Hyvä alku. Tukea vauvaa odottaville ja vauvaperheille

Page 1

Hyvä alku


Hei, sinä vauvan vanhempi! Elämä vauvan kanssa on samaan aikaan täynnä iloa ja tosi rankkaa. Päiväsi täyttyvät hoitamisesta, syöttämisestä, vaipan vaihdosta ja kodista huolehtimisesta. Oma aika on kallisarvoista ja harvinaista. Yöuni voi olla rikkonaista ja voi olla, että sinua väsyttää lähes koko ajan. Jokainen vanhempi tarvitsee neuvoja ja apua, kun kasvaa uuteen tehtävään-

ja keinottomuuden tunteet voivat pahim-

sä. Monesti toiset vanhemmat antavat

millaan johtaa vauvan kovakouraiseen

parhaat neuvot, joskus apuun tarvitaan

käsittelyyn ja kaltoinkohteluun.

ammattilainen. Jos olet ollut pitkään

Apu voi olla tarpeen silloinkin, jos

uupunut tai masentunut tai jos elä-

sinulla on muuta sairautta, olet kovin

mässäsi on kuormittavia asioita, voit

nuori, sinulla on oppimisvaikeuksia tai

tarvita erityistä tukea. Väsymys, stressi

jos talous on todella tiukalla. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset tarjoavat tukea monenlaisiin vanhemmuutta rasittaviin tilanteisiin.


HELSINGIN ENSIKOTI RY / KIMMO TÄHTINEN


Kun arki ei toimi Et ole ainoa. Moni muukin on yllätty-

APUA! Eihän tämän tällaista pitänyt olla!

nyt siitä, miten rankkaa vauvanhoito voi olla. Hienoa, että haet apua perheellesi. Koko perhe voi hyvin, kun vanhempana oleminen tuntuu omalta ja arki sujuu. Jos sinulla on tunne, että päivät ovat yhtä kaaosta, voimme auttaa. Arkeen on mahdollista löytää mielekkyys ja hallinnan tunne. Vanhemmaksi tullaan vähitellen vauvan kanssa olemalla ja elämällä. On tärkeää, että yrität ymmärtää, mitä vauvasi haluaa sinulle kertoa. Saat toiminnassamme tukea vauvan hoidon opetteluun, arjen rytmin löytymiseen ja vauvan viestien ja tarpeiden tunnistamiseen. Tuki auttaa sinua huomaamaan ja ymmärtämään paremmin, mitä vauvasi tarvitsee.


Ole armollinen itsellesi Elämän ei kuulu olla täydellistä – ei sinun, kodin, kumppanin eikä lapsen. Kodin ei tarvitse olla koko ajan siisti. Ota rennommin, voit paremmin.

SHUTTERSTOCK


Näin me autamme sinua

Baby blues Kun vauva ei nuku ja oma väsymyksesi ja alavireisyytesi vain jatkuu, Baby blues -työntekijä voi auttaa. Jo jutteleminen puhelimessa työntekijän kanssa saattaa auttaa katkaisemaan unettomuuden kierteen tai tuoda helpotusta vauvan itkuisuuteen. Voit myös tavata Baby blues -työntekijän joko kotonasi tai työntekijän luona. Baby blues -työ järjestää samassa tilanteessa olevien vauvaperheiden yhteisiä tapaamisia ja tekee yhteistyötä neuvolan kanssa. Palvelu on maksutonta ja voit ottaa yhteyttä nimettömänä. ”Kiitos, tämä on tärkeää työtä, jota ilman minä en olisi selvinnyt alkuajan lohduttomuuden ja avuttomuuden epätoivosta. En uskalla edes arvata, missä olisin. Sillä että minut ”napattiin syliin” on varmasti vaikutus koko loppuelämääni ja lapseni elämään!” – Äiti


Päiväryhmä

Ensikoti

Kun arki vauvan kanssa ei oikein pysy hallinnassa, haluat vahvistaa taitojasi vanhempana tai kaipaat tukea muilta vauvaperheiltä, päiväryhmä on hyvä ratkaisu.

Ensikoti on kodinomainen paikka, jossa sinua ja perhettäsi tuetaan ympäri vuorokauden. Ensikoti on yhteisö, jossa yhdessä opetellaan vanhemmuutta, tuetaan toinen

Säännöllinen rytmi, toistuvat tapaami-

toistaan ja jaetaan kokemuksia. Koko

set, yhteinen toiminta ja keskustelut

perhe on tervetullut. Saatte ensikodissa

muiden vauvaperheiden kanssa tuovat

turvallisen, vauvan ja vanhemman tar-

iloa, ryhtiä ja osaamista perheen arkeen.

peita kuuntelevan ja hyvää keskinäistä

Voit ottaa yhteyttä suoraan päiväryh-

suhdettanne vahvistavan alun perhe-

mään tai kysyä toiminnasta neuvolassa

elämällenne.

tai lastensuojelussa.

Ensikotiin voit tulla jo ennen vauvan syntymää. Ensikodissa asumisen pituus

• 4−6 perhettä

sovitaan yhdessä lastensuojelun sosiaali-

• 2−3 kertaa viikossa puolen vuoden ajan

työntekijän kanssa. Jakso on yleensä

• 4−5 tuntia kerrallaan

vaiheessa harjoitellaan omaan kotiin

useiden kuukausien pituinen ja loppusiirtymistä.

”Päiväryhmä on todellakin oikeasti

”Ensikotiin meneminen oli elämäni

matalan kynnyksen paikka.”

paras päätös!”

– Ryhmään osallistunut äiti

– Ensikodista kotiutunut äiti


Vapaaehtoisdoula

Vauvaitkee.fi Jos vauva itkee paljon, sinulle voi tulla avuton olo tai voit väsyä itkuun. Vauvan rauhoittaminen voi olla joskus vaikeaa.

Jos odotat vauvaasi yksin tai sinusta ja puolisostasi tuntuu, että tuki on tarpeen, voi vapaaehtoisdoula olla hyvä vaihtoehto. Vapaaehtoisdoula on tukihenkilö, joka on perheesi tukena odotusaikana ja vauvan syntyessä. Doulan tärkein tehtävä on olla läsnä ja kuunnella. Hän toimii

Vauvaitkee.fi-sivustolta löydät apua ja

perheesi ehdoilla toiveitanne ja tarpei-

vinkkejä siihen, mitä voit kokeilla vau-

tanne kuunnellen. Tuettava ja vapaaeh-

van rauhoittamiseksi.

toinen tapaavat toisensa keskimäärin

Vauvat itkevät viestiäkseen. Itku on

kolme kertaa.

vauvan tapa kertoa asioista. Toisinaan vauva itkee hätäänsä, toisinaan taas

”Doulan läsnäolo toi synnytyskokemukseen

tarvitsemaansa huomiota ja rakkautta.

turvallisuuden tunteen. Tiesin, että en

Joskus itkuun ei löydy selkeää syytä.

joudu olemaan yksin missään vaiheessa.”

Vauvan itkuun tulee aina vastata.

– Synnyttänyt äiti


Äimä - Äidit irti synnytysmasennuksesta Jos olosi on alakuloinen ja masentunut, ja ilo vauvan kanssa olemisesta on kadonnut, voi vertaistuki ja tieto synnytyksen jälkeisestä masennuksesta auttaa. Äimä auttaa synnytysmasennuksesta ja lapsivuodepsykoosista kärsiviä äitejä antamalla vertaistukea. Tarjolla on vertaistukiryhmiä, ryhmä- ja yksilöchateja, vertaistukipuhelin ja yksilötapaamisia tukiäidin kanssa. Aima.fi -sivusto on tarkoitettu masentuneille äideille, heidän puolisoilleen ja muille läheisille. ”Joskus auttaa, kun vain puhuu asioistaan jonkun saman kokeneen kanssa, joka välittää.” – Toipunut äiti

Näin me autamme sinua


Pysäkillä takki auki, ilman hanskoja En tuntenut ketään, joka olisi käynyt päiväryhmässä. Mietin, pystynkö sitoutumaan siihen, että käyn siellä kolmena päivänä viikossa. Aamuiset lähtemiset pelottivat myös. Välillä olen ollut itse pysäkillä takki auki ja ilman hanskoja. Lapset olen pukenut hyvin. Olen saanut paljon apua ja tukea. Kun aamuisin pääsimme ryhmään, meitä oltiin vastassa, vauva pääsi syliin ja sain aamupalaa. Tosi tärkeitä ovat myös muut äidit,

Kun on tarpeeksi väsynyt, luulee, että hurja väsymys on normaalia. Onneksi aloin itkeä neuvolan lääkärillä. Lääkäri alkoi puhua päiväryhmästä ja terveydenhoitajakin suositteli sitä.

joihin tutustuin. Nyt lapset ovat kasvaneet ja osaan pyytää aiempaa paremmin apua. Monet jättävät pyytämättä, kun pelkäävät, ettei hätä ole

Väsymys saa pienetkin asiat tuntumaan suurilta. Päiväryhmä on auttanut meidän per-

tarpeeksi suuri. Väsymys riittää syyksi. Kun

hettä enemmän kuin osasimme edes

valvot pari kuukautta, olet ihan lopussa.

toivoa.


H E L S I N G I N E N S I K O T I RY / K I M M O T Ä H T I N E N


Baby blues:

Ensikodit:

• Helsingin ensikoti ry • Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry (Jyväskylä) • Kokkolan ensi- ja turvakoti ry • Kuopion Ensikotiyhdistys ry • Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry (Kotka) • Lahden ensi- ja turvakoti ry • Lapin ensi- ja turvakoti ry (Rovaniemi) • Oulun ensi- ja turvakoti ry • Tampereen ensi- ja turvakoti ry • Perheidenpaikka ry (Outokumpu)

• Helsingin ensikoti ry • Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry (Jyväskylä) • Kokkolan ensi- ja turvakoti ry • Lahden ensi- ja turvakoti ry • Lapin ensi- ja turvakoti ry (Rovaniemi) • Oulun ensi- ja turvakoti ry • Raahen ensi- ja turvakoti ry • Tampereen ensi- ja turvakoti ry • Turun ensi- ja turvakoti ry

Päiväryhmät: • Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry (Lappeenranta) • Helsingin ensikoti ry • Kokkolan ensi- ja turvakoti ry • Kuopion Ensikotiyhdistys ry • Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry (Kotka) • Lahden ensi- ja turvakoti ry • Oulun ensi- ja turvakoti ry • Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry • Tampereen ensi- ja turvakoti ry • Vuoksenlaakson vammais- ja perhetyö ry (Imatra) • Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry (Iisalmi)

Vapaaehtoisdoulat erityistä tukea tarvitseville perheille • voit kysyä lähimmästä ensikotiyhdistyksestäsi

vauvaitkee.fi aima.fi

Ensi- ja turvakotien liitto Asemamiehenkatu 4 | 00520 Helsinki | p. 09 4542 440 |

ensijaturvakotienliitto.fi

GRAAFINEN SUUNNITTELU: ROHKEA RUUSU | KANNEN KUVA: HELSINGIN ENSIKOTI RY / KIMMO TÄHTINEN

Me osaamme auttaa: