Page 1

22


Geacht clublid en muziekliefhebber,

Hierbij de eerste catalogus van 2007. Wij hopen dat u er weer lekker voor gaat zitten en de tijd neemt om er doorheen te lezen -en luisteren. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat God van ons als koorleiders en zangers verwacht? Boven veel van de psalmen in de bijbel lees ik 'voor de koorleider' en vervolgens bezingt de psalm een gemoedstoestand, is het een hartschreeuw, schuilt de schrijver bij God of is het juist een uitbundige lofzang tot eer van de Schepper. Is onze houding en de klank die wij met onze groep voortbrengen in overeenstemming met de inhoud van de liederen die we zingen? HOREN ZIEN - ZWIJGEN Wat hoort onze toehoorder? … een schrijnende samenklank of mooie harmonie…. Wat ziet onze bezoeker? Eenheid of verdeeldheid, een show of doorleefde echtheid…… Hoe ervaart onze bezoeker de momenten als we zwijgen, de stille, rustige en overgangsmomenten in ons optreden? ….voelt hij zich comfortabel of ongemakkelijk ….. zit hij te wachten tot het over is of geniet hij van het totaal …. Bij 'zwijgen' komen er vreemd genoeg een paar liederen in mijn gedachten: · De muziek vervaagt, langzaam wordt het stil, dan kom ik bij U…Ik geef U meer dan een lied, want een lied op zichzelf is niet waar U naar verlangt…. · Wees stil voor het aangezicht van God want heilig is de Heer…. · U heeft mij voor Uzelf gemaakt en mijn hart is onrustig tot het rust vind bij U… · Wees stil en weet ik ben Uw God …..Psalm 37:7 Vervullen wij als zangers en koorleiders de voortrekkersrol en geven wij met onze optredens het juiste voorbeeld? Het is onze hoop dat de liederen die we u via de Club aanbieden genoeg woorden, melodieën en harmonieën bieden om hier serieus mee aan de slag te gaan. Veel wijsheid en plezier toegewenst in het vervullen van deze taak en tot catalogus drie en twintig! Namens de European Choral Club,

Peter P. Grasmeijer manager special music, Unisong Music Publishers BV


Colofon Edition / Uitgave / Herausgabe European Choral Club BV P.O. Box 9185 NL 3301 AD Dordrecht Netherlands Phone: +31 (0)78-622 75 47 Fax: +31 (0)78-616 14 92 Email: info@europeanchoralclub.com Website: www.europeanchoralclub.com Editors / Redactie / Redaktion Peter P. Grasmeijer, Sjoek Nutma, Cees van Vugt, Jeroen Nieuwint, Harry Koning, Birgitt Paulusma, Maarten Wassink. Design / Vormgeving / Gestaltung Rob Bruin Printed by / Drukwerk / Druck Molenaar Edition, Wormerveer ISBN 9789077365120 NUGI 668 © 2007 European Choral Club BV The Netherlands Copying of sheetmusic from this catalogue is illegal. Kopiëren van bladmuziek uit deze catalogus is verboden. Das Kopieren der Blattmusik aus diesem Katalog ist verboten

Kennismakingsaanbieding Muziekliefhebbers opgelet! Maak nu voordelig kennis met de meest actuele en complete koorcatalogus van Nederland: Drie maal per jaar boordevol nieuwe kooruitgaven voor Chr. Gemengdkoor, Jongerenkoor en Gospelgroep. De ECC catalogus mét de unieke luister-cd is niet alleen een onmisbaar instrument voor elke dirigent en repertoirecommissie, maar ook voor individuele koorleden is het een prachtig muzikaal bezit. Niet voor niets heeft de European Choral Club zich ontwikkeld tot de grootste uitgever van koormuziek in Nederland!

Index catalogue 22 CD

Title

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Crown Him with praise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Come, labor on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Greater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Our song of thankful praise . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Undivided . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Gloria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Onderweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sing when the spirit says sing! . . . . . . . . . . . . . . . 15 Can He, Could He, Would He, Did He? . . . . . . . . . . . . . 17 Holy Sovereign Lord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 U heeft mij voor Uzelf gemaakt . . . . . . . . . . . . . . . 20 Paid in full through Jesus, Amen. . . . . . . . . . . . . . . 21 Wees stil voor het aangezicht van God . . . . . . . . . . . . 23 I need your love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Jesus! What a friend for sinners. . . . . . . . . . . . . . . 26 Draw me close with I am Thine, o Lord . . . . . . . . . . . . 27 If You're happy/Amen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Forgive me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Timeless Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Because of who you are . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Forgiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Reaching out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Twenty Three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 I'm on the Battlefield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Because we believe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 I Am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 God will make a way / He leaded me . . . . . . . . . . . . . 44 How excellent is thy name . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Christmas Challenge: Kerstoratorium 'Licht en Vrede' . . . . . . 46 Christmas Challenge: O Hemelsmorgenlicht, breek aan . . . . . 47 Christmas Challenge: Plaats genoeg . . . . . . . . . . . . . 47

Pag

www.europeanchoralclub.com:

úw clubsite! Op de ECC website is veel extra informatie te vinden. Wist u bijvoorbeeld al dat u op úw club website... ... fragmenten van alle uitgaven kunt beluisteren? ... eerder verschenen catalogi en specials kunt downloaden?

Neem ook een abonnement op de ECC catalogus voor slechts € 34,95 per jaar. Ter kennismaking ontvangt u nu tijdelijk VIER eerder verschenen CATALOGI mét CD er helemaal GRATIS bij!! Kijk voor meer informatie op onze website: www.europeanchoralclub.com P.S.: Abonnees ontvangen 10% ledenkortingen op muziekbestellingen uit de ECC catalogi

... veel teksten van vertalingen kunt inzien én downloaden? ... door op een titel te klikken alle gedetailleerd informatie over dit werk kunt bekijken? ... een agenda is waar u uw concerten on der de aandacht kunt brengen? ... het laatste nieuws is te lezen uit 'Nederland Korenland'? ... een complete lijst kunt downloaden met echt álle informatie over onze uitgaven? ... in deze lijst ook de beschikbaarheid van soundtracks en orkestraties is opgenomen? ... deze lijst is opgemaakt in Excel, zodat u zelf allerlei selecties kunt maken? En... uiteraard kunt u ook gewoon online uw muziek bestellen!

browse our complete catalogue on www.europeanchoralclub.com

Surf dus snel naar www.europeanchoralclub.com: úw clubsite!


Crown You with praise Kroon Hem met glorie VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 1

STYLE : Latin ORDER nr : ENGLISH 17.0641.01 NEDERLANDS 17.0641.02

CROWN YOU WITH PRAISE (Vocal Score)

Words: Natalie Grant

E

Exciting South American sounds take us along in vibrant praise for the Lamb of God. A song that will not allow you to stand still and that invites you to honour God with all that is in you. Is your choir ready to surprise the audience with this sunny musical treat? General: We crown you with glory, honour and praise. We crown You with song and dance, with lifted hands. Hallelujah to the Lamb of God! 

N

Heerlijke Zuid-Amerikaanse klanken nemen ons mee in enthousiaste lofprijzing voor het Lam van God. Een lied waarbij je niet stil kan blijven staan en uitnodigt om God te eren met alles wat in je is. Is jouw koor klaar om het publiek te verrassen op deze zonnige muzikale traktatie? Algemeen: Wij kronen U met glorie, eer en lofprijzing. We kronen U met opgeheven handen en eren U met liederen en dans. “Halleluja” voor het Lam van God

" ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡K

¡ ¡ crown You

¶ ¡K

À

with glo - ry,

crown You

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡K

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¶

¡ ¡

we

with hon - or,

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¶

¡ ¡ 

 ¡ Je

¶ K ¡ We"  11

À

Music: Natalie Grant Arr.: Bradley Knight

-

¡ ¡ ¡

¡ ¡

sus,

c - rown

we

¡ ¡ ¡

¡

¡

You

with

¡

praise!

¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

13You

" ¡ 15

" ¡

-

¡ ¡

¡

with

song

¡ ¡

¡

 ¡ Je

¡ ¡

¡

¡ crown

Herrliche südamerikanische Klänge nehmen uns mit in den begeisterten Lobgesang für das Lamm Gottes. Ein Lied, bei dem man unmöglich still stehen kann. Es will, dass wir Gott ehren mit allem, was in uns ist. Ist ihr Chor bereit, das Publikum mit diesem sonnigen , musikalichen Festschmaus zu überraschen? Allgemein: Wir krönen dich mit Ruhm, Ehre und Lob. Wir krönen dich mit Sang und Tanz, mit erhobenen Händen. Halleluja dem Lamm Gottes!

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

sus,

c - rown

we

¡ ¡ ¡

¡

and dance,

¡ crown

¶ ¡K

¡

¡

¡

You

with

¡ ¡

You

with

lift - ed hands,

¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡

lu - ia to

¡

the¡ ¡ ¡

Lamb,

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

19

™

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Sing al - le - lu - ia to

™ ¡ ¡ ¡

¡

the

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

™

Lamb,

æ

¡ ¡ ¡

Sing al - le-

" ¡

54

¡

¡ ¡ ¡ ¡

lu - ia

" ¡

to

the

¡ ¡ ¡ ¡

Lamb

¡

¡

of

God.

¡

¡

¡

¡

™ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡ ™ ¡

lu - ia to

"

¡ ¡ ¡ ¡ the ¡

™

Lamb,

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Sing al - le - lu - ia to

¡ ¡ ™ ¡

¡

the

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ Lamb,

™

™ ¡ ¡ ¡

Ì

¡ ™ ¡ ¡

Sing al - le-

¡

¡

Duration: 3'52 ECC17.0641.11F

"

‹

K ¡ ¶

¡ ¡ ¡

¡

-

¡ " ¡

¡ ™ ¡ ¡

You

¡

¡

O XX

with

¡ O¡

praise!

X

K ¡ ¶

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Wor - thy, wor - thy, wor - thy!

¡ , ¶

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ , ¡ ¡ Je

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡¡

¡

¡

We crown

¡ ¡

D¡

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ D¡

¡

Re - deem - er.

Wor - thy, wor - thy, wor - thy!

Sing al - le-

¡

¡ ¡

¡

CHOIR

‹

57

¡

¡

ous, right - eous

Sing al - le-

21

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

-

¡ ¡¡

¡ ¡

¡

tor - i

™ ¡ ¡ ¡

¡¡

Ì

© 2001 Nat-In-The-Hat (administered by the Loving Company) For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

51

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

praise!

¡

¡

¡ ¡

K ¡ we

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

K ¡D

17

K ¡ We

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

sus,

c - rown

we

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

You

with

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

praise!

¡¡23

59¡

¡ ¡ ¡ ¡

lu - ia

" ¡

26

to

the

¡ ¡ ¡ ¡

Lamb

¡

¡

¡ of

À

À

God.

¡

K ¡

À

À

" ¡

K ¡

61

 ¡ crown

" ¡

¡ You

¡

¡ ¡ with

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¶

glo - ry,

¡ ¡ ¡ ¶

K ¡

¡

we

crown

K ¡ 2

¡

¡ You

¡

¡ ¡ with

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡

¡

Wor - thy, wor - thy, wor - thy!

We

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¶

hon - or,

¡ " ¡

æ

Je

¡ ¡ ¡ ¶

ECC17.0641.11F

-

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ,

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

sus,

we

¡¡ ¡¡ ¡¡

c - rown

¡¡ ¡¡

K ¡

Wor - thy, wor - thy, wor - thy!

¡

¡¡

¡¡

You

with

¡¡

¡¡

5

5

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ praise!

¡¡

ÌÌ ÌÌ 

¡ ,

ODD D D

ODD D D

ECC17.0641.11F


63

D D DD ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¶

Wor - thy, wor - thy, wor - thy!

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" DD D ¡ D

K ¡ ¶

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

Kroon Hem met glorie

Wor - thy, wor - thy, wor - thy!

¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

65

¡ ,

Ik kroon U met glorie Met lof en aanbidding Jezus ik geef U de eer! Ik kroon U met heerlijkheid Met macht en met majesteit Jezus ik geef U de eer!D D D D ¡¡ 

¡¡ ¡¡ ¡¡

Je - sus,

" DD D D

¡¡ 

we

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

c - rown You with

¡¡ ¡¡

praise!

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ O ¡¡

¡¡

¡¡

Zing Halleluja voor het Lam Halleluja voor het Lam Halleluja voor het Lam van God

Jezus, ik zing nu dit loflied Verhoog nu Uw heilige naam Ik jubel en juich: Jezus U bent Verlosser En Redder, Rechtvaardige Koning en Heer67

D D DD ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¶

Wor - thy, wor - thy, wor - thy!

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" DD D ¡ D

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡ ¶

Zing Halleluja Halleluja, Halleluja U bent Heer!

Wor - thy, wor - thy, wor - thy!

¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ,

U alleen bent waardig U alleen bent waardig Jezus ik geef U de eer!

69

D D D D ¡¡ Je

¡ " DD D ¡ D

-

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

sus,

c - rown

we

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

You

with

¡¡

¡¡

O ¡¡ praise!

¡¡

ÌÌ 

™ ¡ ¡¡ D ¡¡

ÌÌ 

¡ ¡ ¡ ™ ¡ ¡ ¡

Sing al - le-

71

D D D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ lu - ia to

the

¡ ¡ ¡ ¡ " D D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ D

¡¡ Lamb,

¡¡

™ ¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

Sing al - le - lu - ia to

¡ ¡ ¡ ™ ¡ ¡ ¡

the

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

6

¡¡ Lamb,

¡¡

™

¡ ¡¡ ¡¡

æ Sing al - le-

¡ ¡ ™ ¡¡ ¡ ¡

ECC17.0641.11F

Ned. Tekst: Maarten T.D. Wassink © 2001 Nat-In-The-Hat (administered by the Loving Company); For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Come, labor on Kom, werk eens door! VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/descant Vocal & organ Adult Choir Moderately 2

STYLE : Choral ORDER nr : ENGLISH 17.0656.01 NEDERLANDS 17.0656.02

COME, LABOR ON Words: Jane Laurie Borthwick

E

This piece is dedicated to all those, especially nurses and caregivers, who give so selflessly of their time and human gifts day in day out. The arrangement allows the conductor to modify the voicing of the setting depending on the skills of the choir. A declamatory STYLE: straightforward, direct, and joyous. General: Who dares stand idle while all around us waves the golden grain? The Master calls al of us to labor. No time to rest until a glad sound comes with the setting of the sun, Servants, well done”.

D D D D 

I

œ„

Tune: Ora Labora, Thomas Tertius Noble Setting: Richard Kenneth Fitzgerald

‹

‹

‹

¡

Ì

¡

Organ

G

" D D D D Ì

¡

¡

" D D D D X

N

Dit stuk is opgedragen aan iedereen, in het bijzonder zusters en verzorgers, die dag in dag uit zichzelf wegcijferen en hun tijd en talenten inzetten voor anderen. Het arrangement geeft de dirigent de mogelijkheid om aanpassingen te maken voor minder ervaren koren. Een lied in een declamerende stijl: in eenvoud, direct en vol dankbare blijdschap. Algemeen: Wie kan stil blijven staan als overal om je heen het gouden graan rijp is voor de oogst? De Meester roept ons allemaal om aan het werk te gaan. Er is geen tijd om te rusten tot de zon op komt en de Heer spreekt: “Goed gedaan mijn dienstknecht”

¡

¡

X

¡ ¡ D Ì D DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ " D D D Ì¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ D " DD D D X

X

Ì

¡

¡ ¡

¡Ì

¡ ¡

¡

¡ ¡

X

Ì ¡

X

¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

Ì¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡ ¡Ì ¡ ÌÌ Ì¡ ¡ Ì¡

ÌÌ

X

X

X

¡

Ì

Ì¡ ¡

¡ ¡ ¡ Ì¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡ Ì Ì

Ì

D ÌÌÌ

¡X ¡ ¡ ¡ Ì

¡Ì ¡

X¡ ¡ ÌÌ

ÌÌ Ì

D D D D ¡¡ ¡ Ì¡ ¡ O ÌÌÌ

D ÌÌÌ

¡X ¡ ¡ ¡ Ì

¡ ¡ Ì

X ¡ ÌÌ ¡ ¡ Ì

ÌÌ Ì

À

Ì Ì

Ì Ì

Ì

¡ Ì Ì

" DD D Ì D

Ì Ì

X X

Ì

Ì

© 1990 G.I.A. Publications For Europe (excl. UK): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

6

¡ ¡

Ì D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ O ÌÌ D DD ¡

6

D

Ì¡

X

3

Dieses Stück ist allen gewidmet, die sich selbst vergessen und ihre Zeit und Talente für andere Menschen einsetzen; im Besonderen den Krankenschwerstern und Versorgern. Das Arrangement macht es dem Dirigenten möglich, es für weniger erfahrene Chöre anzupassen. Das Lied hat einen deklamierenden Stil: Einfach, direkt und dankbar froh. Allgemein: Wer kann nichts tun, wenn überall das goldene Korn reif ist? Der Meister ruft uns alle auf, an die Arbeit zu gehen. Keine Zeit zum Ausruhen bis die Sonne aufgeht und der Herr spricht: „Wohlgetan, meine Diener!“

¡

¡

Duration: 5'39 ECC17.0656.01G


æ

9

Choir, unis. D G D DD Ì ¡ ¡ X

Ì

1. Come, la - bor on.

D D DD

Ì G

" DD D D

Ì

" DD D D

Ì

¡

Who

¡ ¡ XÌ

ÌÌ

Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

Ì

¡ Ì

dares stand i

-

¡ ¡ ¡

Ì

dle

¡¡

¡¡ Ì¡ ¡ Ì ¡ ¡

¡ ¡ Ì

¡ ¡ ¡ ¡

55

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ XX Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

X

¡

on the har - vest plain,

Ì

Ì

Ì

Ì

D D DD ¡

Ì

¡

west -

Ì

D D DD ¡

¡

glows

X

- ern

-

D D D D ¡¡

the

¡

¡

¡¡

¡¡

sky,

¡

till

X

west - ern

¡¡

Ì

Ì

sky,

" DD D Ì D

Ì

Ì

" DD D Ì D

Ì

Ì

¡

the

long

Ì

¡

till

the

Ì ¡

¡

Ì¡Ì

¡

¡Ì

Ì

¡

¡

¡

Ì

¡

¡

shad

-

ows

-

ows

¡

Ì

Ì

long shad

¡ ¡

¡¡

O Ì¡

¡

ÌÌ

¡

¡

¡

Ì

12

D D DD Ì

¡ ¡

while

all

Ì

us

¡ ¡

¡ O¡ Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡X ¡ Ì

¡

¡ ¡ O¡

Ì

ÌÌ

57

D D DD D ¡ o'er

¡ ¡ Ì

Ì

¡

D D DD ¡

15

DDDD

X

Ì

does the Mas - ter say,

"Go

X

¡ ¡

work

to

-

Ì

¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ÌÌ

ÌÌ

¡X ¡ ¡ ¡ Ì

" D D D ¡¡ ¡ Ì¡ ¡ O ÌÌ D

ÌÌ

¡X ¡ ¡ ¡ Ì

¡ ¡ Ì

X ¡ ÌÌ ¡ ¡ Ì

" DD D Ì D

Ì Ì

À

Ì Ì

Ì Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

day."

Ì¡ ¡

¡X ¡ ÌÌ

ÌÌÌ 

ÌÌ Ì

Ì

path - way

¡

¡

our

D D DD ¡ with

¡

¡ the

¡

¡

set - ting

¡

¡

set - ting

Ì

Ì

Ì

sun,

"Ser

Ì

-

-

-

sun,

"Ser

-

-

-

¡X ¡

ÌÌ¡ ¡

D D D D ÌÌ

¡¡Ì ¡¡

ÌÌ¡ ¡

ÌÌ¡ ¡ O¡

¡X ¡

¡

" DD D Ì D

Ì Ì

Ì

Ì Ì

À

Ì

S

Ì

Ì

X

ÌÌ¡ ¡ O¡

¡

À

À

done."

D D DD

A

X

¡

À

À

done."

8

DDDD

T

X

X

¡

X

¡

À

À

B

À

À

done."

DDDD

D D DD " DD D D

ÌÌ Ì

Ì D ÌÌÌ

well

Ì ÌÌÌ

ÌÌÌ

ÌÌÌ Ì

-

-

¡ Ì

Ì

Ì Ì

Ì

-

-

-

-

¡

¡

¡

Ì

" DD D ¡ D

¡

Ì

-

-

-

-

Ì Ì

ÌÌ Ì Ì

ÌÌÌ X

Ì D ÌÌÌ

Ì

-

ÌÌ ÌÌ

ÌÌ ÌÌ

ÌÌÌ

ÌÌÌ

ÌÌÌ

ÌÌÌ Ì

-

ÌÌÌ

Ì ÌÌÌ

ÌÌÌ Ì Ì

D ÀX 9

ÌÌÌ Ì X X

Ì X

Ì

ÌÌÌ Ì OÌ OX

-

¡¡

ÌÌ

¡¡

¡¡

¡Ì

Ì

Ì

¡

men.

X

-

men.

-

men.

Ì

Ì

-

A

Ì

¡ Ì

A -

-

-

-

-

Ì

- men.

A-

¡ Ì

ÌÌÌÌ

XX¡ ¡ ¡ ¡

¡Ì Ì Ì ¡ Ì¡ Ì Ì Ì ¡ Ì Ì

" DD D X D X

Ì X

Ì

X X

Ì

X

A -

-

a tempo e molto rit.

-

-

-

Ì

Ì

A -

-

ÌÌÌÌ

XXXX

ÌÌÌÌ

XXX X

-

-

Ì -

-

" DD D Ì D X

Ì

À

-

X X 7

‹

7

‹

Ì

7

‹

À

men.

X

Ì ¡

7

‹

À

- men.

XX ¡

rit.

Ì " DD D Ì D

À

-

ÌÌ ¡ ¡

- men.

X -

Ì

-

Ì Ì

men.

X

X A

X X

X X

-

ÌÌ

-

¡

ÌÌÌ Ì

-

-

-

ÌÌÌ Ì

X

-

-

¡ Ì Ì

-

¡ ¡

ÌÌ ÌÌ

A

-

-

O ÌÌÌÌ D D D D ÌÌÌÌ "

X

A -

-

Ì

XÌ Ì

rit.

men.

-

Ì

Ì

-

Ì

XX¡ ¡ ¡ ¡

D Ì D D D ÌÌ

¡

ÌÌ Ì

ÌÌÌ Ì

7 X

¡

ÌÌ Ì

ÌÌ ÌÌ ¡ ¡

7 X

XX X

a tempo e molto rit.

Ì

¡

XX ¡ ¡

Ì Ì

¡

Ì X

¡ 10

7

- men.

Ì

Ì

Ì

À

¡ Ì -

Ì

ÌÌÌÌ

men.

ECC17.0656.01G

-

Ì

A

-

¡

ÌÌÌ Ì

" DD D Ì D

Ì

-

À

-

¡

ÌÌÌ Ì

men.

Ì O ÌÌÌ

-

‹

-

Ì¡

A

D X 8 D DD

Ì O ÌÌÌ

¡ ¡

‹

¡ Ì

¡

ÌÌ ÌÌ

men.

-

Ì

A -

Ì

¡

ECC17.0656.01G

Ì

À

Ì¡

men.

D D DD Ì

-

-

-

men.

Ì

X

Ì

D X D DD

-

-

¡¡

¡

Ì comes

ÌÌÌÌ

67

-

˜

X ¡ ¡ ¡

¡

Ì

¡

glad sound

ÌÌ

Ì¡

¡¡¡

¡¡ ¡

Ì

X -

-

X -

-

D ÌÌÌ D DD Ì

Ì -

OÌ -

-

¡

X

Ì -

-

comes

a

" DD D ¡ D

D 8 D DD X

Ì -

sound

¡

¡ ¡

" DD D Ì D

-

¡

glad

Ì

¡ ¡

¡

X

Ì

Ì

-

Ì

a

and

¡¡

-

¡

Ì -

Ì

and

X

¡¡

-

X -

¡

lie,

¡ ¡

D D DD Ì

¡Ì

¡

Ì

8

vants, well

Ì

Ì -

-

Ì

Ì -

Ì

A

X¡ ¡ ÌÌ

¡

Ì

A

X

-

¡

˜

A

done."

" DD D D

¡

A

X

Ì

vants,

¡

¡¡¡ ¡¡¡¡

D D DD

-

Ì

X

D ¡¡ ¡¡¡ D DD

61

¡

D D D D D ¡¡

D D DD Ì

the

¡

lie,

path - way

64

with

¡

ECC17.0656.01G

59

D ¡ D DD

¡

æ

Ì

3

¡

our

o'er

D D DD ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

Ì

Ì

Ì

¡

¡

Ì¡ ¡

¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ¡Ì ¡

Ì

X

¡

to each ser - vant

Ì¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡ ¡ Ì

¡ Ì

¡ ¡ Ì

Ì And

D ¡¡

¡

Ì

Ì

" DD D ¡ ¡ Ì D

X

waves the gold - en grain?

D D D D Ì¡ ¡ ¡¡ ¡¡ O Ì¡ ¡ ÌÌ " DD D Ì D

¡ ¡ ¡

¡

Ì

a - round

¡

Ì X

XX X

7 X

X ECC17.0656.01G


Greater Groter VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 3

STYLE : Funk ORDER nr : ENGLISH 17.0646.01 NEDERLANDS 17.0646.02

GREATER Words: Twila LaBar & Jeff Ferguson

Music: Twila LaBar & Jeff Ferguson Arr.: Bradley Knight & Regi Stone

E

A funky arrangement with a soulful sound. This is not a song in which you'll want to hold back; it's a tough song filled with rhythm, power and a great groove. Fight the fight, wear the armor of God and claim the victory! General: I can do all things through Christ who strengthens me. He has given me my shield and sword. I will stand and fight until the victory, for He is greater.

œ~

Funk soul groove R

 

N

N.C.

C13

¡ O ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ G

D13

N.C.

¡¡ ¡

¶ O ¡¡¡

¡ O¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D¡ O¡ "   ¡ O ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¶ O ¡ ¡

Een vet en funky arrangement met een soulful geluid. Geen lied waarbij je je in moet houden, maar een stoer lied met ritme, kracht en een heerlijke groove. Ga de strijd aan, draag de wapenuitrusting van onze God en claim de overwinning! Algemeen: Ik kan alles doen door Jezus die mij daarvoor de kracht geeft. Hij gaf mij mijn schild en zwaard. Ik zal blijven vechten tot ik de overwinning heb behaald, wat Hij is groter dan mijn vijanden.

D

4

G13 A 13  ¡ D ¡ ¡ O ¡ ¶ O O ¡¡ O D ¡¡¡ ¡

"  ¡ D ¡ ¡ O ¡ ¶ O ¡ O¡

D

Ein funky Arrangement mit einem soulful Sound. Kein Lied, bei dem man sich zurückhalten will. Es ist ein robustes Lied mit Rythmen, Power und einem herrlichen Groove. Wirf dich in dem Kampf, trage die Rüstung Gottes und beanspruche den Sieg für dich. Allgemein: Durch Jesus kann ich alles. Er gibt mir die Kraft dazu. Er gab mir mein Schild und Schwert. Ich werde kämpfen bis der Sieg mein ist, denn Jesus ist größer als meine Feinde.

7

N.C.

¡ O¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

N.C.

C13

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D ¡

¡ O¡ ¶

" 

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D ¡

¡ O¡ ¶

G13

O¡ ¡

A D13

O ¡¡ O O D ¡¡¡ ¡ W W O¡ D¡ O ¡ D ¡W

W

© 2002 Bridge Building/Jeff Ferguson Music (administered by ICG) For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Duration: 4'15 ECC17.0646.01H

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

16

9

 G ¡ I

" ¡

¡

¡

¡

can

do

all

¡

¡

 ¡¡ O¡ ¡

¡

¡

¡

¡¡ ¡

K ¡¡ ¡

¡

¡

¡

G13

who

K ¡ O ¡¡

K ¡

¡ ¡ O¡

K ¶ ¡

 ¶ K ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡

¡ ¡ O¡

¡ ¶ ,

" 

strength - ens

¡

¡

¡

¡

¡

¡

things through Christ

¡

A13

" 

¡¡ ¡

D¡ ¡ O ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¶ O ¡

D¡ D¡

 ¡ O¡ ¡ O¡ ¡ ¡ O¡ ¡ O¡ ¡

D13

¡ O ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¶ O ¡¡¡

A13

K ¡¡ ¡

me.

G13

K ¡¡ ¡

K ¡ O ¡¡

¡

O¡ ¡

¡

-

O ¡¡ D O ¡¡

¡ ¡ ¡

er is He that is in me, yeah. ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ O ¡,

À

‹

À

‹ G13

A D13

 

‹

 ¡ O ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ O ¡ ¶ O ¡¡ O D ¡¡ ¡ O ¡W

" 

‹

 O¡ D¡ ¡ O¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ O¡ ¶ O¡ D¡

W

K ¡ ¶

W

W

11

 " 

¡

down strong - holds

of

the

¡

¡

¡

¡

K ¡ O ¡¡

K ¡¡ ¡

K ¡

¡

¡

Grace

can

pull

¡

¡

¡

¡

¡¡ ¡

K ¡¡ ¡

A13  C¡ O ¡

" 

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

G13

19

¡ ¡ ¡ O¡ ¡ e - my. ¡ ¡ ¡ O¡ ¡  

¡ en -

¡

 ¡¡ I

" ¡

G13 K ¶ ¡K ¶ ¡K ¶ O ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ O¡ ¡¡ O ¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

can

do

all

¡

¡

¡

¡¡ ¡

K ¡¡ ¡

¡

¡

¡¡

¡

¡¡ 

¡¡

¡¡

things through Christ

who

¡

¡

¡

K ¡ O ¡¡

K ¡¡ ¡

K ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

strength - ens

¡

K ¶ ¡¡

me.

¡ ¡ O¡

¡ ¶ ,

A13

A13  ¡¡ O¡

K ¡ ¶ ¡ ¡

¡ ¡ O¡ ¡

" 

¡

G13

A13

G13

K ¡ O ¡¡

¶ ¡K ¡¡

¡

¡

O¡ ¡

O ¡¡ D O ¡¡

K ¡ ¶

13

 

¡

¡ ¡ ¡ ¡

I will stand and fight un - til the

" ¡ ¡

¡

A13

 ¶ ¡¡K ¶ O¡ " 

¡ ¡ O¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ G13

¡ ¡ ¡ ¡ vic - to

-

ry,

¡ ¡ ¡ ¡

A13

¶ ¡K ¡ O¡ for He’s

great

¡ ¡ O¡ ¶ ,

F 7( 5 9)

G13

K K ¶ K¶ K ¡ ¡¡ ¡¡¡ O ¡¡¡ ¶ D ¡¡¡¡ ¡¡¡ O ¡¡ ¡ O ¡ O ¡ ¶ ¡K ¡ O¡ ¡ ¡K ¶ ¡ 3

K ¡ ¡ -

er.

¡ ¡ ,

¡ ¡

¡ ¡ ¡

21

K ¡

 

Great-

¡ ¶ ,

" 

¡

¡¡

of

the

¡

¡

¡

¡

K ¡ O ¡¡

K ¡¡ ¡

K ¡

¡¡

¡¡

can

pull

¡

¡

¡

¡

¡¡ ¡

K ¡¡¡

¡

¡

A13  C¡ O ¡

 ¡¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ O O ¡¡¡  W

¡

¡¡

down strong - holds

¡¡ Grace

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ 

¡ ¡ ¡ O¡ ¡

en - e

¡

-

my.

¡ ¡ ¡ O¡ ¡

E7( 9)

B9

¡¡¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡W

" 

ECC17.0646.01H

¡

G13

4

8

G13 K ¶ ¡K ¶ ¡K ¶ O ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ O¡ ¡ ¡ O¡ ¡

A13

¡ ¡ O¡ ¡

K ¡ ¶ ¡ ¡ ECC17.0646.01H


23

 ¡¡ ¡¡

¡¡

I will stand and fight un - til the

" ¡ ¡

¡

A13

 ¶ ¡¡K ¶ O¡ " 

¡ ¡ O¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

vic - to

G13

-

ry,

for He’s

¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¶ ¡K ¡ O¡

A13

K ¡ ¡

great

¡ ¡ O¡ ¶ ¡, ¡

¶ ¡¡K

¡ ¶ ¡,

er.

¡ ¡ ,

F 7( 5 9)

G13

K K ¶ K¶ K ¡ ¡¡ ¡¡¡ O ¡¡¡ ¶ D ¡¡¡¡ ¡¡¡ O ¡¡ ¡ O ¡ O ¡ ¶ ¡K ¡ ¡K ¶ ¡ O¡ ¡

-

Great-

¡ ¡ ¡

Christus geeft mij kracht waardoor ik voor Hem leef. Burchten van de vijand vallen door Zijn Geest. Ik houd stand en vecht tot overwonnen is, want Hij's groter. Groter is Hij die in mij is, Yeah.

E7( 9)

B9

¡¡¡ ¡

Groter

 ¡¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ O O ¡¡¡  W

¡ ¡

¡

¡

¡

Hij's groter. Door Zijn macht die tot het uiterst' reikt. Hij's groter. Vorsten waanden zich aan Hem gelijk. Hij's groter. Maar niemand is er zoals Hij. Hij's groter! Groter is Hij die in mij is,

¡ ¡ ¡ ¡W

26

 ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡K ¡ -

er is He

that is in me,

¡¡ ¡¡ ¡¡

À

À

¡ ¡ ¡

À

À

yeah.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ "  ¡ O O ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¶ O ,¡

¡¡ ¡¡

A

Bm

Cdim7

¡ ¡¡ ¡

‹

¡ O ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ O D ¡¡¡¡ OO ¡¡¡¡ ¡ ¡

" 

‹

¡ ¡ O¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

 

SOLO

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ By His pow - er¡¡ ¡¡

¡

Ain’t no - bod - y

À

À

¡¡ O ¡¡

À

À

K ¡¡ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¡

ÌÌÌ

¡ ¶ ¡ ¡ ,

¡ ¡

He’s greatF m K  ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡¡ ¡¡¡ 

K ¡¡¡

¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¶ ¡K

¡¡ O ¡¡

¡¡ O ¡¡ -

¡

e - ven

À

er.

¡¡ O ¡¡

À

G9 K ¡ ¡ O ¡¡¡¡ O O ¡¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ 

¡

Jezus is groter. Ik weet het, Hij's groter. Groter is Hij die in mij is,

¡

O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ut - ter - most.

er.

-

"  ¡¡ ¡¡

" 

¡ ¡ ¡ ¡

to the

Het kwade dat mij aanvecht moet zwichten. Hij gaf aan mij mijn zwaard en mijn schild. De strijders zullen overwinnen. Zeg me wie is sterker dan de Heer?

C 7( 9)

 

29

God is groter!

He’s great-

¡¡ ¡ ,

æ

¡ ¡ O¡ ¶ ¡ O¡ ¡ , ¶ ,

5

ECC17.0646.01H

Ned. Tekst: Teo Hoogendijk © 2002 Bridge Building/Jeff Ferguson Music (administered by ICG); For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Our song of thankful praise Vader, dank U wel VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & trumpet Adult Choir Moderately easy 4

STYLE : Hymn of praise ORDER nr : ENGLISH 17.0659.01 NEDERLANDS 17.0659.02

OUR SONG OF THANKFUL PRAISE Words: Larry Shackley

Music: Larry Shackley

E

Take a good look around; we have so much to be thankful for. This catching song is a joyous proclamation of thanks for bountiful harvests, friends and loved ones, and the consistent change of seasons. A song of thanksgiving that can be sung throughout the whole year in any service or concert. General: You provide for your creatures by day and by night. We are surrounded by Your love. So from this moment until the end of our days we will pour out our song of praise.

Brightly RL

œxw

Em7/D

  +Tpt.

N

¡ ¡ G

"  ¶

Kijk eens om je heen; we hebben zo veel om dankbaar voor te zijn. Dit aanstekelijke lied is een blijmoedige uitroep van dankbaarheid voor overvloedige oogsten, vrienden, familie en de oneindig veranderende seizoenen. Een lied van dankzegging dat het hele jaar door, in elk concert of dienst gezongen kan worden. Algemeen: U voorziet uw schepping dag in dag uit met vele zegeningen. Uw liefde omgeeft ons. Dus vanaf dit moment tot het eind van de tijd zullen wij ons loflied voor U zingen.

¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡¡¡ 

C2/E

Dmaj7/C 

D/A

¡¡ 

¡ ¡¡¡ 

A7

D/A

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡¡ ¡

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡ 

¡ ¡ O ¡¡¡ 

¡ ¡ G2/B ¡¡ ¡

O ¡¡ ¡

¡¡ ¡

4

 

‹

‹

" 

‹

‹

Em7

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

D

Schau dich mal um; da ist so viel, für das wir dankbar sein dürfen. Dieses ansteckende Lied ist ein froher Ausruf der Dankbarkeit für ausgiebige Ernten, Freunde, Familie und dem ständigen Wechsel der Jahreszeiten.Ein Lied der Danksagung, das das ganze Jahr hinduch in jedem Gottesdienst oder Konzert gesungen werden kann. Allgemein: Du sorgst für deine Schöpfung bei Tag und bei Nacht. Wir sind von deiner Liebe umgeben. Von jetzt an bis in Ewigkeit werden wir dir lobsingen.

" 

¡ ¡ ¡

Gmaj7

¡¡¡ ¡

A7sus

¡ ¡¡ ¡

A7

¡

¡

D

Ì ¡ ¡Ì 

G/D

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

‹ A7/D

¡Ì ¡

(

¡

¡

For

the

D

¡

-Tpt.

¡

(

¡ Ì

© 2006 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

9

¡

Duration: 2'51 ECC17.0659.01G


7

 ‹

16

(

¡¡

¡¡

¡¡ 

Now we

" ¡ fields

 

¡

¡ ¡

¡

that are white with

D/F 

¡

¡

the

¡

A/C 

¡

¡

¡

¡¡ 

thank

You,

¡

¡¡ 

thank

you,

G2

Em7

D

¡

¡

¡

" ¡ ¡

¡

ri - pen - ing grain,

G

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡¡ 

K ¶ ¡¡

‹Lord.

" 

¡

¡ ¡

¡

For the

fruit

Lord.

¡

¡

-Tpt.

¡

thank

you,

¡ " ¡ 

¡¡ 

thank

you,

Em7

A7sus

Lord.

¡K

¡

¡ ,

¡

¡¡ 

¡

¡

for your

 D

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

(

smile

Em7

¡¡

"  

¡¡ ¡

" 

¡¡

¡¡

¡¡

a

loved

¡ ¡

G/D

¡

¡

now

¡

¡

¡

¡

¡

" ¡ thank G

 ¡¡ ¡

¡

¡

Now

we

¡ ¡

¡¡ Lord.

¡

¡

you,

Lord.

¡

¡¡

¡

¡

¡

" ¡ ¡

For the

¡ ¡ ¡

¡

¡

A7

¡ ¡ ¡

¡¡ 

this

¡¡

¡¡ in

¡¡

K ¶ ¡¡

ho - ly place,

¡

¡

Now we A/C 

Bm

 ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

¡¡

¡¡ now

(

¡¡

¡¡

¡¡

Em7

¡

A7

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

O ¡¡ 

to

the

¡ ¡

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

end

of

our

days,

we

will

pour out

¡¡

 ¡¡ ¡¡

K ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

K ¡¡¡ ¡

 ¡¡¡  ¡¡

K ¡ ¡¡ ¡

K ¡¡

¡¡

¡

+Tpt.

¡¡ ¡

¡

¡¡

G

¡¡

F 7

¡

¡ O ¡¡

Bm

¡¡

Bm/A

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ,

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

K ¡ ¡

our song

¡¡

Em/G

¡¡

Em7

of

¡ , A

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡¡¡

K ¡¡¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ,

G

¡ ¡

¡ ¡‹

‹

Em7/D

¡¡ ¡

¡¡ ¡

+Tpt.

¡

¡¡ ¡ 

¡

¡¡ 

¡¡ ,

You,

¡

You,

Em7

¡¡

¡

¡ ¡ ¡

thank

¡

¡¡

we thank

¡

¡ ¡ ¡‹

‹

¡¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

¡¡ , ¡

¡

¶ ¡

Lord.

¡¡ D

¡

¡¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡

Em7/D

¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡

A7/D

¡

¡ ¡

D

C(add9)/E

G2/D

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡

O ¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡ !¡

 ! ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡ 

O ¡ ¡

¡ !¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ !¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ 

ECC17.0659.01G

Voor de kou in de lucht en de rijp op het veld, Vader, dank U wel. Voor het zonlicht dat ons van uw warmte vertelt, Vader, dank U wel. De seizoenen verglijden, de zon zal vergaan, maar Gods grote goedheid zal eeuwig bestaan. met een hart vol van dank en een vrolijk geluid schenken wij onze lofzang uit! Wij schenken een lofzang uit!

¡

For

¶ ¡

¡ be-

¡

D/F 

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

G

¡ ¡ 5

D

Lord.

G/A

¡¡

¡

¡¡ 

Al wat goed en rechtvaardig is ontvangen wij van onze Heer.

G

¡ ¡

" 

" ¡

¡¡

of God’s peo - ple

D

31

 ¡¡

¡¡

your sight, so from

Voor de lach van een vriend, voor een innig gebaar, Vader, dank U wel. Voor de hemelse liefde, beleefd met elkaar, Vader, dank U wel. Heer, Uw machtige liefde doordringt ons bestaan, U omringt ons met tederheid waar wij ook gaan, met een hart vol van dank en een vrolijk geluid schenken wij onze lofzang uit.

‹

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡

¡¡ loveA

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ in

Voor het goudgele koren dat glooit op het land, Vader, dank U wel. Voor de vruchten die rijpen door uw milde hand, Vader, dank U wel. Heer, U zorgt voor uw schepselen, ieder moment, ook de grootste, de kleinste is bij U bekend, met een hart vol van dank en een vrolijk geluid schenken wij onze lofzang uit.

D

¡¡

¶ ¡ ¡¡ ¡

¡¡

Em7

¡ ¡

G/B

¡¡ all

Vader, dank U wel

(

A7/D

K ¡¡ ¡

you,

¡¡

¡¡

we thank

C

4

28

 ¶

¡¡

small, they are

em - brace,

-Tpt.

¡

K ¡¡

¡¡

one’s¡¡ ¡¡

¡¡ (

¡¡

O¡ ¡ ¡ ¡ O ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ 

ECC17.0659.01G

of a friend, or

D

¡ ¡

" ¡ ¡

 

by

¡ D/F ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡¡¡ 

‹

A7

to the

¡ ¡

G

¡¡

-Tpt.

2

‹

 ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡

22

¡¡A/G

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ 

¡¡ ¡¡

¡¡ 

For the

great

this mo - ment on

cresc.

‹

Ì Ì

¶ ¡ ¡¡ ¡

From the

¡¡

" ¡ ¡

crea - tures

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

D/F 

¡¡

O¡ ¡

¡¡

 ¡¡ ¡

¡ ¡

2¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ 

¡¡

"  ¡¡

¡ ¡

3

" 

¡ ¡

G

¡ ¡

¡¡

so from

cresc.

 ¡¡

2

praise.

G/D

¡¡ ,

¡ ¡

 

¡ ¡

¡ ¡¡

You pro - vide

¡ ¡

A7

+Tpt.

25

19

Bm7

¡

¡

¡ ¡

¡

¡¡

¡¡

Now we

Lord.

 ¡ ¡ ¡¡  ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ " ¡ ¡

¡

2

¡

¡

¡

G

sun - shine and rain,

¡¡ 

¡ ¡

 ¶‹

night.

¡ "  ¡¡ 

G

A7

¡

¡

13

 ¡¡ 

¡

G

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡

you have nour - ished with

D/F 

A7 A7sus ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ 

" ¡ ¡

¡ ¡

by

D ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

G

10

 ¡¡ 

K ¡¡ ¶

¡¡

" 

+Tpt.

¡¡ 

¡¡

day and

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡  

¡¡ 

¡

 ¡¡

¡¡ 

¡¡ 

æ ¡ ¡

ECC17.0659.01G

Ned. Tekst: Titia Lindeboom © 2006 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation; For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

10


Undivided Wij zijn verbonden VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 5

STYLE : Ballad ORDER nr : ENGLISH 17.0640.01 NEDERLANDS 17.0640.02

UNDIVIDED Words: Melodie Tunney

E

Music: Melodie Tunney Arr.: Marty Hamby

Generally people tend to focus more on our differences than on the things we have in common. This song points us to the Person who binds us together: Jesus Christ. A powerful choral arrangement that builds nicely towards the end. General: We may worship in many different ways, there may be many different opinions, but all God asks is that we serve Him faithfully and love Him as He loves us. In His eyes we are all the same. Bound by the Spirit we're undivided.

D 

N

D ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡¡ ¡

D ¡¡ D ¡¡

ÌÌÌ Ì

" D ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

K¶ ¡ ¡

¡

œxv

Broadly R

‹

‹

‹

À

(

¡ ¡

We may

" D 

Mensen zijn vaak erg geneigd om meer te kijken naar onderlinge verschillen dan naar overeenkomsten. Dit lied wijst ons op de Persoon die ons samenbindt: Jezus Christus. Een krachtig koorarrangement met een mooie opbouw! Algemeen: Wellicht aanbidden we op verschillende manieren en zijn veel onderlinge verschillen; God vraagt aan ons om Hem lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad. In Zijn ogen zijn we allemaal gelijk. Door de Heilige Geest zijn we één.

‹ F

‹ B Dm/F

G

‹ F

¡ ¡

¡ ¡

‹ E D13( 11)

¡¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡¡ ¡

¡ D ¡¡Ì 

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

DX DX

¡ ¡

E D7

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡¡

5

D

D ¡ ¡

Menschen sind schneller geneigt, die Dinge zu sehen, die uns trennen, als die, die uns verbinden. Dieses Lied zeigt auf die Person, die uns verbindet: Jesus Christus. Ein starkes Chorarrangement mit einem sehr schönen Aufbau. Allgemein: Wir mögen ihn auf verschiedene Weise anbeten und es mögen viele Unterschiede bestehen; Gott will, dass wir ihn lieb haben, so wie er uns lieb hat. In seinen Augen sind wir alle gleich. Verbunden durch den Heiligen Geist, sind wir eins.

wor - ship

"D

¡

‹ ¡¡

(

X

and yet

spend

all of

‹

B Dm6/F

F2

K ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡

K¶ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

We may praise Him

‹

D ¡¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ "D

¡ ¡

dif - f’rent ways.

F

our

‹

C/E

Dm

¡ D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

X

Ì

Ì

Am/C

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡¡

Ì

Ì

© BMG Songs, a division of BMG Music Publishing (adm. by Brentwood-Benson Music Publishing) /Pamela Kay Music (adm. by EMI CMG Publishing). For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Duration: 4'32 Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution ECC17.0640.01F9

D ¡ days

"D

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ Ì

liv - ing life

di - vid

-

¡

ed.

‹

‹

18

À ¶ ¡,

À

¡

¡

But when BD

F2/A

F/A

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D ¡

Gm7(4)

¡

¡¡¡

¡¡¡ 

K ¶ ¡ ¡ Ì

K " D ¶Ì ¡ ¡

¡

B D/C

¡¡ ¡

Ì Ì

¶ ¡K Ì X

B D/C

¡¡¡ K ¡

¡

¡¡

ÌÌ

In

our

hearts

¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ

C

B D/D

C/E

F

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

D ¡ ¡¡ "D

we’re un

-

ed,

¡¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡

C/E

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡

¡¡ ¡

¡

¡¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ - di - vid

¡ ¡

¡¡ ,

(a tempo)

K ¡ ¡ ¡

¡

K ¡¡ ¡¡ 

¡¡

"D ¡

we

B D/C

C

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

(a tempo)

D À

K ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

K ¡ ¡

12

D

‹

‹

" D ¡ seek

¡ ¡

Him

K ¡ ¡ with

¡

o -

pen hearts,

¡ ¡

¡

He re - moves

B Dm6/F

F2

D ¡¡ ¡¡ "D

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡

X

¡

the walls

we’ve

¡¡¡ ¡

X

wor - ship - ing

one Sav - ior,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ "D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

C/E

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡

Ì

Ì

" D ¡ ¡

‹

24

F/C

D ¡ ¡ ¡

"D ¡

¶ ¡, ¡ 

built

that keep

Dm

¡

¡ ¡ ¡ us

¡

¶ ¡ ,

¡

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ K ¡ ¡ 3

K D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶

¡ ¡ ¡ Ì u - nite

F/A

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡

We trust Him to

BD

¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ K ¡

¡

a - part.

Fmaj7/C

D ¡¡ ¡ ¡ ¡ "D

‹

‹

vid

-

ed,

Gm7

¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ K ¡

¡

¡¡ bound

¡ ¡ ¡ " D ¡¡ ¡ ¶ ¡ ,

us.

C/E

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡ D ¡¡ ¡ ¡

K ¡ Ì

" D ¡ ¡

ECC17.0640.01F

Lord.

¡ ¡

D/F 

¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¶ ¡ , C7

¡¡¡ ¡

¡¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

°

by

Spir - it,

His

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ C/E

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Gm

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ C/E

-

¶ ¡¡K ¡¡ ¡¡ we’re un - di-

¡ ¡ ¡ ¶ ,¡ ¡ ¡

F

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

ev - er - more

¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

¡

¡

un - di-

Gm/B D

F/A

K ¡ ¡ 4

11

for

¡¡ ¡¡ , ¶

D/F Gsus

ÌÌ hearts

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ 

¡¡ 

¡¡ our

B D/D

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡

In

B Dmaj7/C

¡¡¡ ¡ ¡¡¡

¡¡

15

D

one

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ,

B D/D

¡¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡K ¶ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¶ ¡K ¡¡ ¡

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

K ¡ ¡

F2

D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡

21

‹

¡

¡

B D/C

C

¡¡¡ ¡ ¡¡

æ K ¡ Ì

ECC17.0640.01F


æ 47

˜

D ¡

¡¡ O ¡¡ O ¡¡

¡ ¡ , ¶ ¡

more.

In

our

¡ ¡

¡ ¡ , ¶ ¡

"D ¡

B D/C

C/D K D ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¶ ¡¡¡¡ !

¡¡ ¡¡

K ¶ ¡¡

¡ ¡

¡ ¶ ¡,

hearts

¡ Ì O

¡

D

we’re

˜

" D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ !¡ 50

 ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

wor - ship -ing

¡ " ¡

¡ ¡

G/D

¶ ¡K ¡

¡¡

¡¡ ,

-

ed,

¡

¡ ¡ ,

bound

¡ ¶ ¡

D/F 

 ¡¡¡¡

¡¡ 

¡¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

His

¡ ¡

E/G 

D/F 

E/G 

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

" ¡ ¡

by

ÌÌ

our

hearts

¡ ¡

ÌÌ

D/F 

G

D7

C/E

¡¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ Asus

¡¡ ¡¡

for

¡¡ ¡¡ , ¶ Am

¡¡ ¡¡

¡ ¡

K ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ -

K ¡ ¡ ¡ ¡

"

G/B

K ¡ ¡ 7

¡

-

er

¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

-

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

K ¡ ¡

K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" ¡ ¡

¡¡

¡ ¡

 ¡ ¡

¡ ¡ , vid ¡ ¡ " ¡ ¡,

¡

un - di-

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ C/D

¡ D d im

¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Am

¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ À ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ !¡ !¡ !¡ !¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

molto rit.

D ¡¡¡

¡¡¡

D ¡¡

À ¡ ¡ D ¡ O ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ D¡ O¡ ¡

-

¡¡

Cm/D

¡¡¡ ¡

7 Ì

¡ Ì ¡¡ ÌÌ

un - di

ÌÌ 

vid - ed!

¡¡ 

¡ ¡

‹

7 Ì

ÌÌ

Ì

‹ ¡¡@ ¡¡

G

¡¡ ¡¡Gsus 7 ¡ ÌÌ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌ ¡molto rit.

D¡ ¡ ¡ D¡ ¡ D¡ ¡ ¡ D¡ ¡

‹

ÌÌ

C/D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ !¡¡¡ !¡¡¡ !¡¡¡ !¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ À ,

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡

ed,

‹

"

¡¡ ¡¡

it,

un - di-

rit.

¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡

Cm/A-

4 A2

E/G 

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

XX

À

Ì Ì

-

ÌÌ

¡¡ ¡

rit.

Ì Ì

D/F 

Spir

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡¡¡ 

¡ ¡¡

C

 ¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

His

¡¡ ÌÌ ,

more

G/B

¡¡¡ ¡

Am/C

¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡

- ev

E

¡¡ 

¡¡

XX X

¡¡¡

¡¡

for

¡ ¡ ¡ ¶ ¡, ¡ ¡

by

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

59

¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

Bound

Esus/F E/G 

¡¡¡ ¡

" ¡ ¡

we’re un - di-

ev - er - more

¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡

Em

¡¡¡ ¡¡ ¡

- ed.

4 E2

62

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ , Spir - it,

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡¡Ì

¡¡¡ ¡

K ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

Cmaj7/D

K ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

In

¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¶ ¡ ,

¡ ¡¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡K ¶ ¡ ¡

Lord.

¡ ¶ ¡ ,

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

one

¡¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

53

vid

¡ ¡

¡¡ ¡¡

" ¡ ¡

¡ " ¡

¡¡

one Sav - ior,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

C/E ¡¡ ¡

 ¡¡

¡¡

O

¡¡ ¡

-

" ¡

D/F 

¡¡ ¡ ¡

¡¡Ì

vid -

¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡ ¡¡

 ¡

un - di - vid - ed,

G

O À

¡ ¡¡¡

56

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡ ¡

ECC17.0640.01F

¡ ¡ 7 ¡ ¡ Ì Ì

¡

¡ ¡ ¡

W

8

ECC17.0640.01F

Gloria

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir Moderately 6

STYLE : Modern classic ORDER nr : LATIJN 17.0657.04

GLORIA Words: Trad. Latin

E

Music: David Giardiniere

Forging ahead

An animated choral arrangement that explores a playful interaction between major/minor tonalities and joyful rhythms within the 6/8 meter. This work is easy to sing, expressive, and at times dramatic, featuring a dynamic piano accompaniment. General: Luke 2: 14. Glory to God in the Highest. And on the earth let there be peace among the people who please God.

D(no3)

G

RL = 96 (F = F throughout)

K ¡¡ ¡

D È ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ! ! !¡ 

" D È ¡ !¡ 

¡

A

G

Glo - ri - a

Een levendig koorarrangement dat op speelse wijze majeur en mineur klanken laat afwisselen en gebruik maakt van fraaie ritmes in 6/8 toonsoort. Een goed zingbaar arrangement met expressie, dramatiek en een dynamische pianobegeleiding. Algemeen: Lukas 2: 14: Ere Zij God in de Hoge en vrede op aarde voor alle mensen die Hij lief heeft.

¡¡¡ !¡

¡¡¡ !¡

!¡¡ ¡¡ ¡¡ !¡¡

!¡¡ ¡¡ ¡¡ !¡¡

¡

in

"D ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

-

sis,

glo - ri - a in

¡

¡ ¡ ¡ ¡

D(no3)

¡

¡

Gm/D

 D ÌÌÌ ! " D !ÌÌ 

K ¡ ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

ex - cel

¡ ,

-

¡

ÌÌ Ì ÌÌ Ì

sis,

¡ ¡ ¡

F/B D

D/C

¡Ì ¡ ¡ ¡ Ì

! !¡ ! !¡ !¡ !¡ ¡

simile

ex - cel

¡ ,

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¡ !¡ ! ! ! !

¡¡ ¡ , ¡¡ ¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡

¡

u

D ¡ ¡ ¡ ¡

A7sus GN. C.

Dm/B D

¡¡¡ !¡ ¡

u

5

D2(no3)/C

C

D

D ¡

¡

¡

¡

-

sis

¡

¡

Gm7

cel

"D

 ¡ ¡ Ì De

-

Ì

o.

¡ ¡ Ì 

Am

Dm

D ¡¡

¡ ¡

¡¡

 ¡¡ ¡¡ ÌÌ

Am7 Dm D(no3)

"D ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì

N.C.

Am7

ÌÌ Ì

¡¡

¡¡ 

¡ ¡

K ¡ ¡

¡

¡

-

sis,

È ¡ ¡ ¡ ¡ D(no3)

 ÌÌ !Ì !Ì 

Ì

© 2006 Heritage Music Press, a division of The Lorenz Corporation For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

12

Dm

¡ ,

¡ ¡

È ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ !¡ ¡ !¡ È !¡ ! ! ! ! ¡ !¡ !¡ !¡ ¡ È !¡ !

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

Glo - ri - a in

Ì

¡ , ex-

¡¡

10

Ein sehr lebendiges Chorarrangement, das ganz spielerisch Majeur- und Mineurklänge abwechselt und sich der frohen Rythmen im 6/8 Takt bedient. Ein gut zu singendes Arrangement mit Ausdruck, Dramatik und einer dynamischen Klavierbegleitung. Allgemein: Lukas 2:14. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für alle Menschen, die er lieb hat.

¡ ¡ ¡ ¡ glo - ri - a in

¡ ¡

ex - cel

¡ ,

¡

¡

Gm/D

¡ Dm

¡Ì ¡

¡

¡ ¡ Ì

¡

Duration: 2'30 ECC17.0657.04F


15

30

K ¡

D ¡ ¡ ¡ ¡ glo - ri - a in

¡

ex - cel

"D ¡ ¡ ¡ ¡

-

¡

¡ ,

sis,

" D ÌÌÌ 

20

D Ì

"D Ì

C

Dm

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡ ¡¡ 

ÌÌ Ì

¡¡

¡¡ 

Q

legato

¡

Am7

¡

¡

¡

 ¡ ¡ Ì

D ¡¡

-

sis

De - o.

¡

ter

¡

¡

 ¡ ¡ Ì

" D ¡¡

Am

Dm

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

 ¡¡ ¡ Ì Ì

Am7

Dm

D ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

"D

ÌÌ

cresc.

¡¡

¡

Ì¡

-

ra

pax

¡

¡Ì

¡¡

Am7

Gm

¡ ¡¡ 

in

ter

¡

¡ -

-

‹

ra

pax

F

Am

¡¡

¡

Q

¡

ho

-

¡

¡

¡

mi - ni - bus

bo

-

¡

¡

¡

nae

vo

-

‹

¡ ¡¡ ÌÌ

¡ lun

-

¡

BD

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ Ì " D ¡¡ ¡ Ì

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

ÌÌ 

Ì¡

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

45

K ¡ O¡ ¡ ¡

D È ¡ ¡ ¡ ¡ Glo - ri - a in

ex - cel

-

D(no3)

 D È ÌÌÌ 

O ¡Ì ¡ ¡

" D È ÌÌ 

O¡ ¡ Ì¡ 

¡

ex - cel

¡ ¡ ¡ ¡

G/D

cel

-

" D O¡

¡

Em

F

D O ¡¡¡

¡¡

"D

55

¡

 ¡ ¡ Ì

sis

De - o.

¡

¡

¡ ,

¡¡

2 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ D¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ,

-

glo - ri - a in

ex-

-

sis,

¡ D¡ ¡

B Dmaj7

Dm/C

C

Ì Ì

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡

G

Ì ¡¡ ¡ D ¡¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

G

A7

¡¡ ¡¡ O ¡¡

Ì

¡ O¡ ,

¡ ,

¡

la - te om - nis

2Ju¡ 

bi

-

¡

" D Ì Q

Ju F

D ¡¡¡ 

-

-

-

K G/F ¡ O ¡¡ 

¡

¡ ,

¡

¡

¡

K ¡

¡ , ¡

Ju - bi - la - te om - nes

la

te,

¡Ì

-

¡

ju

¡¡

- bi

-

la ED

¡

¡¡ ¡ D ¡¡¡ 

¡Ì

¡

¡¡

bi

-

D ¡Ì -

K F ¡ ¡¡

leggiero

 " D ¡Ì 

¡

¡ ¡

È

¡

ter - ra; -

¡ ,

-

-

¡

-

-

K F/E ¡ ¡¡ ¡

D ¡Ì 4

G

ÌÌ

È ¡ ¡ ¡ ¡

D

¡

D Ì Ì

¡¡

cresc.

-

lun-

¡

¡¡

Dm/A

Gm

¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

Glo - ri - a in

¡ ,

glo - ri - a in

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

ex - cel

-

sis,

glo - ri - a in

ex-

¡ ,

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ,

¡ Gm/D

¡ 

¡

ex - cel

¡ ,

¡ 

¡

¡

¡Ì 

¡

¡ Ì

¡

Dm(no3)

Dm/C

ÌÌ Ì

¡

¡

ÌÌ Ì

u

 ¡ ¡ Ì

Ì

È

Ì

È

-

sis

De - o.

¡

¡

¡

¡ ¡ Ì 

Gm7

Dm

Am7

¡¡ 

¡ ¡

Am

¡

¡

¡ ¡

¡¡

¡

¡ 

¡ 

Dm

¡ ¡

sim.

Am7 Dm

¡¡

¡¡ ¡¡ ÌÌ 

¡¡

 ¡ ¡¡ ÌÌ ¡

N.C.

È

¡ ¡ !¡ ¡ !¡  !¡ ! ! ! ! " ¡ !¡ !¡ !¡ ¡ È !¡ ! ECC17.0657.04F

Ju - bi - la - te om - nis

‹

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡

‹

D ¡¡

‹

¡

ter - ra;

K ¡ ¡¡

Ju bi Ju - bi - la - te om - nis

Ju

¡¡

¡K O ¡

¡Ì 

¡ O¡

-

-

F

¡ O¡ 2

ÌÌ 

K ¡ O ¡¡ 

¡¡ 

¡ O¡

‹

Q

" D ÌÌ

¡

¡ O¡

65

ÌÌ

‹

la

‹

¡ O¡

la

"

¡ ¡¡

la - te, ter - ra;

¡K ¡Ì 

-

Ju - bi-

¡

-

¡

bi -

¡¡¡ 

K G ¡ O ¡¡ 

K F ¡ ¡Ì

¡Ì 

¡

¡Ì

ju - biJu - bi-

¡ ¡ -

-

-

F/E D

Gm/F

¡

¡ ¡

¡

¡ D¡

‹

Do - mi - no.

la - te

in

Do - mi - no.

in

Do - mi - no.

¡

ED

¡ ¡

Cm7

gen - tes

in

Do - mi - no.

gen - tes

in

Do - mi - no.

-

E D/D D

" D D D ¡Ì 

¡

-

in

DD

B Dm7

K ¡ D ¡¡ D ¡ D ¡Ì

‹

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ 

ÌÌ 

ÌÌ

¡

F2

¡¡ ¡

2

¡

‹

 ¡

¡

Be - ne

-

di‹

¡‹ - ci

-

¡

Ì

te

no

Q

¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ 

D ¡¡

¡Ì

¡

¡¡ ¡

ÌÌ 

"D ¡ ¡

¡

¡

¡

 ¡ ¡ ¡Ì 2

legato

¡

‹ ¡ -

‹

 Ì 

men

e

C

ÌÌ

-

2

legato

¡

¡

‹

¡

Be - ne-

jus.

‹

G

¡

‹ C/B D

¡¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ O ¡ ¡ O Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì D¡ 5

13

ÌÌ 

‹ ¡ ¡ Ì

‹

Dm

K ¡ D ¡¡

ECC17.0657.04F

Ì

Sopranos only

legato

"D

F2

‹

Do - mi - no.

¡¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

te

Ì

¡ ¡ ¡ ¡

Altos only

D

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

-

K ¡ D ¡¡ 

¡¡

¡K D ¡Ì D ¡

-

D D D ¡¡¡ 

70

¡ ¡ ¡ ¡

¡ in

Do - mi - no.

te

¡K ¡

DD

in

K ¡ D ¡¡ D ¡

la - te om - nes

2

¡

gen - tes

K ¡ D ¡¡ 

-

" D D D ¡Ì 

¡

Ì

- te

la - te om - nes

D D ¡¡ 

N.C.

gen - tes

D ¡Ì

Am

Ì¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

È ¡ ¡ ¡ ¡

C

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

" D ÌÌ

¡¡ 

(

leggiero

D ¡

È ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ 

Dm/B D

¡¡

2

D

¡Ì ¡ ,

¡¡

¡¡

sis,

¡¡ D ¡

D Ì

¡ ¡¡ 

¡¡ ¡ 

‹

È

Dm

¡ ¡¡

¡

¡¡

¡ ¡

3

Ju - bi-

 ¡¡ ¡ Ì Ì

vo

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

Am

O ¡¡¡ ¡ 

¡¡

È

Ì

 ¡ ¡ Ì

¡

nae

¡

¡¡

ÌÌ

¡ ¡ ¡

Dm7/B D

50

D O¡

-

Ì¡

¡¡

60

K ¡

glo - ri - a in

¡ O¡ ¡ ¡ ,

" D È ¡ ¡ ¡ ¡

bo

¡¡

ECC17.0657.04F

¡ ¡ ¡ ¡

sis,

-

"D ¡

¡¡

¡

2

mi - ni - bus

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

cel

in

¡

Dm/B D

¡ ¡¡ ÌÌ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D ¡

¡¡

¡

Ì¡

‹

Dm

¡

¡

Ì¡ 

-

¡ ¡

40

¡Ì Et

‹

Am

¡

¡¡

¡¡

D(no3) !¡ ! !¡ ! ! ! ¡ ¡ ¡ ¡ È ÌÌ  Ì ! G !¡ ! !¡ ! !  ¡ ¡ ¡ ¡ È ÌÌ ! ! u

D ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡

2

ÌÌ

ta - tis.

‹

D ¡Ì ¡

¡

¡¡

¡¡

N.C.

Gm A

Ì¡ 

sim. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ta - tis.

¡ ¡ Ì "D ¡ ¡ Ì

Am

¡

¡Ì ¡

25

"D

¡¡

¡

¡¡

Am7

Ì¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

u

¡

ho

¡

Ì¡

¡¡

Dm/B D

D ¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡ ‹

BD

Ì¡ 

  ¡ " D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

D ¡

¡¡

¡

sim.

‹

Am

¡

¡Ì ¡

¡

¡

¡

‹

BD

¡ ,

¡

35

Et

D Ì Ì

¡

ex - cel

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡

¡ ,

glo - ri - a in

¡ ¡ ¡

Dm7/B D

Dm/C

 D ÌÌÌ 

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

F/A

F2/G

Ì¡ ¡

F

¡

æ

Ì ¡ ¡

¡

ECC17.0657.04F


On our way Onderweg VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 7

STYLE : Rock ORDER nr : ENGLISH 17.0648.01 NEDERLANDS 17.0648.02

ONDERWEG Words: Gerald Troost

E

A powerful, rocky arrangement with a great beat and a message of hope and expectation. You are not alone! Powerful and a funny choral arrangement with a melody that is easy to catch on to. You will have a great time! General: We are on our way to an eternal Celebration. The pain and sadness we share has already been carried. Our future is secure; one-day al promises will come true, and we will shout for joy before His throne.

Music: Gerald Troost Arr.: Harry Koning

ϥwv

R

BD

D D ÌÌÌ

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

" D D Ì Ì

Ì

5

N

Lekker stevig lied met een heerlijke beat en een boodschap vol hoop en verwachting. Je staat er niet alleen voor! Krachtig en een lekker koorarrangement met een refrein dat goed in het gehoor ligt maken dit lied een feest om uit te voeren. Algemeen: Wij zijn onderweg naar een oneindig feest. Het verdriet dat wij delen is al gedragen en de toekomst is zeker: op een dag gaat alles in vervulling en zullen we juichen voor Zijn troon.

BD

BD

ÌÌ Ì

" DD Ì Ì

XX X

K X ¡ X

E D/B D

ÌÌ Ì

K ¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡

¡

D

D

G

‹

¡ ¡ À

¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ G Wij zijn on - der -

Wij zijn on - der - weg.

G¡ ¡ ¡ ¡

" DD À

X

‹

¡ ¡

Ì Ì weg.

‹ G

Wij zijn on - der-

Wij zijn on - der - weg, zijn on - der-

D D ¡¡ À ¡¡

‹

‹

" DD

‹

‹

À ¡

© Unisong Music Publishers bv t/a Gerald Troost Music, Hilversum, Holland.

Duration: 4'07 ECC17.0648.02G

20

K D D ¡ ¶ ¡

À

‹

D D X X

‹

weg.

" D D ¡¡ ¶ ,

À

‹ F

Gm

K ¡¡¡ ¡

K ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡¡

" D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

F

K ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" DD

23 14

‹

" DD

‹

‹

D

‹

‹

¡

mel.

À

¡

Wij zijn Wij zijn Gm

D D ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

A Dmaj7(9)

" DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

17

D

D¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

¡

" DD ¡

D

DÌ DÌ

¡ ¡

¡¡ XX

À

" DD

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

E D/B D

¡¡¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì ¡

¡

E D/B D

¡ ¡¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì ¡

¡

¡

¡

¡

¡

-

-

-

¡

¡ À

¡¡

¡

¡ ¡

¡¡

XX

- der - weg,

¡

¡

¶ ¡,

¡

¡

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

¡¡

zijn on - der - weg,

¡

¡ ¡

bij nacht

el - kaar. be - gint

E D2/F

" DD

¡ ¡ ¡

ÌÌ

À

BD

K ¡¡¡¡ XXXX

ÌÌ Ì

¡

¡ ¡ ¡

wij

Wij blij - ven Als de

F

ook al ben ik er nog maar we zoe - ken naar het

¡¡ XX ¡ X

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

À

BD

ÌÌ 

on -

¡

¡

-

¡

-

-

D D X X

¡¡

ÌÌ Ì ¡

" DD

À

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ 3

¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

E D/B D

¡¡¡ ¡

ÌÌ Ì ¡

¡ ¡

on -

We heb - ben niet zo en het don - ker duurt een

BD

¡¡ XX ¡ X

ÌÌ 

der - weg,

on - der - weg naar een on - ein - dig feest. en we moe - ten zo - veel da - len door.

BD

¡ ¡

¡¡

ÌÌ 

zijn on - der - weg,

weg, weg,

D

D

¡¡ XX

zijn on - der - weg,

¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

26

¡ ¡¡ ¡ ¡

D

on - deron - der-

ÌÌÌ Ì

¡

wij

nooit ge - weest. juis - te spoor.

2nd time only

D Q ÌÌ

Wij

D

¡ ¡

" DD

¡

Gm7/A D

¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡

¡

En soms hoor ik het ge - juich, En nie - mand weet waar - om,

on -

¡

D D X XX

K ¡¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

E D/B D

E Dmaj7

Gm/F

¡ ¡¡ ¡ ¡

ÌÌ

" DD

‹

weg. weg!

D D

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

F

11

D D ¡¡¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

E Dmaj7

K ¡

Fsus

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì Ì

Ì Ì

E D/B D

Wij zijn on - der - weg.

8

Ein stämmiges Lied mit einem herrlichen Beat und einer Botschaft der Hoffnung und Erwartung. Du bist nicht allein. Ein Chorarrangement, an dem man sein Freude hat und ein Refrein, der gut im Ohr liegt, machen dieses Lied zu einem wahren Genuss. Viel Spaß dabei. Allgemein: Wir sind auf dem Wege zu einem niemals endenden Fest. Das Leid, das wir teilen, ist schon getragen und die Zukunft ist sicher; eines Tages geht alles in Erfüllung und jubeln wir vor seinem Thron.

B D7

¡¡ ¡ D ¡¡¡ ¡¡¡

ÌÌ Ì

K ¡ ¡

Ì

¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

D D ¡¡¡ 

D

E D/B D

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

" DD ¡

ECC17.0648.02G

¡ ¡

¡

¡

¡¡

À

¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

E D/B D

¡

¡ ¡ ¡ ¡

en we hou - den el - kaar dan zoe - ken we Zijn

¡¡¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì ¡

À

ÌÌ

- der - weg,

heel veel tijd eeu - wig - heid,

¡ ¡ ¡ 4

14

¡¡

-

BD

D D X XX

¡¡ ¡

¡

-

¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡

¡ ¡

B D/F

K ¡¡ ÌÌ ¡ Ì ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ECC17.0648.02G


29

D

38

D

ÌÌ wij

¡¡

À

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

zijn on - der - weg,

¡

" DD

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡

want dan ra - ken we de om - dat Hij ons naar het

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

D D ¡

¡ À

¡

¡

ED

Gm

D

" DD

¡

¡ ¡

Fsus

ÌÌ Ì

¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

ÌÌÌ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Wij rei - zen sa hoe on - voor - stel -

¡ À

" DD ¡

¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D ¡

ÌÌ ÌÌ 

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

" DD

¡

¡

(

D D À (

" DD À D D ¶

¡

¡

¡

En Je

de mag

eeu dro

¡

¡

-

¡

¡

K ¡ ¡

¡

¡

K ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

wen gaan men van

K ¡

voor die

-

¡

" DD ¡ ¡

¡

¡ Ì

ie - de - re kleur maar on - ze woor-

K ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¶

¡

¡

¡

¡

¡

¡

iets wij

¡

¡

¡

¡

" DD

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ , ,

¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

er - va nu de

-

¡

ren. len,

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡

D K D ¡ ¡ en den

-

K ¡

K K ¡ ¡ ¡ elk zijn

" D D ¡, ¡

ge te

-

Gm

zicht klein.

¡ ,

¡ ¡ ¡ , ,

Gm/F

D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ " DD

¡

¡

¡ ¶ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

is Er

een is

¡

¡

¡

K ¡

¡

K ¡ ¡ ¡

K ¡

scha - kel in nie - mand die

¡

E Dmaj7

¡

¡

K ¡ ¡ ¡

D D ¡¡

¡

¡ ¡

de rij. be - grijpt

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

5

-

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

F

¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

" DD

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

voor tot

¡¡ ¡¡ ,

ons het

o ein

K ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

bij voor

¡¡ ,

het de

doel. boeg,

¡¡ ¡¡ ¡¡ , ,

¡¡ ,

K ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡

K ¡¡ ¡¡

¡

¡ ¡

-

K ¡

K ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ D ¡¡ wat een ge - voel. dat is ge - noeg.

pen, de,

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡¡ ,

¡¡ ¡ , ¡

B D/D

Cm

¡

ter nog

K K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ , ,

ECC17.0648.02G

K K ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ,

¡

K K ¡¡ ¡¡ ¡¡

mel gen

¡

Cm/E D

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ,

Dan gaat de he is al ge - dra

¡ " DD ¡

Cm7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

-

¡

¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ,

Dan kom ik dich met on - ze reis

¡¡ ¡ , ¡

¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

44 35

¡¡

À

ÌÌÌ Ì

¡ ¡ ¶ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

À

B D/D

¡ ¡ ¡

¡¡

Ja, ik mag nu En het ver - driet

¡ ,

¡¡

¡¡ ,

Cm

¡

¡

licht. zijn.

¡¡ ¡¡ ¡¡

BD

K K ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

K D ¡¡ ¡¡ ¡¡ D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Zijn zal

¡ ¡ , , ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

K K ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ " DD , ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

al dat

F

¡

¡ ¡ ¡

¡

¡

D D ¡¡, ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

bij, dag,

Cm7

¡ ¡

in het

Gm7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

41

Both times All

32

men baar

G

K ¡ À

¡ ¡ , , ¡

¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡ ¡

F

F

¡¡¡¡

K ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

weg niet kwijt. le - ven leidt.

vast, kracht,

D

æ

K ¡ ¡ ¡ 6

ECC17.0648.02G

Sing when the Spirit says sing! Als de Geest mij roept VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal a cappella Adult Choir/Youth Choir Moderately 8

STYLE : Spiritual ORDER nr : ENGLISH 17.0649.01 NEDERLANDS 17.0649.02

SING WHEN THE SPIRIT SAYS SING! Words: Trad. Spiritual

E

This spirited a cappella setting for SATB voices is ideal for Pentecost Sunday, but appropriate anytime of the year. Jesse Vaughn weaves the verses together using original material that brings an exciting and contemporary flavour to the piece. Any choir will enjoy this very doable 4-part choral. General: When the Spirit tells me to pray, I'll pray. I will preach, shout or sing when the Spirit tells me to. I'll obey the Spirit of the Lord.

Music: Trad. Spiritual Choral Setting: Jesse Vaughn

œ•~

Spirited R When the

D S D D D ¡

Spir - it

¡

¡

(

tells me to pray,

¡

¡ ¡ ¡ ¡

" D D D D

¡ ¡ Ì

A

TB

‹

‹

X ( Ì

N

D D D D ÌÌ

À

" DD D Ì D Ì

‹

‹

O, B

¡

¡ ¡

¡

When the 8

D D D D ÌÌ Ì " DD D Ì D

D

Dieses geisterfüllende Arrangement für SATB ist ganz ideal zu Pfingsten, kann aber natürlich zu jeder Zeit gesungen werden. Jesse Vaughn verwebt die Strophen und gebraucht dabei neue Elemente, die dem Stück einen herrlich zeitgenössichen Geschmak geben. Allgemein: Wenn der Heilige Geist mit sagt, zu beten, dann werde ich beten. Ich werde sprechen, jubeln oder singen, wenn der Heilige Geist mir dieses befiehlt. Ich werde gehorchen.

When the

¡ ¡

Ho - ly Spir - it

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡

T

¡ ¡ Ì

ÌX

K ¡ ¡ , ¡ how I'll K ¡ ¡

¡ ¡ ,

K ¡¡ preach!

K ¡

tells me to preach,

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

Spir - it

¡ ¡ ¡

pray.

¡¡ ¡ ,

Ì

Ì

¡ ,

I'll

(

4

Dit Geestvervulde a cappella arrangement voor SATB is ideaal voor Pinksteren, maar kan natuurlijk elk moment van het jaar gezongen worden. Jesse Vaughn weeft de verzen samen gebruik makend van nieuwe elementen die het stuk een heerlijke eigentijdse smaak geven. Voor jong en oud een zeer toegankelijk vier stemmig arrangement. Algemeen: Als de Heilige Geest me opdraagt om te bidden, dan zal ik bidden. Ik zal spreken, juichen of zingen als de Heilige Geest me dit opdraagt. Ik zal Hem gehoorzamen.

¡

Lord,

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ , to shout, I'm gon - na K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¶ , ¡ ¡

tells me

¡ Ì ¡ Ì

!

shout,

my

¡ ¡ ¡Ì rit.

12

D GQX D DD X

deliberately

Lord!

" D D D O O XX D

O ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

When the Spir - it says

O ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

ÌÌ sing,

Ì Ì

¡¡

¡¡

Lord, I'll

¡ ¡

¡ ¡

Ì¡ ¡ Ì sing.

Ì¡ ¡ Ì

© 2006 Hope Publishing Company For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

15

 

I

will

Ì

Ì ‹ ‹

Duration: 3'53 ECC17.0649.01F


17

a tempo

D sing. D D D XÌ

¡X ¡ , O, my K D¡ ¡ Ì

Ì

O,

" DD D Ì D X

Ì

¡ Ì , Lord. K ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¶ ,

O,

‹

Ì

Ì

O,

Ì

ÌX

I'm gon - na

35

(

D D DD

K ¡¡ ¡¡ ¡¡

À¡ , ¡ O, my K D¡ ¡ Ì

¡ , I'm gon - na Lord. K K ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ,

sing

" DD D ¡ D ¡

" DD D D

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

Ì Ì

says

sing.

¡¡

Ì Ì

¡ ¡

when the Spir - it

¡¡

¡¡

¶ K¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

sing.

I'm gon - na

" D D D ¡Ì ¡ ¡ D

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

I'm gon - na

sing

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

sing when the Spir -it says

¶ ¡¡, ¡¡ ¡¡

¡

Ì

X¡ ¡ ,

¡ Ì ,

Ì

K D¡ ¡ Ì

¡ ¡

Lord,

O, my

‹

Ì

Lord.

Ì

K D¡ ¡ Ì

O,

K ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¶ ,

Lord,

À¡ , ¡

I'm gon - na

¡ " DD D ¡ D

¡ ¡

45

D D DD

‹

" DD D D

¸

" DD D D

G ¡¡

! ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

when the Spir - it says

¡ ¡ ¡ ¶ ¡, ¡ ¡

shout!

¡

rit.

D D D D XÌ Lord,

" DD D Ì D X

O, my

K D¡ ¡ ¡ ¡

Ì

" DD D D

Lord.

D D D D ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

Ì " DD D Ì D

Ì ¶ ,¡ ¡ ¡

¡Ì

Oo

¡ ‹¡ ¡

Ì¡

I'm gon - na

pray

2

¡

¡

Ì¡ ¡

I'm gon - na

pray

¡ O ¡Ì

¡

when the Spir - it

DÌ ¡ ¡ ¡

¡ says

¶ ¡, ¡ ¡

pray.

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

pray

62

7

D D D D ÌÌ

Lord.

7 " DD D Ì D Ì

 my

Ì ¡ ¡ Ì¡ 

¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡

ÌÌ

when the Spir - it says

pray,

QQ

a tempo

¶ ¡K ¡ ¡ ,

I'm gon - na

K ¶ ¡, ¡ ¡

sing

and o - bey

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

when the Spir - it

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

sing

" D D D ¡¡ D

¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

when the Spir - it says

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡

K D ¡Ì ¡ 

¡¡

sing.

¡¡

¡ Ì , ¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ

the Spir - it of the

Lord,

¡ ¡

Ì Ì

says

sing,

¡¡

Ì Ì

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ I'm gon - na

K ¡ ¡ Ì

¶ ¡¡, ¡¡ ¡¡ 5

and

o-

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

Lis - ten, lis - ten,

ÌÌ 

¡

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

I'm gon - na

K ¡ ¡

¶ ¡

¡

K ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡¡

now,

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡¡

lis

¡¡

-

ten,

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

lis - ten,

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡Ì ¡

preach.

I'm gon - na

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

sing

when the Spir - it says

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

æ

¡¡

lis

-

ten,

¡¡

I'm gon - na preach.

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

¡

¡¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

and o - bey

¡¡ ¡¡

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ 

the Spir - it of the

ECC17.0649.01F

Ned. Tekst: Pier Hiemstra © 2006 Hope Publishing Company; For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

16

says

¡

I'm gon - na K ¶ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡

Ì ¡ ¡ ¡

Als de Geest mij roept, ja dan bid ik. Door de Geest! Als de Geest mij vraagt, ja dan spreek ik. Door de Geest! Als de Heil'ge Geest zegt: “Juich voor de Heer”, Dan ga ik staan en juich. Als de Geest mij zegt: “Zing!”, Dan zing ik. Heer, ik zing O Heer, ik zing.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

En als de Geest tot mij komt en zegt “bid” (3x) Dan gehoorzaam ik Hem, o mijn Heer, o mijn Heer Want als de Geest tot mij komt en zegt “zing” (3x) Dan gehoorzaam ik Hem, o mijn Heer.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡

¡

now,

and o - bey

¡ ¡ ¡ ¡

I'm gon - na preach

¡¡

¡¡

¡

¡

when the Spir - it

¡¡

preach

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

preach

¡

lis - ten,

¡¡

‹

Lis - ten,

¡¡

¡ ¡

¡

I'm gon - na preach

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

I'm gon - na preach!

preach when the Spri - it says

¡¡

¡ ¡ ‹¡ ¡

I'm gon - na preach when the Spir -it says

Ì ¡ ¡ ¡

¡¡

hushed

(

¡À

preach,

Q

65

D D D D ¡¡

¡¡ ¡¡

¡

Ï¡

Luister, Luister, hoor, ik zal spreken Luister, luister, hoor hoe ik spreek Ja, als de Geest tot mij komt en zegt “spreek” (3x) Dan gehoorzaam ik Hem, o mijn Heer, o mijn Heer.

ÌÌ

Oo

" D D D ¡Ì D

shout,

Want als de Geest tot mij komt en zegt “zing” (3x) Dan gehoorzaam ik Hem, o mijn Heer. O, mijn Heer, o ja ik zing. En als de Geest tot mij komt en zegt “juich” (3x) Dan gehoorzaam ik Hem, o mijn Heer.

I'm gon - na

rit.

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

says

Als de Geest mij roept, ja dan bid ik. Door de Geest! Als de Geest mij vraagt, ja dan spreek ik. Door de Geest! Als de Heil'ge Geest zegt: “Juich voor de Heer”, Dan ga ik staan en juich. Als de Geest mij zegt: “Zing!”, Dan zing ik. Ja ik zing; O mijn Heer. O ja, ik zing; O mijn Heer.

says

58

D D D D ÌÌ

Spir - it

¡

when the Spir - it

ÌÌ 

ÌÌ ¡

¡ D ¡ 

Ï¡

Als de Geest mij roept

ÌÌ

ÌÌ

55

pray.

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ , the ¡ ¡ ,

4

Q

‹

K ¡¡ ÌÌ

when

ECC17.0649.01F

Slower with rubato

K ¡ Ì ¡ Ì

K ¡¡ ¡¡

Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

Lis - ten,

À

shout

3

51

D D DD

when the Spir - it says

Ï¡

I'm gon - na

48

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

Lord.

I'm gon - na preach

sing.

À

the Spir - it of the

" D D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ D

I'm gon - na

K ¡ À

ÌÌ 

lis - ten, lis - ten,

GK ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡

Lord.

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

D D D D ¡ ¡ ‹¡ ¡

32

shout

shout

42

¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡ ,

O, my

ÌX

bey

the Spir -it of the

¶ ¡¡ ,¡¡ ¡¡ 

Ì

says

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

and o - bey

D ÌÌ

D D D D ¡¡ 

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡

K ¶ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

sing,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ O ¡¡ ¡¡

when the Spir - it

¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

28

D Ï D DD ¡

¡ ¡ ¡ ¶ ¡, ¡ ¡

À

¡¡ 

¡

38

¡ ¡

D D D D D ¡Ì ¡ ¡

" DD D Ì D X

I'm gon - na

sing.

24

D Lord, D D D XÌ

!

shout!

21

D D D D ¡¡

K ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

ECC17.0649.01F


Can He, could He, would He, did He? Kan Hij, zou Hij, zal Hij, heeft Hij? VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 9

STYLE : Jazzy ORDER nr : ENGLISH 17.0635.01 NEDERLANDS 17.0635.02

CAN HE, COULD HE, WOULD HE, DID HE? Words: John Chisum & Dwight Liles

E

Are you ready to sing Southern Gospel? Are you ready to swing with this exciting choral arrangement in jazzy swing style? This one will surely get your audience excited and on their feet. Experience the joy and excitement that this song seeks to communicate. Let's swing! General: From the moment I heard about the Lord and His Word it seemed to good to be true. Will the doubts ever end? Simply trust Him and you'll see the Lord has loved you all along.

Jazzy swing feel R AD F7

" D D D Ì D

G

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ O ¡¡

A D/E D

" DD D D OÌ

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ D¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

F7

¡¡ ¡

O ¡¡¡

B D9

¡¡ ¡

¡ O ¡¡

¡ ¡

Can He,

15

Can He,

‹

¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡

" DD D X D X

‹

D ¡ ¡ ¡ ¡ D D D ¶ K ¡¡ ¡ ¡ O ¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¡¡

D D DD

¡ ¶ ¡

would He,

¡ 

D D DD " DD D D

¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

¡

DD

Ì

G

(

K K ¡ ¶ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ±¡

Can He save

me?

¡ ¡ ¡

¡

would He,

¡ ¡ Ì¡

¡

¡ ¡

Could He love

¡ ¡ ¡Ì

me?

¡ ¡

AD

¶ K ¡¡ ¡ ¡

Ì

Ì

¡

DD

D ¡¡¡

¶ K ¡¡ ¡ ¡

Ì

Ì

¶ K ¡¡ ¡ ¡

¡¡¡

Ì Duration: 2'41 ECC17.0635.01F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

SOLO

D D DD

‹

‹

(

À

¡

¡

From the You can

D D D D O ¡¡

¡ ¡

can,

" D D D D ¡¡ D

¡ ¡ ¡¡¡

¡ ¡ ¡ D¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡

He could, He would and

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

B D9

He

¡¡

¡¡

¡

¡

E D13

D D D D O ¡¡¡

Ì

¡ ¡ Ì¡

me?

¡ ¡ ¡

¡

AD

¡¡ ¡

¡ ¡

X X

‹

XX

‹

did.

¡¡ AD

¡ D ¡¡

A D9

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ Ì

¡

Ì

¡¡ ¡

¶ ¡¡ ¡

D ¡¡¡

K ¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡

Could He love

¡ ¡

me?

¡

25

D D DD ¡

A D7

me?

¡ ¡

¡

© 1986 Ariose Music/Word Music For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

AD

¡ D ¡¡

¡

¡ ¡

Would He take

¡

A D7

¡¡ ¡

" D D D D Ì

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

E D13

¡¡ ¡

¡ 

¶ K ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

Ì

¶ K ¡¡ ¡ ¡

D ¡¡¡

Ì

Ì

¡

¡

mo - ment I say you don’t

¡

D

D D9 D DD

Ì

" DD D D ¡

¡

K ¡

¡

¡

a - bout the it’s nec - es

¡ D ¡¡¡

(

¡

heard know

¡

¡

¡¡¡ ¡

Ì

K ¡

¡

Lord and His - sar - i - ly

Word, so,

¡ D ¡¡¡

Ì

K ¡

¡ well, like

it some-

¡¡¡ ¡ ¡

¡

did He?

¡ ¡ Ì¡

D¡ ¡ Ì O¡ ¡ ¡

Would He take me?

" DD D D

¡

Can He save

D D/E D

19

D D2/E D

Ë ¶ ¡¡¡¡ ¶ ¡¡¡¡ ,

‹

could He,

D D D D XX

¡ ¡ O¡ ¡ ¶

Ì

AD

could He,

¡

" DD D Ì D

" DD D D Ì

Ì

Ì

¡ D ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ K ¡ ¡

¡

(

D D D D 

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

Ì

Ì

Ì

Ì

¡¡ ¡

E D13

22

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¶ K ¡¡ ¡ ¡

Ì

E D13

¡ O ¡¡

K ¡ Ì

" D D D D

Did He real - ly? Can He, could He, would He? Yes, He can, He could, He would and He did.

¡ D ¡¡

¡¡ ¡

D D D D ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡

did He?

Ddim

O ¡¡¡

B D7

F7

¶ ¡ ¶ ¡¡¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ D¡ 

CHOIR

9

D

D D DD

AD

Ì

B D9

F7

¡¡ ¡

" DD D D ¡

Hat ihr Chor „Southern Gospel“schon entdeckt? Sind sie bereit, um mit diesem herrlichen jazzy Chorarrangement nach Herzenslust zu swingen? Dieses Lied nötigt einen geradezu, um mitzumachen und wird beim Publikum ganz sicher mit Begeisterung empfangen werden. Erleben sie die Freude und Begeisterung, die dieses Lied ausstrahlt. Da geht der Zug ab. Auf gehts: swingen! Allgemein: Von dem Augenblick an, wo ich das Wort des Herrn gehört habe, schien alles plötzlich zu schön, um wahr zu sein. Hört der Zweifel niemals auf? Vertraue ihm und du wirst sehen, der Herr hat dich immer schon lieb gehabt.

¡ ¡ ¡ ¡

E D13

Ì

Ì

A D/E D

D D D D ¡¡¡

N

" DD D D

g R R =R F

B D7

¶ ¡ ¶ ¡¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡ ¡ O¡ ¡ D¡ 2 ¡ ¡ O¡ ¡

5

D D D D D ¡ ¡ O ¡Ì ¡ ¡ ¡  

œ•x

D D D D ¶

Heeft jouw koor “Southern Gospel” al ontdekt? Ben je klaar om lekker te swingen met dit heerlijke jazzy koorarrangement? Dit lied nodigt uit om lekker mee te doen en zal door je publiek met groot enthousiasme ontvangen worden. Ervaar de blijdschap en het enthousiasme dat dit lied uitstraalt. Dit swingt de pan uit! Algemeen: Vanaf het moment dat ik over de Heer en Zijn Woord hoorde leek het allemaal een beetje te mooi voor woorden. Zal de twijfel ooit stoppen? Vertrouw op Hem en Hij zal Zijn liefde voor jou bevestigen.

12

Music: John Chisum & Dwight Liles Arr.: Russell Mauldin

¡

Did He real - ly?

¡ ¡ ¡

¡

¡¡¡

Ì

¡ ¡

¶ K ¡¡ ¡ ¡

¡ D ¡¡

Ì 2

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

27

D D DD

Can He, could He, would He? Yes, He

¡¡ ¡¡

¡¡

A D/E D

Ddim

¶ K ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ Ì

¡¡ O ¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

D D DD

F7

¡¡ ¡

O ¡¡¡

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

Ì

¡

seemed a bit too good to be true. bod - y said it once in a song.

¡¡ ¡

" DD D D

Ì ECC17.0635.01F

A D9

Ì

D ¡¡¡ ¡

Ì

¡¡¡ ¡

D ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì

¡ ¡ 3

17

¡

¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

There were ques - tions and doubts, You can think what you choose, D D9

¡

¡ D ¡¡¡ K ¡

¡ ¡

I tried to but let me

¡¡¡ ¡

Ì ECC17.0635.01F


Kan Hij, zou Hij, zal Hij, heeft Hij?

30

D D DD D ¡

¡ ¡

¡

fig - ure it tell you the

¡ ¡

out, news,

¡

¡

¡

but the the Lord has

¡ ¡ ¡

¡

best that loved you

I all

Ì

could a -

B D9

D D DD

¶ ¡¡¡ ¡ 

¡ D ¡¡¡

" DD D D Ì

¡

¶ ¡ ¡¡¡ 

O ¡¡¡¡

K ¡ ¡

¡

¡

¡

was to So, you’re

E D9

do long. D9

¡¡¡¡ O O ÌÌÌÌ

¡

¡

Kan Hij? Mij vergeven Zou Hij Van mij houden Zal Hij Bij mij blijven Heeft Hij Echte liefde Kan Hij, zou Hij, zal Hij, Ja, Hij deed dat wat geen mens voor mij deed.

33

D D DD ¡

¡

wan - der ask - ing

¡

¡

¡

a - round a - gain,

D D DD À

¡

¡

in “Will

the the

¡

¡

¡

love that I doubts ev - er

¡

¡

found end?”

¡

¡

un - til my -Sim - ply

Door het Woord van de Heer Nam mijn leven een keer. En het leek te mooi om waar te zijn. Maar door twijfels en druk Verdween dat prille geluk En ik voelde mij zo klein. In zijn liefde en trouw was ik veilig en wauw, Ik zag hoe al mijn angst verdween in het niet.

CHOIR

X

Ì Ooo

" DD D À D

X

Ì

D D9

D D DD

¡ D ¡¡¡

" DD D D ¡

K ¡

¡¡¡ ¡

Ì

¡ D ¡¡¡

Ì

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

ques - tions start - ed an - sw'ring them - selves. trust Him, and you’ll see for your - self.

D D D D ÌÌ Ah

AD

¡¡

C7/G

D D DD

¡¡ ¡

" DD D D Ì

K ¡

'Weet je', zeg je misschien, 'Ach, joh, ik zal nog wel zien' wat ook iemand ooit eens zei in een lied Je bent vrij in je keus Maar ik vertel je iets nieuws Mijn God is liefde, twijfel niet. Als jij aarzelt en zegt: 'Is zijn liefde wel echt?' Kom, vertrouw Hem en je ziet het vanzelf.

¡

K ¡¡

¡ ¡

Sing - ing,

ÌÌ

" DD D Ì D

¡

Sing - ing,

¡¡

O ÌÌ

Ik zing: Kan Hij, zou Hij, zal Hij, Ja, Hij deed dat wat geen mens voor mij deed.

¡

35

D D DD ¡

¡¡¡ ¡

Ì

Ì 4

¡¡ 

Ik zing: Kan Hij, zou Hij, zal Hij, Ja, Hij deed dat wat geen mens voor mij deed.

DD

Fm

O ¡¡¡¡

¡¡ ,

¡¡ ¡

ÌÌ Ì Ì

æ

ECC17.0635.01F

Ned. Tekst: Annette Faasse © 1986 Ariose Music/Word Music; For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Holy sovereign Lord Zoek de Heer VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir/Youth Choir Moderately 10

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH 17.0661.01 NEDERLANDS 17.0661.02

HOLY SOVEREIGN LORD Words: Lloyd Larson, based on Isaiah 55: 6-12

E

A heartfelt arrangement that passionately and with real compassion calls us to return to the Lord. Let Him lead your ways and let Him decide about your plans, and you will receive joy! A nice arrangement with a lot of variation and a beautiful instrumental accompaniment. General: Isaiah 55: 6-12. Seek the Lord while He may be found. “For My thoughts are not your thoughts and My ways are not your ways” declares the Lord. God's word shall live for evermore.

Music: Lloyd Larson

œzx

Slowly, freely R

 ( ¡¡ 

K ¡ ¡¡ ¡

Seek

"  ¡ ¡ 

N

(

Een indringend arrangement dat ons met een enorme passie en oprechte bewogenheid oproept om terug te keren naar God. Laat Hem je wegen leiden en je plannen bepalen en je zult vreugde ontvangen. Een mooi en afwisselend arrangement met stralende akkoorden en een prachtige begeleiding. Algemeen: Jesaja 55: 6-12. Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden. “Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet Mijn wegen” spreekt de Heer. Gods Woord zal eeuwig blijven bestaan.

" 

5

¡ ¡¡ ¡ ,

G

¡

¡

DEm

¡¡ 2

"

¡ Ì

¡¡

Ì ¡

¡

¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D /E

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ will

¡¡ ¡

¡

may

¡¡

Cm a j7/E

D /F

¡¡

¡ Ì

¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ

¡ ¡¡ G

¡

¡¡

while God

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ,

D(no3)

G

¡¡

¡ ¡

D7

¡Ì 

Ì

K ¡ ¡ ¡

¡ ¡

X X

cresc.

who

turn

to the Lord,

¡ ¡

¡ ¡ ,

¡ ¡

Em

C

D /C

G /B

¡¡

¡¡

¡¡

ÌÌ

¶ O ¡¡ turn

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Am

¡Ì

¡

¡ ¶ O¡

 D /F

C /G

¡

¡ ¡

¡

O ¡¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ 

to the Lord!

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

F

¡

C/E

¡ ¡¡

¡¡ ¡

ÌÌ Ì

cresc.

¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡ Ì

¡

Ì Ì

¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

OÌ OÌ

© 2006 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

18

¡ ¡ ¡ ¡

D7 su s

par - don those

¡¡

God a-

Ì Ì

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ 

¡

¡ ¡

Cm a j7/E

¡¡

¡¡

near.

¡ ¡

K ¡

¡¡

is

C

¡ ¡

¡ Ì

¡ ,

Ì¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

call

¡

¡¡ ¡ , ¡

¡ ¡

be found;

¡¡

¡ ¡

(optional unaccomp. through m. 11)

bun - dant - ly

Ein Arrangement, das uns eindringlich mit enormer Leidenschaft und ehrlichem Mitgefühl aufruft, zu Gott zurückzukehren. Lass ihn deinen Weg leiten und über deine Pläne entscheiden und du wirst Freude empfangen.Ein schönes, abwechslungsreiches Arrangement mit strahlenden Akkorden und einer wunderschönen Begleitung. Allgemein: Jesaja 55: 6-12. Suche den Herrn, solang er zu finden ist. „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege“, spricht der Herr. Gottes Wort bleibt bis in Ewigkeit.

¡¡

¡¡ ¡¡

C

¡ Ì

 2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

" ¡¡

¡ ¡¡ ¡

the Lord while He

Ì Ì

Duration: 3'46 ECC17.0661.01G


9

 (¡ ¡ GodC m/E

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

D

up

¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡¡ ¡

Ì¡

on

them,

¡¡

¡Ì

¡

C m a j7

A m 7/C

D 7/C

-

¡¡

¡¡¡¡

¡¡

G /D

¡¡ ¡ (

"

¡ ¡¡

will have mer - cy

" D ¡¡

dim. e molto rit.

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

¡

¡Ìthose who

place their

G /B

¡¡

¡

trust

¡ ¡

¡ ¡

Am 7

Am 9

D7 su s

D

¡¡

¡¡ 

¡

¡ ¡

¡K ¡¡hoDÌ DÌ

Ì Ì

¡ ¡

¡ Ì

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

Ì Ì‹

X X

‹

Steady

 G2 ¡¡ 

(play)

2

À

2

K ¡

flowing, unaccented

"  ¶ ¡K Ì X

¡

" Ì Ì

Ì Ì¡

Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì X

Ì

K ¡ Ì

K K ¡ ¡ ¡

KÌ X¶ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

Ì X

¡

‹

‹ ¡

¡

thoughts are

¡¡ 

 Ì Ì rain

C2not

your

K K ¡ ¡ ¡

¡¡¡

ÌÌ

and

the

snow

fall

from

heav

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ÌÌ

¡¡

¡¡

seed

to

the

¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D

¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ

¡

ÌÌ

Ì

¡

¡

¡

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡

X

¡

a - bove the earth they tes - ti

high,

À

X

¡

¶ ¡ ¡ ¡ X¡

¡ ¡ ¡ ¡

Ì

¡¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ

fy

¡

¡

¡

¡ -

God’s word shall

‹

‹

-

G(no3)

¡

Em7

¡¡ 

K K ¡ ¡ ¡

C2

K ¡ ¡

¶ ¡K Ì X

 ( ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

for

ev

ÌÌ er

Em7

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

ÌÌ

¡¡ a

¡¡

¡¡

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¶ K Ì X ¡

X -

¡

more.

‹

‹Am

G/B

¡

¡¡¡

" Ì Ì

Ì Ì

(

¡ ¡

C

D

G2

ÌÌ

ÌÌ

¡ ¡

ÌÌ

¶ ¡K Ì Ì

¡Ì

¡

ECC17.0661.01G

en

K ¡ ¡

K K ¡ ¡ ¡

¶ K Ì X ¡

-

‹

Em7

¡¡ 

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

À

ways,” de - clares the

-

¡¡

bove

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

4

K K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡

K ¡¡ ¡

¡¡

¡¡

As

the

¡

¡¡

¡

¡

Ì X XX ECC17.0661.01G

Zoek de Heer

¡¡

bring - ing

ÌÌ

XX X

 Ì Ì

Ì " Ì

¡¡

¡¡

sow - er

¡¡ ¡

D

¡¡

¡¡

¡¡ 

and

bread

¡¡ ¡¡

Zoek de Heer, nu is Hij nabij. Vind Hem, roep Hem aan. Want de Heer ontfermt zich over hem, die terugkeert naar God, terugkeert naar God! God zal ruimhartig vergeven, wie vertrouwen stelt op Hem.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

XX X

¡¡

¡¡

shall go

¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" XXX

Gsus

¡

¡¡

¡ G¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡ who

eat,

Am/G

G

¡¡ ¡ ¡

forth;

¡¡ ¡¡

¡¡ 

¡¡ Ì , Ì ¡ Ì ¡ Ì ,

it shall not

¡ ¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

re - turn

¡ ¡

¡ HHH XÌ HH X

XXX 5

¡¡ Ì Ì

¡¡ ¡¡ so

Zie hoe regen of sneeuw uit de hemelen daalt, het brengt zaad aan de zaaier en brood aan hem die eet, zo komt mijn Woord tot jou, het brengt altijd zijn vrucht voort, het weerklinkt in eeuwigheid.

my

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

Mijn gedachten, spreekt de Heer, en mijn wegen, spreekt de Heer, zijn ondoorgrondelijk voor jou. En zoals de hemel hoog boven de aarde zich verheft, verheft Gods Woord zich boven jou.

XX X

Em7(add10)

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

XX X

C2

 ¡

¡¡ , ¡ ¡ ,

to those

¡ ¡

¡ ¡

XXX

word

Lord.

‹

C2

"

¶ ¡K Ì X

¡¡

Ì Ì

XXX

XX " X

40

3

¡¡ ¡ ¡

not your

¡

¡

¡

¡

¶ ¡K Ì X

ÌÌ Ì Ì

¡

K K K ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ 

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

are

C2

¡¡ ¡ ¡

¡ ¡

Mijn gedachten, spreekt de Heer, en mijn wegen, spreekt de Heer, zijn ondoorgrondelijk voor jou. En zoals de hemel hoog boven de aarde zich verheft, verheft Gods Woord zich boven jou.

C2¡

XX

’reign

" ¶ K Ì X ¡

‹

¡

and my ways

Em7

¡¡ ¡ ¡

" ÌÌ

¡

¡ ¡

thoughts,

K ¡

ÌÌ

Cmaj7(9)

¡ ¡

¡

2

Ì

‹

¶ ¡K Ì X

XX " X

36

Ì

¶ ¡K Ì X

Ì " Ì

¡

C2"

32

¡

¡

-

‹

live

"

2

For my

28sov

G/B

"

¡ ¡

I = 66

K K ¡ ¡ ¡

ly

heav - ens reign on

Him.

"  X X

ÌÌ

¡¡¡

‹

-

ÌÌ

¡

24

XX

À

‹

As the

Am

(

¡ Ì

‹

‹

" Ì

dim. e molto rit.

 2 XX

¡ ¡ ,

 (Ì

Steady

12

16

in

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

20

K ¡¡ ¡ ¡¡ 

¡¡

¡¡

Em7

Ga vol vreugde op weg, kom in vrede thuis, de bergen en de heuvels juichen luid, de bomen onthalen jou met groot applaus!

¡¡

¡¡

emp - ty;

¡ ¡

Em7(9)

¡¡

¡¡ ¡¡

Mijn gedachten, spreekt de Heer, en mijn wegen, spreekt de Heer, zijn ondoorgrondelijk voor jou. En zoals de hemel hoog boven de aarde zich verheft, verheft Gods Woord zich boven jou.

it shall

¡¡ ¡¡

Em7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì

XÌX

æ Ì

ECC17.0661.01G

Ned. Tekst: Titia Lindeboom © 2006 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation; For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

19


You made me for Yourself, oh Lord U heeft mij voor Uzelf gemaakt. VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 11

STYLE : Song of worship ORDER nr : ENGLISH 17.0651.01 NEDERLANDS 17.0651.02

U HEEFT MIJ VOOR UZELF GEMAAKT Words: Peter van Essen based on Psalm 131, Matth. 11:28, Eph. 1:4, 2:10

E

A new song of worship in which the warmth and love resounds that is to be found in the presence of God. A wonderful moment of peace and quiet in a service or concert. Let's go to His throne, kneel down and lay down everything at His feet. General: Matthew 11: 28 “Come to me all of you who are tired and have heavy loads, and I will give you rest”. I seek Your presence until I find peace.

œzy

RSolo

À

‹

Music: Peter van Essen

¶ K ¡ ¡

¡ ¡ ¡K ¡

U heeft Dm7

C

 ¡X ¡ ¡ Ì

N

C

¶ K ¡ ¡ ÌÌ

ÌÌ 

" ÌÌ 

Een nieuw aanbiddingslied waarin de warmte en liefde doorklinkt die we vinden in Gods aanwezigheid. Een heerlijk moment van rust in een dienst of concert. Laten we samen naderen tot de troon van God, voor Hem neerknielen en alles aan zijn voeten neerleggen. Algemeen: Mattheüs 11:28 “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven”. Ik zoek Uw aangezicht tot ik rust vind bij U.

¡

mij voor

¡¡Ì ¡¡

¡ ¡

ge - maakt Am2

¡ ¡ ¡ÌK ¡ Ì

¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

K ¡ ¡

K ¡

U - zelf

K ¡

K ¡ ¡Ì Ì

K Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì

en mijn

¡ ¡

Ì

5

¡ hart

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

is

on - rus - tig

F

"

D

Ein neues Anbetungslied, in dem die Wärme und Liebe mitklingen, die wir in Gottes Gegenwart finden. Ein schöner Augenblick der Ruhe in einem Gottesdienst oder Konzert. Wir wollen uns gemeinsam dem Throne Gottes nähern, vor ihm niederknien und alles ihm zu Füßen legen. Allgemein: Matth. 11:28; „Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich gebe euch Ruh.“ Ich suche deine Gegenwart, bis ich Ruhe finde in dir.

tot het

¡ ¡ ¡ ÌÌ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

rust

vindt bij U.

Ì

¡Ì

¡ ¡ ¡Ì

D ÌÌ

ÌÌ

K ¡

U

B Dmaj7

C/E

¡ÌÌ

¡

heeft

mij voor

C

K ¡

K ¡

¡ ¡ ¡K ¡

¡

U - zelf

K ¡

Em7

¡ ¡ ¡K ¡ Ì¡ ÌÌ ¡ ¡ Ì ¡

8

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ge

-

maakt

D/F 

¡ ¡

¡

en mijn

hart

E/G 

¡ tot

het

¡

¡

on - rus - tig

Fmaj7

¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡Ì

Ì¡Ì

¡ ¡

¡

¡

¡ ¡ Ì

rust

Em7

vindt bij U.

Dm7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

ÌÌ

" Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ is

¡ ¡ Ì

ÌÌ 

¡

© 2005 Unisong Music Publishers t/a Samuel Music, Hilversum, Holland.

Duration: 4'46 ECC17.0651.02F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

2011

All unis.

¶ K ¡ ¡

Ì

U

¡

heeft

¡

mij voor

¶ ¡K ¡

K ¡ ¡

¡

U

¡

-

K ¡

K ¡ ¡

zelf

ge

K ¡

K ¡ ¡

¡

¡ ,

-

¡

maakt

¡ ,

¡

¡

¡

" Ì

¡

C

¶ K ¡ ¡ ÌÌ

Ì Ì "¡ ¡ Ì ¡ ¡

¡

¡ ¡

Am2

K ¡ÌÌ ¡

¡

¡

K ¡

K ¡ ¡Ì Ì

K ¡Ì ¡ ¡

Ì

¡

¡

¡

¡¡ ¡¡

"

Ì

¡ ¡

Ì¡Ì

¡

¡ ¡

¡ ¡ Ì ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡

die het Heer, Uw

¡

¡

¡

¡¡

¡

¡ Dm7

¡Ì Ì

¡Ì Ì

¡

¡

¡

¡

¡¡

¶ K ¡¡

¡¡

duis - ter ver - licht, woord geeft mij kracht.

C2/E

¡

¡

¡

¡

mijn ziel, de nacht,

F

X X

¡

¡

C C

¡¡

1.3. Red - der van 2. Leid mij door

en mijn

¡

¡¡

Ì

K ¡ ¡

¡

¡

¡

¡ Ì¡Ì

ik Ik

¡

¶ ¡,

C2/E

¡

¡

¶ K ¡ ¡

¡

23 14

¡ hart

" ¡

"

K ¡

¡

U

heeft

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

is

tot het

rust

vindt bij U.

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

¶ ¡K

¡ ¡ Ì¡

on - rus - tig

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

F

Ì¡Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

B Dmaj7

C/E

¡ ¡ ¡ Ì¡Ì ¡ 

¡ ¡ ¡

¡ ¡

Ì¡ D ÌÌ

Ì

¡ ¡ ¡K ¡ mij voor

C

K ¡

ÌÌ

zoek zoek

U - zelf

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡

¡¡

K ¡

Em7

¡ ¡ ¡K ¡ Ì¡ ÌÌ ¡ ¡ Ì ¡

¡ ,

" ¡

K ¡

Ì¡Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡ Uw aan Uw aan

¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡ -

ge - zicht ge - zicht

¡

¡

Fmaj7

"

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

Ì¡

tot tot

ik ik

rust rust

vind vind

bij bij

U. U.

¡

¡

¡

¡

¡

Ì¡Ì

¡

¡

¡

Ì¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

D/F 

Am7

¡ ¡ ¡

¡

¡

E/G 

¡Ì

¡

Ì

25

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

17

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ge

-

maakt

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D/F 

¡

en mijn

hart

¡ ¡

E/G 

¡Ì ¡ ¡ ¡ Ì¡ " Ì

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

is

tot

on - rus - tig

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Fmaj7

¡ ¡

¡Ì Ì

het

¡ ¡

Em7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ Ì

ÌÌ 3

¡

¡ ¡ Ì

rust

vindt bij U.

¡

Hoe ik mij Dan zal ik

¡X ÌÌ 

ook voel, U zien,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ Ì

"

¡ ¡ Ì

Ì¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡

Dm7

¡ ¡

F

¡

"

ECC17.0651.02F

¡

¡¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡ Ì¡Ì

Dm7

¡ ¡ ¡

¡Ì Ì ¡

¡

¶ K ¡¡ Ik en

¶ ¡,

C2/E

¡

¡ 4

20

¡¡

U al - leen bent mijn doel. Je - zus, Heer, die ik dien

C2/E

Ì¡Ì

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡

°

¡¡ ¡

zoek Uw aan - ge - zicht tot ik zie Uw aan - ge - zicht waar ik

¡

¡ ¡ ¡ ¡

Fmaj7

¶ K ¡

¡¡

¡Ì Ì ¡

¡

¡ ¡

Am9

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

æ ¡ÌÌ

¡ ¡

Ì

ECC17.0651.02F


æ

You made me for Yourself, O Lord

50

 ¡¡

rust

¡¡ ¡¡

 XX

vind bij

U.

¡ ¡

 X

¡ ¡

 ¡Ì ¡¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" ¡

Gsus

 ¡¡ Ì " 

Ì

Dm7

Ì

¶ K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ En zie Uw aan - ge - zicht ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¶ ¡,

ÌÌ

X

C/E

Fmaj7

¡¡¡

waar ik

¡

¡

¡

¡Am9

¶ K ¡Ì ¡ ¡ Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ¡

Ì

Chorus: You made me for yourself, O Lord, and my heart will be restless till it's resting in you. You made me for yourself, O Lord, and my heart will be restless till it's resting in you.

 

Ì

1. Shepherd of my soul, who gives strength to the weak, Your face is all I seek till I'm resting in you. Life may take its toll, You alone are my goal. Your face is all I seek till I'm resting in you.

54

 ¡¡

¡¡

 X X

vind

bij

U.

¡

¡

 X

¡

¡

 ¡ Ì ¡¡ ¡ ¡

¡¡

rust

" ¡ Gsus

" Ì

X

Ì

ÌÌ Ì

¡

57

rit.

¡ zie

" ¡

¡ ¡ ¡ Uw aan

¡ -

ge - zicht

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

¡

Fmaj7

¡ÌÌ

¡ ¡

" Ì

K ¡

¡

Ì

¡

waar

ik

rust

vind

¡

¡

Ì

¡

¡

¡ ¡

X

bij

U.

¡

¡ ¡

X

¡

¡ ¡

Gsus

Ì

ÌÌÌ

¡

¡

¡

2. Lead me through the night. Lord, your Word is my light. Your face is all I seek till I'm resting in you. Then it's you I'll see, Jesus, Lord, Majesty. And I will see your face as I'm resting in you.

K ¡

C/E

¶ ¡

¡

K ¡

¡

Note: “You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless till they rest in you.” St Augustine

7

¡

Am7

¡ÌÌ

En

Dm7

 ¡¡ Ì

ÌÌ

7 7 ¡ ¡ HHH ÌÌÌ H ¡¡¡¡ ¡¡

C

rit.

¡ ¡ Ì ¡ ¡ 7

7

XX X

ECC17.0651.02F English Lyrics: Irene Blom © 2005 Unisong Music Publishers t/a Samuel Music, Hilversum, Holland.

Paid in full through Jesus, amen Er is betaald VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately difficult 12

STYLE : Country ORDER nr : ENGLISH 17.0642.01 NEDERLANDS 17.0642.02

PAID IN FULL THROUGH JESUS, AMEN Words: Rodney Griffin

E

Until this now you haven't seen a lot of country songs in our catalogues but this song we could not keep from you. “Paid in Full” is a festive country song that bursts with energy and is very exciting to perform. And don't worry: you really don't need a cowboy hat or boots to make this song sound believable. General: I needed Jesus to come and cleanse my heart. Now my sin is paid in full through His sacrifice. His touch of grace is going to take me to a place of joy that will have no end.

Music: Rodney Griffin Arr.: Lari Goss

œ•

Bright country feel R

D D D 

‹

‹

‹

À

G

K ¡¡

This

" D D D

‹

‹

‹

E D7

À

ED

D K K K K N.C. D D ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ drum lead-in G ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ D¡ ¡ D¡ ¡ K " D D Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D Ì Ì Ì ¡

N

Tot nu toe ben je in onze catalogi weinig country liederen tegengekomen, maar deze wilden we je toch echt niet onthouden. “Paid in Full” is zeer herkenbaar in stijl en een feestelijk lied dat bruist van de energie. En wees gerust: Je hoeft echt geen cowboyhoed op of laarzen aan om dit lied overtuigend nee te zetten. Algemeen: Ik had Jezus nodig om mijn hart te reinigen. Door zijn offer heeft Hij betaald voor mijn zonden. Zijn genade raakte mijn hart aan en leidt me naar een plaats waar voor eeuwig blijdschap is.

¡¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡¡ D ¡¡ ¡ ¡ ¡ D¡

5

D D D ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

world can - not ac - cuse

" DD

D

Bis jetzt haben sie in unseren Katalogen wenig Country-Lieder zu sehen bekommen, aber dieses hier wollen wir ihnen nicht vorenthalten. „Paid in Full“ ist ein festliches Lied und sprudelt vor Energie. Und, keine Angst. Man braucht wirklich keinen Cowboyhut aufzusetzen oder Stiefel anzuziehen, um dieses Lied überzeugend zu bringen. Allgemein: Ich brauche Jesus, um mein Herz zu reinigen. Durch sein Opfer hat er für meine Sünden bezahlt. Seine Gnade hat mein Herz berührt und führt mich an einen Ort, an dem die Freude endlos ist.

¡ D ¡

me of

ED

D D D O ÌÌ Ì " DD

D ÌÌ

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

sin,

it's

paid

in

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

AD

ED

AD

¡¡ ¡

ÌÌ Ì

¡¡¡

¡¡¡

¡

Ì Ì

¡ ¡

¡ ¡

© 2005 Songs of Greater Vision For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

21

¡¡

full through Je - sus, A - men!

¡¡ ¡¡

I'm a

¡¡ ¡¡

A D/B D

Duration: 3'35 ECC17.0642.01H


7

D DD ¡ ¡

child

" DD

¡ D ¡

¡¡

¡¡

of

¡¡ ¡¡ ¡¡

God, I'm the next

¡ ¡

¡¡

ED

" DD

¡¡

¡¡ ¡¡

O ¡¡

of

kin

to the

One whose glo - ry fills

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D D ÌÌ Ì

¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ™ ¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

me with - in. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

E D/G

AD

F7

¡¡ ¡

¡¡ ¡

Ì O ÌÌÌ

ÌÌÌÌ

¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

Ì Ì

D ÌÌ

14

D D D ¡¡

I'm

¡ ™ ¡

¡¡

paid

in

¡ " D D ¡ D

B D7

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

full through Je - sus, A

¡ ¡

¡¡

-

B D7

D D D ÌÌ Ì " D D Ì D Ì

 XX

À

( ¶ ¡K ¡ ¡

 XX

À

¡ ¶ ,

men!

There was

ED

¡¡ ¡

 X XX

¡ ¡

 Ì Ì

a

¡ ¡

N.C.

Ì Ì

¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ D ¡ ¡K ¶

¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ D ¡ ¡K ¶

9

D D D ¡¡ ¡¡

 ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ is gon - na take me through to a ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

17

D DD ¡ ¡

still a - mazed at what the Lord can do; how His touch of grace

¡ ¡ " DD ¡ ¡ D

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

ED

AD

D D D XX X " DD Ì D Ì

Ì Ì

11

D D D ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ÌÌ 

" D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ D

¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì

place of joy that will have no

ED

E D/G

D D D ÌÌ Ì " D D Ì D Ì

¡¡¡

¡¡¡

Ì Ì

¡ ¡

¡ ¡

K ¶ ¡¡

end,

A D/B D

ÌÌ Ì

AD

 XX X

¡ ¡

 Ì Ì Ì Ì

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡ ¡¡

tell

¡¡

¡¡ ¡¡ 

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

F7 K K K D D D ¶ O ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶

D ¡

¡

¡

I'm sure the

¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ,

K K K K ¶ D ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ O¡

¡

¡

¡

¶ ¡K ¡ 

day.

¡ ¶ ,

ED

" DD ¡ D

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

scof - fers

¡ ¡

ED

B D/D

¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¶ ¡ ¡ ¡ ¡

D D D ÌÌ

¡

¡

GK ¡¡ ¡¡ ¡¡ ! ! ! She said, "This !¡ !¡ !¡

door.

must have

¡¡ ¡¡ ¡¡

K ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ to go and

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Cm

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ,

K K ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¶ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì D Ì

¡ ¡

" DD

K ¡¡¡

D DD ¶

ED

" DD

¡

¡ ,

¶ K ¡¡¡ ¶

K ¡¡¡ ¡¡¡ ,

¡

¡

D ¡

¡

¡

ECC17.0642.01H

¡¡ world

¡¡ ED

K ¡¡¡

¡¡¡

¶ G

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

K ¡¡¡

can - not

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

3

¡¡

¡¡

¡

¡

¡

buck -et

D

¶ ¡¡K ¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

B /D K ¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¶ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

32

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¶ ¡K ¡ ¡¡ ¡ ¡ but left her ¡ ¡ ¶ ¡¡, ¡ ¡

¡ ¡ ¡

B7 K D D D ¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡K ¡ ¡ ¡

¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡

the wa - ter

¡

in the heat of

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ED

K ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

a well

¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì

¡ ¡ ¡

She found

" DD ¡ ¡ ¡ DÌ Ì

B D7

K ¡¡ ¡

Cm

D

K ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡

Ì Ì

D

ECC17.0642.01H

way.

¡ ¡

¡

D DD ¡ ¡ ¡Ì Ì

D ÌÌ

she found the

Ì " DD Ì D

" DD

¡¡

¡

D ¡

at

¡ ¡ ¡ ¡ ,

(

" DD

for the born a - ain, and it's

XX X

23

D

¡¡ ¡¡ ÌÌ

Je- sus

¡ ¡ ¶ ¡¡, ¡ ¡

¡ ¡ D

20

ED

¡¡ ¡

who met with

E B /D K K K K D D D ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ 

2

D D D O ÌÌ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

made pos - si - ble

¡ ¶ ¡ ,

wom - an

" DD

K ¡¡ ¡¡ 

¶ ¡K ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ me of ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

sin,

it's

E D/G

AD

ac - cuse

K ¡¡¡

¡ ¡

K ¡¡¡

K ¡¡¡

¶ ¡

¡

¡

¡ ¡

34 26

D D D ¡¡

¡¡ ¡¡

gath -ered,

¡ " DD ¡ D

Cm

D DD ¶ " DD

D

¡¡

¡¡

ÌÌ

ones who'd

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

K ¡¡ ¶ ¡K ¶ ¡K ¶ ¡ ¡¡ ¡¡

K ¡¡¡

¡

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

known

K ¶ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡

her life be - fore,

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ED

and when they

¡ ¡ ¶ ¡ O¡ ,

¡ ¡ ¡ B D7

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

¡

¡

¡

Bdim7

¡

¡

¡

" DD

¡ ¡

¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¶ ¡K ¶ ¡K ¶ ¡K ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

D D D ¡¡

¡¡

ED

" DD

¡¡

paid in full ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡

D DD ¶

K ¡¡¡

¡¡

E D/G

K ¡¡¡ ¶

D ¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

through Je - sus, A - men! I'm a

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ AD

K ¡¡¡

¡

¡¡

K ¶ ¡¡¡

¡

¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ED

K ¡¡¡

¡¡

¡ ¡

K ¡¡¡ ¶

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

E D/G

K ¡¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

child of God, I'm the next of

A D/B D

¡¡

¡ ¡

kin

¡ to¡ the ¡ ¡ ¡ ¡ D

K A ¡¡ ¶ ¡

¡

¡

K ¡¡ ¡

O¡ 36

D D D O ¡¡

29

D D D ¡¡ ¡¡

¶ ¡K ¡

told her,

" D D ¡¡ ¡¡ D

"You're still a

¶ ¡¡ ,

Cm

K K K D D D ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ " DD

D

¡

¡

¡

sin - ner,"

¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ E D/B D

AD

K ¶ ¡¡¡ ¶

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡

¡¡

I know she shout -

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K K ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡K ¶ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡

4

¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

ÌÌ Ì Ì

E D/B D

-

-

- ed at

the

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

E D/G E D/A D E D/B D

" DD

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ D ¡

F7

BD

D DD ¶

K ¡¡ ¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡¡

¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ™ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ me with - in. I'm still a - mazed at what the Lord can do; how His ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ™ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

One whose glo - ry fills

" DD ¡

ECC17.0642.01H

D ¡

¡ ¡

K ¶ K ¡ ¡¡¡¡ O ¡¡¡ ¡

B D7

K K ¡ ¶ ¡¡¡ D ¡¡¡ ¡

¡

¡ ¡

ED

¡

5

22

K ¡¡ ¡

¡

K ¡¡ ¡

K ¡¡ ¶ ¡

K ¡¡ ¡

¡

¡

¡

ECC17.0642.01H


Er is betaald

38

D D D ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ of grace is gon - na take ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

touch

" DD

¡ D ¡

E D/G

D DD ¶ " DD

K ¡¡ ¡

K ¡¡ ¡

40

end,

K ¡¡¡

¡ ¶ ¡ ,

AD

K K K D D D ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ™ ¡ ¡¡ " D D ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡

 ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡¡

a

place of

ED

K ¡¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡¡¡

joy that will have no

¡ ¡

¡ ¡

E D/G

K ¡¡¡K ¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ,

¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ 

ED

¶ ¡¡K ¡

¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¡ ¡

K ¶ ¡¡ ¶ ¡

¡

¡

¡

 ¡

" D D XX D

 OOO À

( ¶ ¡K ¡ ¡

men!"

Just like

the

¡ ¡ ¡ ¶ ,

¡

¡ ¡

 OOO 

¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ 6¡

¡ ¡  

Geen mens die mij nog beschuldigen kan, Er is betaald, door Jezus, amen. 'k Ben een kind van God en van zijn geslacht Ja, zijn glorie heeft mij vrede gebracht. 'k Ben zo verbaasd om wat de Heer bewerkt Hoe Hij door genade mijn geloof versterkt. En Hij maakt mij deel van het hemels feest Opnieuw geboren door zijn Geest, En er is betaald door Jezus, amen!

¶ ¡K ¡ ¡¡ ¡ ¡ I need - ed ¡ ¡ ¶ ¡¡, ¡ ¡

Zoals die vrouw daar, zocht ik naar Jezus En vroeg : Heer, reinig mijn hart. Ik maakte keuzes, die mij verdreven Van de heiligheid van God. Mijn vrienden lachten en keken toe of Ik die nieuwe weg bleef gaan. Ik zei hen moedig: Ik was bij Jezus En al mijn schuld is weggedaan. Ik zei:D

E E K K K K K O K K K D D D ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ O O  ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡¡¡ 

¡

wom - an,

¡

B D7

K ¡¡ ¡

¶ (

¡

B/D K K K K ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡

¡

æ ¡

Geen mens die mij nog beschuldigen kan, Er is betaald, door Jezus, amen. 'k Ben een kind van God en van zijn geslacht Ja, zijn glorie heeft mij vrede gebracht. 'k Ben zo verbaasd om wat de Heer bewerkt Hoe Hij door genade mijn geloof versterkt. En Hij maakt mij deel van het hemels feest Opnieuw geboren door zijn Geest, En er is betaald door Jezus, amen!

Een vrouw vol zorgen ontmoette Jezus Bij een bron midden op de dag. Zij vond het water, en zocht haar buren En riep hen toe: 'Ik vond de weg' Zij moest hun spotten, wel verduren, Want ze wisten wie zij was Maar toen ze zeiden: “Jij hebt gezondigd”, Toen zat zij niet in zak en as Ze zei:

paid in full through Je - sus, A-

¶ ¡¡K ¡

¡ ¡

Geen mens die mij nog beschuldigen kan, Er is betaald, door Jezus, amen. 'k Ben een kind van God en van zijn geslacht Ja, zijn glorie heeft mij vrede gebracht. 'k Ben zo verbaasd om wat de Heer bewerkt, Hoe Hij door genade mijn geloof versterkt. En Hij maakt mij deel van het hemels feest Opnieuw geboren door zijn Geest En er is betaald door Jezus, amen!¡¡

 OOO À

¡

¡¡

¡

for the born a - gain, and it's

D D D X X

¡

¡¡ ¡¡

 ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡

43

" D D D ¡

¡¡

K ¡¡¡ ¶

 ¶

 ¡

¡

made pos - si - ble

Ì " D D D Ì

¡¡ ¡¡

A D/B D

¡

K ¶ ¡¡

D D D ÌÌ 

¡ ¡

¡

¡¡

me through to

AD

D ¡

¡¡

¡

ECC17.0642.01H

Ned. Tekst: Annette Faasse © 2005 Songs of Greater Vision; For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Be still for the presence of the Lord Wees stil voor het aangezicht van God VOCAL PARTS : SATB SCORE : Vocal, organ, piano, trumpet & oboe CHOIR : Adult Choir/Youth Choir DIFFICULTY : Moderately easy

TRACK : 13 STYLE : Worship ORDER nr : ENGLISH 17.0650.01 NEDERLANDS 17.0650.02

WEES STIL VOOR HET AANGEZICHT VAN GOD Words: David J. Evans Original Title: Be Still Vertaling: Peter van Essen

E

It is wonderful to sing songs of praise to honour our God. But next to that there may also be moments in which we meet God in the silence. This song takes us to the throne of God where we don't have to do anything else but to receive that which the Father longs to give to us: His love. General: Kneel before our God and worship Him with reference and awe. An eternal light shines from His face. His glory surrounds us. He comes with power forgiveness and healing.

Oboe

 

œy

R

legato

C-Trumpet

  ¡

‹

Het is heerlijk om lofliederen te zingen tot eer van God, maar er mogen ook momenten zijn waarin we Hem in de stilte ontmoeten. Dit lied neemt ons mee naar Gods troon waar we in niets anders hoeven doen dan stil zijn en dat ontvangen wat de Vader ons zo graag wil geven: Zijn liefde. Algemeen: Kniel neer voor God en aanbid Hem met eerbied en ontzag. Een eeuwigdurend licht straalt van Zijn aangezicht. Zijn heerlijkheid omgeeft ons, zijn kracht daalt neer, Hij brengt vergeving en genezing.

‹

¡ ¡ Ì

¡

A/C 

D

N

Music: David J. Evans Arr.: Martin Zonnenberg Setting: Jeroen Nieuwint

Organ/ Piano

  ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ Ì¡ ¡

Bass/ Drums

"  Ì

Bm

¡¡¡

Ì

‹ ¶

¡ ¡ ¡ F m/A

¡

¡

¡

G

Gmaj7

Asus

¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¶ ¡¡¡

Ì

Ì

¡¡¡

Ì

K ¡

¡ ¡ ¡

¡

X

A7

D

G

D/F 

¡ ¡¡ ¡ ¡K X ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì

Em7

¡

¡

¡

¡

5 Ob.

  Ì

 ¡

D

Es ist herrlich, um Loblieder zur Ehre Gottes zu singen.Aber es dürfen auch Augenblicke sein, in denen wir still mit ihm zusammentreffen. Dieses Lied nimmt uns mit zu Gottes Thron, wo wir dann auch nichts anderes tun müssen, als stille zu sein und nur zu empfangen, was der Vater uns so gerne geben will. Seine Liebe. Allgemein: Knie nieder vor Gott, bete in Ehrfurcht zu ihm. Sien ewiges Licht erstrahlt von seinem Angesicht. Uns umgibt seine Herrlichkeit. Seine Kraft senkt sich auf uns nieder, er bringt Vergebung und Heilung.

¡

¡ ¡

Wees stil voor het

‹

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

aan - ge - zicht van God, F m7

D

 ¡

¡

"  XXÌ

Ì

¡ ¡

‹

Bm

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì

K ¡

want

¡

¡

¡

hei - lig

is

Em7

K ¡

ÌÌ

‹

Bm/F 

¡

de E7/G 

Em/G

Asus

A7

¡Ì Ì

¡

Ì¡

¡

Ì

À ¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

ÌX

Ì

© Kingsway's Thankyou Music For the Benelux: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

23

X Heer.

Duration: 3'14 ECC17.0650.02F


21

9

 

‹ ¡ ¡

" ¡ ¡

Aan - bid Hem met

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

en

Bm

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡ ¡ Ì Ì

Ì

¡ ,

eer - bied en ont - zag F m7

D

 ¡ ¡ "  XXÌ

‹

‹

X

¡

¡

¡

¡

kniel

nu

voor

Hem

Em7

D/F 

Em/G

K ¡

¡Ì

¡

¡ ¡

ÌÌ

¡¡

¡ ¡

 

‹

¡ ¡

‹

E7/G 

Asus

A

D7

¡ ¡

heer- lijk - heid van God

O ÌÌ Ì Ì

ÌÌ

F m7

D

X¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

Wees stil, want de

¡

 ¡

¡

"  XXÌ

Ì

¡ ¡

‹

X

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" ¡

neer,

‹

¡

¡ ,

om - geeft

Bm

K ¡

ÌÌ

¡

¡

¡

X

ons

in

dit

uur.

E7/G 

Bm/F 

Em7

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì

 

13

 

¡

¡

¡

¡

Die

zelf

geen

zon

" 

D/F 

Ì

Ì

¡

K D ¡ Ì

¡

¡

¡

¡

‹

‹

‹

A7/G

 

¡

de kent

‹

 G " 

K ¡ Ì -

‹

Asus

A7

¡

Em/G

¡Ì

¡

Ì

À ¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

ÌX

Ì

¡

¡

¡

en

ons

G

Ì

A7/G

¡

¡

¡

¡

Ì

Ì

Wij staan nu op

¡

ge - na

¡ , -

Ì

" À

¡

de schenkt.

D/F 

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡

K ¡

¡

¡

¡

¡

X¡ ¡ ¡ ¡

waar

Hij

¡ ,

¡

¡

hei - li - ge grond,

ÌÌ

¡¡ 

ver - schijnt met

¡

¡

¡

¡

vuur.

O ÌÌ

ÌÌ

¡

oe F m7

D

K D ¡ Ì

 

Ì

"  XXÌ

¡

¡ ¡

¡

¡

¡

‹

¡

Ì

¡Ì Ì

25 Ob.

‹

Ì

oe

¡

Bm

¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡Ì 

Ì

Ì Ì

ÌÌ

‹

¡

¡ ¡

D/F 

Em7

K ¡

E7/G 

Em/G

Ì¡

¡

¡¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Asus

A

D7

¡X ¡ ¡ ¡ O ÌÌ Ì Ì

ÌÌ

29

 

Ob.

17

 

¡

¡

¡ ¡

Wees stil voor het

" 

¡

¡

G

 Ì

A

¡

Ì " Ì

¡ ¡ Bm

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡

aan - ge - zicht van God,

want

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

F m7

¡ ,

Bm

¡¡

¡¡ ¡

Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

¡¡

¡

ÌÌ

¡ ¡ Em

K ¡

Ì Ì 3

¡

hei - lig

¡ D/F 

 Ì

¡

K ¡

X

is

de

Heer.

¡

¡ ,

X

Em/G

¡

¡

¡

¡

¡

¡

A

K ¡ ¡

D

Een

¡

oe

G

X ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

G

Em7

A7/G

 

¡

" 

¡

¡Ì

¡

¡

¡

¡

¡

¡

À

¡

rend licht

¡¡ ¡ ¡K Ì Ì Ì ¡ ¡

¡

Ì

Ì

¡ -

Ì

straalt

van

¡

¡ Ì

¡

X

Zijn

aan

-

¡¡ 

¡

ge - zicht.

K ¡ ¡ ÌÌ

oe

Ì

Ì " X D/F 

eeu - wig - du

D/F 

Ì D

G

K ¡ Ì

¡ ¡

¡

Ì

X ¡

A7/G

D/F 

ÌX

Ì

Ì

Ì

D

¡

¡

4

ECC17.0650.02F

Ì K ¡ Ì

¡

¡

¡

¡

¡

Ì

ECC17.0650.02F

I need Your love Ik heb U lief VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 14

STYLE : R & B ORDER nr : ENGLISH 17.0643.01 NEDERLANDS 17.0643.02

I NEED YOUR LOVE Words: Mark Condon

Music: Mark Condon Arr.: J. Daniel Smith

E

Only if you surrender and are ready to receive the Lord, can fill you with His love. Mark Condon wrote this song in a relaxed R&B groove and breathes a wonderful atmosphere. Come as you are and receive! General: In spite of who I am and all that I have done, You have always shown me love. I need Your love to consume and cleanse my heart. I surrender every part of me, so that Your love might have its way.

Light R&B groove R B Dm7

Adim7

D D D D D ¡ÌÌ

N

Alleen als je je overgeeft en bereid bent om te ontvangen kan de Here God je vullen met zijn liefde. Mark Condon schreef dit lied in een relaxte R&B groove en ademt een heerlijke en ontspannen sfeer. Kom zoals je bent en ontvang! Algemeen: Ondanks de persoon die ik ben en alles wat ik heb gedaan, toont U Uw liefde altijd weer. Ik verlang ernaar dat U mijn hart reinigt en in bezit neemt. Ik geef alles aan U zodat Uw liefde haar gang kan gaan.

¡ ¡

(

ÌÌ Ì

œ••v ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¶ ¡K Ì X

" D D D D OÌ

Edim7

Fm7

DX OX

CHOIR

D D DD

‹

‹

2

À

¡ Help

" DD D D

D

¡ ¡ ¡

¡ D ÌÌ , Ì

K X¶ ¡ Ì

OX

5

Nur, wenn du dich ergibst und bereit bist, zu empfangen, kann Gott der Herr dich mit seiner Liebe erfüllen. Mark Condon hat dieses Lied in einem relaxten R&B Groove geschrieben, und es verbreitet eine herrlich entspannte Atmosphäre. Komm, so wie du bist , und empfange! Allgemein: Obwohl ich bin, so wie ich bin und getan habe, was ich getan habe, zeigst du mir immer wieder deine Liebe. Ich verlange danach, dass du mein Herz rein machst und an dich nimmst. Ich gebe dir alles, damit deine Liebe frei Bahn hat.

Adim7

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡¡¡ 

ÌÌÌ

‹ B Dm7

D D D D ÌÌÌ 

K " D D D X ¶ ¡ Ì D

‹ ¡¡ ¡ ¡

B Dm7/E D

¡

À

¡ ¡ me, Lord,

¡ ¡

¡ ¡

¶ K ¡

¡ ¶ ,

¡ ¡ ¡

¡ ¡

to

A D2

K ¡ ¡ ¡ ¡

XXXX

¡¡¡

X

¶ ¡K Ì X

¡ ¡ ¡

¶ ¡K Ì X

© 2004 Bridge Building Music/Markcollection Music (adm. by Brentwood-Benson Music Publishing) For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Duration: 4'13 Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

24

ECC17.0643.01G


9

21

D D DD ¡ ¡ ¡

K K ¡ ¡ ¡

un - der - stand

Ì

Your ways:

Ì

¡

Ì

D D D D D ÌÌ OÌ

¡¡ ¡ ¡¡¡

D¡

" D D D ¶ ¡K D X

Ì

¶ ¡K Ì Ì

¡

¡

¡¡ ¡ X

¡

" DD D D X

X

D D DD ¡

K ¡ ¡K ¡ ¡ ¡

di - tion - al - ly

¡

gave.

¡ ¡ ¡, ¡ ¡ ,

Ì C7( D 9)

K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

I

¡ ¡ ,

¡

¡ ,

Ì

¡

this

K ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

D D DD ¡ all

that I

Ì

¡

¡

have done,

¡ ¡ ¡, ¡

" DD D ¡ D

Ì

You have

¡ ,

Ì

Fm7

al -

¡¡ ¡ ¡

" DD D D X

¡¡

¡

¡ ¡

OX 3

32

D ( D DD ¡

¡ ¡ ¡

more

" DD D ¡ D

than an

¡ ¡ ¡

¡ ¡ -

°

X

y - thing,

¡ ¡

A D2/C

- ways

shown

" DD D X D

¡

¡¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡

X

X

¡ ¡ ¡

D D DD Ì

À

¶ ¡, ¡

À

¡¡

¡¡¡¡

" DD D D X

X

Ì

X

(

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

¡

Ì

¶ K ¡

¡

¡ ¡¡Ì ¡ ¡ ¡

Ì

¡ ¶ ,

¡

B Dm

D D DD ¡ ¡ ¡ D Ì O¡ " DD D D Ì

  ¶ K ¡

¡

Your hope,

¡¡ ¡

Ì

X

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡

Ì

¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡

Ì

CHOIR

G

SOLO

" DD D Ì D

À

¡

K ¡ ¡

Ì

¡

¡

all

¡ ¡ ¡

¡¡

Ì

¡¡

À

my im - pur - i - ties.

‹

¡

Ì

Ì

¡¡@ À

¡¡

More than pow - er,

D Dmaj7

¡

Fm7

¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡

K ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

K K ¡ ¡ ¡ Ì

Ì

¡

¡@

¡

À B Dm7

¡

¡¡

¡¡

¡ ¡¡

X ECC17.0643.01G

Wat U mij geeft, heb ik zeker niet verdiend, uw hoop, uw trouw, U noemde mij uw kind. Heer, uw liefde wondergroot, en het offer dat U bracht, maken mij tot wie ik ben. Ik heb U lief.

K K ¡ ¡ ¡

¡

all the times You’ve shown

to

me,

¡

¡

¡ ¡ ¡, ,

O ¡¡¡ D ¡ ¡

¡

K ¡ ¡

¡

Ì

Liefde, stroom door mijn hart, Liefde, bruis in mijn ziel, Heel mijn wezen leg ik voor U neer, stort Uw liefde in mij uit.

¡

Your peace,

¡

¡   ¶ ,

  ¶ K ¡

F7( 5 9)

K ¡¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

Ì 5

¡

K ¡ ¡K ¡

¡ ¡

Your grace and Your

¡   ¶ ,

¡ ¡

Ik heb U lief, heel mijn hart gaat naar U uit. Ik heb U lief, want U wist al mijn zonden uit. 'k Heb U nodig, meer dan geld of goed, Ik heb U lief.

¡¡

40

D D DD Ì

¡ ¡

Help mij, Heer, uw liefde te verstaan: zo vertrouwd, zo dichtbij, U bent zo met mij begaan. Heer, ondanks wie ik ben en ondanks wat ik deed, U omringt mij met uw zorg. Ik heb U lief, heel mijn hart gaat naar U uit. Ik heb U lief, want U wist al mijn zonden uit. 'k Heb U nodig, meer dan geld of goed, ik heb U lief.

F7( D 9)

K ¡ ¡¡¡ ¡

Ì

X

X

¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡

A D2

¡¡ ¡

¡ ¡ Your love

Ik heb U lief

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ XXX ¡ ¡

¡ ¡ ¶,

¶ ,¡ ¡

4

A D2

I don’t de - serve

" DD D Ì D

I need

Ì

I need Your love.

X

¶ K ¡ ¡

Ì K ¡ ¡

D D DD Ì

" DD D D Ì

X

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Fm

D D DD ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

CHOIR

36

me.

ECC17.0643.01G

¶ ¡K ¡

CHOIR ¶ ¡K ¡

¡

Fm/E D

A D2/C

K K ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

B Dm7/E D

D D DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

in

to cleanse

me

Ì

¡

B Dm7

Fm/D

D D DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

-

Ì

¡

¡

¡

À

K K ¡ ¡ ¡ Ì

Ì

¡

¡ ¡

heart

Ì

¡¡¡ ¡ ¡ Ì ¡

¡

" DD D D Ì

Ì

¡

X

E D/G

X

X

¡ ¡

A D2

‹

D D DD ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡ O¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

" DD D D

¶ ¡,

Ì

to con-

¡ ¡

Ì

28

17

" DD D D

sume

and

C7( 5 9)

¡¡ ¡ ¡ ¡

Ì

D D DD ¡

¶ ¡K

am

Fm

¡¡ ¡ ¡ Ì O¡

" DD D X D

of who

¡

¶ ¡,

K ¡ Ì

K ¡ ¡

¡ ¡

In - spite

B Dm7

D D DD ¡

¶ ¡K ¡

Ì

SOLO

X

XXX X

D K D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

K ¡

¶ ,¡ ¡

B Dm7/E D

B Dm(maj7)

K K ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡¡¡ ¡¡ ¡

I need Your love

" DD D X D

¡ ¡

¶ ¡K ¡

love.

un - con-

Ì

¡

D D DD X

¡ ¡

25

13

D D DD

Ì

¡

B Dm

K O¡ Ì

how You cared,

Ì

¡

F7( D 9)

" DD D D

¡

how You loved,

¡ ¡ ¡, ,

" DD D ¡ ¡ ¡ D

¡

¡

¡ ¡

B Dm7

¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì

mer - cy.

¡ ¡ ¡ , , K ¡ ¡

æ ¡¡

ECC17.0643.01G

Ned. Tekst: Titia Lindeboom © 2004 Bridge Building Music/Markcollection Music (administered by Brentwood-Benson Music Publishing); For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

25


Jesus! What a friend for sinners Jezus! Liefde van mijn leven! VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir/Youth Choir Easy 15

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH 17.0660.01 NEDERLANDS 17.0660.02

JESUS! WHAT A FRIEND FOR SINNERS Words: J. Wilbur Chapman

Music & Arr.: Dennis Allen

E

A love song filled with warmth and emotion. A song with passion from the depth of your heart. Three verses with a flowing melody which beautifully flow into the refrain that with curbed exuberance introduces a beautiful and fascinating mood.. General: What a Friend! Saving, helping, keeping, loving, He is with me to the end. He has granted me forgiveness, I am His and He is mine.

œzy

Flowing R C

KCmaj7 ¡ ¡Ì ¡ Ì

¡ ÌÌ

Fmaj7

C

KCmaj7 ¡ ¡¡Ì ¡

K ¶ ¡ ¡ ¡ Ì¡Ì 

XÌX

Fmaj7

K ¶ ¡ ¡ ¡

XÌX

(

N

Een liefdeslied vol warmte en emotie. Een lied met passie diep vanuit het hart. Drie coupletten met een mooie vloeiende melodie die telkens weer uitmondt in het refrein dat met een ingehouden uitbundigheid een prachtige spanning weet neer te zetten. Algemeen: Wat een geweldige vriend! Reddend, helpend, bewarend, liefhebbend, Hij blijft bij me tot aan het eind. Hij heeft mijn zonden vergeven, Ik ben van Hem en Hij is van Mij.

" 

(

5

Ì

¡

¡

K ¡ ¡

¡

Je - sus! What

" ¡

D

Ein warmes ud gefühlvolles Liebeslied. Ein Lied mit einer Leidenschaft aus tiefstem Herzen. Drei Strophen mit einer schönen, fließenden Melodie, die immer wieder in einen Refrein überfließt, der mit verhaltener Begeisterung eine wunderbare Spannung zaubert. Allgemein: Welch ein Freund! Rettend, helfend, haltend, liebend, er bleibt bei mir bis zum Ende. Er hat mir meine Sünden vergeben. Ich bin sein und er ist mein.

¡ ,

C2

¡

¡

¡

a

friend

¡

¡

Cmaj7

K ¡ ¡Ì Ì

¡¡¡ "

K ¡ ¡

¡

K ¡ ¡

¡

Je

¡

-

sus! Lov - er

¡

K ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ Ì

¡Ì Ì

Ì

¡

of my

Ì

friends

cresc.

K ¡ ¡

¡

¡

may fail

me,

foes

¡ ¡ ,

¡

¡

¡ " ¡ Em7

¡ , ¡

He,

¡ ¡ ,

Dm7

¡

¡

¡

makes

me

X X

Duration: 3'32 ECC17.0660.01F

¡

¡

 Ì¡Ì

¡

21

G

¡ ¶ ¡ ¡ , whole.

"

Ì

¡

¡

¡

Ì

13

¡¡ lu

 " ¡¡ 

¡¡ , -

E7

 ¡ÌÌ

G

Sav

¡¡

¡¡

ÌÌ

¡¡ ¡ ¡ , ¶

K Em7 ¡ ¡¡ Ì

F

G

¡

ÌÌ Ì

¡¡ Ì

¡¡ ,

Am

¡

a

¡

Ì Ì

¡

-

¡

17

¡¡ 

¡¡ ¡¡ ,

¡¡

Sav - ing, help - ing,

 " ¡¡ Am

Ì¡Ì "

¡

¡

¡¡ ¡¡ ,

¡¡

K Em7 ¡ ¡¡ Ì

¡

ior!

Hal - le - lu

¡¡ 

¡¡ ¡ , ¡

F

K ¡ ¡¡ Ì

¡¡ , -

¡¡

¡

"

¡

ÌÌ 

a

friend!

¡¡

¡¡

ÌÌ 

K Em7 ¡ ¡¡ Ì

¡

¡¡ ,

¡Ì Ì ¡

¡

¡¡

C/E

"

¡ ¡

¡¡¡ 

Ì¡Ì ¡

¡

¡

‹ C

¡

"

¡ ¡

X

He

is with me to the

end.

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

X

K ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ Ì

G7sus

¡

¡

¡

Ì Ì

¡ 3

¡

Fmaj7

K ¡ ¡Ì¡

¡

¡

a

strength

¡

K ¡ ¡

Cmaj7

¡

K ¶ ¡ ¡ ¡

XÌX

Ì

K ¡ ¡

¡

¡

G7

Em7

¡Ì Ì

Ì

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì

me hide my - self in

Him;

cresc.

some - times fail - ing,

K ¡

¡

¡

He,

G/A

¡

¡

A7

¡

my strength, my

Dm7

¡

K ¡

¡ O ÌÌ

¡

D/E

¡

¡

G

¡ ¶ ¡ ¡ ,

vic - t'ry wins.

À ¡¡ Ì

G7

X¡ ¡ Ì X X

‹

K ¡ Ì¡ Ì

¡Ì Ì

G7sus

Ì

¡

‹

K ¡ ¡Ì Ì

‹

K ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡Ì Ì

¡

¡

K ¡ ¡

¡

‹

X¡ ¡ Ì

¡

Ì

¡

Ì

¡

Let

Dm7

K ¡ ¡

 X¡¡ 

¡

‹

Fmaj7

¡

tempt - ed, tried, and

"

¡

in weak - ness!

Ì

¡

¡

‹

K ¡ ¡Ì Ì ¡

¡

Ì

¡

Hal - le-

¡ ¡

E7

 ¡ÌÌ

¡ Ì¡ Ì

Ì Ì

¡

¡ ¡

cresc.

dim.

Ì Ì

‹

Cmaj7

K ¶ ¡ ¡ ¡ Ì¡Ì 

XÌX

‹

29

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì¡Ì 

K ¡ ¡

C2

F

ÌÌÌ

¡

Dm7

¡

Fmaj7

Ì

Je - sus! What

F2

Ì Ì

(

¡

dim.

¡¡

K ¡ ¡Ì Ì ¡

¡

¡¡

jah! What

Am

¡ ¡

keep - ing, lov - ing,

¡Ì Ì

¡¡ 

Ì Ì

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

¡¡ 

‹

Cmaj7

¡ ÌÌ

¡ ¡

25

K ¡¡ ¶ ¡ ¡

ÌÌ

‹

(

Ì Ì

Ì

¡ ¡

¡¡

jah! What

¡ÌÌ "

¡¡

¡

‹

‹

‹ C

cresc.

"

‹

Hal - le-

¡ ¡ , ¶ ¡

¡

G7

X¡ ¡ Ì

© 2005 Van Ness Press For the world excl. USA/Canada: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

D/E

K ¡ ¡¡ Ì

¡ O ÌÌ

¡

¡

my Sav - ior,

¡

¡

A7

K ¡ ¡Ì Ì

¡Ì Ì

¡

K ¡ ¡

¡

¡

as -sail me,

G/A

K ¡ ¡Ì Ì

¡Ì Ì

K ¡ ¡

G7sus

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

9

Ì soul;

Ì

¡

¡

Ì

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

Dm7

¡X¡ 

¡

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

for sin - ners!

¡ , ¡

Ì

¡

¡

Fmaj7

¡

Ì

¡

¡

Ì

¡

¡

X X

"

ECC17.0660.01F

¡ ¡

Ì

¡

Ì

¡

¡ 4

26

¡

Ì

¡

ECC17.0660.01F


33

¡¡ lu

 " ¡¡ 

¡¡ , -

jah! What

¡¡ ,

¡

¡

K ¡¡ ¶ ¡ ¡

¡¡

ÌÌ

a

Sav

¡¡

ÌÌ

¡¡ ¡ ¡ , ¶

F

G

ÌÌ Ì

¡¡ Ì

Em7

Ì¡Ì "

¡¡

K ¡ ¡¡ Ì

Am

G

¡¡

¡

Ì Ì

-

¡¡ ¡¡ ,

¡¡

Sav - ing, help - ing,

 " ¡¡ Am

¡ÌÌ "

¡

¡¡ ¡¡ ,

¡¡

K Em7 ¡ ¡¡ Ì

¡

¡

Ì Ì

¡¡ 

¡¡ ¡¡ ,

F

K ¡ ¡¡ Ì

¡

‹ Em7

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡X X "

¡

¡

Ì

A7sus

¡

ÌÌÌ

¡

Ì Ì

¡Ì Ì

 ¡ D2

K ¡ ¡

¡

¡

do

now

¡ ¡ ,

¡

¡

Dmaj7

¡

¡ ¡ ¡ ¡

Jezus! Schuilplaats in het donker! Jezus! Baken in de nacht! Stormen komen, nare dromen, maar in mij verschijnt Zijn kracht. (refr.) Halleluja! Voor mijn koning! Halleluja! Hij is groot! Mijn beschermer, mijn ontfermer, liefde zelfs tot in de dood.

G7

¡Ì ¡ Ì ¡ ¡

Jezus! Bron van mijn verlangen! Jezus! Adem van mijn stem! Ik mag weten, nooit vergeten, Hij van mij en ik van Hem. (refr.) Halleluja! Voor mijn koning! Halleluja! Hij is groot! Mijn beschermer, mijn ontfermer, liefde zelfs tot in de dood. Liefde sterker dan de dood!

X X

sus! I

K ¡ ¡Ì Ì

¡¡¡ ¡

G7sus

Ì

¡

¡

¡

¡

K ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ Ì

Jezus! Liefde van mijn leven! Jezus! Vreugde van mijn hart! In het heden, geen verleden, want de toekomst gaat van start. (refr.) Halleluja! Voor mijn koning! Halleluja! Hij is groot! Mijn beschermer, mijn ontfermer, liefde zelfs tot in de dood.

F

X

¡Ì ÌF2

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

 G ¡

¡

¡ Dm7ÌÌ 

X

¡

A7

friend!

end.

Ì Ì

X¡ ¡ Ì Ì Ì

K ¡ ¡¡

a

¡¡

is with me to the

¡

‹

¡¡

He

Je -

"

¡¡ ,

ÌÌ 

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

‹

‹

jah! What

Jezus! Liefde van mijn Leven!

¡¡

¡

¡¡

41

¡¡

Em7

¡

C/E

¡

-

Ì¡Ì 

¡ ¡

keep - ing, lov - ing,

Ì¡Ì 

¡¡ 

¡¡ ,

Am

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

Hal - le - lu

Ì Ì

¡

¡

37

¡¡ 

ior!

¡¡ 

K ¡ ¡ re - ceive

¡ Him,

¡

¡

K ¡ ¡

¡

¡ ,

Gmaj7

¡

Ì

5

¡X¡ ¡

¡

æ Ì

ECC17.0660.01F

Margreeth Ras van Slooten © 2005 Van Ness Press; For the world excl. USA/Canada: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Draw me close with I am Thine, o Lord Houd me dicht bij U met Ik ben van U, o Heer

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately easy 16

STYLE : Worship ORDER nr : ENGLISH 17.0638.01 NEDERLANDS 17.0638.02

DRAW ME CLOSE with

Words: Kelly Carpenter

E

Two songs, speaking about a deep longing to live close to God, were combined in this beautiful arrangement. This song passionately calls us to worship our God and surrender our hearts to Him. It goes far beyond singing notes and words; it is about our deepest longing to serve Him. General: Lord bring me back to You. You're all I want. You're all I ever needed. Help me know You are near.

Music: Kelly Carpenter Arr.: Lari Goss

I AM THINE, O LORD

œxy

With passion R

F/A

D D D D O ¡

3

N

ED

D D D D ¡¡¡

Twee liederen die spreken over een diep verlangen om dicht bij God te leven werden op prachtige wijze aan elkaar gekoppeld. Dit arrangement roept ons op om onze God te aanbidden en je hart aan Hem over te geven. Het gaat zo veel verder dan nootjes en woorden; het gaat over ons diepste verlangen om Hem te dienen. Algemeen: Heer, breng me weer terug bij U. U bent alles wat ik wil. U bent alles wat is ooit nodig heb gehad. Help me elke keer weer te zien dat U heel dicht bij bent.

" DD D D ¡

O¡ B Dm7

¡¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

¡¡ ¡

Ì

Ì

¡

Ì

¡

E D/G

¡ ¡ ¡¡ 

¡¡ ¡

¡

¡ ¡

X

¡

¡ ¡

¡

" DD D À D

¡

¡ ¡ ¡ me close

to You.

¡ ¡ ¡

¡ ¡

AD

X D D2/A D

D D D D ¡¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

Ì

¡¡¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

X

© Mercy/Vineyard Publishing/Arr. © 2002 Dayspring Music. For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

27

¡

¡

¡

2 Draw

" DD D D ¡

E D/G

F

¡X O ¡

D D/F

¡ ¡

Ì

D D DD À

D

¡

A D/C

5

Zwei Lieder, die ein tiefes Sehnen nach der Nähe Gottes vermitteln, werden großartig miteinander verbunden. Dieses Arrangement fordert uns auf, unseren Gott anzubeten und ihm unsere Herzen anzuvertrauen. Hier ist so viel mehr als nur Noten und Worte. Es geht um ein tiefes Verlangen, ihm zu dienen. Allgemein: Herr, bring mich zurück zu Dir. Du bist alles, was ich will. Du bist alles, was ich jemals brauche. Hilf mir, immer wieder einzusehen, dass du ja ganz nahe bist.

¡ ¡

O ¡¡ ¡

2

" D D D D

ED

F

ÌÌ

¡

Duration: 5'15 ECC17.0638.01G


7

16

D D DD À

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Nev - er let

me

go.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" DD D À D E D/A D

D D DD ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

I lay

¡ ¡ Ì AD

" DD D D X

all down

X

" DD D ¡ ¡ Ì D

D D DD ¡ ¡ ¡ Ì a - gain

to hear You say

" DD D ¡ ¡ ¡ Ì D

¶ ¡4 ¡

D D/F

¡

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

Ì

Ì

" DD D D X

¡

that I'm

¡

¡

Ì

¡

¡

Ì

Your friend.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

A D/E D

Fm

D D DD ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

D D DD

D Dmaj7

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" DD D D Ì

X

À

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X You are my

AD

no - one else

¡

of Your

¡

¡¡ ¡

¡

¡ Ì

¡

¡ Ì

À

em - brace,

¡ ¡ ¡ ¡

¡

D Dmaj7

¡ ¡

Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

X

¡

¡ ¡

¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ help me find

the way,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

À A D/E D

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

X

X

(

D D DD

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

You're all

¡¡

" DD D D

I want.

¡¡ ¡¡

AD

¡¡ ¡¡

E D/A D

D D D D ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ " DD D D Ì

Ì

" DD D ¡ D

¡ ¡

¡ ¡

XX

XX

¡ " DD D ¡ D

er need

-

¡¡ ¡¡

AD

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡¡¡

X

Ì

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

D D/F

E Dsus

¡¡

ED

¡¡ ¡¡

AD

D D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ " DD D D Ì

¡¡

You're all

¡¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡

¡

¡¡¡

¡¡ ¡¡

¡

¡

Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

XX

¡¡

¡¡

Help me know You

¡ " D D D ¶ ¡, D

¡¡

B Dm

D D DD ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

ED

¡¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ K ¡ Ì

¡¡

are near.

¡¡

‹

XX

‹ B Dm7 A D/C

AD¡¡ ¡ ¡¡¡

¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ 

¡ 5

¡

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡

D D/F

E D/G

¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì

D D/A D

D D/F

Ì Ì

æ

ECC17.0638.01G

28

E D/G

¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

X

¡

Ì

¡

ECC17.0638.01G

Ned. Tekst 'Houd me dicht bij U': Mireille Schaart; 'Ik ben van U': Annette Faasse © Mercy/Vineyard Publishing/Arr. © 2002 Dayspring Music.; For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X

XX

À

AD

Breng mij dichter dichter bij het kruis, Waar U Heer, uw leven gaf . Breng mij dichter, dichter, dichter bij U, Heer.

XX

31

K D D D D ¶ ¡¡ ¡¡

Ì

Houd me dicht bij U, laat me nooit meer gaan. Voor U leg ik mijn leven neer, verlangend naar uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt wat ik nodig heb; uw liefde die mij warmte geeft, als U mij in uw armen neemt. Leid mij naar uw hart, breng mij terug naar U. Refrein: U bent mijn doel, U bent mijn hartsverlangen. U bent mijn doel, houd mij heel dicht bij U.

D D/A D

¡¡¡

X

I've ev-

¡¡ ¡¡

I want.

¡¡

À

Houd me dicht bij U met Ik ben van U, o Heer

¡¡ ¡¡

Ì

E D/A D

¡¡ ¡

K ¡ Ì

¡

¡¡

Ì

4

E D/G

¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ed.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" DD D D X

You're all

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ -

¡

X

to You.

ECC17.0638.01G

28

D D D D ¡¡

D D DD ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

X

D D/A D

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

G

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

E Dsus

3

25

¡

bring me back

E D/A D

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" DD D D X

will

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

À

D D2/A D

D D DD ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

de - sire,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X

" DD D À D

" DD D ¡ D

¡ ¡

22

D D DD À

-

D D/F

¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ Ì

X

A D/E D

D D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡

13

D D D D ¡¡

¶ ¡4 ¡ ¡

Fm

¡¡ ¡

¡ ¡

S ¶ ¡ ¡ ¡

¡ Ì

Your place.

¡ ¡

X

To feel the warmth

" DD D D

¡

E D/G

" DD D D X

X

S ¶ ¡ ¡

¶ ¡4

¡ ¡

¡

could take

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

19

10

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

'Cause noth- ing else

AD

¡

¶ ¡S

do;

E D/G

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

it

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 4

¶

D D DD ¡ ¡ Ì 

S ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¶

¡ ¡ Ì


If You're Happy/Amen Zeg 'Amen' VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately 17

STYLE : Swing ORDER nr : ENGLISH 17.0653.01 NEDERLANDS 17.0653.02

IF YOU'RE HAPPY / AMEN Words: André J. Thomas

E

The words of the traditional “If You're Happy” were set to music again. Set in a light swinging style, this buoyant arrangement features optimistic lyrics and exudes a truly joyous and happy mood. The result is a surprising new song that makes a great match with the spiritual “Amen”. General: If you're happy and you know it, say amen!

Music: André J. Thomas quoting the traditional If You're Happy and the spiritual AmenI = 80

Light swing, with a bounce BD

D D À

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡

¡

¡

¡

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ D ¡ 

¡¡¡ ¡

¡

¡

" D D À

N

De woorden van de traditional “If You're Happy” werden opnieuw op muziek gezet in een swing arrangement. Dit verrassende arrangement met een uitbundige tekst heeft een heerlijke blijdschap en geeft je een happy feel. Het resultaat is een erg verrassend nieuw lied dat een mooi geheel vormt in combinatie met de spiritual “Amen”. Algemeen: Als je blij bent zeg dan: Amen!

5

D

(

9

D

Dm7

ÌÌ Ì

¡

¡

¡

¡¡¡ ¡

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

If

you’re

¡¡ ¡

¡¡ ¡

ÌÌÌ Ì

¡

¡

¡

¡

¡

À

K ¡ Ì

hap - py

¡

 ¡ 

D D ¡¡¡ ¡ ¡ D ¡ O ¡ ¡ ¡

 ¡ ¡¡¡ 

" DD ¡ ¡ ¡ D¡ O¡ ¡ ¡

 ¡

BD

¡

E D/F

 ¡ 

¡ ¡

" DD À

F/E D

¡¡ ¡¡¡ ¡

Cm7

2

D D À

K ¡ ¡= ¡ ¡

¡¡ ¡

G7( 5 D10)

D

" DD

Der Text des Traditionals „If You're Happy“ wurde erneut auf Musik gesetzt und zwar in einem sehr swingenden Arrangement. Dieses überraschende Werk, in leicht schwingendem Stil, hat einen optimistischen Text, der in eine frohe und glückliche Stimmung versetzt. Allgemein: Bist du glücklich und du weißt es, sag: Amen!

ED

B Dma j 9

2

¡

¡

Cm

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

F( 5 D 9)

D D ÌÌÌ

¡

K ¡ Ì

¡

it,

¡

¡ Ì ,

Dm7

K ¶ ¡¡¡ D¡

ÌÌÌ 

¡

¡

¡

¡

¡

© 2006 Heritage Music Press, a division of The Lorenz Corporation For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

D

26

D

Ì

Ì

¡

say,

" DD D

D

Ì

" DD

17

D

¡ G( 5 D 9)

¡ ¡ ¡

D ¡

" DD ¡

¡

¡

If

you’re

Ì

¡

¡

¡

¡ ¡

K ¡ Ì

¡

Ì

hap - py

2X

Oo Cm7/G

D

D ÌÌ ÌÌ

" DD

21

D

Fsus( D 5)

Dm7( D 5)

Cm

¡ D ¡¡¡

D ¡¡ ¡

O ÌÌÌ

¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D À

¡ ¡ say,

" DD À D

D

" DD

¡ ¡

F7(9)

¡

¡

“A - men!”

¡

¡

¡

Ì

Ì

say

¡ ¡ ,

B Dmaj7(9)

Ì F11

Ì F7(D 9)

D ÌÌÌÌ

XX X

K ¡¡ ¡¡¡ ¡

ÌÌÌÌ

ÌÌÌ Ì

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

Ì

¡

À

“A - men!”

¡

A Dmaj7/B D

OÌ D ÌÌÌ ¡

" DD

¡

À K ¡¡¡ DD ¡¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

hap - py

¡¡ ¡

K ¡¡ ¡

B D7(+5)

ÌÌÌ Ì

¡¡ ¡¡

¡

¡ ¡

" DD O ¡

(

34

¡¡ ¡¡

D

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

ÌÌ

makes you

¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡¡

ÌÌ Ì

¡

¡

¡

shout,

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

ÌÌÌ Ì

¡

¡

¡

¡¡

¡¡ ¡¡

K ¡¡ ¡¡ 

¡¡ ¡¡

it,

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

E D/F

¡

¡¡ 

¡¡

¡¡

If

you’re

K G7(+5 D10) ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ D¡ ¡ D¡ 

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡

¡

¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

¡

¡ D¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

À

Ì

¡ ¡ ¡

men!

Ì " DD Ì

A -

Ì

À

-

BD

Cm

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

-

¡ ¡ ¡

B D/D Cm/F

¡¡

¡¡

- men!

X¡

¡

If

you’re

¡

¡¡¡ ¡ ¡ D¡ O¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ D¡ O¡ ¡ ¡¡ ¡ 1.

¡¡

2

BD

Ì Ì

X -

¡¡ 

1.

¡ ¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡¡ ,

“A - men!”

2.

D Ì Ì

-

say, “A - men!” say,

¡ ¡

¡

jah!”

“Hal - le - lu

Ì Ì

K ¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

Dm7

¡

and you know

Cm7 D K D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡

A

-

BD

E D/B D B D7

Ì X

-

-

-

¡¡ ¡

BD

¡¡¡ ¡¡¡

2.

D

(

¡ ¡ ¡ ¡ ECC17.0653.01G

BD

D

D B¡ ¡¡ ¡ ¡ D ¡ O ¡ ¡ ¡

" DD ¡ ¡ ¡ D¡ O¡ ¡ ¡

_ * Pronounce with a long "A" sound (A-men) throughout entire piece.

3

¡

D K D ¡¡ ¡¡ 

If the

Ì

on you,

30

E D/C

¡

falls

¡¡

F/E D

¡ ¡ " DD ¡ ¡ ,

ÌÌ Ì

¡¡ ¡¡

ED

it,

XX

¡¡ ¡¡

D K D O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ 

K ¡ Ì

know

K ¡¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡¡¡ ¡

Cm9/E D

Cm9

and you

K ¡¡¡ D ÌÌÌ

" D D ¡¡ ¡¡ ,

Ì

D ¡¡ ¡¡¡¡ 

Spir - it

¡ D ¡¡¡

B /C

K ¡ ¡

¡

¡

¡

D XX

X

À

¡

D K D ¡¡ ¡¡ 

Ì

“A - men!”

G+5(7 D10) G( 5 D 9)

Cm9/G

¡

¡

Ì

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ ¡ Ì ¡ ¡

¡ ¡

Ì say,

Cm9

K ¡¡¡ D ¡¡¡ ¡ D ¡ 

ÌÌÌ Ì

¡

“A - men!*

Ì

G+5(7 D10)

Ì

¡

Duration: 3'16 ECC17.0653.01G

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13

B D/D Cm/F

know

¡

ÌÌÌ ¡

BD

C9(no3)

K ¡¡¡¡ ÌÌÌÌ

¡

¡¡¡ ¡

¡

À

¡¡¡ ¡¡¡ ¡ D¡

¡¡¡ ¡

and you

¡ Ì ,

¡¡¡ ¡

K D¡

E D/B D B D7

Ì O ¡Ì ¡

E D/B D

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ D ¡¡

¡ ¡

K D¡

BD

¡ O ¡¡

4

29

E D/B D B D7

Ì ¡Ì ¡

E D/B D

¡¡ ¡

¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ D ¡¡

¡ ¡

K D¡

¡ Ì O ¡¡ ¡Ì ¡

E D/B D

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ D ¡¡

¡ ¡

K D¡

¡ O ¡¡

ECC17.0653.01G


38

D

D Ì Ì

S div.

men!

D

" D D ¡¡

B D7

E D/B D

¡

¡¡ ¡

¡ ¡¡

¡ ¡

D¡ ¡

¡ ¡

BD

K D¡

-

ÌÌ X

T div.

E D/B D

D Ì Ì¡

¡¡¡

ÌÌÌ 

A -

" D D ÌÌ BD

G

¡ O ¡¡

E D/B D

-

B D7

¡¡¡ -

¡¡

- men!

¡¡ ¡

E D/B D

Ì Ì¡

¡

¡¡ ¡

¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡

D¡ ¡

¡ ¡

BD

K D¡

¡ O ¡¡

ÌÌ Ì

¡¡ ¡

A -

-

ÌÌ ¡ ¡ ¡ O¡

- men!

ÌÌ

B D/F

ÌÌÌÌ

ÌÌ

A-

¡¡ ¡

Cm7

Ì ÌÌ

Zeg 'Amen'

ÌÌ Ì

Cm/F

ÌÌ Ì

Als je blij bent, want je weet dit; Zeg amen, zeg amen. Als je blij bent, want je weet dit; Zeg amen, zeg amen. En gegrepen door de Geest Roep je uit “hallelujah” Als je blij bent, want je weet dit; Zeg amen, zeg amen.

BD

K ¡¡¡

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ O¡

Als je blij bent....

42

D

D Ì ÌÌ 

(

men!

" D D ÌÌ D

Ì Ì

K D¡

E D/B D B D7

Ì O ¡Ì ¡ (

" DD ¡ ¡¡

46

D

D

S div.

men!

" DD D

D

BD

B D7

E D/B D

Ì O ¡Ì ¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡

D¡ ¡ ¡ ¡

(

" DD

T div.

E D/B D

- men!

E D/B D

BD

K D¡

¡ O ¡¡

¡ O ¡¡

E D/B D B D7 E D/B D

(

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

BD

K D¡

¡ O ¡¡

¡¡¡ -

-

- men!

¡¡ E D/B D

B D7

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡

D¡ ¡ ¡ ¡

(

BD

K D¡

¡ O ¡¡

Ì ÌÌ ÌÌ

5

-

-

E D/B D

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

K D¡

Als je blij bent....

¡ O ¡¡

¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¡¡

A

¡¡ ÌÌ ¡ Ì -

¡¡ ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡

E D/B D

Ì O ¡Ì ¡

E D/B D B D7

(

¡¡¡ ÌÌ Ì -

ÌÌ X

-

¡¡¡

Ì O ¡Ì ¡

¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¡¡

ÌÌ 

¡¡¡ ¡¡¡ -

Ì X

Ì O ¡Ì ¡

G Ì

BD

K D¡

A

X

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

A -

Ì Ì

-

¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¡¡

D¡ O¡ ¡ ¡

Ì Ì

-

¡¡¡

BD

D ¡ ¡¡ ¡ ¡ D ¡ O ¡ ¡ ¡

-

Ì Ì

X

¡¡¡

A -

Kom, zie de kribbe. Zie het kleine Kindje. Zie Hem later spreken Midden in de tempel. Zie Hem langs het water; Roepend: “Kom en volg mij” Zie daar aan het kruis Draagt Hij onze zonden Maar het graf kan Hem niet houden.

Cm7

ÌÌÌÌ

¡ ¡ ¡ O¡

men!

A-

¡¡ ¡ ÌÌ B D/F

ÌÌ Ì

Cm/F

¡¡ ¡

K ¡¡ ¡

æ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ECC17.0653.01G

Ned. Tekst: Pier Hiemstra © 2006 Heritage Music Press, a division of The Lorenz Corporation; For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Forgive me Vergeef mij VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately easy 18

STYLE : Song of prayer ORDER nr : ENGLISH 17.0636.01 NEDERLANDS 17.0636.02

FORGIVE ME Words: Paul Marino & Greg Nelson

E

Celebrating Communion will always be a special and impressive event. This song catches the richness and emotion in a beautiful way. Let's take a moment to contemplate the sacrifice He made for us. General: Help me realize the depth of Your redeeming love. You were crushed, bruised and scorned. Here I am, with nothing left but praise for You.N

¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì

Music: Paul Marino & Greg Nelson Arr.: Bruce Greer

œ

Contemplative, with much emotion R

‹

‹

À

‹

2

¡ ¡ As I

" 

Avondmaal vieren blijft een bijzondere, indrukwekkende gebeurtenis. Dit lied weet de diepgang en de emotie op een schitterende wijze te pakken. Laten we een moment de tijd nemen om na te denken over het offer dat Hij voor ons bracht. Algemeen: Help me om de diepte te realiseren van Uw bevrijdende liefde. U werd verbrijzeld, verwond en uitgescholden. Hier ben ik, Heer. Ik kan niet anders dan U prijzen.

‹

‹

C2

F

¡¡

¡ ¡

¡X ¡

¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡X ¡

2

¡ Ì " ¡X ¡ ¡

‹ ¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡

À

À

Ì ¡¡ ¡ ¡ Ì

¡ ¡

¡X ¡

5

¡¡

D

Die Abendmahlsfeier bleibt immer ein besonderes und beeindrickendes Geschehen. Dieses Lied fängt die Tiefe und das Gefühl auf eine wunderschöne Art und Weise ein. Wir wollen uns einen Augenblick die Zeit nehmen und über das Opfer, das er für und gebracht hat, nachdenken. Allgemein: Hilf mir, die Tiefe deiner befreienden Liebe zu begreifen. Du wurdest gebrochen, verwundet und beschimpft. Hier bin ich, Herr. Ich kann nicht anders, als dich zu lieben.

hold

" ¡¡ C2

Ì ÌÌÌ "

¡X ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ Your bro

¡¡ ¡¡ -

¡¡ ¡¡ ¡¡

ken bod

¡¡ ¡¡

¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ÌÌ -

y

K ¡¡

and

¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡ ¡ Ì ¡X ¡

¶ ¡¡ , ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ drink

Your bit

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ G2/B

ÌÌ Ì

¡X

¡¡ ¡¡ -

ter cup,

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

© 2005 Van Ness Press/McKinney Music For the world excl. USA/Canada: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

30

-

Duration: 4'05 ECC17.0636.01G


æ

8

Ì Ì

help

" ÌÌ G2

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ÌÌÌ ¡¡¡

Esus/B

ÌÌÌ "

me re

¡ ¡

¡¡

¡X ¡

¡

¡ ¡ Ì

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

-

¡¡

al - ize

¡¡ ¡¡

the depth

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

E7(D 9)/B

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ Ì

¡X

¡¡

¡Ì 

K ¡¡

of

K ¶ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ O ¡¡

¡

"

11

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

Your

" ¡ ¡

re - deem

¡¡ ¡¡ -

¡¡ ¡¡ ¡¡

Asus

¡¡¡

ing love.

¡¡ ¡ ¡

Ì Ì

If there is

an

¶ ¡K ¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Am

ÌÌ

¡¡

¡Ì 

¡ Ì

-

y - thing

in me,

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

"

¡ ¡ Ì ¡X ¡

¡ ¡

¡¡

"

¡¡ ¡

¡¡

¡¡ an

¡

" ÌÌ 

-

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

were crushed,

¡¡ ¡

y sin

at all,

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ Ì for - give

ÌÌ

You

¡ " O¡

me,

¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡ ¡

¡¡

 ¡¡

and

You

¡¡ ¡

 ÌÌÌ Ì

¡¡

¡¡

were scorned,

¡¡

¡¡

" XÌ

Csus

C2

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ 

Ì

¡X ¡

ÌÌÌ

¡

Ì ¡X ¡

ÌÌ ÌÌ

G2

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡

Ì ¡

"

¡ ¡ Ì ¡X ¡

Ì

O ¡X

¡¡¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡¡

¡ ¡

Ì ¡

¡¡

¡

¡

Ì¡

¡

¡

You

ÌÌ Ì

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡X

¡¡

¡¡

were scorned,

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡

were bruised,

¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ ÌÌ

I

Ì

G/F

¡X

¡ ¡

Here

" ÌÌ 

"

Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ Ì

Csus/E

C/E

ÌÌ ÌÌ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡X

noth

Ì " Ì ÌÌÌ Ì

Fmaj7

"

¡ ¡ -

-

-

-

ing left

¡ ¡

Ì

Dm ÌÌ Ì Ì

¡ but

Ì

¡

ÌÌÌ Ì

52

"

G/F

ÌÌ ÌÌ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡X ¡

 Ì

Ì

¡X

¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡¡

¡¡

¡¡

 ¡¡

 ¡X

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ 

¡¡

You

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡X ¡

¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ 

¡¡

¡¡

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

ÌÌ ÌÌ

Fmaj7

¡X ¡

ÌÌ ÌÌ

ECC17.0636.01G

Als ik drink vanuit de beker en eet gebroken brood; voel ik in gedachten Heer, de diepte van Uw dood. Als er soms binnen in mijn hart iets Uw werk verstoord, vergeef mij , vergeef mij .

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

for You,

Leven is vaak moeilijk, soms is het een gevecht. Door voor mij te sterven Heer, heeft U de strijd beslecht. Ik sta verwonderd en verbaasd, het offer maakt mij stil. Liefde maakt dat ik U danken wil. Bethlehem : (de)Vrede Vorst! (op)Golgotha : (het) Lam van God!

¡ ¡

ÌÌÌ Ì

Am/D

Heer , ik kom zoals ik ben, en loof Uw Naam , loof Uw Naam!

ÌÌÌ Ì

Halleluja , Halleluja.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡X ¡

XX

ÌÌ ÌÌ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡X ¡ 7

¡ ¡

ÌÌ 

G

"

¡X

¡ ¡

¡

praise

G

ÌÌÌ Ì

Ì

ÌÌ Ì

ÌÌ

¡¡

¡¡ ¡¡

¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

Als ik drink vanuit de beker en eet gebroken brood; voel ik in gedachten Heer, de diepte van Uw dood. Als er soms binnen in mijn hart iets Uw werk verstoord, vergeef mij , vergeef mij .

¡¡ ¡

Vergeef mij , vergeef mij .

for

¡ ¡¡

æ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡X ¡

ECC17.0636.01G

Ned. Tekst: Margreeth Ras-van Slooten © 2005 Van Ness Press/McKinney Music; For the world excl. USA/Canada: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

31

¡¡

were used.

¡ with

¡ ¡

XX X

Am/G

ÌÌ 

praise

Ì

¡¡¡ ¡

49

Ì Ì

am

and

¡

Vergeef Mij

Ì¡ 

46

 ÌÌ 

¡

and

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

6

ECC17.0636.01G

Ì ¡

E7(D 9)/G 

¡¡

¡

¡

¡

were bruised;

æ

3

¡ ¡

ÌÌ 

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

cresc. poco a poco

¡

were bruised;

You Am/G

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ G9/B

were bruised;

ÌÌ ¡¡

¡¡ ¡¡¡ ¡

¡X ¡ X

E/G 

 ¡X

¡¡

ÌÌ ÌÌ

¡ Ì Ì

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡X ¡

¡¡

ÌÌ

¡

You

¡¡

¡¡

(

You

43

¡Ì ¡

ÌÌ

Am

¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

cresc. poco a poco

¡¡

were crushed,

¡¡

G/B

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡

¡ ¡ Ì ¡X ¡

You

F

14

ÌÌ 

You

ÌÌ 

Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

Am/G

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡X ¡

"

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

‹

40

¶ K ¡ ¡ ¡

ÌÌ

‹

C2

ÌÌÌ

¡ Ì

¡ ¡

‹

" XX

Em

¡ ¡

(

37


Timeless love Eeuwige trouw VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir Moderately easy 19

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH 17.0655.01 NEDERLANDS 17.0655.02

TIMELESS LOVE Words: Timothy Dudley-Smith based on Psalm 89: 1-18

E

With great warmth G Dmaj7/D D

BD

O¡ ¡ Ì X D D D HHHHH X HH 2 freely HHH XX " D D D

" DD

¡ ,

love more firm

D ¡ DD ¡ " DD

than

¡

¡ ¡

¡ ¡

D ¡Ì ¡

Ì

¡ , A D2

¡

¡

¡

X

an - cient

¡

" DD

¡

Ì

DD

B D/D

¡¡¡

D ¡¡¡

¡

¡ ¡

D ¡Ì ¡

K ¡ ¡ ¡¡

¡¡ 

Tell

his faith - ful

- ness

" D D O ¡¡ D

¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

K ¡¡ ¡¡

D ¡¡ 

¡¡ ¡¡ ,

Ì

¡ ¡

¡

a - broad:

Cm/E D

C/E

¡ ¡ ¡

who

is

¡

like him?

‹

Fm7/E D

D Dmaj7

¡¡¡ Ì ¡ Ì¡ ¡

" DD O Ì D OÌ

¡ ¡

Ì

(

" DD

D

¡ Csus

D D D ¡¡¡ G

" DD

D Ì Ì

D

D DD " DD

¡ , ¡ ¡

¡

DÌ DÌ

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

D ¡X ¡

Ì

the Lord!

¡¡

¡¡ C

¡ O ¡¡

D¡ ¡

¡ ¡

Praise the

¡ ¡ B Dm7

¡¡ ¡ D ¡¡¡

¡ ¡

 D ÌÌ 

Lord.

Ì Ì

D

¡

¡

¡

¡

E Dsus

ED

BD

E Dmaj7

¡ ¡

¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ ÀÌ ¡ 

¡ ¡

¡

¡ ¡

D D DD ¡

¡ ¡ ¡ is

B Dm9

Ì 3

¡ ,

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ DDDD

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡

¡¡ 

" DD D ¡ D

¡X ¡

¡¡ ,

A D2

¡¡ 

¡

¡¡

DÌ

" DD D D ¡X ¡

¡¡ ,

¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡

¡

¡ ¡

¡Ì ¡ ¡

¡

¡

¡

¡¡¡ ¡

¡

¡

¡

Ì

¡

Csus

¡ ¡

Cm

¡¡ ,

¡¡

¡¡

¡¡ 

¡¡ ,

¡¡¡ ¡

¡

ÌÌ

Fsus

Fm

Duration: 3'25 ECC17.0655.01F

" D D D D XX D

¡¡¡

D D D D D ¡¡¡

ECC17.0655.01F

D Dmaj7(9)

¡

¡ ¡ Ì

O ÌÌ E D/G

¡¡¡

¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

4

32

¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡

ÌÌ 

¡

¡

ED

Ì

¡ ¡¡ 

¡¡ ¡ ¡ , ¡ ¡

skies and seas

hushed

¡¡ 

¡¡ ¡ ¡ , ¡ ¡

¡ ¡¡¡¡

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

Ì

¡X ¡

¡¡ 

de - clare his

¡ ¡¡ 

K ¡ ¡ ,

¡¡

¡¡ ,

¡¡

and storm

¡¡

o-

D D2/A D

¡¡

¡ ¡ D¡ ¡ " DD D ¡ ¡ ¡ O ¡X ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ D D ¡XD ¡

Ì

¡

Wind

¡¡¡

ÌÌ 

Ì

¡ ¡

¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡

¡ ¡¡ ¡

claim;

¡¡¡ ¡

(

¡

¡Ì

ÌÌ -

Ì

name!

¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡

found - ed,

¡X ¡

D D D D D ÌX

ful -ness sur-

¡¡

¡¡

¡¡¡ ¡

ÌÌ

¡ ¡

Ì

¡¡

his hand pro

Cm/B D

Ì Ì

¡Ì ¡

¡¡ 

Ì

glo - ry,

Ì

28

¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡¡

¡¡

¡¡¡

G D2

A D2

¡

¡

earth and heav - en formed and

¡

like him?

D D DD ¡

-

¡ ¡

A D2/C

E Dsus

D Dmaj7(9)

¡ ¡

¡

¡

¡

Fm

¡¡¡ Ì ¡ Ì¡ ¡

¡ D ¡¡¡

D D D D ¡ ¡ ¡¡ 

D D D D ¡X ¡

¡

A D2

¡ ¡

¡

¡ ,

north and south

ÌÌ

25

¡

¡

¡ ¡ Ì " DD D D ¡X ¡

O¡ ¡

¡

¡X ¡

a tempo

Ì

¡ ,

Ì

¡Ì ¡

ÌÌ

Fsus D ¡ D DD ¡

X

¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D D D D ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ rit.

¡¡

¡

than heav - en's

¡

¡

¡

" D D D ¡¡ D

¡ Ì

¡ ¡

ders, tell his

A Dsus

Cm Cm/B D

love more fair

D D D D ¡¡

By his faith

ÌÌ 

¡ , -

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

a tempo, with strength

rit.

¡¡ O ¡¡

¡

¡ ¡¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡Ì ¡ ¡

¡

¡

¡

praise his won

Ì

Csus

Ì

Ì

sto - ry,

© 2005 Hope Publishing Company For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

O ¡Ì 

¡¡¡ ¡ ¡ D ¡¡¡¡

Praise

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

B Dsus

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

G

¡

D ¡Ì ¡

D DD " DD

Who

D D D ¡ 

¡

round - ed

X

BD

XX Ì O Ì rit. XX

9

earth!

¡ ¡

D D D ¡¡ 

19

¡

worth;

Ì

A D2/C

(

15

¡

We sing the

22

¡

B Dsus

¡ ¡ D XX D ¡ ¡ ¡ D XX X

D D XX

E Dmaj7

12

A Dsus

D ¡

D D D ¡¡

Diese zeitlose Hymne bekommt ein neues zeitgenössiches Make-Over für SATB-Stimmen mit Klavierbegleitung. Dieses ist eventuell mit Bläsern, Orgel und Pauken zu erweitern. Die treibenden, zeitgenössischen Rythmen der Begleitung, kombiniert mit überraschenden Harmonien und sehr lebendigen Texten, erwecken diesen Klassiker ganz neu zum Leben. Allgemein: Basiert auf Psalm 89: 1-18. Unser Gott ist ein treuer Gott, ewiglich. Die Schöpfung besingt seinen Namen. Er regiert mit Recht und Gerechtigkeit. Wer ist wie er? Lobet den Herren!

D ¡

¡ D XX ¡ D ¡ ¡ ¡

¡ , ¡ ¡

Time - less love!

D

¡

A Dm7

Bmaj7(9)

__________

N

" DD

_________

D 2 Rœz~ D D ¡ ¡ ¡

¡ ¡ Ì

6

Deze tijdloze hymne kreeg een nieuwe, eigentijdse make-over voor SATB stemmen met pianobegeleiding; eventueel aan te vullen bet blazers, orgel en pauken. De stuwende eigentijdse ritmes van de begeleiding, gecombineerd met verrassende harmonieën en levendige teksten brengen deze klassieker op een nieuwe manier tot leven. Algemeen: Gebaseerd op Psalm 89: 1-18. Onze God is trouw door alle tijden heen. De schepping bezingt zijn naam. Hij regeert met recht en gerechtigheid. Wie is als Hem? Prijs de Heer.

D DD ¡

XX DD XX

__________

This timeless hymn is given a new, contemporary treatment for SATB voices with piano accompaniment and optional brass, organ and timpani. The driving contemporary rhythms of the accompaniment, combined with surprising harmonies and vivid text painting, bring this classic to life in a new way. General: Based on Psalm 89: 1-18. Our God is a faithful God. Creation declares His name. He reigns with truth and righteousness. Who is like Him? Praise the Lord.

Music: Tom Fettke

¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

(

hushed

¡

¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

K ¡ Ì ECC17.0655.01F


Eeuwige trouw.

31

D D D D  ¡¡ 

K ¡¡ ¡¡

bey

his word:

" D D D O O ¡¡ D

¡¡ ,

34

is

like

 ¡¡ 

¡¡

¡¡

 ¡¡

Praise

the

Lord!

O O ÌÌ 

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡  ¡¡ ¡¡

K ¡ ¡

¡ ¡

Firmly

¡

¡

Truth and right

like

Eeuw'ge trouw, o zing Gods glorie. God is groot in wat Hij schiep. Liefde hoger, Zijn victorie; Hemelhoog en aardediep!

him?

¡ , -

¡ ¡

¡

¡

¡ ,

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

Ì

¡Ì ¡

¡

Ì

¡

Ì

Dsus

Dm

¡ ¡

just and e

¡ ¡Ì ¡

¡ ¡ ¡ 

Dm/C

Ì Ì ¡Ì

¡ ¡¡ ¡

¡¡

B Dsus

¡ ¡

5

OOOD

Hij beschermt en zegent ons: God is koning! Looft de Heer! 5 X

¡ ¡ ¡ , -

qual are his

¡ ¡ ¡ ,

B D9

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡

OOOD

Zie Gods arm is hoog verheven, en Zijn weg leidt naar het licht. Juichend trekken wij door t'leven wand'lend voor Gods trouw gezicht.

OOOD

¡ ¡ ¡

Ì

¡¡ O O ¡¡

Storm en wind, God legt hen stil: God is koning. Looft de Heer! Looft de Heer!

OOOD

O ÌÌ

OÌ OÌ

eous - ness en - throne him,

Heel de aarde zal getuigen. Noord en Zuid vertellen d' eer. Aard' en hemel moeten buigen. Zelfs de bergen knielen neer.

C

¡ O ¡¡¡

Hoor Gods lof klinkt overal: God is koning! Looft de Heer! Looft de Heer!

OÌ

O O OO ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡

Ì Ì

Fmaj7

"D

is

Csus

G

D ¡¡

O ¡X ¡

O O ÌÌ 

¡¡

Ì

C

D D D D  ¡¡¡¡

"D ¡

O¡ O¡ ¡

Bm7(9)

O ¡X O ¡

the Lord!

" D D D  ¡¡ D

D ¡

Dmaj7

K ¡ Ì

Praise

36

him?

‹

Who

G

" DD D D

X

¡

O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ O  ¡¡¡ O ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ O ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ O ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡

O¡

DDDD

O¡ O¡ ¡

who

¡¡ F m7/A

Amaj7(add2)

D D D D O  ¡¡¡ " DD D D

¡¡

æ ¡¡¡ ¡

ECC17.0655.01F

Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot. © 2005 Hope Publishing Company; For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Because of who You are Om wie U bent, o Heer VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 20

STYLE : Black gospel ORDER nr : ENGLISH 17.0639.01 NEDERLANDS 17.0639.02

BECAUSE OF WHO YOU ARE (Vocal Score)

Words: Martha Munizzi

E

There is power in the name of the Lord. In every situation we may call upon His name and stand on His promises. Listen to the impressive list of names that this song sings about and discover that their meaning holds a great promise for your life. General: Because of who You are, I will lift my voice and worship You. I give You glory and praise your name.

œ•v

With emotion, feeling of two

  À

Music: Martha Munizzi Arr.: J. Daniel Smith

In tempo R

‹

‹

‹

4

Q SOLO À ¶ K ¡ ¡¡

N

Er is kracht in de naam van de Heer. In elke situatie van ons leven mogen we Zijn naam aanroepen en gaan staan op Zijn beloften. Luister eens goed naar de indrukwekkende lijst met namen die in dit lied genoemd worden en ontdek de betekenis die ze ook voor jou in zich dragen. Algemeen: Ik wil voor U zingen en U aanbidden; gewoon om wie U bent. Ik geef U de glorie en prijs Uw naam.

Be - cause

K¶ ¶ K ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ of who

You are,

I give

¡ ¡

¡ ¡

You glo

-

À

ry.

8

 À

¶ K ¡ ¡¡ Be - cause

K¶ ¶ K ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ of who

You are,

I give

¡

¡

¡

À

Ì

¡

Ì

You praise.

12

 À

D

Der Name des Herrn ist mächtig. In jeder Lebenslage dürfen wir seinen Namen anrufen und auf seine Versprechen bauen. Hör dir die eindrucksvolle Liste der Namen in diesem Lied gut an, und entdecke die Bedeutung, die sie auch für dich in sich tragen. Allgemein: Ich will dir singen und dich anbeten; weil du bist, der du bist. Ich ehre und liebe dich.

¶ K ¡ ¡

K ¡ ¡

Be - cause

¡ ¡

¡

of who You are,

¡ ¡

¡

I will

lift

¡ ¡ ¡ my voice

¡ ¡ and say,

16

 Ì

¡ ¡ “Lord, I

¡ ¡ ¡

¡

wor - ship You

¶ K ¡

¡

be - cause

¡ ¡ ¡ of who

¡ ¡

Ì

À

You are.

20

 

À

¡ ¡ Lord, I

¡

¡ ¡ ¡

wor - ship You

¶ K ¡

¡

¡ ¡ Ì

be - cause of who

© 2005 Say the Name Publishing For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

33

¶ K ¡ Ì You are.”

Duration: 5'46 ECC17.0639.11H


24

 

X

À

Ì

CHOIR

À

Q

¶ K ¡

¶ ¡,

Soloist may ad lib

¡

Be - cause

" 

‹

‹

À

of who

 ¡

¡ ¡

of who

" ¡

28

 

¡

¡ ¡

I give

You glo

-

¡ ¡

À

À

¶ K ¡ ¡

¡ ¡ À

À

¶ ¡,

¡ ¡

X

You are.”

¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ,

ry.

¡ ¡ ¡

Be - cause

of who

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ my

You are,

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

 À

¡ ¡

X

Pro

52

32

K¶ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

I give

¶ K ¡ ¡

À

X

You praise.

"  ¡, ¶ ¡ ¡ ¡

Be - cause

¡

¡

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

I will

lift

X

of who

¡

¶ ,¡

À

 À

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

" À

36

-

¡ ¡ ¡

¡¡ 

You

reign

56

 

¡ ¡

" 

 

my voice

¡

and say,

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

¡

“Lord, I

¡ ¡

¡

¡

(harm)

¡

¡

¡

wor - ship You

¡

¡

¡

¡

 À

¡

be - cause

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Prince

" À

X

¡

X

¡ ¡ ¡

You are.

¡ ¡ Lord, I

¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ,

¡

¡

¡

¡¡ ¡¡ ,

¡

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ my

K ¶ K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Je - ho - vah ¡ ¡¡ ¶ ¡, ¡ , ¶

Pro - vid - er;

¡ ¡ ¡¡

" À

À

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

À

 ¡

be - cause

" 

K¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ of who You are. ¡ ¡ ¡, ¶ ¡ ¡

¡

¡¡ 

84

K ¡¡ À 

D DD

" À

¡ ¡¡ ¶ ,¡ ¡ , ¶

¡¡ ¡¡ ¡¡

¶ K ¡ ¡ ¡ ¡ And I wor ¡ ¡ ¡ ¶ ¡,

peace.

¡ ¡ ¡

G

¡¡

¡¡ 

You

reign

¡¡ ¡¡

in

¡¡ 

¡¡

(

K ¡¡ ¡¡

¶ K ¡ ¡¡ ¡¡K ¶ ¡¡ ¡ Je - ho - vah ¡ ¡¡ ¶ ¡, ¡ , ¶

¡¡

vic - to - ry.

¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡ ¡ ,

X

X

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

‹

¡¡ , À

" DD

D

‹

D DD

‹

¡¡ 

¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¡ ¡ ,

O ¡¡

¡¡ 

K ¡¡ À

¡¡ 

K ¡¡ ¡¡

strong

" DD

Sha - lom,

¡¡ 

¡¡ , À

¡¡ 

‹

D

De

me.

D ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

-

liv - er - er.

¡¡ ¡¡ ,

72

 À

" À

¡  

my

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

¡

Prince

of

¡¡ 

¡¡ ,

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

peace.

¡ ¡

¡

G

" DD

¶ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ And I wor - ship You be - cause ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡,

95

¡ ¡ ¡

K ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ of who You are. ¡ ¡ ¡, ¡ ¶ ¡

¡ D

SOLO

¡

¡

¡¡

increasing in intensity

¡

K¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

of who

" 

¡

K  ¡¡ ¡¡ À Ji - reh, ¡ ¡ "   ¡ ¡, À

œ••v

K O D K O ¡ ¶ D D ¡¡K D ¡¡ D ¡¡ D ¡¡ ¶ O D D ¡¡ ¡¡ À

X

You are.

¡ ¡ ¡, ¡ ¡ ¶

R

Je - ho - vah

Ro - phe,

¡¡ ¡¡ ¡ O ¡ D ¡¡ D¡ , ¶ OODDD , À ¶ ,¡

X

¡¡ 

K ¡¡ À

¡¡ 

¡¡ , À

œ•• ¡ ¡

¡

be - cause

¡ ¡

¡

¡

¡

ship You

¡

¡

œ••~

R

¡¡ 

K ¡¡ ÀJi - reh,

¡¡ 

K ¶ ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡ Je - ho - vah ¡ ¡ ¡¡ ¶ ¡, , ¶

¡¡ , À

¡¡

X

X

¡¡ ¡¡ À 

Sa - ba - oth,

¡¡

¶ K ¡ ¡ ¡ ¡ And I wor ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ,

¡

¡

¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

À

¡

¡

ship You

be - cause

¡

¡

K ¶ O ¡K O ¡¡ O ¡¡ O ¡¡ ¶ O¡ Je - ho - vah ¡ ¡ O ¡¡ , ¶ ¶ ,¡

¡

 OOO  OOO 

K ¡¡ ¡¡ À 

¡¡ ¡¡ , À

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ in vic - to - ry.

You reign

K ¶ ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡ Je - ho - vah ¡ ¡ ¡¡ ¶ ,¡ , ¶

¡

¡

À

Pro - vid - er,

You’re my¡¡ , À

œ••„

R

 À

76

¡¡ 

Nis - si,

R

(

92

D DD ¡

K ¡¡ À

¡¡ 

Sha - lom,

¶ K ¡ ¡¡ ¡¡K ¶ ¡¡ ¡ Je - ho - vah ¡ ¡¡ ¶ ¡, ¡ , ¶

¡¡

with

¡¡ , À

ECC17.0639.11H

¡¡ ¡¡

al - ways

88 68

Je - ho - vah¡¡ 

4

Nis - si,

¡¡ 

2 ¶ K ¡ ¡¡ ¡¡K ¶ ¡¡ ¡

O ¡¡

ECC17.0639.11H

64

 À

wor - ship You

3

 À

¡¡

¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡ ¡ ,

of

¡¡ 

¡  

¡¡ ¡¡

œ•y

Ji - reh,

K ¡ ¡ ¡¡K ¶ ¡¡ ¡ ¡ Je - ho - vah ¡ ¡¡ ¶ ¡, ¡ , ¶

60

¶ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ of who

" ¡

¡

K ¡¡ À

¡¡ 

vic - to - ry.

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

my

40

 ¡

À

in

¡¡ 

¡¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡

À

vid - er;

(

You are

¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡¡

" À

2 ¶ K ¡ ¡¡ ¡¡K ¶ ¡¡ ¡ Je - ho - vah ¡ ¡¡ ¶ ¡, ¡ , ¶

48

K¶ ¡ ¡ ¡ ¡

"  ¡, ¶ ¡ ¡ ¡

 

¶ ¡ ¡ ¡K ¡

You are,

¡ ¡ ¡

¡

Slightly faster R

44

¡ ¡

¡ ¡ ¡

Nis - si;

K ¶ ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡ Je - ho - vah ¡ ¡ ¡¡ ¶ ,¡ , ¶

99

 À

¶ ¡K ¡ You’re my

80

D DD À " DD À D

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

You are my

Heal - er;

¡ ¡ ¡¡

¡ ¡ ¡

À

À

5

K ¶ ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡ Je - ho - vah ¡ ¡ ¡¡ ¶ ,¡ , ¶

¡¡ 

K ¡¡ À

K  ¡¡ ¡¡ À

¡¡ , À

¡ ¡ "   ¡ ¡, À

Sham - mah,

¡¡ 

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

À

¶ ¡,

be - cause of who

6

34

‹

À

Sha - lom,

ECC17.0639.11H

‹

¡ ¡ Ì Prince of peace.

you are.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¶ ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡ Je - ho - vah ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡, ¶ , ECC17.0639.11H


103

  ¡¡ 

K ¡¡ À

Ro

-

¡ " ¡ 

K ¶ ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡ Je - hov - ah ¡ ¡ ¡¡ ¶ ¡, , ¶

phe,

¡¡ , À

Om wie U bent, o Heer

K ¡¡ À

¡¡ 

Sham - mah;

¡¡ , À

¡¡ 

Om wie U bent, o Heer, geef ik U glorie. Om wie U bent. O Heer, prijs ik uw naam. Om wie U bent, o Heer, hef ik nu een loflied aan. Ik aanbid U Heer, om wie U bent voor mij. Ik aanbid U Heer, om wie U bent voor mij.

106

 

K ¶ ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡ Je - ho - vah ¡ ¡ ¡¡ ¶ ¡, , ¶

" 

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

À

À

¶ ¡K

À

À

¶ ,¡

Sa - ba - oth,

¡¡

¡¡

be -

R

109

 

Jehovah Jireh, U voorziet steeds; Jehovah Nissi, U heerst en overwint. Jehovah Shalom, mijn Vredevorst. Ik aanbid U Heer, om wie U bent voor mij.

Om wie U bent, o Heer, geef ik U glorie. Om wie U bent. O Heer, prijs ik uw naam. Om wie U bent, o Heer, hef ik nu een loflied aan. Ik aanbid U Heer, om wie U bent voor mij. Ik aanbid U Heer, om wie U bent voor mij.

œ••x

‹

‹

Jehovah Rapha, U bent mijn Heler; Jehovah Shammah, altijd bij mij. Jehovah Sabaoth, U verloste mij. Ik aanbid U Heer, om wie U bent voor mij.

SOLO

¶ ¡K ¡

¡

Pro - vid - er,

 ¡

¡

cause

¡

¡

of who

" ¡

¡

¡

¡

¡

K ¶ ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡ Je - ho - vah ¡ ¡ ¡¡ , ¶ ¶ ¡,

¡

You are.

¡

¡

¡

¡

¡¡

¡¡ 

À

¡

Ji - reh,

¡¡

¡

À

112

 À

¡ ¡ ¡

À

¡

Vic - to - ry,

  ¡¡

¡¡ ¡

À

Nis - si,

¡ " ¡

¡

¡¡ Sha

À

¡

¡

À

¡

¡¡

¡¡ -

À

¡

¡¡

lom,

¡¡ ¡

Ro - phe,

¡

¡¡

À 7

¡

Heal - er;

Prince of peace,

¡

À

æ À

ECC17.0639.11H

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2005 Say the Name Publishing; For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Forgiven Vergeving VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Easy 21

STYLE : Hymn arrangement

FORGIVEN

ORDER nr : ENGLISH 17.0652.01 NEDERLANDS 17.0652.02

Words: Mark Blankenship

E

Filled with awe and deep thankfulness, I may receive Gods forgiveness. I realize what my salvation did cost for Him. A song filled emotion, which, because of the easy arrangement with a lot of unison parts, is also fit for the less experienced choirs. General: I had chosen to turn my back on God and walk away. He saved me from what I might have been and gave me a new life. I am forgiven by His grace.

Music: Buryl Red Arr.: Greg Skipper & Russell Mauldin

œy~

Heartfelt R

 ¡ ¡ ¡ ¡

Cmaj7/D

2

" 

N

Gevuld met diep ontzag en dankbaarheid mag ik Gods vergeving ontvangen. Ik realiseer me wat mijn verlossing Hem heeft gekost. Een lied vol emotie dat, door het eenvoudige arrangement met veel unisono gedeelten, ook geschikt is voor minder ervaren koren. Algemeen: Ik had de keuze gemaakt om me van God af te keren. Hij redde mij van de persoon die ik geworden zou zijn en gaf me een nieuw leven. Door Zijn genade ben ik vergeven.

‹

4

 À

2

¡

¡¡¡ 

¡ D7ÌÌ ,

¡ ¡

¡ Ì ¡ Ì ,

 Ì

D

Von tiefer Ehrfurcht und Dankbarkeit erfüllt, darf ich Gottes Vergebung empfangen. Es wird mir klar, was meine Erlösung ihn gekostet hat. Ein sehr gefühlvolles Lied, das sich durch sein einfaches Arrangement mit vielen Unisonoteilen, auch sehr gut für weniger erfahrene Chöre eignet. Allgemein: Ich hatte mich entschieden, von Gott wegzugehen. Er rettete mich vor dem, was ich dann gworden wäre und gab mir ein neues Leben. Durch seine Gnade ist mir vergeben.

"

¡ ¡ Ì ¡ ¡

¡

¡

ÌÌÌ

Ì -

-

D7

Ì

G2

G

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

Ì Ì

Ì

en,

Ì

¡

C6/D

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡

Ì

For - giv

" À

Am7

Ì

¡

Ì Ì ¡ ¡

¶ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¶ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ,

¡

Ì

¡

¡ Ì , -

Am/F 

¡

© 2005 McKinney Music/Van Ness Press For the world excl. USA/Canada: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

en.

¡ Ì ,

¡ B7ÌÌ , Ì

¡¡ ¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

35

¡ ¡ ¡ ¡

¡

I've been for - giv

¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡

G

¡

Ì Ì

Duration: 2'49 ECC17.0652.01F


8

20

 ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

¡

 ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

" ¡¡ 

¡ ¶ ¡ ,

Em Em/D ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌÌ ¡ , ¡

D/E

¡

¡ ¡

saved me from what I

¡ ¡, Ì

¡Ì ¡Ì ,

¡

Ì

¡

K ¡ Ì

¡

¡

" ¡

a new

life

¡ ¡

¡

¡ ,

¡ ¡

¡ ¡

D/C

C

¡

¡

Am7

 ÌÌÌ

" ¡ ¡

¡ ,

¡¡¡ 

¡

Ì

À

Ì Ì

¡ ,

¡

Ì

G2

¶ ¡ ¡ ¡ ,

¡ Ì ,

¡

I've been for - giv

¶ ,¡ ¡ ¡

" Ì ¡ ¡ Ì

"

G

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ,

¡ B7ÌÌ , Ì

¡

Ì Ì

¡

¡

¡

K ¡ Ì

¡

¡

God has looked be - yond

¡

¡¡ ¡

¡

en.

¡ Ì ,

Am/F 

¡ Ì ,

¡

-

¡

¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡

D/E

¡ ¡

¡¡ Ì ¡ Ì ,

way.

And when He

" X

Gmaj7

 ÌÌ Ì "

33

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡¡¡

 ¶ 2K ¡ ¡ I

¡ ,

" ¶

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

X

by

His

grace.

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

C/D

Ì

¡¡

¡

D7

¡

¡ Ì ,

to

re - turn,

¡

¡

¡

4 A2

¡¡ 

¡ ¡

 ¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ 

4 A2

¡¡ 

¡ ¡

¡ ¡ Ì

¡¡ 

¡

¡

¡¡ 

¡

¡¡ ¡¡ ,

Ì Ì

¡ Ì ¡ Ì ,

‹ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡ Ì

¡¡ ¡¡ ,

Am/F 

¡ ¡

¶ ,¡

¡

B7

¡¡¡

¡ ¡ ¡¡¡

¡

K ¡ Ì

¡

¡

¡ ¶ ,

¡

¡

¡

C/D

¡

¡

D7

¡ ¡ ,

Ì Ì

¡ ¡ ¡¡

¡ K ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡¡

Vergeving Vergeving, God schonk vergeving.

¡ ¡

God zag verder dan mijn schuld. Gezocht in liefde en geduld, en mij weer in 'licht gehuld. Vergeving! God schonk vergeving.

K ¡ ¡¡ ¡ ¡

X

¡

¡

¡

B7 Ì ÌÌ

Hoewel Hij mij als kind heeft liefgehad Ging ik mijn eigenwijze gang. En ook al toonde Hij mij 't juiste pad, Zei ik simpel: 'k Ben niet bang.

¡ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

The path of

sin - ful life

I

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

God zag hoe 't zinloos leven mij omsloot, De onverschilligheid van mij. Maar altijd bleef Zijn trouw oneindig groot; Zijn Zoon kocht aan het kruis mij vrij, Kocht Hij mij vrij. Vergeving! God schonk vergeving!

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Em

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡

(

Ì ¡ ¡

¡

(

¡

¡ ¡ Ì

¡ ¡

God die enkel liefde is, schenkt iedereen vergiffenis. Ik mag leven schoon en vrij, want Zijn genade reinigt mij.

36

 ¡¡ chose

¡ " ¡ 4

A2 ¡ ¡

" ¡ ¡

¡¡ ÌÌ ,

¶ ¡, ¡ ¡

to go,

I

¡¡ ÌÌ ,

Am

¡¡ ¡¡ ,

¡

¡ ¡ ¡ ¶ , ¡ ¡

¡ K ¡¡ ¡ ¡

C/D

¡

¡ ¡

did not care what oth - ers

¡

¡¡

¡ ¡

D7

¡ ¡

¡ ¡ ,

Ì Ì

¡¡

5

¡

X thought.

¡ ¡

X

C/D D7

Gmaj7

¡¡ ¡¡

ÌÌ Ì

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ Ì ¡ ¡

æ

ECC17.0652.01F

Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot. © 2005 McKinney Music/Van Ness Press; For the world excl. USA/Canada: Unisong Music Publishers bv,

36

¡

¡

¡

¡

I turned my back and walked a-

¡¡ ÌÌ ,

Am

Ì Ì

‹

¡ ¡

His own,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡ D7¡ ¡ ¡ ,

Cmaj7/D

4

¡ Ì ,

Am

G

¡¡

be

¡ ,

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ Ì ,

X

Though He had cho - sen me to

"

¡

Ì

¡

¡

¡

day."

¡

Ì

¡

X

¡

2

" ¡

¡

Ì

¡¡

¡¡ ÌÌ ,

Em

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡

¡

life with - in.

¡ ¡ ¡ ¡

Am7

¡

Ì

¡¡ 

" ¶

Em

¡

 ¶ ( Ka little stronger ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

my sin,

¡ , Ì

¡

for - giv - en

gave me a new

¡ Bm7

¡¡ ,

K ¡¡ ¡¡ Ì Ì

Hij betaalde alles af. Zijn Zoon droeg voor mij alle straf. Nam mij in genade aan. 'k Mag schoongewassen verder gaan.

sim - ply said, "An - oth - er

¡

¡

¡

¡

¡

of - ten urged me

¡

¡

Cmaj7

¡ ¡ Ì ¡ ¡

Am/F ÌÌ Ì

¡ ,

¡¡ ¡ ¡ ÌÌÌ

¡ ,

¡

¡

C

¡¡ 

am

 ¡¡¡

"

D/C

I

Am7

¡ ¡

ECC17.0652.01F

¡

¡

K ¡ ¡

might have been;

Ì

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ,

¡ ¡

(

¡ ¡

K ¡ ¡

X

 ¶

K ¡ Ì

¡ ¡

¡ ¡

Ì

" ¶

¡

3

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ,

Em/D ÌÌÌ

en,

Ì

¡

D/F ¡ ¡ ¡ C/E ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

-

¶ ,¡

" ¡

27

 Ì

30

¡

16

Bm7

Ì

¡ ¡

saved me from what I

¡¡ ¡ ¡

Ì

D7

Ì Ì

¡ Ì ¡ Ì ,

¶ ¡K ¡ ¡

¡

" ¡

Ì

¡¡ ,

¡¡ 

For - giv

Ì

¡ ,

Cmaj7/D

¡ ¡ ¡ ¡

À

Ì

with - in.

¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ,

¡

¡ ¡ ¡ ¡might have been;

¡ ¡

Ì

24gave me

K ¡ ¶ ¡ ¡ ¡

God has looked be - yond my sin,

" ¡

12

K ¡ ¡ Ì

¡

¡

¡

¡

C/D

D7

¡¡

¡¡

ECC17.0652.01F


Reaching out Zijn armen strekt Hij uit VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately easy 22

STYLE : Dance ORDER nr : ENGLISH 17.0647.01 NEDERLANDS 17.0647.02

REACHING OUT Words: Sam Mizell & Jamie Moore

Music: Sam Mizell & Jamie Moore Arr.: Sam Mizell

E

Teen choirs and youth choirs, who like a nice dance beat, can get started with this fun song. It's just a nice, fresh and hip arrangement. Consider adding a few dancers and you're ready to party! Celebrate the presence of the Lord in your life! General: Whatever you are going through; God is always there for you. Don't give up! His love is always reaching out.

œ•~„

Dance mix feel R A Dmaj7

D D D ¡¡ ¡

(

N

Tienerkoren en jongerenkoren die van een lekkere dance beat houden kunnen aan de slag met dit swingende lied. Gewoon een lekker fris en hip arrangement. Overweeg om een paar danser toe te voegen en je bent helemaal klaar om feest te vieren. Vier dat de Here God altijd aanwezig is in je leven. Algemeen: Waar je ook doorheen gaat; God is er altijd voor je. Geef niet op! Zijn liefde strekt zich altijd naar je uit.

" D D D

4

D DD

BD

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

1.

¡

¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

K ¡

¡

¡

Jugendchöre, die einen angenehmen Dance-Beat lieben, können mit diesem swingenden Lied loslegen. Das Arrangement ist ganz einfach frisch und hip. Man könnte ein paar Tänzer hinzufügen und einem Fest steht nichts mehr im Wege. Feiere, dass der Herrgott in deinem Leben immer da ist. Allgemein: Was du auch durchmachst, Gott ist immer für dich da. Gib nicht auf! Seine Liebe sucht dich immer.

" DD

1. B D

D

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡ 

¡

¡

¡

K ¡

(mel.)

BD

K ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡¡

in the midst of all the

A Dmaj7

Cm

D DD ¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

‹

D

D

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

" DD

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

D

¡

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡

¡

K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡

more

¡

¡

¡

¡

" DD

¡

¡

D

¡¡

hope, no

¡

¡

¡

¡

Duration: 2'24 ECC17.0647.01F

¡

¡

¡¡

¡¡

¡¡

joy,

no

peace

¡

¡

BD

D D D ¡¡ ¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡¡

feel there’s no

A Dmaj7

Cm

¡¡¡ 

¡¡

¡¡

when you

¡

¡ ¡

¡

¡¡ ¡

¡

D DD

good times and the bad,

BD

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ 

¡¡ ¡

¡¡ 

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡¡

¡

¡

¡

Cm

¡¡ ¡

¡

¡

¡¡

of mind,

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

18

10

D K D D ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

what - ev - er else you can im - ag - ine go - in’ through,

" DD

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¶ , A Dmaj7

D D D ¡¡ ¡ " DD

D

¡

¡

BD

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

D Dmaj7

Cm

¡

¡

¡

¡

¡

¡¡ ¡ ¡

¡

" DD

¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ D ¶ ,

¡

K ¡ ¡ ¡

Ì

When you smile,

" DD Ì D DDD

" DD

D

¡

" DD

¡

D

¡

¡

¡

¡

¡

¡

‹

AD

Gm7

A Dmaj7

ÌÌÌ

ÌÌ Ì

¡¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

D D D Ì

Ì

¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

¡ 3

¡

¡

¡

Cm

K ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

DDD

" DD

¡

ECC17.0647.01F

DHis

love

¡

¡

¶ G ¡ ¶ ,

¡

ÌÌÌ ¡

¡

¡

¡

¡

al - ways

¡

¡

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ -

reach

in’

¡

¡

¡

¡

¡

¡

-

in’ Cm

¡¡ ¡ ¡

¡

¡

in - to the

¡ ¡ ¶ , ,

reach

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 

¡¡¡ 

G

¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Gm7

¡¡¡

¡¡ ¡

to the end.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Fm7

4

37

¡

His love Gm7

¡

¡¡ ¡

K ¡ ¡ ¡

is

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D Dmaj7

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

Ì

AD

¡

¡

¡

Cm

¡¡ ¡

¡

Keep hold -in’ on

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

G

¶ ,¡

" DD Ì D

‹ BD

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

BD

when you cry,

À

¡

K ¡ ¡ ¡

¡

¡

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 

21

D DD Ì

¡¡

¡¡

A Dmaj7

D D D ¡¡ ¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡

what - ev - er hap - pens don’t give up, no don’t give in.

for you.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 

¡¡ ¡

¡

¡

He is al - ways there

¡

K D D D ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡

13

¡

16

D D D Ì

" DD

¡

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

¡¡ ¡

© 2005 BMG Songs/Meadowgreen Music For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

" DD

¡

¡

when you’re sad,

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

7

¡

‹

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡

¡

py,

A Dmaj7

Cm

 ¡¡ ¡ ¡

-

‹ 2. B D

Cm

D DD ¡ ¡¡ " DD‹

D

¡

¡

K ¡ ¡

When you’re hap

D

¡

¡

¡

¡

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

¡¡ ¡

(

2.

 À

‹

A Dmaj7

Cm

¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

æ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ECC17.0647.01F


Twenty-Three Drie-en-twintig VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 23

STYLE : Psalm arrangement ORDER nr : ENGLISH 17.0662.01 NEDERLANDS 17.0662.02

TWENTY-THREE Words: Steve Siler, Tony Wood, Scott Krippayne

Music: Steve Siler, Tony Wood, Scott Krippayne Arr.: Russell Mauldin

E

For many people Psalm 23 is a beloved Psalm that gives comfort and hope. This arrangement offers a wonderful opportunity to make the words come to life in a new way, so they can touch our hearts again. This version surely is a wonderful addition and more than worthwhile to sing. Fresh, loving and filled with a deep thankfulness: He is my Shepherd. General: The Lord is my Shepherd, I shall not want. He restores my soul. I will fear no evil You are with me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.

œyy

Peacefully R Gm

ÌÌ ¡ ¡

D D 

N

5

D

D

¡X ¡ Ì 

‹

‹

" DD

‹ Dm7

D Ì D

D

D ¡ ¡ ¡

¡

Shep - herd;

" DD ¡ ¡ ¡ E Dmaj7

D

I

¡

ÌÌ ¡ ¡

D

" D D ¡X ¡ Ì 

Ì

Ì

Ì

shall

not

want.

Ì

Ì

Ì

F2

Dm7

¡¡

He makes me

¡¡

¶ ,¡¡

¡¡ ¡ O¡

¡

ÌÌ

ÌÌ

¡X ¡ Ì 

13

¡¡

" D D ¡¡

¡¡

E D/B D

D ¡¡ D Ì

¡

¡

pas - tures:

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡X ¡

Ì

¡

He

leads

me

¡

¡

¡

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

BD

Cm7

ÌÌ

¡¡

¡¡

" DD Ì

¡Ì ¡

Ì

be - side

¡

D ¡ ¡

Ì¡

¡

my

ÌÌ

the still

¡Ì ¡

He

ED

F2

F

¡¡

¡¡

¡¡

Gm2

¡¡

¡ ¶ ¡, Gm

¡¡

ÌÌ

ÌÌ

D D ¡¡

¡¡

¡Ì ¡

¡

¡Ì ¡

-

¡¡

¡¡

" D D ¡¡

¡¡

¡¡

D D ¡¡X

¡¡

3

¡¡

ÌÌ

¡¡

B D/F

Ì ¡ ¡ Ì

¡ ¡

Ì

¡

ÌÌ ¡ ¡

¡X ¡ Ì 

ÌÌ

¡

¡

Ì

Ì

for

His

name's

sake.

¡

¡

Ì

F

¡¡

¡X ¡ Ì 

rit.

Duration: 3'36 ECC17.0662.01F

BD

Ì Ì

Ì Ì

2 a tempo

‹

Ì

4 B D2

ÌÌ 

‹ 4 B D2

ÌÌ X

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

Yea,

tho' I walk

tro' the

¡¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

BD

ED

B D/D E D

F

ÌÌ

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

2

a tempo

rit.

Ì ¡X ¡

Ì

D D ¡

He re-

¡ " DD ¡

Gm

D D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡X ¡

" DD Ì Ì

Ì

¡¡

¡ ¡

leads

me

in

the

paths

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

(

¡¡ ,

D D ¡¡

¡

X X

¡ ¡ ,

" D D ¡¡

K ¡X ¡

¡¡

¡¡

¡¡ 

K ¡

Ì

D D ¡¡¡

¡¡ ,

¡ ¡

¡ Ì

¡

Ì

of the

sha - dow

of

death,

¡ ¡

¡ Ì

¡

Ì

Cm/G Gm

B D/C Cm7

¡ ¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡¡

e - vil:

of

F/G

¡¡

ÌÌ

¡¡ ¡ F¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡

Ì

val - ley

¶ ¡ ¡¡

¡¡

¡¡

¡

Ì ¡ ¡ Ì

¡X ¡ Ì 

" DD Ì

- ters.

¡ ¡

Cm7

Ì

Ì

righ - teous - ness

in green

4 F2

(

¡

¡ ¡ is my

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

27

¶ ¡¡ ,

Ì

ÌÌ 

a tempo

" DD

¡Ì 

À

Ì Lord

¡

© 2003 New Spring Publishing, a division of Zomba Enterprises/ Chips and Salsa Songs/Row j. Seat 9 Songs (adm. by Brentwood-Benson Publishing) For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

¶ ¡ ¡¡

¡¡

wa -

Ì

soul:

ÌÌ

" D D ÌÌ E D2

¡

(

a tempo

D Ì ¡

stores

D

¡¡

2

23

¡¡

rit.

D

lie down

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡

‹ Gm

¡ Ì O¡ Ì

" D D ¡X ¡ Ì 

rit.

D D ¡¡

16

to

¡¡ ¡¡ ¡¡

ED

ÌÌ ¡ ¡

Gm

ÌÌ

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡X ¡ Ì 

À

19

¶ ¡¡K

ÌÌ ¡ Ì ¡ ¡

¡

¡X ¡ Ì 

The

Psalm 23 ist für viele der geliebte Psalm, der immer wieder Trost und Hoffnung spendet. Dieses Arrangement bietet eine wunderbare Möglichkeit, diese Worte aufs Neue so erklingen zu lassen, dass sie uns treffen. Diese Version ist ganz bestimmt eine gute Ergänzung ihres Repertoires und sehr der Mühe wert, zu singen; frisch, lieblich und von tiefer Dankbarkeit erfüllt. Er ist mein Hirte. Allgemein: Der Herr ist mei Hirte, mir wird nicht mangeln. Er erquicket meine Seele. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang.

D

E Dmaj7

ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì

¡

2

¡ Ì " D D ¡X

Psalm 23 is voor velen een geliefde psalm die elke keer weer troost en hoop geeft. Dit arrangement biedt een prachtige mogelijkheid om deze woorden weer op een nieuwe manier te laten klinken zodat ze ons kunnen raken. Deze versie is wel degelijk een aanvulling en zeer de moeite waard om te zingen. Fris, lieflijk en vervult van een diepe dankbaarheid. Hij is mijn herder. Algemeen: De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij geeft mij nieuwe kracht. Ik vrees geen gevaar want U bent bij mij. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven.

9

¡¡ ¡ ¡

¡¡

¡

Ì

¡¡

¡¡¡

¡

X X

ECC17.0662.01F

¡

no

¡

¡ ¡ ,

¡¡

D7( 5) D7

Cm7

¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡¡ ¡

D

F

K ¡¡ ¡¡

¡Ì ¡

Ì Ì

ÌÌ

ÌÌ

Ì

are

with

me;

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

Ì

Cm

Cm7

F

ÌÌ Ì

ÌÌÌ

ÌÌÌ

¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡Ì ¡

Ì

¡

¡X ¡ 4

38

¡¡

will fear

You

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ,

K ¡ ¡

I

¡ ¡

(

" DD

¡

For

Gm

¡¡ ¡

Dsus

¡¡ ÌÌÌ ¡ Ì

Ì ¡

‹ ‹ Cm

¡ ¡ Ì

¡¡ ¡

ÌÌ

Cm7 ¡ ¡ ÌÌÌ

ÌÌ ECC17.0662.01F


31

D D À

" DD À

2

Your

rod

K ¡

¡ ¡ Ì

and Your staff

they

com fort me.

¡

¡ ¡ ¡

¡

¡ ,

¡

¡

ED

F

X D XX D X " DD

¡

¡ ¡ ¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡ 

¡

¡

¡ ¡ Ì

E D/F

K ¡¡¡

¡ ¡Ì ¡

X

K ¡ Ì

¡

¡

Zelfs al ga ik door de dalen van de schaduw des doods, toch zal ik niet vrezen want U bent bij mij.

35

D D À

" DD À

¡ ¡

K O¡ ¡

¡

You pre - pare

4 F2

D ¡¡ D ¡

¡ ¡

F

D

D

D

¡ ¡ O ¡¡¡

¡¡¡

¡X ¡

¡ ¡

¡

en - e - mies:

" DD ¡ ¡

¡

¡ O¡

ED

¡¡¡

ÌÌÌ

Ì

K ¡ ¡ my head

¡ ¡ ¡

in the

¡ ¡ E D2

¡¡¡

¡

K ¡

pres - ence of

my

¡ ¡

¡¡¡ ¡X ¡

¡

¡ ,

¡

with

oil;

¡ ,

¡

Ì

D D O ¡¡¡

Ì ¡ ¡

D

E D2

ED

O ¡¡¡

¡¡¡

¡X ¡

¡

¡¡¡

ÌÌÌ

¡ ,

De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

Ì

cresc.

Ì

Ì

My

cup

runs

¡

¡ ¡

My cup runs D2

ÌÌÌ

¡¡¡

E D2

¡¡¡ ÌÌÌ

Cm7

ÌÌÌ cresc.

" DD X X

¡

¡

Oo D2

¡

Uw stok en uw staf vertroosten mij. En U nodigt mij aan uw tafel voor de ogen van mijn vijanden. Heer, U zalft mijn hoofd met olie, geeft overvloedig. Uw genade en liefde, zij volgen mij elke dag dat ik leef. Daarna blijf ik in het huis van de Heer voor eeuwig. Voor eeuwig! Voor eeuwig!

Cm11

ÌÌÌ

Ì

¡X ¡

¡

me

¡ ¡ Ì E D2

D2

You a - noint

À

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ Ì

ta - ble be - fore

O¡ ¡ ,

¡ D2

ÌÌ Ì

Ì " D D ¡X ¡

39

a

¡ ¡

De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. In groene weiden laat Hij mij rusten, Hij brengt mij naar vredige waat'ren. Hij geeft nieuwe kracht. Hij leidt mij langs een weg die veilig is om Zijns Naams wil.

K ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ X

ÌÌ Ì

2

X

‹ ED

F

¡¡¡

Drie-en-twintig

‹

Ì

¡X ¡

Ì

5

¡X ¡

Cm6

ÌÌÌ

æ

Ì

¡ ¡

ECC17.0662.01F

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2003 New Spring Publishing, a division of Zomba Enterprises/Chips and Salsa Songs/Row j. Seat 9 Songs (administered by Brentwood-Benson Publishing); For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

I'm on the battlefield Ik werk nu in dienst van mijn Heer VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 24

STYLE : Gospel shuffle ORDER nr : ENGLISH 17.0644.01 NEDERLANDS 17.0644.02

I'M ON THE BATTLEFIELD Unknown Composer Arr.: Lari Goss

E

A characteristic choral arrangement that calls us to press on in the battle that is sometimes part of the choice to serve God in your life. Only by standing strong together in the power of God we can conquer. The song breathes a rougher atmosphere; a call to get up and keep going, work hard and don't be afraid to get your hands dirty. General: I heard a voice from heaven saying: “There is more work to do.” Now I'm on the battlefield for my Lord. I promised Him that I would serve Him 'til I die.

œ•~v ¡

Moderate shuffle feel R E D7

D D D ¶

2

" D D K D ¡ D¡

D¡ ¡ ¡ ¡K ¡ =¡ ¡

O ¡¡ ¡¡

Ì

K ¡ ¡

K ¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

¡

K ¡ ¡

D¡ ¡ ¡ ¡

O ¡¡ ¡¡

Ì

K ¡ ¡

¡

4

N

D     DD ¶ K D¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ O ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

Karakteristiek koorarrangement dat ons aanspoort om door te zetten in de strijd die het dienen van God soms met zich mee brengt. Juist door samen sterk te staan in Gods kracht kunnen we overwinnen. Het lied ademt een wat ruige sfeer; een oproep om aan te pakken, door te werken en niet bang te zijn je handen vuil te maken. Algemeen: I hoorde een stem uit de Hemel: “Er is meer werk te doen”. Nu ben ik op het slagveld voor mijn Heer. Ik heb hem beloofd dat ik Hem zal dienen tot ik sterf.

" DD K D ¡ ¡ 8

D DD À

D

" DD À D

Ein charakteristisches Chorarrangement, das uns dazu auffordert, den Kampf, den wir oft führen müssen, um Gott zu dienen, nicht aufzugeben. Wir gewinnen ihn vor allen Dingen, durch miteinander stark zu sein. Dieses Lied hat eine etwas rohe Ausstrahlung. Ein Aufruf, um zuzupacken, zu arbeiten und keine Angst zu haben, sich die Hände schmutzig zu machen. Allgemein: Ich höre eine Stimme aus dem Himmel. „Es gibt noch mehr Arbeit!“ Jetzt bin ich auf dem Schlachtfeld des Herrn. Ich habe ihm versprochen, dass ich ihm dienen werde bis das ich sterbe.

Ì

K ¡ ¡

¡

¡ (

K ¡ ¡

¡

Well, I'm

on

¡¡ ¡¡ ,

¡¡

K ¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì

K ¡ ¡

¶ K K ¡ ¡ ¡

K À ¡

the bat - tle - field

¶ ,¡¡ ¡¡, ¡¡

¡¡ ,

D¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

O ¡¡ ¡¡

Ì

K D¡ X

K ¡ ¡ for my

À

Lord,

¡¡ ,

¡¡ ¡¡ ,

XX

(melody) E D7

D DD X X " DD K D ¡ ¡ ¡

¶ K D¡

¡ ¡ ¡ (¡ ¡

Ì

¶ K¶ K ¶ K ¶ K¶ K ¶ K ¶ K¶ K D¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

Ì

¡

¡

© 2005 Dayspring Music For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

39

Ì

¡

¡

Duration: 3'51 ECC17.0644.01H


æ

12

71

D DD ¡

" D D ¡¡ D

K D¡ ¡

¡

yes, I'm

on

¡¡ ¡¡ ,

K ¡ ¡

the bat - tle - field

¡¡

K ¡

¡¡

¡¡

D D D ¡¡

X

for my Lord.

¶ ¡¡, ¡¡, ¡¡ D ¡¡, ÌÌ

¡¡ ¡¡ O ¡¡ , ,

" D D ¡¡ D

XX

¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡

¡

¡

Ì

D DD ¶

¶ K¶ K ¶ K D¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡

Ì

K D ¡¡ ¡¡ 

¡

Ì

E D/B D

¡¡

¡¡ D¡ D¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

D DD Ì

¡ I

" D D ÌÌ D

K ¶ ¡ ¡

¡

prom - ised

¡¡

¡¡

A D7/B D

À

¡ ¡

Him

that I

¡¡ ¶ ¡¡ ,

would

¡¡ ¡¡ À

¡¡

E D7

D DD ¶

¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ , ,

¡

ED

G7

E D/B D

Cm

¡

Ì

¡

¡

Ì

¡

D DD

" DD ¡ D

K ¡

¡

Ì

¡¡

¡

¡

ÌÌ

¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡

¡

¡

¡ (

¡¡

¡K ¡ ¡ ¡ ¡

À

Ì

gon - na

work.

K ¶ ¡¡ O ÌÌ

ÌÌ

my Lord.

G7

¡¡ ¡

¡¡

Cm

K ¡ ¡ O¡

¡ ¶

Ooo,

¡ ¶ Ì ¡ Ì ,

" DD D

¶ K ¶ K¶ K ¶ K ¶ K ¶ K ¶ K ¡ ¡K ¡ ¡K D¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡

K ¡ ¡ ¶ ¡¡ ¡ D¡ ¡ K " DD ¡ ¡ ¡ D ¡

K ¶ ¡¡ O ÌÌ Ooo,

serve him 'til I die.

¡¡

D DD

¡ ¡K ¡ ¡K

¡

¡

¡¡

I'm 16

Ooo,

¡¡¡

¡

¡

¡¡

ÌÌ

¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

K ¡ ¡ O¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¶ Ì ¡ Ì ,

E D/B D

¡

¡

G7

77

D DD À¶ ¡K ¡ ¡ ¡

20

D DD ¡

K D¡ ¡

¡

Now I'm

on

A Dm/C D

D D D ¶ K ¡¡ ¡ ¡ ¡ " DD

D

K ¡ ¡

D ¡¡ ¡¡ ,

I'm

K ¡

¡¡

B D7

F7

OÌ OÌ

Ì Ì

K ¡¡¡

æ

¡ ¡ ¡ D¡ O¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ,

work

on the bat - tle - field.

¡¡ ¶ ÌÌ

Ooo,

" DD

I'm

(K

D DD

¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ooo,

E D/B D

¡ ¡

G7

¡ O ¡¡ D ¡ D D ¡¡ ¡ ¡ ¡

Cm

" DD

D ¡

83

¡ ¡

¡

¡

¡

D D D ¡ D¡ ¡ ¡

gon - na stay

¡ ¡

Cm

D ¡ D D ¡¡ ¡ ¡

#

" DD ¡ D

¡

¡ ¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ Ì ¡ Ì

E D/B D

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ , ¡

¡

¡

Ooo,

G7

¡ O ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡¡ ¡ ¡

¡¡ ÌÌ

Cm

¡¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ Ì ¡ Ì ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ , ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡ ,

on

D DD " DD

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

the bat - tle - field

for my

‹

E D/B D

C7( 9)

¡¡¡

¶ DO ¡¡¡ 

" DD ¡ D ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡

¡

¡

ED

B7 K D ¡¡¡ ¡¡¡

¡ ¡ 9

¡¡ ¡ , ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ , ¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

K ¡¡

For my

Lord!

¡¡ , K K ¡ ¡ ¡ ¡

À

D

F7

O ¡¡¡

¡

¡

¡

G7

¡¡

Cm

¡¡ ¡

¶ K ¡ ¡ O¡

K ¡ ¡¡¡ ¡

¡

¡

¡

¡

8

¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ , ,

¡

¡

¡

ECC17.0644.01H

X À

‹

D D D ¡¡¡

¡ ¶ Ì ¡ Ì ,

E D/B D

¡

¡¡ ÌÌ

Lord.

‹

‹

D

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

my Lord.

Belofte die ik geef: 'k dien Hem zolang ik leef. En ik werk nu in de dienst van mijn Heer.

86

D D D ¡

¡

Ooo,

gon - na

O, ik werk nu in de dienst van mijn Heer, ja, ik werk nu in de dienst van mijn Heer. Belofte die ik geef: 'k dien Hem zolang ik leef. En ik (o, o, oh yeah! o, o, mijn Heer) Ga aan het werk (oh yeah!) Trek nu ten strijd. Ga aan het werk, werk nu in de dienst (oh yeah!) Trek nu ten strijd, werk nu in de dienst (o, o, mijn Heer) Ik ga steeds door, werk nu in de dienst (oh yeah!) O, ik werk nu in de dienst van mijn Heer. Ja, ik werk nu in de dienst van mijn Heer.

Oh, yeah!

¡ Ì ¡ ¶ Ì ,

¡

Well, I'm

K ¡¡ ¶ O ÌÌ Ooo,

I'm

Ik was alleen en eenzaam, ik was een zondaar toen een stem klonk uit de hemel, zeggend: 'Er is werk te doen'. Dus ik nam mijn Meester's hand en streed mee aan hemelse kant. En ik werk nu in de dienst van mijn Heer.on the bat - tle - field.

¡¡ ÌÌ

my Lord.

" DD D

G7

¡¡ ¡

¡

D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

O, ik werk nu in de dienst van mijn Heer, ja, ik werk nu in de dienst van mijn Heer. Belofte die ik geef: 'k dien Hem zolang ik leef. En ik werk nu in de dienst van mijn Heer.

Ooo, ¡ Ì ¡ ¶ Ì ,

¡¡ ¡ O ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , I'm

¡¡

K ¡¡ ¶ ÌÌ

D DD

¡

on the bat - tle - field.

E D/B D

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

ÌÌ

¡

K ¡¡ ¶ O ÌÌ

G

Ik werk nu in de dienst van mijn Heer

¡ ,

¡ ¡ ¡ O¡ ,

Ooo,

¡ Ì ¡ Ì

(

#

Oh, yeah!

¡ OÌ ¡ ¶ Ì ,

D

¡

gon - na fight

¡¡ ÌÌ

¡¡

¡¡

" DD ¡ D

ECC17.0644.01H

À

Ooo,

Cm

¡¡ ¡D DD ¡

ÌÌ

¡¡

" DD D

¡¡ ¡ ¡ ¡

3

80

¡¡

À

¡

fight.

AD

K ¡ ÌÌ

¡

¡¡

gon-na

¡

Oh, yeah!

XX

¡¡ ,

K K K O ¡¡¡ ¡¡¡ O D ¡¡¡ ¶ O ¡K ¡ ¡ D ¡¡¡ ¡¡¡

K¡ ¡ ¡

D DD

X

for my Lord.

O ¡¡ ,

C7

¡ DÌ ¡ DÌ

¡

¡ ¡ ¡ ¶ ¡, ,¡ ¡

E D/B D

¡¡

K ¡ ¡

the bat - tle - field

¡¡

 ¡¡, ¡¡ 

" D D ¡¡ D

¶ ¡K O ¡K ¡

Ooo,

¡¡

Cm

K ¡ ¡ O¡

ÌÌ

grad. cresc.

À

‹

¡¡

¡¡

Oh, yeah!

G7

¡¡ ¡ sub. 2

74

D DD

Ooo,

¡ ¶ Ì ¡ Ì ,

A Dm/C D

¡ ¡

2 grad. cresc. K ¡¡ ¶ O ÌÌ

Ooo,

¡ ¡ D¡ ¡ ,

K ¡ ¡ ¡

" DD ¡ D ¡

¡

sub.

Now I'm

Cm

E D7

¶ K¶ K K¶ K ¶ K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ D¡ ¡ ¡ O¡ Ì

D ¡

K ¡ Ì

A D7

D D D ¶ KD¡ ¡ ¡ " DD

¶ K K ¡ ¡ ¡

¡ ¡

D¡ ¡ ,

¡¡ ¡ ¡

D ¡¡¡ ¡ ,

æ ¡ ¡

¡ ¡

ECC17.0644.01H

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2005 Dayspring Music; For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

40


Because we believe Omdat ik geloof VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 25

STYLE : Celtic ORDER nr : ENGLISH 17.0654.01 NEDERLANDS 17.0654.02

BECAUSE WE BELIEVE Words: Nancy Gordon & Jamie Harvill

E

A confession of our faith, beautifully set to music in a Celtic feel. Great to use in a church service. The congregation will be able to sing along right away, because of the echo in the verses. Also notice the wonderful contrast between the rhythmical verses and the legato refrain. General: We believe in God the Father, in Christ the Son, and the Holy Spirit. Holy is Our God. Worthy is our King. All glory and honor are His to receive.

œy

Light Celtic feel R

C2(no3)

" 

Ì

¡ Ì (

¡ Ì

¡¡¡

¡¡¡ 

¡ ¡ ¡ in

God

¡

¡

K ¡¡¡

¡¡¡

¡

¡

Fa

D

ther,

¡

( we

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

be - lieve

in

God

"

¡

‹

¡

¡ ¡ ¡

the

Fa - ther,

¡

¡

‹

We

¡¡¡  ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡

be - lieve

in

¡

¡

Christ, the B D2(no3)

K ¡¡¡

¡¡¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡¡

"

ÌÌÌ

¡

¡

¡

Son; C2(no3)

¡¡¡

D ¡¡¡ ¡ ¡

¡

© 1996 Mother's Heart Music, Integrity's Hosanna! Music and Integrity's Praise! Music For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

60

-

¡ ¡ ¡ ¡¡

SA

¡

Ein prächtiges, gesungenes Glaubensbekenntnis mit einem keltischen Klang. Großartig für einen Gottesdienst. Die Gemeinde kann die Strophen gleich im Echo mitsingen. Man achte auf den Kontrast zwischen den rythmisch gesungenen Strophen und dem breit gesungenen Refrein. Allgemein: Ich glaube in Gott, den Vater, in Jesus, seinen Sohn und den Heiligen Geist. Heilig ist unser Gott. Würdig ist unser König. Aller Ruhm und alle Ehre stehen ihm zu.

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

¡ the

" Ì

¡¡¡

be - lieve

C2(no3)

¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ D ¡¡

C2(no3)

 ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ D ¡¡¡

¡ ¡ ¡

¡

We

B D2(no3)

¡

¡ TB

‹

¡¡¡ 

6

æ ¡

Duration: 4'19 ECC17.0654.01H

69

D D D D D Ì 

¶ ¡ ,

ceive;

¡ ¡ ¡ ¡ Ì

To

" D D D Ì DD

¡ ¶ ,

E D/G

Je - sus

O¡ ¡

¡ ¡ ¡

we sing

D D DDD Ì

¡

Ì Ì

lieve.

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

Ho - ly, ho

" DD D Ì DD

À

DD

E Dm7(4) D D/F

D D D D D ÌÌ Ì

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

AD

-

GD

¡¡ ¡

¡

ho - ly

¡¡ ¡

" DD D DD

Ì Ì

¡ ¡

D D DDD

AD

XX

¡¡

¡¡

DD

¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

D D DDD

¡ ¡ ¡ ¡

" DD D DD

X X

!¡ !¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ !¡¡ !¡¡ ¡ ¡ ¡¡ 

" DD D ¡ ¡ D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡¡

¡

D D E Dm7(4) D D/F

¡ ¡ !¡

¡¡

10

¡¡ ¡

¡¡

¡¡ 

GD

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

DD

XX

ÌÌ 

¶ ¡,

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

All

E D/D D

DD

¡¡¡ ¡

O ¡¡ O ¡¡

¡¡ ¡¡

ÌÌ ÌÌ

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

¡

and hon - or

¡ ¡

¡

G D2(no3)

¡¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

to

¡ Ì 

¡ ¡ ¡

His

re

-¡

¶ ¡ ,

ceive;

To

 Ì 

¡ ¡ ¡

G D2(no3)ÌÌ ¡

¡

are

D D/F

Ì¡ 

Je - sus

¡ ¡ ¡

¡

we sing

¡ ¶ ,

E D/G

Ì¡ 

¡ ¡ ¡

¡

¡

 ÌÌ

¡¡

¡¡

O¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D/A D

" DD D DD ¡

¡

ECC17.0654.01H

¡

C D2

D D D D D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

¡ ¶ ,

G D2(no3)

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡

¡

K ¡ ¡

X

be - lieve,

¡ ¡ ¡

G D/A D

¡¡ ¡

11

41

¡ ¡ ¡

be - cause we

" DD D ¡ ¡ ¡ ¡ D Ì DD

¡¡ ¡¡

ÌÌ ÌÌ 

¡¡

¡ ¡

¡

D D DDD ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

thy,

A D/G D

¡

¡¡

-

¡

¶ ¡K

75

¡¡ ¡¡

¡¡ 

Wor - thy, wor

X " DD D X DD

¡

" DD D DD

66

D D D D D XX

¡

glo - ry

¡¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡¡ ¡¡¡ ¡

¡

Ì Ì

our King!

¡¡

AD

¡

˜

¡ ¡

is

X X

72

¡¡ ¡¡

ÌÌÌ Ì

¡¡

Ì D ÌÌ D DDD Ì

our God;

GD

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

wor - thy

" DD D DD

¡ ¡

is

¡¡

GD

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

A D/G D

ÌÌ Ì

¡

¡¡

be-

¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

ly,

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡

¡

ÌÌ Ì

¡ ¡

˜

D D DDD

¡ ¡ ¡

G D/A D

ÌÌ Ì

¡ ¡

¡ ¶ ,

G D2(no3)

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

À

K ¡ ¡

be - cause we

¡

C D2

¡¡

63

¡

¡ ¡ ¡ ¡ DÌ

D D/A D

Ì D D D D D ÌÌ 

D Ì D D D D ÌÌÌ 

¡

¡

4

N

" DD D D D ¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡

(

Een prachtige, gezongen geloofsbelijdenis met een Keltisch geluid. Zeer geschikt voor diensten. De gemeente kan de coupletten direct meezingen met de echo. Let ook op het contrast tussen de ritmisch gezongen coupletten en het breed uitgezongen refrein. Algemeen: Ik geloof in God de Vader, in Jezus Zijn Zoon en in de heilige Geest. Heilig is onze God. Waardig is onze Koning. Alle eer en alle glorie komen Hem toe!

" D D D DD

B D2(no3)

 ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡

"

æ

Music: Nancy Gordon & Jamie Harvill Arr.: Russell Mauldin

X D D2(no3)

¡¡¡ 

¡¡ ¡ K ¡

K ¡¡¡ ÌÌÌ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

ECC17.0654.01H


78

D D DDD

G

¶ K ¡ ¡

¡ ¡ ¡

be - cause

we

X

¶ ¡ ,

D D2(no3)

C D2(no3)

be - lieve,

¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , C D2(no3) G D/B D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ D D DDD ¡ " DD D DD

X

¡¡¡ 

be - cause we

K ¡¡¡ ÌÌÌ

¡

D ¡¡¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

D D DDD X

Heilig, heilig, Lam voor ons geslacht Waardig, waardig, heerlijkheid en macht, De glorie, aanbidding de lof en de eer Aan Jezus de Heer, omdat ik geloof.

¡¡ ¡¡

Ik geloof in een eeuwig leven met zijn kostbaar bloed betaald en dat wij als Zijn bruidsgemeente Door Hem worden thuisgehaald.

Ho - ly, ho - ly,

" DD D X DD

X E Dm7(4)

¡¡ ¡

˜

84

D D DDD

¡¡

¡¡

¡¡

ho - ly

is

¡¡

" DD D DD

¡¡

¡¡

GD

¡ ¡

D D/F

¡¡ ¡

GD

A D/G D

¡¡ ¡¡

ÌÌ ÌÌ 

¡ ¡

¡

X X

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

rit.

¡

¡

¡¡

¡¡ DD

XX

¡¡ ¡¡

ÌÌ ÌÌ 

¡ ¡

¡ ¡

˜

¡

¡

¡ ¡ ¡

Ì Ì

À

ÌÌ

À

¡¡¡

ÌÌ ÌÌ

K ¡¡ ¶ ¡¡

¡

W

rit.

¡

¡

our God!

¡¡¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

G

¡

AD

Ì D ÌÌ D DDD Ì

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

" DD D D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ 

DD

D D D D D ÌÌÌ 

¡

Geboren uit de maagd Maria is gestorven aan het kruis Opgestaan en opgevaren Bereid voor ons een hemels thuis

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ 

lieve.

" DD D DD

¡

G

X

Ik geloof in God de Vader Ik geloof in God de Zoon In de Heil'ge Geest de Trooster Drie-enig God, eeuwig is Zijn troon

¡¡¡ ¡ ¡ ÌÌÌ D¡

81

be-

¡ ¡ ¡ ¡ G D/B D

G

" DD D DD

Omdat ik geloof

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

¡

¡ Ì

12

Ì

K ¡ ¶ ¡ W

ECC17.0654.01H Ned. Tekst: Maarten T.D. Wassink © 1996 Mother's Heart Music, Integrity's Hosanna! Music and Integrity's Praise! Music; For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

I Am Ik ben VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately difficult 26

STYLE : Song of praise ORDER nr : ENGLISH 17.0645.01 NEDERLANDS 17.0645.02

I AM Words: Ken Davidson & Roderick Vester

E

Again a song in which the names of our God take up a key position. “I Am” surely isn't a very common arrangement. Instead it is, in many ways, a surprising musical challenge. Check out the incredible rhythms, the very original solo lines, and the very powerful choral arrangement. Wow, what a cool song! General: I am the Lord that healeth Thee. I am right here to set you free. Can you feel it? Can you see it? Can you touch it? Can you hear it?

Music: Ken Davidson & Roderick Vester Arr.: Lari Goss

œ••x

Rhythmically, in four R N.C.

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ K ¶ ¡ ¡ ¡ ( " D 4

N

Opnieuw een lied waarin de namen van God centraal staan. “I Am” is zeker geen alledaags arrangement en is in veel opzichten een verrassende, muzikale uitdaging. Luister naar de verrassende ritmes, de originele loopjes van de solist en het krachtige koorarrangement. Wow! Wat een heftig lied! Algemeen: Ik ben de God die jou geneest. Ik ben hier en wil je bevrijden. Voel je het? Zie je het? Kun je het aanraken? Hoor je het?

‹

A( 5 9)

K ¡ ™¡ ¡¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡™¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡

"D

™ K¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡™¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡

0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ !¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ !¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

SOLO

(

D ™¡ ¡ ¡ ¡ I am.

I

¡ ¡ am,

¶ K ¡ I

¡

¡

am,

I

‹

D

Wieder ein Lied, in dem Gottes Name zentral steht. „I Am“ ist sicherlich kein alltägliches Arrangement und in vieler Hinsicht eine überraschende musiklische Herausforderung. Achten sie auf die überraschenden Rythmen, die originellen Linien der Soli und die Kraft des Arrangementes. Wow! Was für ein Lied! Allgemein: Ich bin der Gott, der dich heilt. Ich bin hier, um dich zu befreien. Kannst du es fühlen? Kannst du es sehen? Kannst du es berühren? Kannst du es hören?

¡ ™ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

™ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D

7

D

À

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ am.

-

S ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

I

am CHOIR

‹

theLord

(

¡¡ ¡¡ ÌÌ

that heal

"D

‹ D m7

D ÌÌ ÌÌ "D ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ÌÌ

‹ Edim7

F6

C m9

D ÌÌÌ

0 ÌÌÌ

Ì

¡ D ¡¡¡

¡¡¡¡

ÌÌ Ì

ÌÌ ÌÌ

¡

¡¡¡

¡

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

F13

© 2005 Slickey Music (admin. by The Harding Music Group, LLC)/Simply Cameron Publishing For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

42

B D maj7

¡ ¡ ¡

Duration: 3'57 ECC17.0645.01H


16

10

D

‹

™¡ ¡ ¡ ¡ I am

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ I

am,

¡ ¡ ¡

the Lord

¡ ¡ ¡

‹

D

Dm

Edim7

F6

D ÌÌÌÌ

0 ÌÌÌ

Ì

D¡ ¡ ¡ ¡ 0¡

¡

¡

¡ ¡

¡

C m9

Ì

¡

¡¡ ¡ ¡

"D

¶ 4¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

I am.

I

¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

am,

I

¡¡ ¡¡ ÌÌ

am,

ÌÌ Ì ¡ ¡ ¡

¡

B D maj7

O ¡¡¡¡

ÌÌ Ì

¡¡¡

¡

¡

D ¡¡ I

 " D ¡¡ 

¡

I

am!

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ am,

I

D

Dm

¡ ¡ ¡

D¡ ¡ ¡ ¡ 0¡ ¡

0 ÌÌÌ

¡ ¡

¡

¡

¡

"D

¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¶ ¡¡K

am

the Lord

that

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ , ,

¡

C/E

C

F

F dim7

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

D¡ ¡¡¡

¡

¡ ¡ ¡ 0¡

¡

¡

¡

G

¡ ¡

set

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¶ ¡¡K

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ , ,

you free.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ,

I

am

the Lord

G m7/F

C/E

C

F

F dim7

G m7

G m7/F

ÌÌÌ Ì

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

D¡ ¡¡¡

Ì 0 ÌÌÌ

ÌÌÌ Ì

¡

¡

¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

heal - eth thee.

C/E

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

ÌÌÌ Ì

28

D ¡¡ ¡

¡ ¡

G m7/F

¡ ¡ ¡ ¡ 0¡

" D ¡¡

Ì 0 ÌÌÌ

D Ì 0 ÌÌÌ

D ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

G m7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ " D ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¶ ¶ ¡ , , G m7

¡¡

heal - eth thee.

D¡ ¡¡¡

to

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡ I

¡¡ 

D¡ ¡ ¡ ¡

0¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

Yes,

I

am.

am,

¡¡ ¡¡ ÌÌ

C m9

F13 11

B D maj7

Ì

¡ D ¡¡¡

O ¡¡¡¡

ÌÌ Ì

ÌÌ ÌÌ

¡

¡¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

ECC17.0645.01H

Ik ben

F dim7

right here

¡ ¡ ¡

0 ÌÌ

F6

D ÌÌÌÌ

3

‹

K K K D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¶ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ am

ÌÌÌ Ì

¡¡ ¡¡ ÌÌ

‹

ECC17.0645.01H

25

I

D Ddim7

D ÌÌÌÌ

Pro - vid - er.

‹

Edim7

D 0Ì ÌÌ

D ÌÌÌÌ

¡¡¡¡

D Ddim7

the

Edim7

¡ ¡ ¡

S ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Je - ho - vah Ji - reh,

I am.

SOLOIST may ad lib

¡¡ ¡¡ 

¡

‹ Dm

Edim7

ÌÌÌ Ì

I

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

Edim7

G

¡ ¡

‹

"D

‹

‹

am.

D D ÌÌ ÌÌ ¡

¡

am

ÌÌ ÌÌ

I

D ÌÌÌÌ ¡ ¡ ¡

the

‹

D Ddim7

Edim7

ÌÌ ÌÌ

D À

"D

F13 11

am,

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

I am.

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

am El - o - him,

I

I

¡¡ ÌÌ

¡ D ¡¡¡

K D ™ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

S ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

‹

22

"D

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ÌÌ

C m9

D 0Ì ÌÌ

I am.

am,

¡¡ 

‹ F6

F9

¡ ¡ D ¡¡¡ ¡¡¡

2

"D

Yes,

¡¡ 

‹

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

thee.

‹

"D

‹

0 ÌÌ

B D maj7

"D

cre at - ed

19

I

D

that

I

ÌÌÌ Ì

Yes,

"D

¡¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

One

heal - eth thee.

‹

13

D

¡

that

D ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

‹

D Ddim7

Edim7

D D ÌÌ ÌÌ

D

K ¡

I am.

¡ ¡ " D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

"D

¡¡ ¡¡ ¡¡ am

K K ¡¡ ¶ ¶ ¡¡

right here

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ 0¡

to

¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ , ,

K ¡¡ ¶ ¡¡ set

you

¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ,

Ik ben Jehovah Jireh, de Voorzienige/ (Of: Ik ben de Heer die zorgt, de Voorzienige). Ik ben, (Ja, Ik ben) Ik ben, Ik ben (Ik ben). Ik ben de Heer die jou geneest. Ik ben hier echt en maak jou vrij. Ik ben de Heer die jou geneest. Ik ben hier echt en maak jou vrij.

Kun je 't voelen? Kun je 't zien? Kun je 't grijpen? Kun je 't horen? Kun je 't voelen? Kun je 't zien? Kun je 't grijpen? Kun je 't horen? Kun je ' t voelen? Kun je 't zien? Kun je 't grijpen? Kun je 't horen? IK ben (wat Hij zei?) wat Hij zei, die Ik ben ? (Ik ben). Ik ben, wat Hij zei, IK BEN die IK BEN. Ik ben de Heer die jou geneest. Ik ben hier echt en maak jou vrij. Ik ben de Heer die jou geneest. Ik ben hier echt en maakt jou vrij. Ik ben, (Ik ben,) Ik ben, Ik ben.

¡ ¡

¡¡ ÌÌ free.

¡¡ ÌÌ

F

F dim7

G m7

G m7/F

C/E

¡¡ ¡

¡¡ ¡

D¡ ¡¡¡

Ì 0 ÌÌÌ

ÌÌÌ Ì

¡¡ ¡

¡¡¡ 

¡¡ ÌÌ ¡ Ì

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ 0¡

¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

4

Ik ben de Heer die jou geneest. Ik ben hier echt en maak jou vrij. Ik ben de Heer die jou geneest. Ik ben hier echt en maak jou vrij. Ik ben de Heer die jou geneest. Ik ben hier echt en maak jou vrij.

Ik ben Jehova Shalom, de Vredes God/ (Of: Ik ben de Heer van herstel, de Vredes God) Ik ben, (Ja, Ik ben), Ik ben, Ik ben. Ik ben Alfa en Omega, het Begin en het Eind. Ik ben. Ik ben, Ik ben. Ik ben de God die jou erdoor sleept. Ik ben, (Ja, Ik ben) Ik ben, Ik ben.

that

C

¡ ¡

Ik ben de Heer en sterk en machtig. Ik ben, (Ja, Ik ben) Ik ben, Ik ben. Ik ben de Heer die jou geneest. Ik ben, (Ja. Ik ben) Ik ben. Ik ben. Ik ben Elohim, degeen die jou geneest. Ik ben, (Ja, Ik ben), Ik ben, Ik ben.

F

æ

ECC17.0645.01H

Ned. Tekst: Henk Groenekan ©Tekst/muziek: Kevin Davidson/Roderick Vester. Arr.:Lari Goss. Vert.: Henk Groenesteijn © 2005 Slickey Music (admin. by The Harding Music Group, LLC)/Simply Cameron Publishing; For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

43


God will make a way with He leaded me God wijst mij een weg met Hij leidt mij voort VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir Moderately easy 27

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH 17.0658.01 NEDERLANDS 17.0658.02

GOD WILL MAKE A WAY with

Words: Don Moen

Music: Don Moen Arr.: Ruth Elaine Schram

HE LEADED ME

E

Two songs that thematically overlap beautifully, are brought together in an arrangement that breathes a deep inner peace and the knowledge that God is leading every step of the way. Don Moen's praise and worship favourite "God Will Make a Way" and the hymn classic "He Leadeth Me", are presented one by one and after that beautifully woven together. General: God will make a way when there seems to be no way. He gives me love and strength for each new day. Whatever I do, wherever I am God's hand will lead me.

With assurance

¡

 

G2

¡

" 

Twee liederen die thematisch prachtig op elkaar aansluiten komen samen in een arrangement dat een diepe innerlijke rust uitademt en de zekerheid dat God elke stap de weg wijst. Don Moens “God Wijst Mij een Weg” en de klassieke hymne “He Leadeth Me” worden na elkaar gepresenteerd en vervolgens op schitterende wijze met elkaar verweven. Algemeen: God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Hij geeft elke dag nieuwe liefde en nieuwe kracht. Wat ik ook doe en waar ik ook heen ga Gods hand zal mij leiden.

5

 ( ¡

" ¡

will make

D

Zwei Lieder, die thematisch wunderbar aneinander anschließen, kommen in einem Arrangement zusammen, das eine tiefe innere Ruhe atmet und die Sicherheit, dass Gott uns jeden Schritt unseres Weges leitet. Moens „God wijst mij de weg“ und die klassische Hymne „He Leadeth Me“ werden nacheinander präsentiert und danach ganz wunderbar miteinander verwoben. Allgemein: Gott weist mir einen Weg, wenn ich selbst keinen Ausweg mehr finde. Er gibt mir Liebe und Kraft für jeden neuen Tag. Wo ich auch bin, was ich auch tue, Gottes Hand wird mich leiten.¡ ¡ ¡

¡

¡

works in ways

C

¡

¡ ¡ ¡

G/B

 ¡¡ ¡

He

¡

21

Cmaj7/D

for me.

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡ ¡

way

¡

Am7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡

13

Ì ¡ ¡

¡

¡Ì

¡

Ì

¡

" ¡¡ 

K ¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

will be

my guide,

¡ ¡ ,

 G2¡ ¡¡ 

¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

ÌÌ 

¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ Am/D

¡¡¡ ¡

¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

hold me close - ly to

ÌÌ 

¡ ¡

¡¡ ¡D/F 

¡¡ 

C/E

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

D

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡

¡ ¡

D/F 

¡

¡

¡¡ ¡¡

¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

¡ ¡

to be

no way.

¡ ¡ ,

¡ ¡

¡

¶ K ¡

Ì

¶ ¡ ,

G/D

Ì¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ

¡

Ì

He

C/E

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ

K ¡¡ ¡¡

He

will make

¡¡ ¡

Ì

a

¡

¡ ¡¡ ¡ ,

¡ ¡

ÌÌ

Ì

make

a

way.

n.b.

G

ÌÌ Ì

¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡

Ì

 ¡¡

¶ K ¡¡ with

ÌÌ 

K ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¡

thought!

¡

¡

¡ ¡ ¡

¶ ¡

G ¡  ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡

words

¡¡¡

¡ , ¡

¡

¡ ¡ ¡ , ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

 ¡ 

¡¡ ¡

A ¡¡ ¡¡¡ ¡¡

 ¡ ¡

D

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡¡ ¡¡

¡¡¡

¡¡

¡¡ÌÌ

com - fort fraught!

¡¡

¡¡

BD

¡¡

¡ ¡ O

-

a tempo

¡¡ ¡ , ¡

F m7

K ¡ ¡ eth me,

¡ lead

¡

with heav’n - ly

¡¡ 

¡

Duration: 3'52 ECC17.0658.01F

Ì G/A

K ¡¡ ¡¡

¡ ¡

O

¡ ,

" ¡

¡

¡ ¡

K ¶ ¡ ¡¡ ¡

¡¡

bless - ed

¶ ¡¡ ,

G/D

¡

He

Ì

¡

a tempopoco rit.

"

ÌÌ 

*

¡

¡

K ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ Ì

¡

n.b.

way,

Am C/D D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

His side,

Ì¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ

¡

poco rit.

¡

 " ¡ ¡

Ì

¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ,

¡

¡

¡ ¡

Ì

¡

25

a tempo

 ¡ ¡ He

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

where there seems

poco rit.

"

ÌÌÌÌ

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡

¡ ¡ ,

K ¡ ¡ ¡ ¡

© 1990 Integrity's Hosanna! Music and This arrangement © 2006 Integrity's Hosanna! Music For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

will make a

¡

Ì

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

"

poco rit.

K ¡ ¡

¡

can - not see,

¡

¡ ¡ ¡

" ¡

we

¡ ¡ ¡

¡

 Ì ÌÌ

Ì ¡ ¡ ¡

a way

¡ ¡

¡ ¡ ,

Am7/G

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

K ¡ ¡

God

G2

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

G2

Am7/G

(

N

9

R = 92

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡

Em7

Ì A

Ì

¡ ¡

Ì

¡

What-

G/A

¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

A

¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ,

¡¡ ¡

a tempo

"

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡¡¡ ¡

¡

¡

¡ ¡¡ Ì

¡

¡

Ì

" 

¡

Ì ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

Ì

Ì

¡

¡

29 17¡¡ love

" ¡¡ C

 ¡ ¡¡ "

¡¡

¡¡

¡¡

and strength

¡¡ for

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ Am/C

Ì ¡ ¡

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

each new day,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

G/B

¡ ¡

¡¡¡

¡

¡¡ He

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡ Ì

¡ 2

K ¡¡ ¡¡

will make a

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡ Am7

¡

¡

¡¡ ¡ ¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì

¡

ÌÌ 

¡

¡¡

 ¡¡ e’er

way,

Ì Ì

" ¡ 

¡

" 

¡ ¡¡¡

¡ ¡

¡ ¡

I do, wher - e’er

¡

¡

ÌÌ

I

be,

¡¡

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

¡ , ¡

¡

¡ ¡ ¡ , ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

Ì ¡ ¡

D ¡ ¡

¡ ¡ ¡ Em¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡

Bm

K ¡ ¡

¡¡ ¡

G

Em7

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

’tis

¡¡

¡

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

still

¡

F m7

¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

God’s hand

that

¡¡

¡

¡ ¡

Bm

BD

¡

¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡

Quoting HE LEADETH ME, Words by Joseph H. Gilmore, Music by William B. Bradbury

ECC17.0658.01F

3

44

ECC17.0658.01F


33

 ¡¡ 

K ¡ ¡ Ì

Ì

¡

lead - eth me.

" ¡ D/A

¡¡

ÌÌ

A

D

He

ÌÌ G/D

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡

¡¡¡

" 

¡

¡

¡ ¡

¡

A7

¡

Ì

¡ ¡

¡¡

me,

He

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ D

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡¡¡

¡

lead - eth

¡

¡ ¡

¡¡

¡¡¡

¡ ¡

¡¡

lead - eth

¡¡

A

A/G ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡

me,

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D/F 

¡¡ ¡¡

G

¡

¡

by

¡

¡¡

His

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

own

hand

¡¡

He

"  ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡

lead - eth¡

¡

ÌÌ

¡ ¡

me.

His

Ì Ì

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

I

would

faith - ful

¡¡

¡¡¡

A/G

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

Ì

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡ ¡

D/F G D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

G

¡¡ ¡¡

D/A

¡¡¡ ¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡

Ì

His

hand

Bm

A

¡¡ ¡

¡¡¡

poco rit. me

¡Ì ¡ ÌÌ

He

lead

D¡ BD

-

¡

eth

me,

Ì

ÌÌ

ÌÌ

¡¡

D/A

A7

D

K ¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ÌÌ

¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

Ì

4

¡

¡¡ ¡ ¡

cresc.

¡

lead - eth

¡¡ ¡¡¡

D/C

æ

poco rit.

" 

fol - l’wer

¡

A

Getroost, gezegend door zijn woord. leidt Hij mij in genade voort, Wat ik ook doe, waar ik zal gaan, Hij is de weg al voorgegaan. Hij leidt mij voort, Hij leidt mij voort Zijn trouwe hand leidt mij steeds voort. Ik volg vertrouwend op zijn woord. Want door zijn hand leidt Hij mij voort, leidt mij voort. Hij leidt mij voort, Hij leidt mij voort. Zijn trouwe hand leidt mij steeds voort. Hij leidt mij voort, Hij leidt mij voort. (Als ik mijn hand in zijn hand leg, Wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.) Wijst de weg. (Wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.) Getroost gezegend door zijn woord, Leidt Hij mij voort.

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ D

by¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡

for

¡ " ¡

be,

¡¡

¡ ¡

G/A

A

41

 ¡¡

¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

D/A

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ

¡ ¡ Ì ¡ Ì

¡ ¡

¡¡

D/F D Bm ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ 

" 

¡¡

God wijst mij een weg Als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt Maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, Wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg. Wijst de weg.

¡¡ ¡¡ D¡¡ G¡¡ ¡ ¡ ¡

37

 ¡¡

God wijst mij een weg met Hij leidt mij voort

¡ ¡

cresc.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡

ECC17.0658.01F

Ned. Tekst: 'God wijst mij een weg': Mireille Schaart; 'Hij leidt mij voort': Annette Faasse. © 1990 Integrity's Hosanna! Music and This arrangement © 2006 Integrity's Hosanna! Music; For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

How excellent is Thy Name Hoe wonderbaar is Uw naam VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 28

STYLE : Praise ORDER nr : ENGLISH 17.0637.01 NEDERLANDS 17.0637.02

HOW EXCELLENT IS THY NAME Words: Paul Smith, Melodie & Dick Tunney

E

Filled with exuberant enthusiasm we sing about the mighty name of our God and express our thankfulness and love for Him. A powerful invitation for everyone to join in a song of praise and celebrate his love. General: How excellent is Thy name, o Lord. Creation shows Your splendor. You Reign in Majesty. One day every knee shall bow, every tongue will shout: You're the King of kings.

œ•„y

With vibrancy R F B D/F F

B D/F

D ¡¡¡ G

5

N

In uitbundig enthousiasme bezingen we de machtige naam van onze God en uitten we onze dankbaarheid en liefde aan Hem. Een krachtige uitnodiging aan iedereen om je aan te sluiten bij dit loflied en Zijn liefde te vieren. Algemeen: Hoe ontzagwekkend en geweldig is Uw naam. De schepping weerspiegelt Uw grootheid. Op een dag zal elke knie zich buigen en zal elke tong belijden: U bent de Koning der Koningen.

D D D ¡¡¡

D

D

E D/F

B /F F E /F K K K ¡¡ ¡¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡ ¶ D ¡¡K ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

" D D D/A D

Music: Paul Smith, Melodie & Dick Tunney Arr.: Craig Adams

‹ AD

D D/A D

À AD

¡ ¡

D D/A D

AD

¡ ¡ ¡ ¡

‹

À

¡ ¡

¡ ¡

¡ D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ X X

X X

G D/A D

AD

K K K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ D D ¡¡ ¶ D D ¡¡¡ ÌÌÌ

"D

¡ ¡

D¡ ¡ D¡ ¡

G D/A D

D¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡

¡ D ¡ D ¡¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ D ¡¡

X X

X X

9

D

D

‹

‹

‹

À

¡ How

Mit überschwenglicher Begeisterung besingen wir den mächtigen Namen unseres Gottes und äußern unsere Dankbarkeit und Liebe für ihn. Eine sehr nachdrückliche Einladung an alle, um sich dem Loblied anzuschließen und seine Liebe zu feiern. Allgemein: Wie ehrfurchterweckend und gewaltig ist dein Name. Die Schöpfung zeigt uns deine Größe. Eines Tages werden sich alle Knie beugen und wird jede Zunge bekennen: Du bist der König der Könige.

"D

‹

‹

B Dm/G

 D D ¡¡¡ "D Ì

¡ ¡ , Ì

¡

D ¡¡¡ ¡

Ì

‹

D¡ ¡ ¡ , D ¡¡ Ì

B Dm/C

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

© 1993 BMG Songs (administered by Brentwood-Benson Music Publishing) /Pamela Kay Music (administered by EMI Christian Music Publishing). For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

45

¡¡¡ ¡¡ D XXXX ¡

ÌÌ D ÌÌ ¡ ¡

À

Duration: 2'58 ECC17.0637.01H


 K D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

13

ex - cel - lent is

K ¡¡

Thy

name,

¡ ¡ ¡ ¡ " D ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡, ¡¡ B D/F

D ¡¡¡ "D

¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ,

D

D

ex - cel - lent is

name!

Thy

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡ ,

F

B D/F

¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

B /F F K Csus ¡ ¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

F

¡ ¡

¡¡ ¶ ¡¡

¡ ¡ " D ¡ ¡ ¡¡ B D/F

¡¡

¡ ¡¡

¡ ¡

to

¡ ¶ ¡

B D/F

F

D ¡¡¡

F

¡¡ ¡¡ ¡¡

geth

-

 ¡¡ ,

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

K ¡¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Thy

F

B D/F

¡¡ ,

B D/F

F

¡ ¡

how

D ÌÌ 

ÌÌ 

 " D ÌÌ 

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

F

¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Thy

¡ ,

K ¡¡

O Lord! How

ex - cel - lent is

name!

F

B D/F

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

Csus/F

F

Thy

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ , F

B D/F

F

K K ¡¡ ¡¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

K ¡ ¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡K¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

3

¡ ¡

¡ ¡

 ¡¡ ,

F

A

B D/F

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ look in - to

¡ ¡

K ¡ ¡

the

mid - night

‹

À

D XX X

ÌÌ Ì

"D K K¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

D ÌÌ

done.

"D

¡

K ¡ ¡

Your

chil - dren

¡ ¡

"D

¡ ¡

Gm7

¡ ¡ ¡

¡ ¡

K ¡ ¡ blue

K ¡ ¡ ¡ raise

a

¡

¡¡

and

see

K ¡ ¡ Ì

¡

¡¡ ¡¡

K ¡ ¡

K ¡ Ì

ECC17.0637.01H

You’ve

‹

Ì

per - fect

F

¡ ¡

¡¡

the work

K ¡

¡

¡

praise

¡ while

B D/F

C/F

¡¡ ¡

¡¡ ¡

K ¡ Ì

D¡ ¡ ¡ ¡

¡

en - e - mies hold

‹ ¡ ¡

C

K K¶ ¡ ¡ ¡

¡

¡ their

‹

B D/F

¡

Csus

C/F

‹

¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡

Thy name!

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡¡

¡¡ ¡

Ì

F

D ÌÌÌ

A7/C Dm

¡¡ ¡

ex -cel- lent is

°

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ,

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ Ì

¡¡ ¡

K ¡ Ì

‹

¡¡

‹

32

Csus

¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¶ ¡

B D/F

¡¡ ,

D XXXX

¡ ¡

"D Ì

¡ ¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

¡ I

K ¡¡¡ ¡

¡ ¡

D Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡K

¡

¡¡

to - geth - er pro - claim how

¡¡

28

K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

name!

¡¡ ¡

¡¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¶ ¡¡

Heav - en and earth

B D/F

ex - cel - lent is

Gm7

¡¡ ¡¡

D XXX

¡ ,

¡¡¡

¡¡

XXX

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

Dm

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡

¡

¡¡ ¡¡

name,

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

B D/F

Csus

¡¡

A7/C 

A

How ex - cel- lent is

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

ÌÌ 

D

F

¡

¡¡

er pro - claim

¡¡ ¡

¡ ¡

¡

-

K ¡¡

¡¡ ¶ ¡¡K ¶ ¡¡K ¡ ¡ ¡

¡ ¡

20

"D

¡¡

Csus/F

Heav - en and earth

Ì

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

D ¡¡ ¡¡ ¡¡

D Ì

K ¡¡

B /F F K B K/F ¡¡ ¡¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡¡ ¡ ¡

F

17

"D

O Lord! How

¡¡ ¡¡

24

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

D Dmaj7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

D ¡¡ ¡

Ì

Ì

4

¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡

æ Ì

ECC17.0637.01H

29 CD TRACK

Kerst Oratorium 'LICHT en VREDE' Het is zo lang geleden… Elke jaar vieren we weer Kerst en zingen we het 'Ere zij God'. De engelen zijn er mee begonnen en wij zetten het door. In het eerste deel bezingen we direkt al de basis van ons geloof: Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven!

Leven, licht en vrede hebben alles met de grote toekomst te maken; een eeuwigheid met Hem, Die ons zo intens lief heeft. Zo maken we in dit oratorium in tekst en muziek de reis van Bethlehem naar Golgotha; van een open graf naar een geopende hemel.

Licht en Vrede

Voor mij zijn de delen 'Litanie' (smeekbede) en 'Wanner komt de vrede' echte hoogtepunten. Deze delen zijn eigenlijk de brug van deel 1 ('Hij kwam') naar deel 2 ('Hij komt'). Bij het schrijven en samenstellen heb ik geprobeerd een kompleet verhaal te maken. Muzikaal gezien moet het een Kerstsfeer uitstralen. Dit heb ik willen bereiken door een aantal herkenbare melodieën in te zetten. Toen de diverse delen klaar waren, vielen er wat gaten in het verhaal. Als bij een wonder kwam ik op dat moment in kontakt met Frits Deubel. Via hem kreeg ik gedichten en liedteksten onder ogen die precies pasten! Zijn enthousiasme gaf mij de duw die ik nodig had om door te gaan. Ds W. Kok dank ik voor zijn tekst van het lied 'De grote Bruiloft'. Veel dank ook aan mijn 'PRAISE HIM' én de solisten, waarmee we een prachtige opname hebben gemaakt. Laten we blijven zingen van licht en vrede… Martin Zonnenberg.

as hrisetm ge hall n

C

Surf voor meer informatie en luisterfragmenten van dit prachtige kerstoratorium naar úw clubsite: www.europeanchoralclub.com

46


Break forth, o beauteous heavenly light O hemels morgenlicht, breek aan VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY STYLE

: : : : :

SATB Vocal, Piano or Organ Youth Choir/Adult Choir Moderately Easy Hymn

ORDER nr : ENGLISH 17.0163.01 NEDERLANDS 17.0163.02

O HEMELS MORGENLICHT, BREEK AAN Quoting Ermuntre Dich Words: Johann Rist / Johan Schop Original title: Break forth Vertaling: Titia Lindeboom

FROM CATALOGUE: 8

E

A classical melody with an easy-to-sing arrangement. A joyful Christmas song, full of character - suitable for mixed choir. Christmas - Break forth, oh beauteous heavenly light - the poet's way of describing the miracle of God's Christmas. The power of darkness breaking, our peace eternal making.

Music: Robert Lau

{q = Ç 132 - 138}

Flowing F

C/E

3 œ &b4 œ ˙ P legato ? 3 ˙˙ b4

N

Een klassieke melodie in een eenvoudig, goed zingbaar arrangement. Een heerlijk fris en karaktervol kerstlied voor gemengd koor. Kerst - Het hemelse licht breekt door- zo wordt door de tekstdichter het wonder van Gods kerstfeest beschreven. De macht van de duisternis is gebroken en wij ontvangen eeuwige vrede.

œ

Bb

5

D

Eine klassische Melodie in einem einfach zu singenden Arrangement. Ein freudiges und frohsinniges Weihnachtslied für Gemischten Chor. Weihnachten - Brich heran, oh wundersam himmlisches Licht die Art des Dichters, um das Wunder der Weihnacht zu beschreiben. Zerbrechend die Macht der Dunkelheit, uns Frieden bringend in Ewigkeit.

b œ˙

9

&b

œ˙

œ œ

˙ ˙

Dm

œ

œ˙

œ œ

˙ ˙

F/A

˙œ

œ

œ œ

˙ ˙ F/C

C

C/B b

F/A

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ˙˙

œœ

˙ ˙

œ

˙

cresc.

? b ˙˙

C

œœ

F

œ˙

˙

C/B b

&b ˙ ?

œœ

œ

œ

œ

Am

œ

œ

œœ

˙œ

œ œ

˙ ˙

˙

œ œ œ

B b/D

C 7/E

F

C

œ œœ

˙œ œ

œ œ

œœ œ

˙˙ ˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ œ œ

˙

C/D

C/E

œ œ

œœ

B bsu s2

Bb

F

œ ˙˙

œ

œœ œ œ P

13

&b

Œ

Œ

women unison

œ O

B b/D

C 7/E

F

C

œœ

œ œ

œœ

œ

œ. ˙

& b ˙œœ

as m t s i r h enge hall

?b œ

C

œ

C7

œ

œ

Bb

Dm

œœ j dim. œ œ œ

G m/B b

œ

˙œ

j œ

œ. ˙

C

F

œœ

˙˙

œœ

˙˙

œ P Œ

© 2001 Lorenz Publishing Company For the Benelux/Scandinavia/Germany/Austria/Switzerland/UK/Eire: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

Duration 2'23 ECC17.0163.02E

Room enough Plaats genoeg Raum genug VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY STYLE

: : : : :

Solo/SATB Vocal a capella Youth Choir/Adult Choir Difficult Traditional Spiritual

ORDER nr : ENGLISH 17.0208.01 NEDERLANDS 17.0208.02 DEUTSCH 17.0208.03

PLAATS GENOEG

FROM CATALOGUE: 18

E

A swinging a cappella “traditional” with a catchy, recognizable sound.The alternation between the rhythmic refrain parts and the slower, legato verses, give the song a fresh character with a lot of variety. General/Christmas: No bed for the Prince of Peace when he was born, but there's room enough in heaven for us all!

N

Music: Jan Reese

Traditional Words: Jan Reese Original title: Room enough Vertaling: Pier Hiemstra

With a vibrant rhythm

b b4 &b b 4

P >œ .

? b b b 44 b

œ> J

Plaats,

Een swingende, a capella “traditional” met een aansprekend, herkenbaar geluid.

De afwisseling tussen de ritmisch gezongen refreinen en de langzamere, breed uitgezongen coupletten, geven dit lied een fris en afwisselend karakter. Algemeen/kerst: Geen plaats in de herberg voor de zoon van God maar in de hemel is genoeg ruimte voor ons allemaal.

Plaats, simile

D

Ein swingendes A-Capella-Traditional mit einem ansprechenden, wiedererkennbaren Sound. Die Abwechslung zwischen den rythmisch gesungenen Refreinen und den langsameren, breit gesungenen Strophen geben diesem Lied einen erfrischenden und abwechselnden Charakter. Allgemein/Weihnachten: Kein Platz in der Herberge für Gottes Sohn, aber im Himmel ist genug Platz für uns alle.

∑ œ>

˙

plaats,

F Ja, de 5 b j & b b b œœ œ . P ? bb b b

{h = Ç 92}

Ó

plaats

Heer

œ œ

œ

œ ˙

plaats,

œ

œ

œœ ..

œœ J

Plaats,

plaats,

Œ

>

ge - noeg.

œ œ

œ œ

œ œ

Œ

œœ

Œ

plaats ge - noeg,

j œœ J

P

>

œ

zegt:

j œ œ J

œœ ..

˙˙

œœ

œœ

>j

>

œœ

>

∑ ˙˙

œœ plaats

j œœ œœ œœ œœ J

j œ œ J

in

de he

j œ œ J

-

>

œœ

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

mel voor

j œ œ œ œ œ œ œ œ J

ge - noeg.

as m t s i r h enge hall

C

Œ

slower (in 4)

∑ Ja,

de

j œœ .

œ

Plaats,

? bb b b

Œ

ons al - le-maal.

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

9

b & b bb b & b bb

˙˙

>

œœ œ œ

œœ

œœ ..

Heer

j œ œ J

œ œ

j œ œ œ œ J

zegt:

œ ˙

plaats,

j œœ J

∑ œ

œ œ plaats

˙˙

œœ

œ œ

œ œ

Œ

œœ

Œ

ge - noeg

œœ

œœ

œœ .. kom,

œœ . .

ga

j œ œ œ œ J

Ó

solo

Œ

f

œ Als

œ œ maar

œ œ

˙œ . œ ˙

Œ

mee.

˙. ˙.

Œ

© 2002 Lorenz Publishing Company, a div. of the Lorenz Corporation Duration 1'48 For the Benelux/Scandinavia/Uk/Eire/G.S.A.: Unisong Music Publishers bv., Hilversum, Holland ECC17.0208.02D

47


European Choral Club 22  

Crown you with praise, Come. Labor on, Greater, Our song of thankful praise, Undivided, Gloria, Onderweg, Sing when the spirit says s...

European Choral Club 22  

Crown you with praise, Come. Labor on, Greater, Our song of thankful praise, Undivided, Gloria, Onderweg, Sing when the spirit says s...

Advertisement