Enterprise magazine sept:okt 2017

Page 1

ENTERPRISEMAGAZINE.SE | SEPT/OKT 2017

40 SIDOR TEMA

NYA FÖRETAG/ EKONOMI & JURIDIK

ANTON BERG & MARTIN JOHNSON

OSKYLDIGT DÖMDA MÅSTE KUNNA FÅ UPPRÄTTELSE

2 PLAN | NEW GR KROG & PUB BYGGAMERA NORDIC

FEEL

STOCKHOLM |

G

|

| SKILLWAY | STRÖMBERGS BIL | BSL I STOCKHOLM

PROFFZ

LOGISTIK

AB

ELVERKTYG |

HÄNDIGA

OCH

SERVICE

HÄNDER

I

STOCKHOLM

MOBILAMBULANSEN

|

SÖFTESMÅLA NATURTORV | HALLFREDA HOTELL | ODALGÅRDEN AB | FORNO UPPSALA PITCHERS

|

TEXAS

ULTRALJUDSKLINIKEN

LONGHORN HALMSTAD

|

|

VÄXJÖ

TRIVSELSTÄD

FORDONSGYMNASIUM I

LINKÖPING

|

|

JOHAN

BOJEN

AB

THUNBERG

STOCKHOLMS AFFÄRSÄNGLAR Anette Nordvall om hur ditt företag kan bli Stoafs nästa stora investering. SID 8


LEDARE CAROLINE EGO (REDAKTÖR)

ENTREPRENÖRSKAP och frågan om ett oberoende RESNINGSORGAN

MÅNADENS CITAT

”Det är bra att fira framgångar men det är ännu viktigare att lära sig av misslyckanden.” - Bill Gates Grundare av Microsoft

F

underar du på att starta eget? Det är du i så fall inte ensam om. Entreprenörskapet i Sverige har under 2016 ökat och 7,6 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. En utveckling som främst drivs framåt

av kvinnor och äldre. En ny rapport framtagen av forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum visar just detta och att hela 80 procent av oss är positiva till möjligheterna att driva bolag i Sverige.

Hur går jag från idé till verksamt bolag? Hur vet jag om min tjänst

eller produkt håller på marknaden? Att bestämma sig för att driva eget är en sak men att veta hur man går till väga eller om en tjänst eller produkt faktiskt kommer att fungera på marknaden kan vara svårt. I detta nummer får du tips och råd från Sveriges främsta investerare i start-ups - Stockholms affärsänglar - om vikten av en noggrann marknadsundersökning och hur du ska tänka kring din produktidé.

När tjänstefel begås i vårt rättsväsende och en fängelsedom faller på en

oskyldig person är det otroligt svårt att få upprättelse. Näst intill omöjligt. På senare år har svenska rättsskandaler blivit något journalister i större utsträckning gräver i. Främst för att i samarbete med en advokat få fram nya bevis som kan hjälpa en oskyldigt dömd att få upprättelse. Men vem ansvarar egentligen över vår rättssäkerhet? Och varför inrättar inte Sverige, likt Norge, Danmark och England ett oberoende resningsinstitut som kan fria oskyldigt dömda? Caroline Ego

VD/ANSVARIG UTGIVARE Robert Wreder robert@enterprisemagazine.se

ART DIRECTOR Malin Amborn info@enterprisemagazine.se

OMSLAG Anton Berg och Martin Johnson Foto: Viktor Fremling

FÖRSÄLJNINGSCHEF Stefan Kihlman stefan@enterprisemagazine.se

EKONOMI Anna Olsson ekonomi@enterprisemagazine.se

REDAKTÖR Caroline Ego text@enterprisemagazine.se

SOCIAL MEDIA MANAGER Emil Persson e.persson@enterprisemagazine.se

UTGES AV RDS FÖRLAG AB 556669-6794 Adress: Gårdsfogdevägen 18A, 168 67 Bromma Telefon: 08-704 22 30 Fax: 08-704 22 34 info@enterprisemagazine.se www.enterprisemagazine.se

SPÄNNANDE LÄSNING PÅ ÄMNET EKONOMI FÖR ICKEEKONOMER En perfekt handbok för dig som vill förbättra dina kunskaper i ekonomi. TA STEGET TILL EGET: EN HANDBOK FÖR UNGA ENTREPRENÖRER Boken ger dig verktygen till hur du från ingenting kan bygga upp något framgångsrikt. ZACK Fyra asiatiska kvinnor hittas brutalt avrättade i en lägenhet. Följ polisens utredning i jakten på mördaren. HUR MÅNGA GÅNGER KAN MAN DÖDA EN MAN? 1973 bryter militärkuppen i Chile ut. En familj splittras och fadern försvinner.

Enterprise Magazine tar inget ansvar för ej beställt material. Ej heller för material som inte har någon avsändare. Med reservation för eventuella tryckfel.


innehåll SEPT/OKT 2017

10-27 NYA FÖRETAG

EKONOMI & JURIDIK

Läs entreprenörernas bästa tips för en lyckad nystart

Allt om bokföring, rapportering, redovisning och juridiska frågor

14

4

16

28-37

8

PODCASTEN SPÅR

STOAF

Rättssäkerhet, journalisternas ansvar?

Stockholms affärsänglar investerar i spännande startups

20

36

HR & REKRYTERING

AV RÅDGIVAREN

Coaching av chefer och personal för mindre företag

Sök ekonomiskt stöd i tid så slipper du hamna i kläm

64

92

66

92

MOBILAMBULANSEN

BOJEN AB

Rycker ut när telefonen kraschat och lagar på plats

Stöd och behandling för ungdomar i behov


4 | REDAKTIONELLT

SVERIGE,

inrätta ett RESNINGSINSTITUT!

Att bli felaktigt frihetsberövad är det värsta övergrepp ett samhälle, som inte har dödsstraff, kan utsätta en medborgare för. Vi har en rättsordning vars garanti är att ingen döms för brott om hans eller hennes skuld inte är ställd bortom rimligt tvivel. Trots det har oskyldigt dömda suttit i våra fängelser. Jag träffar radiojournalisterna Anton Berg och Martin Johnson som via sin granskande podcast ”Spår” bidrog till att livstidsdömde Kaj Linna fick upprättelse – efter 13 år som oskyldigt dömd.

Text: Caroline Ego Foto: Viktor Fremling


REDAKTIONELLT | 5

K

aj Linna dömdes i mars

förstod att vittnet ”Nils” visste mer än han sa i

2005 till livstids fängelse för

de inledande förhören. Men åklagaren beslutade

mord och grovt rån. Enligt

att han inte skulle fortsätta höras kring sin

hovrätten för övre Norrland

egen eventuella inblandning i brottet. Han gav

hade han attackerat två

dem historien de behövde och då var man mer

bröder på deras gård i

intresserad av att bura in någon än att kolla att

Kalamark utanför Piteå. Misshandeln av bröderna

det var rätt person.

var så grov att den ena avled. Kaj Linna har under

alla år hävdat sin oskuld och den 15 juni i år

menar att vi, trots allt, ska komma ihåg att det

frikändes han äntligen i Hovrätten. Efter 13 år

är människor i rättsväsendet som dömer andra

som oskyldigt dömd.

människor och att alla kan göra fel.

Vi har på senare år fått följa flera fall av

Kollegan Martin Johnson inflikar och

– Det jag och Anton gör är att gräva i

personer som blivit utsatta för myndigheternas

undantagsfall. Visst är det olyckligt med fall som

rättsövergrepp. Personer som nekar sin skuld

dessa men folk gör misstag och det vi försöker

och som i flera år kämpar med att få fram ny

förstå är hur det kunde bli som det blev.

bevisning som kanske ger dem chansen till resning. Men det är svårt och det bevisar brister i vårt rättsystem.

När våra svenska politiker tar upp frågan

om rättssäkerhet lyder det ofta som det uttalande statsminister Stefan Löfven nyligen gjorde: ”Vi behöver fler poliser på gator och torg.” Men, fler patrullerande poliser på gatorna handlar snarare handlar om trygghet än rättssäkerhet.

Vad handlar då rättsäkerhet om?

– Rättssäkerhet handlar om att polisen,

åklagare och domstolar ska utföra ett säkert arbete kring medborgare som blir misstänkta för

”Det jag och Anton gör är att gräva i undantagsfall. Visst är det olyckligt med fall som dessa men folk gör misstag och det vi försöker förstå är hur det kunde bli som det blev.”

Även om fallen med oskyldigt dömda är

få är antalet inte nere på noll. Debatten om huruvida Sverige borde införa ett oberoende resningsinstitut – ett institut som enbart arbetar med resningsansökningar - är åter på tapeten.

Ett oberoende resningsinstitut är ett organ

fritt från Högsta Domstolen (HD) och som enbart arbetar med att granska resningsansökningar. En resningsansökan är alltså en begäran om att ett beslut som inte längre kan överklagas, ska prövas på nytt. I Sverige behandlas den ansökan av HD, samma domstol som i de flesta fall redan tidigare fastställt domen. Därav följer att

brott. Ska man ha ett fortsatt förtroende för staten

HD ska pröva sin egen dom, eller sitt avslag på

och rättssäkerheten är det inte bara viktigt att

överklagan till HD.

man har resurser till att bura in folk, utan att man

också burar in rätt folk, säger Anton.

så är det första man gör att kontakta riksåklagaren

Vikten av att rätt person döms för rätt brott

för ett yttrande. Riksåklagaren kontaktar i sin

går inte att betona nog. Om vi ska fortsätta

tur den ansvariga åklagaren i fallet för att höra

beröra fallet Kaj Linna blev han utpekad av ett

hur han eller hon anser sig ha arbetat. Säger den

huvudvittne. Ett huvudvittne man i podcasten

ansvariga åklagaren att han eller hon då utfört ett

Spår valt att kalla ”Nils”. Enligt Anton var det en

bra arbete så fastställer riksåklagaren det. Det är

intervju med vittnet ”Nils” som ändrat sin historia

ett tydligt exempel på att åklagare, som så många

från den ursprungliga rättegången som blev

andra, är dåliga på att granska sig själva. Det är

en av de mest avgörande delarna i Kaj Linnas

också ett viktigt argument för ett resningsinstitut,

resningsansökan.

säger Anton.

– Det här vittnet var och är nyckeln. När vi

– Om HD väljer att ta upp en resningsansökan

Gång på gång har det lämnats in motioner

intervjuade honom till Spår levererade han en ny

om ett resningsinstitut men det har varje gång

historia som involverade ett köp av narkotika.

fått avslag. Riksdagsmännen i justitieutskottet

motsätter sig därmed något som kan innebära

Han hade tidigare undanhållit den

informationen som nu kom att bli en väldigt stor

upprättelse för enskilda medborgare när

pusselbit i Kaj Linnas resningsansökan.

rättssäkerheten inte har fungerat som den ska.

Anton fortsätter:

Andra länder, såsom Norge, Danmark och

England har sedan länge infört oberoende

– Flera vittnesmål, både 2005 och nu 2017,

tyder på att polisen och åklagaren redan 2005

resningsinstitut.


6 | REDAKTIONELLT

”Det har visat sig vara svårt för de allra flesta organisationer att klara av självsanering. Alla fungerande demokratier behöver därför en fungerande fri press som kan granska, men i en perfekt värld skulle vi inte behövas”


REDAKTIONELLT | 7

– Det har visat sig vara svårt för de allra

flesta organisationer att klara av självsanering. Alla fungerande demokratier behöver därför en fungerande fri press som kan granska, men i en perfekt värld skulle vi inte behövas, tillägger Anton.

Rättsskandaler som fallet Kaj Linna och det

andra nyligen uppmärksammande med fyraårige Kevin - vars eventuella mördare ännu går fri - får nog många att tvivla på vårt rättsystem. Anton Berg och Martin Johnson tillhör inte dem.

– Jag kan nog tala för oss båda när jag säger

att vi har ett högt förtroende för vårt rättsväsende. Vi må ha problem med båda fallen, Kevin och Kaj Linna, men tvivlar inte på rättsäkerheten i dess helhet, säger Martin och Anton nickar instämmande.

När journalister gräver i gamla rättsfall

gräver de för att påvisa att poliser och åklagare gjort fel. I arbetet med Spår har det, inte helt oväntat, dykt upp en del motstånd.

– När vi i starten av arbetet med Kaj Linna

ringde för att få ut förundersökningen var det inte helt lätt. I vanliga fall får man ut den utan problem men vi blev ombedda att först prata med polisens egna jurister. Poliserna som var med och löste brottet var inte intresserade av att prata med oss, vilket är ovanligt. Att Kaj Linna fälldes innebär att man löst brottet. Trots det ville poliserna inte ställa upp på intervju, inte ens de pensionerade poliserna.

Så, var landar vi i detta?

Det vi vet är att man i frågan om ett

resningsinstitut måste titta på enskilda rättsfall för att belysa vikten av den. Trots flera fall av rättsövergrepp berör det inte allmänheten, utan ”enbart” den utsatta individen. Något som möjligtvis gör det svårt för en politiker liksom en justitieminister att förklara vikten av ett resningsinstitut. Betydligt fler kan relatera till behovet av en ny polisorganisation och att öka antalet poliser på gator och torg. Därmed försvinner rättssäkerheten för den enskilde individen.


8 | REDAKTIONELLT

STOCKHOLMS AFFÄRSÄNGLAR – Investerar i unga, innovativa företag Stockholms Affärsänglar, Stoaf startade som ett experiment med en önskan om att lära sig investera i svensk start-ups. Mitt i finanskrisen 2008 slog sig fyra tyngre kompetenspartners samman och genomförde i samarbete med tio andra partners sin första investering i slutet på följande år. Och på den vägen var det. I dag, 9 år senare, är man 50 delägare i sitt andra fondbolag och har investerat i totalt 24 bolag. Nästa stora satsning kan göras i ditt företag!

Text: Caroline Ego Foto: Pressbild


REDAKTIONELLT | 9

S

tockholms Affärsänglar är ett

betalande kunder är inget måste för att Stoaf

kvalificerat venture företag som

ska tro på just din ide, men du behöver ha ett

drivs av ängelinvesterare som

researchkoncept som löser någonting som kan

uppmuntrar sina partners att

anses viktigt. Kan till exempel tekniken förändra

privat investera i unga tillväxtbolag

eller påverka någonting? Kan den vertikal du

tillsammans med företagets

befinner dig i idag påverka andra vertikaler och

investeringar. Anette Nordvall har varit partner

vem kan dra fördel av denna innovation i ett

på Stoaf sedan 2011 och investerar sin tid och sitt

andra eller tredje led?

egna kapital i andras affärsidéer. Hon har deltagit

i både investeringskommittén och objektskottet

har vi som första utgångspunkt att vi vill ha 10

är Stoafs mest flitiga delägare ute på arenor och

gånger i utdelning på en startinvestering i ett

spana efter nya investeringsobjekt. Anette är själv

startobjekt värderat till under 10 miljoner kronor.

entreprenör och har genom åren både startat och

Detta på en exit efter 5 till 7 år. Vi har gjort större

lagt ner många bolag.

och mindre startinvesteringar och bjuder in

delägare att addera efter egna beslut. Värderingen

Grunden för Stoaf, menar Anette är att alla

– När vi sedan tittar på investeringsobjekt

partners är intresserade av att förstå hur man blir

är alltid en förhandlingsfråga.

en bättre investerare. Och hur man samtidigt kan

hjälpa bolag att växa och komma vidare. För att

första investering går in med ett begränsat

göra detta möjligt erbjuder Stoaf alla sina änglar

kapitaltillskott. Det beror på att informationen

interna utbildningar.

om start-ups ofta är kvalitativ och möjligheterna

att bedöma kvaliteten på entreprenörslaget ofta

– Vi ska snabbt kunna se vad som har

Det är inte helt ovanligt att Stoaf vid en

potential och ha en så likvärdig bedömning av vår

uppstår efter att ha arbetat med dem under

portföljhantering som möjligt. Det vill säga vad vi

uppstarten.

investerar i och varför. Vi har vissa grundkriterier

att utgår ifrån inför varje investering, säger Anette.

till med tillväxt och affärsstrategi kan vi också

investera kompetens. Kompetens som kan bestå

Hur blir då ditt företag intressant för

– Förutom att investera kapital för att hjälpa

Stockholms Affärsänglar?

av företagets affärsområde, som marknadsförings-

eller säljspecialister, en tillfällig ställning som

Stoafs geografiska område är Stockholm

och ett krav är därför att ditt bolag är beläget i

deltidschef, eller som finansiell konsult, säger

huvudstaden eller max två timmar bort med bil

Anette.

eller tåg. Vi vill ta styrelseposition, säger Anette

och prioriterar därför att ha relativt nära till våra

Stoafs första fond ”Stoaf I” lanserades 2008 och

bolag för frekventa besök.

stängdes för nya delägare på hösten 2012, efter

att ha nått 20 delägare. När den stängdes 2013

– Vi tittar väldigt sällan på annat än det som

Etablerar i dagsläget en tredje fond

är vårt område – medicinteknik, bioteknik, IT

hade den fonden 11 investeringsobjekt. I april

och ny teknik. Vi fokuserar på om tekniken är

lanserades nästa fond ”Stoaf II” och flertalet

skalbar och om du har ett marknadsförsprång

partners gick in också i den.

för att du har en djupteknik eller om du har ett

marknadsförsprång för att du enbart har en ny

tredje, betydligt större fond vid namn ”Stoaf

tagning på marknaden. Det viktigaste är inte ”first

Scitech Fund III” och räknar med att den ska vara

to market” utan ”best to market”, säger Anette och

klar för sin första investering senare i år. Anette

fortsätter:

och ett tjugotal partners har redan bestämt sig att

gå med i fonden. I likhet med bolagets två tidigare

– Skulle det inte vara tekniktungt, hur kan

Nu etablerar Stockholms Affärsänglar en

det då förändra marknaden? Är det en praktisk

föregångare tänker även denna ta sikte på start-

lösning och är den unik på något sätt?

ups verksamma inom ny avancerad teknik inom

IT, industri, life science och gärna forsknings- och

Det mesta handlar alltså om tekniken bakom

iden och vilken fas bolaget är i. Att redan ha

utvecklingsbaserade.

ANETTE NORDVALLS TIPS OCH RÅD TILL DIG SOM VILL STARTA EGET Skissa fram en ide och granska sedan marknaden. Gör en marknadsundersökning för att se om tjänsten eller produkten redan finns och hur den i så fall är utformad. På vilket sätt är då din ide mer lönsam? Starta endast ett bolag om du tror att du har en produktidé som antingen är unik eller som kan vävas samman med funktioner som inte gjorts tidigare eller som kan göras bättre. Är din produkt/tjänst något andra verkligen behöver. Vem är då användaren? Så fort du kräver ett utlägg av mottagaren, alltså att din tjänst/produkt kostar ställs andra och högre krav. Testa iden på användaren innan du satsar helhjärtat. Man är generellt dålig på research och borde undersöka i minsta detalj innan man startar upp sitt bolag. Se till att ha en buffert innan du säger upp dig från ditt arbete och tar nästa steg. Det tar tid att driva igenom en ny ide och att ha tillräckligt med kapital. Är du osäker, ta hjälp. Det finns mycket information och bra kurser att tillgå.


10 | NYA FÖRETAG

Ta tillbaka din

FRITID

Att anlita professionell städhjälp till hemmet gör det möjligt för dig att dra ner på tempot och öka livskvaliteten. Bor du i Linköping med omnejd är Trivselstäd AB ett pålitligt och uppskattat alternativ.

N

är Lidia Larsson startade Trivselstäd år 2013 gjorde hon det med några kunder i sitt register. I dag, endast fyra år senare har firman 20 anställda som

städar åt både företag och privatpersoner i hela Linköpingsregionen. Varje månad tillkommer dessutom nya kunder. De allra flesta på rekommendation från vänner och bekanta som redan anlitar Trivselstäd.

Det är inte utan att man undrar hur det

kommer sig att det går så bra?

– Vi ger våra kunder hundra procent

garanti. När vi har gjort vårt jobb så ska de vara nöjda, säger Lidia.

Vidare betonar hon vikten av skräddarsydd

service, kontinuitet och trygghet.

– Vi skriver ett personligt avtal med varje

kund och anpassar oss helt efter deras önskemål, försäkrar Lidia. Kunden väljer själv om hela eller endast delar av bostaden ska städas samt hur ofta och när man önskar få tjänsterna utförda.

– Det är vi som ska anpassa oss till kunden

och inte tvärtom, säger Lidia bestämt.

Flexibilitet och tillgänglighet är viktiga

ingredienser i Lidias syn på god service. Av den anledningen är Trivselstäd ett av få företag i branschen som arbetar alla dagar i veckan året om.

– Människor har olika behov och det passar

inte alla att vi städar på kontorstider. Vi jobbar när det behövs, säger Lidia.

Trivselstäd i Linköping AB Adress: Nygatan 56 582 27 Linköping Telefon: 073 394 43 80 E-post: kontakt@trivselstadilinkoping.se Hemsida: www.trivselstad.se Facebook: www.facebook.com/ trivselstadilinkoping.se


NYA FÖRETAG | 11

En bransch i

STARK FÖRÄNDRING Bilbranschen är i stark förändring och våra vanor kring bilköp har ändrats i och med internet. De stora hallarna med glänsande nya bilar kan snart vara ett minne blott. Vi träffar Dahn Sturesson på Strömbergs bil i Kalmar som varit i branschen 30 år och sett förändringarna.

P

å Strömbergs bil har man sedan

andra bilmärken är snabbt producerade och blir

på affären för att ge ett mervärde. I och med att

1973 sålt Citroën och i dag finns

plastiga och tråkiga. Men en Citroën är mer att

vi har försäljning, leasing och service i samma

även det nyare märket Ssanyong

betrakta som en familjemedlem.

hus blir det en trygghet och det känns mer

från Syd Korea. De säljer

personligt. Det är där framtiden ligger, att måna

ungefär 300 nya och begagnade

nybilshandeln att skötas via internet direkt, och

om att kunderna ska känna en trygg kontakt

bilar varje år, men det är på

Enligt Dahn kommer allt mer av

bilhandlarna kommer att få arbeta allt mer med

med företaget och att de kan lita på oss. Det är

nybilssidan som Dahn ser att vårt köpebeteende

service, begagnat och leasing. På hans företag

så folk blir Citronister för livet!

ändrats. Förr kom kunderna in med en rad frågor

satsar de på att bygga upp alla tre delarna för att

om vilka finesser bilarna hade, men i dag är det

få en helhet kring bilägandet.

lätt att hitta informationen på nätet innan man

går in till bilhandlaren.

inom 10-20 år kommer att vara ett minne

blott. Istället kommer bilarna att ställas ut på

– När kunder kommer in i dag vet de

– Jag är säker på att nybilshallarna

redan vad de vill ha och det är bara ett testvarv

platser där det rör sig mycket människor -

med bilen som återstår. Det finns så mycket

som i en galleria – där man får provsitta och

information och tester på nätet, så vi behöver inte

känna nybilslukten. Kunderna söker inte upp

Strömbergs Bil i Kalmar AB

förklara något om bilen. Kunden kommer bara

bilhandlare i samma utsträckning och då måste

för att se om den rätta känslan finns där också,

branschen ta nya tag.

Adress: Strömsbergsvägen 6 39243 Kalmar

säger han med ett leende.

i nuvarande hallar, tror Dahn. I dag säljer

När det gäller Citroën menar Dahn att det är

De begagnade bilarna kommer att säljas

Telefon: 0480-25401

känslan som lockar många kunder. Citroën har

Strömbergs bil ungefär 200 begagnade bilar

E-post: dahn@strombergbil.se

gjort sig kända som en familjär bil med finurliga

per år. Många är rädda att köpa en bil man inte

Hemsida: www.strombergbil.se

och praktiska lösningar som gör bilarna speciella.

vet något om på Blocket och man vill ha någon

som har kontrollerat den och lämnar garantier.

Facebook: www.facebook.com/ Strombergs-Bil-AB

– Vi har många kunder som blir vad vi

kallar Citronister, de kommer ofta tillbaka. Många

– Vi satsar på att hitta den personliga nivån


12 | NYA FÖRETAG

BACK TO BASIC med kärleksfull twist Efter 15 års hårt arbete med livsstilsbutiken 2Plan kunde Åsa Söderlund i fjol äntligen lansera det egna varumärket Cashe. Idén till Cashe föddes ur viljan att göra något gott för världen och för andra människor. I dag säljs de egendesignade barn- och damkläderna både i butiken i Mälarhöjden och i web-shopen.

A

tt kliva in genom dörrarna

Lotta hur viktigt det är att man som kvinna mitt i

hem, helt enkelt.

till 2Plan känns som att

livet känner sig bekväm i det man har på sig. Man

välkomnas in i en god väns

vill känna sig cool, kvinnlig och påklädd utan att

som har legat och grott i många år. Drivkraften

hem. Här är stämningen

vara tillknäppt. En ungdomlig och fräsch look som

har varit att bidra till en bättre värld och att ge

avslappnad, varm och

på samma gång utstrålar mognad och kompetens.

människor möjlighet att hjälpa andra på samma

familjär. Butiken ägs och drivs

gång som de handlar nya kläder.

– Vi samarbetar med kunden för att hitta

Tanken på ett eget varumärke är något

av Åsa Söderlund. Tillsammans med kollegan

just den stil som passar dem allra bäst. Ofta har

Lotta Schumacher har hon sedan 2002 arbetat

de ingen aning om vilket märke de går här ifrån

barnkollektion vid namn Petite Cashe. Kläderna

oerhört hårt för att skapa den mötesplats och

med. De vet bara att de vill trivas och må bra och

är stilrena, välsittande och funktionella. De är

varma famn som butiken är i dag.

vår upplevelse är att de litar på Lotta och jag vet

sydda i naturmaterial och passar både för flickor

vad vi gör, säger Åsa.

och pojkar, berättar Åsa.

våra barn ätit mellanmål, gjort sina läxor och legat

bakom disken och tittat på film, berättar Åsa.

Stockholm och de allra flesta har handlat här i

sömmar och ett litet diskret handmålat tryck.

– 2Plan är verkligen vårt andra hem. Här har

Butikens kan närmast beskrivas som ett

Kunderna kommer resande från hela

– Cashe Design startade som en

Kläderna är försedda med guldkantade

många år.

Designen är klassisk vilket gör dem hållbara. De

välförsett varuhus i miniformat. Utbudet av kläder

är sydda för att kunna ärvas flera gånger om.

och inredningsdetaljer är generöst och noga utvalt.

hit och handlar trots att de flyttat utomlands,

säger Åsa och ler.

barn i Brasilien dit vi skickar Cashekläder och

Män, kvinnor och barn i alla storlekar ska kunna

pengar, förklarar Åsa.

hitta något att trivas i hos oss, säger Åsa.

hon och Lotta har skapat är ett kvitto på att de

Lite extra skickliga är de på att skänka välmående

lyckats i sin ambition att skapa en butik som

hjälpa de brasilianska barnhemsbarnen. När de

åt andra kvinnor. Av egen erfarenhet vet Åsa och

skänker glädje och kärlek. En känsla av att hitta

lämnar tillbaka använda kläder får de rabatt på

– Vår ambition är erbjuda något för alla.

– Vi har även kunder som kommer tillbaka

Den nära relation med kunderna som

– Vi samarbetar med ett barnhem för utsatta

Det är kunderna som gör det möjligt att


NYA FÖRETAG | 13

nya plagg och de kläder som deras barn vuxit ur

med det lilla extra.

och för oss är det viktigt att ge dem en chans att

kan sedan glädja ett barn i en annan världsdel. En

handla hos oss, säger Åsa. Även om man bor långt

klassisk så kallad ”win win- situation”.

ambitionen att de ska vara så lättburna att de

passar att handla på nätet, säger Åsa.

– Vi kallar det för att man ”pantar in

– Vi har skapat alla Cashekläder med

plagget”, ler Åsa.

– De kan då välja att avrunda köpet uppåt

och på så sätt även hjälpa till ekonomiskt för att ge barnen en bättre framtid, förklarar Åsa.

Utöver Petite Cashe finns även Retro Cashe

som är en kollektion fylld av härliga kläder för både barn och dam.

– Retrokollektionen består av klassiska

modeller med retroinspirerade mönster. De är lättburna och beroende på hur man kombinerar dem passar de både vardag och fest, berättar Åsa.

att skicka ett mejl eller slå en signal så bidrar de

Ytterligare en möjlighet att bidra får 2Plans

kunder när de handlar i web-shopen.

bort finns Åsa och Lotta tillgängliga. Det är bara med personlig service.

”2Plan är verkligen vårt andra hem. Här har våra barn ätit mellanmål, gjort sina läxor och legat bakom disken och tittat på film.”

– Ofta ber vi våra kunder skicka ett foto

och på så sätt kan vi hjälpa dem att hitta rätt plagg, säger Åsa.

2 Plan Adress: Slättgårdsvägen 1 129 41 Hägersten Telefon: 08-449 40 10 E-post: butiken@2plan.se Hemsida: www.2plan.se

För dam finns även de två nya linjerna Button och

Allra roligast är det förstås att möta kunderna

Flower. Även plaggen i dessa kollektioner präglas

i butiken och på plats få möjlighet att se hur

Facebook: www.facebook.com/2plan.se

av den tidlösa elegans som karaktäriserar alla

plaggen de har designat tar sig i verkligheten.

Instagram: www.instagram.com/2_plan

Cashekläder. En liten pärlemorknapp förser dem

– Men alla har inte möjlighet att komma hit


14 | NYA FÖRETAG

TRADITIONELL ÖL – med en twist RÅÅ bryggeri skapar ekologisk öl utan tillsatser. Samtliga öl i det spännande sortimentet riktar sig till oss som vill ha något mer än standardiserad ljus lager men som kanske inte uppskattar de allra mest speciella ölsorter.

I

Råå utanför Helsingborg

grossister och restauranger och produkterna finns

annat beroende på samarbetet med det

hittar du RÅÅ Bryggeri, ett

även på Systembolaget.

världsberömda bandet The Sounds.

av de snabbast växande

IPAn från RÅÅ är något alldeles extra.

producenterna på den

– En traditionell IPA har hög beska men vår

just nu efter passande distributörer, avslutar Nicolai.

svenska marknaden för

är fruktig och lättdrucken. Många som provar den

hantverksbryggda öl.

första gången säger att det är den bästa IPA de

Arkitekterna bakom konceptet heter Camilla

någonsin druckit, säger Nicolai som naturligtvis

och Nicolai Gyllström.

är mycket stolt över sitt bryggeri.

Verksamheten har vuxit snabbt och det har sina

förklaringar.

produkter och de vittnar om att RÅÅ nått en av

sina viktigaste målsättningar. Nämligen att brygga

– Konsumenterna börjar inse att det finns

Även restaurangägare lovordar bryggeriets

mer än ljus lager och vi brygger öl som smakar

ett öl för alla.

mycket mer utan att för den skull vara udda eller

bombastiskt, förklarar Nicolai.

välbesökta ölprovningar på bryggeriet. De riktar

Ölen från RÅÅ passar både att dricka ensamt och

sig till både företag och allmänhet.

som måltidsdryck.

provdricker våra öl utan att man också lär sig

– Jag har alltid varit intresserad av

– Vi har fått förfrågningar från USA och letar

Nicolai arrangerar regelbundna och mycket

– För mig är det viktigt att man inte bara

Råå Bryggeri AB Adress: Industrigatan 97 Port 8-9 252 32 Helsingborg

kombinationen mat och dryck och hur de två kan

allt om hur de produceras. Jag berättar om hela

framhäva och förhöja varandra, tillägger han.

processen, från maltkorn till tappning, säger

Tillverkningen är ekologisk och inga tillsatser

Nicolai.

används. Trots detta smakar varje öl i sortimentet

helt unikt - fruktighet, beska, bett och karamell.

Label vilket är en möjlighet för företag att sätta

Hemsida: www.raabryggeri.com

Klassiska smaker som bryggts med kärlek och

egna etiketter på flaskorna.

Facebook: www.facebook.com/raabryggeri

en lagom dos inspiration från världens främsta

ölproducenter.

kunder på öl med egen etikett, säger han och ler.

Bryggeriet expanderar även utomlands. Bland

I dag säljs ölen i samarbete med en mängd

Ytterligare ett verksamhetsområde är Private

– Det är häftigt att kunna bjuda anställda och

Telefon: 042 - 260 260 E-post: info@raabryggeri.com

Instagram: www.instagram.com/ raabryggeri


NYA FÖRETAG | 15

iBalans

För bättre hälsa Lena Hallberg Holmér har satsat på något hon brinner för - att som ViktVäktarcoach hjälpa människor till en livsstilsförändring med bättre hälsa. Hennes företag iBalans hjälper dig att komma i form.

F

ör att kunna arbeta som coach

med sociala medier där det utlyses tävlingar

hos ViktVäktarna går man en

och publiceras inspirerande bilder på andra

vill jobba med ViktVäktarna på en arbetsplats.

Det finns också ett eget koncept om man

intern utbildning och det är

medlemmar som lyckats.

Med ”Viktväktarna på Jobbet” kan en arbetsgivare

också ett krav att coachen själv

erbjuda sina anställda att följa ViktVäktarnas

varit ViktVäktare och blivit

program och Lena kommer då till företaget och

guldmedlem. Uppdraget handlar

har möten där.

om att ge inspiration och motivation och att ständigt komma på nya sätt att peppa sina medlemmar. – Jag håller nio möten varje vecka och det är nog vad man hinner som heltidscoach. På mötet väger man sig och får personlig coachning vid vågen. Varje vecka är det också ett tema vi går igenom. Det handlar om att som coach motivera, informera och inspirera, men

”Mina medlemmar är mina bästa reklampelare. När de lyckas sprider det sig och fler blir intresserade.”

också om att skapa tillfälle att träffa andra medlemmar och få stöd av dem.

– Mina medlemmar är mina bästa

reklampelare. När de lyckas sprider det sig

Basen för verksamheten ligger i Linköping,

– Jag brinner ju för det här eftersom jag vet att det fungerar. Jag satsar långsiktigt och vet hur man peppar medlemmar ur svackor och frestelser. Det är det som gör hela skillnaden!

Linköping iBalans AB Adress: Skolgatan 21 582 35 Linköping

där Lena har fem möten varje vecka. För den

och fler blir intresserade. Det kommer nya

Telefon: 0702830422

som vill gå ner i vikt i Åtvidaberg eller Motala

modedieter hela tiden men ViktVäktarna har ett

E-post: hallberg.lena@gmail.com

har hon grupper även där. Lena arbetar mycket

koncept som håller i längden.


16 | NYA FÖRETAG

Digital mötesplats för

NATURÄLSKARE Vi svenskar är kända för att vara ett natur- och friluftsälskande folk. Många av oss tillbringar gärna ledig tid på sjön, en häst eller på tur i fjällvärlden. Akka Outdoor förenklar din bokningsprocess.

A

kka är en digital mötesplats för företagare och kunder inom naturturism. Det främsta syftet med tjänsten är att förenkla bokningsprocessen.

– Idén till Akka föddes då jag märkte hur

omständligt det var att boka en turridning, säger VD Gustav Söderlund.

Han är själv en passionerad utövare av

diverse utomhusaktiviteter. Då Gustav började undersöka marknaden upptäckte han att tjänsten han hade i tankarna var mycket eftertraktad.

– Det var inte bara bokningen som var

krånglig. Det var också svårt att hitta rätt aktiviteter och företagare inom naturturism brottades å sin sida med att nå ut till sina kunder.

Allt fler av Sveriges cirka 1800 företag inom

naturturism upptäcker fördelarna med att ansluta sig till Akka. En förenklad bokningsprocess sparar tid och att fler kunder hittar dem är naturligtvis ekonomiskt mycket fördelaktigt. Gustav berättar att naturturism är en bransch som ligger långt efter andra gällande digitalisering.

– För att råda bot på detta arbetar vi även

med att bygga bokningssystem för företagens egna hemsidor, säger han.

Akkas framgång är beviset för att Gustav

hade rätt när han satsade på sin idé.

– Min främsta drivkraft är att bidra med

något till den bransch jag så starkt brinner för.


NYA FÖRETAG | 17

VISUELLA EFFEKTER

ÄGARBYTE

Haymaker ligger i hjärtat av Göteborg och är företaget bakom de visuella effekterna till bioaktuella Borg. Filmen som har sitt klimax i mötet mellan tennisproffset Björn Borg och John McEnroe i Wimbledon 1980.

Reklamföretaget Minor Screen har bytt ägare och berättar här om den nya satsningen.

H

i Linköping

M

inor Screen finns i Linköping man har här tagit fram tryckmaterial och designprodukter till olika typer av företag. Nu har verksamheten tagits över av Daniel Andersson och Morgan Fahlén, men den grundläggande affärsidén är

fortfarande att ta fram produktpaket inom profilering. aymaker har sina lokaler på Vallgatan i centrala Göteborg. De

är ett mångsidigt företag, på fler sätt än ett. De gör visuella

profilera sig. Vi är bra på att designa och ta fram nya loggor, sedan

effekter, 3D-animationer och motion graphics, till både

skapar vi ett paket med allt från textiltryck på kläder till att profilera hela

reklamfilmer och långfilmer.

fordonsflottor.

Det finns ett inrotat missförstånd mellan specialeffekter och visuella

Vi arbetar brett med att ta fram designpaket till företag som vill

Alla gamla kunder kommer att känna igen sig eftersom de gamla

effekter. Fredrik Swerin, VD på Haymaker bjuder på en kort förklaring av

ägarna är kvar under en övergångsperiod och lotsar in de nya i allt som är

skillnaden.

nytt. Daniel påpekar med ett leende att det är mycket som är nytt för alla

som ska bli företagare och att han är tacksam för att överlämnandet går så

– Specialeffekter görs med rekvisita på plats. Vi gör de visuella

effekterna i efterhand.

smidigt.

Bolaget har i dag arton anställda och delar lokaler med det stora

Nu satsar vi till exempel på en ny hemsida där det ska gå att lägga

internationella företaget Chimney. Vi arbetar uteslutande med Chimney

beställningar direkt. Och vi har uppdaterat maskinparken. Fram till dess att

när det gäller långfilm, säger Fredrik och menar att de ser sig själva som

den nya hemsidan är klar går det utmärkt att titta förbi och prata med oss!

Chimneys VFX-avdelning internt. På reklamsidan köper Haymaker bland

Titta in till oss på Norrra Oskarsgatan så tar vi fram en skräddarsydd lösning

annat in ljudbiten från just Chimney. Andreas Hylander, VD på Chimney,

tillsammans.

beskriver samarbetet mellan de två företagen som en stark symbios.

Ett av de två företagens senaste samarbeten är på Borg, filmen som

handlar om den svenske Björn Borgs tenniskarriär i Wimbledon.

– Själva inspelningen skedde i Prag förra året. Där är allt filmat med

en liten publik. Det vi gjorde var att bygga upp hela Wimbledon-stadion som den såg ut och fyllde den med folk, säger Fredrik om Haymakers del av produktionen.

De animerar också bollen som Sverrir och Shia låtsas spela med och

Minor Screen AB Adress: Norra Oskarsgatan 14, 582 73 Linköping

i de sekvenser där professionella tennisspelare varit tvungna att spela har

Telefon: 013-10 17 26

ansiktena bytts ut i efterhand. Återigen syns symbiosen mellan Haymaker

E-post: minor@linkmail.tv

och Chimney, då det är Chimney som klippt trailern till filmen.

Filmen Borg hade svensk premiär den 8 september.

Hemsida: www.minorscreen.se


18 | NYA FÖRETAG

Kemiskt beroende är

FÖRNEKELSENS SJUKDOM

Beroende är en skoningslös sjukdom som leder till ett ofattbart lidande - för den drabbade liksom anhöriga. Kemiskt beroende pratar man allt mer om i dag och syftar till beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Hos A-gruppen i Mälardalen AB finns professionell hjälp att få för alla som drabbas.

A

-gruppen drivs av alkohol-

Malin och Peder har under ett antal år

sade adjö till flaskan och drogerna - för gott.

och drogterapeuterna Peder

arbetat med alkohol och drogproblem med

Sundquist, Fred Raghall och

ungdomar och vuxna på behandlingshem och i

att det var jag som var huvudpersonen i min

Malin Stedt. Både Peder och

öppenvården.

egen process, säger han samtidigt som han

Fred har egna erfarenheter

understryker att han för resten av sitt liv måste

av beroende och de

behandlingsbar sjukdom, säger Peder.

göra allt som står i sin makt för att inte sätta

konsekvenser som följer. Malin har erfarenhet av

Återfall i drickande och drogande är inte ovanligt

sig i situationer som kan leda till att han börja

medberoende då hon har nära anhöriga som har

då den som har beroendesjukdomen inte gör det

använda alkohol och droger igen.

beroendesjukdomen.

som behövs - en personlighets förändring - utan

En person som sett Peders kamp på nära håll är

tror att allt faller på plats så fort man slutar. Men,

sambon Louise Lindell:

– Egen erfarenhet är den bästa utbildning

– Beroende är en obotlig men

– Jag tog fem återfall innan jag insåg

man kan ha när man ska hjälpa andra, säger

man behöver se över sina beteenden, attityder och

Peder men betonar samtidigt vikten av formell

karaktärsdrag. Och för den beroende är det inte

nykter och drogfri i fyra år och såg hur han led av

utbildning.

alltid enkelt att se eller förstå det själv.

de konsekvenser som ofta följer av ett långvarigt

missbruk och beroende.

Fred har över 20 års erfarenhet av att arbeta

Det är inte ovanligt att man bygger upp ett

– Jag träffade Peder när han hade varit

som alkohol-, drog- och anhörigterapeut och var

förakt mot sig själv och känner en fruktansvärd

biträdande verksamhetschef på ett av Sveriges

skuld och skam mot sina nära och kära liksom

ett lynnigt humör och blev oerhört upprörd

Peder vågade inte åka kollektivt, hade

största behandlingshem. Han verkade också som

arbetskamrater och vänner. Något som också

över sådant som vi andra knappt noterar som

motivator och terapeut inom kriminalvården.

drabbade Peder innan han för snart 16 år sedan

problem. Blev nedstämd periodvis och upplevde


NYA FÖRETAG | 19

ofta oro.

delta i den utbildningsprocess som A-gruppen

där det första två veckorna inleds på den lugna

erbjuder skapa en god arbetsmiljö, hålla

och lämpliga ön Mauritius. För att sedan fortsätta

värdeskalor för att komma tillrätta med humöret

kostnader för långvariga sjukskrivningar och dyra

i Stockholm.

och vi åkte tunnelbana ihop. Idag älskar Peder

behandlingskostnader på en låg nivå och inte

För mer information om A-gruppen och våra

att åka kollektivt, humöret är mer stabilt och

minst bidra till att rädda människoliv. Att blunda

produkter och tjänster läs mer på vår hemsida

nedstämdheten finns inte längre, fortsätter Louise.

för problemen leder sålunda till förödande

www.a-gruppensverige.se

SAMHÄLLET HAR ETT ANSVAR

konsekvenser.

För arbetsgivare och samhället i stort innebär

sak. Däremot kan missbruk leda till beroende.

beroendesjukdomar stora ekonomiska förluster.

problem. Man räknar med att minst 10 procent

Eftersom kemiskt beroende klassas som

av Sveriges vuxna befolkning är drabbade. Runt

en sjukdom har arbetsgivare ett lagstadgat

en beroendeperson är 4–17 personer påverkade

– Vi arbetade mycket tillsammans med

– Alkohol- och drogberoende är inget litet

Obs! Missbruk och beroende är inte samma

rehabiliteringsansvar. Ett ansvar som för de allra flesta företagare är svårt att axla.

– Beroendesjukdomar är ett känsligt och

obekvämt ämne och arbetsgivare saknar ofta redskap och kunskap för hur de ska bemöta anställda med misstänkt problematik, säger Peder. A-gruppens affärsidé är att hjälpa dig som arbetsgivare med handledning, rådgivning och coaching när det gäller alkohol, drog -och

”Beroende är en obotlig men behandlingsbar sjukdom.”

läkemedelsproblematik. De tar ansvar för hela processen som leder till en bra arbetsmiljö, spar

och drabbade som nära anhörig, vän eller

pengar och räddar människoliv.

arbetskamrat, säger Peder.

I dag erbjuder A-gruppen ett antal färdiga

produkter och tjänster så som Trygghetsavtal,

REHAB-MAURITIUS

utbildning, webbinarium, föreläsningar, grupp-

Rehab-Mauritius är en unik produkt som

och enskild terapi och så Rehab-Mauritius.

A-gruppen tagit fram. Rehab-Mauritius riktar sig

Trygghetsavtalet kan sägas fungera som en

till personer som utvecklat ett skadligt alkohol,

försäkring vars yttersta syfte är att hjälpa

drog och/eller läkemedelsanvändande, personer

företagsledare att tidigt (när missbruket ännu

som kräver diskretion och har svårt att söka hjälp

Adress: Ekehjelmstorget 4 11854 Stockholm

inte lett till beroende) bemöta och erbjuda sina

offentligt. De vill vara lite ”undercover” med sin

Telefon: 070 - 566 07 22

anställda en hjälp och på den vägen uppfylla sitt

problematik.

rehabiliteringsansvar.

avtal om att vara i behandling under 12 månader

Som arbetsgivare kan man genom att

Rehab-Mauritius innebär att man tecknar ett

A-gruppen i Mälardalen AB

E-post: info@a-gruppensverige.se Hemsida: www.a-gruppensverige.se


20 | NYA FÖRETAG

HR OCH REKRYTERING

under samma tak Med en grundmurad tro på varje människas inneboende kapacitet och varje organisations möjlighet att växa och utvecklas delar Skillway med sig av sina expertkunskaper inom rekrytering respektive HR. Att hitta kreativa lösningar och våga tänka utanför de etablerade ramarna är ledord i den framgångsrika verksamheten.

S

killway AB finns i Helsingborg

påpekar att de har kunder med allt från

och andra känsliga frågor, säger Maria när hon

och drivs av Anna Goudoulakis

100- 400 anställda. De blir ofta kontaktade

ombeds ge några exempel på de tjänster inom HR

och Maria Lethin, som med sina

av start-ups som ännu inte hunnit utveckla

som Skillway kan stå till tjänst med.

respektive kompetenser inom HR

någon HR- avdelning. Hos Skillway kan företag

och rekrytering driver sitt företag

abonnera på HR-tjänster som skräddarsys utifrån

chefer och personal, utveckling relaterat till

med övertygelsen om att respekt

verksamhetens behov.

målsättning samt analys och tolkning av

för individen, samarbete och balans leder till

medarbetarundersökningar.

utveckling av både enskilda och organisationer.

timmars support per månad, berättar Maria.

Skillways rekryteringstjänster. Med en fil.

Maria Lethin har i många år arbetat som HR-

– Det allra vanligaste avtalet består av 10 Tjänsterna består av coachning och

Man arbetar även med coaching av

Anna Goudoulakis är ansvarig för

chef i rikstäckande och globala organisationer.

expertis i aktuella HR-frågor. Denna support

kand i företagsekonomi och många års

handlar ofta om olika processer som till

erfarenhet av arbete på olika positioner

personal- och arbetsvetenskapligt program och

exempel implementering av modeller

inom bemanningsbranschen leder hon med

är diplomerad coach och samtalsterapeut. Maria

för Talent Assessment, utvecklingssamtal,

kompetens och säkerhet inledningsfasen av

ansvarar för Skillways HR-tjänster.

ledarskapsutveckling eller processer för löpande

rekryteringsprocessen.

feedback.

extern HR-avdelning eller koordinator, säger hon.

för den allra svåraste biten i en rekrytering,

Hon har en fil. kand i psykologi från

– Vårt arbete innebär att vi fungerar som en Kunderna är ofta företag utan egen HR-

– Vi följer med på förhandlingar, ansvarar

– Vi ansvarar för vad som brukar beskrivas

för övningar inom teambuilding, organiserar

nämligen det som vi i branschen kallar search

avdelning eller där en person ansvarar för

workshops i stresshantering samt fungerar

eller research, säger Anna.

en mängd olika funktioner utöver HR. Maria

som ett stöd för personalansvarig vid erinran

Kortfattat kan search beskrivas som arbetet


NYA FÖRETAG | 21

med att kartlägga marknaden och identifiera

säger Maria. Vi väljer våra kunder och

relevanta potentiella kandidater för den aktuella

samarbeten med omsorg. Vi vill jobba med folk

tjänsten. Eftersom arbetet innehåller värvning av

vi gillar och detta har visat sig vara en nyckel till

personer som redan sitter på befattningar i andra

bra resultat och god arbetsmiljö för oss.

verksamheter är Skillways arbete känsligt och

kräver fingertoppskänsla.

kunder vilket säkert är en bidragande orsak

– Vi skrattar mycket och arbetar nära våra

SKILLWAY ANLITAS ÄVEN FÖR ANDRA SORTERS UPPDRAG.

– Jag har exempelvis searchat kyrkoherde,

byggnadsingenjörer och specialister på en mängd olika områden, säger Anna och tillägger att hon uppskattar variationen i sitt arbete.

Grundläggande i Skillways verksamhet är en

övertygelse om att människor som lever i balans mellan arbete och fritid är lyckligare och mer produktiva.

– Man får vanligtvis mycket bättre resultat

på jobbet om man skapar tid för balans och återhämtning i vardagen, konstaterar Maria.

”Man får vanligtvis mycket bättre resultat på jobbet om man skapar tid för balans och återhämtning i vardagen, konstaterar Maria.”

Detta är de själva utmärkta exempel på. Båda

har lyckats med den svåra konsten att dra ner på

till att det har gått så bra, säger Anna. Våra

arbetstid och därmed vunnit i effektivitet. Delvis

personliga grundläggande värderingar kring

beroende på upplevelsen av att räcka till – både

mänsklig potential och respekt för individen

hemma och på arbetet.

sammanfogar oss på Skillway. Dessa värderingar

– Företagens lagstadgade ansvar för den

fungerar som riktlinjer för oss när vi arbetar och

psykosociala arbetsmiljön ökar och vi kan hjälpa

hjälper oss att välja rätt samarbeten och uppdrag.

dem att se över organisationen och på så sätt hjälpa medarbetare att hitta hälsosam balans, förklarar Anna.

En insats som lönar sig på sikt eftersom en

satsning på personalens välmående leder till färre sjukskrivningar och ökad stabilitet i företaget.

Att Anna och Maria har valt att driva

frågor om stresshantering och hållbarhet i arbetslivet är en av orsakerna till att de nyligen tilldelats utmärkelsen som årets stjärnföretagare

Skillway AB Adress: Kullagatan 32 252 20 Helsingborg

i Helsingborg. Ett pris som utgör en del av en

Telefon: 0736 00 00 80 | 0705 10 77 69

nationell tävling vars final kommer att äga rum i

E-post: info@skillway.se

Stockholm.

Vad är det då som gjort Skillways så

Hemsida: www.skillway.se

framgångsrika?

Läs mer: www.mittforetag.com

LinkedIn: www.linkedin.com/10875661

– Naturligtvis kan det förklaras av vår

kompetens, långa erfarenhet och det kontaktnät vi skaffat oss under våra respektive karriärer,

Facebook: www.facebook.com/skillway.se


22 | NYA FÖRETAG

SKÖNHET med etik och estetik i fokus

”Som yrkesman är det min plikt att förhindra att människor begår misstag och med min långa erfarenhet att jag kan avgöra det, konstaterar han.”

Önskar du att bli av med bekymmersrynkan mellan ögonen eller få tillbaka lite av kindernas forna spänst? Vill du åtgärda ett högt hårfäste eller avlägsna mörka ringar under ögonen? Varmt välkommen till klinik Face Facts i Växjö.

A

nders Franzén har en

verkligheten och andra har förväntningar som

gedigen bakgrund som

Anders anser vara orealistiska.

sjuksköterska, och säljare av

botox, fillers och implantat

förhindra att människor begår misstag och med

samt som utbildare inom

min långa erfarenhet att jag kan avgöra det,

injektionsteknik. För fyra år

konstaterar han.

– Som yrkesman är det min plikt att

sedan öppnade han kliniken Face Facts.

göra erbjuder Anders fria konsultationer där

Anders hade länge arbetat med att hjälpa

För kunder som är osäkra på vad de vill

kliniker i dels södra Sverige men också i Europa,

han tillsammans med kunden går igenom

som upplevde att de hade problem med delar av

förväntningar, personliga förutsättningar och

sin verksamhet. Han fick lära ut nya sätt att sticka

behandlingsalternativ.

på eller rekommendera olika läkemedel.

spänstigare hy, piggare ögon och avlägsnande av

– Samtidigt som jag analyserade och

Vanliga önskemål är fylligare läppar,

åtgärdade problem fick jag själv en hel del nya

rynkor. Anders är alltid noga med att förmedla

infallsvinklar och kunskaper, säger han.

att resultatet kan bli annorlunda än planerat.

Alla människor har olika förutsättningar och alla

I den egna verksamheten arbetar han alltid

mot ett naturligt resultat med god balans mellan

reagerar olika på behandlingarna. Anders nämner

kundens ålder och utseende. Han påpekar att

läppfillers som ett exempel på detta.

han är en försiktig behandlare och ofta delar

upp behandlingarna i två omgångar för att

gånger för att se resultat medan man på andra

försäkra sig om att resultatet ser naturligt ut. Hans

knappt behöver sticka för att få effekt, säger han.

yrkesetik förbjuder honom att utföra ingrepp som

Många människor lider av tunnhårighet och

han anser vara för stora eller oestetiska. Vissa

Anders använder sig av en effektiv och skonsam

kunder har en självbild som inte stämmer med

metod som ännu inte är särskilt vanlig i Sverige.

– Somliga läppar måste man spruta många


NYA FÖRETAG | 23

Behandlingsmetoden heter PRP och med den kan

Fördelarna med PRP är många. Forskning visar

man bromsa och motverka håravfall.

på gott behandlingsresultat och det är dessutom

en naturlig behandling med få eller inga

– PRP fungerar så att man centrifugerar

patientens eget blod för att komma åt

biverkningar.

blodplättarna som man sedan injicerar

i hårbotten. Blodplättarna innehåller

använder Anders oftast en filler-gel baserad

tillväxthormoner som stimulerar den egna

på en hyaluronsyra som liknar kroppens egen.

hårväxten.

Behandlingen är skonsam och varaktigheten lång.

Han betonar dock att PRP inte är en

För utfyllnad av läppar, kinder och rynkor

– Kinder håller i genomsnitt i ett och ett

snabbverkande behandling.

halvt år, veck runt munnen i ett år och läppar i

sex månader, säger Anders.

– Man behöver mellan tre till fem

behandlingar med vardera en månads mellanrum

och det är inte ovanligt att hårtillväxten inte tar

på ögonlocken utan operation?

fart förrän efter åtta till tolv månader, förklarar

han. Som vanligt är Anders noga med att inte

att torka ut huden punktvis resulterar i att det

skapa falska förhoppningar hos människor.

yttersta hudlagret drar ihop sig, berättar Anders.

Ärlighet är grundbulten i hans yrkesutövning.

Med PRP-metoden kan man även åtgärda mörka

kan skönhetsbranschen kännas som en djungel.

ringar under ögonen.

Marknaden är tyvärr full av lycksökare och

Telefon: 0703-63 00 79

Anders uppmanar alla att noggrant kontrollera

E-post: info@facefacts.se

– Det mörka beror på att vissa människor

Visste du att man kan avlägsna överskottshud – Jag använder ett preparat som genom

För dig som står i begrepp att välja en klinik

har så tunn hud att de ytliga blodkärlen under

kliniken innan man anlitar den.

ögonen lyser igenom och med hjälp av PRP

förtjockar man huden vilket leder till att man blir

behandlaren har, vilka metoder de använder och

av med ringarna, förklarar Anders.

leta efter referenser, avslutar han.

– Ta reda på vilken sorts utbildningar

Face Facts AB Adress: Mjölnarvägen 26 35250 Växjö

Hemsida: www.facefacts.se Facebook: www.facebook.com/ Facefacts-1443607789286864


24 | NYA FÖRETAG

Anlita

24/7 BETONGHÅLTAGNING oavsett projektstorlek

De flesta stora byggnader bärs upp av betongkonstruktioner. Att då göra fel när man river, tar hål eller borrar i dessa kan få förödande konsekvenser. Företaget 24/7 Betonghåltagning behärskar yrkets alla beståndsdelar och anlitas flitigt för stora och utmanande projekt.


NYA FÖRETAG | 25

A

tt göra hål i betong kräver

24/7 Betonghåltagning har nyligen varit

Kännetecknande för Eriks och Jonas yrke är

både handlag och erfarenhet.

involverade i ett projekt där en 8 000

förmågan att lösa problem.

Man behöver ha känsla

kvadratmeter stor kontorsbyggnad vid Slussen

för olika material liksom

skulle byggas om till bostäder. Det bevisar

måste vi angripa alla på olika sätt. Vilket givetvis

avancerade maskiner. Dessa

att verksamheten utför alla i branschen

kräver noga planering innan start, säger Erik.

egenskaper besitter Erik

– Eftersom inget uppdrag är det andra likt

förekommande uppdrag, åt både små och

Karlsson och Jonas Lindqvist, som tillsammans

stora kunder. De har även ett väl utvecklat

till fullo behärskar de komplicerade och mycket

driver verksamheten. Så sent som i höstas startade

säkerhetstänk och arbetar effektivt och

avancerade maskiner som används och att välja

de firman som till en början skulle hållas liten för

miljömedvetet.

rätt maskin för rätt projekt. Att maskinerna måste

att i lugn takt känna av marknaden. Men riktigt

En avgörande kompetens är även att man

vara avancerade blir tydligt när duon förklarar

så blev det inte.

de meterlånga hål i diameter som borras i tjocka

betongväggar.

– Vi blev tvungna att anställa redan efter två

“Betong är ett mycket hållfast, beständigt och beprövat material som lätt kan anpassas beroende på ändamål.”

veckor och i dag är vi åtta anställda som arbetar dygnet runt, säger Jonas och ler.

Verksamheten är baserad i Jordbro, söder

om vår huvudstad, men arbeten kan utföras runt om i landet.

– Då vi håller till i Stockholm faller det sig

naturligt att våra flesta arbeten sker just här men vi har även haft uppdrag i Uppsala och Skellefteå, tillägger Erik.

Företagsnamnet kan få den oinvigde att tro

Eriks och Jonas är stolta över sitt

yrkeskunnande och är övertygade om att de fattade rätt beslut när de satsade på 24/7 Betonghåltagning.

24/7 HALTAGNING O

att Erik och Jonas endast sysslar med att göra hål i betong, men så är inte fallet. De arbetar i stort

Det är nödvändigt för att personal och

sett med alla hårda och svårforcerade material

uppdragsgivare ska trivas och känna sig trygga.

som granit, tegel och berg och uppsågning av

Ett faktum som inte är svårt att förstå när man

hisschakt, kapning av pelare och balkar samt

hör dem berätta om några av de projekt de varit

borttagning av grövre konstruktioner.

inblandade i.

Betong är dock det vanligast förekommande

– Vi sågade nyligen upp taket på en byggnad

24/7 Betonghåltagning Adress: Cementvägen 10 Jordbro

materialet och att olika konstruktioner så ofta

där man skulle anlägga en takterrass och förlänga

bärs upp av betong har sina naturliga förklaringar.

en trappa, säger Erik.

Materialet är förhållandevis prisvärt och kan i

princip varieras i det oändliga.

ett uppdrag vid Karlaplan i Stockholm där en

E-post: info@247betonghaltagning.com

fastighet skulle byggas om till ett hyreshus och

Facebook: www.facebook.com/ 247betonghaltagning

– Betong är ett mycket hållfast, beständigt

Jonas nickar instämmande och berättar om

och beprövat material som lätt kan anpassas

man sågade ut fasadfönster och tog ner hela

beroende på ändamål, förklarar Erik.

väggar på insidan.

Telefon: 076-139 05 54


26 | NYA FÖRETAG

En ny generation

KRÖGARE på Kanalgatan Kanalgatan 51 i Skellefteå har i 28 år varit detsamma som Achilles Tseranidis restaurang Kriti. Nu har det blivit dags för en ny generation att sätta sin prägel på familjeföretaget. Syskonen Tseranidis välkomnar alla till sin New GR Krog & Pub.

I

likhet med så många andra greker och

restaurangen. Vi går i pappas fotspår men på vårt

jugoslaver på 1960-talet kom Achilles

eget sätt, säger Michaela Tseranidis.

om det är här för en bit mat eller bara ett glas i

Tseranidis till Sverige för att arbeta

trevligt sällskap, säger Alexander.

och ge sina barn möjlighet till en

pappa finns fortfarande med på ett hörn. Men det

bättre framtid. Achilles drev flera olika

är roligt att driva krogen vidare enligt våra egna

från grunden. Mest kända är man för husets

verksamheter innan han 1988 öppnade

– Vi är ju födda in i restaurangvärlden och

– Alla är varmt välkomna in till oss, oavsett

All mat som serveras på New GR är lagad

idéer, säger Michaela.

hamburgare. En saftig burgare gjord på nymald

restaurang Kriti med den intilliggande puben Mr

högrev, serveras med pommes frites och andra

Greek som kom på senare år. Efter nära trettio

syskonen, som även om de har tillbringat hela

klassiska tillbehör.

framgångsrika år på Kanalgatan var det så dags

sin barndom på restaurang Kriti, känner att de

för Achilles att gå i pension och därmed lämna

är ute på ny mark. Målet med New GR har varit

burgare är att vi använder ett pretzelbröd i stället

plats för en ny generation restauratörer. Efter

en restaurang dit människor ska komma för att

för ett vanligt hamburgerbröd. Det är ett maffigt

renovering och uppfräschning av både lokaler

äta och dricka gott under trivsamma och enkla

bröd med segt inkråm och med en härligt glansig

och meny slog syskonen Tseranidis i juli 2015

former. Maten håller hög kvalitet och vinlistan är

yta, förklarar Michaela.

upp portarna till New GR Krog & Pub.

generös. På pappa Achilles tid var restaurangen

främst en plats för måltider. Så är det inte i dag,

är inte det lättaste. Både Alexander och Michaela

– Det är viktigt för oss att göra något eget av

Pappas långa erfarenhet är värdefull för

– Det som är lite extra unikt med våra

Att välja en favorit från den generösa menyn


NYA FÖRETAG | 27

är väldigt förtjusta i husets pepparstek med

är mycket måna om.

klyftpotatis. Andra favoriter är plankstek serverad

med hemlagat mos och bearnaisesås.

och vi gör alltid vårt yttersta för att försäkra oss

om att allt är till belåtenhet, säger Alexander med

Maten på New GR serveras på rykande

– Ingen får gå härifrån utan att vara nöjd

varma gjutjärnstallrikar som fräser av hetta när

eftertryck.

servisen bär ut dem till borden.

– Gjutjärnet gör att maten håller sig varm

under hela måltiden.

Under hockeysäsongen är alla som vill

välkomna att se Skellefteå AIK:s matcher på restaurangens storbilds-TV. Naturligtvis mycket uppskattat i en hockeystad som Skellefteå.

– Det är många företag som kommer och

tittar på matcherna tillsammans. De äter gott, tar några öl till matchen och umgås hela kvällen under trivsamma former, säger Alexander.

Precis så vill syskonen att det ska vara på

deras restaurang. Förutom maten är även vinlistan noga utvald.

– Vi har haft provningar här för att hitta

”Det som är lite extra unikt med våra burgare är att vi använder ett pretzelbröd i stället för ett vanligt hamburger­bröd.”

Atmosfären på restaurangen är prestigelös

och att mat som inte uppfyller någons förväntningar byts ut är en självklarhet.

– Utan gäster ingen restaurang, avslutar

syskonen i en mun.

New Gr Krog & Pub Adress: Kanalgatan 51

931 32 Skellefteå

Telefon: 0910-77 95 35

exakt rätt viner till vår mat, säger Michaela.

E-post: info@newgrkrog.se

En service som signalerar kvalitet och omsorg

Hemsida: www.newgrkrog.se

om gästerna. Något både Alexander och Michaela


28 | EKONOMI & JURIDIK

Magdalenas erbjuder

KONTORSTJÄNSTER utöver det vanliga Uppsalabaserade Magdalenas erbjuder ett unikt utbud av företagstjänster inom ekonomi, personal och kontor. Enstaka tjänster eller kompletta paketlösningar - valet är ditt!

M

agdalenas

fast arbetsplats minskar, förklarar Magdalena.

Kontorstjänster startades

Företagets stora styrka hittas på det ekonomiska

för 35 år sedan av

området. Man erbjuder alla former av

Magdalena Jansson själv.

auktoriserade redovisningstjänster i form

av bland annat årsbokslut, skräddarsydda

– I början skötte

jag redovisningen åt

ekonomiska strategier samt bolagsbildningar.

min brors företag och några småföretag sedan

dess har min verksamhet vuxit och utvecklats,

administrationen åt sina kunder.

säger Magdalena.

området som vi inte behärskar eller tar oss an.

Detta är sannerligen ingen överdrift. I dag

Inte sällan sköter företaget hela – Det finns ingenting på det administrativa

förfogar hon över flera tusen kvadratmeters

Vissa vill endast ha hjälp med lönehantering

kontors- och konferenslokaler samt erbjuder

medan vi hos andra, likt en traditionell

tjänster i form av redovisning, administration och

ekonomiavdelning, sköter allt som har

personaluthyrning.

med ekonomi och administration att göra

Magdalenas Kontorstjänster tillhandahåller

– På våra kontorshotell erbjuder

vi mobila respektive stationära kontor,

även kontor anpassade för dem som är i behov

konferens och representationslokaler samt

av att ta med sig hunden till jobbet.

mindre arbetsplatser i form av skrivbord i

kontorslandskap.

personaluthyrning. Man tillhandhåller

Ytterligare ett expertområde är

Magdalenas Kontorstjänster AB Adress: Bergsbrunnagatan 22 753 23 Uppsala

kompetent personal från reception till erfarna

Telefon: 018-15 35 55

bland annat konsulter och projektledare som

ekonomer, även pedagogisk personal för skolor.

E-post: info@magdalenas.se

uppskattar möjligheten att på detta sätt utveckla

sitt kontaktnät samt utöka sin kundkrets.

imponerande bredd som dess tjänsteutbud.

Efterfrågan på tillfälliga arbetsplatser ökar i en

Här hittas allt från sjukhusclowner, via

rasande takt. Magdalenas Kontorstjänster är

cykelverkstäder till stora It-bolag.

www.facebook.com/magdalenasuppsala

naturligtvis med på tåget.

Instagram:

skräddarsy lösningar som passar alla är en av

Det senare är ett populärt alternativ för

– Människor i dag är mycket mer mobila

än förr och antalet företag som är i behov av en

Företagets kundregister visar på samma

– Vår flexibilitet och möjlighet att

våra absolut största styrkor!

Hemsida: www.magdalenas.se Facebook:

www.instagram.com/magdalenasuppsala


EKONOMI & JURIDIK | 29

Närproducerad

JURIDIK

Advokatfirman Glimstedts Växjö AB har sina rötter i den småländska myllan. Med fokus på klienter i Kronoberg tar man sig an uppdrag avseende bland annat företagsöverlåtelser, offentliga upphandlingar och brottmål.

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSMODELL

ger stora samhällsvinster ProSanitasmetoden är en forsknings­ baserad arbetsmodell som förser arbetsgivare med enkla redskap att använda för att skapa en positiv och hälsofrämjande arbetsplats.

P

rosanitas är latin och betyder ”för hälsan” eller ”sunt förnuft.”

– Det är ett begrepp som utmärker både mig som person

och de värderingar som ProSanitasmodellen vilar på, säger Inger Clasinder som numer driver Inger Clasinder AB.

Inger är den som utvecklat den unika metoden och menar att den är

genial i sin enkelhet. Metodens grundfundament är de faktorer som främjar och bevarar hälsa -meningsfullhet, delaktighet, hanterbarhet, begriplighet och KASAM - som sedan ”korsbefruktats” med de tre hållbarheterna och

A

stressreduktion samt förutsägbarhet. dvokatfirman verkar på de flesta av juridikens områden. Här arbetar sju advokater och tre biträdande jurister med erfarenhet och expertis inom affärs-, human- och obeståndsjuridik. – Vår bredd gör att vi på ett effektivt sätt kan fördela

uppdragen mellan oss baserat på våra respektive specialistområden. På så sätt får våra klienter alltid tillgång till rätt hjälp, förklarar advokat och delägare Johan Wänersjö.

På Glimstedts i Växsjö delas årsvinst lika mellan delägarna, oavsett vem

som utför arbetet. Det garanterar att respektive uppdrag hanteras av den person som är bäst lämpad.

– Vi tävlar inte om uppdragen utan samarbetar med våra klienters

bästa i fokus, säger Johan.

Även byråns klientregister påvisar ansenlig bredd och består av företag

Inger beskriver sitt företag som en konsultverksamhet i vilken hon arbetar

för att sprida ProSanitasmodellen och de stora vinster metoden för med sig.

Genom att arbeta enligt modellen kan företagsledare skapa en

arbetsmiljö utmärkt av välmående och humanism där alla – oavsett individuella förutsättningar – ges möjlighet att utnyttja hela sin potential. Därmed öka företagets ekonomiska och sociala vinster. Statistik visar att nära 40 procent av människor som befunnit sig i långtidsarbetslöshet har gått vidare till arbete eller studier med hjälp av modellen.

I andra fall blir effekten en högre effektivitet, bevarande av hälsan och

större trivsel på arbetsplatsen. Inger uppmanar förändringsvilliga arbetsgivare som prioriterar ekonomi, ekologi och social hållbarhet att höra av sig.

Inger Clasinder AB

från bland annat IT-branschen, skogsindustri och offentlig sektor.

Adress: Stenhagsvägen 132, 589 27 Linköping

En av dem som träffar flest privata klienter är advokat och delägare Fredrik

Telefon: 070-885 28 65

Sund.

– Mitt specialistområde är humanjuridik så jag arbetar med bland

annat brottmål och familjerätt, berättar han.

E-post: inger.clasinder@prosanitas.nu Hemsida: www.prosanitas.nu

På affärsjuridikens område letar man nu ytterligare kompetens.

Facebook:

– Den ideale medarbetaren vore någon med några års yrkeserfarenhet

www.facebook.com/ingerkristina.nilsson

och som känner till Växjö och vill etablera sig här på lång sikt, säger Johan.


30 | EKONOMI & JURIDIK

ENTREPRENÖRSDRIVEN redovisningsbyrå Trimero är en ung och digital redovisningsbyrå som specialiserar sig på entreprenörsledda företag i storleken 1-100 anställda. Redovisningstjänsterna kombineras med ett starkt engagemang för kundernas entreprenörskap där Trimero agerar bollplank för företagsledning och nyttjar sitt närverk för att stärka kundernas affärer.

T

rimero grundades år 2013 av Joakim Lindh, Anton Ullenius och Marcus Alestam. – Vi arbetade då på en av de mest etablerade redovisningsbyråerna men

kände att organisationen och inställningen på de stora företagen gjorde det svårt för oss att genomföra våra idéer om hur dagens redovisningstjänster bör se ut, förklarar Joakim. De ville arbeta närmre kunderna för att, utöver att sköta redovisning, även bidra till att kunderna blir mer lönsamma och trygga i sina ekonomiska beslut.

– Vi vill vara den bästa redovisningsbyrån

i Sverige för entreprenörer. Tiden vi sparar på automatisering av kundernas bokföringsflöden ger oss möjlighet att ha en personlig kontakt med våra kunder, ge dem råd och att nätverka för deras räkning.

– Det roligaste är när vi lyckas öka våra

kunders försäljning genom att koppla ihop dem med andra.

Vid kundmöten får Trimero ofta agera

bollplank för frågor om kundernas affärsidé, prissättning, ledarskap eller privatekonomi.

– Många saknar någon att bolla idéer med och

känner att vi kan komma med nya infallsvinklar. Vissa saknar också ekonomisk kunskap för bolagsstyrning och där kan vi hjälpa till.

Tillsammans med sina kollegor vill han vara

med och förändra synen på redovisning som många bara ser på som ett myndighetskrav.

– Vi märker att det är våra kunder med bäst

förståelse för resultatuppföljning som är de mest lönsamma eftersom de fattar bättre beslut och vet var de ska fokusera. Han fortsätter:

– Vårt viktigaste uppdrag är att förenkla

entreprenörens vardag genom att vara uppdaterade och ge bästa möjliga rådgivning. Kunderna ska verkligen inte behöva hålla koll på skatteregler och annat som ingår i vår expertis.

Trimero Accounting AB Adress: Ragvaldsgatan 14, 11846 Sthlm Telefon: 08 – 777 28 68 E-post: kontakt@trimero.se Hemsida: www.trimero.se Facebook: www.facebook.com/ TrimeroAccountingAB LinkedIn: www.linkedin.com/company/ trimero


EKONOMI & JURIDIK | 31

Din leverantör av

EKONOMISKA TJÄNSTER Kommunikation, transparens och bred kompetens är egenskaper som kännetecknar redovisnings- och företagskonsultföretaget Anylator AB. Med ett kontor i Haninge och ett i Danderyd erbjuder de företag alla typer av tjänster inom ekonomi och lönehantering.

A

uktoriserade redovisnings­

Skatteverket. Något som kan vara ekonomiskt

konsulten Anna Wallin

förödande, säger hon.

började arbeta på Anylator

2001. Sedan 2006 är hon

seriös redovisningsbyrå som är villig att ta sig

kontorschef på Anylator Syd

an uppdraget att reda ut den röra som ofta blir

i Haninge och sedan hennes

följden av att man som företagare inte förstår

Det kan dessutom vara svårt att hitta en

start har antalet anställda vuxit från tre till elva

vikten av en professionellt skött redovisning.

stycken. Lika många är stationerade på kontoret i

Danderyd.

en byrå med auktoriserade redovisningskonsulter.

– Vi har satsat på att anställa konsulter

Anna understryker vikten av att vända sig till – Att vi är auktoriserade betyder att vi

med olika sorters specialiteter vilket gör att vi

uppfyller de krav som vår branschorganisation

kan matcha kunden och dennes behov med rätt

ställer gällande bland annat kompetens,

konsult, berättar Anna.

skatteregler och dokumentation. Vi granskas

vart sjätte år vilket är en trygghet och en

Ytterligare utmärkande är den breda

språkkompetens som man inom företaget kan

kvalitetsgaranti för våra kunder.

erbjuda. Här talas svenska, kinesiska, engelska

och polska, vilket är en av anledningarna till

traditionella redovisningstjänsterna som bokslut,

att det bland kunderna hittas flera utländska

bolagsbildning och löpande bokföring. Man har

företag. Anylator har inga begränsningar

även expertis inom bland annat outsourcing och

gällande kundernas branschtillhörighet. Krögare,

olika typer av PA-tjänster.

Adress: Hantverkarvägen 23 C 13644 Handen

advokater och bemanningsföretag är exempel ur

Telefon: 08-525 264 60

kundregistret.

namn Anylator Consulting AB som drivs av Anna

tillsammans med VD Mats Berg.

– Vi riktar oss dock främst till mindre

Anylator erbjuder mer än bara de

I verksamheten ingår ytterligare ett bolag vid

respektive medelstora företag, säger Anna.

Consulting. Vi vill öppna ett kontor i stan där

Hon varnar företagare för att försöka sig på

– I vår vision ingår att utveckla Anylator

att sköta sin redovisning på egen hand.

vi erbjuder mer specialiserade tjänster inom

bland annat bouppteckningar och likvidationer,

– Många tror att redovisning är lätt vilket

ofta får konsekvenser i form av problem med

avslutar Anna.

Anylator Syd AB

E-post: anna.wallin@anylator.se Hemsida: www.anylator.se Facebook: www.facebook.com/ anylatorab LinkedIn: www.linkedin.com/companybeta/10285775


32 | EKONOMI & JURIDIK

TÄCKERÅKER INVEST – med god kompetens och erfarenhet På Täckeråker Invest AB arbetar fyra glada och mycket erfarna redovisningskonsulter. Med fokus på kundrelationer erbjuder man sina nöjda klienter skräddarsydda redovisningstjänster.

R

edovisningskonsult Helena

Inte så konstigt eftersom revision hör till revisorns

på Täckeråkers kontor och vid sina arbetsplatser

Lepistö har drivit Täckeråker

arbetsuppgifter.

sitter Kim Kollberg och Kerstin Danielsson.

Invest sedan 1994. Även om

många av klienterna från

revisorer och advokater som vi känner förtroende

finns tillgänglig. Även när hon drunknar i arbete

den tiden, liksom Helena

för, förklarar Helena.

tar hon sig tid för våra kunder. Vi är som en stor

själv, nått pensionsåldern

familj här på Täckeråker, säger de i en mun.

– Vi har byggt upp ett stabilt samarbete med

Byrån skräddarsyr sina tjänster baserat på de

är de fortfarande trogna. Både för sina privata

behov som varje enskilt kund har.

deklarationer och för företagsredovisning.

Helena tycker att det är svårt att formulera varför

redovisningen medan andra vill sköta delar av

hennes byrå är så uppskattad. Varför stannar

den själva, berättar Helena.

kunderna år efter år?

utspridda över hela Stockholms län. För dem som

– Ja, det är det är det nog bäst att du frågar

– En del vill att vi ska ta hand om hela

Kunderna hittas i alla branscher och finns

våra kunder om, säger Helena och ler.

är baserade långt bort erbjuder Täckeråker helt

Hon fortsätter:

digitaliserad redovisning. Dessa kunder skannar

in sitt material i ett redovisningsprogram som

– Det beror på en kombination av den

kompetens som endast lång erfarenhet kan

både redovisningskonsulten och de själva har full

ge och den familjära och glada stämning som

tillgång till.

råder på byrån.

men även om vi arbetar långt ifrån varandra

– Bara för att man jobbar med ekonomi

– Digital redovisning uppskattas av många

behöver man ju inte vara så allvarlig hela tiden,

tycker jag att det är nödvändigt att träffas

säger Helena och ger ifrån sig ännu ett leende.

personligen ett par gånger om året, säger

På frågan om vilka typer av tjänster Helena och

Helena som är mycket mån om relationen till

hennes tre anställda erbjuder svarar hon dock

sina klienter.

utan att tveka:

är helt avgörande för ett långvarigt och gott

– Vi är en fullservicebyrå som gör allt inom

redovisning och ekonomi utom revision.

– Det bästa med Helena är att hon alltid

Personlig kontakt skapar förtroende vilket

samarbete, menar hon. Dagens intervju tar plats

Täckeråker Invest Adress: Rudsjöterrassen 3, 6 TR. 136 40 Handen Telefon: 08-777 52 90 E-post: helena.lepisto@tackerakerinvest.se Hemsida: www.tackerakerinvest.se Facebook: www.facebook.com/TackerakerInvest


NÄRINGSLIV OCH TURISM

hör ihop i Karlskoga

P

EKONOMI & JURIDIK | 33 å Karlskoga Näringsliv & Turism finns Martina Björck som är VD för bolaget och som tidigare varit chef för turismfrågorna i kommunen. Bolaget har funnits sedan 2012 och har

som mål att näringslivet ska få en snabbare väg in i kommunen med sina frågor samtidigt som kommunen marknadsförs och lockar turister.

– Karlskoga är en underbar stad och

det är lätt att ge en positiv bild av oss. En av

Karlskoga växer som stad, har ett näringsliv som ständigt går framåt och ska fortsätta i samma riktning. För att nå dit har de tagit ett innovativt grepp och grundat ett kommunägt bolag som sammanväver frågorna till en fungerande helhet.

uppgifterna vi har är att sammanföra kommunen och näringslivet och att skapa mötesplatser som gynnar alla inblandade. Ju fler i näringslivet som känner till varandra ju bättre blir resultatet när vi gör en satsning i någon form, säger Martina.

Karlskoga marknadsför sig som Alfred

Nobels Karlskoga och jarbetar för att hålla den världskända innovatörens namn och uppfinningsrikedom vid liv. Näringslivet i Karlskoga är i allra högsta grad innovativt med många företag i teknologisk framkant.

Turisterna kommer för event som bland

annat Motorsportveckan eller till någon av de 100 fiskesjöarna och allt som händer ska vara sådant som näringslivet samtidigt gynnas av.

– Vi har turister som i dag kommer från

både från Sverige och utlandet. Alfred Nobels namn drar till sig många utländska besökare och då måste de naturligtvis få en positiv bild av staden. Nu arbetar vi för att locka hit fler från närområdet på dagsturer. De flesta blir positivt överraskade när de väl kommer hit.

Martina påpekar vidare att det roligaste med

arbetet är att se allt nytt som sker när företag och kommun går ihop i projekt för att ständigt förbättra staden.

Karlskoga Näringsliv & Turism Adress: Kungsvägen 34, 691 31 Karlskoga Telefon: 0586-21 61 00 E-post: info@karlskoganaringsliv.se Hemsida: www.karlskoganaringsliv.se Facebook: www.facebook.com/kganaringsliv


34 | EKONOMI & JURIDIK

Med Redonomen blir

REDOVISNING ROLIGARE

Att lämna sin bokföring i andra händer kan för många kännas kvalfyllt. Med en sällan skådad kombination av yrkesskicklighet och entusiasm sprider Sanna Kihlström med kollegor på Redonomen Redovisning det förtroende och lugn som krävs.

S

anna Kihlström som äger och

driver Redonomen Redovisning

traditionella tjänster och Sanna är mån om

redovisningslösningar baserade på företagens

är ett levande bevis på att det är

att hålla sig uppdaterad gällande regelverk,

enskilda behov.

möjligt att se fram emot att träffa

lagstiftning och innovation. Hon är generellt

sin redovisningskonsult.

mycket positivt inställd till den digitala utveckling

bolagsbildning medan andra vänder sig till oss

Med entusiasm sprider hon sin

som pågår inom redovisningsbranschen men

för avveckling och likvidering. En del aktiva

“Det är inte bara redovisningen som är så härlig med mitt yrke utan också mötet med människor och ta del av all den kunskap som de har på sitt område.”

företagare överlåter hela sin redovisning till

passion för bokföring och entreprenörskap. Sannas glädje smittar och många kunder uttrycker hur de för första gången i sin karriär upplever mötet med sin redovisningskonsult som inspirerande. Kanske beror denna bedrift på att Sanna har egen erfarenhet av den osäkerhet som siffror och matematik kan framkalla.

– I skolan tyckte jag faktiskt inte att

matematik var särskilt roligt, säger hon.

Det skulle dröja ända fram till efter gymnasiet

innan hon upptäckte att siffror faktiskt var något som hon var bra på. Efter några nyttiga år som yrkesverksam i andra branscher utbildade sig Sanna

Redonomen erbjuder branschens alla

kännetecken - förmågan att skräddarsy

– Vissa kunder hjälper vi vid uppstart och

oss medan andra kanske bara anlitar oss för årsbokslut eller fakturor och löner.

Redonomen har på kort tid skapat sig ett

namn som en redovisningsbyrå att lita på.

– Målsättningen är att växa och jag är på god

väg, säger Sanna med ett leende.

till civilekonom och sedan vidare till auktoriserad redovisningskonsult, sedan dess är hon fast.

Redonomens kunder hittas i alla tänkbara

anser att lagstiftningen ännu inte fullt är anpassad

branscher och Sanna uttrycker sin stora

efter den nya tekniken.

Redonomen Redovisning

uppskattning för variationen.

och använder mig själv av tekniken när det

Adress: Kanalvägen 15 18338 Täby

– Det är inte bara redovisningen som är

– Jag tror verkligen på digital redovisning

så härlig med mitt yrke utan också mötet med

passar men jag anser att vinsterna ännu är mest

människor och ta del av all den kunskap som de

fördelaktigt i de större bolagen, förklarar Sanna.

har på sitt område, säger hon.

Hon snuddar vid ett av byråns kanske främsta

Telefon: 08-792 39 84 E-post: sanna@redonomen.se


EKONOMI & JURIDIK | 35

MAXIMERA DIN AVKASTNING

På dina räntelösa tillgångar Att välja en mindre aktör för placering av dina tillgångar har en mängd fördelar­ – personlig rådgivning, långsiktiga relationer, tillgänglighet och täta återkopplingar.

P

laceringsrådgivarna AB finns i Stockholm och Göteborg och erbjuder effektiva och riskmedvetna lösningar på områdena försäkrings- och investeringsrådgivning. Kunderna består huvudsakligen av ägarledda bolag samt privatpersoner.

– Vår främsta uppgift är att bedöma kundens risktolerans och sedan

se till att den portfölj vi rekommenderat uppfyller den överenskomna risknivån, förklarar VD Pontus Hittrich.

Bolagets främsta konkurrenter är storbankerna.

– Den största skillnaden mellan oss och bankerna är att de kräver att

ditt placeringsbara kapital uppgår till minst fem miljoner kronor, om du ska bli ”private banking” kund. Hos oss får du tillgång till snarlika tjänster utan så stora tillgångar, säger Pontus.

Hos ett mindre ägarlett bolag får kunden mer uppmärksamhet och ett

bemötande baserat på hållbarhet och engagemang.

– Jag brukar säga att det krävs tre saker för att få en ny kund -

förtroende, förtroende och ytterligare förtroende, säger Pontus.

Han tillägger att Placeringsrådgivarna alltid är ett bättre alternativ

än bankerna ur både avkastnings- och kostnadsperspektiv och att verksamheten kan leverera 6-8 procent årlig avkastning utan att ta risk på börsen. Om du tillhör en av många som har dina pengar på räntelösa bankkonton finns stora vinster att göra. Pontus ger gärna tips.

– Jag uppmanar alla, att alltid välja en aktör med tillstånd av

finansinspektionen.

FÖR ENKLASTE TÄNKBARA REDOVISNING Redovisning, lönehantering och moms­beräkningar ingår i att driva eget företag men är sällan det man tycker bäst om. Det löser Marcus Strömberg och hans medarbetare på VM Redovisning.

D

et ska vara enkelt att ha koll på ekonomin i ett företag. Få av oss vill sitta i långa möten eller behöva läsa på om momsredovisning på kvällarna. På VM Redovisning använder man onlineverktyg för att underlätta för företagaren.

– Det sparar mycket tid för både oss och kunden att vi arbetar som vi

gör. Kunden loggar in på programmet på sitt håll och sedan kan vi gå in härifrån och ha koll på bokföringen. Självklart kan vi komma ut till företaget och ha vanliga möten, men det löpande sköter vi på ett smidigare sätt.

VM Redovisning är auktoriserade, vilket innebär att de kontrolleras

vart femte år, så att allt sker enligt lag. Med sina sju medarbetare kan de ta sig an allt från nystart av företag till bokföring, lönehantering och momsredovisning. Eftersom de samtidigt kan den lokala marknaden i Blekinge får kunden också bra rådgivning i ekonomifrågor.

– Det man betalar för är egentligen inte att någon ska sitta och ha koll på

papper och siffror, utan för att någon ska tänka. Vi har kunder i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och det gör att vi får bra kännedom om näringslivet häromkring. Vi får det större företagets kunskaper, men samtidigt har vi det lilla företagets flexibilitet. Det är oslagbart, avslutar Marcus.

VM Redovisning AB Adress: Karlshamnsvägen 1, 372 31 Ronneby

Placeringsrådgivarna Finans och Försäkring AB

Telefon: 0721-771457

Adress: Stationsvägen 18, 184 50 Åkersberga

E-post: marcus.stromberg@vmredovisning.se

Telefon: 08-12 148 158

Hemsida 1: www.vmredovisning.se

E-post: kundservice@placeringsradgivarna.se

Hemsida 2: www.fortnox.se

Hemsida: www.placeringsradgivarna.se

Hemsida 3: www.vismaspcs.se


36 | EKONOMI & JURIDIK

SÖK EKONOMISKT STÖD innan det är för sent Den Värmdöbaserade AVrådgivaren arbetar enligt devisen att bra redovisning kräver kompetens i kombination med intuitiv känsla för vilken sorts stöd varje enskild kund önskar. Inger Irenius, som med stor entusiasm driver redovisningsbyrån, tipsar om att söka hjälp innan problemet är ett faktum.

N

är Inger Irenius,

nästan 30 år, och många av dem har hon följt

eget direkt efter skolan, berättar Inger.

auktoriserad

hela vägen från uppstart till stor framgång.

Särskilt de unga är i stort behov av ekonomisk

redovisningskonsult,

rådgivning.

startade sin byrå för

tiden arbetar för att etablera och bevara goda

25 år sedan vände hon

relationer till kunderna. Människors ekonomi

inte ens erfarenhet av att sköta sin privatekonomi.

sig först och främst till

– Långsiktighet kräver att man hela

– De har ofta precis flyttat hemifrån och har

är ofta en känslig sak. Det gäller därför att ha en

Det säger sig självt att ansvara för ekonomiskt

mindre företag. Ofta sådana som befann sig i

fingertoppskänsla, förklarar Inger.

planering och redovisning i ett eget företag lätt

uppstartsprocess.

blir övermäktigt, säger Inger.

brinna för sitt arbete och för sina kunder.

Ungdomarna är ofta skickliga entreprenörer med

framåt och hitta lösningar på eventuella problem

intressanta affärsidéer, men de behöver hjälp med

innan de har uppstått, förklarar Inger.

på morgonen och behöver en rapport att ta med

uppstart och rutiner.

Bland annat har hon lång erfarenhet av att

sig till ett möte med banken senare samma dag

förvalta konkursbon och andra fall där saker och

frågar vi helt enkelt vilken tid rapporten behöver

flödar åt alla håll i total oordning. Något som

ting befinner sig i en kaosartad röra vad gäller

vara färdig. Sedan fixar vi det, säger Inger glatt.

kan få helt förödande konsekvenser för både

redovisning av tillgångar, utgifter, testamenten och

Hon älskar sitt omväxlande arbete och anser att

företagets och privatpersonens ekonomi, säger

skattefrågor.

oförutsedda händelser är till för att lösas.

Inger och berättar om hur hon för ett par år

Byråns kunder hittas i hela Stockholms län

sedan anlitades av en ung företagare som hamnat

nysta i komplicerade fall och med tiden har

men även så långt bort som i Dalarna och i

i just en sådan situation.

utredningar blivit min specialitet, säger Inger, som

Norrköping. Majoriteten är dock baserade på

uppskattas för sin problemlösande attityd och

Värmdö.

verksamheten, gjorde upp en budget, räknade

proaktiva förmåga.

på hur mycket han kunde ta ut i lön samt tog

också en hel del driftiga ungdomar som startar

– Jag gillar att ta ett helhetsansvar, att tänka

– Jag har lärt mig ofantligt mycket av att

Flera av kunderna har varit Inger trogen i

För att kunna ge en sådan service måste man – Vi säger aldrig nej. Om en kund ringer

– Här finns många småföretagare och vi har

– Vissa har absolut ingen koll och pengarna

– Jag hjälpte honom att styra upp

till viss del hand om även hans privata ekonomi.


EKONOMI & JURIDIK | 37

”Vi säger aldrig nej. Om en kund ringer på morgonen och behöver en rapport att ta med sig till ett möte med banken senare samma dag frågar vi helt enkelt vilken tid rapporten behöver vara färdig. Sedan fixar vi det, säger Inger glatt.”

Det gick bra för honom och hans företag. I dag

billigaste aktören kan bli dyrt i längden, säger

på egen hand.

har han ett bra sparande och har precis köpt

Inger och tillägger att det allra bästa är att gå på

hus, berättar Inger som är stolt och glad över att

rekommendationer från nöjda kunder.

Deklaration, årsredovisning och färdiga bokslut,

den gemensamma ansträngningen gav ett så pass

I dag arbetar nio personer på AV-rådgivaren. Inom

säger Inger.

lyckat resultat.

några år hoppas Inger på ännu fler. Hon söker

hela tiden skicklig personal med rätt inställning

Efter många år i branschen har Inger

naturligtvis en hel del råd att dela med sig av

till yrket.

till alla som står i begrepp att starta eget företag.

Först och främst anser hon att det är viktigt att

arbetar aktivt för att arbetsklimatet här ska vara

man funderar över sin drivkraft och målsättning.

harmoniskt och utvecklande, säger Inger.

Man ska försöka formulera vad det är man

Alla som arbetar på byrån är lika viktiga. För att

brinner för.

företaget ska fungera krävs en mängd kompetenser

som alla måste tas till vara på bästa sätt.

– Det är en dålig idé att starta företag och tro

– Någon som kan allt som rör redovisning.

– Jag är oerhört mån om mina anställda och

att man på en gång ska tjäna stora pengar. Man

ska inte räkna med att kunna ta ut någon lön

att man brinner för yrket. Man ska tycka att det är

överhuvudtaget de första fem åren, varnar Inger.

kul att gå till jobbet och vara beredd att göra sitt

AV Rådgivaren

Hon rekommenderar vidare att man fokuserar

allra yttersta för att kunderna ska vara nöjda och

Adress: Box 111

på sin kärnverksamhet, det man är bra på, och

trygga. Ofta är livserfarenhet en större tillgång än

lämnar bort redovisningen till någon som kan.

formell utbildning, förklarar Inger.

Telefon: 08-55601960

– Välj en redovisningsbyrå med omsorg.

– För att passa in här hos oss är det viktigt

Så småningom hoppas hon hitta någon

Tyvärr är det så att vem som helst får syssla

med kompetens att kan dela ansvaret för de

med redovisningstjänster i dag och att välja den

arbetsuppgifter som hon för närvarande sköter

134 23 Gustavsberg

E-post: inger.irenius@avrekonomi.se Hemsida: www.avr.se


38 | BYGG & INREDNING

Åsa skapar

LJUVA RUM Att anlita en professionell stylist inför försäljning av din bostad är en garanterad vinstaffär. Åsa Eriksson har 25 års erfarenhet och vet hur man skapar efter dina behov.

D

et är svårt att skapa balans mellan hemtrevnad och anonymitet inför visning. Åsa Erikssons företag Ljuva Rum Stockholm AB erbjuder både styling,

inredning och uthyrning av rekvisita för bland annat reklaminspelningar och tv-produktioner.

– För vissa objekt passar en personlig

blandning av gammalt och nytt medan jag i andra projekt fokuserar på att skala av och bygga stilrena miljöer, berättar Åsa.

De allra flesta bostäder som bjuds ut till

försäljning måste rensas på personliga ting. Spekulanter vill kunna föreställa sig sina egna saker i bostaden.

– Jag har tre olika paket att välja mellan –

small, medium och large. I dem ingår alltifrån konsultation till komplett inredning av helt tomma bostäder.

“Jag har tre olika paket att välja mellan – small, medium och large. I dem ingår alltifrån konsultation till komplett inredning av helt tomma bostäder.”

Utöver styling erbjuder Ljuva Rum även inredning av både privata bostäder och offentliga miljöer. Ofta handlar det om att skapa mjuka miljöer där människor kan slappna av och känna sig som hemma.

– Jag arbetar ofta med att kombinera olika

material och genom att blanda reseminnen med nya saker framkallas en personlig och ombonad känsla, avslutar Åsa.

Ljuva Rum Stockholm AB Adress: Alphyddevägen 13

131 35 Nacka

Telefon: 070-494 21 74 E-post: info@ljuvarum.se Hemsida: www.ljuvarum.se


BYGG & INREDNING | 39

PROFFZ

på elverktyg

N

är programledarna i tv ska göra om mörka och nedgångna kyffen och skapa vackra och trivsamma rum visas en rad elverktyg som de flesta inte

visste fanns. De smarta tekniska lösningarna gör att vem som helst kan känna sig som ett proffs när golvet ska slipas eller hyllorna ska sättas upp.

Hemmasnickrandet i Sverige har länge gått på högvarv och vi inspireras av de till synes enkla lösningarna i ”Äntligen Hemma”. En händig husägare klarar allt på egen hand, det enda som saknas är verktygen. Företaget Proffz Elverktyg ser till att maskiner och verktyg fungerar och snurrar som de ska.

Ulf Larsson, VD för Proffz Elverktyg har många år i branschen och har med sin skicklighet och erfarenhet lärt sig allt om maskiner. Dessutom tillhandahåller företaget reservdelar till flera olika märken.

– Jag var anställd på företaget i nästan 10

år. När den tidigare ägaren skulle gå i pension tog jag över och nu har jag drivit det i 17 år. Vi har haft samma inriktning i alla år och arbetat med både företag och privatpersoner. Nu är vi sedan två år tillbaka i nya och bättre lokaler på Hammarbacken i Sollentuna.

Företaget har flera avtal för garantiservice

på olika elverktyg och arbetar med AEG, Milwaukee, Rigid, Flex och Ryobi och tar emot uppdrag från de stora försäljningskedjorna. Det är främst service på redskapen och försäljning av reservdelar som bygger upp lönsamheten.

– Vi har riktat in oss på att sälja service,

det går inte för mindre företag att konkurrera i pris på själva produkterna. Nu har vi startat en webbshop som har reservdelar så att folk kan beställa hem det de behöver direkt. Det kommer många förfrågningar om det eftersom de stora kedjorna inte har det i sitt sortiment. De säljer maskinerna och vi satsar på reservdelar och tillbehör.

Det blir bra lönsamhet för företaget eftersom

konkurrensen i branschen går ner i landet. Många av de äldre reparatörerna går i pension och det är inte lika vanligt att ungdomarna kan mecka med saker.

Proffz Elverktyg och Service Adress: Hammarbacken 6B, 3TR

191 49 Sollentuna

Telefon: 08-649 00 63 E-post: kontakt@proffz.se Hemsida: www.proffz.se


40 | BYGG & INREDNING

BYGG och

INREDNING BSL i Stockholm AB är ett familjeföretag som erbjuder bygg- och snickerilösningar på helhetsentreprenad. I företaget finns även en heminredningsbutik, full av inredningsdetaljer för den kräsne.

B

SL drivs av Ann Rudebrand

tillsammans med sambon

som man inte tar sig an. Med flera decenniers

utan att man också behöva jaga olika hantverkare.

Anders Andersson. Tillsammans

branscherfarenhet i ryggen har Anders skaffat sig

Den biten sköter vi åt våra kunder, säger Ann.

kan de erbjuda en helt unik

helt ovärderlig kompetens och erfarenhet som få

BSL växer i takt med att ryktet om deras

kombination av kompetens

andra mindre företag kan stoltsera med.

skicklighet och noggrannhet sprids. Inte minst

inom både bygg och inredning.

uppskattas de för den familjära stämningen och

– Anders är målare från början men har

under sina 30 år i branschen arbetat med allt

Det finns inga jobb inom byggsektorn

Om viss yrkesbehörighet saknas i företaget

– Att renovera hemma är tillräckligt jobbigt

har man med åren byggt upp ett välförsett nätverk

det trevliga och avslappnade bemötande man får

av seriösa aktörer.

som kund.

som rör bygg och snickeri, berättar Ann.

och om det är omöjligt så tar det bara lite längre

Själv har hon tidigare varit verksam inom

ekonomi och administration och det är också de delar av företagets drift som hon ansvarar för. Ann har dock flera strängar på sin lyra.

– Jag har ett brinnande intresse för inredning

och har länge planerat för att öppna egen butik. I samband med att jag och Anders drog igång BSL tyckte vi båda att det var dags, säger hon.

BSL Home utgörs i dag av en butik där

Ann bland annat säljer textilier, belysning och porslin. Vackra föremål som skänker ditt hem det där lilla extra.

Ann står även till tjänst med rådgivning.

– När vi har renoverat ett badrum kan kunden

komma hit för inspiration och jag kan tipsa om olika

”När vi har renoverat ett badrum kan kunden komma hit för inspiration och jag kan tipsa om olika sätt att färgsätta och skapa stämning.”

sätt att färgsätta och skapa stämning, säger hon.

Trots att inredningsdelen växer är det bygg

– Vår roll är som spindeln i nätet. Vi samordnar

– Vårt motto är att ”ingenting är omöjligt

tid”, ler Ann.

BSL i Stockholm AB Adress: Störtloppsvägen 42 129 45 Hägersten Telefon: 070-982 83 15 | 073-500 43 03

och snickeri som utgör företagets kärna.

hantverkare och sköter all kontakt med kunden,

förklarar Ann. Något som skapar trygghet och

E-post: ann@bslstockholm.se

privatpersoner och bostadsrättsföreningar, samt

leder till ett slutresultat som både de och kunden

Hemsida: www.bslstockholm.se

även som underentreprenör åt andra byggföretag.

är 100 procent nöjda med.

– Vi arbetar på helhetsentreprenad mot


BYGG & INREDNING | 41

CH LINDS MÅLERI TIPS FÖR FINA - när du behöver en förändring Att måla eller tapetsera om ett rum är ofta spännande och fullt av förväntningar. Oavsett hur man vill ha det är råd och hantverksskicklighet ovärderligt. På CH Linds Måleri träffar vi Christer Lind som har en gedigen erfarenhet av branschen.

C

GOLV

Alex Widborg driver företaget AA Golvbehandlingar AB. På företaget arbetar man med att behandla olika typer av golv med fokus på trä- och stengolv, men också entrélösningar.

hrister är i dag en yrkesmålare som hjälper nya kollegor ute i

E

arbetslivet och ger kunder goda råd. Det finns inget värre än

att se drömmen om ett puderrosa sovrum förverkligas till en

Sverige.

mardröm i grisskärt. Det är just den typen av missar som man

ntréer kräver smarta lösningar där behovet styr hur lösningarna ska se ut. Alltifrån de stora publika entréerna till de mindre trapphusen, och när kunden förstår nyttan med en ordentlig entré gör det att kundens golv mår bättre med ökad livslängd

som resultat, förklarar Alex. Företaget har sin bas i Stockholm, men arbeten utförs runt om i I branschen är det viktigt med ett välutfört arbete för att få det goda

undviker med en kunnig målare.

ryktet att sprida sig.

– I dag vill många ha något lite annorlunda och det finns knappt några

- från en expert

– Du måste alltid vara noggrann, följa branschen och leverantörernas

tydliga trender. Jag har arbetat med flera olika stilar och ibland fått renovera

regler och använda dig av högkvalitativa produkter. Det lönar sig alltid att

äldre byggnader men där tidskänslan ska bevaras. Det finns också färger och

lägga extra tid på ett projekt för att kunna känna dig stolt över det arbete du

kombinationer som är tidlösa och kan sitta länge utan att bli omoderna.

utfört, säger Alex.

Förutom målning och tapetsering arbetar Christer med snickeri

Han poängterar också vikten av att vara ärlig mot sina kunder.

och ombyggnation som han lärt sig av sin svärfar som var möbel och

– Är det inte möjligt att till exempel slipa ett golv eller behandla som

inredningssnickare. Det kan vara att konstruera praktiska lösningar som

kunden önskar, förklara då det och åta dig inte projektet, det stärker din

att platsbygga garderober som sedan färgsätts tillsammans med resten av

professionella status.

rummet. Kontaktnätet sträcker sig även till arkitekter och detaljmålare som

tar specialbeställningarna.

i dag är mer miljömedvetna. Därför har han alltid förslag på bättre

Något som Alex också märkt av på senare tid är att många kunder

– Det är när man kan samarbeta som det blir helt perfekt. Även om jag

miljövänliga produkter inom entrélösningar och golv. Att ta hand om sina

kan slänga upp en stencil och måla en logga på väggen så väljer jag att ta in

behandlade golv är också en medveten miljöaspekt och därför är man på

andra för det. Jag är för mycket av en perfektionist så det får någon annan ta,

företaget alltid noggranna med att lämna över skötselanvisningar till sina

avslutar Christer.

kunder, både de större byggföretagen och privatpersoner.

CH Linds Måleri AB

AA Golvbehandlingar AB

Adress: Ljusnevägen 30, 12848 Bagarmossen

Adress: Murkelvägen 75, 18434 Åkersberga

Telefon: 070-585 88 29

Telefon: 0768 - 11 5488

E-post: info@chmaleri.se

E-post: kontakt@aagolvbehandlingar.se

Hemsida: www.chmaleri.se

Hemsida: www.aagolvbehandlingar.se


42 | BYGG & INREDNING

BYGG, DESIGN OCH KONST under samma tak

Byggamera i Stockholm är ett utav ytterst få företag i branschen som erbjuder alltifrån husbygge från grunden till dekorationsmåleri och allt däremellan. I det egna snickeriet tillverkas möbler och övrig inredning både enligt kundens önskemål och i egen design.

B

yggamera Stockholm ägs och drivs bland annat av Igor Amir Boric. Amir är en man med många strängar på sin lyra. Han har arbetat i byggbranschen i hela sitt yrkesverksamma liv

men har även läst konst och design på Konstfack. Parallellt med driften av företaget verkar Amir som framgångsrik konstnär med utställningar över hela världen.

Sin estetiska talang använder Amir flitigt.

– Sedan barnsben har jag varit intresserad av

att göra om saker och det roligaste jag vet är att designa och ta fram lösningar som är anpassade efter de enskilda projekten som vi är engagerade i.

”Vi är det enda företag i Stockholm som designar, bygger, dekorerar och ytbehandlar i eget snickeri.”

Hans designlösningar i form av bland annat

möbler, garderober och platsbyggda kök tillverkas på företagets eget snickeri.

– Vi är det enda företag i Stockholm som

designar, bygger, dekorerar och ytbehandlar i eget snickeri, säger Amir.

Uppdragsgivare kan vara både arkitekter,

privatpersoner eller företag och naturligtvis tillverkas anpassade lösningar inte bara i egen design. En av alla specialiteter är smarta och estetiska förvaringslösningar. Amir berättar om hur han konstruerar och inreder lösningar för kattvindar. I många hus står dessa värdefulla förvaringsutrymmen ofta tomma och outnyttjade. Ett stort slöseri med tanke på hur många av oss som kämpar för att få plats med våra saker.

– Vi bygger garderober med dubbelt djup som

utnyttjar kattvindarna för förvaring i utdragbara lådor. Man kan uttrycka det så att vår lösning trollar bort kattvindarna på samma gång som utrymmets fulla potential används, säger Amir.

Byggamera tar sig med glädje an stora

som små projekt.

– Vi har bland annat byggt 38 hus från


BYGG & INREDNING | 43

grunden i Sala utanför Västerås, berättar Amir.

Att försäkringsbolagen väljer Byggamera som

gott om. Han vill bland annat komplettera

Man arbetar främst på helentreprenad. I princip

samarbetspartners i kostsamma projekt som dessa

verksamheten med en möbeltapetserare. Något

all kompetens finns i företaget men man har

är en kvalitetsgaranti som få andra byggföretag

som handlar mer om organisation och utrymme

även väletablerade samarbeten med noga utvalda

kan uppvisa. Det visar på både samarbetsvilja och

än ekonomi.

underleverantörer.

yrkesskicklighet.

kunna erbjuda mina kunder, säger han.

– Det är viktigt för oss att våra

Amirs företag utmärks även av de tydliga

– Det är dock en service som jag gärna vill

samarbetspartners är erfarna, skickliga och att de

projektritningar som man presenterar för kunden.

Vidare hoppas han att inom ett par år ha startat

arbetar enligt samma filosofi som vi.

en egen tillverkning av möbler i eget namn.

många lekmän har svårt att tyda CAD-ritningar

Vi är många som längtar efter att se dessa på

att ett livskraftigt företag alltid måste arbeta i

och att man är överens om projektets mål är helt

marknaden.

nära samarbete med kunden och att service och

avgörande för slutresultatet.

kvalitet håller världsklass.

hans inredningsarkitekter till tjänst med

Denna värdegrund vilar på övertygelsen om

– Vi levererar alltid i tid och är noga med

– Vi ritar både i CAD och 3D. Detta eftersom

Som erfaren designer står Amir och

att leveranser alltid sker före överenskommen

inredningsförslag. Han rekommenderar alltid att

tidpunkt.

man målar fast inredning vit.

– Trender kommer och går fort i den här

Byggamera Stockholm AB Adress: Klövervägen 2 14567 Norsborg Telefon: 0709146010

GODA SAMARBETEN

branschen och för den som är intresserad av att

Byggamera verkar i nära samarbete med större

följa dem blir det dyrt och obekvämt att måla

E-post: info@byggameramera.se

försäkringsbolag. Dessa uppdrag innebär att man

om, säger han. I stället rekommenderar han

Hemsida: www.byggamera.se

tillsammans med försäkringsrepresentant, den

färgsättning med hjälp av tavlor och textilier.

drabbade, samt övriga inblandade hantverkare

Detaljer som är lätta att byta ut när man tröttnat.

Facebook: www.facebook.com/byggamera.se

återställer vatten eller rökskadade utrymmen.

Framtidsplaner och visioner har Amir


44 | BYGG & INREDNING

ASKEBY TRÄDGÅRD Klimatcertifierad yrkesodling

Nya Askeby Trädgård odlar tomater, gurka och vårblommor av högsta kvalitet. Med fokus på miljö, smak och hållbarhet driver man småskalig odling med siktet inställt på framtidens klimatsmarta växtproduktion.

I

Linghem utanför Linköping ligger Nya

Askeby Trädgård där man framgångsrikt

kvantitet är miljöanpassad produktion möjlig,

lägga på grillen - en köttig tomat som inte blir

har odlat grönsaker och blommor

säger Thomas.

vattnig vid tillagning.

och drivs verksamheten av Thomas

utmaning är att minska energiförbrukningen och

Göransson. Främst odlas tomater och

månaderna april och juni säljer man även utplanteringsblommor till privata konsumenter i gårdsbutik. Askeby är Sveriges första klimatcertifierade

yrkesodling. Certifieringen sätter en gräns för hur mycket koldioxid en verksamhet får släppa ut.

–Vi begränsar bland annat våra utsläpp

genom att använda jordvärme i stället för olja under uppvärmning av våra växthus, berättar

”Vår främsta målsättning och största utmaning är att minska energiförbrukningen och på samma gång öka skörden.”

Thomas.

presenteras en bifftomat som passar utmärkt att

i flera decennier. Sedan 2007 ägs

gurka för försäljning till grossister men mellan

– Eftersom vi fokuserar på kvalitet framför

Man använder minimalt med kemiska

bekämpningsmedel i produktionen.

Verksamheten arbetar ständigt mot att utvecklas och introducerar regelbundet nyheter. I år

– Vår främsta målsättning och största

på samma gång öka skörden.

Ytterligare planer inför framtiden är en

satsning på frilandsodling för produktion av jordgubbar och grönsaker.

Nya Askeby Trädgård Adress: Askeby Hagalund 1 585 62 Linghem Telefon: 070-717 54 16 E-post: askebytradgard@gmail.com Hemsida: www.askebytradgard.se


SMIDESVERKET – skapar helhetslösningar

L

BYGG & INREDNING | 45 ove Persson har utbildat sig inom rörmokeri och berättar om hur han efter många år som anställd valde att satsa på något eget. Han ville ha ett företag som sysslar med

helhetslösningar och undvika att utföra samma arbete dagarna i ända.

Företaget Smidesverket arbetar med rörmokeri och drivs av Love Persson. Det är nu fem år sedan han startade verksamheten och hade vid tidpunkten drygt 20 års erfarenhet av just rörmokeri. I dag hittar han totallösningar vid ombyggnad och nyproduktion.

– Det ska inte vara någon ”löpande band”

känsla. Jag arbetar med hela lösningar på rör för nya byggnader eller nya behov på företag. Det kan variera kraftigt, tryckluft ena dagen och våtarbeten nästa. Jag samarbetar med byggföretag och rörfirmor och uppdragen rullar in.

Det viktigaste inom branschen är att vara

noggrann och leverera i tid, förklarar Love. På det sättet kommer kunderna tillbaka och det är sådana referenser som bidrar till fördelar och får verksamheten att utvecklas. I längden tänker han sig att firman kommer att växa med fler anställda, men det är svårt att hitta kunnigt folk i branschen.

– På sikt tänker jag mig att jag ska arbeta

mer med egna projekt och bygga upp system från grunden. Det är viktigt att få fram bra lösningar från början så att man slipper gå tillbaka och göra om. Det största arbetet jag gjort var Bilprovningen som skulle ha olika trycklufts- och våtarbeten.

Love pratar vidare om hur branschen

förändrats under den tiden han varit yrkesverksam. En stor del av det gamla hantverket är borta och istället kommer mer pappersarbete som krävs för företagandet. Rent fysiskt har arbetet blivit lättare med anpassade verktyg som samtidigt väger mindre, men det krävs fortfarande styrka och arbetet tar på kroppen i längden.

– Det är lite därför jag valde namnet

Smidesverket. Det går att utveckla och det låter mig göra det jag vill. Namnet för tankarna till en smedja, och jag tänker mig att man där kan göra diverse saker.

Smidesverket AB Adress: Fannydalsplatån 3 13141 Nacka Telefon: 070-7576140 E-post: love@smidesverket.com Hemsida: www.smidesverket.com


46 | BYGG & INREDNING

Robust och pålitligt

MINIRENINGSVERK FRÅN NORRBOTTEN

M

an beräknar att 90 procent av svenska hushåll är anslutna till det kommunala vattenoch avloppssystemet och att dessa står för

cirka en tiondel av alla föroreningar som vårt spillvatten orsakar. Återstående 90 procent av de skadliga utsläppen kommer från de fastigheter som har enskilda avlopp.

Att byta ut ett miljöfarligt avloppssystem är en betydande investering för framtidens miljö och människor. Många bäckar små leder till en stor å, är ett talesätt som i allra högsta grad kan användas i samma mening som enskilda avlopp.

Tommy Andersson, VD för företaget Score

Entreprenad AB i Åkersberga förklarar att de utsläppen orsakar övergödning av våra sjöar, hav och vattendrag och leder till livlösa och giftiga vatten som vi varken kan bada eller fiska i. Score Entreprenad är ett av Norrorts större företag inom mark och entreprenad. Man arbetar huvudsakligen med att gräva ner fiber åt kommuner, fastighetsbolag, och stiftelser. Företaget är specialiserat på att gräva i skärgård och övrig glesbygd. Sedan en tid tillbaka ingår även försäljning, installation och service av minireningsverk i verksamheten. Det reningsverk som man marknadsför heter Ecobox vilket är en helt svensk produkt som tillverkas i Övertorneå i Norrbotten.

– Ecobox är marknadsledande i kategorin

minireningsverk som fungerar helt utan kemikalier eller tillsatser, säger Jonas Norlin som nyligen anställts på Score Entreprenad som projektledare för introduktion och vidareutveckling av företagets satsning på minireningsverk.

– Det enda ämne som tillsätts systemet är

luft, tillägger han.

Ecobox renar hushållets spillvatten så effektivt

att vattnet, efter att ha passerat systemet, kan släppas ut direkt i naturen. Systemet är robust, effektivt och mycket hållbart. Tommy förklarar att allt som behövs är integrerat i en enda enhet. Det finns inga lösa delar och reningen kräver inga andra tillsatser än vanlig luft.

Syret som tillsätts systemet startar en helt

naturlig biologisk process som renar spillvattnet utan att på något sätt påverka miljön. Ecoboxen ersätter äldre reningstekniker som infiltrationsbäddar, trekammarbrunnar och slutna tankar. Verket renar ditt avloppsvatten effektivt och miljövänligt från bland annat fosfor och smittspridande organismer.

– Vi märker att särskilt den yngre

generationen är intresserade av att byta ut ålderdomliga system. De är mycket miljömedvetna och vill göra så mycket som de


BYGG & INREDNING | 47

kan för att minska sin egen negativa påverkan på

åtgärdar eventuella fel, säger Jonas.

jordförbättringsprodukter.

miljön, berättar Tommy.

Skärgårdsstiftelsen har valt att använda sig av

Score Entreprenad verkar i Vallentuna,

Ecobox. Det är en betydande kvalitetsstämpel

våra filter blir en del av det naturliga kretsloppet,

Österåker och Norrtälje. I enbart Norrtälje finns

och ett bevis på att du genom att göra samma

säger Jonas.

33 000 enskilda avlopp vars reningssystem

val försäkrar dig om att du gör ditt yttersta för att

– Inåt landet råder det ofta brist på fosfor så

Marknaden för minireningsverk ökar hela

behöver bytas ut. Särskilt Norrtälje och Österåker

tiden och framtiden ser mycket ljus ut – för Score

bedöms som extra känsliga på grund av det

Entreprenad men kanske allra främst för miljön.

kustnära läget. I sådana känsliga miljöer måste

kraven som ställs på enskilda fastighetsägare

då allt fler privata anläggningar döms ut. I

vara stora. Det finns inte utrymme för ytterligare föroreningar.

I dessa kommuner med hög skyddsnivå

genomför kommunerna stenhårda kontroller där en majoritet av de enskilda avloppen underkänns. Att inte byta ut ett underkänt system innebär att du bidrar till att framtidens generationer inte kan använda och njuta av våra gemensamma vatten. – Många kanske upplever det kostsamt att investera i ett reningsverk men hur man än räknar så blir det på sikt långt dyrare att låta bli, konstaterar Tommy.

Att välja Score Entreprenad som leverantör

av minireningsverk gör det enkelt för dig som kund. Utöver överlägsen produkt erbjuder man

”Vi ser till att du får det system som passar för just din fastighet. Driftavtalet innebär att man årligen kontrollerar vattenstatusen och åtgärdar eventuella fel.”

totalentreprenad vilket betyder att de projekterar,

– Den politiska kontrollen blir allt hårdare

takt med att miljömedvetenheten ökar bland befolkningen är detta inget som ses som en nackdel, avslutar Tommy.

Score Entreprenad AB Adress: Sågvägen 3 184 40 Åkersberga

ansöker om tillstånd, installerar och erbjuder

påverka det mycket känsliga kustnära landskapet.

fördelaktiga driftavtal.

När Ecoboxens fosforfilter är mättat

Telefon: 08-410 79 411

byts det ut och det gamla plöjs ned som

E-post: info@scoreab.se

för just din fastighet. Driftavtalet innebär att man

jordförbättringsmedel i åkrarna eller

årligen kontrollerar vattenstatusen och att man

tillsätts vid tillverkning av matjord eller

Hemsida: www.scoreab.se

– Vi ser till att du får det system som passar


48 | BYGG & INREDNING

EN VINTAGEBUTIK

Allt blir

I Byske utanför Skellefteå finns butiken Gamla Ting Byske som drivs av Anna Laurila. Med en bakgrund inom reklam var karriären med äldre ting inte given. Men i dag går butiken som på räls och har blivit en mötesplats för Byskebor och sommarturister.

När man kliver in i fabriksbutiken hos MABE SkinnFasoner i Ramnäs slås man av en doft av läder som för tankarna till äkta genuint hantverk.

med stort hjärta

A

nna hade arbetat som busschaufför i Stockholm, men efter några år tröttnade hon på storstadsstressen och flyttade norrut. Trots att hon hade jobb undrade hon ibland vad hon mer skulle hitta på i livet. Hon skrattar medan hon berättar om hur

det kom sig att hon kom att driva butiken.

– Man kan liksom inte bara sitta och titta på TV hela dagarna. Plötsligt

hörde jag att den här butiken behövde en ny ägare och jag hade ju arbetat med Antikmässan tidigare och tyckte att det lät intressant. Jag vill köpa in gamla och unika saker, men jag sållar samtidigt ganska hårt med allt som finns. Det måste vara en viss nivå på sakerna här.

I butiken Gamle Ting Byske kan man hitta det mesta. Här finns

allmoge köksprylar, konst och roliga och unika prylar från olika tider. Marknadsföringen görs enkelt via sociala medier och många gånger säljs de nyinkomna sakerna inom loppet av några minuter.

– De som gillar butiken följer oss på Instagram och ibland blir jag själv

förvånad över hur snabbt det går. Det passar mig bra för det roligaste är att få leta upp och köpa in nya varor. Sedan blir butiken också en mötesplats där kunder trivs med att komma in och prata om alla sakerna och det är fantastiskt roligt.

SNYGGARE I SKINN

N

Stenebyskolan och skulle ställa ut ett föremål på den årliga elevutställning så blev det ett renskinnförkläde med monogram på fickan, inte visste hon då att det bli hennes

signum. I år firar hennes företag MABE SkinnFasoner 20 års jubileum. Sedan tre ligger butiken på Lancashirevägen 4 i Ramnäs, tidigare fanns de i Västerås. Skinnhantverkarna var tidigt etablerad med webbshop och tror att försäljningen i framtiden kommer att övergå dit helt.

– Det är grillförkläden vi är mest kända för. De blev otroligt populära

när grillmästarna hade de som uniform i tv, vilket gjorde att det dök upp billiga kopior i stelt fuskskinn. Det är viktigt med hygienen när man använder ett skinnförkläde i köket, att det är utan sömmar mitt fram så att ingen smuts fastnar där. Våra förkläden är i ett stycke mjukt följsamt kalvskinn med invikta kanter för att hålla formen bättre. De finns i flera storlekar, färger och olika modeller för passformen är viktig för att du ska trivas i förklädet, säger Anna.

Butiken på 250 kvadratmeter lagerför bälten med nickelfria spännen,

lammskinn, fårfällar, prydnadskuddar, smycken och väskor. Tillverkning av B2B, business to business presenter erbjuds bland annat nyckelfodral, musmattor och skrivbordsunderlägg som det går att värmeprägla sin logo på.

Gamla Ting Byske

är Anna Berlin studerade första året läderhantverk på

Webbutiken finns på hemsidan leatherofsweden.com och där finns hela

sortimentet med förkläden, bälten, skrivbordsprodukter och mycket mer.

Adress: Storgatan 8, 93451 Byske

Leather Of Sweden

Telefon: 076-102 53 25

Adress: Lancashirevägen 4, 730 60 Ramnäs

E-post: gamlatingbyske@gmail.com

Telefon: 0220-38252

Facebook: www.facebook.com/gamlatingbyske

E-post: info@leatherofsweden.com

Instagram: www.instagram.com/gamlatingbyske

Hemsida: www.leatherofsweden.com


DETALJHANDEL, BUTIK & LIVSMEDEL | 49

RESTAURANGGROSSIST med engagemang

I

Helsingborg hittas en av landets 23 Axfood Snabbgrossbutiker. Majoriteten av kunderna är lunchrestauranger, kvarterskrogar, fastfood och kaféer.

– Kunderna väljer oss för bland

annat den stora valfrihet vi erbjuder.

Butiken i Helsingborg har öppet varje dag och för dem som inte har möjlighet att beställa på plats har vi e-handel som alternativ då kunden får leverans, säger butikschef Anette Stråhle.

– Att vi har öppet alla dagar är avgörande

för de av våra kunder som sålt mer än beräknat under helgen och behöver påfyllning, tillägger

Axfood Snabbgross erbjuder ett brett sortiment av matvaror anpassade för företag i livsmedels- och restaurangbranschen. Utmärkande för Axfood är dess framgång med utmaningen av hög kvalitet till lågt pris.

Anette.

Axfood säljer även alkohol till de

verksamheter som innehar alkoholtillstånd. Även detta en service av stor betydelse då det annars

“Att vi har öppet alla dagar är avgörande för de kunder som sålt mer än beräknat under helgen och behöver påfyllning.” inte går att fylla på förråden under helger.

Verksamheten är känd för sitt miljö- och

välgörenhetsengagemang och Anette kan inte komma på någon typ av emballage som inte kan återvinnas eller användas igen.

– Vi har även inlett kommande samarbete

med en välgörenhetsorganisation i ett projekt som kallas välgörenhet i stället för svinn. Det går ut på att skänka bort fräscha livsmedel som kasseras i butiken istället för att kasta den.

En utmaning är att förmedla kombinationen

av hög kvalitet till lågt pris. En utmaning alla kunskapsrika anställda på Axfood behärskar.

– Företag i vår bransch har allt att vinna på

att välja oss som grossist, avslutar Anette.

Axfood Snabbgross Adress: Ekslingan 3 25467 Helsingborg Telefon: 042-442 39 80 E-post: anette.strahle@axfood.se Hemsida: www.snabbgross.se


50 | DETALJHANDEL, BUTIK & LIVSMEDEL

SVENSKT GODIS

sprids världen över Vårt svenska godis är på god väg att erövra världen. Är det någonting vi svenskar är kända för och som utlandssvenskar längtar efter att få sätta tänderna i är det just lösviktsgodis. Företaget bakom den internationella succén heter ER-T Godis.


DETALJHANDEL, BUTIK & LIVSMEDEL | 51

N

är godissuget sätter in

är det i det närmaste

privatpersoner med hemsidorna maxgodis.se och

kunden behöver och vilka erbjudanden som

katastrof om de rätta

klippkungen.se. Här kan alla hitta sina favoriter

blir bäst, detta är vad vi lägger störst vikt vid. Vi

sorterna är slut i butiken

och få dem levererade direkt till sig. Fyll ditt

är intresserade av nya säljare runt om i landet,

och påsen inte får den

lager med allt från halstabletter till smågodis

så den som är känner sig manad är mer än

perfekta blandningen av

eller riktigt fin premiumchoklad. ERT Godis

välkommen till att höra av sig.

sött, surt och salt. Detta vet butiksägarna och

är en av de största leverantörna av godis till

alla från småbutiker till stora matkedjor vill

butik och har som mål att fortsätta växa. För

erövra världen och för alla semesterfirande

alltid ha sina lager väl påfyllda. Leveranserna

att lyckas med detta är lagren fyllda med inte

svenskar är det naturligtvis underbara nyheter.

måste vara snabba, enkla och tillförlitliga.

mindre än 1 250 olika sorters lösviktsgodis.

Till alla som alltid undrar om man lagt

ER-T Godis är grossisten som satsat på att ha

Med åren har fler produkter tillkommit, såsom

tillräckligt många påsar i bagaget inför resan

samarbete med alla de stora tillverkarna. VD

stycksaker och drycker.

säger vi: bara lugn – det kommer snart att

och ägare Nichlas Ernstsson säger:

finnas att köpa på plats. Fram till dess går det

och leverera det snabbare än alla andra. Intresset

att beställa en hel låda av favoriten på nätet så

leverantör av all sorters godis. Och vi är stolta

för nyheter är alltid stort bland kunderna och då

att det finns att ta med. Och glöm inte att lägga

över att ha ett team med bra säljare som kan

gäller det att ligga på låset och kunna leverera.

till läsken på beställningen!

arbeta nära kunden och hålla personlig kontakt.

Vissa andra grossister väntar med att köpa in tills

man ser om det blir en succé, men då är ofta den

– Vi är Sveriges bästa och mest tillförlitliga

Företaget har sedan starten för 24 år sedan

Nätsatsningen riktar sig också till

– Vi vill satsa på att alltid ha det som är nytt

måste bygga upp ett förtroende och förstå vad

Så vårt svenska lösgodis är på god väg att

vuxit sig stora och riktar nu uppmärksamheten

största försäljningsstoppen redan över.

mot utlandet och webben. På deras hemsida

finns hela kataloger att bläddra i och flikar för

fördubblat sin omsättning redan om fem år och

event eller speciella klipp. Sedan sidan kom på

det finns en tydlig plan för att nå dit. Det bästa

engelska har exporten ökat markant och i dag går

godiset ligger redan i lager från tillverkare som

det att köpa lösgodis i ett tjugotal andra länder.

Fazer, Haribo, Cloetta, Marabou och alla de andra.

Nu väntar nyrekrytering av en innesäljare samt en

E-post: info@ertgodis.se

kommer till sötsaker. Utomlands äter man ofta

utesäljare som kommer att behövas för att nå det

Hemsida: www.ertgodis.se

mer nötter eller bakverk av olika slag, men vi är

uppsatta målet.

Webbshop: www.webbshop.ertgodis.se

på stark inmarsch där med svenskt godis. Flera

av de länder vi exporterar till har själva kommit

säljare eftersom deras arbete är så viktigt för

till oss för att köpa och vi räknar med att hälften

hela företaget. Förr konkurrerade grossister mer

av alla leveranser kommer att vara mot export

med pris, men i dag är nivåerna så lika och det

redan om tre år.

är andra saker som värdesätts av kunderna. Man

– Vi har olika vanor i olika länder när det

Visionen nu är att företaget ska ha

– Vi är mycket noga i rekryteringen av nya

Er-t Godis AB Adress: Annavägen 8 35260 Växjö Telefon: 0470-719999

Facebook: www.facebook.com/ ERTGodis Instagram: www.instagram.com/ ertgodis


52 | DETALJHANDEL, BUTIK & LIVSMEDEL

Exklusiva väskor till enastående priser Inne i butiken Delicate Vintage i centrala Göteborg finner du ett stort utbud av exklusiva märkesväskor. Här bjuds det på ett glas bubbel och en timmes service till dig som funderar på att inhandla en populär väska från ett stort modehus, till bra pris.


DETALJHANDEL, BUTIK & LIVSMEDEL | 53

D

elicate Vintage startades

mellan 200 och 300 varor i lager. Det närmaste

2014 som ett sidoprojekt av

året planerar de även att expandera till den

Kristofer Gustafsson. Han

europeiska marknaden, som då kommer ha en

såg att det fanns en stor

webbshop på engelska. Då detta innebär en större

marknad för vintage-väskor

kundbas, hoppas Kristofer på att ha ett lager som

och accessoarer från de

är tre gånger så stort om några år. Den engelska

stora modehusen. Intresset för produkterna ökar

webbshoppen kommer att ligga parallellt med

men alla har inte råd att köpa nytt.

den svenska sidan.

Till en början sköttes verksamheten

hemifrån. Sedan tog det en vansinnig fart. Han flyttade till ett kontorshotell men när verksamheten vuxit till sig ytterligare flyttade han till sin nuvarande adress på Erik Dahlbergsgatan 9, ett stenkast från Vasaplatsen i centrala Göteborg. Lokalerna finns i en sekelskifteslägenhet som är uppdelad i en kontorsdel och ett showroom.

Showroomet är inrett med mattor, en

soffgrupp och en stor spegel. Längs ena långsidan av rummet finns ett antal hyllor som pryds av de exklusiva märkesväskorna. Chanel och Louis

“Vi avsätter alltid minst en timme för varje kund. Man får full uppmärksamhet och hjälp och kan handla i lugn och ro.”

Vuitton utgör i dag nästan all försäljningen för Delicate Vintage.

Företagets ledord är Pre Loved Luxury som

Företaget använder sig av konsulter för

Kristofer menar bygger på det faktum att någon

vissa delar av verksamheten, exempelvis

annan ägt och älskar väskan som nu säljs hos

hemsideprogrammering och sökmotoroptimering.

honom.

Kristofer har för närvarande en anställd

som sköter uppdateringar av hemsidan

– Det kan vara någon som haft väskan i ett

år, fem år eller tjugo år. Det vissa kanske inte vet

och fotograferingen av produkterna. Denna

är att en Chanelväska exempelvis ökar i värde.

förmåga att delegera gör att han kan ha ett stort

Har den kostat 10 000 kronor för tjugo år sedan

detaljfokus.

kan den vara värd över det dubbla i dag, säger

Kristofer.

jag det inte alls, säger han vid flera tillfällen och

avslutar med att allt handlar om att kunderna ska

Tanken med showroomet är att det ska vara

som en privat butik. Här tar de endast emot

– Kan jag inte göra något till fullo så gör

känna sig trygga och nöjda.

kunder som bokat tid. Då bjuder Delicate Vintage gärna på ett glas bubbel och ger kunden sin fulla uppmärksamhet.

– Vi avsätter alltid minst en timme för varje

kund. Man får full uppmärksamhet och hjälp och kan handla i lugn och ro.

Utöver sitt showroom i Göteborg har de en

webbshop - som är deras primära verksamhet.

Delicate Vintage

riktar sig mot den svenska marknaden. Det finns

Adress: Erik Dahlbergsgatan 9 41126 Göteborg

också en viss trygghet för konsumenten att veta

Telefon: 031-2370000

att företaget som säljer de exklusiva väskorna har

E-post: info@delicatevintage.se

Webbshoppen är på svenska då de för närvarande

lokaler i Sverige, menar Kristofer och påpekar att trygghet är ett annat ledord för Delicate Vintage.

– Om man köper en väska för 25 000

kronor är det skönt att veta att man faktiskt kan knacka på.

För närvarande har Delicate Vintage

Hemsida: www.delicatevintage.se Facebook: www.facebook.com/DelicateVintage Instagram: www.instagram.com/delicate_vintage


54 | DETALJHANDEL, BUTIK & LIVSMEDEL

NordicFeel

- ledande inom skönhet i norden NordicFeel är en ledare på den nordiska marknaden för skönhetsprodukter på nätet. På den inspirerande hemsidan kan du välja mellan tusentals olika produkter från hela världen. Alla noga utvalda för att behaga kundernas alla olika önskemål och behov.

D

et är svårt att föreställa sig

kund blir hundra procent nöjd med sitt inköp.

ha introducerat ett par av världens största

att NordicFeel startade

Av det stora lagret på ett antal tusen kvadratmeter

varumärken på den svenska marknaden och man

som ett enmansföretag för

består endast 1 kvadratmeter av returnerade

har alltid blicken riktad framåt.

bara drygt tio år sedan. Då

produkter. Tobias menar att dessa produkter

som en av landets tidigaste

inte nödvändigtvis är returer utan varor som

NordicFeel man ska vända sig, avslutar Tobias.

butiker för e-handel inom

kunderna av okänd anledning inte hämtat ut.

skönhet. Trots en hårt konkurrensutsatt marknad

NordicFeel levererar till kunder i hela Sverige.

har NordicFeel sedan dess vuxit i nästan

Många återkommer och andelen konsumenter

lavinartad takt.

från övriga Norden ökar. Att antalet nöjda

kunder är så högt beror, enligt Tobias, till stor

– I dag har vi ett varulager bestående av 16

500 produkter inom kategorierna hår, hud, make-

del på företagets gedigna intresse inom skönhet,

up och doft, säger VD Tobias Matsson.

noggrannhet och skickliga personal.

Ett sortiment som konstant växer.

– Personalen är den viktigaste nyckeln till

Gemensamt för de flesta av varorna är att det

vår framgång, betonar han.

är svårt och ibland omöjligt att hitta dem i den

NordicFeels enda fysiska butik hittas i Växjö. Här

traditionella handeln.

arbetar ett drivet team av hudvårdsterapeuter,

frisörer och stylister.

– Vårt utbud kommer från både de största

NordicFeel Adress: Högsbyvägen 3 352 50 Växjö Telefon: 0470-57 16 67 E-post: info@nordicfeel.se

internationella mode- och skönhetshusen och

från små svenska hantverksmässiga producenter

en av många faktorer som gör att NordicFeel

Hemsida: www.nordicfeel.se

av ekologiska produkter, berättar Tobias.

inte bara bibehåller utan också stärker den

framstående position vi har på marknaden.

Facebook: www.facebook.com/NordicFeel

För att garantera snabba och säkra

– Butiken är väldigt populär och den är

– Är man nyfiken på att testa nytt är det till

leveranser har man utvecklat ett av Sveriges bästa

Ytterligare framgångsfaktorer är den

logistiksystem för e-handel. På NordicFeels lager

entreprenörs- och framåtanda som präglat

arbetar ett dedikerat team för att se till att varje

NordicFeel sedan start. Man är känd för att

Livestar Magazine: www.lifestyle.nordicfeel.se


Ett GYM

FÖR ALLA! Till Bero Träningscenter i Halmstad kommer människor i alla åldrar med vitt skilda förutsättningar och ambitioner. Centret har utvecklats till en träffpunkt med en enda nackdel – den trevliga stämningen gör det svårt att gå hem.

B

FRITID, NÖJE & KULTUR | 55 eros ägare Andres ”Benke” Karlén skrattar när han berättar att det då och då händer att medlemmarna glömmer att träna. – De upptäcker plötsligt att de har

pratat bort all tid som de har avsatt för sin träning. När man kliver över tröskeln till Bero Träningscenter möts man av glada och alldeles vanliga människor. Stämningen är familjär och helt fri från stress.

– Våra medlemmar ska aldrig behöva köa till

maskinerna och de ska alltid få plats på de pass som passar dem bäst, säger Benke. Träningsglädje utan tvång och skuld är ledord.

– All träning som blir av är bra träning och

det gäller att hitta den form och frekvens som passar de egna förutsättningarna, förklarar han.

På Bero finns ett stort utbud av

träningsklasser att välja mellan. Yoga, Core, Indoor striding, Kettlebell, Rip, Tabata och tuffa crosspass med mera.

Att träna för personlig tränare är ytterligare

en uppskattad möjlighet. Att säga att här finns något för alla är sannerligen ingen överdrift. Bero har generösa öppettider. Att medlemmarna ska få komma och gå som det passar dem är viktigt för att träningen ska bli av.

– På vardagar kan man träna mellan 05.30 och

23. Om man kan komma hit före eller efter jobbet är det lättare att träningen blir en rolig rutin.

Priserna är humana och rabatterade för

ungdomar och pensionärer.

– Vi har halv- och helårskort. Månadspriset

för de ligger på 250 kronor för student/senior och 280 kronor för fullt pris. Tidigare fanns månadskort men eftersom i stort sett alla som börjar här stannar så var det onödigt.

Bero träningscenter AB Adress: Rörkullsvägen 7

302 41 Halmstad

Telefon: 0708275221 E-post: info@bero.nu Hemsida: www.bero.nu Facebook: www.berotraningscenterAB Instagram: berotraningscenter


56 | FRITID, NÖJE & KULTUR

Konst som väcker

KÄNSLOR

Sedan konstnären Johan Thunberg som treåring upptäckte konstens värld har han aldrig lämnat den. I dag ställer han ut sina målningar av särpräglade och typiskt nordiska ljus världen över.

J

ohan Thunberg har tecknat och målat i hela sitt liv. Han är en av vårt lands mest uppskattade konstnärer. Och nu även omtyckt internationellt. Mest känd är han för sina akvareller och akrylmålningar men han målade även tidigare i olja. – Jag använder en speciell teknik i

akrylmåleriet som framhäver ljuset på ett speciellt sätt. Jag vill visa hur vacker naturen är i olika årstider, säger han.

– I sommar ställer jag ut i bland annat

Sunne, Söderhamn och Gävle. Jag har blivit inbjuden till museum i Peking och till hösten visas min konst i Kina.

Johan har också blivit inbjuden till USA där

hans målningar uppskattas för sina idylliska och typiskt svenska landsbygdsmiljöer. Han har haft 21 utställningar i USA på bland annat Svensk Amerikanska Inst. Museet i Minneapolis, SvenskAmerikanska Museet i Chicago 2004 och 2010, samt på Lake Art Center i Iowa för att nämna några. I USA har han dessutom tre målningar permanent sittande på tre museer.

Sin inspiration hämtar Johan främst i trakterna

kring Älvkarleby, Uppland där han har sin ateljé. 2016 tilldelades han dessutom kommunens stora kulturpris. Hans konst lockar både gamla och unga och många reagerar på den med vördnad och förundran.

– Mina naturskildringar väcker minnen och

nostalgi och människor berättar att de blir tagna av ljuset, säger Johan och ler. Mötet med människor är ytterligare en viktig källa till inspiration.

Johan håller kurser i måleri, akvarell och akryl

i Sverige, Italien och USA.

– Jag målar även på uppdrag. Människor

vill att jag ska skildra miljöer som är viktiga för dem och det är en ära för mig att få det förtroendet, säger han.

Johan Thunberg Telefon: 0706989551 E-post: johanthunberg52@gmail.com Hemsida: www.johanthunberg.se


FÖRETAG & TJÄNSTER | 57

Spännande LÄSNING anomaR Förlag grundades 2006 och drivs av författaren Ramona Fransson och maken Thommy Fransson. Den 26 oktober i år släpper Ramona ut Begynnelsen – den första delen ur hennes spännande trilogi ”Kriminalkommissarie Leah Quiller skipar rättvisa två gånger.”

R

EN BÄTTRE MILJÖ FÖR ALLA På företaget Traditionell Städtjänst i Östergötland satsar Kaj Persson och Stefan Olsson på en bättre miljö - på mer än ett sätt. De erbjuder städning till företag, offentliga miljöer och privata hem för att vår närmiljö känns trivsam.

amonas första bok kom ur en tuff upplevelse med år av ofrivillig barnlöshet. Hon letade länge efter en bok som kunde förklara hur man kan må i ett sådant tillstånd men fann ingenting.

– Thommy bad mig då skriva en egen bok, och det gjorde

jag. 1993 var boken ”Älskling, vi blir inte med barn” skriven men vi var fortfarande barnlösa.

Dock mådde Ramona bättre efteråt och insåg att hon ville fortsätta skriva.

Genom förlaget har Ramona sedan släppt sin deckarserie om

spaningsledaren Greger Thulin hos Göteborgspolisen. Deckar-serien är ett kärleksbrev till Tjörn, där Ramona och Thommy bodde i många år. Boken Deckarna finns i dag som ljudbok hos Storytel och är inläst av skådespelaren Reine Brynolfsson, som själv har starka band till Göteborg och Tjörn.

– Vi hade träffats några gånger innan och jag tycker att han är

fantastisk som skådespelare, säger Ramona, som, precis som lyssnarna, är väldigt nöjd med skådespelarens insats.

Ramona baserar fallen i sina böcker på verkliga fall. I böckerna om

Greger Thulin har hon, för det mesta, använt sig av utländska fall som källor. I böckerna om Leah Quiller kommer hon dock hålla sig till svenska fall.

– Jag har riktiga fall, men jag byter namnen på karaktärerna. Så jag ser

alltid till att personerna jag använder mig av inte kan kännas igen.

Den 26 oktober ger anomaR förlag alltså ut Begynnelsen, där vi får stifta

bekantskap med Leah Quiller som arbetar på sexbrotts-roteln i Göteborg.

K

aj Persson berättar om hur det kom sig att de startade företaget Traditionell Städtjänst, som är det första städföretaget i Östergötland som blivit certifierade för sitt engagemang i vår globala miljö. Kaj hade nyligen blivit friställd från Saab och

kände att det i hans ålder kunde det bli svårt att hitta något nytt. I samma veva träffade hans kompanjon Stefan en kvinna som var arbetslös och tanken slog dem att satsa på något tillsammans.

– Vi ville ge folk en chans med fasta jobb istället för en massa bidrag,

och det gick bra. Vi startade som enskild firma, men när allt flöt på kunde vi snart omvandla det till aktiebolag. Nu har vi verksamhet ner till Småland och får ständigt nya uppdrag, säger Kaj med stolthet i rösten.

Engagemanget för miljön stod klart från början och att använda så få

starka kemikalier som möjligt. Alla produkter som används är miljömärkta, bilarna drivs på biogas och till och med fikat vid kaffestunderna är miljömärkt.

Anomar Förlag AB Adress: Skäpplandsgatan 1, 414 78 Göteborg Telefon: 031-415612 E-post: anomar-forlag@telia.com

Traditionell Städhjälp AB

Hemsida: www.anomar-forlag.se

Adress: Dansättersgatan 8, 586 63 Linköping

Facebook: facebook.com/anomaR-Förlag-AB

Telefon: 0708-34 96 82 | 0705-14 39 21

Adlibris: www.adlibris.com/se

E-post: info@traditionellstadtjanst.se

Bokus: www.bokus.com

Hemsida: www.traditionellstadtjanst.se

Storytel: www.storytel.se

Facebook: www.facebook.com/traditionellstadtjanst


58 | FÖRETAG & TJÄNSTER

ISP

FÖR EN PERFEKT HELHETSLÖSNING ISP, Innovativ Servicepartner finns i Linköping och erbjuder, i grunden städservice, men har breddat verksamheten med innovativa grepp inom service. Kunderna får en samarbetspartner som de kan lita på och som aldrig är längre än ett telefonsamtal bort.


FÖRETAG & TJÄNSTER | 59

I

SP arbetar i första hand med företagsstädning i Linköping med omnejd. De är era proffs på allt som rör inre och yttre miljö De vita och orange bilarna patrullerar runt staden för skräddarsydda lösningar inom

kontorsstäd, byggstäd, trappstäd, specialstäd och övriga servicetjänster. Tillsammans har de på ISP över 50 års erfarenhet och kan städning i alla dess former.

Delägare Pia Aspenström berättar om företaget:

– Med vår erfarenhet vill vi hjälpa kunden

att hitta den bästa lösningen. Vi ser att behoven i dag sträcker sig längre än till enbart städ. Vi har till exempel kunder som har beställt frukostservice. Vi försöker därmed att erbjuda ett helt servicepaket där vi går in och matchar till en perfekt deal.

Företaget erbjuder även fastighetsägare

en rad kostnadseffektiva och spännande yttre tjänster. Som att rensa rabatter, klippa häckar och gräsmattor och att beskära träd och buskar.

– Behöver altangolvet rengöras, så hjälper

vi till med det också. Vintertid ligger fokus kring snöröjning och halkbekämpning med allt från handskottning och handsandning.

Man eftersträvar ständigt en miljöanpassad

drift av verksamheten. Vilket innebär att de utför arbetet med torra/fuktiga metoder och miljögodkända kemikalier. Och lägger stor vikt i att följa de hygieniska grundreglerna,

“Den som vill köpa städ måste våga granska erbjudandena och se om det verkar rimligt. Många av de som lockar med låga priser kommer inte att kunna leverera. Vår styrka ligger just i att vi alltid håller vad vi lovar och att vi alltid finns där när kunden vill ha kontakt.”

vilket innebär att man bryter så många smittspridningsvägar som möjligt.

På ISP vågar företagsledarna stå upp mot

de försämrade villkor i branschen som syns på flera håll. Personalen skall få förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Det ska vara bra avtal till bra priser, säger Pia och betonar att det annars får det vara.

– Den som vill köpa städ måste våga granska

erbjudandena och se om det verkar rimligt. Många av de som lockar med låga priser kommer

Innovative Servicepartner AB

inte att kunna leverera. Vår styrka ligger just i att

Adress: Gottorpgatan 51 582 73 Linköping

vi alltid håller vad vi lovar och att vi alltid finns där när kunden vill ha kontakt.

På ISP tar man gärna nya avtal. De vill

Telefon: 0761301870

fortsätta växa, men det får inte gå för fort. Pia

E-post: info@innovativab.se

menar att de tänker fortsätta leva upp till sina

Hemsida: www.innovativab.se

egna ideal. Det viktiga är att arbetet är hållbart på

Facebook: www.facebook.com/Innovativab

sikt och att personalen trivs, avslutar hon.


60 | FÖRETAG & TJÄNSTER

MAXIMERAR VARJE KÖRNING I Växjö har ett unikt logistikföretag vuxit fram under 2000-talet. Det startade som en enskild firma redan 2003 och är i dag ett stort transportföretag. Ett 40-tal lastbilar rullar mot Nordnorge eller ner genom Europa. Radu Popescu var själv chaufför tidigare och kan vägarna utan och innan.


FÖRETAG & TJÄNSTER | 61

R

adu Popescu möter upp i

krävt 13 olika. Som en bonuseffekt av det blir

gods till tionde våningen och det fixar vi!

företagets lokaler i Växjö.

det en lägre miljöpåverkan med mindre tung

Här finns det kontor från

trafik på vägarna.

legat på vägarna som tänkt ut alla smarta detaljer

vilket han styr körningarna

i lösningarna som får G Logistik att växa. Nyligen

genom Sverige och Norge.

lasten istället för vanliga väggar. Då kan man

Eftersom han själv legat ute

maximera bättre eftersom det kan sticka ut en

– En sak jag kom på var att ha kapell på

på vägarna mycket vet han alltid hur trakten ser

aning här och där utan att det gör något.

ut när chaufförerna ringer. Han kan ge råd om

färden, laster och lossningar på ett sätt man bara

att ett starkt engagemang för miljön var en

kan om man själv varit där. Det är mycket som

förutsättning för att lyckas idag. Alla måste ta

ska klaffa i det kalla klimatet på vägar som ofta är

ansvar för hur vi påverkar vår värld och det

både smala och branta. Radu sätter sig lugnt ner

blir en konkurrensfördel att kunna erbjuda

och berättar om hur hans idéer om bra logistisk

transporter som har högsta miljöklassningen.

blivit verklighet.

gjort flera satsningar på det, menar Radu. Idag

– Det är lite speciellt att köra på Nordnorge

Till skillnad från många andra såg Radu

Vi arbetar hela tiden för miljön och har

Det märks att det är en person som själv

”En sak jag kom på var att ha kapell på lasten istället för vanliga väggar. Då kan man maximera bättre eftersom det kan sticka ut en aning här och där utan att det gör något.”

och chaufförerna uppskattar att jag vet vad jag

är hälften av våra fordon godkända enligt den

pratar om när de hör av sig. Man tänker kanske

högsta miljöklassningen Euro6 och målet är att

att det inte är så långt till Norge, men från

byta ut alla bilar och däck till den klassningen.

Jönköping är det faktiskt lika långt som till södra

Många konkurrenter bryr sig inte om det eftersom

Frankrike. Sedan är det speciellt att köra på alla

det är dyrt att byta ut en hel fordonspark, men jag

de mindre vägarna och med is och vinterväder.

såg så många fördelar med det.

Jag vet hur de har det och det märker de!

av lastbilar, däck och försäkringar kunde priset bli

i Jönköping som hela nätverket kan utgå från

som byggt upp företaget sedan Radu tagit över

så pass pressat att idén kunde sättas i verket.

för att fara vidare mot sina olika destinationer.

från sin far. Det är också alla de idéer han fått

Snabbt, tryggt och säkert i miljöklassade bilar!

under de långa färderna genom Skandinavien.

Radu med ett leende. Det finns stora pengar att

Hela transportsektorn ställs inför allt hårdare

spara om man genomför bytet på ett bra sätt och

krav på leverans och pressade priser och många

förhandlar från början. Fast det här är ju ett av

konkurrenter har fallit för trycket och försvunnit.

mina främsta framgångskoncept, så jag kanske är

Alla kräver snabba leveranser och summan som

dum som berättar det, tillägger han och skrattar!

Det är inte bara skickligheten bakom ratten

kunderna är villiga att betala går ner för varje år.

Genom att förhandla fram paketpris på byten

Här gäller det att vara lite slipad, menar

När det finns bra bilar och en ledning

För tio år sedan kunde man ta en körning till

som vet vad förarna möter på vägarna stannar

Nordnorge och sedan gå tillbaka tom, men det går

också personalen kvar och det ger en säkerhet

inte idag, berättar Radu. Det är då man måste vara

för kunden som inte alla kan leverera idag. Alla

smart och kunna maximera körningarna på ett bra

fordonen har GPS och kunden kan se på nätet var

sätt så att antalet bilar blir så lågt som möjligt.

de befinner sig och att det inte finns några hinder.

inköptes mark för att bygga en ny, egen terminal

G

IK LOGIST G IK

LOGIST

G

LOGISTIK

G

K

LOGISTI

G Logistik AB

Vi satsar hårt på kundanpassning! Dels

Adress: Mejselgatan 2 35246 Växjö

skrivbordsjobb eftersom det krävs en bra

finns just spårningen med GPS och sedan har jag

Telefon: 0470-570690

lastare som är där och direkt ser hur man kan

tänkt på att det ska finnas smarta lösningar för

få ihop det på ett bra sätt. De smarta lasterna

speciella behov. Det kan vara en sådan sak som

E-post: info@glogistik.se

gör att tio bilar klarar den last som annars hade

att en kund vill ha kranbilslossning för att få upp

Att passa in laster är egentligen inget

Hemsida: www.glogistik.se


62 | FÖRETAG & TJÄNSTER

Din lokala

STÄDFIRMA I UPPSALA Finns det något bättre än att kliva över tröskeln till ett skinande rent hem? Händiga Händer är den lilla städfirman med stora muskler. Verksamheten karaktäriseras av yrkesskicklighet, flexibilitet och kontinuitet och hjälper dig att hålla rent – när du vill göra annat.

I

år är det tio år sedan den ekonomiska

hemtjänst medan andra kanske inte tycker att

Händiga Händer utför en mängd olika städtjänster.

föreningen Händiga Händer grundades.

hemtjänsten räcker för deras behov av städning,

Byggstädning, trappstädning, flyttstädning och

I dag har man åtta skickliga anställda

förklarar Roger.

storstädning är bara några få exempel.

som städar i både privata hem, åt

bostadsrättsföreningar och företag.

Händiga Händer står till tjänst med.

vi oftast storstäda vilket bland annat betyder att vi

– Våra vanligaste uppdrag är fyra

torkar på svåråtkomliga ställen, gör rent ugn och

De äldre uppskattar kontinuiteten som – Vi har för det allra mesta möjlighet att

– Första gången vi kommer till en kund måste

timmars städning per vecka åt barnfamiljer i

alltid skicka samma person för städning vilket är

andra svåråtkomliga platser, berättar Roger.

villa och som hellre ägnar sin fritid åt att göra

en stor trygghet för våra äldre kunder. Det är inte

saker tillsammans än att städa, berättar Roger

ovanligt att både äldre och yngre kunder önskar

ska ske på torsdagar eller fredagar. Något som

Thelander som driver Händiga Händer.

att en viss person ska städa hos dem.

Roger har stor förståelse för.

Mycket förståeligt med tanke på den känsla

Många familjer önskar att veckostädningen

Även sådana önskemål kan Händiga Händer i de

av otillräcklighet både hemma och på arbetet

allra flesta fall uppfylla.

och snyggt omkring sig, säger han. Eftersom

som många av oss lever med i dag.

Händiga Händer är en sådan liten firma har man

En annan kundgrupp är äldre människor som

hem är något som många upplever som känsligt

stor möjlighet till flexibilitet. Att kunder av olika

inte orkar städa själva.

och därför är personkemin mellan den som städar

anledningar vill byta städdag på kort varsel vållar

och kunden mycket viktig.

sällan några problem.

– En del av dem är för pigga och friska för

– Att låta en främmande människa städa ens

– På helgen är det extra viktigt att ha rent


FÖRETAG & TJÄNSTER | 63 Medarbetare på städuppdrag hos skönhetskliniken Derma Beauty i Uppsala

Man använder sig inte heller av bindande

avtal vilket kunderna uppskattar.

– Det är helt omöjligt för människor att veta

hur framtiden ser ut och att teckna kontrakt kan leda till att de förlorar stora pengar på grund av städning de av olika anledningar inte har möjlighet att utnyttja, säger Roger.

Händiga Händers tjänster är mycket prisvärda,

närmare bestämt ligger de 25 procent under i pris jämfört med de stora drakarna i branschen. Det beror på att man dragit ner omkostnaderna för driften av företaget till det minimala.

– Vi vill att så många som möjligt ska ha råd

att unna sig lyxen att slippa städa, förklarar Roger. Företaget har ungefär 80 fasta kunder och ett varierande antal tillfälliga. Utmärkande är hög kundnöjdhet och att de allra flesta nya kunder kommer på rekommendation från andra. De tillfälliga uppdragen utgörs ofta av flyttstädningar. Det är inte bara kunderna som stannar kvar. Även de anställda stannar länge då personalomsättningen är låg.

“Första gången vi kommer till en kund måste vi oftast storstäda vilket bland annat betyder att vi torkar på svåråtkomliga ställen, gör rent ugn och andra svåråtkomliga platser.”

– Det gör att vi kan bygga och upprätthålla

goda och långsiktiga relationer med våra kunder, säger Roger.

Att kunderna klagar är ganska ovanligt men

när det trots allt sker försöker Roger med anställda göra allt för att se till misstaget inte upprepas.

– Det vore oerhört pinsamt och dessutom

förödande för vårt rykte om vi skulle få upprepade klagomål, säger han med eftertryck. Händiga Händer använder själva så miljövänliga produkter som möjligt och försöker minimera kemikalieanvändningen, utan att äventyra städresultatet. Dock brukar kunden normalt sett stå för städmaterialet, vilket gör att det inte vore ärligt att certifiera oss enligt ISO-systemet, menar Roger.

Att anlita Händiga Händer berättigar till

RUT-avdrag. Något som gör det möjligt för ännu fler människor att anlita Händiga Händer. Till skillnad från ROT-avdraget kan man beviljas skattereduktion för städ- och underhållstjänster

Händiga Händer Ekon För Adress: Gnejsvägen 1 A 752 42 Uppsala

även om man inte äger fastigheten.

Telefon: 0709-53 66 77

E-post: roger.fransson66@gmail.com

– Detta i kombination med våra låga priser

gör att människor som tror att de inte har råd faktiskt kan få hjälp med städning, säger Roger.

Hemsida: www.handigahander.com


64 | FÖRETAG & TJÄNSTER

MOBILAMBULANSEN

TILL DIN TJÄNST!

D

e allra flesta av oss är i dag beroende av våra mobiltelefoner och att klara vardagen utan den är för många nästan en omöjlighet. Telefonen är ett

arbetsredskap, ett kommunikationsverktyg och en källa till trygghet och nöje.

Uppsalabaserade Mobilambulansen är bara ett samtal bort. Företaget rycker ut när du inte har tid att lämna in din trasiga eller krånglande telefon på verkstad. I de allra flesta fall är de på plats inom en timme för att snabbt, enkelt och prisvärt reparera din telefon.

– När jag öppnade mobilverkstad märkte

jag att människor hade väldigt svårt att lämna ifrån sig sin mobiltelefon och det var då jag kom på idén om en rullande mobilverkstad, berättar Mobilambulansens grundare och ägare Nicholas Hernandez.

Affärsidén är lika enkel som genial och

företaget är unika i landet om den eftertraktade tjänsten.

– Vi åker ut till våra kunder i stället för att de

ska behöva lämna in sin telefon i en fysisk butik vilket ofta innebär resor och långa väntetider, säger Nicholas.

Reparationen utförs i företagets bil och

tar sällan mer än en halvtimme. Ofta behöver kunden inte vänta mer än en kvart för att få tillbaka sin lagade telefon.

– Kunden får en lånetelefon och vi ringer

dem så fort vi är klara vilket gör att de kan fortsätta med det de höll på med under tiden de väntar, säger Nicholas.

Alla reparationer kommer med 12 månaders

garanti vilket också är unikt i branschen.

Att arbeta i bilen har flera förklaringar. Dels

för att teknikerna slipper bära på verktygen och så slipper kunder att ha främmande människor i sina hem. Just denna lyhördhet för människors önskningar och behov är kännetecknande för Nicholas och säkerligen en av förklaringarna till att det går så bra för Mobilambulansen. Kunderna är både privatpersoner och företag.

– Det kan exempelvis handla om föräldrar

som måste vara tillgängliga för sina barn, om mäklare mitt uppe i budgivningar eller om säljare med mycket kundkontakt, berättar Nicholas.

Gemensamt är behovet av att få sin telefon

fixad så fort det bara är möjligt. Trots att Mobilambulansen är så snabba fakturerar de inte för sina expresstjänster. Den enda kostnad som tillkommer är en mindre framkörningsavgift. Nicholas skrattar när han berättar att vissa butiker tar 400 kronor för att göra ett funktionstest.

– Det är helt ofattbart att en sådan tjänst inte

ingår i priset, säger han och tillägger att somliga butiker också tar betalt för ett kostnadsförslag.


FÖRETAG & TJÄNSTER | 65

”Vi åker ut till våra kunder i stället för att de ska behöva lämna in sin telefon i en fysisk butik vilket ofta innebär resor och långa väntetider. Det är helt ofattbart att somliga butiker också tar betalt för ett kostnadsförslag.”

Nicholas vet hur viktigt det är för affärerna att

inte ta överpriser eller onödiga avgifter.

företag och erbjuda dem fördelaktiga serviceavtal.

unik kombination av tekniskt kunnande,

En tjänst som flera kunder redan har efterlyst.

företagsamhet och kreativitet.

Främst rör sig Mobilambulansen runt om i

Ytterligare framtidsplaner är att nå ut till fler

Uppsala men då och då reser de längre.

inte till att Mobilambulansens tjänster omfattas av

– Jag vet att ett företag som ska överleva på

Många privatpersoner känner förmodligen

en allt mer konkurrensutsatt marknad behöver

rättigheten till RUT-bidrag.

bygga sin verksamhet på nöjda kunder och

service utöver det vanliga.

500 kronor av de 990 kronor som en reparation

ganska ofta kostar.

En inställning som visat sig lönsam.

– Det innebär att man bara behöver betala

Kunderna är lyriska och många undrar varför

ingen har kommit på idén tidigare.

vare en anställd säljare som enbart arbetar på

större mässor vet Nicholas att Mobilambulansens

Mobilambulansens verksamhet växer kraftigt.

är entreprenör ut i fingerspetsarna och en

Mässor är ett kommande fokusområde. Tack

MobilAmbulansen Mobilambulansen Adress: Vaksalagatan 30 753 31 Uppsala

Idag är efterfrågan så stor att Nicholas och hans

tjänster är eftertraktade vid sådana tillfällen.

anställda har svårt att hinna med. I dagens läge

har han en bil och två mobila reparatörer.

Nicholas den ursprungliga butiken där kunderna

Telefon: 018-444 00 02

Parallellt med Mobilambulansen driver

lämnar in sina telefoner. Butiken har öppet

E-post: info@mobilambulansen.se

att utöka genom att köpa in fler bilar och

mellan klockan 09:00 till 19:00 och är även den

eventuellt anställa fler reparatörer. Om dessa

välbesökt.

Hemsida: www.mobilambulansen.se

planer går i lås kommer Mobilambulansen att

kunna expandera geografiskt.

förklaras med Nicholas personlighet. Han

– Jag håller på att se över mina möjligheter

Företagets stora framgång kan delvis

Facebook: www.facebook.com/mobilambulansen


66 | FÖRETAG & TJÄNSTER

En mäklarbyrå med

MILJÖ­E­­­NGAGEMANG

M

äklarbyrån 2.5 RUM OCH KÖK ligger i Uppsala och Johan möter oss under en av vårens varmaste dagar. Han arbetar främst med

mindre lägenheter i centrala staden, men ibland kan andra objekt komma ifråga. Han berättar entusiastiskt om sitt miljöengagemang och han hoppas att på sikt inspirera fler i branschen.

– En sätt att arbeta för miljön är att cykla. Jag

håller koll på min miljöpåverkan jämfört med om

Sedan förra sommaren har fastighetsmäklaren Johan Leijonhufvud cyklat 250 mil mellan sina visningar och därmed uppnått det årliga målet. Hans mäklarbyrå ”2.5 RUM OCH KÖK” är en föregångare och har tagit branschen ett steg längre.

jag kört samma sträcka med bil och resultatet är häpnadsväckande.

Överlag ser Johan till att vara mäklaren

som tänker ett varv till. Han kom exempelvis på idén att erbjuda möjlighet till förvaring i samband med försäljning, något som naturligtvis alltid uppskattas.

– Jag såg gång på gång hur säljare kliade

sig i huvudet inför stylingen av sina lägenheter ”vad ska vi göra av alla grejer”. Då uppkom idén om att hitta en lösning med avtal för tillfällig förvaring till ett bra pris.

I övrigt ser Johan till att ha all den

service som i dag är standard hos mäklare, som homestaging, proffsfotograf, digital marknadsföring och traditionell service.

– Den bästa mäklaren är den som hjälper

köparen att på ett tidigt stadium vaska fram exakt vad de är ute efter och sedan visa just det. Många gånger vet man kanske inte riktigt vad man vill ha, då kan jag leda in med rätt frågor och min vetskap om hur olika boenden ser ut. Då går allt

Företagets miljösatsning: - Miljövänligt sätt att ta sig fram - Mäter kontinuerligt sin miljöpåverkan - Klimatkompenserar för sina utsläpp - Byggde upp sitt kontor av begagnad kontorsutrustning

mycket smidigare för alla.

2,5 Rum & Kök Adress: Edsbrogatan 1, 752 28 Uppsala Telefon: 076 – 101 16 69 E-post: johan@tvaochenhalva.se Hemsida: www.tvaochenhalva.se Facebook: www.facebook.com/tvaochenhalva Instagram: www.instagram.com/tvaochenhalva


Gör dig och ditt företag

SYNLIGT

B

FÖRETAG & TJÄNSTER | 67 ålsta Original har från den blygsamma starten i ett garage 1991 vuxit till ett väletablerat företag som anlitas för uppdrag åt stora och välkända företag. – Bland mycket annat har

vi nyligen gjort alla vepor till Martin Goldbeck Löwes utställning på Borås konstmuseum. Det är naturligtvis ett uppdrag som vi är mycket

Bålsta Original AB tillverkar och säljer alla sorters skyltar och displayer och få företag i branschen kan tävla med dem när det gäller hög kvalitet och snabba leveranstider.

stolta över, berättar Omar Komush, företagets VD. Veporna man gjorde till utställningen var totalt cirka 100 kvadratmeter stora.

Det finns även arbetsprover att beskåda i

företagets utställningslokal på Vikingavägen 5 i Bålsta. Utbudet av skyltar och displayer för olika typer av reklam- och informationsprodukter är nästintill oändligt. Här finns skyltar med ledupplysta bokstäver, dekaler för golv och bilar, ljuslådor, banners och banderoller, fasad- och byggskyltar, mässutrustning för alla behov och mycket mera.

– Vi trycker bland annat på folie,

tyg, plexiglas och PVC, men även på mer specialmaterial som sten eller trä, berättar Omar.

Att beställa är enkelt och bygger på ett

effektivt system enligt vilket kunderna skickar tryckfärdiga PDF-filer till företaget. De bistår även gärna med hjälp rörande exempelvis filernas storlek och olika sorters filformat.

En nyhet i vår är att Bålsta Original lanserar

en ny hemsida där man även kommer att lägga till ”web to print”-lösningen.

– Det gör att även privatpersoner kan

beställa vepor och affischer.

Bålsta Original utmärker sig på marknaden

med sin långa erfarenhet, sitt stora och breda sortiment av högkvalitativa produkter till fördelaktiga priser samt de ovanligt korta leveranstiderna.

Bålsta Original AB - Skylt & Displayfabriken Adress: Vikingavägen 5, 74650 Bålsta Telefon: 0171 - 467605 E-post: order@balstaoriginal.se Hemsida: www.boskylt.se Facebook: facebook.com/balstaoriginal Instagram: boskylt Katalog: www.epaper.dk/ neutrale-bladrefiler/gb/katalog2017-18-neutralt-bladrefil1/


68 | FÖRETAG & TJÄNSTER

Eftertraktad naturtorv från småländska mossar Familjen Johansson har utvunnit torv i småländska Söftesmåla ända sedan slutet av 1950-talet. I dag säljer Söftesmåla Naturtorv AB sina högkvalitativa torvprodukter över hela Sverige och norra Europa.

T

orv bildas i fuktiga marker

jordblandningar för olika ändamål.

avlägsnas för hand. Kontrollerna bokförs noga. Att

och består av döda växtdelar

För kunder med specifika önskemål finns

antalet trogna och långvariga kunder är så stort

som, på grund av syrebrist

möjlighet att specialbeställa torv av en viss

är ett bevis så gott som något för att företaget

hämmas i förmultningen.

kvalitet. Kanske vill man ha torv från en viss del

lyckats med att år efter år leverera torv av absolut

Användningsområdena för

av mossen eller i en särskild fraktion.

toppkvalitet. Även det geografiska läget har

torv är många.

betydelse för kvaliteten.

I Söftesmåla finns det växttorv på mossen

Utmärkande för Söftesmåla Naturtorv är bland

annat den jämna kvalitet som produkterna håller.

och den lämpar sig för ändamålen jordförbättring

rätt sätt håller världsklass, avslutar Dan.

och strömaterial.

lång erfarenhet i bagaget. Vi kör inte in torven till

våra lagerbyggnader förrän den är helt torr och

– Ungefär hälften av den torv vi producerar

– Vår torv är skördad med omsorg och med

här i Söftesmåla säljs i block till yrkesodlare och

våra kunder kan vara säkra på att vår torv håller

jordproducenter i Sverige, Danmark och Holland,

ungefär samma vikt per kubikmeter vid varje

berättar Dan Johansson som år 2000 tog över

leverans, lovar Dan.

driften efter sin far och farbror.

vilket garanterar att man håller god ordning och

Utöver oförpackad blocktorv producerar

– Småländsk vitmossetorv som skördas på

Söftesmåla Naturtorv är med i en certifiering,

företaget hårdförpackad torv i 300 liters säckar

att produkterna är fria från ogräs. Enligt detta

samt löst riven torv som man kan få fram i olika

certifierings regelverk kontrolleras torven årligen,

fraktioner.

både i fält och på laboratorium.

Söftesmåla Naturtorv

strömedel till stallar och som jordförbättring för

framförallt för yrkesodlare. Dom kan spara både

Adress: Box 56 36221 Tingsryd

försäljning i detaljhandeln, säger Dan.

tid och pengar genom att använda en bra torv

Telefon: 0477-40156

som basprodukt i deras recept, säger Dan.

– Dessa produkter säljer vi främst som

Han menar vidare att torven från Söftesmåla

– Ogräs kan få förödande konsekvenser

alltid är naturell och utan tillsatser. Förädling

Han berättar att de inspekterar sina marker

enligt recept görs på fabriker som producerar

nästan dagligen och att eventuella ogräsplantor

E-post: softesmalanaturtorv@telia.com Hemsida: www.softesmala.se


FÖRETAG & TJÄNSTER | 69

Elektriker med

VISIONER ENVICO Elpartner erbjuder experttjänster inom elinstallationer, projektering, konstruktion och programmering i Skellefteå med omnejd. Den samlade kunskapen i det lilla tvåmanna företaget är imponerande bred. Man tar sig tar an alla uppdrag med kompetens och känsla för service.

E

NVICO Elpartner ägs och drivs

och tillägger att de naturligtvis även tar sig an

de lovar blir inte långvariga, anser de. Branschen

av Johan Hellström och Magnus

mindre jobb.

är konkurrensutsatt och att kunden är nöjd är

Berglund. Trots att de endast

viktigast i alla lägen.

varit igång i några månader har

för att hitta nya, skräddarsydda lösningar.

de hunnit skaffat sig en stabil

Maskintekniska möjligheter, industriella processer

jag säger att vi skulle skämmas över att lämna

kundbas. Något som säkerligen

De brinner för produktutveckling och

– Jag talar för både mig och Magnus när

och lösningar inom fastighetsinstallation är

ifrån oss något vi inte är stolta över, säger Johan

beror på de två elektrikernas erfarenhet av yrkets

expertområden.

avslutningsvis.

flest förekommande arbetsuppgifter.

arbeta med sådana projekt som vi valde att starta

De två kompanjonerna kallar sig för

– Det var bland annat för att få möjlighet att

mångsysslare inom el.

eget, förklarar Johan.

Ytterligare en faktor var för att de längtade efter

– Utöver traditionella elinstallationer

har Magnus arbetat med arbetsledning,

variation.

konstruktion, driftsättning och programmering.

Själv har jag många års erfarenhet av arbete

känns det värdefullt att få använda den, tillägger

som serviceelektriker, projektledare och mycket

Magnus. En omöjlighet som anställd.

mer, säger Johan.

Trots den allt ökande kundkretsen välkomnar de

både företag och privatpersoner att höra av sig.

De riktar sig till både privat- och

– Eftersom vår kompetens är så komplett

ENVICO Elpartner AB Adress: Kabelvägen 46 93251 Bureå

företagskunder men specialiteten finns inom

– Vi har ju startat eget för att få arbeta, säger

Telefon: 0910-100 18

industrin och det är också i samarbete med

Johan och Magnus i en mun.

E-post: info@envico.se

tillverkningsföretag de helst arbetar.

skulle aldrig få för sig att tumma på kvaliteten

Hemsida: www.envico.se

– Vi erbjuder ett helhetskoncept där vi

gör allt från idé till driftsättning, säger Magnus

De är stolta över sitt yrkeskunnande och

på deras arbeten. De företag som inte håller vad

Facebook: www.facebook.com/Envico


70 | MOTOR & TRANSPORT

Funderar du på att

KÖPA EN NY BIL?

N

Bergström som tagit över driften av verksamheten efter sin pappa Kjell. – Pappa startade för snart 40 år sedan i en lokal med

plats för bara fem bilar, berättar Jens.

Familjeföretaget Kjell Bergström Bil AB har varit verksamma i Växjö sedan 1979. Med fokus på trygghet och kundrelationer säljer man i dag begagnade bilar av ett stort antal märken samt nya Mitsubishi och Mazda.

umera är det Jens

Sedan dess har företaget vuxit stadigt och

man kan i dag stoltsera med tredje generationens återkommande kunder. Jens tror att framgången främst beror på den nära relation till kunderna man fokuserat på att etablera sedan start.

Långsiktighet, kvalitet och trygghet är värden

man aldrig kompromissar med.

– Vi varken kan eller vill bli störst

utan driver vår verksamhet som man gjorde förr, med sikte på hållbara och djupa kundrelationer, förtydligar Jens.

Inför ett bilköp analyserar man tillsammans

med kunden vilka behov denne har i vardagen.

– För oss är det oerhört viktigt att våra kunder

undantagslöst känner att de har köpt rätt bil.

Som ett exempel nämner han den nästan

explosivt växande marknaden för elbilar.

– En bil vars motor behöver laddas passar

bäst för dem som i vardagen inte kör så långa sträckor. Kör man ofta långt passar det dock bättre med en bränsledriven motor, säger Jens. Alla som köpt en bil hos Bergström Bil får efter någon vecka ett samtal från firman. Man vill försäkra sig om att kunden är nöjd.

Den som lämnar in sin bil på service får

naturligtvis en ersättningsbil vid behov. För service och reparationer samarbetar man nära med två auktoriserade verkstäder i grannskapet.

– De arbetar enligt samma filosofi som vi

och ser alltid till att kunden får det lilla extra, avslutar Jens.

Kjell Bergströms Bil AB Adress: Hjalmar Petris Väg 62 35246 Växjö Telefon: 0470-19580 E-post: info@kjellbergstrombil.nu Hemsida: www.kjellbergstrombil.nu Facebook: www.facebook.com/kjellbergstrombil.nu


MOTOR & TRANSPORT | 71

AutoMartin UTMANAR de stora kedjorna David Martin har valt att satsa på sitt eget varumärke inom bilbranschen. Som yngre arbetade han med att mycket snabbt serva bilar på de stora racingbanorna. I dag har han öppnat eget i Upplands Väsby under namnet AutoMartin.

D

et ännu ganska nystartade

För att alla på firman ska må bra och

medarbetare. Inom de kommande åren kommer

företaget har sedan start

prestera sitt bästa ordas små ”happenings” ofta.

fler att behövas för att täcka behovet och utveckla

haft en tydlig utveckling

En dag på racingbanan eller i RIB-båten drar upp

det egna varumärket som sticker upp och är

uppåt. Han har valt att

humöret på alla anställda, och det smittar av sig i

beredda att utmana de etablerade storbolagen.

satsa på transportbilar och

relationen till kunderna.

VW, Audi och Skoda. Flera

– Om tjugo år kommer det att vara ännu

företagskunder har tecknat avtal och David

fler anställda, men det får inte ske på bekostnad

menar att kundernas förtroende är det viktigaste

av kvalité och förtroende. Det kan vara svårt att

för varumärket.

hitta rätt personal i den här branschen och jag

Adress: Lövängsvägen 12

– Jag har övervägt att ansluta mig till någon

har mina krav. Om man får in personer som ger

av de större kedjorna och bära deras namn, men

dåligt bemötande eller till och med luras raseras

samtidigt vill jag vara mitt eget varumärke och se

förtroendet direkt.

till att det står högt i kurs i branschen. Det blir

speciellt när man står för vem man är och inte

AutoMartin blir det glada nyheter att företaget

gömmer sig bakom ett större varumärke.

just nu expanderar och är på jakt efter fler

För den som är intresserad av att arbeta på

AutoMartin AB 194 45 Upplands Väsby

Telefon: 08-590 715 14 E-post: info@automartin.se Hemsida: www.automartin.se


72 | MOTOR & TRANSPORT

TOYOTA

- bra service för bra bilar Det är bara fyra år sedan Toyota fick en utpost i Växjö, men redan nu har verksamheten vuxit till att omfatta två anläggningar och 25 anställda. Hemligheten stavas bra service och fingertoppskänsla. Alla nya bränsleformer och nya miljökrav är för många svåra att hålla reda på, men det kan Toyota reda ut inför köp. Vi träffar Henrik Johansson som är VD på företaget.

F

öretaget som står som ägare

tillverkare och det finns ett gediget förtroende för

hänga med som företagare.

till Toyotacentren i Växjö och

bilarna. Vi märker det på att vi har väldigt lojala

Ljungby heter Svensson & H Bil

kunder.

längre handlar om att få dem att se fördelarna med

i Växjö AB och startades upp för

Toyota eller en viss modell. All information finns så

fyra år sedan. Framgångarna tog

för att kunna erbjuda det lilla extra utöver

lättillgänglig på internet. Möjligheten för kunden

fart i Växjö och inom ett år fanns

en kvalitetsservice till bilen och en fantastisk

att jämföra olika bilar på ett så enkelt sätt gör att

även anläggningen i Ljungby. På båda platserna

produkt är att se till att alla kunder känner sig

många har bestämt sig redan innan de kommer hit.

säljs nya och begagnade bilar och dessutom finns

välkomna. Han vill skapa det personliga företaget

verkstäder för service. Henrik berättar om sina

som ser varje kunds behov och hittar den bästa

modellerna från Toyota, men även begagnade

tankar kring den snabba framgången.

lösningen för alla. Att han lyckats med detta

bilar. Vissa kunder vill alltid köpa nytt och byter

märks på antalet återkommande kunder. Han

efter ungefär tre år, medan andra vill ha en bil

oss är att Toyota helt enkelt är ett grymt bra

berättar vidare om att sättet de köper bil på har

som är ett par år gammal. När kunden kommer

varumärke. Toyota är en av världens största

ändrats mycket genom åren och att det gäller att

tillbaka för att byta till en ny bil och vi kan

– En anledning till att det gått så bra för

Henrik Johansson menar att det viktigaste

– I dag är kunderna så pålästa att det inte

På anläggningarna finns alla de kända nya


MOTOR & TRANSPORT | 73 ge dem den service vi är duktiga på bygger vi kundrelationer som varar i längden.

Den som är intresserad av en ny eller

nygammal bil kan söka via hemsidan för att se vad som finns inne just nu. Det går lätt att filtrera resultaten för att hitta rätt pärla direkt, vilket naturligtvis förenklar för den som vill köpa. Totalt säljer centret ungefär 300 nya och 500 begagnade bilar per år.

– Det som flera kunder fastnar vid är frågan

om vilken drift de ska ha och där kommer försäljarnas kompetens väl till pass. Många som kommer in tycker att det är jättebra att kunna bolla frågor kring valet mellan bensinbil alternativt hybrid, då det ibland kan vara lite svårt att välja.

Det är en vanlig uppfattning att hybridbilar

har ett batteri som behöver laddas på samma sätt som en elbil, men på bilarna från Toyota behövs inte det. Den el som används genereras under körning och som förare märker man inte ens när bilen växlar mellan bensindrift och hybridkraft. Det är framförallt i stadskörning som elmotorn jobbar lite extra för att hjälpa bilen framåt, men i övrigt går den på bensin. Det ger en lägre förbrukning som är bra för miljön.

Kundernas krav på miljövänliga bilar ökar

kraftigt i landet och i dag är miljöaspekten en lika viktig del som komforten för de flesta köpare. Hela varumärket Toyota arbetar för att minimera sin miljöpåverkan och då handlar det inte bara om att bilarna ska dra mindre bensin, utan hur

”Vi har ett miljötänk från början till slut på företaget, Toyota har strikta krav som ständigt uppdateras och vi som återförsäljare måste uppfylla dessa krav år för år.”

man hanterar detta i ett större perspektiv.

– Vi har ett miljötänk från början till slut

på företaget, Toyota har strikta krav som ständigt uppdateras och vi som återförsäljare måste uppfylla dessa krav år för år. Den återförsäljare eller verkstad som inte lever upp till kraven kan inte längre verka under Toyotas varumärke Det ska vara tryggt att handla hos oss.

Så nästa gång det är dags att byta bil

är toyotavaxjo.se ett hett tips. Här finns all information om bilarna och vad som finns att välja på för tillfället. Men se till att skynda på. Med tanke på försäljningstakten kan drömbilen när som helst knipas av någon annan.

Toyota Växjö / Ljungby Adress: Verkstadsgatan 3 35246 Växjö Telefon: 0470-571130 E-post: info@toyotavaxjo.se Hemsida: www.toyotavaxjo.se Facebook: www.facebook.com/Toyvaxjo


74 | RESOR & UPPLEVELSER

ODALGÅRDEN

– ett smultronställe nära till mycket Smultronstället Odalgården vid sjön Trehörningen ligger en knapp 10 minuters bilresa från Uppsala. Här kan du njuta av den friska luften, sköna tystnaden och de timrade trähusen från Äppelbo i Dalarna.


RESOR & UPPLEVELSER | 75

PÅ ODALGÅRDEN FINNS TILLGÅNG TILL MYCKET ROLIGT: - Utedansbana och dansmöjligheter inomhus - Bastu, badtunna, bubbelpool och badbrygga - Eldrivna båtar, kanoter och kajak - Sjöhus - Lekplats - Boulebana och badminton - Dartspel - Skridskobana vintertid

1975

köptes

sommarstället

söndagsöppet mellan klockan 13:00 – 16:00 med

Mellan den 15 juni och 1 augusti är det

med tre rum och

kaffeservering och smörgåsar. Midsommarfirande

kök av

planeras och kan ses i separat program.

Margaretha Majkgård. Det förvandlades senare

till en gedigen konferensanläggning med 46 rum,

Aktivitetsteam, som tillgodoser alla övriga

90 bäddar, konferenslokal, sällskapsrum och en

önskemål. Här finns också tillgång till fri parkering

vacker matsal med sjöutsikt.

och Wi-Fi-uppkoppling inom hela området.

Odalgården samarbetar även med

Här bokas konfirmationsläger, bröllop,

Odalgården AB

begravningskaffe, yogaklasser och sång- och

VILL DU BESÖKA DENNA HÄRLIGA PLATS?

målarkurser. Dessutom arrangeras här konserter

Ta då buss 809 från Uppsala station till Funbo

Adress: Marielund, Funbo

och gäster har möjligheten att boka gården för

Kyrka. Under sommartid kan du ta Lennakatten

slutet sällskap.

från Uppsala station till Marielund. Personal

Telefon: 018 – 66 66 00

hämtar på båda platserna.

E-post: info@odalgarden.se

– De allra flesta av våra konferensgäster

är återkommande och menar att det beror på den goda och rikliga maten samt det trevliga

ODALGÅRDEN ÖNSKAR ALLA SINA GÄSTER

bemötandet av personalen, säger Margaretha.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

755 97 Uppsala

Hemsida: www.odalgarden.se Facebook: www.facebook.com/Odalgarden


76 | RESOR & UPPLEVELSER

Gotländsk gårdsidyll på Hallfreda hotell

ligger på en av HALLFREDA Gotlands största gårdar med anor HOTELL från 1300-talet. Hotellet drivs av Kerstin Bramford och Karin Bramford. Gäster från alla världens hörn uppskattar vår lugna och vackra miljö, som ger en stunds återhämtning i vardagen.

I

slutet av 1700-talet byggdes

Konferenslokalen ligger i den gamla

Caféet och butiken är ett utflyktsmål

mangårdsbyggnaden om av den

magasinsbyggnaden. Här är den gamla

inte långt från Visby eller en rastplats under

dåvarande ägaren Donner och

charmen i byggnaden bevarad med synliga

en upptäcktsfärd på Gotland.

fick sin unika italienska prägel i

takbjälkar och putsade kalkstensväggar.

kombination med gotländsk charm.

Lokalen är ljus och rymlig med en

2009 renoverades Hallfreda

takhöjd ända upp i nock och genom

varsamt om till ett hotell med sex rum och

panoramafönstret ses gården och åkrarna.

två lägenheter. Den italienska karaktären

Gårdens gamla matkällare har renoverats till

förstärktes genom att hotellrummen har

butik med ett nysortimentet av inrednings-

väggmålningar i en harmonisk färgskala med

och presentartiklar.

italiensk målningsteknik, Ottocento.

Vår vision är nu att expandera

café med både inne och uteservering. I den

Telefon: 0498-26 10 70

genom att förlänga säsongen och utöka

vackra trädgården kan var och en finna sin

E-post: info@hallfredahotell.se

konferensverksamheten, gärna i kombination

egen plats, i solen bland blommor och grönt

Hemsida: www.hallfredahotell.se

med övernattning på hotellet.

eller i skuggan av en syrenberså.

Under sommaren öppnar vi upp vårt

Hallfreda Hotell Adress: Hallfreda Follingbo 708

621 91 Visby


RESOR & UPPLEVELSER | 77

Laholms Stadshotell bjuder på ditt livs tidsresa Att stiga in genom entrédörrarna till Laholms Stadshotell är att förflytta sig till en annan tid. Den pampiga 1880-talsfoajén bjuder på fyra meter i takhöjd, maffiga medaljongtapeter, äkta mattor och två gigantiska kristallkronor.

A

tt bo på Laholms Stadshotell

anno 1882 är en unik

sålunda välja mellan att bo i ett rum inrett helt

unika kullerstensmiljöer och Sveriges längsta

upplevelse.

enligt stilen från ditt favoritdecennium.

sandstrand. Från hotellet som ligger mitt i

– Hotellet har nyligen

centrum har man utsikt över Lagan och de

renoverats och vi har ägnat

bröllopsdag vill bo i rummet från årtiondet då de

halländska vidderna.

mycket arbete åt att återskapa

gifte sig, berättar Louise.

känslan av 1800-tal i miljön, berättar Carolina

framtidsplaner.

Johansson som driver hotellet tillsammans med

The Golden Pearl är inredd helt i engelsk stil

Louise Johansson.

med skinnfåtöljer, brokadklädda barstolar och

utöka med ett patisseri fullt av sötsaker och

Entrédörrarna är original, stavparketten är

Som gäst på Laholms Stadshotell kan du

– Det är till exempel vanligt att par som firar

Även hotellets pub är något alldeles extra.

utforska Laholm som bland annat bjuder på

Mor och dotter Johansson har gott om – Vi kommer i framtiden att bland annat

paneler klädda i blänkande mörkt trä. Puben har

praliner, berättar Carolina som inte bara är

nylagd och tapeterna med sina mustiga färger

på kort tid utvecklats till en populär mötesplats

hotelldirektör utan även diplomerad konditor.

är i samma stil som de handtryckta tapeter som

för både Laholmare och turister. Att konceptet har

sannolikt prydde väggarna vid 1800-talets slut.

blivit en succé är inte så underligt.

Hotellrummen erbjuder fler oförglömliga

upplevelser.

modersmål och vår bartender är irländare som

brinner för vår gemensamma pubkultur, förklarar

De 18 rummen är nämligen inredda enligt

– Jag är britt och har engelska som

en världsunik filosofi.

Louise.

– Vårt hotell bjuder våra gäster på en tidsresa

Familjen Johansson är dessutom erfarna

Laholms Stadshotell Adress: Hästtorget 3 31230 Laholm Telefon: 0430-128 30

genom att erbjuda miljöer från varje decennium

entreprenörer som driver verksamheten enligt

E-post: info@laholmsstadshotell.se

som förflutit sedan hotellet byggdes för snart 150

devisen att gästerna alltid får oklanderlig service.

år sedan, säger Carolina.

Många av hotellets gäster kommer för att

Hemsida: www. laholmsstadshotell.se


78 | RESTAURANG & UTELIV

FRILUFTSLIV OCH FISKE i Laxå Mitt emellan tre sjöar ligger Revelbadets Camping. För dig som söker vacker natur och friluftsliv är detta en fantastisk plats att tillbringa lediga dagar på. Fiska, vandra eller bara vara. Vare sig du önskar en aktiv eller stillsam semester finns här garanterat något för dig.

V

antal sjöar. Överallt i landskapet syns spår efter inlandsisens framfart. Mitt i detta uråldriga landskap ligger Revelbadets

– Vi har själva bott här många gånger och eftersom vi visste att vi

trivdes så tvekade vi inte när campingen lades ut till försäljning, berättar Anki. Här finns 35 uppställningsplatser, fem stugor och ett litet café som

säljer våfflor och en egengjord rabarberpaj och glass – som kommit att bli en specialitet. Stämningen är personlig och trivsam och campingen har ett attraktivt läge mellan tre sjöar som passar för både fiske och bad.

– Många kommer för fisket. Fiskekorten kostar nästan ingenting och

gäller i tolv av områdets sjöar, säger Lars.

På campingen finns både kanoter och små motorbåtar att hyra. Man

har även en badtunna och en grillplats.

Restaurang och Pub 55:an har länge varit en populär mötesplats för Linköpingsborna. En perfekt plats för en trevlig middag med ett härligt sällskap.

naturområden. Branta klippsidor, urskogar, grottor och ett stort

sommaren i rad drivs verksamheten av äkta paret Lars Lindberg och Anki.

är godast!

ästgötska Tiveden är ett av Sveriges mest spektakulära

Camping. En liten familjeägd camping belägen vid östra Laxsjön. För andra

HEMLAGAT

– Den som vill spendera hela kvällen i badtunnan kan förbeställa

middag som vi kommer ner med, berättar Anki.

Paret älskar att driva camping och ser fram emot kommande säsong.

– Vi får ofta höra att här är rent och snyggt och vi ska fortsätta vårt

arbete för att allt ska vara perfekt, säger Lars.

Revelbadets Camping Adress: 696 91 Askersund, Länsväg 205

S

aed Zerevan är 55:ans nya ägare och har arbetat som kock i hela sitt liv. För Saed är det alltid maten som står i centrum. Den ska vara lagad från grunden på färska råvaror av hög kvalitet.

– Mat ska inte köpas från någon frysdisk eller fabrik, säger

Saed med eftertryck.

På 55:an maler man färsen till sina laxburgare, man bakar

hamburgerbröd och skalar potatis till husets omtalade pommes. Naturligtvis är alla såser och dressingar hemrörda. Menyn består till största delen av välkända och älskade rätter. Välgrillade biffar, bakad potatis, burgare av alla sorter. Mat för alla helt enkelt!

Saed satsar just nu lite extra på att restaurangens lunchgäster ska trivas.

– Traditionellt har 55:an haft mest kvällsgäster men detta är en

restaurang för alla tider och tillfällen, säger Saed.

Den glada och kunniga personalen får ofta beröm av nöjda kunder.

Många som arbetar på 55:an är studenter.

– Det är mitt ansvar som krögare att hjälpa unga människor in på

arbetsmarknaden och deras glädje över att ha ett arbete som de kan försörja sig på sprider sig till våra gäster, säger Saed.

Flera kvällar i veckan har 55:an öppet till klockan tre på morgonen.

Saed har satt ihop en trevlig barmeny och planerar för flera nyheter.

– Det blir livemusik, trubadur och kanske lite salsa, ler han hemlighetsfullt.

Telefon: 0583-630 30

55an Pub och Restaurang

E-post: info@revelbadetscamping.se

Adress: Ågatan 55, 58200 Linköping

Hemsida: www.revelbadetscamping.se

Telefon: 013318585

Facebook: www.facebook.com/Revelbadet

Facebook: facebook.com/55anPubochRestaurang


RESTAURANG & UTELIV | 79

HAMBURGARE

som hamburgare ska vara Big Smajl i Skellefteå är en hamburgerrestaurang av äkta norrländskt snitt. På menyn har man kvar klassiska och älskade grillrätter och de flesta rätter serveras på tallrik, något som idag inte alls är givet.

S

kellefteås tre Big Smajlrestauranger

bredare meny men eftersom maten måste tillagas

ägs och drivs av David Ulfhielm

i ett visst tempo och behålla hög kvalitet måste

som berättar att han mer eller

valmöjligheterna begränsas. En snabb titt på

mindre är född in i grillbranschen.

menyn avslöjar dock att det nog finns något för

– Min pappa, Stellan

alla - kycklingburgare, vegoburgare, laxburgare

Marklund startade sin första

och en rad läckra lunchrätter.

hamburgerrestaurang redan på 1970-talet och jag

jobbade hos honom under hela min tonårstid,

och oftast är det de som avgör vad som fungerar

säger han.

på menyn. De allra flesta som arbetar på Big

Smajl är ungdomar mellan åldrarna 16 och 22.

Erfarenheter som har lett till att han vill

David hyser stort förtroende för sin personal

fortsätta driva restaurangerna enligt gammal

hederlig norrländsk tradition. En viktig princip

restaurang är att få arbeta med unga människor.

är att alla menyer serveras på tallrik och äts med

Det är fantastiskt att få vara med om hur de

bestick.

kommer som osäkra och blyga 16-åringar för att

lämna oss som självsäkra och mogna unga vuxna.

På menyn står, bland annat en rätt som förr

”Bland det roligaste med att driva restaurang är att få arbeta med unga människor. Det är fantastiskt att få vara med om hur de kommer som osäkra och blyga 16-åringar för att lämna oss som självsäkra och mogna unga vuxna.”

– Bland det roligaste med att driva

var omåttligt populär men som i dag är sällsynt.

Det gäller parisaren som är en hamburgare där

redan från början. Något som David är övertygad

Big Smajl

färsbiffen ersatts av centimetertjocka skivor falukorv.

om leder till personlig utveckling.

Restaurang 1: Moröhöjden

Restaurang 2: Kanalgatan

Alla rätter tillagas på beställning och man

De anställda får möjlighet att ta stort ansvar

– Vill och kan man så finns

är fri att byta ut, lägga till eller ta bort tillbehör

arbetsmöjligheter. Extra roligt är att dagens

enligt personlig smak. De flesta tillbehören är

personal ofta är barn till tidigare anställda.

dessutom egengjorda.

Även kunderna har varit Big Smajl trogna i

Restaurang 3: Torget Telefon: 070-5680172

många år och stammisarna är många.

E-post: info@bigsmajl.se

och kebabsås, berättar David.

Hemsida: www.bigsmajl.se

extra, och får det.

– Vi lagar vårat eget persiljesmör, lökdressing David önskar att han kunde erbjuda en ännu

– De som kommer till oss vill ha det lilla


80 | RESTAURANG & UTELIV

PRISVÄRD FISK AV BÄSTA KVALITET - till din dörr Svedens Fisk och Delikatess levererar det bästa från havet direkt hem till din dörr. Till dig som tror att det är svårt att lyckas med fisk, delar den skickliga personalen generöst med sig av tillagningstips och enkla såväl som avancerade recept.


RESTAURANG & UTELIV | 81

V

arje morgon lastas de fem

är så skinande ren att den lika gärna skulle

bilarna från Svedens Fisk

kunna komma direkt från fabrik.

vara hemma från arbetet eller andra åtaganden

och Delikatess fulla med

för att ta emot sina beställningar. Det är vi som

säsongens fisk.

är mån om att utbudet hela tiden utvecklas och

ska anpassa oss, säger Christer.

överraskar. Det finns alltid minst två produkter

– Fisken vi säljer hamnar

i fiskebåtarnas frysar så fort

Sortimentet är brett och varierande och man

– Våra kunder ska naturligtvis aldrig behöva

För den som tror att det är svårt att tillaga fisk

som inte kan hittas hos någon annan svensk

och skaldjur har de en mängd tips att komma med.

den kommit upp ur havet, säger Guven Baysal

leverantör, och ett generöst basutbud kombineras

som tillsammans med kompanjonen Christer

med säsongsbetonade varor.

fisk och vår erfarenhet är att ovana fiskkockar

Björklund startade företaget för tre år sedan.

snabbt får ett ökat självförtroende och vill prova

Christer som egentligen passerat pensionsåldern

– Fisk och skaldjur som tillagats i rök är

– Det är snarare väldigt lätt att lyckas med

till exempel mycket efterfrågade på sommaren

mer avancerade rätter, berättar Guven.

fungerar lite som en mentor för Guven.

och vi ser naturligtvis till att tillfredsställa

konsumenternas önskemål, försäkrar Christer.

ett fokusområde och Christer och Guven är stolta

liv och när Guven ville ha med mig på det här

över att kunna erbjuda hög kvalitet till ett av

tåget tvekade jag aldrig, säger han.

vid hembesök och leveranser sker med åtta till

marknadens lägsta priser. Det handlar om respekt

De levererar över hela stor Stockholm,

tolv veckors intervaller. Eftersom de inte vill låsa

för kunden och att kunden ska får valuta för sina

Mälardalen, Södermanland och Uppland och har

sina kunder använder de sig inte av abonnemang

pengar. De brinner inte enbart för långsiktighet i

på den korta tid som gått sedan start vuxit med

eller andra sorters bindande avtal. Det är viktigt

förhållande till sina kunder utan arbetar även ur

flera hundra procent.

att kunden har avgörandet vid varje köptillfälle

ett hållbart samhällsperspektiv.

och inte styrs av bindande avtal utan fritt kan

företagets genomtänkta värdegrund är avgörande

välja mellan företagets produkter.

fiske och djurens välfärd är kompromisslösa

för verksamhetens nästan explosionsartade

värderingar i vår verksamhet, avslutar Guven.

utveckling. Guven som har en lång erfarenhet av

inte ätit så mycket fisk som man tänkt sig och då

restaurangbranschen vet vad han vill erbjuda.

kan det kännas stressigt att behöva fylla frysen

med ännu mer fisk bara för att man tecknat ett

– Jag har arbetat som entreprenör i hela mitt

Christer och Guven är ense om att

– Våra ledord är kvalitet, service, renlighet

Beställningar görs via telefon, hemsida eller

– Ofta är det så att man under en period

och värde för pengarna.

abonnemang, säger Guven.

Att produkterna är prisvärda är ytterligare

– Vår gemensamma miljö, ett hållbart

Svedens Fisk & Delikatess AB

hållbarhet och lokalt fiske, för att undvika långa

Man arbetar för att bygga långsiktiga relationer

Adress: BOX 42057 12613 Stockholm

transporter. Detta är viktigt av både miljö- och

utan inslag av tvång eller aggressiv säljteknik.

Telefon: 0868450770

kvalitetsmässiga skäl.

Företagets kunder ska alltid känna sig bekväma

med att representanter från Svedens kommer och

Man arbetar dessutom med fokus på

– Våra kunder blir förvånade när de får veta

Tillit är viktigt i relationen till kunderna.

att vår lax är svensk och inte norsk, säger Christer.

tar upp beställningar. Trots att uttrycket ”kunden

Transportkedjan från hav till din dörr är

har alltid rätt” kanske är en smula slitet så är

obruten och renlighet är avgörande. När man

en sådan inställning för den sakens skull inte

arbetar med mat måste allting vara rent, snyggt

mindre central i vår verksamhet, menar Guven.

och prydligt, säger Guven och visar en av

företagets bilar som både invändigt och utvändigt

undantagslöst sker på kundens villkor.

Leveranser är ytterligare något som

E-post: info@svedensfisk.se Hemsida: www.svedensfisk.se Facebook: www.facebook.com/Svedensfisk.se Instagram: www.instagram.com/svedensfisk.se


82 | RESTAURANG & UTELIV

Det bästa från Italien under ett och samma tak Den första Bianchi Café & Cycles öppnade i Stockholm 2010 med ambitionen att skapa en plats för alla de som älskar Italien, dess kultur, mat och inte minst – Bianchicyklar!

K

rogprofilen Salvatore

I köket basar en köksmästare som blivit känd

Grimaldis satsning på

bland västeråsarna som ”den galna kocken”.

kombinationen italiensk

Tidningarna älskar att skriva om honom och

mat och cykelsport har

han har på kort tid blivit en mycket uppskattad

blivit en enorm framgång

lokal profil.

och i dag finns restauranger

– Han är en entusiastisk och

i Milano, Tokyo, Sälen, Stockholm och –

temperamentsfull personlighet som lagar helt

fantastiskt nog – i lilla Västerås.

fantastisk mat, säger Anna.

– Salvatore är mycket fäst vid sin hemstad

Framtiden för Bianchi ser ljus ut. Anna

Västerås, berättar Anna Österberg som driver

kommer inom kort att presentera en rad nyheter.

Bianchi Västerås.

Bland dem flera kvällsevent som hon är övertygad

om kommer att ta Västerås med storm.

Anna som har arbetat i restaurangbranschen

i hela sitt liv har stora planer för sin restaurang.

alltid är knökfullt med gäster som dricker två glas

– Det första jag gjorde när jag kom hit för

– Vi har redan vårt Torsdagsbubbel som

tre år sedan var att omvandla verksamheten från

bubbel till priset av ett, avslutar en glad Anna.

café till restaurang.

Grazie e benvenuti!

Anna har bland annat genomfört omfattande

förändringar i meny och inredning.

–Jag har också satsat på en vedeldad

napolitansk pizzaugn och jag är ganska säker på att vi är en av få i Mälardalen som har en sådan.

Kombinationen mat och cyklar är helt

unik och visst undrar man hur det är möjligt att förena de två.

– I anslutning till restaurangen finns en

verkstad med försäljning av Bianchicyklar vilka vi och många andra anser vara världens bästa cyklar, förklarar Anna.

Den första cykeln från Bianchi erövrade

Milanos gator redan 1885 och sedan dess har varumärket varit ett självklart val för både elit och

Bianchi Café & Cycles

vanliga motionärer.

Adress: Slottsgatan 27 722 11 Västerås

– Cyklarna från Bianchi är en del av den

italienska kulturen och för Salvatore är det inte konstigt att kombinera dem med det italienska köket, säger Anna.

Bianchi Café & Cycles har på kort tid gjort

sig kända som en av Västerås absolut bästa restauranger. De exklusiva luncherna är mycket välbesökta.

– Människor i dag har höga krav på råvaror

och smak och de är mer intresserade av matens kvalitet än vad den kostar, konstaterar Anna.

Telefon: 021-12 40 00 E-post: info.vasteras@bianchicafecycles.com Hemsida: www.bianchicafecycles.com/ vasteras Facebook: www.facebook.com/ bianchicafecyclesvasteras Instagram: www.instagram.com/ bianchicafevasteras


RESTAURANG & UTELIV | 83

Mat, dryck och vänner

PÅ PITCHER’S Till Pitcher’s vid Sigmatorget kommer västeråsare i allra åldrar för att umgås, äta och dricka gott. Här hittar du Västerås största sortiment av öl och för den idrottsintresserade visas en mängd sportevenemang på storbildsskärm av högsta kvalitet.

D

eniz Mangal har varit

fish ’n chips och burgare. Alla rätter är tillagade

spelar i fotboll och hockey men annars är vi

restaurangbranschen trogen

med omsorg och med råvaror av högsta kvalitet.

öppna för våra gästers önskemål.

sedan han kom till Sverige

i början på 1970-talet. Efter

goda maten och den välfyllda baren, utan också

har naturligtvis en hel del framtidsplaner för sin

många år i bland annat

för den gemytligt avslappnade stämningen och

restaurang.

Uppsala, Göteborg och

för den personliga servicen. Deniz tycker att det

Sundsvall har han nu hittat hem till Pitcher’s

är viktigt att erbjuda något för alla. Människor

spelbord i en särskild lokal dit jag också hoppas

i Västerås där han är platschef. Pitcher’s är en

i alla åldrar och av alla sorter måste känna

kunna bjuda in live-band, berättar han.

välkänd restaurangkedja som finns på nära 20

sig hemma annars tycker Deniz att han har

platser i Sverige.

misslyckats.

– Här i Västerås har vi 220 sorters öl och

Hit kommer människor, inte bara för den

– På övervåningen har jag Black Jack

Deniz som är entreprenör uti fingerspetsarna

– Jag planerar att utöka och vill ha alla

Pitchers Västerås

nästan lika många whiskysorter, berättar Deniz.

och andras sorters spel och där spelar vi lite

För den som önskar finns möjlighet att boka

högre musik medan stämningen här nere är

en dryckesprovning ägnad åt antingen öl eller

stillsammare och bättre för barnfamiljer och

whisky.

gäster som vill äta och umgås i lugn och ro,

Telefon: 021-13 10 20

förklarar han.

E-post: info.vasteras@pitchers.se

– Det är en chans att få fördjupa sig och

lära sig mer om dryckens historia och olika

Pitcher’s är bland mycket annat även en

tillagningstekniker och är en uppskattad aktivitet

klassisk sportpub. Att se en viktig match på

för både företag och kompisgäng, säger Deniz.

storbilds-TV tillsammans med goda vänner och

Även maten är en höjdare. På Pitcher’s fokuserar

kanske en öl eller två är en fin upplevelse

man på klassiska rätter - oxfilé med bearnaisesås,

– Vi visar alltid alla matcher som Sverige

Adress: Torggatan 4 722 15 Västerås

Hemsida: www.pitchers.se/restauranger/vasteras Facebook: www.facebook.com/vasteraspitchers


84 | RESTAURANG & UTELIV

Forno Romano serverar ITALIENSK MATKONST Solen tycks ha ett speciellt skimmer över det italienska köket. Krus med olivolja, vedugnsbakade pizzor och mortlar som krossar färska kryddor till pesto. På Forno Romano i Uppsala kommer ingredienserna direkt från Italien för att ge den rätta smaken och den tillhörande medelhavskänslan.


RESTAURANG & UTELIV | 85

P

å restaurangen Forno Romano

i Svava Gallerian möter

lockar flest besökare har köket även svensk

åt italienskt.

vi veksamhetschefen Yuri

husmanskost. Här varieras rätterna så att det ska

Soghomonyan. Forno Romano

finnas någonting för alla som kommer. Det är

kvalité på allt vi gör och vi tänker på att det ska

har funnits på samma plats i

en av anledningarna till att många sällskap och

finnas något för alla. När föräldrarna till avnjuta

drygt fem år och är i dag ett

företag väljer restaurangen.

en Linguine del Cardianale med saffran och vitt

välkänt lunchmål för de flesta i Uppsala. Yuri är

vin kan barnen äta pannkakor, som de oftast

utbildad kock och har länge studerat och arbetat

alla som vill äta här. Vi servera glutenfri pasta och

med italiensk mat.

pizza, vi har vegetarisk och vegansk mat och även

anpassningar till LCHF.

– Det som många inte vet är att italiensk mat

Trots att det är de italienska smakerna som

– Vi är noga med att det ska finnas något för

ser olika ut om man reser från norr till söder.

Det är mildare smaker i norr och det är i Neapel

även á la carte som serveras fram till klockan

som pizzan har sin vagga. Vårt recept på pizzadeg

21.00. Den som vill kan sedan sitta kvar i baren

kommer därav därifrån.

med ett glas vin fram till 22:00. Många företag

och andra sällskap väljer att samlas här efter

Råvarorna som används i restaurangen

antal gäster togs på Valborg då totalt 786 personer – Det blir populärt eftersom vi har bra

tycker bättre om, avslutar Yuri.

Från klockan 15:00 på eftermiddagarna finns

kommer direkt från Italien och importeras för att

arbetstid, det går då att boka in den speciella VIP-

ge den perfekta känslan på maten. Men det krävs

loungen för att sitta lite mer avskilt. På fredagar

mer än rätt råvaror för att maten ska bli perfekt.

och lördagar har restaurangen även livemusik.

Den ska också vara tillagad i den speciella

vedugn som gett restaurangen dess namn.

Uppsala - både mindre firmor och myndigheter.

Vi är vana att hantera större grupper och många

– Våra gäster kommer från företag över hela

Forno Romano

en romersk ugn. Den måste ha speciella mått

uppskattar att det går att få besöket mot faktura.

Adress: Svava Gallerian Dragarbrunnsgatan 50 753 20 Uppsala

eftersom en för stor ugn blir för kall och en för

Telefon: 018– 14 45 14

liten blir för varm. Den ugn som vi använder är

framgångsrikt. Trots att det finns 275 sittplatser

tillverkad med samma mått som man använde

i restaurangen får den som vill äta lunch räkna

under romartiden, förklarar Yuri.

med en stund i kö för att komma fram. Rekordet i

– Vedugnen vi använder är specialgjord som

Det märks på besöksantalet att konceptet är

E-post: info@fornosvava.se Hemsida: www.fornosvava.se


86 | RESTAURANG & UTELIV

SPANSKA SMÅRÄTTER för alla smaker På Restaurang Indigo i Västerås kan du njuta av den gemytliga spanska tapaskulturen på hemmaplan. Att tillsammans med familj och vänner dela på ett fat med smårätter skapar en känsla av gemenskap och samhörighet.


RESTAURANG & UTELIV | 87

P

å Restaurang Indigo trivs alla.

det är lugnare i restaurangen och vi har möjlighet

Hit kommer barnfamiljer,

att ägna sällskapet all uppmärksamhet, säger

arbetskamrater, kärlekspar och

Önder.

kompisgäng i alla åldrar.

Vinoteket används ofta för events av alla de slag.

Önder har bjudit in till ett stort antal temakvällar

– Jag har hittills inte träffat

på någon som inte tycker om

genom åren.

tapas, säger ägare Önder Alagöz entusiastiskt.

– Vi har haft vinprovningar med viner från olika

länder och regioner, bland annat Toscana och

Önder öppnade restaurangen på Stora Gatan

i Västerås år 2011. Ambitionen har alltid varit att

Bordeaux. Vinprovningarna leds av våra egna

erbjuda genuin, välsmakande och prisvärda tapas.

sommelier.

Precis som om man vore i Spanien.

Ett annat exempel på temakvällar har gått i ostens

och olika chark produkters tecken. Inte särskilt

– Jag har aldrig kompromissat med min

övertygelse om att nöjda kunder är det enda som

överraskande med tanke på att Önder fullkomligt

är viktigt och jag har hellre en begränsad meny

älskar lufttorkade chark produkter. Som det ser ut

full av perfekt tillagade rätter än ett stort utbud av

i dag är det endast större sällskap som kan boka

halvdana rätter, förklarar Önder.

dessa kvällar. Något Önder planerar att ändra på.

Tanken är att vi ska ha tema kvällar senare i höst,

Ett koncept som sannerligen har gått hem

hos Västeråsborna. Restaurang Indigo har sedan

under olika datum som man kan anmäla sig till

starten vuxit och utvecklats i stadig takt. Rätterna på menyn är indelade i tre olika kategorier; vegetariska tapas, tapas bestående av kött och fågel samt tapas med fisk och skaldjur. Gästerna är fria att plocka som de vill från den generösa menyn.

– Vi hjälper självklart dem som inte kan

bestämma sig för vad de vill äta att kombinera ett antal smårätter till en perfekt tallrik. Vi har också vår specialmeny som består av färdiga tallrikar skapade av våra skickliga kockar, säger Önder.

På specialmenyn hittas bland annat paella,

ett mixat tapasfat med 15 olika smakbitar kombinerade av kocken samt en planka full av

”Vi hjälper självklart dem som inte kan bestämma sig för vad de vill äta att kombinera ett antal smårätter till en perfekt tallrik.”

lufttorkad skinka och korvar från den Iberiska svarta grisen(Iberico bellotta). Här finns även en rätt som skapats speciellt för Indigos yngre gäster.

– På vår barntallrik finns bland annat

på våran hemsida.

kycklingspett, chorizokorv, mini hamburgare och

– Det kommer att vara ett roligt sätt att träffa nya

potatis med dipp.

människor på, säger Önder som är övertygad

om att det inte kommer att råda brist på

Den som önskar något sött efter maten finns

ett antal desserter att välja mellan.

samtalsämnen.

Önder som ständigt vill utveckla sin verksamhet

För tre år sedan öppnade Önder

Restaurang Indigo

restaurangens vinkällare för sina gäster. I det så

har nyligen färdigställt en ny bar på övervåningen.

kallade Vinoteket vilar fantastiska kvalitetsviner

Själv har han gått en bartenderutbildning för

Adress: Storagatan 45, 722 12 Västerås

från hela världen. Här i denna rustika och genuint

att i vanlig ordning kunna ge service av högsta

Telefon: 021-12 58 58

unika miljö kan både små och stora sällskap

kvalitet.

njuta av mat och dryck. Naturligtvis är Indigos

Vinotek öppet för större sällskap att abonnera,

eller öl tillsammans med en tallrik baskiska

här finns plats för hela 50 sittande gäster och

pintxos. Det kommer precis som allting annat på

vinkällaren är ett populärt val för traktens företag.

Indigo att vara delikat, okomplicerat och prisvärt.

En avslappnad avslutning på arbetsveckan och en

– För just företag brukar jag rekommendera

att, om det är möjligt, välja en vardagskväll. Då är

– Jag vill erbjuda mina gäster ett glas vin

perfekt inledning på helgen helt enkelt!

E-post: onder@restaurangindigo.com Hemsida: www.restaurangindigo.com Facebook: www.facebook.com/Indigovasteras Instagram: www.instagram.com/restaurangindigo


88 | RESTAURANG & UTELIV

BAGERI KARDEMUMMA

SVENSKA RÅVAROR MED KÄNSLA FÖR TEXAS

Bageri Kardemumma finns på tre olika orter i Stockholm och har ett koncept av stenugnsbakat bröd i ett brett sortiment av klassiska matbröd och fantastiska bakverk.

På Smedjegatan i Västerås ligger det populära Texas Longhorn där smaker och inredning känns genuint för den amerikanska södern. Efter sommaren kommer en nysatsning som märks både på menyn och i detaljerna.

- För god och jämn kvalité

–V

i bakar med äkta kärlek och med delvis ekologiska råvaror, vilket står för en god och jämn kvalitet. Att baka bröd i stenugn är ett gammalt sätt att baka på och innebär att brödet får en hård, smakrik och

fuktbevarande skorpa.

Det, menar Jonas resulterar i att brödet håller sig färskt och smakrikt

mycket längre. På bageriet används dessutom riktiga surdegar, långa jästider och en gedigen stenugn.

– Det bröd vi bakar tar cirka sex timmar att tillverka från mjöl till färdig

produkt. Långa vil- och liggtider är vad krävs för att få fram smakerna på naturlig väg.

Det är dock inte enbart bröd som framställs på bageriet. De tillverkar

även klassiska bakverk som prinsesstårtor och budapestbaklelser liksom storsäljaren napoleonbakelse. De framställer modernare bakelser såsom moussebakelser och tårtor av alla dess former och smaker.

På menyn står också en del mat - pajer i olika smaker, lasagne,

klassiska soppor och givetvis varma och kalla smörgåsar.

– Vi vill generera en känsla av att kunden kliver in i köket hos farmor

och farfar, och det kräver genuinitet. Det ska inte bara vara en massa onyttigt på konditoriet, utan bra mat med näring som ett alternativ till alla snabbmatskedjor, betonar Jonas och tillägger att det inte finns några hemligheter i köket.

E

nterprise Magazine träffar Fredrik Forsell i Västerås för att höra mer om nysatsningen på restaurangen. Sedan förra året driver han Texas Longhorn och har flera idéer för hur den kan förnyas och bli ännu mer attraktiv.

– Vi har haft i stort sett samma meny sedan 1994 och den här

förändringen är välkommen i kedjan. En av de största nyheterna är att menyn breddas med sallader, fisk och en alldeles speciell texaskorv hamburgarna kommer att få stå tillbaka lite nu.

Ett annat viktigt steg i utvecklingen är att restaurangen satsar på svenskt

kött, fisk och skaldjur som härstammar från hållbara bestånd. Smakerna kommer fortfarande att vara rotade i Texas men har flirtat med de södra delarna, och ännu mer tillbaks till rötterna. Exempelvis serveras Ugly american i ett Texas Toastbröd. Under sommaren har restaurangen öppet för middagsgäster efter klockan 16.00, och i höst kommer satsningen att sättas i verket.

För alla köttälskare finns de välkända rätterna av perfekt marmorerat kött

som helst ska ätas medium rare, chilispäckad köttgryta eller glansiga ribs.

Hos oss är alla välkomna, hälsar Jonas.

Texas Longhorn Bageri Kardemumma

Adress: Smedjegatan 3, 722 13 Västerås

Adress 1: Täby Kyrkby, Midgårdsvägen 1 Adress 2: Upplands Väsby, Kyrkvägen 34 Adress 3: Enebyberg, Enebytorg 19

Telefon: 021-3380340

Telefon: 08-510 133 00

Hemsida: www.texaslonghorn.se/restaurant/vasteras

E-post: bageri.kardemumma@telia.com

Facebook: www.facebook.com/TexasLonghornSweden

Hemsida: www.bagerikardemumma.se

Instagram: www.instagram.com/texaslonghornsweden

E-post: vasteras@texaslonghorn.se


SKOLA & UTBILDNING | 89

FOLKBILDNING N ABF satsar på

är vi träffar Maria och hon berättar om sitt liv och sin karriär visar det sig att hon är ett levande exempel på hur folkbildning är det bästa sättet att utvecklas.

Redan för 36 år sedan stod hon som elev i svenska för invandrare, men efter två år var det

Kunskap är som bekant aldrig tungt att bära. På ABF tar man folkbildningen på allvar och erbjuder hjälp och råd och ordnar lokaler för den som vill lära sig något nytt. Maria Asplund Sandell arbetar för ABF Uppsala och hon tar sig tid att förklara vad folkbildning är och varför det är så viktigt.

hon själv som visade vägen för andra att lära sig språket. Arbetsuppgifter med större och större ansvarsområden ledde senare till att hon anställdes som folkbildningschef i ABF Stockholm.

Det är skillnad på utbildning och

folkbildning, menar hon. När man ska gå en utbildning finns ett givet mål, men folkbildning är en fråga om att bestämma själv målet och förkovra sig själv tillsammans med andra. I studiecirkel fokus är inte att uppnå målet, det är vägen man går tillsammans och att man lär tillsammans som är intressant, säger hon.

ABF är en del av svensk folkbildning

”folkbildning är det som finns kvar när du glömt det du lärt dig”, sade författaren Ellen Key för över hundra år sedan.

ABF har dels sina givna medlems­­­­­­­organisationer,

men också samarbetsavtal med flera olika föreningar. Som största studieförbund i Sverige hjälper ABF ständigt till att få igång studiecirklar.

Alla människor har tillgång till

folkbildningen genom studieförbunden.

– Det kan till exempel vara en person som

vill starta en studiecirkel om balkongodling tillsammans med sina grannar. Då vänder de sig hit och vi kan hjälpa till med frågor runt till exempel material och lokaler. Det kravet vi har är att de vi arbetar med måste dela vår värdegrund om allas lika värde och det ska vara kunskap som är målet med cirkeln.

ABF Uppsala Adress: S:t Persgatan 22B, 753 29 Uppsala Telefon: 010-199 04 40 E-post: info.uppsala@abf.se Hemsida: www.abf.se/Uppsala


90 | SKOLA & UTBILDNING

BARNEN OCH MILJÖN ÄR FRAMTIDEN Det var i början av 90-talet som några dagmammor i Karlskrona pratade om att de borde öppna en privat förskola. I dag har en hel skolverksamhet byggts upp och på Tant Grön kan eleverna gå från förskola tills de går ut nian.

M

onica Olsson är VD för skolan Tant Grön och det första hon berättar om är den familjära och lugna stämningen som vilar över den mindre skolan. Eleverna går tillsammans genom hela utbildningssystemet, från förskola till

– På många andra skolor är det mycket extraarbete och blanketter som

ska till innan en elev får en assistent, men det har vi arbetat oss bort ifrån. Det ska inte behövas utredningar och diagnoser för att eleverna ska få den hjälp de behöver. För att förstärka känslan av tillhörighet och delaktighet är föräldrar

alltid välkomna att hälsa på. Man behöver inte boka, utan kan vara med en stund eller under en dag.

– När föräldrarna måste boka in att de ska komma blir det stelt och

högtidligt, och då blir det inte rätt. Jag brukar säga att föräldrarna alltid får komma, även om personalen kanske inte alltid har tid att prata enskilt. Sitta med i klassrummet kan man naturligtvis göra.

De som står inför att välja utbildning i dag kommer att möta en helt annan arbetsmarknad än vad tidigare generationer gjort. På Växjö fordonsgymnasium förbereds studenterna genom en utbildning med bred behörigheter. äxjö fordonsgymnasium har blivit så populärt att det i dag finns i fler städer än Växjö. Även studenterna i Karlshamn och Jönköping kan utbilda sig i deras regi. Tobias Karlsson som är den som startade skolan för 14 år sedan och han berättar om

hur de arbetar.

skolan och hjälper till i klasserna när de behövs.

Växjö, Karlshamn, Jönköping

V

högstadium. Förutom lärarna finns även 13 assistenter som går runt på

MODERNT OCH MÅNGSIDIGT PÅ VÄXJÖ FORDONSGYMNASIUM (VFG-UTBINDNING)

– Vi arbetar ständigt med olika projekt. Det kan vara sopsortering

eller annat liknande. Miljön på och utanför skolan är det som är viktigt. Vi är en stor familj och alla ska kunna få må bra, trivas och känna sig sedda, avslutar Monica.

– Jag har arbetat i branschen i många år och vet att de som kommer

ut behöver ha bredd och kunna arbeta mångsidigt. Vi erbjuder många olika utbildningar inom tunga fordon - lastbil, grävmaskin, lager och terminal. Vi ser till att de får behörighet på tung trafik såsom lastbilar och hjullastare.

Totalt är det ungefär 300 elever som läser inom skolans olika delar, och

det finns även vuxenutbildning. När eleverna får utbildas inom något de själva vill är det inte svårt att hålla dem motiverade. det Tobias önskar är att fler tjejer skulle söka sig till branschen.

– Vi på skolan vill absolut ha fler tjejer, och det vet jag att man vill ute

på arbetsplatserna också. Det är en förkrossande majoritet av killar i dag, så alla tjejer som läser det här får gärna söka!

Det finns en bra arbetsmarknad där många företag har ett stort

rekryteringsbehov. Utbildningen måste därmed vara modern och innehålla allt det senaste, menar Tobias. Utbildningen inriktar sig helt på tunga fordon och inte vanliga personbilar. Eleverna får lära sig att både köra och meka med den på egen hand. När de blir klara med utbildningen möter de en god arbetsmarknad inom lager, terminal, som chaufförer eller som förare inom byggsektorn. Det är bara att börja arbeta och sedan byta jobb när man vill!

VFG Utbildning Adress: Pistolvägen 1 35250 Växjö

Tant Grön AB

Telefon: 0470-601 19

Adress: Ekorrvägen 2, 371 42 Karlskrona

E-post: info@vfg.se

Telefon: 0709-424208

Hemsida: www.vfg.se

E-post: monica@tantgron.nu

Facebook: www.facebook.com/Vaxjofriafordon

Hemsida: www.tantgron.nu

Facebook: www.facebook.com/ vfgblekinge


VÅRD & OMSORG | 91

CRACE

ARIANA SATSAR PÅ VÅRDSEKTORN

- Skräddarsyr utbildningar CRACE är företaget som tillsammans med dig som djurvårdare, djursjukskötare och annan övrig personal skräddarsyr utbildningar inom djursjukvård. Som enda branschaktör i Sverige genomför CRACE utbildningarna på plats hos kund.

C

arol Ringström är legitimerad djursjukskötare och har arbetat inom veterinärmedicin sedan 1985. Hon har jobbat kliniskt som djursjukskötare, varit chef med personalansvar samt även lärare på SLU och gymnasiet.

Carol startade verksamheten 2010 med affärsidén att erbjuda tjänsterna ute

hos kund.

– Jag vänder mig till allt ifrån mindre veterinärskliniker till större

djursjukhus, högskolor och hundklubbar och åker till de som vill ha hjälp med föreläsningar eller utbildningar.

Något som både arbetsgivare och kursdeltagare har mycket att vinna på.

Såväl ekonomiskt, organisatoriskt som tidsmässigt.

– Det kostar mycket att skicka personal på externa kurser. Ofta har man

inte en budget som tillåter det då verksamheten delvis står stilla när personal inte är på plats.

Sedan flera år tillbaka måste djursjukskötare vara legitimerade för att få

utföra en del av de arbetsuppgifter som yrket kräver och i Sverige finns det i dag brist på legitimerade djursjukskötare.

Carol arbetar för närvarande med ett uppdrag av Arbetsförmedlingen på

SLU och Snabbspåret. Det enda nationella snabbspåret på akademisk nivå inom gröna näringar. Den första kullen av dessa legitimerade djurskötare går ut på praktik snart och examinerades i början på nästa år, förklarar Carol.

Verksamhetsutveckling är ytterligare ett område hon brinner för.

– Det kan exempelvis handla om hur man bäst tar hand om de anställda, det

Sjuksköterskan Ariana Forsberg har flera specialist­ utbildningar och till meritlistan hör ett arbete inom Läkare Utan Gränser, där hon tillsammans med kollegor fick ner dödligheten i en koleraepidemi från 55 % till 2 %.

A

tt Landstinget går på knäna i hela landet är ingen nyhet. Ariana valde att satsa på egenföretagande 2010 och ett par år senare omvandlades det till ett aktiebolag. Hennes enkla råd till andra som vill följa i samma spår är just att låta det ta sin tid och att

undvika skulder.

– Det är viktigt att tänka på de ekonomiska bitarna när man startar

eget. Att vara för ivrig kan resultera i jobbiga skulder redan tidigt, vilket inte alls är att rekommendera.

Hennes företagsidé liknar bemanningsföretagen, men i mindre skala

och med en särskild nisch. Många vårdcentraler utmanas i dag med lönsamhet, organisation, rutiner och arbetssätt. Ariana har valt att inrikta AF Nurse Care mot bemanning inom specialistkompetens samt ledningsoch verksamhetsutvecklingstjänster i syfte att förbättra patientnöjdhet och verksamhetseffektivitet.

– Trots att det är ett tufft läge så har jag uppdrag att arbeta med. Jag har

valt att satsa på mer än traditionell vård, exempelvis verksamhetsutveckling, arbetsledning och vårdplanering. Jag erbjuder även utbildning i hjärtlungräddning för vuxna och barn.

I dagsläget är Ariana intresserad av att hitta fler specialistutbildade

sjuksköterskor som vill arbeta privat och är villiga av att gå utanför den traditionella sköterskerollen. Den som anställs måste vara erfaren och trygg i sig själv. I gengäld erbjuds bra lön i ett mindre företag där alla får vara med och påverka.

absolut viktigaste man har – humankapitalet - i en snabbt expanderande bransch.

CRACE AB Adress: Dalgångsslingan 42 14192 Huddinge

AF Nurse Care AB Adress: Valhallavägen 6, 187 73 Täby

Telefon: 073-1564013

Telefon: 0768 222210

E-post: carol@crace.se

E-post: info@afnursecare.se

Hemsida: www.crace.se

Hemsida: www.afnursecare.se


92 | VÅRD & OMSORG

BOJEN

- För de som behöver extra stöd Enterprise Magazine träffar Sunay Lundström på hennes nystartade företag Bojen AB. Historien om företagets tillkomst är en inspirerande berättelse om en kvinna som bestämt sig och inte är rädd att arbeta hårt. I dag står ett fungerande boende stadigt och välkomnar ungdomar med behov av extra stöd.

S

unay Lundström började sitt yrkesverksamma liv med att avlägga en examen som beteendevetare eftersom hon visste tidigt att hon ville arbeta med människor. Sedan började

arbetslivet med jobb inom kriminalvården där hon var runt på flera olika häkten.

– Det här var en lärorik tid där jag arbetade

på bland annat Kronobergshäktet som är A-klassat och har ganska tungt klientel. Jag valde att utbilda mig till kriminalvårdare som ett tillägg till min andra utbildning, men kände inte riktigt att det här var helt rätt ändå. Jag såg det mer som en bra erfarenhet innan jag fick göra det jag verkligen ville.

Under den här tiden hade Sunay koll

på karriärmöjligheterna och när det dök upp en möjlighet att gå vidare till HBV-hem för ungdomar valde hon det. Jobbet fanns i Uppsala och Sunay flyttade dit. Hon trivdes bra med arbetet med ungdomarna, men fann samtidigt att en stor del var alldeles för inrutat i förväg.

– Jag som hade läst till beteendevetare

ville ju få vara med och tycka till och påverka arbetet. Jag ville arbeta mer med behandling, men här kände jag att jag inte fick använda den kompetensen som jag ändå har. Det fungerade inte riktigt för mig som är en person som vill få tycka saker, säger hon med ett skratt.

Under tiden i Uppsala träffade Sunay sin

blivande man och blev gravid med deras första barn. När det sedan dök upp en annons om en vakant chefstjänst i Södertälje sökte hon den och fick jobbet. Den lilla familjen fick flytta till Stockholm och Sunay började arbeta som föreståndare för ett LSS-boende. Under samma tid började hennes egen affärsplan att växa fram.

– Vid det här laget hade jag ju så bred

erfarenhet av att arbeta med ungdomar och jag kände att jag ville ta vara på kunskapen och bygga upp något eget. Jag hade varit inom kriminalvård, på HBV och LSS och hjälpt ungdomar med missbruk och kriminalitet. Jag arbetade i över ett år med min affärsplan och gick igenom precis hur det skulle fungera.

Från början var idén att arbeta med


VÅRD & OMSORG | 93

ungdomar runt 16-18 år, men det tog sin tid att

verksamheten ska fyllas på för att även innefatta

det aldrig att stanna upp i ett och samma spår

bestämma när det hela skulle sjösättas. Det gällde

HVB med inriktning och behandling och

eller fastna i gamla lösningar. Det kommer nya

att hitta rätt lokaler, arbeta fram alla tillstånd

stödboende och ansökningar för det ligger inne nu.

generationer med olika krav och erfarenheter och

och knyta rätt kontakter. Under den tiden hade

det måste vi vara uppmärksamma på. Jag kommer

Sunay även kontakt med TRIS för att få ytterligare

att arbeta för att Bojen ska vara i framkant och

infallsvinklar på hur ett riktigt bra boende skulle

förstå ungdomarna där de befinner sig just nu,

kunna se ut.

När Bojen slog upp portarna för sin

verksamhet blev det full rulle direkt. Det här var under flyktingvågen och kommunerna skrek efter hem till de ensamkommande. Verksamheten blev inriktad mot det och ensamma ungdomar hämtades upp från förläggningar och flygplatser och allt gick i ett rasande tempo.

– Det var totalt kaos den här tiden och alla

arbetade jättehårt för att få det hela att fungera. Som mest kunde jag jobba 20-22 timmar på ett dygn. Jag fick också anställa flera personer med rätt utbildning och erfarenhet. Jag var inte

”Vi vill ha en bredd på Bojen, bland annat för att det är lättare att göra rätt matchning för varje person då. Har vi mycket att erbjuda är det också lättare att skräddarsy för ungdomarna.”

intresserad av att vi skulle ”lära oss på vägen.”

Efter den här kaosartade tiden har

– Vi vill ha en bredd på Bojen, bland annat för

avslutar Sunay.

Bojen AB Adress: Valloxvägen 65 741 42 Knivsta Telefon: 072 034 69 45 | 072 034 69 47 E-post: info@bojen.se

verksamheten på Bojen landat med flera olika

att det är lättare att göra rätt matchning för varje

delar. De kan i dag erbjuda stöd och service till

person då. Har vi mycket att erbjuda är det också

Hemsida: www.bojen.se

barn och ungdomar mellan 9-21 år och erbjuder

lättare att skräddarsy för ungdomarna. Det är

behandling, familjehem, familjehemsutbildning,

viktigt att utveckla och inte minst att ständigt

Facebook: www.facebook.com/Bojen-571037719715088

jourhem och akutplaceringar. Tanken är att

utbilda. När man arbetar med ungdomar går


94 | VÅRD & OMSORG

IDROTTSMEDICIN TILL ALLA Läkaren Johan Leandersson har alltid varit aktiv inom idrott. Intresset för rörelse och hälsa resulterade i valet av läkarutbildning med inriktning på ortopedi. I dag driver han Artrocenter i Stockholm, där är kötiderna korta och man möts av en specialist som med idrottsmedicinska principer analyserar och behandlar skador och smärttillstånd i rörelseapparaten.

O

rtopedi är läran om

stort utrymme inom den landstingsdrivna

plats minskar väntetiderna drastiskt och ger en

kroppens rörelse och

sjukvården. Han valde att år 2000 gå över till

snabbare återgång till aktivitet.

innefattar både medfödda

privatsjukvården, för att få ägna sig åt det han

fel och skador genom

fann mest intressant. Nu har företaget gjort

tillgång som vi är stolta över. Den är nybyggd

olycksfall. När kroppen

en nystart och satsat på nyrenoverade lokaler

med all modern teknik som uppfyller kraven för

signalerar med värk och

på Ingemarsgatan. Han har också knutit till

ortopedisk kirurgi, som till exempel ultraren luft.

smärta vid rörelse är det viktigt att snabbt hitta

sig flera specialistkompetenser för att bredda

Här kan vi ta emot patienter inom dagkirurgi och

orsaken för att få rätt behandling i tid. När smärta

verksamheten

på vår uppvakningsavdelning kan patienterna

uppstår vid en viss rörelse är det lätt att kroppen

stanna till de är redo att gå hem.

reflexmässigt gör om rörelsen för att undvika

att leva ett aktivt liv på grund av en skada eller

smärtan och det onaturliga rörelsemönstret

smärttillstånd i rörelseapparaten. Man behöver

behandla en rad tillstånd som korsbandsskador

skapar mer problem på sikt. Sedan går det ofta

inte vara elitidrottare för att man ska få hjälp.

liksom andra knä och fotledsskador, ofta med

att behandla med rörelseövningar med hjälp

Hit kan man komma utan remisskrav och det

titthålsteknik. Nu har de även ett ökat antal

av rehabiliteringsträning eller kirurgi, ofta i

kostar inte mer än inom den landstingsdrivna

axeloperationer. Efter operation får patienten en

kombination. På Artrocenter tar de ansvar för

sjukvården. Nu har vi två specialister till på

individuell behandlingsplan utifrån patientens

hela kedjan från utredning diagnos, kirurgi vid

Artrocenter. Det gör att vi breddat oss inom

egna önskemål och mål, vilket gör att tiden för

egen operationsavdelning, rehabilitering hos

axelkirurgi och barnortopedi. Alla läkare på

återhämtning ofta blir kortare. Den individuella

samarbetsklinik.

Artrocenter har disputerat inom idrottsortopedi.

utformningen syftar till att patienten på ett säkert

sätt återfår ett naturligt rörelsemönster och kan

Johan Leanderson har själv varit aktiv inom

– Jag vill vända mig till alla som har svårt

Sedan företaget startades har verksamheten

– Vi ser operationssalen som en stor

På operationsavdelningen går det att

idrott i hela sitt liv. Trots att vikten av motion och

vuxit så att den i dag omfattar flera specialister

återgå i önskad aktivitetsnivå.

rörelse varit känt för läkarvetenskapen i alla tider,

och en egen operationssal. I och med att

upplevde han inte att frågorna fick tillräckligt

patienterna kan erbjudas operationer direkt på

erfarenhet som lagläkare i Hammarby, AIK och

På Artrocenter har de många års praktisk


VÅRD & OMSORG | 95

Djurgården. Johan var medicinskt ansvarig i

damlandslaget under många år. Kombinationen

inte tas på tillräckligt stort allvar inom den

– Tyvärr upplever många att dessa problem

köer och märker vi att trycket ökar så kan vi öka

god teoretisk grund, fördjupad genom forskning

landstingsdrivna sjukvården. Patienter från

kapaciteten.

landsting även utan remiss. Vi ser till att ha korta

samt den praktiska erfarenheten gör Artrocenter starkt. Till framgången bidrar den sammanhållna behandlingen med egna specialister hela vägen från diagnos till behandling och rehabilitering.

– Den som söker sig till Artrocenter kan

känna sig trygg med att problemen kommer att behandlas med samma idrottsmedicinska principer som utvecklats för elitidrottare. En inledande undersökning följs ofta upp med utredning, återbesök för diagnos och upprättande av en behandlingsplan.

Det är dock inte enbart idrottsskador som

behandlas på Artrocenter utan också problem som uppstår i samband med rörelse. Till exempel kan artros till stor del lindras, även om

”Jag vill vända mig till alla som har svårt att leva ett aktivt liv på grund av en skada eller smärttillstånd i rörelseapparaten. Man behöver inte vara elitidrottare för att man ska få hjälp.”

Leanderson Artrocenter Adress: Ingemarsgatan 2 Stockholm, 113 54 Telefon: 08 - 408 89 090

det självklart inte går att återställa den slitna

många delar av vårt land reser hit för att få

leden. Har man en skada, säger Johan, eller ett

tillgång till vår specialistkompetens. I och med

E-post: info@artrocenter.se

smärttillstånd som begränsar livskvalitén finns

det fria vårdvalet har alla rätt att söka hjälp

Hemsida: www.artrocenter.se

det hjälp att få i de flesta fall.

hos specialist var som helst i landet, i många


96 | VÅRD & OMSORG

REGELBUNDEN FOSTERDIAGNOSTIK skapar trygghet En ultraljudsundersökning gör det möjligt att kontrollera att graviditeten fortskrider som den ska och att fostret mår bra. Till kliniken Ultraljud Halmstad kan oroliga blivande föräldrar vända sig redan tidigt i graviditeten. På så sätt kan de skingra sin oro och i lugn och ro fortsätta sin väntan på det efterlängtade barnet.

M

arisel Skogsbacke

arbetar som certifierad

förlossningskliniker i Norge, säger Marisel.

har drabbats av upprepade missfall eller varit sjuka

ultraljudsbarnmorska

Fosterdiagnostik och ultraljudsundersökningar

under tidigare graviditet, förklarar Marisel.

vid Ultraljud Halmstad,

är det roligaste hon vet och trots att hon arbetar i

som är en del av

mörka undersökningsrum flyger dagarna förbi.

och att det gör ont i magen. Blödningarna är

Tudorkliniken. Marisel

– Varje gång jag lägger proben på en ny mage

oftast ofarliga och smärtan beror i de allra flesta

är även certifierad i avancerad fosterdiagnostik.

känns det som om jag får öppna ett paket., säger

fall på att livmodern växer. Trots detta tycker

Tidigare i sin karriär har hon arbetat som

hon och ler.

Marisel att det är viktigt att man låter undersöka

barnmorska inom förlossnings- och mödravård.

sig om man känner oro.

Både med normala förlossningar och mer

blivande mamman genom att försäkra henne om

komplicerade.

att allting ser ut som det ska men det händer då

att någon tar sig tid för att lindra oron och

och då att någonting är fel.

det finns inga som helst nackdelar med tidiga

arbetade jag några år på 1990-talet som

ultraljud, säger Marisel.

undersköterska på förlossningen, berättar Marisel.

och det är naturligtvis hemskt att behöva berätta

Hon hittas för det mesta på kliniken i Halmstad

att allt inte står rätt till.

är bra, tycker hon men anser på samma gång att

men tjänstgör även en hel del som konsult på

privata kliniker behövs eftersom den offentliga

Vasamamma barnmorskemottagning i Stockholm

vilken vecka den utförs och med vilken teknik.

vården är överbelastad.

och på Barnmorskestationen i Landskrona.

Ett tidigt ultraljud i graviditeten handlar mest om

Trots att hon brinner för sitt arbete som

att bekräfta graviditetslängden, att hjärtat slår och

prioritera bort undersökningar av tidiga

ultraljudsbarnmorska händer det ibland att hon

antalet foster.

graviditeter, förklarar hon.

längtar efter att förlösa.

– Innan jag utbildade mig till barnmorska

– Då åker jag och arbetar på

I de allra flesta fall kan hon lugna den

– Mitt arbete innehåller både glädje och sorg

Vad undersökningen kan avslöja beror på i

– Många mammor som vill göra tidiga

ultraljud har svåra upplevelser i bagaget. De kanske

Det är vanligt att man blöder lite i början

– Ovisshet är tärande och det är viktigt

Landstingets mödravård och fosterdiagnostik

– För att hinna med måste de ofta

Ett faktum som innebär att mamman i de


VÅRD & OMSORG | 97

flesta fall måste vänta på det ordinarie ultraljudet

NIPT (Non-invasive prenatal test.)

i den artonde veckan och eftersom barnets

rörelser inte känns innan dess innebär en sådan

fulla graviditetsveckor från mamman där man

väntan ofta stora spänningar.

analyserar fostrets dna som cirkulerar i moderns

blod. Under graviditeten passerar dna från fostret

– Jämfört med den offentliga vården så

– Det är ett blodprov som tas från 10

har jag möjlighet att verkligen ta mig tid till

och moderkakan ut i moderns blodomlopp. Det

varje enskild mamma. Miljön här är lugn och

är just detta som analyseras.

personlig och många har ett stort behov av att

Undersökningen är dyr vilket gör att alla

prata, säger Marisel.

föräldrar inte har råd.

Hon berättar vidare att antalet

undersökningar som man har rätt till avgörs av var i landet man bor.

I Stockholm har mammorna i många år

erbjudits KUB test i vecka 12 medan man här i Halmstad inte har introducerat detta förrän nu, förklarar hon.

En KUB-undersökning är en

riskbedömning för att se om fostret eventuellt har en kromosomavvikelse. Man tittar även på graviditetslängd och anatomin.

På kliniken finns även möjlighet att göra 3D-

och 4D-undersökningar.

– I alla dessa undersökningar ingår

granskning av fostertillväxten, organscreening, mängden fostervatten, för att se att graviditeten fortlöper som den ska.

Utvecklingen inom fosterdiagnostik går fort

framåt och det är viktigt att man som utförare hela tiden håller sig à jour. Marisel berättar om en ännu relativt okänd undersökning vid namnet

”Ovisshet är tärande och det är viktigt att någon tar sig tid för att lindra oron och det finns inga som helst nackdelar med tidiga ultraljud.”

– I framtiden tror jag att det optimala vore

ett ultraljud i vecka 12, där man bestämmer graviditetslängd, gör en anatomisk granskning av fostret samt ett NIPT-test. Jag önskar att alla blivande föräldrar i framtiden kommer att få tillgång till denna typ av undersökningar, oavsett ålder eller vilket landsting man tillhör.

Ultraljudskliniken Halmstad Adress: Tudorkliniken

Brogatan 6

302 42 Halmstad

Telefon: 0725-187731 E-post: info@ultraljud-halmstad.se Hemsida: www.ultraljud-halmstad.se Facebook: www.facebook.com/ultraljudhalmstad


Företagsindex NYA FÖRETAG Trivselstäd 10 Strömbergs bil 11 2 plan 12 Råå Bryggeri 14 Linköping iBalans 15 Akka Outdoor 16 Haymaker 17 Minor Screen 17 A-gruppen 18 Skillway 20 Face Facts 22 24/7 Betonghåltagning 24 New GR Krog & Pub 26 EKONOMI & JURIDIK Magdalenas Kontorstjänster 28 Glimstedts Advokatbyrå i Växjö 29 Inger Clasinder 29 Trimero 30 Anylator 31 Täckeråker Invest 32 Karlskoga Näringsliv & Turism 33 Redonomen Redovisning 34 Placeringsrådgivarna 35 VM Redovisning 35 AV Rådgivaren 36 BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD Ljuva Rum Proffz Elverktyg och Service

38 39

BSL i Stockholm 40 AA Golvbehandlingar 41 CH Linds Måleri 41 Byggamera i Stockholm 42 Nya Askeby Trädgård 44 Smidesverket 45 Score Entreprenad 46 DETALJHANDEL, BUTIK & LIVSMEDEL Gamla Ting Byske Leather of Sweden Axfood Snabbgross Er-t Godis Delicate Vintage Nordic Feel

48 48 49 50 52 54

FRITID, NÖJE & KULTUR Bero Träningscenter Johan Thunberg

55 56

FÖRETAG & TJÄNSTER Anomar Förlag 57 Traditionell Städhjälp 57 Innovative Service Partner 58 G Logistik 60 Händiga Händer 62 Mobilambulansen 64 2,5 Rum & Kök 66 BO Skylt 67 Söftesmåla Naturtorv 68 ENVICO 69

MOTOR & TRANSPORT Kjell Bergström Bil 70 AutoMartin 71 Toyota Växjö / Ljungby 72 RESOR & UPPLEVELSER Odalgården 74 Hallfreda Hotell 76 Laholms Stadshotell 77 Revelbadets Camping 78 RESTAURANG & UTELIV 55:an 78 Big Smajl 79 Svedens Fisk & Delikatess 80 Biachi Café & Cykles 82 Pitchers 83 Forno uppsala 84 Restaurang Indigo 86 Bageri Kardemumma 88 Texas Longhorn 88 SKOLA & UTBILDNING ABF Uppsala Län 89 Tant Grön 90 Växjö Fordonsgymnasium 90 CRACE 91 AF Nurse Care 91 Bojen 92 Leanderson Artrocenter 94 Ultraljudskliniken Halmstad 96


Vill du ta ditt företag till nästa nivå? Allt fler söker sig till nätet och sociala medier, därför kan vi med hjälp av redaktionell marknadsföring hjälpa ditt företag att synas på ett smidigt, genomslagskraftigt och lönsamt sätt. Vi skapar en intressant artikel om ditt företag och hjälper dig att sprida materialet digitalt och på så sätt når du ut till rätt kunder

ENTERPRISEMA

GAZINE.SE |

60 SIDOR TEMA

MAT & DRYCK / RESOR & UPPLEVELSER

JUNI/JULI 2017

inom strategiskt utvalda områden. Enterprise Magazine delas på Facebook till 500 000 användare och på andra sociala medier. Enterprise Magazine ser till att din artikel snabbt får stor spridning i sociala medier, vilket vi presenterar detaljerad statistik på.

Läsvärd artikel • Vi tar fram en intressant och givande artikel om ditt företag och dina tjänster. • Våra medarbetare sitter på lång erfarenhet och hög kompetens. • Du får korrektur på allt material innan publiceringen.

FRÅN FÖRORT TILL FINRUM

BRÖDERNA GÜVEN DRIVER STANS FRÄMST A KROGAR

IMMUN.SE | NEW GR KROG & PUB | TKW BYGG DANNEMORA & AKUSTIK | KONCERN | KROGBYGG BERKINGE BAD & FISKECAMP ARNA MELLANSVER BALLONGFLYG IGE | SÄTRA BRUNN I STOCKHOLM HÄLSOBRUNN | NORDANÅG JOHANNISHUS ÅRDENS VÄRDSHUS GODSFÖRVALTNING | CAFÉ MUGGEN | SKOKLOSTER TOLLCO | HYDROPOO | DELTA TRÄDGÅRDS L | RESTAURANG ANLÄGGNING LÄNNA BRUK AB METALLPORTEN | SELECTED BY ÅTERVINNING ELLA | MEJERI | NORDIC HAIR 1 CLINIC | CARITY | COMNE WORK

RESTAURANG SHAHRZAD

Spräcker myten om saffran och bjuder på hemligheten med perfekt ris. SID 8

Synlighet • Er artikel publiceras i en blädderbar digital tidning som går ut till cirka 500 000 Facebook-användare och delas ut i övriga sociala medier. • Er artikel publiceras på enterprisemagazine.se med kontakt-information och bilder.

Riktad marknadsföring • Vi sprider er artikel från vår Facebook-sida via sponsrat inlägg. • Artikelspridningen sker under fem dagar via vår Facebook-sida. • Välj ålder, geografiskt område och intressen. • Få din statistik både före och efter artikelspridningen. • Få resultat på spridningen, hur många likes, kommentarer och delningar den gav.

• Vi sökoptimerar alla artiklar i Google och andra större sök- motorer vilket ger ökad synlighet. • Du når ut till fler människor/företag för en mindre kostnad än tradi- tionell tidningsannonsering. • Ert budskap blir skräddarsytt efter rätt målgrupp i rätt område.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer! 08-704 22 30 | www.enterprisemagazine.se | info@enterprisemagazine.se

Vill du prenumerera? JA TACK! Jag vill ha 6 nummer för 395 kr.

FÖRETAG: NAMN: ADRESS: TELEFON: E-POST:

RDS Förlag AB Gårdsfogdevägen 18A 168 67 Bromma


Avs:

RDS Förlag AB Gårdsfogdevägen 18 A 168 67 Bromma