Page 1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53650/70/Β/03/07

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.Γήπεδα οικόπεδα 3.Κτίρια Εγκ/σεις Κτιρίων 4.Μηχανήματα-Μηχ/κός Εξοπλ/σμός 5.Μεταφορικά Μέσα 6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός ΣΥΜΜ.& ΑΛΛ.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα Εμπορεύματα Α&Β Ύλες, αναλ.υλικά συσκ. Προϊόντα Παραγωγή σε εξέλιξη ΙΙ.Απαιτήσεις Πελάτες Χρεώστες διάφοροι IV.Διαθέσιμα Ταμείο Καταθέσεις όψεως ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΗ 2012 Αξία Κτήσης

Αποσβέσεις

ΧΡΗΣΗ 2011 Αναπ/στη Αξία

Αξία Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπ/στη Αξία

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΧΡΗΣΗ 2012

ΧΡΗΣΗ 2011

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.986,86

5.259,90

726,96

5.986,86

552.809,55

542.809,55

4.715,00

1.271,86 Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο

Κατεβλημένο 552.809,55

Διαφορές από αναπροσ/γή

395.007,70

143.381,83

251.625,87

395.007,70

121.073,79

273.933,91

502.754,58

204.368,29

298.386,29

475.624,58

140.110,97

335.513,61 IV.Αποθεματικά Κεφάλαια

200.551,94

162.431,74

38.120,20

200.551,94

146.893,07

59.615,16

53.850,47

5.764,69

57.540,28

48.742,20

1.710.738,93

564.032,33

1.146.706,60

1.671.534,05

456.820,03

53.658,87

Τακτικό Αποθεματικό

8.798,08 Διαφορά φορ.ελέγχου πρ.χρήσεων 1.214.714,02 Αποτελέσματα εις νέον

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 606,00 1.710.738,93

564.032,33

1.147.312,60

1.671.534,05

456.820,03

46.821,28 29.658,53

291,55 121.237,52

33.623,55 47.362,91

54.995,36 80.986,46

69.551,69 61.067,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

550.000,00

109.632,54

109.632,54

10.085,95

6.946,40

-51.024,62

-51.024,62

166.536,97

122.662,93

785.230,84

738.217,25

606,00

23.573,22 97.372,75

550.000,00

542.809,55 ΙΙΙ.Διαφορές Αναπρ/γής

52.746,02

1.215.320,02 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Λοιπές προβλέψεις Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές 76.479,81 Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχ.υποχρ Υποχρ. Από φόρους τέλη Πιστωτές διάφοροι 107.741,38 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.631,69 25.000,00 37.609,05

-6.897,10

140.897,58

206.675,15

28.310,79

54,82

483.290,32

447.856,38

912,61

20.399,02

691.020,35

693.088,27

1.480.882,88

1.431.305,52

6.015,97 130.619,34

24.476,48

30.492,45

332.843,32

138.233,83

1.480.882,88

1.354.825,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ κύκλος εργασιών (πωλήσεις) μείον κόστος πωλήσεων μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης μείον : έξοδα διοικ.λειτουργίας έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης μείον χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα μείον σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μείον οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργ κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ 2012

ΧΡΗΣΗ 2011

ΧΡΗΣΗ 2012

ΧΡΗΣΗ 2011

947.294,99

921.031,61 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

409.965,75

518.085,59 Καθ αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης

83.589,37

537.329,24

402.946,02 (+)ή(-) υπολ.αποτ/των προηγ χρήσης

45.924,04

186.632,04

198.416,92

258.286,88

198.416,91 92.410,32 8.820,95

396.833,83 6.112,19

409.047,42

83.589,37

12.213,59 -6.101,40

309,79 -6.411,19 107.757,20

112.431,45

107.757,20

112.431,45 83.589,37

κέρδη προηγούμενων χρήσεων διαφορ.φορ.ελεγχου πρ.χρήσεων υπόλοιπο κερδών εις νέον ΜΕΙΟΝ:Φόρος Εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ: 1.Τακτικό Αποθεματικό

-6.411,19 -2.907,45 131.981,57

-51.024,62

-51.024,62

78.488,79

71.638,31

15.697,76 62.791,03 3.139,55

2.Μερίσματα πληρωτέα

20.878,02

8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο

38.773,46

-6.411,19 O ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρ.Αδ.0025/04 Α Τάξεως