{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 92

92 | FÖRETAG & TJÄNSTER

STOCKHOLMS FÖRETAGSMÄKLARE AB - Stockholms ledande restaurangmäklare Stockholms Företagsmäklare AB är en professionell företagsmäklare och rådgivare specialiserade på försäljning och värdering av restauranger och caféer i Stockholm. Lasse Heino – en före detta handlare som i samband med försäljning av sina egna butiker såg ett behov av en ny aktör på företagsmäklarmarknaden med den kompetens som krävs för en effektiv process.

Profile for RDS Förlag

Enterprise Magazine jul/aug 2018  

Enterprise Magazine jul/aug 2018  

Advertisement