__MAIN_TEXT__

Page 1

www.giegeldonk.nl

DE GIEGELDONKER 2021

WA GADDUT WORRE

Beste Giegeldonkers, Zo terugkijkend op Carnaval 2020, komt er nog steeds een glimlach op mijn gezicht. Wat was het een mooi jaar om Prins van Giegeldonk te zijn. Zo’n eerste jaar is alles nieuw,interessant en mega leuk. Een fantastische Bonte Bimde avond waar de werkgroep heel goed werk heeft geleverd. Prachtige carnavals middagen en avonden in het Kraaienest, De Ganzerik en Buurthuis Gageldonk met, na 5 dagen saamhorigheid en leut, helaas een afscheidsavond met daarbij de bekendmaking van het nieuwe motto: “Wa gaddut worre” Tja, als we van te voren hadden geweten waar we kort na carnaval mee geconfronteerd zouden worden, en dat we bijna een jaar verder nog steeds in de greep zouden zijn van een ander virus dan het carnavalsvirus, hadden we wel een ander motto genomen. Misschien hadden we dan wel “Virus Carnaval” of “Di worret nie” gehad.

maar Carnaval 2021 zal voor iedereen bijzonder zijn en laten we hopen een unicum. Er zijn geen nieuwjaarsrecepties, Prinsengeburenbal, Raadsvergadering, Scholenbezoek etc., maar de werkgroepen hebben niet stilgezeten. We zijn al een paar keer digitaal op de (t)huis feestlocaties geweest en de digitale agenda staat nog bol van leuke - online - activiteiten. Tja lieve Giegeldonkers, Ut Gaot Wa worre, mede dankzij jullie en het enthousiasme van het gevolg, het bestuur en de werkgroepen. Ik wens jullie nog heel veel plezier in deze bijzondere (carnavals-)tijd en ik mag jullie graag zien. Stay safe en be strong! Prins Cornillûs

Maar het is zoals het is. We laten ons niet klein krijgen, getuige ook deze mooie uitgave van de Giegeldonker, verzorgt door de werkgroep met Diana Vanpuijenbroeck als vormgever en met veel dank aan de adverteerders en sponsors. Carnaval 2020 was voor mij een bijzonder jaar,

1


2


www.giegeldonk.nl

Voorwoord van burgemeester Paul Depla Wa gaddut worre??

foto: Lighthousestudio

Het mo�o van Giegeldonk is dit jaar: Wa Gaddut Worre? Dat is een goede vraag. Het wordt een andere carnaval dan we gewend zijn, een corona-proof carnaval. Maar net als Kerst en Pasen: Carnaval gaat al�jd door. Dit jaar geen carnaval waarbij we met elkaar naar de optocht gaan kijken of met elkaar de kroeg in gaan. Maar carnaval op uw eigen (t)huisfeestloca�e. Een carnavalsbeleving bij de Giegeldonkers thuis. Da gaddut worre. Het vraagt veel flexibiliteit en crea�viteit om carnaval op deze manier te gaan vieren, maar dat komt helemaal goed. Want carnaval is een feest van en door crea�eve mensen. Ik zie ook in deze corona�jd weer veel

mooie dingen gebeuren. Er komt een online quiz en een compila�e-avond van de Bonte Avonden. Ook wordt er bekeken of sommige Giegeldonkse tradi�es, zoals “het klokse, worsten naar Clara” etc. op een corona-proof wijze vastgelegd kunnen worden om ook deze kant van carnaval eens te belichten. Verder worden er onder andere corona-proof opdrachten “wie is het mooist geschminkt of de langste digitale polonaise” georganiseerd. Allemaal ac�viteiten om met elkaar het carnaval te kunnen vieren. Ik heb dan ook respect voor de carnavalsvereniging en alle vrijwilligers die zich er voor inze�en om er een corona-proof carnaval van te maken.

Carnaval zorgt voor de nodige afleiding en plezier en dat hebben we nodig. Ik vind het in dit corona-�jdperk extra belangrijk dat we naar elkaar omkijken, voor elkaar zorgen. Kijken of er mensen in onze omgeving zijn waarvoor we van betekenis kunnen zijn. Dàt lichtpuntje kunnen zijn in een �jd waar eenzaamheid op de loer ligt. Want in Breda doen we het samen: het carnaval vieren we samen! Ik wens alle Giegeldonkse carnavalsvierders alvast heel veel leut en plezier toe!

Houdoe! Paul Depla Burgemeester

Voorwoord van nieuwe voorzitter Edwin Verdaas Beste Giegeldonkers, Toen de vraag kwam of ik het voorzitterschap van C.C. Giegeldonk over wilde nemen, dacht ik wow…da’s toch wel weer een eer om dat te mogen doen! Natuurlijk zijn er wel wat nachtjes slapen overheen gegaan, eer ik de knoop had doorgehakt om ja te zeggen tegen het voorzi�erschap. Na een kortstondig overleg met het bestuur was het ijs snel gebroken en ben ik zeer trots dat ik de voorzi�ershamer van

C.C. Gieldonk mag hanteren. Ik ga mij zeker sterk maken om het carnaval in Giegeldonk in goede banen te leiden en zal ook voor een ieder een luisterend oor hebben. Natuurlijk wil ik Henk de Wert van harte bedanken voor zijn voorzi�erschap van de afgelopen jaren en voor zijn hulp in de toekomst….Bedankt Henk! Beste Giegeldonkers, ik heb er erg veel zin in, ondanks dat het carnaval door Corona een vervelende wending hee�

gekregen. Er staat een heel team klaar om deze carnaval toch nog iets aan beleving te geven. Een team waar ik alle vertrouwen in heb! Maar de vraag blij�: Wa gaddut worre!

Met carnavaleske groet,

Edwin Verdaas Voorzi�er C.C. Giegeldonk

IN MEMORIAM

Anton Sprangers, oud-prins Teun Jose van Berkel-Remie Anton Sprangers……er is maar 1 hart dat klopt….

Tot onze grote droefenis is Anton Sprangers, alias Prins Teun van Giegeldonk, ons ontvallen. Een vriend en mooi mens is heengegaan. Anton was een bijzondere giegeldonker die de kleuren rood-geel en groen ademde en leefde. Een levenskunstenaar die wist hoe je carnaval moest ondergaan en vieren. Hij zou het voorbeeld voor de jeugd moeten zijn; ze kunnen wat van ‘m leren! Zijn creaties als Vorst aan de grond, de stierenvechter van alliekaantu, Fliet van Piet en Dun Christ-us zijn onvergetelijk en ongeëvenaard. Een wijs, betrokken en adrem man waar je naar moest luisteren als hij sprak; hij had iets te zeggen. Een bourgondiër in hart en nieren. Bovendien de enige man in Giegeldonk, die met een vol glas wijn in de handen in slaap kon vallen, zonder ook maar 1 druppel te knoeien. Een rasechte giegeldonker is heengegaan en heeft uiteindelijk de oneerlijke strijd verloren. Maar 1 ding is zeker; hij heeft het leven geleefd zoals hij dat wilde; intens en groots. Hij heeft er met volle teugen van genoten. Daarom dienen we bij Anton stil te staan. Laten we nu het glas heffen op Anton en proosten….”Anton het ga je goed, op het leutige leven en we nemen er nog eentje (of twee) op jou.” Zo zou jij het gewild hebben. Dank voor alles wat je voor Giegeldonk en de Oud Prinsen gedaan hebt. We gaan je op alle fronten missen. Alaaf.

Zaterdag 19 december 2020 hebben wij kennis genomen van het - totaal onverwachte - overlijden van Jose van Berkel - Remie. José is bijna 30 jaar betrokken geweest bij CC Giegeldonk. Ze heeft in die jaren heel veel werk achter de schermen verzet en heeft een grote rol gehad bij de samenstelling van het protocol. Bij ieder kennismakingsgesprek was zij steevast aanwezig. Niet zozeer om de persoon te spreken die wel toe wilde treden tot het protocol, maar vooral om de belangrijkste vraag te stellen aan de partner: “Wat vind jij er eigenlijk van? “. Was dit antwoord niet overtuigend genoeg, wist Jose op voorhand al te vertellen dat het niets zou worden. Hier hebben we haar ook vaak gelijk in moeten geven. Carnaval was alles voor Jose en waar mogelijk was ze aanwezig op alle evenementen. Met oog voor detail en het hart op de tong . Het zal stil worden nu zij er niet meer is. De uitvaart heeft - helaas door corona in besloten kring - inmiddels plaatsgevonden. Wij wensen Ton, Kim, Danique en alle verdere familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

VOOR ALLE INFORMATIE KIJK OP :

W W W. G I E G E L D O N K . N L 3


4


www.giegeldonk.nl Naam: Özkan Hoff adjudant Leeftijd: 29 jaar Aantal jaren protocol: 2020-2021 wordt mijn 9e jaar in het protocol Wa gaddut dit jaar worre: Dit jaar gaat het niet veul worre, helaas! Het gaat vooral anders worre. Is dat errug? Niet per se, maar gezondheid staat voorop en dat is voor nu het belangrijkste! Wa gaddut meeste misse dit jaar: 2 dingen ga ik missen dit jaar. 1: Scheetjes laten in de bus, vooral 10 seconden voordat de deuren van de bus open gaan. 2: Niels Vermolen die een confetti kanon vol bij Stefan Bruyninckx in zijn gezicht afschiet.

Ben jij ook al een Gulle Giegel? Een wat?!? Door het Coronavirus staan niet alleen heel veel bedrijven in een “overlevingsstand”, maar ook vele stichtingen en verenigingen komen dit jaar in een spagaat terecht. Inkomsten drogen op doordat er geen evenementen georganiseerd mogen worden, terwijl de kosten wel doorlopen. Zeker voor stichtingen welke geen contributie (mogen) vragen aan de vrijwilligers, moet creatief worden gedacht om toch kostendekkend te kunnen zijn. Daarmee is de Gulle Giegel actie

Naam Pliessie Dûn Rolo

Wa is oew grootste digitaole blunder gewist: Nie veul, maar de grootste angst die iedereen heeft op social media: per ongeluk op “Vind ik leuk” of “Toevoegen als vriend” drukken, terwijl je iemand stiekem aan het stalken bent of naar zit te gluren

(mede op initiatief van Peter Vanpuyenbroeck) eind 2020 geboren.

Brief 1

Iedereen kan zich laten benoemen tot Gulle Giegel. Door het overmaken van € 44,- op rekening NL07 RABO 031.44.72.959 t.n.v. CC Giegeldonk o.v.v. jouw naam steun jij onze stichting in financiële zin, maar daar gaan we uiteraard ook wel wat voor terug doen! Als blijk van onze waardering ontvangen alle Gulle Giegels een blijvend aandenken aan hun steun, en wanneer weer mogelijk, ontvangen zij een uitnodiging voor een bijzonder samenzijn. Om dit laatste te kunnen doen is het van belang dat jij dit bekend maakt bij ons secretariaat door een mail te sturen met jouw naam en contactgegevens (secretaris@ giegeldonk.nl). Tientallen Giegeldonkers en Vrienden van Giegeldonk gingen jou al voor! Ben jij de volgende Gulle Giegel?

(Roland Vemeulen)

Leeftijd 53 jaar Protocol voor het 3de jaar. Wa gaddut wore: met carnaval een bijzonder jaar voor iedereen. Hebben geen glazen bol dus kunnen er niet veel over zeggen, persoonlijk jammer om de carnaval in huidige vorm te missen. Proberen gezond en positief

te blijven en vooruit te kijken wat de mogelijkheden zijn in de toekomst. Wat ik ga missen tijdens het seizoen de samenhorigheid, vriendschap en gezelligheid die we altijd met onze club hebben waar we mee op pad zijn.. Digitaal op media doe ik niets, heb dus ook geen blunders hierop. Ben redelijk ouderwets als het hierom gaat.

Maar ondanks dat mijn rol als politie anders doet vermoeden blijf ik redelijk rustig op de achtergrond in mijn privé leven.

Naam: Erwin van Rijsewijk Majordomus Leeftijd: 30 met 19 jaar ervaring Aantal jaren protocol: 9 jaar in het protocol, waarvan het 5e jaar Majordomus Wa gaddut dit jaar worre: Ik denk dattut nie veel gaot worre. In ieder geval niet zoals we het al jaren gewend zijn. Maar om nou bij de pakken neer te gaan zitten, lijkt me ook niet het slimste om te doen. We gaan er maar het beste van maken. Wa gaddut meeste misse dit jaar: Met elkaar op stap, de gezelligheid in de bus. Één voordeel, we worden wel elke dag fris en fruitig wakker dit jaar Wa is oew grootste digitaole blunder gewist: Het bouwen van de Giegeldonkse website 11 jaar geleden

Naam: pNARi (Joost Damen) Nar Leeftijd: 9 (39) Aantal jaren protocol: 11 Wa gaddut dit jaar worre: Nie Veul Wa gaddut meeste misse dit jaar: Dun verbroedering van de carnavalsvierders onderling, ut Giegeldonks protocol en de Bredaose Narren in ut bijzonder Wa is oew grootste digitaole blunder gewist: Dun gordijnen van dun werkkamer dicht doen om dun Windoows af te sluiten.

5


6


www.giegeldonk.nl

Van Oud naar Nieuw: De voorzitter battle! Wa gaddut worre meej dun ouwe en dun nieuwe voorzi�er? We nodigden beide heren - volledig Corona proof - uit om deze vraag aan ons te beantwoorden. Let the Ba�le begin! Henk, na 5 jaar voorzi�erschap zwaai je af, waarom nu? Bij mijn aantreden heb ik aangegeven dat ik het 5 jaar zou doen. Als voorzi�er is dit een mooie periode. Het is goed om het stokje door te geven zodat ook nieuwe ideeën een kans krijgen. Daarnaast speelt mijn lee�ijd een rol want het komend jaar bereik ik mijn 70ste levensjaar. Ik ben al vroeg begonnen met Carnaval. Op mijn 8e liep heb ik al met de rommelpot in het Klompengat rond en later ben ik lid geworden van de Klompenheulers. Heb een �jdje rongelopen bij de Karrega�ers en daarna bij de Bolhoedjes in Cocagne in Lampengat (nu 4 uurkes vurraf). Daarna 15 jaar penningmeester geweest bij de Krutjesrapers en de afgelopen 5 jaar binnen Giegeldonk. Dit laatste hee� mij wel getoond hoe hier carnaval wordt gevierd met heel andere gewoonten dan in Oost Brabant. Na 60 jaar ac�ef geweest te zijn in de Carnaval, is het mooi geweest. Wat viel je op toen je ruim 5 jaar geleden aantrad als voorzi�er? Teveel om op te noemen. Alles is anders dan wat ik gewend was. De Prins 3 jaar in func�e, pins, pages en majordomus, bezoeken aan andere clubs. Wat echt op is gevallen? Giegeldonk bestaat uit een gezellige, zeer betrokken en hardwerkende club vrijwilligers die het hele jaar bezig zijn om de volgende carnaval voor te bereiden. Wat was je doel toen je aantrad en heb jij je doel bereikt? In de eerste plaats leuk carnaval vieren, en dit mee organiseren. De con�nuïteit van de s�ch�ng zeker stellen en daar waar nodig plooien gladstrijken werd een tweede missie. Bestuurlijke vernieuwing en toekomst bestendigheid is heel belangrijk en gelukkig hee� dat ook plaatsgevonden in het bestuur, protocol en de overige werkgroepen. Waar ben je het meest trots op terugkijkend naar de laatste jaren? Eigenlijk het meest op het feit dat ik als vreemdeling in Giegeldonk ben opge-

nomen in het gezelschap en een aantal veranderingen heb mogen faciliteren met de fantas�sche hulp van alle andere bestuursleden. Daarbij vind ik het fantas�sch dat ik zoveel nieuwe mensen heb kunnen leren kennen, dat de rela�e met het register der Oud Prinsen is vernieuwd en bestendigd, we in staat zijn geweest een geweldig Prinsgeburenbal te houden in ’t Kraaienest en dat we een eigen bus hebben kunnen verwerven in deze periode. Best veel eigenlijk!

En wat zou je anders gedaan hebben, terugkijkend op de afgelopen 5 jaar? Geen idee. Misschien meer aandacht voor behoud en groei van het aantal vrijwilligers. En misschien iets minder praten... Welke �p heb je voor de nieuwe voorzi�er? Iedereen hoort erbij, dat is de essen�e van carnaval. Zorg vooral goed voor je vrijwilligers want die maken het carnaval en zorg voor voldoende aanwas en con�nuïteit ook in financiële zin. Meest belangrijke �p: doe het vooral op je eigen manier vanuit je hart. Wa gaddut nog worre binnen Giegeldonk? Jullie zijn nog niet van me af! Waddut ok gaot worre: blijf dicht bij jezelf en als eerder gezegd: iedereen: jong of oud, arm of rijk, groot of klein hoort erbij en is gelijk. Dat is de echte essen�e van Carnaval en houd dat vast! Dankjewel Henk voor de afgelopen 5 jaar. Maar als jij weg gaat, komt er ook een nieuwe voorzitter. Dan moeten we die ook maar eens het vuur aan de schenen leggen.

Een nieuwe voorzi�er: wie ben jij eigenlijk? Ik ben Edwin Verdaas, 56 jaar, vader van Kaylee en Jayson en partner van Penny Broeders. Binnen Giegeldonk ook wel bekend als Oud Prins Eduardus. En een stuk minder lang van stof dan jouw voorganger. Maar vertel eens, een Oud Prins als voorzi�er: hoe kijk jij daar tegenaan? Moet / mag geen probleem zijn. Sterker nog ik denk dat het juist een voordeel kan zijn. Als Prins heb ik in de spotlights gestaan en als voorzi�er wordt ik ac�ef achter de schermen. Ik denk dat juist deze kennis van beide kanten heel posi�ef kan uitpakken omdat ik vanuit beide kanten afwegingen kan maken omdat ik beide heb mogen ervaren. Waarom heb jij ja gezegd toen je gevraagd bent voorzi�er te worden? Ik liep al een �jdje te denken hoe ik me waardevol kon maken binnen Giegeldonk. Ook al ben ik maar 1 jaar Prins geweest, ik ben wel gegrepen door de saamhorigheid binnen Giegeldonk en wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. Toen de vraag kwam was deze niet zo moeilijk om te beantwoorden en na een avond met het bestuur aan tafel te hebben gezeten, was het ijs snel gebroken en heb ik ja gezegd tegen het voorzi�erschap. Voorzi�er worden in een toch wel turbulent carnavalsjaar, een uitdagende kans of een uitdagend probleem? Ik denk een uitdagende kans. In dit toch wel rare jaar wordt het een uitdagende kans om de Giegeldonkers toch enigszins een carnavalesk gevoel te bezorgen. Dat mag geen probleem worden met al die vrijwilligers en het bestuur die zich hier 100% voor inze�en! We nemen aan dat je voor langere �jd voorzi�er zal zijn; wat zijn je plannen? Wat mogen de Giegeldonkers van je verwachten? Mijn voornemens zijn om Giegeldonk nog beter op de kaart te ze�en dan het nu al staat! Gesprekken aangaan met de verschillende werkgroepen om alles weer eens op te frissen en te kijken hoe we ervoor staan.

Zijn er nu al zaken waar je trots op bent? Zeker! Op de vele posi�eve reac�es en felicita�es, en dan niet alleen Giegeldonk, maar ook van andere s�ch�ngen uit Breda die ik heb mogen ontvangen. En natuurlijk trots dat ik voorzi�er van CC Giegeldonk mag zijn !! Als we over 5 jaar terug zouden kijken naar jouw voorzi�erschap: wanneer ben jij dan tevreden? Ik zou zeer tevreden zijn als CC Giegeldonk gegroeid is als S�ch�ng. Dan denk ik op financieel gebied aan vinden en binden van sponsoren, groot en klein, ontplooien en doorontwikkelen van evenementen, versterken van de samenwerking met andere s�ch�ngen en zo kan ik nog wel 10 dingen opnoemen. Genoeg te doen zou ik zeggen! Mooie voornemens dus we moeten je maar snel aan de bak laten gaan! Als afsluiter ook aan jou nog 1 vraag: Wa gaddut worre? Ik zou willen dat ik dat wist… Wat ik wel weet is dat het niks gaot worre zonder vrijwilligers. Vrijwilligers maken dat wij als s�ch�ng kunnen draaien en dat we evenementen kunnen wegze�en. Zij zorgen ervoor dat we een gezonde en toffe s�ch�ng blijven. Niemand kan dit alleen! Dus ja, wa gaddut worre?

Een hele dikke dankjewel aan Henk voor de laatste 5 jaar als voorzi�er en een misschien nog wel dikkere dankjewel aan aan al diegenen die zich inze�en (of ingezet hebben) voor deze geweldige s�ch�ng.

@ccgiegeldonk www.giegeldonk.nl 7


Sponsoring is onmisbaar!

Sponsoren en adverteerders van CC Giegeldonk, bedankt! *De Hoon zonnepanelen *AB InBev *Karel Akkermans klus- en onderhoudsbedrijf *Sportcafé De Ganzerik *De Ruijter’s vis *Winkeliers De Donk *Winkeliers Heksenwiel *Beautyspot *SCC ‘t Kraaienest *Vrienden van de Prins *Carprof Nuitermans *Van Heerden Audiofaciliteiten *Fotostudio Lollipop *Restaurant Il Primo *Brillenzaken BV *Antonissen Autobanden Service BV *van Riel Automotive BV *Veldsink Dirven Ass, *Brasserie ‘t Archief *van Vliet naaimachines *cafetaria Tavor

Het carnavalsfeest in Giegeldonk kan niet gevierd worden zonder materiële en financiële sponsoring. Gelukkig kent CC Giegeldonk een trouwe groep

Colofon

40e jaargang 2021 Oplage 11.000 stuks Acquisi�e: Jurgen de Veth en Diana Vanpuyenbroeck. Layout en vormgeving: Diana Vanpuyenbroeck.

*Scooter Plezier Breda *Sanidump Breda *Rijwielservice Breda *R Staal Ass kantoor *Marco Pas autorijschool *Bart Poppelaars tuinmaterialen *Ideale makelaar *Impressione *Lagarde techniek *Indaco Vastgoedonderhoud VOF *de Brakkentuin *Bijsonder schoon *Annabel thuiszorg *van Beijnen bestratingen *pedicuresalon Kim Engel *Buurthuis Gageldonk *Verfhuys Breda *Autobedrijf Peter Mink *Winters bouw & ontwikkeling BV *Poelier Schrauwen *kapper Kapsones *Houwen juweliers BV

*De Baronie tweewielers *Zonnestudio Sparkle & Shine *BELOB stories *Steda bouwservice *Alexander hoeve *Tulp belettering Breda *Installatie vd Goorbergh *TV Heksenwiel *Skiwebshop *Pascal Vanpuyenbroeck *Leadelix *Vidiejeetje *Kledingreparatie Heksenwiel *Bee-Trendiezz Heksenwiel *Limburgia *Thijs-mann

sponsors die al vele jaren lang de stichting steunt. Wilt u ook bijdragen in sponsoring, materieel of financieel? Neem dan

contact op met Jurgen de Veth, sponsoring via sponsoring@giegeldonk.nl

Teksten: CC Giegeldonk, Stefan Bruyninckx, e.a. Foto’s: Sabine Kragten en Diana Vanpuyenbroeck. Verspreiding: CC Giegeldonk, Renee Bisschop en vele anderen. Als u wilt adverteren kunt u voor meer informa�e mailen

8

naar: giegeldonker@giegeldonk.nl Dit jaarlijks perodiek dat huis aan huis wordt verspreid in de Haagse Beemden, is niet te verantwoorden. Gelijkenis met namen of personen is puur toevallig, dus juist.


age eulen p m r e V a Rowen Naam: 24 : Dit zou Lee�ijd ren protocol: age. p n een Aantal ja eizoen zijn als e: getrouwd e ag s r d mijn 3e ut dit jaar wor s Busman. Vrij je! r d s d e m a , fe t Wa g ternaam den voor een eer... h c a e nieuw 2021, dus re en corona m ke u e t 5 maar rlijk hopelijk g e dit jaar: de le n. Samen u s e r u is t En na ut meeste m ar zouden vie d a Wa gad ie we met elk d n feeste

www.giegeldonk.nl

Naam: Erwin Smit raadslid

Mijn naam: Jurgen de Veth raadslid

Lee�ijd: 36jaar Aantal jaren protocol: Dit wordt mijn 11 de jaar als raadslid in het protocol, helaas niet zo feestelijk als dat ik gehoopt had. Wa gaddut dit jaar worre: Niet veel, de corona-epidemie gooit behoorlijk wat roet in het eten. Mijn mening is dat het ook beter is om een jaar over te slaan, we kunnen het risico niet nemen, zeker niet als je terug kijkt naar afgelopen jaar daar waar carnaval een grote verspreiding van het coronavirus hee� veroorzaakt. Wa gaddut meeste misse dit jaar:Ik ga heel het carnavalsfeest missen, voorprogramma, de carnaval zelf, mijn 11jarig jubileum en alle ac�viteiten van de facilitaire dienst. Wa is oew grootste digitaole blunder gewist: Dat zou ik niet durven zeggen… gooi er maar wat alcohol in en de blunders komen vanzelf…

Lee�ijd 54 Aantal jaar protocol: Dit jaar zit ik 3 jaar in het protocol Wat ut goat worre: Voor mij een heel druk jaar ik regel de sponsering en in een jaar met minder inkomsten zijn de sponsorinkomen zeer belangrijk. Tevens zal menig videofilmpje langs mij komen om op te leuken of aan te passen en dat kost ook de nodige �jd. Zou bijna zeggen maar goed dat het fysieke feestje niet door gaat want daar heb ik geen �jd voor. Wat ik ga missen:Het weerzien van alle mensen die je misschien maar 1 keer per jaar zie maar het samen zo gezellig maken. En de feestjes vooraf die je als protocol mee maakt. Mijn grootste digitale blunder: Wat zijn blunders ik noem het leermomentjes en ik heb veel leermomentjes gehad. Maar ik doe ook veel dus kan je veel leermomentjes tegenkomen.

Naam: Bart Kuiper Lee�ijd: 35 Aantal jaren protocol: 18 Wa gaddut dit jaar worre: Een nuchtere carnaval Wa gaddut meeste misse dit jaar: Samen op pad meej dûn bus Wa is oew grootste digitaole blunder gewist: Naar de wc gegaan en vergeten de camera uit te ... hangen n e jv li ze�en oet b e kast m d in t a kske d . Mn pa n end e g in r gewist: �jdens de bek mdat n sp r e e d n n e s lu s ho itaole b ent vorig jaar podium niet, o en ig d e t s t m to van het het mo ew groo en viel Wa is o was toch echt zag het randje nze hoogheid enbeen en t o ov Tja... da an de Baron. Ik de veren van plek op mijn b . t v e e g lm makin k bezig was m grote blauw dit ook op fi t en ik te druhet podium. E natuurlijk staa n p hard o aandenken e ls billen a

䈀爀椀攀昀 㐀

ge lders pa u M je t aar Naam: M23 jaar : Lee�ijd ren protocol: 2 : e ereen Aantal jaut dit jaar worr met ied ign d n e d e a m m g a a s or r: S Wa aar toch t saamh e dit jaa Alleen mut meeste miss ren. Samen he digitaole blun ie e d t v d s t t a s o g e gro i fe Wa aard en moo a is oew oe gesp die wil e oel creëren. W lukkig tot nu t e v heidsge t: die zijn mij g is w e g der n. gebleve

9


Een bijzonder jaar.. Shop juist nu, goedkoper dan ooit :)

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

1017300358 INB Carnaval 2015_JUP DOM_420x594.indd 1

10 20-10-15 12:41


:

0 2 0 2 9 1 0 2 r e t tkneu

De Leu

s e j t w u ro v s a W de

oen en seiz e p o l e g f ins. A aan “D n de Pr er uitgereikt zij de was a v d i e ebben t afsch tkneut val voor he n Rolo de Leu ele carnaval h k meej carna h ô heet Dú wtjes”. De ge : w’draoje ut letterlijk in u m s o r r o e v zal m d Was der het carnavalsvier ocht. Dit jaar ut n o n a geda de jongste e opt jn om de le ent en in d i j waarbi and meeging gelegenheid z denken betek e m de was chijnlijk geen aar als we om t om je voor t s b m r e , a er wa uit te reiken jaar langer h pakken! e r kneute lijk dat je een volgend jaar t n s e j dit eig en deze pri n bereide

ld ingeste , g n i d i aval ersche en ond dens het carn d e s i r e die tij erklee tkneut De Leu voor hij of zij st opvallend v /act , n e in 1989 ldonk het me haar optrede eet te f e o w g e g n i r zij min in G die doo eststem edoen, gaat en eer weer de fe hier aan me ving. n j k iedere n. Iedereen ka onder inschri z e s ” g e i d verho n “wedstrij tlocat ekt e lle fees het is e van Elf die a er keren bezo . d d De Raa arnaval meer heiding krijgt nd o c c v s s a r tijden wie de onde p de laatste ie van dienst, s o t s l t bepaa keuter word door de Plie t t Naam: Esmee Ponsen page De Leu aval uitgereik n Lee�ijd: 26 jaar r van ca Aantal jaren protocol: 3de jaar Wa gaddut dit jaar worre:Een bijzonder carnaval. Een carnavalsjaar dat niet snel vergeten gaat worden. Een jaar waarin we roeien met de riemen die we hebben en samen laten zien dat carnaval al�jd doorgaat in Giegeldonk. Er is maar 1 hart dat bonkt, dat is het hart van Giegeldonk! (Ook in corona�jden) Wa gaddut meeste misse dit jaar:

‘t Kopstuk 20192020: Pierre van Heerden Naast vrijwillgers kent de stichting sinds jaar en dag ook een grote groep steunpilaren welke geen vrijwilliger zijn van de stichting, maar toch grote aantoonbare diensten hebben verricht voor CC Giegeldonk. Omdat ook zij onmisbaar zijn in de organisatie van het Carnaval in de Haagse Beemden heeft het bestuur besloten een onderscheiding in het leven te roepen welke enkel uitgereikt kan worden aan een persoon,

Naam: Cherida Beerens page Lee�ijd: 25 Aantal jaren protocol: 2021 wordt mijn vijfde jaar als Page. Wa gaddut dit jaar worre: We leven in een wereld waarbij alles anders is dan normaal. Een onzekere en onbekende wereld. Carnaval gaat dit jaar heel anders worden dan hoe wij het kennen. Dit gee� ruimte voor crea�viteit. Maar wat zal er uit deze crea�viteit voortkomen? Dat vind ik las�g

www.giegeldonk.nl

De saamhorigheid, gezelligheid, het plezier, de momenten die je belee� als protocol, alle lachende gezichtjes van kinderen die carnaval net zo mooi vinden als ons, de jeugdraad want deze kinderen zijn de toekomst van ons mooie Giegeldonk, mijn page kleding, de lange avonden die tot diep in de nacht door gaan. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Carnaval gaat er dit jaar heel anders uit zien. Maar dat betekent niet dat we in de toekomst op dezelfde

manier carnaval vieren als voorheen. Wa is oew grootste digitaole blunder gewist: Ik kan jullie vertellen dat ik op dit moment nog niet eerder een digitale blunder heb gehad. Maar zeg nooit nooit. Want wat niet is kan al�jd nog komen!

groep personen of instelling welke geen vrijwilliger is van CC Giegeldonk. “t Kopstuk is een 3 demensionale zwaar gegoten uitvoering van de Giegel, het beeldmerk van CC Giegeldonk, op een houten voet en is afgelopen jaar tijdens de BBA uitgereikt aan Pierre van Heerden. Pierre heeft zich de laatste jaren opgeworpen als persoon welke onze stichting ondersteunt met licht en geluid op onze evenementen. Zelfs bij grote tegenslag is Pierre niet uit het veld te slaan en weet altijd een oplossing te vinden. Als stichting spreken wij de hoop uit dat we nog lang gebruik mogen maken van deze steun én de gezelligheid van Pierre als persoon, waarmee deze onderscheiding meer dan verdiend is!

te zeggen. Ik hoop dat we het verbroederingsgevoel ook online vast kunnen houden en op een andere manier toch bij elkaar kunnen zijn om carnaval te vieren. Wa gaddut meeste misse dit jaar: Ik ga de bekendmaking van alle hoogheden, de Oudjaarsborrel, de Nieuwjaarswensen, het Prinsengeburenbal, het Gelach Der Vorsten, de Promodag, de Verbroederingsochtend, de Worst naar Clara, de Oeledienst, de Brouwerij, De Bonte Bimde Avond, de Bonte Seniorenmiddag, het Wagentjes kijken, de Raadsvergadering, de Meuteneut, het Scholenbezoek,

De Optocht, de Busritjes, de 5 dagen Carnaval en het Haringhappen het meeste missen. Eigenlijk ga ik alles gewoon ontze�end missen! Ik ga het gewoon ontze�end missen om vanaf 11-11 bijna ieder weekend met het protocol op pad te gaan. De lol, het plezier en de ongein onderling. Wa is oew grootste digitaole blunder gewist: Ik heb ooit eens per ongeluk een smsje naar iemand gestuurd, waarin ik iets onaardigs had gezegd over diegene. Dit berichtje had natuurlijk niet naar die persoon gestuurd moeten worden. Oeps...

Sabine Kragten, ook wel Pinky genoemd ofwel ‘de hoffotograaf ‘. Nog steeds 27, voor de 20ste keer -Als onofficieel randfiguur 5 jaar (lees: zo’n 30.000 klicks) -We zullen zien wie de echte crea�evelingen zijn, zelfs met Corona. -Het samenzijn; het dansen en sjanzen, het licht als laatste uitdoen... Ach, alles eigenlijk! -Ik ben ergens in de afgelopen 5 jaar een complete feestavond aan foto’s kwijt. Deze avond is dus ook dat seizoen digitaal niet verschenen. Uiteraard zeg ik niet welke

KOOP LOKAAL, KOOP BIJ DE AFZETPUNTEN VAN GIEGELDONK!

Een van de werkgroepen welke er jaarlijks voor zorgt dat wij als s�ch�ng geld hebben om zaken te organiseren is de werkgroep verkoop. Zij zorgen er voor dat de hele wijk leu�ge ar�kelen van Giegeldonk kan kopen en deze opbrengst stroomt terug in de ac�viteiten welke door Giegeldonk worden georganiseerd in de wijk. Op de vraag “wa gaddut worre” is het antwoord: vooral anders dan we gewend zijn met hier en daar toch wel een uitdaging. Ondanks de vele onzekerheden is er dit jaar toch een voorzich�ge start gemaakt om - anders dan anders - een carnavals beleving op digitale wijze vorm te geven.

De verkoopkraam zal je dit jaar dan ook moeilijk kunnen vinden, maar geen paniek want voor alle leu�ge hebbedingen worden er weer twee vaste verkooppunten in de wijk geïnstalleerd. Op Winkelcentrum de Donk bij BeautySpot en op Winkelcentrum Heksenwiel bij Alexanderhoeve Kaas & Noten. Onze nieuwe pin, een vlag, Giegelpatch en nog vele andere ar�kelen zijn hier verkrijgbaar. Wa ’t allemoal goat worre, wi�e wij ok nie, moar laot oe verrassen en vierus Carnaval een bietje anders.

11


UT GIEGELTJE

Van, voor en door de jeugd

Terugblik Jeugdprins Luke seizoen 2019-2020 Hey ik ben “oud” Jeugdprins Luke 2019/2020. Wat heb ik toch veel leuke dingen meegemaakt tijdens dit carnavals seizoen. Er waren super veel leuke feesten en ik had de beste Adjudant, pages en raad dit jaar! Toen ik werd gekozen als jeugdprins was ik door het dolle heen! Ik kon het gewoon bijna niet geloven! Het was het beste gevoel van de wereld. Dat is zeker iets wat ik andere kinderen ook wil meegeven. Nog een ding wat ik echt fantastisch vond was toen ik opgeroepen werd en mensen klappen en juichen voor je…. dat is gewoon puur hartverwarmend. Ik vond het een geweldig jaar en zou niet hebben gewild dat het anders was! Helaas dit jaar toch een ander carnaval dan andere jaren! Maar Giegeldonk kan er vast met elkaar vast nog een mooi seizoen van maken! Maar ja…. Wa gaddut worre…. Ik wens iedereen veel gezondheid en een fijn alternatief carnaval ! Carnavaleske groetjes oud jeugdprins Luke

Nieuws van de werkgroep Jeugd: Beste allemaal, Allereerst hopen wij dat iedereen in goede gezondheid verkeerd in deze rare tijden. Helaas zal carnaval er anders dan normaal uitzien dit seizoen, de kans is zelfs groot dat we elkaar helemaal niet gaan zien dit seizoen. Daarom willen wij jullie via deze weg op de hoogte stellen dat er een aantal wisselingen hebben plaatsgevonden binnen de werkgroep Jeugd. Normaal gesproken hadden we jullie dit verteld op de informatiemiddag of tijdens een van de feestjes, maar helaas zit dat er voor dit jaar niet in. Jessica en Britt zijn gestopt, wij danken hen enorm voor hun bijdrage de afgelopen jaren. Verder is Chantal Bruijninckx na 11 jaar werkgroep Jeugdcarnaval (waarvan de laatste 4 als voorzitter) gestopt. Speciale dank voor haar en haar inzet bij de werkgroep. Er moest dus een nieuwe voorzitter komen. De werkgroep is bij Joost Damen uitgekomen en daarom: even voorstellen! Joost Damen, 39 jaar, getrouwd, 2 zoontjes en al bijna heel mijn leven woonachtig in de Haagse Beemden, Breda. Ik vier al heel mijn leven carnaval, waarvan de laatste 20 jaar echt in Giegeldonk. Sinds 11 jaar ben ik ook actief binnen de stichting CC Giegeldonk in diverse rollen van raadslid, Facilitaire dienst, Werkgroep Bonte Bimde Avond, maar de meeste zullen mij wel kennen als die vervelende irritante pNARi, nar van Giegeldonk, een rol die ik dit seizoen al voor de 9de keer mag vervullen. En nu wacht er dus een nieuwe uitdaging: voorzitter van de werkgroep Jeugd. kunnen we er volgend jaar met z’n allen weer een spetterend carnavalsfeest van maken. Voor dit jaar heeft de werkgroep jeugd een aantal digitale activiteiten georganiseerd. Deze worden gedurende het carnavalsseizoen gepubliceerd op de website van Giegeldonk, op de facebookpagina en via de mail voor degene die zijn aangemeld. Heb jij ook interesse om mee te doen aan onze online activiteiten? Meld je dan snel aan via jeugdcarnaval@giegeldonk.nl Met carnavaleske groet Voorzitter werkgroep Jeugdcarnaval CC Giegeldonk Joost Damen

12


www.giegeldonk.nl

Bimde Blaozers Aantal jaren bestaan: 34 jaar Aantal jaren hofkapel: 24 jaar Wa gaddut dit jaar worre: zoals voor iedereen gaat het een apart carnavalsseizoen worden wat voor ons betekent een heel stil seizoen waarin we de hoogheid van Giegeldonk niet kunnen voorzien van onze muzikale klanken bij de diverse optredens Wa gaddut meeste misse dit jaar: wat we zeker gaan missen is in eerste instantie natuurlijk het muziek maken met elkaar maar zeker ook de gezelligheid tijdens de diverse feesten met de BB en de raad van Elf .

Wa is oew grootste digitaole blunder gewist: haha ik denk dat alle foto’s die na het innemen van diverse versnaperingen genomen worden sowieso digitale blunders genoemd mogen worden, en die staan dan ook niet op onze facebooksite. Wa wilde nog meegeven: ondanks da ge ni wit waddut ga worre dit jaar zou ik willen zeggen houd’oe eigen gezond en hopelijk kunnen we volgend jaar weer een feest vieren zoals we dat in giegeldonk gewend zijn !

Ik ben Stefan van den Heuvel,

䈀爀椀攀昀 㘀

Naam: Peter Havinga Leeftijd: 50 Jaar, ongeveer op de helft Aantal jaren protocol: best wel veel ( 25) Wa gaddut dit jaar worre: Nie zo veul, voaral vierus ânders. Wa gaddut meeste misse dit jaar: ‘t weigevoel Wa is oew grootste digitaole blunder gewist: CTR+ALT+ DELETE..... alles gewist.

40 jaar geweest maar nog geen 50. Ik ben sinds 2002 raadslid bij Giegeldonk waarvan enkele jaren als reserve of part time. Daarnaast ben ik actief geweest als voorzitter BBA/BSM, bestuurslid evenementen en nu als penningmeester. Het gaot wa biesonders worry dees jaor. Ik doe mee met alles digitaals en mijn huis wordt onze feest locatie. Maar ik kijk uit naar het eerste echte feest irl. Blijf veilig en hou het feestje heilig.

Naam: Gregor Van Gelderen raadslid

Lee�ijd:45 Aantal jaren protocol:4 Wa gaddut dit jaar worre: niks Wa gaddut meeste misse dit jaar:de busri�en Wa is oew grootste digitaole blunder gewist:dit is mn eerste

13

Paul van den heuvel raadslid 51 jaar 9e jaar protocol Ik hoop toch nog hier en daar op een leuke ac�viteit met carnaval. Ik denk dat ik vooral het scholenbezoek en de optocht ga missen. En het voor programma met het protocol hier gebeuren al�jd de onverwachte momenten. Weinig blunders probeer zoveel mogelijk geen digitale apparaten te gebruiken. Dat valt nu niet mee overigens


Van eerste schets tot laatste steen Op ons kun je bouwen!

www.wintersbouw.nl

14


www.giegeldonk.nl

Wa gaddut worre?

Tja, wa gaddut worre… Wie had in februari - toen we het mo�o van dit jaar bekend maakten - kunnen vermoeden dat dit mo�o zo passend zou zijn voor de rest van 2020 en zelfs voor het begin van 2021… Kort na carnaval kwam Corona en iedereen dacht: wa gaddut worre? Er kwam een eerste persconferen�e en op sociale media hoorde je maar 1 ding: wa gaddut worre? Daarna Koning Willem Alexander die het land toe ging spreken… wa ging da nou wir worre…

worre…

Persconferen�e na persconferen�e werden de maatregelen he�iger… heel het land vroeg zich af: wa gaddut worre en in mei begon het bestuur van CC Giegeldonk zich ook af te vragen: wa gaddut worre, totdat we in oktober met elkaar wisten dat het nie veul ging worre... We staan met elkaar aan de vooravond van het Carnaval van 2021. Het jaar wat voor carnavalsvierders de boeken ingaat als het jaar waarin niemand wist waddut ging worre… sterker nog, bij het ter perse gaan van deze krant weten we nog steeds niet 100% waddut gaot worre. Maar een paar zekerheden hebben we wel: wat er ook gebeuren zal, we vieren al�jd carnaval! Maar hoe? Tja, wa gaddut worre...

De intelligente lockdown werd afgekondigd met de nodige sluitingen. Horeca op stel en sprong dicht: wa gaddut worre… wat de vrouwen nooit gelukt is, lukte corona wel: alle mannen waren gewoon thuis… wa gaddut worre… sportscholen dicht, spieren werden minder en de corona kilo’s kwamen er aan… wa gaddut

Naam: Addy Mommers raadslid Lee�ijd: 43 Aantal jaren protocol: dit jaar wordt het 2e jaar Wa gaddut dit jaar worre: Ik vrees niet veel, we zorgen er met de Raad van XI en de facilitaire dienst voor dat we zoveel mogelijk kunnen doen zodat onze Hoogheid het meest gedenkwaardige jaar krijgt. Al is dit jaar een jaar om nooit te vergeten.... Wa gaddut meeste misse dit jaar: De feestjes, het Protocol, het publiek, de gezelligheid voor/�jdens/ na vergaderingen en feestjes en het kameraadschap. Wa is oew grootste digitaole blunder gewist: ...gewist....

Mijn naam: Peter de Rooij

raadslid lee�ijd 50 Pas 1 jr lid van het protocol , dus extra balen dat het nu zo is hoe het is. Wa gaddut dit jaar worre: ben bang dat het nie veul ga worre denk een thuis polonaise met Milan de Rooij die in de jeugdraad zit en er net als mij op hoopt nog wel iets te kunnen doen. Wat ik het meest ga missen het gezellige samen zijn de lachende gezichten, de drankjes, het slap ouwehoeren, en het vele leut wat we samen hebben. grootste digitaole blunder zou het zo 1 2 3 niet weten ben niet zoveel digitaol.

Muziekkapel de Fiepers Aantal jaren bestaan Het jaar 1955, carnaval in Gemeenschapshuis De Kleiberg aan de Dr. Struyckenstraat Breda. Pietje Timmermans deed de carnavalssfeer op het bal verhogen door op zijn trompet diverse gezellige deuntjes te blazen. Dat smaakte bij enkele muzikanten, daar aanwezig, naar meer. En zo geschiedde. Het jaar daarop (1956) werd enige weken voor carnaval een groepje geformeerd, muzikanten voornamelijk van Harmonie St. Fidelis, om met hun aanhang carnaval te vieren. Voetbalvereniging S.A.B. organiseerde een carnavalsavond wederom in De Kleiberg. Daar hee� de groep muzikanten voor het eerst zijn gezellige klanken ten gehore gebracht, overigens nog zonder naam. Dat kon dus niet, maar de vraag was hoe en wat. Het verhaal gaat dat de muzikanten geen bladmuziek hadden en dus de nummers uit het bolleke moesten blazen. Liedjes werden uitgeprobeerd in een hoekje van de zaal en iemand moet toen ten gehore hebben gebracht, “wat staan die mannen daar te fiepen”. Dat was een schot voor open doel, de naam werd geboren, aansluitend op het fiepen klonk het snel “De Fiepers”.Instrumenten werden gebruikt van Harmonie Fidelis en soms mee gesmokkeld uit het

verenigingsgebouw aan de Schorsmolenstraat waar de paters Capucijnen de scepter zwaaiden. Dat smokkelen van instrumenten werd niet in dank afgenomen, zowel niet door de paters als door de dirigent van de harmonie. Maar eind goed al goed. Het is de Fiepers gelukt

om de �jd te doorstaan en nog steeds als kapel hun muzikale klanken te laten klinken. 1956-2022, regeren is vooruitzien. 2022 is dus het jaar van 66 jaar Fiepers. Aantal jaren ho�apel Het eerste jaar was 1999, dus in 2021 zijn we 22 jaar assistent ho�apel Wa gaddut worre dit jaor Om in ut Bredoas te zegge, As bier un vaksin woar dan adde wij van Giegeldonk

dun heule wèreld al g’oleppe. Mar aongezien bier doar ok al nie vur is, zulle me mo�e waachte op zo’n vaksin wa ze in oewe erm gaon spuite, of ken da ok erruges aanders?Ut wor dus uitkijke mee Carnaval, waant om noa ut Carnaval in ut Ospitaol te gaon ligge is ok nie bevordeluk vur oewe perremetaosie. Daorum, utkijke mee zun alle en as ut effe kan mee un paor vrinde (agge die noch et over góuwe noa dieje curataine) agter de vurdeur un paor pinte va�e al daon niemee oew kieleke aon. dus, wadut gaot worre, we zulle ut wel gaon zien. Wa gaddut misse dit jaor Saamhorigheid, Gezelligheid, Jaarlijkse ontmoe�ngen met deze en gene, De nodige pilskes met elkaar, Veel carnavalsfeesten, Onze “eigen” Prins begeleiden, Grappen, grollen schaterlachen,’s nachts in de kou op de taxi wachten, Ouwehoeren en slap lullen, Zere voeten van het staan, luisteren naar de vele muziek van de kapellen, Al dat vet eten als ondergrond om de avond door te komen, Schrobbelèr (alleen met carnaval, ) De na�e kleren als je ’s nachts thuis komt, Het geklets van alle Prinsen en het klinken van de glazen op de volgende proost. Wa is digitale blunder Kijk op onze site www.fiepersbreda.nl

Steun het carnaval in onze wijk, word vriend ! Beter een goede vriend, dan een verre buur. Dat zijn vrienden als olifanten. Behandel ieder mens als vriend. Zomaar 3 gezegdes welke helemaal van toepassing zijn op de Vrienden van de Prins van Giegeldonk! De Vrienden van de Prins zijn een gezelligheidsvereniging, waar iedereen lid van kan worden. Voor € 55 euro per jaar ben je lid én steun je het carnaval binnen Giegeldonk in de breedste zin des woords. Niet alleen CC Giegeldonk, maar alle

carnavalsvierders welke zich inzetten voor het carnaval in de Haagse Beemden, kunnen bij de Vrienden aankloppen voor (financiële) steun. Als lid heb je ook enkele voorrechten. Je mag tijdens carnavalsdagen met trots laten zien dat je bij deze club hoort, middels het Vrienden van de Prins schild, met daarop alle jaartallen van jouw lidmaatschap en tijdens de opening en slot avond ontvang je een deel van je contributie terug in de vorm van een hapje, een drankje en een gezellig samenzijn.

Wil je meer weten over de Vrienden van de Prins, of lid worden? Neem dan direct contact op per

15

vriendenvandeprins@giegeldonk.nl, of kijk op hun facebookpagina.


Kar na val

BRASSERIE ‘T ARCHIEF

Iets te gek gemaakt deze carnaval? Gelukkig bieden wij een goede autoverzekering!

Openingstijden

Maandag: gesloten Dinsdag tot en met zaterdag: vanaf 9.30 uur Zondag: vanaf 12.00 uur

Veldsink - Dirven

U kunt tot 21.00 uur binnen komen lopen om een hapje te eten.

Prinsenbeek | 076-5412732 | www.veldsink.nl

Heksenwaag 40 Breda 076 5412840

16


www.giegeldonk.nl

Naam: Mike Hermans

䈀爀椀攀昀 㜀

Leeftijd: 34 jaar Aantal jaren protocol: Aankomend seizoen is mijn 2e jaar Wa gaddut dit jaar worre: Waddut ga worre dit jaar zal moeilijk te voorspellen zijn, maar ik zal een poging wagen... Carnaval zal een totaal nieuwe weg in slaan, in elk geval voor dit jaar, maar ik verwacht daarbij ook een hoop nieuwe creativiteit te zien. Vanuit de hele organisatie van het carnaval, en hopelijk ook bij de mensen thuis. Na een jaar als 2020 hebben mensen het nodig om weer eens wat vrolijkheid en plezier om zich heen te hebben, misschien nu wel meer Naam: Stef Polman Leeftijd: 25 jaar (met 25 jaar ervaring) Aantal jaren protocol: 6 Wa gaddut dit jaar worre: Mee dun Carnaval nie veul. Hopelijk halen we dat van dún zomer in mee nun knallend Zomercarnaval! Wa gaddut meeste misse dit jaar: De gezellige activiteiten samen! Beginnend met de voorpret in dún Bus! Wa is oew grootste digitaole blunder gewist: Ik was een van dun irsten gelukkige bezitters van het Sunday-virus. Ruim voordat deze door vi-

25 ste PRO-SESSIE van de BROEDERS DER WANORDE Vertrek: Da ga dus mooi nie door !!!! Broeders en Zusters van Giegeldonk, De broeders zi�en meej zun allen flink in de penarie en da komt nie alleen vanwege ut virus. Want wat gebeurde er vorig jaar �jdens Pro Sessie zondag in ut Kraaienest ? Tijdens de wanordelijke plech�gheden bleek er geen voor de broeders geschikte Mis Wijn te zijn, vervolgens stak de nar van Giegeldonk, ene zekere P-NAR-I zijne vinger op, riepen een paar broeders: “das ook unne goeie” en vervolgens stond ie daar te pronken: P-NAR-I als Mister Wijn, kroontje op, sjerp om. Wel eeeel modern, de broeders zijn dan ook heeel ruimdenkend, al zeggen we ut zelf.

dan ooit te voren. Ook al gaan we dan vooral op de digitale tour dit jaar, ik hoop op interactie met de mensen thuis en dat de mensen thuis ook ons kunnen laten zien dat het Giegeldonk’s hart klopt bij ons allemaal, ondanks alle beperkingen die daar bij komen kijken. Wa gaddut meeste misse dit jaar: Dat is me nogal een vraag... Ik ga enorm veel missen dit jaar. De bezoeken die we aflegden bij de diverse bejaarden en zorginstellingen, sponsors, andere verenigingen, het carnavalvierend publiek, dun Rolo mee zunne fluit en de daarmee gepaarde 5 minuten, dun bus, de leut, de saamhorigheid, de balkonscène in het kraaiennest op dinsdagavond.... Het is te veel om op te noemen, maar ik denk ook dat we er niet te veel bij stil moeten staan. Maak er ook dit jaar een mooi feestje van, de regels in acht houdend uiteraard, en hopelijk volgend jaar weer een ouderwets gezellige carnaval. Wa is oew grootste digitaole blunder gewist:

rus-scanners op werd gemerkt... Munne vrienden waren hier ook errúg blij mee... Not! Was ik op diejen zondag maar bij het bier gebleven!

䈀爀椀攀昀 㠀

En nu dreigt door alle Corona-ellende de termijn van Penarie s�lzwijgend te worden verlengd. Het is complete chaos in de abdij, we komen de deur niet uit, de Leffe is nie aan te slepen (wel een essen�eel product in deze barre �jd) en de paracetemol trouwens ook nie en dan stuitert

Penarie de helen dag door de ru�er. Maar verder is alles OK met de broeders.

Helaas kunnen we dit jaar niet op huisbezoek komen, beste Giegeldonkers, anders moeten we weer in karrantène, dus we hebben in al onze wanordelijke wijsheid besloten al onze pijlen op 2022 te richten en dan halen we de schaai zeker in. Een extra jaar broederlijke bezinning in onze bubbel levert ongetwijfeld weer de nodige wanordelijke ideekus op, wa gadda worre ? Dus beste Giegeldonkers, in 2021 geen 25ste Barre tocht ! De broeders denken aan jullie en als gullie nou ook voor de Broeders af en toe un kerske opsteekt, dan komt het uiteindelijk allemaal goed!!! Weest allen gegroet en tot pro-sessie-zondag 2022 ! Jullie toegewijde Broeders van de Abdij der Wanorde: Floor-Effe, Brigand de Grande Crux Hendel, tevens hoofd TeeDee Rochefortus Dieswiet, Silzenzio Jo-Hannus, dun Abt

17


18


Interview Cees de Hoon Op 14 november hebben wij voor het eerst in de geschiedenis een digitale presentatie van de Prins van Giegeldonk gehad. In deze presentatie werd duidelijk dat Prins Cornillûs voor een tweede jaar

www.giegeldonk.nl wat geheimzinnig te lachen. Hij geeft aan dat hij zo’n 7 jaar geleden wel eens gepolst was, maar dat hij altijd heeft aangegeven dat dit niets voor hem zou zijn. Met name de combinatie met zijn eigen bedrijf maakte het lastig om deze rol goed te vervullen. Toen Cees echter als Pino (Prins in opleiding) verscheen tijdens de Bonte Bimde Avond, was de interesse van het Register der Oud Prinsen opnieuw gewekt. Halverwege 2019 - toen net bekend was geworden dat Oud Prins Eduardus door persoonlijke omstandigheden niet terug zou keren als Prins - werd er een gezellige avond afgesproken tussen Anton & Judith en Cees & Conny. Niet bijzonders, gewoon een avond zoals zovelen… Totdat er op deur werd geklopt en Marco Beerens en Ad Oomen voor de deur stonden. Zij moesten Anton hebben en hadden begrepen dat hij bij Cees en Conny was. Een vreemd verhaal, wat ook nog eens complex werd omdat een van de dochters was aangesloten bij deze avond en door de gezelligheid lekker bleef plakken. Maar de vraag moest en zou gesteld worden die avond…

de scepter ter hand zal nemen in een - voor iedereen - bijzonder en bewogen jaar. Wij spraken met hem in zijn residentie over het heden, verleden en de toekomst van het Giegeldonks carnaval.

Toen de vraag kwam heeft Cees hier wel even over na moeten denken, maar uiteindelijk met een volmondig ja het ambt aanvaard, en inmiddels klaar om zijn 2de jaar in te gaan.

Prins Cornillûs - in het dagelijks leven ook bekend als Cees de Hoon - woont sinds de jaren 80 samen met zijn vrouw Conny en kinderen in de Haagse Beemden. De Haagse Beemden - ooit opgezet als wijk voor forensen - werd tijdens de oliecrisis in de jaren 80 vrij gegeven voor alle bredanaars gezien de hoog oplopende woningnood in Breda. In het begin waren zij nog niet heel actief in de wijk. Wel waren zij al betrokken bij verschillende muziekgezelschappen, maar dit voltrok zich voornamelijk buiten de wijk.

Te-

Pas toen de kinderen naar school gingen werd de connectie met Giegeldonk groter. Hierin heeft - de helaas onlangs overleden - Anton Sprangers een belangrijke rol gespeeld. Cees heeft samen met Anton aan de wieg gestaan van schoolorkest “Ut zWerft” met daarin ouders en leraren van de Werft. Vanuit die invalshoek kwam ook de carnaval om de hoek kijken, zeker toen de Fiepers onder Prins Teun gevraagd werden als hofkapel op de maandagavond met carnaval. Zo rolden Cees en Conny eigenlijk per ongeluk bij CC Giegeldonk naar binnen, niet wetende dat dit uiteindelijk zou kunnen resulteren in het hoogste ambt: gevraagd worden als Prins van Giegeldonk. Op de vraag hoe dat proces gegaan is, begint Cees

na met zich meebrengt, juist iets positiefs uit wil dragen. Mochten er versoepelingen komen kunnen we toch iets ondernemen om de carnaval beleving uit te dragen en mensen een hart onder de riem te steken. Is dit niet fysiek, dan gewoon via de digitale weg! Wat ut gaot worre deze carnaval? Leuk maar anders. We moeten op zoek naar de kleine dingen die het verschil gaan maken. De agenda welke voor dit jaar is samengesteld laat dit ook duidelijk zien. Carnaval gaat altijd door - net als Kerstmis en Pasen - alleen de vorm zal even anders zijn. Neemt niet weg dat ik de gezellige avonden, het samen zijn, het praatje en het biertje, maar ook het gebroken thuiskomen na een avond helemaal los gaan enorm zal missen. Het is duidelijk dat dit jaar een digitaal jaar gaat worden, dus ook aan de hoogheid hebben we gevraagd wat zijn grootste digitaole blunder is geweest. Daar waar Cees normaal gesproken snel een antwoord paraat heeft, blijft het nu angstvallig stil. Zeker omdat Cees aangeeft niet zo digitaol te zijn dus veel verder dan een typefout in een offerte komt hij niet.

rugkijkend op zijn eerste jaar als Prins geeft Cees aan dat hij het een heel bijzonder jaar heeft gevonden. Hoewel hij binnen de carnavalswereld zeer bekend is, was het protocollaire stukje helemaal nieuw. Het was vooral even wennen om niet zomaar je eigen ding te kunnen doen wat tot die tijd heel normaal was en je te schikken naar het programma, alles op uur en tijd en ook meegaan in de paden welke er voor een Prins worden uitgezet. Daar tegenover staat wel dat er een heel andere kant van het carnaval open is gegaan. Alle voorfeesten, onderonsje en ook de gezelligheid en flauwekul onderling, maakte het eerste jaar een hele bijzondere ervaring. Hoogtepunten waren toch wel de raadsvergadering van de Gemeente Breda, het Prinsen Geburenbal en de sociale tour door de wijk op Carnavalsvrijdag.

Het mag duidelijk zijn dat Prins Cornillûs er ook dit jaar weer zin in heeft en van alles zal ondernemen zolang het mag en kan met inachtneming van de regels. Bij het weggaan spreekt hij nog de hoop uit dat alle Giegeldonkers en vrienden van Giegeldonk gezond mogen blijven en dat we toch gaan proberen om met elkaar zoveel mogelijk te genieten van de kleine dingen die deze carnaval zal brengen. Laten we iedereen betrekken bij de dingen die wel mogelijk zijn zodat we komend seizoen, als Corona achter de rug is, weer als vanouds naar de feestlocaties kunnen om daar samen het leven te vieren.

Dat zijn eerste jaar samenviel met het eerste jaar van zijn dochter als Bestuurslid Protocol was in het begin wel even spannend, en heeft ook voor veel hilarische momenten geleid. Zeker toen er steeds meer vragen kwamen om oppas of invallen bij kapellen. Het ontwijken en ontkennen werd steeds moeilijker, het voor de gek houden steeds meer. Een mooie periode om op terug te kijken. En dan komt 2020 om de hoek kijken. Een jaar waarin Corona de boventoon voert. Ondanks alle beperkingen heeft Cees zich toch opgeworpen als “Beschermheer van het Giegeldonks Carnaval in Corona tijd”. Op de vraag waarom hij dit heeft gedaan geeft hij aan dat hij ondanks alle ellende welke Coro-

Volgend jaar wordt een geweldig feest wil je dan ook bij Giegeldonk spelen? Neem contact op met :

muziek@giegeldonk.nl

19


Houd de facebookpagina in de gaten. Op diverse momenten zullen hier leuke ďŹ lmpjes verschijnen om toch een beetje het carnavalsgevoel te krijgen.

20


www.giegeldonk.nl

n a v n e t a tr

De s

Nog niet zo lang geleden, liep Prins Cornillûs voor het eerst sinds zijn uittreden uit de Abdij weer eens door de straten van Giegeldonk samen met zijn pages en adjudant. Tijdens deze wandeling verbaasde Hij zichzelf over de straatnamen in de Haagse Beemden. Want laten we eerlijk zijn, schilders, schrijvers, politici of andere bijzondere Nederlanders zijn in onze wijk niet of nauwelijks in straatnamen geëerd. Wel komen we namen tegen als Somerweide. Maar waar heeft deze naam nu eigenlijk zijn oorsprong? Prins Cornillûs liep wat te mijmeren over het defilé welke hij hier vorig jaar heeft afgenomen tijdens de optocht totdat hij tegen een geschiedkundige aan liep. Deze vroeg aan de Doorluchtige Hoogheid waar hij met zijn gedachten zat en Prins Cornillûs zei tegen de man dat hij zich af vroeg waarom de Somerweide deze naam heeft gekregen. De geschiedkundige kon het hem vertellen. Hij zei: “Toen de Haagse Beemden nog polder was en het in de wintermaanden gevroren had, was deze plaats bevroren waardoor een mooie ijslaag ontstond waarop het gros van Prinsenbeek en Breda kwam schaatsen. De volgende zomer, dan zou de weide weer een Somerweide zijn, waarop de koetjes stonden te grazen, of waar hooi voor de winter werd geoogst.” “Maar hoe zit het dan met de Noortberghmoeren en Muizenberglaan?” vroeg Prins Cornillûs. “Voor bergen moeten we van hier uit minimaal naar de Belgische Ardennen, toch?” bracht de Prins twijfelend uit. “Tja”, verzuchtte de geschiedkundige, “Het is maar net wat je onder een berg verwacht. Deze namen hebben namelijk wel degelijk te maken met verhogingen in het oorspronkelijk landschap van de polder in de Haagse Beemden. De Noortbergh haalde per saldo nog geen meter boven NAP dus daarvan heeft men nooit nekkramp gekregen van het omhoog kijken. Maar het leuke is dat je

e s g a a H e d

soms nog iets van de oude polder kunt herkennen. Zo ook bij de Muizenberg, met zijn 1,28 meter boven NAP de grootste “berg” in de oude polder. Die ligt er nog, voor iedereen herkenbaar! Waar dan?, zult u vragen. Nou, dat is simpel uitgelegd. Rij van de Ganzerik maar eens richting winkelcentrum de Berg, over de Muizenberglaan. Vlak voor de Nicolaasberg moeten we omhoog. En ter hoogte van de kruising

n e d Beem

vooruitstekende punt land, die in het water uitsteekt. En de Erven vanuit de omheinde grond die bij een huis of een ander gebouw hoort” De raadsleden waren allemaal onder de indruk en gingen hem vragen stellen. pNARi kwam toevallig ook aangelopen in zijn rood gele broek. De Hoogheid wees daarnaar en sprak: “Broek, oorspronkelijke betekenis van het woord is moeras, laaggelegen drassig land of waterland, dat telkens door het wassen van het water in nabijgelegen rivieren en beken onderloopt.Land veelal begroeid met kreupelhout en riet” Dún Rolo was inmiddels ook op het tumult afgekomen, en de Prins sprak tot hem: “Jij komt uit de Hillen, in de Baronie van Breda ook bekend als een hoogte op een akkerland”

met de Bergdreef rijden we als het ware op de berg. We rijden op de oude Muizenberg, een verhoging in het oude landschap. Een berg, die de naam te danken heeft aan alle muizen e.d. die er bij overstromingen van het gebied een droog en veilig heenkomen zochten.” “Juist” mompelde de Prins in zichzelf en bedacht zich dat als dit allemaal waar was, de anders buurten in de wijk wellicht ook wel iets te maken hadden met de oorspronkelijke samenstelling van de polder. “Maar hoe zit dat dan met Gageldonk, waar het carnaval in de Haagse Beemden haar oorsprong vindt?” vroeg Prins Cornillûs, welke inmiddels vergezeld werd door zijn raad van elf.

Samen liep het gezelschap verder door Giegeldonk, langs de Slagen (Een slag/slagen is een term afkomstig uit de turfgraverij. Er wordt een aantal rechthoekig geschikte turven mee bedoeld, die de grondslag vormen voor een stapel.) en de Tuinen (een omheining van een bloementuin van rijshout of brem, van struikgewas of van doorn- of beukenhaag.) om uiteindelijk aan te komen bij Buurthuis Gageldonk, de plek waar het Carnavalsseizoen begint.

Een van zijn raadsleden zij tegen de Prins: “Een donk is het tegenovergestelde van een zonk (een put). Een Donk is een hoogte nabij een moeras. Heel vaak heeft het ook hier de betekenis van “hoge plek”.” “Ja” zei een ander raadslid “en met een beemd of bemd werd in de Middeleeuwen een grasland aangeduid , bedoeld als wei- of hooiland.Momenteel wordt dit begrip nog steeds gebruikt om een wei- of hooiland aan te geven dat langs het water is gelegen en doorgaans elk jaar onder water loopt.” Het derde raadslid vertelde de Prins over de Akkerbuurt. “De akker verwijst naar een stuk bouwland. Meer bepaald een stuk land, door sloten, greppels, heggen of andere afsluitingen van de aangrenzende landerijen afgescheiden.” . Zijn 4de raadslid vulde aan: “En de bunder is een landmaat, die gelijk staat aan één hectare.” “Dan hebben we ook de de Moeren”, zij zijn 5de raadslid. “ Met moer wordt in Brabant veengrond aangeduid.“ Langzaam werd het steeds duidelijker voor de Prins, en hij sprak zijn raadsleden toe: “Dus als ik het goed begrepen heb komen de Oorden voort uit Oord, Een

21

En de geschiedkundige? Die sloot zich aan in het gezelschap met zijn Hoge hoed en statige slipjas. De Prins keek hem aan en sprak: “dan ben jij hierbij onze laatste man. Hoe heet jij eigenlijk?” en de geschiedkundige keek hem aan en zei: “Als laatste man mag u mij Majordomus noemen”.

Carnaval is meer dan 5 dagen feest. Het is een periode van tradities en beleving en daarin ook een grote hoeveelheid eerbied voor de geschiedenis.

Er is immers maar 1 hart dat bonkt. Bron haagsebeemden.nl


22

Profile for Erwin van Rijsewijk

Giegeldonker 2021  

Giegeldonker 2021. Het carnavals huis aan huis blad van de Haagse Beemden, Breda.

Giegeldonker 2021  

Giegeldonker 2021. Het carnavals huis aan huis blad van de Haagse Beemden, Breda.

Advertisement