Page 1

Alex Casas, Jordi Fornells, Edgar Hugas, Claudia Leria, Xavier Masias, Jordi Massó, Paulina Okunyte i Maria Palacios

Ciao Mamma - Llibre d’estils La revista digital de l’ERAM. Febrer 2014


Índex Introducció 1. ELEMENTS BÀSICS D’IDENTITAT 1.1. Logotip corporatiu 1.2. Marca gràfica principal. Versions en color, blanc i negre i negatiu. 1.3. Àrea de seguretat i reducció mínima 1.4. Utilització incorrecte de la marca 2. TIPOGRAFIA 2.1. Tipografia corporativa 2.2. Tipografia secundaria 3. CROMATISME 3.1. Color corporatiu en CMYK / RGB / PANTONE 4. APLICACIONS 4.1. Papereria 4.2. Gràfiques


Introducció La finalitat d’aquest manual és la d’escriure, de manera clara, la identitat corporativa de Ciao Mamma, i la d’explicar com ha de desenvolupar-se aquesta identitat en les diferents aplicacions comunicatives. Degudament aplicat aquest manual assegura la consecució d’una imatge homogènia, atractiva i fàcilment identificable.


1. ELEMENTS BÀSICS D’IDENTITAT 1.1. Logotip corporatiu 1.2. Marca gràfica principal. Versions en color, negre i negatiu 1.3. Àrea de seguretat i reducció mínima 1.4. Utilització incorrecte de la marca


Elements bàsics d’identitat

1.1. Logotip corporatiu La marca Ciao Mamma es configura com un logotip basat en la tipografia Brannboll Fet, una tipografia lligada que potencia el treball en equip, un dels punts claus per desenvolupar la revista. El traçat lligat, d’estil “painting”, denota una relació amb el món de les arts visuals. El conjunt del isotip i el nom de la marca fa una referència al passat. Totes dues són una metàfora a quelcom que va existir antigament i que a evolucionat fins a convertir-se amb el que ara podem anomenar, revista digital. Per una banda tenim la màquina d’escriure , que fa referència a l’origen de les revistes quan antigament s’utilitzava aquest mitjà per escriure-les. Així doncs, és una metàfora als principis de la història i a com a evolucionat fins a convertir-se en un mitja digital. I per altra banda tenim el nom, el qual fa referència al nom original de la revista, anomenada “Mare”. Per motius legals, el nom es va haver de canviar i va acabar convertint-se en l’actual: “Ciao Mamma”. Aquest traduït al català, significa “Àdeu Mare”.


Elements bàsics d’identitat

1.2. Marca gràfica principal Aquesta pàgina reprodueix la marca en el seu color corporatiu, amb els que haurà de ser representada sempre que sigui possible.

Marca

Versió en positiu

Versió en negatiu

Logotip + Isòtip

Isòtip


Elements bàsics d’identitat

1.3. Àrea de seguretat i reducció mínima Per assegurar la llegibilitat de la marca i la seva independència davant altres elements que puguin compartir el seu espai vital, presentem en aquesta pàgina els marges mínims de la zona de protecció i les mides mínims en que es pot reproduir la marca en mitjans impresos i digitals. Zona de protecció

Mitjans digitals 108 px

Mitjans impresos 28 mm


Elements bàsics d’identitat

1.4. Utilització incorrecte de la marca La marca ha de reproduir-se sempre seguin els estàndards corporatius recollits en aquest manual. En aquest sentit, no es podran alterar mai els colors indicats ni les proporcions. Tipografia incorrecte

Deformació

Porcentatges de color

LA REVISTA DE L’ERAM

Aplicació incorrecte del color

Ocultació

Espaiat incorrecte


2. tipografia 2.1. Tipografia corporativa 2.2. Tipografia secundaria


Tipografia

2.1. Tipografia corporativa La tipografia que forma part del logotip és la Brannboll Fet i l’Amatic SC Regular. Cal dir, que la Brannboll Fet ha sigut retocada a la nostra manera per tal de desenvolupar el logotip.

Brannboll Fet

Amatic SC Regular

ABCDEFGHIJKLMN ÑOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMN ÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890

abcdefghijklmn ñopqrstuvwxyz


Tipografia

2.2. Tipografia secundaria Per altra banda, proposem dues tipografies, semblants en estil a les del logotip i que es complementen molt bé entre elles, per a desenvolupar material gràfic relacionat amb la revista. Justament són aquestes les que formen part de cada baner de promoció dins de la web de la revista.

Aracne Ultra Condensed Regular

Lobster 1.4

ABCDEFGHIJKLMN ÑOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMN ÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn ñopqrstuvwxyz 1234567890


3. cromatisme 3.1. Color corporatiu en CMYK / RGB / PANTONE


Cromatisme

3.1. Color corporatiu en CMYK / RGB / PANTONE CMYK

C. 22% M. 95% Y. 61% B. 9%

C. 0% M. 23% Y. 2% B. 0%

C. 85% M. 84% Y. 78% B. 99%

C. 24% M. 1% Y. 23% B. 0%

C. 40% M. 0% Y. 41% B. 0%

C. 44% M. 22% Y. 38% B. 0%

R. 249 G. 213 B. 228

R. 0 G. 0 B. 0

R. 205 G. 228 B. 209

R. 168 G. 211 B. 172

R. 159 G. 177 B. 164

P. Black 6 C

P. 621 C

P. 344 C

P. 5645 C

RGB

R. 184 G. 41 B. 69

PANTONE SOLID COATED

P. 1945 C

P. 670 C

El color és un component fonamental de la identitat visual de Ciao Mamma i contribueix de manera essencial a sistematitzar les comunicacions. Per tal de garantir la correcta reproducció de la marca en diferents suports, recollim en aquesta pàgina els diferents valors en RGB, CMYK i PANTONE.


4. aplicacions 4.1. Aplicacions a papereria 4.2. Aplicacions grĂ fiques


Aplicacions

4.1. Aplicacions a papereria


Aplicacions

4.1. Aplicacions gràfiques Aqui podem veure l’aplicació del logotip dins de la pàgina web en diferents suports digitals.


Aplicacions

4.1. Aplicacions gràfiques Aqui podem veure l’aplicació del logotip dins de la pàgina web en diferents suports digitals.


Aplicacions

4.1. Aplicació samarreta Aquest serà el disseny de la samarreta per a cada participant de l’equip. La cara amb el nom correspondrà a la persona de qui sigui la samarreta, personalitzant d’aquesta manera fins a l’últim detall.

samarretes

Manual corporatiu Ciao Mamma  
Manual corporatiu Ciao Mamma  
Advertisement