Page 1

Шинжлэх ухаан, технологийн төв номын санд шинээр ирсэн ном, сурах бичиг УЛААНБААТАР ХОТ 2016 он


ГЕОДЕЗИЙН НЭР ТОМЪЁОНЫ ТАЙЛБАР ТОЛЬ

Зохиогч: Дамдинсүрэн А. Редактор : Оюунцэцэг Д.,  Болормаа Д., Ганзориг Э. Он: 2016 Хуудас: 211 ISBN 978-99962-62-31-9                 Энэхүү  номонд  геодези  маркшейдерийн  мэргэжилтэй  холбоотой  нэр  томъёонуудыг  оруулсан байна.

1


МАНАЙ ЭРДЭМТЭД БОТЬ 58 : ЭКОЛОГИЙН ЦЭВЭР ДЦС БАЙГУУЛАХ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ Зохиогч: Энхжаргал Х. Он: 2016 Хуудас: 258 ISBN 978-99973-71-98-0

         Номонд улс орны эдийн  засгийн идэвхтэй хөгжлийг хангасан  Монгол улсын эрчим хүчний нэгдсэн  системийг том хүчин чадлын ДЦС-ыг  суурь болгон шинээр төлөвлөх,  үүний тулд хэрэглэгчдийн шинж  чанар болон таваарын бүтээгдэхүүний өргөн цар хүрээнд тохирсон  хаягдалгүй техно-логиор ажилладаг  мультикомплекс зарчимд тулгуурласан экологийн цэвэр эрчим хүчний үр ашигтай нүүрсээр ажилладаг  ДЦС-ыг байгуулах технологийн  үндсүүд ба шинжлэх ухааны аргачлалыг боловсруулахад оршино.  2


ГЕОДЕЗИЙН СҮЛЖЭЭ Зохиогч: Нарантуяа Г.,  Эрдэнэчимэг П., Ганзориг Э. Он: 2016 Хуудас: 158 ISBN 978-99973-828-2-5         

        Сурах бичиг нь геодезийн  талаарх шинжлэх ухааны ойлголт  авах, газрын зураг хэмжилт  зураглалын талаар ойлголт авах,  газрын зурагны төрөл, онцлогийг  мэдэх, газрын зурагтай ажиллаж  сурах, геодезийн хэмжилтийн  багаж, түүний онцлогийг судлах,  мэдэх, энгийн аргаар ажиллаж  сурах, ур чадвар эзэмших талаарх  ойлголтуудыг агуулжээ.             3


ИНЖЕНЕРИЙН ЛАВЛАХ БОТЬ 10 : ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГЗҮЙ Зохиогч: Алтансүх Ө.,  Алтанцэцэг Ж., Болормаа Б.,  Буянтогтох Б., Галсан П.,  Ганзориг Э., Дамдинсүрэн А. Ба  бус Редактор: Оюунцэцэг Д. Он: 2016 Хуудас: 351 ISBN 978-99973-71-61-4 Геодези зураг зүйн үндсэн ойлголт,  нэр томъёо, геодезийн үйлдвэрлэлд  хэрэглэж байгаа солбилцлын тогтолцоо,  геодезийн хэмжилт, зураглал хийх  аргууд, хэрэглэгдэх багаж, тоног төхөөрөмжүүд, геодезийн хэмжилтийг  боловсруулах, үнэлэх, газрын зураг,  атласыг зохиох үйл ажиллагаа зэргийг  оруулав.             4


МАТЕМАТИК ЗУРАГЗҮЙ

Зохиогч: Оюунцэцэг Д.,  Өлзийсайхан Г. Редактор : Оюунцэцэг Д.,  Ганзориг Э. Он: 2016 Хуудаc: 212 ISBN 978-99973-898-7-0                     Газрын гадаргууг хавтгайд 

буулгахад шаардлагатай онолоос эхлээд  үүсэх гажилтуудыг тодорхойлох, тусгалын  бодолтыг гүйцэтгэх ажлууд, тэдгээрийн  автоматжуулалтын асуудлуудыг тусгасан.               5


АГААР СЭЛГЭЛТ Зохиогч: Дашдорж Ц.,  Пүрэвсүрэн Д. Он: 2014 Хуудас: 125          Сантехникийн инженерийн  мэргэжлийн халаалт агаар сэлгэлтийн  ангийн болон барилга, хөнгөн, хүнсний  мэргэжлийн оюутнууд орон сууц, олон  нийтийн барилгын агаар сэлгэлтийн  системийн иж бүрэн тооцоо, зураг  төслийг дипломын ба ангийн төслийн  хэмжээнд гүйцэтгэхэд хэрэглэхээс гадна  зураг төслийн инженер техникийн  ажилтнууд тооцоо төсөлдөө ашиглах  бүрэн боломжтой.

6


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН БУУРЬ СУУРИЙН ТӨСЛИЙН ТООЦОО Эмхэтгэлд сав газрын  байрзїй, уур амьсгал,  хєрс, ургамал, усзїй,  амьтны аймаг, сав газрын  гадаргын усны нєєц,  горим, уур амьсгалын  нєлєєлєл, сав газрын  усны нєєц, геологи,  гидрогеологи, сав газрын  усны чанар ба экологийн  зарим асуудлын їнэлгээ  зэрэг олон асуудлуудыг  багтаасан байна.

Зохиогч : Дашжамц Д.,  Батхуяг Б., Алтанцэцэг Ж. Редактор: Нямдорж С. Он: 2016 Хуудас: 180 ISBN 978-99929-30-85-3                       Номонд буурь, суурийн  үндсэн ойлголт, ачаа үйлчлэлийг  тодорхойлох, нам суулгалттай  суурийн тооцоо, нам суулгалттай  суурийн тооцоо, бусад төрлийн  сууриуд, буурийн геотехникийн  шинж чанарыг өөрчлөх зэрэг  асуудлууд орсон.

7


ХАЛААЛТ Зохиогч: Дашдорж Ц. Он: 2015 Хуудас: 3151 ISBN 978-99973-71-33-1

                 Гарын авлагад хамгийн өргөн  хэрэглэгддэг усан халаалтын  системийн төсөл тооцоо хийх арга  аргачлал, барилгын шинэчлэгдсэн  норм дүрэм, хөгжингүй орнуудын  шинэ техник технологийн ололт,  дэвшилтийг орчин үед өргөн  хэрэглэгдэж байгаа хийц, тоног  төхөөрөмж, халаах хэрэгслийн  оновчтой сонголт, тооцоог  оруулсан.

              

8


ХӨРСНИЙ МЕХАНИК

Зохиогч : Дашжамц Д.,  Батхуяг Б., Биндэръяа З.,  Алтанцэцэг Ж. Он: 2016 Хуудас: 109 ISBN 978-99929-3-166-3          Номонд барилга байгуулам-

жийн зураг төсөлд хөрсний механикийн асуудал шийдвэрлэж сургахад  зориулагдсан гарын авлага бөгөөд  онол практикийн асуултанд  хариулах, жишээ бодлого бодох  хэлбэрээр бичигдсэнд оршино.                

9


ИНЖЕНЕРИЙН ЛАВЛАХ : ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ИНЖЕНЕРИЙН САЛБАР Зохиогч: Чулуунхуяг С.,  Цацрал Ц., Даваацэрэн Ц.,  Болд П., Дашдорж Ц.,  Алтансүх С. ба бус. Редактор: Чулуунхуяг С.,  Цацрал Ц. Он: 2014 Хуудас: 661 ISBN 978-99973-51-10-4                 Лавлахад  гидравлик,  насос,  усны  хими  микробиологи,  барилгын  ус хангамж, ариутгах татуурга, бохир  ус  зайлуулах  систем,  үйлдвэрийн  ус  хангамж, ариутгах татуургын талаарх  материалууд орсон байна.

10


ОЛОН ДАВХАР БАРИЛГЫН ТӨМӨРБЕТОН БҮТЭЭЦ Зохиогч: Дүйнхэржав Я.,  Сугар М. Редактор : Энхгэрэл Д. Он: 2016 Хуудас: 156 ISBN 978-99929-51-23-0           Гарын авлагад угсармал  хавиргат болон нүхтэй хавтан,  дамнуруу, багана, суурийн тооцоо,  бүтээцлэл, цутгамал хучилтын тооцоо,  төсөллөтийн талаар онолын мэдээг  олгох, дадлагaжуулах жишээ орсон.

11


БАРИЛГЫН ҮНЭ БҮРДЭЛ Зохиогч: Оюунчимэг Б. Редактор: Нямаа С. Он: 2016 Хуудас: 352 ISBN 978-99962-64-46-7            Уг номонд хөрөнгө оруулалт,  хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа,  барилгын үнэ бүрдлийн тогтолцоо,  барилгын төсөв, үнэ бүрдлийн  талаарх гадаад орнуудын туршлага,  ашигт ажиллагаа зэрэг асуудлуудыг  тусгажээ.

12


БАРИЛГЫН УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА Зохиогч: Дашдорж Ц.,  Цацрал Ц., Даваацэрэн Ц. Он: 2016 Хуудас:116 ISBN 978-99973-46-51-1            Гарын авлагад барилгын 

ус хангамж, ариутгах татуургын  системийн тооцооны сүүлийн  үеийн арга аргачлал, шинэ ба  шинэчлэгдсэн норм дүрэм,  хөгжингүй орнуудын шинэ техник,  технологийн нэвтрэлтээр манай  оронд хэрэглэгдэж байгаа хийц,  тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн  сонголт, тооцоог оруулсан байна.

 

13


УЛААНБААТАР ХОТЫН УСНЫ НӨӨЦ Зохиогч: Доржсүрэн Д. Он: 2016 Хуудас:346 ISBN 978-99973-3-689-7                     Энэ эмхэтгэлд Улаанбаатар 

хотын ундны усны тухай, түүнийг  хэрхэн хамгаалах, хэтийн хөгжил,  төлөвлөлтөнд анхаарах гол асуудлуудын талаар бичсэн байна.

                      

14


ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН УГСРАЛТ Зохиогч: Дашдорж Ц.,  Уранцэцэг Ц. Редактор: Дашдорж Ц. Он: 2014 Хуудас:  ISBN 978-99973-1-059-0                      Сурах бичигт дулааны 

хангамж, дулааны эх үүсвэр, дулааны  шугам сүлжээ, дотор халаалт агаар  сэлгэлт зэрэг хэсгүүдээс бүрдэх ба  эдгээрийн тус бүрийн ойлголт, тоног  төхөөрөмж, угсралтыг оруулсан байна.

                    15


ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ СЭТГЭЛ СУДЛАЛ Зохиогч: Батсайхан Б.,  Дэлгэржав М. Редактор : Батсүх Ш.,  Батхуяг Д., Мөнхболор Б. ISBN 978-99962-75-65-4 Он: 2016 Хуудас: 435           

       Хэрэглэгчийн шаардлага,  хэрэгцээ, хүлээлтийг судалж, бараа,  бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар  мэдээллийг сэтгэл зүйн үндэстэй  боловсруулдаг хэрэглээний сэтгэл  судлалын салбарыг зар  сурталчилгааны сэтгэл судлал  хэмээжээ.

16


НОМ, НОМЫН САНГИЙН ЕРТӨНЦӨӨР Зохиогч: Бурмаа Х. Редактор: Гулнар Ч. Он: 2016 Хуудас: 368 ISBN 978-99773-899-0

             Уншигч  танаа  толилуулж  буй  энэхүү  номонд  дэлхийн  анхны  номууд,  МЭӨ  үеийн  номын  сангууд,  дэлхийн  тэргүүлэх  номын  сангууд,  дэлхийн  алдартай  их  сургуулиудын  номын  сан,  Олон  улсын  номын  сангийн  холбоо IFLA, дэлхийн  номын  сангийн  гайхамшигтай  барилга  байгууламж,  номын музей,  номын  санг  элдэв  халдлагаас  сэргийлж  байсан  зарим  арга, эртний гүн  ухаантнууд,  “нэвтэрхий  толь”-ийн  түүхийн талаар өгүүлнэ. 17


ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ Редактор: Авдай Ч. Он: 2014 ISBN 978-99962-4-253-3 Хуудас:607           Ийнхүү Хүүхэд залуучуудын  нэвтэрхий толийн нэгдүгээр боть  “Монгол эх орон” нэртэйгээр эрхэм  уншигчдадаа хүрч байна 

18


ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ Редактор: Авдай Ч. Он: 2014 ISBN 978-99962-434-00 Хуудас: 566          

              Монголчуудын гэр  орон,  сууцны  түүхэн  уламжлал,  хийц  маяг,  хүн  амын  суурьшил,  хотжилт,  монголчуудын  үйл  урлал,  хувцас  хэрэглэлийн  уламжлал,  монгол  гэр  бүл,  овог,  ураг  садан  төрөл,  угийн  бичиг хөтлөх,  үндэсний тоглоом  наадам,  монголын  уламжлалт  сурган  хүмүүжүүлэх  ухаан,  шашин  бөө,  мөргөл,  мал  аж  ахуй,  газар  тариалан  эрхэлж  ирсэн түүхэн уламжлал, шинжлэх ухааны  уламжлал, хөгжил зэргийн талаар бичиж  оруулжээ.             19


ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ

Редактор : Авдай Ч. Он: 2015 Хуудас:825 ISBN 978-99962-436-77       Дэлхийн тусгаар тогтносон 

улсуудыг тивээр ялган нэрийн  эхний үсгийн дэс дарааллаар,  тусгаар тогтнол нь олон улсын  хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй  байгаа улс, газар нутгийг бусад  орны харьяанд байгаа гэсэн  нэрээр оруулан улсуудын тухай  бичихдээ байршил, хүн ам,  нутгийн онцлог, цаг уур,  байгалийн баялаг, эдийн засгийн  хөгжил, зарим улсын түүхийн  онцлох үйл явдлуудыг тусгайлан  ялгаж бичсэн байна.  .

20


ЦАХИЛГААН СИСТЕМИЙН ЦАХИЛГААН СОРОНЗОН ШИЛЖИЛТИЙН ПРОЦЕСС Зохиогч: Содномдорж Д.,  Пүрэвсүрэн Б. Он: 2016 ISBN 978-99929-6-299-2 Хуудас: 290            Сурах бичигт цахилгаан  систем дэх цахилгаан соронзон  шилжилтийн процессын аналитик  онолын үндэс болон физик мөн  чанарыг авч үзэж, нийлмэл  цахилгаан системд бий болох тэгш  ба тэгш бус хэмтэй богино  залгааны гүйдлийн тооцооны  үндсэн практик аргуудын талаар  оруулсан.

21


ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ Зохиогч: Содномдорж Д. Редактор: Авдай Ч. Он: 2016 Хуудас: 179 ISBN 978-99929-06-84-7              Номын агуулгад судалгааны 

ажлын ерөнхий үе шат, инженерийн  судалгааны математик загварчлал,  техникийн объектын математик  загвар, математик загварыг  байгуулах аргууд, оновчлолын  онолын үндэс, математик  программчлал, зохиомол оюун  ухааны ба шинжээчдийн системийн  талаар товч авч үзсэн байна. 22


МАНАЙ ЭРДЭМТЭД : ЭКОЛОГИЙН ЦЭВЭР ДЦС БАЙГУУЛАХ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ Зохиогч: Энхжаргал Х. Редактор : Сарантуяа Ц. Он: 2016 Хуудас:258 ISBN 978- 99973-71-98-0

Номонд Монгол улсын эрчим  хүчний нэгдсэн системийг том хүчин  чадлын ДЦС-ыг суурь болгон шинээр  төлөвлөх, үүний тулд хэрэглэгчдийн  шинж чанар болон таваарын  бүтээгдэхүүний тохирсон хаягдалгүй  технологиор ажилладаг мультикомплекс зарчимд тулгуурласан экологийн  цэвэр эрчим хүчний үр ашигтай  нүүрсээр ажилладаг ДЦС-ыг  байгуулах технологийн үндсүүд ба  шинжлэх ухааны аргачлалыг  боловсруулахад оршино.  23


АУДИТЫН ОНОЛ, ДАДЛАГА Зохиогч: Баяр А. Редактор: Доржсүрэн С. Он: 2013 ISBN 978-99973-888-7-2 Хуудас: 296              Уг ном нь аудитын агуулга,  зорилго, үйл ажиллагааны стандарт,  уламжлалт болон хяналтын эрсдэлийн  үнэлгээ, эргэлтийн хөрөнгийн аудит, өр  өтлбөрийн аудит, эргэлтийн бус болон  үндсэн хөрөнгийн аудит, ажил гүйлгээг  үйл ажиллагааны циклээр ангилан  шалгах зардал, үр дүнгийн бүртгэлд  аудит хийх, хөрөнгө оруулалтын аудит,  аудитыг дуусгавар болгох, дүгнэлт  тайлан гаргах гэсэн бүлгүүдтэй.   24


ДАЯН ДЭЛХИЙН ТУХАЙ ИРЭХ ДӨЧИН ЖИЛИЙН ТААМАГЛАЛ Зохиогч: Рандерс Ж. Редактор : Дэжидмаа Д.,  Дашдорж Л., Онон Р., Намуунаа Д. Он: 2012 Хуудас: 361 ISBN 978-99973-45-99-8 .

Тэрээр өөрийн  туршлага  дээр  тулгуурлаж  2052  оны  дэлхийн  байдал  болон  дэлхий  нийтийн  цаашдын  хандлага,  төсөөлөл,  урьдчилсан  таамаглал  зэргүүдийг  энэхүү  номондоо  багтаасан  байна.

25


ХЭРЭЭСЭН УРЛАЛЫН ЭРТ ЭДҮГЭЭ Зохиогч: Бурмаа Х. Редактор : Мандах Д. Он: 2014 Хуудас: 114            Хэрээсэн хатгамал нь хатгамалын  урлагийн  дотроос  хамгийн  эртний  бөгөөд  хамгийн  түгээмлээр  тархан  хөгжиж  буй  түүхэн  урлал  билээ.  Дэлхийн  олон  орны  хатгамалчид,  урлаачид  энэхүү  хатгамалыг  шимтэн  сонирхож  хийж  бүтээсээр  ирсэн  нь  хүн  төрөлхтний  уран  бүтээлийн  урын  сангийн  нэгэн  хэсэг  болж,  улам  баяжигдсаар ирсэн түүхтэй.

26


СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ЦАГААН ТОЛГОЙ Зохиогч: Өлзийбаяр Л. Редактор : Бат-Эрдэнэ О. Он: 2012 ISBN 978-99929-31-93-0 Хуудас: 176

                             Уг номонд тухайн үсгийн монгол  дуудлага, зурлагаас гадна жишээ үг,  өгүүлбэр, уншлагын дасгалыг оруулж  өгсөн байна. 

27


СЭТГЭЛ СУДЛАЛ, СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ УХААНЫ ӨГҮҮЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ 1 Эмхэтгэгч: Сүглэгмаа Х. Редактор : Дэлгэржав М. Он: 2016 ISBN 978-99973-58-99-6 Хуудас: 660

                               Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх  институтээс эрхлэн гаргасан "Сэтгэл  судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухааны  өгүүллийн эмхэтгэл-1"-д Сэтгэл судлал,  боловсролын салбарт ажиллаж, суралцаж буй нийт 100 шахам багш, сурагчдын судалгааны өгүүлэл, нийтлэл  багтсан байна. 

28


ЦАХИЛГААН СИСТЕМИЙН ТОГТВОРЖИЛТ Зохиогч: Содномдорж Д. Редактор : Мандах Б. Он: 2014 ISBN 978-99962-2-936-7 Хуудас: 432

                             Цахилгаан системийн найдвартай  ажиллагааны зүрх судас болох цахилгаан  системийн тогтворжилтийн сонгодог  болон орчин үеийн чанарын шинжлэлийн  аргуудын талаар авч үзэж, монгол улсын  төвийн эрчим хүчний системийн өнөөгийн  ба хөгжлийн хэтийн төлөвийн хэвийн  горим, статик ба динамик тогтворжилтийн  цогц судалгааны үр дүнг нэгтгэн оруулсан  байна.

29


ХИРАГАНА КАТАКАНА Зохиогч: Үнэнбат Д. Редактор: Нямдэлгэр Г. Он: 2016 Хуудас: 152 ISBN 978-99929-3-179-5            

                 Ном нь 2 бүлгээс бүрдэнэ.  Хирагана, катакана цагаан толгойн үсэг  тус бүрт нь туйхан үсгийн үүсэл гарлыг  үзүүлсэн зураг, үсгийн зурлага, үсгийг  бичих дадал олгох хүснэгт, мөн  дасгалыг хариутай нь багтаасан болно.

30


ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН ГОРИМЫН ЦОГЦОЛБОР СУДЛАЛ БА МАТЕМАТИК ЗАГВАРЧЛАЛ Зохиогч: Содномдорж Д. Он: 2012 Хуудас: 827 ISBN 978-99962-2-301-3                   

              Академич Д.Содномдоржийн  сүүлийн  40  жилийн  эрдэм  судлалын  ажлын  үр  дүнгүүдээс  дээжлэн  авсан  бүтээлүүд  бөгөөд  цахилгаан  эрчим  хүчний  системийн  төлөв  байдлын  үнэлгээний  математик  арга  ба  загваруудыг авч үзсэн байна.

31


МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ Зохиогч: Содномдорж Д. Редактор : Нүүрэй Б. Он: 2013 ISBN 978-99962-2-527-7 Хуудас: 339

                                     Нэг сэдэвт  бүтээлд  зохиогчийн  сүүлийн  10  орчим  жилийн  турш  эрчим  хүчний  аюулгүй  байдлын  онол,  арга  зүйн  талаар  болон  монгол  улсын  эрчим  хүчний  аюулгүй  байдлын  талаар  хийж  гүйцэтгэсэн  судалгаа  шинжилгээний  ажлын  үр  дүнгийн  талаар  авч  үзсэн  байна.

32


ЭМНЭЛГИЙН ХООЛ, ШИМ ТЭЖЭЭЛ Эмхэтгэгч : Зууннаст Ц.,  Мөнхтуул С., Энхманлай Э.,  Гэрэлмаа Э. ба бус. Редактор: Бааст Д. Он: 2016 ISBN 978-99973-75-51-3 Хуудас: 168

                            Тус гарын авлагад эмчилгээний  хоолны ангилал, нэр төрөл, илчлэг шимт  бодисын агууламж, хоол хийх технологи  ажиллагаа, хүнс орлуулалтын хүснэгт  ашиглах заавар, хүнсний төрөл тус  бүрийн нэгж хэмжээ зэрэг мэдээлэл  орууллаа.

33


ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАРЫН АВЛАГА Эмхэтгэгч : Зууннаст Ц.,  Мөнхтуул С., Энхманлай Э.,  Гэрэлмаа Э. ба бус. Редактор: Бааст Д. Он: 2016 Хуудас: 49

                             Энэ гарын авлагад хоол, шим  тэжээлийн үйлчилгээний төлөвлөлт,  зохион байгуулалт, хоолны цэс  төлөвлөлт, зарим өвчний үеийн хоол  эмчилгээнд баримтлах зарчим, хүсний  аюулгүй байдал, хоол үйлдвэрлэлийн  эрүүл аюулгүй байдал, хоол шим  тэжээлийн менежмент зэрэг агуулгаар  товч мэдээллүүдийг оруулсан болно.

34


ХҮН ӨӨРИЙГӨӨ 1% ӨӨРЧЛӨХӨД АМЬДРАЛ БОЛОМЖООР ДҮҮРЭН Зохиогч: И Мин Кю Орчуулагч : Долгорсүрэн М.,  Дулмаа Л. Он: 2015 ISBN 978-99962-1-427-1 Хуудас: 247

                             Хүний амьдралын өгсөх уруудах,  балчирдах, эрч хүч буурах гээд олон аль  ч цаг үед яах ёстойг энэ номонд тусгасан  байна. 

35


ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ Зохиогч: Дашдорж Д.,  Пүрэвсүрэн Д. Редактор : Уранцэцэг Ц. Он: 2016 ISBN 978-99978-877-5-2 Хуудас: 144

                             Гарын авлагад барилгын дулаан  хамгаалалтын тооцоо, халаалтын  системийн дулаанч чадал, солилцуулах  агаарын зарцуулалтыг тодорхойлж,  дамжуулах хоолойн тооцоо хийх тоног  төхөөрөмжийг тооцон сонгох аргачлал,  холбогдох материалуудыг хураангуйлан  оруулсан байна.

36


COUP D`ETAT : A PRACTICAL HANDBOOK Зохиогч: Luttwak E.N. Он: 1979 ISBN  978-0674737266 Хуудас: 304

            Арван зургаан хэл дээр  орчуулагдаж, энэ нь дэлхий даяар  төрийн эргэлт гарах, урьдчилан  сэргийлэх арга хэмжээний тухай  оруулсан.         

37


MODERN STRATEGY Зохиогч: Gray C.S. Он: 2013 ISBN 978-0-19-878251-3 Хуудас: 412

                             Энэ номонд 20-р зууны олон  улсын стратегийн түүх, орчин үеийн  стратегийн шинж чанар, стратегийн  туршлагын талаар бичсэн байна.

38


THE GRAND STRATEGY OF THE BYZANTINE EMPIRE Зохиогч: Luttwak E.N. Он: 2009 ISBN 978-0-674-06207-8 Хуудас: 498

                             Византийн агуу стратегийн талаар  бичсэн байна.

39


COUP D`ETAT : A PRACTICAL HANDBOOK Зохиогч: Luttwak E.N. Он: 1979 ISBN 0-674-17547-6 Хуудас: 214                   Засгийн газрыг төрийн эргэлт хийж  өөрчлөх,  хамгийн  олон  удаа  оролдсон  арга,  хамгийн  амжилттай  арга,  байна.    d'État төрийн  эргэлт  механизмыг  тодорхойлж,  нөхцөл  байдал,  улс  төр,  цэрэг,  нийгмийн  үүн  бий  болгодог  шинжилгээний тухай бичсэн байна.

40


ХУУЛЬ ТОГТООХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БА ХУУЛЬЗҮЙН ТЕХНИК Зохиогч: Лүндээжанцан Д. Редактор : Заяа П. Он: 2016 ISBN 978-99929-73-54-7 Хуудас: 477

                             Ном нь хууль санаачлах,  хэлэлцэж батлах, баталгаажуулах,  хэвлэн нийтлэх үеийн техник, хууль  тогтоомжийг системчлэх, тайлбарлах,  эрх зүйг рецепцлэх болон хууль  хэрэглэх техникийн асуудлыг багтаасан  нийт 7 бүлэг, 17 зүйл бүхий 330  хуудастай юм. 

41


БАРИЛГЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ХИЧЭЭЛИЙН БИЕ ДААЛТЫН ТӨСЛИЙН АРГАЧИЛСАН ЗААВАР Зохиогч: Сарангэрэл Б. Редактор : Гэрэлхүү Ж. Он: 2016 ISBN 0-614-17647-6 Хуудас: 214

                             Энэ зааврыг барилгын  үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт,  барилгын үйлдвэрлэлийн технологи  хичээлийн бие даалтын ажлыг  гүйцэтгэхэд ашиглана.

42


ENGLISH – RUSSIAN DICTIONARY AND GEOTECHNICAL ENGINEERING Зохиогч: Nyamdorj Ts.,  Mangushev R.A. Он: 2016 ISBN 0-614-17647-6 Хуудас: 214

                                       Тольд дараах  салбарууд болох  инженерийн геологи,  хөрсний  механик,  геотехникийн  инженер,  суурь  зураг  төсөл,  гидротехникийн  барилга  геотехникийн  инженер,  зам,  төмөр  замын геотехникийн инженер, гео орчны  инженерийн  болон  гео хяналтын  асуудлуудыг хамрах болно.

43


ENGLISH-CHINESE DICTIONARY OF FOUNDATION DESIGN AND GEOTECHNICAL ENGINEERING Зохиогч: Nyamdorj Ts.,  Mangushev R.A. Он: 2016 ISBN 978-99973-3-381-0 Хуудас: 346

                                                  Тольд  дараах  салбарууд  болох  инженерийн  геологи,  хөрсний  механик,  геотехникийн  инженер,  суурь  зураг  төсөл,  гидротехникийн  барилга  геотехникийн  инженер,  зам,  төмөр  замын геотехникийн инженер, гео орчны  инженерийн  болон  гео  хяналтын  асуудлуудыг хамрах болно.

44


ENGLISH-MONGOLIAN DICTIONARY OF FOUNDATION DESIGN AND GEOTECHNICAL ENGINEERING Зохиогч: Нямдорж Ц., Мангушев  Р.А. Редактор : Мангушев Р.А., Дашжамц Д., Кроник Я.А., Жанкун Лу.,  Нямсүрэн Т., Адъяасүрэн Т. Он: 2016 ISBN 978-99973-3-382-7 Хуудас: 435

                         Тольд дараах  салбарууд  болох  инженерийн  геологи,  хөрсний  механик,  геотехникийн  инженер,  суурь  зураг  төсөл,  гидротехникийн  барилга  геотехникийн  инженер,  зам,  төмөр  замын  геотехникийн  инженер,  гео  орчны  инженерийн  болон  гео  хяналтын асуудлуудыг хамрах болно.

45


ОРОС-АНГЛИ ХӨРСНИЙ МЕХАНИК, БУУРЬ СУУРЬ ГЕОТЕХНИКИЙН БАРИЛГЫН ТОЛЬ Зохиогч: Нямдорж Ц.,  Мангушев Р.А. Редактор : Мангушев Р.А.,  Дашжамц Д., Кроник Я.А.,  Жанкун Лу., Нямсүрэн Т.,  Адъяасүрэн Т. Он: 2016 ISBN 978-99973-3-387-2 Хуудас: 577

                         Тольд дараах  салбарууд  болох  инженерийн  геологи,  хөрсний  механик,  геотехникийн  инженер,  суурь  зураг  төсөл,  гидротехникийн  барилга  геотехникийн  инженер,  зам,  төмөр  замын геотехникийн инженер, гео орчны  инженерийн  болон  гео  хяналтын  асуудлуудыг хамрах болно. 46


ОРОС-ХЯТАД ХӨРСНИЙ МЕХАНИК, БУУРЬ СУУРЬ ГЕОТЕХНИКИЙН БАРИЛГЫН ТОЛЬ Зохиогч: Нямдорж Ц. Редактор : Мангушев Р.А.,  Дашжамц Д., Кроник Я.А.,  Жанкун Лу., Нямсүрэн Т.,  Адъяасүрэн Т. Он: 2016 ISBN 978-99973-3-386-5 Хуудас: 457

                                      Тольд  дараах  салбарууд  болох  инженерийн  геологи,  хөрсний  механик,  геотехникийн  инженер,  суурь  зураг  төсөл,  гидротехникийн  барилга  геотехникийн  инженер,  зам,  төмөр  замын геотехникийн инженер, гео орчны  инженерийн  болон  гео  хяналтын  асуудлуудыг хамрах болно. 47


ОРОС-МОНГОЛ ХӨРСНИЙ МЕХАНИК, БУУРЬ СУУРЬ ГЕОТЕХНИКИЙН БАРИЛГЫН ТОЛЬ Зохиогч: Нямдорж Ц. Редактор : Мангушев Р.А.,  Дашжамц Д., Кроник Я.А.,  Жанкун Лу., Нямсүрэн Т.,  Адъяасүрэн Т. Он: 2016 ISBN 978-99973-3-387-2 Хуудас: 577       

                 Тольд  дараах  салбарууд  болох  инженерийн  геологи,  хөрсний  механик,  геотехникийн  инженер,  суурь  зураг  төсөл,  гидротехникийн  барилга  геотехникийн  инженер,  зам,  төмөр  замын геотехникийн инженер, гео орчны  инженерийн  болон  гео  хяналтын  асуудлуудыг хамрах болно.

48


МОНГОЛ-АНГЛИ ХӨРСНИЙ МЕХАНИК, БУУРЬ СУУРЬ ГЕОТЕХНИКИЙН БАРИЛГЫН ТОЛЬ Зохиогч: Нямдорж Ц. Редактор : Мангушев Р.А.,  Дашжамц Д., Кроник Я.А.,  Жанкун Лу., Нямсүрэн Т.,  Адъяасүрэн Т. Он: 2016 ISBN 978-99973-3-388-9 Хуудас: 435      

                                      Тольд  дараах  салбарууд  болох  инженерийн  геологи,  хөрсний  механик,  геотехникийн  инженер,  суурь  зураг  төсөл,  гидротехникийн  барилга  геотехникийн  инженер,  зам,  төмөр  замын геотехникийн инженер, гео орчны  инженерийн  болон  гео  хяналтын  асуудлуудыг хамрах болно. 49


МОНГОЛ-ОРОС ХӨРСНИЙ МЕХАНИК, БУУРЬ СУУРЬ ГЕОТЕХНИКИЙН БАРИЛГЫН ТОЛЬ Зохиогч: Нямдорж Ц. Редактор : Мангушев Р.А.,  Дашжамц Д., Кроник Я.А.,  Жанкун Лу., Нямсүрэн Т.,  Адъяасүрэн Т. Он: 2016 ISBN 978-99973-3-383-4 Хуудас: 572      

                                      Тольд  дараах  салбарууд  болох  инженерийн  геологи,  хөрсний  механик,  геотехникийн  инженер,  суурь  зураг  төсөл,  гидротехникийн  барилга  геотехникийн  инженер,  зам,  төмөр  замын геотехникийн инженер, гео орчны  инженерийн  болон  гео  хяналтын  асуудлуудыг хамрах болно. 50


МОНГОЛ-ХЯТАД ХӨРСНИЙ МЕХАНИК, БУУРЬ СУУРЬ ГЕОТЕХНИКИЙН БАРИЛГЫН ТОЛЬ Зохиогч: Нямдорж Ц. Редактор : Мангушев Р.А.,  Дашжамц Д., Кроник Я.А.,  Жанкун Лу., Нямсүрэн Т.,  Адъяасүрэн Т. Он: 2016 ISBN 978-99973-3-384-1 Хуудас: 417      

                          Тольд дараах  салбарууд  болох  инженерийн  геологи,  хөрсний  механик,  геотехникийн  инженер,  суурь  зураг  төсөл,  гидротехникийн  барилга  геотехникийн  инженер,  зам,  төмөр  замын геотехникийн инженер, гео орчны  инженерийн  болон  гео  хяналтын  асуудлуудыг хамрах болно. 51


ХЯТАД-АНГЛИ ХӨРСНИЙ МЕХАНИК, БУУРЬ СУУРЬ ГЕОТЕХНИКИЙН БАРИЛГЫН ТОЛЬ Зохиогч: Нямдорж Ц. Редактор : Мангушев Р.А.,  Дашжамц Д., Кроник Я.А.,  Жанкун Лу., Нямсүрэн Т.,  Адъяасүрэн Т. Он: 2016 ISBN 978-99973-3-389-6 Хуудас: 351      

                          Тольд  дараах  салбарууд  болох  инженерийн  геологи,  хөрсний  механик,  геотехникийн  инженер,  суурь  зураг  төсөл,  гидротехникийн  барилга  геотехникийн  инженер,  зам,  төмөр  замын геотехникийн инженер, гео орчны  инженерийн  болон  гео  хяналтын  асуудлуудыг хамрах болно. 52


ХЯТАД-ОРОС ХӨРСНИЙ МЕХАНИК, БУУРЬ СУУРЬ ГЕОТЕХНИКИЙН БАРИЛГЫН ТОЛЬ Зохиогч: Нямдорж Ц. Редактор : Мангушев Р.А.,  Дашжамц Д., Кроник Я.А.,  Жанкун Лу., Нямсүрэн Т.,  Адъяасүрэн Т. Он: 2016 ISBN 978-99973-3-442-8 Хуудас: 519                                              Тольд  дараах  салбарууд  болох  инженерийн  геологи,  хөрсний  механик,  геотехникийн  инженер,  суурь  зураг  төсөл,  гидротехникийн  барилга  геотехникийн  инженер,  зам,  төмөр  замын геотехникийн инженер, гео орчны  инженерийн  болон  гео  хяналтын  асуудлуудыг хамрах болно. 53


ХЯТАД-МОНГОЛ ХӨРСНИЙ МЕХАНИК, БУУРЬ СУУРЬ ГЕОТЕХНИКИЙН БАРИЛГЫН ТОЛЬ Зохиогч: Нямдорж Ц. Редактор : Мангушев Р.А.,  Дашжамц Д., Кроник Я.А.,  Жанкун Лу., Нямсүрэн Т.,  Адъяасүрэн Т. Он: 2016 ISBN 978-99973-3-380-3 Хуудас: 467      

                                      Тольд  дараах  салбарууд  болох  инженерийн  геологи,  хөрсний  механик,  геотехникийн  инженер,  суурь  зураг  төсөл,  гидротехникийн  барилга  геотехникийн  инженер,  зам,  төмөр  замын геотехникийн инженер, гео орчны  инженерийн  болон  гео  хяналтын  асуудлуудыг хамрах болно. 34


ХИМИЙН ҮНДЭС Зохиогч: Бямбагар Б. Редактор : Мөнхбаатар П. Он: 2016 ISBN 978-99962-55-49-6 Хуудас: 163

                             Энэ сурах бичигт ерөнхий химийн  онолын асуудлуудыг нэг их гүнзгийрүүлэхгүйгээр практик хэрэглээ талыг нь  оруулсан байна. 

54


ХИМИЙН БОДЛОГО Зохиогч: Бямбагар Б. Редактор : Батболд Д. Он: 2016 ISBN 978-99962-55-50-2 Хуудас: 125

                             Энэ номд органик бус хими,  органик химийн үндсэн бүлэг сэдвүүдэд  хамаарагдах бодлогуудыг сонгон авч  дэлгэрэнгүй тайлбар ба бодолтын хамт  орууллаа.

55


ОРОС-МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ЭТГЭЭД ЯРИАНЫ ТОЛЬ БИЧИГ Зохиогч: Кручкин Ю. Редактор : Пүрэвнамсрай Ю. Он: 2014 ISBN 978-99962-2-736-3 Хуудас: 248

                             Орос-Монгол хэлний 8000 гаруй  үгтэй этгээд (хар ярианы) үгийн толь  бичиж хэвлүүлжээ. 

56


ШАШИН СОЁЛ Редактор : Сонинтогос Э. Он: 2015 ISBN 978-99973-73-84-7 Хуудас: 276

                                       Энэхүү тайлбар  тольд  нийт  найман  агуулгаар  1230  толгой  үгийг  цагаан  толгойн  үсгийн  дарааллаар  байрлуулж,  зан  үйл  тэргүүтэнд  холбогдох  237  зураг,  нэрсийн  хэлхээг  зохион  байгуулав.  Энэ  тайлбар  толь  нь  хүмүүс,  байгууллага,  ном,  тогтмол  хэвлэл,  эрдэм  шинжилгээний  хурал,  хууль, тогтоомж, зан үйл, урсгал чиглэл,  шашны  сэдэвт  урлагийн  бүтээл  нэх  мэт  нийт  найман  агуулгаар  нэлээд  хэсгийг  хураамжлан  эмхэлж,  багагүй  хэсгийг  нэмж судлан бичсэн болно. 57


УРТЫН ДУУНЫ ХАТАН ХААН Редактор : Сонинтогос Э. Он: 2016 ISBN 978-99962-64-69-6 Хуудас: 294

                             Энэ номонд үе үеийн эрдэмтэн  судлаачид, нийгэм соёлын шилдэг  төлөөлөгчид, авъяаслаг шавь нарынх нь  нандин дурсамжийг оруулав.

58


РУССКО-МОНГОЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Зохиогч: Кручкин Ю. Редактор: Денисов Г. Он: 2014 ISBN 978-99962-2-940-4 Хуудас: 600                               Содержит информацию касающуюся  прежде всего российско-монгольских  отношений, россиян, родившихся,  живших и работаюших в Монголии.

59


УУЛ УУРХАЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ЭКОЛОГИ ГЕОДЕЗИ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА Редактор : Цэдэндорж С. Он: 2014 ISBN 978-99973-874-1-7 Хуудас: 238                    

Монгол орны эрдэс баялагийн  салбарын тогтвортой хөгжлийн стратеги  болон газрын хэвлийн ашиглалт, хамгаалалтыг экологитой холбон судалсан  бүтээлүүдийг оруулсан.  

60


ЭКОНОМЕТРИК Зохиогч: Будням С., Банзрагч М. Редактор : Будням С. Он: 2016 Хуудас: 160

                             Гарын авлагад эдийн засгийн  процессын шинжилгээний арга хандлага,  хос болон олон хэмжээст загварууд, нэгэн  зэрэг тохиох тэгшитгэ-лүүдийн систем  түүнээс гадна эконо-метрик загваруудын  параметрийн үнэлэл, тайлал, үнэлгээний  аргуудыг авч үзсэн болно. 

61


АРДЧИЛАЛД ХӨЛ ТАВЬСАН 10 ЖИЛ Зохиогч: Амарсанаа С. Редактор : Баяраа С., БөртҮжин Б., Ашлэй Вэйлэн,  Баттулга О., Отгончимэг А. Он: 2016 Хуудас: 182

                             Энэ номонд дарангуйллаас,  ардчилал, зах зээлд хөл тавьсан эхний  арван жилийн гол үйл явдлуудыг  тоймлон өгүүлэхийг зорив. Зарим үйл  явдлыг гэрэл зургаар өгүүлэв.

62


НООС, НООЛУУРЫН САЛБАРЫН НЭР ТОМЪЁОНЫ АНГЛИ-МОНГОЛ, МОНГОЛ-АНГЛИ ТОЛЬ Эмхэтгэгч:Батцэцэг Б.,  Рэгзэдмаа С., Алтанцэцэг Д.,  Бадмаанямбуу Р., Болормаа В. Редактор : Бадмаанямбуу Р. Он: 2016 Хуудас: 200

                                       Номонд  ноос,  ноолуурын  салбарын  нэр  томъёонуудыг  оруулсан  байна.

63


МОНГОЛ –ЯПОН ТЕХНИКИЙН ТОЛЬ БИЧИГ Зохиогч: Амаржаргал Б. Он: 2015 ISBN 978-99973-0-751-4 Хуудас: 638

                     Энэхүү толь бичигт техник,  технологи, хими, физик, анагаах ухаан,  спортын зэрэг салбарын 22000 гаруй үг,  хэллэг орсон болно. 

64


МОНГОЛ-ОРОС, ОРОС-МОНГОЛ ТОЛЬ БИЧИГ Зохиогч: Кручкин Ю. Редактор : Санжсүрэн Д. Он: 2015 ISBN 978-99929-971-4-1 Хуудас: 600

                                       Ойролцоогоор  171000  үгийг  багтаасан байна.

65


ПАРИС ХОТЫН ӨНГӨРСӨН, ОДОО, ИРЭЭДҮЙ Зохиогч: Амгалан С. Редактор : Гончигбат И. Он: 2016 Хуудас: 96

                  Парис хотын түүх, архитектур, хот  байгуулалтын  музейг үзэж, танилцсан  мэдээлэлдээ үндэслэн энэхүү хураангуйг  эмхэтгэн гаргалаа.

66


РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЫСШЕГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА Зохиогч: Гончаров В.В. Он: 1979 ISBN 0-614-17647-6 Хуудас: 214

                             Номонд Япон, Америкийн нэгдсэн  улс болон Баруун Европын улсуудын  менежерийн туршлага, удирдлагын  асуудлууд, удирдлагын системийн  боломж зэргийг оруулсан байна.

67


РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЫСШЕГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА Зохиогч: Гончаров В.В. Он: 2006 ISBN 5-900003-28-0 Хуудас: 848                               Номонд Япон, Америкийн нэгдсэн  улс болон Баруун Европын улсуудын  менежерийн туршлага, удирдлагын  асуудлууд, удирдлагын системийн  боломж зэргийг оруулсан байна.

68


МАНАЙ ЭРДЭМТЭД : ЦӨМ, ЭГЭЛ БӨӨМСИЙН ФИЗИК Зохиогч: Рашид Ш. Редактор : Хүрэлсүх С. Он: 2016 ISBN 978-99978-4-011-0 Хуудас: 358

                             Номонд Рашид багшийн эх  орондоо болон олон улсын судалгаа  шинжилгээний төвүүдэд ажилласан 50  гаруй жилийн туршид хуримтлуулсан  мэдлэг туршлагаа тус нэмэр болохыг  хүсэж, цөм, эгэл бөөмсийн физикийн  үндсэн ойлголтын товч агуулгыг  тайлбарлахыг хичээсэн байна.

69


МОНГОЛ УЛСЫН НҮҮРСНИЙ САЛБАРЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ СУДАЛГАА, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ОРЧИН Зохиогч: Баасанпүрэв Т. Он: 2013 Хуудас: 102

                         Энэ номонд  нүүрсний  салбар,  нүүрсний  зах  зээлийн  судалгаа,  монголын нүүрсний салбар дахь хөрөнгө  оруулалтын  боломж  ба  төрийн  зохицуулалтын хандлага гэсэн 3 бүлгээс  бүрдэх  ба  нүүрс,  нүүрсний  төрлүүд,  монгол  улсын  нүүрсний  нөөц,  нүүрсний  баяжуулалт,  боловсруулалт,  нүүрсний  салбар  дахь  төрийн  бодлого,  нүүрсний  дотоодын  зах  зээлийн  болон  экспортын  үнэ, зах зээлийн өрсөлдөөн, шинээр зах  зээлд  нэвтрэх  саад,  инфляцийн  өсөлт,  нүүрсний  салбар  дахь  төрийн  бодлогын  ирээдүйн  чиглэл,  дэд  бүтцийн  талаар  авч үзсэн байна. 70


ЗОРИЛГО : ТАНЫ АМЬДРАЛЫН ӨӨРЧЛӨХ НОМ Зохиогч: Трэйси Б. Орчуулагч: Мөнхцогт Б. Редактор : Өнөрбаяр Ч. Он: 2016 ISBN 978-99929-3-518-7 Хуудас: 235

                             Энэ номонд амжилтын зарчмуудыг  өөрийн болгох хүсэл тэмүүллийг заасан  байна.

71


СТАРТ АП ҮНДЭСТЭН Зохиогч: Дэн Синор, Сол Сингер Орчуулагч: Буянцогтоо Ц., Очирбат Б., Батчулуун Д., Баасандаш Ч., Энхжаргал Х., Наранцэцэг Я., Намнан Т., Зориг Г., ХашбаярД., Тэмүүжин Ж., Шинэнэмэх В., Ариун Н., Амаржаргал Ж. Редактор : Очирбат Б. Он: 2016 ISBN 978-99962-55-33-5 Хуудас: 312 Номонд Израиль улсын дэлхийд тэргүүлэгч чиглэл болох өндөр технологийн инновацийг дэмжин хөгжүүлэгч тэрхүү экосистем хэрхэн бүрэлдэж, өнөө хир амжилттай хөгжсөөр байгаа бодит түүхийг өгүүлнэ.

72


МАНАЙ ЭРДЭМТЭД : НООЛУУРЫН АНХАН ШАТНЫ БОЛОН ЭЭРЭХ ТЕХНОЛОГИЙН ОНОЛ ПРАКТИКИЙН АСУУДЛУУД Зохиогч: Энхтуяа Д. Он: 2016 ISBN 978-99973-71-65-2 Хуудас: 287 Номонд эх орны үнэт түүхий эд болох  монгол ямааны ноолуурын бүтэц, шинж  чанарын онцлог, түүний анхан шатны  болон ээрэх технологийн олон талт онол  практикийн ач холбогдол бүхий олон  асуудлуудыг тусгасан байна.

72


МАГАДЛАЛЫН ОНОЛ, МАТЕМАТИК СТАТИСТИКИЙН БОДЛОГЫН ХУРААМЖ Зохиогч: Буянтогтох Д., Батнасан Д., Чойсүрэн Р. Он: 2016 Хуудас: 219 Номонд магадлалын онол, математик  статистикийн гол цөм сэдвүүд, энгийн  бодлогуудаас эхлээд хүндэвтэр  бодлогуудыг хэрхэн бодох тухай олон  жишээгээр тайлбарласан. Хураамжинд  орсон хяналтын ажил асуулт болон  чанарын бодлогууд нь оюутнууд шалгалт  шүүлгэндээ бэлдэх, багш нарт сургалтын  турш шаардагдах нэмэлт материал болж  чадна.

72


УРАН ЗОХИОЛ-ТАНИН МЭДЭХҮЙ 2016 он

73


ЦАХИМ НОМ 2016 он

74


ЦАХИМ НОМ 2016 он

75


УРАН ЗОХИОЛ-ТАНИН МЭДЭХҮЙ 2016 он

74


УРАН ЗОХИОЛ-ТАНИН МЭДЭХҮЙ 2016 он

75

2016 оны 3,4-р улиралд номын санд ирсэн шинэ номнууд  

high

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you