Page 1

Misteri_TITUL.ai

1

175.00 lpi

45.00° 16.4.18 21:02 Process Black

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Rečková-Misteri_tisk2.indd 3

17.04.2018 22:49:42


Misteri

Horyk významně zakašlal. „Povím ti tajemství, chceš?“ Kývla a vykulila oči. „Tajemství?“ „Jo. Vím, jak se lidi rozmnožují.“ Chraptivě se rozchechtal a Verna ho bouchla do zad. „Moulo,“ řekla mu přátelsky. „Pojďme se rozmnožit!“ zaprosil posměšně Nork a zalomil rukama. Kraječka se urazila, odvrátila se, ale neodešla. Stejně teď mohla jen čekat, jestli ji přidělí do rybárny nebo ke kravám nebo… to je fuk, zkrátka k nějaké nekvalifikované dřině. „Valkeři pocházejí z pater a věží,“ dokončil už vážně Horyk. „Já myslím, že jsou to ti, co nedostali kvalifikaci, tak radši zdrhli.“ Všichni se nad tím zamysleli. Pak je vyrušil Igmen. Potácel se od vládních výtahů na heslo, očividně byl opilý nebo zkouřený a mumlal si pro sebe něco neslušného. Uviděl jejich skupinku, rozloženou na plastových lavičkách před skladem Hadrů, a vyrazil k nim. 25

Rečková-Misteri_tisk2.indd 25

17.04.2018 22:49:43


Jana Rečková „Proč piješ, Igme?“ oslovil ho Nork a koketně si prohrábl vlasy. „Přece jsi dostal kvalifikaci.“ Igmen se připotácel k němu a malátně mu položil ruku na rameno. Vždycky takhle na kluky sahal – na ženy jenom když na ně šil. „Máš ty vůbec ponětí…,“ začal a dramaticky vzlykl. „Ne, nemáš ponětí. Nikdo z vás nemá nej­‑men­‑ší před­‑sta­‑vu, pro jaké obludy mám navrhovat šaty! Krabice! Kredence! Kisny! K­‑kraksny…“ Došla mu slova na K, umlkl. „Korpulentní krasavice,“ pomohla mu Verna. „Kubické klobásy,“ přidal se Nork. „Kombajny!“ vyhrkl Horyk jedno ze zapomenutých slov. „Jo,“ broukl Igmen. „Vážení k­‑kamarádi, je to k… k prdu!“ Zatleskali mu a dostali každý po jedné zelené cigaretě a Nork placatku podezřelé nahnědlé tekutiny. K­‑karamelový líh, řekl Igmen, než se kymácivě vzdálil směrem ke svému ateliéru, kumbálku na samém konci chodby. Horyk si zamyšleně měřil cigaretu. „Vím o jedné místnosti…,“ začal. „Tajné?“ přeptala se Verna. „V podmračném patře,“ dopověděl. „Blbě se tam leze, musíš dírou do šachty výtahu a chytit se lana a…“ „Vedle je tajná koupelna,“ ozvala se Kraječka, kterou během Igmenova projevu přešlo trucování. „Chodí tam valkeři.“ „Tys tam byla?“ zašklebil se Nork. „Ty divoško!“ „S kým?“ zeptala se Vesna věcně. „S valkerem?“ Kraječka trhla hubeným ramínkem. „No a? Žádné rozmnožování nebylo, abys věděla. Jenom mě…“ Zarazila se. „Osahával?“ navrhl Horyk s významným odkašláním. „Ocumlával?“ To řekl Nork a zasvítily mu oči. 26

Rečková-Misteri_tisk2.indd 26

17.04.2018 22:49:43


Misteri Vesna mlčky spráskla ruce. Ti kluci! „To i to,“ přiznala Kraječka se špatně tajenou pýchou. „Je to fajn a bez rizika.“ „Leda by měl spermie na jazyku,“ zamumlala Verna a její sestra se tiše zasmála. Nečetly jenom doporučenou literaturu, naopak, bavilo je spíš zakázané čtivo – a některé komiksy umějí být náramně instruktivní. „Tak pojďme,“ pobídl všechny Horyk a strčil si cigaretu do kapsy košile. „Hlavně neztrať tu flašku, Norku. Jo, až dostanou holky mince za ten svůj textil…“ „Koupí si čokoládu,“ pravila úsečně Verna a Vesna energicky přikývla. A vyrazily za Horykem k jižnímu schodišti. Tudy chodili valkeři nahoru oficiálně. V mračné vrstvě se přesunuli na západní schody, z větší části zastavěné různým harampádím, vyřazeným nábytkem, odranými koberci a rozbitými bednami, kvůli tepelné izolaci – západní větry jsou nejstudenější a nejostřejší. Strážci pater tušili, že se tudy tajně protahuje mládež, když se chce dostat mimo dohled vychovatelů a kamer, ale pokud šlo o plnoleté, nepátrali příliš pečlivě. Možná šlo z jejich strany o takovou malou vzpouru za zády eugenické komise. Strážci nebyli na žebříčku genetické užitečnosti příliš vysoko.

27

Rečková-Misteri_tisk2.indd 27

17.04.2018 22:49:43


Edice Pevnost, sv. 109

Jana Rečková

MISTERI Ilustrace na obálce Žaneta Kortusová. Grafická úprava obálky Lukáš Tuma. Edici řídí Pavlína Kajnarová. Redakce Boris Hokr. Vydalo Nakladatelství Epocha, s. r. o., Kaprova 12, 110 00 Praha 1, v roce 2018 jako svou 623. publikaci. Vydání první, 520 stran. Sazba Josef Kroupa. Vytiskl Akcent tiskárna Vimperk, s. r. o.

Knihy Nakladatelství Epocha můžete zakoupit u svého knihkupce nebo si je lze objednat písemně na adrese: Kaprova 12, 110 00 Praha 1 – Staré Město, telefonicky na čísle: 224 810 353, e­‑mailem na adrese: objednavky@epocha.cz, nebo na internetové stránce: www.epocha.cz. facebook.com/fantastickaepocha

Rečková-Misteri_tisk2.indd 519

17.04.2018 22:49:55

Misteri (Jana Reckova)  

Město je svět. Nebo aspoň vše, co z něj jeho obyvatelé znají. Vědí, že mimo domy a bezpečí se pohybují divné, pokřivené bytosti. Vědí, jak s...

Misteri (Jana Reckova)  

Město je svět. Nebo aspoň vše, co z něj jeho obyvatelé znají. Vědí, že mimo domy a bezpečí se pohybují divné, pokřivené bytosti. Vědí, jak s...

Advertisement