Jokainen kuntalainen on avun arvoinen

Page 1

Jokainen kuntalainen on avun arvoinen at! et ja perheet saav

laisen arjen laps Sinä päätät, minkä


Tukea tarpeen mukaan! Kunnan tehtävä on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Tästä tehtävästä ne eivät selviä yksin. Palveluja tuottavat lapsi- ja perhejärjestöt ovat erikoisosaajia, joiden kumppanuus on kunnille vahva voimavara. Järjestöt tuottavat monipuolisia tukitoimia ja palveluita, joilla täydennetään kuntien palveluja. Osa palveluista on vain järjestöjen varassa. Kaikissa kunnissa järjestöjen monipuolista palvelutarjontaa ei hyödynnetä riittävästi.

Miten kuntasi pyrkii estämään perheväkivaltaa? Perheväkivalta on lapsen suurin turvallisuusriski. Noin 60 000 asukkaan kunnassa kotona tapahtuvan väkivallan kustannukset ovat yli 100 000 euroa kuukaudessa, vuositasolla lähes 1,2 miljoonaa euroa. Autamme vuosittain lähes 5 000 lasta, naista ja miestä selviämään väkivallasta. Turvakotien lisäksi apua tarjoavat matalan kynnyksen avopalvelut, joihin jokaisen on helppoa ottaa yhteyttä. Netissä toimiva Nettiturvakoti auttaa väkivallan kaikkia osapuolia.


yhden kuntapäätöksiä kö et Te ä! äj tt ää Kuntap tsotko jänteellä vai ka budjettivuoden sia? estoisia vaikutuk päätöstesi pitkäk


Lasten ja perheiden ajoissa auttaminen kannattaa Kuntapäättäjänä sinä päätät, minkälaisen arjen lapset ja perheet teillä saavat. Toimiva ja turvallinen arki syntyy ihmisten luottamuksesta omiin voimavaroihin ja siihen, että tarvittaessa saa apua. Perheiden hyvinvointia ei voi mitata rahassa, mutta ennakoivasta lastensuojelutyöstä on myös taloudellista hyötyä. Yhden lapsen huostaanotto maksaa yli 50 000 euroa vuodessa. Viisas päättäjä arvioi ennakkoon päätösten lapsivaikutukset.

Osataanko kunnassasi ehkäistä vauvojen kaltoinkohtelua? Suomessa syntyy vuosittain noin 60 000 vauvaa. Vauvoista joka kymmenennellä on riski tulla kaltoinkohdelluksi. Suomessa on siten joka vuosi ainakin 6 000 vauvaa, joiden elämä alkaa huolestuttavissa olosuhteissa. Ensikodit, päiväryhmät ja kotona tapahtuva perheiden auttaminen ehkäisevät ongelmien vaikeutumista ja auttavat perheitä uuteen alkuun.


nun kuntasi Kuinka paljon si Kuntapäättäjä! ta euksiin joutunut säästää, kun vaik a? a autetaan ajoiss perhettä ja last


Hyvinvoivista ihmisistä elinvoimaa kuntaan Hyvinvoivat ihmiset ovat kunnan tärkein voimavara. Tutkimusten mukaan kuntien tärkeä vetovoimatekijä on myös toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Jatkossa maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä on jatkossakin kunnilla. Hyvinvoinnin edistämisessä järjestöt ovat kunnille korvaamaton kumppani. Järjestöt tuottavat ehkäisevää tukea ja erityispalveluja auttaen satojatuhansia lapsiperheitä vuosittain.

Mahdollistaako kuntasi odottavien, päihderiippuvaisten äitien kuntoutuksen? Noin 6 prosenttia odottavista äideistä on päihderiippuvaisia. Pelkästään alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia syntyy vuodessa noin 600. Kunnan tehtävä on huolehtia raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten ja vauvaperheiden kuntoutuksesta. Ensi- ja turvakotien liitto ylläpitää valtakunnallisia Pidä kiinni -ensikoteja ja -avopalveluyksiköitä, jotka auttavat yli 240 vauvaperhettä eroon päihteistä vuosittain.


et ja perheet, Tietävätkö laps Kuntapäättäjä! voi saada apua, mistä kunnassasi eivät riitä? kun omat voimat


Järjestökumppanuus on voimavara Perheiden eriarvoisuus lisääntyy. Vaikka huostaan otettujen lasten määrän kasvu on pysähtynyt, ei lasten ja perheiden tilanne ole hyvä. Lapset ja perheet eivät saa apua riittävän ajoissa. Lapsi- ja perhejärjestöt tuottavat monipuolista vapaaehtois- ja vertaistukea sekä palveluita kuntien rinnalla. Sinulla kuntapäättäjänä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että perheet saavat järjestöjen tarjoamaa, voittoa tavoittelematonta apua myös vaalien jälkeen.

Tarjoaako kuntasi riittävästi apua eroja uusperheille? Vanhempien ero koskettaa vuosittain noin 40 000 lasta tai nuorta. Eron tapahtuessa 60 prosenttia lapsista on pieniä, korkeintaan alakoululaisia. Ulkopuolisesta avusta on usein hyötyä, mutta vain hyvin pieni osa hakee apua. Ensi- ja turvakotien liiton ja muiden järjestöjen maksuttomia, vertaistukea tarjoavia eroneuvotilaisuuksia ja ryhmiä järjestetään ympäri Suomea.


stukset jen toiminta-avu Ovatko järjestÜ sasi? turvassa kunnas


Jokaiselle yhdenvertainen mahdollisuus apuun asuinkunnasta riippumatta Ensi- ja turvakotien liitto on lapsiperheiden ääni ja edunvalvoja. Autamme erityisen haastavissa tilanteissa olevia perheitä: vauvaperheen arki ei suju, äiti käyttää päihteitä, perheessä on väkivaltaa tai eroavat vanhemmat tarvitsevat tukea. Liiton 30 jäsenyhdistyksen verkosto tarjoaa monipuolisia avopalveluita tukemaan turvallista lapsuutta ja ehkäisemään lapsiperheiden syrjäytymistä. Ensikodit, turvakodit ja päihdeongelmaisten vanhempien kuntoutukseen erikoistuneet ensikodit pystyvät auttamaan kaikkein vaikeimmissa tilanteissa kokonaisvaltaisesti. Ammattilaisten rinnalla perheitä auttavat omalla merkittävällä työllään sadat vapaaehtoiset ja vertaiset.


Kaikki eivät osaa

ää apua. tai uskalla pyyt


lle!

nti yhdessä etusija

Asetetaan hyvinvoi

Ensi- ja turvakotien liitto ry:n jäsenyhdistykset Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry Helsingin ensikoti ry Kaapatut Lapset ry Kanta-Hämeen perhetyö ry Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry Kokkolan ensi- ja turvakoti ry Kuopion Ensikotiyhdistys ry Kvinnohusföreningen i Jakobstadsnejden rf Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry Lahden ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapsen Kengissä ry Lapsen Oikeus Väkivallattomaan Elämään LOVE ry Lyömätön Linja Espoossa ry

Oulun ensi- ja turvakoti ry Perheidenpaikka ry Pienperheyhdistys ry Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry Pääkaupungin Turvakoti ry Raahen ensi- ja turvakoti ry Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry Tampereen ensi- ja turvakoti ry Turun ensi-ja turvakoti ry Vaasan ensi- ja turvakoti – Vasa mödra- och skyddshem ry Vantaan Turvakoti ry VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry Vuoksenlaakson ensi- ja turvakoti ry Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry

www.ensijaturvakotienliitto.fi toimisto@etkl.fi