Page 1

Huwelijk & geregistreerd partnerschap Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? In deze folder leest u wat hierbij komt kijken.


Huwelijk & geregistreerd partnerschap Huwelijksaangifte (ondertrouw) Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, dan doet u hiervan eerst aangifte in de gemeente waar u of uw partner ingeschreven staat. Dan wordt officieel vastgesteld of u een huwelijk of een geregistreerd partnerschap kunt en mag aangaan. Vervolgens wordt een akte van huwelijksaangifte of een akte van aangifte van partnerschapregistratie opgemaakt. Termijn De termijn tussen de aangifte en de huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie is minimaal 14 dagen. De akte van aangifte blijft maximaal één jaar geldig. Wij adviseren u ruim van tevoren aangifte te doen, om niet in tijdnood te komen als bijvoorbeeld het verkrijgen van de vereiste documenten langer duurt. Huwelijk in een andere gemeente Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in een andere gemeente dan waar u staat ingeschreven? Dat kan. U meldt het bij de aangifte, dan worden de benodigde formulieren naar die gemeente gestuurd. Uw eigen gemeente, waar u en uw partner staan ingeschreven, ontvangt uiteindelijk een kennisgeving van het gesloten huwelijk of geregistreerde partnerschap. Dit wordt opgenomen in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Benodigde documenten voor de aangifte - Een geldig identiteitsbewijs. Dit kan een paspoort of een identiteitskaart zijn. - Kopieën van paspoort of identiteitskaart van de getuigen. Bent u geboren in het buitenland, woont u in het buitenland of is uw huwelijk ontbonden in het buitenland? Of bent u en/ of uw partner niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit? Neem dan ruim voor de huwelijksaangifte contact op met het team Burgerzaken, tel. (0183) 308 100. Het is mogelijk dat u bewijsstukken hiervan dient te overleggen, voorzien van de vereiste legalisaties. Bij twijfel over uw persoonsgegevens en/of burgerlijke staat kan de ambtenaar van de burgerlijke stand aan u vragen om documenten alsnog in te leveren. De grote dag U kunt zelf kiezen in welke gemeente en op welke datum en welk tijdstip u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan. Natuurlijk binnen de vastgestelde tijden van de betreffende gemeente. Met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunt u bespreken hoe de inhoud van de ceremonie eruit gaat zien. Getuigen bij het huwelijk Voor de rechtsgeldigheid van het huwelijk en de partnerschap-

registratie zijn meerderjarige getuigen bij de voltrekking verplicht. Dit mogen minimaal twee en maximaal vier getuigen zijn. Hun volledige namen en adressen geeft u op bij de aangifte, samen met een kopie van hun paspoort of identiteitskaart. Huwelijksakte Van de voltrekking van het huwelijk en het aangaan van een geregistreerd partnerschap wordt een akte opgemaakt. Na het afleggen van de verklaring ondertekenen zowel de beide partners als de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand de huwelijksakte of de akte van partnerschapregistratie. Trouwboekje U krijgt het trouwboekje van de ambtenaar van de burgerlijke stand zodra u getrouwd bent. Het is een uittreksel van de akte en niet het officiële bewijs dat u getrouwd bent. Het enige officiële bewijs van het huwelijk is een gewaarmerkt afschrift van de akte. In het trouwboekje kunnen eventuele kinderen van u en uw partner bijgeschreven worden. Als u uw trouwboekje kwijt bent, kunt u in de gemeente waar u getrouwd bent een nieuw trouwboekje kopen. U bent niet verplicht om een trouwboekje te hebben. Trouwambtenaren In de gemeente Woudrichem zijn zes buitengewoon ambtenaren van de Burgerlijke Stand. Wanneer u trouwt in de gemeente Woudrichem krijgt u ruimschoots van te voren te horen wie van de trouwambtenaren uw huwelijk/ partnerschapsregistratie voltrekt. U kunt zelf een voorkeur aangeven. De trouwambtenaar maakt met u een afspraak om uw wensen voor de ceremonie door te spreken. Het is ook mogelijk uw eigen trouwambtenaar mee te brengen. Hij/zij moet dan wel beëdigd zijn en in een andere gemeente huwelijken voltrekken. Bent u dit van plan dan moet u dit tijdig schriftelijk aanvragen. Trouwen op huwelijkse voorwaarden Wilt u trouwen op huwelijkse voorwaarden? Dan moet een notaris een akte daarvan opmaken. Het is verstandig dat te laten doen voor de huwelijkssluiting. Erna is ingewikkelder en duurder. En het kan pas als het huwelijk minstens een jaar heeft bestaan. De notaris kan u de nodige informatie geven. Als u trouwt op huwelijkse voorwaarden, dan hoeft u dit niet op te geven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Welke naam gaat u gebruiken? Uw eigen geslachtsnaam verandert niet, als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, maar u kunt wel kiezen met welke naam u wilt worden aangeschreven door de overheid. Dit geldt voor mannen en vrouwen. U kunt uw keuze voor de naam van tevoren doorgeven, bijvoorbeeld als u aangifte komt doen. Maar het kan ook later, als u al getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Een formulier vindt


u op www.woudrichem.nl. In uw trouwboekje, huwelijksakte, paspoort, identiteitsbewijs en rijbewijs blijft altijd uw eigen naam staan.

Overeenkomsten en verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap Er zijn enkele verschillen en overeenkomsten tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. De rechten en plichten van de partners ten opzichte van elkaar zijn hetzelfde. Voor de relatie met kinderen zijn er wel belangrijke verschillen. Ook het beëindigen van de verbintenis is niet gelijk. Totstandkoming van het huwelijk Er zijn kleine verschillen in de manier waarop het huwelijk of het geregistreerd partnerschap tot stand komt. Het huwelijk is een feit als het jawoord is uitgesproken. Het geregistreerde partnerschap komt tot stand door het ondertekenen van de akte. Beëindiging van het huwelijk Voor de ontbinding van een huwelijk gaat u altijd naar de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan ook buiten de

rechter om eindigen als u en uw partner het met elkaar eens zijn en u geen minderjarige kinderen heeft. Als u wel minderjarige kinderen heeft, dan bent u verplicht het geregistreerde partnerschap door de rechter te laten ontbinden. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel. Rechten en plichten van de partners Wat betreft de rechten en plichten van u en uw partner ten opzichte van elkaar, zijn er geen verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Zo kunt u elkaars achternaam gebruiken, heeft u een onderhoudsplicht voor elkaar en bent u elkaars wettelijke erfgenaam. Relatie met kinderen Voor de relatie met kinderen zijn er belangrijke verschillen. Een kind dat wordt geboren in een huwelijk van een man en een vrouw heeft van rechtswege beide echtgenoten als ouder. Bij een huwelijk van twee vrouwen of twee mannen, maar ook bij een geregistreerd partnerschap (zowel van paren van gelijk als verschillend geslacht) is dit niet het geval. Familierechtelijke betrekkingen van het kind met de partner van de moeder of vader kunnen dan alleen ontstaan door erkenning of adoptie.

Trouwlocaties In de gemeente Woudrichem kunt u kiezen uit de volgende locaties voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Gemeentehuis De raadszaal van het gemeentehuis in Woudrichem biedt zitplaatsen voor 80 personen en is goed toegankelijk voor mindervalide gasten. Bij het gemeentehuis is voldoende parkeergelegenheid.

Gemeentehuis

’t Oude Raedthuys In de meer dan 500 jaar oude locatie in de Hoogstraat van vestingstad Woudrichem kunnen 50 gasten uw trouwplechtigheid bijwonen. Ook is er gelegenheid om na de ceremonie uw trouwdag op deze locatie in te vullen. Meer informatie vindt u op: www.ouderaedthuys.com of bel: 0183-304557. ‘t Kruithuis-Arsenaal In dit gerestaureerde militaire gebouw uit de 19de eeuw kunt u ongeveer 200 gasten ontvangen. Zowel de officiële huwelijksvoltrekking als receptie en feest kunnen hier plaatsvinden. Meer weten? Kijk op de website van ’t Kruithuis-Arsenaal: www.arjanvandijk.nl of bel 0162-587534 b.g.g. 0162-587500.

’t Oude Raedthuys

Jammer genoeg mag nergens rijst of confetti gestrooid worden. Doet men dit toch dan kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden. Eenmalige trouwlocatie U kunt ook kiezen voor een andere trouwlocatie in de gemeente Woudrichem. De gemeente kan zo’n plek aanwijzen als eenmalige trouwlocatie. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. U vindt ze op www.woudrichem.nl.

‘t Kruithuis-Arsenaal


nog vragen? Heeft u nog vragen? U kunt terecht bij de balie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Woudrichem. Het telefoonnummer is (0183) 308 100.

Gem woudrichem folder 210x260  

Gemeente Woudrichem: folder huwelijk & geregistreerd partnerschap

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you