Page 1

ΧΡΗΜΑ WEEK

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τ.330 / ΤETΑΡΤΗ 26.05.2010

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΠΙΕΣΕΙΣ (ΚΑΙ) ΕΞΩΘΕΝ

2

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ;

4

MIG ΣΩΤΗΡΙΟ ΤΟ «ΠΑΓΩΜΑ» ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 15 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

5

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ Intralot, Coca Cola 3Ε, Ελλάκτωρ, Τρ. Κύπρου, MIG

Σαν να μη μας έφθαναν τα δικά μας, το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται αρνητικό αυτήν την εβδομάδα, για λόγους που σχετίζονται και με τη διεθνή συγκυρία, οικονομική αλλά και πολιτική.διάρκεια και προοπτική.

Σ

υπάρχουν (;) για τη βραχυπρόθεσμη το διεθνές πολιτικό πεδίο γίνε✒ από τον πορεία της Σοφοκλέους. Οι έξωθεν ται... της Κορέας! Τα δύο κράτη Ανδρέα πιέσεις, όμως, δεν είναι οι μόνες. Ήδη, της μοιρασμένης χώρας έχουν Αναστασίου και άλλοι παράγοντες συμμετέχουν -με εισέλθει σε φάση οξείας ένταενεργή ή επαπειλούμενη δράση- στη διαμόρσης, με πολεμικές απειλές να εκτοξεύονται και φωση αρνητικού επενδυτικού κλίματος. Τέτοιοι με ενέργειες “ψυχρού πολέμου” ήδη να εφαρμόπαράγοντες είναι: ζονται εκατέρωθεν. Η κατάσταση αυτή, η οποία 1. Η δυσπιστία σχετικά με την αποτελεσματικόπιθανότατα θα φθάσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας τητα των μέτρων σταθεροποίησης του ελληνικού του ΟΗΕ, αλλά ήδη έχει απασχολήσει τις ηγεσίες ελλείμματος, υπερδυνάμεων, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, είχε 2. Οι -άμεσες και έμμεσες- προαναγγελίες νέων, ως επακόλουθο τη σημαντική υποχώρηση του σκληρότερων μέτρων, όπως αυτά που ακούγοχρηματιστηρίου της Σεούλ, αλλά και άλλων ασιανται για τις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστιτικών αγορών. Τόσο η Wall Street, όμως, όσο και κό σύστημα, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δεν θα μπορούσαν 3. Οι αντιδράσεις εκ μέρους τοπικών κοινωνιών να μείνουν αδιάφορα από τα συμβαίνοντα και ανά την Ελλάδα έναντι του σχεδίου “Καλλικράαπειλούμενα στην Άπω Ανατολή. της”, Την ίδια στιγμή, σε ευρωπαϊκό έδαφος, η αδυ4. Η αβεβαιότητα για τις δυνατότητες άντλησης ναμία συγχώνευσης δύο ισπανικών τραπεζών των προϋπολογισθέντων πόρων από το πρόκαι η διάσωση της μικρότερης -και παραπαίουγραμμα αποκρατικοποιήσεων, το οποίο ήδη αρσας- από αυτές εκ μέρους της κυβέρνησης της χίζει να θεωρείται ότι καθυστερεί να εφαρμοσθεί, χώρας σήμανε νέο “κώδωνα κινδύνου” για τις 5. Η σταδιακή μείωση της δημοτικότητας του δυνατότητες της Ισπανίας να ανταποκριθεί στις πρωθυπουργού όσο τα μέτρα σκληραίνουν και δεσμεύσεις της για συμμετοχή τόσο στο “πακέτο” διάσωσης της Ελλάδας όσο και στο ευρύτερο όσο κάποιο θετικό αποτέλεσμα δεν φαίνεται -έστω ως προοπτική- στο ορατό μέλλον. πρόγραμμα αλληλοστήριξης, που συμφώνησαν ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΤΖΟΓΟΣ να συγκροτήσουν οι χώρες του ευρώ. ΑναμενόΠαρ’ όλα αυτά, αν πρέπει κάποια αχτίδα φωτός μενη συνέπεια όλων τούτων ήταν η περαιτέρω να επισημανθεί στο σκοτεινό αυτό επενδυτικό εξασθένηση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος περιβάλλον, τότε αυτή πιθανότατα θα αφορά στις και εύλογο επακόλουθο η άσκηση πιέσεων στις εισηγμένες που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίκεφαλαιαγορές της γηραιάς ηπείρου. δια, καθώς επίκεινται αλλαγές στη συγκεκριμένη Η ασιατική ένταση περνά τον Ειρηνικό Ωκεανό αγορά, με απελευθέρωση ορισμένων τομέων και η ευρωπαϊκή τραπεζική και δημοσιονομιτης, περισσότερες άδειες, περισσότερους “παίκή αστάθεια τον Ατλαντικό, με αποτέλεσμα οι κτες” και περισσότερα προϊόντα. επενδυτές και στις αγορές των ΗΠΑ να αντιμεΕισηγμένες που βρίσκονται στη “λίστα” των αποτωπίζουν την κατάσταση με σκεπτικισμό και να κρατικοποιήσεων, επίσης, θα πρέπει να τραβήτηρούν επιφυλακτική στάση. ξουν αρκετό ενδιαφέρον. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ “ΒΑΡΙΔΙΑ” Οι τράπεζες, από την άλλη, δεν φαίνονται αρκετά Με όλα αυτά να συμβαίνουν στον κόσμο, δεν θα ισχυρές, αυτές τις ημέρες, για να στηρίξουν το χρειαζόμασταν τίποτα άλλα για να περιορίσουηθικό των επενδυτών και τους δείκτες... ΧW με δραστικά τα όποια αποθέματα αισιοδοξίας


ΧΡΗΜΑ

τ.330 / ΤETΑΡΤΗ 26.05.2010

WEEK

2

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ; Η προ δεκαετίας διερεύνηση των δυνατοτήτων δημιουργίας μιας ελληνικής μεγα-τράπεζας, με τη συγχώνευση Εθνικής και Alpha, δεν είχαν “σκοντάψει” σε αντικειμενικούς παράγοντες.

Τ

ο ζήτημα δεν είναι απλούστατο κι εμείς δεν σπεύδουμε να κάνουμε τους έξυπνους, εξ ου και το ερωτηματικό στον τίτλο, το οποίο (χωρίς καμία διάθεση να “πετάξει το μπαλάκι” στον αναγνώστη) τονίζει τον προβληματισμό που οφείλει να αναπτυχθεί, ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλες απαντήσεις και να διαφανεί κάποια διέξοδος από την υφιστάμενη αρνητική κατάσταση, στην οποία τα πιστωτικά ιδρύματα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Ως επενδυτές, επιχειρούντες ή απλώς πολίτες αυτής της χώρας, λοιπόν, έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε ισχυρές τράπεζες, οι οποίες -δεν θα αποκομίζουν μόνο κέρδη για δικό τους όφελος, αλλά συνάμα- θα αποτελούν μοχλό στήριξης της ισορροπίας στην αγορά και τόνωσης της αναπτυξιακής διαδικασίας, την οποία προς το παρόν -και για λίγα (ελπίζουμε) χρόνια απλώς θα... ονειρευόμαστε. Ποια δεδομένα έχουμε: 1. Οι εκτιμήσεις σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών των ελληνικών τραπεζών, στις οποίες διεθνείς οίκοι προέβαιναν μόλις πριν από δύο χρόνια, μοιάζουν σήμερα να αναφέρονται σε άλλον... πλανήτη. 2. Οι συγχωνεύσεις μεταξύ ελληνικών (και κυπριακών σε μία περίπτωση) τραπεζών, που έγιναν στη διάρκεια πιο “ζωντανών” χρηματιστηριακών εποχών, συνέτεινε στη συγκέντρωση δυναμεων και επέφερε πολλαπλασιαστικά οφέλη στις ενοποιημένες οντότητες.

3. Οι εξαγορές ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων από μεγάλους ξένους ομίλους δεν έδωσε “φτερά” στις συγκεκριμένες ελληνικές τράπεζες. 4. Το ολοένα πιο διεθνοποιημένο, αλλά και δύσκολο, σημερινό εγχώριο περιβάλλον, δεν μπορεί να μην προβληματίζει τις μικρότερες τράπεζες, ακόμη και αυτές που στέκονται μεν στα πόδια τους, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι έχουν δυνάμεις για να αντεπεξέλθουν σε μία παρατετάμενη περίοδο ύφεσης. 5. Ακόμη και οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες έχουν “φρενάρει” τη διεθνή επέκτασή τους, στην οποία είχαν στηρίξει τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική τους. Μόνη εξαίρεση η Εθνική, της οποίας το τουρκικό άνοιγμα του 2006 αποδείχθηκε ιδιαιτέρως επιτυχές. 6. Η προ δεκαετίας διερεύνηση των δυνατοτήτων δημιουργίας μιας ελληνικής μεγα-τράπεζας, με τη συγχώνευση Εθνικής και Alpha, είναι κοινό μυστικό ότι δεν είχαν “σκοντάψει” σε αντικειμενικούς (αλλά σε υποκειμενικότατους) παράγοντες. 7. Η τρέχουσα συγκυρία επιβάλλει στις ελληνικές τράπεζες να προβληματισθούν έντονα στην κατεύθυνση επίτευξης οικονομιών κλίμακος και συνεργιών. Είναι αλήθεια ότι το χρηματιστηριακό περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό. Είναι, επίσης, αλήθεια ότι ιδιαίτερα προβλήματα, με τα οποία η κρίση έχει φορτώσει τις τράπεζες, καθιστούν πιθανές συγχωνεύσεις ακόμη πιο δύσκολες. Ο καλός ο καπετάνιος, όμως... ΧW


ΧΡΗΜΑ

τ.330 / ΤETΑΡΤΗ 26.05.2010

WEEK

4

MIG: ΣΩΤΗΡΙΟ ΤΟ «ΠΑΓΩΜΑ» ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 15 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

✒ από τον

Γιώργο Καλούμενο

Σωτήρια για τη MIG χαρακτήρισε ο Ανδρέας Βγενόπουλος την απόφαση να μην ολοκληρωθεί το επενδυτικό πρόγραμμα των 15 δις ευρώ μετά το ξέσπασμα της κρίσης.

Σ

το πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ο κ. Βγενόπουλος ανέφερε ότι ο όμιλος σήμερα διαθέτει ρευστά διαθέσιμα άνω των 600 δις ευρώ και «αυτή είναι η μεγάλη δύναμη του». Για την χαμηλή χρηματιστηριακή αποτίμηση του ομίλου υπογράμμισε ότι τον ενοχλεί η απαξίωση της μετοχής αλλά συμπλήρωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν αντανακλά την πραγματική αξία της MIG. Τόνισε ότι η εσωτερική αξία της μετοχής βρίσκεται αυτή τη στιγμή περίπου στα επίπεδα των 4,5 ευρώ. Σε ερώτηση που δέχτηκε για την Vivartia και την απόσχιση κλάδων είπε ότι υπάρχουν εν ισχύ δανειακές συμβάσεις που προέβλεπαν ότι η εταιρεία θα είναι εισηγμένη. Σε περίπτωση εξόδου από το ΧΑ θα έπρεπε να γίνει επαναδιαπραγμάτευση των δανείων αυτών κάτι που ενδεχομένως θα οδηγούσε σε μεγάλη αύξηση των σπρεντ και θα επιβάρυνε χρηματοοικονομικά την εταιρεία. Παρ’ όλα αυτά άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά για τη Vivartia για την οποία είπε ότι μπορεί να συγχωνευθεί με τη MIG, να βγει ή και να παραμείνει στο χρηματιστήριο. Για την πώληση της Chipita στον όμιλο Olayan και τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, σημείωσε ότι η απόφαση για αποεπένδυση ελήφθη προκειμένου να μειωθεί ο δανεισμός της μητρικής ενώ για την αγορά της Κορασίδης παραδέχθηκε ότι ήταν «ένα από τα λάθη που έχουμε κάνει». Η γενική συνέλευση των μετόχων διεξήχθη με

απαρτία 56,35%, ποσοστό ρεκόρ όπως ανέφερε ο κ. Βγενοπούλος για πρώτη συνέλευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 54,12% των μετόχων είχε εξουσιοδοτήσει τον ίδιο για να το εκπροσωπήσει. Για τη μερισματική πολιτική της MIG ο κ. Βγενόπουλος βεβαίωσε τους μετόχους ότι θα συνεχιστεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, και αυτό είναι «μία ψυχολογική και οικονομική βοήθεια στους μακροπρόθεσμους επενδυτές». Ανοιχτό παραμένει και το θέμα για το αν η Attica θα εξακολουθήσει να είναι στο χρηματιστήριο. Όπως είπε ο κ. Βγενόπουλος «είναι από τις αποφάσεις που θα ληφθούν έως το τέλος του έτους». Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσια διάταξης, εκτός από το τελευταίο που απαιτούσε αυξημένη απαρτία, το οποίο μετατίθεται για την πρώτη επαναληπτική. Το νέο Διοκητικό Συμβούλιο θα έχει τριετή θητεία, ώστε να μην υπάρξουν υπόνοιες από τον οποιονδήποτε ότι ο κ. Βγενόπουλος και ο όμιλος δεν έχουν τη στήριξη των μετόχων. Ένα από τα νέα μέλη στο Δ.Σ. που εκπροσωπεί το Ντουμπάι είναι ο κύριος Padmanabhan S Deepak, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Forthnet. Επίσης ο κ. Βγενόπουλος έδωσε έμφαση στην ευαισθησία του ομίλου απέναντι στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι «πρέπει να προσέξουμε τους εργαζόμενους και να καταβάλουμε προσπάθεια να μην χαθούν θέσεις εργασίας». ΧW


ΧΡΗΜΑ

τ.330 / ΤETΑΡΤΗ 26.05.2010

WEEK

5

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ > Τράπεζες

> Ελλάκτωρ

Υποβάθμιση σύστασης και χαμηλότερες τιμές-στόχους για όλες τις ελληνικές τράπεζες πρότεινε η JP Morgan, οδηγώντας τις τραπεζικές μετοχές και ολόκληρο το Χ.Α. σε μεγάλες απώλειες την Τρίτη. Ο οίκος θεωρεί ότι ο δρόμος της ανάκαμψης για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα είναι μακρύτερος των πρότερων εκτιμήσεων, ενώ θεωρεί επίσης πολύ πιθανό το ενδεχόμενο εμφάνισης ζημιών το 2010, με την ανάκαμψη να έρχεται το 2012 ή το 2013. Ακόμη, παρά τη σημαντική υποχώρηση των τιμών, η JP Morgan θεωρεί ότι είναι νωρίς για να αγοράσει κανείς μετοχές ελληνικών τραπεζών.

Με άνοδο 2,30% εκλεισε η συνεδρίαση της Παρασκευής για την Ελλάκτωρ. Η Citigroup μείωσε την τιμή στόχο για τη μετοχή της Ελλάκτωρ στα 5,20 ευρώ από 7 ευρώ διατηρώντας τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή. Σημειώνει πως η μετοχή έχει υποαπόδοση 37% από την αρχή του έτους με την αγορά να χάνει 25%. Τιμή κλεισίματος Παρασκευής 3,12 ευρώ.

> Ιntralot

Κατά 1,74% ενισχύθηκε η μετοχή της MIG την Παρασκευή. Στη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα ο κ. Βγενόπουλος ανέφερε ότι η τιμή της μετοχής δεν αντικατοπτρίζει ούτε κατ’ ελάχιστο βαθμό την πραγματική αξία του ομίλου. Τιμή κλεισίματος Παρασκευής 1,17 ευρώ.

Κύπρου

Μετά την Εθνική κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη την Παρασκευή. Συγκεκριμένα η μετοχή σημείωσε άνοδο λίγο πάνω από 2% και διαμορφώθηκε στα 3,79 ευρώ.

> Τράπεζα

Πειραιώς

Μικρότερη η άνοδος για την Τράπεζα Πειραιώς σε σχέση με τους περισσότερους τίτλους του τραπεζικού κλάδου. Τα κέρδη της την Παρασκευή διαμορφώθηκαν στο 0,22%. Στη γενική συνέλευση την προηγούμενη εβδομάδα η διοίκηση της τράπεζας ανέφερε ότι η λειτουργική κερδοφορία για φέτος αναμένεται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Τιμή κλεισίματος Παρασκευής 4,52 ευρώ.

> MIG

Θετική ήταν η συνεδρίαση της Παρασκευής για την Ιντραλότ (+0,66%) η οποία υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη Net Entertainment για τη διοργάνωση παιχνιδιών ηλεκτρονικού καζίνο στην Ιταλία. Τιμή κλεισίματος Παρασκευής 3,07 ευρώ.

> Coca-Cola

> Τράπεζα

Bank που έκλεισε τη συνεδρίαση στα 4,75 ευρώ, συμβάλλοντας και αυτή στο να κινηθεί ο γενικός δείκτης ανοδικά την Παρασκευή.

3E

Ανοδικά κατά 2,26% κινήθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας η μετοχή της Coca-Cola 3E. Σύμφωνα με τον Δώρο Κωνσταντίνου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας η κερδοφορία της βελτιώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο, αποτέλεσμα το οποίο αντανακλά τα οφέλη από την εφαρμογή των προγραμμάτων μείωσης του κόστους την περασμένη χρονιά, σε συνδυασμό με τη θετική επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Τιμή κλεισίματος Παρασκευής 17,64 ευρώ.

> Εθνική

Τράπεζα

H Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 3,24% την Παρασκευή ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε και η γενική συνέλευση των μετόχων της. Σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο Απ. Ταμβακάκη «στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία αναμένεται πιστωτική επέκταση και ειδικά στην Τουρκία πλέον του 20%, η οποία θα αυτοχρηματοδοτηθεί από την ενίσχυση των καταθέσεων στις αντίστοιχες αγορές, λόγω των θετικών εξελίξεων σ’ αυτές». Για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται από τη διοίκηση της τράπεζας επέκταση του δικτύου καταστημάτων στην Τουρκία. Τιμή κλεισίματος Παρασκευής 10,51 ευρώ.

> Alpha

Bank

Στα 1,93% διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Alpha

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO ΑΜΥΝΤΙΚO ΧΑΡΤΟΦΥΛAΚΙΟ Τυχερά παιχνίδια ΟΠΑΠ, Intralot, Sciens, Centric Κρατικές ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ Ενέργεια ΕΛΠΕ, Motor Oil, Revoil, Ελινόιλ Ορυκτά Μυτιληναίος, ΜΕΤΚΑ, S&B Βιομηχανικά Τηλεπικοινωνίες ΟΤΕ, Forthnet, HOL Aκίνητα Eurobank Properties, Lamda Development, Trastor, Pasal Κατασκευές Ελλάκτωρ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, J&P Άβαξ Λοιπές 3Ε, MIG Τράπεζες Κύπρου, Marfin Popular, Εθνική


Αναπόσπαστο κομμάτι της ενημέρωσής

Το

αποτελεί

τη νέα πύλη στην ασφαλιστική αγορά. Με συνεχή ανανέωση και ειδήσεις από όλο τον κόσμο, συγκρίσεις προϊόντων και multimedia, αποτελεί τον πιο πλήρη ασφαλιστικό σας οδηγό. Πλοηγηθείτε, σήμερα κιόλας, με ταχύτητα, ασφάλεια και εγκυρότητα στον κόσμο του

Τ: 210 99 84 950, F: 210 99 84 953

σας!

3 Αποκαλυπτική Δημοσιογραφία 3 Αποκλειστικότητες 3 Απόψεις Στελεχών 3 Προσωπογραφίες 3 Διεθνή Θέματα 3 Εκπαιδευτικά Βοηθήματα 3 Videos

ΧΡΗΜΑ Week #330  
ΧΡΗΜΑ Week #330  
Advertisement