Page 1

21


Geachte zangers en koorleiders, Het jaar loopt alweer op zijn eind maar het koorseizoen is juist volop aan de gang. Zeker in de komende weken hopen wij dat u individueel maar ook als koor zeer veel ruimte zult krijgen om de door u ingestudeerde stukken uit te voeren en zo een geluid van hoop en toekomstverwachting te laten horen. Persoonlijk doe ik daar ook graag aan mee en dirigeer de “Christmas Forever� concerten, ditmaal met Forever Worship, Gerald Troost en Angelique (Idols). Misschien dat u in de gelegenheid bent een van de concerten te bezoeken. Meer info www.foreverworship.nl Met groot genoegen sturen wij u hierbij de nieuwe catalogus met daarin weer een schat aan nieuwe stukken. Met de vorige catalogus stuurden wij u ter gelegenheid van het '20e catalogus jubileum' van de European Choral Club een extra dikke uitgave die zeer goed werd ontvangen. Deze maand neemt de componist/dirigent/pianist Loek van der Leeden, na zesendertig jaar leiding te hebben gegeven aan De Lofstem-Oosterbeek, afscheid als dirigent en muzikaal leider. Voor ons een goede reden om hem in het zonnetje te zetten door zijn composities hernieuwd uit te geven en bij u onder de aandacht te brengen. Daarom in deze Catalogus, naast de dertig stukken die u normaal van ons gewend bent te ontvangen, ruim 30 composities van de hand van Loek inclusief CD. We hopen dat u er met plezier naar zult luisteren en werken uit kunt selecteren voor uw koor. Wij wensen u een hele goede decembermaand toe en alvast een muzikaal en voorspoedig 2007! Namens de European Choral Club,

Peter P. Grasmeijer manager special music, Unisong Music Publishers BV


Colofon Edition / Uitgave / Herausgabe European Choral Club BV P.O. Box 9185 NL 3301 AD Dordrecht Netherlands Phone: +31 (0)78-622 75 47 Fax: +31 (0)78-616 14 92 Email: info@europeanchoralclub.com Website: www.europeanchoralclub.com Editors / Redactie / Redaktion Peter P. Grasmeijer, Sjoek Nutma, Cees van Vugt, Jeroen Nieuwint, Harry Koning, Birgitt Paulusma, Maarten Wassink. Design / Vormgeving / Gestaltung Rob Bruin Printed by / Drukwerk / Druck Molenaar Edition, Wormerveer ISBN 9077365117 NUGI 668 © 2006 European Choral Club BV The Netherlands Copying of sheetmusic from this catalogue is illegal. Kopiëren van bladmuziek uit deze catalogus is verboden. Das Kopieren der Blattmusik aus diesem Katalog ist verboten

Kennismakingsaanbieding Muziekliefhebbers opgelet! Maak nu voordelig kennis met de meest actuele en complete koorcatalogus van Nederland: Drie maal per jaar boordevol nieuwe kooruitgaven voor Chr. Gemengdkoor, Jongerenkoor en Gospelgroep. De ECC catalogus mét de unieke luister-cd is niet alleen een onmisbaar instrument voor elke dirigent en repertoirecommissie, maar ook voor individuele koorleden is het een prachtig muzikaal bezit. Niet voor niets heeft de European Choral Club zich ontwikkeld tot de grootste uitgever van koormuziek in Nederland!

Neem ook een abonnement op de ECC catalogus voor slechts € 34,95 per jaar. Ter kennismaking ontvangt u nu tijdelijk VIER eerder verschenen CATALOGI mét CD er helemaal GRATIS bij!! Kijk voor meer informatie op onze website: www.europeanchoralclub.com P.S.: Abonnees ontvangen 10% ledenkortingen op muziekbestellingen uit de ECC catalogi

browse our complete catalogue on www.europeanchoralclub.com

Index catalogue 21 CD1

Title

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Tears slowly fall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Waardig is het Lam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Out of the shadow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Honderd procent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lamb of God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Jesus was crucified. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 The One who comes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 He lives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Jesus shall reign where'er the sun. . . . . . . . . . . . . . 17 Offering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 The clouds' veil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 When the clouds roll back . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 And we remember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Levende offers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Trust in the Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Who can satisfy my soul like you? . . . . . . . . . . . . . . 27 No greater love. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 To You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Keep me faithfully in Thy paths . . . . . . . . . . . . . . . 32 Leave everything behind . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Blest are they . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Indescribable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Timeless love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Erken nu de Heer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Your word will be the last word . . . . . . . . . . . . . . . 40 That's how much I need the savior . . . . . . . . . . . . . . 42 Heilig is de Heer, onze God . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Leeuw van Juda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Gloria Intrada (Paasversie!). . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Christ the Lord is risen today . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Pag

CD2

Special Loek van der Leeden

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. -

Dankwoord van de uitgever. . . . . . . . . . O Heer mijn God . . . . . . . . . . . . . . Ik wil U loven . . . . . . . . . . . . . . . 'k Wil zingen van mijn God en Heer . . . . . . Onze Vader . . . . . . . . . . . . . . . . Calypso Carol . . . . . . . . . . . . . . . Heer, wees mijn Licht . . . . . . . . . . . . De mooiste Liederen voor Pasen uit de ECC-serie. Machtige Heiland (Kerst- en Paasversie!) . . . . Wees niet bezorgd . . . . . . . . . . . . . In donk're nacht / Stille nacht . . . . . . . . . Kerstnacht (helaas niet op cd). . . . . . . . . Gedenk aan Mij . . . . . . . . . . . . . . Als God, mijn God maar voor mij is. . . . . . . Belijdenis . . . . . . . . . . . . . . . . . Bidden is spreken met hem. . . . . . . . . . Danklied . . . . . . . . . . . . . . . . . Geef vrede Heer . . . . . . . . . . . . . . Op een nacht bij Bethlehem. . . . . . . . . . Psalm 145. . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . 't Land van gouden stromen . . . . . . . . . Vrede op aarde. . . . . . . . . . . . . . . Wees blij in de Heer . . . . . . . . . . . . . Jezus, Gij mijn leven . . . . . . . . . . . . Lang geleden in Efratha's velden . . . . . . . Wees mijn gids. . . . . . . . . . . . . . . 't Nieuw Jeruzalem . . . . . . . . . . . . . Omdat ik weet, hoe groot Gij zijt . . . . . . . . Dank U voor alles . . . . . . . . . . . . . . O Kom ins harte wonen . . . . . . . . . . . Zing met je hart . . . . . . . . . . . . . . Dicht bij mijn God te zijn . . . . . . . . . . . Aan de hand van Jezus wil ik wand'len . . . . . www.europeanchoralclub.com: úw clubsite!. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 47 47 48 48 49 49 49 50 50 51 51 51 52 52 53 53 54 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58 59 59 59 60 60 61 61 62

Note: The CD's are placed in the back of this catalogue.


Tears slowly fall Tranen vielen zacht VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 1

STYLE : Choral ORDER nr : ENGLISH 17.0605.01F NEDERLANDS 17.0605.02F

TEARS SLOWLY FALL Words: John A. Ray

Music: Susan Naylor Callaway

The hours between funeral and resurrection were difficult and filled with sorrow. Eresounds Everybody thought it was over and that there was no hope. In these moments this song, filled with emotion and defeat. Let's use it to help each other realize where we would have been without Jesus' sacrifice. Easter: Our eyes were filled with tears for the Lamb of Calvary. We sighed with heaviness as we spoke of what He gave. For the only Son of God had died upon a tree.

2

" D D D

uren tussen begrafenis en opstanding waren zwaar en vol verdriet. Iedereen N Dedacht dat het voorbij was en dat er geen hoop meer was. In deze momenten klinkt dit lied, vol emotie en verslagenheid. Laten we het gebruiken om elkaar te helpen realiseren waar we zouden zijn zonder Jezus' offer. Pasen: Onze ogen waren gevuld met tranen vanwege het Lam van Golgotha. We zuchtten vol verdriet toen we bespraken hoeveel Hij gegeven had. De Zoon van God stierf aan een kruis.

(

there.

" DD

D

Sopranos and Tenors only

¡ ¡ ¡

¡

The

Ì

stone

D DD ¡ " DD

Cm

¡¡

¡¡¡¡¡ (

¡

D ¡ Ì

12

SA

D DD Ì D

For the

Ì

TB

G7sus

O ÌÌ

Ì D X

Ì

16

tree

ED

" DD

Cm/B D

on

-

¡

¡ ¡ ,

¡

ly Son

of

¡ ¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

and our

¡ ¡ ¡ ¡

eyes

¡ ¡

K O ¡¡ O ¡¡ were filled

¡ ¡ ,

¡¡

¡

¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ Ì D ¡ ¡ ¡

G7sus/D

¡

O ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡

O ÌÌÌ

Ì Ì

¡¡

Cm

¡ ¡ 3

HHH ¡¡¡ HHH HHH HHH ¡ HHH ¡¡

B D/C

HHH D ¡¡ HHH ¡ HHH HHH ¡¡ H

¡¡ ¡¡

D¡ Ì D¡ Ì

¡ ¡

was hid - den be - hind

¡

¡ ¡

Cm

Fm

G7

Cm

Ì ¡

¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡

¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡¡

¡

¡¡

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡

¡

the clouds as they placed

¡¡ ¡ ¡ ¡ G7¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ,

¡

¡ ¡ ¡

up-on

a

¡ ¡ ,

¡

¡ ¡

" DD

D

D DD " DD

D

¡

" DD

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

OÌ Ì

OX X G7(2, 4)

¡ ¡ ¡ , BD

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

Duration: 3'22 ECC17.0605.01F

¡ ¡

Cm HHH ÌÌÌ HHH Ì HHHH HHH ÌÌ H

¡¡ 

for the

Lamb

¡¡ ¡¡

O ¡¡ 

¡ ¡

a tempo

¡¡ Ì Ì

rit.

O ¡¡

has

¡¡ ¡¡

giv - en

us

His all.

B D/A D

¡ ¡

A D/B D

" DD

D ÌÌ

BD

D Q rit. D D ¡¡ ¡¡

K ¡¡ ¡ ¡¡ O¡

slow - ly,

of Cal - va -

" DD

¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡ ¡

¡ D ¡ AD

Q

¡¡

¡ ¡

ECC17.0605.01F

B D/D

¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ,

¡¡

slip from

¡¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡ , ,

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

cheek

to

heart,

Cm/B D

¡¡

¡ ¡

K¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

¡ K¡ , ¡

¡ ,

K¡ ¡

¡ ,

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

2

¡ K¡ , ¡

slow - ly

¡ ¡

¡¡

‹

XX

¡¡

¡ ,

¡ ¡

XX

‹

‹

Cm/B D

Cm

A Dmaj7(9)

¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡

a tempo

¡ ¡ , ¡K

‹

fall.

¡ ,

¡¡

¡

¡

¡ ¡ 4

5

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

Cm/B D

¡ ,¡ ¡ ,

¡ ¡

Cm

ED

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ fall,

a tempo

¡¡

rit.

" DD K ¡ D ¡

a tempo

¡ ¡

slow - ly

ÌÌ

Gen - tly

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

(

¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

B D/A D A D/B D B D7

D D D ¡¡

¡¡ ¡

A D/C

¡¡ ¡

¡

¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

2

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ D ¡

¡ ¡

K ¡ ¡

Ì Ì

¡¡

¡¡

D D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡

Dm7

Ì O ÌÌ 

¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

tears,

¡ ¡

¡ ¡¡

¡ ¡¡

¡

Ì Ì

¡ ¡

Cm

¡ O ÌÌ Ì

¡ ¡ O¡ ¡ ¡ X¶ ¡

28

¡¡ ¡¡

G

¡ ¡ O¡

ÌÌ O ÌÌ 

AD

¡ ¡ ¡

¡a tempo¡ ¡ ¡

His bod - y

¡ AD

¡ ¡

Slow - ly

Christ

BD

a tempo

¡¡

ry.

D D D ¡¡

AD

¡ ¡ ¡

(

rit.

ÌÌ 

XX

24

died

¡ ¡

mil - lion tears

¡ ¡

D ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ Ì

¡

¡ ¡

¡¡

D DD

¡ ¡ ¡ ¡ ,

K ¡ ¡

Gm/B D

poco rit.

¡¡ ¡¡ ¡¡

G7

Ì ÌÌÌ

¡

¡ ¡ ¡¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡ ¡¡ ¡

si - lence in the

¡

¡

Cm

¡ ¡

with a

Q

Ì Ì

poco rit.

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡¡ ¡¡

Gm

¡ ¡

¡

¡ ¡

¶ ,¡

Dm7( D 5)

D

¡ ¡

20

¡ ¡K ¡ ¡

DD

a - bove had

¡

¡

¡

¡

¡ ¡¡ ¡¡

God

BD

¡¡ 

¡

¡

AD

¡

Cm/G

¡

¡

Q

¡

sub

¡ ¡

¡

¡

¡

© 2005 Lorenz Publishing Company, a division of the Lorenz Corporation. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

¶ ¡

E D/G

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡

¡

À

D

¡

and Tenors only 2 Altos K K

2

bor - rowed grave; there was

¡

" DD

" DD

¡

¡

Fm/A D

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

on a

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡

" DD Ì D

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

(

2

D DD Ì

D D D ¡¡ ¡

O¡ ¡

G7

D D D ÌÌX OÌ " DD

(

O¡ ¡

air.

" DD

¡ ¡ ¡

¡

ED

rolled down

¡

D DD

sub

¡ ¡ ¡ ¡

À

¡

¡

¡

D DD

A Dmaj7(9)

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡

The moon

verflogen. In diesem Augenblick erklingt dieses Lied, voll Emotionen und dem Gefühl de Niederlage. Lassen wir es gebrauchen, um uns gegenseitig klar zu machen, wo wir wären, hätte Jesus dieses Opfer nicht gebracht. Ostern: Unsere Augen waren tränenerfüllt wegen des Lammes von Golgatha. Wir seufzten vor Kummer, als wir besprachen, wieviel er gegeben hatte. Gottes Sohn strarb an einem Kreuz.Liebe füllt den Stall und erwärmt jedes Herz mit Freude, Frieden und Gnade.

D DD Ì

Cm/B D

¡

¡

¡

¡ ¡

4

Stunden zwischen Begräbnis und Auferstehung D Siewaren schwer und von Kummer erfüllt. Jeder dachte, dass es vorbei war und alle Hoffnung

8

Rœyv

With much feeling, rubato Cm

¡ D D D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡

¡

¡

¡

E D/G

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

æ ¡

¡ ¡

ECC17.0605.01F


æ 59

D ¡ DD ¡

¡ ¡

¡ ¡

slow - ly

" DD

¡ D ¡

fall,

¡ ¡

¡ ¡

Cm/B D

D

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

Christ

has

giv

AD

¡ ¡

¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

-

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡¡

Ì D Ì DD Ì " DD

B D/A D

¡ ¡

A D/B D

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

en

us

His

all.

¡ ¡

¡¡

¡¡

A D/C

B D/D

ED

¡ ¡

BD

¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Tranen vielen zacht

 

Een wolk schoof voor de gouden maan, stil werd de Heer daar neergelegd. De steen gerold voor het nieuwe graf, en er werd geen woord gezegd.

ÌÌ ÌÌ

Daar lag nu Gods een' ge Zoon, gestorven aan het kruis voor ons. En met stil verdriet hebben wij gedacht aan het lam, voor ons geslacht.

¡ ¡ ¡ ¡

Tranen veel, vielen zacht om het offer dat Hij bracht. 62

D ¡ DD ¡

¡ ¡

Gen - tly

" D D ¡¡ D

¡ ¡

Cm

D Ì DD Ì

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

slip

from

cheek

to

heart,

¡¡

¡¡

¡ ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Cm/B D

Ì ÌÌ

¡ ¡ " DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡

slow -

-

" D D ÌÌ D

-

BD

" DD

molto rall.

D ¡

¡

¡

¡

¡ ¡¡

¡ ¡

Ì

- ly

D Ì DD Ì



À

ÌÌ

¡ ¡ slow -

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

65

D molto rall. D D ÌÌ

¡ ¡ AD

Ì Ì

-

- ly,

¡ ¡

B D7/A D

¡ ¡¡

¡ ¡

Tranen vielen langzaam neer, tranen voor de Heer. Zacht waaide wind door Gethsemané als een ademtocht vol smart. 't Was als huilde de hemel met ons mee om het offer van Gods hart.

Ì Ì AD

¡ ¡

A Dmaj7

¡

Daar lag nu Gods een' ge Zoon, gestorven aan het kruis voor ons. En met stil verdriet hebben wij gedacht aan het lam, voor ons geslacht.

¡ ¡ Ì ¡ ¡

Tranen veel, vielen zacht, om het offer dat hij bracht. Tranen vielen langzaam neer, tranen voor de Heer! (2X)

7

X

fall.

7

ÌÌ

À

Ì Ì

C2(no3)

C(no3)

X

7 X

¡

¡ ¡

¡

Ì

HHH XX X †HH 

X

XX

X V

©

8

ECC17.0605.01F Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot. © 2005 Lorenz Publishing Company, a division of the Lorenz Corporation. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Worthy is the Lamb Waardig is het Lam VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SAB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 2

STYLE : Worship ORDER nr : ENGLISH 17.0607.01F NEDERLANDS 17.0607.02F

WAARDIG IS HET LAM Words: Darlene Zschech Original Title: Worthy Is The Lamb Vertaling: Mireille Schaart

E

Overwhelming! Sing with all that is in you and worship the Lamb of God. Imagine: one day we will stand before His throne with people of every nation and every tongue. May our song be an invitation for ourselves and the people around us to bow down before Him and worship. General/Easter: Worthy is the Lamb seated on the throne. The darling of heaven was crucified. He died for me and bore my sin and shame.

 

Music: Darlene Zschech

œzx

R

Flowing

‹

‹

1st time Solo 2nd time All

À

‹

¡ ¡ ¡ ¡

Dank U voor het

"  

‹ 

F m9  ÌÌ

N

Overweldigend! Zing met heel je hart en aanbid het Lam van God. Stel je voor: op een dag zullen we voor Zijn troon staan met mensen uit alle volken en alle talen. Laat ons lied een uitnodiging zijn voor onszelf en de mensen om ons heen om in aanbidding voor Hem neer te buigen Algemeen/Pasen: Waardig is het Lam zittend op de troon. De hemel gaf haar grootste schat. Hij stierf voor mij en droeg mijn schuld.

‹

¶ ¡ ¡ ¡ À

K A2 ¡ ÌÌX

F m9

¡¡ ¡

Ì ¡ ¡

Ì "   ¡ ¡

‹ ÌÌ

A2

¡ ¡¡À

¡¡ Ì

¡

¡ ¡

¡

Ì ¡ ¡

Ì

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

À

5

  ¡ 

D

Überwältigend! Sing aus ganzem Herzen und bete das Lamm Gottes an. Stell dir vor: Eines Tages werden wir vor seinem Thron stehen, zusammen mit Menschen aller Völker und aller Sprachen. Unser Lied soll eine Einladung sein; für uns selbst und die Menschen um uns herum, um uns in Anbetung vor ihm zu beugen. Allgemein/Ostern: Würdig ist das Lamm, auf dem Throne sitzend. Der Himmel gab seinen größten Schatz. Er starb für mich und trug meine Schuld.

K ¡ Ì

À

Ì

¡

stierf

voor

¡ ¡ ¡ ¡

Ì

¡

  ¡¡ ¡ ¡K ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D2

Esus

kruis,

"   ¡ 

Heer,

¡ ,

Ì

À A2/C 

D2

"   Ì

¡ ¡ ¡ ¡ dank U dat U

Ì

Ì

Ì

K ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ U droeg al mijn

K ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

Ì¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ Ì¡ ¡ ¡

Ì

E

Ì

A

Ì

© Hillsong Publishing For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

6

mij.

Ì Duration: 5'57 ECC17.0607.02F


9

 

schuld en

 

pijn,

E/F 

F m7

ÌÌ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ÌÌ

" 

Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

nu

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" 

18

¶ ¡K

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ben

ik

rein,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

E

¡

D

Ì

¡

¡

¡

¡

lief - de wast

K ¡

¡

¡

K ¡

¡

¡

¡

¡

 ¡

¡

leeft

schoon.

¡

¡

¡

" ¡ 

¡

A/C 

Ì¡Ì

¡Ì

¡

¡

¡

" 

12

 

¡

¡

¡

¡

Dank U

" ¡ 

Esus

¡

E

A

¡

¡¡

¡

¡

of -

À

¡ ,

vast - ge - na - geld

Ì

À

¡

Ì

K ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

" ¡

¡

aan

het

Ì

¡

Ì

¡Ì ¡ ¡ ¡

 ¡ÌÌ

Ì

" 

" Ì D2  Ì¡ ¡ ¡

Lief - de - vol ver - geeft

K ¡ ¡

U

mij,

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

 ¡¡¡

K ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡Ì ¡ ¡ ¡

ÌÌ¡ 

¡ ¡ ¡ ¡Ì Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Esus

" Ì

E

¡ E/F 

A

¶ ¡,

F m7

3

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

U

de hoog

-

Bm7  ¡Ì Ì

¡ ¡ ¡ÌÌ

" ¡ 

K ¡ Ì

ÌÌ

ste kroon.

¡ ¡ ¡

" ¡

¡¡

¡

¡

¡

¡

Bm7/A

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

Hoog ver - he

Ì

-

E/G E

A

¡Ì¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡Ì Ì

¡ ¡ ¡Ì Ì

¡

K ¡ Ì

E

¡

K ¡ ¡ ¡

¡¡

Je

" 

-

¡¡

zus, Zoon

¡

¡

¡

¡

¡

" ¡ 

  ¡¡K -

"   ¡,

¡

ven Heer,

¡

¡

¡

¡

Ì

¡

Ì

¡

¡

ÌÌ ¡

K ¡¡

ste

schat.

¡

¡

¡ ¶ ¡,

¡ ,K ¡

 XXX

K ¡

 Ì 

¡¡

¡¡ ¡

¡¡

¡¡

¡

À

¡¡

¡

¡

¡

¡

¡

Ì¡Ì

¡ ,

Ì

Ì

¡

¡Ì Ì

¡

¡

Esus

E

Ì¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ Ì

Ì

¡

Ì

¡

¡¡ is

¡¡

¡

¡

¡

Ì¡Ì

ÌÌ 

¡¡

¡¡

het Lam,

¡

¡

¡

¡

Ì

E/G 

¡

Ì¡¡ ¡

K ¡ Ì¡¡

¡¡

À

¡¡ zit

¡

¡

K ¡ Ì

¡

-

¡¡

¡¡

tend

op

¡

¡

" Ì 

Ze

¡ ¡ Ì ,

¡

¡¡

¡¡ ¡

-

¡¡

ge - vie

¡

¡

¡

¡

Ì¡Ì

¡ ,

Ì

E

Ì¡Ì

¡¡ ¡

¡¡ -

¡¡ ¡

¡

¡ÌÌ

¡

¡

¡

¡

Ì¡Ì

K ¡ Ì

K ¡ ¡¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

al

¡

A/C 

E/D

¡

¡

¡ ,

¡¡

¡¡

de troon.

¡

¡

¡

¡

K ¡¡

A/C 

Bm7

rend voor

¡

¡

¡¡

-

tijd

¡ ,

¡ D

K ¡ Ì¡Ì

K ¡ ¡ÌÌ

¡

K ¡ ¡

draagt

¶ ¶

¡ ,

K ¡

¡ ECC17.0607.02F

¡

¡¡

¡

 

¡¡

Waar - dig

D

¡

Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown You now with many crowns You reign victorious! High and lifted up Jesus, Son of God. The darling of Heaven, crucified... Worthy is the Lamb.

haar groot -

E/D

Ì¡Ì

¡ Ì ,

X

¡

Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in Your cleansing flow, now all I know... Your forgivness and embrace.

K ¡Ì

¡

E

¡ ¡

 X X

¡

¡

Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame, in love you came And gave Amazing Grace.

¡Ì¡ ¡ ¡ ¡

De he - mel gaf ons

¡

¡

¡¡

Worthy is the Lamb

E/G 

¶ ¡K ¡¡

ÌÌ 

D2

¡Ì Ì

¡¡

A/C 

"   ¡ 

¡¡

K ¡ Ì

34

  ¡ÌK Ì

¡¡

van God.

A/C 

Bm7  ¡ÌÌ

-

¡¡

¡

ÌÌ

Uw zoon.

Ì

4

31

 ¡¡

¡¡

 ÌÌ 

" ¡ 

ÌÌ 

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡

¡

À

¡

¡¡ ¡¡

¡¡

A/C 

¡ÌÌ

ECC17.0607.02F

À

¡¡ als

Bm7

¡ ¡ ¡

Ì

¡

D2  ÌÌ 

K ¡

27

 ¡¡

D

¡¡ mij

24

U

¡

¶ ¡K

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

kruis.

¡

A

¡Ì

15

 Ì

¡¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡Ì Ì

Waar - dig

A2/C 

K ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

Ì

  ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

- fer;

D2

¡

¡

-

¡

¡

A/C 

¡

¡Ì

" Ì

voor Uw

¡ ¡ ¡

en om - armt

mij

21

K ¡ Ì

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ in

E

 ¡Ì Ì

Ì

Ì

Ì

¡

mij

Bm7

ÌÌ¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡Ì 

Ì

¡

Uw

¶ ,¡ K ¡

K ¡

¡

¡

ÌÌ¡

¡

¡¡

¡¡

is

het

¡

¡

Esus

¡¡ ¡ ¡ ¡ 5

Ì

¡

Ì

æ ¡

¡

ECC17.0607.02F

Tekst & Muziek: Darlene Zschech © Hillsong Publishing For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

7


Out of the shadow Vanuit de schaduw VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Adult Choir Moderately 3

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH 17.0604.01F NEDERLANDS 17.0604.02F

OUT OF THE SHADOWS Words: John Purifoy

Music: John Purifoy

E

An expressive song in which the themes communion and the resurrection beautifully come together. In words and music you hear the darkness make way for the light, death for resurrection. For this song you can choose from two different arrangements. One for SATB and one for SAB. Easter: When You broke the bread with us our hearts were warmed in love. Out of the shadows we are reborn from death to victory, from night to eastern morn. We follow You, O Lord.

With expressive freedom

D D D 

Een expressief lied waarin de thema's avondmaal en opstanding prachtig samen komen. In tekst en muziek hoor je dat de duisternis plaats maakt voor het licht, de dood voor opstanding. Voor dit lied kun je kiezen uit twee verschillende arrangementen. Eén voor SATB of één voor SAB. Pasen: Toen U het brood met ons brak werden onze harten verwarmd door Uw liefde. Uit de schaduw zijn we wedergeboren, van dood naar overwinning, van de nacht naar de paasmorgen. Wij zullen U volgen Heer.

Csus D X¡ DD ¡

" DD

Ein ausdrucksvolles Lied, in dem die Themen, Abendmahl und Auferstehung, wunderbar zusammenkommen. In Wort und Musik hört man, dass die Dunkelheit dem Lichte weicht, der Tod der Auferstehung. Bei diesem Lied kann man aus zwei Arrangementen wählen. Eins ist für SATB und eines für SAB. Ostern: Als du das Brot mit uns gebrochen hast, hast du unsere Herzen mit Liebe erwärmt. Aus dem Schatten heraus sind wir neu geboren; vom Tod zum Sieg, von der Nacht in dem Ostermorgen. Wir folgen dir, oh Herr.

2

¡ Out

" DD D

¡

¡ ,

of

the

¡ ,

¡

¡

A D/B D

a tempo

shad

-

¡

in - to

¡ Ì ,

¡

¡

¡

B D7

Fm

Ì ÌÌ

¡

¡

ows

Fsus

D D D XX XX

¡

Ì Ì

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

9

K ¡ ¡

¡

¡¡

¡¡

est fear

we

walk

in

¡

" DD

¡

¡

¡

¡

out

of

our

dark

¡

¡

¡

D A Dmaj7

D ¡ DD ¡ " DD

¡ ¡

¡ ¡

¡

D DD

¡

¡¡ 

for Christ

" DD D C/E

D D D ÌÌÌ D O¡

¡

¡ O¡ ÌÌ Ì

¡ ¡ O¡ ¡ ¡

¡ ¡ ,

Fsus

K ¡¡ ¡¡ is

¡ ¡ ,

ris

ÌÌ

A D/B D

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

en, our

¡¡ ¡¡

Fsus

Fm

ÌÌ X

ÌÌ

¡

BD

A D/B D

¡¡ ¡

¡

the

light,

¡

Ì

E Dsus

ED

¡ ¡

souls

¡ ¡

¡ ¡ ,

A D/B D

ÌÌ ÌÌ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ 3

¡ ¡

¡¡ ¡¡

BD

E D2

K ¡ Ì

Am7( D 5),11

Ì¡

¡

rit.

¡¡

XXX

D ¡¡

XX

¡Ì

¡

E D/B D

¡X

¡

" DD

for

¡¡

Csus

C

D DD " DD

O ÌÌ

K ¡ ¡ ¡ ¡

heav - en's high

¡¡ 

¡¡ ¡¡ ,

E Dmaj7/G

ÌÌ ÌÌ

ÌÌ Ì

¡ ¡ ¡

¡

ten.

¡

¡ Out

¡

C D/G D

K a tempo ¡ ¡Ì 

of

the

shad

¡

¡ ,

¡ Ì

K ¡ ¡¡ -

E Dsus/B D

Fm7( D 5)

¡¡

¡

Ì

Duration: 3'38 ECC17.0604.01F

K ¡ ¡ ¡

death

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ,

Csus

¡¡

Cm

ÌÌ Ì

¡

¡¡

to life, we

¡¡ 

E D/B D

¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

ows from

XX Ì

D XXX

¡

¡ ¡

¡ ¡

a tempo

ten.

D¡ Ì D D¡ D¡ ¡

X X

¡

Ì ¡ ¡ ¡

D

D DD " DD

32

ÌÌ 

" DD

ECC17.0604.01F

¡ ¡

XX

Ì Ì

¡ ¡ Ì ¡ ¡

¡

K ¡ ¡

¡

you broke the

¡ ¡ Ì ¡ ¡

E Dsus

¡

¡ ¡ D ¡ ¡

¡

¡

bread with us,

¡

¡

our

hearts

¡ ¡

B D/A D

¡ ¡

Ì ¡

¡ ¡

ÌÌ 

¡ ¡

¡

¡

were warmed in

¡ ¡ Ì ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ Ì

Gm7

Ì love.

‹

4

8

K ¡

‹ ¡¡

XXX

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì ¡ ¡ ¡

ÌÌ 

ED

XXX

‹

D

2

" DD

¡

XX Lord.

B Dsus

A Dmaj7

ED

¡¡ O

¡¡

D D D ÌÌÌ

ÌÌ Ì

ÌÌ you,

XXX

When

¡¡

-

XXX

2

re -

-

Fm7(11)

D D D ¡

¡

E D/G

¡ ¡ ¡ ¡

D

¡¡ - low

ÌÌ fol

¡¡ 

¡

28

Ì

XÌ ÌÌ X

K ¡

¡

Ì ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

D D D D XÌ ¡

ÌÌ

¡

rit.

C Dsus/G D

bright,

¡¡ ¡

B D/A D

¡

K ¡ ¡ ÌÌ 

A Dmaj7

Ì ¡

" DD D X D

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

re - deemed

AD

Ì¡

¡ ¡ Ì ¡ ¡

ÌÌ 

¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

(

¡ ¡

A Dsus

rit.

ward.

¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

XX X

D XX

¡

D D D D XÌ

Ì

ÌX Ì

X X

¡ ¡

¡¡ ¡

K ¡

¡

¡

© 2004 Lorenz Publishing Company, a division of the Lorenz Corporation. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

noon - day

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ , -

¡

¡

¡

Fm

Ì Ì

¡ ¡ Ì D ¡ ¡

20

" DD

¡ ¡

-

¡¡

¡ XX

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

(

¡¡

E D9/G

¡

¡

a tempo

" DD

16

D DD

XX

E Dmaj7

Fm7(9)

D D D Ì¡

¡ Ì ¡ ¡

¡

Fm7

D Dmaj7

ÌÌ

rit.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ Ì ¡ ¡

D

a tempo

" DD X D X

À

Cm

¡

24

K ¡ Ì

¡

K ¡ Ì

‹

5

D

D DD

Rœ•v

¡ ¡ , À

2

" D D D

N

12

¡

¡

‹

ÌÌ Ì

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

Ì

¡ ¡

Cm

¡ ¡

K ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡¡Ì ¡¡ ECC17.0604.01F


Vanuit de Schaduw

36

D DD " DD

‹

D ¡ Then

¡ ¡ ,

¡

¡

you took

the

cup

Fm7

D D D ÌÌÌ " DD

¡¡ ¡

A D/B D

¡¡ ¡

¡¡¡

¡ ¡ Ì D ¡ ¡

¡¡

"This

is

" DD

D

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

my bod

¡¡

¡¡

-

" DD

D ¡

43

D DD

¡

¡

¡

BD

"I

A D/B D

¡¡

¡¡

ÌÌ

y

now

bro

¡¡

¡X¡

¡¡

-

ken,

¡¡ 

¡ ¡

¡¡

A D/C D

¡¡

is

¡¡

¡¡

¡ ¡

Our

Sav

¡¡

¡¡ 

-

D

¡ ¡ Ì ¡ ¡

¡

Vanuit de schaduw word ik verlicht, van dood naar eeuwigheid, van donker naar Gods Licht. Zing halleluja, de Heer is opgestaan, de dag breekt aan. Vanuit de schaduw ontstaat een zon die nooit meer weg zal gaan. Vanuit de schaduw, de smalle weg, mijn Heiland achterna!

Ì

¡¡

ior ris - en

¡¡ ¡¡ ,

¡¡

E Dmaj7/B D

ÌÌ Ì

Ì D¡ ¡ ¡

-

¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

K ¡¡ ¡¡

æ ÌÌÌ Ì

G

" DD

out

G

¡ ¡ ¡ ¡

Heer, U bent het Levend Brood, gebroken in mijn plaats. Voor mijn schuld gaf U Uw bloed, en hebt mij voor de straf bewaard. Dank voor Uw grote genade. Dank voor de kracht van 't kruis. Want Heiland U bent opgestaan en wacht op mij in 't Vaderhuis.

¡ ¡ ¡

O ¡¡Ì

E D/B D

XX X

¡ ¡ ¡

¡¡

my blood

ÌÌÌ

G

ÌÌÌ Ì

¡¡ ¡¡ O ¡¡

Gsus

Vanuit de schaduw verschijnt een licht, want na een bange nacht is er weer helder zicht. Hij geeft nieuw leven, Zijn sterven brengt mij dichter bij het doel. Vanuit de schaduw door dood en graf, steeds dichter naar Hem toe.

ED

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡ 

a - bove."

D D

this

Ì ¡ ¡ ¡

D ÌÌ

ÌÌ Ì

ÌÌÌ

ÌÌ Ì

ÌÌ

Cm

¡¡ 

K D /E ¡¡ D ÌÌÌ Ì

¡¡

D

D DD

with God

to ED

B D/A D

¡¡

¡

XX

be

go

poured."

" DD

¡¡ 

B D/E D

¡¡ ,

¡¡ 

¡¡ ,

¡¡

BD

¡¡ 

ÌÌ

Ì

X X

¡¡

‹

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

(

and said,

¡¡ ¡¡

A D2

D D D ÌÌÌ

¡¡ ,

¡¡ 

¡

X X

40

D ( D D ¡¡

‹

‹

Ì ¡ ¡ ¡

5

Ned. Tekst: Margreeth Ras-van Slooten © 2004 Lorenz Publishing Company, a division of the Lorenz Corporation. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

ECC17.0604.01F

Hundred percent (100%) Honderd procent (100%) VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 4

STYLE : Rock ballad ORDER nr : ENGLISH 17.0588.01G NEDERLANDS 17.0588.02G

HONDERD PROCENT Words: Gerald Troost & Armand Gimbrei

E

Has Jesus' sacrifice touched your heart too? How far are you willing to go when you know that He gave himself 100%. Tell the story of the cross. A story of love, sacrifice and salvation. Easter: At a cross on Calvary You took the punishment that was meant for me. You gave everything for me. Your love has touched my cold heart.

œzw

I

D ¡ ¡ DD & " DD & À D

N

Heeft Jezus' lijden ook jouw hart geraakt? Hoe ver ben jij bereid te gaan als je weet dat Hij zichzelf 100% gaf? Vertel het verhaal van het kruis. Een verhaal van liefde, overgave en bevrijding. Pasen: Aan een kruis op Golgotha ging de straf aan mij voorbij. U gaf alles voor mij. Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt.

4

D

Hat Jesu Leiden auch dein Herz berührt? Wie weit bist du breit zu gehen, wenn du weißt, dass er sich zu 100 % gegeben hat? Erzähle die Geschichte vom Kreuz. Eine Geschichte der Liebe, Hingabe und Befreiung. Ostern: Am Kreuz von Golgatha bin ich der Strafe entgangen. Du hast alles für mich gegeben. Deine Liebe hat mein kaltes Herz berührt.e füllt den Stall und erwärmt jedes Herz mit Freude, Frieden und Gnade.

Ì ¡

¡ ¡

D DD À

AD

¡ ¡

¡ ¡

Ì

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

don doofd

" DD À D

¡ ¡ ¡ 

D Ì D D Ì

À

 ¡

¡

 Ì

-

Ì ¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì

¡

Ì

K K ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ 

Fm7

¡

BD ¡ ¡ CmÌ ¡ X ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

1st verse Solo or unis.

Ì

Ì

¡

Het is

" DD Ì D

K Cm7 ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D Ì

8

¡ ¡ ¡

Ì

E D/G

D Ì DD ¡ " DD

Fm7

Music: Gerald Troost Arr.: Harry Koning

¡

K ¡

ker en koud. en ver - won - derd.

¡ ,

¡ ¡ ¡ , ,

Fm7

X

¡

Ì

¡

¡

¡

¡

Er loopt Hier aan de

Ì

¡

Cm7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

¡

¡

Ì

¡

¡ ¡

¡ ¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

9

¡

¡

¡

¡

¡

¡ Duration: 4'25 ECC17.0588.02G


11

K K ¡ ¡ ¡

D D D ¡ bloed voet

" DD

langs van

het het

D

¡ ,

" DD

D Ì

¡

¡

God ik

¡

¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

Ì

¡

¡

¡ ,

¡

¡ ¡ ¡

¡

D

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡

D Ì

¡

¡

-

K ¡ ¡

¡ ¡

¡

Het was ge - zicht.

Zijn En in

lief stil

¡ ,

D

¡

Ì

¡

À

schiep. stem.

" DD

¡

¶ ¡ ¡ ¡

D DD Ì

À

¡ ¶ ¡ ¡

" DD¡

¡

¡

Ì

Ì

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ wa woord

¡ D

D DD

ren niet be - wijst

¡ ,

de Zijn

spij licht.

¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¶ ¡ ¡ ¡

¡ , ¡

kers

die Je - zus Ik zie de

¡ ¡ ,

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡

hiel - den aan glo - rie van

het Gods

kruis. aan -

al

¡ " DD ¡ D

¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡

¡ ¶ ¡ ¡

D D D ¡¡ 

K ¡

-

¡¡ , les ¡¡ ,

mij.

¡

D

Cm

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

Ì

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì

¡

¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡

Ì

¡

2

31

D D D ¡¡ ik

¡ " DD ¡ D

K K ¡¡ ¡¡ ¡¡ heb

K ¡¡

ÌÌ

ge - maakt.

¡¡ ¡¡ ¡¡ , ,

¡¡ ,

B D2

Cm

D D D ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ " DD Ì D Ì

¡

¡

35

D D D ÌÌ

¡¡

U

nu

Ì " DD Ì D

AD

¡

BD

¡¡

U

gaf

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡K ¡¡ , ,

¡¡ 

hon - derd

¡¡ 

¡ ¡

pro - cent.

¡¡ ¡¡ ¡¡ , ,

Ì Ì

¡ ¡

¡¡ Ì Ì ¡

¡

Uw lief

¡ ¶ ,

À

Ì Ì

¡

kou - de hart

" D D ¡¡ D

aan

¡¡ 

¡¡ ¡¡ ÌÌ

A D2

D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ D Ì Ì

¡

¡

¡

Cm

-

ge -

¡¡ ¡¡ ,

¡¡ ¡¡ -

- raakt.

¡¡ ¡¡

BD

mijn

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡

¡

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡

XX

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

voor fou

¡¡ ¡¡

ÌÌ

E D/G

Ì Ì

Ì Ì

¡

¡ ¡ ¡

‹

4

X X

æ

ECC17.0588.02G

English: Belinda van de Loo © Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

10

¡ ¡

E D/G

K¡ ¡ ¡

-

¡

¡

¶ ¡K ¡ die ¡ ¶ ,¡

ten

¡¡ ¡¡ ÌÌ

A Dmaj7

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X X

gaf

¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡¡ ¡¡

ÌÌ

Bridge: On the cross of Golgotha There my sentence was reprieved When You died, alone, rejected Still you thought of me And I'm forever free

‹

XX

U

¡ ¡

¡

I am in awe and astounded Here at the foot of the cross Amid the turmoil I hear your gentle voice And every word confirms the truth I see the glory of your awesome face And in this place I give my heart to You

E/G

¡¡

Ì Ì

You gave one hundred percent You gave all this for me And You were humbled For my sins You carried my shame You gave a hundred percent So how could I ever leave You My frozen heart was fully healed By Your love

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡ ¡ ¡

ED

¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì

Ì Ì

¡

¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ED

¡ ¡

¡ ¡ ,

AD

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡ ¡¡

K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ - de heeft

°

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡

¶ K ¡ ¡

À

39

D D D ¡¡

¡

- cent.

In the darkness and cold Drops of blood on the wood Nails were driven In the hands of Elohim But it wasn't those three nails Holding Jesus on the cross It was a promise Of His love for you and me

E D/G

Ì Ì

X ¡ ¡ ¡ X

D Ì Ì

¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

U werd ver - ne - derd

¡ ¡ ¡ ¡ ,

K ¡¡ ÌÌ

AD

¡ ¡

K ¡ ¡¡

-

¡¡ 

¡¡ ¡¡ , pro ¡¡ ¡¡ ,

Hoe kan ik

¡ ¡ ¡ ¶ ,¡ ¡, ¡ 

¡ ¡

¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡

Cm

¡ ¡

hon

¡ ¡

¡¡ , derd ¡¡ ,

¡

Hundred percent

¡¡

ÌÌ

gaf

¡

3

¶ ¡K ¡¡ ¡¡ ,

ED

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D Ì Ì

¡ ¡ ,

AD

Ì Ì

U

ECC17.0588.02G

E D/G

¡ ¡

" DD

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ , ver - la - ten? ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡

¡¡ ¡ ¡

ÌÌ

D D D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

Fm

¡ ¡ ¡ , ,

Ì

¡

¡¡ 

¡ ¡

¡ ¡ ,

AD

Fm

¡

¡ ¡

Ì

¡¡

K ¡¡ ¡¡ 

¡¡ ¡¡ , voor ¡¡ ¡¡ ,

K ¡ mij. Hem.

¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡¡

¡ ¡

K K ¡ ¡ ¡ voor jou en mijn hart aan

Cm

E D/G

" DD X D

¡

¡ voelt ik

¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡ ¡

À

À

B D2

X

¡

die Hij geef

¡ ¡ ,

D DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

À

À

Ì

¶ ¡ ¡

de te

A D2

¡

D

K ¡ ¡ -

¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

D Ì

Maar het En ie - der

Ì

¡ ¡

¡ ¡

E/G

D ¡ DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

27

D DD

" DD

-

" DD

BD

17

" DD

in een hoor

¡

¡

D D D ¡

¡ ¡

¡ ¡

spij kers schreeu - wen,

¡

Ì

¡ ¡

Cm/G

" DD

¡

AD

die al - les Zijn zach - te

¡

D DD ¡

" DD

¡

23

K ¡ ¡

D D D ¡

" DD

¡

E D/G

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

14

" DD

¡

Ze slaan dwars door het

Ì

Fm7

D DD ¡

¶ ¡

Ì

hout. kruis,

¡ ¡ ¡ , ,

¡

20

K ¡

¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì

¡ ¡

¡ ¡ ¡

ECC17.0588.02G


Lamb of God U zond Uw zoon VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SAB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 5

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH 17.0606.01F NEDERLANDS 17.0606.02F

LAMB OF GOD Words: Twila Paris

E

Twila Paris has written many beautiful, touching songs. Lamb of God is filled with a wonderful warm intimacy and is like a love song for our Lord. Tender and filled with emotion we worship the God who gave His only Son for us. Easter: They crucified Gods gift of love. They laughed and scorned Him as He died. Wash me in His precious blood and lead me by Your staff and rod till I am just a Lamb of God.

"  ¶

on

this guilt - y

" 

sod,

and to

‹

¡¡

¡¡

¡

be - come the Lamb

‹ F m/A

G

 ¡¡¡

K ¡ ¡¡ ¡¡

" ™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡ ¡ ¡

Dmaj7/A

Gmaj7(9)

Ì ÌÌ

¡¡ ¡ ¡

¡Ì Ì

of

God.

 ¡ Son,

¶ K ¡ Ì ¡

¡ ¡

¡Ì

rit.

¡¡

¡

¡ ¡

¡

13

 " 

Q

¡ ,

¡

Your gift

 Dmaj7/A ¡ ¡¡ "  ¡¡

¡

of

" love

they

D

" 

¡

cru - ci - fied, Gmaj7

¡ ¡

D/C 

¡

Dsus/B

¡

™¡¡¡¡ Ì

¡

¡

scorned

him

as

he

died,

¡

¡

¡

¡

¡ ,

Bm

¡

Gmaj7(9)

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡

¡

K ¡ ¡¡ ¡¡

¶ ¡K ¡¡ ¡¡

¡

the hum - ble

¶ ¡, ¡ ¡

Asus

A7

¡¡¡

¡¡ ¡

D/F 

¡¡ ¡ ¡

™ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ , 3

2

¡¡

 ¡¡ 

¡

Gsus

Ì¡ Ì

¡¡

¡¡

¡ ¡

" ¡ Dsus

 Ì¡¡

and

¡

¶ ¡,

¡

K ¡ ¡ ¡

¡

¡ ,

but you have

sent

¡

K ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡

¶ K ¡ Ì ¡

Q

¡ ¡

¡

¡¡

of

God.

¡

¡

¡¡ ¡

¡

¶ ¡K ¡ Ì

¡

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡

2K

¡ ¡¡ ¡¡

¡

¡

side

to walk up -

‹ Gmaj7(9)

¡¡ ¡

Asus

A

ÌÌ¡

¡

¡

A

D

¡¡

¡¡

¡¡ ¡

¡ Ì

¡

¡

¡¡ ¡

Duration: 3'15 ECC17.0606.01F

2

¡

K ¡ ¡¡

¡

¡

I

¡¡

love the

¡

D

D/F 

¡¡

¡¡¡

¡

-

2

K rit. ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

-

-

¡¡ ¡

his pre - cious blood.

¡ ¡ ,

¡

¡

G

F m/A

¡

¡¡¡

¡

¡ ¡¡ 

¡

¡ ¡

¡

¶ ¡K ¡ ¡

K ¡¡ 2

rit.

¡ ¡ ,

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡¡ ¡

¡ ,

¡

¡¡ ¡

¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¶ ¡K ¡ ¡

¡ ¡ ,

¡¡ ¡

¡¡

¡ ¡

Je - sus

¡

¡

¡¡

¡

A7/G D/F 

¡¡

¡¡

¡

¡

¡

¡¡

Christ, the Lamb

¡

¡¡

O wash me

A

2

¡ ,

A7/G

¡ ¡

D/F Gmaj7

F m6/A Gmaj7(9)

Bm

4

11

God.

¡

K ¡¡

G

™¡¡¡¡ Ì

of

My

¡ ¡

(

¡ , ¡

Lamb of

¡ ,

Ì¡ Ì

ly Lamb

¡

sweet

Gsus

¡ ¡

¡

¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡

¡ ¡

¡

¡

God,

¡¡

™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡ ¡

O Lamb of

K ¡ ¡ ¡ ¡

G

¡

¡¡

™¡¡¡¡ Ì

¡ ¡ ho

(

¶ ¡¡K ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

Q

¡¡¡ ¡ 2

D/F 

Gmaj7/A

D/F 

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡

¡¡

¶ ¡ ¡ ¡ ,

¡

¡¡

(

ECC17.0606.01F

¡ ¡

¡¡

D/A

" ™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

Gsus

¡¡

Gmaj7(9)

 ÌÌ¡

F m/A

™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

D

¡¡

‹

K ¡ ¡¡ ¡¡

" ¡ 

¡¡

A

him from your

Bm

¡¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

Gmaj7/A

¡¡ ¡ ¡Ì 

sac - ri - ficed the Lamb

in

they named a

¡ ,

(

 ¡¡

¡¡

¡

2

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

¶ ¡K ¡ Ì

"  ™ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

26

K ¡ ¡¡ ¡¡ ,

G

D/A

‹

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡

D

¡¡ ¡

¶ K ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

God;

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

Dsus

¡¡ ¡¡

23

¡ ,

King

Gmaj7 A

K "  ¡¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

Q

™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡

G9

¡

‹

Bm

  ¡¡¡ 

a tempo

¡¡

hide,

 ¡¡ 

" ¡

¡

K ¡ ¡ ¡

‹

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡ ¡ ¡ , Q ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡

K ¡

Q

© 2004 Straightway Music/Mountain Spring Music, adm. by EMI Christian Music Publishing For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

A/C 

¡ ¡

no sin to

‹

fraud,

D

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

K ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ,

16

 

Dmaj7/A

¡

" 

they laughed and

a tempo

¡

KGmaj7(9) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡

‹

‹

Dsus/B

¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡

K ¡ ¡ ¡

" ¶ K ¡ Ì ¡

‹ A7

5

 ¡

Ì

¡

‹

19

¡¡

‹

Bm

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡¡¡

"  ¶

Q

rit.

¡

Q

D

¡¡

‹

‹

‹ D/C 

¡ ¡  ¡,

Twila Paris hat schon sehr viele ansprechende Lieder geschrieben. Lamm Gottes strahlt eine herrlich warme Intimität aus und ist wie ein Liebeslied für unseren Herrn. Zärtlich und gefühlvoll beten wir zu dem Gott, der uns seinen Sohn gegeben hat. Ostern: Sie kreuzigten Gottes Geschenk der Liebe. Sie lachten und verhöhneten ihn als er starb. Wasche mich in seinem kostbaren Blut, leite mich mit deinem Stecken und Stab bis ich ein Lamm Gottes bin.

K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

‹

Your on - ly

N

 ¡¡ 

Rœxx

Tenderly, very freely

  ¶

Twila Paris heeft al heel veel zeer aansprekende liederen geschreven. Lamb of God straalt een heerlijke warme intimiteit uit en is daarmee als een liefdeslied voor onze Heer. Teder en vol emotie aanbidden we de God die Zijn Zoon aan ons gegeven heeft. Pasen: Hij werd geslacht als Lam van God. Belaadden Hem met smaad en hoon. Was mij schoon met Uw dierbaar bloed, leid mij met Uw staf en stok en noem mij een Lam van God.

9

Music: Twila Paris Choral setting: Lloyd Larson

of

¡

D/A

Gmaj7/A

¡¡

¡

¡¡

¡¡

A

¡¡

¡¡

¡

¡ Ì

¡

¡

¡

ECC17.0606.01F


Q

29

a tempo  Ì Ì

‹

‹

" Ì 

‹

‹

OODD

D

¶ ¡ ¡ ¡ ,

OODD

D

¡¡ ¡

¡ ¡

OODD

D

¡

OODD

D

God.

D/C 

 ¡ Q

Dsus/B

¡ ¡ ¡ , ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

Dmaj7/A

G9

¡

D/A

¡¡¡ ¡ ¡¡

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

Gmaj7/A

¡¡ ¡ ¡¡ ¡

™ ¡¡ ¡ Ì ¡¡

¡

33

D ( D D ¡

K ¡

lost

I

" DD ¡ D

¡

¡

should have

¡

¡ ,

E D2

¡

A Dmaj7

D D D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ( ¡ " D D ¡¡ ¡ ¡¡ D ¡

37

by

" DD

D

¡

your staff and

¡

¡ ,

A Dsus

AD

D D D ÌÌ ¡

¡

" DD ™ ¡ ¡ ¡ ¡ D Ì

¡ died,

¡

¡ ¡

Gm/B D

¡ ¡

¶ ¡K ¡¡ ¡¡ but you have

¶ ,¡

¡ ¡

ED

K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

D D D ¡¡ 

K ¡ ¡ ¡

U zond uw Zoon

I was so

a tempo

¡¡¡ " ¡

2

D

¡¡

¡¡ ¡

¡

™¡¡¡¡ Ì

K ¡ ¡ ¡¡

brought

¡

E D/D

A

me

to your side

¡

¡

¡¡ 

¡¡

¡

¡

Gm A Dmaj7 B Dsus

Cm

¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ Ì

¡

¶ ¡K ¡

¡¡

¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

and

to

be

called a lamb

of

God.

¡

¡

¡ ¡ ¡

¡

Cm

¡ ¶ ,

Cm2/B D A Dmaj7(9)

¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ,

K ¡¡

¡¡

E D/B D

¡

¡¡

¡

¡ Ì

¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡¡¡

¡¡¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ,

2

¡

A Dmaj7/B D B D

¡¡

¡¡

¡

¡

5

¡ ED

¡¡ ¡

2

Refrein: O, Lam van God, Gods eigen Zoon Wast met uw dierbaar bloed mij schoon. O, neem mijn hart, bestuur mijn lot, Mijn Jezus Christus, Lam van God. Zij kruisigden uw eigen Zoon, Belaadden Hem met smaad en hoon. De Joden-kining werd bespot; Ze offerden het Lam van God.

G

¡ ¡¡ ¡

Refrein:

be led

¡ ¡

Ik had de dood verdient, maar nu, Dankzij uw dood, leef ik met U. I leidt mij met uw staf en stok En U noemt mij een lam van God

B D/A D E D/G

¡¡ ¡

rit.

¡¡

BD

¡¡

rit.

rod,

K ¡ ¡ ¡ , to ¡ ,

U zond uw Zoon, onschuldig, rein, Hij kon niet langer bij U zijn Maar kwam als mens op aarde tot Hij werd geslacht als Lam van God

¡¡ ¡ ¡ G

Refrein:

¡¡ ¡

K ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O Lamb of

¶ ¡, ¡ ¡ E D/G ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

æ

™¡¡¡¡ Ì

™¡¡ ¡

ECC17.0606.01F

Ned. Tekst: Mireille Schaart © 2004 Straightway Music/Mountain Spring Music, administrated by EMI Christian Music Publishing

Jesus was crucified Jezus stierf aan het kruis VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir Moderately easy 6

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH 17.0603.01E NEDERLANDS 17.0603.02E

JESUS WAS CRUCIFIED Words: Jay Althouse

E

Let's take a moment to ponder on the pain and grief Mary must have felt when she saw Jesus on the cross. See the powerlessness, the injustice, the desperation and realize that Jesus did it all for you. A song that could touch a lot of hearts very deeply. Easter: Mary was weeping in pain and grief. She saw Jesus on the cross and heard His voice. Why was He taken? What was His crime? In our guilt and shame now we call out His name.

Music: Jay Althouse

Rœz

Adagio, with much freedom of movement

D D D 

‹

" D D D

‹

‹ Cm

N

2

" D D D Ì

¡

¡

¡ ¡ Ì

was

weep - ing.

‹ F

Cm

¡ ¡

‹ F

Cm

¡ OÌ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ O ÌÌ ¡¡ ¡

D D D ¡ ¡ ¡ ¡ O ÌÌÌ

Laten we een moment de tijd nemen om na te denken over de pijn en het verdriet van Maria toen ze Jezus aan het kruis zag. Zie de machteloosheid, het onrecht, de wanhoop en realiseer je dat Jezus dit deed voor jou. Een lied dat vele harten diep zal raken. Pasen: Maria huilde vol pijn en verdriet Ze zag Jezus aan het kruis en hoorde zijn stem. Waarom moest dit gebeuren? Wat had Hij misdaan. In onze schuld en schaamte zijn wij nu degenen die zijn naam roepen.

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ Ma - ry, near the cross

Ì

¡

¡¡¡ ¡

¡ ¡

À

‹

Ì ¡ ¡

There on

" DD ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ D

D

In her pain and grief,

Nimm dir einen Augenblick die Zeit und denke einmal über Marias Kummer nach, als sie Jusus am Kreuze sah. Die Machtlosigkeit, das Unrecht, die Verzweiflung; und lass dir dann klar werden, dass Jesus das für dich tat. Ein Lied, das viele Herzen tief berühren wird. Ostern: Maria weinte vor Kummer und Schmerz. Sie sah Jesus am Kreuz und hörte seine Stimme. Warum musste dies geschehen? Was hatte er verbrochen? Mit unserer Schuld und Scham sind wir jetzt diejenigen, die seinen Namen rufen.ebe füllt den Stall und erwärmt jedes Herz mit Freude, Frieden und Gnade.

Cm

Ì

she

cried.

F

D D D Ì¡ Ì " DD D Ì

¡

¡ , O ¡¡ ¡

O ¡¡ ¡¡

G

¡

¡¡

¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡¡

Ì

¡

¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡Ì Ì

¡¡ ¡¡

Cm/B D

¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡ Ì Ì

¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡¡

¡ ¡ O ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ Ì

a

¡¡ ¡¡

A Dmaj7

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

© 2004 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

12

F

ÌÌÌ

Cal - va - ry, high up - on

Cm

Ì ¡ O ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

Cm

¡ , O ÌÌÌ

5

D DD

‹ F

tree,

ÌÌ

Cm/G

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì

Ì

Duration: 2'53 ECC17.0603.01E


9

2

K ¡¡ ¡¡

D D D ¡¡K ¡¡ Je - sus

¡

Ì

was cru - ci - fied.

¡¡ ¡¡ ,

" D D ¡¡ ¡¡ D , Fm7

¡¡

Gm7

D D D ÌÌ Ì

Je - sus

ÌÌ 

¡ Cm/B D

Cm

" DD Ì D Ì

¡¡

BD

ÌÌ Ì

¡¡

¡¡

ÌÌ

¡Ì

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡

ÌÌ

K ¡¡ ¡¡

A Dmaj7

ÌÌÌ

2

¡¡

D D D ¡¡

not

¡ " DD ¡ D

was cru - ci - fied.

¡ ¡ ¡ ¡ ,

19

K ¡¡ ¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

Ì

Cm

F

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡

¡

A Dmaj7

¡ ¡

Then

¡¡

D DD À

K ¡ She

" DD À D

¶ ¡¡ ,

¡

saw him on

¡¡

¡¡

Cm F ¡ ¡ ¡ OÌ D D D ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ÌÌ

" DD D Ì

¡¡

¡

¡¡ O ¡ ¡ the cross

¡¡ ¡¡

¡¡

ÌÌCm¡ Ì O¡

¡ ¡

¡

16

D DD ¡

¡¡ O ¡¡

¡¡

¡¡

heard his words be - fore

" DD

¡ D ¡

¡¡ ¡¡

¡¡

Cm

D DD " DD

¡¡

¡ D ¡

Ì

¡¡

O ¡¡

Ì O ¡¡

¡¡

¡¡

O ¡¡

¡¡

¡

"Fa - ther, this

G

¡¡

¡¡

G/B

Cm

¡¡

¡Ì Ì

(

Ì Ì

¡ Ì

¡

O ¡¡

¡¡

¡ ¡

¡

¡

died:

F/A

¡ O ¡¡ ¡

¡

¡

he

O ¡¡

F

¡

Ì

¡¡ ,

¡¡ ¡

O ÌÌ Ì

¡

¡ ¡

-

(

¡

O ¡¡ 

an

¡¡ ¡

¡

¡

in

Cm

¡

She

¡

K F ¡ O ÌÌÌÌ

Ì

guish.

¡¡ O ¡¡

¡

¡¡ 

K ¡

¡Ì

Fm7

Gm7

ÌÌÌ

ÌÌÌ

Ì

ÌÌ

¡¡

¡ ¡

is

true,

¡¡

3

æ

¡¡ ¡¡

call

" DD

D

out his name.

¡¡

¡¡ ¡¡

A Dmaj7

" DD

¡¡¡ ¡

Je - sus

was cru

K ¡¡ ¡¡

¡ ¡

-

ci

Gm7

ÌÌÌ

-

ÌÌ

ÌÌ

OÌ Ì

Cm

F

Ì¡

¡

Ì

¡

Ì

Ì Ì

was

cru

¡

44

D Slower DD ¡ ¡ Je - sus

¡

À

-

ci

Cm

Fm7

XXX

XX X

" DD Ì D Ì

Ì Ì

¡ What

¡

¡ ¡ ¡, ¡ 

¡

Fm13/C

¡¡¡ ¡

¡

¡

(

¡¡¡ ¡

À

À

D ¡ X

-

fied.

K ¡ ¡

¡ X

¡

¡

¡

mob

to

de - cide?

¡

¡

¡

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

K ¡ ¡

6

¡

Ì

¡

¡

Ì

K ¡

Ì

¡ X

G

¡

¡

Then they

Ì

¡

¡

ÌÌÌ Ì

¡¡¡ ¡

K ¡ Ì

¡ X

¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

K ¡ ¡

K ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ car - ried him a - way

on

a

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Fm

¡¡¡ ¡ K ¡

¡¡ ¡

G

¡¡ ¡

¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

G

æ

ECC17.0603.01E

Daar aan het kruis hing Hij, verlaten, sprak woorden van vergeving uit: 't is onwetendheid, maar Ik ben nu bereid. En Jezus stief aan het kruis, Jezus stierf aan het kruis. Had Hij gezondigd? Iets fout gedaan? Waar haalden ze 't recht toch vandaan? Maar ze stelden Hem terecht en zoals het was voorzegd, zo stierf Jezus aan het kruis.

¡

Aan het kruis gaf Hij zijn leven. Is die weg voor ons gegaan. Hij nam onze plaats, dus verhoog nu zijn naam. Jezus stierf aan het kruis. En Jezus stierf aan het kruis (stierf aan het kruis).

F

Ì

¡

¡ ¡

7 X

X

¡¡

¡¡

7 X

¡¡

cru - ci

‹

¡

was his crime?

Bij het kruis, daar stond Maria, eenzaam, en ze huilde zacht. Daar op Golgotha, door het volk veracht, stierf Jezus aan het kruis, stierf Jezus aan het kruis..

¡

X

-

fied. C(no3)

X X

Ì¡ ¡

Jezus stierf aan het kruis

¡ OÌ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ O ÌÌ ¡¡ ¡

Cm

¡ ¡

¡¡¡ ¡

Cm

¡¡¡ ¡

ÌÌ

Cm

¡¡¡ ¡

4

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡

was

DDD

¡

cresc. poco a poco

" DD

Cm/B D

X X

‹ B D/D

K ¡ ¡ ¡ ¡

was he tak - en?

Fm13/C

¡ ¡

¡

decresc.

D

¡

D D D ¡¡¡ ¡

rit.

D ÌÌ

¡

¡¡ ¡¡

2

fied.

ÌÌ 

¡ O ÌÌ ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡

¡

And

ÌX

¡¡

2

¡¡ ¡

¡

Who al - lowed a

" DD

fied.

¡¡

BD

D D D ÌÌ Ì

" DD ¡ D

-

¡¡

ÌÌÌ

¡¡

¡¡

rit.

K ¡¡ ¡ ¡

A Dmaj7

" DD

¡¡ ¡¡ ,

Fm7

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡

BD

ÌÌ Ì

With a bit more movement

cresc. poco a poco

D DD ¡

they know

Ì

was cru - ci

¡¡ ¡¡ ,

Ì

D 2 D D ¡¡K ¡¡ ¡ D ¡ ,

¡

decresc.

Ì D Ì

41

" DD

Je - sus

ÌÌ

Cm

D D D ¡¡¡

K ¡¡ ¡¡

K ¡¡ ¡¡

ÌÌ

26

¡¡

A Dmaj7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì¡ Ì ¡

Why

K ¡ Ì

D ¡ X

K ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ,

Cm/B D

¡

ECC17.0603.01E

38

D D D ¡¡

" DD

¡¡

¡ ¡¡

D ÌÌ Cm

Cm/B D

¡ ¡ ¡

¡ O¡

" DD

(

D DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D ¡¡

¡

¡

Cm

ÌÌ

K ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

Je - sus was cru - ci -

ÌÌ 

decresc.

fied.

F

¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡ ¡¡ ,

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D D Ì Ì

2

Ì

Je - sus was cru - ci - fied.

¡ ¶ ¡,

23

13

K ¡¡ ¡¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

Cm/G

" DD Ì D Ì

¶ ¡¡K

¡¡

what they do."

D D D ¡¡¡

¡ OÌ ¡ ¡ ¡ ÌÌ Ì

¡¡

¡¡

À

decresc.

¡¡

¡¡

— 7 ÌÌ Ì

 7

‹

ECC17.0603.01E Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2004 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

13


The One who comes Hij die komt VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY

: : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately

TRACK : 7 STYLE : Pop/rock ORDER nr : ENGLISH 17.0608.01H NEDERLANDS 17.0608.02H

THE ONE WHO COMES Words: Mike Harland & Luke Garrett

Music: Mike Harland & Luke Garrett Arr.: Richard Kingsmore

E

An energetic and exciting song for Palm Sunday. A song filled with hope and expectation with a wonderful drive. And what about us? We also wait with great expectation for the day that the King will return, we are expecting a new heaven and a new earth! Easter: See your King is coming now. Lift your song, wave your branches, He comes in the name of the Lord. He will bring an everlasting Kingdom. Hosanna in the highest.

" D D D

N

Ein lebendiges und aufregendes Lied zu Palmsonntag. Ein Lied der Hoffnung und Ewartung mit einem herrlichen Drive. Und wir? Wir warten auch shnsuchtsvoll auf den Tag, an dem der König wiederkommen wird. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ostern: Sieh! Der König kommt! Erhebe deine Stimme im Lied und winke mit dem Palmenzweigen. Er kommt im Namen des Herrn und bringt ein ewiges Königreich. Hosianna in der Höh!

5

E D(no3)

" DD

D

C D/E D

8

B D(no3)/E D C D/E D

" DD

¡

¡

‹

¡

¡

¡

À

¡ ¡ ¡

( ¶ ¡,

The E D2

E D2/A D

D D D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ K ¡ ¡

D ¡

E D2/C

¡¡¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

cit - y

A D2/B D

¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡

grows rest - less,

" DD

the

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡

K ¡

¡

(

‹

‹

D D D ¡

‹

B Dsus

BD

¡ ¡ ¡

¡

crowds line B D/A D

¡

¶ ¡ ¡

the street

for a

A D2

glimpse of

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ,

this Man

from

E Dma j 9

K ¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡ ¡

¡

¡

Gal - i

-

¡¡

" DD ¡ D

lee.

K ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ Ì

¡

K ¡ ¡

¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ K ¡ ¡ ¡

¡

¡

D ( D D ¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ Who

is

He?

Where

K ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ is

He

A D/D D D D

D D¡

K ¡ ¡

go

-

ing?

¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Why

do

‹ G D/A D

D D D ¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì " DD

¡ ¡

a - fraid,

¡ ¡ ¡

o

¡

¡ ,

is

¡

¡ ,

K ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ Ì

" DD

K ¡ ¡

D ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Duration: 3'54 ECC17.0608.01H

¡ ¡ ¡

K ¡ ¶

¡

of

Zi - on;

¡ ¡ ¡

¡

¡ , ¶

B D/A D A D2

¡¡¡ ¡

K ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ Ì

¡

K ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ com - ing

now.

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡

¡ ¡¡

K ¡ ¡

¡

¡¡ ¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ

¡

K ¡ ¡

¡¡ D ¡¡ Lift

your

¡

¡

A D/D D

DD

¡¡¡ D ¡¡¡

¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ ¡

¡

D D ¡¡¡ ¡

K ¡ ¡ 3

so man - y

¡¡¡

A D/D D

DD

K ¡ D¡

" DD D ¡ D A D/D D

¡¡¡ D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ K ¡ ¡

¡¡

wave your

‹ AD

K ¡¡¡ ¡¡¡

D D D D¡ ¡

¡¡

¡

¡¡ ¡¡ branch

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -

¡

D¡

K ¡

ECC17.0608.01H

14

¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

es; He comes

¡¡ ¡ ¡

G D/A D

¡¡¡

¡¡

AD

¡

in the name of

¡¡ ¡¡

¡

ÌÌ

song,

¡ ¡

Ì

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

K ¡

¡

¡

A D/D D D D

G

¶ ¡K

Ì

The

¶ ¡,

B Dsus

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡ D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

ÌÌ Ì

" DD

K ¡ ¡

D¡

K ¡

¡

¡

Ì

the Lord!

¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D D D¡ D ¡¡ D ¡A D2/B D

¡¡¡

daugh - ter

B D/A D A D2

D DD ¡ ¡¡¡ 

E D2/C

26

D ¡¡ 

‹

D

¡

King

K ¡

¡

E Dma j 9

B D/A D A D2

¡¡¡ ¡

your

¡ ¡

K ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

E Dma j 9

¡¡¡ O ¡¡¡ K ¡ Ì

¡

be

¡

¡¡¡

" DD ¡ D

¡

17

" DD

K ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

E D2/A D

¡ ¡ ¡

Don't

‹

D

D D D ¡¡ ¡

K ¡

¡

in praise?

A D/B D

E Dma j 9

K ¡¡¡ ¡

out

see,

D

¡

¡

23

D DD

" DD

¡ ¡

¡

cry

14

DDD

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì (

D

D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ÌÌ ,

C D/E D

© 2004 Van Ness Press For the world (excl. USA/Canada): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

‹

B D(no3)/E D

¡ ¡ D D ¡¡ ÌÌ ¡ ¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

‹

‹

D

D

¡ D¡

E D2

ÌÌ

¡

4 E D2

E Dm

ÌÌ Ì

20

D DD

D ¡¡¡ , ¡ ¡ ¡ ¡

D D(no3)/E D

¡

C D/E D

D ¡¡ ÌÌ D D ¡¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D(no3)/E D

D DD ¡¡¡ 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D(no3)/E D

D D ¡¡ 

¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D ¡ D¡ ¡ ¡ D D ¡ D ¡ ¡ D¡

11

" DD

C D/E D

E2 ¡ D ¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ

D XX DD X

D

" DD

D4

A Dm/E D E Dm

2

Een enthousiast en uitbundig lied voor Palmpasen. Een lied vol hoop en verwachting en met een heerlijke drive. En wij? Wij wachten ook vol verlangen op de dag dat de Koning terug zal komen, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Pasen: Kijk, de Koning komt er aan. Verhef je stem met een lied, zwaai met de palmtakken. Hij komt in de naam van de Heer en brengt een eeuwig koninkrijk. Hosanna in de hoge!

" DD

œ••y

R

Steady, rhythmic pulse

D

E (no3) D XX D D X

4

A D/B D

¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ D¡

¡

K ¡ ¡ ¡¡ ECC17.0608.01H


D D D ¡ ¡ ¡ ¡

29

One who

¡

comes

¡¡ ¡¡ is the

" DD ¡ ¡ ¡ ¡ D

¡

¡¡ ¡¡

E D2

Da -

vid;

the

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡ , A D2

D D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ " DD

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ Son of

G

D ¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

One who

¡

¡

comes

Hij die komt

¡¡ ¡¡ is the

¡ ¡ ¡

¡

AD

E D2

¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

K ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

¡¡ ¡¡

De stad met haar straten stroomt vol met mensen Voor een blik op de man uit Nazareth. Wie is Hij? Waar zou Hij heengaan? Waarom zingt ieder zo vrolijk en blij? Wees maar niet bang, o dochter van Sion. Kijk, je Koning komt eraan. Zing je lied, zwaai met je takken. Hij komt in de naam van de Heer

¡

Refrein: Want Hij die komt, is de zoon van David. Want Hij die komt, is de Heer der Heren Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig. Zijn Koninkrijk houdt altijd stand. Hosanna in de hoge Het loflied klinkt overal Voor Hem die komt

32

D D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Lord of

¡

¡ ¡ ¡ ¡

lords.

" D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ D

He will

¡¡

bring

¡ ¡ ¡ ¡

A D2

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ an ev - er - last - ing

¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ O ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

" DD

¡

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

35

D D D ¡ rule

¡ ¡ ¡ and

" DD ¡ D

reign

¡ ¡ ¡

K ¡¡

¡

O ¡¡ ,

D ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ 5

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

F/B D

F/E D E D

K ¡ ¡

ED

K O ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡

Refrein:

K ¡

(Joh. 12:12-13)

Hosanna in de hoge! Hosanna in eeuwigheid Zegen Hem die komt in de naam van de Heer Zijn koninkrijk duurt voor eeuwig Wij zijn niet meer bang Zegen Hem die komt in de naam van de Heer, de Heer

the

Want Hij die komt, is de zoon van David. Want Hij die komt, is de Heer der Heren Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig. Zijn Koninkrijk houdt altijd stand.

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

Hosanna in de hoge! Het loflied klinkt overal Voor Hem die komt (3x) Prijst hem die komt

æ

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Het was de tijd voor het Pascha. Terwijl de lammeren werden onderzocht en uitgekozen voor het feest, kwam het volmaakte Lam van God de stad binnen. “Toen de grote menigte die naar het feest was gekomen, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem toekwam, namen ze palmtakken en gingen Hem tegemoet.

Wees maar niet bang, o dochter van Sion. Kijk, je Koning komt eraan. Zing je lied, zwaai met je takken. Hij komt in de naam van de Heer

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ in

F/E D

¶ ,¡

K ¡ ¡

Ho - san - na

¡ ¡ ¡ ¶ O ¡, O ¡ ¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡

to

BD

¶ O ¡¡K O ¡¡ ¡¡

¡

B D2

F2

D D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ " DD

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

for - ev - er - more.

¡

¡¡ ¡¡

B D2

F2

D D D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡ ¶ ¡

king - dom

¡

ECC17.0608.01H

Ned. Tekst: Peter Grasmeijer/ Henk Groenesteijn © 2004 Van Ness Press For the world excl. USA/Canada: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

He lives Hij leeft VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 8

STYLE : R & B ORDER nr : ENGLISH 17.0587.01H NEDERLANDS 17.0587.02H

HE LIVES Words: Tommy Walker based on Romans 8:2; Revelation 1:18

Music: Tommy Walker Arr.: Bradley Knight

E

Ready to have a party? This song has all the ingredients for a great celebration and gives a nice opportunity to improvise. Have the audience sing along in the refrain, a melody that will probably resound in their hearts long after the concert is over. General/Easter: I've got something to tell the world about: He lives! I know my Savior lives. His life has set me free!

Aggressive R&B

œx

R

 N.C.  S ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ W ( "  S ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ W

N

Klaar om feest te vieren? Dit lied heeft alles in huis voor een geweldige “celebration” en nodigt uit om heerlijk te improviseren. Laat je publiek met het refrein mee zingen- een melodie die waarschijnlijk nog lang in hun hoofd zal naklinken. Algemeen/Pasen: Ik heb een boodschap om de hele wereld te vertellen: Hij leeft! Ik weet dat mijn Redder leeft. Zijn leven heeft mij vrijgekocht.

@@ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ™ S ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ W W @ ¡@ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ™ S ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ W W ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ W

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ W

O ¡@ @ ¡ ¡ @ @ @ @ O¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ™ S ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ O ¡ ¡ ™ ¡S ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

4@ @ ¡ ¡ ¡ O ¡@ ¡@ ¡ ¡ ™ " ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ O ¡ ¡ ™ S S ¡ O¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ W W ¡

D

Alles klar zum Feiern? Dieses Lied hat alles, was man zu einer großartigen „Celebration“ braucht und lädt ein, um nach Herzenslust zu inprovisieren.Lass das Publikum den Refrein mitsingen eine Melodie, die wahrscheinlich noch lange im Hinterkopf nachklingt. Allgemein/Ostern: Ich habe eine Botschaft für die ganze Welt: Er lebt! Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! Sein Leben hat mir die Freiheit gekauft.7

Solo (Male), with a "lounge" vibe

 

‹

 ¡

O ¡@

À

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

G13 ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡@

¶

S ¡ I

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡

@

D7

¶

S O O ¡¡¡

¶

S ¡" 

¡

O¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ W

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ W

¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡@ ¡© 1998 Bridge Building / WeMobile Music. For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

15

Duration: 4'40 ECC17.0587.01H


9

 ¡ ¡

¡

¡ ¡ O¡

‹

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡

got some - m'n to sing a - bout. G7

 " 

D7

 À

O¡ ¡ O¡ 4

¶

 O¡ 

¡

lives,

¡

¡ ¡ O¡ ¡

all

¡

I've

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

" 

¡

¡

¡

¡

" 

¡ sing

™ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ a - bout,

I've

G7

¡ ¡ O¡

¡

¡ O¡

¡

¡¡ ¡¡K ¶ ¡ O¡

O O ¡¡¡ O¡

¡ ¡

O¡ ¡

¡

a - bout,

I've

G7

¡ ¡¡

¡¡ ¡

™ ¡

¡ ¡ ¡

shout

D7

K K ¶ O O ¡¡¡ O ¡¡¡

¡

got some - m'n to

¡

¡ ¡¡

¡¡ ¡ O¡ ¡

¡

22

 ¡ ¡

¡ ¡¡ ¡¡¡

O O ¡¡¡ ¡¡¡ O ¡¡¡

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡

¡

¡ O¡ ¡ ¡

 

‹

" 

‹ D7

¡ ¡

¡

¡ O¡ ¡

¡ O¡ ¡

a - bout.

I've

sassy

™ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ™ ¡ ¡ ¡

" 

™ O O ¡¡¡

¡ ¡ O¡

tell

¡ ¡ ¡ ¡ ¶

the world a - bout it.

‹

G7

¡ O O ¡¡

S ¡

¶

I wan - na tell it,

 

¡¡¡ ¡

¡ ¡¡¡ ¡

got some - m'n to tell the world

¡

G13

¡ ¡ O¡ ¡

¡ O¡

¶ ¡4

Be-

ÌÌÌ Ì

¡ ¡

¡

O¡ ¡

¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

¡

! O OO ¡¡¡¡

G7

S  ™ O O ¡¡¡ ¶

 

found. D7( 9)

D7

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

G7

¡¡ ¡

¡ O¡ ¡

¡ ¡ ¡

these things

¡ ¡ ¡

D7

¡¡ ¡

O O ¡¡¡ ¡¡¡ O ¡¡¡

¡ ¡ ¡ 4

¡ ¶

cause He

¡¡ ¡

¶ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡

G7

¡¡ ¡¡

¡ O O ¡¡

¡

got some - m'n to

for - giv - en.

D7

¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

15

¡ ¡¡ ¡

stand here

G7

O ¡¡ ¡¡ O ¡¡ 

 ¡ ¡

G7

O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡

I

" 

D7

¡ ¡ ¡

 D7 

G7

K ¡¡ ¡¡ O O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡   ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡

12

20

I got some - m'n to shout a- bout.

K K¶ O O ¡¡¡ O ¡¡¡

¡ ¡ O¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D7

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡

O¡ ¡

G7

¡¡¡

¡

¡

O ¡¡

¡¡

O ¡¡ 

¡

¡

¡ O¡

¡¡ ¡¡ O¡

¡

24 17

 ¡ ¡

Solo (Female)

 

‹

‹

À

S ¶ ¡

D7( 9)

D7( 9)

G13 K  ™ O ¡¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ O ¡¡

" 

¡

G13

¡¡ O O ¡¡¡ ¡

™ O ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

™ ¡¡¡ ¶ O ¡¡¡ 4

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

¡

G13

D7( 9)

¡ O¡ ¡ ¡

¡

3

¶ ¡S O ¡¡

 

¶

" 

S ¡

got

¡

¡ O¡

¡

some - m'n to

 

tell

the world

S  ™ O O ¡¡¡ ¶

À

¡

O O ¡¡¡

¡

G7

O ¡¡ O ¡¡

Em/C 

¡¡ ¡

¡

¡¡ ¡

O¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡¡

He

lives,

¡

¡

¡ " ¡

¡¡

F 7( 5 9)

¡¡ ¡ ¡

¡¡ 

¡¡ 

D

life

G

¡

Male Soloist may ad lib throughout

K ¡¡ ¶ ¡¡ 

 ÌÌ

¡¡

¡¡

has

set

¡¡

¡¡

G

K ¡¡ ¶ me

He

Ì " Ì  ¡¡¡¡ G

" 

¡¡ ¡¡ , ¶

 ¡¡ lives,

¡ ¡

ÌÌ

I

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ , ¶

E9

¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

 ¡¡¡¡

¡¡

know

my

¡¡

¡¡ ¡

¡¡ Em/C 

A

 ¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡

¡  ¡¡¡ 

¡¡¡¡

¡

¡

¡¡ 

Sav - ior

¡¡

¡¡ 

¡¡ ¡

¡¡ ¡

™ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

I've

¡¡ ¡

¡ O ¡¡

¡

O¡ ¡

¡

ECC17.0587.01H

¡¡

K ¡¡ ™

 ¡¡

¡¡

¡¡ ,

F 7

Bm

 ¡¡¡

¡¡ ¡

‹

¡¡¡

¡¡ ¡

™

‹

A7sus D7( 9)

G13

O ¡¡¡ O O ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡ O ¡¡¡ ¡

¡ ¡ O O ¡¡ ¡¡ ¡¡¡

Bm7

" 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¶

S ¡ ¡

¡

I've

" À

lives.

¡ ¡

" 

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¶

¡¡ ¡

¶

S ¡¡ ¡

O¡ ¡ O¡ ¡ ¡

¶

S ¡ ¡¡¡ ¡

¡ 4

G13

¡

got

D7( 9) S  ™ ¡¡¡ ¶ O O ¡¡¡ 

¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

A

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

G

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

ÌÌÌ Ì

¡ O¡

some - m'n to

¡

¡

¡

¡ O¡

D7

™ ¡

¡ ¡ ¡

sing

a - bout,

¡

I've

™ ¡

¡ ¡ ¡

G7

¡

K K O O ¡¡¡ O ¡¡¡

¡

¡¡ ¡

¡

¡ ¡¡ ¡

39

31

 ÌÌ Ì " Ì D

 ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ " 

O ¡¡

O O ¡¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

for,

free.

¡¡ , ¶

 À

K ¡¡ ¶ ¡¡

dy - in' G7

¡ ¡

O¡ ¡

37

28

¡ ¡

some - m'n worth

¡¡ ¡

¡ ¡¡ 

¡

got D7

¡¡ ¡¡ ¡ O¡

¡ ¡ O¡

 O ¡¡

À

D ¡¡

I've

4

À

a - bout.

‹ D7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

‹

" 

" 

¡

for,

G7

34

¡

™ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

live

ECC17.0587.01H

26

 ¡

¡ O¡

D7

D7

¡¡¡ ¡

¡

got some - m'n to

I've

¡¡ He

Em/C 

¡¡ ¡

¡¡ 

K ¡¡ ¶ ¡¡  ¡¡

¡¡ ÌÌ lives,

¡¡ ÌÌ

¡¡ ,

He

¡¡ 

lives,

¡ ¡

F 7( 5 9) Bm7

Ì Ì

 ¡ ¡

K ¡¡ ¶ ¡¡

O ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡  ¡¡¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 5

¡ ¡ ¡

ÌÌÌ Ì

¡

¡ O¡

¡

got some - m'n to shout

His

¡ ¡ ¡ ¡ , ¶

" ¡ ¡

¡

¡ O¡

D7

E9

D ¡¡¡¡ O ¡¡¡¡ ÌÌÌÌ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ

 

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

" 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ECC17.0587.01H

¡

¡ ¡ ¡

™ ¡

a - bout,

¡ ¡ ¡ ™ ¡

G7

O O ¡¡¡

¡ ¡ O¡

¡

¡

¡¡ ¡

¡ ¡¡

O¡ ¡ 6

16

¡

¡ O¡ ¡

got some - m'n to

¡ ¡

¡

D7

¡¡ ¡¡K ¶ ¡ O¡ ¡

¡ ¡

I've

tell

¡ O¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

the world

¡

a - bout.

¡ ¡ ¡ ¡

G7

¡ O O ¡¡

¡¡ ¡

¡ ¡ O¡

¡ ¡

¡¡ ¡

¡

æ O¡ ¡

ECC17.0587.01H


æ 86

D D D ÌÌ

¡¡ ¶ O ¡¡ ,

Ì " DD Ì D

¡ ¡ ¡ ¡ , ¶

His

F9

D ¡¡ D D ¡¡ ¡¡ ¶ O ¡¡¡ D D D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ " DD

D ¡

¡¡ ¡

¡ ¡ D¡ ¡

¡ ¡ O¡

D ¡¡

¡¡

¡¡

life

has

set

¡¡

¡¡

¡¡

AD

¡¡¡

BD

¡¡¡

¡¡ ¡

K ¡¡ ¶

1.

me

¡¡

free.

¡¡

¡¡ , ¶

Fm/D 1.

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡

¡¡

K ¡¡ ¶ ¡¡ 

O ¡¡

¡¡ ¡¡ , ¶

He

G7

Cm

O ¡¡¡¡

¡¡ ¡

Hij leeft

¡¡ lives,

¡¡

G7( 5 9)Weet je van wie ik zingen wil. Weet je voor wie ik juichen wil. Hij heeft mij vergeven. Omdat Hij leeft, heb ik het ontdekt.

Cm7

¡¡ ¡¡ 

¡¡¡¡ 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

Weet je van wie ik zingen wil. Weet je voor wie ik juichen wil. Weet je over wie ik vertellen wil. Laat mij vertellen, ik vertel de wereld.Weet je voor wie'k leven wil, Voor wie'k mijn leven geven wil, Weet je over wie ik vertellen wil. 89

¡¡

¡¡

K ¡¡ ™

‹

‹

O ¡¡

¡¡

¡¡ , ™

‹

‹

2.

D D D ¡¡

Refrein: Hij leeft, Hij leeft, Ik weet mijn Redder leeft. Hij leeft, Hij leeft, Zijn leven maakt mij vrij.

free.

¡ " DD ¡ D Fm/D

G7

Cm

B D7sus E D

Weet je van wie ik zingen wil. Weet je voor wie ik juichen wil. Weet je over wie ik vertellen wil.

N.C.

 K @ @ ¡ D ¡¡¡ S D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ™ S D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ W W ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡@ ¡@ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ " DD ¡ ¡ ¡ D ¡ ™ S ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K S D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ W W ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2.

D D D ¡¡¡

O ¡¡¡¡ ¡¡¡

Hij heeft mij vergeven, En geeft mij eeuwig leven, Omdat Hij leeft, heb ik het ontdekt.92

DDD

‹

‹

‹

7

XX

Ik weet Hij leeft, Hij leeft, Ik weet mijn Redder leeft. Hij leeft, Hij leeft, Zijn leven maakt mij vrij.

‹

Yeah!

" DD

‹

D

‹

‹

7 X

X

E D13

DDD

" DD

¡ ¡ ¡ D ¡@ ¡@ ¡ ¡ ¶ ¡ D¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ W W ¡ ¡ ¡ D ¡@ ¡@ ¡ ¡ 

D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ W W 

12

7 X

‹

XX X

Er deden velen zich voor als zijnde God, Maar in hun graf ligt hun gebeent', Maar in het graf waar mijn Jezus werd gelegd, Ik roep het uit: Het is er leeg.

‹ !¡¡

¡¡ À

Refrein.

(opt. drum fill)

‹

7

DX X

D¡ À !¡ ECC17.0587.01H

Ned. Tekst: Teo Hoogendijk © 1998 Bridge Building, /WeMobile Music. For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Jesus shall reign where'er the sun Jezus zal heersen waar de zon VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & organ Adult Choir Moderately 9

STYLE : Choral ORDER nr : ENGLISH 17.0596.01F NEDERLANDS 17.0596.02F

JESUS SHALL REIGN WHERE'ER THE SUN Words: Based on Psalm 72, Isaac Watts, alt.

E

This delightful arrangement of the well-known hymn has a lot of diversity. An exuberant song of worship with unison verses, a beautiful four voice part choral setting, surprising counterparts, and echo effects. General: Jesus reigns over all the earth. To Him shall endless prayer be made, and praises to crown His head. Let every creature bring honor to our King.

Organ Intonation

Iœx

 D  Ì Organ

N

Een heerlijk afwisselend arrangement van dit prachtige gezang. Een uitbundig loflied met unisono coupletten, een mooie vierstemmige koorzetting, verrassende tegenstemmen en echo-effecten. Algemeen: Jezus regeert over heel de aarde. Laten we blijven bidden en hem kronen met onze lofliederen. Laat elk schepsel Hem alle eer geven.

Ped.

E

A

A/B

A/C 

X À

"  

‹

D

 ÌÌ

‹ C m7( D 5)

G

¡¡

" Ì 9

¡¡

¡

¡

G/B

A7/C 

D

A

¡

¡

¡

A/D

D

¡¡

¡X ¡

¡

A/E

¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

‹

Ì

D

 ÌÌ

D7sus/F 

‹

¡

G/D

¡ Ì

¡

¡

¡

Ì

¡

¡

Ì

K K Ì ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ,

¡¡

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ein herrliches Arrangement von der bekannten Hymne und so abwechslungsreich. Ein ausgelassenes, überschwengliches Loblied mit einstimmigen Strophen, einem sehr schönen vierstimmigen Chorsatz, überraschenden Gegenstimmen und Echoeffekten. Allgemein: Jesus regiert die ganze Erde. Lasst uns auf immer zu ihm beten und ihn mit unseren Lobliedern krönen.

D/F 

D

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ À¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡, ¡ Ì ¡ ¡ G ¡ Ì ¡ Ì "  ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ À ¡

5

D

Music: Duke Street & John Hatton Setting: Hal H. Hopson

‹

A7/D

D

A

¡ À

¡

ÌÌ

A/G

À ¡ ¡ ¡ ¡

¡ " ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ À ¡ " 

X

X

X

Ì

© 1978 by G.I.A. Publications. For Europe (excl. the UK): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

17

¡ Duration: 3'37 ECC17.0596.01F
13

Em7 A/E D/F Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

Ì G

17

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

¡X

Ì

1. Je 2. To

-

¡

Ì

shall shall

reign end

A7/E

D/F 

¡¡

ÌÌ 

¡

ÌÌ

D

  Ì

¡¡

"  ÌÌ

Ì¡

-

-

Ì

7 X

Ì

¡

D

A/E

E

A

¡ Ì

¡

X X

X X

¡

¡¡

Ì Ì

¡

ÌÌ 

¡

ÌÌ

¡

does and

D/F 

ÌX

¡

"  ÌÌ

-

his suc prais - es

DÌ

¡

ces throng

Ì

Ì

sive to

jour crown

G

D/F 

G

A7/E

¡

¡ ¡

Ì ¡

"  ÌÌ

¡

¡¡

¡¡ 

¡

Ì Ì

Ì

¡

Ì ¡

¡

¡¡

Ì

Ì¡

¡

ÌÌ

¡

¡

¡

¡

¡

-

33

A

neys his

run; head;

D

A

ÌÌ

XX

ÌÌ

X X

His His

¡

¡

king - dom Name like

D

stretch sweet

from per -

D

D/F 

A7

-

ÌÌ

¡¡

¡¡

¡X

¡

¡

¡

"  ÌÌ

¡¡

¡ ¡

¡Ì

¡

¡ Ì

¡

¡

¡

shore - fume

¡

-

ple

Em/G

D/A

A

D

¡¡

ÌÌ

ÌÌ

Ì

¡¡ ¡¡ ,

¡¡

Ì

Ì Ì

¡¡ Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

D

Em

Dsus/F 

¡

¡¡

Ì¡

¡

¡Ì 

¡ ¡ X

¡ ¡

XÌ ¡

¡

ÌÌ

¡ Ì

Ì

Ì

¡

realms

of

D/F 

G

A7/E

¡¡

ÌÌ

¡ ¡

¡ ¡

ple

and

realms

of

¡¡

¡¡

ÌÌ

A7/E

3. Peo

-

"  TB ÌÌ

¡

ev'

¡¡

D

to shall

G

D/F 

¡ Ì ¡

 Ì

shore, rise

A7/E

D

A

-

D

¡

and

¡

¡

in - fant

D

 ÌÌ

¡

¡¡

¡¡

XX

¡¡

Ì¡

¡

X X

-

¡¡

¡

-

es

¡

¡

voic

-

ÌÌ

¡¡

¡

¡

shall

ÌÌ

¡¡

es

shall

Ì Ì

¡

pro Dmaj7/F 

G

ÌÌ

¡¡

¡

Ì their

Em7

Ì¡

¡¡

¡ ¡

G

their

bless -

¡¡

¡

¡¡

¡

¡

Ì

Ì

Ì

love

with

sweet

D

¡ ¡

¡ ¡

G

Ì Ì

D

Ì Ì

Em

dwell

on

his

love

with

sweet

-

Ì

¡

¡ ¡

ÌÌ

¡ Ì

¡Ì

¡

æ

D

Bless

 ¡X

XX

- claim

¡ ¡

A

¡X

tongue

¡X

¡

-

- ings

D

¡¡

bless -

Ì Ì

¡¡

G

¡¡

his

Name.

D/A

A

D

Ì Ì

- ings

-

on

(

¡

¡¡

his

Name.

Ì

Ì Ì

XX

4. Bless - ings

a

¡

-

bound

‹

G

A

‹

(

¡Ì

¡

¡

¡ ¡ ¡

wher - e'er

D/F 

D

¡

‹

¡ ¡ Ì

¡

¡

Ì

¡

¡

Ì

-

ings

and

hon

¡

¡

Ì

¡

Ì

¡¡ ¡ he

A/C 

Ped.

5

¡ Ì

¡ ¡ ¡Ì

reigns; D

‹

¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì

¡

#

Ì ¡ ¡

Ì¡ 

XX

¡

Ìgels

-

gels

Ì

Ì

Ì

or

to

our

Ì

¡

Bm

ÌÌ Ì

¡

¡ songs

F m/A

G2

¡

O Ì¡Ì

¡

-

-

Ì

men.

¡

Ì B/F 

 ¡¡¡ ¡¡ ¡

A

re

Em

A m7( D 5)

 ¡¡¡¡

-

-

-

peat Bm

O XÌX

-

-

Ì

the

loud D/A

¡

ÌÌ X

¡¡ ¡

 ¡¡¡¡

O XX Ì

Ì

ÌÌ Ì

¡

¡ O¡

Ì

X

¡

Ì

Ì

D/F 

A A

X - gain, Em/G

E/G 

¡¡ ¡

A

A/G

Ì Ì

¡

¡

Ì¡ ¡

ÌÌ

¡

¡

¡ ¡

¡ O¡

-

Ì

Ì

- gain,

¡

7 X

¡ Bm/A Em7/G

¡

Dmaj7/F Em7

X

¡ -

Ì

¡

earth

¡¡ ¡

¡

Ì

Ì

¡

¡

¡

Ì

Ì

a -

¡

Ì

¡ Ì¡

A7(9)/G

ÌX

¡

-

¡

A

¡Ì

a -

¡Ì

Ì

¡

Ì

¡

with

¡ ¡ Ì ¡

¡

¡

¡

G

Ì

songs

¡

¡

¡

de - scend

¡

¡

¡ with

8

18

Ì Ì

¡

¡

¡

X

King;

D/F 

Em7

¡ "  ¡¡

æ

-

O ÌÌÌ

 ¡¡ ¡

ECC17.0596.01F

King;

ÌÌ Ì

D/F 

" 

X

our

D/F 

de - scend

¡ ÌÌ

and

¡

¡

-

¡

to

ÌÌÌ

A

a -

¡

K ¡ ¡Ì

" 

¡

¡

¡ ¡ ¡¡ ¡

hon - or

Ì

¡

F /A 

 ¡

a -

G/B

song;

Ì

Ì

¡

89

¡

Bm

XX

est

¡

¡Ì

¡

"  ¡¡¡ ¡¡

¡ ¡ ,

A

ECC17.0596.01F

Ì Ì

¡

 ÌÌ

¡

X song;

ÌÌ

¡

F

ings

Ì est D/F 

¡

ÌÌ

¡

an

-

G

 Ì

-

bring

¡

an

( Bless

¡

or,

85

X X

on

‹

‹

" 

X

Ì Ì

-

Ì Ì

¡

¡

-

¡

X " ¡

XX

Ì

D

A

-

Ì

 Ì

- claim

Ì

Verse 4 Choir

" Ì

E

¡ Ì

his

 Ì

Ì Ì

A

ear - ly

Ì " Ì

 

X X

4

X

-

¡

pro -

¡Ì

Ì

¡

ear - ly

 DÌ Ì

" 

7 X

X

ry

¡ ¡

¡¡

¡

¡

" 

#tongue

E13

ev'

Ì¡

ECC17.0596.01F

D

in - fant

ÌÌ

¡

voic

A

¡¡

andD 7

«

¡

Ì Ì

Ì Ì

on

hon

 Ì

53

¡ ¡ ¡¡ ¡¡

A

ry

dwell

 Ì Ì

45

Gmaj7

Ì

¡

¡ and

Organ and/or Choir

 SA Ì

 Ìmore. fice.

-

¡ ¡ ,

81

49

X

no ri

Verse 3

3. Peo

X

3

" 

Ì

wane sac -

41

 Ì

Ì

‹

 Assembly Ì ¡

25D/F 

Dsus

 Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ , " 

X

¡

-

D

Ì

and - ing

X sun made,

Ì

Em

¡

wax morn -

 ÌÌ 

37 21

moons shall ev' - ry

D/F 

X

Ì

¡

¡

till with

7

the be

A7/E

 Ì

X

Ì

G

Ì¡

¡ ¡ X

- e'er prayer

¡

wher less

7

Ì¡ 

«

¡

¡

¡

¡ sus him

¡

29

D

A

¡

Ì

Gmaj7

Ì¡

¡

Verses 1 and 2

 All  Ì

D/F 

Em7

Ì ¡

ÌÌ

"  ÌÌ " 

D

-

-

men.

¡¡ ¡

7 Ì

A - men.

7

7

X

Ì

men. D

7 Ì 7

Ì

A - men. G

D

7

ÌÌ

7 X

X

7 Ì

ÌÌ

ÌÌ Ì

ÌÌÌ

7 X

XX

7 Ì

7 Ì

7

7

7

X

Ì

Ì

ÌÌ

ÌÌ

ECC17.0596.01F


Offering Een offer VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately easy 10

STYLE : Worship ORDER nr : ENGLISH 17.0590.01F NEDERLANDS 17.0590.02F

OFFERING Words: Paul Baloche

E

A precious musical gemstone by Paul Baloche. This worship leader succeeds to catch the true essence of our lives in the words and music of this song: giving our lives as a living sacrifice to our God. An incredible song for all ages. General: It's only by Your blood, and only by Your mercy that we may come before Your throne. No one else deserves the praises that I sing. That is why I bring an offering to You.

Broadly

Music: Paul Baloche Arr.: Dave Williamson

Rœxx

F

D ¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

2

¡

" D ™ ¡ ¡ Ì

N

Een juweeltje van Paul Baloche. Deze worshipleader weet in woorden en muziek precies dat te vatten waar het in ons leven om gaat: ons leven aanbieden als een levend offergave aan onze Heer. Een werkelijk schitterend lied voor jong en oud. Algemeen: Alleen door Uw bloed en uw genade mogen wij naderen tot de troon. Niemand anders komt de lof en eer toe die ik zing. Daarom breng ik u dit offer van aanbidding.

3

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

"D ™ ¡ ¡ Ì

D

Ein musikalisches Juwel von Paul Baloche. Dieser Worshipleader weiß ganz genau das in Wort und Musik zu fassen, worum es in unseren Leben geht. Nämlich: Dem Herrn unser Leben anbieten als eine lebendige Opfergabe. Ein wirklich wunderbares Lied für jung und alt. Allgemein: Nur durch dein Blut und deine Gnade dürfen wir uns dem Thron nähern. Niemand anderer verdient das Lob und die Ehre, von der ich singe. Darum bringe ich sie dir als meine Gabe.

F

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¶Ì

F2

D ¡¡¡ 

C/F

B D2/F

K ¡

¡

K ¡

¶ Ì

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡

¡

K ¡

¡ ¶ Ì

¡

B D2/F

C/F

F

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¶Ì

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 

¡¡¡¡ 

K ¡

¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 

¡¡¡ ¡ K ¡

¶ Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡¡¡

¡

K ¡

¡ ¶ Ì

¡

1st time: Unison (opt. Solo) 2nd time: Parts

5

2

D ¶

¡ ¡ ¡ The sun

¡ ¡ ¡

" D ¶

¡ ¡ ¡ ¡ can - not

¡ ¡ ¡ ¡

F2

¡

¡ ¡ to the

¡ ¡

¡¡

¡

¡ ¡

K ¡

¡¡¡¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡¡¡

¡

¡

¡¡ ¡¡

¡ ¡¡

¡ ¡

¡

¡

¡

13

¡¡ ¡¡ ¡¡

D ¶

There is

¡¡ ¡¡ ¡¡

"D ¶

¡¡ ¡¡ ¡¡ no shad

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -

ow in

¡¡

Your

pres

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

B D2

F2/A

D ¡¡ ¡

¡¡

-

¡¡¡

¡

¡

¡ ¡

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

À

¡¡

on- ly by

ence.

¡¡ ¡¡ 

¡¡

À

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡

¡

Csus

¡ ¡ ¡¡¡

Ì

¡¡ ¡¡ 

B D/D

C

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡

¡ ¡

C/E

F

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

"D

¡

™ ¡ ¡ ¡ Ì¡

No mor - tal man

¡ ¡ ¡ ¡

would dare

F2

to stand

¡ ¡ ¡ ¡

"D ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

" D ¶ ¡K Ì

¡

be - fore

¡

¡¡¡¡

¡¡¡¡

¡ ¡

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ be - fore

"D ¶

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

" D ¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

D ¡¡ ¡

¡¡¡

¡¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

" D ¡

¡

¶

S ¡

¡

the Ho

¡¡ ¡¡ ¡¡

F2/A

D ¡¡ ¡

¡

¡¡ ¡ K ¡

-

ly One

of

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ 

¡¡ heav

¡¡

-

¡¡

¡

en.

¡¡ ¡¡ 

¡¡

BD

Csus

¡ ¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡

¡

K ¡ 3

(

¶

¡ ¡

D ¡¡ " D ¡¡

¡ 4

 

F

¡ ¡ ¡ ¡

(

¡¡ , I ¡¡ ,

¡ ¡

¡

¡¡

¡

¡¡

bring an of

-

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

Dm

I come.

¡ ¡BD

C

¡¡ ¡¡ ¡

 ¡¡ ¡

Ì

 ¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡Soloist ad lib on repeats

¡¡ ¡¡

¡¡

Dsus

¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¶ ¡ , 

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

fer - ing

of wor

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

BD

¡¡

¡

¡¡¡ ¡¡

Lord,

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -

ship to

my

King.

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

C(add4)

¡¡¡

¡¡¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¶ ¡¡ , No ¡¡ ¶ ,

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

one

on earth

¡¡

de - serves

¡¡¡

¡¡¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

18

C

¡¡ ¡

Your mer - cy,

A/C 

¡¡ 

F/A

It's

B D2

¡

F

F2/C

¡¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

Your throne,

11

D ¶

¡ ¡

¡ ¡ ¡K ¶ ¡¡

¡ ¡

Asus

Parts each time

D ¡¡

¡ ¡

B D2/D

C(add4)/E

D ¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

on - ly through

¶ ¡ ¡

D ¡ ¡ ¡

¡ ¡

and it's

¡ ¡

16

D ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¶ ¡ ¡

¡ ¡

Your blood,

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

9

"D

¡

Duration: 4'05 ECC17.0590.01F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

"D

F2/C

¡¡¡

© 2003 Integrity's Hosanna! Music For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

7

¡ ¡

Your love.

B D2/D

¡¡¡¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

glo - ry of

C(add4)/E

D ¡¡¡ " D ¶ Ì

¡ ¡

com - pare

¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡

"D

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡

¡

¡

19

¡¡ ¡¡

¡¡

¡

¡¡ ¡¡

the prais

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -

es that

I

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ sing.

¡¡

C(add4)

¡¡¡

¡¡¡

¡

¡ 4

ECC17.0590.01F

¡¡ ¡¡

BD

F/A

D ¡¡ ¡ ¡

¡¡

¡

¡¡ ¡ ¡

¡¡¡¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

ECC17.0590.01F


20

D ¡¡

" D ¡¡

¶ ¡¡ ¡¡ , Je - sus, ¡¡ ¡¡ ¶ ,

F

¡¡

may You

¡¡

¡¡

¡¡¡ ¡

"D

¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

°

22

D ¡¡

¶ ¡ ¡

" D ¡¡

¶ ¡ ¡

Gsus

G

G

"D

25

¡

B D2/F

D ¡¡ ¡¡ "D

¡

1.

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡

F

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

re - ceive

¡¡ ¡¡ ¡¡ the hon

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -

or that

Een offer

¡¡

You're

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

due.

O ¡¡

De zon verbleekt in 't licht van de glorie van uw troon. Geen schaduw kan uw glans verhullen. Geen sterf'lijk mens durft ooit te komen voor uw troon. U zult ons met ontzag vervullen. Maar Jezus door uw bloed en alleen door uw genade buig ik neer. Ik breng een offer aan de allerhoogste Heer. Alleen aan U komt toe aanbidding, lof en eer. Jezus U ziet mijn hart, aanvaard mijn offer nu. O Heer, mijn God, ik geef mijzelf aan U.

C

¡¡¡

¡¡¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡

¡ ¡

¡

¡

De zon verbleekt in 't licht van de glorie van uw troon. Geen schaduw kan uw glans verhullen. Geen sterf'lijk mens durft ooit te komen voor uw troon. U zult ons met ontzag vervullen. Maar Jezus door uw bloed en alleen door uw genade buig ik neer. Ik breng een offer aan de allerhoogste Heer. Alleen aan U komt toe aanbidding, lof en eer. Jezus U ziet mijn hart, aanvaard mijn offer nu. O Heer, mijn God, ik geef mijzelf aan U. O Heer, mijn God, ik geef mijzelf aan U. O Heer, mijn God, ik geef mijzelf aan U. Ik geef mijzelf aan U Ik geef mijzelf aan U Ik geef mijzelf aan U

1.

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

I bring

an of

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

O Lord,

D ¡¡ O¡

¡¡

BD

F/A

D ¡¡ ¡ ¡

¡¡

B D2

-

fer - ing

to

¡

¡¡¡¡ ¡

¡

¡

¡

5

Ì

À

F

K ¡

B D/F

¡¡ ¡

¡¡¡¡

¡ ¡ ¡

¡

C/F

F

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

C/F F ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡

¶ ¡K ¡ ¡ Ì ¡

¡¡¡ 

À

You.

C

D ¡¡¡¡ ¡

Ì

¡ ¡ ¡ ¡

K ¡

 ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ìæ

ECC17.0590.01F

Ned. Tekst: Annette Faasse © 2003 Integrity's Hosanna! Music. For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

The clouds' veil U blijft mij nabij VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal & piano Youth Choir/Adult Choir Moderately 11

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH 17.0593.01D NEDERLANDS 17.0593.02D

THE CLOUDS' VEIL Words: Liam Lawton

E

In this song we discover the contrast between the many difficult circumstances that can happen in our lives and the faithfulness and eternal presence of our God. The deep peace and comfort that God wants to give in every circumstance, resounds through this song in an awesome manner. General: Even though the rain hides the stars, the mist swirls the hills, the dark clouds veil the sky: God is by my side!

Flowing Refrain

 

Music: Liam Lawton Arr.: John McCann

Rœyx

C Instrument

  ¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

K ¡¡ ¡¡

E - ven though the rain hides

"  ¡¡ ¡¡

In dit lied staat het contrast centraal tussen de vele moeilijke omstandigheden die zich voor kunnen doen in ons leven tegenover de trouw en eeuwige aanwezigheid van onze God. Juist die diepe rust en vrede die God aan ons wil geven klinkt door het hele lied op indrukwekkende wijze door. Algemeen: Zelfs wanneer de regen de sterren verbergt, de mist de heuvels omhult, de duistere wolken de lucht bedekken: God is aan mijn zijde.

¡¡

¡¡

¡

¡

2

¡

"  ¡ 4

D

Dieses Lied zeigt uns den Kontrast zwischen den vielen Schwierigkeiten, die sich in unserem Leben ereignen können und der Treue und ewigen Anwesendheit Gottes. Der tiefe Frieden und Trost, den Gott uns unter allen Umständen schenken möchte, klingt auf eine eindrucksvolle Art und Weise durch dieses Lied hindurch. Allgemein:Auch wenn der Regen die Sterne verbirgt, der Nebel die Hügel verhüllt, die dunklen Wolken den Himmel verschleiern: Gott ist bei mir.

¡

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡ ¡

X Ì

¡

¡

¡¡ ¡¡

F m/A

Bm

K ¡¡

the

stars,

¡ ¡ ¡ ¡

A/C 

D

  ¡

 

¡

¡

À

2

2

N

¡

‹

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ,

K ¡

¡

e - ven though the mist swirls

¡ ¡

G

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ Ì

Ì

¡

e - ven when the dark ¡¡

ÌÌ

hills,

e

¡¡

" X X

D/A

 ÌÌ

¡ ¡ ¡

A

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ " ¶ K ¡ ¡   ¡

-

¡¡

¡

ven

¡¡

Ì

¡

¡

¡

F m

¡ ¡

clouds

¡¡

¡¡

¡ ¡

when

clouds

veil

¡ ¡

¡¡

F m7/E

¡

¡ ¡

¡

the

¡¡ ¡¡

D

¡ ¡

À

K ¡¡

K K ¡¡ ¡¡K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ 

X

¡¡

¡ ¡

¡

(

 ÌÌ

¡ ¡

Bm7

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ 

¡

¡

¡¡

¡

(

K ¡ ¡ Ì¡ the

¡

sky,

ÌÌ

G

K Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (

¡

© 1997 by G.I.A. Publications For Europe (excl. the UK): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

20

K ¡¡ ¡¡

¡¡

¡

Ì Duration: 6'25 ECC17.0593.01D


13

7

 

Ì

¡ ¡

¡¡

¡¡

by

my

side.

¡ ¡

¡ ¡

X Ì

Ì

Gmaj7/B

A7

God is

¡

D/A

A7

 ¡ÌK ¡ 

Ì¡

" ¶ K ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡Ì

¡

X Ì

¡

¡

10

 

Ì

 

‹

Ì

2

2

 ¡¡K ¡¡ " ¡

¡

¡

¡

¡¡

Ì

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡¡

sleep,

¡¡

F m/A

Bm

 X

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

¡¡

¡¡

sun shall fall

¡¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ,

À

¡¡ ¡ ¡

¡¡

¡

sky

sky shall

¡¡

D

¡

¡

Ì

e

¡ ¡

¡ ¡

"  ¡¡

¡

¡

¡

 ¡

¡

K ¡

¡

¡

¡¡

D/A

 

-

ven

the night

¡

¡¡

when

¡¡

¡ ¡

K ¡¡ Ì¡

when

the

storms

shall rise,

¡ ¡

¡¡

F m7/E

Bm7

¡

¡

¡

¡

¡¡

¡

¡

¡

¡¡

¡

Ì

¡

K ¡¡ ¡¡ God is

ÌÌ

¡

G

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

side.

Gmaj7/B

A7

G9

A7

ÌÌ

¡Ì

¡ ¡

¡ Ì

Ì

ECC17.0593.01D

¡ ¡

¡ ¡

Ì¡

¡

¶ ¡K ¡ ¡ ¡

¡

7 Last time)

Fine

X

2 (7 Last time)

my

¡ ¡

¡

¡¡ my

2

K ¡ ¡

by

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

"  ÌX

is

Ì

(

K ¡

¡

¡¡

A7

K Ì¡ ¡ 

Ì

K ¡ ¡¡ ¡

God

 Ì¡

¡ ¡ ¡¡ ¡   ¶ ¡K ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡¡ 

Ì

"  ÌX A

¡

¡

¡

by

¡

D/A

K Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (

¡

¡

(

¡¡ ¡ ¡

 XÌ

ÌÌ

ÌÌ

2

¡

16

¡

X X

K ¡

¡¡

" ¡

weep,

ÌÌ

in

¡

F m

weep,

¡¡

K ¡¡ ¡¡K ¡ ¡ ¡

¡

shall

¡¡

e - ven

in

¡

(

¡ ¡

¡

À

 ¡¡

¡¡

A/C 

¡¡ 

Ì

G

¡

¡¡

¡¡

¡¡

2

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ 

K ¡ " ¶ ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡

D

e - ven when the

" X Ì

¡¡

E - ven when the

e - ven when at dawn the

 XÌ

¡¡

Ì

Fine

XX

side.

¡ ¡

(

7 X Last time)

X

D

¡

(

2

Ì Ì

7 Last time)

Ì K ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ

Fine

Ì

æ

3

ECC17.0593.01D

When the clouds roll back Als de wolken wijken VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 12

STYLE : Southern gospel ORDER nr : ENGLISH 17.0589.01F NEDERLANDS 17.0589.02F

WHEN THE CLOUDS ROLL BACK Words: Joel Hemphill

Music: Joel Hemphill Arr.: Bradley Knight

E

Southern Gospel is a music style that we as Europeans are not very familiar with. This song is a great example of the atmosphere that is characteristic for this music. Listen to the bright harmonies, sing along, move to the music, and let the Spirit fill you with hope, joy and expectation. General: Our path of life will sometimes be dark and filled with grief or pain. One day the clouds will roll back and reveal a bright, eternal day. All tears will be gone and there will be no more mourning.

g

Rœ•vv R R =R F ¡ ¡ B D7/D ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¶ !ÌÌ , DÌ ¡ ¡ ¡

Brightly

D D G

N

‹

D D mel.

" DD

D

Southern Gospel ist ein Musikstil, der in Europa nicht so bekannt ist. Dieses Lied ist ein sehr gutes Beispiel von der Atmosphäre und Stimmung, die für diese Musik so charakteristisch ist. Lausche den strahlenden Harmonien, sing mit, beweg mit und Gottes Geist wird dich mit Hoffnung, Freude und Erwartung erfüllen. Allgemein: Unser Lebensweg ist oftmals dunkel und voll Trauer und Schmerz. Aber eines Tages werden die Wolken verschwinden und Platz machen für einen strahlenden, ewigdauernden Tag. Dann werden alle Tränen versiegen und Kummer wird es nicht mehr geben. Stall und erwärmt jedes Herz mit Freude, Frieden und Gnade.

CHOIR

¡¡

¡¡

¡¡

From Je - sus’

¡ ¡

¡¡ ¡

BD

F7

¡

¡ ¡

¡¡

XX birth

¡¡ ¡¡ ¡¡ till His

X X

Ì Ì

¡ ¡

Ì Ì

!

5

B D/F

¡¡ ¡

B D/G

B D/F

B D/D

¡

¡

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ XXX" D D 

Southern Gospel is een muziekstijl die in Europa minder bekend is maar dit lied is een mooi voorbeeld van de sfeer die zo herkenbaar is voor deze muziek. Luister naar de heerlijke stralende harmonieën, zing mee, dein mee en laat Gods Geest je vullen met hoop, blijdschap en verwachting. Algemeen: Onze weg door dit leven is soms donker en gevuld met verdriet of pijn. Op een dag zullen de wolken plaats maken voor een stralende, eeuwigdurende dag. Dan zullen alle tranen verdwenen zijn en is er geen rouw meer.

ED

¡ ¡

¡¡

¡

¡

ÌÌ 

a - scend - ing,

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ 

¡¡¡ ÌÌÌ

¡¡¡

ÌÌÌ

how bright did

¡ ¡

¡¡¡

ÌÌÌ

¡ ¡

¡ ¡

BD

D D XX X " DD

X

Ì ÌÌ

¡¡¡

(

Ì

Ì

Ì

¡¡¡ Ì

Ì

¡¡¡ Ì

© 1981 Bridge Building/Family and Friends Music For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

21

Ì

¡¡¡ Ì

Duration: 3'14 ECC17.0589.01F


10

D

23

D X X

¡¡

shine

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ÌÌ 

¡¡

sweet heav - en’s

X " DD X D

¡¡

light?

¡¡

And

¡X ¡ Ì 

¡ ¡

¡¡

then

¡ ¡

one

¡ ¡

day,

¡¡¡ ÌÌÌ

¡¡¡

" DD Ì

¡¡¡

ÌÌÌ

BD

Ì

Ì

¡¡¡ Ì

Ì ÌÌ

Ì

¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡

Ì ÌÌ

¡

¡

Ì

Ì

Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

as

re

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

some glo- ri - ous

X X

¡ ¡ ¡

F7

D

D D

XX

¡¡ ¡¡

" DD

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D ¡

ÌÌÌ Ì

¡¡ ¡

D

¡¡¡

" DD Ì Ì

Ì

¡¡ 

K ¡¡ ÌÌ

morn

-

¡¡

ing

XX

and re - veal

the

bright

K ¡ Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡

ÌÌ Ì

Ì Ì

Ì Ì

¡ Ì

Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡

Ì

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ e - ter - nal

X X

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡   ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

¡¡

Ì Ì

Ì

Ì Ì

Ì

Ì

28

15

D D

¡¡

¡¡

His

own

were

" DD

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ 

D D ¡¡ ¡

ÌÌÌ

¡¡¡

¡¡¡

ÌÌÌ

¡¡

" DD Ì

¡¡

ÌÌ 

watch - ing

Ì

Ì

¡¡¡

a cloud

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡

ÌÌÌ

-

¡ ¡ ¡¡¡

Ì

Ì

D D ¡¡ ¡¡ ÌÌ 

XX X X

¡

Ì

B D/D

ED

¡¡¡

¡¡ ¡

D D

¡

¡

" DD

¡¡ ¡¡ ¡¡

good - bye

" D D ¡X ¡ Ì 

¡¡¡

Ì

¡ ¡

day,

ceived

F7

¡ ¡ F7/A

ÌÌ Ì K ¡ ¡

¡

F7/E D

K ¡ ¡

K ¡¡ ÌÌ

¡¡ 

to

mourn - ing.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ Ì

ÌÌ Ì

K ¡ Ì Ì

BD

¡¡ ¡

ÌÌ Ì

¡ ¡

Ì Ì

W

¡¡ ,

good - bye

X X

F7

¡¡ ÌÌ ¡ Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

XX tears;

¡¡ ¡ ¡

F7/C

¡¡ ¡

to

W

¡¡ ¡

Ì Ì

Ì

¡¡ ¡

ÌÌ Ì

¡¡ ¡

Ì Ì

Ì

Ì

33

19

D D ¡¡ ¡ " DD ¡

¡¡

¡¡

Him

from

¡¡

¡¡

B D/F

¡

¡¡

their

sight.

¡¡

¡¡

BD

¡

¡

B D/G

¡¡

B D/F

B D/D

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

back

¡ ¡

¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡¡¡

¡¡¡

¡

¡

¡ ¡

À

W

¡

D D

XX

BD

¡¡¡

À

W

2

æ

¡¡

When the clouds roll

XX

Ì ÌÌ Ì

XX

F7

D D ÌÌ Ì " DD

¡¡

"D

BD

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

XX

It will all

be

joy,

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

B D/D

C

D ¡¡¡

¡¡ ¡

"D ¡

¡ ¡

101

¡ ¡

¡¡ ¡

D

¡¡ ¡

it

¡ ¡

"D Dm

"D ¡ ¡

! D ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡  

¡ ¡

XX

will all

be

joy

¡ ¡

ÌÌ Ì

¡ ¡

¡ ¡

X D XX back.

X " D XX

¡ D ¡¡ "D ¡ ¡

¡

F/C

F/D

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡

XX

it will all

be

joy,

" DD

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

D D

¡¡ ¡

Ì Ì

" DD Ì Ì

Ì

C/E

¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

¡¡ when

¡¡ ¡

Dm

¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

F/C

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡¡

¡¡ ¡

Ì

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

roll

¡¡ ¡

C7

ÌÌ Ì

À

XX X

XX X

ÌÌ Ì

À

ÌÌ Ì

XX X

ÌÌ Ì

Ì Ì

X X

Ì Ì

8

¡¡ ¡ ¡ ¡

B D/F

¡¡ ¡

XX BD

F7

¡

Ì Ì

¡¡

¡¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

¡

XX XÌ Ì

!

ED

¡¡

XX

back.

Refrein Maar als op een dag de wolken wijken En de eeuwigheid zich openbaart Geen tranen meer en nooit meer klagen Want dan is de lucht weer opgeklaard!

¡¡ ¡

XX X

¡ ¡ ¡ ¡@

¡

¡¡ roll

De levensweg is soms zo donker Pijn en verdriet komen en gaan Er is een vriend die met je meegaat Wolken trekken weg in Jezus' naam!

¡¡ ¡

¡¡ ¡

BD

@ ¡ ¡ ¡

!Ì ¡ D ÌÌ

¡

¡¡

Refrein Maar als op een dag de wolken wijken En de eeuwigheid zich openbaart Geen tranen meer en nooit meer klagen Want dan is de lucht weer opgeklaard!

¡

the clouds

F7/A

F

Ì

¡¡

¡¡

Van Jezus' komst tot aan Zijn afscheid Hoe helder scheen het hemels licht Maar op die berg met Zijn vrienden samen onttrok een wolk Hem aan het zicht

Am7

¡¡ ¡

¡¡

Ì D !ÌÌ

N.C.

B D7/D

¡¡ ¡

¡¡

when the clouds

X X

Als de wolken wijken

F

¡ ¡

3

X X

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

X X

BD

¡¡¡

F/D

¡ ¡

Ì

¡ ¡

¡ ¡

XX joy

ECC17.0589.01F

F/C

¡¡¡

¡¡

¡ ¡

BD

F7/A

104

F

¡¡¡

F/C

¡ D ¡¡

X X

C/E

¡¡¡

¡¡ be

X X

97

D

¡¡ ¡¡ ¡¡ It will all

¡¡@ ¡¡

¡ ¡

 

W

ECC17.0589.01F Ned. Tekst: Ria van Buuren © 1981 Bridge Building/Family and Friends Music. For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

22

B D/G

B D/F

B D/D

K ¡ ¡ ¡ ¡¡¡

æ 

¡

¡

¡

ECC17.0589.01F


And we remember En wij gedenken VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir Moderately easy 13

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH 17.0597.01F NEDERLANDS 17.0597.02F

AND WE REMEMBER Words: Charlotte Lee

Music: Douglas E. Wagner

Celebrating communion is a very special moment in which we may experience the Eimpressive love and forgiveness of our Lord in a very personal way. This song underlines in an manner the full meaning of Jesus' sacrifice and may help us to focus our

heart and thoughts in thankfulness to Him. General: The Lord is with us in this holy place as we remember that Christ gave us a new life through His sacrifice. Bread was broken, the cup was passed, symbols of a love sent from God above. He will never forsake us.

Patiently

Rœx

Dm

BD

Am

Q

K " D ¶Ì ¡ ¡ ¡ Ì

N

Avondmaal vieren is een bijzondere gebeurtenis waarin we de liefde en vergeving van onze Heer heel persoonlijk mogen ervaren. Dit lied onderstreept op indrukwekkende wijze de volle betekenis van Jezus' offer en mag ons helpen ons hart en onze gedachten dankbaar op Hem te richten. Algemeen: De Heer is bij ons op deze Heilige plaats als wij gedenken dat Christus ons door zijn lijden nieuw leven gaf. Brood werd gebroken, de beker doorgegeven, symbolen van liefde, gezonden door God in de hemel. Hij zal ons nooit verlaten.

¶ ¡K ¡¡ Ì

ÌÌ

5

Dm

more.

Born to

" D Ì

B Dmaj7

Am/D

2

"D ¶ K ¡ Ì ¡ ¡

11

B D9

¡Ì Ì

¶ ¡K ¡¡ Ì

"D ¶ K ¡ Ì ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

ÌÌ

¡

¡

K ¡ ¡

¶ Ì

¡ ¡¡

Ì Am

Gm

¡

¡ ÌÌ

ÌÌ¡

¡

ÌÌ Ì

ÌÌ

¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡

æ

Asus

as

¡¡

new

life

BD

be - gins,

¡¡

¡¡

Ì¡ Am/E

K ¡ ¡

D ̶

¡ ,

Am

¡ ¡ ¡ Ì¡

¡

ÌÌ

¡

ÌÌ

¡

¡

¡

and

we

re

¡

¡

¡

¡

¡

¡Ì ¡ ¡

ÌÌÌ

and

we

re

¡

¡

¡

-

mem

By the Word made flesh we die

¡

B Dmaj7 Am7

¡ K ¡ ¡

Dm2

¡ ¡ ¡

Dm

Gm7

Am7

¡¡ ¡

ÌÌ¡

¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¶ ¡K ¡¡ Ì

¡ ¡

¡ ¡

‹

À

-

Duration: 3'04 ECC17.0597.01F

Dm

¡ ¡

‹

D

‹

"D

‹

‹

ber.

‹ B Dmaj7

Dm7(9)

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡

¡ K ¡ ¡

¡Ì Ì

¡

¡

¡

¡

¡

¡

‹

" D ¡ÌÌÌ

‹

14

¡

¡ ¡ ¡¡¡ ¡

A

¡ ¡¡ ¡

¡

Dm2

¡

¡

¡

Am

Dm

¡ ÌÌÌ

¡

¡

¡

¡

¡

the

prom

¡

¡ B Dmaj7(11)

¡ ÌÌ 

¡

¡

¡

¡ ¡

Gm7/D

¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡¡ ¡

¡

¡

(

¡

¡

Am7

Ì¡Ì

¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

XX

¡

Asus ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Am7/C

¡ ¡

cresc. poco a poco

G

Em7(11)

¡ ¡

a tempo

He who gave his life, gave us

Am

no

¡

¡

¡

¡

¡ ¡ Ì

mem - ber.

¡ ¡ Ì

¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡ Ì

‹

B D11/D

¡

¡

¡

¡Ì 

36

a tempo

¡

¡

"D

¡ ¡ Ì -

¡

a tempo

¡

D

¡

ÌÌ

ÌÌ

poco rit.

" D ̶

"D

a tempo

¡¡

" D ¡ ¡¡

D

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì

poco rit.

D ¡

Am7

¡ ¡ ¡ ¡Ì Ì¡

© 2005 The Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

heav - en's gate to win,

Am2

B Dmaj7

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡

van - quish sin,

BD

Am7

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

D ¡Ì Ì

¡

¡

Ì¡

¡¡ ¡

us.

¡ ¡ Ì

ÌÌ Ì

33

¡¡

¡¡

with

Am7

D ÌÌÌ

8

¡¡

Am

¡¡ ¡

¡ ¡ Ì

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Dies Lied unterstreicht ganz beeindruckend die volle Bedeutung des Opfers Jesu und kann uns dabei helfen, unser Herz und unsere Gedanken auf ihn zu richten. Allgemein: An diesem heiligen Ort ist der Herr bei uns, wenn wir gedenken, dass Christus uns durch sein Opfer ein neues Leben gab. Brot wurde gebrochen, der Becher weitergegeben; Symbole einer Liebe, die Gott auf uns herabsandte. Er wird uns niemals im Stich lassen.füllt den Stall und erwärmt jedes Herz mit Freude, Frieden und Gnade.

¡

B D/F

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

(

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Abendmahlsfeier ist ein ganz besonderer D DieMoment, in dem wir die Liebe und Vergebung unseres Herrn ganz persönlich erfahren dürfen.

Am/F

Ped. harmonically

In this ho - ly place the Lord is

D Ì

B D/D

Am

¶ K ¡ ¶ K ¡ ¡ ¡¡¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡

D À

¡ Ì -

¡

ise,

¡ Ì Gm7(11)/B D

Ì ¡ ¡ ¡ ¡

Am

¡¡ ¡ ¡ ¡¡

39

‹

D

‹

‹

¡ ¡ ¡ ¡

‹

Ì

nev - er to for - sake or turn a - way.

(

"D

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

‹ ¡

¡

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ Death up - on the tree

Ì

À

B Dmaj7(9)

KAm(no3) ¡ ¡¡

D

¡Ì Ì

"D

¡Ì ¡ ¡ ¡

ÌÌ

Gm7(11)/B D

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

Gm7/B D

Asus

K ¡ ¡ Ì¡ ÌÌ Ì

ÌÌÌ 3

A

Dm

ÌÌ ¡Ì 

¡ ,

BD

Am7

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ D Ì Ì

¡¡

"D

¡ ¡

Dm

æ ¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

Death up - on the

In the up - per room they met to Am7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

B Dmaj7(9,11)

B Dmaj7/A Am7

ÌÌ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ Ì

K¡ ̶ ¡ ¡ 6

ECC17.0597.01F

23

¡¡

Gm7

Dm9

ÌÌÌ Ì

ÌÌÌ Ì

K ¡ ¡ ¡ ¶Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ECC17.0597.01F


poco rit.

42

D

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡

won the vic - to - ry.

Ì

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

tree

won the vic - to

"D

E Dmaj7(11)

"D

Ì

Ì B Dmaj7(11)

HH HH HHH HH HH HH HH

¡ ¶ O ¡K ¡ ¡ ¶ K ¡ Ì DÌ ¡

¡ ¡ ¡ and we

Ì

En wij gedenken.

( re -

¡ ¡ ¡

In de naam van God zijn wij vergaderd, Samen rond het levendmakend woord. Hij die overwint Gaf een nieuw begin Kocht ons eeuwig vrij En wij gedenken.

ry.

-

Ì O ÌÌ

¡¡¡¡

¡¡

¡¡

Christ has made us free,

Am

¡¡¡ ¡

D

¡¡

A(no3)

Ì¡ Ì

ÌÌ Ì

¡

¡

‹ poco rit.

¡Ì Ì

¡

¶Ì ,¡ ¡¡

‹

In de opperzaal kwamen zij samen, Braken brood, de beker ging daar rond. Teken van de hoop, Gave van geloof: Kocht ons eeuwig vrij En wij gedenken.

45

D ¡ mem

"D ¡

¡

¡

-

ber.

¡

¡

Dm

2

‹

À

‹ B Dsus

Am/C

D À " D ¶Ì

À

¶ Ì K ¡

¡

¡

K ¡

¡

¡

‹

2

¡¡

¡¡

We

"D

‹ B D11/D

Am

D Ì¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ " D ÌÌÌÌ

ÌÌ Ì

¡

¡

ÌÌ

47

D

A(no3)

¡

¡Ì

Ì

Dm

¡¡

re - mem

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡

Am7

Dm

¡¡¡ ¡

-

¡

¡

¡ 7

¶Ì

K ¡

¡

¶ Ì

K ¡

¡ ¡

Hij, die eeuwig leeft, gaf zijn belofte. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Hij, die voor ons stierf, En de kroon verwierf Kocht ons eeuwig vrij En wij gedenken, Wij gedenken.

¡

7

¡¡

XX

ber.

¡¡

7 X

¡¡ ¡

Ì ¡ ¡ ¡ ¡ HHHH ÌÌÌ H ÌÌÌ 

X

7

¡¡ ¡

Q

¡

Met ons hart gedenken wij zijn lijden Onze handen reiken naar gena. Christus, Offerlam Die de nacht verbant, Kocht ons eeuwig vrij En wij gedenken.

¡

¡

¡

¡

7

¡¡ ¡ ECC17.0597.01F Ned. Tekst: Pier Hiemstra © 2005 The Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Living sacrifices Levende offers VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately easy 14

STYLE : Worship ORDER nr : ENGLISH 17.0594.01G NEDERLANDS 17.0594.02G

LEVENDE OFFERS Words: Kees Kraayenoord, based on Romans 12: 1-2 Original Title: Living Sacrifices Vertaling: Peter van Essen

E

An incredible new song that calls us in a powerful way to surrender ourselves completely and lay down our lives into the hands of God. Bow down at the cross of Jesus and give back the life that you've received from Him. General: You invite us to come before Your throne to worship you. Touch our heart, renew our mind, so we can hear Your voice. Here we are, as living sacrifices Holy and pleasing unto You.

œx

R

D2/F 

Em7

 ÌÌÌ

¡¡ ¡

N

5

D

9

"

Ein großartiges Lied von Kees Kraayenoord, das uns auf eine mächtige Art und Weise dazu aufruft, uns total zu ergeben und unser Leben in Gottes Hände zu legen. Beuge dich vor Jesu Kreuz und gib das Leben zurück, das du von ihm empfangen hast. Allgemein: Du lädtst uns ein, vor deinen Thron zu treten und dich anzubeten. Berühre unsere Herzen, erneuere unseren Geist, damit wir deine Stimme hören können. Wir sind hier, als lebendiges Opfer, heilig und dir angenehm.

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡ 

¡

X X

Ì Ì

¶ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡¡ Ì

Ì Ì

¡ D2/F 

Em7

 Ì ÌÌ

Cmaj7

¶ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡

¡ ¡ ÌÌÌÌ 

"  Ì Ì

Een geweldig lied van Kees Kraayenoord dat ons op krachtige wijze oproept om ons volledig over te geven en ons leven in de handen van God te leggen. Buig neer bij het kruis van Jezus en geeft het leven terug dat je van Hem ontvangen hebt. Algemeen: U roept ons in Uw nabijheid om U te aanbidden. Open ons hart en leer ons om Uw stem te verstaan. Hier zijn wij als levend offer, heilig en aangenaam voor U.

¡¡ ¡

Ì ÌÌ Ì

¡

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

"

¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡

¡

¡

¶ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ,

¶ ¡ ¡ ¡ ¡

om als dank voor Uw lief - de

K ¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡ K ¡ ¡ ¡

¡

U te aan - bid - den, G2

¡¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡ ¡

¡

K ¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ K ¡ ¡

© Unisong Music Publishers bv t/a Just in K's Music. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

24

¡

‹

C2

¡¡¡ ¡

‹

Em7

¡¡¡ ¡

¡

Ì

¡

‹

U roept ons, Va - der,K ¡

Cmaj7

¡ ¡ ÌÌÌÌ  ¡

" ¶ ,¡ ¡

Music: Kees Kraayenoord Arr.: Harry Koning

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Duration: 6'05 ECC17.0594.02G


12¶ ¡K ¡

‹

¡ ¡ ¡ ¡

Wij wil - len ko - men

"

¡

in Uw na - bij - heid

‹

X

21

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

¡

 ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ U gaf

Uw le - ven, Heer;

¡ " ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

‹

dank - zij

¡

Uw dood

mo- gen wij voor

¡ Ì

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¶ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ Ì

¶ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

U staan.

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

Heer.D2

Em7

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

"

¡ ¡ ¡ ¡,

¡

15

 ¶"

¡¡¡¡ ¡

¡ ¡

¡

en bui - gen voor

¡¡¡¡

K ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

"

C2

¡¡¡¡

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

¡¡¡¡

K ¡ ¡

¡

X

¡¡ ¡¡

¡

¡

K ¡ ¡

K ¡

¡

¡

¡¡¡¡¡

¡ ,

K ¡ ¡

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

nu,

¡ ¡ ¡ ¡

¡

o- pen

ons hart,"

¡

¡

¡¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡ ¡

¡

Em7

¡

¡

¡

stem

¡

¡¡¡¡ ¡

 ¡¡ ¡

¡¡¡ ¡¡

¡¡¡ ¡¡

¡¡¡ ¡¡

¡

¡¡¡¡¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡¡¡

¡¡

¡¡ 

¡¡ ¡¡ ¡¡

troon

neer

al

on -

¡ " ¡¡ ¡

¡ ¡

ze

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D2/F 

¡¡¡ ¡

"

¡¡

dro - men

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

¡

" ¡¡

X D

K ¡ ¡

K ¡

¡

en ons

nu;

¡¡ ¡ , ¡

ÌÌ Ì

¡

Ì

¡

¡ ¡

wij e

‹

¶ ¡K ¡

" ÌÌ 

‹

X

¡¡ ¡¡ ¡¡

C2

D

¶ ¡ ¡ ¡

U roept ons, Va - der,

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡ 

zijn

wij,

¡¡

¡

D

G

¡¡ ¡¡

¡¡

K ¡¡ U.

¡¡ ,

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ , G/B

¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

K ¡ ¡

¡

¡¡

¡¡ 

Ì Ì

¡¡ 

¡

¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

K ¡ ¡

¡

¡¡

¡¡

¡¡ 

Hier

zijn

wij,

ÌÌ ÌÌ

¡ ¡

C2

C2/D

¡ ¡

D

"

37

Cmaj7

¶ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡ , , ¡

 ¶

" ÌÌ 

Em7

U te aan-bid - den,

¡¡

¡¡¡ ¡ ¡

¡

¡¡¡ ¡

K ¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

K ¡ ¡ ¡

¡

X

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Heer.

Wij wil - len ko - men

XX

¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

"

G2

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

D2

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡ ¡ K ¡

¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

in Uw na - bij - heid

C2

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡K ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡

5

¡

K ¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

K ¡ ¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

æ

K ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡

ECC17.0594.02G

Tekst & Muziek: Kees Kraayenoord © Unisong Music Publishers bv t/a Just in K's Music.

25

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ 

Em7

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡

G2

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ 

oo¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡

en

¡¡ ¡¡ ¡¡

leg - gen voor Uw

¡¡ ,

Bridge: We humbly bow at the cross We see Your suffering For You died to give us life And that is what we bring

C2

¡¡¡ ¡

¶ K ¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ wij

oo Em7

 ÌÌÌ 

¡¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ 

¡ ¡¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡

¡¡¡ ¡

Chorus: Here we are, as living sacrifices Holy and pleasing unto You Here we are surrendering our lives and Offering our hopes and dreams to You, We worship You

om als dank voor Uw lief -de

¡¡

D/F 

¡¡ ¡¡

Touch our heart, oh God Renew our mind We hear your voice today You gave Your life oh Lord That we might live And walk upon Your way

XX

¡¡ ¡¡

hei - lig

You urge us Father In view of Your mercy To worship You alone Now we accept Lord Your invitation To become before Your throne

K ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ K K ¡ ¡ ¡

¡¡ ÌÌ

ren U.

¡¡¡ ¡

¡¡¡¡¡

K K ¡ ¡ ¡ ¡

Living Sacrifices

¡ ¡ ¡ ¡

G/D

¡¡¡¡¡

le - vend of - fer, Heer,

¡¡ ,

¡

K ¡¡ ¡¡

Am7

¡¡¡¡ ¡

¡

naam voor

¡¡ -

¡

¡

K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ als

¡¡ 

¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡

¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡

4

¡¡ ¡¡

¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

-

¡¡

¡¡ ,

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡

ÌÌ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡¡ ¡

G/B

¡

K ¡¡

¡¡¡¡ ¡

¡

33

K ¡¡ ¡¡

Am7

¡¡¡ ¡

¡¡

¡¡

ECC17.0594.02G

¡¡

C2

¡¡¡¡¡ K ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡¡

aan - ge

3

30"

K ¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡¡¡¡ ¡

¡¡¡¡¡

Hier

4 D2

¡¡ ¡

¡

X

Em7

¡¡¡¡ ¡

¡

¡¡

"

K ¡

ver - staan.

¡

C2

¡¡¡ ¡¡

Ì

"

K ¡ ¡

¡

¡

¡

te

¡

¡¡¡¡¡ ¡

D

¡¡¡¡ ¡

help ons Uw

¡ Ì

" ¶ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡¡¡¡¡

¡ ¡

¡

27

¡ Ì

Em7

¡¡¡¡¡

 Ì

¡

18

 ¶ ¡ ¡ ¡ ¡

Am7

24

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ K ¡ ¡, ¡ ¡

¡"

K ¡

Am7

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

K ¡ ¡

¡

¶ ¶

D2

¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡¡¡¡¡

Ver -nieuw ons den - ken

‹

G2

¡¡¡¡¡

K ¡

U neer.

‹ ¡¡ ¡¡

¡¡¡¡¡

¡

¡

K ¡ ¡

¡

¡

ECC17.0594.02G


Trust in the Lord Hoop op de Heer VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & organ Adult Choir Moderately easy 15

STYLE : Choral ORDER nr : ENGLISH 17.0598.01F NEDERLANDS 17.0598.02F

TRUST IN THE LORD Words: Based on Proverbs 3: 5,6; Mark 12: 30-31

Music: Allen Pote

E

Two beautiful scriptures come together in an impressive arrangement and challenge us to trust in God in every situation. The four voice part arrangement is surely not difficult, builds nicely and contains very nice, flowing, legato melodic lines. General: Trust in the Lord with all your heart and lean not upon your own understanding. Acknowledge Him in all your ways and He will show you the way. Love the Lord with all your heart, mind and strength

‹

¡

2  Ì

" Ì

Zwei prächtige Bibeltexte kommen auf eindrucksvolle Art und Weise zusammen und fordern uns heraus, Gott in jeder Situation zu vertrauen. Das vierstimmige Arrangement ist sicherlich nicht schwierig, hat einen guten Aufbau und besteht aus fließenden, melodischen Linien. Allgemein: Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen, vertraue nicht deiner eigenen Ansicht. Erkenn ihn an bei allem, was du tust und er wird dir den Weg zeigen. Liebe den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft.

lean

" ¡ ¡

not

up

¡ , ¡

G m7

-

¡

C m

ÌÌ

¡

¡

on

your

own

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

¡

G sus

¡

¡

¡X

ÌÌ

¡

¡ X

¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

¡ ¡

Ì

¡

 

¡

¡

K ¡ ¡

In

all

your ways,

in

¡

¡

K ¡ ¡

¡

all

" ¡

F m7

  ¡¡

(

"   Ì¡

¡

¡

your ways

¡

ac

in the

Lord

with

¡ ¡

Ì

¡

Emaj7/D 

E

‹

Amaj7/C E/B

X¡ ¡

-

knowl -

Ì Ì

-

¡

- edge

¡

him,

and

he

Ì

¡

¡

B7

E

F m9

D m7( D 5)

¡ ¡

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

Ì¡ ¡ ¡

¡

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

Ì Ì

¡ ¡ Ì

¡ ¡ ¡ ¡

show you the way.

" ¡

He

¡ ¡ Ì

G sus

all

Ì

G 7

¡

X

will show you

the

way.

¡

¡

X

¡ ¡ ¡ ¡

Ì

Amaj7

Esus/G E/G 

ÌÌ Ì

¡Ì

" Ì Ì

Ì Ì

¡

F m7

F m7/B

XXX

ÌÌÌ

XX

XX X 3

B7

¡Ì¡ ¡

E(N.C.)

Amaj7

¡¡

Ì¡¡ Ì

¡¡

¡

¡Ì ¡ Ì ¡ 

¡ ¡

¡ ¡

¡

lean

¡

¡

X

Love the Lord

your

God

with all

your

heart,

‹

C m

F m9

ÌÌÌ

ÌÌ

ÌÌÌ

Ì¡¡ ¡¡

Ì Ì

ÌÌ

ÌÌ

Ì Ì

( ¡ ¡

G/B

¡

X

G 7/B 

¡¡

ÌÌ

Duration: 3'03 ECC17.0598.01F

¡ ¡

XÌ 

¡ ¡ ¡

¡

and with all

your

Fmaj7

¡

ÌX

XX ¡

Ì

G

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

and with all

your

mind

X

¡

" XX ¡

Ì

Ì Ì

OOOO

¡

"

OOOO

ÌÌ

¡¡

GX

Love

your

X

F m7

F m7/C E

E/D

OOOO

¡ ¡ ¡

X Ì

Ì

À

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

Ì¡ O ¡ O O O O

"

26

Ì

¡

XX ¡

Ì

¡¡

ÌÌ

¡ ¡

Am/D

Dm7

K ¡

XÌ X

neigh - bor,

Em

XX X

XX XÌ X

¡¡ 

¡¡

¡¡

¡ ¡

And

love

¡

G

F/G

¡¡

¡¡

¡¡

Ì

X¡ X

¡

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡

G

K ¡¡ ¡¡

¡¡

X

your - self.

¡¡ ¡¡ ,

F

G

ÌÌ

ÌÌ ÌÌ Ì

¡¡

G

(

neigh - bor as

ÌÌ Ì

¡¡

¡¡X

your

¡

¡

F/G

your - self.

¡¡ 

¡

ÌÌÌ

neigh - bor as

¡ ¡

Ì

Lord with all your

your

Em7

¡

and strength.

À

Ì¡ 

¡

4

ECC17.0598.01F

¡ your

X X

Ì Ì

love the

¡X ¡

Am

X X

XX ¡

Ì

soul, Em7

X¡ ¡

¡ ¡ ,

31

¡ ¡ ¡ and with all

C/G

X X

X ¡

Ì

soul,

ÌÌ

B7

Slightly faster

"

 C m C m/B

C sus

Bsus

heart,

F/A

XX

X

will

not,

¡ Ì ,

¡

G m7

Ì

K ¡ ¡

" X¡

¡ , Ì

K ¡ Ì

¡

and

Ì

B/A

¡

‹

(

X À

2

¡¡Ì

heart,

¡ ¡

¡

strength.your

Ì

¡

XX

¡

K ¡ Ì

2

¡

Ì

¡ ¡

¡ ¡ ¡

"

ÌÌ

¡

18

 ¡

Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

B7

Slightly faster

C

¡Ì

Ì X

¡

¡

B7sus

Ch.

(

A

O ÌÌ

¡

¡

"

with all your B/A

X X

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

B7/A

X

ÌÌ ¡

Ì

27

¡

B7sus/A

¡

Ì

© 2005 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

14

 ( ¡

E/G 

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

G

¡¡

¡

XX " X X

un - der - stand - ing.

Amaj7

ÌÌ

"   ÌÌ

 

23

¡

B

¡ ¡ ¡ Ì

‹

F m/A

5

D

K ¡ ¡

‹

B/D 

E

‹

Ch.

  

Trust

  ¡

F m

Sw: Solo   Ì Organ

‹

‹

B7

N

‹

‹

"   

Op indrukwekkende wijze komen twee prachtige Bijbelteksten bij elkaar en dagen ons uit om God te vertrouwen in elke situatie. Het vierstemmige arrangement is zeker niet moeilijk, heeft een goede opbouw en bestaat uit mooie, vloeiende melodische lijnen. Algemeen: Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Heb de Heer, je God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand.

10

Rœx

Cantabile

  

XX

Am

(

Sw: Solo

XXX X

ECC17.0598.01F


35

2

Slowing slightly

"  

Ì

¡

¡

Love

and

trust

Ì

¡

¡

Dm7

¡

¡

¡

X

in

the

Lord.

¡

¡

X

¡

Dm7/C

Ì

¡

¡

Ì

Ì

X

BD

Gm7

¡

¡

39

Hoop op de Heer met heel je hart, en steun niet, steun niet alleen maar op eigen krachten. Maar ken de Heer, ja, ken de Heer, ja, ken de Heer op elke weg, en Hij maakt Uw paden recht. Hij maakt Uw paden recht.

X

D

2

Slowing slightly

XXXX X

X " XXX X

D C7

C11

¡ ¡ D¡

Hoop op de Heer

D

X

D ÌÌÌ DÌ

ÌÌÌ Ì Ì

Ì D ÌÌÌ

ÌÌÌ X

D

Heb de Heer God lief met heel je hart, en geheel je ziel, heb God lief met al je kracht. En je naaste, je naaste als jezelf. Hoop en wacht op de Heer.

Tempo I

D

‹

‹

‹

‹

"D

‹

‹

‹

‹

F

C7

D

Ì

Gm

F

¡ ¡ ¡

C/E

Gm/B D

C

C7sus/B D C7/B D

F/A

¡

Ì

C7sus

C7

Ì¡¡ Ì

¡¡

X

¡

Ì

Hoop op de Heer met heel je hart, en steun niet, steun niet alleen maar op eigen krachten. Maar ken de Heer, ja, ken de Heer, Ja, ken de Heer op elke weg, en Hij maakt Uw paden recht. Hij maakt Uw paden recht. Hoop op de Heer, hoop op de Heer met heel je hart.

Tempo I

Ì " D ÌÌ Ì

43

D

¡

¡ À

(

ÌÌ

Trust

"D

Ì¡

¡

F

F/E

‹

D (

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

ÌÌ 

in the

Lord

¡ ¡ ¡ ¡

Ì Ì B Dmaj7/D

¡¡

ÌÌ Ì

¡¡

¡ ¡

ÌÌ

¡¡

Ì ¡

with

all

¡ ¡

ÌÌ BD

F/C

XX

Ì

ÌÌ Ì

ÌÌ Ì 5

¡ ¡ ¡

¡

¡¡

¡¡ Ì

Ì ¡ ¡

¡

your

heart,

¡ ¡

Ì Ì

¡¡

Am7

Dm

¡ C7(11)/B D

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

XXÌ

ÌÌ

ÌÌ Ì

Ch.

X " D XX Ì

¡

"

¡

¡¡ and

¡¡

æ ÌÌ ÌÌ

ECC17.0598.01F

Ned. Tekst: Margreeth Ras-van Slooten © 2005 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Who can satisfy my soul like you? Wie geeft echte vrede aan mijn ziel? VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 16

STYLE : Black gospel/praise ORDER nr : ENGLISH 17.0592.01G NEDERLANDS 17.0592.02G

WHO CAN SATISFY MY SOUL LIKE YOU? Words: Dennis Jernigan

E

A powerful arrangement filled with passion and energy that builds and builds as the song develops. An exciting song to sing, surrender and give it all your energy. Sing with all that is in you for the God who reigns forever! General: Who on earth could comfort me, love me and fill my soul like you do? You are Lord over everything. You are the Blessed Redeemer Who reigns upon the throne.

With confidence

 ¶

Music: Dennis Jernigan Arr.: J. Daniel Smith

œ•~

R

9

C2 K K G/C C2K ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡¡

(

" 

‹ D D

6

E /A D ¡¡ ¡

N

Krachtig arrangement vol passie, energie en een geweldige opbouw. Heerlijk om te zingen en je vol overgave helemaal in te geven. Zing met alles wat je in je hebt voor de God die eeuwig regeert. Algemeen: Wie op aarde kan mij troosten, lief hebben en mij ziel vervullen zoals U doet? U bent Heer over alles. De Verlosser die als Koning regeert vanaf zijn troon.

¡¡ ¡ ,

B D2

(

Solo

 ¡ 

D

Ein starkes Arrangement, leidenschaftlich, lebendig und mit einer Energie, die sich stets stärker aufbaut, je weiter sich das Lied entwickelt. Ein tolles Lied, um zu singen und wenn du es tust, gib deine ganze Erergie hinein. Sing mit allem, was in dir ist für den Gott, der ewig regiert. Allgemein: Wer, auf Erden hier, kann mich trösten, liebhaben und meine Seele erfüllen, so wie du es tust? Du bist der Herr von allem, was da ist. Du bist der gesegnete Erlöser, der von seinem Thron aus regiert.

Who Liv -

2

K K D ¡¡ ¡¡ D ¡¡ D¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡ D¡ ,

K ¡

K K ¡ ¡ ¡

Ì

can sat - is - fy ing Wa - ter rain

¶ KÌ X¡

X

C2

¡ ¡

XX X

¶ K Ì DX ¡

" ¶ D ¡K D Ì DX 10

¶ ¡K Ì X

X

9

F6 K K G/F F6K ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡

X

¡ my down

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X

Ì

¡

Ì

soul life

like on

you? me,

¡ ¡ Your

D2/A

¡

¶ K ¡ And

Choir (2nd time only)

 XX

D XX

XX

XX

X

X

X

Oo

" X C2

Gm/E

 ÌÌÌ  " 

Ì

¡ D ¡¡ 

¡ ¡

K ¡

Ì

F2

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ 

K ¡ ¡ ¡

Ì

¡

Dm7

K ¡¡¡ ¡¡¡

K ¡ Ì

Ì

© 1992 Shepherd's Heart Music For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

27

C/D

¡¡ ¡

Dm7

¡¡ ¡

Duration: 4'35 ECC17.0592.01G


22

I 14

K ¡

K ¡ ¡

¡

who on earth cleans - ing me,

À

¡

¶ ¡K

¡ ¡ ¡

could com - fort me re - fresh - ing me

ÌÌ

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

and love with life

K ¡ Ì

¡

‹

‹

" À

X

‹

Em7

ÌÌ Ì "

Ì

Dm7

¡¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌÌ

Ì

Ì

ÌÌ Ì

¡ ¡

Ì

F/G

G

¡¡¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌÌ

¡¡ ¡ ¡

Ì

¡ ¡K Ì

Ì

26

in

You.

¡ ¡ ¡ ¡¡ ,

¡¡ ,

Em7

" Am7

will trust

¡

K ¡¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

Am7

‹

I

ÌÌ Ì

Ah

Ì

Ì You.

 " Ì

me like You do? a - bun - dant - ly.

XX

will trust

Ì

K ¡ in

K ¡ ¡

¡

¡¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

Ì

Ì

¡¡ 

K ¡ ¡¡ ¡ 

K ¡

Ì

I

will trust

in

You,

‹

XX

‹

1.

Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

Riv - er

full

of

¡

go

‹

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

"

Ì

"

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

where You lead

XX

‹

Gm/E

ÌÌ Ì

Ì

F2

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

Ì D ÌÌ

ÌÌÌ

Ì

Ì

Dm7

Ì

¡ ¡

K ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡ ¡

Ì

30

Dm7

"

¡¡ ¡

Em/G

ÌÌ Ì

G

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

There

is

a Foun - tain

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Vic - tor - ious War

"

¡¡

¡¡

¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

F

¡¡

¡¡

rior,

and

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

Ì Ì

¡¡

¡

¡¡

¡

K ¡ Ì

¡

¡¡ 

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ Ì ¡ Ì

¡¡

My rock, my Shel - ter,

¡ " ¡

¡¡

¡ ¡ ÌÌ

Dm9

G

ÌÌÌ Ì

ÌÌ Ì

¡¡

¡ ¡

Dm7

Em7

F

Em7

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

XX

my ver - y own,

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ Ì ¡ Ì

¡ ¡

¡

¡¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡

G

¡¡¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ Ì ¡ Ì

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

who

is

a King!

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

K ¡¡¡¡ ¶

À

¡¡ ¡

KG ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

À

À

¡ ¡

¡ ¡

K ¡ ¶ ¡

À

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

G/B

Am

Am

Refrein: Er is een Koning, wie is mijn Heer! Strijder en Winnaar, die over alles heerst! Mijn Rots, mijn Schuilplaats, Gods eigen Zoon, Mijn Zaligmaker, regeert vanaf Zijn troon!

Bless - ed Re - deem -

¡¡ ¡¡ ¡¡

XX

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡

¡¡

Refrein. C

G/B

ÌÌÌ

¡¡¡

" Ì Ì

Am

G

¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

Ì Ì

F

¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì

43

¡¡ ¡¡ ¡¡

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

who

reigns

up

¡ " ¡ ¡¡ ¡¡

¡

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

¡ ¡

Ì X

Dm7

Em7

F

F/G G

Csus

C/E

¡¡ " Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

ÌÌ Ì

¡¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡

-

on

the

¡ ¡ 5

DDDDD

¡¡ X X

DDDDD

Er is een Koning, wie is mijn Heer! (Hij is mijn Heer!) Strijder en Winnaar, (en Hij die) die over alles heerst! Mijn Rots, mijn Schuilplaats, (Hij is) Gods eigen Zoon, Mijn Zaligmaker, regeert vanaf Zijn troon!

throne!

¡

C

¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ K ¡ Ì ¡ Ì

XX

XX

¡¡

¡¡

er,

-

Wie was er ooit meer betrouwbaar, oprecht? Mijn Jezus, Mijn Jezus, Mijn Jezus, alleen U!

K ¡

K ¡

Ì Ì

¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

ÌÌ ÌÌ

DDDDD

æ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ DDDDD ¡ ¡

ECC17.0592.01G

Ned. Tekst: Teo Hoogendijk © 1992 Shepherd's Heart Music For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

28

XX

¡¡¡ ¡

Levend Water, werk met Uw Geest in mij, Reinig mij, verkwik mij met Uw overdadig heil. Levend uit de Bron ga ik waar U leidt. Heer U leidt mij, Ik betrouw op U, Ik betrouw op U, Mijn God.

¡¡ ¡¡ ¡¡

XX

À

Wie geeft echte vrede aan mijn ziel? En wie op aard' geeft mij weer moed en heeft mij als U lief? Wie was er ooit meer betrouwbaar, oprecht? Ik betrouw op U, Ik betrouw op U, Mijn God.

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡ ¡

À

Wie geeft echte vrede aan mijn ziel?

38

¡¡

Gsus

4

¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡ Ì

¡¡

K ¡

X

ev - 'ry - thing!

¡¡

¡

¡

¡¡

Lord of

C/E

¡¡¡ "

-

2.

 ¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡ Ì ¡ Ì

ECC17.0592.01G

34

¡¡

Ì

K ¡ Ì

K ¡ ¡

G

Ì

Choir & Soloist

" ¡K ¶ ¡ 3

Dm/G

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡

¡ ¡ ¡

C ¡¡ ¡¡ ¶ ,

Ì

Ì

Ì

me,

C/D

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡

G

¡¡¡ ¡

and true? You lead.

life,

C

Ì

¶ K ¡¡

Ì

faith - ful where

XX

¡ ¡ ¡ ¡ D ¡¡

¡

" ¡

¡ ¡ ¡ more I'll

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡

¡¡

Ì

be life,

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

God.

Gsus

1.

Who could ev - er Riv - er full of

ÌÌ Ì

¡ ¡ Ì

God.

¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

2.

 ¡

Ì

¡ ¡ Ì

¡

18

Em7

ÌÌ Ì

¡ ¡

¡ my

XX

Am7

¡¡ ¡¡ ¡¡

ECC17.0592.01G


No greater love Geen groter liefde VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal & piano Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 17

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH 17.0599.01H NEDERLANDS 17.0599.02H

NO GREATER LOVE Words: John 15:9-17

E

This song is like a discovery journey where there is something new to see after every turn in the road. Soloists, choir and congregation form a nice unity in which each has it's own unique role. Surprising arrangement with many great musical ingredients. General: There is no greater love, says the Lord, than to lay down your life for a friend. As the Father loved me, so I have loved you; live on in My love.

Music: Michael Joncas

Rœ„x

Slow and lyric

D D D 

Congr./Unison Choir

‹ AD

E D/G

‹ E Dmaj7 E D6

Fm

¡¡

D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ D D ¡ 2

¡ ¡

" D D D

N

Dit lied is als het ware een ontdekkingstocht waar na elke bocht en elke afslag weer iets nieuws te ontdekken is. Solisten, koor en gemeente vormen een prachtig geheel waarin elk een eigen rol heeft. Verrassend arrangement met schitterende muzikale ingrediënten. Algemeen: Er is geen grotere liefde, zegt de Heer, dan je leven te geven voor je vrienden. Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde.

Ì

¡

‹

E Dmaj7

AD

¡¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡

¡¡¡

¡

¡

Ì

E D/G

ED

Fm

Fm7

BD

¡

¡

no AD

E D/G

D

Dieses Lied ist wie eine Entdeckungsreise, bei der man nach jeder Kurve und jeder Abzweigung wieder etwas Neues erlebt. Solisten, Chor und Gemeinde formen eine wunderbare Einheit, in der jeder seine eigene Rolle hat. Ein überraschendes Arrangement mit großartigen musikalischen Zutaten. Allgemein: Es gibt keine größere Liebe, als sein Leben für seine Freunde zu geben, sagt der Herr. Ich habe euch liebgehabt, so wie der Vater mich. Bleibt in meiner Liebe.

D ¡

Fm

Lord,

BD

ED

¡ ¡ ¡

Ì

¡

¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡Ì ¡ 

¡

great -er love,

AD

¡

lay down your life AD

E D/G

¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡¡

¡

¡

Gm

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

no

great - er love,

than to

Fm

D D D ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

BD

Ì

friend;

¡ ¡¡

Ì

¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡

Ì

¡ ¡

Ì ¡

D S¡ DD

48

G ¡

There is

D A DD Ì

There

" DD

TB

D

¡

no

great

¡

¡

is

no

¡ ¡ Ì

no great - er love,

no

AD

Fm

Gm

-

¡ ¡

er love than to lay

-

great - er love than to lay BD

S - Congr. (soli ad lib)

45

D 2 DD ¡

You

A D 2 DD ¡

You

" DD

are my friends

¡ ¡

¡

if you

keep

D¡ ¡

¡

are my friends

D

¡

O¡ ¡ if you

keep T

‹

D

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D DD

D DD

life.

Ì Ì

BD

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

" DD

Ì

¡ ¡

¡ ¡

no

" DD

ED

Ì

2 ¡

¡ ¡

¡

B Dm

my com - mands,

¡ ¡

Ì

are my friends, B

À

D ¡¡ ¡ D ¡¡ ¡ DD

A D/C

ED

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡

Ì

¡

cresc.

2

¡

¡ O¡

C7

¡ ¡ are my

O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì

D D

D DD

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡ 

¡

¡ ,

D

51

me.

¡

¡

¡ 

¡

¡

¡ 

friends to

me.

¡ ¡

¡

¡

¡ ¡ O¡

but

¡ ,

no

long - er slaves,

but

X

Duration: 6'14 ECC17.0599.01H

¡

¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡ ¡ I call

¡ ,

¡

¡ , O¡

Now

I call

D

¡ ,

I

F F7 O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

29

¡

¡ OÌ ¡ Ì

¡

¡ Ì

I have made known to you:

¡¡

¡

cresc.

C7 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡

¡ O¡ Ì

¡

¡

¡

¡

¡ call

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

There is

¡

¡

BD

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

Ì

no great - er love, says the Lord,

¡ ¡

Ì

no great - er love, says the Lord,

¡ ¡

Ì

no great - er love, says the Lord,

¡ ¡ ¡

you friends. There is

rit.

¡ ¡ ¡

you friends. There is

Ì

a tempo

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

Ì

no great - er love, says the Lord, AD

¡ ¡ ¡¡

E D/G

Fm

¡¡ ¡ ¡ ¡

G

a tempo

¡

¡

7

ECC17.0599.01H

¡

ED

¡ ¡ ¡

There is

you friends.

Ì

Now

G

Ì

you friends.

I

D

(Ì

rit.

¡

¡

I have made known to you:

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡

2

¡

¡ ¡

A D/C

call

D DD

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

I have made known to you:D

Now

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

All I heard from my Fa - ther,

¡

¡ Ì

+ Congr.

(

F7

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

me.

¡

¡

All I heard from my Fa - ther,

¡ 

¡¡ ¡ ¡

All I heard from my Fa - ther,

¡

I have made known to you:¡ ¡¡ ¡

All I heard from my Fa- ther,

D

¡

cresc.

 K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ B 7 ¡D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡

" DD O Ì D

¡ ¡ ¡ ¡

2

D D D ¡ ¡ DÌ " DD

friends,

me.

¡

¡

D D D O¡

" DD 6

friends to

Now

long - er slaves,

¡

¡ 

dim.

" DD

but

¡

(

¡

BD

no

O ¡¡

¡

friends to

(

long - er slaves,

¡

F

dim.

friends to

for a friend.

AD

my com - mands,

Ì

for a friend.

(

Ì

¡ ¡

You

2

Ì

(

cresc.

‹

" DD Ì D

Cm

¡ ¡ Ì ¡

cresc.

¡

¡ ¡

You

" DD

dim.

¡ ¡

¡ ¡

down your life

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡

Ì

E D/B D

Cm

¡

down your life

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

down your

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

er love than to lay

G

D XÌ

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡

great

¡

D D D ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ " DD

dim.

¡ ¡¡ ¡ ¡

Ì

BD

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

æ

© 1988 by G.I.A. Publications For Europe (excl. the UK): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

41

for a

Ì

Ì

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

æ

¡ ¡ ¡ ¡ AD

Cm

dim.

G

" DD X D Ì

¡

cresc.

down your life

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

E D7

D ¡¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡Ì 

¡ ¡ ¡ E D/B D

¡ ¡ There is

ED

¡

lay

Cm

¡

for a BD

Fm

¡¡

¡ ¡

(

cresc.

¡ ¡

¡ ¡

dim.

¡ ¡ Ì

no

than to

¡¡ ¡ ¡ ¡

9

D G DD ¡

¡ ¡ ¡

Ì

great - er love, says the

D D D ¡¡ " DD

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

There is

Ì

5

D DD ¡

(

Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

À

¡

¡

¡ ¡

than to

¡ ¡

than to

¡ ¡ than to

¡ ¡ than to

BD

ED

¡ ¡ ¡

Ì

¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡Ì ¡ 

¡ ¡

ECC17.0599.01H


Geen groter liefde

55

D DD ¡ lay

DDD

¡

¡ lay

¡ ¡ ¡

" DD

58

¡

¡

down your life

AD

DDD

¡

¡

down your life

" DD ¡ D lay

¡

¡

down your life

" DD ¡ D lay

¡

¡

down your life

¡¡

D ¡

E D/G

¡¡

Fm

¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡ for

a

¡ ¡ for

a

¡ ¡ for

a

¡ ¡ for

a

BD

Ì friend;

Ì friend;

Ì friend;

Ì friend; ED

¡¡ ¡

Ì ¡ ¡¡ ¡Ì 

¡

dim.

D DD ¡

no

¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡

great - er love

than to

lay

D DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" DD

¡

no

great - er love

than to

lay

no

great - er love

than to

lay

¡ ¡

¡

than to

lay

" DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ no

great - er love BD

Fm

D D D ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡

Ì ¡

¡

There is

no

¡ ¡

¡

There is

¡

no

¡ ¡

¡

¡

There is

no

¡

¡

¡

great - er love,

¡

great - er love,

¡

¡

Ì 8

¡

love,

E D7

AD

Gm

D ¡¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡¡

¡

¡

¡

Weet, mijn Vader is liefde, zo houd ik van jou. Blijf dicht bij mijn hart. Mijn liefde voor je blijft, als je leeft naar Mijn Woord. zo deed ik de wil van mijn Vader.

there is

Ì ¡ ¡

¡

Er is geen grote liefde, zegt God, dan te sterven op aard' voor een vriend. Nee geen liefde zo groot, liefde zo groot, dan het leven geven voor een vriend.

¡

Al wat Ik je zeg is tot vreugd' voor je hart. Je leeft in het licht van God. Houd van elkander, Ik houd ook van jou, dit is mijn gebod.

Ì

¡ ¡

(

¡

¡

for

a

¡

¡

for

¡

a

¡

friend.

for

a

friend.

¡

¡

for

a

Ì Ì 

AD

BD

¡¡

¡¡ ¡ ¡

Ì

Er is geen groter liefde, zegt God, dan te sterven op aard' voor een vriend. Nee, geen liefde zo groot, liefde zo groot, dan het leven geven voor een vriend.

¡

Ì

¡

¡

there is

¡

great - er love,

¡

Ì

Geen groter liefde, dan sterven, Ja, sterven voor een vriend. Er is geen grote liefde, je leven geven voor een vriend.

Vrienden van mij, ja jullie zijn vrij, geen slaven meer. De woorden van Mijn Vader, maakte ik je bekend. Ik noem je Mijn vriend.

friend.

Ì Ì

Er is geen groter liefde, zegt God, dan te sterven op aard' voor een vriend. Nee, geen liefde zo groot, liefde groot, dan het leven geven voor een vriend.

Jij was het niet die Mij zocht, Ik heb je vrijgekocht. Ga heen en vertel van mijn trouw.

friend.

Het Woord draagt dan vrucht. En bid in mijn Naam, en mijn vader geeft dan wat je vraagt.

ED

¡¡

Ì (

dim.

" D D ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì D ¡

¡

¡

Ì

Cm

¡¡

¡

no

down your life

¡ ¡

¡

¡ ¡

down your life

¡

Ì

There is

down your life

¡

¡

¡

down your life

E D/B D

Cm

¡ ¡

¡

Er is geen grote liefde, zegt God, dan te sterven op aard' voor een vriend. Nee geen liefde zo groot, liefde zo groot, dan het leven geven voor een vriend.

æ

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡ 

ECC17.0599.01H

Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot © 1988 by G.I.A. Publications For Europe(excl UK): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

To You Naar U VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately easy 18

STYLE : Worship ORDER nr : ENGLISH 17.0583.01H NEDERLANDS 17.0583.02H

TO YOU Words: Darlene Zschech

E

What a great song of worship and surrendering, coming from the world famous Hillsong Church in Australia. A song filled with incredible passion in a nice four voice part choral arrangement. Thankful and filled with a deep inner peace we may know our lives are safely in Gods hand. General: Your promise for my life is written on my heart. All I need is Your Spirit, Your Word and Your truth. I love to love you with all that I am. I belong to You.

 

N

 ¡ ¡ ¡ ¡

Moderately

R

Music: Darlene Zschech Arr.: Travis Cottrell

œy

‹

‹

‹

À

‹

‹

‹

À

Choir

( ¶ ¡K ¡ ¡ Here I stand,

"  G

Wat een heerlijk lied van aanbidding en overgave uit de wereldberoemde Hillsong kerk in Australië. Een lied met een geweldige passie in een mooi vierstemmig koorarrangement. Dankbaar en met een diepe rust mogen we weten ons leven veilig in Gods handen ligt. Algemeen: Uw belofte voor mij leven staat in mijn hart geschreven. Alles wat ik nodig heb is Uw Geest, Uw Woord en Uw waarheid. Ik wil van u houden met alles wat ik ben. U behoor ik toe.

(

"  Ì ¡

D/G

G

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ K K ¡ ¶ ¡ Ì ¡ ¡Ì X ,

5

 Ì

¶ K ¡ ¡

¡ ¡ ¡K ¡

for - ev - er in

D

Welch ein herrliches Lied der Anbetung und Hingabe aus der weltberühmten Hillsong Kirche in Australien. Ein leidenschaftliches Lied in einem wunderschönen vierstimmigen Chorarrangement. Dankbar mit einer tiefen inneren Ruhe dürfen wir wissen, dass unser Leben sicher und geborgen in Gottes Hand liegt. Allgemein: Dein Versprechen für mein Leben ist in mein Herz geschrieben. Alles, was ich brauche, ist dein Geist,dein Wort und deine Weisheit. Ich will dich lieben mit allem, was ich bin. Ich gehöre dir.

" Ì G

 ¡ ¡

" ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ Ì ,

K ¡

Your might

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ,

K ¡ ¡

K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

K ¡ ¡

K¡ Ì ¡¶ ¡ ¡ ¡ ,

¡

D/G

G

¡

K ¡ Ì

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ

K Ì ¶¡ ¡ ¡ Ì ,

¡

¶¡ , K ¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌÌ Ì

¶ ,¡ ¡ ¡

¡ -

¡

¡ ¡ ¡

y hand,

¡ ¡ ¡

D/C

C

¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ÌÌ

¡

K ¡

Your prom -

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ,

¡ ¡

¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

¶ K ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ Ì¡ ,

© 2003 Darlene Zschech/Hillsong Publishing For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

30

¡ ¡ ¡K ¡

liv - ing with

K ¡ ¡

¡

Duration: 5'03 ECC17.0583.01H


9

 ¡ -

¡¡ ¡ -

ise

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

writ - ten on

¡¡ ¡

" ¡

¡ ¡

¡¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡

" ¶ K¡ Ì ¡¡ ¡ Ì ,

heart.

¶ ¡ X

G ¡ ¡¡ 

set

¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

K ¡

¡

¡

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

¡¡

K ¶¡ ¡ ¡ 

Your fam

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡¡ ,

 ¡ ¡

¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ Ì ¡ Ì

" ¡

ly

Ì ¡ ¡ ,

¡¡ ¡¡ ¡¡ -

¡ " ¡

-

¡¡

’ly,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

 ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

" ¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

I

C

¡ ¡

¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì

Your

"

¡

32

 K ¡¡ ¡¡

G/B

A m7

¡¡ ¡

¡¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡

K K ¡¡ ¶ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡

I’ll bring.

¡ ¡ " ¡, ¡

¡¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡

¶ ¡ X

G

 ¡¡ ¡

¡

"

¡

To

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡

¡¡

¡¡

G/B

C

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

K ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

K ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

X X

¶ ¡K ¡ Ì ¡ ¡ Ì ,

¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ -

" ¡¡ ¡¡ ¡¡"

G/B

A m7

¡¡ ¡

¡¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ,

Em

-

re

¡

to

K ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ , , ¶ D/E

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ K K ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ,

K ¡ ¡

¡¡ -

¡¡

¶ ¡K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ,

K ¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡

¡¡ ,

E m7

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ know

¡ O¡ G/F

¡¡ ¡¡ ,

O¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡ ,

¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ,

¡¡

O ¡¡

¡¡

¡¡

I

need

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡

K ¡ ¡

¡¡

¡

¡¡ All

¡¡ ¡

K ¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡

my deep de - si -

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

G/B

C

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

K ¡ ¡

K ¡

¶ ¡¡K ¡ ¡

ÌÌ

more.

¡¡

In Your name

¡¡

ÌÌ

¡¡ ¡

O ¡¡¡

¡ ¶ ¡ ,

F

¡¡

¡¡

C/D

¡ ¡ ¡ O ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ O¡

¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

You

You.

Hear my cry,

K ¡ ¡

¡

to

K K ¡ ¡ ¡

K ¡ O¡

¡¡ ¡

ÌÌÌ ¡ K ¡ ¡

¡

ECC17.0583.01H

Naar U Heer, ik wil voor altijd in Uw armen zijn. Breng mij met Uw liefde dichter bij Uw hart. Daar is rust, geborgenheid en vrede, daar ben ik altijd veilig, leven zonder pijn.

¡¡ 

I

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

With

K ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ , , ¶ D/E

E m7

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

K K ¡ ¡ ¡

G/D

Want Heer, ik verlang naar U. Naar Uw Woord, Uw Liefde, naar meer van U. Diep in mij groeit het verlangen om Thuis te zijn. Elke dag wil ik bij U zijn. Elke nacht dan schijnt Uw Licht over mij, zodat ik de weg kan vinden. U wacht op mij. Ik verlang naar U.

¡ ,

K ¡ ¡

¡

all

K ¡ ¡

Truth.

4

¡¡ ¡

You.

¡¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡

K ¶ ¡¡

Your

K ¡¡ ¡¡

this an - them of praise

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡

Em

¡¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡

C

¡¡ ¡

¡¡ ¡

I long to love

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

¡

¶ ¡¡ ,

"

XX

K ¡¡ ÌÌ ¡ Ì

the King

K ¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡ ,

G

 ¡¡ ¡

D

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

ECC17.0583.01H

K ¡¡ ¡¡

Heav - en knows

¡¡ ¡¡ , ¶ ,

" ¡¡

¶ ¡¡ ,

own.

¡ ¡

¡ ¡ ,

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡

hands.

Your Spir - it, Your Word,

¶ ¡K ¡ ¶ K ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¶ ¡K ¡ ¡¡ ¡ ¡

You

D/C

¡ ¡

my

¡ ¡ ,

¡¡¡ K ¡ Ì

 ¡¡

¶ ¡K ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡

be- long

G

¡¡¡

" ¡ X

You.

K ¡¡ ¡¡

will lift

G

 ¡¡ ¡

C/D

 ¡¡¡

¶ ¡K Ì

3

29

I

¡¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

I,

K ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡,

" ÌÌ

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

call - ing me

¶ ¡K ¡ Ì ¡ ¡ Ì ,

¡

¡¡

¡¡

C

X

¡

D

K ¡ ¡

Now

26

K ¡¡ ¡¡

¶ ¡¡K ¡ ¡ ¡ ¡

23

K ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

K ¡¡¡ ¡¡¡ 

me in

K ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡K ¡¡

 ¡ ¡

 ¡¡¡ 

¡ ¶ ¡ ,

¡¡

" ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ Ì ,

16

D/C

¶ ¡K ¡ Ì ¡ ¡ Ì ,

sur - rend - ered whol

" ÌÌ 

C

K ¡¡ to K ¡ ¡ ,

¶ K ¡

¡ ¶ ,¡ ¡¡

À

D/C

¡

13

 ÌÌ 

X

K ¡¡¡

¡

 ÌÌ

¡¡

I am Yours,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

D

 Ì Ì

my

20

¶ ¡K ¡ ¡ ¡

À

X

¡¡ ¡¡ ¡¡ , am,

D sus

D

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡

K K K ¡ ¡ ¡ ¡

36

 ¡¡ ¡ " ¡

¶ ¡¡ ¡

¡ ¡

X

‹

‹

X

‹

‹

I be - long to You.

¡ ¶ ¡¡

 ÌÌÌ " ¶ K ¡ ¡ Ì ¡

C/D

¡ ¡

Cmaj7

G

ÌÌÌ

¡¡¡ ¡

Ì

¶ ¡K ¡ X

¡ ¡¡ ÌÌ ¡ Ì

¡¡ ¡

¡ ¡ 5

¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡ ¶ K¡ X¡

¡

¡¡¡ 

K ¡

¡

æ ¡¡

K K ¡ X¶ ¡ Ì

¡

ECC17.0583.01H

Ned. Tekst: Margreeth Ras-van Slooten © 2003 Darlene Zschech/Hillsong Publishing For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

31


Keep me faithfully in Thy paths Vol vertrouwen kom ik tot U VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

Two part Vocal & organ Adult Choir Easy 19

STYLE : Classic ORDER nr : ENGLISH 17.0595.01F NEDERLANDS 17.0595.02F

KEEP ME FAITHFULLY IN THY PATHS Words: From the First Chandos Anthem (1717)

E

In this impressive, quiet song by G. F. Händel resounds an incredible devotion and sincere desire for Gods help and forgiveness. Beautiful melodic lines and harmonies resound throughout the arrangement make this song a very pleasant musical experience. General: Keep me faithfully in Thy paths, O Lord and cleanse me from my sin. Be merciful in Thy goodness.

Rœxx

Moderato

A/C 

D

A

¡ ¡ ¡

¡¡ 

K ¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡

A7 «____ K K ¡¡ ¡ ¡ ¡

D

¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

Ì Ì

D

  Organ

Q

"  ¡ 5

Q

 

N

In dit indrukwekkende, ingetogen lied van G. F. Händel klinkt een enorme eerbied en een oprecht verlangen naar Gods hulp en vergeving. Door het hele arrangement heen klinken schitterende melodische lijnen en bijzondere harmonieën die dit lied tot een aangename muzikale beleving maken. Algemeen: Help mij om trouw Uw weg te blijven bewandelen, o Heer en reinig mij van mijn zonden. Wees mij in Uw goedheid genadig.

thy

Em

A

A7/E

D/F 

A/C 

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

D

Bm

¡¡

¡¡ ¡ ¡K ¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

10

In diesem eindrucksvollen, ruhigen Lied von G. F. Händel, klingt eine große Ehrfurcht und ein aufrechtes Verlangen nach Gottes Hilfe und Vergebung wider. Durch das ganze Arrangement hindurch klingen wunderbare, melodische Linien und besondere Harmonien, die dieses Lied zu einem unglaublich angenehmen, musikalischen Ereignis machen. Allgemein: Halte mich treu auf deinem Wege, oh Herr, und reinige mich von meiner Sünde. Sei gnädig in deiner Güte..

A

¡¡

 ¡

K ¡ ¡

paths,

¡

O Lord, and

" 

¡ ¡

¡¡

Ì

¡

cleanse

me,

‹

¡

Ì

paths,

¡

¡

¡ cleanse

‹

me

Ì Ì

¡¡

¡

Q

" ¡

¡¡

A

in

A7/C 

 D 

Em/G

K ¡ ¡

¡

me

Bm

faith - ful - ly

¡ ¡¡

¡ Keep

D

Music: G.F. Handel Edited by Richard Proulx

K ¡ ¡

¡

Ì

O Lord,

in

thy

D

Em

A

¡¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

¡Ì

¡ Ì

Ì

from my

sin,

‹

‹

Q

Keep A7/C 

D/F 

 D ¡¡

G/B

D/A

G

A7/G

¡¡

¡

ÌÌ

¡¡

Ì¡

¡

¡¡

D

¡¡ ÌÌ

E7/B

A

"  ¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ Ì ¡ ¡ ¡

¡ Ì

¡

¡ ¡

¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

© 1980 by G.I.A. Publications For Europe(excl. the UK): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

 ¡

29

K O¡ ¡

¡

¡

from

" ¡ 

¡

Ì

my

sin.

¡ ¡ ,

¡

Ì

¡

faith - ful -ly

in

thy

paths,

Em/G

F m/A

¡

¡Ì

¡ ¡

Ì Ì

 D ¡¡ 

A7

¡ " ¡

¡ ¡

Bm

K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

A

‹

in

¡

O Lord,

in thy

paths,

D

D

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

¡

¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡Ì

¡

20

 Ì

¡

cleanse

me,

cleanse

G/B

D/A

G

" 

¡

¡" 

ÌÌ ¡ Ì

¡

¡ me

A7/G

Q

‹

‹

¡

¡ ,

Keep

me

¡

thy

paths,

Ì

¡

thy

paths,

Em/G A

K ¡ ¡

¡

¡

from

¡

¡ ,

D

Bm

¡

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡

" ¡ ¡

Ì Ì

Ì¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ,

¡

faith

- ful - ly

in

paths,

" ¡ 

¡ ¡ ,

¡

thy

Ì

¡

O Lord,

in

thy

paths,

Bm/D

E

A/C 

¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡Ì 

¡

from

my

sin,

D

E7/B

A

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡¡

¡ ¡

¡

Ì¡

¡

¡¡

¡¡

 ¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ Ì

¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

Keep me

¡ , ¡

¡ in

thy

Bm/D

A/E

A

A/E

F m

¡ ¡ E7

¡ ¡ , ¡ K ¡¡ ¡ ¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

Ì¡

¡

¡

Ì¡ 

¡

34

 ¡

¡¡

¡ ¡

faith - ful -ly

¡

¡ Ì

O ¡¡

¡

N

¡¡ 

A7/C 

¡¡

Duration: 4'01 ECC17.0595.01F

Ì

E7

A/E

ÌÌ

me

D

sin.

¡

keep me

faith - ful - ly,

¡¡

my

¡

O Lord,

¡ Ì

¡

¡ ¡

O Lord, and

 ¡¡

Ì

D/F 

in

A/C 

A

¡¡

Ì

" ¡

O Lord, and

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

Em

¡

¡ ¡ ,

¡ Ì

Bm

¡

 ¡

‹

¡ ¡ ,

¡ ¡¡

¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

15

¡

paths,

A7/C 

DA

¡¡ 

 " ¡ Ì

F m

K ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡¡

¡¡

¡

¡ ¡ ÌÌ ¡

¡ ,

¡

¡ ¡

O Lord, and

¡

¡ ,

¡

¡

O Lord, and F m

K ¡ ¡¡

Ì ¡

cleanse me from

¡

Dmaj7

¡¡

A/E

¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

my

¡

cleanse me from

¡¡

¡

¡

my E7

 ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

24

 

‹

" ¡ 

O¡ ¡ , F m7/A

D «_____ KBm ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡

" ¡

¡

¡

¡

¡

keep

me

¡

¡

from

my

Em/G

D/A

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡

Ì

¡

K ¡ ¡

¡

¡

faith - ful -ly

in

thy

¡ Ì

sin.

¡

paths,

¡

¡

¡

Keep

me

faith

38

K ¡ ¡

¡

 Ì

O Lord,

¡ , ¡ -

" Ì 

ful - ly

¡¡ ¡

A/C 

A

D

Ì ¡ ¡¡

D/A

¡ ¡ 3

Bm

D

‹

‹

sin.

A

N

‹

‹

sin.

N

Em/G

D/A

A7

¡ , ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

Bm

¡¡

 ¡Ì 

¡¡

¡ ¡

¡ Ì

¡

¡¡ 

¡

¡ ¡ , ¡

" ¡ ¡

ECC17.0595.01F

K ¡ ¡ ¡

¡ ¡

‹ A7/C 

D

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡ ¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

D

«_____ Bm ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

4

32

F /A

‹ C m7( D 5)/E

Em/G

¡¡ 

¡ Ì¡

¡ ¡

¡ Ì

G

¡ ¡

¡

¡ ECC17.0595.01F


42

2  ¡ ¡ In

" 

thy

‹

¡

K ¡ ¡

good -

ness, Lord,

In F

F

Bm

 Ì  ¡ ¡¡ ¡¡ "  ¡Ì

¡

¡

thy

good

Ì

¡

¡ thou

mer

¡

¡ , -

¡¡

Ì ÌÌ

¡

Ì

¡

ness, Lord,

F

Bm

Ì ÌÌ

K ¡ ¡

¡ be

-

¡

¡

be

thou

F

Bm

¡¡

Ì ÌÌ

¡

Ì

ci - ful,

¡

¡

in

thy

¡

Vol vertrouwen kom ik tot U

¡ ¡ ,

Vol vertrouwen kom ik tot U en vraag: Vergeef mij, o Heer, vergeef mij. Reinig mij van schuld, reinig mij.

mer - ci - ful,

Bm

E

A

Ì ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

O ¡¡

Ì

Vol vertrouwen Heer. Vol vertrouwen kom ik tot U en vraag: Vergeef mij, o Heer, ja maak mij rein. Vol vertrouwen kom ik tot U en vraag, o reinig mij van schuld.

¡

Door Uw liefde Heer, krijg ik 't leven weer. Wil genadig zijn, maak mijn leven rein.

47

 ¡ good

K ¡ ¡ -

¡

¡

in

thy

" E

A

 Ì  ÌÌ " Ì

51

 

¡

¡

be

thou

mer

ness, Lord,

(

¡

Keep

¡

" C

F m

 N  ¡¡  ¡ ¡ ¡¡

"  ¡¡

¡ good

Ì ¡¡

¡

Ì

me

¡ ¡ ¡

G m7( D 5)/B

¡

ness, Lord,

-

E

¡¡

¡ ¡ ¡

¡ ,

¡¡

Ì  ¡¡

¡

Ì

¡

be

thou

mer

F m

C

¡ ¡

¡ ¡

 ¡¡

¡ ¡

¡

 ¡¡

 ¡¡

¡

¡¡

¡

K ¡ ¡

faith - ful - ly

in

thy

paths,

¡ ¡ ,

¡

¡

¡ ¡

F m

G m7( D 5)/B

Vol vertrouwen kom ik tot U en vraag: Vergeef mij, o Heer en reinig mij van schuld

ci - ful.

C

A

¡¡

‹

K ¡ ¡

-

¡

C

F m

O ¡¡

ÌÌ

¡¡

 ¡¡

 ÌÌ

¡Ì 

¡ ¡

ÌÌ

¡ ¡

¡ ¡

 Ì¡

¡ ¡

5

Ì Ì

¡ ¡ ,

Ja, Uw goedheid Heer, geeft mij uitzicht weer. Maak mijn hart weer schoon, door Uw lieve Zoon.

ci - ful.

-

C /E 

F m

Vol vertrouwen kom ik tot U, en vraag: Vergeef mij, o Heer en reinig mij van schuld.

¡ ¡ , O Lord,

¡ ¡ , D

K ¡ ¡¡

æ ¡¡

ECC17.0595.01F

Ned. Tekst: Diny Beijersbergen - Groot © 1980 by G.I.A. Publications For Europe(excl UK): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Leave everything behind Ik laat alles achter mij VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 20

STYLE : Worship ORDER nr : ENGLISH 17.0584.01F NEDERLANDS 17.0584.02F

LEAVE EVERYTHING BEHIND Words: Jeremy Johnson & Paul Marino

E

When you discover that God has a plan for your life, you start to long to be used by Him. You start to look at many things and situations from a completely different perspective. This song is a glad surrendering to Gods plan for your life. General: Lord I will go where you lead. All the things that used to matter don't matter anymore. I will leave everything behind and follow You, because you are my desire.

œy~

R

Happy

D 

¡ ¡ B¡ 2(™ 4¡¡) ¡ ¡ ¡¡

F

D 

Music: Jeremy Johnson & Paul Marino Arr.: Dave Williamson

D 

¡ ¡ B¡ 2(™ 4¡¡) ¡ ¡ ¡ ¡¡

F/A

D 

Dm

¡ ¡ B¡ 2(™ 4¡¡) ¡ ¡ ¡¡

C

ÌÌ Ì

sim.

(

" D ¡ ¡ ¡

N

Als je ontdekt hebt dat God een plan voor je leven heeft ga je ernaar verlangen om door Hem gebruikt te worden. Veel zaken en situaties komen in een heel ander perspectief te staan. Dit lied is een blijmoedige overgave aan Gods plan voor je leven. Algemeen: Heer, ik zal gaan waarheen U mij leidt. Alles wat eens zo belangrijk was doet er niet meer toe. Ik zal alles achterlaten en U volgen; want U bent mijn verlangen.

5

D

Wenn du merkst, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, verlangst du regelrecht danach, durch ihn gebraucht zu werden. Du fängst an, viele Dinge und auch Siuationen von einem total anderen Gesichtspunkt aus zu sehen. Dieses Lied ist eine frohe Unterwerfung an den Plan Gottes, den er für dein Leben hat. Allgemein: Herr, ich gehe, wohin du mich führst. Alles, was jemals wichtig war, ist völlig egal. Ich lasse alles hinter mir und folge dir, denn du bist mein ganzes Verlangen.

¡

¡ ¡

¡

D 

D ¡

¡ ¡ B¡ 2(™ 4¡¡) ¡ ¡ ¡¡

"D

¡

9

F

¡ ¡

Solo

D ¡

2

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Lord,

tell

F

B D/F

D Ì ÌÌ "D

¡ ¡

F/A

me

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡

D 

¡ ¡ B¡ 2(™ 4¡¡) ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

¶

¡¡ ¡

¡ ¡ B¡ 2(™ 4¡¡) ¡ ¡ ¡¡

 ¡ ¡ ,

will

¡

¡

go

BD

¡¡ ¡

K ¡ ¡

S ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ and I

F

K ¡ ¡

D 

Dm

¡ ¡ ¡

to go,

 ¡ ¡ ,

¡

C

ÌÌ Ì

¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡ ¡

¡

¡ ¡¡ ¡

BD

Dm2

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ 

K ¡ ¡

where You

¡

lead. C sus

K ¡¡¡

2

¡

K ¡ ¡

K ¡ Ì

¡

¡

¡

Ì

© 2005 Van Ness Press. For the world (excl. USA/Canada): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

33

¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡ Duration: 3'16 ECC17.0584.01F


12

20

D Ì

¶

¡ I

"D

S ¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡

am step - ping out

¡ ¡

¡

Ì

¡

¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡ K ¡

BD

F

¡

¶

S ¡ ¡

¡

a way

for

"D

¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡

K ¡

Ì

¡

BD

"D

Ì

C sus

" D ¡¡

¡¡ ¡¡

æ 64

 

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

de - sire,

A m7

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

BD

I

will

¡

¡

¡¡¡ 

¡¡¡ 

D ¡¡¡

¡

K ¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

"D Ì

¡¡ ¡¡

¡¡

BD6

F

¡ ¡ ¡ ¡

be - hind.

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

I

¡¡

¡¡ 

BD

C

¡

¡¡ 

¡¡

°

¡¡ ¡¡

¡¡

will

leave

¡¡ ¡¡

¡¡

B D6

¡¡¡ 

¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡

¡¡¡

¡

¡ ¡

¡

Ì

¡

leave

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡

K ¡ Ì

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

ev - ’ry - thing

¡

¡¡¡ 

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶

F/A

BD

be - hind,

¡

¡

¡

I will fol - low You

with all of

¡¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌÌÌ ¡

K ¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

Ev - ’ry - thing

¡¡¡

¡

¡

D m7

¡¡¡¡ 

¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡

¡

¡ ¡

¡

¡¡ ¡¡

¡¡ 

¡

¡

¡¡ ¡

¡¡

will

¡¡ 

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

Ev - ’ry - thing

¡¡¡

leave

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

E m7

¡

#

D

‹

C

F

¡¡¡ ¡¡¡

Ì

¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡¡

D

¡ ¡ ¡ B™ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

F/A

¡ ¡

D 

¡ ¡ B¡ 2(™ 4¡¡) ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡

Dm

D 

B 2( 4 ) ¡ ¡ ¡ ™ ¡¡ ¡¡ ¡¡

 ¡¡ ,

æ K ¡ ¡

ECC17.0584.01F

 X

¡¡¡

¡

¡ ¡

¡

Ì

¡ ¡

¡

¡

‹ ¡¡ ¡

¡¡

will

leave

¡¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

ev - ’ry - thing

¡¡ ¡

¡ ¡

E m7

¡¡¡¡ 

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

Ì

¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ C¡2( 4¡¡) ¡ ¡ ™ ¡¡

"

¡

¡ ¡

G/B

¡¡¡ ¡¡¡

¡ ¡¡ ¡

¡ 8

¡¡ ¡¡ ¡

¡¡

XX

7 X

¡¡ ¡

XX

7 X

X

be - hind.

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡C 2( 4 ) ¡¡ ™

En ik laat alles achter mij, 'k wil U volgen Heer, ik ga waar U leidt. 'k Verlang naar U want U maakt vrij, dus ik laat alles achter mij. Dus ik laat alles achter mij.

Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

À

Dingen waar ik mij aan hechtte zijn nu niet belangrijk meer. Dat komt door U, o, Heer.

be - hind,

D

ev - ’ry - thing

 ¡¡ ¡

Heer, ik doe wat u mij vraagt, waarheen de weg ook gaat volg ik U. Heer, met U wil 'k gaan, met trots draag ik uw naam, ik leef voor U.

unis.

¡¡ ¡¡

À

" X

En ik laat alles achter mij, 'k wil U volgen Heer, ik ga waar U leidt. 'k Verlang naar U want U maakt vrij, dus ik laat alles achter mij. Dus ik laat alles achter mij.

C

66

¡ ¡

‹

Heer, wijs mij de weg, dan zal ik gaan waar U leidt. In vertrouwen volg ik U want ik weet op die weg gaat U met mij.

¡¡

¡¡¡ ¡¡¡

¡¡ 

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡¡ 

" Ì

G

X

3

¡¡

¡¡ ¡

I

¡

"D Ì

be - hind.

¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

be - hind.

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡¡ ¡

C6

¡¡¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

Ik laat alles achter mij

ev - ’ry - thing

ÌÌÌ

¡¡

‹

be - hind.

be - hind.

(join CHOIR)

¡¡ ¡

! !

‹

I

¡

‹

D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ 

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ !

X

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ev -’ry - thing

ECC17.0584.01F

C6

¡¡¡

" D ¡¡ ¡

K ¡ Ì

K ¡ ¡

ÌÌÌ

¡¡

my life.

D m7

¡¡¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

D ¡¡ ¡

¡¡ ¶ ¡S ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

D m7

" ¡¡ 

my one

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D m7

¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡

" D ¡¡

¡¡¡ 

" Ì

#

¡¡

¡¡¡ 

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

" ¡¡

¡¡

¡¡¡ 

2¡¡

¡¡¡ 

"D K K ¡ ¡ ¡ ¡BD6

¡ ¡

will leave

¡¡¡

C/E

¡ ¡ ¡ ¡¡

( G

D ¡¡

K ¡¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

F

D ¡¡ ¡Lord,

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

23

¡¡¡ 

ev-’ry - thing

"D Ì

(2nd time)

D ¡¡

62

¡

oh,

¡ ¡ 4 ¡

C

D ¡¡¡

K ¡¡ ¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

25

 G

17

¡

¡

¶

K ¡ ¡¡

¡¡

¡¡

I

À

" D ¡¡

S ¡ ¡ ¡ For You,

(

¡¡

me.

‹

D ¡¡ ¡ ¡

¡

CHOIR

¶

Dm2

¡¡ ¡

Ì

D ¡¡

will make

Ì

15

D ¡

¡

faith B D/F

¡

¡ ¡ ¡

’cause I know You

¡ ¡

I F

D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ÌÌ Ì "D

S ¡ ¡ ¡

on faith

Ì

MEN

‹

¡

¶

¡¡

X

G 2( 4 )

G 7

X ¡¡ ¡¡ ¡¡ XX slight rit.

¡

7

X

X X

ECC17.0584.01F Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2005 Van Ness Press. For the world excl. USA/Canada: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

34


Blest are they Zalig zijn zij VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SAB Vocal & piano Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 21

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH 17.0600.01F NEDERLANDS 17.0600.02F

BLEST ARE THEY Words: David Haas

Music: David Haas Vocal Arr.: David Haas & Michael Joncas

E

For many people, the Beatitudes, are an incredible source of comfort and inspiration. How wonderful to also encourage others with the words of the Lord Jesus. This arrangement breathes a nice intimacy and takes us step by step to the joy we may experience when we let these words touch our heart. General: Rejoice and be glad! Blessed are you, holy are you. Yours is the Kingdom of God.

Tenderly, prayerfully

D D D D 

‹

Rœ••x

‹

‹

Verse 1‹

¡

Ì 1. Blest

N

De zaligsprekingen zijn voor velen een enorme bron van troost en inspiratie. Hoe geweldig is het om met de woorden van de Here Jezus ook anderen te mogen bemoedigen. Dit arrangement heeft een prachtige intimiteit en neemt ons stap voor stap mee in de blijdschap die we mogen ervaren als we deze woorden tot ons hart door laten dringen. Algemeen: Verheug je en wees blij! Je bent gezegend, en door God geheiligd. Het Koninkrijk van God is ook voor jou.

A Dsus

AD

D D D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ (

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

Ì

¡

they,

the

A Dsus¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

are

AD

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

Ì Ì

ÌÌ 

legato

" D D D Ì Ì D

¡ ¡ Ì Ì

Ì Ì

¡ ¡ 

ÌÌ 

¡ ¡

¡ ¡

7

D D DD Ì

D

Die Seligsprechungen sind für viele ein großer Brunnen des Trostes und der Inspiration. Wie herrlich ist es doch, um mit den Worten Jesu auch andere Menschen ermutigen zu dürfen. Dieses Arrangement atmet eine angenehme Intimität aus und nimmt uns Schritt für Schritt mit in eine Freude, die wir erleben dürfen, wenn wir diese Worte bis in unser Herz durchdringen lassen. Allgemein: Jubelt und seid froh! Ihr seid gesegnet und geheiligt durch Gott. Das Königreich Gottes ist euer.

poor

¡

¡ Ì

in

spir - it,

¡

¡

¡

theirs is

D

DD

D E /G D DD ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

" DD D Ì D Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

Ì Ì

Ì Ì

¡¡ ¡

¡

Ì

king - dom

of

God.

E Dsus

ED

¡

the

¡¡ ¡

¡

Ì

A Dsus

AD

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

Ì Ì

Ì Ì

ÌÌ 

© 1986 by G.I.A. Publications. For Europe (excl. the UK): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Duration: 4'56 ECC17.0600.01F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

æ 96

13

D D DD Ì Blest

¡

Ì

Ì

are

they,

full

A Dsus

D D D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ " DD D Ì D Ì

¡ ¡

AD

E D/G

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡ ¡

ÌÌ 

 Ì

soled.

¡

of

¡

D D/A D

¡¡ ¡

¡¡ ¡

" DD D Ì D Ì

¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡

¡¡ ¡

shall

be

con -

E Dsus

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

Ì

¡

me.

ED

AD

D D D D ÌÌ 

Ì Ì

¡

¡

" DD D ¡ Ì D ¡

¡

Ì

¡

¡

be

glad,

yours

is

¡

Re - joice

A Dsus

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡

¡

and be

glad!

E Dsus

 ÌÌÌ Ì ¡¡

¡

ED

and

A Dsus

AD

E D/G

¡ ¡ ¡ ÌÌ 

ÌÌ Ì 

¡ Ì

Ì Ì

¡

Ì

Ì

ÌÌ ÌÌ 

¡Ì ¡ ¡

(

¡ ¡ ¡¡

¡

¡¡

¡

¡

¡

¡

E D/G

Fm

A D/E D

102

AD

!

!

¡Ì ¡ ¡ Ì 

¡¡¡

Gthey

(

D D DD Ì 

¡

!

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

!¡ 

Ì

¡¡  !¡

¡¡ 

¡ ¡!

Sop.

D D DD Ì

!

¡

shine

" DD D D

¡ ¡!

for

Ì

¡

all

‹

to

¡

Bless - ed

¡

Ì

are

you,

DD

D D DD ¡

ho - ly

A D/C

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" DD D Ì D Ì

¡

¡

¡ B Dm

¡

Ì

are

you!

B D/D

Ì Ì

DD

‹

E Dsus

D ¡ ¡ ¡ D D D ÌÌ 

Ì

and be

glad!

E Dsus

ED

Fm

Ì

Ì ÌÌ 

¡ Ì

¡ ¡

ÌÌ Ì

¡

¡¡¡ ¡

ÌÌ ÌÌ

Ì ¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

Ì

Yours Fm/E D

¡ ¡ is

the

DD

D D D D ¡ÌÌ ¡ ¡ 

ÌÌÌ Ì

¡¡Ì ¡ ¡ Ì

ÌÌÌÌ 

" DD D ¡ Ì D ¡

¡ ¡ ¡¡

Ì ¡ ¡

¡ ¡ 3

¡ Ì

¡

Ì " DD D ¡ ¡ D

ÌÌ ¡ ¡

D D/A D

¡

Ì Ì

¡ ¡

Ì

king - dom

of

God!

E Dsus

ED

D D/A D

ÌÌ ÌÌ

¡¡ ¡

ÌÌ ¡ Ì Ì

joice Men

AD

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ Ì

¡¡

¡¡

and

be

(melody)

G/˜

¡

¡

DD

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ! ! !

 ÌÌÌ Ì

¡ ¡ ¡ ¡! ¡! !¡¡ ¡

¡

¡

and

be

E Dsus

¡

ED

¡¡¡

¡Ì Ì 

¡

¡ ¡

¡

¡

Ì

¡¡¡ ¡

¡

108

D D DD ¡ 

¡

¡

¡

¡ ¡

¡¡

Bless - ed

" DD D Ì D

¡

Ì Ì

¡

¡¡

 Ì 

‹

DD

¡¡ÌÌ

O¡ O¡

Ì Ì

Ì

30

¡ ¡

¡

Refrain G / ˜ ÌFinal 

Re -

see.

‹

glad!

D D DD ¡

¡

Re - joice

Re - joice

ED

ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

Altos

25

D D DD ¡

¡ ,

the king - dom;

Refrain

DD

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

Ì

Ì Ì

G  Ì

AD

¡

DD

Re - joice

D D D D ¡Ì¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

Ì

Ì

sor - row,

¡ ¡ Ì Ì

19

D D DD Ì 

¡

Ì

¡¡

Ì Ì

are

you,

‹

E D/G

Fm

A D/E D

DD

! ! ! ! D D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

æ ¡ ¡ ¡

" D D D !¡¡ D ¡

¡¡ ¡

!

¡ ¡! 

¡ ¡

!

Ì Ì 7

ECC17.0600.01F

35

¡

¡

Bless - ed,

glad! AD

¡ ¡

A D/C

¡¡

ho - ly

¡

¡

O ¡¡ are

¡

ho - ly

are

B Dm

B D/D

¡

¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

Ì Ì

Ì Ì

O¡ O¡ ECC17.0600.01F


113

D Ì D DD Ì you!

¡ ¡

ÌÌ 

Re -

joice

" DD D Ì D

¡¡

you!

" DD D Ì D ¡

ÌÌ glad!

¡

¡

¡

joice

and

be

glad!

ED

Fm

DD

¡ ¡

E Dsus

¡¡¡ ¡

ÌÌ ÌÌ

¡ ¡

¡ ¡

!

!

!

¡¡ be

¡ Re -

ED

D D D D ¡¡Ì Ì

¡¡ and

¡

¡¡¡

¡ÌÌ Ì 

¡

¡ ¡

118

D D DD ¡ Yours

¡

" DD D D

¡

¡¡

is

the

¡

Yours

is

¡¡

king - dom

¡

¡

the

DD

D D D D ÌÌÌÌ 

¡

2.

D D D D ÌÌ 

¡

Ì

Zalig zij, die arm van geest zijn. Gods koninkrijk is hun deel. Zalig zij vol van zorgen, God vertroost hun ziel.

Fm/E D

ÌÌÌ Ì

¡Ì¡ Ì

¡

¡

Verheug u, wees blij. Zalig bent u, heilig bent u. Verheug u, wees blij. Gods koninkrijk is nabij.

Ì ¡ ¡

¡

Zalig wie zachtmoedig is, En deze aarde beërft. Zalig hij, die hongert en dorst, God verzadigt hem.

1.

¡ ¡

ÌÌ 

of

God!

¡

king - dom

of

God!

E Dsus

ED

1.

¡

Ì

Ì

¡ ¡ ¡

Ì

ÌÌ ÌÌ

Ì " DD D D ¡ ¡

122

¡¡

¡

Zalig zijn zij

Ì

ÌZalig wie is bewogen God lijdt mee met u / met u mee Zalig zij met een rein hart Zij zien hun God.Zalig wie vrede zoekt, U zult een kind zijn van God Zalig zij in moeite en pijn Zij zullen Gods glorie zien.

AD

¡

¡

¡

Ì Ì

Ì Ì

¡¡ Re -

D D/A D

ÌÌ ¡ 

¡¡ ¡

ÌÌ

¡ ¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡¡

¡¡

¡¡ÌÌ 

ÌÌ 

ÌÌ 

7

Ì

Ì

Ì

7

AD

A Dsus

Zalig u, die wordt vervolgd lijdt om Jezus naam Verheug u, wees blij schijn in het duister Wees een koningskind! Om Gods eigen Zoon En juich van vreugde/ God geeft jou je loon

‹

God!

" DD D Ì D

‹

God! 2.

D D

D D /A D D D ÌÌ ¡

¡ ¡ ¡

" DD D Ì D Ì

Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ Ì Ì

ÌÌ 8

¡ ¡ ¡

AD

7

¡¡ ¡ Ì

¡

Ì Ì

¡

ÌÌ Ì

( 7 Ì

ÌÌ 

ECC17.0600.01F Ned. Tekst: Annette Faasse © 1986 by G.I.A. Publications For Europe(excl UK): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Indescribable Onbeschrijfelijk VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SAB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 22

STYLE : Praise ORDER nr : ENGLISH 17.0585.01G NEDERLANDS 17.0585.02G

INDESCRIBABLE Words: Laura Story

Music: Laura Story Arr.: Dennis Allen

E

Filled with joy and incredible energy we sing about the greatness of God. A musical explosion of total amazement and deep awe. A song with great excitement and powerful drive. General: All of creation proclaims the Majesty of our God. Indescribable, uncontainable is Your creation. Awestruck we fall to our knees and proclaim that You are amazing!

Joyfully!

  

N

Vol blijdschap en met een geweldige energie bezingen we de grootheid van God. Een muzikale explosie van totale verwondering en diep ontzag. Een lied met een heerlijk enthousiasme en een krachtige drive. Algemeen: Heel de schepping getuigt van Gods Majesteit. Uw schepping is onbeschrijfelijk en gewoon niet te bevatten. Vervult met ontzag vallen we op onze knieën en roepen uit dat U geweldig bent!

RLœx

A 2(no3)

¡¡¡

(

"   

B/A

A

¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

B/A

A 2(no3)

B/A

¡¡¡

¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

A

¡ ¡ ¡¡¡ 

B

¡ ¡ ¡ ¡¡¡ 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

5

(  ¶ ¡

¡

¡

¡

K ¡

of

heights

¡

¡

¡ ,

¡

¡

¡¡

¡

¡

From the high - est

D

Von Freude erfüllt und mit einer unbeschreiblichen Energie besingen wir Gottes Größe. Eine musikalische Explosion der totalen Verwunderung und Ehrfurcht. Ein Lied mit großer Begeisterung und mit einem starken Drive. Allgemein: Die ganze Schöpfung zeugt von der Majestät Gottes. Deine Schöpfung ist unbeschreiblich und unbegreiflich. Von Ehrfurcht erfüllt knien wir vor dir nieder und verkünden laut, dass du unglaublich und gewaltig bist.

" ¶

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡

¡

¡

Ì

to the depths

of

the

sea,

¡ ¡ ¡

¡

¡

ÌB/D 

 C m7  ¡ ¡¡ 

" 

¡

¡

¡ ¡

¡

¡¡ ¡

¡ ¡

E

¡¡ ¡ ¡

© 2005 worshiptogether.com Songs/sixsteps Music/Gleaning Publishing. For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

36

¡

¡

¡

Duration: 3'44 ECC17.0585.01G


8

 

18

¶ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡

‹

¡

¡

¡

K ¡

¡

cre - a - tion’s re - veal - ing Your maj

" 

¶ ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡

‹

¡

¡

¡

-

¡

  ¡¡

Ì

es

-

ty.

nique

" ¡

Ì

¡ ,

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

O ¡¡ 

in

the

song

that it

sings.

¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡¡¡¡

All

¡¡

¡

¡

¡F m

  ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ " 

¡

¡

E

¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

D

¡¡ ¡

O ¡¡¡ 

¡ ¡

O¡ O¡

¡

  ¡¡¡ 

¡ ¡

‹

¡

¡

¡

From the col - ors

" 

‹

fall

¡¡

¡

¡

¡

¡ ,

¡

¡

¡¡

¡

¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

 

 " 

¡¡

¡¡

B 

O¡ O¡

¡

¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

“In - de - scrib - a -ble,

un - con - tain - a-ble;

 E  ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

" ¡¡¡

¡ ¡

¡¡¡

¡¡¡

¡ ¡

¡ ¡

 ¡¡¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

K ¡

¡¡¡ 

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

the

stars

in

the

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡¡ ¡ 

A2

¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

You placed

B sus

G

ev - ’ry

Ì

‹

¡

¡

¡¡

¡¡

crea - ture

u

¡

¡

¡

¡ ¡¡ 

¡

¡

 ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡¡ ¡

¡

¡

¡

¡

 ¡ ¡ ¡

‹

¡

God.”

‹

‹

¡ ,

¡

Allpow - er - ful,

¡ ,

¶ E¡¡¡ ¡¡¡ 

K ¡ ¡

¡

¡¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¶

¡¡¡  ¡

¡

K ¡

¡ ¡

¡ ,

¡

¡

¡

¡

awe - struck, we

" ¡

¡

¡

¡

fall

to

our

¡

¡

¡

knees as

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

 A2  ¡¡ ¡ ¡

¡

¡¡ ¡ ¡ 

¡

¡¡¡ ¡

¡

¡

34

 ¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡¡

“You are a - maz - ing,

" ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ,

E/G 

¡

  ¡¡ ¡

¡

¡

¡¡ ¡ 

harm.

¡

¡

¡

¡

B sus

K ¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡

K ¡¡

¡

¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡¡ ¡ ¡ 

¡

¡¡ ¡

¡

K ¡

¡

¡

¡

K ¡

a - maz

°

¡Ì ¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

Onbeschrijfelijk, onuitsprekelijk. U schiep de sterren tezaam En U kent hen bij naam U bent geweldig, God. Almachtig werk, ontembaar sterk, Uit eerbied gaan wij geknield Met ned'rig ontzag: “U bent geweldig, God!”

‹

Onbeschrijfelijk, onuitsprekelijk. U schiep de sterren tezaam En U kent hen bij naam U bent geweldig, God.

God.”

Ì

‹

A 2(no3)

Niemand als U, God!

¡

¡

‹

¡

¡

¡¡¡ ¡

B/A

¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡

A

B/A

¡ ¡ ¡ ¡¡¡ 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 5

‹ A 2(no3)

¡¡¡ ¡

B/A

U, majesteit, rechtvaardigheid, U kent de grond van mijn hart En u houdt toch van mij. U bent geweldig, God. (3x)

¡ ¡ ¡¡¡ 

æ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ECC17.0585.01G

Ned. Tekst: P. Grasmeijer / H. Groenesteijn © 2005 worshiptogether.com Songs/sixsteps Music/Gleaning Publishing. For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

37

ing,

E/G 

Wie zei steeds elke bliksemflits waarheen te gaan Of deed in de hemel een sneeuwbui ontstaan? Wie bedacht ook de zon als de bron van het licht, Maar houdt haar in de nacht voor de koelte uit zicht?

-

‹

Almachtig werk, ontembaar sterk, Uit eerbied gaan wij geknield Met ned'rig ontzag: “U bent geweldig, God!”¡ ,

¡

¡C m7

¡¡ ¡

¡

Roepen wij uit: “Onbeschrijfelijk, onuitsprekelijk. U schiep de sterren tezaam En U kent hen bij naam. U bent geweldig, God!¡

¡

harm.

¡

You are

Van de hoogste berg tot de diepte der zee Toont Uw schepping Uw majesteit Van de kleuren der herfst tot de lentegeur Zingt elk schepsel uniek U toegewijd

K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

¡¡ 

¡

¡C m7

¡

" 

¡

¡¡ name.

un - tam - a - ble;

¡ ,

we hum - bly pro - claim,

¡

  ¡¡ ¡

¡

¡ by

Onbeschrijfelijk

¡ ¡ ¡

31

 ¡

¡

¡ them

4¡

¡

¡

" ¡

" 

¡ ¡ A2 ¡ ¡¡

¡ know

ECC17.0585.01G" 

¡ You

sky,

F m

E

¡ and

-

27

" 

A

O ¡¡¡ ¡¡ ¡

¡¡

3

" 24

‹

ÌÌ spring,

" 

¡ ¡

" ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

15

K ¡

G  ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

to the fra - grance of

B/D 

¡¡ ¡

O¡

O¡

¡

of

¡ ¡ ¡

C m7

  ¡¡ O ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ " 

¡

¡

harm.

21

K ¡ ¶

¡

¡

D

¡¡ ¡

" ¡ ¡

12

 

A/E

¡

¡

 ¡¡

ex - claim - ing,

¡¡¡

¡

¡

¡ ECC17.0585.01G


Timeless love Wie is als Hem VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir/Youth Choir Moderately 23

STYLE : Psalm arrangement ORDER nr : ENGLISH 17.0602.01F NEDERLANDS 17.0602.02F

TIMELESS LOVE Words: Timothy Dudley-Smith based on Psalm 89: 1-18

Music: Tom Fettke

E

An impressive arrangement in which the words of this Psalm almost come to life in front of your eyes. See the skies, the sea. Feel the wind and let your mind imagine standing before the throne of the Almighty God, your Creator. Worship Him in awe and wonder. General: He formed the earth and heaven. The skies and seas declare His name. Wind and storm obey His word. Just and equal are His ways. Who is like Him?

With great warmth

BD

O¡ ¡ Ì X D D D HHHH X

N

Een indrukwekkend arrangement waarbij de woorden uit deze Psalm bijna voor je ogen tot leven komen. Zie de lucht, de zee. Voel de wind en ga in gedachten mee naar de troon van de Almachtige God, je Schepper. Aanbid Hem vol ontzag en verwondering. Algemeen: Hij schiep de hemel en de aarde. De lucht en zeeën roepen Zijn naam. De wind en de storm gehoorzamen op Zijn woord. Wie is als U?

HHH HH 2 HH XX H

" D D D

2

D DD

¡

G Dmaj7/D D

HH XX HH HHH HH HH D D XX H

freely

Tempo I

6

Rœyv

Ein eindrucksvolles Arrangement, in dem die Worte dieses Psalmes vor deinen eigenen Augen fast ins Leben gerufen werden. Sieh den Himmel, die See. Fühl den Wind und geh in Gedanken mit zum Throne des Allmächtigen, des Schöpfers. Bete ihn in Ehrfurcht und Verwunderung an. Allgemein:Er machte Himmel und Erde. Die Luft und die Meere rufen seinen Namen. Der Wind un der Sturm gehorchen seinem Wort. Wer ist wie er?

" DD

D ¡

C D2

¡

¡

¡ ¡ ¡ ,

¡

We sing the

Ì

Ì XX O Ì rit.

¡ ¡ ¡ ,

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

Ì

¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡Ì

¡

Ì

D ¡Ì ¡

Ì

Cm Cm/B D

Csus

¡

¡ ,

praise his won

¡

¡

¡ ,

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

A D2

¡ ¡

¡

¡Ì ¡

" DD

BD

¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ ÀÌ ¡ 

D

E Dmaj7

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡ , ¡ ¡

¡

Ì

¡Ì ¡

¡

¡

¡

than heav - en's

¡

¡

¡

B Dsus

D DD

¡ ,

love more fair

Ì

D

¡

¡

¡

worth;

" DD

G

18

Ì

¡ ¡

¡

Ì

D DD X

" DD

glo - ry,

¡

¡

Ì

¡ ¡

¡

Cm

¡

¡Ì ¡

Ì

Cm/B D

Ì Ì

Csus

¡Ì

¡ D Who

¡ ¡¡ ¡

B Dm9

¡ ¡

¡ ¡ ¡ is

¡¡¡ Ì ¡ Ì¡

" DD

DÌ

¡X ¡

¡¡¡ ¡

Duration: 3'25 ECC17.0602.01F

¡¡ ¡ O¡

Praise

the Lord!

¡¡

D¡ ¡

¡ ¡

 D ÌÌ 

Praise the

¡¡

¡ ¡

DDDD

DDDD

Lord!

¡ ¡

ÌÌ 

¡

E Dsus

ED

like him?

D D D D ¡¡¡¡ D

A D2/C

rit.

¡ ¡

¡

¡ ¡

¡¡

© 2005 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

D DD

¡ ¡

ders, tell his

¡

A Dsus

¡ ¡¡ ¡

Ì Ì

-

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

9

BD

XX

¡

¡

sto - ry,

Tempo I

" DD

B Dsus

HHH HH HH D X HH X HH X

HHH HH HH D X HH D X H

E Dmaj7

D D D ¡¡

A Dm7

HH D X¡X ¡ D ¡ ¡ ¡ HHH D ¡XX ¡ D ¡ ¡ ¡ HH H

Rœz~

Time - less love!

D

¡ ¡ Ì

¡

Csus

C

¡¡¡

¡ O ¡¡

B Dm7

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D D D D ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ D ¡¡¡

G

rit.

¡ ¡

¡¡

Ì Ì

Ì

DDDD

Ì

12

D DD ¡

¡

¡

¡ ,

love more firm

" DD

D ¡ A Dsus

D ¡ DD ¡ " DD

15

¡ ¡

D ¡Ì ¡

than

¡ ¡ ¡

¡ ,

¡

Ì

A D2

¡

¡

an - cient

¡

X

Tel

" D D O ¡¡ D

K ¡ ¡

¡¡

his faith - ful

¡¡ ¡¡ ,

-

¡¡

DD

B D/D

Ì

D ¡Ì ¡

¡¡ 

K ¡¡ ¡¡

ness

D¡ ¡

¡¡ ¡¡ ,

C/E

¡ who

¡ Ì

¡ " DD D ¡ ¡ ¡ D A D2

¡ D D D D ¡ ¡ ¡¡

¡¡ , -

¡¡ ¡¡

¡¡

is

like

¡¡ ,

¡¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

ÌÌ

Fsus

Fm

¡ ¡

¡¡¡

Ì " DD D D ¡X ¡

D D D D ÌÌ

¡ him?

¡X ¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡ D ¡¡¡¡

¡¡¡ ¡ ÌÌ¡

¡ ¡

DÌ DÌ

¡ ¡

Ì

¡

claim;

" D D D ÌÌ D

‹ D Dmaj7

E Dsus

¡

¡

¡

¡ ¡

¡ ¡ 3

D ¡X ¡

¡

¡

¡¡ 

¡¡ ,

north and south

¡

¡

¡¡ 

¡

¡¡¡ ¡

D Dmaj7(9)

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡

¡

ECC17.0602.01F

¡ ¡ Ì

¡

ED

¡

¡

¡¡ 

¡¡ ,

¡

¡¡¡

-

¡

" DD D D Ì

¡X ¡

¡¡¡

Ì

¡¡

¡¡

his hand pro -

¡¡ ,

¡¡

¡¡¡ ¡

¡¡

¡¡¡ ¡

¡¡

en formed and

¡¡ ,

¡¡

¡¡¡

¡¡

Ì

¡¡

ÌÌ

found - ed,

¡¡

ÌÌ

Fsus

Fm

¡ ¡

¡X ¡ 4

38

-

¡¡

A D2

¡ D ¡ D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì

¡X ¡

¡¡ 

earth and heav

(

" DD O Ì D OÌ

ÌÌ

ful - ness sur - round - ed,

a tempo

O¡ ¡

¡ ¡ ¡

Cm/E D

D D D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

By his faith

24

a - broad:

D ¡¡ 

O ¡Ì 

a tempo with strength

¡ D D DD ¡ ¡ ¡ 

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

(

D D D ¡¡ 

X

Ì

D ¡¡¡

¡¡¡

¡

21

earth!

¡

A D2/C

¡ ¡

Ì

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡

æ

¡ ¡ Ì

ECC17.0602.01F


æ 45

K ¡ ¡

D ¡¡ 

Sun

¡¡

and Shield and

" D ¡¡ 

¡¡ ,

¡¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡ great

O D ¡¡ 

¡¡

D/F 

¡

Re - ward:

¡¡ ,

who

¡¡

¡ ¡ ¡ is

like him?

Who E Dmaj7

D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ D¡ ¡ ¡

¡¡¡ Ì ¡ Ì¡ ¡

" D Ì Ì

¡ ¡

¡ ¡

OÌ OÌ

¡ ¡ ¡ ¡

Ì

49

D ¡

¡¡ ¡ ¡

D¡ ¡

Praise the Lord!

" D ¡

¡¡

¡¡

Dsus

D

D ¡¡¡

¡ ¡¡

Praise the

¡ ¡

53

¡ ¡

Cm7

¡¡ ¡ D ¡¡¡

O ¡¡ ¡¡

XX

D ¡X ¡

¡¡

¡¡

Praise the

¡¡

Fsus

¡¡

Dm/F

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ D ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì

¡ D ¡¡¡ ¡X ¡

is

B D2

¡¡¡ ¡

¡Ì " D ¡X¡ ¡

X X

X DX

Gm

G Dmaj7

¡ ¡¡¡ ¡

ÌÌ

Praise

Ì Ì

XX Cm7(11)

F7sus

¡¡

dim.

rit.

¡¡Ì ¡X¡

À

¡¡ ¡

F2

F

D¡ D¡ Ì D ¡XD ¡

ÌÌ

¡ O ¡ O ÌÌ ¡Ì ¡ u

7

¡¡ ¡

Recht en waarheid zijn Zijn wegen. Trouw in alles wat Hij doet En gelukkig is degene, Die Hem vreugdevol ontmoet. Zon en schild voor wie Hem vindt. Wie is als Hem, wie is als Hem? Prijs de Heer, prijs de Heer. Prijs de Heer. (3x)

¡¡

ÌÌ Ì

¡¡

¡¡ ¡¡¡

(

2

¡¡ the

F

¡ ¡ D ¡ D ÌÌÌÌ D XX ¡ ¡ ¡ ¡

D¡ D Ì D ¡ ¡ ¡ O O ÌÌÌ

Door zijn trouwe hand gedragen Spreken noord en zuid tezaam: Aard' en hemel zijn geschapen De bekroning van Zijn naam. Als Hij spreekt, dan stilt de storm. Wie is als Hem, wie is als Hem? Prijs de Heer, prijs de Heer.

(

D ÌÌ

Praise the

" D XX

Eindeloos de Vaders liefde Groter dan het firmament. Deze liefde gaat nog dieper, Dan het aardrijks fundament. Kom vermeldt zijn trouw rondom: Wie is als Hem, wie is als Hem? Prijs de Heer, prijs de Heer.

DÌ

Lord!

À

D D XX

¡

like him?

¡¡¡ Ì ¡ Ì¡ ¡

D XX

Lord!

D ¡

Cm9

¡ ¡ ¡

X

Ì

rit.

dim.

D XX

Lord!

¡ ¡

¡¡

"D Ì Ì

¡ ¡

¡

‹

Dm/F

Wie is als Hem

X

¡

7

XX

Lord!

7 X

X X

F2

7

XXX 7

XX

ECC17.0602.01F Ned.tekst: Pier Hiemstra © 2005 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Ascribe to the Lord Erken nu de Heer VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 24

STYLE : Praise ORDER nr : ENGLISH 17.0591.01E NEDERLANDS 17.0591.02E

ERKEN NU DE HEER Words: Frank van Essen, based on Psalm 29, 96

Music: Frank van Essen Choral setting: Harry Koning

E

When we acknowledge that He is Lord, His greatness and majesty become our motivation to give all glory to God. Not what we could receive, but that what we can give to Him becomes our main purpose. This wonderful song of praise is a great expression of our love for Him. General: Ascribe to the Lord, people of the earth, the glory that is due to His name. Bow down before Him. Listen to His voice in this holy hour. He is King forever and ever.

RL

œ„x

C m7

Bsus

N

Als wij erkennen dat Hij Heer is, worden Zijn grootheid en majesteit onze aanleiding om Hem alle lof toe te zingen. Niet wat wij van Hem zouden kunnen ontvangen, maar wat wij aan Hem zouden kunnen geven word dan onze motivatie. Dit heerlijke loflied is in ieder geval een prachtige uiting van onze liefde voor Hem. Algemeen: Erken de Heer, volken der aarde. Verhoog Zijn naam en buig voor Hem neer. Hoor naar Hem in dit heilig uur. Hij is koning voor altijd.

  ¶

¡ ¡ ¡ ¡¡ 

"   ¡ 

¡

A2

¡

Bsus

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ 

Ì

C m7

¡ ¡ ¡ ¡¡ 

¡

¡

F m7

¡

¡¡¡ 

¡¡¡ ¡ ¡

Ì Ì

5

 

‹‹

‹

¶ ¶

K ¡ Er -

" 

D

Wenn wir erkennen, dass er der Herr ist, werden seine Erhabenheit und Majestät der Grund, ihm alles Lob zu singen. Wir werden nich länger durch das, was wir von ihm erwarten, geleitet, sondern von dem, was wir ihm geben können. Dieses herrliche Loblied bringt unsere Liebe für ihn ganz wunderbar zum Ausdruck. Allgemein: Ihr Völker der Erde, lasst dem Herrn die Ehre zukommen, die seinem Namen gebührt. Beugt vor ihm. Hört seine Stimme in dieser heiligen Stunde. Er ist König für immer und ewig.

‹ Bsus

‹

C m7

 ¶

¡ ¡ ¡ ¡¡ 

" ¡ 

¡

A2

¡

Bsus

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ 

Ì‹ C m7

¡ ¡ ¡ ¡¡ 

¡

¡

D2

¡

© Unisong Music Publishers bv t/a Essence Publishing Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

39

¶ ¶ ¡K

O ¡¡¡¡ 

¡¡¡ ¡

K ¡

OÌ

Duration: 4'48 ECC17.0591.02E


  ¡

9

18

¡

ken nu hef dan

¡ ¡ ¡ de Heer, je stem,

¡

¡ ¡ ¡

  ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡¡¡ 

" ¡

¡

E

vol - ken volk van

¡

A

¡ ¡ ¡

¡

der aar de E -

de, ne.

¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

Zijn ma - je en juich voor

¡

¡

¡¡¡ ¡

¡

¡

¡

E

¡¡¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡

¡

¡

wa

¡

"   ¡¡ 

¡

  ¡¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

K ¡¡ ¡¡

ren

rolt

-

¡¡

¡ ¡

de don

¡¡ 

¡

¡ ¡

¡¡ -

te

¡ ¡

-

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡ 

er

een

vuur.

¡¡¡ 

¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡

Ont - zag -

¡¡ 

¡ ¡ ¶ ¡ ¡

E

K ¡¡¡ ¡

¡

¶ ¡¡ ¡¡

¡¡ vlamt

A2

¡

" ¡ 

¡

der,

¡ ¡ ,

C m7

A

¡

¡

  ¡¡ 

¡

¡

¡

¡

¡

er - ken nu Ver - heug je

Bsus

¡ ¡ ¡

" ¡ 

¡

Ì¡Ì 

¶ ¡ ¡

¡

¡

21

  ¡¡ 

12

  ¡

¡ ¡K

steit. Hem.

Zijn

¡

¡

¡

¡ ¡¡ ¡

¡

¡

¡

 Bsus  ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡

E

" Ì 

¡

K ¡

¡

Kniel voor Hem neer, Geest geeft je kracht,

¡ ¡K

" ¡ 

¡

¡

¡

¡

Hij

¡

¡ ,

¡ ¡

A

B

¡¡ ¡

¡¡¡ 

¡

¡

macht le

" ¡

K ¡

¡

en ven

heer is

¡ ,

¡

O¡ ¡

¡

¡¡¡ 

O¡ ¡

¡ O ¡¡ 

-

lijk in

-

D2

  O ¡¡ ¡

K ¡

" O ¡ 

¡

OÌ

¡

¡ ¡

¡

¡

"   ¡¡ 

¡

¡

¡ ¡¡¡ ¡

¡

  ¡¡¡ 

C m

¡

¡

¡ ¡

¶ ¡ ¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡¡ 

¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

mach - ti - ge stem,

¡ ¡

¡¡

¡¡

bo - ven de

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡

Ì¡Ì ¡

¡

¡¡

¡¡

¡¡

dit

hei

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

uur.

Al - le

¡¡ 

glo - rie

¡ ¡

"   ¡¡ 

¶ ¡¡ ¡¡

 O ¡¡ 

¡

¡

¡

  ¡¡ ¡ 

¶ ¡ ¡

 O ¡¡¡ 

" 

¡

 O ¡ 

¡¡ 

-

O ¡¡ ¡ , lig

¡ ¡ ,

K ¡¡

aan

de

eeu - wi - ge

¡ ¡

¡¡

Heer,

al

¡¡

¡¡

¡¡

¡

¡

-

le

E

¡¡¡ 

¡ ¡

¡¡¡ 

¡

¡

ECC17.0591.02E

¡¡ ¡¡ 

¡ ¡

¡¡

Esus

K ¡

¡¡ ¡

O¡ ¡

¡

¡¡ ¡¡ 

¡¡

¡ ¡ ,

A

¡

¡ ¡¡¡ 

¡

¡¡ ¡ ¡

D

¡

¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡

 O ¡¡ 

¶ ¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡

¡¡

Hem in

A2

¡

¡

¡ ¡

B

¡¡ naar

C m7

  ¡¡ 

¡¡

¡¡ hoor

¡ ¡

24

¡¡ 

spreekt

¡ ¡

" ¡ Hij

¡¡ Zijn

B

¡

Als

¡¡ is

¡¡ 

wek - kend

¡

¡ 3

¡

¡

¡

heid. Hem.

¡ ¡

is waar - dig, vol met vre - de, nieuw

¡

¡

O¡ ¡

¡

want Hij ze - gent

15

 ¡

¡

¡

4

æ

ECC17.0591.02E

Your Word will be the last word Uw Woord zal altijd blijven VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 25

STYLE : Black gospel ORDER nr : ENGLISH 17.0586.01F NEDERLANDS 17.0586.02F

YOUR WORD WILL BE THE LAST WORD Words: Tommy Walker

Music: Tommy Walker Arr.: J. Daniel Smith

E

We may stand on the Words of our God. Whatever others might say: God keeps His promises. This song has very nice and warm harmonies, a solo in midrange, and breathes a wonderful laid-back Black Gospel feel. General: Your Word says I am forgiven, and that You will always be with me. Your promises guide me in the deepest, darkest night, and they will stand forevermore. Broad Black Gospel feel

N

G7sus

Bdim7

Rœx

Cm

We mogen gaan staan op Gods woord. Wat anderen ook zeggen of doen: God houdt zich aan zijn beloften. Dit lied heeft mooie warme harmonieën, een solo in middenligging en ademt een heerlijke laid-back Black Gospel feel. Algemeen: Uw Woord vertelt me dat ik vergeven ben en dat U altijd bij me zult zijn. Uw beloften leiden mij door de diepste, donkerste nacht en zullen voor altijd stand houden.

D D D ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ 

D

4

2

" D D D ¡

Wir können auf Gottes Wort bauen. Was immer andere auch sagen oder tun, Gott hält seine Versprechen. Dieses Lied hat sehr schöne, warme Harmonien, ein Solo in der Mittellage und atmet ein herrliches laid-back Black-Gospel-Feel. Allgemein: Dein Wort sagt mir, dass mir vergeben ist und dass du immer bei mir bist. Deine Versprechen leiten mich durch die tiefste, dunkelste Nacht und sie gelten auf ewig.

D DD À

O¡

2K

¶ ¡¡

D À B D7sus

D ¡ DD ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

Ì D Ì

Ì Ì

" DD

¡¡ ¶ ,

G2

¡

¡ ¡

Fm7 ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

Ì

S ¡¡ ¡¡ ¡¡

¶

ÌÌ Word

will be

ÌÌ

¶

¡ ¡ ¡ 4

B D/D

¡¡ ¡

¡¡

¡

¡ ¡ Ì

¡¡

the

¡¡

ÌÌ

last

word.

¡

¡

A D/C

¡¡

¡ E D/B D

¡¡ 

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡

Ì

¡

© 2004 Integrity's Praise! Music For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

40

¡¡

Ì

"Gospel" in styling, but a touch of sweetness on this chorus

ED

¡

F dim7

¡ ¡ ¡¡¡ ¡ O ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ O ¡¡¡ ¡¡¡ 

¡ Ì

O¡ ¡

Your

" DD

Cm/A

B Dm/G

D ¡¡ D ¡¡ ¡

Duration: 3'42 ECC17.0586.01F


7

D D D ™ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

Your prom - is - es

¡ ¡¡ ¡¡

" DD ™ ¡ D

¡¡

¡¡

¡¡

will stand

¡¡

¡¡

¡¡ thoughts

D

¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¶ ,

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

ED

B D/D

¡¡ ¡¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

D

¡

¡ ¡

D DD ¡

G7sus Bdim7

ED

 ¡ ¡ ¡

D ¡

" DD

¡

Word

¡ ¡

¶

ED

¡¡¡

¡¡

for - giv - en.

¡ ¡ 4

¡

¡

¡¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

A D/C

¡¡

¡¡

™ ¡ ¡

¡¡

™ ¡

light.

¡

¡ Ì

A/C 

  ¡¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ 

" ¡ ¡

¡ ¡¡ ¡¡ 

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

guide

¡¡

me

O ¡¡¡

¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

K ¡ ¡

dark - est night.

¡ " ¡

¡¡

¡¡

™

¡ ¡ ¡¡

K ¡

¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

heart I'll al - ways know

G 7sus

  ¡¡¡ " 

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

B dim7

¡¡¡ ¡ ¡

¡

K ¶ ¡¡ Your

¡

O ¡¡ ¶ ,

¡

¡

¡¡

¡¡ 

¡ 4

¡

¡¡

¶ ¡¡K ¡ ¡

¡¡ come

¡¡

¡

¡¡ ¡ ,

¡ ¶ ,

¡¡ ¡¡ , E/B

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡

A/B

E

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡¡

¡

Your

¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡

O¡ ¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

¶ 4¡ ¡ ¡ B D7sus

¡

last word.

¡ ED

¡¡¡

GK ¶ O ¡¡ O O O  ÌÌ

Ì

¡¡ ¡ K ¡ ¡¡

Your

¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

Word

is my guid - ing ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶¡

O O ¡¡ ¶ ,

Ì Ì OOO 

A/B

¡¡ ¡¡ O ¡¡ O O ¡¡¡ ¡ ¡ ¡

 E O O O  ¡¡ ¡

D¡ D¡

 O O O  ¡¡ ¡ ¡

Ì E D/D D

B

O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

B/D 

¡¡¡ ¡ ¡ ¡

Mensen met hun rijkdom zien slechts de buitenkant, bouwen aan een leeg bestaan, maar dat houdt toch geen stand. Kennis en verstand blijken niet genoeg te zijn. Maar ik stel mijn vertrouwen, Heer, op Uw Woord en wat U zei. Uw Woord zal altijd blijven. Beloften houden stand voor altijd en altijd, in eeuwigheid. Wat leeft op aard dat zal eens vergaan maar Uw Woord zal altijd blijven.

Ì

¡¡ ¡ K ¡ ¡

Ì

C m/A 

¡¡ ¡

¡¡¡

F 9

¡ ¡¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡

ECC17.0586.01F Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2004 Integrity's Praise! Music. For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

41

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡

Uw Woord, dat mij redding bracht, het leidt me door diepe dalen, door de zwartste nacht. Als is de weg soms zwaar, toch weet ik: Uw Woord is waar. Uw Woord zal altijd blijven.

K ¡ ¡

D ¡¡ ,

Fm7 E D/G A D

Cm

 ¡¡¡ 

Uw Woord spreekt van vergeving en U belooft dat U altijd bij mij zult zijn. Hoewel bespot, U bent mijn God. Uw Woord zal altijd blijven.

¡ ¡

K ¡¡

off,

last word.

¡

¡¡ ¡

K ¡ ¡

Uw Woord zal altijd blijven. Beloften houden stand in eeuwigheid. Wat leeft op aard dat zal eens vergaan maar Uw Woord zal altijd blijven.

¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

¶ ¡4 ¡ ¡ ¡¡¡

¡¡ ¡

in my

¡

A D/B D

¡¡¡

Uw Woord zal altijd blijven

B/D 

will be the

¡

¡¡ ,

BD

3

¶ ¡ ¡ ¡ ¡

and go,

¡¡¡ ¡

¶ ¡S ¡ ¡

Word

F m7

me

O¡ ¡

Though

¡

¡¡¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

G7sus

will be the

¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡¡ ¡¡ 

4

¶

¡ ,

K ¡¡

Getting bigger

" DD ¡ D

¡ ¡

¡¡¡

C m7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

S ¡ 4

and write

¡

¶ ¡S ¡ ¡

¡

¡¡ ¡

E

¡¡¡ 

26

" ¡

¡¡

B7sus

¡¡¡

¡ ¡

  ¡¡

¡

¡

™

F m7

  ¡¡¡ " 

¡¡

¡¡

Though trou - bles

ÌÌ

¶

¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¶

¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

ÌÌ

¡

D ¡

D D D ¡¡ ¡

E/G 

¡¡ ¡

with me.

¡¡ 

the deep - est,

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

24

  ¡¡

in

¡¡

be

¡¡ ¡

K ¡

ECC17.0586.01F

D/F E/G A

E/B

¡¡ ¡

" DD

¡

D ¡¡¡ ¡

K ¡ ¡

¡

Your prom - is - es

"   ÌÌ

¡¡ ¡

E D/B D

B Dm/G

¡¡ ¡

22

¡¡

¡

B D/D

D D D ¡¡ ¡

¡ ¡ " D D ¡, ¡ D

E D/B D

¡¡ ¡

¡¡

2

  ÌÌ

¡ ,

Word

¡

al - ways

¡¡¡

¡

may scoff

¡¡ 

D K D D ¡¡ ¡¡ 

ÌÌ

says I'm

B D/D

¡¡ ¡

(

¡¡

¡¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡

19

S ¡¡ ¡¡

¶

ÌÌ

D

ED

K ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

some

" DD

B D7sus

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ 

¡¡ ¡

K ¡

D D D ¡¡ 

¶ 4¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡ 

Fm7

¡¡

D ¡

will be the

¡¡ ¡¡ ,

will

¡¡ ¡¡

E D/G

¡¡¡

17

¶ ¡S ¡ ¡

E D/B D

¡

¡

Word

B D7sus

" DD

K ¡¡ ¡¡ 

¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

AD

D D D ¡¡ ¡

¡¡ ¡

Open up a bit more

ÌÌ

¡¡ ¶ ,

¡¡¡

¡ ¡

Fm7

¡ ¡

Your

¡¡ ¡

Cm

¡ O¡ ¡

Ì

Ì

¡¡ ¡

says You

¡ ¡ " DD ™ ¡ ¡ ¡ ¡ D

BD

¡¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

Your cov - e - nant

¡¡ ,

B D7sus

but Your

D D D ™ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

Man's

¡ ¡

ÌÌ Ì

D ¡¡ ™¡

Ì

(K ¶ ¡¡

D DD ¡ ¡¡

an end,

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

word.

" DD ¡ D

to

 ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

Ì

- er - more.

¡ ¡

™ ¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡

12

last

will come

¡ ¶ 4

-

15

K ¡¡

¡¡ ¡¡

Fm7

¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡

¶ ¡¡K ¡ ¶ S ¡ ¡ 4 and plans

¡¡

¡¡ ¡¡

¡

Ì

D DD

" DD

¡ ¡

¡¡ ¡

¡

D Ì

D DD

¡¡

E D/G

¡¡ ¡

9

" DD

¡¡ ¡¡ for - ev -

¡¡

AD

D D D ¡¡¡¡ " DD

¡ ¡

¡¡ ¡ K ¡ ¡ ECC17.0586.01F


That's how much I need a Savior Daarom heb ik Jezus nodig VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 26

STYLE : Ballad ORDER nr : ENGLISH 17.0582.01G NEDERLANDS 17.0582.02G

THAT'S HOW MUCH I NEED A SAVIOR Words: Joel Lindsey & Tony Wood

more you realize how much failure, weakness and guilt there is in your life, EbringsThethe usmore you realize that you need Jesus to save you from all this. This song from a deep awareness about our sin into an exuberant thankfulness and

Broadly

Music: Joel Lindsey & Tony Wood Arr.: Marty Hamby

œxx

I

Dm

B Dma j 9

D XX X

enthusiasm about Who Jesus is for you! General: There is an ocean full of all my bad decisions, I could stack my failures from heaven to the ground. I need a Savior to take the guilt that brings me to my knees: What a Savior is Jesus to me!

XX X

(

XXX X

" D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

XXX X

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

5

N

Hoe meer je beseft hoeveel fouten, zwakheden en schuld er in je leven is, hoe meer je beseft dat het Jezus is die je nodig hebt om je te Redden. Dit lied neemt ons mee vanuit een diep schuldbesef naar een uitbundige dankbaarheid en enthousiasme over wie Jezus voor je is! Algemeen: Er zijn oceanen te vullen met mijn verkeerde beslissingen, mijn fouten zou ik op kunnen stapelen van de hemel naar de grond. Ik heb een Redder nodig om mijn schuld weg te nemen; Jezus is die Redder voor mij!

‹

D

‹

Dm2

‹

(

À

¡

¡ I

B Dma j 9

XX X

XXX X

XXX X

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D XX X

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Gm7/B D

If

Dm

9

D ¡

D

Je mehr dir klar wird, wieviel Fehler, Schwächen und Schuld in deinem Leben sind, desto mehr wird dir deutlich, dass es Jesus ist, den du zu deiner Rettung brauchst. Dies Lied führt uns aus einem tiefen Schuldbewusstsein hin zu einer überschwenglichen Dankbarkeit und Begeisterung über: Wer Jesus für uns ist. Allgemein: Ich könnte Ozeane mit meinen falschen Entscheidungen füllen. Meine Fehler könnte ich bis in den Himmel stapeln. Ich brauche einen Erlöser, der mir meine Schuld abnimmt. Jesus ist mein Retter.

¡ ¡ Ì

¡

add - ed up

¡

¡

ev - 'ry

¡

Ì

Ì

sin - gle

weak

-

Ì

¡

ness

and

B Dma j 9

Dm

D XX X

XX X

XXXX

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

XXXX

© 2002 New Spring Publishing/Paragon Music/Vacation Boy. For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Duration: 4'11 ECC17.0582.01G

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

25

‹

D

‹

‹

‹

13

D ¡

¡ ¡ ¡

ev - 'ry time

¡

¡

I've

let

¡

¡

¡ ¡

À

X

some - bod - y down,

¡

¡

if

I

D XX X

XXXX

XX X

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

of

Gm7

XXXX

D ¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

"D

¡ ¡

Ì

¡

¡

¡

À

¡ ¡ ¡

À

ÌÌ Ì

¡

grets

F/G Gm7

F/G

Gm7

F/C

B D/C

C

¡¡¡

¡¡ ¡

XXX

¡¡ ¡

ÌÌÌ

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

tow - 'ring

Ì

re -

¡ ¡ ¡

my

o - ver me,

¡

29

17

D ¡

¡ ¡ ¡

gath - ered all

¡

Ì

my

faults

¡

Ì

and

fail

Gm7

"D

¡

all

B Dma j 9

Dm

D

"D ¡

¡ -

-

-

Ì -

ures,

F/C

C

XX X

XX X

XX X

XX X

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

‹

D

¡ ¡ I could

"D ¡

¡

stand - ing Gm7

D ¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

"D

‹

¡ ¡ in

their

shad - ow I B D/F

F/G Gm7

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

¡

‹

¡¡¡ ÌÌÌ

X see:

B D/F

C/E

¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ

ÌÌ Ì

F

¡¡¡

¡ could

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

‹ X

¡¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

B D6/D

C7

Ì ÌÌ

ÌÌ Ì

¡

¡ K ¡ ¡ ¡

21

D ¡ stack

"D

¡ ¡ ¡ them up

¡ to

¡

¡

heav - en

‹

¡ from

¡

¡

‹

X

33

‹

‹

À

¡

¡

"D À

B Dmaj7

Dm/C

D X XX

XX X

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

XX X ¡

XX X

¡¡

¡¡

¡¡ , much

¡¡ ,

¡¡

¡ ¡ ,

¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

F

D ÌÌÌ

¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡

"D 3

GK

That's how

And with DmD À

the ground.

¡

¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

ÌÌ

I need

a

Sav

¡¡

ÌÌ

ÌÌ

4 D2

Dm

ÌÌ Ì

ÌÌ Ì

¡

K ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

C/E

K Ì ¡

ÌÌ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ K Ì ¡ 4

ECC17.0582.01G

42

ÌÌ -

ÌÌ

¡

ÌÌ

¡

ior

to

F/C

¡ ¡ Ì ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ K ¡ Ì

¡

¡

ECC17.0582.01G


37

D ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

take

¡ "D ¡

the guilt

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

that

brings

me

¡ ¡

BD

Gm7

D ÌÌ Ì "D

¡¡¡ ¡ ¡ ¡

41

That's how

"D À

¡¡¡

¡¡ , much

¡¡ ,

¡¡

¡ ¡ ,

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

F

¡¡

X X

C7sus

C7

K Ì ¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

ÌÌ

I need

a

Sav

¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ

K Ì ¡

¡

45

D ¡ -

-

"D ¡

Ì

¡¡

¡¡

ior

Je

-

¡ ¡

Ì

Gm7

D ¡¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ sus is

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

°

to

Ì

¡

XX

¡

ÌÌ -

ÌÌÌ

ÌÌÌ

KÌ ¡

¡

ior,

ÌÌ

ÌÌ

4 D2

Dm

F/C

ÌÌ Ì

ÌÌ Ì

¡¡ ¡

¡

K ¡ ¡

K ¡ ¡

Als ik elke dag al mijn fouten optel En als ik iemand heb teleurgesteld Als ik mij bewust word van mijn falen Lijkt mijn leven op een donker wolkenveld En de schaduw van berouw valt over mij heen Ik besef, ik kan het niet alleen…

ÌÌ Ì K ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

and

what

¡

¡ Am7

¡¡¡ 

¡

Daarom heb ik Jezus nodig Mijn Redder die mij reinigt en vergeeft Daarom heb ik Jezus nodig Hij die mijn zonden weggenomen heeft Oceanen vol met dingen die ik fout deed Rivieren stromen over van mijn schuld In de bergen klinkt de echo van mijn vragen Het antwoord nog in raadselen gehuld Ik doe mijn best maar als het moeilijk is Voel ik mij zo zwak en gaat het mis…

¡ ¡ a Sav -

¡ ¡

Daarom heb ik Jezus nodig Mijn Redder die mij reinigt en vergeeft Daarom heb ik Jezus nodig Hij die mijn zonden weggenomen heeft

K ¡¡¡

KÌ ¡

Er zijn geen excuses Voor alle zwakheid die ik ken Dat ik net als alle mensen, ook een zondaar ben…

XX

me.

¡ ¡

XX

Gm7/C

ÌÌÌ

¡¡¡ ¡ K ¡

¡

C/E

D ÌÌÌ

"D

X X

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

knees.

¡ ¡

¡¡¡ ¡¡¡

Daarom heb ik Jezus nodig

XX

my

¡ ¡ ¡ ¡

Ì

K ¡¡ ¡¡

D À

to

¡ ¡

XX

¡¡

F/G Gm7

¡¡¡

K Ì ¡

¡

"D

¡ ¡

¡¡ ¡¡

XX

Dm

¡ ¡¡¡

XXXX

¡

¡

XX X K ¡ Ì

XX X

æ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 5

ECC17.0582.01G

Ned. Tekst: Ria van Buuren van den Berg © 2002 New Spring Publishing/Paragon Music/Vacation Boy. For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Almighty and worthy Heilig is de Heer, onze God VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 27

STYLE : Praise ORDER nr : ENGLISH 17.0601.01D NEDERLANDS 17.0601.02D

HEILIG IS DE HEER, ONZE GOD Words: Peter van Essen, based on Ex. 34:6, Op. 4:8-11, 15:3-4

We may look forward to the moment when Jesus will come back to this earth. Everyone will see Him and proclaim that He is Lord. An exciting song of praise that powerfully sings of the might and majesty of our God. General: So mighty, worthy, holy, merciful, is the Lord our God. All creation sings: “How great You are!” We bow down and lift our voice.

R

œyv

A D2

Music: Peter van Essen

B D2

C2

A D2

B D2

C2

X

X

B D/C

C2

 D Ì¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ X¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D Ì¡ ¡ D ¡ ¡ D Ì¡ ¡ ¡ ¡ X¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ Q

" 

We mogen uitzien naar het moment dat Jezus terug komt en wij Hem zullen zien. Dan zal alles wat leeft Hem erkennen als Heer. Een enthousiast loflied dat de macht en majesteit van God op krachtige manier bezingt. Algemeen: Zo machtig, waardig, heilig, barmhartig en genadig is de Heer onze God.De schepping zingt: “Hoe groot zijt Gij”. Wij buigen neer en verheffen onze stem.

5

Wir dürfen vorausschauen und den Augenblick erwarten, in dem Jesus wiederkommen wird und wir ihn sehen werden. Dann wird alles, was lebt, ihn als den Herrn erkennen. Ein begeistertes Loblied, das die Macht und Majestät Gottes auf überzeugende Weise besingt. Allgemein: So mächtig, würdig, heilig, barmherzig und gnädig ist der Herr, unser Gott. Die Schöpfung singt: „Wie bist du groß.“ Wir verneigen uns und erheben unsere Stimme.

A D/C

D Ì¡

D ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡

" Ì

Ì

9

1st time Solo 2nd time All

¡

Zo

" 

¡

¡

¡

¡

¡

" ¡ 

!

C2

XX X

X

Ì

X

Ì

¡

zo

¡

¡

¡

¡Ì Ì K ¡ Ì

¡

ÌÌ

¡

¡

À

¡

¡

¡Ì Ì K ¡ Ì

¡

¡ is

¡

¡

¡

¡

¡

¡

À

¡

C2/F

C/E

À ÌÌ

¡

Ì¡

¡ de

K ¡ Ì

© Unisong Music Publishers bv t/a Samuel Music. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

43

¡

hei - lig

¡

waar - dig;

C2/A

¡

B D/C

!

mach - tig,

C2

 ÌÌ

A D/C

X¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D Ì D ¡¡ ¡ ¡ ¡ D Ì¡¡ ¡ ¡ ¡

Duration: 5'57 ECC17.0601.02D


¡¡ Heer,

" ¡¡

¡¡ ÌÌ

on -

ze God.

¡¡ 

¡ÌÌ

¡

Gsus

G

¡ ÌÌ¡

¡

"

4th time to

15

À

¡

C2

ÌÌ

°

¡¡ ¡¡ Ì Ì

hei - lig is de

Heer,

on - ze God.

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

C2/F

C/E

Dm7

Ì¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

Dm7/G

¡

¡

¡Ì Ì

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡Ì

¡

Ì Ì

¡

C/E

F

¡¡

¡¡

¡

de en en

¡

¡

G dim

G

3rd time

¡ ¡

¡¡

Em/G

¡ ÌÌ

¡

¡Ì Ì

¡ G

¡

¡¡

groot groot groot

¡

¡

¡

F/A

¡¡¡ "

¡

zijt zijt zijt

¡¡

Gij!" Gij!" Gij!"

F

G7/D

¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

on - ze

K ¡

¡

Zo

 ¡¡

Dm7/G

¡

mach - tig,

¡

¡

¡

¡¡ ¡

Ì¡Ì

¡

C2

 ¡¡

¡ ¡

G

 ¡¡

God.

¡ ¡ ¡ ¡

Dm7

¡ ¡ ¡

 G ¡¡

¡¡ ¡¡

Heer

¡¡ ¡ ¡¡

C/G

¡

 ¡¡¡¡ ¡ ¡¡

K ¡ ¡

¡

°

D.S. al Coda

¡¡

¡ ¡

¡

G

¡

juicht: "Hoe uit: "Hoe uit: "Hoe

¡

Am

K ¡ ¡

¡¡¡ 

¡

he - mel roe - pen roe - pen

K ¡

¡

¡

¡

24

¡

Ì Ì

Ì

¡

¡

¡

K ¡

3rd time

" ¡¡

¡

Ì¡

Q

¡

¡

¡

¡

G/B

¡Ì Ì

¡

zee ver - kon - digt: "Luis - ter naar Hem", eer - be - toon aan - bid - den zij Hem Hij ver - schijnt aan - schou - wen wij Hem

¡

C2

¡

G/B

¡ÌÌ

Ì

"

K ¡ Ì

¡

C

¡¡¡ ¡ Ì ÌÌ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

De Vol Als

na - dig;

aar - de zingt van Je - zus komt, die bui - gen ons voor

¡

3rd time

K ¡ Ì

¡ 1. De 2. Als 3. Wij

C

¡

1st time Women unis. 2nd & 3rd time All

( G Q

¡ ¡ ÌÌ ¡ ¡

All

¡

¡

¡

¡¡

À ÌÌ

ÌÌ

¡

-

¡

C2/A

¡Ì Ì

¡

ge

¡

K ¡ Ì

¡ ¡ ¡ ¡

" À

¡

¡

¡

¡

¡

Ì

Ì

¡

Barm - har - tig,

¡¡ ¡Ì

¡

¡

¡¡ 

Dm7

"

1st time unis.

21

12

K ¡ Ì

 ¡ 

¡

18

¡

¡

¡

¡

K ¡ ¡ ,

¡

Zijn heer - schap- pij, tijd is na - bij, Zijn heer - schap- pij,

" ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

F/A

¡ Ì " Ì Ì

¡

¡ ,

de ber - gen ver - hef - fen ver - hef - fen

K ¡ ¡ ,

¡ Gsus

G

Ì¡

¡

Ì

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

ÌÌ

ÌÌ

27

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

K Em ¡ Ì¡ Ì

¡

¡

¡

¡ ,

K Ì¡Ì ¡

Am

Ì

Ì

¡

ver - hef - fen hun stem. mil - joe - nen hun stem. voor Hem on - ze stem.

ÌÌ 

Ì

¡

D/F 

Gsus

G

ÌÌ Ì Ì

2

zo

¡

"

¡

À

¡

¡

¡

¡Ì Ì

¡

C2/A

ÌÌ

ÌÌ¡ ¡

"

Ì

¡

¡ is

¡

¡

¡

¡

¡

¡

À

¡

C2/F

C/E

À ÌÌ

K ¡ Ì

¡

¡

hei - lig

¡

waar - dig;

¡¡

¡ de

¡¡ ÌÌ

on - ze God.

¡ ¡ ¡ ¡

Dm7

Ì¡

¡Ì Ì

K ¡ Ì

¡

¡¡ 

Heer,

¡

¡

Gsus

G

¡ ¡Ì

æ ¡

Ì

Ì 3

ECC17.0601.02D

¡Ì

ECC17.0601.02D

The Lion of Judah De Leeuw van Juda. Der Löwe Judas VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY STYLE

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy Praise

ORDER nr : ENGLISH 17.0511.01D NEDERLANDS 17.0511.02D DEUTSCH 17.0511.03D

THE LION OF JUDAH

Words: Rikkert Zuiderveld & Elly Zuiderveld - Nieman Original title: De Leeuw van Judah Translation: Belinda van de Loo

FROM CATALOGUE: 18

E

Music: Rikkert Zuiderveld & Elly Zuiderveld - Nieman Arr.: Jeroen Nieuwint

Rœzx

Celebrate the risen Lord Who conquered death. Get your audience to sing along and tell the story of eternal life. This simple choral arrangement is just beautiful and great for smaller choral ensembles. Easter: Death has been defeated. Jesus, the Lion of Judah has conquered death. Now I am no longer afraid of death, because Jesus has prepared a home for me.

Am7/D

Bm7/D

Cmaj7/D

 ÌÌ ÌÌÌ Ì ÌÌ "  Ì ¡ Ì ¡

D7

ÌÌÌ Ì

ÌÌÌ Ì ¡ ¡

Ì Ì

G

G7/F

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ O¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

5

 

N

De kinderliedjes van Elly en Rikkert zijn enorm populair. De liederen voor volwassen zijn tegenwoordig minder bekend maar zeker het zingen waard. Dit eenvoudige lied is gewoon prachtig en zeer geschikt voor de kleinere koorensembles. Pasen: De dood is teniet gedaan. Jezus, de leeuw van Juda overwon de dood. Nu ben ik niet bang meer voor de dood want Hij heeft een woning voor ons bereid.

¡ ¡ ¡

¡

"  ¡ ¡ ¡

¡

 G2 ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

C

D

Die Kinderlieder von Elli und Rikkert sind sehr beliebt. Die Lieder für Erwachsene sind momentan weniger bekannt, aber ganz sicher des Singes wert. Dieses einfache Lied ist schechthin prächtig und eignet sich sehr für kleine Chorensemble. Ostern: Der Tod ist überwunden. Jesus, der Löwe Judas hat ihn besiegt. Jetzt fürchte ich mich nicht mehr vor dem Tod, denn Jesus hat eine Wohnung für uns bereitet.ns mit Freude. Gott ist bei uns und will mit seiner reinen Liebe in uns wohnen.

8¡

¡

D7

¡¡ ¡

¡

¶ ¡ ¡"

¡

¶ ¡¡

A7/C 

¡¡¡

¡¡¡¡

¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡

¡

¡ ¡ O¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

Bm

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

B7

Em

 ¡¡¡

¡¡ ¡ K ¡ ¡

C

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ K ¡

K ¡ ¡ ¶ ¡¡K ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¶ ¡, ¡ ¡ Am

¡¡ ¡

¡¡

nor keep Him down. it lost the fight.

D7

¡¡ ¡

¡¡¡

¡ ¡ ,

¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

44

¡

¡ ¡ ¡ ¡

G2

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

Easter's

Ì Ì

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

C2/D

¡¡

G

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ , ¡ ¡ ¡

¡¡

D7

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡ ÌÌ

In - no - cent lamb of God, was And then I re - a - lized what

E - ven death, it could not hold, death has no more hold now,

Am

D

G/D

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡¡¡¡

K ¡ ¡

K ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

G

¡¡¡¡

led to a sin - ner's grave. hap - pened long a - go

" ¡

He bore our pain. to face this foe.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¶ ¶,

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

Am7

K K ¡ ¶ ¶¡ ¡ ¡ ¡

¡

Smit-ten, af - flict - ed, Yes, I have been a - fraid

"  ¡

C/E

¡¡

G

Am7/D

¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡

æ ¡ ¡ ¡

Duration: 2'27 ECC17.0511.01D


Gloria Intrada (EASTER-VERSION) Gloria Intrada (PAASVERSIE) VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY STYLE

: : : : :

SATB Vocal, organ or/and piano Adult Choir Moderately easy Anthem

ORDER nr : LATIN 17.0431.10C LATIJN 17.0431.10C

GLORIA INTRADA (paasversie)

Words: Traditional Original title: Gloria Intrada Easter lyrics: P.J. Roos

FROM CATALOGUE: 17

Music: Martin Zonnenberg

E

Let’s go to the house of the Lord with a thankful heart. Let us rejoice and honor Him with a song of praise. Give Him glory and honor. A joyful celebration to open your sunday service. General/Christmas: Give Glory to the Son of God, who was risen from the dead!

j œœ ˙˙ œ ˙

Em

C

4 & 4 œœœ ...

N

Laten we met een blij hart naar het huis van de Heer gaan en hem grootmaken met een loflied. Geef hem glorie en eer! Een feestelijk openingslied voor de zondagmorgen. Algemeen/Pasen: Eer aan de Zoon van God, die op de derde opstond uit de dood!

?4 4

D

Lasst uns frohen Herzens zum Hause des Herrn gehen und ihn mit einem Loblied verherrlichen. Ein feierliches Anfangslied für den Sonntagmorgen. Allgemein/Ostern: Ehre sei des Vaters Sohn, der am dritten Tage auferstanden ist von dem Tode.

œœ .. œ.

j œ ˙

œ.

j œœ ˙˙ J

6

& œœ .. Fi

œœ ..

j œ ˙ œ J ˙

-

. ? œœ .

œ.

li - us,

Pa

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ ˙ J

G 7/B

C

& œœ ..

. ? œœ .

-

œ. œ.

F

Dm

œ œœ

j œ ˙

œ

œ œ #œ

œ

œ

œœ œ

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ ˙ J

tris,

œ. œ.

G7

C/G

œœ œ

˙˙ ˙ ˙

œ

C

ww w

˙˙˙

w

˙

˙œ

˙˙

œœ ..

re - sur - re - xit

ter

-

tia,

Glo

˙œ

G

œœ ..

œ

C

œœ ..

D m/F

œœ

œœ

œœ

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ ˙ J

G

A /C #

C

j œœ ˙˙ œ ˙

F

œœ

Am

œœ

œœ œ

œœ

œœ

˙ ˙

œœ # œœ

D 7/F #

œœ

G

œœ

C/G

˙ ˙

œœ œ #œ

˙˙

˙˙

ri - a,

j œœ J j œœ J

œœ . .

G 7/F

˙˙ ˙ ˙

æ

© Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland t/a Five Music

Easter's

j œœ ˙ J ˙

-

œœ ..

˙˙

j œœ ˙˙ J

Duration 1'57 ECC17.0431.10C

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Christ the Lord is risen today Christus, onze Heer, verrees VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY STYLE

: : : : :

Solo/SATB Vocal, Piano & Rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately Rock (Black Gospel)

ORDER nr : ENGLISH 17.0093.01E NEDERLANDS 17.0093.02E

CHRISTUS, ONZE HEER, VERREES

FROM CATALOGUE: 4 Words: Charles Wesley Original title: Christ the Lord is risen today Vertaling: naar "Lyra Davidica", 1708

E

A tremendous arrangement of the famous hymn 'Christ the Lord is risen today'. The singing rock style of the first part is followed by a sturdy black gospel style. The end is a mix of both styles. Easter Christ the Lord is risen today, alleluia.

{q =  Ç 116-118}

With motion

N

Een geweldig arrangement van het bekende lied 'Christus, onze Heer, verrees'. De swingende rock stijl van het eerste deel wordt opgevolgd door een forse black gospel stijl. Het slot is een mengeling van beide stijlen. Pasen Christus, onze Heer verrees, Halleluja.

b & b 44

3

? b4 b 4

3

Music: Lyra Davidica and Rob Howard Arr.: Rob Howard

2 4

4 4

4

44

4

F

Œ

3

all unison

œ œ œ

œ

1. Chris -tus, on - ze

24

Œ

Heer,

œ œ œ

œ

j œ œ ‰

œ œ

œ

ver-rees,

œœ

œ

œ œ ‰ J

3

11

&b

D

Lasst uns frohen Herzens zum Hause des Herrn gehen und ihn mit einem Loblied verherrlichen. Ein feierliches Anfangslied für den Sonntagmorgen. Allgemein/Ostern: Ehre sei des Vaters Sohn, der am dritten Tage auferstanden ist von dem Tode.

b

women div.

unison

Œ œ˙ . œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œ hal

-

le

-

lu

-

ja!

œ

œ œ œ ˙

? b ˙ b

Œ

Œ

3

œ œ œ

œ

œ

Heil' -ge dag

na

angst

œ œ œ

œ

œ

Œ

œ

œ

j ‰ œ

œ

en vrees,

œ

œ

j œ ‰

œ

3

15

&b

b

unison

div.

Œ œ˙ . œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œ hal

? b ˙ b

-

le

-

lu

œ œ œ ˙

-

ja!

œ

j ‰ œ œ œ Die

Œ

œ ‰ J

45

div.

œ

ver-hoogd werd

œ œ

© 1998 Word Music For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

Easter's

œ œ

œ

œ

œ œ

œœ

Œ

aan het kruis,

œ

æ

œ œ

œœ

Œ

Duration 3'16 ECC17.0093.12E


Musicus in hart en nieren, bron van inspiratie, grote drijfveer en motivator als het gaat om het organiseren van benefietconcerten. Hij werd op 2 januari 1941 in Zetten geboren en zijn muzikale basisopleiding kreeg hij van zijn vader. Als 16-jarige ging hij naar het Utrechts Conservatorium om piano, viool en koordirectie te studeren. Loek dirigeerde diverse grote koren zoals “De Lofstem Oosterbeek”, “Inspiration”, “Song of Spirit”, “Song of Joy” en “The Dutch Voices”. Door radio- en televisieoptredens heeft hij grote bekendheid gekregen als pianist en het aantal geluidsdragers waaraan hij heeft meegewerkt is niet meer te achterhalen. Ook in het buitenland is Loek geen onbekende want met zijn koren concerteerde hij in onder andere Canada, Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Indonesië. Loek van der Leeden is inmiddels meer dan 45 jaar actief als dirigent en na 36 jaar muzikaal leiderschap van “De Lofstem Oosterbeek” neemt hij afscheid. Toen Loek daar in 1970 als dirigent werd aangetrokken koos hij een totaal andere repertoire richting dan de zwaar gedragen geestelijke liederen en oratoria die het koor tot dat moment op het repertoire had staan. Zo gingen ze veel gospelmuziek zingen en dit leidde tot een enorme toename van het aantal koorleden. Het is Loek zijn verdienste geweest dat de koorleden ervan zijn doordrongen dat het bezingen van Gods lof ook op een lichtvoetige, ritmische en swingende manier kan. Loek componeert en arrangeert de meest uiteenlopende muziek en er zijn al heel wat koren die zijn muziek op het repertoire hebben staan.

LOEK VAN DER LEEDEN

Wij zijn dankbaar dat we hier als zijn muziekuitgever aan hebben mogen bijdragen en het is onze wens dat Loek zijn pennenvruchten nog voor velen een bron van inspiratie zullen zijn en door het hele land zullen klinken. Vandaar deze speciale uitgave als ons cadeau voor Loek. Loek, bedankt voor het plezier dat je al zo velen door middel van je muziek hebt gegeven en nog zult geven!! Peter P. Grasmeijer Unisong Music Publishers BV/ European Choral Club BV

46


1 CD TRACK

5

K D ¡¡ ,

D D D D ¡¡ kind, mens eeu -

-

O HEER MIJN GOD

D D DD ¡

Music: Loek van der Leeden

¡

¡

" DD D ¡ D Ì

œx

R

1. O Heer mijn 2. Als men - sen 3. Als ik moet

" D D D ¡K D ,

¡ ¡

D D D D ¡K

K D ¡¡ ,

¡ ¡

¡ ¡

D ¡¡ 

¡¡

God, fa ster

als len ven

ik wees wees

in Gij mij

klein hen dan

ge - loof na - bij, na - bij,

K ¡ ¡ ,

¡¡

¡¡

¡¡ 

¡

¡ D¡ ¡

¡

3

K ¡¡ ,

D D D D ¡¡ aan wel door

-

-

¡ ¡ ¡ D¡

¡

¡ Ì

Ì¡

¡

¡¡

¡¡

¡

¡

" D D D ¡Ì D

¡¡

¡

¡ O¡

K ¶ ¡¡ ¡¡ ,

Ì Ì

K ¡ ¡¡ ¶ ¡,

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ Ì

¡

¡

¡ Ì ¶

ÌÌ

¡¡

¡

¡ ¡ ¡

O¡ ¡ O¡

¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

N I E T

¶ ¡

¡Ì

¡

¡

¡ ¡ ¡

¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

¡¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡¡ 

¡

¡

¡ D¡

¡¡

Ì Ì ¡ ¡

¡

¡

-

¡

O ¡¡ 

K ¡¡ ,

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡¡¡ ¡

¡

¡ O¡

¡

¡

¡ Ì

¡¡

¡¡

dat kan al hen ooit van in 't nieuw Je -

¡

K ¡¡ ¡¡ ,

¡ ¡

¡

¡ O ¡¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

Refr.

 ÌÌ 

¡¡

Uw kracht, van - daan, U zijn,

¡ ¡

ÌÌ 

¡ 

¡

want

de

¡

¡

¡ D D D D ¡¡

¡¡

¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡Ì Ì

¡ Ì

¡

¡

¡¡ 9

D D D D ¡¡ 

K ¡¡ ¡¡ ,

¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡¡ ¡

ber -

-

-

-

" D D D ¡¡ D

¡ ¡

K ¡¡ , gen K ¡ ¡ ,

¡¡

¡¡

zin - gen

¡ ¡

¡¡

¡¡

van

Uw

¡¡

¡¡

¡¡

Ì Ì glo -

¡¡ ¡

¡¡ ¡

" DD D ¡ D ¡

¡¡

¡¡ ¡

æ D D DD ¡

¡¡

¡

¡

dan - ken voor uw

IK WIL U LOVEN Music: Loek van der Leeden & Jan Zwanepol

¡

¡ lief

-

¡

¡ À

¡

de, mijn

¡

¡

¡

¡

¡

¡

le - ven lang.

¡

¡

¡

D ¡ D D D ¡¡

¡¡

¡¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡¡ 

¡¡

- rie

en

de

¡¡ 

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡

¡

¡¡

æ D ¡¡ ¡

ECC17.0609.02C

'k Wil

¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ Alto ,

¡

" D D D ¡¡ D

¡ ¡

¡ ¡

le - ven lang.

¡

-

¡ ¡

¡ ¡

3

31

-

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D D D ¡¡¡

" DD D D

œyx

¡¡

K ¡¡ O ¡¡ ¡ O¡ ,

Uw Geest, tans - macht Uw Licht,

-

o Va - der door meer - we lief - de - sa - lem steeds bij

" D D D ¡¡ D

2 CD TRACK Words: Loek van der Leeden

-

met sa in

¡¡

Ì Ì

¡¡

D ¡¡ 

sterk mij zelfs geen heer - lijk

K ¡¡ ,

leen U ru -

¡ ¡

¡Ì

D D D D ¡¡ 

Duration: 4'23 ECC17.0609.02C

KOPIËREN

¡

" D D D ¡¡ D K ¡ ¡¡ ,

7

help dan Uw dan haalt geen dan zal ik

ÌÌ

¡

¡¡

vaak twij - fel en wijs hen en leid mij

groot - heid en Uw macht, gaan, weg zij moe - ten die - pe doods - ra - vijn,

Uw ke de

K ¡ ¡ ¡ , O¡

 " D D D ¡¡ D D D DD ¡

-

¡ ¡

¡ ¡

¡

" D D D ¶ D

¡ ¡

¡¡

¡¡

K ¡ ¡ ,

" DD D ¡ D ¡

Words: Loek van der Leeden

D D D D ¡K ,

en en wig,

-

¡ ¡

Ik wil U 'k Wil

 ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

lo - ven en prij - zen met

¡

 ¡

¡ ¡ D¡

¡ ¡

D ¡¡

 ÌÌ

Ì ¡

¡ ¡

¡ ¡

 ÌÌ

Ì Ì

¡ ¡

R

D D D D ¡K ¡ ¡ ¡ Organ

II

¡¡¡

¡¡

¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

34

¡ ¡

¡ D D D D ¡¡ ¡ ¡ D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

(

¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ " D D D , D 5

D ¡ D DD ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

¡¡¡

Ì I

˜

" DD D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D 9

¡ D ¡ D D D ÌÌ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ O ¡Ì¡ " D D D ÌÌ D

13

D ¡ D D D ¡¡¡ " DD D Ì D Ì

¡ ¡¡

Ì Ì

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì Ì

Ì Ì

¡ ¡

blij

¡¡¡ ¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡ ¡ D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

prij - zen u - we goed - heid en

¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ D¡ ¡ ¡ O¡ D¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ÌÌ D¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

D ¡¡

¡¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡

Lof

D D D D ¡¡ D ¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

dan - ken voor uw lief -

" DD D ¡ D

¡¡

¡¡

de, mijn

¡

¡

¡

¡

¡

D D D D ¡¡ D ¡

¡¡

¡

¡ ¡

¡ " DD D ¡ D

¡ ¡

¡ D ¡¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

dan - ken en e - ren en

37

K ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ O ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ , ,

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

D ¡¡

" D D D ¡¡ D

¡¡

de gal- men. 'k Wil U

¡ D¡ ¡ ¡

¡ D D D D ¡¡ ¡ ¡ D ¡

K K ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ , , , II K ( I ˜ ¡¡ ,¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¶ ,

K ¡¡¡¡ O O ¡¡¡¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ , ( II I ˜ K ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ O¡ O¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ D¡ D¡ ¡ ¡ ¶ ¡ , ¡ ¡ ,

-

" DD D ¡ D

¡¡

¡¡

le - ven lang.

'k Wil

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¶ , Bass

¡ À

¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

¡¡

¡

¡ ¡

Ì¡

¡ ¡

D ¡¡

zij

¡Ì O ¡ D ¡

de Heer

¡ ¡ D Ì¡ ¡ ¡

¡ ¡

lo - ven en prij - zen met

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì Ì

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡

Ik wil U

æ

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡

Duration: 4'53 ECC17.0610.02F

4

47

¡

Ì¡

¡

Ì¡

¡

ECC17.0610.02F


Lof

40

zij

D D DD ¡

de Heer.

blij

de

-

¡ ¡ " D D D ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡¡ D

¡

¡

gal -men. 'k Wil U

¡¡

¡ ¡¡ ¡

" D D D ¡¡ ¡ ¡ D ¡¡ ¡ D

Lof

D ¡ D DD ¡

¡

dan - ken

Ì ¡ ¡

de

He

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

-

God

Is - ra - el.

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ Ì Ì ¡

uw

lief

de,

mijn

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

D ¡ D DD ¡

¡

¡¡

¡

D ¡¡¡

D ¡¡¡

¡

le - ven

D ¡ D DD ¡

¡ ¡ ÌÌ ¡ ¡

Lof

zij de Heer.

Lof

slechts

door

ge - na

¡¡ -

de

¡ ¡

¡¡

¡¡ 

¡¡ ¡¡

¡¡

¡

Ì Ì

¡Ì

¡

¡ ¡Ì

¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡¡

¡¡

Ì Ì

¡ Ì

¡

¡ ¡ Ì

¡

¡¡

¡¡

ÌÌ

¡

¡ ¡ ¡¡ ¡¡

mag

ik

U

¡ ¡ ¡ ¡

lo - ven met

¡ O¡

¡ ¡

¡ Ì ¡ Ì

¡¡

¡¡ 

hart

en

met stem.

Waar

ik

¡¡

¡¡

¡¡ 

voor eeu - wig

¡ mijn

Lof

zij

de Heer.

Ì Ì

¡ ¡

¡ ¡

¡ Ì ¡ Ì

¡ "D ¡

O ¡¡ ¡¡ ¡¡

D ¡¡ ¡¡

¡¡

O ¡¡ 

¡¡ Ì Ì

¡¡

¡¡ 

¡¡

¡¡

 ¡¡ 

¡¡

¡¡¡ D ¡¡¡¡¡ ¡

ÌÌ ÌÌ

¡¡

¡¡ 

¡ ÌÌ

¡ D ¡

¡ ¡ ¡ ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

¡¡

¡¡ 

¡¡

¡¡

¡¡ 

¡

¡ Ì ¡ Ì

¡ "D ¡

O ¡¡ ¡ ¡¡

D ¡¡

¡Ì

Ì Ì

¡¡

¡¡ 

¡

¡¡

 ¡¡ 

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

1.

ÌÌ Ì

¡ ¡

¡ ¡

'k Wil

¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

zij de He - re, de

God

" D D D ¡¡ D

¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

D ¡ D DD ¡

¡ ¡ ÌÌ ¡

¡¡

" D D D ¡¡ D

¡¡

ÌÌ

¡¡ ¡¡

de,

lang.

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡

-

¡ ¡ ¡ ¡

73

46

ge - na

¡ ¡

¡ ¡

¡ D ¡

¡¡ ÌÌ

door

¡¡

¡¡

¡¡

¡ D¡

¡¡ 

¡¡

Slechts

¡¡

¡ ¡

70 1.

¡¡ ¡¡

Ì Ì

" D O ¡Ì

de

 ¡¡ 

¡ ¡

D ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡

re,

¡¡

" D O ¡¡

¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

D ¡Ì

D¡ ¡

Ì Ì

ma - jes - teit.

prij - zen u - we goed - heid en

¡ ¡

¡ ¡

D ¡¡

D ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ Ì

voor

67

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D ¡¡

" DD D ¡ D

æ

Is - ra - el.

¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ D¡ ¡ ¡

¡ ¡ D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ " DD D ¡ D

-

God

dan - ken en e - ren en

¡¡

¡

zij

zij de He - re, de

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì ¡ D¡ ¡ Ì

D D D D ¡¡

43

Lof

¡ D ¡ ¡ Ì¡ ¡

2.

¡ D ¡

OOOD

‹

lof

Is - ra - el. Ik wil U 'k Wil

¡¡ ¡¡ ¡

¡OOOD

‹ 2.

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

D ¡¡

 ¡XX ¡ ¡ Ì X

OOOD

¡ ¡ ¡ D¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡ ¡

 XX

OOOD

˜

¡¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

5

æ

-

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

gen,

daar

in

het

nieu

O ¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

lied mag zin

-

¡ "D ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡ D ¡

¡ ¡

¡

¡ Ì

¡

¡¡ ¡

¡ O ¡¡

¡ "D ¡

¡ ¡

¡

¡Ì

¡

¡ ¡

¡ O¡

ECC17.0610.02F

¡

¡ ¡ -

¡

¡¡

ÌÌ

we

Je - ru - za - lem.

D ¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡¡¡

¡ O D ¡¡¡

¡¡¡¡

¡¡¡¡¡

¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

7

ÌÌ

V 7

ÌÌÌÌ ÌÌÌ Ì

V

ECC17.0610.02F

3 CD TRACK

4 CD TRACK

'K WIL ZINGEN VAN MIJN GOD EN HEER Words: Loek van der Leeden

7

¡¡

ONZE VADER

Music: Ludwig van Beethoven d.p. Arr. Loek van der Leeden

Words: Loek van der Leeden

Music: Loek van der Leeden

œz~

R

D D D ÌÌ 

 

œ•

R

¡ 1. ’k Wil 2. De 3. O 4. Heer 5. Daal,

" 

¡¡

1. On 2. On 3. On 4. On

¡¡ ¡¡K ¡ ¡

¡¡

¡¡ 

K ¡¡

¡¡

zin - gen van mijn God en Heer, naam van Va - der, Zoon en Geest, Va - der, die vol schep - pings - kracht Je - zus, die aar - de kwam op Heil' - ge Geest, daal tot ons neer

¡¡ ¡¡ ,

¡¡

¡¡

¡¡ 

¡¡ ,

¡¡

¡

¡¡ 

K ¡¡ ¡¡

¡¡

K ¡¡

¡¡ 

die steeds Zijn ze - ge - nin - gen weer Drie - e - nig God, ge - ducht, ge - vreesd. al haar pracht. de we - reld schiep met on - ze zon - den op Zich nam, en ze - gen weer, en geef ons steeds Uw

¡

¡ ¡

¡ ¡ ,

¡¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ,

¡¡ 

¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ O¡

¡ ¡K ¡ ¡

K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡ 1.

¡¡

¡¡

o - ver men - sen uit - stort tel - kens weer, waar - van ik mag Geef ons ook op dit Pink - ster - feest Uw God - de - lij Hoe groot en heer - lijk is Uw macht, waar - van wij mo voor ons ge - slacht werd als een lam, hoe groot is U zo - dat, ge - sterkt door U steeds meer, wij U een lof -

"  ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

ge - tui - gen. ze - gen. ke gen - zin - gen. lief - de. we zin - gen. lied

¡ ¡

¡¡ ÌÌ

N I E T

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

KOPIËREN

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

ze ze ze ze

-

ÌÌ

¡¡ ¡¡ ÌÌ Va Va Va Va

" D D ÌÌ ¡ ¡¡ D

¡¡

-

¡ ¡

¡¡

de in die eens komt de ons geeft die geef mij Uw

der, der, der, der,

ÌÌ

Ì¡ ÌÌ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

he - mel gro - te daag' - lijks steun en

¡¡

Ì Ì

ÌÌ

ÌÌ

¡ ¡

¡¡

zijt, dag brood kracht

U dat en om

is 't dan zelfs mij

ge Uw voor te

¡¡

¡ ¡

ÌÌ

ÌÌ O ¡¡ O ¡¡

¡¡

¡¡

bed en ons ko - nink - rijk ons stierf de we - ren der

ÌÌ

¡¡

¡¡

7

D D D ÌÌ

¡¡

ÌÌ

ÌÌ

XX

ÌÌ

Ì X

¡¡

¡¡ ¡¡K ÌÌ ,

¡¡

is Hei - lig U - we naam, ge - schie - de, wil Uw Gij schenkt door Uw ge - na het is U ko - nink - rijk,

lied ge - wijd. ko - men mag. bitt' - re dood. bo - zen macht.

" D D ÌÌ D  ¡¡ ¡¡

¡¡

Ì

¡¡

ÌÌ

K ¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ,

¡ O¡

2.

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡

tot nu steeds kracht

in der en te on - ze en de

Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡¡ ¡¡ ÌÌ ,

eeu - wig - heid. al - len tijd. schul - den kwijt. heer - lijk - heid.

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ,

 ¡¡ Ì Ì tui - gen. ze - gen. zin - gen. lief - de. zin - gen.

13

D D D ÌÌ On On On On

¡ ¡ ÌÌ

¡ ¡¡ -

ze ze ze ze

" D D Ì O ¡¡ O ¡¡ D

N I E T

¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ Va Va Va Va

ÌÌ

-

der, der, der, der,

die die die tot

D¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ in in in in

¡ ¡

K ¡¡ ¡¡ ,

de de de der

¡¡

he - mel he - mel he - mel eeu - wig -

K ¡ O¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ,

XX zijt. zijt. zijt. heid.

XX

 ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì A -

¡ ¡ D¡ ¡X

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

Duration: 3'33 ECC17.0611.02A

KOPIËREN

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

48

-

X X - men.

XX Duration: 4'24 ECC17.0612.02A


5 CD TRACK

7

 

" 

¡

K ¡¡

¡ ¡

Prince see be child

of the sal of

glo Sa va sor

¡ ¡

CALYPSO CAROL Words: M. Perry

Music: M. Perry Arr.: Loek van der Leeden

9

 ¡¡ Oh,

"  ¡¡

œ•~

R

 

¡¡ 1. See 2. Star 3. An 4. Mine

"  

¡¡

¡¡

Him of gels are

a

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ -

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

a a the thy

on ly - ing sil - ver sweep a - gain sing from rich - es

¡¡

-

bed cross song pov

-

¡¡

¡¡

of the you er

straw, skies, sing, - ty,

¡¡

¡¡

¡

ÌÌK ¡¡

 ¡¡

ÌÌ

¡ draugh show bring from

" 

-

¡ ¡

" ¡ ¡

K ¡¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ ,

¡ ¡

¡ ¡ ,

¡ ¡

-

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡

an the the e

with ble sta in sus Je to ry glo in - no - cence

ty where God's thine

o man heart ter

pen ger of ni -

¡¡

¡¡

 ¡¡ Ma Shep Sing Mine

-

K ¡¡

K ¡¡

¡ ¡

ry herds that for -

crad swift Beth give

"  ¡¡

-

13

¡¡

 ¡¡

ÌÌ

Just

¡¡

¡¡ ,

¡¡

¡¡

¡¡ ,

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ 

© Hope Publishing Company. For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

 

¡¡ ,

"   

œx

K ¡¡

¡¡ 

ÌÌ

ÌÌ 

¡¡

¡¡

K ¡¡ ¡¡

XX

¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ,

XX

Ì Ì

¡¡

1. Heer wees mijn licht voor als het don - ker is. 2. 't We - relds ge - beu - ren maakt mij ang - stig klein. 3. Geef mij ver - trou - wen en meer ze - ker - heid. 4. Heer wees mijn licht want dan wordt het pas goed.

ÌÌ

7

  ¡¡ ¡¡

¡¡ 

¡¡ ,

K ¡¡ ¡¡

ÌÌ 

XX

als ik U niet mis. al Uw lief - de zijn. kan in de - ze tijd. Gij Uw kost - baar bloed.

"   ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ,

XX

ÌÌ

¡¡

¡¡

U Wees Wan Gij

kent als hoop stierf

mijn 't U en voor

ÌÌ

13

  ¡¡

"   ¡¡

ÌÌ

¡ ¡

¡ ¡

'k Voel Wat Zo Op

Ì Ì

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

1.2.3.

¡ ¡¡ Wilt Waar Wat dat

¡¡

¡¡

U mijn ik naar ik te er voor

¡¡

¡¡

ÌÌ ¡ ¡

vrij - ge - lei - de toe kan als het bie - den heb is mij al - tijd weer

al niet wei

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡

-

tijd meer nig,

¡ ¡

XX

zijn. gaat. Heer.

XX

¡¡

rus - tig zon - der le - ven tha gaf

¡ ¡

Ì Ì

K ¡¡ XX

¡¡ ¡ ¡

en pijn. ver - laat. U neer. ge - wis,

¡ ¡

XX

¡ ¡ ,

XX

 Ì ¡ Ì ¡ ¡

XX

 ÌÌ 

X X

X X

toe - komst is.

N I E T

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

KOPIËREN

me pas zou ik dat ik Gol - go -

4.

O ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡¡ ¡¡ ÌÌ 

on - rust, mijn ver - driet blieft mijn steun en toe on - ge - loof leg 'k voor mij nu weet ik en

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡ ¡

¡ ¡

now

car

¡¡ ,

¡¡

¡¡

¡¡

the

Lord

¡ ¡

¡ ¡

K ¡¡

¡ ¡

K D ¡¡

¡¡

¡¡

¡

as

poor

as

was

the

sta

O ¡¡ ,

¡¡

¡¡ ,

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

-

¡¡ ,

¡¡

¡

¡¡

ry

me

to

Beth

¡¡

¡¡ ,

¡¡

¡ ¡

K ¡¡

¡¡ 

ap

¡ ¡

-

¡ ¡ ,

XX

¡ ¡ -

le - hem

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ

¡¡

¡¡

¡¡

pear

to

men.

¡¡

¡¡

¡¡

ÌÌ

¡¡

¡¡

¡¡ 

ble

then

¡¡

¡¡

-

K ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

to

¡ ¡ ,

K ¡ the

¡¡ 

¡¡ ,

XX

¡¡

¡ ¡

Prince

of

glo

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ -

-

-

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

X

ry

when

He

came.

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

XX

2

ECC17.0613.01B

In voorgaande catalogi verschenen Paasliederen bij de European Choral Club.

Music: G. Rossini d.p./Loek van der Leeden

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

KOPIËREN

HEER WEES MIJN LICHT

R

X name. world. soul. joy.

¡¡ ,

¡

N I" E ¡¡ T

6 CD TRACK  

¡¡ His the the my

15

Duration: 3'03 ECC17.0613.01B

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Words: H. de Jonge & Loek van der Leeden

¡ ¡ ,

¡¡ is of to for

K ¡ the to

she bore, por rise by can for me

babe stu ba death

¡

¡¡ 

¡¡

¡¡

¡¡

the de - ling your from ly lit - tle lem's thy by ness

- ry - vior - tion - row

ÌÌ

door. lies. man. ty.

"  ¡¡ 5

¡ ¡

-

11

¡¡

see

3

-

¡ ¡ ,

K ¡¡ -

XX

Cat.

Bestelnr:

Titels English/Nederlands/Deustch

1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 16

17.0008 17.0013 17.0027 17.0085 17.0086 17.0087 17.0088 17.0089 17.0090 17.0091 17.0092 17.0093 17.0132 17.0133 17.0187 17.0197 17.0198 17.0199 17.0200 17.0201 17.0202 17.0204 17.0205 17.0218 17.0255 17.0316 17.0317 17.0318 17.0319 17.0320 17.0321 17.0322 17.0323 17.0324 17.0325 17.0345 17.0403 17.0404 17.0405 17.0406 17.0407 17.0408 17.0409 17.0410 17.0447

Hallelujah, He is risen; Halleluja, Hij is opgestaan; Halleluja, er lebt! I know that my redeemer lives; Ik weet dat mijn Verlosser; Ich weiss das mein Erlöser lebt Jesus is alive; Jezus leeft; Bread of life My Lord is weeping; Mijn Heer moet lijden; Mein Herr muss leiden Calvary is the sea; Golgotha is de zee; Dein Kreuz ist wie das Meer Lenten Meditation; Overdenking; Oster Meditation Behold the Lamb of God; Aanschouw het Lam van God; Siehe, das Lamm Gottes Rejoice in the risen Christ; Wees blij, Christus is verrezen; Jubelt, Christus lebt I only looked away; Ik keerde mij snel af; Ich hab nur weggeseh'n Lead me to Calvary; Leid mij naar Golgotha; eige mir Golgatha You died for me; U stierf voor mij; Du starbst für mich Christ the Lord is risen today; Christus, onze Heer, verrees; Jesus took the cup; Pascha; Jesus nahm den Kelch Easter song; Paaslied; Er lebt! Hosanna to the Son of David; Hosanna voor de Zoon van David; Hosanna, dem Sohne Davids O come and mourn; O kom en treur On the third day; Op de derde dag; This day was made by the Lord De dag van de Heer; Dies ist der Tag unsers Herrn Will you pray with my Lord?; Wil je bidden met mijn Heer? I've just been with Jesus; Hij heeft mij veranderd; Heute sah ich Jesus By Your cross; Bij Uw Kruis; Lob und Ehre See the savior; Zie de Verlosser; Sieh den Heiland Jesus the Lord; Jezus, de Heer; Jesus, der Herr Redeeming grace; Door genade alleen; In Dir allein Christ is risen now; Aan des Heilands voeten; Dort, zu Jesu Füssen Lord Jesus from your wounded side; Door uw kruis; Herr Jesus This is love; Ook voor mij When Jesus wept; Toen Jezus huilde; Als Jesus weinte Don't cry; Sei nicht betrubt He lives; Ik zeg het allen dat Hij leeft; Er lebt End of the beginning; Einde van het begin; Er tat al dies für dich The holy heart; Het Vaderhart At Calvary; Op Golgotha; Golgatha At the cry of the first bird; In een schemerend zonlicht; In der früh, im Morgengrau'n It is finished; 't Is volbracht; Es ist vollendet O sacred head surrounded; O hoofd bedekt; O Haupt vol Blut Go to dark Gethsemane; Jezus in Gethsemane; Ich muss nach Gethsemane How deep the Father's love; Zo lief had God de Vader ons; Wie sehr hat Gott die Welt geliebt The One on the Tree; De Man aan het kruis; Er starb für mich Alive forever Amen; Hij leeft, voor eeuwig, Amen; Du lebst, für immer, Amen But morning never came; Totdat de nacht verdween; Der Morgen, der nie kam The old rugged cross; Op die heuvel daarginds He died for us; Hij stierf voor ons; Du starbst für mich Celtic Alleluia; Keltisch Halleluja; Keltisches Halleluja Daar, op een groene heuveltop

Ga voor meer informatie naar de website: www.europeanchoralclub.com

Duration: 4'44 ECC17.0614.02A

49


7 CD TRACK

Paasversie โ€œMachig Heilandโ€ 1. Machtige Heiland, Kindeke teer, Gij kwam voor ons op aarde terneer. Gij kwam op aard' met schulden belaรขn, opdat geen mens verloren zou gaan.

MACHTIGE HEILAND (Christmas Version)

Words: Loek van der Leeden

ยœz~

2. Hij bracht het woord van liefde en licht en gaf de blinden weer het gezicht, godd'lijke liefd' aan die werd veracht, 't hemelse licht in duistere nacht.

Music: Loek van der Leeden

3. Hij werd bespot, gesmaad en gehoond en met een kroon van doornen gekroond. En op die heuvel stond toen een kruis. Daardoor slechts kom 'k in 't hemelse huis.

R

D D D 

ยกยก 

ยก ยก ยก ยก ยก ยก

K ยก

ยกยก

ยกยก

ยกยก

ยกยก 

1. Mach - ti - ge Hei - land, Kin - de - ke 2. Her - der - kens hiel - den trou - we de 3. Wij - zen uit 't oos - ten za - gen een 4. Lie - ve Heer Je - zus, ik ben Uw

ยกยก

ยกยก 

" D D D

ยกยก

ยกยก

5

D D D ยกยก 

Gij kwam En - ge Ga - ven Leid Gij

" DD

op aard' met len zon - gen ge - schen - ken, mijn le - ven,

ยกยก

ยก D ยก

ยกยก

ยกยก

9

 3rd verse D ยกAfter D D ยก ยกยก ยกยก ยกยก

schul - den Je - zus kniel - den maak Gij

be - laรขn, ter eer. ter - neer mij rein,

ยก ยกยก ยกยก D ยกยก ยกยก 

ยกยก ,

K ยกยก ยกยก ยกยก

ยกยก 

ยกยก

ยกยก ยกยก ยกยก ยก ยก D

ยกยก ,

ยก ยก ยก ยก

ยกยก

K ยกยก

ยกยก

ยกยก ยกยก

ยก ยก

ยก ยก ยก ยก

ยกยก

ยกยก

op - dat Her - ders en zij tot ik

ยกยก

geen mens aan - ba aan - ba voor eeu -

ยก ยก ยก ยก

ยก ยก

ยก ยก

ยก ยก ยกยก

ยกยก 

ยก ยก Oยก ยก ยก ยก

Oยก ยก ,

K ยกยก O ยกยก ยกยก ยกยก

Laat ons Hem danken, zondaar weest blij, want gij kunt zeggen: Hij kwam voor mij.

ยก ยก D ยกยก ยก ยก

ยก ยก ,

ยก ยก

 ยกยก 

gaan. teer. Heer. zijn.

ยกยก 

D.C. (4th verse)

 ยก ยก ยกยก 

ยกยก

Hij kwam voor

ยกยก ยกยก , 

ยก ยก ยก ยกยก ยก ยก ยก

4. Lieve Heer Jezus, ik ben Uw kind, dat 't niet begrijpt, maar dat Gij bemint. Leid Gij mijn leven, maak Gij mij rein, tot ik voor eeuwig bij U mag zijn.

ยก ยก

(Verses 1, 2, 3)

ver - lo - ren zou den 't Kin - de - ke den Je - zus de wig bij U mag

K ยกยก ยกยก O ยกยก

want gij kunt zeg - gen:

ยกยก 

ยก ยก

ยกยก ยกยก

op Gij kwam voor ons aar - de ter - neer. kou - de, don - ke - re nacht. de - ze in Zij zijn ge - ko - men van zo heel ver. dat 't niet be - grijpt, maar dat Gij be - mint.

ยก O ยกยก ยกยก ยกยก ยก

Laat ons Hem dan - ken, zon - daar weest blij,

" DD

ยกยก 

ยก ยก K ยก D ยกยก ยก ยก ยกยก 

ยกยก

ยกยก

ยกยก

ยกยก ยกยก ยกยก

ยกยก ,

teer, wacht ster. kind,

ยกยก

N I E T

ยฉ Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

mij.

 O ยกยก D ยกยก 

Duration: 4'10 ECC17.0615.02A

KOPIร‹REN

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Tekst en Muziek: Loek van der Leeden Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

8 CD TRACK

9

D D DD

ยก

D D DD

ยก

D D D D ยกยก

WEEST NIET BEZORGD Words: Loek van der Leeden

Bestelnr: ECC17.0615.02-paas

ยก

ยก ยก ยก ยก ยก ยก

ยก ยก

ยกยก ยกยก

Ver - trouw op God,

Music: Loek van der Leeden

" DD D ยก D ยก

ยก ยก

ยกยก ยกยก

ยก

รŒ

ยกยกยก ยก

ยก

รŒ

รŒ

ยก ยก ยก

ยกยก

ยกยก

Hij

zal

ยก ยก

ยก ยก

ยกยก ยก ยกยก u

hel - pen,

รŒ

ยก ยก ยก ยก

ยก

ยก

ยกยก

ยกยก ยก ยกยก

ยก ยก ยกยก ยกยก ยก

ยกยก

ยกยก ยก ยกยก

ยก

รŒ

ook al

ยกยก

is

ยก ยก

't ge - loof soms

ยก ยกยก ยกยก ยก ยก

ยกยก

ยก ยก

ยก ยก

ยก ยก

ยก ยก ยก ยก

ยกยก

klein.

Wie

ยกยก ยก ยกยก

ยกยก

ยœyv

R

Oboe

D D D D 

ยก

ยก

ย‹

D D D D 

ยก

ยก

ยก

ยก

ยก

ยก

ยก

ยก

ยก

รŒ

13

ยกยก

" D D D D

ยกยก

DรŒ

D D DD

ยกยก

ยกยก

ยก ยก

ยกยก

ยกยก

DรŒ

" D D D ยกยก D

ยกยก

ยกยก

ยก

ย‹

ยกยก ยกยก D ยกยก

Zelfs Sa - lo Toch mo - gen Weet, dat uw zich naar Zijn

ยก ยก ยก ยกยก ยกยก ยก ยก

ยก

vel - den, in al - le he - mels, zij zijn de toe - komst. Hij is het hoe - ven. Een - ie - der,

ยก ยกยก ยก

รŒ

ย‹

D D DD ยก

ยกยก ยกยก

bloe - men op de vo - ge - len des zor - gen voor de tijd wat wij be -

ยกยก

ยกยก

รŒ

ยกยก

ยกยก

ยกยก

ยก

ยก ยก

ยกยก

ยกยก

ยก ยก ยก Dยก

ยกยก

ยกยก

ยกยก

ยกยก

ยกยก

ยกยก

ยก ยก

ยกยก ยกยก ยกยก ยกยก ยก ยก

ยก ยก

ยกยก

ยก ยก รŒ

รŒ

ยก

ยก

รŒ

ยก

ยก

D D DD

ยก

ยก ยก

D D DD

ยก

ยก

D ยก D DD ยก

ยก

ยก

ยกยก

aar - de Mij het bes - te wat Hij

ยกยก ยกยก ยก ยก

ยก ยก

ยฉ Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

ยกยก

ยกยก

" D D D ยกยก D

17

D D DD

รŒ รŒ

niet die pracht. mees - te waard. voor u doet. heeft be - loofd.

ยก ยก

ยกยก

ยก ยก ยก ยก ยก

ยกยก ยกยก ยก ยก

im - mer

ย‹

ยกยก ยกยก ยกยก

e - ven de mens is steeds het krijgt al - les

ยกยก

รŒรŒ

kleu- ren fel en zacht. won - de - ren der aard'. die u kleedt en voedt. die in Hem ge - looft,

ย‹

al zijn staat - sie mo in God ver - ne - men: wij van in de he - mel Va - der ko - nink - rijk zal rich - ten,

ยกยก ยกยก

ย‹

ย‹

ย‹

1. Zie naar de 2. Be - schouw de 3. Maak u geen 4. Hij weet al -

D D DD

ยก

รŒ

ยก

ยก

ยก

ยก

ยก

ยก

ยก

ยก ,

รŒ

ยก ยก ยก ยก ยก

รŒ

Trumpet

D D D D 

5

ยก

ยก

ยก

ยก

รŒ รŒ

B Dm

ยก

ยกยก ยกยก

aan

Hem zal

ยกยก

ยก

ยก

ยกยก

ยกยก

ge - ven

ยก ยก Oยก ยก ยก ยก

AD

ยก

ยกยก

ยก

zal

ยก ยก

ยก ยก

DD

ยก ,

ยก

ยก

ยก

ยก ยก ยก ยก ยก ยก

ยก ยก

ยกยก ยก ยกยก van

niets

ver

ยกยก ยก ยกยก

AD

ยก

E D7

ยก

K ยก รŒ ยก รŒ

ยก ยก -

sto

ยก ยก

-

ken zijn.

ยก รŒ ยก รŒ ,

ยกยก 

AD

B D7

ยก

ยก

E D7

ยก

ยก

ย‹

ย‹

ย‹

ย‹

D D DD

ย‹

ย‹

ย‹

ย‹

"

ย‹

ย‹

ย‹

ย‹

KOPIร‹REN

50

D ยกยก

E D7

ยก ,

ยก ยก ยก ยก ยก ยก

D D DD

N I DDDDE T

Duration: 4'18 ECC17.0616.02B

zich

ยกยก ยก ยกยก

ยก

2

Fine

รŒ

D.C.

ECC17.0616.02B


9 CD TRACK

15

D

D ¡ Da

IN DONK'RE NACHT

D Music: Loek van der Leeden

Words: Loek van der Leeden

¡ ,

-

Vre klon

de - vorst ken eng'

-

F

œzx ¡ ¡

In

don

-

k're nacht,

4

D D ¡¡ zan

7

D

D

-

¡ ,

¡ ¡

K ¡¡

¡¡

gen

en

hoor

¡¡ ¡¡

¡¡ won

-

¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡ ¡

in

stil

-

K ¡¡

¡ ¡

den

her

-

K ¡¡

¡¡

d're

K ¡

he

-

¡ ¡

mel - klan

¡ ¡

¡ ¡¡ le

nacht

-

¡ ¡ ,

¡¡

ders

in

K ¡ ¡¡ ¡

¡¡ 

gen.

Vre

-

weer - klon - ken eng'

-

¡

-

¡ ¡

K ¡¡

het

veld

die

¡¡

¡¡ ,

¡¡ 

de

op

aar

D D ¡

¡ ¡

za

len -

K ¡ ¡

-

‹

¡ ¡

¡

-

her in

" D D ¡¡

Stil

D D ¡ vre

K ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ , -

-

" DD

-

‹

-

K ¡

¡ ¡

de.

In In

don don¶ ¶ ¡,

¡ ¡

¡

le nacht,

¡ ¡

¡¡ ¡¡ -

hei

k're nacht, k're nacht,

¡¡

¡ ¡

¡¡ ,

K ¡

¡ ¡

in in

stil stil

¡ ,

¡¡

-

ders - lied, het veld

-

le le

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

't lich won

¡ ¡ ,

¡¡

¡

¡ ¡

¡

der schep - se - len

D ¡ D ¡

K ¡ ¡

nacht nacht

werd weer -

¡ ¡

Vre

-

-

 " D D ¡¡ 

¡ ¡ ,

eng' hoor

¡ ¡ ,

¡¡

¡

¡¡ ¡¡

-

¡¡ ,

tend d're

ster he

¡¡ ,

¡¡

-

¡¡ ,

¡ ¡

¡

Beth - le - hems stal.

K ¡¡

¡

ren mel

K ¡ ¡¡ 

¡¡ -

glo zan -

¡¡ ,

-

- ren. - gen.

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ,

¡¡

¡¡ ,

de

op

¡ ¡

¡¡ ,

¡

¡

Heer,

¡¡ 

¡ ¡

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

vre

¡ ¡

¡

¡

der schep - se - len

¡¡

aar - de,

¡ ¡

¡

Hij,

-

-

¡¡ 

-

K ¡ ¡¡ 

K ¡ -

-

K ¡

¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

Heer.

de.

-

¡ ¡

2

KOPIËREN

10 CD TRACK

OP CD GEDENK AAN MIJ

KERSTNACHT Words: Loek van der Leeden

F

K ¡

" D 

5

D ¡¡

¡ ,

¡¡ ¡ ¡ ¡¡

te stond een ster glo zon - gen eng' - len - scha de krib - be in von -

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ , ,

K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡¡

ren, ren den

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ O¡ te en de

¡¡

¡ ¡¡ ,

K ¡¡

¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ,

¡¡ ¡ ¡¡ ,

10

K D ¡¡ ¡¡ ¡¡ kin - de - kijn,

 " D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡

¡¡

¡ ¡¡ ,

¡¡ O ¡¡ ,

¡¡ ¡ , ¡

- te

¡¡ ¡ ¡¡

dal. stem. zoet.

¡ ¡

¡ ¡ ,

¡ ¡

K ¡ ¡ ,

¡¡ ¡ ¡¡ ,

¡¡ ,

¡ ¡

¡ ¡ ¡¡K ¡¡ ¡ Ko - ning zijn,

¡¡ D O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ D ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡,

¡¡

¡ ¡ ,

¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡ , , ¡

K ¡ ¡ D ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ O ¡¡ een

¡¡ ,

gro

-

Su

K ¡¡

- te Ko - ning

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡ ¡ ,

ja su - ja

¡ ¡¡ ¡ ,

¡¡ 

¡¡ ,

K ¡¡ D ¡¡

¡¡

mo - nen mij drei - gen te mijn zorg al

¡¡ ,

" D D ¡¡ 

¡ ¡ ,

¡ ¡

¡¡ ÌÌ

¡¡

mijn wa - ken ge - va - ren der zon-den,

een - zaam in dui - zen - den de last mij

" D D ¡

D D ¡¡ 

K ¡ ¡

K ¡¡ ¡¡ 

¡¡ 

1. Als 2. Als 3. Als

Daar De O

K K ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

N I E T

KOPIËREN

¡¡

D D ¡

5

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Gij zult een gro

¡¡ 

in 't E - fra - ta zei - den met won - d're her - ders Je - zus

is een kind ge - bo - ren, te Beth - lem in de stal. her - ders die daar wa - ren, gaat op naar Beth - le - hem. Heer, van on - ze zon - den ver - los ons door Uw bloed.

" D ¡¡

Music: Loek van der Leeden

œxx

K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡

¡¡

1. Daar 2. Toen 3. En

Words: Loek van der Leeden

Music: Loek van der Leeden

R

œ•y

¡ ¡

ECC17.0617.02B

NIET

D 

en ders

-

¡¡

¡

ren in

K ¡ ¡¡

¡ ¡

len - zang den her

-

¡ ¡

ge - bo

-

bij en

K ¡¡

nen eens

N I E T

Duration: 2'30 ECC17.0617.02B

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡ ,

Hij,

¡ ¡

¡¡ ,

K ¡

¡¡

¡ ¡ -

de,

li - ge nacht,

-

bij die

¡ ¡

¡ ¡

K ¡¡

¡

mil - joe

¡¡ 

¡

¡ ¡¡

¡ ¡ ¡

werd

¡¡ 

¡ ¡

Die

- ren - gen

-

¡

¡

K ¡¡

¡

D D ¡

¡ ¡

¡

¡¡ 

K ¡¡ ¡¡

21

‹

- bo - zan -

¡ ¡ ,

li - gen zal,

D D ¡¡

11

D D

ge len

18

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ , ,

¡¡

¡¡ ,

-

¡¡

K ¡

¡

¡

ver - wacht.

K ¡¡ ¡¡

¡¡ ,

¡¡

¡¡ ,

¡ ,

lang

K ¡¡ ¡¡

D ¡ ¡

" D D ¡¡

D D ¡K

¡

¡

vids Zoon,

¡¡ 

¡¡ ,

D ¡¡ ÌÌ

om - rin - gen, doen zin - ken, en strij - den,

¡ ¡

¡¡ ÌÌ

D D ÌÌ

zijn.

¡ ¡

denk aan

¡¡ ¡¡

" D D ÌÌ

¡ ¡

Ì Ì

D ¡¡

ÌÌ

mij,

o

Ì Ì

¡ ¡

¡¡

mach - tig

ÌÌ

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ,

K ¡¡

¡ ¡ O ¡¡ 

¡ ¡

¡¡

ver - zoe - kin - gen geen meer schijnt ster en de dood roept

¡ ¡

O¡ ¡

9

¡¡ ¡¡

on - heil en storm 's le - vens woes - te twij - fel 't hart ver

mij op als

¡¡ ÌÌ

ÌÌ God,

Ì Ì

¡¡

Ì Ì

¡ ¡ ,

Ì Ì

¡ ¡

¡ ¡

op te tot

¡ ¡

-

o

ÌÌ

¡¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

51

ÌÌ

¡ ¡

¡¡ge -

ÌÌ

¡¡¡ ¡ ÌÌ ¡

mach - tig

Ì

de mij in

ÌÌ

drin - gen, blin - ken, schei-den,

Ì Ì

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

KOPIËREN

¡¡

¡¡

N I E T

Duration: 2'20 ECC17.0618.02A

Ì¡ ¡ ¡¡

na - ken, ba - ren won - den,

¡¡

¡ O¡

mij,

¡ ¡

-

¡¡

K ¡¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡

ge - denk aan

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

¡ ¡

God.

ÌÌ

Duration: 3'53 ECC17.0619.02A


11 CD TRACK

13

ED

E D7

D D D ¡ ze o -

" DD

A D/C

K ¡ ¡

ker - heid, dat ver - win - naars

E D/B D

AD

¡ ¡

¡

¡

wij in

door de

Hem Heer

‹

D

E D/B D

Adim

¡

¡

B D7

¡

de als

ED

K ¡

¡

¡

Ì

¡

¡

heer - lijk - heid be - er - ven. gro - te, blij - de scha - re. Want

‹

‹

À

¡ ¡

ALS GOD, MIJN GOD MAAR VOOR MIJ IS Words: Loek van der Leeden Based on Romans 8:35-39

Music: Loek van der Leeden 17

D D D ÌÌ dood

" DD

R All unis.

œ~

B D7

D D D 

5

B D7

ED

K ¡ ¡

¡

Als Van

¡

¡

B D7

ED

ED

B D/D

¡

¡

G7/B

krach - ten, mach - ten een - maal op de

E D/G

Cm

¡ ¡

¡

Ì

¡ ¡

zwaard be dag zal

BD

K ¡ Ì

¡

¡

hoe - ven wij Chris - tus voor

" D D ÌÌ D

zen. Geen den, want

F7

¡ -

-

he

¡

D DD

B D7

¡

God, in

¡ ¡

ÌÌ

¡ ¡

A D/B D B D7

E D/G

B D7/F

ED

E D7

AD

K ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

die zelfs Zijn ver - druk - king

te ons

E D/G

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ei - gen Zoon voor ons heeft of in angst ver - vol - ging

la - ten of ge

BD

Ì

hoog

¡

¡

¡¡

ÌÌ

noch

toe

¡¡

-

Ì D Ì

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

D D D ÌÌ

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

zou niet kun - nen zou steeds wil - len kan Hem en - kel al - tijd nu kan

¡¡ ¡ ¡¡

" D D D ¡¡ D

¡ ¡

D D D D ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡

K ¡ ¡ ¡

- gen zin gen: vra ken, dan chen, jui

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡ als waar want mijn

¡¡ ¡

er - heen Hij schuld

¡¡

¡¡

-

¡¡

¡¡

O ÌÌ

¡¡

¡¡

ten

noch

¡¡

¡¡

¡¡

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡

¡Ì

¡

¡¡

¡

men

-

sen

noch

krach

-

ten

noch

O ¡¡

¡¡

-

den

van

¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Pa - sen wel ik ge het vol is

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

Ik Ik Ik Ik

zou zou kan kan

nooit nooit het het

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

kun - nen bij die u ver ie - der

¡¡ ¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ " DD D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡

¡ ¡

¡¡

lo scha - tel ra

¡ ¡

¡ -

-

-

-

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

D D D D Ì¡

¡¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡ ¡

¡¡

ÌÌ

noch

diep

¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ

¡¡

¡¡

¡¡

OÌ Ì

¡ ¡

¡¡ D ¡¡

-

te

ons

ooit

¡¡

¡¡

¡

ÌÌ lief

¡¡

-

¡ ¡

¡ Ì

¡ O¡

¡¡

¡¡ , ¡ ¡ ,

¡¡

¡ ¡

ÌÌ

zal kun - nen

Ì¡

¡

¡¡

ÌÌ

de,

door

Je

¡ ¡

¡ D¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

woord kun Hem Hem

¡¡

niet nen niet te

¡ ¡

Ì Ì

-

¡ ¡

schei

¡ ¡

ÌÌ

¡¡

O ¡¡

¡¡ 

K ¡¡

ÌÌ 

zus,

de

Heer.

¡ ¡ ,

ÌÌ 

¡ ¡

ECC17.0620.02B

Ik Ik Ik Ik

Ì Ì

¡¡ niet nooit met het

¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ zou zou kan kan

¡¡ ¡

Ì Ì las. staan. gaan. gaan.

¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡¡

le - - bid zon lij -

" D D D ¡¡ D

¡¡

ven, den, den den:

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

kun - nen kun - nen mijn al be nu

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

zo als al mijn

¡¡

" D D D ¡¡ D

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

ÌÌ 

¡ ¡

het niet bij komst

in had Hem is

mijn be te ge

geest, leefd, recht. wis,

als dat Zo om -

¡¡ woelt ik tijd toe -

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡ ¡

D D D D ¡¡

er geen God in staat het dat Hij

¡¡ ¡

" DD D ¡ D ¡

¡¡

¡¡

kruis ge heel mijn in mijn als mijn

¡ ¡

¡¡

¡ ¡¡ D ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ D D D ¡¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

N "I DDDDE ¡¡ T ¡

Duration: 3'35 ECC17.0621.02B

KOPIËREN

52

¡ ¡

¡¡

-

ÌÌ 

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ Ì

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡

O ¡¡ ¡

¡

staan le Bij - - Hei -

¡ ¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

13

als daar 't zal om

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

10

¡ ¡ ¡

¡ ¡

- ven - re - len, - den

¡¡

komst noch

D ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ D DD ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ geen moet heeft die

¡¡

Ì Ì

¡¡

Zijn ik bo - ven zon - der tot toch

¡ " DD D ¡ D

4

" DD D Ì D Ì

 ÌÌ mach

2

D ¡ D DD ¡

Music: Loek van der Leeden

œ•

was. gaan? daan. daan.

¡¡

¡¡ -

te

¡¡

" D D D ¡¡ D

D D D D ÌÌ 

¡¡

7

BELIJDENIS

" D D D ¡¡ D

¡

en - ge - len

KOPIËREN

12 CD TRACK Words: C. Spaanderman

¡ ¡

gro - te

N "I DDD E T

Duration: 3'34 ECC17.0620.02B

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

1. Ik 2. Ik 3. Ik 4. Ik

D ¡¡ noch

29

Ì

R

¡¡ noch

¡¡

¡¡ ven

¡

ster - ven, geeft va - ren zijn wij

-

¡¡ den

D D D ÌÌ

¡

vre - zen. Die plei - ten. Zelfs

F7(9)

-

God's

D D D D ¡ ¡

-

25

¡

" DD 9

ÌÌ le

Ì D Ì

D D D ÌÌ

BD

¡

we schei

B D/F

¡ ¡ ¡

en geen gro - te

E D/B D F7/B D

Fm

zal dan te - gen nie - mand kun - nen

is, wie zal mij

Cm

¡

¡

B D7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

God, mijn God maar voor mij Zij - ne gro - te lief - de

D DD ¡

¡¡ het

21 ED

¡

¡¡ noch

had, geen ven mijn bel, Hij land óók

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ , ¡¡ ¡¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2

¡ ¡ ¡

¡ ¡

o - pen zon - den heeft het mijn ver

¡¡

¡ ¡

¡¡

K ¡¡ ¡ ¡ graf steeds zelf - los -

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

Ì Ì

ge - weest. ver - geeft. ge - zegd! is! ser

¡¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡¡

¡

Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ECC17.0621.02B


13 CD TRACK

14

CD TRACK DANKLIED

BIDDEN IS SPREKEN MET HEM Words: R. Heemskerk

Words: Loek van der Leeden

Music: Loek van der Leeden

œxx

Music: Loek van der Leeden Organ arr.: Rob van Dijk

R

C

 All Unis 1.

G/B

C

¡ ¡ ¡

¡

¡

G7/D C

¡ ¡ ¡ ¡

¡

G

C

K ¡ ¡

¡

Bid - den is spre - ken met Hem die al - les ziet. Hij 2. Bid - den is vra - gen: Heer help mij de - ze dag. Je 3. Wan -neer in 't le - ven al - les je te - gen - staat, je

¡

B7

Em

Cm

¡ ¡ ¡

¡

¡

œzx

R

geeft je steeds een te - ken, an - ders hoeft 't niet zelf te vra - gen wan - neer niet meer durft te ho - pen dat het

II

D ¶

‹

‹

‹

I ¶ ¡K O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

À

Organ

4

G/D

D7

¡

G

C

deed Hij ooit

Em

¡

¡ ¡ Ì je het niet. hel - pen mag. be - ter gaat,

¡ ¡

Bid - den Bid - den pak dan

F

¡

¡

is spre - ken, maak is vra - gen, je je bij - bel en

" D ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ,

C/E

¡

¡

¡

¡

¡

K ¡

¡

nu toch een be - gin. komt weer in ba - lans. lees een woord aan jou.

Ped. 8va bassa

Laat Hij Je 6

7

Dm

¡ "

G7

¡

C

¡

G7/D

¡ ¡

¡

C/E

F dim

¡

¡

ik toch nooit meer den - ken: Heer, het zal je steeds ver - ge - ven, je zult het wel be - mer - ken: Hij

C/G

G7

¡

¡

C

¡

¡

heeft toch geen zin. her - krijgt een kans. is al - tijd trouw.

‹

C

À

Em

is

Er

in

de - ze week

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡

weer

10 10

F

G7

C

D7

G/B C6

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

G/D

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

heel wat mis - ge - gaan. Je stond met heel je e - go weer

 " ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

D7

G7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

C

Em

K ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ,

¡¡ ¡¡

F

E7

¡¡ ¡¡ ¡¡ het

Am

Dm

Ì Ì

¡¡

N I E T

D7

¡¡

Ben je heus ver - ge - ten

Ì Ì

¡¡

C

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

je toch niets doet.

" ¡¡ ¡¡ ¡¡

G7

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

C/D

 ¡¡

¡¡

hoe

je

¡¡

¡¡

D7

G7

bid - den moet?

¡¡

¡¡ ¡¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

æ

D.C. al Fine

30

D

¡ ¡

¡ O¡

Looft de Heer,

D "D

Altos

¡

¡

looft

de

Heer.

À

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

en

de

looft

¡ ¡ ¡¡ O ¡ ¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡¡ ¡

vol

¡¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

"D

D ¡

¡

Wie

D ¡ loofd

"D ¡ Looft

¡

is

¡

die Vorst,

¡

¡

¡

¡

zij

God

in

¡

¡

¡

¡

de

Heer

want

Hij

zo

¡ ¡ ¡

eeu - wig - heid,

D ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡¡

"D

¡

¡

¡

¡

¡

¡ , ¡

de

goed,

¡ ¡ ¡¡ ¡

¡

¡

Ko - ning

¡

¡ ¡ ¡ is

groot

K ¡

D D ¡¡¡

¡ ¡

"D

¡

¡

¡

¡ ,

in

kracht,

het

¡

vol

van

¡

¡

¡

een

blij

looft Hem met

¡

¡

4

¡

¡ ¡ ¡

ma - jes - teit

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

mels

le

-

¡

¡

¡ ¡ de

looft

¡ ¡

À

¡ O¡ looft

¡

de Heer,

K ¡¡ ¡¡¡ ¡ D ¡¡¡ ¡ ¡

æ

K ¡ ¡ ¡ ¡ ,

-

macht.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡K

¡

¡

¡ ¡

Duration: 4'02 ECC17.0623.02F

O¡

¡ ger

Hei - land

‹

barm - har - tig - heid.

vol

¡

¡

looft

de

Heer.

À

Looft

"D ¡

belt

¡

¡

¡

¡

¡

Heer

want

Hij

¡

¡

¡ is

goed.

zij

God

in

D ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡ ¡

"D

¡

¡

¡

¡

zo

¡ ¡ ¡

eeu - wig - heid,

¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ de

¡

¡ 5

53

¡ ¡

O ¡¡ ¡ ¡

¡

¡

weest

ver

¡

¡

Looft Hem met

¡ ,

die Vorst,

¡

¡¡¡

¡

¡ ¡ ¡ is

¡¡¡ ¡ ¡

Ì

¡

¡

¡ ¡

Zijn naam,

¡

loofd

ECC17.0623.02F

¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡

de

Wie

ge - moed.

¡

¡ -

"D ¡

en

¡ ¡ ¡¡ O ¡ ¡

¡ ¡

¡

D ¡

¡

¡ ¡

¡

Ju

¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

-

¡ ¡ ¡

Basses

K ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡ Ge -

D

¡

II

en

Looft de Heer,

32 28

¡ 's he

"D ¡

K ¡

barm - har - tig - heid.

O ¡¡

¡ van

looft

¡ ¡ ¡ ¡ ¡K

¡

¡

Hei - land

D¡ hoofd

D ¡

Ge -

¡

D D ¡¡¡

¡

de Heer,

‹

looft

"D

looft

I ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

26

D ¡

¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

Duration: 3'36 ECC17.0622.02A

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , II ¡ ¡ ¡ "¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ , ¡

Ì

KOPIËREN

¡

K ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡ ¡ Ì

I ¡ Ì¡ 

G7/F G7/E G7/D

¡¡ ÌÌ

¡¡

II

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡« ¡

13 14

¡

¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ IIK ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ " ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡¡¡ ¡

o - ver -al voor - aan. Nu zeg je in je boos - heid dat

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡

¡¡ ,

¶ ¡, ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

II

I I K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡¡

K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

Fine

¡ ¡ ¡I ¡ ¡ ,

II

O ¡

¡

¡

Ko - ning

¡ ¡

blijd.

¡

¡

een

blij

¡ ¡ ¡ ge - moed.

¡

in

¡

K ¡

¡ Ì -

¡

groot

K ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ,

kracht,

¡

¡

vol

van

¡

het

¡ ¡ ¡

ma - jes - teit

¡¡¡

¡¡¡

¡¡¡

¡¡¡

¡¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ en

¡

¡ ECC17.0623.02F


æ

34

D ¡ Looft

D ¡

¡

¡

¡

¡

looft

en

looft

de

Heer.

Wij

¡

¡

looft

de

Heer.

¡ ,

¡

¡

¡

mels

le

-

¡

¡

¡ O¡

¡ ¡

Looft de Heer,

looft

¡

¡

hoofd

van

's he

"D

¡ ,

¡ en

 "D ¡ looft

¡

de Heer,

-

¡ ¡ ¡

¡ ¡

en

de

looft

¡

-

vol

¡ ,

macht.

" D ÌÌ

barm - har - tig

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

ÌÌ 

¡¡

¡¡ 

Va - der, aan Uw

hand

en

leid

¡ ¡

¡¡

le - ven, trou- we

Wij

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

Ì Ì

"D

36

D

¡ ¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡¡ O ¡ ¡

¡

¡

¡

dan - ken, Heer, voor

D ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

O ¡¡

¡

¡

¡

¡

heid.

Wij

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡

K ¡

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡

¡ ¡

¡ ¡ " D ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

U

voor

mij

¡

¡

deed,

dat

¡

¡

¡

¡

wat

U

deed,

dat

U

voor

mij

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

wat

U

deed,

dat

U

voor

mij

¡

¡

¡

¡

¡

dan - ken, Heer, voor

¡¡ ¡

U

¡

dan - ken, Heer, voor

"D ¡

¡¡¡

wat

¡

dan - ken, Heer, voor

"D ¡

¡

¡ ¡

¡

wat

U

deed,

D¡ D ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" D ¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡

en

¡

¡

leed

en

¡

¡

¡

aan 't kruis - hout

leed

en

¡

¡

¡

¡

dat

U

voor

mij

¡ ¡

O ¡¡

¡¡

¡¡

aan 't kruis - hout

¡¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D ¡¡

¡¡

¡¡

O ¡¡

¡¡

¡

¡ ¡

Ì Ì

o - ver - kant.

Ì Ì

¡¡ ¡¡

¡¡ 

Ja, dan

mag

leed

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ

ben,

sa - men

met

de en - gel - ko - ren

zin

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡O ¡ ¡ ¡ ¡ ,

Ì Ì

¡¡

¡¡

D ÌÌ 

¡ D ¡¡ ¡¡ ¡ 

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

lem.

Sa - men met

de en - gel - ko - ren

 " D ÌÌ 

¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡

œ•

1. Geef 2. Laat 3. Laat

vre heel chris -

¡

-

2

"

laat wat de

het

al Gij a -

¡¡

¡¡

"

¡¡

¡

De Van el -

-

¡¡

¡

-

-

-

-

-

tijd voor - ra -

¡ ¡

K ¡¡

¡¡ 

-

- reld - de o

¡¡ ,

-

¡¡

6

¡¡

¡

en eens dan

 ¡¡ 

K ¡¡

zucht in wordt

in de het

¡ ¡ ,

¡ ¡

¡

¡ ¡

(

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

¡¡

geef reld en

vre we jo

¡¡

¡¡

Uw he - mel

¡¡ ¡¡

¡¡ 

gen

in het

nieuw

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ 

¡¡ ¡ ¡ , ¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

Je - ru - za -

 ¡¡ ¡¡ ,

K ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ 

in het nieuw

¡¡

ÌÌ 

Je - ru - za - lem.

¡¡  ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡

ÌÌ 

ECC17.0623.02F

¡¡

angst heil' echt

-

-

¡¡

Ì Ì

¡

¡¡ en ge u -

-

-

pijn. nacht. - niek.

¡¡

Ì Ì

vre bood bier,

-

ÌÌ

ÌÌ 

- de schap de

zijn. bracht. griek

¡ ¡

ÌÌ 

16

ligt hier He -

¡¡

¡ -

¡ ¡ ver op - re,

D ¡¡

¡

¡¡

¡ ¡ -

- lo aar eens

-

¡¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

ren de, ver

¡ ¡

¡¡ 

K ¡ ¡¡ ¡

Ì¡ Ì¡

¡¡

men we hier

op

ÌÌ ¡¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡ -

"

¡¡ ¡

¡ ¡

wordt deez' aard' een al le men - sen aan het eind van

¡ ¡

G Dan Dat En

¡¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

12

" ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

le de sen

¡¡

¡¡

¡¡

sen el reld, voor aard' el -

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

ÌÌ 

kaar ver - dra - gen gaan, ie - der - een op aard'. kaar le - ren ver - staan.

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

Ì Ì

K ¡¡ ¡¡

¡¡

ÌÌ 

de, ten, den,

-

dan Dat En

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡

moch - ten al bood - schap voor al le men -

¡

"

ÌÌ

¡¡ ¡¡

¡ ¡ ,

¡¡ we vre - kaar,

¡¡ ,

K ¡¡

4

¡ ¡

Heer, - de we de - te - nen

-

¡¡ 

¡¡ 

¡¡

8

O, Een Dat

K ¡ ¡

¡¡ 

¡¡

¡¡

in

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

Ì Ì

K ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ 

Music: Loek van der Leeden

R

¡ ¡

-

zin - gen

æ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D ¡¡

8

" 

ÌÌ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡O ¡ ¡ ¡ ¡ ,

GEEF VREDE HEER

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

re - gen vei - lig

¡¡ O Ì Ì

¡¡

¡¡

Ì Ì

¡ ¡

"

Q

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

D ¡¡ ¡¡

63

15 CD TRACKÌÌ

¡¡

ik U aan - schou - wen als ik

ECC17.0623.02F

Words: Loek van der Leeden

¡¡

¡¡

ÌÌ

D ÌÌ  " D ÌÌ 

en

¡

6

¡¡ ¡¡ ,

K ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

59

¡

leed

¡

aan 't kruis - hout

¡

naar de

¡ ¡ ¡

aan 't kruis - hout

¡¡

mij dan door storm en

¡¡ 

¡ ¡

54

D D ¡¡¡

K ¡¡ ¡¡

¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡K

¡

¡

Hei - land

D ÌÌ

Wij

O¡

ger

49

¡¡ 

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡¡

K ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

wordt deez' aard' een al - le men - sen aan het eind van

¡¡ 

¡¡ ,

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ 

K ¡¡ ¡ ¡

pa - ra - dijs, broe - ders zijn, al - le tijd

¡¡

¡¡ 

een dat Uw

pa is vre

¡¡ 

¡¡ ,

¡¡ 

K ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

pa - ra - dijs, broe - ders zijn, al - le tijd

¡¡ 

¡¡ ,

¡¡ ¡¡

ra - dijs voort - aan. het mees - te waard. - de bin - nen - gaan.

¡¡ 

¡¡

een dat Uw

-

¡¡

¡¡ ¡¡ ,

¡ ¡¡ O ¡¡ ¡

Ì Ì

¡¡

Ì Ì

pa - ra - dijs voort - aan. is het mees - te waard. vre - de bin - nen - gaan.

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

Ì Ì

staan,

¡ ¡

N I E T

Duration: 4'10 ECC17.0624.02B

KOPIËREN

54

2

ECC17.0624.02B


16 CD TRACK

13

D D D ¡¡ Je Arm Dank

" DD

OP EEN NACHT BIJ BETHLEHEM Words: Loek van der Leeden

K ¡¡ ¡¡

¡¡ O ¡¡

¡ D ¡

¡¡ ,

¡¡

¡¡ ¡¡

Vre

5

DDD

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

" DD

¡ D ¡

9

En Want Door

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ ,

¡ ¡

¡¡ ,

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ Ì

de,

vre

ÌÌ

ÌÌ

" D D ÌÌ D ¡¡

¡¡ ¡¡ ,

¡¡ 

¡¡ ¡¡ ÌÌ

K ¡¡ ¡¡

¡¡ en daal mag

-

leen. zal. smart.

¡ ¡

¡ ¡ ,

¡ ¡

¡¡

-

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

D D D ¡¡ 

lied. neer. gaan.

¡ Ì

¡ Ì

van

Gods

lief

1.2. En 3. Men -

¡

van

¡ ¡

Ì Ì

licht

en

le

¡¡

O ¡¡

ÌÌ

¡¡

¡ D ¡

D D D Ì¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

-

de

op

¡¡

N "I DDD E¡¡ T¡¡

Duration: 5'54 ECC17.0625.02B

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡¡ 

de

blij

¡ Ì

¡

¡ Ì aar -

ÌÌ

O ¡¡

D ¡¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

-

K ¡¡ O ¡¡

¡¡

de te

ge

¡¡ ¡¡ ,

¡¡ 

-

¡ O¡

ven

door

lief - de

¡¡

D ¡¡

O ¡¡

¡

¡¡

-

- de

¡ O¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

roe - men won - de - re da - den en die richt de ge - boog' - nen, ver - delgt

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

D ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

zul - len om wil

œzx

R

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

zal U ver - ho - gen, mijn God Heer is recht - vaar - dig in al

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

en mijn Ko - ning, ik Zij - ne we - gen. Hij

zal leeft

¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

4

¡¡ 

" D O¡ ¡

¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

O ¡¡ ¡ ¡

¡¡

ÌÌ

voor

ie

¡¡

D ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

K ¡ De De

¡ ¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡

om is de He - re mijn wor - den door Hem in Zijn

" D ¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

Ì Ì

Ì Ì

ÌÌ -

ÌÌ

tui

¡¡

Ì Ì

-

¡¡

¡¡

¡Ì

ons

ge

- ge

¡¡

Ì Ì

¡ ¡

ÌÌ -

Ì

gen.

¡ Ì

¡

¡

Ì¡

¡

-

ven.

¡ Ì

¡

XX

der

-

een.

Ì Ì

XX ECC17.0625.02B

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡ O ¡¡ 

Uw werk van ge - slacht Hem ha - ten. Hij is

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

de roem ik Hem

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

He - re Heer is

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡

is groot en Hij ge - trou - we voor

¡¡

¡¡

¡ ¡ is hen

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡

van Uw steeds mijn

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡¡

tot steeds

K ¡

¡¡ 

¡¡

ge - slacht. na - bij.

Zij Daar -

¡ ¡ ,

¡ O ¡ D ¡¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡ ¡

O ¡¡ ¡¡

lied ge groot - heid

O ¡¡

¡ ¡

K ¡

wijd. Ik be - waard. Hij

¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡ ¡ ,

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡

¡¡ O ¡ ¡

16

¡ ¡

D ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

" D ¡¡

¡¡ 

¡¡

¡ ¡

21

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡ ¡

¡¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡

ÌÌ

K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

ÌÌ

¡¡ ¡

Ge - na - dig en barm - har - tig, lank - moe - dig en ge - dul - dig en

¡ ¡ ,

¡¡ 

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡ ¡ ¡

Ì Ì

ÌÌ

¡¡ ¡¡

ÌÌ

¡¡ ¡

zeer te prij - zen. Daar die Hem vre - zen en

¡ ¡

¡¡ 

zal steeds schraagt hen

¡ ¡

¡¡

groot - heid ver - tel - len, be - zin - gen Uw lief - de en lof - lied' - ren zin - gen, want Hij is een God en een

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

 D ¡¡ 

¡¡ ¡¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡¡

ÌÌ 

groot van goe - der - tie - ren - heid. Hij is voor al - len

7

chen

¡¡

Uw naam prij - zen voor en Hij voedt al - le

¡ ¡

¡¡

groot - heid en kracht. Va - der voor mij.

al - tijd. der aard'.

ÌÌ -

Music: Loek van der Leeden

" D ¡¡

¡¡ ¡¡

ÌÌ

2

13

¡¡

XX

jui

¡¡

PSALM 145 Words: Loek van der Leeden

nu en scheps' - len

XX

10

"D

D

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ,

¡ ¡

KOPIËREN

17 CD TRACK

" D ¡K

¡¡

gel - ko - ren sen - stem - men

¡¡ 

K ¡ ÌÌ -

ÌÌ

¡¡

K ¡ ¡¡

¡

29

XX

¡ ¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

Ik De

¡¡

XX

¡¡

ze zon - gen blij hun de Hij op aar - de ik vrij tot God weer

¡¡ ¡ , ¡

¡¡ 

K ¡¡ O ¡¡

¡¡ 

de.

¡¡

25

XX

" DD ¡¡

-

¡¡ ¡¡

Vre

D ¡K

¡¡

XX

heel, heel lang ge eeu - wig heer - sen vreug - de en in

¡ ¡

D D D ÌÌ om

K ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ÌÌ

21

XX

Feest

de eng' - len daal - den ne - der om zon - daars te be - vrij - den dat kind - je in de krib - be

" DD ¡ D ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡

zo die in

Ì¡ ¡ Ì

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

D ¡¡

in het veld, zoon van God Kerst - feest zijn

¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

D D D ¡¡ 

¡¡ ¡¡ ,

K ¡¡ O ¡¡

¡¡ 

¡¡

¡¡ O ¡ , ¡

¡ ¡

OÌ Ì

¡¡

groot won - der is ge - schied. Heer. te Hei - land, lie - ve voor mij toen heeft ge - daan.

-

XX

¡¡

za - ten ze bij - een. in stal. een kou - de schij - nen in mijn hart.

le - hem daar ver - sche - nen - le - hem dan

¡¡ 

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

¡¡

-

Beth is Beth

¡¡

Ar - me her - ders Daar ligt nu de 't El - ke dag weer

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

O ¡¡

een nacht bij der we - reld die ster van

¡¡ 

" D D D

-

ÌÌ

" D D ÌÌ D

œyx

R

¡¡ 

een gro dit

Music: Loek van der Leeden

D D D ÌÌ

1. Op 2. 't Licht 3. Laat

Ì Ì

¡¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

D ÌÌ

zus Chris - tus is ge - bo - ren, krib - be, klein kind - je in de lief - de U dat U door Uw

17

D D D 

ÌÌ

¡¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡O ¡ ¡ ,

27

K ¡ ¡ ¡ ¡

D ¡¡ 

¡ ¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡¡

won - der - scho - ne© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

ÌÌ 

U

lo - ven al Uw

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ,

wer - ken, Uw

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡

Ì Ì

Ì Ì

¡

ge - tui - gen Uw die val - len, Hij

¡ ¡ ¡ ¡

" D ¡¡ 

goed.

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

N "I D E¡¡ T¡¡, ¡¡ Duration: 4'12 ECC17.0626.02B

KOPIËREN

55

¡¡

¡¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡

wer - ken en

al

U - we

ÌÌ ÌÌ

¡¡ ¡¡

Ì ¡ ¡ Ì O¡ ¡ 2

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

gunst - ge - no - ten

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

Ì Ì

ÌÌ

prij - zen

ÌÌ

ÌÌ

U.

ECC17.0626.02B


18 CD TRACK

19 CD TRACK

PSALM 23

PSALM 8

Words: Loek van der Leeden

Music: Loek van der Leeden

ϥw~

R

D D D D ¡

1. De 2. De 3. Al 4. De

He - re He - re leidt mijn He - re

" D D D ¡ D

¡¡

¡ ¡

is zal weg is

mijn mijn soms mijn

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

Her Her - der door het Her -

¡¡

¡¡

4

D D D D ÌÌ lust. tijn. nis. wijd.

¡¡

Hij Ook Ik 'k Zal

leidt daar vrees al -

¡

" D D D ÌÌ D

¡¡

¡

¡¡

mij aan ver - kwikt geen kwaad tijd zin -

¡¡

¡¡

8

D D D D ÌÌ 

rust. wijn. is. heid.

¡¡

¡¡

Hij En ik Zijn En

leidt wan stok staan

mij del en wij

¡¡

¡¡ ¡¡

12

D D D D ¡¡ 

K O ¡¡ ¡¡

er ze zalft blij -

niet Hij de

 " D D D ¡¡ D

N I E T

¡ ¡ ,

¡¡

¡¡ ¡¡

" D D D ÌÌ D

¡ ¡

¡¡

¡¡ 

¡¡

¡¡ 

door het le op Zijn we staf ver - troos eens voor Zij -

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

een. gen. De mij. toon.

¡ ¡

He - re

¡ ¡

der, zijn dal der,

in in 't van Hem

¡¡

¡ ¡

is mijn

Her

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

-

¡¡ ¡

" D 

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡

¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡ D ¡¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ÌÌ

Ì Ì

¡ ¡

¡

ÌÌ Ì

Ì Ì

Ì

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

1. He - re 2. Kijk ik, 3. Laat ons

¡¡

¡¡

on - ze Heer, naar met Uw

¡¡

¡¡

¡¡

God en wat U schep - ping

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

D ¡¡

O ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

Va - der, o hoe maak - te, naar de le - ven, die zo

" D ¡¡

¡ ¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

ÌÌ

heer - lijk is Uw naam. ster - ren en de maan, zui - ver is en goed,

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

Heel Uw wie ben dat wij

Ì Ì

D ¡¡ ¡

schep - ping, gans de ik dan toch, o al het goe - de

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡¡

aar - de looft en He - re, dat U ge - ven, zo - als

¡¡ ¡¡

11

heen, gen mij, troon,

¡ ¡

¡¡

zo van mijn dan

¡¡

trouw als goed - heid hoofd met zin - gen

¡ O¡

¡¡

D ¡¡

Hij is en van o - lie wij op

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

Ì DÌ

¡¡

¡ Ì¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

prijst U al - te - zaam. Leer ons knie - len voor Uw met mij bent be - gaan. Toch hebt Gij de mens, o Uw na - tuur dat doet. Leer ons knie - len voor Uw

" D ¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

groot - heid, maak ons He - re, bij - na groot - heid, maak ons

¡¡

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

dank - baar, keer op God - de - lijk ge dank - baar, keer op

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

16

¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡ ¡

der, in

Hem is

K ¡ ¡¡ ¡¡

¡Ì 

¡ ¡

wa - ter - en der brood en ook met Hij mijn leids - man en in eeu - wig -

K ¡¡ ¡¡

K ¡ ¡¡ ¡¡

¡ OÌ

D 

O ¡¡

al mijn de woes duis - ter lied ge -

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ ,

¡¡

6

¡¡

¡¡ ¡¡ ,

ven ten ne

¡¡

Hem is hart van die - pe is mijn

va - der - hand naar laaft Hij mij met - dat ik weet, dat Hem ter eer, nu

¡¡

œxx

¡¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

Zijn en om gen

¡¡

¡¡ ¡¡ ,

¡¡ 

Music: Loek van der Leeden

R

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

Words: Loek van der Leeden

ÌÌ 

al mijn

lust.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

D

ÌÌ 

"D

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡¡ ¡¡

¡¡

Al - les Heer, ik Al - les

wat dank wat

Ì Ì

N I E T

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡ D ¡¡ ¡ wij U wij

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡¡

niet ver - die - nen dat Uw lief - de niet ver - die - nen

¡

krij - gen w'uit nu ook mij krij - gen w'uit

Uw heeft Uw

¡¡

¡¡

¡ O¡

¡ D¡

Ì Ì

¡ ¡

¡¡

Ì Ì

hand steeds weer. aan - ge - raakt. hand steeds weer.

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

Duration: 2'53 ECC17.0627.02A

KOPIËREN

ÌÌ keer. maakt. keer.

Duration: 3'26 ECC17.0628.02A

KOPIËREN

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

æ

20 CD TRACK

10

'T LAND VAN GOUDEN STROMEN Words: Loek van der Leeden

Music: Loek van der Leeden

œzx

R

D 

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

'k wil voor voor won -

1. Va - der, 2. Dank U 3. Dank U 4. Als 'k dit

¡ ¡

" D 

¡¡

¡¡

D 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

" D 

¡ Ì

¡¡

dan U le het de kind' le d're

¡ ¡

¡¡

¡

¡¡ 

¡

¡¡ -

ken voor ven dat in ren ven eens

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

hebt ge hebt ge ons ge t'rug moet

wat Gij Gij ons lief - de aan U

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

D ¡¡ ,

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ O¡ ¡

¡ ¡

¡¡

ge ge bo ge

¡¡

¡¡

¡¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡

¡

dank is ze niet

¡¡

¡¡

¡¡

U voor Uw zo on - be U toe - be be - vreesd te

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

lief de zo grijp 'lijk en - ren door 't ho ster ven als

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡¡ D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡¡

¡

" D ¡¡

"D ¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ O¡

¡ O¡

der - groot, veel waard. ven heen. bij mij zijt.

¡¡

¡ ¡

¡ O ¡ ¡¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Ì Ì

Ì Ì

¡ Ì

" D ÌÌ

Ì Ì

ÌÌ

Ì Ì

ÌÌ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡

¡¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ Ì

Ì Ì

Ì Ì

ÌÌ

Ì Ì

Ì Ì

Ì Ì

Ì Ì

Ì¡

¡

ÌÌ

" D ÌÌ

Ì Ì

ÌÌ

Ì Ì

¡ Ì

¡

ÌÌ

"D ¡ ¡

æ

¡ ¡

¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ Ì

D ÌÌ

¡ D ¡

¡

¡ D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡

Ì Ì

14

Ì DÌ

Ì¡

D ÌÌ

D

¡ ¡

won zo le Gij

¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ "D Ì Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ Ì Ì ¡

3

D ¡ ¡

¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

D

¡¡

ven. Ik ven, het ren. Laat ven, ben 'k

-

D ¡¡¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡¡

¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡ Ì ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

Duration: 3'09 ECC17.00629.02C

4

56

ECC17.00629.02C


21 CD TRACK

22 CD TRACK

VREDE OP AARDE

WEES BLIJ IN DE HEER

Words: Loek van der Leeden

Music: Loek van der Leeden

Words: Loek van der Leeden

Music: Loek van der Leeden

œyx

R¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

nacht in Beth - le - hem her - ders op het veld zin - gen voor de heer,

1. Op een 2. Aan de 3. Laat ons

" 

Ì Ì

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

klonk een werd het Die ons,

Ì Ì

¡¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

ÌÌ 

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

¡¡

¡¡

¡¡

lied vol dank -baar - heid zon - gen in de stal geeft trou - we lief - de

" ¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

 ¡¡ ¡¡ voor de voor de en in

¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ 

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ lied dat in die ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡¡

Ì Ì

 ¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

Ì Ì

¡¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡ ¡¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

R

œxx

Refrain

D D D D ¡K ¡¡

K ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡

heer - lijk - heid. God der van 't heel - al. Ko - ning men - sen be - ha - gen heeft.

't Was een En zij Zijn

ÌÌ 

5

¡¡

¡¡

¡¡

eng' - len - stem. blij - de blij - de nieuws ver - teld. zon - daars, tel - kens weer

Een

lied

¡

¡¡ 

Ja,

wil

¡¡

" D D D ¡ D ,

van lief - de

¡¡ ¡¡ ,

ik

3

voor de mens, een

" ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ 

nacht

Gods

Ì Ì

Zoon voor

¡¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

ons

ge

¡¡

¡¡

¡¡

-

¡¡ D ¡¡

D D D D ¡¡

¡¡ ¡¡

" DD D ¡ D ¡

bo - ren werd, Die

¡ ¡ ¡ ¡

zin - gen en dan - sen en

¡¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

jub' - len voor

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

de

Heer.

Want

Hij

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

10

¡¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡¡

O ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

heeft veel wond' - ren mij ge - daan.

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Hij is mijn kracht

ÌÌ

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

O ¡¡ 

¡ ¡

¡ ¡

¡ D¡

¡ ¡

en mijn ver - stand. Houdt heel de

¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

D¡ ¡

¡ ¡

15

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O¡ ons ver - los - sing ¡ " ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

XX bracht.

Vre - de op aar - de,

XX

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

ie - der is blij,

¡¡ ¡¡

vre - de op aar - de voor

¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì Ì

¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

6

¡¡ ¡¡

20

¡¡ ¡¡ ¡¡ jou

" ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

ÌÌ

en voor mij:

Ì Ì

¡¡ ¡¡

N I E T

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ

E - re zij God in de

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

e - re zij God

¡ ¡ Ì¡ ¡ ÌÌ ¡ ¡

in de

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

¡¡

¡ ¡

" DD D ¡ D ¡

¡ ¡

kind in zee - ën zal het

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡

ren ben 'k ge - bo U de diep en krach - tig, we - zen", staat vre - de

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

Zijn hand: dus

ik

wil

blij

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

7

zijn en zin - gen voor de

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

D D D D D ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

eeu - wig toe - be - ho en prach bloe - men teer vre nie - mand meer te

" D D D ¡¡ D

13

DDDD

¡¡

mag 'k de zal

" DD D D

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

vol vreug - de na - tuur zal de we - reld

¡¡

¡¡ de zij als

¡ ¡

¡¡ we jui zin

¡ ¡ ren tig, zen

-

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

ten chen, gen

een van van

¡¡

¡¡ ¡ ¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

JEZUS GIJ MIJN LEVEN

œz~

-

¡¡

¡¡

ten gen gen.

en en Het

¡¡

Music: Loek van der Leeden

R

K ¡ ¡ ¡ O¡

¡¡

ÌÌ

zus, Gij

mijn

le

¡¡ ¡¡ ,

¡¡

ÌÌ

Refrain

D D D D ¡¡ Je

-

 " D D D ¡¡ D

¡ ¡

ÌÌ -

ven,

neem leid

ÌÌ

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡

¡¡

XX

mij aan

Uw

hand

¡ ¡

XX

¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

" D D D ¡¡ D ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

O ¡¡

ÌÌ

ÌÌ

¡ O¡

door

de

dood

heen,

naar

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

ik zal el - ke heil dat

" D D D ¡¡ D

¡¡

¡ ¡ nooit knie wij

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

ver - ge zal bui ont - vin

¡¡

¡ ¡

-

¡ ¡

¡¡

ten gen gen

Uw voor wan

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ -

¡¡

¡

lief - de U - we neer Uw

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

" DD D Ì D Ì

K ¡¡ 

en Uw trouw. groot - heid, Heer. vre - de komt.

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ,N I E T KOPIËREN

2

¡ ¡

¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

dwars

¡ ¡

¡ ¡

¡ D D D D ¡ ¡ ¡¡ ¡ O ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

D Ì D DD Ì

D D D D D ¡¡

Duration: 4'39 ECC17.0631.02B

¡¡

5

15

¡¡ ,

23 CD TRACK

¡¡ ,

¡¡

Ko - nings - kind te he U - we macht ge - tui al Uw gro - te din

Ì Ì

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

Dus Heel Dan

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

7

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

K ¡¡

¡¡ 

¡¡

ik bouw. eer. ter ver - stomt.

Rots waar - op U zin - gen strijd de eens

1. Als 2. De 3. "Eens

Heer.

¡¡

Words: Loek van der Leeden

11

K ¡¡

Ì Ì

¡¡

ren, 'k zal de tig, zen. Hoeft

U uit - ver - ko door ber - gen hoog en mach le Uw Woord te in

¡¡

¡¡ ¡¡

¡ ¡

Ì ¡ ¡ ¡ ¡

Duration: 4'30 ECC17.0630.02A

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

DDDD

" D D D ¡¡ D

ho - ge.

¡ ¡ ¡ ¡

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

KOPIËREN

9

we - reld in

¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

ho - ge,

Last time: rit.

D D D D ¡¡ 

ÌÌ

ÌÌ

het ver - re

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

" DD D ¡ D ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

57

Ì

XX

¡ O ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ O ¡ ¡¡ ¡ ¡ O ¡¡ D ¡ ¡ ¡ D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

ECC17.0631.02B

XÌ land.

¡¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

æ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Duration: 4'37 ECC17.0632.02C


æ

24 CD TRACK

23

D D DD ¡

¡

¡ ¡ ¡

Ver - troos - ter ver 't gans heel

jouw o -

-

X

¡

zijn. al,

Zeg laat

¡

¡

¡

26

D D DD Ì

Ì

be in -

-

K ¡ ¡

¡

- den - gaan

wat in

¡ ¡

je zo be Uw poor - ten,

¡

¡ Ì

¡

¡ Ì

29

D D DD ¡ Hij 't eeu -

zal kracht, - wig dank

-

-

ver lied

-

" DD D D Ì Ì 31

DDDD

¡

¡

als voor

¡

¡ -

¡

¡

-

¡

æ D D D D ¡¡ 

lief U

-

¡ " DD D ¡ D

¡¡ 

¡ ¡

de eens

en deed

¡ D¡

¡¡ ¡

¡D ¡ D D D ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

 " D D D Ì D

 Ì

¡ D¡ ¡ D ¡ D DD ¡ ¡ " DD D D Ì

¡

ÌÌ 

van voor

vreugd. mij.

¡¡ 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡

K ¡ ¡

¡ ¡

¡¡ 

ÌÌ 

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡¡

K ¡¡

Vreed' Door

op het

aar won

¡ " DD D ¡ D

¡¡ -

de der

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ 

God van

¡ ¡

¡¡ 

zij Uw

d' e lief

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ D D D Ì¡ ¡ ¡ ¡

" DD D ¡ D ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ -

D ¡¡

¡¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ,

¡ ¡

¡

K ¡

Ì

de Gods er

wacht, troon. mee.

K ¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

mm

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡    ¡ ¡ Ì Ì

¡

Ì Ì

¡ ¡

¡

K ¡

tot 't Was Dat

een het 'k U

¡ ¡ mm

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ Ì Ì Ì Ì

¡

¡¡ 

¡ ¡

¡

æ

Duration: 3'20 ECC17.0633.02C

WEES MIJN GIDS Music: Loek van der Leeden

D¡ D¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

1st time solo 2nd time women

3rd time all div. D D D D ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

" D D D ¡ D ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

D D D D ¡

¡

¡ ¡

¡

" D D D ¡ D Ì

¡

¡¡

ang - stig weet dat wij Hem

1. Ben je 2. Als je 3. La - ten

voor al - le mag ik

¡¡ 

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

Words: Loek van der Leeden

¡ ¡

re de

¡¡ 

¡ ,

¡ ¡

K ¡

¡

la - gen was het op mij

25 CD TRACK œxy

D D D D ¡¡ 

¡

 Ì

den trouw straalt van mijn hart

¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

R

25

-

-

¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

ECC17.0632.02C

K ¡ ,

¡

Ì ¡ ¡ ¡ ÌÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡O ¡

ÌÌ 

2.

¡

D.C. al fine

K O¡ O¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡ ¡

¡ ¡ ,

¡ ¡

Ì Ì

hiel uit vul

en

¡ ¡

¡

Ì Ì

" D D D ÌÌ D

1.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D D D ¡¡ 

en

K O¡

fra - tha's vel - den heeft ge - sche - nen hoop en lief - de

Ì Ì

K ¡ ¡

¡

her - ders, licht dat schij - nen

X Heer.

¡ ¡ ,

¡¡D D DD ¡ 

2.

trouwt.

¡

¡¡

" D D D D

¡

¡

4

21

K ¡

¡

¡ -

¡ ¡

mmD D D D 

ven gen

K ¡ ¡ in E daar toen ge - loof,

Ì Ì

Choir

¡

¡ den dat van

¡

5

X

ver en

ge zin

K ¡

ge - le het licht het licht" D D D D

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

D ¡ D DD ¡ ¡ ¡ O ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ D ¡¡ ¡

ting gen

D D D D 

¡

¡

¡

1.

je op Hem mijn God

" DD D D ¡

-

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

troos mo

D ¡ D¡ ¡ ¡ D DD Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

œ„x

¡

1. Lang 2. En 3. Laat

¡ O¡ D¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡

Music: Loek van der Leeden

RL

Solo

D D D D 

nauwt. Heer,

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

¡ ,

¡

LANG GELEDEN IN EFRATHA'S VELDEN Words: Loek van der Leeden

X

-

¡ ¡ D¡ ¡ ¡ D ¡ D D D ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ " DD D ¡ D Ì

¡

¡¡¡ ¡¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì

D D DD O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ " DD D ¡ D

K ¡ ¡

in je ge mij mo - gen

¡¡

¡¡

¡¡

of ver - drie - tig Je - zus ook voor lo - ven en Hem

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

Ì Ì

of soms heel al - leen jou Zijn le - ven gaf prij - zen dag en nacht.

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

ÌÌ

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

Ì¡

¡

3

D D D D ¡¡

29

D D D D ¡¡ men le

" D D D ¡¡ D

-

¡ ¡

¡ ¡

sen ven,

wees ben

¡¡ 

D D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ " DD D Ì D Ì

¡¡ 

K ¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

ver - heugd. ik vrij.

¡ ¡ ,

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , 4

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

en gin - gen je bes - te vrien - den en voor jou moest lij - den en daar Dan - ken voor Zijn ze - ge - nin - gen

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ 

" DD D ¡ D ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

D D D D ¡¡

¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

¡¡

¡¡

" DD D ¡ D Ì

¡ ¡

¡

¡¡

¡¡

¡ O¡

¡ ¡

al - len op zich en ook

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

van je heen, nam jouw straf, voor Zijn kracht.

¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland ECC17.0633.02C

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

58

¡¡

¡

æ ¡ ¡

Duration: 5'24 ECC17.0634.02C


æ 13

D ¡ D DD ¡ 

K ¡ ¡¡ ¡

Leid

mij en

" D D D ¡¡ D

Ì Ì

Ì DÌ

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ O¡

¡¡

ÌX

hoed

mij,

neem

mij aan

Uw

hand.

ÌÌ

ÌÌ

¡¡ be -

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡

¡ ¡ D¡ D ¡ D D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

" DD D ¡ D ¡

17

Wees

¡¡

¡ ¡ , K DD D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¶ , , ¡ " D D D ¡ ¡¡¡ D ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡ ¡

le

-

¡ ¡

ven.

Wil

Ì¡ ¡

XX ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡ O ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ

¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ÌÌ

ÌÌ

mijn zon - den steeds ver - ge

¡ ¡

'T NIEUW JERUZALEM Words: L. v.d. Leeden Revelation 21: 1-5

Music: L. v.d. Leeden

{q = 90} C

F

C7

? c ‰ œ b œ

˙ ˙

˙ ˙

-

ven.

¡ ¡

¡ ÌÌ ¡

Ì¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡

¡¡¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡¡ ¡

D ¡ D DD ¡ Niet

door mij - ne

" D D D ¡¡ D

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

kracht,

maar om U - we's

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

O ¡ ¡ ¡ ¡¡ O¡ ¡ ¡

A

¡¡ ¡ ¡Ì

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D ¡ D D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ " DD D ¡ D ¡

naams wil.

¡ ¡ O¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ

¡¡ ¡ Ì¡

¡¡

¡

E D 2/F # E/G # E

Am

D 7( - 9)

Gm

C7

œ œ ˙ œ œ ˙

œ #œ #œ œ œ #œ #œ œ

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

-

b

F/A B b6 G m7

F

11

? b œ.

C C j ˙œ œ œ œ œ œj n œœ b œœ J

B b/D

œ

B b/D b

j & b œ . œ ‰œ ‰ J œ J ? b œ bœ œ bœ

Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌÌ

¡ ¡

¡ ¡ Ì

N I E T

ECC17.0634.02C

KOPIËREN

4

7

j œ ‰ œ

œ

˙.

G9

F/C

F

j ˙ œ

œ œ˙ . œ œœ œ œ œ œœ œœ

œ œ

œ œ

F

-

C/E

œ J

˙ aar ne wo

œ œ

œ

A/C #

C

œ œ

œ œ

A

#œ #œ

œ œ

© 1975 Universal Songs bv, Hilversum, Holland.

D

œ œ

=

Duration 4'28 ECC17.0043.02C

j œ J

4

&b

b

Uw U U

schep Heer Heer

œ œ

œ. œ.

œœ œœ œœ ..

œœ

˙˙

zijt zijt zijt

Gij. Gij. Gij.

De ho - ge Dat wij daar Voor al het

œœ

˙ ˙

j œ œ œ J œ œ

œ œ

Heer, Gij, Gij,

? bb 7

&b

b

Hoe groot Hoe groot Hoe groot

˙˙

œœ

œœ

œœ ..

me - ren. le - ven ge - ven.

? bb œ œ

œœ . .

j œ J

œ. œ.

œœ

œœ ..

j œœ J

œœ ..

Hoe groot Hoe groot Hoe groot

j œ œ J

œ. œ.

œœ

#œ -

F

3

œœ

œœ

œœ

œœ ..

ping zie in al haar dat Gij Uw Zoon wou voor 't nieu - we jon - ge

j œ œ J

œœ

œœ

œœ ..

œœ

groot - heid, ge - ven. le - ven.

œœ

œ œ

-

ber om schoons

œ. œ.

j œœ œ J nœ

œœ

˙

œœ

œœ ..

zijt zijt zijt

Gij. Gij Gij

Hoe groot Hoe groot Hoe groot

zijt zijt zijt

Gij. Gij. Gij.

œ œ

œ. œ.

j œ œ œ œ J

œ œ

˙˙

© 1997 Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

œœ

dan denk Hoe groot Hoe groot

ik zijt zijt

j œ œ. œ œ. J

œœ . . j œ J

œ. œ.

j œ œœ œœ J

j œœ œœ .. J

œœ ..

œœ

œœ

5

œ œ

Dank Dank Dank

? œœ

œœ

œœ ..

9

j œ œ J

œœ

œœ . .

œœ

œœ

Dank Dank Dank

? œœ

j œ J

œœ

œœ

13

al - le En Dat Gij mijn En komt de

æ

j œœ J

œœ

Dank Dank En

œœ

? œœ

Duration 4'04 ECC17.0105.02C

voor U dat

œ. œ.

œœ

˙ ˙

œ œ

# œœ ..

œ. œœ œ

voor U dat

de bloe dat Gij ik U

œ. œ.

œ œ œ œ

# # œœ ..

œœ

voor voor dat

œ. œ.

œ œœ . . -

œœ

œ œ

-

voor naam mij

haar won ver - heer ge - stor

œ œ

œœ . .

Dm

D m /C

˙˙

œœ

œœ ..

d'ren de vend

de in't mag

œ. œ.

œ œ

Dank al want

o

F su s4

F#

˙˙

7

˙

lief - de. le - ven. zin - gen.

˙ ˙

˙

œ œ

-

œ. œ.

œ œ

œœ # # œœ .. Dank Dank Dank

U U U

œœ

œœ ..

kracht. lach. is.

œ œ

ww

œœ

ww

G

œ. œ.

œœ

œ œ

œ œ

pracht. mag. is.

ww

G7

C

œœ ..

œ. œ. D7

C/G

ww

en de nog

de - re lij - ken ven

œ œ G/B

œœ

œœ

D7

voor de zee en mij - ne zon - den U deed al - les

œ œ

© 1995 Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

59

Dank Uw voor

C

œœ

œ œ. œ.

D

. œœ # œœ

˙ ˙

˙ ˙

œ. œ.

œ. œ.

˙˙

E +5

œ œ. #œ .

C

œ. œ.

œ œ

œœ

F/C

˙ ˙

G

œœ

œ œ

G/D

bo - men. de ver - ge - ven, ver - trou - wen,

men wilt kan

œ. œ

œ œ

˙ ˙

G 9/B

œœ

œ. œ.

œ œ

we - reld. zin - gen, Hei - land,

œ œ

œ. œ.

de kin de vreug ik ster

œ œ

œ. œ.

œ œ

œœ ..

Dank voor Uw lief - de Dank voor de traan en 't eeu - wi - ge le - ven

˙ ˙

˙˙

der mijn mijn

D m /C

œœ

˙˙

C

œœ

œœ ..

n œœ

de schoon - heid dat ik door ik weet dat

C

& œœ

œ œ

Dm

˙˙

le - ven. le - ven. le - ven,

F

# # œœ ..

F

& œœ

gen en de blau - we voor eeu - wig mo - gen door U - we hand ge -

œ. œ.

œ œ œ œ

C

& œœ

˙˙

dit heer - lij - ke de vrien - den in't dat er na dit

œ. œ.

œ œ

? 44

C

œœ

œœ ..

œœ n œœ

# # œœ ..

1. Dank voor 2. Dank voor 3. Dank U,

œœ

œœ

˙˙

Music: L. v.d. Leeden

j œ œ C

& 44

? b b 44

œ œ

Music: L. v.d. Leeden

œ. œ

1. Als ik 2. Ik dank 3. Ik dank

D/F

DANK U VOOR ALLES Words: L. v.d. Leeden

j œ J

œ œ en de en zij aan het

28 CD TRACK

OMDAT IK WEET, HOE GROOT GIJ ZIJT

b4 &b 4

œ de men nen

œœ œ œ # œœ n œœ œœ œœ œ œ

27 CD TRACK Words: L. v.d. Leeden

œ

F7

we zich gen

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ

nieu tot mo

was een al - len al - len

C 7/E

œ

œ

en de voor de maakt een

mel ren ten

-

F

œ.

œ

œ

en er Hij zal waar wij

œ œ ‰ Jœ n œ œ œ

C/E

œ œ

C

œ

we he zich sie ge - ze

-

j œ . œ œj œ . œ œ ˙‰ œ œ œ œ œ œ œ b œœ œ ‰ J Jœ ‰ ‰ J Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

zij was niet zee meer, brui - gom lang ver - wacht, nieuw aards pa - ra - dijs,

XX

¡

j œ œ .

œ.

œ

œ

C su s

˙ ˙

œ J

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡Ì

j ‰ œ

Ó

œ & b œœœ œœ œœœ œœ

men.

¡

˙ ˙ ˙ ˙

toen zag een nieu 1. En ik 2. Gods bruid ge - meen - te zal ne troon 3. God zelf op zij -

XX

-

F

7

?

? b œ œ œœ œ œ œ œ 21

B b/D C 7 F

j j œœ bœ œ œ & b c œj œœœ œ . œj œ . œj ˙˙ œ b œœ . œ œœ . œ œ œ . œ œ # œœ œœ n œœ # œ ˙œ œ # œœ œ œ œœ ˙œ œ œœ œ œœ œœ ˙ ˙ œ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì¡¡¡ ¡ ¡ Ì¡¡¡À¡¡¡ ¶ , ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ

¡ ¡

¡

¡ ¡ D ¡¡ ¡

ÌÌ

mijn gids in heel mijn

" DD D ¡ D ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D D D ¡¡ 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ D¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡ , ¡

¡¡ 

26 CD TRACK

Ì

œœ

ww

het steeds en

meer. weer. meer.

œ œ

ww

G7

C

œœ

w w

voor al - les, voor al - les, voor al - les,

o o o

Heer. Heer. Heer.

œ œ ..

œœ

w w

œœ # œœ

œœ œ œ

.

n œœ .

æ

Duration 4'16 ECC17.0134.02B


29 CD TRACK

&

œœ

?

Music: Loek v.d. Leeden

G

16

œœ

G/F

G/E

E

F6

F

œ #œ

œœ

˙˙

œœ

in in

ons ons

hart hart

Uw Uw

vre vre

œœ

œ œ

œ œ

G/D

& ww {q = Ç 80} C

4 & 4 œœ

C su s4/D

C/E

œœ

œœ

œœ

F

G 7/D

C

œ œ

œœ

˙ ˙

œœ

Heer. Heer.

± C/E C /E

F

œœ œœ

œœ

C/E

G 7/D

C

G

œœ

œ œ

œœ

˙˙ ..

? wœ

? 4 œœ 4 C

4

&

leidt ons door dit Je - zus die voor

œœ

œœ

C su s4/D

œœ

Leid ons, Dat wij

œ œ

?

C/E

œœ

œœ

œœ

œœ

le - ven vol van zon - daars aan het

œœ

œ

F

E

œ œ

œœ

œ œ

˙˙ A m su s4

˙ ˙

help ons en be - hoed eeu - wig zou - den le -

œœ

œœ

œœ

œ œ œ œ

Am

D7

œ œ

# œœ

œ œ

G

œ œ

œœ

ons, leer ons ven daal - de

˙ ˙

œ # œœ

œ œ

œ œ

zorg en angst en kruis Zijn le - ven

œœ

œœ

pijn. gaf.

œœ

G/B

C6

D6

œœ

œœ

# œœ

˙. ˙.

D7

˙˙ ..

œ œ

œœ

œ œ

œ œ œ

œ œ

G

8

œœ

C/G

G 7/B

œœ

œœ ..

Sterk ons Zulk een

œ œ

?

C

j œœ J

œœ

œœ

in 't ge - loof voor - beeld, zulk

œ œ

œ. œ.

j œ œ J

C/G

œ œ

˙˙

o een

G

E m/F

C/E

œœ

œœ œœ

œ. œ.

˙ ˙

œ œ

œœ œœ

j œœ œ J œ

œœ ..

Words: C. Spaandeman

˙ ˙

˙ ˙

G 7/D

C/E

C

˙˙

˙ ˙

ons

sa

˙˙

˙˙

D7

G

C

˙˙ .. weer. weer.

œœ

B m/D

29

˙˙ ..

& # ˙˙

˙˙

˙˙

U

te

vol

˙ ? ˙

˙ ˙

˙˙

12

&

# œ œ

œœ

is in zing

œ

15

A7

Em

D D7

œœ œ

œ

7

&

C C/A

œ œœ œ œœ

œ œ œ œ

.. œœ

œœ œœ œœ

œœ

œœ

.. œœ

œœ œœ œœ

œœ

C /D A /D G C G/B A G # œ œ œ œ œ œ ˙˙ œœ œœ œœ œ œ œ & œœœ œœ œœ œœ œ œœ œœ # ˙˙ n œœ œœ œœ œœ œœ œœœ .. œœ

œœ œœ œ œ œ œœ

œœœ

?# œ œ œ œ

œ œ

œ œ

B m B m7/D

Em

œ œ œ œ

A7

7

˙ ˙˙

7

m

œœ

7

. œ œ œ œ . œ œ œ

© 1993 Unisong Music Publishers bv., Hilversum, Holland

œ œ

œœ œ

œ œ

œ œ

C

&

œ œ œœ œœ œ œ

18

&

God ons ge - ge - ven, Heer - e te lo - ven, lie - de - ren ho - ren,

œ œ

œ œ œ œ œ œ

C

C/A

# œœ œœ

D su s4

œ œ

œ

#

C/A

œ

-

C

˙˙

˙ ˙

ten

wo

˙˙

˙ ˙

œ

œœ

tot tot

U U

b œœ

œœ

˙˙ -

nen,

˙ ˙

ww

gen

Heer.

# ˙˙

w

D m/C

œ

G

œ˙ -

˙˙

E

Am

˙˙

# ˙˙

˙˙

men

door

dit

le

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙˙

su s4

Am

˙˙ -

ven

˙˙

Cm

Cm 6

G/D

D7

G

b ˙œ

œ

˙ ˙

˙ ˙

w w

kens

weer.

# ˙˙

w w

gen

tel

˙˙

˙˙

œ œ

-

æ

œœ œœ

œœ

œ

?# Ó

Duration 4'00 ECC17.0183.02

œ œ

œ œ

œœœ œœœ

œ

œ œ

œœ

œ œ

œœ

œ œ œœ œœ

œœ

œœ

œ

œ

œœœ

œœ œ

œ œ œœ

œ œ

œ œ

œ œ

œœ

œ œ

D su s4

D

Bm

œœœœ œ œœœœ

œœ œœ

œœ -

œ ‰ œ J D7

œ

œ

tot de zing

j œ œ

œœ œ ‰

œ

œ œ

œ

œœ

œ œ

œ œ

B m7/D

œ

œ œ œœ

œœ

œœ œ

œœ

God Zing Hij

D

œœ œ œœ

œ. œ.

j œ œ

œœ

œœ œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ œ œœ œ œœ

œœœ

œœ œ œ œ œœ

œœ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ

œ œ

œ œ

œœ œœ

œœ

œ œ

en ook sa - men. te ver - wach - ten. in de a - vond.

œœ œœ

œœ

œœœ

œœ œ œ œ œœ œœ

j œ œ œ œ

œ œ

œ

œ œ

œœ

œ œ Zing Zijn Zing

œœ

œ œ

A7

D7

œ

œ

œ œ

œ œ

G

C

œ œ

˙ ˙ G

œ œ œ œ œ

œœ œ

œ œ œ œ

œœ

œœ œ œœ œ

œœ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ œ

œœ

van ge - na liefd' en trouw met je hart

œ œ

œ

˙ ˙

œœ

œ œ

Zing wel al # - leen G/E van D/F G D 7/A G/B Al - les Hem Zing in de mor - gen œ œ

œœ œ

œ œ

# œœ œ n œœ

œ œ

œœ

œ œ

œ œ

glo - rie van Hem. zon bo - ven - dien. zui - ve - re stem.

œ œœœ œœ

œ

œ œ

œ

en tot ren, de met een

œ œ œœ œ

œœ

œœ

om die die de om je

G

œœ œœ

-

œœ

œ œ

œœ 7

œœ

gaf het ons - en van Hem is het waard

Em

œœœ

2

60

œ œ

˙˙

eer en lof maan, de ster je je lied

wel al - leen les van Hem gen en zing

œ œ

œ œ

D

# œœ

œ œ

œœ

œ œ

7

œ œ

œ. œ.

˙œ

hart en met stem. schep - ping te zien. lof - lied voor Hem.

A

œœ œ

D

œœœ

œ œ

daar - om veel - en - de al in de mor

œ ?# Ó #

- en met - ken Zijn dan een

ECC17.0147.02C

œ œ

œ œ

Em

œ

D7

&

œ

œœ œœ

œ œ

œ œ

œœ Zing Zing Zing

œ œ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ

tui

-

G7

D7

˙˙ -

˙ ˙

te ge - brui - ken, heeft ge - scha - pen, te doen zing - en,

?# œ œ

Eén van de ga - ven door Wat is er mooi - er de Zing met je hart laat je

?#

œ œ

? # œœ

opt.: 2nd time solo, choir mm

#

# œ œ

D su s4 D

œ œ

#œ #œ

veel aard' hart

œœœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ

j œ œ œœ . œœ œ œ œ œ œ œ . œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ #œ œ œ œ #œ

G

œœ

B/D #

G

# œ œœ

œœ

wel het zing blij - de klan met je hart

? # œœ

&

# œ & 44 œœœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ # œœœ œ œœ œœœ œœœ # œœœœ œœœ œœœ œœœ n œœœ œ œœ œ œ

˙˙

œœ

2

Music: Loek v.d. Leeden

œ œ œ œ

C

-

D m/F

˙ ˙

D 7sus 4

˙ ˙

?# œ œ

? # 44 œ œ œ œ œ œ œ œ

G 7/B

˙˙

&

G B/D #

˙˙

˙˙

ge

Leer

ZING MET JE HART

D su s4 D 7

har

˙ ˙

˙˙

25

30 CD TRACK

C C/A

onz'

Duration 4'11 ECC17.0147.02C

© 1993 Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

G

in

C

œœ

C

œœ

Va - der, als wij twij - f'len tel - kens lief - de, geef ver - trou - wen tel - kens

œœ

kom

Uw

˙˙ ..

G 7/D

G/D

j œ œ œ J œ

O

ons

? ˙˙ &

˙˙

œœ

bid - den bid - den

œ œ

C/E

˙˙

& ˙ ˙

zijn. graf.

œ

˙˙

˙˙

œœ

als wij als wij

œ œ

G m- 5

C/G

œœ

G 7/D

C

˙ ? ˙

7

œ

de, de,

˙ ˙

ø

˙˙

˙˙

œ

-

F#

C

F

maak

G

steeds Uw kind te neer in 't som - b're

œ

œ œ

& ˙˙

21

Va - der He - re

œ

E7

C

œœ

œ œ

œœ

œ œ

C/E

Geef ons Dat geeft

O KOM IN ONS HART WONEN Words: Loek v.d. Leeden

G 7/D

C

12

œœ

de ver en zijn van die

œœ

œ œ

G

D7

œœœ œ œ œœ

œ œ œœœ

æ

œ œ

œ œ

ECC17.0183.02


31 CD TRACK

16

b b &b b

˙

˙

mens. pijn.

DICHT BIJ MIJN GOD TE ZIJN Words: F. Adams Original title: Nearer my God to Thee Vertaling: Diny Beijersbergen-Groot

˙

Music: L. Carey Arr.: Loek v. d. Leeden

œ

Ik Als

vraag in ik geen

woord en lied: uit - komst weet,

˙˙

w

n n ˙˙

ww

˙˙

1st time solo or women unison 2nd time solo or men unison

6

b & b bb

œœ œœ b ˙œ & b b b œ œ œ œ œ ˙œ œ œ ˙œ œ œ œ wœ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b b œœ b

œœ ˙ ˙

˙˙

w w

˙˙

˙

œ œ

Dicht Soms

bij mijn is er

œ œœœ œ œ œ œ ˙.

œœ œœ œœ

? b b b b

˙˙ . .

Œ

˙.

˙

˙

œ

œ

˙

œ

b b &b b ˙

œ

dat geen

˙

w

œ

is mijn wens. zon - ne - schijn.

b & b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? b b ˙ b b

œ

Zijn Da -

œœ

œ.

˙

˙

w ? b b b ww b

œ œ

˙

œ œœ œ œœ œ œ

œ

˙

˙

œœ

œ

all unison

Soms

meer al

œ

˙

w

˙

? bb b b ˙ ˙

œ

ww

D © D D © 13

D

de

he - mel blauw,

zon - licht van goud.

œ œ n œœœ œœœ

œœ œœ ∫ œ œ œ œœ œœ œœ œœ nn œœ

˙ ˙

˙ ˙

L ©© ©© ©© ©© ©© ,

ÐÐ

hand van Je - zus wil ik

©©

©© ©©

wand' - len, aan zijn

L © © © © © © © © © © ,

© ©

" D D ©© ©© D

©©

© © ©©

© © © Ð ©

© ©© ©

L © © © © © © © © ©© ©© ,

ÐÐ 

©© ©©

zij - de door het le - ven

gaan.

Ga ik

Ð Ð

© © © ©

L ©© © ©© ©© © P © © © ,

" D D D

ÐÐ 

©©

©©

©©

©©

©©

©©

©©

met mijn

©©

D D D ©© ©©

ÐÐ

on - ge-stoord,

" DD © © D © ©

9

DDD

©© 

Ð Ð

©©

©©

naar dat

© ©

© ©

L ©© ©© ©© ©© ©© ,

en - gel - ko - ren zal ik

" D D ©© D

O

˙ ˙

œ

Heer dan weet ik

œ œ œ n œ n œœ œœ n n œœœ œœœ œœœ n œœœ n œœ œœ

n˙ n˙

œ œ

n˙ . n˙ .

dat

œœ œœ œœ œœ

æ

œ œ

˙. ˙.

œ œ

ECC17.0341.02D

©©

©©

©©

en mijn stem,

© ©

œ ˙ œ ˙

œ n œ n œ . œj ˙

˙

œœ n œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œ nœ

© ©

hart

©©

D ©©

©©

meer.

1. Aan 2. Voor 3. Als 4. Die

zijn dat de de

ÐÐ 

©©

©©

D D D ©© 19

5

˙.

œ

w

˙ ˙

œ œœ œœ œœ œœœ b ∫ œœœ nb œœœ œœ n œœœ œ œ œ

œœ œœœ œœœ œ

˙.

œ nœ

16

Aan de

mij.

©©

©

want daar

© P© D© © © ©

© ©

©©

©©

zijn

©© 

© ©

L

P ©©

,

©© © ©

D ©©

©©

geen aard - se zor - gen

L ©© © © ,

©© © ©

© ©

Music: Loek van der Leeden

D D D ©© 

dicht bij

Œ

is

juub' - len voor Hem

" DD

AAN DE HAND VAN JEZUS WIL IK WAND'LEN

D D D © ©© ©

Blijf

..

2

32 CD TRACK Words: Loek van der Leeden

w

Duration 4'26 ECC17.0341.02D

© Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

œ œ

..

˙ ˙

ww

˙

œ . œj ˙

˙ ˙

œ œ œœœ œ œœ œ œ œ œœ œœ

œ

2.

..

œ

œœ œœ

ww w

j œ‰Œ

Œ

mij."

œ œ œœœ œ œ

œœ œ œ œœ

w

dicht bij

œ

b b & b b œœœœ œœœœ œœœœ

œ œ œ nœ œ œ

˙

œœœœœ œœ

ww w

b & b bb ˙

œ œ -

œ

kom

œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ ˙ œ œœ

œ nœ œ nœ

˙

œ

œ

œ

œ

˙

mij, mij,

b b &b b

j œ

œ œ. J

œ

b b &b b

œ œœ œ

te - gen - woor - dig - heid maakt mij gen vol droe - ve - nis, o - ver

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ

ww w

œ

œ œ

blijf bij dan bij

˙

26

32

11

1.

œ

? b b b b œ

œ œ ˙

˙

mij niet, ver - geet,

œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ

God te zijn, dui - ster - nis,

œ

œ J

God, ver - laat zelfs mijn God

œ nœ œ nœ

b b œ œ &b b œœœ œœœ

j œ ˙

œ.

"O soms

œ.

œ

œ œœœ œ œ œ œ

ja blijf

˙ ˙

œ

œ œœœœœœœœ

21

? b b b 44 w b

˙

˙

b & b bb

b b ˙ &b b œœ œœ œœ œœ ˙œ œ œ ˙œ œ œ œœ œœ œœ b b 4 ˙œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ & b b 4 œ œ œ œ œœ œ ˙œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ

j œ

œ.

œ

L © © © © © © © © © © ,

© © Ð © © Ð

© © © ©

© ©

za - lig oord,

waar ik

eens

©© ©© ÐÐ

©© P ©©

©© 

ÐÐ

©©

zin

-

© Ð

©

©© ©©

gen, een

© ©

© © ©

© ©

L © © © © © © ,

© P ©© ©

voor zij - ne troon zal

L ©© © © P ©© , © ©

L © ©© © ,

© ©

L ©© ©© ,

© ©© ©

kind - je man die kind - je re - zen

©© ©©

" D ©© D D

©©

ÐÐ 

©© ©©

D D D ©©

ÐÐ

Heer.

Ik zal

staan.

ÐÐ 

Met de

22

© ©

© ©

©©

eeu - wig lof - lied voor de

©© 

Ð 

© ©

©©

© Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

© ©

©©

Ð Ð

knie knie knie lo

© © © ©

© " D © D D

Duration 4'13 ECC17.0373.02C

- len - len - len - ven,

Ð Ð

©

ÐÐ

©©

krib - be kruis - hout her - ders dood heeft

Ð Ð

©

©©

©©

in daar in uit

de te die het

© ©

© ©

© ©

© ©

©©

©©

gro mij gro na

©© P ©©

©© 

-

L © © ,

te de te mijn

L ©© , 2

61

© ©

©©

© © ko wre ko dood

© ©

© © ning de ning het

© ©

ÐÐ

©©

-

gen gen gen nen,

voor voor voor is

Ð Ð

ÐÐ

krib - be kruis - hout wij - zen zal 'k Hem

© ©

© ©

©© dat die dat ver -

©

© ©

©©

©©

wil wil wil eeu -

ÐÐ

©

©©

©©

©©

©©

voor die voor dat als de daar - om

ÐÐ 

© ©

voor die die voor voor die die mij

© ©

D ©©

stal, hing, stal, graf,

© ©

ik bui bui ik ik bui ver - won

© ©

ÐÐ 

kou - de lij - den kou - de kil - le

© ©

wil wil wil o -

©©

©©

ik ik ik wig

©©ÐÐ 

van 't heel - al. dood in - ging. van 't heel - al. le - ven gaf.

P ©©

© ©

ÐÐ 

æ 

ECC17.0373.02C


www.europeanchoralclub.com: úw clubsite!

Op de ECC website is veel extra informatie te vinden. Wist u bijvoorbeeld al dat u op úw club website... ... fragmenten van alle uitgaven kunt beluisteren? ... eerder verschenen catalogi en specials kunt downloaden?

... veel teksten van vertalingen kunt inzien én downloaden? ... door op een titel te klikken alle gedetailleerd informatie over dit werk kunt bekijken? ... een agenda is waar u uw concerten on der de aandacht kunt brengen? ... het laatste nieuws is te lezen uit 'Nederland Korenland'? ... een complete lijst kunt downloaden met echt álle informatie over onze uitgaven? ... in deze lijst ook de beschikbaarheid van soundtracks en orkestraties is opgenomen? ... deze lijst is opgemaakt in Excel, zodat u zelf allerlei selecties kunt maken? En... uiteraard kunt u ook gewoon online uw muziek bestellen! Surf dus snel naar www.europeanchoralclub.com: úw clubsite!


The performances on this CD can differ from the sheet music editions De uitvoeringen op deze CD kunnen afwijken van de bladmuziekuitgaven Die AusfĂźhrungen auf der CD kĂśnnen von der Blattmusikausgabe abweichen


European Choral Club 21  
European Choral Club 21  

Tears slowly fall; Waardig is het Lam (Dank U voor het kruis; Heer); Out of the shadow; Honderd procent (100%); Lamb of God; Jesus was...

Advertisement