Page 1

Vรกlka zrcadel_tisk.indd 2

2. 4. 2017 21:57:05


T����� M���������

Válka zrcadel_tisk.indd 3

2. 4. 2017 21:57:06


Co vidíte? Nad sebou slyším hlasy. Mluví cizím, zpěvavým jazykem a mě napadne, že je to průvod Velké matky. Všechny ty kouzelné bytosti, které znám z lidských chrámů. Bledé, černovlasé, s křídly otakárků. Na jejich rtech hraje blahosklonný úsměv a slibuje, že se všichni čestní dostanou k Matce. Ne, počkat, tihle nemůžou patřit k bohyni! Jejich hlasy jsou plné pohrdání, krákavě se smějí a plivají na zem hustý chrchel. Jsou to vojáci. Rasinijci. Přicházím k sobě, cítím studenou vlhkou zeď, o kterou se opírám, i cizí ruku položenou na svých ústech. Jsem však stále otupělá a nedokážu cítit strach. Zamumlám přes zpocenou dlaň, která mi drtí rty. Stisk zesílí. „Tiše.“ Znám ten hlas, a pokud se budu soustředit, dokážu ho i zařadit. Třeští mi však hlava a na patře cítím kovovou pachuť. Ve vzduchu je cítit vlhký plesnivý puch a je tu chladno. Ve tmě rozeznávám obrysy velkých beden, musíme být v nějakém sklepení nebo skladu. Hlasy nepřátel se postupně vzdalují, můj společník mě přestává mačkat a já se začínám rozpomínat. „Pane Zafare, kde to jsme? Co se stalo?“ Nejsem si jistá, že mě slyší. Zdá se, že je stále napnutý jako větřící šelma. „Můžeš vstát, bledule?“ „Kam půjdeme?“ „Můžeš vstát?“ „Kam?“ Neví. Neřekne to nahlas, ale cítím to. Nejraději by si mě bez dalších řečí přehodil přes rameno a šel. Jenomže má stále v čerstvé paměti muže, kteří se proměňují v ledové sochy a potom rozpadají v krvavou tříšť. Ví, že se mnou nemůže zacházet jako s jiným osmiletým dítětem. Spíš jako s pytlem divotvorného prachu. Sbírá se ze země a vyhlíží z úkrytu. Je od hlavy až k patě pokryt bahnem a krví, a vypadá zuboženě, že kdyby mu

15

Válka zrcadel_tisk.indd 15

2. 4. 2017 21:57:06


Tereza Matoušková: Válka zrcadel u pasu nevisel meč, věřila bych, že v nuzných částech města nepřitáhneme sebemenší pozornost. „Tady zůstat nemůžeme,“ zamumlá. „Vrátí se. Do tmy se schováme někde v chudinské čtvrti, je tam spousta opuštěných domů, a pak uvidíme. Zatraceně. Potřebuju se dostat z města, ke králi.“ „Možná bych věděla…“ ✳✳✳

16

Válka zrcadel_tisk.indd 16

2. 4. 2017 21:57:06


Tereza Matoušková: Válka zrcadel

T ereza M atoušková Tereza Matoušková patří mezi úspěšné autory nejmladší generace. Narodila se v roce 1990 ve Starém Městě u Uherského Hradiště a nyní žije v Praze. Vystudovala evoluční a ekologickou biologii a historii na Masarykově univerzitě v Brně. Je autorkou ponurého fantasy světa Podmoří, který lze zařadit i do tzv. arcanepunku – subžánru fantastiky, v němž vedle sebe existují magie i věda. V tomto světě se odehrávají její tři první romány – Hladová přání (Krigl, 2011), Vílí kruhy (Mytago, 2015), Děti vánice (Nakl. Epocha, 2016) – a řada povídek. Samostatným románem je Válka zrcadel (Nakl. Epocha, 2017), jehož děj se odehrává ve zmírajícím světě, stiženém invazí démonů. Matoušková se ovšem věnuje i žánru new weird, zmiňme povídky Kulička hroznového vína (sborník vítězných prací ze soutěže Cena Karla Čapka Mlok 2014, Cena Karla Čapka a Nová vlna 2014), Dříme na loži z měděných drátů (bonusová povídka v knize Lenony Štiblaríkové Bratislavská bludička, Hydra 2014) či Pán krys (sborník vítězných prací soutěže New Weird Sladké sny, 2013). Povídka Kdo se bojí mauší (sborník nejlepších prací ze stejnojmenné soutěže Žoldnéři fantasie: Dálnice ke všem čertům, Straky na vrbě 2011) se dočkala v roce 2015 filmové podoby. O své spisovatelské zkušenosti se Tereza Matoušková ochotně dělí s mladými začínajícími autory a v Brně a Praze pro ně pravidelně pořádá dílny tvůrčího psaní a další literární akce, například ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze nebo Knihovnou Jiřího Mahena v Brně.

220

Válka zrcadel_tisk.indd 220

2. 4. 2017 21:57:15


Tereza Matoušková

Válka zrcadel Ilustrace na obálce Alena Kubíková. Grafická úprava obálky Lukáš Tuma. Odpovědný a jazykový redaktor Boris Hokr. Vydalo Nakladatelství Epocha s. r. o., Praha 1, Kaprova 12, v roce 2017 jako svou 559. publikaci. Vydání první, 224 stran. Sazba Josef Kroupa. Vytiskly Těšínské papírny, s. r. o.

Knihy Nakladatelství Epocha můžete zakoupit u svého knihkupce nebo si je lze objednat písemně na adrese: Kaprova 12, 110 00 Praha 1 – Staré Město, telefonicky na čísle: 224 810 353, e-mailem na adrese: objednavky@epocha.cz, nebo na internetové stránce: www.epocha.cz. facebook.com/fantastickaepocha

Válka zrcadel_tisk.indd 223

2. 4. 2017 21:57:15

Válka zrcadel (Tereza Matoušková)  

O očích se říká, že jsou oknem do duše. Ty Ankařiny připomínají pohled do zrcadla a kdo do nich pohlédne, znovu spatří své milované. Kaltská...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you