Vauvan turvakortti

Page 1

hoivaa ä ä v y h ja a t t u u is l l a Vauva tarvitsee turv johon kuuluu, että vanhempi tai hoitaja TURVALLINEN HOIVA JA YMPÄRISTÖ • huolehtii siitä, että koti on vauvalle turvallinen • liikkuu vauvan kanssa turvallisissa ympäristöissä ja paikoissa • on päihteetön

• ottaa vauvan huomioon riitatilanteissa ja suojaa häntä väkivaltakokemuksilta • antaa vauvan hoitoon vain tutuille/turvallisille hoitajille, jotka tarjoavat hoivaa ja huolenpitoa

HENKINEN HYVINVOINTI • hoitaa vauvaa hellästi ja iän mukaisesti

• iloitsee vauvan kanssa olemisesta

• juttelee vauvalle ja sanoittaa ympärillä tapahtuvaa

• hyväksyy vauvan omana persoonanaan

• on aidosti kiinnostunut vauvasta ja vastaa vauvan aloitteisiin

• erottaa vauvan tunteet omista tunteistaan

• auttaa vauvaa tunteiden sietämisessä, esim. lohduttaa vauvaa • pitää vauvaa sylissä • on katsekontaktissa vauvan kanssa

• auttaa vauvaa tunteiden säätelyssä, jotta vauvalle syntyy turvallinen olo ja myönteinen kokemus itsestään • sallii sen, että vauva on tarvitseva ja tuntee erilaisia tunteita

• ymmärtää vauvan rajoja ja ”yksityisyyttä”

• ymmärtää vauvan näkökulman jakaessaan tietoja vauvasta sosiaalisessa mediassa

FYYSINEN HYVINVOINTI

SEKSUAALINEN KOSKEMATTOMUUS

• koskettaa vauvaa lempeästi ja pitää sylissä niin, että vauvalla on mukava ja turvallinen olo

• suojelee vauvaa seksuaalisesti virittyneiltä tilanteilta ja ihmisiltä

• antaa vauvalle säännöllisesti sopivaa ruokaa, huolehtii riittävästä unesta ja oikeanlaisista vaatteista

• kunnioittaa vauvan seksuaalista koskemattomuutta.

• antaa vauvan harjoitella fyysisiä taitoja ja tukee siinä • vie vauvan lääkäriin, kun vauva on sairas

ensijaturvakotienliitto.fi

Yhteistyössä Helsingin ensikoti ry:n kanssa. Kuva: Tiuku Pennola.

• huolehtii vauvan hygieniasta ja terveydestä


allasta iv k ä v ja ä t s e d y y m ö t t ämä Vauva k ärsii välinpit jota on, että vanhempi tai hoitaja LAIMINLYÖNTI • antaa vauvalle liian vähän ruokaa tai sopimatonta/yksipuolista ruokaa

• antaa vauvan hoitoon tuntemattomille

• ei vaihda vauvan vaippoja riittävän usein

• ei huolehdi vauvan riittävästä unesta

• ei hoida vauvaa ikätason mukaisesti • ei pue vauvaa sään mukaisesti • ei huolehdi vauvan hygieniasta ja terveydestä • vie vauvan turvattomiin paikkoihin

• ei huolehdi sairaan lapsen lääkitsemisestä • ei huolehdi vauvan turvallisesta päivärytmistä • jättää vauvan vaille hoivaa • antaa vauvan elää kodissa tai ympäristössä, joka on vauvalle vaarallinen

HENKINEN VÄKIVALTA • ei puhu/sanoita ympärillä tapahtuvaa vauvalle

• ei ole kiinnostunut vauvan tunteista

• ei katso vauvaa, eikä ota vauvaa syliin

• ei tavoita vauvan tunteita / ei hyväksy vauvan tunteita / ei vastaa vauvan tunteisiin

• on välinpitämätön vauvaa kohtaan • käyttäytyy ennakoimattomasti tai ristiriitaisesti • on vauvaa kohtaan tunkeileva • vähättelee, mitätöi tai nimittelee vauvaa • huutaa, kiroilee tai tiuskii vauvalle • uhkailee vauvaa

• odottaa vauvan olevan kiltti ja hiljainen • siirtää omia negatiivisia tunteita vauvaan • jättää vauvan yksin • antaa vauvan olla läsnä riita- ja väkivaltatilanteissa

FYYSINEN VÄKIVALTA

SEKSUAALINEN VÄKIVALTA

• käsittelee vauvaa kovakouraisesti tai ravistelee

• koskettelee tarpeettomasti vauvan sukupuolielimiä

• lyö, läpsii, tökkii tai tukistaa vauvaa • heittelee tai pudottelee vauvaa • lääkitsee vauvaa tarpeettomasti tai antaa vauvalle päihteitä • pakottaa vauvan syömään tai nukkumaan tai istumaan paikoillaan

• koskettelee vauvaa muuten seksuaalisesti, kuten suutelee, taputtelee tai silittelee • antaa vauvan nähdä tai kuulla seksiä • on yhdynnässä vauvan kanssa.

ensijaturvakotienliitto.fi

Yhteistyössä Helsingin ensikoti ry:n kanssa. Kuva: Tiuku Pennola.

• pelottelee vauvaa ilmeillä, eleillä tai teoilla