Enterprise Magazine Nov/Dec 2018

Page 1

ENTERPRISEMAGAZINE.SE | NOV/DEC 2018

HJÄRNSTARK MED ANDERS HANSEN

TRÄNA OCH BLI SMART(ARE) 77 SIDOR TEMA

SKOLA & UTBILDNING

HYBRIDA IT AB ● GLUNTENS MONTESSORISKOLA ● SVESOL AB ● KVIK KUNGSBACKA ● LILLA BLOMSTERMAKERIET BELLA SKINCARE ● TOLLCO AB ● BRUNNSVIKS FOLKHÖGSKOLA ● TMA ÖREBRO AB ERIKSLUND/HUSHAGSGYMNASIET ● HAGA GYMNASIET ● FRU BOHLIN AB ● DEPALMA WORKWEAR AB INTERNATIONELLA RESTAURANGSKOLAN ● ORIGO ARKITEKTER AB ● WALLRITE SCANDINAVIA AB ● ADMERA EDUCATION AB


Gott nytt studie-år

M

ånga med mig tycker att Gott Nytt År ligger helt malplacé i skarven mellan december och januari. Det enda nya som brukar bli är att vi avger nyårslöften som ligger och skvalpar som ett dåligt samvete några veckor in i februari, eftersom vi fortfarande minns vad vi lovat men

bara glömt att hålla det. Min nyårsdag har alltid bestått av att lägga ribban inför året så jag har klämt årets första långpass den första januari, när stora delar av befolkningen knappt klivit ur pyjamasen eller googlar fram numret till den lokala pizzerian. Det är härligt med självsamhet i skogen och att sätta standarden för framåt.

Nyåret borde firas i augusti. Lagom till skolstart. Något vi burit med oss allihop

sedan barnsben. Så otroligt mycket mer av nytt, annat och annorlunda än vad 1 januari någonsin kan erbjuda. Den svenska skolan. Vi har intervjuat ett 50-tal rektorer runt om i Sverige. Verksamma i skolor med olika upptagningsområden, inriktningar,

MÅNADENS CITAT

”Det nästa bästa efter att veta något är att veta hur man ska ta reda på det ” Samuel Johnson (1709-1784)

pedagogiska metoder, förutsättningar och utmaningar. Ni har pratat om att ”Barn gör rätt när de kan”. Ni lär våra barn att ”Jag är en som lär”. Ni har berättat om kollegialt lärande, entreprenöriellt lärande, problembaserat lärande, aktivt lärande, språkutvecklande arbete, läslyft och mattelyft – och hur man lyfter ALLA!

Vilket hästjobb ni, våra rektorer, pedagoger, lärare och övrig skolpersonal gör i

våra skolor. För våra barn. För deras framtid och för vår framtid. Ni rustar våra barn för att ha förmågan att verka i samhället, vara delaktiga, känna att det finns plats för alla, att våga ta plats och förstå att vi alla är lika viktiga.

En av artiklarna i detta nummer bär texten ”Utan lärare rasar Sverige”. Det är

givetvis fler yrkesroller i samhället som kan tillskrivas en liknande ras-mekanism, men det är en tänkvärd rubrik. Utan ett fungerande skolsystem, utan det glödande engagemang som vi tagit del av från några av våra svenska skolors (och andra utbildningsorgan och verksamheter riktade mot barn och unga) rektorer och pedagoger, så gissar vi också att rasrisken är stor. Tack för att vi fått lyssna till er klokskap och era tankar.

Vi får även ta del av Anders Hansens tankar om fysisk aktivitet. Vi på redaktionen

är stora fans av hans sätt att presentera vikten av att röra på sig. Det är ett rakt, tydligt och koncist budskap – och samhället lyssnar, skolan lyssnar. Anders säger: ”I grund och botten handlar det om att skolan och skolgymnastiken ska förbättra förutsättningarna för barnens kunskapsinlärning”. Tack för att du gavs oss möjligheten att få publicera dina ord.

Vi hoppas att ni alla har haft ett gott nytt studieår, eller vad ni nu må behöva av

härligheter och utveckling, och önskar er en fortsatt fin höst!

VD/ANSVARIG UTGIVARE Robert Wreder robert@enterprisemagazine.se FÖRSÄLJNINGSCHEF Stefan Kihlman stefan@enterprisemagazine.se REDAKTÖR text@enterprisemagazine.se

FORM & SÄTTNING info@enterprisemagazine.se EKONOMI Anna Olsson ekonomi@enterprisemagazine.se SOCIAL MEDIA MANAGER Elin Lindkvist elin@enterprisemagazine.se

OMSLAG Anders Hansen Foto: Stefan Tell UTGES AV RDS FÖRLAG AB 556669-6794 Adress: Gårdsfogdevägen 18A, 168 67 Bromma Telefon: 08-704 22 30 info@enterprisemagazine.se www.enterprisemagazine.se

Enterprise Magazine tar inget ansvar för ej beställt material. Ej heller för material som inte har någon avsändare. Med reservation för eventuella tryckfel.


innehåll NOV/DEC 2018

4-77 28

4

SKOLTEMA

HJÄRNSTARK

Inspireras av nytänkare inom skola & utbildning

Träna för optimerad hjärna

22

32

BRANDBERGSSKOLAN

JUNGLEMAP

En trygg skola för våra nyaste medborgare

Skyddar ditt företag mot en cyberattack

34

49

56

RAMSTA SKOLA

HASSELGÅRDEN

Utbildar genom friluftsliv och sokratiska samtal

Förskolan som premierar fredagsmys!

48

78

68

98

KVIK KUNGSBACKA

DÄCKATT

Kundnöjdhet i topp med färdigmonterade kökslösningar

Hjälper dig at minska din miljöpåverkan!


4 ● SKOLA & UTBILDNING

TRÄNA FÖR OPTIMERAD HJÄRNA Dags att förändra synen på fysisk aktivitet. Att träna handlar inte längre om att bli stark eller uthållig – det handlar om att bli smart! Text: Elisbeth Tollemark


SKOLA & UTBILDNING ● 5


6 ● SKOLA & UTBILDNING

D

ebatterna går höga i

som syns snabbare hos barn än hos vuxna.

samhället vad gäller

skolgymnastiken mer bör handla om att bli bra

den svenska skolan och

fysiskt aktiva ur ett inlärningsperspektiv. Barn

på matematik och svenska, eller finska, än att bli

skolidrotten. Med daglig

presterar bättre på tester i både läsförståelse

fotbollsproffs, menar Anders. I grund och botten

idrott på skolschemat

och matematik om testerna sker efter att de

handlar det om att skolan och skolgymnastiken

skulle de flesta elever lära

rört på sig. Det behövs oftast inte mer än fem

ska förbättra förutsättningarna för barnens

sig mer och lättare, må bättre och ha roligare,

till sex minuters intensiv rörelse hos barn för

kunskapsinlärning.

menar Anders Hansen. Det viktigaste för de

att de ska bli mer koncentrerade och prestera

styrande inom skolans värld är att förstå att

bättre på tankerelaterade tester. Vi ska heller inte

läkare från Karolinska Institutet och civilekonom

skolidrotten bör handlar mindre om idrott och

glömma andra effekter av fysisk aktivitet som

från Handelshögskolan. Han är författare till

idrottsprestationer och mer om hjärnans förmåga

utvecklingen av motorik. Barnen behöver bort

böckerna Hjärnstark, Fördel ADHD och Hälsa på

till kunskapsinlärning.

från skärmarna idag. Det är en sak att bedriva

Recept (tillsammans med Carl Johan Sundeberg).

digital undervisning, en annan att bli sittandes

Under sin karriär har han hittills sammanfattat

universitetet i USA visar att kreativitet påverkas

framför dessa skärmar i otal timmar per dag. Jag

över 2 000 artiklar om medicinsk forskning och

positivt av fysisk aktivitet. Efter en promenad

tror absolut på skärmförbud för barnen under

läkemedel, genomfört ett hundratal föreläsningar,

på 30 minuter hade studenterna 50 procents

vissa delar av skoldagen.

synts på Ted Talks samt medverkat i poddar

högre kreativitet timmen efter promenad

och tv-program som Vetenskapens Värld och

jämfört med de studenter som gjorde samma

förbättrade resultat i bland annat matematik

Nobelstudion. Som författare är Anders prisbelönt

test efter att ha suttit stilla.

och modersmål. Svenska forskare i Malmö

för boken Hjärnstark vid två tillfällen och 2018

Forskning som bedrivits vid Stanford-

– Helt ofattbara siffror, säger Anders och

– För barn är det otroligt viktigt att vara

Även en god kondition är kopplad till

– En bra slutsats av detta är att

Anders är överläkare i psykiatri, legitimerad

införde extra gymnastik för lågstadie-elever och

tilldelades han Mensapriset. Anders är att ses som

lägger till att kreativiteten håller i sig i cirka en

resultatet blev att barnen gjorde bättre ifrån sig

en stark influencer inom hälsa och livsstil. Nu

till tre timmar.

på matematik och modersmål. En studie från

även nybliven krönikör för Dagens Industri.

Flera studier visar att koncentrationen ökar

Nebraska i USA fick samma resultat gällande

under rörelse samt en tid efter. En positiv effekt

kondition och förbättrat resultat i matematik.

har betytt så mycket för en aktiv livsstil som

Det är få svenskar på senare år som


SKOLA & UTBILDNING ● 7

”Vi mår bättre och fungerar bättre om vi tränar. Samhället vi lever i idag har ett enormt informationsflöde och vi är konstant uppkopplade. Vi är inte byggda för det. En motmedicin är att träna.”

Anders. Den dag vi ser tillbaka i historien kan

år. En utveckling som går att bromsa med

vi måhända se att Anders har haft lika stor

regelbunden promenad. Fysisk aktivitet förbättrar

betydelse för att sätta fart på svenska folket

koncentrationsförmågan och du får lättare att

som 1800-talets Pehr Henrik Lind, som på sin

hantera stress och blir mer kreativ. Anders menar

tid ville sprida idrottsrörelsen till att inbegripa

att det säkerligen finns fler mekanismer som det

mer än bara studenter och militärer. Lagom till

ännu inte forskats om som förklarar varför fysisk

slutet av 1800-talet hade han gjort idrott till en

aktivitet stärker vår hjärna.

folkrörelse.

tränar. Samhället vi lever i idag har ett enormt

Det är mycket som tilltalar med Anders.

– Vi mår bättre och fungerar bättre om vi

Han pratar klarspråk. Vinsterna med att röra på

informationsflöde och vi är konstant uppkopplade.

sig är konkreta.

Vi är inte byggda för det. En motmedicin är

att träna, så vi blir resistenta mot den höga

– Träning och fysisk aktivitet ska inte trigga

någon form av prestationsångest eller avfärdas

stressnivån. Det är det viktigaste vi kan göra.

som allmänna hälsofloskler när det som ligger

bakom de här hälsovinsterna vi kan påvisa rör sig

är mer modellera än porslin. Den är mycket

om blytung forskning.

mer formbar än vad vi tidigare trott. Även när

vi är vuxna och gamla. Hjärnan verkar vara det

Du blir starkare och smartare av träning.

Jag brukar beskriva det som att hjärnan

Eller smartare och starkare. Fysisk aktivitet

organ i kroppen som förändras och förstärks

bromsar åldrandet och i vissa fall kan det även

allra mest av träning.

vända åldrandet. Din hjärna föryngras och

risken för demens minskar med 40 procent.

på sig. Vi känner att vi mår bra av träning, även

Minnet förbättras. Minnescentrum i hjärnan,

om vi behöver ta del av Anders ord för att få

hippocampus, blir mindre och krymper i

effekterna att bli mer konkreta. Vad är det då som

takt med åldrandet, cirka en procent per

gör att vi ser soffan som en jättemyspyskaramell

De flesta av oss vet att det är bra att röra


8 ● SKOLA & UTBILDNING

”En gång i tiden var det svårt att få tag på energi och kalorier, så kroppen blev bra på att spara in på sina egna lager. Men tänk att varje steg räknas. Fem minuters promenad är bättre än ingenting.”

att ramla ned i. Och bli kvar i.

konditions- samt IQ-testades visar på ett tydligt

alla dagar i veckan. Inte för att jag ska prestera

samband mellan högt IG och god kondition, ett

i något tävlingssammanhang utan för att jag

en inbyggd broms i människan. En paradox att

samband man även såg för enäggstvillingar.

funkar bra om jag rör på mig. Jag äter i stort sett

träning är viktigt men att människan i grund och

allt och sover dessutom bra. Det jag presenterar

botten är lat. En gång i tiden var det svårt att få

ser Anders som en riktigt kul utmaning.

i mitt arbete är ju inte mig som person utan

tag på energi och kalorier, så kroppen blev bra på

forskning. Jag kan tolka medicinsk forskning

att spara in på sina egna lager. Men tänk att varje

år sedan, för att finansiera mina läkarstudier.

och jag vet vad som är bra forskning. Det krävs

steg räknas. Fem minuters promenad är bättre

Jag skrev börstexter, så det är lite som att sluta

kunskap för att kunna läsa forskning och för att

än ingenting. Cirkulationen ökar och hjärnan

cirkeln, ler Anders.

plocka fram det som är solitt. All forskning är

syresätts samt får mer blod. Tio minuter är bättre

inte tillförlitlig. Det är exempelvis stor skillnad

än fem minuter. Och tjugo minuter är bättre än

vi ska förbereda oss och hjärnan inför framtiden.

på om man bedriver forskning genom att följa

tio, och så vidare.

tio tusen människor i två decennier eller om

dagens samhälle. Aldrig under historian har

man forskat på tio råttor.

efter jobbet? En bra fråga, menar Anders som

beteenden förändrats så snabbt som under de

förklarar att de kortsiktiga effekterna håller i sig

senaste tio till femton åren. Hur det påverkar

är att bygga in fysisk aktivitet i sin livsstil.

en till tre timmar. Sedan är du tillbaka på din

oss att ständigt vara uppkopplade, stressade och

Motivationen till fysisk aktivitet ökar oftast om

ursprungsnivå. Det bästa skulle vara någon form

stillasittande, både tankemässigt, men också

resultatet är ”här och nu”. Inte många tänker

av fysisk aktivitet på morgonen, innan skol- eller

vad gäller vårt välmående. Var tionde svensk

att om jag springer idag undviker jag hjärt- och

arbetsdagen, eller på lunchen. Men det viktigaste

äter antidepressiv medicin. Jag ser motion som

kärlsjukdom om trettio år. Att prata om utseende

är ändå att motionen blir av.

ett effektivt sätt att hantera stress och förebygga

samt ökad kreativitet och koncentrationsförmåga

psykisk ohälsa.

är resultat som presenterar sig i nu-tid. Ordet

bunden­heten i träningen.

träna kanske inte heller alltid är det bästa att

– Långsiktigt påverkar träningen så att

jobbar med att upplysa oss om en bra livsstil

använda, då påståendet att jag tränar ofta följs av

hjärnans alla lober blir bättre kopplade till

med sunda och kloka vanor, mer motion och

frågan ”inför vad?”

varandra och hjärnan arbetar effektivare. Du

mindre uppkoppling. Lever du som du lär

tänker helt enkelt snabbare. Till och med, så tyder

Anders, undrar vi.

så mycket associeras med idrott och prestation,

det på att vår IQ kan påverkas. En känd svensk

när det är avgörande för hur vår hjärna kan

studie där 1,3 miljoner mönstrande 18-åringar

det. Vi är alla olika. Jag är dessutom fysiskt aktiv

– Det är lätt att bli fast i soffan. De finns

Ska man träna på morgonen, lunchen eller

De långsiktiga effekterna styrs av regel­

Uppdraget som krönikör på Dagens Industri – Jag lärde mig faktiskt skriva på DI för 18

Krönikorna kommer främst att handla om hur – Jag kommer att skriva om vår hjärna i

Anders schema är fullsmockat och han

– Jag jobbar extremt mycket och trivs med

Anders menar vidare att det allra viktigaste

– Ja, det känns galet att fysisk aktivitet idag

fungera optimalt. Det är en vår tids stora missar.


SKOLA & UTBILDNING ● 9

Maxa hjärnan Träna 3 gånger i veckan 30-40 minuter per pass Kom upp i puls 70 %+ av din maxpuls rekommenderas Generell siffra för att räkna ut din maxpuls är 226 minus din ålder.


10 ● SKOLA & UTBILDNING

NORDISK IDENTITET SEDAN 1947 Nordiska folkhögskolan i Kungälv startade som

N

ordiska folkhögskolan har en lång tradition med start 1947. Tanken var då att öppna upp gränserna mellan de nordiska länderna, som var stängda

under andra världskriget. Skolan har fortfarande en starkt nordisk profil då både lärare och elever kommer från hela Norden. Internatet på skolan är även det en del av traditionen.

Elever som söker till skolan kan ansöka om

att få bo i något av de familjehus där mellan sex och åtta elever delar boende. Elever som bor i närområdet pendlar oftast till skolan då det finns

ett fredsprojekt efter andra världskriget för att

bra kommunikationer. På internatet har alla

öppna de nordiska gränserna. Idag har skolan

litet pentry där man kan tillaga mindre måltider.

ett starkt fokus på estetiska utbildningar. Här

Internatets främsta fördel är att det gör det möjligt

finns även allmänna linjer där man kan läsa

upp sin gymnasiekompetens.

varsitt rum samt delar på dusch, toalett och ett De större måltiderna serveras i en matsal. för skolan att ta emot elever från hela Norden. – Internatet är en väsentlig del som definierar

skolformen. Den bidrar till att man tillsammans kan fördjupa sig i det man brinner för, säger Karin Langeland som är rektor på skolan.

Skolan har ett antal kulturlinjer där man

kan studera olika estetiska ämnen som musik, film, text, bild, teater och foto. Gemensamt för alla estetiska ämnen är att det är berättandet som står i centrum. Inuk Jørgensen, med grönländsk bakgrund, är lärare på filmlinjen. Han lägger lika mycket fokus på berättelsen som de olika tekniska aspekterna i filmskapandet.

– Jag pratar mindre om hur en kamera

fungerar och mer om varför man ska använda kameran på ett speciellt sätt, beroende på vad som filmas, säger Inuk.

Kulturlinjerna kan man läsa under olika

lång tid, från en termin till ett år, Teaterskolan och Visskolan har även en årskurs 2 för de som vill fördjupa sig. Vissa deltagare väljer att läsa flera kulturkurser i följd på skolan. De senaste åren har skolan fått två nya tillskott av estetiska linjer, Visuellt berättande och Filmskolan. Dessutom har Nordiskas fotokurs utökats till att bli en ettårig utbildning. Det är viktigt att kurser, innehåll samt inriktning är angeläget och intressant för, och i, vår samtid.

På de allmänna linjerna kan man studera

på grund- eller gymnasienivå för att komplettera sina behörigheter i olika ämnen. Här jobbar skolan i mindre grupper, så att varje elev kan få den individuella uppmärksamhet de behöver. Det finns inga prov eller tester på skolan, istället får


SKOLA & UTBILDNING ● 11

eleverna läsa ämnena i en takt de själva väljer,

slutligen Startlinjen för de som behöver börja

måste ha möjlighet att följa med och resmålet

med uppmuntran från sina lärare.

om med sina gymnasiestudier. Carin Tingvall,

måste vara inom Norden, säger Karin Langeland.

som är samordnare för de allmänna linjerna

Efter avslutade studier på folkhögskolan

får eleverna ett omdöme som kan användas till

tror att undervisningsformen på skolan passar personer som har dåliga erfarenheter från sin tidigare skolgång, som tappat lusten att lära. Mycket av lärarnas arbete går ut på att motivera eleverna att vilja lära sig.

”Här säger vi inte ’jag är läraren – du är eleven’ utan vi möts i samtal där allas olika erfarenheter är viktiga.”

– Man säger inte ”jag är läraren, du är

eleven”, utan möts i samtal där allas olika erfarenheter är viktiga, säger Carin om hur lärarna arbetar på skolan.

Den nordiska identiteten fortsätter vara

central för Nordiska folkhögskolan. Skolan definieras som en nordisk mötesplats, inte bara genom sina elever utan även genom sitt

Nordiska folkhögskolan

konferens-centrum som många gånger väljs som

Adress: Olof Palmes väg 1, 442 31 Kungälv

mötesplats på grund av sin nordiska profil. Alla linjer erbjuder dessutom sina elever att ta sina

Tel: 0303 - 20 62 00

studier ur skolan och ut i Norden. Visskolan

Epost: info@nordiska.fhsk.se

åker exempelvis på turné medan journalist- och

Hemsida: www.nordiska.fhsk.se

att söka till vidare studier. Det finns tre olika

fotostudenterna åker iväg på resor som berör

huvudlinjer: terminskurser för de som enbart

deras ämnen. Även de allmänna linjerna tar med

Facebook: www.facebook.com/nordiskafolkhogskolan

behöver läsa upp några ämnen, Språkstart för

sina elever ut i Norden.

nyanlända som behöver lära sig svenska och

– Det finns två kriterier för resorna. Alla

Instagram: www.instagram.com/nordiskafolkhogskolan


12 ● SKOLA & UTBILDNING

MÅNGKULTURELL FÖRSKOLA i Majorna

Creative Kids Preschool är en svensk- och engelskspråkig förskola där barn från både svenska och utländska familjer delar med sig av sina kulturella erfarenheter och utvecklar sina språk tillsammans. Med lärande, omsorg och sociala behov i fokus får barnen på Creative Kids lära sig demokrati och delaktighet på riktigt.


SKOLA & UTBILDNING ● 13

C

reative Kids Preschool drivs

berikar oss och skapar en fantastisk lärmiljö.

planerar vi om, understryker Ruby.

av det äkta paret Ruby och

Barnens förmåga att känna tolerans och empati

Anders Bergdahl och består av

tränas varje dag och det kommer helt naturligt för

på att deras förskola är mångkulturell och

två förskolor som båda ligger

dem, säger hon.

inte internationell vilket är något som många

belägna centralt i Göteborg.

kanske tror.

Kön till de båda förskolorna

mångfalden. Även personalen är mångkulturell

– Det är lätt att tro att vi bara pratar engelska

är lång men Ruby och Anders är måna om

och av de nära tjugo anställda, så finns många

här, men så är det inte. Vår skola är tvåspråkig:

den familjära och trygga stämningen som är så

länder representerade. Vissa av våra lärare

engelska och svenska talas. Barngrupperna är

kännetecknande för verksamheten. Verksamheten

använder engelska och andra använder svenska i

blandade med barn från olika länder och av olika

får inte bli för stor. Som ledare är de närvarande i

den dagliga kommunikationen med barnen.

ursprung, samt olika kulturer, en mångfald som

barnens vardag och så ska det förbli.

Att barnens behov styr verksamheten är en

berikar och inspirerar.

självklarhet. Man jobbar tematiskt och det

– Vi kommer aldrig att kompromissa

Det är inte bara barnen som bidrar till

med vår vision om att erbjuda en småskalig,

är barnens nyfikenhet i kombination med

familjedriven förskola där barnen får god omsorg

läroplanen för den svenska förskolan som

och under lekfulla former ges möjlighet att lägga

styr valet av arbetsområde. Lust att lära och

grunden till sin framtida skolgång, förklarar Ruby.

barninflytande är grundpelare i verksamheten.

Förskolan är till för barnen. Men också för

Att kalla Creative Kids för en mångkulturell

förskola är verkligen ingen överdrift. Till vardags

barnens föräldrar.

talas både svenska och engelska baserat på de

behov barnen har och här går barn med ursprung

och insyn i sina barns vardag är väldigt viktigt för

i 39 olika länder. Förskolan är ett attraktivt

att de ska känna sig trygga när de lämnar barnen

alternativ för både utländska familjer och för

hos oss, säger Ruby.

familjer där svenska talas som modersmål.

är tydligt även i den yttre miljön. Inredningen är

– För familjer som flyttat till Sverige erbjuder

– Föräldrarnas möjlighet till inflytande över

Att förskolans verksamhet utgår från barnen

vi en verksamhet där barnen dels får bevara sin

färgstark och sprider glad och kreativ stämning.

engelska och dels får möjlighet att integreras i det

Kanske något som är extra viktigt i ett land som

svenska samhället, säger Anders.

Sverige där mörkret sänker sig över så många av

årets månader. Ruby och Anders tycker att det

Svenska barn å andra sidan kommer, efter

Avslutningsvis vill hon och Anders trycka

att ha gått på Creative Kids, till grundskolan

ska synas så fort man kommer in att förskolan är

med goda kunskaper i engelska vilket

barnens trygga hamn. Att det här är ett ställe där de

ger dem ett försprång och möjlighet att

får vara sig själva, lära i lugn och ro och utveckla

utveckla tvåspråkighet. Något som modern

sin kreativitet. Man är övertygade om att struktur

språkutvecklingsforskning tydligt visar enbart

främjar trygghet och kreativitet och är noga med att

leder till fördelar för barnet.

barnen alltid ska känna till dagens schema.

Creative Kids Preschool AB

Adress: Ostindiegatan 1, 414 52 Gothenburg

– Vi lever i en globaliserad värld och dagens

– Men jag vill betona att även om vi

barn behöver rustas för en framtid som inte

är välplanerade och strukturerade så är det

begränsar dem, säger Anders.

fortfarande barnens behov som kommer i

Ruby nickar instämmande.

första hand. Vissa dagar behöver de av olika

Epost: info@creativekidsforskola.com

anledningar göra annat än det vi planerat och då

Hemsida: www.creativekidsforskola.com

– Att barnen har så olika kulturell bakgrund

Telefon: 073 5345 560


14 ● SKOLA & UTBILDNING

DIREKT UT I ” ARBETSLIVET

Det som händer på Sågbäcksgymnasiet är att du får en bra utbildning och kommer direkt ut i arbetslivet, säger rektor Peter Lilliu. Vi ska vara bäst på yrkesutbildningar i Stockholm.

Sågbäcksgymnasiet är ett

yrkesgymnasium i Huddinge, söder om Stockholm. En skola med yrkesprogram inom bygg, måleri, fordon, omsorg och hälsa samt restaurang och turism. Minst 15 veckor av

När man pratar gymnasieutbildningar i

utbildningstiden sker på en arbetsplats (APL – arbetsplatsförlagt lärande). I lärlingsprogrammen

skola och samhälle idag är det väldigt

är den tiden 50 procent av utbildningstiden.

mycket fokus på de teoretiska programmen.

skolan, så är det branscher som skriker efter

Yrkesprogrammen behöver lyftas. De

gymnasieprogrammen när eleverna ska fortsätta

möter de behov som finns på den svenska

yrkesprogrammen lyfts fram bättre. Det finns en

arbetsmarknaden.

– Tittar man på de program vi har på

folk. Det ligger för mycket fokus på de teoretiska studera efter grundskolan och jag önskar att liten snedvriden bild av de här programmen och vi kan förändra den bilden.

Är du elitidrottare inom basket, fotboll och

ishockey erbjuder Sågbäcksgymnasiet Nationella idrottsutbildningar, NIU. Som elev söker du till ett av de nationella programmen och väljer kurser som ger till möjlighet att fortsätta bedriva din elitsatsning under studietiden genom att schemalägga din träning även under skoltid.

De ungdomar som behöver komplettera

sina betyg för att bli behöriga till att söka ett av de nationella programmen på gymnasiet, eller förbereda sig för annan utbildning eller för arbete, har fem olika inriktningar att välja på under Introduktionsprogrammen. Din studie- och yrkesvägledare på grundskolan hjälper dig att söka till dessa program.

Gymnasiesärskolan riktar sig till ungdomar

som gått ut grundsärskolan, eller tillhör målgruppen, och utbildar inom hotell, restaurang och bageri.

– Vi har en mycket stark och spännande

resursverksamhet på gymnasienivå, Klippan, som jobbar i ett ”mindre sammanhang”, berättar Peter. Den riktar sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Utbildningen är individanpassad och lärarna finns nära till hands för eleverna i en mycket lugn och samlad studiemiljö. På Klippan kan du kombinera studier i grundskoleämnen med praktik eller arbete. Verksamheten finns i egna lokaler i Flemingsbergsdalen.

Sågbäcksgymnasiet erbjuder alla sina elever

att läsa högskolepaketet för att få full behörighet att studera vidare efter avslutat gymnasietid.


SKOLA & UTBILDNING ● 15

– Idag är det något vi erbjuder eleverna – vi

behöver du visa vilja och engagemang.

pratar om att det i framtiden kanske inte ska

förbli ett val utan en fast del i programmen. Jag

upplevt på någon annan skola.

tror vi vinner på att få dessa utbildningar att bli

Det finns grundläggande egenskaper i skolan att

högskoleförberedande.

verksamheten vill någonting. Vi går verkligen in

för elevrelationen – och vi har den. Vi arbetar

Den som lyssnar på den svenska

– Det finns en atmosfär här som jag inte har

arbetsmarknaden idag förstår att det är branscher

otroligt mycket med utveckling av och stöd till

där ute som skriker efter utbildad personal.

våra elever, avslutar Peter.

Det råder missuppfattningar både vad gäller lönenivåerna och karriärmöjligheterna inom dessa yrkesbranscher, menar Peter.

– Idag är många inriktade på att studera

inom yrken där de upplever att pengarna finns. Du kan absolut tjäna pengar inom yrkesbranschen. Framför allt för att det finns hur många jobb som helst. Du har alla möjligheter i världen att komma upp i samma löneutveckling via en yrkesutbildning. Våra elever är ofta driftiga ungdomar som startar företag och vi behöver det

”Det finns en atmosfär här som jag inte har upplevt på någon annan skola. Vi går verkligen in för elevrelationen – och vi har den.”

i vårt land. Vi behöver folk som är engagerade. Är du motiverad och vill jobba med det du är utbildad inom har du stora möjligheter till ett jobb när du avslutar dina studier hos oss.

Sågbäcksgymnasiet är en skola där

relationerna odlas och vårdas. Eleverna ska känna

Sågbäcksgymnasiet

är redo för ett arbetsliv och att vara en del av

Adress: Huddingevägen 352 141 85 Huddinge

vuxensamhället. Att det finns en plats för alla samt

Telefon: 08 - 535 304 60

att de kan utvecklas till trygga personer som

att tryggheten och styrkan finns att ta den platsen. Målet med studietiden på gymnasiet är kristallklar

E-post: sagbacksgymnasiet@huddinge.se

– alla som lämnar skolan ska kunna antingen

Hemsida: www.sagbacksgymnasiet.se

studera vidare, få ett jobb eller starta eget företag.

Facebook: www.facebook.com/Sagbacksgymnasiet

Du blir sedd på skolan, och lyssnad till. Som elev


16 ● SKOLA & UTBILDNING

”ALLA SKA LYCKAS”

B

redängsskolan med sina cirka 550 elever ligger mitt i Bredängs centrum. Det är en grundskola med årskurserna F-9. Här finns också fritids, eftis och

grundsärskola.

– Vår vision är att alla ska lyckas, berättar

rektor Anna Hoffsten – det har vi samlats kring. Det är en fin formulering. Väldigt visionär men väldigt fin. Vi ska stötta våra elever så långt

Hur samlar man en hel skola kring värdegrunden ”att lyckas”? Bredängsskolan i Skärholmen, söder om Stockholm, med rektor Anna Hoffsten i spetsen samtalar om stöttning och om att möta respektive elev där eleven befinner sig.

det bara går. Att vi hittar individuella mål för varje elev och att vi strävar efter att alla ska få de bästa förutsättningarna för att fortsätta lyckas även efter skolans slut. Att alla elever går ut med behörighet och att vi kan ge god studievägledning så att eleverna får möjlighet att välja vidare utifrån sina styrkor och intressen.

Skolan har fina resultat att visa och förra året

kom 25 av det årets 45 niondeklassare in på sina förstahandsval.

”Vi vill att våra elever ska gå ut och ta plats i samhället. Bli goda samhällsmedborgare. Att förstå att alla har en plats i det svenska samhället.”

– Den röda tråden genom vår

verksamhet från förskola till årskurs 9 är det Språkutvecklande arbetssättet. För att ytterligare stärka oss i det här arbetssättet har jag bett om hjälp från förvaltningen att göra en genomlysning för att se om vi ytterligare kan utvecklas och förbättra. Språkutveckling kan ske på många olika sättet. På Bredängsskolan har vi cirka 30 till 40 olika modersmål. Som kuriosa kan jag nämna att en av våra klasser vann pris i en Lästävling i våras, En bok i världen på Skansen, som handlade om läsande och skrivande.

Bredängsskolan är en del i ett

världsomspännande kulturprojekt som heter El Sistema. Ett koncept ifrån Latinamerika där eleverna spelar stråk- eller blåsinstrument tillsammans i en orkester.


SKOLA & UTBILDNING ● 17

– Eleverna lär sig att spela klassisk musik

Ann förklarar att Bredängsskolan verkar i

tillsammans. Några av våra elever har spelat med

en multikulturell miljö och har behöriga lärare

Radiosymfonikerna i Berwaldhallen. Det handlar

som tycker att det här är världens roligaste skola. Det finns ett väldigt stort engagemang hos skolans pedagoger. En stark vilja att det ska gå bra för eleverna.

”Eleverna lär sig att spela klassisk musik tillsammans. Några av våra elever har spelat med Radiosymfonikerna i Berwaldhallen.”

– Det här kännetecknar personalen rakt

igenom hela skoldagen för eleverna. Vi har en kokerska som är alldeles fantastisk och kan namnet på alla barnen. Barnen får ett väldigt fint bemötande här.

Anna berättar även att tidigare elever på

skolan är bland andra Isabella Scorupco och Elaine Eksvärd. Det är med stolthet i rösten hon nämner detta och med en värme som får oss att förstå att Anna vill ha en skola som

Bredängsskolan

alla ska känna stolthet över. Att studietiden på

Adress: Bredängstorget 21 127 02 Skärholmen

Bredängsskolan är så mycket större än bara F-9.

– Vi vill att våra elever ska gå ut och ta plats

Telefon: 08-508 241 50

om musikens förmåga att få barnen att växa socialt,

i samhället. Bli goda samhällsmedborgare. Att

stärka gemenskap och självkänsla, samt ge eleverna

förstå att alla har en plats i det svenska samhället

Epost: bredangsskolan@stockholm.se

med familjer möjlighet att delta i kulturlivet.

och ska ta en plats i det svenska samhället.

Hemsida: www.bredangsskolan.stockholm.se


18 ● SKOLA & UTBILDNING

”I TULLINGEBERGS­ SKOLAN VÄXER STJÄRNORNA” Trygghet, trivsel och arbetsro på Tullingebergsskolan i Botkyrka kommun är grogrunden för att alla elever ska få utveckla sin fulla potential och känna sig som stjärnor. Efter ett antal rektorsbyten har nuvarande rektorn Satu Vanhanen satt tydliga riktlinjer för framåt.


SKOLA & UTBILDNING ● 19

Nu har vi satt en äkta ”vi-känsla” på

Tullingebergsskolan”, säger rektor Satu

genomtänkt och väl utarbetad plattform för en ny

Vi har engagerade pedagoger som har höga

Vanhanen.

värdegrund.

förväntningar på dig som elev. Vi tror på våra

Det har varit ett omfattande arbete

elever och uppmuntrar dem till att lära. Vi vill

där samtliga pedagoger och personal

gav oss verktyg till att skapa en bättre miljö på

också få in samhället i skolans värld. Möjligheter

på skolan varit inblandade, liksom i

skolan vad gäller att hantera samt lösa konflikter,

i form av olika yrken samt förståelse för

förlängningen även föräldrar och elever.

det resulterade i ledordet ”stjärnor”. Respektive

digitalisering och utveckling. I vår skola ska

bokstav representerar det som är viktigt för oss.

eleverna få känna sig som stjärnor.

Tullingebergsskolan ligger i Botkyrka

Ett projekt från år 2017 landade i en

– Ett samarbete med dramapedagoger

kommun. I ett område med mycket grönt

omkring och skiljt från bilvägar, vilket ger

och vårdnadshavare. T är trygghet, glädje

förutsättningar för trygg utomhusverksamhet som

och gemenskap. J pratar om allas lika värde,

uppmuntrar till lek och rörelse. Skolan med sina

jämlikhet. Ä betyder att alla elever äger sitt

206 elever har de fördelar som följer med en liten

eget kunskapskapital med stöttning av skolans

skola. Möjligheten till att lära känna varandra

pedagoger. R säger att visa varandra respekt och

och ha ett nära samarbete över årskurser och

tolerans samt bygga goda relationer. N uppmanar

verksamheter. Skolan består av förskola upp

till nyfikenhet, en drivkraft att lära mer. Ordning

till årskurs 5. Här finns också en grundsärskola

och reda symboliseras av O. R menar att det

årskurs 1 till 9, samt fritids. Småskaligheten

ska vara roligt. I skolan går det omkring elever

har gett den nya rektorn stort spelutrymme

i t-shirts med trycken ”Tullingebergsskolan” på

för förändring och goda resultat gällande nya

bröstet och ”Stjärnor” på ryggen.

visioner. Satu började på skolan 2017 och fick då i

handen en tillsynsrapport från Skolinspektionen.

vittnar om att det känns skönt att skolan strävar

efter stabilitet och trygghet. Målet är att se varje

– Den här tillsynsrapporten blev mitt verktyg

har att förvänta dig under din tid med oss.

S står för samarbete mellan elever, pedagoger

Föräldrar och vårdnadshavare till eleverna

att förbättra och utveckla skolans verksamhet

elev var han eller hon befinner sig och därifrån

samt sätta prioriterade mål. Det viktigaste för

föra eleven framåt. Likväl som skolan arbetar med

mig blev att skapa trygghet, trivsel och arbetsro,

kunskapsmål läggs stor vikt även vid det sociala

att utöka trygghetsteamet samt elevhälsoteamet,

samspelet. Skolan är en del av samhället och ska

som även har ett pedagogiskt uppdrag mot

också hjälpa till att förbereda eleverna för livet

grundsärskolan. Vi har satt in förstelärare

efter skolan.

inom läs och skriv, trygghet och trivsel samt

en inom grundsärskolan, samt att vi tydliggjort

alla dessa värdegrunder i verkligheten och

fritidslärarnas uppdrag som berör bland annat

jag upplever att vi lyckas bra, säger Satu. Som

rast-verksamhet.

elev och vårdnadshavare ska du veta vad du

– Det handlar givetvis om att förankra

Tullingebergsskolan Adress: Tullingebergsvägen 39 146 45 Tullinge Tel: 072-241 29 80 Epost: tullingbergsskolan@botkyrka.se


20 ● SKOLA & UTBILDNING

SPRÅK­ UTVECKLING OCH STUDIERO I FOKUS På Brunnaskolan i Hallunda-Norsborg finns en nytillträdd rektor sedan våren 2017, Helena Björshammar. Med en tydlig vision och starkt samarbete inom personalteamet utvecklar hon en verksamhet där förebyggande elevhälsa och språklig utveckling ligger i fokus.

B

runnaskolan är en skola med cirka 400 elever från förskola till årskurs 9, samt en liten särskola årskurs 4-9 och fritids. Skolan är belägen i en omgivning med härlig

natur där det finns många möjligheter till lek och rörelse. Skolan har en stor och modern idrottshall som ligger i anslutning till Brunna IP. Rektor Helena Björshammar välkomnades till skolan 2017 med ett t.f Rektorsuppdrag där hon gemensamt med sina kollegor omvandlat en skola som Skolinspektionen kritiserat till en skola med en tydlig vision utan någon kritik.

Visionen är en hälsofrämjande och lärande

skola. En vision som idag genomsyrar hela verksamheten med styrning som utgår från elevhälsa.

– Vi har utgått från hur vi ska skapa den

bästa lärmiljön för samtliga elever så att de uppnår sina mål. Att vi ska möta samtliga elever oavsett var de befinner sig för att ge de förutsättningar eleven behöver. En för Brunnaskolan ny pedagogik där vi tittar på hur vi ska arbeta för att stötta alla våra elever oavsett nivå och förutsättningar, säger Helena.

Det var en trend som behövde vändas,

att skapa nya förutsättningar för en annan verksamhet trots samma skollokaler, personal och elever. Åtgärdspaketet har rullats ut. Två förstelärare i läs och skriv varav en är ny för läsåret. En förstelärare i matematik/ programmering. Ett direkt ledarskap till lärarna via skolutvecklare (förstelärare) och arbetsledare, en ledningsgrupp som ger ett ökat samarbete och större närhet mellan skolans rektor, pedagoger, elever och vårdnadshavare.

– Att träna och använda svenska språket

är en av Brunnaskolans största utmaningar. Vi har elever från olika delar av världen, med över 30 olika språk. Brunnaskolan speglar det mångkulturella samhälle som vi lever i i Sverige. Vi bedriver ett projekt i årskurs Förskoleklass till åk -3 som arbetar med fokus på språkutveckling. Oavsett årskurs studeras svenska språket på den nivå där eleven befinner sig just nu. Ingen av våra elever börjar årskurs 4, från och med läsåret 19/20 utan att ha klarat av de nationella proven i svenska i årskurs 3. Genom att tidigt lägga resurser på språket kommer vi att undvika problem längre upp i årskurserna och vi ger eleverna de grunder och förutsättningar som krävs för elevernas inlärning samt att språket även


SKOLA & UTBILDNING ● 21

”Miljön är varm i vår skola. Tillåtande. Eleverna är måna om varandra och om att ha kontakt med vuxna. Det finns en härlig tillit till oss som jobbar här.”

bidrar till ett socialt sammanhang och därmed till

återkommande teman för att stärka förståelse om

ett ökat välmående.

detta hos eleverna i förebyggande syfte.

Skolan kännetecknas idag av engagerad

– Miljön är tillåtande och varm i vår skola.

personal i nära samverkan som också har

Eleverna är måna om varandra och tar gärna

bra kontakt med vårdnadshavare och som

ömsesidig kontakt med vuxna, såväl lärare, kurator,

har höga förväntningar på eleverna. Lärandet

socialpedagoger och skolsköterska, vilka befinner

utgår från ett flexibelt arbetssätt och möjliggör

sig ute i skolan under dagtid. Det finns en härlig

lektioner både inomhus eller utomhus. Detta

tillit till oss alla som jobbar här. Vi arbetar alla för

sker med bildstöd, digitalt lärande, utbildning

att eleverna ska utvecklas och lära. Att de lämnar

via undervisningsappar, enskilt eller i grupp.

vår skola med en lärindentitet som de tar med sig

Eleverna får genom sitt elevråd vara med att

vidare in i fortsatta studier och ut i arbetslivet.

påverka skolans miljö, satsningar och framtida utveckling. Även föräldrarna engageras i skolans utveckling och rektorns arbetsrum har en dörr som alltid står öppen för besök.

Kuratorn har en viktig roll vad gäller

Brunnaskolan

såväl elevhälsa för att skapa studiero för ökad

Adress: Humlevägen 2, 145 67 Norsborg

kunskapsutveckling.

Tel Expedition: 070-183 26 09 Tel Rektor: 073-42 18 635

Skolan bedriver också en nollvision vad gäller mobbning och kränkning och arbetar med

Epost: brunnaskolan@botkyrka.se


22 ● SKOLA & UTBILDNING

EN TRYGG SKOLA En trygg skola handlar mycket om att bli både sedd och få stöttning. Att känna att det finns en plats här för mig och jag är en del av gemenskapen, av skolan och av samhället. Brandbergsskolan i Haninge är en trygg skola.

B

randbergskolan i Haninge kommun har en stark och stolt rektor i form av Helen Forsström Norén.

– Det är den här skolan jag

vill jobba på, säger Helen tydligt.

Skolan har 530 elever. Förra året tog

verksamheten emot 98 nyanlända elever.

– Självklart påverkar detta

skolverksamhetens måluppfyllelse när man tittar på statistiken som sådan. Men vi har mycket god måluppfyllelse. Av förra årets nior nådde 80,2 procent gymnasiebehörighet.

En fantastisk siffra som i sig ändå bara är en

siffra i statistiken och Helen menar att den siffran blir ännu finare om man väljer att bryta ned den i ämnen och på individnivå.

– Vi är duktiga på att jobba riktat på

individnivå kring elevernas resultat. Vi följer upp elevernas kunskapsutveckling och har en stark stödfunktion runt våra elever. Vi ser elevens resultat och sätter in de insatser som behövs.

Brandbergsskolan är en kommunal

grundskola i Haninge kommun med verksamhet från förskola till årskurs 9. Här finns även en särskola från årskurs 6-9 samt fritidshem från förskola till årskurs 3. Skolan har tre olika profiler inom musik, media och fotboll.

Haninges musikklasser erbjuder förutom

den normala läroplanen en utökad timplan i musik som ger musik varje dag. Musikklasserna finns från årskurs 4-9 och ger en bred musikalisk utbildning för de elever som vill studera vidare på musikgymnasium, arbeta som professionella musiker eller som helt enkelt bara älskar musik och vill få möjligheten att kombinera det intresset med studier.

Mediaprofilen gäller högstadiet, årskurs

7-9. Den här profilen väljer du om du har ett stort intresse av media. Du får arbetat med alltifrån design, videoproduktion, fotografering, ljus och ljud till konserter och kodning. Skoluppgifterna knyts samman med arbetslivet genom workshops med föreläsare från yrkeslivet, samt medverkan i utställningar, tävlingar och YouTube-publiceringar.

– Förra året vann våra elever reklamtävlingen

”jagvillveta.se”. Ett fint betyg till alla inblandade. Vi har också vår egen ”Kottegala” där alla årskurs nior deltar och nominerar elevernas filmer inom olika kategorier som Bästa film, Bästa ljud- och ljussättning och så vidare.

Fotbollsprofilen är certifierad av Svenska


SKOLA & UTBILDNING ● 23

Fotbollsförbundet och vänder sig till elever i

turneringar, Skol-DM samt Skol-SM. I våras vann

årskurs 4-9 med ett stort fotbollsintresse. Skolan

våra fotbollselever i årskurs 5 skol-DM.

Eleverna känner trygghet här och vår uppgift

har ett samarbete med IFK Haninge och har

nu är att förvalta det samt fortsätta driva det

haft förmånen att ha ett visst samarbete med

verksamhetens helhet. Här lagas maten från

Hammarby IF. Fotbollsträningarna är förlagda till

grunden och råvarorna är ekologiska och

förmiddagarna, tre timmar per vecka.

närproducerade. Skolrestaurangen både

Skolrestaurangen ses som en del i

– Brandbergsskolan är en lugn skola.

didaktiska arbetet framåt till ännu bättre resultat.

nomineras till, eller vinner, Årets Skolmat, som varje år utses av White Guide Junior.

”Vi är duktiga på att jobba på individnivå kring elevernas resultat. Vi ser elevens resultat och sätter in de insatser som behövs.”

– Vi har ett mycket starkt kollegialt samarbete

och vi fortsätter att utvecklas i det. Det är viktigt för verksamheten att samplanera och samarbeta för att vi ska kunna lyfta varje elev.

Som föräldrar och vårdnadshavare ska du

kunna förvänta dig att ditt barn får den stöttning som behövs. Vi har professionella och tydliga lärare som ställer krav på ditt barn och har de verktyg vi behöver för att bedriva varierad undervisning och utmanande undervisning. Vi anser att det är viktigt att även motivera de högpresterande eleverna.

De har gjort en mycket genomgripande,

klok och långsiktig satsning på verksamheten Fotbollsprofilen är ett mycket uppskattat

med start 2014. Värdegrunder har förändrats,

komplement till det engagemang som eleverna

förhållningssätt och arbetssätt likaså. Den

har i sina respektive föreningar. Skolan deltar i

satsningen har gett resultat.

Brandbergsskolan Adress: Norra Kronans Gata 429 136 60 Brandbergen Tel: 08-606 88 07 Epost: helen.forsstromnoren@haninge.se


24 ● SKOLA & UTBILDNING

EN SKOLA SOM BRYR SIG OM Tät kontakt mellan hem och skola. Fin kontakt mellan pedagoger och elever. Hammerstaskolan i Norsborg är en skola som bryr sig och bryr sig om.


SKOLA & UTBILDNING ● 25

Hammerstaskolan ska vara

skolan länge och som brinner för skolans elever.

vi samtalar om med våra elever.

förstahandsvalet för de som bor i

De visar ett stort engagemang i eleverna och

Norsborg. Man ska uppleva att det är

håller även liv i uppskattade traditioner.

som behöver komma i kapp eller få den hjälp

en skola som bryr sig om sina elever.

– Vi har dansveckor här som funnits

de kanske inte kan få i hemmet. Lena framhåller

En skola som ger hjälp och stöd,

sedan urminnes tider och som drivs av samma

hur viktigt det är vara lyhörd gentemot elevernas

som har tät kontakt med elevernas

eldsjälar, berättar Lena. Två schemabrytande

behov och att kunna tillgodose dem, samt att

föräldrar och vårdnadshavare. Barnen ska

veckor med fokus på dans och idrott. Eleverna

skolan önskar ha en tät kontakt med elevernas

känna sig trygga och få den hjälp de behöver.

älskar de här veckorna. Det kommer hit olika

hem. Lena talar från hjärtat när hon förklarar vad

Det är här eleverna ska vilja vara, säger Lena

danslärare och kändisar inom dansen från olika

hon alltid vill förmedla på de föräldramöten som

Bergström Häggberg, rektor på Hammerstaskolan

genrer. En dag per läsår ordnar kommunen

skolan ordnar. Då hon säger:

i Norsborg, Botkyrka kommun.

dans för årets nior i Folkets Hus där eleverna får

dansa för storband. Eleverna dansar så det står

era barn. Att vi gör allt vi kan för att era barn ska

en kulle intill ett fantastiskt grönområde, med

härliga till och det är så häftigt.

nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling,

gångavstånd till tunnelbana och bussar. Efter

och det gör vi genom ett tätt samarbete med

flera byten inom skolledningen har nu en

Ett nära samarbete som betyder väldigt mycket för

stabil gemensam grund för skolans pedagoger

båda skolorna. Hösten 2018 kommer några elever

etablerats och visionen är tydlig.

och lärare från vänskolan till Norsborg.

Hammerstaskolans elever med familjer kommer

Skolan ligger helt magiskt till uppe på

– Vi fokuserar mycket på språkutveckling

Hammerstaskolan har en vänskola i Kenya.

och läsning. Många av våra elever har svenska

att agera värdfamiljer under denna dryga vecka

som andra-språk vilket gör att vi jobbar intensivt

som besöket pågår.

med språkundervisningen i svenska, även med

hjälp av specialpedagoger.

och utbyta erfarenheter, samt berätta om hur vår

svenska skola fungera och lära om hur det ser ut

Via ett projekt i kommunen har skolan

i en skola i Kenya. Något som alla på skolan ser

lärarassistenter.

fram emot.

föräldrar och vårdnadshavare.

Det gångna året har extra resurser lagts

finns behjälpliga till eleverna. De bidrar mycket i

på att bygga upp ett starkt elevhälsoteam.

det förebyggande arbetet genom att röra sig bland

Elevhälsoteamet är en gedigen kärna i skolans

eleverna och fånga upp eventuella oroligheter. De

verksamhet, vars personal har både behörighet

sköter även frånvarohanteringen samt ringer vid

och kompetens. Skolan jobbar också regelbundet

behov hem till föräldrar eller vårdnadshavare för

med läroplanens värdegrundsfrågor.

att efterfråga elever.

kring värdegrunder och grundprincipen är ju som

– De här fem lärarassistenterna vi har på

– Vi vill att ni ska uppleva att vi finns här för

– Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter

fått möjligheter att utöka med ett antal Dessa lärarassistenter avlastar lärarna samt

Läxhjälp erbjuds två gånger i veckan för de

– Vi jobbar en timme i veckan med frågor

Hammerstaskolan Adress: Hallundavägen 199 145 64 Norsborg

skolan är en lyx faktiskt, som vi är jätteglada för.

det står i läroplanen, alla människors lika värde. Vi

sätter ord på och pratar mycket om dessa frågor.

Telefon: 070-181 92 87

Bland annat språkbruk och kränkningar är något

Epost: hammerstaskolan@botkyrka.se

Det finns en härlig atmosfär på

Hammerstaskolan med lärare som har jobbat på


26 ● SKOLA & UTBILDNING

UPPTÄCKAR­ GLÄDJE Nyckeln till ett livslångt lärande!

Gluntens Montessoriskola är en idéburen verksamhet. En skola med genomtänkt och genomgripande montessoripedagogik som utgår ifrån barnets lust att lära.

Montessoripedagogiken sätter barnet i centrum, säger Margaretha Lindahl, biträdande förskolechef på Gluntens Montessoriskola i Uppsala. En pedagogik där barnen ges förutsättning att utveckla alla sina förmågor.

Maria Montessori, en italiensk pedagog,

som levde 1870-1952 och som under sin livstid utvecklade ”montessoripedagogiken”. I Sverige har pedagogiken funnits sedan tidigt 60-tal.

– Vi rustar ditt barn för framtida studier

och vuxenlivet. De utvecklas till självständiga individer med god social förmåga och en vilja att lära, säger Margaretha. Alla våra pedagoger arbetar med samma förhållningssätt, samma pedagogiska mål och metoder. Det är en styrka som ger trygghet åt både barn och föräldrar.

Margaretha menar att glädje alltid måste vara

med i lärandet och att varje barn ska mötas på sin egen individuella nivå utan att jämföras med varandra. Varje barn får uppleva glädje, trygghet och omsorg.

– Barnet lär av och tar efter oss vuxna. Vi

som vuxna lyssnar på barnet, visar dem respekt och tilltro. Det är samma regler som gäller i vuxenvärlden. Förhållningssättet till barnet är därför väldigt viktigt! Som pedagog på Glunten ser man sig som förebild och lägger stor vikt vid hur man tilltalar både vuxna och barn.

– Vår uppgift är att skapa en stimulerande

miljö där barnet vill göra saker. Självständighet är en viktig grund för att bygga en inre trygghet. Alla vet hur glada barn blir när de klarar av saker själva. Maria Montessori myntade uttrycket ”Help me do it by myself”!

En Montessorimiljö är rogivande, vacker

och vill stimulera och aktivera så många sinnen som möjligt hos barnet. Den lär barnet att vara medveten och aktsam om miljön, oavsett om det är inomhus eller utomhus. Gluntens Montessoriförskola har en miljö med struktur och ordning, anpassad utifrån barnets behov och förutsättningar.

Som pedagoger ser vi oss som guider

som hjälper barnet till utmanande och utvecklande aktiviteter. Lärandet innehåller både problemställningar och problemlösningar. Barnet själv ser problemet, förstår problemet, hittar en lösning och löser problemet. Detta ger tillfredställelse, självförtroende och väcker fortsatt nyfikenhet.

– Den sociala förmågan är av stor vikt för

oss, menar Margaretha. Alla barn ingår i ett socialt


SKOLA & UTBILDNING ● 27

sammanhang då är det viktigt att kunna samspela

till förskoleklass och skola. Hos oss går man från

egna studier, reflektera och sätta nya mål för sin

och förstå varandra. Att vänta på sin tur, att hjälpa

starten av förskolan genom hela grundskolan.

utveckling. Som montessoripedagoger fångar vi

den som inte kan, att bjuda in varandra till lek – allt är viktigt för att förstå sin roll i en grupp. Vi arbetar med åldersblandade grupper för att vi tror på att lära av varandra. Även språkutvecklingen gynnas av att barn umgås över åldrarna.

upp barnen i tid och stödjer dem så att de blir JANNE EKLUND, REKTOR PÅ GLUNTENS

framgångsrika i sitt lärande.

MONTESSORISKOLA FÅR RUNDA AV INTERVJUN:

– Vi är en ideell förening där all avkastning

går in i verksamheten. Våra elever placerar sig varje

år bland de tre bästa skolorna i Uppsala avseende

TEATER, MUSIK OCH UTFLYKTER ÄR STÅENDE

studieresultat hos de elever som går ut årskurs nio.

INSLAG I GLUNTENS VERKSAMHET.

Vi är stolta över våra elever och vår skola.

Gluntens Montessoriskola

– När du väljer Gluntens Montessoriskola får du

Han fortsätter:

en förskola och skola vars verksamhet hänger

– För oss är det viktigt att få föräldrarna

Adress: Ekeby Bruk 10 752 63 Uppsala

ihop som en röd tråd. När barnet är ett till tre

att förstå vilken nytta eleverna har av att gå

år börjar det i en mindre grupp på en av våra

både förskola och skola här på Glunten.

småbarnsavdelningar, och när barnet är moget

Montessoripedagogiken och det sätt vi tar oss

för ett större sammanhang flyttar det till en av

an den, gör att eleverna har en väldigt bra grund

Hemsida: www.glunten.se

våra storbarnsavdelningar. Vi samarbetar med

att stå på när de kliver in på gymnasiet. Eleverna

skolan för att förbereda barnet inför övergången

lär sig tidigt att planera och strukturera sina

Facebook: www.facebook.com/GluntensMontessori

Tel: 018 560 868 E-mail: janne.eklund@glunten.se


28 ● SKOLA & UTBILDNING

DET FINNS INGA GENVÄGAR TILL MUSIKEN På Musikkonservatoriet Falun har flera generationer

M

usikkonservatoriet Falun grundades 1967 av en framsynt man som hette Svante Bohm. I sitt yrke som kommunal musikledare

i Dalarna uppmärksammade han behovet av en utbildning som kunde verka som en länk mellan kommunal musikskola och musikhögskola. För att fylla den luckan startade Bohm Kopparbergs Läns Landstings Högre Musikskola, som

unga lagt grunden till en karriär som framgångsrika

Musikkonservatoriet Falun då hette.

yrkesmusiker. Oavsett om man vill satsa på en

kommer från hela landet och gemenskapen

framtid inom klassisk musik, folkmusik, jazz eller

dag mellan 06 och 23 och de flesta tillbringar all

komposition så erbjuder skolan en individanpassad

Musikkonservatoriet har riksintag. Eleverna

mellan studenterna är stark. Skolan har öppet varje ledig tid med att öva och spela tillsammans.

Att komma in på skolan är inte så svårt som

utbildning i samarbete med professionella

många tror.

symfoniorkestrar, tonsättare och musiker.

på spelskicklighet utan lika mycket på talang. En

– Vid antagningsproven fokuserar vi inte bara

sökande kan ha en stor begåvning men har kanske inte ägnat så mycket tid till att utveckla den, förklarar skolans rektor Gabriel Lindborg.

Musikkonservatoriet erbjuder dels en yrkes-

och högskoleförberedande gymnasieutbildning, och dels en eftergymnasial högskoleförberedande musikutbildning. Utbildningarna har traditionellt varit inriktade mot klassisk musik men idag har utbudet breddats.

Utöver den klassiska inriktningen finns

möjlighet att välja mellan folkmusik, jazz och komposition.

– Skolans huvudinriktning är klassisk

musik men vi är öppna för nya influenser och ser det som en självklarhet att dagens musiker hittar inspiration i sin samtid, säger skolans rektor Gabriel Lindborg och nämner moderna influenser som dataspel, film och andra medier. Han berättar vidare att särskilt inriktningen mot komposition ökar i popularitet.

Eleverna som går gymnasiet följer

estetprogrammets kursplan. Inom ramen för programmet ingår bland annat lektioner i elevens huvudinstrument, körsång, musikteori, vokal träning och piano, musikhistoria samt ensemblespel anpassat efter den egna genren. Men eftersom skolan är en spetsutbildning skiljer den sig från estetprogrammen genom att erbjuda mycket mer undervisning i musik. På huvudinstrumentet erhåller varje elev två enskilda lektioner samt gemensam lektion varje vecka.

Skolans eftergymnasiala


SKOLA & UTBILDNING ● 29

högskoleförberedande utbildning är tvåårig och

initiativ ett luciatåg som de säljer till företag. Det

precis som namnet antyder så är utbildningens

är en utmärkt träning inför framtidens yrkesliv,

främsta syfte att förbereda eleverna för

inte minst när det gäller att ha kontakt med

musikhögskolestudier.

konsertarrangörer, säger Gabriel.

– De flesta av våra elever söker sig vidare till

Ytterligare värt att nämnas är samarbetet

högskolan och av dem är det över tid så många

med Gotlands Tonsättarskola i vilket

som 97 procent som blir antagna, säger Gabriel.

Musikkonservatoriet Faluns elever framför verk

av studerande på Tonsättarskolan, på den årliga

Musikkonservatoriet samarbetar

med en mängd utomstående aktörer.

festivalen Ljudvågor i Visby.

Symfoniorkestern Dalasinfoniettan är en av dessa

samarbetspartners.

och tonsättare och det är inte ovanligt att dessa

fortsätter sitt arbete tillsammans under lång tid

– Våra elever får spela bredvid en

– I det arbetet uppstår möten mellan elever

professionell musiker som ger dem anpassade

framöver, berättar Gabriel.

pedagogiska instruktioner. Det är en helt

fantastisk chans för eleverna att utvecklas

Musikkonservatoriet Falun stått för kvalitet

som musiker och samtidigt lära sig hur en

och långsiktigt utveckling. Värden som Gabriel

symfoniorkester fungerar, säger Gabriel.

med kollegor värnar om och vill ta med sig in i

framtiden.

Vidare håller Musikkonservatoriets elever

Ända sedan starten 1967 har

offentliga kammarmusikkonserter, jazzkonserter

och folkmusikkonserter och gör varje år en

att bli en skicklig musiker krävs hårt arbete och

operauppsättning. De spelar återkommande på ett

övertygelse. Vårt främsta uppdrag är att ge dem

äldreboende i trakten, samt jul- och vårkonserter.

som vågar satsa den bästa undervisningen som

finns att få, säger han.

– Varje år producerar eleverna på eget

– Det finns inga genvägar till musiken, för

Musikkonservatoriet Falun Adress: Daljunkaregatan 11, 791 37 Falun Telefon: 023-49 02 13 Epost: musik.konservatoriet@ltdalarna.se Hemsida: www.musikkonservatoriet.com Facebook: www.facebook.com/118532631559353


30 ● SKOLA & UTBILDNING

GER PLATS FÖR LÄRANDE Sagaskolan i Sigtuna växer och befinner sig mitt i ett spännande utvecklingsarbete och den tidigare f-3-skolan kommer inför nästa läsår att ha utökats med tre nya årskurser. Hela skolan ser fram emot att välkomna nya elever och personal till en verksamhet där man med driv och entusiasm samt i samverkan med hela Sigtuna kommun aktivt arbetar för att ligga i pedagogisk framkant.


SKOLA & UTBILDNING ● 31

S

agaskolan i Märsta har tidigare

grundpelaren i verksamheten och en förutsättning

skolbiblioteken och det råder inget tvivel om att

varit en f-3-skola men från

för att vi ska lyckas skapa en bra plattform för

man insett bibliotekens viktiga roll för elevernas

och med nuvarande läsår har

kunskapsutveckling, säger Eddy.

läsutveckling och lärande.

verksamheten utökats med årskurs

fyra och fem. Från och med nästa

aktiva och utåtriktade elevhälsoteam. Personalen

det läsfrämjande arbetet är och hur avgörande

läsår kommer skolan även att

från elevhälsan verkar nära pedagogerna och

läsningen, oavsett på vilket språk man läser, är för

inhysa årskurs sex. Elevantalet kommer i och

tillsammans arbetar man trygghetsfrämjande och

hur väl eleverna lyckas i skolan i stort, säger Eddy.

med detta att fördubblas, med det väntar även ett

förebyggande. Här tror man inte på kortsiktiga

Vi har fina läsmiljöer dit eleverna kan dra sig

flertal nyanställningar som ska matcha de nya

lösningar i form av enskilda punktinsatser utan

tillbaka för att få läsa i lugn och ro, såväl under

behoven som det ökade elevantalet för med sig.

elevhälsoteamet är väl integrerat och en helt

lektionstid som på raster.

Utmaningar som den nytillträdde rektorn Eddy

naturlig del av skolans verksamhet.

Fysisk aktivitet i form av dans minst en gång i

Johansson tar sig an med glädje och spänning.

veckan erbjuds alla klasser. Ett sätt att både vara i

med plats för olikheter. Man ser det som sin

rörelse i kroppen, få ”hjärngympa” och att skapa

att bygga vidare på. Personalen är engagerad

övergripande uppgift att rusta alla elever så väl

bättre förutsättningar för kunskapsinlärning.

och kompetent och jag är helt säker på att vi

det bara är möjligt inför fortsatt skolgång och livet

En verksamhet som har prisbelönats av

tillsammans skapar en skola som vi kommer att

i stort.

Institutet Dans i skolan. Maria Edin är Sigtunas

vara stolta över, säger han.

kulturskolas danspedagog på Sagaskolan. Ett pris

utvecklas maximalt utifrån sina individuella

som alla på skolan är väldigt stolta över.

inte så underligt. Hela Sigtuna kommun växer och

förutsättningar, säger Eddy.

Eddy Johansson som tillträdde rektorstjänsten

inflyttningen av barnfamiljer är stor. I kommunen

för bara någon månad sedan känner inspiration,

pågår ett intensivt utvecklingsarbete med fokus på

att behovsanpassa undervisningsmetoder

tillförsikt och förväntan inför sitt uppdrag som

skola och utbildning. Det gemensamma arbetet

och lärmiljöer ser Eddy som en av de största

ansvarig för Sagaskolans utbyggnad.

med ökad måluppfyllelse bland kommunens

utmaningarna för dagens skola och han

grundskoleelever har gett mycket goda resultat.

understryker flera gånger under intervjun det

Ett arbete som Eddy menar beror på skickliga

jättearbete som Sagaskolans lärare lägger ner

och drivna pedagoger i kombination med

för att ge alla barn vad de behöver i form av

samordnade satsningar på flera nivåer.

anpassningar.

Sagaskolan

Sagaskolan har gjort sig känd som en skola där

Adress: Muningatan 2, 195 52 Märsta

man satsar på ordning och reda, trivsel och

skolan och tillsammans med en bibliotekarie är

trygghet. Faktorer som tillsammans skapar en god

man i full färd med att bygga upp ett modernt

lärandemiljö där elever och personal mår bra.

och välutrustat skolbibliotek.

– Sagaskolan har en mycket gedigen grund

Att skolan behöver utöka verksamheten är

– Att eleverna känner sig trygga är själva

Oerhört viktiga i trygghetsarbetet är skolans

Sagaskolan ska vara en likvärdig skola

– Vi ska ge alla våra elever möjlighet att

Att skapa dessa förutsättningar genom

Läsning är ytterligare ett fokusområde på

Sigtuna kommun satsar stort på

– Jag kan inte nog understryka hur viktigt

Telefon: 08-591 264 01 Epost: eddy.johansson@sigtuna.se Hemsida: www.sigtuna.se/Sagaskolan


32 ● SKOLA & UTBILDNING

KONTINUERLIG UTBILDNING SKYDDAR DITT FÖRETAG MOT CYBERATTACKER

Det digitala informationssamhället är mer sårbart

från lärandet som ett event och inte som en

och förändras i snabbare takt än de flesta av oss

Allt lärande handlar i grunden om en process och den viktigaste faktorn för effektiv kunskapsinhämtning är tid”. Det säger Matti Olofsson som är vd för den svenska delen av det framgångsrika norska bolaget Junglemap.

– Forskning visar att bestående inlärning

kräver repetition, reflektion och förstärkning av kunskap, förklarar han.

Något som Junglemap tog fasta på när man

så tidigt som 2006 skapade sitt banbrytande koncept NanoLearning.

– Vi insåg att traditionell e-learning utgår

process, berättar Matti.

Forskning visar att om vi inte omsätter det

är medvetna om. För att du som företagsledare ska

vi lärt oss inom ett par dagar glömmer vi upp till

skydda din verksamhet från attacker krävs att du

insatser detsamma som att slänga pengarna i sjön.

och dina medarbetare får kontinuerlig utbildning

informationen i mindre bitar i form av en serie

i informationssäkerhet. Företaget Junglemap AB

levereras via e-post under ett antal dagar, månader

erbjuder ett unikt utbildningskoncept baserat på

70 procent av all information. Därför är sådana NanoLearning handlar i stället om att dela upp med två till tre minuter långa lektioner som eller år beroende på kursens ämne och innehåll.

– Erfarenhet och forskning visar att en sådan

forskningresultat rörande hjärnans förmåga att minnas

metod leder till högre deltagande, bestående

och ta till sig ny kunskap.

effekter och mer motiverade användare, säger Matti. Junglemap erbjuder en bred portfolio

av kurser. De inriktar sig främst på informationssäkerhet och GDPR. Det övergripande målet är att höja medvetenheten om de risker som det digitaliserade samhället för med sig. Junglemap har även populära utbildningar i bland annat arbetsmiljöfrågor och IT-utbildningar.

– Det finns en anledning till varför de flesta

attacker som Ransomware och Phishing riktar sig mot medarbetarna, säger Matti. Detta är en av de viktigaste förklaringarna till att överdriven tro på brandväggar och filter kan leda till förödande och mycket kostsamma attacker. Ett effektivt skydd är att se till att de egna medarbetarna är medvetna och uppmärksamma. För att garantera detta måste man arbeta med ett långsiktigt och kontinuerligt perspektiv. Detta av flera anledningar. Utöver den mänskliga hjärnans oförmåga att minnas information som inte repeteras eller omsätts i praktiken är det digitala samhällets snabba utveckling en faktor som gör kontinuerlig utbildning nödvändig.

– Vi lanserar en ny version av vår utbildning i

informationssäkerhet varje år, säger Matti. För att kunna göra detta ägnar man sig på


SKOLA & UTBILDNING ● 33

Junglemap åt ständigt pågående omvärldsbevakning

företag, organisationer och myndigheter och

med fokus på att identifiera nya hot och nya

på listan av återkommande kunder hittas stora

möjligheter att skydda sig mot dessa.

multinationella företag, försäkringsbolag och energibolag samt en mängd mindre verksamheter som uppdragsgivare.

”Hela vårt erbjudande bygger på att presentera vår kunskap i mindre delar och att hålla det enkelt. Ingen vill läsa långa PDF-filer.”

– Hur du ska göra för att kommunicera med

dina medarbetare på ett effektivt och lärande sätt är grunden i alla våra utbildningar och det är något som alla, oavsett bransch eller omsättning, är i behov av, konstaterar Matti.

Samarbetet med nya uppdragsgivare inleds

med ett cirka 30 minuter långt skype-möte under vilket konceptet presenteras.

– Hela vårt erbjudande bygger på att

presentera vår kunskap i mindre delar och att hålla det enkelt. Ingen vill läsa långa PDF-filer eller ta på sig mer administration, säger Matti.

Framtiden för Junglemap är ljus. Man har

etablerat sig i ett flertal länder och i hemlandet

– Vi svenskar ligger i topp gällande ny teknik

Norge har två tredjedelar av alla arbetstagare gått

och digitalisering men är bland de sämsta i klassen

en NanoLearningkurs.

gällande säkerhetsmedvetenhet, säger Matti.

omformulera hela e-learningbranschen, säger Matti.

Junglemap vänder sig till alla typer av

– Jag vill påstå att vi är i full färd med att

Junglemap Epost: info.se@junglemap.com Hemsida: www.junglemap.com/sv


34 ● SKOLA & UTBILDNING

”ALLT HANDLAR INTE BARA OM SVETT” – 50 nya år på Balettakademien Göteborg

Balettakademien – även kallad BA, har sin egen alldeles unika utstrålning. BA känns lite spännande och mytomspunnen. Det traditionella kontra det moderna. Nu går Balettakademien i Göteborg in i en ny fas. Ny logga och med en ny konstnärlig rådgivare för Balettakademiens Dansutbildning, Camilla Ekelöf.


SKOLA & UTBILDNING ● 35

I

ntagningskraven till Balettakademins

form av mental träning.

anställa Camilla Ekelöf som konstnärlig rådgivare

utbildningar är grundläggande

för dansutbildningen. Camilla har bland annat

behörighet i form av gymnasium, samt

yrkesutbildningar samt vuxenutbildningar:

varit konstnärlig ledare för Regionteater Väst. Hon

något form av grund för den utbildning

Balettakademiens Musikalartistutbildning och

jobbar som koreograf och är en stark profil inom

du söker. Det mest avgörande för

Balettakademiens Dansutbildning.

den moderna dansvärlden både nationellt och

De båda treåriga utbildningarna är

intagningen är presentation av dig själv

internationellt.

på plats.

marknaden och har många uppdragsgivare

– Du behöver en teknisk grund och en vilja

”Det är vår strävan att se individen och utbilda utifrån den artistens förutsättningar. Om du är beredd att göra arbetet finns allt stöd du kan tänka dig här. ”

att utrycka dig sceniskt, berättar Malin Brandeby, Skolchef på Balettakademien i Göteborg. Vi vet att det finns de som tvekar att söka för att de inte riktigt vågar. Vi vill att man ska våga söka till Balettakademien. Vi kan fånga upp kvaliteter som arbetsvilja och en vilja som visar ett sceniskt uttryck som med rätt träning kan utvecklas fantastiskt mycket på tre år.

Balettakademien i Göteborg har funnits

i 50 år. BA i Stockholm grundades 1957. Yrkesutbildningarna kom till 1983 då grundaren Lia Schubert ansåg att det inte fanns några musikalartister i Sverige. Balettakademien är en del av Folkuniversitetet, med statliga anslag.

Det råder en varm stämning på skolan, med

mycket hårt och bitvis tufft arbete. De studerande

vittnar ofta om att de blir sedda av BA´s pedagoger.

att lägga en teknisk grund och att få förståelse

för processerna. Andra året arbetar vi med

– Det är vår strävan. Att se individen och

– Det första året handlar om att hitta jaget,

utbilda utifrån den artistens förutsättningar.

mötet med andra, dialog, duett, att samspela i

Om du är beredd att göra arbetet finns allt stöd

olika konstellationer. Tredje året ligger fokus

du kan tänka dig här. Vi utbildar dansare och

på produktion. Slutproduktionen följer samma

musikalartister, och allt handlar inte bara om

process som det skulle göra i yrkeslivet och

svett. Det händer också mycket i hjärtat och

resulterar i en offentlig föreställning.

huvudet under de här åren. Det är viktigt för mig

att vi även ska jobba mycket med det mentala, i

Balettakademien sin verksamhet genom att

Den första januari 2019 förstärker

Skolans artister är efterfrågade på

och samarbetspartners som önskar arbeta med artisterna, både inom och utanför Sverige. Malin lägger till att Balettakademien lagom till att de avslutat sitt 50-årsjubileum får en ny logga.

– Ett sätt att markera att vi nu går in i 50

nya spännande år!


36 ● SKOLA & UTBILDNING

BILLESHÖGS‑­ SKOLAN OMFAMNAR NYA TANKAR OCH IDÉER Billeshögsskolan ligger i den lilla tätorten Billeberga i Svalövs kommun. Ett skolområde som samlar förskola till årskurs sex och kännetecknas av öppenhet, trygghet och starka värdegrunder.

A

nna Bengtsson, rektor

förutsättningar som möjligt för våra elever och vår

öka måluppfyllelsen. Projektet tar avstamp i de

och verksamhetschef

personal. Vi tänker i banor som ”var befinner sig

forskningsrapporter som presenteras av Anders

på Billeshögsskolan i

våra elever om 10 – 20 år?” Att våra elever lär sig

Hansen i hans bok Hjärnstark. Syftet är att öka

Billeberga, har tillsammans

ta ansvar för sin tillvaro, att skapa möjligheter för

den fysiska aktiviteten och påvisa hur motion

med förskolechefen Linda

sig själva och även för andra. Vårt fokus ligger på

samt träning ökar välmående och inlärning.

Malmberg arbetat fram en

kunskap och att ge redskapen till att ta kontroll

struktur inom verksamheten där det finns en

över sitt eget liv och sina egna val.

gäller både hälsa och kunskap för våra elever.

tydlig röd tråd genom förskolan och skolan.

Under våra pedagogiska måltider, där elever och

Genom samarbete ökar vi kunskapen om

arbetar utifrån.

personal äter tillsammans i matsalen, pratar vi

varandras verksamheter och skapar en helhet

med eleverna om vad det är vi äter. Hur maten

för barnen och eleverna.

som blir en naturlig del i utbildningen då varje

smakar och hur den påverkar kroppen. Vi pratar

månad har sitt eget värdeord eller förmåga. Några

även om hur matvanor utanför skoltid påverkar

av skolans cirka 30 anställda är behöriga. Skolan

av orden i trädet är ”innovativ, nyfiken, empati, att

hur man mår och orkar.

har ett tvålärarsystem vilket har möjliggjorts av

känna glädje” bland mycket annat.

att skolan inte har några parallella klasser. De

som ”Grit” och ”Dynamiskt tankesätt” och att

ytmässigt generösa klassrummen är delbara och

fantastiska städerska och personalen i köket,

lärandet är en form av träning för hjärnan. Det

gör att varje klass kan delas upp i mindre grupper

lärare, fritidspersonal och elevhälsan bryr sig

krävs en ansträngning som på sikt ger ett resultat.

för att skapa så god inlärningsmiljö för eleverna

verkligen om eleverna. Vi kommer hit för att det

Skolan omfamnar kontinuerligt nya tankar och

som möjligt.

är roligt att vara här. Vi trivs med skolans värld,

idéer för att driva utvecklingen framåt.

varandra och våra elever, säger Anna. Det finns

#meningsfullframtid” är verksamhetsidén

mycket hjärta i vår verksamhet.

skola med fantastiska elever och en härlig

inom utbildningsförvaltningen i Svalöv. På

mix av personal med olika kompetenser och

Billeshögsskolan arbetar vi för att skapa så bra

projektet ”Hjärnstark” som är ett projekt för att

Elevantalet på skolan är 200 och samtliga

”Dina drömmar, vår utmaning

Området har ett ”värdegrundsträd” som man I trädet finns värdeord och framtidsförmågor

– Alla som jobbar här, alltifrån vår

Kommunen lanserar under läsåret 2018/19

– Vår skola vill ta ett helhetsgrepp vad

Vi pratar också med eleverna om begrepp

– Det är en väldigt utvecklingsbenägen

erfarenheter avslutar Anna.


SKOLA & UTBILDNING ● 37

MATEMATIK, SPRÅK OCH KULTUR Svensk-Ryska skolan i Göteborg är en liten friskola som är öppen för alla barn mellan 6 och 11 år - förskoleklass till årskurs 5, oberoende på vilket modersmål de har. Skolans fokus är i första hand undervisning i matematik och i andra hand undervisning i ryska.

S

kolan som öppnade höstterminen

ämnat för att förbereda barnen för läxläsning när

skolan, som bygger på positiv psykologi och som

2011 följer den svenska

de kommer till högstadiet, samt även praktiskt,

man övar med barnen.

läroplanen. Alla lärarna är

då barnen kan få hjälp av en pedagog med de

legitimerade och här arbetar

ämnen de har svårast för.

friskola, men har ambitioner att bli större i

lärare med olika nationaliteter.

framtiden – att gå från att vara en F-6-skola till att

Undervisningen i matematik

barnen med läxläsningen hemma, så då får de

Föräldrarna kanske inte alltid kan hjälpa

bedrivs med rysk metodik.

hjälp i skolan, säger Ekaterina.

Vi har tagit det bästa från den svenska skolan

som kan hjälpa barnen med det ryska språket.

en symbios av de två, säger Ekaterina Tikhonova

Andra elever har svenska föräldrar och behöver då

Sernemar, rektor på skolan.

hjälp med läxorna i ryska. Samma princip gäller

självklart andra ämnen, som just matematik.

att skolan har en matematisk-rysk profil, där

matematiken alltså kommer före språket.

4-5. Ingen av årskurserna har fler än 20 elever.

Undervisningen är upplagd så att eleverna läser

Ekaterina vill hålla ett elevantal som inte

matematik enligt den svenska läroplanen, men

överstiger 20 i sina klassrum. Vilket underlättar

också enligt rysk undervisningsmodell.

för att behålla disciplinen i klassrummet. Svensk-

ryska skolans värdegrund, som de lär ut till sina

Undervisningen sker på både svenska och

vara en F-9-skola.

Vissa barn har exempelvis ryska föräldrar,

och det bästa från den ryska skolan och skapat

Ekaterina är noga med att understryka

Svensk-ryska skolan i Göteborg är en liten

Hösten 2018 har skolan 64 elever i årskurs

Svensk-Ryska Skolan i Göteborg Adress: Nordostpassagen 1 413 11 Göteborg

ryska, så att barnen ska lära sig terminologin på

elever, är; respekt, ansvar, kunskap, empati och

Telefon: 031-247019 | 072 0152011

båda språken, förklarar Ekaterina.

trygghet. Det förkortas som RAKET. Från och med

E-post: info@ryskaskolan.se

2016 tillämpas även PALS (en norsk anpassning

En annan aspekt som skiljer Svensk-ryska

skolan från andra skolor är att en timme på

av den skolomfattande modellen School-Wide

fritids är schemalagd för läxläsning. Detta är dels

Positive Behavioral Intervention and Support) i

Hemsida: www.ryskaskolan.se Facebook: www.facebook.com/Svensk-Ryska-skolan


38 ● SKOLA & UTBILDNING

UNDERVISA

För elevers bästa möjlighet till lärande och utveckling Hur ser du som lärare och pedagog på uppdraget att undervisa? Är du i klassrummet för att framför allt fylla eleverna med kunskap, bedöma deras kunnighet eller är du där för att hjälpa eleverna att lära och att utvecklas så mycket det är möjligt utifrån deras förutsättningar?

Det finns ett glapp mellan forskning

samt utnyttja detta för att utveckla sin dagliga

och undervisning. Det glappet

undervisning till att bli än bättre.

för att utbilda er till att utbilda – för att lära!

vill vi fylla med ett praktiskt, och

systematiskt undervisningsutvecklande

exempelvis uppmätts på Öjersjö Storegårds

arbete”, förklarar Maria Bergkvist

skola, där både Maria och Henrik arbetat. På

som tillsammans med sin kollega

åtta år (2003-2011) gick skolan från sämre än

Effekten av att arbeta på detta sätt har

Henrik Hansson arbetar med Learning study och

genomsnittet i Sverige på de nationella proven,

Ämnesdidaktiskt kollegium. Vi hjälper lärare att

till långt över snittet. Resultatkurvan följde en

utveckla sin undervisning kollaborativt.

uppåtgående kurva i förbättrat resultat.

I snart tjugo år har de arbetat med Learning

Maria Bergkvist och Henrik Hansson är här

I sitt arbete hjälper de även lärare att

study, Variationsteorin samt Ämnesdidaktiskt

använda Variationsteorin, en vetenskaplig teori

kollegium och utifrån dess principer utvecklat

om lärande för att kunna planera, undervisa,

både sin egen undervisning samt hjälpt andra att

utvärdera samt utveckla sin egen undervisning.

utveckla undervisningen. De har hittills handlett

över 150 Learning studies runt om i landet

eller ett kunnande vi redan har, säger Henrik.

och utbildat fler än 200 lärarkollegor till att bli

Lärande sker i form av en progression. Du

lärledare, till att kunna leda Ämnesdidatiska

går inte från kan inte direkt till kan, utan

kollegium på sina skolor. Uppdragsgivare till

det sker stegvis. Då passar variationsteorin.

Maria och Henrik är Skolverket, universitet,

Variationsteorin handlar om att koka ned hur

högskolor, grundskolor, gymnasier, kommuner

eleverna uppfattar det vi vet att de behöver lära

och förvaltningar.

och sedan utnyttja det i relation till hur vi vill att

Med grundstenar från Learning study har

de ska kunna det. Vad skiljer den uppfattningen

Maria och Henrik arbetat fram Ämnesdidaktiskt

från den uppfattningen och vad skiljer det svaret

kollegium för att på bästa sätt omsätta teorier och

från det svaret. I en elevgrupp finner man cirka

systematiskt arbetssätt i lärares dagliga arbete.

tre till sju olika uppfattningar. Att klargöra för

Hemsida: www.learningstudy.se

Syftet är att lärarna ska lära sig studera relationen

eleverna att allas tankar är lika viktiga – det är

mellan sin undervisning och elevers lärande

utifrån dessa vi kan lära oss bättre.

Facebook: www.facebook.com/137431736315635

– Lärande sker när vi utvecklar en tanke

Learning Study Telefon: 0762-831247 | 0733-546290 Epost: maria.bergqvist@learningstudy.se henrik.hansson@learningstudy.se


SKOLA & UTBILDNING ● 39

HELA VÄRLDEN FRAMFÖR DINA FÖTTER Den som tar en yrkesexamen kan börja jobba direkt efter gymnasiet. Den som önskar ha hela världen som arbetsplats väljer en hotell- och restaurangutbildning med starka internationella kontakter.

I

nternationella Hotell och

Restaurangskolan finns på Warfvinges

oss tränas du i att vara service-minded, säger

berättar Petronella.

väg, Kungsholmen i Stockholm.

Petronella. Våra elever är väldigt duktiga och

En liten skola som har cirka 170

fantastiskt fina.

kock eller servitör. Petronella förklarar att allt fler

elever vilka fördelas på två program.

tjejer väljer kockyrket och allt fler killar väljer

Hotellprogrammet med inriktning mot

kännetecknas också av möjligheten för eleverna

serveringsbiten.

turism och konferens samt Restaurangprogrammet

att få göra utlandspraktik.

med inriktning mot kök och servering.

på skolan. Traditionellt är ju kockyrket ett

till i årskurs 3. Vi har fasta praktikplatser i

manligt yrke och den inställningen vill vi

restaurang, men inte alla har en restaurang på

Paris och London för våra elever. Antingen får

ändra på. Vad gäller servitör handlar det yrket

Kungsholmen som dagligen har lunchgäster,

man praktisera på ett hotell eller en restaurang.

om att få människor att må bra, att skapa en

berättar rektor Petronella Odhner. Vår

Riktigt fina restauranger som vi har ett fast och

helhetsupplevelse, kunna förklara maten och vilka

undervisning är verklighetsnära och eleverna

långvarigt samarbete med. Att göra den här

drycker som passar till. Ett väldigt socialt arbete.

sköter och driver den här restaurangen som en

utlandspraktiken är en fantastisk möjlighet som

del av sin undervisning.

har gett flera av skolans elever jobb utomlands.

av Internationella Hotell och Restaurangskolan.

Petronella svarar:

– De flesta restaurangskolor har en

Restaurangen är en traditionell

– Så fort du börjar din skolgång hos

Internationella Hotell och Restaurangskolan

– Dessa praktikplatser ansöker våra elever

Skolan ger grundläggande behörighet till

för att lättare kunna växla över till arbetslivet, I årskurs tre väljer eleverna spår. Ska jag bli

– Vi gör ett bra arbete vad gäller genus

Vi frågar vad du som elev kan förvänta dig

bistrorestaurang som serverar affärslunch varje

universitet, högskola eller yrkeshögskola. Av de 55

dag i veckan samt har öppet en kväll i veckan.

elever som tog studenten 2018 hade samtliga jobb

viss förståelse för att de här tre åren är intensiv

när de lämnade skolan.

träning i att gå ut i arbetslivet – du kommer att

trivas här! Och ha hela världen för dina fötter.

Redan i årskurs ett läser eleverna kursen

Service och bemötande.

– Tredje året erbjuder vi en lång praktik

– Du som har intresse, nyfikenhet och en


40 ● SKOLA & UTBILDNING

GLASSEN MED EN HUNDRAÅRIG HISTORIA Svensken är galen i glass. Statistik hävdar att vi äter 360 ton glass i veckan under de soliga sommarmånaderna eller 12 liter glass per person och år. En av de mest mytomspunna glasstillverkarna är Pipersglace, som har producerat glass sedan sekelskiftet.

Historien är otroligt viktigt för oss”,

det med förmaningen att aldrig slarva med

berättar Anette Blomqvist Hansson

råvarorna. Ett löfte som infrias än idag.

som äger Pipersglace samt driver

caféet och glasscaféet Pipershuset i

KRAV-märkt premiumglass helt utan tillsatser,

centrala Hamburgsund, Bohuslän.

säger Anette. Vi har dessutom Sveriges största

utbud av KRAV-märkt pinnglass.

Ett vida känt glasscafé som med

– Idag är vår glass en svensk, ekologisk och

Anette vid rodret går in på sin sjunde säsong. I

denna lokal tillverkades en gång i tiden Pipersglace.

den som önskar Pipersglace i sitt sortiment

är det hög tid att lägga beställning inför våren

Historien om Pipersglace tar oss tillbaka

Efterfrågan på Pipersglace ökar och för

till 1901 då Pietro Ciprian kommer till Sverige.

om glassen ska bli klar i tid. Företaget är inne i

Hitrest från det italienska glassdistriktet Vall di

en utvecklingskurva som pekar uppåt och har

Zoldo. Detta återges av Maggie Ciprian-Olevik,

möjligheter att ta emot nya återförsäljare i form

barnbarn till Pietro Ciprian. Pietro är en stilig

av caféer, restauranger, campingar, naturrum

italienare som älskar glass och som tio år efter

och liknande. Glasskonsumenten har blivit mer

sin ankomst förälskar sig i Anna från Nävelsö.

kritisk och ställer andra krav än tidigare, och

Tillsammans startar de Cirpians Glassfabrik

önskar naturliga och ekologiska råvaror.

på Pipersgatan i Stockholm och handtillverkar

gräddglass samt sorbet. Glassen framställs

kardemumma och årets nyhet; rabarber.

med en italienares passion och smaksätts med

Smakerna är tydliga och rena och det fantastiskt

svenska frukter och bär. Stockholmaren tar

gräddiga gör glassen försvinnande god.

glassen till sitt hjärta och ger dem smeknamnet

Pipersglass, efter gatuadressen där glassfabriken

barndomsminnen från Pipersgatan, ler Anette.

finns. Pietro och Annas glasshantverk har gått

i arv från generation till generation. När Pietro

vara – svenskt, ekologiskt och KRAV-märkt –

lämnade över recepten till sin son gjorde han

riktig glass!

Vid vårt besök smakar vi glass med hjortron,

– Många gäster besöker oss för att återuppleva Ta chansen att bli återförsäljare av äkta

Pipersglace Adress: Ejgdevägen 2 457 45, Hamburgsund Tel: 031 757 37 00 Epost: anette@pipersglace.se Hemsida: www.pipersglace.se Facebook: www.facebook.com/161728633938949


SKOLA & UTBILDNING ● 41

”BARN GÖR RÄTT, om de kan”

Tydliga mål, samt en bedömning om var eleven befinner sig i förhållande till kunskapsmålet ger läraren underlag till att anpassa sin undervisning. En pedagogik som ger varje elev möjligheten att nå sin fulla potential.

R

unstensskolan är en F-6-

berättelsen utspelar sig på geografilektionen.

av ekologiska råvaror i kommunen. Våra elever får

skola, med cirka 360 elever,

På historielektionen kan de sedan lära om den

bra mat och de tycker om att äta.

i närheten av Haninge

historia som finns kring platsen, eller landet,

Centrum. Det finns goda

och de människor som bor där. På slöjden

kommunikationer till

tillverkar de ett tittskåp utifrån berättelsen och

området och skolan ligger ett

dessa ställs ut på Kulturhuset i Haninge. De här

stenkast från Rudans friluftsområde.

ämnesövergripande projekten är väldigt roliga.

– Vi arbetar för en skola med studiero,

På Runstensskolan finns en skolsköterska

trygghet och trivsel, säger rektor Kristin Olsson.

på plats fyra dagar i veckan. Här finns också en

Eleverna ska vilja komma hit. De ska känna

kurator som även ingår i skolans trygghetsteam.

samhörighet med vår personal och övriga elever

Trygghetsteamet tillbringar mycket tid med eleverna

på skolan. Det är grunden för en god lärmiljö.

på rasterna, på skolgården eller i korridorerna. De

Alla elever vill lyckas. Vi arbetar för att möta

bedriver också ett förebyggande arbete vad gäller

varje elevs individuella behov och vårt synsätt

sociala frågor, som bland annat kamratskap, nätetik

genomsyras av att barn gör rätt, om de kan.

och kränkning. Detta sker i samarbete mellan

trygghetsteamet och skolans pedagoger.

Personalen är indelad i arbetslag och träffas

lärande. Inom arbetslagen bedrivs utveckling

gäller våra barns hälsa. Vi är också snabba att

Adress: Runstensvägen 9, 136 46 Handen

av skol- och fritidsverksamhet, planering och

fånga upp de elever som behöver extra stöd,

utvärdering av skolarbetet. Skolan arbetar aktivt

oavsett om det gäller att nå kunskapsmålen eller

Tel: 08-606 80 90

med ”Bedömning för lärande och formativt

om det gäller det sociala samspelet.

arbetssätt”, för att skapa en lärandekultur och ett

undervisningsklimat där eleverna vill och får de

av White Guide Junior till bästa skolmat flera

rätta förutsättningarna för att lära.

gånger och även vunnit ett antal priser. Kristin

Lärarna arbetar också ofta ämnesövergripande.

skrattar varmt när hon berättar om skolmaten.

– Eleverna skriver en berättelse på svenska-

lektionen. För att sedan läsa om platsen där

– Vår elevhälsa arbetar förebyggande vad

Runstensskolan

regelbundet för kollegialt arbete och kollegialt

Runstensskolans restaurang har nominerats

– Vi har fantastisk mat! 80 procent alla

råvaror är ekologiska, vilket är det högsta inköpet

E-mail: runstensskolan@haninge.se Hemsida: www.runstensskolan.haninge.se Facebook: www.facebook.com/153172974740548 Instagram: www.instagram.com/runstensskolan www.instagram.com/runstenskoket


42 ● SKOLA & UTBILDNING

SAMHÄLLS­‑ BYGGANDE ARKITEKTUR Kännetecknande för ORIGO arkitekter har ända sedan starten 1952 varit det sociala ansvar och samhällsbyggande engagemang som man byggt sin verksamhet på. Med förkärlek för skolor, vårdboenden, hyresrätter och andra allmännyttiga projekt skapar man byggnader med demokrati, utveckling och hållbarhet i fokus.

O

RIGO arkitekter grundades

vartefter, och att de kan användas tillsammans.

Inför prognosen att landet behöver bygga fler

1952 av Jon Höjer och Sture

än tusen skolor under de närmaste tio åren har

Ljungqvist, två tongivande

berörda att våga se på skolans lokaler med nya

dock skolbyggandet fått särskilt fokus hos ORIGO

arkitekter som i sin

ögon. Att släppa oron för att människor inte ska

arkitekter. Kontoret deltar i nätverk och grupper

yrkesgärning var med och

förmå se bortom sina invanda föreställningar

tillsammans med byggare, forskare och andra

byggde upp det svenska

om hur en skolbyggnad och ett klassrum ska

arkitektföretag för att möta utmaningarna.

folkhemmet. Samhällsengagemanget på byrån har

se ut, säger Åsa. Hon understryker vidare vikten

inte minskat med åren. Dagens ORIGO-arkitekter

av att som beställare fokusera på behoven och

lärmiljöer så att vi inte belastar framtiden med

är måna om att förvalta sitt humanistiska arv och

situationerna och ge arkitekterna utrymme att

ombyggnationer, utan tar chansen att lyfta den

särskilt uppmärksammade har man blivit för den

föreslå de rumsliga lösningarna och strukturerna. I

svenska skolan, avslutar Åsa.

nyskapande Glömstaskolan i Huddinge.

den dialogen kan vi utveckla lärmiljöerna vidare.

– Skolans lokaler ska främja samarbete och

– Jag vill uppmana huvudmän och andra

Utöver skolor arbetar ORIGO med

– Vi måste hjälpas åt att bygga riktigt bra

ORIGO arkitekter

utveckling. Och de ska ge pedagogerna stöd att

arkitektur på alla nivåer i form av bland annat

bedriva undervisning i enlighet med de krav som

stadsplanering, bostäder, vårdboenden och

Adress: Heleneborgsgatan 2A, 117 32 Sthlm

skollag och läroplan ställer, säger Åsa Machado,

kommersiella byggnader. På kontoret arbetar i dag

Telefon: 08-441 35 40

arkitekt samt delägare på ORIGO arkitekter.

18 personer med kompetens inom bland annat

Epost: info@origoark.se

byggnadsvård, tillgänglighet, BIM, gestaltning och

För att kunna individanpassa undervisningen

Hemsida: www.origoark.se

och för att ge plats för olika sorters lärande krävs

projektering. Med åren har man byggt upp en

att rummen är möjliga att inreda och använda på

rad nära samarbeten med beställare tillsammans

Facebook: www.facebook.com/149379451915058

många olika sätt, för att möta nya krav och behov

med vilka man skapar socialt hållbara miljöer.

Instagram: www.instagram.com/origoarkitekter


SKOLA & UTBILDNING ● 43

UTBILDNING ÄR VÅRT FOKUS Rektorn vid en av Sveriges topp-skolor vad gäller utbildningsresultat förklarar hur viktigt det är med rutiner, kontinuitet, likvärdighet och att fokus ligger på kunskapsinlärning hos eleverna.

K

ällängens skola på Lidingö

in i fem olika kategorier och inom Källängens

är en av Sveriges bästa

skola har eleverna tre typer av läxor.

skolor när det kommer till

betygsresultat.

om att exempelvis öva in glosor som redan gåtts

igenom i skolan. De får också föreberedelseläxor

Skolan har cirka

700 elever från årskurs 4

– Våra elever får repetitionsläxor, vilka handlar

där de får läsa på om ett ämne i förberedande syfte

till årskurs 9, fördelade på fem arbetslag och 51

utan inlärningskrav. Tredje läxtypen är autentiska

lärare. Varav 43 av lärarna har full behörighet,

läxor där de till exempel kan intervjua far- eller

men alla 51 har en akademisk utbildning eller

morföräldrar om deras skoltid.

en nästan färdig lärarutbildning. Susanne Tistad

är rektor på skolan.

då skolans pedagoger anser att om något inte

förstods under den lärarledda lektionen kommer

– Källängens skola är en traditionell skola,

Läxor som inte ges är komma-ikapp-läxor,

säger Susanne. Vi har mycket rutiner samt en

det inte att gå mycket bättre hemma. Eller läxor

kontinuitet både vad gäller rektorer och lärare.

som ska lämnas in för bedömning. Vilket också

Tidigare rektor arbetade här i tio år och jag

är en läxtyp som gynnar de som har läxstöd i

arbetade parallellt med den rektorn i fem år.

hemmet.

Även våra lärare har varit här länge. När en

lärare flyttar eller går i pension så kommer en

på skolan och vi önskar ge stöd åt de som

ny förmåga hit. Den här kontinuiteten har skapat

behöver lyftas.

en trygg skola, där fokus ligger på utbildning

och kunskap.

väl fungerande verksamhet kring nyanlända elever.

2015 tog skolan fram en ny läxpolicy som

– Vi har många högpresterande elever

Källängens skola har också en mycket fin och – Vi är en del av det solidariska mottagandet

Susanne förklarar med att alla elever ska ha

av nyanlända elever. Vi har ganska många elever

samma förutsättningar. Läxläsningen hemma ska

som har kommit som ensamkommande, samt

inte vara beroende av om eleverna har föräldrar

elever som kommer med sina familjer och vi

som kan hjälpa med läxorna, alternativt betalar

satsar mycket på det förberedande språket för

för läxhjälp.

dessa elever. Det här berikar vår skola

och vi är tacksamma att vi har, och får,

– Det är en likvärdighetsfråga, menar

Susanne. Det är viktigt att inte hemläxor ökar

möjligheten att ta hand om dessa elever.

segregationen och jag anser att vi som skola har

ett kompensatoriskt uppdrag för de som inte har

kollegialt, med hemmet och gentemot eleverna.

Källängens skola

möjligheten att få stöd med läxläsningen hemma.

För alla. Den här skolan har fantastisk personal.

Adress: Källängsvägen 1, 181 43 Lidingö

Susanne har tillsammans med sina

Goda relationer genomsyrar verksamheten: – Jag har min dörr öppen, säger Susanne.

Telefon: 08-731 35 10 | 08-731 35 15

pedagoger tagit del av forskning kring

Duktiga, engagerade lärare som satsar på att

hemläxor som visat att läxorna inte är

skapa fina relationer med eleverna. Våra lärare är

Epost: kallangens.skola@lidingo.se

avgörande för skolframgång. Läxorna har delats

viktiga – och våra elever.

Hemsida: www.lidingo.se/kallangensskola


44 ● SKOLA & UTBILDNING

PEDAGOGIK handlar om att kunna lära ut – och lära in I skolan ska kunskap förmedlas, för att förvärvas och sedan redovisas. Förutsättningarna för detta är att skapa trygghet för eleverna och stärka deras kreativitet samt nyfikenhet.

K

reativitet i både miljö

gemensam litteratur och diskuterar.

viktiga. Vi drivs av en stark vilja att föra varje

och lärande är ett

elev framåt.

återkommande tema när

med ett kreativt tänk, och använder sig av olika

vi samtalar med Mari

pedagogiker och metoder för att möta respektive

Zimmerman, rektor

elevs behov samt skapa de bästa individuella

på Balingsnässkolan i

förutsättningarna för både utlärning som inlärning.

Balingsnässkolan verkar i en kreativ miljö,

Huddinge, söder om Stockholm. Skolbyggnaden

är en arkitektritad skapelse som kantar mot ett

inte bara i praktiska ämnen som exempelvis

skogsparti, vilket ger möjligheter till spontan

slöjden utan även i våra andra ämnen. Vi

lek och idrott. Tillsammans med det lugn som

samarbetar över ämnesområdena och den

naturen kan skapa ges fantastiska förutsättningar

skapande viljan ska finnas både inom de

för elever och personal i lärandet.

teoretiska som praktiska ämnena. Jag upplever

att lärare som tillsammans vill lära sig nya saker

Skolan tar emot cirka 600 elever från

– Det är viktigt för oss att få in det kreativa

förskola till årskurs 9, samt en grundsärskola.

och även kan lära av varandra är nyckeln till en

Skolbyggnaden har stora glasade partier vilket

framgångsrik skola.

släpper igenom dagsljuset, och undervisningen

bedrivs på de båda våningsplanen.

mer delaktiga i barnens skolgång och välkomnar

dem att vara med under en skoldag eller under

– Vi jobbar väldigt mycket med ett

Skolan uppmuntrar föräldrarna att vara

Balingsnässkolan

kollegialt lärande, säger Mari. Vi använder oss av

ett par lektioner. Den pedagogiska personalen

skolverksmodulerna: Mattelyftet, Läslyftet samt

vill gärna dela med sig av hur de arbetar och

Språkutvecklande arbetssätt. Nu jobbar vi även

att få återkoppling från föräldrarna. Öppenhet,

Telefon: 08-535 361 10

parallellt med Specialpedagogiska lyftet för att

samarbete, goda relationer och trygghet är starka

Epost: mari.zimmerman@huddinge.se

ytterligare höja kvalitén på undervisningen. Vi

värdegrunder på skolan.

har även egna projekt där vi exempelvis läser

Hemsida: www.grundskolor.huddinge.se/balingsnasskolan

– Vi är bra på att se eleverna, att alla är lika

Adress: Lännavägen 80, 141 34 Huddinge


SKOLA & UTBILDNING ● 45

ELEVERNA HAR FLYTTAT IN I TIUNDASKOLAN Elever och personal på Tiundaskolan i Uppsala har längtat klart. Nu har de flyttat tillbaka in i välplanerade och flexibla lokaler för att erövra ny kunskap.

E

n stolt rektor, Torbjörn

Kättström, visar runt i

semester för Torbjörn den här sommaren,

utifrån ämne, elev, samt lärarens individuella

de nya lokalerna. De

men tacksamheten att allt nu står klart är stor.

möjligheter. Det är oerhört viktigt att lyfta

genomströmmas av ljus och

Lärandet är i full gång.

eleverna. Alla elever behöver få chansen att nå sin

bygger på principen att de

högsta-nivå. Vi jobbar hårt med detta och glädjen

ska vara användarvänliga

individuellt. Vårt fokus ligger på att ge eleverna

att se resultatet i att alla ges möjlighet att nå sina

och anpassningsbara utifrån en modern

kunskap och min övertygelse är att det är det som

mål och att kunna söka in på de gymnasiala

skolverksamhet med en stark framtid.

skapar en effektiv skola. Jag ser det som att vi har

utbildningar de önskar är mycket stor.

Arkitekterna som ritat skolan, CF Möller

två huvuduppdrag i den svenska skolan – att

Architects, har skapat en miljö både inomhus

optimera kunskapsutvecklingen hos varje elev

besöka dessa skolforskningssidor på webben för

och utomhus som ska bidra till ökat lärande

samt fostra goda samhällsmedborgare.

att få förståelse över hur dina barns skolarbete

och fysisk aktivitet, samt studiero. Denna

ser ut, vilket troligen skiljer sig markant från

skolstart flyttade cirka 750 elever in, tillsammans

fantastiska metoder och pedagogiker för

den tid du själv tillbringade i grundskolan.

med i runda tal 85 i personalstyrkan. Nytt för

lärande och han nämner med förkärlek den

Tiundaskolan uppmuntrar till delaktighet,

höstterminen är att här samsas nu förskolebarn

evidensbaserade forskning som finns tillgänglig

nyfikenhet, samarbete, fantasi och lärande!

upp till och med elever i årskurs 9.

på nätet.

Världen utanför skolan är i snabb förändring.

Skolan vill rusta eleverna att möta framtidens

– Det är positivt för en skola att ha med

Som rektor har det inte blivit mycket

– Vår vision är att möta varje elev

Torbjörn menar att det idag har utvecklats

– Som gammal naturvetare finner jag

och har inte valt bara en modell utan anpassar

Han uppmanar även dig som förälder att

sig eleverna i så pass många årskurser. Vi lär

inspiration och motivation i att ta del av den

utmaningar samt skapa valmöjligheter vad gäller

känna våra elever och kan göra bästa möjliga

forskning som finns. Tillsammans med skolans

utbildning och yrkesliv.

elevgrupper, säger Torbjörn. Att få erbjuda de här

pedagoger ser vi till att veta vad forskningen visar

lokalerna känns också fantastiskt. Alla korridorer

för att främja maximalt lärande samt få konkreta

organisation. Den viktigaste, säger Torbjörn. Ja,

är bortbyggda och alla ytor har en tydlig funktion.

tips och råd om hur detta ska ske. Vi jobbar brett

näst riksdagen då, möjligen, skrattar han.

– Skolan är en samhällsbärande


46 ● SKOLA & UTBILDNING

KOMMUNICERA UPPÅT VÄGGARNA

N

u går det att enkelt skapa ett rum för aktivt lärande. Intresset för Wallrites whiteboardtapet sprider sig som en löpeld bland de svenska skolorna.

– Vi monterar whiteboardtapeter på svenska

skolor över hela landet från golvsockel upp till 2.20 meter, säger Staffan Sahlén, grundare av Wallrite Scandinavia AB. Det är ett oerhört inkluderande verktyg för skolan. Elever och lärare kan interagera med varandra. Vi tapetserar också ”bort” korridors-

Här är tapeten som har

och torgskänslor i skolan. Vi skapar många nya

uppdaterat kreativiteten till en

whiteboards lirar otroligt bra tillsammans med

helt ny nivå. Kommunicera,

informera, brainstorma, lära,

Den absolut mest smidiga, anpassningsbara

läsa, skriva, räkna – eller bara klottra!

möjligheter för lärande samt kreativitet och våra skolans önskemål om det aktiva lärandet. Whiteboardtapeten är en numera kaxig

femtonåring på den svenska marknaden. och unika lösning som någonsin setts för att skapa kreativitet på skolan, på universitet, på kontoret, i styrelserummet, i konferenslokalen, i föreningslokalen, i samlingsrummet, på hotell, i sjukhus, i träningslokalen och i foajén. Eller i ditt eget hem.

– Vi har haft ett framgångsrikt samarbete

med Karolinska, likväl som Stockholms Universitet. Formatet är otroligt anpassningsbart och på Stockholms Universitet har vi bidragit till att ytor som förut inte lämpade sig för undervisning med hjälp av Wallrite har blivit nya undervisningsrum, berättar Staffan.

Wallrite är en Whiteboardtapet som finns

för alla typer av rum. Den rullas ut på väggarna och kan täcka upp ett helt rum, från golv till tak. Smidigt och enkelt att kapa i den längd du själv önskar. Den kan limmas upp, fästas med självhäftande klister eller med silikon på glas. Den går även att fästa med hjälp av magnetism. Rena rama drömmen för alla kreatörer, skriv- och ritglada – pedagoger, lärare och elever. För att inte tala om alla småbarnsföräldrar som helt plötsligt kan ge ”go” till att barnen klottrar på hemmets väggar. Whiteboardpennor, och en microfiberduk för att göra rent.

Staffan kom i kontakt med Whiteboard På

Rulle i början av 2000-talet. Han drev en designoch inredningsbyrå i Stockholm. Det undgick inte Staffan att förstå potentialen i den här fantastiska produkten och 2003 grundade han Wallrite, som säljer och marknadsför en rad spännande whiteboardprodukter.

– Skrivit på väggarna har vi gjort sedan

grottmålningarnas tid, säger Staffan. Det är få


SKOLA & UTBILDNING ● 47

saker som föder så mycket kreativitet som att

skriva på en vägg.

marknaden vad gäller whiteboards och Whiteboard

på Rulle är godkänt för Byggvarubedömningen,

Wallrite finns också i Wallrite Touch Wall.

Wallrite är det mest miljövänliga valet på

Du använder din egen fingertopp som penna,

BREEAM och Sunda Hus. Hela Wallrite-konceptet

eller en stylus penn. Den kan installeras på

är återvinningsbart och hållbart.

vilka stora väggar som helst i önskad längd och

finns även som skärm, Wallrite Touch Screen.

skadliga ämne kan du ofta se i konkurrerande

Digitala pennor kommunicerar trådlöst med den interaktiva väggens server, Wallrite Interactive Wall, anpassningsbar i storlek och form.

Den som önskar kan koppla ihop

de digitala väggarna med skärmarna för att synkronisera möten, dela information, brainstorma eller bedriva workshops – i realtid. Du har en Whiteboard som kommunicerar, samlar och sprider idéer. Möjligheterna är i princip oändliga.

– Vi är idag upphandlade av ett flertal

kommuner i Sverige. Vi har nära samarbete med arkitekter och inredningsarkitekter som

”Skrivit på väggarna har vi gjort sedan grottmålningarnas tid. Det är få saker som föder så mycket kreativitet som att skriva på en vägg. ”

– Wallrite innehåller inget PVC, och detta

produkter. Whiteboarden görs av återvunna gamla PET-flaskor. De flesta av oss känner till hur mycket plast som finns i världens hav idag och vår produkt kan bidra till att ta hand om den plasten. Vi värnar om planeten. Vi vill minimera vår negativa påverkan på jordklotet och lämna så få fotspår som möjligt i naturen.

Wallrites shoowroom finns på Södermalm i

Stockholm. Hit kan du ta dig för att bli hänförd av det nya formatet och den nya tekniken, samt få provskriva – helt uppåt väggarna.

– Vår vision och vårt löfte är att erbjuda

hållbara produkter i optimala lösningar, såväl

designar kreativa rum i olika format på företag,

analogt som digitalt, avrundar Staffan. Vår

skolor, universitet med mera. Några av våra mer

övertygelse är att vi kan bidra till en skolmiljö

tongivande kunder är Mercedes, Orange. King,

med ökad lust till inlärning, så rolig tycker de

Skanska och IKEA. Företag som har förstått

elever och lärare som använder vår whiteboard

hur snabbt du kan nå ut med det du önskar

att den är. Likväl som att Wallrite passar i vilken

informera om eller kommunicera. Dessutom

annan miljö som helst där kommunikation och

uppmuntrar Wallrite till dialog, vilket ofta

kreativitet är en del i vardagen. Vi känner också

resulterar i bättre samarbeta och nya idéer,

att kan vi göra något riktigt stort för naturen så

säger Staffan.

vill vi ta den möjligheten.


48 ● SKOLA & UTBILDNING

SATSNING PÅ DE YNGSTA GER LÅNGSIKTIGA RESULTAT I Danmarks skola utanför Uppsala arbetar ledning, personal och vårdnadshavare tillsammans för att hjälpa barnen att bygga en stabil grund för ett livslångt lärande. I lugn och trygg miljö lär man barnen att ta ansvar för den gemensamma trivseln.

P

å Danmarks skola går 160 barn från förskoleklass fram till årskurs fem. Skolan är sedan länge en väl fungerande verksamhet där skolledning, lärare och föräldrar samarbetar

för att barnen ska utvecklas och må bra. För rektor Sten Vesterman är det viktigt att hitta en balans mellan att bevara och förnya. En väl inarbetad värdegrund och hög vuxentäthet i klassrummen är två av de viktigaste framgångsfaktorerna.

– Man får inte luta sig tillbaka och lita på

att allting ska fungera som vanligt men man får heller inte förändra för förändrandets skull, förklarar han.

Specialpedagogiken är ett område Sten

”Vi måste ta hand om alla barn tillsammans och som personal på skolan ska man inte behöva vara ensam i att klara av svåra situationer. ” beskriver som väsentligt. Specialpedagogens uppgift är att ge stöd åt både elever och personal.

– Vi måste ta hand om alla barn tillsammans

och som personal på skolan ska man inte behöva vara ensam i att klara av svåra situationer. Det är avgörande att vi arbetar på ett sätt som inkluderar alla elever, säger Sten och betonar hur viktigt det är att alla barn får möjlighet att utvecklas så långt de kan.

Att varje barn får möta utmaningar och

lyckas med sina mål lägger grunden för deras möjlighet att skapa sin egen framtid. Danmarks skola präglas av närhet och kontinuitet vilket är en förutsättning för det goda lärandet.

– Det lilla sammanhanget är vår bas och

det är därifrån som vi söker större utmaningar tillsammans, säger Sten.

Danmarks skola Adress: Danmarks skolväg 4, 755 98 Uppsala Telefon: 018-727 53 30 Epost: sten.vesterman@uppsala.se Hemsida: www.danmarksskola.uppsala.se


SKOLA & UTBILDNING ● 49

REFLEKTERANDE SAMTAL i Sokrates spår Endast en dryg mil från Uppsala men ändå med skogen som närmaste granne ligger Ramsta skola. Med hjälp av en spännande mix av friluftsliv och sokratiska samtal tränas eleverna här, redan från det att de börjar förskoleklass, i att resonera, reflektera och ta ställning.

P

å Ramsta skola går drygt 300

varje tema genom att dela ut ledtrådar i några

fungerar som snabba lägeskontroller och brukar

elever från förskoleklass till och

dagar innan det nya arbetsområdet presenteras.

leda till att både bra och dåliga saker kommer

med årskurs sex. Skolan ligger

Arbetssättet är mycket populärt och både elever,

upp till ytan.

lugnt och naturskönt. Den stora

lärare och föräldrar är nöjda.

skolgården inbjuder till daglig

rörelse och utomhuslek. Läget

sitt lärande präglar hela verksamheten. Man

Elevernas delaktighet i sin skolvardag och

i skogsbrynet utnyttjas även i undervisningssyfte.

använder sig av en metod som kallas sokratiska

Minst en gång i månaden har klasserna

samtal under vilka man ställer öppna frågor

sina lektioner utomhus. Vid dessa tillfällen

som ger utrymme för reflektion kring etiska

kombineras de vanliga skolämnena med friluftsliv

dilemman.

och färdighetsträning.

över sin egen roll och ge dem möjlighet till

– När vi vistas utomhus och tillsammans till

– Det handlar om att göra eleverna medvetna

exempel lagar mat över öppen eld kommer det

inflytande, förklarar Lena. Kompetenser

helt naturligt för eleverna att lyssna, samarbeta

de även har användning för i de elevledda

och ta initiativ, säger rektor Lena Holmberg.

utvecklingssamtal som skolan tillämpat

Just samarbete är något som värderas högt på

framgångsrikt i flera år.

skolan. Man arbetar tematiskt och försöker alltid

engagera så många skolämnen som möjligt i varje

trygghetsarbete. De är bland annat med och

tema. Eleverna får vara med och påverka innehåll

förebygger otrygga samt kränkande situationer.

och arbetsmetoder och ofta är det deras frågor

som styr undervisningens riktning.

situationen på skolan och den baserar vi sedan

vår likabehandlingsplan på, berättar Lena.

– Det är lärarna som ansvarar för själva

Eleverna är också involverade i skolans

– Eleverna gör varje år en utvärdering av

grundskissen men det finns gott om utrymme

Ytterligare en metod man använder i

för eleverna att fylla i, säger Lena. Lärarna brukar

trygghetsarbetet är de ”femminuterssamtal” som

väcka elevernas intresse och förväntan inför

lärarna regelbundet har med sina elever. Samtalen

Ramsta Skola Adress: Ramstalund, 755 91 Uppsala Telefon: 018-7278104 Epost: lena.holmberg@uppsala.se Hemsida: www.ramstaskola.uppsala.se


50 ● SKOLA & UTBILDNING

TVÅ ÄMNESPERIODER ÅT GÅNGEN På Raoul Wallenbergsskolan i Uppsala har man valt att bryta den traditionella schemastrukturen för att i stället organisera undervisningen i ämnesperioder. Det framgångsrika konceptet har bidragit till ökad studiero, förbättrade studieresultat samt mindre arbetsbörda för skolans lärare.

P

å centralt belägna Raoul

undervisningen. Här arbetar man enligt

Två internationella utbytesprojekt är på gång. Ett

Wallenbergskolan i Uppsala

ett schema bestående av två veckor långa

med Indien och ett med Spanien.

trivs både elever och personal.

ämnesperioder då man fokuserar antingen på

Här är sjukfrånvaron bland

matematik och ett no-ämne, eller svenska i

resa till Indien i två veckor och till vårterminen

lärarna rekordlåg och elevernas

kombination med ett so-ämne.

kommer lika många indiska elever att besöka oss,

meritpoäng ökar för varje år.

berättar Christer.

Orsakerna till skolans positiva

Genom att arbeta koncentrerat i ett par

I höst kommer 10 elever och två lärare

ämnen åt gången ger vi eleverna möjlighet

utvecklingskurva är flera. Rektor, Christer

att verkligen fördjupa sig i till exempel kemi,

skola planeras att inledas till våren.

Fernquist framhåller synen på ledarskap som en

berättar Christer.

viktig framgångsfaktor.

fullt. Kraven är höga på dem som blir antagna,

och öka deras känsla av delaktighet och mening.

– Att både skolledning och lärare är tydliga

Metoden har visat sig minska elevernas stress

i sitt ledarskap samt att alla därmed vet vad

som förväntas skapar trygghet och studiero,

delaktiga i sin egen lärprocess och vi måste alltid

förklarar han.

fråga dem ”vad är bäst för just dig?”, säger Christer.

Själv beskriver Christer Fernquist sig som en

Även i sin kommunikation med elevernas

vårdnadshavare är tydlighet centralt. Lärarnas

både lärare och elever. Det händer till och med att

mentorskap är aktivt och elevernas måluppfyllelse

rektorn själv hoppar in som vikarie.

uppdateras varje månad och publiceras på

skolans digitala plattform där vårdnadshavare kan

säger han.

ta del av sitt barns kunskapsutveckling.

Ytterligare en avgörande framgångsfaktor är

skolans sätt att organisera

– Elevernas ansökningar behandlas för

säger Christer.

– För att lyckas måste eleverna få vara

närvarande rektor vars dörr alltid står öppen för

– Vi gör allt vi kan för att undvika håltimmar,

Ett liknande utbytesprojekt med en spansk

Läsåret 2018/19 bjuder på spännande

nyheter för personal, elever och vårdnadshavare.

Raoul Wallenbergskolan Uppsala Adress: Kungsgatan 18 753 32 Uppsala Telefon: 070-778 96 64 E-post: christer.fernqvist@raoulwallenbergskolan.se Hemsida: www.raoulwallenbergskolan.se


SKOLA & UTBILDNING ● 51

”JAG VILL TILL HAGA” Hagagymnasiet är skolan i Borlänge för flexibelt lärande. Skolan har ett fantastiskt renommé i området och många är de elever som i första hand väljer skolan i sig, för att sedan välja studieprogram.

P

å Hagagymnasiet i Borlänge

Tre yrkesförberedande program: Barn- och

initiativ från kinesiskt håll. Elever på Vård-

går cirka 600 elever. Skolan

fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

och omsorgsprogrammet har fått möjlighet

är noga med att deklarera de

samt Handels- och administrationsprogrammet.

att under två veckor på vårterminen besöka

förväntningar de önskar leva

Två studieförberedande program:

ett kinesiskt universitet för att fördjupa sig i

upp till. Elevens lärande är i

Samhällsvetenskapsprogrammet och

komplementärmedicin, bland annat akupunktur,

fokus och hänsyn tas till varje

Ekonomiprogrammet. På Hagagymnasiet har

akupressur, koppning, massage, kost och örter.

enskild elevs behov och förutsättningar. Som elev

du också möjlighet att studera ”idrottsprofil”

får du tydligt ta del av dina kunskapsmål samt

inom fotboll och handboll, samt starta upp och

kontinuerligt fortbildning och teamet vill ligga i

de redskap och stöd du behöver för att nå dem.

driva UF-företag. Här har vi rönt fina framgångar

framkant vad gäller att ta del av ny forskning som

Skolans pedagoger hjälper dig att förstå och se

genom åren, säger Maria.

också används för att höja kompetensnivån hos

helhet och sammanhang vad gäller både dina

både lärare och elever. Alla ska lyftas.

studier, skolan och samhället. Du möts av en

kommunen. Det goda ryktet är baserat på

mångfald av pedagogiska metoder samt lärare

lärarnas kompetens, omvårdnad om eleverna,

eleverna i första hand bestämmer sig för att

och mentorer med stort engagemang.

elevernas studieresultat samt en stark elevhälsa.

komma till just vårt gymnasium. De säger: ”Jag

vill till Haga” – och sedan väjer de studieprogram.

Maria Burtus är rektor och Cristina Lind är

Hagagymnasiet har ett gott rykte i

– Vi har väldigt bra resurser i att ta hand om

Hagagymnasiets lärare genomgår

– Vi tycker det är fantastiskt att många av

skoladministratör på skolan.

våra elever, säger Cristina. Det finns ett starkt stöd

Det är verkligen ett underbart betyg för oss att få,

kring elever som behöver extra stöd. Vår skola var

säger Maria.

– En viktig del i Hagagymnasiets verksamhet

är trivsel och trygghetsfrågor. Skolan jobbar

tidigare en skola med ”Aspberger profil” och den

utifrån en ”Likabehandlingsplan”, berättar Maria.

kompetensen och kunskapen finns fortfarande

Målsättningen är att elever ska känna igen sig

kvar i teamet. Det är otroligt viktigt för oss att se till

på varje lektion, därför jobbar lärarna med

att varje elev får stöd i att nå sin fulla potential.

samplanering. Till exempel påbörjas lektioner

med en startuppgift samt avslutas med en

utbyten som även gynnar Hagagymnasiet. Bland

Adress: Läroverksgatan 6 784 40 Borlänge

kort gemensam briefing för att ”samla ihop”

annat ett mycket fint och uppskattat samarbete

Telefon: 0243 – 74324

eleverna och få ett tydligt avslut på lektionen. I

med Kina.

klassrummet ska eleverna känna trygghet både

med lektionsupplägg och med varandra.

eleverna har lärt sig att hälsa på sina lärare

Hemsida: www.borlange.se/hagagymnasiet

på kinesiska, ler Maria. Det är ett utbyte med

Facebook: www.facebook.com/hagaborlange

Skolan erbjuder fem nationella program.

Borlänge kommun har flera internationella

– Vi har gästlärare ifrån Kina och

Haga Gymnasiet

E-post: maria.burtus@borlange.se


52 ● SKOLA & UTBILDNING

YRKES­ UTBILDNINGAR ATT SATSA PÅ Samtidigt som det finns arbetslöshet på den svenska arbetsmarknaden råder det också brist på kompetens. Hushagsgymnasiet och Erikslundsgymnasiet i Borlänge hänger med i tiden och satsar på yrkesutbildningar där efterfrågan från arbetsmarknaden är stor.

H

ushagsgymnasiet och

medverkar i ett projekt som startade år 2016 med

Erikslundsgymnasiet i

stöd av Europeiska socialfonden, ”Plugga klart”,

inom järnvägen erbjuds ett fjärde år på det

Borlänge är två skolor med

i Region Dalarna. Syftet är att stödja skolans

tekniska programmet; Gymnasieingenjör

yrkesutbildningar av hög

utvecklingsarbete för att få fler elever att klara av

mot järnväg. Denna utbildning är förlagd på

kvalitet, gemensamma

sina studier, samt minska studieavbrotten.

Soltorgsgymnasiet.

värdegrunder och ett tätt

– Vi jobbar väldigt mycket med

Då arbetsmarknaden ropar efter arbetsledare

– Vår vision är att bli helt självförsörjande på

samarbete. Skolorna ligger nära varandra, har

elevbemötande och att utveckla våra lärare, som

samma rektor, i viss utsträckning gemensam

samtliga är otroligt duktiga inom det yrke de

personal samt ett gemensamt elevråd.

utbildar, säger Anna.

Hushagsgymnasiet erbjuder program inom:

Bygg- och anläggning, Industriteknik, Restaurang

Borlänge ska stärka sin roll som utbildningsort

och livsmedel samt VVS- och fastighet.

för järnvägsutbildningar.

Erikslundsgymnasiets program består av El och

energi, samt Fordon och transport.

säger Mikael Söderberg, biträdande rektor. Nu

har vi kvalitetssäkrat Banutbildningen så att

Telefon: 0243 – 74503

VVS-montörer, bagare och järnvägsbyggare, berättar

samtliga tre kurser är godkända av Trafikverket.

E-mail: siv.nilsson@borlange.se

Anna Torssander, rektor på Hushagsgymnasiet

Vi har en ansökan hos Trafikverket om att få

och Erikslundsgymnasiet. Många av de

godkänt för att utbilda signalmontörer inom

yrkesutbildningar vi har på våra båda skolor är

El- och energiprogrammet. En utbildning som

inom yrken där det idag är brist på utbildade

också kvalificerar eleven till att söka vidare till

personer att anställa. Vår Restaurang-utbildning

signaltekniker. Att Trafikverket har godkänt

utbildar idag Sveriges bästa kockar, då vi bland

dessa utbildningar är förutsättningen för att

annat har en mycket gedigen kurs för kockar.

kunna söka arbete inom detta område efter

genomförd utbildning.

– Vi är ensamma i Dalarna om att utbilda

Hushags- och Erikslundsgymnasiet

järnvägskompetens i Borlänge, säger Mikael.

En motion från kommunen säger att

– Vi har gjort stor en satsning på det,

Erikslunds/Hushagsgymnasiet Adress: Utanforsvägen 3 78444 Borlänge

Hemsida: www.borlange.se/erikslundsgymnasiet www.borlange.se/Hushagsgymnasiet Facebook: www.facebook.com/hushagsgymnasiet.borlange www.facebook.com/erikslundsgymnasiet Instagram: www.instagram.com/hushags_erikslundsgymnasiet


SKOLA & UTBILDNING ● 53

NÄR CHAUFFÖR BLIR DITT YRKE Att jobba som yrkesförare betyder så otroligt mycket mer än att inneha ett körkort som ger dig laglig rätt att framföra ett specifikt fordon. Vad gör du om en passagerare får ett epileptiskt anfall? Vet du hur du använder en hjärtstartare? Hur framför du ditt fordon på bästa möjliga sätt ur miljömässigt och ekonomiskt perspektiv?

T

MA Örebro erbjuder

rätt kunskap och även under utbildning getts

genom fortbildning vart femte år.

YKB-utbildningar

möjlighet att utöva den praktiskt för att förvärva

(yrkeskompetensbevis) för

skicklighet inom yrket. Yrkeskompetensbevis

dröm, säger Sandra Elvin, som jobbar med

yrkesförare och vägarbetare.

får du efter en grundutbildning på 280

ekonomi och är allt-i-allo på TMA Örebro, kan

Programmen är omfattande

timmar för dig under 23 år, eller en förkortad

hos oss utbilda och fortbilda dig även kvällar och

och innehåller alltifrån

grundutbildning på 140 timmar som vänder sig

helger för att inte behöva säga upp dig från ditt

grundutbildning till fortbildning med specifik

till dig över 23 år. För att bli behörig och få ditt

nuvarande jobb.

inriktning.

bevis får du avlägga ett prov hos Trafikverket.

Efterfrågan är stor på yrkeschaufförer. Eller så

– Vi vänder oss till personer som vill

År 2008 skärptes kraven yrkeschaufförer

– Du som redan har ett jobb men en annan

Kanske är det dags för en ny yrkeskarriär?

arbeta, eller arbetar inom, transport och logistik,

inom persontransporter med buss, för att

är det hög tid att bättra på kunskaperna och

säger Richard Elvin, VD på TMA Örebro AB.

året efter följas av att även gälla de som kör

skaffa nya kompetenser. TMA Örebro har det

Vi vill utbilda chaufförer – yrkesfolk, inte bara

godstransporter med tung lastbil. Lager följer

utbildningsprogram som krävs!

ratthållare utan kunniga, kompetenta, säkra

EU-direktiv och gäller för körkortsbehörigheterna

och trygga yrkeschaufförer. Vi erbjuder både

C och D (C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE). Kraven

grundutbildningar samt fortbildningar för den

gäller inom EU samt alla EES-stater.

som vill plussa på sin kompetens i den mån man

kan och har tid.

skaffa den kompetens som krävs för att fortsätta

inom sitt yrke och många sköt upp det till sista

TMA, som ingår i företagsnamnet är en

– Yrkeschaufförer hade åtta år på sig att

TMA Örebro Adress: Berglundavägen 11 702 36 Örebro

förkortning av Truck Mounted Attenautor. Det är

minuter, berättar Kristina Holm, utbildare på

de gigantiska block som lyser och påvisar att du

TMA Örebro. Vilket gjorde att vi hade väldigt

Telefon: 019 – 103 600

som bilist ska sänka farten samt visa hänsyn vid

stort tryck på dessa utbildningar innan den 10

E-mail: info@tmaorebro.se

vägarbeten eller räddningsinsatser på våra vägare.

september 2016.

Att jobba som yrkeschaufför inom både

Det yrkeskompetensbevis du får efter

Hemsida: www.tmaorebro.se

person- och godstransport innebär stort ansvar

genomförd grundutbildning har en giltighetstid

Facebook: www.facebook.com/tmaorebro

som ställer krav på att du som chaufför har

på fem år. Därefter behöver du förnya beviset

Instagram: www.instagram.com/tmaorebro


54 ● SKOLA & UTBILDNING

FOLKBILDNING OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Brunnsviks Folkhögskola ger utbildningar riktade till människor som ännu inte hittat rätt inom det traditionella utbildningssystemet. Med rötterna i arbetarrörelsens folkbildningsidé arbetar man för allas rätt till delaktighet i samhället.

B

runnsviks Folkhögskola

utbildningar till socialpedagog samt allmänna

berättar Patrik Årman.

grundades 1906 och är Sveriges

kurser med musik- respektive språkprofil.

äldsta folkrörelsedrivna

Brunnsviks Folkhögskola erbjuder även en

yrkesutbildning till socialpedagog. Utbildningen

folkhögskola. Huvudmän

studiemotiverande kurs riktad till de som vill hitta

är till för den som vill arbeta med människor

för skolan är ABF och LO,

vägar till studier och på samma gång få med sig

i utsatta livssituationer inom bland annat

och verksamheten vilar på

Brunnsvik ger även en tvåårig

redskap för att hitta sin plats på arbetsmarknaden.

kriminalvård och behandlingsbranschen.

arbetarrörelsens grundläggande värderingar med

Brunnsvik har en tydlig vision.

demokrati, solidaritet och rättvisa i fokus.

organisationer förs ett intensivt arbete för

– Vi ska fortsätta att vara en

integration av nyanlända.

folkbildningsresurs för ABF och arbetarrörelsen

vi för att jämna ut klasskillnader genom att med

som helhet i vår region, säger Patrik Årman.

hjälp av utbildning ge alla människor, oavsett

som andraspråk ger vi även en kurs för deltagare

bakgrund, möjlighet att hitta sin plats i samhället,

i behov av särskilt språkstöd. Ofta handlar det om

förklarar rektor Patrik Årman.

människor med bristande studiebakgrund och

Brunnsviks Folkhögskola

som inte lyckats inom SFI, berättar Patrik Årman.

Adress: Wallingatan 15 784 34 Borlänge

– Tillsammans med våra huvudmän arbetar

Huvudort för Brunnsvik är Borlänge. Skolan

I samarbete med myndigheter och

– Utöver vår allmänna kurs med svenska

har också verksamheter i Gävle och Ludvika. De

Brunnsvik är känt för sin musikprofil.

flesta kursdeltagarna kommer från Gävleborg,

Profilen har 60 deltagare fördelade på tre

Dalarna och Örebro län men eftersom man

spår: musikpedagog, band och artist samt

ger vissa utbildningar på distans finns även

projektledning inom musik. Vilket spår man än

deltagare från övriga landet. På skolan ges

väljer får man en individuellt anpassad utbildning

Hemsida: www.brunnsvik.se

flera allmänna kurser med olika inriktningar.

baserad på egna ambitioner.

Här finns utbildningar för den som behöver

Facebook: www.facebook.com/183573551666929

komplettera sin grundskoleutbildning för att få

kunna leva på sin musik medan andra vill

gymnasiebehörighet, högskoleförberedande kurser,

fokusera på att utveckla sitt eget musicerande,

– Vissa kursdeltagare har som mål att

Telefon: 0243 – 330 100 E-mail: info@brunnsvik.se

Instagram: www.instagram.com/brunnsvikfolkhogskola/borlange


SKOLA & UTBILDNING ● 55

SE VAD SOM SÄGS Efterfrågan på olika slags tolkar är stor. En teckenspråkstolk tolkar mellan talat språk och teckenspråk. En dövblindtolk mellan talat språk och taktilt teckenspråk. En skrivtolk från talat språk till det skrivna ordet. Det är här yrken för dig som vill arbeta med språk och ge röst åt många människor.

I

januari 1996 startade Södertörns

kunna uttrycka den utåt. En tolk behöver god

teckenspråksutbildning och alla hade jobb innan

folkhögskola den första 4-åriga

allmänbildning, vara nyfiken, jobba med integritet

examen. Samma år gick det ut sex skrivtolkar

tolkutbildningen för teckenspråkstolkar

och under sekretess. Det är en fördel om en tolk

som också fick arbete direkt. Den återkoppling

och dövblindtolkar. Utbildningen är

kan fler språk än ett för att kunna jobba även

vi får från arbetsmarknaden är att det är väldigt

numera etablerad och finns på tre

internationellt. Tolkning efterfrågas i utbildningar

lätt att få in våra tolkar på arbetsmarknaden. De

folkhögskolor i landet. Utbildningen

på engelska och på resor till engelsktalande

håller en god etik och är i stort sett kompletta

är en eftergymnasial yrkesutbildning som

länder. Tolkyrket är väldigt variationsrikt.

som tolkar när de går ut skolan.

berättigar till studiemedel. Studerande erhåller

kompetens i visuellt teckenspråk för döva och

hänga sin kappa på morgonen, då är detta ett

Våra utbildningar har ett gott anseende

taktilt teckenspråk för dövblinda samt färdighet

väldigt bra jobb, säger Anna. Samhället kräver

internationellt och vi har goda relationer med

i samtliga tolkmetoder. Från 2009 erbjuds

mer och mer av tolkarna i form av kompetens

andra länder. Vi har en systerskola i USA och

yrkesutbildningen ”Skrivtolk”, tolkning från talat

och färdigheter. Idag har vi många döva som

gör ofta studieresor utomlands.

språk till skrivet språk.

går på högskola och universitet, likväl som vi

har döva politiker och jurister, bland annat.

Skolan erbjuder även TUFF,

– Tycker man om att inte veta var man ska

– Vi utbildar till arbete, säger Anna.

Teckenspråksutbildning för föräldrar och

Kunskapsmässigt och kompetensmässigt behöver

vårdnadshavare till döva barn, samt distans-

en tolk hålla jämna steg och detta är en utmaning.

och onlinekurser som är gratis. Tecken som

stöd, TSS, är en utbildning som efterfrågas av

kan exempelvis vara med vid en föreläsning

de som blivit hörselskadade senare i livet, och

och kommunicerat det som sägs i skrift, till en

Södertörns folkhögskola

som behöver använda teckenspråk som stöd i

bildskärm. En skrivtolk behöver inte sitta i direkt

sin kommunikation.

anslutning till sin uppdragsgivare.

Adress: Årstaängsvägen 9, 117 43 Stockholm

– Vi står för teckenspråksförsörjningen till

Skrivtolk är en ny kompetens. En skrivtolk

– Vi ser ett ökat behov av tolkar inom

Telefon: 08-500 207 50

samhället, säger Anna Hein, biträdande rektor på

utbildning. Stockholms Universitet har en

E-post: info@sodertorn.fhsk.se

Södertörns folkhögskola.

stor grupp fast anställda tolkar, berättar Anna.

Hemsida: www.sodertorn.fhsk.se

Våra tolkar har dubbla kompetenser. I sociala

Facebook: www.facebook.com/553183591388594

En tolk behöver ha många färdigheter,

förutom utbildning. Som tolk behöver du ha

sammanhang brukar en teckenspråkstolk

en mycket god simultanförmåga. Du behöver

efterfrågas och i föreläsningssalen en skrivtolk.

kunna ta in tal och information och snabbt

Våren 2018 gick sju tolkar ut vår

Instagram: www.instagram.com/sodertornsfhsk


56 ● SKOLA & UTBILDNING

VI PREMIERAR FREDAGSMYS En förskola i Gamla Enskede söder om Stockholm tar helhetsgrepp om ansvarsfrågan vad gäller såväl pedagogik som trivsel för pedagoger, barn och föräldrar. Varje fredag eftermiddag kör kocken catering så familjerna kan fredagsmysa tillsammans istället för att stå utsjasade över spishällen!

Vi vill vara ett komplement till

under dagen. Det gränsar till ett skogsparti som

brett med. När vi jobbar med lärandet utgår vi

hemmet”, säger Kristoffer Axiö, driver

utnyttjas till fullo.

ifrån var barnen befinner sig.

Hasselgårdens Förskola i Gamla

Enskede, söder om vägtullarna.

Varje termin har vi skogsvecka, då vi är ute i

69 barn. Lokalerna är på 824 kvadratmeter.

Vi jobbar otroligt mycket med det

naturen från morgon till eftermiddag, Vi vilar och

Vilket ger stora ytor för barnen att röra sig på.

sociala och det analoga. Hur man

äter i skogen. De små barnen får ta en lunchlur i

Personalomsättningen är extremt låg och 2017

rent praktiskt är en bra kompis. Den typen av

vindskydd. Vi har också en karta över alla magiska

gick en föräldraenkät ut som returnerades med

förmågor. Vi verkar i ett upptagningsområde där

plaster som finns i skogsområdet. De är döpta

ett resultat av100 procent nöjda föräldrar. Kan

det finns mycket teknik i hemmen. Det digitala

till en massa olika spännande namn och väldigt

inte annat bli med så fantastiska premisser – och

får barnen mycket av på hemmaplan.

uppskattade av barnen när vi går på äventyr.

allt fredagsmysande i idyllen Gamla Enskede.

Förskolan har definitivt en av Enskedes

– Vi är mycket ute i naturen, säger Kristoffer.

Tidigare drev Kristoffers mor verksamheten.

mest engagerade kockar, Denny Yoler. En kock

Sedan sju år tillbaka driver Kristoffer

som är mycket medveten om vad han köper in

verksamheten själv men har kvar sin mor som

för råvaror och lägger otroligt mycket energi på

bollplank. På Hasselgårdens Förskola arbetar 15

att göra bra mat till barnen. De har utöver den

pedagoger, en mix av både kvinnliga och manliga

vanliga maten till barnen, alltså något de kallar

pedagoger, samt kocken och Kristoffer.

för ”fredagsmiddagar”. Varje måndag skickar

kocken ut Veckans Maträtt till vårdnadshavare

och genuspedagogik.

och föräldrar. Under onsdagen tar han emot

beställningar och på fredag står matlådorna

pedagoger. Jag resonerar som så att ju roligare

redo att hämtas av föräldrarna samtidigt som de

vi har som pedagoger, desto roligare och mer

hämtar sina barn.

inspirerande blir det för barnen. Vi är ett väldigt

starkt pedagogteam.

– Vi premierar fredagsmys, skrattar

Förskolan har fyra avdelningar med

Samtlig personal är utbildad i jämställdhet – Vi har mycket resurser och många

Kristoffer. Det är förstås oerhört uppskattat. Vi

ser också våra måltider som en möjlighet att göra

olika teman för varje termin. Förra året var det

barnen nyfikna på mat. Vår matsedel är varierad

”Självkänsla”. En stor fråga som gav ett väldigt

och stundom ganska avancerad. Den utmanar

bra resultat.

barnens smaklökar.

Vi vill skapa trygga individer. I är har vi temat

Epost: kristoffer@hasselgarden.net

”Matematik”. Ett tema som går att jobba otroligt

Hemsida: www.hasselgarden.net

Hasselgårdens Förskola ligger vid en

vändplan, vilket utesluter en massa biltrafik

Förskolan jobbat med lärandet utifrån

– En viktig fråga att förmedla till barnen.

Hasselgårdens Förskola Adress: Stockholmsvägen 95 122 63 Enskede Tel: 08-649 23 13


ECOGUSTO KONVERTERAR DITT KÖK! Mattrenderna som råder idag kommer att förändra våra matvanor för all framtid. Proteinerna kommer ifrån växtriket och vi möter mannen och gänget vars mission är att vegofiera köket så det också passar köttätare.

I

SKOLA & UTBILDNING ● 57 talienälskande Sophie Naess, Anna Rut Fridholm och Magnus Naess driver EcoGusto. Ett företag som startade med att arrangera matresor till ekologiska gårdar i Italien för att nu helt dominera inom vegetarisk och vegansk matlagning.

– Vi driver Vegolyftet, säger Magnus. En kurs

i vegetarisk matlagning för storkök, med fokus på svenska skolor.

Drivkraften är att sprida så mycket kunskap

till så många som möjligt om hur man tillagar god ekologisk och vegetarisk mat. Att helt enkelt höja kvaliteten på vegetariska rätter, oavsett om det gäller storkök eller industri.

Magnus Naess är en av Sveriges mest

välrenommerade och mest anlitade vego-kockar. Han har en egen receptbok och har gjort Globala gymnasiets vegetariska skolmat känd över hela landet. Ambitionen är att inspirera, motivera och öka förståelsen för hur vego-maten kan smaka bättre och innehålla mer näring även när maten behöver hålla en viss budget, genom Vegolyftet.

– Det är så viktigt med bra mat i skolan och

det saknas kunskap vad gäller de vegetariska alternativen, säger Anna Rut. Vi är rikstäckande och erbjuder kurser över hela Sverige.

EcoGusto spår att inom tio år är vegetariskt

en norm inom storkök.

– Vi kommer behöva ta hand om de

miljömål som satts upp och även möta de nya generationerna, säger Sophie. De har helt andra krav på mathållning än dagens krav och antalet vegetarianer och veganer ökar stadigt.

EcoGusto har ett nära samarbete med

dietisten Sara Ask. Legitimerad dietist med gedigen klinisk erfarenhet från Karolinska universitetssjukhuset. Sara har ett extra stort intresse för vegetarisk mat och mat för barn.

Samtliga bilder som finns på EcoGustos

hemsida är tagna av Anna Rut. Den som inte konverterar, som Magnus uttrycker det, till vegetarisk mat efter att se dessa bilder må ännu inte vara född.

När vi rundar av intervjun säger Sophie:

– Det är inte bara vegetariska rätter våra

uppdragsgivare är ute efter, utan det är Magnus vegetariska rätter de vill ha.

Chefredaktören för magasinet Vego kanske

sammanfattade det hela rätt bra när han ville uttrycka vad han gillar med Magnus och det han kan åstadkomma inom vegetarisk matlagning. ”Han gör Svennebananig mat”.

Vi tolkar det som att Magnus och EcoGusto

radikalt höjer nivån på det vegetariska köket!


58 ● SKOLA & UTBILDNING

FÖRSTÅELSE OCH LUST ATT LÄRA med Singaporematte

Förståelse ger djup. Förståelse är att ta till sig det som sägs eller förklaras, att kunna se mönster, och att ha förmåga att kommunicera och använda sin kunskap i flera sammanhang. Att exempelvis bara rabbla treans multiplikationstabell är inte tillräckligt och leder inte till djup förståelse. Hur gör vi då för att skapa förståelse för matematik?

S

ingapore Math, eller

Singaporematte, är en mycket

och bygger på ett interaktivt lärande, i dialog med

framgångsrik metod för

eleverna. Varje lektion börjar med att eleverna

matematikundervisning. Den

får utforska ett startproblem. Lärarens roll är att

har sin grund i forskning kring

ställa utvecklande och reflekterande frågor som

inlärning och problemlösning,

hjälper dem att förklara sitt tänkande. Eleverna

Singaporematte är problemlösningsfokuserat

och är baserad på Singapores sätt att undervisa

bygger förståelse genom att resonera tillsammans,

i matematik. Metoden har fått stor spridning

använda konkret material och de får träna på att

internationellt. Sedan några år tillbaka är

visualisera: att föreställa sig och se inre bilder av

Singaporematte även på stark frammarsch i våra

ett konkret räkneexempel.

svenska skolor.

får utforska en startuppgift så väcker vi

Pia Agardh kom i kontakt med

undervisa så inkluderar vi alla elever och ger dem en möjlighet att känna att de kan lyckas!

– När lektionerna börjar med att eleverna

Singaporematte då hennes egna barn gick i

deras nyfikenhet och vi kan sedan hålla det

amerikansk skola den tid familjen bodde i USA.

matematiska samtalet på en högre nivå eftersom

Barnens förståelse för matematik ökade och

alla har en egen erfarenhet att utgå ifrån, berättar

mattelektionerna var spännande och roliga.

Josefine. Matematik är i grunden ett abstrakt

Pia lärde sig mer om metoden och började

ämne - genom den här modellen blir matematik

2014 att introducera den i Sverige tillsammans

mer konkret. Det är ett elevaktivt arbetssätt,

med matematikläraren Josefine Rejler, via

undervisningen är frågebaserad och hjälper

utbildningsföretaget Admera Education.

eleverna att upptäcka matematiken på riktigt!

Admera Education AB

– Vi tror att elever som förstår, tycker att det

Elever från Singapore får toppresultat på

är roligare och de lär sig också bättre, säger Pia.

internationella undersökningar som TIMSS

Adress: Erstaviks Kvarnväg 14 133 36 Saltsjöbaden

Vi presenterar en helhet för hur du bygger upp

och PISA och många skolor som börjat

din undervisning i praktiken i klassrummet. Vad

använda Singaporemetoden vittnar om stora

Telefon: 070-420 89 20

som ska läras ut, i vilken ordning och hur du

resultatförbättringar.

arbetar med progression. Vi utbildar lärare och

ger dem praktiska redskap för hur den här typen

förståelse och förbättrade matematikkunskaper

av undervisning går till, berättar Pia.

även här i Sverige, säger Pia. Med det här sättet att

– Vi ser att Singaporemetoden leder till ökad

Epost: info@admeraeducation.se Hemsida: www.admeraeducation.se Facebook: www.facebook.com/903971422981744


SKOLA & UTBILDNING ● 59

ALLA BARN HAR RÄTT ATT LYCKAS OCH UTVECKLAS Att som förälder ha ett barn som har svårigheter i skolan kan skapa både förtvivlan och sorg. Föräldrar har en central och viktig roll i sina barns liv och ibland kan man behöva stöd för att kunna hjälpa sina barn.

Mitt fokus ligger på föräldrarna, när det

gäller barn som har behov av särskilt

hjälpa ditt barn krävs förståelse för ditt barns

För att du som förälder ska kunna

En skoltid som barnet kan uppleva som lite

stöd”, säger specialpedagog Katarina

problematik och även att förstå vilka möjligheter

”fyrkantig” och att barnet kan känna de befinner

Agneskog. Det är givetvis barnet som

som finns för ditt barn och dig att få stöd innan

sig i en omgivning de inte valt helt själva.

står i centrum, men jag brinner för

och utanför skolan.

föräldrarna. När man har ett barn som

barn får utvecklas och lyckas genom sina

– Jag hjälper föräldrar att skapa den här

nålsöga som varje barn behöver ta sig igenom.

– Det är så viktigt att se till att varje

har svårigheter är det tufft att vara förälder.

förståelsen. Vad gör att läxläsningen inte ger

grundskoleår och ändå behålla sin självkänsla

resultat? Vad kan en utredning av ditt barn och

– för att sedan i yrkeslivet välja mer utifrån vad

låg- och mellanstadiet i 14 år. Emellanåt

en satt diagnos betyda och innebära? Hur tränar

de vill, avslutar Katarina. Alla barn ska ha rätt

kände hon att hon inte riktigt räckte till

jag mitt barn i den språkliga utvecklingen? Inget

att lyckas och utvecklas.

för de barn som behövde extra stöd så hon

barn är det andra likt så ingen lösning är heller

utbildade sig till specialpedagog samt läste

den andra lik. Jag utgår ifrån de behov du som

språk-, läs- och skrivutveckling. Hon har

förälder, och ditt barn, har.

arbetat som specialpedagog inom skolan

samt kommunövergripande inom barn- och

med ett samtal från föräldrarna där hon gör en

elevhälsan. Idag driver hon egen verksamhet

behovsanalys samt presenterar en plan framåt.

via Katarina Agneskog Specialpedagog AB. I

nära samarbete med föräldrar arbetar hon med

barnet. Jag jobbar med barnet intensivt under

kartläggning, undervisning och konsultation

en sex till sju veckor lång period i barnets

i hur du som förälder kan hjälpa ditt barn på

hemmiljö. Jag kan också besöka skolan för

bästa sätt. Katarina har även föreläsningar och

att samtala med eventuell pedagog, mentor

workshops för förskolor och skolor bland annat

och rektor eller tillbringar tid i skolan för

inom språkutveckling och språksvårigheter/läs-

observation. Vissa föräldrar behöver bara

och skrivutveckling. Skolorna kan även få hjälp

samtalsstöd. Samarbetet mellan oss beror helt på

Telefon: 0707 940 742

med kartläggningar och observationer inom

vad man önskar som förälder.

Epost: info@specpedagog.se

samma område.

Hemsida: www.specpedagog.se

Katarina jobbade som klasslärare i

Kontakten med Katarina börjar oftast

– Nästan alltid landar det i att jag träffar

Katarina beskriver skolan som ett litet

Katarina Agneskog Specialpedagog AB Adress: Styrmansgatan 45, 11454 Stockholm


60 ● SKOLA & UTBILDNING

GENOM ATT LÄRA OM BIN – KAN VI LÄRA OM OSS SJÄLVA… ”Vad händer om bina dör?” En fråga som blir aktuellare för varje år, i takt med att bina dör. Våra honungsproducerande bin pollinerar dessutom växter och grödor. Försvinner bina, så försvinner också de flesta frukter och grönsaker som vi äter. Detsamma gäller många vilda blommor. Bina bidrar med cirka 750 miljoner kronor årligen till Sveriges ekonomi.

B

i-snack drivs av entreprenören,

– En stark svensk binäring är viktig för oss

personlighetsmässiga kraven att jobba som

opinionsbildaren, föreläsaren,

alla. Utan välmående bin så fungerar varken

bidrottning, arbetsbi eller drönare. HumanGuide-

biodlaren och bi-älskaren

lantbruket eller livsmedelsproduktionen. All

koncepten och den här övningen används till

Katja Göller, Tullinge, som

odlingsverksamhet är beroende av att det finns

exempel i undervisningen för att lyckas med UF-

ligger mellan Stockholm och

bin, som mår bra.

företagen, som startas på Tullinge Gymnasium.

Södertälje.

Visionen är att öka och stärka

Övningen kan också komma till nytta i yrkesval

medvetenheten om bin och biodlingens

och att därmed välja passande studieinriktning.

spekulera, inspirera och snacka om allt som

bidrag till ett fungerande ekosystem och vår

handlar om bin, honungsproduktion och

livsmedelsförsörjning. Målet är att bidra till att

hållbarhet – mångfald och ledarskap. Ni kommer

ekologi, säger Katja. Vi vill också visa på vikten av

Sverige förblir ett biodlarland, att få fler företag

att lära om samtiden och framtiden, om bin, om

mångfald och olikheter, ledarskap och samarbete.

involverade i biprodukter.

gruppdynamik och om er själva!

Det fundamentala i ett väl fungerande bi-samhälle.

Den kunskap Bi-snack sprider är för att

verksamhet. På ett roligt, underhållande och

stärka, utveckla och effektivisera svensk biodling

lärorikt sätt sprider vi information om våra

samt undervisa konsumenter i alla åldrar. Bi-

älskade bin och binäringen.

Bi-Snack Sverige AB

snack vill bidra till ett nytt sätt att se på bin,

biodling och honung.

Rolf Kenmo på Humankonsult AB, som ser

Adress: Alice Tegnérs väg 28 146 38 Tullinge

stora möjligheter att använda bisamhället

Epost: katja@bi-snack.se

– Bi-snack vill diskutera, analysera, utveckla,

Katja sitter med i styrelsen för

Kontakta Bi-snack för att ta del om bin,

– Informationsarbete är centralt i vår

Bi-Snack har inlett ett samarbete med

Biodlingsföretagarna och har ordförandeskapet

pedagogisk. Därför har Bi-Snack tillsammans

i Ankarums Biodlarförening. Hon önskar en

med Rolf utvecklat en bemanningsövning,

mer engagerad ton kring binas situation och

som bygger på bisamhället. I den övningen

biodlarbranschen med närmare kontakt med

används personlighetsteorin, som är kärnan i

konsument och en ökad yrkesstolthet.

HumanGuide-koncepten, för att beskriva de

Hemsida: www.bi-snack.se Facebook: www.facebook.com/Delikatesshonung Twitter: #bisnack_humanguide


SKOLA & UTBILDNING ● 61

NÅ DIN DRÖMUTBILDNING VIA HÖGSKOLEPROVET Det finns aktörer på den svenska marknaden vilkas vision är att få oss alla att förstå att det aldrig är för sent att byta karriär. Detta oavsett tidigare studieresultat och ingrodda tankemönster. Vägen dit kan vara genom högskoleprovet.

E

n sådan visionär är Fredrik

toppresultat.

Höglund, VD och initiativtagare

det hela i att de har två uppdrag. Den ena är

till Högskoleprovskurser.se

på bästa sätt inför högskoleprovet. Metoderna är

upplysning och den andra är kursverksamheten.

Han menar med eftertryck

konkreta och tillgängliga.

att det aldrig är för sent att

och entusiasmera så att fler kan börja plugga.

börja plugga. Fredrik har

Målbilden är tydlig: hur du förbereder dig

– Med rätt strategier och metoder kan alla

Högskoleprovskurser.se sammanfattar

– Upplysning handlar om att informera

besegra högskoleprovet, säger Fredrik.

Kursverksamheten handlar om att lära sig hur

lång erfarenhet från utbildningsbranschen via

Tillsammans med Natur & Kultur har

man kommer dit, via högskoleprovet, förklarar

civilingenjörs- och gymnasielärarutbildning samt

Högskoleprovskurser.se tagit fram böcker med

Fredrik. Vi tar gärna på oss ett samhällsuppdrag

tidigare arbete som lärare och entreprenör.

metoder som förbättrar både din studieteknik

att faktiskt berätta om tillgängligheten till

– Visionen för Högskoleprovskurser.

och din provteknik. Sommaren 2018 släpptes

fortsatta studier på högskola och universitet. Det

se är att hjälpa personer att komma in på sin

Högskoleprovet – Metoderna: handboken för

finns hjälp att få och vi erbjuder den hjälpen!

drömutbildning. Vi håller utbildningar såsom

hela provet. Boken sammanfattar allt praktiskt

helgkurser och privatundervisning. Vi ger även

du behöver ha koll på inför och under

kostnadsfria föreläsningar ute i landets skolor

högskoleprovet samt innehåller ett trettiotal

och är från och med i år också stolta författare till

konkreta lösningsmetoder för provets samtliga

en lärobok på området. Vi vill vara det självklara

delar. Här finns också ett hundratal autentiska

valet för dig som ska skriva högskoleprovet.

uppgifter och lösningar från tidigare prov.

För dig som behöver repetera matematiken

Tel: 010-330 48 00

tusentals personer att framgångsrikt genomföra

kommer i början av 2019 Högskoleprovet

E-mail: fredrik@hogskoleprovskurser.se

högskoleprovet. Kursledarna och coacherna är

– Matematiken: teori och strategi för bättre

handplockade utifrån erfarenhet samt pedagogisk

resultat. Böckerna finns hos exempelvis Adlibris,

Hemsida: www.hogskoleprovskurser.se

förmåga, och har samtliga skrivit provet med

Akademibokhandeln och Bokus.

Företaget startade 2009 och har hjälpt

Högskoleprovsundervisning i Sverige Adress: Skeppargatan 27 114 52 Stockholm

Facebook: www.facebook.com/hogskoleprovskurser


62 ● SKOLA & UTBILDNING

GE DIN HUD OMVÅRDNAD EFTER ÅRETS INTENSIVA SOMMARSOL En kund som idag går på ansiktsbehandling kräver ett helt annat resultat än tidigare. Behandlingarna delas in i estetiska och medicinska ansiktsbehandlingar och branschen blomstrar.

Jag utför både estetiska och

medicinsk hudvård på apoteket. Jag hjälpte till

det som driver mig att fortsätta leverera det bästa

medicinska ansiktsbehandlingar”,

att förbättra huden för de med acne, rosacea och

jag kan samt att fortbilda mig och hålla mig

säger Gabriella Bakar på Bella

liknande hudåkommor. Nu har jag äntligen eget

uppdaterad om nya tekniker och produkter! Jag

Skincare i Kungens Kurva

i dessa fantastiska och fina lokaler. Jag trivs med

stormtrivs med mitt jobb!

Shoppingcenter, Huddinge. Det

att driva eget. Att få ha mina egna kunder och

är resultatinriktad hudvård. Jag

mina egna rutiner.

behandlar alltifrån bland annat acne, rosacea till

solskadad hud, pigmentförändringar och rynkor.

Professionell. En medicinsk serie med aktiva

ingredienser som bidrar till att ge resultat

En av de populäraste ansiktsbehandlingarna

Gabriella använder produkter från Filogra

hos Gabriella är Dermapen.

av behandlingarna. Det är inga quick-fix-

behandlingar utan långsiktiga behandlingsplaner

– Med hjälp av en liten handmaskin görs

små microhål i huden. Dessa öppnar upp

för bestående resultat.

porkanalerna och jag slussar ned viktiga ämnen

i läderhuden som återuppbygger och reparerar

behandling. En carbopeeling som är utrensande,

genom att öka kollagenproduktionen i din hud.

bakteriedödande och mycket bra för känslig samt

acnebenägen hud.

Även Infuzion system, skinboost, är en

– Hollywoodpeeling är en underbar

populär behandling för att förebygga och

reducera rynkor samt kråkfötter. Behandlingen

och hennes varumärke kännetecknas av

minskar mörka ringar under ögonen samt jämnar

noggrannhet och att hon skapar trygghet för

ut hudtonen. En roller rullas över huden och med

sina kunder.

Telefon: 073 – 755 51 59

hjälp av galvaniserad ström slussas hyaluronsyra

ned i huden för att boosta den från djupet.

att göra hudanalyser. Att ringa in problematiken

E-mail: Bellaaskincare@hotmail.com

och att sedan ge den skräddarsydda behandling

– Jag är auktoriserad hudterapeut och med i

Gabriella har tio års erfarenhet i branschen

– Jag är väldigt rutinerad när det kommer till

SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation)

som passar bäst. Jag ger tips och råd som kunden

samt även utbildad apotekstekniker. Innan

ska följa även efter avslutad behandling. Nöjda

jag startade Bella Skincare arbetade jag med

kunder ger återkommande kunder och det är

Bella Skincare Adress: Vistabergs Allé 5, 141 68 Huddinge

Facebook: www.facebook.com/179677452640737 Instagram: www.instagram.com/bellaaskincare


SKOLA & UTBILDNING ● 63

TRYGGHET, TRIVSEL OCH STUDIERO Studiero är ett begrepp som behöver fyllas med innehåll. På Norrbackaskolan i Sigtuna har rektor Päivi Säteri tillsammans med sina pedagoger, föräldrar och elever gett begreppet ett värde och en verklighet.

N

orrbackaskolan i Sigtuna

yrkeskompetens. Vi är både bäst på och duktiga

mest kompetenta vad gäller att veta vad skolan

kommun är en grundskola

på det vi gör, och ska hitta ett samarbete med

behöver – det här gynnas av att politikerna

med cirka 380 elever från

föräldrarna som känner sina barn väl.

kommunicerar och litar på oss. Norrbackaskolan

förskoleklass upp till och

arbetar aktivt med läroplanens värdegrunder och

med årskurs 6. Rektor Päivi

ordning och reda. Mellanstadiet har fått en

måluppfyllelse. Det här är en positiv skola att

Säteri talar med stolthet

förstärkning i form av en specialpedagog och hela

arbeta på!

Norrbackaskolan verkar för struktur,

om hur skolan har hittat vägen till studiero efter

personalteamet jobbar med att skapa en stadig vi-

en period med rektorsbyten, samt återkoppling

känsla, likväl i klassrummen som mellan kollegor.

från Skolinspektionen om vilka områden som

Skolan jobbar också starkt med Språkutvecklande

behöver kvalitetssäkras.

arbetssätt. Drama och musik är två viktigt verktyg

för detta och en anställd förstalärare i musik

– Vi jobbar mycket med stöd till eleverna.

Jag upplever att alla pedagoger vill åt samma håll.

förstärker den inriktningen.

Vi vill att alla barnen ska känna trygghet, trivas,

samt få lugn och ro under skoltiden, säger Päivi.

betydelsen att de vågar testa, vågar prova, vågar

Vi har tagit hand om den kvalitetsgranskning som

ta emot feedback och ser det som positivt, säger

Skolinspektionen gjort tidigare och noga arbetat

Päivi. Det finns en trygghet i pedagogteamet och

igenom dessa frågor.

en fin vilja att utvecklas.

Norrbackaskolan satsar mycket på

– Våra pedagoger har skinn på näsan i

Päivi förklarar att det idag finns ett starkt

kommunikation, oavsett om den gäller mellan

stöd från kommunen för Norrbackaskolan och

kollegor, med elever eller vårdnadshavare/föräldrar.

övriga skolor i Sigtuna kommun.

– Vi har en fin dialog med föräldrar idag. Vi har

– Vi har fått nya chefer i kommunen, som är

fått många bra infallsvinklar från vårdnadshavare/

tydliga. Har tydliga mål. De driver utvecklingen

föräldrahåll och vi tar tillvara på den dialogen. Vi har

framåt. Jag kan lita på mina chefer. Det är bra

blivit tydligare och bättre i detta.

personer på ungdomsförvaltningen i Sigtuna

kommun och det känns tryggt och bra.

Päivi menar att det är viktigt att

Norrbackaskolan Adress: Odensalavägen 1 195 43 Märsta Tel: 08-591 267 20

respektera varandra som pedagoger och som

Päivi känner tillförsikt inför framtiden.

E-mail: paivi.sateri@sigtuna.se

vårdnadshavare/ förälder.

– Jag vet vad den här skolan behöver,

Hemsida: www.sigtuna.se/norrbackaskolan

säger Päivi med tydlighet och värme. Lita på

– Här ska pedagogerna vara stolta över att

vara pedagoger samt tro på sin förmåga och

mig. Jag har professionen här. Rektorerna är de

Facebook: www.facebook.com/pages/107923755909078


64 ● SKOLA & UTBILDNING

GLADA SMÅ GLADIATORER En stor fråga i dagens samhälle är hur vi ska få våra barn att röra på sig. Att lära dem att “träna” inte behöver betyda prestation och bedömning – utan bara en himla massa kul!

G

ymi i Bromma erbjuder

social kompetens.

en handbok med riktlinjer och utformning av

inspirerande och rolig

lokaler samt beskrivning av schema och pass.

träning: Ninja Warrior-

passen är planerade utifrån utvecklingsnivå

träning, parkour, free

och ålder på barnen. Alla kan vara med. Även

franchisetagare, småbarnsförälder, Ninja Warrior-

running, street workout,

gruppstorlekar är anpassade utifrån ålder och

frälst barn, parkourintresserad tonåring, eller en

akrobatik, cirkus, gymnastik

deltagare. Tryggheten är viktig, både vad gäller

vuxen som inte trivs bland hantlarna på gymmet,

och yoga. Mångsidiga övningar i en glad atmosfär

den yttre miljön samt den inre känslan hos

ska du ta dig till Gymi i Bromma. Det är så kul att

utan prestationskrav.

barnen. Förutom de pass och klubbar som finns

man inte förstår att man tränar.

schemalagda erbjuder läger under skollov som

– Vi vill att barnen ska ha motivationen

Gymi har en tydlig handbok och alla

inifrån. Hur känns det att hoppa? Hur känns det

ledarledda barnkalas. Även vuxna tränar på Gymi

att slå en kullerbytta? Inte att vi pressar dem i

och de följer i stort sett samma upplägg som

att prestera, säger Christina Nurmi. De övar upp

barnen och tonåringarna.

balansförmåga, styrka, kondition, koordination

och flexibilitet. Gymi bygger på naturlig rörelse, att

”bana” (hinderbana) och nedvarvning.

hoppa, springa, göra volter och slå kullerbyttor, stå

Uppvärmningen är anpassad utifrån vilka

på händer, klättra i ribbstolar och hänga i ringar.

färdigheter som ska övas. De yngre barnen leker

Oavsett om du är en framtida

Varje Gymi-pass består av uppvärmning,

Gymi AB

sig igenom uppvärmningen och de lite äldre

Adress: Bällstavägen 32, 168 65 Bromma

vuxna barn och familjer. Konceptet grundades i

har obligatoriska moment som ska ingå. Banan

Tel: +35 845 32 45 888

Helsingfors 2008 av Christina och en dåvarande

är cirkelträning med en mängd olika redskap.

kollega. Christina har lång erfarenhet som

Deltagarna får lära sig tricks och färdigheter som

gymnastiktränare. Under hösten har dörrarna

tränar koordination och balans. Nedvarvningen

slagits upp till Gymi i Bromma.

kan innehålla yogarörelser för att bibehålla eller

öka rörligheten.

Gymi riktar sig till barn i alla åldrar, även

– Det viktiga är att barnen ska ha roligt

genom rörelse, berättar Christina, att de får lära

sig nya saker både i form av fysiska övningar och

franchise-koncept, säger Christina. Vi skapade

– Vi visste från början att vi skulle skapa ett

Epost: info.bromma@gymi.se Hemsida: www.gymi.se Facebook: www.facebook.com/gymibromma Instagram: www.instagram.com/gymibromma


SKOLA & UTBILDNING ● 65

TRYGGA BARN VILL LÄRA MER På Brunnaskolan i Kungsängen står läsningen i centrum. Med fokus på goda relationer, trygghet och med stor hjälp av den älskade pedagoghunden, Simba, ger man här barnen möjligheter att utveckla alla sina inneboende förmågor.

B

runnaskolan är en F-3-skola

Att inlärning ska vara lustfylld är något

belägen i Kungsängen nordväst

som Ulla återkommer till flera gånger under

om Stockholm. På skolan går

intervjun. Lärande får inte stressas fram och

ungefär 290 barn i klasser om

skolans uppgift är att erbjuda en välavvägd

20-26 elever. Studieresultaten

balans mellan lust och krav.

är mycket goda och en klar

väcka deras inneboende önskan om att utvecklas

i årskurs tre.

och lära mer, säger hon.

En förutsättning för att man ska lyckas väcka

på läsning och vi ser att det arbetet påverkar

denna önskan att lära, är att barnen känner sig

elevernas resultat mycket positivt, säger rektor

trygga i sin vardag. På Brunnaskolan driver man ett

Ulla Halling.

målmedvetet och strategiskt trygghetsarbete vars

Skolledning, elevhälsa, skolbibliotek och

främsta syfte är att hjälpa barnen att sätta ord på

pedagoger arbetar tillsammans med eleverna och

sina känslor samt förse dem med redskap som de

vårdnadshavare för att ta eleverna så långt det är

kommer att ha nytta av även resten av livet. En viktig

möjligt på sin kunskapsresa.

person i trygghetsarbetet den här höstterminen är

en buktalande pedagog som med dockan Håkan

Utöver läsprotokoll, boksamtal och

God stämning smittar!

– Vi ska tända en låga inom barnen och

majoritet av eleverna klarar de nationella proven – Sedan några år tillbaka satsar vi stort

gjort vill de andra barnen göra lika bra, säger Ulla.

lästävlingar har man på Brunnaskolan även

Bråkan samtalar med barn och vårdnadshavare om

något så unikt som en alldeles egen legitimerad

känslor, konflikter och relationer.

Brunnaskolan

pedagoghund vid namn Simba. Simbas främsta

Adress: Artistvägen 10, 196 38 Kungsängen

uppgift är att arbeta tillsammans med de barn

vi och barnen ett gemensamt språk som gör

som av olika anledningar behöver lite extra stöd.

det lättare för oss kommunicera och lösa de

konflikter som uppstår, på ett konstruktivt sätt,

– Han lyssnar på dem när de läser högt och

– Tillsammans med Håkan Bråkan bygger

sprider lugn bara av att vara i rummet. Barn som

förklarar Ulla.

tidigare inte velat gå i skolan överhuvudtaget

Hon betonar vikten av att lyfta det positiva i stället

längtar nu efter att få komma hit och läsa

för att uppmärksamma det negativa.

tillsammans med Simba, ler Ulla.

– När jag tackar ett barn för något bra det

Tel: 08-581 692 86 Epost: ulla.halling@upplands-bro.se Hemsida: www.upplands-bro.se/brunnaskolan Facebook: www.facebook.com/178970002130601


66 ● SKOLA & UTBILDNING

UTFORSKA, UTVECKLAS OCH HA KUL MED DANS Sundbyberg har etablerat sig som en av Stockholms starkaste dansstadsdelar, tack vare en av Sveriges färgstarkaste dansare: Helene Karabuda. Nu satsar hon vidare genom att starta Sundbybergs Dansskola.

S

undbybergs Dansskola slog upp

glädje för sin egen skull eller elitsatsa och ha

portarna i maj 2018 och välkomnar

en professionell framtid inom dansen. Vi har en

alla som vill dansa, oavsett nivå

dubbel målbild. Både ren och skär dansglädje

och målsättning.

och elitsatsning.

Helene Karabuda är

huvudlärare och konstnärlig ledare

Pedagogiken bygge på att utforska, utvecklas

och att ha kul.

på Sundbybergs dansskola. Hon har omfattande

erfarenhet av dansyrket som professionell

undervisning och få dem att se danskonsten även

dansare, koreograf och lärare i både Sverige och

utanför den bubbla vi själva befinner oss i.

utomlands. Helene har alltid haft ett genuint

intresse av att ge barn och unga en möjlighet att

passionen, i det vi bygger så starkt på, är att

utrycka sig genom dans. Under elva år arbetade

individerna kan skapa sina egna stilar och

hon intensivt för att etablera en stark danskultur

uttryck – den är så sjukt spännande. Att de

i Sundbyberg vilket gav henne utmärkelsen

peppas och pushas i sin unikhet och att det

”Årets Sundbybergare”, 2012. Nu tar hon dansen

uppstår nya uttryck och stilar i en genre som vi

vidare som lärare och konstnärlig ledare för

ännu inte satt orden på.

Sundbybergs Dansskola.

dansskola startar vid fyra års ålder och uppåt.

Sundbybergs Dansskola har kurser för barn,

– Vi vill erbjuda våra elever bästa möjliga

– Den här förhoppningen, lusten och

Barngrupperna på Sundbybergs

ungdomar och vuxna i ett antal olika stilar:

Ungdomsgrupperna från elva och uppåt, och det

dansmix, balett, och hiphop/show.

finns även vuxengrupper.

– Vi utbildar små danskonstnärer, säger

– Vi vill att de ska få med sig att tycka om sig

Helene. De elever som kommer till oss kommer

själva, vilket är nyckeln till att tycka om andra och

senare att lämna oss med både en underbar

vara nyfiken på sin omgivning. Att de får lära sig

känsla för dansen i sig och en känsla för

att uppleva äkta dansglädje både för att dansa ur

danskulturen. Vi ser individer växa som dansare

sig energi och dansa till sig energi. Eller om de så

Sundbybergs Dansskola

och vi lyfter dem, oavsett om de vill dansa av

önskar – få dansen som sitt yrke.

Hemsida: www.sundbybergsdansskola.se


SKOLA & UTBILDNING ● 67

EN SKOLA I NUET SOM SIKTAR PÅ FRAMTIDEN Gymnasietiden är en viktig tid i livet. Utbildning, gemenskap och framtidstro ska gå hand i hand. Odengymnasiet i Örnsberg välkomnar alla!

Nu är vi plats här i Örnsberg”,

Samhällsvetenskapsprogrammet har inriktning

här fantastiska personalgruppen. Vi har fokus

säger Roland Andersson, rektor på

medier, information och kommunikation.

på elevernas närvaro och kunskapsutveckling.

Odengymnasiet. Det är en oerhört

Odengymnasiet är en organiserad, strukturerad

positiv stämning och vi har fått en

och utvecklar dina kunskaper om

och välordnad skola med fina utbildningar,

skola som känns mer sammanhållen i

samhällsförhållanden i Sverige och världen,

duktiga pedagoger, god gemenskap och fina

och med den här flytten.

om samspel mellan individ och samhälle

elever. Jag säger som politikerna brukar säger,

Skolan är liten och familjär och erbjuder

Programmet är högskoleförberedande

samt hur människans livsvillkor varierar över

ler Roland. Här finns stora utmaningar och stora

eleverna att studera Samhällsvetenskap­

tid och rum. Du läser bland annat psykologi,

förhoppningar!

sprogrammet, Teknikprogrammet, Hantverks­

filosofi, historia och religionskunskap. I de båda

programmet frisör samt Hantverksprogrammet

Hantverksprogrammen frisör och stylist ingår

stylist. Det är en digitalt anpassad skola där

”högskolepaketet” i form av kurser som ger

studierna bedrivs med e-böcker och andra

grundläggande högskolebehörighet.

digitala hjälpmedel. Eleverna erbjuds en egen

laptop under studietiden.

och vi vet att de har potential att lära. Vår

målsättning är att samtliga elever ska avsluta

Odengymnasiet har funnits sedan 2012 och

– Vi har stora förväntningar på våra elever

skollokalerna har varit utplacerade runt om i

gymnasieskolan med behörighet för fortsatta

Stockholm.

studier. Vår styrka är att vår begränsade storlek

Eleverna kommer från hela Stockholmsområdet

gör att vi kan se varje elev. Vi känner våra elever

och i och med flytten tar du dig enkelt från

och de känner oss. Vår kultur på skolan är

T-centralen till gymnasiet på en kvart. Roland

öppen och välkomnande. Mångfald är viktigt

berättar att han själv tar tunnelbanan till skolan

och något som vi uppmuntrar. Eleverna ska

varje dag.

känna sig hemma här och vi önskar ha en god

kommunikation och relation även med föräldrar

Teknikprogrammet är ett universitets- och

Odengymnasiet Adress: Instrumentvägen 31 126 53 Hägersten

högskoleförberedande program. Programmet

och vårdnadshavare.

utvecklar dina kunskaper inom teknik och

teknisk utveckling samt hållbar utveckling och

han upplever att Odengymnasiet går en stark

Tel: 08-401 289 70

samspelet människa, teknik och natur. Du läser

framtid till mötes.

Epost: info@odengymnasiet.se

bland annat matematik, fysik och kemi.

Hemsida: www.odengymnasiet.se

Roland känner att det är vind i ryggen och

– Jag vill utnyttja kraften som finns i den


68 ● SKOLA & UTBILDNING

”VI SKAPAR ANNA WHIT­LOCKS SJÄL TILLSAMMANS” Det är bara att gratulera Stockholms framtida gymnasieelever! Mitt i huvudstaden tornar sig ett nytt kunskapspalats upp. Skolan tar sig an vår tids stora globala frågor och satsar på bildning och innovation med ett starkt hållbarhetsperspektiv.

A

nna Whitlock var en känd

på Kungsholmen, centralt i Stockholm. De

för bildning, samhällsutveckling och att tänka

svensk skolpionjär och

kommunala kommunikationerna är bästa

bortom det traditionella.

kvinnosakskämpe som

möjliga. Skolans lokaler består av fyra hus med

levde mellan 1852-1930 i

totalt nio våningar, som omringar en gårdsplan.

här andas av att det är på riktigt. Vi tar

Djursholm, Stockholm. Hon

I dessa hus finns lärosalar, grupprum, anpassade

kunskapsutveckling på allvar. Undervisningen

kom från en överklassfamilj

studiemiljöer, ett skolbibliotek samt ett elevcafé

ska vara digital om det alternativet finns. Vi vill

och brann för utbildning, jämlikhet, kvinnlig

och en skolrestaurang som skolan driver själva.

vara med i utvecklingen av framtida system

rösträtt och bra mat. Anna Whitlock är en av

Gymnasieskolan är anpassad för att ta emot 2 200

för pedagogik och administration. Det ska inte

förgrundsfigurerna i den svenska TV-serien

elever plus personal.

kännas dammigt eller mossigt utan innovativt

”Fröken Frimans krig”.

Programmen som erbjuds är Natur­

och kreativt. Eleverna ska få landa här och växa

– Vi är ett modernt läroverk. Atmosfären

Den nystartade gymnasieskolan på

vetenskaps­­programmet, Samhälls­vetenskaps­

utifrån sina förutsättningar. Vi är en öppen skola

Kungsholmen, Anna Whitlocks gymnasium,

programmet, Ekonomiprogrammet, Teknik­

som inte kategoriserar. Vi har lugn och studiero

verkar i Anna Whitlocks anda. Ett kunskapspalats

programmet och Estetiska programmet.

och fotfäste i framtiden.

för bildning och innovation med ett hållbart

Samtliga av programmen har olika inriktningar

samhälle som den starkaste visionen. I

och profiler.

nyrenoverade lokaler samlar nu gymnasieskolan

första omgångens årskurs ettor. Nästa läsår kliver

ut. De har vaskats fram genom att analysera hur

dessa elever upp i årskurs två och det fylls på

sökflödena ser ut till gymnasieprogrammen,

med nya ettor.

och för att fylla de luckor som finns inom

– Vi kommer att stå inför en fördubblad

Stockholms Stads gymnasieskolor. Vi har flest

organisation nästa läsår och vi är rustade för det,

förstahandssökande i hela Stockholms län och

säger rektor Annica Tengbom Ödén. Vi slog upp

det är fantastiskt!

portarna till skolan den 6 augusti och det finns

en härlig nybyggar-anda här. Det är väldigt mycket

Kungsholmens gymnasium och blev år 2017

positiv energi både i personalgruppen och bland

vald till Årets Skolledare och prisbelönades av

eleverna. Vi sätter atmosfären för framtiden och

Stockholms Stad för sitt utvecklingsarbete inom

ger den här skolan dess själ – tillsammans.

kollegialt lärande samt fortbildning för lärare.

Hon brinner lika starkt som Anna Whitlock

Anna Whitlocks gymnasium ligger

– De program vi erbjuder har noga valts

Annica har tidigare varit rektor för


SKOLA & UTBILDNING ● 69

NYCKELN TILL EN FRAMGÅNGSRIK SKOLA Det kollegiala lärandet ses idag som den främsta framgångsfaktorn för skolans utveckling och det vetenskapliga stödet är starkt. Med ett tydligt ledarskap, stärkt kollegialt lärande och ökat lärarsamarbete samt specifika och elevanpassade metoder skapas en god lärmiljö.

V

äringaskolan i Sigtuna är

och fortbildningar. Vi inspirerar varandra och

två gånger om året.

en fristående skola som ägs

delar kunskap med varandra. Sammanhållningen

av en föräldraförening. En

bland medarbetarna är mycket god. Platserna på

Marjan. Eleverna studerar i små grupper med

skola vars verksamhet bygger

Väringaskolan är mycket eftertraktade och många

behörig personal och stor personaltäthet, och vi

på kunskapsutveckling

står på kö i hopp om att få en plats. Trivseln

har en heltidsanställd vaktmästare. Skolan är fullt

med glädje och nyfikenhet

råder bland föräldrar, vårdnadshavare, elever och

IT-utrustad och nu har vi byggt om skolgården för

i lärandet. Verksamheten leds av rektor Marjan

pedagoger på Väringaskolan.

att förbättra utomhusmiljön för våra elever.

Nourzad, som också har det löpande ansvaret

för den pedagogiska verksamheten liksom

medarbetarenkäter och nöjdhetsenkäter samt

Väringaskolan stoltserar med ett världsrekord

ansvar för skolans personal. Föräldraföreningen

följer upp dessa.

i Guiness Rekordbok. Tillsammans lade elever

Väringaskolan startades 1991 och består av

och pedagoger en pärlplatta på 40 kvadratmeter.

förskola, fritidshem och grundskola från

utveckling, digitalisering och systematiskt

Tavlan finns att beskåda på terminal 5, på

förskoleklass till åk 6. Det finns en stabilitet i

kvalitetsarbete, vilket är navet i verksamheten.

Arlanda flygplats.

verksamheten med ett kraftfullt ledarskap genom

hela styrkedjan från ledning till personal.

ett system där vi analyser och utvärderar vår

team som har förmågan att lyfta sina elever – och

verksamhet för att se var vi har våra styrkor och

att kamma hem ett världsrekord!

Marjan menar att hon och skolans

Skolan genomför kontinuerligt

Marjan förklarar att fokus ligger på

– Det betyder att vi vet vad vi gör. Vi har

pedagoger är beroende av varandra och varandras

vad vi behöver utveckla. Vi sätter nya och tydliga

vilja för att skapa den bästa verksamheten. Det

mål för respektive verksamhetsområde varje år. En

pedagogiska teamet har en pedagogisk samsyn

förutsättning för att det här ska fungera är behöriga

och ett starkt stöd hos varandra och hos rektorn

och duktiga lärare samt engagerade föräldrar.

som är den pedagogiska ledaren.

ansvarig förälder som är sammankallande.

– Vi jobbar mycket med kollegialt lärande.

Vi har välorganiserade arbetsgrupper med

– Väringaskolan har väldigt fina lokaler, säger

Som kuriosa nämner Marjan att

På Väringaskolan finns ett starkt pedagogiskt

Väringaskolan Adress: Skolbacken 61 193 30 Sigtuna Tel: 076-808 80 54

När vi har fortbildning är alla med på tåget, hela

Dessa grupper kan tillsammans vara ett stort

E-mail: marjan.nourzad@varingaskolan.se

arbetslaget. Vi tar del av samma utbildningar

stöd för skolan genom att till exempel storstäda

Hemsida: www.varingaskolan.se


70 ● SKOLA & UTBILDNING

GOD LÄRMILJÖ FÖR LÄRANDE God lärmiljö är något abstrakt tills det blir verklighet. Tydlig struktur kring ordningsregler, förhållningssätt och likabehandling skapar trygghet, nyfikenhet och kreativitet hos såväl pedagoger som elever.

Vi har uppdaterat ordningsregler,

ganska stort vad gäller det språk som används

känna att de har utvecklats till självständiga

förhållningssätt och likabehandlings­

i undervisningen och för Finnstaskolan är det

individer som kan göra bra ifrån sig i nästa steg,

planer på skolan. Vi jobbar hårt med

otroligt viktigt att alla elever klarar de nationella

när de lämnar Finnstaskolan.

att förankra dessa i klassrummen

proven i årskurs 3, för att få en så smidig

och bland vårdnadshavare”, säger

övergång till mellanstadiet som möjligt.

Christian Åhlberg, ny rektor på

– Förskoleklassen är idag en obligatorisk

Finnstaskolan i Bro. Vi vill ha en trygg skola

skolform, så vi kan börja med läs- och

med studiero, som lika delar arbetar med

skrivinlärning ett år tidigare. Vi har effektiviserat

kunskapsutveckling och social utveckling.

modellen för hur vi tänker kring läsförståelse och

läsutveckling genom vår förstalärare i svenska.

Skolan har 385 elever från förskoleklass till

årskurs 6. Här arbetar cirka femtio engagerade

Detta är ett av våra prioriterade områden vad

pedagoger och en rektor med tydliga visioner.

gäller fortbildning för lärare, och ska resultera i

Finnstaskolan har en utvecklingsbenägen

att samtliga av våra elever kan läsa när de börjar i

verksamhet och idag köar elever för att komma

årskurs 1. Vi har en röd tråd kring lärande genom

till skolan.

alla årskurser, samt även i fritidsverksamheten.

– Vi anpassar våra pedagogiska miljöer

Finnstaskolan arbetar för en god dialog med

på ett sätt som gynnar allas utveckling. Vi

vårdnadshavare. Inflytande från vårdnadshavare

har exempelvis utökat undervisningstiden

är viktigt och skolan ser till att information når

i slöjd, idrott och musik. Det skapar fler

fram till vårdnadshavare oavsett språktillhörighet.

halvklasstillfällen som vi använder till att utveckla

barnens läs- och skrivförmåga, berättar Christian.

den varma och härliga atmosfären. Det finns en

Adress: Blomstervägen 2, 197 31 Bro

Det är något som uppskattas av både pedagoger,

fin kamratskap på skolan och här hjälps vi alla åt.

vårdnadshavare och elever.

Tel: 08-581 694 68

mottagen i kommunens rektorsgrupp och på

Upptagningsområdet är en socioekonomiskt

– Det som är kännetecknande för skolan är

Rektor Christian menar att han blivit väl

bra blandning, vilket på skolan skapar goda

skolan. Han har snabbt kommit in i skolans

förutsättningar för att lära sig svenska och att

verksamhet och fått gehör för sina idéer. Han

komma in i skola och samhälle på ett bra sätt.

jobbar i ett team där alla jobbar mot samma mål.

Steget mellan årskurs 3 och årskurs 4 är

– Vi vill ge eleverna framtidstro. De ska

Finnstaskolan

Epost: christian.ahlberg@upplands-bro.se Hemsida: www.upplands-bro.se/finnstaskolan Facebook: www.facebook.com/179191502099861


SKOLA & UTBILDNING ● 71

”JAG ÄR EN SOM LÄR” Elever som känner trygghet och mår bra får ofta bättre kunskapsresultat. Den mindre skolan har många fördelar. Närheten till, och mellan, skolans pedagoger, rektor och övrig personal samt föräldrar och barn, lägger grunden till en trygg inlärningsmiljö.

E

riksbergsskolan i Helenelund,

fråga hela tiden vad de ska göra, utan att det finns

och hon avrundar vårt samtal:

Sollentuna, är en liten skola.

tillgång till material som gör att skolarbetet hela

Här går knappt 200 elever, från

tiden framskrider. I klassrummet finns alltid två

möjligheterna och våra elever lär sig att de kan

förskola till årskurs 5. Anna

vuxna. En lärare och en personal från fritids.

lära sig. Plus att vi som vuxna har ett ansvar att ge

Pilebro Bryngelsson är rektor

hopp om en ljus framtid till barnen, att det blir

De senaste årens satsning på samtal

på skolan sedan två år tillbaka.

med elever och föräldrar, parallellt med

En tjänst hon övertog efter att ha varit biträdande

preventionsprogram mot mobbing, samt

rektor i ett och ett halvt år.

arbete med tydligt ledarskap, delaktighet,

och meningsfullhet har gett resultat. Fysisk

– Vi jobbar mycket med delaktighet på alla

plan, säger Anna. Det är väldigt viktigt för mig.

aktivitet har införts för eleverna varje dag.

Att personalen är trygg i att ta egna beslut. Att vi

Kunskapsresultaten har ökat markant, till

har en tydlig riktning, och eget ansvar över att vi

exempel når 90 procent av samtliga elever

alla går åt rätt håll. Det ska vara en inkluderande

i årskurs tre når målen på alla delarna i de

och förlåtande miljö på skolan, där det inte är

nationella proven.

katastrof att göra fel, eller misslyckas. Det är

otroligt viktigt att få våra fina elever att veta att

utveckla verksamheten och nu är vi i något som

”jag är en som lär”.

är gott, ler Anna.

Arbetet med värdegrunden ”Barns

– Vi är den lilla skolan med de stora

bra. Det ser jag som jätteviktigt.

– Vi har kört maraton i sprinthastighet för att

Rektor Annas tips för en bra skoltid för dina

lärandeidentitet”, påbörjades när Anna kom in

barn är att välja en skola ganska nära där du bor. Då

som biträdande rektor på skolan. Uppdraget var

har barnen till gång till sina skolkompisar för lek

att skapa lugn och ro i skolan genom att sätta

och umgänge. Att värna om det speciella i att senare

alla barn i lärande. ”Att gå från tillrättavisning till

i livet ha vänner kvar från barndomen. Välj också en

undervisning”, som Anna uttrycker det.

skola med tydligt fokus på lärandet, som ger barnen

Eriksbergsskolan

utrymme att vara delaktiga och kreativa. En skola

Adress: Svalgången 31, 191 41 Sollentuna

– Eriksbergsskolan har numera en struktur

som värnar detta. Våra lärare välkomnar barnen

som lär barnen att känna för världen, att det går att

på morgonen. Vi går noga igenom i klassrummen

lita på vuxna och att lita på andra. Att barnen kan

vad som ska hända under dagen. Vår vilja är att

känna att de är viktiga och att det de säger är viktigt.

Epost: eriksbergsskolan@edu.sollentuna.se

eleverna ska ha arbetsmoment där de inte behöver

Det är många fina värden som Anna vill framhålla

Hemsida: www.sollentuna.se/eriksbergsskolan

Telefon: 073-9151334


72 ● SKOLA & UTBILDNING

EN OVANLIGT VANLIG GRUNDSKOLA Där många grundskolor, oavsett om de är kommunala eller fristående, deklarerar en profil eller inriktning går Bergshamraskolan i Solna lite mot strömmen. De strävar efter att vara en trygg, stabil skola där eleverna kan studera under lugn och ro.

Som rektor vill jag skapa en

organisation som är så stabil som

förskola till årskurs 9. Det finns en tradition

Bergshamraskolan sträcker sig från

men studieresultat i förhållande till social

möjlig”, säger Curt Ohlsson, rektor

av fadderverksamhet vars syfte är att skapa en

kompetens är en spännande fråga. Eleverna på

på Bergshamraskolan, Solna,

omsorgsfull miljö och sammanhållning på skolan.

Berghamraskolan får helheten. Bra utbildning

sedan 2015. Där både personal och

Denna verksamhet kan ta sig uttryck i exempelvis

och träning också i de mjukare värdena. Trivsel,

elever kan ha en skolgång som

pysseldagar där förskolebarnen möter de äldre

ordning och reda – nästan överallt, skrattar han.

kännetecknas av studiedagar i en miljö som

barnen och sedan när de äldre barnen går ut

står för trygghet, lugn och ro.

grundskolan får de ta emot en ros av de yngre

barnen på avslutningsdagen. Skolan jobbar med

Curt har jobbat inom skolan i Solna i 25 år.

Han kan skolans upptagningsområde och värnar

kontinuitet, att övergången från förskolan till

om det som han själv upplevde som värdefullt

första klass, samt övergångarna mellan skolåren

under sina egna studieår.

ska vara så bra för eleverna som möjligt.

– Vi vill att eleverna ska lämna oss med en

– Det här vågar man knappt säga som rektor

– Jag brukar beskriva oss som en ganska

positiv tanke om kunskap och skola. Vi ligger

snäll skola. Vi vill möta eleverna på ett bra sätt

redan idag bra till vad gäller betygsstatistiken. Det

och ha en fin relation och kommunikation,

är också viktigt att man får med sig en upplevelse

vilket jag ser som nyckeln till bra ledarskap.

av bra vuxenrelationer. Att kunna se tillbaka på

Vi ser alla elever och hittar vägar för att de ska

sin skolgång och se personalen som goda och

lyckas. Eleverna ska känna sig trygga och vi

sunda vuxna förebilder. Vi vill att våra elever ska

jobbar mycket med trygghetsenkäter samt har

stå om 20 år och säga ”Det var bra när jag gick på

en heltidskurator på plats, så vi fångar upp och

Bergshamraskolan”.

städar undan det som behövs.

Curt menar att det han minns från sin

Bergshamraskolan har speciallärare med

skoltid var den frihet och den stöttning eleverna

kompetens inom autism och asperger och

Bergshamraskolan

fick i sina projekt. Det kunde vara att arrangera

dessa elever går i en egen mindre grupp som är

skoldans, vara med i elevrådet eller göra

anpassad utifrån respektive barns förutsättningar.

Adress: Hjortstigen 1, 170 71 Solna

skoltidningen.

Skolan har också en väl inarbetad och

fungerande integration av nyanlända barn.

Epost: bergshamraskolan@solna.se

Hemsida: www.solna.se/bergshamraskolan

– Att vi sågs som individer. Att lärarna mötte

oss som människor och inte som betygsvärderingar.

Vi ber Curt om ett par avslutade rader:

Telefon: 08-746 10 00


SKOLA & UTBILDNING ● 73

SKOLSTART FRÅN START I BROMMA Stockholm växer så det knakar. När befolkningsantalet ökar, ökar också antalet barn som behöver förskoleplatser och skolplatser – vilket ställer krav på att stadsdelarna och Utbildningsförvaltningen planerar för fler platser.

Adolfsbergsskolan i Bromma har nyligen startat

katederundervisningen är förlegad och att varje

lyssna in vårdnadshavare så vi tillsammans kan göra

upp sin verksamhet inför höstterminen 2018.

pedagog idag har kunskap och kompetens att

ett bättre arbete om det behövs.

Första året tar skolan emot elever i förskoleklass.

kunna erbjuda varierad inlärning i sina klassrum.

Skolan är under uppbyggnad och kommer i

fungera så bra som möjligt men det finns alltid

framtiden att omfatta årskurserna F-6.

pedagoger och vårdnadshavare mår bra tillsammans

utrymme för att tänka nytt och att bli bättre,

och det är väldigt spännande, säger Terhi. Vi skapar

menar Terhi Bisander.

berättar rektor Terhi Bisander. Pedagogerna

trygghet och en vilja hos eleverna att lära.

började här redan den 1 augusti. Vi har tolv

och meningsfullt innehåll. Barnen är alltid i

pedagoger på skolan, samt tre personal i form av

bestämt sig för att applicera de nya riktlinjerna

administrativ chef, köksbiträde och skolsköterska.

om rörelse i skolan, som är bestämda till 2020

Vi är ett litet gäng som känner varandra väl.

och rekommenderar 60 minuter om dagen,

genom att börja med en promenad på tjugo

– Vi hade invigning här den 23 augusti,

Terhi går in på sitt artonde år som rektor

– Tillsammans bygger vi nu en skola där elever,

Adolfbergsskolan har redan från starten

och vet hur hon vill arbeta för att få en så fin

minuter varje morgon. Något som Terhi menar

skolmiljö för sin personal och sina elever som

ger resultat i form av ett ökat lugn innan dagens

möjligt. Hon upplever att skolans uppgift är tydlig.

verksamhet drar igång.

– Hur behöver vi arbeta för att respektive

Området där Adolfbergsskolan ligger i har ett

elev ska lära sig så mycket som möjligt på det sätt

underskott av skolplatser och den nya skolan är

som gör att eleven kan ta till sig mesta möjliga

efterlängtad. Skolan kommer successivt att växa

kunskap. Alla elever har olika förutsättningar och

med en ny årskurs för varje år.

lär sig inte optimalt på ett och samma sätt. Vi vill

ge maximal utdelning och kunskapsutveckling för

pedagoger men även på vårdnadshavarna. Vi bygger

respektive elev. En del vill lära sig visuellt, andra

en skola tillsammans. Jag förväntar mig en dialog

vill höra och andra vill göra.

med vårdnadshavare så att vi kan berätta varför vi

väljer att jobba som vi gör. Det är även viktigt att

Terhi berättar med ett leende att den gamla

– Vi har höga förväntningar på oss själva som

Adolfsbergsskolans vision är att allt ska

– Vi vill ge barnens dagar på skolan ett tryggt

centrum och vi vill att de ska ha det bra här!


74 ● SKOLA & UTBILDNING

EN SKOLA FÖR ALLA Kännetecknande för Vallatorpsskolan i Täby är studiemotiverade elever, skickliga lärare samt engagerade vårdnadshavare. Att elever på skolan blivit både flerfaldiga svenska mästare i schack samt nordiska mästare i innovation är ingen slump. Här är det kunskap och utveckling som gäller.

P

å kommunala Vallatorpsskolan

läsutveckling är strukturerat och baseras på

larma och dra i bromsen om de ser att kamraterna

i Täby går cirka 560 elever

aktuell forskning.

stressar eller på annat sätt inte mår bra.

från förskoleklass upp till

årskurs nio och trots att

yrkeskompetenser på skolan vilket gör det möjligt

skolan är förhållandevis stor är

för oss att ge individanpassat stöd i god tid,

atmosfären välkomnande och

förklarar Britt-Marie.

– Vi har samlat en mängd olika

trivsam. Skolan är belägen i ett lugnt villaområde

med närhet till både natur och kultur.

uppmärksammas. Med hjälp av digitala

läromedel kan elever läsa bland annat

Skolans rektor heter Britt-Marie Brottman

Även barn i behov av extra utmaningar

Adamsson och har arbetat på Vallatorp sedan 1992.

matematik på mer avancerad nivå och skolan

har även i många år arbetat framgångsrikt med

– Att jag varit här i så många år ger

kontinuitet åt verksamheten, säger hon. Visionen

teknik och programmering. Ett exempel på

har varit densamma genom åren, nämligen

detta arbete är förra läsårets nior som deltog i

att eleverna ska gå ut i livet med kunskaper,

den internationella tekniktävlingen, First Lego

utvecklade färdigheter, god självkänsla och fyllda

League där de belönades med Scandinavian

av lust att lära vidare. Detta ska ske i en trygg

Innovation Award.

miljö, där eleverna upplever sig sedda, lyssnade på,

delaktiga och bekräftade. Att de fått utmaningar

mästare i schack och här är schackspelandet en

Vallatorpsskolan

och krav, men också stöd om behov har funnits.

del av kulturen.

Adress: Klövervallsvägen 81, 187 52 TÄBY

På Vallatorpsskolan fostrar man läsare. Här

Vallatorpsskolan är också flerfaldiga svenska

– Våra elever lär sig spelet redan i

finns ett välutrustat bibliotek som elever och

förskoleklass och för de äldre finns möjlighet att

lärare har tillgång till varje dag och elevernas

spela schack som elevens val, berättar Britt-Marie.

lästräning börjar redan i förskoleklass. Eventuella

lässvårigheter uppmärksammas och kartläggs

organiserat och har som främsta uppgift att arbeta

tidigt för att rätt insatser ska kunna sättas in

förebyggande och hälsofrämjande. Man har god

så fort som möjligt. Arbetet med elevernas

hjälp av skolans aktiva elevskyddsombud som kan

Vallatorpsskolans elevhälsoteam är väl

Tel: 08-55 55 8251 Epost: vallatorpsskolan@taby.se Hemsida: www.taby.se/Skolor/Vallatorpsskolan Facebook: www.facebook.com/vallatorpsskolan


SKOLA & UTBILDNING ● 75

MED DÖRRARNA TILL FRAMTIDEN PÅ VID GAVEL Trygghet, lärande, språk och hälsa är begrepp som löper som en röd tråd genom allt arbete på Centralskolan i Märsta. Här proppar man sina elevers ryggsäckar fulla med kompetenser som de kommer att behöva i framtidens samhälle.

A

tt Centralskolan i Märsta

resurser på det digitala lärandet. Här arbetar

ska ha med sig i ryggsäcken?

är en av Sigtunas äldsta

två IT-pedagoger och barnen lär sig bland

grundskolor syns inte

annat programmering och att leda sina egna

de kan, vill och vågar.

från utsidan. Den helt nya

digitala utvecklingssamtal. Barnen kommer

skolbyggnaden invigdes

inte att klara sig i framtidens samhälle utan

nämligen så sent som i

bred digital kompetens, menar man. Ytterligare

januari 2018 och för första gången sedan skolan

något som värderas högt på Centralskolan är

startade år 1926 ryms nu alla elever i samma

språkkunskaper. På skolan finns närmare 50 olika

hus. När skolan är helt färdig kommer den att

språk representerade och det är inte ovanligt att

rymma 450 elever från förskoleklass till och

elever talar tre eller fyra språk.

med årskurs nio. Förändringsarbetet leds av

rektor Carola Sjödin.

uttrycka sig och anpassa sitt språk efter tillfälle är

oerhört viktigt, säger Carola.

– Planerna på en ny skola har funnits sedan

– Våra elever ska gå ut i livet och känna att

– Att behärska flera språk och att kunna

2012 och mitt uppdrag har varit att lägga grunden

till en skola där eleverna lär för framtiden,

närvarande hälsoperspektiv.

berättar hon.

Centralskolans fyra fokusområden är

förutsättning för det goda lärande, säger Carola.

trygghet, lärande, språk och hälsa. Trivsel och

Eleverna på Centralskolan tycker om sin skola

trygghet är grunden och arbetsmodellen man

och deltar aktivt i utvecklingsarbetet. Rektorn

tagit fram kallas KRUT vilket står för kamratskap,

själv leder elevrådet, där ett av våra fokusområden

Centralskolan

respekt, unik och trygghet.

är utvecklingen av våra lärmiljöer.

Adress: Skolgatan 5, 195 34 Märsta

Tel: 08-59126800 (expeditionen)

– I vårt trygghetsarbete gör vi barnen

I det dagliga arbetet på skolan finns alltid ett – God fysisk och psykisk hälsa är en

Det målmedvetna arbete som skolan

medvetna om sitt eget beteende och känslor

bedriver tillsammans med elever och

och vi visar hur de med sitt agerande kan bidra

vårdnadshavare har gett mycket goda

till positiv utveckling hos både dem själva och i

resultat. Allt fler väljer Centralskolan som

Blogg: http://nyacentralskolan.weebly.com

gruppen, förklarar Carola.

förstahandsalternativ för sina barn.

Instagram: www.instagram.com/centralskolan1

På Centralskolan lägger man stora

Vad vill då rektorn att barnen som lämnar

Epost: carola.sjodin@sigtuna.se


76 ● SKOLA & UTBILDNING

FART, FLÄKT, FAIR PLAY OCH JÄMLIKT Foto: Rasmus Tynander

En utveckling som vi ser inom det svenska föreningsslivet idag är att barn och ungdomar börjar idrotta organiserat vid allt tidigare ålder, vilket kan få till följd att de hoppar av tidigare, redan vid 10-11 års ålder. I Göteborg och region väst har man tagit tag i problematiken.

H

Foto: Anna Heier andbollförbundet Väst

tränare och ledare.

arrangeras Partille Cup. Världens största årliga

med Susanna Laursen

turnering i handboll med handbollslag i åldrarna

som ordförande, arbetar

oerhört fokuserat med att förebygga stillasittandet

tio till 21 år, från hela världen. Cupen startades av

strukturerat, medvetet

hos barn, för att få in barnen inom idrotten och

IK Sävehof i Partille 1970.

och riktat för att

handbollen och sedan se till att behålla dem. Idag

utveckla och rekrytera

ser föreningslivet avhopp redan av tio-elvaåringar.

publik att bevittna, säger Susanna. Jag anser att

inom handbollen. Förbundet har tillsatt

– Vi har inte så svårt att rekrytera barn till

framtiden för svensk handboll är ljus. Vi har två

nya kommittéer, bland annat en marknads-

handbollen idag, men vi har tuffare att behålla

duktiga landslag just nu, där herrlaget tog silver

och kommunikationskommitté samt en

dem. Konkurrensen är hård i form av e-sport

och damerna fjärde plats i senaste VM. 2020

utvecklings- och rekryteringskommitté. Syftet

och individuell träning som exemplevis gym.

arrangerar vi EM i Sverige. Här på hemmaplan

med kommittéerna är att arbeta brett med

Handboll är en rolig sport, säger Susanna. Det

har vi ledande profiler i form av Sävehofs damer.

kommunikation för att öka intresset för

är fart, fläkt och det är fair play. Det är även den

Vi har även ett mycket framgångsrikt lag i

handbollen. Kommittéen för utveckling och

mest jämställda sporten i hela Sverige. Det är

Beachhandbolls-VM. Handbollen är på hugget på

rekrytering arbetar med dessa frågor i samarbete

jämställt både på planen och i det organisatoriska

alla håll och kanter!

med klubbar, föreningar, kommuner och

arbetet, samt i beslutande organ.

skolor. Gruppen har också ansvar för projekt

Grundstenen, med visionen att bygga upp

nya varianter introduceras som Upp&Ner samt

Handbollförbundet Väst

organisation i föreningarna från grunden. Fokus

Härs&Tvärs, vilka riktar sig till spelare med

ligger på att rekrytera samt behålla medlemmar

funktionsnedsättning. Även beachhandboll är på

Adress: Gullbergsstrandgata 36a 411 04 Göteborg

och att få fler ungdomar att välja handbollen som

stark frammarsch i Sverige.

sin idrott. Projektet drivs av Kenneth Johansson.

att spela. Du behöver i princip bara en boll.

– Grundstenen har blivit ett rikstäckande

Susanna menar att handbollen jobbar

– En fantastisk upplevelse för dig som

Handbollssporten utvecklas mycket och

–Handboll är enkelt, tillgängligt och billigt

projekt, säger Susanna. Det visar hur man bygger

Beachhandbollen är en friare variant av handboll.

en stark och bra grund i föreningsverksamheten

Det är bara att sätta ihop ett kompisgäng för att

där vi förmedlar vilka värdegrunder vi jobbar

börja spela. Idag är idrotten väldigt resultatinriktad

med, vad vi konkret erbjuder barn, ungdomar,

och vi behöver ta hänsyn till att många barn och

föräldrar, vårdnadshavare och vuxna. Vi talar om

ungdomar bara vill spela för att ha kul.

vilka förväntningar du kan ha på verksamheten,

Återkommande varje år i vecka 27

Tel: 031-707 18 90 E-mail: info@handbolllvast.se Hemsida: www.svenskhandboll.se/HandbollforbundetVast Facebook: www.facebook.com/HFVHandboll Instagram: www.instagram.com/handbollforbundetvast


SKOLA & UTBILDNING ● 77

INTEGRATION, JÄMSTÄLLDHET OCH TRYGGHET Stockholms Fotbollsförbund har en tydlig vision. År 2022 ska det råda jämställdhet inom fotbollen – hälften killar och hälften tjejer på samtliga positioner.

Det är valår i år! Politikerna säger

utbildningar i lokalerna.

fotbollsplaner för att möta behovet. Många

att de tre viktigaste frågorna i

– De flest utbildningar sker dock ute hos

gånger ser vi uppemot åtta ungdomslag dela på

storstadsregionen är integration,

klubbarna, på deras begäran, i de egna klubbhusen.

en fotbollsplan. Det betyder att lagen ofta tränar

jämställdhet och trygghet”, säger Björn

utan målburar. Träningarna kan dessutom starta

Eriksson, Förbundschef på Stockholms

skickar utbildare samt material.

klockan 16 vilket gör det väldigt svårt för föräldrar

Fotbollsförbund. Vi brukar kaxigt

som ideellt tränar barn- och ungdomslag att

Klubbarna samlar ihop deltagare och vi Stockholms Fotbollsförbund utbildar primärt

påstå att vi är den samhällsfunktion som gör

ledare i tränarutbildningar i olika steg samt

anpassa tränarrollen till ett normalt arbetsliv.

mest inom de här tre områdena. Speciellt vad

domare. Varje år utbildas cirka 2 000 ledare.

Vi vet dessutom att klubbar idag säger nej till

gäller integration. Stadsdelar möts, generationer

Basutbildningen inom fotboll handlar såväl om

barn som vill spela fotboll för att det inte finns

möts och jämsides med det jobbar vi med

fotboll som om värdegrunder. Förbundet erbjuder

plats. Jag gissar att politikerna vet vilken viktigt

50/50-fonden vars syfte är att få in lika många

kurser inom både utbildning och utveckling.

samhällsfunktion fotbollen fyller – och önskar att

tjejer som killar in i fotbollen.

Basutbildningarna är nästan alltid kostnadsfria.

de visar det i år!

Stockholms Fotbollsförbunds vision

– Vår utbildningsportfölj är gedigen och

är tydlig. Den levereras lika tydligt av

täcker upp det mesta inom fotbollen. Allt med

Förbundschef Björn. Fotboll är idag den idrott

barnen i fokus. Vi har även kostföreläsningar

i Sverige som har flest kvinnliga utövare.

och skadeutbildningar. Vi har utbildningar som

Det finns 1 250 tjejlag i spel inom fotbollen

handlar om hur man bör uppträda som förälder.

och Björn menar att det på planen är hyfsat

Det finns cirka tre ledare per aktivt lag idag inom

jämställd. Utmaningen ligger i styrelserummen

ungdomsfotbollen, vilket betyder att vi har ungefär

och att öka antalet kvinnliga tränare.

15 000 ledare i omlopp där ute och av dem är

säkert 14 000 föräldrar. Ideellt arbetande föräldrar.

– Det är ofta pappa som tränar sina döttrars

lag. Vi arbetar på att förändra det och vill ha

50/50 på alla plan inom fotbollen.

fotbollen i Stockholmsregionen där Stockholms

Fotbollsförbund behöver stark politisk support

Stockholms Fotbollsförbund utbildar cirka

Den största och viktigaste frågan inom

5 – 6 000 personer per år. Kansliet har två

och stöttning är den stora bristen på anläggningar.

utbildningslokaler och varje helg pågår två till tre

– Stockholms stad saknar 30 fullstora


78 ● BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD

KUNDSERVICE ÄR EN INSTÄLLNING

K

vik är en inredningsbutik inom kök, bad, tvättstuga och även garderobslösningar. I butiken möter du en kökskonsulent som dagligen arbetar med att göra

behovsanalyser och rita kök anpassade utifrån kundernas önskemål och förutsättningar. Det är klokt att ta tillvara på den erfarenhet och kunskap som finns hos en professionell köksplanerare för att tillsammans skapa ditt drömkök.

– Vår målsättning är att konstant överträffa

Att ha en kundnöjdhet som ligger i topp är

kundens förväntningar. Vi jobbar utifrån att

inte något som händer av en slump. Det

inställning” och det märker du som kund hos

kräver hög servicegrad genom professionella

kökskonsulent på Kvik Kungsbacka i Göteborg.

verktyg, kunnig personal och rätt inställning. En inställning som finns hos Kvik Kungsbacka.

”kundservice är inte en avdelning – det är en oss, säger Stefan Sjöglimt, franchisetagare och

”Vi jobbar utifrån att kundservice inte är en avdelning utan en inställning. Och det märker du som kund hos oss.”

Stefan tog över Kvik Kungsbacka och

butiksansvaret den 18 maj i år och har sedan dess haft den högsta kundnöjdheten i landet.

– Vi gör en grundlig och kostnadsfri

behovsanalys tillsammans med kund. Den resulterar i en ritning, som sedan omsätts i 3D för att kunden ska få en tydlig bild av resultatet. Med en enkel knapptryckning visas sedan totalpriset vilket alltid är en positiv överraskning för kunden, eftersom vi har överraskande låga priser.

De husliga köken med kryddhyllor och

volanggardiner har sett sina bästa dagar. Byggoch inredningsarkitekter satsar på öppna planlösningar och ser köket som så mycket mer än bara en plats att tillaga maten. Gränserna suddas ut så pass mycket att det ibland kan vara svårt att avgöra om du står i köket eller i vardagsrummet.

– Står du i vardagsrummet och tittar in i

köket ser det ut som om du tittar på en del av vardagsrummet. Står du i köket och tittar ut i vardagsrummet ska det se ut som att du står kvar i köket, säger Stefan.

En duktig köksplanerare vet vilka

parametrarna är att ta hänsyn till. Hur ska köket se ut? Hur skapar man ett kök med bra arbetsflöde? Finns det tillräckligt med förvaring,


BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD ● 79

Henrik Stockhaus monterar kök på plats i butiken i Kungsbacka och säkerställer att alla beställningar stämmer ner till minsta skruv. Nästan 90% av våra kökskunder väljer att få stommar och lådor förmonterade.

avlastningsytor och svängrum? Kom ihåg den

viktiga köksbelysningen. Skapa ett städsmart kök.

organisation och det professionella i företaget i

Modern teknologi och utbudet av material och

form av stark support gagnar i slutändan även

egenskaper gör det möjligt att skräddarsy köket

slutkonsument.

och dessutom förstärker det helhetsintrycket av

ditt hem, som en snygg helhet.

Kundnöjdheten är givetvis det viktigaste för

oss och det bådar gott att kunna säga att

– Jag tror det viktigaste är att fokusera på

Stefan lovordar Kvik som en mycket stabil

– Vi vill göra allt rätt från början.

funktion och samvaro i ett kök och hem, inte

jag har Karim, en av Sveriges kunnigaste

att man tittar enbart på pris per del, utan ser

kökskonsulenter på plats i butiken och Henrik

till helheten och att det även finns en social

som sköter lager och montering. Unga killar

funktion i lösningen.

som trivs på jobbet och som ställer upp i alla

lägen. Kundnöjdheten ligger högst i landet om

Kvik Kungsbacka

tråden. Länka hemmets användningsområden med

man tittar på de senaste tre månaderna och vi

hemmets rum. Plocka upp inredningsdetaljer från

får många kunder som besöker oss tack vare

Adress: Kungsparksvägen 21 434 39 Kungsbacka

ett rum till ett annat, färgskalor och material –

rekommendationer från tidigare köksköpare.

skapa en harmonisk helhet.

Telefon: 0300-714 00

gammalt kök, är en komplex process. De flesta

Få professionell hjälp med att hitta den röda

Färgskalorna för årets kök skiftar från vitt

Att bygga nytt kök, eller renovera ett

Epost: kungsbacka@kungsbacka.kvik.se

till olika nyanser av grått, till det mer dramatiska

av oss gör det en eller ett par gånger i livet. En

Hemsida: www.kvik.se/kungsbacka

svarta. Stoppade textilier letar sig in i köken för

kökskonsulent gör det flera gånger dagligen. Ta

att skärpa till känslan av socialt umgänge och ett

tillvara på den kunskap och kompetens som finns

Facebook: www.facebook.com/370916573427481

skönt kökshäng, som inte längre enbart betyder

där ute och luta dig tillbaka i att det finns de som

att man står och hackar lök tillsammans.

vill hjälpa dig att göra allt rätt, från början!

Instagram: www.instagram.com/kvikkungsbacka


80 ● BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD

VATTENFELSBRYTARE ÄR FRAMTIDEN! I dag är det varken särskilt komplicerat eller dyrt att förebygga vattenskador, oavsett om det gäller privata hem eller offentliga byggnader. Det kan tvärtom vara en lönande affär att installera vattenskadeförebyggande system eftersom en sådan åtgärd i de allra flesta fall leder till reducerade försäkringspremier, avskaffad självrisk eller installationsbidrag.


BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD ● 81

T

ollco AB är ett företag som

den bryter både vattentillförseln, strömmen till

specialiserat sig på att ta

diskmaskinen samt larmar vid eventuell läcka.

fram produkter och system

som skyddar fastigheter

produktutbud för vattenskadeskydd i kök som

mot vattenskador och

kallas Vattensäkert kök. Systemet består bland

om läckor ändå uppstår,

annat av tätskikt, översvämningsskydd, larm

Tollco har även utvecklat ett heltäckande

begränsa skadeverkningarna. Samtliga

och vattenfelsbrytare. Tollco är idag den enda

produkter är svensktillverkade vid Tollcos

leverantör på marknaden som erbjuder ett helt

egna produktionsavdelningar i Knivsta samt i

koncept med produkter som tillsammans utgör

Anderstorp.

ett oöverträffat säkerhetssystem. Vattensäkert

kök är ett beprövat system som saluförs av

– De kunder som inte bryr sig om kostnaden

att förebygga för vattenskador är de som redan

marknadens största bygg- och köksleverantörerna.

har råkat ut för en vattenskada. De vill inte

Både i Sverige och internationellt.

hamna där igen, säger Tollcos Försäljning- och

Marknadschef Clas Crafoord Olsson.

genomföra skräddarsydda utbildningar rörande

vattensäkerhet. En nyhet i kursportföljen är den

Fullt förståeligt eftersom en vattenskada när

Tollco anlitas ofta av företag för att

den upptäcks redan kan ha orsakat omfattande

utbildning som tagits fram i samarbete med

förstörelse.

utbildningsbolaget, Rätt kunskap. Utbildningen

– En vattenläcka kan vara svår att upptäcka

och när den väl uppdagas är det inte ovanligt med kraftig mögelutveckling och ansenliga skador på fastighetens stomme, varnar Clas.

Katastrofer i sådan omfattning kan dock

enkelt undvikas genom att låta installera WaterFuse vattenfelsbrytare. En vattenfelsbrytare stänger av vattnet när ingen finns i fastigheten eller utrymmet, antingen per automatik eller med hjälp av fjärrstyrning. Brytaren upptäcker, larmar och stänger av om den registrerar en vattenläcka under till exempel en diskmaskin.

– Vi har också system som utför

automatiska trycktester samt stänger av vattnet då temperaturen sjunker för att undvika frysskador.

Waterfuse, den serie vattenfelsbrytare som

”En vattenläcka kan vara svår att upptäcka och när den väl uppdagas är det inte ovanligt med kraftig mögelutveckling och ansenliga skador på fastighetens stomme.”

heter Förebygg vattenskador i hem och fastighet, ”FöVa” och riktar sig främst till utförare som snickare och VVS-montörer men även till säljare av system från Tollco.

– Utbildningen behandlar bland annat

regelverk, försäkringsbolagens inställning till vattenfelsbrytare samt konsekvenser av vattenskador i form av till exempel astma och allergi orsakad av svartmögel.

De första utbildningarna gavs med stor

framgång i augusti och om du själv vill erbjuda dina anställda ökad kompetens inom vattensäkerhet är du varmt välkommen att kontakta Tollco eller Rätt kunskap. Utbildningen är en seriös satsning som inte bara behandlar Tollcos egna produkter och i planerna ingår att så småningom erbjuda

Tollco tagit fram, finns i flera olika modeller. I

utbildningen som gymnasiekurs. Viktigt för

serien ingår modeller anpassade för bland annat

framtiden eftersom många inte känner till att

villa, stuga, lägenhet och offentlig miljö.

vattenskador har hög negativ miljöpåverkan då de

orsakar stora utsläpp av koldioxid.

– Vi är ensamma på marknaden om att

erbjuda anpassade system. Hos oss ska man

inte behöva betala för mer än man behöver,

nytänkande och för att leva upp till dessa krävs

försäkrar Clas.

att vi hela tiden ligger i framkant, avrundar Clas.

– Våra värdeord är förtroende, trygghet och

Kännetecknande för Waterfuse-produkterna

är bland annat att de trots den avancerade tekniken är mycket enkla att använda och

Tollco AB

och enkelt av en VVS-installatör men det finns

Adress: Rubanksgatan 4 74171 Knivsta

även produkter som du som konsument kan

Telefon: 018 – 34 90 10

installera. De flesta systemen installeras snabbt

ansluta på egen hand.

– Vår vattenfelsbrytare PlugIn monteras

E-mail: info@tollco.se

i en vanlig stickkontakt i anslutning till

Hemsida: www.tollco.se

exempelvis diskmaskinen, och fungerar så att

Facebook: www.facebook.com/Tollco


82 ● BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD

TRYGGT BYGGT Det är skillnad på att bygga en modern villa i ett skogsparti i Ultuna och att renovera ett vapenhus åt svenska kyrkan. Ett sådant bygge kräver ett byggföretag med många specialuppdrag i erfarenhetsbagaget.


BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD ● 83

Å

C Bygg är en totalentreprenör

Park. Ett projekt som nu nomineras till Årets

en halv miljon människor i dryga hundra tusen

inom bygg, med bred

Bygge 2018. ÅC Bygg har monterat de olikfärgade

företag. Att hitta det företag som är bästa lämpat

erfarenhet och byggexpertis

fibercementskivor som delvis pryder byggnadens

för just ditt bygge kan med de siffrorna kännas

även inom de lite mer

fasad, samt monterat de räcken i form av smala

som att leta efter en nål i höstacken. Vad är det

udda och annorlunda

ribbor i ask i ljusgården.

då som gör att just ÅC Bygg attraherar så många

byggprojekten. De tar sig

uppdrag av så olika karaktär?

– Det har varit väldigt kul att vara delaktigt

an både mindre och större byggarbeten och

i det här bygget. Ofta så vet man inte vem som

byggentreprenader.

har ritat byggnaden men vi har varit i nära

och vi vill göra ett bra jobb. Det kanske låter

kontakt med arkitekten. Även kontakten mellan

enkelt men jag uppfattar att vi är duktiga på

– Vi sköter hela bygget. Från att vi

– Vi är lyhörda inför våra uppdragsgivare

projekterar till att vi sopar upp allt damm efter

det och det är grunden till vår framgång som

oss, säger Martin Kristoffersen. Vi får ofta, och tar

byggföretag. Det är tryggt att anlita oss. Vi lämnar

gärna emot projekt, som ställer höga krav på oss

”Vi är lyhörda inför våra uppdragsgivare och vi vill göra ett bra jobb. Det är tryggt att anlita oss. Vi lämnar ingenting åt slumpen!”

vad gäller variation och erfarenhet.

ÅC är Åke Carlssons initialer - Åke som

startade byggfirman 1961. Martin och Isko Karevaara driver företaget sedan 2014 med sjutton anställda och verkar i samma anda. De har närmare 20 års kompetens och kunskap samt ett gediget nätverk av underentreprenörer.

Byggföretaget finns i Knivsta, Uppsala och

har närhet till både Uppsala, Stockholm och Arlanda flygplats. Vilket gör att de bygger lokalt, i Uppland och Stockholms län samt där de

ingenting åt slumpen!

önskas i övrigt. ÅC Bygg har bland annat byggt åt Vasakronan i Uppsala, Arlanda Motortown, Långhundra skola i Knivsta, Fornby i Uppsala,

oss entreprenörer har varit mycket god, berättar

Vaksala förskola i Uppsala samt SEB USIF

Martin. Vi har haft veckomöten där vi lyft

Rosendal. Danderyd Kyrka och Campus Roslagen.

eventuella problem, tidsfrågor och annat som rört

samordningen samtidigt som vi givetvis mötts ute

– Vi får många kommersiella och

kommunala uppdrag. Våra uppdragsgivare är

på bygget.

ÅC Bygg

bland annat Vasakronan och Knivsta kommun.

Adress: Hyvelgatan 14, 741 71 Knivsta

Men vi tar även lokala, privata uppdrag. Vi är

menar att de anställda trivs så bra att de

just nu i färd med att bygga upp en nerbrunnen

stannar länge inom företaget. De söker dock

herrgård.

löpande medarbetare, som ambitiösa och

Företaget är i en expansionsfas. Isko

Tel: 018-28 80 40 E-mail: martin.kristoffersen@acbygg.se

skickliga snickare, liksom duktiga och erfarna

Hemsida: www.acbygg.se

entreprenad under byggnaden av labb- och

projektledare/arbetsledare.

kontorsbyggnaden Hubben i Uppsala Science

Facebook: www.facebook.com/acbyggknivsta

ÅC Bygg är en av flera aktörer som delat

Byggsektorn i Sverige idag sysselsätter cirka


84 ● BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD

REVOLUTIONERAR MARKNADEN FÖR ARBETSKLÄDER Har du lagt märke till att hantverkarna i ditt liv, oavsett mekaniker, elektriker eller snickare, helt plötsligt ser grymt coola och stilrena ut? Förklaringen är en ny aktör som höjer modegraden i hantverks- och arbetsklädesbranschen.


BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD ● 85

Varumärket har en historik”, säger

att underlätta för dem.

man samarbetat med företaget Polartec®,

Jonas Skommevik, VD och delägare på

”uppfinnaren av fleecen”. Här jobbar DePalma

DePalma Workwear, men bolaget är

en stark lyhördhet gentemot de som dagligen

med de allra senaste materialen som gör att

ungt. Vi är uppstickare på en gigantisk

använder arbetskläderna.

produkten, trots bibehållen estetik och stilrenhet

marknad där våra produkter och

dessutom är vattenavvisande, anti-statisk och är

varumärke definitivt tar ett nytt grepp.

helt beroende av de som bär våra kläder, och vill

gjord av 50 procent återvunnet material.

DePalma som varumärke har sin början

så vara. Vi lyssnar ständigt på återkoppling om

i 70-talets Kalifornien och dess garagekultur.

material, kvalitet och funktionalitet och mycket

fortsättning på vår tekniska kollektion av

År 2001 tog två svenskar över rättigheterna

annat. Vi vill vara en del av hantverkarnas liv och

arbetskläder. Det visar precis på det som vi som

till varumärket och drev det som ett nischat

till stor del låta dem påverka hur vi utvecklas

företag vill åstadkomma för våra kunder: kort och

lifestyle-varumärke fram till år 2013. Ytterligare

framåt. Det är för dem vi finns till.

gott grymt snygga och stilrena kläder och fortsatt

två år senare tog en ny grupp människor över

i framkant vad gäller teknologisk innovation samt

DePalma jobbar nära sina kunder och har

– Som klädmärke känner vi att vi givetvis är

– Använder du DePalma Workwear kommer

– Samarbetet med Polartec® är en viktig

rättigheterna och slöt cirkeln – tillbaka in i

funktionalitet/kvalitet.

garagen och tillbaka till hantverkarna.

man prackats på från sitt företag, eller det man

Den första kollektionen presenterades

”Använder du DePalma Workwear kommer du att sticka ut, så enkelt är det.”

2016. Professionella arbetskläder: arbetsbyxor, jackor, förkläden, skjortor och accessoar. De svenska kraven på funktionalitet och kvalitet har fusionerats med ett lika tydligt fokus på design och image. För en ny generation hantverkare.

– Det är en gigantisk marknad och det

finns många olika yrkeskategorier som vi vänder oss till. Från snickare, mekaniker, rörmokare,

själv lyckats hitta på allehanda byggvaruhus eller andra arbetsklädesbutiker, riktigt stämt överens med hur man ser på sitt eget privata varumärke och önskan om att bli sedd. Den tiden är över nu! DePalma Workwear andas autencitet, klassisk jeanskänsla, en känsla av generationskontinuitet samt en yrkesstolthet och bord e faktiskt få vilken kontorsnisse som helst

elektriker, målare till restaurang- och barpersonal,

du att sticka ut, så enkelt är det. Man kan se oss

bryggare och barberare. För oss är arbetskläderna

som något av en anti-tes mot de mer etablerade

ett oerhört viktigt sätt för hantverkarna att

varumärkena som fokuserar väldigt mycket på

återspegla stoltheten över just sitt yrke. Du ska

att synliggöra funktion och tekniska lösningar

vilja ha våra arbetskläder på dig och känna dig

– vi har minst samma tekniska funktion och

snygg och uppstyrd, liksom bekväm, såväl på som

kvalitet, dock väljer vi istället att tona ned dem

utanför jobbet och även på vägen dit och hem.

rent utseendemässigt för att bibehålla vår estetik

och design. Vi har absolut ändrat synen på

Responsen på varumärket är otroligt positiv

Det är ju inte alltid man känt att de plagg

att vilja hoppa ur kostymen.

DePalma Workwear Adress: Tobaksspinnargatan 2 117 32 Stockholm Tel: 0707- 13 36 81

och idag finns man på drygt 100 återförsäljare i

arbetskläder.

Sverige, en siffra som stiger i snabb takt. Man har

även nyligen initierat sin internationella expansion.

krav, liksom den svenska varierande väderleken

Hemsida: www.depalmaworkwear.com

utmanar vilken garderob som helst. DePalma

Facebook: www.facebook.com/depalmaworkwear

– Vi har valt att jobba med både

Olika yrken med olika förutsättningar och

återförsäljare och via direktförsäljning till kund.

jobbar konstant med att utveckla nya produkter.

Vi är för alla och vill vara tillgängliga för alla, så

Under hösten släpps exempelvis nya plagg i

vår vision är helt enkelt att vara där kunden är för

form av en fleeceväst och en fleecejacka där

E-mail: jonas@depalmaworkwear.com

Instagram: www.instagram.com/depalmaworkwear


86 ● BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD

”VI FIXAR DET SOM INTE ANDRA MÅLARE FIXAR” En Dekorationsmålare är en konstnärlig målare med en extra kreativ pensel. Varför inte piffa upp ditt hem med ådrade dörrkarmar eller välkomna dina gäster till en marmorerad hall?

Vi har starkt kundfokus samt en bra relation och kommunikation med våra kunder och även gentemot varandra. Vi skapar effektivt dekorativa lösningar helt utifrån kundens önskemål. Vårt tänk är kreativt och går utanför

ramarna om kunden behöver”.

Dekorationsmålarna, med bland andra

Alexander Kalén, utför specialarbeten såsom ådring, marmorering, lasering och övrig dekorationsmålning. Här finns lång erfarenhet och konstnärlig kompetens. Behöver du måla en vit vägg utför de det jobbet också. De som jobbar på företaget älskar att måla och ser det som att ha sin hobby som sitt yrke.

– Vi älskar att måla och skapa, vilket betyder

att varje uppdrag vi får ger oss en chans att göra det vi är bäst på och verkligen gillar!

Dekorationsmålarnas uppdragsgivare

är bland annat företag/kontor, offentliga verksamheter, bostadsrättsföreningar, privata villor och hem.

”Vi älskar att måla vilket betyder att varje uppdrag ger oss en chans att göra det vi är bäst på.”

Behöver du hjälp att ta fram lösningar och

idéer så lämnar Dekorationsmålarna förslag på lösningar i samråd med dig som kund. För den som önskar sälja sin bostad är en ommålning inför försäljningen ett kostnadseffektivt sätt att öka värdet på bostaden.

Dekorationsmålarna behärskar en rad

olika tekniker. Ådring handlar om att efterlikna olika sorter trä, som till exempel ek, mahogny eller valnötsrot. Men den som vill kan hitta på sitt eget fantasifulla träslag. Ådring lämpar sig för möbler, väggar, dörrkarmar och lister. Genom att marmorera åstadkommer man en imitation av olika sorters marmor. Traditionellt har det använts för att ersätta äkta marmor i slott och herrgårdar men marmorering har ökat i popularitet även på restauranger, i trapphus och i privatbostäder. Dekorationsmålning kan också vara lasyr, ornament- och stuckaturmåleri samt olika slags väggdekor.

– Vi målar om och fixar till helt utifrån dina

önskemål och behov. Vi arbetar effektivt och garanterar ett schysst slutresultat. Vår känsla är att vi många gånger fixar det som andra målare inte fixar!


BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD ● 87

FRU BOHLIN En One Stop Shop FRU BOHLIN finns på Gästrikegatan 6 i Vasastan. Där huserar Anna Broström och Ulrika Karlgren som startade FRU BOHLIN – en komplett inredningsbyrå - en one stop shop!

A

nna Broström är delägare

prisbild med ett totalpris. Arbetet påbörjas. Din

begränsningar för vad vi kan hjälpa till med.

och projektledare. Anna tar

projektledare är den enda kontakt du behöver ha

Från idé till färdigt resultat där vi håller kunden i

ansvar för försäljning, kontakt

rakt igenom hela projektet. När allt står klart görs

handen hela vägen.

med kund och hantverkare

en genomgång med projektledare, byggledare och

samt projektledning av

kund för att se så allt är till belåtenhet.

i våra svenska hem som får det att klia i fingrarna

hela renoveringen inklusive

hos dem till att vilja förändra.

– Vi tar hand om alla typer av projekt,

Vi undrar om de kan beskriva vad de ofta ser

inköp och leveransplanering. Ulrika Karlgren är

alltifrån nya gardiner till ny planlösning, nytt kök,

delägare och inredare. Den som designar, säkrar

badrum eller färgsättning, säger Ulrika. Du väljer

gardiner” och ofta har man för små mattor och för

funktionalitet samt färgsätter och kan slå vilken

själv vilka moment du vill ha hjälp med.

stora möbler samt knuffar in allt in mot väggarna,

hem- eller lokalägare som helst med häpnad.

ler Ulrika. Vi kan också uppleva färgsättningar som

Vi lägger vårt fokus på att se till att vi förstår

inte harmoniserar eller dåligt planerad belysning.

inredningsbyrå som tar hand om hela ditt projekt

kundens önskemål och där vi ges utrymme

från idé till allt står klart.

presenterar vi våra idéer för att få ett resultat som

några misstag – du kan också pushas att ta steget

FRU BOHLIN grundades 2013. En

– Du kan lämna in din nyckel och resa

– För oss är nöjda kunder det allra viktigaste.

– Generellt ser vi att folk är ”dåliga på

Tar du in en inredare behöver du inte göra

kanske är bättre än vad kunden någonsin kunnat

”lite längre”, våga och sedan inse att du inte bara

bort – och allt står klart när du kommer tillbaka,

tänka sig, berättar Anna. Vi ser till byggnadens

blev nöjd – utan jättenöjd.

säger Anna.

ursprung, historia samt stil och binder stilmässigt

ihop projektet till en harmoniserad helhet. Vi

Varje uppdrag börjar med ett offertmöte där

kundens önskemål om vad som ska göras och

detaljplanerar och har den kompetens och

genomförande gås igenom. En offert presenteras.

erfarenhet samt de leverantörer som krävs för att

Accepteras offerten sker ett uppstartsmöte med en

effektivt genomföra ditt projekt.

mycket djupgående intervju gällande önskemål

om funktion och stil samt budget. Design- och

ett enormt ordningssinne, förklarar de båda som

inredningsarbetet tar sin start. Inredarens arbete

verkar trivas ypperligt med högt tempo.

presenteras i detalj och kunden får även en

sammanställning som visar leverantör, antal,

konkreta förslag på detaljnivå, exempelvis en

Tel: 070-445 76 24

material och pris.

knopp vi valt utifrån luckans tjocklek. Vi planerar

eluttag, väljer fogfärg, ser till att väggkulören i

Epost: anna@frubohlin.se

FRU BOHLIN fortsätter sedan processen och

Det krävs mycket ”kavla upp ärmarna” och

– Vi är lyhörda och tydliga! Vi presenterar

Fru Bohlin Adress: Gästrikegatan 6 113 62 Stockholm

Hemsida: www.frubohlin.se

tar fram byggofferter som sammanställs för dig att

hallen passar bra till golvet i köket, köksluckorna

ta del av tillsammans med en projektledningsoffert.

och mattan i vardagsrummet. Vi gör det enkelt

Facebook: www.facebook.com/frubohlin

Som kund har du nu en tydlig och specificerad

för dig som kund. Vi ser inte att det finns några

Instagram: www. instagram.com/frubohlinab


88 ● BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD

BRÄDOR OCH BÖSSOR

för byggare och lantmän Det står Byggmarknad på fasaden med stora blåa bokstäver. Stamkunderna ler. Sinsemellan säger de, ”Om det inte finns på BVL Byggmarknad, så finns det inte”.

D

et är på de mindre orterna

de finns. De där mataffärerna

efterfrågar, säger han. Då gör jag det.

kund. Lämna in ditt vapen så rengör vi det. Är det

eller byggvaruhusen som

mer komplicerade saker som behöver fixas har vi

är så mycket mer än de ser

kunder som BVL Söderåsen har. Kunderna

bra samarbete med en vapensmed.

ut utifrån. Den kund som

kommer hit en gång, och går nästan inte härifrån.

besöker BVL Söderåsen för

De kommer i alla fall onekligen tillbaka.

jakttorn, stängsel, foderautomater och fällor.

första gången vet inte riktigt vad han eller hon har

att vänta sig. Ryktet säger det, men väl på plats slås

Det viktigaste för oss är att de kommer

andra bygger vi själva. Vi har precis allt även

du ändå med häpnad.

tillbaka. En kund hos oss ska alltid känna sig

inom foder för viltvård, alltifrån saltsten till

omhändertagen och nöjd, samt gärna reagera på

mat till änderna. Vi är duktiga på hundkoppel

byggvaruhus och precis allt du kan tänka dig för

att vi verkligen har allt. Skulle det mot förmodan

och spårselen, ler Henrik. Många tror vi är ett

ditt lantbruk, din jakt, fiske eller friluftsliv.

vara så att vi inte har det, så ordnar vi fram det

byggvaruhus, vilket vi är – men vi är fullsorterade

så snabbt vi bara kan.

även inom jakt och fritid.

I den stora byggnaden ryms ett välsorterat

– Vi har allt, säger Henrik Sjögren, ägare och

– Det är sådant som stamkunderna Stamkunderna, för det är nästan bara sådana

– Vi ser våra kunder, menar Henrik.

skjuter in vapnet innan vi lämnar över det till

Har du egna jaktmarker kan du köpa – Vissa av de här sakerna köper vi in och

byggsäljare, glatt. Allt du behöver för bygg, villa

och lantbruk samt jakt och fiske. Vi är en riktigt

byggvaror, verktyg och arbetskläder för både

gammaldags välsorterad storhandel för traktens

professionella byggare som för hemmafixaren.

BVL Söderåsen AB

lantbrukare och småbyggare.

Här finns också det mesta i form av vitvaror och

sådant som behövs för att sköta din trädgård.

Adress: Böketoftavägen 19 268 77 Kågeröd

Henrik äger BVL Söderåsen i Kågeröd

Inom byggavdelningen finns mängder av

tillsammans med sin fru Malin. Han är andra

generationens ägare av företaget, med en gedigen

som guldklimpen bland avdelningarna. Henrik

kunskap i branschen.

kan det han säljer och sortimentet imponerar. Här

– Jag är både byggare och jägare, berättar Henrik.

finns allt jägaren behöver.

Hemsida: www.bvlab.se

Kunderna vet att han också ritar hus, mindre

Facebook: www.facebook.com/165597660144611

industrier, lador garage och balkonger.

Avdelningen för jakt och viltvård är att ses

– Du kan ta med ditt vapen för att

exempelvis köpa kikarsikte. Vi monterar och

Tel: 0418-803 55 Epost: info@bvlab.se


BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD ● 89

GÖRA HÅL I BACKEN Nu kan du ställa in spettet i redskapsboden. På 25 sekunder har du borrat ett hål i marken, för att kunna få ned en stängselstolpe, med en användarvänlig jordborr.

Så fort du ska göra ett hål i marken

plintar, göra en altan, en carport eller stänga in en

och lätt flyttas för nästa håltagning. Den får

fungerar våra maskiner perfekt”,

åker. Med vår jordborr kan du borra efter kanten

plats på ett vanligt släp. Borren nyttjas av

berättar Lars-Inge Eriksson, VD på

på åkern vilket går både fortare och enklare än

professionella användare.

ToLi Maskinkonsult AB i Uppsala. Vi

att spetta. Ett hål tar cirka 25 sekunder att borra.

jobbar med små maskiner, jordborrar

enkelmanövrerade och bensindrivna

och kedjegrävare.

och urstark maskin som är mer eller mindre

enmansmaskiner. De är lätthanterliga, små och

oumbärlig vid olika mindre grävarbeten, såsom

smarta. Den lilla jordborren väger 38 kilo. Den

krafterna. Det är också viktigt att stolphål håller

nedläggning av rör och kabel. Maskinen är

största jordborren har en maxvikt på 135 kilo och

tillräckligt djup. Svaret finns i en jordborr. Kanske

lättmanövrerad och gräver upp till två meter i

de går alla att packa in i en liten skåpbil.

behöver du gräva ett dike där en traktor omöjligt

minuten. Med lätthet gräver du diken ned till

kan ta sig fram, då gör en kedjegrävare jobbet.

cirka 35 centimeter, med en bredd på cirka 10

för jordborren medan företaget är återförsäljare

Att manuellt spetta hål i tung mark tar på

ToLi Maskinkonsult är ett litet

Kedjegrävaren TR-12 är en kompakt, liten

– Våra borrar och kedjegrävare är

ToLi Maskinkonsult har Sverigeagenturen

centimeter. En användarvänlig maskin att ha i

av kedjegrävaren, från Örebro och uppåt i landet.

familjeägt företag som är starkt nischade på

garaget oavsett om du är privatperson, ett litet

Maskinerna tillverkas i Tyskland och USA.

jordborrar, kedjegrävare samt konsult- och

entreprenadföretag eller hyr ut maskiner.

monteringsuppdrag inom bygg, teknik och

försäljning. Företaget drivs av far och son, Lars-

En liten och kaxig jordborr som efter användning

Toli Maskinkonsult AB

Inge och Alexander, som är IT-ansvarig. Uppstarten

enkelt fälls ihop och packas in i bagageluckan.

av företaget 2004 har sin bakgrund i att Lars-Inge

Adress: Johannesbäcksgatan 43 754 44 Uppsala

tillsammans med en bekant byggde stängsel.

lite stöddigare och starkare jordborr som är

designad så att motorn och hjulen placerats i

Därifrån kommer en stor del av erfarenheten

Jordborr PF400 är obeskrivbart lätthanterlig.

Jordborr HD99 är en robust lätthanterlig,

och kompetensen.

motvikt. En balanserad borr där själva borren

drivs hydrauliskt. Maskinen kan mycket snabbt

– Kanske behöver du exempelvis gjuta

Tel: 070-222 83 83 Epost: info@toli.se Hemsida: www.tolimaskinkonsult.se


90 ● BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD

TIDLÖST VACKERT MED NATURSTEN Byt ut bänkskivan i köket och få en helt ny känsla i hela hemmet. Natursten är ett material som har en alldeles egen karaktär i form av olika uttryck och färgskiftningar. Slitstark, snyggt och tidlöst.

D

e flesta kökslösningar idag

boendet och ser en bänkskiva i natursten som en

våra kunders behov. Vi mäter ert kök med en

är öppna ytor som gränsar

ren investering. Pengar som enkelt räknas hem vid

mycket avancerat mätutrustning. Vi tillverkar

till vardagsrum. Gränsen

försäljning. För den som önskar bo kvar kan byta

bänkskivorna, kör ut dem, bär in dem och

mellan rummen suddas ut

av en bänkskiva ge känslan av ett helt nytt kök!

monterar dem på plats. För den som behöver

och det är viktigt att ha ett

hjälp att demontera gamla skivor eller kök hjälper

kök som harmoniserar med

Produktionsfabriken och tillhörande showroom

Butik och showroom finns på Lidingö.

resten av designen och inredningen. Stenskivor

finns i Kungsängen, med över 7000 kvadratmeter

ger ett snyggt, rent och estetiskt tilltalande

fabrik och lager för inom- och utomhusstenar.

intryck. Natursten är dessutom hållbart och

Företaget har även ett litet showroom på

användartåligt, tidlöst och neutralt, vilket gör

Södermalm som välkomnar kunder och besökare.

att sten passar både en mängd olika färger och

inredningsstilar. Det är klokt att ta hjälp av en

produktionsfabriken, säger Suheyla. Vi har

kunnig naturstensproducent för att förstå vad

ett generöst showroom med hundratals

som gör sig bäst i just ditt kök, eller i övriga

visningsobjekt i granit, marmor, komposit och

delar i hemmet, avseende förväntningar och

kalksten samt diskhoar, blandare, handfat med

användningsområde.

mera. Detta showroom ligger i direkt anslutning

till fabriken. Du kan se på plats hur vi tillverkar

Stenfirma Lapital AB drivs av paret Said

vi till med det också.

– Hos oss kan du få kika in i

och Suheyla Azizi . Fabriken är Stockholms

ditt kök. Hur vi fräser en sten, eller slipar en kant,

största och en av Sveriges modernaste

för att den ska måttanpassas till ditt kök.

produktionsanläggning inom stenhuggeri.

Anläggningen finns i Kungsängens

aktörerna vad gäller produktion av bänkskivor

industriområde i Stockholm. Said och Suheyla

och fönsterskivor till kök, badrum och övriga

Stenfirma Lapital

ger sin syn på betydelsen av stenskivor i köket

ändamål. Skivorna består av natursten i form

och hemmet.

av granit, marmor, kalksten och komposit.

Adress: Symmetrivägen 9 196 37 Kungsängen

Stenfirman stoltserar med över hundra olika

– För att renovera ditt kök behöver du inte

Stenfirma Lapital AB, är en av de stora

alltid byta ut hela köket med stommar och allt,

sorters inom natursten och komposit. natursten.

säger Said. Du kan fräscha upp känslan väldigt

Stenarna kommer främst från Italien och Spanien.

mycket bara genom att byta ut dina bänkskivor

och eventuellt måla om skåpsluckorna. Vi ser att

och hanterar alla sorters sten. Råvaran kommer

många som ska sälja sina hem vill lyfta värdet på

från Italien eller Spanien. Vi skräddarsyr utifrån

– Vi arbetar med gigantiskt stora skivor

Tel: 08-770 70 70 Epost: info@lapital.se Hemsida: www.lapital.se Facebook: www.facebook.com/stenfirma.lapital


DETALJHANDEL, BUTIK & LIVSMEDEL ● 91

LILLA BLOMSTER­ MAKERIET Mitt på paradgatan i Röstånga ligger Lilla Blomstermakeriet. En ljuvligt harmonisk blomsterbutik som till viss del skiljer sig från många andra blomsterbutiker. Det är en lite vilsammare miljö i butiken, ljust och vackert med fina mjuka färger.

Det är blommorna som ska tala

företagsklimat och företagare i Röstånga värnar

buketten närmar sig klar. Malin lämnar över

när man kommer in här”, säger

om varandra.

dem med ett lika varmt leende.

Malin Sturesson, som äger och

driver blomsterbutiken Lilla

och uppåt som är den mest frekventa kunden hos

Malin. Kom gärna in för att hälsa på och kika

Blomstermakeriet, i Röstånga.

Lilla Blomstermakeriet. Malin skulle önska att få in

runt lite. Kanske bli inspirerad till något du själv

även de lite yngre generationerna. Kanske de som

kan göra hemma.

lugn i butiken, med inte alltför mycket pryttlar

just flyttat hemifrån och fått sina egna hem.

och saker överallt. Det ska kännas avstressande

Malin och säger:

och välkomnande, samt en viss ordning och reda.

förstå skillnaden mellan att köpa en bukett

komponerad av eller tillsammans med en florist.

Malin berättar att hon vill ha ett

”Ordning och reda” kan vara en följd av

Till övervägande del är det kvinnor från 35-40

– Jag önskar att alla skulle få ta del av och

– Du behöver inte handla alltid, avrundar

En kvinna i butiken skrattar till när hon hör – Det är omöjligt att gå härifrån tomhänt!

Malins tidigare arbetsliv, där hon lämnade sin

Istället för de färdigpaketerade buketterna

tjänst som fritidspedagog för att förverkliga

som finns i mataffärerna. Att jag kan få lära

drömmen om att kunna arbeta som florist i sin

ut hur man sköter blommorna samt att väva

Lilla Blomstermakeriet

egen butik. Lilla Blomstermakeriet. Ett namn som

in personlighet och kanske en tanke eller ett

hon vill ska föra tankarna till hantverk.

budskap till mottagaren.

Adress: Marieholmsvägen 9 268 68 Röstånga

– Varje bukett härinne, och varje bukett jag

Färgerna i butiken och bland blommorna

skapar till mina kunder, är ett hantverk. De är

harmonierar med varandra. Malin dekorerar

bundna med både kunskap och kärlek. Jag vill

en vinflaska med gröna blad och blommor i

inte göra något halvhjärtat bara för att jag ska

olika vita nyanser. Hon binder med omsorg

sälja. Jag vill göra det helhjärtat, säger Malin.

en drömlik blomsterbukett enligt kundens

önskningar och en tack-bukett åt en tacksam

Röstånga är en liten ort i Svalövs kommun,

vid foten av Söderåsen. Det råder ett vänligt

kund. Kundernas leenden växer i takt med att

Tel: 073-983 82 06 E-mail: mmalstu@gmail.com Facebook: www.facebook.com/675651295898011 Instagram: www.instagram.com/lillablomstermakeriet


92 ● DETALJHANDEL, BUTIK & LIVSMEDEL

BRYGG DITT EGET ÖL Att brygga öl är en sann konst, säger mästarna på ölbryggning. Enkelt och okomplicerat, säger lekmännen på ölbryggning. Varför inte testa för att hitta din egen sanning – och din alldeles egen ölsort!

Ö

lkompaniet i Göteborg med

vill man kunna servera sin egen öl till middagen

av våra kunder.

Martin Wolanski och Patrik

med sina vänner. Det som tidigare kanske ansågs

Bencker i spetsen reder ut

som lite nördigt är nu allmänt vedertaget och

butik på Hjalmar Brantingsgatan 7 i Göteborg,

begreppen och poängterar

intresset ökar stadigt.

eller besök vår e-handel www.olkompaniet.se.

direkt att ölbryggning är

för alla.

historia tusentals år. Nästan alla sädessorter

– Våra kunder är alltifrån ungdomar runt

Ölen har funnits i mänsklighetens

som innehåller socker kan tillsammans

20 till äldre par säger Martin. Vi har rätt många

med jästsvampar jäsa sig till en ölbrygd.

tjejer som kunder och vi gillar att många av dem

Huvudingredienserna är vatten, malt, humle och

har samlats i Facebook-gruppen Ölgäris. En

jäst. Idag är det många som vill ta fram sin egen

interaktiv sida med över 5 000 medlemmar där

unika ölsort och smaksätter med bland annat

både proffs och amatörer delar med sig av allt

kryddor och råfrukt.

som är ölrelaterat.

och går igenom vad det är för produkter de

Hos Ölkompaniet finner du allt du behöver

– Vi kommunicerar gärna med våra kunder

för att brygga öl hemma. Utrustning, malt, humle,

köper samt ger tips och råd kring hur dessa ska

jäst samt olika tillsatser och kryddor.

användas. Vi har ett starkt kundfokus och lägger

mycket tid på att prata med våra kunder, hos oss

– Ska du brygga ditt eget öl hemma så är

Välkommen in för att snacka öl i vår fysiska

en gryta på 20 liter en bra start, då får du 10-12

är alla välkomna och vi brinner för att förmedla

liter öl. Ett bra recept från oss att starta med är

så mycket ölkunskap vi bara kan och hinner,

”The American”. Det kostar 119 kronor och då

berättar Martin.

ingår även instruktioner och alla ingredienser du

behöver. Efter cirka fem timmar har du startat

ölrecept att dela med sig av och att det bästa

Ölkompaniet

ditt första steg till din egen öl. Efter 14-18 dagar

sättet är att pröva sig fram.

har ölet jäst klart. Fyll på dina flaskor, tillsätt lite

Adress: Hjalmar Brantingsgatan 7 417 06 Göteborg

socker och vänta 14 dagar så har det nu bildats

en fantastiskt god öl, säger han.

kolsyra och ölen är färdig att drickas.

inom ölbryggning till de som bryggt sin egen öl

Att brygga ditt eget öl hemma lockar fler

Martin berättar att de har cirka 300 olika

– Följer du bara receptet så kommer du få Ölkompaniets kunder är alltifrån nybörjare

Telefon: 010-2051444 Epost: kundtjanst@olkompaniet.se

och fler. Det är lite närbesläktat med matlagning

i många år vilka ställer högre och högre krav

Hemsida: www.olkompaniet.se

menar Patrik.

på Ölkompaniet som leverantör för att höja

kvaliteten på sitt eget öl.

Facebook: www.facebook.com/Olkompaniet

– Gillar man att laga mat – kommer man

gillar att brygga öl. Trenden är att vi vill göra

saker från grunden, som exempelvis långkok. Nu

Ölkompaniet, och vi lär oss hela tiden nya saker

– Vi har en enormt stor samlad kunskap på

Instagram: www.instagram.com/olkompaniet.se


DETALJHANDEL, BUTIK & LIVSMEDEL ● 93

VANLIGA KLÄDER TILL VANLIGA MÄNNISKOR I ena änden har vi kedjorna som satsar på lågpriskläder och i andra änden de prisgalna lyxvarumärkena. Däremellan hittar vi de ofta oberoende klädbutikerna som satsar på hög kvalitet till bra pris. Med en familjär stämning i butiken, god service och många återkommande kunder.

N

Vi närmar oss den kallare årstiden och

Vaksalagatan i Uppsala

till vanliga människor och det är den sköna

Tommy beskriver den här tiden som att det

drivs av ägaren och

inställningen han har till att driva klädbutik.

”blir full fart”.

VD Tommy Guveus

Alla är välkomna och alla ska kunna hitta

tillsammans med fru

något här. Den vanligaste kunden är en kvinna

brett utbud både vad gäller storlekar, modeller

och dotter. Ett gediget

i 40-årsåldern som värnar om kvalitet och

och funktion.

familjeföretag som gått i arv från far till son.

personlig stil, samt vill ha plagg som är bekväma,

hållbara, enkla att matcha, men som också

kikar runt i butiken. Hon säger:

av Sveriges städer, säger Tommy. Det är erfarenhet

andas mode. Hon vill ha plagg som inte hela

och kunskap som vi har laddat in i vår butik här

bekantskapskretsen har. Dam finns i upp till

trevligaste och mest serviceinriktade personalen.

i Uppsala. Vi satsar på hög kvalitet utan att priset

storlek 54 och herr upp till 5XL.

ska få dra iväg.

– Vi har haft butiker i många år, i de flesta

Tommy menar att de säljer vanliga kläder

OFA Kläder & Skor på

– Vi är väldigt stora på jackor. Vi har ett

En av stamkunderna hör oss prata när vi – Det här är stans bästa klädaffär, med den Tommy ler!

Till butiken kommer ofta långväga gäster.

NOFA Kläder & Skor har ett utbud som

Kanske har de varit i Uppsala på besök, eller åkt

sträcker sig från dam-och herrkläder, skor, väskor

igenom Uppsala under semestertider. Har de en

och smycken till underkläder och badkläder.

gång hittat till NOFA, hittar de gärna tillbaka.

I sortimentet finns starka etablerade märken

från Danmark, Tyskland och Sverige: Danwear,

service har en rådgivande funktion. Vi prackar inte

Hillevi of Sweden, Soya Concept, Time to be a

på våra kunder plagg eller stressar dem igenom

E-mail: nofa@bredbant.net

woman, DNY, Brandtex, Jacett. Lutha, Topeco,

besluten. Vi lyssnar på våra kunder för att se vad

Jana, Mockasin, Charlotte, Arcopedico, Senator,

de har för önskemål och hur vi på bästa sätt kan

Facebook: www.facebook.com/nofakladerochskor

Jomos, Charles, Gemini, Puccini, Seeberger – för

hjälpa dem. De kunder som önskar strosa runt i

att nämna några. Kläder, skor och accessoarer.

butiken själva, dem ger vi det utrymmet.

– Vi har kunskap om det vi säljer och vår

NOFA Adress: Vaksalagatan 31 753 31 Uppsala Tel: 018-105 401

Instagram: www.instagram.com/nofa_klader_och_skor


94 ● FÖRETAG & TJÄNSTER

HANKSVILLE FARM Ett ställe att mötas Det är bestämt att vi ska träffas på Hanksville Farm. Onekligen drar tankarna iväg till de amerikanske sydstaterna, men det går inte att ha mer fel. Vi ska mötas mitt i Skåne. En unik idyll som välkomnar såväl lokala som långväga gäster.


FÖRETAG & TJÄNSTER ● 95

D

e båda ägarna Ann och

hämtar och lämnar vid busstationen.

sig utmärkt för femkamp, brännboll, kubb,

Stefan Wirenstedt Nilsson

Den gamla gården på slätten erbjuder

gemensam träning, yoga eller andra aktiviteter. De

välkomnar oss varmt

Bed and Breakfast, camping, pub och kafé.

flesta konferenskvällar avslutas med samling runt

till Hanksville Farm. En

Det finns rum att boka i det stora huset med

lägerelden eller grillplatsen.

gård som har funnits på

bevarad charm från 1947, samt i de vinterbonade

nuvarande plats sedan

stugorna. Renoveringarna som genomförs sker

matsedeln. Varje torsdag serveras ärtsoppa. Hon

1822. Anknytningen till ”country” kom sig

varsamt och noggrant.

lagar all mat från grunden och väljer närodlade

under mitten av 90-talet då gården ägdes av en

och säsongsbetonade råvaror. Klockan sju på

countrymusikklubb som sände radio från farmen.

som möjligt av det gamla, berättar Ann. Lyfta

kvällen dukas långbordet upp. Alla gäster samlas

Idag ägs gården av Ann och Stefan. Den har

fram det unika med den här gården och miljön.

för att äta gemensam middag tillsammans med

utvecklats till en fantastisk mötesplats för såväl

Vi har till exempel kedjorna som använts till

Ann och Stefan.

lokalbefolkningen som tillresta besökare från

korna hängandes kvar i caféet som är i gamla

övriga Sverige och utlandet.

kostallet. Toalettbesök sker i den gamla charmiga

– hemma hos oss, säger Ann. Vi lever med våra

– Vi gillar återbruk och vill bevara så mycket

Det är Ann som bestämmer vad som står på

– Vi vill att våra gäster ska känna sig hemma

svinastian. Miljömedvetenheten är stor hos oss.

gäster under tiden de är här på besök.

farmen. Målet är att bevara det gamla och

Vi har installerat solpaneler och har biologisk

genuina och visionen är att alla gäster ska trivas.

rening. Avloppsvattnet återvinns.

även fester och många bröllopspar har gift sig

under den stora buskkastanjen som har stått på

Det är en upplevelse att befinna sig på

– Vår förhoppning är att Hanksville Farm ska

Överraskningarna är många här. De fantastiska

Farmen har utskänkningstillstånd. Här hålls

ses som en naturlig mötesplats, för våra grannar,

stugorna på hjul är gamla ombyggda husvagnar. På

gården sedan 1939. Detta magnifika träd är det

vänner och närboende, likväl som för övriga

gårdens camping finns även möblerade tält – för

första som möter dig när du kör upp på gården,

skåningar, svenskar och utländska gäster. Alla är

den som vill vara nära naturen, men ändå sova

genom portalen till Hanksville Farm.

välkomna oavsett om du kommer hit för att ta en

bekvämt. Bäddade sängar och frukost ingår oavsett

fika, tar med dig hela företaget för en heldags-

boendealternativ på farmen.

på Hanksville Farm och grillkvällarna är

eller helgkonferens eller önskar stanna för att

återkommande.

njuta av naturen några dagar, säger Stefan.

att du som individ ska kunna gå ned i varv, som

par eller gäng kunna umgås och kommunicera,

Stefan, så vi hälsar alla varmt välkomna. Den

omfattande biltrafik. Utsikten över öppna

som företag kunna skapa ett mer sammansvetsat

här fantastiska sommaren hoppas vi landar i en

landskap och de omgivande böljande fälten

lag. Wifi och tv på rummen har de prioriterat

lång och härlig höst med många återvändande

sänker stressnivåerna. Naturen spelar sin egen

bort. Gästerna ska kunna få en chans att koppla

och nya besökare – när du väl har kommit hit,

musik och här finns fina vandringsstråk för den

ned internet och sociala medier samt koppla upp

så vill du stanna.

som önskar. Kanske kan du som älskar tidiga

mot varandra.

morgnar ta med dig en kikare för att besöka

fågelsjön i området. Sannolikheten är stor att du

liten paus från den ständiga uppkopplingen,

får se en och annan ovanlig fågel.

berättar Ann.

Läget är väldigt lugnt och befriat från

Ann och Stefan önskar erbjuda en miljö för

En gång i månaden är det pubafton

– Vi vill ju vara den lokala puben, menar

– Det är många som uppskattar att ta en

Hanksville Farm AB

Svalövs kommun, gör det perfekt även som

och möts alltid av viljan att Hanksville Farm

Adress: Torrlösa 2140 268 90 Svalöv

startpunkt för spännande utflyktsmål i området,

ger det lilla extra. Lokalerna är enormt

berättar Ann. På tillgängligt avstånd finns

anpassningsbara. Det finns mötesrum för

Tel: 0704-245376

bland annat motorstadion Ring Knutstorp och

alltifrån cirka tio till tjugo personer, samt under

Söderåsens nationalpark. Det är lätt att ta sig hit

sommartid en lada med plats för upp till 200

Hemsida: www.hanksville.se

och promenaden från buss och tågstation tar

sittgäster. I ladan finns också en scen och ett

Facebook: www.facebook.com/hanksville

tjugo minuter. Behövs det så har vi en bil som

generöst dansgolv. Gräsytorna i området lämpar

Instagram: www.instagram.com/hanksvillefarm

– Ja, det här läget mitt i Skåne i Torrlösa,

Som konferensgäster erhåller ni exklusivitet

E-post: info@hanksville.se


96 ● FÖRETAG & TJÄNSTER

KÖR RACERBIL PÅ RING KNUTSTORP I över 50 år har det körts bil på Ring Knutstorp i Skåne. Idag erbjuder anläggningen alltifrån konferens- och mässverksamhet till boende, retromiddag och givetvis bilkörning – på Sveriges mest kuperade motorbana.


FÖRETAG & TJÄNSTER ● 97

F

ör över 50 år sedan anlades den

Ring Knutstorp ger er möjligheten att skräddarsy

första asfaltsslingan på Ring

er konferens eller titta på ett av de färdiga

från banan vid tre tillfällen, från tre ställen varje

Knutstorp. En motorbana på

konferenspaket som finns.

dag, Ljudet mäts och loggas. Det är ett stort jobb

1 100 meter som än idag har kvar

som vi vill sköta. Vi ska inte höras mer än vad vi

stora delar av sin ursprungliga

vad gäller Riskutbildning 2/Halkutbildning, en

behöver. Vi strävar efter en god grannsämja och

bansträckning. Ronnie Peterson

gedigen och komplett riskutbildning för blivande

även att vara en tillgång för kommunen.

lyckades, sent 60-tal, knipa den tusenlapp i

bilförare på cirka 3,5 timmar. En upplevelse som

segerpeng som gavs till den förare som lyckades

inte bara är väldigt bra, utan också väldigt rolig.

Svalövs gymnasium ut till Ring Knutstorp där ett

sätta nytt varvrekord, med 100 kilometer i timmen

Utbildning finns även inom Ekonomisk körning

sextiotal elever utbildar sig till tävlingstekniker.

i snitthastighet. Även dåvarande motorprinsen,

och Säker körning.

prins Bertil, har synts på Knutstorpsbanan i en

får jättefin utbildning och är extremt

blå Bugatti. Under 70-talet förlängdes banan till

de nöja sig med att komma hit för att titta. Den

anställningsbara, jag tror de flesta får jobb direkt

dagens sträckning.

nya generationen besökare vill köra bil på bana.

efter avslutade studier.

Det märker vi tydligt. Även vad gäller event kan

Knutstorp, som ligger vid kanten av den vackra

vi erbjuda en upplevelse. Vi ser oss som en

redan för tio år sedan. Planerna för ”The Valley

Söderåsen i Svalövs Kommun. En vd med såväl

totalleverantör då vi har både konferens- och

of Speed” är både genomtänkta och långsiktiga.

stora visioner som ambitioner.

eventlokaler, övernattning och vår nu uppdaterade

Magnus ser framtiden an med stor tillförsikt och

restaurang Lucy´s Diner. Restaurangen i sig är en

önskar nå ut med Ring Knutstorps verksamhet

kostymen vi har idag, säger Magnus. Nu vill

upplevelse i sin coola retrostil och med sina två

till en ännu bredare målgrupp. Innan vi avslutar

vi ha en ny kostym och vi avser att bygga ut

köksmästare som verkligen lägger ned själ och

intervjun lägger han leendes till:

motorbanan och se till så att vår verksamhet kan

hjärta i allt de gör.

växa. Vi upplever att vi har maxat användandet av

i Sverige. Rätt fantastiskt att den ligger i Skåne.

banan som den ser ut idag. Det är inte förvaltning

besökare kommer ifrån Danmark.

utan utveckling som gäller. Det är en glädje att se

att kunderna trivs hos oss – så vi fortsätter framåt.

Magnus. Jag brukar säga när de kommer hit:

”Välkomna till Danmarks östligaste motorbana”.

Magnus Öhrström är sedan 2009 vd för Ring

– Vi har vuxit så mycket vi kan i den

Magnus förklarar att han ser Ring Knutstorp

Ring Knutstorp har en stor verksamhet

– Idag söker folk upplevelser. Förr kunde

Lite drygt en tredjedel av Ring Knutstorps

– Vi åker ut och testar hur mycket det låter

Samma år som Magnus blev vd flyttade

– Ett fantastiskt gymnasium. Eleverna

Ritningen av pågående projekt påbörjades

– Ring Knutstorp är den mest kuperade banan

– Våra danska vänner älskar Knutstorp, säger

Motorbanan Ring Knutstorp

ungefär som en mässhall: ytan, logistiken – allt

De är helt tokiga i att köra bil. Vi har ett gott rykte

finns redan på plats. Här kan du konferera samt

bland danskarna och den svenska kronan är

Adress: Box 112 268 05 Kågeröd

hålla mässor och event, hyra motorbanan, bo, äta

attraktiv idag.

Tel: 0418-840 40

och riskutbilda dig som bilförare. Anläggningen

är lämplig för det lilla till det medelstora

en god granne i området, som lokalbefolkningen

E-post: info@ringknutstorp.com

företagets konferensaktiviteter. En både lugn och

är stolt över och nöjd med, utförs regelbundna

kreativ miljö erbjuds på Söderåsens sluttningar.

ljudtester.

För att försäkra sig om att Ring Knutstorp är

Hemsida: www.ringknutstorp.com Facebook: www.facebook.com/ringknutstorp


98 ● FÖRETAG & TJÄNSTER

VI DÄCKAR ALLT Rätt däck och rätt lufttryck i däcken sänker bränsleförbrukningen och minskar negativ påverkan på miljön!


FÖRETAG & TJÄNSTER ● 99

D

äckbranschen är

en bransch i stark

med lång och gedigen erfarenhet av alla typer

utveckling. De ledande

av däck och fälgar för personbilar, lastbilar,

När vi startade företaget började vi med att reda

däckfabrikatörerna strävar

entreprenadmaskiner och motorcyklar, med mera.

ut vad vi anser är bästa service och kom fram till

efter att ta fram däck med

att det är säkerhet, miljö och ekonomi. Samt att vi

högsta möjliga säkerhet,

bygger på att informera om de olika

har kul på jobbet!

längsta möjliga hållbarhet och minsta möjliga

däckfabrikatens egenskaper. Vi hittar de

påverkan på miljön. Med rätt däckfabrikat och

däck som ger just ditt fordon de bästa

kan köpa, montera och laga eller underhålla

rätt lufttryck i dina däck kan du dessutom sänka

förutsättningarna på vägen. Olika däckfabrikat

dina däck. Önskar du förvara däcken finns ett

bränsleförbrukningen.

har olika egenskaper och ibland kan det vara lätt

däckhotell med komplett omhändertagande av

– Det kommer många nya intressanta

DäckAtt är en fullserviceverkstad i Göteborg

– Vi är en däckverkstad vars verksamhet

service och ett glatt bemötande. – Som däckverkstad vill vi ge bästa service.

DäckAtt är däckcentret i Göteborg där du

rullmotstånd som prioriteras av just dig.

däcken, där både byte och skifte ingår i priset.

däck till vintern 2018, säger Sebastian Kobus på

Servicebilen som är riktad mot yrkestrafik, står

DäckAtt, Kolgruvegatan 6 i Göteborg. Branschen

hjulinställning och rätt lufttryck på ditt fordon.

redo 365 dagar om året dygnet runt för att rycka

ser en ökning av friktionsdäcken, som är mer

Två faktorer som gör att däcket rullar längre och

ut vid behov.

eller mindre framtvingade av de beslut som tagits

säkrare. Bättre rull på bilen kan även påverka

om dubbdäcksfria gator i våra storstäder.

bränsleförbrukningen positivt, för exempelvis ett

absolut bästa service vi kan ge, samt att våra

åkeri med ett antal lastbilar kan detta långsiktigt

produkter håller mycket hög kvalitet.

Det är en ny vinter på ingång och valet av

DäckAtt är noga med att se till att du har rätt

vinterdäck är den eviga frågan. Valet beror på

bli betydande summor.

vilken bil du har, var i landet du kör och när.

Trots friktionsdäckens ökande popularitet kan

entreprenadmaskiner finns det också stora

det råda en viss tveksamhet hos landets bilister.

möjligheter att förlänga däckens livslängd genom

Många som har haft körkort i många år ser

mönsterskärning samt regummering, vilket är bra

fortfarande dubbdäck som ett säkrare alternativ

för miljön, och ger de gamla däcken nytt liv.

oavsett om man bor i ett storstadsområde eller

på landet. Även i stan kan det förekomma isiga

cirka 20 – 30 procent längre på däcken. Vilket är

backar utanför porten, samtidigt som man ska ta

ganska sköna pengar i plånboken i förlängningen.

hänsyn till dubbdäcksfria gator.

Det är också viktigt för miljön att undvika slit och

släng-mentaliteten.

– Fortfarande ser vi dubbdäcket som det

Ofta vad gäller däcken på lastbilar och

– Mönsterskärning gör att du kan köra

bästa alternativet för den som önskar köra ut ur

stan vintertid, menar Sebastian.

liknas vid hemkänsla och Sebastian berättar

att de har nära kundrelationer som sträcker sig

När kunder önskar köpa sig ett par året-runt-

– Vi däckar allt, ler Sebastian, med den

DäckAtt kännetecknas av det som kan

däck brukar DäckAtt råda emot.

många år tillbaka i tiden. Det är viktigt att vara

DäckAtt / DäckAtt Lastvagn

– Året-runt-däck besparar dig möjligen

däckverkstaden som ger det lilla extra. Vilket

pengar vad gäller att slippa däckbyteskostnaden,

givetvis ger nöjda och återkommande kunder.

Adress: Kolgruvegatan 6 417 07 Göteborg

men vi rekommenderar inte dessa däck. Så

kallade året-runt-däck är ett vinterdäck som är

varandra. Våra kunder möter ett leende här och vi

Telefon: 031 - 23 43 23

lagligt under sommarmånaderna. Dock slits de

uppfattar att de tycker att det är en härlig känsla

fortare och egenskaperna försämras avsevärt,

att komma till oss.

Hemsida: www.dackatt.se

exempelvis bromssträckan som förlängs drastiskt,

vilket gör att de varken är säkra eller miljövänliga.

köpa däck. De kommer tillbaka för att de får bra

Facebook: www.facebook.com/1648326072104604

– Vi har roligt på jobbet och trivs med

Kunder kommer in till DäckAtt för att de vill

E-mail: info@dackatt.se


100 ● FÖRETAG & TJÄNSTER

UNIK RIKSTÄCKANDE JOBBSAJT

Med matchning som specialitet!

R

ekryterings och Etableringscentrum Sverige AB grundades 2009 av endast en anledning; Vi ville hjälpa människor som av olika anledningar hamnat

utanför arbetsmarknaden att hitta tillbaka in i samhällslivet, berättar Sanjin Hadzihasanovic VD. Man hade lagt märke till att det saknandes en aktör på marknaden som fokuserade sig på att skapa möten mellan arbetslösa och arbetsgivare på ett lättsamt sätt.

Med hjälp av återkommande aktiviteter i

form av bland annat mässor, rekryteringsträffar, studiebesök samt jobbträffar under avslappnade former har man under åren som

Efter nära ett decennium som en av de mest framgångsrika aktörerna på marknaden för rekrytering och arbetsmarknadsåtgärder lanserar Rekryterings- och Etableringscentrum Sverige AB nu en helt ny digital mötesplats för arbetsgivare och arbetssökanden över hela landet.

gått lyckats etablera tusentals människor på arbetsmarknaden. Sanjin tror att en viktig förklaring till framgångarna är att man hela tiden har hållit ögon och öron öppna för okonventionella och kreativa lösningar. Han anser att för att man ska lyckas hjälpa människor som verkligen har fastnat i utanförskap på allvar måste man tänka utanför den traditionella boxen.

– Alla människor är individer med helt

unika förutsättningar och erfarenheter och av den anledningen måste vi acceptera att det inte bara finns en metod som passar alla, säger Sanjin. Under åren som gått har företaget ordnat träffar och andra evenemang på små och stora orter i hela södra Sverige Idag har REC sitt huvudverksamhetskontor i Växjö och arbetar bland annat med ett program som kallas för stöd och matchning. Programmet vänder sig till dig som är inskriven på arbetsförmedlingen och som längtar efter att komma ut i arbete eller studier. Sanja Causevic som är huvudansvarig för rekrytering på REC berättar mer om ett av många sätt man arbetar på för att matcha sökanden med de behov som finns på arbetsmarknaden:

– Hos oss får deltagare möjlighet att

personligen träffa arbetsgivare varje vecka i våra lokaler eller via studiebesök på plats hos arbetsgivaren.

Efter så många år i branschen har REC ett

gediget register bestående av samarbetspartners och andra kontakter. Med hjälp av detta register matchar man den arbetssökande mot rätt arbetsgivare. En metod som visat sig mycket framgångsrik.

– Varje månad går flera av våra deltagare ut i

arbete eller studier, berättar Sanja. REC gör mer än etablerar kontakt mellan arbetsgivare och jobbsökande. Man hjälper även de sökande att skriva CV och personligt brev samt


FÖRETAG & TJÄNSTER ● 101

ordnar kurser i datorkunskap och intervjuteknik.

igenom. Vår tjänst tar hand om den tidskrävande

Kort sagt, man gör allt för att säkerställa att den

processen vilket leder till mer kvalitativa

sökande är redo att möta arbetsgivare.

rekryteringar, berättar Sanja.

Rekryterings- och Etableringscentrum är

Mångfald och tillgänglighet har varit ledord

mitt uppe i en stor utvecklingsfas och som ett led

när man skapat tjänsten och sajten är lätt att

i det arbetet har företaget i dagarna lanserat en

använda och tillgänglig både på svenska och

helt ny rikstäckande jobbsajt.

engelska.

– JobbetNu.se är en digital mötesplats där

Jobbsajten ska inte betraktas som en

jobbsökande och arbetsgivare ska kunna mötas

ersättning för det fysiska mötet utan som

utan mellanhänder, förklarar Sanja.

ett komplement som ger 1000-tals nya

jobbmöjligheter för personer som söker att nytt

Syftet med tjänsten är att undanröja de

vanligaste hinder som står i vägen för effektiva och

arbete. Genom att etablera sig digitalt kan REC

hållbara rekryteringar. Med inbyggda matchnings-

sprida sin framgångsrika matchningsmetod till

och urvalsfunktioner förkortas och effektiviseras

fler människor.

rekryteringsprocessen för företagen som därmed

kan ägna värdefull tid åt ett färre antal sökanden.

hela landet att hitta rätt på arbetsmarknaden och

det är just det som driver oss i vårt dagliga arbete,

– Det är inte ovanligt att företag som

annonserar får hundratals svar som måste gås

– Med JobbetNu.se kan vi hjälpa människor i

säger Sanja.

Rekryterings- och etableringscentrum Sverige AB Adress: Klostergatan 7A, 352 30 Växjö Tel: 0470 211 40 Epost: info@recsverige.se Hemsida: www.JobbetNu.se www.recsverige.se Facebook: www.facebook.com/JobbetNu www.facebook.com/recsverige Instagram: www.instagram.com/jobbetnu www.instagram.com/recsverige


102 ● FÖRETAG & TJÄNSTER

En advokat som

KÄMPAR FÖR DINA RÄTTIGHETER Någon gång under din livstid kan det hända att du behöver juridisk hjälp eller rådgivning. Då är det klokt att vända sig till en advokat som är medlem i Svenska Advokatsamfundet. Vilket borgar för minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.

A

dvokat George Yanko

blev 2015 års mest uppmärksammade rättegång.

ett fortbildningskrav från Advokatsamfundet som

har kontor på Storgatan

För George betydde det en hel del för karriären.

innebär att varje advokat behöver fortbilda sig 18

i Södertälje och på

timmar per år inom de områden han eller hon

Artillerigatan i Stockholm.

spridning, vilket gör att man som advokat syns.

verkar. Kurser som anordnas av Advokatsamfundet

Han är specialiserad på

Vi tillbringade 70 dagar i Tingsrätten och lika

eller privata aktörer och som ger jurister chans till

asylmål och vårdnadsmål samt

många i Hovrätten.

att både öka kunskapen samt utbyta erfarenheter

brottsmål, där han har extra stor erfarenhet.

George började sin juridiska bana 2001 på

med kollegor. För den som behöver anlita advokat

Södertälje Advokatbyrå, parallellt med studierna

kan det vara klokt att höra sig för vem som är bäst

berättar George. Jag har ett stort kontaktnät där,

på Juristlinjen vid Stockholms Universitet. Efter

lämpad att företräda just dig.

vilket har gett mig många klienter.

det följde en anställning hos Dennis Harding

– Jag är född och uppvuxen i Södertälje,

George talar tre språk flytande. Svenska,

– Ett sådant mål får ju självklart en stor

– Att lyssna bland vänner och kontakter

& Partner. 2006-2008 fullgjorde George sin

är ju alltid bra för att få referenser, säger

engelska och syrianska, samt hjälplig arabiska.

notarietjänstgöring vid Växjö Tingsrätt för att

George. Annars går det utmärkt att ringa till

återigen hamna hos Dennis Harding. Han blev

Advokatsamfundet för att få vägledning om

otroligt behjälpliga. Speciellt med tanke på mitt

delägare i advokatfirman som namnändrades till

lämplig advokat.

upptagningsområde som är Storstockholm,

Harding & Yanko. Sedan sommaren 2015 driver

Stockholms län, likväl som Södertälje och Söder­

han Advokatfirma George Yanko AB.

manland. Jag tar ofta mål i övriga Sverige också.

lät inte så lockande. Generellt kan man nog

– Mina språkkunskaper är mig givetvis

George har varit försvarare i en av

– Jag ville läsa humanjuridik. Affärsjuridik

Advokatfirman George Yanko

Sveriges största rättegångar, det så kallade

säga att advokater är lite dåliga på siffror. Det är

”assistansmålet” i Södertälje. En rättegång som

därför vi inte väljer Handels. Den som inte kan

involverade 34 åtalade och 34 försvarare. Han

matematik blir jurist, skrattar George.

Telefon: 08-550 603 10 | 076-645 82 70

företrädde en av de åtalade. Målet handlade om

Epost: info@advokatyanko.se

mångmiljonbedrägeri mot Försäkringskassan och

specialistområden. George berättar att det finns

Advokater har en till ett par tre

Adress: Artillerigatan 24, 102 16 Stockholm

Hemsida: www.advokatyanko.se


FÖRETAG & TJÄNSTER ● 103

SOLKRAFT – bäst för plånbok och miljö I takt med att priserna på traditionell el stiger i höjden ökar intresset för olika typer av solkraft som ett miljövänligt alternativ för framtidens elförsörjning. Svesol har varit verksamma i branschen i mer än tjugo år och kan erbjuda expertis inom både solvärme och solel.

N

är Klaus Lorenz år

privata villor som med hjälp av solfångare kan få

till konkurrenskraftiga priser, säger Stefan.

1997 startade Solentek,

hälften av sitt årliga varmvattenbehov och tjugo

som Svesol då hette,

procent av värmen från solen.

med andra aktörer i stora och framgångsrika

var solfångare och

projektsamarbeten. Företaget har lång erfarenhet

solvärmesystem på stark

övermäktigt att sätta sig in i vilken typ av system

av att installera stora och komplicerade

frammarsch på den svenska

Som privatperson kan det kännas

Genom åren har Svesol arbetat tillsammans

som passar bäst för den egna situationen. Svesol

solkraftsanläggningar inom nyproduktion

marknaden. Under de drygt tjugo år som gått

erbjuder därför en heltäckande tjänst som

och renovering av både privata och offentliga

sedan dess har utvecklingen av tekniken för att

kallas Svesol Komplett. För närvarande erbjuds

fastigheter. All denna erfarenhet finns samlad i

ta tillvara solenergi utvecklats i rasande hastighet

konceptet i Dalarna och via vissa återförsäljare i

erbjudandet Svesol Projekt.

och idag är Svesol ett av få företag i branschen

andra delar av Sverige.

som erbjuder system för både solvärme och solel.

samarbetspartner i alla typer av projekt oavsett

Om du har svårt att skilja mellan solfångare och

första kontakt till färdig installation av den nya

solceller så är du långt ifrån ensam.

solenergianläggningen, säger Stefan.

– Solfångare producerar varmvatten medan

– Vi hjälper kunden hela vägen från

– Svesol är en erfaren och kunnig

storlek, försäkrar Stefan.

Att övergå från traditionell elförsörjning

solceller omvandlar solens strålar till elektricitet,

till solceller har en mängd miljömässiga och

förklarar Svesols vd Stefan Enerud.

ekonomiska fördelar. Svesol hjälper dig med

Svesol AB

kalkyler och beräkningar som visar vad just du

Adress: Djurmo 29, 785 62 DJURMO

omodernt och inte längre fyller någon funktion.

kan tjäna på att installera en solcellsanläggning.

Tel: 0241-101 11

En vanlig missuppfattning är att solfångare är – Solfångare är ett utmärkt alternativ för

För installatörer eller privatpersoner som vill

Epost: info@svesol.se

anläggningar med stora varmvattenbehov som

köpa material av Svesol och göra installationen

till exempel idrottshallar och badanläggningar,

med ”sin” lokala hantverkare finns Svesol Grossist.

Hemsida: www.svesol.se

säger Stefan. Men solvärmesystem passar även för

Facebook: www.facebook.com/svesol

– Vi erbjuder produkter för solel och solvärme


104 ● FÖRETAG & TJÄNSTER

UTNYTTJA SYSTEMET ”Fastighetsägare tror alltför ofta att de måste köpa senaste tekniken för att energieffektivisera. Istället för att köpa kunskapen om hur man kan förbättra det som redan finns”.

P

eter Edlund, Mekab–Mälardalen

har ofta problem med värme eller varmvatten

syrehalten i lägenheten blir dålig. Värme består av

AB, vd och teknisk konsult inom

som pendlar mellan olika temperaturer. Jag åker

temperatur och vatten som åker runt, bägge två

energieffektivisering skräder

ut till fastigheten och tar reda på hur systemet

är lika viktiga och måste ha ett balanserat flöde.

inte orden när han förklarar

fungerar. Jag ser helheten och fokuserar aldrig

Gör du rätt kan du spara cirka tio procent av din

hur många fastighetsförvaltare

på en funktion utan på hela fastighetens system.

energiförbrukning.

och fastighetsägare som idag

Sedan skriver jag en rapport med åtgärdspunkter.

missar möjligheten att spara energi och pengar

Ofta körs systemen på fel sätt och med ganska

uppdragsgivare och Peter säger:

genom att se över sina befintliga system och

enkla åtgärder kan jag fixa detta. Med rätt flöde i

åtgärda de brister som finns istället för att tro att

systemen blir även inomhusklimatet bättre.

att jobba med stora utredningar där utmaningen

nya och kostsamma system är det som ska lösa

är att spara så mycket energi som möjligt för

problemen.

Peter upplever att man behöver lära ut. Vikten

av att informera de boende om hur systemen

– Många stora drakar vill bara byta ut och

Kunskap och sunt förnuft är något som

Mekab–Mälardalens attraherar lite större – Ja, det är där min styrka ligger. Jag trivs

fastighetsägaren eller förvaltaren.

sälja nya produkter, när möjligheterna att fixa det

fungerar. Ett av hans förslag är att skriva ut på

som redan finns är stora, säger Peter. Jag tycker

fakturan vad avgiften består av, vad som är värme

inte man framhäver ordentlig att man kan spara

och vatten. Att optimera energisystemen i våra

energi genom att förstå vad det är för system som

fastigheter är också en viktig miljö-fråga. De flesta

finns i fastigheten samt utnyttja systemet bättre.

problem ligger i respektive lägenhet men ändå

Adress: Osmundsvägen 29 168 68 Bromma

går fastighetsskötaren ned i källaren och krämar

Tel: 0735-180200

Mekab–Mälardalen arbetar i Storstockholm

och Mälardalen.

på värme, menar Peter, som också förklarar fel vi

gör i våra lägenheter lite till mans.

– Mitt mål och mitt uppdrag är att

spara så mycket energi som möjligt åt

– Frånluften vid fönsterkarmar – folk stänger

fastighetsägare, industrier, förvaltningsbolag och

dem och det är ett problem. Du får ett vacuum i

bostadsrättsföreningar. Den som kontaktar mig

din bostad. Luft kommer genom brevlådan och

Mekab

E-post: peter.edlund@mekab-im.se Hemsida: www.mekab-im.se LinkedIn: www.linkedin.com/in/peter-edlund-76b86881


FÖRETAG & TJÄNSTER ● 105

”INOM AFFÄRSJURIDIK HAR VI BÅDE KUNSKAP OCH KUNDSKAP” Juridik kan vara komplext, omfattande och inte minst svårtolkat. Söker du juridisk rådgivning, gör du klokt i att anlita en advokat som är specialiserad på just det område du behöver hjälp inom.

Att arbeta nära våra kunder är vårt

vilken roll du har, ger Ahlford dig råd, stöd och

patientnytta och en friskare värld.

signum”, säger Stefan Börjesson, VD.

verktyg för att lyckas i din affärsverksamhet.

Det ger oss inte bara förståelse och

till senior rådgivning i kombination med

kunskap. Det ger oss också ovärderlig

område lika stort som en kommun, ett län,

specialistkunskap inom de olika rättsområden

kundskap. En viktig byggsten för att

en stat – och allt som ryms där inom, har

som kan bli aktuella.

dina affärer blir bra affärer.

Ahlford Advokatbyrå arbetat med de stora

breda frågorna, liksom när- och skärskådat

som sträcker sig utanför vårt verksamhetsområde.

specialiserade på affärsjuridik och erbjuder

komplicerade frågor på detaljnivå.

Därför har vi ett långvarigt och starkt engagemang

problemlösning och möjligheter för privat och

i det lokala närings- och föreningslivet i Uppsala.

offentligt näringsliv. Byråns allmänna inriktning

till att underlätta och göra samarbeten mellan

Vi är engagerade i ett flertal näringslivsnätverk

är affärsjuridik, tvistelösning i olika former samt

sjukvården och näringslivet möjliga. Det

med tonvikt inom nyföretagande och innovation.

konkurs, obestånd och rekonstruktion av företag.

leder i slutändan till en bättre sjukvård, ökad

Vi stöder också aktivt projekt och samarbeten

Ahlford Advokatbyrå i Uppsala är

Inom offentlig verksamhet – ett

– I vårt juridiska arbete bidrar vi också

Särskilt fokus ligger på ägarledda företag, life science-området, fastighets- och byggbranschen och offentlig verksamhet.

Ahlford är främst verksamma i Mälardalen

med betoning på Uppsalamarknaden, där också

VI SAMARBETAR OCH STÖDER BLAND ANNAT:

Uppsala Innovation Centre (UIC)

åren har vi byggt upp en stabil branschkunskap och stor förståelse för själva affären. Ska

att bo och leva i.

Företagarna Världsklass Uppsala

våra expertområden ända sedan starten. Under

– På Ahlford anser vi att vi har ett åtagande

som bidrar till ett attraktivt och bättre samhälle

huvudkontoret ligger. – Fastighet och entreprenad har varit ett av

Som kund hos Ahlford får du alltid tillgång

CONNECT Uppsala Akademiska Sjukhusets barnfond

Ahlford Advokatbyrå

slutresultatet bli bra krävs att affären står på trygg

Stiftelsen Silviahemmet

juridisk mark. Företagande och entreprenörskap i

Gränslös fotboll

Adress: Fyristorg 6 P.O. Box 1111

alla dess former ligger oss också varmt om hjärtat.

Några av våra kunder är:

I ägarledda företag – det egna familjeföretaget

Telefon: 018-18 90 00

SH Bygg

E-mail: lawyers@ahlford.se

Akademiska Sjukhuset

Hemsida: www.ahlford.se

eller det större koncernföretaget med många anställda – är förutsättningarna ofta speciella. Det är inte ovanligt att ägarna har ett flertal roller och funktioner. Vi vet vad det innebär och oavsett

Bjerking

LinkedIn: www.linkedin.com/company/ahlford-advokatbyra


106 ● FÖRETAG & TJÄNSTER

ARBORIST MED NOLL SÖNDAGSÅNGEST Stadsträden är viktiga för att både skapa en vacker miljö med grönska och en bra miljö vad gäller att förbättra förorenad luft. Träden erbjuder också boende för fåglar och är en livsmiljö för insekter, växer, mossor och lavar. Stadsträd behöver specialistvård för att må bra.

T

räden i staden har oerhört

började fälla träd och fick hjälpa utbildade

över ett resultat som vi är stolta över.

positiv effekt på stadsmiljön

arborister. Det blev fler och fler kurser och

och balanserar upp betongen

utbildningar – till slut stod jag där. Från att ha

sig an en ny härlig arbetsvecka som trädvårdare!

för oss stadsinvånare. De

haft världens tråkigaste jobb till att ha världens

ger grönska och skugga när

bästa jobb. Jag har noll söndagsångest!

solen skiner, och samlar

Arbocura står för det nya och moderna inom

upp regnvatten och gynnar den biologiska

trädvård. De har uppdaterad kunskap och bred

mångfalden i form av djur och växer. Träd

kompetens samt jobbar i samverkan via ett stort

i staden behöver vård. En arborist är en

nätverk med kunniga arborister. Ambitionerna är

trädvårdsspecialist som tar hand om träd i

höga och säkerhetstänket likaså.

bebyggda miljöer. De ser till att träden är säkra,

problemfria, vackra och får ett långt liv.

och företag inne i stan, säger Silvian. Där

är säkerhetstänket oerhört stort. Vi gör

Silvian Manolescu startade och driver

– Vi jobbar främst med skolor, förskolor

Arbocura Trädvård AB. Silvian har närmare 10

trädinventeringar samt säkerhetsanalyser och tar

års erfarenhet av yrket, med väg mot ett yrke som

bort riskträd och grenar som kan falla på barnen

han idag älskar, men som inte varit helt rak.

eller de boendes i området. Det finns ju även en

ekonomi i att vårda träden så de lever längre och

– Jag hade tänkt mig ett arbete där jag skulle

Den är med den inställningen som Silvian tar

gå runt i skjorta och lukta gott. Första gången

mår bättre.

jag prövade på det här yrket gick jag i för stora

gummistövlar och fick liksom börja längst ned

med stor drivkraft och passion.

– med att plocka grenar, ler Silvian. Jag tänkte

att det här är så värdelöst, värsta skitgörat. Men

kund och håller det vi lovar. Lika viktigt som det

Tel: 0737- 38 53 78

jag kom in i det mer och mer. Jag började lyfta

är att göra själva uppgiften, lika viktigt är det för

E-mail: silvian@arbocura.se

blicken. Jag gick kurser och blev duktigare,

oss att städa upp efter oss ordentligt. Vi vill lämna

Hemsida: www.arbocura.se

Silvian har successivt byggt upp sitt företag – Vi jobbar professionellt, lyssnar på dig som

Arbocura trädvård AB Adress: Timvinkelvägen 34 136 47 Haninge


FÖRETAG & TJÄNSTER ● 107

BOLLA BYGGET MED BRAME Som privatperson kanske du bygger ett hem under din livstid. Som byggherre bygger du ett flertal hem varje år. Vill du ha ett kundbemötande och en kommunikation utöver det vanliga finns Brame Bygg i Saltsjö-Boo, med Andreas Brännström.

A

ndreas Brännström startade

lära mig. Jag hade en snickare som hjälpte till

in med annan approach, och jag upplever att

och driver Brame Bygg

samt en byggkonsult som bollplank och mentor.

jag har ett annat kundbemötande och en annan

AB, samt samarbetar med

Det var en alldeles fantastisk läroperiod, kan

typ av dialog än vad som kanske är gängse i

Johan Mellin i Brame Mark

inte tänka mig ett bättre sätt att lära än genom

byggbranschen. Samt den där strävan efter att

AB. Brame Bygg erbjuder

att göra. Två år senare tog jag mig an ett riktigt

alltid leverera top-notch.

tjänster inom bygg och

stort villabygge och hyrde in två snickare och helt

badrum, och Brame Mark erbjuder tjänster

plötsligt stod jag med ett byggföretag.

mark, vatten och avlopp. Entreprenör ut i

inom mark och anläggning.

fingerspetsarna.

idag nio medarbetare.

Andreas växte upp med en pappa som är

Företaget har vuxit med åren och engagerar

polis och en mamma som är lärare. Han bestämde

sig mycket tidigt för att bli egen företagare.

er byggnation eller ombyggnation, då företaget

samarbetar med certifierade elektriker och

– Jag började mitt entreprenörskap

Bollplank och byggare – bygg och

Välkommen att kontakta Brame i Saltsjö-Boo!

Brame erbjuder totalentreprenad genom

som 12-åring genom att sälja kölappar

rörmokare, vilket ger en kontaktperson. Brame

på Systembolaget på fredagskvällarna,

Bygg AB innehar Byggkeramikrådets certifiering

berättar Andreas. I tonåren byggde jag

för att anlägga våtrum.

hemsidor åt företag och jobbade med

nätverksmarknadsföring. När jag var tjugo år

ha ett boende med hög kvalité. Ofta kommer de

köpte jag in två husbilar som senare blev sex

med sin egen idé och vi hjälper till att komma

Brame Bygg

stycken. Dessa hyrde jag ut i några år. Efter det

med lösningar som kan ge ett bättre resultat.

köpte jag två turnébussar som jag hyrde ut.

Jag upplever att jag och mina medarbetare har

Adress: Häckvägen 23 132 43 Saltsjö-Boo

mycket att komma med, till stor del i form av

Andreas såg dock inte möjligheterna till den

– Vi jobbar med privatpersoner som vill

Tel: 070-433 51 23

stadiga expansion som han önskade så han bytte

bollplank, på grund av de erfarenheter och

bana. 2008 byggde han sitt första hus på en tomt

kompetenser vi samlat på oss under åren.

E-mail: andreas@brame.se

som han köpte i Norrtälje.

Hemsida: www.brame.se

bemärkelsen att jag själv är byggare utan jag kom

– Jag byggde allt från grunden själv för att

– Vi är inget vanligt byggföretag i den

Facebook: www.facebook.com/brame.se


108 ● IT & TEKNIK

SHAKE IT VEGAN! Handen upp om du anser att frukosten är dagens viktigaste måltid! Handen upp om du faktiskt äter en frukost som är sammansatt så att den verkligen är dagens viktigaste måltid!

O

m du har en grupp människor framför dig och frågar vilken dagens viktigaste måltid är så svarar de flesta frukost. Om följdfrågan är ”hur många

av er äter en bra frukost”, är det inte många som räcker upp handen. Morgonklockan har definitivt en snabbare minutvisare än dygnets övriga klocka och en mindre bra start på dagen kan ofta bestå av en svart kaffe. På språng.

Det finns lösningar. Nämligen en kalori- och

näringsmässigt korrekt sammansatt frukost i form av en färdig shake. ”Plenny Drink”. Samma mättnadskänsla och bättre näringsinnehåll än en schysst havregrynsgröt med fröer och frukter. Fylld med just det du behöver för att optimera skol- eller arbetsdagens start. En frukost du bara skakar och dricker.

Killen som levererar din frukost heter

Albin Sandell och han driver företaget SweJoy, framtidens mat. Företaget startade i april 2017 och har redan en explosiv omsättning med mångdubblat resultat och året är inte ens slut!

”Blanda med vatten, skaka och drick!

Nyttigt, snabbt och billigt - klart på några få sekunder”. Företagets slogan är tydlig men produkten som nu kommer är på god väg att revolutionera marknaden.

– Varför ska man stå och tråka i köket på

morgonen? Man har ju bättre saker för sig än att bre mackor eller röra ihop morgongröten. Till exempel att sova 20 minuter längre tror jag ingen skulle klaga på.

Albin har ett genetiskt påbrå vad gäller driv

och tackar både sina föräldrar och morföräldrar för detta, men framhåller morfar och mamma lite extra.

– Jag äter bara veganmat och mamma

tröttnade på att laga olika rätter. Det slutade med att vi fick olika dagar då vi var ansvariga för mathållningen. Det tar tid att köpa, laga och äta mat och jag lägger gärna den tiden på annat. I korta ordalag är det anledningen till att jag sitter här med SweJoys produkter idag, berättar Albin.

Den produkten vi pratar om idag är inte

den SweJoy startade med, utan allting började med ett pulver. Ett näringskomplett pulver som innehåller 100 procent av European Food Safety Authority’s rekommendationer av dagsbehovet för en vuxen person. Den produkt som nu har släppts behöver inte blandas, utan det är en färdig shake i en Tetra Pak. En ”Ready To Drink”, som Albin själv kallar den.

– Receptet är omgjort från grunden och


IT & TEKNIK ● 109

denna version är helt silkeslen och extremt lätt

överraskningar presenteras en Limited Edition-

Om några veckor har vi uppnått detta och blivit

att dricka. Fem stycken 400 kilokalorier-mål på

smak med jämna mellanrum.

100 procent vegan, när våra bars byts ut.

en dag är allt man behöver för att uppnå sitt

kalori-, vitamin- och mineralbehov. En jämn

högt på agendan hos Albin och SweJoy.

givetvis 100 procent återvinningsbara. SweJoy som

balans med protein, kolhydrater och fetter.

startade hemma i Albins garage har fått stadig

Dessutom innehåller den massa fiber för att

som enbart säljer veganprodukter. Vi pratar om

mark under fötterna och visionen är tydlig. En

magen ändå ska jobba.

framtiden. Allas framtid. Vi strävar efter att ha så

bra produkt för miljön och människan. Med så

Om du har en tendens att hoppa frukosten

lite miljöpåverkan som möjligt genom att välja

liten miljöpåverkan som möjligt men med bästa

och, precis som Albin älskar att vara effektiv, äta

plantbaserat protein och att kunna bidra med

och mesta möjliga energi- och näringsinnehåll. På

veganskt, sova extra eller kanske bara är trött på

veganprodukter till större mängder så man inte

kortast möjliga tillagningstid.

den gamla vanliga frukosten kan du ta en “Plenny

behöver oroa sig över vad man ska fixa för mat.

Miljö och hållbarhet är en fråga som står – Vi jobbar helt klart på att bli ett företag

Även förpackningarna är noga utvalda och

– Vi säljer en perfekt produkt som vi är

Drink” istället. Kostnaden per måltid landar lågt.

stolta över. Då går det inte att slarva. Vårt största

Med pulvret “Plenny Shake” kostar det cirka 11,40

mål just nu är att komma ut till butiker. Vi vill

kronor per måltid och med “Plenny Drink” 23,60

finnas där folket är samtidigt som vi finns på

kronor per måltid.

e-handeln. Med en sådan unik produkt så vet

vi att efterfrågan är enorm. Näringskomplett,

SweJoys produkter finns i tre olika versioner:

pulver, bars och dricka. Alla produkter har

miljövänlig och billig mat är framtiden.

samma koncept, fem stycken måltider för att nå

ditt dagsbehov. Vilket blir 57 kronor för pulver,

som mentor, driver sitt företag och passar hundar

105 kronor för bars och 118 kronor för drickan.

på sin ”fritid”. Han brinner stenhårt för det han

Samtliga av dessa alternativ för en hel dag är

gör. Dialogen med kund är skönt avslappnad och

billigare än att äta en middag ute.

budskapet är tydligt. Han vill göra det lite enklare

för oss som tycker vissa saker är svåra. Typ

– Många är ”antipulver” idag, eller så är det

Albin är en superentreprenör. Han jobbar

starkt förknippat med träning och viktminskning.

långkok med högrev och potatis.

Vi brukar med värme kalla dem för ”tantteamet”

– de som säger att man måste äta riktig mat, att

kan, gå hem, gå tillbaka dagen efter och fortsätta

kolhydrater är socker och att fett är farligt.

göra bättre, avslutar Albin.

– Vi är inte inriktade på bantning och

kommer aldrig var det. Vi har skapat en tillgänglig produkt. Simpel mat. Ett så sjukt mycket bättre alternativ för den som upplever att tiden är knapp och behöver ett bättre mellanmål än att trycka i sig en kexchoklad eller varm korv med bröd på macken. Kanske önskar du ersätta en måltid eller dagens alla måltider. Vi levererar en trygg produkt som är baserad på många studier som stöds av både European Food Safety Authority och World Health Organization.

– Jag vill gå till jobbet och göra det bästa jag

”Plenny Shake” är perfekt till lunch, middag

eller som mellanmål och finns i smakerna choklad, jordgubb, vanilj, banan, mango, kaffe och naturell. För den som gillar nyheter och

”Varför ska man stå och tråka i köket på morgonen? Man har ju bättre saker för sig än att bre mackor eller röra ihop morgongröten. Till exempel att sova 20 minuter längre.”

Swejoy Adress: Östra Zinkgatan 3, 271 39 Ystad Telefon: 070-528 75 20 Epost: albin@swejoy.se Hemsida: www.swejoy.se Facebook: www.facebook.com/SweJoy Instagram: www.instagram.com/swejoy.se


110 ● IT & TEKNIK

IT-SUPPORT PÅ ABONNEMANG IT-krasch kan ha andra innebörder än ett massivt IThaveri, för små till medelstora företag utan egen ITsupportavdelning. Slipp huvudvärken av en plötslig och smärtsam timdebitering och skaffa IT-support på månadsabonnemang.


D

IT & TEKNIK ● 111 en gamla modellen av

av drift, av servar, av klienter och back-uper. Vi

IT-support baseras på

ser till så att brandväggar och virusskydd fungerar

en tillfällig tekniker som

och övervakar larm från dessa. Primärt arbetar vi

kommer ut på plats för att ta

mycket med användarsupport, alltifrån förlorade

hand om dina IT-problem, x

lösenord till att få in mejlen på smartphone.

antal timmar gånger x antal

Support på plats finns vid behov. I första

kronor, för att sedan åka därifrån och lämna ditt

hand hanteras supportärenden av Hybrida-IT

IT-system. Den nya modellen består av IT-support

Stockholm. Vid behov utanför detta område finns

i form av månadsabonnemang och erbjuds av

lokala tekniker som kommer ut på besök.

Hybrida-IT AB i Stockholm

bytas ut på plats, och då skickar vi ut en tekniker.

– Vi vill ge IT-support i abonnemangsform,

– En hårdvara som går sönder behöver givetvis

säger Tony Eliasson som är teknikchef i bolaget.

Gå ifrån att göra brandutryckningar och

med Hybrida-IT i form av en personlig tekniker.

debitera på timme till att erbjuda ett komplett

Det är en och samma person att ringa och en och

abonnemang där vi övervakar och driftar

samma person som lär sig just ditt företags system

kundens IT-miljö med support, där allt ingår, till

väldigt väl.

ett fast månadspris.

Övervakning och Ärendehanteringssystem där

Hybrida-IT är en ny typ av IT-företag. En ny

Varje företag får sin egen personliga relation

Hybrida-IT erbjuder även tjänsten

typ av IT- och kundsupport som drivs och sköts

ni kan övervaka, fjärrstyra samt hantera alla

av rutinerade IT-entreprenörer.

era klienter och servrar. Systemet kräver ingen

installation eller programvaruuppdateringar och

Samtliga IT-tjänster erbjuds som

abonnemang utan bindningstid. Priset baseras på

har inga begränsningar var klienter och servrar

företagets behov. Varje samarbete startar med en

befinner sig.

kostnadsfri IT-analys som ger en överblick och

ett underlag till en åtgärdsplan samt fastställd

abonnemang ger en mycket högre kvalitet till

abonnemangskostnad.

kund. En ökad trygghet och effektivare support.

Vi kan den här typen av kunder väldigt väl. Vi

– Vi åker ut till kunden och gör en IT-analys,

– Vi upplever att vår tjänst i form av

för att se kundens IT-miljö, hur många servrar,

förstår deras IT-system och deras behov. Jag vill

hur många klienter och hur många användare det

säga att vi har en unik kompetens mot målgrupp,

finns – utifrån det sätter vi en månadskostnad.

avrundar Tony Eliasson.

Din IT-tekniker ger dig också

rekommendationer på eventuella nödvändiga förändringar för att optimera ditt IT-system. Det här resulterar i en tydlig rapport till kund. ITanalyser har också ett förebyggande syfte för att upprätthålla och säkerställa funktion och säkerhet, samt hindra plötsliga och stora kostnader i form av problematik som fått växa till sig. I förlängningen ser Hybrida-IT att de bidrar till sänkta ITkostnader för ditt företag samt att de erbjuder ett automatiserat arbetssätt med korta ledtider.

– Vår målgrupp är små till medelstora

företag som inte har egen IT-avdelning och inte heller har behov av en egen IT-tekniker. Företag i storleken cirka fem till hundra IT-användare/ anställda. Eftersom vi har jobbat mot den här målgruppen under så många år har vi bred erfarenhet och kompetens gällande den här storleken på företag.

Via det som Hybrida-ITs tekniker kallar för

”Tornet” sköts övervakningen av ditt IT-system

”Vår målgrupp är små till medelstora företag som inte har egen IT-avdelning och inte heller har behov av en egen IT-tekniker..”

Hybrid IT AB Adress: Månskensvägen 10B 141 75 Kungens kurva Tel: 08-120 558 80 Epost: info@hybrida-it.se

och därifrån utgår också den service som inte

Hemsida: www.hybrida-it.se

behöver bemanning på plats.

Facebook: www.facebook.com/hybridait0812055880

– Det rör sig om uppdatering, övervakning


112 ● IT & TEKNIK

EUROPAS BÄSTA KONSULT­ ARBETSGIVARE Ett rekordsnabbt växande svenskt ITkonsultbolag tog för fjärde gången hem segern som Europas Bästa Arbetsplats, 2018. En utmärkelse som delas ut av stiftelsen Great Place To Work, som årligen genomför medarbetarundersökningar med över tio miljoner deltagare i 50 olika länder.

C

ygni grundades 2006 med

ambitiös och driven kring sitt hantverk samt gillar

visionen att vara ett IT-

att dela med sig av sin kunskap och kompetens.

konsultbolag som attraherar

branschens allra bästa och

jobbar stjärnor men inga singelstjärnor. Jag

sedan får dem att växa. En

upplever att kulturen hos oss är väldigt enkel att

stor konkurrensfördel och

förstå. Organisationen bygger på delaktighet och

– Våra medarbetare är prestigelösa. Här

en framgångsrik vision. Cygni är ett av Sveriges

transparens och vi sätter årligen individuella och

snabbast växande företag och har medarbetare

anpassade kompetensmål som noga följs upp.

som år efter år framhåller just sin arbetsplats som

För nya medarbetare gäller att så fort du skrivit

den bästa i hela Sverige; och Europa. Great Place

på ditt anställningsavtal är du välkommen att

to Works medarbetarundersökningar har kommit

hänga med på våra aktiviteter oavsett när du har

att bli en global standard som lutar sig tillbaka på

tillträdesdatum. Det här gör att många redan

evidensbaserad forskning, vars modell numera är

känner sig hemma på företaget när de tillträder

välspridd bland europeiska arbetsgivare för att ta

sin tjänst.

reda på hur bra en arbetsplats är.

tydlig vision även vad gäller staden Göteborg.

På Cygni Väst AB i Göteborg, möter vi

Cygni Väst, med Ann-Sofie i spetsen, har en

Ann-Sofie Rolandsdotter, VD, konsultchef och

aktivitetskoordinator. Hon delar med sig av hur

drivs av att Göteborg ska bli bra. Vi ska i samverkan

företaget och hon själv ser på IT-konsultbranschen

hålla bra företag på plats här och skapa roliga

samt vad som borgat för framgången.

jobb. Vi jobbar gärna med andra konsultbolag som

utifrån kan ses som våra konkurrenter. Vi är bra

– Vi har först tagit reda på vad som bäst

– Cygni Väst vill samarbeta med bolag som

Cygni Kontor Göteborg: Stora Nygatan 31 Luleå: Storgatan 11 Stockholm: Jakobsbergsgatan 22 Östersund: Prästgatan 42

driver konsultlivet. Vad som kretsar kring

på olika saker. Kan vi hitta ett sätt att vara hyfsat

konsulten och vad den personen behöver för

transparenta och förstå att vi allihop behövs här kan

att göra ett bra jobb – vilka verktyg det är som

vi hjälpas åt att göra det bra för våra kunder. Om vi

Tel: 0723-020869

behövs. Vi behöver också förstå kundens behov

vet att våra kunder behöver en roll vi inte har kan

Epost: info@cygni.se

så att vi kan hjälpa konsulterna till de uppdrag de

vi ta den till våra samarbetspartner som har den

vill ha genom att vara den konsult som kunden

rollen. Vi tror att karma fungerar på riktigt. Kan vi

Hemsida: cygni.se

väljer. Det här gör vi väldigt effektivt.

hjälpas åt att få Göteborg att lira kan vi attrahera

Facebook: fb.me/CygniAB

ännu fler bolag hit.

Instagram: www.instagram.com/cygniab

En person som passar in på Cygni är


IT & TEKNIK ● 113

ÅTERUPPLIVA DIN MOBIL FRÅN TOALETT­ STOLSDÖDEN Att tappa mobilen i toalettstolen ger garanterat en vattenskadad mobil. ● Få upp den snabbt ● Stäng av den ● Ta ut simkortet ● Lämna in den – hos en reparatör som har kompetens nog att rädda den från toa-döden!

Det mesta går att laga”, säger Ihab

Al-Abti som äger och driver Krasch, en

om den. Lämna in den hos oss för lagning direkt.

kunder. De ringer för att boka hembesök och vi

servicebutik för mobiler, surfplattor och

Det omtalade risknepet, där mobilen ska läggas i

åker hem till dem för att hjälpa till. Många har

datorer. Information går ofta att rädda

torrt ris i en sluten plastpåse fungerar inte alltid till

lite äldre stationära datorer som är alldeles för

och delar går ofta att byta.

hundra procent. En vattenskadad mobil behöver

tunga att ta med till oss. Kundnöjdhet är viktigt

Krasch finns i Sundbyberg och i

öppnas och moderkortet rengörs. Även en spricka i

för oss och vi lämnar garanti på utförda jobb. Vi

Västertops centrum. Servicebutikerna tar hand om

mobilskärmen ska lämnas in för lagning om du vill

ska ha hundra procent nöjda kunder!

alla tänkbara skador på ens enhet, av alla märken av

att din mobil ska fortsätta att fungera. En spricka i

mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Kompetens

mobilskärmen ökar risken för vattenskada.

finns också att utföra data-räddning samt installera

operativsystem. I de båda fysiska butikerna, samt i

reparera mobiler på kretskortsnivå så reka bland

webbutiken finns diverse tillbehör.

servicebutikerna innan du lämnar ifrån dig din

Adress: Landsvägen 55C, 172 65 Sundbyberg

telefon. Som kund kan man tänka på det kloka i

Telefon: 08-7411098

– Vi har drivit servicebutik i över 5,5 år nu

– Stäng av mobilen, säger Ihab, och starta inte

Inte alla reparatörer har kunskap att

– Det här uppskattas mycket av våra äldre

Krasch Mobil- & Dataservice AB

och är en av de första mobil- och datorbutikerna

att lämna ett pristak så att servicereparatören vet

i Stockholm. Säkerheten är viktig för oss när vi

var din ekonomiska gräns går för att laga mobilen.

tar emot serviceuppdrag. Att lämna ifrån sig en

mobil eller dator kan vara känsligt. Våra kunder

hårdvara eller hjälpa till på annat sätt med det

ska känna sig trygga i att mobilen, surfplattan

som rör mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Facebook: www.facebook.com/kraschmobildataservice

eller datorn är i säkra händer.

En tjänst där ROT-avdrag kan användas.

Instagram: www.instagram.com/kraschmobil

Krasch gör också hembesök för att laga

Epost: info@krasch.nu Hemsida: www.krasch.nu


114 ● RESTAURANG & UTELIV

TÅGARPS BÄSTA PIZZA Världens bästa pizza har utsetts med hjälp av en jury på tusen personer, samt den brittiska matentreprenören Daniel Young. Vinnare blev en liten pizzeria som ligger i den lilla italienska bergsstaden Caiazzo, fem mil norr om Neapel. Pizzan görs av lokala råvaror och består av romanoost, grisfett, fikonsylt och basilika. Men konkurrensen finns i Tågarp.


RESTAURANG & UTELIV ● 115

B

ayar Elias och hans bror

Shaqias skrattar. Tågarps

falafel serveras antingen på tallrik, som rulle

Kebab eller den vegetariska varianten

Mån: STÄNGT

Pizzeria är ett familjeföretag

eller som kebab med bröd. Salladen är krispig,

Tis-Tor: 16.00-21.00

som drivs av de båda

tomaterna smakrika och dressingen perfekt

Fre-Lör: 15.00-21.00

bröderna. Den finns på

anpassad till rätten.

Sön: 13.00-21.00

Riksvägen i Tågarp. En liten

– Kebabrullen är en klassiker. En storsäljare.

pizzeria som har gjort den lilla orten till ett

Vi serverar också två olika storlekar på vår

populärt pizzaställe i kommunen.

hamburgermeny, säger Bayar. En 150-grammare

och en 90-grammare. Kycklingpommesrulle och

De ler när de säger att de gör världens

bästa pizzor, för att sedan ändra sig till Skånes

pommesrulle är en egen liten specialare, med

bästa pizzor.

isbergssallad, tomat, gurka, lök, peperoni och

dressing, samt kyckling för den som önskar, eller

– Våra pizzor är krispiga och välgräddade.

Vi strävar alltid efter att göra den perfekta pizzan

bara pommes frites.

åt varje gäst.

lövbiff eller kycklingspett. Mycket prisvärda

Pizzakockarna använder sig, i den

Kötträttsmenyn erbjuder schnitzel, rödspätta,

utsträckning de kan av, svenska råvaror. 53

kötträtter för 90 kronor.

olika pizzor finns på menyn. Alltifrån den enkla

Margherita med tomat och ost till Marco Polo

berättar Shaqias, och givetvis beror det på att

med tillägget av räkor, champinjoner, bacon

vi gör bra pizzor, god mat och har en familjär

och paprika, eller Musketör med tomat, ost,

stämning här. Alla känner sig välkomna och

champinjoner, peperoni och köttfärs. Pizzorna

stannar gärna och småpratar lite med oss.

finns i olika prisklasser. Från 60 kronor till 80

kronor. De går även att beställa som familjepizzor

Cashback World. Vilket betyder att du får

från 170 till 220 kronor styck. Pizzorna går även

återbäring på det du handlar från de butiker/

att få glutenfria.

restauranger som är anslutna.

Pizzerian ligger i ett gammalt gästgiveri

– Vi har många återkommande kunder,

Pizzerian är ansluten till bonussystemet

Tågarps Pizzeria är en naturlig knutpunkt

och här kan man sätta sig ned för att äta sin

i Tågarp och de vill fortsätta vara ett namn på

nygräddade pizza och ta ett glas vin, i lugn och ro.

pizzakartan att räkna med.

Restaurangen har fullständiga rättigheter

– Det är viktigt för oss med snabb och bra

med öl och vin.

service. Oavsett om du är på språng och hämtar

din pizza eller väljer att sitta ned vid ett att våra

På à la carte-menyn finns sallader: räk-,

ÖPPETTIDER

Tågarp Pizzeria

tonfisk-, skink-, kyckling-, kebab- eller grekisk

bord, vill vi att du inte ska behöva vänta.

Adress: Riksvägen 35, 268 75 Tågarp

sallad. Alla till en kostnad av 75 kronor.

Även snabb service ska ge en god matupplevelse.

Telefon: 0418-504 70


116 ● RESTAURANG & UTELIV

NYÖPPNAD THAI-RESTAURANG I ANNEDAL En av svenskens populäraste lunchmåltider är thaimaten. Ett kök vi upplever som fräscht, nyttigt och kryddstarkt. Kryddorna och örterna är viktiga: curry, chilli, citrongräs, basilika, koriander, galanga, sellerioch de ska vara i balans.


RESTAURANG & UTELIV ● 117

S

tockholms utbud av thai-

olika styrka: lite stark, medium stark och mycket

restauranger är stort, Annedals

stark. À la carte erbjuder: curry, wok, nudlar, satay,

läsk, salladsbuffé samt kaffe och kaka. Det är

Thai i Bromma står sig starka i

soppor och thailändska favoriter.

ett oerhört konkurrenskraftigt pris och det

konkurrensen med hemlagade

För den som kan ha lite svårt att bestämma sig

märker vi givetvis.

rätter som definitivt sticker ut i

kan man ta hjälp av personalen.

mängden. Restaurangen finns på

– Phad Thai är vår paradrätt. Tre av tio

kommer fram till oss och säger att vi har precis

Bällstaåvägen 12 i Bromma och serverar lunch

beställer Phad Thai. Det går att få kyckling, fläsk,

ätit Stockholms godaste thai-mat. Det är klart att

samt à la carte med fullständiga rättigheter. De

biff, tigerräkor eller tofu. Phad Thai Special är ett

man kan gå ut för att äta och tycker att maten är

erbjuder även catering.

recept vi själva tagit fram. Vi lägger till lite styrka

god – men det krävs det där lilla extra för att man

– Vi har funnits i snart ett år. Vi har två

och lite kokosmjölk. Rätten blir krämigare och

verkligen ska gå fram och säga just det, att ni har

restauranger. Den andra ligger i Sundbyberg

godare än en vanlig Phad Thai. Många kunder

Stockholms godaste thai-mat!

och heter Järnvägsgatans Thai. Den finns i slutet

har gått över till vår special.

på Järnvägsgatan och vi startade den för sex år

sedan, säger Ehsan Javani, som är restaurangchef.

med två våningar. På varje våningsplan finns

Det är Sumpans populäraste thai-restaurang

en tv. Ett femtiotal gäster kan huseras inomhus

och lika många utomhus. Restaurangen går att

Den tajta sammanhållningen bland

abonnera för privata sammankomster och det

restaurangerna. Ehsan berättar att de som

finns utskänkningstillstånd. Framgången med

jobbar inom restaurangerna umgås även

Järnvägsgatans Thai har bäddat för Annedals

utanför arbetstid: after work, julfester och andra

Thais framgång.

sammankomster. En familjär känsla som gästerna

känner av, då det är glad stämning och många

att öppna upp en ny thai-restaurang hur som

skratt på restaurangen.

helst här i Bromma utan det är Järnvägsgatans

Thai som har banat väg för att vi lyckas även här.

– Jag tror inte det hade gått lika bra för oss

manér brukar bästa resultatet bli om kocken

Jag trodde inte vi skulle kunna starta upp med så

kommer från Thailand. På Thai Annedal är

många som 280 rätter första öppningsdagen, men

receptet på framgång en duktig kock som älskar

det gjorde vi.

sitt jobb och tillagar rätterna med känsla och

kärlek, samt använder färska råvaror. Efterfrågan

vilket gynnar besöksfrekvensen och även

på veganska rätter har ökat de senaste åren.

premierar take-away. Även catering finns att

beställa via hemsidan.

– Vi väljer våra råvaror mycket noga.

– Vi upplever att det är väldigt många som

Annedals Thai är en generös restaurang

personalen är tongivande för båda

För att maten ska tillagas enligt thailändskt

– Vi serverar lunch för 85 kronor. Då ingår

Det är lätt att parkera utanför restaurangen

Fina råvaror är basen till en god thai-rätt och

– Thai-mat som catering är väldigt tacksamt.

vi kompromissar inte med dessa. Samtliga

Det håller sig varmt länge om man jämför med

grönsaker är färska. Alla rätter på menyn går att

annan mat. Vi levererar snabbt och har ofta

Adress: Bällstaåvägen 12, 168 70 Bromma

få vegetariska eller veganska. Vi har våra egna

maten på plats inom 25-40 minuter till dörr. Vid

Tel: 08-12 14 80 20

hemliga recept vilket gör att allt smakar hemlagat

längre avstånd som exempelvis Kista, tar det upp

och även skiljer sig från mängden. All vår mat är

emot 60 minuter.

Epost: info@annedalsthai.se

lagad från grunden.

På luncherna är det starkt tryck på

Annedals Thai

Hemsida: www.annedalsthai.se

restaurangen då det heller inte finns så många

Facebook: www.facebook.com/AnnedalsThai

serveras mellan klockan elva och tre på dagen.

andra lunchrestauranger i området. Thai-

En prisvärd lunchmeny där de olika rätterna har

restaurangen är oerhört uppskattad.

Instagram: www.instagram.com/annedalsthaitakeaway

Lunchmenyn innehåller sex olika val och


118 ● SKÖNHET & HÄLSA

Här för att

LYFTA STANDARDEN INOM SKÖNHETS­ INDUSTRIN ”Det vi står för är att vi själva reflekterat och tänkt – inte vad någon annan sagt”. Dr. K Clinics har tagit klivit från London till Stockholm, med Dr. Hadde Kader i spetsen.

D

r. K Clinics är

och förväntar sig att du har legitimation vid

skönhetskliniken som inte

beställning. Det här gör att high end-produkterna,

kompromissar vad gäller

de med bra kvalitet och hög säkerhet, bara säljs

sina värderingar.

till legitimerade eller certifierade behandlare och

– Vi står för naturliga

skönhetskliniker.

resultat, säger Dr. Hadde

Dr. K Clinics erbjuder hudbehandlingar/

Kader. Där andra behandlare jobbar med

ansiktsbehandlingar, injektioner som botox

symmetri, håller vi fast vid att det asymmetriska

och fillers; antirynk- och volymbehandlingar,

är det naturliga. Vi jobbar mer med proportioner

ansiktslyft med trådar; för att omplacera

och återskapandet av klientens naturliga skönhet.

volym i ansiktet samt ultraljdsbehandlingar;

skintightening. Alla behandlare är legitimerade.

Kliniken är specialiserad inom injektioner

och icke-kirurgiska ansiktslyft. Hadde

utbildade sig inom käk- och implantatkirurgi,

för att sedan ta steget över till estetiska injektionsbehandlingar och starta verksamhet i London. Nu har han även etablerat sig i Stockholm, samt driver Dr. K Academy där han utbildar läkare, tandläkare och sjuksköterskor inom estetiska injektioner. Genom sin roll som föreläsare och utbildare ges han möjligheten att

”Jag jobbar hårt för att certifieringar i skönhets­ branschen borde komma ifrån Socialstyrelsen och inte från varumärkena.”

Adress: Birkagatan 20, 113 39 Stockholm

lyfta standarden inom skönhetsindustrin.

– Det var high chaparall i branschen när

Dr.K Clinics

Som klinik har vi stort förtroende från våra

Telefon: 08-889 241

jag kom tillbaka hem. Jag jobbar hårt för att

patienter då vi värnar om ett personligt

certifieringar i skönhetsbranschen borde komma

bemötande, ärlighet, kvalitet och naturliga resultat.

ifrån Socialstyrelsen och inte från varumärkena,

Vi önskar skapa så mycket magi som möjligt utan

Hemsida: www.drkclinics.se

berättar Hadde. Idag har leverantörerna av den

att ta till kniven, säger Hadde. Vi vill inte ändra,

Facebook: www.facebook.com/drkclinics

här typen av skönhetsprodukter skärpt till sig

bara återskapa, pigga till och fräscha till.

Instagram: www.instagram.com/drkclinics

E-post: info@drkclinics.se


SKÖNHET & HÄLSA ● 119

BOOSTA DIN NATURLIGA SKÖNHET Ansiktsbehandlingar handlar väldigt ofta om att ta hand om hudåkommor, återhämta huden från påfrestningar och lyfta fram den skönhet du redan har.

E

n lång sommar med sol,

hårbehandlingar, hårborttagning, tandblekning

vårdyrket valde hon att starta egen verksamhet

vatten och vind gör underverk

och fettfrysning.

för att få fortsätta jobba med sin egen personliga

för själen men kan fresta på

övertygelse i något hon tror på, samt få ge av sitt

lite extra på huden. Inom

och riktar oss till både män och kvinnor i olika

engagemang och sin kunskap i en bransch där

ansiktsbehandlingar idag

stadier i livet. Vi har samarbete med en läkare

hon känner att hon kan hjälpa människor och

handlar det oftast om att

där det behövs och är noga med att följa upp våra

få ta del av människors berättelser samt bygga

hjälpa hudens egna funktioner att behålla

kunder. Jag ser att de flesta av mina kunder är ute

långvariga relationer. Hon menar att det är ett

spänst, elasticitet, volym och lyster. Det finns

efter ett naturligt resultat där det handlar om att

stort ansvar att jobba med människor och deras

också behandlingar som stimulerar föryngring

justera eller göra små förbättringar.

önskemål och förväntningar. Det är viktigt att

av huden.

kunden känner sig trygg och bekväm.

– Vi erbjuder estetiska icke-kirurgiska

– Vi har ett brett utbud av behandlingar

Inför varje behandling görs en behovsanalys

och sedan presenteras den eller de behandlingar

behandlingar, berättar Katrin Barjakob, på Cliniq

som passar respektive kund.

det hundra procent helhjärtat!

de Lux. Det är optimala behandlingar för bästa

resultat och vi erbjuder bara behandlingar som vi

hittar optimala lösningar på de problem som

vet fungerar och som vi tror på.

kunden har. Liknande problem kan behöva olika

lösningar beroende på vem jag har framför mig

Cliniq Dé Lux

för fem år sedan. Idag driver hon kliniken

och vi vill att varje kund ska lämna kliniken med

Adress: Patron pehrs väg 6, 141 35 Huddinge

vidare i Huddinge där det fanns utrymme att

ett leende på läpparna. Det är också viktigt för oss

utöka verksamheten till det format som Katrin

att finnas tillgängliga även efter behandlingarna

önskar. Klinikerna erbjuder hudföryngring,

ifall våra kunder har frågor eller funderingar.

microneedling, fillers, PRP/Varmpyrbehandlning,

rynkborttagning/botox, hud- och

vården. Efter många års arbetslivserfarenhet inom

Katrin startade Cliniq de Lux i Södertälje

– Vi som arbetar här på Cliniq de Lux vi gör

– Det är ett samarbete med kunden där vi

Katrin har erfarenhet av att jobba inom

Telefon: 073 617 56 32 Epost: cliniqdelux@outlook.com Hemsida: www.cliniqdelux.se Instagram: www.instagram.com/cliniqdelux


120 ● SKÖNHET & HÄLSA

TRYGG SKÖNHETS­ BEHANDLING Många av skönhetsbranschens medicinska behandlingar ska beaktas med omsorg. Som kund bör du göra din hemläxa och välja den klinik du har förtroende för och känner dig trygg med.

B

otox och fillersbehandlingar utförs

idag på både skönhetssalonger

för att exempelvis boka injektionsbehandlingar

har alla bra utbildning inom det område de

och skönhetskliniker. På en

som fillers eller botox. Vi erbjuder också IPL,

arbetar med. Det är viktigt att ge våra kunder den

klinik finns oftast legitimerad

hårborttagning, microneedling/dermapen, fotvård,

tryggheten. Jag upplever också att det sociala är

sjukvårdspersonal på plats. På

– Till Care Cliniq kommer du som kund

– Jag har handplockat min personal. De

nagelvård och make-up.

viktigt. Du ska omge dig med gods människor

Care Cliniq Sweden AB, Sankt Eriksgatan 78

som ger dig möjlighet att förbättra dig och som

i Stockholm finns Liliana Lopez Astorga, som

delar både arbetsplats, kunskap och erfarenheter

gör dig stark. Den här kliniken representerar

grundat denna för året nyöppnade klinik.

med varandra. Här finns även tillgång till en

min själ, förklarar Liliana. Allting här handlar om

Liliana är legitimerad sjuksköterska.

Alla i personalen har sin egen expertis, men

legitimerad läkare.

professionalism, energi och glädje. Våra kunder

Hon kom till Sverige som 21-åring ifrån Chile

får inte bara en skönhetsbehandling. De får

med en utbildning som operationssköterska i

Vi går igenom vad vi har gjort och ser om det

bagaget. Liliana skaffade svenska legitimation

är något vi kan förbättra. Vi vill ha kvalitet

genom studier i Uppsala och jobbade sedan på

rakt igenom. Kliniken är byggd utifrån ett

Sophiahemmet. Hon for tillbaka till Chile för att

kundperspektiv där kunden ska kunna slappna

läsa ytterligare fem år medicin.

av i sköna fåtöljer, kunna titta ut genom ett

fönster istället för att stirra in i en vägg. Det

Adress: Sankt Eriksgatan 78 113 20 Stockholm

Liliana. Lärde mig tidigt att vad jag än gör, ska det

ska vara bekvämt och avslappande samt att

Tel: 070-426 17 66

göras till 100 procent.

kunde ska kunna lita på att vi gör professionella

behandlingar. Vi kompromissar inte med kvalitet

Epost: info@carecliniq.se

– Jag är uppvuxen i en militärfamilj, säger

Liliana är medlem i Svensk Plastikestetisk

– Efter varje dag går vi igenom arbetsdagen.

Sjuksköterskeorganisation. Hon driver även ett

och vi har till och med gott kaffe, skrattar Liliana.

bemanningsföretag inom vården, Private Care

Sweden AB.

sin personal och med sina kunder.

Liliana skrattar ofta, och härligt. Både med

också positivitet och energi.

Care Cliniq

Hemsida: www.carecliniq.se Facebook: www.facebook.com/carecliniq Instagram: www.instagram.com/carecliniq


SKÖNHET & HÄLSA ● 121

ETT HÄLSOCENTER FÖR KROPP OCH SJÄL Axlarna värker och det plingar i inboxen. Andningen ligger högt i bröstkorgen och stressen snörper till över halsgropen. Det är dags att slå på paus-knappen och ta hand om dig själv.

”Mitt i Söders hjärta ligger vår fridfulla oas

gamla emotionella låsningar som begränsar oss i

finns också i utbudet.

Salve”, står det på hemsidan. Salve Hälsocenter

vårt dagliga liv. Med lätt beröring och dialog kan

– ett ställe på Södermalm i Stockholm dit du

vi nå ditt undermedvetna, låsa upp saker som vi

alla kompletterar varandra. Alltifrån naprapati

kan gå för att ta en paus från vardagen och ta

bär med oss utan att veta om det. Sådant vi inte

till osteopati och Rosenmetoden. Det här gör

hand om dig själv. Ulf Lindgren, tar emot mig i

kommer ihåg eller har referenser till. Det själsliga

att vi har stora möjligheter att hjälpa varandra

dörren. Lokalerna är ljusa, varma och rogivande.

kan ta sig många olika uttryck i form av kroppslig

över gränserna och erbjuda en kombination

Lugnet tar över i kroppen när vi stänger dörren

smärta, förklarar Ulf.

av behandlingar för våra kunder och patienter.

för Krukmakargatans gatubrus. Ulf förklarar

Vår målsättning är att ha ett så brett utbud som

att väggarna är byggda med en liten lutning för

där Ulf behandlar kraniet samt sacrum,

att ljudet ska studsa och dämpas. Ulfs röst är

svanskotan och allting däremellan; det centrala

nedtonad och även min röstvolym sänks. Här

nervsystemet – för att skapa ett fritt flöde i

inne stillar allt ned sig en aning.

ryggmärgsvätskan. Vilket exempelvis kan förbättra

läkningsprocessen vid wiplashskador, migrän och

Salve Hälsocenter erbjuder yogaverksamhet

Cranio Sacral terapi är en behandlingsform

samt behandlingsverksamhet. Yogaklasserna har

”dator-nackar”.

en lugnare eller medicinsk inriktning, i form av

kundalini yoga, hatha yoga, vinyasa yoga, yin yoga

Homeopatiakut. Här tar man hand om akuta

eller meditation.

besvär som inte är livshotande eller som kräver

sjukhusresurser. Det kan vara exempelvis

– Vi har två till tre yogaklasser varje kväll,

– Vi är cirka tjugo terapeuter här som

möjligt – och det har vi lyckats med, ler Ulf.

Salve Hälsocenter hyser Sveriges enda

Salve Hälsocenter Adress: Krukmakargatan 3 118 51 Stockholm

likväl som morgon- och lunchklasser, säger

halsinfektion, öron- eller bihåleinflammation,

Ulf. På schemat finns även tai chi, qi gong och

hosta, urinvägsinfektion, influensa,

avslappningsklasser.

virusinfektioner eller magbesvär.

Epost: info@salvestockholm.se

Hemsida: www.salvestockholm.se

Ulf själv är en mycket erfaren terapeut inom

En dag i veckan finns en läkare från

Rosenmetoden och Cranio sacral terapi.

Indien på plats i lokalerna. Hon behandlar sina

patienter utifrån ett ayurvediskt perspektiv. Ett

– Rosenmetoden är en djupgående metod

med lätt beröring som går ut på att släppa på

antal olika fantastiska ayurvediska behandlingar

Tel: 08-668 04 55

Instagram: www.instagram.com/explore/locations/467108320


Företagsindex SKOLA & UTBILDNING Nordiska Folkhögskolan 10 Creative Kids Preschool AB 12 Sågbäcksgymnasiet 14 Bredängsskolan 16 Tullingebergsskolan 18 Brunnaskolan 20 Brandbergsskolan 22 Hammerstaskolan 24 Gluntens Montessoriskola 26 Musikkonservatoriet 28 Sagaskolan 30 Junglemap 32 Balettakademien 34 Billeshögsskolan 36 Ryska skolan i Göteborg AB 37 KUL AB (Learning study) 38 Internationella Restaurangskolan 39 Pipersglace 40 Runstensskolan 41 ORIGO Arkitekter AB 42 Källängens skola 43 Balingnässkolan 44 Tiundaskolan 45

Hasselgårdens Förskola 56 Ecogusto 57 Admera Education AB 58 Katarina Agneskog Specialpedagog AB 59 Bi-snack 60 Högskoleprovskurser.se 61 Bella Skincare 62 Norrbackaskolan 63 Gymi AB 64 Brunnaskolan Upplands Bro 65 Sundbybergs dansskola 66 Odengymnasiet 67 Anna Whitlocks Gymnasium 68 Väringaskolan 69 Finnstaskolan 70 Eriksbergsskolan 71 Bergshamraskolan 72 Adolfsbergsskolan 73 Vallatorpsskolan 74 Centralskolan 75 Handbollförbundet Väst 76 Stockholms Fotbollsförbund 77

DETALJHANDEL, BUTIK & LIVSMEDEL Lilla Blomstermakeriet 91 Ölkomapniet Sverige AB 92 Nofa Nordiska Familjekläder 93

Wallrite Scandinavia AB 46 Danmarks skola 48 Ramsta Skolan 49 Raoul Wallenbergskolorna AB 50 Hagagymnasiet 51 Erikslund/Hushagsgymnasiet 52 TMA Örebro AB 53 Brunnsviks Folkhögskola 54 Södertörns Folkhögskola 55

BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD Kvik Kungsbacka Tollco AB ÅC BYGG DePalma Workwear AB Stockholms Dekorationsmålarna Fru Bohlin BVL Söderåsen AB Toli Maskinkonsult AB Stenfirman Lapital

78 80 82 84 86 87 88 89 90

RESTAURANG & UTELIV Tågarp Pizzeria Annedals Thai

FÖRETAG & TJÄNSTER Hanksville Farm AB 94 Motorbanan Ring Knutstorp 96 DäckAtt AB 98 REC Sverige 100 Advokatfirman George Yanko AB 102 Svesol AB 103 Mekab 104 Ahlford Advokatbyrå 105 Arbocura Trädvård AB 106 Brame Bygg 107 IT & TEKNIK SweJoy 108 Hybrida IT AB 110 Cygni Väst AB 112 Krasch (Mobil & Dataservice AB) 113

114 116

SKÖNHET & HÄLSA Dr. K Clinics Cliniq Dé Lux Care Cliniq Salve Hälsocenter AB

118 119 120 121


Vill du ta ditt företag till nästa nivå? Allt fler söker sig till nätet och sociala medier. Vi kan med hjälp av redaktionell marknadsföring få ditt företag att synas på ett smidigt,

ENTERPRISEM

AGAZINE.SE

genomslagskraftigt och lönsamt sätt. Vi skapar en intressant artikel om ditt

| SEPT/OKT

2017

företag och hjälper dig att sprida materialet digitalt och nå ut till rätt kunder inom strategiskt utvalda områden. Enterprise Magazine når en halv miljon

40 SIDOR TEMA

NYA FÖRETA EKONOMI & G/ JURIDIK

användare på Facebook och andra sociala medier.

ANTON BERG MARTIN JOHN & SON

OSKYLDIGT DÖMDA MÅ STE KUNNA FÅ UPPRÄTTELSE 2 PLAN | NEW GR KROG & PUB | SKILLWAY BYGGAMERA | STRÖMBERGS STOCKHOLM BIL | BSL I | PROFFZ NORDIC FEEL STOCKHOLM ELVERKTYG | G LOGISTIK OCH SERVICE AB | HÄNDIGA I STOCKHO SÖFTESMÅLA LM NATURTORV HÄNDER | | HALLFRED MOBILAMBULANSE A HOTELL PITCHERS | | ODALGÅRDEN N TEXAS LONGHO AB | FORNO RN | VÄXJÖ ULTRALJUDSKLINIKEN UPPSALA FORDONSGYMNASI HALMSTAD UM | BOJEN | TRIVSELST ÄD I LINKÖPIN AB G | JOHAN THUNBERG 1.indd 1

STOCKHOLMS AFFÄRSÄNGLA R

Anette Nordv all hur ditt företag om bli Stoafs nästa kan stora investe ring. SID 8

2017-08-30

Läsvärd artikel • Vi tar fram en relevant och intressant artikel om ditt företag och dina tjänster. • Vi sitter på lång erfarenhet och hög kompetens. • Vi skickar korrektur på allt material innan publiceringen.

14:01

Synlighet • Er artikel publiceras i en blädderbar digital tidning som går ut till cirka 500 000 Facebook-användare och delas ut i övriga sociala medier. • Er artikel publiceras på enterprisemagazine.se med er kontaktinformation och bilder.

Riktad marknadsföring • Vi sprider er artikel via vår Facebook-sida som ett sponsrat inlägg. • Välj målgrupp: ålder, kön, geografiskt område och intressen. • Vi ger er statistik på antalet visningar, interaktioner och inläggsklick.

• Vi sökoptimerar alla artiklar i Google och andra större sök- motorer vilket ger ökad synlighet. • Du når ut till fler människor/företag för en mindre kostnad än tradi- tionell tidningsannonsering. • Ert budskap blir skräddarsytt utifrån rätt målgrupp i rätt område.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer! 08-704 22 30 | www.enterprisemagazine.se | info@enterprisemagazine.se

Vill du prenumerera? JA TACK! Jag vill ha 6 nummer för 395 kr.

FÖRETAG: NAMN: ADRESS: TELEFON: E-POST:

RDS Förlag AB Gårdsfogdevägen 18A 168 67 Bromma


Avs:

RDS Förlag AB Gårdsfogdevägen 18 A 168 67 Bromma

Gluntens montessoriskola är en idéburen verksamhet som återinvesterar alla medel in i verksamheten och som ligger i topp bland uppsalas skolor varje år.

Till hösten 2019 har vi lediga platser i förskoleklass och årskurs 1

Ekeby Bruk 23:B1, 752 75 Uppsala www.glunten.se ● info@glunden.se ● 018-560869


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.