Yhteistyövanhemmuuden kolmio

Page 1

Parisuhde päättyy jatkuu Parisuhde päättyy–– vanhemmuus vanhemmuus jatkuu Lapsi

Lapsi

La

e hd

ps i-v aLna ps h ei-mva pnih suem hpdi seu h

de

e su hd pi isuem mp h he an an i-v i-v ps ps a La L

Vanhempi

Vanhempi Puoliso

Vanhemmuussuhde

Vanhemmuussuhde

//

Vanhempi

Vanhempi Puoliso

Parisuhde

Puoliso

// Parisuhde

Puoliso


©Ensi- ja turvakotien liitto

Yhteistyövanhemmuuden kolmio työvälineenä Yhteistyövanhemmuuden kolmio on tarkoitettu työntekijöiden tueksi keskusteluihin vanhempien kanssa. Kolmiota voi käyttää yksilö- ja parityöskentelyssä sekä ryhmissä keskustelun käynnistämiseen ja tiedon jakamiseen. Kunkin perheen kolmio voi painottua eri tavoin, nostaa esille erilaisia tarpeita ja avata yksilöllisiä näkökulmia vanhempien rooleihin ja toimintaan.

tietoinen päätös

lapsen hyvinvoinnin

lle

asettamisesta etusija

on huolehtia lapsen asianmukaisesta hoidosta, huolenpidosta ja kasvatuksesta. Parisuhteen päättyminen ei katkaise vanhempien välistä vanhemmuussuhdetta. Vanhempien välinen toimiva yhteistyö saa lapsen tuntemaan olonsa turvalliseksi. Lapsi ei joudu valitsemaan puolta vanhempien välillä eikä kantamaan vastuuta aikuisten asioista tai tunteista.

Kysymyksiä vanhempien kanssa keskusteluun: • Miten vanhempien välinen yhteistyö lapsen asioissa toimii tällä hetkellä?

• Mitkä asiat vanhemmuussuhteessa ovat tällä hetkellä hyvin? • Millaiset vanhemmuuden roolit ja vastuut ovat tällä hetkellä? • Onko kolmio tasapainossa vai kallellaan? Miten se näkyy arjessa? • Millainen on kummankin vanhemman suhde lapseen? • Mitä arvostaa toisessa vanhemmassa? • Mitkä asiat hankaloittavat lapsi-vanhempi suhteiden toteutumista tai ylläpitämistä? • Mikä tekijät vahvistavat tai voisivat vahvistaa lapsi-vanhempisuhteita tai vanhemmuussuhdetta?

Vanhemman kanssa voi keskustella, millä tavoin yhteistyövanhemmuus toteutuu ja millaista tukea hän siihen tarvitsisi: Mitkä asiat ovat jo toteutuneet ja minkä kanssa täytyy vielä tehdä töitä? Millä tavoin vanhempi voi itse toimia toisin?

Lue lisää vinkkejä Yhteistyövanhemmuuden käsikirja (Ensi- ja turvakotien liitto 2019) ensijaturvakotienliitto.fi

.

uuden toteutumista

hemm edistää yhteistyövan

• Mitä tarkoittaa lapselle, jos vanhemmuus suhde tai lapsi-vanhempisuhde katkeaa?

Lähtökohdat Lapsi luo omat itsenäiset suhteensa häntä hoivaaviin vanhempiin. Nämä ihmissuhteet ovat lapselle merkityksellisiä koko elämän ajan, sillä niiden varassa hän luo käsitystä itsestään ja omasta arvostaan. Lapsen kasvun ja kehityksen kannalta on tärkeää, että lapsen suhteita molempiin vanhempiin ylläpidetään ja vanhemmat tukevat toistensa vanhemmuutta. Vanhempien yhteinen vastuu

Vanhempien tekemä

• Miten lapsen kanssa on keskusteltu erosta ja siihen johtaneista syistä? • Vaikuttavatko parisuhteen päättymiseen liittyvät tunteet vanhemmuussuhteeseen?