Page 1

EUROGUIDE FYROM

FYROM

A students’ guidebook through young Europe

Trysil

Greece Italy Norway Poland Slovakia Spain Turkey


Comenius Project Euroguide - A students’ guidebook through young Europe

Participating countries / schools : Greece : General High School of Intercultural Education, Sapes Italy : ITCG Argentia, Gorgonzola Norway : Trysil Upper Secondary School, Trysil Poland : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kielce Slovakia : Church grammar school of Štefan Mišík, Spišská Nová Ves Spain : IES San Jose, Villanueva de la Serena Turkey : Karatay High School, Antalya

Teachers: Staffan Bergqvist Eivind Børke Fredrik Eltoft Stine Jeppesen Silje Lans Pedersen Lene Stengrundet Svend-Erik Svendsen

Design of the guides : Sapfo Fotiadou Project coordinator : Francisco Miguel García Barroso This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

1


Participants Students: Ida Kristine Hemstad Silje Lerbak Vilde Kjærnet Linstad Linn Alexandra Myhr Kathrine Sandbakk Betina Stengrundet Christina Stenseth Marlene Øverbekk Sonia Maria Øverbekk Kamilla Heien Åsheim Elin Linnea Ahlqvist Martin Bråten Marlen Kjeldstad Ina Koller Ylva Margrethe Sponberg Kvilten Karoline Lindstad Jarne Hargreaves Lutnæs Malin Mobæk Line Rønes Ruben Saunes Anna Taimi Jemiina Wedul Elena Bekkelund-Nesterenko Anne Mette Busk Elin Engerbakk Gudny Maria Gudjonsson Bjarne Holmseth Bror Morgan Johansen Lisa Muyoma Kidula Jens Nøstvik Anders Odden Elise Stengrundet Nils-Werner Strypet Lars Lillebo Tøraasen Rolf Ola Velten Henrik Skogstad Marit Bakken

2

Heidi Berget Brenneng Simen Eng Borgen Mathias Holte Tøråsen Ole Martin Holmen Espen Honganvik Holen Mikal Lillestu David Steindal Katarina Tzeng-Chi Steensen Sindre Johan Cottis Hoff Erland Jensstad Ole Jørgen Rølsåsen Berg Erik Næsbak Brenden Silje Bonden Vebjørn Aaboen Høie Johannes Refsdal Ragnar Elvehøy Eirik Kilen Myhren Sondre Kristiansen Svingen Stine Østbye Guro Osgjelten Kristian Lianger Remi Sletli Trøen Simen Torp Antonsen Vegard Osvold Vegard Leirvik Matias Flage Marman Torstein Vestli Aleksander Storsveen Amalie Myrvang Lund Stian Berg Vinjar Skogsholm Robin Trøen Skogheim


Introduction / Introduksjon or “what is EUROGUIDE”/ eller hva er Euroguide ? EUROGUIDE is a Multilateral Comenius Project, aimed at creating a series of guidebooks covering the following subjects for all the countries involved in it: - school life - traditions and habits - historical facts - job opportunities - cultural and natural heritage - free time activities These guidebooks are adressed at students and teachers who want to enlarge their educational or professional training in other countries. The project provides useful information about language, culture, history and labour market in specific parts of Europe in order to promote E u r o p e a n m o b i l i t y a n d l i f e l o n g l e a r n i n g. The project also aims at the consolidation and development of both communicative and social skills of all the partners involved. With the establishment of a two-year partnership, we would like to give our students the opportunity of participating in a European project where they can discover the variety and distinctiveness of European regions or cities by means of international cooperation, exchange of ideas or visits and active involvement in meaningful tasks. Since our main purpose is to get to know each culture and society better - from a respectful and stimulating approach - and to offer a variety of activities for young people to do, we really hope that we can contribute to improve the quality of education and promote a sense of social cohesion and European citizenship in o u r s c h o o l s .

Euroguide er et Comeniusprosjekt, som tar sikte på å skape en serie av håndbøker som dekker følgende emner for alle landene som er involvert i det:  Skoleliv  Tradisjoner og vaner  Historiske fakta  Jobbmuligheter  Kultur- og naturarv  Fritidsaktiviteter Disse guidebøkene er rettet mot elever og lærere som ønsker å utvide sin kunnskap om andre land og kulturer. Prosjektet gir nyttig informasjon om språk, kultur, historie og arbeidsmarked i bestemte deler av Europa, for å fremme europeisk mobilitet og livslang læring. Prosjektet tar også sikte på konsolidering og utvikling av både kommunikative og sosiale ferdigheter av alle involverte. Med etableringen av et toårs partnerskap skal elevene få muligheten til å delta i et europeisk prosjekt der de kan oppdage variasjon og egenart europeiske regioner eller byer imellom ved hjelp av internasjonalt samarbeid, utveksling av ideer eller besøk og aktiv deltakelse i meningsfylte oppgaver. Siden vårt viktigste formål er å bli bedre kjent med hver kultur og hvert samfunn gjennom en respektfull og stimulerende tilnærming - og å tilby en rekke aktiviteter for unge mennesker, håper vi virkelig at vi kan bidra til å forbedre kvaliteten på utdanning og fremme en følelse av sosialt samhold og europeisk statsborgerskap i våre skoler.

3


CONTENTS 06

School life / Skoleliv Traditions and Habits / Tradisjoner og vaner

13

Youth opportunities & Free time activities / Ungdomsmuligheter og fritid Cultural and natural heritage / Kultur- og naturarv History / Historie Small dictionary / Liten ordbok 4

25 37

47 51


Norway

Key facts about Norway - Capital: Oslo - Inhabitants: 5 000 000 - Language: Norwegian and Sami - Currency: Norwegian Krone (NOK) - Government: Parliamentary monarchy - King: Harald V - Prime minister: Jens Stoltenberg - National day: 17 May

Nøkkelfakta om Norge -

Hovedstad: Oslo Innbyggere: 5 000 000 SprĂĽk: norsk og samisk Myntenhet: norske kroner (NOK) Styreform: konstitusjonelt monarki Konge: Harald V Statsminister: Jens Stoltenberg Nasjonaldag: 17. mai

5


School Life Trysil Upper Secondary School There are 323 students at school this school year. The school was completed in 1978, while the sports hall was ready a little later in 1981/82. There are 201 rooms at this school, which includes the sports hall and the wardrobes there. The school building and the sports hall with every room are all together 5272 m2. There are 45 teachers and we have 6 study lines: General Studies, B u i l d i n g a n d Construction, Design, Arts and Crafts, Health and Social Care, Sports and Physical Education, Restaurant and Food Processing. Computers are an important part of the daily school life, and all students have their own laptop.

Trysil videregående skole Det går 323 elever på skolen dette skoleåret. Skolen sto klar i 1978 mens hallen var klar i 1981/82. Det er 201 rom på skolen, inkludert idrettshallen og garderobene der. Skolebygningen og hallen med alle etasjer er 5272 m2 i alt! Skolen har 45 lærere og 6 studieretninger: studiespesialiserende, studiespesialiserende med formgivning, idrettsfag, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag og bygg- og anleggsfag.Data er en viktig del av skolehverdagen, og alle elever har sin egen bærbare PC.

6


School Life Students and teachers You will now get to read what students and teachers at TRYVIS really think about this school. We have interviewed several students from various classes, so that you can learn and gain insight on what the people here think about the school's administration. Among the students we interviewed were people from restaurant and cooking, general studies, sports, building and construction and last but not least academic specialization with design and craft. All the students were 16-17 years old, and we also interviewed three teachers in the ages 30-60. Generally: Everyone we interviewed thought that TRYVIS is a very good school, at least they didn't have anything negative to say. They think that there are many good learning opportunities and that the facilities are great. We also asked the teachers if they were satisfied with the school, and they were. Then we interrogated them about what they really thought about the students. For the most part, they thought that the students were very good and that this school was a great place for learning. When we asked the students what their thoughts on the school were, they especially emphasized the school environment. They were also satisfied with the teachers, all though some of the teachers could be a bit exhausting at times. Transport: Trysil is a large municipality with few residents, which is why students all over Trysil are dependent on good ways of transportation in order to get to the school. There are also some students that live nearby the school who can walk or cycle in order to get there. For the others that live further away and are under 18 and don't have a driving license, bus is the most common way of transportation. We spoke to students that used different types of transportation.

7


School Life

Lærere og elever Nå skal dere få lese om hva elever og lærere ved Trysil videregående synes om skolen. Vi har intervjuet elever fra forskjellige studieretninger, slik at dere skal få et innblikk i hvordan de oppfatter skolens administrasjon og helhet. Vi spurte en som går restaurant- og matfag, ei som går studiespesialiserende, en som går idrettsfag, en som går bygg- og anleggsteknikk og til slutt ei som går studiespesialiserende med formgivning. Deres alder ligger mellom 16-17 år. Vi stilte også spørsmål til lærerne om hva de synes om skolen og elevene som går her. Generelt: Alle vi har intervjuet synes at Trysil videregående er en veldig bra skole, de hadde i alle fall ikke mye negativt å si. De mener det er mange bra muligheter på skolen og at fasilitetene er bra. Vi spurte lærerne om de var fornøyde med skolen, og det var de. Vi forhørte oss også litt om hva de mente om elevene. De mente at elevene er svært flinke og at denne skolen er et veldig bra læringssted. Når vi spurte elevene om hva de syntes er bra med skolen så var det spesielt miljøet de framhevet. I tillegg er de fleste fornøyde med lærerne, selv om noen av lærerne kunne være litt slitsomme til tider, svarte elevene.

Transport: Trysil er en ganske stor kommune med veldig få innbyggere, noe som gjør at skolens elever er avhengige av gode transportmuligheter for å komme seg til og fra skolen. Det er mange elever som bor i nærheten av skolen og kan gå eller sykle. Ellers er det buss som brukes som transportmiddel for elevene som bor lengst unna, som er under 18 år og ikke har tatt førerkortet selv. Elevene vi snakket med benytter seg av ulike transportmidler.

8


Kantina / The Cantina Kantina: På skolen har vi en kantine som tilbyr alt fra varme middagsretter til forfriskende smoothies, så det er mye å velge mellom. Maten er ikke gratis, men prisene er rimelige. Alle elevene mener at prisene er overkommelige og at utvalget er meget bra. De som jobber i kantina er trivelige og svært imøtekommende. Kantina er et sted hvor elever møtes og kan utveksle gode ideer, gjøre lekser eller bare slappe av og være sosiale. Kantina er også et sted for lærerne. Selv om de fleste av dem sitter på spiserommet i læreravdelingen, er det også noen som benytter seg av kantina.

The Cantina: At the school we have a cantina that offers everything from hot dishes to refreshing smoothies. The food isn't free, but the prices are fair. Almost all the students think that the prices are reasonable and that there are many different types of food to choose from. The people that work in the cantina are very polite and friendly. The cantina is a meeting place for a lot of students at the school. It is also a place where students get to together to do homework or just relax and be social. The cantina is also a place for the teachers. Even if most of them eat in the teachers' lounge, there are some that eat in the cantina.

9


Skolen v책r / Our school

10

School Life


School Life The story of a ginger-haired hero He hauls himself out of bed half past eight on a Wednesday. His ginger hair is in a total mess. He strolls casually downstairs to eat breakfast. His menu is the same as every day: A slice of bread with the Norwegian bread spread “Nugatti”(chocolate) and a glass of milk at the side. He brushes his teeth quickly before heading off to school. Some days he has to run straight to the classroom; this was one of these days. The teacher walks into the room and the boy sighs heavily. The teachers always tell the students to close the computers, and our hero always obeys. He says he's never on facebook while the teacher is talking, and he's really proud of this. The online newspapers on the other hand… The teacher tells them to take a break. This means going to the cantina, where he tries to maintain a social life. After five minutes the next lesson is about to start and he walks back to the classroom. He never takes notes in class, but he sits and listens. Or does he..? There's a rumor that he can't listen and write at the same time. He never raises his hand, and his mind is wandering. The teacher is hungry, so they all take an early lunch break. Our ginger haired hero goes to the back of the line in the cantina, and starts wondering what he was going to order. Is he going to order a hot dinner, or just a normal baguette with cheese and ham? He sighs and goes for the baguette, as usual. In addition he is buying a coca cola zero before going over to his friends to eat. They sit together every day, and often they are discussing politics. He mumbles for himself: Here we go again… At the end of the day his concentration skills start dropping. He keeps checking the online newspapers every tenth minute, and is far, far away from the teaching. The teacher is informing the students that they will get back a test. He feels slightly anxious. One last thought goes through his head: “I hope I get better than a 1 (F)”. The teacher puts the test on his desk. He considers himself lucky for getting a 3 (C). Then he goes back to daydreaming. He is barely noticing the teacher leaving the room, before the next class is starting. He continues his daydreaming, and suddenly it's ten to four. He takes his bag and heads towards home; another school day is over.

11


School Life “Historien om en rødhåret helt” Han haler seg opp av senga halv ni på en onsdag. Det røde håret står ut til alle kanter. Han rusler bedagelig ned og spiser en brødskive med nugatti på stua med et glass melk til. Siden tar han en rask tannpuss og spaserer bort til skolen. Når han står opp sent, går veien rett til klasserommet. Læreren kommer inn i rommet, og gutten sukker dypt. Disse lærerne ber alltid elevene om å lukke PC-en, og han gjør det pliktoppfyllende. Han legger all sin ære i at han aldri er på facebook når læreren snakker. Eller sjelden er kanskje et bedre uttrykk… Læreren sier at de kan ta fem minutter fri. Turen går dermed til kantina. Han prøver å beholde et sosialt liv. Etter at de fem minuttene er gått begynner neste time. Han noterer aldri i timen, men sitter og lytter. Eller gjør han det…? Han har rykte på seg for å ikke klare å lytte og skrive samtidig. Han rekker ikke opp hånda og tankene flyr til vide vidder. Læreren er sulten, så de tar midttime tidlig. Da stiller vår rødhårede helt seg i kø for å stille sin sult. Han funderer. Skal han bestille middag eller baguette? Han sukker og velger en baguette med ost og skinke som vanlig. I tillegg kjøper han med seg en cola og setter seg sammen med klassekameratene i kantina. Der sitter han og diskuterer politikk i lang tid. Han mumler for seg selv: Here we go again… Mot slutten av dagen begynner konsentrasjonsevnene å falle. Han sjekker nyhetssidene hvert tiende minutt og er langt vekk fra undervisningen. Læreren meddeler at de skal få igjen en prøve. Han føler et snev av angst. Hans eneste tanke er at han håper han skal få bedre enn 1. De får tildelt prøven, og han priser seg lykkelig for å ha fått en 3-er. Så begynner han å dagdrømme igjen. Han enser knapt at læreren forlater rommet og at neste time begynner. Han fortsetter dagdrømmingen sin, og plutselig er klokken ti på fire. Han tar sekken sin og går hjem; enda en skoledag er over.

12


Traditions & Habits

13


Traditions & Habits The Bear Dance

14 14

The bear dance is a traditional dance that has been kept alive in Trysil. This dance has got much attention, because it's connected to the European Song Contest in 2009, when Alexander Rybak used this dance during his performance. In Trysil we have a group in Flendalen who can show this special tradition. This is one of the oldest dance traditions in our district. This dance used to be performed after the hunters had killed a bear. One of the hunters song and marked the beat with a stock. The dancers went down, and only the hands and feet were touching the ground. In the first verse they danced two and two and jumped in the sun’s direction, and in the second verse the opposite way. All the time the body should be straight. The Bear Dance is probably the only remaining ritual dance in the Nordic countries. This dance is often used for presentation. The Bear Dance was in 1997 elected to Trysil's cultural monument.


Traditions & Habits

Bjønndansen

Bjønndansen er en tradisjonsdans som har blitt holdt levende i Trysil. Den har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med Melodi Grand Prix 2009 og Alexander Rybak som brukte dansen under sin framføring. I Trysil er det en gruppe fra Flendalen som kan vise fram denne helt spesielle tradisjonen. Dette er en av de eldste dansetradisjonene i vårt distrikt. Dansen ble utført som et rituale etter at jegerne hadde felt bjørn. En av jegerne sang og markerte takten med en stokk. Danserne gikk ned på alle fire, slik at bare hender og tær berørte bakken. De hoppet med sola i første verset og i det andre verset hoppet de den andre veien. Gjennom hele dansen skulle kroppen være strak. Dansen regnes som den eneste gjenværende rituelle dans i Norden. Dansen brukes ofte til framvisninger. Bjønndansen ble i 1997 valgt til Trysil kommunes kulturminne.

15


Timber floating Tømmerfløting Timber floating is transport of timber in watercourses monitored by floaters. The floater's job is to ensure that the logs do not crash into each other or wash into land. The timber could float as “loose timber” or on timber floats. (Floats made by bonded timber.) These timber bundles could locally have a name as “flake”, “mushrooms” or “moss”. Loose timber floating in rivers is often thought of as the “original” floating. Transition to car- and rail transport of the timber made floating excess. In 1955 there were 6 687 employees within the floating industry, while there in 1975 only were 461. Floating in the last floating river in Norway, Trysilelva or “The Trysil river”, was stopped in 1991.

Tømmerfløting er transport av tømmer i vassdrag, overvåket av fløtere. Fløternes oppgave er å passer på at stokkene ikke vaser seg sammen eller blir liggende etter på land. Tømmeret kunne fløtes som “løstømmer” (enkeltstokker) eller i “tømmerflåter” (flåter av sammenbundet tømmer). Disse tømmerbuntene kunne lokalt ha navn som «flak», «sopper» eller «moser». Løs tømmerfløting i elver er ofte tenkt på som den «opprinnelige» fløtinga. Overgang til bil- og jernbanetransport av tømmeret gjorde fløting overflødig. I 1955 var det 6 867 personer sysselsatt i fløting mens det i 1975 bare var 461. Fløting i den siste fløteelva i Norge, Trysilelva, ble avviklet våren 1991.

Halling Halling Halling har lange tradisjoner i Trysil og var vanlig å danse i midten av forrige århundre. Senere har den blitt mindre brukt. Fra 1973 og utover har lausdansen fått stor oppsving gjennom TKDS (TrysilKnut Dans og Spelmannslag). I alt har mange ti-talls personer lært dansen i dette laget. Flere utøvere i laget har gode resultater i bl.a. Landskappleiker. Martin Myhr har vunnet klasse A i Landskappleiken og regnes for å være en av landets aller beste dansere.

16

Halling has long traditions in Trysil, and was very common in the middle of the last century. Later it became less used. Now it is popular again and many people in our district know the dance. Many of these people have good results in national competitions. Martin Myhr has won class A and is considered to be one of the country's best dancers.


Traditions & Habits Trysil’s national costume Norway's national costume (Norwegian: bunad) is a beautiful and long dress. There are about 400 versions of the national costume. The Trysil-Bunad was designed in 1939 by Norway's housewife-association. Mainly it's the pattern that makes Trysil's National costume one of a kind. The total price of it is about EUR 3300. It is black, with patterns on the back, at the bottom of the dress and on the chest. This particular pattern is also on the handbag that goes with the dress. There are also two different shirts you can use under the dress, one in cotton and one in linen. Embroidery is a part of the shirts in many ways; you have embroidery on the neck collar, shoulders, wrist and on the split by the neck. Headdresses are also part of making up the beautiful national costume. You can choose between two caps, and the caps have the same pattern as the rest of the dress. People that wear this national costume use silver jewellery, but it's not decided which type of jewellery to use, it is just recommended that it's oxidized silver.

Trysilbunad

Bunaden er Norges nasjonaldrakt og det finnes ca. 400 forskjellige bunader. Den bunaden som finnes i Trysil heter Trysilbunaden. Trysilbunaden ble satt sammen i 1939 av Trysilgruppen av Norges husmorforbund. Det er mønsteret som kjennetegner Trysilbunaden. Selve bunaden er svart med mønster av blomster på ryggen, nederst på kjolen og ved brystpartiet. Mønsteret finnes også på vesken som hører til. Det er to forskjellige skjorter som man kan bruke til bunaden, en i bomull og en i lin. Det er da skjortebroderi på halskragen, skuldrene, håndlinningene og på hver side av halssplitten. Det finnes også to forskjellige luer som man kan bruke til bunaden, og blomstermønsteret er også på lua. Det er også sølv som skal brukes til bunaden. Det er ingen regler om hva som skal brukes, bare at det anbefales at det brukes oksidert sølv.

17


Hunting / Jakt

Trysil is Norway's biggest moose-municipality. Through agreements with several landowners we offer several hunting possibilities. Annually approximately 1000 hunting cards are sold and 60 % of the cards are bought by visitors. Trysil er Norges største elgkommune med 1050 felte elger i 2004. Gjennom avtaler med Trysil kommuneskog KF, Statskog og en rekke private grunneiere administrerer vi bever, rådyr og små viltjakt på 830 000 daa utmark i Trysil. Årlig selges det ca. 1000 jaktkort, hvorav rundt 60 % av kortene går til utbygdsboende jegere. Det er viltsporteling i januar, leikeregistrering i april, rype og skogfugltaksering i august, beverkartlegging i oktober og rovviltfangst gjennom vinterhalvåret m. m

Traditions & Habits

18


Tradi & Ha tions bits

19


17.mai / May 17th 17. mai er Norges nasjonaldag. Denne dagen i 1814 underskrev medlemmene i Riksforsamlingen på Eidsvoll landets grunnlov. Forsamlingen valgte deretter Christian Frederik til Norges konge. 17. mai er en offisiell flaggdag og offentlig høytidsdag med arbeidsfri i Norge. Barn og voksne har siden slutten av 1800-tallet feiret dagen mer enn det som er vanlig i andre land, blant annet med barnetog. Innbyggerne i Trysil samles i sentrum og i grendene for å gå i tog. Når paraden er slutt, synger alle nasjonalsangen. Etterpå er det is, kino og aktiviteter både for barn og voksne. Det var i første rekke Henrik Wergeland som med sine taler og dikt la grunnlaget for måten dagen feires på. Det første barnetoget ble arrangert i 1870 og grunnleggeren var Bjørnstjerne Bjørnson.

May 17th is Norway's National Day. On this day in 1814 the members of the national assembly signed the constitution, and afterwards Christian Frederik was selected as the king of Norway. May 17th is an official flag day and a public holiday in Norway. Children and adults have since the late 1800 been celebrating this day more than people in other countries do, for instance with children's parades. The inhabitants of Trysil meet in the centre or at other places in the municipality to join the parades. When they end, everyone sings the national anthem. Afterwards the celebration continues with ice cream, cinema and activities for kids and adults. It was in the first line the author Henrik Wergeland with his speeches and poems who established the basis for how the day is celebrated. The first children's parade was arranged in 1870 and the founder was another writer, Bjørnstjerne Bjørnson.

20

Traditions & Habits


Russ / Graduates

Etter at elevene er ferdig med skolegangen på videregående, feirer de slutten ved at de alle blir «russ». Dette er som en betegnelse på at de har fullført videregående skole. En flere ukers lang feiring topper seg med mange spesielle og morsomme aktiviteter og hendelser. De arrangerer blant annet russetog, russeavis og russerevy. Russen går kledd i de røde, blå eller svarte russebuksene sine hele perioden, i tillegg har de ei russelue. Alt avsluttes den 17. mai, på Norges nasjonaldag. Russeaktivitetene arrangeres ikke a v s k o l e n e , m e n a v e l e v e n e s e l v.

When the students are graduating, they can choose to become a “russ”. This is a celebration as a designation of twelve or thirteen years of schooling. The celebration lasts for about four weeks. Those weeks consist of many funny and special activities and happenings. The “russ”students arrange for example a russ-newspaper, a russ-revue and a russ-parade. This parade takes place on our National Day. The russ wear red, blue or black pants through the whole period. Everything ends on the 17th of May, which is our National Day. The russ-activities are not arranged by the school, but by the russ themselves.

Traditions & Habits

21


Fishing / Fiske It is a tradition in Trysil to take care of the nature. The money that comes from the sale of fishing licences help to finance the fish care. Voluntary work is also needed to maintain the fish population in different lakes and rivers. This work is extensive. In addition to this, they also work to maintain the right conditions for the fisherman. The availability of the fishing licence has to be very good. A good availability for boat rent is also necessary. Trysil wants to further develop the opportunities for the fishermen. Trysil's fishing licence includes much of the municipality, a total of 100 waters! Fishing cards are sold in gas stations and sport stores.

I Trysil er det tradisjon å ta vare på naturen. Pengene som kommer inn fra fiskekortsalget bidrar til å finansiere fiskepleien. Det legges også ned årlig flere årsverk med dugnadsarbeid for å få gode fiskebestander i sjøer, tjern, elver og bekker. Dette arbeidet er omfattende. I tillegg til dette arbeides det med å skape de rette forholdene til fiskeren. Tilgjengeligheten på fiskekort og informasjon må være god, og videre kan det tilbys båtutleie, samlingskvelder for fiskere, guidede turer og fiskekurs. I Trysil satses også på å videreutvikle mulighetene for fiskerne. Trysils fiskekort omfatter det meste av Trysil kommune, til sammen over 100 vann! Fiskekort i Trysil får du kjøpt på de fleste bensinstasjoner og sportsbutikker.

22

Traditions & Habits


Food traditions

Food traditions Rakfisk is a traditional meal often eaten at Christmas times in Trysil. It is fish conserved in brine. We eat it with sour cream, onion, potatoes and flatbread or it can also be eaten with beetroots and eggs. The fish has a lot of taste, it gains more taste if it lies longer in the brine. We eat rømsøll on our national day, 17 May. It consists of skjærost, a special cheese made of sour milk. We eat rømsøll together with sour milk, flatbread and sugar. The most traditional Christmas dinner in Trysil is ribbe. Ribbe comes from the side of the pig, it consist of fat and rind. We eat it together with potatoes, sauerkraut, meat cakes, brown sauce, Christmas sausage and cranberry jam. We drink home-brewed beer or a special Norwegian Christmas soda. Home-brewed beer is made of yeast, sugar, water and a special ready-made mixture, this has to brew for approximately one week. Rice pudding and cloudberry are traditional desserts. Rice pudding is cooled rise porridge mixed with whipped cream and vanilla. It is normal to eat it with cherry sauce. This is a typical Christmas dessert. Cloudberries are orange, soft and juicy and grow in the Nordic countries, especially in mountainous areas. They can be mixed with whipped cream and eaten as a dessert. Moose heart with flatbread and sour cream the inhabitants of Trysil eat as supper or at the annual moose hunting. As it says in the name we eat the heart of the moose, it is smoked or dried. Later when the smoking- or drying process is over it can be eaten with sour cream and flatbread. The taste is salty and the consistence is ductile. Stomp and lefse are often made before Christmas, but it is also normal all year around. Stomp is made of salts of hartshom, sour milk and flour, we top it with traditional Norwegian caramel cheese or normal cheese, or any topping you desire. Lefse is made of potatoes, flour and milk. We eat it with rakfisk, or just as normal bread.

23


Mattradisjoner

Mattradisjoner Rakfisk er en mattradisjon ved juletider i Trysil. Det er fisk som er lagt i lake. Man spiser det med rømme, løk, poteter, flatbrød og lefse, man kan også ha rødbeter og egg til. Fisken har mye smak, den får ekstra mye smak desto lenger den ligger i lake. Rømsøll spiser vi på 17. mai. Dette består av skjærost som er laget av surmelk, vi spiser det sammen med kulturmelk og flatbrød, man kan tilsette sukker for smakens skyld. Den mest vanlige julemiddagen i Trysil er ribbe og pølse. Ribbe kommer fra siden på grisen, som består av mye fett og svor. Som tilbehør har man poteter, saus, surkål, medisterkaker, julepølser og tyttebærsyltetøy. Vanlig drikke er hjemmebrygd øl eller julebrus. Hjemmebrygd øl er laget av gjær, sukker, vann og en spesiell ferdigblanding, dette må stå å brygge i ca en uke. Riskrem og multe spiser man ofte som dessert etter julemiddagen. Riskremen er kjølet risgrøt blandet med pisket krem og vaniljesukker eller sukker. Det er vanlig å ha rød kirsebærsaus til. Man spiser det ofte som dessert etter julemiddagen. Multe er oransje, mye og saftige bør som vokser i de nordiske landene, særlig i fjellområder som Trysil. Multekrem er som navnet tilsier multer i krem. Elghjerte med flatbrød og rømme spiser tryslingene som kveldskos eller under den årlige elgjakta. Som det ligger i navnet er det altså hjertet til elgen som spises, dette blir røkt eller tørket. Etter at som røkeprossessen eller tørkeprosessen er ferdig kan det spises med rømme og flatbrød. Smaken er salt og konsistensen er seig. Stomp og lefse blir ofte laget før jul, men er vanlig året rundt. Stomp er laget av hjortesalt, surmelk og mel, det er vanlig å ha på pålegg sånn som brunost, gulost osv. Lefse er laget av poteter, mel og melk. Dette har vi sammen med rakfisk, eller bare som vanlig brød.

24


Youth opportunities Free time activities

25


Jakting

Youth opportunities

Trysil er meget kjent for å være en jaktkommune. Faktisk så er Trysil en av de kommunene hvor det skytes mest elg i hele landet. Trysil kan også tilby jakt på bever, skogsfugl, rev, rype og annet. Jakt er en hobby for alle, unge og gamle. Når du er 14 år gammel, har du muligheten til å jakte småvilt med en voksen, og det samme med storvilt når du er 16. I det du fyller 18 har du muligheten til å jakte alene. Så jakt er en meget fin hobby for ungdom. For å kunne jakte, må du ta jegerprøven. Dette er prøve med 50 spørsmål hvor du må ha riktig på 40 av dem. Etter at dette er gjort, må du gå til anskaffelse av et våpen. Deretter må du bestå skyteprøven med det våpenet. Dette gjelder ikke for haglegevær. Skyteprøven består av 30 treningsskudd som må gjennomføres, deretter må du treffe 5 skudd innenfor en bestemt blink. Hvis du skal jakte, må du selvfølgelig ha et sted å jakte på. Her har du tre muligheter. Hvis du eier et eget område på en viss størrelse, har du rett til å jakte på det som finnes der. Hvis du ikke eier et eget område, kan du lage en avtale med dem som eier det, slik at du kan få jakte der. Den siste muligheten er at du leier kommunal grunn. Trysil kommune eier mange jaktområder, der det ert muligheter for å leie.

Skyting Skyting er en hobby som passer godt for ungdom. Det finnes nærmere 10 skytebaner i Trysil, hvor du kan trene. Det finnes to grener innen skyting og det er jaktfelt og DFS. Jaktfelt involverer skyting med jaktrifle på blinker som ligner vilt. Den andre grenen er DFS skyting. DFS står for Det Frivillige Skyttervesen. Dette er en organisasjon som jobber for skytesporten i Norge, og arrangerer utallige konkurranser og hjelper skytterlag landet rundt. For å drive med DFS skyting trenger man en konkurranserifle type Sauer 200 STR. Man trenger også en bestemt bekledning som kalles skytterdress. Dette er en drakt med jakke og bukse samt sko, som er laget av kanvas. Meningen er at du skal være så stiv som mulig, slik at du blir stabil. Skyting er en hobby som er morsom og sosial. Noen skytterlag i Trysil har baner som er elektroniske. Det betyr at de er mer moderne og mer nybegynnervennlige.

26


Shooting and hunting Trysil is very famous for being a hunting community. Trysil is one of the municipalities where it is shot most moose in the country. Trysil also offers hunting beaver, grouse, fox and more. Hunting is a hobby for everyone, young and old. When you are 14 years old you have the option to hunt small game with an adult, and the same with the big game when you're 16. Once you turn 18, you have the opportunity to hunt alone. Hunting is a nice hobby for young people. To hunt you need to take a hunting test. This is a test with 50 questions where you have to be right on 40 of them. After this is done you need to go to the procurement of a weapon. Then you must pass the shooting test with the weapon. This does not apply shotguns. The test consists of 30 training shots to be completed, then you have to hit 5 shots within a specific target. If you are going to hunt, you must of course have a place to hunt. Here you have three options. If you own a private area of ​a certain size, you have the right to hunt for what's there. If you do not own a separate area, you can make a deal with the people who own it, so you can hunt there. The last possibility is that you rent civic reason. Trysil Municipality owns many hunting areas, and there is the possibility to rent. Shooting is a hobby that is well-suited for adolescents. There are nearly 10 firing ranges in Trysil, where you can train. There are two branches by firing: hunting field and DFS. Hunting field involves shooting with hunting rifle flashes similar to wild. The other branch is DFS shooting. DFS stands for the National Rifle Association. This is an organization that works for the shooting sport in Norway, and organizes numerous competitions and helps shooting around the country. To engage with DFS shooting you need a competitive rifle type Sauer 200 STR. You also need a certain clothing called shooter dress. This is a suit jacket, pants and shoes, which are made of canvas. The idea is that you should be as stiff as possible so that you become stable. Shooting is a hobby that is fun and social. Some shooting clubs in Trysil have paths that are online. This means that they are more modern and more beginner friendly.

Yout oppo h rtuni ties

27


Job possibilities

Youth opportunities

Trysil is Norway's biggest ski destination. Many thousands tourists come to Trysil every wither. When tourists from the whole world are visiting us, it is not a surprise that we can speak good English. English is important for us since we must communicate with our guests. English is anyway a world language and almost everyone in Norway can speak English. A result of Trysil being Norway’s biggest ski destination is that many people here work in the tourism industry. We need everything from people that work with ski elevator to shopkeepers. Trysil earns much money because of all these tourists that come to Trysil and this creates a lot of job opportunities. Many people say that if Trysil didn't have the mountain, there would only have been a couple of sawmills here. The tourism means much for the citizen of Trysil.

Jobbmuligheter Siden Trysil er Norges største skidestinasjon, kommer det mange titusener turister til Trysil hvert år. Derfor er det ikke noen overraskelse at vi kan snakke bra engelsk. Engelsken har en stor betydning slik at vi kan kommunisere med gjestene. Engelsk er dessuten et verdensspråk og er noe alle Nordmenn generelt kan snakke. Et resultat av at Trysil er Norges største skidestinasjon er at mange jobber innenfor reiselivsbransjen. Vi trenger alt fra folk som driver med skiheiser til butikkansatte. Siden Trysilfjellet tjener in mye penger på grunn av turistene, skaper dette mange nye arbeidsplasser. Det er mange som sier at uten fjellet så hadde det bare vært noen sagbruk her. Så turistene har betydd veldig mye for innbyggerne her i Trysil.

28


Free time

SKIING IN TRYSIL

The small village Trysil holds the largest ski resort in Norden. Trysil also has many hundred kilometres with cross country slopes in the winter. Because of this Trysil is a very popular winter destination. Especially Swedes, Germans and Danes arrive Trysil to go skiing. Cross-country is probably Norway's most popular sport, and with our snow in the winter Trysil has presented Medal winners in Olympic Games and the World Championships. Some famous names are Gjermund Eggen, Anita Moen og Hallgeir Brenden. At Trysil Upper Secondary School we have an own cross country, biathlon and alpine line, which consists of young, promising talents. These students work extremely hard towards smaller and larger targets. We interviewed three of them, to hear what they think about the ski opportunities in Trysil and at our school. All the boys are 18 years old and are doing different sports. Mikal is a dogsledder, Stian is a cross country skier and Erland is a twintip skier. All these boys are students at Trysil Upper Secondary school. Mikal and Stian have been skiing as long as they can remember, while Erland began when he was 12. Mikal and Erland spend 10 hours a week skiing, while Stian spend around 15-16 hours a week. They all agree that the skiing opportunities in Trysil are very good. With new prepared trails, several kilometres of slopes and heavy snowfalls you have perfect training conditions. In addition training opportunities are also very nice in summer, autumn and spring. They also agree and are very satisfied about the system at Trysil High school. Even if some want a little bit better training and teachers who follow up better.

29


Free time

SKI I TRYSIL

Den lille bygda Trysil innehar Nordens største alpinanlegg I tillegg finnes det flere hundre kilometer med langrennsløyper om vinteren. På grunn av dert store alpinanlegget er Trysil en veldig populær vinterdestinasjon. Spesielt svensker, dansker og tyskere tar turen til Trysil for å stå på ski. Langrenn er kanskje Norges mest populaere idrettsgren, og med den store snømengden vinterstid har Trysil og Engerdal fått frem mange medaljevinnere i både OL og VM. Kjente navn er Anita Moen, Gjermund Eggen og Hallgeir Brenden. På Trysil Videregående skole har vi en egen idrettslinje med unge, lovende talenter innenfor langrenn, skiskyting og alpint. Disse elevene jobber knallhardt mot mindre og større mål. Vi intervjuet tre av dem, for å høre hva de synes om mulighetene i Trysil og ved skolen vår. Alle guttene er 18 år, og bedriver hver sin idrett. Mikal er hundekjører, Stian er langrennsløper og Erland er twintipkjører. Disse tre guttene går på Trysil videregående skole. Mikal og Stian har stått på ski så lenge de kan huske, mens Erland begynte å kjøre twintip som 12-åring. Mikal og Erland bruker i gjennomsnitt 10 timer på ski i uken, mens Stian ligger på 15-16 timer i uken. De er alle enige i at skimulighetene i Trysil er knallbra. Med nykjørte løyper, flere kilometer med bakker og store snømengder ligger alt til rette for gode treningsforhold. I tillegg er treningsmulighetene også veldig fine på sommer, høst og vår.

30


SWIMMING October 2010 Dear Diary Today I went swimming! My swimming teacher asked me last week if I wanted to join as a swimming teacher. Or‌ A swimming assistant, but we will never know what the time will bring. Anyway, my first lesson was really fun. The only task I had was to help my swimming teacher, Anne, to keep in order with the children. One person can't handle eight hyperactive 6 year old children, so I make sure they do not drown and stuff like that. Many of them are really afraid of water. We had two groups, and the other swimming teacher had two groups. The children were 6 to 12 years old. After I helped Anne with her pupils, I went to my own training. It was about practicing to swim on my back, crawl, and chest, and I even got to try the butterfly! It was really fun. I am really happy they offer swimming! And I do not know what I would do without it! January 2011 Dear diary The last week I've received to horribly messages: First I got the message that my swimming teacher is moving, and they couldn't find any new swimming teacher for the next season. This means that if I don't take a class to be a real swimming teacher, they have to shut down the swimming from the autumn, because they don't have enough teachers. The second thing that happened was that the municipality decided to shut down the swimming hall, so I have nowhere to swim anymore! We have another pool here in Trysil, but that one’s too hot to swim long distance. Fortunately, Anne told me that the swimming school for the small children still would proceed. If I choose to take the class. This means that I will no longer swim, and I think that this is really sad, because I really enjoyed swimming. I think that it seems quiet scary to take this class, but I don't want to disappoint the children. What should I do? October 2011 Dear diary Today I had my first swimming lesson as an educated swimming instructor! As you probably understand, I chose to take the class, and I don't regret it for a second! It was really fun! We had to be in the other swimming hall, and it was really warm, but the kids seemed to like it. The parents looked worried, but the kids were very happy, and even though I was really nervous it went well! In addition there is a good thing to write on the CV, and I get paid for it. Who knows, maybe I get benefits for this in the future.

31


Free time

Svømming

Oktober 2011 - Kjære dagbok I dag var jeg på svømming! Svømmelæreren spurte meg forrige uke om jeg, ved siden av min egen svømmetrening ville bli med som svømmelærer! Eller… Svømmeassistent da, men vi vet aldri hvor det fører hen! Uansett så var min første dag kjempegøy. Jeg hadde egentlig bare som oppgave å hjelpe svømmelæreren min, Anne, med å holde orden på ungene. Én person klarer ikke å holde styr på åtte hypre 6 åringer, så jeg hjelper dem litt med å holde seg flytende og sånne ting. Mange av dem er skikkelig nervøse og redde for vann… Det hadde jeg også vært om jeg ikke nådde bunnen! Vi hadde to grupper, samtidig som den andre svømmelæreren hadde to grupper. Barna var fra 6 til 12 år. Etter å hjulpet Anne med hennes elever, så gikk jeg over til min egen trening. Det gikk ut på at jeg skulle øve på både det å svømme rygg, crawl og bryst, Jeg fikk også prøve butterfly! Det var kjempegøy! Jeg er kjempeglad for at vi har det svømmetilbudet vi har! Vet ikke hva jeg skulle gjort uten det! Januar 2011 - Kjære dagbok Den siste uka har jeg fått to slag i ansiktet: Først fikk jeg beskjed om at svømmelæreren min skal flytte, og de ikke fikk tak i noen andre svømmelærere for neste sesong. Dette betyr at hvis ikke jeg tar et kurs for å bli ordentlig ”svømmelærer” så må de legge ned svømminga fra høsten fordi de ikke har nok lærere. Det andre som skjedde var at kommunen bestemte seg for å legge ned svømmehallen, så jeg får ikke noe sted å svømme lenger! Vi har jo enda et svømmebasseng her, men det er litt for varmt til å svømme langt i. Heldigvis fortalte Anne meg at svømmeskolen for de små barna ville fortsette. Hvis jeg velger å ta kurset. Men dette betyr da slutten på min svømmekarriere, og jeg synes det er utrolig synd fordi det var noe jeg virkelig likte å gjøre. Jeg synes det virker ganske skummelt å skulle ta det kurset, men jeg vil heller ikke skuffe ungene. Hva skal jeg gjøre?! Oktober 2011 -Kjære dagbok I dag hadde jeg første svømmetime som utdannet svømmeinstruktør! Som du skjønner så valgte jeg å ta kurset, og jeg angrer ikke et sekund! Det var kjempegøy! Vi må jo være i den andre svømmehallen, og det var veldig varmt, men barna så bare ut til å like det! Foreldrene som satt på land så litt redde ut, men barna så veldig glade ut, og selv om jeg var veldig nervøs så gikk det bra! Jeg liker veldig godt å jobbe med barn, og barna så ut til å like meg. I tillegg er det jo en fin ting å skrive på CVen, pluss at jeg får betalt for det. Hvem vet, kanskje jeg får store fordeler av dette i fremtiden?

32


Football

Free time

Now I am going to tell you about Dalecarlia Cup. The Dalecarlia Cup is a tournament for soccer teams all over the world. Our team has been taking part of this tournament for three years in a row. The tournament takes place in Borl채nge, Sweden. The name of the tournament is, like I have mentioned, Dalecarlia Cup. It is one of the largest soccer tournaments in Sweden. My team is called Nordre Trysil IL. The first time we managed to come to the semifinal. The second time we came to the quarterfinal. It didn't go very well, as you can see, but as it says: The best things come in threes. The third time we were the best team in our group. We won the whole tournament. Our results in the group were amazing, and so were the results after the finale matches. We were all very tired, of course, but I think we might be the team who was better trained than many other teams. We went through the whole tournament without any loss, which took us directly to the semifinal. We won the semifinal, and when we played the finale, a lot of teams from other countries came to watch us win against America Elite. The trip itself is a very good way to tie friendships. We get to know each other better, it gets easier to communicate, and it makes us perform better on the field. So, if you want to get the right team spirit, it is a very good idea to attend tournaments.

33


Fotball

Free time

Nå skal jeg fortelle litt om Dalecarlia cup. Dalecarlia cup er en fotballturnering for fotballag fra hele verden. Mitt lag har deltatt på denne turneringen tre år på rad. Turneringen finner sted i Borlänge i Sverige. Den er en av de største fotballturneringene i Sverige. Mitt lag heter Nordre Trysil IL. Første gangen vi var med kom vi til semifinalen. Den andre gangen kom vi til kvartfinalen. Som du kan se, så gikk det ikke så veldig bra, men som det sies: Alle gode ting er tre. Den tredje gangen var vi det beste laget i vår gruppe. Vi vant hele turneringen! Vi hadde et helt fantastisk gruppespill, og finalespillet var også bra. Vi var så klart slitne, men jeg tror kanskje vi var et bedre trent lag en de aller fleste som var der. Vi gikk gjennom hele turneringen uten tap og det kom mange langveisfra for å se på finalen vår mot America Elite. Selve turen er utrolig bra for å knytte lagbånd, vi blir bedre kjent med hverandre og det er lettere å kommunisere og vi får bedre samarbeid på banen. Så spiller man fotball, er turneringer veldig viktig for å få den rette lagånden.

34


Kulturhuset Hagelund

Free time

Kulturhuset Hagelund brukes til kino, forestillinger, kunstutstillinger og andre arrangementer. I tillegg tar vi imot artister. Det går vanligvis kino tre dager i uken, og det er som regel tirsdag, fredag og søndag. I Hagelund er det 164 plasser i skrån og 240 plasser på flatgolvet. Det er altså 424 plasser til sammen. Det er en kafé i samme bygget som har åpent på dagtid samt på kveldstid når det er arrangementer i kulturhuset.

We use Kulthurhuset Hagelund for cinema, performances, art exhibitions and other events. We also welcome artists. Movies are usually being shown three days a week, and it is Tuesday, Friday and Sunday. There are 164 seats at the oblique floor and 240 seats at the flat floor. That means there are 424 seats totally. There is a café in the same building which is open during the day and in the evenings when events are taking place in kulturhuset.

35


Youth opportunities

&

Free time activities

Ungdomsmuligheter og fritid In our free time we can also just hang out with our friends in the centre of Trysil. I fritiden v책r kan vi ogs책 bare treffe venner i sentrum av Trysil.

36


Cultural & Natural Heritage

37


Fulufjellet National Park

Fulufjellet is a national park in the eastern part of Trysil. This national park also stretches into Sweden. The nature is protected and it's a beautiful place. Along the mountain sides and the peaks you can find both spruce and pine forests, streams and ravines with high natural values. The goal of the park is to preserve this mountain and forest area for future generations.

Fulufjellet Nasjonalpark

Fulufjellet er en nasjonalpark øst i Trysil. Nasjonalparken strekker seg også inn i Sverige. Naturen er fredet, og den er veldig vakker. Langs fjellsidene og på toppene finnes det både gran- og furuskog, bekkekløfter og rasmarker med høye naturverdier. Målet med opprettelsen er å ta vare på et stort, sammenhengende og inngrepsfritt fjell- og skogområde.

38

Cultural & Natural Heritag e


Craftsmanship in Trysil / Håndverk i Trysil Craftsmanship is a hobby which many people in Trysil have, especially the seniors. Almost every grandmother knits and crochets socks, caps, mittens, scarfs and canvases. The grandfathers also do craftsmanship, but in another way. They whittle and carve various things out of different sorts of wood, among other things coffee cups, flutes and knife handles. The craftsmanship is a part of the seniors' everyday as pensioners. The people in Trysil have been doing this for centuries. In the centre of Trysil we have three stores where we can buy traditional handicrafts. One of the stores is a local company where all the products are made by local workers. At our upper secondary school we have a study programme which is called Arts & Craft. The students learn how to use their creative talents to make different sorts of arts and handicrafts.

I Trysil er håndverk en hobby som mange har. Spesielt de eldre. Nesten alle bestemødre strikker og hekler både sokker, luer, votter, skjerf og duker. Bestefedrene holder også på med håndverk, men i form av sløyd. De spikker og skjærer ut diverse ting av tre. Blant annet kaffekopper, fløyter og knivskaft. Dette er en del av deres hverdag som pensjonerte. Dette har menneskene i Trysil holdt på med i generasjoner. I Trysil sentrum har vi tre husflidsbutikker hvor det selges håndverk. Den ene butikken er en lokal butikk, hvor alle varene er laget av lokale håndverkere. På den videregående skolen har vi en studielinje som heter formgivning. Der lærer elevene å bruke sine kreative evner til å lage diverse kunst og håndverk.

Cultural & Natural Heritag e

39


Music in Trysil

Trysil is a music-rich town. There are many opportunities such as marching-bands and a music school. The music school arrange performances where you can show what you have learned. We also got some known musicians like the rock band “Svölk” and the drummer Jan Axel “Hellhammer” Blomberg who is known from the bands Dimmu Borgir and Mayhem. Svölk is a hard rock band where the name comes from “svølk” which is dialect for “beating”. When it comes to the music school you can learn how to dance and to play instruments. You choose an instrument you want to play. Drums, guitar and bass are the most popular ones. We also got a choir here.

Cultural & Natural age t Heri 40


(3)

Musikklivet i Trysil Trysil er en musikkrik bygd. Det finnes mange muligheter som korps og musikkskole, og forestillinger hvor du kan vise frem ditt talent. Vi har også noen kjente musikere, blant annet rockebandet Svölk og trommisen Jan Axel «Hellhammer» Blomberg som er kjent fra blant annet Dimmu Borgir og Mayhem. Svölk er en hardrockgruppe hvorav navnet «Svölk» stammer fra uttrykket «svølk» som betyr juling. Når det gjelder musikkskolen kan man lære seg å danse og å spille instrumenter. Du velger selv hva slags instrument du vil spille, men trommer, gitar og bass er det mest populære. Det er også et sangkor her.

Cultural & Natural age t Heri

41


(8)

Cultural & Natural age t Heri

Religion I Trysil har vi syv protestantiske kirker. En er i sentrum, mens de seks andre er i grendene. Etter vi har blitt 15 år, kan vi velge mellom å konfirmere oss kristent eller humanetisk her i Trysil. De som bor i Trysil, og i Norge generelt, er ikke veldig troende. Vi går for det meste i kirken i jula, og ikke hver søndag. Og vi følger ikke så veldig mange kirkelige tradisjoner. Som oftest samles vi i forbindelse med store anledninger som dåp, bryllup og begravelser, og dette er mest på grunn av tradisjon.

42


Religion

In Trysil we have seven protestant churches. One is in the city center, and the other six are located in different villages. When we turn 15 we can choose between having a Christian or a non-religious confirmation here in Trysil. The inhabitants here in Trysil, and Norwegians in general, are not very religious. We mostly go to church at Christmas, and not every Sunday.

43


Summer farms Here in Trysil we have a very strong summer farm culture. Back in the old days it was very common to have a mountain/summer farm. Those who had farms with animals brought the animals up to a summer farm on summer pastures, and they lived there during the summer. When it became less usual to have farms, they stopped bringing the animals to the summer farm. But they kept the summer farm within the family, and it was inherited by younger descendants. This is the reason why most people who have roots in Trysil own a summer farm together with the rest of the family. Today they use these summer farms as holiday cottages.

Seterkulturen

Her i Trysil har vi en sterk seterkultur. Fra gammelt av var det veldig vanlig å ha en seter og de som hadde gårder med dyr, tok dyrene opp til setra på sommerbeite og bodde der gjennom sommeren. Etter at det ble mindre og mindre gårder, sluttet man med å ta dyrene opp til seteren. Man beholdt seteren innad i familien, og den ble alltid arvet av yngre etterkommere. Derfor har de fleste med røtter i Trysil en seter i familien. Selv om seteren ikke blir brukt til dyra lengre, blir den fortsatt brukt som et feriested.

44


Trysil Village Museum Trysil Village Museum was established in 1901 by the youth club Trysalir and author Sven Moren. It is located above the center of Trysil with stunning views to Trysil Mountain. Trysil Village Museum is considered to be the oldest museum of this kind in Norway. The museum consists of farm buildings, farmhouses and other buildings. In total you have 21 buildings showing how people in Trysil lived in the 1600s, 1700s and 1800s. The oldest building dates back to 1650. The museum buildings are collected at various museum facilities, because they are representative of the Trysil culture or because they have something unique that must be presented and taken care of in the future. The buildings have had different types of use; including townhouses, houses for animals, food storage and production premises and installations of various kinds. (16)

Cultural & Natural age t Heri

45


Trysil Bygdetun

Trysil Bygdetun ble stiftet i 1901 av ungdomslaget Trysalir med dikteren Sven Moren i spissen. Det ligger ovenfor Trysil sentrum med fantastisk utsikt til Trysilfjellet. Bygdetunet regnes som Norges eldste bygdemuseum. Museet består i dag av driftsbygninger, våningshus og utmarksbebyggelse. I alt er det 21 bygninger som viser hvordan folk i Trysil levde på 1600,- 1700- og 1800-tallet. Den aller eldste bygningen er fra ca. 1650. Museumsbygningene er samlet på forskjellige museumsanlegg fordi de er representative eller at de har noe unikt ved seg som burde vises frem og tas vare på for fremtiden. Bygningene har hatt forskjellig type bruk; bl.a. som bolighus, som hus for dyr, oppbevaring av mat og som produksjonslokaliteter og installasjoner av forskjellig slag.

46


History

47


(8)

History Trysil har vært befolket i mange tusen år. I Flendalen finnes det spor etter folk så langt tilbake som for 7000 år siden. Dette var steinalderfolk. For omtrent 1000 år siden kom de første gardene. På den tida ble bygda kalt «Trisildr». Med tida forandret Trysil seg, og på begynnelsen av 1900tallet var stedet blitt ei jordbruksbygd. Etter hvert som jordbruket og skogbruket ble rasjonalisert, var det industriarbeidsplassene som tok over. Og med utbygginga i Trysilfjellet på 1980-tallet, ble det skapt en del nye arbeidsplasser innen reiselivsnæringa. I dag er det dette som er mest viktig for Trysil. There has been people living in the Trysil area for thousands of years. In the village of Flendalen you can find traces of a Stone Age people that lived there 7000 years ago. Approximately 1000 years ago the first farms were built. At this time the name of Trysil was written “Trisildr”. Trysil changed, and at the beginning of the 1900s the farms dominated the town. Rationalizations within farming and forestry led to a growth of workplaces in different types of industries. Later Trysilfjellet was made into a ski resort and tourism became important. Today this is where you find many of Trysil's workplaces.

48


Kongeparken Den 9. April 1940 invaderte Tyskland Norge. På grunn av dette så var Kong Haakon og Kronprins Olav sammen med den norske regjeringen og stortingspresidenten på flukt fra tyskerne. Natt til 10. april ankom kongen og kronprinsen, sammen med sin regjering, Nybergsund. Den påfølgende dagen dro kongen til Elverum for å snakke med tyskernes Brauer. Det var her Kong Haakon sa nei til norsk overgivelse. Da Kong Haakon kom tilbake til Nybergsund den dagen, ble det avholdt statsråd. Kongens nei i Elverum var en egen beslutning, men hadde ikke regjeringen stilt seg bak ham i denne så ville kongen ha abdisert. I 2005 uttalte Norges nåværende konge Harald, følgende: ”Blant alle beslutninger som er fattet i statsråd, er det i Nybergsund den 10. april 1940 det viktigste og mest betydningsfulle for det norske folk i monarkiets 100 år." Ved 17-tiden den 11. april 1940 startet det tyske bombeangrepet mot Nybergsund. Formålet med dette var selvfølgelig å drepe Norges konge og kronprins. Kongen og kronprinsen, sammen med regjeringsmedlemmene, løp ut i et lite skogholt (16) i Nybergsund. Her la de seg i dekning for bombeangrepet. Det er nettopp dette skogholtet som har blitt til Kongeparken i senere tid. Utrolig nok så var det ingen som mistet livet i bombingen ved Nybergsund, selv om store deler av tettstedet og noen av dets viktigste bygninger ble totalt ødelagt. Etter krigen ble det valgt å reise ett minnesmerke på dette stedet. Faktisk var det Kong Haakon selv som avduket bautaen den 16. juni 1946. Den 10. april i 1990, 50 år etter det tyske bombeangrepet, ble det avduket en byste av Kong Haakon i Kongeparken. Det var daværende Kong Olav som sto for selve avdukingen av sin fars byste. Noen år senere skulle han også få sin egen byste i Kongeparken. Kong Olav døde den 17. januar 1991. Og den 11. juni 1996, nesten på dagen 50 år etter at Kong Haakon avduket kongebautaen, så avduket nåværende Kong Harald en byste av sin far, Kronprins og senere kjent som Kong Olav. Med dette så har både far og sønn fått sin rettmessige plass i kongeparken. Nøyaktig på det stedet hvor de gjemte seg og overlevde, under de forferdelige aprildagene i 1940.

History

49


The King Park On the 9th of April 1940, Germany invaded Norway. Because of this, King Haakon and Prince Olav together with Norwegian members of the Government were on the run from the Germans. They arrived in Nybergsund the night before the 10th of April. The day after, the King travelled to Elverum, to speak with a German representative named Brauer. This was where the King said no to a Norwegian surrender. When the King returned to Nybergsund a meeting of the Government was held. The King`s decision to say no was in fact his own, but had the Government not supported him, he would have abdicated immediately. In 2005 Norway`s current King Harald stated the following: “ Among all the decisions that are made in Government, it was in Nybergsund on the 10th of April that the most important decision for our people and our monarchy was made in over 100 years. “ About 5 o`clock on the 11th of April the German bombing of Nybergsund began. The purpose of this mission was of course to kill the Norwegian king and prince. The king and the prince, along (16)with the members of government fled from their hotel and out to a little grove. Here they lied in cover during the bombing. It is this exact grove that has become The King Park in later years. Amazingly, no one lost their lives in the bombing, even though big parts of the town and its most important buildings were destroyed. After the war, it was decided to build a memorial in the grove were the king and prince had hidden themselves. It was actually King Haakon himself that unveiled the memorial on the 16th of June 1946. On the 10th of April 1990, 50 years after the bombings, a statue of King Haakon was unveiled. It was the king at the time, King Olav, who unveiled the statue of his father. A few years later he would also get his statue in the park. King Olav died on the 17th of January 1991. And on the 11th of June 1996, almost 50 years after King Haakon unveiled the first memorial, a statue of King Olav was presented. This time, it was today's King Harald that unveiled the latest statue in the park. So now both father and son have got their rightful place in The King Park. At the exact spot where they hid during those horrible days in April.

50

History


Stop being a tourist! Key phrases you have to know in order to become a 100% Norwegian!

Small dictionary hei ja nei takk Hæ?

oi Ellers? du du? brunost spise Spis brunost! Lenge siden sist velkommen Hyggelig å møte deg Ha en fin dag velbekomme unnskyld meg ring polititet Luftputebåten min er full av ål Jeg elsker deg Skål! Hva heter du? nave Hva er klokken? bra

hello yes no thank you Excuse me, i didn`t quite catch what you were saying. Will you please repeat? Sorry for bumbing into you like that, so terribly clumsy of me And how are things with you and your family You Excuse me, may I disturb you for a second? brown cheese eat Eat brown cheese! Long time no see welcome Nice to meet you Have a nice day bon apetit excuse me call the police My howercraft is full of eels I love you Cheers! What is your name? get money from the state instead of working What time is it? good

51


God natt Hvordan er det med deg? Vær så god Kan jeg hjelpe deg? Vent litt, er du snill Gratulerer med dagen Godt nytt år God jul God påske Jeg er sulten Er du sulten? Fare Du er veldig snill Hjertet mitt snakker kjærlighetens språk Snakk langsomt Takk for maten Prosit

52

Good night How are you? You`re welcome Can i help you? Hold on please Happy birthday Happy new year Merry christmas Happy easter I am hungry Are you hungry? Danger You are most kind My heart speaks the language of love Speak slowly Thank you (After eating something) Bless you (After sneasing)


Norwegian euroguide  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you