Page 1

Шинжлэх ухаан, технологийн төв номын санд шинээр ирсэн ном, сурах бичиг

УЛААНБААТАР ХОТ 2013 он


БАГА ОВРЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ Орчуулагч : Сод Б. Редактор: Очиржав Б., Сод Д., Пүрэвдаш С. Он: 2013 ISBN 978-99973-40-17-7 Хуудас: 337 Энэ номонд бага оврын усан цахилгаан станцын технологийн талаар ерөнхий мэдлэг болон бага оврын УЦС-аар цахилгаан үйлдвэрлэх үндсэн ойлголтыг оруулсан байна.

1


ЭРЧМИЙН САЛБАРЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭС Зохиогч: Батхуяг Г., Даваахүү Ш. Редактор: Гүрбадам Ц. Он: 2013 Хуудас: 390 ISBN 978-99962-2-576-5 Энэ сурах бичигт эдийн засгийн онолын үндэс болох цахилгааны үнэ, эрчим хүчний маркетинг, менежментийн асуудлуудыг хамруулан оруулав

2


ЭРДСЭН БАРЬЦАЛДУУЛАГЧ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНОЛОГИ Зохиогч : Сүнжидмаа Д. Редактор: Санжаасүрэн Р. Он: 2013 ISBN 978-99973-826-1-0 Хуудас: 44 Гарын авлагад эрдсэн барьцалдуулагч материалын технологийн бие даалтын ажлуудыг оруулжээ.

3


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН БУУРЬ, СУУРЬ

Эмхэтгэлд сав газрын байрзїй, уур амьсгал, хєрс, ургамал, усзїй, амьтны аймаг, сав газрын гадаргын усны нєєц, горим, уур амьсгалын нєлєєлєл, сав газрын усны нєєц, геологи, гидрогеологи, сав газрын усны чанар ба экологийн зарим асуудлын їнэлгээ зэрэг олон асуудлуудыг багтаасан байна.

Зохиогч : Дашжамц Д. Редактор: Чулуунбаатар Х. Он: 2013 Хуудас: 103 ISBN 978-99962-4-616-6 Сурах бичигт барилга байгууламжийн буурь, суурийн үндсэн ойлголт, ачаа ачааллыг тодорхойлох, нам суулттай суурь, нам суулгалттай буурийн хэв гажилт, бусад тєрлийн сууриуд, буурийн хєрсний барилгын шинж чанарыг оруулсан байна.

4


МОНГОЛ ОРНЫ ТОГТВОРГҮЙ БҮТЭЦТЭЙ УЛ ХӨРСӨНД БАРИЛГА БАРИХ УХААН Зохиогч : Дашжамц Д. Редактор: Дашдорж Ц. Он: 2013 Хуудас: 116 ISBN 978-99962-4-613-5 Номонд физик, механикийн хавсарсан үйлчлэлд үүссэн хүчдэл-хэв гажилтын тодорхой нєхцєлд шинж чанар нь огцом єєрчлєгдєж улмаар бүтцийн тогтвороо алддаг тогтворгїй бүтэцтэй ул хєрсний тєрєлд хамаарах мєнх цэвдэг, суумтгай алтан химэрлэг болон хєєлттэй шаварлаг ул хєрс єргєн тархсан бїс нутгуудад барилга, байгууламжийн тогтворыг хангах талаар зураг тєсєл зохиоход баримтлах зарчим, тєслийн тооцооны үндсийг боловсронгуй болгож хєгжүүлэх зорилгоор явуулсан олон жилийн судалгааны үндсэн дээр бичигдсэн болно.

5


ДОХИО ДАМЖУУЛАХ ОНОЛ Зохиогч : Буянхишиг З., Жавзансүрэн Ж., Эрдэнэтуяа Э. Редактор: Дамдинсүрэн Б., Отгонбаяр Б. Он: 2013 Хуудас: 290 ISBN 978-99973-2-096-4 Сурах бичиг нь оюутнуудад модуляцийн тухай үндсэн мэдлэг олгох, хэрэгжүүлэлтийн схем, техникийн хувилбаруудыг судалж мэдэхэд зориулагдсан байна.

6


ЭЛЕКТРОНИКИЙН ҮНДЭС Зохиогч : Энхзул Д., Мөнхжаргал Г., Амартүвшин Т. Редактор: Рэнцэндорж Т., Батмөнх А. Он: 2013 Хуудас: 336 ISBN 978-99973-2-095-7 Сурах бичигт хагас дамжуулагч материал, түүний шинж чанар, хагас дамжуулагч диод, транзисторуудын бүтэц, ажиллагааны зарчим, тэдгээрийн үндсэн тодорхойломжууд, тогтмол болон хувьсах гүйдлийн тооцоонууд зэрэг электроникийн үндсэн суурь ухагдахууны онол тайлбар бүхий жишээ бодолтуудыг оруулсан.

7


ТООН ЭЛЕКТРОНИК Зохиогч : Энхзул Д., Мөнхжаргал Г., Амартүвшин Т. Редактор: Хүрэлбаатар Ц., Эрдэнэчимэг Д. Он: 2013 Хуудас: 482 ISBN 978-99962-1-836-1 Тооллын систем, Булын алгебр, Булын илэрхийллийг хялбарчлах аргууд, карно карт, квайны арга, комбинацийн болон дараалсан утгын логикууд, тэдгээрт анализ хийх аргууд зэргийг бичжээ.

8


ЦАХИЛГААН ХЭЛХЭЭНИЙ ОНОЛ Зохиогч: Давааням П., Нямсүрэн П. Редактор: Буянхишиг З., Нарантуяа Э. Он: 2013 Хуудас: 247 ISBN 978-99973-2-093-3 Сурах бичигт зэрэгцээ хэлхээний хүчдэл, гүйдлийн резонанс үзэгдэл, зэрэгцээ хэлбэлзлийн хүрээ, гурван фазын хэлхээ, синуслэг бус гүйдлийн хэлхээ, шилжилтийн процесс, цахилгаан шүүрийн онолуудыг судалж, тооцоо хийх аргачлалуудыг оруулсан байна.

9


ИНЖЕНЕРИЙН ЛАВЛАХ 9 : Уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмж Зохиогч: Цэвэгмид Ж., Эрдэнэцэцэг Б., Пүрэв Л., Дорж Г. Ба бус. Редактор : Цэвэгмид Ж. Он: 2013 Хуудас:683 ISBN 978-99973-822-5-2 Лавлахад уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмж, ил уурхайн цахилгаан хангамжийн систем, далд уурхайн цахилгаан хангамж, цахилгаан хөтлүүрийн тухай ойлголт, цахилгаан материалын онолын үндэс, дизель цахилгаан станцын цахилгаан хэсэг болох генератор, хувиарлах байгууламж, трансформатор, хамгаалах аппарат, цахилгаан хэмжих багаж зэргийн тухай бичсэн.

10


ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ Зохиогч: Нарантуяа Т. Редактор: Баясгалан Б., Ариунсанаа Б. Он: 2013 Хуудас:207 ISBN 978-99962-62-20-3 Энэ номонд шинжлэх ухааны судалгааны ажлын арга зүйн нарийн нийлмэл түвэгтэй бөгөөд бүрэн төгс боловсроогүй асуудлыг хөндсөн байна.

11


УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДЭГСЭДИЙН НАМТРЫН ТОВЧООН : Боть 17 Зохиогч: Туяа С. Редактор: Лонжид З. Он: 2013 Хуудас: 320 ISBN 978-99962-2-540-6 Эл ном нь БНМАУ-ын иргэдийг баривчлан ЗХУ-ын нутаг дэвсгэрт хүргэж, жлс төрийн зохиомол хэрэг тулган хүлннлгэх болсон шалтгаан, нөхцөл ямар ямар бүлэг хэрэгт хамаатуулан тэднийг хэрхэн яллаж байсан зэрэг асуудлыг архивын баримт, судлаачдын бүтээл, баримт бичгийн эмхэтгэл зэрэгт түшиглэн бичжээ.

12


AUTODESK 3ds MAX 2013 ESSENTIALS Зохиогч: Derakhshani R.L., Derakhshani D. Он: 2013 Хуудас: 382 ISBN 978-1-13055-1 Номонд 3ds max 2013 програмын тухай бичсэн .

13


ANDROID APPS SECURITY Зохиогч: Gunasekera Sh.A. Он: 2012 Хуудас:228 ISBN 978-1-4302-4062-4 Андроид системийн хамгаалалтын талаарх мэдээллийг энэ номноос үзэж болно.

14


CISCO ASA AND PIX FIREWALL HANDBOOK Зохиогч: Husabu D. Он: 2005 Хуудас: 810 ISBN 978-1-58705-158-3 Гарын авлагаас хэрэглэгчийн интерфейс, гадаад бүрдэл, хэрэглэгчийн IP хаяг, түүний хамгаалалт, хэрэглэгчийн хаягийг хянах хяналтын тухай уншина.

15


DESIGN FOR LEARNING IN VIRTUAL WORLDS Çîõèîãч : Nelson B.C., Erlandson B.E. ISBN 978-0-415-88640-6 Он: 2012 Хуудас: 219 Энэ номноос виртуаль ертөнцийн дизайныг яаж хийх тухай өгүүлсэн байна.

16


MICROSOFT EXCEL 2010 Зохиогч: Reding E.E., Wermers L., Он: 2013 Хуудас: 392 ISBN 978-0-538-74713-4 Microsoft Excel 2010 програмын талаар энэ номноос уншиж болно.

17


EXPERT INDEXING IN ORACLE DATABASE 11G Зохиогч: Kuhn D., Alapati S.R., Padfield B., Редактор: Gennick J. Он: 2012 Хуудас: 252 ISBN 978-1-4302-3735-8 Энэ ном нь oracle database 11g-ийн индекс үйлдвэрлэлийн бүх асуудлуудыг өөртөө багтаасан.

18


HTML5 PROGRAMMING ASP.NET DEVELOPERS Зохиогч: Joshi B. Он: 2012 Хуудас: 360 ISBN 978-1-4302-4719-7 Энэ номонд HTML 5 програмын тухай бичсэн байна.

19


IMPLEMENTING CISCO IOS NETWORK SECURITY ( IINS) Зохиогч: Paquet C. Он: 2013 Хуудас: 742 ISBN 978-1-58714-272-7 Энэхүү гарын авлага нь интернетийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын талаарх мэдлэгийг танд өгнө.

20


BEGINNING IOS 6 DEVELOPMENT Зохиогч: Mark D., Nutting J., LaMarche J., Olsson F., Он: 2013 Хуудас: 738 ISBN 978-1-4203-4512-4 iOS 6-ийн эхлэн хэрэгчлэгчдэд зориулж энэ гарын авлагыг гаргасан байна.

.

21


LINUX RECIPES FOR ORACLE DBAS Зохиогч: Kuhn D., Kim Ch., Lopuz B. Он: 2009 Хуудас: 501 ISBN 978-1-4302-1575-2 Энэ ном нь Linux програмын орчинд ажилладаг Oracle database -ийг удирдах гол ном юм.

22


MICROSOFT ACCESS 2010 Зохиогч: Friedrichsen L. Он: 2013 Хуудас: 408 ISBN 978-0-538-74717-2 Microsoft Access 2010 програмын талаарх мэдлэгийг энэхүү номноос уншиж болно.

.

23


NETWORK FUNDAMENTALS Çîõèîãч: Rufi A.W., Oppenheimer P., Woodward B., Brady G. Он: 2013 Хуудас: 370 ISBN 978-1-58713-203-2 Ном нь сүлжээний тухай онолуудын талаар бичсэн гарын авлага юм.

24


ORACLE BUSINESS INTELLIGANCE 11G DEVELOPERS GUIDE Зохиогч: Rittman M. Он: 2013 Хуудас:1060 ISBN 978-0-07-179874-7 Энэхүү номонд Oracle бизнес интеллект ажиллах боловсруулалт, ажиллах зарчмыг нь шат тус бүрээр нь тайлбарлажээ.

25


PRO ORACLE DATABASE 11G RAC ON LINUX Зохиогч: Shav S., Bach M., Он: 2010 Хуудас: 815 ISBN 978-1-4302-2958-2 Энэ номонд Linux-ийн орчинд байгаа oracle real application clusters (RAC) програмын удирдамжын тухай бичсэн.

26


PRO ASP.NET WEB API SECURITY Зохиогч: Lakshmiraghavan B. Он: 2013 Хуудас:388 ISBN 978-1-4302-5782-0 Вэб серверт байгуулалтын системд асуудалгүй ажилладаг шинэ технологийн талаар бичсэн.

27


PRO ENTITY FRAMEWORK 4.0 Зохиогч: Klein S. Он: 2010 Хуудас: 265 ISBN 978-1-59059-990-7 Ном нь microsoft entity framework 4,0 програмын тухай ном юм.

28


PRO SILVERLIGHT 5 IN C# Зохиогч: MacDonald M. Он: 2012 Хуудас: 945 ISBN 978-1-4302-3479-1 Энэ номноос Silverlight шинэ боломжуудыг нээж өгч байгаа мэргэжлийн програмын тухай уншиж болно.

29


PRO ODP.NET FOR ORACLE DATABASE 11G Çîõèîãч: Zehoo E. Он: 2010 Хуудас:445 ISBN 978-1-4302-2820-2 Энэ ном нь Oracle database 11g –д зориулсан ODP.NET програмын тухай гарын авлага юм.

30


IMPLEMENTING CISCO SWITCHED NETWORKS Зохиогч: Sivasubramanian B., Froom R., Frahim E. Он: 2010 Хуудас: 526 ISBN 978-1-58705-884-4 Энэ номноос сүлжээний хадгалалт, хамгаалалтын талаарх ойлголтыг уншиж болно.

31


THE DEFINITIVE GUIDE TO Django WEB DEVELOPMENT DONE RIGHT Зохиогч: Holovaty A., Karlan Moss J., Он: 2013 Хуудас:499 Энэ гарын авлага нь вэб хөгжүүлэгч Django програмын хөтөч ном юм.

32


V-LEARNING : DISTANCE EDUCATION IN THE 21-ST CENTURY THROUGH 3D VIRTUAL LEARNING Зохиогч : Annetta L.A., Folta E., Klesath M. Он: 2010 Хуудас:182 ISBN 978-90-481-3620-9 Виртуаль ертөнцийн тухай ойлголт, ехичээлийн тухай олон талт практик асуудлуудыг багтаасан.

33


WEB TECHNOLOGIES A COMPUTER SCIENCE PERSPECTIVE Зохиогч: Jackson J.C. Он: 2006 Хуудас: 574 ISBN 978-0-13-185603-0 Вэб технологи болон компьютерийн шинжлэх ухааны цаашдын хөгжлийн талаарх ойлголтыг энэ номноос уншиж болно.

34


BUILDING A DATA WAREHOUSE : WITH EXAMPLES IN SQL SERVER Зохиогч: Rainardi V., Pepper J., Он: 2008 Хуудас:523 ISBN 978-1-59059-931-0 Номонд SQL server-ийн баазуудыг удирдах талаарх жишээнүүдийг бичсэн.

35


CLOUD COMPUTING Зохиогч: Jamsa K. Он: 2012 Хуудас:321 ISBN 978-1-4496-4739-1 Энэ номонд компьютер болон мобайл төхөөрөмж ашигладаг хэрэглэгч ба бизнесийн харилцан үйлчлэлийг өөрчилдөг талаар бичсэн байна.

36


E-LEARNING UNCOVERED : ARTICULATE STUDIO 09 Зохиогч: Coomes T., Ellions D., Ward D. ISBN 978-1451556-5-37 Он: 2010 Хуудас:280 Articulate studio програмыг е хичээл бэлтгэхэд тохиромжтой. Энэ програм нь дотроо articulate presenter, articulate engage, articulate quizmaker, articulate video encoder гэсэн 4 програмтай. Эдгээр програмуудаар яаж е хичээл боловсруулах, тухай асуудлуудыг багтаасан.

37


EXPERT C#5.0 WITH THE .NET 4.5 FRAMEWORK Зохиогч: Rahman M. Он: 2013 Хуудас: 596 ISBN 978-1-4302-4860-6 С#5.0 ном нь С хэлний хамгийн сайн хувилбар юм. С хэлтэй ажилладаг хүмүүст зориулагдсан.

38


HOW TO CHEAT IN MAYA 2013 Зохиогч: Luhta E., Roy K. Он: 2013 Хуудас: 311 ISBN 978-0-240-52590-7 Энэ номонд анимаци хийдэг програмистуудад гарын авлага болох ба анимацийг мэргэжлийн түвшинд үр дүнтэйгээр яаж хийх вэ гэдгийг бичсэн.

39


IMPLEMENTING CISCO IP ROUTING ( ROUTE ) Зохиогч: Мeare D. Он: 2012 Хуудас:945 ISBN 978-1-58705-882-0 Гарын авлага нь IP протоколын чиглэл ба үндсэн зарчим, IP хаяг нээгдсэн түүх, түүний дизайн ба архитектур, мэдээллийн хяналтын талаарх CISCO -ийн электрон сургалтыг дотроо агуулсан байна.

40


IOS 6 RECIPES A PROBLEM SOLUTION APPROACH Зохиогч: Gronlund H-E., Francis C., Grimes Sh. Он: 2013 Хуудас:663 ISBN 978-1-4302-4599-5 Ном нь Ipad, Iphone болон бусад iOS 6 -ийн бусад хэрэгсэлүүдийн асуудлуудыг боловсруулах гарын авлага юм.

41


LEARN JAVA FOR ANDROID DEVELOPMENT Зохиогч: Friesen J. Он: 2013 Хуудас:751 ISBN 978-1-4302-5722-6 Android програмыг хөгжүүлэхэд ашигладаг Java програмын тухай ойлголтыг энэ номноос уншиж болно.

42


MASTERING AUTOCAD 2013 AND AUTOCAD 2013 Зохиогч: Kmura G., Benton B.C., Он: 2012 Хуудас:1165 ISBN 978-1-118-17407-4 Autocad 2013 програмын талаарх ойлголтыг энэхүү номноос уншина.

43


MULTIMEDIA LEARNING Зохиогч: Bayer R.E. Он: 2009 Хуудас:304 ISBN 978-0-521-73535-3 Multimedia програмын тухай энэ номноос уншиж болно.

44


NETWORK FUNDAMENTALS CCNA EXPLORATION COMPANION GUIDE Зохиогч: Dye M.A., BcDonald R., Rufi A.W., Он: 2008 Хуудас: 528 ISBN 978-1-58713-348-0 Энэ номонд сүлжээний тухай онолуудын талаар бичсэн байна.

45


ORACLE DATABASE 11G RELEASE 2 PERFORMANCE TUNING TIPS AND TECHNIQUES Зохиогч: Niemiec R. Он: 2012 Хуудас: 1140 ISBN 978-0-07-178026-1 Oracle database 11g програмын орчин дах үйлдвэрлэгчийн таагүй асуудлуудыг шийдэх боломжийн талаар бичсэн.

46


ORACLE SQL TUNING WITH ORACLE SQLTXPLAIN

Зохиогч: Charalambides S. Он: 2013 Хуудас: 317 ISBN 978-1-4302-4809-5 Энэхүү гарын авлага нь SQL болон SQL Tuning-тэй ажилладаг програмистуудад зориулагдсан байна.

47


PRO ORACLE DATABASE 11G ADMINISTRATION Зохиогч: Ruhn D. Он: 2010 Хуудас: 678 ISBN 978-1-4302-2970-4 Номонд oracle 11g- програм хангамж, түүнийг удирдах, зохион байгуулах талаар бичсэн.

48


PYTHON ALGORITHMS : MASTERING BASIC ALGORITHMS IN THE PYTHON LANGUAGE Зохиогч: Hetland M.L. Он: 2010 Хуудас: 316 ISBN 978-1-4302-3237-7 Python алгоритмын талаарх үндсэн ойлголт, Python хэл дээрх алгоритмын үндсүүдийн тухай энэ номноос уншиж болно.

49


SQL SERVER 2012 T-SQL RECIPES Зохиогч: Brimhall J., Dye D., Gennick J., Roberts A., Shiffield W. Он: 2012 Хуудас: 751 ISBN 978-1-4302-4200 Энэ ном нь Transact SQL хэлэнд тулгуурласан гарын авлага юм.

50


TEACHING AND LEARNING AT A DISTANCE Зохиогч: Simonson M., Smaldino Sh., Albright M., Zvacek S. Он: 2012 Хуудас: 383 ISBN 978-0-13-248731-3 Зайн сургалтын талаарх үндсэн ойлголт, зайн сургалтаар сурах болон заах онолын талаарх ойголтыг энэ номноос уншиж болно.

51


ULTRA FAST ASP.NET 4.5 Зохиогч: Kessiq R. Он: 2012 Хуудас: 437 ISBN Энэхүү номонд вэб хөгжүүлэгч ASP.Net 4.5програмын тухай оруулсан байна.

52


VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS Зохиогч: Weller M. Он: 2007 Хуудас: 176 ISBN 0-415-41431-8 Энэ номноос виртуаль ертөнцийн хэрэглээ, сонголт, өөрийн виртуаль ертөнцийг хөгжүүлэх мэдлэгийг олж авна.

53


ADOBE DREAMWEAVER CS6 Он: 2012 ISBN 978-0-321-82245-1 Хуудас:426 Номонд Adobe dreamweaver програмын тухай бичсэн.

54


НЕФТИЙН ХИМИ БА ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭС Зохиогч: Ширчин Б., Туяа М., Хонгорзул Б., Хулан Б., Пүрэвсүрэн Б. Редактор : Ширчин Б. Он: 2013 Хуудас: 537 ISBN 978-99962-2-611-3 Энэ номонд нефть, нефтийн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах уламжлалт ба гүнзгий боловсруулалтын орчин үеийн технологийн процессуудын мөг чанар, шинэ чиглэлүүд тэдгээрт нөлөөлөх хүчин зүйлүүд болон үйлдвэрийн байгууламжуудын талаар бичсэн байна.

55


МЕНЕЖМЕНТ

Зохиогч: Цэнд Н., Батхүрэл Г., Шуурав Я., Пүрэвдавга Х ба бус Редактор : Пүрэвдагва Х., Батхүрэл Г. Он: 2013 Хуудас: 542 ISBN 978-99973-805-0-0 XXI зууны менежментийн шинэ парадигма, онолын хандлагууд, эрдэмтэд судлаачдын бүтээлүүдэд тулгуурлан сурах бичигт зарчмын олон өөрчлөлт орууллаа.

56


БИОЛОГИЙН ХИМИ Зохиогч: Думаа Ё. Редактор : Лхагва Л. Он: 2013 Хуудас: 423 ISBN 978-99962-1-954-2 Сурах бичиг нь уургийн биохими, нийлмэл уураг, нуклейн хүчлийн биохими, ферментийн биохими, кофермент, нүүрс усны биохими, липидийн биохими, витамин, гормон, биоэнерги, биомембран, меиаболизм, уургийн солилцоо, уургийн бионийлэгжил, липидийн солилцоо, нуклейн хүчлийн солилцоо, липидийн солилцоо, эрхтэн тогтолцооны биохими, хүнс, хоол тэжээлийн биохими зэрэг сэдвүүдийг агуулсан.

57


МОНГОЛЫН ГАЗРЫН ТОСНЫ СУДАЛГААНЫ ШИНЭ ҮЕ

Зохиогч: Очирбат П. Редактор: Цэвээнжав Ж. Он: 2013 Хуудас: 480 ISBN 978-5-98672-300-6 Энэ номонд газрын тосны шинэ үеийн хөгжлийн үе, газрын тосны судалгаа, хайгуул, олборлолтын үр дүнг хүснэгтээр харуулсан.

58


БҮТЭЭЛИЙН ЧУУЛГАН : 1-Р БОТЬ

Зохиогч: Хайдав Ц. Редактор: Дарьсүрэн М., Долгормаа Х. Он: 2013 Хуудас: 447 ISBN 978-99962-2-546-8 Энэ ботид монгол орны эмийн ургамлын тухай, зарим эмийн эрдсийн талаар, эмийн амьтан, амьтны гаралтай эмийн талаар бичсэн байна.

59


БҮТЭЭЛИЙН ЧУУЛГАН : 2-Р БОТЬ Зохиогч: Хайдав Ц. Редактор: Варламова Т.С. Он: 2013 Хуудас: 503 ISBN 978-99962-2-547-5 Энэ номонд монгол ардын болон төвд ардын эмнэлэгт хэрэглэдэг эмийн ургамлын тухай оруулсан байна.

60


БҮТЭЭЛИЙН ЧУУЛГАН : 4-Р БОТЬ Зохиогч: Хайдав Ц. Редактор : Ариунаа З., Дашцэрмаа Д. Он: 2013 Хуудас: 546 ISBN 978-99962-2-549-9 Энэ ботид эрдэм шинжилгээний өгүүлэлүүд, эрдэм шинжилгээний илтгэлийн товчлол хураангуй зэргийг оруулсан.

61


БҮТЭЭЛИЙН ЧУУЛГАН : 5-Р БОТЬ

Зохиогч: Хайдав Ц. Редактор: Мөнх-Амгалан Ю., Шимүнек Э. Он: 2013 Хуудас: 459 ISBN 978-99962-2-550-5 Энэ ботид зохиогчийн хэвлэлд өгсөн ярилцлага, танилцуулга, сурвалжлага, шүүмжлэл, тэмдэглэл, зэргийг оруулжээ.

62


БҮТЭЭЛИЙН ЧУУЛГАН : 3-Р БОТЬ

Зохиогч: Хайдав Ц. Редактор : Цэнд-Аюуш Г., Оюумаа М. Он: 2013 Хуудас: 256 ISBN 978-99962-2-548-2 Энэ ботиос модон эмийн аймаг, үрийн эмийн аймаг, шошны төрлийн эмийн түүхий эд, монгол эмийн онолын аймаг, сурталчилгааны өгүүлэл, ном сэтгүүлийн өмнөх үг зэргийг уншина..

63


АЛТНЫ ХҮДЭР БАЯЖУУЛАХ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭС

Зохиогч: Ро Ж., Велэм Н.Ж., Тэмүүжин Ж., Чинзориг Б. Редактор : Очирбат П. Он: 2013 Хуудас: 256 ISBN 978-99962-889-7-5 Энэ номонд алтны хүдэр баяжуулах технологи, алтны эрдэс судлал, алтны металлурги, хаягдлын менежмент, дээж авалтын онолын талаар өгүүлсэн.

64

2013 oni 4-r ulirald irsen shine nom  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you