Page 1

DREHMO Matic C ®

Fon: Fax: Internet: E-Mail:

DREHMO GmbH Industriestraße 1 57482 Wenden/Germany +49 (0) 27 62 / 6 12 - 3 11 +49 (0) 27 62 / 6 12 - 3 59 www.drehmo.com drehmo@drehmo.com

Rozwój, sprzedaz i serwis napedów

polish


DREHMO®-Matic C Napędy armatur do różnorodnych zastosowań

Wszędzie tam, gdzie rurociągami przepływają ciecze, gazy lub substancje sypkie armatura reguluje względnie odcina strumień przepływającego medium. Do zdalnego sterowania armaturą, którą mogą być zawory, zasuwy lub klapy od dziesiątek lat stosowane są sprawdzone na całym świecie elektromechaniczne napędy armatur DREHMO®. Obszary zastosowania napędów to wytwarzanie energii, gospodarka wodna, transport oleju i gazu oraz przemysł chemiczny i petrochemiczny. Napęd musi sterować armaturą w pewnym ograniczonym mechanicznie zakresie, ustawić ją w pozycjach pośrednich, przy czym dla zapobieżenia szkodliwemu przeciążeniu armatury nie może być przekraczany pewien moment obrotowy. Realizują to specjalne urządzenia wyłączające napęd w zależności od drogi

Napędy DREHMO® automatyzują instalację uzdatniania wody.

Energetyka to typowy obszar zastosowania dla napędów DREHMO®-Matic C.

zawieradła, czyli od wykonanych obrotów i w zależności od momentu obrotowego, czyli od obciążenia. Wykonaniami specjalnymi są napędy ruchu wahliwego o kącie obrotu 90º lub 120º i napędy ruchu posuwistego, które za pomocą przystawki liniowej przetwarzają moment obrotowy w siłę wzdłużną. Szeroka oferta napędów DREHMO® pokrywa wymagane w praktyce wartości momentów i prędkości obrotowych. Dla realizacji różnorodnych zadań zdalnego sterowania, napędy DREHMO® mogą być wyposażone w dodatkowe urządzenia umożliwiające sterowanie i sygnalizację. Napędy DREHMO®-Matic C ruchu obrotowego, wahliwego i posuwistego posiadają zintegrowany układ sterowania. Dzięki temu maleje całkowity koszt instalacji automatycznego sterowania.

2

Instalacje przemysłowe w przemyśle chemicznym i petrochemicznym to kolejny, duży obszar zastosowania dla napędów DREHMO®-Matic C.

Napęd DREHMO® ze zintegrowanym układem sterowania w budynku pompowni oczyszczalni ścieków.


DREHMO®-Matic C Napędy armatur szeroka funkcjonalność do ekonomicznych zastosowań - zintegrowany człon załączający silnik - automatyczna korekcja faz - programowalne działanie napędu - programowalne sygnały WE/WY - zintegrowany interfejs sieciowy - zdalna parametryzacja - pomiar przy pomocy sensorów - uruchomienie z wykorzystaniem funkcji LEARN - lokalne funkcje diagnostyczne

Zabudowa napędu DREHMO®-Matic C na zasuwie odcinającej w oczyszczalni.

Napędy DREHMO® sterowane zdalnie z centralnej sterowni.

Zastosowanie DREHMO®-Matic C ze zintegrowanym modułem USV w kotłowni.

Napęd Matic C, zamykana kolumna sterowania lokalnego z przełącznikiem i przyciskami. 3


DREHMO®-Matic C krótki opis

Napędy sterownicze ruchu obrotowego DMC

Napędy sterownicze ruchu wahliwego DPMC

Napędy sterownicze ruchu posuwistego DMC + LE

Wał i przyłącze armatury napędów ruchu obrotowego wykonuje ruch będący wielokrotnością pełnego obrotu 360°. Napędy ruchu obrotowego stosowane są w pierwszym rzędzie jako napędy zasuw i zaworów, gdzie ruch obrotowy poprzez gwintowane wrzeciono przetwarzany jest na typowy dla zasuw ruch liniowy. Napędy ruchu obrotowego w trybie pracy sterowniczej (praca krótkotrwała S2–10/ 15 min) zasadniczo przeznaczone są do sterowania armaturą odcinającą o niewielkiej ilości cykli pracy w miesiącu. Kołnierze i przyłącza napędów ruchu obrotowego wykonane są zgodnie z normą DIN EN ISO 5210 względnie DIN3210 a tym samym pasują do każdej produkowanej obecnie armatury. Możliwe jest wykonanie specjalnych przyłączy wg potrzeb klienta. Zależnie od wartości nominalnego momentu obrotowego napędy wykonywane są w trzech wielkościach obudowy: – do 60Nm: DMC 30, 59 – 60Nm - 250Nm: DMC 60, 120, 249 – 250Nm - 1000Nm: DMC 250, 500, 1000 Napęd ruchu obrotowego o momencie powyżej 1000Nm realizowany jest przez połączenie napędu o mniejszym momencie z przekładnią czołową lub stożkową.

Napędy ruchu wahliwego to szczególny rodzaj napędu ruchu obrotowego służący do sterowania np. klapami lub zaworami kulowymi, gdzie przyłącze armatury wykonuje obrót mniejszy niż 360º. Z reguły konstrukcja oparta jest na wewnętrznej przekładni ograniczającej obrót do 90º; możliwe są również wykonania specjalne o kącie obrotu 120º lub 180º. Konstrukcja wewnętrzna małych napędów ruchu wahliwego DPMC 30…DPMC 119 różni się od napędów ruchu obrotowego tym, że przełożenie ruchu obrotowego na obrót 90° odbywa się za pomocą dwustopniowej przekładni planetarnej z mimośrodem. Dla napędów DPMC 319 lub większych napęd ruchu obrotowego połączony jest z dodatkową wewnętrzną przekładnią. Wszystkie zalety przekładni planetarnej cechujące napędy ruchu obrotowego takie jak sterowanie korbą ręczną bez rozprzęgania, samohamowność, wysoka trwałość i ciągłe smarowanie dotyczą również napędów ruchu wahliwego. Wymiary kołnierza oraz możliwe przyłącza jak tuleja nasadzana z otworem i wpustem, wewnętrzny czworokąt i dwuścian odpowiadają stosowanym normom np. DIN EN ISO 5211. Dzięki temu możliwa jest bezpośrednia zabudowa napędu na armaturze. Dodatkowe wyposażenie w postaci podstawy i dźwigni z przegubem kulowym umożliwia pośrednie sterowanie klapami odpowiednio do warunków zabudowy i konstrukcji armatury. Napęd ruchu wahliwego o momencie powyżej 1600 Nm realizowany jest przez połączenie napędu ruchu obrotowego z przekładnią ślimakową.

Napędy DREHMO mogą być zastosowane do sterowania armaturą wymagającą ruchu posuwistego. Napęd ruchu posuwistego za pomocą dobudowanej przystawki liniowej przekształca moment obrotowy na siłę osiową. Wartości siły wymaganej do sterowania armaturą mogą być nastawione bezskokowo i są powtarzalne. Napędy ruchu posuwistego stosowane są prawie wyłącznie do sterowania zaworami. Przystawka liniowa zamocowana na kołnierzu napędu ruchu obrotowego zasadniczo składa się głównie z wrzeciona z gwintem trapezowym, przyłącza do armatury z gwintem metrycznym i osłony chroniącej wrzeciono przed wpływem środowiska. Powyższe informacje dotyczą zabudowy bezpośredniej. W wykonaniu z podstawą widlastą i przegubem (do zabudowy pośredniej) napędy ruchu posuwistego znajdują zastosowanie głównie do sterowania klapami, na których zabudowa bezpośrednia jest trudna lub niemożliwa. Oferowane jest również zawieszenie przegubowe przystawki liniowej w podstawie widełkowej.

4


DREHMO®-Matic C krótki opis

Napędy regulacyjne ruchu obrotowego DMCR

Napędy regulacyjne ruchu wahliwego DMCR + MSG

Napędy regulacyjne ruchu posuwistego DMCR + LE

R

R

R

Wymagania stawiane armaturze i napędom regulacyjnym różnią się istotnie od wymagań stawianych armaturze odcinającej i napędom sterowniczym. Do najważniejszych wymagań należą: – wysoka częstość załączania – wyższa trwałość elementów napędu – mniejsze nagrzewanie silnika – mały luz w przekładniach – minimalny obszar nieczułości przy nawrocie – minimalny czas opóźnienia

Napędy regulacyjne ruchu wahliwego DMCR…+ MSG do sterowania klapami regulacyjnymi zbudowane są przez połączenie spełniających wysokie wymagania napędów regulacyjnych ruchu obrotowego i regulacyjnej przekładni ślimakowej DREHMO. Użyte przy budowie napędu materiały konstrukcyjne uwzględniają wysokie wymagania stawiane pracy regulacyjnej. Regulacyjna przekładnia ślimakowa połączona jest z napędem regulacyjnym ruchu obrotowego za pomocą kołnierza. Dzięki budowie modułowej osiąga są niemal wszystkie wymagane wartości momentu obrotowego i czasu przesterowania przy zachowaniu wysokiej opłacalności. Wyjście przekładni łączy się z armaturą regulacyjną ruchu wahliwego za pomoc kołnierzy i przyłączy, których typy i wymiary są zgodne z DIN EN ISO 5211. Dla pośredniej zabudowy do dyspozycji na wyjściu ślimakowej przekładni regulacyjnej, podobnie jak w napędach sterowniczych ruchu wahliwego, znajduje się odpowiedni osprzęt jak podstawa i dźwignia. Do doboru napędów regulacyjnych ruchu wahliwego powyżej 3000 Nm może być udostępniona osobna tabela.

Przystawki liniowe napędów regulacyjnych ruchu posuwistego typu DMCR…+ LE spełniają wymagania stawiane napędom regulacyjnym. Również tu stosuje się materiały konstrukcyjne wysokiej jakości i dokładnie wykonane podzespoły. Przystawka liniowa połączona jest z napędem regulacyjnym ruchu obrotowego DMCR. Do doboru napędów regulacyjnych ruchu posuwistego powyżej 80 kN może być udostępniona osobna szczegółowa tabela.

Napędy regulacyjne DREHMO-Matic C opracowano z myślą o trybie pracy S4. Tryb pracy S4: praca przerywana ograniczona grzaniem silnika podczas jego rozruchu. Osiągana jest przy tym trwałość łączeniowa do 35% i ilość cykli łączeniowych do 1200 c/h przy temperaturze otoczenia do +60°C (patrz dane techniczne napędów regulacyjnych). Podstawą konstrukcyjną dla wszystkich napędów regulacyjnych są napędy regulacyjne ruchu obrotowego DMCR 30…DMCR 1000. Wysoka trwałość w połączeniu z dokładnym wykonaniem części przekładni i minimalny czas opóźnienia są rezultatem solidnej konstrukcji mechanicznej napędu. W celu osiągnięcia wysokiej dokładności regulacji i trwałości zintegrowanych elementów energoelektroniki generalnie zalecamy stosowanie tzw. elektronicznego przekaźnika mocy (ELR) zbudowanego na bazie elementów półprzewodnikowych (opcja) zamiast mechanicznych styczników rewersyjnych o ograniczonej trwałości.

Schematyczne przedstawienie obwodu regulacji

Obwód regulacji ze zintegrowanym regulatorem położenia

5


DREHMO®-Matic C Konstrukcja i zasada działania

Podstawowe elementy konstrukcyjne napędów DREHMO-Matic C to silnik, przekładnia planetarna ze ślimakiem przesuwnym służącym do pomiaru momentu obrotowego, korba ręczna, układ pomiarowy i układ sterowania.

7

Wszystkie części przekładni planetarnej są rozmieszczone wokół wału drążonego. Ponieważ w przekładni planetarnej (w porównaniu do przekładni czołowej) w przenoszeniu momentu obrotowego udział bierze większa ilość zębów, można zbudować małą kompaktową przekładnię o dużej trwałości.

8

9

Właściwości mechaniczne napędu: – dożywotne smarowanie – zbędny mechanizm rozprzęgania korby ręcznej – bezproblemowy rozruch przy niskich temperaturach – wysoka trwałość również przy pracy regulacyjnej spowodowana małymi naprężeniami na powierzchni zębów przekładni i optymalną penetracją środka smarującego – dowolna pozycja zabudowy napędu

7

10 11 1

Zasada działania przy pracy silnika Silnik (1) poprzez przekładnię odboczkową (2) napędza mimośród (3). Na mimośrodzie (3) znajduje się ułożyskowane koło obiegowe (4), które obracane jest w wewnętrznie uzębionym kole osiowym (16). Z powodu różnej ilości zębów obu kół powstaje ruch obrotowy, który przekazywany jest poprzez kołki zabierakowe (17) na zamocowaną na kole obiegowym (4) tarczę zabierakową (5). Tarcza zabierakowa (5) połączona jest z wałem drążonym (15) poprzez złącze wielokarbowane. Wyłączenie zależne od momentu obrotowego Koło osiowe (16) oprócz zębów wewnętrznych posiada również uzębienie zewnętrzne, które zazębia się ze ślimakiem (13) przesuwającym się osiowo. Ślimak (13) utrzymywany jest w położeniu środkowym za pomocą sprężyn Mo (12). Jeśli na napęd zadziała moment większy niż wyznaczony przez sprężyny, wówczas siła obwodowa koła osiowego (16) przesunie ślimak (13) z położenia środkowego, i poruszy dźwignię Mo (14). W wykonaniu z kombisensorem (10) przesunięcie dźwigni zostanie przetworzone na wartość Mo przez układ elektroniczny, a w wykonaniu z klasycznymi wyłącznikami poprzez mechanizm krzywkowy zadziała wyłącznik momentu. Praca ręczna, zasada działania Rozprzęganie przy przełączaniu z pracy silnika na sterowanie ręczne jest niepotrzebne. Przy pracy silnika korba ręczna jest nieruchoma. Przy sterowaniu ręcznym siła przenoszona jest z korby poprzez ślimak (13), koło osiowe (16) i koło obiegowe (4) na tarczę zabierakową (5) i na tuleję (6). 6

2

12 13 14

2

15 16 17 18

3 4 5

6

1 Silnik zamknięty 2 Przekładnia odboczkowa 3 Mimośród 4 Koło obiegowe 5 Tarcza zabierakowa

7 Lampki sygnalizacyjne 8 Kolumna sterowania lokalnego + przycisk LEARN 9 Układ sterowania Matic C 10 Kombisensor 11 Koło przetwornika Mo

13 Ślimak przesuwny 14 Dźwignia Mo 15 Wał drążony 16 Koło osiowe 17 Kołek zabierakowy 18 Korba ręczna


DREHMO®-Matic C Cechy charakterystyczne napędu

Awaryjne sterowanie ręczne - sterowanie ręczne bez potrzeby stosowania mechanizmu rozprzęgającego - sterowanie korbą ręczną możliwe jest również po przekroczeniu nastawionego momentu obrotowego, np. armaturą w jej skrajnym położeniu - dzięki wyeliminowaniu mechanizmu rozprzęgającego, możliwe jest uzbrojenie korby ręcznej w dodatkowy awaryjny napęd mechaniczny lub elektryczny umożliwiający zdalne sterowanie

Temperatura otoczenia Zakres dopuszczalnej temperatury otoczenia w wykonaniu standardowym wynosi –25°C do +70°C; w wykonaniu przeciwwybuchowym –30°C do +40°C. Dla napędów regulacyjnych w wykonaniu standardowym: –25°C do +60°C. Wykonania przeciwwybuchowe Ex Zgodnie z VDE 0170/0171, DIN EN 5001450020 oraz 94/9 EG (ATEX 100a) dla ExZone 1 w wykonaniu EEx ed II CT4 a dla Ex-Zone 2 w wykonaniu II 3 G Ex II T4. Stopień ochrony Napędy DREHMO z kompaktowymi silnikami EMG standardowo posiadają stopień ochrony IP 67 według normy EN 60529 względnie EN 60034. Na życzenie wykonywane są również IP 68. Zgodność CE Napędy DREHMO są zgodne z wytycznymi UE dotyczącymi maszyn 98/37/EG, 89/ 392/EWG, niskiego napięcia 73/23/EWG i wytycznymi EMV 89/336/EWG. Kolor, ochrona antykorozyjna Standardowo: RAL 5015 (niebieski), ochrona antykorozyjna K3: montaż w sporadycznie agresywnej atmosferze, ochrona antykorozyjna K4: montaż w stale agresywnej atmosferze, ochrona antykorozyjna K5: montaż w bardzo agresywnej atmosferze, jak np. w chłodni wieżowej. Przyłącze elektryczne Podłączenie elektryczne odbywa się poprzez wtyczkę kompaktową zawierającą dwa osobne złącza wtykowe z zaciskami

Kombisensor W celu liniowego pomiaru drogi, w tym również położeń pośrednich, zastosowano elektroniczny czujnik drogi, który współdziałając z układem sterowania Matic C zatrzymuje napęd w zaprogramowanych pozycjach krańcowych i jednocześnie oferuje bez napięciową sygnalizację położeń krańcowych oraz sygnał analogowy 4-20 mA drogi. Zaprogramowane pozycje krańcowe nie są tracone przy zaniku zasilania. Osiągnięty moment obrotowy mierzony jest analogowo za pomocą drugiego wejścia pomiarowego, a w układzie sterowania Matic C porównywany z nastawionymi wartościami powodującymi wyłączenie napędu. Moment obrotowy mierzony, sygnalizowany i przetwarzany jest podczas pracy napędu, dolna granica zakresu pomiarowego ograniczona jest naciągiem sprężyn (12). Opcjonalne wykonanie Klasyczna sygnalizacja drogi i momentu obrotowego za pomocą łączników. Do pobudzania łączników drogowych zastosowano łatwy w nastawianiu mechanizm zliczający. Informacja o pozycji krańcowej przetwarzana jest bezpośrednio przez układ sterowania Matic C. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego, zabudowany na dźwigni Mo mechanizm krzywkowy pobudza łączniki momentu obrotowego. W celu analogowej sygnalizacji położenia 4-20mA oraz dla mechanicznego wskaźnika położenia w napędzie stosuje się mechaniczną przekładnię redukcyjną.

śrubowymi dla przewodów sterowniczych i zaciskami sprężynowymi dla przewodów zasilających. Kompaktowy silnik EMG Napędy DREHMO standardowo wyposażane są w kompaktowe silniki EMG (trójfazowe silniki asynchroniczne). Obudowa silnika jest całkowicie zamknięta. Takie wykonanie stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i zapyleniem, dzięki czemu napęd przystosowany jest do pracy w uciążliwych warunkach otoczenia. Tryb pracy: praca krótkotrwała S2 – 10/15 min; dla napędów regulacyjnych praca przerywana S4. Klasa izolacji F. Silniki IEC i wykonania specjalne Zamiast zamkniętych silników EMG na życzenie mogą być zastosowane również inne silniki.

Rodzaje przyłączy mechanicznych Napędy ruchu obrotowego: rodzaje przyłączy i wymiary kołnierzy do armatury wg DIN EN ISO 5210 lub wg DIN 3210. Wał drążony dla wznoszącego wrzeciona armatury. Rodzaje przyłączy: tuleja gwintowana, tuleja nasadzana, otwór z wpustem pasowanym, sprzęgło kłowe, czop końcowy wału. Możliwe są wykonania specjalne do armatury klienta. Napędy ruchu wahliwego: rodzaje przyłączy i wymiary kołnierzy do armatury wg DIN EN ISO 5211. Rodzaje przyłączy: otwór z wpustem pasowanym, otwór dwuścienny, otwór kwadratowy. Napędy ruchu posuwistego: rodzaje przyłączy wg DIN 3358.

Klasyczny zestaw łączników drogowych i momentowych

Ochrona termiczna silnika W uzwojeniu silnika zabudowane połączone szeregowo trzy czujniki temperatury lub opcjonalnie termistor PTC, które przerywają obwód sterowania, zanim przekroczona zostanie maksymalna dopuszczalna temperatura uzwojeń silnika 155ºC. Czujniki temperatury włączone są bezpośrednio do układu sterowania Matic C.

7


DREHMO®-Matic C Integracja napędów z systemami zdalnego sterowania

Integracja napędów z systemami zdalnego sterowania

Jeśli zachodzi potrzeba sterowania konwencjonalnymi napędami wyposażonymi w pasywne urządzenia sygnalizacyjne jak łączniki drogowe i momentowe, sygnalizacja pracy i ewentualnie analogowa sygnalizacja położenia 4–20mA, wówczas zależnie od potrzeb w systemie sterowania poza napędem muszą być zainstalowane dodatkowe komponenty: - układ styczników rewersyjnych - karty sterowników PLC - zasilanie grzejnika, układu sterowania i sygnalizacji - zewnętrzne stanowisko sterowania lokalnego - regulator położenia (pozycjoner) Instalacja tych dodatkowych centralnie umieszczonych komponentów układu sterowania pociąga za sobą dodatkowe koszty na: - szafy sterownicze - rozruch - projektowanie części sprzętowej i programowej - zajęcie powierzchni budynku - całościową dokumentację

8

Zastosowanie napędów DREHMO Matic C pomaga: - użytkownikom instalacji, - projektantom, - wykonawcom w znacznym obniżeniu całkowitych kosztów instalacji, ponieważ komponenty konwencjonalnej centralnej koncepcji systemu sterowania są już zintegrowane z napędem.

Dzięki zastosowaniu interfejsów sieciowych uzyskuje się dodatkowe korzyści: - przejrzysta budowa instalacji - łatwe podłączenie nowych napędów - węzły sieciowe znajdują się we wtyczce kompaktowej - redukcja kosztów spowodowana prostszym okablowaniem i uproszczoną budową sieci


DREHMO®-Matic C Opis funkcjonalności modułów sterowniczych

Cechy układu sterowania Matic C Układ sterowania Matic C znajduje się nad zespołem łączników drogowych i momentowych lub kombisensorem. Ta kompaktowa budowa ma następujące zalety: - łatwy dostęp do wszystkich łączników i potencjometrów - nie ma drugiego połączenia mechanicznego wymagającego czynności uszczelniających W celu programowania i nastawiania łączników odchyla się cały układ sterowania Matic C. Na zewnątrz napędu znajdują się następujące złącza elektryczne: - zasilanie silnika - cyfrowe sygnały wejściowe - cyfrowe sygnały wyjściowe - wyjście napięcia pomocniczego Opcjonalnie: - zewnętrzne zasilanie układu sterowania Matic C - wyjście analogowe położenia armatury - wyjście analogowe momentu obrotowego – charakterystyka armatury - wejście analogowe wartości zadanej położenia armatury - interfejs sieciowy zintegrowany z układem sterowania lub umieszczony w większej wtyczce kompaktowej: Profibus-DP Profibus-DPE Interbus-S Profibus-FMS Wyjście napięcia pomocniczego W razie braku zewnętrznego źródła napięcia sterowniczego wykorzystać można przeznaczone dla rozkazów cyfrowych napięcie pomocnicze 24V/30mA. Transformator sterowniczy Uniwersalny przystosowany do różnych napięć zasilania silnika Napięcie pierwotne: 380, 400, 415, 460, 480, 500 V, + 10% / -15%, 50/60 Hz Inne napięcia na zapytanie Napięcie wtórne: 24 VAC (styczniki), 24 VDC (napięcie sterownicze) Przełączenia zakresu napięcia pierwotnego dokonuje się na podstawie nadruku na transformatorze i załączonego planu połączeń. Napięcie pierwotne nastawiane jest fabrycznie na podstawie zamówienia. Korekcja kolejności faz Niezależnie od kolejności faz 3 przewodów zasilających następuje automatyczna korekcja kierunku obrotów. W ten sposób wyklucza się powstałe podczas rozruchu uszkodzenia armatury wynikłe z błędnego podłączenia napięcia zasilającego. Pomoc przy uruchomieniu, LEARN Przycisk LEARN znajdujący się na kolumnie sterowania lokalnego służy do programowania w układzie sterowania położeń krańcowych, zbędne jest otwieranie napędu do ustawienia zakresu drogi. Mimo to na płytce układu sterowania Matic

znajdują się 3 przyciski pomocnicze OPEN, CLOSE i LEARN. Prócz tego napęd daje się ustawić ręcznie w dowolnej pozycji. Obie pozycje krańcowe drogi zapamiętuje się przez jednoczesne wciskanie przycisków LEARN i OPEN lub LEARN i CLOSE. W wersji napędu z łącznikami mechanicznymi ustawia się je w założonych pozycjach krańcowych. (więcej informacji w instrukcji obsługi). Człon załączający silnik Seryjnie stosowane są mechanicznie i elektrycznie blokowane styczniki (rewersyjny układ styczników): typ 1: dla silników o mocy do 1,75kW typ 2: dla silników o mocy > 1,75kW opcjonalnie: elektroniczny przekaźnik mocy (ELR) (patrz Wyposażenie dodatkowe) Grzałka W komorze sterowania (=łączniki i układ sterujący) wytwarzana jest moc cieplna w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej. Rozkazy wejściowe Cyfrowe sygnały wejściowe (24V DC) przekazywane są beznapięciowo przez przekaźniki optyczne do wewnętrznego układu sterującego. wariant 1: rozkazy OPEN - STOP – CLOSE w trybie pracy z podtrzymaniem przychodzącego rozkazu. wariant 2: rozkazy OPEN – CLOSE w trybie pracy bez podtrzymania oraz rozkaz AUTOMATIK w wersji MC005 (pozycjoner). Sposób sterowania: podtrzymanie rozkazów (otwieraj - stop - zamykaj) lub bez podtrzymania (otwieraj - zamykaj) wybiera się przełącznikiem programującym. Napięcie sterownicze: 24VDC (tolerancja –30 % / +30 %) Prąd sterowniczy: ok. 10mA

Cyfrowe sygnały wyjściowe Cyfrowe sygnały wyjściowe przekazywane są do sterowni przez beznapięciowe styki przekaźnika Napięcie przełączane: 24 V…230 V, AC/DC. Prąd przełączany: maksymalnie 400 mA Materiał styków: srebro, pozłacane. Wskazówka: dla zachowania złotej powłoki maksymalna moc przełączana nie może przekroczyć 0,12 VA. Sygnały: – pozycja krańcowa OTWARTE – pozycja krańcowa ZAMKNIĘTE – zakłócenie zbiorcze (zawiera sygnał temperatury silnika, przekroczenie momentu obrotowego i zanik napięcia) – przełącznik kolumny sterowania lokalnego w pozycji LOKALNE – przełącznik kolumny sterowania lokalnego w pozycji ZDALNE – przekroczenie momentu obrotowego podczas otwierania – przekroczenie momentu obrotowego podczas zamykania – sygnalizacja pracy podczas otwierania – sygnalizacja pracy podczas zamykania (sygnalizacja pracy do wyboru miganie lub sygnałem ciągłym, nastawiane przełącznikami programującymi) Wersja MC 004: 2 sygnały położeń pośrednich wszystkie wersje: Inne sygnały specjalne na zapytanie.

9


DREHMO®-Matic C Opis funkcjonalności modułów sterowniczych

Kolumna sterowania lokalnego Napędy DREHMO-Matic C seryjnie wyposażone są w kolumnę sterowania lokalnego z 2 przełącznikami. Dzięki temu napędem można sterować lokalnie, co jest szczególnie korzystne podczas uruchomienia lub w razie awarii nadrzędnego układu sterowania. Przełącznik ORT-0-FERN można zablokować w dowolnym położeniu za pomocą łatwo dostępnych zamknięć. Zamknięcia również na zapytanie. Opcjonalnie: zdalne blokowanie kolumny sterowania lokalnego (patrz: wyposażenie dodatkowe) Działanie: a) przełącznik w położeniu sterowanie lokalne (ORT): napędem można sterować za pomocą drugiego przełącznika OTWIERAJ-STOP-ZAMYKAJ znajdującego się na kolumnie sterowania lokalnego b) przełącznik w położeniu 0: napędem nie można sterować lokalnie i zdalnie c) przełącznik w położeniu sterowanie zdalne (FERN): napędem można sterować tylko zdalnie (sterownia). Elektroniczny nadajnik położenia Elektroniczny nadajnik położenia przetwarza położenie armatury na analogowy, proporcjonalny do drogi sygnał prądowy 4–20 mA. Napięcie zasilające nadajnik dostarczone jest z wnętrza napędu (technika 4-przewodowa), a do dalszej obróbki w sterowni podawany jest 2 biegunowy sygnał wyjściowy. Maksymalny opór: 300 Ohm. Seryjne wyposażenie w wersji MC 003, MC 005, opcjonalne w wersji MC 004. Sygnalizacja położeń pośrednich Do zastosowań, w których prócz sygnalizacji pozycji krańcowych w sterowni wymagana jest dodatkowa sygnalizacja położeń pośrednich, opracowano elektroniczny nadajnik. Za pomocą dwóch potencjometrów umieszczonych na płytce układu sterowania można nastawić 2 niezależne od siebie pozycje pośrednie. Po osiągnięciu tych pozycji styki bezpotencjałowe napędu sygnalizują ten stan bez wyłączania silnika. Seryjne wyposażenie tylko w wersji MC 004. Timer (taktowanie) Za pomocą timera można wydłużyć czas przesterowania napędu w pełnym zakresie drogi lub na dowolnie nastawionym odcinku drogi do pozycji krańcowej. Działanie timera podczas otwierania lub zamykania armatury włącza się mikro przełącznikiem. Następny mikro przełącznik określa, czy zakres drogi podlegający taktowaniu ma być nastawiony wewnętrznym potencjometrem czy też taktowanie ma rozpoczynać się podaniem rozkazu na opcjonalne wejście cyfrowe. Do parametryzacji timera przewidziano trzy potencjometry. - czas trwania impulsu timera tON 0,5s do 30s - czas trwania impulsu timera tOFF 0,5s do 30s - początek taktowania (zakres drogi 0% do 100%)

10

Timer jest aktywny w zakresie pomiędzy pozycją krańcową CLOSE (0%) i początkiem taktowania. Do pomocy w nastawianiu czasów tON wzgl. tOFF przewidziano dwie diody LED. Wskaźnik LED podczas postoju napędu (STOP) wskazuje nastawę czasów tON / tOFF timera bez pracy silnika. Współpraca timera z regulatorem położenia: Praca regulacyjna optymalizowana jest poprzez zmianę stosunku praca / przerwa.

Timer Przełączniki programujące Dla dalszego zwiększenia uniwersalności i elastyczności napędu w różnorodnych zastosowaniach, w napędzie zastosowano mikro przełączniki programujące DIP umożliwiające modyfikację działania napędu, dostosowanie do zmienionych potrzeb. Parametryzację przeprowadza się bezpośrednio na napędzie, którego dotyczą zmiany konfiguracji. Można zmieniać następujące cechy funkcjonalne: - wybór rodzaju rozkazów sterujących: samopodtrzymanie (OPEN-STOP-CLOSE) lub rozkaz ciągły (OPEN-CLOSE) - wybór sposobu wyłączania, tzn. od drogi lub od momentu obrotowego przy zamykaniu / otwieraniu - ignorowanie działania łączników momentowych podczas startu napędu w skrajnych położeniach armatury - zmiana zawartości informacyjnej sygnału LOKALNE - - sygnał LOKALNE = tylko LOKALNE - - sygnał LOKALNE = LOKALNE lub 0 - sygnalizacja pracy napędu sygnałem impulsowym lub ciągłym - zmiana zawartości informacyjnej sygnału ZAKŁÓCENIE ZBIORCZE: - - zakłócenie zbiorcze zawiera informację o przekroczeniu momentu obrotowego lub - - zakłócenie zbiorcze nie zawiera informacji o przekroczeniu momentu obrotowego

Wewnętrzny regulator 3-położeniowy Zwykle napędy regulacyjne sterowane są bezpośrednio przez nadrzędny regulator procesu (np. ciśnienia, temperatury, przepływu) analogowym sygnałem sterującym drogi 4–20 mA. Zintegrowany regulator położenia (pozycjoner) porównuje sygnał sterujący (wartość zadaną) z wytworzonym przez napęd analogowym sygnałem położenia (wartością rzeczywistą) i w zależności od wynikającej stąd odchyłki regulacji odpowiednio steruje napędem. Optymalne dopasowanie napędu regulacyjnego do procesu umożliwia potencjometr, którym ustawia się czułość regulatora. Zakres nastaw potencjometru mieści się w przedziale od 0,5% do 5%. W razie nieprzewidzianego zaniku zewnętrznego prądowego sygnału sterującego, po uprzednim ustawieniu mikro przełącznika DIP i kolejnego potencjometru, napęd może doprowadzić armaturę do dowolnej, z góry założonej i dopasowanej do procesu pozycji bezpiecznej (Safe Position). Jeśli określony przez sygnał sterujący stopień otwarcia armatury jest mniejszy niż 1,8% (0% = całkowite zamknięcie), wówczas napęd zachowuje się jak napęd sterowniczy i zmierza do całkowitego zamknięcia. Przy sterowaniu sygnałem analogowym możliwe jest również wyłączanie napędu zależne od momentu obrotowego. Regulator aktywuje się podając napięcie 24V na wejście AUTOMATIK. Gdy to napięcie wynosi 0V, wówczas napędem sterować można tylko za pomocą rozkazów cyfrowych OPEN-CLOSE. Opór wejściowy: Re=100Ohm. Seryjne wyposażenie w wersji MC 005.


DREHMO®-Matic C Przegląd funkcji

Wersja MC 002 - kompaktowy trójfazowy silnik asynchroniczny do napędów sterowniczych S2-10/15 min, do napędów regulacyjnych S4 wg EN 60034, 400V/ 50Hz, klasa cieplna F, stopień ochrony IP67, silnik zabezpieczony trzema czujnikami1) temperatury uzwojeń połączonymi z wewnętrznym układem sterowania z zachowaniem bezpiecznej separacji elektrycznej wg EN 61010-1 - kombisensor do pomiaru drogi i momentu obrotowego - układ styczników rewersyjnych - automatyczna korekcja faz - zintegrowane ogrzewanie komory sterowania - transformator sterowniczy - wyjście napięcia pomocniczego - wejścia rozkazów OPEN(STOP)-CLOSE - wyjścia sygnałów zwrotnych OPEN, CLOSE, awaria zbiorczo - przełączniki programujące trybu pracy, trybu wyłączania, ignorowania dużego momentu przy starcie - kolumna sterowania lokalnego - sygnały diagnostyczne - pomoc przy rozruchu - dodatkowe sygnały wyjściowe - LOKALNE-ZDALNE, - sygnalizacja pracy i przekroczenie momentu obrotowego - rozszerzone funkcje przełączników programujących (opcjonalnie) Wersja MC 003 Wyposażenie jak wersja MC 002, a dodatkowo: - sygnał analogowy 4-20mA proporcjonalny do drogi (elektroniczny nadajnik położenia) w technice 4przewodowej, nadajnik zasilany z napędu, wyjście 2-przewodowe - mechaniczny wskaźnik położenia na przekładni redukcyjnej dostosowującej wskazanie proporcjonalnie do drogi, zakres od 2 do 1450 obr./skok (tylko w połączeniu z klasycznym układem łączników drogowych i momentowych)

1)

włączone bezpośrednio do układu Matic C

11


DREHMO®-Matic C Przegląd funkcji

Wersja MC 004 Wyposażenie jak wersja MC 002, a dodatkowo: – beznapięciowa sygnalizacja zwrotna dwóch niezależnie nastawianych łączników położeń pośrednich

Wersja MC 005 Wyposażenie jak wersja MC 003, a dodatkowo: – zintegrowany regulator 3 punktowy (pozycjoner) sterowany sygnałem 4–20 mA z możliwością zdefiniowania pozycji bezpiecznej oraz ustawienia czułości regulacji dostosowanej do potrzeb nadrzędnego obwodu regulacji

12


DREHMO®-Matic C Przegląd funkcji

Ustawienia przełączników programujących DIP Nr. S1.1

S1.2

ON

OFF

funkcja rodzaj sygnałów sterujących wyłączanie przy otwieraniu

opis

Nr.

sterowanie impulsami OPEN-STOP-CLOSE (samo podtrzymanie)

S2.1

układ pomiarowy

S2.2

moment obrotowy Mo

sygnał nie zależny od kierunku obrotów

S2.3

moment obrotowy Mo

sygnał Mo w pozycjach krańcowych

w pozycjach krańcowych samo podtrzymanie

S2.4

sterowanie sygnałem ciągłym OPEN-CLOSE sygnalizacja pozycji krańcowych

zależna od trybu wyłączania

S2.5

S2.6

awaria zbiorcza

S2.7

regulator położenia

S2.8

regulator położenia

sterowanie sygnałem ciągłym OPEN-CLOSE wyłączenie zależne od momentu wyłączenie zależne od drogi

wyłączenie przy zamykaniu

wyłączenie zależne od momentu

ignorowanie momentu przy otwieraniu armatury całkowicie zamkniętej

wyłączone

wyłączone

S1.5

ignorowanie momentu przy zamykaniu armatury całkowicie otwartej

przełącznik w pozycji LOKALNE lub 0

S1.6

sygnalizacja pozycji przełącznika sterowania lokalnego

S1.7

sygnalizacja pracy

S1.8

awaria zbiorcza

S1.3

S1.4

wyłączenie zależne od drogi

włączone

włączone

ON

OFF

funkcja

przełącznik w pozycji LOKALNE sygnał ciągły sygnał impulsowy

opis Kombisensor

łączniki drogowe i momentowe sygnał zależny od kierunku obrotów

brak sygnału Mo w pozycjach krańcowych

również w pozycjach krańcowych

tylko od łączników drogowych przegrzany silnik, sygnał opóźniony o 5 s przegrzany silnik, sygnał bezzwłoczny przy braku sygnału zadanego 4..20mA napęd STOP przy braku sygnału zadanego 4..20mA napęd zdąża do pozycji bezpieczeństwa włączony wyłączony

nie uwzględnia przekroczenia Mo uwzględnia przekroczenie Mo

Korzystając z różnych możliwości ustawienia przełączników programujących DIL możliwe jest dostosowanie zachowania napędu do potrzeb techniki sterowania (uwzględniając rozkazy przychodzące i zapotrzebowanie na sygnały zwrotne) i armatury. Ta cecha napędów gwarantuje bezpieczeństwo związane z projektowaniem i doborem napędu, ponieważ w każdej chwili możliwe jest elastyczne dopasowanie napędu do potrzeb. dostosowanie do potrzeb techniki sterowania dostosowanie zachowania napędu dostosowanie do potrzeb armatury

– mechaniczny pomiar drogi i momentu obrotowego za pomocą łączników – sygnał zwrotny położenia 4..20 mA uzyskany przy pomocy potencjometru – analogowy bezstykowy pomiar położenia i momentu obrotowego oraz sygnał zwrotny 4–20 mA

13


DREHMO®-Matic C Wyposażenie dodatkowe Elektroniczny przekaźnik mocy (ELR) Zamiast klasycznego układu styczników rewersyjnych (mechaniczny przekaźnik mocy) na życzenie można zastosować zbudowany z wykorzystaniem półprzewodników, niezużywający się elektroniczny przekaźnik mocy (ELR). Stosowanie układu ELR zaleca się zwłaszcza w przypadku napędów regulacyjnych (większa częstość załączania), gdzie trzeba uwzględnić obliczeniową trwałość styczników. ELR-typ 1: do 415 V 3 faz. i mocy silnika do 1,5 kW ELR-typ 2: do 415 V 3 faz. i mocy silnika do 6,0 kW. Moduł »USV« Moduł ten przewidziano do zastosowania w napędach zasilanych z takich instalacji elektrycznych, w których następuje przełączanie zasilania i które nie posiadają urządzeń napięcia gwarantowanego. Podczas przełączania źródła zasilania następuje typowa, trwająca ok. 2 sekund przerwa w zasilaniu napędu. Podczas tej przerwy nie są zasilane przekaźniki cyfrowych sygnałów wyjściowych oraz nadajnik analogowego sygnału drogi, co powoduje powstanie w systemie sterowania »lawiny sygnałów«, która przyczynowo nie ma nic wspólnego z rzeczywistym stanem napędu. W celu uniknięcia tego zjawiska, w napędzie stosuje się buforowanie zasilania układu sterowania. Stan wszystkich sygnałów utrzymywany jest przez moduł »USV« przez czas zależny od wykonania. Zewnętrzne napięcie zasilające Dla zapewnienia działania układu sterowania Matic C a tym samym wysyłania sygnałów zwrotnych przez napęd, układ Matic C może być zasilany z zewnątrz prądem stałym o napięciu 24V ±10%.

- silniki z przełączanymi biegunami i napięciami Zastosowanie ww. silników pociąga za sobą zmiany w układzie sterowania, dlatego przed rozpoczęciem projektowania prosimy o kontakt z producentem.

Kolumna sterowania lokalnego z przyciskiem LEARN i lampkami

Kolumna sterowania lokalnego z przyciskami i przełącznikiem

Lampki sygnalizacyjne OPEN-CLOSE-AWARIA Dla zobrazowania stanu napędu na pokrywie kolumny sterowania lokalnego umieszczono 3 lampki sygnalizacyjne. Lampki służą do wskazania personelowi obsługi stanów pracy: - pozycja krańcowa OTWARTA - pozycja krańcowa ZAMKNIĘTA - awaria zbiorczo Pomoc przy rozruchu z funkcją LEARN Dzięki zastosowaniu kombisensora upraszcza się ustawianie pozycji krańcowych armatury. Pozycje krańcowe programuje się bez otwierania napędu dzięki rozbudowanej kolumnie sterowania lokalnego. Sygnał zwrotny drogi 4…20mA Dostępny przy zastosowaniu elektronicznego pomiaru drogi i momentu obrotowego. Sygnał zwrotny momentu obrotowego 4…20mA Opcjonalnie dostępny przy zastosowaniu elektronicznego pomiaru drogi i momentu obrotowego. Lokalna diagnostyka armatury Przy zastosowaniu elektronicznego pomiaru drogi i momentu obrotowego jako wyposażenie dodatkowe przewidziano 14

Moduł »bezpotencjałowe sygnały analogowe« Elektryczna separacja niżej wymienionych sygnałów analogowych od wspólnego potencjału układu sterowania realizowana jest w każdym przypadku przez przetwornik DC/DC. - sygnał zwrotny położenia 4-20 mA oraz - sygnał zwrotny momentu obrotowego 4…20 mA oraz - sygnał sterujący 4-20 mA przy zastosowaniu zintegrowanego regulatora położenia. Za pomocą jednego przetwornika DC/DC może być odseparowany tylko jeden sygnał analogowy. Sygnał zwrotny położenia: Opór maksymalny = 300 Ohm Regulator położenia: Opór wejściowy:Re = 100 Ohm Moduł stanowi wyposażenie dodatkowe dla wersji MC003 i MC005. Odstawiona kolumna sterowania To rozwiązanie jest potrzebne gdy: - w miejscu pracy napędu może być przekraczany zakres dopuszczalnej temperatury otoczenia lub - układ elektroniki poddawany jest zbyt dużemu obciążeniu mechanicznemu (spowodowane np. draniami rurociągu) Kompletny układ sterowania Matic C dostarczany jest wówczas w osobnej obudowie o stopniu ochrony IP 67 z uchwytami montażowymi, który montuje się w odpowiednim miejscu. W przypadku utrudnionego dostępu do znajdującej się na napędzie kolumny sterowania lokalnego istnieje możliwość odstawienia wyłącznie przełączników, układ elektroniki układu sterowania pozostaje w napędzie. Elektroniczna blokada kolumny sterowania lokalnego Możliwe jest zablokowanie kolumny sterowania lokalnego napędu, jak również odblokowanie za pomocą rozkazu wydanego z nastawni.

Odstawiona kolumna sterowania napędem do montażu na ścianie złącze RS 232 do wyprowadzenia danych dotyczących drogi i momentu obrotowego. Silniki specjalne Jako silniki specjalne rozumie się: - jednofazowe silniki prądu przemiennego 230 V - silniki prądu stałego 24 V-220 V, dostępne tylko ze zmodyfikowanym, odseparowanym układem sterowania Matic C - normowane silniki trójfazowe o różnych napięciach znamionowych w trybie pracy krótkotrwałej S2 lub pracy ciągłej S1 - silniki z hamulcem

Mechaniczny wskaźnik położenia Proporcjonalny do drogi mechaniczny wskaźnik położenia zamontowany jest w napędzie na przekładni redukcyjnej i służy do wizualizacji chwilowego położenia armatury. Przekładnię redukcyjną nastawia się dla odpowiedniej drogi dla zakresu od 2 do 1440 obrotów / skok. Wyposażenie standardowe od wersji MC 003. Wyposażenie dodatkowe w wersji MC 002. Nie dostępny w połączeniu z elektronicznym pomiarem drogi i momentu obrotowego. Elektroniczny wskaźnik położenia Zamiast mechanicznego wskaźnika położenia w napędach z elektronicznym pomiarem drogi i momentu obrotowego stosuje się elektroniczny wskaźnik położenia, który wskazuje procentową wartość przebytej drogi.


DREHMO®-Matic C

Systemy sieciowe Dzięki zastosowaniu interfejsu sieciowego w napędach DREHMO kosztowne okablowanie równoległe zastępowane jest okablowaniem szeregowym. Korzyści z zastosowania sytemu sieciowego, jak np. zmniejszone koszty instalacji, bardziej przejrzysta budowa instalacji, łatwiejsza rozbudowa instalacji, zwiększona funkcjonalność np. zdalna parametryzacja prowadzą do rosnącego zainteresowania systemami sieciowymi. Do komunikacji pomiędzy napędami DREHMO-Matic C a nadrzędnym systemem sterowania zastosować można różne certyfikowane przyłącza sieciowe spełniające najróżniejsze wymagania technologiczne. Interfejs sieciowy »PROFIBUS« DP EN 50170 Interfejs sieciowy DREHMO Profibus DP to dwu przewodowy interfejs RS485. Jego zadanie polega na przetworzeniu równolegle wydawanych rozkazów i sygnałów zwrotnych z napędu DREHMO Matic C na szeregowy protokół sieciowy Profibus-DP. Rozkazy pracy i sygnalizacja napędu przenoszone są do Mastera szeregowo za pomocą 16 bitowej szyny danych. Interfejs sieciowy dostępny jest w postaci karty zintegrowanej z układem sterowania Matic lub jako dodatkowa karta umieszczana we wtyczce kompaktowej. Interfejs sieciowy »PROFIBUS DPV1« EN 50170 Protokół sieciowy Profibus-DPV1 zawiera rozszerzenie protokołu Profibus DP. Dzięki rozszerzeniu protokołu w pracy acyklicznej z napędu lub do napędu mogą być transmitowane dodatkowe informacje. Są to parametry napędu, elektroniczna tabliczka identyfikacyjna, dane eksploatacyjne oraz diagnostyczne. W cyklicznej pracy sieci rozkazy i sygnały zwrotne transmitowane są podobnie jak w normalnym Profibus DP. Profibus-DPV1 jest kompatybilny wstecz z Profibus DP. Światłowód Napędy DREHMO z interfejsem Profibus opcjonalnie można wyposażyć w złącze światłowodowe. Zalety to poprawione dopasowanie elektromagnetyczne; dłuższe odcinki przewodów, mniejsza ilość modułów OLM (Optical link Modules) przez bezpośrednie sprzężenie napędów, światłowody są pasywne, mogą być stosowane światłowody 50/125 μm lub 62,5/125 μm. Długość światłowodów może przekraczać 2km. Interfejs sieciowy »Interbus-S« (IS) pr EN 50254 Wszystkie dane (cyfrowe rozkazy i sygnały zwrotne, sygnały analogowe) dygitalizowane są w interfejsie IS i odpowiednio do protokołu IS przekazywane do przyłącza IS. Układ elektroniczny z interfejsem jest zamknięty w powiększonej wtyczce kompaktowej bezpośrednio na napędzie. Wykonanie układu sterowania Matic C pozostaje bez zmian również przy transferze danych poprzez interfejs sieciowy. Przetwarzanie sygnału odbywa się w obudowie wtyczki. Napędy mogą być uruchomione na instalacji we wczesnej fazie (przez zintegrowaną kolumnę sterowania lokalnego) również gdy nie zainstalowano jeszcze systemu sterowania.

napędy w sieci Profibus

napędy w sieci Interbus-S porównanie dostępnych systemów sieciowych

przepustowość topologia złącze stosowane normy

Profibus DP

Profibus DPV1

Interbus S

do 1,5 Mbps

do 1,5 Mbps

500 kpbs

struktura liniowa

struktura liniowa

struktura pierścieniowa

RS 485

RS 485

RS 485

EN 50170

EN 50170

pr EN 50254

15


DREHMO®-Matic C Wymiary napędu

Wymiary przyłącza

Napędy ruchu obrotowego DMC Napędy regulacyjne ruchu obrotowego DMCR

Napędy ruchu obrotowego DMC Napędy regulacyjne ruchu obrotowego DMCR

R

R

napęd DMC

30

59

60 120

249 250

500 1000

napęd DMCR

30

59

60 120

– 250

500 1000

wymiar masa (kg) d1 d2 max D1 D2 max H1 max H2 Form A H3 Form B,B1,B2,C Form B3,B4,D,E H4 H5 H6 H7 H8 L1 L2 L3 max L4 L5 T1 T2 T3 T4 T5

16

28 25 29,5 33,5 33,5 69,5 80,5 90,5 90 125 125 125 125 175 175 210 170 170 170 170 170 170 170 170 125 160 160 200 250 250 400 500 125 125 160 160 160 240 240 240 280 280 371 371 371 656 656 656 150 150 168 168 168 217 217 217 36 42 46 46 58 56 56 70 36 46 46 46 70 66 66 81 18 17 16 16 22 23 23 28 49 49 54 54 54 69 69 69 140 140 160 160 160 210 210 210 250 250 270 270 270 452 452 452 352 352 372 372 372 702 702 702 452 452 472 472 472 952 952 952 – – 572 572 572 – – – – – 672 672 672 – – – 180 180 200 200 200 200 200 200 185 185 205 205 205 205 205 205 117 117 141 141 141 132 179 179 201 201 244 244 244 262 309 309 453 453 506 506 506 547 594 594 233 233 245 245 245 245 245 245 80 80 80 80 80 102 102 102 45 45 48 48 48 75 75 75 179 179 205 205 205 214 214 214 97,5 97,5 107 107 107 135 135 135 305 305 334 334 334 378 378 378 153 153 170 170 170 170 170 170

napęd

DMC

30

59

60 120

napęd

DMCR

30

59 F 10 G0 42 44 17 140 250

wymiar wielkość DIN EN ISO 5210 F 07 DIN 3210 – A 36 H3 max B,B1,B2,C 42 B3,B4,D,E 18 H5 140 – H6 dobór wielkości osłony wrzeciona b1 JS9 b2 H11 b3 h9 b4 JS9 d1 d2f8 d3 d4 d5 d6 max d7 H9 d7 max d8 d9 d10 H9 d10 max d11 g6 h1 h2 h3 h4 l1 l2 l3 l4 l5 l6 t1 t2 t3

250 500

1000

60 120

250 500

1000

F 10 G0 46 46 16 160 250

F14 F 14 G1/2 G 1/2 58 56 70 66 22 23 160 210 270 270

F16 G 3 70 81 28 210 –

352 352 372 452 452 472 – – 572 – – 672 für B1, B 8 12 12 14 14 14 5 6 6 dla B3, E 5 6 6 90 125 125 DIN EN ISO 5210 55 70 70 DIN 3210 – 60 60 70 102 102 4x M 8 M 10 M 10 26 30 40,5 24 28 40 B1, B 28 42 42 B2, B 28 42 42 42 54 54 26 28 28 B3, E 16 20 20 B4, E 16 20 30 16 20 20 3 3 3 12 16 16 11 11 11 3 3 3 3 3 3 34 41 40 36 45 45 40 50 50 45 55 55 41 51 56 dla B1, B 31,3 45,3 45,3 18 22,5 22,5 dla B3, E 18,3 22,8 22,8

249

372 472 572 672 18 20 8 8 175 100 100 140 M16 40,5 40 60 60 80 38 30 30 30 4 22 14 4 5 54 66 70 76 79 64,4 33 33,3

– 452 702 952 18 20 8 8 175 100 100 140 M 16 52,5 52 60 65 85 38 30 40 30 4 23 14 4 4 54 66 70 76 79 64,4 33 33,3

– 452 702 952 22 24 12 12 210 130 130 165 M 20 65,5 65 80 80 110 47 40 50 40 5 35 17 5 5 68,5 81 90 96 98 85, 43 43,5


F10

DMC 60

DMC 120

DMC 249

przyłącze C: sprzęgło kłowe

10-30

20-60

20-60

5 10 16 25 40-120 32 40 50 80 120 1)2) 80-250 160 1)2)

DMC 250

80-250

DMC 500

150-500

DMC 1000

300-1000

F10

F10

F14

24 28

30 40

15

28 24

40 30

15

F14

G0 G 1/2

32 40 40

60 60 60

F14

G0 G 1/2

40 40

60 60

15

F10

G 1/2 G0

40 40

60 60

15

G 1/2

52

120

15

G 1/2

52

160

10

G3

65

190

10

F07 F07

F14 F14

tryb pracy S2-…(min)

G0

maks. dopuszczalna siła osiowa dla przyłącza typu A (kN)

F10

maks. dopuszczalna średnica wrzeciona dla przyłącza typu A3) (mm)

kołnierz przyłączeniowy wg DIN 3210 (na zamówienie)

F07 DMC 30

DMC 59

przyłącze B3, B4, E: otwór na wałek z wpustem

kołnierz przyłączeniowy wg DIN EN ISO 5210 (standardowo)

typ napędu kołnierz przyłączeniowy wg DIN EN ISO 5210 (na zamówienie)

przyłącze B1, B2, B: tuleja nasadzana dla wrzeciona wznoszącego

Napędy ruchu obrotowego DMC

zakres nastaw momentu obrotowego (Nm)

przyłącze A: tuleja gwintowana dla wrzeciona wznoszącego

Parametry techniczne

obroty przyłącza (min–1)

DREHMO®-Matic C Rodzaje przyłączy

F16

F16

G0

15

1) napędy o tych obrotach nie są samohamowne 2) nie dostępny dla napędów typu DMC 249 i DMC 1000. 3) dla przyłączy B, B1, B2, C trzeba uważać na wymiar d5.

przyłącze D: czop końcowy wału

17


DREHMO®-Matic C Parametry techniczne

Napędy regulacyjne ruchu obrotowego DMCR

maks. dopuszczalna średnica wrzeciona dla przyłącza typu A1) (mm) maks. dopuszczalna siła osiowa dla przyłącza typu A (kN)

kołnierz przyłączeniowy wg DIN 3210 (na zamówienie)

kołnierz przyłączeniowy wg DIN EN ISO 5210 (na zamówienie)

kołnierz przyłączeniowy wg DIN EN ISO 5210 (standardowo)

zakres nastaw momentu obrotowego (Nm)

minimalny czas impulsu przy obrotach w tym samym kierunku (ms) 3) obszar nieczułości (ms)

obroty przyłącza (min–1)

typ napędu

maksymalny moment regulacji (Nm)

R

5 40 290 F07 – 24 30 10 40 84 15-30 15 DMCR 30 16 40 53 F10 G 0 28 40 25 40 34 32 40 26 40 40 22 5 40 290 10 40 84 F10 G0 28 40 DMCR 59 16 40 53 30-60 30 25 40 34 F07 24 30 32 40 26 40 40 22 5 40 400 10 40 200 F07 32 60 DMCR 60 16 40 122 30-60 30 F10 G0 40 60 25 40 48 F14 G 1/2 40 60 32 40 39 40 40 31 5 40 400 10 40 200 F10 G0 40 60 DMCR 120 16 40 122 60-120 60 25 40 48 F14 G 1/2 40 60 32 40 39 40 40 31 5 40 127 10 40 64 DMCR 250 16 40 39 120-250 120 F14 G 1/2 52 120 25 40 25 32 40 21 40 40 16 5 40 127 10 40 64 DMCR 500 16 40 39 200-500 200 F14 F16 G 1/2 52 160 25 40 25 32 40 21 40 40 16 G3 65 190 DMCR 10002) 5 40 117 500-1000 500 F16 10 40 66 1) dla przyłącza typu B, B1, B2, C uwzględnić średnicę d5. 2) maks. względny czas pracy 15%, maks. ilość cykli łączeniowych na godzinę 300 (c/h). 3) bez opóźnień powstałych w centralnym systemie sterowania

Względny czas pracy (% ED) jako funkcja ilości cykli łączeniowych (c/h) w zależności od typu i prędkości obrotowej przyłącza. 18


DREHMO®-Matic C Parametry silnika

Parametry silnika

Napędy regulacyjne ruchu obrotowego DMCR

Napędy sterownicze ruchu obrotowego DMC

S2–15 min

DMC 249… S2–15 min

DMC 250… S2–15 min

DMC 500… S2–10 min

DMC 1000… S2–10 min

DMCR 59…

DMCR 60…

DMCR 120…

DMCR 250…

DMCR 500…

DMCR 1000...

0,12 0,12 0,12 0,12 0,34 0,25 0,12 0,12 0,25 0,25 0,34 0,40 0,12 0,21 0,42 0,18 0,42 0,34 0,18 0,42 0,90 0,56 0,90 0,56 0,56 0,90 1,50 0,75 1,50 2,00 0,75 1,50 1,60 2,00 4,00 4,50 2,00 3,00

0,53 0,46 1,5 0,53 0,48 1,5 0,53 0,53 1,5 0,53 0,65 1,5 1,20 1,00 4,3 1,10 1,20 2,7 0,53 0,54 1,5 0,53 0,58 1,5 1,10 1,10 2,7 1,10 1,30 2,7 1,20 1,40 4,3 1,50 1,80 5,1 0,57 0,64 1,5 0,65 0,89 2,3 1,14 1,40 4,6 0,76 1,10 2,0 1,14 1,40 4,6 1,30 1,60 3,5 0,76 1,10 2,0 1,14 1,60 4,6 2,30 2,70 9,0 1,70 2,60 5,7 2,30 2,70 9,0 1,70 2,70 5,7 1,70 2,10 5,7 2,30 2,60 9,0 3,10 4,90 14,6 2,50 4,70 8,6 3,10 4,50 14,6 4,80 9,50 25,0 2,50 4,00 8,6 3,10 6,40 14,6 3,70 10,20 20,5 4,80 9,50 25,0 9,00 10,50 57,0 0, 11,10 26,50 57,00, 4,80 5,20 25,00, 8,10 9,40 32,00,

prąd rozruchu (A)

współczynnik

prąd rozruchu (A)

pobór prądu przy nominalnym momencie (A)2)

1360 1360 1360 1360 2780 1360 1360 1360 1360 1360 2780 1390 1360 2670 2700 1320 2700 1310 1320 2700 2670 1325 2670 1325 1325 2670 2710 1345 2710 1440 1345 2710 2820 1440 2900 1435 1440 1420

sprawność (%)

DMC 120…

DMCR 30…

5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40 5 10

współczynnik mocy (cos φ)

S2–15 min

50 50 50 50 59 50 59 59 59 70 50 50 50 50 59 62 70 70 70 70 50 62 67 54 67 59 67 70 70 70 54 67 70 69 70 69 70 80 80 80 59 69 69 70 70 67 80 80 69 70 80 70 80 78 80 80 81 81 70 80 80 78 81 78 81 82 82 82 67 80 81 78 81 78 82 82

prąd znamionowy (A) pobór prądu przy nominalnym momencie (A)2)

DMC 60…

1360 0,12 0,53 0,46 1,5 0,66 1360 0,12 0,53 0,48 1,5 0,66 1360 0,12 0,53 0,53 1,5 0,66 1360 0,12 0,53 0,65 1,5 0,66 2780 0,34 1,20 1,00 4,3 0,72 1360 0,25 1,10 1,20 2,7 0,65 2780 0,34 1,20 1,20 4,3 0,72 2780 0,34 1,20 1,70 4,3 0,72 2780 0,34 1,20 1,80 4,3 0,72 2800 0,75 2,00 2,30 8,8 0,77 1360 0,12 0,53 0,54 1,5 0,66 1360 0,12 0,53 0,58 1,5 0,66 1360 0,25 1,10 1,10 2,7 0,65 1360 0,25 1,10 1,30 2,7 0,65 2780 0,34 1,20 1,40 4,3 0,72 1390 0,40 1,50 1,80 5,1 0,63 2800 0,75 2,00 2,90 8,8 0,77 2800 0,75 2,00 2,90 8,8 0,77 2800 0,75 2,00 3,20 8,8 0,77 2800 0,75 2,00 4,30 8,8 0,77 1360 0,12 0,57 0,64 1,5 0,62 2670 0,21 0,65 0,89 2,3 0,76 2700 0,42 1,14 1,40 4,6 0,81 1320 0,18 0,76 1,10 2,0 0,64 2700 0,42 1,14 1,40 4,6 0,81 1310 0,34 1,30 1,60 3,5 0,63 2700 0,42 1,14 1,60 4,6 0,81 2670 0,90 2,30 2,70 9,0 0,80 2670 0,90 2,30 3,70 9,0 0,80 2670 0,90 2,30 4,60 9,0 0,80 1320 0,18 0,76 1,10 2,0 0,64 2700 0,42 1,14 1,60 4,6 0,81 2670 0,90 2,30 2,70 9,0 0,80 1325 0,56 1,70 2,60 5,7 0,72 2670 0,90 2,30 2,70 9,0 0,80 1325 0,56 1,70 2,70 5,7 0,72 2670 0,90 2,30 3,20 9,0 0,80 2710 1,50 3,10 4,40 14,6 0,89 2710 1,50 3,10 6,80 14,6 0,89 2710 1,50 3,10 9,10 14,6 0,89 1310 0,34 1,30 1,80 3,5 0,63 1325 0,56 1,70 2,30 5,7 0,72 1325 0,56 1,70 2,40 5,7 0,72 1345 0,75 2,50 3,80 8,6 0,62 2670 0,90 2,30 4,40 9,0 0,80 1390 0,80 3,60 5,70 11,2 0,50 2710 1,50 3,10 6,20 14,6 0,89 2820 1,60 3,70 9,70 20,5 0,80 1325 0,56 1,70 2,10 5,7 0,72 2670 0,90 2,30 2,60 9,0 0,80 2710 1,50 3,10 4,90 14,6 0,89 1345 0,75 2,50 4,70 8,6 0,62 2710 1,50 3,10 4,50 14,6 0,89 1440 2,00 4,80 9,50 25,0 0,77 2710 1,50 3,10 6,80 14,6 0,89 2820 1,60 3,70 9,70 20,5 0,80 2900 4,00 9,00 15,00 57,0 0,80 2900 4,00 9,00 21,00 57,0 0,80 1345 0,75 2,50 4,00 8,6 0,62 2710 1,50 3,10 6,40 14,6 0,89 2820 1,60 3,70 10,20 20,5 0,80 1440 2,00 4,80 9,50 25,0 0,77 2900 4,00 9,00 10,50 57,0 0,80 1435 4,50 11,10 26,50 57,0 0,77 2900 4,00 9,00 15,50 57,0 0,80 2870 6,00 13,90 22,00 76,0 0,78 2875 8,50 18,70 29,00 112,0 0,82 2875 8,50 18,70 40,00 112,0 0,82 1390 0,80 3,60 6,30 11,2 0,50 2820 1,60 3,70 10,00 20,5 0,80 2900 4,00 9,00 15,00 57,0 0,80 1435 4,50 11,10 26,50 57,0 0,77 29004,00 9,00 21,50 57,0 0,80 14206,00 15,10 23,50 64,0 0,73 28706,00 13,90 34,00 76,0 0,78 28758,50 18,70 55,00 112,0 0,82

moc znamionowa (kW)

S2–15 min

5 10 16 25 32 40 50 80 120 160 5 10 16 25 32 40 50 80 120 160 5 10 16 25 32 40 50 80 120 160 5 10 16 25 32 40 50 80 120 160 5 10 16 25 32 40 50 80 5 10 16 25 32 40 50 80 120 160 5 10 16 25 32 40 50 80 120 160 5 10 16 25 32 40 50 80

obroty silnika (min-1)

DMC 59…

sprawność (%)

S2–15 min

mocy (cos φ)

DMC 30…

obroty silnika (min-1) moc znamionowa (kW) prąd znamionowy (A)

tryb pracy 1)

typ napędu

obroty przyłącza (min–1)

typ napędu

obroty przyłącza (min–1)

R

0,66 0,66 0,66 0,66 0,72 0,65 0,66 0,66 0,65 0,65 0,72 0,63 0,62 0,76 0,81 0,64 0,81 0,63 0,64 0,81 0,80 0,72 0,80 0,72 0,72 0,80 0,89 0,62 0,89 0,77 0,62 0,89 0,80 0,77 80 77 77 71

50 50 50 50 59 50 50 50 50 50 59 62 50 62 67 54 67 59 54 67 70 69 70 69 69 70 80 70 80 78 70 80 80 78 81 78 78 76

Dane silnika odnoszą się do 400V/3faz/50 Hz 1) dla momentu znamionowego silnika przy temperaturze otoczenia +20 °C. 2) moment znamionowy napędu to maksymalny moment obrotowy, na jaki można nastawić łączniki momentowe napędu. Wartości odnoszą się do temperatury otoczenia +20°C. Odchyłki od tych wartości mogą się pojawić zwłaszcza przy niskich temperaturach.

19


DREHMO®-Matic C Wymiary napędu

Napędy sterownicze ruchu wahliwego DPMC

napęd DPMC wymiar masa (kg) ca. d1 d2 max D1 D2 H1 H2 H3 H4 H7 H8 L1 L2 L3 max L4 T1 T2 T3 T4 T5

20

30

59

119

24 90 170 125 125 240 150 64 49 180 185 117 201 453 233 45 179 97,5 305 153

24 90 170 160 125 240 150 64 49 180 185 117 201 453 233 45 179 97,5 305 153

24 125 170 200 125 240 150 80 49 200 205 117 201 453 233 45 179 97,5 305 153

napęd DPMC

319

799

1599

39 150 z zintegrowanym interfejsem sieciowym 143 d2 z zewnętrznym interfejsem sieciowym 143 bez interfejsu sieciowego 170 D1 125 D2 125 H1 max 240 H2 150 H3 178 H4 49 H7 180 H8 185 L1 117 L2 201 z zintegrowanym interfejsem sieciowym 434 L3 z zewnętrznym interfejsem sieciowym 569 bez interfejsu sieciowego 453 L4 233 L5 80 T1 45 T2 179 T3 97,5 T4 305 T5 153 T6 123

39 150 143 143 170 160 125 240 150 178 49 180 185 117 201 434 569 453 233 80 45 179 97,5 305 153 123

48 150 143 143 170 200 125 240 150 204 49 180 185 117 201 434 569 453 233 80 45 179 97,5 305 153 130

wymiar masa (kg) d1


DREHMO®-Matic C Wymiary przyłącza

Parametry techniczne

Napędy sterownicze ruchu wahliwego DPMC

1599

F10

F12

F14

8 6 90 55 70 4xM8 18 18 28 20 3 15 200 14 64 58 33 31 41 23 64 22 110 50 40 154 180 220 50 58 100 19 31,3 33

12 12 125 70 102 4xM10 22 18 42 40 3 20 150 22 141 92 38 42 62 30 92 24 162 90 43 231 190 260 90 102 200 27 45,3 43

14 12 150 85 125 4xM12 22 18 48 40 3 20 150 25 141 92 27 49 62 30 92 24 162 90 43 231 190 260 90 102 200 27 51,8 43

18 14 175 100 140 4xM16 22 18 60 50 4 20 150 25 166 112 36 50 72 32 104 26 179 110 44 260 220 300 110 125 220 36 64,4 53,5

przyłącze V: tuleja nasadzana z otworem i wpustem

przyłącze L/D: tuleja nasadzana z otworem kwadratowym

przyłącze H: tuleja nasadzana z otworem dwuściennym

przyłącze FH: podstawa i dźwignia

typ napędu

DPMC 30

10-30

DPMC 59

8

20-60

DPMC 119

16

40-120

DPMC 319

24

120-320

DPMC 799

36

320-800

DPMC 1599

60

800-1600

F05

20

18

15

F071)

28

22

15

F05

20

18

15

28

22

15

F05

20

18

15

F071)

28

22

15

F10

42

32

15

28

22

15

F12

50

35

15

F102)

42

32

15

F14

60

42

15

50

35

15

F07

F07

F12

1)

2)

2)

tryb pracy S 2-… (min)

799 1599

maksymalna wewnętrzna krawędź otworu czworokątnego (mm)

319 799

maksymalna ø otworu tulei nasadzanej (mm)

wymiar wielkość DIN EN ISO 5211 b1 JS9 (dla d7 max) 6 b2 h9 6 d1 90 f8 d2 35 d3 50 d4 4xM6 d5 18 d6 18 d7 max 22 d8 g6 20 h 3 h1 15 h2 200 h3 11 l1 80 l2 74 l3 29 l4 26 l5 41 l6 23 l7 64 l8 22 l9 110 l10 50 l11 40 l12 154 l13 180 l14 220 l15 50 l16 58 r 100 H11 s max 16 t1 +0,2 (dla d7 max) 24,8 t2 22,5

30 59 119 F07

kołnierz przyłącza wg DIN EN ISO 5211

30 59 119 F05

zakres nastaw momentu obrotowego (Nm)

napęd DPMC

czas przesterowania dla 90° (s)

Napędy sterownicze ruchu wahliwego DPMC

1) na specjalne zamówienie 2) na specjalne zamówienie. Nie można przekraczać momentów obrotowych wymienionych w normie DIN EN ISO 5211.

Dla momentów obrotowych większych od 1600 Nm proszę zwracać się do biura DREHMO.

przyłącze FW: podstawa i wał

21


DREHMO®-Matic C Wymiary napędu

Wymiary przyłącza

R

R

Napędy regulacyjne ruchu wahliwego DMCR + MSG

napęd DMCR + przekładnia wymiar Md max. (Nm) masa (kg) ca. d2 max D1 D2 H1 H2 H3 H4 H5 H7 H8 L1 L2 L3 max L4 L5 T1 T2 T3 T4 T5 a1 a2 l1 l2

30 MSG 12R 240 32 170 125 125 280 150 49 129 17 180 185 117 201 453 233 80 45 180 97,5 305 153 40,5 45 95 56

30 MSG 25R 500 35 170 125 125 280 150 49 129 17 180 185 117 201 453 233 80 45 180 97,5 305 153 58 66 135 88

59 MSG 50R 1000 46 170 160 125 280 150 49 129 17 180 185 117 201 453 233 80 45 180 97,5 305 153 81 90 155 110

120 MSG 100R 2000 75 170 200 160 371 168 54 149 16 200 205 141 244 506 245 80 48 205 107 334 170 113 122 176 126

Napędy regulacyjne ruchu wahliwego DMCR + MSG

120 MSG 150R 3000 77 170 200 160 371 168 54 149 16 200 205 141 244 506 245 80 48 205 107 334 170 113 122 176 126

napęd DMCR 30 30 59 120 120 + przekładnia MSG MSG MSG MSG MSG wymiar 12R 25R 50R 100R 150R wielkość DIN EN ISO 5211 F10 F12 F12 F14 F16 a3 13 15 15 20 25 a4 40 60 63 73 73 a5 75 126 140 161 161 b DIN 6885-1 d1 4xM10 4xM12 4xM12 4xM16 4xM20 d3 max 25 35 35 45 55 d4 f8 70 85 85 100 130 d5 102 125 125 140 165 d6 125 150 150 175 210 s 17 24 24 31 46 t DIN 6885-1

przyłącze V: tuleja nasadzana z otworem i wpustem

przyłącze L/D: tuleja nasadzana z otworem kwadratowym

przyłącze H: tuleja nasadzana z otworem dwuściennym

Standard

22

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4


DREHMO®-Matic C Parametry techniczne

napędy regulacyjne ruchu wahliwego DMCR + MSG

3)

3)

3)

3)

DMCR 30 + MSG 25R i = 50 F = 16

DMCR 59 + MSG 50R i = 75 F = 24

DMCR 120 + MSG 100R i = 75 F = 24

DMCR 120 + MSG 150R i = 75 F = 24

maksymalna ø otworu tulei nasadzanej (mm)

630 259 160 100 80 70 630 259 160 100 80 70 630 259 160 100 80 70 750 370 230 120 100 80 750 370 230 120 100 80

150-240

120

F10

25

250-500

250

maksymalna wewnętrzna krawędź otworu czworokątnego (mm)

kołnierz przyłącza wg DIN EN ISO 5211

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

maksymalny moment regulacji (Nm)

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 25 10 25 25 25 10 25 10 25

obszar nieczułości (ms)

5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40

minimalny czas impulsu przy obrotach w tym samym kierunku (ms) 4)

96 48 30 19 15 12 150 75 47 30 23 19 225 112 70 45 35 28 225 112 70 45 35 28 225 112 70 45 35 28

zakres nastaw momentu obrotowego (Nm)

DMCR 30 + MSG 12R i = 32 F = 10,2

względny czas pracy w trybie S4 (% ED)

3)

obroty przyłącza napędu (min-1)

typ napędu

czas przesterowania dla 90° (s)

R

17

F071)

20

14

F12

35

24

30

21

F10

1)

750-1000

500

F12

45

24

1500-2000

1000

F14

55

31

1450-2900

1450

F16

55

38

F141)

50

35

1) na specjalne zamówienie 2) wartości przybliżone 3) napędy regulacyjne ruchu wahliwego 90° wykonane jako połączenie napędu regulacyjnego ruchu obrotowego z regulacyjną przekładnią ślimakową. 4) bez opóźnień powstałych w centralnym systemie sterowania

Dla momentów obrotowych większych od 2900 Nm proszę się zwracać do przedstawicielstwa DREHMO.

23


DREHMO®-Matic C Parametry silnika

Parametry silnika

Napędy sterownicze ruchu wahliwego DPMC

Napędy regulacyjne ruchu wahliwego DMCR + MSG

0,72 0,18 0,81 0,81 0,81 0,72 0,66 0,81 0,81 0,81 0,72 0,66 0,66 0,66 0,81 0,66 0,66 0,66 0,76 0,81 0,63 0,63 0,65 0,66 0,66 0,63 0,63 0,63 0,65 0,66

59 39 39 39 39 59 50 39 39 39 59 50 50 50 39 50 50 50 50 39 62 62 50 50 50 62 62 62 50 50

2)

DMCR 30 + MSG 12 R

2)

DMCR 30 + MSG 25 R

2)

DMCR 59 + MSG 50 R

2)

DMCR 120 + MSG 100 R

2)

DMCR 120 + MSG 150 R

96 48 30 19 15 12 150 75 47 30 23 19 225 112 70 45 35 28 225 112 70 45 35 28 225 112 70 45 35 28

5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40

1360 1360 1360 1360 2780 1360 1360 1360 1360 1360 2780 1360 1360 1360 1360 1360 2780 1390 1320 2700 2670 1325 2670 1325 1320 2700 2670 1325 2670 1325

0,12 0,12 0,12 0,12 0,34 0,25 0,12 0,12 0,12 0,12 0,34 0,25 0,12 0,12 0,25 0,25 0,34 0,40 0,18 0,42 0,90 0,56 0,90 0,56 0,18 0,42 0,90 0,56 0,90 0,56

0,53 0,53 0,53 0,53 1,20 1,10 0,53 0,53 0,53 0,53 1,20 1,10 0,53 0,53 1,10 1,10 1,20 1,50 0,76 1,14 2,30 1,70 2,30 1,70 0,76 1,14 2,30 1,70 2,30 1,70

1,5 1,5 1,5 1,5 4,3 2,7 1,5 1,5 1,5 1,5 4,3 2,7 1,5 1,5 2,7 2,7 4,3 5,1 2,0 4,6 9,0 5,7 9,0 5,7 2,0 4,6 9,0 5,7 9,0 5,7

0,46 0,48 0,53 0,65 1,00 1,20 0,46 0,48 0,53 0,65 1,00 1,20 0,54 0,58 1,10 1,30 1,40 1,80 1,10 1,60 2,70 2,60 2,70 2,70 1,10 1,60 2,70 2,60 2,70 2,70

0,66 0,66 0,66 0,66 0,72 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,72 0,65 0,66 0,66 0,65 0,65 0,72 0,63 0,64 0,81 0,80 0,72 0,80 0,72 0,64 0,81 0,80 0,72 0,80 0,72

sprawność (%)

1,00 0,18 0,15 0,13 0,13 1,00 0,48 0,25 0,18 0,15 1,20 0,61 0,58 0,47 0,19 0,63 0,58 0,53 0,41 0,18 1,40 1,30 1,20 0,58 0,50 3,00 2,50 2,00 1,15 0,63

prąd rozruchu (A) pobór prądu przy nominalnym momencie (A) 1) współczynnik mocy (cos φ)

sprawność (%)

4,3 0,5 0,5 0,5 0,5 4,3 1,5 0,5 0,5 0,5 4,3 1,5 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 1,5 0,96 0,5 5,1 5,1 2,7 1,5 1,5 5,1 5,1 5,1 2,7 1,5

prąd znamionowy (A)

współczynnik mocy (cos φ)

1,20 0,18 0,18 0,18 0,18 1,20 0,53 0,18 0,18 0,18 1,20 0,53 0,53 0,53 0,18 0,53 0,53 0,53 0,34 0,18 1,50 1,50 1,10 0,53 0,53 1,50 1,50 1,50 1,10 0,53

moc znamionowa (kW)

pobór prądu przy nominalnym momencie (A) 1)

0,34 0,04 0,04 0,04 0,04 0,34 0,12 0,04 0,04 0,04 0,34 0,12 0,12 0,12 0,04 0,12 0,12 0,12 0,09 0,04 0,40 0,40 0,25 0,12 0,12 0,40 0,40 0,40 0,25 0,12

obroty silnika (min-1)

prąd rozruchu (A)

2780 1330 1330 1330 1330 2780 1360 1330 1330 1330 2780 1360 1360 1360 1330 1360 1360 1360 1330 1330 1390 1390 1360 1360 1360 1390 1390 1390 1360 1360

prąd znamionowy (A)

8 16 DPMC 30… 24 36 60 8 16 DPMC 59… 24 36 60 8 16 DPMC 119… 24 36 60 8 16 DPMC 319… 24 36 60 8 16 DPMC 799… 24 36 60 8 16 DPMC 1599… 24 36 60

typ napędu

moc znamionowa (kW)

czas przesterowania dla 90° (s) obroty silnika (min-1)

typ napędu

czas przesterowania dla 90° (s) obroty przyłącza napędu (min-1)

R

50 50 50 50 59 50 50 50 50 50 59 50 50 50 50 50 59 62 54 67 70 69 70 69 54 67 70 69 70 69

Dane silnika odnoszą się do 400V/3faz/50 Hz 1) moment znamionowy napędu to maksymalny moment obrotowy, na jaki można nastawić łączniki momentowe napędu. Wartości odnoszą się do temperatury otoczenia +20°C. Odchyłki od tych wartości mogą się pojawić zwłaszcza przy niskich temperaturach. 2) napędy regulacyjne ruchu wahliwego 90° wykonane jako połączenie napędu regulacyjnego ruchu obrotowego (DMCR) z regulacyjną przekładnią ślimakową (MSG).

24


DREHMO®-Matic C Wymiary napędu

Napędy sterownicze ruchu posuwistego DMC+LE Napędy regulacyjne ruchu posuwistego DMCR+LE

R

R

napęd DMC

30 + LE 15

59 + LE 20

napęd DMC

120 + LE 40

250 + LE 80

napęd DMCR

30 + LE 15

59 + LE 20

napęd DMCR

120 + LE 40

250 + LE 80

F07 TR 20 x 4 LH M 16 x 1,5 28 90 170 125 125 280 150

F10 TR20 x 4 LH M 20 x 1,5 28 125 170 160 125 280 150

200 49 180 185 117 201 453 233 80 45 179 97,5 305 153

200 49 180 185 117 201 453 233 80 45 179 97,5 305 153

F 10 TR 35 x 6 LH M 20 x 1,5 54 125 z zintegrowanym interfejsem sieciowym 143 d2 z zewnętrznym interfejsem sieciowym 143 bez interfejsu sieciowego 170 D1 200 D2 max 160 H1 max 371 H2 168 H3 481 H4 54 H6 372 H7 200 H8 205 L1 141 L2 244 z zintegrowanym interfejsem sieciowym 487 L3 z zewnętrznym interfejsem sieciowym 622 bez interfejsu sieciowego 506 L4 245 L5 80 T1 48 T2 205 T3 107 T4 334 T5 170

F 14 TR 45 x 6 LH M 36 x 3 105 175 143 143 170 250 240 656 217 524,5 69 452 200 205 132 262 528 663 547 245 102 75 214 135 378 170

wymiar kołnierz gwint wrzeciona gwint przyłącza masa (kg) ca. d1 d2 max D1 D2 H1 max H2 H3 H4 H7 H8 L1 L2 L3 max L4 L5 T1 T2 T3 T4 T5

wymiar kołnierz gwint wrzeciona gwint przyłącza masa (kg) ca. d1

25


DREHMO®-Matic C Wymiary przyłącza

Napędy sterownicze ruchu posuwistego DMC+LE Napędy regulacyjne ruchu posuwistego DMCR+LE

R napęd DMC

30 + LE 15

59 + LE 20 120 + LE 40 250 + LE 80

napęd DMCR

30 + LE 15

59 + LE 20 120 + LE 40 250 + LE 80

wymiar wielkość F 07 DIN EN ISO 5210 d1 M 16 x 1,5 d2 f8 55 d3 70 d4 90 d5 4xø9 d6 – h1 – h2 – l1 50 l2 25 l3 3 l4 – l5 – l6 – l7 – l8 – l9 – l10 –

F 10

F 10

F 14

M 20 x 1,5 70 102 125 4 x ø 11 – – – 55 30 3 – – – – – – –

M 20 x 1,5 70 102 125 4 x ø 11 17 25 240 55 30 3 180 140 20 346 30 120 200

M 36 x 3 100 140 175 4 x ø 17,5 21 30 300 80 55 4 250 190 30 340 100 134 230

przyłącze: przystawka liniowa bez przegubu (zabudowa bezpośrednia)

przyłącze: przystawka liniowa z uchwytem widełkowym i przegubem (wyłącznie LE 40, LE 80) wykonanie z zawieszeniem przegubowym przystawki liniowej w podstawie widełkowej na zapytanie

26


DREHMO®-Matic C Parametry techniczne

Parametry techniczne

napędy sterownicze ruchu posuwistego DMC + LE

napędy regulacyjne ruchu posuwistego DMCR + LE

DMC 30 + LE 15

DMC 59 + LE 20

DMC 120 + LE 40

DMC 250 + LE 80

5 10 16 25 32 40 50 80 5 10 16 25 32 40 50 80 5 10 16 25 32 40 50 80 5 10 16 25 32 40 50 80

3,00 1,50 0,94 0,60 0,47 0,38 0,30 0,19 3,00 1,50 0,94 0,60 0,47 0,38 0,30 0,19 2,00 1,00 0,63 0,40 0,31 0,25 0,20 0,13 2,00 1,00 0,63 0,40 0,31 0,25 0,20 0,13

DMCR 30 + LE 15 5 – 15

8 – 100 F07 Ja

Nein DMCR 59 + LE 20

10 – 20 8 – 100 F10 Ja

Nein DMCR 120 + LE 40

15 – 40 12 – 350 F10 Ja

Ja

DMCR 250 + LE 80

5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40 5 10 16 25 32 40

zabudowa bezpośrednia z uchwytem widełkowym i przegubem

zabudowa bezpośrednia

kołnierz przyłącza wg DIN EN ISO 5210

zakres skoku (mm)

max siła regulacji (kN)

1/prędkość przesterowania (s/mm) 1)

3,00 1,50 0,94 0,60 0,47 0,38 3,00 1,50 0,94 0,60 0,47 0,38 2,00 1,00 0,63 0,40 0,31 0,25 2,00 1,00 0,63 0,40 0,31 0,25

zakres nastaw (kN)

typ napędu obroty przyłącza napędu (min-1)

zabudowa bezpośrednia z uchwytem widełkowym i przegubem

zabudowa bezpośrednia

zakres skoku (mm)

zakres nastaw (kN)

obroty przyłącza napędu (min-1) 1/prędkość przesterowania (s/mm) 1)

typ napędu

kołnierz przyłącza wg DIN EN ISO 5210

R

7,5 – 15 7,5 8 – 100

F07

Ja

Nein

15 – 20

10 8 – 100

F10

Ja

Nein

20 – 40

20 12 – 350 F10

Ja

Ja

35 – 80

35 12 – 350 F14

Ja

Ja

1) wartości przybliżone

30 – 80 12 – 350 F14 Ja

Ja

1) wartości przybliżone

Względny czas pracy (% ED) jako funkcja ilości cykli łączeniowych (c/h) w zależności od typu i prędkości przesterowania.

27


DREHMO®-Matic C Parametry silnika

Parametry silnika

napędy sterownicze ruchu posuwistego DMC + LE

napędy regulacyjne ruchu posuwistego DMC + LE

DMC 30 + LE 15

DMC 59 + LE 20 40

DMC 120 + LE 40

DMC 250 + LE 80

5 10 16 25 32 40 50 80 5 10 16 25 32 40 50 80 5 10 16 25 32 40 50 80 5 10 16 25 32 40 50 80

3,00 1,50 0,94 0,60 0,47 0,38 0,30 0,19 3,00 1,50 0,94 0,60 0,47 0,38 0,30 0,19 2,00 1,00 0,83 0,40 0,31 0,25 0,20 0,13 2,00 1,00 0,83 0,40 0,31 0,25 0,20 0,13

1360 1360 1360 1360 2780 1360 2780 2780 1360 1360 1360 1360 2780 1360 2780 2800 1320 2700 2670 1325 2670 1325 2670 2710 1325 2670 2710 1345 2710 1440 2710 2820

0,12 0,12 0,12 0,12 0,34 0,25 0,34 0,34 0,12 0,12 0,25 0,25 0,34 0,40 0,34 0,75 0,18 0,42 0,90 0,56 0,90 0,56 0,90 1,50 0,56 0,90 1,50 0,75 1,50 2,00 1,50 1,60

0,53 0,53 0,53 0,53 1,20 1,10 1,20 1,20 0,53 0,53 1,10 1,10 1,20 1,50 1,20 2,00 0,76 1,14 2,30 1,70 2,30 1,70 2,30 3,10 1,70 2,30 3,10 2,50 3,10 4,80 3,10 3,70

0,46 0,48 0,53 0,65 1,15 1,20 1,20 1,70 0,54 0,58 1,10 1,30 1,40 1,80 2,00 2,90 1,00 1,50 2,90 2,60 2,50 3,20 3,50 5,10 1,70 2,50 3,90 5,50 6,00 7,10 8,80 10,50

1,5 1,5 1,5 1,5 4,3 2,7 4,3 4,3 1,5 1,5 2,7 2,7 4,3 5,0 4,3 8,8 2,0 4,6 9,0 5,7 9,0 5,7 9,0 14,6 5,7 9,0 14,6 8,6 14,6 25,0 14,6 20,5

0,66 0,66 0,66 0,66 0,72 0,65 0,72 0,72 0,66 0,66 0,65 0,65 0,72 0,72 0,72 0,77 0,64 0,81 0,80 0,72 0,80 0,72 0,80 0,89 0,72 0,80 0,89 0,62 0,89 0,77 0,89 0,80

50 50 50 50 59 50 59 59 50 50 50 50 59 59 59 70 54 67 70 69 70 69 70 80 69 70 80 70 80 78 80 80

DMCR 30 + LE 15

DMCR 59 +LE 20

DMCR 120 + LE 40

DMCR 250 + LE 80

1) Moment znamionowy napędu odpowiada maksymalnej sile wzdłużnej, na jaką można nastawić napęd. Wartości odnoszą się do temperatury otoczenia +20 °C. Odchyłki od tych wartości mogą się pojawić zwłaszcza przy niskich temperaturach.

Podłączenie elektryczne przez rozkazy cyfrowe OPEN–STOP–CLOSE na przykładzie wersji MC 003

28

5 10 16 25 32 40 – – 5 10 16 25 32 40 – – 5 10 16 25 32 40 – – 5 10 16 25 32 40 – –

3,00 1,50 0,94 0,60 0,47 0,38 – – 3,00 1,50 0,94 0,60 0,47 0,38 – – 2,00 1,00 0,83 0,40 0,31 0,25 – – 2,00 1,00 0,83 0,40 0,31 0,25 – –

1360 1360 1360 1360 2780 1360 – – 1360 1360 1360 1360 2780 1360 – – 1320 2700 2670 1325 2670 1325 – – 1325 2670 2710 1345 2710 1440 – –

0,12 0,12 0,12 0,12 0,34 0,25 – – 0,12 0,12 0,25 0,25 0,34 0,40 – – 0,18 0,42 0,90 0,56 0,90 0,56 – – 0,56 0,90 1,50 0,75 1,50 2,00 – –

0,53 0,53 0,53 0,53 1,20 1,10 – – 0,53 0,53 1,10 1,10 1,20 1,50 – – 0,76 1,14 2,30 1,70 2,30 1,70 – – 1,70 2,30 3,10 2,50 3,10 4,80 – –

0,46 1,5 0,66 0,48 1,5 0,66 0,53 1,5 0,66 0,65 1,5 0,66 1,00 4,3 0,72 1,20 2,7 0,65 – – – – – – 0,54 1,5 0,66 0,58 1,5 0,66 1,10 2,7 0,65 1,30 2,7 0,65 1,40 4,3 0,72 1,80 5,0 0,63 – – – – – – 1,10 2,0 0,64 1,60 4,6 0,81 2,70 9,0 0,80 2,60 5,7 0,72 2,70 9,0 0,80 2,70 5,7 0,72 – – – – – – 2,10 5,7 0,72 2,60 9,0 0,80 4,90 14,6 0,89 4,70 8,6 0,62 4,50 14,6 0,89 9,50 25,0 0,77 – – – – – –

sprawność (%)

współczynnik mocy (cos φ)

prąd rozruchu (A)

moc znamionowa (kW) prąd znamionowy (A) pobór prądu przy nominalnym momencie (A) 1)

broty przyłącza napędu (min-1) 1/prędkość przesterowania (s/mm) 1) obroty silnika (min-1)

typ napędu sprawność (%)

współczynnik mocy (cos φ)

prąd rozruchu (A)

pobór prądu przy nominalnym momencie (A) 1)

moc znamionowa (kW) prąd znamionowy (A)

obroty przyłącza napędu (min-1) 1/prędkość przesterowania (s/mm) 1)

typ napędu

obroty silnika (min-1)

R

50 50 50 50 59 50 – – 50 50 50 50 59 62 – – 54 67 70 69 70 69 – – 69 70 80 70 80 78 – –


DREHMO®-Matic C Plany połączeń

plan połączeń w wersji MC 002 dla napędu sterowniczego

R EM6 DR11) DL21) F1–F3 F4, F5 F11–F13 H1 H2 H3 H4 H7 H10 H11 H12 K1/K2 R1 R2 R4 R5 S1 S2 S3 S4 T1 WR11) WL21) X1 X2

R

R

kombisensor łącznik momentowy obroty prawe (zamykanie) łącznik momentowy obroty lewe (otwieranie) wyłączniki termiczne w uzwojeniach silnika bezpieczniki układu sterowania 1,25A 6,3x32 mm zewn. bezpieczniki maks. 16A silników TM1/TM4 zewn. bezpieczniki maks. 25A silników TM2 wewn. LED – pozycja krańcowa OTWARTA wewn. LED – pozycja krańcowa ZAMKNIĘTA wewn. LED – wyłączenie OK wewn. LED – napęd OK wewn. LED – nadzór mikro kontrolera lampka sygnalizacyjna – awaria (czerwona) lampka sygnalizacyjna – pozycja krańcowa ZAMKNIĘTA (żółta) lampka sygnalizacyjna – pozycja krańcowa OTWARTA (zielona) człon załączający silnik potencjometr, punkt zerowy sygnału drogi 4...20mA potencjometr, wzmocnienie sygnału drogi 4...20mA potencjometr, czułość Xp potencjometr, pozycja bezpieczna (S2.7 OFF) przełącznik – LOKALNE-0-ZDALNE przełącznik – OTWIERAJ-STOP-ZAMYKAJ wewn. przycisk – ZAMYKAJ wewn. przycisk – OTWIERAJ przełączany transformator sterowniczy 380V, 400V, 415V, 460V, 480V, 500V EN 60742 łącznik drogowy obroty prawe (zamykanie) łącznik drogowy obroty lewe (otwieranie) przyłącze sterownicze przyłącze zasilania

* odpowiedni plan połączeń załączony jest do zamówionego napędu 1) opcjonalnie zamiast EM6 przełączniki programujące S1.1 ON sterowanie impulsami OPEN-STOP-CLOSE (niedostępne w wersji z regulatorem) OFF sterowanie sygnałami ciągłymi OPEN-CLOSE S1.2 ON wyłączanie w pozycji OTWARTA zależne od momentu OFF wyłączanie w pozycji OTWARTA zależne od drogi S1.3 ON wyłączanie w pozycji ZAMKNIĘTA zależne od momentu OFF wyłączanie w pozycji ZAMKNIĘTA zależne od drogi S1.4 ON wyłączone ignorowanie momentu przy otwieraniu z pozycji ZAMKNIĘTA OFF ignorowanie momentu przy otwieraniu z pozycji ZAMKNIĘTA S1.5 ON wyłączone ignorowanie momentu przy zamykaniu z pozycji OTWARTA OFF ignorowanie momentu przy zamykaniu z pozycji OTWARTA S1.6 ON sygnał: przełącznik S1 w położeniu LOKALNE lub 0 OFF sygnał: przełącznik S1 w położeniu LOKALNE S1.7 ON praca sygnał ciągły OFF praca sygnał przerywany S1.8 ON zakłócenie zbiorcze nie zawiera przekroczenia momentu OFF zakłócenie zbiorcze zawiera przekroczenie momentu S2.1 ON zarezerwowany OFF zarezerwowany S2.2 ON sygnalizacja momentu nie zależna od kierunku obrotów OFF sygnalizacja momentu zależna od kierunku obrotów S2.3 ON sygnalizacja momentu obrotowego w pozycjach krańcowych OFF brak sygnalizacji momentu obrotowego w pozycjach krańcowych S2.4 ON autom. dążenie do osiągnięcia maks. momentu obr. jeśli S1.1=OFF, S1.2 lub S1.3=ON, WR1 lub WL2=załączone OFF działanie jak S1.1 jeśli S1.2/S1.3=ON S2.5 ON sygnalizacja pozycji krańcowych zgodnie z S1.2/S1.3 OFF sygnalizacja pozycji krańcowych tylko od łączników drogowych S2.6 ON przegrzany silnik, sygnał opóźniony o 5 s OFF przegrzany silnik, sygnał bezzwłoczny S2.7 ON napęd STOP przy braku sygnału zadanego OFF pozycja bezpieczna przy braku sygnału zadanego S2.8 ON zarezerwowany OFF zarezerwowany

29


DREHMO®-Matic C Plany połączeń

plan połączeń w wersji MC 003 dla napędu pozycjonującego

R

R

R

EM6 kombisensor DR1 1) łącznik momentowy obroty prawe (zamykanie) DL2 1) łącznik momentowy obroty lewe (otwieranie) F1–F3 wyłączniki termiczne w uzwojeniach silnika F4, F5 bezpieczniki układu sterowania 1,25A 6,3x32 mm F11–F13 zewn. bezpieczniki maks. 16A silników TM1/TM4 zewn. bezpieczniki maks. 25A silników TM2 H1 wewn. LED – pozycja krańcowa OTWARTA H2 wewn. LED – pozycja krańcowa ZAMKNIĘTA H3 wewn. LED – wyłączenie OK H4 wewn. LED – napęd OK H7 wewn. LED – nadzór mikro kontrolera H10 lampka sygnalizacyjna – awaria (czerwona) H11 lampka sygnalizacyjna – pozycja krańcowa ZAMKNIĘTA (żółta) H12 lampka sygnalizacyjna – pozycja krańcowa OTWARTA (zielona) K1/K2 człon załączający silnik R1 potencjometr, punkt zerowy sygnału drogi 4...20mA R2 potencjometr, wzmocnienie sygnału drogi 4...20mA R4 potencjometr, czułość Xp R5 potencjometr, pozycja bezpieczna (S2.7 OFF) S1 przełącznik – LOKALNE-0-ZDALNE S2 przełącznik – OTWIERAJ-STOP-ZAMYKAJ S3 wewn. przycisk – ZAMYKAJ S4 wewn. przycisk – OTWIERAJ T1 przełączany transformator sterowniczy 380V, 400V, 415V, 460V, 480V, 500V EN 60742 WR1 1) łącznik drogowy obroty prawe (zamykanie) WL2 1) łącznik drogowy obroty lewe (otwieranie) X1 przyłącze sterownicze X2 przyłącze zasilania *odpowiedni plan połączeń załączony jest do zamówionego napędu 1) opcjonalnie zamiast EM6 przełączniki programujące S1.1 ON sterowanie impulsami OPEN-STOP-CLOSE (niedostępne w wersji z regulatorem) OFF sterowanie sygnałami ciągłymi OPEN-CLOSE S1.2 ON wyłączanie w pozycji OTWARTA zależne od momentu OFF wyłączanie w pozycji OTWARTA zależne od drogi S1.3 ON wyłączanie w pozycji ZAMKNIĘTA zależne od momentu OFF wyłączanie w pozycji ZAMKNIĘTA zależne od drogi S1.4 ON wyłączone ignorowanie momentu przy otwieraniu z pozycji ZAMKNIĘTA OFF ignorowanie momentu przy otwieraniu z pozycji ZAMKNIĘTA S1.5 ON wyłączone ignorowanie momentu przy zamykaniu z pozycji OTWARTA OFF ignorowanie momentu przy zamykaniu z pozycji OTWARTA S1.6 ON sygnał: przełącznik S1 w położeniu LOKALNE lub 0 OFF sygnał: przełącznik S1 w położeniu LOKALNE S1.7 ON praca sygnał ciągły OFF praca sygnał przerywany S1.8 ON zakłócenie zbiorcze nie zawiera przekroczenia momentu OFF zakłócenie zbiorcze zawiera przekroczenie momentu S2.1 ON zarezerwowany OFF zarezerwowany S2.2 ON sygnalizacja momentu nie zależna od kierunku obrotów OFF sygnalizacja momentu zależna od kierunku obrotów S2.3 ON sygnalizacja momentu obrotowego w pozycjach krańcowych OFF brak sygnalizacji momentu obrotowego w pozycjach krańcowych S2.4 ON autom. dążenie do osiągnięcia maks. momentu obr. jeśli S1.1=OFF, S1.2 lub S1.3=ON, WR1 lub WL2=załączone OFF działanie jak S1.1 jeśli S1.2/S1.3=ON S2.5 ON sygnalizacja pozycji krańcowych zgodnie z S1.2/S1.3 OFF sygnalizacja pozycji krańcowych tylko od łączników drogowych S2.6 ON przegrzany silnik, sygnał opóźniony o 5 s OFF przegrzany silnik, sygnał bezzwłoczny S2.7 ON napęd STOP przy braku sygnału zadanego OFF pozycja bezpieczna przy braku sygnału zadanego S2.8 ON zarezerwowany OFF zarezerwowany

30


DREHMO®-Matic C Plany połączeń

plan połączeń w wersji MC 005 dla napędu regulacyjnego

R

R

R

EM6 kombisensor DR1 1) łącznik momentowy obroty prawe (zamykanie) DL2 1) łącznik momentowy obroty lewe (otwieranie) F1–F3 wyłączniki termiczne w uzwojeniach silnika F4, F5 bezpieczniki układu sterowania 1,25A 6,3x32 mm F11–F13 zewn. bezpieczniki maks. 16A silników TM1/TM4 zewn. bezpieczniki maks. 25A silników TM2 H1 wewn. LED – pozycja krańcowa OTWARTA H2 wewn. LED – pozycja krańcowa ZAMKNIĘTA H3 wewn. LED – wyłączenie OK H4 wewn. LED – napęd OK H7 wewn. LED – nadzór mikro kontrolera H10 lampka sygnalizacyjna – awaria (czerwona) H11 lampka sygnalizacyjna – pozycja krańcowa ZAMKNIĘTA (żółta) H12 lampka sygnalizacyjna – pozycja krańcowa OTWARTA (zielona) K1/K2 człon sterujący silnikiem R1 potencjometr, punkt zerowy sygnału drogi 4...20mA R2 potencjometr, wzmocnienie sygnału drogi 4...20mA R4 potencjometr, czułość Xp R5 potencjometr, pozycja bezpieczna (S2.7 OFF) S1 przełącznik – LOKALNE-0-ZDALNE S2 przełącznik – OTWIERAJ-STOP-ZAMYKAJ S3 wewn. przycisk – ZAMYKAJ S4 wewn. przycisk – OTWIERAJ T1 przełączany transformator sterowniczy 380V, 400V, 415V, 460V, 480V, 500V EN 60742 1) WR1 łącznik drogowy obroty prawe (zamykanie) WL2 1) łącznik drogowy obroty lewe (otwieranie) X1 przyłącze sterownicze X2 przyłącze zasilania * odpowiedni plan połączeń załączony jest do zamówionego napędu 1) opcjonalnie zamiast EM6 przełączniki programujące S1.1 ON sterowanie impulsami OPEN-STOP-CLOSE (niedostępne w wersji z regulatorem) OFF sterowanie sygnałami ciągłymi OPEN-CLOSE S1.2 ON wyłączanie w pozycji OTWARTA zależne od momentu OFF wyłączanie w pozycji OTWARTA zależne od drogi S1.3 ON wyłączanie w pozycji ZAMKNIĘTA zależne od momentu OFF wyłączanie w pozycji ZAMKNIĘTA zależne od drogi S1.4 ON wyłączone ignorowanie momentu przy otwieraniu z pozycji ZAMKNIĘTA OFF ignorowanie momentu przy otwieraniu z pozycji ZAMKNIĘTA S1.5 ON wyłączone ignorowanie momentu przy zamykaniu z pozycji OTWARTA OFF ignorowanie momentu przy zamykaniu z pozycji OTWARTA S1.6 ON sygnał: przełącznik S1 w położeniu LOKALNE lub 0 OFF sygnał: przełącznik S1 w położeniu LOKALNE S1.7 ON praca sygnał ciągły OFF praca sygnał przerywany S1.8 ON zakłócenie zbiorcze nie zawiera przekroczenia momentu OFF zakłócenie zbiorcze zawiera przekroczenie momentu S2.1 ON zarezerwowany OFF zarezerwowany S2.2 ON sygnalizacja momentu nie zależna od kierunku obrotów OFF sygnalizacja momentu zależna od kierunku obrotów S2.3 ON sygnalizacja momentu obrotowego w pozycjach krańcowych OFF brak sygnalizacji momentu obrotowego w pozycjach krańcowych S2.4 ON autom. dążenie do osiągnięcia maks. momentu obr. jeśli S1.1=OFF, S1.2 lub S1.3=ON, WR1 lub WL2=załączone OFF działanie jak S1.1 jeśli S1.2/S1.3=ON S2.5 ON sygnalizacja pozycji krańcowych zgodnie z S1.2/S1.3 OFF sygnalizacja pozycji krańcowych tylko od łączników drogowych S2.6 ON przegrzany silnik, sygnał opóźniony o 5 s OFF przegrzany silnik, sygnał bezzwłoczny S2.7 ON napęd STOP przy braku sygnału zadanego OFF pozycja bezpieczna przy braku sygnału zadanego S2.8 ON zarezerwowany OFF zarezerwowany

31


DREHMO®-Matic C Inteligentne napędy armatur do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej Instalacja w normalnym otoczeniu SPECYFIKACJA OGÓLNA, INFORMACJE I CECHY PRODUKTU Napędy DREHMO® Matic C posiadają pewną i sprawdzoną w przemyśle na całym świecie konstrukcję mechaniczną, wyposażone są w programowalny układ sterowania umożliwiający dopasowanie do prawie wszystkich zastosowań. Dzięki wysokiej jakości wykonania napędy DREHMO® sprawdzają się również w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Zintegrowany układ sterowania z kolumną sterowania lokalnego składa się z członu załączającego silnik, termicznej ochrony przed przeciążeniem, układu sterującego, przełączników programujących oraz lokalnych przełączników sterujących.

Rodzaj napędu i zastosowanie Oznaczenie produktu Zakres temperatury otoczenia Stopień ochrony Stosowane normy dotyczące produkcji, testów, jakości, bezpieczeństwa Konstrukcja, zabudowa Smarowanie Obudowa, malowanie Ochrona przed korozją Ochrona przed wilgocią Sterowanie ręczne Przyłącza armatury napędów ruchu: OBROTOWEGO WAHLIWEGO POSUWISTEGO Wskaźnik położenia Silnik Ochrona silnika Napięcie znamionowe Częstotliwość Cyfrowe sygnały sterujące Cyfrowe sygnały zwrotne Pomiar drogi i momentu obrotowego Człon załączający silnik Człon załączający silnik Kolumna sterowania lokalnego Lampki sygnalizacyjne Plan połączeń MC 002 32

zamknij / otwórz, pozycjonowanie i regulacja przepustnic, klap, zaworów, zasuw itd. Matic C -25ºC bis +70ºC dla pracy sterowniczej -25ºC bis +60ºC dla pracy regulacyjnej (inne zakresy temperatur na zapytanie) IP 67 (opcjonalnie IP68) EN ISO 9001, CE zgodność z EC 98/37EG EN 60529, EN 60034 EC wytyczne 73/23/EEC, EMV 89/336/EEC EN ISO 5210, EN ISO 5211, DIN 3337, DIN 3210, DIN 3358 mimośrodowa przekładnia planetarna z dwoma wejściami mechanicznymi, samohamowna, dowolna pozycja zabudowy olej przewidziany na cały okres eksploatacji Sztywny, lekki, odporny na korozję odlew aluminiowy kolor: RAL 5015 (błękitny) K3 do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej K4 / K5 dla wyższych wymagań Silikażel do składowania, ogrzewanie wewnętrzne podczas pracy Za pomocą korby ręcznej, bez mechanicznego przełączania między pracą silnikową i pracą ręczną, korba ręczna podczas pracy silnika pozostaje nieruchoma. Maksymalna siła do sterowania korbą ręczną wg DIN 3250 Stosowane normy i wymiary odpowiednio: DIN EN ISO 5210 / DIN 3210 DIN EN ISO 5211 DIN 3358 Mechaniczny wskaźnik położenia lub matryca LED Kompaktowy silnik 3 fazowy, klasa cieplna F (opcjonalnie H) (opcjonalnie silniki 1 fazowe i prądu stałego) 3 wyłączniki termiczne w uzwojeniach silnika (opcjonalnie termistor PTC) 220 VAC …690 VAC ± 10%, 3 fazy 50 Hz lub 60 Hz ±3% 24 VDC +30%/-30% beznapięciowe, maks. 10 mA 24-230V AC lub DC, beznapięciowe, maks. 400mA kombisensor (pomiar bezdotykowy) lub łączniki drogowe i potencjometr napęd nastawczy i pozycjonujący: rewersyjny układ styczników napęd regulacyjny: układ ELR, blokowany elektronicznie napęd nastawczy i pozycjonujący: rewersyjny układ styczników napęd regulacyjny: układ ELR, blokowany elektronicznie przełączniki OPEN-STOP-CLOSE oraz LOCAL-0-REMOTE z możliwością blokady mechanicznej armatura otwarta, armatura zamknięta, awaria zbiorcza do pracy zamknij-otwór, cyfrowe rozkazy i sygnalizacja


DREHMO®-Matic C Inteligentne napędy armatur do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej Instalacja w normalnym otoczeniu

SPECYFIKACJA OGÓLNA, INFORMACJE I CECHY PRODUKTU Schemat połączeń MC 003

dla pracy regulacyjnej i pozycjonowania z sygnałem zwrotnym położenia 4..20 mA

Schemat połączeń MC 004

do pozycjonowania z 2 nastawianymi sygnałami pozycji pośrednich

Schemat połączeń MC 005

dla pracy regulacyjnej z sygnałem sterującym 4..20 mA i sygnałem zwrotnym położenia 4..20 mA

Przyłącze elektryczne, przekroje

Wtyczka kompaktowa,wykonanie przemysłowe, przyłącze sprężynowe lub śrubowe

przewodów i przejścia kablowe

Przewody siłowe maks. 6 mm2, przewody sterownicze maks. 2,5 mm2 2 x M32x1,5; 1 x M20x1,5

OGÓLNE CECHY MATIC C Automatyczna korekcja faz

kontrola i korekcja kolejności faz

Funkcja LEARN do prostego nastawiania drogi

Dzięki funkcji LEARN drogę programuje się przyciskiem na obudowie, bez otwierania napędu

Napięcie pomocnicze

do dyspozycji 24 VDC, 30 mA

Cyfrowe wejścia rozkazów

OPEN-STOP-CLOSE, 24 VDC, maks. 10 mA.

Cyfrowe sygnały zwrotne

Pozycje krańcowe, przekroczenie momentu obrotowego, położenie przełączników sterowania lokalnego, awaria zbiorcza

Przełączniki programujące i nastawy

Sterowanie impulsowe (samo podtrzymanie) / sygnał ciągły, ignorowanie momentu obrotowego przy rozruchu z pozycji krańcowej, sygnalizacja pracy, awaria zbiorcza zawierająca / nie zawierająca sygnał przekroczenia momentu obrotowego

Awaria zbiorcza

Zanik napięcia zasilającego, przegrzanie silnika, przekroczenie momentu obrotowego

Diody diagnostyczne LED

Układ sterowania Matic posiada szereg diod diagnostycznych ułatwiających uruchomienie i obsługę

DODATKOWE OPCJE Klasyczny mechanizm łączników zamiast kombisensora

2 łączniki momentowe, 2 łączniki drogowe, 1 łącznik sygnalizacji pracy. Dopasowanie mechanizmu do drogi armatury poprzez przekładnię redukcyjną

Rozdział potencjałów

odseparowanie sygnałów analogowych 4..20 mA (wejście, wyjścia)

2 przewodowy interfejs sieciowy

Profibus DP lub DPE zgodny z DIN EN 50170, zintegrowany z Matic C Interbus S (IS) zgodny z DIN EN 50254

USV

podtrzymanie zasilania układu automatyki przy zaniku napięcia zasilającego do 3 sek w celu uniknięcia wysyłania przez napęd przypadkowych sygnałów zwrotnych

Timer

Programowany start, degresywna lub stała długość impulsów

Adapter korby ręcznej

do pneumatycznego lub elektrycznego sterowania od strony korby ręcznej

Ochrona wtyków

dodatkowe akcesoria chroniące styki wtyczki kompaktowej podczas prac konserwacyjnych

Diagnoza armatury

sygnał 4.20 mA do diagnozy armatury w pozycji OPEN i CLOSE

CERTYFIKATY ORAZ KONTROLA FABRYCZNA Certyfikaty TÜV

· ogólne działanie w dozwolonym zakresie temperatur · praca silnika w różnych temperaturach otoczenia i trybach pracy · powtarzalność nastaw momentu obrotowego i drogi · siła potrzebna do sterowania korbą ręczną wg DIN 3250 · stopień ochrony IP 67 zgodnie z EN 60529 lub IP 68 · sprawdzona żywotność · odporność na korozję w agresywnym otoczeniu wzgl. środowisku zawierającym sól i siarkę

System zapewnienia jakości

DIN EN ISO 9001:2000

CE

deklaracja zgodności producenta

Kontrola końcowa

każdy napęd, na prośbę certyfikat odbioru końcowego 33


Info-Fax od:

from:

firma

company

dział

dept.

nazwisko, tytuł

name, titel

stanowisko

function

ulica, skrytka pocztowa

street, PO-box

DREHMO GmbH Vertrieb DREHMO -Stellantriebe Industriestraße 1 57482 Wenden/Germany Fax 0049 (0) 2 76 26 12-3 94 Internet: www.drehmo.com E-Mail: drehmo@drehmo.com ®

fax

Informacje o: firmie EMG zakresie oferty napędach ruchu obrotowego napędach ruchu wahliwego

informations about: company survey supply scope multiturn actuator part turn actuator

napędach ruchu posuwistego napędach sterowniczych napędach regulacyjnych zintegrowanym układzie sterowania interfejsach sieciowych wykonaniu Ex

linear actuator on-off / inching actuator modulating actuator integral control unit

serwisie / szkoleniach

service / trainee

specjalne życzenia (hasłowo)

special requirements (remarks)

34

2 wire BUS system explosion proof actuator

referencje references

telefaks

prezentacja presentation

phone

wizyta customer visit

telefon

telefon phone call

country

informacja cenowa price information

państwo

broszura brochures

kod pocztowy, miejscowość zip code, city


DREHMO®-Matic C Biura i przedstawicielstwa na świecie AMERYKA PÓŁNOCNA Kanada, USA

EUROPA

Austria, Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja

AZJA

Chiny, Indie, Indonezja, Japonia, Korea, Malezja, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Wietnam, Bahrajn, Egipt, Izrael, Jordania, Kuwejt, Liban, Oman, Arabia Saudyjska, ZEA

AMERYKA POŁUDNIOWA Argentyna, Brazylia, Chile, Ekwador, Meksyk

AFRYKA

AUSTRALIA

Maroko, Namibia, RPA, Zambia

Dla uzyskania dalszych lub bardziej szczegółowych informacji proszę zwracać się o nasz katalog, dostępna jest również strona internetowa www.drehmo.com, lub proszę dzwonić:

Dojazd:

DREHMO GmbH

Industriestrasse 1 57482 Wenden/Germany Fon +49 2762612-311 Fax +492762612-466 E-Mail drehmo@drehmo.com Web www.drehmo.com

Service Hotline

Fon +492762612-314 Fax +492762612-476 E-Mail service@drehmo.com

35


Niemcy

Niemcy

BST International GmbH

EMG, Werk ELTMA

Indie

Niemcy

EMG Automation GmbH

Fon: Fax: Internet: E-Mail:

BST Sayona Automations Private Ltd.

Brazylia

U.S.A.

EMH-Electromecânica e Hidráulica Ltda.

BST Pro Mark Technologies, Inc.

DREHMO GmbH Industriestraße 1 57482 Wenden/Germany +49 (0) 27 62 / 6 12 - 3 11 +49 (0) 27 62 / 6 12 - 3 59 www.drehmo.com drehmo@drehmo.com DREHMO GmbH / Matic C / PL / Doku-Index: 27-419-00 / 12.05 / zastrzegamy sobie prawo do zmian

DREHMO® Reliable Valve Operation

PDS_DREHMO MaticC_PL  

DREHMO GmbH Industriestraße 1 57482 Wenden/Germany Fon: +49 (0) 27 62 / 6 12 - 3 11 Fax: +49 (0) 27 62 / 6 12 - 3 59 Internet: www.drehmo.co...

Advertisement