Page 1

QIG_5400_RevBA pol.fm Page 1 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

Radarowy przetwornik poziomu

Start

Krok 1: Montaż przetwornika Krok 2: Podłączanie przewodów Krok 3: Konfiguracja przetwornika

Potwierdzenie konfiguracji Koniec

HART®

www.rosemount.com


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 2 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

© 2007 Rosemount Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki są własnością ich prawowitych właścicieli.

Ameryka Północna i Południowa Emerson Process Management 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA 55317 T (USA): 1-800-999-9307 T (pozostałe kraje): (952) 906-8888 F (952) 949-7001

Europa, Bliski Wschód i Afryka Emerson Process Management Shared Services Ltd. Heath Place Bognor Regis West Sussex PO22 9SH Anglia T 44 1243 845500 F 44 1243 867554

Emerson Process Management Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Polska T +48 22 45 89 200 F +48 22 45 89 231 info.pl@emersonprocess.com www.emersonprocess.pl

Azja-Pacyfik

Emerson Process Management Singapore Pte Ltd. 1 Pandan Crescent Singapur 128461 T 65 6777 8211 F 65 6777 0947 Enquiries@AP.EmersonProcess.com

www.emersonprocess.com/rosemount

WAŻNA INFORMACJA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe procedury obsługowe przetworników Rosemount® z serii 5400. Nie zawiera ona informacji szczegółowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetworników z serii 5400 (nr dokumentu 00809-0100-4026). Instrukcja obsługi i niniejsza skrócona instrukcja instalacji dostępne są w Internecie pod adresem www.rosemount.com.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 3 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących bezpiecznego montażu może spowodować poważne uszkodzenie ciała lub śmierć • Instalacji oraz naprawy urządzenia może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. • Urządzenia należy używać wyłącznie tak, jak opisano w niniejszej skróconej instrukcji instalacji i instrukcji obsługi. Niespełnienie tego wymagania może spowodować pogorszenie ochrony zapewnianej przez urządzenie. • Zastąpienie jakichkolwiek części zamiennych nieautoryzowanymi może powodować zagrożenie. Naprawa, np.: zastąpienie elementów itp. również może powodować zagrożenie i jest bezwzględnie zakazana.

Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenie ciała • Należy sprawdzić, czy środowisko pracy przetwornika jest zgodne z odpowiednimi wymogami dotyczącymi obszarów niebezpiecznych. • W przypadku instalacji przeciwwybuchowych i ognioszczelnych, nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika przy podłączonym zasilaniu elektrycznym. • Przed podłączeniem komunikatora z protokołem HART® lub FOUNDATION™ Fieldbus w atmosferze zagrożonej wybuchem należy się upewnić, że przyrządy pracujące w pętli sygnałowej są zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa i niepalności. Porażenie elektryczne może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci • Należy unikać kontaktu z przewodami i zaciskami. Przewody mogą znajdować się pod wysokim napięciem, grożącym porażeniem elektrycznym. • Przed rozpoczęciem prac związanych z okablowaniem przetwornika należy się upewnić, że zasilanie przetwornika z serii 5400 jest wyłączone i że przewody prowadzące do zewnętrznych źródeł zasilania są odłączone lub nie są zasilane. Anteny z powierzchniami nieprzewodzącymi • W skrajnych warunkach anteny z powierzchniami nieprzewodzącymi (np. antena prętowa lub antena z uszczelką Process Seal) mogą generować ładunki elektrostatyczne mogące spowodować zapłon. Dlatego, gdy antena jest używana w atmosferze zagrożonej wybuchem, należy przedsięwziąć stosowne środki, aby zapobiec wyładowaniu elektrostatycznemu.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 4 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

KROK 1: MONTAŻ PRZETWORNIKA Obudowa przetwornika Śruba

Nakrętka

Nakrętka (60 Nm) Śruba

Śruba blokująca (ATEX) Kołnierz Antena stożkowa Uszczelka Kołnierz zbiornika Króciec Obudowa przetwornika Śruba blokująca (ATEX) Kołnierz

Antena z izolacją Process Seal Okno uszczelki Process Seal Uszczelki pierścieniowe Kołnierz zbiornika Nakrętka

Króciec

Okno uszczelki Process Seal

Uszczelki pierścieniowe

Antena stożkowa z kołnierzem 1. Umieścić uszczelkę na kołnierzu zbiornika. 2. Opuścić przetwornik z anteną i kołnierzem do dyszy zbiornika. 3. Dokręcić śruby i nakrętki z właściwym momentem obrotowym względem wybranego kołnierza i uszczelki.

Antena z izolacją procesową Process Seal i kołnierzem 1. Umieścić dwie uszczelki typu O-ring w rowkach znajdujących się po dolnej stronie okna procesowego anteny. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń temperatury i ciśnienia można uzyskać w instrukcji obsługi (nr dokumentu 00809-0100-4026). 2. Umieścić antenę na króćcu zbiornika. 3. Zamontować kołnierz dokręcając śruby naprzemiennie. Dodatkowe informacje dotyczące momentu obrotowego znajdują się w instrukcji obsługi przetwornika. 4. Zamontować głowicę przetwornika i dokręcić nakrętkę stosując moment obrotowy równy 60 Nm. 5. Po 24 godzinach ponownie dokręcić śruby kołnierza. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 5 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

KROK 1 CIĄG DALSZY... Obudowa przetwornika Śruba blokująca (ATEX) Szczeliwo na gwintach

Antena prętowa z przyłączem gwintowym 1. Obniżyć przetwornik i antenę do wnętrza zbiornika. 2. Przykręcić przetwornik do przyłącza procesowego.

UWAGA W przypadku ciśnieniowych przyłączy zbiornika z gwintami NPT, połączenia wymagają zastosowania dodatkowego uszczelniacza.

Antena prętowa

Antena prętowa z kołnierzem

Śruba

Nakrętka

1. Umieścić uszczelkę na kołnierzu zbiornika(1). Grubość i materiał uszczelki Obudowa należy dobrać w zależności przetwornika od procesu. 2. Opuścić przetwornik z anteną i kołnierzem do przyłącza Śruba blokująca (ATEX) zbiornika. 3. Dokręcić śruby i nakrętki Kołnierz z właściwym momentem Opcjonalna płytka obrotowym względem pokryta PFA wybranego kołnierza (1) Uszczelka i uszczelki. Kołnierz zbiornika Króciec

Antena prętowa

Szczegółowe informacje można uzyskać w instrukcji obsługi (nr dokumentu 00809-0100-4026). (1) Uszczelka jest opcjonalnym elementem dla anteny prętowej w całości pokrytej PFA.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 6 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

KROK 2: PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW Zaleca się zastosowanie ekranowanej skrętki (18–12 AWG), odpowiedniej do napięcia zasilania i zatwierdzonej do użytku w potencjalnie niebezpiecznych miejscach (jeśli to konieczne). Informacje dotyczące obwodów elektrycznych, na przykład zasilania, można znaleźć w wykresach i rysunkach połączeń HART® i FOUNDATION™ Fieldbus na kolejnych stronach.

Aby podłączyć przetwornik 1. Należy się upewnić, że obudowa została uziemiona (włącznie z uziemieniem iskrobezpiecznym w przedziale zacisków) zgodnie z atestami do pracy w obszarach niebezpiecznych oraz krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi. 2. Należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone. 3. Zdjąć pokrywę listwy zaciskowej (patrz ilustracja na następnej stronie). 4. Przeciągnąć kabel przez dławik/osłonę kablową. W przypadku instalacji przeciwwybuchowych/ognioszczelnych należy używać wyłącznie atestowanych pod tym kątem urządzeń wejściowych w postaci dławików lub osłon kablowych. Zainstalować okablowanie z pętlą okapową. Dolna część pętli musi znajdować się niżej niż wejście dławika/osłony. 5. Podłączyć kable w sposób przedstawiony na kolejnych stronach. 6. Użyć dołączonej metalowej zatyczki do uszczelnienia nieużywanego wlotu. 7. Zamocować pokrywę i docisnąć dławik kablowy. Upewnić się, że pokrywa jest całkowicie dokręcona, zgodnie z wymaganiami norm przeciwwybuchowości (w przypadku korzystania z dławików M20 należy użyć adapterów). W przypadku instalacji ATEX zablokować pokrywę przy użyciu śruby blokującej. 8. Podłączyć zasilanie.

UWAGA Przy gwintach NPT na wejściach kabli należy użyć taśmy z Teflon® lub innego szczeliwa.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 7 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

Listwa zaciskowa Zaciski sygnałowe i zasilania

Wlot kablowy

Wlot kablowy Śruba uziemienia wewnętrznego

Śruba uziemienia zewnętrznego

HART® Przetwornik z serii 5400 korzysta z zasilania w zakresie 16–42,4 V DC (16–30 V DC w zastosowaniach iskrobezpiecznych, 20–42,4 V DC w zastosowaniach przeciwwybuchowych/ognioszczelnych). Do prawidłowego działania podręczny komunikator Rosemount 275/375 wymaga minimalnej rezystancji obciążenia (RL) o wartości 250 omów w pętli, patrz poniżej.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 8 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

Przetwornik radarowy Rosemount seria 5400

Zasilanie nieiskrobezpieczne

Opór obciążenia = 250 Ω

Zasilacz

Modem HART®

Komunikator ręczny Rosemount 275/375

PC

Ograniczenia obciążenia Do prawidłowego funkcjonowania Komunikator ręczny Rosemount 275/375 wymaga minimalnej rezystancji obciążeniowej wynoszącej 250 omów w pętli. Wartość maksymalnej rezystancji obciążeniowej można uzyskać z poniższych wykresów. Instalacje bezpieczne

Instalacje przeciwwybuchowe/ognioszczelne (EEx d)

42,4

42,4

R: maksymalna rezystancja obciążeniowa U: zewnętrzne napięcie zasilania

UWAGA W przypadku instalacji EEx d wykres obowiązuje, jeśli rezystancja obciążeniowa komunikatora HART® znajduje się po stronie dodatniej i jeśli strona ujemna jest uziemiona. W przeciwnym razie rezystancja obciążeniowa jest ograniczona do 435 omów.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 9 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

HART®, ciąg dalszy

Zasilanie iskrobezpieczne

Przetwornik radarowy Rosemount seria 5400 Zatwierdzona bariera iskrobezpieczna

RL=250 Ω Zasilacz

Parametry iskrobezpieczeństwa: Ui=30 V, Ii= 130 mA, Pi=1 W, Li=0 H, Ci=7,26 nF

Komunikator ręczny Rosemount 275/375

Modem HART®

PC

Ograniczenia obciążenia Do prawidłowego funkcjonowania Komunikator ręczny Rosemount 275/375 wymaga minimalnej rezystancji obciążeniowej wynoszącej 250 omów w pętli. Wartość maksymalnej rezystancji obciążeniowej można uzyskać z poniższego wykresu. Instalacje iskrobezpieczne

R: maksymalna rezystancja obciążeniowa U: zewnętrzne napięcie zasilania


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 10 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

KROK 2 CIĄG DALSZY... FOUNDATION™ Fieldbus Przetwornik z serii 5400 używający protokołu FOUNDATION™ Fieldbus korzysta z zasilania w zakresie 9–32 V DC (9–30 V DC w zastosowaniach iskrobezpiecznych, 16–32 V DC w zastosowaniach przeciwwybuchowych/ognioszczelnych). FISCO, zastosowania iskrobezpiecznych: 9–17,5 V DC.

Zasilanie nieiskrobezpieczne

Przetwornik radarowy Rosemount seria 5400

Zasilacz

Modem Fieldbus Komunikator polowy 375

Zasilanie iskrobezpieczne

PC

Przetwornik radarowy Rosemount seria 5400 Zatwierdzona bariera iskrobezpieczna

Zasilacz

Parametry iskrobezpieczeństwa: Ui=30 V, Ii= 300 mA, Pi=1,3 W, Li=0 H, Ci=0 nF Parametry IS FISCO: Pi=5,32 W, Li=0 H, Ci=0 nF Ui=17,5 V, Ii= 380 mA,

Modem Fieldbus Komunikator polowy 375

PC


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 11 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

KROK 3: KONFIGURACJA PRZETWORNIKA Jeśli przetwornik został wstępnie skonfigurowany przez producenta, nie istnieje potrzeba wykonywania poniższych kroków, jeśli użytkownik nie chce sprawdzać/zmieniać ustawień. Konfigurację podstawową można wykonać za pomocą programu Rosemount RadarMaster, ręcznego komunikatora Rosemount 275/375 oraz pakietu AMS lub DeltaV (for FOUNDATION™ Fieldbus). W przypadku korzystania z zaawansowanych funkcji konfiguracyjnych zaleca się używanie oprogramowania Rosemount RadarMaster. Podczas konfiguracji za pomocą programu Rosemount RadarMaster korzysta się z kreatora podstawowej konfiguracji, wystarczającego w większości przypadków. Z dodatkowych opcji konfiguracyjnych można korzystać za pomocą funkcji konfiguracji, opisanych w instrukcji obsługi (nr dokumentu 00809-0100-4026). Konfigurację przy użyciu programu Rosemount RadarMaster opisano na kolejnych stronach. Umieszczono tam również polecenia skrótów klawiszowych ręcznego komunikatora Rosemount 275(1)/375 i parametry protokołu FOUNDATION™ Fieldbus. Instrukcje dotyczące konfiguracji zawarte w niniejszej skróconej instrukcji instalacji obejmują standardowe instalacje. Informacje dotyczące bardziej skomplikowanych instalacji, na przykład instalacji w wyjątkowo niestabilnych warunkach i w obecności wrzących mediów lub instalacji cechujących się obecnością obiektów zakłócających w zasięgu wiązki radaru, można znaleźć w instrukcji obsługi (nr dokumentu 00809-0100-4026).

(1) Tylko do komunikacji HART®.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 12 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

Instalacja oprogramowania Rosemount RadarMaster W celu zainstalowania programu RadarMaster należy: 1. Umieścić płytę instalacyjną w napędzie CD-ROM. 2. Postępować zgodnie z instrukcjami. Jeśli program instalacyjny nie zostanie automatycznie uruchomiony, należy uruchomić aplikację Setup.exe znajdującą się na płycie CD.

Konfiguracja przy użyciu oprogramowania Rosemount RadarMaster 1. Uruchomić program RadarMaster (Programy>Saab Rosemount>Rosemount RadarMaster). 2. Połączyć się z żądanym przetwornikiem. Po połączeniu z przetwornikiem zostanie wyświetlone okno Guided Setup (Konfiguracja krok po kroku) (okno to jest otwierane automatycznie po nawiązaniu połączenia z przetwornikiem). Uruchomić kreatora

3. Kliknąć przycisk Run Wizard for guided setup (Uruchom kreatora konfiguracji krok po kroku). Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi podstawowej konfiguracji. Kreator przeprowadzi użytkownika przez krótką procedurę instalacji przetwornika.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 13 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

4. Pierwsze okno kreatora konfiguracji zawiera informacje ogólne takie jak Device Type (Typ urządzenia) (5400), Device Model (Model urządzenia) (5401/5402), Antenna Type (Typ anteny), numer seryjny i protokół komunikacyjny. Sprawdzić, czy informacje są zgodne z informacjami na zamówieniu. Kliknąć przycisk Next (Dalej). 5. W oknie General (Ogólne) można wpisać dane w polach Tag (Znacznik), Tag Descriptor (Opis znacznika)(1), Message (Wiadomość)(1) i Date (Data)(1). Informacje te nie są konieczne do funkcjonowania przetwornika i można je pominąć. Po kliknięciu przycisku Next (Dalej) zostanie wyświetlone następujące okno.

6. W polu Tank Type (Typ zbiornika) wybrać typ aktualnie używanego zbiornika. Jeśli żadna z opcji nie odpowiada używanemu zbiornikowi, należy wybrać opcję Unknown (Nieznany). Polecenie HART®: 1,3,4,1 Parametr protokołu FOUNDATION™ Fieldbus: TRANSDUCER 1100 > GEOM_TANK_TYPE (Typ zbiornika)

Informacja podana w polu Tank Bottom Type (Typ dna zbiornika) jest istotna dla dokładności pomiaru w pobliżu dna zbiornika. Polecenie HART®: 1,3,4,2 Parametr protokołu FOUNDATION™ Fieldbus: TRANSDUCER 1100 > GEOM_TANK_BOTTOM_TYPE (Typ dna zbiornika) (1) Tylko do komunikacji HART®.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 14 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

Wartość podana w polu Tank Height (Wysokość zbiornika) odpowiada odległości od górnego punktu odniesienia do dna zbiornika. Upewnić się, że wartość jest podana możliwie jak najdokładniej. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi (nr dokumentu 00809-0100-4026). Polecenie HART®: 1,3,4,3 Parametr protokołu FOUNDATION™ Fieldbus: TRANSDUCER 1100 > GEOM_TANK_HEIGHT (Wysokość zbiornika)

Zaznaczyć pole wyboru Enable Still-pipe/Bridle Measurement (Włącz pomiar w rurze/wylocie) i podać wartość w polu Pipe Inner Diameter (Średnica wewnętrzna rury), jeśli przetwornik jest zainstalowany na rurze lub naczyniu bocznym. Polecenie HART®: 1,3,4,4 (funkcja włączania), a następnie 1,3,4,5 Parametr protokołu FOUNDATION™ Fieldbus: TRANSDUCER 1100 >SIGNAL_PROC_CONFIG (Konfiguracja sygnału procesowego) (funkcja włączania), a następnie TRANSDUCER 1100 > ANTENNA_PIPE_DIAM (Średnica rury na antenę)

Po kliknięciu przycisku Next (Dalej) zostanie wyświetlone następujące okno.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 15 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

7. W oknie Process Condition (Warunki procesu) zaznaczyć pola, które odpowiadają warunkom w zbiorniku. Należy wybrać jak najmniej opcji – nie więcej niż dwie. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi (nr dokumentu 00809-0100-4026). Process Condition (Warunki procesu) Polecenie HART®: 1,3,4,6,1 Parametr protokołu FOUNDATION™ Fieldbus: TRANSDUCER 1100 > ENV_ENVIRONMENT (Środowisko)

Product Dielectric Constant (Stała dielektryczna produktu) Polecenie HART®: 1,3,4,6,2 Parametr protokołu FOUNDATION™ Fieldbus: TRANSDUCER 1100 > ENV_DIELECTR_CONST (Stała dielektryczna otoczenia)

Po kliknięciu przycisku Next (Dalej) zostanie wyświetlone następujące okno.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 16 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

8. Jeśli objętość powinna zostać obliczona, należy wybrać wstępnie określoną metodę obliczania objętości Volume Calculation Method (Metoda obliczania objętości) na podstawie kształtu zbiornika najbardziej zbliżonego do rzeczywistości. Wybrać pozycję None (Brak), jeśli obliczenie objętości nie jest konieczne. Kod HART®: 1,3,4,7,1 Parametr protokołu FOUNDATION™ Fieldbus: TRANSDUCER 1300> VOL_VOLUME_CALC_METHOD (Metoda obliczania objętości)

Wybrać pozycję Strapping Table (Tabela wielkości), jeśli rozmiary zbiornika nie odpowiadają żadnej ze wstępnie zdefiniowanych opcji lub jeśli wymagana jest duża dokładność obliczenia objętości. Podać wymiary zbiornika: Diameter (Średnica) Kod HART®: 1,3,4,7,2 Parametr protokołu FOUNDATION™ Fieldbus: TRANSDUCER 1300> VOL_IDEAL_DIAMETER (Idealna średnica)


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 17 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

Length (Długość) Kod HART®: 1,3,4,7,3 Parametr protokołu FOUNDATION™ Fieldbus: TRANSDUCER 1300> VOL_IDEAL_LENGTH (Idealna długość)

Volume Offset (Korekta objętości) Kod HART®: 1,3,4,7,4 Parametr protokołu FOUNDATION™ Fieldbus: TRANSDUCER 1300> VOL_VOLUME_OFFSET (Korekta objętości)

Po kliknięciu przycisku Next (Dalej) zostanie wyświetlone następujące okno.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 18 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

9. Ten krok nie dotyczy protokołu FOUNDATION™ Fieldbus. W takim przypadku parametry są wprowadzane w bloku AI. W przypadku korzystania z protokołu HART® wybrać pozycję Primary Variable, PV (Główna zmienna) (kod HART®: 1,3,5,1). Określić zakres wyjścia analogowego, wpisując wartości w polach Upper Range Value (Górna wartość zakresu – 20 mA) i Lower Range Value (Dolna wartość zakresu – 4 mA), odpowiadające żądanym wartościom poziomu (kod HART®: 1,3,5,2). Ustawienie Alarm Mode (Tryb alarmowy) (kod HART®: 1,3,5,3) określa stan wyjściowy, przy wystąpieniu błędu pomiarowego. Stosowane są następujące wartości: Wysoki: 21,75 mA (standardowy) lub 22,5 mA (Namur) Niski: 3,75 mA (standardowy) Stopklatka: utrzymuje poziom jaki zarejestrowano przed wystąpieniem błędu. Kliknąć przycisk Next (Dalej). 10. Podstawowa konfiguracja przy użyciu kreatora wzorca radarowego RadarMaster została zakończona. Kontynuować kroki 2 do 5 w oknie Guided Setup (Konfiguracja krok po kroku): • Skonfigurować wartości progowe i obszary fałszywego echa • Ponownie uruchomić urządzenie • Przejrzeć wartości przesyłane przez urządzenie • Wykonać pełną kopię zapasową Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi (nr dokumentu 00809-0100-4026).


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 19 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

ATESTY URZĄDZENIA UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I SPECJALNYCH WARUNKÓW BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA (OZNACZENIE X W ATEŚCIE NEMKO ATEX) Obwody iskrobezpieczne nie przechodzą testu izolacji dla napięcia 500 V AC, wymaganego przez klauzulę 6.4.12 normy EN 50020. Elementy anteny prętowej i anteny z uszczelką Process Seal nie przewodzą prądu elektrycznego, a powierzchnia elementu nieprzewodzącego przekracza maksymalną powierzchnię określoną dla grupy IIC w klauzuli 7.3 normy EN 50014 (20 cm2) i kategorii II 1G w klauzuli 4.4.3 normy EN 50284 (4 cm2). Dlatego, gdy antena jest używana w atmosferze zagrożonej wybuchem, należy przedsięwziąć stosowne środki, aby zapobiec wyładowaniu elektrostatycznemu. Zgodnie z klauzulą 4.3.1 normy EN 50284 należy wziąć pod uwagę zagrożenia wywołane przez nacisk i tarcie, jeśli przetwornik i elementy anten wystawione na zewnątrz zbiornika na działanie atmosfery są wykonane ze stopu metali lekkich i są używane w kategorii II 1 G.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 20 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

Atesty wydawane przez producenta – Factory Mutual (FM) E5(1) Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D; Atest niepalności pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupy E, F i G; Iskrobezpieczeństwo połączeń – klasa I/II/III, strefa 1, grupy B, C, D, E, F i G. Klasa temperaturowa T4 Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od –40°C do +70°C(2). Uszczelnienie nie jest wymagane. I5, IE(1) Iskrobezpieczeństwo w klasie I/II/III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F i G. Klasa I, strefa 0, AEx ia IIC T4 po zainstalowaniu zgodnie z rysunkiem kontrolnym: 9150079-905. Klasa niepalności I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Możliwość stosowania w klasie II, III, strefa 2, grupy F i G. 4–20 mA/model HART®: Ui=30 V DC, Ii=130 mA, Pi=1,0 W, Ci=7,26 nF, Li=0 H. Model FOUNDATION™ Fieldbus: Ui=30 V DC, Ii=300 mA, Pi=1,3 W, Ci=0 nF, Li=0 H. Model FISCO: Ui=17,5 V DC, Ii=380 mA, Pi=5,32 W, Li=Ci=0. Maks. podczas pracy: 4–20 mA/model HART®: 42,4 V, 25 mA, Model FOUNDATION™ Fieldbus: 32 V, 25 mA. Klasa temperaturowa T4 Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od –40°C do +70°C(2). (1) Kod danych zamówienia na Atesty produktów – patrz arkusz danych produktu (nr dokumentu 00813-0100-4026) lub instrukcja obsługi (nr dokumentu 00809-0100-4026). (2) +60°C dla protokołu FOUNDATION™ Fieldbus lub opcji FISCO.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 21 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

Zatwierdzenie ATEX Nemko 04ATEX1073X E1(1) Ognioszczelność: II 1/2 GD T73°C(2). EEx iad IIC T4 (–40°C<Totoczenia<+70°C(3)) I1, IA(1) Iskrobezpieczeństwo: II 1/2 GD T73°C(2). EEx ia IIC T4 (–40°C<Totoczenia<+70°C(3)). 4–20 mA/model HART®: Ui=30 V DC, Ii=130 mA, Pi=1,0 W, Ci=7,26 nF, Li=0 H. Model FOUNDATION™ Fieldbus: Ui=30 V DC, Ii=300 mA, Pi=1,5 W, Ci=0 nF, Li=0 H. Model FISCO: Ui=17,5 V DC, Ii=380 mA, Pi=5,32 W, Li=Ci=0. Rysunek instalacji: 9150079-907

(1) Kod danych zamówienia na Atesty produktów – patrz arkusz danych produktu (nr dokumentu 00813-0100-4026) lub instrukcja obsługi (nr dokumentu 00809-0100-4026). (2) +63°C dla protokołu FOUNDATION™ Fieldbus lub opcji FISCO. (3) +60°C dla protokołu FOUNDATION™ Fieldbus lub opcji FISCO.


QIG_5400_RevBA pol.fm Page 22 Wednesday, September 12, 2007 8:56 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4026, Wersja BA Listopad 2005

Seria Rosemount 5400

Atesty kanadyjskie – Canadian Standards Association (CSA) E6(1) Przeciwwybuchowość z wewnętrznymi obwodami iskrobezpiecznymi [Exia] klasa I, strefa 1, grupy B, C i D; Klasa temperaturowa T4. Klasa II, strefa 1 i 2, grupy E, F i G; Klasa III, strefa 1 Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia wynosi –40°C do +70°C.(2) Fabrycznie uszczelniony. I6, IF(1) Iskrobezpieczeństwo Exia: Klasa I, strefa 1, grupy A, B, C i D. Klasa temperaturowa T4. 4–20 mA/model HART®: Ui=30 V DC, Ii=130 mA, Pi=1,0 W, Ci=7,3 nF, Li=0 H. Model FOUNDATION™ Fieldbus: Ui=30 V DC, Ii=300 mA, Pi=1,3 W, Ci=0 nF, Li=0 H. Model FISCO: Ui=17,5 V DC, Ii=380 mA, Pi=5,32 W, Li=Ci=0. Rysunek instalacji: 9150079-906 Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia wynosi –40°C do +70°C(2). Szczegółowe informacje o atestach urządzenia można uzyskać w instrukcji obsługi (nr dokumentu 00809-0100-4026). (1) Kod danych zamówienia na Atesty produktów – patrz arkusz danych produktu (nr dokumentu 00813-0100-4026) lub instrukcja obsługi (nr dokumentu 00809-0100-4026). (2) +60°C dla protokołu FOUNDATION™ Fieldbus lub opcji FISCO.

QIG_5400_00825-0114-4026_BA_2005-11_PL  

Krok 1:Montaż przetwornika Krok 2:Podłączanie przewodów Krok 3:Konfiguracja przetwornika HART ® Skrócona instrukcja instalacji www.rosemount...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you