Page 1

MATEMATİKSEL İKTİSAT II Dr. Sanlı ATEŞ


2 Bu dersin amacı, matematiksel teknikleri, iktisat bilimi içinde kullanabilme

becerisini

baktığımızda,

matematik

geliştirmektir. tekniklerin

İktisat

çok

sık

literatürüne kullanıldığını

görebiliriz. Bu nedenle, iktisat bilim alanında eğitim gören bir kişinin, okuyacağı makale ya da kitapları daha rahat bir şekilde algılayabilmesi

giderek

kolaylaşacak;

model

oluşturabilme

becerisi gelişecek ve akademik ortamın ötesinde iş dünyasında bazı alanlarda uygulayabilme fırsatı oluşacaktır.


Haftalara Göre Konu Dağılımı Haftalar Konular 1

Dinamik Analiz: İntegral

2

Dinamik Analiz: İntegral

3

Dinamik Analiz: Diferansiyel Denklemler

4

Dinamik Analiz: Diferansiyel Denklemler

5

Dinamik Analiz: Diferansiyel Denklemler

6

Dinamik Analiz: Diferansiyel Denklemler

7

Dinamik Analiz: Diferansiyel Denklemler Sistemi

8

Dinamik Analiz: Diferansiyel Denklemler Sistemi

9

Dinamik Analiz: Diferansiyel Denklemler Sistemi

10

Dinamik Analiz: Diferansiyel Denklemler Sistemi

11

Dinamik Analiz: Fark Denklemleri

12

Dinamik Analiz: Fark Denklemleri

13

Dinamik Analiz: Fark Denklemleri

14

Dinamik Analiz: Fark Denklemleri

3


4

Ders Materyali Bu ders için şu yayınlardan yararlanılmıştır.

3. Alpha C. Chiang, Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri, Adım-Murat Yayınları, Ankara, 1996.

4. K. Sydsaeter, P. Hammond, Ekonomik Analiz için Temel Matematik, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004.

5. Edward

T.

Dowling,

Introduction

to

Mathematical

Economics, Mc Graw Hill, 1992.

6. J. Baldani, J. Bradfield, R. Turner, Mathematical Economics, Dryden Press, New York, 1996.

7. Ronald Shone, Economic Dynamics, Cambridge University Press, 2002.


5 Sınavlara İlişkin Yapılması

planlanan

sınavlar,

dekanlıkça

belirlenen

tarihlerdeki vize ve final sınavları olmak üzere iki tanedir. Ara sınavın (vize) %40’ı, yarıyıl sonu (final) sınavının da %60’ı toplanarak başarı notu belirlenecektir. İletişim Görüşme Günleri: Cuma, 10.00 -12.00 I. Blok, Ofis No.221 e-mail: asanli@cu.edu.tr WEB: http://idari.cu.edu.tr/sanli

matematiksel iktisat ders notları 2 (giriş)  

çukurova üniversitesi ders notları

matematiksel iktisat ders notları 2 (giriş)  

çukurova üniversitesi ders notları

Advertisement