Page 1

El mètode creatiu

Un documental de: Helena Corbera i Marc Auladell


Sumari

Sinopsis ...................................................................................... 2 Objectius .................................................................................... 3 Definició del format ..................................................................... 4 Anatecedents del projecte .......................................................... 5 Definició final del projecte ........................................................... 6 Argument i estructura ................................................................. 7 Descripció estètica ..................................................................... 8 Currículum dels realitzadors i guionistes ...................................... 9 Pla de treball ............................................................................. 13 Pressupost ............................................................................... 14 Presbook .................................................................................. 15

1


Sinopsis del projecte

Vídeo documental sobre la potencialitat de la creativitat dins l’àmbit escolar. Opinió de professors, pares i empresaris sobre la seva importància en un futur immediat.

2


Objectius

Apropar les escoles que treballen en base a la creativitat. És preten contestar preguntes com: - Què son les escoles creatives? - Com funcionen? - Quins beneficis aporta al meu fill/filla? - Una escola creativa prop de casa? El perquè del nostre treball és fonamenta en la creixent demanda d’estimulació de la creativitat tant per part d’adults com d’infants. Les escoles rurals i/o creatives estan agafant importància dins els sector escolar. El nostre documental buscarà informar i donar a conèixer aquest model emergent d’aprenentatge. L’interès és obvï, el dos promotos sóm estudiar en una escola on la creativitat agafa un valor diferencial i creiem que és important donar a conèixer aquesta possibilitat tant a pares com alumnes perquè el futur reclama creativitat.

3


Definició del format

Vídeo documental amb una durada aproximada de 60 min (aprox.) Aquest vídeo anirà acompanyat d'un seguit de complements multimèdia que ajudaran a ampliar informació sobre les escoles que apareixen en el documental, també podran conèixer els seus mètodes creatius i les maneres d'accedir a aquest tipus d'educació. Dins aquest apartat de transmedia, introduirem una aplicació per mòbils i tauletes digitals perquè les famílies puguin aprendre part del procés i adaptar-lo a la seva quotidianitat. La pàgina web funcionarà a mode de xarxes educativa, provocant un intercanvi constant entre professors i famílies interessades. Web de contingut i aprenentatge per el nens també, on podran interactuar amb jocs creatius o puzles dedicats a estimular les seves emocions.

4


Antecedents del projecte Inicialment el projecte va neixer com una idea enfocada a comparar entre la metodologia d’ensenyament tradicional envers els nous models d’ensenyament creatiu. Mostrant els avantatges i el inconvenients d’un model i l’altre, buscant la màxima objectivitat en el procés. Aquest model tenia un problema que era presentar l’escola en un ambit competitiu entre el sector públic, privat i rural. El que menys ens interessava era posar en conflicte les esoles ja que l’ensenyament és el pilar bàsic de tota societat i per tant no voliem entrar en conflictes d’interessos o deixar que el nostre propi punt de vista influïs en un àmibt on les coses ja estan prou malament. Desprès de donar-hi voltes el projecte va evolucionar perdent part del contingut comparatiu i enfocan-se més en l’ambit de les escoles creatives i agafant el rol de documental per donar a conèixer el model escolar creatiu per apropar-lo a les families. Ens varem decantar pel model creatiu ja que és el que més ens motivava i el que creiem que serà l’ensenyament del futur. La focalització ens va ajudar a poder concebre un projecte més solid i amb un objectiu més concret. Aquesta idea va venir motivada per la influencia dels estudis que estem cursant actualment i també per la palpable necessitat de creativitat dins una societat estancada. A la columna de la dreta mostrem una serie d’enllaços relacionats amb el món de la creativitat i que ens van motivar i tambè ajudar en la focalització dels objectius.

Ken Robinson a TED, Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=ulb8u9ocLVY

La buena escuela no asfixia la creatividad, El Pais.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/05/ actualidad/1365175865_448281.html

Bill Gates destaca en Seül la importancia de la creatividad para superar la crisis, El Pais.

http://economia.elpais.com/economia/2013/04/22 /agencias/1366626751_934434.html

Creativitat i innovació, Diari ARA.

http://www.ara.cat/premium/tema_del_dia/Creativit at-innovacio-claus-nova-educacio_0_913708685.h tml

L’escola ha d’ensenyar a aprendre, Diari ARA

(contingut premiuim). http://www.ara.cat/premium/tema_del_dia/educaci o-ensenyament_0_913708761.html

Intuition as the Basis for Creativity, The creativity post (English).

http://www.creativitypost.com/education/intuition_ as_the_basis_for_creativity

Los secretos de la creatividad, Redes, TVE2.

(http://www.documentales-online.com/los-secreto s-de-la-creatividad-redes/)

Aprendre experimentant, TV3. http://www.tv3.cat/videos/3531030

5


Definició final del projecte Finalment el producte final recull un conjunt d’experiències tant per part de docents com d’alumnes o les seves famílies, enfocant el projecte a la promoció d’un model i d’una manera de fer adreçada a un públic objectiu bastant ampli. El projecte va acompanyat d’un apartat transmedia (pàgina web i aplicació mòbil) que ajuda a ampliar informació sobre les escoles i a posar-se en contacte amb les mateixes, actuant com una xarxa social o blog de debat per a les persones interessades.

6


Argument i estructura El documental narrarà la història de diferents persones vinculades en el món de l’escola creativa (professors, alumnes, professionals, etc.). Tambè mostrarà els àmbits de treball o els llocs que aquest ocupen dins les seves professions donant un punt de vista particular de la necessitat creativa que te la societat actualment. L’estructura queda repartida en dos blocs, uns 30 minuts per cada un aproximadament. El primer bloc començarà per situar diferents escoles dins el mapa mentre s’intercala amb entrevistes a professors i pares d’alumnes aquí es donarà una idea superficial sobre el model de les escoles i es tractaran questions com: Quan decideixen portar el teu fill a una escola creativa? Quins canvis has notat en el teu fill/a? entre d’altres preguntes de tipus més acadèmic. En el següent bloc mostrarem casos reals d’aplicació del model creatiu en infants i en com viuen les famílies el dia a dia d’aquestes escoles, les activitats que practiquen a casa, la relació amb el professorat o simplement les opinions d’alumnes d’edat més avançada perquè expliquin la seva experiència entorn a la creativitat. Finalment introduirem un petit apunt dins l’empresa amb petites intervencions de personal creatiu o de direcció que parli sobre la creixent necessitat de la demanda de creatius.

7


Descripció estètica Els referents visuals del nostre producte venen donats - Reiniciando España, Salvados, La Sexta (https://www.youtube.com/watch?v=8m5Y908NgWM) per una serie de programes de televisió del mateix àmbit, a continuació farem un anàlisis d’aquest programes i els referents que hem extret de cada un: El que més ens ha atret d’aquest video és la gràfica dels crèdits del reportatge. La seva estètica senzilla i - Question de educacion, Salvados, La Sexta elegant creiem que s’adequen a l’estil de documental (https://www.youtube.com/watch?v=HarmWXz4VW8) que nosaltres volem crear. Es tracta de donar una imatge seriosa però a l’hora moderna per tal Introducció amb primers plans d’objectes i ambients d’emfetitzar la seriositat del documental i alhora la d’una escola. Aquest és un dels elements principals frescura pel que fa a continguts que aquest té. que volem incorporar en el nostre projecte per tal de dur a terme l’introducció del nostre documental. Una La música suau de fons també creiem que és un element que voldríem afegir en el nostre documental. forma senzilla i pràctica de mostrar en primer terme Ja que mostra certa tranquil·litat i manté a allò del qual tracta el reportatge i donar al públic una l’espectador en un estat de calma abans d’entrar en la línea argumental que seguir. profunditat del tema del qual es tractarà. - Dedocracia, Salvados, La Sexta - Jubilando las pensiones, Salvados, La Sexta (https://www.youtube.com/watch?v=uoaWXZ2f75A) (https://www.youtube.com/watch?v=dwlndxTrz8Q)

Del següent vídeo volem fer referència al dinamisme de plans i el ritme que aquests incorporen dins de l’estructura del programa. Volem afegir aquest ritme al nostre documental i proporcionar de forma ordenada i seguint una estructura més o menys líneal diversos elements o propostes que les escoles creatives duen a terme amb els nens. D’aquesta manera podem rebre informació en poc temps de diverses pinzallades que ens aproximen més al tema real del qual volem parlar i fan que l’espectador estigui atent d’allò que s’està comentat gràcies al dinamisme i a la diversitat d’imatges mostrades.

D’aquest documental volem extreure la voluntat de dur a terme entrevistes a persones que no tenen alts càrrecs a la societat però si coses a dir-nos que a vegades poden resultar més interessant que les que diria una persona amb un càrrec més important dins d’un estament de feina. En tot moment es busca la complicitat amb la persona entrevistada i la seva obertura devant l’entrevistador del programa per tal de coneixer la seva opinió sense tabús ni represions.

8


CurrĂ­culum dels realitzadors i guionistes

9


10


CurrĂ­culum dels realitzadors i guionistes

11


12


Pressupost

Res um de des pes a en t errit ori

Es pany a

CA P. 0 1 .- Gui i m s ica

1 0 .0 0 0

CA P. 0 2 .- Pers onal art s t ic

7 .4 1 6

CA P. 0 3 .- Equip t ècnic

1 2 .4 6 3

CA P. 0 4 .- Es cenografia

100

CA P. 0 5 .- Es t . rodat ge/ S onorit z aci i varis producci

5 .1 2 0

CA P. 0 6 .- Maquin ria, rodat ge i t rans port s

4 .1 7 6

CA P. 0 7 .- V iat ges , hot els i pat s

5 .7 6 0

CA P. 0 8 .- Pel l cula verge

0

CA P. 0 9 .- L aborat ori

0

CA P. 1 0 .- A s s egurances

1 1 .3 6 4

CA P. 1 1 .- Des pes es generals

280

CA P. 1 2 .- Des pes es explot aci , comerç i finançament T ot al

7 .3 0 0

6 3 .9 7 8 ,3 3

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

14


Pressbook

Disseny pancarta farola. Mesures: 70 x 100 cm

Descobreix un nou model d’escola

15


Pressbook

Disseny portada i galeta DVD Caixa: 273x182 mm

Aquest documental esta dedicat a totes aquelles persones que dia a dia fan d’aquest mètode una aposta de valor per el futur dels nostre fills.

APRENDRE EXPERIMENTANT Manipular, experimentar i investigar ajuda a tenir una aprensió més gran sobre conceptes essencials dins el món de l’educació.

El mètode creatiu

Aquest vídeo documental parla sobre la potencialitat de la creativitat dins l’àmbit escolar. Amb el recull de la opinió de professors, pares sobre el rol que aquest model esta agafant dins l’àmbit escolar a Catalunya.

NOVES TECNOLOGIES L’impuls tecnològic d’aquesta última dècada fa que moltes escoles es replantegin el model actual per introduir les noves tecnologies dins el marc de l’ensenyament.

L’ESCOLA, MÉS APROP Aquest centres ofereixen una relació més estreta entre l’escola i l’àmbit familiar buscant la implicació directe del pares en l’educació dels seus fills.

H. Corbera M. Auladell

Els creadors d’aquest projecte, l’Helena i en Marc, Són dos estudiants de l’Escola Universitaria ERAM. Units per l’interès d’apropar el model creatiu a les famílies, aquest dos emprenedors han dut a terme un projecte molt pròxim a la realitat d’aquestes escoles, deixen palesa la necessitat creixent de creativitat, tant en l’àmbit laboral com personal.

Una documental de: Helena Corbera Marc Auladell

16


Pressbook

Disseny aplicació smarthphone

LES ESCOLES

METODOLOGIA

JOCS

EL DOCUMENTAL

ON SOM?

OPINIONS

En els gràfics de sobre veiem representada l’entrada de l’aplicació a la dreta i el primer menú que ens torbarem quan accedim a l’aplicació. En el menú predominen les imatges per sobre del text fent que el menú sigui més intuïtiu i lógic per l’usuari.

17


Pressbook

Disseny banner diaris.

Mides: 300 x 250 mm

El documental sobre les escoles creatives Mides: 728 x 900 mm

18


Aquest documental parla sobre la potencialitat de la creativitat dins l’àmbit escolar. Amb el recull de la opinió de professors, pares sobre el rol que aquest model esta agafant dins l’àmbit escolar a Catalunya. Els creadors d’aquest projecte, l’Helena i en Marc, Són dos estudiants de l’Escola Universitaria ERAM. Units per l’interès d’apropar el model creatiu a les famílies, aquest dos emprenedors han dut a terme un projecte molt pròxim a la realitat d’aquestes escoles, deixen palesa la necessitat creixent de creativitat, tant en l’àmbit laboral com en la formació personal dels infants.

El mètode creatiu  

Projecte realitzat dins el Grau en Audiovisual i Multimèdia. Assignatura: Producció Audiovisual