Enterprise Magazine Feb/Mar 2020

Page 1

ENTERPRISEMAGAZINE.SE | FEB/MAR 2020

SIDA 4

GEORG WIKMAN

FICK SVERIGE ATT TILLFRISKNA! SIDA 4–40

EKO & REKO SIDA 41–50

RESOR & UPPLEVELSER

WATERCIRCLES FÖRSÄKRING HULTMANS

KYLA

MEDISQIN

CLINIC

SMÅDJURSDEPÅN

● ● i

VÄXJÖ

NRSE SVERIGE AB

FERRAPOD MASAMI ●

KINGA

BOND STHLM AB ●

ADVOKAT

ESTETIK

EVIDENSIA

SMÅDJURSKLINIKEN

AVOKADO SALLADSBAR

MAARIT

SKÖNHETSINSTITUTET JÖNKÖPING

ERIKSSON

GLOBE ●

AB ●

AKALLA

KEY FACILITY MANAGEMENT AB ADVOKATFIRMAN

PAMPR

TANDLÄKARPRAKTIK

HELIOS

AB

EGO

ESTETICA

SUSANNE

PARTYLAND LILJEHOLMEN

RIVE

AB

OLSSON

JURIDISKA MEC-CON /

BYRÅ AB

NÄRINGPÅSKED


VD - Danny Nilsson danny@enterprisemagazine.se

REDAKTÖR – Magnus Jansson text@enterprisemagazine.se

SOCIAL MEDIA MANAGER jenny@enterprisemagazine.se

UTGES AV RDS FÖRLAG AB - 556669-6794

ANSVARIG UTGIVARE - Robert Wreder robert@enterprisemagazine.se

FORM & SÄTTNING info@enterprisemagazine.se

TEXT Jenny Olsson, Sara Kihlman, Martin van Destru

Framtidsvägen 16, 352 22 Växjö info@enterprisemagazine.se www.enterprisemagazine.se

FÖRSÄLJNINGSCHEF - Stefan Kihlman stefan@enterprisemagazine.se

EKONOMI - Barbro Hansson ekonomi@enterprisemagazine.se

OMSLAG Foto: Martin van Destru

Enterprise Magazine tar inget ansvar för ej beställt material. Ej heller för material som inte har någon avsändare. Med reservation för eventuella tryckfel.


innehåll FEB/MAR 2020

4-40

41-50

EKO & REKO

RESOR & UPPLEVELSER

Läs om schyssta företag inom vitt skilda branscher!

Inspireras inför vårens och sommarens utflykter.

4

11

GEORG WIKMAN

HAGAINITIATIVET

Utvecklat produkter tillsammans med ryska kosmonauter

Gör det lönsamt för företag att minska sin klimatpåverkan

15

22

NRSE SVERIGE AB

KROPPSKLINIKEN

Erbjuder Sveriges grönaste kontorsservice

Långsiktigt välmående som kommer inifrån

29

54

EKOSYSTEMS AB

BALTMONT AB

Specialbyggd återvinning för minskad klimatpåverkan

Specialister på skott- och inbrottssäkra glasinstallationer

16

36

52

70


4


5

GEORG WIKMAN FICK SVERIGE ATT TILLFRISKNA! Han har utvecklat produkter tillsammans med ryska kosmonauter. Han har varit med och drivit fram lagstiftning för naturläkemedel som en helt ny kategori inom medicinsk lagstiftning. Han är grundaren, forskaren och skaparen av hälsopreparaten Arctic Root, Kan Jang, Chisan och idag nya Adapt serien.

Text & Foto Martin van Destru


6


7

”Så länge man kan utveckla produkter som kan hjälpa människor på olika sätt och som har en bevisad effekt så finns det en drivkraft att fortsätta!”

först i världen med att tillverka och sälja kosttillskott av adaptogener .

D

en lite blyga och

sammanfattande artikel om vad som hade hänt

genomlugna Georg

inom området i Ryssland de senaste 30 åren.

Wikman tar emot mig

Georg såg möjligheterna och reste till Ryssland.

i sin bostad. Med sina

Det intressanta var hur Ryssland hade halkat efter

75 år och prominenta

inom läkemedelsutvecklingen och därigenom

gentlemannahållning är han

indirekt blev tvingade att inta ett helt nytt

fortfarande tidlöst elegant. Georg har alltid satt

förhållningssätt till alternativa läkemedel och

sina naturläkemedel främst, vilket är förklaringen

naturlig medicin. Det vill säga att tillämpa ett

till varför han trots en fantastisk karriär fortfarande

ekologiskt synsätt och använda naturens resurser

är relativt okänd utanför branschen.

för medicinsk hjälp.

Vi sätter oss i hans vardagsrum som präglas av

Ryssarna välkomnade herr Wikman

hans arbete, nyfikenhet och ständiga strävan efter att

och de tre främsta forskarna på området

finna nya produkter. Georg Wikman är en man som

överlämnade prover och värdefull information

lever sin passion och hela tiden tänker nytt.

till honom. Detta blev en del av grunden till

hans egen forskning och banade vägen för

Som 11-åring fick Georg ett kemi-set av sina

föräldrar. Genom grannens upplaga av Nordisk

framgångarna inom området adaptogener, det

Familjebok listade han ut hur man kunde blanda

vill säga växtsubstanser som ökar kroppens

till diverse sprängmedel. Snart utvecklades

motståndskraft mot olika former av stress såsom

intresset för organisk kemi istället - Kunde man

bakterier, virus och gifter från avgaser mm men

ta ut olika ämnen från växter i form av extrakt?

även emotionell stress och förhöjda kortisolnivåer.

Hans nyfikenhet och intresset för fysik,

Georg Wikman startade Svenska

matematik och kemi ledde till att han i unga år

Örtmedicinska Institutet och blev först i världen

doktorerade inom fysik.

med att tillverka och sälja kosttillskott av

adaptogener. Först i raden blev produkten Rysk

Att hitta medicinska substanser i växtvärlden

var en tanke han bar med sig under hela

Rot, vilket även blev ett generiskt namn för denna

sin uppväxt. På 1960- och 70-talet fanns det

rot i Sverige.

rikligt med information inom området, som

dessutom var lättillgänglig, men ingen såg

den var från Ryssland. Varför krångla till det?

möjligheterna. Georg tog del av kunskap och

småskrattar Georg.

lärdom från världens alla hörn. Startskottet

blev när han läste en uppmärksammad artikel

ingen som känner till att produkten är både helt

med rubriken: ”Substances Of A Natural Origin

utvecklad och tillverkad i Sverige. Namnet låter

Which Increase The Non Specific Resistance” av

asiatiskt men har ingen direkt betydelse, Georg

Brekhman och Dardymov från år 1969. Det var en

hittade på något som skulle vara lätt att minnas!

– Jag gjorde det enkelt! Det var en rot och

När det kommer till Kan Jang är det nästan


8

På 70-talet fanns inga direkta lagar eller

kriterier för vad som var godkänt, men man

hälsopåståenden – och de kommer på inspektion av tillverkningen vart 3:e år.

fick inte sälja produkter med påståenden om dess egenskaper. I sin iver att förändra

SOMMAREN 1975 BLEV det stora startskottet för

bildade Georg en intresseorganisation Sambios

Georg Wikman. En reporter skrev ett reportage

med riksdagsmän, branschorganisationer, en

om den ryska roten och dess medicinska fördelar.

ledande professor inom farmakognosi och

Georg tog banklån och importerade 2,5 ton

företrädaren för miljörörelsen Björn Gillberg.

rysk rot till Sverige. Han tillverkade 3 miljoner

Politikerna visade stort intresse för dessa frågor.

tabletter som såldes slut på en vecka. Svenskarna

Hela gruppen där bl.a. Thorbjörn Fälldin

hade fått upp ögonen för alternativ medicin och

medverkade ville dels få ut informationen

Georg kunde gå vidare i sin forskning.

om alternativ medicin till allmänheten, men

framförallt ta fram en läkemedelsutredning

effekterna av adaptogener. I de första testerna

som kunde ligga till grund för en medicinsk

undersökte läkaren Alf Spångberg på Föllinge

lagstiftning där naturmedel blev en helt ny

Hälsohem hur uthållighetstiden ökade för

och separat kategori och där läkemedelsverket

reumatiker som cyklade under fasta. I en annan

ansvarar för godkännande.

studie tittade man istället på skidåkare.

– Folk känner inte till att växtbaserade

Georg började tidigt att studera de kliniska

Men det var på 90-talets början som

läkemedel är något helt annat än kosttillskott och

den riktigt spännande forskningen tog fart.

annan alternativ medicin. Det är läkemedelsverket

Tillsammans med forskare på rymdmedicinska

som granskar och godkänner dokumentation och

centret i Moskva testades Georgs nya

”Folk känner inte till att växtbaserade läkemedel är något helt annat än kosttillskott och annan alternativ medicin. Det är läkemedelsverket som granskar och godkänner våra produkter.”


9

innehåller adaptogener som bland annat ökar kroppens motståndskraft mot stress.

kombination av adaptogener, vilket nu är

den aktuella tidpunkten var det extra intressant

som allmänheten känner till bäst och som köps

föregångaren till Chisan. Det började med

att bevittna att hans muskler och motorik

mest. Den helt nya Adapt-serien är hittills, likt

att de ryska forskarna ville hitta ett preparat

fungerade så bra att han faktiskt kunde ta sig

Georg själv, en doldis bland näringstillskotten.

som hjälpte vaktlar (hönsliknande fågel) att

ut från rymdfarkosten för egna ben efter att

Den finns i tre varianter: Adapt Lugn/Anti-

lägga ägg - under rymdliknande förhållanden!

den hade landat. Tyngdlösheten gör annars att

stress, Adapt Sport och Adapt Life/Energy Boost.

Alltifrån vitaminer, läkemedel och steroider

musklerna efter så lång tid blir så försvagade att

Alla produkterna tillverkas i Vallberga utanför

hade testats men utan resultat. Men första

piloterna får bäras ut i bår.

Halmstad - från torkad råvara till färdig produkt.

studien med adaptogenblandningen ADAPT232

Det fantastiska med adaptogener är att

När jag frågar Georg om vad han tror om

i Chisan ändrade på den saken! Efter detta

de även ökar kroppens motståndskraft mot

följde noggranna tester på kosmonauterna

den stress samhället idag utsätter oss för.

innan produkten fick följa med ryssarna ut på

Syreupptagningsförmågan förbättras och vi kan

kan hjälpa människor på olika sätt och som har en

världsrekordresan i rymden. De fysiska och

prestera mer både professionellt som idrottare

bevisad effekt så finns det en drivkraft att fortsätta!

mentala testerna under stress gav mycket bra

men också i det vardagliga arbetslivet. Och de

Svenska Örtmedicinska Institutet har visat

resultat – och i rymden krävs ständigt hög

har heller inga biverkningar. Här bör dock det

och dokumenterat adaptogeners huvudsakliga

prestation, både mentalt och fysiskt under mycket

sunda förnuftet tillämpas för den kritiske. Dricker

verkningsmekanism från cell- till människa. De

extrema förhållanden. Högt buller, tyngdlöshet,

du exempelvis 10 liter vatten i ett svep så är det

har publicerat över 80 vetenskapliga artiklar varav

strålning, ca 90-minuters dygn istället för 24 h,

livsfarligt, trots att det inte är giftigt. Detsamma

50 är inom adaptogenforskning – detta har gjort

isolering och trånga utrymmen…

gäller allt annat, inklusive naturliga kosttillskott

företaget världsledande inom området!

Under 14 månader tog Valerij Poljakov och hans besättning en daglig dos av Adapt232 på deras rymdfärd. Då han var 50 år gammal vid

och växtbaserade läkemedel. Idag är Arctic Root, Kan Jang, Chi San och Femineral, för kvinnor med järnbrist, de preparat

framtiden ler han lite. – Så länge man kan utveckla produkter som


10 | TEMA: EKO & REKO

Hur kan ett försäkringsbolag vara miljömärkt? Ingen vill drabbas av vattenskada, stulen cykel eller fordonsskada. Faktum är att saker och ting drabbar oss alla på olika sätt, förr eller senare. Då gäller det att vara försäkrad! De flesta försäkringsbolag erbjuder ungefär liknande försäkringar. Sen finns det de som sticker ut, som gör något mer, som värnar om miljön och världen som kommande generationer ska leva i. Försäkringsbolaget WaterCircles är ett av få i branschen som tar sitt ansvar.

S

veriges försäkringsbolag

Det genomsyrar hela verksamheten. Från våra

kunder om fördelarna med våra miljösmarta

omsätter ungefär 60 miljarder

ekologiska matinköp, begagnade kontorsmöbler,

försäkringar. Alla nyanställda går en generell

kronor per år. En bransch som

återvinningssystem, miljöutbildningar för

miljöutbildning som två gånger om året följs upp

omsätter så mycket pengar, har

personalen, till hur vi åtgärdar de skador som våra

med utbildningar inom olika miljöområden. På

också möjlighet att påverka.

kunder drabbats av. För vissa låter det märkligt att

så sätt delar vi alla samma värdegrund och kan

Vi träffar försäkringsbolaget

man som försäkringsbolag kan vara miljömärkt,

kommunicera den ut till kunderna, säger Sandra.

WaterCircles VD i Sverige, Anders Jangborg, samt

men det finns massor som vi kan bidra med för att

marknadsansvarige Sandra Fägerskiöld.

minska klimatpåverkan, fortsätter Sandra.

– Sen starten har vår miljöpolicy varit

Den fem år gamla krockade bilen får

– Det är viktigt för oss att kunden är medveten om att jordens resurser är begränsade och att vi alla tillsammans bör göra vad vi kan för att minimera

en central del av verksamheten. Vi är ett

reservdelar från en annan bil. Vattenskadan i

vår påverkan på miljön. Är man mån om miljön och

försäkringsbolag som gör vad vi kan för att

köket åtgärdas med så miljövänliga produkter och

ska teckna sakförsäkring för exempelvis hem, bil

minimera klimatpåverkan. Vi kombinerar

metoder som möjligt. Inlösta ägodelar som kunder

och olycksfall - då är vi rätt försäkringsbolag! Går

ett bra försäkringsskydd med miljöhänsyn.

ersatts för, lämnas för lagning och återvinning. De

något snett eller en olycka inträffar, ja då kan man

Miljöcertifieringen ISO 14001, hjälper oss att

allra största miljövinsterna görs dock när inget

vara säker på att man får ett personligt bemötande

styra verksamheten i rätt riktning och revisionen

nytt behöver produceras eller när skadorna uteblir.

och har köpt sin försäkring så miljösmart som

som görs en gång om året, säkerställer de högt

För att minimera risken att skador inträffar jobbar

möjligt, avslutar Anders.

ställda kraven. Vi har även Bra Miljöval på

WaterCircles regelbundet med tips och råd till sina

ett flertal av våra försäkringar. Bra Miljöval är

kunder i förebyggande syfte.

Naturskyddsföreningens märkning för att visa

– Kärnan i vår verksamhet består av det

WaterCircles Försäkring

konsumenterna vilka produkter och tjänster som

personliga mötet och vårt miljöarbete. När andra

ger minst miljöpåverkan. När man väljer oss som

bolag gör allt för att vara så automatiserade som

försäkringsbolag, vet man som kund att man har

möjligt och hänvisa kunderna till hemsidor

köpt en försäkring som är så miljösmart som

och självbetjäningstjänster, vill vi ha en

möjligt, säger Anders.

personlig och nära kontakt med våra kunder.

Hemsida: www.watercircles.se

Alla anställda behöver vara miljöutbildade,

Facebook: www.facebook.com/watercirclesforsakring

– Miljöcertifieringarna förpliktigar att vi ständigt jobbar med miljöbesparingsfrågor.

så att vi kommunikativt kan informera våra

Adress: Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista Tele: 010–4900 999 Mail: info@watercircles.se


TEMA: EKO & REKO | 11

MILJÖPOLITIKEN MÅSTE BLI VASSARE! Det ÄR lönsamt för företag att minska sin klimatpåverkan! Det har näringslivet förstått, men de bromsas många gånger av politiken som inte undanröjer de hinder som krävs för att företagen ska kunna satsa fullt ut på ett förändringsarbete.

P

De nordiska företagsnätverkens ledare träffades i Stockholm år 2018. Nina Ekelund är tvåa från vänster.

å företagsnätverket

företag ställer om, desto billigare blir det således.

Nina och tillägger:

Hagainitiativet, med Nina

Ekelund i spetsen, känner

Sverige och resultatet är tydligt. Det ÄR lönsamt

och där mobiliserar vi oss med organisationer

man viljan och engagemanget

för företag att minska sin klimatpåverkan!

från Norge, Finland och Danmark. Vi har

från ledningen hos företag i

Det är främst två aspekter som ger lönsamhet:

intervjuat ledningen hos de största företagen från

olika branscher. Företagen vill

varumärke och employer branding. Varumärket

de olika länderna, och samtliga har klimatfrågan

bidra till en minskad klimatpåverkan – och

blir starkare och man blir en attraktiv arbetsgivare.

liggandes överst på agendan. Företagen

visar att det går! Tillsammans med hälften av

Yngre och kompetenta människor, accepterar inte

känner tryck underifrån, de ser lönsamheten

medlemsföretagen startade generalsekreterare

en arbetsgivare som inte tar sitt ansvar eller som

i klimatomställningen och vill bidra med ett

Nina Ekelund, Hagainitiativet för 10 år sedan.

inte har miljöfrågan högt på agendan.

samhällsansvar. Vi vill se ett lönsamt näringsliv

– Vi har intervjuat flera hundra företag i

Med en bakgrund från politiken, offentliga

– EU-politiken är superviktig att påverka,

i Sverige, Europa och världen som tar miljö-

sektorn, forskning och näringsliv, såg hon en

MED SINA FJORTON medlemmar, som

och klimatfrågorna på allvar. Politikerna måste

tydlig brist på kommunikation mellan dessa.

McDonald´s, Axfood, Stockholm Exergi och

undanröja hindren och ge oss förutsättningarna.

Preem, vill Hagainitiativet visa att ambitiösa

Vi vill se en vassare politik med mer ambitiösa

klimatförändringarna, så behöver alla olika

klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och

klimatmål!

delar i samhället mötas och kommunicera. Det

ökad lönsamhet. Med rätt mål och styrmedel kan

offentliga, politiken, frivilliga organisationer,

näringslivet bidra till en snabb klimatomställning.

forskningen och näringslivet – vi behöver skapa

De försöker därför motivera politikerna till

nya konstellationer som jobbar i en gemensam

mer ambitiösa klimatmål. När de startade var

kraft och mot samma mål. Vi såg när vi startade,

målet att minska utsläppen med 40 procent

att näringslivet behövde en röst. Och vi ser idag,

till 2020. Vid senaste uppföljningen såg de att

att näringslivet är en stark röst som gör skillnad,

10 av 14 medlemmar redan nått målen - med

och som måste bli lyssnad på! säger Nina.

råge. För 2030 sticker de ut hakan igen, och har

Adress: Skeppsbron 32, 111 30 Stockholm

– Om vi ska lyckas påverka

Hagainitiativet

tillsammans med medlemmarna bestämt att

Tele: 0735022464

samtal i samhällsdebatten, som visar på det starka

komma ner till netto noll år 2030. Det är 15 år

E-post: info@hagainitiativet.se

engagemanget som råder i näringslivet, och vilka

före regeringen!

möjligheterna som finns för att göra skillnad.

Kostnaderna med klimatomställningar är nu

och vi ser att det går, med rätt förutsättningar

billigare, för att bli dyrare för varje år som man

från politikerna. Men ju längre vi väntar med en

Instagram: www.instagram.com/hagainitiativet

väntar med sin omställning. Ju tidigare man som

omställning, desto större blir åtagandet, säger

LinkedIn: www.linkedin.com/company/hagainitiativet

Hagainitiativet vill bidra till ett positivt

– Vi har tittat på vad vetenskapen säger,

Hemsida: www.hagainitiativet.se Facebook: www.facebook.com/Hagainitiativet


12 | TEMA: EKO & REKO

VÅTLACKER SOM HELHETSKONCEPT Med ett helhetstänk levererar Olsson & Ekberg kvalitativa produkter till sina kunder. Deras kärnområde är våtlacker för lastvagnar, personbilar och industri. Med egna tekniker och lång erfarenhet av både branschen och produkterna, hänger de hela tiden med i vad som händer på marknaden. – Vi anser oss vara den mest kompletta leverantören i Sverige inom dessa områden och ser alltid till att vi är i framkant inom branschen. De nya produkterna som vi tar in ser vi också till att de fungerar. Vi har ett bra rykte och det vill vi förädla, säger Marcus Ekberg.


TEMA: EKO & REKO | 13

O

&E AB i Osby är ett

lastbilssidan. De kan visa kunden hur produkten

utveckling, då de nyligen lanserade den

familjeägt företag som

ska användas och behöver kunden hjälp kan de

helautomatiska blandningsmaskinen Moonwalk

Marcus Ekberg driver

enkelt vända sig till oss.

tillsammans med PPG.

tillsammans med sin bror

– Det är lite revolutionerande i vår bransch.

och pappa. Marcus pappa

FÖRETAGET HAR OCKSÅ en mindre filial i Kalmar

Tidigare har manuellt arbete krävts då lackeraren

startade företaget 1994

där ytterligare en anställd jobbar. Det är ett litet

blandat färgen genom att tillsätta olika pigment

tillsammans med en delägare. Under 2015 köptes

lager som skräddarsytts efter kunderna.

efter recept. Med maskinen räcker det att slå in

delägaren ut och företaget blev helt familjeägt.

färgkoden så doserar den automatiskt. På det sättet

O&E är en distributör och importör av färg

oss till en lokal aktör på den marknaden, där vi

frigör vi lackeraren, som istället hinner ta sig an

och lackmaterial till personbilar, lastbilar och

är närvarande på plats och ger god service.

fler projekt. Det är en liten investering som på sikt

industrier. De förser också marknaden med

betalar igen sig flera gånger om, avslutar Marcus.

– Kalmar är en liten region och vi har gjort

tillbehör till lackering som slippapper, sprutor och maskeringspapper och är även återförsäljare av PPG:s och Axaltas produkter.

Deras kunder är företag som jobbar med

lackering av olika slag i Skåne, Blekinge, Halland och Smålands län.

På personbilssidan säljer de alltifrån små till

stora produkter och har ett brett utbud.

– Kunden ska aldrig behöva vända sig

till någon annan, vi ser oss som en komplett leverantör. Vi är alltid noggranna med att hitta kvalitativa produkter och vi jobbar dessutom mycket med ekonomi. Tjänar kunden pengar så gör vi också det.

Marcus berättar att deras roll som importör

har förändrats över åren. De ser sig inte bara som en leverantör till sina kunder, utan mer som en samarbetspartner till både personbils-

”Kunden ska aldrig behöva vända sig till någon annan, vi ser oss som en komplett leverantör. Vi är alltid noggranna med att hitta kvalitativa produkter och vi jobbar dessutom mycket med ekonomi. Tjänar kunden pengar så gör vi också det.”

och lastbilssidan.

– Vår försäljning ser annorlunda ut idag

mot för förr, då vi säljer en helhetslösning och inte bara en produkt. Vi är med som rådgivare

Företaget säljer också lackboxar som är ett slutet

eftersom vi vill sälja ett helt koncept, där vi ser

utrymme. De kan användas av lackerarna för att

till att produkten fungerar hos just den kunden.

spruta stålkonstruktioner, person- eller lastbilar.

Dessutom är vi alltid lyhörda och intresserade av

vad de tycker.

lastbilssidan är mindre företag med upp till fem

anställda och på industrisidan upp till tio anställda.

Vem som helst kan sälja en lackburk och just

Deras typiska genomsnittskund på person- och

därför har vi inte en hemsida med webbhandel,

utan vi vill vara med kunden och vi vill att de ska

kunder med försäkringsbolagen.

vara de mest professionella inom branschen.

I dagsläget går 45% av omsättningen via några av

de största försäkringsbolagen i Sverige.

På företaget jobbar tolv anställda där flera

På personbilssidan jobbar många av O&E:s

Adress: Svetsvägen 3 283 43 Osby Tele: 0479-165 65

av dem är tekniker och har en bakgrund som

lackerare. De jobbar dagligen ute på fältet och

försäkringsbolaget och bilägaren, även om en av

Mail: order@oeab.se

bistår med support för företagets kunder.

dem betalar slutfakturan.

Hemsida: www.oeab.se

– Vi har egna tekniker både på person- och

– Vi har två slutförbrukare,

Olsson & Ekberg AB

Företaget jobbar också med teknisk

Facebook: www.facebook.com/olssonekbergab


14 | TEMA: EKO & REKO

INREDNINGSBUTIK MED ÅTERBRUK I FOKUS På Annas Hemmafabrik i Alvesta har man skapat en skön mix av gammalt och nytt. Här finns allt ifrån gamla möbler som stolar och fåtöljer till nya inredningsdetaljer av olika slag. Här ger de också gamla saker nytt liv, genom att restaurera dem så de blir hållbara för många, många år framöver.

A

nnas Hemmafabrik är

inspiration och tips till hur det kan användas.

till blommor och ljus. Här säljs också godis av

verkligen en inredningsbutik

olika slag och en juice som passar väl in med

utöver det vanliga. Här möts

så restaurerar och målar vi om möbler och ger

butikens hållbarhetstänk.

man av gammalt och nytt i

dem på så sätt nytt liv. När jag hade min förra

en härlig atmosfär. Ägarna

butik kände jag att jag inte riktigt kunde stå för

vara på frukt som annars skulle ha slängts och

till butiken, Anna Newman

det till 100 procent med den klimatkris som

det passar så bra in här, säger Anna Hartman.

– Återbruksbiten är ganska stor. Bland annat

– Juicen tillverkas av ett företag som tar till

och Anna Hartman som öppnade butiken 2019,

råder. Därför föll det verkligen på plats när vi

har båda ett stort inredningsintresse.

bestämde oss för att ha återbruk som vi blandar

TILL BUTIKEN KOMMER kunder från Alvesta och

med nya inredningsdetaljer, säger Anna Newman.

Växjö men hit kommer också mer långväga kunder.

butik och inredning, då hon under många år

Till butiken köper de in nya inredningsdetaljer

jobbat i inredningsbutiker och även drivit en egen

som faller dem i smaken och begagnade saker

tyckte att det här konceptet var fantastiskt och

inredningsbutik med webbshop. När hon efter en

som de ser en potential i.

det var kul att höra. Överlag tycker kunderna att

tid avslutade den fysiska butiken kände hon att

mixen i butiken är ljuvlig och att de inte hittar

det saknades någonting.

och vi tycker nästan alltid om samma saker, säger

det här konceptet med gammalt och nytt någon

Anna Newman.

annanstans, säger Anna Newman.

butik att kunna piffa i och få träffa kunder.

Anna Hartman som är utbildad möbeltapetserare

butiken, klär Anna även om fåtöljer, soffor,

intryck. Hit kan man komma och bara vara, gå

hade flera gånger tänkt på att hon borde driva något

stolsdynor och sänggavlar på uppdrag.

runt och låta sig inspireras.

eget men ville gärna ha någon att starta det med.

Särskilt när de ser bedrövliga ut när de kommer

vi vill att de ska känna sig som hemma. Vi har

samarbeta med någon. Där jag kunde utföra

och man får ta bort allt, snöra om resåren och

också pratat om att kunna ha en liten cafédel

möbeltapetsering och den andra hålla på med

klä om dem med ett vackert tyg. När man köper

längre fram, för att göra det till ett utflyktsmål,

övrig inredning och när vi träffades i våras föll

en ny fåtölj går det inte att få samma känsla. När

säger Anna Hartman.

allting på plats. Att Anna också ville ha lite

jag klär om och restaurerar en fåtölj tänker jag

återbruk gjorde saken ännu bättre eftersom

att den ska hålla livet ut, den blir inte nedsutten

Hartman’s möbeltapetseri

möbeltapetsering går hand i hand med det.

och håller många år framöver. Att göra det här

Adress: Allbogatan 3, 342 30 Alvesta

Anna Newman har stor erfarenhet av både

– Jag ville tillbaka till det kreativa. Att ha en

– Jag tänkte att det skulle vara mysigt att

– Vi köper in det vi själva tycker är snyggt

Förutom att klä om möbler som säljs i

– Det allra roligaste är att klä om fåtöljer.

känns så bra och rätt i tiden. När jag utbildade

– Det var några från Stockholm här som

Lokalen med all sin inredning ger ett mysigt

– Hit kan kunderna komma och bara njuta,

Tele: 0732279600

TILL BUTIKEN KÖPER de in ny inredning från olika

mig visste jag inte att det var så omfattande och

leverantörer som de blandar med återbruk av olika

jag är glad att jag fått den kunskapen jag hunnit

E-post: anna@hartmansmobeltapetseri.se

slag, här finns allt från en kaffekoppar med levande

få under de här åren. Jag brinner verkligen för det

Hemsida: hartmansmobeltapetseri.se

växter i, till gamla skåp som renoverats. Här sätter

här, säger Anna Hartman.

de samman olika detaljer för att ge kunderna

Instagram: www.instagram.com/hartmans_mobeltapetseri

I butiken säljs allt från möbler och vaser


TEMA: EKO & REKO | 15

HÅLLBART ÄR INTE DYRARE! Det finns mängder av sätt för ett företag att minska sin klimatpåverkan. I allt ifrån val av kaffesort, fruktleverantör och kontorsmaterial, till städföretag och tryckeri. De flesta vill ha en så liten klimatpåverkan som möjligt- men tycker att det är svårt att veta vad som är rätt beslut. Det finns hjälp att få: Hållbara Kontoret erbjuder Sveriges grönaste kontorsservice!

N

är Aria Zargarian och

ska utföras med så lite resurser som möjligt,

bristfällig. Vi kommer gärna ut till företagen

Björn Lundgren 2014

och att produkterna ska vara bra, miljövänliga

och lyssnar på deras situation idag, för att

bestämde sig för att starta

alternativ, där man inte har kompromissat med

tillsammans ta fram förbättringsförslag som gör

städföretaget NRSE, var

kvaliteten. De levererar fruktkorgar, entrémattor,

gott för miljön i morgon.

det självklart att inrikta sig

kontorsmaterial, lokalvård, har kaffelösningar

på hållbarhet. Aria, med

och profilprodukter. Och ja, behöver man en

minska vår klimatpåverkan, och idag är vi

kunskap inom företagsekonomi och Corporate

handyman, som kan göra allt mellan himmel och

klimatneutrala med ambition att bli klimatpositiva.

Social Responsibility, såg att hållbarhet var

jord, då har man kommit rätt.

Vi är inte perfekta, men vi tänker till i allt vi gör,

något som alla företag skulle behöva förhålla

och om vi får våra kunder att göra likadant, kan vi

sig till. ”Men hur blir vi hållbara?” frågade de

personer i företaget, och erbjuder över sjutton

sig. Drygt ett år senare var de ett av Sveriges få

olika miljömärkta och miljövänliga tjänster. Vi

Svanenmärkta städföretag. Med växande antal

har mer än fem års erfarenhet av miljövänliga

nöjda kunder, föddes idén till dotterbolaget

produkter och tjänster på marknaden, så vi kan

Hållbara Kontoret.

alltid rekommendera kunden rätt artiklar. Med

– Våra företagskunder kände förtroende för oss

oss får man EN kontaktperson, och EN faktura.

och våra kunskaper inom hållbarhet. Man började

Den kostnadseffektivitet och tidsbesparing som

fråga oss massor. Som företag vill man vara hållbara,

det innebär, är otroligt uppskattad av kunderna.

men många vet inte hur man ska vara det eller hur

Hållbart ska vara ekonomiskt och behöver absolut

man ska gå tillväga. Med Hållbara Kontoret vill vi

inte vara dyrare! säger Aria och Pontus fyller i:

hjälpa företagen till ett mer hållbart och hälsosamt

företagande, berättar Pontus Berqvist Key Account

och att ha en nära kundrelation. Vi binder till

Adress: Ursviksvägen 127, 174 46 Sundbyberg

Manager på Hållbara Kontoret.

exempel inte upp kunderna i långa avtal, utan

Tele: 08-52 52 7600

är måna om att hela tiden ge den bästa tänkbara

E-post: info@nrse.se

HÅLLBARA KONTORET HAR en bred produkt- och

servicen, så att kunderna inte vill byta leverantör.

tjänsteportfolie. Gemensamt är att tjänsterna

Kunskap inom miljöfrågor, är många gånger

Hemsida: www.hållbarakontoret.se Linkedin: www.linkedin.com/company/nrse

– Vi växer ständigt och är nu uppemot åttio

– Hållbarhet handlar även om långsiktighet

– Vi jobbar också ständigt med att själva

göra skillnad tillsammans! avslutar Aria.

NRSE Sverige AB / Hållbara kontoret


16 | TEMA: EKO & REKO

RENOVERINGAR MED GODA KUNDRELATIONER Att anlita en hantverkare där man får ett resultat med bra kvalité är viktigt, men även känna att man har en god relation med hantverkaren. VPN Bygg utför både små och stora renoveringstjänster med mjuka värden. – Hos oss får man ett jobb utfört med kvalité för de pengar som man lägger ut på renoveringen och samtidigt en god kontakt med oss under hela processen, säger Valentin som är ägare till företaget.


TEMA: EKO & REKO | 17

V

PN Bygg utför

renoveringsarbeten till privata

inom renoveringar men jag ser att det finns en

– Vi vill såklart fortsätta med det vi gör nu

kunder, som kan bestå av

stor efterfrågan på attefallshus, så jag kollar just

alltifrån mindre renoveringar

nu på en lösning för att kunna starta upp ett till

inom kök och badrum till

företag där vi ska bygga det.

kompletta husrenoveringar.

De tar även på sig totalentreprenad, där de anlitar underentreprenörer för elarbeten och rördragningar.

Idag jobbar de främst med renoveringar

men planerna på att kunna bygga från grund till färdigt hus finns hos honom.

Valentin som i grunden är ingenjör och

kommer från Rumänien, arbetade med sina farbröder i Bukarest, där han lärde sig mycket inom el, VVS och renoveringar.

Under 2009 fick hans farbror ett erbjudande

om att komma till Stockholm och arbeta för ett svenskt byggföretag men han tackade nej och rekommenderade istället Valentin, som fick jobbet.

Han arbetade med att bygga vindsvånings­

lägenheter i två år för att sedan gå vidare och arbeta hos andra företag under ytterligare ett par år.

”Naturligtvis är kunderna nöjda med det jobb jag och mina anställda utför men jag tror även att vi erbjuder en fin relation, vilket kanske inte alla företag gör.”

2013 bestämde sig Valentin för att starta eget

och anställde både sin bror och farbror.

De var då en liten firma men växte gradvis

och 2017 startade han VPN Bygg, som idag har tolv heltidsanställda.

Under en period hade Valentin tjugo

VPN:s kunder kommer mestadels från

anställda men kände att företaget blev för stort för

centrala Stockholm men de gör också jobb åt

honom som ensam chef.

tidigare kunder som har nya projekt på gång,

även om de bor på andra sidan stan.

VNP Bygg AB

reda på ekonomi, planera jobb, träffa kunder och

så vidare. Jag valde därför att gå ner i personal

och rekommendationer, som han tror beror på den

Adress: Spånlötsvägen 83, 184 34 Åkersberga Tele: 0723 653 600

och istället satsa på att ha den bästa personalen

goda relation och dialog han har med sina kunder.

för att leverera så bra jobb som möjligt.

E-post: info@vnpbygg.se

jobb jag och mina anställda utför men jag tror

– Det blev för mycket jobb för mig att hålla

I hans framtidsplaner finns en idé om att

Valentin berättar att de har väldigt fina betyg

– Naturligtvis är kunderna nöjda med det

Hemsida: www.vnpbygg.se

starta upp ett helt nytt företag, där de ska ägna sig

även att vi erbjuder en fin relation, vilket kanske

Facebook: www.facebook.com/vnpbygg

åt att bygga attefallshus.

inte alla företag gör.

Instagram: www.instagram.com/vnpbygg


18 | TEMA: EKO & REKO

TANDLÄKARKLINIK med personligt bemötande När man ska välja vilken tandläkarklinik man ska gå till är det flera aspekter som är viktiga och Din Tandläkare i Solna har anammat dem alla. – Det ska kännas tryggt, man ska få kvalitativ vård och det ska vara prisvärt, säger Ozan Ölcer som är VD/Klinikchef.

D

in Tandläkare i Solna är en

årliga undersökningarna.

kunna ta emot fler patienter. Visionen om att

liten tandläkarklinik som har

öppna fler kliniker finns också.

bra omdömen.

något år senare när det hunnit bli hål i en tand.

Här jobbar tandläkarna Ozan

Hade de kommit på undersökningen istället

öppna fler kliniker här i Stockholmsområdet men

Ölcer och Shiva Gholami

kunde man kanske kunnat förebygga det.

idag ligger all fokus på nuet och denna klinik.

Ölcer. Tidigare jobbade

Kliniken har ett gott omdöme från patienter som

– Det är inte alla som gör det, utan kommer

De utför även behandlingar inom estetisk

de båda på Folktandvården och 2017 tog de över

tandvård, som blekning och fasader av

kliniken då de kände att de ville driva något eget.

komposit eller porslin.

Till kliniken kommer patienter i alla

– Om man vill förbättra tandens färg, form

– Min dröm är att om allt går bra så kan vi

går hos dem.

Din Tandläkare i Solna

åldrar, en del äldre som hängt med sedan den

eller kanske både och, kan vi framställa fasader

förra ägaren gick i pension men hit kommer

och då är porslin att rekommendera, eftersom det

också en del yngre människor som blir nya

ger bäst resultat.

kunder. Hit kommer också barn, något Ozan

har mycket erfarenhet av då han under sin tid

sina tänder på kliniken kan de själva, efter en

på Folktandvården bland annat behandlade

färgskala, välja vilket resultat de vill ha.

E-post: info@dintandlakareisolna.se

tandvårdsrädda barn under sedering, som

Hemsida: www.dintandlakareisolna.se

är en lugnande och ångestdämpande

ska man undvika sådant som missfärgar tänderna.

läkemedelsbehandling.

– Om en patient som snusar vill komma och

bleka tänderna råder jag dem att sluta för bästa

På kliniken erbjuder de det allra mesta inom

När patienterna kommer för att bleka

För att få ett så hållbart resultat som möjligt

tandvård, från undersökningar till kirurgi. De för

resultat. Jag går alltid igenom och informerar

också ett nära samarbete med specialister inom

både före och efter en blekning.

olika områden.

har de bara använt ett åt gången, då Ozan och

– I vissa fall kan vi remittera vidare, när

På kliniken finns två rum men hittills

det till exempel rör sig om implantat eller att

Shiva jobbat i olika omgångar eftersom de varit

kirurgiskt avlägsna en visdomstand eller liknande.

föräldralediga. Visionen är att snart kunna

använda båda rummen samtidigt och på så sätt

Ozan förklarar att det är viktigt att gå på de

Adress: Hotellgatan 3 Plan 5 Läkarhuset i Solna Centrum 171 45 Solna Tele: 08-27 01 10

Facebook: www.facebook.com/dintandlakareisolna Instagram: www.instagram.com/dintandlakareisolna Linkedin: www.linkedin.com/company/din-tandläkare-i-solna-ab Youtube: www.youtube.com/channel/UC5XBI2tORBvmRCjZLuPpQSQ


TEMA: EKO & REKO | 19

NYTTOLIV – hälsocentret som blev en samlingsplats i Svedala Nyttoliv i Svedala är inte bara ett hälsocenter. Företaget har blivit en samlingspunkt för alla i Skåne som vill gå på yogaklasser, få stärkande behandlingar inom olika områden, eller följa med på spännande yogaresor utomlands. – Vår vision är att vara ett holistiskt hälsocenter för både kropp och själ – det är en helhet som hör ihop. Vi är väl medvetna om det och det vill vi sprida till andra, säger Hans Breisner som tillsammans med sin fru Ingrid driver Nyttoliv.

N

yttoliv Hälsocenter i

alla. För att ge barn och ungdomar en chans att gå

mycket tillsammans, vilket gör att man kan åka iväg

Svedala - och det nystartade

på behandlingar, har Nyttoliv inför varje skollov ett

på en resa utan att känna någon, säger Ingrid.

systercentret i Vellinge

erbjudande som riktar sig till just skolbarn och de

Varje resmål har sina specialiteter men Färöarna

- erbjuder inte bara en

får ett reducerat pris på behandlingarna.

utmärker sig lite extra eftersom det finns platser

samlingsplats i fräscha

som utstrålar ”kraft” där.

lokaler, utan kunden

veckan, något som idag växt till sex klasser, som hon

har också möjlighet att välja mellan olika

håller utanför de ordinarie öppettiderna. Efterfrågan

speciellt. Det är en särskilt stark plats att göra

kroppsbehandlingar med enbart naturliga och

på yoga och avkoppling har också lett till bland

meditation på och är dessutom en härlig

ekologiska produkter.

annat yogahelger och ett speciellt yogaevenemang

naturupplevelse, säger Ingrid.

som paret kallar för Sköna Söndag.

i fokus. När Hans Breisner och Ingrid Banheden-

hemma i den egna trädgården. Klasserna är

Breisner 2013 köpte Hälsocentret i Svedala var det

Därefter går vi till vårt hus där en vegetarisk,

donationsklasser där pengar från alla som deltar

”bara” en fotvårdsklinik. De såg direkt potentialen

hemlagad buffé står uppdukad. Både kroppen

skänks till så kallade VI-skogen som planterar

i lokalen som var stor, fin och ljus.

och sinnet får sitt och det har verkligen blivit

träd i Östafrika.

jättepopulärt, säger Ingrid.

yogakurser, ansiktsbehandlingar, massage och

träd och det är precis sådant vi tycker om, att

fotvård. De började utforma sitt koncept och

behandlingarna som medicinsk fotvård, ekologiska

bytte efterhand ut de ursprungliga produkterna

ansikts- och kroppsbehandlingar samt massage.

mot enbart ekologiska och svensktillverkade

Hans Breisner arbetar främst med administration,

produkter, som till exempel hudvårdsprodukterna

hälsovästen och gjuter inläggen till sulorna. Ingrid

från Maria Åkerberg.

håller i allt som har med yoga att göra; yogaklasser,

yogaevent, yogaretreats och resorna.

Hälsan, kroppen och helheten finns ständigt

Lokalen skulle passa perfekt för deras

– Vi besökte Maria Åkerbergs fabrik innan vi

Till en början höll Ingrid en yogaklass i

– Då kör vi först två timmars yoga här.

De tre anställda som arbetar på kliniken utför

– Här känner man att det har hänt något

Varje sommar håller Ingrid också yogaklasser

– Hittills har vi samlat ihop till femhundra

göra nytta och att påverka, säger Ingrid.

bestämde oss för att ta in märket och det blev ett

givet val. Produkter där vi känner i hjärtat att det är

tillsammans med en samarbetspartner som har

bra, att det stämde med vår filosofi, säger Ingrid.

en särskild kunskap om resmålet och som ofta

De kompletterade också med andra

bor på platsen, vilket gör dessa resor unika. 2020

produkter som ortopediska inläggssulor och

går resorna till Italien, Frankrike, Indien och, ett

en väst, som ger bättre hållning och förbättrad

nytt resmål för året - Färöarna.

Nyttoliv Hälsocenter AB

andning. Rättigheterna till västen, som började

Adress: Bankgatan 16, 233 31 Svedala

tillverkas redan 2007 och har levererats i över 50

personlig utveckling. I Italien är det vandring

000 exemplar, köpte de under våren 2019 och

som gäller eftersom det är högt upp i Alperna. På

säljer den nu via sin butik och på nätet.

Färöarna gäller naturupplevelser och vandring, och

Frankrike handlar om kultur, vin och mat.

Till Hälsocentret kommer såväl ungdomar som

pensionärer, kvinnor som män, här finns något för

De populära Yogaresorna anordnas

– Resorna till Indien handlar mycket om

Under resorna är vi alltid tillgängliga och vi gör

Tele: 070 859 37 15 E-post: info@nyttoliv.se Hemsida: www.nyttoliv.se Facebook: www.facebook.com/Nyttoliv


20 | TEMA: EKO & REKO

SPECIALTRANSPORTER MED KVALITET Hagéns Åkeri AB i Korsberga, utanför Vetlanda utför transporter och tjänster till företag med stor noggrannhet och service. Under åren har familjeföretaget hunnit få flera olika certifieringar, som både visar på ett gediget miljöansvar och en trygghet för både anställda och kunder.

en ny lag i kraft då det blev producentansvar

som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en

på alla vitvaror. Lagen säger bland annat att

ständig förbättring.

konsumenten har rätt till att, utan kostnad,

lämna in en gammal produkt vid köp av en

1998 Kvalitetscertifierade enl ISO 9001 och sedan

ny och att producenten ska ta hand om den

2001 även Miljöcertifierade enl ISO 14001. De var

gamla på ett bra sätt. Konsumenten lämnar

också Sveriges första företag som certifierades enl

trasiga spisar, tvättmaskiner, kylskåp med

Vägtrafiksäkerhet ISO 39001, för sex år sedan, 2014.

agéns Åkeri AB är

mera samt småelektronik på kommunens

familjeföretaget som funnits

återvinningscentraler och El-Kretsen ansvarar

och de som anlitar oss vet att de får en hållbar

ända sedan 1956 och

för att det återvinningsbara materialet körs till

transport. Många kunder är miljömedvetna idag

sysslar med olika typer av

en förbehandlare. Hagéns hämtar då detta med

och vill veta vad de köper, säger Marie.

specialtransporter. Företaget

antingen en lastväxlare med kran eller en skåpbil

bildades av Berndt Hagén

med påhängstruck.

sina utsläpp, t ex genom att tanka HVO100, ett

och idag drivs företaget av hans dotter Marie

fossilfritt bränsle. Till alla kunder som företaget

Hagén Landegren, som är VD och jobbat på

AB som kund. Åt företaget transporterar de

kör åt, lämnar de en årlig rapport, där de

företaget sedan 1985.

återvinningsbart material som till exempel

redovisar vilka CO2-utsläpp de har gentemot

metallskrot och övrigt avfall och kör det till

respektive kund.

Göran Landegren som verksamhetsansvarig.

kundens anläggning i Stockatorp utanför

Företaget har idag 23 anställda och deras tjänster

Korsberga. Hämtning sker med såväl liftdumper

chaufförer kan gå in och se hur de ska köra för att

sträcker sig över fyra olika affärsområden,

som lastväxlare hos industri, lantbruk och

utföra transporterna så energisnålt som möjligt.

som består av tanktransporter, två typer av

privatpersoner runt om i Småland.

miljötransporter och interna transporter.

Hydro Extrusion AB i Vetlanda är en annan kund,

och de får ofta fin feedback.

Med tankbilsekipagen kör de flytande kemikalier

där de utför transporter genom att flytta deras

till kommunala vatten- och reningsverk samt till

interngods mellan olika produktionsanläggningar

pappersbruk i södra och mellersta Sverige.

i Vetlanda kommun.

Hagéns Åkeri AB

man renar vatten görs det i tre steg; mekanisk

DE ÄR ANSLUTNA till Fair Transport 2.0, som står

rening, biologisk rening och kemisk rening.

för hållbara transporter utförda av ansvarstagande

Adress: Vetlandavägen 45 574 75 Korsberga

Vid den kemiska reningen tillsätter man den

åkeriföretag. Den som köper en Fair Transport

kemikalien som vi transporterar, Ekoflock.

köper inte bara en transport från ett åkeriföretag

Mail: info@hagens-akeri.com

Ett annat uppdrag som företaget ägnar sig åt är

som lever upp till lagenliga krav vad gäller

Hemsida: www.hagens-akeri.com

transporter av återvinningsbart material, där de

arbetsmiljö, utsläpp och trafiksäkerhet. Den

bland annat kör åt El-Kretsen AB. 2001 trädde

köper också en transport från ett åkeriföretag

Facebook: www.facebook.com/556260744483442

H

I företaget jobbar även Maries man Lars-

Företaget har även Kuusakoski Recycling

– Produkten används för att rena vatten. När

För att möta sina kunders krav är de sedan

– Vi har schyssta villkor för våra anställda

Företaget jobbar hela tiden med att minska

De använder sig också av ett förarstöd där alla

Hagéns jobbar uteslutande åt företagskunder

Tele: 0383-206 00


TEMA: EKO & REKO | 21

FÖNSTERPUTS MED MJUKA VÄRDEN Med stort kunnande och lång erfarenhet förser Janssons Fönsterputs i Vallentuna företag och privatperson med skinande, rena fönster.

J

anssons Fönsterputs startade för fem år

sedan och har idag många kunder som

allra flesta beror på min långa erfarenhet. Man

åren och han tycker att det är väldigt givande att

vill ha hjälp med att rengöra sina fönster.

måste putsa fönster i fem år innan man kan säga

jobba åt privatpersoner.

att man kan det fullt ut. Det är som med de flesta

kvalitativ fönsterputs för dem som av

yrken, det tar tid innan man lär sig hantera allt

och att de är nöjda och glada. Jag har alltid ett

olika anledningar inte kan eller vill

som det innebär.

proffsigt bemötande och ser till att ha en bra

putsa sina fönster själv.

kommunikation med mina kunder. Jag gillar

Här erbjuder Dennis Jansson

– Jag har fått många fina recensioner, där de

Så långt det är möjligt använder sig Dennis

också har resulterat i många nöjda kunder genom

– Det är viktigt med bra kundrelationer

av miljöklassade medel och där kemikalier

dessutom att jobba mot den privata marknaden,

tjänsterna, vilket gör att RUT-avdraget kan nyttjas.

behövs för ändamålet använder han dem i så liten

det är väldigt trevligt.

När han anlitas av privatpersoner kan uppdragen

mängd som möjligt.

bestå av allt från små lägenheter till enorma

villor. Han anlitas också av många olika typer av

en lärling som går med honom. Han tar även in

människor, från ensamstående och medelålders

personal när han får in större projekt. Företagets

till familjer och pensionärer.

storlek idag är han nöjd med, även om han

om några år kan tänka sig att utveckla och så

Tjänsten ingår också i de hushållsnära

– Jag har främst privatpersoner som kunder

Mestadels jobbar han själv men har just nu

och det är framförallt de som har ett stort hem,

småningom anställa personal.

där det är svårt att putsa fönstren men jag anlitas

för många olika typer av projekt.

han blir tillfrågad. Det enda han inte brukar

utföra är jobb som innebär höga höjder.

Han utför också tjänster mot många

Dennis tar sig an de allra flesta projekt som

– Jag kan utföra det men det finns företag

076–889 13 31

Janssons Fönsterputs Adress: Takpannevägen 155, 186 36 Vallentuna

företag och organisationer som butiker, skolor

och ålderdomshem. Dennis har idag jobbat i

som är specialiserade på sådant och då är det

branschen i femton år, vilket har gett honom en

bättre att skicka de kunderna till dem.

E-post: dennisjansson85@gmail.com

erfarenhet att stoltsera med.

Hemsida: www.janssonsfonsterputs.se

För Dennis är hög kundnöjdhet viktigt, vilket

Tele: 076-889 13 31


22 | TEMA: EKO & REKO

HÄLSA UR ETT HELHETSPERSPEKTIV På Kroppskliniken i Tyresö kan människor ta del av såväl massage, skönhetsbehandlingar och yoga. Här har man skapat ett helhetskoncept som helt enkelt hjälper människor att må bättre. Mår vi bättre på insidan så visar det sig på utsidan... Du kan inte lura din kropp! – Många människor är stressade och mår dåligt av olika anledningar och det är viktigt att ta hand om sin kropp och själ medan vi kan, för att kunna må bra- inte bara nu- utan även när vi åldras. Här får kunderna mer en långsiktig , vägledning, säger Karin Spjuth som är grundare och ägare.


TEMA: EKO & REKO | 23

M

assage, yoga och

väldigt fina omdömen och att det kommer många

hur viktigt det är att göra det.

olika typer av

nya kunder genom rekommendationer från andra.

ansiktsbehandlingar

och företag och för alla som önskar kan hon sätta

är bara några av

brinner för det vi håller på med. Vi avsätter också

samman ett helhetskoncept.

behandlingar som

tid mellan varje patient, vilket gör att de aldrig

behöver stressa iväg efter sin behandling.

med yoga för sin personal, så skräddarsyr jag en

lösning som passar just dem.

Kroppskliniken erbjuder.

Karin Spjuth som drivit kliniken sedan 2003

– Jag tror det beror på att vi verkligen

Karin fick möjligheten att arbeta med

Kliniken vänder sig både mot privatpersoner

– När ett företag till exempel ska ha ett event

brinner verkligen för att få hjälpa människor till

sin hobby, genom att hon själv fick problem

att ta hand om sig själva.

i kroppen. Både via sina tidigare yrken som

och ansiktsbehandlingar har hon också IPL

innebar mycket stillasittande och gående i höga

hudföryngring, IPL permanent hårborttagning

klackar, samt höga prestationskrav. Det var bland

och kommer under våren även att kunna erbjuda

annat så idén till kliniken föddes. Att kunna guida

den senaste tekniken i form av LPG-lipomassage.

PÅ KLINIKEN JOBBAR Karin tillsammans med

andra att lyssna på kroppen när den säger ifrån,

Hela kliniken genomsyras av ett välbefinnande,

sin personal. De flesta jobbar som konsulter och

mjuka upp den regelbundet genom bland annat

här finns utrymme och behandlingar som gör

kombinerar andra yrkeskategorier parallellt med

massage och andra behandlingstekniker som

gott för både kropp och själ.

att vara terapeut, vilket ger dem bredare kunskap

finns att tillgå. Som ung hade hon som många

– Vi har ett stort utbud av fina behandlingar

och större förståelse för kunderna.

andra hudproblem, vilket så småningom väckte

samt omtyckta och duktiga medarbetare som tar

hennes intresse för att utbilda sig på området.

hand om kunderna på bästa möjliga sätt.Det är

för hälsa och välmående är något som ständigt

Hon började sin bana med spädbarnsmassage,

helheten som är viktig och jag ser att det här är

växer hos kunderna.

när hon själv fick barn.

framtidens friskvård, avslutar Karin.

Här skräddarsyr hon helhetskoncept som är

anpassad utifrån varje kunds behov.

Yogan är en stor del av kliniken och intresset

– Vi ser dagligen att utmattning och

Förutom att hon också utför massage

Därigenom fick hon fick mersmak för

stressproblematik växer i vårt samhälle, i alla

massagen och sökte in till en massageterapeutisk

åldrar och yogan hjälper. Yoga är ett fantastiskt

utbildning. Snart vidareutbildade hon sig inom

verktyg att ta till som en daglig rutin, alternativt

massage, hudterapeut, kraniosacralterapi, healing,

Kroppskliniken

att unna sig en eller flera gånger i veckan.

mediyoga och flera andra yogaformer som verkar

Yoga-Massage-Skönhetsvård-Terapi

terapeutiskt.

Adress: Vendelsövägen 26 Trollbäckens C, 135 51 Tyresö

För att kunna ge fler möjligheten till

att komma och investera i sig själv satsar nu

Karin stort på yogabiten. Hon expanderar nu

spetskompetens och helheten att få arbeta med

yogakliniken i Trollbäcken genom större yta, fler

allt som var intressant och roligt gav mersmak.

klasser- både större och mindre. Här kommer

det nu finnas möjlighet för företag att sända sin

reda på grunden till problemen. Mår man bra

Hemsida: www.kroppskliniken.se

personal, samt kunna hålla större föreläsningar

på insidan av kroppen, mår man oftast bra på

och event än tidigare- mot såväl privat- och

utsidan också. Människor är så stressade idag

Facebook: www.facebook.com/kroppskliniken.tyreso

företagskunder.

och stannar aldrig upp, för vi hinner inte med att

lyssna på vår kropps signaler och jag vill förmedla

Karin berättar att kliniken genom åren fått

Mediyoga är något av klinikens

– Allt hänger ihop och jag vill alltid ta

Tele: 08-7982200 E-post: info@kroppskliniken.se

Instagram: www.instagram.com/kroppskliniken_tyreso


24 | TEMA: EKO & REKO

KVALITATIVA STÄDJOBB MED SERVICEKÄNSLA Filip Home Miljöservice AB i Stockholm är familjeföretaget med stor erfarenhet av städbranschen och som erbjuder ett stort utbud av städtjänster, både mot privatpersoner och företag.


TEMA: EKO & REKO | 25

F

ilip Home Miljöservice erbjuder

omdömen och rekommendationer av sina kunder.

som rör skatter, moms och löner.

städning inom flera, olika

områden. De utför alltifrån

fin kontakt med våra kunder och för att vi alltid

de vill inte växa sig för stora, utan i lagom takt

en mindre hemstädning och

ställer upp. Vi är alltid snabba med att hjälpa våra

för att kunna fortsätta leverera jobb med bra

flyttstädning till större uppdrag

kunder när de efterfrågar någon av våra tjänster.

kvalitet och hålla den personliga kontakten med

som städning av butiker och

Zoran fortsätter:

kunderna som de har idag.

kontorslandskap. Utöver det erbjuder de även

– Jag tror att det beror på att vi har en så

Filip Home Miljöservice växer ständigt men

– Kunderna kan lita på att vi alltid gör

fönsterputsning och golvvård, som också ingår i

ett bra jobb och att vi är ett seriöst företag där

vissa av städtjänsterna.

personalen trivs. För oss är det kvalitet rakt

Bakom företaget står Zoran Protic och hans

sambo Dragica. Redan 1989, när Zoran kom till Sverige, började han jobba som städare åt olika företag. Han bestämde sig för att starta en enskild firma 1997, där han jobbade som arbetsledare åt olika städföretag. Efter ytterligare en tid startade Zoran och Dragica Aktiebolaget Filip Home Miljöservice tillsammans och idag har de drygt tjugo anställda, omsätter åtta miljoner och har många olika slags kunder.

– Från början satsade vi på privata kunder

som behövde hemstädning men genom dem fick vi också kontakter som ledde till att även företagskunder efterfrågade våra tjänster. Idag har vi nästan lika många privat- som företagskunder,

”Kunderna kan lita på att vi alltid gör ett bra jobb och att vi är ett seriöst företag där personalen trivs. För oss är det kvalitet rakt igenom som gäller.”

igenom som gäller. Vi tar också på oss alla slags städuppdrag, oavsett storlek. För oss är alla kunder lika viktiga och vi är väldigt tacksamma för alla som väljer att vara kund hos oss.

då cirka fyrtio procent består av företag och resten privatpersoner, säger Zoran. – Jag är ingen säljare, utan pratar ärligt med FÖR ZORAN OCH Dragica är nöjda kunder ett

kunderna och jag tror att det är uppskattat.

givet mål men här ser de också till att skapa ett bra

Många av våra kunder är återkommande och har

arbetsklimat för sina anställda. Här råder en familjär

anlitat oss under flera år och det är ett tecken på

stämning, som ska få de anställda att trivas.

att vi levererar bra jobb.

Filip Home Miljöservice AB

– Jag har lång erfarenhet av städbranschen

men också som arbetsledare, vilket jag tror

NÄR MAN SOM kund ska anlita ett städföretag

Adress: Nybohovsgränd 30, 117 63 Stockholm

gör mig till en bra chef. Jag anser att man ska

tycker Zoran att man först ska kolla om företaget

behandla alla anställda som sin egen familj och

verkar seriöst.

Tele: 070-149 24 91

inte agera som en hård chef. Jag är nära min

personal och ställer mer än gärna upp om de

man anlitar ett fungerande och ärligt städföretag

behöver någon slags hjälp, säger Zoran.

kan man kolla upp det hos Skatteverket. Vi är till

exempel mycket seriösa och punktliga med allt

Filip Home Miljöservice har fått många fina

– Om man som kund vill försäkra sig om att

E-post: info@filipmiljoservice.se Hemsida: www.filipmiljoservice.se Facebook: www.facebook.com/filiphomemiljoservice


26 | TEMA: EKO & REKO

BYGG- OCH STÄDFÖRETAG I ETT Att anlita ett och samma företag för flera tjänster brukar både kännas be-kvämt och tryggt som kund. Otash EF erbjuder såväl städning som många olika uppdrag inom bygg som inomhusrenoveringar, ombyggnationer och fa-sadmålningar. Alla kunder som anlitar företaget får dessutom några timmars gratis hemstädning och blir också bjudna på tårta.

O

tash EF i Stockholm som

för att driva eget. Hon startade först upp ett

för något uppdrag. En unik gest är att de också

har funnits sedan 2017

städföretag tillsammans med en vän som de drev

bjuder alla företagets kunder på tårta efter ett

utför många olika slags

under flera år, innan hon tillsammans med sin

avslutat jobb.

bygguppdrag åt kunder.

man startade Otash EF.

Förutom uppdrag både

avslutar Maya.

in- och utvändigt, erbjuder

att det var ett passande namn för företaget. Vår

– Namnet betyder eldflamma och vi tyckte

de även städtjänster. Kunderna består till största

vilja med företaget kan jämföras med elden som

del av privata kunder och de allra flesta jobben

brinner starkt.

utför de i och runt Uppsala, Norrtälje, Ty-resö och

Vendelsö. Tjänsterna de erbjuder är många och

sommaren så många som tio, då deras mest

de tar på sig såväl små som stora projekt. Medan

hektiska tid är under sommarhalvåret. Då vill

de utför målning eller murning åt en kund, kan

många kun-der ha hjälp med att bygga en

de utföra tapetsering eller badrumsrenovering hos

veranda, altan eller göra ett fasadbyte. Vin-

någon annan.

tertid gör de många invändiga renoveringar

hos kunder som vill ha hjälp med till exempel

De har också flera samarbetspartners som

– Det är en rolig grej som uppskattas,

Idag har företaget fyra anställda och under

www.reco.se www.hitta.se, www.brabyggare.se,

köksmontering, golvläggning och målning.

www.roi.se och www.letsdeal.se.

– Vi har större ambitioner för företaget och

siktar på att bli underentre-prenör åt något större MUKHABBAT KOM TILL Sverige från Uzbekistan

byggföretag. På så sätt kan vi sysselsätta alla våra

2007 och hennes man som likt företaget heter

anställda året om.

Otash, anlände 2016.

ligger på att de ska ha nöjda kunder.

Tidigare hade Mukhabbat, Maya som

Maya berättar att deras allra största fokus – Det har vi lyckats väldigt bra med, då vi

OTASH EF BYGG Adress: Rusthållarevägen 17 192 78 Stockholm

hon kallas i Sverige nu, jobbat som polis i sitt

hemland. Men på grund av språket kände hon att

kan visa upp väldigt fina re-kommendationer från

det var svårt att utbilda sig i Sverige. Därför bytte

massor av kunder. Jag tror att den fina kontakten

hon bana och började jobba som lo-kalvårdare.

som vi har med våra kunder under tiden vi

Mail: Otash.se@gmail.com

Efter en tid inom städbranschen började hon

arbetar hos dem är en viktig del.

Hemsida: www.otash.se

fundera på att starta ett eget städföretag, då hon

kände att hon hade lärt sig allt som krävdes

gratis hemstädning till alla som an-litat företaget

Facebook: www.facebook.com/575915379595896

Företaget erbjuder två till fyra timmars

Tele: 070-474 60 06


TEMA: EKO & REKO | 27

DET LILLA FÖRETAGET MED DEN STORA KOMPETENSEN EB Snickeri erbjuder sina kunder ett brett sortiment av tjänster och helhetslösningar inom bygg och snickerier. Med ett personligt engagemang, gedigen erfarenhet och ett estetiskt öga utför Emil Björnerstedt många olika slags skräddarsydda projekt.

E

mil har minst sagt hunnit samla

men som de vill ändra men inte riktigt vet hur.

att sätta skiffer bakom ett bastu-aggregat eller att

på sig mycket erfarenhet av

Då kommer jag in med min erfarenhet och ger

tillverka bastun i asppanel istället för gran.

branschen. Att han skulle jobba

förslag vad man kan ändra, addera eller ta bort.

med något hantverksmässigt

Det är väldigt kul att få vara med och skapa ett så

och tittar på jobbet och går noggrant igenom det

har alltid varit självklart för

viktigt rum för någon – och därigenom även vara

med kunden.

honom. På gymnasiet gick

med och, till viss del, forma någons liv lite.

han träteknisk utbildning med inriktning på

Emil har inte bara en lång erfarenhet av yrket och

som ska göras, vad det kommer att kosta, vad som

produktion av möbler. Därefter har han gått fler

olika projekt, hans kreativa ådra är även till stor

är ROT-avdrag och vad det i slutänden kommer

utbildningar och även jobbat som bland annat

hjälp när han renoverar eller bygger nytt.

att kosta kunden.

teatersnickare på Stadsteatern, monterat markiser

och jobbat som snickare i mässbranschen. Han

gagn, framför allt när det gäller plattsättning eller

trivs med då han alltid kan ha en tät kundkontakt

har varit i ROT-svängen sedan 20 år tillbaka.

kök. Att kunna se framför sig hur det blir innan

och kontroll på alla jobb.

Våtrumsbehörighet finns sedan dess och genom

man börjar är en stor tillgång.

åren har det även blivit många fina badrum.

projekt, och jag försöker i möjligaste mån ta ett i

Under 2012 startade han EB Snickeri och har

gör att han enkelt kan ta sig an uppdrag i hela

taget, även om det ibland går lite omlott. Jag gillar

under de här åren både haft många olika slags

Stockholms län, men även något söderut och upp

att jobba så för då har man bättre fokus på det

uppdrag och många nöjda kunder.

mot Uppsala.

man gör. Jag har fått bra rekommendationer och ett

gott rykte och det tror jag beror på att jag alltid är

Han jobbar mestadels mot privatperson och

– Jag tror min estetiska ådra ligger mig till

Emil har sin bas i Upplands Väsby vilket

Förutom Kök är ett av Emils favorituppdrag

När Emil får en förfrågan åker han alltid ut

– Jag gör ett anbud, där det står utförligt vad

Emil jobbar ensam i företaget, vilket han

– Eftersom jag är ensam har jag inte så långa

utför i princip alla uppdrag invändigt, från att byta

att göra om rum så det blir mer användarvänligt.

golv i en hall till att göra om en hel undervåning

med ingjuten golvvärme, omdisponering av boyta

platsoptimeras med speciallösningar för

samt platsbyggnation av förvaringslösningar.

klädförvaring, media, hemmakontor och så vidare.

EB Snickeri

Han har även väl inarbetade kontakter med

underentreprenörer för Måleri, El och VVS, vilket

jobb, som att bygga verandor och uteplatser.

Adress: Utgårdavägen 11 194 63 Upplands väsby

är en förutsättning för ett gott slutresultat.

Han utför även bastubyggen, helt efter

kundernas önskemål.

Emil får ofta förfrågan om att bygga kök,

– Det kan vara ett litet krypin som behöver

Sommartid gör han också en del utvändiga

vilket är något av ett favorituppdrag.

specifika idéer, och jag försöker alltid lyssna

– Det är roligt när man kommer in i

noggrann och snabb på att återkoppla till kunderna.

– Det är inte sällan som kunden har

projektstadiet. Jag får ofta en förfrågan från någon

och komma med tips och råd för att kunna

som redan har en ritning från en köksleverantör,

förverkliga dem. Till exempel kan det handla om

Tele: 070-816 01 23 E-post: ebsnickeriservice@gmail.com Facebook: www.facebook.com/EB-Snickeri-287898008401015 Reco: www.reco.se/eb-snickeri


28 | TEMA: EKO & REKO

SKÅLA I ALKOHOLFRITT FÖR EN BÄTTRE VÄRLD! Det finns alltid tillfällen i livet som är värda att fira, och vad passar bättre än att fira med ett utsökt alkoholfritt vin! GodDryck toppar de tidigare bästsäljande ekologiska vinerna, med lanseringen av vita mousserande vinet Prestige Cuvée. De utlovar en premiumvara med mer sofistikerad och komplex smak, som inte lämnar någon besviken. När du som konsument väljer att köpa vin från GodDryck, gör du ett aktivt val som bidrar till en bättre värld!

G

att den alkoholfria marknaden växer, och att

smaker som det bara går, samtidigt som

det definitivt behövdes bättre alternativ till

vinet blir alkoholfritt. Vår NO 1 och NO 2 är

alkoholhaltiga drycker- som smakar gott! Idag,

fantastiska, men med Prestige Cuvéen har vi tagit

fyra år senare, finns vi på alla systembolag,

steget längre. Vår Prestige Cuvée har en längre

restauranger, hotell och i dagligvaruhandeln.

lagringstid, är torrare och mer komplex i smaken.

Nu ska vi göra mer, nu skalar vi upp och vill

Gillar man vin, kommer man att gilla den här!

erbjuda marknaden fler högkvalitativa produkter.

säger Joseph och tillägger:

Ju fler konsumenter som väljer oss, desto mer

– Konsumenter gör mer medvetna val idag,

avkastning kan ges till välgörenhet och desto

och vill förknippa sig med varumärken som vill

odDryck, som ägs av

mer kan världen förbättras! Det här känns som

göra skillnad. Det här är troligen den snabbast

stiftelsen GoodCause,

en riktigt rolig resa att vara med på, säger Joseph

växande köpgruppen just nu. När man väljer vår

startades 2005 av fyra

Dickenson, nytillträdd Vd på GodDryck.

dryck på hyllan, då vet man att man har gjort ett bra val för festen och för miljön!

entreprenörer med Stefan Krook i spetsen. De frågade

DE KOMPROMISSAR ALDRIG med god smak

sig: ”vad kan vi göra för att

eller kvalité. Deras NO 1 är ett mousserande

förbättra världen?” De insåg att de måste göra

alkoholfritt ekologiskt vitt vin, utsedd till bland

GodDryck i Sverige AB

vad de är bra på - att starta och driva företag.

annat bästa bubblet av Aftonbladet. NO 2 är ett

Adress: Landsvägen 50A, 172 63 Sundbyberg

Receptet är riktigt bra och konkurrenskraftiga

mousserande alkoholfritt ekologiskt rosévin, även

Tele: 08-559 052 50

produkter, minimal påverkan på miljön och

det med toppbetyg. NO 3 är en mousserande

slutligen att vinsten går till välgörenhet utan

äppelmust, tillverkat av svenska äpplen som

mellanhänder. Först startades GodEl, som nu

kallpressats på gammeldags vis. Äppelmusten är

har utsetts till Sveriges mest hållbara elbolag

perfekt i höstgrytan! tipsar Joseph.

Facebook: www.facebook.com/goddryck

åtta år i rad. Därefter följde GodFond och senast

GodDryck och tanken är givetvis att det kommer

bra alkoholfria produkter som är

Instagram: www.instagram.com/goddrycksverige

fler GodBolag framöver.

konkurrenskraftiga. Tack vare den försiktiga

avalkoholiseringsprocessen, bevaras så mycket

– Idén till GodDryck kom till i och med

– Vi vill vara bäst på att utveckla

E-post: info@goddryck.se Hemsida: www.goddryck.se

Linkedin: www.linkedin.com/company/goddryck


TEMA: EKO & REKO | 29

ÅTERVINN ENKELT! Tar man inte sitt ansvar idag - är det dags att börja nu. Vi behöver alla göra vad vi kan för att bidra till mindre klimatpåverkan. Ekosystems, som är en del av anrika Sjölinder snickeri, har alla möjligheter att utforma återvinningsmoduler till kundens önskemål. Likt en stilren möbel ser dom till att den smälter in i den offentliga miljön, samtidigt som den förenklar företagets återvinning. Ekosystems ligger helt rätt i tiden!

I

Skogås, innanför dörrarna till en

ytbehandling och metallverkstad, så möjligheterna

vacker tegelröd byggnad i Länna

för att skräddarsy moduler för kundens önskemål

ansvar och källsortera, men att man inte har ett

industriområde, möter man historia.

är obegränsad, berättar Louise.

bra system för hur de ska gå tillväga. Är man

Sjölinder snickeri startades 1952 av

– Vi upplever att många företag vill ta sitt

flera på en arbetsplats, har varierande kunskap

Snickarmästare David Sjölinder, och

LISTAN PÅ KUNDER är lång. Allt ifrån Danske Bank,

och intresse eller många förbipasserande

drivs i dag av tredje generationen

Kapp Ahl, ICA, Coop, Marabou och Volvo, som alla

människor som rör sig i lokalerna, så kan det

inredningssnickare Milton Sjölinder. Snickeriet

har sett funktionaliteten och möjligheterna med

lätt bli fel skräp i fel fack. Oavsett om det är för

räknas till ett av Sveriges främsta, med

Ekosystems återvinningsmoduler. Är du arkitekt

papper, petflaskor, aluminiumburkar, äppelskrutt

specialinredning i trä och metall för privat och

eller ansvarig för företagets miljöpolicy? Framför

eller plast -vi skapar den funktionen som man

offentlig miljö. För 5 år sedan köpte företaget

dina önskemål, och låt Louise med personal ta

är i behov av! Vi har en tydlig märkning och

upp Ekosystems och lät det bli en del av

hand om resten!

utformning av hål, fack samt skyltar som intuitivt

Sjölinder snickeri. De ansåg att det fans en

leder personalen att placera rätt material i rätt

potential att förädla en återvinningsmodul, så

önskemål. Modulerna tillverkas i melamin, en

hål. Modulen blir en snygg möbel som gör gott

att den på ett bra och trevligt sätt skulle passa

produkt godkänt av EU. Men om så önskas

för miljön och som hjälper företagen att uppfylla

in i den offentlig miljön. Här möter vi Louise

kan man välja ett träslag, eller en målad modul

normer för miljöcertifiering! säger Louise.

Sjölinder, ansvarig för Ekosystems.

i en speciell färg. Avfallstunnorna inuti är av

– Vi såg över de befintliga produkterna,

återvunnenplast och ej oljebaserade, vilket är

rensade och valde ut de främsta modulerna som

viktigt för oss. Allt är svensktillverkat och från

vi ansåg fungerade bäst ute på arbetsplatser och

grunden tillverkat här i snickeriet.

EKOSystems AB

i offentliga miljöer. Alla produkterna tillverkas

lokalt i snickeriet, av samma finsnickare som

tills det att man kan få sin återvinningsmodul

Adress: Nyckelvägen 3, 142 50 Skogås

skapar inredning till såväl Regeringskansliet,

levererad. Alla vinner om vi återvinner och vi alla

bibliotek, hotell och restauranger som till exempel

måste börja någonstans! Varför då inte börja på

Mail: louise@ekosystems.se

Berns Salonger. Under samma tak finns också

sin arbetsplats?

Hemsida: www.ekosystems.se

– Vi anpassar modulerna utifrån kundens

Det tar ca fyra till sex veckor från beställning,

Tele: 08-448 23 48 | 070-624 22 55


30 | TEMA: EKO & REKO

LYXIGA BALLONGER för alla tillfällen

Luxballons Sthlm utformar personliga och lyxiga ballonger, där både innehåll och utseende kan varieras till såväl företagsfesten, babyshowern, dop, frieri, julklapp, födelsedagspresenter eller ett annorlunda påskägg. Här är möjligheterna oändliga, bara fantasin sätter gränser. – Ingen ballong är den andra lik. De går att fylla med vad som helst, som inbjudningar, produktlanseringar, presenter, blommor eller babyartiklar och så vidare, säger Sandy.

H

os Luxballoons Sthlm

dekoration och att göra fint inför ett kalas eller en

har också varit en stor del i det här, som pushat

är varje ballong en unik

dukning. Dessutom lockade tanken på att driva

och drivit oss framåt, säger Maria.

upplevelse. Här kan

något eget.

kunderna beställa en

företagskunder. Företagets styrka är att de faktiskt

ballong med precis det

inför ett kalas och vad man kan göra med

kan vända sig till i princip alla tillställningar,

utseende som de vill ha och

ballonger. Jag såg då en ballong som fanns

evenemang och företag.

fylla den med det som passar för mottagaren.

utomlands, innehållande en nalle och det var så

jag fick min idé.

fyllde med färska blommor till en tjej som fyllde

tryck eller olika motiv som exempelvis prickar,

år, samtidigt som vi fick förfrågan från ett företag

hjärtan, stjärnor etc. Här kan man också välja

med Maria, allt från att hitta leverantörer till att

som ville ge ballonger fyllda med ost och julkorv

bland många olika färger på papperet i ballongen

designa en nål för att poppa ballongen samt

till sina anställda, säger Sandy.

och sidenband till rosetten.

ballongasken som håller ballongen på plats.

Maria och Sandy har utformat ballonger

hämtar ballongerna hos dem men inom en snar

bara få ballongen, den är så fin och responsen

som ska kännas stilrena men ändå lyxiga. De har

framtid kommer de att erbjuda utkörning inom

av kunderna ger så mycket glädje och kärlek. Vi

noga valt ut leverantörer från Spanien, Danmark

centrala Stockholm.

ville göra något som vi själva tycker är fint att ge

och Sverige för att kunna erbjuda sina kunder

bort och göra andra glada. Vi älskar verkligen det

fina och högkvalitativa produkter att fylla sina

olika paket som går att göra av eget innehåll

vi gör och satsar allt för att ballongen ska vara

ballonger med.

men också vilka färdiga ballongpaket som

perfekt när kunden får den. Det är ingen annan i

Luxballoonssthlm erbjuder.

Sverige som har det här, vi är först ut med dessa

vi ha en Stockholmskänsla, som är avskalad och

ballonger men märker att intresset att starta

stilren. Vi har vår egen touch på det, säger Maria.

på hemsidan, där man enkelt kan klicka i och

liknande verksamhet finns hos många som följt

köpa det som man vill ha i sin ballong. Min allra

oss på Instagram, säger Sandy.

vilket både gör dem mer hållbara och miljövänliga.

största vision, är att ha en butik där folk kan

komma in och välja vad de vill ha och bygga ihop

Det går också att få ballonger med personligt

– Oavsett innehåll är det en upplevelse att

Företaget har nyss lanserat sig på marknaden

– Jag satt en kväll och googlade dekorationer

Sandy började utveckla idén tillsammans

– Olika länder har olika stilar och på våra vill

Ballongerna består av latex och inte av gummi, För varje ballong som säljs går också en del

Deras kunder är både privata kunder och

– Häromdagen gjorde jag en ballong som jag

Idag lämnar kunderna sitt innehåll och

På Instagram kan kunderna se vilka

– Meningen är att det ska bli en webbshop

men trots det har de redan fått stor respons på

till forskningen för sjukdomen ALS.

sin personliga ballong. Det som är så kul med det

sociala medier och redan fått förfrågningar av

här, är att varje ballong blir en utmaning, att ställa

kunder från såväl Danmark, Norge som Göteborg.

pengar för varje ballong, för att uppmärksamma

upp produkterna på bästa möjligaste sätt men

Sandy och Maria har alltid varit intresserade av

sjukdomen och även bidra till forskningen. Han

samtidigt ska det se bra ut, säger Maria.

– Min man fick ALS och därför avsätter vi


TEMA: EKO & REKO | 31

REDOVISNINGSTJÄNSTER och juridisk konsultation med mjuka värden För att underlätta sitt företagande är det bra att anlita experter inom juridisk konsultation och redovisningstjänster. – Det kan vara jättebra att få hjälp med att komma in i rutiner för att lära sig. När man väl har lärt sig så kan man sedan klara av en hel del själv. Hos oss ska kunderna känna sig som hemma och få en bra kontakt med en redovisningskonsult. Här kan vi också skräddarsy tjänsterna efter kundens eget behov, säger Emelie Wannerö som är vd.

A

dvisorgruppen har ett brett

alltmer tas över av system och därför tänker vi på

har företaget ett starkt gäng redovisningskonsulter

sortiment av tjänster och

att utbilda våra medarbetare till duktiga rådgivare.

med olika inriktning.

tycker det är lika viktigt att

Det är på det sättet vi bäst kan hjälpa våra kunder.

deras anställda trivs som att

skapa en god relation till kunderna och att de

kunderna alltid känner sig

Advisorgruppen sedan ett halvår tillbaka och har

alltid ska kännas sig välkomna.

välkomna. Här arbetar de

femton års erfarenhet av branschen. Hon har

trettio medarbetare och fyra gruppchefer under sig.

som vi gör idag och så småningom även utöka

med löpande redovisning, lön, outsourcing samt

Emelie Wannerö har varit vd på

årstjänster så som bokslut och deklarationer.

Den röda tråden i hela verksamheten är att

– Jag vill att vi ska fortsätta jobba på det sätt

verksamheten med fler kontor i landet. Vi vill

Kunderna består av allt ifrån små butiksägare och

DE FLESTA AV Advisorgruppens kunder finns

bygga ut personalstyrkan och fortsätta att ha

åkerier till it-företag och större bolag.

i och runt Jönköping, men de har även en del

roligt på jobbet och få kunderna att känna sig

kunder från övriga delar av landet. Det fungerar

hemma hos oss.

De jobbar också mot bostadsrättsföreningar

via sitt dotterbolag Jönköpingsbostäder. Där

bra då det mesta kan skötas digitalt och där de

hjälper de sina kunder med ekonomisk

har möten via Skype när det krävs. Många av

Advisorgruppen

förvaltning av bostadsrättsföreningar, är med på

deras nya kunder kommer via rekommendation

årsstämmor och ger juridisk konsultation.

från andra.

Adress: Barnarpsgatan 2, 55315 Jönköping

– Det gäller såklart att synas på sociala

Tele: 036 - 17 30 90

DEN DIGITALA UTVECKLINGEN är stor inom

medier, men vi märker att det till största delen

E-post: info@advisorgruppen.se

många branscher och även inom denna.

handlar det om att ha goda kontakter och bli

Hemsida: www.advisorgruppen.se

rekommenderade av tidigare kunder.

Facebook: www.facebook.com/advisorgruppen

– Nuförtiden är det mesta digitaliserat och

det är viktigt att följa med i den utvecklingen. Vi

När det gäller de större kunderna, åker de ut

vill ligga i framkant både för vår och kundens

till kunderna och ägnar sig åt outsourcing, där de

skull. Samtidigt är det viktigt att den personliga

hjälper dem på plats med diverse tjänster.

kontakten med kunden är ännu bättre nu, då

rådgivningsrollen blir viktigare när mycket

tiotal anställda men då de gjorde en satsning för

digitaliseras. Det finns delar av arbetet som

några år sedan, utökades verksamheten och idag

Advisorgruppen har under många år haft ett

Instagram: www.instagram.com/advisorgruppen Linkedin: www.linkedin.com/company/advisorgruppen-i-jönköping-ab


32 | TEMA: EKO & REKO

SOLSKYDD OCH SÄKERHETSPRODUKTER MED KVALITET Med solskydd på sina fönster kan man få en behaglig inomhusmiljö fast solen gassar på fönstren en varm sommardag. Markis och Gallerhuset har i över femtio år försett privat- och företagskunder med solskydd som ger en behaglig inomhuskomfort. – Vi vill skapa en bra arbets- eller hemmiljö för människor och en markis gör stor skillnad i värmen, säger Kevin Blomqvist.


M

TEMA: EKO & REKO | 33

arkis och Gallerhuset i

Stockholm har gamla

beroende på när solen och värmen kommer. Vi är

– När högsäsongen är kan skilja sig lite,

anor då företaget

helt beroende av solen, det är då människor är i

startade redan 1961.

behov av solskydd, säger Kevin.

De började då att

sälja markiser men

ska bli större och kunna göra samarbeten med

Ambitionen hos Kevin och Tony är att de

även vitvaror för att förse sig med kunder under

entreprenörer som bygger nytt.

vinterhalvåret. På 80-talet byttes vitvarorna ut mot

skyddsgaller då brottsligheten började att öka.

mycket jobb även vintertid. När de till exempel

– Det byggs året om och det skulle ge oss

Idag drivs företaget i tredje generationen av Tony Blomqvist och hans son Kevin. Tonys pappa startade företaget tillsammans med en kompanjon på 60-talet. Sommaren 1972 började Tony sommarjobba på företaget för att några år senare börja på heltid.

Under 2008 tog Tony över företaget

tillsammans med sonen Kevin som också jobbat i företaget under flera år.

De har båda, minst sagt en stor erfarenhet

av branschen och dessutom funnits länge på marknaden, vilket siar om nöjda kunder.

– Medan andra företag i området har gått i

konkurs eller lagt ner och startat om har vi stått kvar under alla år, säger Tony.

Till största del säljer de solskydd i olika

former, som rullgardiner, markiser, plisségardiner och vertikalgardiner och mycket annat, till både privatpersoner och företag.

”Många komponenter tillverkas i Europa men när man köper produkter på den svenska marknaden vet man att det är av bra kvalitet, som är utformade för att klara av våra väderförhållanden, säger Kevin.”

De använder sig av olika tillverkare men

köper in merparten av produkterna från en tillverkare i Hestra, Småland.

– Många komponenter tillverkas i

Europa men när man köper produkter på den

bygger skolor eller ålderdomshem krävs det

svenska marknaden vet man att det är av bra

solskydd då det inte får vara varmare än 22

kvalitet, som är utformade för att klara av våra

grader inomhus, säger Tony.

väderförhållanden, säger Kevin.

Alla produkter som företaget säljer är utvalda

med omsorg, då de ska ha en bra kvalitet som DERAS KUNDER FINNS i Stockholm, från Järfälla

ger lång hållbarhet. Vid installation av solskydd

till Nynäshamn. De gör gratis hembesök till de

får kunderna dessutom många års garanti på de

kunder som vill beställa markiser men vill ha

olika delarna. Hos Kevin och Tony står också

hjälp att utröna vad de ska ha. Efter beställning

mjuka värden, som kundnöjdhet högt i fokus.

levererar de ut produkterna till kund och utför även installationen. De erbjuder även dragning och inkoppling av el då de samarbetar med ett annat företag.

Markis & Gallerhuset

Adress: Fräsarvägen 6, 142 50 Skogås

Skyddsgallren som används i olika

sammanhang, säljer de förutom till privatpersoner också till större och mindre företag som kontor, restauranger och butiker. Gallren används som

Tele: 08 - 771 09 09 E-post: info@axaindustri.se

inbrottsskydd för fönster och dörrar eller som

Hemsida: www.axaindustri.se

grindar för tomten eller innergården.

Facebook: www.facebook.com/214111728687527

Vintertid jobbar Kevin och Tony själva men

sommartid när det är en hög efterfrågan på solskydd tar de in tre till åtta extraanställda.

Instagram: www.instagram.com/markis_gallerhuset


34 | TEMA: EKO & REKO

BUTIK MED PERSONLIG PRÄGEL I Skara har Charlotta Lidberg skapat en mysig butik med ett brett utbud av skor för hela familjen och även ett stort sortiment av damkläder och accessoarer.

S

kobutiken i Skara har minst sagt

problem och det ställs jag inför här med då jag

alla. Man ska kunna komma in och hitta något

gamla anor. Här har Skaraborna

ska hjälpa en kund att lösa ett problem och hitta

oavsett ålder, stil och kön och jag tycker att vi har

försetts med skor ända sedan

rätt. Jag tycker om att utveckla saker och ting.

lyckas bra med det, avslutar Charlotta.

1920-talet, då den första butiken

Även att göra saker bättre, vilket är en drivkraft

öppnade. Ända sedan dess har

hos mig. Det finns alltid något att förbättra och

fokus legat på skor men sedan

jag vill hela tiden komma längre.

Charlotta Lidberg tog över butiken har hon

adderat både väskor, kläder och accessoarer.

och även hjälp av sin mamma som då och då

kommer in och jobbar. Charlotta har hand om alla

– Jag började med att ta in väskor och efter

Charlotta har en anställd som jobbar i butiken

några år blev det även lite kläder. Jag saknade

inköp och allt övrigt ansvar som en butik innehär.

själv en butik att handla kläder i och därför

Till butiken finns också en webbshop, vilket gör att

tänkte jag att det behovet fanns för kunderna i

hon också har många kunder ute i landet.

Skara, säger Charlotta.

Charlotta valt att köpa in sådant som hon tycker

I butiken ryms alltifrån linnen, blusar och

Butiken har verkligen en personlig prägel då

koftor till accessoarer som handskar, scarfar

om och som passar för butiken.

och smycken.

Jag väljer precis vilka produkter som jag ska

Charlotta har ett förflutet inom klädbranschen

– Den här butiken är inte lik någon annan.

då hon efter gymnasiet gick några textila

plocka in och presenterar det på ett sätt som

utbildningarna och sedan började jobbade i

skiljer sig från andra. Jag får ofta höra att

ByLotta

både kläd- och tygbutiker. Därefter läste hon till

kunderna kommer hit av just den anledningen.

Adress: Klostergatan 5, 532 30 Skara

systemvetare och jobbade som programmerare i

femton år innan hon beslutade sig för att göra något

här är det enkelt att hitta något för hela familjen.

Tele: 0511-106 52

annat som resulterade i att hon tog över butiken.

På hyllorna står alltifrån varmfodrade kängor,

Även om de två branscherna skiljer sig mycket åt

högklackat och innetofflor till gummistövlar,

Hemsida: www.bylotta.se

finns det ändå en röd tråd som lockar Charlotta.

sneakers och loafers.

Facebook: www.facebook.com/bylotta.se

Instagram: www.instagram.com/bylotta.se

– Inom datavärlden handlar det om att lösa

I butiken finns ett stort utbud av skor och

– Min tanke är att det ska finnas något för

E-post: info@bylotta.se


TEMA: EKO & REKO | 35

MODEMEDVETEN OCH PERSONLIG FRISÖRSALONG För den som vill unna sig lite extra lyx, få ett personligt bemötande och en specifik stylist som passar för ens behov skall man besöka Bond Sthlm på Östermalm. – Vi är nog inte ”klassiska” frisörer utan är mycket mer inspirerade av modevärlden. Här får kunderna också en lugn stund och blir väl omhändertagna, säger Maryam Zareiee.

P

å frisörsalongen Bond Sthlm har

Planerna blev verklighet och i april 2017 öppnade

man hittat ett unikt koncept, där

de dörrarna till Bond Sthlm på Östermalm.

produkter som kommer från bland annat Kevin

man jobbar utifrån varje kunds

Murphy, Oribe och R+Co. BOND har även en

önskemål. Här ser man till att

öppna en egen salong men jag tvivlade aldrig då

tillhörande webbshop dit kunderna kan vända sig

kunden kommer till den stylist

både vi och de som skulle jobba här hade lång

för att köpa produkter hem.

som har rätt spetskompetens.

erfarenhet och kunskap av yrket och visste hur en

salong skulle drivas.

vill erbjuda vår kunder. Vi vill även i shopen spegla

vilket gör att kunden får ut det bästa av besöket.

salongens personliga stil. Vi vill att BOND skall

Vi är ett team som är extremt kompetenta på

i framtiden finns planer på att utöka med flera

olika saker. Här får man samma höga standard,

salonger samt utöka behandlingsmenyn.

kvalitet och service som man kan få på andra

salonger men skillnaden är att vi är väldigt nära

vi kan erbjuda olika sorters behandlingar kan

våra kunder, något vi ofta får beröm för och något

kunderna få flera behov uppfyllda och slipper

som är oerhört viktigt för oss, säger Maryam som

stressa runt bland olika salonger.

är delägare på salongen.

På salongen har de en kategoritrappa

som kvinnor. Maryam berättar att kunderna som

som de jobbar utifrån. På motivationstrappan,

kommer till salongen är väldigt stilmedvetna och

som den också kan kallas, befinner sig till

hänger med i trenderna, vilket gör att de själva

exempel juniorer och deras toppstylister med

måste hålla sig ständigt uppdaterade.

Bond Sthlm AB

lång erfarenhet i olika steg. Det ger de anställda

Adress: Grev Turegatan 7, 114 46 Stockholm

motivation att vilja utvecklas och komma högre

ser till att inspireras av det vi tycker är aktuellt.

Tele: 08-91 00 91

upp på trappan.

Trots de olika modetrenderna så behöver inte

alla se likadana ut, som det till exempel var på

E-post: info@bondsthlm.se

– Alla frisörer här har sina specialiteter,

Maryam Zareiee och Anki Engman som äger

– Många tyckte det var vågat att ta steget att

Idag jobbar elva frisörer på salongen och

På salongen jobbar de med noga utvalda

– Vi har valt ut produkter som vi älskar och

kännas härligt, tryggt, inspirerande och personligt.

– Människor har ofta ont om tid och om

Till salongen kommer lika många män

– Vi har massor av internutbildningar och

Hemsida: www.bondsthlm.se

salongen hade tidigare jobbat tillsammans på en

90-talet. Man kan individanpassa modet efter

annan salong under flera år och när salongen

personen och få en mer personlig stil trots att

Facebook: www.facebook.com/bondsthlm

skulle byta ägare föddes idén om att starta eget.

man utgår från modet.

Instagram: www.instagram.com/bondsthlm


36 | TEMA: EKO & REKO

HANDGJORD SKÄGGVÅRD med naturliga ingredienser Mr Bear Family framställer naturliga och handgjorda produkter för skägg-, hud och hårvård. Här tillverkar de allt med ett hållbart tänk, för både människan och miljön.


TEMA: EKO & REKO | 37

M

ed ett genuint

de började fanns ingen uttalad plan, utan de gick

jobbar inte med kemiska produkter men i övrigt

engagemang för

på känslan.

kan vi ta oss an det mesta. Bland annat har vi

kvalitativa produkter

framställt skofett åt ett företag under många år. Vi

som är naturligt

inspirerad av andra. Hela tiden var vi, outtalat,

tycker att det är kul och intressant och är alltid

framställda har

överens om vad nästa steg skulle vara och

intresserade av nya samarbeten, avslutar Sandra.

förfrågan på Mr Bear

tänkte inte tio år framåt. Allt har tett sig ganska

– Vi fick feeling för olika saker och blev

Family´s produkter växt sig allt större. Dessutom

naturligt och vår drivkraft har hela tiden varit

befann de sig redan på marknaden i precis rätt

att möta kunderna, eftersom vi värderar deras

tid, då trenden för män och skäggvård växte sig

åsikter väldigt högt.

allt större.

Bakom företagsidén står Sandra Hansson

förpackningar finns ett hållbarhetstänk. Många

och hennes sambo Björn Landén. De erbjuder

produkter är också veganska och att framställa

produkter inom rakning, skäggvård, hårvård samt

naturliga produkter så långt det går, är deras

hudvård och tatueringseftervård. Större delen av

absoluta prioritet.

produkter tillverkas i deras egen fabriken där de

har totalt tio anställda.

det är möjligt. Det är ett aktivt tänk hos oss hela

tiden, framförallt nu när vi blivit större. Så fort vi

Att Mr Bear Family uppkom, var egentligen

av en ren händelse då Björn som själv skaffat

I framställningen av såväl produkter som

– Vi har ett hållbart tänk i den mån som

får nya möjligheter ser vi över det.

mustasch började att experimentera fram ett mustaschvax hemma i köket. Han var utbildad

SANDRA OCH BJÖRN, tillsammans med

kock och pluggade då till bryggeritekniker men

barberaren Johan Hagvall, startade för två

började framställa produkten som en kul grej

år sedan också ett till fristående bolag, en

vid sidan av sina studier. När de gick ut med

barbershop i centrala Göteborg, där tre barberare

produkterna växte det snabbt och snart hade de

jobbar. Där har de också en liten butiksdel där de

startat en hemsida för försäljning av produkterna.

säljer sina produkter.

– Just då hade vi ingen vision med det,

Johan håller också utbildningar inom

Mr Bear Family Adress: Amalia Jönssons gata 5 421 31 Västra Frölunda

det var mer bara en kul grej men intresset hos

rakning, klippning och skäggfix för frisörer.

oss växte ju mer vi lärde oss. Vi fick otroligt bra

feedback från kunder och företag som snabbt

Man kan gå dit för att få behandling och testa

Tele: 0769-308266

visade intresse. Vi hade dessutom en bra timing,

produkterna.

E-post: info@mrbearfamily.com

eftersom skägg blev alltmer modernt då och allt

Hemsida: www.mrbearfamily.com

fler barbershops öppnade.

vidare med produktutveckling inom de segment

som de jobbar med idag, både för att utveckla

Sandra berättar att de växte tillsammans med

– Vi har jätteduktiga killar som jobbar där.

Nu siktar Sandra och Björn på att jobba

Facebook: www.facebook.com/mrbearfamily Instagram: www.instagram.com/mrbearfamily

kundernas omdömen och feedback, något som

och förbättra produkterna.

de ständigt hade i tankarna när de utvecklade de

olika produkterna.

legotillverkning och framställer produkter till

Mr Bear Family Barbershop

olika företag, något som de vill fortsätta med

Adress: Pusterviksgatan 15 413 01 Göteborg

Inom företaget jobbar de också med

SANDRA OCH BJÖRN gjorde verkligen allt från

även i framtiden.

grunden, från att blanda och hitta dofter till

produkterna till att göra logga och hemsida. När

framställa produkter för andra varumärken. Vi

– Det stärker också våra kunskaper att

Tele: 073-6757107


38 | TEMA: EKO & REKO

BUTIK OCH CAFÉ med hållbarhetstänk På Blommigt och Prickigt i Hyssna finns både en välsorterad butik med någonting för alla samt ett café som serverar både vällagad husmanskost och frestande fikabröd tillverkade av noga utvalda råvaror.

B

lommigt och Prickigt ligger lantligt beläget på en gård som ger en riktig hemma hoskänsla. Här har de hittat ett lyckat koncept.

En härlig butik med

kläder, inredning och ett mysigt café intill för fikasugna gäster.

Butikens utbud är både stort och unikt.

Här finns förutom inredning och kläder även presenter, små möbler och på våren har dom även en stor sortering av blommor till trädgården.

Alexandra Borg som är en av grundarna och

ägare har alltid haft ett stort intresse för kläder och mode och med en mamma som bodde i Frankrike och älskade inredning och färg kom hon på idén att de skulle starta en verksamhet tillsammans.

Hon började leta efter en passande lokal och

hittade så småningom ett hus som också hade en lada på tomten, som skulle passa perfekt för ändamålet. Dom köpte huset och renoverade ladan och tillsammans startade de butiken med det tillhörande caféet.

Då Alexandras mamma Cecilia hade massor

av kontakter i Frankrike från att ha renoverat flertalet hus och lägenheter där använde de sig mycket av leverantörer som fanns där, för att särskilja verksamheten från andra butiker som redan fanns i kommunen. Butiken fick en fransk, lantlig stil, något som var i ropet just då.

– Mode och trender kommer och går och

vi har i viss mån följt trenderna även om vi har en bas som är hållbar över tid. Vi har inte bara utländska leverantörer, utan även flera lokala och idag har vi hittat en bra mix, säger Alexandra. BLOMMIGT OCH PRICKIGT har också en tillhörande webbshop, där kunderna kan gå in och kika på sortimentet och enkelt beställa hem produkterna.

– Vår vision är dock att det ska gå mer tillbaka


TEMA: EKO & REKO | 39

till det personliga, där man träffar människor

verksamhetsansvarig för caféet och jobbar som kock.

och där kunderna ska föredra personlig service,

personalens kunskap och erfarenhet. Vi har

bakverken äppelbröd, parisarvåfflor och citronpajer.

verkligen bra personal och de som jobbar i butiken

har antingen haft egna verksamheter eller har

där de enbart använder sig av svenskt kött och

lång erfarenhet från branschen, vilket gör att vi

fågel, medan råvaror som grädde och mjölk är

tillsammans blir ett bra team som kompletterar

närproducerad och kommer från gården intill.

Blommigt & Prickigt

varandra säger Alexandra.

Adress: Lillaskog Österängen 2, 511 98 Hyssna

På fikamenyn är några av de mest populära På matmenyn finns vällagad husmanskost

– Även om de svenska råvarorna är dyrare

tycker vi att det är viktigt att använda sig av bra CAFÉET HAR HELA tiden varit ett komplement

och närproducerade råvaror, säger Karolin.

till butiken men är idag ett eget varumärke. I

Under 2020 är målet att fortsätta leta efter bra

caféet bakas allt från grunden och de ser både

och passande lokala leverantörer.

till att använda sig av leverantörer med ett

hållbarhetstänk. De har också ett hållbarhetstänk

bättre på att upplysa våra kunder om hur pass

när det gäller deras egen personal.

mycket lokala och miljövänliga produkter vi

faktiskt använder oss av, säger Alexandra.

– När kunderna lämnar ska de vilja komma

– Vi kommer också att jobba på att bli ännu

tillbaka och de ska känna att vi vill utstråla värme

till dem. Vi har en fantastisk bagare i vårt bageri.

använda närproducerade och ekologiska råvaror

Genom att anamma hållbarhetstänket och

Tidigare hade vi ett större sortiment som vi nu

i allt större utsträckning är förhoppningen att

har minskat ner för att verkligen kunna leverera

ännu fler gäster kommer att besöka dem och

extremt bra produkter, säger Karolin som är

uppskatta hantverket

Tel: 0320-39291 (BUTIK) 0320-39450 (CAFÉ & BAGERI) E-post: info@blommigtochprickigt.se Hemsida: www.blommigtochprickigt.se Facebook: www.facebook.com/blommigtochprickigt Instagram: www.instagram.com/blommigtochprickigt Facebook: www.facebook.com/blommigtochprickigtsbageri Instagram: www.instagram.com/blommigtochprickigtsbageri


40 | TEMA: EKO & REKO

VAD VORE HEMMET UTAN LJUS! Med doftpinnar och ljuskällor av levande ljus sprider du värme och välbehag i hemmet. Men välj rätt produkter! Handgjorda och miljövänliga doftprodukter är bättre av flera anledningar, de är skonsammare mot miljön, de håller längre och innehåller inga giftiga tillsatser. Hos The Friendly Home på Värmdö sker ett genuint hantverk, med själ och hjärta.

M

itt i livet valde

stort, utifrån miljön, människan, samhällsnytta

Catharina Kallmert och

och stabilitet. Vi staplar inte varor på hyllorna

maken Mats att lämna

utan producerar utifrån de ordrar vi får in.

sina välbetalda jobb för

Importerade material och varor fraktas med båt

att satsa på ett liv som

och produktionen går i VÅR takt, så att vi kan

egenföretagare.

hålla ner stressnivån. Eftersom de vax vi använder

Mest av en slump ramlade de över ett lager med

är vegetabiliska, är vi poppis bland veganer,

miljövänliga doftljus som var till försäljning. Att

säger Catharina och fortsätter med att berätta om

jobba med något estetiskt var helt nytt.

kommande händelser:

– Vi hoppade på utan att egentligen ha en

– I år satsar vi extra på en egen linje med

tydlig plan. Och det visade sig att marknaden

fantastiska produkter, vars olja kommer från

efterfrågade helt andra ljus än vad vi hade i

ett parfymeri i Frankrike. Hela linjen blir lite

lager. Nu hade vi inget annat val än att själva

lyxigare och är en förlängning av vår nordiska

lära oss hantverket från grunden. Vi gjorde

serie som kom i höstas, och som gick mer i

studiebesök, studerade och provade oss fram.

ett naturligt och aningen maskulint håll. Mitt

Att skapa doftprodukter är kemi, som kräver att

i den här stressen som råder i samhället idag,

man är metodisk och ständigt testar sig fram.

känns det fantastiskt att få förmånen att vara

Att skapa vackra ljus kan inte stressas fram!

kreativ och skapande i sin yrkesroll. Alldeles

berättar Catharina.

för många människor lever liv som de i själva

verket inte trivs med, men man är rädd för

Efter några års hårt jobb, har de idag en

tydlig identitet och design. Ljusen är gjorda

att bryta upp och våga ta steget. Vår resa har

för hand, med omsorg och känsla och brinner

definitivt inte varit lätt alla gånger, men den har

med en ren och klar låga, utan sot och

varit så otroligt mycket värd, och jag önskar att

restprodukter. Produkterna återfinns hos Hemtex,

fler vågade satsa på sin inre dröm. Livet blir

inredningsbutiker och som profilprodukter.

definitivt mer spännande och roligare att leva!

Hållbarhet är en självklarhet.

Jag hoppas att en del av den känslan också

återfinns i våra produkter!

– Vi tänker hållbarhet i både smått och


TEMA: RESOR & UPPLEVELSER | 41

SALLADER MED FRÄSCHA RÅVAROR Med snabb service och ett gediget utbud servar Avokado Salladsbar i Växjö sina kunder med fräscha sallader. Här kan man välja ut sina favoriter och komponera ihop en helt egen sallad. – En av fördelarna med att äta en fräsch sallad till lunch är att man slipper den klassiska tröttheten som många drabbas av efter en tung husmanskost. Vi tycker att det är ett bättre alternativ då man blir piggare, säger Berjan Djeza.

P

å Avokado Salladsbar får man

att det inte går att äta sig mätt på en sallad men

möjligt. Skulle det bli något kvar så är det inget vi

som kund välja och vraka

på Avokado Salladsbar finns det många rejäla

sparar till nästa dag för att snåla in. Det är något

och komponera ihop sin egen

råvaror, som ger en matig sallad.

vi är noga med och stolta över då det inte alltid

sallad. Här är urvalet stort och

ser ut så hos andra i branschen, säger Denna.

det finns något för alla smaker.

olika proteiner som bland annat kyckling, räkor

Berjan fortsätter:

och tonfisk. Till sin sallad kan man dessutom få

kolhydrater som pasta, ris eller bulgur, säger Denna.

jobba från hjärtat, man kan inte bara tänka på

– Vill man till exempel ha

kyckling i sin sallad så går det att välja bland flera

– Här kan kunderna välja bland massor av

olika sorters kryddningar, vilket är en populär

– Man måste brinna för yrket och verkligen

pengar för att lyckas.

detalj som uppskattas av gästerna. Det går också

PÅ RESTAURANGEN VÄGER de inte portionerna

att få helt veganska eller vegetariska måltider på

som på många andra ställen utan här får gästerna

kommer de snart att utöka med någon till

restaurangen. För de som har allergier är det inga

rejäla portioner för att de ska vara mätta och

under lunchtimmarna då många gäster kommer

problem att snickra ihop alternativ som passar de

belåtna när de lämnar.

samtidigt. I framtiden vill de gärna expandera

allra flesta, säger Berjan som tillsammans med sin

och bli större och har en vision om att eventuellt

man Denna äger salladsbaren.

sin mat om det är tio portioner eller fler som

ska levereras.

Här behöver man inte vänta länge på sin

Restaurangen har även gratis utkörning av

mat, vilket är mycket värt under korta lunchraster.

Berjan har lång erfarenhet av att jobba med

kunden önskar det men då tar vi ut en liten

– Vi kör även ut mat i mindre skala om

mat medan Denna var utbildad friskpedagog

utkörningsavgift, säger Berjan.

men sadlade om när han blev introducerad i

Idag är de fyra anställda men eventuellt

kunna göra en kedja av Avokado Salladsbar.

Avokado Salladsbar Adress: Smedjegatan 15, 352 46 Växjö Tele: 0470-78 00 89

restaurangbranschen av sin fru.

DE BESTÄLLER SINA råvaror från Martin&Servera,

E-post: ber_jan@hotmail.com

Axfood och även Grönsakstorget och varje morgon

Facebook: www.facebook.com/253072115080065

– När jag beslutade mig för att starta eget

insåg jag att det var en riktigt bra salladsbar som

laddar de upp med nya och fräscha råvaror.

behövdes, då det inte fanns i området, säger Berjan.

varje dag och försöker ha så lite svinn som

De berättar att många kanske tänker sig

– Vi har lärt oss hur mycket vi gör av med

Instagram: www.instagram.com/avokado_salladsbar


42 | TEMA: RESOR & UPPLEVELSER

HYR EN KOCK TILL DITT EGET KÖK Med en inhyrd kock i köket slipper man sköta inköp och tillagning och kan istället njuta av festen och ha mer tid att umgås. Före detta deltagaren i Sveriges Mästerkock, Lina Ländin, driver Linas kök där hon ägnar kvällar och helger åt att komponera ihop aptitretande rätter hemma i de privata köken.

R

edan som barn stod

den bestämda platsen, laga maten och sedan

mat i hemmamiljö, utan att behöva laga den själv.

Lina med sina föräldrar i

städa efter sig. Beställaren betalar ett kuvertpris för

köket och fascinerades av

maten, där all service ingår. Hon brukar komma

att det inte blir lika stimmigt som på krogen.

matlagningskonsten.

ut till beställaren några timmar innan maten ska

Dryckeskostnaderna behöver heller inte rusa iväg

– Framförallt har min

serveras, då hon lagar det allra mesta på plats.

och framförallt tycker många barnfamiljer att det

pappa varit min stora

här konceptet är klockrent, då barnen kan gå iväg

Under vår och sommar anordnar hon också

inspirationskälla. Han kunde stå i köket och laga en

större event då hon har ett trädgårdskoncept där

sås i timmar och la verkligen ner sin själ i maten.

hennes specialitet är spansk paella, som hon kan

laga för upp till hundra personer.

Linas matlagningsintresse växte med åren

och så småningom började hon fotografera maten

och la ut det på sociala medier. Under 2011

allting med sig. Det enda arrangören behöver

startade hon en matblogg och i samma veva sökte

stå för är tält, grillar och dukning men även

hon också in till Sveriges Mästerkock och blev

dukningsdetaljer kan Lina ta med sig. Drycken

antagen. Hon var med ända till kvalveckan i Gävle

får beställaren köpa in själv eftersom Lina inte

och kan stoltsera med att bli topp 30 av totalt

har något alkoholtillstånd. Hon har däremot

5000 sökanden.

kontakter som hon samarbetar med, vilket gör

att kunden kan beställa vin- eller ölprovning i

Det var efter det hon tog steget och

samma paket.

i Växjö och omgivande orter med matlagning

hemma i deras kök.

vardags, tycker det är otroligt roligt och givande

att förse människor med mat i olika hem.

Lina som har ett annat heltidsjobb till

en fest eller middag som av företag där de till

exempel ska ha en kick off eller ett kundmöte.

en fest. Jag är social som person och tycker

om att nätverka. Det finns inget som är så

Under kvällar och helger förser hon grupper

och leka medan de vuxna sitter kvar.

När hon åker ut på dessa event har hon

startade Linas Kök, där hon idag förser kunder

Hon anlitas av såväl privatpersoner inför

– När man är i hemmet tycker många

– På det här viset blir man en del av

från sex-sexton personer på tre rätters fine dining.

tillfredsställande som att laga mat till nöjda gäster.

Hon tar emot bokningarna via sin hemsida, där

kunden får välja ett ledigt datum som passar

hennes brinnande intresse för maten som gjort

dem. Därefter återkommer hon till kunden med

hennes framgångar. Hon berättar att hon sällan

ett stort utbud av rätter att välja mellan, som

lagar mat efter recept, utan låter smaklökarna

består av ett tiotal varmrätter och lika många

få styra.

Linas Kök

för- och efterrätter. Bland rätterna hittar man

Tele: 070-555 77 44

bland annat Linas populära hummersoppa, som

feedback från kunderna och hennes rykte som

hon fått mycket beröm för, inte minst av Leif

hemma-kock har spridit sig, vilket gör att hon

Mannerström. Här finns också flera vegetariska

besöker kök så långt som femton mil bort.

och veganska alternativ.

Att hyra in Lina som kock har många

Facebook: www.facebook.com/Linaskok

fördelar. Här kan man njuta av god och vällagad

Instagram: www.instagram.com/linaskok

Lina sköter allt från inköp till att åka ut till

Lina är självlärd och det är helt och hållet

Under åren har Lina fått oerhört positiv

E-post: info@linaskok.se Hemsida: www.linaskok.se


TEMA: RESOR & UPPLEVELSER | 43

MÅNGFACETTERAD KLINIK På Annas Strålar AB i Skaraborg kan kunderna få hjälp med alltifrån permanent hårborttagning till tandblekning och bindvävsmassage. Här finns också ett härligt fiskspa som både skapar en trevlig känsla och gör underverk för fötterna.

A

nna Gardenkrans har alltid

av kaffe, te, vin och tobak får då tillbaka sin

som kommer till henne är de som helt enkelt

haft en dröm om att starta eget

ursprungliga färg.

vill underlätta i vardagen eller ta bort saker

och efter att ha jobbat 14 år på

som stör dem.

kontor tog hon steget. Att det

man bleker bort missfärgningarna så tanden får

blev inom just denna bransch

sin originalfärg tillbaka. Detta gör att tänderna får

ofta är det inte skönhet mina kunder eftersträvar

föll sig också naturligt.

en naturlig vithet.

utan en vilja att med relativt enkla medel ta bort

irritationsmoment. Jag gör exempelvis mycket

– Jag har alltid hatat hår på mig själv och

– Tänderna blir egentligen inte vitare, utan

Fiskarna är ett annat inslag på kliniken, som

– Jag ogillar begreppet ”skönhetssalong”,

retat mig när det blir rött och prickigt efter

egentligen bottnar i en gammal zoodröm som

hårborttagning i ansiktet på kvinnor, något som

rakning. För fyra år sedan träffade jag en tjej som

Anna hade som barn.

är mycket vanligt men orsakar ett stort lidande för

höll på med hårborttagning och jag började prata

de som är drabbade.

med henne om hennes företag. Hon kombinerade

ner händerna och äldre människor som sitter

sitt företag med ett annat jobb och det upplägget

med fötterna i fiskspaet, pratar och dricker kaffe.

tyckte jag verkade bra.

Fiskarna äter döda hudceller vilket gör fötterna

mjuka och fina.

På kliniken tar Anna permanent bort

– Det uppskattas av såväl barn som stoppar

hår med hjälp av Lotus Diodlaser. Tack vare

maskinens utmärkta kylsystem går det att lasra

behandlingar. Här gör hon bindvävsmassage

även solbränd hud och behandlingen är helt

med en vakuummaskin, utför spraytan samt gör

smärtfri. Eftersom håret har olika växtfaser görs

cellulit- och fettreducering. Hon utför även BB

fler behandlingar.

Glow med Dermapen.

– När man gör permanent hårborttagning

På kliniken finns också många andra

Där använder jag en penna med små nålar

så görs ofta mellan 8 och 10 behandlingar, med

och olika serum mot till exempel acne, acneärr,

cirka en månads mellanrum.

rynkor, pigmentfläckar och torr hy. Den har blivit

väldigt populär i storstäderna och jag märker

Att utföra en laserbehandling av benen tar cirka

1,5 timme per gång, armhålor cirka 20 minuter.

även en ökning här.

När ett område är klart kommer ofta

Även kunder med oönskade leverfläckar

kunderna tillbaka för att behandla andra områden.

eller hudflikar kan vända sig till kliniken.

Annas Strålar AB

– Det är kul, för jag har flera kunder som

Eftersom vården inte gör kosmetiska ingrepp

varit här ända sedan jag startade för 3,5 år sedan.

så kommer det hit kunder i olika åldrar som

Adress: Ångloksgatan 11 521 32 Falköping

Det finns de som börjar med armhålorna och går

varit på vårdcentralen och blivit nekade att få

Tele: 0705154515

vidare med bikinilinjen, benen och så vidare.

sina ofarliga leverfläckar borttagna. Med en liten penna bränner hon bort dessa på ytan av huden,

Mail: alfaanna11@gmail.com Facebook: www.facebook.com/annasstralar

PÅ KLINIKEN ERBJUDER hon också tandblekning.

vilket till en början ger en liten sårskorpa som

Tandblekning utförs med gel och plasmaljus och

sedan läker och endast ger små eller inga ärr alls.

Instagram: www.instagram.com/annasstralar

tar cirka 1-1,5 timme. Man ser resultatet direkt

efter behandlingen! Tänder som missfärgats

men också en hel del män. Anna berättar att de

Hemsida: www.bokadirekt.se/places/annas-strålar--15444

Kunderna på kliniken är främst kvinnor


44 | TEMA: RESOR & UPPLEVELSER

NATURSKÖN SAMLINGSPLATS Flämslätt Stift & Kursgård ligger vackert beläget i Lerdala strax utanför Skara. Hit kan såväl privatpersoner som konferensgäster söka sig för en övernattning på hotellet eller vandrarhemmet eller bara för att avnjuta en god lunch. Här kan man också sommartid njuta av sol och bad vid Flämsjön som ligger alldeles intill.


TEMA: RESOR & UPPLEVELSER | 45

F

lämslätt Stift & Kursgård i Skara,

och regioner men hit kommer också många

som är en av landets äldsta

privatpersoner för att äta lunch eller ta ett dopp

Stiftsgårdar, startade 1939, då den

under sommarmånaderna. Under vintrarna

köptes upp för att man skulle

bedriver de också julbord, som har blivit ett

bedriva ungdomsläger. På den

populärt inslag.

tiden var det en enkel bondgård

men på 50-talet fick gården en utbyggnad som

GÄSTERNA HAR UNDER de senaste åren stadigt

gjorde det lämpligt som mötesplats för olika

ökat och under 2020 kommer de att satsa för att

församlingar. Med åren har Flämslätt blivit en allt

göra platsen ännu mer attraktiv.

större samlingsplats och är idag både ett välkänt

konferenshotell och vandrarhem.

renovera alla hotellrum och hela vandrarhemsdelen,

vilket känns jättekul. De sista sex åren har vi ökat

Anläggningen ägs och drivs av Skara Stift

– Vi kommer att göra en stor satsning och

som är en del av den Svenska Kyrkan och

omsättningen med 40-50 procent.

finns på ett femtontal platser i Sverige, men

speciellt för Flämslätt är att de både verkar som

förbättra andra delar.

konferenshotell och lägergård.

planer men vi har gjort platser för husbilar och

– Stiftsgårdarna som finns idag är antingen

Det finns även planer på att utveckla och – Vi är inte i hamn ännu med dessa

eller. Det finns nog bara två-tre stycken i Sverige

då krävs det också bättre toalett och dusch.

som är både och, vilket gör oss lite unika, säger

Tanken finns också på att även göra bastu och

Claes Schönborg som jobbat som driftchef på

badtunnor intill sjön.

gården sedan sex år tillbaka.

Vi vill ha något som sätter oss på kartan,

”Vi kommer att göra en stor satsning och renovera alla hotellrum och hela vandrarhemsdelen, vilket känns jättekul. De sista sex åren har vi ökat omsättningen med 40-50 procent.”

säger Claes. I NATURSKÖN MILJÖ, beläget intill Flämsjön

är Flämslätt en populär plats för såväl klassiska

nästintill året om. Det är bara stängt några dagar

konferenskunder som ätande eller övernattande

över julhelgen.

gäster och det är inte sällan som det är full

beläggning. Här kan man som gäst ta del av

läger och luncher kan man också komma hit för

Flämslätt Stift och Kursgård

alltifrån moderna mötesanläggningar till gårdar

att avnjuta en söndagsbrunch, hyra cykel eller

Adress: Stifts-och Kursgård, 540 17 Lerdala

med lite enklare standard för den som söker ett

beställa catering.

Tele: 0511-304 40

bra och prisvärt boende.

att såväl privatpersoner som företagare kan söka

E-post: info@flamslatt.se

– Inom konferensdelen har vi gäster året

Flämslätt har ett brett utbud och öppet

Förutom konferenspaket, övernattning,

Inte nog med att de har ett brett utbud och

Hemsida: www.flamslatt.se

om och konfirmationsläger varje helg. Vid

sig hit och bli försedda med god service, är det

större evenemang har vi ofta fullt på hela

också en underbar plats att vara på.

Facebook: www.facebook.com/flamslatt.se

gården, både på hotellet och vandrarhemmet,

säger Claes.

man vistas här. Trots att det är mycket folk här,

Instagram: www.instagram.com/flamslatt_lerdala

allrahelst under sommartid, är det väldigt lugnt

Konferensgästerna som besöker Flämslätt

är såväl arbetande inom näringslivet, kommuner

– Det är en miljö som gör något med en när

här, avslutar Claes.

Linkedin: www.linkedin.com/company/flamslatt


46 | TEMA: RESOR & UPPLEVELSER

SKÖNHETSBEHANDLINGAR OCH SHOPPING I UNIKT KONCEPT På Minerva i Vara har de skapat ett koncept med skönhetsbehandlingar och underkläder under ett och samma tak. Här kan kunderna dessutom hitta ett brett utbud bland underkläderna och får alltid utmärkt service när de kliver in i butiken.


TEMA: RESOR & UPPLEVELSER | 47

I

butiken Minerva som för övrigt betyder

Det är väldigt roligt att kunna erbjuda en

handlar mer.

läkekonstens gudinna, har Cecilia

shoppingpåse fylld med allt från hudvård till

Carlsson hittat ett lyckat koncept

natt- bad och underkläder för hela familjen.

agenturer. Då flera av dem har kläder från

där hon säljer underkläder och utför

Sortimentet av underkläder är brett och här finns

många olika märken kan hon hitta vad hon

friskvård- och skönhetsbehandlingar i

något som passar de flesta.

behöver hos dem.

samma lokal.

Hon har tidigare bedrivit verksamheten i

– Vi kan erbjuda BH:ar från AA-kupa till

Cecilia köper in plaggen från svenska

I butiken anordnar Cecilia ibland kundkvällar

P-kupa, det är inte så vanligt hos de större kedjorna.

där de visar kläder eller gör behandlingar.

andra lokaler i Vara och även i en stuga hemma

på gården, då under namnet Skönhetsstugan,

kvinnor men vi hoppas att fler män hittar hit,

verksamheter i den lokal de befinner sig och

eftersom verksamheten då endast innefattade

säger Cecilia

hoppas att de i framtiden har byggt upp en

Idag finns mestadels underkläder för

hud- och skönhetsvård.

Den nya lokalen, som ligger mer centralt i Vara,

bred kundkrets och stabilitet. CECILIA UTFÖR BÅDE hud- och

delar hon med sin man som jobbar som Naprapat.

skönhetsbehandlingar av olika slag. Det finns

också möjlighet att få friskvårdsbehandlingar av

– Det fanns i mina framtidsplaner att ha

en lokal som passade verksamheten bättre. Vi

välutbildade massörer som hyr rum i lokalen.

hade ett mål att få en bredare kundkrets och det

I alla behandlingar används produkter tillverkade

uppnådde vi med flytten. Även om Ove och jag

av Maria Åkerberg som är baserade på ekologiska

har separata verksamheter är det en trygghet att

ingredienser från växtriket.

verka i samma lokaler, säger Cecilia.

utför hon själv idag färre behandlingar än tidigare,

Ove och Cecilia hade varit anställda under

Cecilia och Ove trivs med sina

I och med hennes satsning på underkläder

Minerva

många år och de hade båda en längtan efter att

vilket passar henne bra då paret nyligen fått barn.

bli egna företagare.

det sättet. Det är enklare att komma från butiken

Tele: 0512-12224

behandlingar och hudvård till att också sälja

när det behövs. Nu har jag anställda som utför de

E-post: info@minervavara.se

underkläder var egentligen en ren slump. En

behandlingar jag brukade göra.

etablerad underklädesbutik miste hastigt sin

Hemsida: www.minervavara.se

ägare och Cecilia köpte det kvarvarande lagret.

omnejd men också mer långväga kunder lockas

av butikens stora spann av storlekar. Cecilia är

Att Cecilia utvecklade sin inriktning mot

Att kombinera de två olika inriktningarna

– Det passar mig bra just nu att jobba på

Kunderna i butiken kommer från Vara med

visade sig vara ett lyckat koncept.

också alltid mån om att ge bra kundservice.

– De olika inriktningarna ger oss en bred

– Här får de den hjälp som behövs, den

kundkrets. Att kliva in här ska ge känslan av

tiden finns inte hos de stora kedjorna. Det kan ta

ett dressingroom. Det man behöver finns här,

lång tid att hjälpa en kund och det får det gärna

behandlingar, underkläder och det lilla extra.

göra. De kunder som åker längre är ofta de som

Adress: Torggatan 12, 534 31 Vara

Facebook: www.facebook.com/MinervaVara Facebook: www.facebook.com/MinervaUnderklader Instagram: www.instagram.com/minervaivara Instagram: www.instagram.com/minervaunderklader


48 | TEMA: RESOR & UPPLEVELSER

KONDITORI MED GAMLA ANOR I Vara ligger familjeägda Nordpolen, ett traditionellt konditori som känns unik i sitt slag. Inte nog med att man bakar allt från grunden med en genuin känsla och lokala råvaror, här får man också en speciell känsla när man slår sig ner och väntar på sin kaffe.

I

slutet av 1800-talet var äventyraren

råvaror. Mjölet kommer från en kvarn intill och

på konditorier och idag har de en våning som de

August André besatt av tanken att ta sig

man kan se hur säden växer på fälten utanför.

kallar för Svea som de hyr ut för företagsmöten,

till Nordpolen med en luftballong. Han

Honungen tar de från biodlare i närheten.

minnesstunder, dop, bröllop och bussar med turister.

gjorde många provflygningar och i en

av dem skedde en nödlandning strax

oss av närproducerat.

– Det har alltid varit självklart att använda

utanför Vara. Några år senare, 1903,

På konditoriet finns också en unik känsla för

service. Här har man bordsservering och till kaffet får alla gäster ett glas vatten, precis som förr.

öppnade två systrar ett konditori och döpte det

till Nordpolen för att hedra hans minne.

bakverk, utan även mötet med människor. Våra

”Vi brinner inte bara för att göra goda bakverk, utan även mötet med människor. Våra servitriser pratar ofta och gärna med gästerna.”

På konditoriet bakas allt från bröd och bullar

till småkakor och praliner. På företaget jobbar så många som 43 anställda och allt som tillverkas säljs också på plats.

– Vi vill att det vi tillverkar ska finnas bara

här hos oss, säger Per Larsson som tillsammans med sina systrar Tina och Elin driver konditoriet.

På konditoriet finns en genuin känsla för

bakning. Här är man alltid mån om att skapa

– Vi brinner inte bara för att göra goda

servitriser pratar ofta och gärna med gästerna.

Nordpolen har gott om gäster och det är inte

sällan som det är kö fram till disken. Konditoriet har även fått en utmärkelse i White Guide 2016. Medan många hävdar att konditoribranschen är tuff och många får stänga, ökar gästerna på Nordpolen, vilket resulterade i att de under 2018 öppnade ett renodlat bageri som ligger vägg i vägg med konditoriet. Ifrån stenugnsbageriet kan

det perfekta bakverket eller brödet. Men inne på

konditoriet råder också en härlig stämning, som gör

på konditoriet som deras pappa tog över

morgonen, fem dagar i veckan. Härifrån kan de

att människor gärna bekantar sig med varandra.

och drev under många år tillsammans med

också köpa med sig sallader eller en frukostpåse.

syskonens mamma. Syskonens pappa som

är fullsatt och vi strävar alltid efter att coacha

började på konditoriet redan som 20-åring hade

och brinner minst sagt för det.

kunderna till varandra. Ibland ser vi att de byter

redan kunskap om branschen, då hans mamma

telefonnummer med varandra och det gör oss glada.

startade Sveas Hembageri utanför Vara för att

miljön i bageriet. Det finns också en speciell

Jag tror samhället mår bra av sådana här möten.

som ensamstående fru kunna försörja sina barn.

sammanhållning här. Vi brukar kalla oss för

Nordpolen-familjen.

– Det sker en viss dynamik när ett konditori

Så långt det går använder de sig av lokala

Per och hans systrar är i princip uppväxta

Förr i tiden var det vanligt med festvåningar

gästerna handla nybakat bröd från klockan sex på

Per har under många år ägnat sig åt att baka – Jag älskar det här och tycker om


TEMA: RESOR & UPPLEVELSER | 49

EASY LIVING

På Comfort Hotel Jönköping kan gästerna njuta av bekväma rum, trivsam atmosfär och serviceminded personal till ett bra pris. Hotellet vill kunna ge alla möjligheten till att bo och njuta av en härlig vistelse.

C

omfort Hotels ledord är Easy.

Hit är det enkelt att hitta och

priset, servicen och läget är viktigt och då väljer

som jobbar, då gästerna kan göra allt via mobilen,

ta sig från centrumkärnan.

man Comfort Hotel.

som att boka rum in, checka in/ut och låsa upp

Rummen är rena med fokus på

dörren med mobilen. Personalen kommer då att

bra sängar, sköna kuddar och

som är uppgraderade med större rum samt

få tid att ta hand om och prata med med gästerna

fräscha badrum. Här ska det

kaffe på rummet för dem som vill ha lite mer

samt informera dem om olika sevärdheter och

vara enkelt att vistas och bekvämt att bo.

bekvämlighet. Hotellet rymmer också en svit för

restauranger. Det är en spännande resa vi är på

dem som vill fira ett speciellt tillfälle.

väg in i just nu.

– Vi har inte minibarer, utan vill istället att

– Vi har en stor målgrupp som tycker att

Förutom standardrummen finns tio rum

gästerna ska komma ner och hänga med oss i vår

Barception i lobbyn. Allt ska vara enkelt här, säger

konferenslokal som rymmer 150 gäster men som

Catarina Halldén som är hotelldirektör.

också kan delas av med skjutdörrar för mindre

grupper. Ett stenkast från hotellet ligger gymmet

Hotellet ligger delvis i en byggnad från

Fitness & Friends, som de för ett samarbete med

Det har sedan byggts på med fler byggnaden.

då alla gäster får nyttja det gratis.

Sedan 1987 har de bedrivits hotell i lokalerna och

2007 köpte Nordic Choice Hotel byggnaden och

jobbar ständigt för att hitta lösningar som leder

driften. I samband med det gjorde de om det till

till att de belastar den så lite som möjligt.

ett Comfort Hotel.

man har så många gäster som vi har och vi är

Hotellet lägger stort fokus på miljön och

– Vad man gör påverkar ganska mycket när

med tre olika varumärken, där Comfort Hotel står

noga med att jobba och förbättra alla bitar vi kan.

för det lite enklare med bra priser, Quality Hotel

som riktar in sig på familjer och Clarion Hotel som

är de flesta fast anställda medan andra är

lagt fokus på gästerna som vill ha lite mer känsla

timanställda. Catarina berättar att de har en

av puls i större städer. Totalt har kedjan 200 hotell i

bra fördelning mellan kvinnor och män, olika

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Lettland.

kulturer och åldrar på hotellet och att detta bidrar

till kunskap, gemenskap och härligt arbetsklimat.

Catarina Halldén har varit i hotellbranschen

Av de 30 personer som jobbar på hotellet

under många år och jobbat på olika hotellkedjor,

innan hon blev hotelldirektör på Comfort Hotel i

högt i fokus, något som Catarina ofta får bekräftat.

Jönköping för åtta år sedan.

min personal från våra gäster och det är det bästa

– När jag började inom serviceyrket som

– Det här kommer bli annorlunda för oss

På hotellet finns också en stor

1930-talet som tidigare varit en tidningsredaktion.

Nordic Choice Hotels som är en kedja jobbar

På hotellet står service och att sätta gästen – Jag får väldigt ofta positiv feedback om

21-åring kände jag att det var precis det här jag

betyget man kan få. Att gästerna kommer hit för

ville göra, jobba med människor och service.

personalen, det värmer i hjärtat.

Tidigare jobbade jag på Scandic här i Jönköping

Comfort Hotel Jönköping Adress: Klostergatan 28 553 17 Jönköping

och jag har jobbat på nästan alla avdelningar som

I VÅR BARCEPTION kan gästerna både checka

man kan tänka sig på ett hotell. Målet var det här,

in, köpa mat och dryck och få information om

att få driva ett hotell helt själv.

sevärdheter och vad man kan hitta på att göra i

Mail: co.jonkoping@choice.se

Jönköping. Vi vill ha en levande och mysig lobby

Hemsida: www.nordicchoicehotels.se/hotell/ sverige/jonkoping/comfort-hotel-jonkoping

Hotellet har totalt 103 rum, fördelat på fem

Tele: 036-10 08 00

våningar. Comfort Hotel Jönköping har en bred

där man kan sitta och jobba, ta en kaffe och

målgrupp som består av såväl återkommande

hänga med vänner, easy living.

Facebook: www.facebook.com/comforthoteljonkoping

samt familjer eller par. På somrarna kommer

IDAG SKER DIGITALISERINGAR snabbt och så även

också många turister från olika länder.

inom hotellbranschen.

Instagram: www.instagram.com/comfortjonkoping

affärsresenärer, konferensgäster, idrottsgrupper


50 | TEMA: RESOR & UPPLEVELSER

HOTELLET MED GULDKANT Det anrika Järnvägshotellet i Skara bjuder in till övernattning i gemytlig och personlig miljö. Här kan gästerna verkligen känna sig som hemma.


TEMA: RESOR & UPPLEVELSER | 51

J

ärnvägshotellet som ligger centralt

för den personliga känslan som infinner sig, inte

bakgård i anslutning till hotellet, dit gäster kan gå

beläget i Skara är mer än bara en plats

minst i frukostmatsalen.

ut, grilla och sätta sig och umgås med varandra.

att övernatta. Här finns en pittoresk

och personlig känsla, varvad med

Många som bor här mer än en natt lär känna

gästerna laga sin egen mat här och även ta med

evenemang och gemenskap.

varandra. Det händer att återkommande gäster

sig en köttbit ut att lägga på grillen.

Jessica Winbladh som driver

frågar efter varandra till slut och det känns

Järnvägshotellet sedan ett år tillbaka har minst

ganska häftigt.

fram huset och dess historia.

sagt lång erfarenhet av hotellbranschen, med allt

vad det innebär.

det ändå 16 rum med totalt 48 bäddar och under

Min vision är att göra hotellet till ett besöksmål.

Innan hon tog över driften på

– Här sitter gästerna tillsammans och pratar.

Fastän det charmiga hotellet är litet, innehåller

– Till skillnad från ett vanligt hotell kan

Jessicas mål är att i framtiden kunna lyfta – Det finns väldigt mycket att berätta om huset.

året har det varit nästintill fullbelagt. Det har varit ett

Järnvägshotellet jobbade hon tolv år på ett

minst sagt körigt år, men så otroligt roligt.

för det här.

större konferenshotell, där hon började jobba i

restaurangen och slutade som hotellchef.

och hemtrevlig känsla har Jessica börjat att göra

För att ge rummen en ännu mer personlig

När hon erbjöds att ta över driften på

om rummen och inreda dem med olika teman.

Järnvägshotellet blev hon genast intresserad och

Alla rum ska påminna om besöksmål som finns

beslutade sig för att ta sig an erbjudandet.

i Skara och hon har redan färdigställt ett av dem.

Två rum till är snart klara.

– Det här hotellet var något helt annat än

Jag har många idéer och brinner verkligen

det jag gjort tidigare, det är mycket mindre och är

ett bed&breakfast som var något något helt nytt

vackraste väg. Där ute på landsbygden finns många

– Jag började med Vallevägen, som är världens

för mig. Jag brinner verkligen för nya utmaningar

vandrings- och cykelleder, körsbärsblom, mycket

och kände att detta va helt rätt för mig.

konstverk och hantverk. De som kommer hit och övernattar har kanske varit och sett ett besöksmål

TILL JÄRNVÄGSHOTELLET SOM har öppet året

men när de ser rummen skapar det kanske

om kommer alla olika typer av gäster, dels

nyfikenhet för något annat som gör att de kommer

övernattande arbetare som jobbar i Skara med

tillbaka och stannar längre i Skara.

omnejd och dels många familjer som sommartid besöker Skara Sommarland och andra besöksmål.

JESSICA ÄR FULL av idéer och än så länge

– Under det här året har jag lärt känna

har hon bara börjat. Förutom att erbjuda

Järnvägshotellet

verksamheten, känt in vilka gäster som kommer

övernattning till sina gäster tar hon emot

Adress: Järnvägsgatan 11, 532 30 Skara

hit och hur jag kan utveckla verksamheten

sällskap till bröllop och födelsedagar, där hon

framöver. Varför jag har fått så mycket beröm är

kan erbjuda ett helhets­koncept till gästerna, då

för värdskapet, läget och framförallt att de känner

hon beställer mat från en cateringfirma. Hon

sig hemma här. Det personliga mötet här blir helt

anordnar även öl- och vinprovningar.

Hemsida: www.jvghotell.se

annat och det uppskattas verkligen av gästerna.

Det är ett otroligt spektra av kunder och det är

jag vill att det ska vara mer än bara övernattning.

Facebook: www.facebook.com/539328436589689

fantastiskt roligt.

Hit ska även Skaraborna kunna söka sig.

Jessica berättar att många gäster också faller

– Jag försöker se till att det händer något, då

Under sommaren byggde hon också en

Tele: 070 961 46 14 E-post: jessica@jvghotell.se

Instagram: www.instagram.com/jarnvagshotelletbb


52 | FÖRETAG & TJÄNSTER

BYGGFÖRETAG MED TUNGA MERITER Med bra kundvård, målinriktad ledning och kunniga yrkesarbetare har byggföretaget Key Facility Management AB nått stora framgångar under de senaste åren. – Det har gått bättre än vi förväntat oss. Byggbranschen är en tuff bransch med små marginaler men vi har lyckats, säger företagets vd Krister Frangulidis.

K

ey Facility Management AB har på sex år gått från att vara fem anställda till nästan 200. Med en kunnig ledning där de verkar som problemlösare och erfarna

och utbildade anställda har företaget växt i raketfart. Här får kunderna tillgång till kompetens inom många olika områden, vilket gör att de både sparar tid och undviker merkostnader.

Till största del anlitas de för att bygga

nyproduktioner i form av lägenheter men också sjukhus, hotell och andra typer av byggnader.

I Stockholm har de jobbat med både SÖS

och Danderyds sjukhus och i Lund har de bland annat byggt Axis nya huvudkontor på 45 000 kvadratmeter, där 170 man jobbat under ett år.

– För oss i ledningen är det en njutning att

se ett färdigt projekt som våra gubbar gjort. Vi fick bilder på slutresultatet av Axis häromdagen.

Det som för ett år sedan bara var en stomme

var nu en färdig byggnad i nio plan och i fyra huskroppar med tusen rum, säger Krister. Företaget gör inte själva stomresningen men allt därefter som att sätta upp väggar, lägga golv, plattsättning, utvändiga jobb och att klä eller putsa fasaden. KRISTER FRANGULIDIS GRUNDADE företaget 2013 men då som ett renodlat Facility Managementföretag. Då jobbade de mot olika branscher, med att ta in olika leverantörer och knyta samman alla tjänster och leverera det till kunden.

Inte långt därefter, sommaren 2014, kom

de in i byggsvängen då de hjälpte en stor kund med ett undertak och där och då tog företagets riktning en annan vändning.

– Vi tyckte att det var kul med bygg och

tryckte mer på jobb inom bygg och mindre inom Facility Management.

Idag består 90 procent att företagets

omsättning av byggtjänster och inom kort kommer företaget byta namn. Företaget kan i princip utföra alla tjänster inom bygg förutom installationsjobb som el, rör och ventilation eftersom de idag har delad entreprenad. Men inom en snar framtid kommer de att kunna ta jobb på totalentreprenad för att även kunna utföra alla tjänster själva. Då kommer de även att ta sig an uppdrag som omfattar ROT-avdraget.

Idag jobbar de i Stockholm, Malmö, Lund,

Uppsala och i framtidsplanerna finns även Göteborg och Linköping.


FÖRETAG & TJÄNSTER | 53

”Vi har inte rötterna inom bygg och ser därför annorlunda på det. När vi kommer ut till kunderna är vårt mål att lösa ett problem snabbt för att ta oss vidare i processen och kunderna märker det.”

FÖRETAGETS FRAMGÅNGSFAKTOR TROR

på resan och får sin del i Key. All personal följer

Krister ligger i att de som sitter i ledningen inte

med på resan, ingen kommer att bli drabbad.

är klassiska byggnadsarbetare, utan snarare

Med de här två företagen tillsammans räknar

problemlösare.

vi med att komma upp i en omsättning på 200

miljoner kronor nästa år.

– Vi har inte rötterna inom bygg och ser

därför annorlunda på det. När vi kommer ut till

kunderna är vårt mål att lösa ett problem snabbt

diplom. Den senaste utmärkelsen emottog de 2019.

för att ta oss vidare i processen och kunderna

märker det.

åren och nått stora framgångar finns visioner

om att fortsätta växa tills omsättningen når 300

De har också lagt stor vikt att ha svensk- och

Key Facility Management har fått flera GasellTrots att företaget vuxit mycket de senaste

engelsktalande ledning och yrkesanställda.

miljoner kronor.

– Många har inte någon kommunikation

Krister och de andra i ledningen lägger stor

med kunderna och det beror på brister i språket.

vikt vid att skapa goda kundrelationer men också

Hela ledningen är svensktalande och 60% av våra

att bibehålla dem.

yrkesarbetare pratar svenska och resten engelska.

Alla som jobbar i bolaget har kvalifikationer för

skickar ut en offert och sedan väntar och hoppas

just den tjänst som de har.

på det bästa. Vi träffar kunderna och visar precis

hur vi räknat, vad det kostar oss och vilken vinst

– Vi lägger fokus på att ta in rätt människor

– Vi är inte ett företag som får en förfrågan,

på rätt plats med rätt kunskaper. Jag vill ha folk

vi vill ha. När vi får en relation har vi fokus

som kan mer än mig. Jag kan få bolaget att växa

där hela tiden och vi är duktiga på att bjuda in

men när det gäller tekniska och juridiska frågor

kunderna på event, där vi har kul utan att prata

har vi våra experter som vår entreprenadschef

jobb och kunderna uppskattar vårt engagemang,

och byggnadsingenjör.

avslutar Krister.

Sedan starten har företaget nått alla

uppsatta mål och dessutom återinvesterat alla pengar i bolaget.

– Vi kommer att stänga året med 60 miljoner

till skillnad från 20 miljoner kronor förra året.

Key Facility Management AB

Prognosen för 2020 är 100 miljoner kronor.

Adress: Bolidenvägen 18, 121 63 Johanneshov

Företaget håller också på att förvärva ett nytt

Tele: 08-51 83 99 10

bolag, stomkompletteringsföretaget Arcona, som i fjol omsatte 80 miljoner kronor.

– De jobbar i princip med det vi jobbar med.

Styrkan är att de har duktiga yrkesarbetare och en grym ägare med stor kunskap. Han kommer med

E-post: info@keyfm.se Hemsida: www.keyfm.se Instagram: www.instagram.com/keyfacilitymanagement


54 | FÖRETAG & TJÄNSTER

SPECIALISTER PÅ LÖSNINGAR

inom glasmontering BaltMont AB levererar och monterar glasfasader till bland annat industribyggnader. De har specialiserat sig på skott- och inbrottssäkra installationer som kräver speciella lösningar. – Kunder som väljer att anlita BaltMont gör det ofta när det kräver specialister på avancerade lösningar inom glasinstallationer. Vi siktar in oss på de svårare projekten som inte alla företag klarar av. Dessutom är vi specialister på speciella lösningar, säger Paulius Balcius, som är vd för företaget.

B

altMont AB har både ett

som används till projektet är speciella och för att

moderbolag i Sverige och en

få dem på plats krävdes det en del påhittighet då

filial i Norge. De verkar ofta

det inte är ett så framkomligt område, men det

som underleverantörer åt stora

har löst sig bra.

aktörer, vilket medför att de ofta

jobbar med stora projekt, som

också hjälpa kunder med mindre projekt, som

Förutom dessa stora projekt kan företaget

till exempel Växjö kommunhus, som de just nu är

leveranser av glasräcken, skjutpartier, glaspartier

i full gång med att leverera glasfasader till.

och hängpartier.

Paulius som är utbildad mekanikingenjör

Paulius kommer ursprungligen från Litauen

drev tidigare ett företag där de utförde både

men bor numera i Husqvarna, vilket han ser som

glasfasader och snickerijobb men bestämde sig

en bra utgångspunkt för att kunna pendla till

2014 för att arbeta fullt ut med glasfasader.

kunderna som finns över hela landet.

BaltMonts två första stora projektet

– Jönköpingsområdet är en bra utgångspunkt

var Knutpunkten i Helsingborg och

geografiskt sett för företaget, då det är en knutpunkt

Karolinska Institutet i Stockholm där två

mellan Malmö, Göteborg och Stockholm.

forskningslaboratorier skulle byggas.

runt sju miljoner kronor. I framtiden finns planer

BaltMont AB

blev riktigt lyckade, säger Paulius.

på att kunna utöka verksamheten.

Ort: Huskvarna

Tele: 070-608 09 28

– Det var roliga och speciella projekt som Paulius berättar att tack vare hans många år

Idag har företaget tio anställda och omsätter

– Inom några år skulle jag vilja ha en

i branschen har han också fått stort kontaktnät,

egen tillverkningslokal. Då kan vi själva ta fram

vilket gör att jobben rullar in i stadig takt och att

produkter till speciella lösningar istället för att

många är intresserad av företagets tjänster, ofta

köpa in dessa. Det är ofta långa leveranstider

Hemsida: www.baltmont.se

inom stora projekt.

på specialtillverkade produkter och det skulle

Facebook: www.facebook.com/baltmont.se

underlätta mycket att kunna förse oss själva med

Instagram: www.instagram.com/baltmont_ab

– Just nu håller vi på att färdigställa ett

projekt i köpcentret Nordstan i Göteborg. Glasen

dessa, avslutar Paulius.

Mail: info@baltmont.se


FÖRETAG & TJÄNSTER | 55

KUNDFOKUSERAD SNICKARFIRMA MED BREDD Allsidig Byggtjänst Vetlanda AB har kunskap inom ett brett område och de-ras kunder är såväl privatpersoner som stora husleverantörer. Här sätter de alltid kunden i fokus och lägger aldrig ner hammaren innan de uppnått ett perfekt resultat. – Noggrannhet är vår största grej och jag har otroligt bra personal som be-sitter kunskap inom olika områden, säger Dick Eriksson.

A

llsidig Byggtjänst gör

de har två anställda och som Allsidig Byggtjänst

verkligen rätt för sitt namn

samarbetar med.

då de både har en lång

och bred erfarenhet. Deras

hus och sommarstugor. Vi bygger hus åt ganska

kundsegment består till

många husföretag men tillverkar också en del

stor del av privatpersoner

själv. Min delägare har även ett eget företag där

– Vi gör alltifrån grunden till nyckelfärdiga

men de utför också flera uppdrag åt företag som

han säljer in husen som vi sedan gör på den

fastighetsägare och husleverantörer.

fabrik vi äger tillsammans. När det är klart tar vi

på Allsidig Byggtjänst över, där vi gör grunden och

Dick Eriksson, som är grundare och ägare

till företaget har verkligen en lång och gedigen

monterar ihop huset.

erfarenhet av branschen. Han började redan som

14-åring att vara med ute på byggen och gick sin

olika projekt, med både in- och ut-vändiga jobb,

tvååriga snickarutbildning 1988. Under nio år

stora som små. Våren är en årstid som Dick och

jobbade han åt en mindre firma, vilket innebar att

hans anställda ägnar mycket tid utomhus.

han fick vara med på alltifrån att bygga badrum

och bila i betong till att bygga lösvirkeshus.

Folk vill gärna ha lite extra utrymme på

uteplatserna för att få plats med ett utekök. Nu är

Dick och en kompis startade företaget efter

Att jobba som snickare innebär också många

– Då gör vi ofta altaner och inglasningar.

att ha fått frågan om de inte skulle starta eget

det en stor grill eller Murrikka som gäller.

och fakturera mot kund istället för att jobba som

anställda. De startade företaget 2006 och sedan

anställda och tycker att hela företaget bygger på

tio år tillbaka är Dick ensam ägare.

bra arbetskraft.

Företaget har fem anställda snickare och

Dick pratar verkligen gott om sina

– Det är de bästa anställda man kan ha. De

en elektriker. De bygger monteringsfär-diga

går verkligen in för det de gör och tänker på såväl

hus åt större husleverantörer, maskinhallar

kunder som att använda bra material och hålla

åt bönder och gör alltifrån hus till altaner åt

nere kostnaderna. Framförallt är de självgående.

privatpersoner. De gör även husgrunder och

Vi har väldigt sällan en missnöjd kund. Allt vårt

invändiga snickerier. Dessutom har de en egen

fokus ligger på att lämna ett jobb när det är

ställning att tillgå.

snyggt och prydligt gjort. Det är så mycket värt att

Mail: dickeriksson23@gmail.com

få en nöjd kund.

Hemsida: www.allsidigbyggtjanst.se

Dick är även delägare i ett annat företag, där

Allsidig Byggtjänst AB Adress: Storgatan 12 574 32 Vetlanda Tele: 073-420 26 45


56 | FÖRETAG & TJÄNSTER

FÖR ALLA FESTLIGA TILLFÄLLEN Babyshower, kickoff eller nyårsfest, oavsett vilket tillfälle det än är går det att hitta massor av härliga festdetaljer på Partyland i Liljeholmen. Här kan man också få hjälp med personliga artiklar inför den stundade tillställningen.


FÖRETAG & TJÄNSTER | 57

P

artyland i Liljeholmens Galleria

och det har gått över förväntan. Det är många

MELANIE HAR UTBILDAT sig till certifierad

i Stockholm rymmer runt

som har hittat hit och vi trivs jättebra här i

ballongkonstnär och kan därmed göra

sextusen artiklar. Här finns

gallerian, säger Melanie.

skräddarsydda produkter, som ballongpelare

allt man kan tänka sig för att

och olika typer av ballonguppsättningar. Vi vill

förgylla en högtid, dekorera

lätt att hitta något för festen eller tillställningen.

att alla som jobbar i butiken ska gå den här

inför födelsedagskalaset eller

Till butiken kommer många privatpersoner men

utbildningen. Här krävs det också att man är

göra en inspirerande dukning för ett speciellt

även en del företagskunder. Liselott och Melanie

kreativ över lag.

tillfälle. Butiken som både känns spännande och

erbjuder även utkörning till olika fester och event.

inbjudande byter ofta ut sitt sortiment och ligger

Melanie att det är trevligt att låta allt ha en röd

alltid rätt i tiden då de följer årstider och högtider.

man känner som fyller år. Ska man inte ha något

tråd. Allt ska höra samman, använd gärna mycket

I och med butikens stora sortiment är det

– Det är alltid någon fest, högtid eller någon

För att få en fin fest med rätt detaljer tycker

just för tillfället kan man alltid komma in och se

färg och välj det som passar för temat. Även

PARTYLAND ÄR EN franchisekedja som

vad vi har, säger Liselott.

mycket girlanger, guld, glitter och silver brukar

funnits sedan 1984 i Sverige och i mitten av

vara populärt när det är stora fester.

oktober startade Melanie och Liselott sin

mycket inspiration. Här spelar det ingen roll om

butik i Liljeholmen. Melanie som har varit

man är en kund som söker något specifikt eller

både butiksbiträde och butikschef på andra

bara vill söka inspiration. I och med deras stora

Partylandbutiker i Stockholm fick tillsammans med

sortiment går det lätt att hitta passande produkter.

Liselott en idé om att starta och driva en egen butik.

Butiken är fint dekorerad för att ge kunderna

inspiration inför många olika festtillställningar

– Jag brinner verkligen för det här och jag

I butiken kan man få många idéer och hitta

Partyland Liljeholmen Adress: Liljeholmstorgets Galleria Liljeholmstorget 3 117 63 Stockholm

berättade för min chef att jag var intresserad

och högtider.

av att starta en egen butik. När min chef

fick erbjudande från centrumledningen i

nätet, här kan kunderna få idéer. Dessutom har

Liljeholmen om att starta den här butiken

vi heliumballonger, som är en färskvara. Vi blåser

Hemsida: www.partyland.party

gav han erbjudandet till oss. Det gick väldigt

upp dem åt kunderna i butiken och då håller de

snabbt! Och nu har vi haft öppet några veckor

sig fina länge, säger Melanie.

Instagram: www.instagram.com/partylandliljeholmen

– Det är inte samma sak att beställa från

Tele: 08-230 600 E-post: liljeholmen@partyland.party


58 | FÖRETAG & TJÄNSTER

STÄD- OCH FLYTTFIRMA med mjuka värden Milkas Städ & Flytt AB i Nacka och Saltsjö-Boo förser sina kunder med såväl flyttjänster som flyttstädning och flera andra tjänster inom städ. Med en personlig känsla möter de varje kunds unika behov.


FÖRETAG & TJÄNSTER | 59

A

tt flytta från ett boende till ett

anställd. Dessutom har de ett 20-tal anställda som

gör en snabb genomgång och börjar sedan att

annat och dessutom hinna

jobbar ute på fältet.

packa och märka kartongerna. De flyttar sakerna

flyttstäda, kan kännas som ett

till det nya boendet och packar även upp om

stort och lite jobbigt projekt

de jobbar med miljövänliga medel, tar hand om

kunden vill det. På så sätt kan kunden komma

för många. Att anlita en

sopor på ett miljövänligt sätt och låter personalen

till sitt nya boende vid dagens slut och vara

flyttfirma som kan packa ner,

på företaget åka kommunalt så ofta det är möjligt.

installerad i det nya boendet.

Företaget gör i princip allt inom städ men deras

upp är en stor lättnad för många.

största inriktning är visnings- och flyttstädningar.

innan vi flyttar dem, så att det blir likvärdigt på

nästa ställe. Vi dokumenterar även småskador

bära, städa ur, köra flyttlasset och dessutom packa När man ska anlita en flyttfirma är det viktigt

Företaget är ISO Certifierade inom miljö då

– I stort sett är alla våra kunder inom

– Vi fotodokumenterar hur sakerna stod

att hitta en som känns pålitlig, kommer på utsatt

flytt, flyttstädning och visningsstädning

och om det är något av större värde ringer vi till

tid och håller vad de utlovat.

återkommande, vilket betyder att de är nöjda.

kunden och talar om det. Är det saker som har

Inom hemstädning får vi mycket nya kunder på

ett högt affektionsvärde för kunden kan de också

rekommendationer av andra, säger Jasmina.

välja att ta med sig det själv, säger Jasmina.

– Det är bra att prata med nära och kära

för att få rekommendationer. En flytt är ofta en

stor del i en människas liv och därför måste

I framtiden vill de även kunna erbjuda

man se till att anlita ett företag som håller vad

INNAN DE SKA hjälpa en kund med en flytt åker

styling till sina kunder.

de lovat och inte skapar stressande moment hos

Daniel alltid ut på ett kundbesök för att se vad de

kunden. Det är därför viktigare att lyssna till

vill ha hjälp med, besvara eventuella frågor och

det och Milka har gjort det tidigare, då hon

rekommendationer än att titta på priset, säger

ge ett fast pris på tjänsterna som ska utföras.

stylade gamla hus. Men på flyttsidan och inom

Daniel Miloradovic.

städningen kommer vi att hålla den balans vi har

jobb. Vi har fått mycket bra respons, de säger att

nu. Grunden i vårt företag är personlig service, att

2015 men har jobbat i det ända sedan slutet av

vi är trevliga och att de känner sig trygga med oss,

man känner igen medarbetarna och att det alltid

1980-talet då hans mamma startade företaget.

säger Daniel.

är samma personer som svarar i telefonen. Vi vill

Sedan 2017 äger han företaget tillsammans med

alltid jobba med kvalitet, avslutar Daniel.

Jasmina Miloradovic.

ihop de tjänster som kunden vill ha hjälp med.

Om kunden vill ha hjälp med att packa, tar de

Daniel har varit delägare i företaget sedan

De har båda lång erfarenhet av branschen

– Av 100 kundbesök som jag gör så får vi 99

Vid en flytt kan de skräddarsy och plocka

och hos dem står bra kundkontakt och hög

med bubbelplast, streckfilm, flyttlådor, filtar och

kvalitet överst på listan.

allt annat som kan behövas.

– Vi är väldigt flexibla när det uppstår

– Kök är något som många vill ha hjälp med

– Vi har fått förfrågningar om att göra

Milka Städ & Flytt AB

någonting. Behöver en kund ändra datum eller om

att packa ner. Kundens egen försäkring täcker

något akut uppstår som de behöver hjälp med så

inte det som kunden packat själv, så länge man

löser vi det. Vi har dessutom inga bindningstider

inte krockat eller tappar en hel låda. Skulle något

utan vi satsar på hög kvalitet och det gör att

däremot gå sönder under flytten när vi utför den,

Mobil: 070 - 467 63 30

kunderna stannar hos oss, säger Daniel.

drar vi av det på fakturan, säger Daniel.

E-post: info@milkastad.com

Hemsida: www.milkastad.com

På kontoret jobbar Jasmina, Daniel samt en

På själva flyttdagen kommer de till kunden,

Adress: Paviljongvägen 5, 132 40 Saltsjö-boo Tele: 087167291


60 | FÖRETAG & TJÄNSTER

KYLA MED MJUKA VÄRDEN Med lång erfarenhet förser Hultmans Kyla sina kunder med kyla i såväl bilar, hem och lokaler. Här står gediget goda kundrelationer högt i fokus. – Det är otroligt viktigt för oss att kunderna uppskattar företagets personliga kontakt och engagemang. Att vi verkligen bryr oss ger ett fint rykte och livslånga kunder, säger Benny Olausson.


FÖRETAG & TJÄNSTER | 61

H

ultmans Kyla AB i

Falköping tar på sig alla

i slutet av 90-talet ökade marknaden enormt. Idag

– När i stort sett alla bilar utrustades med AC

möjliga jobb inom kyla,

tar vi ett hundratal bilar och fordon om året.

ventilation, värmepumpar

och bilar. Bakom företaget,

område i södra Sverige och deras kompetens är

som startade redan 1965,

eftertraktad även från långväga kunder, vilket

Hultmans Kyla har kunder från ett stort

står bland annat Benny Olausson som blev

resulterar i många mil i bilen för Benny per år.

delägare för sex år sedan.

av företagskunder och resterande privatkunder.

Hultmans Kyla tar även på sig uppdrag inom

Bland företagets kunder består cirka 70 procent

VVS, tillsammans med dotterbolaget Hultmans Rör.

företaget tolv anställda, något som har minskat till

Inom branschen sker ständigt en utveckling,

När Benny gick in som delägaren hade

något Benny ser som en lärorik utmaning.

fem under åren och gett företaget en knuff framåt.

– Man kan aldrig bli fullärd i den här

– Nu går det bättre än någonsin men vi vill

branschen. Utvecklingen och tekniken går

växa och bli lite större i framtiden. Men det gäller att

ständigt framåt, vilket gör det roligt och

hitta anställda som känns rätt annars är det ingen

inspirerande om man har en vinnarskalle och

idé att utöka personalstyrkan. Det ska vara duktiga

själv vill utvecklas. Vi har mängder av nöjda kunder och det är företagets breda kompetens som också ger kundnöjdheten. De vet att det räcker med ett samtal till oss för att lösa problemen, menar Benny. BENNY VAR FRÅN början sjökapten och hade egentligen tänkt sig ett liv till sjöss men när han skaffade familj ändrades också han prioriteringar. Då han hade en stor passion för data på 80-talet och ville göra något kreativt utbildade han sig inom installationselektronik. Under samma period passade han också på att läsa industriell elteknik och av en slump hamnade han på en

”Som företag ska man inte vara girig och se alla andra i branschen som konkurrenter. Ingen kan ta på sig alla kunder och tillgodose all efterfrågan, utan man måste samarbeta för att det ska fungera.”

människor som har förståelse för sitt arbete.

På en marknad med fler aktörer som riktar

sig till samma kunder är det viktigt att se dem som en tillgång istället för konkurrenter, tycker Benny.

– Som företag ska man inte vara girig och

se alla andra i branschen som konkurrenter. Ingen kan ta på sig alla kunder och tillgodose all efterfrågan, utan man måste samarbeta för att det ska fungera. Alltför många ser det på fel sätt och oroar sig för mycket för konkurrens istället för att se det positivt och hjälpas åt, avslutar Benny.

föreläsning om kylteknik. Han kände då direkt att det var något som verkligen passade honom.

I slutet av 80-talet så började Benny jaga ett

jobb som matchade hans utbildningsnivå, vilket löste sig väldigt snabbt då han fick anställning redan samma dag som han började leta.

– Jag var med och byggde Skara Sommarland

och levererade kyla till massor av butiker. Det var den perfekta utbildningen för mig, då jag fick sköta det mesta själv och lösa alla möjliga

Hultmans Kyla

problem på egen hand.

Adress: Verkstadsgatan 7, 521 45 Falköping

Benny har en lång erfarenhet då han varit

med i hela utvecklingen av kyla och AC i bilar sedan 90-talet. Då var marknaden inte så stor

Tele: 0515-172 60 E-post: benny@hultmanskyla.se

och han jobbade med ett par bilar om året men

Hemsida: www.hultmanskyla.se

idag ser det annorlunda ut.

Facebook: www.facebook.com/HultmansKyla


62 | FÖRETAG & TJÄNSTER

START-UP ÄR UNIKA I SIN BRANSCH! En av de viktigaste bidragande faktorerna till ett framgångsrikt företag är en stark företagskultur och engagerade medarbetare. När organisationen är platt blir alla sedda, lyssnade på och motiverade och då ledningen är involverad i projekten och i positiv anda vill driva verksamheten framåt, finns alla förutsättningar för att företaget ska bli duktiga på vad de gör. Start-Up är ett av Sveriges större privatägda konsultbolag inom energibranschen och definitivt en samarbetspartner att räkna med!

S

tart-Up grundades 1995

många äldre anläggningar behöver modifieringar

och arbetade till en början

och intrimningar för att hålla sina gränsvärden.

främst med driftsättning av

För att reducera miljöutsläppen är kunskapen

energianläggningar. Kundbasen,

och erfarenheten som de tar med sig till de

med företag som ABB, E.ON,

äldre anläggningarna av stor vikt. Start-Up är

Siemens och Fortum, växte snabbt

vana vid att jobba med såväl gammal som ny

och med det eftermarknaden. Idag är de över

teknik från uppdrag i Sverige och utomlands.

sextio anställda och är en komplett leverantör

Ledningen har själva varit och är fortfarande

och samarbetspartner till de stora bolagen i

ute på fältet.

energibranschen.

anställda har det där ute och vi vet vad kunderna

– Idag har vi två huvudspår. Det första

– Vi är inte kontorsmänniskor. Vi vet hur de

är konsultdelen där vi går in i olika delar av

kräver och behöver av oss. Vi är knivskarpa i

slutkundens projekt och levererar på timbasis för

det vi gör och har några av branschens bästa

att exempelvis täcka upp vakanser hos våra

ingenjörer- tack vare vår företagskultur. Vi är

kunder eller att kunden är i behov av specialist­

ett välmående bolag i ständig utveckling, med

kompetens inom några av våra områden. I vårt

en stark drivkraft framåt. Våra medarbetare är

andra huvudspår tar vi ansvar för hela leveransen

det viktigaste vi har. Vi visar varandra stöd och

APP Start-Up AB

och levererar kompletta system till slutkunden.

respekt och jobbar tillsammans i ett starkt lag.

Adress: Smedjegatan 8, 131 54 NACKA

Under senare år har vi blivit riktigt starka på egna

Den höga kompetens, prestigelöshet och glädje

leveranser, bland annat inom automation och

som finns inom väggarna är vårt framgångskort.

Tele: 084522970

elkraft, berättar Anders Kallin, Vd för Start-Up.

Nu fokuserar vi på leveranser av elkraftprojekt, där vi ser en stor marknad framöver. Vi har

START-UP:S BREDA KOMPETENS inom automation,

extremt bra kompetens inom automations- och

elkraft, elkonstruktion, process, instrument och

styrsystem och kan vara en komplett leverantör

projektledning gör dem i det närmaste unika i

och ett bra komplement till de stora bolagen i

branschen. Idag är det stort fokus på utsläpp och

branschen! avslutar Anders.

E-post: info@start-up.se Hemsida: www.start-up.se Facebook: www.facebook.com/1551921445095867 Linkedin: www.linkedin.com/company/start-up-ab


FÖRETAG & TJÄNSTER | 63

FÖR DIG SOM VILL STARTA EGET! Att starta eget företag är betydligt vanligare idag. Men hur många går inte omkring med fantastiska idéer som aldrig förverkligas? Kanske är du osäker på om du har vad som krävs för att driva företag? Eller så är du kanske rädd för att din idé inte håller? Som egenanställd kan du ”känna” på din idé. Du kan successivt lära dig företagandets ansvar och utmaningar. Och kanske det bästa av allt: Du är inte ensam!

J

BG Egenanställning är dotterbolag till

allt administrativt, så att man istället kan lägga

vågar inte försöka förverkliga dem. Hur många av

JBG Gruppen och startades för nio år

energi på det som man är duktig på, säger Tanja.

de idéerna skulle inte kunna förändra Sverige?

sedan. Grundare är Joakim Stiwenius,

Idag finns olika varianter av att fakturera,

Jag tycker att man ska våga ta steget och prova.

även grundare och styrelsemedlem

till exempel att ”fakturera utan företag”. JBG

Fungerar det inte så kan man ”lägga ner” från en

för Branschorganisationen

Egenanställning passar de som har som mål att

dag till en annan. Våga chansa! avslutar Tanja.

Egenanställning. Under 2019

successivt övergå till eget företagande.

års Nyföretagarmässa i Älvsjö,

– Vi finns hela tiden med som ett

träffar vi Tanja Eskilsson, avdelningschef för

bollplank, för att lära de egenanställda hur

egenanställningen.

de blir företagare. Vi kommer med idéer, tips

och råd vad gäller till exempel hemsidan eller

– Egenanställning är ett enkelt sätt

JBG Egenanställning AB

att ha ett eget företag. Du är anställd hos

utvecklingskurser som kan vara till hjälp. Vi har

egenanställningsbolaget, men jobbar som i ett

en stor kunskap inom ROT och RUT, men jobbar

eget bolag. Du gör till exempel marknadsföringen

personligt och anpassar vår hjälp utifrån de

Tele: 08-511 76 525

själv och ser till så att pengar kommer in. Vi tar

utmaningar som man står inför. När man känner

Adress: Södra Kungsgatan 42, 802 53 Gävle

hand om fakturorna, bokföringen och fakturerar

att det är dags att börja anställa personal, är det

dig. Vi betalar ut lön eller sparar pengarna för

ofta rätt läge att starta eget. I samma veva kan

Tele: 026 - 60 04 32

framtida investeringar. Kommer inga pengar in,

man övergå till vår bokföringsdel i JBG Gruppen!

betalas ingen lön ut - precis som i ett eget företag.

Kanske har du en hobby som du vill satsa på?

Egenanställning är perfekt för de som är osäkra

Eller vill ändra riktning i arbetslivet?

på om de verkligen passar som företagare, om

de har ork nog, eller som helt enkelt inte har

frihet, och en möjlighet att skapa en ny framtid.

kunskap eller intresse av pappersarbete. Vi sköter

Många människor har underbara idéer, men

– Vi står för frihet! Det här ger personer

Adress: Hollywoodvägen 34, 192 77 Sollentuna

E-post: info@jbgea.se Hemsida: www.jbgea.se Facebook: www.facebook.com/621368828025852 Linkedin: www.linkedin.com/company/jbg-gruppen


64 | FÖRETAG & TJÄNSTER

FLEXIBEL OCH SÄKER Crowbar Security Solutions tillverkar säkerhetslösningen FerraPod, en gallerkonstruktion som möter marknadens krav på fysiskt skalskydd, oavsett om det rör sig om att skydda värdefulla föremål eller verksamheter med höga säkerhetskrav. – Vårt mål är att göra världen säkrare och vi har faktiskt den säkraste produkten på marknaden. Vi har letat men inte hittat någon som har en produkt som står emot intrång bättre än vad vår produkt gör, säger Jarmo Sääf. kunde monteras i en driftsatt miljö - men någon

sådan produkt fanns inte på marknaden.

försäljningsansvarig sedan en tid tillbaka, eftersom

Jarmo och Karolina har nu anställt en

de satsar på att nå ut stort på marknaden.

G

JARMO UTVECKLADE FERRAPOD, ett gallersystem

som han också tog patent på och det visade sig att

och installationer sker kontinuerligt. Vi etablerar

han utformat något som det fanns ett stort behov

oss först i Sverige, vilket vi redan kommit långt

av på marknaden.

med. Därefter siktar vi vidare mot övriga Norden.

I Danmark har vi redan hittat en bra partner som

– Jag blev nedringd från alla möjliga håll

– Crowbar Security Solutions är redo att växa

och folk ville ta del av produkten så snabbt som

vi samarbetar med, säger Jarmo.

möjligt. Jag behövde hjälp och genom ett lyckligt

sammanträffande kunde Karolina, en vän sedan 20

komma att efterfrågas ännu mer.

år tillbaka, kliva in som var affärsutvecklare och vd.

Det slutade med att vi lyfte ut produkten FerraPod

i allmänhet. Vår produkt är grymt bra och som

och bildade Crowbar Security Solutions AB.

ingen annan kan matcha i dagsläget. Vi säljer

en produkt som speglar samhällets behov och

Med FerraPod kan företag till exempel

Inför framtiden ser de att deras produkt kan – Det kommer krävas högre säkerhetsskydd

säkerhetsskydda dataservrar, generatorer eller

som det ser ut just nu och i framtiden så är

någon annan känslig och värdefull produkt. Den

säkerhetslösningar något som det kommer bli en

fungerar som ett skyddsklassat förråd och kan

ökad efterfrågan på, säger Karolina.

därför skydda i princip vad som helst.

– Det finns andra liknande lösningar för

allerkonstruktionen FerraPod

fysiskt skalskydd men ingen produkt som löser

är certifierad enligt SS EN

den uppsättning av problem som FerraPod klarar

1627 Resistance Class 4

av. Den är testad på RiSe, före detta Statens

mot inbrott, som motsvarar

Provningsanstalt, som utför tester mot standarder

svensk skyddsklass 3.

för galler (SS EN 1627 RC4) och det klarar

FerraPod finns som gallerbur,

FerraPod med glans, förklarar Karolina.

säkerhetsdörrar och fönster- och krypskyddsgaller.

efter kundens behov. Den är också helt

FerraPoden kan anpassas helt efter kundens

Inte nog med att FerraPod kan skräddarsys

behov och förutsättningar i deras lokal. Den gör

återbrukbar, vilket betyder att man enkelt kan

ingen åverkan på lokalen. Den svetsas inte ihop

bygga om, bygga till eller flytta den.

och behöver därför inga heta arbeten, eftersom

den är modulär och kommer som delar som

ut till denne, projekterar och mäter på plats, för

FerraPod

sedan monteras enkelt på plats.

att få fram en exakt ritning på hur en specifik bur

Crowbar Security Solutions AB

Bakom företaget finns Karolina Butler och

När de får en förfrågan från en kund åker de

för just den kunden ska konstrueras.

Adress: Kanalvägen 71, 191 34 Sollentuna

Jarmo Sääf. För tre år sedan fick Jarmo som driver

Stockholms Verkstad AB, en förfrågan om att lösa

skräddarsydda men ca 85% av komponenterna

Tele: 073-612 43 53

ett stort problem åt ett datacenter, de hade en kund

vi använder är standard och vi har 6000

som behövde ett fysiskt skydd runt sina serverrack

standardkomponenter som är kompatibla med

Hemsida: www.ferrapod.se

som kunde leverera svensk skyddsklass 3 och som

varandra, säger Karolina.

Linkedin: www.linkedin.com/company/ferrapod

– De flesta burar vi levererar är

E-post: niklas@ferrapod.com


FÖRETAG & TJÄNSTER | 65

SJÖSTADENS LOKALA MÄKLARE! Hammarby Sjöstad är känd för sin småstadskänsla, moderna arkitektur och naturnära upplevelser. Området är snart helt färdigbyggt, och inrymmer bekvämligheterna för såväl senioren som säljer villan i Nacka som nödvändigheterna för paret som väntar tillökning. Är ni intresserade av boende i området, eller planerar att flytta till större

hela vägen. Till exempel stöttar vi kunden

boende i kranskommunerna?

med värdering av bostaden man är intresserad

kunder. Går man i tankarna att köpa eller

Fastighetsbyrån Hammarby

av, oavsett vart den ligger. En hög servicenivå

sälja så rekommenderar vi stark att ta kontakt

och bred tjänsteportfolie uppskattas alltid av

med oss för en personlig rådgivning. Under

Sjöstad har svar på era frågor!

kunderna! Just rådgivning är en betydande del av

sommaren 2020 ändras till exempel reglerna för

vår roll och vi har en stor kunskap inom skatter,

fritt uppskov, vilket många inte känner till. Det

F

uppskov, amorteringskrav och andra regler. Vi

kan göra stor skillnad att agera nu innan regeln

kan hjälpa till med att beräkna vad kommande

ändras! avslutar Marcus.

astighetsbyrån ägs av Swedbank

boendet får kosta, och ser till att pussla ihop en

och är Sveriges största mäklarbyrå,

lämplig lösning. Kommer man i god tid, innan

där var fjärde försäljning säljs i

man börjar söka nytt boende, kan vi ta fram en

deras namn. Franchisetagarna

målbild och se till så att man är väl förberedd

Marcus Pettersson och Lena

inför mötet med banken.

Kofoed, har tillsammans över 30

Idag är det enklare än någonsin att sälja

– Vår portal är extremt smidig för befintliga

Fastighetsbyrån Hammarby Sjöstad

års erfarenhet som mäklare, och har drivit byrån i

och köpa sin bostad via Fastighetsbyrån. De

Hammarby Sjöstad sedan 2011.

digitala tjänsterna Sälj- och Köpcoachen ger

dig en transparens och en överblick. Du kan

Tele: 08-452 29 50

från en butik med sjöutsikt i Henriksdalshamnen.

finslipa din presentation, samtidigt som får en

E-post: hammarbysjostad@fastighetsbyran.se

Fastighetsbyrån har kontor över hela Sverige, där

tydlig insyn i hur det går med försäljningen

varje kontor har expertis inom sitt område. Här

och tips på viktiga ”dags att göra”. Man loggar

kan vi i princip allt om Hammarby Sjöstad! Idag

enkelt in via mobilt Bank-ID.

Hemsida: www.fastighetsbyran.com/sv/sverige/maklare/ hammarby-sjostad

flyttar både seniorerna hit och barnfamiljerna

som vill bo nära stan, men i en familjärare

säljprocessen och kan känna dig trygg med

kontext. Under förra året satte vi prisrekord med

att veta vad som är nästa steg, eller se vad som

en försäljning på 128 000 kr per Kvm! berättar

behövs för att komma vidare. Det kan vara viktiga

Lena och Marcus fortsätter:

datum för handpenning eller tillträde. Köper man

dessutom via oss och är kund hos Swedbank, får

– Vi är ett gäng på sex mäklare som utgår

– Vi jobbar tätt mellan de olika kontoren,

vilket gör att både säljare och köpare får hjälp

– Du kan själv följa både köp- eller

man räntefritt handpenningslån! säger Lena.

Adress: Henriksdalsallén 37, 120 71 Stockholm

Facebook: www.facebook.com/fastighetsbyranstockholminnerstad Instagram: www.instagram.com/fastighetsbyran_stockholm Linkedin: www.linkedin.com/company/fastighetsbyran


66 | FÖRETAG & TJÄNSTER

BO I HUDDINGE! En genomtänkt bostad som är ljus, fräsch och med närhet till centrum eller skog och vy över vatten. Dessutom bara tjugo minuter bort från T-centralen. Vem vill inte bo så? Att bo i nyproduktion är drömmen för många. Huddinge kommun bubblar av positivism, förändringsvilja och stora planer. Om du inte har sett dig som en Huddingebo, är det dags att tänka om nu!

H

os Svensk

mäklare med erfarenhet av området.

passar i livet just nu, säger Kristian och tillägger

Fastighetsförmedling

strax därefter:

i Huddinge, möter du

till punkt och pricka de lagar och regler som

ett glatt, kompetent och

gäller för just nyproduktion. Med vår erfarenhet

engagemang gör att kunderna alltid känner sig

engagerat gäng mäklare.

och lokalkännedom vet vi vad som krävs för att

prioriterade och hjälpta. Här finns alltid någon som

Kontoret är ett av

skapa attraktiva bostäder, vad som är en lämplig

kan rycka in och se till så att kunden får den hjälp

Stockholms mest framgångsrika mäklarkontor,

prisbild tillika som har detaljkunskaperna

som hen behöver. Det är just den här inställningen

som under ledning av Kristian Perman och

i vad som kan göra skillnad för köparen.

som har gjort att vi är ett av de mest prisade

Petra Garpefors har tilldelats otaliga priser,

Nyproducerade bostäder behöver marknadsföras

kontoren inom Svensk Fastighetsförmedling!

bland annat Årets butik, Årets assistent och

på ett annat sätt än traditionellt, bland annat med

Årets rookie. Under 2019 blev Kristian Perman

rätt strategi, ett tydligare bildspråk och med stort

dessutom utsedd till Årets Ledare! Efter sjutton år

fokus på sociala medier. Vi vet vad som fungerar

i Huddinge, är lokalkännedomen obestridlig.

och kan marknadsföringen som möjliggör ett

framgångsrikt nybyggarprojekt!

– Efter alla dessa år är det fortfarande

– Som Certifierad Nyproduktion kan vi

Svensk Fastighetsförmedling Huddinge Adress: Forelltorget 2, 141 47 Huddinge

lika roligt att vara mäklare. Huddinge är ett

mycket dynamiskt och spännande område, med

är några av nycklarna för ett framgångsrikt kontor.

nyproduktionsområden som breder ut sig och

Teamkänsla en ytterligare.

E-post: sf.huddinge@svenskfast.se

byggherrar som ställer sig på rad. Tanken är att

kommunen ska bli södra Stockholms knytpunkt!

hjälper varandra och delar med oss av tid och

Hemsida: www.svenskfast.se/hitta-maklare/huddinge

berättar Kristian, franchisetagare och Certifierad

kunskap är helt grundläggande. Vi är tio mäklare

Nyproduktion för kontoret i Huddinge.

idag och vill växa, men med någon som passar in

i gänget. Konkurrens och att tänka på sig själv går

I orter som Högmora, Gladö, Vidja, Vistaberg

Erfarenhet, lokalkännedom och engagemang

– Vår starka teamkänsla och gemensamma

– Att vi på kontoret jobbar tillsammans,

och Huddinge centrum växer nya bostadsområden

helt bort. Vi ser till att man får det man behöver,

fram. Som byggföretag är det till stor fördel om

vare sig det handlar om rätt förutsättningar för att

man redan i samband med prissättning av ett

utmanas och bli en riktigt framgångsrik mäklare

nybyggarprojekt vänder sig till en certifierad

eller balans och trygghet om det är vad som

Tele: 08-556 408 30

Facebook: www.facebook.com/206809829347860 Instagram: www.instagram.com/svenskfasthuddinge Linkedin: www.linkedin.com/company/svenskfastighetsformedling


FÖRETAG & TJÄNSTER | 67

HA EN PROBLEMLÖSARE PÅ FÖRETAGET! Företagarens vardag är kantad av uppförsbackar, nedförsbackar och utmaningar som kräver kompetens inom skilda områden. – Någonstans på vägen försvinner många gånger frågan och svaret till: ”vart tjänar vi pengar?” menar Peter Rexhammar, revisor och medgrundare till revisions- och ekonomibyrån Deskjockeys, med kontor i Stockholm, Avesta och Helsingfors. Med bokföring i realtid, öppnar sig helt andra möjligheter!

U

nder tjugo års tid har

kunden att utveckla sin verksamhet, säger Peter.

identifiera inkomstförlust och förtjänst, för att

Deskjockeys hjälpt och

sedan utveckla det som ger mest lönsamhet. Det

stöttat både små och

den gemensamma nämnaren att man vill något

kan röra sig om att ta bort olönsamma linjer

stora företag med alltifrån

med sitt företagande och ser fördelarna i att

och produkter, eller att skruva upp effektiviteten

bokföring och svåra

samarbete med Deskjockeys.

internt. Eftersom vi erbjuder bokföring online i

redovisningsproblem

realtid, får företagaren en helt annan kontroll över

Kunderna återfinns i flera branscher, med

– Vi har ett flertal olika prismodeller, utifrån

till löner, optimala skattesituationer,

de behov som man har. Vi kan hjälpa kunderna

sitt företag och tydlighet i vart inkomster kommer

koncernredovisning och ekonomistyrning. De

att själva sköta sin bokföring, och få supportstöd.

in och vart de går ut. Vill man som företagare

har gått ifrån att vara två, Peter och frun Hanna,

Till vår rätt kommer vi då kunderna lär känna

känna att man styr sitt företag ”på riktigt”, utifrån

till tjugoåtta anställda. De är INTE en traditionell

oss som Controller och Ekonomichefer och vi får

nyckeltal och med rapporter som man kan lita på,

redovisningsbyrå.

möjlighet att på djupet hjälpa kunderna att utveckla

är en realtidslösning helt avgörande! avslutar Peter.

företaget. Vi finns nära kunden och ser till att de

– Vår bransch har förändrats drastiskt under

de senaste åren och kunskap som krävdes förr

får vad de behöver, oavsett om det är en skattejurist,

ser helt annorlunda idag, tack vare AI och digitala

lönekonsult eller projektledare. Vår inställning och

Deskjockeys Revision AB

system. Vi tycker det är extremt viktigt att vara

ambition är att vara företagets problemlösare!

dynamiska och förändras utifrån marknaden,

Adress: Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm

vad som är bäst för kunden och behoven de har.

partner in? Är ett generationsskifte på gång eller

Idag jobbar vi bara i digitala system och anställer

ska bolaget säljas? På vad och vart ens företag

kvalificerad personal som kan vara till exempel

tjänar mest pengar, är något som borde vara

Hemsida: www.deskjockeys.se

CFO, Key account manager och Controller ute hos

självklart, men som sällan är det.

kunderna. Utgångspunkten är att kunna hjälpa

Linkedin: www.linkedin.com/company/deskjockeys

Behöver företaget värderas? Ska en ny

– Vi hjälper många företagare med att

Tele: 070-570 68 34 E-post: kundservice@deskjockeys.se


68 | FÖRETAG & TJÄNSTER

KONSULT MED FRAMÅTANDA och känsla för människor Med gedigen erfarenhet skapar Johan Adin på Adin Consulting AB i Jönköping en teamkänsla tillsammans med sina kunder och får dem att nå sina mål.

A

tt skapa en ”vi”-känsla är

det allra viktigaste för att ro

har en bred erfarenhet av det och erbjuder min

verksamhet, bland annat på Regeringskansliet,

projekten i hamn, samtidigt

erfarenhet och kunskap, om hur man når sina

där har han byggt en applikation för diplomater.

som det ska vara glädjefyllt

mål i de här projekten och hur man gör det

Han har även varit projektledare inom

och roligt.

på ett bra sätt. Jag fungerar som en resurs och

Jordbruksverket, där han tagit fram systemstöd

Johan, som har lång

projektledare i att förverkliga något man bestämt

för olika verksamheter. Listan på hans tidigare

erfarenhet av att jobba med projektledning och

sig för att göra.

erfarenheter kan minst sagt göras lång.

verksamhetsutveckling inom affärs- och IT-

system, startade Adin Consulting under våren

och processar hela logistikkedjan för att förenkla

i mål och får folk att ha roligt och då kommer

2019. Han har sedan starten varit sysselsätt

och göra det effektivt.

man framåt.

med olika projekt, där han tillhandahåller

tjänster inom såväl lösningsarbete, utbildning,

driva projektet som enskild konsult, utan också

egenskaper. Förutom att projektet ska bli klara på

styrgruppsarbete, styrelsearbete som

att motivera.

utsatt tid, krävs det också att man har känsla för

projektledning och verksamhetsutveckling.

att möta människor.

människor som kan driva projektet men det jag

Johan och när han kände att timingen var rätt

tillför som projektledare är att motivera människor.

dem motiverade och tror att det finns ett behov

gjorde han slag i saken.

Det är inte systemen som löser problemen, utan det

av duktiga projektledare idag. Man måste vara

är människorna. Människor måste börja och sedan

tydlig och dessutom få med sig människor. Oftast

konsult åt många olika företag men då som anställd.

avsluta processerna, ta hand om och övervaka det. I

handlar det om att de ska göra något utöver sina

Nu är jag min egen konsult i mitt egna företag.

mina projekt ser jag till att det är roligt och att alla

vanliga arbetsuppgifter och då får man sälja in

Att starta eget hade länge varit en dröm hos

– Det känns jättebra. Jag har jobbat som

Johan som har kontor i Jönköping åker ut

– Jag har jobbat mycket med affärssystem,

I ett affärssystem är man med och hanterar

I Johans roll handlar det inte bara om att

– Inom vissa uppdrag finns det redan duktiga

har också varit projektledare inom offentlig

– Jag tror att jag vet hur man får projekten

För att vara en bra projektledare krävs flera

– Jag är bra på att hantera människor och få

inblandade känner sig motiverade och vet vilka

det på ett bra sätt och påvisa att det istället får

till kund vid de olika uppdragen, då företagen

uppgifter de har. Att ha lite roligt under resans gång

mer tid över sedan.

köper hans erfarenhet och kunskap när de ska

tror jag är värt mycket och det är en av mina styrkor.

införa systemlösningar som används vid offerter,

Johan jobbar med kunder inom många olika

bra feedback så handlar det bara inte om mig,

system, lager, order och alla andra delar som

branscher. Han har jobbat mycket med införandet

utan om att vi är ett team. Man måste göra det

finns inom ett företag.

av affärssystem inom tillverkande industri men

tillsammans för att lyckas.

Även om jag sedan starten fått mycket


FÖRETAG & TJÄNSTER | 69

DIGITAL TRANSFORMATION med mjuka värden DJV Consulting AB i Stockholm erbjuder konsulttjänster inom IT och verksamhetsutveckling och hjälper företag som vill växa, med människan i fokus. – Min drivkraft bottnar i att utveckla människor och även om jag älskar att driva bolag och utveckla affären är det sekundärt för mig, säger Anna Jonsson som är vd på företaget.

D

JV hjälper företag inom

– Då arbetar vi med punktinsatser och

flera områden som

det börjar med ledningsgruppen. Vi skannar

verksamhetsutveckling,

av vilken miljö som råder på företaget

ledarskap och IT-relaterade

genom intervjuer och får på så vis fram en

förändringar.

nulägesanalys som visar vart utmaningen ligger.

Deras totala

Ofta ligger lösningen inte i vad ledningen

tjänsterbjudande är digital transformation, vilket kan

tror att det är, utan det finns ofta en annan

delas upp i IT-baserad hjälp och mänsklig utveckling

bakomliggande orsak eller behov till förändring.

och det som binder samman det är att det finns en

människa i mitten av den digitala transformationen.

företag att lösa problem är att ta tag i dem så

snart de uppstår.

– När jag startade DJV bestämde jag mig för

Anna berättar att det bästa sättet för ett

människan, säger Anna.

sina medarbetare. En nyckel till framgång är att

involvera medarbetarna i de planer, strategier och

Adress: Regeringsgatan 88 111 39 Stockholm

visioner som tas fram.

Tele: 08 400 208 11

DJV:s kundbas är bred då de är kunniga inom

flertalet branscher, alltifrån telecom och detalj­

– Det är viktigt att våga ta in och lyssna på

DJV Consulting AB

att mitt fokus skulle bli att först och främst se till

handeln till den offentliga sektorn anlitar företaget.

DJV kliver ofta in och driver större

ANNAS VISION MED DJV är att de ska fortsätta

förändrings­projekt som är organisations­

vara det personliga företaget, som jobbar

relaterade, där de designar om ett helt arbetssätt,

samhällsorienterat och med det mänskliga fokuset

till exempel att ställa om en verksamhet till att

i sikte. I hennes framtidsvision hoppas hon också

arbeta mer agilt och innovationsdrivet. Det utförs

att DJV ska finnas på fler platser än Stockholm,

på flera olika sätt, till exempel där de agerar

DJV ska fortsatt vara experter på att hjälpa kunder

förändringsagenter åt kunden.

inom morgondagens ledarskap och IT.

Mail: hej@djv.se Hemsida: www.djvconsulting.se Facebook: www.facebook.com/djvconsulting Instagram: www.instagram.com/djvconsulting LinkedIn: www.linkedin.com/company/djv-consulting


70 | FÖRETAG & TJÄNSTER

STÄDFÖRETAG PÅ FRAMMARSCH Har du erfarenhet av städning och drömmer om att bli egen företagare men kanske inte vågat ta steget? Kinga Städ, som på kort tid vuxit sig stor inom branschen, ger nu människor med rätt ambition och erfarenhet chansen att bli egna företagare med hjälp av dem. – Vi vill hitta drivna entreprenörer och jag tror spontant att våra franchisetagare kommer vara städare eller städerskor som haft drömmen om att starta ett eget städbolag men inte vågat ta klivet, säger Karin.


FÖRETAG & TJÄNSTER | 71

U

nder 2016 startade Kristian

att marknadsföra sig, och många saknade den

enkelt kan se vad som gäller för just den kunden

och Karin Kotteby Kinga

digitala marknadsföringskunskapen. Det gav dem

i kundkorten.

Städ i Göteborg och

idén att starta ett franchisekoncept som de lite

omsatte under det första

smått börjat lansera och kommer att jobba hårt

är såklart viktigt, men det är minst lika viktigt att

året drygt 300 000 kr. Idag

med under 2020.

vara tillgänglig och kommunicera med kunderna.

driver Karin företaget i

– I och med det här kan de som är duktiga

Karin förklarar att utföra kvalitativ städning

– Vi märker hur kunderna vill kommunicera

Göteborg tillsammans med två andra delägare

på att städa ägna sig åt det medan vi sköter allt

hela tiden. Vi svarar på frågor fram till kl 23.00

och de har nu 23 anställda. De har också ett

runtomkring. Visionen är att vi under 2020 ska

varje dag, sju dagar i veckan.

franchisetagarföretag i Helsingborg och nyligen

hitta franchisetagare i Kungsbacka, Varberg,

startade de ytterligare ett företag som ska vara själva

Falkenberg, Halmstad och Malmö, säger Karin.

nya kunder enkelt ska kunna se vad det kostar.

franchisegivaren, med varumärket Kinga. Under

Fördelarna med att vara franchisetagare hos

När de lämnar pris anger de alltid pris efter

2019 omsatte de drygt 10 miljoner kr i bolagen.

Kinga Städ är många. Förutom att de har en stor

RUT-avdraget.

erfarenhet av städbranschen har de också stora

som hade behov av städtjänster. Han testade

marknadsföringskunskaper.

Göteborg har kommit upp i en omsättning på

att anlita olika underleverantörer men fick ofta

50 miljoner kr och att de ska finnas på cirka sju

anmärkningar, vilket resulterade i att han själv

som jobbar med PR och ekonomi.

till slut anställde en person som kunde utföra

Marknadsföringsdelen får de av oss, vilket

städtjänsterna.

branschen generellt sett inte är så bra på och där

ligger vår stora styrka, säger Karin.

Kristian hade tidigare ett annat företag

– Vi satte en kvalitetsribba och fick snabbt

– Vi har SEO- experter och människor

hög kundnöjdhet. Det spred sig och snart hade vi

bildat ett bolag och anställde desto fler.

Kinga först ett telefonmöte och därefter ett fysiskt

Företaget utför städning av både större och

möte där de informerar om Kingas färdiga

mindre företagslokaler och byggnader men även i

koncept och säkerställer därmed vilka tagare som

RUT-sektorn åt privatpersoner.

passar modellen.

Alla städuppdrag utförs med stor

Inom några år hoppas Karin att företaget i

orter i Sverige.

Med dem som vill bli franchisetagare har

Varje franchisetagare tilldelas ett område

noggrannhet av företaget och all ny personal som

som innefattar mellan 80- 120 000 invånare.

kommer till företaget genomgår en Kingafiering

som de kallar Kinga Academy.

nyttja ordet Kinga på sin marknad och får

ett geografiskt område som är exklusivt just

– Sommaren 2019 förvärvade vi ett företag i

På deras hemsida finns en kalkylator för att

– Man betalar en licensavgift för att

Göteborg, där vi har vår arbetsledare och delägare

för dem, därefter kör vi igång med digital

Kinga AB

Roy. Han är mycket erfaren, kunnig, duktig och

marknadsföring i den staden. Vi tar inte heller en

Adress: Drottninggatan 11, 252 21 Helsingborg

han kvalitetssäkrar jobben. Vi har ett system i vår

fast avgift, utan den baseras på vilken omsättning

städning som vi alltid följer, säger Karin.

franchisetagaren har, säger Karin.

Tele: 020 – 89 91 00

När de startade Kinga gjorde Kristian

E-post: info@kinga.se Hemsida: www.kinga.se

och Karin många djupgående analyser av de

INOM KINGA ARBETAR de uteslutande digitalt.

städföretag som fanns på marknaden och

Alla kunder har ett eget system där de kan se

Facebook: www.facebook.com/kingastad

upptäckte att många av dem inte var så bra på

inbokade städtillfällen samtidigt som personalen

Instagram: www.instagram.com/kingastad


72 | FÖRETAG & TJÄNSTER

VERKSTAD MED KUND­ENGAGEMANG På Meca-verkstaden i Falköping erbjuder de sina kunder såväl reparationer och service som däckhantering, med ett stort fokus på kundservice. Här kan kunderna dessutom få ett jobb utfört som liknar originalverkstäderna, fast till ett bättre pris.

M

eca i Falköping ägs av

marknad och vi är ett billigare alternativ än

våra privata bilar, bara för att lösa situationen för

bröderna Claes och

originalverkstäderna. Här gäller också garanti

kunden.

Niklas Ingemarsson

efter ett utfört jobb och kunderna kan känna

som startade företaget

trygghet med att de har assistans och så vidare. Vi

så småningom expandera med fler tjänster finns.

för tio år sedan. För åtta

skapar ofta långa kundrelationer. De som en gång

år sedan började de

kommit hit stannar ofta länge, säger Niklas.

däcksidan men även tankarna på bilförsäljning

handla bildelar av Meca och för sex år sedan, då

Till verkstaden kommer både företag och privata

finns. Vi skulle vilja kunna erbjuda en

de flyttade in till stan inledde de samarbetet fullt

kunder och de kan även ta emot en del bilar som

helhetslösning för kunden, avslutar Claes.

ut, vilket medförde många positiva fördelar.

har leasingavtal.

– Vi sköter vår verkstad själva men håller

I lokalen finns mycket yta och tankarna på att – Vi funderar på att utveckla oss på

När de gör en felsökning på en bil och hittar

oss inom vissa ramar som ingår i Mecas koncept.

ett problem som de inte kan lösa, hjälper de

Genom att vara en del av Meca träffar vi många

också kunderna vidare.

andra verkstäder. Här konkurrerar man inte, utan

drar fördel av varandra. Vi håller oss också väldigt

tipsar vi kunden om någon annan verkstad. Vi vill

uppdaterade i vad som händer på marknaden. De

dessutom veta vad felet var och jag tror att många

har hjälpt oss att ta oss framåt och se möjligheter,

kunder uppskattar vårt engagemang, säger Niklas.

– Ser vi att vi inte kan lösa problemet så

säger Claes. KÄNSLAN FÖR KUNDSERVICEN är stor på

Meca Falköping

VERKSTADEN HAR EN imponerande yta och har

företaget. Här vill de alltid göra det så smidigt och

plats för sex bilar. Här kan de utföra de allra flesta

bekvämt som möjligt för kunden när de lämnar

Adress: Verkstadsgatan 10 521 41 Falköping

jobben för sina kunder, oavsett om det kommer

in sin bil.

till service eller reparationer. De är dessutom ett

alternativ till de som brukar serva eller laga sin

är en bra grej känner vi. Det minskar stress både

bil på en originalverkstad.

hos oss och kunden. De har också sina liv med

Hemsida: www.ingemarssonsbilservice.se

med bland annat jobb som de måste ta sig till

Facebook: www.facebook.com/IngemarssonsBilserviceAbMeca

– Många som haft sin nya bil under några

år kommer sedan till oss. Det är vår största

– Vi har fyra bilar som vi lånar ut och det

och från. Ibland händer det också att vi lånar ut

Tele: 051516183 Mail: info@mecafalkoping.se


FÖRETAG & TJÄNSTER | 73

FÖR SÄKERHET I LUFTEN Entry Point North AB är en av de största globala utbildarna inom flygtrafikledningstjänster. Idag utbildar de flygledare från åttio olika länder och efter utbildningen har de hela världen som sitt arbetsfält.

U

nder 2005 gick tre bolag

kunna fatta bra och snabba beslut, ha en bra

Malmö under ett år. De flesta har ett jobb som

samman för att minska

överblick, vara stresstålig och besitta en god

väntar på dem när de är färdigutbildade men det

kostnaderna och få en

samarbetsförmåga, eftersom en flygledare sällan

kan skilja sig mellan länderna.

harmonisering inom det

jobbar ensam. Till utbildningen söker sig både

europeiska luftrummet.

kvinnor och män, även om majoriteten består

eleverna och ofta har de ett jobb där när de är

Naviair (Danmark), LFV

av män och Luftfartsverket gör nu stora insatser

färdiga. Det är Luftfartsverket som bestämmer

(Sverige) och IAA (Irland) blev då Entry Point

för att lyfta fram utbildningen för potentiella

vem de ska sponsra men vi hjälper till med

North AB när Anne Katherine Jensen, som

kvinnliga sökanden.

rekryteringen.

bland annat hade ett förflutet som flygledare, grundade företaget.

– Luftfartsverket betalar utbildningen för

När man jobbar som flygledare är

EFTERSOM ELEVERNA KOMMER från så

säkerheten alltid nummer ett och Entry

många olika länder finns det också en stora

Point North ser till att de som kommer in på

DÅ UTBILDADE DE flygledare för Norge, Danmark

kulturskillnader.

utbildningen har en förståelse för det och att det

och Sverige men finanskrisen 2009 hade en

är till gagn för flygsäkerheten.

stor inverkan på flygtrafiken och resulterade i

spännande. Även i vår personalsammansättning

att man inte hade samma behov av flygledare.

är vi måna om att ha anställda från många olika

Europa är väldigt säker. Som passagerare kan

Därför valde företaget att ge sig ut på den globala

kulturer och de kommer från 21 olika länder.

man känna sig lugn när man flyger. Flygtrafiken

marknaden, för att attrahera fler kunder och har

stiger mellan 2-5% per år, vilket kräver både

idag kunder i såväl Sverige och Danmark som

teori och allt de lär sig får eleverna prova på i

mer personal och ett regelverk som gör att

Kina och Saudi Arabien. Företaget har sedan 2005

simulatorerna, dels genom att öva själva men

mängden trafik kan hanteras och det är ett

gått från en anställd, som levererade servicen till

också med hjälp av instruktörer.

ständigt pågående arbete.

skandinaviska kunder, till 110 anställda.

instruktörer med rätt kompetens. Som elev måste

beror helt på hur flygtrafiken ser ut men Anne tror

ett test som avgör om man är kvalificerad för

man möta olika kriterier under varje utbildning

att de kommer öka på den globala marknaden.

utbildningen. Generellt tittar de på om de sökande

och vår uppgift är att se till att de har bästa

har vissa ämnen som matematik, fysik och engelska

möjliga förutsättningar för att möta kraven.

och utbilda duktiga flygledare till branschen. Vi

men det gäller också att besitta vissa egenskaper.

drivs av att vara med och höja säkerheten i luften,

under 14-16 månader och får därefter ofta vara

det är vårt uppdrag och det här är en fantastisk

med ute på fältet i till exempel Stockholm eller

resa att vara med på.

För att bli flygledare måste man först utföra

– Det är inte bara den akademiska förmågan

det handlar om, utan till stor del även om att

– Det gör det här jobbet så otroligt

Utbildningen består av både praktik och

– För att man ska bli duktig har vi

De svenska eleverna går oftast utbildningen

– Luftfartssäkerheten, speciellt inom

Hur mycket flygledare som behövs i framtiden

– Jag tänker att vi ska fortsätta att utvecklas


74 | FÖRETAG & TJÄNSTER

VÄGEN TILL DITT KÖRKORT Att ta körkort kan vara både spännande och roligt. För att lyckas med sitt körkort finns det en sak enligt Christer Krantz som är oerhört viktig, och det är motivationen. – När en elev kommer frågar jag vad de gjort innan och vilken plan de har. Men det viktigaste är att de är motiverade, annars är det bättre att de kommer tillbaka när de är det, säger Christer som är ägare till Erikdals Trafikskola i Skanstull.

C

hrister Krantz har jobbat som trafiklärare i snart elva år. Under tio år hyrde han ut sig som konsult till olika trafikskolor och för ett år sedan tog han över Eriksdals Trafikskola.

– Anledningen till att jag började som

trafiklärare var för att jag gillar att köra bil och att jobba med människor. Jag har ett stort engagemang för eleverna och det är vad som driver mig, snarare än att tjäna pengar. Det finns ganska många i den här branschen som inte bedriver verksamhet enligt reglerna och jag vill försöka få bort det genom att alltid sätta eleven i fokus. ELEVERNA PÅ SKOLAN kommer från lite olika håll och de allra flesta är i åldrarna 22-25. – När man bor centralt har man inte samma behov av att ta körkort tidigt. Min känsla är att många väntar med det tills de gått klart skolan och börjat jobba.

Hur snabbt man kan räkna med att ta sitt

körkort är väldigt individuellt, då det beror på hur stora förkunskaper eleven har.

Christer brukar börja med att ta en kortare

testlektion med eleven för att få en uppfattning om hur många lektioner som behövs innan en uppkörning. Förutsatt att det finns tider brukar det ta mellan 2-3 månader.

– Det är bra att ha ett mål från början men

planen ska vara realistisk. Stressa inte, utan lyssna på din trafiklärare. De har en plan och vet vad du behöver ha för kunskaper för att klara av att ta ditt körkort. Det gäller också att träffa rätt trafiklärare och komma till en bra skola. Man känner nog rätt snabbt om trafikläraren lever upp till de förväntningar man har.

På trafikskolan kan man välja att ta sitt

sitt körkort med manuell- eller automatväxlad bil. Christer kan även utforma skräddarsydda intensivkurser för den som är i behov av det. Det viktigaste när man ska ta sitt körkort, är att tänka på vart man kommer att köra när man väl har det.

– Ta ditt körkort där du ska vara och köra. Ska

du köra i stan så ta körkortet där och inte på landet.

Även om körkortet blir en lite större

investering just när man tar det, tycker Christer att man ska tänka på att man faktiskt har det livet ut.

– Slår man ut det blir det inte mycket, även

om det känns som en stor investering just vid tillfället. Ett körkort kostar idag mellan 25 000 och 40 000 kronor att ta, men det finns alltid möjlighet till olika betalningsalternativ, som


FÖRETAG & TJÄNSTER | 75

delbetalning eller faktura.

Innan det är dags för uppkörning måste alla

elever göra det praktiska provet. Skulle de inte bli godkända på något av de två proven har de chans att göra om det inom två månader. UNDER LEKTIONERNA LÄR Christer också ut

”Ta ditt körkort där du ska vara och köra. Ska du köra i stan så ta körkortet där och inte på landet.”

hur eleverna ska köra på bästa sätt för att värna om miljön.

– Det handlar mest om att planera sin körning

och undvika fler start och stopp än nödvändigt.

När det kommer till att välja trafikskola

berättar Christer att många ungdomar är medvetna och går på referenser.

– Jag har ett samarbete med Reco, där man

kan gå in och läsa omdömen och i mitt fall råkar de vara bra. Ungdomarna idag tar inte första bästa trafikskola, utan går in på nätet och läser.

Idag jobbar Christer själv på trafikskolan men

Erikdals Trafikskola

hoppas att företaget ska växa och så småningom

Adress: Vetegatan 7, 118 59 Stockholm

ha 4-5 anställda. Eftersom Christer också är

Tele: 0739-942785

utbildad MC-lärare finns planer på att kunna utöka med körkort för både MC och moped.

– Min vision är att konkurrera med de stora

jättarna som finns i närområdet. Jag vill utveckla företaget och har idag nöjda kunder som tycker att de får vad de betalar för och det är också min stora drivkraft.

E-post: info@eriksdalstrafikskola.se Hemsida: www.eriksdalstrafikskola.nu Facebook: www.facebook.com/246601908008144 Instagram: www.instagram.com/eriksdalstrafikskola


76 | JURIDIK

VÄNTA INTE FÖR LÄNGE! I samband med separation, eller flera år efter separationen, kan det uppstå konflikter runt barnen som inte går att lösa på egen hand. De olika juridiska begreppen kan vara svåra att förstå och situationen kan till slut bli ohållbar. Vänta inte för länge med rådgivning, anser advokat Maarit Eriksson, som menar att små problem tenderar att växa med tiden.

A

underteckna ett avtal. Dock är samtalen frivilliga

regleras barnets rätt till umgänge med den andra

och familjerätt kan aldrig besluta. Att besluta i

föräldern. Det är endast i undantagsfall som man

familjerättsliga frågor, kan endast domstolar göra.

beslutar att inget umgänge alls får äga rum.

– Både advokater och domstolar arbetar

– Utfallet av en process kan vara svårt för

mycket för att hitta lösningar i samtliga tvister.

föräldrarna själva att förutse. Vi rekommenderar

Processen i domstolen är alltid inriktad på att

alltid att ta en första rådgivande kontakt för att

hitta samförståndslösningar mellan föräldrarna.

reda ut situationen. Ju tidigare kontakt desto

dvokat Maarit Eriksson AB

Om föräldrarna inte kan komma överens, beslutar

bättre, för undvikande av att konflikten blir för

är en advokatbyrå som är

rätten. Barnets bästa avgör målen och inte rättvisa

infekterad! avslutar Maarit.

specialiserad på familjerätt.

mellan föräldrarna. Det är en grundregel som

Inriktningen är tvister

föräldrar hela tiden bör ha med sig, säger Maarit.

rörande vårdnad, barns

boende, umgänge, underhåll,

ramen för gemensam vårdnad kan barnet bo på

Huvudregeln är gemensam vårdnad. Inom

ekonomisk familjerätt, målsägandebiträde i

heltid hos den ena föräldern och ha umgängesrätt

Advokat Maarit Eriksson AB

brottmål och LVU-mål.

med den andra. Föräldern som barnet bor hos

Adress: Styrmansgatan 4, 114 54 Stockholm

är en boförälder och den andra föräldern en

– Vårdnadsmål kan vara komplicerade

Tele: 08-24 92 65

och långdragna idag, inbegripande omfattande

umgängesförälder. Det är viktigt att som förälder

process i domstolen. Att företräda sig själv

ha kunskap i de olika juridiska begreppen och

i en egen vårdnadsprocess är inget som

innebörden av dem.

Hemsida: www.advokatmaariteriksson.se

rekommenderas. Advokater lämnar rådgivning

utöver att företräda föräldrar i domstolen.

svåra eller om det finns andra försvårande

Facebook: www.facebook.com/advokatmaariterikssonab

omständigheter, kan domstolen besluta om

Familjerätter tar emot föräldrar för

samarbetssamtal och där finns också möjlighet att

Om konflikterna mellan föräldrarna är

ensam vårdnad. Även vid ensam vårdnad

E-post: info@advokatme.se

Instagram: www.instagram.com/advokatmaariteriksson


JURIDIK | 77

VAD GÖR EN ADVOKATBYRÅ FRAMGÅNGSRIK? Fått en kallelse till polisförhör? Köpt en bostad och upptäckt fel i fastigheten? Stundande vårdnadstvist? Ska företaget ta in fler delägare eller göra en generationsväxling? Samhället vilar på juridik och den advokatbyrå som ställs inför olika typer av ärenden, får en bred kompetens och djup förståelse för ärendets förutsättningar och möjligheter i domstol!

A

dvokaterna Clas Jörgensen

bästa vägarna och lösningarna för vår klient.

och Jessica Madani har

När vi möter motparten i förhandlingar är det

på kort tid, och efterfrågas återkommande

mångårig erfarenhet

en stor fördel att vi redan prövat våra argument

inom tvister samt som försvarare och

från olika advokatbyråer

sinsemellan!

målsägandebiträden inom brottmål.

och arbetsplatser där de

arbetat som jurister. Deras

till de anställda. Den interna konkurrensen

på och där vi vet att vår kunskap kommer

gemensamma visioner och nitiska inställning

uteblir och organisationen blir mer positiv,

tillrätta. Kombinationen av teamarbete och bred

till juridiken, utgör grunden till advokatbyrån

enhetlig och drar åt samma håll. Juridisk metod

kompetens bidrar till en övergripande förståelse

de idag driver tillsammans. Advokatfirman

och kompetens genomsyrar allt de gör. Vanan att

för juridikens alla möjligheter och fallgropar, vilket

Helios är en allmänpraktiserande byrå, med

processa, samt det faktum att de arbetar i team,

ger oss många bra infallsvinklar i de ärenden vi

inriktning mot tvistelösning inom affärsjuridik,

leder ofta till ett positivt utfall i de ärenden där de

åtar oss. Vår utgångspunkt är att alla människor

brottmål och humanjuridik.

är ombud.

som är part i en rättsprocess har rätt till juridiskt

biträde eller ett försvar avslutar Jessica.

– Vi jobbar en hel del med tvister och lägger

På byrån jobbar de främst med fasta löner

– Om man är i domstol så mycket som vi

Advokatfirman Helios har vuxit snabbt

– Vi tar oss an de ärenden som vi tror

hela vårt engagemang i de ärenden som vi tar oss

är, får man en stor förhandlingsvana och lär

an. I och med att vi har affärsjuridiken i ryggen,

sig anpassa sin egen strategi till hur motparten

Advokatfirman Helios AB

både tänker vi och lägger upp vårt arbete på ett

ska agera. Det handlar inte bara om vad som

otraditionellt sätt utifrån humanjuridiska byråers

sägs, utan hur det sägs. När man jobbar med

Adress: Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm

perspektiv, säger Clas och Jessica fortsätter:

olika presentationstekniker blir man tvungen

att fundera över hur det man förmedlar tas

E-post: info@heliosadvokat.se

möjligheterna med att jobba i team. I varje

emot. En bra presentationsteknik hjälper till

Hemsida: www.heliosadvokat.se

ärende är vi två, vilket gör att klienten får vår

att skapa ett positivt intryck. Både retorik och

samlade kompetens, arbetet synas med fyra ögon

presentationsteknik är generellt sett underskattat

Facebook: www.facebook.com/107083144032394

och kvaliteten säkerställs. Vi ser saker ur olika

bland humanjurister, vilket vi självklart drar nytta

infallsvinklar och söker tillsammans finna de

av säger Clas.

– Affärsjuridiken har fått oss att se

Tele: 08 408 89 250

Instagram: www.instagram.com/advokatfirman_helios


78 | JURIDIK

ADVOKAT

med inriktning på humanjuridik Advokatbyrån Daniel Stjärneland AB i Solna har riktat in sig på humanjuridik och arbetar främst med brottsmål, familjerätt, socialmål och migrationsrätt. Här kan klienter också få hjälp med medling, vilket är ett bra sätt då man kan undvika långdragna tvister och kostnader.

D

aniel började arbeta

familjerätten. Han kontaktas då av två människor

en av parterna gå ut medan den andra pratar och

som biträdande jurist

som ska separera eller skilja sig eller redan har

vice versa.

år 2006 inom området

gjort det men som känner att de inte riktigt kan

humanjuridik och arbetar

komma överens och inte vill gå till domstol. Vid en

inte för att ge personen fördelar, utan för att det

numera i stor omfattning

medling blir båda personerna Daniels klienter och

finns möjlighet att de öppnar sig mer då. Jag

som försvarsadvokat i

– Det kan vara bra att prata konfidentiellt,

han företräder inte någon av dem, utan lyssnar på

hjälper dem sedan att sortera och sålla så att

advokatbyrån Daniel Stjärneland AB.

deras önskemål och ger dem rättslig information.

deras önskemål blir rimliga.

Ända sedan han började på juristlinjen har

– Jag lyssnar och säger mina synpunkter. Är

I viss tvister kan man erhålla rättshjälp och

han haft som mål att jobba med humanjuridik.

det barn inblandade brukar jag även informera

rättskydd beroende på olika faktorer.

om hur bra det är för barnen om de kommer

brottmål och att arbeta som försvarsadvokat.

– Jag har alltid varit intresserad av framförallt

överens och inte behöver gå till domstol. Fördelen

domstol har man rätt till rättshjälp om man har

Daniel berättar att han arbetar främst med

med medling är att parterna kan få information

en bruttoinkomst på mindre än 280 000 kronor

människor som befinner sig i svåra och utsatta

och kunskap som de kanske inte hade tidigare,

om året. Har man däremot en lön som överstiger

situationer.

vilket kan leda till att man kan komma överens.

det kan man i vissa fall söka rättsskydd via

Daniel blir i vissa fall också kontaktad direkt av

hemförsäkringen. De har inga krav på hur mycket

en tung separation och inte riktigt vet hur de

domstolen. Det är när föräldrarna redan är i en

man tjänar men däremot har de andra villkor

ska gå tillväga. Daniel blir också kontaktad av

tvist men vill försöka nå en lösning istället för att

som ska vara uppfyllda.

klienter som sitter häktade eller av domstolar

fortsätta målet.

som ger honom uppdrag som offentlig försvarare.

Dessutom föreläser han hos organisationer, på

en lista och väljer advokat utifrån kompetens

ambassader och familjeföreningar, inom straff-

och erfarenhet.

Advokatbyrån Daniel Stjärneland

och familjerätt.

Adress: Solna torg 19, plan 5, 171 45 Solna

kallar jag parterna till ett möte för att få

– Det kan vara människor som går igenom

Vad som kännetecknar en bra advokat enligt

– Domstolen kan föreslå en medlare. De har

När jag får uppdraget av domstolen,

Daniel, är förutom kompetens och erfarenhet, den

bakgrundsinformation så jag får insikt i de

som ger klienten tid och är lyhörd. Det är viktigt

tvistiga frågorna.

att klienten aldrig känner sig ensam under ärendet.

Daniel använder sig ibland av den så kallade

Göteborgmodellen som går ut på att han pratar DANIEL ARBETAR OCKSÅ med medling inom

– Vid en tvist rörande vårdnad som går till

med båda klienterna samtidigt för att sedan låta

Tele: 08 – 410 699 09 E-post: info@advokatstjarneland.se Hemsida: www.advokatstjarneland.se Facebook: www.facebook.com/716357338408380


JURIDIK | 79

VÄLJ EN AKTIV FÖRSVARSADVOKAT! Försvarsadvokater har en särskild roll i det demokratiska samhället. Fria från stat, myndigheter och domstolar är de den enskildes röst och sköld mot förekomsten av maktmissbruk eller otillbörlig maktutövning. När försvararen möter människor som kan befinna sig i sitt livs mest kritiska ögonblick gäller det att handla genomtänkt och snabbt.

U

genom att inte vänta på att åklagaren kanske

slumpmässigt. Som klient ska man kunna ha

misslyckas med att styrka åtalet. Jag tar in

förtroende för sin advokat, och veta att advokaten

och letar efter motbevis. Jag argumenterar till

ger sitt fulla engagemang, är orädd, noggrann och

klientens fördel och letar efter allt som kan styrka

fördomsfri. Jag ser det som en fördel för klienten

klientens oskuld. Helst vill jag få in bevismaterial

med en mindre advokatbyrå, då inget ärende

i ett så tidigt skede som möjligt, redan under

överlämnas till andra kollegor eller biträden.

förundersökningen. Jag försöker även få tillgång

Klienten vet att det är jag som biträder i ärendet,

till gärningsbeskrivningen innan första förhöret.

vilket givetvis är en trygghet och fördel. Sen tar

Går det inte pausar jag förhöret efter att vi har fått

jag inte alla uppdrag som jag får förfrågningar

gärningsbeskrivningen uppläst, för att gå igenom

om, utan tar endast de som är i den omfattning

möjlig motbevisning, samt förbereda försvaret

att jag tidsmässigt har möjlighet att ge mitt fulla

och strategi direkt med klienten. Mitt mål är alltid

engagemang. Men i de uppdrag jag tar mig an ger

nder 2014, med erfarenhet

att verka för att ärendet läggs ner i så tidigt skede

jag allt! avslutar Jimmy.

som handläggande jurist vid

som möjligt, i de fall där klienten förnekar brott.

domstol och processjurist inom affärsjuridik, blev

ALLA SOM MISSTÄNKS för brott har rätt till

övergången till brottmål och

en försvarsadvokat. Advokaten bör kontaktas

försvararuppdrag naturlig för

så tidigt som möjligt, direkt vid en kallelse till

Jimmy Schiöld. Schiöld Advokatbyrå inriktar sig

polisförhör, eller redan då man tror att man

mot alla olika typer av brottmål, och Jimmy åtar sig

kan komma att kallas till ett förhör. Ju tidigare

uppdrag både som offentlig och privat försvarare.

man söker hjälp, desto större sannolikhet är det

att advokaten kan finna motbevis och motivera

– Jag har flera års erfarenhet från att processa

inom affärsjuridik, jag gillade utmaningen och

varför förundersökningen ska läggas ner. Vem

de krav som det ställde på mig. Processerna är

man vänder sig till kan dock komma att påverka

Schiöld Advokatbyrå AB

uppbyggda på liknande sätt, men inom brottmål

hur ärendet utvecklas.

Adress: Turebergs allé 2, 191 62 Sollentuna

kan jag hjälpa människor mer direkt vilket ger en

Tele: 070-424 62 61

helt annan tillfredställelse, berättar Jimmy.

kan utfallet av en dom direkt påverkas av

advokatens processvana och kunskap. Därför

Det finns den passive försvarsadvokaten och

– Utifrån undersökningar som har gjorts,

E-post: jimmy@sadvokat.se Hemsida: www.sadvokat.se

det finns den aktive försvarsadvokaten.

ska man givetvis begära en offentlig försvarare

med kunskap och erfarenhet inom brottmål,

Facebook: www.facebook.com/schioldadvokatbyra

och inte låta tingsrätten tilldela en försvarare

Instagram: www.instagram.com/advokat_schiold

– Jag tycker att det är oerhört viktigt att

inta en aktiv roll som försvarare, bland annat


80 | JURIDIK

SPECIALISTER PÅ HUMANJURIDIK Advokatbyrån Massi på Dalgatan i Stockholm är en humanjuridisk byrå med inriktning mot främst brottmål och familjerätt. Här utför man alla uppdrag med en stort engagemang och brinner verkligen för uppdraget och klienten. – Man måste göra allt helhjärtat och det är mycket viktigare än vad man tror, även om kunskap naturligtvis är en stor del av advokatyrket. Det gäller att veta hur regelverket ser ut, vilka rättsfall som finns och vad som gäller i olika situationer. En annan viktig egenskap är att man har retorisk förmåga, säger David Massi.


JURIDIK | 81

P

å Advokatbyrån Massi arbetar

mål som kan handla om flera års arbete.

Advokatbyråns ledord är engagemang, kunskap

man med olika typer av mål

och retorisk förmåga och det är just det jag

som familjerätt, brottmål,

befinner sig denne oftast redan i en konflikt.

letar efter när jag anställer medarbetare. Om

fodringstvister, LVU-mål och

engagemanget finns där och man ser till att ta åt

även några specialinriktingar

stämma en annan part eller själv blivit stämd och

sig kunskapen kommer det retoriska allt eftersom.

som till exempel

då tar de kontakt med oss. Det kan även vara så

Man slutar aldrig att lära inom advokatyrket.

När David blir kontaktad av en klient – Det handlar ofta om att en part vill

serveringstillståndsmål. Byrån har funnits sedan

att de redan är i en rättslig tvist men är missnöjda

2005 och drivs av advokaten David Massi som

med sitt ombud och vill byta till vår byrå.

verkligen brinner för sitt yrke och människor.

än vad som oftast sker, tycker David är att föredra.

Redan när David var i 20-årsåldern och

Att kontakta en advokat i ett tidigare stadium

jobbade som bartender upptäckte han hur mycket han tyckte om kommunikationen med andra människor. Han hade dessutom alltid gillat teater och älskade att uppträda och prata inför människor. Han bestämde sig för att läsa juridik och redan då visste han att det var försvarsadvokat han ville bli. År 2000 tog han sin juristexamen.

– Min förmåga att kommunicera med

människor har alltid funnits där. Jag fascinerades även av TV-serier där jurister gestaltades och kampen för den lilla personen som behövde hjälp av en försvarsadvokat.

David har till största del riktat in sig på

brottmål, vilket också utgör cirka 80 procent av byråns uppdrag. Utöver att han pratar svenska och engelska, pratar han också syrianska flytande och förstår även en del arabiska, vilket är till stor nytta i hans yrkesroll.

”Man skulle många gånger kunna förhindra att en konflikt blir ohanterbar om man tog kontakt med en advokat tidigare, som kan medla mellan de två parterna i god tid.”

– På byrån finns också ytterligare språk­

kunskaper bland medarbetarna, vilket är väldigt bra.

En annan viktig del av arbetet på

– Ofta har konflikten mellan två parter redan

advokatbyrån är att sprida information

gått så långt när de kontaktar en advokat att det

och kunskap. Av den anledningen driver

inte finns någon räddning. Man skulle många

advokatbyrån youtubekanalen ADVOKATSNACK,

gånger kunna förhindra att en konflikt blir

där advokat David Massi varje måndag släpper

ohanterbar om man i tog kontakt med en advokat

ett avsnitt om brott och straff. Youtube-

tidigare, som kan medla mellan de två parterna i

kanalen ADVOKATSNACK har idag 35 000

god tid.

prenumeranter och är i särklass, den största

juridiska youtube-kanalen i Sverige.

för att de efterfrågar just honom. De övriga

Till David kommer de allra flesta klienter

uppdragen består av så kallade fria förordnanden,

Advokatbyrån Massi AB

DAVID FÖRKLARAR ATT han tror att allmänheten

då domstolen ringer upp David och frågar om

Adress: Dalagatan 100, 113 43 Stockholm

ser på advokater på olika sätt. En del av dem ser

han kan ta sig an uppdraget.

Tele: 08-25 97 98

advokaterna som en viktig del av rättssystemet

där man står upp för den enskilda personens rätt

anser han beror på det stora engagemang han

E-post: info@advokatmassi.se

och demokratiska rättigheter, medan resterande

har för målen och sina klienter och även den

tycker att advokater är några som förvränger

retoriska förmågan han besitter.

lagen för att skydda kriminella.

kunskapsnivå men det är de två andra delarna

Instagram: www.instagram.com/advokatbyranmassi

som urskiljer en bra advokat mot en medioker.

Youtube: www.youtube.com/advokatsnack

Advokatyrket är varierande då målet de tar

sig an kan pågå allt från några timmar till stora

Att David ofta blir personligt efterfrågad

– Många advokater har i stort sett samma

Hemsida: www.advokatmassi.se Facebook: www.facebook.com/advokatmassi


82 | JURIDIK

RÄTT JURIST

finns i Stockholm och i London! Vänd dig till en jurist med djup förståelse i både svensk och internationellt rätt! När företag expanderar utomlands eller står inför nyrekrytering av utländsk personal, behövs avtal som är välformulerade och genomtänkta både språkligt och juridiskt. Som en av få jurister i Sverige har Arvand Askari studerat Bachelors of Law samt Master of Laws, i London på The University of Law.

F

ascinationen för lag och

avtal med problematiska brister, vilket kan

och mänskliga rättigheter. Det finns en djup

mänskliga rättigheter följde

innebära framtida tvister. Det kan till exempel

tillfredställelse i att kunna hjälpa både den

med föräldrarnas historia som

röra sig om avtal till anställda, hyresvärd,

enskilda människan i en civilrättslig tvist, med

politiska flyktingar från Iran,

leverantörer eller konsulter. Vill man ha ett

ett uppehålls-och arbetstillstånd eller företaget

efter revolutionen 1979. Strävan

genomtänkt och felfritt avtal formulerat är man

som önskar teckna giltiga och hållbara avtal i

efter att upprätthålla lagen, The

välkommen att kontakta mig för en konsultation.

Stockholm och London, säger Arvand och tillägger:

Rule of law, mänskliga rättigheter, förhandlingar

Självklart i syftet att hitta luckor och förhindra

och kommunicering med människor, samt

framtida juridiska problem. Alla företag bör

respekt för varandra finns förutsättningarna för

beteendevetenskap föranledde den juridiska banan

ha skickligt formulerade och starka avtal för

en blomstrande byrå. Jag har prövats vid många

som startade i London. Idag driver Arvand, Askari

maximal vinning!

tillfällen i mitt liv och av det blir man stark och

Juristbyrå AB i Stockholm, med inriktning mot

handlingskraftig!

migrationsrätt, civilrätt, och internationell rätt.

Advokatsamfund november 2016, och är medlem

i The Honourable Society of the Inner Temple

– Det var en fantastisk möjlighet att

Arvand kallades till Englands

studera och jobba som jurist i England. England

(professional association for barristers and

som är en Common Law jurisdiktion, har

judges) i London. Framtidsvisionen är att inom

uråldriga juridiska traditioner som fortfarande

några år vara Stockholms främsta juridiska byrå,

präglar yrket. Till exempel bär man än idag

samt driva kontor i London. Med transparens,

hästsvansperuker i domstol, inom de flesta

respekt, målmedvetenhet, totalt fokus och

lagområden, säger Arvand leende.

engagemang, samt uppriktighet om klienternas

möjligheter och chanser, ska det förverkligas.

Byrån har en extensiv kunskap i både

– När klienten och juristen känner tillit och

engelsk och svensk rätt samt språkbruk. Många

av klienterna jobbar i ett engelsktalande land

The Rule of Law. Jag lägger mitt fullständiga

Askari Juristbyrå AB

eller driver företag, där man behöver upprätta

engagemang i mina klienters ärenden, och man

Adress: Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista

internationella avtal. Arvand upprättar avtal i

kan räkna med en mycket hög tillgänglighet,

både svenska och engelska. Skulle en tvist uppstå

strävan efter resultat, tillit, samt brinnande vilja

i England, vet han vad det innebär och vilken

för att nå eftertraktade resultat. Juridiken ligger

expertis som klienten behöver.

mig varmt om hjärtat. Jag brinner för civilrättsliga

Hemsida: www.askarijuristbyra.se

frågor och juridiska tvister, avtalsrättsliga frågor

Instagram: www.instagram.com/askari_juristbyra

– Många företag sitter på dåligt utformade

– Min främsta skyldighet är att upprätthålla

Tele: 08-586 258 62 | 0700-99 29 63 E-post: info@askarijuristbyra.se


JURIDIK | 83

ADVOKATBYRÅ MED BRINNANDE ENGAGEMANG Advokatbyrån Mark-Andersch och Marmstedt är en humanjuridisk byrå med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål. Byrån kännetecknas av ett stort engagemang för sina klienter och att de har rätt erfarenhet och kunskap för att ta sig an många olika uppdrag.

S

iv Marmstedt är utbildad jurist och

advokat måste vara tydlig med hur rättsreglerna

besitter även en ekonomiexamen,

ser ut för att inte ge falska förhoppningar. En bra

testamente för att undvika framtida problem för

vilket ledde till att hon så

advokat ska hela tiden ha en öppen dialog med

de efterlevande.

småningom kombinerade dem båda

sin klient och berätta om fördelar och risker. Det

och började arbeta som advokat.

är också viktigt att skapa ett förtroende då det

upprätta alla typer av familjerättsliga handlingar/

Att advokatyrket ligger henne varmt

– Det är viktigt att tänka på att upprätta

Siv berättar att de är behjälpliga med att

handlar om ett relationsarbete.

avtal såsom testamente, samboavtal, gåvobrev,

om hjärtat är inte svårt att förstå, med en mamma

fullmakter, äktenskapsförord med mera.

som också är advokat är hon uppväxt med yrket.

många olika typer av mål, kännetecknas advokat­

Hennes mamma har drivit byrån sedan slutet av

byrån av ett stort engagemang för sina klienter.

kunna hantera människor och förstå att de kan

80-talet som Siv nu är delägare i.

befinna sig i olika slags situationer.

uppdrag och även hantera svåra ärenden.

Byrån har ett kontor i Stockholm, ett utanför

Med sin långa erfarenhet och kunskap om

– Vi har lätt för att sätta oss in i olika

Göteborg och ett besökskontor i centrala Göteborg.

Som advokat är det viktigt att vara lyhörd,

– Av olika anledningar kan människor

befinna sig i kris och det måste en advokat vara SIV BERÄTTAR ATT när det kommer till familjerätt

medveten om vid samtal med sin klient. Vad det

driver ett eget företag i Göteborg, som byrån

finns det flera tillfällen som det kan vara

än gäller så är det viktigt att klienten tycker att det

ibland samarbetar med.

klokt att anlita advokat för att gå igenom sin

känns rätt och att klienten har förtroende för sin

familjesituation och om det behövs upprätta avtal

advokat, avslutar Siv.

Siv har även en syster som är advokat och

Siv har ett stort engagemang för

humanjuridiken och arbetar inom alla

såsom bland annat testamente, samboavtal eller

rättsområden som finns på byrån, som

liknade familjerättsliga handlingar, detta för att

ekonomisk familjerätt, vårdnadsmål,

undvika framtida konflikter. Idag finns det olika

arvsrätt, LVU/LVM och LPT mål, brottmål,

familjekonstellationer, alla med en unik historia.

bouppteckningar, underhåll, särskild företrädare

Någon har egna barn, bonusbarn, någon lever i

för barn, målsägandebiträdesuppdrag och

samboförhållande m.m. Varje liv är unikt.

offentliga försvararuppdrag. Byrån åtar sig även

uppdrag som god man och rättegångsbiträden

större investeringar såsom bland annat inköp

Stockholm

enligt föräldrabalken och äktenskapsbalken.

av bostad, fritidshus, båt är det viktigt att

Därtill kommer att de även åtar sig uppdrag

ägarförhållandena klargöres för att undvika

Adress: Sibyllegatan 49, 114 42 Stockholm

som medlare.

eventuella framtida konflikter. Därför är det

– Vid samboförhållande och då det görs

viktigt att vara lite om och kring sig och träffa en SIV FÖRKLARAR VAD som kännetecknar en bra

advokat för att se vad man har för skyldigheter

advokat, att vara tydlig och att klienten känner ett

och rättigheter.

förtroende för sin advokat, är två viktiga punkter.

– En advokat ska lyssna in vad klienten

vill, ta in all information och analysera det. En

Mark-Andersch & Marmstedt Advokatbyrå AB

Tele: 08 15 33 21 Göteborg Adress: Dan Broströms Väg 3, 429 43 Särö Tele: 031 -15 33 21

NÄR DET KOMMER till att skriva testamente,

E-post: info@mark-andersch.se

tycker Siv att det är något som alla borde göra.

Hemsida: www.mark-andersch.se


84 | JURIDIK

RIVE – Sveriges största Arbetsrättsbyrå RiVe Juridiska Byrå är en specialistbyrå i arbetsrätt och har specialister med inriktning på enskilda yrkesbranscher. De företräder privatpersoner, företag och myndigheter med sin expertis i arbetsrätt och unika branschkännedom.


JURIDIK | 85

N

är det är dags för

och i andra fall reser juristerna till klienterna.

till att bevissäkra först, exempelvis genom att

förhandlingar av något

vi eller klienten ringer upp arbetsgivaren med

slag är det en stor fördel

bransch det berör. Därefter bokar vi in ett möte,

inspelning för att diskutera frågan lite löst, syfte

att anlita rätt expertis och

som är extremt viktigt av flera anledningar.

är att säkra bevisning. Det är dock ganska sällan

en specialistbyrå som är

Framförallt för att vi behöver gå igenom med

som det handlar om att någon blivit avskedad,

kunnig på just det området

– Vi blir kontaktade och får veta vilken

klienten vad som hänt i detalj, det får helst inte

det är mer vanligt med ärenden där RiVe

som ärendet handlar om. Även om man hittar en

framkomma några överraskningar i efterhand.

förhandlar fram någon form av uppgörelse om

nischad byrå inom arbetsrätt är det inte säkert

utköp och avgångsvederlag.

att de har den djupare branschkännedom om

inom alla möjliga branscher.

gällande kollektivavtal eller gängse sed inom just

eget flygplan, som är till för företagets jurister för

din yrkesbransch; kompetens som krävs för de

arbetsrättsbyrå och många av våra klienter

att de ska kunna nå alla klienter på ett snabbt och

bättre resultaten.

tjänar numera även mindre än en miljon kronor

smidigt sätt.

per år så blir vi även i princip gemene mans

allmänpraktiserande och håller på med all

byrå. Vi har även specialiserad kompetens

textilindustrin och har kontor i Umeå enkelt ta

möjligt av juridik. Sedan finns det byråer som är

inom förhandling, även en omfattande

sig till en klient i Malmö, ofta finns inget annat

nischade inom arbetsrätt och så finns det byråer

internationell förhandlingserfarenhet, vilket

sätt att få den specialistkompetensen från Umeå

som har specialistkompetens inom arbetsrätt och

utgör en bra kombination tillsammans med vår

till Malmö i tid.

förhandling. Det som skiljer de två senaste åt är

specialistkunskap inom de olika branscherna.

– Det finns byråer som är

Deras klienter kommer från hela Sverige och – I och med att vi är Sveriges största

att förutom att RiVe Juridiska Byrå är specialiserad

RiVe har också flera anställda piloter och ett

– På så sätt kan en jurist som är expert inom

RiVe har även ett stipendium för studenter

som genomgått en universitetsutbildning i juridik.

inom arbetsrätt så är vi också den juridiska

RIVE HAR ÄVEN Jobbat med stora internationella

En gång per år delar de ut det till den som RiVe

spjutspetsen inom utvalda branschers arbetsrätt.

koncerner som ska etablera sig i Sverige

Juridiska Byråns stipendienämnd anser ha den

Här kan varje klient få hjälp av experter inom

och företrätt hela branschorganisationer vid

bästa examensuppsatsen inom arbetsrätt.

just den bransch som det berör, säger specialist i

förhandling med överstatliga organisationer som

arbetsrätt, Jur. Kand. Henric Einarsson, som jobbar

EU-kommissionen. De har även biträtt en del

ett stort socialt ansvar, särskilt inom arbetsrättens

som förhandlingsstrateg vid RiVe.

stora multinationella företag och även några stora

område och stipendiets avsikt är att främja

flygbolag när de varit utsatta för strejk.

juridikstuderandes intresse för arbetsrätt.

RIVE JURIDISKA BYRÅ har över 30 anställda

och besitter specialistkompetens inom olika

nya kollektivavtal när digitala jättar etablerade sig

yrkesområden. Byrån finns på ett stort antal orter

på den svenska marknaden.

över hela landet.

som jobbar utanför Sverige men är anställda av

Arbetsrättsjuristerna är inriktade på den

Nyligen var de också med och utformade

RiVe Juridiska Byrå har också privata klienter

enskilda yrkesbranschen och då även på de

ett svenskt företag.

enskilda kollektivavtalsområdena.

blir svensk lag tillämplig om det står i

– Det finns över 900 kollektivavtal i Sverige.

– Vi har som Sveriges största arbetsrättsbyrå

– Även om man jobbar utomlands

Man kan inte vara specialist på alla, utan

anställningsavtalet. Man kanske tjänstgör åt ett

det måste delas upp och det är skälet till att

stort svenskt Telecom-företag i Dubai men är

respektive jurist har ett visst antal områden. Varje

anställd i Sverige eller dylikt.

Juridiska Byrå

bransch har en unik uppsättning med lagar och regler som gäller för just den branschen. Lagarna

HENRIC FÖRKLARAR ATT byråns arbetsmetodik

står inte i lagboken, utan i kollektivavtalet där de

skiljer sig till stor del från andra byråer.

verkar som lagar, utöver dessa kommer en rad

olika marknadsnormer, gängse sed och dylikt

muntligen går denne kanske till den lokala

som ofta är av avgörande betydning.

allmänpraktiserande byrån och ber om hjälp. Den

– Om någon till exempel blir uppsagd

byrån tar då betalt för att skriva ihop ett brev till

RiVe Juridiska Byrå AB Adress: Box 338, (Huvudkontor) Mästargatan 5 781 24 Borlänge Tele: 0771-886620

TILL STÖRSTA DELEN är det privatpersoner som

arbetsgivaren som förmodligen kommer neka att

kontaktar byrån för att få hjälp med ett ärende. I

de sagt upp den anställde och det står då ord mot

Mail: admin@rive.se

många fall kommer klienten till något av kontoren

ord, då är det svårt att bevisa något. Vi ser istället

Hemsida: www.rive.se


86 | SKÖNHET & HÄLSA

BEHANDLINGAR med naturliga resultat

I fina och personliga lokaler erbjuder Reborn Avenue i Helsingborg många olika slags behandlingar. Här kan finns alltifrån medicinska ansiktsbehandlingar och fillers till permanent makeup och klipp och färg. Här finns också ett härligt spabad för den som vill koppla av och njuta i en härlig atmosfär.

N

är Kalthoum Barakat startade Reborn Avenue ville hon skapa något som inte fanns i Helsingborg. Hon ville att hennes klinik skulle skänka lugn och

harmoni till kunderna, vilket hon förmedlar genom valet av inredning i lokalen.

– Jag ville inte ha det typiskt sterila

utseendet där allting är vitt, vilket man ofta ser på kliniker. Inredningen har en stor betydelse, den ska ge kunderna en bra känsla när de kommer för en behandling.

Kalthoum är född och uppvuxen i

Helsingborg och läste till hud- och spaterapeut och Makeup artist på CPH West i Köpenhamn. Därefter arbetade hon på en spaanläggning på ett hotell och började även göra naglar och ansiktsbehandlingar som en hobbyverksamhet hemma i sin lägenhet. Så småningom hittade hon en salong där hon hyrde in sig.

– Där fick jag massor av råd och kunskap.

Jag kunde dessutom bygga upp en kundkrets, vilket var mycket viktigt. Jag fick ett gott rykte som sa att jag var väldigt duktig på ögonbryn.

Snart tog Kalthoum också kurser inom

fransförlängning, permanent makeup, laserhårborttagning och mer avancerade behandlingar.

Idag fokuserar Kalthoum mycket på

ögonbrynsbehandlingar och permanent makeup, något som vuxit i populäritet de senaste åren. Hon gillar att arbeta med behandlingar som ger snabba och tydliga resultat, som till exempel Plasma IQ. PÅ REBORN AVENUE i Helsingborg kan kunderna också ta del av bland annat medicinska ansiktsbehandlingar och PRP.

PRP är en metod där plasman och

blodplättarna separeras från blodet genom centrifugering och stabiliseras med en gel. Plasman arbetas sedan in i huden med hjälp av dermapen eller mesoterapi. Plasman med hög koncentration av blodplättar innehåller olika tillväxtfaktorer som förbättrar läkningsprocessen av skadad och åldrad hud. PRP fungerar på alla hudtyper och hudtillstånd, men har mest synbara resultat på Slapp, torr, solskadad och åldrad hud, Djupa ärr och ojämn hudstruktur, Pigmenteringar och ojämn hudton, Hud utan lyster & Håravfall. PÅ KLINIKEN HAR Kalthoum en anställd och 3 olika behandlare som hyr in sig. Det har gjort


SKÖNHET & HÄLSA | 87

att Reborn Avenue kan erbjuda ett väldigt brett

har färg som sin specialitet och Sarah som är

DERAS KUNDER BESTÅR till stor del av kvinnor

utbud av behandlingar.

hudterapeut som utför bland annat fot-, kropps-

men till kliniken kommer också många män

och ansiktsbehandlingar.

för att ta del av olika behandlingar. Hit letar sig

PLASMA IQ DÄR plasmablixten gör att överflödig

människor från hela Skåne och många av dem

vätska ångas ut ur huden, vilket resulterar i en

behandlingar är att de ska ge naturliga resultat,

reser många mil för att få sitt hår & bryn fixade.

omedelbar åtstramning och hårborttagning med

där de genom små förändringar lyfter fram och

diodlaser för att ta bort oönskad hårväxt är några

förstärker vackra drag.

att kunderna är nöjda med de permanenta

ytterligare behandlingar som kliniken erbjuder.

makeupbehandlingarna av ögonbryn. Vi får

Här utför de även botox, belkyra & trådlyft, som

hos varje människa utan att det ser tillgjort ut.

även mycket fin respons av kunder där de

utförs av klinikens läkare Tommy Grähs.

Det som är roligt med branschen är att man

hyllar vår frisör.

verkligen kan bromsa åldrandet med naturligt

göra en ”ansiktslyft” utan att lägga sig under

resultat. Utvecklingen inom skönhetsbranschen

anställda ytterligare en person för att hon själv

kniven. Vi erbjuder massor av behandlingar där

har gjort att behandlingarna är mer diskreta nu

ska kunna lägga mer tid till att utveckla företaget.

man inte behöver spendera stora summor på

och resultaten blir mycket bättre än tidigare.

– Det är en behandling för de som vill

Den röda tråden i klinikens alla

– Vi strävar alltid efter att ta fram det finaste

– Det är smickrande. Jag får ofta höra

I framtiden hoppas Kalthoum att kunna

avancerade operationer.

På Reborn Avenue jobbar förutom läkaren

PÅ SPA-AVDELNINGEN KAN kunderna

också Bibbi klinikens sjuksköterska som utför

hyra in sig för en avkopplande stund och

behandlingar med, fillers och PRP.

samtidigt plocka ihop ett paket av till exempel

Här finns även Alexandra som är frisör och

kroppsbehandlingar.

Kalthoum går ofta nya kurser och

utbildningar inom de områden hon jobbar med, för att fortsätta förkovra sig och hänga med på

”Jag försöker alltid leverera det bästa till kunderna. När de kommer hit ska de känna att det är prisvärt och att de får vad de betalar för.”

vad som händer inom branschen.

– Jag försöker alltid leverera det bästa till

kunderna. När de kommer hit ska de känna att

Reborn Avenue

det är prisvärt och att de får vad de betalar för. Kliniken erbjuder även friskvård, vilket gör att

Adress: Drottninggatan 74 252 21 Helsingborg

många företag kommer för att få massage.

Tele: 0720-295300

Mail: info@rebornavenue.se

På kliniken säljer de även produkter från

bland annat Dermaceutic och ColorWOW. Här finns också vitaminer från Great Earth, bland

Hemsida: www.rebornavenue.se

annat Pantothenic Acid B5 som är bra när man har

Facebook: www.facebook.com/RebornAvenue

problem med hyn i form av acne och liknande.

Instagram: www.instagram.com/rebornavenue


88 | SKÖNHET & HÄLSA

KVALITATIVA BEHANDLINGAR med kunskap och känsla På Medisqin Clinic i Nyköping kan kunderna ta del av ett brett utbud av skönhetsbehandlingar i en härlig atmosfär. Bakom kliniken står läkaren Linn Tinnefjäll, som både har en gedigen utbildning och ett stort intresse för skönhet.

L

inn Tinnefjäll som jobbar som läkare bestämde sig för 1,5 år sedan att starta Medisqin Clinic som en sidosysselsättning. Till en början hyrde hon in sig på olika kliniker men för ett par

månader sedan flyttade hon in i ett eget rum, där hon delar lokal med företaget Lyx som består av åtta frisörer.

Förutom att hon har en utbildning som

läkare har hon också ett stort intresse för skönhet och tillsammans utgjorde det en lyckad kombination.

– Jag har alltid haft ett intresse för estetiskt

skapande och skönhet och jag kände att jag ville utvecklas vidare inom det området och börja jobba med det. Dessutom kände jag att den estetiska branschen är en väldigt oreglerad bransch idag, där vissa behandlare saknar medicinsk utbildning och köper in billiga produkter som saknar vetenskapligt stöd. Jag tänkte att jag som läkare, som både har medicinska och anatomiska kunskaper, skulle kunna göra ett bra och säkert jobb.

Linn har under den här tiden hunnit gå flera

olika slags utbildningar för att samla på sig så mycket kunskap som möjligt.

– För mig är det viktigt att hålla mig

uppdaterad om den senaste forskningen inom det estetiska området för att på så vis få bra resultat som ger nöjda kunder. Jag är inte hudläkare idag men det ligger i ett framtida mål att bli det. Att kombinera hudsjukdomar med estetiska hudföryngrande behandlingar känns som en rolig kombination.

På kliniken jobbar Linn med flera olika

behandlingar inom estetisk medicin och avancerad hudvård. Hon eftersträvar alltid naturliga resultat, där hon förbättrar eller återskapar utan att för den sakens skull förändra.

Här jobbar hon bland annat med Botox som

främst används vid rynkreducering men som också kan injiceras för att motverka överdrivna svettningar, migrän och tandgnissling.

Hon jobbar även med fillersinjektioner

för att forma läpparna och framhäva olika ansiktsdrag. Med fillers ersätter man volymförlust som man förlorar när man åldras. Hon jobbar även med Skinbooster, en behandlingsmetod där hyaluronsyra injiceras i hudens djupare lager vilket bidrar till en djup återfuktning och en hud med ökad lyster och spänst.


SKÖNHET & HÄLSA | 89

PÅ KLINIKEN ERBJUDER hon också flera

Faktorer som till exempel god söm, träning

behandlingar som är ett alternativ till kirurgiska

och kost är samtliga viktiga faktorer som

ingrepp som trådlyft, där hon stramar upp och

påverkar huden. Dessutom är det viktigt att

lyfter huden med hjälp av trådar. Även Plasma Pen

skydda sig mot solens skadlig UV ljus. - Solen

används för att bland annat lyfta tunga ögonlock

tillsammans med rökning är faktiskt det som

eller reducera godartade hudförändringar.

påskyndar åldrandeprocessen mest. Men

helhetsperspektivet är inte bara viktigt för att

Även den naturliga behandlingen PRP finns,

där hon med hjälp av patientens egen blodplasma

huden ska må bra utan även en viktig del för

behandlar acne-ärr, solskadad hy samt rynkor

att minska risken att drabbas av hjärt- och

och håravfall. Hon jobbar också med ådernäts­

kärlsjukdomar och diabetes, något som ständigt

behandlingar, kemisk peeling och microneedling.

ökar med vårt västerländska leverne.

På kliniken har hon valt produkter med

Linn förklarar att det är oerhört viktigt att

omsorg och jobbar med NeoStrata, som är

man som kund väljer en behandlare som är

vetenskapligt avancerad, kliniskt beprövad

medicinskt utbildad och som kan ta hand om

hudvård. De är framtagna av hudläkare och är

eventuella komplikationer men det är också

anpassade för många olika hudtyper.

viktigt att utföraren har en konstnärlig ådra i sig.

– Jag tar inte in vad som helst utan jag vill

– Man måste verkligen ha ett stort intresse

att det ska finnas studier bakom. Den biten är

och ha ett konstnärligt sinne. Bara för att man är

otroligt viktig för mig. Vill man ha fina resultat

läkare betyder det inte att man är duktig. För att

ska man jobba med kvalitativa produkter.

uppnå naturliga resultat måste man verkligen ha

rätt känsla också.

Inför varje behandling håller hon en

noggrann konsultation med varje kund, där hon går igenom vad behandlingen innebär och vilka

FÖRUTOM ATT UTFÖRA många olika slags

resultat kunden kan förvänta sig. För mig är det

behandlingar med känsla och noggrannhet,

oerhört viktigt att kunden känner sig trygg.

vill Linn och frisörerna i samma byggnad även

Medisqin Clinic

skänka känslan av lyx till kunderna som kommer.

Adress: Östra Storgatan 36, 611 34 Nyköping

av en större helhet och tycker att det är viktigt att

Hit kan kunderna komma, slå sig ner för att bli

Tele: 076-185 84 54

man som kund ser att hela levernet spelar in för

bjuden på kaffe och choklad.

hur huden mår och hur den åldras.

– Det kommer att bli en liten lounge utanför

frisörsalongen och min klinik, där vi kan bjuda

Linn ser de olika behandlingarna som en del

– Mycket av åldrandet sker både av inre

E-post: linn.medisqin@gmail.com Hemsida: www.medisqinclinic.se

och yttre faktorer. Jag försöker förmedla

in kunder på privata eventkvällar då de kan unna

Facebook: www.facebook.com/medisqinclinic

vikten av helhetsperspektivet till mina kunder.

sig en lyxig stund, avslutar Linn.

Instagram: www.instagram.com/medisqinclinic


90 | SKÖNHET & HÄLSA

Helhetskoncept inom

SKÖNHETS­ BEHANDLING Masami Estetik drivs av Ida och Erika, två drivna tandläkare som vidareutbildade sig och öppnade två injektionskliniker. De har skapat ett helhetskoncept med behandlingar inom hudvård, estetik och medicin där de behandlar allt ifrån hudproblem och rynkor till spända käkmuskler och huvudvärk. – Utifrån kundens behov tar vi fram passande behandlingar och vi hjälper till med såväl små behandlingar som stora behandlingspaket, säger Ida Lotfi.


SKÖNHET & HÄLSA | 91

T

ill Masami Estetik kan

man mår bra av det, både på in- och utsidan. Vi

åldern. Men det är både äldre och yngre kunder

kunderna komma för att få

eftersträvar alltid naturlig skönhet som resultat av

och även män som kommer hit.

behandlingar med Botox,

våra behandlingar, säger Ida.

fillers, kemisk peeling

kunder kommer in med ett problem som de

och mer avancerade

förlorad volym i ansiktet som kan ske av flera

vill ha åtgärdat men vet kanske inte riktigt

hudvårdsbehandlingar.

olika anledningar som till exempel förändrad

vilken behandling de ska välja. Därför jobbar

Här tar man också fram hudprogram med

vikt, ålder eller träning. De kan även framhäva

kliniken med noggranna konsultationer och

vetenskapsbaserad hudvård från SkinCeuticals.

konturer som kinder, käklinje och så vidare.

helhetslösningar. Ett tänk de har med sig ifrån

Både Ida Lotfi och Erika Rydtzander hade jobbat

sina tidigare yrken som tandläkare, då de har lång

som tandläkare och med estetiska behandlingar

maskulina ansiktsdrag och även bidra till att man

erfarenhet av att lägga upp behandlingsplaner.

under flera år innan de startade kliniken på

ser yngre, gladare eller piggare ut, säger Erika.

Lidingö tillsammans.

bästa sätt kan ta hand om sin hud hemma på

medicinska injektioner. Man kan behandla

daglig basis, det är A och O för att uppnå ett

kombinera medicin och estetik och såg hur vi

rynkor på ett effektivt sätt och även försvaga

bra resultat. Sedan sätter vi ihop behandlingar

kunde utveckla tandläkarkunskapen med den här

käkmuskulaturen och därmed motverka

som noggrant följs upp med fokus på en glad,

typen av behandlingar, eftersom vi som tandläkare

spänningar och huvudvärk. Detta är en mycket

välmående och naturligt vacker kund.

är specialister inom ansiktsanatomi.

bra behandling för de som inte kan eller blir

hjälpta av den traditionella bettskenan som de

– Vi var båda väldigt intresserade av att

Under våren öppnade de ytterligare en

Med fillers kan de bland annat återskapa

– Vi kan skapa mer feminina eller mer

Botox används både som estetiska och

klinik i Täby.

båda har arbetat med i flera år.

– Vi växer hela tiden och tycker det är kul

– Vi tar fram hudprogram så att man på

På kliniken har de valt att jobba med de

att bygga vidare på våra yrken som tandläkare

stora och välkända märkena som det finns

och göra medicinska behandlingar i kombination

mycket forskning bakom och som funnits en

med estetik. Vi började helt förutsättningslöst och

längre tid på marknaden för att minimera risker

det har varit över våra förväntningar, säger Erika.

och komplikationer.

Erika och Ida berättar att de flesta

De är certifierade hos Estetiska

PÅ KLINIKEN KAN de till exempel hjälpa en

Injektionsrådet och det är något man alltid ska

person som på grund av en muskelsjukdom fått

titta efter när man som kund ska välja klinik.

förändrad mimik eller ett asymmetrisk ansikte

att återskapa volym och få personen att känna sig

det viktigt att man har koll på vem man går till. Är

mer som sig själv igen.

man certifierad hos Estetiska Injektionsrådet har

Adress: Herserudsvägen 22, 181 50 Lidingö

man den utbildning och kunskap som behövs för

Adress: Enhagsslingan 4C, 187 40 Täby

hudkvalitet eller återskapa en ansiktssymmetri kan

att utföra den här typen av behandlingar. Man ska

Tele: 08-213 314

betyda mycket för någon och vi tycker att det är

inte heller vara rädd för att fråga den klinik man

viktigt att göra saker för sig själv som man mår bra

går till vad de som jobbar där har för utbildning

av. Vi vill få bort stigmat att injektionsbehandlingar

och hur de hanterar en eventuell komplikation.

är en ”ytlig” process som förändrar ens personliga

drag. Det är okej att göra en behandling för att

största kundgruppen kvinnor i 40 till 60-års

– Att göra behandlingar som förbättrar

– Det är en oreglerad marknad och därför är

På både kliniken i Täby och Lidingö är den

Masami Estetik

E-post: info@masamiestetik.se Hemsida: www.masamiestetik.se Facebook: www.facebook.com/masamiestetik Instagram: www.instagram.com/masamiestetik


92 | SKÖNHET & HÄLSA

AKUPUNKTUR

– urgammal läkekonst som förebygger Sömnproblem brukar vara det första tecknet på att kroppen har varit utsatt för stress alltför länge. Idag vet man med säkerhet att många sjukdomar och ohälsa har sitt ursprung i stress. På Akupunktur för Hälsa Stockholm AB jobbar Lollo Modig med att hjälpa människor att må bra.

L

ollo har alltid varit intresserad

akupunkturstudier.

med terapier och avslappning har till slut endast

av människor och innan hon

alternativet med starka sömntabletter föreslagits av

sadlade om till diplomerad

Akupunkturförbundet, som garanterar detta,

vården. För att undvika ett tablettberoende väljer

akupunktör, studerade hon till

säger Lollo.

alltfler patienter att prova akupunktur som ett

språklärare och jobbade även

alternativ. Efter några få behandlingar har Lollos

under många år på SAS som

olika problem. De kan ha besvär som är såväl

patienter känt en avsevärd skillnad och efter

flygvärdinna och kabinchef (purser). Hon läste tre

fysiska som psykiska och de kan ha haft

ytterligare några behandlingar inträder en skön

år medicin på Biomedicinskt Centrum i Uppsala

problemen under kortare eller längre tid. En av

känsla av bestående avslappning som skapar en

och tre år akupunktur på Akupunkturakademin i

de stora skillnaderna när det gäller skolmedicin

god sömn under natten. Efter 5-10 års problem

Stockholm. Hon gjorde sin praktik vid The National

jämfört med akupunktur, är att man inte endast

med sömnen kan patienter nu sova hela natten och

Hospital of Acupuncture i Hanoi, Vietnam. Där fick

behandlar symptomen utan alltid även de

äntligen känna sig verkligt utvilade på morgonen.

hon ovärderliga kunskaper i sitt kliniska arbete

underliggande orsakerna till ohälsan.

– Jag själv är medlem i Svenska

Till Lollo kommer patienter med många

tillsammans med akupunkturläkarna.

mångtusenåriga synsätt på hälsa som man har

Som akupunktör arbetar man med tunna,

– Vi människor är komplexa och det

sterila engångsnålar som förs in på specifika

inom TCM (Traditional Chinese Medicine)

akupunkturpunkter på kroppen. Det finns cirka

är relevant än idag. Vi påverkas av det vi äter,

800 punkter och dessa har sin alldeles specifika

dricker, hur vi lever och i allra högsta grad även

funktion i kroppen. Med hjälp av nålarna

av vad vi tänker och känner. Undantryckt vrede

stimuleras cirkulationen och frisättningen av

och generella muskelspänningar i kroppen såsom

kroppsegna ämnen som behövs just där och

till exempel sammanbitning av käkarna är ofta

då. Till skillnad från skolmedicinen, så är

en bakomliggande orsak till migrän. Det har

biverkningar ovanliga inom akupunkturen. Lollo

kommit att bli något av en folksjukdom i Sverige.

betonar vikten av att man som patient frågar sin

Ca 1,4 miljoner patienter är idag registrerade

akupunktör om hon/han har täckande patient-

som migränpatienter inom den svenska

och ansvarsförsäkring. Det är också viktigt att

sjukvården. Långt många fler lider varje vecka av

fråga om akupunktören är diplomerad, det

återkommande, svår huvudvärk.

vill säga har den utbildning som krävs för att

säkerställa rätt kompetens som examen i såväl

har gått på utredning, ibland under lång tid, hos

Instagram: www.instagram.com/akupunkturforhalsa

anatomi, fysiologi och patologi som treåriga

specialister för sömnproblem. Trots god hjälp

LinkedIn: www. linkedin.com/in/lollomodig

Lollo berättar även att hon har patienter som

Akupunktur för Hälsa Stockholm AB Adress: Sollévihuset plan 3 Kungstensgatan 2 114 25 Stockholm Tele: 070 204 73 41 Mail: lollomodig1@gmail.com Hemsida: www.lollomodig.wixsite.com/akupunktur-for-halsa Facebook: www.facebook.com/akupunkturforhalsalollomodig


SKÖNHET & HÄLSA | 93

FAMILJÄR TRÄNINGSSTUDIO med personligt utbud På LöparBoxen kan besökarna ta del av varierad träning både inom- och utomhus i en familjär och härlig stämning. Här råder en personlig känsla, där man lagt fokus på funktionell träning, personlig träning, BootCamp och löpning.

L

öparBoxen är en liten

LöparBoxen och de kör utomhus, året om.

träningsstudio/Box som ligger

– Jag försöker alltid vara kreativ för att

kommer igång och lär dig träna rätt.

– Vi lägger mycket pengar på smink och

på Hammarby Kaj, i närheten av

få till en varierad och rolig träning. Vi har

kläder men om din kropp ska hålla tills du är 100

Södermalm. Christina, som är

med oss bollar, bildäck och använder de

år, är det väl värt att lägga pengar på en PT.

grundare till företaget, utbildade

olika miljöer som finns runt omkring som till

Om man inte har tränat på flera år

sig till PT för 2,5 år sedan. Hon

exempel utegym – ett fantastiskt redskap som

rekommenderar Christina att man bokar in

bytte då helt yrkesbana, från att ha jobbat på kontor

finns gratis. Det blir superhärlig gruppdynamik

PT-timmar under tre till sex månader, för att

till att starta en träningsstudio. Christina har alltid

och alla peppar varandra.

komma igång och sedan kunna fortsätta med

gillat träning och har varit aktiv inom flera olika

gruppträning eller på egen hand.

träningsformer, som kampsport och löpning.

och erbjuder klasser som är särskilt inriktade till

Christina är utbildad mammamage-tränare

För att komma i form tycker Christina att det

mammor, som gravidyoga och mamma-BootCamp.

är viktigt att man inte sätter upp för höga mål.

men högt i tak, har hon både målat och inrett

med känsla. Christina har inspirerats av några

övergång, för att komma igång med träning eller

vad jag kallar lite mer mjuka mål. Det viktigaste är

av Londons träningsstudios, där hon bodde

hitta tillbaka till träning efter graviditet på ett

att man är konsekvent med sin träning och bokar

under 14 år.

lugnt och säkert sätt.

in det i kalendern, på samma sätt som man bokar

På LöparBoxen som har relativt små ytor

– MammaBootcamp är lite som en

– Jag tränade på en liten träningsstudio i

– Alla är olika men jag brukar rekommendera

in ett viktigt möte eller en klippning hos frisören.

London och när jag utformade det här har jag

UNDER SOMMARHALVÅRET FLYTTAR de ut alla

Överlag tror jag att man ska känna efter vad man

hämtat inspiration därifrån men ändå satt min

klasser och tränar under bar himmel.

mår bra av och vara nöjd med den träning man

egen prägel på det.

får till, för att det ska bli hållbart. Om man inte har

använder kajen och bryggan för att få till

tränat på fem år men nu tränar två dagar i veckan

coacher, ett 20-tal klasser i veckan och alltid i små

dynamiska och varierade träningspass. Vi lägger

så är ju det jättebra.

grupper om 2-10 personer. Under träningspassen

också in löpning, eller roddmaskiner för dem

fokuserar de på att utveckla rörlighet, kondition,

som inte springer, och det är fantastiskt att kunna

uthållighet, muskelstyrka och mental styrka.

vara ute och träna.

LöparBoxen

Adress: Hammarby Kaj 2, 120 32 Stockholm

Här har Christina, tillsammans med andra

På LöparBoxen finns flera olika slags fria

– Vi tar med oss utrustningen ut och

På LöparBoxen kan man bli månadsmedlem

vikter som kettlebells, bollar och skivstänger då

och får då tillgång de olika klasserna. Här kan man

träningen är crossfit-inspirerad.

också boka PT- timmar för att komma igång med

sin träning eller kanske utveckla den träning som

– Träningen är både högintensiv och väldigt

Tele: 0723871448 E-post: info@loparboxen.se Hemsida: www.loparboxen.se

varierad och det gör också att nybörjare och de med

man redan är igång med. Att lägga tid och pengar

träningsvana kan träna tillsammans, säger Christina.

på att boka in en PT är mycket värt. Du får hjälp

Facebook: www.facebook.com/LoparBoxen

att individanpassa din träning, samtidigt som du

Instagram: www.instagram.com/loparboxen

BootCamp är ett populärt inslag på


94 | SKÖNHET & HÄLSA

DE UTBILDAR FÖR EN TRYGGARE BRANSCH Med ett unikt helhetskoncept utbildar Skönhetsinstitutet framtidens skönhetsexperter. Med ett stort kunnande och engagemang sprider de kunskap som ska göra skönhetsbranschen i Sverige tryggare.


SKÖNHET & HÄLSA | 95

P

å Skönhetsinstitutet i Malmö

bunden till något märke eller liknande.

det något, säger Lisa.

håller man utbildningar

och utför behandlingar med

vid är att även efter kursernas slut vara ett stöd

när man besöker en klinik rekommenderar

naturliga resultat. Här ger de

för de utbildade. På Facebook har de skapat en

Rebecca och Lisa att man ser till att den man går

kurser, privat eller i grupp

grupp för alla som utbildar sig hos dem, där de

till är legitimerad sjuksköterska, tandläkare eller

för att sprida kunskap om

kan ta del av ny information som de delar med

läkare och är med i Estetiska Injektionsrådet.

sig av eller ställa frågor när de än dyker upp.

injektioner med fillers och toxin. Genom att öka

Något som Rebecca och Lisa lagt stor vikt

medvetenheten kring de komplikationer som

För att man som kund ska känna sig trygg

– Att man bara är certifierad säger inte att

man är legitimerad. Det finns till och med stora

kan uppstå, ökar de också tryggheten hos både

LISA OCH REBECCA har sett flera resultat av

aktörer som tummar på reglerna och utbildar

utövare och deras framtida kunder.

behandlingar som gått snett. I vissa fall har den

olegitimerade. Men Estetiska Injektionsrådet är noga

som utför behandlingen inte varit legitimerad

med detta och man kan känna sig trygg som kund

Rebecca Gabor och Lisa Bolin som startade

och i andra fall har den som utför behandlingen

om utföraren är certifierad av dem, säger Rebecca.

Skönhetsinstitutet tillsammans. Redan innan de

fått bristfällig utbildning och helt enkelt inte varit

startade företaget jobbade både Lisa och Rebecca

medveten om risker eller använt rätt teknik.

Bakom idén och företaget finns

inom branschen och reste världen över där de

PÅ KLINIKEN HAR de många olika slags

behandlingar som de ibland jobbar med i

träffade många ledande läkare. De insåg då att

kombination för att uppnå ett lyckat resultat.

den kunskap som fanns i Sverige var bristande.

Inom fillers och toxin kan kunderna få olika

slags behandlingar. De utför även behandlingar

– Vi ville starta upp Skönhetsinstitutet för

att sprida kunskap till allmänheten. Jag hade

med kollagenstimulerande fillers, där de inte

själv injicerat under sex år innan jag hörde att

behandlar för mer volym utan för att styrka

man kunde bli blind av en fillersinjektion och att man kunde lösa upp fillers med motgift om en komplikation skulle uppstå, säger Lisa som är sjuksköterska i grunden.

Rebecca har däremot en bakgrund inom

ekonomi och juridik. Medan hon tar hand om administrationen, tar Lisa hand om det praktiska och teoretiska under utbildningarna samt utför injektioner på kliniken. Deras mix av kunskap och erfarenhet har gjort dem till ett starkt team, vilket de har nyttjat och skapat ett unikt helhetskoncept för dem som går på någon av

”Att man bara är certifierad säger inte att man är legitimerad. Det finns till och med stora aktörer som tummar på reglerna och utbildar olegitimerade..”

hudstrukturen om man tappat mycket kollagen. De arbetar även med en ultraljudsmaskin i sina behandlingar, som de bland annat utför hudåtstramning med.

– Om man vill göra en hudåtstramning och

bara fylla med fillers måste man fylla rätt mycket. Här kan man istället använda ultraljud för att få ett litet lyft och sedan komplettera med en mindre del fillers. Med maskinen kan man behandla besvär både på och i huden och vi är de första i Sveriges som är certifierad på den, säger Lisa.

Idag har Rebecca och Lisa en anställd på

deras baskurser.

kliniken och kommer inom kort att anställa

Under kursens gång får de inte bara en

ytterligare en person eftersom de idag är

privatkurs där de lär sig injicera och gå med Lisa

fullbokade och har 2-3 månaders långa

på kliniken, utan de får också sitta en heldag

väntelistor med kunder som vill ha behandlingar.

med Rebecca för att lära sig det administrativa

– Det finns många oseriösa aktörer som utbildar,

arbetet som bokföring, marknadsföring och avtal.

som säger till sina elever att det inte kan uppstå

komplikationer till exempel, säger Lisa.

– Här hjälper vi dem för att de ska få

Skönhetsinstitutet

kunskap om hela biten om vad det innebär att

Rebecca och Lisa har medverkat i flertal artiklar

starta upp och driva ett företag, säger Rebecca.

och även i större tidningar där de berättat om de

Kliniken har en rad olika kurser och för alla

komplikationer som kan uppstå om utföraren

krävs det att deltagaren är legitimerad läkare,

inte är legitimerad eller har rätt kunskap.

E-post: info@skonhetsinstitutet.se

sjuksköterska eller tandläkare.

Hemsida: www.skonhetsinstitutet.se

Estetiska Injektionsrådet och försökt att få till

En av deras populäraste kurs är deras

– Vi har drivit det här samtidigt som

djupgående komplikationskurs där Lisa går

en lag hos Socialstyrelsen. Även om det tar tid

genom komplikationer med både fillers och

att upprätta nya lagar har det varit en enorm

toxin, inga förkunskaper krävs och kursen är inte

spridning bland legitimerade, så äntligen händer

Adress: Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö Tele: 079-337 91 34

Facebook: www.facebook.com/skonhetsinstitutet Instagram: www.instagram.com/skonhetsinstitutet


96 | SKÖNHET & HÄLSA

NATURLIGA SKÖNHETS­ BEHANDLINGAR På Norbergs Estetik i Helsingborg utför Josefin Norberg behandlingar med stor noggrannhet och kunskap. Hon är både legitimerad sjuksköterska och certifierad injektionssköterska.

J

osefin Norberg har alltid haft ett

stort intresse för skönhetsbranschen

förklarar Josefin vikten av att ta redan på om

Alla ser olika ut så man måste utgå från det. Jag

och har själv gått på olika

denne har en advekat utbildning.

brukar alltid fylla lite åt gången istället för att fylla

skönhetsbehandlingar. När hon gick

mycket vid ett och samma tillfälle.

sin sjuksköterskeutbildning hittade

att träda i kraft under 2021, där behandlaren

hon inriktningen inom skönhet, som

måste vara legitimerad sjuksköterska, läkare eller

utför behandlingarna som en sidosysselsättning.

blev ett givet val för henne.

tandläkare. Idag räcker det med att gå en åtta

Hon håller också på att utbilda sig till barnmorska

timmars utbildning för att sedan börja injicera

och hoppas att när hon om några år är klar med

delar med en frisörsalong i centrala Helsingborg.

fillers och det är skrämmande. Det finns säkert de

utbildningen, ska kunna jobba med det och

Josefin utför fillersbehandlingar i ansiktet och

som är duktiga men problemet är att de som inte

behandlingarna till lika stor del.

toxinbehandlingar i ansikte och hals. Miktotoxin är

är legitimerade inte kan använda akutläkemedel

en annan behandling där man kombinerar dem två.

om det skulle behövas. Alla som är legitimerade

behandlingarna tycker Josefine är det allra roligaste.

Hon har precis flyttat in i en lokal som hon

Inom kort kommer hon även att

När man som kund ska välja behandlare

– Det är en ny lag på gång, som kommer

en bild på en person de sett eller en kändis.

Josefin jobbar idag heltid inom sjukvården och

Att få hjälpa kunderna och se resultat av

har ett intyg från Socialstyrelsen och det kan man

kunna erbjuda ansiktsbehandlingar och

antingen kräva att få se av behandlaren eller ringa

exempel har komplex, att hjälpa dem att återfå

tvåkompotentsfillers.

till Socialstyrelsen och kolla upp.

sin självkänsla. När kunderna upplever att de mår

bra av vad de ser, är det positivt för mig.

Med fillers kan hon återskapa volym i

Josefines kunder kommer till stor del från

– Det är speciellt kul att behandla de som till

ansiktet, något som man tappar med åldern.

Helsingborg med omnejd men hon har också

Toxin är istället muskelavslappnande och

kunder ända från Trelleborg, Kristianstad och till

motverkar rynkor men kan också bota

och med från Helsingör.

tandgnissling och lindra spänningshuvudvärk.

De flesta kunderna är mellan 20-35 år men

göra det med ett naturligt resultat men lyssnar

även äldre människor söker sig till kliniken,

såklart till kundens önskemål. Hon fyller den

E-post: Norbergsestetik@gmail.com

bland annat för att ta del av en behandling som

mängd de vill ha så länge det inte innebär några

reducerar ytliga ådernät på benen.

medicinska risker.

Boka Direkt: www.bokadirekt.se/places/norbergsestetik-29452

En av Josefins specialiteter är att göra läppar.

– De flesta kunderna kommer för det. Jag

Då handlar det bara för min del om att det inte

När hon utför behandlingarna vill hon gärna

– Vissa vill ha mycket och att det ska synas.

kan återskapa på ett naturligt sätt, så att det inte

ska bli farligt. Utmaningarna kan vara de som

syns att det är injektioner som gjorts.

har orealistiska förväntningar och kommer med

Norbergsestetik Adress: Hälsovägen 43, 254 42 Helsingborg Tele: 070 619 27 21

Facebook: www.facebook.com/norbergsestetik Instagram: www.instagram.com/Norbergsestetik


SKÖNHET & HÄLSA | 97

HÅLLBAR HÅRVÅRD

med fokus på ekologiska produkter På frisörsalongen Globe i Växjö råder en trevlig stämning i en härlig lokal. Här finns mycket yta för varje kund, som själv kan välja att bli behandlad med 100 % naturbaserade/ekologiska produkter. – Det känns jättebra att kunden själv kan välja. Vårt hjärta ligger i att göra det så milt som möjligt så vi försöker alltid styra mot det. Det går inte att göra allt med produkter från växtriket, men mer än många kan tro, säger Lena Janlöv.

L

ena Janlöv har både lång

DE ANVÄNDER SIG också av den naturliga

blir också upprörda när vi berättar vad saker

erfarenhet av frisöryrket med

extensionsmetoden Mago, där de knyter fast

och ting innehåller. Idag är det tillåtet med

sina 30 år i branschen och ett

löshår med små bomullstrådar som sedan kan

känt cancerfamkallande, hormonstörande

stort intresse för det nya som

klippas bort med en sax och på sätt undviker

eller allergiframkallande ämnen om än i låga

kommer på marknaden. Hon

man starka kemikalier och lösningsmedel när

koncentrationer. Vår inställning är att helt

har under sina år som frisör

löshåret ska tas bort.

undvika så långt det bara går.

både jobbat som anställd och drivit eget samt varit

frisörlärare och för sex år sedan startade hon Globe.

behov av peruk eller tupé.

och personalen ska hålla sig uppdaterade om vad

som händer inom branschen.

I Sverige finns tre olika kategorier av

Till salongen kommer också kunder som är i – Det är både dem som tappat sitt hår

Lena lägger ner mycket krut på att både hon

salonger och unikt för Globe är att de tillhör

tillfälligt, till exempel vid cellgiftsbehandlingar

dem alla tre. De jobbar dels med konventionell

och de som förlorat sitt hår för alltid. Jag hjälper

per termin för de anställda men jag snålar inte

hårvård som de flesta hårsalonger i Sverige har

dem med att återfå hår som ska likna deras eget

med det, utan låter dem gå utbildningar mycket

idag men även med mildsyntetisk hårvård som

så mycket som möjligt och känner att jag har

oftare. De får också ta in modeller vid flera

inte är lika allergiframkallande och miljöfarlig.

oerhörd nytta av att ha så mycket erfarenhet.

tillfällen, för att testa olika saker och utvecklas.

Dessutom jobbar de med hårvård som är helt

– Jag är ålagd att ha en utbildningsdag

När det kommer till växtfärger är det superbra,

ekologisk, utan syntetiska ämnen där allt kommer

I FRAMTIDEN HOPPAS Lena på att kunna växa

eftersom det inte finns någon manual utan vi

från naturen.

och göra Globe till franchise.

måste uppfinna allt. Det känns som att vi ligger i

spetsen för den nya tidens frisörer, avslutar Lena.

Inom den mildsyntetiska samt den ekologiska

– För dem som är intresserade av att jobba

hårvården kan man inte göra alla behandlingar

som vi gör, kan det i så fall finnas ett färdigt

som dagens kunder vill ha och därför har de valt

koncept, där de har vår standard men äger och

att jobba med alla tre alternativen.

driver det själva.

När kunderna kommer till salongen

Lena berättar att kunderna som kommer

Globe Adress: Smedjegatan 3, 352 46 Växjö

diskuterar Lena och de andra frisörerna

till salongen är ofta väldigt intresserade av vilka

Tele: 0470-222 01

vad kunden vill ha och använder sedan den

produkter och metoder som finns och under

behandling som är mildast och skonsammast.

deras kundkvällar är det många gånger fullt.

E-post: info@salongglobe.se

På salongen har Lena fyra anställda och här

– Många kunder säger att vi har ett

jobbar de med allt inom hårvård som färg, klipp,

genomarbetat koncept och undrar varför

permanent och extensions.

inte alla jobbar som vi gör. Många kunder

Hemsida: www.salongglobe.se Facebook: www.facebook.com/globevaxjo Instagram: www.instagram.com/salongglobevxo


98 | SKÖNHET & HÄLSA

SALONG MED FAMILJÄR KÄNSLA Sakkra Salon i Helsingborg erbjuder sina kunder kvalitativ hårvård och nagelförlängning i en trivsam miljö och med stort kundfokus. – Visionen var att skapa en plats där vi som jobbar trivs och dit kunderna älskar att gå och vi har lyckats med det, säger Solle, Maysa och Marwa.

P

å Sakkra Salon har de inte

och barn. Här har de många stamkunder men får

därför vi har lyckats med det här, säger Maysa.

bara en lång erfarenhet och

också många nya.

bred kunskap, de har också

salongen som de gör idag.

servicekänsla ut i fingertopparna

rekommendation från andra. Jag tror att vi har

och håller sig ständigt

lyckats få ett så brett spann av kunder för att alla

älskar så länge vi vill och orkar, kommer det

uppdaterade om modet och vad

– De nya som kommer gör det på

Inför framtiden vill de fortsätta jobba med – Om vi bara fortsätter att göra det vi

känner sig hemma här, du kan lära vemsomhelst

bara att utvecklas till det bättre.Vi har bara följt

som händer på marknaden. Deras salong har en

att klippa eller bygga naglar men inte den

våra hjärtan och visionen är att fortsätta så. Vi

trevlig atmosfär där kunderna kan känna sig väl

personliga kontakten, säger Marwa.

får ofta höra av kunderna att vi förgyller deras

omhändertagna.

dag och tycker att det är den bästa feedbacken

behandling, utan även för kvalitetstid.

På salongen jobbar de två frisörerna

Kunderna kommer inte bara hit för att få en

man kan få, avslutar Marwa.

Solle Andersson, Marwa El Obari, fillers och nagelteknologen Maysa El Obari. Att Maysa, Solle

DE ANVÄNDER KVALITATIVA produkter som ger

och Marwa känt varandra från start förstärker

hållbara resultat.

ytterligare den familjära känslan som infinner sig

på salongen.

möjligt både på frisör- och nagelsidan och har

därför valt produkter som är miljövänliga och

De har alla lång erfarenhet av sina yrken, där

– Vi vill jobba så miljömedvetet som

alla tre jobbat åt och med frisör kedjegrundarna

svenskproducerade, säger Solle.

Christer Uhlin.

nagelförlängning och kosmetisk fillers.

– Vi har alla tre blivit hjälpta av honom och

På salongen jobbar Maysa med bland annat

är tacksamma för att han varit vår mentor. Han är

Materialet på naglarna är gelé, ett bra och hållbart

grunden till våra företag och som fått oss att våga

alternativ. Man kan få naglar till såväl vardag som

starta eget och tro på oss själva, säger Marwa.

fest, i alla regnbågens färger.

De berättar att de jobbat mycket under en

period i livet och bestämde sig för att satsa på

FÖR ATT HÅLLA sig uppdaterade och ständigt få

en mindre personligare arbetsmiljö, både för sig

ny inspiration inom både hår och naglar åker

själva och kundernas skull. På salongen anpassar

de på mässor och kurser och tittar mycket på

Sakkra Salon

de öppettiderna efter kunderna.

sociala medier.

Adress: Norra Storgatan 8, 252 20 Helsingborg

Tele: 042-18 13 13

– Här känner man inte att man går till

Men det allra viktigaste som de håller hårt

jobbet. Man jobbar på sina egna villkor och det

på, är att varje kund ska få bra service.

är en rolig plats att gå till. Det här är som en

familjär fritidsgård, där kunderna får kvalitet och

viktigast. Till oss kan kunderna höra av sig när som

omtanke, säger Solle.

helst och det ger en relation som är oslagbar. Det är

Facebook: www.facebook.com/sakkrasalon

en fin stämning som råder här och jag tror att det är

Instagram: www.instagram.com/sakkrasalon

Kunderna på salongen är både män, kvinnor

– De personliga bitarna med kunden är

E-post: info@sakkrasalon.se Hemsida: www.sakkrasalon.se


SKÖNHET & HÄLSA | 99

MED PASSION FÖR TATUERINGSKONSTEN Ägarna till Ferlingo Tattoo som både har en stor erfarenhet av tatueringskonsten och drivit studio i flera länder har precis öppnat i Vara. – Det blir väldigt personligt i en mindre stad och vi känner att det finns en fin gemenskap här. Vi har dessutom hittat en fin lokal i ett bra läge, säger Martin Delfino.

M

artin Delfino och

kunden har en färdig bild med sig till studion,

det behöver bättras på efter en tid. Hur länge det

Kalina Toneff har minst

som de avbildar. De som kommer till studion

håller är individuellt och beror bland annat på

sagt en stor passion för

kommer till största del från andra orter.

hur mycket man utsätter sig för sol, säger Kalina.

tatueringskonsten.

Paret har arbetat i

kommer det en person hit för en tatuering och

vart som helst i världen men nu har de valt att slå

flera länder och har

– Ryktet sprids från mun till mun. Ofta

Som tatuerare har man möjlighet att jobba

därefter kommer deras familjemedlemmar,

sig ner på ett perfekt läge på huvudgatan i Vara.

även haft tatueringsstudio i Grekland under fyra

vänner eller släktingar. Det är många olika slags

säsonger. När de köpte hus i Sverige öppnade de

kunder som kommer in och det är så otroligt kul,

kul under de kommande åren. Vi älskar verkligen

studio i Falköping som de drev under elva år.

säger Kalina.

att tatuera, avslutar Martin.

Redan när Kalina var femton år fick hon kontakt

med branschen för första gången.

hit för första gången väljer att göra något mindre

motiv men att de flesta kommer tillbaka för

– Jag har alltid varit intresserad av det här

– Nu hoppas vi att vi blir kvar här och har

Kalina berättar att de flesta som kommer

yrket. Några kusiner till mig var tatuerare och

att komplettera eller bygga på den för att få en

jag var otroligt fascinerad. Jag tatuerade mig för

större tatuering.

första gången som fjortonåring och började jobba

i studio året efter, säger Kalina.

kunderna att göra någon annat än de vill ha, är

– Vi vet att det är så men att rekommendera

inte heller bra. Vi har ett serviceyrke och är alltid MARTINS INTRESSE VAKNADE till liv under tonåren

noga med att lyssna på kunderna.

och under åren har det utvecklats allt mer.

sig mycket beroende på storlek, skuggningar

Deras intresse för tatueringar har verkligen

Hur lång tid en tatuering tar att göra skiljer

spridit sig då flera av deras familjemedlemmar

och så vidare. Medan en mindre tatuering tar ett

valt att smycka sig med konsten.

par timmar kan en hel ryggtavla ta uppåt femtio

timmar totalt.

– Min pappa gjorde sin första tatuering

när han var sextio år och gjorde ytterligare en

när han fyllde sjuttio. Även Martins mamma har

då människor som har glesa eller väldigt ljusa

tatueringar, säger Kalina.

ögonbryn kan förstärka dem eller de som helt

Kalina utför även kosmetiska tatueringar,

saknar ögonbryn kan få ett nytt uttryck med hjälp

Ferlingo Tattoo

BÅDE MARTIN OCH Kalina är överens om att det

av tatuerade.

Adress: Bangatan 16, 521 43 Falköping

roligaste med tatueringar är att det inte finns

några regler och det är helt upp till kunden vad

som inte har några ögonbryn, det blir en stor

de vill tatuera. I de allra flesta fall hjälper de

skillnad för dem. Att tatuera är dessutom ett

kunden att utforma en bild efter önskemål som

hållbart alternativ. Jag sätter också alltid upp en

E-post: ferlingotattoo@gmail.com

sedan blir tatuering men det händer också att

återbesökstid för alla som varit här och ser om

Instagram: www.instagram.com/ferlingotattoo

– Det här betyder mycket för människor

Tele: 0704607852 Tele: 0736551701


100 | SKÖNHET & HÄLSA

FRAMGÅNGSRIKA INOM SKÖNHETS­ BRANSCHEN Med ett stort driv och engagemang har Jane Eriksson och Daniel Olsson utformat salongen Jane´s Skönhet i Helsingborg. Dessutom har de startat två framgångsrika onlineshoppar inom söknhetsbranschen och arrangerar både SM I fransförlängning och skönhetsmässan Cosmonord I Göteborg.


SKÖNHET & HÄLSA | 101

J

ane´s Skönhet ligger centralt beläget i

000 kronor första året. Idag fyra år senare

Daniel hittat på olika sätt.

Helsingborg och här möts man av en

omsätter deras AB, som endast säljer till företag

härlig känsla när man kliver innanför

i Sverige och Finland och där utbudet är bland

För oss är det viktigt att de kan utföra arbetet

dörren. I den stora och fina salongen

annat fransar, lashlift och microblading/PMU-

korrekt och säkert, men vi vidareutbildar alltid vår

på drygt 210 kvadratmeter finns det

produkter, över 6,5 miljoner kronor om året och

personal kontinuerligt för att de ska kunna erbjuda

många olika behandlingar som lockar.

är fortfarande i ett starkt växande stadie.

det senaste på marknaden. Vi har ju även en

I maj 2019 startade de ytterligare en

skönhetsskola själva som just nu har tretton lärare

kosmetiska tatueringar och fransförlängningar

webbshop, www.blacklashes.pro där de säljer

i olika städer runt om i Sverige, vilket naturligtvis

men här finns också många andra behandlingar

produkter inom fransförlängning mot den

gör det enklare att hålla sig på topp i en ständigt

som hårborttagning, vaxning, tandblekning

internationella marknaden, där de under sex

evolverande bransch. Det viktigaste är dock att alla

och tatueringsborttagning. Här kan man

månader redan har uppnått samma omsättning

våra anställda och lärare klickar med alla i företaget

också ta del av såväl klassiska som avancerade

och har distributörer och stylistlärare i ett

och att de har en kreativ ådra, är serviceminded och

ansiktsbehandlingar.

femtontal länder.

lojala. Vi försöker vara som en stor familj där alla

ställer upp för varandra, säger Jane.

Salongen är känd för sina

Namnet på salongen har fått följa med

– Vi försöker vara en komplett skönhetsshop

– Vi söker kontinuerligt efter bra personal.

sedan starten 2010 men idag finns det många

för professionella, säger Daniel.

fler medarbetare på salongen som utövar högt

trots det är de fokuserade på att göra en sak i taget.

efterfrågade skönhetsbehandlingar än bara

skönhetsmässan CosmoNord i Göteborg.

ägaren Jane.

Till mässan kommer runt 50 utställare och där

hålls också deras tävling, SM i fransförlängning,

– Idag skämmer vi bort oss alltmer, egentid

Jane och Daniel är också med och arrangerar

är väldigt efterfrågat i dagens allt mer stressade

som är en av världens största franstävlingar.

samhälle och har formligen exploderat sedan vi

började unna oss vardagslyx och att spendera

kategorier. Det gör den till näst störst i världen

pengar på oss själva. Den exploderar och kommer

och det känns otroligt häftigt, säger Daniel.

att explodera ännu mer när vi har ekonomi att unna

Janes fortsätter;

oss mer egentid. Det är superhärligt att se att både

kvinnor och män skämmer bort sig själv, säger Jane.

i branchen för att kunden ska förstå att det är

skillnad på stylist och stylist. Man får vad man

Ända sedan Jane var barn har hon varit

– Vår tävling har 250 tävlingsplatser i olika

– Med tävlingarna vill vi få fram de bästa

intresserad av skönhet men det var först i vuxen ålder

betalar för, även om man ser riktigt duktiga

som möjligheten att utbildas inom yrket uppstod.

stylister som tar alldeles för lite betalt för sitt

fantastiska hantverk, säger Jane.

– Jag har alltid fått höra att man inte kan

jobba med skönhet och leva på det, men när jag

närmade mig trettio gjorde jag slag i saken och

Det är för att ge dem en trygghet men också för

har aldrig ångrat mig.

att alla kunder ska känna att de som arbetar på

salongen jobbar mot ett och samma företag.

Jane läste flera olika utbildningar och

På salongen är alla som jobbar anställda.

kurser, för att till slut komma i kontakt med

fransförlängningen som var relativt okänd för

kan boka en behandling hos vem som helst,

tio år sedan. 2010 startade hon eget företag som

då det inte finns någon konkurrens. Här kan

stylist och hyrde in sig i ett rum på en salong,

kunderna välja mellan många olika behandlare

tills hon bestämde sig för att starta en egen

och dessutom hitta sin ”favorit”, säger Daniel.

salong under 2014.

där, I skrivande stund, anställda. Det är för att ge

– Redan på den tiden hade jag min bästa vän

– Det är viktigt att kunderna känner att de

Tillbaka till salongen så är alla som jobbar

Daniel med mig, som stöttade idéen att gå vidare

dem en trygghet men också för att alla kunder

med eget. Då jobbade Daniel inom industrin som

ska känna att de som arbetar på salongen jobbar

han hade gjort i 15 år men han testade att bygga

mot ett och samma mål.

fransar för kul och det visade sig att han hade en

riktig fallenhet för det, säger Jane.

kan boka en behandlling hos vem som helst och

att vi inte konkurrerar om kunderna utan att de

Eftersom Daniel hade erfarenhet av

Både Jane och Daniel sprudlar av idéer men

– Det är viktigt att kunderna känner att de

Janes Professionals AB Adress: Kungsgatan 2 252 21 Helsingborg

skyddsarbete kom hans kunskaper till stor nytta

står i fokus och att de kan välja den stylist som har

inom företaget och arbetet med de kemiska

tid när det passar just den kunden. Kunderna kan

produkterna samt riskanalyser. 2015 startade

alltså välja mellan många olika behandlare och

Mail: Info@janesprofessionals.se

Jane och Daniel sitt första egna fransmärke

dessutom hitta sin egen “favorit”, säger Daniel.

Hemsida: www.janesskonhet.se

och i samband med detta en webbshop (www.

Facebook: www.facebook.com/JanesSkonhet

lashnbrowstore.se) där de sålde för drygt 100

handplockade och människor som Jane och

Alla som arbetar på salongen är

Tele: 0766103443

Instagram: www.instagram.com/janesskonhet


102 | SKÖNHET & HÄLSA

MED HÅLLBAR HÄLSA I FOKUS I ett idylliskt läge mitt i den nordskånska naturen har LiseLotte Johansson skapat en plats för utveckling och återhämtning. Här kan man släppa vardagens stress och njuta av en stund på yogamattan, gå en kurs eller ha ett kreativt möte med sina kollegor i en inspirerande miljö.

I

ett naturskönt läge i Vigenstorp,

skräddarsydda aktiviteter för företagsgrupper på

i Vigenstorp. Hon har också anlagt en helt ny

mellan Osby och Älmhult har Lise-

dagtid.

trädgård i anslutning till kurslokalerna, speciellt

Lotte Johansson skapat ett unikt

anpassad för att komplettera verksamheten.

helhetskoncept för både privatpersoner

meningsfulla är viktigt för Lise-Lotte.

och företag. Här erbjuder hon

återhämtande. Här finns platser för samtal och

bland annat kurser i ledarskap och

insikter som jag har samlat på mig för att kunna

Att arbeta med uppgifter som känns – Jag vill använda den kunskap och de

mindfulness, yogakurser och möteslokaler i en

bidra till människors utveckling, lärande och

lugn och stillsam miljö.

välbefinnande. Jag vidareutbildar mig hela

tiden och just nu intresserar jag mig mycket för

Lise-Lotte har en bakgrund som pedagog

och skolledare och har arbetat med ledarskap

neuroledarskap. Det handlar om hur vi kan leda

och utveckling i hela sitt yrkesliv. Hon har arbetat

oss själva och andra med hjälp av kunskap kring

med skolutvecklingsfrågor som universitetsadjunkt

hur våra hjärnor fungerar. Den här kunskapen

i pedagogik vid en högskola och varit

kommer att ligga till grund i flera av de kurser

gruppträningsledare på Friskis & Svettis i mer än

som jag kommer att hålla under 2020.

– Trädgården ska vara rogivande och

rekreation och man kan njuta av sjöutsikten.

20 år. Hon är bland annat internationellt certifierad coach, mindfulnessinstruktör och yogaledare.

DEN YOGA SOM erbjuds är främst yinyoga

men även några grupper med lugn hathayoga.

2015 bestämde hon sig för att lämna

högskolan och starta sitt eget företag, Lise-Lotte

Kurserna varar i 12 veckor, växer i antal och blir

Lärprocesser AB. De första åren arbetade hon

snabbt fullbokade. På helgerna erbjuds olika

främst med skolutveckling genom att utbilda,

former av retreatdagar som innehåller yoga,

föreläsa, handleda och processleda runt om i

skogspromenader med inslag av mindfulness,

landet. Med tiden ändrade hon sin inriktning.

hälsosam mat och tid för reflektion i tystnad.

– Jag ville jobba mer med människor

– Jag är framförallt intresserad av de mentala

Lise-Lotte Lärprocesser

och människors hållbara hälsa utifrån ett

delarna av yogan. Yogan är egentligen inte målet

Adress: Vigenstorp 2392, 283 91 Osby

helhetsperspektiv på vad hälsa kan innebära.

utan snarare ett av flera verktyg för personlig

utveckling och ett hållbart liv.

Tele: 072-307 16 75

På gården i Vigenstorp, där hon bor med

Lise-Lotte har också ett stort intresse för

E-post: info@larprocesser.se

sin familj, renoverades ett av husen för att

passa till företagets nya inriktning. Under 2018

naturen, vilket gör att hon gärna förlägger en del

Hemsida: www.larprocesser.se

startade Lise-Lotte yogakurser på kvällstid och

av verksamheten utomhus i de vackra skogarna

Facebook: www.facebook.com/larprocesser.se


SKÖNHET & HÄLSA | 103

LIVSKVALITET I 30 000 DAGAR På 30K i Skövde har de hittat ett unikt helhetskoncept för träning och hälsa. Här jobbar högutbildad personal med stor kompetens och erfarenhet där de skräddarsyr lösningar som är anpassad efter kundernas önskemål och förutsättningar.

3

0 000 dagar är medellivslängden

något nytt och funderade på vad vi själva skulle

på företaget är högutbildade.

i Sverige och därför fick 30K bli

vilja ha och resultatet blev det här.

verksamhetens namn när de startade

professionella när det handlar om träningsupplägg.

för 4,5 år sedan.

på de jag coachar. Jag får uppleva lite samma grej

Vi jobbar med en tydlig struktur och en röd tråd

som när jag själv tränade. Jag lägger upp en plan

genom hela programmet på ett vetenskapligt sätt.

30 000, då vi har ett helhetskoncept för träning

för en person och får se hur den utvecklas, för att

Vi mäter mycket och lägger ofta upp längre planer

och hälsa, säger Stefhan Andersson som är

på tävlingsdagen se resultatet.

för de som kommer hit. Alla som jobbar här har

delägare och PT.

gått flera år på universitetet och det är något jag

försöker lyfta fram dem ända från ungdomsåren

tycker har saknats inom träningsbranschen. Det

om betydelse av hälsa och träning då de bland

till de kan uppnå landslagsnivå eller komma

är lätt att kalla sig PT för att man gått en kurs

annat har gruppträningar, fystester, coachning,

ännu längre.

men det kan också vara farligt om man inte

simning och kurser.

har tillräckligt med kunskap, då det kan orsaka

träna i. Hur långa planer vi gör för någon skiljer

skador om man lär ut fel. Här är vi specialiserade,

säljer cyklar och sportartiklar och en verkstad för

sig mycket. Ibland kan det komma någon som ska

har mycket kunskap och håller oss hela tiden

reparation av cyklar.

träna inför en tävling om tio månader och ibland

uppdaterade, avslutar Stefhan.

kommer det ungdomar som vi kanske lägger upp

– Vi vill erbjuda livskvalitet under

Här har de verkligen tagit ett helhetsgrepp

De har även sjukgymnastik, en butik där de

Hit kommer både nybörjare och elitidrottare

Jag tävlar inte alls nu, utan jag har fullt fokus

De satsar mycket på elitidrottare och

– Här skapar vi bättre miljöer för dem att

– Vi försöker lägga fokus på att vara

som vill träna inför en viktig tävling men även

en femårsplan för, vilket gör att det här är väldigt

människor som bara vill träna på gymmet eller

kul att jobba med.

30K

FÖRETAGET HAR TVÅ heltidsanställda och en

Adress: Gamla Kungsvägen 54 541 32 Skövde

simning under hela sin uppväxt och även tävlat i

halvtidsanställd som jobbar som PT och håller

Tele: 0500 - 79 24 70

triathlon under tio år.

i gruppträningarna. Dessutom har de några

När han slutade att tävla och läste på

timanställda som jobbar en hel del på distans

högskolan växte istället idén om företaget fram.

med träningsprogram. I butiken har de också

några heltids- samt behovsanställda.

Facebook: www.facebook.com/30kskovde

Stefhan berättar att alla som jobbar med träning

Instagram: www.instagram.com/30kskovde

göra ett fystest.

Stefhan själv har både tränat och tävlat i

– Jag och en kille som gick på samma

utbildning som mig kom på idén. Vi ville göra

Mail: info@30k.se Hemsida: www.30kskovde.se


104 | SKÖNHET & HÄLSA

DE VILL GÖRA SKÖNHETSBRANSCHEN SÄKRARE Pura Kliniken har lång erfarenhet av kosmetiska behandlingar och här lägger de stor vikt vid att kunderna ska få en estetiskt bra behandling, samtidigt som de känner sig trygga med utföraren. – Vi lägger stort fokus på säkerhetsaspekten av behandlingen och vill alltid med minsta möjliga medel uppnå ett naturligt resultat som kunden är nöjd med, säger Daniel.

P

å Pura Kliniken i Sundbyberg

tycker är bäst.

får ett nytt säkerhetstänk. Även om man känner

har de över tio års erfarenhet av

till komplikationer är det svårt att få med det rätta

kosmetiska behandlingar och

och de vi tycker ger bäst resultat håller vi oss

tänket och hålla sig uppdaterad om man inte är

här är det naturliga resultatet

till. Som utförare känner man ett ansvar för

utbildad. När man utför en behandling ska man

viktigast, att framhäva dragen

patienterna. Det är en ganska outforskad bransch

alltid vara försiktig och använda sig av den minst

snarare än att förändra.

på många sätt och det gäller att man är påläst och

riskfyllda metoden, säger Daniel.

De har lyckats kombinera en härlig och

håller sig uppdaterad. Man måste kunna mycket

välkomnande miljö samtidigt som de lägger stor

om komplikationer och vilka behandlingar som

de ska växa och kunna ha fler anställda än de tre

vikt vid den medicinska tryggheten, då alla på

kompletterar varandra bra, säger Daniel.

som jobbar på kliniken idag.

– Vi har provat på många olika behandlingar

kliniken är utbildade och legitimerade.

I Minos och Daniels framtidsplaner är att

– Vi vill vara en större aktör inom branschen

TILL KLINIKEN KOMMER mestadels kvinnor med

så att vi kan vara med och påverka den. Även

startade kliniken för tio år sedan, då hon kom i

även allt fler män söker sig hit.

att branschen ska bli tagen på allvar och det

kontakt med branschen via en vän.

krävs fler aktörer som har rätt säkerhetstänk,

yngre målgruppen väljer oftast att behandla

utbildning, legitimation och sätter en ny standard

behandlingar. Företaget växte snabbt och jag fick

läppassymetri medans den äldre målgruppen vill

för hur det ska se ut, säger Daniel.

många nöjda kunder.

motverka åldrandeprocessen. Män brukar oftast

vilja framhäva käklinjer eller botoxbehandla

Pura Kliniken

lite senare och idag driver de företaget

huvudvärk, säger Mino.

Adress: Fredsgatan 31, 172 33 Sundbyberg

tillsammans. Han är både utbildad tandläkare

Tele: 073-933 57 90

och håller just nu på att utbilda sig till läkare.

många oseriösa aktörer inom branschen och att

Mino Purasell som är utbildad sjuksköterska

– Jag utbildade mig och började med några

Daniel, som är Minos son kom in företaget

– Alla typer av människor kommer hit. Den

Både Mino och Daniel menar att det finns

de vill vara med och motverka det.

E-post: info@purakliniken.se Hemsida: www.purakliniken.se

PÅ KLINIKEN UTFÖR de allt från botox och fillers

till trådlyft och kemisk peeling. Mino och Daniel

utförare som är utbildad och legitimerad. Under

Facebook: www.facebook.com/Purakliniken

har under åren utforskat vilka behandlingar de

en medicinsk utbildning lär man sig mycket och

Instagram: www.instagram.com/p.kliniken

– Som patient ska man alltid välja en


SKÖNHET & HÄLSA | 105

SALONG MED HARMONISK OCH FAMILJÄR KÄNSLA Till frisörsalongen Hairmoni kommer kunder i alla åldrar. De har medvetet lagt sig på en lite lägre prisnivå än snittet. – Vi vill inte ta onödigt höga priser, då vi vill att alla ska ha råd att gå till frisören. Därför har vi en speciell prislista som gäller för barn i åldrarna 0-15 år och även för pensionärerna, så att de också ska ha råd att känna sig fina, säger Agnetha Callmer.

H

airmoni i Landskrona är

– Jag tycker att man som salong ska vara

hemtrevligt inredd och här

med i det här. Vi är med i det för att vi vill jobba

tänkte på när de gav salongen dess namn.

råder en familjär känsla,

mot oseriösa aktörer, säger Agnetha.

precis den anda som Agnetha

känsla som Julia och Agnetha ville skapa och Julia planerar också att utbilda sig till

barberare och ta barberargesäll under 2020.

och Julia Callmer vill skapa

PÅ SALONGEN JOBBAR de med märket Icon,

för att få alla att känna sig

– Det är något som ligger i tiden. Män blir

som både är ekologiskt och har veganska färger.

mer och mer medvetna och tycker att det är

välkomna. Här står god kundservice högt på listan.

härligt att kunna få ett fixat skägg, säger Julia.

ekologiska produkter kommer hit för att vi

om frisöryrket och hade sin moster som förebild,

använder det här, säger Julia.

branschen och Julia är nyutbildad, skapar de en

som också var frisör. Agnetha utbildade sig och

perfekt match.

jobbade som frisör fram till 2003 och skolade

utan skänker också en del av pengarna som

då om sig till frisörlärare. Därefter jobbade hon

kommer in till bröstcancer- och diabetesfonden.

att jag aldrig vill sluta utvecklas. Det här är en

under 14 år på Polhemsskolan i Lund.

På salongen jobbar Julia heltid medan Agnetha har

jättebra kombination, Julia har nytänk, är otroligt

Ända sedan Agnetha var liten drömde hon

Julia som i tidig ålder besökte sin faster

– Många nya kunder som googlat på

Julia och Agnetha värnar inte bara om miljön,

Eftersom Agnetha har jobbat så länge i

– Jag som har hållit på i så många år, känner

det som en bisyssla och sköter allt runt omkring.

duktig på färg och jag har en lång erfarenhet,

Agnetha på hennes salong, kände att hon också

säger Agnetha.

ville bli frisör och utbildade sig så småningom.

vill ha det klassiska och de som vill ha det allra

När Agnetha hittade en lämplig lokal som

nyaste och modernaste.

skulle passa som salong bestämde hon sig för

att öppna den och anställa Julia, som för ett år

inspirerade av andra. Som lärare får man också

Adress: Vävaregatan 14, 26137 Landskrona

sedan gick in som delägare.

mycket inspiration, säger Agnetha.

Tele: 0418-15750

Agnetha som jobbat inom yrket under

Till salongen kommer både kunder som

– Vi följer hela tiden modet och blir

Just nu väntar de på att få ett bygglov beviljat,

många år berättar om vikten av att vara en

då de vill utöka storleken på salongen.

seriös salong. De är med i Frisörföretagarna och

Agnetha har tagit alla deras licenser som går från

växa i den här lokalen. Så småningom vill vi ha fler

A-E och som står för delprov, gesäll, mästarbrev,

medarbetare och att kundkretsen växer ytterligare.

seriöst företagande och legitimerad lärare. Julia

har också hunnit ta några av dem.

som utför massage, vilket gifter sig fint med den

– Vi vill inte flytta på oss, utan vara kvar och

I lokalen finns även en annan företagare

Hairmoni

E-post: info@hairmoni-landskrona.se Hemsida: www.hairmoni-landskrona.se Facebook: www.facebook.com/hairmoniilandskrona Instagram: www.instagram.com/hairmoniilandskrona


106 | SKÖNHET & HÄLSA

HÄLSA UR ETT HELHETSPERSPEKTIV När det kommer till att ta tag i sin hälsa handlar det om att ha en långsiktig plan och ta små steg framåt men också att se på hälsan ur ett helhetsperspektiv. – Man behöver inte ändra allt på en gång, utan man kan ta det steg för steg och ändra lite i taget. Det gäller också att se alla aspekter av hälsa och att en positiv förändring kan leda till något annat, förklarar Julian de Groot på Hälsokompaniet i Jönköping.

J

ulian som både är utbildad PT och

till det och är ett hinder för många.

på allvar. Det blir billigare för alla att betala

massageterapeut har stor erfarenhet av

friskvård istället för sjukskrivningar och det här

träning och kost. Han har också tävlat

spärrarna och komma över dem. Kan vi göra

är verkligen ett bra sätt att förebygga just detta.

inom både Athletic fitness tränat allt

processen simpel för dem och motivera dem

Julian är alltid mån om sina kunder och har ett

från kampsport till löpning, simning

genom deras resultat, kan vi åstadkomma väldigt

stort intresse av att hjälpa dem för att komma

och styrketräning. För snart ett år sedan

häftiga resultat i längden. För det mesta är det vad

framåt och nå sina mål.

startade han Hälsokompaniet, där han

vi har i huvudet som styr vår vilja till träning.

– Det gäller att ta hänsyn till de mentala

hjälper sina kunder att nå sina uppsatta mål.

– En bra och ärlig relation till kunderna

är viktigt. Jag är verkligen intresserad av dem JULIAN JOBBAR MED hälsa ur ett helhetsperspektiv,

och det gör att vi får en fin relation, vilket de

håller på med det både på jobbet och fritiden.

där han ser att hans rådgivning och behandlingar

verkligen uppskattar.

Jag älskar dessutom att kunna hjälpa människor

kan leda till många positiva trender.

med deras hälsa.

att kunden upplever mindre smärta efteråt, vilket

– Jag är otroligt intresserad av hälsa och jag

Julian utför bland annat djupmassage, I.A.S.T.M

– Att ge massage kan till exempel bidra till

och koppning på sina kunder. Ofta försöker han

leder till mer fysisk aktivitet, som i sin tur gör att

hitta kombinationer av behandlingarna för att

de hittar orken och motivationen till att äta bättre.

uppnå bästa möjliga resultat. Innan han påbörjar

en behandling försöker han alltid hitta orsaken till

förändring, berättar Julian att det handlar inte om

problemet för att kunna behandla på djupet och

att försöka förändra allt på en och samma gång.

Hälsokompaniet Jönköping

inte bara symptomen.

Adress: Östra Storgatan 146, 554 51 Jönköping

försöka ändra allt på en gång och då faller man

– Det är viktigt att hitta en balans i livet

När man ska leva hälsosammare och göra en

– Det blir lätt för övermäktigt när man ska

där små saker dagligen kan göra stor skillnad.

lätt tillbaka i gamla spår. Det är mycket bättre att

Många har idag stillasittande jobb och då kan

göra små förändringar som ändå ger resultat och

det vara bra att försöka bryta av med att röra sig

på så sätt ökar motivationen samtidigt som det

lite mer eller att få en bra massagebehandling.

inte alls är svårt att följa den nya livsstilen.

Det är också många som tycker att de inte har tid

att träna mycket men att gå från ingenting till att

och företagskunder, som anammat friskvården

träna lite under kortare stunder är mycket bättre

inom företaget.

än ingenting.

ser ut på företag som verkligen tar friskvården

Han berättar att de mentala spärrarna ställer

Till Hälsokompaniet kommer både privata-

– Jag ser hur glada och pigga de anställda

Tele: 072-315 44 23 E-post: jdgmuskelrehab@gmail.com Hemsida: www.halsokompanietjkpg.com Facebook: www.facebook.com/halsokompanietjkpg Instagram: www.instagram.com/halsokompanietjkpg LinkedIn: www.linkedin.com/in/julian-de-groot-535821192


SKÖNHET & HÄLSA | 107

SKÖNHETS­ BEHANDLINGAR med naturliga resultat

På Ego Estetica i Helsingborg finns en rad behandlingar att ta del av, där alla utförs med stor kunskap och noggrannhet. Här utför de endast behandlingar med naturligt resultat. – Det handlar om att bevara det naturliga och inte bygga upp ett överdrivet utseende och den policyn håller jag hårt på, säger Lena Knabe.

T

ill Ego Estetica, som drivs av

används med framgång mot värk, celluliter och stela

konsultation. Därefter får kunden fundera i några

Lena Knabe, kommer kunder

muskler och mycket annat.

dagar över de alternativ av behandlingar som finns.

från såväl södra Sverige som

Lena som är legitimerad sjuksköterska jobbade

Danmark. På kliniken utför

under många år inom den traditionella sjukvården

behandlingar så går det utmärkt att göra

Lena behandlingar med fillers.

och var från början inte insatt i skönhetsbranschen.

ingreppet samma dag. Då vet kunden i regel

Fillers innehåller Hyaluronsyra,

redan vad den ger sig in på och vad den önskar.

Men hon var bekant med Botox som länge

– Har kunden tidigare erfarenhet från

som är ett kroppseget ämne. Numera tillverkas det

använts i medicinskt syfte.

Lena berättar att hon är noga med att avråda

på kemisk väg av sockermolekyler och vatten. Förr

kunder som av fel anledning vill göra sina

använde man tuppkamsextrakt.

dennes klinik, det blev ett frö som fick en plan

ingrepp. Hon utför inga ingrepp som hon anser

att börja gro. Lena gjorde slag i saken och köpte

vara överdrivna.

vissa partier som till exempel läppar blir tunnare,

verksamheten tillsammans med en kollega.

hudens elasticitet minskar och rynkor träder fram.

För drygt fem år sedan, ett år efter att de köpt

kliniken ytterligare och eventuellt hitta en

Med hjälp av metoden kan man fylla ut och öka

kliniken, gick Lenas son bort.

samarbetspartner, som delar samma värderingar .

vitaliteten i hud.

och gick skilda vägar.

möjliga och kunderna blir nöjda. Det värmer

metoden minskar och även tar bort rynkor.

verkligen när nya människor besöker mig på

energi till att utveckla verksamheten, komplettera

rekommendationer från mina befintliga kunder.

runt ögonen, kan även motverka en sur uppsyn.

och förfina sin kompetens.

Det är otroligt givande att kunna göra människor

Rynkorna beror till stor del på att man spänner

så glada. Det är därför jag ägnar mig åt det här,

ansiktsmusklerna för mycket.

mig på benen. Jag blev glad av att komma in i

branschen på heltid.

Med åren bryts hyaluronsyra ner och gör att

Lena använder även Botox i sina behandlingar, Behandlingen används mest i pannan och

Botox får hårt ansträngda muskler att slappna

Hon blev erbjuden av en bekant att ta över

Lena och hennes kollega delade på företaget Lena har sedan dess ägnat all sin tid och

– På något sätt hjälpte det mig att hålla

av. På kliniken används också PRP-metoden.

jag brinner verkligen för det här.

Den går ut på att ur ett blodprov utvinna

– Det viktigaste är att resultaten blir de bästa

avslutar Lena.

Idag ser jag yrket som ett konstnärsyrke och

plasma som sedan injiceras i hårbotten och

därmed minskar eller förhindrar håravfall.

sjuksköterska är en god och stabil grund att stå på.

– Den blodplättsrika plasman innehåller

I framtiden hoppas Lena att kunna utveckla

Lena förklarar att hennes bakgrund som Mångårigt arbete i sjukvården ger

Ego Estetica AB Adress: Studio 33, Drottninggatan 33 252 21 Helsingborg

mycket reparerande ämnen som bland annat

erfarenheter som är ovärderliga.

hjälper till att stimulera hårväxten. Metoden kan

också användas mot rynkor och hjälper huden att

hantera snabbt och säkert.

återfå sin vitalitet.

kunskap och vara legitimerad när man håller på

Facebook: www.facebook.com/egoestetica.se

maskin, MacicPot som använder radiofrekvens,

med det här.

vakuum och led-ljus. Maskinen som är mångsidig,

Instagram: www.instagram.com/egoesteticahelsingborg

På kliniken använder sig Lena också av en

Eventuella komplikationer måste man kunna – Det är mycket viktigt att ha en stor

Före varje behandling ger Lena alltid en gratis

Tele: 0708-146 914 E-post: lena@egoe.se Hemsida: www.egoe.se


108 | SKÖNHET & HÄLSA

NYCKELN TILL SKÖNHET

genom resultatfokuserade behandlingar The Beauty Key erbjuder kvalitativa och skräddarsydda behandlingar och produkter som anpassas för varje individ. – Här ska kunden få en härlig stund, må bra och känna att de får ett gott resultat av behandlingarna, säger Sara Leandersson som driver salongen. Foto: Fia Torstensson


SKÖNHET & HÄLSA | 109

T

ill The Beauty Key i Vasastan

här behandlingar som ger bra resultat utan att ta

kan såväl kunden som vill

till kirurgi som kan medföra ett större trauma.

ha en avkopplande och

Hon utför även Geno-Led ljusbehandling, där

klassisk hudvårdsbehandling

specifika våglängder av ljus som avger energi

komma, som de som vill

tränger igenom hudytan och ger en rad positiva

ha en resultatinriktad

vävnadsfördelar, stimulerar cellförnyelse, verkar

hudvårdsbehandling för att få bukt med ett problem.

lugnande och lindrar olika hudproblem.

– Fördelarna med denna behandling är snabba

En av metoderna som används inom

den resultatinriktade behandlingen är

resultat och ingen återhämtningstid eller

syrabehandling. Syrabehandlingen kan användas

biverkningar efter behandlingen.

för olika hudtillstånd som acne, rosacea, rynkor,

linjer och pigmenteringar.

ett samarbete med en läkare som tar emot kunder

och utför estetiska injektionsbehandlingar så som

Salongen erbjuder även microneedling som

För att komplettera salongen har Sara även

utförs med Dermapen 4.

filler och botox.

– Med microneedling kan man verkligen

Just nu håller Sara på att ta fram The Beauty

individanpassa behandlingen och hjälpa flera

Keys egen signaturbehandling, med inslag av det

hudåkommor. Genom att kombinera microneedling

bästa som salongen har att erbjuda.

och avancerade syrabehandlingar med effektiva

hudvårdsprodukter får man ett mycket bra resultat,

varumärken. Här finns bland annat Nimue,

säger Sara som har många års erfarenhet som blev

pHformula och Exuviance som används inom

auktoriserad hudterapeut redan år 2000.

syrabehandlingar samt EGF-produkter från

isländska Bioeffect.

Sara har tidigare hyrt in sig på olika salonger

På salongen jobbar Sara med noga utvalda

men när läget dök upp beslöt hon sig för att

starta sin egen salong och utforma den som hon

produkter från Mii Cosmetics och Lily Lolo.

själv vill ha den.

av hudvården. Det viktigaste är kvaliteten

The Beauty Key

sig välkomna och där kunderna kan få en stunds

på produkterna, som att de innehåller bra

avslappning samtidigt som de snabbt kan få ett

ingredienser, är framställda på ett bra sätt och att

Adress: Bellmansgatan 1 411 28 Göteborg

riktigt bra resultat av behandlingarna.

ordentlig forskning ligger bakom.

– Jag ville öppna en salong där alla känner

Inom makeupen finns de hudvårdande – Makeup ska vara en förlängd arm

I sina behandlingar lägger Sara stort fokus på

Tele: 031 713 79 23 Mail: info@thebeautykey.se

PÅ SALONGEN JOBBAR Sara även med apparaten

noggrannhet och att resultatet ska bli lyckat för

Plasmapen Plaxpot, vilket är en behandling som

varje kund.

Hemsida: www.thebeautykey.se

ger huden en uppstramning. Med metoden kan

man genom plasmabränningar få överskottshud

sig förstådda och att vi tillsammans kommer

Facebook: www.facebook.com/thebeautykey.se

att avdunsta på önskade områden, som till

fram till ett bra upplägg. Här ska de känna sig

exempel på hals och ögonlock.

lugna och avslappnade. Vi är en kvalitetssalong

och här kan de verkligen få bästa möjliga

– Plasmabehandlingar är verkligen på

uppgång nu och det är roligt att det finns sådana

– Det är viktigt för mig att kunderna känner

resultat av behandlingarna.

Instagram: www.instagram.com/thebeautykey.se LinkedIn: www.linkedin.com/company/the-beauty-key


110 | SKÖNHET & HÄLSA

BEHANDLA VÄRK MED ATLASPROFILAX Py Öberg hittade en metod i Tyskland som hjälpte henne att bli av med värk och skolios. Idag driver hon Pys AtlasHälsa i Göteborg och är en av få i Sverige som jobbar med AtlasPROfilax. Här kan hon hjälpa människor med flera, olika slags problematik som whiplash, migrän, diskbråck och magproblem.

N

är Py Öberg var tolv år fick

företaget och hon berättar att hon hunnit

blir av med gifter i kroppen.

hon reda på att hon hade

lära sig otroligt mycket. Hon har dessutom

en grov skolios, något som

vidareutbildat sig inom kostrådgivning och

maskin, ScenarCosmodic som går ner i centrala

blev värre med åren. När

flera andra massageformer som hon också

nervsystemet och kickar igång själva läkningen i

hon var 28 år levde hon på

erbjuder på kliniken.

kroppen och den ska användas ett antal gånger

värktabletter och hade värk

för att ge så bra resultat som möjligt.

– Kostrådgivning ingår ofta i behandlingarna,

I sina behandlingar använder sig Py av en

i hela kroppen.

då patienterna ofta frågar mig om det. Kosten är

en viktig del när det gäller hälsa och det finns

behandlingarna och berättar att hon ofta får fina

Tyskland som hette AtlasPROfilax. Behandlingen

oftast något som kan förbättras.

omdömen av sina kunder.

fanns inte i Sverige och hon åkte till Tyskland för

att testa den. De första månaderna var tuffa men

efter korrigering av atlaskotan med hjälp av

ofta rekommenderad av personer som varit

det gav resultat. Hon började kunna gå alltmer

frekvensmaskin, wellnesswib och massage.

här, eftersom jag kan behandla människor med

upprätt och resultatet var otroligt bra.

många olika slags problematik.

alltid gratis konsultation och undersökning av

Hon fann så småningom en metod i

Py bloggade under sin läkningsprocess,

På kliniken utför hon också efterbehandlingar

När en ny kund kommer till henne ger hon

vilket uppmärksammades av andra som befann

atlaskotan, innan kunden beslutar sig om de vill

sig i samma situation.

korrigera den.

Hon bestämde sig för att ta kvinnan som

Py har mångårig erfarenhet av

– Mina resultat blir lyckade och jag blir

Hur lång tid det tar innan behandlingarna

behandlat henne till Sverige eftersom alla inte

hjälper beror dels på åldern men också på hur

hade möjlighet att ta sig till Tyskland. Via Pys

länge man haft besvären.

blogg hittade andra människor med liknande

besvär henne och den tyska kvinnan reste mellan

behandling kan det snabbt bli mycket bättre men

Tele: 0735-152933

Tyskland och Sverige under ett år innan hon ville

är man äldre och har gått med tillståndet i trettio

E-post: atlas@pyoberg.se

att Py skulle ta över.

år kan det ta tid att läka. Då är efterbehandlingar

Hemsida: www.pyoberg.se

otroligt viktiga för att uppnå ett ännu bättre resultat.

– Jag var tveksam men hon menade att jag

– Om man är ung och genomgår en

redan hade väldigt mycket kunskap genom min

Pys AtlasHälsa Adress: Drottninggatan 26, 2 tr, 411 14 Göteborg

Facebook: www.facebook.com/AtlasPROfilax.Sverige

egna erfarenheter och hon lärde upp mig efter

NÅGOT SOM ÄR alldeles nytt på kliniken är att

att jag utbildat mig och snart hade jag startat

Py också erbjuder koppning.

upp företaget.

– Det är en jättebra metod där man ser till

Linkedin: www.linkedin.com/in/py-öberg-28958b98

att behandla bindväven så att man bland annat

Bokadirekt: www.bokadirekt.se/places/5944

Nu har det gått tio år sedan Py startade

Instagram: www.instagram.com/pysatlashalsa


SKÖNHET & HÄLSA | 111

TRÄNING SOM GER RESULTAT Med personligt engagemang och resultatinriktad träning har Erika Bengtsson skapat ett välbesökt gym i Älmhult, där visionen är att förenkla människors vardag. – För många människor är det viktigt att träningen är effektiv för att de ska ge sig tid till den. Min vision har hela tiden varit att förenkla människors vardag, för att göra träningen till ett hållbart inslag, säger Erika som är ägare till Erika Personal Training AB.

F

Till gymmet kommer kunder i alla åldrar

– Vi har precis börjat erbjuda kunderna

ör Erika har intresset för

sport och att träna andra

och med många olika slags behov. Här finns

möjlighet till smoothies efter träningspassen.

människor alltid funnits. Under

barnpass från sju år och uppåt, träningspass för

Vi jobbar ständigt för att människor ska få en

en tid jobbade hon som PT i

den som bara vill hålla igång kroppen och pass

enklare vardag och därmed hinna träna. Överlag

Helsingborg men när hennes man

för den som vill ha mer tyngre träning.

vill vi kunna jobba ännu mer personligt och

fick jobb i Älmhult och flyttlasset

effektivt, samtidigt som det ska kännas lyxigt.

Den röda tråden i hennes idé är att det ska

bar av dit, började ett annat kapitel i Erikas liv.

vara enkelt att träna och bli en del av vardagen,

Erika berättar att hon ofta får höra av kunderna

där det är svårt att få tiden att räcka till ibland.

att de uppskattar den personliga känslan som

egen företagare och körde igång ett litet gym i en

råder på gymmet.

lokal på 30 kvadratmeter.

företag eller är småbarnsföräldrar. De är inne i

livspusslet och vill att det ska vara effektivt. Hos

Hon bestämde sig för att testa på livet som

Hon hade då en tanke på att jobba som PT

– Många av våra kunder har till exempel eget

hemma hos kunder men efterfrågan blev allt

oss är passen 30-60 minuter och kunderna vet

större och efter ett år var den så stor att hon bytte

vad de får här.

lokal, anställde två tjejer och började med olika

slags träningspass.

träning och här kör de aldrig samma pass, utan

anpassar dem utifrån vilka som ska medverka.

– Allting har egentligen bara hänt av farten.

Passen består till största del av funktionell

När jag öppnade företaget kände jag att det fanns en

stor efterfrågan och då var det bara att hänga med.

som är bokade, bestämmer vi vad just det

passet ska innehålla.

Idag har hon åtta anställda i företaget och

– När vi planerar ett pass och ser vilka

passen har blivit ett populärt inslag på gymmet,

som har en personlig känsla och en härlig

PT eller träna i en mindre grupp. Förutom att man

atmosfär. Just känslan i lokalen är viktig för Erika,

använder tiden mer effektivt och vet att man gör

här är det viktigt att kunderna trivs och att de får

rätt kan man också få hjälp med motivationen.

ett personligt bemötande.

funderar på vad och hur de ska göra, vilket tar

– Allt är på en väldigt personlig nivå här, jag

Det finns många fördelar med att anlita en

– Jag tror att många som går och tränar själv,

kan nog namnet på varenda kund. Alla som börjar

mer tid. Det finns många fördelar med en PT och

här får möjlighet till en konsultation, så att vi kan

vi kan också vara ett stöd då motivationen tryter.

hjälpa dem att hitta rätt väg inom träningen.

Erika fortsätter ständigt att utveckla sitt koncept.

Erika Personal Training AB Adress: Stallgatan 2, 343 34 Älmhult E-post: info@erikapersonaltraining.com Hemsida: www.erikapersonaltraining.com Facebook: www.facebook.com/erikapersonaltrainingab Instagram: www.instagram.com/erikapersonaltrainingab


112 | SKÖNHET & HÄLSA

MÅNGFACETTERAD SALONG med utbildningar

Renin Beauty Salon i Kungälv erbjuder sina kunder alltifrån frisörbehandlingar, trådning och fransförlängning till behandlingar med botox och fillers. – När man kommer hit kan man göra mycket på en och samma plats och det uppskattas av kunderna, säger Renin Shnawa.


SKÖNHET & HÄLSA | 113

P

å Renin Beauty Salon i

Kungälv kan kunderna ta del

fillersbehandling gäller det att man inte tagit

Renin håller även utbildningar inom både fillers

av många behandlingar under

några mediciner eller värktabletter, är gravid,

och trådning. Under sina utbildningar är hon

ett och samma tak. Renin

ammar eller har någon infektion eller herpes.

alltid noga med att eleverna uppnår resultat

För att man som kund ska kunna ta en

Shnawa som är grundare och ägare till salongen

salongen då det är vad som efterfrågas mest.

innan de godkänns. NÄR DET KOMMER till resultatet av behandlingen

utför fillersbehandlingar, trådning och

förespråkar Renin det naturliga resultatet, även om

godkänt för vem som helst att gå en utbildning

– Enligt svensk lagstiftning så är det idag

fransförlängning. Botoxbehandlingar utförs i

hon så långt det är möjligt låter kunden få välja.

och de kan vara utformade hur som helst. Men

samarbete med läkare och sjuksköterskor och

jag personligen väljer att ha några krav när de

hon har även en frisör på salongen.

gäller fillers. Hos mig måste man bli godkänd

på både det praktiska och teoretiska provet, hur

Renin är undersköterska i botten och håller

just nu på att studera vidare till sjuksköterska.

lång tid det än tar. Hos en del utbildare behöver

Hon har under många år jobbat med

man inte ens prova att göra behandlingar, men

fransförlängning men har alltid drömt om att

på det sättet blir man inte självsäker. Jag tror och

jobba med fillers.

hoppas att det ska komma ny lagstiftning, eller i

”I de flesta fall brukar de som bär slöja inte ha möjlighet att gå till salonger. Här kan de komma till en salong och, i rummet som är insynsskyddat, få behandlingar.”

– Jag vill jobba med skönhet utan kirurgi.

Jag har nu börjat jobba med fillers och när jag är färdigutbildad kommer jag även utföra behandlingar med botox.

Renin har gått flera utbildningar inom fillers,

som alla har letts av läkare eller kirurger.

Under sex år jobbade Renin med att utföra

fransförlängning hemma, tills hon vågade ta steget att öppna en salong.

– Egentligen hade jag aldrig vågat ta steget

om det inte varit för mina föräldrar som var på mig om att öppna en salong. Jag är väldigt tacksam över att ha mina föräldrars stöd, det är

alla fall tydligare regeler, om vilka som får utbilda sig. Till exempel att de som utbildar sig måste ha jobbat inom sjukvården, det hade varit bättre och säkrare för kunden.

Renin har verkligen en drivkraft och många

idéer för framtiden.

– Jag skulle vilja ha fler salonger under

samma namn, där alla är anställda och jobbar professionellt. Just nu håller jag på att öppna en ytterligare salong i Falkenberg och visionen är även att ha ett eget fillersmärke inom ett par år. Målen blir större och större ju längre man kommer, avslutat Renin.

tack vare dem jag nått dit jag är idag. Nu hoppas jag på att kunna växa på flera sätt.

Renin har en till salong i Mölndal

tillsammans med en samarbetspartner, där de utför frans- och fillersbehandlingar. Hon har

Renin Beauty Salon

även en frisörsalong i Angered, som hon äger

– Om det handlar om en smaksak och inte

tillsammans med sin familj.

skadar personen, får hon välja. Jag har själv inte fillers men skulle kunna göra det om jag hade

PÅ KLINIKEN FINNS också ett speciellt rum för

någon rynka som jag ville få bort. Så tänker jag

kvinnor som bär slöja, vilket gör salongen unik.

också med kunderna, att det ska se så naturligt ut

som möjligt. Om jag tycker att en kund redan har

– I de flesta fall brukar de som bär slöja

inte ha möjlighet att gå till salonger, utan någon

för mycket fillers brukar jag berätta vad jag tycker

brukar komma hem till dem. Här kan de komma

och sedan ge denne lite tid att fundera, innan

till en salong och, i rummet som är insynsskyddat,

hon beslutar sig.

få behandlingar. Det kommer många långväga

kunder till salongen för just det här.

och singelfransar men utför bara singelfransar på

Renin har gått utbildning för både volym-

Adress: Västra Gatan 66A 442 31 Kungälv Tele: 0303-132 52 E-post: info@reninbeautysalon.se Hemsida: www.bokadirekt.se/places/28275 Facebook: www.facebook.com/ReninBeautySalon Instagram: www.instagram.com/renin.beauty.salon


114 | VERKSTAD & INDUSTRI

UNIK VENTILSERVICE MED KVALITET På Mec-Con utför de service på ventiler av en mängd olika fabrikat och storlekar.

Förutom att ta emot produkterna på sin ventilverkstad åker de också ut till kund med sina mobila serviceverkstäder, vilket ger många fördelar för kunderna.


VERKSTAD & INDUSTRI | 115

I

Osby i norra Skåne ligger Mec-

olika kompetenser som kompletterar varandra,

Cons stationära verkstad. Företaget

så att de tillsammans bildar ett bra arbetslag. Det

har funnits sedan 1980. Idag äger

händer också att jag åker ut till kund och själv

Armatec AB företaget vilket har

deltar i arbetet, säger Magnus.

gjort att Mec-Con kan dra fördel

av Armatecs kunskap och breda

de tar emot ventiler och pumpar för service,

Mec-Con har en fullutrustad verkstad där

produktsortiment samtidigt som Armatec kan

som kunderna skickat in. Företaget utför alla

erbjuda industriservice med kvalitet genom

jobb med stor noggrannhet och kvalitet och

Mec-Con, vilket har lett till ett bra samarbete

deras största tillgång är personalen med den

och ökad kundnytta.

stora kunskap och erfarenhet som de besitter.

Inför varje högsäsong utökar de personalstyrkan

Mec-Con utför service till kunderna inom

flera områden som kärnkraftverk, processindustri,

med projektanställd personal som är utbildade

värmekraftverk, energiverk, kemisk industri,

ventiltekniker, eller utbildas i egen regi.

pappersbruk med flera.

Inom industrisegmentet erbjuder de

framförallt underhåll av ventiler men utför även mekaniska arbeten samt pumpservice.

Deras servicelastbilar är inredda som

komplett utrustade verkstäder, vilket betyder att de kan sätta igång arbetet så snart lastbilen är på plats och strömkabeln med 230V är inkopplad.

– Vårt koncept med rullande lastbilar är

unikt. Vi åker ut till kund, plockar ner ventilen och åtgärdar den. Vi funktionstestar så att allting fungerar som det ska. Genom att vi är på plats kan man även upptäcka om det föreligger andra behov av åtgärder ute hos kund. På det

“Vårt koncept med rullande lastbilar är unikt. Vi åker ut till kund, plockar ner ventilen och åtgärdar den på plats ute hos kund.”

– De allra flesta av dem kommer tillbaka

varje högsäsong, vilket gör att vi alltid har kunnig personal och kan erbjuda en jämn kvalitet till våra kunder. Vi arbetar mycket med personalen inom företaget, de är vår viktigaste resurs, för det är de som utför arbetet och skapar goda kundrelationer. Förståelsen för kundens behov, kvalitet och att alltid göra vårt bästa är våra ledord i alla kunduppdrag, säger Jonas Wictorsson.

här sättet slipper man transportera ventiler, vilket sparar värdefull tid för kunden, samt att man kan undvika eventuella transportskador, säger Magnus Sjöberg.

Magnus började jobba åt Mec-Con 1991, då

företaget ägdes av familjen. Bolaget såldes 2015 till Armatec och Magnus lämnade då över den administrativa vd-rollen till Jonas Wictorsson. Magnus blev kvar i företaget men gick över till att arbeta med marknadsorienterade kundrelationer

Mec-Con AB Besöksadress: Verkstadsgatan 3, 283 50 Osby

där han bland annat planerar arbetet som ska

Tele: 0479-15530

utföras ute hos kund.

E-post: info@mec-con.se

Hemsida: www.mec-con.se

– Jag ser till att det kommer ut personal med


116 | VERKSTAD & INDUSTRI

GENERATIONS­SKIFTAT FAMILJEFÖRETAG I TILLVÄXT Höglandets Kompressorservice både säljer samt utför service och installationer av kompressorer till företag i olika storlekar och branscher. De är specialiserade inom tryckluft och med sin långa erfarenhet utför de alla jobb med kvalitet och noggrannhet. – Bland oss finns ett genuint engagemang och en lagkänsla som alltid går ut på att tillsammans hjälpa våra kunder på bästa sätt, säger vd Malin Annerhult.


VERKSTAD & INDUSTRI | 117

H

öglandets

en arbetsplats i Ljungby med en anställd och

Kompressionsservice

tillsammans täcker de upp hela Kronobergs län

har under åren både

och ner till norra Skåne samt hela Jönköpings

vuxit i både storlek och

län och vidare ut mot Östkusten. Liksom Kalmar,

omsättning. Redan 1979

Ulricehamn och Borås.

startade företaget, då som

Att hålla sig inom ett begränsat område är

ett enmansföretag. Idag jobbar sex anställda

ett medvetet val, då de snabbt vill kunna vara på

servicetekniker i verksamheten, som förser

plats när kunderna ringer och behöver hjälp.

företag, främst inom tillverkningsindustrin med

service och försäljning av kompressorer för

de tillverkande företagen. Stannar luften, stannar

tryckluftssystem.

också produktionen, därför är det också en kritisk

del i ett tillverkande företag.

De har idag projekterat, installerat och servat

– Kompressorn är lika viktigt som elen för

kompressoranläggningar åt fler än 1000 kunder i

södra Sverige och de senaste fyra åren har de ökat

endast nya kompressorer av märket Garden Denver.

sin omsättning med 60 procent.

år och i den här branschen vill man jobba med

Sedan fyra år tillbaka driver Malin

De utför service på alla fabrikat, men säljer – Vi har jobbat med dem i väldigt många

Annerhult företaget. Hon har en lång erfarenhet

något som man vet är pålitligt, som klarar miljö-

av branschen då hon i princip är uppvuxen i

och energimålet och är hållbart. Vi har kunder

verksamheten.

som haft sina maskiner sedan vi startade och som

fortfarande är i drift.

Malins pappa startade Kompressorservice

och när hon själv började jobba på kontoret

skulle hon bara stanna under en period, men har

under många år, råder en familjär stämning.

nu tillbringat 27 år i företaget.

erfarenhet som hon fått från sin tid som ledare

– Jag skulle bara vara här ett tag, då jag hade

På företaget, där många av de anställda jobbat Malin berättar att hon tagit med sig sin

tankarna på att studera vidare efter gymnasiet

för olika idrottslag och lagkänslan är just det som

men jag lärde mig mycket om branschen och

genomsyrar företaget.

det fick mig att stanna kvar. När pappa skulle gå

i pension för några år sedan tog jag över, säger

tror att många kunder känner det. Vi är genuint

Malin som idag är vd.

engagerade i alla företag, stora som små. Alla

beslut som ska tas, ska genomsyras av en ärlig

Att ha ett så stort ansvar fick Malin att tveka

– Här hjälper vi varandra i alla lägen och jag

till en början men såg snart möjligheterna och

ambition, att alltid göra det bästa för kunden.

utmaningen.

anställda säljare utan här är det serviceteknikerna

– Det är lätt att man följer normen och

”Det är lätt att man följer normen och tänker att det inte går men samtidigt gillar jag utmaningar och kände att det var spännande och idag har jag vuxit in i rollen som vd.”

Unikt för företaget är att de inte har några

tänker att det inte går men samtidigt gillar jag

som drar in jobben.

utmaningar och kände att det var spännande och

idag har jag vuxit in i rollen som vd, säger Malin.

maskinen också underhålla med service. De kan

– På det här sättet får den som säljer

maskinerna och det blir en trygghet för kunden TILL STÖRSTA DELEN utför de service på

att samma person kommer till företaget.

kompressorer hos kundernas olika verksamheter.

För Malin och hennes anställda står hög

Även vid akuta problem åker de ut till kunder,

kundnöjdhet och att alltid göra sitt bästa högst

då maskinerna behöver snabb service. De jobbar

upp på listan.

mot kunder i olika branscher, såsom tandläkare,

livsmedelsföretag, sågverk, aluminiumtillverkare

många nöjda kunder och får ofta beröm för sina

och bryggerier.

anställda.

Besöksadress: Bockängsgatan 5, 571 38 Nässjö

Tele: 0380-188 60

– För oss handlar det mycket om att

Malin berättar att de genom åren haft

– Nästan varje gång får jag höra att de är så

Höglandets Kompressorservice

skräddarsy uppdragen, man måste titta på vad

nöjda med serviceteknikerna för att de är lyhörda,

E-post: info@hkservice.se

varje företag behöver, hur de jobbar samt hur

ansvarskännande och trevliga.

luften används.

ytterligare och därmed bli fler anställda.

Hemsida: www.hkservice.se Facebook:

Förutom deras kontor i Nässjö har de också

I framtiden finns visionen om att växa lite

www.facebook.com/hoglandetskompressorservice


118 | VERKSTAD & INDUSTRI

SPECIALISTER PÅ SKORSTENAR Källreda Plåt & Smide AB är en av de största skorstenstillverkarna i Sverige och har hittills tillverkat och levererat över 2000 skorstenar. De erbjuder sina kunder helhetslösningar, från design till montering. – Vi löser kundernas skorstensproblem, från stort till smått och har dessutom en erfarenhetsbank som är ganska vid, som vi kan titta på när det gäller mer speciella projekt, säger Peter Magnusson som är ägare till företaget.

K

ällreda Plåt & Smide har

– Jag gör en design och sätter ihop ett paket

stålkonstruktioner.

en minst sagt gedigen

som ska ge en så bra produkt som möjligt i

erfarenhet av att tillverka

slutändan. Jag tittar bland annat på hur det blir

finns en lag som förbjuder företag att göra konstruk­

skorstenar. De har försett

mest ekonomiskt fördelaktigt för kunden och

tioner på marknaden om man inte är certifierad.

industrier och energibolag

det gäller inte bara vid själva investeringen, utan

med skorstenar sedan

– Det är en stor trygghet för kunden och det

På företaget jobbar fem anställda som

under hela livslängden på skorstenen som ligger

tillverkar runt tio skorstenar per år och här jobbar

1970 och är specialister inom industriskorstenar,

på trettio år. En stor styrka hos oss är att vi är

de alltid med fokus på kvalitet.

rökrör och stålkonstruktioner. De gör även en del

otroligt flexibla, både i våra konstruktioner och

andra produkter som räcken och kabeltrummor

vårt arbetssätt. Vi kan med ganska kort varsel

levererar alltid med bra kvalitet. När kunden får

i stål. Peter har jobbat inom företaget sedan

genomföra en ändring, även om skorstenarna

produkten ska den vara perfekt. Här försöker vi

1994, blev delägare med sin bror 2008 och tog

eller balkarna redan är under produktion.

göra allt rätt från början och ser man att det är

under 2012 över verksamheten själv. Här jobbar

något som är tokigt stoppar vi produktionen och

även hans fru Pernilla sedan 2012 med de

gör att de kan testmontera skorstenen innan den

kollar upp det direkt. Vi har dessutom otroligt

administrativa uppgifterna.

ska levereras och monteras ute hos kund.

kompetent personal som jobbar här.

Deras kunder finns över hela Sverige men

Deras tillverkningsanläggning är stor, vilket

– Vi kan testmontera nästkommande del på

också i Norge, Finland och Polen. Skorstenarna

bottendelen för att se att allt stämmer, det är då

som skräddarsys helt efter kund är från 7 meter

en stor fördel med att ha stora lokaler.

ända upp till 70 meter höga. De både designar,

tillverkar och i många fall även monterar

i platt format som de själva valsar, till både rökrör

skorstenen hos kund.

och yttermantel.

– Vi har hela kedjan med montage om

– Vi är inte billigast på marknaden men vi

I stort sett är allt material de köper in är plåt

En stor del av materialet som används

Källreda Plåt & Smide AB Adress: Källreda 3, 363 35 Tolg Tele: 0470-701210 E-post: info@kallreda.se

kunden vill ha det men det finns vissa kunder

inom tillverkningen är fullt återvinningsbart

som väljer bort montagedelen, då de själva har

och de har i stort sett inga utsläpp. Företaget

Hemsida: www.kallreda.se

kunskapen och är insatta.

är certifierat inom ISO 9001 och ISO 14001, två

andra certifieringar som är viktiga för företaget

Facebook: www.facebook.com/kallredaplatsmideab

Det är flera aspekter som styr vilken höjd

skorstenen ska ha, som till exempel miljökrav där

är ISO 3834 samt EN 1090-1:2009 +A1:2011 EX3,

man tittar på i vilken höjd rökgaserna får släppas ut.

vilket gör att de får CE-märka sina skorstenar och

Instagram: www.instagram.com/kallredaplatsmide


VERKSTAD & INDUSTRI | 119

HELHETSKONCEPT INOM BILBRANSCHEN På Bilcentrumgruppen har man ett unikt helhetstänk och verkligen anammat de mjuka värdena. Här erbjuder de sina kunder alltifrån premiumprodukter inom bilbranschen till provkörning av demobilar och eventkvällar. Här får kunderna minst sagt det lilla extra.

B

ilcentrumgruppen som finns i

på alla bilar.

och ytterligare en anställd som kontrollerar alla

Hässleholm, Kristianstad och

bilar som kommer ut från verkstaden.

Sölvesborg levererar årligen

helhetskoncept som täcker bilägarens behov då de

runt 4000 bilar och reparerar

också har en skadeverkstad och ett stort däckhotell.

och vill alltid följa upp våra arbeten och lägger

dessutom tusentals. Hit kan

därför både kraft och pengar på det. Det är en

kunderna lika väl komma för

verksamheten ytterligare genom att starta en ny

stor trygghet för kunden och det vill vi att de ska

att slå sig ner i soffan och prata bilar över en

verkstad som sysslar med ekonomiservice.

känna, säger Vibeke.

kopp kaffe, delta i ett event, köpa en ny bil eller

lämna in sin bil på service.

Skoda och VW Transportbilar som är äldre

skapat en eventyta som de hyr ut för klubbträffar,

än fem år gamla. Förutom att vi gör underhåll

kick-offer eller möten.

inom Seat, Skoda, Volkswagen, Audi och

och reparationer, byter vi bromsar och utför

Volkswagen Transportbilar och hit kommer såväl

enklare service, till lite lägre priser. Vi vill vara en

som heter Visit Tour, där de en gång i veckan, i

företag som privatpersoner.

totallösning för kunderna, säger Marcus.

Hässleholm, Kristianstad och Sölvesborg, låter

Här finns bilar i många olika prisklasser

Bilcentrumgruppen har verkligen skapat ett

Bilcentrumgruppen har nyligen utökat

– Här tar vi hand om Volkswagen, Seat,

– Här finns en bil för alla, oavsett vilken

– Vi jobbar med kvalitetssäkring i hög grad

I Audihallen på ovanvåningen har de också

Företaget har också ett unikt koncept

kunder provköra de senaste bilmodellerna. Då

prisklass de är ute efter. Vi har också förmånliga

BILCENTRUM HAR FUNNITS ända sedan 1959

åker företaget ut till kunderna som består av både

finansieringslösningar för kunderna att tillgå

och koncernens moderbolag skapades 2005 då

privatpersoner och företag.

liksom serviceavtal och försäkringar, säger

Marcus Gustafsson tog över företaget. Under 2010

kom även Vibeke, Marcus fru, in i företaget som

med. Ibland ringer kunderna själva och bokar

Marcus Randen Gustafsson.

– Det här är något nytt och som vi är unika

Marknadsansvarig.

en tid och ibland ringer vi och erbjuder dem att

DE SÄLJER OCKSÅ begagnade bilar av alla

provköra. Vi bjuder samtidigt på en god frukost

möjliga märken och eftersom de är medlem i

det allra viktigaste. På företaget har de en

och vi pratar och har jättetrevligt. Det här har

Motormännens Riksförbund, lämnar de garanti

kvalitetsansvarig som jobbar med kvalitetssystem

blivit populärt, säger Vibeke.

För Vibeke och Marcus är trygga kunder


120 | VERKSTAD & INDUSTRI

MASKIN­ REPARATIONER med mjuka värden

SMEAB - Svets och Maskinservice utför reparationer och maskinservice med stor erfarenhet och kunskap där mjuka värden står högt i fokus. Företaget har sedan starten 2004 växt och fortsätter ständigt att växa. – Jag tror att anledningen till vår tillväxt är jag hela tiden varit öppen för att verkligen försöka lösa det kunderna efterfrågat. Dessutom har jag kompetent personal som kompletterar varandra oerhört bra och som grupp är vi väldigt bra på att lösa problem, vilket är en stor styrka, säger Benny Karlsson.


VERKSTAD & INDUSTRI | 121

S

MEAB – Svets och Maskinservice

som ligger i småländska

en större lokal, vilket gjorde att han kunde

Under 2011 blev han erbjuden att köpa

Jag ser att det är mycket värt för kunden att få en

Emmaboda har inte bara många

fortsätta växa.

smidig hantering.

ben att stå på, de utför också alla

tjänster med stort kundfokus.

vilket än idag är en av företagets inriktningar.

cirka sex mil från kontoret, ur en ekonomiskt

Mestadels ägnar de sig åt hydralik,

Till en början reparerade Benny kranar,

behövde ringa ett samtal för att lösa all logistik.

SMEAB tar oftast på sig uppdrag som längst

Under åren har företaget utökats med alla de

synpunkt för kunden, men det händer att de tar

svetsning, reparation av tyngre maskiner och

tjänster som de tillhandahåller och de är inte

på sig uppdrag som är längre bort.

däck, med fokus på skogsmaskiner men även

rädda för att ta sig an nya uppdrag.

andra maskiner. De har två fullutrustade

stora kunder för SMEAB och de är även återförsäljare

Företag inom jordbruk, bygg och skog är alla

servicebilar som gör att de kan ta sig ut till

av Zetor-traktorer sedan fyra år tillbaka.

företagen och reparera på plats hos kund.

även skapat ett samarbete med Lantmännen

– Jag har två helt självgående killar som

kör bilarna och det fungerar till hundra procent och det uppskattas verkligen av kunderna att vi kan reparera på plats. Vi jobbar dessutom väldigt brett med en stor erfarenhet och kunskap, vilket man ofta får nytta av när man stöter på problem. Ibland ringer det kunder med mindre problem och då hjälper vi dem med råd för att de själva ska kunna försöka lösa problemet, istället för att det ska skickas ut en bil vilket blir dyrare för kunden, säger Benny Karlsson som är vd för företaget.

Benny berättar att de också har ett stort

kontaktnät där de samarbetar med lokala företag och här är man alltid måna om att hjälpa varandra.

– Det är omöjligt att kunna allt och då är det

oerhört bra att ha ett kontaktnät. På så vis kan man få hjälp och lösa mycket mer än om man

”Vi är väldigt flexibla och tar på oss nya utmaningar hela tiden och ser till att kundernas behov tillgodoses. Det dyker ständigt upp nya kunder då vi har ett bra rykte som säger att vi kan fixa det mesta.”

– Vi säljer några traktorer varje år och har

maskin där vi servar deras traktorer. Även om det är ett annat märke på de traktorerna är mitt motto att det spelar ingen roll vem som lagar vad, huvudsaken är att maskinerna rullar och alla är nöjda och glada, avslutar Benny.

snöar in sig på sitt och inte vill utvecklas.

När kunderna får större problem med sina

maskiner rekommenderar Benny att de kommer in med maskinen till SMEAB:s lokaler, där all

– Vi är väldigt flexibla och tar på oss nya

kunskap finns tillgänglig under samma tak.

utmaningar hela tiden och ser till att kundernas

behov tillgodoses. Det dyker ständigt upp nya

– Det blir svårt att skicka ut fem olika killar till

kunden, vilket kan behövas om det är komplicerade

kunder då vi har ett bra rykte som säger att vi kan

Svets & Maskinservice

problem och på så sätt är det bättre att vi kan jobba

fixa det mesta.

Adress: Verktygsvägen 4, 361 42 Lindås

med reparationen här i vår verkstad.

Uppdragen är både stora och små för företaget

och Benny berättar att de för en tid sedan hjälpte en NÄR BENNY STARTADE SMEAB för 16 år sedan

matvarubutik att byta ut alla kylanläggningar.

tog han snabbt in en anställd och har sedan

dess anställt en ny vartannat år, vilket idag har

på oss uppdraget och löste all problematik.

resulterat i att åtta arbetar i företaget.

Kunden blev oerhört nöjd över att de endast

– Vi tog som vanligt, när vi får en förfrågan,

Tele: 0733-907038 E-post: info@svetsomaskinservice.se Hemsida: www.svetsomaskinservice.se Facebook: www.facebook.com/svestomaskinservice


122 | VÅRD & OMSORG

HELHETSKONCEPT FÖR HUSDJUREN På Smådjursdepån i Växjö har de skapat ett unikt helhetskoncept, en mötesplats med familjär känsla för djur och djurägare där de kan erbjuda allt från veterinärvård och rehabilitering till hundsim och inomhusträning. – Tanken var att vi ville starta ett ställe där djurägare alltid är välkomna. Vi är stolta över det vi åstadkommit då alla bitar är genomtänkta och skapar en bra helhet, säger Sofia Nälgård.


VÅRD & OMSORG | 123

B

akom Smådjursdepån som

delägarna två legitimerade djursjukskötare, en

bokas via företagets onlinebokning som finns

öppnade i oktober står de

hundfysioterapeut/djurvårdare, en legitimerad

tillgänglig dynget runt. Där kan djurägaren gå in

tre delägarna, Sofia Nälgård,

veterinär samt en receptionist.

med en kod och träna med hunden när de vill. I

legitimerad veterinär, Lotta

dagsläget bedriver de ingen egen kursverksamhet

Gadd, hundmassör och

lägger ner sin själ i det här. De har bra erfarenhet

men har ett samarbete med Brukshundsklubben i

djurvårdare samt Linda Loodh,

och är trygga i sin yrkesroller, säger Linda.

Växjö som har olika slags kurser i lokalen.

– Vi har helt underbar personal som verkligen

administratör och instruktör. De har alla tre ett

Många djur som blivit opererade på ett annat

gediget intresse för djur och började fundera

TILL CENTRET KAN kunderna komma för att ta del

ställe remitteras också till Smådjursdepån för

över centret för två år sedan då de hade stor

av alla bitar, som veterinärbesök, rehabilitering

rehabiliteringsträning.

erfarenhet av att jobba med djur, kände de för

och träning. Hit kommer också de som till

att starta något eget. Linda och Lotta ville skapa

exempel bara vill använda träningshallarna.

duktiga och lyhörda. Där lägger de upp en

ett hundcenter med träningshallar och hundsim.

behandlingsplan för hunden, säger Sofia.

Eftersom Sofia är legitimerad veterinär blev det

alltfler som fått upp ögonen för dem då det blivit

en perfect match, vilket gjorde att de kunde

alltmer populärt att vara inne och träna. Både

känslan vill de växa sakta och i framtidsplanerna

öppna ett center med ett brett utbud och ett

hundsimmet och hallarna är och kommer fortsätta

ligger visionen om att göra en ortopedi- och

genomtänkt helhetskoncept.

att vara populära under vinterhalvåret, säger Linda.

tandavdelning.

Målsättningen med centret är att de vill ha en

för djurägare och kunna hitta allt under samma

familjär känsla. Hit ska djurägarna komma med

växa en aning och kanske kunna anlita konsulter

tak. Vi ville ha ett ställe dit djuren tycker att

sina djur och bli igenkända av personalen.

istället för att anställa fler.

det är kul att gå till. De kan sammankoppla

veterinärbesöket med att det är något kul om de

så vill vi ha det. Eftersom vi själva är djurägare

känslan och behålla den personal vi har idag, det

också kan träna till exempel, säger Sofia.

har vi tänkt mycket på hur vi ville ha det när vi

är det viktigaste för oss, avslutar Linda.

utformade det här, säger Linda.

– Tanken var att få ett center som mötesplats

När de beslutat sig för att öppna tänkte

– Hallarna ger många möjligheter och det är

– Vi känner både djuren och djurägarna och

– Tjejerna som jobbar på rehab är väldigt

I och med att de vill behålla den familjära

De ser att personalstyrkan skulle kunna

– Vad vi än gör vill vi behålla den familjära

de först bygga om en befintlig lokal men valde istället att bygga nytt. Resultatet blev en stor

ATT SMÅDJURSDEPÅN HAR en så stor bredd

lokal på tvåtusen kvadratmeter innehållande

och att allt är samlat på ett och samma ställe

veterinärklinik, butik, hundsim, rehab/friskvård

gör att hunden får en bra behandlingsplan och

och inomhusträningshallar.

djurägaren slipper åka till flera olika ställen.

– Johanssons Fastigheter byggde lokalerna åt

Veterinärkliniken har både röntgen,

oss och såg till att de blev helt rätt för ändamålet,

operationssal och eget labb för akutprover.

säger Linda.

Rehab- och friskvårdscentret används både som

träningssyfte efter en skada men också för att

När de hade invigning av centret var det

många nyfikna besökare som kom för att se

förebygga skador.

lokalerna och ta del av utbudet.

här finns flera saker på samma plats, vilket gör att

– Det kom över 600 personer och vi

– Ofta blir man skickad till olika ställen men

drunknade i blommor och presenter, vilket

hunden får en bra behandlingsplan. Vi kan göra

var superkul. De fick gå och titta på kliniken,

mycket men inte allt och är det något vi inte kan

butiken och hundsimmet, vilket verkligen var

klara här, hjälper vi dem alltid vidare, säger Sofia.

Smådjursdepån i Växjö Adress: Hjalmar Petris Väg 36, 352 46 Växjö Tele: 0470-55 41 00 E-post: info@smadjursdepan.se Hemsida: www.smadjursdepan.se

jätteuppskattat, säger Sofia. MÅNGA KUNDER KOMMER från Växjö men allt

Facebook: www.facebook.com/smadjursdepan

och hos dem alla finns ett genuint intresse för

fler åker också många mil för att kunna nyttja

både djuren och djurägarna. Här jobbar förutom

träningshallarna och simmet. De kan enkelt

Instagram: www.instagram.com/smadjursdepanivaxjo

Förutom dem själva har de fem anställda


124 | VÅRD & OMSORG

DIN MUN ÄR KROPPENS SPEGEL Idag vet man att vissa sjukdomar visar sig i munnen först samt att dålig munhälsa sammankopplas med hjärt- och kärlsjukdomar. Vissa studier visar att degenerativa sjukdomar som Alzheimer, Parkinson samt Demens kan ha samband med långvariga inflammationer i munhålan. – Det finns många skäl att ta hand

man äter. Man bör ha minst 3 timmar mellan

hjärnan, diagnostisera och lägga upp en plan

varje gång man stoppar något i munnen.

för varje behandling. Sedan ska man förmedla

Fredrik Edfeldt.

Förutom karies och inflammationer förklarar

det till patienten som inte alltid tycker det är så

P

Fredrik att han som tandläkare kan se mycket mer,

kul, därför måste man också vara lite psykolog.

som till exempel tidiga stadium till sjukdomar.

Därefter behöver man vara lite kreativ och

å Gärdet i Stockholm, bara 200

konstnärlig då man ska utföra ett handarbete.

meter från tunnelbanan, ligger

systemsjukdomar visar sig först i munnen. Om

Det är mycket som ska fungera för en lyckad

kliniken Dina Tandläkare, där

en patient har en bra munhälsa och det helt

behandling och det gör det spännande.

fyra fristående tandläkare gått

förändras eller svamp, candidos oförklarligt

samman och bildat ett bolag och

uppstår bör man forska vidare på vad det är.

tandläkaren och på kliniken ser de därför till att

en av dem är Fredrik Edfelt.

Vissa sår och andra besvär kan vara tidiga skeden

ta tid på sig att möta patienternas behov. Detta för

om sin mun, säger tandläkare

– Munhålan är kroppens spegel och vissa

Vissa kan uppleva ett obehag av att gå till

på tumörer och cellförändringar. Många vanliga

att en behandling ska kunna genomföras på ett

luftiga lokaler. Det är en modern klinik som

mediciner ger till exempel muntorrhet också

för patienten, optimalt sätt.

utför allmäntandvård och dessutom har ett

och saliv är karies värsta fiende. Har man liten

tandtekniskt laboratorium som de samarbetar

salivproduktion är man utsatt och förebyggande

behandlingar, som porslinsarbeten, lättare

med när det gäller kosmetiska jobb.

åtgärder bör sättas in.

tandreglering, samt tandblekning. Fredrik gör

skenor till patienter som sedan kan utföra

Kliniken ligger i stora, fräscha och

Här har de följt med i den digitala

Blödande tandkött är annan åkomma man

På kliniken utför de också rent estetiska

utvecklingen och de var bland annat de första i

som patient ska se upp med.

blekningen hemma.

Sverige med att skaffa digital röntgen när det begav

sig. Även digital scanning istället för konventionella

man kolla upp det, eftersom det kan bero

hela tiden kommit tillbaka till den hederliga

avtryck används sedan flera år tillbaka.

tandköttsinflammation och då måste man lära

hemmablekningen med gel i skenor. Den är

sig använda tandtråd och borsta tänder rätt och

säker och smärtfri. Hur länge den håller varierar

i tänder och tandkött, är det viktigt att sköta om

eventuellt ta bort tandsten.

mycket men det är inte ovanligt att resultatet

sina tänder.

består i 3-4 år.

huvud och nacke är tandgnissling. Det kan även

För att förebygga karies och inflammation

– Man ska göra rent tänderna två gånger

– Har man blödande tandkött ska

En annan vanlig till besvär från mun,

– Jag har testat många olika metoder och

om dagen, gärna med el-tandborste samt göra

i längden leda till oönskade tandförluster eller

rent mellan tänderna med tandtråd, minst en

frakturer. Fredrik har lång vana av att utreda

gång om dagen. Det är också viktigt att gå på sina

dessa fall och om det behövs kan han göra en

kontroller som tandläkaren sätter upp.

individuellt anpassad bettskena.

Tele: 08-545 875 25

E-post: fredrik@edfeldt.se

Att småätande är en bov och kan vara

Fredrik har jobbat som tandläkare sedan

uppkomst till karies känner många till men

1989 och har varit på tandläkarkliniken på

att det även innefattar nyttiga livsmedel tänker

Gärdet sedan 1995.

kanske inte alla på.

måste kombinera tänkande, använda händerna och

Även om man äter nyttiga saker för ofta,

Att jobba som tandläkare innebär att man

är det inte bra. Då är risken stor att få karies

vara kreativ, något som Fredrik tycker är spännande.

eftersom man får ett PH-fall i munnen varje gång

– Det är ett jobb där man får använda

Tandläkare Fredrik Edfeldt AB Adress: Brantingsgatan 24, 115 35 Stockholm

Hemsida: www.tandlakareostermalm.com Facebook: www.facebook.com/Tandläkare-Fredrik-Edfeldt1459328810979980 Instagram: www.instagram.com/tandlakarefredrikedfeldt


VÅRD & OMSORG | 125

VIKTIGT ATT SATSA

men inte tappa själen på vägen I oktober flyttade Evidensia Smådjurskliniken Jönköping till nya lokaler då de tidigare ska rivas. Med kompetent personal, modern utrustning och välkomnande lokaler har Evidensia Smådjursklinik i Jönköping därmed nu alla förutsättningar för att leva upp till bilden av den moderna djursjukvårdsklinik man faktiskt är. – Vi tar oss tid och vi bryr oss. Här har vi personal som lever för kunderna och djuren, säger Tomas Bolin som är chef på företaget.

Å

r 2000 grundades

Smådjurskliniken i

nya utrustning, innehållande bland annat en

– I och med de nya lokalerna och vår

sköta allt som ingår i ledningsbefattningen.

Jönköping av tre veterinärer,

CT-röntgen, så kan vi nu renodla vår nisch

Därför såg man nu nyttan med att använda någon

som alla strävade efter en

att vara en välkomnande liten klinik, med det

som mer renodlat kunde ägna sig åt ledarskap

större möjlighet att bedriva

stora sjukhusets kompetens. Vi är till exempel

och verksamhetsutveckling. Målet var att under en

vård med mer omtanke om

de enda i regionen som utför kastrering via

femårsperiod utöka kraftigt och den utmaningen

patienter och djurägare än vad som var möjligt

laparoskopi, titthålsoperation, vilket är mindre

triggade mig.

på det stora sjukhuset. Efter 15 års verksamhet

smärtsamt för patienten. Det visar på, att i

beslutade sedan de två kvarvarande ägarna

vår förhållandevis lilla personalstyrka på 26

TILLGÄNGLIGHETEN GENTEMOT KUNDERNA är

att sälja kliniken till Evidensia Smådjur, men

personer ryms mycket kunskap.

otroligt viktig för kliniken.

samtidigt jobba kvar i företaget med samma

mellan behovet av att vara operativ kontra att

– Vi har alltid värnat om idén att vara

anda som tidigare. Med Evidensia, som idag är

DE STÖRRE YTORNA innebär ett genomtänkt

”närmre och varmare”. Med flytten kan vi renodla

ett företag med nästan hundra kliniker i Sverige,

flöde för hela besöksupplevelsen samt ger

det ytterligare genom att bli tillgängliga för ännu

så kom också resurser som möjliggjorde en

ännu mer välkomnande miljö. Målsättningen

fler. Vi fortsätter kalla oss ”Tassa in-kliniken” där

planering av nya och moderna lokaler.

är att bli ”catfriendly” med egna vänt- och

alla är välkomna, förklarar Tomas. Det kommer

undersökningsrum för kattpatienter, vilket tilltalar

alltid vara kärnan och själen i verksamheten hur

organisation. Hela Evidensias filosofi är att man

– Det är en stor fördel att tillhöra en större

kattägare. Men det är inte bara katterna som ska

mycket vi än satsar, avslutar han.

får en stor hjälp i organisationen men kan anpassa

känna sig bekväma, specialanpassningar görs

kliniken efter de lokala förutsättningarna, säger

även för att vara extra gästvänliga för oroliga djur

Tomas Bolin som är chef sedan 1,5 år tillbaka.

oavsett om det är katter, hundar eller smågnagare.

PÅ SMÅDJURKLINIKEN I Jönköping finns flera

TOMAS HAR EN bakgrund som civilingenjör och

Tele: 036-37 91 91

olika avdelningar vilket gör att djurägaren

har i tidigare tjänster arbetat bland annat med

E-post: jonkopingssmadjursklinik@evidensia.se

sällan behöver söka sig till andra kliniker, även

verksamhetsutveckling och som produktchef. När

om deras djur har olika vårdbehov. Förutom

han såg annonsen från Evidensia Smådjursklinik

en vanlig mottagning, för allt från hälta till

blev han väldigt intresserad.

Hemsida: www.evidensia.se/klinik/ evidensia-smadjurskliniken-jonkoping

hud- och allergibesvär, så finns avdelningar för

Facebook:

bilddiagnostik, kirurgi och ortopedi, tandvård

som har innehaft ledningsfunktioner på

www.facebook.com/smadjursklinikenjonkoping

samt rehabilitering.

djurkliniker, vilket ofta blir en svår avvägning

Instagram: www.instagram.com/bara_tassa_in

– Historiskt har det ofta varit vårdpersonal

Evidensia Smådjurskliniken Jönköping Adress: Verktygsvägen 1, 553 02 Jönköping


126 | VÅRD & OMSORG

ALLMÄNTANDVÅRD

med inriktning på kirurgi och implantat På Akalla Tandläkarpraktik bedriver de allmäntandvård sedan många år tillbaka men kliniken har också nischat sig mot kirurgi och implantat. Här lägger de stor vikt vid mjuka värden, vilket gör att patienterna gärna stannar kvar och även att nya söker sig till dem. – Det absolut viktigaste är att våra patienter är nöjda och att

olika återförsäljare.

bättre skydd. Därför är det också en större risk för

de känner sig trygga med oss,

att få hål i tänderna när man blir äldre.

som allmäntandvården innebär men även få hjälp

med ärenden som rör kirurgi och implantat.

som blekning. Blekningen kan utföras på två

olika sätt. Antingen hemma med skenor och gel

säger Emanuel Kantar.

Hit kan patienterna komma för att få allt

– Det här är två stora bitar vi har valt att

På kliniken utför de även estetisk tandvård,

rikta in oss på. Vi kan både sätta in implantat

eller på kliniken med hjälp av blekmedel.

och utföra kirurgi, vilket gör att patienterna inte

kalla Tandläkarpraktik

behöver åka till en annan klinik för minsta lilla.

då man bleker tänderna i flera omgångar. Men för

har genom åren samlat på

Här kan man få hjälp från kirurgi, tills kronan

dem som inte vill göra det finns möjlighet att göra

sig en stor erfarenhet och

eller bron sitter på plats, säger Emanuel.

det här på kliniken.

ett gott rykte. De flesta av

patienterna som kommer till

viktigt för att upptäcka problem i munhåla och

patienter och Emanuel förklarar att de alltid är

kliniken bor i Akalla, Kista

tänder i tid. Hur ofta man ska gå varierar för

noga med att ge dessa patienter den tid de behöver.

eller Husby och många av dem har varit patienter

olika patienter.

sedan lång tid tillbaka.

tiden förklara vad man gör och hur det kommer

patienterna och vissa behöver inte gå mer än

att kännas så det inte blir rädda. Vi låter det ta

unga till medelålders men också äldre som gått

vartannat år medan andra behöver gå var tredje

den tid som behövs och tar inget extra för det.

här ända sedan 70-talet, säger Emanuel Kantar

månad, säger Emanuel.

Det viktigaste är att patienten känner sig trygg

som är tandläkare på kliniken.

och känner ett förtroende för oss, säger Emanuel.

man borsta dem minst två gånger om dagen,

A

– Det är blandade åldrar på patienterna, från

Jack Kantar, som äger och driver praktiken

Att gå på regelbundna undersökningar är

– Vi försöker alltid att riskbedöma

För att sköta sina tänder på bästa sätt ska

– Man får bäst resultat av hemmablekning

Till kliniken kommer ibland tandvårdsrädda

– Det viktigaste är att inte stressa och att hela

sedan många år tillbaka har jobbat som

under två minuter per tillfälle och med två

tandläkare i drygt 20 år och hunnit samla på sig

centimeter tandkräm åt gången. Man ska också

Akalla Tandläkarpraktik

mycket erfarenhet.

tänka på att göra rent med tandtråd mellan

Adress: Sibeliusgången 22, 164 77 Kista

tänderna minst en gång per dag.

Tele: 087515343

– Vi har jobbat här i många år och fått ett

gott rykte. Många av de nya patienterna kommer

på rekommendationer, säger Jack.

på många olika orsaker, bland annat kan

salivproduktionen ha betydelse.

På kliniken använder de sig av den senaste

Att man får hål i tänderna kan bero

tekniken och jobbar i stort sett helt digitalt. För

att hålla sig uppdaterade om det senaste på

mineraler och har man inte ett bra salivflöde

– Saliv innehåller skyddande faktorer som

marknaden går de anställda på mässor, kurser

saknar man en del av skyddet. Ju yngre man är

och får mycket information om nya produkter av

desto bättre salivkvalitet har man och därmed ett

E-post: info@akallatandlakarpraktik.se Hemsida: www.akallatandlakarpraktik.se Facebook: www.facebook.com/akallatandlakarpraktik Instagram: www.instagram.com/akallatandlkarpraktikab


VÅRD & OMSORG | 127

VIKTMINSKNING MED VARAKTIGT RESULTAT För att lyckas med en hållbar viktminskning, krävs att komma till rätta med sitt känslomässiga ätande och att etablera rutiner för ett hälsosamt vardagsätande. Psykologen Birgitta Adolfsson har under många år forskat kring faktorer bakom övervikt och succéfaktorer för en hållbar livsstilsförändring, vilket utmynnade i dieten 7:7.

B

Foto: Johan Westin

irgitta Adolfsson startade för

grunden i hennes företag.

på arbetsplatsen. Företagen kan lägga detta

drygt ett år sedan företaget

som en friskvårdsaktivitet och insatserna

7:7 på Åsögatan på söder i

måste vara mat-medveten sju dagar i veckan.

berättigar till friskvårdsersättning. Det är tyvärr

Stockholm, där hon tar emot

vanligt att gå upp i vikt igen, efter avslutad

patienter både individuellt och

är något man ska leva efter hela tiden. Metoden

viktminskning. Detta beror ofta på att man sett

i grupp. Hon har varit verksam

har två ben, det ena är att man åtgärdar sitt

viktminskningen som en avgränsad insats och att

som psykolog i nästan 40 år och även arbetat

känslomässiga ätande. Det andra är att man äter

man sedan fortsätter att äta som tidigare. En av

aktivt med viktminskning under 25 år.

enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

succéfaktorerna för att behålla sin viktminskning

är att se den som en livsstilsförändring och att

Birgitta hade själv viktproblem när hon växte

Metoden 7:7 har fått sitt namn för att man – Det är ingen quick fix-lösning utan det

Förutom att utveckla modellen har Birgitta

upp men fick inte den hjälp hon hade behövt.

också publicerat boken ”Vilse i viktpuzzlet? Tio

fokusera sina beteenden istället för att stirra

steg till en hållbar viktminskning”, som kom ut

sig blind på vikten. En annan succéfaktor är att

jag inte kunde eftersom suget efter att stoppa

februari i år och finns att köpa både på Bokus och

få det stöd man behöver, både under och efter

något i munnen blev för starkt. När jag utbildade

Adlibris. Tidigare har hon också gett ut läroböcker

själva viktminskningen. Genom att göra sin

mig till psykolog ingick det i vår utbildning att

i USA, som är avsedda för vårdpersonal.

livsstilsförändring tillsammans med andra skapas

– Jag fick dietlistor som jag skulle följa, vilket

gå i terapi. När jag i terapin blev medveten om

en naturlig stödgrupp som är bra att ha för att

och kunde hantera mina känslomässiga problem

BIRGITTA ÅKER ÄVEN ut till företag. Hon

behålla viktminskningen efter att ha nått sitt mål.

försvann också suget att äta för mycket.

medverkar vid friskvårdsdagar och har också

Ett annat bra tips är att väga sig ofta, gärna en

Hon började jobba på Huddinge sjukhus, både

företagsinterna viktminskningsgrupper som

gång i veckan.

kliniskt med att träffa överviktiga patienter och

träffas tio gånger och där deltagarna erbjuds

för att forska om varför det är så svårt för oss

individuell uppföljningen efter avslutad grupp.

människor att ändra på våra vanor.

att få hjälp till en hållbar viktminskning.

Hon kom då i kontakt med en metod som

– Det är bra för de anställdas hälsa

användes inom diabetesbehandlingen i USA.

Medarbetarna mår bättre och därigenom får

Hon började utveckla metoden och inrikta den

man också mer energi och blir trevligare. Det

mot överviktiga patienter och det blev också

ökar sammanhållningen och produktiviteten

Birgitta Adolfsson Psykologtjänst / 7:7 Tele: 070-788 02 33 E-post: birgitta.adolfsson@sjusju.se Hemsida: www.sjusju.se


128 | VÅRD & OMSORG

SAMTAL FÖR HÄLSAN Ensamhet, stress och andra situationer där vi inte får våra behov tillgodosedda kan leda till psykisk ohälsa. Att ta tag problemen i ett tidigt skede och bearbeta dem genom samtal kan förhindra en allvarligare symtomutveckling.

F

ör två år sedan startade Marianne Ehrenpreis Sene psykoterapimottagningen Reflektionsrummet. Marianne är psykoterapeut med psykodynamisk

inriktning, legitimerad av socialstyrelsen, och har en gedigen yrkeserfarenhet inom psykiatrisk mottagningsverksamhet för vuxna och unga vuxna.

På den egna mottagningen får hon dels

uppdrag via en enhet som har avtal med primärvården, och tar dels emot på privat basis.

– Ganska ofta handlar det om

relationsproblem, separationer och andra former av kriser. Det kan också röra sig om mer långvarig nedstämdhet eller andra symtom som ofta kan sammanhänga med existensiella frågor. Vid behov kan psykoterapi kombineras med medicinering. Ställningstagande till medicinering görs i första hand av husläkare.

Att ha tagit steget att arbeta som

privatpraktiserande psykoterapeut tycker Marianne känns helt rätt, då hon menar att denna situation ger bättre förutsättningar för den terapeutiska relationen.

–Att vara patient vid en psykiatrisk

betydelsefull inverkan, något som bland annat har

vårdinrättning kan innebära en upplevelse

kunnat påvisas i hjärnforskning.

av anonymitet, begränsat inflytande eller att

ansvaret vilar på de personer man möter i olika

trott; nya erfarenheter bildar ny igenkänning och

funktioner. Skillnaden känns påtaglig; i den här

möjliggör förändring. Upplevelsen av att vara

formen är ansvaret mer jämnt fördelat samtidigt

lyssnad på, av möjligheten att formulera egna

som jag kan använda min kompetens fullt ut.

känslor och behov och att bli förstådd frigör

Man pratar ofta om att den psykiska ohälsan ökar

resurser som bidrar till personlig utveckling och

och det tror Marianne beror på flera faktorer.

växt; syftet med terapin är att patienten ska kunna

gå vidare på egen hand.

– Det är idag mer accepterat än tidigare

– Hjärnan är mer plastisk än vi tidigare

att ta hjälp vid psykisk ohälsa, men även

samhällsmässiga faktorer som stress och

utvärdera kontakten. Även om det är svårt att

ensamhet spelar in. Vi är inte skapta för att vara

riktigt veta i början vad man vill uppnå så finns

ensamma. Tillhörighet är viktig för att tillvaron

oftast någon önskan, och under kontaktens gång

ska kännas meningsfull. Det ställs stora krav på

blir såväl förändringsmål som hinder tydligare.

individen och det är ofta svårt att hitta en balans

Förändring sker till stor del via identifiering och

mellan inre behov och yttre krav. Vi människor

bearbetning av strategier och mönster. I takt med

behöver utrymme för det irrationella; lek i olika

att nya sätt att förhålla sig växer fram minskar

former är viktigt för vårt välbefinnande, men

inverkan av bakomliggande skeenden. Ett sätt att

rationalitet premieras idag mer - det är som om

definiera psykoterapi skulle kunna vara att den

tiden har krympt. Vi har även behov av trygghet

består av en kontinuerlig reflektionsprocess som

och att ge och få omsorg.

innehåller inslag av lek och meningsskapande,

vilket bidrar till en stärkt självupplevelse där

Marianne förklarar att psykiska symptom

kan ses som en signal om att det finns en obalans

– I mitt arbetssätt ingår att kontinuerligt

förmågan att tillgodose våra behov ökar.

i livssituationen.

– Om man upplever problem som man

har svårt att hitta lösningar på kan det vara bra att genom några orienterande samtal få hjälp att avgöra om en psykoterapikontakt kan vara lämplig. Det kan till exempel röra sig om mönster

Reflektionsrummet Adress: Gotlandsgatan 70 A, 1 tr 116 65 Stockholm Tele: 072-860 22 93

yttre konflikter.

E-post: reflektionsrummet@skanstullspsykoterapi.se

Hemsida: www.skanstullspsykoterapi.se

som man upprepar och som medför inre eller Marianne menar att kontakten i sig har en


VÅRD & OMSORG | 129

Enkelt sätt att få all näring för en

BALANSERAD HÄLSA Att få i sig rätt näring är viktigt för att behålla hälsan och skapa balans i kroppen. Ibland räcker det inte med att ”bara” äta rätt utan man kan behöva ge kroppen lite hjälp på traven. Med ”Näring på sked” kan man genom högvärdig näring skapa balans i kroppen. Susanne Olsson har jobbat med konceptet under två år och fick genom egen erfarenhet vetskap om hur betydelsefullt det är att få i sig rätt och tillräcklig näring. – På det här sättet tar man upp högvärdig näring snabbt och det är något som vi verkligen behöver, säger Susanne.

Näring på sked” fick sin start i Ungern

solmognade, kallpressade frukter, bär och grönsaker.

för femton år sedan och har idag

de sista tio dagarna av sin mognad, en solmogen

spridit sig till ett 40-tal länder och

näringen är helt unik, rekommenderar Susanne

frukt är därför svårt att få tillgång till i Sverige,

finns på flera orter i Sverige. För tre år

att man ska kontakta någon kunnig terapeut för

den skulle hinna mögla innan den kom fram.

sedan började Susanne Olsson i Trosa

att få förståelse för bästa start.

Det finns flera olika sorters näringsgelé, med

med denna näring och det hjälpte

olika blandningar i synergieffekt, där dess

Även om metoden och sättet att inta

– Det handlar inte om att plocka en burk

– En frukt utvecklar som mest med näring

henne så pass mycket att hon startade ”Susanne

från hyllan och börja äta. Varje individ är unik

ingredienser tillgodoser olika behov i kroppen.

Olsson Näring” året därpå. Idag föreläser hon för

och utifrån dennes behov bestämmer man vilken

Har man till exempel problem med mage eller

människor om hur dem enkelt kan äta högvärdig

sorts näringsgelé man kan starta med.

tarm finns en näringsgelé med koncentrat från i

näring. Susanne själv har varit långtidssjuk och

huvudsak grönsaker, som är rik på de ämnen som

mycket känslig för en mängd olika livsmedel,

mat och intas varje dag. Näringen kommer från

är väldigt stärkande för dessa områden.

krämer, bekämpningsmedel, dofter och så vidare.

olika sorters solmogna och kallpressade frukter,

grönsaker och bär som handplockas i Italien,

äter näringsrik mat till vardags.

och andra läkemedel på grund av olika besvärliga

Ungern, Tyskland och Frankrike.

tillstånd som jag haft från och till under min

svårt att ta upp näring från vår mat som dessutom

uppväxt, men jag fick aldrig något som byggde

de rensas från skal, kärnor och frön och separeras

är mindre näringsrik idag. Därför är ”Näring på

upp mina näringsdepåer. För mig var ”Näring

för att bli slutprodukter.

sked” som lätt tas upp i kroppen viktigare än

på sked” starten på min förbättring. Det var

någonsin, avslutar Susanne.

då näringen började fyllas på i min kropp och

extrem noggrannhet och det forskas på dem

energin kom tillbaka.

i flera år innan de släpps på marknaden. Alla

Susanne Olsson / Näringpåsked

råvaror undersöks regelbundet via europeiska

Adress: Trosa

sätt att få i sig det kroppen behöver varje dag,

ackrediterade laboratorier och är fria från

utan att det innebär någon förändring i vardagen.

både konserveringsmedel, tungmetaller och

Tel: 070 477 27 62

bekämpningsmedel.

– Sedan jag var barn har jag fått antibiotika

Susanne berättar att det är ett otroligt enkelt

– Med ”näring på sked” ryms lösningen

”Näring på sked” fungerar som tillägg till din

Därefter fraktas de till fabriken i Ungern där

– Varje produkt är framställd med

Susanne förklarar att det finns en stor skillnad

Susanne berättar att det är lätt att tro att vi – Olika tillstånd i våra kroppar kan göra det

E-post: sussi@sussisylt.com Hemsida: www.näringpåsked.se

bokstavligt talat just på en 6 grams sked och den

koncentrerade gelen som man förtär innehåller

på den koncentrerade gelen och färska frukter och

Facebook: www.facebook.com/sussisylt

den näring som motsvarar mängden av 1,5 kilo

grönsaker som finns i våra matbutiker.

Instagram: www.instagram.com/sussisylt


Företagsindex EKO & REKO WaterCircles Försäkring 10 Hagainitiativet ek för 11 Olsson & Ekberg Aktiebolag 12 Hartman’s möbeltapetseri 14 NRSE Sverige AB 15 VNP Bygg 16 Din Tandläkare i Solna 18 Nyttoliv Hälsocenter AB 19 Hagéns Åkeri Aktiebolag 20 Jansson Fönsterputs 21 KROPPSKLINIKEN 22 Filip Home Miljöservice AB 24 OTASH 26 EB Snickeri 27 GodDryck i Sverige AB 28 EKO Systems 29 Luxballoonssthlm 30 Advisorgruppen 31 Markis & Gallerhuset 32 ByLotta 34 Bond Sthlm AB 35 Mr Bear Family 36 Blommigt & Prickigt AB 38 The Friendly Home Stockholm AB 40 RESOR & UPPLEVELSER Avokado Salladsbar 41 Linas Kök 42 Annas Strålar AB 43 Flämslätt Stift och Kursgård 44 MINERVA 46 Nordpolen 48 Comfort Hotel Jönköping 49 Järnvägshotellet 50

FÖRETAG & TJÄNSTER Key Facility Management AB 52 BaltMont AB 54 ALLSIDIG Byggtjänst AB 55 Partyland liljeholmen 56 Milka Städ & Flytt AB 58 Hultmans Kyla 60 APP Start-Up 62 JBG Egenanställning AB 63 Ferrapod 64 Fastighetsbyrån Hammarby sjöstad 65 Svensk Fastighetsförmedling Huddinge 66 Deskjockeys Revision Aktiebolag 67 ADIN CONSULTING AB 68 DJV Consulting AB 69 Kinga 70 Meca Falköping 72 Entry Point North AB 73 Eriksdalstrafikskola 74 JURIDIK Advokat Maarit Eriksson AB Advokatfirman Helios AB Advokatbyrån Daniel Stjärneland AB Schiöld Advokatbyrå AB Advokatbyrån Massi AB Askari Juristbyrå AB Mark-Andersch & Marmstedt Advokatbyrå RiVe Juridiska Byrå

76 77 78 79 80 82 83 84

SKÖNHET & HÄLSA Reborn Avenue Medisqin Clinic Masami Estetik Akupunktur för Hälsa Stockholm AB

86 88 90 92

LöparBoxen AB 93 Skönhetsinstitutet 94 Norbergsestetik 96 GLOBE 97 Sakkra Salon 98 Ferlingo Tattoo 99 Pampr 100 Lise-Lotte lärprocesser AB 102 30K 103 Pura Kliniken 104 Hairmoni 105 Hälsokompaniet Jönköping 106 Ego Estetica AB 107 The Beauty Key 108 Pys Atlashälsa 110 Erika Personal Training AB 111 RENIN BEAUTY SALON 112 VERKSTAD & INDUSTRI Mec-Con AB 114 Höglandets Kompressorservice 116 Källreda Plåt & Smide AB 118 Bilcentrumgruppen 119 Svets & Maskinservice 120 VÅRD & OMSORG Smådjursdepån i Växjö Tandläkare Fredrik Edfeldt Aktiebolag Evidensia smådjurskliniken Jönköping Akalla Tandläkarpraktik 7:7 viktminskning Reflektionsrummet Susanne Olsson / Näringpåsked

122 124 125 126 127 128 129


Vill du ta ditt företag till nästa nivå? Allt fler söker sig till nätet och sociala medier. Vi kan med hjälp av redaktionell marknadsföring få ditt företag att synas på ett smidigt, genomslagskraftigt och lönsamt sätt. Vi skapar en intressant artikel om ditt företag och hjälper dig att sprida materialet digitalt och nå ut till rätt kunder inom strategiskt utvalda områden. Enterprise Magazine når en halv miljon användare på Facebook och andra sociala medier.

Läsvärd artikel • Vi tar fram en relevant och intressant artikel om ditt företag och dina tjänster. • Vi sitter på lång erfarenhet och hög kompetens. • Vi skickar korrektur på allt material innan publiceringen.

Synlighet • Er artikel publiceras i en blädderbar digital tidning som går ut till cirka 500 000 Facebook- användare och delas ut i övriga sociala medier. • Er artikel publiceras på enterprisemagazine.se med er kontaktinformation och bilder.

Riktad marknadsföring • Vi sprider er artikel via vår Facebook-sida som ett sponsrat inlägg. • Välj målgrupp: ålder, kön, geografiskt område och intressen. • Vi ger er statistik på antalet visningar, interaktioner och inläggsklick.

• Vi sökoptimerar alla artiklar i Google och andra större sökmotorer vilket ger ökad synlighet. • Du når ut till fler människor/ företag för en mindre kostnad än traditionell tidningsannonsering. • Ert budskap blir skräddarsytt utifrån rätt målgrupp i rätt område.

Kontakta oss så berättar vi mer! 08-704 22 30 | www.enterprisemagazine.se | info@enterprisemagazine.se

Vill du prenumerera? JA TACK! Jag vill ha 6 nummer för 395 kr. FÖRETAG: NAMN: ADRESS: TELEFON: E-POST:

RDS Förlag AB Framtidsvägen 16 352 22 Växjö


Avs:

RDS Förlag AB Framtidsvägen 16 352 22 Växjö

Foto: Jenny/Creative Soul Media

Idag kan vem som helst bli hemlös utan att det föreligger några missbruksproblem. Att bli av med sitt jobb, att skilja sig, att hamna i en kris av något slag är orsaken för tusentals av de pensionärer som i dag tvingas leva på gatan. För de som har ordnade förhållanden i samhället är det svårt att begripa hur en ”vanlig” människa kan hamna utanför systemet men idag krävs inte jättemycket för att man ska hamna på gatan och utanför det sociala skyddsnätet.

Den idéella organisationen VidDinSida startades 2016 av Jeanette Höglund då hon i sitt yrke såsom ordningsvakt i Stockholms tunnelbana träffade på denna osynliga grupp av människor. Två dagar i veckan har vi tillgång till en lokal där vi kan ge många av dessa pensionärer mat, förnödenheter och kärlek. Lite senare i år kommer vi få tillgång till egna lokaler och kan då hålla öppet varje dag för att underlätta vardagen för våra hemlösa. De lever i en mycket

WWW.VIDDINSIDA.NU SWISHNUMMER 1236333165 BANKGIRO 5159-1121 Foto: Dorineé Sondell

oskyddad värld och blir ständigt utsatta av missbrukare och andra laglösa i vårt samhälle. Behovet av vår hjälp är enormt då det i Sverige idag finns uppskattningsvis 10.000 hemlösa. Målet är att öppna VidDinSida i andra storstäder men vi behöver allmänhetens hjälp. Hjälp oss att hjälpa!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.