Pappa, mamma, förälder. Är du orolig över hur ditt beteende påverkar dina barn?

Page 1

r i arv

En trygg barndom gå

Pappa, mamma, förälder Är du orolig över hur ditt beteende påverkar dina barn?


Jag ser nu saker mer ur barnens synvinkel – jag är inte längre lika kompromisslös. Mamma

VAR INTE ENSAM DU KAN FÅ STÖD I FÖRÄLDRASKAPET. På din ort finns det nu möjlighet att delta i förändringsarbete som stärker en positiv växelverkan mellan barn och föräldrar. I arbetet stärks familjens egna resurser och det ges färdigheter i uppmuntrande fostran. Barnet behöver en trygg förälder också då familjemedlemmarna är trötta, frustrerade eller då barnet prövar gränser. Fostringsmetoder som skadar barnet i vardagliga situationer gör också föräldern ledsen, eftersom varje förälder vill sitt barns bästa.

FÖR VEM? Arbetet är avsett för familjer som behöver stöd i fostringsarbetet eller om det kan uppstå situationer som leder till ett skadligt beteende som riktas mot barnen. Familjens barn i åldern 3–17 år deltar med föräldrarna i arbetet.


GODA RESULTAT HAR UPPNÅTTS • våldet och annan fostran som behandlar barnet illa har upphört i familjerna • växelverkan mellan barnen och föräldrarna har förbättrats • fostringsmetoderna har blivit mera stödjande och uppmuntrande

• symptomen hos barn som har behandlats illa har minskat • både föräldrarna och barnen har lärt sig nya saker • hela familjens välmående har förbättrats.

VAD INNEHÅLLER ARBETSFORMEN?

Mitt barn har lärt känna sin rätt till en egen integritet. Förälder

Arbetet består av 16 veckovisa möten. Föräldrar och barn arbetar till en början skilt och vid slutet av möts hela familjen tillsammans. Vid föräldrarnas möten behandlas bland annat • våld och dess inverkan på barn

Vid barnens möten behandlas bland annat • våldets inverkan på barn

• färdigheter i föräldraskapet

• känslor

• trygghetsplan

• aggressionshantering

• ansvar för hur det egna beteendet inverkar på barnet.

• trygghetsplan • erfarenheter.


Jag har lärt mig knep och färdigheter som jag kan ta med mig hem. Pappa

TA KONTAKT! Låt oss tillsammans fundera om arbetet passar er familj. Det kostar inget att delta.

Mer information regionvis: Södra Savolax: Merja Kortelainen tfn 044 529 0009 yhteydenotot@violary.fi Vasaregionen: Heli Näreaho tfn 050 330 2394 avokki@vaasanturvakoti.fi

Förbundet för mödra- och skyddshem rf Vaasan ensi- ja turvakoti – Vasa mödra- och skyddshem ry Viola – väkivallasta vapaaksi ry Projektet Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen