Vanhemmuus on arvokasta - myös eron jälkeen

Page 1

Myös er on jälke e

n.

Ero lapsiperheessä -työ


Vanhempien välinen hyvä ja toimiva yhteistyö turvaa lapsen hyvinvointia erossa ja eron jälkeen. Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -työ edistää vanhempien yhteistyötä ja sovinnollisuutta. Työn tavoite on lapsen aseman ja ihmissuhteiden turvaaminen eron jälkeen.

On lapsen etu, että on.

vanhemmat saavat apua ero

Ero lapsiperheessä -työ • tekee lapsen tilanteen näkyväksi erossa • vähentää lapsen kokemia menetyksiä • auttaa vanhempia erottamaan parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyvät asiat toisistaan • tukee eron jälkeisen yhteistyö vanhemmuuden rakentumista • vahvistaa toivon ja vaihto­ehtojen löytämistä.

Osallistuminen hyödytti ja helpotti omaa oloa. Suosittelen muille, koska se helpottaa eroon liittyvien asioiden käsittelyä sekä tunteita. Halusimme hoitaa eron lasten kannalta mahdollisimman hyvin. Oli hyvä kuulla muiden kokemuksia. Kuuntelemisen oppiminen ja oman vajavaisuuden hyväksyminen ovat asioita, jotka panevat miettimään pidemmäksikin aikaa – ja hyvä niin. Tajusin, että voisin enemmän kuunnella ja ymmärtää ex-kumppania.


Ensi- ja turvakotien liitto jäsenyhdistyksineen tarjoaa matalan kynnyksen tukea ennen ja jälkeen eron. Ero lapsiperheessä -työtä tekevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Tukena on myös vapaaehtoisia, jotka ovat itse eronneet.

Ero lapsiperheessä -työtä on: • Eroneuvo-tilaisuudet • Vanhemman neuvo® -vertaistukiryhmät • Erotukihenkilöt • Apua eroon -chat • Vertaiskahvilat • Vertaisryhmät lapsille ja nuorille

Vanhempien yhteisymmärrys lapseen liittyvissä asioissa

• Yksilö-, pari- ja perhetapaamiset

suojaa lasta.

• Valvotut sekä tuetut tapaamiset ja vaihtotilanteet

Apuaeroon.fi-sivustolta löydät • tulevien tilaisuuksien ja alkavien

ryhmien ajankohdat ja paikkakunnat

• kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja

yksityisten tuottamat eropalvelut omalla asuinalueellasi

• runsaasti tietoa erosta lapsi perheessä

• Kahdenkeskisen keskustelun mahdollisuus Apua eroon chatissä viikottain

Ensi- ja turvakotien liitto tekee vaikuttamistyötä, kouluttaa sosiaali-, terveysja kasvatusalan ammattilaisia sekä kehittää eroauttamistyötä yhdessä jäsenyhdistystensä ja muiden alan toimijoiden kanssa. Ero lapsiperheessä -työ on yksi liiton lapsiperheille suunnatuista työmuodoista. Julkaisemme suosittua Vanhemman opas – tietoa ja tukea lapsiperheen eroon -kirjasta suomen, ruotsin ja englannin kielillä sekä ylläpidämme apuaeroon.fisivustoa.


Autamme monella tavalla Eroneuvo on tarkoitettu eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille, myös pariskunnille. Eroneuvosta saa tietoa ja vertaistukea parisuhteen päättymiseen ja eron jälkeiseen vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Vanhemman neuvo® on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä, jossa tarkastellaan vanhemmuuden muutoksia ja haasteita eron jälkeen sekä pohditaan asioita myös lapsen näkökulmasta. Vertaiskahvila on vapaamuotoinen kohtaamispaikka eronneille isille ja äideille. Kahviloita järjestävät vapaaehtoiset vertaistukijat. Erotukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka tarjoavat lyhytaikaista vertaistukea erotilanteessa oleville aikuisille. Apua eroon -chat tarjoaa kahdenkeskistä keskustelutukea verkossa. Tapaamispaikka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Lasten ja nuorten vertaistukiryhmissä työntekijät auttavat lapsia käsittelemään vanhempien eron herättämiä tunteita ja kokemuksia. Yksilö-, pari- ja perhetapaamiset tarjovat keskusteluapua eroon ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä vanhempien välisen yhteistyön pulmissa. Jäsenyhdistyksissä erostaan jo toipuneet vanhemmat voivat toimia vertaistukena toisille vanhemmille.

Kaksi kotia -mobiilisovellus yhdistää eronneita vanhempia ja heidän lapsiaan. Sovellus sisältää muun muassa kalenteritoiminnon, lasten ja vanhempien välisen chatin sekä tietoa, testejä ja tehtäviä. > Ladattavissa Apple store ja Google Play kaupoista > Lisätietoa apuaeroon.fi -sivulta

Ota yhteyttä! ensijaturvakotienliitto.fi/eroauttaminen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.