__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr.50/2021

50

INTERVIU

Lucian Busuioc Angelo Seminara

TRENDURI

Manly Virtues Inspira]ie Blue Sky

BUSINESS IARN| 2021

RoBeauty Organiza]ia Patronal\ www.estetica.ro


AHA-uri

Cărbune activat

Seminţe de căpșuni Malahit

Nisip vulcanic din Islanda

Apă provenită din ghetari norvegieni

MyMASK

EARTH MASKS COLLECTION

MyMASK

MyMASK

MyMASK

FRUIT JAM

FRESH SORBET

DARK CHARCOAL

Piele lipsită de strălucire, fără luminozitate. Riduri fine și pete.

Piele deshidratată. Senzație de tensiune.

Piele expusă contaminării. Pori deschiși și impurități.

AVANTAJ Exfoliere acidă și abrazivă (peeling delicat). Piele uniformizată.

AVANTAJ Hidratare revigorantă. Piele hidratată și remineralizată.

AVANTAJ Scrub și purificator extern. Piele netedă și uniformizată

TEXTURĂ asemănătoare gemului, cu semințe de căpșuni.

TEXTURĂ asemănătoare șerbetului.

TEXTURĂ argiloasă cu cărbune activat.

UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro

@beautyboxro

/BeautyBoxRo


editorial

Coafur\: Christian Ríos Fotograf: Esteban Roca Retouche: Esteban Roca MUA: Nacho Sanz Stylist: Christian Ríos, Rosa Hernando Designs, Yaidelin Peralta Produse: Revlon Professional, Kevin Murphy Modele: Belén, Tyler, Maria, Luu, Paula

Aceast\ pandemie ne-a afectat industria #n moduri pe care de-abia acum #ncepem s\ le #n]elegem. A scos din noi tot ce este mai bun [i tot ce este mai r\u. A venit cu p\r]i bune, cum ar fi redescoperirea valorilor de baz\, c\ putem tr\i cu mai pu]ine lucruri ne-necesare, c\ masca ne protejeaz\ [i de poluare, (poluare ce omoar\ #n fiecare an 25.000 de oameni #n Rom=nia), c\ ne-am redescoperit familiile, unii pe al]ii [i chiar pe noi #n[ine. Ca p\r]i proaste putem remarca egoismul dus p=n\ la extrem, lipsa empatiei, a con[tiin]ei colective [i a unei responsabilit\]i sociale. Indiferent #n ce crede fiecare, nu ne-a interesat de ceilal]i, dac\ prin ac]iunile noastre de a nu purta masc\ au murit oameni, sau dac\ #n salon nu am respectat reguli, sau am mers acas\ la clien]i pentru un ban #n plus, #nc\lc=nd orice norm\ sanitar\, trecut\, prezent\ [i viitoare [i, iar\[i, poate am l\sat victime #n spate. Astfel suntem parte din problem\ [i nu din solu]ie! Ce mai conteaz\ #n ce crede fiecare, personal, dac\ nou\, tuturor, colectiv, ne merge r\u? Ce conteaz\ dac\ credem sau nu #n m\[ti, vaccin, conspira]ii, dac\ st\m to]i #n pandemie cu anii? V\ convine? Convine cuiva situa]ia asta? Nu mai bine contribuim activ la rezolvarea situa]iei dec=t la propagarea problemei? Oare cei care se g=ndesc egoist doar la ei, la dreptul lor de a circula, de a nu purta masc\, realizeaz\ c\ NU ESTE DESPRE EI? Ci despre to]i CEILAL}I [i implicit [i despre ei? Toate informa]iile neverificate, false [i populiste au ajuns s\ prind\ mai mult la popula]ie dec=t [tiin]a. Cum e posibil ca societatea s\ fie plin\ de p\reri contra, de[i promotorii [i sus]in\torii au fost corijen]i la biologie? Pandemia a schimbat obiceiurile de consum ale tuturor, prin afectarea vie]ii sociale, a turismului, a lucrului de acas\, a distan]\rii, astfel #nc=t industria noastr\ are sc\deri #n 2020 de p=n\ la 30-60% fa]\ de 2019. Un lucru bun este con[tientizarea nevoii de unitate [i de efort comun pentru rezolvarea unor probleme comune, de exemplu:

crearea RoBeauty, Organiza]ia Patronal\ a Industriei Beauty, unde cele mai mari lan]uri de saloane (Magic, Gett’s, El Studio), precum [i oameni cu experien]\ administrativ\ [i de organizare (Chocolat, Chic Salon) au decis intrarea ca membri fondatori, [i crearea la #nceput a efortului financiar [i a agendei de lucru cu autorit\]ile statului rom=n, pentru atingerea obiectivelor comune.

Lucian Miess, Publisher Estetica Rom=nia & Republica Moldova

V\ invit\m s\ afla]i pe larg despre obiectivele organiza]iei [i despre cum v\ poate ajuta, la pagina 90.


UNIQCURE 10 FORMULE NOI DE FIOLE PENTRU COMPLETAREA RITUALULUI DE BEAUTY

1 FIOLA PE ZI

7 ZILE PE SAPTAMANA

UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR Tel: 0730.199.912 ofямБce@beautybox.ro, www.beautybox.ro

REZULTATE VIZIBILE

@beautyboxro

/BeautyBoxRo


cuprins Estetica nr. 50/21

LOCAL PUBLISHER Lucian Miess EDITOR-IN-CHIEF Jacqueline Enciu jacqueline.enciu@estetica.ro EDITOR Andrada Arsenie redactie@estetica.ro +40 729.777.035 EDITORIAL STAFF Aurelia Chiriac aurelia.chiriac@estetica.ro LAYOUT & PHOTO EDITOR R\zvan Laz\r DTP & PRE PRESS R\zvan Laz\r CORECTOR Paula Rotaru

Eveniment

Experien]\ Stelar\

6

Trenduri

Manly virtues

8

Beauty

Detoxifierea tenului

52

Interviu

Lucian Busuioc

66

Business

RoBeauty

90

Educa]ie

Lumea culorilor geniale

94

SALES DEPARTMENT sales@estetica.ro +40 729.777.353 Chi[in\u: 0037 36 92 51 715 ESTETICA INTERNATIONAL PUBLISHER AND MANAGING DIRECTOR Roberto Pissimiglia INTERNATIONAL EDITORIAL DIRECTOR Sergi Bancells INTERNATIONAL EDITOR-IN-CHIEF Laura Castelli INTERNATIONAL& LICENSING EDITORIAL COORDINATOR Fatima Pilone EDITORIAL STAFF Marie Coccoluto, Michaela Dee, Gary Kelly, Elisabet Parra, Lucia Preziosi, Marie Scarano LAYOUT Manuela Artosi Davide Cardente LICENSING MANAGER Elena Flaugnatti DIGITAL Matteo Franceschini Beghini, Erica Balduini, Ludovica Cavalli, Erika Marchese, Wilma Sommariva, Valentina Stella

Trenduri interna]ionale

Finali[ti IHA

20


Schwarzkopf Professional

American Crew

Manly virtues În ultimele decenii, îngrijirea b\rba]ilor a devenit o art\, modelând lumea coafurilor #n categorii dedicate b\ie]ilor dr\gu]i, b\ie]ilor duri sau celor sofistica]i. Marie Scarano

4 trenduri

Cine î[i aminte[te de primul drum al\turi de tat\l s\u, c\tre frizeria local\, atunci c=nd a cerut un tuns obi[nuit? Au existat câteva stiluri masculine iconice, cum ar fi celebrul pompadour al lui Elvis sau quiff-ul rebel a[ezat pe frunte [i chiar peste o sprâncen\. În acea perioad\, acestea au fost coafurile care au marcat #nceputul unei revolu]ii în industria destinat\ îngrijirii b\rba]ilor, dar [i #n mod\. Libertatea femeilor a fost o mi[care semnificativ\ #n istorie, dar repercusiunile ei în termeni de individualism [i libertate pentru omologii lor masculini nu pot fi ignorate. Într-adev\r, ast\zi un tuns simplu a evoluat în îngrijirea b\rba]ilor. Reprezenta]ii sexului tare sunt liberi s\ aleag\ un look care exprim\ cine sunt [i care se potrive[te stilului lor de via]\. Ace[tia beneficiaz\ de consulta]ii privind culoarea, tunsul [i stilizarea p\rului.


James Pecis for Oribe Gianpaolo Colombo, Sebastian Professional Artistic Team Dissmilis Flying Solo by Lisa Lobosco Creative Director ECRU New York / Getty Images Goldwell

Cuvintele-cheie pentru cele mai moderne coafuri, atât pentru b\rba]i, cât [i pentru femei, sunt textura [i volumul. De ce s\ te chinui s\ lup]i cu buclele [i valurile rebele c=nd le po]i îmblânzi (pu]in) cu u[urin]\ [i s\ le etalezi? Pot fi realizate chiar [i coafuri mai subtile, dar nu uita]i s\ ad\uga]i o anumit\ în\l]ime [i volum.


Manny San Martin, SEB MAN Artistic Team

Jarred Liddington, Andis Educator

Alan Beak – Ruger using Denman

MVRCK Barbering Team

Aspectele clasice pentru b\rba]i înc\ amintesc de coafurile D.A. [i pompadour, dar cele mai noi instrumente [i tehnici [i-au pus amprenta asupra preciziei tunsorilor laterale. Urmeaz\ barba [i perciunii, care echilibreaz\ [i îmbun\t\]esc coafura. Arti[tii de ast\zi pot face o tunsoare modern\ chiar [i unui pe[te.


Dana Caschetta, Eufora HERO for Men Nieves Almaraz, Wahl Educator

Profesioni[tii din industria îngrijirii b\rba]ilor apreciaz\ dezvoltarea de noi instrumente pentru tuns, care le permit s\ #[i dezl\n]uie creativitatea, oferindu-le posibilitatea de a experimenta [i de a #nv\]a o varietate de tehnici noi. Cocul b\rba]ilor nu a ie[it niciodat\ din tendin]e. {i este u[or de #n]eles de ce. Acum b\rba]ii pot opta pentru aspecte uimitoare [i relaxate! Mai mult dec=t at=t, #n ziua de ast\zi, versatilitatea este cheia. Unii b\rba]i ar putea fi dispu[i s\ #[i fac\ o tunsoare care necesit\ o #ngrijire suplimentar\, iar al]ii vor doar s\ #[i fac\ du[ [i s\ fie gata de plecare. Așadar, trebuie s\ se ]in\ cont de vârsta, locul de munc\ [i stilul de via]\ al unei persoane. Av=nd o tunsoare excelent\ [i unele îndrum\ri de la profesioni[ti, orice client poate merge acas\ înarmat cu produsele de care are nevoie pentru a-l face s\ arate bine cu fiecare ocazie, indiferent dac\ este vorba despre adolescen]i care c=nt\ într-o forma]ie rock, despre un pensionar pe terenul de golf sau chiar despre un tat\ care se joac\ cu copiii. Mai mult dec=t oric=nd “Este o lume a b\rba]ilor”... [i continu\ s\ fie din ce în ce mai bun\! trenduri

7


Aveda

Eugène Perma

Seduc]ia la nivelul pielii este redat\ de aceste lungimi str\lucitoare [i pline de vitalitate.

Frumuse]ea

p\rului lung

Vrei un p\r lung, str\lucitor [i plin de vitalitate? Un accesoriu veritabil, care necesit\ o #ngrijire special\ pentru a se men]ine frumos de la r\d\cin\ p=n\ la v=rfuri.


trenduri

9

Eugène Perma

Eugène Perma

Maisey

Hooker & Young

Eugène Perma


La BiosthĂŠtique

Luxelights, Koleston Perfect Wella Professionals

Multe femei viseaz\ s\ aib\ p\rul lung [i frumos, dar unele dintre ele consider\ c\ acest obiectiv este greu de atins, uneori chiar imposibil. P\rul poate cre[te aproximativ [apte ani, dac\ este s\n\tos [i plin de vitalitate. Cu toate acestea, diferen]ele din structura p\rului necesit\ contribu]ii nutri]ionale complementare. $ntr-adev\r, #ngrijirea r\d\cinii tinere este mai pu]in important\ dec=t #ngrijirea lungimilor [i a v=rfurilor. Un factor suplimentar de stres pentru p\r este [i poluarea, care se a[az\ pe fibra capilar\ [i #i #ncetine[te cre[terea. Factorii externi fac adesea ca p\rul s\ fie fragil sau cauzeaz\ c\derea acestuia. Pentru a veni #n ajutorul femeilor care #[i doresc un p\r lung [i seduc\tor, indiferent de v=rsta pe care o au, produc\torii de produse cosmetice au lansat diferite game de #ngrijire, care acoper\ toate nevoile p\rului lung.

Chiar dac\ p\rul lung este purtat #ndeosebi de femeile cu v=rste cuprinse #ntre 18 [i 30 de ani, nu este ceva neobi[nuit s\ vrei s\ #]i p\strezi lungimile s\n\toase [i dup\ aceast\ v=rst\.


René Furterer

Oribe

Coiffeur en France

Kraemer Paris par Cédric Valentin

Beata Bourillon

Salon L’art de l’âme

Lansat\ recent, linia Serie Expert Pro Longer de la L'Oréal Professionnel este special conceput\ pentru #ngrijirea v=rfurilor despicate, care dau impresia unui p\r mai pu]in dens [i care are un aspect inestetic. Acest program de #ngrijire const\ #n umplerea ultimilor centimetri din lungimea cuticulei, evit=nd ruperea p\rului [i oferindu-i un aspect mai gros [i mai s\n\tos. Indispensabil\, gama Resistance Extensioniste de la Kérastase este formulat\ cu creatin\ anti-rupere [i ajut\ la cre[terea p\rului, la repararea [i #nt\rirea lungimilor [i a v=rfurilor. Un alt produs care ajut\ la men]inerea s\n\t\]ii fibrei capilare este Mad About Lengths de la Schwarzkopf Professional, a c\rui formul\ bogat\ #n biotin\ asigur\ nutri]ie [i protec]ie p\rului lung.

Pentru a eviden]ia frumuse]ea p\rului lung, acesta trebui s\ fie s\n\tos, str\lucitor [i plin de vitalitate. Pentru a ob]ine acest lucru, #ngrijirea adaptat\ nevoilor sale este esen]ial\.

trenduri

11


2. FUDGE

1. L'Oréal

Xavier Arcarons

Olga Garcia Estilistas

3. IBD

Albastrul cerului este pentru to]i cei care îndr\znesc [i care, pur [i simplu, caut\ un detaliu de culoare care s\ aprind\ privirea. Total irezistibil!

Inspira]ie Sky Blue

$]i propunem: 1. Colorfulhair Flash Pro Hair Make-Up Feeling Blue de la L'Oréal Professionnel / 2. Paintbox Chasing Blue de la Fudge / 3. Blue Haven de la IBD

Nuan]ele de albastru ne vor #nso]i #n 2021, #n special #n prima jum\tate a anului, color=nd o p=nz\ care s-a plictisit s\ fie gri. American Crew

American Crew

Unghiile și machiajul se predau magiei tonurilor de albastru, care sunt capabile s\ aduc\ intensitate și mister, dar [i o atingere dulce [i distractiv\.

American Crew

Marie Scarano


Christian Ríos

Peluquería Jose Urrutia

Combina]iile de culori din p\r, fie cu albastru, fie împreun\ cu alte tonuri, reu[esc s\ creeze lookuri excep]ionale [i pline de personalitate, potrivite pentru toate gusturile.

Pentru a crea lookuri uimitoare #]i propunem [i: 4. Color Chameleon Blue de la Keune / 5. Color Fresh Mask Blue, de la Wella Professionals. / 6. Infinite Shine, de la OPI.

Sita Zoroa

6. OPI

5. Wella Professionals

4. Keune

Culoarea Sky Blue te invit\ s\ ie[i la plimbare #n aer liber, s\ prive[ti cerul senin, s\ te bucuri de natur\ [i de vremea bun\. Dar, la fel ca în cazul albastrului regal al cerului, noi nu ne referim la un singur ton, ci la trecerea de la albastrul luminos din timpul zilei pân\ la albastrul profund al nop]ii, cu toat\ paleta de nuan]e. Institutul Pantone, care în fiecare an determin\ care sunt culorile principale, a indicat Sky Blue ca fiind una dintre cele mai importante culori din 2021, în raportul s\u din „Tendin]ele culorilor în mod\” prezentat în timpul S\pt\mânii Modei din New York. Astfel, paleta de nuan]e de albastru va coexista cu cele dou\ culori desemnate Culori Pantone 2021: “Ultimate Grey” [i „Yellow Illuminating”. Posibilit\]ile oferite de Sky Blue pentru coafur\, manichiur\ [i machiaj sunt nesfâr[ite, a[a cum arat\ toate aceste propuneri!


Experien]\ stelar\ La primul eveniment Kao Salon Virtual Experience au participat peste 20.000 de hairstili[ti din #ntreaga lume, care s-au bucurat de 48 de ore de creativitate pur\.

“Când am decis în aprilie s\ anul\m evenimentul live, ne-am luat angajamentul fa]\ de familia Kao Salon c\ suntem #ncrez\tori #n mottoul #creativityneverstops [i am decis s\ transform\m evenimentul nostru într-unul virtual”, spune John Moroney, VP creativ [i comunicare.


G\zduit de Kao Salon Division pe 18 [i 19 octombrie, acesta a fost evenimentul virtual care a pus bazele viitoarelor evenimente creative globale de acest gen din industria noastr\. Faptul c\ a fost un eveniment virtual nu a diminuat emo]ia [i importan]a inspira]ional\ transmis\ de lucr\rile uimitoare care au fost expuse. Cu aceast\ ocazie a fost prezentat [i debutul Goldwell Couture Collection, o premier\ mondial\ a noii colec]ii a lui Angelo Seminara, precum [i [tiri [i actualiz\ri de la toate m\rcile Kao Salon Division. Printre arti[tii participan]i s-au num\rat Mario Krankl (Austria), M&P (UK), Shane Bennett (UK), Hare & Bone (UK), ICONO (Germania), J7 (Germania). “Ne-am reinventat evenimentul într-un spa]iu digital pentru a oferi în continuare aceeași calitate a experienței artistice vizuale pe care ar ob]ine-o dac\ ar veni la evenimentul live – sesiuni ale arti[tilor, emo]ia spectacolului de gal\ [i, desigur, Brand Experiences cu Goldwell, KMS, Oribe [i Varis”, a spus John Moroney.

“Într-un an în care ar fi fost u[or de renun]at la eveniment, ne-am sim]it obliga]i s\ investim în creativitate prin aducerea calit\]ii evenimentui live #ntr-unul virtual dedicat stili[tilor”, a spus Cory Couts, Președinte Global, Kao Salon Division.

eveniment

15


follow us on:

estetica.it ITALY

facebook.com/estetica.it

esteticamagazine.com USA

facebook.com/EsteticaUSA

esteticamagazine.co.uk UK

facebook.com/EsteticaUk

esteticamagazine.fr FRANCE

facebook.com/EsteticaFrance

esteticamagazine.de GERMANY

facebook.com/EsteticaDeutscheAusgabe

esteticamagazine.es SPAIN

facebook.com/EsteticaModacabello

estetica-latina.com LATINA

facebook.com/EsteticaModacabelloLatina

esteticamagazine.nl THE NETHERLANDS

facebook.com/EsteticaNetherlands

esteticamagazine.ru RUSSIA

facebook.com/pages/Estetica-Russia/321329071361317

estetica-brazil.com BRAZIL

facebook.com/AmaBeleza

esteticamagazine.gr GREECE

facebook.com/EsteticaHellas

estetica.ro ROMANIA

facebook.com/EsteticaRomania

esteticamagazine.mx MEXICO

facebook.com/EsteticaMexicoMagazine

esteticamagazine.cz CZECH REPUBLIC & SLOVAK

facebook.com/esteticamagazine.cz

esteticanetwork.com – esteticamagazine.net @esteticanetwork

@esteticamagazine


MODA

INT’L

THE FINALISTS 2021 $n cel de-al treilea an, competi]ia International Hairdressing Award prezint\ cei 15 finali[ti, care vin din 7 ]\ri, precum Italia, Malaezia, Olanda, Spania, Taiwan, Marea Britanie [i SUA. $ntr-un an dificil marcat de pandemie, aproape 600 de colec]ii, din peste 44 de ]\ri, s-au #nscris #n competi]ie. International Hairdressing Awards este o organiza]ie independent\, #nfiin]at\ de coafori [i sus]inut\ #nc\ de la înfiin]area sa de c\tre un sponsor principal de importan]\ interna]ional\, care crede în mesajul [i #n misiunea acestor premii: Revlon Professional. Salon Look Madrid-Ifema este, de asemenea, sponsor, iar Revista Estetica este partener media global.

Giunto alla terza edizione, il concorso International Hairdressing Awards presenta i suoi quindici finalisti 2021, provenienti da 7 Paesi: Italia, Malesia, Paesi Bassi, Spagna, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti. In un anno estremamente difficile, segnato dalla pandemia, sono quasi 600 le collezioni presentate alla competizione, provenienti da 44 Paesi diversi. Gli International Hairdressing Awards sono un’organizzazione indipendente, alimentata da parrucchieri e supportata sin dalla sua nascita da un main sponsor di rilevanza internazionale che crede nel messaggio e nella mission di questi premi: Revlon Professional. Salon Look Madrid-Ifema ricopre inoltre il ruolo di sponsor ed Estetica Magazine è media partner globale. Der International Hairdressing Awards-Wettbewerb, der bereits im dritten Jahr stattfindet, präsentiert 2021 fünfzehn Finalisten aus sieben Ländern: Italien, Malaysia, Niederlande, Spanien, Taiwan, GB und USA. In einem von der Pandemie geprägten, sehr schwierigen Jahr wurden fast 600 Kollektionen aus 44 verschiedenen Ländern eingereicht. Die International Hairdressing Awards sind eine unabhängige Organisation, powered von Friseuren. Seit der Gründung werden die Awards von einem Hauptsponsor von internationaler Relevanz unterstützt, der an die Message dieser dieser Auszeichnungen glaubt: Revlon Professional. Salon Look Madrid-Ifema fungiert als weiterer Sponsor und das Estetica Magazine als globaler Medienpartner. Pour leur 3ème édition, les International Hairdressing Awards présentent les quinze finalistes 2021, originaires de 7 pays : Italie, Malaisie, Pays-Bas, Espagne, Taiwan, Royaume-Uni et Etas-Unis. Malgré les nombreuses difficultés survenues durant toute cette année de crise sanitaire, plus de 600 dossiers de participation ont été enregistrés, en provenance de 44 pays. L’organisation des International Hairdressing Awards est indépendante, gérée par des coiffeurs et soutenue depuis sa création par des sponsors d’envergure mondiale qui croient dans le message véhiculé. Parmi les sponsors de référence, Revlon Professional. Salon Look Madrid-Ifema est également sponsor aux côtés d’Estetica Magazine, partenaire média international. Now in its third year, the International Hairdressing Awards competition presents its fifteen 2021 finalists, coming from 7 countries: Italy, Malaysia, Netherlands, Spain, Taiwan, United Kingdom and the USA. In a very difficult year marked by the pandemic, almost 600 collections from 44 different countries were submitted to the competition. The International Hairdressing Awards is an independent organization, powered by hairdressers, which has been supported since its inception by one main sponsor of international relevance which believes in the message and mission of these awards: Revlon Professional. Salon Look Madrid-Ifema acts as sponsor and Estetica Magazine as global media partner.


Best International Women’s Commercial Collection

FINALIST

ANNE VECK Marea Britanie

Coafur\: Anne Veck Foto: Desmond Murray Makeup: Amelia Roberts Styling: Jamie Russell


Best International Women’s Commercial Collection

FINALIST

EMMA SIMMONS Marea Britanie

Coafur\: Emma Simmons Foto: Tony Le Britton Makeup: Paula Maxwell Makeup Advisory Styling: Bernard Connolly


Best International Women’s Commercial Collection

FINALIST

NICOLA SMYTH Marea Britanie

Coafur\: Nicola Smyth Foto: Richard Miles Makeup: Naomi Mckeever Styling: Magdalena Jacobs


Best International Men’s Commercial Collection

ANDREA GILES & TERRI FINALIST KAY @ MARK LEESON Marea Britanie

Coafur\: Andrea Giles & Terri Kay @ Mark Leeson Foto: Richard Miles Makeup: Clare Read Styling: Bernard Connolly


Best International Men’s Commercial Collection

FINALIST

GIANLUCA CARUSO Italia

Coafur\: Gianluca Caruso Foto: Pedro Antunes Makeup: Gabriel Sandino & Paul Gomez Styling: Chiara Amodio


Best International Men’s Commercial Collection

FINALIST

SONIA NERI @ PELSYNERA Spania

Coafur\: Sonia Neri @ Pelsynera Foto: David Arnal Makeup: De Maria Styling: Pelsynera


Best International Avant-Garde Collection

DICKSUM LOW @ FINALIST A CUT ABOVE Malaezia

Coafur\: Dicksum Low @ A Cut Above Foto: Aaron Lee Makeup: Tiffany Liew Styling: Faevien Yee


Best International Avant-Garde Collection

FINALIST

MARK VAN WESTEROP Olanda

Coafur\: Mark van Westerop Foto: Ivo de Kok Makeup: Angelique Stapelbroek Styling: Ed Noijons


Best International Avant-Garde Collection

FINALIST

VISAVIS Taiwan

Coafur\: Huang Chih-Chien, Chou Tzu-Jen, Liu Ching-Hao, Huang Yu-Lang @ Visavis Foto: Dean Makeup: Tseng Ya-Fan Styling: Andre


International Artistic Team of the Year

FINALIST

BEAUTY UNDERGROUND Statele Unite ale Americii

Coafur\: Beauty Underground Foto: John Rawson Makeup: Tiaja Pierre, Nicholas Warne and LaMia Edwards Styling: Mona Lucero


International Artistic Team of the Year

FINALIST

MARK LEESON ART TEAM Marea Britanie

Coafur\: Mark Leeson Art Team Foto: Richard Miles Makeup: Clare Read Styling: Bernard Connolly


International Artistic Team of the Year

FINALIST

X-PRESION Spania

Coafur\: X-Presion Foto: Alberto Hidalgo Makeup: Pablo Robledo Styling: Carol Gamarra


International Hairdresser of the Year

FINALIST

ANTOINETTE BEENDERS Statele Unite ale Americii

Coafur\: Antoinette Beenders Foto: Damian Foxe Makeup: Marco Antonio Styling: Elad Bitton


International Hairdresser of the Year

FINALIST

ERROL DOUGLAS Marea Britanie

Coafur\: Errol Douglas MBE for Bellami Professional Foto: Richard Miles Makeup: Lan Nguyen-Grealis Styling: ED:it


International Hairdresser of the Year

FINALIST

SALLY BROOKS Marea Britanie

Coafur\: Sally Brooks Foto: Jenny Hands Makeup: Violet Zeng Styling: Ann Shore


tenului

Poluarea, stresul [i factorii de mediu “[terg” str\lucirea pielii. Detoxifierea poate reda îns\ vitalitatea pielii. Nimeni nu vrea s\ se confrunte cu o piele tern\ [i obosit\. Dar un stil de via]\ haotic, machiajul [i poluarea pot înfunda porii [i pot face tenul s\ par\ lipsit de via]\. De aceea, detoxifierea este esen]ial\ pentru procesul de regenerare [i revitalizare a pielii. O detoxifiere facial\ înseamn\ s\ dedici o s\pt\mân\ (sau at=t c=t î]i permite programul) pentru a elimina toate impurit\]ile, toxinele, poluan]ii [i celulele moarte ale pielii. Astfel #]i vei reînnoi [i revigora pielea, oferindu-i un aspect plin de via]\ [i luminozitate. Pentru a realiza acest procedeu trebuie s\ urmezi c=]iva pa[i: 1. Începi detoxifierea cu un tratament facial profesional. Astfel vei avea porii cur\]a]i #n profunzime. 2. De[i cur\]area ar trebui s\ fie un obicei zilnic, detoxifierea pielii necesit\ cur\]are diminea]a [i seara. 3. Dup\ cur\]are, expunerea pielii la abur este crucial\ pentru a permite ingredientelor s\ p\trund\ în pori [i s\ cure]e c=t mai bine #n profunzime. 4. $n perioada detoxifierii este indicat s\ folose[ti o masc\ pe baz\ de argil\ o dat\ la dou\ zile. Aceasta #]i va cur\]a [i hidrata tenul. 5. Este important s\ #]i hidratezi pielea corespunz\tor, iar serumurile te vor ajuta. Acestea trebuie utilizate at=t diminea]a, c=t [i seara, #nainte de crema hidratant\.

shutterstock.com

Detoxifierea


shutterstock.com

1. REPÊCHAGE Spuma de cur\]are Repêchage Hydra Refine Cleansing Mousse este un produs pentru #ngrijirea zilnic\ a tenului normal spre gras. Formula sa delicat\, ce nu con]ine s\pun, #ndep\rteaz\ eficient machiajul [i impurit\]ile, cur\]\ tenul #n profunzime,oferind #n acela[i timp o hidratare optim\. Infuzat\ cu ingrediente ce au propriet\]i astringente, r\coritoare [i revitalizante, precum extract de l\m=i]\, alge [i castravete, spuma elimin\ luciul inestetic [i excesul de sebum ce blocheaz\ porii, l\s=nd pielea perfect curat\, cu o senza]ie pl\cut\ de prospe]ime. 2. SKEYNDOR FCity Pollution Barrier - Boosting Serum + O2 Combination To Oily Skin de la Skeyndor este un serum detoxifiant pentru fa]\ [i g=t. Formula sa con]ine ingrediente special alese care detoxifiază tenul [i protejeaz\ #mpotriva factorilor de mediu. Serumul este ideal pentru tenul obosit, lipsit de luminozitate [i sufocat din cauza lipsei de oxigen. 3. KLAPP Klapp Power Effect Bi-Phase Oxigen este un ser amplificator cu oxigen, perfect pentru pielea stresat\. Cu ingrediente active eficiente, cum ar fi pantenolul, diferi]i aminoacizi [i manoz\, pielea se regenereaz\ cu u[urin]\ [i este hidratat\ datorit\ uleiurilor de migdale [i jojoba. De asemenea, oxigenarea la nivelul epidermei este optimizat\, iar respirabilitatea acesteia cre[te. Textura u[oar\ a fiolei este absorbit\ rapid, iar pielea arat\ din nou proasp\t\ [i revigorat\. 4. SKEYNDOR Mymask Dark Charcoal de la Skeyndor este o masc\ remineralizant\ [i hidratant\ cu efect de peeling. Cu o textur\ ca de sorbet, aceasta purific\ tenul, echilibreaz\ [i uniformizeaz\ aspectul pielii. Datorit\ ingredientelor naturale, masca ajut\ la eliminarea impurit\]ilor [i a agen]ilor poluan]i din profunzimea pielii.

4. Skeyndor

3. KLAPP

2. Skeyndor

1. Repêchage

Datorit\ ingredientelor [i enzimelor active, mierea ajut\ la men]inerea str\lucirii pielii.

beauty

51


PRODUSE

Skeyndor

Intensive Moisturising Emulsion Normal To Combination Skins este o emulsie intensiv hidratant\. Formulat\ cu un con]inut ridicat de acid hialuronic, crema echilibreaz\ necesarul de umiditate al epidermei [i previne riscul deshidrat\rii.

Clubman Pianud

Crema de ras Clubman Pinaud Shave Butter are o formul\ hidratant\ ce #nmoaie firul de p\r [i #l preg\te[te pentru un ras curat [i confortabil. Amestecul de ingredinte protejeaz\ pielea #mpotriva t\ieturilor [i a irita]iilor.

Melkior

Liquid Eyeshadow este un fard lichid pentru pleoape ce are o consisten]\ cremoas\. Formula sa pe baza de ap\ se aplic\ u[or [i se distribuie uniform, av=nd un efect de lung\ durat\.

OPI

Colec]ia Shine Bright de la OPI #n colaborare cu Swarovski Crystals are tonuri bogate, catifelate [i spectaculoase de roz, mov, ro[u burgund [i ar\miu, ce pun ĂŽn valoare feminitatea, ĂŽn timp ce mixurile metalice de argintiu [i auriu aduc o str\lucire de poveste.

Barber Mind

Aftershave-ul balsam Barber Mind Spirit #ngrije[te pielea proasp\t ras\, lupt\ #mpotriva irita]iilor, #nt\rind [i energiz=nd tenul. Formula sa unic\ tonific\ [i dezinfecteaz\ pielea [i are propiet\]i calmante, emoliente, antirid, antiinflamatorii [i hidratante.

52 produse

IBD

IBD Just Gel Polish All That Glitters este un glitter auriu orbitor [i dens. Formula sa puternic\ de gel se aplic\ u[or [i se usuc\ repede. De asemenea, protejeaz\ unghiile naturale un timp #ndelungat [i ofer\ o culoare mai bogat\ [i mai uniform\.


For more information visit www.globalcreativeawards.com or contact your Goldwell, KMS or Oribe consultant.


// imaginați-vă: Lăsați-vă imaginația să curgă. Imaginează-ți colecția. Ce vei arăta lumii? Cum vor arăta culorile, formele și texturile? Odată ce ai viziunea ta, asamblează-ți moodboard-ul pentru a o aduce la viață. Revizuie. Rafineaz\. Reinterpretează. Repetați până când sunteți mulțumit.

// creează: Găsește-ți muza. Adună-ți echipa. Este timpul să vă aduceți viziunea la viață. Fii clar. Fii atent. Depășește-ți limitele! D\ tot ce ai mai bun! Ie[i]i în evidenț\!

// inspirați: Acum a sosit timpul să vă ar\ta]i creația. Intră la Global Creative Awards și împărtășește-ți viziunea cu restul lumii. Impresionează-i pe arbitrii noștri cu colecția ta. Inspiră întreaga lume.

Advertorial

Arat\ lumii viziunea ta


categorii tehnice

categorii editoriale

Cea mai importantă competiție tehnică.

NOU — Acestea sunt categoriile pe care le-ați așteptat!

Creativitatea începe cu o ședință foto și se încheie cu o competiție tehnică live. De ani de zile, Color Zoom Challenge a inspirat mii de stilisti să concureze – iar acum continuă într-un mod interesant și nou. Concurează mai întâi la nivel național din țara ta. C=[tig\torii locului #nt=i se calific\ pentru competi]ia interna]ional\ care se va desf\[ura live.

// new talent colorist of the year Arată lumii că vârsta nu este o condiție necesară pentru excelența creatoare. Arată-ți talentul și abilitatea tehnică din această categorie concepute pentru stili[ti cu mai puțin de cinci ani de experiență.

// creative colorist of the year Competiția finală a culorilor. Creați-vă viziunea cu o fotografie uimitoare și apoi recreați-o în competiția internațională live. Deschis tuturor stilistilor cu pasiunea și motivația de a concura în lumea culorilor.

// creative haircutter of the year NOU – Arat\ lumii munca ta la cel mai #nalt nivel cu această competiție de tuns cu precizie. Deschis tuturor stilistilor pasionați. Arătați-ne imaginea dvs. și apoi concurați în direct la nivel internațional.

Patru noi categorii interesante de competiție globală numai foto, care sărbătorește supremul în creativitatea editorială. Cu cât este mai creativ, cu atât mai bine! Concura]i la nivel mondial în această competiție internațională doar cu fotografie.

// men‘s hairstylist of the year Arătați-vă măiestria și expertiza #n segmentul de îngrijire pentru bărbați, creând o colecție cu tunsori de top pentru bărbați.

// salon team of the year Canalizează creativitatea întregii tale echipe de salon. Creați o colecție care să reprezinte viziunea comună și să arate puterea echipei dumneavoastră.

// avant garde stylist of the year Creativitate pură nestingherită. Împingeți limitele coafurii convenționale și îndrăzniți să vă inspirați cu colecția dvs. de lucrări vizionare.

// editorial colorist of the year Exprimați-vă viziunea în culori. Creați o colecție editorială de culori care prezintă creativitatea, precizia și viziunea culorilor.


Advertorial

atâtea moduri de a străluci Recompense și recunoaștere pentru eforturile depuse În calitate de câștigător de aur al categoriei dumneavoastră, meritați recunoașterea și recompensa pentru toate eforturile creative depuse. În plus față de trofeu, meritați să vă vedeți la nivel global lucrarea! n categoriile tehnice, câștigătorii de aur vor primi:

n categoriile editoriale, câștigătorii de aur vor primi:

1. Trofeul internațional de aur 2. Presă la nivel mondial și redactare editorială în revista ESTETICA 3. Participarea la o viitoare ședință foto globală

1. Trofeul internațional de aur 2. Presă la nivel mondial și redactare editorială cu revista ESTETICA 3. Premiu în numerar de 2.500 de Euro.


regulament și reguli de participare // new talent colorist of the year

ghiduri de culoare

cine poate participa? Stilisti juniori* calificați cu mai puțin de 5 ani experiență

1. Creațiile de culori trebuie realizate doar cu produse Goldwell, de ex. Topchic, Colorance, Nectaya,

(excluzând ucenicia) de la data depunerii, care au lucrat într–un salon Goldwell, KMS sau Salon afiliat Oribe.

@Pure Pigments și/sau Elumen/Elumen Play. În toate categoriile, părul poate fi deschis și decolorat cu produse

ghiduri pentru stilist

Goldwell, de ex. Topchic HiBlondes Control, SilkLift și

1. Culoarea și creațiile de styling trebuie create numai

Oxycur Platin. KMS Stylecolor poate fi de asemenea folosit. 2. Tunsoarea, coafura și culoarea trebuie să fie focalizate și ușor de identificat pe fotografie.

ghiduri de styling

cu produsele Goldwell, Kerasilk, KMS și Oribe. 2. Tunsoarea, coafura și culoarea trebuie să fie focalizate și ușor de identificat pe fotografie. 3. Nu sunt permise extensii, me[e sau peruci. cerințele modelului 1. Modelele (bărbați sau femei) trebuie să aibă 18 ani sau mai mult.

1. Creațiile de styling trebuie create doar cu produse

2. Formular de acord al modelului semnat.

Goldwell, Kerasilk, KMS și Oribe. 2. Tunsoarea, coafura și culoarea trebuie să fie focalizate și ușor de identificat pe fotografie. 3. Nu sunt permise extensii, me[e sau peruci cu excepția categoriei Avant Garde.

cerințe de imagine 1. 1 model: 1 imagine de frumusețe � 1 imagine „înainte”. Sunt permise doar imagini color. Toate imaginile trebuie să fie în format JPEG (.jpg). Fără poze alb-negru. Fără polaroid.

ghiduri de retușare

Doar formatul digital va fi acceptat. Imaginile trebuie să aibă dimensiunea A4 (A4 × 210 × 297 mm) cu o rezoluție de 300 dpi.

1. Înregistrarea dvs. fotografică va fi jurizat\ [i criticat\. Dacă

O imagine finală (nu mai mare de 10 MB).

decideți să vă retu[ați fotografia, vă rugăm să luați în

O imagine needitată, neatinsă „înainte”

considerare următoarele: retușarea unor imperfecțiuni

(nu mai mare de 10 MB).

minore ale pielii sau ale părului este o practică standard și

Nu este permisă retușarea excesivă a formei,

este permisă. Lucrările de retușare extremă pe piele sau

texturii sau culorii părului.

păr vor fi luate în considerare de către jurați și reflectate în punctajul tău. 2. Rețineți că rezultatul live trebuie să arate la fel ca fotografia #nregistrat\. 3. Imaginile retu[ate excesiv sunt foarte greu de recreat într-un cadru live. Veți fi notat în consecință. 4. Nu este permisă retușarea modelului în imaginea „înainte”. 5. La competiția internațională live, va trebui să vopsiți, să tundeți și să stilizați un model pentru a reda aspectul fotografiei #nregistrat\.

cum te poți #nscrie 1. Toate înscrierile trebuie trimise pe www.globalcreativeawards.com, înscrierile naționale vor fi transferate către organizație pentru jurizare. 2. Trimiteți un formular de înscriere completat, lizibil și semnat, precum și descrierea formulelor de culoare, plasarea și produsele colorate utilizate. 3. Câștigătorii naționali de aur vor avansa la competiția internațională.


Advertorial

categorii tehnice // creative colorist of the year

// creative haircutter of the year cine poate participa?

cine poate participa?

Stili[ti califica]i* care sunt activi Goldwell, KMS,

Stili[ti califica]i* care sunt activi Goldwell, KMS,

Oribe sau clienți care lucrează într-un salon Goldwell,

Oribe sau clienți care lucrează într-un salon Goldwell,

KMS sau Salon afiliat Oribe.

KMS sau Salon afiliat Oribe. ghiduri pentru stilist ghiduri pentru stilist 1. Culoarea și creațiile de styling trebuie create numai cu produsele Goldwell, Kerasilk, KMS și Oribe. 2. Tunsoarea, coafura și culoarea trebuie să fie focalizate și ușor de identificat pe fotografie.

1. Culoarea și creațiile de styling trebuie create numai cu produsele Goldwell, Kerasilk, KMS și Oribe. 2. Tunsoarea, coafura și culoarea trebuie să fie focalizate și ușor de identificat pe fotografie. 3. Nu sunt permise extensii, me[e sau peruci.

3. Nu sunt permise extensii, me[e sau peruci. cerințele modelului cerințele modelului 1. Modelele (bărbați sau femei) trebuie să aibă 18 ani sau mai mult.

1. Modelele (bărbați sau femei) trebuie să aibă 18 ani sau mai mult. 2. Formular de acord al modelului semnat.

2. Formular de acord al modelului semnat. cerințe de imagine cerințe de imagine 1. 1 model: 1 imagine de frumusețe � 1 imagine „înainte”

1. 1 model: 1 imagine de frumusețe � 1 imagine „înainte” Sunt permise doar imagini color.

Sunt permise doar imagini color.

Toate imaginile trebuie să fie în format JPEG (.jpg).

Toate imaginile trebuie să fie în format JPEG (.jpg).

Fără poze alb-negru. Fără polaroid.

Fără poze alb-negru. Fără polaroid.

Doar formatul digital va fi acceptat.

Doar formatul digital va fi acceptat.

Imaginile trebuie să aibă dimensiunea A4

Imaginile trebuie să aibă dimensiunea A4

(A4 � 210 × 297 mm) cu o rezoluție de 300 dpi.

(A4 � 210 × 297 mm) cu o rezoluție de 300 dpi.

O imagine finală (nu mai mare de 10 MB).

O imagine finală (nu mai mare de 10 MB).

O imagine needitată, neatinsă „înainte”

O imagine needitată, neatinsă „înainte”

(nu mai mare de 10 MB).

(nu mai mare de 10 MB).

Nu este permisă retușarea excesivă a formei,

Nu este permisă retușarea excesivă a formei,

texturii sau culorii părului.

texturii sau culorii părului. cum te poți #nscrie cum te poți #nscrie 1. Toate înscrierile trebuie trimise pe www.globalcreativeawards.com, înscrierile naționale vor fi transferate către organizație pentru jurizare. 2. Trimiteți un formular de înscriere completat, lizibil și semnat, precum și descrierea formulelor de culoare, plasarea și produsele colorate utilizate. 3. Câștigătorii naționali de aur vor avansa la competiția internațională.

1. Toate înscrierile trebuie trimise pe www.globalcreativeawards.com, înscrierile naționale vor fi transferate către organizație pentru jurizare. 2. Trimiteți un formular de înscriere completat, lizibil și semnat, precum și descrierea formulelor de culoare, plasarea și produsele colorate utilizate. 3. Câștigătorii naționali de aur vor avansa la competiția internațională. * Trebuie să fi finalizat o ucenicie sau s\ ave]i o autoriza]ie locală ori o acreditare locală care s\ vă certifice calitatea de stylist profesional complet calificat.


Advertorial

// men’s stylist of the year

// salon team of the year

cine poate participa?

cine poate participa?

Stili[ti califica]i* care sunt activi Goldwell, KMS,

Orice salon Goldwell, KMS, Oribe** poate participa.

Oribe sau clienți care lucrează într-un salon Goldwell, KMS sau Salon afiliat Oribe.

ghiduri pentru stilist 1. Culoarea și creațiile de styling trebuie create numai

ghiduri pentru stilist 1. Culoarea și creațiile de styling trebuie create numai cu produsele Goldwell, Kerasilk, KMS și Oribe. 2. Tunsul trebuie să fie focalizat și ușor de identificat

cu produsele Goldwell, Kerasilk, KMS și Oribe. 2. Tunsul trebuie să fie focalizat și ușor de identificat pe fotografie. 3. Nu sunt permise extensii, me[e sau peruci.

pe fotografie. 3. Nu sunt permise extensii, me[e sau peruci.

cerințele modelului 1. Modelele (bărbați sau femei) trebuie să aibă

cerințele modelului 1. Modelele (bărbați sau femei) trebuie să aibă

18 ani sau mai mult. 2. Formular de acord al modelului semnat.

18 ani sau mai mult. 2. Formular de acord al modelului semnat.

cerințe de imagine 1. 3 modele: 3 imagini de frumusețe � 3 imagini „înainte”

cerințe de imagine

Sunt permise doar imagini color.

1. 3 modele: 3 imagini de frumusețe � 3 imagini „înainte”

Toate imaginile trebuie să fie în format JPEG (.jpg).

Sunt permise doar imagini color.

Fără poze alb-negru. Fără polaroid.

Toate imaginile trebuie să fie în format JPEG (.jpg).

Doar formatul digital va fi acceptat.

Fără poze alb-negru. Fără polaroid.

Imaginile trebuie să aibă dimensiunea A4

Doar formatul digital va fi acceptat.

(A4 � 210 × 297 mm) cu o rezoluție de 300 dpi.

Imaginile trebuie să aibă dimensiunea A4

Trei imagini finale (nu mai mari de 10 MB).

(A4 � 210 × 297 mm) cu o rezoluție de 300 dpi.

Trei imagini finale, neatinse „înainte”

Trei imagini finale (nu mai mari de 10 MB).

(nu mai mari de 10 MB).

Trei imagini finale, neatinse „înainte”

Nu este permisă retușarea excesivă a formei,

(nu mai mari de 10 MB).

texturii sau culorii părului.

Nu este permisă retușarea excesivă a formei, texturii sau culorii părului.

cum te poți #nscrie 1. Înscrierile sunt trimise direct la Divizia Kao Salon

cum te poți #nscrie 1. Înscrierile sunt trimise direct la Divizia Kao Salon Global HQ prin globalcreativeawards.com 2. Trimiteți un formular de înscriere completat,

Global HQ prin globalcreativeawards.com 2. Trimiteți un formular de înscriere completat, lizibil și semnat. 3. Șase (6) finaliști globali vor fi anunțați.

lizibil și semnat. 3. Șase (6) finaliști globali vor fi anunțați. ** Achiziționarea activă a produselor Goldwell, KMS, Oribe pentru uz profesional și vânzări cu amănuntul.


categorii editoriale // avant garde stylist of the year

// editorial colorist of the year

cine poate participa?

cine poate participa?

Stili[ti califica]i* care sunt activi Goldwell, KMS,

Orice stilist care lucrează într-un salon Goldwell, KMS

Oribe sau clienți care lucrează într-un salon Goldwell,

sau Oribe salon afiliat.*

KMS sau Salon afiliat Oribe. ghiduri pentru stilist ghiduri pentru stilist 1. Culoarea și creațiile de styling trebuie create numai cu produsele Goldwell, Kerasilk, KMS și Oribe. 2. Tunsul trebuie să fie focalizat și ușor de identificat pe fotografie.

1. Culoarea și creațiile de styling trebuie create numai cu produsele Goldwell, Kerasilk, KMS și Oribe. 2. Tunsul trebuie să fie focalizat și ușor de identificat pe fotografie. 3. Nu sunt permise extensii, mese sau peruci.

3. Nu sunt permise extensii, mese sau peruci. cerințele modelului cerințele modelului 1. Modelele (bărbați sau femei) trebuie să aibă 18 ani sau mai mult.

1. Modelele (bărbați sau femei) trebuie să aibă 18 ani sau mai mult. 2. Formular de acord al modelului semnat.

2. Formular de acord al modelului semnat. cerințe de imagine cerințe de imagine 1. 3 modele: 3 imagini de frumusețe � 3 imagini „înainte”

1. 3 modele: 3 imagini de înfrumusețare � 3 imagini „înainte” Sunt permise doar imagini color.

Sunt permise doar imagini color.

Toate imaginile trebuie să fie în format JPEG (.jpg).

Toate imaginile trebuie să fie în format JPEG (.jpg).

Fără poze alb-negru. Fără polaroid.

Fără poze alb-negru. Fără polaroid.

Doar formatul digital va fi acceptat.

Doar formatul digital va fi acceptat.

Imaginile trebuie să aibă dimensiunea A4

Imaginile trebuie să aibă dimensiunea A4

(A4 � 210 × 297 mm) cu o rezoluție de 300 dpi.

(A4 � 210 × 297 mm) cu o rezoluție de 300 dpi.

Trei imagini finale (nu mai mari de 10 MB).

Trei imagini finale (nu mai mari de 10 MB).

Trei imagini finale, neatinse „înainte”

Trei imagini finale, neatinse „înainte”

(nu mai mari de 10 MB).

(nu mai mari de 10 MB).

Nu este permisă retușarea excesivă a formei,

Nu este permisă retușarea excesivă a formei,

texturii sau culorii părului.

texturii sau culorii părului. cum te poți #nscrie cum te poți #nscrie 1. Înscrierile sunt trimise direct la Divizia Kao Salon Global HQ prin globalcreativeawards.com 2. Trimiteți un formular de înscriere completat,

1. Înscrierile sunt trimise direct la Divizia Kao Salon Global HQ prin globalcreativeawards.com 2. Trimiteți un formular de înscriere completat, lizibil și semnat. 3. Șase (6) finaliști globali vor fi anunțați.

lizibil și semnat. 3. Șase (6) finaliști globali vor fi anunțați.

* Trebuie să fi finalizat o ucenicie sau s\ ave]i o autoriza]ie locală ori o acreditare locală care s\ vă certifice calitatea de stylist profesional complet calificat.


$n c\utarea

perfec]iunii

Care este instrumentul sau produsul t\u de styling de baz\? Brandurile de îngrijire a p\rului se concentreaz\ s\ #ntruneasc\ toate nevoile de îngrijire [i coafare a p\rului b\rba]ilor. Marie Scarano

Cure Densifique Homme este un tratament care contribuie la men]inerea densit\]ii p\rului. Datorit\ combina]iei sale de ingrediente active, precum Stemoxydina® [i Complexul Yang, acesta confer\ mai mult\ textur\ [i un p\r mai dens, dup\ o lun\ de utilizare.

L'Oreal Professionnel

FUDGE Professional

FUDGE Professional

Kerastase

B\rba]ii au adoptat adesea o abordare comod\ a îngrijirii personale, folosind orice [ampon [i balsam pe care l-au g\sit pe raftul din baie. Dar gata! Pe m\sur\ ce b\rba]ii [i-au dat seama c\ nu mai trebuie s\ se mul]umeasc\ cu pu]in, pia]a produselor de #ngrijire a b\rba]ilor nu mai este doar o ni[\, ci o realitate în plin\ expansiune. Ast\zi pot economisi timp, arat\ [i se simt mai bine [i chiar se pot bucura de mirosuri mai masculine datorit\ unei dezvolt\ri a produselor de îngrijire, care se conformeaz\ nevoilor [i cerin]elor lor specifice. Cele mai frumoase lookuri încep de obicei cu hardware: aparate de tuns, piepteni, perii etc. Cercet\rile continue în materie de materiale [i ergonomie au avut ca rezultat instrumente, precum BaByliss4Barbers™ CustomFX™ Metal Lithium Clipper and Outlining Trimmer, care ofer\ alegerea personalizat\ a componentelor, #n func]ie de culoare, materialele din care este fabricat, func]ia lamei [i aspect. Un alt instrument cu caracteristici uimitoare este ma[ina de tuns Wella Professionals Xpert, care ofer\ performan]e excelente de t\iere. Datorit\ designului ergonomic, ma[ina de tuns este u[or de manevrat, iar suprafa]a Soft Touch faciliteaz\ o aderen]\ mai bun\, asigur=nd rezultate uimitoare. Wahl Professional Cordless Detailer Li se concentreaz\ pe detalii de design; o lam\ T-Wide rapid\, 100 de minute de func]ionare.


SEB MAN

BaByLissPRO

L'Oreal Prosfessionnel

De la culoare la #ngrijire, de la styling la fixare

Wahl Professional

Sus: Lo]iunea tonic\ mentolat\ Barber Mind Forest Hair Tonic Dreapta: NIOXIN Scalp Recovery™ Purifying Exfoliator este un tratament pentru exfoliere, biodegradabil.

American Crew

Nioxin

Barber Mind

Wella Pro

Kerastase

În prezent, b\rba]ii se pot baza pe o varietate de produse pentru utiliz\ri specifice, începând cu tunsoarea, culoarea, îngrijirea [i coafarea, servicii care pot fi apoi #ntre]inute acas\ în urma unei consult\ri cu profesionistul lor de încredere. Ca de obicei, este important s\ începe]i cu un scalp s\n\tos. Nioxin Scalp Recovery™ Purifying Exfoliator ajut\ la normalizarea scalpului descuamat [i este tratamentul pre-[ampon perfect. O explozie de ment\ r\coritoare calmeaz\ [i ofer\ o senza]ie puternic\ de cur\]are. Asocia]i-l cu sistemul #n trei pa[i Scalp Recovery pentru a preveni reapari]ia m\tre]ii sau cu System Kit pentru p\r mai gros. {amponul Kérastase Densifique Bain Densite Homme Daily Care are o formul\ bazat\ pe biotin\ [i polimeri texturizatori, care au o ac]iune de fortifiere [i densificare instantanee asupra fibrei capilare, stimuleaz\ regenerarea p\rului, l\s=nd un efect proasp\t asupra p\rului [i scalpului. Pentru revigorarea [i r\corirea p\rului [i scalpului, lo]iunea tonic\ mentolat\ Barber Mind Forest Hair Tonic este ideal\. Aceasta reduce c\derea p\rului [i ajut\ la #nt\rirea [i #ns\n\to[irea cuticulei. Balsamul r\coritor Seb Man The Smoother – Conditioner hidrateaz\, hr\ne[te p\rul [i #l ajut\ s\ fie mai s\n\tos [i mai u[or de manevrat. Datorit\ ingredientelor sale r\coritoare acesta ofer\ o senza]ie vibrant\ de prospe]ime, vitalitate, densitate. Spray-ul Curl Revolution Mist #mbun\t\]e[te aspectul buclelor f\r\ s\ adauge greutate sau s\ lase un efect lipicios. Datorit\ formulei sale acesta hidrateaz\ p\rul ondulat [i creeaz\ definire, volum [i textur\ natural\, l\s=nd p\rul str\lucitor [i cu un aspect s\n\tos. L'Oréal Professionnel Homme Poker Paste Reworkable Compact Paste Extreme Hold este o past\ modelatoare ce confer\ p\rului o men]inere foarte puternic\. Formula sa ofer\ posibilitatea de re-styling [i asigur\ o finisare mat\ [i un aspect natural de lung\ durat\.

Peria de p\r de la Fudge este special creat\ pentru a conferi volum. Perii din nylon ajut\ la descurcarea rapid\ [i eficient\ a p\rului, #n timp ce forma m=nerului face peria u[or de manevrat. Gelul de p\r Fix Max de la TecniArt asigur\ o fixare puternic\. Formula sa nu va face p\rul lipicios [i nu va l\sa reziduuri pe scalp. $n schimb, p\rul r\m=ne moale [i str\lucitor. Fondatorul American Crew, David Raccuglia, a spus: “B\rba]ii aleg o varietate de stiluri mai versatile ca niciodat\, inclusiv formele relaxate, mai lungi [i naturale.” Fiber™ Cream este conceput pentruo coafur\ ferm\, dar flexibil\. “Cu Fiber™ Cream, oferim consumatorilor no[tri mai mult\ flexibilitate de a crea stiluri proaspete, autentice [i adev\rate pentru ei în[i[i.” $ntr-adev\r, Fiber™ Cream combin\ mobilitatea cu controlul pentru o textur\ definit\ [i flexibilitate pentru lungimi mai mari. produse

63


Lucian Busuioc “

LUCIAN BUSUIOC, WELLA PROFESSIONALS INTERNATIONAL TOP ARTIST, CÂ{TIG| CEL DE-AL {ASELEA PREMIU INTERNA}IONAL DE COAFUR| ÎN CADRUL CONCURSULUI INTERNATIONAL BEAUTY AWARDS 2020 CUT&STYLE!

Consacrat drept unul dintre cei mai buni colori[ti ai lumii [i cel mai premiat hairstylist din România, Lucian Busuioc m\rturise[te c\ este mândru s\ reprezinte [i s\ câ[tige pentru România un nou premiu important în industria interna]ional\ de hairstyling. Lucrarea Urban Hybrid este inspirat\ de ora[ele urbane sofisticate, dar [i de arhitectura modern\ proiectat\ de Zaha Hadid. Lookul premiat este o fuziune modern\ de tunsoare [i culoare. Accentele se g\sesc pe partea de contur pentru a sublinia [i mai mult forma puternic\ [i precis\. Premiul de anul acesta este cea de-a [asea recunoa[tere interna]ional\ de prestigiu pe care o prime[te marele stilist român Lucian Busuioc. Care este secretul unui look câ[tig\tor [i cum îl po]i ob]ine? S\ î]i imaginezi cum arat\ coafura final\ înc\ de la început. Într-adev\r, experien]a o acumulezi în timp, dar este foarte important s\ nu privim doar p\rul, ci s\ încerc\m Primul s\u mare succes de talie interna]ional\ a fost în 2012, când Lucian Busuioc a primit premiul publicului - People’s Choice Award [i medalia de argint la sec]iunea Color din cadrul Wella International Trend Vision Award. Tot în 2012, el a fost finalistul [i medaliatul concursului SP MEN Style Code Competition, pentru ca în 2017, Lucian s\ câ[tige Visionary Award în cadrul Alternative Hair Show la Londra, la sec]iunea Cut & Color, iar în 2019 a c=[tigat Ladies Trend Cut în cadrul OMC Stylist Award.

64 interviu


URM|TOARELE SEMINARE ARTIST SALON & ACADEMY: l 04-08 Ianuarie 2021 Seminar Clasic Creativ Tunsoare; l 11-13 Ianuarie 2021 Seminar Artist Men; l 14-19 Ianuarie 2021 Seminar Creativ Tunsoare; l 20-22 Ianuarie 2021 Seminar Creativ Color.

s\ cre\m un personaj, luând în calcul toate aspectele: model, haine [i make-up. Este important ca atunci când prive[ti o lucrare s\ î]i plac\. Trebuie s\ î]i plac\ linia, culoarea, stilul, toate acestea trebuie s\ se întrep\trund\ armonios, iar rezultatul s\ fie ceva de o frumuse]e pe care s\ vrei s\ o atingi cu mâna, cu privirea. Ce se ob]ine mai greu, culoarea perfect\ sau tunsoarea perfect\? Ambele se ob]in greu [i necesit\ multe ore de preg\tire. Cel mai greu este s\ ob]ii o fuziune perfect\ între tunsoare [i culoare, fuziune care s\ aib\ succesul a[teptat! De unde te inspiri pentru colec]iile tale? Eu caut permanent surse de inspira]ie. Acestea sunt peste tot în jurul nostru, nu trebuie decât s\ apreciem fiecare clip\, fiecare moment, fiecare spa]iu. Sursa de inspira]ie este din tot ceea ce ne înconjoar\ - de la elemente din natur\, design, fashion, dar în mod special arhitectura futurist\ [i contemporan\. De mai bine de 18 ani, Lucian Busuioc ofer\ excelen]\ în hairstyling. Îl pute]i g\si la Artist Salon & Academy. Aici v\ pute]i bucura de aten]ie, grij\ la detalii, pasiune pentru frumos, profesionalism [i cele mai bune produse de îngrijire [i styling disponibile pe pia]\. CONTACT: Bd. Iancu de Hunedoara 42 A, Sector 1, Bucure[ti Academy Tel.: 0721 262 142, www.artistsalonacademy.ro Facebook: Artist Salon & Academy; Instagram: @Artist.Salon.Academy #AskForWellaRo #ArtistSalonAcademy


ANGELO SEMINARA GOLDWELL GLOBAL BRAND AMBASSADOR


ANGELO SEMINARA VORBE{TE DESPRE CREATIVITATEA CULORII CA FIIND CHEIA SUCCESULUI SALONULUI De patru ori c=[tig\tor al British Hairdresser of the Year Award, Angelo Seminara este cunoscut pentru dep\[irea grani]elor creativit\]ii. Dup\ ce a devenit recent Ambasador Global Goldwell, Angelo a deschis un nou salon #n zona Knightsbridge, din Londra. Acum mai mult dec=t oric=nd, el se concentreaz\ pe culoare, pe care o consider\ cheia creativit\]ii, dar [i succesul salonului. $ntr-un interviu #n exclusivitate, Angelo ne poveste[te despre noua sa colec]ie “GLANCE� [i despre dedicarea sa pentru colorarea p\rului.

Care a fost motivul pentru care te-ai al\turat m\rcii Goldwell? Angelo Seminara: Am fost #ntodeauna fascinat de culoarea p\rului [i am #ncercat constant s\ ob]in rezultate uimitoare. Dup\ o cercetare #ndelungat\ a brandurilor cu produse de colorare pe care am f\cut-o cu tehnicianul meu Takashi, am descoperit c\ Goldwell este inegalabil atunci c=nd vine vorba de colorarea p\rului. A[a am decis s\ m\ al\tur brandului. Prev\d un viitor incitant prin aceast\ colaborare, care va duce la dezvoltarea unor produse ce vor marca viitorul culorilor [i al coafurilor. Ce te-a inspirat pentru noua colec]ie Glance? Ce rol a jucat culoarea? Inspira]ia colec]iei Glance vine din crearea unui aspect unic. Am vrut s\ creez impresia c\ apare ceva din #ntuneric, #n acest caz fiind vorba de modele [i de culoarea p\rului lor. Scopul meu a fost ca acestea s\ aib\ un aspect clasic, frumos, iar punctul central a fost culoarea p\rului. Am vrut s\ ar\t o nou\ viziune prin care culoarea poate transmite frumuse]e cu ajutorul unui nou tip de limbaj de design. A fost a doua oar\ c=nd am lucrat cu Elumen [i am vrut s\ plasez culorile #ntr-un mod interesant, nemaiv\zut p=n\ acum. Nu a[ fi putut s\ fac aceast\ colec]ie f\r\ Elumen [i Tophic, f\r\ performan]a [i versatilitatea lor. Elumen are o

str\lucire vibrant\ [i o prezen]\ care m-a ajutat s\ creez aceste aspecte frumoase. De ce ai recomanda saloanelor culorile Goldwell ? Recomand saloanelor culorile Goldwell nu doar pentru performan]a lor, ci [i pentru varietatea de produse [i solu]ii pe care le ofer\ serviciilor de colorare. Performan]a [i rezultatele impecabile pe care le po]i ob]ine cu Colorance, Tophic [i Elumen se datoreaz\ faptului c\ produsele fac exact ceea ce promit. Intensitatea culorilor este incredibil\ [i ofer\ o str\lucire unic\. Prin folosirea culorilor Goldwell ob]ii rezultatele dorite, iar p\rul r\m=ne str\lucitor [i moale. Pentru a vedea colec]ia lui Angelo, Glance, [i pentru a afla mai multe despre culorile Goldwell vizita]i canalul de Youtube al Goldwell Education Plus.

www.youtube.com/GoldwellEducationPlus

Advertorial

CULORILE VORBESC O NOU| LIMB|


PRODUSE

Clubman Pinaud

Clubman Pinaud Eau de Portugal Compound Hair Tonic este o lo]iune tonic\ destinat\ #ngrijirii [i #ntre]inerii p\rului [i scalpului b\rba]ilor. Aceasta are rolul de a stimula circula]ia s=ngelui la nivelul scalpului [i de a #nl\tura m\trea]a.

L'Oréal Professionnel

Londa

Tonicul revitalizant Stimulating Sensation Leave-In Tonic de la Londa Professional revigoreaz\ scalpul [i confer\ o senza]ie reconfortant\ [i r\coroas\ dup\ aplicare.

{amponul fortifiant L'Oréal Professionnel Serie Expert Inforcer #nt\re[te p\rul fragil [i repar\ v=rfurile despicate. $mbog\]it cu biotin\ [i cu vitamina B6, acesta repar\ p\rul degradat [i ofer\ fibrei capilare rezisten]\, vitalitate [i previne rupere p\rului.

Wella Professional

Masca Color Fresh de la Wella Professional este un tratament colorant care neutralizeaz\ [i reduce tonurile nedorite; reîmprosp\teaz\ nuan]a p\rului [i creeaz\ transform\ri spectaculoase, de la nuan]e pastelate la culori îndr\zne]e [i vibrante.

Fudge Professional

Pudra Elevate Styling Powder adaug\ volum [i textur\ chiar [i celor mai fine tipuri de p\r. Datorit\ proteinei de gr=u ce re]ine umiditatea, coafura rezist\ pe durata #ntregii zile. Pulberea adaug\ definire p\rului [i asigur\ protec]ie #mpotriva razelor UV.

68 produse

Keune

Satin Oil Treatment de la Keune este un ulei tratament special conceput pentru #ngrijirea p\rului uscat, poros, intens deshidratat. Formula sa înglobeaz\ o serie de uleiuri pre]ioase ce penetreaz\ în profunzime straturile firului de p\r, hidrat=ndu-l [i oferindu-i elasticitate.


UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR Tel: 0730.199.912 ofямБce@beautybox.ro, www.beautybox.ro

@beautyboxro

/BeautyBoxRo


PRODUSE

Barber Mind

Pomada Barber Mind Roots este un produs de styling solubil #n ap\, ce are o textur\ cremoas\ [i o arom\ modern\, dar ingrediente specifice pomadelor clasice. Formula sa pe baz\ de ulei tsubaki #ngrije[te [i protejeaz\ p\rul ca un balsam, conferind fixare medie [i un aspect natural.

Kérastase

{amponul Specifique Bain Divalent Balancing ajut\ la echilibrarea scalpului [i trateaz\ r\d\cinile uleioase, regl=nd supraproduc]ia de sebum. De asemenea, trateaz\ fibra capilar\, hidrateaz\ v=rfurile uscate [i sensibilizate.

L'Oréal Professionnel

Tecni.Art Siren Waves Defining Elasto-Cream Revived Wave este un produs profesional de styling destinat p\rului cre]. Datorit\ tehnologiei polimerice, aceasta define[te buclele, dar men]ine elasticitatea acestora.

Seb Man

Gelul The Hero de la Seb Man este un produs versatil, care ofer\ un finisaj elegant, o fixare puternic\ [i str\lucire. Datorit\ formulei sale unice pe baz\ de extract de guarana [i piper roz, p\rul poate fi remodelat pe durata întregii zile, l\s=nd #n urm\ o prospe]ime vibrant\.

Fudge Professional

Gelul de p\r de la Fudge folose[te polimeri de styling, care amplific\ rezisten]a [i durabilitatea coafurii, asigur=nd o men]inere puternic\. Fibrele de r\[in\, care se pot vedea cu ochiul liber, fortific\ p\rul [i #i adaug\ volum. Formula f\r\ silicon asigur\ un finisaj str\lucitor.

70 produse

Londa

Cool Collection de la Londa Professional este o vopsea permanent\ care ac]ioneaz\ atât pe p\rul natural, cât [i pe cel decolorat [i poate fi folosit\ pentru colorare, dar [i pentru a corecta o anumit\ nuan]\. Fiind 100% intermixabile, noile nuan]e l\rgesc spectrul de culori al brandului.


DARE

BE E O T R CA FFERENT

DI

E L I R U N O T | N I M I L E E G N A R O & DE RO{U

Ob]ine un brunet rece [i plin de profunzime

{terge instantaneu tonurile de ro[u [i portocaliu. P\r cu 85% mai puternic dup\ o folosire. Tehnologia Opti-Plex™ repar\ p\rul degradat. Con]ine cel mai puternic micro-pigment albastru.

PENTRU UN P|R BRUNET MAI RECE, PUTERNIC {I PROFUND

| R U T | L N $ TONURILE DE GALBE N

Ofer\-i p\rului t\u cel mai luminos blond! Tonurile de galben sunt eliminate instant. P\r cu 90% mai puternic dup\ o folosire. Tehnologia Opti-Plex™ repar\ p\rul degradat.

P|R MULT MAI NETED {I DE 2X MAI MOALE

UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro

@beautyboxro

/BeautyBoxRo


NTVA a avut

loc online

De peste 25 de ani, Wella National Trend Vision Award ofer\ tinerelor talente posibilitatea s\ se afirme în arta coaf\rii p\rului, #n timp ce coaforii experimenta]i au ocazia s\ î[i prezinte propriile interpret\ri ale tendin]elor anului.

D

Juriul de specialitate a desemnat c=[tig\torii premiilor Bronze, Silver, Gold [i Platinum, iar ace[tia sunt: PLATINUM : Costel Strâmbei la categoria Wella Color Specialist; Alexandru Pruteanu, la categoria Wella Color Artist; Hunor Matei, Editorial Look by Sebastian Professional; Daniel Iakab c=[tig\ Platinum Awards la categoria Men's Hair by Seb Man; Cristina Scrisu c=[tig\ categoria Wella Craft Artist; iar Ionela Chiriac a c=[tigat categoria Style Master by GHD. Premiile constau #ntr-un seminar interna]ional [i un set de produse Wella Professionals sau participarea la Evenimentul Interna]ional Wella Destination Gran Canaria, ce va avea loc în septembrie 2021.

72 concurs

e[i anul 2020 a fost complet atipic, 45 de hairstili[ti au participat la concursul Wella National Trend Vision Award, care a avut loc online. Edi]ia virtual\ a NTVA a avut cinci sec]iuni: WELLA COLOR SPECIALIST, #n cadrul c\reia, hairstili[tii au trebuit s\ realizeze o interpretare original\ a tendin]elor de culoare ale anului 2020. Mi[carea în colorare de anul acesta este “De la Balayage la Illuminage”, iar participan]ii au putut alege una dintre tehnicile de Illuminage: Love Illuminage sau Brazilian Illuminage. WELLA COLOR ARTIST este sec]iunea #n care hairstili[tii au realizat o coafur\ care a eviden]íat modelul ales prin culoare, tunsoare și/sau styling. WELLA CRAFT ARTIST - În cadrul acestei sec]iuni, hairstili[tii au trebuit s\ realizeze o transformare care s\ eviden]ieze frumuse]ea natural\ a modelului ales prin culoare, tunsoare [i/sau styling. Pentru sec]iunea MEN’S HAIR BY SEB MAN, juriul interna]ional a c\utat o interpretare care s\ reflecte identitatea Seb Man cu ajutorul unor

variet\]i de elemente fundamentale de tunsori [i barbering. $n cadrul sec]iunii EDITORIAL LOOK BY SEBASTIAN PROFESSIONAL, juriul internațional a căutat o interpretare original\, care s\ reflecte atitudinea brandului Sebastian Profesional – îndr\znea]\, autentic\, diferit\, imprevizibil\. STYLE MASTER BY GHD - #n cadrul acestei sec]iuni, juriul interna]ional a c\utat o interpretare original\, care s\ reflecte atitudinea brandului ghd – o lucrare ce prezint\ o femeie puternic\, sigur\ pe sine, fabuloas\... o regin\. $n ceea ce prive[te juriul, anul acesta a fost unul 100% interna]ional [i a fost format din Top Arti[ti recunoscu]i pentru creativitatea [i pentru tehnica lor impecabil\ în colorare sau styling. Printre ace[tia se num\r\: Abby Smith Colour - Wella Global Top Artist, Olanda; Alexis Ferrer - Wella Global Creative Artist, Spania; Andrew Dunne - Wella Global Ambassador, Irlanda; Matthias Scharf - Wella Global Color Expert, Germania. Al\turi de hairstili[tii interna]ionali, din juriu au f\cut parte [i doi exper]i români: Kristina Dragomir – Designer [i Mitichi Preda - Regizor [i Fotograf.


C\[tig\torii premiilor GOLD sunt: Cezar Pasca - Wella Color Specialist; Sorin Cr\ciun – Wella Color Artist, Zsuzsanna Maczko – Editorial Look by Sebatian Professional, Bogdan Mustea – Men' Hair by Seb Man.

C=[tig\torii SILVER sunt Eugen Andrei Belega - Wella Color Specialist; R\zvan Aurelian Ciorobea – Wella Color Artist; Iulian Buzatu - Editorial Look by Sebastian Professional; Tudor N\s\udean – Men' Hair by Seb Man. C=[tig\torii premiilor Gold [i Silver primesc un seminar interna]ional [i un set de produse Wella Professionals.

De asemenea, c=[tig\torii premiilor BRONZE sunt urm\torii: Ioana Bota - Wella Color Specialist; Georgian Adelin Maria - Wella Color Artist, Gina Coman - Editorial Look by Sebastian Professional; Bogdan Miulescu - Men' Hair by Seb Man. Ace[tia primesc un seminar la The Studio Wella Bucure[ti [i un set de produse Wella Professionals.

Ca #n fiecare an, publicul face parte din juriul NTVA [i alege premiul People’s Choice prin aprecierile lucr\rilor înscrise în concurs, pe pagina de Facebook Wella Professionals România. C=[tig\torii de anul acesta sunt: Cezar Pa[ca - sec]iunea Wella Color Specialist; Georgian Adelin Maria - sec]iunea Wella Color Artist; Sonia Racosi - sec]iunea Editorial Look by Sebastian Professional; Daniel Moise - sec]iunea Men's Hair by Seb Man.


Advertorial

IMAGINE COLOR. NOW MULTIPLY IT.


Advertorial

Elumen HDmax Technology p\trunde #n p\r pentru a crea culori intense [i durabile.

Pentru prima dat\, @Elumenated Technology folose[te #n aceea[i formul\ preamestecat\ coloran]i direc]i [i coloran]i oxidativi.

HD3 Color Technology din @Pure Pigments creeaz\ rezultate de culoare multidimensionale [i HD, care ofer\ reflexii unice de lumin\.

PRIMA FORMUL| A UNEI VOPSELE DIRECTE

ELUMEN

$NCEPE CERCETAREA: COMBINAREA COLORAN}ILOR DIREC}I CU CEI OXIDATIVI

COLABORAREA UNIC| CU FUJUFILM

1998

2001

2002

2002


LIDERI DE 20 DE ANI {I ESTE DOAR $NCEPUTUL GOLDWELL NE ARAT| VIITORUL TEHNOLOGIEI DE VOPSIRE A P|RULUI Elumenation este primul portofoliu de produse Goldwell ce con]ine tehnologia direct-dye, care va duce serviciul de colorare la un alt nivel. Dezvoltarea acestei tehnologii a culorilor complet nou\ a #nceput cu o #ntrebare pus\ de oamenii de [tiin]\ din departamentul de Cercetare [i Dezvoltare Goldwell: cum se fac mai bine nuan]atoarele de p\r? Pentru a #n]elege mai bine unicitatea produselor direct-dye ale Goldwell trebuie s\ ne #ntoarcem cu 20 de ani #n urm\. Coloran]ii direc]i nu p\trund direct ad=nc #n p\r, ceea ce #nseamn\ c\ se spal\ u[or. Acesta a fost #nceputul protectului “Super Color”. $ncep=nd cu lansarea Elumen #n 2001, m\iestria Goldwell #n ceea ce prive[te coloran]ii direc]i a devenit evident\ atunci c=nd a fost creat un colorant care poate rezista ca o vopsea permanent\. Din acel moment, crearea unei culori mai str\lucitoare ca niciodat\ a devenit misiunea companiei.

$n 2002, Goldwell a #nceput o colaborare cu exper]ii #n culoare [i vopsea pentru fotografii de la Fujifilm pentru a explora noi tipuri de coloran]i direc]i, care nu au fost niciodat\ folosi]i pentru colorarea p\rului. Aceast\ colaborare a dus la o serie de inova]ii remarcabile #n tehnologia direct-dye, inclusiv crearea @Elumenated Hair Color, #n 2014. Un punct de reper pentru Goldwell const\ #n combinarea coloran]ilor oxidativi cu coloran]i direc]i #n formule preamestecate, astfel #nc=t culoarea s\ nu #nv\luie p\rul doar cu str\lucirea nuan]atoarelor, ci [i s\ asigure acoperirea complet\ a nuan]elor oxidative ale p\rului.

“Elumenation deschide por]ile unei noi lumi a creativit\]ii culorii p\rului. Straturile de culoare creeaz\ efecte neprev\zute #n fiecare serviciu de colorare. Este o categorie de servicii complet nou\ pentru saloanele care doresc s\ se deosebeasc\ prin realizarea unor culori personalizate.” JOHN MORONEY GLOBAL CREATIVE DIRECTOR

Colaborarea Goldewell/Fujufilm a culminat cu dezvoltarea tehnologiei HD3 Color, care se reg\se[te #n @Pure Pigments, o nou\ molecul\ de colorant direct derivat\ din coloran]i foto, care creeaz\ str\lucire multidimensional\ [i d\ o ad=ncime nou\, o dimensiune [i o str\lucire holografic\ a culorii p\rului. “Tehnologia de colorare direct\ exist\ de mult timp, dar f\r\ o inova]ie semnificativ\. Scopul nostru a fost s\ facem performan]\ - s\ o facem mai bun\, mai luminoas\ [i mai durabil\.”

Ring Effect: Elumenation adaug\ [i mai mult\ str\lucire multidimensional\ pentru fiecare serviciu de colorare prin utilizarea tehnologiei coloran]ilor direc]i.

DR. DOMINIC PRATT VICE PRESIDENT KAO RESEARCH & DEVELOPMENT

Aditivi HD de colorare direct\, care ofer\ culorii oxidative o str\lucire vibrant\: asta este @Pure Pigments.

@ELUMENATED HAIR COLOR – COLORAN}I DIREC}I {I OXIDATIVI $N ACEEA{I FORMUL|

DEZVOLTAREA TEHNOLOGIEI HD3 COLOR

SILKLIFT CONTROL CU TEHNOLOGIE HD3 COLOR

@PURE PIGMENTS

INOVA}IA NU SE OPRE{TE NICIODAT|

2014

2016

2016

2018

The future


Advertorial

CREATIVITATEA, DUS| MAI DEPARTE

TRANSFORMAREA CULORII Efecte irizante, holografice, care se schimb\ #n lumin\. Tonuri multiple de @Pure Pigments creeaz\ efecte de culoare uimitoare.

Lumea Elumenation a lui Goldwell include culori f\r\ oxidan]i, formule gata de utilizare [i aditivi de colorare HD. Elumen, Tophic, Colorance [i @Pure Pigments ofer\ fiec\rui stilist instrumentele creative pentru a-[i dezv\lui artistul din interior, #ncuraj\ndu-l s\ se joace cu mai multe straturi de colorare, str\lucire [i luminozitate, folosind nuan]atoare foarte eficiente.

INTENSIFICAREA CULORII Ad\ugarea de culori ton-to-ton la formulele Tophic [i Colorance creeaz\ o intensitate spectaculoas\. Astfel vei ob]ine un aspect cu o str\lucire vibrant\ [i o satura]ie de culoare.

ESTOMPAREA CULORILOR Ad\ugarea @Pure Pigments pic\tur\ cu pic\tur\ #n tonere [i nuan]e de blond creeaz\ culori pastelate subtile sau intense.

CULORI RECI Prin ad\ugarea de @Pure Pigments Matte Green [i Pearl Blue se creeaz\ tonuri reci [i frumoase, care elimin\ culorile calde ale p\rului.

O LUME COMPLET NOU| @Elumenated Hair Color este mai mult dec=t o nou\ culoare. Adaug\ o categorie nou\ serviciului de colorare din meniul salonului, care cuprinde vopsirea complet\ a p\rului, [uvi]e, balayage.


“Intensitatea [i str\lucirea culorilor Goldwell m-au atras ini]ial la acest brand. Dup\ aceea am descoperit tehnologia din spatele acestora [i pot spune c\ nu am mai v\zut o culoare a p\rului asem\n\toare. Este viitorul culorilor p\rului. ” ANGELO SEMINARA GLOBAL BRAND AMBASSADOR

COOL IS THE NEW HOT Noile nuan]e Elumenation COOL CHIC aduc un aspect nou #n moda p\rului. Cea mai recent\ colec]ie de culori combin\ nuan]ele calde cu tonurile reci @Elumenated pentru a crea nuna]e trendy, purtabile demne de Elumenation. Tot ce ai nevoie pentru a crea adev\rate declara]ii #n mod\. Verific\ [i cea mai recent\ culoare din gama @Pure Pigments – COOL PINK.


Define[te-]i stilul Redefine[te stylingul cu ceara de texturare Matte Hed Extra de la Fudge, care asigur\ un finisaj mat [i o rezisten]\ suplimentar\. Matte Hed Extra confer\ textur\ suplimentar\ pentru un look natural #ntreaga zi.

80 styling

$

În ciuda cli[eului cum c\ un zâmbet este primul lucru care iese #n eviden]\, trebuie s\ recunoa[tem c\ [i p\rul reprezint\ o parte important\ a primei impresii. S-ar putea s\ sune nepl\cut, dar coafura este o component\ a aspectului fizic [i face parte din mesajul pe care decidem s\ #l transmitem lumii. De exemplu, doi b\rba]i cu aceea[i tunsoare pot ajunge la dou\ coafuri complet diferite, pe care le adapteaz\ muncii lor, afinit\]ilor culturale [i, desigur, stilului lor de via]\, iar mesajul lor este diferit. De aceea, trebuie acordat\ o aten]ie sporit\ modului #n care alegem s\ ne coaf\m, dar pentru a ob]ine rezultatul dorit trebuie s\ avem grij\ la produsele pe care le folosim. Un bun produs de coafare este acela care poate face ca un b\rbat s\ #[i controleze, sculpteze [i s\ #[i aranjeze p\rul #n orice manier\ dore[te. Acum po]i experimenta o coafur\ de invidiat cu Fudge Matte Hed Extra, o cear\ de texturare premium dedicat\ stylingului, care men]ine coafura, oferind în acela[i timp un finisaj uscat [i mat. Matte Hed Extra se mândre[te cu o flexibilitate sporit\, ceea ce ajut\ ca formula sa s\ alunece prin p\rul uscat [i s\ permit\ o aplicare f\r\ efort. Creat\ cu un factor de fixare de 10, formula „Extra” este capabil\ s\ ofere longevitate crescut\ coafurii. Ceara de styling de la Fudge ofer\ p\rului o textur\ natural\

ne#mbl=nzit\ [i un finisaj mat. Aceasta con]ine argil\ de caolin [i bentonit\, dar [i cear\ de albine. Matte Hed Extra ofer\ p\rului un finisaj natural, texturizat, #n timp ce combina]ia de argile îmbrac\ firul de p\r într-un strat mat, absorbind în acela[i timp umezeala. Polimerii [i cerurile din formul\ ofer\ o rezisten]\ suplimentar\ [i extrafixare coafurii, care se men]ine chiar [i #n condi]iile #n care nivelul de umezeal\ este ridicat. Fudge Matte Hed Extra are un finisaj mat excelent care face firul de p\r s\ par\ mai gros, iar mirosul este unul delicat fructat. Pentru extradefinire [i fixare se aplic\ #n straturi produsul, p=n\ se ob]ine rezultatul dorit. Mai multe informa]ii pe www.beautybox.ro


Fine Men's Products Stilul desăvârșit este effortless, simplu, invizibil, la fel ca produsele pe care le folosești.

UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro

@beautyboxro

/BeautyBoxRo


Back to

cool Spune adio nuan]elor nedorite de ro[u, portocaliu [i galben din p\rul t\u cu noul serviciu Back to cool de la L'Oréal Professionnel. Cercul cromatic Back to cool indic\ #n partea de sus culorile reci, [i anume verde, albastru, violet, #n timp ce #n partea de jos sunt reprezentate culorile calde, adic\ galben, portocaliu, ro[u.

82 produse

D

e-a lungul timpului, p\rul trece prin nenum\rate schimb\ri [i procedee, care #i schimb\ textura, dar [i culoarea. De la uscare, colorare, sp\lare, periere, decolorare, coafare, la #not [i la expunerea la soare, p\rul nostru are propria via]\ [i propriile experien]e. $ns\ toate aceste lucruri presupun confruntarea cu o realitate dur\: apari]ia tonurilor calde. Femeile experimenteaz\ adesea deteriorarea integrit\]ii culorii p\rului prin apari]ia unor fonduri de decolorare, care scot la suprafa]\ nuan]e nedorite de ro[u, galben sau portocaliu. Pentru a veni #n ajutorul clientelor, L'Oréal Professionnel a lansat programul Back to cool, un serviciu de neutralizare care echilibreaz\ nuan]ele calde nedorite. Acest lucru este realizat prin #n]elegerea profund\ a teoriei culorilor, a culorilor de baz\, a nuan]elor [i a reflexiilor. Neutralizarea #nseamn\ crearea unei culori neutre, [aten, care este ob]inut\ cu ajutorul culorilor complementare. Mai exact, neutralizarea este realizat\ atunci c=nd se aplic\ nuan]e reci de vopsea pe nuan]e calde ale p\rului.

L'Oréal Preofessionnel asigur\ rezultate personalizate pentru povestea p\rului t\u [i pune la dispozi]ie o palet\ unic\ de culori reci din gamele Majirel [i Inoa, care garanteaz\ o acoperire [i o #ngrijire de lung\ durat\. De la translucid la opac, acestea ofer\ o combina]ie f\r\ limite a finisajelor personalizate, asigur=nd eliminarea tonurilor calde nedorite. Mai mult dec=t at=t, L'Oréal Professionnel pune la dispozi]ie [i o gam\ larg\ de produse de #ngrijire personalizat\, #n func]ie de nevoile specifice fiec\rui tip de p\r. De exemplu, gamele Vitamino Color [i Blondifier asigur\ o #ngrijire intensiv\ a p\rului vopsit, #n timp ce protejeaz\ [i men]in culoarea pentru mai mult timp.


UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR Tel: 0730.199.912 ofямБce@beautybox.ro, www.beautybox.ro

@beautyboxro

/BeautyBoxRo


Frumuse]e atemporal\ Descoper\ beneficiile frumuse]ii atemporale cu New Corrective de la Skeyndor, o nou\ gam\ antirid inspirat\ din tratamente medico-estetice. Inspirat\ din cele mai importante tratamente medicoestetice din lume, gama New Corrective combate rapid [i eficient semnele de #mb\tr=nire.

84 produse

R

idurile sunt un efect natural al trecerii timpului [i reprezint\ #n]elepciunea pe care am acumulat-o odat\ cu trecerea anilor. Cu toate acestea, este normal s\ ne dorim s\ avem o piele t=n\r\ un timp c=t mai #ndelungat. De[i #nc\ nu s-a descoperit secretul tinere]ii ve[nice, profesioni[tii de la Skeyndor au #mbun\t\]it gama antirid Corrective [i au inovat produsele cosmetice, transform=nd rutina zilnic\ de #ngrijire #ntr-un tratament profesional anti#mb\tr=nire. Tratamentul se bazeaz\ pe fuziunea inovatoare a trei mecanisme de ac]iune - PEELING, FILLING [i DECONTRACTION, lucru care permite ridurilor s\ se estompeze #n mod natural [i treptat chiar de la prima sesiune de tratament, l\s=nd pielea cu un aspect cu p=n\ la 5 ani mai t=n\r. Gama New Corrective are #n componen]a sa patru produse unice: Expression Lines Filler Eye Contour, Deep Lines Refining Serum, Deep Lines Filler Emulsion [i Deep Lines Filler Cream. Expression Lines Filler Eye Contour este ideal pentru relaxarea [i estomparea liniilor de expresie din jurul conturului ochilor. Serumul con]ine o combina]ie de agen]i de ridicare a pielii [i substan]e de umplere a ridurilor. Con]inutul s\u bogat #n

micropigmen]i perla]i intensific\ luminozitatea pielii [i reduce imediat liniile de expresie. Cearc\nele [i pungile de sub ochi sunt estompate, iar pielea r\m=ne mai relaxat\ [i descongestionat\. Deep Lines Refining Serum ajut\ la netezirea [i la estomparea ridurilor profunde [i a liniilor de expresie. Acesta con]ine agen]i inhibitori neuronali [i peptide cu activitate pre [i postsinaptic\, care au rol de lifting. De asemenea, formula sa este #mbog\]it\ cu tehnica PEELING, care are o ac]iune puternic\ de DECONTRACTARE. Deep Lines Filler Emulsion este special conceput\ pentru a netezi ridurile fine de expresie. Combin=nd substan]e de umplere a pielii cu agen]i activi decontractan]i, aceasta confer\ pielii un aspect mai plin [i mai t=n\r. Emulsia are o textur\ u[oar\, perfect\ pentru tenul mixt. Deep Lines Filler Cream este ideal\ pentru umplerea ridurilor profunde [i pentru estomparea liniilor de expresie. Formula sa unic\ con]ine redensificatori interni ai ]esuturilor [i substan]e de umplere a ridurilor. De asemenea, crema este #mbog\]it\ cu agen]i de lifting, care asigur\ un rezultat rapid [i eficient. Mai multe informa]ii pe www.beautybox.ro


NEW IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR Afla]i UNIC mai multeofямБdetalii despre pre]uri, #n saloanele @beautyboxro GETT'S. /BeautyBoxRo Tel: 0730.199.912 ce@beautybox.ro, www.beautybox.ro


Tehnologia de prelucrare joac\ un rol vital în furnizarea de servicii tehnice de coafur\. Iat\ ce trebuie s\ [ti]i.

Inova]ie Not to Be Mist!

T

Ad\ugarea Micro Mist [i Spa Mist II în salonul t\u aduce beneficii reale serviciilor tehnice cheie, permite introducerea de tratamente VIP [i servicii noi de valoare premium [i adaug\ un plus salonului t\u.

86 produse

ehnologia de procesare faciliteaz\ p\trunderea culorii, a balsamului [i a altor tratamente chimice pentru rezultate mai bune, accelereaz\ timpul de procesare [i îmbun\t\]e[te starea de relaxare [i bun\stare a clientului. Dar cu toate procesoarele cu abur de pe pia]\, care este cel mai bun pentru salonul t\u? Procesoarele de cea]\ [i abur sunt concepute pentru a îmbun\t\]i rezultatul proceselor chimice prin deschiderea stratului de cuticule la temperatura optim\, astfel încât atunci când se aplic\ culoarea [i produsele tehnice, acestea s\ p\trund\ în fiecare fir de p\r. {i când procesul este finalizat, p\rul este r\cit pentru a închide stratul de cuticule [i a sigila produsul. Deci, conteaz\ dac\ folosi]i tehnologia cu cea]\ sau cu abur? Pe scurt, da. Procesoarele cu abur înc\lzesc apa suficient de mult pentru a genera aburul [i efectul acestuia poate afecta negativ integritatea p\rului. Acest lucru nu numai c\ poate anula beneficiile tratamentului [i compromite intensitatea culorii, ci poate provoca deteriorarea p\rului, mai ales atunci când este utilizat incorect. Aburul genereaz\, de asemenea, umiditate, care dilueaz\ produsele [i le reduce efectul.

INOVA}IA MIST

Procesoarele Micro Mist [i Spa Mist II de la Takara Belmont introduc inova]ia de cea]\. Odat\ cu deschiderea stratului de cuticule a firelor de p\r la doar 30˚- 40˚, se evit\ supraînc\lzirea [i diluarea produselor. Ambele procesoare creeaz\ o cea]\ rafinat\, f\r\ umezeal\, la temperaturi mult mai sc\zute, care protejeaz\ p\rul de deteriorarea cauzat\ de c\ldur\ [i asigur\ nediluarea produselor de tratament. În cazul Spa Mist II, un traductor cu ultrasunete vibreaz\ de 1,6 milioane de ori pe secund\ pentru a genera o cea]\ fin\ format\ din particule microscopice de ap\. În urma unei analize [tiin]ifice aprofundate, Spa Mist II [i Micro Mist s-au dovedit a avea beneficii asupra durabilit\]ii culorilor [i a rezultatelor tratamentului chimic. De asemenea, aduc [i beneficii scalpului, dar au condus [i la dezvoltarea unor tehnologii care ofer\ tratamente pentru mâini [i unghii în stil spa. Dup\ cur\]area porilor [i aplicarea tratamentelor hidratante, acestea creeaz\ experien]a de manichiur\ suprem\ pentru a l\sa mâinile întinerite [i hidratate. Pentru mai multe detalii accesati www.beautybox.ro sau trimite]i un e-mail la office@beautybox.ro


Scaunul de frizerie emblematic APOLLO 2 poate fi personalizat complet pentru a deveni o parte integrant\ a identit\]ii, culturii [i a filosofiei serviciilor dumneavoastr\.

Ruffians DISTRIBUITOR Tel: 0730.199.912 ofďŹ ce@beautybox.ro, www.beautybox.ro

@beautyboxro

/BeautyBoxRo


F

În a[teptarea centenarului s\u din 2021, Takara Belmont Corporation [i-a dezv\luit planurile pentru urm\torii 100 de ani, precum [i lansarea unui nou logo pentru a comemora cei 100 de ani de activitate.

ondat\ în ora[ul japonez Osaka, în 1921, Takara dezvolt\, produce [i vinde nu numai echipamente pentru saloanele de coafur\ [i produse cosmetice profesionale pentru p\r, ci [i echipamente dentare [i medicale. Compania are filiale în 12 ]\ri, iar produsele vândute includ marca de echipamente pentru saloanele de coafur\ Takara Belmont. Privind spre urm\torii 100 de ani, compania este hot\rât\ s\-[i promoveze noul scop corporativ, în timp ce se str\duie[te s\ contribuie la crearea unei societ\]i în care clien]ii din industriile sale ]int\, precum [i oamenii din lume s\ tr\iasc\ bucuria de a fi frumos. “Privind în viitor c\tre urm\torii 100 de ani, suntem încânta]i s\ continu\m s\ servim viitorul clientelei noastre, al industriei [i al societ\]ii în ansamblu, pentru a duce vie]i frumoase [i satisf\c\toare”, a comentat Hidetaka Yoshikawa, Chairman [i CEO.

Takara Belmont:

100 de ani Takara Belmont este renumit\ pentru furnizarea de echipamente de înalt\ calitate pentru industria mondial\ de coafur\, pe baza credin]ei lui Yoshikawa c\ “produsele excelente vor fi folosite oriunde în lume".

88 evenniment

UN SECOL DE INOVA}IE {I EXPANSIUNE

Takara Belmont a fost fondat\ în 1921 de Hidenobu Yoshikawa, cu produc]ia de scaune de frizerie. Compania sa a reu[it s\-[i îmbun\t\]easc\ rapid scaunele de frizer pentru a satisface nevoile clien]ilor, urmând s\ produc\ primul scaun de frizer electric din lume în 1962. $n prezent, compania continu\ s\ furnizeze echipamente de înalt\ calitate pentru industria mondial\ de coafur\, pe baza credin]ei lui Yoshikawa c\ “produsele excelente vor fi folosite oriunde în lume”.

AFACEREA COAFURII

Takara Belmont, care a intrat în domeniul coafurii producând scaune de frizerie, [i-a extins domeniul de activitate pentru a produce [i vinde scaune de salon, unit\]i de [amponare, procesoare de p\r, echipamente estetice [i produse cosmetice pentru îngrijirea p\rului, pielii [i unghiilor. Mai mult, compania proiecteaz\ saloane de coafur\ [i ofer\ consiliere cu privire la gestionarea acestora, oferind inclusiv instruc]iuni tehnice pentru personal, sprijinind astfel gestionarea saloanelor de coafur\ la diferite niveluri.


Pe m\sur\ ce Takara Belmont prive[te spre urm\torii 100 de ani, compania este hot\rât\ s\-[i promoveze scopul corporativ nou înfiin]at, cu mantra: “Rise into Beauty, Walk into Life”.

SALON PROFESIONAL DE COSMETIC|

Takara Belmont produce [i comercializeaz\ “LebeL”, un brand tehnic de produse de foarte bun\ calitate, care r\spund nevoilor detaliate [i diverse ale profesioni[tilor din coafur\. Compania a început s\ exporte produse “LebeL” în 1996, iar vânz\rile lor se extind în Rusia, precum [i în diferite ]\ri din Asia. Marca sa de îngrijire a p\rului [i a pielii, “ESTESSiMO”, a câ[tigat, de asemenea, popularitate în rândul profesioni[tilor ru[i din domeniul coafurii.

DEFINIREA SCOPULUI CORPORATIV

Deoarece în 2021 celebreaz\ centenarul fond\rii sale, Takara Belmont a definit în scopul s\u corporativ modul în care compania ar trebui s\ urm\reasc\ s\ contribuie la societate în urm\torii 100 de ani. Scopul universal al fiin]elor umane este de a ob]ine pl\cerea de a fi frumoase. Takara Belmont face din aceast\ dorin]\ scopul s\u permanent.

UN NOU LOGO

Sigla comemorativ\ simbolizeaz\ o rela]ie strâns\ între oameni [i bunurile pe care compania le produce [i le vinde. Acest lucru este redat prin asem\narea literei “t” din “100 de ani” cu o persoan\ [i “h” cu un scaun, care este unul dintre produsele companiei. “Persoana” din logo indic\ dincolo de cifra “100” pentru a ar\ta direc]ia companiei în urm\torii 100 de ani. https://www.takarabelmont.co.jp/ global/


RoBeauty

F\-]i vocea auzit\! $n timpul pandemiei, mai mult ca niciodat\, a fost clar c\ sunt probleme generale de care ne lovim to]i #n industrie [i care nu se pot rezolva individual, pentru c\ ]in de legisla]ie, de rela]ia cu autorit\]ile statului, de reglement\ri [i de un specific pe care nu-l cunoa[te nimeni #n afar\ de noi, cei din industrie. De[i crearea unei organiza]ii #ntre firmele din industrie s-a mai #ncercat de-a lungul timpului, aducerea #mpreun\ a juc\torilor care sunt concuren]i, care pot avea orgolii, r\ni, animonizit\]i, nu este u[oar\. Totu[i, de[i mereu vor fi lucruri care ne vor desp\r]i, mai importante sunt lucrurile care ne unesc! Astfel, saloanele Gett’s, Magic, El Studio, Chocolat [i Chic Salon au format Organiza]ia Patronal\ ROBEAUTY, au creat patrimoniul ini]ial [i [i-au asumat munca serioas\ pentru reprezentarea intereselor industriei, rela]ii de negociere cu institu]iile [i cu omologii [i v\ invit\ pe to]i s\ deveni]i membri [i s\ contribui]i cu orice fel de resurs\ pute]i: financiar, HR, timp, energie, know-how. {i dac\ noi, cei din industire, nu ne implic\m #n rezolvarea problemelor, cine o va face? V\ spun din experien]a de 23 ani de industrie, de 14 ani de publisher Estetica [i de 10 luni de lupt\ cu autorit\]ile #n acest proiect... NIMENI! Este nevoie de reprezentativitate [i unitate la nivelul industriei de beauty pentru a conta, pentru a fi b\ga]i #n seam\, altfel vom primi norme, legi, controale care nu au nicio logic\, care nu sunt g=ndite pentru industria noastr\ [i c\rora va trebui s\ ne supunem, la fel ca [i p=n\ acum, de 30 ani! Deja firmele corecte nu sunt sustenabile, aleg=nd o cale nenatural\ [i stresant\, migrarea c\tre firme mici, nepl\titoare de TVA, de la alb c\tre gri, [i de la gri c\tre negru. Cine c=[tig\ cu adev\rat dintr-o industrie slab\? Nimeni. E o alegere simpl\ despre ce ne dorim MAI MULT: s\ fim parte din problem\ sau parte din solu]ie? Ast\zi ne lovim de o serie de probleme, #mp\r]ite pe categorii de m\rime a juc\torilor (PFA, Micro, SRL, lan]uri mari de saloane), dar [i pe grade de urgen]\ diferite, respectiv (probleme de reglementare, lipsa unei legi proprii, probleme de taxare, de alocare a Ministerului S\n\t\]ii, de concuren]\ neloial\, de #mpov\rare administrativ\, probleme legate de for]a de munc\, de calificare etc.) RoBeauty a fost constituit\ pentru a proteja [i a promova serviciile de înfrumuse]are, îndemânarea [i competen]a companiilor de înfrumuse]are, care de]in deja o înalt\ calificare, precum [i a micilor antreprenori care desf\[oar\, în mod organizat, aceste servicii, pentru a înso]i evolu]ia companiilor în arta #nfrumuse]\rii [i a serviciilor pentru bun\starea persoanelor, pun=nd bazele dezvolt\rii sustenabile personale, a angaja]ilor, a firmelor [i a industriei. Obiectivele generale ROBEAUTY • Formarea unei voci unitare [i puternice care s\ reprezinte domeniul #n rela]ia cu institu]iile statului; • Modificarea Ordinului de Ministru ce modific\ autorizarea activit\]ii saloanelor [i ne asimileaz\ clinicilor

90 business


@MEEMA, Iulie 20, RoBeauty discut\ problemele industriei

medicale; • Obținerea unui regim de taxare redus pentru TVA; • Implementarea marjei de TVA reduse la 5% pentru serviciile de coafur\, conform excep]iilor UE, ceea ce ar aduce egalitate de [anse #ntre firme; • Negocierea cu organismele care "sug" taxe din saloane, gen UPFR, Credidam (Optimizarea costurilor aferente drepturilor financiare ale diferitelor organisme sau institu]ii); • Combaterea fenomenului serviciilor practicate ilicit [i, implicit, a concuren]ei neloiale pe care acestea o provoac\; • Implementarea unui cadru fiscal specific industriei (taxare [i impozitare); • Pe fondul cre[terii ponderii pl\]ii cu cardul [i #mpu]in\rii/dispari]iei bac[i[ului, posibilitatea pl\]ii op]ionale a tips-ului (n.a. bac[is) cu cardul, pe bonul fiscal, [i impozitarea doar a acestuia cu 10%, astfel #nc=t aceste venituri s\ poat\ fi considerate venit eligibil de c\tre orice banc\ [i pentru a folosi la justificarea veniturilor; • Crearea unui cadru legislativ specific activit\]ii de #ngrijire personal\ realizat #mpreun\ cu reprezentan]i ai industriei astfel #nc=t s\ reflecte realitatea; • Elaborarea [i promovarea unui cod de etic\ de afaceri #n domeniul beauty; • Crearea, consolidarea [i promovarea statutului [i imaginii saloanelor; • Promovarea meseriilor din industrie ca o alternativ\ de carier\ pentru orice t=n\r sau ca o alternativ\ de reconversie profesional\; • Informarea, consultan]a, educarea membrilor, crearea de sondaje [i analize la nivelul pie]ei [i folosirea acestora pentru fundamentarea dialogului cu autorit\]ile statului; • Conlucrarea cu distribuitorii [i corectarea derapajelor comportamentale abuzive. Industria noastr\ arat\ ast\zi a[a ca urmare a ignor\rii sistematice, timp de 30 ani. Statul nu ne va b\ga #n seam\ dec=t dac\ suntem uni]i [i afilia]i la federa]ii superioare (doar organiza]iile patronale se pot afilia, nu [i asocia]iile profesionale). V\ invit\m astfel s\ v\ al\tura]i [i s\ contribui]i cu ce pute]i. Este foarte mult de lucru [i f\r\ implicare nu se va ajunge la rezultate. S\tui deja de aceast\ stare, propunem o alternativ\, de implicare #ntr-o industrie din care to]i tr\im, s\ o putem face curat\, puternic\, vizibil\ [i respectat\, s\ se poat\ numi afacere, s\ se poat\ l\sa mo[tenire sau capitaliza prin diverse tranzac]ii, ca orice alt\ industrie serioas\. Parafraz=ndu-l pe JFK: “Nu te #ntreba ce poate face RoBeauty pentru tine, ci #ntreab\-te ce po]i face tu pentru RoBeauty!” PR SU OBL CO STE EME MU STU NABI DE M LTE RI P LITA NE ARI C {I P REA TE. IND PRO E FA REA US FITA C TR BI I|. L|

DEPEND AFACER EN}A ANGAJA}II DE EXISTE II CRE{TEN}I, }IILOR REA PRETENSUSTENDINCOLO DE ABILITAT E.

L P IPS A ER A CA PER SON LIF SO AL IC NA UL AT L UI . UL { UI I

E UI UN |TR EA N C RAR T BU E {I MIG GAJA MENT UI A -L AN ARTA A UN RE S| RARE AP LIPS T CA , MIG DIN GAJA IASC| I. AN OCU TELE $NL LIEN AC

CERCUL VICIOS RESPONSABIL CU MIGRAREA INDUSTRIEI DE BEAUTY C|TRE ZONA GRI/NEAGR|, NEREGLEMENTAT| {I NEFISCALIZAT|.

PROBLEME CU ILOR FORMAREA NO SA LUCR|TORI. LIP FONDURILOR DUCE LA LIPSADE PROIECTELOR UCENICIIE.

CAZUR DE SU ILE DEVIN P NU SU CCES {I PEN OVE{TI {I COMNT REGLEM TRU C| ACCEL B|TUTE EF ENTATE DEVEN EREAZ| MIGICIENT, IND FE NOMERA}IA, N.

DE E. RI ME BLE TAR NT| PRO LEMENGLEME CT G E E R PUN ITATIV R LTE IN T D U M {ITE E CAN . GRE VEDER LITATIV DE {I CA C+T

@MEEMA, toamn\ 2020, negocieri interministeriale cu RoBeauty, RoRetail, FPRC, pentru codurile CAEN eligibile pentru schemele de ajutor.


Lumea culorilor

geniale

Marele [i senza]ionalul blond, îndr\zne]ul [i inovatorul ro[cat, albastrul imperial, brunetul aprig... ei bine, da, culoarea presupune o tu[\ de geniu, de m\iestrie, de nebunie creativ\ [i de curaj. Structura [i textura, acestea au fost cuvintele de baz\ #n realizarea lucr\rii [i ar putea fi o analogie perfect\ cu anul 2020. Elementele devin antagonice [i ceea ce #ncepe ca o textur\ fin\, ce contureaza forma fe]ei [i ne duce cu g=ndul la o regin\ dintr-un basm se termin\ #ntr-o structur\ brut\, nefinisat\.

W

ella Professionals a construit o lume a frumuse]ii în jurul culorii [i vopsirii p\rului. Explica]ia? Culoarea este declara]ia de creativitate a oric\rui artist, a oric\rui hairstylist [i are nevoie de precizie, pricepere, exactitate, educa]ie. Wella Professionals îi propune creatorului din tine un NOU tip de seminar - Wella Color Genius, un seminar conceput de Mihai Badin, Trainer Wella Professionals, [i Roxana Oprea, Education Manager Wella Professionals.

CUI SE ADRESEAZ| ACEST SEMINAR?

Seminarul Wella Color Genius este pentru TINE dac\ vrei s\ î]i consolidezi în]elegerea formul\rilor [i tehnicilor de culori. Vrei s\ treci la un alt nivel? S\ faci saltul de la colorarea tradi]ional\ la tehnicile creative noi, f\r\ precedent? Atunci, acest curs este pentru tine. Seminarul Wella Color Genius este sus]inut de Mihai Badin [i este creat astfel încât s\ vin\ în completarea actualelor seminare. “Este o întâlnire artistic\ pentru cei care au parcurs deja nivelul de craft [i doresc s\ î[i reînvie creativitatea”, spune stilistul trainer.

CULOAREA CA STIL DE VIA}|

“În cazul meu, culoarea este modul în care m\ exprim. Este entitatea care pune în mi[care


Mihai Badin a fost finalist al concursului AHS, sec]iunea Avangard\. roti]ele din mintea mea. M\ inspir\ tot ce este colorat [i iubesc s\ creez atât culori pastelate, cât [i culori vibrante, saturate, care ies un pic din zona comercial\”, admite stilistul Mihai Badin.

CE VEI ÎNV|}A LA SEMINARUL WELLA COLOR GENIUS?

“Meseria de hairstylist este în continu\ dezvoltare [i schimbare, iar trenduri [i micro-trenduri apar la intervale de timp relativ scurte”, poveste[te trainerul Wella Professionals. “Social media ajut\ foarte mult la propagarea acestor trenduri [i clientele reac]ioneaz\ rapid: î[i doresc acel p\r, acea culoare. Astfel se na[te nevoia de EDUCA}IE CONSTANT|. Ca s\ fim capabili s\ color\m dorin]ele, s\ putem strânge cât mai multe informa]ii, tehnici”. La seminarul Wella Color Genius te vom ajuta s\ î]i dezl\n]ui imagina]ia cu scopul de a crea tonuri unice, editoriale [i viitoarea ta semn\tur\ în culoare!

TEHNICI {I NOI OBIECTIVE DE CULOARE

Vrei s\ devii un bun colorist? Atunci înscrie-te la seminarul Wella Color Genius. Vei descoperi tehnici [i destina]ii de colorare într-o lumin\ diferit\, care î]i vor permite s\ concepi culori noi, personalizate pentru clien]ii t\i. {i asta nu e tot! Vei afla secretele din spatele formul\rilor creative pentru a crea culori de senza]ie [i vei putea st\pâni mai bine arta culorii personalizate pentru a crea tehnici [i nuan]e individuale pentru clientul t\u. “Un bun colorist [tie cum s\ ob]in\ culoarea pe care a gândit-o [i [tie cum [i unde s\ amplaseze culoarea pentru ca aceasta s\ fie în armonie cu tr\s\turile clientei. Culoarea e ca un magnet [i dac\ o folose[ti în]elept î]i deschide noi posibilit\]i creative [i de succes. Pentru c\ un bun colorist gânde[te culoarea [i din punctul de vedere al promov\rii pe social media [i cum ar putea fi pus\ mai bine în

eviden]\”, adaug\ trainerul Mihai Badin. Vino [i tu la seminarul Wella Color Genius! Nu mai ezita! Intr\ într-o nou\ etap\ a vie]ii tale de hairstylist! Programul seminarelor din IANUARIE [i FEBRUARIE 2021 sus]inute de Mihai Badin este urm\torul: • 8 febr - 10.00 - 17.30 – WELLA COLOR GENIUS - ce se potrive[te clientei [i cum alegem tehnica de colorare; • 22 febr - 10.00 - 17.30 – WELLA INSTAREADY COLOR - seminar de Business [i Social Media. Contacteaz\ Consultantul Wella ca s\-]i rezervi locul din timp [i ca s\ beneficiezi de oferta special\. Follow us: Instagram: @WellaHair_Ro Facebook: facebook.com/ ProfessionalBrands. WellaProfessionals Facebook Grup: facebook. com/groups/ WellaPassionistasRomania


JOSE GARCIA PELUQUEROS P\r: Jose Garcia Peluqueros, Pamplona. Makeup artist: Isabel GarcĂ­a. Fotograf: Aitor Esparza.


1

4

3

5

7

Designul cocurilor a evoluat de-a lungul anilor, dar elegan]a lor a r\mas neschimbat\.

2

6

9

8 Fie c\ mergi la o petrecere sofisticat\ sau la o cin\ romantic\, aspectul feminin [i stilat nu trebuie s\ lipseasc\, iar coafura ta trebuie s\ arate impecabil. Datorit\ versatilit\]ii [i elegan]ei, cocul este #ntotdeauna o alegere inspirat\, indiferent de evenimentul special din via]a ta. 1. Crea]i o selec]ie circular\ #n zona coroanei [i prinde]i p\rul cu un elastic. 2. Tapa]i p\rul prins #n coada de cal pentru a forma baza cocului. 3. Rula]i p\rul p=n\ ob]ine]i o bil\ [i prinde]i cu agrafe de p\r. 4. Modela]i p\rul cu placa de #ndreptat sau cu ondulatorul pentru a ob]ine un efect ondulat.

5. Ridica]i [uvi]ele ondulate de p\r pe cocul deja creat, aranja]i-le cu ajutorul unui pieptene [i fixa]i cu ajutorul unui spray de fixare. 6. Forma]i forme naturale #nf\[ur=nd baza cu firele libere [i prinde]i-le cu agrafe de p\r. 7. Piept\na]i p\r]ile laterale cu degetele, p\str=nd valurile deja create [i fixa]i-le cu un spray modelator cu factor de men]inere puternic. 8. $n cele din urm\, a[eza]i [uvi]ele frontale pe o parte, r\suci]i v=rful cu ajutorul degetelor [i rula]i spre baza cocului. 9. Finisa]i cocul.

step by step

95


Estetica nr. 50/21

ad index BARBER MIND

81

CLUBMAN

85

www.beautybox.ro www.beautybox.ro

69, 71

FUDGE

www.beautybox.ro

GOLDWELL

www.goldwell.com

54-61, 66-67, 76-77

L'OREAL PROFESSIONNEL

82

IBD

83

INGO TRADE INTERNATIONAL

74

www.lorealprofessionnel.ro www.beautybox.ro

www.getts.ro

PROFESSIONAL BRANDS www.professionalbrands.ro

SKEYNDOR

www.beautybox.ro

64-65, 72-73, 92-93 Cov 2, Cov 3-4, 2

TAKARA BELMONT www.beautybox.ro

ESTETICA ROMANIA AND REPUBLIC OF MOLDOVA 22, Tudor Vladimirescu Blvd Green Gate Building, 4th floor Sector 5, 050883 Bucharest (Romania) Tel.: +4021 317 90 20 info@estetica.ro, www.estetica.ro

PENTRU ABONARE e-mail: sales@estetica.ro www.facebook.com/EsteticaRomania Tel: 0729.777.353

87

TIP|RIT| DE Tipografia Everest 2001 SRL, B-dul Timi[oara, nr. 121-137, sect. 6, Bucure[ti, cod 061327 Telefon: +4(021) 433 07 01/ 02 Publicat\ sub licen]a Estetica, Edizioni Esav srl, Torino/Italia ISSN 1843 - 844X: Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea oric\rui material scris sau ilustrat din aceast\ publica]ie este interzis\. Materialele scrise [i fotografiile sunt selectate de c\tre editorul publica]iei la libera sa alegere [i f\r\ a i se percepe vreun cost. Materialele scrise [i fotografiile r\ m=n #n proprietatea editorului, acesta put=nd s\ le foloseasc\ f\r\ consim]\m=nt, incluz=nd [i trecerea lor #n proprietatea altui utilizator. Publica]ia Estetica prime[te #n mod expres drepturi de utilizare exclusiv\ a imaginilor din sectorul industriei de #nfrumuse]are, ceea ce #nseamn\ c\ nu vor putea fi utilizate #n alte publica]ii de profil (excep]ie fac machetele publicitare). Nota Avocatului Poporului: Semn=nd aceast talon, consimt ca numele [i datele mele s\ fie prelucrate [i utilizate de c\tre Ingo Trade International SRL, f\r\ alte obliga]ii sau pl\]i fa]\ de persoana mea. $n]eleg c\ #mi sunt garantate drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal a[a cum sunt definite de aceast\ lege: dreptul la informare, dreptul de acces la datele sale, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozi]ie cu privire la datele sale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de interven]ie asupra justi]iei . Sunt de acord s\ primesc ocazional obiecte promo]ionale, produse gratuite precum [i informa]ii prin telefon, e-mail , sms sau alte mijloace de comunicare. Orice comunic\ri c\tre Ingo Trade International SRL privind datele personale se fac pe adresa: Valea Ialomi]ei, nr. 5, Sector 6, Bucure[ti.

Membre de l’Association Internationale de la Presse Professionnelle


UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR Tel: 0730.199.912 ofямБce@beautybox.ro, www.beautybox.ro

@beautyboxro

/BeautyBoxRo


FORMULA PROFESIONAL| SKEYNDOR PENTRU O PIELE PERFECT|

DIAGNOSTIC TRATAMENT PERFEC}IUNE

THE SKIN PERFECTIONIST

UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR Tel: 0730.199.912 ofямБce@beautybox.ro, www.beautybox.ro

@beautyboxro

/BeautyBoxRo

Profile for esteticaromania

Revista Estetica Romania & Republica Moldova No 50  

Revista Estetica Romania & Republica Moldova No 50

Revista Estetica Romania & Republica Moldova No 50  

Revista Estetica Romania & Republica Moldova No 50