Radiobreve

Page 1

En sømand går sine enegang …….

RADIOBREVE


Radiobreve Det er besvÌrligt at skrive til en sømand. Disse to er skibsbreve og har intet med radiobreve at gøre.


Radioamatør – QSL kort


Grundlaget – trådløs telegrafi Guglielmo Marconi, 25.4.1874 -20.7.1937, italiensk fysiker og opfinder af radiotelegrafi. Heinrich Rudolf Hertz, 22.2.185 7-1.1.1894, tysk fysiker. Hertz var 1887-88 den første, der frembragte elektromagneti ske bølger (radiobølger)

Oliver Lodge, 12.6.185 1-22.8.1940, britisk fysiker, som samtidig med H.R. Hertz eksperimentere de med elektromagneti ske bølger.

Må ikke forveksles med Caroline Marconi fra kalenderen i 2005.


Radiobreve I 1901 sendes at afgørende båt. Guglielmo Marconi 1874 – 1937 (rørsender) Valdemar Poulsen 18691942 (buegeneratoren)

RMS Titanic april 1912 Havde en Marconi radiosender


Selskaber Marconi : Société Anonyme Internationale de Télégraphie i begyndelsen sammen med Telefunken/Siemens/AEG, England/ (1900) Marconi International Company, England (1900) Telefunken/Siemens/AEG: Deutsche Betriebsgesellschaft für drahtlose Telegrafie m.b.H. (DEBEG). Januar 1911. Compagnie Générale Transatlantique/Compagnie radio maritime, Frankrig, 1913

I 1920ene:

Danmark, Holland, Norge, USA, Italien


Radiobreve  Marconi stjæler med arme og ben  Får nobelprisen i 1909  Mener der er store penge i dette og starter firmaet

Compagnie de Telegrafie sans Fils (1900 og 1911) og søger om eneret på trådløs kommunikation  Uddanner telegrafister og sætter dem ombord på skibene


Radiobreve  Forsyner

telegrafisterne på skibene med alt nødvendigt udstyr.  Formularer  Kuverter


Radiobreve Hvad er et radiobrev? Dette skibe (1) er p책 vej fra havn X til havn Y.


Radiobreve Hvad er et radiobrev? Dette skibe (1) er p책 vej fra havn X til havn Y.

Dette skib (2) er p책 vej fra havn Y til havn X. Det morser en meddelelse til det andet skib


Radiobreve Hvad er et radiobrev? Telegrafisten modtager og skriver meddelelsen på denne blanket – i dette tilfælde et ’Marconigram’. Dette skibe (som hedder Oscar II), når til havn Y.


Radiobreve Hvad er et radiobrev? Ved ankomsten folder han blanketten, g책r p책 posthuset og sender det som et brev. Hvorfor ikke direkte i land?

Et radiobrev er dels noget. der er sendt pr. radio, dels noget der er sendt som brev, pakke eller pr. bud i den anden ende. Det best책r normalt af to dele: 1)

En formular

2)

Et brev beregnet til formularen, eller formularen kan foldes og sendes

1866


Selskaberne: DEBEG

29/10/1911 tidligst kendte (service begyndte i september)


Selskaber: DEBEG


Selskaberne: Marconi


Selskaberne:Marconi,Compagnie de Telegrafie sans Fil


Selskaberne: Compagnie RadioMaritime


Selskaberne: Nederlandsche Telegraaf Maatschappij


Selskaberne: Norsk Marconikompani Kristiania


Selskaberne: Cunard og RCA


Radiobreve Hvorfor ikke telegrafere?

Instruks (1935) § 42. Radiobreve Ved radiobreve forstüs radiotelegrammer til langsommere befordring og til nedsatte takster. Befordringen sker efter al anden radiokorrespondance. Pü land befordres radiobreve pr. post.


Katapultpost


Katapultpost


Marconi radiobreve


Marconi radiobreve


Marconi radiobreve


Marconi radiobreve


DEBEG


Compagnie Radio-Maritime


Hollandske


Radiobreve So ein Ding ….. I 1920 indstiftes DRA, Dansk Radio Aktieselskab. Alle de største rederier deltog og selveste hr. Møller sad i bestyrelsen. DRAs første eksperiment med sender er i 1921 på S/S Island.


DRA


DRA DRA købte Elektromekano i 1924 og startede samme år med egene formularer og kuverter. Til forskel fra de udenlandske kunne der sendes frit fra skib til skib. Dette er sendt fra M/S Arizona og modtaget på S/S Aarhus, i rutefart på vej til København, hvor det postes.


DRA Ekspresforsendelse 1927. Telegraferet fra S/S Argentina til S/S Aarhus pü vej til København


DRA DRA Postet fra EsbjergHarwich ruten i England.


DRA DRA Postet fra EsbjergHarwich ruten i England.


Radiobreve DRA Dette er et brev!

Instruks 1935 § VI Radiobreve til Skibe kan indleveres ved samtlige Post- og Telegrafkontorer i Danmark. Indtelefonering af Radiobreve er ikke tilladt. Indleveringskontoret fremsender Radiobrevene som almindelige, frankerede Breve paastemplet eller paaskrevet »Radiobrev« (jvf. Punkt V) til Lyngby Radio, Lyngby, København Radio, Strickers Batteri, København S., Telegrafkontoret Esbjerg (for Radiobreve over Blaavand Radio) eller Thorshavn Radio,Thorshavn. Radiobreve fra Færøerne til skibe, med hvilke Thorshavn Radio ikke kan opnaa Forbindelse, videresendes pr. Post til Lyngby Radio.


Radiobreve I 1928 installeredes kortbølgeradioer på en del skibe bl.a. DFDS’s og de sætter radiobrevene i system og trykker egne formularer.


DFDS I 1930erne tog trafikken rigtig fart og DFDS anvendte flere forskellige typer af radiobreve. Kan adskilles p책 deres formularnummer. DFDS standsede deres service for publikum i 1954 men fortsatte servicen for ansatte op i 50erne.


DFDS

Tro mig, de er meget forskellige!


DFDS Instruks § VI Radiobreve fra Skibe modtages kun til Steder, der er beliggende i Danmark, …….


Post- og Telegrafvæsnet 1. januar 1934 meddeler Generaldirektoratet til DRA og DFDS, at der åbnes for radiobrevtjeneste via Lyngby og Blåvand radio via kortbølgeradio. De er oppe at køre 1. april med trykte breve og formularer.


Post- og TelegrafvÌsnet Gennem tiderne laves en rÌkke forskellige formularer – alle sammen ret kedelige.


Instruks Instruks for bevægelige Radiostationer ombord i Skibe eller Luftfartøjer (Maj 1935) 30 1 Radiobreve kan ekspederes mellem danske Skibe og Lyngby Radio. København Radio, Blaavand Radio eller Thorshavn Radio saavel fra Skibene til Adressater i Land som fra Afsendere i Land til Adressater om Bord i danske Skibe, i begge Tilfælde under Forudsætning af, at de internationale Regler for Radiokorrespondancens Afvikling overholdes (jfr. § 32). Radiobreve, der skal ekspederes pr. Kortbølge, sendes via Lyngby Radio. Radiobreve, der skal ekspederes pr. Radiotelefon, sendes via Lyngby Radio eller Blaavand Radio. Over Thorshavn Radio kan kun ekspederes Radiobreve til eller fra Færøerne (jfr. envidere Punkt VI og VII). Rederier, der maatte ønske de dem tilhørende Skibsradiostationer aabnet for Ekspedition af Radiobreve, maa anmelde dette for Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet. Radiobreve fra Skibe, tilhørende Det Forenede Dampskibs-Selskab, kan afgives til en af dette Selskabs indenrigske Rutebaade, naar disse befinder sig i rum Sø, i Stedet for til en af ovennævnte kyststationer. Skibsstationer, tilhørende andre Rederier end Det Forende Dampskibs - Selskab, skal ligeledes være berettiget til at afgive foreliggende Radiobreve til en af de nævnte indenrigske Rutebaade i Tilfælde af at de efter mindst 15 Minutters Kalden ikke har kunnet opnaa Forbindelse med en af Kyststationerne, saafremt Forbindelsen med Rutebaadene opnaas umiddelbart efter den forgæves Opkalden af Kyststationerne. Saafremt en Skibsstation ikke kan faa Forbindelse med Lyngby Radio (pr. Kortbølge eller pr. Radiotelefon) eller med Blaavand Radio, bør den søge Forbindelse med København Radio forud for Rutebaadene.


Post- og Telegrafvæsnet

Ja, ja – de er også meget forskellige !!!


Post- og Telegrafvæsnet Instruks for bevægelige Radiostationer ombord i Skibe eller Luftfartøjer (Maj 1935)

§ VI Radiobreve, der skal udbringes på Søndage, maa frankeres som Søndagsbreve. Udbringning finder Sted efter de almindelige Regler for Søndagsbreve.Ved Udsendelsen anføres foran adressen ”Søndagsbrev,” og Adressesiden forsynes med Diagonalkryds fra Hjørne til Hjørne. Radiobreve til Færøerne kan ikke forlanges udsendt som Søndagsbreve.


Post- og TelegrafvĂŚsnet


Post- og Telegrafvæsnet

Udsendes senere. 9. Radiobrevene vil kunne udsendes på en senere dato. Der anføres som tjenstlig bemærkning udsendes den ....


Post- og TelegrafvĂŚsnet


Post- og Telegrafvæsnet

Instruks for bevægelige Radiostationer ombord i Skibe eller Luftfartøjer (November 1955)

13. Radiobreve kan ikke forlanges udsendt som ekspresbreve.


SjĂŚldneste radiostation


Nedlagt 1983


Jule radiobreve Omkring jul var der en stor stigning i antallet af radiobreve. Man havde i England lavet specielle juleradiobreve.


Jule radiobreve DFDS tog den ide op og lavede nogle specielle kort – om end ikke sü julede som de engelske. 1929, 1930, 1931, 1948, 1952.


Jule radiobreve Statstelegrafen stod ikke tilbage og gennem ĂĽrene kom en rĂŚkke juleradiokort


Jule- og nyt책rs radiokort


Jule- og nytårs radiokort

Ja de er …


Jule- og Nytårs radio breve C. Jule- og nytårs radio breve. Indlevering. Udlevering. 17. Indenrigske jule- og nytårsradiobreve kan indleveres i tiden fra 1. november-6. januar, begge dage inkl. Sådanne radiobreve befordres efter de almindelige regler for radiobreve og udleveres så vidt muligt juleaftensdag henholdsvis nytårsdag. Radiobreve med særlig udleveringsbemærkning (jfr. afsnit A, pkt 9) udleveres dog i overensstemmelse med denne. Betegnelse. 18. I jule- og nytårsradiobreve anføres som afgiftpligtig angivelse =xradiobrev= eller =nradiobrev=, eftersom pågældende radiobrev ønskes udleveret juleaftensdag eller nytårsdag.


Jule- og Nytårs radio breve Tekst. 19. Som tekst kan anføres en jule- og nytårshilsen i almindelig klart sprog eller en af følgende standardtekster: 1) hermed ønsket om en glædelig jul og et godt nytår hilsen 2) mange gode ønsker for julen og det nye år kærlig hilsen 3) kærligste julehilsener mine tanker er hjemme hilsen 4) lykke og fred i julen ønskes af 5) med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår sendes de kærligste hilsener 6) de bedste ønsker for det nye år med tak for det gamle 7) håber det nye år vil bringe held og lykke 8) med ønsket om et godt og lykkebringende nytår hilsen 9) rigtig glædelig jul og godt nytår kærlig hilsen 10) rigtig glædelig jul og godt nytår venlig hilsen Il) gledilig jol kærar heilsur 12) gledilig jol alt væl kærar heilsur 13) gledilig jol gott nyttar kærar heilsur 14) gledilig jol gott nyttar alt væl kær ar heilsur 15) gott nyttar kærar heilsur 16) gott nyttar takk fyri tad farna kærar heilsur Ønsker afsenderen at benytte en standardtekst, anføres som tekst på indleveringstelegramblanketten alene det udfor den forlangte tekst anførte tal. Anvendes standardtekst, må underskriften højst indeholde 3 ord.


Jule radiobreve fra Færøerne 1940 Dimalætting 10. december 1940 kunne man læse følgende: Radiojulehilsner til Danmark Der er blevet truffet Aftale med ”British Broadcasting Corporation” om at et begrænset Antal korte Meddelelser fra Personer på Færøerne til deres Venner og Slægtninge i Danmark vil blive transmitteret i Tiden omkring Jul af den danske Radio i London. Følgende tre Standard Meddelelser vil blive modtaget: 1) Glædelig Jul og godt Nytaar. Har det godt. Arbejder som hidtil. 2) Sender de kærligste Hilsner for Jul og Nytaar. Tænker meget på jer. Alt vel. 3) Tak for Røde Kors Brev. Kærligste Hilsner. Har det alle godt. De, der ønsker at sende Hilsner, maa skrive et brev til det britiske Konsulat i Thorshavn, der modtages senest d. 16. Decbr. Brevet skal være forsynet med Ordene ”Radio Hilsner”, indeholde Oplysninger paa, hvilket Nummer af ovenstaaende Meddelelser, men ønsker at benytte, endvidere indeholde et Mindstebeløb paa fem Kroner (5 Kr. -) samt deres fulde Navne og Adresser, for hvilke Meddelelserne til Danmark er bestemt, saavelsom Afsendernes fulde Navne og Adresse


Gave radiobreve I 1931 starter DRA en ny virksomhed Gave-Radiobreve .


Gave radiobreve Den tidligere omtalte Gerald opsiger sin stilling i 1931 for i 1932 at starte firmaet Gave-Telegram A/S. DRA traf aftale med ham om at indskyde kapital, og at han skulle forhandle DRAs produkter. I 1933 starter han med GaveRadiobreve.


Gave radiobreve

Instruks § VIII Radiobreve fra Skibe kan tillige sendes som Gave-Telegrammer, men Befordringen omfatter kun Radiobrevenes Modtagelse paa Kyststationen (eller den indenrigske Rutebaad), og deres Udsendelse pr. Post til Gave-Telegram A/S, medens selve Gavens Ekspedition besørges af Gave-Telegram A/S, og Afregningen af Gavebeløbet sker mellem dette Selskab og vedkommende Selskab eller Rederi, der har Driften af Radiostationen. Foran Adressen anføres den takstpligtige tjenstlige Angivelse =Gaveradiobrev=. Radiobrevet, for hvilket der beregnes et særligt Ekspeditionsgebyr af 50 Øre pr. Gave, der tilfalder GaveTelegram A/S, adresseres »Gavetelegram København«. Denne Ordning gælder ikke for Færøerne.


Gave radiobreve Gaveradio gjorde det nemt at bestille en gave til dem derhjemme. Interflora brugte specielle kuverter ved blomsterhilsner


Gaveradio

Gaveradio overtages 1/8 1958 af Interflora. Gennem tiderne indtil 1971, hvor selskabet opløses, trykkes en del forskellige gaveradiobreve.


Søgave radiobreve 23.11.1955 kommer et nyt konkurrerende selskab til med navnet SØGAVE. Bestilling af gaver skete på samme vis som hos Gave Radio, skibe og telegrafstationer havde deres kataloger liggende, så man kun behøvede at sende artiklens nummer.


Søgave

Søgave fik trykt en række radiobreve i forskelligt design.


Søgave radiobreve Afregning: SKIBE kan afgive ordre pr telegram/ radiobrev og radiotelegrafist eller den som fører regnskabet om bord kan foretage en samlet månedlig afregning til Søgave. Kun gavebeløb og ekspeditionsgebyrer skal afregnes til Søgave, og kan kun ske direkte til Søgave, ikke via DRA eller P. & T. V. Søgave blev solgt i 1993.


Afregning

Süledes fik den ensomme sømand kontakt til dem derhjemme, indtil han fik en mobiltelefon og en e-mail. Tak fordi I lyttede


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.