Page 1

Projecte EduCAT1x1 Qu猫 en pensen els implicats? Joan Padr贸s Asociaci贸 Espiral, Educaci贸 i Tecnologia


El present document és una primera aproximació als resultats de l’enquesta Projecte EduCAT1x1. Què en pensen els implicats? elaborat per l’associació Espiral, Educació i Tecnologia. És per això que a partir d’aquestes dades, pendents d’una anàlisi més detallada, no se n’haurien d’extreure conclusions definitives. L’anàlisi de les dades obtingudes, tenint en compte tota la informació que conté l’enquesta i, especialment, les idees, els suggeriments i les propostes dels enquestats, seran publicades, un cop estiguin disponibles, mitjançant els canals de difusió habituals de l’associació Espiral


Participació en el projecte

Altres Pare/Mare Administració Ni jo ni el meu

centre FPA Universitat

El meu FP centre

1.432 participants

Secundària

He participat Primària en el projecte Infantil 0

0

200100

200 400

300

600 400

500800 600

1000 700


Tot i els problemes econòmics, el projecte EduCAT1x1 s'hauria d'estendre a mÊs nivells i a mÊs centres educatius tal com estava previst 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Totalment en desacord

Bastant en desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


Tot i els problemes econòmics, el projecte EduCAT1x1 s'hauria d'estendre a mÊs nivells i a mÊs centres educatius tal com estava previst

D'acord 45% Desacord 55%


El projecte EduCAT1x1 ĂŠs una bona idea mal aplicada

700 600 500 400 300 200 100 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


El projecte EduCAT1x1 ĂŠs una bona idea mal aplicada

Desacord 24%

D'acord 76%


La posada en marxa del projecte EduCAT1x1 va ser una decisi贸 precipitada (no es donaven els requisits necessaris) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


La posada en marxa del projecte EduCAT1x1 va ser una decisi贸 precipitada (no es donaven els requisits necessaris) Desacord 15%

D'acord 85%


Tot i no disposar de les condicions ideals calia tirar endavant el projecte EduCAT1x1 350 300 250 200 150 100 50 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


Tot i no disposar de les condicions ideals calia tirar endavant el projecte EduCAT1x1

D'acord 50%

Desacord 50%


Els problemes econ貌mics que viu Catalunya justifiquen l'aturada de l'expansi贸 del projecte EduCAT1x1 350 300 250 200 150 100 50 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


Els problemes econ貌mics que viu Catalunya justifiquen l'aturada de l'expansi贸 del projecte EduCAT1x1

D'acord 48%

Desacord 52%


Independentment dels motius econòmics, es bo revisar el projecte EduCAT1x1 abans d'estendre'l a nous centres i a d'altres nivells educatius 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


Independentment dels motius econòmics, es bo revisar el projecte EduCAT1x1 abans d'estendre'l a nous centres i a d'altres nivells educatius Desacord 13%

D'acord 87%


Els problemes econ貌mics que viu Catalunya justifiquen l'aturada de l'expansi贸 del projecte EduCAT1x1 350 300 250 200 150 100 50 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


Els problemes econ貌mics que viu Catalunya justifiquen l'aturada de l'expansi贸 del projecte EduCAT1x1

D'acord 48%

Desacord 52%


El projecte EduCAT1x1 s'hauria de cancelar definitivament, fins i tot en aquells centres on ja estĂ implantat 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


El projecte EduCAT1x1 s'hauria de cancelar definitivament, fins i tot en aquells centres on ja estĂ implantat D'acord 23%

Desacord 77%


La introducció de les TIC a l'aula no té sentit si no ve de la mà d'un canvi metodològic que promogui l'adquisició de noves competències per part de l'alumnat 700 600 500 400 300 200 100 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


La introducció de les TIC a l'aula no té sentit si no ve de la mà d'un canvi metodològic que promogui l'adquisició de noves competències per part de l'alumnat Desacord 13%

D'acord 87%


La manca de recursos educatius adequats ha estat un dels principals problemes de la implantaci贸 del projecte EduCAT1x1 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


La manca de recursos educatius adequats ha estat un dels principals problemes de la implantaci贸 del projecte EduCAT1x1 Desacord 27%

D'acord 73%


La manca infraestructures adequades en els centres educatius ha estat un dels principals problemes de la implantaci贸 de projecte EduCAT1x1 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


La manca infraestructures adequades en els centres educatius ha estat un dels principals problemes de la implantaci贸 de projecte EduCAT1x1 Desacord 19%

D'acord 81%


La connectivitat dels centres educatius ha estat un dels principals problemes de la implantaci贸 projecte EduCAT1x1 600 500 400 300 200 100 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


La connectivitat dels centres educatius ha estat un dels principals problemes de la implantaci贸 projecte EduCAT1x1 Desacord 15%

D'acord 85%


La manca d'implicaci贸 d'una part del professorat ha estat un dels principals problemes de la implantaci贸 de projecte EduCAT1x1 350 300 250 200 150 100 50 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


La manca d'implicaci贸 d'una part del professorat ha estat un dels principals problemes de la implantaci贸 de projecte EduCAT1x1

D'acord 46%

Desacord 54%


Estendre el projecte EduCAT1x1 a nous centres i nivells educatius no ĂŠs compatible amb la retallada del professorat destinat que donen suport als centres docents 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


Estendre el projecte EduCAT1x1 a nous centres i nivells educatius no ĂŠs compatible amb la retallada del professorat destinat que donen suport als centres docents Desacord 28%

D'acord 72%


Les editorials no han estat a l'alçada del projecte EduCAT1x1 elaborant continguts didà ctics de qualitat 600 500 400 300 200 100 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


Les editorials no han estat a l'alçada del projecte EduCAT1x1 elaborant continguts didà ctics de qualitat Desacord 19%

D'acord 81%


L'aplicaci贸 del projecte EduCAT1x1 ha d'anar lligat a la no utilitzaci贸 de llibres de text a les aules 700 600 500 400 300 200 100 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


L'aplicaci贸 del projecte EduCAT1x1 ha d'anar lligat a la no utilitzaci贸 de llibres de text a les aules

D'acord 29%

Desacord 71%


La plataforma de continguts digitals Àtria Ês un complement eficaç al projecte EduCAT1x1 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


La plataforma de continguts digitals Àtria és un complement eficaç al projecte EduCAT1x1

D'acord 50%

Desacord 50%


La formaci贸 pr猫via del professorat que ha participat en el projecte EduCAT1x1 era l'adequada 350 300 250 200 150 100 50 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


La formaci贸 pr猫via del professorat que ha participat en el projecte EduCAT1x1 era l'adequada

D'acord 30%

Desacord 70%


Cal una formaci贸 espec铆fica pels equips directius 600 500 400 300 200 100 0 Totalment Bastant en en desacord desacord

En desacord

D'acord

Bastant d'acord

Totalment d'acord


Cal una formaci贸 espec铆fica pels equips directius Desacord 17%

D'acord 83%


1.432 gracies i mĂŠs

1×1. Què en pensen els implicats?  

1×1. Què en pensen els implicats? Joan Padròs (Asociación Espiral, Educación y Tecnología). El present document és una primera aproximació a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you