Page 1

ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. Α.Μ.ΑΕ 20896/70/Β/90/02 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31/12/2013 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις Οικόπεδα Κτιρια-Τεχν.Εργα Μηχανηματα-Τεχν.Εγκατ.-Λ.Μ.Ε. Μεταφορικα Μέσα Επιπλα & Λοιπός Εξο[λισμός ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤ. ΙΙ.Απαιτήσεις βραχυπρόθεσμες Πελάτες

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Π Ο Σ Α Π ΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ.Α ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΑΠΟΣΒΕΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ

675.826,45 1.029.032,29 30.686,71 29.739,22 99.364,75 1.864.649,42

990.265,61 30.686,61 29.739,19 99.364,73

675.826,45 38.766,68 0,10 0,03 0,02

675.826,45 1.029.032,29 30.686,71 29.739,22 99.364,75

982.512,34 30.686,61 29.739,19 99.096,45

675.826,45 46.519,95 0,10 0,03 268,30

1.150.056,14

714.593,28

1.864.649,42

1.142.034,59

722.614,83

3.513,00

11.Χρεώστες Διάφοροι

19.511,40

31.747,39

Σύνολο IV.Διαθέσιμα Ταμείο Καταθέσεις όψεως ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

23.024,40

31.747,39

401.760,88 14.666,21 439.451,49 1.154.044,77

349.031,99 19,61 380.798,99 1.103.413,82

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/13-31/12/13 Ι.Αποτέλεσμα εκμεταλεύσεως Κύκλος εργασιων Μείον Κόστος πωληθέντων Μικτά αποτελ/τα εκμετάλευσης Αλλα έσοδα εκμ/σης Σύνολο Μείον Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας >> Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης Μερικά αποτελέσματα Εκμετ/σης Μειον Χρεωστικοί Τόκοι Πλέον Πιστωτικοί Τόκοι Ολικά αποτελέσματα εκμετάλευσης ΙΙ.Πλέον (μειον)έκτακτα αποτελεσματα Εκτακτα και ανοργανα εσοδα ΜΕΙΟΝ εκτακτα και ανοργ.εξοδα Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχειων ΜΕΙΟΝ:Oi απο αυτές ενσωματωμ.στο λειτ/ο κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(προ φορων)

ΠΟΣΑ 2013

58.756,28 -91.323,19 -32.566,91 24.000,00 -8.566,91 -5.281,05 -15.843,15 -29.691,11 -37,20

58.708,02

-29.728,31

8.021,55 -8.021,55

Παρατήρηση :Εγινε αναπροσαρμογή παγίων στοιχ.Ν2065/92 την 31/12/12

58.677,01

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Λοιπες Μακρ/σμες Υποχρεωσεις Βραχυπροθεσμες Υποχρ. Προμηθευτές Ασφαλιστικοι Οργανισμοί Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη Πιστωτές Διάφοροι Σύνολο Βραχ.Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΣΑ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως Μειον φορος εισοδήματος Σύνολο Τακτικό Αποθεματικό Μείον ζημίες προηγουμένης χρησεως Κέρδη σε νέο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. -107,23 -29.835,54 Γ.ΦΑΡΣΑΡΗΣ 12.034,30 -12.034,30 -29.835,54

2013

2012

58.677,01 -16.980,62 41.696,39 -2.084,82 -29.835,54 9.776,03

-29.835,54

ΠΟΣΑ2012

1.119.001,37

1.002.390,00

32,85 2.084,82

116.644,22

9.776,03

-29.835,54

1.130.895,07

1.089.198,68

4.610,72 1.298,66 15.772,97 1.467,35 23.149,70 1.154.044,77

3.306,82 -81,90 9.522,87 1.467,35 14.215,14 1.103.413,82

ΠΟΣΑ 2012

95.272,65 -59.009,22 36.263,43 37.200,00 73.463,43 -3.677,00 -11.031,01 58.755,42 -47,40

-31,01 58.677,01

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Καταβλημένο (33.413 ον.μετοχές χ 30 e ΙΙΙ.Διαφορες αναπροσ/γής-Επιχ.Επ. Διαφορές Αναπρ.αξίας Λοιπών Περ.Σ. Τακτικό Αποθεματικό V.Αποτελέσματα σε νέο Υπόλοιπο κερδών χρησεως σε νέο Υπολοιπο ζημιων Προηγ.Χρήσεων σε νέο

-29.835,54

-29.835,54

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ-ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

X.ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΑΜ ΟΕΕ 54422

Γ.ΦΑΡΣΑΡΗΣ

ΦΑΡΣΑΡΗΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you