Turvassa. Apua lapsille, vanhemmille ja läheisille vaativissa erotilanteissa

Page 1

Apua lapsille, vanhemmille ja läheisille vaativissa erotilanteissa Turvassa-hanke 2019–2021


ellä tapaamisriidan kesk Vaativan huolto- ja tukea ja apua. elävä lapsi tarvitsee

Turvassa-hankkeessa • löydetään tapoja lasten tukemiseen ja lapsen aseman ja osallisuuden vahvistamiseen • kehitetään työmalleja ja -käytäntöjä, joiden avulla voidaan selvittää lapsen toiveita, pelkoja ja mielipiteitä, kun vanhempien ero on kärjistynyt konfliktiksi • kehitetään turvallisia ja lapsen edun mukaisia tapaamiskäytäntöjä ja muutokseen tähtäävä vanhemmuusmalli • kehitetään toimivia, yhteensovitettavia ja uudenlaisia käytäntöjä muun muassa lasten suojeluun, terveydenhuoltoon, perhepalve luihin, väkivaltatyöhön ja poliisihallintoon • luodaan lapsen ja vanhemman turvallisuuden varmistamiseen moniammatillinen väline vakavien riskien arviointiin • luodaan laaja ja vankka yhteistyöverkosto.


Lapselle turvallinen, nen hänen etunsa muk ai eseen ratk aisu kärjistyne riitaan. huolto- tai tapaamis

Apua lapsille, vanhemmille ja läheisille vaativissa erotilanteissa Vuosittain noin 40 000 lapsen vanhemmat eroavat. Suurin osa vanhemmista pystyy ottamaan lapsen edun huomioon sovinnollisesti, mutta reilun 1500* lapsen vanhemmat alkavat riidellä lapsistaan niin, että kiistasta tulee repivä ja se pitkittyy.

työkäytäntöjä eroperheiden auttamiseen juuri ole.

Kärjistyneissä eroissa vanhempien välillä on vakavia ristiriitoja, väkivaltaa tai väkivallan uhkaa. Pitkittynyt erokonflikti vaarantaa lapsen kasvun, kehityksen ja turvallisuuden.

Perheiden kanssa työskentelevät monet tahot, esimerkiksi lastenvalvoja, lastensuojelu, terveydenhuolto, oikeuslaitos ja mahdollisesti poliisi. Nyt pulmana ovat ammatillisten rakenteiden tiukat raja-aidat, yhteisen tietoperustan puuttuminen ja tiedon hajanaisuus. Kokonaiskuvaa ei muodostu kenellekään toimijalle. Se voi vaarantaa lapsen oikeudet ja turvallisuuden.

Myös auttajille tilanne on vaikea. Ammattilaisten voi olla haastavaa tunnistaa vaativien erotilanteiden riskit, eikä toimivia

Lapsella on vanhempien erotessa oikeus tulla kuulluksi, säilyttää hänelle tärkeät ihmissuhteet ja kokea olonsa turvalliseksi.

anteessa sisältävässä perhetil oa in va ja aa lt va ki Vä rhesurman riski. on pahimmillaan pe *Vuonna 2016 konfliktoituneita erotilanteita kirjattiin 1694.


Ensi- ja turvakotien liitto ry, Turun ensi- ja turvakoti ry ja Viola – väkivallasta vapaaksi ry toteuttavat hankkeen yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

#Turvassa Tietoa hankkeesta

Ensi- ja turvakotien liitto projektipäällikkö, Johanna Vaitomaa | p. 050 566 0197 asiantuntija, Heli Korpipää | p. 050 434 9003 etunimi.sukunimi@etkl.fi Viola – väkivallasta vapaaksi ry, Mikkeli Emmi Heikkinen | p. 050 476 8736 Heli Isotalus | p. 046 923 8191 etunimi.sukunimi@violary.fi Turun ensi- ja turvakoti ry Hanna Sykkö | p. 050 476 3066 Ulla Mikkola | p. 050 476 3001 Roosa Tenhunen | p. 050 368 3439 etunimi.sukunimi@tuentu.fi

Ensi- ja turvakotien liitto ry | Turun ensi- ja turvakoti ry | Viola – väkivallasta vapaaksi ry