Jussi-työ

Page 1

Jussi-työ® auttaa aa n se jo ht aa vä ki va lt Ri it el yn ei ta rv it


Miten sinä riitelet kumppanisi tai lastesi kanssa? Huudatko? Uhkailetko? Käytkö käsiksi? Ajatteletko joskus, että sinulla on oikeus valvoa kumppanisi tekemisiä, koska hän on sinun? Jos tunnistat kysymyksistä itsesi tai perheesi, saatat tarvita apua. Väkivaltaista käyttäytymistä perheessä, tai sen uhkaa, voi olla vaikea saada itse loppumaan. Jos perheessäsi on lapsia, he kärsivät väkivallan ilmapiiristä, vaikka väkivalta ei lap-

seen itseensä suoraan kohdistuisikaan, eivätkä he näkisi sitä. Sinä vaikutat suuresti siihen, miten turvalliseksi lapsesi ja muut läheisesi olonsa tuntevat. Sinun voi olla vaikea ratkaista ristiriitoja. Et ole ehkä oppinut rakentavaa tapaa riidellä. Jos uhkailu tai väkivalta rikkoo toistuvasti läheistesi turvallisuuden, se vaikuttaa suuresti kaikkien hyvinvointiin.

Olen oppinut ennakoimaan riskitilanteita.

Jussi-työ auttaa sinua, jos • olet käyttänyt väkivaltaa • olet ollut uhkaava • parisuhteessasi on kontrollointia ja rajoittamista • riitanne menevät liian pitkälle • olet kurittanut lasta • kumppanisi on hakeutunut turvakotiin • kumppanisi on väkivaltainen.


Keskustelu on auttanut ymmärtämään itseä ja puolisoa.

Jussi-työ auttaa Jussi-työ® auttaa väkivallan tekijöitä. Työn ensisijainen tavoite on vaaratilanteiden ennakointi ja väkivallan käytön loppuminen. Läheisten pelon, omien tunteiden ja väkivaltatilanteita edeltävän ilmapiirin tunnistaminen on tärkeää. Jussi-työssä käsitellään väkivaltaisen käyttäytymisen problematiikkaa ja puretaan uhkaaviin tilanteisiin johtavia stressitekijöitä.

Väkivalta tai sen uhka vaikuttaa aina kaikkiin läheisiisi. Saat tukea aikuisten riitojen ja väkivallankäytön katsomiseen lapsen näkökulmasta. Työskentely on tehokkainta, jos kaikki perheenjäsenet saavat yhtä aikaa apua. Tästä mahdollisuudesta voit keskustella Jussi-työntekijäsi kanssa.

Jussi-työtä koordinoi Ensi- ja turvakotien liitto. Tapaamiset ovat asiakkaalle maksuttomia.

Olen oppinut antamaan tilaa ympärillä oleville ihmisille.


Olen oppinut kuuntelemaan itseäni.

Jussi-työ Helsinki: 050 301 0748 Jussi-työ Kotka-Kouvola: 040 554 2917

Rohkeasti ajassa.

Jussi-työ Lahti: 050 345 4781 Jussi-työ Lappeenranta: 040 765 4953 Jussi-työ Mikkeli: 044 529 3247 Jussi-työ Oulu: 0400 608 943 Jussi-työ Pori: 040 707 9483 Jussi-työ Rovaniemi: 0400 197 442 Jussi-työ Turku: 050 408 1806 Jussi-työ Vaasa: 050 330 4372 Jussi-työ Vantaa: 0400 885 510

Katso! Katso! Katso!

Lisätietoa osoitteesta: www.jussityo.fi

Tietoa väkivallasta ja sen seurauksista, sekä erilaisia testejä www.turvakoti.net

Ensi- ja turvakotien liitto ry | Asemamiehenkatu 4 A | 00520 Helsinki ensijaturvakotienliitto.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.