Turva10. Puhu turvallisuudesta lapsen ja nuoren kanssa

Page 1

Puhu turvallisuudesta lapsen ja nuoren kanssa

s periyt yy Turvallinen lapsuu


Onko sinun vaikea ottaa turvallisuus puheeksi lasten kanssa? Vaikka ehkä ajattelisit, että syytä olisi?

Turva10 tukee keskustelua silloin, kun lapsi ja työntekijä puhuvat turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksista. Juttuhetken on tarkoitus tuoda esiin hyviä asioita ja turvallisia ihmisiä lapsen elämässä yhtä hyvin kuin pelon aiheita. Väline on kehitetty eri ikäryhmille sopivaksi.

Turva10:

• vauvan & taaperon Turva10 • leikki- & kouluikäisen Turva10 • nuoren Turva10 • Turva10-kortit

Turva10 sisältää 10 kysymystä, jotka mahdollistavat ja helpottavat lapsen kokemuksista keskustelemisen positiivisen kautta. Samalla vahvistetaan lapsella jo olemassa olevia keinoja, jotka tuovat hänelle hyvää oloa, ja pysähdytään miettimään lapsen vahvuuksia. Turva10-kysymykset alle kolmivuotiaille käydään läpi vanhempien kanssa. Vauva kertoo turvallisuudestaan ja turvattomuudestaan kehollaan, ilmeillä ja eleillä. Lasten ja nuorten kanssa keskustellaan kahden kesken.

Turva10:

+ tukee lapsen toimijuutta + vahvistaa lapsen minäkuvaa + varmistaa turvallisuutta – ei ole arviointiväline – ei edellytä huolta lapsesta.


n, väline kaikille laste en kanssa nuorten ja perheid mattilaisille. tyÜskenteleville am


Lapsen turvallisuus on maailman tärkein asia

Kysy Turva10-perehdytystä Ensi- ja turvakotien liitosta: Yhteystiedot: Kene Truve projektiasiantuntija 050 401 8018 • kene.truve@etkl.fi

Niina Remsu projektipäällikkö 050 441 8825 • niina.remsu@etkl.fi

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen -hanke (2017–2020). Ensi- ja turvakotien liitto, Kokkolan ensi- ja turvakoti ry, Kymenlaakson Ensi- ja turvakoti­ yhdistys ry ja Vantaan Turvakoti ry.

Ensi- ja turvakotien liitto Asemamiehenkatu 4A, 7.krs, 00520 Helsinki p. 09 4542440 • toimisto@etkl.fi ensijaturvakotienliitto.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.