Page 1

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιους τύπους ρύπων στον αέρα θα καταστρέψει πλήρως το ΑΝΕΜΟ;

Το ΑΝΕΜΟ καταστρέφει πλήρως αερογενή βακτήρια, µύκητες, µούχλα, ιούς, πτητικές οργανικές ενώσεις (χηµικές ενώσεις στον αέρα, όπως διάφορα χηµικά που περιέχονται σε προϊόντα που χρησιµοποιούµε καθηµερινά π.χ. για τον καθαρισµό των σπιτιών µας, καλλυντικά, σπρέι µαλλιών, κ.λ.π.) και πολλές οσµές οργανικής προέλευσης και τα µετατρέπει σε αβλαβή αέρια που βρίσκονται φυσικά σε κάθε εσωτερικό χώρο, διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

2. Τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστό το ΑΝΕΜΟ;

∆ύο είναι τα στοιχεία που το διαχωρίζουν από τους υπόλοιπους καθαριστές αέρα: α. η τεχνολογία που χρησιµοποιεί βασίζεται σε άµεση καταστροφή των αερογενών ρύπων – δεν τους παγιδεύει ούτε τους κατακρατά µέσα σε φίλτρο, και β. πολλοί καθαριστές αέρα παράγουν όζον το οποίο εκλύεται στον αέρα, ακόµη και καθαριστές αέρα που δεν αυτοχαρακτηρίζονται ως οζονιστές. Το ΑΝΕΜΟ όχι µόνο δεν παράγει καθόλου όζον αλλά αποδεδειγµένα το καταστρέφει πλήρως και η τεχνολογία που εφαρµόζει καταστρέφει τελείως τα παθογόνα µικρόβια που περνούν µέσα από τον Φωτοκαταλυτικό Αντιδραστήρα του µε οξείδωση τους.

3. Παράγεται όζον από το ΑΝΕΜΟ;

Όχι, το ΑΝΕΜΟ όχι µόνο δεν παράγει όζον κατά τη λειτουργία του αλλά αποµακρύνει πλήρως το όζον από το χώρο µετατρέποντας το σε καθαρό Οξυγόνο.

4. Μπορεί το ΑΝΕΜΟ να καταστρέψει το όζον που προϋπάρχει σε ένα χώρο;

Ναι, έχει αποδειχθεί µε δοκιµές σε πραγµατικούς χώρους όπου υπήρχε όζον, ότι η αντίδραση οξείδωσης που προκαλείται στο Φωτοκαταλυτικό Αντιδραστήρα θα µετατρέψει το όζον του χώρου σε οξυγόνο. Συνεπώς το ΑΝΕΜΟ, όχι µόνο, ξεχωρίζει από πολλούς καθαριστές αέρα εφόσον το ΑΝΕΜΟ δεν παράγει όζον αλλά καταστρέφει πλήρως το όζον που παράγεται από άλλες πηγές µέσα στο χώρο.

5. Πως µπορεί να βοηθήσει το ΑΝΕΜΟ ανθρώπους µε άσθµα ή αλλεργίες;

Οι πιο συνηθισµένες πηγές που προκαλούν κρίσεις άσθµατος ή/και αλλεργικές αντιδράσεις είναι σκόνη, σπόροι µηκύτων, µούχλα, κατοικίδια ζώα και πτητικές οργανικές ενώσεις, οι οποίες στο σύνολό τους καταστρέφονται πλήρως και άµεσα από το ΑΝΕΜΟ.

6. Μπορεί να καταστρέψει το ΑΝΕΜΟ µικροοργανισµούς και λοιπούς βιολογικούς παράγοντες που πολλές φορές δεν ελέγχονται από φίλτρα νοσοκοµειακής χρήσης ή άλλους καθαριστές;

Ναι. Η αποτελεσµατικότητα της τεχνολογίας του ΑΝΕΜΟ δεν περιορίζεται από το µέγεθος των σωµατιδίων. Κάθε αερογενής ρύπος που είναι οργανικός θα καταστραφεί πλήρως µετατρεπόµενος σε ίχνη (πολύ µικρή συγκέντρωση) διοξειδίου του άνθρακα και υδρατµού, χωρίς κανένα παραπροϊόν.

7. Ποιοι χρειάζονται το ΑΝΕΜΟ;

Οι εφαρµογές του ΑΝΕΜΟ αφορούν σε όλους τους κλειστούς χώρους: από κατοικίες, σχολεία, επιχειρήσεις, βιοµηχανικές εφαρµογές που απαιτούν καθαρό αέρα έως νοσοκοµεία και ιατρεία. Όπου υπάρχουν παθογόνοι µικροοργανισµοί στον αέρα, πτητικές οργανικές ενώσεις και οσµές η χρήση του ΑΝΕΜΟ αποτελεί την ενδεδειγµένη λύση πλήρους καθαρισµού του αέρα.


8. Πως λειτουργεί το ΑΝΕΜΟ;

Η τεχνολογία που χρησιµοποιεί το ΑΝΕΜΟ συνδυάζει δύο τεχνικές καταστροφής παθογόνων µικροοργανισµών: τη φωτοκαταλυτική οξείδωση και την ακτινοβολία στα 254 nm (γνωστή ως UVc: υπεριώδη ακτινοβολία) ώστε να καταστρέφονται πλήρως επικίνδυνα παθογόνα µικρόβια στον αέρα. Όταν ο φωτοκαταλύτης TiO2 που βρίσκεται µέσα στο ερµητικά κλειστό αντιδραστήρα διεγείρεται από το φως των λαµπών UV, παράγονται από την επιφάνεια του ρίζες υδροξυλίου (OH*) (που έχουν ισχυρή οξειδωτική ικανότητα δηλαδή να καταστρέφουν πλήρως οργανική ύλη µετατρέποντας τη πλήρως σε ανόργανα υλικά δηλ. σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό χωρίς να παράγεται κανένα παραπροϊόν. Το ΑΝΕΜΟ αλλάζει τη µοριακή δοµή της οργανικής ύλης που εισέρχεται στον αντιδραστήρα του σε υδρατµό και CO2. ∆εν παράγεται τίποτε άλλο, ούτε τέφρα ή όζον ή άλλο παραπροϊόν. ∆εν απαιτείται καθαρισµός του συστήµατος. ∆εν κατακρατούνται παθογόνα σε διαδοχικά φίλτρα που να απαιτούν διαρκή αλλαγή. Μόνο ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ.

9. Υπάρχουν στο ΑΝΕΜΟ φίλτρα µε ανάγκη συχνής αλλαγής ή καθαρισµού;

Το ΑΝΕΜΟ δεν είναι σύστηµα φιλτραρίσµατος. Υπάρχει ένα προστατευτικό στοιχείο στον ανεµιστήρα το οποίο εµποδίζει την είσοδο στον αντιδραστήρα µεγάλων σωµατιδίων ακαθαρσιών (π.χ. χνούδια).

10. Τι είδους προληπτική συντήρηση απαιτείται;

Απαιτείται αλλαγή της λάµπας και του προστατευτικού στοιχείου ανεµιστήρα κάθε έτος.

11. Τι κατανάλωση ενέργειας απαιτεί η λειτουργία του ΑΝΕΜΟ;

Το ΑΝΕΜΟ έχει τις ίδιες απαιτήσεις ενέργειας µε ένα κοινό λαµπτήρα. Κατατάσσεται στην ενεργειακή κλάση Α++ .

12. Πως τοποθετείται το ΑΝΕΜΟ σε ένα χώρο;

Το ΑΝΕΜΟ µπορεί να τοποθετηθεί επιτοίχια ή στο ταβάνι µε ειδικά εξαρτήµατα που περιλαµβάνονται στο σύστηµα. Υπάρχουν µοντέλα επιδαπέδιας τοποθέτησης που φέρουν τροχούς εύκολης µεταφοράς.

13. Μπορεί να τοποθετήσω το ΑΝΕΜΟ σε κλειστό ντουλάπι ή παρόµοιο χώρο;

Αν το ΑΝΕΜΟ τοποθετηθεί σε κλειστό ντουλάπι ουσιαστικά θα καθαρίζει τον αέρα µόνο στο χώρο του ντουλαπιού και δεν θα επιτυγχάνεται ο καθαρισµός του χώρου όπου είναι τοποθετηµένο το ντουλάπι.

14. Αν υπάρχει κάποιος ανεµιστήρας (µοτέρ) που κινεί τον αέρα πόσος θόρυβος παράγεται;

Υπάρχει ανεµιστήρας που ωθεί τον αέρα µέσα στον αντιδραστήρα. Παράγεται ήχος κινούµενου αέρα και ήχος του κινούµενου ανεµιστήρα. Όµως συνολικά ο ήχος που παράγεται από το ΑΝΕΜΟ είναι κάτω από τα επίπεδα ήχου συζήτησης σε κλειστούς χώρους.

AIR-CONTROL Συστήµατα Καθαρισµού και Εξυγίανσης Αέρα Εσωτερικών Χώρων Υπεύθυνος: Κοντζεδάκης Σπύρος. ∆ηµοκρίτου 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλ.& Fax:2810 343727. Κιν.: 6944 833833

ane_sixnes  

3. Παράγεται όζον από το ΑΝΕΜΟ; 7. Ποιοι χρειάζονται το ΑΝΕΜΟ; 2. Τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστό το ΑΝΕΜΟ; Όχι, το ΑΝΕΜΟ όχι µόνο δεν παρ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you