Termes 2014 – katalógus

Page 1

1


2


TERMÉS 2014 SZÉKELYUDVARHELYI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA A HAÁZ REZSŐ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN 2014. MÁJUS 21. – JÚLIUS 20.

Haáz Rezső Múzeum Székelyudvarhely, 2014

3


A kiállítást rendezte és a katalógust összeállította Veres Péter muzeológus, Haáz Rezső Múzeum

Múzeumi Füzetek 34.

Felelõs kiadó: Miklós Zoltán

Fotók: Berze Imre Kalló László ifj. Jakab András Lakatos László Zepeczaner Zsolt

Szerkesztette: Veres Péter

© Haáz Rezsõ Múzeum ISBN 978-606-8445-06-9

4


Termés 2014 A kiállítássorozat folytatódik, mondhatnánk lakonikusan a TERMÉS 2014 tárlat kapcsán. A székelyudvarhelyi képzőművészek újra közszemlére teszik munkáikat a Haáz Rezső Múzeum és Képtár látogatói számára, mintegy jelezve azt, hogy a képzőművészeti alkotás folyamata az egykor Küküllő-parti Athénnek is nevezett városban az elmúlt évben is lüktetett, nem állt meg. Mint eddig, most is, az évente megrendezésre kerülő Termés-kiállítássorozatnak, az a célja, hogy teret, alkalmat és lehetőséget biztosítson a város képzőművészeinek a bemutatkozásra. Ez az alkalom ugyanakkor egyfajta szemle is, amely az elmúlt időszak képzőművészeti termését veszi górcső alá. Az összkép, amit a 2014-ben bemutatásra kerülő művek mutatnak, színes és változatos. Ös�szevetve a tárlat anyagát az előző években látottakkal megállapítható, hogy az eddigi kiállítók többsége a tőlük megszokott stílusban, modorban készült munkákkal van jelen. Ugyanakkor a fiatalok, az itt először bemutatkozó művészek alkotásai az újdonság erejével hatnak. Mindez egyfajta generációs „elmozdulásra” is utal. A közismert és már „öregeknek” számító képzőművészek mellé, egy közép- és fiatal művészgeneráció kezd felzárkózni, melynek jellemző új formavilága, szemlélet- és látásmódja változatosabbá teszi nemcsak ezt a kiállítást, hanem a város képzőművészeti életét is. Jelenléte azt jelzi, hogy Székelyudvarhelyen szükség van egy olyan új és modern kiállítótérre, galériára, amely a hagyományos és kortárs képzőművészeti kiállítások megrendezésére egyaránt megfelel. Annak ellenére, hogy a Haáz Rezső Múzeum Képtára lehetőségeihez mérten igyekszik orvosolni a fiatal képzőművészek ilyen jellegű gondjait, ez a segítség csak az igények töredékét tudja kielégíteni. A TERMÉS kiállítássorozat idei tárlatán 20 képzőművésztől 30 alkotás látható. Berze Imre, Biró Gábor, Elekes Gyula, Fülöp György, Gidó Szende-Melinda, Jakab András, ifj. Jakab András, Kalló László, Kelemen Albert, Kolumbán-Antal József, Kövecsi Kovács Imre, Kubanek László, Lakatos László, Major Barna, Nagy Péter, Szabó János, Török Bíró Erzsébet, Vass Mária Magdolna, Zavaczki Walter és Zsombori Béla munkái nemes és míves bizonyítékai a város képzőművészeti életének. Veres Péter

3


4


Berze Imre: EtĹąd, fa, 150x90x20 cm 5


Biró Gábor: Kalonda VIII, „P.L. emlékére”, akril, farostlemez, 13x18,5 cm 6


Elekes Gyula: Gondolatok a szabadságról, tűzzománc, 28,5x40,5 cm 7


Fülöp György: Udu I, fehér agyag, 65x32x25 cm 8


Fülöp György: Udu II, fehét agyag, 52x18x19 cm 9


Gidó Szende-Melinda: Tér és idő, merített papír, 59x31 cm 10


Gidó Szende-Melinda: Önarckép, digitális nyomat, 28x33 cm 11


Jakab AndrĂĄs: MotĂ­vum I., akril, farostlemez, 53x73 cm 12


Jakab AndrĂĄs: MotĂ­vum II., akril, farostlemez, 35x100 cm 13


14

ifj. Jakab András: Játék I., tempera, karton, 30x50 cm


ifj. Jakab András: Játék II., tempera, karton, 30x50 cm 15


Kall贸 L谩szl贸: Gyimesi v谩ndor, akvarell, 38x50 cm 16


Kalló László: Őszi nyugalom, akvarell, 40x30 cm 17


Kelemen Albert: Csíksomlyó, színes tus, 42x60 cm 18


Kelemen Albert: Gyulafehérvár, felső Károly-kapu, színes tus, 30x42 cm 19


Kolumb谩n-Antal J贸zsef: A szupermarketben, fa, 40x35x67 cm 20


Kรถvecsi Kovรกcs Imre: Metamorfรณzis II., fa, 23x24x78 cm 21


Lakatos László: Cím nélkül, fém, 25x20x13 cm 22


Kubanek László: Sötét felhők, olaj, farostra feszített vászon gipszes alapozással, 103x68 cm 23


Kubanek László: ...plusz áfa, olaj, farostra feszített vászon gipszes alapozással, 84x84 cm 24


Major Barna: Lemenő Hold, olaj, våszon, 80x60 cm 25


Major Barna: Derű a borúban, olaj, vászon, 80x60 cm 26


Nagy Péter: Első hó, pasztell, 32x15 cm 27


Nagy PĂŠter: Alkonyat, akvarell, 23x33 cm 28


Szabรณ Jรกnos: N.A., patinรกzott gipsz, D=20 cm 29


Török Biró Erzsébet: Gyepesi falurészlet, krétapasztell, 60x80 cm 30


Török Biró Erzsébet: Gyimes, krétapasztell, 60x80 cm 31


Vass M谩ria-Magdolna: Rapsz贸dia, keleti csom贸z谩s, 56x106 cm 32


Zavaczki Walter: Kentaur, ĂŠgetett agyag, 64x55x36 cm 33


Zavaczki Walter: Torz贸, 茅getett agyag, 14x14x23 cm 34


Zsombori Béla: Mángorló, tölgyfa, 12x10x78 cm 35


A Múzeumi Füzetek sorozatban eddig megjelent: 1. Lakatos István: Székelyföld legrégibb leírása. Latinból fordította és a bevezetőt írta Jaklovszki Dénes. 1990. 16 o. 2. Hermann Gusztáv, id.: Művelődéstörténeti séta Székelyudvarhelyen. 1990. 24 o. 3. Albert Dávid: A székelyudvarhelyi vár. 1991. 30 o. 4. Kordé Zoltán: A székelykérdés története. 1991. 58 o. 5. Erdély a Históriában. [Tanulmányok.] 1992. 198 o. 6. Antal G. László [Entz Géza]: Situaţia minorităţii etnice maghiare în România. [A magyar kisebbség helyzete Romániában.] 1993. 56 o. 7. Gergely András: Istoria Ungariei. [Magyarország története] 1993. 174 o. 8. Az agyagfalvi székely nemzetgyűlés 1848-ban kiadott jegyzőkönyve. Reprint. [1994]. 8 o. 9. Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. Reprint. 1994. 302 o. 10. Haáz Ferenc Rezső: Udvarhelyi tanulmányok. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Zepeczaner Jenő. 1994. 114 o. 11. Krenner Miklós (Spectator): Az erdélyi út. (Válogatott írások). Közzéteszi György Béla. 1995. 220 o. 12. Pál-Antal Sándor – Szabó Miklós: Egy forró nyár Udvarhelyszéken. (Az udvarhelyszéki szabad székelyek és kisnemesek 1809. évi engedetlenségi mozgalma) 1995. 46 o. 13. Legea privind drepturile minorităţilor naţionale şi etnice din Ungaria. [Törvény a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól.] 1996. 68 o. 14. Kocsis Károly – Varga E. Árpád: Fizionomia etnică şi confesională a regiunii carpato-balcanice şi a Transilvaniei. [A Kárpátok – Balkán régió és Erdély etnikai és felekezeti fizionómiája] 1996. 134 o. 15. Fekete Árpád – Józsa János – Szőke András – Zepeczaner Jenő: Szováta 1573–1898. 1998. 334 o. 16. Zepeczaner Jenő: Udvarhelyszék az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején. Tanulmány és okmánytár az udvarhelyszéki eseményekhez. 1999. 274 o. 17. Orbán Balázs kiadatlan fényképei. Miklósi Sikes Csaba ajánlásával közzéteszi Zepeczaner Jenő. I. kiadás. 2000. 6+13 o. [II. kiadás 2001.] 18. Miklósi Sikes Csaba: Erdélyi magyar fényképészek és fotóműtermek. 1839–1919. 2001. 418 o. 19. Pál-Antal Sándor: Marosszék az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején. Okmánytár. 2001. 508 o. 20. Veres Péter: A Haáz Rezső Múzeum Képtára. 2001. 73 o. 21. Miklósi Sikes Csaba: Múzeumok, gyűjtemények a Székelyföldön. 2002. 208. o. 22. Miklósi Sikes Csaba: Fadrusz János és az erdélyi köztéri szobrászat a 19. században. 2003. 365 o. 23. Sófalvi András: Sóvidék a középkorban. Fejezetek a székelység középkori történelméből. 2005. 260 o. 24. Pál-Antal Sándor – Zepeczaner Jenő: Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc Udvarhelyszéken. 2005. 600 o. 25. Demeter István – Miklós Zoltán: Nyikó menti díszített tetőcserepek. Építészeti sajátosságok a Fehér-Nyikó völgyében. 2005. 64 o. 26. Miklós Zoltán (szerk.): A Haáz Rezső Múzeum gyűjteményei. 2009. 28 o. 27. Nyárádi Zsolt – Körősfői Zsolt – Sófalvi András (szerk.): Bronzkori népek és vizigótok Székelyudvarhely határában. 2010. 64 o. 28. Mihály Ferenc (szerk.): Mária-tisztelet Erdélyben. 2010. 36 o. 29. Vécsi Nagy Zoltán – Patakfalvi Emőke (összeáll.): XX. századi erdélyi magyar festmények a székelykeresztúri Molnár István Múzeum gyűjteményéből. 2011. 24 o. 30. Veres Péter (szerk.): Termés 2012. Székelyudvarhelyi képzőművészek tárlata a Haáz Rezső Múzeum Képtárában. 2012. 36 o. 31. Vécsi Nagy Zoltán (szerk.): Székely Panteon a képzőművészetben. 2012. 36 o. 32. Sófalvi András: A székelyudvarhelyi Jézus kápolna. 2012. 48 o. 33. Veres Péter (szerk.): Termés 2013. Székelyudvarhelyi képzőművészek tárlata a Haáz Rezső Múzeum Képtárában. 2013. 40 o. 34. 36 Veres Péter (szerk.): Termés 2014. Székelyudvarhelyi képzőművészek tárlata a Haáz Rezső Múzeum Képtárában. 2014. 36 o.


37


38


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.