Stor hæder

Page 1

Stor hæder til ny postkortbog af Steffen Riis I anledning af 20-året for Genforenings- og Grænsemuseets indvielse afholdtes 1. juni 2015 en markering af dagen på museet i Frederikshøj. Knapt 100 gæster fra nær og fjern var mødt op med museets protektorer, deres excellenser grev Ingolf og grevinde Sussie i spidsen. Blandt gæsterne sås desuden Koldings borgmester Jørn Petersen, en række inviterede gæster, sponsorer, museumsvenner, museets bestyrelse og mange gæster samt TV Kolding. Museets formand Kaj G. Nielsen bød velkommen til dagens arrangement, der også omfattede udgivelsen af bogen ”SØNDERJYSK KOMMANDO” skrevet af Steffen Riis. Bogen er interessant for alle historieinteresserede, især i Sønderjylland og Nordslesvig, idet den fortæller om danske soldaters indtog i byerne Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Tønder den 5. maj 1920. Steffen Riis fortalte om bogens tilblivelse – et værk på 80 sider, illustreret med 90 billeder hovedsagelig fra postkort – og rettede en stor tak for hjælpen til Sønderjyllands museer, lokalarkiver og biblioteker. Formanden takkede forfatteren for kvit og frit at have overdraget bogens manuskript til museet, og overrakte derefter det første eksemplar af bogen til H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg.

Museets formand Kaj G. Nielsen overrækker den første bog til Grev Ingolf.

Bogen Sønderjysk Kommando

Efter det officielle arrangement bød museet på en forfriskning sponsoreret af bryggeriet Fuglsang og Steffen Riis skrev dedikationer i næsten 30 eksemplarer af bogen, der kunne købes på udgivelsesdagen i museumsbutikken. Endnu et vellykket museumsarrangement sluttede efter godt 2 timers hyggeligt samvær. Bogen kan købes på Genforenings- og Grænsemuseet (genforeningsmuseet.dk) eller hos forfatteren Steffen Riis (steffenriis@privat.dk). Prisen er 169,00 kr. + porto 33,00 kr. På nedenstående link kan du se en video fra højtideligheden på museet den 1. juni 2015.

Steffen Riis taler om interessen for Sønderjylland og om bogens tilblivelse.

Museets formand Kaj G. Nielsen på talerstolen.

https://l.facebook.com/l/5AQGaGxZpAQFv9nB0bGwGXeVvyQbYOFMizmX2rXNBFHDTw/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGtKWYMXGDCs%26index% 3D1%26list%3DPLf0QGfYR3gbmahr3aBP66207PI0kLbEKN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.