TERMÉS 2012

Page 1

1


2


TERMÉS 2012 SZÉKELYUDVARHELYI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA A HAÁZ REZSŐ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN 2012. MÁRCIUS 7.

Haáz Rezső Múzeum Székelyudvarhely, 2012 3


A kiállítást rendezte és a katalógust összeállította Veres Péter muzeológus, Haáz Rezső Múzeum

Múzeumi Füzetek 30.

Felelõs kiadó: Miklós Zoltán Fotók: Róth András Lajos Zepeczaner Zsolt Kalló László

Szerkesztette: Veres Péter

© Haáz Rezsõ Múzeum ISBN 978-606-92494-6-8 4


Termés 2012 Második alkalommal kerül sor a Termés kiállítás megrendezésére, amely székelyudvarhelyi képzőművészek munkáiból ad ízelítőt a művészetkedvelő közönségnek. Termés 2012. 16 udvarhelyi képzőművész, 31 alkotás. Röviden és szárazon, a számok tükrében, így határozható meg ez a kiállítás. Ám a számok mögött olyan alkotások sorakoznak, amelyek a közelmúltban készültek és mintegy számadásként, utalnak arra az alkotói folyamatra, amely a város képzőművészeti életében az utóbbi időben végbement. A Haáz Rezső Múzeum Képtára által évente megrendezett Termés kiállítás-sorozatnak az a célja, hogy a város képzőművészeinek kiállítási alkalmat, lehetőséget és teret biztosítson. Ezen túl egy-egy Termés-tárlat feladata az is, hogy a kiállító művészek egymás munkáit jobban megismerjék és az esetleg felmerülő szakmai kérdéseket megvitassák. Tizenhat művész, tizenhat látásmód, különböző technikák, megannyi rácsodálkozás a hétköznapokra, az élet egy-egy pillanatára, a formák kimeríthetetlen változatosságaira… Annak ellenére, hogy a realizmus, az impresszionizmus, az expresszionizmus és más „izmusok” jegyei villannak fel számos alkotáson, a tárlat anyagát nem lehet beszuszakolni egyetlen irányzatba sem, mint ahogy nem lehet felcímkézni valamilyen lokális jelleget sejtető jelzővel sem. Talán, ha a művészek életkora szerint vizsgálódunk – az idősebbektől a fiatalabbak irányába –, akkor egy olyan folyamat halvány körvonalai sejlenek fel, amelyben a XX. századi képzőművészeti tendenciák feloldódni és átalakulni látszanak. Az átalakulás várható eredménye pedig, nagy valószínűséggel, olyan mikrovilágok megjelenése, amelyek a művészek által kialakított saját személyi mitológiákra épülnek majd fel. Berze Imre, Biró Gábor, Elekes Gyula, Jakab András, Kalló László, Kelemen Albert, Kolumbán Antal-József (ifj.), Kubanek László, Lakatos László, Nagy György, Nagy Péter, Szabó János, Török Erzsébet, Török Ferenc, Vass MáriaMagdolna és Zavaczki Walter Levente műveikkel egy érdekesnek tűnő vizuális „utazásra” hívnak. Ne habozzunk „útra” kelni, mert megéri. Veres Péter 5


Berze Imre: Cím nélkül I., fa, 43x13,5x11,5 cm, 2012 6


Berze Imre: Cím nélkül II., fa, 37x35x11 cm, 2012 7


Biró Gábor: A magány anatómiája I., akrill, vászon, 40x40 cm, 2012 8


Biró Gábor: A magány anatómiája II., akrill, vászon, 40x40 cm, 2012 9


Elekes Gyula: Táltos, tűzzománc vörösrézen, 40x28 cm, 2010 10


Elekes Gyula: Múlt, tűzzománc vörösrézen, 40x28 cm, 2010 11


Kolumbán Antal József (ifj.): Hal, fa, kő, 30x28x13 cm, 2011 12


Kolumb谩n Antal J贸zsef (ifj.): Haj贸, fa, 40x21x14 cm, 2011 13


Jakab András: Cím nélkül I., akrill, farostlemez, 70x70 cm, 2009 14


Jakab András: Cím nélkül II., akrill, farostlemez, 70x70 cm, 2009 15


Kalló László: Tájkép, akvarell, 30x40 cm, 2011 16


Kall贸 L谩szl贸: A g谩t felett, akvarell, 50x39 cm, 2011 17


Kelemen Albert: Gyermekkorom SzĂŠkelyudvarhelye, tus, 60x42 cm, 2011 18


Kelemen Albert: Székelyudvarhely esőben, tus, szépia, 60x42 cm, 2011 19


Kubanek László: Repülés előtt, olaj, farostlemezre feszített vászon gipszes alapozással, 80x80 cm, 2011 20


Kubanek László: Szellemi gályarabok, olaj, farostlemezre feszített vászon gipszes alapozással, 80x80 cm, 2011 21


Lakatos László: Vénusz, fa, H=55 cm, 2012 22


Lakatos L谩szl贸: Kapcsolat, fa, H=19 cm, 2012 23


Nagy Gyรถrgy: Orbรกn Balรกzs, linรณleummetszet, 19,5x27 cm, 2007 24


Nagy GyĂśrgy: PortrĂŠ, pasztell, 17,5x28 cm, 2010 25


Nagy Péter: Kénosi utca, akvarell, 38x23,5 cm, 2011 26


Nagy Péter: Tizenhétfalusi határ, akvarell, 33x23 cm, 2011 27


Szabó János: A művész jobbja, gipsz, fa, L=37 cm, 2011 28


Török Bíró Erzsébet: Desági hegyek, pasztell, 68x50 cm, 2010 29


Török Bíró Erzsébet: Hit, szőnyeg – gobelin, 122x124 cm, 2010 30


Török Ferenc: Részlet a nyárból I., akrill, vászon, 100x100 cm, 2009 31


Török Ferenc: Részlet a nyárból II., akrill, vászon, 100x100 cm, 2009 32


Vass Mária-Magdolna: Este a székelyeknél, textil, keleti csomózás, 50,5x70 cm, 2007 33


Vass M谩ria-Magdolna: G贸tika I. pasztell, 22x49 cm, 2011 34


Zavaczki Walter Levente: ร dรกm, patinรกzott gipsz, H= 56 cm, 2011 35


Zavaczki Walter Levente: Metamorf, patinรกzott gipsz, H=32 cm, 2011 36


37


A Múzeumi Füzetek sorozatban eddig megjelent: 1. Lakatos István: Székelyföld legrégibb leírása. Latinból fordította és a bevezetőt írta Jaklovszki Dénes. 1990. 16 o. 2. Hermann Gusztáv, id.: Művelődéstörténeti séta Székelyudvarhelyen. 1990. 24 o. 3. Albert Dávid: A székelyudvarhelyi vár. 1991. 30 o. 4. Kordé Zoltán: A székelykérdés története. 1991. 58 o. 5. Erdély a Históriában. [Tanulmányok.] 1992. 198 o. 6. Antal G. László [Entz Géza]: Situaţia minorităţii etnice maghiare în România. [A magyar kisebbség helyzete Romániában.] 1993. 56 o. 7. Gergely András: Istoria Ungariei. [Magyarország története] 1993. 174 o. 8. Az agyagfalvi székely nemzetgyűlés 1848-ban kiadott jegyzőkönyve. Reprint. [1994]. 8 o. 9. Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. Reprint. 1994. 302 o. 10. Haáz Ferenc Rezső: Udvarhelyi tanulmányok. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Zepeczaner Jenő. 1994. 114 o. 11. Krenner Miklós (Spectator): Az erdélyi út. (Válogatott írások). Közzéteszi György Béla. 1995. 220 o. 12. Pál-Antal Sándor – Szabó Miklós: Egy forró nyár Udvarhelyszéken. (Az udvarhelyszéki szabad székelyek és kisnemesek 1809. évi engedetlenségi mozgalma.) 1995. 46 o. 13. Legea privind drepturile minorităţilor naţionale şi etnice din Ungaria. [Törvény a magyarországi nemzeti és etnikai kisebségek jogairól.] 1996. 68 o. 14. Kocsis Károly – Varga E. Árpád: Fizionomia etnică şi confesională a regiunii carpato-balcanice şi a Transilvaniei. [A Kárpátok – Balkán régió és Erdély etnikai és felekezeti fizionómiája.] 1996. 134 o. 15. Fekete Árpád – Józsa János – Szőke András – Zepeczaner Jenő: Szováta 1573 – 1898. 1998. 334 o.

38

16. Zepeczaner Jenő: Udvarhelyszék az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején. Tanulmány és okmánytár az udvarhelyszéki eseményekhez. 1999. 274 o. 17. Orbán Balázs kiadatlan fényképei. Miklósi Sikes Csaba ajánlásával közzéteszi Zepeczaner Jenő. I. kiadás. 2000. 6+13 o. [II. kiadás. 2001] 18. Miklósi Sikes Csaba: Erdélyi magyar fényképészek és fotóműtermek. 1839–1919. 2001. 418 o. 19. Pál-Antal Sándor: Marosszék az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején. Okmánytár. 2001. 508 o. 20. Veres Péter: A Haáz Rezső Múzeum Képtára. 2001. 73 o. 21. Miklósi Sikes Csaba: Múzeumok, gyűjtemények a Székelyföldön. 2002. 208. o. 22. Miklósi Sikes Csaba: Fadrusz János és az erdélyi köztéri szobrászat a 19. században. 2003. 365 o. 23. Sófalvi András: Sóvidék a középkorban. Fejezetek a székelység középkori történelméből. 2005. 260 o. 24. Pál-Antal Sándor – Zepeczaner Jenő: Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc Udvarhelyszéken. 2005. 600 o. 25. Demeter István – Miklós Zoltán: Nyikó menti díszített tetőcserepek. Építészeti sajátosságok a Fehér-Nyikó völgyében. 2005. 64 o. 26. Miklós Zoltán (szerk.): A Haáz Rezső Múzeum gyűjteményei. 2009. 28 o. 27. Nyárádi Zsolt – Körősfői Zsolt – Sófalvi András (szerk.): Bronzkori népek és vizigótok Székelyudvarhely határában. 2010. 64 o. 28. Mihály Ferenc (szerk.): Mária-tisztelet Erdélyben. 2010. 36 o. 29. Vécsi Nagy Zoltán – Patakfalvi Emőke (összeáll.): XX. századi erdélyi magyar festmények a székelykeresztúri Molnár István Múzeum gyűjteményéből. 2011. 24 o. 30. Veres Péter: Termés 2012. Székelyudvarhelyi képzőművészek tárlata a Haáz Rezső Múzeum Képtárában. 2012. 36 o.


39


40


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.