Page 1

Шинжлэх ухаан, технологийн төв номын санд шинээр ирсэн ном, сурах бичиг

УЛААНБААТАР ХОТ 2014 он


АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРДЫН ХАЙГУУЛ, НӨӨЦИЙН ТООЦОО, НӨӨЦИЙН АНГИЛАЛ Зохиогч: Даваасамбуу Д., Сосорбарам Д., Гантөмөр Д. Редактор : Готовсүрэн А. Он: 2013 Хуудас: 382 Энэхүү номонд, хайгуулын аргачлал ба нөөцийн тооцоо хийх, ордыг олборлож, хүдэр боловсруулахад шаардлагатай бүхий л өгөгдлийн санг хайгуулын явцад хэрхэн цуглуулах, нөөцийн тооцооны уламжлалт аргууд, геостатистикийн аргын онолын үндэс, нөөцийн эдийн засгийн үнэлгээний талаар нилээд дэлгэрэнгүй оруулсан байна..

1


МАНАЙ ЭРДЭМТЭД БОТЬ 35 : ГАЗРЫН ТОСНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОНОЛ, АРГАЗҮЙ, ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ Зохиогч: Цэвээнжав Ж. Редактор: Очирбат П. Он: 2009 Хуудас: 419 ISBN 978-99929-973-8-Х Энэ номонд газрын тос, хмйн иархалт, нөөц олборлолт, хэрэглээний талаар дэлхийн бүс нутгийн, эх орны хэмжээнд судалгаа хийж, зохих дүгнэлт, шинэлэг саналыг дэвшүүлэн гаргасан.

2


ЦАЦРАГ ИДЭВХИЖЛИЙГ ХЭМЖИХ АРГА Орчуулагч: Лантуу С., Цэвэгмид Г. Он: 2013 Хуудас: 131

Энэ номонд хайгуулын геофизикийн аргуудын тухай, тэдгээр аргуудыг газрын тос, байгалийн хий ба эрдсийн түүхий эдийн эрэл, хайгуулын ажилд хэрэглэсэн талаар бичсэн.

3


ЭРДЭСИЙН ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ХИМИЙН ТООН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ҮНДЭС Зохиогч: Мөнгөн Т., Доржханд Ө. Редактор: Доржханд Ө. Он: 2014 Хуудас: 335 ISBN 978-99962-3-240-4 Энэ номонд эрдсийн түүхий эдийн химийн тоон шинжилгээний үр дүнгийн чанарын гадаад, дотоод хяналт ба багаж хэрэгслийн шалгалт тохируулга хийх, шмнэ аргачлалыг аттестачилж, хэмжил зүйн үзүүлэлтүүдийг нь үнэлж тогтоох, лаборатори хоорондын шинжилгээний үр дүнг хянаж баталгаажуулах тухай ойлголтыг оруулжээ.

4


ЦАХИЛГААН ХАЙГУУЛЫН ЭСЭРГҮҮЦЛИЙН АРГЫН ПРАКТИК АЖЛУУД Зохиогч: Лантуу С. Редактор : Арвисбаатар Н. Он: 2013 Хуудаc: 70

Гарын авлагад цахилгаан хайгуулын хичээлд үздэг практик ажлуудыг эмхэтгэн оруулсан байна.

5


МОНГОЛЫН АЛТНЫ ШИЖИРМЭГЭН ОРДУУД Зохиогч: Семейхан Т. Редактор: Гарамжав Д. Он: 2013 ISBN 978-99973-44-32-8 Хуудас: 190 Номонд монгол оронд мэдэгдэж байгаа алтны ордны эх үүсвэр, шижирмэгийн гарал үүсэл, морфологи, алтны шижирмэгийн байршлын зүй тогтол, хэтийн төлөвийн талаар өгүүлсэн болно.

6


ОНОЛЫН МЕХАНИК : БОДЛОГО БОДОХ АРГА ЗҮЙ

Эмхэтгэлд сав газрын байрзїй, уур амьсгал, хєрс, ургамал, усзїй, амьтны аймаг, сав газрын гадаргын усны нєєц, горим, уур амьсгалын нєлєєлєл, сав газрын усны нєєц, геологи, гидрогеологи, сав газрын усны чанар ба экологийн зарим асуудлын їнэлгээ зэрэг олон асуудлуудыг багтаасан байна.

Зохиогч : Бямбаа Ш., Нямцэрэн Г., Дэлгэрмаа М., Чойсүрэн П. ба бус. Редактор: .Бямбаа Ш. Он: 2013 Хуудас: 142 ISBN 978-99973-884-1-4 Уг ном нь статик, кинематик, динамик бүлгүүд болон аналитик механикийн асуудлуудыг багтаан авч, бодлого бодох арга зүйг боловсруулсан байна.

7


МОНГОЛ ХҮНД ЗОРИУЛСАН СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ЦОГЦ СУРАХ БИЧИГ- 1 Зохиогч: Сонгвен Б., Инхэй Ү., Сайнбилэгт Д., Эрдэнэсүрэн Д., Редактор: Сүнжүм Им. Он: 2008 Хуудас: 372 ISBN 978-89-5995-799-6 Сурах бичиг нь монгол хүнд зориулагдсан бөгөөд дүрэм, дасгал ажлууд, сонсох, унших дасгалуудыг багтаасан болно.

8


МОНГОЛ ХҮНД ЗОРИУЛСАН СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ЦОГЦ СУРАХ БИЧИГ- 2 Зохиогч : Ёнгсүг И., Сангвөн Б., Эрдэнсүрэн Д., Сайнбилэгт Д. Редактор: Бёнгүг Ким. Он: 2011 Хуудас: 336 ISBN 978-89-5995-209-0-18710 Энэ сурах бичиг нь дүрэм, дасгал ажлууд, сонсох, унших дасгалуудыг агуулжээ.

9


МОНГОЛ ХҮНД ЗОРИУЛСАН СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ЦОГЦ СУРАХ БИЧИГ- 3 Зохиогч: Сонгвөн Б., Ёнгсүг И., Сайнбилэгт Д., Эрдэнэсүрэн Д. Редактор: Сөнгжүнг Им. Он: 2009 Хуудас: 335 ISBN 978-89-5995-843-6-18710 Сурах бичиг нь монгол хүнд зориулагдсан бөгөөд дүрэм, дасгал ажлууд, сонсох, унших дасгалууд, аудио CD-ыг багтаасан болно.

10


МОНГОЛ ХҮНД ЗОРИУЛСАН СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ЦОГЦ СУРАХ БИЧИГ- 4 Зохиогч: Ёнгсүг И., Сөнгвөн Б., Сайнбилэгт Д., Эрдэнэсүрэн Д. Редактор : Бёнгүг Ким. Он: 2011 Хуудас: 336 ISBN 978-89-5995-209-0-18710 Сурах бичиг нь дүрэм, дасгал ажлууд, сонсох, унших дасгалуудыг агуулсан байна.

11


МОНГОЛ ХҮНД ЗОРИУЛСАН СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ЦОГЦ СУРАХ БИЧИГ- 5 Зохиогч: Ёнгсүг И., Ынгёнг К., Сайнбилэгт Д., Эрдэнэсүрэн Д. Он: 2013 Хуудас: 352 ISBN 978-89-277-3027-9-18710 Монгол хүнд зориулагдсан энэ сурах бичиг нь дүрэм, дасгал ажлууд, сонсох, унших дасгалуудтай.

12


МОНГОЛ ХҮНД ЗОРИУЛСАН СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ЦОГЦ СУРАХ БИЧИГ- 6 Зохиогч: Ёигсүг И., Ынгүг К., Сайнбилэгт Д., Эрдэнэсүрэн Д. Редактор : Бёнгүг К. Он: 2013 Хуудас:190 ISBN 978-89-277-3061-3-18710 Сурах бичиг нь солонгос хэлний дүрэм, дасгал ажлууд, сонсох, унших дасгалуудыг агуулсан байна.

13


ДҮРСЛЭХ ГЕОМЕТРИЙН БОДЛОГЫН ӨВРИЙН НОМ Зохиогч: Цэвэгсүрэн Ж., Мөнхтуяа Л. Редактор: Цэвэгсүрэн Ж. Он: 2013 Хуудас:108 ISBN 978-99973-800-8-1 Энэ номонд дүрслэх геометрийн ухааныг эхлэн суралцахаар шийдэн буй хэн ч боловч ашиглаж болохуйцаар хийгдсэн бөгөөд дүрслэх геометрийн аливаа асуудлыг шийдэхэд, мартсан зүйлээ сэргээн санах, лавшруулан гүнзгийрүүлэхэд гарын доор хэрэглэх материалтай.

14


ХОРШООЛОЛ МОНГОЛ ОРОНД: ОДОО ИРЭЭДҮЙ Зохиогч: Баяртсайхан Н. Он: 2013 Хуудас:304 ISBN 978-99973-1-059-0 Энэ номонд монголын эдийн засаг, олон улсын хоршооллын байгууллага, хоршооллын хөдөлгөөний талаар бичсэн байна.

15


БАРИЛГЫН ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА Зохиогч: Хишгээ Р. Редактор : Сарангэрэл Б. ISBN 978-99973-60-15-1 Он: 2014 Хуудас: 89 Уг номд төслийн удирдлагын мэдлэгийн салбаруудаас цар хүрээний удирдлага, эрсдлийн удирдлага, чанар, хугацаа, аюулгүй ажиллагааны удирдлага, харилцааны удирдлагыг барилгын төсөлд хэрэгжүүлэх онцлогийг авч тайлбарласан.

16


КРЕДИТ СИСТЕМ Зохиогч: Бадарч Д., Наранцэцэг Я., Батхүрэл Г., Эрдэнэбаатар А. Ба бус. Редактор: Бадарч Д., Батхүрэл Г. Он: 2014 Хуудас:184 ISBN 978-99973-46-14-9 Номонд дээд боловсролын хөгжлийн өнөөгийн байдал, кредит системийн мөн чанар, түүний бүтэц, бүрэлдэхүүн хэсгүүд, сургалтын төлөвлөгөөг хэрхэн шинэчлэх, хөгжүүлэх аргууд, кредит систем нэвтрүүлэх явцад багшийн үйл ажиллгаанд тавигдах шаардлага, оюутан багшийн үйл ажиллагааны өөрчлөлт, зөвлөх багшийн үүрэг зэрэг асуудлуудыг оруулсан байна.

17


ХӨГЖИНГҮЙ ОРОН БОЛОХЫН НУУЦ Зохиогч : Юу Жун Гынь Редактор: Баттөр Ж. Он: 2013 ISBN 978-89791-92-54-9 Хуудас:339 Энэхүү номонд ардчилал ба нийгмийн баялаг, нийгмийн баялаг ба үр ашиг, нйигмийн баялгийг хуримтлуулах арга зам, эрх мэдлийн хувиарлалт, иргэний нийгмийн талаар бичсэн.

18


ИНЖЕНЕРИЙН БҮТЭЭЦИЙН БЕТОНЫ ӨГӨРШИЛТ БА ХҮЙТЭН ТЭСВЭРЛЭЛТ Зохиогч: Дашжамц Д., Батцагаан Б., Дорлигсүрэн Ч., Сугар М. ба бус. Редактор: Дашжамц Д. Он: 2014 ISBN 978-99973-46-48-3 Хуудас: 315 Номонд инженер бүтээцийн бетон, төмөрбетоны хүйтний өгөршлийн физик химийн үндэс болон хүйтэн тэсвэрлэлтийг дээшлүүлэх талаар гадаадын эрдэмтдийн явуулсан онол туршилтын судалгааны үр дүнг нэгтгэсэн болно.

19


МОНГОЛЫН НӨХЦӨЛД НАРНЫ ЭНЕРГИЙГ ДУЛААНД ХУВИРГАХ ТЕХНОЛОГИЙН ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ҮНДЭС Зохиогч: Батмөнх С. Редактор : Чадраа Б. Он: 2014 Хуудас:371 ISBN 978-99962-2-705-9 Зохиогч ганц сэдэвт бүтээлдээ нарны энергийг дулаанд хувиргаж практикт ашиглах бүхий л чиглэлүүдийг авч үзсэн байна. .

20


ЧИХЭР ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮНДЭС Зохиогч: Оюунчимэг Ч. Редактор: Цэцгээ Д., Саран Д. Он: 2014 ISBN 978-99973-0-190-1 Хуудас: 150 Сурах бичигт чихэр, чихрийн төрлийн бүтээгдэхүүний ангилал, химийн найрлага, хүнс тэжээлийн үнэт чанар, хүнсийг баяжуулах асуудал, хэрэглэгдэх түүхий эд, тэдгээрийг үйлдвэрлэлд бэлтгэх, хагас бэлэн болон бэлэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх технологийн шинжлэх ухааны үндэс зэргийг тусгасан байна.

21


ХҮНСЭЭ ТАНЬЖ, ЗӨВ БОЛОВСРУУЛЖ, ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЕ Зохиогч: Октябрь Ж. Редактор: Туяа О. Он: 2014 Хуудас: 298 ISBN 978-99973-55-18-8

Толь бичигт хүнсний бүтээгдэхүүний химийн бүрэлдэхүүн, найрлага, аүний бие организмд үзүүлдэг эерэг, сөрөг нөлөөний талаар оруулсан байна.

22


ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МАРКЕТИНГ Зохиогч: Алтанцоож С. Редактор : Сарантуяа Ц. Он: 2013 Хуудас:141 ISBN 978- 99973-55-08-9 Тест, бие даалтын асуултуудаас бүрдсэн энэ гарын авлага нь зочлох үйлчилгээний маркетинг хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу олж авсан мэдлэгийг бататгана.

23


ХАЙЛУУР ЖОНШНЫ БҮЛЭГ ОРД АШИГЛАЛТЫН ЭКОСИСТЕМД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА Зохиогч: Шийтэр Д. Редактор: Очирбат П. Он: 2013 ISBN 978-99973-806-1-6 Хуудас: 154 Энэ номонд хайлуур жоншны бүлэг ордыг олборлох, боловсруулах явцад гарах хүнд металлын ионууд, хорт хий, хүчил шүлтийн ууршил, силикатуудын дэгдэлт болон ашиглалтаас үүсэлтэй агаар, хөрс, усны бохирдлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалсан байна.

24


SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRANSLATION Зохиогч: Tsetsegmaa Ts., Oyuntsetseg Ya. Editors : Connor L., Sterk G., Baigalmaa B. Он: 2014 Хуудас: 420 ISBN 978-99973-46-61-2 It is divided into three parts and each part includes a number of texts and exercises covering topics in formation and communication technology, road engineering, construction and architectural engineering.

25


ХОЛБООГООРОО ОВОГЛОСОН ОН ЖИЛҮҮД Зохиогч: Лхагваа Д. Редактор : Баасансүрэн Т. Он: 2014 ISBN: 978-99962-946-3-1 Хуудас: 366 МУ-ын зөвлөх инженер Д.Лхагваа өөрийн дурсамжийн номондоо өсч төрсөн нутаг, бага балчир нас, оюутны он жилүүд, эзэмшсэн мэргэжлийнхээ дагуу ажилласан тухай, зах зжжлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжсэн бэрх үед хэрхэн хөл дээрээ зогсох гэж хөдөлмөрлөж тэмцсэнээ нэн дэлгэрэнгүй өгүүлжээ.

26


БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ҮНДЭС Зохиогч: Нямжав Н. Редактор : Алтансүх Д., Дуламжав Ж. Он: 2011 Хуудас: 112 Энэ номонд барилгын зураг төсөл, зураг төслийн ажил гүйцэтгэхэд тавигдах шаардлагууд, архитектурын шийдлэлийн ажлын зургуудын тухай бичсэн байна.

27


ИЛ УУРХАЙ ДАХЬ ТУСЛАХ ПРОЦЕССУУД Зохиогч: Цэдэндорж С. Редактор : Батболд Б. Он: 2014 ISBN 978-99973-877-1-4 Хуудас: 116 Энэ номонд ил уурхайд тоос дарах, зам арчлах, гадаргын уснаас хамгаалах, агааржилтыг хангахад чиглэсэн арга ажиллагаанаас тусгав.

27


ЦАХИЛГААН ХЭМЖЛЭГ Зохиогч: Түмэнбаяр Л., Биндэръяа Т., Доржсүрэн Я., Оюундэлгэр З. Редактор : Түмэнбаяр Л. Он: 2014 Хуудас: 102 Энэ номонд цахилгаан хэмжлэг хичээлийн төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн лабораторийн 12 ажлыг онолын хамт багтаасан байна.

27


УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭС Зохиогч: Цэдэндорж С., Пүрэв Л. Он: 2014 Хуудас: 289 ISBN 978-99973-877-6-9 Энэ номонд эрдсийн баялгийн төрөл зүйл, тэдгээрийн үйлдвэрлэл, хэрэглээ олборлох ба анхан шатны боловсруулах үйлдвэрийн технологийн үндсийн тухай бичсэн.

27


ТӨРИЙН САНХҮҮ Зохиогч: Мөнхдулам Д. Он: 2013 Хуудас: 482

Энэ номонд хөгжлийн чиглэл, зүй тогтол, санхүүгийн категорийг судлахад чиглэсэн улсын санхүүгийн үйл ажиллагаа, шаардлагатай санхүүгийн нөөцөөр нийгмийн секторыг хангах талаар тусгагдсан байна.

27


ДАЛД УУРХАЙН ӨРМИЙН МАШИНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ Зохиогч: Лхагва Ц., Пүрэв Л., Билэгсайхан Ж., Хоменко О.Е. ба бус. Редактор : Пүрэв Л., Билэгсайхан Ж. Он: 2013 Хуудас: 189 Энэ номонд дэлхийн улс орнуудын хүдрийн далд уурхайд өргөнөөр хэрэглэгддэг далд уурхайн өрмийн машин, тоног төхөөрөмжүүдийн мэдээллийг багтаан оруулсан.

27


ФИЗИКИЙН БОДЛОГЫН ХУРААМЖ Редактор : Түмэндэмбэрэл Б. Он: 2014 ISBN 978-99973-46-65-0 Хуудас: 292 Сурах бичигт механик, молекул физик, квант физик, оптик физикийн бодлогуудыг агуулсан байна.

27


ИЛ УУРХАЙН ПРОЦЕСС Зохиогч: Цэдэндорж С. Редактор : Батболд Д. Он: 2013 ISBN 978-99978-877-5-2 Хуудас: 112 Ил уурхайн үйлдвэрлэлүүдийн үндсэн процессууд ба тэдгээрийг дагалдах туслах процессын арга ажиллагаа, техник хэрэгсэл, зохион байгуулалт, аюулгүйн нєхцєл, єртєг зардлын томъёолол болон эдгээр процессын зориулалт, хэрэглээний зарим зангилаа асуудлуудыг тусгав.

27

2014 oni 1-r ulirald irsen shine nomnuud  

high

2014 oni 1-r ulirald irsen shine nomnuud  

high

Advertisement