Page 1


Előszó Az Apáczai-líceum új épületszárnyának avató ünnepsége kapcsán megrendezésre kerülő Szépbe-szőtt hit című, mostani tárlatunk jó alkalom arra, hogy röpke betekintést nyerjünk a képzőművészként tevékenykedő volt diákjaink, illetve a valamikori és jelenlegi képzőművész-tanáraink alkotói életútjába. Tesszük mindezt abban a reményben, hogy sikerül a művészi szép megtartó erejében bízva felvenni egymással a kapcsolatot, így szőve, szövögetve, immár egymásra is figyelve képalkotói álmainkat. Jóllehet az alma matertől többen távolra kerültek közülünk, mégis feltehetően meg nem szűnően figyelnek annak hívó szavára, szellemujjának irányítására. Bizonyítékül szolgáljanak a mindenhonnan beérkezett, és az új épületszárnyban újólag helyet kapó Apáczai Galériában bemutatott alkotások. Ugyanakkor azt sem felejtve, hogy mindannyiunk felelőssége meglévő értékeink feltárása, tető alá való hordása, megőrzése. Kányádi sorait idézve, azokat képzőművészeti értékeinkre is vonatkoztatva: Be kell hordanunk, hajtanunk mindent. / A szavakat is. Egyetlen szó, / egy tájszó se maradjon kint. / Semmi sem fölösleges. / Zuhoghat akár negyvenezer nap / és negyvenezer éjjel, ha egy / buboréknyi lelkiismeret- / furdalás sem követi a bárkát. / Mert leapad majd a víz. / És fölszárad majd a sár. / És akkor majd a megőrzött, / a meglévő szóból újra- / teremthetjük magát / az első búzaszemet / ha már igével élnünk / tovább nem lehet. (Kányádi Sándor: Noé bárkája / a Nagy Imre-festmény hátára). Sajnos, nem teljes a jelenlét, maradtak „kintlévőségeink”, hiszen különböző okokból adódóan az ügyben érdekeltek közül nem mindenkit sikerült bevonni mostani kezdeményezésünkbe. Kárpótlásul viszont, érdemes megemlíteni a többnyire igazoltan hiányzók nevét is: Balázsné Székely Ilona (képzőművész-tanár), Balogh Álmos (szobrászművész), Bara Lóránd (grafikusművész), Bánhegyesi Orsolya (festőművész), Boldisné Luka Ilona (képzőművész-tanár), Ghermán Rozália (dizájner), Kardos Béla (grafikusművész), Kerekes Lajos (grafikusművész), Keszeg Ágnes (grafikusművész, illusztrátor), Manesses Almásy Botond (szobrászművész), Müller Katalin (illusztrátor, képszerkesztő), Nagy Anna (képzőművész-tanár), Steuer Edina (egyetemista – festészet szak), Székely Cecília (textilművész), Szilágyi Kispista Ágota (dizájner). Jelen tárlatunk ugyanakkor egyfajta megmérettetés is. Bánffy Miklós szavával élve, bizonyos értelemben megszámláltattunk. Remélhetőleg minőségileg nem találtattunk „híjával”.

Vörös Alpár igazgató

Székely Géza kurátor


ADORJÁN BRIGITTA

(1994, Kolozsvár)

RO – Kolozsvár, Potaissa 7. Telefon: +40 753 396 616 E-mail: brigittaadorjan@gmail.com

Az élet legmagasabb rendű formája a művészet, mert a művészet a legnagyobb, a legmagasabb rendű életszeretet. (Karel Schulz) 2005–2009 között az Apáczai Csere János Elméleti Líceum képzőművészeti tagozatának diákja. A Romulus Ladea Képzőművészeti Líceumban érettségizett. A kolozsvári Képzőművészeti és Iparművészeti Egyetem fotó–videó–számítógépes képfeldolgozás szakán diplomázott. Csoportos tárlatok rendszeres résztvevője: Kisképek Nemzetközi Biennáléja – Temesvár (2016), Lumex Cluj-Napoca (2016), Stages of Solitude (2016).

Elmúltak a napok / mixt média / 50 x 70 cm 2


ADORJÁNI MÁRTA

(1987, Kolozsvár)

Telefon: +40 746 781 986 E-mail: asipolomacskako@yahoo.com

Középiskolai tanulmányait az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban végezte. 2006–2009 közt teatrológiai tanulmányokat folytat a Babeş– Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió karán, majd 2011-ben a kolozsvári Képzőművészeti és Iparművészeti Egyetem (UAD) grafika szakán szerez diplomát. Könyvkötéssel foglalkozik és művészkönyveket készít, amelyekben grafikai és kísérleti sokszorosító technikákat ötvöz. 2012– 2013, majd 2016–2017 közt a Communitas Alapítvány alkotói ösztöndíjasa. 2016 óta rendszeresen vezet könyvkötői műhelyeket a sepsiszentgyörgyi Magma Művészeti Kiállítótérben, a Minitremu Art Camp alkotótáborban, a marosvásárhelyi B5 Stúdióban és könyvvásárokon. Csoportos tárlatok résztvevője bel- és külföldön.

Cím nélkül / papírkivágás, kollázs, 9 darab / egyenként 20 x 17 cm

3


ANTAL-TÖVISSI ANNA

(1986, Kolozsvár)

HU – Debrecen, Illyés Gyula, 74. Telefon: +36 302 556 804 E-mail: antal.t.anna@gmail.com

A bölcs (…) / alkot, de művét nem birtokolja, / cselekszik, de nem ragaszkodik, / beteljesült művét nem félti, / s mert magának nem őrzi, / el se veszíti. (Lao Ce) Középiskolai tanulmányait 2004-ben végezte az Apáczai Csere János Elméleti Líceum humán–intenzív angol tagozatán. 2008-ban videografikusként diplomázik a kolozsvári Képzőművészeti és Iparművészeti Egyetem (UAD) grafika szakán, majd 2010-ben ugyanitt szerez magiszteri fokozatot. Egyéni és csoportos kiállítások: Apáczai Galéria – Kolozsvár (2007, 2009, 2010, 2012), Corvin Mátyás Galéria – Kolozsvár (2008), Barabás Miklós Céh – Kolozsvár (2008, 2009, 2013), Művészeti Karaván, Zenta-Topolya – Magyarkanizsa (2010), Reményik Sándor Galéria, Magyar Főkonzulátus – Kolozsvár (2013), Korunk Stúdiógaléria – Kolozsvár (2014), Belvárosi Galéria, Debreceni Művelődési Központ – Debrecen (2016).

4

A tündér / vegyes technika: szépia, pasztell, grafit, tus / 55 X 55 cm


BÁNYÁSZ ERIKA

(1976, Kolozsvár)

Telefon: +40 743 139 962 E-mail: fenyotoboz@yahoo.com

Hiszem, hogy a műalkotásnak – legyen bármilyen mondanivalója vagy hatása – kivitelezésében szépnek is kell lennie. 1994-ben érettségizett az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban. 1999-ben a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola kerámia–fém–üveg szakán diplomázik. 2000–2010 közt keramikus magánvállalkozóként tevékenykedik, amely során – név nélkül – ékszeres dobozai, vázái, mécsesei, virágcserepei kolozsvári és magyarországi ajándékboltokban, virágüzletekben kerülnek ,,kiállításra”, innen pedig Dániába, az Egyesült Államokba, Svájcba, a Hawaii-szigetekre is eljutnak. Szerinte a díszítőművészeteknek, mivel szélesebb rétegekhez is eljutnak, fontos feladata a közízlés alakítása. Egyéni és csoportos kiállítások: Francia Akadémia (1999), Reményik Sándor Galéria – Kolozsvár (2000), Apáczai Galéria – Kolozsvár (2010).

Sejtmag / patinált agyag / átmérő: 17 cm

5


BERNÁT ZSÓFIA

(1998, Kolozsvár)

Telefon: +40 752 341 252 E-mail: bernat.zsofia@gmail.com

Munkáimban egyszerűségre törekszem, a világ sokszínűségét, szépségét, derűjét igyekszem megragadni. 2017-ben érettségizett az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban, majd felvételt nyer a kolozsvári Képzőművészeti és Iparművészeti Egyetem grafika szakára, ahol jelenleg elsőéves hallgató.

Önarckép / vízfesték / 40 x 30 cm 6


BORDY MARGIT

(1944, Unoka – Maros megye) RO – Kolozsvár, Padiş, 5/24. Telefon: +40 745 303 052 E-mail: bordymargit@gmail.com

Az igazi művészet eszmei magasztalása, himnusza kell legyen az életnek, a szeretetnek, emberi létünknek. 1970-ben végzett a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola kerámia szakán. Tanári pályája során az 1991/1992-es tanévben az Apáczai-líceum rajztanára. A Barabás Miklós Céh, a Kolozsvár Társaság, az EMME és a Romániai Képzőművészek Szövetségének (UAP) tagja. 2004-ben a Királyhágómelléki Református Egyházkerület díszoklevelében, 2005-ben a Szentendrei Művésztelep ösztöndíjában, 2012-ben az EMME Székely Bertalan-díjában, 2017-ben pedig a makói városháza díjában részesült. Képzőművészeti tevékenysége mellett versírással foglalkozik, két önálló verseskötete jelent meg. Alkotótáborok és csoportos tárlatok résztvevője. Több egyéni kiállítást szervezett. A vers éjszakája / pasztell / 65 x 52 cm 7


BRÓSZ IRMA

(1911, Kovászna – 1976, Kolozsvár)

Brósz Irma 1911-ben született Kovásznán. Iskolai tanulmányait szülővárosában, Brassóban, Marosvásárhelyen és Kolozsváron végzi. Festészetet 1929–1933 között a kolozsvári, 1934–1937 között a bukaresti Képzőművészeti Főiskolán tanul. Tanárai Kolozsváron Aurel Ciupe és Catul Bogdan, Bukarestben Constantin Artachino, Nicolae Dărăscu és Camil Ressu voltak. Nyaranta Nagybányára jár, Krizsán János és Ziffer Sándor korrektúráira. 1939-ben jelentkezik először a közönség előtt, a Barabás Miklós Céh fiataljainak, a „Tizenötök”-nek a decemberi kiállításán. 1938 és 1966 között nagyváradi és kolozsvári iskolákban rajzot tanít. Olajjal, pasztellel, akvarellel, szénnel, tussal és ceruzával egyaránt dolgozik; nagyszerű tájképeket, csendéleteket, aktokat és portrékat hagyott ránk. Művészi munkásságának termékét hazai és külföldi magángyűjtemények és múzeumok őrzik. Az 1947/1948-as tanévben a kolozsvári Református Leánygimnázium rajztanára. 8

Kolozsvár a Szamossal / olaj, vászon / 47 x 52,5 cm


DEÁK ZSUZSANNA IRÉN (1991, Kolozsvár) RO – Kolozsvár, Kővári László 38. Telefon: +40 745 874 501 E-mail: deakzs@yahoo.com

A kerámia szobraim alkotásához főképp az ősi népek művészetéből, kultúrájából merítek ihletet, amelyből a mai életre is vonatkoztatható mély, misztikus erő sugárzik. 2010-ben érettségizett az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban, majd sikeresen felvételizik a kolozsvári Képzőművészeti és Iparművészeti Egyetem (UAD) kerámia szakára, ahol 2013-ban alapképzési diplomát, 2015-ben pedig magiszteri fokozatot szerez. Kerámiaszobrai alkotásához főképp az ősi népek művészetéből, kultúrájából merít ihletet, amelyekből mélyreható tisztaság és igazság árad. A szobrok különböző lényeket testesítenek meg, sokszor szövődnek beléjük természeti elemek, állatok testrészei, vagy növényi részek. Nem használ negatívokat, ezért minden alkotása külön utat jár be, egyedi. A munkáit általában törzsi motívumokból vagy a természetből inspirált mintákkal fejezi be. Egyéni és csoportos kiállítások: Expo Transilvania, Horeb Galéria – Kolozsvár (2013, 2015), Kaszinó – Kolozsvár (2014), Néprajzi Múzeum – Kolozsvár (2016), Szépművészeti Múzeum – Kolozsvár (2016, 2017), Arcade Galéria – Beszterce (2017), Art Nouveau Galéria – Marosvásárhely.

Katarzis / kerámia / 52 x 31 cm

9


ESSIG-KACSÓ KLÁRA

(1940, Kolozsvár)

RO – Kolozsvár, Kogălniceanu 13–15. Telefon: +40 730 396 362 E-mail: essigjozsef@yahoo.com

Számomra az alkotás pillanata, mindig egy módja a létezés, a környezet láncszemei egybefonódásának felfedezésével, vonalak és színek segítségével. A kolozsvári Pedagógiai Képzőművészeti Főiskola elvégzése után 1964-től Gyaluban, Kolozsváron és Zsobokon rajztanár. A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceumnak 1990–1992 között rajztanára. 1996 óta szervezi Zsobokon minden évben a Kalotaszegi Képzőművészeti Alkotótábort. Az alkotás számára egyszerre öröm és harc saját magával, menedék és törekvés a valóság értékeinek, illetve a létezés összefüggéseinek ábrázolására vonalak és színek segítségével. Csoportos és egyéni kiállítások: a Barabás Miklós Céh és a Romániai Képzőművészek Egyesületének tagjaként hazai és külföldi egyéni kiállításai mellett számos csoportos kiállításon is részt vesz. Mátyás-kori hit-szimbólum / tusrajz / 29 x 41 cm 10


GÁBOR ZSÓFIA

(1988, Kolozsvár)

RO – Kolozsvár, Mehedinti 38–40. Telefon: +40 744 151 981 E-mail: gabzsof@gmail.com

Összeférhetetlenség, paradoxon és a dolgok egyszerűségében rejlő részletek kiaknázása jellemzi a munkáim többségét. Az Apáczai-líceumban érettségizett 2007-ben. Felsőfokú tanulmányait a kolozsvári Képzőművészeti Egyetem grafika és divattervezés szakain végzi 2007–2013 között. 2017-től a kolozsvári alternatív színháztársulatok produkcióinak látványtervezője. Egyedi tervezésű és kivitelezésű ruhákat, kiegészítőket készít, brandje neve Canicula. Állapotok és látásmódok megjelenítésére törekszik, nyitott módon figyelve a környezetében élőkre és belső, zsigeri mondanivalójára. Képzőművészként itthoni és külföldi kiállításokon vesz részt.

Indispensabil 2. / vegyes technika / 70 x 50 cm

11


GALLY A. KATALIN

(1944, Kide)

RO – Kolozsvár, Emil Petrovici 15. Telefon: +40 728 646 796 E-mail: annakatharina44@gmail.com

Kevés eszközzel, halkan lélekből-lélekhez, felhívni a figyelmet veszendő kincseinkre. 1962-ben érettségizett a 3-as számú Magyar Középiskolában (jelenleg Apáczai-líceum). 1965ben diplomázik a kolozsvári Pedagógiai Főiskola képzőművészeti szakán. Tagja az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesületének (EMME), a Barabás Miklós Céhnek, az Országos Képzőművészek Szövetségének (UAP). Pedagógusként egykori iskolájának tanára 1978–1980 között. 1997-ben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Kiváló oktatói-nevelői díjjal tünteti ki, 2012-ben pedig az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesületének Székely Bertalan-díjában részesül. Több alkotótábor meghívottja, illetve csoportos tárlat résztvevője és egyéni kiállítás rendezője. 12

Remember 2 / pasztell / 36 x 48 cm


HORVÁTH SZŐKE GYÖNGYVÉR

(1952, Kolozsvár)

RO – Kolozsvár, Izlazului 12. Telefon: +40 724 563 903 E-mail: horvathgyongyver52@yahoo.com

Az élet szép, az élet jó, csak a megfelelő látószögből kell nézni. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári 3-as számú Líceumban (jelenleg Apáczai Líceum) végzi, 1969– 1972 közt a Népi Művészeti Iskola tanulója. 1973-ban sikeresen felvételizik a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafika szakára, ahol 1977-ben országos évfolyamelsőként diplomázik Feszt László osztályában. 1977-től 1987-ig modelltervezőként dolgozik a kolozsvári Mucart doboz- és kartongyárban. 1987-től az Igazság kolozsvári napilap grafikusa, majd 1989-től a Szabadság napilap grafikusa és szerkesztője. Ugyanakkor 1977-től a Napsugár gyermeklap, a Kriterion és a Dacia könykiadók külső munkatársa. Több alkotótábor meghívottja, illetve csoportos tárlat résztvevője és egyéni kiállítás rendezője.

A múlt emlékei / vegyes technika / 60 x 50 cm

13


HUFFMAN KITTY

(1981, Kolozsvár)

E-mail: huffman.kitty@yahoo.com

Művészi tevékenységem középpontjában a biztonság elvesztésének lehetősége és a sebezhetőség áll. 2000-ben érettségizett az Apáczai Csere János Elméleti Líceum tanítóképző tagozatán. Egyetemi diplomáját Madisonban, a Wisconsin Egyetemen szerzi meg, majd a chicagói School of Art Institute-ban szerez magiszteri fokozatot. 2002-ben telepedik ki az Egyesült Államokba, ahol video- és performanszművészként tevékenykedik, installációi építéséhez szobrászati alkotóelemeket is használ. 2012-ben Anna Louise Raymond-ösztöndíjban részesül, illetve sikeresen pályázik a Robert Wilson interdiszciplináris művészeti laboratórium munkájában való részvételre. Jelenleg Chicagóban él és részmunkaidőben a School of Art Institute-ban folytat oktatói tevékenységet. Projektjei több oldalról közelítik meg az otthon fogalmát és a honvágyat. Több egyéni kiállítás rendezője. 14

A legbelső szoba / videoinstalláció és performansz (30 perc)


JENEY LÁM ERZSÉBET

(1931, Kolozsvár – 2000, Kolozsvár)

Apja Lám Béla mérnök, író – Áprily Lajos és Reményik Sándor szellemi köréhez tartozó jó barát. Leánya is gyermekkorától e két költő verseinek bűvkörében nevelkedik. 1956-ban a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola textiltervezői szakát végzi, ahol Widmann Walter tanítványa volt. Akvarellezni is szeretett mesterétől tanul. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári 3-as számú Magyar Leányközépiskolában (jelenleg Apáczai-líceum) végezte. Még a főiskola hallgatójaként részt vesz a Román Tudományos Akadémia néprajzkutató csoportjának munkájában, így 1954-ben Moldvában, a Szentimrei Judit, Nagy Jenő, Kós Károly vezetése alatt dolgozó diákcsoport tagjaként készíti el illusztrációit az 1981-ben megjelenő Moldvai csángó népművészet című kötethez. Ez időből származik vonzódása a népművészethez. A főiskola elvégzése után Bukarestben a Művelődés című lap szerkesztője, majd férje tragikus elhunyta után a kolozsvári Művészeti Múzeum muzeológusaként dolgozik. 1962-től a Rajztanárképző Főiskola tanára, 1970-től a Babeș–Bolyai Tudományegyetem gyógypedagógia szakán tanít ábrázoló rajzot.

Barokk hangulat / pasztell / 55 x 50 cm

15


KONCZ-MÜNICH JUDITH

(1971, Kolozsvár)

Telefon: +040 740 402 530 E-mail: konczjudith@yahoo.com

Indulj ki magadból! 1997-ben diplomázott a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola pedagógiai szakán. 2003–2007 között az Apáczai Csere János Elméleti Líceum rajztanára. 1998-tól a Romániai Képzőművészek Szövetségének (UAP), 2001-től a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének, 2005-től a Barabás Miklós Céh tagja. 2006-ban a Communitas Alapítvány ösztöndíjában részesül. 2013-ban az EMME Székely Bertalan-díjában részesül. Számos hazai és nemzetközi alkotótábor meghívott résztvevője. Munkái több egyéni és csoportos kiállításon szerepeltek.

16

Kapu / linómetszet / 41 x 47 cm


KÓNYA ESZTER

(1994, Kolozsvár)

Telefon: +40 740 022 350

Művészetem jellemző jegyei a személyesség és a kontempláció. 2009–2012 között az Apáczai Csere János Elméleti Líceum diákja. A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen vizuális művészetekből diplomázik, jelenleg a hertfordshire-i egyetem illusztráció szakán végzi mesteri tanulmányait. Tevékenységei közt szerepel a kiadvány- és tervezőgrafika, illusztráció. Zenészként is fellép némafilmek zongoristájaként egyénileg és alkalmi formációkkal. 2015-től illusztrál a Cimbora kulturális gyermekfolyóirat számára. Vizuális világát szimbólumok és metaforák alakítják. Számára a szín olyan vizuális elem, amely finom árnyalatokkal fejezi ki a líraiságot. Érdeklődése homlokterében a narratív jelleg és az illusztráció mint autonóm gondolatkifejező műfaj áll. A képei tükrözik és alakítják gondolatait, melyeket nagymértékben az irodalom és az egyéni sorsok inspirálják. Egyéni és csoportos kiállítások: 2015 – Nagyvárad (Partiumi Keresztény Egyetem), 2016 – tanulmány a Várad kulturális folyóiratban (A képalkotás intuitív gyakorlata), 2017 – grafikai tervezés és illusztrációk a Házasság, frissítve című könyvhöz (Ábel kiadó).

Pillanat / digitális nyomat / 40 x 30 cm

17


M. LOVÁSZ NOÉMI

(1979, Nagyenyed)

Telefon: +40 724 802 606 E-mail: lovasznoemi@yahoo.com

Alkotásaim úgy tekinthetők, mint a lírai konstruktivizmus jegyében fogant szín- és formakísérletek. Tanulmányait a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Egyetemen végezte 1997–2002 között. Előbb a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, majd 2005–2016 között a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum rajztanára. 2004-ben Kolozsváron a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történelem–Filozófia Karán művészettörténetből szerez magiszteri fokozatot, 2016-ban pedig sikeresen teszi le az első fokozati tanári vizsgát. Jelenleg a Báthory István Elméleti Líceumban tanít. Vallja, hogy a képeket sohasem látjuk egymagukban: amit látunk, az mindig több a puszta látványnál. Munkái számos kiállításon szerepelnek, az EMME tárlatainak rendszeres résztvevője. Memento / akril / 70 x 50 cm 18


PONGRÁCZ ANTÓNIA

(1935, Bukarest – 1995, Kolozsvár)

1953-ban érettségizett a Magyar Tannyelvű Leányközépiskolában (jelenleg Apáczai-líceum). 1957–1958 között a kolozsvári Ion Andreescu Főiskolán végez művészeti tanulmányokat Kádár Tibor vezetésével. Pályája kezdetén a sokszorosított grafika foglalkoztatja, később a kolozsvári ötvös, Fuhrmann Károly biztatására a fémművesség és ötvösművészet technikáiban mélyed el. Mélydomborításos munkáit olvasztott üveggel és zománccal díszítette. Formaképzésére erősen hat a naiv művészet és a népművészet. Foglalkozik ruhatervezéssel is. Kováts István méltatása szerint „Kalapácsot fogott, kovácsolni kezdett; előbb apró tárgyak: fémgombok, ékszerek, hamutálcák – ezüst, vörösréz, sárgaréz –, aztán kovácsoltvas gyertyatartók és dísztárgyak legváltozatosabb formái kerültek ki a keze alól. Naivnak tűnő, de biztos formaérzékkel stilizált dekorativitásuk – együttérző humorral fűszerezve – egy meglehetősen összetett világ körvonalát adják.”

Orans / rézdomborítás / 25 x 10 cm 19


POP TÜNDE

(1991, Kolozsvár)

Telefon: +40 758 321 586 E-mail: faerin@gmail.com

Az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban érettségizett 2010-ben. A kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem fotó–videó–képfeldolgozó szakán diplomázott, ugyanitt szerzett mesteri képzettséget.

A látható láthatatlan / fotómanipuláció / 30 x 60 cm

20


P. ZSOMBORI ERZSÉBET

(1913, Bács – 1992, Kolozsvár)

1938-ban végezett a temesvári Képzőművészeti Akadémián. 1950-től a Kolozsvári Magyar Opera énekese. Művészi pályája a nagybányai hagyományok hatása és a tanárai által megismert francia posztimpresszionista hatás alatt indult és teljesedik ki. Tájakat, portrékat, csendéleteket fest, elsősorban olaj- és akvarell technikával. A 3-as számú Magyar Leányközépiskolában (jelenleg Apáczai-líceum) óraadó rajztanáraként tevékenykedett. Kiállított Kolozsváron, Budapesten, Olaszországban és Németországban.

Nagybányai utca / olaj / 60 x 40 cm

21


RUSZ LÍVIA

(1930, Kolozsvár)

Telefon: +36 205 109 308

1949-ben érettségizik a Magyar Tannyelvű Leányközépiskolában (jelenleg Apáczai-líceum), majd felvételt nyer a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolára. 1954-ben jelennek meg első könyvillusztrációi, többek közt azok, amelyeket a moldvai csángó népdalokhoz és -balladákhoz készít. 1955-ben tanársegédi állást kap a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán. 1957-től 1987-ig a Napsugár gyermekfolyóirat munkatársa, ahol 1959-től havi rendszerességgel jelenteti meg sajátos vizuális jegyeket hordozó képregényeit. 1963-ban a Pionír hetilap folytatásokban közli Tenkeiné Rusz Lívia reál stílusban megrajzolt Tűz Bábolna hegyén című képregényét, melyek szövegkönyvét Horváth Stefánia jegyzi. 1966-ban debütál első, román nyelven megjelenő képregényével, a Fluierașul și ulciorul (Sípocska és kancsó) cíművel az Arici Pogonici (Süni) nevű gyermeklapban. A következő évben képregényeit három bukaresti, román nyelvű lapban kezdik el közölni. 2000-ben egészségügyi okokból kénytelen felhagyni képregény-rajzolói tevékenységével, de továbbra is ünnepelt meghívottja és díszvendége a bukaresti és kolozsvári képregény-kiállításoknak és -fesztiváloknak. Budapesten él. 22

Meseillusztráció / vegyes technika / 40 x 30 cm


SOÓ ZÖLD MARGIT

(1931, Kolozsvár)

Telefon: 0264 582 193

A tehetség a gondviselés nagy ajándéka, ami csak alázattal, sok munkával, őszinteséggel válhat művészetté. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári 3-as számú Magyar Leányközépiskolában (jelenleg Apáczai Líceum) végzi 1950-ben. 1956ban a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola festészeti szakán nyer diplomát Andreescu-díjas hallgatóként. Tanárai Abodi Nagy Béla, Miklóssy Gábor. 1962-től tagja a Romániai Képzőművészek Szövetségének (UAP). 1956-tól vesz részt rendszeresen tartományi és országos képzőművészeti kiállításokon. Az újraalakult Barabás Miklós Céh alapító tagja (1994). 2008-ban EMKE Szolnay Sándor-díjban részesül. 2012-ben Munkácsy-díjat kap és Magyar Arany Érdemkereszttel tüntetik ki. Több alkotótábor meghívottja, illetve csoportos tárlat résztvevője és egyéni kiállítás rendezője.

Jozefa néni háza / pasztell / 40 x 60 cm

23


SZABÓ ZELMIRA

(1977, Györgyfalva)

RO – Bughea de Jos (Alsóboglya), 580, Arges megye Telefon: +40 742 014 700 E-mail: szelmira@yahoo.com

Az illusztráció a szó és szöveg mögötti rejtett világot hivatott felfedni. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum tanítóképző tagozatán végzi 1996-ban, majd a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen teatrológiát, a bukaresti UNATC, majd UNARTE egyetemen díszlettervezést tanul. Illusztrátori munkásságát a Napsugár gyermekirodalmi lapnál kezdi 1998-ban. Azóta folyamatosan rajzol folyóiratokba, könyvekbe. Meglátása szerint a szavak ablakok, melyeken kitekinthetünk – vagy betekinthetünk – a szöveg mögé.

Szeptember / tempera / 42 x 30 cm 24


SZÉKELY GÉZA

(1958, Alsócsernáton)

RO – Kolozsvár, I. C. Brătianu, 17/12. Műterem: M. Kogălniceanu / Farkas utca 25. Telefon: +40 745 113 396 E-mail: csszgeza@yahoo.com

Légy alázatos, mint / az útszéli kő - / lépjenek át rajtad / botoljanak beléd / kerüljenek ki akár / de várj sorodra / kitartóan, tudva: / kimozdíthatnak helyedről / darabjaidra hullhatsz / apró kőcsillámaid / immár törhetetlen / felpatakzó csillagok !... Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Képzőművészeti Líceumban végezte, majd a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán szerzett grafikusi és rajztanári diplomát. A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum (1992-től) és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Óvodapedagógus és Tanítóképző szakának képzőművész-tanára. Tagja a Romániai Képzőművészek Szövetségének (UAP), a Barabás Miklós Szépmíves Céhnek (választmányi tag), az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesületének (EMME), a debreceni Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének (GADE). Számos hazai és nemzetközi alkotótábor meghívottja. Több egyéni tárlatot rendezett. Hazai és nemzetközi csoportos kiállítások rendszeres résztvevője.

A kút / linómetszet / 45 x 34 cm

25


TUDORAN KLÁRA-LIVIA

(1955, Kolozsvár)

RO – Kolozsvár, Aron Densusianu, 16. Telefon: +40 744 614 087 E-mail: claratudoranart@gmail.com

A művészet számomra eszköz a spirituális fejlődéshez, válaszadás az élet kihívásaira. Elválaszthatatlan a mindennapoktól és az énemtől. Hálás vagyok a Sorsnak, hogy ezt a nagy ajándékot megadta nekem, és remélem, még sokáig megszépíti éveimet. Tanulmányait a Gh. Dima Zeneművészeti Akadémia pedagógiai karán végezte. Az egyetem után speciális zene- és pszichopedagógiai tanulmányokat folytatott. Több alkalommal elismeréssel jutalmazták pedagógiai tevékenységét és textilművészeti munkásságát. A Kolozsvár Társaság által megrendezett fotó- és filmversenyen 2015-ben különdíjat, 2016ban pedig első díjat kapott. 2016-ban Székely Bertalan-díjban részesíti az EMME. Az Apáczai-líceumban az 1992/1993-as tanévben zenetanárként tevékenykedett. Tagságok: Romániai Képzőművészek Országos Szövetsége (UAP), Barabás Miklós Céh (BMC), Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesülete (EMME). 26

Dimenziók / grafika / 60 x 40 cm


TUSAI ISTVÁN

(1990, Kolozsvár)

RO – Kolozsvár, Meteor 4/26. Telefon: +40 747 664 255 E-mail: tusai.isty@yahoo.com

Fontos számomra a régi mesterek alkotásainak tanulmányozása, ugyanis ők az én útjelzőim. 2001–2005 között az Apáczai Csere János Elméleti Líceum képzőművészeti tagozatának diákja. 2009-ben a Brassai Sámuel Elméleti Líceumban érettségizik. 2009–2012: a kolozsvári Képzőművészeti és Iparművészeti Egyetemen (grafika szak) folytatja tanulmányait, majd ugyanitt 2014-ben mesterizik. Érdeklődése központjában a nagymesterek alkotásainak tanulmányozása áll (Monet, Sargent, Sorolla, Rembrandt, Velasquez, Bouguereau stb.). Ezáltal igyekszik elsajátítani a színek és formák nyújtotta kompozicionális lehetőségeket és megoldásokat.

Arcképcsarnok / vegyes technika / 30 x 42 cm

27


VIZI KATALIN

(1986, Csíkszereda)

RO – Kolozsvár, Eremia Grigorescu, 104. Telefon: +40 740 541 057 E-mail: szanto_kati@yahoo.com

Mindig a magad korának alkoss! 2009-ben végzett a kolozsvári Képzőművészeti és Iparművészeti Egyetem dekoratív művészet és formatervezés szakán, majd 2011-ben ugyanitt szerez mesteri fokozatot. 2013 óta több kolozsvári iskolában tevékenykedik rajztanárként, jelenleg az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban tanít.

Kötelék / akrill / 60 x 60 cm

28


WERNER KLÁRA

(1945, Kolozsvár)

Toronto Telefon: 416-482-9253 E-mail: klarawerner5@yahoo.com

Az absztrakt festészetben a színeknek fontos szerepük van, mivel már csak önmagukban is értelmet adnak egy képnek. Képeim nagy része „alla prima” készül, és a múló pillanatot hivatott megörökíteni, az „ott és akkor”-t. 1962-ben érettségizett a 3-as Számú Középiskolában (jelenleg Apáczai-líceum), majd a Babeș–Bolyai Tudományegyetem francia–magyar szakán tanul tovább. 1989től Torontóban él. Kolozsváron és Torontóban is tanárként dolgozik. 1999-től kedvtelésből kezd el kerámia-stúdióban dolgozni, majd az Ontario Művészeti Múzeumban (Art Gallery of Ontario) több festészeti tanfolyamot is elvégez. Kisplasztikái és kerámiatárgyai számos országba eljutnak.

A szivárvány-gyűrűk varázsa / akrill / 50,8 x 50,8 cm

29


WÉBERNÉ TOMOJÁGA MÁRIA

(1938, Máramarossziget) RO – Kolozsvár, Napoca 2–4. Telefon: 0264 591 550

Alkotómunkámban gyönyörűséget és pihenést hozott a táj szemlélete és megörökítése. 1954-ben a 3. Számú Leánylíceumban (jelenleg Apáczai-líceum) érettségizett. 1960-ban végez a Kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, mint általános főorvos. Képzőművészeti tanulmányokat a Népművészeti Egyetem grafikai osztályán folytat, ahol 1971-ben diplomázik, tanára Vasile Pop Silaghi. Tagja a Kolozsvári Képzőművészeti Szövetségnek és az Atelier 11 alkotókörnek. Rendszeresen részt vesz a Képzőművészeti Szövetség által rendezett csoportos kiállításokon és az Atelier 11 tárlatain a Kolozsvári Diákművelődési Házban. 1980 óta minden évben kiállít a Romániai Orvosok Téli Tárlatán.

30

Vízpart / akvarell / 40 x 60 cm


ZILAHI NOÉMI

(1992)

RO – Kolozsvár, Horea 43–45. Telefon: +40 724 317 667 E-mail: zilahi_no@yahoo.com

Grafikus dizájnerként folyamatosan keresem múzsámat, keresem önálló és egyedi helyem a digitalizált világban. 2012-ben érettségizett az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban, majd 2013-tól a kolozsvári Képzőművészeti és Iparművészeti Egyetem (UAD) reklámgrafika szakán folytat művészeti tanulmányokat, ahol 2016-ban szerez diplomát. Főként digitális grafikával foglalkozik, ezen belül többnyire plakátok, bannerek készítésésevel, fényképek szerkesztésével, feldolgozásával. A plakátművészetben a konceptuális, minimalista stílushoz ragaszkodik. Munkáit általaban digitális grafikai technikával valósítja meg, különféle számítógépes grafikai alkalmazásokban. Csángó berszánzsinóros mellyes bundában / vegyes technika / 70 x 50 cm 31


ZSOMBORI ERZSÉBET – ZSIMBI

(1949, Bonchida)

E-mail: zsimbike@freemail.hu

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja. Tanulmányait a kolozsvári 3. Számú Líceumban (jelenleg Apáczai-líceum) végezte 1967-ben. Itt kerül sor első kiállítására is, amelyet 1975 óta több mint 200 további egyéni kiállítás követett. Festőművész lányával, Mayer Hellával közös galériája Budapesten, a Sütő utca 2. szám alatt található. 1987-ben települt át családjával Magyarországra. Budapesten él.

Vándorok 2. / selyemfestmény / 35 x 30 cm

32

Szépbe-szőtt hit  

Az Apáczai-líceum képzőművész véndiákjainak és rajztanárainak tárlata Kolozsvár, 2018. június 2.

Szépbe-szőtt hit  

Az Apáczai-líceum képzőművész véndiákjainak és rajztanárainak tárlata Kolozsvár, 2018. június 2.

Advertisement