Issuu on Google+

21


Geachte zangers en koorleiders, Het jaar loopt alweer op zijn eind maar het koorseizoen is juist volop aan de gang. Zeker in de komende weken hopen wij dat u individueel maar ook als koor zeer veel ruimte zult krijgen om de door u ingestudeerde stukken uit te voeren en zo een geluid van hoop en toekomstverwachting te laten horen. Persoonlijk doe ik daar ook graag aan mee en dirigeer de “Christmas Forever� concerten, ditmaal met Forever Worship, Gerald Troost en Angelique (Idols). Misschien dat u in de gelegenheid bent een van de concerten te bezoeken. Meer info www.foreverworship.nl Met groot genoegen sturen wij u hierbij de nieuwe catalogus met daarin weer een schat aan nieuwe stukken. Met de vorige catalogus stuurden wij u ter gelegenheid van het '20e catalogus jubileum' van de European Choral Club een extra dikke uitgave die zeer goed werd ontvangen. Deze maand neemt de componist/dirigent/pianist Loek van der Leeden, na zesendertig jaar leiding te hebben gegeven aan De Lofstem-Oosterbeek, afscheid als dirigent en muzikaal leider. Voor ons een goede reden om hem in het zonnetje te zetten door zijn composities hernieuwd uit te geven en bij u onder de aandacht te brengen. Daarom in deze Catalogus, naast de dertig stukken die u normaal van ons gewend bent te ontvangen, ruim 30 composities van de hand van Loek inclusief CD. We hopen dat u er met plezier naar zult luisteren en werken uit kunt selecteren voor uw koor. Wij wensen u een hele goede decembermaand toe en alvast een muzikaal en voorspoedig 2007! Namens de European Choral Club,

Peter P. Grasmeijer manager special music, Unisong Music Publishers BV


Colofon Edition / Uitgave / Herausgabe European Choral Club BV P.O. Box 9185 NL 3301 AD Dordrecht Netherlands Phone: +31 (0)78-622 75 47 Fax: +31 (0)78-616 14 92 Email: info@europeanchoralclub.com Website: www.europeanchoralclub.com Editors / Redactie / Redaktion Peter P. Grasmeijer, Sjoek Nutma, Cees van Vugt, Jeroen Nieuwint, Harry Koning, Birgitt Paulusma, Maarten Wassink. Design / Vormgeving / Gestaltung Rob Bruin Printed by / Drukwerk / Druck Molenaar Edition, Wormerveer ISBN 9077365117 NUGI 668 © 2006 European Choral Club BV The Netherlands Copying of sheetmusic from this catalogue is illegal. Kopiëren van bladmuziek uit deze catalogus is verboden. Das Kopieren der Blattmusik aus diesem Katalog ist verboten

Kennismakingsaanbieding Muziekliefhebbers opgelet! Maak nu voordelig kennis met de meest actuele en complete koorcatalogus van Nederland: Drie maal per jaar boordevol nieuwe kooruitgaven voor Chr. Gemengdkoor, Jongerenkoor en Gospelgroep. De ECC catalogus mét de unieke luister-cd is niet alleen een onmisbaar instrument voor elke dirigent en repertoirecommissie, maar ook voor individuele koorleden is het een prachtig muzikaal bezit. Niet voor niets heeft de European Choral Club zich ontwikkeld tot de grootste uitgever van koormuziek in Nederland!

Neem ook een abonnement op de ECC catalogus voor slechts € 34,95 per jaar. Ter kennismaking ontvangt u nu tijdelijk VIER eerder verschenen CATALOGI mét CD er helemaal GRATIS bij!! Kijk voor meer informatie op onze website: www.europeanchoralclub.com P.S.: Abonnees ontvangen 10% ledenkortingen op muziekbestellingen uit de ECC catalogi

browse our complete catalogue on www.europeanchoralclub.com

Index catalogue 21 CD1

Title

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Tears slowly fall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Waardig is het Lam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Out of the shadow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Honderd procent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lamb of God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Jesus was crucified. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 The One who comes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 He lives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Jesus shall reign where'er the sun. . . . . . . . . . . . . . 17 Offering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 The clouds' veil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 When the clouds roll back . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 And we remember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Levende offers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Trust in the Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Who can satisfy my soul like you? . . . . . . . . . . . . . . 27 No greater love. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 To You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Keep me faithfully in Thy paths . . . . . . . . . . . . . . . 32 Leave everything behind . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Blest are they . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Indescribable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Timeless love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Erken nu de Heer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Your word will be the last word . . . . . . . . . . . . . . . 40 That's how much I need the savior . . . . . . . . . . . . . . 42 Heilig is de Heer, onze God . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Leeuw van Juda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Gloria Intrada (Paasversie!). . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Christ the Lord is risen today . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Pag

CD2

Special Loek van der Leeden

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. -

Dankwoord van de uitgever. . . . . . . . . . O Heer mijn God . . . . . . . . . . . . . . Ik wil U loven . . . . . . . . . . . . . . . 'k Wil zingen van mijn God en Heer . . . . . . Onze Vader . . . . . . . . . . . . . . . . Calypso Carol . . . . . . . . . . . . . . . Heer, wees mijn Licht . . . . . . . . . . . . De mooiste Liederen voor Pasen uit de ECC-serie. Machtige Heiland (Kerst- en Paasversie!) . . . . Wees niet bezorgd . . . . . . . . . . . . . In donk're nacht / Stille nacht . . . . . . . . . Kerstnacht (helaas niet op cd). . . . . . . . . Gedenk aan Mij . . . . . . . . . . . . . . Als God, mijn God maar voor mij is. . . . . . . Belijdenis . . . . . . . . . . . . . . . . . Bidden is spreken met hem. . . . . . . . . . Danklied . . . . . . . . . . . . . . . . . Geef vrede Heer . . . . . . . . . . . . . . Op een nacht bij Bethlehem. . . . . . . . . . Psalm 145. . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . 't Land van gouden stromen . . . . . . . . . Vrede op aarde. . . . . . . . . . . . . . . Wees blij in de Heer . . . . . . . . . . . . . Jezus, Gij mijn leven . . . . . . . . . . . . Lang geleden in Efratha's velden . . . . . . . Wees mijn gids. . . . . . . . . . . . . . . 't Nieuw Jeruzalem . . . . . . . . . . . . . Omdat ik weet, hoe groot Gij zijt . . . . . . . . Dank U voor alles . . . . . . . . . . . . . . O Kom ins harte wonen . . . . . . . . . . . Zing met je hart . . . . . . . . . . . . . . Dicht bij mijn God te zijn . . . . . . . . . . . Aan de hand van Jezus wil ik wand'len . . . . . www.europeanchoralclub.com: úw clubsite!. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 47 47 48 48 49 49 49 50 50 51 51 51 52 52 53 53 54 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58 59 59 59 60 60 61 61 62

Note: The CD's are placed in the back of this catalogue.


Tears slowly fall Tranen vielen zacht VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 1

STYLE : Choral ORDER nr : ENGLISH 17.0605.01F NEDERLANDS 17.0605.02F

TEARS SLOWLY FALL Words: John A. Ray

Music: Susan Naylor Callaway

The hours between funeral and resurrection were difficult and filled with sorrow. Eresounds Everybody thought it was over and that there was no hope. In these moments this song, filled with emotion and defeat. Let's use it to help each other realize where we would have been without Jesus' sacrifice. Easter: Our eyes were filled with tears for the Lamb of Calvary. We sighed with heaviness as we spoke of what He gave. For the only Son of God had died upon a tree.

2

" D D D

uren tussen begrafenis en opstanding waren zwaar en vol verdriet. Iedereen N Dedacht dat het voorbij was en dat er geen hoop meer was. In deze momenten klinkt dit lied, vol emotie en verslagenheid. Laten we het gebruiken om elkaar te helpen realiseren waar we zouden zijn zonder Jezus' offer. Pasen: Onze ogen waren gevuld met tranen vanwege het Lam van Golgotha. We zuchtten vol verdriet toen we bespraken hoeveel Hij gegeven had. De Zoon van God stierf aan een kruis.

(

there.

" DD

D

Sopranos and Tenors only

¡ ¡ ¡

  ¡

The

Ì

stone

D DD ¡ " DD

Cm

¡¡

¡¡¡¡¡ (

¡

D ¡ Ì

12

SA

D DD Ì D

For the

Ì

TB

 

G7sus

O ÌÌ

Ì D X

Ì

16

tree

ED

" DD

Cm/B D

on

-

¡

¡ ¡ ,

¡

ly Son

of

¡ ¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

and our

¡ ¡   ¡ ¡

eyes

¡ ¡

K O ¡¡ O ¡¡ were filled

¡ ¡ ,

¡¡

¡

¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ Ì D ¡ ¡ ¡

G7sus/D

¡

O ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡

O ÌÌÌ

Ì Ì

¡¡

Cm

¡ ¡ 3

HHH ¡¡¡ HHH HHH HHH ¡ HHH ¡¡

B D/C

HHH D ¡¡ HHH ¡ HHH HHH ¡¡ H

¡¡ ¡¡

D¡ Ì D¡ Ì

¡ ¡

was hid - den be - hind

¡

¡ ¡

Cm

Fm

G7

Cm

Ì ¡

¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡

¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡¡

¡

¡¡

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡

¡

the clouds as they placed

¡¡ ¡ ¡ ¡ G7¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ,

¡

¡ ¡ ¡

up-on

a

¡ ¡ ,

¡

¡ ¡

" DD

D

D DD " DD

D

¡

" DD

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

OÌ Ì

OX X G7(2, 4)

¡ ¡ ¡ , BD

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

Duration: 3'22 ECC17.0605.01F

¡ ¡

Cm HHH ÌÌÌ HHH Ì HHHH HHH ÌÌ H

¡¡ 

for the

Lamb

¡¡ ¡¡

O ¡¡ 

¡ ¡

a tempo

¡¡ Ì Ì

rit.

O ¡¡

has

¡¡ ¡¡

giv - en

us

His all.

B D/A D

¡ ¡

A D/B D

" DD

D ÌÌ

BD

D Q rit. D D ¡¡ ¡¡

K ¡¡ ¡ ¡¡ O¡

slow - ly,

of Cal - va -

" DD

¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡ ¡

¡ D ¡ AD

Q

¡¡

¡ ¡

ECC17.0605.01F

B D/D

¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ,

¡¡

slip from

¡¡ ¡ ¡

¡ ¡

 

¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡ , ,

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

cheek

to

heart,

Cm/B D

¡¡

¡ ¡

K¡ ¡

¡ ¡

¡¡

 

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

¡ K¡ , ¡

¡ ,

K¡ ¡

¡ ,

 

¡ ¡

 

¡ ¡

¡¡

2

¡ K¡ , ¡

slow - ly

¡ ¡

¡¡

‹

XX

¡¡

¡ ,

¡ ¡

XX

‹

‹

Cm/B D

Cm

A Dmaj7(9)

¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡

a tempo

¡ ¡ , ¡K

‹

fall.

¡ ,

¡¡

¡

¡

¡ ¡ 4

5

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

Cm/B D

¡ ,¡ ¡ ,

¡ ¡

Cm

ED

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ fall,

a tempo

¡¡

rit.

" DD K ¡ D ¡

a tempo

¡ ¡

slow - ly

ÌÌ

Gen - tly

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

(

¡ ¡

 

¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

B D/A D A D/B D B D7

D D D ¡¡

¡¡ ¡

A D/C

¡¡ ¡

¡

¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

2

 

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ D ¡

¡ ¡

K ¡ ¡

Ì Ì

¡¡

¡¡

D D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡

Dm7

Ì O ÌÌ 

¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

tears,

¡ ¡

¡ ¡¡

¡ ¡¡

¡

Ì Ì

¡ ¡

Cm

¡ O ÌÌ Ì

¡ ¡ O¡ ¡ ¡ X¶ ¡

28

¡¡ ¡¡

 

G

¡ ¡ O¡

ÌÌ O ÌÌ 

AD

¡ ¡ ¡

¡a tempo¡ ¡ ¡

His bod - y

¡ AD

¡ ¡

Slow - ly

Christ

BD

a tempo

¡¡

 

ry.

D D D ¡¡

AD

¡ ¡ ¡

(

rit.

ÌÌ 

XX

24

died

¡ ¡

mil - lion tears

¡ ¡

D ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ Ì

¡

¡ ¡

¡¡

D DD

¡ ¡ ¡ ¡ ,

K ¡ ¡

Gm/B D

poco rit.

¡¡ ¡¡ ¡¡

G7

Ì ÌÌÌ

¡

¡ ¡ ¡¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡ ¡¡ ¡

si - lence in the

¡

¡

Cm

¡ ¡

with a

Q

Ì Ì

poco rit.

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡¡ ¡¡

Gm

¡ ¡

¡

¡ ¡

¶ ,¡

Dm7( D 5)

D

¡ ¡

20

¡ ¡K ¡ ¡

DD

a - bove had

¡

¡

¡

¡

¡ ¡¡ ¡¡

God

BD

¡¡ 

¡

¡

AD

¡

Cm/G

¡

¡

Q

¡

sub

¡ ¡

¡

¡

¡

© 2005 Lorenz Publishing Company, a division of the Lorenz Corporation. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

 

¶ ¡

E D/G

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡

¡

À

D

¡

and Tenors only 2 Altos K K

2

bor - rowed grave; there was

¡

" DD

" DD

¡

¡

Fm/A D

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

on a

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

  ¡¡ ¡¡

" DD Ì D

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

(

2

D DD Ì

D D D ¡¡ ¡

O¡ ¡

G7

D D D ÌÌX OÌ " DD

(

  O¡ ¡

air.

" DD

¡ ¡ ¡

  ¡

ED

rolled down

¡

 

D DD

sub

¡ ¡ ¡ ¡

À

¡

¡

¡

D DD

A Dmaj7(9)

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡

The moon

verflogen. In diesem Augenblick erklingt dieses Lied, voll Emotionen und dem Gefühl de Niederlage. Lassen wir es gebrauchen, um uns gegenseitig klar zu machen, wo wir wären, hätte Jesus dieses Opfer nicht gebracht. Ostern: Unsere Augen waren tränenerfüllt wegen des Lammes von Golgatha. Wir seufzten vor Kummer, als wir besprachen, wieviel er gegeben hatte. Gottes Sohn strarb an einem Kreuz.Liebe füllt den Stall und erwärmt jedes Herz mit Freude, Frieden und Gnade.

D DD Ì

Cm/B D

¡

¡

¡

¡ ¡

4

Stunden zwischen Begräbnis und Auferstehung D Siewaren schwer und von Kummer erfüllt. Jeder dachte, dass es vorbei war und alle Hoffnung

8

Rœyv

With much feeling, rubato Cm

¡ D D D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡

¡

¡

¡

E D/G

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

æ ¡

¡ ¡

ECC17.0605.01F


æ 59

D ¡ DD ¡

¡ ¡

¡ ¡

slow - ly

" DD

¡ D ¡

fall,

¡ ¡

¡ ¡

Cm/B D

D

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

Christ

has

giv

AD

¡ ¡

¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

-

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

 

¡ ¡¡

Ì D Ì DD Ì " DD

 

B D/A D

¡ ¡

A D/B D

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

en

us

His

all.

¡ ¡

¡¡

¡¡

A D/C

B D/D

ED

¡ ¡

BD

¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Tranen vielen zacht

   

Een wolk schoof voor de gouden maan, stil werd de Heer daar neergelegd. De steen gerold voor het nieuwe graf, en er werd geen woord gezegd.

ÌÌ ÌÌ

Daar lag nu Gods een' ge Zoon, gestorven aan het kruis voor ons. En met stil verdriet hebben wij gedacht aan het lam, voor ons geslacht.

¡ ¡ ¡ ¡

Tranen veel, vielen zacht om het offer dat Hij bracht. 62

D ¡ DD ¡

¡ ¡

Gen - tly

" D D ¡¡ D

¡ ¡

Cm

D Ì DD Ì

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

slip

from

cheek

to

heart,

¡¡

¡¡

¡ ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Cm/B D

Ì ÌÌ

¡ ¡ " DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡

slow -

-

" D D ÌÌ D

-

BD

" DD

molto rall.

D ¡

¡

¡

¡

¡ ¡¡

¡ ¡

Ì

- ly

D Ì DD Ì

 



À

ÌÌ

¡ ¡ slow -

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

65

D molto rall. D D ÌÌ

 

¡ ¡ AD

Ì Ì

-

- ly,

¡ ¡

B D7/A D

¡ ¡¡

¡ ¡

Tranen vielen langzaam neer, tranen voor de Heer. Zacht waaide wind door Gethsemané als een ademtocht vol smart. 't Was als huilde de hemel met ons mee om het offer van Gods hart.

Ì Ì AD

¡ ¡

A Dmaj7

¡

Daar lag nu Gods een' ge Zoon, gestorven aan het kruis voor ons. En met stil verdriet hebben wij gedacht aan het lam, voor ons geslacht.

¡ ¡ Ì ¡ ¡

Tranen veel, vielen zacht, om het offer dat hij bracht. Tranen vielen langzaam neer, tranen voor de Heer! (2X)

7

X

fall.

7

ÌÌ

À

Ì Ì

C2(no3)

C(no3)

X

7 X

¡

¡ ¡

¡

Ì

HHH XX X †HH 

X

XX

X V

©

8

ECC17.0605.01F Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot. © 2005 Lorenz Publishing Company, a division of the Lorenz Corporation. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Worthy is the Lamb Waardig is het Lam VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SAB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 2

STYLE : Worship ORDER nr : ENGLISH 17.0607.01F NEDERLANDS 17.0607.02F

WAARDIG IS HET LAM Words: Darlene Zschech Original Title: Worthy Is The Lamb Vertaling: Mireille Schaart

E

Overwhelming! Sing with all that is in you and worship the Lamb of God. Imagine: one day we will stand before His throne with people of every nation and every tongue. May our song be an invitation for ourselves and the people around us to bow down before Him and worship. General/Easter: Worthy is the Lamb seated on the throne. The darling of heaven was crucified. He died for me and bore my sin and shame.

 

Music: Darlene Zschech

œzx

R

Flowing

‹

‹

1st time Solo 2nd time All

À

‹

¡ ¡ ¡ ¡

Dank U voor het

"  

‹ 

F m9    ÌÌ

N

Overweldigend! Zing met heel je hart en aanbid het Lam van God. Stel je voor: op een dag zullen we voor Zijn troon staan met mensen uit alle volken en alle talen. Laat ons lied een uitnodiging zijn voor onszelf en de mensen om ons heen om in aanbidding voor Hem neer te buigen Algemeen/Pasen: Waardig is het Lam zittend op de troon. De hemel gaf haar grootste schat. Hij stierf voor mij en droeg mijn schuld.

‹

¶ ¡ ¡ ¡ À

K A2 ¡ ÌÌX

F m9

¡¡ ¡

Ì ¡ ¡

Ì "   ¡ ¡

‹   ÌÌ

A2

¡ ¡¡À

¡¡ Ì

¡

¡ ¡

¡

Ì ¡ ¡

Ì

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

À

5

  ¡ 

D

Überwältigend! Sing aus ganzem Herzen und bete das Lamm Gottes an. Stell dir vor: Eines Tages werden wir vor seinem Thron stehen, zusammen mit Menschen aller Völker und aller Sprachen. Unser Lied soll eine Einladung sein; für uns selbst und die Menschen um uns herum, um uns in Anbetung vor ihm zu beugen. Allgemein/Ostern: Würdig ist das Lamm, auf dem Throne sitzend. Der Himmel gab seinen größten Schatz. Er starb für mich und trug meine Schuld.

K ¡ Ì

À

Ì

¡

stierf

voor

¡ ¡ ¡ ¡

Ì

¡

  ¡¡ ¡ ¡K ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D2

Esus

kruis,

"   ¡ 

Heer,

¡ ,

Ì

À A2/C 

D2

"   Ì

¡ ¡ ¡ ¡ dank U dat U

Ì

Ì

Ì

K ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ U droeg al mijn

K ¡ ¡

 

¡ ¡ ¡ ¡

  Ì¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ Ì¡ ¡ ¡

Ì

E

Ì

A

Ì

© Hillsong Publishing For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

6

 

mij.

Ì Duration: 5'57 ECC17.0607.02F


9

 

schuld en

 

pijn,

E/F 

F m7

ÌÌ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ÌÌ

" 

Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

nu

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" 

18

¶ ¡K

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ben

ik

rein,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

E

¡

D

Ì

¡

¡

¡

¡

lief - de wast

K ¡

¡

¡

K ¡

¡

¡

¡

¡

 ¡

¡

leeft

schoon.

¡

¡

¡

" ¡ 

¡

A/C 

Ì¡Ì

¡Ì

¡

¡

¡

" 

12

 

 

¡

¡

¡

¡

Dank U

" ¡ 

Esus

 

¡

E

A

  ¡

¡¡

¡

¡

of -

À

¡ ,

vast - ge - na - geld

Ì

À

¡

Ì

K ¡ ¡

 

¡ ¡ ¡ ¡

" ¡

¡

aan

het

Ì

¡

Ì

¡Ì ¡ ¡ ¡

 ¡ÌÌ

Ì

" 

" Ì D2  Ì¡ ¡ ¡

Lief - de - vol ver - geeft

K ¡ ¡

U

mij,

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

 ¡¡¡

  K ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡Ì ¡ ¡ ¡

ÌÌ¡ 

¡ ¡ ¡ ¡Ì Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Esus

" Ì

E

¡ E/F 

A

¶ ¡,

F m7

3

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

U

de hoog

-

Bm7  ¡Ì Ì

¡ ¡ ¡ÌÌ

" ¡ 

K ¡ Ì

ÌÌ

ste kroon.

¡ ¡ ¡

" ¡

¡¡

¡

¡

¡

¡

Bm7/A

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

Hoog ver - he

Ì

-

E/G E

A

¡Ì¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡Ì Ì

¡ ¡ ¡Ì Ì

¡

K ¡ Ì

E

¡

K ¡ ¡ ¡

¡¡

Je

" 

-

¡¡

zus, Zoon

¡

¡

¡

¡

¡

" ¡ 

  ¡¡K -

"   ¡,

¡

ven Heer,

¡

¡

¡

¡

Ì

 

¡

Ì

¡

¡

ÌÌ ¡

K ¡¡

ste

schat.

¡

¡

¡ ¶ ¡,

¡ ,K ¡

 XXX

K ¡

 Ì 

¡¡

¡¡ ¡

¡¡

¡¡

¡

À

¡¡

¡

¡

¡

¡

¡

Ì¡Ì

¡ ,

Ì

Ì

¡

¡Ì Ì

¡

¡

Esus

E

Ì¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ Ì

Ì

¡

Ì

¡

¡¡ is

¡¡

¡

¡

¡

Ì¡Ì

ÌÌ 

¡¡

¡¡

het Lam,

¡

¡

¡

¡

 

Ì

 

E/G 

¡

Ì¡¡ ¡

K ¡ Ì¡¡

¡¡

À

¡¡ zit

¡

  ¡

K ¡ Ì

¡

-

¡¡

¡¡

tend

op

¡

¡

 

" Ì 

 

Ze

¡ ¡ Ì ,

  ¡

¡¡

¡¡ ¡

-

¡¡

ge - vie

¡

¡

¡

¡

Ì¡Ì

¡ ,

Ì

E

Ì¡Ì

¡¡ ¡

¡¡ -

¡¡ ¡

¡

¡ÌÌ

¡

¡

¡

¡

Ì¡Ì

K ¡ Ì

K ¡ ¡¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

al

¡

A/C 

E/D

¡

¡

¡ ,

¡¡

¡¡

de troon.

¡

¡

¡

¡

K ¡¡

A/C 

Bm7

rend voor

¡

¡

¡¡

-

tijd

¡ ,

¡ D

K ¡ Ì¡Ì

K ¡ ¡ÌÌ

¡

K ¡ ¡

draagt

¶ ¶

¡ ,

K ¡

¡ ECC17.0607.02F

¡

¡¡

¡

 

¡¡

Waar - dig

D

¡

Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown You now with many crowns You reign victorious! High and lifted up Jesus, Son of God. The darling of Heaven, crucified... Worthy is the Lamb.

haar groot -

E/D

Ì¡Ì

¡ Ì ,

X

¡

Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in Your cleansing flow, now all I know... Your forgivness and embrace.

K ¡Ì

¡

E

  ¡ ¡

 X X

¡

¡

 

Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame, in love you came And gave Amazing Grace.

  ¡Ì¡ ¡ ¡ ¡

De he - mel gaf ons

¡

¡

¡¡

Worthy is the Lamb

 

E/G 

¶ ¡K ¡¡

ÌÌ 

D2

¡Ì Ì

¡¡

A/C 

"   ¡ 

¡¡

K ¡ Ì

34

  ¡ÌK Ì

¡¡

van God.

A/C 

Bm7  ¡ÌÌ

-

¡¡

¡

ÌÌ

Uw zoon.

Ì

4

31

 ¡¡

¡¡

 ÌÌ 

" ¡ 

ÌÌ 

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡

¡

À

¡

¡¡ ¡¡

¡¡

A/C 

¡ÌÌ

ECC17.0607.02F

À

¡¡ als

Bm7

¡ ¡ ¡

Ì

¡

D2  ÌÌ 

K ¡

27

 ¡¡

D

¡¡ mij

24

U

 

¡

¶ ¡K

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

kruis.

¡

A

¡Ì

15

 Ì

¡¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡Ì Ì

Waar - dig

A2/C 

K ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

Ì

  ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

- fer;

D2

¡

¡

-

¡

¡

A/C 

¡

¡Ì

" Ì

voor Uw

¡ ¡ ¡

en om - armt

mij

21

K ¡ Ì

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ in

E

 ¡Ì Ì

Ì

Ì

Ì

¡

mij

Bm7

ÌÌ¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡Ì 

Ì

¡

Uw

¶ ,¡ K ¡

K ¡

¡

¡

ÌÌ¡

¡

¡¡

¡¡

is

het

¡

¡

Esus

¡¡ ¡ ¡ ¡ 5

Ì

¡

Ì

æ ¡

¡

ECC17.0607.02F

Tekst & Muziek: Darlene Zschech © Hillsong Publishing For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

7


Out of the shadow Vanuit de schaduw VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Adult Choir Moderately 3

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH 17.0604.01F NEDERLANDS 17.0604.02F

OUT OF THE SHADOWS Words: John Purifoy

Music: John Purifoy

E

An expressive song in which the themes communion and the resurrection beautifully come together. In words and music you hear the darkness make way for the light, death for resurrection. For this song you can choose from two different arrangements. One for SATB and one for SAB. Easter: When You broke the bread with us our hearts were warmed in love. Out of the shadows we are reborn from death to victory, from night to eastern morn. We follow You, O Lord.

With expressive freedom

D D D  

Een expressief lied waarin de thema's avondmaal en opstanding prachtig samen komen. In tekst en muziek hoor je dat de duisternis plaats maakt voor het licht, de dood voor opstanding. Voor dit lied kun je kiezen uit twee verschillende arrangementen. Eén voor SATB of één voor SAB. Pasen: Toen U het brood met ons brak werden onze harten verwarmd door Uw liefde. Uit de schaduw zijn we wedergeboren, van dood naar overwinning, van de nacht naar de paasmorgen. Wij zullen U volgen Heer.

Csus D X¡ DD ¡

" DD

Ein ausdrucksvolles Lied, in dem die Themen, Abendmahl und Auferstehung, wunderbar zusammenkommen. In Wort und Musik hört man, dass die Dunkelheit dem Lichte weicht, der Tod der Auferstehung. Bei diesem Lied kann man aus zwei Arrangementen wählen. Eins ist für SATB und eines für SAB. Ostern: Als du das Brot mit uns gebrochen hast, hast du unsere Herzen mit Liebe erwärmt. Aus dem Schatten heraus sind wir neu geboren; vom Tod zum Sieg, von der Nacht in dem Ostermorgen. Wir folgen dir, oh Herr.

2

¡ Out

" DD   D

¡

¡ ,

of

the

¡ ,

¡

¡

A D/B D

a tempo

shad

-

¡

in - to

¡ Ì ,

¡

¡

¡

B D7

Fm

Ì ÌÌ

¡

¡

ows

Fsus

D D D XX XX

¡

Ì Ì

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

9

K ¡ ¡

¡

¡¡

¡¡

est fear

we

walk

in

¡

" DD

¡

¡

¡

¡

out

of

our

dark

¡

¡

¡

D   A Dmaj7

D ¡ DD ¡ " DD

¡ ¡

¡ ¡

¡

D DD  

¡

¡¡ 

for Christ

" DD   D C/E

D D D ÌÌÌ D O¡

¡

¡ O¡ ÌÌ Ì

¡ ¡ O¡ ¡ ¡

¡ ¡ ,

Fsus

K ¡¡ ¡¡ is

¡ ¡ ,

ris

ÌÌ

A D/B D

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

en, our

¡¡ ¡¡

Fsus

Fm

ÌÌ X

ÌÌ

¡

BD

A D/B D

¡¡ ¡

¡

the

light,

¡

Ì

E Dsus

ED

¡ ¡

souls

¡ ¡

¡ ¡ ,

A D/B D

ÌÌ ÌÌ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ 3

¡ ¡

¡¡ ¡¡

BD

E D2

K ¡ Ì

Am7( D 5),11

Ì¡

¡

rit.

¡¡

  XXX

D ¡¡

XX

¡Ì

¡

E D/B D

¡X

¡

" DD

for

¡¡

Csus

C

D DD " DD

O ÌÌ

K ¡ ¡ ¡ ¡

heav - en's high

¡¡ 

¡¡ ¡¡ ,

E Dmaj7/G

ÌÌ ÌÌ

ÌÌ Ì

¡ ¡ ¡

¡

ten.

¡

¡ Out

¡

  C D/G D

K a tempo ¡ ¡Ì 

of

the

shad

¡

¡ ,

¡ Ì

K ¡ ¡¡ -

E Dsus/B D

Fm7( D 5)

¡¡

¡

Ì

Duration: 3'38 ECC17.0604.01F

K ¡ ¡ ¡

death

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ,

Csus

¡¡

Cm

ÌÌ Ì

¡

¡¡

to life, we

¡¡ 

E D/B D

¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

ows from

XX Ì

D XXX

¡

¡ ¡

¡ ¡

a tempo

ten.

D¡ Ì D D¡ D¡ ¡

X X

¡

Ì ¡ ¡ ¡

D

D DD " DD

32

ÌÌ 

" DD

ECC17.0604.01F

¡ ¡

XX

Ì Ì

¡ ¡ Ì ¡ ¡

¡

K ¡ ¡

¡

you broke the

¡ ¡ Ì ¡ ¡

E Dsus

¡

¡ ¡ D ¡ ¡

¡

¡

bread with us,

¡

¡

our

hearts

¡ ¡

B D/A D

¡ ¡

Ì ¡

¡ ¡

ÌÌ 

 

¡ ¡

¡

¡

were warmed in

¡ ¡ Ì ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ Ì

Gm7

 

Ì love.

‹

4

8

K ¡

‹ ¡¡

 

XXX

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì ¡ ¡ ¡

ÌÌ 

ED

XXX

‹

D

2

" DD

¡

XX Lord.

B Dsus

A Dmaj7

ED

¡¡ O

¡¡

D D D ÌÌÌ

ÌÌ Ì

ÌÌ you,

XXX

When

¡¡

-

XXX

2

re -

-

Fm7(11)

D D D ¡

¡

E D/G

¡ ¡ ¡ ¡

D

¡¡ - low

ÌÌ fol

¡¡ 

¡

28

Ì

XÌ ÌÌ X

K ¡

¡

Ì ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

 

D D D D XÌ ¡

ÌÌ

¡

rit.

C Dsus/G D

bright,

¡¡ ¡

B D/A D

¡

K ¡ ¡ ÌÌ 

A Dmaj7

Ì ¡

" DD D X D

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

re - deemed

AD

Ì¡

¡ ¡ Ì ¡ ¡

ÌÌ 

¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

(

¡ ¡

A Dsus

rit.

ward.

¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

XX X

D XX

¡

D D D D XÌ

Ì

ÌX Ì

X X

¡ ¡

¡¡ ¡

K ¡

¡

¡

© 2004 Lorenz Publishing Company, a division of the Lorenz Corporation. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

noon - day

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ , -

¡

¡

¡

Fm

Ì Ì

¡ ¡ Ì D ¡ ¡

20

" DD

¡ ¡

-

¡¡

¡ XX

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

(

¡¡

E D9/G

¡

¡

a tempo

" DD

16

D DD  

  XX

E Dmaj7

Fm7(9)

D D D Ì¡

¡ Ì ¡ ¡

¡

Fm7

D Dmaj7

ÌÌ

rit.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

 

¡ ¡ Ì ¡ ¡

D

a tempo

" DD X D X

À

Cm

¡

24

K ¡ Ì

¡

K ¡ Ì  

‹

5

D

D DD  

Rœ•v

¡ ¡ , À

2

" D D D

N

12

¡

¡

‹

ÌÌ Ì

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

Ì

¡ ¡

Cm

¡ ¡

K ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡¡Ì ¡¡ ECC17.0604.01F


Vanuit de Schaduw

36

D DD " DD

‹

D ¡ Then

¡ ¡ ,

¡

¡

you took

the

cup

Fm7

D D D ÌÌÌ " DD

¡¡ ¡

A D/B D

¡¡ ¡

¡¡¡

¡ ¡ Ì D ¡ ¡

¡¡

"This

is

" DD

D

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

my bod

¡¡

¡¡

-

" DD

D ¡

43

D DD

¡

¡

¡

BD

"I

A D/B D

¡¡

¡¡

ÌÌ

y

now

bro

¡¡

¡X¡

¡¡

-

ken,

¡¡ 

 

 

¡ ¡

¡¡

A D/C D

¡¡

is

¡¡

¡¡

¡ ¡

Our

Sav

¡¡

¡¡ 

-

D

¡ ¡ Ì ¡ ¡

¡

Vanuit de schaduw word ik verlicht, van dood naar eeuwigheid, van donker naar Gods Licht. Zing halleluja, de Heer is opgestaan, de dag breekt aan. Vanuit de schaduw ontstaat een zon die nooit meer weg zal gaan. Vanuit de schaduw, de smalle weg, mijn Heiland achterna!

Ì

¡¡

ior ris - en

¡¡ ¡¡ ,

¡¡

E Dmaj7/B D

ÌÌ Ì

Ì D¡ ¡ ¡

-

¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

K ¡¡ ¡¡

æ ÌÌÌ Ì

G

" DD

out

G

¡ ¡ ¡ ¡

Heer, U bent het Levend Brood, gebroken in mijn plaats. Voor mijn schuld gaf U Uw bloed, en hebt mij voor de straf bewaard. Dank voor Uw grote genade. Dank voor de kracht van 't kruis. Want Heiland U bent opgestaan en wacht op mij in 't Vaderhuis.

¡ ¡ ¡

O ¡¡Ì

E D/B D

XX X

¡ ¡ ¡

¡¡

my blood

ÌÌÌ

G

ÌÌÌ Ì

¡¡ ¡¡ O ¡¡

Gsus

Vanuit de schaduw verschijnt een licht, want na een bange nacht is er weer helder zicht. Hij geeft nieuw leven, Zijn sterven brengt mij dichter bij het doel. Vanuit de schaduw door dood en graf, steeds dichter naar Hem toe.

ED

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡ 

a - bove."

D D

this

Ì ¡ ¡ ¡

D ÌÌ

ÌÌ Ì

ÌÌÌ

ÌÌ Ì

ÌÌ

Cm

¡¡ 

K D /E ¡¡ D ÌÌÌ Ì

¡¡

D

D DD

with God

to ED

B D/A D

¡¡

¡

XX

be

go

poured."

" DD

¡¡ 

B D/E D

¡¡ ,

¡¡ 

¡¡ ,

¡¡

BD

¡¡ 

ÌÌ

Ì

X X

¡¡

‹

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

(

and said,

¡¡ ¡¡

A D2

D D D ÌÌÌ

¡¡ ,

¡¡ 

¡

X X

40

D ( D D ¡¡

‹

‹

Ì ¡ ¡ ¡

5

Ned. Tekst: Margreeth Ras-van Slooten © 2004 Lorenz Publishing Company, a division of the Lorenz Corporation. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

ECC17.0604.01F

Hundred percent (100%) Honderd procent (100%) VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 4

STYLE : Rock ballad ORDER nr : ENGLISH 17.0588.01G NEDERLANDS 17.0588.02G

HONDERD PROCENT Words: Gerald Troost & Armand Gimbrei

E

Has Jesus' sacrifice touched your heart too? How far are you willing to go when you know that He gave himself 100%. Tell the story of the cross. A story of love, sacrifice and salvation. Easter: At a cross on Calvary You took the punishment that was meant for me. You gave everything for me. Your love has touched my cold heart.

œzw

I

D ¡ ¡ DD & " DD & À D

N

Heeft Jezus' lijden ook jouw hart geraakt? Hoe ver ben jij bereid te gaan als je weet dat Hij zichzelf 100% gaf? Vertel het verhaal van het kruis. Een verhaal van liefde, overgave en bevrijding. Pasen: Aan een kruis op Golgotha ging de straf aan mij voorbij. U gaf alles voor mij. Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt.

4

D

Hat Jesu Leiden auch dein Herz berührt? Wie weit bist du breit zu gehen, wenn du weißt, dass er sich zu 100 % gegeben hat? Erzähle die Geschichte vom Kreuz. Eine Geschichte der Liebe, Hingabe und Befreiung. Ostern: Am Kreuz von Golgatha bin ich der Strafe entgangen. Du hast alles für mich gegeben. Deine Liebe hat mein kaltes Herz berührt.e füllt den Stall und erwärmt jedes Herz mit Freude, Frieden und Gnade.

Ì ¡

¡ ¡

D DD À

AD

  ¡ ¡

¡ ¡

Ì

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

don doofd

" DD À D

 

¡ ¡ ¡ 

D Ì D D Ì

À

 

 ¡

¡

 Ì

-

Ì ¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì

¡

Ì

K K ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ 

Fm7

¡

BD ¡ ¡ CmÌ ¡ X ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

1st verse Solo or unis.

 

Ì

Ì

¡

Het is

" DD Ì D

K Cm7 ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D Ì

8

¡ ¡ ¡

Ì

E D/G

D Ì DD ¡ " DD

Fm7

Music: Gerald Troost Arr.: Harry Koning

¡

K ¡

ker en koud. en ver - won - derd.

¡ ,

¡ ¡ ¡ , ,

Fm7

X

¡

Ì

¡

¡

¡

¡

Er loopt Hier aan de

Ì

¡

Cm7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

¡

¡

Ì

¡

¡ ¡

¡ ¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

9

¡

¡

¡

¡

¡

¡ Duration: 4'25 ECC17.0588.02G


11

K K ¡ ¡ ¡

D D D ¡ bloed voet

" DD

langs van

het het

D

¡ ,

" DD

D Ì

¡

¡

God ik

¡

¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

Ì

¡

¡

¡ ,

¡

¡ ¡ ¡

¡

D

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡

D Ì

¡

¡

-

K ¡ ¡

¡ ¡

¡

Het was ge - zicht.

Zijn En in

lief stil

¡ ,

D

¡

Ì

 

¡

À

schiep. stem.

" DD

¡

¶ ¡ ¡ ¡

D DD Ì

 

À

¡ ¶ ¡ ¡

" DD¡

¡

¡

Ì

Ì

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ wa woord

¡ D

D DD

ren niet be - wijst

¡ ,

de Zijn

spij licht.

¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¶ ¡ ¡ ¡

¡ , ¡

kers

die Je - zus Ik zie de

¡ ¡ ,

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡

hiel - den aan glo - rie van

het Gods

kruis. aan -

al

¡ " DD ¡ D

¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡

¡ ¶ ¡ ¡

D D D ¡¡ 

K ¡

-

¡¡ , les ¡¡ ,

mij.

¡

D

Cm

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

Ì

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì

¡

¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡

Ì

¡

2

31

D D D ¡¡ ik

¡ " DD ¡ D

K K ¡¡ ¡¡ ¡¡ heb

K ¡¡

ÌÌ

ge - maakt.

¡¡ ¡¡ ¡¡ , ,

¡¡ ,

B D2

Cm

D D D ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ " DD Ì D Ì

¡

¡

35

D D D ÌÌ

¡¡

U

nu

Ì " DD Ì D

AD

¡

BD

¡¡

U

gaf

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡K ¡¡ , ,

¡¡ 

hon - derd

¡¡ 

¡ ¡

pro - cent.

¡¡ ¡¡ ¡¡ , ,

Ì Ì

¡ ¡

¡¡ Ì Ì ¡

¡

Uw lief

¡   ¶ ,

À

Ì Ì

¡

kou - de hart

" D D ¡¡ D

aan

¡¡ 

¡¡ ¡¡ ÌÌ

A D2

D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ D Ì Ì

¡

¡

¡

Cm

-

ge -

¡¡ ¡¡ ,

¡¡ ¡¡ -

- raakt.

¡¡ ¡¡

BD

mijn

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡

¡

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡

XX

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

voor fou

¡¡ ¡¡

ÌÌ

E D/G

Ì Ì

Ì Ì

¡

¡ ¡ ¡

‹

4

X X

æ

ECC17.0588.02G

English: Belinda van de Loo © Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

10

¡ ¡

E D/G

K¡ ¡ ¡

-

¡

¡

¶ ¡K ¡ die ¡ ¶ ,¡

ten

¡¡ ¡¡ ÌÌ

A Dmaj7

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X X

gaf

¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡¡ ¡¡

ÌÌ

Bridge: On the cross of Golgotha There my sentence was reprieved When You died, alone, rejected Still you thought of me And I'm forever free

‹

XX

U

¡ ¡

¡

I am in awe and astounded Here at the foot of the cross Amid the turmoil I hear your gentle voice And every word confirms the truth I see the glory of your awesome face And in this place I give my heart to You

E/G

¡¡

Ì Ì

You gave one hundred percent You gave all this for me And You were humbled For my sins You carried my shame You gave a hundred percent So how could I ever leave You My frozen heart was fully healed By Your love

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡ ¡ ¡

ED

¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì

Ì Ì

¡

¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ED

¡ ¡

¡ ¡ ,

AD

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡ ¡¡

K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ - de heeft

°

K ¡¡ ¡¡

¡¡ 

¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡

  ¶ K ¡ ¡

À

39

D D D ¡¡

¡

- cent.

In the darkness and cold Drops of blood on the wood Nails were driven In the hands of Elohim But it wasn't those three nails Holding Jesus on the cross It was a promise Of His love for you and me

E D/G

Ì Ì

X ¡ ¡ ¡ X

D Ì Ì

¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

U werd ver - ne - derd

¡ ¡ ¡ ¡ ,

K ¡¡ ÌÌ

AD

¡ ¡

K ¡ ¡¡

-

¡¡ 

¡¡ ¡¡ , pro ¡¡ ¡¡ ,

Hoe kan ik

¡ ¡ ¡ ¶ ,¡ ¡, ¡ 

¡ ¡

¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡

Cm

¡ ¡

hon

¡ ¡

¡¡ , derd ¡¡ ,

¡

Hundred percent

¡¡

ÌÌ

gaf

¡

3

¶ ¡K ¡¡ ¡¡ ,

ED

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D Ì Ì

¡ ¡ ,

AD

Ì Ì

U

ECC17.0588.02G

E D/G

¡ ¡

" DD

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ , ver - la - ten? ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡

¡¡ ¡ ¡

ÌÌ

D D D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

Fm

¡ ¡ ¡ , ,

Ì

¡

¡¡ 

¡ ¡

¡ ¡ ,

AD

Fm

¡

¡ ¡

Ì

¡¡

K ¡¡ ¡¡ 

¡¡ ¡¡ , voor ¡¡ ¡¡ ,

K ¡ mij. Hem.

¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡¡

¡ ¡

K K ¡ ¡ ¡ voor jou en mijn hart aan

Cm

E D/G

" DD X D

¡

¡ voelt ik

¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡ ¡

À

À

B D2

X

¡

die Hij geef

¡ ¡ ,

D DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

À

À

Ì

¶ ¡ ¡

de te

A D2

¡

D

K ¡ ¡ -

¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

D Ì

Maar het En ie - der

Ì

¡ ¡

¡ ¡

E/G

D ¡ DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

27

D DD

" DD

-

" DD

BD

17

" DD

in een hoor

¡

¡

D D D ¡

¡ ¡

¡ ¡

spij kers schreeu - wen,

¡

Ì

¡ ¡

Cm/G

" DD

¡

AD

die al - les Zijn zach - te

¡

D DD ¡

" DD

¡

23

K ¡ ¡

D D D ¡

" DD

¡

E D/G

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

14

" DD

¡

Ze slaan dwars door het

Ì

Fm7

D DD ¡

¶ ¡

Ì

hout. kruis,

¡ ¡ ¡ , ,

¡

20

K ¡

¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì

¡ ¡

¡ ¡ ¡

ECC17.0588.02G


Lamb of God U zond Uw zoon VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SAB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 5

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH 17.0606.01F NEDERLANDS 17.0606.02F

LAMB OF GOD Words: Twila Paris

E

Twila Paris has written many beautiful, touching songs. Lamb of God is filled with a wonderful warm intimacy and is like a love song for our Lord. Tender and filled with emotion we worship the God who gave His only Son for us. Easter: They crucified Gods gift of love. They laughed and scorned Him as He died. Wash me in His precious blood and lead me by Your staff and rod till I am just a Lamb of God.

"  ¶  

on

this guilt - y

" 

sod,

and to

‹

¡¡

¡¡

¡

be - come the Lamb

‹ F m/A

G

 ¡¡¡

K ¡ ¡¡ ¡¡

" ™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡ ¡ ¡

Dmaj7/A

Gmaj7(9)

Ì ÌÌ

¡¡ ¡ ¡

¡Ì Ì

of

God.

 ¡ Son,

¶ K ¡ Ì ¡

¡ ¡

¡Ì

rit.

¡¡

¡

¡ ¡

¡

13

 "  

Q

¡ ,

¡

Your gift

 Dmaj7/A ¡ ¡¡ "  ¡¡

¡

of

" love

they

D

" 

¡

cru - ci - fied, Gmaj7

¡ ¡

D/C 

¡

Dsus/B

¡

™¡¡¡¡ Ì

¡

¡

scorned

him

as

he

died,

¡

¡

¡

¡

¡ ,

Bm

¡

Gmaj7(9)

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡

¡

K ¡ ¡¡ ¡¡

¶ ¡K ¡¡ ¡¡

¡

the hum - ble

¶ ¡, ¡ ¡

Asus

A7

¡¡¡

¡¡ ¡

D/F 

¡¡ ¡ ¡

™ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ , 3

2

¡¡

 ¡¡ 

¡

Gsus

Ì¡ Ì

¡¡

¡¡

¡ ¡

" ¡ Dsus

 Ì¡¡

and

¡

¶ ¡,

¡

K ¡ ¡ ¡

¡

¡ ,

but you have

sent

¡

K ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡

¶ K ¡ Ì ¡

Q

¡ ¡

¡

¡¡

of

God.

¡

¡

¡¡ ¡

¡

¶ ¡K ¡ Ì

¡

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡

2K

¡ ¡¡ ¡¡

¡

¡

side

to walk up -

‹ Gmaj7(9)

¡¡ ¡

Asus

A

ÌÌ¡

¡

¡

A

D

¡¡

¡¡

¡¡ ¡

¡ Ì

¡

¡

¡¡ ¡

Duration: 3'15 ECC17.0606.01F

2

¡

K ¡ ¡¡

¡

¡

I

¡¡

love the

¡

D

D/F 

¡¡

¡¡¡

¡

-

2

K rit. ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

-

-

¡¡ ¡

his pre - cious blood.

¡ ¡ ,

¡

¡

G

F m/A

¡

¡¡¡

¡

¡ ¡¡ 

¡

¡ ¡

¡

¶ ¡K ¡ ¡

K ¡¡ 2

rit.

¡ ¡ ,

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡¡ ¡

¡ ,

¡

¡¡ ¡

¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¶ ¡K ¡ ¡

¡ ¡ ,

¡¡ ¡

¡¡

¡ ¡

Je - sus

¡

¡

¡¡

¡

A7/G D/F 

¡¡

¡¡

¡

¡

¡

¡¡

Christ, the Lamb

¡

¡¡

O wash me

A

2

¡ ,

A7/G

¡ ¡

D/F Gmaj7

F m6/A Gmaj7(9)

Bm

4

11

God.

¡

K ¡¡

G

™¡¡¡¡ Ì

of

My

¡ ¡

(

¡ , ¡

Lamb of

¡ ,

Ì¡ Ì

ly Lamb

¡

sweet

Gsus

¡ ¡

¡

¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡

¡ ¡

¡

¡

God,

¡¡

™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡ ¡

O Lamb of

K ¡ ¡ ¡ ¡

G

¡

¡¡

™¡¡¡¡ Ì

¡ ¡ ho

(

¶ ¡¡K ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

Q

¡¡¡ ¡ 2

D/F 

Gmaj7/A

D/F 

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡

¡¡

¶ ¡ ¡ ¡ ,

¡

¡¡

(

ECC17.0606.01F

¡ ¡

¡¡

D/A

" ™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

Gsus

¡¡

Gmaj7(9)

 ÌÌ¡

F m/A

™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

D

¡¡

‹

K ¡ ¡¡ ¡¡

" ¡ 

¡¡

A

him from your

Bm

¡¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

Gmaj7/A

¡¡ ¡ ¡Ì 

sac - ri - ficed the Lamb

in

they named a

¡ ,

(

 ¡¡

¡¡

¡

2

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

¶ ¡K ¡ Ì

"  ™ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

26

K ¡ ¡¡ ¡¡ ,

G

D/A

‹

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡

D

¡¡ ¡

¶ K ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

God;

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

Dsus

¡¡ ¡¡

23

¡ ,

King

Gmaj7 A

K "  ¡¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

Q

™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡

G9

¡

‹

Bm

  ¡¡¡ 

a tempo

¡¡

hide,

 ¡¡ 

" ¡

¡

K ¡ ¡ ¡

‹

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡ ¡ ¡ , Q ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡

K ¡

Q

© 2004 Straightway Music/Mountain Spring Music, adm. by EMI Christian Music Publishing For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

A/C 

¡ ¡

no sin to

‹

fraud,

D

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

K ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ,

16

 

Dmaj7/A

¡

" 

they laughed and

a tempo

¡

KGmaj7(9) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡

 

‹

‹

Dsus/B

¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡

K ¡ ¡ ¡

" ¶ K ¡ Ì ¡

‹ A7

 

5

 ¡

Ì

¡

‹

19

¡¡

‹

Bm

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡¡¡

"  ¶  

Q

rit.

¡

Q

D

¡¡

‹

‹

‹ D/C 

¡ ¡  ¡,

Twila Paris hat schon sehr viele ansprechende Lieder geschrieben. Lamm Gottes strahlt eine herrlich warme Intimität aus und ist wie ein Liebeslied für unseren Herrn. Zärtlich und gefühlvoll beten wir zu dem Gott, der uns seinen Sohn gegeben hat. Ostern: Sie kreuzigten Gottes Geschenk der Liebe. Sie lachten und verhöhneten ihn als er starb. Wasche mich in seinem kostbaren Blut, leite mich mit deinem Stecken und Stab bis ich ein Lamm Gottes bin.

K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

‹

Your on - ly

N

 ¡¡ 

Rœxx

Tenderly, very freely

  ¶  

Twila Paris heeft al heel veel zeer aansprekende liederen geschreven. Lamb of God straalt een heerlijke warme intimiteit uit en is daarmee als een liefdeslied voor onze Heer. Teder en vol emotie aanbidden we de God die Zijn Zoon aan ons gegeven heeft. Pasen: Hij werd geslacht als Lam van God. Belaadden Hem met smaad en hoon. Was mij schoon met Uw dierbaar bloed, leid mij met Uw staf en stok en noem mij een Lam van God.

9

Music: Twila Paris Choral setting: Lloyd Larson

of

¡

D/A

Gmaj7/A

¡¡

¡

¡¡

¡¡

A

¡¡

¡¡

¡

¡ Ì

¡

¡

¡

ECC17.0606.01F


Q

29

a tempo  Ì Ì

‹

‹

 

" Ì 

‹

‹

 

OODD

D

¶ ¡ ¡ ¡ ,

OODD

D

¡¡ ¡

¡ ¡

OODD

D

¡

OODD

D

God.

D/C 

 ¡ Q

Dsus/B

¡ ¡ ¡ , ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

Dmaj7/A

G9

¡

D/A

¡¡¡ ¡ ¡¡

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

Gmaj7/A

¡¡ ¡ ¡¡ ¡

™ ¡¡ ¡ Ì ¡¡

¡

33

D ( D D ¡

K ¡

lost

I

" DD ¡ D

¡

¡

should have

¡

¡ ,

E D2

¡

A Dmaj7

D D D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ( ¡ " D D ¡¡ ¡ ¡¡ D ¡

37

by

" DD

D

¡

your staff and

¡

¡ ,

A Dsus

AD

D D D ÌÌ ¡

¡

" DD ™ ¡ ¡ ¡ ¡ D Ì

¡ died,

¡

¡ ¡

Gm/B D

¡ ¡

¶ ¡K ¡¡ ¡¡ but you have

¶ ,¡

¡ ¡

ED

K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

D D D ¡¡ 

K ¡ ¡ ¡

U zond uw Zoon

I was so

a tempo

¡¡¡ " ¡

2

D

¡¡

¡¡ ¡

¡

™¡¡¡¡ Ì

K ¡ ¡ ¡¡

brought

¡

E D/D

A

me

to your side

¡

¡

¡¡ 

¡¡

¡

¡

Gm A Dmaj7 B Dsus

Cm

¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ Ì

¡

¶ ¡K ¡

¡¡

¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

and

to

be

called a lamb

of

God.

¡

¡

¡ ¡ ¡

¡

Cm

¡ ¶ ,

Cm2/B D A Dmaj7(9)

¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ,

K ¡¡

¡¡

E D/B D

¡

¡¡

¡

¡ Ì

¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡¡¡

¡¡¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ,

2

¡

A Dmaj7/B D B D

¡¡

¡¡

¡

¡

5

¡ ED

¡¡ ¡

2

Refrein: O, Lam van God, Gods eigen Zoon Wast met uw dierbaar bloed mij schoon. O, neem mijn hart, bestuur mijn lot, Mijn Jezus Christus, Lam van God. Zij kruisigden uw eigen Zoon, Belaadden Hem met smaad en hoon. De Joden-kining werd bespot; Ze offerden het Lam van God.

G

¡ ¡¡ ¡

Refrein:

be led

¡ ¡

Ik had de dood verdient, maar nu, Dankzij uw dood, leef ik met U. I leidt mij met uw staf en stok En U noemt mij een lam van God

B D/A D E D/G

¡¡ ¡

rit.

¡¡

BD

¡¡

rit.

rod,

K ¡ ¡ ¡ , to ¡ ,

U zond uw Zoon, onschuldig, rein, Hij kon niet langer bij U zijn Maar kwam als mens op aarde tot Hij werd geslacht als Lam van God

¡¡ ¡ ¡ G

Refrein:

¡¡ ¡

K ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O Lamb of

¶ ¡, ¡ ¡ E D/G ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

æ

™¡¡¡¡ Ì

™¡¡ ¡

ECC17.0606.01F

Ned. Tekst: Mireille Schaart © 2004 Straightway Music/Mountain Spring Music, administrated by EMI Christian Music Publishing

Jesus was crucified Jezus stierf aan het kruis VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir Moderately easy 6

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH 17.0603.01E NEDERLANDS 17.0603.02E

JESUS WAS CRUCIFIED Words: Jay Althouse

E

Let's take a moment to ponder on the pain and grief Mary must have felt when she saw Jesus on the cross. See the powerlessness, the injustice, the desperation and realize that Jesus did it all for you. A song that could touch a lot of hearts very deeply. Easter: Mary was weeping in pain and grief. She saw Jesus on the cross and heard His voice. Why was He taken? What was His crime? In our guilt and shame now we call out His name.

Music: Jay Althouse

Rœz

Adagio, with much freedom of movement

D D D 

‹

" D D D

‹

‹ Cm

N

2

" D D   D Ì

¡

¡

¡ ¡ Ì

was

weep - ing.

‹ F

Cm

¡ ¡

‹ F

Cm

¡ OÌ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ O ÌÌ ¡¡ ¡

D D D ¡ ¡ ¡ ¡ O ÌÌÌ

Laten we een moment de tijd nemen om na te denken over de pijn en het verdriet van Maria toen ze Jezus aan het kruis zag. Zie de machteloosheid, het onrecht, de wanhoop en realiseer je dat Jezus dit deed voor jou. Een lied dat vele harten diep zal raken. Pasen: Maria huilde vol pijn en verdriet Ze zag Jezus aan het kruis en hoorde zijn stem. Waarom moest dit gebeuren? Wat had Hij misdaan. In onze schuld en schaamte zijn wij nu degenen die zijn naam roepen.

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ Ma - ry, near the cross

  Ì

¡

¡¡¡ ¡

¡ ¡

À

‹

 

  Ì ¡ ¡

There on

" DD ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ D

D

In her pain and grief,

Nimm dir einen Augenblick die Zeit und denke einmal über Marias Kummer nach, als sie Jusus am Kreuze sah. Die Machtlosigkeit, das Unrecht, die Verzweiflung; und lass dir dann klar werden, dass Jesus das für dich tat. Ein Lied, das viele Herzen tief berühren wird. Ostern: Maria weinte vor Kummer und Schmerz. Sie sah Jesus am Kreuz und hörte seine Stimme. Warum musste dies geschehen? Was hatte er verbrochen? Mit unserer Schuld und Scham sind wir jetzt diejenigen, die seinen Namen rufen.ebe füllt den Stall und erwärmt jedes Herz mit Freude, Frieden und Gnade.

Cm

Ì

she

cried.

F

D D D Ì¡ Ì " DD   D Ì

¡

¡ , O ¡¡ ¡

 

O ¡¡ ¡¡

G

¡

¡¡

¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡¡

  Ì

¡

¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡Ì Ì

¡¡ ¡¡

Cm/B D

¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡ Ì Ì

¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡¡

¡ ¡ O ¡¡ ¡ ¡

¡   ¡ ¡ ¡ Ì

a

¡¡ ¡¡

A Dmaj7

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

© 2004 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

12

F

ÌÌÌ

Cal - va - ry, high up - on

Cm

Ì ¡ O ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

Cm

¡ , O ÌÌÌ

5

D DD

‹ F

tree,

ÌÌ

Cm/G

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì

Ì

Duration: 2'53 ECC17.0603.01E


9

2

K ¡¡ ¡¡

D D D ¡¡K ¡¡ Je - sus

¡

Ì

was cru - ci - fied.

¡¡ ¡¡ ,

" D D ¡¡ ¡¡ D , Fm7

¡¡

Gm7

D D D ÌÌ Ì

Je - sus

ÌÌ 

¡ Cm/B D

Cm

" DD Ì D Ì

¡¡

BD

ÌÌ Ì

¡¡

¡¡

ÌÌ

¡Ì

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡

ÌÌ

K ¡¡ ¡¡

A Dmaj7

ÌÌÌ

2

¡¡

D D D ¡¡

not

¡ " DD ¡ D

was cru - ci - fied.

¡ ¡ ¡ ¡ ,

 

19

K ¡¡ ¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

 

Ì

Cm

F

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡

¡

A Dmaj7

¡ ¡

Then

¡¡

D DD À

 

K ¡ She

" DD À D

¶ ¡¡ ,

 

¡

saw him on

¡¡

¡¡

Cm F ¡ ¡ ¡ OÌ D D D ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ÌÌ

" DD   D Ì

¡¡

¡

¡¡ O ¡ ¡ the cross

¡¡ ¡¡

¡¡

ÌÌCm¡ Ì O¡

¡ ¡

¡

16

D DD ¡

¡¡ O ¡¡

¡¡

¡¡

heard his words be - fore

" DD

¡ D ¡

¡¡ ¡¡

¡¡

Cm

D DD " DD

¡¡

¡ D ¡

  Ì

¡¡

O ¡¡

Ì O ¡¡

¡¡

¡¡

O ¡¡

¡¡

¡

"Fa - ther, this

G

¡¡

¡¡

G/B

Cm

¡¡

¡Ì Ì

(

Ì Ì

¡ Ì

¡

O ¡¡

¡¡

¡ ¡

¡

¡

died:

F/A

¡ O ¡¡ ¡

¡

¡

he

O ¡¡

F

¡

Ì

¡¡ ,

¡¡ ¡

O ÌÌ Ì

¡

¡ ¡

-

(

¡

O ¡¡ 

an

¡¡ ¡

¡

¡

in

Cm

¡

She

¡

K F ¡ O ÌÌÌÌ

  Ì

guish.

¡¡ O ¡¡

¡

¡¡ 

K ¡

¡Ì

Fm7

Gm7

ÌÌÌ

ÌÌÌ

Ì

ÌÌ

¡¡

¡ ¡

is

true,

¡¡

3

æ

¡¡ ¡¡

call

" DD

D

out his name.

¡¡

¡¡ ¡¡

A Dmaj7

" DD

¡¡¡ ¡

Je - sus

was cru

K ¡¡ ¡¡

¡ ¡

-

ci

Gm7

ÌÌÌ

-

ÌÌ

ÌÌ

OÌ Ì

Cm

F

Ì¡

¡

  Ì

¡

Ì

Ì Ì

was

cru

¡

44

D Slower DD ¡ ¡ Je - sus

¡

À

-

ci

Cm

Fm7

XXX

XX X

" DD Ì D Ì

Ì Ì

¡ What

¡

¡ ¡ ¡, ¡ 

¡

Fm13/C

¡¡¡ ¡

¡

¡

(

¡¡¡ ¡

À

 

À

 

D ¡ X

-

fied.

 

 

K ¡ ¡

¡ X

¡

¡

¡

mob

to

de - cide?

¡

¡

¡

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

K ¡ ¡

6

¡

Ì

¡

¡

Ì

K ¡

 

Ì

¡ X

G

¡

¡

Then they

Ì

 

¡

¡

ÌÌÌ Ì

¡¡¡ ¡

K ¡ Ì

¡ X

¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

K ¡ ¡

K ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ car - ried him a - way

on

a

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Fm

¡¡¡ ¡ K ¡

¡¡ ¡

G

¡¡ ¡

¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

G

æ

ECC17.0603.01E

Daar aan het kruis hing Hij, verlaten, sprak woorden van vergeving uit: 't is onwetendheid, maar Ik ben nu bereid. En Jezus stief aan het kruis, Jezus stierf aan het kruis. Had Hij gezondigd? Iets fout gedaan? Waar haalden ze 't recht toch vandaan? Maar ze stelden Hem terecht en zoals het was voorzegd, zo stierf Jezus aan het kruis.

¡

Aan het kruis gaf Hij zijn leven. Is die weg voor ons gegaan. Hij nam onze plaats, dus verhoog nu zijn naam. Jezus stierf aan het kruis. En Jezus stierf aan het kruis (stierf aan het kruis).

F

  Ì

¡

¡ ¡

7 X

X

¡¡

¡¡

7 X

¡¡

cru - ci

‹  

¡

was his crime?

Bij het kruis, daar stond Maria, eenzaam, en ze huilde zacht. Daar op Golgotha, door het volk veracht, stierf Jezus aan het kruis, stierf Jezus aan het kruis..

¡

X

-

fied. C(no3)

X X

Ì¡ ¡

Jezus stierf aan het kruis

¡ OÌ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ O ÌÌ ¡¡ ¡

Cm

¡ ¡

¡¡¡ ¡

Cm

¡¡¡ ¡

ÌÌ

Cm

¡¡¡ ¡

4

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡

was

DDD

¡

cresc. poco a poco

" DD

Cm/B D

X X

‹ B D/D

K ¡ ¡ ¡ ¡

was he tak - en?

Fm13/C

¡ ¡

¡

decresc.

 

D

¡

D D D ¡¡¡ ¡

rit.

D ÌÌ

¡

¡¡ ¡¡

2

fied.

ÌÌ 

¡ O ÌÌ ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡

¡

And

ÌX

¡¡

2

¡¡ ¡

¡

Who al - lowed a

" DD

fied.

¡¡

BD

D D D ÌÌ Ì

" DD ¡ D

-

¡¡

ÌÌÌ

¡¡

¡¡

 

rit.

K ¡¡ ¡ ¡

A Dmaj7

" DD

¡¡ ¡¡ ,

Fm7

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡

BD

ÌÌ Ì

With a bit more movement

cresc. poco a poco

D DD ¡

they know

Ì

was cru - ci

¡¡ ¡¡ ,

Ì

D 2 D D ¡¡K ¡¡ ¡ D ¡ ,

¡

decresc.

Ì D Ì

41

" DD

Je - sus

ÌÌ

Cm

D D D ¡¡¡

K ¡¡ ¡¡

K ¡¡ ¡¡

ÌÌ

26

¡¡

A Dmaj7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì¡ Ì ¡

Why

K ¡ Ì

D ¡ X

K ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ,

 

Cm/B D

¡

ECC17.0603.01E

38

D D D ¡¡

" DD

¡¡

¡ ¡¡

 

D ÌÌ Cm

Cm/B D

¡ ¡ ¡

¡ O¡

" DD

(

D DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D ¡¡

¡

 

¡

Cm

ÌÌ

K ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

Je - sus was cru - ci -

ÌÌ 

decresc.

fied.

F

¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡ ¡¡ ,

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D D Ì Ì

2

 

Ì

Je - sus was cru - ci - fied.

¡ ¶ ¡,

23

13

K ¡¡ ¡¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

Cm/G

" DD Ì D Ì

¶ ¡¡K

¡¡

what they do."

D D D ¡¡¡

¡ OÌ ¡ ¡ ¡ ÌÌ   Ì

¡¡

¡¡

À

decresc.

¡¡

¡¡

— 7 ÌÌ Ì

 7

‹

ECC17.0603.01E Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2004 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

13


The One who comes Hij die komt VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY

: : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately

TRACK : 7 STYLE : Pop/rock ORDER nr : ENGLISH 17.0608.01H NEDERLANDS 17.0608.02H

THE ONE WHO COMES Words: Mike Harland & Luke Garrett

Music: Mike Harland & Luke Garrett Arr.: Richard Kingsmore

E

An energetic and exciting song for Palm Sunday. A song filled with hope and expectation with a wonderful drive. And what about us? We also wait with great expectation for the day that the King will return, we are expecting a new heaven and a new earth! Easter: See your King is coming now. Lift your song, wave your branches, He comes in the name of the Lord. He will bring an everlasting Kingdom. Hosanna in the highest.

" D D D

N

Ein lebendiges und aufregendes Lied zu Palmsonntag. Ein Lied der Hoffnung und Ewartung mit einem herrlichen Drive. Und wir? Wir warten auch shnsuchtsvoll auf den Tag, an dem der König wiederkommen wird. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ostern: Sieh! Der König kommt! Erhebe deine Stimme im Lied und winke mit dem Palmenzweigen. Er kommt im Namen des Herrn und bringt ein ewiges Königreich. Hosianna in der Höh!

5

E D(no3)

" DD

D

C D/E D

8

B D(no3)/E D C D/E D

" DD

¡

¡

‹

¡

¡

¡

À

¡ ¡ ¡

( ¶ ¡,

 

The E D2

E D2/A D

D D D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ K ¡ ¡

D ¡

E D2/C

¡¡¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

cit - y

A D2/B D

¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡

grows rest - less,

" DD

the

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡

K ¡

¡

(

‹

‹

D D D ¡

‹

B Dsus

BD

¡ ¡ ¡

¡

crowds line B D/A D

¡

¶ ¡ ¡

the street

for a

A D2

glimpse of

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ,

this Man

from

E Dma j 9

K ¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡ ¡

¡

¡

Gal - i

-

¡¡

" DD ¡ D

 

lee.

K ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ Ì

¡

K ¡ ¡

¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ K ¡ ¡ ¡

¡

¡

D ( D D ¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ Who

is

He?

Where

K ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ is

He

A D/D D D D

D D¡

K ¡ ¡

go

-

ing?

¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Why

do

‹ G D/A D

D D D ¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì " DD

¡ ¡

a - fraid,

¡ ¡ ¡

o

¡

¡ ,

is

¡

¡ ,

K ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ Ì

" DD

K ¡ ¡

D ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Duration: 3'54 ECC17.0608.01H

¡ ¡ ¡

K ¡ ¶

¡

of

Zi - on;

¡ ¡ ¡

¡

¡ , ¶

B D/A D A D2

¡¡¡ ¡

K ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ Ì

¡

K ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ com - ing

now.

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡

 

¡ ¡¡

 

K ¡ ¡

¡

¡¡ ¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ

¡

K ¡ ¡

¡¡ D ¡¡ Lift

your

¡

¡

A D/D D

DD

¡¡¡ D ¡¡¡

¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ ¡

¡

D D ¡¡¡ ¡

K ¡ ¡ 3

so man - y

¡¡¡

A D/D D

DD

K ¡ D¡

" DD D ¡ D A D/D D

¡¡¡ D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ K ¡ ¡

¡¡

wave your

‹ AD

K ¡¡¡ ¡¡¡

D D D D¡ ¡

¡¡

¡

¡¡ ¡¡ branch

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -

¡

D¡

K ¡

ECC17.0608.01H

14

¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

es; He comes

¡¡ ¡ ¡

G D/A D

¡¡¡

¡¡

AD

¡

in the name of

¡¡ ¡¡

¡

ÌÌ

song,

¡ ¡

Ì

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

K ¡

¡

¡

A D/D D D D

G

¶ ¡K

Ì

The

¶ ¡,

B Dsus

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡ D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

ÌÌ Ì

" DD

K ¡ ¡

D¡

K ¡

¡

¡

Ì

the Lord!

¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D D D¡ D ¡¡ D ¡A D2/B D

¡¡¡

daugh - ter

B D/A D A D2

D DD ¡ ¡¡¡ 

E D2/C

26

D ¡¡ 

‹

D

¡

King

K ¡

¡

E Dma j 9

B D/A D A D2

¡¡¡ ¡

your

¡ ¡

K ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

E Dma j 9

¡¡¡ O ¡¡¡ K ¡ Ì

¡

be

¡

¡¡¡

" DD ¡ D

¡

17

" DD

K ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

E D2/A D

¡ ¡ ¡

Don't

‹

D

D D D ¡¡ ¡

K ¡

¡

in praise?

A D/B D

E Dma j 9

K ¡¡¡ ¡

out

see,

D

¡

 

¡

23

D DD

" DD

¡ ¡

¡

cry

14

DDD

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì (

D

D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ÌÌ ,

C D/E D

© 2004 Van Ness Press For the world (excl. USA/Canada): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

‹

B D(no3)/E D

¡ ¡ D D ¡¡ ÌÌ ¡ ¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

‹

‹

D

D

¡ D¡

E D2

ÌÌ

¡

4 E D2

E Dm

ÌÌ Ì

20

D DD

D ¡¡¡ , ¡ ¡ ¡ ¡

D D(no3)/E D

¡

C D/E D

D ¡¡ ÌÌ D D ¡¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D(no3)/E D

D DD ¡¡¡ 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D(no3)/E D

D D ¡¡ 

¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D ¡ D¡ ¡ ¡ D D ¡ D ¡ ¡ D¡

11

" DD

C D/E D

E2 ¡ D ¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ

D XX DD X

D

" DD

D4

A Dm/E D E Dm

2

Een enthousiast en uitbundig lied voor Palmpasen. Een lied vol hoop en verwachting en met een heerlijke drive. En wij? Wij wachten ook vol verlangen op de dag dat de Koning terug zal komen, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Pasen: Kijk, de Koning komt er aan. Verhef je stem met een lied, zwaai met de palmtakken. Hij komt in de naam van de Heer en brengt een eeuwig koninkrijk. Hosanna in de hoge!

" DD

œ••y

R

Steady, rhythmic pulse

D

E (no3) D XX D D X

4

A D/B D

¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ D¡

¡

K ¡ ¡ ¡¡ ECC17.0608.01H


D D D ¡ ¡ ¡ ¡

29

One who

¡

comes

¡¡ ¡¡ is the

" DD ¡ ¡ ¡ ¡ D

¡

¡¡ ¡¡

E D2

Da -

vid;

the

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡ , A D2

D D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ " DD

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ Son of

G

D ¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

One who

¡

¡

comes

Hij die komt

¡¡ ¡¡ is the

¡ ¡ ¡

¡

AD

E D2

¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

K ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

¡¡ ¡¡

De stad met haar straten stroomt vol met mensen Voor een blik op de man uit Nazareth. Wie is Hij? Waar zou Hij heengaan? Waarom zingt ieder zo vrolijk en blij? Wees maar niet bang, o dochter van Sion. Kijk, je Koning komt eraan. Zing je lied, zwaai met je takken. Hij komt in de naam van de Heer

¡

Refrein: Want Hij die komt, is de zoon van David. Want Hij die komt, is de Heer der Heren Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig. Zijn Koninkrijk houdt altijd stand. Hosanna in de hoge Het loflied klinkt overal Voor Hem die komt

32

D D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Lord of

¡

¡ ¡ ¡ ¡

 

lords.

" D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ D

He will

¡¡

bring

¡ ¡ ¡ ¡

 

A D2

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ an ev - er - last - ing

¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ O ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

" DD

¡

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

35

D D D ¡ rule

¡ ¡ ¡ and

" DD ¡ D

reign

¡ ¡ ¡

K ¡¡

¡

O ¡¡ ,

D ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ 5

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

F/B D

F/E D E D

K ¡ ¡

ED

K O ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡

Refrein:

K ¡

(Joh. 12:12-13)

Hosanna in de hoge! Hosanna in eeuwigheid Zegen Hem die komt in de naam van de Heer Zijn koninkrijk duurt voor eeuwig Wij zijn niet meer bang Zegen Hem die komt in de naam van de Heer, de Heer

the

Want Hij die komt, is de zoon van David. Want Hij die komt, is de Heer der Heren Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig. Zijn Koninkrijk houdt altijd stand.

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

Hosanna in de hoge! Het loflied klinkt overal Voor Hem die komt (3x) Prijst hem die komt

æ

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Het was de tijd voor het Pascha. Terwijl de lammeren werden onderzocht en uitgekozen voor het feest, kwam het volmaakte Lam van God de stad binnen. “Toen de grote menigte die naar het feest was gekomen, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem toekwam, namen ze palmtakken en gingen Hem tegemoet.

Wees maar niet bang, o dochter van Sion. Kijk, je Koning komt eraan. Zing je lied, zwaai met je takken. Hij komt in de naam van de Heer

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ in

F/E D

¶ ,¡

K ¡ ¡

Ho - san - na

¡ ¡ ¡ ¶ O ¡, O ¡ ¡  

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡

to

BD

¶ O ¡¡K O ¡¡ ¡¡  

¡

B D2

F2

D D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ " DD

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

for - ev - er - more.

¡

¡¡ ¡¡

B D2

F2

D D D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡ ¶ ¡

king - dom

¡

ECC17.0608.01H

Ned. Tekst: Peter Grasmeijer/ Henk Groenesteijn © 2004 Van Ness Press For the world excl. USA/Canada: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

He lives Hij leeft VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 8

STYLE : R & B ORDER nr : ENGLISH 17.0587.01H NEDERLANDS 17.0587.02H

HE LIVES Words: Tommy Walker based on Romans 8:2; Revelation 1:18

Music: Tommy Walker Arr.: Bradley Knight

E

Ready to have a party? This song has all the ingredients for a great celebration and gives a nice opportunity to improvise. Have the audience sing along in the refrain, a melody that will probably resound in their hearts long after the concert is over. General/Easter: I've got something to tell the world about: He lives! I know my Savior lives. His life has set me free!

Aggressive R&B

œx

R

 N.C.  S ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ W ( "  S ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ W

N

Klaar om feest te vieren? Dit lied heeft alles in huis voor een geweldige “celebration” en nodigt uit om heerlijk te improviseren. Laat je publiek met het refrein mee zingen- een melodie die waarschijnlijk nog lang in hun hoofd zal naklinken. Algemeen/Pasen: Ik heb een boodschap om de hele wereld te vertellen: Hij leeft! Ik weet dat mijn Redder leeft. Zijn leven heeft mij vrijgekocht.

@@ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ™ S ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ W W @ ¡@ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ™ S ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ W W ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ W

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ W

O ¡@ @ ¡ ¡ @ @ @ @ O¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ™ S ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ O ¡ ¡ ™ ¡S ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

4@ @ ¡ ¡ ¡ O ¡@ ¡@ ¡ ¡ ™ " ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ O ¡ ¡ ™ S S ¡ O¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ W W ¡

D

Alles klar zum Feiern? Dieses Lied hat alles, was man zu einer großartigen „Celebration“ braucht und lädt ein, um nach Herzenslust zu inprovisieren.Lass das Publikum den Refrein mitsingen eine Melodie, die wahrscheinlich noch lange im Hinterkopf nachklingt. Allgemein/Ostern: Ich habe eine Botschaft für die ganze Welt: Er lebt! Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! Sein Leben hat mir die Freiheit gekauft.7

Solo (Male), with a "lounge" vibe

 

‹

 ¡

O ¡@

À

 

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

G13 ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡@  

¶

S ¡ I

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡

@

D7

¶

S O O ¡¡¡

¶

S ¡" 

¡

O¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ W

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ W

¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡@   ¡© 1998 Bridge Building / WeMobile Music. For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

15

Duration: 4'40 ECC17.0587.01H


9

 ¡ ¡

¡

¡ ¡ O¡

‹

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡

got some - m'n to sing a - bout. G7

   " 

D7

 À

O¡ ¡ O¡ 4

¶

 O¡ 

¡

lives,

¡

¡ ¡ O¡ ¡

all

¡

I've

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

" 

¡

¡

¡

¡

" 

¡ sing

™ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ a - bout,

I've

G7

¡ ¡ O¡

¡

¡ O¡

¡

¡¡ ¡¡K ¶ ¡ O¡

O O ¡¡¡ O¡

¡ ¡

O¡ ¡

¡

a - bout,

I've

G7

¡   ¡¡

¡¡ ¡

™ ¡

¡ ¡ ¡

shout

D7

K K ¶ O O ¡¡¡ O ¡¡¡

¡

got some - m'n to

¡

¡ ¡¡

¡¡ ¡ O¡ ¡

¡

22

 ¡ ¡

¡ ¡¡ ¡¡¡

O O ¡¡¡ ¡¡¡ O ¡¡¡

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡

¡

¡ O¡ ¡ ¡

 

‹

" 

‹ D7

¡ ¡

¡

¡ O¡ ¡

 

¡ O¡ ¡

a - bout.

I've

sassy

™ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ™ ¡ ¡ ¡

" 

™ O O ¡¡¡

¡ ¡ O¡

tell

¡ ¡ ¡ ¡ ¶

the world a - bout it.

‹

G7

¡ O O ¡¡

S ¡

¶

 

I wan - na tell it,

  

¡¡¡ ¡

¡ ¡¡¡ ¡

got some - m'n to tell the world

¡

G13

¡ ¡ O¡ ¡

¡ O¡

¶ ¡4

 

Be-

ÌÌÌ Ì

¡ ¡

¡

O¡ ¡

¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

¡

! O OO ¡¡¡¡

G7

S  ™ O O ¡¡¡ ¶

  

found. D7( 9)

D7

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

G7

¡¡   ¡

¡ O¡ ¡

¡ ¡ ¡

these things

¡ ¡ ¡

D7

¡¡ ¡

O O ¡¡¡ ¡¡¡ O ¡¡¡

¡ ¡ ¡ 4

¡ ¶

cause He

¡¡ ¡

¶ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡

G7

 

¡¡ ¡¡

¡ O O ¡¡

¡

got some - m'n to

for - giv - en.

D7

¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

15

¡ ¡¡ ¡

stand here

G7

O ¡¡ ¡¡ O ¡¡ 

 ¡ ¡

G7

O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡

I

" 

D7

¡ ¡ ¡

 

 D7  

G7

K ¡¡ ¡¡   O O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡   ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡

12

20

I got some - m'n to shout a- bout.

K K¶ O O ¡¡¡ O ¡¡¡

¡ ¡ O¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D7

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡

O¡ ¡

G7

 

¡¡¡

¡

¡

O ¡¡

¡¡

O ¡¡ 

¡

¡

¡ O¡

¡¡ ¡¡ O¡

¡

24 17

 ¡ ¡

Solo (Female)

 

‹

‹

À

S ¶ ¡

 

D7( 9)

D7( 9)

G13 K  ™ O ¡¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ O ¡¡

" 

¡

G13

¡¡ O O ¡¡¡ ¡

™ O ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

™ ¡¡¡ ¶ O ¡¡¡ 4

¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

¡

G13

D7( 9)

¡ O¡ ¡ ¡

¡

3

 

¶ ¡S O ¡¡

  

¶

" 

S ¡

got

¡

¡ O¡

¡

some - m'n to

 

tell

the world

S  ™ O O ¡¡¡ ¶

À

¡

O O ¡¡¡

¡

G7

O ¡¡ O ¡¡

Em/C 

¡¡ ¡

¡

¡¡ ¡

O¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡¡

He

lives,

¡

¡

¡ " ¡

¡¡

F 7( 5 9)

¡¡ ¡ ¡

¡¡ 

¡¡ 

 

D

life

G

¡

Male Soloist may ad lib throughout

K ¡¡ ¶ ¡¡ 

 ÌÌ

¡¡

¡¡

has

set

¡¡

¡¡

G

K ¡¡ ¶ me

He

Ì " Ì  ¡¡¡¡ G

" 

¡¡ ¡¡ , ¶

 ¡¡ lives,

¡ ¡

ÌÌ

I

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ , ¶

E9

¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

 ¡¡¡¡

¡¡

know

my

¡¡

¡¡ ¡

¡¡ Em/C 

A

 ¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡

¡  ¡¡¡ 

¡¡¡¡

¡

¡

¡¡ 

Sav - ior

¡¡

¡¡ 

¡¡ ¡

¡¡ ¡

™ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

I've

¡¡ ¡

¡ O ¡¡

¡

O¡ ¡

¡

ECC17.0587.01H

¡¡

K ¡¡ ™

 ¡¡

¡¡

¡¡ ,

F 7

Bm

 ¡¡¡

¡¡ ¡

‹

¡¡¡

¡¡ ¡

™

‹

A7sus D7( 9)

G13

O ¡¡¡ O O ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡ O ¡¡¡ ¡

¡ ¡ O O ¡¡ ¡¡ ¡¡¡

Bm7

" 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¶

 

S ¡ ¡

¡

I've

" À

lives.

¡ ¡

" 

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¶

¡¡   ¡

¶

S ¡¡   ¡

O¡   ¡ O¡ ¡ ¡

¶

S ¡ ¡¡¡ ¡

¡ 4

G13

¡

got

 

D7( 9) S  ™ ¡¡¡ ¶ O O ¡¡¡ 

¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

A

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

G

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

ÌÌÌ Ì

¡ O¡

some - m'n to

¡

¡

¡

¡ O¡

D7

™ ¡

¡ ¡ ¡

sing

a - bout,

¡

I've

™ ¡

¡ ¡ ¡

G7

¡

K K O O ¡¡¡ O ¡¡¡

¡

¡¡ ¡

¡

¡ ¡¡ ¡

39

31

 ÌÌ Ì " Ì D

 ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ " 

O ¡¡

O O ¡¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

for,

free.

¡¡ , ¶

 À

K ¡¡ ¶ ¡¡

dy - in' G7

¡ ¡

O¡ ¡

37

28

¡ ¡

some - m'n worth

¡¡   ¡

¡ ¡¡ 

¡

got D7

¡¡ ¡¡ ¡ O¡

¡ ¡ O¡

 O ¡¡

 

À

D ¡¡

I've

4

À

a - bout.

‹ D7

 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡

‹

" 

" 

¡

for,

G7

34

¡

™ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

live

ECC17.0587.01H

26

 ¡

¡ O¡

D7

D7

¡¡¡   ¡

¡

got some - m'n to

I've

 

¡¡ He

  Em/C 

¡¡ ¡

¡¡ 

K ¡¡ ¶ ¡¡  ¡¡

¡¡ ÌÌ lives,

¡¡ ÌÌ

¡¡ ,

He

¡¡ 

lives,

¡ ¡

F 7( 5 9) Bm7

Ì Ì

 ¡ ¡

K ¡¡ ¶ ¡¡

O ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡  ¡¡¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 5

¡ ¡ ¡

ÌÌÌ Ì

¡

¡ O¡

¡

got some - m'n to shout

His

¡ ¡ ¡ ¡ , ¶

" ¡ ¡

¡

¡ O¡

D7

E9

D ¡¡¡¡ O ¡¡¡¡ ÌÌÌÌ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ

  

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

" 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ECC17.0587.01H

¡

¡ ¡ ¡

™ ¡

a - bout,

¡ ¡ ¡ ™ ¡

G7

O O ¡¡¡

¡ ¡ O¡

¡

¡

¡¡ ¡

¡ ¡¡

O¡ ¡ 6

16

¡

¡ O¡ ¡

got some - m'n to

¡ ¡

¡

D7

¡¡ ¡¡K ¶ ¡ O¡ ¡

¡ ¡

I've

 

tell

¡ O¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

the world

¡

a - bout.

¡ ¡ ¡ ¡

G7

¡ O O ¡¡

¡¡ ¡

¡ ¡ O¡

¡ ¡

¡¡ ¡

¡

æ O¡ ¡

ECC17.0587.01H


æ 86

D D D ÌÌ

¡¡ ¶ O ¡¡ ,

Ì " DD Ì D

¡ ¡ ¡ ¡ , ¶

His

F9

D ¡¡ D D ¡¡ ¡¡ ¶ O ¡¡¡ D D D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ " DD

D ¡

¡¡ ¡

¡ ¡ D¡ ¡

¡ ¡ O¡

D ¡¡

¡¡

¡¡

life

has

set

¡¡

¡¡

¡¡

AD

¡¡¡

BD

¡¡¡

¡¡ ¡

K ¡¡ ¶

1.

me

¡¡

free.

¡¡

¡¡ , ¶

Fm/D 1.

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡

¡¡

K ¡¡ ¶ ¡¡ 

O ¡¡

¡¡ ¡¡ , ¶

He

G7

Cm

O ¡¡¡¡

¡¡ ¡

Hij leeft

¡¡ lives,

¡¡

G7( 5 9)Weet je van wie ik zingen wil. Weet je voor wie ik juichen wil. Hij heeft mij vergeven. Omdat Hij leeft, heb ik het ontdekt.

Cm7

¡¡ ¡¡ 

¡¡¡¡ 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

Weet je van wie ik zingen wil. Weet je voor wie ik juichen wil. Weet je over wie ik vertellen wil. Laat mij vertellen, ik vertel de wereld.Weet je voor wie'k leven wil, Voor wie'k mijn leven geven wil, Weet je over wie ik vertellen wil. 89

¡¡

¡¡

K ¡¡ ™

‹

‹

O ¡¡

¡¡

¡¡ , ™

‹

‹

2.

D D D ¡¡

Refrein: Hij leeft, Hij leeft, Ik weet mijn Redder leeft. Hij leeft, Hij leeft, Zijn leven maakt mij vrij.

free.

¡ " DD ¡ D Fm/D

G7

Cm

B D7sus E D

Weet je van wie ik zingen wil. Weet je voor wie ik juichen wil. Weet je over wie ik vertellen wil.

N.C.

 K @ @ ¡ D ¡¡¡ S D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ™ S D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ W W ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡@ ¡@ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ " DD ¡ ¡ ¡ D ¡ ™ S ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K S D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ W W ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2.

D D D ¡¡¡

O ¡¡¡¡ ¡¡¡

Hij heeft mij vergeven, En geeft mij eeuwig leven, Omdat Hij leeft, heb ik het ontdekt.92

DDD

‹

‹

‹

7

XX

Ik weet Hij leeft, Hij leeft, Ik weet mijn Redder leeft. Hij leeft, Hij leeft, Zijn leven maakt mij vrij.

‹

Yeah!

" DD

‹

D

‹

‹

7 X

X

E D13

DDD

" DD

¡ ¡ ¡ D ¡@ ¡@ ¡ ¡ ¶ ¡ D¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ W W ¡ ¡ ¡ D ¡@ ¡@ ¡ ¡ 

D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ W W 

12

7 X

‹

XX X

Er deden velen zich voor als zijnde God, Maar in hun graf ligt hun gebeent', Maar in het graf waar mijn Jezus werd gelegd, Ik roep het uit: Het is er leeg.

‹ !¡¡

¡¡   À

Refrein.

(opt. drum fill)

‹

7

DX X

D¡   À !¡ ECC17.0587.01H

Ned. Tekst: Teo Hoogendijk © 1998 Bridge Building, /WeMobile Music. For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Jesus shall reign where'er the sun Jezus zal heersen waar de zon VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & organ Adult Choir Moderately 9

STYLE : Choral ORDER nr : ENGLISH 17.0596.01F NEDERLANDS 17.0596.02F

JESUS SHALL REIGN WHERE'ER THE SUN Words: Based on Psalm 72, Isaac Watts, alt.

E

This delightful arrangement of the well-known hymn has a lot of diversity. An exuberant song of worship with unison verses, a beautiful four voice part choral setting, surprising counterparts, and echo effects. General: Jesus reigns over all the earth. To Him shall endless prayer be made, and praises to crown His head. Let every creature bring honor to our King.

Organ Intonation

Iœx

 D  Ì Organ

N

Een heerlijk afwisselend arrangement van dit prachtige gezang. Een uitbundig loflied met unisono coupletten, een mooie vierstemmige koorzetting, verrassende tegenstemmen en echo-effecten. Algemeen: Jezus regeert over heel de aarde. Laten we blijven bidden en hem kronen met onze lofliederen. Laat elk schepsel Hem alle eer geven.

Ped.

E

A

A/B

A/C 

X À

"  

‹

D

 ÌÌ

‹ C m7( D 5)

G

¡¡

" Ì 9

¡¡

¡

¡

G/B

A7/C 

D

A

¡

¡

¡

A/D

D

¡¡

¡X ¡

¡

A/E

¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

‹

Ì

D

 ÌÌ

D7sus/F 

‹

¡

G/D

¡ Ì

¡

¡

¡

Ì

¡

¡

Ì

K K Ì ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ,

¡¡

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ein herrliches Arrangement von der bekannten Hymne und so abwechslungsreich. Ein ausgelassenes, überschwengliches Loblied mit einstimmigen Strophen, einem sehr schönen vierstimmigen Chorsatz, überraschenden Gegenstimmen und Echoeffekten. Allgemein: Jesus regiert die ganze Erde. Lasst uns auf immer zu ihm beten und ihn mit unseren Lobliedern krönen.

D/F 

D

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ À¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡, ¡ Ì ¡ ¡ G ¡ Ì ¡ Ì "  ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ À ¡

5

D

Music: Duke Street & John Hatton Setting: Hal H. Hopson

‹

A7/D

D

A

¡ À

¡

ÌÌ

A/G

À ¡ ¡ ¡ ¡

¡ " ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ À ¡ " 

X

X

X

Ì

© 1978 by G.I.A. Publications. For Europe (excl. the UK): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

17

¡ Duration: 3'37 ECC17.0596.01F
13

Em7 A/E D/F Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡

Ì G

17

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

¡X

Ì

1. Je 2. To

-

¡

Ì

shall shall

reign end

A7/E

D/F 

¡¡

ÌÌ 

¡

ÌÌ

D

  Ì

¡¡

"  ÌÌ

Ì¡

-

-

Ì

7 X

Ì

¡

D

A/E

E

A

¡ Ì

¡

X X

X X

¡

¡¡

Ì Ì

¡

ÌÌ 

¡

ÌÌ

¡

does and

D/F 

ÌX

¡

"  ÌÌ

-

his suc prais - es

DÌ

¡

ces throng

Ì

Ì

sive to

jour crown

G

D/F 

G

A7/E

¡

¡ ¡

Ì ¡

"  ÌÌ

¡

¡¡

¡¡ 

¡

Ì Ì

Ì

¡

Ì ¡

¡

¡¡

Ì

Ì¡

¡

ÌÌ

¡

¡

¡

¡

¡

-

33

A

neys his

run; head;

D

A

ÌÌ

XX

ÌÌ

X X

His His

¡

¡

king - dom Name like

D

stretch sweet

from per -

D

D/F 

A7

-

ÌÌ

¡¡

¡¡

¡X

¡

¡

¡

"  ÌÌ

¡¡

¡ ¡

¡Ì

¡

¡ Ì

¡

¡

¡

shore - fume

¡

-

ple

Em/G

D/A

A

D

¡¡

ÌÌ

ÌÌ

Ì

¡¡ ¡¡ ,

¡¡

Ì

Ì Ì

¡¡ Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

D

Em

Dsus/F 

¡

¡¡

Ì¡

¡

¡Ì 

¡ ¡ X

¡ ¡

XÌ ¡

¡

ÌÌ

¡ Ì

  Ì

Ì

¡

realms

of

D/F 

G

A7/E

¡¡

ÌÌ

¡ ¡

¡ ¡

ple

and

realms

of

¡¡

¡¡

ÌÌ

A7/E

3. Peo

-

"  TB ÌÌ

¡

ev'

¡¡

D

to shall

G

D/F 

¡ Ì ¡

 Ì

shore, rise

A7/E

D

A

-

D

¡

and

¡

¡

in - fant

D

 ÌÌ

¡

¡¡

¡¡

XX

¡¡

Ì¡

¡

X X

-

¡¡

¡

-

es

¡

¡

voic

-

ÌÌ

¡¡

¡

¡

shall

ÌÌ

¡¡

es

shall

Ì Ì

¡

pro Dmaj7/F 

G

ÌÌ

¡¡

¡

Ì their

Em7

Ì¡

¡¡

¡ ¡

G

their

bless -

¡¡

¡

¡¡

¡

¡

Ì

Ì

Ì

love

with

sweet

D

¡ ¡

¡ ¡

G

Ì Ì

D

Ì Ì

Em

dwell

on

his

love

with

sweet

-

Ì

¡

¡ ¡

ÌÌ

¡ Ì

¡Ì

¡

æ

D

Bless

 ¡X

XX

- claim

¡ ¡

A

¡X

tongue

¡X

¡

-

- ings

D

¡¡

bless -

Ì Ì

¡¡

G

¡¡

his

Name.

D/A

A

D

Ì Ì

- ings

-

on

(

¡

¡¡

his

Name.

Ì

Ì Ì

XX

4. Bless - ings

a

¡

-

bound

‹

G

A

‹

(

¡Ì

¡

¡

¡ ¡ ¡

wher - e'er

D/F 

D

¡

‹

¡ ¡ Ì

¡

¡

Ì

¡

¡

Ì

-

ings

and

hon

¡

¡

Ì

¡

Ì

¡¡ ¡ he

A/C 

Ped.

5

¡ Ì

¡ ¡ ¡Ì

reigns; D

‹

¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì

¡

#

Ì ¡ ¡

Ì¡ 

XX

¡

Ìgels

-

gels

Ì

Ì

Ì

or

to

our

Ì

¡

Bm

ÌÌ Ì

¡

¡ songs

F m/A

G2

¡

O Ì¡Ì

¡

-

-

Ì

men.

¡

Ì B/F 

 ¡¡¡ ¡¡ ¡

A

re

Em

A m7( D 5)

 ¡¡¡¡

-

-

-

peat Bm

O XÌX

-

-

Ì

the

loud D/A

¡

ÌÌ X

¡¡ ¡

 ¡¡¡¡

O XX Ì

Ì

ÌÌ Ì

¡

¡ O¡

Ì

X

¡

Ì

Ì

D/F 

A A

X - gain, Em/G

E/G 

¡¡ ¡

A

A/G

Ì Ì

¡

¡

Ì¡ ¡

ÌÌ

¡

¡

¡ ¡

¡ O¡

-

Ì

Ì

- gain,

¡

7 X

¡ Bm/A Em7/G

¡

Dmaj7/F Em7

X

¡ -

Ì

¡

earth

¡¡ ¡

¡

Ì

Ì

¡

¡

¡

Ì

Ì

a -

¡

Ì

¡ Ì¡

A7(9)/G

ÌX

¡

-

¡

A

¡Ì

a -

¡Ì

Ì

¡

Ì

¡

with

¡ ¡ Ì ¡

¡

¡

¡

G

Ì

songs

¡

¡

¡

de - scend

¡

¡

¡ with

8

18

Ì Ì

¡

¡

¡

X

King;

D/F 

Em7

¡ "  ¡¡

æ

-

O ÌÌÌ

 ¡¡ ¡

ECC17.0596.01F

King;

ÌÌ Ì

D/F 

" 

X

our

D/F 

de - scend

¡ ÌÌ

and

¡

¡

-

¡

to

ÌÌÌ

A

a -

¡

K ¡ ¡Ì

" 

¡

¡

¡ ¡ ¡¡ ¡

hon - or

Ì

¡

F /A 

 ¡

a -

G/B

song;

Ì

Ì

¡

89

¡

Bm

XX

est

¡

¡Ì

¡

"  ¡¡¡ ¡¡

¡ ¡ ,

A

ECC17.0596.01F

Ì Ì

¡

 ÌÌ

¡

X song;

ÌÌ

¡

F

ings

Ì est D/F 

¡

ÌÌ

¡

an

-

G

 Ì

-

bring

¡

an

( Bless

¡

or,

85

X X

on

‹

‹

" 

X

Ì Ì

-

Ì Ì

¡

¡

-

¡

X " ¡

XX

Ì

 

D

A

-

Ì

 Ì

- claim

Ì

Verse 4 Choir

"   Ì

E

¡ Ì

his

 Ì

Ì Ì

A

ear - ly

Ì " Ì

 

X X

4

X

-

¡

pro -

¡Ì

Ì

¡

ear - ly

 DÌ Ì

"  

7 X

X

ry

¡ ¡

¡¡

¡

¡

" 

#tongue

E13

ev'

Ì¡

ECC17.0596.01F

D

in - fant

ÌÌ

¡

voic

A

¡¡

andD 7

«

¡

Ì Ì

Ì Ì

on

hon

 Ì

53

¡ ¡ ¡¡ ¡¡

A

ry

dwell

 Ì Ì

45

Gmaj7

Ì

¡

¡ and

Organ and/or Choir

 SA Ì

 Ìmore. fice.

-

¡ ¡ ,

81

49

X

no ri

Verse 3

3. Peo

X

3

" 

Ì

wane sac -

41

 Ì

Ì  

‹

 Assembly Ì ¡

25D/F 

Dsus

 Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ , " 

X

¡

-

D

Ì

and - ing

X sun made,

Ì

Em

¡

wax morn -

 ÌÌ 

37 21

moons shall ev' - ry

D/F 

X

Ì

¡

¡

till with

7

the be

A7/E

 Ì

X

Ì

G

Ì¡

¡ ¡ X

- e'er prayer

¡

wher less

7

Ì¡ 

«

¡

¡

¡

¡ sus him

¡

29

D

A

¡

Ì

Gmaj7

Ì¡

¡

Verses 1 and 2

 All  Ì

D/F 

Em7

Ì ¡

ÌÌ

"  ÌÌ " 

D

-

-

men.

¡¡ ¡

7 Ì

A - men.

7

7

X

Ì

men. D

7 Ì 7

Ì

A - men. G

D

7

ÌÌ

7 X

X

7 Ì

ÌÌ

ÌÌ Ì

ÌÌÌ

7 X

XX

7 Ì

7 Ì

7

7

7

X

Ì

Ì

ÌÌ

ÌÌ

ECC17.0596.01F


Offering Een offer VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately easy 10

STYLE : Worship ORDER nr : ENGLISH 17.0590.01F NEDERLANDS 17.0590.02F

OFFERING Words: Paul Baloche

E

A precious musical gemstone by Paul Baloche. This worship leader succeeds to catch the true essence of our lives in the words and music of this song: giving our lives as a living sacrifice to our God. An incredible song for all ages. General: It's only by Your blood, and only by Your mercy that we may come before Your throne. No one else deserves the praises that I sing. That is why I bring an offering to You.

Broadly

Music: Paul Baloche Arr.: Dave Williamson

Rœxx

F

D ¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

2

¡

" D ™ ¡ ¡ Ì

N

Een juweeltje van Paul Baloche. Deze worshipleader weet in woorden en muziek precies dat te vatten waar het in ons leven om gaat: ons leven aanbieden als een levend offergave aan onze Heer. Een werkelijk schitterend lied voor jong en oud. Algemeen: Alleen door Uw bloed en uw genade mogen wij naderen tot de troon. Niemand anders komt de lof en eer toe die ik zing. Daarom breng ik u dit offer van aanbidding.

3

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

"D ™ ¡ ¡ Ì

D

Ein musikalisches Juwel von Paul Baloche. Dieser Worshipleader weiß ganz genau das in Wort und Musik zu fassen, worum es in unseren Leben geht. Nämlich: Dem Herrn unser Leben anbieten als eine lebendige Opfergabe. Ein wirklich wunderbares Lied für jung und alt. Allgemein: Nur durch dein Blut und deine Gnade dürfen wir uns dem Thron nähern. Niemand anderer verdient das Lob und die Ehre, von der ich singe. Darum bringe ich sie dir als meine Gabe.

F

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¶Ì

F2

D ¡¡¡ 

C/F

B D2/F

K ¡

¡

K ¡

¶ Ì

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡

¡

K ¡

¡ ¶ Ì

¡

B D2/F

C/F

F

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¶Ì

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 

¡¡¡¡ 

K ¡

¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 

¡¡¡ ¡ K ¡

¶ Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡¡¡

¡

K ¡

¡ ¶ Ì

¡

1st time: Unison (opt. Solo) 2nd time: Parts

5

2

D ¶

¡ ¡ ¡ The sun

¡ ¡ ¡

" D ¶

¡ ¡ ¡ ¡ can - not

¡ ¡ ¡ ¡

F2

¡

¡ ¡ to the

¡ ¡

¡¡

¡

¡ ¡

K ¡

¡¡¡¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡¡¡

¡

¡

¡¡ ¡¡

¡ ¡¡

¡ ¡

¡

¡

¡

13

¡¡ ¡¡ ¡¡

D ¶

There is

¡¡ ¡¡ ¡¡

"D ¶

¡¡ ¡¡ ¡¡ no shad

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -

ow in

¡¡

Your

pres

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

B D2

F2/A

D ¡¡ ¡

¡¡

-

¡¡¡

¡

¡

¡ ¡

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

À

¡¡

on- ly by

ence.

¡¡ ¡¡ 

¡¡

À

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡

¡

Csus

¡ ¡ ¡¡¡

Ì

¡¡ ¡¡ 

B D/D

C

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡

¡ ¡

C/E

F

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

"D

¡

™ ¡ ¡ ¡ Ì¡

No mor - tal man

¡ ¡ ¡ ¡

would dare

F2

to stand

¡ ¡ ¡ ¡

"D ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

" D ¶ ¡K Ì

¡

be - fore

¡

¡¡¡¡

¡¡¡¡

¡ ¡

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ be - fore

"D ¶

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

 

" D ¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

D ¡¡ ¡

¡¡¡

¡¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

" D ¡

¡

¶

S ¡

¡

the Ho

¡¡ ¡¡ ¡¡

F2/A

D ¡¡ ¡

¡

¡¡ ¡ K ¡

-

ly One

of

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ 

¡¡ heav

¡¡

-

¡¡

¡

en.

¡¡ ¡¡ 

¡¡

BD

Csus

¡ ¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡

¡

K ¡ 3

 

(

¶

¡ ¡

D ¡¡ " D ¡¡

¡ 4

   

F

¡ ¡ ¡ ¡

(

¡¡ , I ¡¡ ,

¡ ¡

¡

¡¡

¡

¡¡

bring an of

-

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

Dm

I come.

¡ ¡BD

C

¡¡ ¡¡ ¡

 ¡¡ ¡

Ì

 ¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡Soloist ad lib on repeats

¡¡ ¡¡

¡¡

Dsus

¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¶ ¡ , 

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

fer - ing

of wor

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

BD

¡¡

¡

¡¡¡ ¡¡

Lord,

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -

ship to

my

King.

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

C(add4)

¡¡¡

¡¡¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¶ ¡¡ , No ¡¡ ¶ ,

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

one

on earth

¡¡

de - serves

¡¡¡

¡¡¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

18

C

¡¡ ¡

Your mer - cy,

A/C 

¡¡ 

F/A

It's

B D2

¡

 

 

F

F2/C

¡¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

Your throne,

11

D ¶

 

¡ ¡

¡ ¡ ¡K ¶ ¡¡

¡ ¡

Asus

Parts each time

D ¡¡

 

¡ ¡

B D2/D

C(add4)/E

D ¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

on - ly through

¶ ¡ ¡

D ¡ ¡ ¡

¡ ¡

and it's

¡ ¡

16

D ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¶ ¡ ¡

¡ ¡

Your blood,

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

9

"D

¡

Duration: 4'05 ECC17.0590.01F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

"D

 

F2/C

¡¡¡

© 2003 Integrity's Hosanna! Music For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

7

 

¡ ¡

Your love.

B D2/D

¡¡¡¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

glo - ry of

C(add4)/E

D ¡¡¡ " D ¶ Ì

¡ ¡

com - pare

¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡

"D

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡

¡

¡

19

¡¡ ¡¡

¡¡

¡

¡¡ ¡¡

the prais

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -

es that

I

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ sing.

¡¡

C(add4)

¡¡¡

¡¡¡

¡

¡ 4

ECC17.0590.01F

¡¡ ¡¡

BD

F/A

D ¡¡ ¡ ¡

¡¡

¡

¡¡ ¡ ¡

¡¡¡¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

ECC17.0590.01F


20

D ¡¡

 

" D ¡¡

 

¶ ¡¡ ¡¡ , Je - sus, ¡¡ ¡¡ ¶ ,

F

¡¡

may You

¡¡

¡¡

¡¡¡ ¡

"D

¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

°

22

D ¡¡

 

 

¶ ¡ ¡

" D ¡¡

 

 

¶ ¡ ¡

Gsus

G

G

"D

25

¡

B D2/F

D ¡¡ ¡¡ "D

¡

1.

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡

F

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

re - ceive

¡¡ ¡¡ ¡¡ the hon

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -

or that

Een offer

¡¡

You're

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

due.

O ¡¡

De zon verbleekt in 't licht van de glorie van uw troon. Geen schaduw kan uw glans verhullen. Geen sterf'lijk mens durft ooit te komen voor uw troon. U zult ons met ontzag vervullen. Maar Jezus door uw bloed en alleen door uw genade buig ik neer. Ik breng een offer aan de allerhoogste Heer. Alleen aan U komt toe aanbidding, lof en eer. Jezus U ziet mijn hart, aanvaard mijn offer nu. O Heer, mijn God, ik geef mijzelf aan U.

C

¡¡¡

¡¡¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡

¡ ¡

¡

¡

De zon verbleekt in 't licht van de glorie van uw troon. Geen schaduw kan uw glans verhullen. Geen sterf'lijk mens durft ooit te komen voor uw troon. U zult ons met ontzag vervullen. Maar Jezus door uw bloed en alleen door uw genade buig ik neer. Ik breng een offer aan de allerhoogste Heer. Alleen aan U komt toe aanbidding, lof en eer. Jezus U ziet mijn hart, aanvaard mijn offer nu. O Heer, mijn God, ik geef mijzelf aan U. O Heer, mijn God, ik geef mijzelf aan U. O Heer, mijn God, ik geef mijzelf aan U. Ik geef mijzelf aan U Ik geef mijzelf aan U Ik geef mijzelf aan U

1.

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

I bring

an of

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

O Lord,

D ¡¡ O¡

¡¡

BD

F/A

D ¡¡ ¡ ¡

¡¡

B D2

-

fer - ing

to

¡

¡¡¡¡ ¡

¡

¡

¡

5

Ì

À

F

K ¡

B D/F

¡¡ ¡

¡¡¡¡

¡ ¡ ¡

¡

C/F

F

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

C/F F ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡

¶ ¡K ¡ ¡ Ì ¡

¡¡¡ 

À

You.

C

D ¡¡¡¡ ¡

Ì

¡ ¡ ¡ ¡

K ¡

 ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ìæ

ECC17.0590.01F

Ned. Tekst: Annette Faasse © 2003 Integrity's Hosanna! Music. For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

The clouds' veil U blijft mij nabij VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal & piano Youth Choir/Adult Choir Moderately 11

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH 17.0593.01D NEDERLANDS 17.0593.02D

THE CLOUDS' VEIL Words: Liam Lawton

E

In this song we discover the contrast between the many difficult circumstances that can happen in our lives and the faithfulness and eternal presence of our God. The deep peace and comfort that God wants to give in every circumstance, resounds through this song in an awesome manner. General: Even though the rain hides the stars, the mist swirls the hills, the dark clouds veil the sky: God is by my side!

Flowing Refrain

 

Music: Liam Lawton Arr.: John McCann

Rœyx

C Instrument

  ¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

K ¡¡ ¡¡

E - ven though the rain hides

"  ¡¡ ¡¡

In dit lied staat het contrast centraal tussen de vele moeilijke omstandigheden die zich voor kunnen doen in ons leven tegenover de trouw en eeuwige aanwezigheid van onze God. Juist die diepe rust en vrede die God aan ons wil geven klinkt door het hele lied op indrukwekkende wijze door. Algemeen: Zelfs wanneer de regen de sterren verbergt, de mist de heuvels omhult, de duistere wolken de lucht bedekken: God is aan mijn zijde.

¡¡

¡¡

¡

¡

2

¡

"  ¡ 4

D

Dieses Lied zeigt uns den Kontrast zwischen den vielen Schwierigkeiten, die sich in unserem Leben ereignen können und der Treue und ewigen Anwesendheit Gottes. Der tiefe Frieden und Trost, den Gott uns unter allen Umständen schenken möchte, klingt auf eine eindrucksvolle Art und Weise durch dieses Lied hindurch. Allgemein:Auch wenn der Regen die Sterne verbirgt, der Nebel die Hügel verhüllt, die dunklen Wolken den Himmel verschleiern: Gott ist bei mir.

¡

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

 

¡ ¡

X Ì

¡

¡

¡¡ ¡¡

F m/A

Bm

K ¡¡

the

stars,

¡ ¡ ¡ ¡

A/C 

D

  ¡

 

¡

¡

 

À

2

2

N

¡

‹

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ,

K ¡

¡

e - ven though the mist swirls

¡ ¡

G

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ Ì

Ì

¡

e - ven when the dark ¡¡

ÌÌ

hills,

e

¡¡

" X X

D/A

 ÌÌ

¡ ¡ ¡

A

¡¡ ¡ ¡ ¡   ¡ " ¶ K ¡ ¡   ¡

-

¡¡

¡

ven

¡¡

Ì

¡

¡

¡

 

F m

¡ ¡

clouds

¡¡

¡¡

¡ ¡

when

clouds

veil

¡ ¡

¡¡

F m7/E

¡

¡ ¡

¡

the

¡¡ ¡¡

D

¡ ¡

À

K ¡¡

K K ¡¡ ¡¡K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ 

X

¡¡

¡ ¡

¡

(

 ÌÌ

¡ ¡

Bm7

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ 

¡

¡

¡¡

¡

(

K ¡ ¡ Ì¡ the

¡

sky,

ÌÌ

G

K Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (

¡

© 1997 by G.I.A. Publications For Europe (excl. the UK): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

20

K ¡¡ ¡¡

¡¡

¡

Ì Duration: 6'25 ECC17.0593.01D


13

7

 

Ì

¡ ¡

¡¡

¡¡

by

my

side.

¡ ¡

¡ ¡

X Ì

Ì

Gmaj7/B

A7

God is

¡

D/A

A7

 ¡ÌK ¡ 

Ì¡

" ¶ K ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡Ì

¡

X Ì

¡

¡

10

 

 

Ì

 

‹

Ì

2

2

 ¡¡K ¡¡ " ¡

¡

¡

¡

¡¡

Ì

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡¡

sleep,

¡¡

F m/A

Bm

 X

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡   ¡ ¡

¡

¡¡

¡¡

sun shall fall

¡¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ,

À

¡¡ ¡ ¡

¡¡

¡

sky

sky shall

¡¡

D

¡

¡

Ì

e

¡ ¡

¡ ¡

"  ¡¡

¡

¡

¡

 ¡

¡

K ¡

¡

¡

¡¡

D/A

 

-

ven

the night

¡

¡¡

when

¡¡

¡ ¡

K ¡¡ Ì¡

when

the

storms

shall rise,

¡ ¡

¡¡

F m7/E

Bm7

¡

¡

¡

¡

¡¡

¡

¡

¡

¡¡

¡

Ì

¡

K ¡¡ ¡¡ God is

ÌÌ

¡

G

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

side.

Gmaj7/B

A7

G9

A7

ÌÌ

¡Ì

¡ ¡

¡ Ì

Ì

ECC17.0593.01D

¡ ¡

¡ ¡

Ì¡

¡

¶ ¡K ¡ ¡ ¡

¡

7 Last time)

Fine

X

2 (7 Last time)

my

¡ ¡

¡

¡¡ my

2

K ¡ ¡

by

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡   ¡

"  ÌX

is

Ì

(

K ¡

¡

¡¡

A7

K Ì¡ ¡ 

Ì

K ¡ ¡¡ ¡

God

 Ì¡

¡ ¡ ¡¡   ¡   ¶ ¡K ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡¡ 

Ì

"  ÌX A

¡

¡

¡

by

¡

D/A

K Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (

¡

¡

(

¡¡ ¡ ¡

 XÌ

ÌÌ

ÌÌ

2

¡

16

¡

X X

K ¡

¡¡

" ¡

weep,

ÌÌ

in

¡

F m

weep,

¡¡

K ¡¡ ¡¡K ¡ ¡ ¡

¡

shall

¡¡

e - ven

in

¡

 

(

¡ ¡

¡

 

À

 ¡¡

¡¡

A/C 

¡¡ 

Ì

G

¡

¡¡

¡¡

¡¡

2

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ 

K ¡ " ¶ ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡

D

e - ven when the

" X Ì

¡¡

E - ven when the

e - ven when at dawn the

 XÌ

¡¡

Ì

Fine

XX

side.

¡ ¡

(

7 X Last time)

X

D

¡

(

2

Ì Ì

7 Last time)

Ì K ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ

Fine

Ì

æ

3

ECC17.0593.01D

When the clouds roll back Als de wolken wijken VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 12

STYLE : Southern gospel ORDER nr : ENGLISH 17.0589.01F NEDERLANDS 17.0589.02F

WHEN THE CLOUDS ROLL BACK Words: Joel Hemphill

Music: Joel Hemphill Arr.: Bradley Knight

E

Southern Gospel is a music style that we as Europeans are not very familiar with. This song is a great example of the atmosphere that is characteristic for this music. Listen to the bright harmonies, sing along, move to the music, and let the Spirit fill you with hope, joy and expectation. General: Our path of life will sometimes be dark and filled with grief or pain. One day the clouds will roll back and reveal a bright, eternal day. All tears will be gone and there will be no more mourning.

g

Rœ•vv R R =R F ¡ ¡ B D7/D ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¶ !ÌÌ , DÌ ¡ ¡ ¡

Brightly

D D   G

N

‹

 

D D   mel.

" DD  

D

Southern Gospel ist ein Musikstil, der in Europa nicht so bekannt ist. Dieses Lied ist ein sehr gutes Beispiel von der Atmosphäre und Stimmung, die für diese Musik so charakteristisch ist. Lausche den strahlenden Harmonien, sing mit, beweg mit und Gottes Geist wird dich mit Hoffnung, Freude und Erwartung erfüllen. Allgemein: Unser Lebensweg ist oftmals dunkel und voll Trauer und Schmerz. Aber eines Tages werden die Wolken verschwinden und Platz machen für einen strahlenden, ewigdauernden Tag. Dann werden alle Tränen versiegen und Kummer wird es nicht mehr geben. Stall und erwärmt jedes Herz mit Freude, Frieden und Gnade.

CHOIR

¡¡

¡¡

¡¡

From Je - sus’

¡ ¡

¡¡ ¡

BD

F7

¡

¡ ¡

¡¡

 

XX birth

¡¡ ¡¡ ¡¡ till His

X X

Ì Ì

¡ ¡

Ì Ì

!

5

B D/F

¡¡ ¡

B D/G

B D/F

B D/D

¡

¡

¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ XXX" D D 

Southern Gospel is een muziekstijl die in Europa minder bekend is maar dit lied is een mooi voorbeeld van de sfeer die zo herkenbaar is voor deze muziek. Luister naar de heerlijke stralende harmonieën, zing mee, dein mee en laat Gods Geest je vullen met hoop, blijdschap en verwachting. Algemeen: Onze weg door dit leven is soms donker en gevuld met verdriet of pijn. Op een dag zullen de wolken plaats maken voor een stralende, eeuwigdurende dag. Dan zullen alle tranen verdwenen zijn en is er geen rouw meer.

ED

¡ ¡

¡¡

¡

¡

 

ÌÌ 

a - scend - ing,

¡   ¡¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ 

¡¡¡ ÌÌÌ

¡¡¡

ÌÌÌ

how bright did

 

¡ ¡

¡¡¡

ÌÌÌ

¡ ¡

¡ ¡

BD

D D XX X " DD

X

  Ì ÌÌ

¡¡¡

(

Ì

Ì

Ì

¡¡¡ Ì

Ì

¡¡¡ Ì

© 1981 Bridge Building/Family and Friends Music For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

21

Ì

¡¡¡ Ì

Duration: 3'14 ECC17.0589.01F


10

D

23

D X X

 

¡¡

shine

¡ ¡

 

¡ ¡

 

¡¡ ¡¡ ÌÌ 

¡¡

sweet heav - en’s

X " DD X D

¡¡

light?

¡¡

And

¡X ¡ Ì 

¡ ¡

¡¡

then

¡ ¡

 

one

¡ ¡

day,

¡¡¡ ÌÌÌ

¡¡¡

" DD Ì

¡¡¡

ÌÌÌ

BD

Ì

Ì

 

¡¡¡ Ì

Ì ÌÌ

Ì

¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡

  Ì ÌÌ

¡

¡

Ì

Ì

Ì

 

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

as

re

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

some glo- ri - ous

X X

¡ ¡ ¡

F7

D

D D  

XX

¡¡ ¡¡

" DD  

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D ¡

ÌÌÌ Ì

¡¡ ¡

D

¡¡¡

" DD Ì Ì

Ì

¡¡ 

K ¡¡ ÌÌ

morn

-

¡¡

ing

XX

and re - veal

the

bright

K ¡ Ì Ì

 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡

ÌÌ Ì

Ì Ì

Ì Ì

¡ Ì

Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡

 

Ì

¡ ¡

  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ e - ter - nal

X X

¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡¡   ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

  ÌÌ Ì

¡¡

Ì Ì

Ì

Ì Ì

Ì

Ì

28

15

D D  

¡¡

¡¡

His

own

were

" DD  

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ 

D D ¡¡ ¡

ÌÌÌ

¡¡¡

¡¡¡

ÌÌÌ

¡¡

" DD Ì

¡¡

ÌÌ 

watch - ing

Ì

Ì

¡¡¡

a cloud

 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡

ÌÌÌ

-

¡ ¡ ¡¡¡

Ì

Ì

D D ¡¡ ¡¡ ÌÌ 

XX X X

¡

Ì

B D/D

ED

¡¡¡

¡¡ ¡

D D  

¡

¡

" DD

¡¡ ¡¡ ¡¡

good - bye

" D D ¡X ¡ Ì 

¡¡¡

Ì

  ¡ ¡

day,

ceived

F7

¡   ¡ F7/A

ÌÌ Ì K ¡ ¡

¡

F7/E D

K ¡ ¡

K ¡¡ ÌÌ

¡¡ 

to

mourn - ing.

¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡

¡ Ì

  ÌÌ Ì

 

K ¡ Ì Ì

BD

¡¡ ¡

  ÌÌ Ì

¡ ¡

Ì Ì

W

¡¡ ,

good - bye

X X

F7

¡¡ ÌÌ ¡ Ì

  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

XX tears;

¡¡ ¡ ¡

F7/C

¡¡ ¡

to

W

¡¡ ¡

Ì Ì

Ì

¡¡ ¡

ÌÌ Ì

¡¡ ¡

Ì Ì

Ì

Ì

33

19

D D ¡¡ ¡ " DD ¡

¡¡

¡¡

Him

from

¡¡

¡¡

B D/F

¡

¡¡

their

sight.

¡¡

¡¡

BD

  ¡

¡

  B D/G

¡¡

B D/F

B D/D

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

back

¡ ¡

¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡¡¡

¡¡¡

 

¡

¡

¡ ¡

 

À

W

¡

D D  

XX

BD

¡¡¡

À

W

2

æ

¡¡

When the clouds roll

XX

Ì ÌÌ Ì

 

XX

F7

D D ÌÌ Ì " DD

¡¡

"D  

BD

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

XX

It will all

be

joy,

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

B D/D

C

D ¡¡¡

¡¡ ¡

"D ¡

¡ ¡

101

¡ ¡

¡¡ ¡

D  

¡¡ ¡

it

¡ ¡

"D   Dm

"D ¡ ¡

!   D ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡  

¡ ¡

 

XX

will all

be

joy

¡ ¡

ÌÌ Ì

¡ ¡

¡ ¡

 

X D XX back.

X " D XX

¡ D ¡¡ "D ¡ ¡

¡

F/C

F/D

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡

 

¡ ¡

¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡

XX

it will all

be

joy,

" DD  

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

  ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

D D  

¡¡ ¡

Ì Ì

" DD Ì Ì

Ì

C/E

¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

 

¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

 

Ì Ì

¡¡ when

¡¡ ¡

Dm

¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

F/C

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡¡

¡¡ ¡

Ì

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

roll

¡¡ ¡

C7

ÌÌ Ì

À

XX X

XX X

ÌÌ Ì

À

ÌÌ Ì

XX X

ÌÌ Ì

Ì Ì

X X

Ì Ì

8

¡¡ ¡ ¡ ¡

B D/F

¡¡ ¡

XX BD

F7

¡

Ì Ì

¡¡

¡¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

¡

XX XÌ Ì

!

ED

¡¡

XX

back.

Refrein Maar als op een dag de wolken wijken En de eeuwigheid zich openbaart Geen tranen meer en nooit meer klagen Want dan is de lucht weer opgeklaard!

¡¡ ¡

XX X

¡ ¡ ¡ ¡@

¡

¡¡ roll

De levensweg is soms zo donker Pijn en verdriet komen en gaan Er is een vriend die met je meegaat Wolken trekken weg in Jezus' naam!

¡¡ ¡

¡¡ ¡

BD

@ ¡ ¡ ¡

!Ì ¡ D ÌÌ

 

¡

¡¡

Refrein Maar als op een dag de wolken wijken En de eeuwigheid zich openbaart Geen tranen meer en nooit meer klagen Want dan is de lucht weer opgeklaard!

¡

the clouds

F7/A

F

Ì

¡¡

¡¡

Van Jezus' komst tot aan Zijn afscheid Hoe helder scheen het hemels licht Maar op die berg met Zijn vrienden samen onttrok een wolk Hem aan het zicht

Am7

¡¡ ¡

¡¡

Ì D !ÌÌ

N.C.

  B D7/D

¡¡ ¡

¡¡

when the clouds

X X

Als de wolken wijken

F

 

¡ ¡

 

3

X X

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

 

X X

BD

¡¡¡

F/D

¡ ¡

Ì

¡ ¡

¡ ¡

XX joy

ECC17.0589.01F

F/C

¡¡¡

¡¡

¡ ¡

BD

F7/A

104

F

 

¡¡¡

F/C

¡ D ¡¡

X X

C/E

¡¡¡

 

¡¡ be

X X

97

D  

¡¡ ¡¡ ¡¡ It will all

¡¡@ ¡¡

¡ ¡

   

W

ECC17.0589.01F Ned. Tekst: Ria van Buuren © 1981 Bridge Building/Family and Friends Music. For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

22

B D/G

B D/F

B D/D

K ¡ ¡ ¡ ¡¡¡

æ 

¡

¡

¡

ECC17.0589.01F


And we remember En wij gedenken VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir Moderately easy 13

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH 17.0597.01F NEDERLANDS 17.0597.02F

AND WE REMEMBER Words: Charlotte Lee

Music: Douglas E. Wagner

Celebrating communion is a very special moment in which we may experience the Eimpressive love and forgiveness of our Lord in a very personal way. This song underlines in an manner the full meaning of Jesus' sacrifice and may help us to focus our

heart and thoughts in thankfulness to Him. General: The Lord is with us in this holy place as we remember that Christ gave us a new life through His sacrifice. Bread was broken, the cup was passed, symbols of a love sent from God above. He will never forsake us.

Patiently

Rœx

Dm

BD

Am

Q

K " D ¶Ì ¡ ¡ ¡ Ì

N

Avondmaal vieren is een bijzondere gebeurtenis waarin we de liefde en vergeving van onze Heer heel persoonlijk mogen ervaren. Dit lied onderstreept op indrukwekkende wijze de volle betekenis van Jezus' offer en mag ons helpen ons hart en onze gedachten dankbaar op Hem te richten. Algemeen: De Heer is bij ons op deze Heilige plaats als wij gedenken dat Christus ons door zijn lijden nieuw leven gaf. Brood werd gebroken, de beker doorgegeven, symbolen van liefde, gezonden door God in de hemel. Hij zal ons nooit verlaten.

¶ ¡K ¡¡ Ì

ÌÌ

5

Dm

more.

Born to

" D Ì

B Dmaj7

Am/D

2

"D ¶ K ¡ Ì ¡ ¡

11

B D9

¡Ì Ì

¶ ¡K ¡¡ Ì

"D ¶ K ¡ Ì ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡

ÌÌ

¡

¡

K ¡ ¡

¶ Ì

¡ ¡¡

Ì Am

Gm

¡

¡ ÌÌ

ÌÌ¡

¡

ÌÌ Ì

ÌÌ

¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡

æ

Asus

as

¡¡

new

life

BD

 

be - gins,

¡¡

¡¡

Ì¡ Am/E

K ¡ ¡

D ̶

¡ ,

Am

¡ ¡ ¡ Ì¡

¡

ÌÌ

¡

ÌÌ  

¡

¡

¡

and

we

re

¡

¡

¡

 

¡

¡

¡Ì ¡ ¡

ÌÌÌ

and

we

re

¡

¡

¡

-

mem

By the Word made flesh we die

¡

B Dmaj7 Am7

¡ K ¡ ¡

Dm2

¡ ¡ ¡

Dm

Gm7

Am7

¡¡ ¡

ÌÌ¡

¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¶ ¡K ¡¡ Ì

¡ ¡

¡ ¡

‹

À

-

Duration: 3'04 ECC17.0597.01F

Dm

¡ ¡

 

‹

D

‹

"D

‹

‹

ber.

‹ B Dmaj7

Dm7(9)

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡

¡ K ¡ ¡

¡Ì Ì

¡

¡

¡

¡

¡

¡

‹

" D ¡ÌÌÌ

‹

14

¡

¡ ¡ ¡¡¡ ¡

A

¡ ¡¡ ¡

¡

Dm2

¡

¡

¡

Am

Dm

¡ ÌÌÌ

¡

¡

¡

¡

¡

the

prom

¡

¡ B Dmaj7(11)

¡ ÌÌ 

¡

¡

¡

¡ ¡

Gm7/D

¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡¡ ¡

¡

¡

(

¡

¡

Am7

Ì¡Ì

¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

XX

¡

Asus ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Am7/C

¡ ¡

cresc. poco a poco

G

Em7(11)

¡ ¡

a tempo

He who gave his life, gave us

Am

no

¡

¡

¡

¡

¡ ¡ Ì

mem - ber.

¡ ¡ Ì

¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡ Ì

‹

B D11/D

¡

¡

 

¡

¡Ì 

36

a tempo

¡

¡

"D

¡ ¡ Ì -

¡

a tempo

¡

D

¡

ÌÌ

ÌÌ

poco rit.

" D ̶

"D  

a tempo

¡¡

" D ¡ ¡¡

D  

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì

poco rit.

D ¡

Am7

¡ ¡ ¡ ¡Ì Ì¡

© 2005 The Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

heav - en's gate to win,

Am2

B Dmaj7

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡

van - quish sin,

BD

Am7

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

D ¡Ì Ì

¡

¡

 

Ì¡

¡¡ ¡

us.

¡ ¡ Ì

ÌÌ Ì

33

¡¡

¡¡

with

Am7

D ÌÌÌ

8

¡¡

Am

¡¡ ¡

 

¡ ¡ Ì

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Dies Lied unterstreicht ganz beeindruckend die volle Bedeutung des Opfers Jesu und kann uns dabei helfen, unser Herz und unsere Gedanken auf ihn zu richten. Allgemein: An diesem heiligen Ort ist der Herr bei uns, wenn wir gedenken, dass Christus uns durch sein Opfer ein neues Leben gab. Brot wurde gebrochen, der Becher weitergegeben; Symbole einer Liebe, die Gott auf uns herabsandte. Er wird uns niemals im Stich lassen.füllt den Stall und erwärmt jedes Herz mit Freude, Frieden und Gnade.

¡

B D/F

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

(

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Abendmahlsfeier ist ein ganz besonderer D DieMoment, in dem wir die Liebe und Vergebung unseres Herrn ganz persönlich erfahren dürfen.

 

Am/F

Ped. harmonically

In this ho - ly place the Lord is

D Ì

B D/D

Am

¶ K ¡ ¶ K ¡ ¡ ¡¡¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡

D À

¡ Ì -

¡

 

ise,

¡ Ì Gm7(11)/B D

Ì ¡ ¡ ¡ ¡

  Am

¡¡ ¡ ¡ ¡¡

39

‹

D

‹

‹

¡ ¡ ¡ ¡

‹

 

Ì

nev - er to for - sake or turn a - way.

(

"D

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

‹ ¡

¡

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ Death up - on the tree

Ì

 

À

B Dmaj7(9)

KAm(no3) ¡ ¡¡

D

¡Ì Ì

"D

¡Ì ¡ ¡ ¡

ÌÌ

Gm7(11)/B D

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

Gm7/B D

Asus

K ¡ ¡ Ì¡ ÌÌ Ì

ÌÌÌ 3

A

Dm

ÌÌ ¡Ì 

¡ ,

BD

Am7

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ D Ì Ì

¡¡

"D

¡ ¡

Dm

æ ¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

Death up - on the

In the up - per room they met to Am7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

B Dmaj7(9,11)

B Dmaj7/A Am7

ÌÌ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ Ì

K¡ ̶ ¡ ¡ 6

ECC17.0597.01F

23

¡¡

Gm7

Dm9

ÌÌÌ Ì

ÌÌÌ Ì

K ¡ ¡ ¡ ¶Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ECC17.0597.01F


poco rit.

42

D

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡

won the vic - to - ry.

Ì

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

tree

won the vic - to

"D

E Dmaj7(11)

"D

 

Ì

Ì B Dmaj7(11)

HH HH HHH HH HH HH HH

¡ ¶ O ¡K ¡ ¡ ¶ K ¡ Ì DÌ ¡

¡ ¡ ¡ and we

Ì

 

En wij gedenken.

( re -

¡ ¡ ¡

In de naam van God zijn wij vergaderd, Samen rond het levendmakend woord. Hij die overwint Gaf een nieuw begin Kocht ons eeuwig vrij En wij gedenken.

ry.

-

Ì O ÌÌ

¡¡¡¡

¡¡

¡¡

Christ has made us free,

Am

¡¡¡ ¡

D

¡¡

A(no3)

Ì¡ Ì

ÌÌ Ì

¡

¡

‹ poco rit.

¡Ì Ì

¡

¶Ì ,¡ ¡¡

‹

In de opperzaal kwamen zij samen, Braken brood, de beker ging daar rond. Teken van de hoop, Gave van geloof: Kocht ons eeuwig vrij En wij gedenken.

45

D ¡ mem

"D ¡

¡

¡

-

ber.

¡

¡

Dm

2

‹

À

‹ B Dsus

Am/C

D À " D ¶Ì

À

¶ Ì K ¡

¡

¡

K ¡

¡

¡

‹

2

 

¡¡

¡¡

We

"D

‹ B D11/D

 

Am

D Ì¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ " D ÌÌÌÌ

ÌÌ Ì

¡

¡

ÌÌ

47

D

A(no3)

¡

¡Ì

Ì

Dm

 

¡¡

re - mem

¡¡

¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡

Am7

Dm

¡¡¡ ¡

-

¡

¡

¡ 7

¶Ì

K ¡

¡

¶ Ì

K ¡

¡ ¡

Hij, die eeuwig leeft, gaf zijn belofte. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Hij, die voor ons stierf, En de kroon verwierf Kocht ons eeuwig vrij En wij gedenken, Wij gedenken.

¡

7

¡¡

XX

ber.

¡¡

7 X

¡¡ ¡

Ì ¡ ¡ ¡ ¡ HHHH ÌÌÌ H ÌÌÌ 

X

7

¡¡ ¡

Q

¡

Met ons hart gedenken wij zijn lijden Onze handen reiken naar gena. Christus, Offerlam Die de nacht verbant, Kocht ons eeuwig vrij En wij gedenken.

¡

¡

¡

¡

7

¡¡ ¡ ECC17.0597.01F Ned. Tekst: Pier Hiemstra © 2005 The Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Living sacrifices Levende offers VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately easy 14

STYLE : Worship ORDER nr : ENGLISH 17.0594.01G NEDERLANDS 17.0594.02G

LEVENDE OFFERS Words: Kees Kraayenoord, based on Romans 12: 1-2 Original Title: Living Sacrifices Vertaling: Peter van Essen

E

An incredible new song that calls us in a powerful way to surrender ourselves completely and lay down our lives into the hands of God. Bow down at the cross of Jesus and give back the life that you've received from Him. General: You invite us to come before Your throne to worship you. Touch our heart, renew our mind, so we can hear Your voice. Here we are, as living sacrifices Holy and pleasing unto You.

œx

R

D2/F 

Em7

 ÌÌÌ

¡¡ ¡

N

5

D

9

"

Ein großartiges Lied von Kees Kraayenoord, das uns auf eine mächtige Art und Weise dazu aufruft, uns total zu ergeben und unser Leben in Gottes Hände zu legen. Beuge dich vor Jesu Kreuz und gib das Leben zurück, das du von ihm empfangen hast. Allgemein: Du lädtst uns ein, vor deinen Thron zu treten und dich anzubeten. Berühre unsere Herzen, erneuere unseren Geist, damit wir deine Stimme hören können. Wir sind hier, als lebendiges Opfer, heilig und dir angenehm.

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡ 

¡

X X

Ì Ì

¶ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡¡ Ì

Ì Ì

¡ D2/F 

Em7

 Ì ÌÌ

Cmaj7

¶ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡

¡ ¡ ÌÌÌÌ 

"  Ì Ì

Een geweldig lied van Kees Kraayenoord dat ons op krachtige wijze oproept om ons volledig over te geven en ons leven in de handen van God te leggen. Buig neer bij het kruis van Jezus en geeft het leven terug dat je van Hem ontvangen hebt. Algemeen: U roept ons in Uw nabijheid om U te aanbidden. Open ons hart en leer ons om Uw stem te verstaan. Hier zijn wij als levend offer, heilig en aangenaam voor U.

¡¡ ¡

Ì ÌÌ Ì

¡

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

"

¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡

¡

¡

¶ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ,

¶ ¡ ¡ ¡ ¡

om als dank voor Uw lief - de

K ¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡ K ¡ ¡ ¡

¡

U te aan - bid - den, G2

¡¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡ ¡

¡

K ¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ K ¡ ¡

© Unisong Music Publishers bv t/a Just in K's Music. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

24

¡

‹

C2

¡¡¡ ¡

 

‹

Em7

¡¡¡ ¡

¡

Ì

¡

‹

U roept ons, Va - der,K ¡

Cmaj7

¡ ¡ ÌÌÌÌ  ¡

" ¶ ,¡ ¡

Music: Kees Kraayenoord Arr.: Harry Koning

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Duration: 6'05 ECC17.0594.02G


12¶ ¡K ¡

‹

¡ ¡ ¡ ¡

Wij wil - len ko - men

"

¡

in Uw na - bij - heid

‹

X

21

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

¡

 ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ U gaf

Uw le - ven, Heer;

¡ " ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

‹

dank - zij

¡

Uw dood

mo- gen wij voor

¡ Ì

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¶ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ Ì

¶ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

U staan.

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

Heer.D2

Em7

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

"

¡ ¡ ¡ ¡,

¡

15

 ¶"

¡¡¡¡ ¡

¡ ¡

¡

en bui - gen voor

¡¡¡¡

K ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

"

C2

¡¡¡¡

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

¡¡¡¡

K ¡ ¡

¡

X

¡¡ ¡¡

¡

¡

K ¡ ¡

K ¡

¡

¡

¡¡¡¡¡

¡ ,

K ¡ ¡

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

nu,

¡ ¡ ¡ ¡

¡

o- pen

ons hart,"

¡

¡

¡¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡ ¡

¡

Em7

¡

¡

¡

stem

¡

¡¡¡¡ ¡

 ¡¡ ¡

¡¡¡ ¡¡

¡¡¡ ¡¡

¡¡¡ ¡¡

¡

¡¡¡¡¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡¡¡

¡¡

¡¡ 

¡¡ ¡¡ ¡¡

troon

neer

al

on -

¡ " ¡¡ ¡

¡ ¡

ze

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D2/F 

¡¡¡ ¡

"

¡¡

dro - men

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

¡

" ¡¡

X D

K ¡ ¡

K ¡

¡

en ons

nu;

¡¡ ¡ , ¡

ÌÌ Ì

¡

Ì

¡

¡ ¡

wij e

 

‹

¶ ¡K ¡

" ÌÌ 

 

‹

X

¡¡ ¡¡ ¡¡

C2

D

¶ ¡ ¡ ¡

U roept ons, Va - der,

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡ 

zijn

wij,

¡¡

¡

D

G

¡¡ ¡¡

¡¡

K ¡¡ U.

¡¡ ,

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ , G/B

¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

K ¡ ¡

¡

¡¡

¡¡ 

Ì Ì

¡¡ 

¡

¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

K ¡ ¡

¡

¡¡

¡¡

¡¡ 

Hier

zijn

wij,

ÌÌ ÌÌ

¡ ¡

C2

C2/D

¡ ¡

D

"

37

Cmaj7

¶ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡ , , ¡

 ¶

" ÌÌ 

Em7

U te aan-bid - den,

¡¡

¡¡¡ ¡ ¡

¡

¡¡¡ ¡

K ¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

K ¡ ¡ ¡

¡

X

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Heer.

Wij wil - len ko - men

XX

¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

"

G2

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

D2

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡ ¡ K ¡

¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

in Uw na - bij - heid

C2

¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡K ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡

5

¡

K ¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

K ¡ ¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡

æ

K ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡

ECC17.0594.02G

Tekst & Muziek: Kees Kraayenoord © Unisong Music Publishers bv t/a Just in K's Music.

25

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ 

Em7

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡

G2

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ 

oo¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡

en

¡¡ ¡¡ ¡¡

leg - gen voor Uw

¡¡ ,

Bridge: We humbly bow at the cross We see Your suffering For You died to give us life And that is what we bring

C2

¡¡¡ ¡

¶ K ¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ wij

oo Em7

 ÌÌÌ 

¡¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ 

¡ ¡¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡

¡¡¡ ¡

Chorus: Here we are, as living sacrifices Holy and pleasing unto You Here we are surrendering our lives and Offering our hopes and dreams to You, We worship You

om als dank voor Uw lief -de

¡¡

D/F 

¡¡ ¡¡

Touch our heart, oh God Renew our mind We hear your voice today You gave Your life oh Lord That we might live And walk upon Your way

XX

¡¡ ¡¡

hei - lig

You urge us Father In view of Your mercy To worship You alone Now we accept Lord Your invitation To become before Your throne

K ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ K K ¡ ¡ ¡

¡¡ ÌÌ

ren U.

¡¡¡ ¡

¡¡¡¡¡

K K ¡ ¡ ¡ ¡

Living Sacrifices

¡ ¡ ¡ ¡

G/D

¡¡¡¡¡

le - vend of - fer, Heer,

¡¡ ,

¡

K ¡¡ ¡¡

Am7

¡¡¡¡ ¡

¡

naam voor

¡¡ -

¡

¡

K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ als

¡¡ 

¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡

¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡

4

¡¡ ¡¡

¡¡¡ ¡

¡¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

-

¡¡

¡¡ ,

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡

ÌÌ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡¡ ¡

G/B

¡

K ¡¡

¡¡¡¡ ¡

¡

33

K ¡¡ ¡¡

Am7

¡¡¡ ¡

¡¡

¡¡

ECC17.0594.02G

¡¡

C2

¡¡¡¡¡ K ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡¡

aan - ge

3

30"

K ¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡¡¡¡ ¡

¡¡¡¡¡

Hier

4 D2

¡¡ ¡

¡

X

Em7

¡¡¡¡ ¡

¡

¡¡

"

K ¡

ver - staan.

¡

C2

¡¡¡ ¡¡

Ì

"

K ¡ ¡

¡

¡

¡

te

¡

¡¡¡¡¡ ¡

D

¡¡¡¡ ¡

help ons Uw

¡ Ì

" ¶ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡¡¡¡¡

¡ ¡

¡

27

¡ Ì

Em7

¡¡¡¡¡

 Ì

¡

18

 ¶ ¡ ¡ ¡ ¡

Am7

24

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ K ¡ ¡, ¡ ¡

¡"

K ¡

Am7

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

K ¡ ¡

¡

¶ ¶

D2

¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡¡¡¡¡

Ver -nieuw ons den - ken

‹

G2

¡¡¡¡¡

K ¡

U neer.

‹ ¡¡ ¡¡

¡¡¡¡¡

¡

¡

K ¡ ¡

¡

¡

ECC17.0594.02G


Trust in the Lord Hoop op de Heer VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & organ Adult Choir Moderately easy 15

STYLE : Choral ORDER nr : ENGLISH 17.0598.01F NEDERLANDS 17.0598.02F

TRUST IN THE LORD Words: Based on Proverbs 3: 5,6; Mark 12: 30-31

Music: Allen Pote

E

Two beautiful scriptures come together in an impressive arrangement and challenge us to trust in God in every situation. The four voice part arrangement is surely not difficult, builds nicely and contains very nice, flowing, legato melodic lines. General: Trust in the Lord with all your heart and lean not upon your own understanding. Acknowledge Him in all your ways and He will show you the way. Love the Lord with all your heart, mind and strength

‹

¡

2    Ì

"   Ì

Zwei prächtige Bibeltexte kommen auf eindrucksvolle Art und Weise zusammen und fordern uns heraus, Gott in jeder Situation zu vertrauen. Das vierstimmige Arrangement ist sicherlich nicht schwierig, hat einen guten Aufbau und besteht aus fließenden, melodischen Linien. Allgemein: Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen, vertraue nicht deiner eigenen Ansicht. Erkenn ihn an bei allem, was du tust und er wird dir den Weg zeigen. Liebe den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft.

lean

" ¡ ¡

not

up

¡ , ¡

G m7

-

¡

C m

ÌÌ

¡

¡

on

your

own

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

¡

G sus

¡

¡

¡X

ÌÌ

¡

¡ X

¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

¡ ¡

Ì

¡

   

¡

¡

K ¡ ¡

In

all

your ways,

in

¡

¡

K ¡ ¡

¡

all

" ¡

F m7

  ¡¡

(

"   Ì¡

¡

¡

your ways

¡

ac

in the

Lord

with

¡ ¡

Ì

¡

Emaj7/D 

E

‹

Amaj7/C E/B

X¡ ¡

-

knowl -

Ì Ì

-

¡

- edge

¡

him,

and

he

Ì

¡

¡

B7

E

F m9

D m7( D 5)

¡ ¡

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

Ì¡ ¡ ¡

¡

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

Ì Ì

¡ ¡ Ì

¡ ¡ ¡ ¡

show you the way.

" ¡

He

¡ ¡ Ì

 

G sus

all

Ì

G 7

¡

X

will show you

the

way.

¡

¡

X

¡ ¡ ¡ ¡

Ì

Amaj7

Esus/G E/G 

ÌÌ Ì

¡Ì

" Ì Ì

Ì Ì

¡

F m7

F m7/B

XXX

ÌÌÌ

XX

XX X 3

B7

¡Ì¡ ¡

E(N.C.)

Amaj7

¡¡

Ì¡¡ Ì

¡¡

¡

¡Ì ¡ Ì ¡ 

¡ ¡

¡ ¡

  ¡

lean

  ¡

¡

X

Love the Lord

your

God

with all

your

heart,

‹

C m

F m9

ÌÌÌ

ÌÌ

ÌÌÌ

Ì¡¡ ¡¡

Ì Ì

ÌÌ

ÌÌ

Ì Ì

  ( ¡ ¡

 

G/B

¡

X

G 7/B 

¡¡

ÌÌ

Duration: 3'03 ECC17.0598.01F

¡ ¡

XÌ 

  ¡ ¡ ¡

¡

and with all

your

Fmaj7

¡

ÌX

 

XX ¡  

Ì

G

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

and with all

your

mind

X

¡

" XX ¡  

Ì

Ì Ì

 

OOOO

¡

"

OOOO

 

ÌÌ

¡¡

GX

Love

your

X

F m7

F m7/C E

E/D

OOOO

¡ ¡ ¡

X Ì

Ì

À

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

Ì¡ O ¡ O O O O

"

26

Ì

¡

XX ¡  

Ì

¡¡

ÌÌ

¡ ¡

 

Am/D

Dm7

K ¡

XÌ X

neigh - bor,

  Em

XX X

XX XÌ X

¡¡ 

¡¡

¡¡

¡ ¡

And

love

¡

G

F/G

¡¡

¡¡

¡¡

Ì

X¡ X

¡

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡

G

K ¡¡ ¡¡

¡¡

X

your - self.

¡¡ ¡¡ ,

F

G

ÌÌ

ÌÌ ÌÌ Ì

¡¡

G

(

neigh - bor as

ÌÌ Ì

¡¡

¡¡X

your

¡

¡

F/G

your - self.

¡¡ 

¡

ÌÌÌ

neigh - bor as

¡ ¡

Ì

Lord with all your

your

Em7

¡

 

and strength.

À

Ì¡ 

¡

4

ECC17.0598.01F

¡ your

X X

Ì Ì

love the

¡X ¡

Am

X X

XX ¡

Ì

soul, Em7

X¡ ¡

¡ ¡ ,

31

 

¡ ¡ ¡ and with all

C/G

X X

X ¡

Ì

 

soul,

ÌÌ

B7

Slightly faster

"  

 C m C m/B

C sus

Bsus

heart,

F/A

XX

X

will

not,

¡ Ì ,

¡

G m7

Ì

K ¡ ¡

" X¡

¡ , Ì

K ¡ Ì

¡

and

Ì

B/A

¡

‹

(

X À

2

¡¡Ì

heart,

¡ ¡

¡

strength.your

Ì

¡

XX

¡

K ¡ Ì

2

¡

Ì

¡ ¡

¡ ¡ ¡

"

ÌÌ

¡

18

 ¡

 

Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

B7

Slightly faster

C

¡Ì

Ì X

¡

¡

B7sus

Ch.

(

 

A

O ÌÌ

¡

¡

"

with all your B/A

X X

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

B7/A

X

ÌÌ ¡

Ì

27

¡

B7sus/A

¡

Ì

© 2005 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

14

 ( ¡

E/G 

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

G

¡¡

¡

XX " X X

un - der - stand - ing.

Amaj7

ÌÌ

"   ÌÌ

 

23

¡

B

¡ ¡ ¡ Ì

‹

F m/A

5

D

K ¡ ¡

‹

B/D 

E

‹

Ch.

   

Trust

  ¡

F m

Sw: Solo   Ì Organ

‹

‹

B7

N

‹

‹

"   

Op indrukwekkende wijze komen twee prachtige Bijbelteksten bij elkaar en dagen ons uit om God te vertrouwen in elke situatie. Het vierstemmige arrangement is zeker niet moeilijk, heeft een goede opbouw en bestaat uit mooie, vloeiende melodische lijnen. Algemeen: Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Heb de Heer, je God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand.

10

Rœx

Cantabile

  

XX

Am

  (

Sw: Solo

XXX X

ECC17.0598.01F


35

2

Slowing slightly

  "  

Ì

¡

¡

Love

and

trust

Ì

¡

¡

Dm7

¡

¡

¡

X

in

the

Lord.

¡

¡

X

¡

Dm7/C

Ì

¡

¡

Ì

Ì

X

BD

Gm7

¡

¡

39

Hoop op de Heer met heel je hart, en steun niet, steun niet alleen maar op eigen krachten. Maar ken de Heer, ja, ken de Heer, ja, ken de Heer op elke weg, en Hij maakt Uw paden recht. Hij maakt Uw paden recht.

X

D

2

Slowing slightly

XXXX X

X " XXX X

D C7

C11

¡ ¡ D¡

Hoop op de Heer

D

X

D ÌÌÌ DÌ

ÌÌÌ Ì Ì

Ì D ÌÌÌ

ÌÌÌ X

D

Heb de Heer God lief met heel je hart, en geheel je ziel, heb God lief met al je kracht. En je naaste, je naaste als jezelf. Hoop en wacht op de Heer.

Tempo I

D

‹

‹

‹

‹

"D

‹

‹

‹

‹

F

C7

D  

Ì

Gm

F

¡ ¡ ¡

C/E

Gm/B D

C

C7sus/B D C7/B D

F/A

¡

Ì

C7sus

C7

Ì¡¡ Ì

¡¡

X

¡

Ì

Hoop op de Heer met heel je hart, en steun niet, steun niet alleen maar op eigen krachten. Maar ken de Heer, ja, ken de Heer, Ja, ken de Heer op elke weg, en Hij maakt Uw paden recht. Hij maakt Uw paden recht. Hoop op de Heer, hoop op de Heer met heel je hart.

Tempo I

  Ì " D ÌÌ Ì

43

D  

¡

¡ À

(

ÌÌ

Trust

"D  

Ì¡

¡

F

F/E

‹

D (

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

ÌÌ 

in the

Lord

¡ ¡ ¡ ¡

Ì Ì B Dmaj7/D

¡¡

ÌÌ Ì

¡¡

¡ ¡

ÌÌ

¡¡

Ì ¡

with

all

¡ ¡

ÌÌ BD

F/C

XX

Ì

ÌÌ Ì

ÌÌ Ì 5

¡ ¡ ¡

¡

¡¡

¡¡ Ì

Ì ¡ ¡

¡

your

heart,

¡ ¡

Ì Ì

¡¡

Am7

Dm

¡ C7(11)/B D

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

XXÌ

ÌÌ

ÌÌ Ì

Ch.

X " D XX Ì

¡

"

¡

¡¡ and

¡¡

æ ÌÌ ÌÌ

ECC17.0598.01F

Ned. Tekst: Margreeth Ras-van Slooten © 2005 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Who can satisfy my soul like you? Wie geeft echte vrede aan mijn ziel? VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 16

STYLE : Black gospel/praise ORDER nr : ENGLISH 17.0592.01G NEDERLANDS 17.0592.02G

WHO CAN SATISFY MY SOUL LIKE YOU? Words: Dennis Jernigan

E

A powerful arrangement filled with passion and energy that builds and builds as the song develops. An exciting song to sing, surrender and give it all your energy. Sing with all that is in you for the God who reigns forever! General: Who on earth could comfort me, love me and fill my soul like you do? You are Lord over everything. You are the Blessed Redeemer Who reigns upon the throne.

With confidence

   ¶

Music: Dennis Jernigan Arr.: J. Daniel Smith

œ•~

R

9

C2 K K G/C C2K ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡¡

(

" 

‹ D D

6

E /A D ¡¡ ¡

N

Krachtig arrangement vol passie, energie en een geweldige opbouw. Heerlijk om te zingen en je vol overgave helemaal in te geven. Zing met alles wat je in je hebt voor de God die eeuwig regeert. Algemeen: Wie op aarde kan mij troosten, lief hebben en mij ziel vervullen zoals U doet? U bent Heer over alles. De Verlosser die als Koning regeert vanaf zijn troon.

¡¡ ¡ ,

B D2

(

Solo

 ¡ 

D

Ein starkes Arrangement, leidenschaftlich, lebendig und mit einer Energie, die sich stets stärker aufbaut, je weiter sich das Lied entwickelt. Ein tolles Lied, um zu singen und wenn du es tust, gib deine ganze Erergie hinein. Sing mit allem, was in dir ist für den Gott, der ewig regiert. Allgemein: Wer, auf Erden hier, kann mich trösten, liebhaben und meine Seele erfüllen, so wie du es tust? Du bist der Herr von allem, was da ist. Du bist der gesegnete Erlöser, der von seinem Thron aus regiert.

Who Liv -

2

K K D ¡¡ ¡¡ D ¡¡ D¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡ D¡ ,

K ¡

K K ¡ ¡ ¡

Ì

can sat - is - fy ing Wa - ter rain

¶ KÌ X¡

X

C2

¡ ¡

XX X

¶ K Ì DX ¡

" ¶ D ¡K D Ì DX 10

  ¶ ¡K Ì X

X

9

F6 K K G/F F6K ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡

X

¡ my down

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X

Ì

¡

Ì

soul life

like on

you? me,

¡ ¡ Your

D2/A

¡

¶ K ¡ And

Choir (2nd time only)

 XX

D XX

XX

XX

X

X

X

Oo

" X C2

Gm/E

 ÌÌÌ  " 

Ì

¡ D ¡¡ 

¡ ¡

K ¡

Ì

F2

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ 

K ¡ ¡ ¡

Ì

¡

Dm7

K ¡¡¡ ¡¡¡

K ¡ Ì

Ì

© 1992 Shepherd's Heart Music For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

27

C/D

¡¡ ¡

Dm7

¡¡ ¡

Duration: 4'35 ECC17.0592.01G


22

I 14

K ¡

K ¡ ¡

¡

who on earth cleans - ing me,

À

¡

¶ ¡K

¡ ¡ ¡

could com - fort me re - fresh - ing me

ÌÌ

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

and love with life

K ¡ Ì

¡

‹

‹

" À

X

‹

Em7

ÌÌ Ì "

Ì

Dm7

¡¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌÌ

Ì

Ì

ÌÌ Ì

¡ ¡

Ì

F/G

G

¡¡¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌÌ

¡¡ ¡ ¡

Ì

¡ ¡K Ì

Ì

26

in

You.

¡ ¡ ¡ ¡¡ ,

¡¡ ,

Em7

" Am7

will trust

¡

 

K ¡¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

Am7

‹

 

I

ÌÌ Ì

Ah

Ì

Ì You.

 

 " Ì

me like You do? a - bun - dant - ly.

XX

will trust

Ì

 

K ¡ in

K ¡ ¡

¡

¡¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

Ì

Ì

¡¡ 

K ¡ ¡¡ ¡ 

K ¡

Ì

I

will trust

in

You,

‹

XX

‹

1.

Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

Riv - er

full

of

¡

go

‹

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

"

Ì

"

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

where You lead

XX

‹

Gm/E

ÌÌ Ì

 

Ì

F2

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

Ì D ÌÌ

ÌÌÌ

Ì

Ì

Dm7

Ì

¡ ¡

K ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡ ¡

Ì

30

 

Dm7

¡¡ ¡

Em/G

ÌÌ Ì

G

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

There

is

a Foun - tain

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Vic - tor - ious War

¡¡

¡¡

¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡

F

¡¡

¡¡

rior,

and

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

 

Ì Ì

¡¡

¡

¡¡

¡

K ¡ Ì

¡

¡¡ 

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ Ì ¡ Ì

  ¡¡

My rock, my Shel - ter,

¡ "  ¡

¡¡

¡ ¡ ÌÌ

Dm9

G

ÌÌÌ Ì

ÌÌ Ì

¡¡

¡ ¡

Dm7

Em7

F

Em7

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

XX

my ver - y own,

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ Ì ¡ Ì

¡   ¡

¡

¡¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡

G

¡¡¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

 

¡¡ ¡ Ì ¡ Ì

 

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

who

is

a King!

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

K ¡¡¡¡ ¶  

À

 

¡¡ ¡

KG ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

À

À

¡ ¡

¡ ¡

K ¡ ¶   ¡

À

 

¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

G/B

Am

Am

Refrein: Er is een Koning, wie is mijn Heer! Strijder en Winnaar, die over alles heerst! Mijn Rots, mijn Schuilplaats, Gods eigen Zoon, Mijn Zaligmaker, regeert vanaf Zijn troon!

Bless - ed Re - deem -

¡¡ ¡¡ ¡¡

XX

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡

 

¡¡

Refrein. C

G/B

ÌÌÌ

¡¡¡

" Ì Ì

Am

G

¡¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

Ì Ì

F

¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì

43

¡¡ ¡¡ ¡¡  

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

who

reigns

up

¡ " ¡ ¡¡ ¡¡  

¡

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

¡   ¡

Ì X

Dm7

Em7

F

F/G G

Csus

C/E

¡¡ " Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

ÌÌ Ì

¡¡ ¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡

-

on

the

¡ ¡ 5

DDDDD

¡¡ X X

DDDDD

Er is een Koning, wie is mijn Heer! (Hij is mijn Heer!) Strijder en Winnaar, (en Hij die) die over alles heerst! Mijn Rots, mijn Schuilplaats, (Hij is) Gods eigen Zoon, Mijn Zaligmaker, regeert vanaf Zijn troon!

throne!

¡

C

¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ K ¡ Ì ¡ Ì

XX

XX

  ¡¡

¡¡

er,

-

Wie was er ooit meer betrouwbaar, oprecht? Mijn Jezus, Mijn Jezus, Mijn Jezus, alleen U!

K ¡

K ¡

Ì Ì

¡ ¡ ¡

ÌÌ Ì

ÌÌ ÌÌ

DDDDD

æ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ DDDDD ¡ ¡

ECC17.0592.01G

Ned. Tekst: Teo Hoogendijk © 1992 Shepherd's Heart Music For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

28

XX

¡¡¡ ¡

Levend Water, werk met Uw Geest in mij, Reinig mij, verkwik mij met Uw overdadig heil. Levend uit de Bron ga ik waar U leidt. Heer U leidt mij, Ik betrouw op U, Ik betrouw op U, Mijn God.

¡¡ ¡¡ ¡¡

XX

À

Wie geeft echte vrede aan mijn ziel? En wie op aard' geeft mij weer moed en heeft mij als U lief? Wie was er ooit meer betrouwbaar, oprecht? Ik betrouw op U, Ik betrouw op U, Mijn God.

K ¡ ¡ ¡ ¡

  ¡¡

¡ ¡

À

Wie geeft echte vrede aan mijn ziel?

38

  ¡¡

Gsus

4

¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡ Ì

¡¡

K ¡

X

ev - 'ry - thing!

¡¡

¡

¡

¡¡

Lord of

C/E

¡¡¡ "

-

 

2.

 ¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡ Ì ¡ Ì

ECC17.0592.01G

34

¡¡

Ì

K ¡ Ì

K ¡ ¡

G

 

Ì

Choir & Soloist

" ¡K ¶   ¡ 3

Dm/G

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡

¡ ¡ ¡

C ¡¡ ¡¡ ¶   ,

Ì

Ì

Ì

me,

C/D

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡

G

¡¡¡ ¡

and true? You lead.

life,

C

Ì

¶ K ¡¡

Ì

faith - ful where

XX

¡ ¡ ¡ ¡ D ¡¡

¡

" ¡

¡ ¡ ¡ more I'll

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡

¡¡

Ì

be life,

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

God.

Gsus

1.

Who could ev - er Riv - er full of

ÌÌ Ì

¡ ¡ Ì

God.

¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

2.

 ¡

 

Ì

¡ ¡ Ì

¡

18

Em7

ÌÌ Ì

¡ ¡

¡ my

XX

Am7

¡¡ ¡¡ ¡¡

 

ECC17.0592.01G


No greater love Geen groter liefde VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal & piano Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 17

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH 17.0599.01H NEDERLANDS 17.0599.02H

NO GREATER LOVE Words: John 15:9-17

E

This song is like a discovery journey where there is something new to see after every turn in the road. Soloists, choir and congregation form a nice unity in which each has it's own unique role. Surprising arrangement with many great musical ingredients. General: There is no greater love, says the Lord, than to lay down your life for a friend. As the Father loved me, so I have loved you; live on in My love.

Music: Michael Joncas

Rœ„x

Slow and lyric

D D D  

Congr./Unison Choir

‹ AD

E D/G

‹ E Dmaj7 E D6

Fm

¡¡

D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ D D ¡ 2

¡ ¡

" D D   D

N

Dit lied is als het ware een ontdekkingstocht waar na elke bocht en elke afslag weer iets nieuws te ontdekken is. Solisten, koor en gemeente vormen een prachtig geheel waarin elk een eigen rol heeft. Verrassend arrangement met schitterende muzikale ingrediënten. Algemeen: Er is geen grotere liefde, zegt de Heer, dan je leven te geven voor je vrienden. Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde.

Ì

¡

‹

E Dmaj7

AD

¡¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡

¡¡¡

¡

¡

Ì

E D/G

ED

Fm

 

Fm7

BD

¡

¡

no AD

E D/G

D

Dieses Lied ist wie eine Entdeckungsreise, bei der man nach jeder Kurve und jeder Abzweigung wieder etwas Neues erlebt. Solisten, Chor und Gemeinde formen eine wunderbare Einheit, in der jeder seine eigene Rolle hat. Ein überraschendes Arrangement mit großartigen musikalischen Zutaten. Allgemein: Es gibt keine größere Liebe, als sein Leben für seine Freunde zu geben, sagt der Herr. Ich habe euch liebgehabt, so wie der Vater mich. Bleibt in meiner Liebe.

D ¡

Fm

Lord,

BD

ED

¡ ¡ ¡

Ì

¡

¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡Ì ¡ 

¡

great -er love,

AD

¡

lay down your life AD

E D/G

¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡¡

¡

¡

Gm

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

no

great - er love,

than to

Fm

D D D ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

BD

Ì

friend;

¡ ¡¡

Ì

¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡

Ì

¡ ¡

Ì ¡

D S¡ DD

48

G ¡

There is

D A DD Ì

There

" DD

TB

D

¡

no

great

¡

¡

is

no

¡ ¡ Ì

no great - er love,

no

AD

Fm

Gm

-

¡ ¡

er love than to lay

-

great - er love than to lay BD

S - Congr. (soli ad lib)

45

D 2 DD ¡

You

A D 2 DD ¡

You

" DD

are my friends

¡ ¡

¡

if you

keep

D¡ ¡

¡

are my friends

D

¡

O¡ ¡ if you

keep T

‹

D

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

 

D DD

 

D DD

life.

Ì Ì

BD

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

" DD

 

Ì

¡ ¡

¡ ¡

no

" DD

ED

 

Ì

2 ¡

¡ ¡

¡

B Dm

my com - mands,

¡ ¡

Ì

are my friends, B

À

D ¡¡ ¡ D ¡¡ ¡ DD

A D/C

ED

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡

Ì

¡

cresc.

2

¡

¡ O¡

C7

¡ ¡ are my

O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì

D D

D DD

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡   

¡

¡ ,

D

51

me.

¡

¡

¡ 

¡

¡

¡ 

friends to

me.

¡ ¡

¡

¡

¡ ¡ O¡

but

¡ ,

no

long - er slaves,

but

X

Duration: 6'14 ECC17.0599.01H

¡

¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡ ¡ I call

¡ ,

¡

¡ , O¡

Now

I call

D

¡ ,

I

F F7 O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

29

¡

¡ OÌ ¡ Ì

¡

¡ Ì

I have made known to you:

¡¡

¡

cresc.

C7 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡

¡ O¡ Ì

¡

¡

¡

¡

¡ call

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

There is

¡

¡

BD

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

Ì

no great - er love, says the Lord,

¡ ¡

Ì

no great - er love, says the Lord,

¡ ¡

Ì

no great - er love, says the Lord,

¡ ¡ ¡

you friends. There is

rit.

¡ ¡ ¡

you friends. There is

Ì

a tempo

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

Ì

no great - er love, says the Lord, AD

¡ ¡ ¡¡

E D/G

Fm

¡¡ ¡ ¡ ¡

G

a tempo

¡

¡

7

ECC17.0599.01H

¡

ED

¡ ¡ ¡

There is

you friends.

Ì

Now

G

Ì

you friends.

I

D

(Ì

rit.

¡

¡

I have made known to you:

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡

2

¡

¡ ¡

A D/C

call

D DD

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

I have made known to you:D

Now

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

All I heard from my Fa - ther,

¡

¡ Ì

+ Congr.

(

F7

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

me.

¡

¡

All I heard from my Fa - ther,

¡ 

¡¡ ¡ ¡

All I heard from my Fa - ther,

¡

I have made known to you:¡ ¡¡ ¡

All I heard from my Fa- ther,

D

¡

cresc.

 K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ B 7 ¡D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡

" DD O Ì D

¡ ¡ ¡ ¡

2

D D D ¡ ¡ DÌ " DD

friends,

me.

¡

¡

D D D O¡

" DD 6

friends to

Now

long - er slaves,

¡

¡ 

dim.

" DD

but

¡

(

¡

BD

no

O ¡¡

¡

friends to

(

long - er slaves,

¡

F

dim.

friends to

for a friend.

AD

my com - mands,

Ì

for a friend.

(

Ì

¡ ¡

You

2

Ì

(

cresc.

‹

" DD Ì D

Cm

¡ ¡ Ì ¡

cresc.

¡

¡ ¡

You

" DD

dim.

¡ ¡

¡ ¡

down your life

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡

Ì

E D/B D

Cm

¡

down your life

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

down your

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

er love than to lay

G

D XÌ

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡

great

¡

D D D ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ " DD

dim.

¡ ¡¡ ¡ ¡

Ì

BD

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

æ

© 1988 by G.I.A. Publications For Europe (excl. the UK): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

41

for a

Ì

Ì

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

æ

¡ ¡ ¡ ¡ AD

Cm

dim.

G

" DD X D Ì

¡

cresc.

down your life

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

E D7

D ¡¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡Ì 

¡ ¡ ¡ E D/B D

¡ ¡ There is

ED

¡

lay

Cm

¡

for a BD

Fm

¡¡

¡ ¡

(

cresc.

¡ ¡

¡ ¡

dim.

¡ ¡ Ì

no

than to

¡¡ ¡ ¡ ¡

9

D G DD ¡

¡ ¡ ¡

Ì

great - er love, says the

D D D ¡¡ " DD

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡

There is

Ì

5

D DD ¡

(

Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

À

¡

¡

¡ ¡

than to

¡ ¡

than to

¡ ¡ than to

¡ ¡ than to

BD

ED

¡ ¡ ¡

Ì

¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡Ì ¡ 

¡ ¡

ECC17.0599.01H


Geen groter liefde

55

D DD ¡ lay

DDD

¡

¡ lay

¡ ¡ ¡

" DD

58

¡

¡

down your life

AD

DDD

¡

¡

down your life

" DD ¡ D lay

¡

¡

down your life

" DD ¡ D lay

¡

¡

down your life

¡¡

D ¡

E D/G

¡¡

Fm

¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡ for

a

¡ ¡ for

a

¡ ¡ for

a

¡ ¡ for

a

BD

Ì friend;

Ì friend;

Ì friend;

Ì friend; ED

¡¡ ¡

Ì ¡ ¡¡ ¡Ì 

¡

dim.

D DD ¡

no

¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡

great - er love

than to

lay

D DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" DD

¡

no

great - er love

than to

lay

no

great - er love

than to

lay

¡ ¡

¡

than to

lay

" DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ no

great - er love BD

Fm

D D D ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡ ¡

Ì ¡

¡

There is

no

¡ ¡

¡

There is

¡

no

¡ ¡

¡

¡

There is

no

¡

¡

¡

great - er love,

¡

great - er love,

¡

¡

Ì 8

¡

love,

E D7

AD

Gm

D ¡¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡¡

¡

¡

¡

Weet, mijn Vader is liefde, zo houd ik van jou. Blijf dicht bij mijn hart. Mijn liefde voor je blijft, als je leeft naar Mijn Woord. zo deed ik de wil van mijn Vader.

there is

Ì ¡ ¡

¡

Er is geen grote liefde, zegt God, dan te sterven op aard' voor een vriend. Nee geen liefde zo groot, liefde zo groot, dan het leven geven voor een vriend.

¡

Al wat Ik je zeg is tot vreugd' voor je hart. Je leeft in het licht van God. Houd van elkander, Ik houd ook van jou, dit is mijn gebod.

Ì

¡ ¡

(

¡

¡

for

a

¡

¡

for

¡

a

¡

friend.

for

a

friend.

¡

¡

for

a

Ì Ì 

AD

BD

¡¡

¡¡ ¡ ¡

Ì

Er is geen groter liefde, zegt God, dan te sterven op aard' voor een vriend. Nee, geen liefde zo groot, liefde zo groot, dan het leven geven voor een vriend.

¡

Ì

¡

¡

there is

¡

great - er love,

¡

Ì

Geen groter liefde, dan sterven, Ja, sterven voor een vriend. Er is geen grote liefde, je leven geven voor een vriend.

 

Vrienden van mij, ja jullie zijn vrij, geen slaven meer. De woorden van Mijn Vader, maakte ik je bekend. Ik noem je Mijn vriend.

friend.

  Ì Ì

Er is geen groter liefde, zegt God, dan te sterven op aard' voor een vriend. Nee, geen liefde zo groot, liefde groot, dan het leven geven voor een vriend.

 

Jij was het niet die Mij zocht, Ik heb je vrijgekocht. Ga heen en vertel van mijn trouw.

 

friend.

Het Woord draagt dan vrucht. En bid in mijn Naam, en mijn vader geeft dan wat je vraagt.

ED

¡¡

Ì (

dim.

" D D ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì D ¡

¡

¡

Ì

Cm

¡¡

¡

no

down your life

¡ ¡

¡

¡ ¡

down your life

¡

Ì

There is

down your life

¡

¡

¡

down your life

E D/B D

Cm

¡ ¡

¡

 

Er is geen grote liefde, zegt God, dan te sterven op aard' voor een vriend. Nee geen liefde zo groot, liefde zo groot, dan het leven geven voor een vriend.

æ

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡   

ECC17.0599.01H

Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot © 1988 by G.I.A. Publications For Europe(excl UK): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

To You Naar U VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately easy 18

STYLE : Worship ORDER nr : ENGLISH 17.0583.01H NEDERLANDS 17.0583.02H

TO YOU Words: Darlene Zschech

E

What a great song of worship and surrendering, coming from the world famous Hillsong Church in Australia. A song filled with incredible passion in a nice four voice part choral arrangement. Thankful and filled with a deep inner peace we may know our lives are safely in Gods hand. General: Your promise for my life is written on my heart. All I need is Your Spirit, Your Word and Your truth. I love to love you with all that I am. I belong to You.

 

N

 ¡ ¡ ¡ ¡

Moderately

R

Music: Darlene Zschech Arr.: Travis Cottrell

œy

‹

‹

‹

À

‹

‹

‹

À

Choir

( ¶ ¡K ¡ ¡ Here I stand,

"  G

Wat een heerlijk lied van aanbidding en overgave uit de wereldberoemde Hillsong kerk in Australië. Een lied met een geweldige passie in een mooi vierstemmig koorarrangement. Dankbaar en met een diepe rust mogen we weten ons leven veilig in Gods handen ligt. Algemeen: Uw belofte voor mij leven staat in mijn hart geschreven. Alles wat ik nodig heb is Uw Geest, Uw Woord en Uw waarheid. Ik wil van u houden met alles wat ik ben. U behoor ik toe.

(

"  Ì ¡

D/G

G

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ K K ¡   ¶ ¡ Ì ¡ ¡Ì X ,

5

 Ì

¶ K ¡ ¡

¡ ¡ ¡K ¡

for - ev - er in

D

Welch ein herrliches Lied der Anbetung und Hingabe aus der weltberühmten Hillsong Kirche in Australien. Ein leidenschaftliches Lied in einem wunderschönen vierstimmigen Chorarrangement. Dankbar mit einer tiefen inneren Ruhe dürfen wir wissen, dass unser Leben sicher und geborgen in Gottes Hand liegt. Allgemein: Dein Versprechen für mein Leben ist in mein Herz geschrieben. Alles, was ich brauche, ist dein Geist,dein Wort und deine Weisheit. Ich will dich lieben mit allem, was ich bin. Ich gehöre dir.

" Ì G

 ¡ ¡

" ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ Ì ,

K ¡

Your might

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ,

K ¡ ¡

K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

K ¡ ¡

K¡ Ì ¡¶ ¡ ¡ ¡ ,

¡

D/G

G

¡

K ¡ Ì

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ

K Ì ¶¡ ¡ ¡ Ì ,

¡

¶¡ , K ¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌÌ Ì

¶ ,¡ ¡ ¡

¡ -

¡

¡ ¡ ¡

 

y hand,

¡ ¡ ¡

D/C

C

¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ÌÌ

¡

 

K ¡

Your prom -

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ,

¡ ¡

¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

¶ K ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ Ì¡ ,

© 2003 Darlene Zschech/Hillsong Publishing For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

30

¡ ¡ ¡K ¡

liv - ing with

K ¡ ¡

¡

Duration: 5'03 ECC17.0583.01H


9

 ¡ -

 

¡¡ ¡ -

ise

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

writ - ten on

¡¡ ¡

" ¡

¡ ¡

 

¡¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡

" ¶ K¡ Ì ¡¡ ¡ Ì ,

heart.

¶ ¡ X

G ¡ ¡¡ 

set

¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

K ¡

¡

¡

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

¡¡

K ¶¡ ¡ ¡ 

Your fam

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡¡ ,

 ¡ ¡

¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ Ì ¡ Ì

" ¡

ly

Ì ¡ ¡ ,

 

¡¡ ¡¡ ¡¡ -

¡ " ¡

-

¡¡

’ly,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

 ¡¡

 

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

" ¡¡

 

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

I

C

¡ ¡

¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì

Your

"

¡

32

 K ¡¡ ¡¡

G/B

A m7

¡¡ ¡

¡¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡

K K ¡¡ ¶ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡  

I’ll bring.

¡ ¡ " ¡, ¡

¡¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡

¶ ¡ X

G

 ¡¡ ¡

¡

"

¡

To

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡

¡¡

¡¡

G/B

C

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

K ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

K ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

X X

¶ ¡K ¡ Ì ¡ ¡ Ì ,

¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ -

" ¡¡ ¡¡ ¡¡"

G/B

A m7

¡¡ ¡

¡¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ,

Em

-

re

¡

to

K ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ , , ¶ D/E

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ K K ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ,

K ¡ ¡

¡¡ -

¡¡

¶ ¡K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ,

K ¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡

¡¡ ,

E m7

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ know

¡ O¡ G/F

¡¡ ¡¡ ,

O¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡ ,

¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ,

¡¡

O ¡¡

¡¡

¡¡

I

need

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡

K ¡ ¡

¡¡

¡

¡¡ All

¡¡ ¡

K ¡

¡¡  

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡

my deep de - si -

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡  

G/B

C

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

K ¡ ¡

K ¡

¶ ¡¡K ¡ ¡

ÌÌ

more.

¡¡

In Your name

¡¡

ÌÌ

¡¡ ¡

O ¡¡¡

¡ ¶ ¡ ,

F

¡¡

¡¡

C/D

¡ ¡ ¡ O ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ O¡

¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

You

You.

Hear my cry,

K ¡ ¡

¡

to

K K ¡ ¡ ¡

K ¡ O¡

¡¡ ¡

ÌÌÌ ¡ K ¡ ¡

¡

ECC17.0583.01H

Naar U Heer, ik wil voor altijd in Uw armen zijn. Breng mij met Uw liefde dichter bij Uw hart. Daar is rust, geborgenheid en vrede, daar ben ik altijd veilig, leven zonder pijn.

¡¡ 

I

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

With

K ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ , , ¶ D/E

E m7

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡

K K ¡ ¡ ¡

G/D

Want Heer, ik verlang naar U. Naar Uw Woord, Uw Liefde, naar meer van U. Diep in mij groeit het verlangen om Thuis te zijn. Elke dag wil ik bij U zijn. Elke nacht dan schijnt Uw Licht over mij, zodat ik de weg kan vinden. U wacht op mij. Ik verlang naar U.

¡ ,

K ¡ ¡<