Page 1

-1-

PFC Triju.indd 1

28/08/11 20:35


Índex

Síntesi argumental ......................................................................................................................... 3 Objectiu principal i justificació Públic objectiu

...................................................................................... 3

................................................................................................................................ 3

Estratègia de comunicació ........................................................................................................ 4 Tractament Formal - Presentació del logotip ......................................................................... 5 Disseny de continguts .................................................................................................................. 18 Anàlisi de funcions i tasques ....................................................................................................... 19 Estructura pàgina web ................................................................................................................ 20 Esquema: guió multimèdia

....................................................................................................... 21

Annex ...................................................................................................................................................... 27

-2-

PFC Triju.indd 2

28/08/11 20:35


SINTESI Argumental Cromograma és un projecte d’empresa que ofereix tots aquells serveis relacionats amb la comunicació audiovisual. Els clients poden contactar amb Cromograma qui, mitjançant el briefing generat, oferirà diverses alternatives de desenvolupament del projecte.

objectiu principal i justificació L’objectiu principal de Cromograma és oferir serveis de comunicació audiovisual a empreses que requereixin d’aquesta necessitat. Així, Cromograma desenvolupa projectes de multimèdia, disseny gràfic, publicitat i audiovisuals. Una vegada rebuda la petició per part del client, Cromograma realitzarà un anàlisi exhaustiu de necessitats i potencialitats de cadascuna de les demandes, en el marc d’un equip interdisciplinari. És en aquest sentit, que Cromograma es presta per realitzar el desenvolupament íntegre del projecte, d’inici a fi; així com també brindar-se a realitzar el desenvolupament parcial de tasques concretes, en d’altres empreses que estiguin realitzant projectes en l’àmbit de la comunicació audiovisual, i que requereixin dels nostres serveis per l’especialització que implica determinades operacions. Cromograma es composa per un conjunt de professionals que integren diferents disciplines, amb àmplia experiència en el sector de la comunicació audiovisual. Es tracta d’un equip dinàmic, creatiu i en constant creixement, motivat per la recerca en l’obtenció de resolucions innovadores a les diferents necessitats del nostres clients. Cromograma es posiciona amb l’objectiu principal d’assolir la promoció i impuls de l’empresa o projecte objecte de l’encàrrec, fent extensiu el missatge, imatge o concepte a comunicar i donant-lo a conèixer al públic potencial, mitjançant els nous formats i canals que permeten les noves tecnologies. Cromograma ofereix un servei seriós, competent i de qualitat.

públic objectiu Els nostres clients es poden dividir en dos grups diferenciats: - Desenvolupament total de projecte: serien aquells clients que fan un encàrrec directe a Cromograma per tal de desenvolupar un projecte íntegre i complet de comunicació audiovisual. - Desenvolupament parcial de projecte: serien aquells clients que necessiten de la col·laboració d’un equip extern per dur a terme un projecte, degut al fet de no tenir les suficients competències, coneixements o possibilitats, per dur-lo a terme. Per exemple, aquestes col·laboracions podrien donar-se amb productores audiovisuals, estudis de disseny, empreses publicitàries, etc.

-3-

PFC Triju.indd 3

28/08/11 20:35


Estratègia de comunicació

Facebook

L’estratègia de comunicació seguida, ha estat la creació de xarxes socials com Twitter i Facebook, que es van actualitzant constantment i de forma periòdica amb fotografies i notícies de treballs que es van realitzant. Així mateix, s’aniran introduint les novetats i actualitzacions a la web de Cromograma. En la mateixa línia de la utilització de sistemes de divulgació mitjançant la xarxa d’internet, s’ha pensat en la creació d’una pàgina Vimeo, on poder penjar els treballs videogràfics realitzats per facilitar-ne la difusió. Aquest és també un sistema útil per poder controlar les visualitzacions i comentaris que es van creant, de manera que ens serveix per obtenir un feed-back Twitter

amb el públic i poder conèixer les diferents opinions entorn del què es va publicant. S’han creat firmes personalitzades de correu electrònic, per la creació de mailings i newsletters de manera que és possible informar, publicitar novetats o notícies als contactes de què disposem.

Jordi Trijueque Teixidor jtriju@cromograma.com 696 039 237

Vimeo

Correu electrónic

-4-

PFC Triju.indd 4

28/08/11 20:35


Tractament Formal - Presentació logotip

Un dels propòsits del logotip, juntament amb tot el desplegament gràfic de Cromograma, és aconseguir un aspecte modern, dinàmic i agradable, relacionat amb el món de l’audiovisual i el disseny gràfic. El nom de Cromograma està compost per dues paraules gregues relacionades amb aquests dos sectors. La primera Cromo, prové de la paraula grega khroma, que significa color. La segona, -grama prové del grec γράμμα (“escrit”), i s’utilitza per indicar un sentit relatiu a un escrit o grafía en paraules tècniques, científiques, neologismes i veus cultes. Partint d’aquestes dues paraules, es forma el nom Cromograma, que significa color i grafia, elements indispensables en la creació de productes audiovisuals i dissenys.

Marca a color

El logotip és una escala cromàtica en forma de cub. Aquest conjunt de colors fa que aquesta part doni molt joc a l’hora de desplegar tota la imatge corporativa, ja que la pluralitat de color denota moviment, dinamisme i transformació, elements molt significatius en el món audiovisual. La tipografia utilitzada per formar el nom és una “Blur”. Aquesta tipografia té la particularitat de ser molt arrodonida, perquè per la seva creació, s’ha simulat una il·luminació posterior, que fa que els vèrtexs i les línies quedin desgastats. Aquest atribut és adient a l’hora de la creació del logotip, ja que tot el conjunt queda format per formes corves, donant així molt més dinamisme que en el cas d’haver optat per línies rectes i vèrtexs angulosos. El conjut global del logotip és una mescla de colors i formes dinàmiques que el fan atractiu, contemporani i molt dinàmic, elements essencials que defineixen perfectament Cromograma.

-5-

PFC Triju.indd 5

28/08/11 20:35


Logotip a una tinta i escala de grisos

Marca a una tinta

Marca a escala de grisos

-6-

PFC Triju.indd 6

28/08/11 20:35


Logotip amb negatiu

Marca en negatiu a una tinta

Marca en negatiu a tot color

Marca en negatiu amb escala de grisos

-7-

PFC Triju.indd 7

28/08/11 20:35


Tipografies corporatives

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 `^ˆˇˉ˘˙˚˛˜˝.,:;¿?¡!«»“‘() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 ´`^ˆˇˉ˘˙˚˛˜˝.,:;¿?¡!«»“‘() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 ´`^ˆˇˉ˘˙˚˛˜˝.,:;¿?¡!«»“‘()

Blur Light

Blur Medium

Blur Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 ´`^ˆˇˉ˘˙˚˛˜˝.,:;¿?¡!«»“‘()

Museo Sans 100

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 ´`^ˆˇˉ˘˙˚˛˜˝.,:;¿?¡!«»“‘()

Museo Sans 500

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 ´`^ˆˇˉ˘˙˚˛˜˝.,:;¿?¡!«»“‘()

Museo Sans 900

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 ´`^ˆˇˉ˘˙˚˛˜˝.,:;¿?¡!«»“‘()

Museo Slab 100

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 ´`^ˆˇˉ˘˙˚˛˜˝.,:;¿?¡!«»“‘()

Museo Slab 500

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 ´`^ˆˇˉ˘˙˚˛˜˝.,:;¿?¡!«»“‘()

Museo Slab 900

-8-

PFC Triju.indd 8

28/08/11 20:35


Paper de carta

Plaça Constitució 7 ∞ 17120 ∞ Púbol ∞ (GIRONA) tel./fax 972 48 85 87 ∞ hello@cromograma.com ∞ www.cromograma.com

-9-

PFC Triju.indd 9

28/08/11 20:35


Sobre

Plaça Constitució 7 17120 Púbol (GIRONA)

- 10 -

PFC Triju.indd 10

28/08/11 20:35


Targetes versi贸 doble cara

Targetes personals a doble cara

Jordi Trijueque Teixidor jtriju@cromograma.com 696 039 237

Jordi C谩liz Milla jcaliz@cromograma.com 609 063 771

Joan Agramunt Pi joan@cromograma.com 690 052 914

- 11 -

PFC Triju.indd 11

28/08/11 20:35


Targetes versi贸 una cara

Targeta general

www.cromograma.com hello@cromograma.com

Targetes personals

Jordi Trijueque Teixidor jtriju@cromograma.com 696 039 237

Joan Agramunt Pi joan@cromograma.com 690 052 914

Jordi C谩liz Milla jcaliz@cromograma.com 609 063 771

- 12 -

PFC Triju.indd 12

28/08/11 20:35


Firmes correu electrònic

Jordi CĂĄliz Milla jcaliz@cromograma.com 609 063 771

Joan Agramunt Pi joan@cromograma.com 690 052 914

Jordi Trijueque Teixidor jtriju@cromograma.com 696 039 237

- 13 -

PFC Triju.indd 13

28/08/11 20:35


Packaging DVD i DVD

- 14 -

PFC Triju.indd 14

28/08/11 20:35


Samarretes

Davant

Darrere

- 15 -

PFC Triju.indd 15

28/08/11 20:35


Gorra

- 16 -

PFC Triju.indd 16

28/08/11 20:35


Identificació d’equip

Maleta per càmera

- 17 -

PFC Triju.indd 17

28/08/11 20:35


Disseny de continguts

La web de Cromograma, es caracteritza per la seva senzillesa i agilitat de navegació. La informació publicada és l’estrictament necessària, sobretot amb la intenció de facilitar la navegació i accedir comodament als diversos continguts. Els apartats de la pàgina són els següents: categories, contacte, sobre nosaltres i cercador. En la secció de categories, en la qual hi trobem la major part dels continguts de la web, és on es poden veure tots els treballs realitzats i classificats en tres categories, que són: els audiovisuals, els de disseny gràfic i els de multimèdia. A l’apartat de contacte s’hi pot trobar un senzill formulari que permet, a qui ho desitgi, posar-se en contacte fàcilment amb Cromograma. La tercera secció és Sobre nosaltres. En aquesta part de la web s’hi pot trobar una breu explicació del que fa Cromograma, així com informació entorn de les competències professionals de cadascun dels membres que conformen l’equip de Cromograma. Per acabar, hi ha un cercador, que agilitza i fa més fàcil la recerca de continguts dins la web.

Diagrama de Flux

Disseny Gràfic

Categories

Audiovisuals

Multimèdia Inici

Contacte

Sobre Nosaltres

Cercador

- 18 -

PFC Triju.indd 18

28/08/11 20:35


Anàlisi de Funcions i Tasques

Anàlisi A l’hora de plantejar tot el projecte, aquest es va iniciar mitjançant un anàlisi documental, per tal de reunir tota la informació necessària, amb l’objectiu de poder començar a desenvolupar l’apartat de disseny i el lloc web. Una vegada finalitzat el documentalisme, es va procedir a realitzar una pluja d’idees amb diverses opcions per escollir el nom. Així, es va fer una tria d’entre totes les propostes, optant finalment per Cromograma. Amb el nom escollit, es va decidir registrar i comprar el domini, així com la contractació d’un servidor que permetés allotjar la pàgina web i un servidor de correu útil per gestionar les diferents comptes creades.

Programari utilitzat Per donar els estils a la web s’ha utilitzat el codi CSS; i el codi HTML i PHP ha estat l’emprat per la resta de la programació. En la creació de la base de dades l’opció ha estat MySql. En referència a tot el programari utilitzat, l’elecció en cada pas, ha estat el programa que ha resultat més àgil. És en aquest sentit, que per la programació de la pàgina web i edició de codi PHP i CSS s’ha emprat el Text Wrangler i Dreamweaver. En canvi, en l’accés al servidor mitjançant FTP, l’opció ha estat File Zilla. En l’apartat de disseny, s’han utilitzat els programes Photoshop, Illustrator i Indesign, combinant-los entre ells per crear els diferents apartats del projecte. En tractar-se d’una web dinàmica, la decició ha tendit a la utilització d’un gestor de continguts, ja que facilita l’entrada i sortida de la diversa informació que es publica al lloc web. En aquest cas, el gestor de continguts utilitzat ha estat el Wordpress. L’elecció d’aquest gestor de continguts ha vingut donat degut al fet que s’ajusta més a les nostres necessitats pel que fa a agilitat.

- 19 -

PFC Triju.indd 19

28/08/11 20:35


Estructura Pàgina Web

Pàgina Inici > CRGM00

Pàgina Categories > CRGM01

Categoria Audiovisual > CRGM01-1

Pàgina Contacte > CRGM02

Categoria Disseny Gràfic > CRGM01-2

Pàgina Sobre Nosaltres > CRGM03

Categoria Multimèdia > CRGM01-3

Sed viverra malesuada tortor eget pharetra. Praesent nec consectetur ipsum. Mauris porta erat a odio sagittis pellentesque. Maecenas pharetra mi nec arcu consectetur sit amet tincidunt lectus volutpat. Duis sodales laoreet lorem, at dictum tortor porta eget. Ut sit amet tortor ac enim feugiat viverra at eu ligula. Nulla vitae tempus ante. Nunc elit libero, aliquam id dictum auctor, rhoncus non ipsum. Mauris euismod blandit nunc vel tempus. Duis est dui, rhoncus a imperdiet ac, dictum id nisi. Ut elit magna, tempus in eleifend vel, semper a velit. Donec sit amet orci quis nunc dapibus sodales. Curabitur viverra ligula in turpis pharetra tempor vitae id odio. Duis ut elementum leo. Sed in quam dui. Nulla facilisi. Sed eu convallis mauris.

Sed viverra malesuada tortor eget pharetra. Praesent nec consectetur ipsum. Mauris porta erat a odio sagittis pellentesque. Maecenas pharetra mi nec arcu consectetur sit amet tincidunt lectus volutpat. Duis sodales laoreet lorem, at dictum tortor porta eget. Ut sit amet tortor ac enim feugiat viverra at eu ligula. Nulla vitae tempus ante. Nunc elit libero, aliquam id dictum auctor, rhoncus non ipsum. Mauris euismod blandit nunc vel tempus. Duis est dui, rhoncus a imperdiet ac, dictum id nisi. Ut elit magna, tempus in eleifend vel, semper a velit. Donec sit amet orci quis nunc dapibus sodales. Curabitur viverra ligula in turpis pharetra tempor vitae id odio. Duis ut elementum leo. Sed in quam dui. Nulla facilisi. Sed eu convallis mauris.

Sed viverra malesuada tortor eget pharetra. Praesent nec consectetur ipsum. Mauris porta erat a odio sagittis pellentesque. Maecenas pharetra mi nec arcu consectetur sit amet tincidunt lectus volutpat. Duis sodales laoreet lorem, at dictum tortor porta eget. Ut sit amet tortor ac enim feugiat viverra at eu ligula. Nulla vitae tempus ante. Nunc elit libero, aliquam id dictum auctor, rhoncus non ipsum. Mauris euismod blandit nunc vel tempus. Duis est dui, rhoncus a imperdiet ac, dictum id nisi. Ut elit magna, tempus in eleifend vel, semper a velit. Donec sit amet orci quis nunc dapibus sodales. Curabitur viverra ligula in turpis pharetra tempor vitae id odio. Duis ut elementum leo. Sed in quam dui. Nulla facilisi. Sed eu convallis mauris.

- 20 -

PFC Triju.indd 20

28/08/11 20:35


Esquema: Guió Multimèdia

TITOL: Inici

Escena: CRGM00

DESCRIPCIÓ: Resolució de pantalla: 1024x768 L’espai escènic està format per 3 elements: la botonera de menú, l’espai per als continguts i el logotip de l’empresa. La pantalla s’inicia amb la botonera que allotja els seus continguts, que són: Inici, Categories, Contacte, Sobre nosaltres i Cercador. A l’espai per als continguts, ens apareixen 6 elements clicables, que ens permeten l’accés directe als treballs aleatoris que ens mostren. Situant el cursor sobre qualsevol botó del menú, es subratllarà en vermell la part de línia inferior que separa la botonera de l’espai de continguts, per ressaltar el contingut que s’està a punt de seleccionar. Prement en qualsevol categoria s’accedeix als continguts corresponents. A la part superior de l’espai escènic trobem el logotip, que ens condueix a la “home” en tota l’aplicació. ELEMENTS INTERACTIUS: Les àrees interactives són: botons de menú, treballs i logotip. FONS DOCUMENTALS: Creació del material fotogràfic per a la confecció gràfica de les àrees expositives. Estudi per a la introducció audiovisual relacionada amb els continguts. Estudi de diferents efectes sonors per acompanyar la interacció.

- 21 -

PFC Triju.indd 21

28/08/11 20:35


Esquema: Guió Multimèdia

TITOL: Categories

Escena: CRGM01

Audiovisuals

1

Disseny gràfic

1

Multimèdia 1

DESCRIPCIÓ: Resolució de pantalla: 1024x768 L’espai escènic està format per 4 elements: la botonera de menú, el menú de categories, l’espai per als continguts i el logotip de l’empresa. La pantalla s’inicia amb la botonera que allotja els seus continguts, que són: Inici, Categories, Contacte, Sobre nosaltres i Cercador. A l’espai per als continguts, ens apareixen 6 elements clicables, que ens permeten l’accés directe als treballs aleatoris que ens mostren. Clicant l’apartat de categories del menú principal, es desplega un submenú a la part inferior d’aquest, que ens mostra les diferents categories. Situant el cursor sobre qualsevol botó del menú, es subratllarà en vermell la part de línia inferior que separa la botonera de l’espai de continguts, per ressaltar el contingut que s’està a punt de seleccionar. Prement en qualsevol categoria s’accedeix als continguts corresponents. A la part superior de l’espai escènic trobem el logotip, que ens condueix a la “home” en tota l’aplicació. ELEMENTS INTERACTIUS: Les àrees interactives són: botons de menú, botons de categories, treballs i logotip. FONS DOCUMENTALS: Creació del material fotogràfic per a la confecció gràfica de les àrees expositives. Estudi per a la introducció audiovisual relacionada amb els continguts. Estudi de diferents efectes sonors per acompanyar la interacció.

- 22 -

PFC Triju.indd 22

28/08/11 20:35


Esquema: Guió Multimèdia

TITOL: Contacte

Escena: CRGM02

DESCRIPCIÓ: Resolució de pantalla: 1024x768 L’espai escènic està format per 3 elements: la botonera de menú, l’espai per als continguts i el logotip de l’empresa. La pantalla s’inicia amb la botonera que allotja els seus continguts, que són: Inici, Categories, Contacte, Sobre nosaltres i Cercador. A l’espai per als continguts, ens apareix un formulari de contacte amb els Camps: Nom, Correu electrònic, Assumpte i Missatge. A sota d’aquests camps trobem un botó per enviar el formulari. Situant el cursor sobre qualsevol botó del menú, es subratllarà en vermell la part de línia inferior que separa la botonera de l’espai de continguts, per ressaltar el contingut que s’està a punt de seleccionar. Prement en qualsevol categoria s’accedeix als continguts corresponents. A la part superior de l’espai escènic trobem el logotip, que ens condueix a la “home” en tota l’aplicació. ELEMENTS INTERACTIUS: Les àrees interactives són: botons de menú,logotip i el botó d’enviar el formulari. FONS DOCUMENTALS: Creació del material fotogràfic per a la confecció gràfica de les àrees expositives. Estudi per a la introducció audiovisual relacionada amb els continguts. Estudi de diferents efectes sonors per acompanyar la interacció.

- 23 -

PFC Triju.indd 23

28/08/11 20:35


Esquema: Guió Multimèdia

TITOL: Sobre Nosaltres

Escena: CRGM03

Sed viverra malesuada tortor eget pharetra. Praesent nec consectetur ipsum. Mauris porta erat a odio sagittis pellentesque. Maecenas pharetra mi nec arcu consectetur sit amet tincidunt lectus volutpat. Duis sodales laoreet lorem, at dictum tortor porta eget. Ut sit amet tortor ac enim feugiat viverra at eu ligula. Nulla vitae tempus ante. Nunc elit libero, aliquam id dictum auctor, rhoncus non ipsum. Mauris euismod blandit nunc vel tempus. Duis est dui, rhoncus a imperdiet ac, dictum id nisi. Ut elit magna, tempus in eleifend vel, semper a velit. Donec sit amet orci quis nunc dapibus sodales. Curabitur viverra ligula in turpis pharetra tempor vitae id odio. Duis ut elementum leo. Sed in quam dui. Nulla facilisi. Sed eu convallis mauris.

Sed viverra malesuada tortor eget pharetra. Praesent nec consectetur ipsum. Mauris porta erat a odio sagittis pellentesque. Maecenas pharetra mi nec arcu consectetur sit amet tincidunt lectus volutpat. Duis sodales laoreet lorem, at dictum tortor porta eget. Ut sit amet tortor ac enim feugiat viverra at eu ligula. Nulla vitae tempus ante. Nunc elit libero, aliquam id dictum auctor, rhoncus non ipsum. Mauris euismod blandit nunc vel tempus. Duis est dui, rhoncus a imperdiet ac, dictum id nisi. Ut elit magna, tempus in eleifend vel, semper a velit. Donec sit amet orci quis nunc dapibus sodales. Curabitur viverra ligula in turpis pharetra tempor vitae id odio. Duis ut elementum leo. Sed in quam dui. Nulla facilisi. Sed eu convallis mauris.

Sed viverra malesuada tortor eget pharetra. Praesent nec consectetur ipsum. Mauris porta erat a odio sagittis pellentesque. Maecenas pharetra mi nec arcu consectetur sit amet tincidunt lectus volutpat. Duis sodales laoreet lorem, at dictum tortor porta eget. Ut sit amet tortor ac enim feugiat viverra at eu ligula. Nulla vitae tempus ante. Nunc elit libero, aliquam id dictum auctor, rhoncus non ipsum. Mauris euismod blandit nunc vel tempus. Duis est dui, rhoncus a imperdiet ac, dictum id nisi. Ut elit magna, tempus in eleifend vel, semper a velit. Donec sit amet orci quis nunc dapibus sodales. Curabitur viverra ligula in turpis pharetra tempor vitae id odio. Duis ut elementum leo. Sed in quam dui. Nulla facilisi. Sed eu convallis mauris.

DESCRIPCIÓ: Resolució de pantalla: 1024x768 L’espai escènic està format per 3 elements: la botonera de menú, l’espai per als continguts i el logotip de l’empresa. La pantalla s’inicia amb la botonera que allotja els seus continguts, que són: Inici, Categories, Contacte, Sobre nosaltres i Cercador. A l’espai per als continguts, ens apareix un text amb informació sobre Cromograma. Situant el cursor sobre qualsevol botó del menú, es subratllarà en vermell la part de línia inferior que separa la botonera de l’espai de continguts, per ressaltar el contingut que s’està a punt de seleccionar. Prement en qualsevol categoria s’accedeix als continguts corresponents. A la part superior de l’espai escènic trobem el logotip, que ens condueix a la “home” en tota l’aplicació. ELEMENTS INTERACTIUS: Les àrees interactives són: botons de menú i el logotip. FONS DOCUMENTALS: Creació del material fotogràfic per a la confecció gràfica de les àrees expositives. Estudi per a la introducció audiovisual relacionada amb els continguts. Estudi de diferents efectes sonors per acompanyar la interacció.

- 24 -

PFC Triju.indd 24

28/08/11 20:35


Esquema: Guió Multimèdia

TITOL: Categoria Audiovisual

Escena: CRGM01-1

DESCRIPCIÓ: Resolució de pantalla: 1024x768 L’espai escènic està format per 4 elements: la botonera de menú, el menú de categories, l’espai per als continguts i el logotip de l’empresa. La pantalla s’inicia amb la botonera que allotja els seus continguts, que són: Inici, Categories, Contacte, Sobre nosaltres i Cercador. A l’espai per als continguts, ens apareixen 6 elements clicables, que ens permeten l’accés directe als treballs aleatoris que ens mostren. Clicant l’apartat de categories del menú principal, es desplega un submenú a la part inferior d’aquest, que ens mostra les diferents categories: Audiovisual, Disseny Gràfic i Multimèdia. Seleccionant l’apartat d’audiovisuals, accedirem a ella mostrant el seu contingut sota del menú. Situant el cursor sobre qualsevol botó del menú, es subratllarà en vermell la part de línia inferior que separa la botonera de l’espai de continguts, per ressaltar el contingut que s’està a punt de seleccionar. Prement en qualsevol categoria s’accedeix als continguts corresponents. A la part superior de l’espai escènic trobem el logotip, que ens condueix a la “home” en tota l’aplicació. ELEMENTS INTERACTIUS: Les àrees interactives són: botons de menú, botons de categories, treballs i logotip. FONS DOCUMENTALS: Creació del material fotogràfic per a la confecció gràfica de les àrees expositives. Estudi per a la introducció audiovisual relacionada amb els continguts. Estudi de diferents efectes sonors per acompanyar la interacció.

- 25 -

PFC Triju.indd 25

28/08/11 20:35


Esquema: Guió Multimèdia

TITOL: Categoria Disseny Gràfic

Escena: CRGM01-2

DESCRIPCIÓ: Resolució de pantalla: 1024x768 L’espai escènic està format per 4 elements: la botonera de menú, el menú de categories, l’espai per als continguts i el logotip de l’empresa. La pantalla s’inicia amb la botonera que allotja els seus continguts, que són: Inici, Categories, Contacte, Sobre nosaltres i Cercador. A l’espai per als continguts, ens apareixen 6 elements clicables, que ens permeten l’accés directe als treballs aleatoris que ens mostren. Clicant l’apartat de categories del menú principal, es desplega un submenú a la part inferior d’aquest, que ens mostra les diferents categories: Audiovisual, Disseny Gràfic i Multimèdia. Seleccionant l’apartat de Disseny Gràfic, accedirem a ella mostrant el seu contingut sota del menú. Situant el cursor sobre qualsevol botó del menú, es subratllarà en vermell la part de línia inferior que separa la botonera de l’espai de continguts, per ressaltar el contingut que s’està a punt de seleccionar. Prement en qualsevol categoria s’accedeix als continguts corresponents. A la part superior de l’espai escènic trobem el logotip, que ens condueix a la “home” en tota l’aplicació. ELEMENTS INTERACTIUS: Les àrees interactives són: botons de menú, botons de categories, treballs i logotip. FONS DOCUMENTALS: Creació del material fotogràfic per a la confecció gràfica de les àrees expositives. Estudi per a la introducció audiovisual relacionada amb els continguts. Estudi de diferents efectes sonors per acompanyar la interacció.

- 26 -

PFC Triju.indd 26

28/08/11 20:35


Esquema: Guió Multimèdia

TITOL: Categoria Multimèdia

Escena: CRGM01-3

DESCRIPCIÓ: Resolució de pantalla: 1024x768 L’espai escènic està format per 4 elements: la botonera de menú, el menú de categories, l’espai per als continguts i el logotip de l’empresa. La pantalla s’inicia amb la botonera que allotja els seus continguts, que són: Inici, Categories, Contacte, Sobre nosaltres i Cercador. A l’espai per als continguts, ens apareixen 6 elements clicables, que ens permeten l’accés directe als treballs aleatoris que ens mostren. Clicant l’apartat de categories del menú principal, es desplega un submenú a la part inferior d’aquest, que ens mostra les diferents categories: Audiovisual, Disseny Gràfic i Multimèdia. Seleccionant l’apartat de Multimèdia, accedirem a ella mostrant el seu contingut sota del menú. Situant el cursor sobre qualsevol botó del menú, es subratllarà en vermell la part de línia inferior que separa la botonera de l’espai de continguts, per ressaltar el contingut que s’està a punt de seleccionar. Prement en qualsevol categoria s’accedeix als continguts corresponents. A la part superior de l’espai escènic trobem el logotip, que ens condueix a la “home” en tota l’aplicació. ELEMENTS INTERACTIUS: Les àrees interactives són: botons de menú, botons de categories, treballs i logotip. FONS DOCUMENTALS: Creació del material fotogràfic per a la confecció gràfica de les àrees expositives. Estudi per a la introducció audiovisual relacionada amb els continguts. Estudi de diferents efectes sonors per acompanyar la interacció.

- 27 -

PFC Triju.indd 27

28/08/11 20:35


Annex

CONTINGUT DVD: • Documentalisme

> Imatges escala color

> Llistat de Noms

• Material grafic • Propostes logotip • Tipografies

- 28 -

PFC Triju.indd 28

28/08/11 20:35

Cromo grama  

Cromo grama és un projecte d'empresa creat per Jordi Trijueque que ofereix serveis relacionats amb la comunicació audiovisual.