Turva10. Diskutera trygghet med barn och ungdomar

Page 1

Diskutera trygghet med barn och ungdomar

En trygg barndom gĂĽ

r i arv


Har du svårt att börja diskutera trygghet med barn? Trots att du kanske anser att det finns orsak till det?

Turva10 stöder diskussionen när barnet och arbetstagaren diskuterar upplevelser av såväl trygghet som otrygghet. Syftet med diskussionen är att lyfta fram goda saker och trygga människor i barnets liv men också sådant som är skrämmande. Verktyget har utvecklats så att det lämpar sig för olika åldersgrupper.

Turva10:

• Turva10 för spädbarn och småbarn • Turva10 för barn i lek- och skolåldern • Turva10 för ungdomar • Turva10-korten

Turva10 innehåller 10 frågor, som möjliggör och underlättar diskussioner om barns upplevelser på ett positivt sätt. Samtidigt stärks hos barnet redan existerande metoder, som ger barnet en bra känsla och samtidigt stannar ni upp och funderar på barnets starka sidor. Turva10-frågorna för barn under tre år gås igenom tillsammans med föräldrarna. Spädbarn uttrycker sin trygghet och otrygghet med sin kropp, miner och gester. Med barn och ungdomar förs diskussionen på tumanhand.

Turva10:

+ stöder barnets aktörskap + stärker barnets självbild + säkerställer trygghet – är inte ett verktyg för utvärdering – kräver inte att man känner oro för barnet.


som et t verktyg fรถr alla d barn, i sit t yrke arbetar me lje ungdomar och fami

r.


Barnets trygghet är det viktigaste i världen.

Förbundet för mödra- och skyddshem ger mer information om introduktion i Turva10: Kontaktinformation: Kene Truve projektexpert 050 401 8018 • kene.truve@etkl.fi

Niina Remsu projektchef 050 441 8825 • niina.remsu@etkl.fi

Projektet Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen (2017–2020). Förbundet för mödra- och skyddshem, Kokkolan ensi- ja turvakoti ry, Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry och Vantaan Turvakoti ry.

Förbundet för mödra- och skyddshem Stationskarlsgatan 4A, 7 vån., 00520 Helsingfors tfn 09 4542440 • toimisto@etkl.fi ensijaturvakotienliitto.fi