Page 1

Шинжлэх ухаан, технологийн төв номын санд шинээр ирсэн сэтгүүлүүд

УЛААНБААТАР ХОТ 2013-2014 он


ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ №2 Гл. редактор: Тутельян В.А. Он: 2013 Хуудас: 88 ISBN 0042-8833 Энэ сэтгүүлд хүүхдийн хоол тэжээл, эмчилгээний хоол тэжээл, хоолны эрүүл ахуй зэрэг асуудлуудыг бичсэн.

2


ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА №2 Гл. редактор: Апресов С. Он: 2014 Хуудас: 105 Энэ сэтгүүлээс биохакерийн тухай, амьд эсийн телепортацийн судалгаа, калашников бууны тухай уншиж болно.

3


ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА №1 Гл. редактор: Архаров А.М. Он: 2014 Хуудас: 72 ISBN 0023-124Х Энэ сэтгүүлд дулаан дамжуулах тоног төхөөрөмж, төвөөс зугтах хүчтэй хөргөлтийн машин, хөлдөөгч бодис, бага темпатурт аюулгүй хөргөлтийн техник ашиглах талаар асуудлууд гарсан.

4


ЭНЕРГЕТИКА №2 Гл. редактор: Федорович Д.А. Он: 2014 Хуудас: ISBN 0013-7278 Сэтгүүлээс орчин үеийн багаж болох трансформатор ПКР-2, энерги хангамжийн систем, цахилгаан энерги зарцуулалт, цахилгаан болон дулааны цахилгаан станцын тухай уншиж болно.

5


ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ №2 Гл. редактор: Преснякова О.П. Он: 2012 Хуудас:100 ISBN 0235-2486 Сэтгүүлд хүнсний аюулгүй байдлын тухай, хүнс үйлдвэрлэлд ургамлын гаралтай уургийг хэрэглэх, хүүхдийн хоол тэжээл, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хоол тэжээлийн талаар гарсан. .

6


ВЫСШАЯ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ №2 Гл. редактор: Манзуллин Р.З. Он: 2014 Хуудас: 174 ISBN 1726-567Х Сэтгүүлээс дээд боловсролын тухай асуудлуудыг уншиж болно.

7


БИБЛИОТЕКА №4 Гл. редактор: Самсонов С.И. Он: 2013 Хуудас: 136 ISBN 0869-4915 Энэ сэтгүүл нь номын санч нарт зориулсан мэргэжлийн сэтгүүл юм.

8


ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА

Гл. редактор: Соболев Н.В. Он: 2014 Хуудас:132 ISBN 0016-7886 Энэ дугаарт геологи болон геофизикийн бүхий л асуудлаар онолын болон судалгааны өгүүллэлүүд нийтлэгдсэн.

9


ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ №1 Гл. редактор: Бортников Н.С. Он: 2014 Хуудас: 92 ISBN 0016-7770

Энэ сэтгүүлээс ашигт малтмалын, тэдгээрийн тухай мэдээлэлийг олж авна.

10


ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК №2 Гл. редактор: Савинов Ю.И. Он: 2014 Хуудас:150 ISBN 2074-7470 Сэтгүүлд металл боловсруулах тоног төхөөрөмж, шинэ компрессор тоног төхөөрөмж, экологийн асуудлууд, тоног төхөөрөмж ба механизмын талаар бичсэн байна.

12


ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ №3 Гл. редактор: Кузнецов А.А. Он: 2013 Хуудас:193 ISBN 0136-0453 Энэ сэтгүүлд сургалтын орчинд мэдээлэл боловсролын орчинг байгуулах практик туршлагын тухай гарсан байна.

11


ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ №4 Гл. редактор: Шадриков В.Д.. Он: 2013 Хуудас: ISBN 1609-4646 Тус сэтгүүлд орчин үеийн боловсролын асуудлууд, боловсролын байгууллага дахь инноваци, түүнийг амжилттай хэрэгжүүлэх тухай бичсэн байна.

13


НАНОИНДУСТРИЯ №4 Гл. редактор: Цаплин А. Он: 2013 Хуудас: ISBN 1993-8578 Сэтгүүлд нанотехнологийн тухай ойлголт, түүнийг үйлдвэрлэлд хэрхэн нэвтрүүлж байгаа талаар нийтлэгдсэн. .

14


НАНОТЕХНОЛОГИИ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО Гл. редактор: Арсентьева И.П. Он: 2013 Хуудас: ISBN 2306-0581 Энэ сэтгүүлд нано технологийн шинжлэх ухааны тухай ойлголт, түүнийг үлйдьэрлэлтэй уялдуулах арга замын тухай бичсэн.

15


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕГОДНЯ №9 Гл. редактор: Шаров А. Он: 2013 Хуудас:84 Энэхүү сэтгүүлээс ОХУ-ын улс төр, нийгэм, эдийн засаг, гадаад харилцааны талаарх мэдээ мэдээллийг унших боломжтой.

16


РОССИЙСКАЯ НАНОТЕХНОЛОГИИ Гл. редактор: Алфимов М.В. Он: 2013 Хуудас:119 ISBN 1993-4068 Энэ сэтгүүлд оросын нанотехнологийн хөгжил, судалгаа, үйлдвэрлэл, ахуйн хэрэглээнд хэрхэн нэвтрүүлж байгаа талаар бичсэн байна.

 

17


УГОЛЬ №2 Гл. редактор: Алексеев К.Ю. Он: 2014 Хуудас: 84 ISBN 0041-57 Сэтгүүлд нүүрс үйлдвэрлэл, нүүрсний уурхай, ил уурхай болон далд уурхайн ашиглалт, технологийн талаар бичсэн.

18


COMPUTER WORLD №14

Гл. редактор: Христов П. Он: 2013 Хуудас:32 ISBN 1560-5263 Сэтгүүлийн энэ дугаарт мөнгөний үүл, 5G –ийн түүхийн талаар гарсан байна.

19

Shine setguul  

Very good