Enterprise Magazine Okt/Nov 2017

Page 1

ENTERPRISEMAGAZINE.SE | OKT/NOV 2017

FÖLJ MED IN I SKOLANS VÄRLD

72 SIDOR SKOLA & UTBILDNING

KARIN NYGÅRDS

DIGITALISERA SKOLAN

TILLVÄXTFÖRVALTNINGEN MASUGNEN | GÅVSTA SKOLA | STIFTELSEN S:T ERIKS KATOLSKA SKOLA BJÖRKHAGASKOLAN | KOMVUX | ABATA | M2 YTSKIKT AB | INSTALLATIONSBOLAGET BRICK STRATEGY | BILLAFRAKT AB | SIMFÖRSKOLAN SALLY AB | KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA RÅGSVEDS GRUNDSKOLA

|

BONNAGÅRDENS FÖRSKOLA

MOBILMASTER.SE |

HAGA TAK

|

PS MARIN |

|

RÄTT SPÅRGRUPPEN

SODA BYGG

|

COGITEL AB


LEDARE CAROLINE EGO (REDAKTÖR)

LÄRARUTBILDNINGEN är inte i samklang med SAMTIDEN

I

takt med att många lärare går i pension sjunker lärarutbildningen i popularitet. Samhället förändras, utvecklas och möter nya utmaningar. Men skolan halkar efter. Lärarförbundet kunde våren 2015 varna för att lärarbristen förvärrats och beräknade att 65 000 lärare kommer att

saknas år 2025. Sedan dess har 70 000 barn och ungdomar på flykt kommit

MÅNADENS CITAT

till Sverige. Nya bedömningar visar nu att det kan saknas 60 000 lärare

”Man lär sig inte att cykla genom att diskutera hur en cykel fungerar. Man lär sig genom att cykla.”

även ser ett ökande antal elever födda i Sverige.

Claes Magnusson Rektor Malmö Yrkeshögskola

redan 2019. Men, att på något sätt ”skylla” lärarbristen på antalet nyanlända är inte legitimt. Sverige hade oavsett stått inför ett ökat behov av lärare då vi

Det är varken en nyhet eller en chock att intresset för läraryrket sjunkit.

23 procent av alla lärarstudenter hoppar av utbildningen i ett tidigt skede och så har det sett ut länge. Det är nästan var fjärde student. I debatten har fyra ledord använts för att beskriva vad lärarutbildningen behöver stärka för att behålla sina studenter och möta utmaningarna i praktiken: Svenska som andraspråk, specialpedagogik, ledarskap och - kanske viktigast av allt digital kompetens.

Digitaliseringen är något vi redan sett mer av – bland annat att

döma av skolor som medverkar i detta nummer. På samma sätt som digitaliseringen utmanar och omformar företag inom alla branscher utmanar den skolan. Ny forskning visar att elever i skolor som ligger i framkant med att använda ny teknik i klassrummen presterar bättre. Det gäller dock att lärarna har kompetens nog att kunna förstå och koppla ihop digitala verktyg med en genomtänkt pedagogik. Dessvärre ser vi stora skillnader i den grad av digitalisering som förekommer mellan olika skolor. Detta löser regeringen med att fram till 2020 fördela 6 miljarder kronor för att just minska ojämlikheten mellan landets skolor. Bidraget är välkommet av utsatta kommuner men om pengar skulle lösa svårigheter att rekrytera de lärare som behövs återstår att se. Caroline Ego

VD/ANSVARIG UTGIVARE Robert Wreder robert@enterprisemagazine.se

ART DIRECTOR Malin Amborn info@enterprisemagazine.se

OMSLAG Karin Nygårds Foto: Karin Alfredsson/UR

FÖRSÄLJNINGSCHEF Stefan Kihlman stefan@enterprisemagazine.se

EKONOMI Anna Olsson ekonomi@enterprisemagazine.se

REDAKTÖR Caroline Ego text@enterprisemagazine.se

SOCIAL MEDIA MANAGER Emil Persson e.persson@enterprisemagazine.se

UTGES AV RDS FÖRLAG AB 556669-6794 Adress: Gårdsfogdevägen 18A, 168 67 Bromma Telefon: 08-704 22 30 Fax: 08-704 22 34 info@enterprisemagazine.se www.enterprisemagazine.se

Enterprise Magazine tar inget ansvar för ej beställt material. Ej heller för material som inte har någon avsändare. Med reservation för eventuella tryckfel.


innehåll OKT/NOV 2017

5-73

5

SKOLA & UTBILDNING

DIGITALISERAD SKOLA

Följ med in i skolans värld. Välkommen!

Karin Nygårds sprider kunskap om den digitala världen.

21

34

25

BJÖRKHAGASKOLAN

RÅGSVEDS GRUNDSKOLA

På Björkhagaskolan sätter elevernas förutsättningar ramarna.

Goda resultat med hjälp av rörelse och rastaktiviteter.

60

88

45

RINKEBYSKOLAN

SINNLIGT

Läs om engagemanget kring nobelpristagaren och dennes verk.

Barnmorskan Lotta Wiström satsar på familjens hälsa med barnet i fokus.

56

96

85

112

COGITEL

TRANVIKEN BEACH

Brinner för smarta och kreativa IT-lösningar.

Barnvänlig strand utsedd till en av Sveriges bästa!


VI SÖKER PERSONAL! Till Stockholmsregionen söker vi nu Avdelningschef / Projektchef Projektledare

ÄR DU PERSONEN VI SÖKER? Kontakta oss gärna för mer information.

jerker.lignell@installationsbolaget.se | 0705 - 69 51 96 www.installationsbolaget.se


REDAKTIONELLT | 5

DIGITALISERING ÄR FRAMTIDEN - börja tidigt! En av de första att förstå skolans behov av digitalisering och som länge arbetat för den är grundskolläraren Karin Nygårds. Hon har under många år spridit kunskap kring programmering, vikten av att förstå den digitala världen och hur den fungerar. Inte minst bland ungdomar och elever på för- och grundskola. Text: Caroline Ego Bild: Karin Alfredsson/UR


6 | REDAKTIONELLT

I

höst är Karin högaktuell som programledare för andra säsongen av UR:s satsning Programmera mera. Årets omgång vänder sig till elever i mellanstadieåldern och består av åtta avsnitt med teman som internet,

webbsökning, mobilspel och sociala medier. Under lekfulla former vill Karin sätta in programmering i ett sammanhang. På vilket sätt styrs våra liv av kod? Hur fungerar datorer? Är det svårt att animera ett spel? Det är frågor som programmen ska ge svar på. Att det är just Karin Nygårds som guidar oss igenom den digitala världen hade hon själv, för sex år sedan, inte kunnat drömma om.

För att ta det från början ska Karin

presenteras som grundskollärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon betraktar sig själv som mer kreativ än teknisk och menar att det var just skapandet som ledde henne till tankarna om programmering i skolan. Det var i samband med att hon tillsammans med sina elever startade en blogg som hon kom i kontakt med den digitala världen. Året var då 2011 och Karin undervisade förstaklassare på Kvarnbyskolan i Rinkeby. Det var kraften i den femte väggen i klassrummet som lockade. Genom att publicera på bloggen blev omvärlden, på ett nytt sätt, en del av lektionerna.

När den nya läroplanen lgr11, kom med

omfattande innehåll och nya krav, började Karin fundera på hur hon kunde skapa sammanhang för sina elever. Tanken på om det skulle gå att skapa en egen värld på nätet väcktes - att bygga med hjälp av programmering. Karin sökte men hittade inte riktigt verktygen hon letade efter. Men fick ett nytt intresse, programmering.

En olycka hösten 2011, kom att bli den

stora vändpunkten. En krossad armbåge gjorde Karin handikappad för livet. Men det gav henne också gott om tid att sitta hemma framför datorn och lära sig mer om programmering och datorer. Drygt två år och tre operationer senare började Karin lära sina elever programmering på svensklektionerna. Hon undervisade då i årskurs 4 på Sjöstadsskolan i Stockholm.

– Till en början lät jag eleverna testa lite i

slutet på mina svensklektioner, men ganska fort insåg jag kraften i verktyget och lade om fokus på


REDAKTIONELLT | 7

undervisningen, berättar Karin.

Programmeringsmiljön vi arbetade i

heter Kojo, fortsätter hon, där skriver man kod på svenska. En oväntad effekt var att eleverna för första gången på riktigt kunde inse konsekvenserna av att stava fel eller missa ett skiljetecken. Datorer är mycket känsligare för fel än människor och det blev en nyttig insikt för flera elever.

– Det där med punkt och stor bokstav fick

en ny betydelse, när koden faktiskt inte fungerade om de gjorde fel. Det var inte längre bara jag som tjatade om att de måste vara noggranna med hur man skriver, säger Karin och skrattar.

Sjöstadsskolans dåvarande rektor Lena

Lindbladh Petersen stöttade det något galna projektet. Hon såg vinsten för eleverna att lära sig programmering och få större förståelse för

”Svensk skola får ofta mycket kritik men jag har varit ute på skolor runt om i världen och sett att vi ändå står i framkant med mycket.” det digitala. Hösten 2013 fick femteklassarna på Sjöstadsskolan digitalkunskap på schemat. Förutom programmering ingick även upphovsrätt, säkerhet på nätet, etik och juridik kring näthat.

– För mig är det viktigt att barnen inte bara

blir konsumenter av digitala verktyg, utan också förstår att de kan påverka verktygens utformning. Det handlar inte så mycket om att programmera utan mer om vad programmering är. Genom en tjänst som utvecklingslärare på skolan kunde jag utforska undervisningen i alla klasser, från förskolan upp till nian, säger Karin.

Då Karin onekligen var tidig med att

undervisa i programmering, leds jag osökt in på frågan om hur det mottogs av föräldrarna?


8 | REDAKTIONELLT

– Vissa var lite skeptiska men inte alls

fortbildar genom sitt TV-program på UR.

på den nivån att undervisningen röstades ner.

Ungarna gillade det och då blev föräldrarna

efter att få komma tillbaka till klassrummet igen.

positivt överraskade. Jag kan dock förstå att

Jag är bara inte riktigt färdig med det här än.

man var, och kanske fortfarande är, skeptisk till

programmering då missförståndet kring vad det

om att stärka digital kompetens i läroplaner

är, fortfarande är stor.

och kursplaner, där programmering införs som

Det absolut viktigaste, menar Karin, är att

förstå hur det digitala samhället påverkar oss. Att sätta programmering i ett sammanhang, inte att programmering i sig är undergörande. Digitalisering är inte ännu ett ämne som ska ha en bit av kunskapstårtan. Det är snarare en nödvändig glasyr att toppa alla ämnen med, säger Karin i ett försök att förklara hur viktig användningen av de digitala verktygen är. Och visst gör hon sig förstådd – i alla ämnen finns i dag ett behov av att kunna det digitala och alla ämnen påverkar i sin tur det digitala samhället.

– Vi är många lärare som passerat 40 års

åldern och för oss har det digitala på något

– Jag saknar verkligen läraryrket och längtar

Den 9 mars i år fattade regeringen beslut

centralt innehåll i matematik och teknik från

”För mig är det viktigt att barnen inte bara blir konsumenter av digitala verktyg, utan också förstår att de kan påverka verktygens utformning.”

årskurs 1. Redan från den 1 juli 2017 blev det möjligt att börja tillämpa de nya riktlinjerna som blir obligatoriska den 1 juli 2018. Karin är involverad i arbetet med att försöka få med lärarna på banan. Bland annat har hon varit med och tagit fram en webbkurs för Skolverket som heter Om programmering. Den kommer att vara tillgänglig från januari 2018 och är tänkt som fortbildning för all personal som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasiet.

– Om vi nu anser att det här är kunskap som

alla våra elever måste ha, så är det ju rimligt att de vuxna omkring dem också skaffar sig den. Vi

vis hamnat i skymundan. I dag är det betydligt

lever alla i en digital värld i dag, säger Karin och

svårare att leva utanför det digitala samhället.

avslutar:

Det är nog få som inte har en smartphone och

den skiftningen har gått snabbt. 2011 gjorde

jag har varit ute på skolor runt om i världen

surfplattan sitt intåg i skolan och även om det nu

och sett att vi ändå står i framkant med mycket.

gått ett par år har jag förståelse för att det tar tid.

Min förhoppning är bara att fler inser vikten

Det går sakta men säkert framåt.

av att förstå det digitala verktyget och inte vara

rädda för digitaliseringen. Programmering är

Hösten 2015 lämnade Karin läraryrket för

– Svensk skola får ofta mycket kritik men

att fokusera på digitalisering och programmering

inte hela världen, men nästan hela världen styrs

i ett större sammanhang. Hon skriver böcker,

av programmering, därför är det otroligt viktigt

föreläser, sitter i olika styrelser och råd och

för oss att förstå.


SKOLA & UTBILDNING | 9

Ny satsning på VUXEN­UTBILDNINGAR Komvux i Örebro arbetar utifrån målsättningen att alla ska lyckas med sina studier. Det är ett ambitiöst mål som kräver att man gör ansträngningar för att ge eleverna det stöd de behöver.

P

å Komvux i Örebro kan man läsa

mycket på att ge eleverna stöd. Det finns ett antal

studiestartsstödet är två relativt nya satsningar. De

allt från svenska för invandrare

specialpedagoger på skolan och snart kommer

är tydliga indikationer på att vuxenutbildningar

och grundläggande utbildning

det även finns logopeder. Stöden kommer även i

nu ses som ett viktigt led i att få fler personer

till gymnasieämnen och

form av särskilda satsningar. I Språkverkstaden

i arbete och högre utbildning. Carina ser

yrkesutbildningar. Förutom de

kan SFI-elever och elever som läser den

denna utveckling som naturlig då hela

reguljära kurserna har Komvux

grundläggande utbildningen komma och få extra

nationalekonomin påverkas av hur många

i samverkan med arbetsförmedlingen i uppdrag

hjälp med sin svenska. I SOL-studion kan man

personer som är inkluderade i vuxenlivet. Därför

från regeringen att ge utbildningsinsatser till

få hjälp med sin matematik. I Studiehallen kan

är det viktigt att så många som möjligt lyckas.

personer som saknar grundläggande behörighet

Urvalet fungerar tvärtemot hur det fungerar till

till universitets- eller högskolestudier. Ett av två

gymnasiet och högskola. Den person som är

uppdrag riktar sig mot ungdomar i åldrarna 20-

störst behov av utbildning tas in först.

24 som inte gått färdigt sin gymnasieutbildning. De får möjlighet att arbeta eller praktisera på halvtid och studera resten av tiden. Detta får de genom att skriva på ett utbildningskontrakt, som även gör dem berättigade till studiemedel. Det andra uppdraget består av ett studiestartsstöd som riktar sig mot personal i åldrarna 25-56, som varit

”Även om du haft det krångligt tidigare så finns det en chans till. Det är det vi är till för.”

arbetslösa i över sex månader och inte mottagit studiestöd de senaste tre åren.

man sitta och studera när man inte har lektioner.

Behöver man hjälp, finns det alltid pedagoger

– Har man inte en gymnasieutbildning står

– Även om du haft det krångligt tidigare,

eller inte lyckats av olika orsaker, eller vill byta karriär och få bättre förutsättningar på arbetsmarknaden, så finns det en chans till. Det är det vi är till för, säger Carina

Komvux Örebro Adress: Hagagatan 53 701 35 Örebro

man sig ganska slät på arbetsmarknaden, säger

tillgängliga.

Carina Skogh, som är en av rektorerna på skolan.

behöver hjälp och stöd i sitt lärande, även som

E-post: komvux@orebro.se

är att alla ska lyckas utifrån de behov och

vuxna, säger Carina.

Hemsida: www.orebro.se/komvux

förutsättningar de har. Därför har skolan satsat

Den vision som Komvux arbetar med

– Vi har sett att det är många personer som

Utbildningskontrakt för unga och

Telefon: 019-216 7000


10 | SKOLA & UTBILDNING

MÖTESPLATS, MÄKLARE MOTOR Tillväxtförvaltningen Masugnen i Lindesberg är ett lärcentrum för vuxna. Här bedrivs unika samarbeten med bland annat gymnasieskola, högskola och näringsliv. Det övergripande syftet är att erbjuda utbildningar som leder till arbete.

U

tan gymnasieutbildning

lärvux för människor med funktionshinder.

är det svårt att få arbete.

För att ytterligare höja sina

en del beroende på vilka yrken som marknaden

chanser till en stabil plats på

är i behov av.

arbetsmarknaden är det en

god idé att utbilda sig inom

tandsköterska, undersköterska, förskollärare,

ett bristyrke. På Tillväxtförvaltningen Masugnen

grundskollärare, svetsare och CNC-operatör.

är man mångåriga experter på att i samarbete

Nytt för hösten 2017 är ett samarbete med

med en mängd instanser hjälpa människor

Lindeskolan och deras Restaurang- och

att hitta ett yrke som passar både individ och

livsmedelsprogram.

efterfrågan.

vi även det industritekniska programmet

– I vårt arbete med att hitta rätt utbildning

– De yrkesutbildningar vi erbjuder varierar

Just nu finns bland annat utbildning till

– Tillsammans med Lindeskolan startar

för varje elev utgår vi alltid från dennes tidigare

hösten 2018. Fram till dess är det full fart med

erfarenheter, berättar rektor Catrine Pernros-

att marknadsföra programmet. Detta sker i

Eriksson.

samarbete med mellan Masugnen, Lindeskolan

och olika lokala industriföretag, säger Catrine.

Att Masugnen inte är större än att man kan

bedriva verksamheten på samma ställe och att

hon kan vara rektor för samtliga utbildningar är

att vara en del i att marknadsföra och planera

en av centrets största styrkor, tycker Catrine.

utbildningen samt att stå för verkstadslokaler.

Utbildningen till tandsköterska ryms inom ramen

– På så sätt kan vi skapa en samsyn och en

I det samarbetet är det Masugnens uppgift

helhet som gagnar både studenter, lärare och

för Vård- och omsorgscollege vilket är ytterligare

samarbetspartners.

ett exempel på samarbete mellan arbetsmarknad

och utbildning.

Att höra Catrine berätta om verksamheten

Adress: Sinderstalpsvägen 1 711 31 Lindesberg Telefon: 0581-816 00

är inspirerande. Det råder inga tvivel om att hon

brinner för Masugnen och de många möjligheter

är distansutbildningar i samarbete med Karlstad

man kan erbjuda.

universitet. Vi bidrar bland annat med lokaler och

Hemsida: www.lindesberg.se/masugnen

tekniska hjälpmedel, förklarar Catrine.

Facebok: www.facebook.com/kommunlindesberg

– Förenklat kan man formulera det så

– Våra lärar- och förskollärarutbildningar

Tillväxtförvaltningen Masugnen

att vi är en grund- och gymnasieskola för

Masugnen är ett kreativt utbildningscentrum

vuxna som även erbjuder yrkeshögskole- och

som kännetecknas av framtidstro.

högskoleutbildningar, förklarar Catrine. Man

bedriver omfattande sfi-utbildning samt erbjuder

på Masugnen, ler Catrine.

– Det händer hela tiden väldigt mycket här

E-post: masugnen@lindesberg.se

Instagram: www.instagram.com/lindesbergskommun


SKOLA & UTBILDNING | 11

SKOLUTVECKLING PÅGÅR Gåvsta Skola erbjuder en lugn, trygg och utvecklande lärandemiljö. Skolans värdegrund vilar på respekt, ansvar och medmänsklighet. Begrepp som på olika sätt präglar all den verksamhet som varje dag pågår i skolan.

G

åvsta är en F-9-skola belägen

där eleverna vet vilket stöd de har rätt till och vad

ligga steget före.

mitt i det lilla samhället

som förväntas av dem, säger Caroline.

Rasbo cirka två mil öster om

arbetssätt. Till oss ska föräldrarna kunna lämna

Uppsala. På skolan går 386

lyckas ta hand om alla barn. Liksom alla skolor

sina barn i visshet om att de utvecklas och mår

elever av vilka de allra flesta

i kommunen arbetar man inkluderande vilket

bra, avslutar Caroline.

kommer resande med buss

innebär att anpassningar för elever med särskilda

Skolan är känd och uppskattad för hur man

från den omgivande landsbygden.

behov först och främst ska ske i klassrummet.

– Att vår skola är så liten skapar lugn och

– När det behövs finns dock särskilda

gör att alla elever blir sedda och varje individ får

undervisningsgrupper, poängterar Caroline.

det stöd den behöver för att lära och utvecklas,

säger rektor Caroline Sedin.

värdegrundsarbete enligt den framgångsrika

SMILE-modellen. Modellen kan närmast

Sedan Caroline antog uppdraget som rektor

Man står för ett förebyggande och främjande

På skolan pågår sedan 2013 ett intensivt

för nära fyra år sedan har hon fokuserat på att

beskrivas som en långsiktig process där man

skapa en tydligare struktur och arbetsdelning

genom kontinuerligt och konkret arbete kring

mellan skolans olika yrkesgrupper. Tillsammans

olika värdeord bekräftar positivt beteende och

med en grupp förstelärare driver hon ett intensivt

lyfter det som är gott.

skolutvecklingsarbete baserat på vetenskaplig

grund och beprövad erfarenhet.

och inlärningsmiljön anpassades. Därpå riktade

– All personal arbetar på samma sätt men det

vi oss mot elever och vårdnadshavare genom

är förstelärarnas ansvar att gå i täten, förklarar hon.

att på olika sätt befästa olika begrepp som vi

Adress: Gåvstavägen 9 755 96 Uppsala

vill ska genomsyra all verksamhet på skolan,

Telefon: 018-727 74 78

stöttepelare. För att goda exempel och höjda

förklarar Caroline.

resultat ska komma alla elever till godo måste

E-post: gavsta.skola@uppsala.se

man arbeta tillsammans och över årskursgränser.

skolsköterska, psykolog, speciallärare och rektor.

Samarbete är en av Carolines viktigaste

– Genom samverkan skapar vi en trygg miljö

– Det första året utbildades personalen

Elevhälsoteamet består av kurator, – Vårt främsta uppdrag är att hela tiden

Gåvsta skola

Hemsida: www.gavstaskola.uppsala.se


12 | SKOLA & UTBILDNING

OMSORG OCH LÄRANDE

mellan himmel och jord På Lammets förskola i Kungälv är det mötet mellan människor som står i centrum. I mötet läggs grunden till den omsorg, trivsel och trygghet som tillsammans skapar förutsättningar för barnens lärande och utveckling.

L

ammets förskola är en

eller andra uttryck för tro.

verksamhet med kristen profil.

Förskolan grundades år 2009

exempelvis skulle avsluta en samling med bön,

av pastoratet i Romelanda och

berättar förskollärare Marie-Louise Wiktorell.

består i dag av fyra avdelningar

Hela verksamheten utgår ifrån mötet mellan

med totalt 68 barn och 13

människor. Mellan vuxna och barn, mellan föräldrar

– Vi erbjuder barnen alternativ om vi

pedagoger. Två avdelningar ligger i ett villaområde

och pedagoger och inte minst mellan barnen.

i Kungälv, en syskonavdelning hittas i anslutning

till Romelanda kyrka och ytterligare en vid

oss är det mötet som är ledstjärnan, säger Katarina.

kyrkan i Kareby.

ta sig tid och att lyssna på varandra. Värden

– Pastoratets vision är att verka nära

– Hela livet handlar om att mötas och här hos Det goda mötet handlar om att göra plats,

familjerna och att möta dem i vardagen, säger

och förmågor som föder trygghet vilket är en

förskolechef Katarina Ekelund.

förutsättning för lärande.

Hennes uppdrag från pastoratet är att driva

– Vårt lärandeuppdrag har vi ständigt

en förskola av hög kvalitet. Verksamheten är

under lupp och vi frågar ofta oss själva hur det

naturligtvis helt baserad på läroplan och skollag

goda lärandet ser ut och hur vi ska göra för att

men med inslag av kristna traditioner och

förankra det barnen lär sig, säger Sofia Myrberg

värderingar.

förskollärare.

– Alla människors lika värde och varje

Nyckeln till en förskola som lyckas möta

barns rätt att bemötas som en unik individ är

barnen är engagerad och professionell personal

grunden i både läroplanen och den kristna tron,

som kan sitt uppdrag och håller det levande.

säger Katarina.

Pedagogerna på Lammets förskola värdesätter att

få vara med att göra skillnad och att skapa något

De föräldrar som väljer Lammets förskola

kan förväntar sig att deras barn ska få ta del

gott i en kristen miljö.

av och möta de kristna traditionerna och

värderingarna. Berättelser ur Bibeln och firande

småskaligheten, professionella pedagogerna och

av högtider är självklara och helt okomplicerade

den trygga miljön.

inslag under barnens förskoletid. Viktigt är dock

frivilligheten. Inget barn måste vara med vid bön

avslutar Sofia.

Föräldrarna uppskattar särskilt

– Vi ser oss som familjernas medvandrare,

Lammets Förskola Romelanda pastorat Adress: Oxelvägen 101 44277 Romelanda Telefon: 0303-243415 E-post: katarina.ekelund@svenskakyrkan.se Hemsida: www.lammetsförskola.se


SKOLA & UTBILDNING | 13

TRADITION och NYTÄNKANDE I St. Eriks Katolska skola möts elever från hela världen. Med rötterna förankrade i den kristna traditionen riktar man blicken framåt och med modern undervisning förbereder man sina elever för framtiden.

S

t. Eriks Katolska skola i Stockholm

eleverna. Somliga är i behov av en dator medan

har en anrik historia. Skolan

andra föredrar en vanlig bok.

grundades redan 1795 av katolska

nunnor. Sedan 1967 huserar man

står för Ärlighet, Respekt, Vänlighet och Ansvar.

i Enskede och här går i dag 227

Samtliga är levande begrepp som präglar all

elever från förskoleklass till årskurs

daglig verksamhet.

Skolans värdegrund förkortas ÄRVA vilket

nio. Personaltätheten är ovanligt hög.

olika perspektiv och vår värdegrund är en viktig

– Totalt är vi 50 anställda på skolan varav 40

– Vi arbetar med hållbar utveckling ur flera

är lärare, säger rektor Mats Hansen.

del av den processen, säger Mats.

Långt ifrån alla elever är katoliker.

Specialpedagogiklyftet vilket är en gemensam

– Katolska skolor har hög status i andra

Katolska skolan deltar aktivt i Skolverkets

länder och därför har vi en hög andel barn

fortbildning som syftar till att stärka lärarnas

med utländsk bakgrund som trots att de inte är

kompetens för att möta alla elevers olika

katoliker har valt att gå här.

behov. Som handledare har man tillgång till två

speciallärare.

Skolans goda rykte gör att dess popularitet

ökar även bland sekulariserade svenska familjer

från trakten som lockas av den mångkulturella

struktur och vara tydlig vilket gagnar alla barns

miljön och de djupt rotade traditionerna.

lärande, säger Mats och betonar vidare vikten av

individualisering:

– Vi erbjuder en bra balans mellan

– Det handlar mycket om att skapa

traditionell och modern pedagogik vilket många

föräldrar uppskattar, förklarar Mats.

det är skolans skyldighet att se till att alla elever

– Ingen människa är den andra lik och

kan utvecklas och må bra. För att ge eleverna

Sankt Eriks katolska skola

och undervisningen leds på traditionellt vis av

ytterligare stöd erbjuder man lärarledd läxhjälp

Adress: Hemmansvägen 8 122 38 Enskede

skickliga lärare. Man har tillgång till en mängd

två eftermiddagar i veckan.

digitala läromedel som används vid behov och

Telefon: 08 121 494 00

man har en IT-pedagog som går i bräschen för

och utveckla.

den digitala utvecklingen.

om våra traditioner, avslutar Mats.

På skolan firas de stora kristna högtiderna

– Undervisningen anpassas efter de enskilda

Skolans framtidsvisioner bottnar i att förvalta – Vi ska vara en modern skola som värnar

E-post: info@sterik.net Hemsida: www.sterikskatolskaskola.se


14 | SKOLA & UTBILDNING

LÄRA FÖR FRIHET Högstadieskolan Gumaeliusskolan brukar kallas för ”lilla Örebro”, vilket beror på skolans förmåga att locka elever från hela stan. Enligt rektor Chris Gelinder förklaras detta främst med skolans alla olika profiler.

H

är kan nämligen eleverna

med eleverna ser till att verksamheten rullar.

välja mellan bild och form,

arbeta före­byggande tillsammans med deras

dans, discovery, engelska,

är en av skolans allra mest centrala principer.

vårdnadshavare, säger Chris.

fotboll, hockey, ridning och

En nyhet för läsåret 2017/18 är en satsning på ett

ämnesfördjupning.

trygghetsteam. Teamet leds av en heltidsanställd

satsning på skolutveckling.

– Hos oss går ungdomar

projektledare som tillsammans med medlemmar

ur alla socioekonomiska grupper vilket är positivt

från varje arbetslag på olika sätt arbetar med

bland annat att våra elever ska gå ut skolan

då det speglar hur samhället ser ut och förbereder

trygghetsfrågor.

med gott självförtroende och med tillräckliga

Att trygghet är en förutsättning för lärande

eleverna på ett liv utanför skolan, förklarar Chris.

vilket ger större inflytande över den egna verksamheten.

– Vi är själva ansvariga för både drift

och ekonomi och en stor fördel med det är att vi kan ta med oss eventuell vinst från ett verksamhetsår till nästa.

Gumaeliusskolan drivs som en intraprenad

Något som gör det möjligt att både satsa

långsiktigt och att involvera personalen i de

”Att arbetslagen har stort ekonomiskt inflytande är en viktig framgångsfaktor här på skolan.” – Vi har ett akutteam som kan rycka ut så fort det

händer något, berättar Markus.

inflytande är en viktig framgångsfaktor här på

skolan, säger biträdande rektor Markus Long.

sådant som sker på sociala medier och trots

Chris nickar instämmande.

att dessa ofta startar på elevernas fritid är det i

skolan som man möts och de situationer som då

det här bygget utan personalen som tillsammans

– Vi är en del av satsningen och i den ingår

kunskaper för att kunna välja sin framtid, säger

Gumaeliusskolan genomgår för närvarande

en totalrenovering och verksamheten är under tiden förlagd till Nikolaiskolan. Både elever, skolledning och personal längtar efter att få flytta in i sin nygamla skola.

Gumaeliusskolan

plan, jämfört med en traditionellt styrd skola.

Det är inte skolledningen som är viktigast på

”Topp 25 år 2015” är namnet på Örebros

Chris.

ekonomiska planerna och besluten på ett djupare – Att arbetslagen har stort ekonomiskt

– För att hjälpa eleverna måste vi

Ofta handlar konflikter mellan elever om

uppstår är inte något som går att blunda för.

Adress: Manillagatan 15-19 70212 Örebro Telefon: 019-21 22 40 | 019-21 10 00 E-post: gumaeliusskolan@orebro.se Hemsida: www.orebro.se/gumaeliusskolan


SKOLA & UTBILDNING | 15

BARN, ODLING, DJUR OCH NATUR Bonnagårdens förskola i Växjö ligger på en 4 H gård med inriktning djur, natur och odling. Barnen odlar egna grönsaker och får vara med och sköta djuren på gården.

F

örskolan tar emot barn som är

som kommer senare tas emot ute och det är

sig att ha empati gentemot människor, djur och

1-5 år gamla och ligger i den

populärt att få gå upp till hönsen och släppa

natur. Ambitionen är att barnen ska förstå att

natursköna stadsdelen Hovshaga.

ut dem på gården. Övriga djur som finns på

både djur och natur behöver omsorg för att må

Skolans initiativtagare, Anette

gården är kaniner, får, hästar, getter, grisar och

bra. Barnen får följa naturens gång på nära håll,

Elmhall och Eva Johansson

en katt. Barnen hjälps åt att ta hand om de

både i glädje och sorg.

öppnade Bonnagården i augusti

flesta av djuren. Ibland kommer också Evas

2008. Det hela började några år tidigare när

hund Ezmi på besök.

Anette hade ett sto som skulle föla. Hon arbetade

då på en annan förskola och tänkte att det kunde

är alltid ute i naturen, en grupp jobbar med

vara en kul idé att följa stoet som ett tema på

djuren och odlingarna, och en grupp har innedag.

förskolan.

ute. Det du kan göra inne, kan du också

– Det blev så mycket mer än vad vi hade trott.

Barnen är uppdelade i tre grupper. En grupp

Barnen uppmuntras dock alltid att vara

Barnen blev väldigt fascinerade, säger Anette.

göra ute, det är ett mantra vi har här på

Bonnagården, säger Anette.

Det var inte bara stoet som väckte barnens

intresse. Det fanns även andra djur på gården,

som kor, hästar, höns och får. Barn som var rädda

förskolan. Det är en liten enhet men konceptet

eller aldrig klappat en katt fick nu komma nära

är populärt. Därför har förskolan en ”Nyfiken-

dessa djur. Pedagogerna såg hur barnen visade

på-dag” en gång i månaden, då föräldrar som

sin glädje och empatiska förmåga när de besökte

är intresserade att söka plats till sitt barn kan

gården. De var nyfikna och ville veta mer om

komma och besöka förskolan. Föräldrar som vill

Bonnagårdens Förskola AB

djuren. Några år senare startade Bonnagårdens

ha in sina barn på förskolan väljer Bonnagården

förskola. Här får barnen vara med och ta hand

för att de vill att barnen ska vara ute mycket och

Adress: Stora Fjäll 35262 Växjö

om djuren och odla grönsaker som sedan tillreds

för att djuren finns i verksamheten. Närheten till

och lagas i det nya uteköket.

djuren påverkar barnen på ett mycket positivt sätt.

– De får lära sig empati och ansvar, säger Eva.

Bonnagårdens förskola öppnar halv sju på

genom att göra, säger Eva.

morgonen. Frukost serveras vid 07.00. De barn

För närvarande är det 36 barn som går på

– Barnen känner sig behövda och de lär sig Förskolan arbetar för att barnen ska lära

Telefon: 0470-63035 E-post: info@bonnagarden.se Hemsida: www.bonnagarden.se


16 | SKOLA & UTBILDNING

JAG VILL, JAG KAN, JAG VÅGAR På Täbygläntans förskolor arbetar engagerad personal som alltid strävar efter att fortsätta utvecklas. Detta syns även i skolans ledord riktade mot barnen; ”Jag vill, jag kan, jag vågar.”

D

et hela började med att

för sitt jobb är det kanske naturligt att det är en

förskolor är skog och natur. Barnen får vara ute

Lisa Nordenståhl startade

arbetsplats man vill återvända till.

så mycket som möjligt. Detta styrs, såklart, en del

en egen dagmamma-

Pernilla nämner bland annat en kock på en

av barnens ålder och väderleken. Men om det är

verksamhet efter att hennes

av skolorna, som lagade mycket specialanpassad

bra väder får barnen vara utomhus minst hälften

barns dagmamma blivit

mat. Denna kock uppmuntrades att förkovra sig

av tiden. Pernilla menar att det finns ett antal

sjukskriven. Detta ledde till

i denna typ av mat och är i dag en certifierad

studier som tyder på att detta gör barnen friskare.

att hon 2005 startade en förskola med hjälp av

allergiföreläsare. Pernilla har ju även hon ett

Detta bekräftas av det faktum att förskolorna

sin barndomsvän Pernilla Lindholm. I dag består

brinnande intresse för mat och hälsa - en av

varit relativt besparade från kräksjukan i flera år.

Täbygläntans förskolor av fem förskolor där Lisa

anledningarna till att Täbygläntans förskolor har

Vidare arbetar de mycket med att stärka barnens

är VD och förskolechef och Pernilla ekonomichef

hemlagad mat.

självkänsla.

och köksansvarig.

läst till förskolelärare och läser för närvarande en rektorsutbildning. Pernilla har läst utbildningar inom mat och hälsa och ska även hon påbörja sin rektorsutbildning.

– Vi kan aldrig sluta förkovra oss i det här,

för att bli så bra som möjligt, säger hon.

Under åren som gått har Lisa bland annat

– ”Jag vill, jag kan, jag vågar” är vad vi lär

barnen. Det är något vi vill att de har med sig i

”Mat ska vara nyttig, sammansatt, rolig, god och se god ut.”

Att hela tiden fortsätta utvecklas är något

som uppmuntras i de anställda. Det händer

– Mat ska vara nyttig, sammansatt, rolig, god och

ibland att folk slutar för att läsa en utbildning,

se god ut, säger Pernilla om maten som serveras i

det händer också att de kommer tillbaka. Då alla

förskolorna.

som arbetar på Täbygläntans förskolor brinner

Det som kännetecknar Täbygläntans

ryggen när de lämnar förskolan för att gå vidare upp till skolan, säger Lisa.

Täbygläntans Förskolor AB Adress: Lovisedalsvägen 11 18750 Täby Telefon: 073-6550801 E-post: info@tabyglantan.se Hemsida: www.tabyglantan.se


SKOLA & UTBILDNING | 17

Mätbar framgång i LEDARSKAP På Östgötagatan i Stockholm ligger Tuff Ledarskapsträning AB där vi träffar Karin Tenelius. Hit vänder sig chefer och ledare för att få konkret hjälp med att bli bättre i sin ledarroll och få sina medarbetare mer engagerade.

K

arin berättar att hon

relation över ledarskapet som man måste lära sig

reagerade på antalet

att tvätta bort för att skapa nya vuxenrelationer,

chefer i Sverige som har

förklarar Karin.

en gammalmodig syn på

ledarskap och inte tillåter

tillbaka över hundra år i Sverige, till den tid

sina medarbetare att ta den

då vi började bli industrialiserade, menar hon

Den här gamla synen på ledarskap går

plats i företaget som de skulle kunna. När man

vidare. På den tiden hade arbetarna knappt

inte ger medarbetarna utrymme kommer heller

någon skolgång och behövde styrning för att allt

inte resultaten i företaget att bli så bra som de

skulle flyta, men i dag måste vi våga göra på ett

kan bli, menar hon.

annat sätt. I dag är vi utbildade och pålästa och

då måste man kunna behandla alla som vuxna

– På alla ledarskapsutbildningar talar man

om vikten av att lyfta medarbetarna, men det var

människor och bygga upp en bättre relation.

tydligt att många inte var bekanta med hur man

gör. Det räcker inte att sitta på en föreläsning

från andra är att vi vågar vara tydliga med vilka

och höra en massa fina ord, man måste kunna

resultat du får som kund. Det är inte bara lösa

omsätta det också.

tankar, utan ett tydligt tillvägagångssätt som man

måste vara öppen för att våga prova.

På Tuff Ledarskapsträning erbjuds cheferna

– Det som skiljer ledarskapsträning hos oss

konkreta metoder som kan införas på företaget

för att de fina idéerna om engagemang ska bli

och kollegorna att mäta hur utbildningen påverkat

På Tuff Ledarskapsträning kommer Karin

Tuff Ledarskapsträning Stockholm

verklighet. Det här gör att man måste komma

arbetet på företaget och hur medarbetarna märker

in med ett öppet sinne och vara beredd på

av det. Hon understryker att det inte handlar

Adress: Östgötagatan 16 11625 Stockholm

förändring för att det ska ha effekt.

om att sitta och lyssna på föreläsningar, utan att

– Det intressanta är att nästan alla

träna och vara aktiv med till exempel rollspel och

chefer själva tycker att de är coachande och

övningar. Det är först då man kan få resultat i form

E-post: info@tuffledarskapstraning.se

involverande, men frågar man medarbetarna så

av medarbetare som vågar ta mer ansvar och som

Hemsida: www.tuffledarskapstraning.se

tycker de inte det. Det finns en ”föräldrar-barn”

känner sig delaktiga på riktigt.

Telefon: 08-446 16 20


18 | SKOLA & UTBILDNING

UTMANING OCH UTVECKLING Mitt i den lilla byn Danmark, några kilometer utanför Uppsala, ligger Danmarks skola. I lugnet och tryggheten trivs både barn och vuxna. Tillsammans skapas en tillåtande miljö med plats för lärande och utveckling.

P

å Danmarks skola går 160 barn från förskoleklass fram till årskurs fem. Skolan är sedan länge en väl fungerande verksamhet där skolledning, lärare och föräldrar samarbetar för att barnen ska

utvecklas och må bra. Nye rektorn heter Sten Vesterman och för honom är det viktigt att hitta en balans mellan att bevara och förnya.

– Man får inte luta sig tillbaka och lita på

att allting ska fungera som vanligt men man får heller inte förändra för förändrandets skull, förklarar han.

Specialpedagogiken är ett område som Sten

beskriver som väsentligt och trots att skolan är så liten arbetar här både en speciallärare och en specialpedagog.

Specialpedagogens uppgift är att ge stöd åt

både elever och personal.

”Vi måste ta hand om barnen tillsammans så att alla får möjlighet att utvecklas så långt de kan.”

– Vi måste ta hand om alla barn tillsammans

och som personal på skolan ska man inte behöva vara ensam i att klara av svåra situationer och det är avgörande att vi arbetar på ett sätt som inkluderar alla elever, säger Sten och betonar hur viktigt det är att alla barn får möjlighet att utvecklas så långt de kan.

Att varje barn får möta utmaningar och

lyckas med sina mål lägger grunden för deras möjlighet att skapa sin egen framtid. Danmarks skola präglas av närhet och kontinuitet vilket är en förutsättning för det goda lärandet.

– Det lilla sammanhanget är vår bas och

det är därifrån som vi söker större utmaningar tillsammans, säger Sten.

Danmarks Skola Adress: Danmarks skolväg 4 755 98 Uppsala Telefon: 018-727 53 30 E-post: sten.vesterman@uppsala.se Hemsida: www.danmarksskola.uppsala.se


SKOLA & UTBILDNING | 19

BULLERBYSKOLAN

med äventyrspedagogik På Nåntunaskolan i Uppsala har man satsat på äventyrspedagogik som är en metod för att träna eleverna i samarbete och ge dem en upplevelse tillsammans med den traditionella kunskapsinlärningen. Karen Natvig är rektor och berättar mer om hur de arbetar.

P

å Nåntunaskolan i Uppsala har

tiden. Karen berättar om hur eleverna en gång

man satsat på äventyrspedagogik

per år även får ställas inför en större utmaning i

som är en metod för att träna

en stor ”Fångarna på fortet-aktivitet.”

eleverna i samarbete och ge

dem en upplevelse tillsammans

äventyr att bita i. Innehållet anspelar på det

med den traditionella

eleverna lär sig i klassrummet och det gäller att

Varje år får eleverna i varje årskurs ett större

kunskapsinlärningen.

lösa uppdrag tillsammans i grupper. Aktiviteten

är till stor del en belöning för hårt slit, men det

Skolan ser ut som om den vore hämtad

direkt från Astrid Lindgrens Bullerbyn. Det är

gäller också att ha hängt med i klassrummet för

en mindre skola med 175 barn och alla arbetar

att klara den.

tillsammans för att få till en ”alla-känner-alla”

känsla. De äldre barnen är faddrar åt de yngre

värde och anknyter till att barnen lär sig mer om

för att på ett bra sätt lära känna varandra. Karen

värdegrundsfrågor. Allt efter ålder får de reflektera

Natvig är rektor och berättar mer om hur de arbetar.

både över sina rättigheter och skyldigheter i skolan

såväl som i samhället. Karen har tillsammans

Vi ligger lite i utkanten och området är tryggt

Arbetet med samarbete har också ett djupare

och stabilt. Vi lägger mycket tid på att främja

med pedagogerna arbetat med att sätta ord på de

goda kamratrelationer, god arbetsro och respekt

värden som ska råda i skolan, vad dessa innebär

för allas olikheter. Den tiden har vi å andra sidan

rent konkret och hur alla på skolan ska göras

igen, då vi har en trygg och lugn miljö i skolan. Vi

delaktiga i arbetet med sin egen arbetsmiljö.

kan fokusera på roliga saker.

värdegrundsfrågorna hos eleverna och var och

Under parollen om att lärande är ett äventyr

Vi arbetar hårt med att lyfta

Nåntunaskolan

satsar man här bland annat på äventyrspedagogik

en får reflektera på sin nivå. De yngre barnen

som innebär att barnen tränas i problemlösning

vet ju exempelvis redan att det är fel att slåss

och samarbete. Det blir som en slags

och att man ska vara snäll. Men när man

teambuilding för barn där man till exempel kan

arbetar vidare med frågorna lär de sig att se sig

Telefon: 018-727 53 12

ställas inför utmaningen att gå i tåg tillsammans

själva i ett större sammanhang och förstå sin

Hemsida: www.nantunaskolan.uppsala.se

med ögonbindel och inte få nudda mark under

egen del i det, avslutar Karen.

Adress: Vävstolsvägen 9 757 57 Uppsala


20 | SKOLA & UTBILDNING

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Svensk-Ryska skolan i Göteborg är en liten friskola som är öppen för alla barn mellan 6 och 11 år - förskoleklass till årskurs 5, oberoende på vilket modersmål de har. Skolans fokus är i första hand undervisning i matematik och i andra hand ryska.

S

kolan som öppnade höstterminen

då barnen kan få hjälp av en pedagog med de

2011 följer den svenska läroplanen.

ämnen de har svårast för.

Alla lärarna är legitimerade och

här arbetar lärare med olika

barnen hemma, så då får de hjälp i skolan, säger

nationaliteter. Den ryska aspekten

Ekaterina.

kommer dels i form av själva

– Föräldrarna kanske inte alltid kan hjälpa

Vissa barn har exempelvis ryska föräldrar,

språket, men även i form av undervisning i

som kan hjälpa barnen med detta. Andra elever

matematik med rysk metodik.

har svenska föräldrar och behöver då hjälp med

läxorna i ryska. Samma princip gäller självklart

– Vi har tagit det bästa från svenska skolan

och det bästa från ryska skolan och skapat en

andra ämnen, som just matematik.

symbios av de två, säger Ekaterina Tikhonova

Sernemar, rektor på skolan.

Årskurs 2-3 integrerad, liksom årskurs 4-5.

Ingen av årskurserna har fler än femton elever,

Ekaterina är noga med att understryka

Hösten 2017 har skolan totalt femtio elever.

att skolan har en matematisk-rysk profil, där

då Ekaterina vill hålla elevantalet under tjugo i

matematiken alltså kommer före språket.

varje klassrum. Detta underlättar för att behålla

Undervisningen är upplagd så att eleverna läser

disciplinen i klassrummet. svensk-yska skolans

matematik enligt den svenska läroplanen, men

värdegrund, som de lär ut till sina elever är

Svensk-Ryska Skolan i Göteborg

också enligt rysk metodik.

respekt, ansvar, kunskap, empati och trygghet,

vilket förkortas som RAKET. Från och med 2016

Adress: Nordostpassagen 1 413 11 Göteborg

– Undervisningen sker på både svenska och

ryska, så att barnen ska lära sig terminologin på

tillämpas även PALS i skolan, som bygger på

båda språken, förklarar Ekaterina.

positiv psykologi och som man övar på med

barnen.

En annan aspekt som kanske skiljer Svensk-

Ryska skolan från andra skolor är att en timme på

fritids är schemalagd åt läxläsning. Detta är dels

friskola, men har ambitioner att bli större i

Svensk-Ryska skolan i Göteborg är en liten

ämnat att förbereda barnen för läxläsning när

framtiden, och gå från att vara en F-5-skola till att

de kommer till högstadiet, men även praktiskt,

vara en F-9-skola.

Telefon: 031-247019 | 072 0152011 E-post: info@ryskaskolan.se Hemsida: www.ryskaskolan.se Facebook: www.facebook.com/Ryskaskolan-i-Goteborg-AB


SKOLA & UTBILDNING | 21

FLEXIBEL ORGANISATION för ökad måluppfyllelse På Björkhagaskolan i Lindesberg har rektor Lena Warvne tillsammans med lärarna arbetat under en lång tid för att få fram ett flexibelt skolsystem. Tillsammans har de hittat lösningar som skapar en anpassningsbar skola där elevernas förutsättningar sätter ramarna.

B

jörkhagaskolan i Lindesberg

arbete, men vi ska inte heller glömma att mäta

fokusera på att utveckla undervisningen.

har cirka 400 elever från

elevens progression. Det kan vara så att en elev

förskoleklass upp till årskurs

når målen i läroplanen, men vi ser att eleven

trygghet för eleverna och ett lugn i klassrummet.

6. Skolan är stolt över att vara

stannat upp och progressionen upphört. Då

Den årliga enkätundersökningen visade att 97 %

mångkulturell och som med

behöver vi naturligtvis agera för att eleven ska

av eleverna känner sig trygga på Björkhagaskolan.

god erfarenhet lyckats få

fortsätta utvecklas, säger rektor Lena Warvne.

nyanlända elever inkluderade i verksamheten.

Björkhagaskolan är uppdelad i flera

känsla” och alla hjälps åt för att få alla elever

Under läsåret sker en större nybyggnation på

arbetslag med fyra pedagoger i varje lag. Lagen

att lyckas. Det och personalens professionella

skolan för möjligheten att ta emot nya elever som

arbetar med en årskurs där eleverna är en enda

engagemang bidrar till elevernas trygghet,

flyttar dit när en annan skola i kommunen ska

klass. Arbetslaget följer sin klass i tre år, från

avslutar Lena Warvne.

läggas ner.

årskurs 1 till 3 eller från årskurs 4 till 6. Inom

hela skolan arbetar man med ämneslärarsystem

Skolan arbetar tydligt mot ökad

En stor fördel med detta är att det skapar en

– Vi som arbetar här har god anda, en ”vi-

måluppfyllelse. För att få en bra bild av hur

där varje lärare undervisar i ett fåtal ämnen. I

det går för eleverna och vad skolan behöver

klassrummet är man två lärare tillsammans och

göra är det viktigt att arbeta systematiskt med

undervisningen kan anpassas efter elevgruppens

kvalitetsarbete. Man har goda verktyg för att

behov. Exempelvis kan pedagogerna dela upp

dokumentera elevernas resultat och en analys

elevgruppen i två delar, låta en mindre grupp

av dessa ligger till grund för undervisningen.

arbeta kompensatoriskt eller vara två pedagoger

Telefon: 0581-812 33

Bland annat har detta lett till att Björkhagaskolan

i klassrummet. Genom att arbeta tillsammans

E-post: kommun@lindesberg.se

intensivt arbetat med struktur på lektionerna och

sker ett naturligt kollegialt lärande pedagogerna

metakognitiv undervisning.

emellan. För att stärka arbetslagen satsar skolan

även på lärarassistenter, så att pedagogerna kan

– Måluppfyllelsen är en stor del av vårt

Björkhagaskolan Adress: Björkhyttevägen 47

71121 Lindesberg

Hemsida: www.lindesberg.se/bjorkhagaskolan


22 | SKOLA & UTBILDNING

ARBETSRO I SKOLAN ger bättre studieresultat

Kärrtorps gymnasium har efter en del motgångar tagit nya tag om trygghet, trivsel, och välfungerande lektioner. Något som, enligt nya rektorn Pernilla Ericols resulterat i goda studieresultat och nöjda elever.

K

ärrtorps gymnasium

60-årsjubileum. Under sina sextio år har skolan

på gymnasiet svarar på en enkätundersökning

är en klassisk

upplevt upp- och nedgångar i sin popularitet,

varje år. På bara ett år har Kärrtorps gymnasium

studieförberedande skola

precis som de flesta andra skolor. De senaste åren

fått dubbelt så bra resultat. Och det är bara

med tre huvudprogram:

har skolans popularitet minskat. Detta var en av

början, menar Pernilla.

Ekonomiprogrammet,

anledningarna till att Pernilla, som har 20 års

Naturvetenskapsprogrammet

erfarenhet, erbjöds jobbet som rektor. Trygghet

och Samhällsvetenskapsprogrammet. Utöver det

och trivsel är något Pernilla arbetat väldigt aktivt

har skolan även Språkintroduktion för nyanlända

med sedan hon kom till Kärrtorps gymnasium.

elever. I denna stora skola anpassad för 1 000

Mycket av detta arbete handlar om att ge eleverna

elever läser i dag 600 elever vilket gör den mindre

arbetsro. Därför har en del nya ordningsregler

trångbodd och därmed lugnare.

införts. I klassrummet är det alltid pedagogerna

som bestämmer placeringen av eleverna. De

– Vi har haft fler än tusen elever vissa läsår

men backar bandet lite från att ha varit jättestora

som kommer i tid ska få hela sin lektion utan att

till att nu bygga på det vi har och se till att våra

störas, därför släpps de som kommer för sent in

elever är trygga, trivs och lyckas med sina studier,

först efter en kvart. Mobiltelefoner kan vara goda

säger Pernilla, rektor på skolan sedan i fjol.

pedagogiska hjälpmedel, men används under

lektionstid endast när läraren säger till.

Då det är viktigt för skolan att eleverna

ska ha så många kontakter med samhället som

möjligt arbetar skolan medvetet med utflykter

ses som kontroversiella av eleverna, men kan se

Kärrtorps Gymnasium

och studiebesök under året. Exempelvis till

att de får lektionerna att fungera bättre. Ska det

riksdagen, olika muséer och även längre resor

fungera måste vi respektera och gilla varandra

Adress: Karlsövägen 9-15 121 55 Johanneshov

som en till Auschwitz. Skolan bjuder också ofta in

och vi jobbar också mycket med att stärka goda

gästföreläsare.

relationer mellan vuxna och ungdomar, säger

Pernilla.

– I år kommer eleverna att få besöka teatrar.

Pernilla är medveten om att vissa av reglerna

Så många elever som möjligt ska göra ett besök

som är kopplat till skolans likabehandlingsarbete,

att våra elever ska vara nöjda och lyckas med sina

säger Pernilla.

studier.

Pernilla blev rektor i samband med skolans

– Min stora vision och det vi arbetar för är

Alla elever i Stockholm som läser andra året

Telefon: 08-508 325 00 E-post: karrtorpsgymnasium@stockholm.se Hemsida: www.karrtorpsgymnasium.stockholm.se


SKOLA & UTBILDNING | 23

ZONTERAPI för hela kroppen Reflexologi är en djupgående och holistisk behandlingsmetod som utvecklats ur den klassiska zonterapin för fötterna. Intresset för behandlingen ökar och behovet av fler reflexologer är stort. Kairon Reflexologiskola utbildar nya reflexologer.

K

airon Reflexologiskola

fysioterapeuter eller sjukvårdspersonal som som

grundades för över 30 år

vill nvidga sitt perspektiv på hälsa och läkning.

sedan av Karl Axel Lind

Eleverna väljer oftast att öppna egen mottagning

som vidareutvecklade den

efter utbildningen. Möjligheterna är många.

klassiska zonterapin till en

behandling av hela kroppen.

är en förståelse av människan som helhet. I steg

– Reflexologi är detsamma som zonterapi

Utbildningen sker i tio steg vars yttersta syfte

ett arbetar man med kroppens immunförsvar

med den skillnaden att vi stimulerar zonpunkter

och akuta skador för att sedan i lugn takt bland

över hela kroppen vilket ger ett väldigt kraftfullt

annat gå igenom den psykologiska aspekten av

resultat, både kroppsligt, mentalt och själsligt,

människans välmående och helkroppsreflexologi.

säger Marianne Olsson, lärare och rektor på

skolan.

genom de olika momenten och att finnas som

stöd även mellan träffarna, säger Marianne.

Själv fann hon reflexologin efter att för cirka

– Vår uppgift som lärare är att lotsa eleverna

15 år sedan ha drabbats av stressrelaterade besvär.

reflexologin kommer av en mängd olika

– Det var först när jag hittade reflexologin

De människor som vänder sig till

Kairon AB

som jag fick hjälp att bli frisk, berättar Marianne.

anledningar. Stress, värk och försvagat

Skolan finns i Göteborg och Stockholm

immunförsvar är vanliga besvär. För en

Adress: Stockholm: Stadshagsvägen 6 Göteborg: Lexbyvägen 69

men utbildningen sker delvis på distans.

framgångsrik behandling krävs att reflexologen

Telefon: 0709-660233

Eleverna kommer från hela Sverige och

hittar den bakomliggande orsaken till besvären.

även från övriga Norden. Det är en tvåårig

yrkeshögskoleutbildning på deltid.

i ryggen och då ska man behandla ryggen och

inte foten.

– Vi träffas under en intensiv långhelg

– Värk i en fot kan exempelvis bero på skada

varannan eller var tredje månad. De flesta arbetar

under utbildningen och ungefär hälften har

reflexologer är tacksamhet och ökad självinsikt.

någon form av vårdutbildning i botten.

resa, ler Marianne igenkännande.

Det kan exempelvis vara, säger Marianne,

En vanlig känsla hos utexaminerade – Många beskriver utbildningen som sitt livs

E-post: marianne@kairon.se Hemsida: www.kairon.se Facebook: www.facebook.com/kaironreflexologi Instagram: www.instagram.com/kaironreflexologiskola


24 | SKOLA & UTBILDNING

MAGELUGNSSKOLAN – ett förstahandsval På Magelugnsskolan i Farsta pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Ett arbete som på bara några år gett enastående resultat i form av förbättrad kunskapsutveckling hos eleverna, ökad samverkan mellan hem och skola samt trivsel och trygghet hos både elever, personal och vårdnadshavare.

P

å Magelugnsskolan går 260

avstämning endast en gång per läsår, men för att

förtroende för skolan är avgörande, konstaterar

elever i årskurserna förskoleklass

kunna sätta in insatser i tid måste vi följa upp

Helene och fortsätter, för att nå framgång måste

till årskurs 6. Elevantalet ökar

eleverna mycket oftare än så, säger Hélene.

hem och skola arbeta tillsammans.

med cirka en klass om året

och har sedan år 2010 drygt

gemensamt gå igenom hur eleverna mår och

utan strävar ständigt efter att nå ännu längre.

fördubblats.

utvecklas. Något som resulterat i kontinuerligt

Utveckling är nyckeln till framgång.

höjda resultat hos eleverna.

förstahandsvalet för familjer boende i

drivet och den starka viljan att utvecklas som

närområdet, säger rektor Helene Litzen stolt.

mängd utbildningar.

kännetecknande Magelugnsskolan, säger

matematik och NO-läraren Anders Klöverbäck.

– Numera är Magelugnsskolan

Naturligtvis bli man som besökare väldigt

Numera träffas man var sjätte vecka för att

För att nå samsyn deltar all personal i en – Nu senast har vi gått kurser i bland annat

nyfiken på vad detta beror på.

programmering och källkritik, berättar Anna

Ingelund som är förstelärare i informations- och

– Det finns en mängd förklaringar som alla

bottnar i det omfattande utvecklingsarbete som

kommunikationsteknik.

pågått här på skolan under de senaste tre åren,

förklarar Helene.

elevhälsoarbete. Med hjälp av närvaro och

aktiviteter skapar man trygghet och trivsel.

Grundläggande i förändringsarbetet är

På skolan pågår ett ständigt förebyggande

– Jag vill till sist även lyfta engagemanget,

Magelungsskolan Adress: Ullerudsbacken 39 12373 Stockholm

samsyn hos personalen och ett gemensamt

arbete mot samma mål. På Magelugnsskolan

efter att göra, säger Yvonne Nilsson som är

Telefon: 08-508 474 00

är alla elever allas elever. Regelbunden

samordnare i fritidshem och förskoleklass.

E-post: helene.litzen@stockholm.se

resultatuppföljning är avgörande för att eleverna

ska må bra och nå kunskapsmålen.

vårdnadshavare och man letar ständigt efter nya

kommunikationsvägar. Att vårdnadshavare känner

– När jag började här för tre år sedan gjordes

– Vi vill att alla alltid ska ha något de längtar

På Magelugnsskolan sitter man inte nöjd

I utvecklingsarbetet ingår även elevernas

Hemsida: www.magelungsskolan.stockholm.se


SKOLA & UTBILDNING | 25

EN SKOLA I FRAMKANT Matteusskolan är en innerstadsskola i Stockholm vars vision är att förbereda sina elever för framtiden. Detta reflekteras av skolans slogan: Kunskap är makt.

M

atteusskolan är en

”Kunskap är makt”, en kvarleva från en svunnen

F-9-skola som ligger

tid man valt att behålla. Man kombinerar de

centralt på Norrmalm

gamla orden med en ny vision ”Vingar som bär

i Stockholm. Här går

för framtiden.” Båda skolans ordspråk reflekteras

cirka sjuhundra elever

i dess strävan att ligga i framkant. Man har en

i antingen 2- eller

hög andel ekologiska varor i maten, förser alla

3-parallelliga klasser. Den stora byggnaden från

äldre elever med Ipads och lägger stor vikt vid

1900-talet är vacker men för med sig ett antal

omvärldsbevakning. Den viktigaste delen av detta

utmaningar. När skolan byggdes hade man

arbete kommer dock i form av relationer till

exempelvis inte grupprum i åtanke. Detta har

eleverna och att kunna motivera dem att arbeta

skolan löst genom att dela av en del klassrum och

målinriktat med sina studier.

använda sig av korridorerna när det är möjligt.

Alla skolor möts av olika utmaningar. Det kan

och ungdomar som kan lära sig själva, kommer

handla om att undervisa nyanlända, barn med

de få makt över och ha en möjlighet att styra sina

inlärningssvårigheter eller något så enkelt som

egna liv, säger Karolina.

– Om vi kan hjälpa våra elever att bli barn

hur man ska göra med läxor. På Matteusskolan löser man detta med specialpedagogik och att arbeta kollegialt.

– Jag tror att kollegialt samarbete är en

förutsättning för att man ska kunna bygga en riktigt bra skola, säger Karolina Arvekvist, skolans rektor.

En av de faktorer som gjorde att Karolina

sökte tjänsten på Matteusskolan är skolans stora fokus på att se till hela eleven. Att hjälpa denne utveckla förmågor för att lyckas bra i framtiden. Skolan använder ett antal strategier för att åstadkomma detta. De ägnar sig en del åt stresshantering och studieteknik för att lära barnen planera och strukturera sina studier själva, utan stress. Med jämna mellanrum stämmer

Matteusskolan

lärarna sedan av med eleverna för att se hur det

Adress: Vanadisvägen 16 113 46 Stockholm

går för dem i förhållande till undervisningen, men också för att se hur de mår.

– Svenska skolan ska vara en skola för alla.

Telefon: 08-50844292

Alla ska kunna gå här och känna sig trygga, få

E-post: matteusskolan@stockholm.se

utvecklas och nå sin fulla potential, säger Karolina.

Hemsida: www.matteusskolan.stockholm.se

Ovanför en av skolans ingångar står det


26 | SKOLA & UTBILDNING

Två ämnesperioder åt gången Raoul Wallenbergsskolan i Uppsala har tänkt om när det kommer till lektionsstrukturen. Här har man valt en metod som höjt elevernas meritvärden – att läsa två huvudämnen i taget.

R

aoul Wallenbergsskolan

och ämne efter en timme. Själva lektionerna är

är en högstadieskola i

uppdelade i längre pass, vilket gör att inledningen

centrala Uppsala där 225

och avslutningen av lektioner inte behöver hastas

elever undervisas av 25

igenom. Hur undervisningen ska se ut och när

lärare. Sedan 2013 är skolan

man ska ta rast är något läraren och eleverna

belägen i en stor och vacker

kommer överens om tillsammans.

byggnad, som byggdes 1865. Här är det högt i tak

och klassrummen är runt 80-90 kvadratmeter

se alla elever under passen, hinner prata med

stora. Även pedagogiken har högt i tak. Lärarna

dem och ge dem feedback, säger Christer, som

arbetar med en pedagogik som är lite annorlunda

använt metoden även på andra skolor.

strukturerad, vilket uppmuntrar dem att tänka

utanför boxen.

reflekteras i elevernas meritvärden, som ökat

sedan den infördes. Skolan arbetar även mycket

– Lärarna måste våga utmana sig själva och

– Den största vinningen är att lärarna hinner

Att metoden fungerar är något som

ha en stor variation i sin undervisning. På så sätt

med att ge eleverna stöd. Några dagar i veckan

kan de även utmana eleverna att vara nyfikna

är tillägnade att ge eleverna stöd i olika ämnen.

och locka dem till att lära sig mer, säger Christer

På måndagar kan man till exempel få hjälp med

Fernqvist, skolans rektor.

engelska, svenska och SO-ämnen. Populärast

av stöden är nog Pluggfiket, som äger rum

På Raoul Wallenbergskolan arbetar klasserna

Raoul Wallenbergskolorna AB

med två ämnen i taget. Under två veckor

i biblioteket mellan klockan tre och fyra på

fokuserar de exempelvis på enbart matematik

tisdagar och onsdagar. Här bjuds eleverna på

och ett NO-ämne. Detta gör att varje ämne får en

fruktsallad och kan få hjälp om de stött på

djupdykning och ett stort fokus. Denna struktur

ett specifikt problem. Elever som bor i andra

har flera fördelar, dels att eleverna slipper hålla

kommuner använder tiden till att göra läxor.

reda på flera ämnen samtidigt och att ett ämne

är avklarat efter två omgångar. Elever som har

satt det två elever där. Nu sitter det upp mot

E-post: christer.fernqvist@raoulwallenbergskolan.se

svårt för struktur har dessutom lättare att ta till

tjugo stycken där varje vecka. Det gläder oss att

Hemsida: www.raoulwallenbergskolan.se

sig undervisningen. De behöver inte byta fokus

eleverna tar vara på den tiden, avslutar Christer.

– När vi började med Pluggfiket förra året

Adress: Sturegatan 34 114 36 Stockholm Telefon: 070-778 96 64


SKOLA & UTBILDNING | 27

TRADITION & PROGRESSION Norra Reals gymnasium är en anrik skola i centrala Stockholm med en lång historia av ambitiösa och engagerade elever och lärare. Det är en skola där traditioner och utveckling går hand i hand. Precis som namnet antyder var Norra Reals

samhällsvetenskapligt program med inriktning

gymnasium en realskola för gossar en gång

mot miljö hösten 2018, säger Maria.

i tiden. Nobelpristagarna Gunnar Myrdal

och Manne Siegbahn är två personer som

med cirka tusen elever och hundra anställda.

fick sin realskolebildning här. I dag går det

En grundförutsättning för att få en så pass stor

dock fler flickor än pojkar på den attraktiva

verksamhet att fungera är en välstrukturerad

skolan. Ungdomar från hela Stockholms län

organisation och ett inkluderingsperspektiv.

läser här, både från innerstaden men även

Trots att eleverna arbetat hårt för att komma in

från kranskommuner. Skolan blir således en

på Norra Reals gymnasium betyder det inte att

smältdegel av elever med olika bakgrunder.

skolan har en mindre andel elever med olika

Skolans goda rykte gör att den är välförsedd med

sorters inlärningssvårigheter, som dyslexi eller

kompetent personal.

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolan

har en välutvecklad elevhälsa som jobbar för att

– Lärarbristen man talar om är inget vi

Norra Reals gymnasium är en stor skola

märker av, säger Maria Sellberg, rektor för

identifiera de elever som behöver hjälp.

de samhällsvetenskapliga och humanistiska

programmen.

högkompenserande för sina svårigheter. Vårt

elevhälsoteam fångar upp dessa elever genom

Skola har högskoleförberedande program

– I de flesta fall har eleverna varit

och många väljer att läsa vidare. Hela 96

screening och systematisk samverkan med

procent av de elever som gått naturvetenskapliga

lärarna. Vi ser att elever som tidigt fått hjälp

programmet har påbörjat en högskoleutbildning

klarar sig relativt friktionsfritt genom sin

inom tre år efter studenten. Programmen är

utbildning, säger Fredrik.

både traditionella och moderna i sin utformning.

Det naturvetenskapliga programmet är skolans

största elevkårer. Kårstyrelsen slår vakt om att

största och är 6-parallelligt. Tre av parallellerna

skolan ska vara den bästa tänkbara. Den bjuder

är profilerade mot matematik, forskning

in föreläsare, anordnar utbildningar och fungerar

eller miljö. Skolan har ett förhållandevis litet

som en slags paraplyorganisation för skolans

humanistiskt program, men är ensamt bland de

andra föreningar.

kommunala skolorna i Stockholms stad att ha

en kulturell inriktning.

på sin gymnasietid liksom på lärarna och på

varandra. Förväntningar som alla på skolan är

– Vi har för avsikt att utvidga vår

Norra Reals gymnasium har en av Sveriges

Elever som går här har höga förväntningar

tradition av att arbeta med hållbar

redo att möta. Hittills har skolan undervisat två

utveckling. Vi planerar att starta en profil på

nobelpristagare. Och de är troligtvis inte de sista.

Norra Reals Gymnasium Adress: Roslagsgatan 1 113 55 Stockholm Telefon: 08-508 323 00 E-post: infonorrareal.nol@stockholm.se Hemsida: www.norrarealsgymnasium.stockholm.se


28 | SKOLA & UTBILDNING

SPRÅKUTVECKLING I GOD LÄROMILJÖ På Östbergaskolan arbetar man strukturellt med språkutveckling, rörelseaktiviteter och goda läromiljöer. Här arbetar elever och lärare nära varandra vilket innebär att lärarna ständigt finns tillgängliga för eleverna i deras utvecklingsprocesser.

U

ndervisningen på skolan

med läsning i alla klasser – som att läsa en

grundas på vetenskap

gemensam bok och sedan diskutera innehållet

och beprövad erfarenhet.

med eleverna. Det finns även språkutvecklare på

Det strukturella arbetet

fritidshemmen, där arbetet kan bestå av något så

börjar med lärarna som

enkelt som att säga vad något i den omedelbara

presenterar och avslutar

omgivningen heter.

sina lektioner på samma sätt. Detta är särskilt

viktigt på mellanstadiet där eleverna har olika

sättet lägga fokus på hälsa och goda matvanor för

lärare i olika ämnen. Skolan har även en särskild

samtliga elever. Detta för att ge eleverna möjlighet

utvecklingslärare som arbetar med att utveckla

att träna, umgås och få en utökad känsla för

läromiljön på skolan. Detta arbete har bland

rörelse och välbefinnande.

annat lett till att man har en kunskapsvägg i varje

klassrum. På denna vägg tydliggörs, med både

att skolan är en trygg punkt i tillvaron. Vilket

bilder och i text, vad eleverna behöver kunna i

kräver ett ständigt arbete men som han menar att

respektive ämne.

eleverna gett en positiv respons på. Arbetet hjälps

av det faktum att det är en relativt liten skola med

På skolan finns, som på alla andra skolor,

Skolan har även specialidrott och vill på det

Bassems förhoppning är att eleverna känner

elever med särskilda behov i form av exempelvis

runt 170 elever. Det skapar en viss värme och

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Självfallet

närhet på skolan där eleverna kan känna att de

få de den hjälp de behöver på individnivå.

kan närma sig vilken lärare som helst, oberoende

på om de har läraren ifråga i något ämne.

– Att hjälpa en person är bra, att hjälpa fler

är bättre, säger Bassem Jerbi, skolans rektor.

Bassem har en förhoppning om att skolan ska

växa med tiden. Han önskar att det kommer gå

Östbergaskolan har sedan vårterminen 2016

anställt en utvecklingslärare med behörighet i

300 elever på skolan om några år, vilket det finns

ämnen Svenska och Svenska som andra språk.

utrymme för.

Skolan har tagit emot en del nyanlända barn och

då språkutveckling är en av skolans hörnstenar

att det är naturligt att gå i sin hemskola, säger

går detta bra. Språkutvecklingsläraren arbetar

Bassem om sin framtidsvision.

– Alla barn som bor i området ska känna

Östbergaskolan Adress: Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö Telefon: 08-508 144 13 E-post: bassem.jerbi@stockholm.se Hemsida: www.ostbergaskolan.stockholm.se


SKOLA & UTBILDNING | 29

Gamla anor och utrymme att lära sig Lilla Adolf Fredriks skola är en F-6-skola i centrala Stockholm med gamla anor. Här går elever från förskoleklass upp till årskurs 5.

L

illa Adolf Fredriks skola är en

Vasaparken, som inte ligger långt från skolan,

innerstadsskola med en lång

säger Anne-Li om det fortsatta arbetet för ge

historia. Den har sin grund i

barnen mer utrymme.

Åhlinska skolan som grundades

redan 1847. Lokalerna skolan

estetiska menar Anne-Li och tillägger att de

ligger i byggdes runt år 1900.

populäraste aktiviteterna på hela året är den

Många av barnen har ett intresse för det

Anne-Li som varit skolans rektor sedan i februari

vår-soaré som sätts upp i maj varje år. Anne-

följer själv en tradition som andra generationens

Lis förhoppning är att kunna ge barnen fler

pedagog då hennes båda föräldrar var pedagoger. Och Anne-Li trivs i rollen:

– Barnen ger otroligt mycket kärlek och man

kan göra stor skillnad i deras liv. Ibland räcker en liten insats långt säger hon.

En stor utmaning med att driva en

innerstadsskola är trångboddheten, dels på skola men också ute på skolgårdarna. För tillfället måste de exempelvis hyra in sig på andra skolor för lektioner i slöjd och hemkunskap. Inom kort kommer dock detta att ändras då förskolan ska flytta till huvudbyggnaden medan de gamla

”Barnen ger otroligt mycket kärlek och man kan göra stor skillnad i deras liv. Ibland räcker en liten insats långt.”

lokalerna ska göras om till just slöjd- och hemkunskaps-salar. För att motverka den trånga

möjligheter att utforska sina estetiska sidor de

känslan till dess har skolan satt upp pilar i

närmaste åren. Detta är direkt kopplat till den

trapphusen, vilket gör att man kan röra sig

värdegrund som alla skolor arbetar med, som

effektivt till och från lektioner även om det är

dels handlar om tolerans men även det fria

många i trapphuset.

uttrycket - att låta alla få utvecklas på det sätt

Telefon: 08-508 441 80

Lilla Adolf Fredriks skola Adress: Dalagatan 18 113 24 Stockholm

de vill.

E-post: anne-li.viklund@stockholm.se

upptagningsområde.

bli något nytt, att vi ska ha en god inlärningsmiljö

Hemsida: www.lillaadolffredriksskola.stockholm.se

Lilla Adolf Fredriks skola har Norrmalm som – Just nu arbetar jag med schemat för att

barnen ska få längre raster och kunna gå till

– Det är en symbolisk handling för att vi ska

för alla, säger Anne-Li.


30 | SKOLA & UTBILDNING

FAMILJEKLASS ger resultat

Som första skola i Linköping och som en av få i Sverige erbjuder Slestadsskolan elever som inte nyttjar sin fulla potential placering i familjeklass. Enligt detta internationellt välbeprövade koncept arbetar hem och skola tillsammans för att ge eleverna möjlighet att utnyttja sin fulla potential.

A

rbetet i familjeklass sker enligt

och därför lätta att utvärdera.

en engelsk metod som också

används med stor framgång

sig material till lektionen eller våga svara på en

i bland annat Danmark.

fråga som läraren ställer, förklarar Fredrik.

Utmärkande för metoden är

Vikten av vårdnadshavarnas engagemang kan

att den bygger på ett ovanligt

inte nog understrykas. Resultat kan endast nås då

– Det kan exempelvis handla om att ta med

nära samarbete mellan skola och hem.

hem och skola arbetar mot samma mål.

– I tolv veckor kommer elevernas

– Föräldrarna är nyckeln som gör det möjligt

vårdnadshavare en gång i veckan till skolan och

för oss att nå barnen, säger Michael.

arbetar tillsammans med sina barn. Meningen

De vårdnadshavare som hittills deltagit

är att de ska fungera som coacher medan vi

tillsammans med sina barn har varit mycket

pedagoger främst finns där som stöd vid behov,

positiva.

berättar Fredrik Eckerud, specialpedagog och

ansvarig för familjeklassen på Slestadsskolan.

kontakt, både med sina barn och med skolan,

Metoden passar för elever som till exempel har

säger Fredrik.

svårt att koncentrera sig, ofta känner sig ängsliga

eller för elever med hög frånvaro.

samtalsgrupper utbyta erfarenheter med andra

föräldrar.

– Jag brinner lite extra för ungdomar som

– De upplever att de fått en närmare

Dessutom har de fått möjlighet att i

har det tufft och ser det som skolans uppgift att

ge dem möjlighet att lära, utvecklas och må bra,

problem och det är en lättnad för många att

säger rektor Michael Johansson.

upptäcka att så inte är fallet, berättar Fredrik.

Utvärderingar visar att metoden fungerar väl.

Arbetet bygger på färdighetsmål som har

– Ofta känner de sig ensamma med sina

Slestadsskolan Adress: Rättaregatan 120 581 81 Linköping

formulerats av specialpedagog, ordinarie lärare,

Elevernas resultat förbättras, de är mer delaktiga i

vårdnadshavare och elev tillsammans. Elevens

skolarbetet och hamnar i färre konflikter jämfört

måluppfyllelse bedöms efter varje lektion och

med tidigare.

Telefon: 013-20 60 44

veckans resultat sammanställs i en tydlig graf som

– Att vi fokuserar på framgång och inte

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

man använder som utgångspunkt för det fortsatta

problem är en viktig förklaring till att arbete fallit

arbetet. Målen är mycket konkret formulerade

så väl ut, säger Michael.

Hemsida: www.linkoping.se/slestadsskolan


SKOLA & UTBILDNING | 31

VIKTEN AV TRYGGHET OCH UTVECKLING På Ekängens skolor arbetar man ständigt för att förbättra sin verksamhet. Med hjälp av forskningsbaserade metoder och ständigt pågående samtal skapar man trygga lärandemiljöer med rum för gemenskap och utveckling.

E

kängens skolor i Linköping är

en gemensam enhet bestående

fysisk aktivitet ökar det allmänna välbefinnandet

av de två skolorna Ekängsskolan

och det goda lärandet och därför tränar våra

och Bärstadsskolan. Här

elever under lekfulla former en stund varje

går drygt 500 elever från

dag, berättar Heida. Aktiviteterna är varierade

förskoleklass till årskurs sex.

och utförs både ute och inne. Jogging, dans,

– För att de yngre barnen ska få en så lugn

– Modern hjärnforskning visar tydligt att

gympaövningar och lekar är några exempel på

och trygg skolstart som möjligt har vi valt att låta

vad man hittills har prövat.

förskoleklasserna och ettorna gå i den lite mindre

Bärstadsskolan, säger rektor Heida Östlund.

Det ena rör undervisningen.

Just trygghet är något som hon återkommer till

flera gånger till under intervjun.

metoder för att göra undervisningen synlig och

meningsfull för eleverna. Det kan handla om att

– Barnen kan inte lära sig om de inte mår

Skolans kvalitetsarbete följer två tydliga spår. – Vi diskuterar och använder oss av olika

bra, säger Heida.

de ska vara medvetna om syftet med varje lektion,

förklarar Heida.

För att försäkra sig om att eleverna

verkligen har det bra genomför man regelbundet

undersökningar och intervjuer som man sedan

med barnen. Genom att kunna så mycket som

använder som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

möjligt om hur människor reagerar i en mängd

situationer kan man lära sig olika sätt att bemöta

– Vi får alltid höga värden när det gäller just

Det andra spåret kretsar kring mötet

trygghet och trivsel.

dem på ett fruktbart sätt.

På skolan pågår ett ständigt utvecklingsarbete.

– Det handlar bland annat om hur vi

Satsningen på att skapa rum för kollegialt lärande

som pedagoger kan möta eleverna baserat på

har visat sig mycket framgångsrik.

deras individuella behov och förutsättningar,

konkretiserar Heida.

– Att vi lär av varandra och delar med oss av

Ekängens Skolor Adress: Hästhagsvägen 14 582 76 Linköping

våra erfarenheter gör att vi svetsas samman och

Sammanfattningsvis utmärks Ekängens skolor av

Telefon: 013-26 37 11

hjälper oss att bli bättre som pedagoger, säger Heida.

den tillåtande atmosfär som sitter i väggarna.

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

En nyhet på skolan är schemalagda

pulshöjande aktiviteter för eleverna.

– För att utveckling ska vara möjlig måste vi

våga pröva nytt, säger Heida.

Hemsida: www.linkoping.se/ekangsskolan


32 | SKOLA & UTBILDNING

BROBYGGE PÅGÅR! Nygårdsskolan har med hjälp av en rad strukturerade insatser minskat antalet missnöjda elever. Satsningen på relationer, ökad lärartäthet och systematisk resultatuppföljning är några av de framgångsfaktorer som leder till förbättrade resultat.

N

ygårdsskolan är en skola

vuxentätheten på skolgården.

och att de samarbetar gör det möjligt för dem att

för elever från förskoleklass

på ett mer effektivt sätt anpassa undervisningen

till årskurs fem.

utan som ansvariga för pedagogiska lekar som

så att den kommer alla elever till godo.

Måluppfyllelsen på skolan

främjar samarbete och kamratskap, berättar

är idag högre än den varit

Therese.

behöver man anställa fler legitimerade lärare.

– De vuxna fungerar inte som rastvakter

tidigare. En av de viktigaste

För att uppfylla målet med ökad lärartäthet – Vi värderar främst ett starkt ledarskap,

förklaringarna till framgångarna är satsningen på

samarbetsförmåga och ett välförsett metodiskt

att skapa goda relationer.

register, säger Therese.

– Det är ett vedertaget faktum att

framgångsrika skolor har samstämmighet bland personalen och det har vi arbetat med och uppnått främst vad det gäller elevsyn, säger rektor Therese Andersson.

På Nygårdsskolan betraktar man barnens

vårdnadshavare som helt avgörande för hur väl skolan fungerar.

– Hos oss är föräldrarna en viktig resurs,

konstaterar biträdande rektor Paulina Andersson. Det är Paulina som främst ansvarar för det som

”Det är ett vedertaget faktum att framgångsrika skolor har samstämmighet bland personalen och det har vi arbetat med.”

man kallar mjuka värden - relationer, trygghet

Oavsett vilket ämne man undervisar i står

språket i fokus.

– Eftersom vi har så många olika modersmål

på skolan är enighet kring språket som en röd tråd genom verksamheten helt avgörande för elevernas lärande, säger Paulina som själv talar både syrianska, arabiska och svenska.

– Att vi kan kommunicera med föräldrarna

på deras modersmål underlättar samarbetet mellan oss betydligt, säger Therese.

Nygårdsskolan

och konflikthantering. Grundbulten är ett förebyggande förhållningssätt.

Rastaktiviteterna är en av många insatser som

syftar till en bättre fysisk och psykosocial

– Man har sett att många konflikter uppstår

Adress: Skäggetorps centrum 30A 581 81 Linköping Telefon: 013-20 79 22

på rasterna och att eleverna sedan tar med sig

arbetsmiljö för både barn och vuxna. Ytterligare

dessa konflikter in i klassrummet vilket leder till

en åtgärd är satsningen på att alltid ha två

E-post: nygardsskolan@linkoping.se

förstörda lektioner, förklarar Paulina.

legitimerade lärare i varje klassrum.

Hemsida: www.linkoping.se/nygardsskolan

För att råda bot på detta har man ökat

– På så sätt minskar lärarnas arbetsbörda


SKOLA & UTBILDNING | 33

VIVE LA FRANCE! Goda språkkunskaper, erfarenhet av andra kulturer och social kompetens är några av de många färdigheter som Franska Skolans elever får med sig ut i livet. Skolan har en tradition präglad av öppenhet, humanism och respekt för allas lika värde.

F

ranska Skolan grundades 1862 av

om att deras barn ska gå i Franska skolan.

ger dem ett stort försprång ute i samhället. Att de

franska nunnor som ville erbjuda

också har lärt sig hur man tar sig fram socialt i

ett gott utbildningsalternativ för

verksamhet där ordning och reda, respekt för

olika kulturer och sammanhang gör dem mer än

elever från Stockholms fattiga

äldre, höga förväntningar och personligt ansvar är

rustade för framtiden, säger Björn.

katolska familjer.

värden som våra föräldrar vill att deras barn ska

I dag är Franska Skolan en helt

få lära sig, berättar Björn.

Vi bedriver en ganska traditionell

avgiftsfri friskola med både förskoleklasser,

grundskola och gymnasium belägna på

detsamma som konservativ utan att det främst

Döbelnsgatan i Stockholm. Skolan följer den

handlar om att ta det fostransansvar som står i

svenska läroplanen men har fransk profil vilket

skollagen på allvar.

bland annat innebär att eleverna läser franska i

stor omfattning redan från förskoleklass.

vara viktiga men tar naturligtvis även till oss

modern forskning och nya idéer, säger Björn.

Men den franska profilen utgörs inte bara

Han betonar dock att traditionell inte är

Vi värnar om de traditioner som vi anser

av språkundervisning utan även av ett betydande

Skolans anseende gör det lätt för dem att

kulturutbyte med fransktalande länder och

engagera skickliga pedagoger och eleverna

institutioner.

uppnår mycket goda studieresultat. Stora

satsningar har gjorts på elevernas psykosociala

Vi får besök av franska teatergrupper,

Stiftelsen Franska Skolan

franska nobelpristagare kommer hit och föreläser

trivsel och det ovanligt välutrustade elevhälso­

och eleverna åker på studieresor, utbytesresor och

steamet består av psykolog, kurator, skolsköterska,

gör under sin gymnasietid två veckors praktik i

fem speciallärare och skolläkare.

Paris, berättar rektor Björn Kullgard.

med sina kollegor för att fortsätta stärka den

E-post: info@franskaskolan.se

koppling till Frankrike men långt ifrån alla. Det

franska profilen.

som förenar är i stället föräldrarnas starka önskan

Hemsida: www.franskaskolan.se

Många av eleverna har någon form av

Inför framtiden arbetar Björn tillsammans

Att våra elever talar både franska och engelska

Adress: Döbelnsgatan 9 111 40 Stockholm Telefon: 08-598 889 00


34 | SKOLA & UTBILDNING

KUNSKAP GER FRAMTIDSTRO

N

är man hälsar på i Rågsveds skola slås man omedelbart av den hjärtliga stämning som råder. På skolgården skrattar, leker och kramas barn och

vuxna och de förutfattade meningar som man som besökare eventuellt har haft med sig visar sig

Det utvecklingsarbete som för ett par år sedan inleddes på Rågsveds grundskola har på kort tid gett resultat i form av bland annat ökad trygghet, samarbete och struktur. Med rörelse på schemat, förebyggande konflikthantering samt betoning på skolans lärandeuppdrag bygger man en skola som både elever och personal kan känna stolthet över.

vara just fördomar.

– Man ska inte sticka under stolen med att

Rågsved är ett område med låga socioekonomiska resurser men för oss i skolan behöver det inte vara något negativt, säger rektor Marko Anderot.

Han menar att skolan i ett område som

Rågsved är en viktig plats för eleverna och personalen har ett arbete där de kan känna att de gör verklig skillnad.

–Att arbeta här kräver engagemang och med

hjälp av bland annat höga förväntningar och ett medvetet ledarskap har vi möjlighet att skänka framtidstro åt våra elever, säger Marko.

Skolan har en lång historia av att arbeta

språkutvecklande och ansvaret för det arbetet är väl grundat hos all personal. Det aktiva utvecklingsarbete som pågår på skolan är forskningsbaserat. Enligt läkaren Anders Hansens forskningsresultat arbetar man exempelvis aktivt med pulshöjande aktiviteter.

–Det är ett obestridbart faktum att rörelse

främjar både välmående och inlärning, säger Marko.

Eleverna deltar i rörelseaktiviteter både på

raster, under lektioner och på fritidshemmet.

– På rasterna ansvarar fritidspersonalen för

att planera och genomföra aktiviteter och på lektionerna är det lärarna som bryter för korta pauser under vilka eleverna får röra sig, berättar Marko.

Ytterligare ett utvecklingsområde som man

aktivt fokuserar mycket på är förebyggande konflikthantering och det dagliga bemötandet av elever med olika typer av svårigheter. Arbetet baseras bland annat på en bok skriven av den danske psykologen Bo Hejlskov.

– Det handlar om att vi vuxna bemöter

elever lågaffektivt. Vi ska försöka avleda och förebygga genom att behålla lugnet för att inte konflikten ska eskalera, förklarar Marko.

För förebyggande konflikthantering

använder man på skolan sig av något som kallas ”skolmedling.” Det innebär ett frivilligt möte där en opartisk person, alltså medlaren, hjälper parterna som befinner sig i en konflikt att själva hantera den genom ett strukturerat samtal. Varje


SKOLA & UTBILDNING | 35

elev får större möjlighet att se konsekvenserna

klasserna ska arbeta två lärare tillsammans.

grunden med råvaror som till 40 procent är

av sitt handlande vid konflikt och ges också en

ekologiska, berättar Marko.

möjlighet att ta ansvar för sin del i konflikten.

i klassrummet. För att stötta lärarna i det

Båda sidorna av konflikten beslutar sedan

utmanande arbete som det innebär att undervisa

klara för sig.

tillsammans hur man ska hitta ett hållbart sätt att

i heterogena grupper finns ett stort elevhälsoteam

fungera tillsammans i skolan.

bestående av två kuratorer, tre specialpedagoger,

en trygg skola med lärande i fokus och jag vill

skolsköterska och psykolog. Deras främsta uppgift

att alla elever ska lyckas. Drömmen är att varje

sitt inkluderande förhållningssätt. Man har inga

i det inkluderande arbetet är att handleda lärarna

barn ska lyckas nå längre än de själva trodde var

smågrupper utan alla elever, oavsett svårigheter,

och ge dem stöd i hur de kan undervisa så att alla

möjligt, avslutar han.

är inkluderade i de vanliga klasserna. Klasserna

elever utmanas baserat på de förutsättningar som

är ofta små och ambitionen är att man i de större

varje individ har, förklarar Marko.

På Rågsveds grundskola är man stolt över

–Hos oss har alla elever en självklar plats

Marko har sina visioner för skolans framtid – Jag vill att Rågsveds grundskola ska vara

Under hela intervjun återkommer Marko till

vikten av att lyfta fram och fokusera på skolans lärandeuppdrag.

– Vi ska visa våra elever att utbildning är

vägen framåt och vi ska skapa en miljö där

”Vi ska visa våra elever att utbildning är vägen framåt och vi ska skapa en miljö där kunskap är status.”

kunskap är status, säger han.

För att nå dit arbetar man bland annat med

att uppmärksamma enskilda elevers prestationer och stärka ”vi-känslan” på skolan.

– En gång i månaden samlas vi i vår aula

där vi delar ut pris till månadens elever och tar upp aktuella teman. Det handlar om att lyfta både enskilda elever och skolan som helhet.

För att lära sig krävs också god och

näringsriktig mat. På Rågsveds grundskola finns ett eget tillagningskök där kökschefen och Rågsvedsprofilen Raman Danial och hans personal gör ett ovärderligt arbete för eleverna.

– Raman är också en av de drivande

krafterna i Rågsveds boxningsklubb och en verklig förebild för många. Han lagar mat från

Rågsveds Grundskola Adress: Rågsveds skolgränd 8 124 65 Bandhagen Telefon: 08-508 493 00 E-post: ragsvedsgrundskola@stockholm.se Hemsida: www.ragsvedsgrundskola.stockholm.se


36 | SKOLA & UTBILDNING

Skolutveckling för

LÄRANDE I FRAMKANT

1000 elever från förskoleklass till årskurs nio och den ska vara färdig för inflyttning redan år 2019, säger nytillträdde rektorn Cecilia Skarke. Att få vara med och bygga upp en

helt ny verksamhet var en av de viktigaste anledningarna till att Cecilia sökte tjänsten som rektor här på Hjorthagen. Cecilia är i grunden lärare men på grund av sitt brinnande intresse för skolutveckling valde hon att satsa på en skolledarkarriär.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms snabbast växande områden. Många väljer skolan gör det på grund av dess goda rykte. Den snart urvuxna Hjorthagens skola med sin över hundra år gamla historia kommer inom några år att kompletteras med en helt nybyggd skola vid namn Bobergsskolan.

Bobergsskolan kommer att rymma

– Jag älskar skolan och har velat bli lärare

sedan jag var barn. Men jag vill nå ut till fler, förklarar hon.

Bobergsskolan byggs som en så kallad

hemvistskola vilket betyder att den i stället för traditionella klassrum och korridorer är organiserad i hemvister för grupper om cirka 90 elever. I hemvisterna bygger man lärandemiljöer anpassade för olika sorters lärande.

– Det är inte alla elever som utvecklas

bäst i traditionell klassrumsmiljö och för dem är det viktigt att vi kan erbjuda alternativ. Grundläggande i skolans uppdrag är att ge alla elever möjlighet att lära, utvecklas och utmanas på sina egna villkor, säger Cecilia.

Man ska kunna stå, sitta, skriva, lyssna,

arbeta tillsammans eller enskilt för att nämna några exempel. Cecilia understryker att detta ska vara den rådande filosofin på både Hjorthagens skola och Bobergsskolan.

– Det kommer inte att spela någon roll

på vilken av våra två skolor man går. Båda ska vara moderna skolor där eleverna kommer att rustas inför framtiden enligt samma pedagogiska metoder och visioner, säger Cecilia. En av skolans största utmaningar är, enligt Cecilia, att förbereda eleverna på en framtid som ingen ännu riktigt kan förutspå.

– Man säger ju att de yrken som dagens barn

kommer att ha som vuxna ännu inte finns, säger Cecilia som tar sig an den uppgiften med en kombination av glädje och tillförsikt.

En digitaliserad skola är en självklarhet och

inget som behöver diskuteras, tycker hon.

– Det är mycket underligt att prata om

digitalisering som något som inte ska in i skolan. Hjorthagens skola och Bobergsskolan ska ligga i framkant på området och Cecilia prioriterar anställning av en IT-samordnare vars uppgift är att ge lärarna det stöd de behöver för att kunna använda ny teknik som ett verktyg för lärande.

Att organisera en skola så att den främjar


SKOLA & UTBILDNING | 37

inlärning på bästa sätt är alltid en utmaning men

flera sammanhang, hur långt ett brinnande

Cecilia har sin filosofi klar för sig.

engagemang kan ta en skola.

elever kan blomstra. Vi ska vara Stockholms bästa

skola helt enkelt, avslutar Cecilia.

– Vi bygger en skola som ger eleverna

Framtidsvisionerna har hon klart för sig.

möjlighet att ta del av alla pedagogers kunskap,

Att erbjuda en verksamhet där elevers lärande

säger hon.

och utveckling synliggörs utan prov och läxor

är en av dem.

Enligt denna övertygelse vill hon undvika

klasslärare. Ämneslärare redan på lågstadiet

gagnar både lärare och elever.

och det känns inte utvecklande eller modernt att

en elev som redan kan något ska behöva vänta på

– Det underlättar lärares planering, ger

– Kunskap kan man visa på många olika sätt

eleverna tillgång till fördjupad ämneskunskap

ett gemensamt prov innan denne kan gå framåt i

och gör verksamheten mindre sårbar om

sitt lärande.

någon lärare slutar.

om att vara nära sina medarbetare och elever,

Höga förväntningar är ytterligare en av

– Vi står för en modern organisation där alla

För mig handlar det pedagogiska ledarskapet

verksamhetens grundbultar och något som

säger Cecilia och fortsätter, i dag pratar man

ingår i värdegrunden. Både elever, personal,

om det kollegiala samarbetet men jag tror även

vårdnadshavare och skolledning ska veta vad

på det kollektiva samarbetet där medarbetarna

som krävs av dem. Ett synsätt som stöds av

och eleverna identifierar sig med skolan och

etablerad forskning.

organisationen man arbetar i. Det är viktigt att

Hjorthagens skola Adress: Jägmästargatan 25 115 42 Stockholm

man som skolledare visar viljan till att skapa

Telefon: 0761210841

undervisning, lärande och beteende.

en struktur där man främjar samarbete och ett

E-post: cecilia.skarke@stockholm.se

Genom hela samtalet återkommer Cecilia

kollektiv kring alla elever.

till begreppet engagemang. Hon poängterar

många gånger, ur olika perspektiv och i

ska utgöra en förebild för andra skolor.

– De förväntningar vi ställer gäller

De båda skolorna i Norra Djurgårdstaden

Hemsida: www.hjorthagensskola.stockholm.se


38 | SKOLA & UTBILDNING

KUNSKAP OCH GODA RELATIONER

M

attias är en välrenommerad pedagog. Han har arbetat som lärare i tolv år och som biträdande rektor

i sex år. Från och med höstterminen 2017 är han rektor på Hagsätraskolan. En utmaning

Hagsätraskolan belägen strax söder om Stockholm har fått en ny rektor, Mattias Wahlström. Mattias föredrar att arbete i områden som Hagsätra, där mångfalden är stor. ”Det finns utmaningar, men är också mycket givande”, säger han.

som Hagsätraskolan, liksom många andra skolor runtom i landet står inför, är den ökade digitaliseringen. Många beslut måste fattas, exempelvis vilka enheter de ska använda. För närvarande har lärarna datorer som kopplas upp mot projektorer, vilka finns i alla klassrum. Målet är att alla elever också ska ha någon slags enhet inom en tvåårsperiod. Utmaningen, menar Mattias, är att få in digitaliseringen i skolan på ett bra sätt. De måste bli en naturlig del i skolans vardag.

– Det digitala ska vara ett hjälpmedel, precis

som penna och papper och inte bara något man tar in för sakens skull, säger Mattias.

Mattias är ny på Hagsätraskolan, men har

arbetat i ytterstadsområden i hela sin karriär. Han trivs med att arbeta i ett sammanhang av mångfald. Skolan står inför samma utmaningar som många andra skolor och i en skola med sådan mångfald som Hagsätraskolan kan Mattias se att personalen blir viktigare för eleverna, genom att vara goda förebilder.

– Det märker man när man pratar med

gamla elever. Det jag gör, gör ändå skillnad för många, säger han.

Hagsätraskolan har alltid tagit emot

många nyanlända vilket för med sig både utmaningar och möjligheter vad gäller språket och att ge barnen stöd när de ska vidare ut i samhället. En skola som Hagsätraskolan måste arbeta mer kompensatoriskt än exempelvis en innerstadsskola. Detta reflekteras även av budgeten, då Hagsätraskolan får lite mer för att just arbeta på detta vis. Kompensatoriskt innebär exempelvis att ha dubbelbemanning på, bland annat svensklektionerna, då man har en svensklärare och en svenska som andraspråkslärare, som hjälper elever som behöver extra stöd med språket. Andra möjligheter som finns i en skola med mångfald är att toleransen mellan människor blir en styrka som eleverna tar med sig vidare ut i samhället.

– Vi har ju fortfarande lika lång tid på oss

att genomföra det här som alla andra skolor, så vi måste ju tänka annorlunda, säger Mattias om att


SKOLA & UTBILDNING | 39

arbeta kompensatoriskt.

varandras olikheter. Detta har sin grund i lärarnas

bemötande av eleverna. Elever som är nyanlända

Som rektor har han två områden som

får särskilt fokus. Dessa områden är kunskap

utgör en viss utmaning medan elever med

och relationer. En skola är självfallet ämnad

inlärningssvårigheter utgör en annan.

att undervisa barn. För att alla ska kunna lära

sig behöver alla som verkar i skolan ha goda

alla barn. Goda relationer mellan alla på skolan

relationer. Det krävs goda relationer mellan

är grunden för att det ska bli bra, säger Mattias.

lärarna och ledningen, liksom mellan lärarna och

föräldrarna. De viktigaste relationerna är dock

utflykter för att exponera dem för samhället.

de mellan lärare och elever. Ska man vara lärare

De åker exempelvis till parker, går på

på en skola som Hagsätraskolan, handlar det inte

dansföreställningar, har tivolifysik och ser på

enbart om att ha kunskapen i fokus.

vaktparaden. En vision Mattias har är att också

Adress 2: Fjugestagränd 20 124 72 Bandhagen

göra längre utflykter, kanske med övernattning,

Telefon växel: 08-50834600

befinner dig i situationen. Du kan inte bara gå in

exempelvis skidresor eller bo på kollo.

och vara ”läraren”, ha undervisning och sedan gå

Utflykter, menar han, skapar sammanhållning

E-post 1: hagsatraskolan@stockholm.se E-post 2: ormkarrsskolan@stockholm.se

ut. Du måste arbeta för att skapa relationer med

och presenterar barnen för traditioner och de

eleverna, säger Mattias.

kulturella koder som behövs för att ta sig in i

samhället.

– Som lärare måste du vara äkta när du

Hagsätraskolans värdegrund är att alla

– Det vi är väldigt bra på här är att bemöta

Skolan tar med barnen på många

är lika mycket värda. Väldigt mycket handlar

om att lära eleverna att visa tolerans gentemot

alla i skolan, avslutar Mattias.

– Det handlar om att få till en ”vi-känsla” för

Hagsätraskolan / Ormkärrsskolan Adress 1: Glanshammarsgatan 11-15 124 70 Bandhagen

Hemsida 1: www.hagsatraskolan.stockholm.se Hemsida 2: www.ormkarrsskolan.stockholm.se


40 | SKOLA & UTBILDNING

Skolan som gjort en

PEDAGOGISK RENOVERING

S

abine är inne på sitt sjunde år som rektor och berättar om det förändringsarbete som skolan arbetat med sedan hon tillträdde. Hon kallar det en ”pedagogisk renovering” som

har haft som mål att få en lugn och trygg skola där alla trivs.

– Alla som arbetar inom skolans värld vill

naturligtvis skapa bra skolor så det är inget nytt, säger hon med ett skratt. Vi har arbetat hårt i ledning och bland pedagoger för att få till en

Bäckahagens skola ställdes tidigare mot flera utmaningar som de i dag hittat fungerande lösningar på. Sabine Albertson är rektor och den som har drivit förändringsarbetet på skolan. Hon förklarar hur en teamkänsla och en storsatsning på fysisk aktivitet har gett fantastiska resultat på både lärande och trivsel.

egen grej här på skolan som vi känner fungerar.

År 2011 var ett mörkt år för Bäckahagens

skola. På skolan rådde vad Sabine kallar ”hela havet stormar” och vid en inspektion av Skolinspektionen fick skolan nedslag på 17 olika punkter. Det rörde både situationen i klassrummet och administrationen på skolan. Sabine var då nytillträdd som rektor och hon fick börja med att lösa problemen.

– En del av lärarna var arga och tyckte att

kritiken var orättvis, minns Sabine när hon ser tillbaka, men jag var tvungen att få med dem på tåget för att komma någonstans och det gick bra. Snart uppstod något som liknade en tävling där alla ville delge sina lösningar och få revanch, berättar Sabine med ett leende.

De 17 olika nedslagen blev en grund för

hur skolan skulle kunna arbeta vidare och flera åtgärder var snart igång. Skolan gjordes om administrativt med andra ansvarsområden och samtidigt arbetade de med att införa fysisk rörelse i skolan. Snart var rörelsen Bäckahagens egen grej som elever och lärare mådde bra av.

På skolan är vissa lektioner stå-lektioner där

eleverna står upp för att minska stillasittandet. Varje dag finns någon form av fysisk aktivitet, även utöver den vanliga skolgympan. Före varje lektion i matematik är det ett pulshöjande fysiskt pass och ibland har lärarna ”walk-and-talk” där eleverna rör sig tillsammans.

– Det här är faktiskt kunskap för livet. När

man är trött hjälper det inte att lägga sig och sova, då måste man se till att få upp sin energi genom att göra något. Det här har blivit skolans egen inriktning. Andra kan ha surfplattor som sin grej, men vi är ute och rör oss, säger Sabine.

Det är inte bara kroppen som ska må

bra, utan det mentala måste också hänga med. Skolan arbetar hårt med värdegrundsfrågor och allas lika värde. För det arbetet finns en likabehandlingssamordnare anställd för att frågorna inte bara ska bli en skrivbordsprodukt, utan att de ska komma ut i verksamheten på


SKOLA & UTBILDNING | 41

riktigt. Dessutom har eleverna tillgång till kurator

alla ständigt arbetar med det! All personal måste

och skolsköterska.

arbeta tillsammans med de här frågorna dagligen

för att alla ska kunna må bra här! Det räcker inte

– Vi har ett elevhälsoteam som tillsammans

ska arbeta med att höja välbefinnandet hos alla

med en klick som gör det, eleverna känner av och

elever, förklarar Sabine, men det viktigaste är att

speglar alla i personalen.

Sabine säger att Bäckahagens skola är som

ett Stockholm i miniatyr där eleverna kommer från helt olika miljöer. Det är runt 700 elever som varje dag sammanstrålar från Bandhagen, Högdalen och Rågsved. Många av eleverna har en

”Det här är faktiskt en kunskap för livet. När man är trött hjälper det inte att lägga sig och sova, då måste man se till att få upp sin energi genom att göra något.”

bakgrund utanför Sverige och alla olikheter måste få finnas och kunna respekteras.

En annan sak som skolan arbetar hårt med

är lästräning med barnen. Under de senaste åren har det på flera håll uppmärksammats att läskunnigheten går ner bland svenska elever och det här är något som Bäckahagens skola valt att vända. Lärarna arbetar hårt på flera olika sätt för att öka läsutvecklingen bland eleverna tillsammans med Läslyftet. Läskunnigheten är en grund för allt annat lärande och Sabine menar

Bäckahagens skola Adress: Skebokvarnsvägen 55 124 33 Bandhagen

att lästräning och fysisk aktivitet blir en bra

Telefon: 08-508 204 02

kombination för lärande.

E-post: sabine.albertson@stockholm.se

Hemsida: www.backahagensskola.stockholm.se

– En viktig uppgift för skolan är att se till att

eleverna blir hälsosamma, mår bra och får rätt förutsättningar för att nå sina mål!


42 | SKOLA & UTBILDNING

NORDISK IDENTITET SEDAN 1947

N

ordiska folkhögskolan har en lång tradition med start 1947. Tanken var då att öppna upp gränserna mellan de nordiska länderna, som varit stängda

under andra världskriget. Skolan har fortfarande en starkt nordisk profil då både lärare och elever kommer från hela Norden. Internatet på skolan är även det en del av traditionen.

Nordiska folkhögskolan i Kungälv startade som ett fredsprojekt efter andra världskriget för att öppna de nordiska gränserna. I dag har skolan ett starkt fokus på estetiska utbildningslinjer, men också på allmänna linjer där man kan läsa upp sin gymnasiekompetens. Foto: Per Hanstorp

Elever som bor i närområdet pendlar oftast

till skolan då det finns bra kommunikationer. De som söker till skolan kan dock ansöka om att få bo i något av de familjehus där mellan sex och åtta elever delar boende. Alla har var sitt rum och

”Internatet är en väsentlig del som definierar skolformen. Den bidrar till att man tillsammans kan fördjupa sig i något man brinner för.” delar på dusch, toalett och ett litet pentry där man kan tillaga mindre måltider. De större måltiderna serveras i en matsal. Internatets främsta fördel är att det gör det möjligt för skolan att ta emot elever från just hela Norden.

– Internatet är en väsentlig del som

definierar skolformen. Den bidrar till att man tillsammans kan fördjupa sig i något man brinner för, säger Karin Langeland som är tillförordnad rektor på skolan.

Skolan har ett antal linjer inom estetiska

ämnen, exempelvis musik, teater och foto. Nytt för 2017 är en linje inriktad särskilt på film. Gemensamt för alla estetiska ämnen är att det är berättandet som står i centrum. Inuk Jørgensen, som har grönländsk bakgrund är lärare på den nya filmlinjen. Han lägger minst lika mycket fokus på berättelsen som de olika tekniska aspekterna när det kommer till att göra film

– Jag pratar mindre om hur en kamera

fungerar och mer om varför man ska använda


SKOLA & UTBILDNING | 43

kameran på ett bestämt sätt, beroende på vad

får eleverna ett omdöme som kan användas till

måste ha möjlighet att följa med och resmålet

man ska göra film om, säger Inuk.

att söka till vidare studier. Det finns tre olika

måste vara inom Norden, säger Karin Langeland

om resorna.

En av de äldre och mer kända linjerna på

huvudlinjer: terminskurser för de som enbart

skolan är Visskolan, som firade 30-årsjubileum

behöver läsa upp några ämnen. Språkstart för

2017. Hanne Juul, som var med och grundade

nyanlända som behöver lära sig svenska och

linjen, har undervisat många kända artister här.

slutligen Startlinjen för de som behöver börja om

Lars Winnerbäck för att bara nämna en. Senare

med sina gymnasiestudier. Carin Tingvall, som

i år kommer hon att gå i pension och efterträds

är samordnare för de allmänna linjerna tror att

då av Maud Lindström. Hanne lämnar ett stort

undervisningsformen på skolan passar personer

arv efter sig då hon undervisat ungefär sexhundra

som har dåliga erfarenheter från sin tidigare

elever under åren. Att hundrafemtio av dessa

skolgång, som tappat lusten att lära. Mycket av

elever dök upp på 30-årsjubileumet säger en hel

lärarnas arbete går ut på att motivera eleverna att

del om hur viktig Hanne och skolan varit för

vilja lära sig.

många musiker. Även om en ”visa” kanske för

tankarna till något gammalt och lite larvigt, har

eleven”, utan möts i samtal där allas olika

Hanne en ganska vid definition och filosofi om

erfarenheter är viktiga säger Carin om hur lärarna

vad en visa är, som förhoppningsvis kommer leva

arbetar på skolan.

kvar efter hon gått i pension.

central för Nordiska folkhögskolan. Skolan

– Berättar du någonting vettigt i en text, som

– Man säger inte ”jag är läraren, du är

Den nordiska identiteten fortsätter vara

Nordiska Folkhögskolan

sjungs och ingenting är i vägen för texten, är det

definieras som en nordisk mötesplats, inte

en visa, säger Hanne.

bara genom sina elever utan även genom sitt

Adress: Olofpalmes väg 1 442 31 Kungälv

konferens-centrum som många gånger väljs som

Telefon: 0303-20 62 00

På de allmänna linjerna kan man studera på

grund-eller gymnasienivå för att komplettera sina

mötesplats på grund av sin nordiska profil. Alla

behörigheter i olika ämnen. Här jobbar skolan

linjer erbjuder dessutom sina elever att ta sina

med mindre grupper, så att varje elev kan få den

studier ur skolan och ut i Norden. Visskolan

individuella uppmärksamhet den behöver. Det

åker exempelvis på turné medan journalist- och

finns inga prov eller tester på skolan, istället får

fotostudenterna åker iväg på resor som berör

eleverna läsa ämnena i en takt de själva väljer,

deras ämnen. Även de allmänna linjerna tar med

med uppmuntran från sina lärare.

sina elever ut i Norden.

Efter avslutade studier på folkhögskolan

– Det finns två kriterier för resorna. Alla

E-post: info@nordiska.fhsk.se Hemsida: www.nordiska.fhsk.se Facebook: www.facebook.com/nordiskafolkhogskolan Instagram: www.instagram.com/nordiskafolkhogskolan


44 | SKOLA & UTBILDNING

FORSKNING OCH HÄLSA På lilla Tornadoskolan arbetar man aktivt med forskningsbaserad skolutveckling. Med stora satsningar på hälsa, språkutveckling och idrott verkar man för att ge sina elever förutsättningar att leva ett rikt liv med lärande och hälsa i centrum.


SKOLA & UTBILDNING | 45

T

ornadoskolan är en F-9-

vars uppgift är att stötta både elever,

underlättar arbetsbördan, säger Djordje.

skola belägen i Skarpnäck.

vårdnadshavare och lärare i arbetet med bland

Till skolan hör också

annat åtgärdsplaner och anpassade lärmiljöer.

ett språkutvecklande perspektiv och alla ämnen

Tornadoförskolan Oceanen.

I klasserna 7-9 finns alltid en resurspedagog med

innehåller praktiska moment.

Både skola och förskola

under lektionerna och alla undervisande lärare är

präglas av lärandefrämjande

All undervisning på skolan bedrivs enligt

– En gång i veckan ska man arbeta laborativt

införstådda med de enskilda elevernas behov.

även i de teoretiska ämnena, säger Ingrid.

metoder som understöds av etablerad forskning.

Även detta naturligtvis på vetenskaplig grund

undervisande lärare är behöriga, säger Ingrid.

– Vår ambition är att alltid ligga i framkant,

– Vi är mycket stolta över att alla våra

säger rektor och huvudman Ingrid Söderman. Enligt denna föresats har man länge arbetat enligt ett hälsoperspektiv med rörelse, kost och harmonisk psykosocial lärmiljö i centrum.

– I dag vet vi att ett aktivt och hälsosamt liv

är en förutsättning för lärande och utveckling, säger Ingrid.

Som en del av denna filosofi ingår ett

samarbete med Hammarby fotboll. Både nybörjare och aktivt satsande elever har möjlighet att på elevens valtid träna fotboll under ledning av en av Hammarbys tränare.

” Vi driver skolan tillsammans och för att våra lärare ska trivas är det oerhört viktigt att de har vårt förtroende.”

– För de elever som hellre dansar har vi

undervisning ledd av en danspedagog, berättar Djordje Petrovic biträdande rektor för fritidshem

Hon poängterar vidare hur viktigt det är att ge

och årskurserna F-6.

lärare inflytande över sitt arbete.

Djordje deltog för flera år sedan i det första

– Vi driver skolan tillsammans och för att

Tornadoskolans Förskola och Skola AB Adress: Gondolgatan 16 128 32 Skarpnäck

forskningsprojektet under Stockholms stads

våra lärare ska trivas är det oerhört viktigt att de

organisation.

har vårt förtroende, säger Ingrid med eftertryck.

Man arbetar aktivt med kollegialt lärande

Telefon: 08-447 35 40

matematik och jämförelse av elevernas kunskaper

vilket är ytterligare något som har förankring i

av att läsa och förstå uppgifterna på svenska

forskningen.

E-post: ingrid.soderman@tornadoskolan.se

kontra modersmålet, berättar han.

Hemsida: www.tornadoskolan.se

och elevernas utveckling. Det främjar samsyn och

– Det handlade om elevernas kunskaper i

Tornadoskolan har ett stort elevhälsoteam

– Att vi lär av varandra gagnar både de vuxnas


46 | SKOLA & UTBILDNING

”BARNEN ÄR MINA ÄNGLAR”

F

å människor man möter älskar sitt arbete med sådan passion som Carina Bäckström. Särskilt glädjande är det då att hon arbetar med de som brukar kallas för Sveriges framtid – nämligen

barnen. En sårbar grupp i samhället som är i så stort behov av en harmonisk och lycklig start i livet. För Carina är barnen änglar och

I 25 år har dagmamman Carina Bäckström drivit privat barnomsorg hemma i skånska Rydebäck. Utevistelse, hemlagad mat, rutiner och glädje kännetecknar verksamheten där både barn, föräldrar och personal mår bra.

även på semestern finner hon sig själv allt som oftast vid barnpoolen där hon leker och plaskar tillsammans med de små.

– För mig är mitt yrke ett kall och det finns

ingenting i världen som jag hellre vill arbeta med, säger Carina med ögon som lyser av glädje. Carina har drivit egen verksamhet sedan 1992 och hennes första barngrupper är numera vuxna. Det händer inte sällan att hon får en kram på stan av tidigare änglar.

– En dag knackade det oväntat på dörren och

utanför stod en femtonårig pojke som gått hos mig när han var liten, berättar Carina. När pojken kände doften av Carinas ugnspannkaka fick han något längtansfullt i blicken.

– Jag sa åt honom att komma tillbaka nästa

gång det vankades ugnspannkaka och det gjorde han. Det var det godaste han hade ätit på länge, säger Carina och ler.

All mat som serveras lagar hon själv. Hon är

mån om att erbjuda både barnens favoriter och rätter som traditionellt betraktas som mat för vuxna.

– Det kan vara alltifrån köttbullar

med stuvade makaroner eller fiskbullar till fläskfilégryta eller nötstek med potatis, pressgurka och sås.

Ytterligare ett exempel på hur barnen

förbereds inför ett mer självständigt skolliv är promenaderna de tar tillsammans.

– Alla kan gå en liten bit på egna ben.

Även tvååringarna. För mig är promenaderna mer än ett sätt att få frisk luft. Det är värdefulla inlärningstillfällen där barnen utöver att gå själva även tränar hur man ska uppträda i trafiken och bland andra människor. För mig är det viktigt med ordning och reda och rutiner. Både eftersom barnen mår bra av tydlighet och av säkerhetsskäl, säger Carina med eftertryck.

Säkerhet är A och O och inget som man som

ansvarig för barn under några omständigheter får kompromissa med. Av den anledningen är personaltätheten alltid hög hos Carina.

– Det är viktigt av många anledningar. Om

ett barn gör illa sig måste en personal kunna åka till sjukhuset och i vardagen måste vi ha koll på


SKOLA & UTBILDNING | 47

barnen hela tiden.

tilltro till hur någon kompis trivs med den

föräldrar fungerar.

förskola där dennes barn går utan besöka de

våldsamma lekar. Barnen får inte leka på sådant

alternativ som finns för att ställa frågor och känna

till stor del på personkemi, förklarar Carina.

sätt att de riskerar att skada sig själva eller andra.

in stämningen, förklarar hon.

Barnets personlighet och behov måste alltid

Nolltolerans gäller för alla typer av

– Naturligtvis kan man råka knuffa till en

Förtroende och god kommunikation handlar

komma i första rummet.

kompis av misstag men då är det väldigt viktigt

att man säger förlåt.

medan andra trivs bäst hos dagmamma.

Att veta hur man uppför sig är viktigt,

tycker hon.

– Det är inga gammeldags eller krångliga saker

utan mer att man säger tack för maten och kan be om ursäkt om man råkat göra något knasigt.

Barnens dagar innehåller så mycket

utevistelse som möjligt. De är ute både på förmiddagen och eftermiddagen och alla sover i vagnar under tak på baksidan av gården. Efter alla år som dagmamma har Carina en

”För mig är mitt yrke ett kall och det finns ingenting i världen som jag hellre vill arbeta med.”

mängd råd att dela med sig av till föräldrar som står inför det svåra valet att välja barnomsorg

Vidare betonar hon att barnen är det absolut

till sina barn.

viktigaste vi har och en lyckad barnomsorg

bygger på att samarbetet mellan pedagoger och

– Jag tycker inte att man ska sätta för stor

– Det finns barn som passar i förskola

Privat Barnomsorg AB Adress: Tjärögatan 17 257 33 Rydebäck Telefon: 0708-160191 E-post: info@privatbarnomsorg.se Hemsida: www.privatbarnomsorg.se


48 | SKOLA & UTBILDNING

NYFIKENHET OCH KREATIVITET

är vägen till kunskap Genom ett gott samarbete mellan förskolorna i Ödåkra har pedagogerna hittat ett kollegialt arbetssätt som fungerar. Allt med hjälp av ett kreativt utbyte av idéer, en lyckad ”vikänsla” och ett välkomnande av ny teknik som integreras i lärandet.


SKOLA & UTBILDNING | 49

D

e i dag sex förskolorna

barnen. Det kan handla om att utforska ett spel

finns ett spel med en affär där det går att köpa

har alla ett fokus på det

eller att hjälpa barnen hur man söker och hittar

saker och göra prislistor. Det inspirerar barnen

sociala samspelet, trygghet

information.

och trivsel. Förskolorna

till exempel ett akvarium på väggen eller golvet,

lugnt område som ligger

och på så sätt förflytta sig till en helt annan miljö.

”Viljan till förändring är vår styrka. Vi inser att det enda vi vet om framtiden är att den kommer att se annorlunda ut. Vi vågar välja nya vägar och tror att allt är möjligt.”

samtliga förskolor är alla sammansvetsade och träffas regelbundet för att bolla idéer, utvärdera verksamheten och se vilka utvecklingsbehov som finns. Eva Mangbo är förskolechef för hela området

och förklarar tillsammans med IKT-pedagogen och de biträdande förskolecheferna hur de ser på sitt samarbete.

kassörska och kund. Eller så kan man projicera

är belägna i Ödåkra, ett

strax utanför Helsingborg. Pedagogerna från

till att dra igång en lek i rummet där de agerar

– Sedan 2013 har vi arbetat med att få en

”vi-känsla i området.” I praktiken innebär det att vi har ett väl utvecklat kollegialt samarbete mellan förskolorna, vilket fungerat väldigt bra

Målet är att ge barnen möjlighet till att

uttrycka sig och kommunicera på många olika sätt, menar Eva. Pedagogerna får kontinuerlig kompetensutveckling bland annat inom digitala verktyg och hur de ska användas i det pedagogiska arbetet. Nyfikenhet är Ödåkras förskolors drivkraft och det tillsammans med kreativitet är en bra väg till kunskap.

– Viljan till förändring är vår styrka. Vi

inser att det enda vi vet om framtiden är att den kommer att se annorlunda ut. Vi vågar välja nya vägar och tror att allt är möjligt.

Pedagogerna i Ödåkra hälsar alla barn

då vi har samma ambitioner och mål inom

– På förskolorna vill vi väcka nyfikenhet, skapar

välkomna till en plats för kunskap, lärande, skratt

verksamheten, säger Eva.

inspiration och öka viljan till att prova och

och massor av kreativa idéer.

upptäcka nya saker för barnen. I leken provar

Ett av förskolornas fokusområden är

digitaliseringen, det vill säga hur vi kan utveckla

barnen sina nya erfarenheter och det är då viktigt

arbetet med teknik tillsammans med barnen.

att vi pedagoger finns med som medforskare och

Snöbollsgatans förskola

Tekniken används som ett verktyg för att

inspiratörer, säger Eva.

utveckla lärandet. Det är ett sätt för barnen och

Adress: Snöbollsgatan 8 254 73 Ödåkra

pedagogerna att tillsammans utforska något nytt.

barn blir sedda och hörda och att de pedagogerna

Det leder oss osökt in på ett återkommande ord

aktivt arbetar för att alla ska känna sig delaktiga i

under vårt samtal, nämligen ”medforska.” Att

verksamheten. Att just tekniken inspirerar till lek

vara medforskande är att lära tillsammans med

ser de flera exempel på. I en av applikationerna

På Ödåkras förskolor är det viktigt att alla

Telefon: 042-10 51 35 Hemsida: www.snobollsgatansforskola.helsingborg.se


50 | SKOLA & UTBILDNING

EN MEDMÄNSKLIG SKOLA Under det senaste decenniet har Fribergaskolan i Danderyd legat på topp tio när Skolverket listar meritvärden. Skolan har mycket högt söktryck och levererar goda resultat år efter år. Vi har träffat rektor Gunnar Rydwik och SO-läraren Ewa Edholm, men istället för att prata om poäng och betyg är det skolans värdegrund och arbete för medmänsklighet som kommer fram.


SKOLA & UTBILDNING | 51

D

et är runt 590 elever som

spanska elevernas tur att besöka sina svenska

varje morgon kommer

värdfamiljer.

på scenen och berättade om vad de upplevt,

till Fribergskolan för en

berättar Gunnar. De delade med sig av alla

ny skoldag. Här kan man

får äta samma mat och följa med till skolan för att

intryck de fått under resan och hela aulan var full

läsa från årskurs sju till

se hur saker och ting fungerar där. Det blir alltid

av föräldrar och släktingar som tog del av allt.

nio. Skolan har valt att i

– Eleverna får bo i en familj i Spanien. De

– Det var mäktigt när ungefär 50 elever stod

en annan sak när man själv får uppleva ett land

Det var en mycket stark upplevelse som vi fick

åk 7 satsa på kärnämnena svenska, engelska

än när man bara läser om det.

tillsammans.

och matematik genom att ha halvklasslektioner

i dessa ämnen. I årskurs 8 och 9 kan eleverna

ett stort fokus på mänskliga rättigheter. I en tid

utbildning och i enkätundersökningar kan man

inom ramen för elevens val välja bland många

då hat och rädsla för andra kulturer ökar är det

se att det råder stor trygghet på skolan. Skolan

olika kurser.

viktigt att lyfta tanken om allas lika värde. För

har ett högt antal nöjda elever och det påverkar

Parallellt med språkundervisningen ligger

Gunnar Rydwik är rektor på skolan och

Eleverna på skolan är nöjda med sin

naturligtvis skolresultaten positivt. Gunnar

har tidigare varit både lärare och rektor på

Rydwik menar att det inte bara är han och de

andra skolor. SO-läraren Ewa Edholm har en

nuvarande kollegorna som fått skolan att bli vad

bakgrund inom ekonomi, men sökte sig till

“Vi måste förstå att för att kunna leva i ett demokratiskt samhälle så måste vi respektera allas lika värde, det är en av grundbultarna.”

skolan och läraryrket för att få arbeta med något hon fann mer utvecklande och där hon kan göra skillnad. Gunnar menar att förutom en hög pedagogisk kompetens, så är det speciella med Fribergaskolan att det finns en känsla av trivsel och engagemang.

– Jag kände det redan första gången jag satte

min fot här. Det är en speciell känsla som är så stark att man nästan kan ta på den. Det finns

den är idag, grunden till skolandan lades långt tidigare. När man är trygg och mänskliga värden får ta plats läggs grunden för en god utveckling.

– Det märks att eleverna mår bra och

utvecklas när de går här, menar Gunnar. När de går ut skolan har de inte bara goda kunskaper, utan är också goda förebilder för andra.

ett engagemang utöver det vanliga både bland lärare och elever och det är det som gör oss

Ewa Edholm är det självklart att de här frågorna

framgångsrika, säger han.

måste lyftas som vilket skolämne som helst.

Skolan har ett stort engagemang när det

– Vi måste förstå att för att kunna leva i ett

kommer till internationella relationer. Eleverna

demokratiskt samhälle så måste vi respektera allas

kan läsa två språk redan i högstadiet. De fortsätter

lika värde, det är en av grundbultarna. I dag ser vi

med sitt språk som de började med i årskurs

hur antidemokratiska krafter vinner mark både i

6 och kan sedan i årskurs 8 välja ytterligare ett

Sverige och andra länder. Det här är inget vi kan

språk: tyska, spanska, franska eller kinesiska.

blunda för, utan vi måste våga prata om det.

Fribergaskolan

språk och klarar det utmärkt, säger Gunnar.

krafterna i samhället är skolans utbildning om

Adress: Mörbyhöjden 24 182 32 Danderyd

förintelsen som innehåller minnesvärda resor till

Telefon: 08-568 915 00

– Våra elever tycker att det är roligt med I ett utbytesprojekt med Spanien som pågått

Ett sätt att arbeta mot de antidemokratiska

i 20 år reser de elever som läser spanska i årskurs

Polen och Auschwitz. Efter den senaste resan fick

9 till Spanien under hösten. De bor en dryg

eleverna vid hemkomsten presentera bilder, filmer

vecka i en spansk familj och får ta del av allt från

och berätta för sina klasskamrater, föräldrar och

matkultur till skolarbete. Under våren är det de

syskon om sina intryck och upplevelser.

E-post: exp@friberga.se Hemsida: www.friberga.se


52 | SKOLA & UTBILDNING

Från utanförskap till egen försörjning Iris verkar för att alla människor ska finna sin plats i samhället. Med utgångspunkt i deltagarens mål, erfarenheter och drömmar hittar man vägar som tar människor ut i arbete eller studier.


I

SKOLA & UTBILDNING | 53 ris har en historia som sträcker

av fysisk eller psykisk sjukdom varit sjukskrivna

sig så långt tillbaka i tiden som till

under lång tid. Ofta är uppdragsgivaren i sådana

förra sekelskiftets Stockholm då ett

situationer individens arbetsgivare.

antal synskadade människor slöt

sig samman för att skapa sin egen

har förmåga att återgå till den tidigare tjänsten.

försörjning. Tillsammans startade

Med hjälp av stödinsatser kan man få detta att

– I fall som dessa utreder vi om individen

man en borstbindarverksamhet som kom att

fungera för vissa medan andra behöver få hjälp

bli framgångsrik och en väg in i samhället för

med att hitta annat arbete eller utbildning.

föreningens medlemmar.

Många människor kan klara av att utföra sitt

arbete med hjälp av individanpassade hjälpmedel.

– I dag arbetar Iris med funktionsstärkande

tjänster, integration och matchning för att

fler ska kunna ta sig in på den ordinarie

möbler eller specialanpassade programvaror som

arbetsmarknaden, förklarar Per Lundgren som är

gör att man enklare kan förstå och utföra sina

regionchef för Iris i norra Norrland.

arbetsuppgifter.

– Det kan handla om höj- och sänkbara

Verksamhetens huvudsakliga uppdragsgivare

är arbetsförmedlingen. Deltagarna i de olika program som Iris erbjuder tillhör en mycket

delen av utbildningen, berättar Per.

“Människor vill ha arbete och många som vänder sig till oss gör det eftersom att de har hört att vi är duktiga på jobbmatchning.”

heterogen grupp vars gemensamma svårigheter består i att de har svårt att ta till sig kunskap i traditionella lärmiljöer och därför är i behov av individanpassade insatser.

– Det kan exempelvis handla om en person

som vill bli grävmaskinist men som på grund av läs- och skrivsvårigheter inte klarar den teoretiska För en sådan individ kan Iris specialpedagoger

Iris arbetar utåtriktat mot olika arbetsgivare

och experter på kompensatoriska hjälpmedel

och har bland annat ett framgångsrikt uppdrag åt

skräddarsy en utbildning som leder till att denne

både landstinget och TRR (Trygghetsrådet).

kan ta sig igenom den teoretiska delen.

– Tillsammans med dem har vi arbetat med

människor som stått väldigt långt utanför

– Alla våra insatser grundar sig på vedertagen

forskning och beprövad erfarenhet, säger Per.

arbetsmarknaden och resultaten har varit helt

fantastiska, säger Per.

De anställda är pedagoger, specialpedagoger,

arbetsterapeuter, beteendevetare, säljare och

personalvetare och med hjälp av samverkande

övervakat och följs upp av Arbetsförmedlingen

insatser kan man erbjuda en bredd som gör det

som jämför resultaten med andra aktörer på

möjligt att hjälpa människor med de mest skilda

marknaden. Statistiken visar att få andra kan

svårigheter.

mäta sig med de resultat som Iris uppnår i

Norrland. Även deltagare är överlag mycket

– En växande grupp som står utanför

Det arbete som Iris bedriver är noga

arbetsmarknaden är de som är nyanlända till

positiva och med hjälp av sociala medier sprider

Sverige. Människorna i den här gruppen är ofta

de sina goda erfarenheter.

välutbildade med hög arbetsmoral och vårt arbete

med den här deltagargruppen handlar till stor del

vänder sig till oss gör det eftersom att de har hört

om att få arbetsgivare att inse vilken tillgång dessa

att vi är väldigt duktiga på jobbmatchning, säger

människor är.

Per. Iris verksamhet i Norrland växer i en takt

Iris Hadar AB

som närmast kan beskrivas som explosionsartad.

En betydande del av Iris arbete går ut på att

– Människor vill ha arbete och många som

hitta rätt plats för rätt person. En process som

Antalet anställda har under de sju senaste

Adress: Storgatan 43 903 26 Umeå

kallas för jobbmatchning.

månaderna ökat med imponerande 300 procent.

Telefon: 08-39 92 00

Man expanderar även geografiskt.

– I nära samverkan med både deltagaren och

olika arbetsgivare arbetar våra anställda på olika

sätt för att se till att deltagaren får anställning på

arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik och kommer att

en plats där dennes starka sidor kan tas till vara,

ta emot deltagare därifrån, berättar Per. Ytterligare

förklarar Per.

expansion är påbörjad i Norrlands inland.

Per är med all rätt stolt över det arbete som Iris utför.

Iris verksamhet vänder sig även till människor

som redan har en anställning men som på grund

– Vi har inlett ett samarbete med

– Vi gör skillnad, säger han.

E-post: per.lundgren@iris.se ulrika.kuoljok@iris.se Hemsida: www.iris.se Facebook: www.facebook.com/IrisHadarUmea


54 | SKOLA & UTBILDNING

PÅ SIMFÖRSKOLAN SALLY trivs barnen som fisken i vattnet På Simförskolan Sally i Kristianstad är vattenlek, rörelse, hälsa och miljö en naturlig del av vardagen. I en miljö präglad av mångfald och tolerans uppmuntras barnen till att varje dag använda och utveckla sin rörelseglädje, sin kreativitet och sin inneboende lust att lära.

I

dén till Simförskolan Sally föddes ur

en upplevelse av att skolan inte längre

strukturerat miljöarbete i vilket man tar till

skräp för oss, säger Andrea.

förmådde ge barnen den tillgång

vara på barnens inneboende lust att utforska

till rörelse och andra aktiviteter

världen med alla sina sinnen. Att barnen som

många timmar i veckan i vattnet. För de minsta

förknippade med hälsa som de så väl

en naturlig del av sin utveckling sorterar saker

barnen har man en bassäng i lokalerna och de

behöver.

i sin omgivning använder man för att lära dem

äldre åker till simhallen flera gånger i veckan.

– Vi ville vara med och förändra genom

Allt arbete på förskolorna präglas av ett

– Det som är skräp för andra är inte alltid Barnen på Simförskolan Sally spenderar

sopsortera och skilja mellan olika material.

att skapa en verksamhet där barn får möjlighet

redan när de skolas in som ettåringar, berättar

att redan från tidig ålder lägga grunden till en

legoklossar kan de ju sortera metall och plast,

Andrea.

framtid präglad av hälsa och miljöengagemang,

säger förskolechefen Christina Hansson.

förklarar ägaren Andrea Thiele som var med och

Förskolans miljöarbete sprider sig som

individuellt. Vissa vill hoppa i bassängen på

startade förskolan år 2006.

ringar på vattnet och barnen tar ofta med sig sina

en gång medan andra föredrar att leka med

kunskaper hem där de inför nya rutiner i form av

vattenhjul eller kannor en period innan de vågar

Sally som också den är belägen på

källsortering och matvanor.

sig på att bada.

Ambulansvägen 1 i Kristianstad.

berättar om hur deras barn säger till om de ser

förskolan sker det på barnens villkor. Det är de

miljö som övergripande profil. Skillnaden är

någon på stan som kastar skräp på marken,

själva som bestämmer takten, säger Christina.

egentligen endast att vi på Naturförskolan

skrattar Christina.

När så barnen har vant sig badar de oftast i grupp

fokuserar mer på vad naturen har att erbjuda

om tre till fyra. Alltid med minst en pedagog i

i form av kunskap, lek och andra resurser,

och barnen hittar saker som de vill spara för att

poolen tillsammans med dem.

förklarar Andrea.

skapa något nytt utav.

I familjen Sally ingår även Naturförskolan

– Båda förskolorna har idrott, hälsa och

– Lika väl som de till exempel kan sortera

– Det är ganska vanligt att föräldrar

Att sortera sopor får ofta oväntade resultat

– Vi vänjer våra barn vid vattenlek och bad

Hur barnen närmar sig vattnet är väldigt

– Precis som när det gäller allting annat på

Från det att barnen fyllt 3 år fortsätter


SKOLA & UTBILDNING | 55

denna verksamhet på det kommunala

tacksam över det fantastiska samarbete som

utan man experimenterar glatt med det mesta.

badhuset där man utvecklar undervisningen av

förskolan har med personalen på Tivolibadet.

Flatbröd och fisk är två uppskattade exempel.

vattenvana i djupare vatten.

“Vi vänjer våra barn vid vattenlek och bad redan när de skolas in som ettåringar, berättar Andrea.” – Målet med vår badverksamhet är inte

– Vi vuxna längtar också till torsdagarna och

en gång i veckan i en lokal som förskolan hyr

tycker att det är jättemysigt och speciellt att grilla,

av Friskis & Svettis. Där utvecklar barnen sin

ler Christina.

motorik ytterligare.

och väl inarbetat i verksamheten.

barnen utvecklar sin motorik, säger Christina.

Utomhus är man så mycket som möjligt.

och våra barn lär sig att olikheter är något positivt

som man ska vara rädd om, säger Andrea.

in, säger Andrea men tillägger att man naturligtvis

är extra uppmärksam på de yngsta barnen som har

svårt att röra sig tillräckligt för att hålla sig varma.

– Även vår uteverksamhet är utformad så att

Det ska vara riktigt busväder för att vi ska gå

– Vi vill att de ska få känna på alla väder

men ibland blir det bara korta stunder i taget,

Barnen som har fyllt tre år har gymnastik

förklarar hon.

Förskolornas barn och personal äter

Förskolans värdegrundsarbete är strukturerat – Vi vill erbjuda en miljö präglad av mångfald

Simförskolan Sally AB / Naturförskolan Sally AB Adress: Ambulansvägen 1 291 33 Kristianstad Telefon: 044-102250

främst att barnen ska lära sig simma utan att de

alla mellanmål utomhus och på torsdagarna

ska få vattenvana och vi vet att med glädje och

kompletterar man sopplunchen genom att grilla

E-post: ansokan@sallyskolan.se

trygghet kommer simningen automatiskt när

ute på gården.

Hemsida: www.sallyskolan.se

barnet är moget, säger Andrea som är mycket

Det är inte bara korv som hamnar på grillen


56 | SKOLA & UTBILDNING

KUNSKAP ÄR GLÄDJE På Karlskrona Språkskola präglas allt arbete av kreativitet, glädje och struktur. Med tydliga regler, positiva förväntningar, nära relationer och ett tillåtande förhållningssätt har man skapat en trygg lärandemiljö där elevernas språkutveckling står i centrum.


SKOLA & UTBILDNING | 57

K

arlskrona Språkskola är en

en miljö rik på böcker, högläsning och att skriva

barn att vara här och nu och om man är i stort

liten F-6-skola belägen i

sig till läsningen.

behov av att nå sitt barn under skoltid går det

natursköna Bastasjö. Rektor

Det svenska språket står i fokus men man

bra att ringa till vår expedition, förklarar Annika

Annika Lundin har varit

introducerar även engelska redan i förskoleklass.

som även betonar kostens betydelse för det goda

med sedan 2010 då allt

Naturligtvis på en uttalad lekfull nivå med syfte

lärandet. På skolan serveras frukost, lunch och

började.

att väcka lust och nyfikenhet. I årskurs 6 är

mellanmål. Allt lagat från grunden i det egna

det dags för elevernas språkval. På Karlskrona

köket.

som lärare få vara med och starta upp skolan för

Språkskola väljer man mellan att läsa franska,

sju år sedan, säger hon.

spanska eller tyska. Eleverna är väl förberedda

njuta av maten inleder vi varje lunch med tio

– Jag hade den stora förmånen att i rollen

Sedan år 2014 är det Annika som med stor

För att kunna äta i lugn och ro och verkligen

inför valet eftersom de ända sedan årskurs fyra

tysta minuter.

glädje har axlat manteln som skolans rektor.

har fått prova på att läsa alla de tre moderna

– Jag har alltid varit intresserad av ledarskap

– Vi märker att eleverna äter mer, slänger

språken. Även detta har präglats av lust och

mindre och klarar återstoden av skoldagen

och skolutveckling, säger hon.

lekfullhet i form av lektioner ledda av språklärare

mycket bättre säger, Annika.

på besök från högstadiet i koncernen.

hon till vikten av att vara en attraktiv arbetsplats

Sin pedagogiska karriär inledde Annika

redan 1992 som fritidspedagog.

– Jag trivdes på fritidshemmet men

för både elever och personal. Skolan präglas av

vidareutbildade mig till lärare eftersom jag gärna

”Vi vill redan från förskoleklass erbjuda eleverna ett smörgåsbord av olika sätt att lära sig läsa och skriva på.”

ville undervisa.

De erfarenheter som en sådan gedigen

skolbakgrund har skänkt Annika gör det möjligt för henne att ge både lärare och fritidspedagoger det stöd de behöver.

– Min upplevelse är att fritidspedagogernas

arbete ofta hamnar i skymundan och att de utmaningar det innebär att arbeta både i skola och på fritidshem sällan uppmärksammas.

Flera gånger under intervjun återkommer

Man får heller inte glömma alla de timmar

glädje, kreativitet och positiva förväntningar.

– Alla som verkar i vår skola ska känna till

vad som väntas av dem. Det gäller både mig, personalen, eleverna och vårdnadshavare. Vi skapar skolan tillsammans, säger Annika.

Tillsammans med skolsköterska

och specialpedagog ingår hon i skolans elevhälsoteam.

– Vi upprätthåller kvaliteten i

elevvårdsarbetet främst genom att arbeta förebyggande och fokusera på det vi är bra på,

som svenska skolelever tillbringar på fritids. De

– I årskurs 4 och 5 handlar det främst om att få

säger Annika.

kunskaper de tillgodoser sig där är lika viktiga

höra språket, lära sig fraser och studera de olika

som det de lär sig i skolan, säger Annika bestämt.

länder där språken talas, berättar Annika.

en skola där elever, personal och föräldrar trivs

och mår bra.

Precis som namnet avslöjar har skolan

Att Språklärare kommer på besök är

Allt sammantaget är Karlskrona Språkskola

en tydlig språkprofil. I enighet med etablerad

också ett bra sätt att göra den kommande

forskning är man övertygad om att språk och god

språkundervisningen i årskurs 6 lättare och mer

stolt Annika Lundin.

kommunikationsförmåga är en av framtidens

naturlig för eleverna på Karlskrona Språkskola.

allra viktigaste nyckelkompetenser.

övertygelse om att ordning och reda samt struktur

På skolan arbetar man mycket medvetet med

Annika är en rektor som vågar stå för sin

– Välkommen till oss, avslutar en glad och

Karlskrona Språkfriskola Adress: Strövarvägen 4 37151 Karlskrona.

barnens språkutveckling redan från första stund.

är viktigt för elevernas möjligheter att lyckas i sitt

Undervisningen ska vara bred och göra det möjligt

lärande. Det har till exempel aldrig varit tillåtet

att lära med olika sinnen och på olika sätt.

för eleverna att ha fri tillgång till sina mobiler i

skolan. Telefonerna tillbringar skoldagen inlåsta i

E-post: annika@karlskronasprakskola.se

våra elever ett smörgåsbord av olika sätt att lära

speciella skåp.

Hemsida: www.karlskronasprakskola.se

sig läsa och skriva på, säger Annika. Man tror på

– Vi vill redan från förskoleklass erbjuda

– Vi måste göra allt vi kan för att hjälpa våra

Telefon: 0455-655985


58 | SKOLA & UTBILDNING

GYMNASIESKOLAN MED HÅRT TRYCK! Hvitfeldtska gymnasiet ligger mitt i centrala Göteborg och är en av landets äldsta och största gymnasieskolor. Skolan grundades 1647 och har ungefär två tusen elever och ett hundratal lärare. Det är en mångsidig skola som har högskoleförberedande program, yrkesprogram och spetsutbildningar.


SKOLA & UTBILDNING | 59

H

vitfeldtska beskriver

sig själva som en

kunskap och trygghet, säger Mikael.

elever på det ekonomiska programmet att läsa

kunskapsinriktad och

vissa av sina ämnen ute på företag.

internationell skola med

få en bra utbildning i en trygg miljö som

spets och bredd.

erbjuder studiero. Det är engagerade elever som

separerade. Vi vill vara en del av omvärlden. Ett

– Det ska vara en skola för

går på skolan. Och inte bara vad gäller själva

annat sätt att visa att vi är en del av omvärlden är

alla, säger Mikael O. Karlsson, skolenhetschef på

undervisningen. Elevkåren på skolan är väl

att vi har många internationella utbyten. Förutom

Hvitfeldtska.

utvecklad. 2014 vann Hvitfeldska pris för bästa

våra utbyten med Frankrike och Tyskland har vi

Bredden kommer i flera former. Dels

– Nu tycker många nog att vi står för

olika yrkesgrupper och erbjuder exempelvis

Detta gör att eleverna vet att de kommer

– Skolan och livet utanför ska inte vara

samarbete mellan elevkåren och skolledningen.

även utbyten med Kenya, Japan och Sydkorea.

har Hvitfeldtska högskoleförberedande

Elevkåren anordnar bland annat en inspark för

Dessutom erbjuds utlandspraktik i Ekonomi- och

program inom natur- och samhällsvetenskap,

nya elever och upprättar olika föreningar inom

Handelsprogrammet, säger Mikael.

andra inriktade på ekonomi och musik och

dans, idrott, religion, film och mycket mer.

Nytt för 2017 är att Hvitfeldtska kommer

yrkesförberedande program inom handel och

att vara ansvariga för Göteborgs Lucia. Vilket

administration. Här kan man även läsa IB-

kan ses som ett utmärkt exempel på att skolan

programmet, som är ett internationellt program

har ett så pass högt anseende att de får detta

ärofulla ansvar. Det är ett bevis på att alla på

skolan, både elever och skolledningen, gör

ansträngningar för att inte enbart vara en skola,

där undervisningen sker på engelska.

Skolans bredd vad gäller

utbildningsmöjligheter gör sig tydligt i att de har ett program som kallas Språkintroduktion och ett annat som kallas Individuellt alternativ båda är till för elever som inte har behörighet för de traditionella programmen. Språkintroduktion

”Skolan och livet utanför ska inte vara separerade. Vi vill vara en del av omvärlden.”

utan en del av omvärlden.

är för ungdomar som är relativt nyanlända i Sverige och behöver hjälp, främst inom svenska

och engelska. Individuellt Alternativ är för

sina studenter på vidare studier. Detta gör de

elever som, av en eller annan anledning, har

bland annat genom att ha nära samarbeten

svårigheter att klara av undervisningsformerna i

med Chalmers tekniska högskola och

de traditionella programmen.

Göteborgs universitet. Elever som läser det

naturvetenskapliga programmet får göra

Hvitfeldtska har två renodlade

Hvitfeldtska är måna om att förbereda

spetsutbildningar, ett inom matematik och ett

studiebesök på Chalmers och har även möjlighet

inom musik, som båda är riksrekryterande,

att läsa fördjupningskurser inom matematik och

vilket betyder att elever från hela landet

fysik på Chalmers. Humanisten är tillgänglig för

kan söka in på utbildningarna och måste

elever som läser språk, Handelshögskolan för de

genomgå intagningsprov. Det finns även två

som läser ekonomi och Artisten för musikelever.

språksektioner, en för franska och en för tyska.

Efter avslutad utbildning kan eleverna göra ett

mycket med elevstöd. Chalmersstudenter

prov för att få ett så kallat Certi Lingua-diplom,

kommer till skolan för att ge stöd i olika

vilket gör att man kan använda sina betyg för

naturvetenskapliga ämnen. Skolan lägger lika

att exempelvis söka in på franska och tyska

mycket fokus på de som behöver lite extra hjälp

universitet. Hvitfeldtska är en av två skolor i

som på de som vill höja sitt betyg. Det är lika

Sverige som kan ge elever Certi Lingua.

viktigt att ta hand om talangerna som att ta hand

om de som behöver lite extra hjälp, menar Mikael

De senaste åren har intresset för skolan

Utöver studiebesök arbetar Hvitfeldtska

ökat. Ungefär hälften av de elever som söker in

och säger att det även finns fördjupningskurser

till skolan får en plats. I början av 2000-talet, när

för de elever som söker den typen av stimulans.

friskolorna öppnades, upplevdes Hvitfeldtskas

traditionella utbildningsformer kanske inte

studerandet, utan också om att förbereda eleverna

lika spännande. På senare år har dock denna

för arbetslivet. Hvitfeldtska är medlemmar i

uppfattning ändrats.

Västsvenska handelskammaren, har besök från

Att gå i skolan handlar inte bara om själva

Hvitfeldtska Gymnasiet Adress: Rektorsgatan 2 411 33 Göteborg Telefon: 031-3670600 E-post: info.hvitfeldtska@educ.goteborg.se Hemsida: www.hvitfeldtska.se


60 | SKOLA & UTBILDNING

RINKEBYSKOLAN - engagemang leder till framgång I nära 50 år har Rinkebyskolan varit en viktig och levande mötesplats för barn och vuxna från hela världen. Nu som då arbetar man här med ett stort engagemang, mycket kärlek och självklar respekt för varandras olikheter. Allt för att ungdomarna ska få den utbildning och den framtid som de har rätt till.

R

inkebyskolan är en

Nobel. Pristagaren bjuds in att i samband med

högstadieskola belägen,

prisutdelningen besöka Rinkeby för att ta emot

också avgörande för elevernas framtid. För att

som man säger här, ”mitt i

häftet och medverka vid ett framträdande. I fjol

förse eleverna med förebilder och kontaktnät

byn”. På skolan går ungefär

gjorde eleverna många uppskattade studiebesök

samarbetar man med en rad organisationer och

175 elever i årskurserna 7

till Gamla stan med Nobelmuseet och Svenska

företag. Men kollaborationerna är inte endast för

till 9 samt i grundsärklasser.

Akademin.

eleverna. Även samhället är beroende av all den

Här finns också plats för elever mottagna i

unika erfarenhet som finns i Rinkeby.

grundsärskolan. Majoriteten av eleverna kommer

De första sju åren i ett språkprojekt på förskolor i

från närområdet. En del tillhör andra eller tredje

området. När projektet var avslutat övergick hon

här, säger Annica med eftertryck.

generationens svenskar medan andra är helt

till en tjänst som tal- och specialpedagog på en

nyanlända.

låg-och mellanstadieskola för att sedan börja på

och innovationsföretaget Knightec. Ända

Rinkebyskolan.

sedan 2008 har man tillsammans med elever i

hårt prövad förort. Här lever människor från

årskurs nio arbetat i olika projekt med fokus på

hela världen sida vid sida och att uppfostra

att få följa barn och elever från förskolan till dess

programmering och robotar.

och utbilda barn i en miljö som denna är både

att de gick ut nian för några år sedan, ler Annica.

utmanande och belönande på samma gång.

För att återgå till de relationer som är så viktiga

organisationen GEN-PEPs arbete för att främja

Rinkeby är en aktiv, levande men också

– Kärnan i vår verksamhet är goda relationer.

Rektorn Annica har arbetat i Rinkeby i 14 år.

– Det har varit en alldeles speciell upplevelse

Att bygga relationer utanför skolan är

– Det finns så mycket kraft och kompetens En långvarig samarbetspartner teknik-

Nytt är skolans deltagande i den nybildade

för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag vill

barns och ungdomars möjlighet att leva ett

Det är närhet och fungerande kommunikation

Annica framhäva barnens vårdnadshavare och

hälsosamt liv.

mellan vuxna och barn liksom hem och skola

den viktiga roll de spelar i sina barns skolgång.

som ger oss förutsättningar att lyckas, säger

handlar om att på enkla sätt införa mer rörelse

biträdande rektor Annica Pinton.

barnens utbildning och de litar på att vi som

i skolan. Många små insatser kan räcka långt.

skola gör ett bra jobb. De vill verkligen komma

Det kan exempelvis handla om att promenera

på Rinkebyskolan ett projektarbete om

på besök och utgångspunkten i våra samtal är

tillsammans med eleverna samtidigt som man

Nobelpristagarna med fokus på litteraturpriset.

alltid vad vi som hem och skola tillsammans

pratar lärande, att ta en kort paus mitt i en

Eleverna gör ett häfte med texter och

kan göra för att eleverna ska utvecklas och må

lektion för att sträcka på sig en stund eller kanske

illustrationer om årets pristagare och om Alfred

bra, berättar Annica.

att stå vid tavlan och lösa ett mattetal.

Varje år gör elever i årskurs åtta

– Våra föräldrar är djupt engagerade i

– Det arbetet har bara börjat men det


SKOLA & UTBILDNING | 61

Trots att skolbyggnaden är många decennier

Även på det normkritiska området ligger

gammal är den modernt utrustad vad gäller

skolan i framkant och man har lyckats ta fram

digitala hjälpmedel. Här finns interaktiva

en egen handbok som bygger på personalens

klassrumstavlor och alla elever har tillgång till

diskussioner i ämnet.

egen dator eller lärplatta.

om att synliggöra våra egna värderingar och

– Den skollag som träder i kraft år 2018 om

att alla skolor ska vara fullt digitaliserade handlar inte bara om att eleverna ska kunna hantera de olika hjälpmedlen utan också förstå vikten av källkritik, påpekar Annica.

Rinkebyskolan har nyligen inlett ett

våldsförebyggande arbete enligt programmet MVP- Mentorer i VåldsPrevention. Syftet är att förebygga och på sikt bryta en trend där man använder våld som lösning på ett problem.

– Det handlar om att elever och lärare ska

lära sig ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser våld eller kränkningar, förklarar Annica.

Ytterligare en ingrediens i arbetet för att

förebygga våld är att som vuxen lära sig hur man ska bemöta en aggressiv elev. Den danske psykologen Bo Hejlskov har nyligen föreläst på skolan.

– Vi ska möta aggression lågaffektivt, inte

gå in i elevens upprörda sinnesstämning, säger Annica.

– Mycket i det normkritiska arbetet handlar

mönster. För att påverka måste vi vuxna vara

”Kärnan i vår verksamhet är goda relationer. Det är närhet och fungerande kommunikation mellan vuxna och barn liksom hem och skola som ger oss förutsättningar att lyckas.”

medvetna, säger Annica.

Allt arbete på skolan handlar i grund och

botten om trygghet och studiero.

– Vi ska vara en skola som man som man väljer

för att man vet att den är trygg, avslutar Annica.

Rinkebyskolan Adress: Rinkebystråket 53 16305 Spånga Telefon: 08-508 415 00 E-post: rinkebyskolan@stockholm.se Hemsida: www.rinkebyskolan.stockholm.se


62 | SKOLA & UTBILDNING

S FÖDER DRÖMMAR Där kunskap

edan ungefär tio år tillbaka ligger Uppsala Musikklasser i en stor vacker byggnad på Seminariegatan, en hundraårig byggnad som länge hyste lärarutbildningar. Det går cirka 500 elever på den populära

skolan, som alla har kommit efter antagningsprov.

– Alla elever som går här älskar musik och

kan sjunga eller spela. Det innebär att vi enbart

Uppsala Musikklasser är en grundskola med musiken i centrum. Här kan elever gå hela vägen från tredje till nionde klass, vilket skapar trygghet och kontinuitet. Musiken är alltså typisk för den här skolan, och det är också den sällsynt goda studieron i klassrummen.

har elever som valt oss, säger Anders Danell, som är skolans stolta rektor.

Uppsala Musikklasser har två huvudspår.

Från trean tas elever in som sjunger och från sexan tillkommer även elever som spelar instrument. Under varje läsår har eleverna flera konserter som bland annat äger rum på Uppsala Konsert & Kongress och i Uppsala domkyrka.

Anders ser stora fördelar med att barnen

tillbringar så många år av grundskolan på en och samma skola. Det skapar en särskild trygghet och ungdomarna hinner verkligen utvecklas inom sången och musiken. Eleverna når höga resultat här och de skickliga lärarna vill nå ännu högre tillsammans med eleverna och just nu utvecklar man en gemensam pedagogisk röd tråd. Den vilar på Dylan Wiliams och John Hatties teorier om formativ bedömning, där tydliga mål och kontinuerlig återkoppling är i fokus.

Skolan är en av Uppsalas friskolor. Hur

märks det i vardagen?

– Uppsala Musikklasser är en friskola som

inte är vinstdrivande, försäkrar Anders. Vi är en skola som drivs av en stiftelse och vi finns enbart för att erbjuda eleverna en vardag som genomsyras av musik och bra undervisning. Här på vår skola föder kunskapen drömmar!

Uppsala Musikklasser Adress: Seminariegatan 1 752 28 Uppsala Telefon: 018-50 20 40 E-post: info@uppsalamusikklasser.se Hemsida: www.uppsalamusikklasser.se


SKOLA & UTBILDNING | 63

ATT LÄRA GENOM LEK Förskolan Kolibri använder den fria leken som pedagogisk idé. Ett framgångsrikt tillvägagångssätt som fått verksam­heten att växa stadigt.

F

örskolan Kolibri i Västerås grundades för tjugo år sedan av systrarna Mirjana Milenkovic, Milijana Stojanovic och deras vän Brankica Simovic. De har haft stora framgångar vilket lett till att de ordnat fler lokaler och sedan ett par år tillbaka öppnat en till

förskola -Villa Kolibri. Den ligger i en gammal villa nära centrum och ett promenadavstånd från förskolan Kolibri.

Den stora utegården på båda förskolor var central för deras val av lokal.

– Det finns mycket att göra ute. Barnen kan vara i skogen, på

MINSKAT UTANFÖRSKAP Irisgruppen verkar för att alla som vill arbeta ska få ett arbete. Oavsett om de har funktionsvariationer, är nyanlända eller vill läsa en yrkeshögskoleutbildning.

gräsmattan, leka i sandlådan eller på klätterställningar, säger Mirjana.

Den pedagogiska idén man använder utgår från den fria leken. Barnen

är fria leken mer än enbart lek. Genom den arbetar vi med vår värdegrund och

I

de olika teman vi arbetar med uppstår från leken, säger Milijana.

(SFI) och gymnasieutbildning.

har samlingar ett par gånger om dagen där personalen arbetar pedagogiskt, men resten av tiden är tillägnad fri lek. Med den fria leken utvecklar barnen språket och motoriken, lär sig kommunicera och hantera konflikter.

– När man frågar barnen vad de gjort svarar de: ”Vi har lekt.” Men för oss

Samtidigt utvecklar barnen språket och blir trygga, de lär sig att

risgruppen består av tre verksamheter: Iris är den äldsta med en över hundra år gammal historia och fokuserar på att ge funktionsstärkande insatser till människor med funktionsvariationer. Medlearn utbildar vårdpersonal och Competens erbjuder mer

traditionell vuxenutbildning i form av exempelvis svenska för invandrare – Det viktigaste för oss är att minska utanförskapet och öka

vara goda vänner, dela med sig och vänta på sin tur. De övar empati,

sysselsättningen, säger Patrik Nystedt, VD på Irisgruppen.

motorik och på förmåga att delta i leken. För pedagogerna är också

kommunikationen mellan dem och föräldrar viktig. De tre kvinnorna är

Sverige. Vi har en relativt hög arbetslöshet samtidigt som efterfrågan på

eniga om att den öppna kommunikation de har är en av anledningarna till

arbetskraft är hög. Det är här Irisgruppen kommer in. Verksamheterna

de stora framgångarna.

finns på 80 orter - från Övertorneå i norr till Ystad i söder och arbetar ofta

på uppdrag av arbetsförmedlingen och kommuner. Företagets drivkraft är

– För att förskolan ska vara en trygg plats krävs ett samarbete med

Patrik kan se att det finns en stor jobbmatchningsproblematik i

föräldrar. Och där har vi lyckats bra, de lyssnar på oss och vi på dem,

att hjälpa folk lyckas.

avslutar Mirjana.

Förskolan Kolibri Adress: Rotorvägen 6, 722 24 Västerås Telefon: 021-18 89 037 E-post: kolibri@live.se Hemsida: www.forskolankolibri.se

– När man hör glädjen från någon som fått jobb efter att ha gått en

utbildning hos oss, känner man att man verkligen gjort skillnad, säger Patrik.

Hela 90 procent av de som läser yrkeshögskoleutbildning hos

Irisgruppen får arbete. Man kan även se framgångar hos de som exempelvis läst SFI, som ofta läser vidare. I framtiden hoppas Patrik att Irisgruppen ska kunna erbjuda helhetslösningar som att gå från SFI till avslutad yrkeshögskoleutbildning.

– Vi ska anpassa oss efter de behov som finns så att vi kan stärka både

individen och bidra till samhällsutvecklingen i stort, säger Patrik.


64 | SKOLA & UTBILDNING

MED SPRÅKET I FOKUS Alla Nationers Fria Skola är en grundskola i Vårberg där man finner hela 32 nationaliteter bland eleverna. Skolan har speciellt fokus på språk.

DEMOKRATI OCH DELTAGANDE

Å

r 2000 grundades skolan av Naged Ahmed som en ideell förening, vilket betyder att alla pengar som kommer in via

på en pedagogik som har sin grund i

exempelvis skolpengen ska komma eleverna till nytta. Nageds

efterkrigstidens Italien. En tanke som bygger på

tanke var att vrksamheten skulle vara inkluderande och ha stort

att skolverksamheten ska vara en demokratisk

fokus på språkutveckling, då han vet att det är nyckeln till framgång. Han fann en likasinnad i rektorn Jan Hederoth, som nu arbetat på skolan i fem år.

På Edda Förskola i Uppsala satsar man

mötesplats för barnen.

– Språk är A och O. Varje morgon inleds med en halvtimmes läsning

att språket ska bli levande och tillämpas i verkligheten.

E

Ekonomichef Dilan Redar.

och är baserad på var eleven befinner sig i sin utveckling vad gäller kunskaper i svenska, säger Jan.

Språket är ett sätt att inkludera och engagera eleverna i samhället.

Men att läsa svenska i skolan är bara ett första steg. Jan ser även till att eleverna får göra utflykter till exempelvis muséer eller ut i naturen; allt för Skolan har även tagit kontakt med idrottsföreningar som

dda Förskola startades 2012 och var då ett glatt gäng på nio barn och två pedagoger som samlades för att påbörja en ny pedagogisk verksamhet. Förskolan blev snabbt populär och på bara fem år har antalet elever ökat till 96 stycken. Ledningen på

förskolan består av förskolechefen MaryLuz Fjellner, VD Amanj Piro och

Brommapojkarna och IFK Stockholm för att eleverna inte direkt efter

skolan ska hem och därmed lämna svenskan.

Förskolläraren Marcus Karlsson

Vi träffar Förskolechef MaryLuz , Pedaogista Mia Stålnacke och

De berättar för oss om vad Reggio Emilia pedagogik handlar om.

Dessutom har många barn tråkigt när livet enbart består av hemmet och

– Vårt sätt att arbeta är inte obekant i Sverige eftersom den svenska

skolan. De behöver tid med andra barn och ungdomar för att utvecklas

läroplanen bygger på de idéer som Reggio Emila hade redan strax efter

både språkligt och kulturellt.

andra världskriget. Men det är inte alla som kallar sig Reggio Emilia

förskolor och kör fullt ut. Uttryck som ”det kompetenta barnet” och ”den

– Barn som umgås med kompisar på fritiden lär sig svenska fort.

Trygghet, respekt och glädje är skolans ledord. Man arbetar för att

skapa en lugn och trivsam miljö, som är särskilt viktig då många elever

tredje pedagogen” kommer från Reggio Emilia från början.

kommer från krigsdrabbade områden. Och när respekt och trygghet finns,

kommer glädjen ofta av sig själv.

deltagande där barnen blir sedda varje dag. Varje dag har pedagoger och

Den viktigaste delen av pedagogiken är att satsa på demokrati och

barn ett möte där pedagogerna presenterar olika idéer för aktiviteter och

Alla Nationers Fria Skola Adress: Vårholmsbackarna 100, 127 44 Skärholmen Telefon: 08-464 93 85

barnen får välja det de tycker låter mest lockande. Det kan vara att skapa med lera, att dansa eller experimentera med vatten. Sedan observeras barnen under leken för att skapa fler aktiviteter.

– Det kräver lyhörda pedagoger som fångar upp vad barnen gör

E-post: info@anfs.se

under leken och vilka frågor som kommer upp. Vi ser vart de vill leda

Hemsida: www.anfs.se

sitt utforskande och leken och kan bygga på det, utifrån det intresset som finns, berättar Mia.


SKOLA & UTBILDNING | 65

EN UNDERBAR STUDIEMILJÖ Tänk dig ett gymnasium som är tryggt, välkomnande, och där man får vara nära djur och natur. På Sveriges Ridgymnasium kan eleverna läsa in hästskötarexamen och samtidigt ha roligt.

EN TRYGG BARNVAKTSFÖRMEDLING Utmanande:Utmanad är en barnvaktsförmedling som erbjuder sina kunder skräddarsydda och trygga lösningar.

C

ecilia Bornhager är rektor på SRG Flyinge och hon möter upp

L

i en fantastiskt vacker miljö. Det gemensamma intresset för

sig av kontaktformulär på nätet och vissa barnvakter hade inte fått viktig

eleverna är att alla tycker om att pyssla med hästar och ridning,

information om familjen de skulle arbeta med innan de fått jobbet. För

men det är inte självklart att det är det som är målet med

Utmanande:Utmanad är de personliga kontakterna centrala. Både med

inda Stoltzhammar startade Utmanande:Utmanad i samband med sonens behov av extra stöd i skolan och många uppföljningsmöten. Men också för hennes eget behov av att hålla arbetstimmar och hälsa på en bra nivå. Det var svårt att

hitta en barnvakt hon kände sig trygg med, menar hon. Många använde

studierna, menar hon.

föräldrarna och barnen - för att skapa sig en bild av deras behov, men även

med barnvakterna.

– Vi tar emot elever från hela Sverige. Man söker in på betyg och

läser Naturbruksprogrammet. Nytt för 2018 blir att man väljer en profil

och på SRG Flyinge kan man välja mellan samhällsprofilen som ger dig

släpper in i sitt hem, då vill man ju vara säker på att det är en lämplig

grundläggande och särskild behörighet till högskolan och Häst &Ridsport

person, säger Linda.

GRUB som ger dig grundläggande behörighet.

Det kan handla om att man precis som Linda har ett barn med speciella

Att den är en härlig stämning på skolan märks direkt och alla

– Det är ju mer eller mindre en professionell familjemedlem man

Utmanande:Utmanad arbetar med många olika former av barnvakter.

ungdomarna ler och hälsar glatt när vi går genom stallgången. Då

behov, eller att man flyttat till en ny stad där man inte känner någon och

ungdomarna umgås så intensivt på skolan jobbar skolan mycket med frågor

behöver en barnvakt någon gång ibland.

kring samarbete och bemötande.

att de ska klara allt på egen hand. Men ibland behöver man faktiskt hjälp.

– Det kan ju bli så att man sliter på varandra när man ses hela tiden,

– Många föräldrar har svårt att be om hjälp och lever med inställningen

men det går väldigt bra för eleverna här och jag upplever att man är bra på

att göra så att alla ska känna sig välkomna.

integritet. Hennes vision är att utveckla tjänsterna, exempelvis i form

av matstöd som innebär att engagera de barn som har svårt för mat, i

Behöver man då ha egen häst med sig för att läsa på SRG Flyinge?

Lindas mål är att skapa en kvalitativ tjänst byggd på trygghet och

Svaret är nej – en av fördelarna med att gå här är just att man får rida på

matlagningen.

välutbildade hästar även om många också har egna hästar med.

förhållningssätt så att föräldrar kan känna sig trygga och nöjda med en

– Vi är kort sagt ett gymnasium för alla som vill ha en bra utbildning,

men samtidigt ha fantastiskt roligt, avslutar Cecilia.

– Min ambition är inte att växa och bli jättestor, utan att hitta

lösning, säger hon.


66 | SKOLA & UTBILDNING

VÄRDEGRUNDS­ ARBETE PÅGÅR Flogstaskolan i Uppsala fick en ny rektor förra året, Lena Jansson. Under sitt första år fokuserade Lena bland annat på fritidshemmen där barnen spenderar trettio procent av sin tid i skolan.

SÄKRA DIN PLATS på arbetsmarknaden

Ester Mosessons gymnasium i Göteborg har ett av de bredaste livsmedelsprogrammen i Sverige.

F

logstaskolan i Uppsala ligger i ett naturskönt område inte långt från Hågadalens naturreservat. Fritidshemmen utnyttjar denna närhet genom att göra utflykter i naturen ett par gånger i veckan. Utöver fri lek och utflykter arbetar de även, liksom skolan, aktivt

med värdegrundsövningar med barnen.

När Lena kom till Flogstaskolan såg hon till att lägga extra fokus kring

fritidshemmets verksamhet. En kartläggning av verksamheten resulterade i mindre grupper och utökade personalstyrkan. Ett systematiskt arbete startade för att säkra en god kvalité av verksamheten utifrån läroplanens nya kursplaner gällande fritidshemmen.

– Både personalen och barnen upplever att det är tryggare och lugnare

med de mindre grupperna, säger Lena.

Värdegrunden är något som skolan ständigt arbetar med. De utgår

från en modell som kallas RATT - Respekt, Ansvar, Trivsel och Trygghet. Barnens lärmiljö och alla skoldagar ska präglas av trygghet där även föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sina barn.

Skolan har under året arbetat med elevernas lärprocesser. Det har

handlat om att göra eleverna medvetna om sin lärprocess som är ett mål i att öka elevens måluppfyllelse.

– Vi har sett att det ökar motivationen till lärandet, säger Lena.

S

kolan har fyra olika inriktningar: Bageri och konditori, färskvaror, delikatess och catering, kök och servering, och kött och charkuteri. Den sistnämnda inriktningen är skolan ensam om att ha kvar. Vilken inriktning man vill gå väljer man efter första

höstterminen.

– När man börjar här får man prova de olika inriktningarna i

branschen, säger Lena Jangvik, en av rektorerna på skolan.

De som vill, kan även läsa extra kurser i svenska och engelska,

vilket ger dem grundläggande högskolebehörighet. Under andra och tredje året har eleverna en hel del praktik. Tack vare goda kontakter i Göteborgsregionen, finns det ett stort antal praktikplatser att välja mellan.

Ester Mosessons gymnasium är även knutet till Erasmus-programmet,

som är ett sorts utbytesprogram för praktikplatser mellan olika länder. Exempel på länder där eleverna kan göra sin praktik är England, Frankrike och Belgien. Många elever får jobb genom sina praktikplatser.

– Alla som vill ha jobb, får jobb när de tar examen, säger Ulrika

Törnqvist, som är produktionsledare på skolan. Lena fyller i:

– Det finns ett jättestort behov av kockar, servitörer, bartenders, bagare

Flogstaskolan

och konditorer. Alla inriktningar som finns på denna skola finns det en

Adress: Flogstavägen 105, 75272 Uppsala

arbetsmarknad för, säger Lena.

Telefon: 018-727 54 95

Utöver tillgång till prestigefyllda praktikplatser har skolan även

branschdagar då exempelvis krögare kommer in och pratar om sina

E-post: lena.jansson@uppsala.se

verksamheter och branschen i helhet. De elever som går på skolan får

Hemsida: www.flogstaskolan.uppsala.se

kompetens som gör dem mycket eftertraktade efter avslutad examen.


SKOLA & UTBILDNING | 67

YRKESTÄVLING!

Rättvisa är att göra olika! På Gamla Uppsala skola har samarbete, kompensatoriska hjälpmedel och ett WorldSkills Sweden har som uppdrag att synliggöra yrkesutbildningar. Deras främsta verktyg för detta är yrkestävlingar som skapar goda förebilder och lyfter fram möjligheterna med en yrkesutbildning.

W

orldSkills är en internationell plattform vars syfte är att främja yrkesutbildningar. Verksamheten har en slogan; Yrkesutbildning – Ett smart val. Detta är något som Pontus Slättman, företagets VD, kan intyga. Han är

– Yrkesutbildningar är inte ett smalt utan smart val som medför så

många möjligheter i form av karriär, att arbeta utomlands, plugga vidare eller att starta eget, säger Pontus.

Det främsta sättet WorldSkills arbetar på för att synliggöra

yrkesutbildningar är genom yrkestävlingar, som anordnas på regional och nationell nivå. Vinner man Yrkes-SM kan man få möjlighet att ingå i svenska yrkeslandslaget som tävlar i Yrkes-EM och VM. Tävlingarna går ut på att genomföra uppdrag inom sin yrkeskategori så skickligt och snabbt som möjligt.

– Vi säger att det är Sveriges viktigaste landslag. För har vi inte

yrkesskickliga hantverkare kommer samhället faktiskt inte att fungera, säger Pontus.

framgångsrikt.

P

initialt utbildad elektriker och har tidigare arbetat med utbildningsfrågor.

ständigt pågående trygghetsarbete visat sig

År 2016 innebar startskottet för en ökad satsning. EM hölls i Göteborg

och WorldSkills ägare LO och Svenskt Näringsliv utsåg tillsammans med staten året till yrkesutbildningens år. Utöver yrkestävlingar satsade man extra mycket på informationskampanjer och liknande insatser, allt med

å Gamla Uppsala Skola sitter gemenskap och trivsel i väggarna, vilket känns tydligt när man stiger in genom skolans dörrar. – Det här är en stabil skola där personalen arbetar tillsammans för alla elevers bästa, säger rektor Catarina Eriksson.

Samverkan i personalgruppen är något som Catarina har fokuserat på

under de fyra år som gått sedan hon tillträdde som rektor.

– Min uppgift som skolledare är att se till att lärarna kan arbeta

tillsammans. En förutsättning för att man ska nå kommunens vision om att alla elever i Uppsalas skolor ska lyckas.

Gamla Uppsala är en skola för barn från förskoleklass upp till årskurs

fem. Här finns även en förberedelseklass för nyanlända elever.

– Ungefär fem procent av våra elever kommer från andra länder vilket

är berikande för alla, säger Catarina.

Personaltätheten på skolan är hög vilket gör att man ofta klarar sig

utan vikarier. Något Catarina menar gör det möjligt för skolan att dela upp klasserna i mindre grupper.

Samtliga lärare har deltagit i Skolverkets olika kompentensinsatser i

matematik, svenska och specialpedagogik.

– Våra metoder stöds av modern forskning och vi vet hur man ska

arbeta för att undervisningen ska komma alla elever till godo. Att Catarina är stolt över sin skola går inte att ta miste på.

– Våra elever höjer ständigt sina resultat vilket absolut är glädjande,

avslutar Catarina och ler.

Gamla Uppsala Skola Adress: Vattholmavägen 95, 754 40 Uppsala

syftet att öka yrkesutbildningens attraktionskraft och kvalité. Pontus ser att

Telefon: 018-727 58 87

de extra satsningar som gjorts är en bra början på ett långsiktigt arbete med

E-post: catarina.eriksson@uppsala.se

synliggöra varför yrkesutbildning är ett smart val.

– Intresset för yrkesutbildningar har sjunkit under en längre tid, men

lyckligtvis har den trenden vänt nu, säger han.

Hemsida: www.gamlauppsalaskola.uppsala.se


68 | SKOLA & UTBILDNING

STYRKOR I FOKUS Sedan slutet av 1990-talet har Tuba-metoden gjort det möjligt för tusentals människor att återgå till arbetsliv eller studier. Metoden används som ett verktyg för att hjälpa individer att hjälpa sig själva.

Här växer framtiden!

T

På Växthusets skola i Gottsunda arbetar den engagerade personalen för att utmana varje barn och ge dem möjlighet att nå så långt som möjligt – och ännu lite längre. uba står för Tidig Utvärdering och Bedömning av Arbetsförmåga. Det främsta syftet är att med hjälp av öppna frågor synliggöra individens hela tillvaro. Skaparen av Tuba heter Anita Kihlman. Innan hon

introducerade sin metod arbetade hon dels som lärare men också inom utredning och rehabilitering av människor som hamnat i utanförskap.

– Baserat på svaren av frågorna som ställs skapar ett dataprogram ett

M

ångkulturell, dynamisk och kreativ är tre begrepp som väl beskriver atmosfären på Växthusets skola. Det är en F-5-skola med närhet till både stad och vidsträckta grönområden. Ett läge man utnyttjar varje dag för både

lärande och lek.

visuellt livshjul som tydliggör för individen vilka delar i livet som han eller

hon kan förändra, berättar Anita.

begreppen respekt, allas lika värde och trygghet.

Tuba är en utveckling av en doktorsavhandling och har under åren

All verksamhet bygger den värdegrund som kan sammanfattas i – En värdegrund får aldrig bestå av vackra ord på väggen utan är något

utvärderats flera gånger på olika sätt. Resultaten har varit imponerande och

som ska leva och utvecklas i det dagliga skolarbetet, säger rektor Ann-

Tuba har ofta framstått som den mest effektiva metod som finns att tillgå.

Catrin Malmmark Svensson.

– Framgångarna beror främst på att Tuba ger individen möjlighet att ta

Hon betonar vikten av att alla elever förstår innebörden av skolans

befälet över sitt liv, förklarar Anita.

regler och varför de finns.

Tuba är utvecklat i syfte att kunna användas av flera olika

– Vi arbetar på olika sätt i de olika årskurserna men vi strävar alla mot

yrkesgrupper och som gör det möjligt att skräddarsy handlingsplaner

samma mål, säger hon.

baserat på individuella behov.

som varje elev har inom sig. Vi betonar elevernas delaktighet och deras

– Med Tuba skapas snabbt en hållbar helhetsbild vilket medför

På skolan är all personal mån om att ta till vara på den enorma kraft

effektivare åtgärder och ökar motivationen till förändring, säger Anita.

möjlighet att få utveckla sin kreativitet, förtydligar Anna-Catrin.

Nu finns möjlighet för dig som vill arbeta med metoden att bli

På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av tre speciallärare,

Tuba-konsult.

kurator, psykolog och skolsköterska. Tillsammans med övrig personal

arbetar man förebyggande för att alla elever ska må bra.

– Det är ett unikt sätt för oss som älskar att arbeta med människor

att få vara med och bidra till både individers och samhällets utveckling,

avslutar Anita.

utmanade i sitt lärande och här hjälps alla åt för att vi ska nå dit.

– Oavsett vilka förutsättningar eleverna har är det viktigt att alla blir

Anita Kihlman Tuba AB

Växthusets Skola

Adress: Munkforsplan 33, 123 47 Farsta

Adress: Stenhammarsvägen 3, 756 49 Uppsala

Telefon: 070-2356528

Telefon: 018 - 727 49 86

E-post: info@tubakonsult.se

E-post: ann-catrin.malmmark-svensson@uppsala.se

Hemsida: www.tubakonsult.se

Hemsida: www.vaxthusetsskola.uppsala.se


SKOLA & UTBILDNING | 69

Kommuniko­logcenter

GÖR SKILLNAD Med en uppmärksamhet på att varje individ och varje situation är unik så bidrar Kommunikologcenter i Hammarby Sjöstad till utveckling hos individer och i organisationer.

D

e erbjuder bland annat ledarskapsprogram, coachutbildning samt utbildning inom Kommunikologi. Kommunikologi är ett kunskapsområde inom förändring och utvecklingsprocesser. – Att den kompetens som utbildning i Kommunikologi leder

till är så flexibel och precis gör det möjligt för oss att ge varje människa det stöd och de verktyg som just denne behöver, förklarar Suss Björklund som är grundare och ägare av Kommunikologcenter.

Hon beskriver centret som en plats och ett sammanhang där människor

kan känna sig sedda och trygga. Oavsett om du är på centret för att träna med din personliga tränare, om du är deltagare på en utbildning eller om du sitter i loungen och väntar på din coach så vill vi att du ska trivas.

Kommunikologerna som arbetar på centret har olika bakgrund och

yrkeskompetens. Här finns bland annat systemiska coacher, hälsopedagog, massör, personligare tränare och redovisningskonsulter.

– För många människor mår dåligt i dag och det både vill och kan vi

vara med och ändra på, säger Suss.

Centret är ljust och harmoniskt inrett med små samtalsrum,

umgängesytor, en stor utbildningssal och ett rörelserum för yoga och rörelse.

– Min drivkraft är dels att få vara med och bidra till att människor mår

bra och dels att kommunikologin som kunskapsområde ska bli mer känt.

Det vi erbjuder hos oss ger mening för de allra flesta. Det spelar ingen

roll vem du är eller vad du arbetar med, säger Suss och avslutar med att hälsa den som är nyfiken på att veta mer varmt välkommen att höra av sig.

Att skapa sammanhang

FÖRENAR

Verksamheten på friskolan Lillgårdsskolan i Linköping genomsyras av deltagande och helhetsperspektiv. Alla arbetar tillsammans för att forma en så bra skola som möjligt.

L

illgårdsskolan påbörjade sin bana som friskola 1993 i samband med friskolereformen. Det är en relativt liten skola där det i dagsläget går cirka tvåhundra elever. Skolans rektor, Kjell-Erik Sjöstedt och lärare Kerstin Sund har varit med sedan start.

Sedan år 2000 har skolan använt sig av ett tematiskt arbetssätt,

inspirerat av Bifrostskolan på Jylland.

– Tanken med att ha ett tema är att skapa sammanhang, en röd

tråd. Det förenar alla på skolan, det vill säga alla yrkesgrupper, elever och föräldrar. Det blir en gemensam plattform att stå på, säger Kerstin.

De har haft teman som ”Svart och vitt” och ”Bygga broar” och de har

använts på alla möjliga vis. ”Svart och vitt” ledde till undervisning om allt från tidningar till apartheid. I temat förenas det teoretiska med de estetiska uttrycken. Det blir ett kunskapande.

– Tanken är att få eleverna att vidga perspektiven, att tänka själva och

att delta i processen, säger Kjell-Erik.

Detta deltagande genomsyrar hela skolan, från elever till styrelsen,

i vilken det sitter föräldrar, lärare och rektorer. Alla beslut som fattas för skolan, fattas av de som har mest insyn i vad skolan behöver.

– Så länge vi kan ha kvar det här engagemanget bland föräldrarna, och

Kommunikologcenter

det får en spridningseffekt till barnen, kommer den här skolan ha en god

Adress: Hammarby Fabriksväg 25

framtid, säger Kjell-Erik.

Telefon: 08-462 90 33

Stiftelsen Lillgårdsskolan

E-post: info@kommunikologcenter.se

Adress: Sporrsmedsgatan 18, 587 37 Linköping

Hemsida: www.kommunikologcenter.se

Telefon: 013-16 40 33

Facebook: www.facebook.com/kommunikologcenter

E-post: kjell.sjostedt@lillgardsskolan.se

Instagram: www.instagram.com/Kommunikologcenter

Hemsida: www.lillgardsskolan.se


70 | SKOLA & UTBILDNING

Det bästa

FÖR DIN HÄST Till Stallkompaniets visningsgården i Klippan, dryga halvtimmen från Helsingborg, vallfärdar hästfolk från hela landet för att få inspiration och hjälp att skapa sitt drömstall.

N

är Andreas Casselbrant med familj skulle bygga om en gammal lada till stall fanns inte inredning som passade på den svenska marknaden. Av en slump stötte de på ett

SKOLAN ÄR EN ROLIG PLATS I Norrköping ligger Karlshovsskolan där rektor Eva Graffman Fredriksson möter upp för att berätta om hur de arbetar med lusten att lära och glädje i skolverksamheten. Skolan har 240 elever upp till årskurs sex.

franskt företag vars produkter uppfyllde alla deras krav. I

hästtäcken som på kort tid har blivit en storsäljare.

K

Boxmattor i ett sviktande material som hästarna tycker om att ligga på är

ytterligare en populär produkt.

skolan spelar det roll om man säger ”så tråkigt att lovet är över” eller ”så kul

att få börja träffa kompisarna igen”. Vi väger in mycket värderingar i hur vi

dag driver familjen Casselbrant Stallkompaniet där de säljer kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Hela sortimentet kommer från välrenommerade europeiska företag.

– Vi utvecklar vårt utbud hela tiden, säger Andreas Casselbrant, och

berättar om uteboxar, portar, fönster, staket och en helt unik tvättmaskin för

– Mattor kan tyckas dyra, men eftersom behovet av strömaterial minskar

arlshovsskolan är en av Norrköpings äldre skolor och i år firar de 90-års jubileum. I dag är arbetsglädjen i klassrummet något som Eva lyfter fram som det viktigaste för att eleverna ska kunna nå bästa resultat. Eva talar bland annat om vikten av

formulering när man pratar med barnen om skolan. – Som till exempel när sommarlovet är slut och eleverna åter är på

markant får man tillbaka investeringen inom två år, försäkrar Andreas.

säger saker och det är viktigt att tänka på för att vända diskussionen.

Stallkompaniet har ett stort lager med produkter i standardmått, men

Eva menar att det skulle vara bra om de mer positiva orden även spred

naturligtvis kan allting specialanpassas enligt önskemål. Företagets uteboxar,

sig bland andra vuxna och i media när skolan kommer på tal. Barnen har

vindskydd och all stallinredning är lättmonterade och konstruerade för

roligt i skolan och alla arbetar stenhårt på att få fram en positiv och familjär

att hålla många år. Andra aktörer på marknaden säljer stallbyggnader och

stämning, men det motarbetas av att skolan alltid lyfts fram som något

inredning i gran.

negativt och tråkigt.

– Gran är ett mjukt träslag som dessutom smakar sött vilket inbjuder

– Vi är så många här som gör vårt yttersta varje dag och det skulle vara

till gnagande, säger Andreas, som själv valt att använda sig av sibirisk furu

roligt om det kunde få synas lite mer. Till Karlshovsskolan är det så många

eller ek.

ansökningar att vi får tacka nej till vissa, och barnen trivs och känner sig

trygga här. Vi måste börja prata mer om det istället för att säga att det är

Två hårda och vackra träslag som håller för det mesta.

Stallkompaniet

tråkigt med skolarbeten, avslutar Eva.

Adress: BLÄSINGE 4916, 264 94 Klippan

Karlhovsskolan

Telefon: 0708 – 50 05 90

Adress: Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping

E-post: andreas@stallkompaniet.se

Telefon: 011-15 32 19

Hemsida: www.stallkompaniet.se

E-post: karlhovsskolan@norrkoping.se

Facebook: www.facebook.com/Stallkompaniet

Hemsida: www.karlshovsskolan.blogspot.se


SKOLA & UTBILDNING | 71

En utbildning som

INTE KAN VÄNTA Anders Bergström har startat utbildningsföretaget Abata i Linköping. Tillsammans med Lotta Klang Bergström arbetar de för frågor om arbetstrygghet och välbefinnande på arbetsplatsen.

F

på Malmslättsskolan Kärna

Malmslättsskolan Kärna i Linköping är en av Sveriges största F-6 skolor. ”Eleverna är trygga här och har goda studieresultat, något som kan förklaras med personalens är samspelta och tar ett kollektivt ansvar”, säger rektor Helena Hadfy.

öretaget Abata har funnits sedan 1992 och satsar på en bredd inom personsäkerhet och välbefinnande. Anders arbetar med att hålla kurser inom hot och våld på arbetsplatsen. När olyckan är framme måste allt sitta i ryggraden hos personalen, menar

han. Tillsammans har Anders och Lotta även utbildningar inom Hjärtlungräddning.

PRISBELÖNT LÖSNING

– Det är viktigt att arbeta med den mentala förberedelsen hos

H

elena Hadfy berättar med entusiasm om skolan och hur de arbetar för trivsel och trygghet. Hon har själv en bakgrund som mellanstadielärare och har arbetat som verksamhetschef inom Röda Korset och brinner för människovärde och värdegrund.

– Alla elever har rätt till en god utbildning och det är ett arbete som

personalen för att man ska kunna stå trygg i sig själv när något händer,

hem och skola måste hjälpas åt med. Vi hjälper barnen att se att vi alla är

säger Anders.

och kommer att fortsätta att vara, beroende av varandra. Att ge varandra

bästa möjliga studiemiljö gynnar alla.

Kunderna som hör av sig är en blandning av kommuner samt stora

och mindre företag och utbildningarna skräddarsys utifrån företagets

behov. Bibliotekarier behöver inte träna samma saker som till exempel

aktiverar eleverna på rasten. För detta har de vunnit Lejonpriset. Lösningen

omsorgspersonal eller lärare, det blir därför olika inriktning för alla.

bygger på att ge eleverna en meningsfull rast där det får prova på allt ifrån

skapande till rörelseaktiviteter. I hopp om att de ska få social träning utan

– Många är till exempel intresserade av att alla i personalen ska

En av många förebyggande åtgärder skolan har är rastvärdar som

kunna använda en hjärtstartare för att kunna agera om någonting händer.

onödiga konflikter.

Lotta pratar varmt om kursen de har inom livräddning och menar att alla

verkligen borde satsa på att lära sig det.

skeptiska. Dock visade det sig snabbt vara väldigt bra. Barnen kom in glada

och utvilade efter rasten istället för att ta med sig bråk och konflikter in i

När ett hjärta plötsligt slutar slå bland kunder eller kollegor finns det

– När det hela skulle sjösättas var det en del klasslärare som var

ingen tid att vara efterklok och tänka att man borde lärt sig det här. Då är det

klassrummet och lektionerna kunde användas till undervisning istället för

viktigt att det finns utrustning i närheten och att personalen inte är rädd att

konflikthantering.

använda den! Många liv skulle kunna räddas om fler satsade på utbildning.

Det är bara kreativiteten som sätter gränserna för vad en rastaktivitet

kan innebära. Skolan har samarbetat med andra aktörer för att få inspiration, som Fenomenmagasinet i Linköping och Visualiseringscenter i Norrköping för aktiviteter där alla får vara med och där både hjärnan och

Abata

kroppen utmanas.

Adress: Munkhagsgatan 116, 587 25 Linköping

Malmslättsskolan Kärna

Telefon: 070 555 27 77 | 013 15 11 23

Adress: Gamla Ledbergsvägen 18, 581 81 Linköping

E-post: anders@abata.se

Telefon: 013-20 57 75

Hemsida: www.abata.se

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Facebook: www.facebook.com/abatabergstrom

Hemsida: www.linkoping.se/malmslattsskolan-karna


72 | SKOLA & UTBILDNING

EDUCTUS

för människor framåt Eductus är ett företag som arbetar med utbildning och karriärstöd. AnnaKarin Grahn är platschef i Umeå och berättar lite om verksamheten.

P

å Eductus i Umeå arbetar man med att hjälpa personer ut genom både utbildning och jobbcoachning. Det händer att omständigheter ställer sig i vägen mellan individen och

EN UTBILDNING SOM LIGGER I TIDEN Göteborgs Gymnastiska Institut, även kallad GGI, är en skola för friskvård och hälsa som har mer än 100 års erfarenhet.

drömjobbet, vissa behöver därför hjälp med sökhandlingar och

att orientera sig på arbetsmarknaden.

På GGI finns VD Jim Abrahamsson och berättar om skolans långa historia

och vägen till vad den är i dag. Även om innehållet i olika ämnen ständigt

– Vår målsättning är 100 % i jobb och vi erbjuder flera olika tjänster för

arbetssökande och studerande. Vi har bland annat en tjänst som heter stöd

uppdateras med ny kunskap är grunden för skolan är densamma som när

och matchning där den arbetssökande får hjälp med själva processen kring

den en gång startade. Det är Pehr Henrik Lings idéer om rörelse och balans

hur man söker jobb eller utbildning, säger Anna-Karin.

som fortfarande ligger till grund för utbildningen.

I Umeå är vi väldigt framgångsrika, menar hon vidare och tillägger att de

har högsta möjliga ranking hos Arbetsförmedlingen. Dessutom har Eductus

lyckas komma i bättre balans kan också göra mer balanserade val, och det

både Vux-utbildningar och utbildningar i Arbetsförmedlingens regi.

i sin tur påverkar hela livet, säger Jim som själv är utbildad gymnastiklärare

från början.

Hos Eductus i Umeå kan man band annat läsa yrkessvenska parallellt

– Det viktigaste inom all friskvård är att komma i balans. Den som

med en annan utbildning. Den som exempelvis vill läsa till undersköterska

eller fordonsmekaniker kan få hjälp med språket hos Eductus. Det finns

med olika typer av massage som svensk klassisk massage, binvävsmassage

också möjlighet att läsa rena yrkesutbildningar inom bland annat lokalvård

med mera. Samtidigt läser eleverna grundmedicin och flera andra ämnen

och hotell & turism.

som tillsammans ger en helhetsbild av hälsoämnet. Bland det viktigare

för hälsan är att inte enbart fokusera på en sak, menar Jim. Det fysiska,

Det finns också en starta-eget-utbildning som kan vara till hjälp för den

Under utbildningen till friskvårdsterapeut arbetar man bland annat

som har en affärsidé, men som tycker att det är krångligt att komma igång.

psykiska och emotionella hänger ihop och det är alltför få som tar hänsyn

Många personer har företagsidéer och många nyanlända har erfarenhet av

till det i dag.

företagande och behöver enbart lite coachning för att kunna starta.

kommer utvecklas eftersom det inte bara handlar om att memorera en

Alla vi som arbetar här är stolta över vårt arbete och hur vi lyckas

Han avslutar med att lyfta fram att de som går på skolan också själva

hjälpa människor till egen försörjning. Vi får vara med och stötta

massa fakta.

individerna och samtidigt tar vi ett stort socialt ansvar som känns

meningsfullt. Vårt koncept fungerar bra och vi är på väg att expandera är i

rehabiliterande. Behovet verkar bara öka.

– Framför allt får man kunskap att jobba förebyggande och

Norrland. Det är härligt att se goda resultat av vårt arbete.

Eductus Adress: Renmarkstorget 5D, 903 26 Umeå Telefon: 031-704 80 00 E-post: anna-karin@eductus.se Hemsida: www.eductus.se Facebook: www.facebook.com/eductusumea

Göteborgs Gymnastiska Institut Adress: Filaregatan 11, 44234 Kungälv Telefon: 070-474 23 46 E-post: kansli@ggi.se Hemsida: www.ggi.se Facebook: www.facebook.com/Goteborgs-Gymnastiska-Institut


SKOLA & UTBILDNING | 73

EN GOD ARBETSMILJÖ PÅ ALLA PLAN Stockholms hotell- och restaurangskola är en KRAV-certifierad skola. Skolan erbjuder sina elever utbildningar som gör att det enkelt för dem att komma ut i arbetslivet. Nytt för i år är nya bagerier, som är några av de bästa i branschen.

S

tockholms hotell- och

inför SM här. Skolan är dessutom KRAV-

restaurangskola har cirka 600

certifierad. Detta gäller allt från råvaror och

elever. Dessa är dock inte inne

rengöringsmedel till hur man hanterar spill och

samtidigt då elever som läser

andelen ekologiska produkter man använder.

andra och tredje året är ute på

KRAV-certifieringen måste förnyas varje år och

praktik - Arbetsplatsförlagt Lärande

är därmed ett pågående arbete.

(APL). Skolan har exempelvis inte svårt att hitta

krögare som tar emot elever. Dessa ställer ibland

De är stolta över KRAV-certifieringen och det är

även upp som mentorer och kan hjälpa eleverna

tydligt att det är viktigt för dem, säger Anna.

att få sommarjobb, extrajobb eller att skriva

ett CV. En av de största fördelarna med att gå

även om trygghet och trivsel. Det mest

en yrkesutbildning på Stockholms hotell- och

grundläggande av detta arbete är värdegrunderna.

restaurangskola är att man nästan är garanterad

Skolan lägger särskilt fokus på det genom kursen

att få ett arbete efter att man tagit studenten.

Service och bemötande, som alla elever på skolan

läser. Kursen lägger stor vikt vid ett respektfullt

– Alla som vill får jobb, säger Anna

– Det är väldigt engagerande bland eleverna.

En stor del av en god arbetsmiljö handlar

Hoffsten, en av rektorerna på skolan och

bemötande mot alla människor men även hur

tillägger att det finns ett enormt behov av folk på

man hanterar konflikter. Anna ser ett stort värde

arbetsmarknaden.

i denna kompetens som är användbar inom

alla yrkeskategorier. För man binder inte ner

På Stockholms hotell- och restaurangskola

Stockholms Hotell- & Restaurangskola

satsar man mycket på arbetsmiljön. Bageri

sig att arbeta i hotell- och restaurangbranschen;

och konditori låg tidigare i en annan byggnad.

man kan läsa upp ämnen och få grundläggande

För att kunna erbjuda elever som läser denna

behörighet.

inriktning bästa möjliga undervisning har

man nyligen utrustat skolan med ett nytt

yrkesutbildning. Det finns många fantastiska

E-post: info.hog@stockholm.se

chokladrum och nya fina bagerier. Dessa har

möjligheter till att få jobb. Men det betyder

uppmärksammats av branschen, bland annat

ju inte att man valt bort möjligheten till en

Hemsida: www.stockholmshotellochrestaurangskola.stockholm.se

av Sveriges bagare & konditorer som tränar

högskoleutbildning, säger Anna.

– Man ska vara stolt över att gå en

Adress: Arenavägen 60 121 77 Johanneshov Telefon: 08-508 344 00


74 | BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD

BYGGER TAK OCH RELATIONER På kort tid har det lilla familjeföretaget Haga Tak AB etablerat sig som en kraft att räkna med på byggmarknaden i Växjö med omnejd. Med ärlighet, kompetens och konkurrenskraftiga priser ansvarar man för renovering och nybyggnation av alla sorters tak.

F

ör fyra år sedan startade makarna

rekommenderar han vilka åtgärder som bör

Susanne Johansson och Pawel

vidtas, berättar Susanne.

Warpachowicz sitt företag Haga

Tak AB i mycket liten skala. Det

läggs om och ibland behöver det bara rengöras.

första taket lades på en villa i

Det är inte så vanligt förekommande att

Alvesta.

taket lämpar sig för enbart rengöring, rengöring

– I början gick vi från tak till tak så att

Ibland kan taket vänta några år innan det

kräver ett tak i mycket gott skick - oftast handla

säga, ler Susanne och berättar om hur de om

det om tak som inte är alltför gamla

kvällarna tog med sig de tre barnen i bilen för

att titta på nya jobb.

hänvisar vi till annan utförare, säger Susanne. Att

– Om det räcker med tvätt och målning så

– Både Pawel och jag arbetade heltid på

lägga om ett fungerande tak finns inte på kartan.

andra ställen så det var mycket jobb där i början,

Företaget arbetar vanligen med privata villor och

säger hon.

man lägger betongpannor, tegelpannor och plåt.

Inga takkonstruktioner är dem främmande.

Men det är inte något som verkar

bekomma henne alls. Susanne har ett glatt

humör, är stolt över Haga Tak och vill gärna

plåtarbeten som till exempel hängrännor och

framhäva företagets anställda.

ventilationshuvar. Vi monterar även takfönster i

olika modeller och konstruktioner.

– Pawel och våra anställda är från Polen och

– I en vanlig takomläggning ingår

vi skulle inte klara oss utan deras yrkesskicklighet

och vilja att ta i, säger Susanne.

visningslokal på Smedjegatan i Växjö. Här finns

material att titta och känna på och här har man

Takets viktigaste funktion är att skydda från

Sedan i vintras drivare de en butik och

Haga Tak AB Adress: Smedjegatan 20B 35246 Växjö Telefon: 0723-995419

väder och vind. Ett läckande tak orsakar snabbt

byggt upp en takkonstruktion i genomskärning.

omfattande skador som är dyra och svåra att

åtgärda. För en lekman är det väldigt svårt att avgöra

tydligt kan visa hur vi gör och varför, säger Susanne.

vilket skick det egna taket befinner sig i. Av den

anledningen erbjuder Haga Tak ett kostnadsfritt

på företaget. I det ingår bland annat olika

hembesök med inspektion och rådgivning.

solcellslösningar.

Instagram: www.instagram.com/hagatak

Blogg: www.hagatak.se/blogg

– Pawel åker ut till kunden för att titta

och efter att ha gjort en bedömning av läget

– Många tycker att det känns tryggt att vi så Just nu pågår ett intensivt miljöarbete

– Det händer mycket på den marknaden nu

och vi ska ligga i framkant, avslutar hon.

E-post: info@hagatak.se Hemsida: www.hagatak.se Facebook: www.facebook.com/hagatak


BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD | 75

SODA

- helhetslösningar inom bygg SODA är ett snabbt växande byggföretag i Karlskrona. Företaget, som är grundat och drivs av Fredrik Åkerlund, erbjuder helhetslösningar och är måna om att ha en god dialog med sina kunder.

S

ODA står för Sydost Dyk &

en hel del med passivhus-lösningar, vilket alltså

Anläggning. Det hela började 2006

är energieffektiva hus.

som ett extraknäck för Fredrik

Åkerlund, som då arbetade som

energisnåla, utan även vara hållbara i fråga om

dykare för räddningstjänsten. Då

byggmetod och material, säger Fredrik.

var hans verksamhet främst inriktad

– Passivhus-lösningar ska inte bara vara

Han är också mån om att bygga bra

på undervattensarbete. Det händer fortfarande att

relationer mellan SODA och kunderna. Först och

han tar undervattensarbete men i dag är SODAs

främst gäller det, såklart, att göra ett bra jobb och

främsta fokus byggarbeten. År 2013 hade företaget

inte tumma på kvalitén. Men det gäller också att

tre anställda och omvandlades till ett aktiebolag -

ha en löpande dialog med kunderna.

i dagsläget är de tio anställda.

För vi vet av erfarenhet att det lätt kan bli

– Vi växer snabbt och omsättningen

– Alla mina anställda har den inställningen.

fördubblas i princip varje år, säger Fredrik.

missförstånd, säger Fredrik.

Företaget erbjuder sina kunder

“Passivhuslösningar ska inte bara vara energisnåla, utan även vara hållbara i fråga om byggmetod och material.”

SODA är ett företag som utvecklats snabbt.

helhelhetslösningar. Den mesta kompetensen som

Det har gått från att ha varit ett enmansföretag

krävs för byggentreprenad och markentreprenad

till att vara ett aktiebolag med tio anställda på

finns inom företaget. De tar visserligen in

bara tio år. Och det finns utrymme för ytterligare

underentreprenörer för VVS och el, men de

expansion. Det enda problem med detta som

arbetar alltid med samma företag och sköter

Fredrik ser är att han då inte skulle ha tid med

projektets alla detaljer.

all den administration som han i dagsläget sköter

SODA Bygg

helt själv. En lösning på detta problem skulle vara

Adress: Norra Backen 28 37165 Lyckeby

– Vi tar hand om projekt från första

spadtaget till en färdig lösning.

att påbörja ett samarbete.

Fredrik är medveten om att det gäller att ha

– Skulle jag träffa rätt person, som jag

Telefon: 0455-19999

ett bra rykte i byggbranschen, därför ser han till

känner att det skulle fungera att ha ett djupare

att SODA alltid ligger kvalitetsmässigt i framkant.

samarbete med, skulle jag gärna bjuda in

E-post: info@sodabygg.se

Målet är att alltid arbeta med det bästa materialet

denna person i verksamheten, säger Fredrik om

Hemsida: www.sodabygg.se

som finns tillgängligt. Företaget har även arbetat

företagets framtid.


76 | BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD

UMEÅ SATSAR PÅ MILJÖBYGGEN

T

omasz Jozwiak har tidigare arbetat för andra företag men står i dag på egna ben i City Bygg och Snickeri. Företaget har sin bas i Umeå och arbetar helst på den lokala marknaden.

– Vi håller oss i Umeå och har arbetat här

med finsnickerier och större byggen. I dag står vi för hela konceptet och är med från start – från att

I Umeå kommer man att satsa på ekohus som ska fungera som ett hållbart alternativ till traditionella byggnader. Tomasz Jozwiak som finns på City Bygg och Snickeri kommer att hålla i arbetet och berättar om hur byggbranschen gått mot ett hållbart tänkande kring om- och nybyggnation.

ta fram ritningar till att färdigställa dem.

Det som sticker ut med Tomasz och hans

kollegor är att de gärna satsar på lite mer lyx och lite mer avancerade arbeten. Han menar att det ska vara intressant att arbeta och att det blir det med lite mer spännande lösningar.

Nästa stora projekt för City Bygg och

Snickeri är de miljöhus som kommer att resa sig i Umeå. Det är villor med nya och hållbara lösningar med ett tydligt ekotänk som snart står till försäljning.

– Många är intresserade av att köpa ekovillor

och det gör att kapitalet snabbt kommer tillbaka till oss på företaget. I och med det kan vi satsa på ytterligare projekt och därmed är detta ett säker kort, säger Tomasz.

Företaget har flera anställda som kommer

från olika delar av byggbranschen, men som i dag har strålat samman till ett gäng där alla kan lita på de andra. Det var Tomasz som först kände för att dra igång något eget, och flera av kollegorna ville hänga på.

– Vi är ett bra gäng och alla på företaget vet

att alla är duktiga och kan sin grej. I dag är vi intresserade av att anställa för kommande projekt och den som är intresserad kan höra av sig. Vi kollar noga upp alla sökningar då vi enbart är intresserade av de allra bästa.

Bredden inom företaget ska finnas kvar

för att kunna arbeta med allt från finsnickeri till badrumsrenoveringar. För den som söker den extra touchen och den intressanta idén finns Tomasz och kollegorna för att bolla idéer och ta fram ritningar – allt med kunskap och träffsäker känsla.

City Bygg & Snickeri Adress: Godemansvägen 23 B 903 55 Umeå Telefon: 070-6968953 E-post: info@citybyggsnickeri.se Hemsida: www.citybyggsnickeri.se


BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD | 77

EXPERTER PÅ GOLV, KERAMIK OCH AVJÄMNING SEDAN 1990

Uppsalas byggföretag har minst sagt fullt upp med att hålla jämna steg med stadens explosionsartade tillväxt. Nästan överallt pågår spännande byggen av bostäder, köpcenter och offentliga lokaler. Ofta är det M2 Ytskikt AB som ansvarar för golvläggning samt klinker och kakelsättning.

M

2 Ytskikt arbetar främst

kunderna, säger Roger. De flesta av våra beställare

vars regelverk kan vara svårt för en lekman att

för byggbranschens

ser fördelar med att vi kan erbjuda flera tjänster

sätta sig in i.

största och

vilket underlättar för dem.

mest anlitande

branschområden, tillägger Roger.

byggentreprenörer.

lägger marknadens alla sorters golv utan har

Företaget har

också en avjämningsavdelning som utför bland

Vi utför inte bara keramik arbeten samt

genom åren ansvarat för ytskiktet i renovering

annat fall och planspackling samt gjutning.

och nybyggnation av Uppsalas mest

välkända byggnader. Två av flera exempel är

de krav som branschorganisationerna ställer vilket

Segerstedthuset och Vasahuset.

är en viktig kvalitetsgaranti och något av det första

som efterfrågas vid besiktning av avslutade projekt.

– På Segerstedthuset lade vi cirka 15 000

M2 Ytskikt är naturligtvis certifierande enligt

kvadratmeter golv av olika material och med

mycket mönsterläggning av textil, berättar Henrik

ytterligare en faktor som skapar trygghet och

Lyckner som är en av projektledarna för M2 golv.

underlättar stabila och långsiktiga samarbeten

Företaget arbetar främst i Uppsala med omnejd.

med uppdragsgivare.

– En av anledningarna till att vi gärna

Företagets låga personalomsättning är

– Våra duktiga medarbetare är engagerade

arbetar lokalt är att vi kan samordna

och erfarna vilket är något vi ofta får höra från

transporter till våra projekt med den egna

våra samarbetspartners säger Roger.

lastbilen, förklarar Roger Alteby delägare och

entreprenadchef på enheten för keramik.

kontaktnät av samarbetspartners. Tillsammans

med Silanex utför M2 Ytskikt fuktspärr,

Roger har varit i branschen sedan 1987. Då

– Vi kan det mesta som rör våra

Med åren har man byggt upp ett stort

M2 Ytskikt AB Adress: Hållnäsgatan 13 752 28 Uppsala

som en verksamhet med inriktning på keramik.

alkalispärr samt emissionsspärr. Åtgärder

År 2007 slogs företaget ihop med ett golvföretag

som om de försummas kan leda till stora

och sedan dess har man kunnat erbjuda

ekonomiska förluster.

E-post: info@m2ytskikt.se

kompletta ytskiktstjänster.

Hemsida: www.m2ytskikt.se

uppdragen. Ytskikt är ett avancerat hantverk

– Vårt helhetskoncept uppskattas av

Rådgivning ingår så gott som alltid i

Telefon: 018-65 80 70


78 | BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD

ENTREPRENAD I TOPPSKIKTET Installationsbolaget i Stockholm utför uppdrag i alla entreprenadformer för kommersiella fastigheter. Projekt de ansvarat för är exempelvis Friends arena och Nationalmuseet. Företaget har vuxit stadigt sedan det kom till Stockholm för knappt tre år sedan och fortsätter att växa.


BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD | 79

D

et var i augusti år 2000

projekt för att utföra en större entreprenad men

in i framtiden. Företaget söker dock löpande

som Installationsbolaget

även sköta projekt från start, när det inte ens finns

nya duktiga montörer. Just dessa anställningar

från Göteborg tog sin

ritningar. De har utfört uppdrag för fastighetsägare,

brukar vara mindre problematiska, då de får

början. I samband med

fastighetsbolag och construction managemant-

relativt många påringningar från montörer.

upphandlingen av

företag, som är företag som åtar sig stora projekt

Dessa kommer ofta från vänner eller bekanta

entreprenaden för Friends

och som sedan tar in andra entreprenadfirmor.

till montörer som redan är anställda av

arena och Arena gate kom de till Stockholm

Installationsbolaget.

vid årsskiftet 2014-2015. I dagsläget sysselsätter

är samverkansentreprenader. Det är ett mycket

företaget runt hundra anställda och är ett separat

bra samarbetsklimat i entreprenader, säger Jerker.

de är, mer eller mindre, redan rekommenderade

företag från det i Göteborg. För närvarande

av personer som är anställda här. På samma sätt är

har företaget fem anställda tjänstemän och

hur stora projekt Installationsbolaget kan ta. Friends

vi rekommenderade av våra anställda, säger Jerker.

sysselsätter fyrtio montörer, varav två tredjedelar

arena var naturligtvis ett av de större projekten. De

är anställda direkt av Installationsbolaget. Det

har även utfört entreprenaden på Nationalmuseet,

av fler projektledare. Det har dock visat sig vara

är en snabb tillväxt på bara några år, men Jerker

ett projekt som förde med sig ett antal utmaningar.

svårare att hitta personer som kan fylla dessa

Lignell, företagets VD menar att företaget kommer

Ett par av de aspekter som gjorde projektet lite

positioner. För närvarande letar företaget efter två

att fortsätta växa.

speciellt var att alla rörinstallationer gjordes i plast

projektledare och en projektchef. Och om Jerkers

– Min förhoppning är att vi kommer ha

– Den entreprenad som attraherar oss mest

Jerker kan inte se någon direkt övre gräns för

– Detta är en oerhört bra rekryteringsväg. För

Installationsbolaget är även i stort behov

och skulle vara dolda.

vision om företagets framtid stämmer, kommer

mellan sjuttio och åttio montörer om fem år.

detta alltså bara vara början.

förtroendet att vara med och göra en sådan

Jerker har lång erfarenhet av branschen.

– Det är fantastiskt kul att man fått

Han har mer eller mindre levt med den hela

entreprenad, säger Jerker om projektet.

livet då hans föräldrar drev en rörfirma i

Jämtland. Själv började han arbeta som montör

Installationsbolaget. Under den korta tid som

direkt efter gymnasiet i slutet på 80-talet. När

företaget har funnits i Stockholm har det haft

lågkonjunkturen kom i början av 90-talet

stor tillväxt. Och det fortsätter växa, både vad

läste han maskinteknik på Kungliga Tekniska

gäller personalstyrka och kompetens. De är till

Högskolan i Stockholm. Innan han blev VD

exempel certifierade att arbeta med K-märkta

på Installationsbolaget hade han arbetat med

byggnader. Jerker tycker även att de börjar närma

upphandlingar av entreprenader i flera år. Denna

sig en storlek där det skulle vara motiverat att ta

erfarenhet visade sig vara mycket användbar

in någon som var kvalitet-, arbetsmiljö- och miljö-

i rollen som VD, då Installationsbolaget har

ansvarig (KAM) för att avlasta projektledarna. Han

upphandlat många stora kontrakt.

lämnar även dörren öppen för att ta in inköps-

och kalkyl-ansvariga.

Adress: Gelbgjutarevägen 5 171 48 Solna

entrepre­nad­­erna i stan, säger han.

Telefon: 070-569 51 96

för att det skulle vara motiverat att avlasta

– Vi rör oss i toppskiktet för de stora Företaget arbetar med alla entreprenadformer

Det är spännande tider på

– Det finns tillräckligt många arbetsuppgifter

för kommersiella fastigheter, inklusive

projektledarna, säger Jerker.

totalentreprenader, utförandeentreprenader och

samverkansentreprenader. De kan alltså ta emot

personal som kan avlasta projektledarna en bit

Än så länge ligger planerna för att ta in

Installationsbolaget

E-post: info@installationsbolaget.se Hemsida: www.installationsbolaget.se


80 | BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD

SLITSTARKT BOLAG inom golv och betong

E

U Plast grundades 1987 av bröderna Ronny och Kenneth Arnell som ett litet företag med hemmakontor. Sedan dess har man expanderat till ett företag med hela Skandinavien som

arbetsområde och är i dag marknadsledande specialister på slitstarka golv och komplicerad

EU Plast har presenterat ett modernt fogfritt golvsystem under namnet Korius. Ett koncept skräddarsytt för offentlig miljö.

betongrenovering.

För att inte låta allmänheten förväxla

verksamhetens traditionella industrigolv har EU Plast samlat de viktigaste golvsystemen under varumärket Korius. Korius är golvlösningar lämpade för offentliga miljöer såsom skolor, gallerior, hotell eller sjukhus liksom andra företag med krav på komfort och estetik.

”Den som köper en tjänst av oss kan vara säker på att allt kommer att fungera enligt överenskommelse.” Golven är dessutom stegljudsdämpande, väldigt slitstarka, lättskötta och kan utformas unika.

Företagets uppdragsgivare hittas inom

både privat- och offentlig sektor och man har samarbetsavtal med flera multinationella bolag.

EU Plast är kvalitets-, miljö- och

arbetsmiljöcertifierat enligt ISO-systemet.

– De här certifieringarna fungerar som en

kvalitetsgaranti vilket är oerhört viktigt då det i dag ställs väldigt stora lagstadgade krav på beställaren vid val av utförare.

Personalomsättningen är mycket låg och

de anställda är djupt involverade i det ständigt pågående utvecklingsarbetet. Allt arbete sker ur ett långsiktigt perspektiv.

– Den som köper en tjänst av oss kan

vara säker på att allt kommer att fungera enligt överenskommelse. Våra kunder har mycket höga kvalitetskrav och utan vårt långsiktiga tänk skulle vi aldrig ha överlevt, konstaterar Ronny.

EU Plast AB Adress: BOX 27023 Besöksadress: Bovetevägen 4 102 51 Stockholm Telefon: 020 - 50 40 40 E-post: ronny.arnell@euplast.se Hemsida: www.euplast.se


DETALJHANDEL & BUTIK | 81

FÖR LYXIGARE SKOLMAT Skolor som satsar på bra skolmiljö kan inte bortse från skolmaten som en viktig del av elevernas vardag. Lunchen ska ge näring men också en avkopplande paus från arbetet. HMS Foods är ett familjeföretag som satsar på att leverera varierande mat och omväxlande upplevelser.

E

lisabeth och David är paret

skapas sedan från grunden i det stora köket

som tillsammans satsat på

på skolan och eleverna får en upplevelse

som verkligen bryr sig om sin produktion. När vi

sitt företag där allt handlar

tillsammans med vitaminerna på lunchen.

funderar på att knyta en ny kontakt frågar vi alltid

om mat och matupplevelser.

om vi kan komma och hälsa på för att dels se

David är kock från USA och

och det är ju lite udda. Alla elever fick en klick

produktionen men också skapa en god relation. Allt

paret flyttade tillsammans

på tallriken och det var roligt att se att så många

för att hitta premiumprodukter med en historia.

– Nyligen serverade vi sjögräs som tillbehör,

till Sverige för 12 år sedan. Han hade över 30

blev positivt överraskade. De upptäckte att de

års erfarenhet som kock och Elisabeth sköter

faktiskt tyckte om det och då har de breddat sina

administrationen i företaget.

vyer inom mat.

– Det började med att vi fick en förfrågan

– Vi söker upp mindre leverantörer i Spanien

Ett par gånger per år har de events som

för fyra år sedan om att driva skolköket på

sträcker sig utanför skolmatsalen. För ett par

Internationella Engelska skolan och vi valde att

veckor sedan ordnades en vegetarisk barbeque

satsa. Vi satsar på restaurangkvalitet gjort från

med grillade hamburgare som serverades ur

grunden, så att eleverna kan äta sig mätta på bra

en foodtruck på skolgården. Flera elever blev

mat, säger Elisabeth.

förvånade över att det inte var kött de åt, utan ett

Telefon: 0300-430060

helt vegetariska alternativ. Till jul och högtider

E-post: info@hmsfoods.se

Skolans mat ska vara gjord på rena

produkter och samtidigt utmana smaklökarna.

ordas också ”happenings” som ger omväxling.

Varje dag serveras två varmrätter, dagens

vegetariska och nyligen infördes också soppa som

ett ben till att stå på med import av spanska

alternativ. Kockarna vågar satsa på utmaningar

delikatesser. De distribueras och säljs till

med matvaror från hela världen. Det kan vara

butiker. HMS har även en web-shop och säljer

smaker från Indien eller Kina, allt testas och

presentförpackningar direkt till företag.

Företaget HMS Foods har förutom skolmaten

HMS Foods AB Adress: Magasinsgatan 12 43437 Kungsbacka

Hemsida: www.hmsfoods.se www.spanskadelikatesser.com Facebook: www.facebook.com/hmsfoodsandgifts www.facebook.com/spanskadelikatesser


82 | DETALJHANDEL & BUTIK

Med siktet insällt på

JAKT OCH KVALITET Z-aim är ett friluftsföretag som nischat sig lite extra mot specialprodukter för jägare i form av bland annat lockmedel, viltkameror och fällfångst. Från den 1400 kvadratmeter stora butiken skickas högkvalitativa, funktionsdugliga och noga utprovade produkter till kunder världen över.


DETALJHANDEL & BUTIK | 83

J

akt-, fiske- och friluftsföretaget

Z-aim grundades år 2003 i

av dem själva och man kan därför undantagslöst

professionella jägare anses vara det bästa på

samband med lanseringen av den

garantera att produkterna håller kundernas

marknaden.

första egna patenterade produkten

höga krav på kvalitet och prestanda. Det är inte

– skjutstödet Z-aim.

bara jägare som köper kameror hos Z-aim.

vildsvin och det har fått utmärkelsen som bäst i

– Jag är själv jägare och då jag inte

Eftersom kamerorna är framtagna för att

test av jägarprofilen Mikael Tham, berättar Mats.

hittade ett skjutstöd som var

fotografera djur utomhus och under alla ljus-

Även företagets lockmedel för rådjur och hjort är

tillräckligt bra så tog jag fram det

och väderförhållanden är de ofta det överlägset

populära storsäljare.

själv, berättar Mats Lindström som äger och driver

bästa alternativet även inom andra verksamheter.

företaget.

Kamerorna levereras bland annat till viltforskare,

outtröttligt med framtagning av nya produkter

Skjutstödet Z-aim Hunter fungerar som det

De kameror man säljer är funktionstestade

ett egenutvecklat medel för björn som av

– Z-aim Hot Spot är vårt lockmedel för

Tillsammans med sina kollegor arbetar Mats

länsstyrelser, bevakningsfirmor, polismyndigheten,

samt vidareutveckling av redan existerande.

heter och ser ut.

flygplatser, hamnar och entreprenörer med behov

En nyhet är en uppdaterad version av PiggyBag

av driftssäker och högpresterande övervakning.

som är en transportsäck för vildsvin.

– Det har formen av bokstaven z och aim är

ju vad det gör, ler Mats och tillägger att stödet är snabbt, enkelt och mycket användbart.

Z-aim Hunter blev en framgång och sedan

”Många köper övervaknings­kamera till sommarstugan av oss. Duger den åt militären så duger den hemma.”

dess har Mats tillsammans med sina kollegor fortsatt att både ta fram egna produkter samt vidareutveckla andras. Produkter som i dag säljs både via företagets hemsida samt i butiken i lappländska Lycksele. Kunderna finns över hela världen. Man skickar mycket till södra Sverige men även till övriga Skandinavien, Europa och USA.

– Vår andra produkt blev en vapenrem

som vi kallar Pro Stalker. Den togs fram med komfort, funktion och snabbhet i fokus. I dag

Även privatpersoner upptäcker fördelarna med

används den av bland annat skotska hjortjägare

att välja en kamera avsedd för jakt i stället för ett

som måste gå långa sträckor i branta och

traditionellt övervakningssystem för hemmet. En

krävande terränger samt insatsstyrkor inom polis

sådan levererar högre bildkvalitet och överlägsen

och militär med extremt höga krav på att vapnet

väderbeständighet och dessutom ofta till ett

måste sitta på plats.

mindre pris jämfört med ett hemlarm.

Z-aim AB är störst i Sverige på

– Det är en lättmanövrerad och helt tät säck

med handtag och dragkedja vars funktioner gör

– Många köper övervakningskamera till

det möjligt att transportera det fällda vildsvinet i bilens bagagelucka utan att på något sätt skada inredningen, förklarar Mats.

Z-aim AB befinner sig just nu i kraftig

expansionsfas. Spännande förändringar är att vänta för både gamla och nya kunder. Trots att man verkar i en hårt konkurrensutsatt bransch har företaget under sina 14 år hävdat sig väl på marknaden. Receptet stavas kvalitet.

– Både våra produkter och vår service håller

högsta kvalitet. Hos oss kan du handla säkert, säger Mats.

Z-aim AB

marknadsföring och försäljning av

sommarstugan av oss. Duger den åt militären

kvalitetskameror från företaget Eovision.

så duger den hemma, säger Mats och skrattar.

Adress: Björnstigen 2 92133 Lycksele

Naturligtvis har man även ett stort

Ett annat spännande användningsområde för

Telefon: 0950-13500

sortiment av viltkameror, åtelkameror och

kamerorna är som väderrapportörer på fjället.

övervakningskameror från andra tillverkare och

Fjällguider som behöver få information om

E-post: info@z-aim.com

man är dessutom det företag i landet som har

förhållandena på toppen kan skicka ett sms till

längts erfarenhet av åtelkameror.

kameran som svarar med ett fotografi som visar

Facebook: www.facebook.com/Z.Aim.se

om vädret är passande för fjällturer.

Instagram: www.instagram.com/hunterszone

– Vi arbetar nära våra leverantörer

och deltar ofta aktivt i utvecklingen av nya

Lockmedel är ytterligare ett område där

produkter, säger Mats.

Z-aim är marknadsledande. Man erbjuder

Hemsida: www.z-aim.se


84 | DETALJHANDEL & BUTIK

De hjälper bolag att skapa

VINNANDE PRODUKTPORTFÖLJER På de konkurrensutsatta, dynamiska och komplexa marknader som dagens teknikföretag verkar på räcker det inte att utveckla produkter stegvis. Brick Strategy föddes ur tanken att det i dag behövs ett holistiskt och strukturerat angreppssätt för att möta dagens utmaningar och skapa vinnande produktportföljer.

S

amtidigt som det krävs en struktur och en långsiktighet för att optimera en produktportfölj så måste man vara praktisk menar Daniel Strandhammar, en av grundarna till bolaget.

Brick Strategy baserar sina metoder på vad som fungerar i praktiken.

– Vår approach kommer från industrin och

är för industrin, säger Daniel och tillägger att Brick Strategies konsulter har en kombination av linjechefserfarenhet och konsulterfarenhet från exempelvis Scania och ledande industriföretag. Därmed är de experter på att hitta lösningar som faktiskt går att implementera.

Så vad är då en vinnande produktportfölj

och hur ser vägen dit ut? Björn Eriksson som också var med och grundade Brick Strategy, förklarar:

– För oss handlar det mycket om att hjälpa

kunden att bygga en portfölj med rätt prestanda, flexibilitet och kostnadseffektivitet och som samtidigt är lätt att kommersialisera.

Kunderna återfinns inom många

olika branscher - från fordonsindustri och industriprodukter till vindkraftverk och betalningslösningar. Metoderna för att nå resultat behöver anpassas för olika branscher, men grundprinciperna är desamma menar Björn.

– Vi använder ofta strategisk

produktplanering och modularisering i vårt arbete, men det är också många andra delar som är viktiga för att få hela värdekedjan att fungera. Ofta finns det fler likheter än skillnader mellan de utmaningar som företag har, även om produkterna i sig är olika.

Behovet av att ta ett helhetsgrepp på

produktportföljen för att bli konkurrenskraftig i industrin kommer bara att öka spår Björn och Daniel. För närvarande består Brick Strategy av fyra konsulter. De ser dock utrymme för tillväxt inom kort, då med fler pragmatiska konsulter med ett holistiskt perspektiv.

Brick Strategy E-post: info@brickstrategy.com Hemsida: www.brickstrategy.com


FRITID & NÖJE | 85

SATSAR PÅ UTBILDNING FÖR HÄST OCH RYTTARE

J

essica Nordin är utbildad ingenjör och arbetade inom yrket flera år innan hon valde att satsa på sin barndomsdröm – en egen hästgård. Det tog ett tag innan den perfekta gården dök upp men i dag är

centret i full gång med hästar och engagerade ryttare. Jessica berättar om hur det hela började.

– Det var 2002 som den här marken dök

upp hos Allmänna Arvsfonden och vi bestämde oss för att satsa. Vi ville ha något nära Göteborg och med tillgång till väg i en vacker miljö, och här fanns allt det vi letat efter.

Ungefär tre mil norr om Göteborg ligger Vena Dressyrcenter som lockar kunder från hela västra Sverige. Ingen traditionell ridskola utan en avancerad träning i dressyr med högt tränade hästar som under åren tränat med flera inom Sveriges elitryttare.

Här tränas duktiga ryttare på duktiga hästar

för att kunna tävla i dressyr på hög nivå.

– Många som kommer hit har ingen häst

med sig utan tränar på våra. Därmed kan man passa på att komma hit under en häst-fri period och ändå få njuta av vackra hästar, menar Jessica.

Parallellt med ridskolan tränas hästar

i dressyr för att senare säljas vidare till en tävlingskarriär. Jessica arbetar hårt med detta i hopp om att hästarna ska kunna tävla och sedan går vidare till försäljning för att finansiera verksamheten.

– Visst kan det vara svårt att sälja hästar man

fäst sig vid, menar hon. Men det är ett underbart jobb att få vara med och utveckla dem.

SIMSKOLA FÖR ALLA Mörbybadet i Danderyd erbjuder ditt barn en trygg och lekfull miljö när det är dags att lära sig simma.

S

– Flera av simlärarna på Mörbybadet har

arbetat här i flera år och har därmed ansenlig erfarenhet både som lärare och som badvakter. Detta är troligtvis den främsta anledningen till att det är en trygg och lekfull atmosfär i simhallen. Och det har resulterat i att många föräldrar

om simskolelärare har man åtta

skickar alla sina barn för simlektioner till

lektionstillfällen att lära någon att

Mörbybadet.

simma. Därför gäller det för lärarna

att snabbt kunna känna in vem de har

simskolan. Det är ju lärarens förmåga och

framför sig. Detta är den svåraste biten med

– Vi håller en hög och jämn kvalité i

kapacitet som gör lektionen, säger Anna-Lena.

jobbet, menar Anna-Lena Larsson, som varit simlärare på Mörbybadet sedan 1991. När man

Medley AB

väl fått eleven att känna sig trygg kommer den roligaste biten, tillägger hon.

Adress: Vendevägen 94B 182 32 Danderyd

Telefon: 010-450 90 00

– Man får ett direkt gensvar på det man gör.

Som när någon glatt skriker ”kolla, jag kan”, säger hon med ett leende.

Mörbybadet erbjuder även skolor i och

E-post: info@medley.se Hemsida: www.medley.se

utanför kommunen simskola. De har ungefär

Facebook: www.facebook.com/medley.se

350 elever per period, fördelade på olika

Instagram: www.instagram.com/medleysverige

lektionstillfällen. Det finns även privatlektioner för de som önskar. Exempelvis för elever som har särskilda behov i form av en funktionsvariation som ADHD, autism eller som är rörelsehindrade.

MyNewsDesk: www.mynewsdesk.com/se/medley-ab


86 | FÖRETAG & TJÄNSTER

ETT MODERNARE SÄTT att låna pengar Det kan låta som att en ränteskillnad på ett par procent inte gör någon större skillnad, men för många kan en omläggning av lånen innebära en skillnad på tusenlappar varje månad. På Enklare hjälper man kunder att hitta bättre lösningar för privatlånen utan att det kostar kunden ett öre.

V

i träffar David Nordlöf, Erik

vill lägga om sina lån. Det är istället bankerna

marknadsföring som helst. Istället för att göra

Wegnelius och Philip Fries

som betalar företaget för att få vara med och tävla

reklam på TV vänder de sig till oss. Det är

på Enklare för att prata om

om kunderna och det är så pengarna kommer in.

naturligtvis bättre för dem att marknadsföra sig

de snabba framgångarna.

Banken tar inte ut någon högre ränta eller avgift

genom vårt företag och på det sättet direkt nå

Företaget startade operativt i

av kunden utan effekten blir den motsatta, det

tusentals kunder som faktiskt är intresserade.

december 2014 som en lån-

och försäkringsförmedlare som hjälper kunder att hitta bästa möjliga avtal. Problemet för den som själv vill lägga om sina lån är att det är krångligt att leta upp alla långivare och dessutom tas en ny kreditupplysning vid varje försök. De här kreditupplysningarna gör sedan att det blir svårt att få lån – det löser dock Enklare. I dag används tjänsten av ca 7 000 personer varje månad och företaget har 150 st anställda med kontor i Stockholm och Göteborg.

– De flesta som ringer in vill samla ihop sina

lån och hitta en lösning som ger bättre villkor. En stor anledning till att det går bra för oss är att vi har kompetent personal som vet vad de

Det finns många kreditgivare i dag som

har fruktansvärt dyra räntor och avgifter på

”När bankkontor läggs ner tycker många att det är krångligt med räntor, effektiva räntor och avgifter. Då vill man prata med någon som hjälper till.”

pratar om och kan förklara allting på ett enkelt

sina lån. För den som fastnat hos någon av dessa är en omläggning av lånen självklart helt nödvändig. Men även många av de ”räntefria” avbetalningslösningarna hos företagen kan vara smarta att se över. De är inte alltid så räntefria som de låter. Förutsatt att alla vill betala mindre räntekostnader till banken och få mer pengar i plånboken är Enklares framgångssaga given.

Enklare Adress: Mäster Samuelsgatan 10 11144 Stockholm

sätt. När bankkontoren läggs ner och kunderna

uppstår en konkurrenssituation i en budgivning

blir hänvisade till internet tycker många att det är

mellan bankerna, den som har bäst erbjudande

Telefon: 0770 - 33 07 77

krångligt med räntor, effektiva räntor och avgifter.

vinner kunden.

E-post: info@enklare.se

Då vill man prata med någon som hjälper till.

alla andra företag och de ser det här som vilken

Tjänsten kostar ingenting för kunden som

– Bankerna måste marknadsföra sig som

Hemsida: www.enklare.se


FÖRETAG & TJÄNSTER | 87

ETT BRANDSÄKRARE SKÅNE

har en bakgrund inom räddningstjänsten och kvalitetssäkras, både av Brandskyddsföreningen Skåne och löpande genom kundundersökningar. Det finns utbildningar inom certifierade områden som Heta Arbeten, men även grundläggande brandskyddsutbildningar som gör att företag kan få den kompetens som gör att de kan komma igång med sitt systematiska brandskyddsarbete. Per ser dubbel vinning i

Brandskyddsföreningen Skåne har en väldigt enkel vision av ett brandsäkrare Skåne och Sverige. Genom kampanjer och utbildningar arbetar man mot detta.

M

utbildningsverksamheten.

”Antalet bränder ska minska, färre personer ska skadas och färre personer ska omkomma. Det är vår vision.”

ycket av verksamhetens ansträngningar består av ideellt arbete, då

Brandskyddsföreningen

våra utbildningar får en ökad kunskap om hur

– Vi får in lite intäkter och de som köper

Skåne är en ideell

man ska hantera sitt brandskydd, säger han.

förening. Detta arbete

Tre av de områden som

består exempelvis av radiokampanjer med

Brandskyddsföreningen Skåne ger särskilt fokus

säsongsanpassade råd om brandskydd för

är att förebygga bostadsbränder, jobba med

grillning på sommaren och om tända ljus på

sociala problem som anlagda bränder och att

vintern. De anordnar event och seminarier där

skapa säkrare företag och organisationer. Det

alla är välkomna att lyssna även om mycket

sistnämnda är något som Per ser som extra

av informationen är riktad mot medlemmar

problematiskt. Han vet hur illa det kan gå när

i Brandskyddsföreningen Skåne, det vill säga

företag slarvar med brandskyddet. Företag blir

företag och organisationer.

utslagna och folk kan mista sina liv. Att jobba för

ett brandsäkrare Skåne och Sverige kan ibland

– Som ideell förening är vi inte beroende av

statliga bidrag eller bidrag från organisationer.

vara svårare än det låter.

Detta gör att vi kan vara obekväma i vissa

brandskyddsfrågor när det behövs, till exempel

ska skadas och färre personer ska omkomma. Det

vid användande av cellplaster i byggnader, säger

är ett väldigt långsiktigt och enträget arbete. Men

Per Björkman, som är verksamhetsledare på

det är vår vision, säger Per.

– Antalet bränder ska minska, färre personer

Brandskyddsföreningen Skåne.

För att driva en ideell verksamhet

behövs ekonomiska medel. Detta har Brandskyddsföreningen i Skåne löst genom att ha en affärsmässig verksamhet i form av utbildningar. De har hela Skåne som upptagningsområde och genomför utbildningar i de flesta skånska orterna som exempelvis Malmö, Ystad och Helsingborg. De kan även komma ut till företag och genomföra utbildningar på plats. Nästan alla utbildare

Brandskyddsföreningen Skåne AB Adress: Ringvägen 20 291 54 Kristianstad Telefon: 044-101574 E-post: kristina.salomonsson@kristianstad.se Hemsida: www.brandskyddsforeningen.se/skane


88 | FÖRETAG & TJÄNSTER

CONSULTING PÅ FLERA SPRÅK ZAQ Consulting är bolaget som satsar på att hjälpa nya företag och är experter på det många tycker är krångligt. De kan även bistå med idéer och ge konsultationer på sex olika språk.

D

et kan vara besvärligt och

väldigt kort tid. Zahid och hans kollegor bistår

redo att arbeta, det är bara då man lyckas.

tidskrävande att starta eget

med redovisning såsom bokföring, löner, skatter,

ZAQ Consulting erbjuder även konsultation till

bolag. Det kommer frågor

fakturering och bokslut.

ideella organisationer såsom kyrkor, förening,

om allt ifrån företagsform

stiftelser och trossamfund.

till skatteplanering och

detta. Det spelar ingen roll varifrån kunderna

redovisningar. Det blir

kommer, man måste vara bredd att satsa hårt om

inte lättare för den som inte har svenska som

– Jag är själv entreprenör och brinner för

man ska ha en chans. Jag vill se kunder som är

modersmål. På ZAQ Consulting kan Zahid och hans kollegor ta emot kunder som talar svenska,

ZAQ Consulting

engelska, arabiska, tyska, spanska och urdu/hindi.

Adress 1: Kungsgatan 37 111 56 Stockholm

– Det finns en bra marknad för

konsultverksamhet i dag. Det är mycket på gång i Sverige och även om vi gärna arbetar med uppstarter i Sigtuna kommun har vi kunder i många olika städer, bland annat Göteborg och Malmö. De flesta kommer efter rekommendationer från andra kunder, säger Zahid, civilekonom och snart auktoriserad revisor.

Det första mötet på ZAQ Consulting är

kostnadsfritt och handlar om att ta fram en bra modell för det nya företaget. Med sin 10 åriga erfarenhet i branschen kan Zahid hjälpa kunder att hitta en nisch och forma en idé. Man arbetar effektivt och kan gå från idé till färdigt bolag på

”Jag är själv entreprenör och brinner för detta. Det spelar ingen roll varifrån kunderna kommer, man måste vara bredd att satsa hårt om man ska ha en chans.”

Adress 2: Diagonalen 5a 195 47 Märsta Telefon: 08 519 711 93 E-post: info@zaqconsulting.com Hemsida: www.zaqconsulting.com Facebook: www.facebook.com/zaqconsulting Linkedin: www.linkedin.com/company/3657675 Twitter: www.twitter.com/zaq_consulting


FÖRETAG & TJÄNSTER | 89

MAT, NÖJE, RELAX OCH KONFERENS Med vällagad mat i fokus erbjuder Club Evergreen en mängd aktiviteter för alla önskemål och tillfällen. Teambuilding med femrätters och simulatorgolf? Möhippa med bubbel och biljard? Eller varför inte utmana fotbollslaget på femkamp?

P

å Club Evergreen i Kungälv har

finns verkligen något för alla.

man specialiserat sig på god mat i

För konferenser finns flera lokaler med plats för

kombination med en mängd olika

upp till 160 personer. Naturligtvis utrustade med

aktiviteter. Ett efterfrågat koncept som

all teknik i form av ljus och ljud.

annars bara hittas i de stora städerna.

föreläsningssal samt även möjlighet att anpassa

– Våra kunder tycker att det är skönt att

– Vi har ett mindre konferensrum, en

vi har allt under samma tak. De behöver bara

vår stora matsal enligt önskemål, berättar Peter.

ringa och boka så skräddarsyr vi ett komplett

Varför inte varva ner efter en krävande arbetsdag

arrangemang åt dem, säger Peter Söderström

med ett par avslappnande timmar i Evergreens

driftsansvarig och ägare av Club Evergreen.

relax? Bubbelpool, bastu och en räkmacka och

något gott att dricka.

Peter är kock och har arbetat på restauranger

i Sverige och utomlands i 18 år. På Evergreen är

det han som ansvarar för det ambitiösa köket.

uppskattat.

Maten är navet som hela verksamheten snurrar

runt. Man serverar allt från dagens lunch till

långt för att få både hög kvalitet och generöst

cateringmenyer för flera hundra personer.

utbud under samma tak. Vi har allt som behövs

och eftersom vi hela tiden utvecklar vårt

– För mig som kock är det viktigt att maten

Club Evergreens erbjudande är mycket – Folk tycker att det är skönt att slippa åka

håller högsta kvalitet, säger Peter.

koncept finns alltid något nytt för våra många

återkommande kunder att välja mellan, säger Peter.

Det unika med Club Evergreen är de olika

paketlösningar för både privatpersoner och företag som man kan erbjuda. Här finns bland annat den senaste teknikens golvsimulator med vars hjälp du kan spela på 130 internationella banor.

Club Evergreen

vi ställa in simulatorn på tillexempel putt- eller

Adress: Solbräckegatan 33 44245 Kungälv

enhålstävlingar, berättar Peter.

Telefon: 0303-233092

– Om man aldrig har spelat golf tidigare kan

Golfsimulatorn ingår även i Club Evergreens populära femkamp som även innehåller bland annat biljard, skytte och shuffleboard.

– För personer som inte är så rörliga kan vi

sätta ihop program med exempelvis tankenötter och quiz, säger Peter.

Just möjligheten att skräddarsy paket är

något som gör Club Evergreen helt unikt. Här

E-post: info@clubevergreen.se Hemsida: www.clubevergreen.se Facebook: www.facebook.com/clubevergreen Instagram: www.instagram.com/clubevergreen


90 | FÖRETAG & TJÄNSTER

SLIPP KRÅNGLIGA UPPHANDLINGAR UTAN KOSTNAD Leasify är företaget som satsat på att digitalisera leasingbranchen. Genom ett unikt upphandlingsverktyg får företag kontroll över sina avtal. Den som vill slippa ägna timmar åt att läsa en massa finstilt skickar enkelt in sina olika avtal i till Leasifys system och när avtalet löpt ut kommer ett meddelande om vilka alternativ som är bättre. Det bästa av allt är att tjänsten är helt kostnadsfri.


FÖRETAG & TJÄNSTER | 91

R

ichard Jonsson är VD på

enkelt vill upphandla transparenta avtal.

egentligen står för. Är det så att det faktiskt inte

Leasify och han möter

finns något bättre avtal än de som redan tecknats

upp en sommardag för att

eller vad det nu kan vara är stark i Sverige. Det

meddelas självklart kunden det.

sprida nyheten om företaget.

är ett enkelt sätt att få tillgångar till företaget

Tjänsten som han och

utan att behöva göra dyra inköp. Dock finns det

position på marknaden så jobbar vi helt och

kollegorna satsat på är en

Lösningen med att leasa sin bil, kopiator

Eftersom att vi har en helt oberoende

utmaningar med hur leasingbranschen ser ut

hållet på kundens sida. Tjänsten är inte till för att

kvalitativ granskning av olika avtal där de kan

idag vilket tyvärr bäddar för att företag tecknar

locka någon till att byta avtal, utan vårt jobb är

hjälpa kunden att jämföra och förhandla anbud

undermåliga avtal.

att ta fram transparens i upphandlingsprocessen

och villkor.

och presentera flertalet valmöjligheter med olika

typen av tjänster i Sverige och jag tror på en god

märken och leverantörer.

mycket mer än bara priset som jämförs. Vi ställer

tillväxt för vårt företag, menar Richard. Vi börjar

höga krav på kvalité hos våra leverantörer i våra

etablera oss starkt på den svenska marknaden

kopiator, kontorsmöbler eller kaffemaskiner.

upphandlingar, där kunden också kan vara säker

med cirka 1500 företagskunder. När det gäller

Allting laddas enkelt upp i samma system och

på att de får ta del av behovsanpassade lösningar.

vidare expansion får det vänta lite, vi ska se

förhandlas när det är på väg att löpa ut. För det

För oss är det viktigt att våra kunder betalar

till att göra de svenska kunderna nöjda först.

allra mesta går priset ner och dessutom slipper

rätt pris för rätt utrustning och tjänster över

Sedan finns det väldigt intressanta marknader

företaget att bekosta någon som ska sitta och

avtalstiden.

framförallt utanför Norden. När det är dags att

utföra arbetet. Det blir inte mer win-win än så!

– När vi ska göra en upphandling så är det

Det finns en stor marknad för den här

Det spelar ingen roll om avtalet gäller en

Idén till företaget växte fram när Richard

tillsammans med sina medgrundare såg att många företag var uppbundna i väldigt ofördelaktiga avtal. Han berättar att kunder till Leasify vid tillfällen har kunnat spara nästan 50 % på avtalet genom att förhandla sin affär via dem. Pengar som företaget nu kan använda till andra saker i sin kärnverksamhet.

– Några hundralappar i månaden kanske

inte låter så mycket men betalar man överpris i exempelvis 48 månader så blir det tiotusentals kronor per avtal. Har man sedan 10 avtal på företaget, vilket inte är ovanligt, som är ofördelaktiga så pratar vi hundratusentals kronor.

Ett problem som många företag möter när

de ska göra egna upphandlingar är att avtalen är krångliga och svåra att jämföra rakt av. Begreppen

”Några hundralappar i månaden kanske inte låter så mycket men betalar man överpris i exempelvis 48 månader så blir det tiotusentals kronor per avtal.”

är många hos både leverantörer och finansbolag. En och samma avgift kan ha olika namn hos

expandera vidare är det osäkert om det kommer

olika leverantörer och det är svårt att få en klar

att bli i Norden, utan kanske snarare USA där

överblick om vad saker och ting egentligen

leasingtrenden också är stark.

kostar. Här kommer Leasify in som proffs på avtal

och lösningar och de kan med sin kompetens

företagets hemsida och registrerar sig som kund.

Leasify

sätta press på leverantörerna på ett sätt som kan

Sedan går det att ladda upp avtal för granskning

vara svårt för den som inte är insatt. Richard

och analys, naturligtvis under högsta sekretess. När

Adress: Arenavägen 47 12177 Johanneshov

berättar vidare om hur han ser på Leasify och de

det blir dags att se över avtalen så hjälper Leasify

framgångar de har haft hittills.

till med en omfattande upphandling där både

Telefon: 08-12456800

utrustning, tjänster, leverantörer och finansering

Vi har en väldigt stark drivkraft i att hjälpa

Den som vill ta del av tjänsten går in på

företag att få ner sina kostnader och vi ser att vår

kan jämföras. När allt är klart meddelas kunden

digitala plattform är framtiden för företag som

vilka alternativ som finns och vad allt det finstilta

E-post: info@leasify.se Hemsida: www.leasify.se


92 | FÖRETAG & TJÄNSTER

EXPERTER PÅ INTERIMSCHEFER – när företaget behöver förstärkning Scandinavian Executive är en interimsförmedlare i Stockholm som kopplar samman uppdragsgivare med skickliga och erfarna interimschefer.

M

ichael Gabrielsson är partner och sköter tillsammans med kollegorna kontakter med både uppdragsgivare och konsulter. Redan från start, när de bara hade en handfull konsulter, var de noga med att tillgodose sina kunders

behov. De började 2014 med 50 konsulter men har i dag över 1 500 stycken med bred kompetens. Kvalitet och rätt matchning är en grundförutsättning för att kunna hjälpa kunderna och även konsulterna är måna om detta.

– Ju mindre vi chansar, ju mer vi vet och ju mer vi förstår kundens

situation och ambitioner, desto bättre matchar vi, säger Michael.

Scandinavian Executive arbetar mot företag som behöver

interimschefer, det vill säga förstärkning eller tillfälliga lösningar på ledningsnivå. Problem kan uppstå plötsligt i ett företag, någon kan bli sjuk, säga upp sig eller så behöver företaget förstärkning och tid för en lång rekryteringsprocess finns inte alltid. Scandinavian Executive har ett stort nätverk av konsulter som är aktiva inom en rad olika områden. Från VD, CFO, HR, till försäljning och marknad samt specialister eller projektledare för specifika utmaningar.

Tar man ett konsultuppdrag via Scandinavian Executive får man hjälp

hela vägen, från första kontakt till att uppdraget är avslutat.

– Vi hörs av regelbundet under uppdragets gång. Om det är något

konsulten behöver hjälp med finns vi som stöd. Vi letar alltid efter skickliga konsulter för att fylla våra kunders behov.

Scandinavian Executive

SPECIALIST INOM FÖNSTERPUTS Uppsalas Fönsterputs & Städservice ägs och drivs av Per Belin. Han har över 25 års erfarenhet och är en av två fönsterputs-specialister i Uppsala.

D

et hela tog sin början när Per stod för fönsterputsen på en byggstädfirma. Några år senare, närmare bestämt 1990 startade han sin egen firma Uppsalas Fönsterputs & Städservice. Numera består nittio procent av hans uppdrag

av fönsterputs. Städbranschen är konkurrensutsatt, ett problem Per valt att tackla genom att endast ha en anställd.

– Det sägs att jag har för låga priser. Men då jag endast har en anställd

kan jag pressa ner priserna.

Efter över 25 år i branschen har Per erfarenheten som krävs för att

utföra olika sorters arbete. Han vet när det är bäst att använda sky-lift och vet vilka fönster han kan använda joniserat vatten för att rengöra. Han är också väldigt noga med vilka produkter han använder. Produkterna är valda baserat på effektivitet och hur miljövänliga de är.

– Många använder för mycket diskmedel i sin fönsterputs. Då blir

det flammigt.

Den kundbas Uppsalas Fönsterputs & Städservice har är bred. Det

är allt från företag till privatpersoner. Förr var det mest äldre personer som behövde hjälp med fönsterputsen. Sedan RUT-avdraget kom har han dock även fått många yngre kunder. Hans tips när det kommer till att välja städföretag är att kontrollera att företaget har F-skattsedel, se hur länge det funnits och kolla referenser. För det finns en del oseriösa i branschen men Per själv tar mycket allvarligt på sitt arbete.

– Det är ju ett förtroende man får när man kommer in i folks hem,

säger han.

Adress: Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm

UPPSALAS Fönsterputs & Städservice

Telefon: 08-562 930 30

Adress: Solistvägen 38, 75654 Uppsala

E-post: info@scandinavianexecutive.se

Telefon: 0708227154

Hemsida: www.scandinavianexecutive.se

E-post: uppsalasfonsterputs@gmail.com


FÖRETAG & TJÄNSTER | 93

VI FYLLER VARJE KRONA MED VÄRDE InPeople har sin bas i Växjö men arbetar mot stora delar av Sverige. När ett företag har brist på arbetskraft rycker de ut och uppfyller behovet.

B

emanningsföretagen har poppat upp som svampar ur jorden

Den höga kvaliteten på de tjänster som Uppsalaföretaget Waldemars Städservice AB erbjuder gör dem till ett populärt alternativ.

under de senaste åren, men det är inte alla som lyckas leverera vad de lovar. Därför är det intressant att titta närmare på InPeople som gått framåt sedan starten. Vi träffar Christoffer

Petren som berättar om företaget.

DIN TRIVSEL BETYDER ALLT

– Vitsen är att alla ska vara vinnare när man gör affärer med InPeople.

Den som rekryteras ska bli nöjd med utmaningen och de som söker

W

aldemar Blomster driver företaget tillsammans med Agnieszka Blomster och menar att det bästa med städbranschen är att man får vara med och höja människors livskvalitet.

arbetskraft ska känna att behovet är uppfyllt.

luktar fräscht och dessutom ha tid över till att göra det man tycker är

Det är inte så att allt inom bemanning handlar om kapital och att hitta

– Det är en fantastisk känsla att kliva över tröskeln till ett hem som

billig arbetskraft till företag. Istället ligger fokus på att kunna rekrytera en

värdefullt, säger Waldemar.

person som ger bästa möjliga matchning och därmed valuta för pengarna.

Det är det som Christoffer kallar för att fylla varje krona med värde.

att nyckeln till framgångarna stavas småskalighet och personlig service.

– Vi rekryterar inom många olika branscher. Det är främst inom privat

Efter 20 års erfarenhet av branschen vet han vad han talar om och tror – Det är ett medvetet val från min sida att bevara det lilla formatet. Om

sektor som behovet finns och vår styrka är att vi lyckas rekrytera många

företaget blir för stort kan man inte behålla den nära kontakt som vi har

sökande att välja mellan.

med våra kunder, säger Waldemar.

Även de anställda trivs. Ett par av dem har arbetat i företaget i 10 år. Det

Det InPeople har gjort till en specialitet är så kallade ”in-time-

lösningar”. Det kan till exempel vara en lastpall som kommer in en viss tid

skänker en känsla av kontinuitet och trygghet.

och då måste det vara en person på plats.

in oss i sina hem är viktigast av allt, understryker Waldemar.

– Det här är något vi blivit specialiserade på och kan göra med stor

– Att värna om det förtroende som kunderna visar oss när de släpper

säkerhet. Vi har en bra databas med personal som har varit med förr. Det

ger bra matchningar, säger Christoffer.

bostadsrättsföreningar och företag som kunder. Utöver löpande städning

Firman städar inte bara åt privatpersoner utan har även

erbjuds flyttstäd och visningsstäd. Naturligtvis är man öppen för kundernas önskemål och kan även erbjuda städning på udda tider. Flexibilitet är ett honnörsord.

Inpeople Sverige AB Adress: Norrgatan 22, 352 31 Växjö Telefon: 0470-74 00 80 E-post: info@inpeople.se Hemsida: www.inpeople.se Facebook: www.facebook.com/Inpeople.se Linkedin: www.linkedin.com/inpeople

– Vi skräddarsyr kontrakten och gör allt för att kunden ska vara nöjd.

Waldemar Städservice AB Adress: Älgstråket 13, 74372 Björklinge Telefon: 018-366111 | 070-71 83 315 E-post: info@waldemarsstadservice.se Hemsida: www.waldemarsstadservice.se


94 | IT & TEKNIK

MÄSTARE PÅ SMARTA TELEFONER I dag är de allra flesta av oss helt beroende av vår mobiltelefon och när den går sönder behöver vi få den lagad snabbt och säkert. Hos Mobilmaster.se garanteras du snabb och säker service till den kvalitet du själv väljer.

M

obilmaster.se är ledande

många som reser långt för att få sina telefoner

Teknikernas flinka fingrar är ytterligare en

i Sverige på reparationer

lagade av proffsen hos Mobilmaster.

förklaring till de kapade väntetiderna. Flera av

av smarta telefoner.

dem har långa utbildningar i ryggen och det

De välutbildade och

Jakobsberg för att bara nämna några.

finns inte mycket av det som kan dölja sig bakom

erfarna teknikerna

en skärm som de inte har stött på tidigare. De

hanterar säkert och

att det finns en mobilreparatör i så gott som varje

lagar inte bara mobiltelefoner utan reparerar och

skickligt smartphones av alla märken och

gathörn. Vad är det så som gör att så många gör

servar även datorer och läsplattor av olika typer.

modeller. För närvarande finns en butik i

sig besväret att åka så långt för att få sin telefon

Kompetensen omfattar både skärmar, hårdvara

Liljeholmen och en på Lidingö men företagets

lagad hos just Mobilmaster?

och mjukvara.

ägare, Sam Bader planerar för fler.

tid, kvalitet och valfrihet.

som Mobilmaster erbjuder dem.

Sickla och i Kista.

försäkrar Sam. Medveten om att löftet lätt kan

byta ut skärmen på sin telefon finns möjlighet att

av företagets kunder som består av både

uppfattas som en floskel tillägger han:

påverka priset genom att välja mellan skärmar av

privatpersoner och företag. Som företagskund

olika kvalitet, berättar Sam.

hos Mobilmaster tecknar du ett avtal som är

tio minuter så tar det tio minuter.

helt anpassat efter de behov som du och dina

ibland måste ta det billigare alternativet

anställda har.

så snabba är det välförsedda reservdelslagret.

rekommenderar han alltid, av kvalitetsskäl, att

Här finns så gott som alla delar till de vanligaste

man väljer orginalskärmen.

rabatt på alla våra tjänster och varor, säger Sam.

telefonerna alltid hemma vilket gör att man

När det gäller företagets privata kunder är det

slipper vänta på leveranser från tillverkare.

att man ska använda skärmskydd. Även dessa

– Vi kommer så småningom att öppna även i Expansionen är välkommen och efterfrågad

– Våra företagskunder erbjuds tio procents

– Vi har kunder i både Södertälje och Ganska uppseendeväckande med tanke på

Sam tror att det beror på en kombination av – De vanligaste felen fixar vi på tio minuter,

– Hos oss går klockan rätt och om vi säger En av anledningarna till att man kan vara

Många kunder uppskattar den stora valfrihet – För den som till exempel kommer för att

Även om han har förståelse för att man

För att skydda sin mobiltelefon tycker Sam


IT & TEKNIK | 95

finns i olika kvaliteter.

i smådelar. Skamsna förklarar de att de har

lagad, varnar Sam.

beställt reservdelar på internet och sedan försökt

laga telefonen på egen hand med hjälp av en

hållbarhet är att endast använda orginalladdaren.

– Det bästa skyddet som finns just nu är

tillverkat i härdat glas och hos oss får man

Ytterligare ett tips som ökar din telefons

100 kronor i rabatt om man köper ett sådant i

samband med att man byter ut sin skärm.

går fort men förkortar batteriets livslängd,

Han bedömer att 95 procent av kunderna

väljer att använda sig av ett skärmskydd. Det är en billig och mycket effektiv försäkring.

När det gäller mobilskal tycker Sam att

man ska välja ett som täcker telefonens känsliga sidokanter. Även sådana finns naturligtvis att köpa hos Mobilmaster. Utöver spräckta skärmar är vattenskadade mobiler ett vanligt problem. I dessa fall är det främst tiden som avgör om det

” Att använda surfplattans laddare till telefonen går fort men förkortar batteriets livslängd.”

går att rädda telefonen eller inte.

– Om man kommer direkt så kan vi i de

instruktionsvideo.

allra flesta fall rädda en telefon som hamnat i

vattnet men dröjer man för länge är det ingen

smartphone än vad många tror.

Det är mycket svårare att öppna en

som kan göra något åt skadan, säger Sam.

Det är inte helt ovanligt att människor

oerhört lätt att skada hemknappen eller batteriet

kommer med sina telefoner nedmonterade

och då blir det ju dyrt på riktigt att få sin telefon

– Om man inte vet vad man gör så är det

– Att använda paddans laddare till telefonen

förklarar Sam. Ett faktum som säkert kommer som en överraskning för många. Vidare är det viktigt att se över din försäkring.

– Kontrollera att du har en

drulleförsäkring som täcker skador på elektronik, säger Sam tjänstvilligt.

Mobilmaster.se Adress: Stockholmsvägen 55 181 32 Lidingö Telefon: 08-531 742 22 E-post: info@mobilmaster.se Hemsida: www.mobilmaster.se


96 | IT & TEKNIK

Brinner för smarta och kreativa

IT-LÖSNINGAR I nära samarbete med kund och partners utvecklar Cogitel AB lösningar i form av verksamhetsanpassade IoT-system. Oavsett vilken sektor ditt bolag verkar inom levererar och vidareutvecklar Cogitel användarvänliga produkter vars syfte är att skapa värde för kund i form av lägre kostnader samt ökad omsättning.

U

tmärkande för det Karlskronabaserade ITföretaget Cogitel är den nära och långsiktiga relationer man bygger till sina kunder. – Vårt mål är att kunden ska

känna att den lösning vi levererar blir en central del av kundens verksamhet. Lösningarna måste vara anpassningsbara för just deras verksamhet, säger Magnus Nilsson VD och en av företagets grundare.

Magnus har varit verksam inom IT-

branschen sedan mitten av 1990-talet och har en bakgrund inom bland annat mjukvaruutveckling, support, projekt- och ledning. Efter några år hos en av branschens giganter startade han, tillsammans med två mycket erfarna och drivande kollegor, Cogitel AB år 2010.

”Att utveckla och ta fram digitala lösningar som utvecklar våra kunders verksamhet är vad vi brinner allra mest för.”

– Vi ville driva en mer snabbfotad, dynamisk

och kreativ verksamhet vilket innebär förändring både på det kommersiella planet men även leveranserna/projekten utifrån var kund står. Ytterligare en av de viktigaste drivkrafterna var att få arbeta nära kunderna, förklarar Magnus.

Till en början byggde verksamheten på

konsulttjänster men det fanns ett driv att de så småningom ville utveckla sin affärsidé och skapa något helt nytt; en egen produktportfölj.

– Vi brukar beskriva oss som kreatörer

och som konstnärer inom mjukvarubranschen. Att utveckla och ta fram digitala lösningar som utvecklar våra kunders verksamhet är vad vi brinner allra mest för, säger en entusiastisk Magnus.

Efter att ha väntat och planerat i flera år dök,

för drygt två år sedan, rätt tillfälle för sjösättning av planerna upp.

– Vi blev då kontaktade av ett företag som


IT & TEKNIK | 97

ville ha hjälp med att implementera en IoT-

måste skaffa oss en fördjupad förståelse för hur

Bland annat en person som ska fungera som min

lösning (IoT=Internet Of Things) för att få koll

hela företaget är uppbyggt, säger Magnus med

högra hand, en teamledare som ska driva vår IoT

på deras produkter genom att koppla upp dem i

eftertryck och fortsätter:

satsning. Det ska vara en person med förmåga

molnet och sedan dess har det rullat på, berättar

att driva utvecklingsteamet samt kundprojekten.

Magnus.

extremt bra på.

Personen ska vara en god ledare och gärna vara

någon med erfarenhet av mjukvaruutveckling,

Cogitels kunder hittas numera inom de

– Jag vill påstå att detta är något vi är I Cogitels affärsidé ingår mer än utveckling

mest skiftande branscher. Myndigheter, andra

och försäljning av produkter. Man ansvar för drift/

IT-bolag, telekomföretag och verksamma inom

hosting samt underhåll och vidareutveckling.

produktionsindustrin är bara några få exempel.

Vidi Connect som produkten kallas bygger på

som vi med lätthet kan bygga in i det redan

att bearbeta, visualisera, analysera data samt få

existerande systemet. Det kan exempelvis gälla en

en tydlig bild av hur kundens produkter mår,

prissättningsfunktion.

presterar, larmar och var de befinner sig.

sin verksamhet förstår man varför bolaget har

– Tillsammans med kunden tar vi fram en

– Efter en tid uppstår ofta nya behov

När man lyssnar till hur Magnus beskriver

lösning vars främsta syfte är att göra det enkelt för

utvecklats till en populär samarbetspartner

de att ha stenkoll på sin verksamhet, säger Magnus.

för företag i de mest skiftande branscher. Han

använder inga interna begrepp och har en

För att konkretisera berättar han hur de

skulle kunna arbeta tillsammans med exempelvis

mycket ovanlig förmåga att tala så att man som

en producent av vitvaror.

lekman utan kunskap om IT-system förstår de

enorma möjligheter en välanpassad lösning kan

– Samarbetet inleds med att vi formulerar

säger Magnus.

kundens behov. De vill kanske veta hur

skapa för ett företag.

många kylskåp som produceras, var de olika

skåpen hamnar geografiskt samt ha någon

utan gör det också möjligt för företagen att

slags larmhantering som varnar när något inte

agera förebyggande och på så sätt dra ner på

fungerar som det ska.

verksamhetens utgifter. Våra kunder ska givetvis

– Vidi Connect ger inte bara kontroll

Cogitel AB

erbjuda Vidi Connect till sina slutkunder och

Adress: Campus Gräsvik 1 371 75 Karlskrona

funktion som talar om när det är dags att

återförsäljare för att tillföra samma värde som jag

Telefon: 070 - 825 46 77

leverera reservdelar eller kanske en möjlighet att

nämnt tidigare.

överblicka framtida behov.

E-post:info@cogitel.se

underkonsulter. Man växer kraftigt och är i stort

Producenten vill kanske även ha en

– För att kunna ta fram en

I dag har bolaget 14 anställda och fyra

verksamhetsanpassad lösning måste vi kunna

behov av att anställa nya kollegor.

ta till oss och förstå kundens verksamhet. Vi

– Vi söker ständigt efter nya medarbetare.

Hemsida: www.cogitel.se Facebook: www.facebook.com/cogitelab


98 | IT & TEKNIK

DRÖNARFÖRBUDET UPPHÄVS

- KB Productions äntligen tillbaka

K

asper började filma med drönare när han var 17 år gammal. Efter att ha räknat på det insåg han att en drönare skulle klara av vikten av en Go Pro-

kamera. Nu är han 22 år gammal och har fem års erfarenhet som drönarfilmare. De första två åren flög han drönarna utan videolänk till kameran. Trots detta vann han pris för bästa drönarfoto av

Kasper Bröns på KB Productions är en av Göteborgs främsta drönarfilmare. I oktober 2016 kom en svensk lag som förbjöd drönare, vilket ställde till det för företaget. Men sedan augusti 2017 är förbudet avskaffat och drönarfilmaren är tillbaka -starkare än någonsin.

DJI 2015, då han flög in en drönare mellan en FMX-förare och dennes MC mitt i ett hopp.

– Jag fick gissa vad kameran filmade. Jag fick

ett slags sjätte sinne för det, säger Kasper som menar att detta är anledningen till att han är så pass duktig.

Kasper har licens för att flyga drönare

i Sverige, Norge och Tyskland. Under drönarförbudet jobbade han en hel del i just Norge och Tyskland. Han har även haft uppdrag i Sverige under denna tid, men då med att rigga kameror. Det är något han har med sig från när han monterade den första kameran på en drönare. Nu bygger han styrbara kamerariggar på bland annat bilar och motorcyklar. Det är nyfikenhet och kreativitet som driver den självlärde Kasper i arbetet.

– ”Går det att göra?” är en fråga jag brukar

ställa mig själv, säger Kasper när han pratar om sina riggar.

Det är en fråga som driver honom att hela

tiden bygga, utveckla och testa nya lösningar. Nu när drönarförbudet har upphört kan KB Productions återigen filma i Sverige. Kasper har uppdaterat all sin utrustning och ser fram emot att ta sig an nya utmaningar och projekt.

– KB Productions är starkare än någonsin

och är sjukt laddade för att komma igång i Sverige igen, säger Kasper.

KB productions Adress: Oxhagsgatan 59

413 75 Göteborg

Telefon: 070-8291250 E-post: info@kbproductions.se Hemsida: www.kbproductions.se Facebook: www.facebook.com/KBproductionsAB


MOTOR & TRANSPORT | 99

Experter på skrymmande

MASKIN­TRANSPORTER Billafrakt AB transporterar maskin-, special- och projektgods över hela Europa. Med hjälp av specialtrailers, erfarna chaufförer, ett väletablerat nätverk och personlig service har företaget blivit en kraft att räkna med.

V

äxjöbaserade Billafrakt AB

transportverksamhet.

grundades 2008 av Andreas

Billafrakt är fortfarande ett förhållandevis litet

och Kenneth Lönnqvist. På

mellan de olika länderna vilket gör det svårt för

företag vilket medför att kontakten med kunderna

tio år har företaget utvecklats

någon som inte är van att utföra den här typen av

alltid är personlig och nära.

från ett litet åkeri till en

transporter, säger Andreas.

fullservicetransportör med

en större kund. Vi har inget call-center utan

– Regelverket är omfattande och varierar

Ett område på vilket Billafrakt erbjuder

Med fyra anställda på kontoret så är

– Hos ett mindre företag blir ni helt enkelt

kunder över hela Europa.

specialistkompetens. Man är experter på att

när man ringer till oss får man alltid prata med

handskas med de dokument och bestämmelser

samma person. En person som har insikt i varje

är för stort för vanliga lastbilar. Det handlar ofta

som krävs för gränsöverskridande transporter.

enskilt uppdrag och som alltid kan svara på

om maskingods som exempelvis hjullastare,

detaljerade frågor, avslutar Andreas.

traktorer och skogsmaskiner. Med hjälp av

maskintillverkning, fordonsindustrin, importörer

specialtillverkade trailers med breddningsbara

och även andra speditörer som saknar den

kapell och tak så skyddas godset från väder

kompetens som vi sitter på, tillägger han.

och vind och anländer i samma skick som det

lastades.

kallad Crosstrade trafik vilket är transporter

mellan olika europeiska länder. En sådan

Deras specialitet är transporter av gods som

– Vi kör dagligen transporter till och från

– De flesta av våra kunder kommer från

Billafrakt anlitas även regelbundet för så

Billafrakt AB Adress: Sandvägen 2

samtliga länder i Europa, bland annat Tyskland,

beställning görs ofta av en kund i Sverige som

Holland och Belgien. Både med egna bilar och

behöver ha ett gods fraktat mellan länder i

Telefon: 0470-33 99 00

i samarbete med underentreprenörer, säger

Europa.

E-post: info@billafrakt.se

Andreas.

– Genom att anlita oss slipper man vända sig till

Hemsida: www.billafrakt.se

speditörer i Europa som man möjligen inte vet

Facebook: facebook.com/billafrakt

Företaget verkar inom så kallade

specialtransporter. Ett område inom spedition

något om. Vi tar hand om hela processen med

som på flera sätt skiljer sig markant från vanlig

tullar, lagar och övriga kontakter.

352 45 Växjö

Instagram: instagram.com/billafrakt


100 | MOTOR & TRANSPORT

EXKLUSIV ÅTERFÖRSÄLJARE AV GALEON-BÅTAR PS Marin i Spånga är exklusiva återförsäljare av Galeon-båtar och erfarna återförsäljare av Forbina-båtar i Sverige. Peter Söderlund som driver företaget ser att PS Marin går en ljus framtid till mötes.


MOTOR & TRANSPORT | 101

I

grunden är Peter tekniker och

med Peter till fabriken där båtarna tillverkas.

nya båtar under sitt första år, vilket är mycket. De

entreprenör inom framför allt IT-

Här kan man få titta på de olika modellerna

kommande åren vill han få PS Marin att växa. Det

branschen. Då han sedan 12-årsåldern

och har möjlighet att prata med marknads- och

han främst har i åtanke är att utöka verksamheten

haft båt var intresset, till en början,

försäljningsavdelningen på fabriken. Man kan

genom återförsäljare och på så sätt få fler

endast en hobby. 2007 köpte han dock

även få se prover på tyger och färger.

marknadsandelar. Som exklusiv återförsäljare

en ny Forbina-båt och fick i samband

av Galeon i Sverige har han rätt att skaffa egna

– Vi går igenom motorer och utrustning.

med det frågan av återförsäljaren om båten

Kunden får då en uppfattning om hur båten

återförsäljare för det internationella båtmärket.

kunde användas som visningsbåt på östkusten.

kommer se ut och vara. Det finns dessutom

Något år senare kom finanskrisen som gjorde

möjlighet att provköra båten på plats.

tre och fem återförsäljare ute i landet, säger han

båtmarknaden tuffare. Peter vände dock detta till

om framtiden.

sin fördel och tog över rollen som återförsäljare

sina kunder från första kontakten till leveransen.

av Forbina-båtar.

Då PS Marin också är återförsäljare av reservdelar

och tillbehör, händer det ofta att Peter håller

Sedan ett år tillbaka är PS Marin även

PS Marin är en helhetsleverantör som följer

exklusiv återförsäljare av märket Galeon.

kontakten med sina kunder även efter avslutad

affär.

– Jag har två märken som kompletterar

varandra. De konkurrerar egentligen inte med

varandra. Den som tittar på en Forbina-båt är inte

period i båtbranschen. Många företag såldes,

intresserad av en Galeon-båt och tvärtom, säger

köptes upp och omstrukturerades. Detta gör

Peter.

att det i dag är svårare att hitta reservdelar,

dokumentation och ritningar till vissa båtmärken.

Forbina har varit ett populärt märke sedan

När finanskrisen kom var det en turbulent

80-talet då Göran Forsberg lanserade Forbina

Just Forbina och Galeon är lite ovanliga inom

9000 som blev en enorm succé. Båtarna är byggda

båtbranschen då de är märken som fortfarande

för det nordiska klimatet, har låga driftkostnader

ägs och drivs av de som grundat företagen. Detta

och är bekväma bo-båtar. De har även bra kök,

gör att det inte är lika problematiskt att hitta just

vilket Peter menar är viktigt för svenska båtägare.

reservdelar.

Galeon är ett mer internationellt märke med ett

nytänkande och satsar på innovativ design.

får företaget försäljningsuppdrag av båtägare som

vill sälja sin båt. Om man, å andra sidan, letar

– Galeon är mer populärt hos den yngre

PS Marin säljer även begagnade båtar. Oftast

generationen, som vill sticka ut lite, säger Peter.

efter en specifik begagnad modell, kan Peter

skriva upp en i ett register. Även med begagnade

Det första man behöver vara medveten

– Om några år hoppas jag på att ha mellan

PS Marin Adress: Långvretsvägen 14 163 46 SPÅNGA

om när man ska köpa en ny båt är att det

båtar följer Peter med kunden för att titta på

är en process som tar tid. Första kontakten

båten. Förr kunde begagnade båtar nästan öka

med PS Marin sker över telefon eller mejl.

i värde. Detta ändrades dock något i och med

Telefon: 08-369460 | 0703-369460

När det kommer till nya båtar har Peter inte

finanskrisen.

E-post: info@psmarin.se

visningsexemplar av alla modeller. Ska man

Hemsida: www.psmarin.se

göra ett så pass stort inköp som en båt är, är det

den är i princip lika mycket värd idag, säger Peter.

dock självklart att man vill se den först. Efter

att ha gått igenom modellutbudet åker man

menar Peter. Trots detta lyckades han sälja fem

– Jag sålde en egen båt för fem år sedan. Och Båtmarknaden är en fortsatt tuff bransch,

Facebook: www.facebook.com/PSMarinAB


102 | MOTOR & TRANSPORT

BILINREDNING I ÖSTERGÖTLAND Bilinredning och Motor drivs av Joakim Längberg som satsat på att bygga om bilar som passar alla behov, från enmansföretaget till stora firmor.

FULLSERVICEVERKSTAD FÖR ALLA BILMÄRKEN Bilakuten i Storvreta utanför Uppsala är en modern fullserviceverksstad med lokal prägel.

H

A

lla företag som har behov av att personalen sa kunna röra sig runt större ytor och utföra arbeten kan vända sig till Bilinredning och Motor i Linköping. Här kan Joakim med sin erfarenhet av allt som rullar hjälpa till med att få fram perfekta lösningar

är utförs service och avancerade reparationer av alla

till varje kund. En vanlig skåpbil kan exempelvis förvandlas till en rullande

varumärken och modeller. Kompetensen har även nyligen

verkstad med lådor, skåp och elinstallationer, allt efter kundens behov.

utökats med certifiering för AC-service.

Sedan Ronny Nordlund drog igång Bilakuten år 2010 har det

på sin plats samtidigt som det är monterat på ett säkert sätt.

Den röriga skåpbilen förvandlas till en effektiv verkstad där allt ligger

inte gått en enda dag utan uppdrag. En lokal verkstad var uppenbarligen

Här får man inte bara hjälp med lådor, skåp och förvaring, utan även med

efterlängtad av Storvretaborna.

strömförsörjning av de olika tillbehören. Om bilen behöver extra belysning

eller kanske ett kamerasystem kan den installationen göras tillsammans

– Det är smidigt för dem som bor här att ha oss nära. Många lämnar in

bilen och går eller tar tåget hem eller till jobbet, säger Ronny.

med det andra.

Bilakuten är dock så mycket mer än enbart lokal. Verksamheten utmärker

sig som en fullserviceverkstad där man kan lämna in vilken bil som

är styrkan med mitt företag. Jag kan lösa allt som dyker upp och jag är van

helst för avancerade reparationer i form av bland annat AC-service och

att arbeta med allt som körs på fyra hjul!

framvagnsinställningar.

verkstaden i Linköping. Den som är intresserad bör ha ett bra kontaktnät i

– Vi är också duktiga på elektronik och felsökning men utför även

– Jag har lång erfarenhet av bilar, berättar Joakim, och det är det som

I dagsläget är han inne i en expansionsfas och söker en ny säljare till

enkla jobb som standardservice och däckbyten, berättar Ronny.

det östgötska näringslivet.

Däckhotell finns också för den som inte har plats hemma.

I bagaget har Ronny lång erfarenhet av Land Rover och därför är dessa

kontaktat alls. De kunder som kommer idag har mest hört talas om

– Det finns många tänkbara kunder runt omkring här som jag inte

bilar lite av en specialitet. Verkstaden uppskattas för sin generösa service

företaget via djungeltelegrafen, men jag tror på en större satsning för att

och den omsorg man visar sina kunder. För att undvika missförstånd är det

växa ännu mer!

viktigt för Ronny att alla förstår vad som måste göras på bilen och varför. En sådan inställning skapar trygghet och främjar långsiktiga samarbeten. Sedan starten för åtta år sedan har man fått ytterst få reklamationer. – De backjobb vi fått har berott på fabrikationsfel hos reservdelarna, förklarar Ronny som med all rätt är stolt över sin framgångsrika verkstad.

Bilakuten i Storvreta AB

Längberg Bilinredning & Motorsport

Adress: Solstrålevägen 8, 743 35 Storvreta

Adress: Låsbomsgatan 8, 589 41 Linköping

Telefon: 018-430 20 30

Telefon: 070-5162849

E-post: info@bilakutenab.se

E-post: info@langbergbilinredning.se

Hemsida: www. bilakutenab.se

Hemsida: www.langbergbilinredning.se


VÅRD & OMSORG | 103

STÄDAR MED KÄRLEK OPTIKBRANSCHENS Att driva städföretag är för Patricia Rivano mycket NYA UTMANINGAR mer än att enbart städa. Med sällan skådat engagemang möter hon sina kunder med värme och omsorg.

Optikbranschen har stött på nya utmaningar i och med utbudet på nätet. Johanna Edholm har arbetat som optiker sedan 1995 och förklarar skillnaden på glasens kvalité.

T

J

ohanna Edholm möter upp på sin nya optikbutik vid Djursholms torg. Väggarna är nymålade och kläs av det senaste modet från olika bågleverantörer. Här trängs trendiga Tom Ford med bland annat den svenska uppstickaren Vasuma. – I dag kan man se liknande utbud av glasögon hos flera butiker

och även på nätet. Det är lätt att tro att det bara är priset som skiljer. Men illsammans med sina anställda på PR Uppsala Städservice

bågar och glas har olika kvalité’ och som kund är det inte alltid lätt att veta

är Patricia alltid beredd att göra det lilla extra. Hon har

skillnaden.

drivit sitt företag sedan 2007 och erbjuder alla i branschen

förekommande tjänster. Hälften av kunderna är privatpersoner

1000 kronor inte kommer att ge samma bildkvalité som den för 20 000

Om man jämför med att köpa en kamera så inser de flesta att den för

och resten företag och bostadsrättsföreningar.

kronor, menar Johanna.

– Jag samarbetar med företag som ibland behöver stora insatser och

– Jag ser det som min uppgift att hjälpa kunden göra ett medvetet

då tar jag in extra folk så att vi kan arbeta effektivt och utföra tjänsten helt

val. Ett annat viktigt moment är att göra en noggrann tillpassning för varje

enligt kundens önskemål.

individ, något som måste få ta tid. Det är de som avgör hur du kommer att

trivas med dina nya glasögon.

Utöver sådana punktinsatser rekommenderar Patricia regelbunden

städning. Det gör städningen lättare och dessutom får man njuta av ett rent

och väldoftande hem varje dag. Hon tycker att alla som kan ska unna sig

ögonhälsoundersökning för att i god tid upptäcka exempelvis glaukom,

städhjälp. Familj och fritid är för värdefull för att städas bort.

eller grön starr som det också kallas. Genom en ögonhälsoundersökning får

du en komplett bild av hur dina ögon mår.

Flexibilitet är ett honnörsord. Finns ingen mjölk i kylen går

Hos Johanna kan den som vill samtidigt passa på att göra en

Patricia och handlar.

– Jag har flera äldre kunder och för dem är det inte så lätt att ta sig ut,

förklarar hon.

Många av kunderna har blivit vänner och Patricia gläds åt allt hon får

tillbaka. Kaffe, kakor och kramar är bara några exempel.

Varifrån kommer då Patricias ovanliga förmåga att skapa nära relationer?

– Kanske beror det på att jag har nästan all min familj kvar i Chile,

spekulerar hon.

PR Uppsala Städservice Adress: Ringgatan 6 K, 752 17 Uppsala Telefon: 076-8903090 E-post: prstadserviceuppsala@gmail.com

Djursholms Optik & Ögonhälsa Adress: Vendevägen 9B, 182 69 Djursholm Telefon: 08 755 01 30 E-post: johanna@djursholmsoptik.se Hemsida: www.djursholmsoptik.se Facebook: www.facebook.com/djursholmsoptik


104 | VÅRD & OMSORG

TRYGGA FÖRÄLDRAR GER TRYGGA BARN Lotta Wiström arbetade tidigare som barnmorska inom Landstinget men tröttnade på villkoren för anställda och de ständiga omorganisationerna. I dag driver hon en mottagning som på flera olika sätt satsar på familjens hälsa med barnet i fokus.


VÅRD & OMSORG | 105

N

är vi träffar Lotta på hennes

tyckt att det känns obehagligt och skjutit upp

mottagning i Knivsta är det

det tills de fått höra talas om att vi finns här.

landet, men att det är svårt att göra något åt.

en lugn, men energifylld

Cellprover ska normalt tas vart tredje år, och när

Många vill starta eget och här kommer hon in

kvinna som möter oss.

de kommer hit går det lättare att få det till en

som konsult för att hjälpa och stötta. Lotta har

Hon berättar om hur hon

rutin att komma tillbaka.

lång erfarenhet av vård och företagande och hon

genom sin mottagning

tänker sig att den här delen av Sinnligt kommer

En annan del av företagandet är att

Lotta menar att det ser likadant ut överallt i

lyckats förverkliga de idéer hon hade redan när

tillhandahålla produkter till försäljning för

att utvecklas ytterligare.

hon arbetade i Landstinget, men som inte gick att

gravida och nyblivna mammor. Mammorna

genomföra där. Här kan hon arbeta fullt ut med

uppskattar att de kan köpa allt från gravidbälten

arbetat som ambassadör för kvinnors företagande

hälsa för hela familjen på flera olika sätt.

till hudvårdsprodukter under samma tak som

och kommer in som mentor åt de som vill starta

barnmorskan finns och det ger ett extra ben till

upp. Det är alltid mycket frågor och fallgropar

längre bara om att träffa mödrar och följa

företaget.

i början så jag tar mig an mentorskap för

deras graviditet. Jag tycker att det är viktigt med

nystartade över hela Sverige. Vård, vårdutveckling

jämställdhet och att erbjuda olika tjänster till

ungdomar som är på väg in i vuxenlivet. Det här

och framför allt förebyggande arbete är sådant

olika familjer. Många vill ha profylax och vi har

kan vara en svår grupp att nå då de inte självmant

som jag brinner för, avslutar Lotta.

också grupper för mindfulness och gravidyoga.

söker stöd. Lotta åker därför runt på skolor i

De mentala bitarna måste hänga med då det är

området och undervisar i sexualkunskap.

mycket som förändras när man får barn.

”kärleksdagar” eller ”sexdagar” och då får jag

– Arbetet som barnmorska handlar inte

Jämställdheten inom familjen är en av de

En viktig målgrupp inom familjehälsa är

– När jag ska komma kallar vi det

delar som Lotta lyfter fram och satsar på. Hon

möjlighet att nå ut till ungdomar och berätta om

driver sedan flera år ett populärt pappacafé. Hit

sexualitet och preventivmedel. Dels åker jag ofta

kommer män som har barn eller ska bli föräldrar

till skolor, men en viktig grupp är också våra

för att träffas och samtala om allt möjligt. Varje

flyktingmottagningar och HVB-hem. Där finns det

vecka är det ett nytt tema som har med barn

ibland ungdomar som inte har fått den vanliga

och föräldraskap att göra. Satsningen skapar en

sexualundervisningen.

gemenskap och en större trygghet i föräldrarollen

och kanske är det därför som papporna i Knivsta

är hon kritisk till hur Landstinget ser på

är bäst i länet på att ta ut föräldraledighet.

mödravård. Verksamheterna påverkas av för låga

ersättningsnivåer sedan många år. Politiker verkar

Redan inne på mottagningen märker man

– Jag har förutom min vårderfarenhet också

Medan Lotta berättar om sin verksamhet

Sinnligt

att det finns ett annat lugn än man normalt möter

fortfarande inte insatta i hur negativt de felaktiga

hos Landstinget. Vackra detaljer och harmoniska

ersättningarna påverkar.

Adress: Hyvelgatan 12, 1 tr, 741 71 Knivsta

färger gör att det upplevs mer som en oas än

Telefon: 018-349101

en mottagning. Hit kommer kvinnor inte bara

stannar kvar när villkoren är för dåliga och

vid graviditet utan även för att ta prover eller

dessutom ständigt försämras på grund av

diskutera preventivmedel.

ekonomin. Det fattas barnmorskor i hela landet

och det beror inte på att de inte finns, utan att de

– Ibland händer det att det kommer kvinnor

hit som inte vågat ta cellprov på tio år. De har

– Problemet idag är att personalen inte

väljer bort att jobba i Landstinget.

E-post: sinnligt.barnmorskemottagning@privat.lul.se Hemsida: www.sinnligt.com Facebook: www.facebook.com/Sinnligt


106 | VÅRD & OMSORG

ETT STEG FRAMÅT ÄR ALLTID RÄTT VÄG ATT GÅ Rätt Spårgruppen grundades för 25 år sedan som ett HVB-hem för pojkar mellan 13 och 21 år som fastnat i missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende. I dag har verksamheten utvecklats till att omfatta ett helhetskoncept med HVB-hemmet som nav.


U

VÅRD & OMSORG | 107 nder många år har HVBhemmet Fristad varit ett av Sveriges ledande behandlingshem för tonårspojkar som av olika anledningar hamnat fel i

livet. För några år sedan stod grundaren Hans Johansson inför ett vägval - att fatta beslut om hur framtiden för verksamheten skulle se ut.

– Jag hade två val, att öppna fler elevhem

eller att på olika sätt utveckla Fristad. Valet föll på det senare alternativet. kvalitetssäkra verksamheten utvecklade Rätt

men det har inte blivit av eftersom samarbetet

vi kan arbeta för att vidmakthålla kvaliteten i

Spårgruppen för några år sedan ett webbaserat

med Ärentuna är så bra. Nu är det i alla fall dags

behandlingen och för att lyckas med det behövde

journalföringssystem och behandlingsstöd. Även

och någon gång under 2018 hoppas jag att vi ska

jag knyta fler verksamheter till HVB-hemmet,

det skulle visa sig mycket framgångsrikt och i

kunna slå upp portarna till Rätt Spårs egen skola.

förklarar han.

dag används tjänsten i en rad olika verksamheter

Rätt Spårgruppen erbjuder vidare en rad

som kvinnojourer, hem för ensamkommande

utbildningar för andra som arbetar med

välövervägda åtgärder för att sedan noga utvärdera

flyktingbarn samt familjehem.

någon form av beteendeförändringsfrågor.

vad som har fungerat bra respektive mindre bra.

Utbildningarna är baserade på den erfarenhet

– Jag insåg att mitt fokus ska ligga på hur

Utgångspunkten har alltid varit att sätta in

– För en lyckad vårdkedja krävs främst

kompetent personal som trivs med den utmaning

som man har skaffat sig under de 25 år som gått

behövs tre saker; personal som stannar länge,

som det innebär att arbeta med våra ungdomar.

sedan HVB-hemmet öppnades.

modet att alltid tänka framåt samt att komplettera

De insatser vi gör syftar även till att skapa en

verksamheten med sådant som våra killar

intressant och utvecklande arbetsplats.

slår egen erfarenhet, säger Hans.

– För att säkra kvaliteten i vårdkedjan

– Jag brukar säga att det inte finns något som

behöver, säger Hans.

föreläsningar i bland annat journalföring,

Ett exempel är att många av de pojkar som

kommer till Fridstad inte har något att återvända till när de avslutat sin behandling. Ofta kommer de från trasiga familjeförhållanden, de saknar fritidssysselsättningar och fullständig skolgång.

– Det enda som väntar där hemma är det

gamla gänget, säger Hans.

För att hjälpa dessa ungdomar inledde

man för några år sedan ett samarbete med öppenvårdsföretaget Novaskill.

– Genom att tillsammans med Novaskill

erbjuda killarna hjälp med bland annat skola, praktik och körkort utvidgar vi vårt stöd på resan mot ett liv utan droger och kriminalitet. Samarbetet skulle visa sig framgångsrikt och Novaskill är numera en del

”Jag insåg att mitt fokus ska ligga på hur vi kan arbeta för att vidmakthålla kvaliteten i behandlingen och för att lyckas med det behövde jag knyta fler verksamheter till HVB-hemmet.”

av Rätt Spårkoncernen. Novaskills

Flera gånger under intervjun återkommer

insatser kompletterades senare med

Hans just till personalen och hur viktiga de

familjehemsverksamhet för de pojkar som är för

är för ungdomarna och verksamheten i stort.

unga för öppenvård.

Behandlingsassistenterna är vår ryggrad säger

han, utan dem ingenting.

Fristads familjehem är helt vanliga familjer

I utbudet finns utbildningar och

motiverande intervjuer och social perceptionsträning. Att vidmakthålla kvaliteten i vårdkedjan är en ständigt pågående process. Just nu arbetar man exempelvis aktivt med att involvera vårdnadshavare i behandlingsprogrammet.

– Med hjälp av rollspel och möten med

andra i samma situation hjälper vi familjerna att lyckas i kampen för sina barn, avslutar Hans.

där ungdomarna får stöd i att bygga upp en

fungerande vardag med skola, socialt liv och

helt avgörande för hur de unga ska lyckas bygga

Rätt Spår Gruppen

fritidsintressen.

sig ett nytt liv. Rätt Spår har i många år haft ett

mycket fruktbart samarbete med Ärentunaskolan

Adress: Ekeby bruk 35, 752 75 Uppsala

– Som familjehem är det viktigt att man kan

Utbildning och en fungerande skolgång är

Telefon: 018-56 54 91

erbjuda en trygg tillvaro med vuxen närvaro och

där ett professionellt team av pedagoger och

för att klara detta uppdrag får alla våra familjer

behandlingsassistenter välkomnat ungdomarna

E-post: hans@rattspar.se

kontinuerligt stöd, berättar Hans.

från Fristad.

Hemsida: www.rattspargruppen.se

För att locka kompetens och

– Vi har länge haft planer på en egen skola


108 | SKÖNHET & HÄLSA

ALBERIUS-KLINIKEN En av Sveriges främsta på ansiktsplastik

Alberius-kliniken i Helsingborg drivs av den skicklige plastikkirurgen Per Alberius. Med sin unika utbildningsbakgrund och i dag långa erfarenhet av rekonstruktiv och estetisk ansiktskirurgi nöjer han sig inte med annat än perfektion. Det absolut viktigaste är ett naturligt och hållbart resultat, säger Per Alberius.


SKÖNHET & HÄLSA | 109

Före

D

Efter

et är inte bara huden som

valet på tandläkaryrket. Den största fördelen med

lymfdränage ger en mängd fördelar.

förändras i ett åldrande

hans tandläkarutbildning menar han själv är

ansikte, säger Per och menar

den kunskap han besitter om käkens funktion,

snabbare, blödningar och svullnader minskar

att även de underliggande

ansiktets anatomi och tillväxt. Just kunskapen om

signifikant och det underlättar Pers arbete vid

vävnaderna tappar sin

ansiktets tillväxt är särskilt viktig när Per utfört

operation, säger hon.

spänst. Vid ett ansiktslyft

rekonstruerande plastik på barn.

Per tillägger:

använder han sig därför av en metod som innebär

– Det är viktigt att betona att Camillas

att han lyfter huden men också den underliggande

missbildningar, men också olika tumörer och

behandling är manuell. Ett faktum som leder

vävnaden för att få ett optimalt resultat.

skador efter olyckor.

till en mer behaglig, känslig och anpassad

behandling. Det vanligaste är nämligen är att man

– Att arbeta på djupet genererar ett hållbart

– Det handlar om ingrepp för medfödda

Kirurgi som Per naturligtvis även utfört i

- Återhämtningen efter operationen går

och naturligt resultat. Lyftet av både hud och

mängder på vuxna.

vid lymfdränage använder sig av maskiner.

de undre lagren gör ansiktet fräscht, piggt och

Överlag är patientomsorgen på kliniken

naturligt i många år framöver, förklarar han.

operationer som jag brann för och med tiden kom

exceptionell, liksom den patientsäkerhet som

Ett lyft utfört av Per lämnar inga onaturliga spår,

den passionen att utvecklats till att även innefatta

råder och den korta återhämtningstiden.

vilket kan jämföras med det strama och stela

estetisk kirurgi, tillägger han. Ett resultat som inte

intryck ett lyft av enbart huden ger. Gå inte i

är estetiskt tilltalande efter sådan rekonstruktiv

hem så att de när som helst kan kontakta mig

åratal och må dåligt över ditt utseende, säger Per

kirurgi blir ett misslyckande för patienten.

eller Per för svar på sina frågor och funderingar,

och tillägger att en operation leder till en fräschör

säger Camilla.

som inga dyra kläder kan mäta sig med.

amerikanska University of Iowa.

en operation någon annanstans.

– Jag brukar be mina patienter ta med sig

– Till en början var det den här typen av

Sitt sista utbildningsår tillbringade han vid – Det var där jag först fick upp ögonen för

– Alla patienter får ett akutnummer med sig

Inte undra på att så många inte kan tänka sig

fotografier från när de var yngre. Med hjälp

ansiktskirurgi och valde att hemma i Sverige

av dem söker jag skapa en förfinad version av

utbilda mig till läkare med specialitet inom just

bröstplastik åt sin 18-åriga dotter men då Per inte

deras gamla jag.

plastikkirurgi.

opererar någon under 20 år valde hon att vänta,

berättar Camilla- ingen annan var god nog.

En plastikbehandling inleds alltid med en

Parallellt med Alberius-kliniken har Per

konsultation där man går igenom patientens

under många år arbetat som handledare i

förväntningar, vilket resultat denne kan förvänta

plastikkirurgi för läkare inom olika medicinska

sig och hur återhämtningen kommer att bli.

specialiteter. Samt suttit i styrelsen för Svensk

Förening för Estetisk Plastikkirurgi. Därav sitt

– När operationen är genomförd och

resultatet uppdagats är det många patienter som

befogade rykte som en av landets skickligaste och

frågar sig varför de dröjt med ingreppet, säger Per.

mest perfektionistiska plastikkirurger.

Alberius-kliniken ligger i vad som ser ut

En av klinikens unika behandlingsmetoder

– En mamma ringde och ville beställa tid för

Alberius-kliniken

som en vacker privat villa i ett lugnt område

är lymfdränage.

i Helsingborg. Inne på kliniken råder samma

avslappnade lugn som på gatan utanför.

Camilla Ljungerud på Alberius-kliniken. Hon har

Adress: Karl X Gustavs gata 61B 254 40 Helsingborg

genomgått en utbildning i lymfdränage enligt den

Telefon: 042-12 15 17

- I den yrkesetik som min verksamhet bygger

Sedan sju år tillbaka arbetar sjuksköterskan

på ingår det att erbjuda mina patienter en trygg

dansk-franske läkarens Dr Vodder’s metod.

och diskret miljö där de kan känna sig fria att

fråga vad som helst, säger Per Alberius som i dag

kortfattat en mjuk massage av lymfsystemet som

Hemsida: www.alberiuskliniken.se

drivit sin klinik i över 20 år.

främst genomförs före operation men vid behov

Facebook:

även efter, säger Camilla.

www.facebook.com/Alberiuskliniken.se

När Per som ung stod i begrepp att

bestämma vilket fält han ville verka inom föll

– Dr Vodder’s metod är manuell och innebär

Att inleda en behandlingsprocess med

E-post: info@alberiuskliniken.se


110 | RESTAURANG & UTELIV

ASIATISK MAT FÖR DEN KRÄSNE I nio år har Bredden Thai House serverat smakrika och färgstarka rätter från de kinesiska och thailändska köken.

KINESISK STRESSHANTERING I SOLLENTUNA Ingela Qi Gong är en verksamhet i Sollentuna som håller kurser i just Qi Gong. Det är övningar som fokuserar på andning och långsamma rörelser och har en lugnande effekt.

D

är en gammal kinesisk teknik som fokuserar på andning och långsamma

R

rörelser. Detta leder till både fysisk och mental avslappning.

och Uppsala.

et hela tog fart för fjorton år sedan när Ingela Kullman var småbarnsmamma, hade ett heltidsjobb och tränade en del på sin fritid. Det fullspäckade schemat gjorde att hon så småningom fick svårt att sova. Hon upptäckte då Qi Gong som

– Till en början kändes det märkligt med långsamma rörelser. Men när

estaurang Thai House ägare heter Helena Yang och är utbildad kock i kinesisk matlagning. Hon har arbetat i restaurangbranschen sedan hon kom till Sverige för nära 30 år sedan. Innan hon tillsammans med sin man öppnade Thai

House i Upplands Väsby har hon drivit restauranger ibland annat Linköping Jag brinner för mat och service och tröttnar aldrig på mitt yrke, säger

jag hade vant mig kände jag skillnad i kroppen. Spänningarna släppte och

hon och ler.

jag upplevde ett lugn, berättar Ingela.

av grönsaker, kött, såser och andra tillbehör. Stamgästerna är otaliga och

För närvarande har Ingela kurs en gång i veckan i Rackethallen,

På Thai House serveras en välbesökt lunchbuffé med ett brett utbud

Sollentuna. För de nyfikna kan man testa en gång kostnadsfritt. Ingela

kommer ofta resande från andra delar av stan.

arbetar även som lärare på en skola och kämpar för att få in Qi Gong i sin

undervisning, men också bland sina kollegor.

och äter regelbundet.

– Qi Gong är bra som stresshantering. Jag vill lära ut tekniken så att de

Vi har flera gäster från företag som flyttat till Kista men som åker hit Kvällstid erbjuds en à la cartemeny med rätter för alla smaker.

kan använda den som ett verktyg i vardagen.

För den som vill prova lite av varje rekommenderar jag fyra små rätter på

thaivis, säger Helena.

Hon menar att Qi Gong passar alla, oavsett ålder. Det tar ett tag innan

man lär sig rörelserna, men sedan kan man använda dem i stort sett var

som helst.

välkryddad paprikasås. Många gäster har sina egna favoriter.

– Det kräver inte särskilt mycket utrymme. Du kan göra dem vid din

Kökets röda curry är populär liksom den ångkokta fisken serverad i Varje måndag kommer ett sällskap och äter vår Himalaya Wok, säger

arbetsplats. Allt du gör är att ställa dig upp, ta två minuter av din tid och

Helena stolt.

sedan är du back in business.

Restaurangen är stor och luftig med plats för 200 gäster. Inredningen

är ljus, modern och fräsch. För den som önskar kan en liten del av lokalen

Ingela Qi Gong Adress: Flisbacken 5, 19251 Sollentuna

abonneras för privata arrangemang som fest eller konferens.

På Restaurang Thai House fixar man det mesta!

Telefon: 0703691118

Bredden Thai House

E-post: ingela.kullman@gmail.com

Adress: Kanalvägen 7, 194 61 Upplands Väsby

Facebook: www.facebook.com/IngelaQiGong

Telefon: 08-590 342 60

Instagram: www.instagram.com/ingelaqigong

Hemsida: www.breddenthaihouse.se


RESTAURANG & UTELIV | 111

BLAND DE FÖRSTA MED SUSHI I SVERIGE Yukikos sushi i Uppsala tillagar maten med de bästa av råvaror och utvecklar ständigt sin meny. Nytt för i år är dumplings.

Y

ukiko Willebrand kom till

sedan öppnar egna restauranger. Utöver själva

Sverige på 70-talet då hon

matlagningen, fäster Yukiko stor vikt vid hygien,

gifte sig med en svensk man.

färska och bra råvaror och kundbemötande.

Hon började med sushi redan

på 80-talet och var därmed

att man ska hälsa gästerna välkomna när de

tidig med att presentera

kommer, säga adjö när de går och alltid tacka.

– Jag går ofta igenom med personalen

svenskarna för det japanska köket. Till en början

Enkelt men otroligt viktigt, säger Yukiko om

serverade hon sushi på ett träningscenter ett

kundbemötandet.

par dagar i veckan. Svenskarna var då relativt

obekanta med sushi och inledningsvis skeptiska

Utöver den sedvanliga menyn, som man kan

till att äta rå fisk. När de väl kommit över sin

känna igen från andra sushi-restauranger, kan

skepticism, blev de väldigt nyfikna.

man även få smaka på andra typer av sushi

på restaurangen. Det serveras exempelvis

– De frågade hur man äter det, om man

Yukikos sushi utvecklar ständigt sitt kök.

skulle ha bröd eller potatis till. Då sa jag att det

flamberad sushi. Det som är populärast är

bara är att äta som det är och njuta, minns Yukiko.

sashimi, som dessutom är väldigt bra för

magen. Nytt för i år är dumplings. Hon har

På Yukikos sushi använder man bara de

bästa råvarorna. Yukiko köper endast in mat hon

många kunder som säger att hon har den bästa

själv provsmakat först och är väldigt noga med

sushin i Uppsala, något hon finner stolthet i,

att bara servera färsk mat. Riset lagas under hela

även om hon själv inte uttalar sig i frågan.

dagen och är aldrig mer än två timmar gammalt när det serveras. Laxen är från Norge då Yukiko menar att det är den bästa och hänvisar till det faktum att japanerna föredrar den norska laxen.

Yukiko öppnade sin första lilla

sushirestaurang 2001 när hon var 52 år

Yukikos Sushi

kunskap och erfarenhet av det japanska köket,

Adress: Norbyvägen 65 75239 Uppsala

eftersom hon lagat mat hela livet. I dag har hon

Telefon: 018-59 15 69

två restauranger, en på Norbyvägen och en i

E-post: yukikossushi@gmail.com

gammal. Hon hade dock redan då omfattande

Glashuset. Restaurangerna har en viss omsättning på personal, då en del kommer för att lära sig och

Hemsida: www.yukikossushi.se


112 | RESOR & UPPLEVELSER

A

VÄLKOMMEN TILL NORRLANDS HAWAII!

Tranviken Beach är ett havsbad med camping på Alnö utanför Sundsvall vars långgrunda och mycket barnvänliga strand är utsedd till en av Sveriges absolut bästa sandstränder. Utöver det helt unika havsbadet finns här uppvärmda pooler, bastu, minigolf, restaurang och live-musik för alla smaker.

lnö är en spännande plats med mycket att se och göra. Ön, som är en gammal vulkanö, har haft broförbindelse med fastlandet sedan 1960-talet.

Alnöbron var, Ölandsbron byggdes, Sveriges längsta. Naturen och de historiska miljöerna på ön har riksintresse och här finns hela tre naturreservat samt en rad skyddade kulturmiljöer från bland annat sågverkstiden då Alnön kallades ”de sexton sågarnas ö”. På den södra delen av ön ligger fiskeläget Spikarna vars idylliska bodar, båthus och bryggor lockar turister från när och fjärran.

Granne med Spikarna ligger Tranviken

Beach med sin berömda sandstrand.

”År 2016 kom vi på andra plats på listan över Sveriges bästa sandstränder, slagna endast av Pite havsbad och före stränderna på Gotland, Öland och Österlen.”

– År 2016 kom vi på andra plats på listan

över Sveriges bästa sandstränder, slagna endast av Pite havsbad och före stränderna på Gotland, Öland och Österlen, berättar Torbjörn Karlsson som sedan ett par år tillbaka äger och driver Tranviken Beach.

– Jag föll pladask för platsen när jag kom hit

för första gången, ler Torbjörn.

Campingen som ligger i anslutning till

stranden har en mängd olika boendealternativ att erbjuda. Här finns åtta stycken fyrbäddsstugor, två stugor med tre bäddar och två dubbelrum.

– Vi har 15 husvagnsplatser och någonstans

mellan 10 och 15 platser för tält, berättar Torbjörn.

En satsning pågår för att i framtiden kunna

erbjuda säsongsuppställning av husvagn.

– För det behöver vi ta ner lite av skogen

här bakom men det är ganska lätt gjort, säger Torbjörn i den positiva anda som präglar hela vårt samtal.


RESOR & UPPLEVELSER | 113

Han berättar att säsongsplatser och möjlighet

Återkommande och mycket välbesökta

att stanna länge är mycket efterfrågat.

arrangemang har varit jazzkvällar, sommarquiz

och tacobuffé.

– Gäster som är här för första gången och

som bokat en natt i förväg vill oftast stanna

längre, ler Torbjörn.

vad passar väl bättre till mat och underhållning

än en öl eller två från Alnös eget rikskända

Campingen är så gott som alltid fullbelagd

Restaurangen har fullständiga rättigheter och

över sommaren och för att försäkra sig om

bryggeri? Maten som serveras är klassisk

plats är det tillrådligt att boka i god tid. Allt fler

strandmat i form av bl. a hamburgare, grillat

upptäcker den här lite okända pärlan.

kött och köttbullar. Kvällsmenyn innehåller även

lite ovanligare rätter såsom Västerbottenpaj med

– En majoritet av gästerna på campingen är

faktiskt norrmän, berättar Torbjörn.

renstek och laxlasagne.

Utöver bad och camping finns här mängder

Torbjörn har en mängd framtidsvisioner. Inte

av aktiviteter att välja mellan. Om havsvattnet är

bara för Tranviken Beach, han vill även bidra till

kallt finns två uppvärmda pooler, en utomhus och

att hela Alnö växer. Det finns så mycket att se och

en inomhus som båda håller cirka 25 grader.

göra på den här ön, säger han och menar att de

Mats Olsson från Härnösand som tillsammans

genom ett samarbeta med andra företagare kan

med sin familj besöker Tranviken Beach för första

erbjuda sina besökare en svårslagen bredd.

gången trivs som fisken i vattnet. De har bastat,

Olika typer av paketerbjudande är förslag som

lyssnat på livemusik, spelat minigolf, hoppat

förhoppningsvis kommer att bli verklighet.

studsmatta och gungat. Både barn och vuxna har

Ett sådant skulle kunna kombinera boende

träffat nya vänner.

och bad på Tranviken beach med middag och

rundvandring i fiskeläget Spikarna som ligger

Tranviken Camping

bra pris, sammanfattar Mats som också

endast ett stenkast bort.

Adress: Skärgårdsvägen 190 865 92 Alnö

uppskattar närheten till Sundsvall och de goda

Telefon: 073-593 13 15

kommunikationerna. Bussen till stan stannar

har ofta gästande kockar från andra restauranger

precis utanför.

runt om i landet, berättar Torbjörn.

– Vi kommer att komma tillbaka, säger Mats.

Tranviken har en beach-restaurang där man

Skorven som bjuder på natursköna promenader,

– Här finns allt man behöver till ett

– Restaurangen i Spikarna är väldigt bra och

Utanför Spikarna finns även den lilla ön

om sommarkvällarna kan lyssna till livemusik av

havsfiske och fågelskådning. I det lilla kapellet

olika slag.

ordnas ljusfester, konserter och allsång.

– Vi har haft karibisk afton, trubadurer,

gästande DJ:s och konserter, berättar Torbjörn.

– Både företagare, boende och besökare på

Alnö har allt att vinna på att vi hjälps åt.

E-post: tbk.event@gmail.com Hemsida: www.tranvikenbeach.se Facebook: www.facebook.com/TranvikenBeach Instagram: www.instagram.com/tranvikenbeach


Företagsindex SKOLA & UTBILDNING Komvux Tillväxtförvaltningen Masugnen Gåvsta skola Lammets Förskola Stiftelsen S:t Eriks Katolska Skola Gumaelius SKolan Bonnagårdens Förskola AB Täbygläntans Förskolor AB Tuff Ledarskapsträning i Stockholm Danmark skolan Nåntunaskolan Svensk-Ryska Skolan Björkhagaskolan Kärrtorps Gymnasium Kairon AB Magelungsskolan Matteusskolan Raoul Wallenbergskolorna AB Norra Reals Gymnasium Östbergaskolan Lilla Adolf Fredriks Skola Slestadsskolan Ekängens förskolor Nygårdsskolan Stiftelsen Franska Skolan Rågsveds Grundskola Hjorthagens skola Hagsätraskolan Bäckahagens skola Nordiska Folkhögskolan Tornadoskolan Fsk och Skola Privat Barnomsorg AB Snöbollsgatans förskola Fribergaskolan Iris Hadar AB Simförskolan Sally AB Karlskrona Språkfriskola Hvitfeldska Gymnasiet Rinkebyskolan

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Uppsala Musikklasser 62 Förskolan Kolibri 63 Irisgruppen 63 Alla Nationers Fria Skola 64 Edda Förskola 64 Sveriges Ridgymnasium Flyinge 65 Utmanande:Utmanad 65 Flogstaskolan 66 Ester Mosessons Gymnasium 66 World Skills Sweden AB 67 Gamla Uppsala Skola 67 Tuba konsult 68 Växthusets Skola 68 Kommunikologcenter 69 Stiftelsen Lillgårdsskolan 69 Stallkompaniet Bläsinge 70 Karlshovskolan 70 Abata 71 Malmslättsskolan Kärna 71 Eductus 72 Göteborgs Gymnastiska Institut 72 Stockholm Hotell & Restaurangskolan 73 BYGG, INREDNING & TRÄDGÅRD Haga Tak AB Soda Bygg City Bygg & Snickeri M2 Ytskikt AB Installationsbolaget EU Plast AB

74 75 76 77 78 80

DETALJHANDEL & BUTIK HMS Foods AB Z-aim AB Brick Strategy

81 82 84

FRITID & NÖJE Vena Dressyrcenter Medley Mörbybadet

85 85

FÖRETAG & TJÄNSTER Enklare AB Brandskyddsföreningen Skåne AB ZAQ Consulting Club Evergreen Leasify Scandinavian Executive Uppsala Fönsterputs & Städservice Inpeople Sverige AB Waldemar Städservice AB

86 87 88 89 90 92 92 93 93

IT & TEKNIK Mobilmaster.se CogiTel AB KB Productions

94 96 98

MOTOR & TRANSPORT Billafrakt AB 99 PS Marin 100 Bilakuten 102 Längberg Bilinredning & Motorsport 102 VÅRD & OMSORG PR Uppsala Städservice 103 JE Djursholms Optik & Ögonhälsa 103 Sinnligt 104 Rätt Spårgruppen 106 SKÖNHET & HÄLSA Alberiuskliniken 108 Ingela QI Gong 110 RESTAURANG & UTELIV Bredden Thai House Yukikos Sushi AB

110 111

RESOR & UPPLEVELSER Tranviken Camping

112


Vill du ta ditt företag till nästa nivå? Allt fler söker sig till nätet och sociala medier, därför kan vi med hjälp av redaktionell marknadsföring hjälpa ditt företag att synas på ett smidigt, genomslagskraftigt och lönsamt sätt. Vi skapar en intressant artikel om ditt företag och hjälper dig att sprida materialet digitalt och på så sätt når du ut till rätt kunder

ENTERPRISEMA

GAZINE.SE |

60 SIDOR TEMA

MAT & DRYCK / RESOR & UPPLEVELSER

JUNI/JULI 2017

inom strategiskt utvalda områden. Enterprise Magazine delas på Facebook till 500 000 användare och på andra sociala medier. Enterprise Magazine ser till att din artikel snabbt får stor spridning i sociala medier, vilket vi presenterar detaljerad statistik på.

Läsvärd artikel • Vi tar fram en intressant och givande artikel om ditt företag och dina tjänster. • Våra medarbetare sitter på lång erfarenhet och hög kompetens. • Du får korrektur på allt material innan publiceringen.

FRÅN FÖRORT TILL FINRUM

BRÖDERNA GÜVEN DRIVER STANS FRÄMST A KROGAR

IMMUN.SE | NEW GR KROG & PUB | TKW BYGG DANNEMORA & AKUSTIK | KONCERN | KROGBYGG BERKINGE BAD & FISKECAMP ARNA MELLANSVER BALLONGFLYG IGE | SÄTRA BRUNN I STOCKHOLM HÄLSOBRUNN | NORDANÅG JOHANNISHUS ÅRDENS VÄRDSHUS GODSFÖRVALTNING | CAFÉ MUGGEN | SKOKLOSTER TOLLCO | HYDROPOO | DELTA TRÄDGÅRDS L | RESTAURANG ANLÄGGNING LÄNNA BRUK AB METALLPORTEN | SELECTED BY ÅTERVINNING ELLA | MEJERI | NORDIC HAIR 1 CLINIC | CARITY | COMNE WORK

RESTAURANG SHAHRZAD

Spräcker myten om saffran och bjuder på hemligheten med perfekt ris. SID 8

Synlighet • Er artikel publiceras i en blädderbar digital tidning som går ut till cirka 500 000 Facebook-användare och delas ut i övriga sociala medier. • Er artikel publiceras på enterprisemagazine.se med kontakt-information och bilder.

Riktad marknadsföring • Vi sprider er artikel från vår Facebook-sida via sponsrat inlägg. • Artikelspridningen sker under fem dagar via vår Facebook-sida. • Välj ålder, geografiskt område och intressen. • Få din statistik både före och efter artikelspridningen. • Få resultat på spridningen, hur många likes, kommentarer och delningar den gav.

• Vi sökoptimerar alla artiklar i Google och andra större sök- motorer vilket ger ökad synlighet. • Du når ut till fler människor/företag för en mindre kostnad än tradi- tionell tidningsannonsering. • Ert budskap blir skräddarsytt efter rätt målgrupp i rätt område.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer! 08-704 22 30 | www.enterprisemagazine.se | info@enterprisemagazine.se

Vill du prenumerera? JA TACK! Jag vill ha 6 nummer för 395 kr.

FÖRETAG: NAMN: ADRESS: TELEFON: E-POST:

RDS Förlag AB Gårdsfogdevägen 18A 168 67 Bromma


Avs:

RDS Förlag AB Gårdsfogdevägen 18 A 168 67 Bromma

Tillsammans ska vi besegra cancer

Köp Cancerfondens

ROSA BAND

Finns hos ICA, Lindex och Apotek Hjärtat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.