Page 1

Rozpoczęcie Kursu Oprogramowania Automatyki Systemu DeltaV™

Nr części. D800002X072

Luty 2002


Spis treści Witamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ważne informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O tym podręczniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Założenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencje Dokumentacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Używanie myszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybór z menu lub hierarchii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czego potrzebujesz aby rozpocząć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozdział 1 Przegląd systemu DeltaV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Sprzęt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Koncepcje systemu DeltaV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Aplikacje oprogramowania Systemu DeltaV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Narzędzia inżynierskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Auto-Update Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Configuration Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Aplikacja Control Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Database Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7 DeltaV Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 FlexLock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 Recipe Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9 System Preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9 User Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9 Sterowanie Zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10 DeltaV Inspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10 DeltaV Neural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10 DeltaV Predict. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 DeltaV Simulate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 DeltaV Tune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 Narzędzia Operatorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12 Batch History View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12 Interfejs Wsadowy Operatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12 DeltaV Login . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12 DeltaV perate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12 Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14 MPC Operate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14 Process History View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14


Narzędzia instalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inne Aplikacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serwer OPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DeltaV Excel Add-In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPC Mirror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie DeltaV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdzie znaleźć więcej informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomoc DeltaV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Online’owe Podręczniki DeltaV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona WWW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wydawane Wiadomości o DeltaV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podręczniki użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serwis Techniczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomoc Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-15 1-15 1-15 1-15 1-16 1-16 1-16 1-16 1-18 1-19 1-19 1-20 1-20 1-20

Rozdział 2 Przegląd Podręcznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Uprzedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scenariusz dla Procesu Przetwarzania w Zbiorniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moduły Sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tablica Funkcji Sekwencyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Synoptyki Operatorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaczynamy! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1 2-2 2-2 2-3 2-4 2-4

Rozdział 3 Uczenie się o DeltaV Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 Otwieranie DeltaV Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podglądy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navigacja DeltaV Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwieranie i Zamykanie Poziomów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencje Dokumentacji dla Nawigacji DeltaV Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksplorowanie Szablonów Biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szablony Bloków Funkcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szablony Modułów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Kontekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas Systemowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na własną rękę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8

Rozdział 4 Tworzenie i Przesyłanie Strategii Sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 Ćwiczenie 1: Tworzenie i Nazywanie Obszarów Instalacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 2: Używanie DeltaV Explorer do kopiowania Modułu (MTR-101). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie do Control Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtracja parametrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2 4-4 4-5 4-7

Getting Started with Your DeltaV Automation Software


Ćwiczenie 3: Tworzenie modułu sterowania (XV-101) w Control Studio przy użyciu Biblioteki Szablonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Otwieranie Control Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Modyfikacja Modułu Sterowania XV-101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10 Ćwiczenie 4: Końcowy Krok dla Wszystkich Modułów Sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14 Identyfikacja Synoptyk Operatorskich Związanych z Modułem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14 Przypisanie Modułu do Węzła Sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15 Zapisywanie Modułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16 Weryfikacja w Konfiguracji Modułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17 Ćwiczenie 5: Tworzenie Nowego Modułu (LI-101) od Podstaw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18 Kończenie Modułu LI-101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-26 Ćwiczenie 6: Tworzenie Pętli Regulatora PID (FIC-101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-26 Wgląd do Modułu w Control Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-28 Modyfikowanie Alarmów dla Modułu Pętli Regulatora PID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-29 Kończenie Modułu FIC-101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-30 Ćwiczenie 7: Modyfikacja Modułu Silnika (MTR-101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-31 Usuwanie Nadmiaru Bloków Warunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-33 Określanie Warunków za pomocą Edytora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-35 Nazwy Etykiet Parametrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-37 Warunki Wzajemnej Blokady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-38 Kończenie Modułu MTR-101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-41 Ćwiczenie 8: Tworzenie Tablicy Funkcji Sekwencyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-41 Sekwencja dla Procesu Przetwarzania w Zbiorniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-42 Tworzenie Modułu SFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-44 Kończenie Modułu SFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-51 Ćwiczenie 9: Przesyłanie Modułów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-52 Spojrzenie Naprzód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-54

Rozdział 5 Tworzenie Synoptyk Operatorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 Środowisko Działania Systemu DeltaV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 Rozwijanie Hierarchii Synoptyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3 Przegląd Synoptyk i Pliku Ustawień Użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4 Nawigacja do innych Synoptyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5 Przełączanie między Trybem Konfiguracji, a Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 Rozpoczęcie Działania systemu DeltaV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7 Paski Narzędzi i Skrzynki Narzędziowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10 Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-12 Style Linii i Wypełnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13 Połączenia, Właściwości Dynamiczne i Odnośnik do Parametrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14 Tworzenie Połączeń Danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16 Przełączanie na Tryb Działania DeltaV w Trybie Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-21


Dynamiczne Elementy Graficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Pompy za pomocą Dynamicznych Elementów Graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Zbiornika za pomocą Dynamicznych Elementów Graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . Kończenie Synoptyki Procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Połączenia Kierunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapisywanie Poprzednich i Następnych Synoptyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Przycisku uruchamiania SFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-22 5-24 5-25 5-26 5-28 5-29 5-31

Rozdział 6 Używanie Działania DeltaV w Trybie Pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 Główna Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standardowe Przyciski w Oknie Głównym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Synoptyki Główne i Szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzanie Danych w Pola Dostępne dla Użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potwierdzanie Alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na Własną Rękę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-4 6-5 6-5 6-8 6-8 6-9

Rozdział 7 Gromadzenie i Wyświetlanie Danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1 Gromadzenie Danych Procesu Ciągłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1 Historia Gromadzenia Danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1 Historia Ciągła oraz Podsystemy Alarmów i Zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2 Przypisanie Tank-101 do Podsystemów Historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2 Dostęp do Historii Gromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4 Załadowanie Stacji Roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5 Podgląd Danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-6 Excel Add-In. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10 Ustawianie Excel Add-In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10 Używanie Excel Add-In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11

Rozdział 8 Konfigurowanie Sieci, Ładowanie i Przypisywanie Licencji oraz Ustawianie Kont Użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1 Konfigurowanie Stacji Roboczych DeltaV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2 Dostęp do Konfiguracji Stacji Roboczych DeltaV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3 Licencje Oprogramowania DeltaV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4 Oprogramowanie Sterujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4 Oprogramowanie Stacji Roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5 Kontrolery Redundowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5 Ładowanie i Przypisywanie Licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5 Ładowanie Licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5 Przypisywanie Licencji do Węzła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7 Ładowanie Stacji Roboczej ProfessionalPLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11 Konfigurowanie Pozostałych Stacji Roboczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-13 Getting Started with Your DeltaV Automation Software


Konfigurowanie Węzła Kontrolera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfigurowanie Kanałów WE/WY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przesyłanie Konfiguracji Kontrolera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawianie Pierwszego Konta Użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodawanie Użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etykiety Grup i Klawiszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ładowanie Stacji Roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-18 8-22 8-28 8-29 8-31 8-32 8-33

Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks-1


Getting Started with Your DeltaV Automation Software


Witamy Witamy w systemie automatyki DeltaVTM firmy Emerson Process Management. System DeltaV oferuje potężne, łatwe w użyciu oprogramowanie do projektowania i obsługi aplikacji sterujących procesem. System używa wielu standardowych właściwości Windows NT, aby zapewnić znany użytkownikowi interfejs.

Ważne Informacje Ten podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla użytkowników, którzy mają doświadczenie w sterowaniu procesami. Zalecamy, aby nie dokonywać wprowadzania żadnych procedur, które zawierają informacje o konfiguracji instalowania, do systemu operacyjnego, bez całkowitego rozważenia wpływu, jakie mogą zajść zmiany. Pierwszy użytkownik musi się zalogować do NT używając konta Administratora. Hasłem domyślnym dla tego konta jest “deltav” (małe litery). W środowisku grup roboczych, pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to zmiana hasła konta, a potem zmiana haseł kont administratorów na innych stacjach roboczych, tak aby dopasować to hasło. W środowisku domeny, zmień hasło na pierwotną domenę kontrolera, potem cele ochrony, zmień hasło na inne w lokalnym koncie administratora. Następnie skonfiguruj Stację Roboczą ProfessionalPLUS, załaduj i przypisz licencje oraz zainstaluj konfigurację stacji roboczej. W celu uzyskania dalszych informacji kliknij Start | DeltaV | Help| Release News. Założono, że na twoim komputerze jest zainstalowany system Windows NT 4.0 oraz oprogramowanie DeltaV i dlatego też używasz nowego systemu DeltaV.

O tym Podręczniku To wprowadzenie do aplikacji oprogramowania DeltaV pomoże ci w łatwy i szybki sposób uruchomić system sterowania. Podręcznik jest podzielony na 8 Rozdziałów i słownik. 

Rozdział 1, Przegląd Systemu DeltaV, wprowadza do podstawowych pojęć i terminologii oraz daje przegląd aplikacji systemowych.Rozdział 2, Przegląd Podręczników, opisuje ćwiczenia w Rozdziałach 3-8. Podręczniki prowadzą przez rozwój strategii sterowania i synoptyk


operatorskich dla prostego przykładu procesu. Scenariusz dla takiego procesu jest opisany szczegółowo. 

Rozdział 3, Uczenie się o DeltaV Explorer, pokazuje jak otwierać eksplorator i używać go do nawigacji.Rozdział 4, Tworzenie i Przesyłanie Strategii Sterowania, pokazuje krok po kroku tworzenie czterech modułów do sterowania rozładunkiem zbiornika i tablicę funkcji sekwencyjnych, która definiuje sekwencję uruchomienia procesu.Rozdział 5, Tworzenie Synoptyk Operatorskich, wprowadza podstawowe narzędzia do użycia w systemie DeltaV w trybie konfiguracji i pokazuje, jak tworzyć ustawienia synoptyk operatorskich z wykorzystaniem całej dostępnej kolorowej grafiki, synoptyk głównych i szczegółowych, przycisków oraz tablic trendów.Rozdział 6, Używanie Systemu DeltaV w Trybie Pracy, pokazuje synoptyki operatorskie z punktu widzenia operatora i wyjaśnia, jak nawigować w obrazach, zmieniać parametry działania, potwierdzać alarmy i wykonywać inne zadania operatorskie.Rozdział 7, Gromadzenie i Wyświetlanie Danych, pokazuje jak wyświetlać dane systemowe i procesowe przy użyciu narzędzi systemu DeltaV i Excel Add-In.Rozdział 8, Konfigurowanie Sieci, Ładowanie i Przypisywanie Licencji oraz Ustawianie Kont Użytkownika, pokazuje kroko po kroku procedury konfigurowania stacji roboczych, kontrollerów, WE/WY, oraz przypisywanie licencji do stacji roboczych i kontrollerów.Słownik Pojęć jest ograniczony do pojęć użytych w tym podręczniku. Cały słownik można znależć w DeltaV Books Online.

Założenia Założono, że jesteś automatykiem gotowym do konfigurowania aplikacji systemu DeltaV. Znasz także Teorię Sterowania oraz dość dobrze wdrażanie systemów automatyki. Założono także, że znasz podstawy używania systemu Windows NT (lub Win 95). Niektóre zagadnienia o używaniu Windows NT znajdują się w niniejszym podręczniku. Jednak, w celu uzyskania dalszych informacji, możesz skorzystać z pomocy Windows’a.

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Konwencje Dokumentacji Poniższe sekcje zawierają informacje o użytych w tej dokumentacji konwencjach do używania myszy i wyboru z menu.

Używanie Myszy Instrukcje do używania myszy zawierają następujące konwencje: 

kliknięcie oznacza kliknięcie lewym przyciskiem myszy (chyba, że zostało specyficznie ustawione jako kliknięcie prawym przyciskiem).podwójne kliknięcie oznacza szybkie, dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy.przeciągnij i puść oznacza zaznaczenie obiektu, przytrzymanie lewego przycisku myszy, ustawienie nowej pozycji i puszczenie przycisku myszy.

W większości aplikacji systemu DeltaV, są specjalne menu kontekstowe (zwane także menu skrótowe) dostępne, gdy wskazujesz na szczególny obszar lub obiekt i klikasz prawym przyciskiem myszy. Wyświetlane menu różni się w zależności od aplikacji i tego, gdzie jest ustawiony wskaźnik myszy, gdy klikniesz.

Wybieranie z Menu lub Hierarchii Pionowy pasek jest używany do wskazania, że powinieneś wybrać pozycję zgodnie z sekwencją. Na przykład, aby otworzyć aplikację DeltaV Explorer, instrukcja jest następująca: Start | DeltaV | Engineering | DeltaV Explorer.

Co Potrzebujesz aby Rozpocząć Jeżeli jesteś pierwszym użytkownikiem nowego systemu DeltaV, to minumum, jakie potrzebujesz, aby uruchomić DeltaV jest stacja robocza ProfessionalPLUS z wcześniej zainstalowanym oprogramowaniem DeltaV. Gdy załączysz stację roboczą pierwszy raz, zobaczysz ekran mówiący, że powinieneś skonfigurować swoją stację roboczą.


Aby móc używać systemu DeltaV, trzeba wykonać następujące kroki początkowe: 1. Skonfigurować stację roboczą. 2. Załadować i przesłać licencje. 3. Zainstalować dane strukturalne stacji roboczej. Te podstawowe kroki są opisane w Rozdziale 8.Po wykonaniu powyższych kroków, możesz przeczytać treść zawartą w tym podręczniku w celu zapoznania się z systemem.

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Rozdział 1 Przegląd systemu DeltaV Ten rozdział daje przegląd systemu automatyki DeltaV oraz zwięzły wgląd w sprzęt, opisuje podstawowe koncepcje i terminologię, wprowadza do głównych składników oprogramowania, a kończy się podsumowaniem sposobów, o których można się dowiedzieć z pomocy systemowej lub online’owych podręczników systemu DeltaV.

Sprzęt Podręcznik, Installing Your DeltaV Automation System, jest także dostępny w wersji online, opisuje sprzęt systemu i dostarcza instrukcji potrzebnych do zainstalowania i zasilania systemu.

Stacja Robocza

Główna Sieć Sterowania Hub Główny Wtórna Sieć Sterowania Hub Wtórny Zasilanie Systemu Podsystem WE/WY

Controller

-1


Sprzęt systemu składa się z następujących części: 

Jednej lub więcej stacji roboczych.Sieci sterującej (opcjonalnie redundowanej) do komunikacji między węzłami systemu.Zasilaczy.Jednego lub więcej kontrolerów systemu DeltaV (opcjonalnie redundowanych), które wykonują sterowanie lokalne, zarządzają danymi oraz zapewniają komunikację między podsystemem WE/WY , a siecią sterującą.Jednego podsystemu WE/WY na kontroler, który przetwarza dane z urządzeń polowych.Identyfikatora systemu

Identyfikator systemu, zawarty w pakiecie licencyjnym, jest łącznikiem, który jest wetknięty w równoległy port drukarki w stacji roboczej ProfessionalPLUS. Daje to każdemu systemowi DeltaV unikalną identyfikację, która pozwoli przesyłać zmiany do systemu. Zanim włączysz zasilanie systemu, zainstaluj Identyfikator Systemu w stacji roboczej ProfessionalPLUS .

Koncepcje Systemu DeltaV System DeltaV pomaga użytkownikom tworzyć procesy sterowania systemami, które są łatwe w ustawianiu, działaniu, zgodne i bezpieczne. Aby zrealizować te cele, system DeltaV używa następujących elementów:

-2technologii “podłącz i działaj” dla konfiguracji sprzętubiblioteki modułów sterowania wielokrotnego użytku (zawiera ekrany ogólne i szczegółowe i historię konfiguracji), aby uprościć wysiłek konfiguracji początkowejtechniki takie, jak “przeciągnij i puść”, aby uprościć modyfikację i konfigurację systemuzgodny interfejs graficzny podobny do tego, który działa w środowisku Microsoft Windows NTzintegrowaną, kontekstową pomoc i dokumentację onlinedostęp do sprzętu i oprogramowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i integralności systemuAsystent Konfiguracji - pokazuje proces konfiguracji i uczy jej podstaw

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Terminologia Sterowanie w systemie DeltaV jest oparte na modułach. Moduł jest najmniejszą, logiczną jednostką sterowania w systemie. Ogólnie rzecz biorąc, moduł zawiera jednen unikalny znacznik jednostki sterowania z jego powiązaną logiką taką, jak pętla sterowania lub silnik. Definiując moduł wokół pojedynczego pola urządzenia i zwiazanej z nim logiki sterowania, staje się on łatwy do stworzenia, przesyłania, działania, uruchamiania i uzyskiwania z serwisu pojedynczego modułu bez oddziaływania na inne. Moduł zawiera algorytmy, warunki, alarmy, wyświetlenia, informacje historyczne i inne charakterystyki, które definiują sprzęt procesowy. Algorytmy są logicznymi krokami, które definiują zachowania modułów. Bloki funkcyjne są zespołami modularnymi do tworzenia algorytmów ciągłych i dyskretnych, które wykonują sterowanie lub monitoring procesu. Biblioteka DeltaV zawiera szablony bloków funkcyjnych dla sterowania analogowego (odchylenie/wzmocnienie, wyprzedzenie/opóźnienie, PID, itp.), logicznego, WE/WY (analogowe i cyfrowe wejście/wyjście) i inne podstawowe funkcje. Każdy blok funkcyjny zawiera parametry, które mogą być modyfikowane w celu przystosowania algorytmu. Zakres algorytmów z prostego przekształcenia wejścia na strategię sterowania zespolonego może być połączony w złożony blok funkcyjny, w celu zbudowania algorytmów zespolonych. Dodatkiem do bloków funkcyjnych są, Tablice Funkcji Sekwencyjnych (SFC), które mogą być używane do budowania algorytmów sterowania. SFC wspierają zadania sterowania wymagające strategii sekwencji różnych w czasie. Parametry są danymi zdefiniowanymi przez użytkownika używanymi wewnątrz algorytmu modułu do wykonywania jego obliczeń i logiki. Parametry mogą być, takie jak wejścia czy wyjścia. Tabele opisujące parametry i ich właściwości są zawarte w Online’owych Podręcznikach. System DeltaV zawiera Bibliotekę szablonów modułów z podstawowymi charakterystykami. Możesz przystosować bibliotekę modułów lub tworzyć własne moduły od podstaw. Te moduły mogą być dodawane do biblioteki, umożliwiając ich ponowne użycie przy rozwoju strategii sterowania. Moduły, które pracują blisko siebie wykonując specyficzne funkcje procesu sterowania są zazwyczaj zgrupowane w obszarze. Obszar jest logicznym podziałem procesu systemu sterowania. Obszary typowo reprezentują

-3


lokalizację urządzenia lub głównych funkcji procesowych. Inżynier konfiguracyjny określa, jak logicznie podzielić system na obszary. Węzły są fizycznymi kawałkami sprzętu sieci sterującej, takimi jak stacje robocze czy kontrolery. Sterujemy procesem poprzez przesyłanie modułów w węzłach kontrolera. Konfiguracja mówi temu węzłowi, jak działać lub też jakie informacje z procesu odbierać i przechowywać. Etykiety urządzenia reprezentują instrumenty, wartości i inne pola urządzeń. Etykieta Sygnału Urządzenia składa się z Etykiety Urządzenia i określonego sygnału z tego urządzenia. Alarmy informują operatora, że wystąpiło zdarzenie. (Alarmy są przypisane do modułów). Zazwyczaj chcemy, aby operator wykonał kilka akcji i odpowiadał na alarmy. Alarmy magą być zarówno widzialne, jak i słyszalne. Baza danych zawiera informacje konfiguracyjne, które pozwolą wykonać zmiany w trybie off-line bez ingerowania w działanie procesu. Dostępne są także algorytm sterowania monitoringu online i modyfikacji. Poniżej pokazany jest schemat blokowy hierarchii struktury systemu DeltaV.

-4

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Urządzenie

Kocioł

Zbiornik

M T R – 101 (silnik 2-stanow y)

FIC – 101 (pętla PID)

Odzysk

XV – 101 (zawór bloku)

Bloki funkcyjne

PID1

IO_IN (Wejście)

Moduły

Algorytmy (FBD lub SFC)

Diagram Bloku Funkcyjnego

HI_LIM (Alarm)

Obszary instalacji

Wzmocnienie (Regulacja)

Wartość Zadana

Parametry

-5


Aplikacje Oprogramowania Systemu DeltaV Oprogramowanie systemu DeltaV zawiera różnorodne aplikacje, które pomogą skonfigurować, sterować, udokumentować i zoptymalizować proces. Pierwotne aplikacje znajdują się w kategoriach Engineering Tools Operator Tools. Dodatkowymi dostępnymi narzędziami są Advanced Control, Installation i Online Help. Wiele aplikacji pozwala na szybki dostęp przez ich paski narzędzi i menu Aplikacji. Ten przykład pokazuje takie menu i klika przycisków z paska narzędzi w DeltaV Explorer.

W tym paragrafie, przycisk paska narzędzi dla aplikacji lub ikona menu Start są pokazane obok opisu. Jest kilka sposobów, aby uruchomić aplikację. Jednym z nich jest kliknięcie Start (w lewym dolnym rogu ekranu), wskazać na DeltaV, wskazać kategorię i kliknąć nazwę aplikacji. Na przykład, aby uruchomić DeltaV Explorer, to wybór powinien wyglądać następująco:

-6

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Pamiętaj, że instrukcja uruchomienia DeltaV Explorer jest wyrażona przez kliknięcie Start | DeltaV | Engineering | DeltaV Explorer.

Narzędzia Inżynierskie Głównymi narzędziami inżynierskimi są Configuration Assistant, DeltaV Explorer, Control Studio, a jeśli masz licencję na pakiet aplikacji to także Recipe Studio. Inne to: User Manager, Database Administrator, FlexLock i System Preferences.

Auto-Update Service Użyj Auto-Update Service, aby ustawić, które pliki będą automatycznie przesyłane ze stacji roboczej ProfessionalPLUS do wszystkich innych stacji roboczych po załadowaniu jakiegokolwiek węzła.

Configuration Assistant Jeśli jesteś pierwszym użytkownikiem, to Configuration Assistant jest wielkim narzędziem do nauki podstaw systemu DeltaV. Gdy już zapoznasz się z metodami konfiguracyjnymi, to zaczniesz chętniej używać aplikacji DeltaV Explorer.

-7


Control Studio Control Studio jest używane do projektowania i modyfikowania pojedynczych modułów i szablonów, aby ustalić strategię sterowania. Dzięki tej aplikacji można graficznie zbudować moduł sterowania poprzez przeciąganie elementów z palety do diagramu modułu. Łączysz wtedy wszystkie elementy, aby stworzyć algorytm dla modułu.

Control Studio wspiera zakres pojęć przemysłu zawierających Bloki Funkcyjne (dla sterowania ciągłego) i Tablice Funkcji Sekwencyjnych (dla sterowania sekwencyjnego). Można mieszać elementy tych języków sterowania w obszarze pojedynczego modułu sterowania. Języki graficzne są oparte na standardzie IEC 1131-3 standard, natomiast bloki funkcyjne zostały rozwinięte przy użyciu standardu FOUNDATION™ Fieldbus.

Database Administrator Narzędzia Database Administrator pozwajalą użytkownikom z odpowiednimi przywilejami administratorskimi wyonywać zadania utrzymujące bazę danych. Należą do nich: tworzenie, kasowanie, kopiowanie, i wykonywanie kopii zapasowej bazy danych. -8

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


DeltaV Explorer DeltaV Explorer, podobny w wyglądzie do Windows Explorer, jest aplikacją, która pozwala definiować składniki systemu (takie jak: obszary, węzły, moduły i alarmy) i przeglądać całkowitą strukturę i układ systemu.

Dzięki tej aplikacji można wykonywać wiele różnych czynności, np.: 

tworzyć, kopiować lub przemieszczać modułykonfigurować sprzęt systemowydefiniować typy i priorytety alarmówwołać Control Studio i inne aplikacje

FlexLock Aplikacja DeltaV FlexLock tworzy podwójny pulpit (pulpit NT i pulpit DeltaV) w pojedynczej stacji roboczej, aby dla obu azpewnić ochronę środowiska działania i środowiska inżynierskiego. Dostęp do pulpitu jest określony przez aktualne przywileje użytkownika.

-9


Recipe Studio Aplikacja Recipe Studio jest używana do tworzenia i modyfikowania recept. Recepta jest zbiorem informacji, które w unikalny sposób identyfikują składniki, ich ilość i sprzęt produkcyjny wymagany do wytwarzania produktu. Recepta może być prosta lub złożona, w zależności od potrzeb. Aplikacja DeltaV Recipe Studio jest modelowana po Control Studio.

System Preferences Aplikacja System Preferences pozwala dostosowywać Engineering Tools, aby ukryć funkcje, które nie są potrzebne. Umożliwianie lub uniemożliwianie dostępu do funkcji powoduje, że aplikacje DeltaV są ujawniane lub ukrywane w odpowiednich menu i wybierane bez dodawania lub usuwania jakiegokolwiek oprogramowania aplikacyjnego.

User Manager User Manager pozwala określić poziomy dostępu dla grup i użytkowników indywidualnych. Definiujemy role poszczególnych użytkowników (administrator, operator, inżynier, itd.) oraz typowe przywileje i zakres sterowania wymaganego dla każdej roli. Następnie, po stworzeniu konta indywidualnego użytkownika, określimy jaką on będzie miał rolę. Aby móc stworzyć lub edytować moduły sterowania, użytkownik musi mieć skonfigurowane przywileje. Podobnie, aby załadować zmiany konfiguracyjne, użytkownik musi przesłać przywileje.

-10

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Sterowanie Zaawansowane Aplikacjami sterowania zaawansowanego są DeltaV Inspect, DeltaV Predict, DeltaV Simulate i DeltaV Tune.

DeltaV Inspect DeltaV Inspect zapewnia zaawansowany proces monitorowania do natychmiastowej identyfikacji wykonanych pętli. Oblicza Variability Index (VI) dla bloków WE/WY (AI, AO, DI, DO i PIN) i bloków Sterowania (DC, FLC, MPC, PID i Ratio). Dla bloków Sterowania,oblicza wykonanie sterowania całkowitego i wykorzystanie.

DeltaV Neural DeltaV Neural jest zbiorem narzędzi, których używamy do zaimplementowania sieci neuronowych w środowiskach DeltaV. Przy użyciu aplikacji DeltaV Neural można stworzyć wirtualne czujniki do monitorowania i prognozowania parametrów procesu, które w przeciwnym wypadku są drogie, trudne lub niemożliwe do zmierzenia w sposób bezpośredni. Sieci neuronowe czasami mają związek z czujnikami inteligentnymi lub czujnikami oprogramowania: -11
Blok funkcyjny Neural Network (NN)Blok funkcyjny Lab Entry (LE)Aplikacja NeuralDynamiczne elementy graficzne NN i Lab EntryStacyjka operacyjna NN i Lab EntrySynoptyki detali dla NN i Lab Entry

DeltaV Predict DeltaV Predict jest zbiorem narzędzi zaimplementowanych w celu przewidywania sterowania modelu wielozmiennego w środowisku DeltaV. DeltaV Predict pozwala sterować interaktywnymi procesami w obszarze funkcjonujących mierzalnych ograniczeń podczas automatycznego ich wpływu na interakcję procesu i mierzalne zakłócenia. DeltaV Predict składa się z: 

bloku funkcyjnego Model Predictive Control (MPC)bloku funkcyjnego MPC SimulationDynamicznych Elementów Graficznychaplikacji MPC Operate

DeltaV Simulate DeltaV Simulate wspiera rozwój konfiguracji DeltaV, test kontrolny logiki i trening operatora w samodzielnym środowisku. Można to zainstalować na komputerze osobistym lub laptopie, który pracuje pod Win NT 4.0. Używając DeltaV Simulate, można skonfigurować wszystkie inne właściwości, które wspiera DeltaV (np.: sterowanie ciągłe, kontrola pakietu, sterowanie zaawansowane i powiązane z nim wyświetlenia stacji roboczej, alarmy oraz gromadzenie historii danych) bez sprzętu DeltaV.

DeltaV Tune DeltaV składa się z jednego okna, z którego można nastawiać regulator PID i nastawiać bloki funkcyjne Sterowania Fuzzy Logic (FLC). DeltaV Tune identyfikuje dynamikę procesu oraz odnosi się do zasad

-12

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


regulacji w celu obliczenia nastaw regulatora PID (wzmocnienie, ponowne nastawianie, szybkość) lub skalowania współczynników Sterowania Fuzzy Logic. Nowo obliczone współczynniki są wyświetlane na stacji roboczej DeltaV i użytkownik może zaakceptować nowe wartości, obliczyć inne wartości regulacji lub kontynuować działanie przy aktualnych wartościach.

Narzędzia Operatorskie Narzędzia operatorskie są używane do codziennego działania procesu sterowania. Pierwotnymi narzędziami operatorskimi są DeltaV Operate, Process History View, Diagnostics i jeśli zakupisz licencję na pakiet aplikacji, to będzie również dostępny Batch Operator Interface. Aplikacja DeltaV Login jest użuwana do logowania i wylogowania się z Systemu DeltaV i do zmiany hasła w tym systemie.

Batch History View Aplikacja Batch History View wyszukuje pakiet specyficznych danych z bazy danych pakietu History i pozwala podejrzeć dane w kilku różnych formatach. Można rónież dodawać komentarze i zapisywać je jako część pakietu historii w bazie danych Batch Historian.

Batch Operator Interface Batch Operator Interface jest interfejsem graficznym używanym przez operatora do monitorowania i sterowania wsystkich zautomatyzowanych procesów wsadowych (batch’owych). Batch Operator Interface dostarcza operatorowi wiele różnych widoków na proces produkcji. Operatorzy mogą w łatwy sposób przełączać widoki klikając na przyciski na pasku narzędzi.

DeltaV Login Aplikacja DeltaV Login pokazuje aktualnego użytkownika i pozwala operatorowi na logowanie i wylogowanie z Systemu DeltaV i zmianę hasła w tym systemie.

-13


DeltaV Operate Aplikacja DeltaV Operate funkcjonuje w dwóch trybach. W trybie konfiguracji jest używana do budowania wysokiej rozdzielczości grafik procesowych w czasie rzeczywistym. W trybie pracy, operatorzy systemu sterowania używają tych grafik do dziennego monitorowania i zarządzania procesem. W trybie konfiguracji można dołączać zeskanowane obrazy instalacji, tekst, grafiki, animacje oraz dźwięk w grafikach procesowych. Zdefiniowany szablon pulpitu upraszcza typowy wysiłek projektowania ekranów operatorskich. Aplikacja używa menu rozwijanego, przycisków skrzynek narzędziowych, metody przeciągnij i puść oraz łatwych w użyciu narzędzi do rysowania. Zapewnia także ustawienia dynamicznych elementów graficznych (grafiki wielokrotnego użycia z możliwością animacji) do użytku przy projektowaniu grafik operatorskich. W trybie pracy operatorzy oddziałują wzajemnie na proces systemu sterowania poprzez aplikację DeltaV Operate. Grafiki o wysokiej rozdzielczości pozwalają na obszerny i elastyczny sposób wyświetlania informacji. Standardowy pulpit działania zaprojektowany specjalnie dla potrzeb procesu sterowania systemu DeltaV zapewnia łatwe w użyciu, wysoce niezawodne środowisko operatorskie.

-14

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Prezentacja alarmów i centrum zarządzania skupia uwagę operatora na najważnieszych alarmach. Przyciski na pasku zadań po kliknięciu na którymś z nich umożliwiają dostęp do powszechnych funkcji operatorskich.

-15


Diagnostics Aplikacja Diagnostics dostarcza informacji o statusie i intergracji urządzeń w systemie. Można przeglądać informacje diagnostyczne w dowolnej chwili po umieszczeniu urządzeń systemowych w sieci sterującej i przesłaniu stacji roboczej.

MPC Operate Aplikacja MPC Operate zapewnia przegląd bloku działania MPC. Zawiera informacje do podglądu i manipulowania watrościami parametrów związanych z wejściami i wyjściami bloku i tablicę trendów wartości aktualnych, historycznych oraz przewidywanych dla wejść Sterowanych i Ograniczonych.

Process History View Aplikacja DeltaV Process History View wyświetla dane czasu rzeczywistego i historyczne z historii ciągłej jak również z chronologii wydarzeń. Parametry modułu i węzłów są umieszczone na wykresie, natomiast zdarzenia są wyświetlane w postaci tabel (siatki).

-16

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Używamy tej aplikacji do egzaminowania przebiegu procesu w dowolnej chwili czasu. Musimy załadować strukturę danych dla stacji roboczej, która ma dostęp do chronoligii zdarzeń i historii ciągłej w celu pokazania danych historii ciągłej i chronologii zdarzeń Process History View.

Narzędzia Instalacyjne W tej kategorii są cztery narzędzia: 

Controller Upgrade Utility jest używana do aktualizacji oprogramowania układowego w kontrolerze, gdy firma Emerson Process Management wypuści na rynek nowe oprogramowanie.DeltaV Operator System Configuration Utility jest używana do konfigurowania aspektów Systemu Operatorskiego, takich jak ścieżki plików dla plików graficznych i danych trendów.DeltaV Workstation Configuration jest aplikacją używaną do wykonania ustawień w Stacji Roboczej ProfessionalPLUS i innych stacjach roboczych. Konfiguracja Stacji Roboczej jest szczegółowo opisana w Rozdziale 8 pod hasłem “Konfigurowanie Stacji Roboczych DeltaV”.Registration Utility jest używana do wypełniania i drukowania formularza rejestracyjnego Systemu DeltaV.

Inne aplikacje Poniższe sekcje zawierają informacje o innych aplikacjach Systemu DeltaV.

Serwer OPC Serwer OPC DeltaV pracuje w tle i nie jest pokazany w menu Start. Tworzy dane takie jak: dane procesowe, alarmy, diagnostyki, łatwe w dostępie informacje inżynierskie oraz daje dostęp do importowania do aplikcji na pulpicie takich jak Microsoft Excel. Serwer Danych Czasu Rzeczywistego (The Real-Time Data Server) wspiera także obszerną analizę narzędzi takich jak pakiety historii, systemy wytwarzania i systemy zarządzania laboratorium.

-17


DeltaV Excel Add-In System DeltaV zapewnia inferfejs do Microsoft Excel, aby umożliwić dostęp do danych czasu rzeczywistego z procesu systemu DeltaV. Można wtedy uzyć Excel’a do generowania raportów, tworzenia tablic oraz wykonywania przyszłych analiz danych.

OPC Mirror OPC Mirror (OLE dla Procesu Sterowania) łączy serwery OPC w wieloraki system sterwoania i umożliwia dwukieunkową komunikacę jednego systemu z innym. Takie połączenie może być pomiędzy Serwerami DeltaV OPC, a Serwerami DeltaV i PROVOX lub kilkoma innymi kombinacjami serwerów OPC.

Wprowadzenie DeltaV Wprowadzenie DeltaV pozwala na dokonaniwe wyboru między Configuration Assistant, który jest przewodnikiem po Systemie DeltaV lub DeltaV Explorer tak, że możesz bezpośrednio wejść i rozpocząć używanie oprogramowania DeltaV.

Gdzie Znaleźć Więcej Informacji System DeltaV zapewnia pomoc online, gdy potrzebujesz opisu krok po kroku instrukcji jak coś zrobić. Ma także ustawienie referencji podręczników online’owych, w których zostały przedyskutowane podstawowe koncepcje i zapewnione informacje dalszoplanowe o większości aplikacji. Inne źródła informacji zawierają strony WWW, podręczniki użytkownika oraz wsparcie serwisu technicznego.

Pomoc Online DeltaV System DeltaV zapewnia pomoc online w kilku formach. System Pomocy jest dostępny w aplikacjach DeltaV poprzez naciśnięcie klawisza F1, poprzez naciśnięcie na pasku zadań przycisku Help Topics lub też wybranie z paska menu Help | Help Topics. Okno tematów pomocy ma trzy etykiety: Contents (dla rozwijalnej listy tematów), Index (wykaz haseł) i Find (szukanie całych zdań). Jeśli potrzebujesz uzyć asystenta do pomocy, to w każdej Pomocy jest temat: -18

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


“Używanie Pomocy”. Poniżej podano przykłady etykiet Contents i Index DeltaV Explorer Help.

Kontekstowy język pomocy jest dostępny w większości aplikacji po naciśnięciu przycisku Help (znak zapytania) Kontekstowy język pomocy daje wiecej informacji o tym co widać na ekranie. Po prostu kliknij przycisk, a potem pole lub obszar, o którym chcesz uzyskać informacje. Przycisk “What is it?” jest także dostępny w kilku aplikacjach, aby opisać komendy i obiekty. W niektórych aplikacjach, możesz wskazać obiekt, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać “What is it?” z menu kontekstowego w celu uzyskania tych samych informacji.

-19


Online’owy Podręcznik DeltaV Online’owy Podręcznik DeltaV jest ustawieniem podręczników odniesienia do instalowania, konfigurowania, działania i rozwiązywania problemów systemu DeltaV. Podręcznik jest dostępny w wersji online. Mamy trzy główne sposoby dostęu do tego podręcznika: 

Naciśnij przycisk Books Online na pasku zadań aplikacji DeltaV.Z menu Help w aplikacji DeltaV, wybierz Books Online.Z pulpitu Windows, kliknij Start | DeltaV | Help | Books Online.

Aby otworzyć podręcznik, po prostu kliknij znak plus (+) obok tutułu w Table of Contents.

-20

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Podręczniki Online zawierją łatwej w użyciu Table of Contents, która pozwala wybrać temat z zawartości z lewej strony i pokazać widok tematu w oknie po prawej stronie. Np. mamy zawartość pod hasłem Odnośnik Tablic Funkcji Sekwencyjnych (w podręczniku Konfiguracji), z wybranym tematem Komendy SFC i Stanem Przemian. Aby poruszać się po podręczniku, kontynuuj klikanie na (+), żeby rozwinąć Table of Contents.

Strona WWW Bieżące informacje są dostępne na stronie www DeltaV. Adres jest następujący: http://www.easyDeltaV.com.

Nowe Wiadomości o DeltaV Nowe wiadomości o DeltaV zawierają najnowsze wiadomości, rekomendacje i wskazówki do rozwiązywania problemów. Sugerujemy, aby przejrzeć ten plik, do którego dostęp jest możliwy poprzez kliknięcie Start | DeltaV | Help | Release News.

-21


Podręczniki Większość informacji o produkcie DeltaV stanowi Podręcznik Online. Możesz drukować pojedyncze strony, rozdziały lub cały podręcznik. Możesz także zamówić kopie większości podręczników w firmie Emerson Process Management.

Serwis Techniczny Dla serwisu technicznego dostępnych jest kilka opcji, w skład których wchodzą pomoc biurowa, diagnozowanie zdalne,24-godzinna pomoc w nagłych przypadkach i servis uaktualnienia oprogramowania. Opcje serwisu technicznego są opisane w Podręczniku Online pod hasłem Maintenance. Numery telefonów Wsparcia Technicznego sa Umieszczone w Pomocy Systemowej pod hasłe Najczęściej Zadawane Pytania (Frequently Asked Questions), jak również w Podręczniku Online pod hasłem Maintenance.

Pomoc Online Windows Jeśli nie znasz Microsoft Windows, to możesz skorzystać z Pomocy Online Windows NT klikająć Start | Help.

-22

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Rozdział 2 Przegląd Podręczników Podręczniki pokażą, jak szybko uruchomić system procesowy. Nauczymy się podstawowych koncepcji niezbędnych do konfiguraowania stacji roboczych i węzłów kontrolerów, definiowania WE/WY, rozwoju strategii sterowania i tworzenia synoptyk operatorskich. Zobaczymy także proces z punktu widzenia operatora. Konfiguracja sprzętu jest typową konfiguracją jednokrotnego działania i mogła zostać już wykonana w twoim systemie. Dlatego umieściliśmy te informacje na końcu (Rozdział 8). Jeśli twoja stacja robocza nie została skonfigurowana, to możesz rozpocząć konfigurację po przeczytaniu tego rozdziału. Gdy stacja robocza zostanie raz skonfigurowana, to można wykonywać prawie wszystkie ćwiczenia z Rozdziałów 3-7, nawet bez posiadnia ustawień kontrolerów i WE/WY. Jednak, aby ćwiczenia były bardziej realistyczne i aby móc wykonać niektóre czynności (takie jak przypisywanie modułu sterowania do kontrolera) trzeba mieć skonfigurowany kontroler.

Spojrzenie naprzód Podręczniki skupiają się na rozwoju strategii sterowania i synoptyk operatorskich dla procesów, które wymagają monitorowania poziomu w zbiorniku i kontrolowania przepływu podczas rozładunku. Są następujące podręczniki do nauki: 

Rozdział 3, Uczenie się o DeltaV Explorer, pokazuje jak otwierać eksplorator i używać go do nawigacji.Rozdział 4, Tworzenie i Przesyłanie Strategii Sterowania, pokazuje krok po kroku tworzenie czterech modułów do sterowania rozładunkiem zbiornika i tablicę funkci sekwencyjnych, która definiuje sekwencję uruchomienia procesu.Rozdział 5, Tworzenie Synoptyk Operatorskich, wprowadza podstawowe narzędzia do użycia w systemie DeltaV w trybie konfiguracji i pokazuje, jak tworzyć ustawienia synoptyk operatorskich z wykorzystaniem całej dostępnej kolorowej grafiki, obrazów głównych i szczegółowych, przycisków i tablic trendów.

-1
Rozdział 6, Używanie Systemu DeltaV w trybie pracy, pokazuje synoptyki operatorskie z punktu widzenia operatora i wyjaśnia, jak nawigować w synoptykach, zmieniać parametry działania, potwierdzać alarmy i wykonywać inne zadania operatorskie.Rozdział 7, Gromadzenie i Wyświetlanie Danych, pokazuje jak wyświetlać dane systemowe i procesowe przy użyciu narzędzi systemu DeltaV i Excel Add-In.Rozdział 8, Konfigurowanie Sieci, Ładowanie i Przypisywanie Licencji oraz Ustawianie Kont Użytkownika, pokazuje krok po kroku procedury konfigurowania stacji roboczych, kontrolerów, WE/WY, oraz przypisywanie licencji do stacji roboczych i kontrolerów.

Przykład Scenariusza dla Przetwarzania Procesu w Zbiorniku Schemat blokowy poniżej pokazuje główne części hipotetycznego procesu systemu, który steruje przepływem podczas opróżniania zbiornika z cieczy. W następnych lekcjach, skonfigurujemy strategię sterowania dla tego procesu i wykonamy dla niego sekwencję automatyzacji.

LT-1 LI-101

XV-101

FIC-101

XV-1

XI-1 =

LSC-1 =

FY-1 FT-1

MTR-101 ZX-1

Moduły Sterowania Pierwszą czynnością, jaką zrobimy będzie stworzenie czterech modułów sterowania dla sprzętu procesowego oraz pętli przepływu. Na rysunku powyżej, etykiety w owalach (LI-101, MTR-101, itd.) mają nazwy, jakie

-2

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


zostaną nadane modułom sterowania systemu DeltaV. Etykiety LT-1, FT1, XI-1, itd., są Etykietami Urządzenia, które użyjemy dla przekaźników, zaworów i innych urządzeń WE/WY. Tabela 1-1 zawiera informacje o modułach sterowania i Etykietach WE/WY Urządzenia, które będą używane w podręcznikach. Tabela 1-1 Moduły sterowania i Związane z nim Etykiety WE/WY Urządzenia Moduł Sterowania LI-101

Opis

Wskaźnik poziomu

Cel

Etykieta Wejścia Urządzenia

Poziom monitorowania produktu w zbiorniku

LT-1

Etykieta Wyjścia Urządzenia

MTR-101

2-Stanowy Silnik z Blokadami

Start i stop pomp

XI-1

ZX-1

XV-101

Zawór Bloku

Otwórz/zamknij zawór przy opróżnianiu zbiornika

LSC-1

XV-1

FIC-101

Pętla Sterowania Przepływu

Regulacja Szybkości Przepływu

FT-1

FY-1

Etykiety Urządzenia są przypisane do kanałów karty WE/WY jako część procesu konfiguracji WE/WY, który jest opisany w Rozdziale 8.

Tablica Funkcji Sekwencyjnych Po stworzeniu modułów sterowania, utwórz moduł (SFC-START), który wykorzystuje algorytm Tablicy Funkcji Sekwencyjnych to automatyzacji opróżniania zbiornika. Kroki sekwencji są opisane poniżej. 1. Ustaw na automatyczną pętlę przepływu do kontrolowania wyjścia zaworu (FIC-101) przepłwu. 2. Określ żądaną wartość zadaną dla pętli przepływu. 3. Poczekaj na otwarcie zaworu regulatora, a potem otwórz zawór (XV-101) bloku. 4. Uruchom silnik pompy zewnętrznej (MTR-101). 5. Potwierdź uruchomienie silnika.

-3


Synoptyki Operatorskie Stwórz także graficzną reprezentację systemu zbiornika, podobną, jak ta pokazana poniżej, dla operatorów w celu monitorowania i sterowania procesem.

Zaczynamy! Teraz, gdy masz już całkowitą synoptykę, możesz oczekiwać zakończenia lekcji. Możesz również decydować czy będziesz wykonywać ćwiczenia w trybie online, czy też przeczytasz cały materiał.

-4

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Rozdział 3 Uczenie się o DeltaV Explorer DeltaV Explorer pozwala zdefiniować charakterystyki systemu, pokazać całkowitą strukturę, rozmieszczenie sprzętu systemowego oraz konfigurację. W dodatku, aby podglądać bazę danych można kopiować i przesuwać obiekty, modyfikować ich właściwości i dodawać nowe obiekty. Oto niektóre czynności, jakie można wykonać przy pomocy DeltaV Explorer: 

dodawanie stacji roboczych i kontrolerów do bazy danychdodawanie obszarów instalacji i modułów sterowania do bazy danychdodawanie i edytowanie typów i właściwości alarmówtworzenie ustawień, które będą używane przez moduły sterowaniaedytowanie właściwości sieci, kontrolerów i stacji roboczychładowanie modułów sterowania w kontrolerachładowanie i przypisanie licencjieksportowanie danych do użycia w zewnętrznym narzędziu edycji takim, jak arkusz kalkujacyjny, czy baza danychimportowanie danych z zewnętrznego narzędzia edycji takiego jak arkusz kalkujacyjny, czy baza danych

DeltaV Explorer zapewnia także szybki sposób dodawania modułów sterowania do twojej bazy danych. Podczas tworzenia własnej strategii sterowania, można po prostu przeciągnąć i puścić moduł sterowania z biblioteki szablonów do obszaru instalacji. W czasie, gdy nadal jesteśmy w DeltaV Explorer, można edytować parametry modułu, aby dopasować je do swojej aplikacji (w celu uzyskania informacji o edytowaniu rozszerzonym, użyj aplikacji Control Studio.) Więcej o DeltaV Explorer nauczysz się zapoznając się z niniejszym podręcznikiem. Narazie, skupmy się na tym jak otworzyć i nawigować po tej aplikacji.

-1


Otwieranie DeltaV Explorer 

Aby otworzyć DeltaV Explorer

Kliknij Start (w dolnym lewym rogu pulpitu), wskaż DeltaV | Engineering i kliknij DeltaV Explorer.

Jeżeli przycisk Start nie jest widzialny na pulpicie Windows, to znaczy, że pasek zadań, na którym jest ten przycisk został ukryty. Wskaź na dolny lewy rógJeśli pasek zadań nie pojawi się, spróbuj w innych rogach ekranu. Otworzy się DeltaV Explorer. Lewa tablica pokazuje obiekty bazy danych. Prawa zaś listę zawartości obiektów wybranych w lewej tablicy.

-2

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Viewi W menu View, znajduje się kilka opcji , które możesz wypróbować. Możesz zmieniać małe ikony (ustawienie domyślne) na duże. Możesz także wybrać dodatkowe szczegóły do wyświetlania w prawej tablicy. Podczas pracy z DeltaV Explorer określasz, która opcja widoku jest najlepsza dla tego, co aktualnie wykonujesz.

Nawigacja DeltaV Explorer Lewa tablica DeltaV Explorer pokazuje informacje o konfiguracji twojej bazy danych. Prawa tablica zawiera listę zawartości obiektu wybranego w lewej tablicy.

Otwieranie i Zamykanie Poziomów Mamy tu kilka podpunktów dotyczących otwierania i zamykania poziomów w hierarchii DeltaV Explorer. Aby otworzyć lub rozwinąć obiekt, użyj jednej z następujących metod: 

Kliknij

obok obiektuKliknij dwukrotnie na nazwę obiektuWybierz obiekt i naciśnij prawy klawisz strzałki na klawiaturze

Aby zamknąć lub uwolnić obiekt z obiektu: 

Kliknij

obok obiektuKliknij dwukrotnie na nazwę obiektuWybierz obiekt i naciśnij prawy klawisz strzałki na klawiaturze

Konwencje Dokumentacji dla Nawigacji DeltaV Explorer W przyszłych odwoływaniach się do nawigacji DeltaV Explorer, użyjemy pionowego paska pomiędzy pozycjami, aby wskazać otwarcie kolejnego poziomu. Na przykład, Library | Module Templates | Analog Control | PID_LOOP oznacza otwarcie Biblioteki, otwarcie Szablonu Modułu, otwarcie Sterowania Analogowego i wybranie (kliknięcie) modułu nazwanego PID_LOOP.

-3


Eksplorowanie Biblioteki Szablonów W podanych ćwiczeniach,będziemy używać DeltaV Explorer do spojrzenia na dostępne w bibliotece bloki funkcyjne i szablony modułów.

Szablony Bloków Funkcyjnych Każdy Szablon Bloku Funkcyjnego zawiera pojedynczy blok funkcyjny.Aby zobaczyć listę podstawowych bloków funkcyjnych w bibliotece DeltaV

1. Otwórz DeltaV Explorer, jeśli nie jest jeszcze otwarty. 2. Rozwiń Library | Function Block Templates.

Pozyjce są umieszczone według kategorii dostępnych szablonów bloków funkcyjnych. 3.

Kliknij przycisk Details lub wybierz View | Details. Pozwoli Ci to spojrzeć na nazwę obiektu, jego typ, opis i inne szczegóły.

4. Wybierz Analog Control.

-4

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Pozycje umieszczone w prawej części tablicy są podstawowymi blokami funkcyjnymi w sterowaniu analogowym, zawierające odchylenie/wzmocnienie, czas zwłoki, filtr, przewodzenie/opóźnienie, itd.

Możesz zmieniać szerokość kolumn w prawej części tablicy, wskazując na linię dzielącą obie części tablicy, przytrzymując lewy przycisk myszy i przeciągając linię w prawą lub lewą stronę w zależności od pożądanego rozmiaru. 5. Kliknij inne kategorie Function Block Templates, aby sprawdzić ich zawartośc. 6. Zamknij Function Block Templates.

Szablony Modułów Szablony modułu zapewniają podstawową strategię sterowania dla zwykłych zadań sterowania takich jak: sterowanie analogowe, monitoring, sterowanie silnika i zaworu.Aby zobaczyć w bibliotece niektóre szablony modułu

1. Rozwiń ModuleTemplates i Analog Control.

-5


2. Kliknij Analog Control, aby zobaczyć szczegóły szablonów modułu w tej kategorii. 3. Wybierz PID_LOOP. Zawartość jest pokazana w prawej części tablicy. 4. Rozwiń Motors-2State, potem wybierz MTR-11_ILOCK.

Użyjesz tego szablonu modułu do skonfigurowania pompy dla przykładowego procesu przetwarzania w zbiorniku. 5. Kliknij

obok Module Templates, aby zamknąć całą listę.

Menu Kontekstowe Wskazując obiekt i klikając prawym przyciskiem myszy, wyświetlane jest menu kontekstowe, które pozwala wykonać różne zadania, żależnie od typu obiektuAby zobaczyć menu kontekstowe dla stacji roboczej

1. Wybierz System Configuration | Physical Network | Control Network i wskaż na stację roboczą. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy.

-6

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Czas Systemowy Aplikacja Set/Synchronize System Time określa datę i czas dla systemu DeltaV. Pojedyncza stacja robocza zwana nadrzędnym węzłęm czasu utrzymuje czas całego systemu i przesyła ten czas do innych węzłów. Stacja robocza ProfessionalPLUS jest domyślnie ustawiana jako nadrzędna. Użyj DeltaV Explorer do:

ustawienia i synchronizacji czasu systemowegozdefiniowania innej stacji roboczej jako węzeł nadrzędny czasu

Aby ustawić/zsynchronizować czas systemowy

1. Kliknij Tools | Set/Synchronize Network Time 2. Określ nowy czas i datę 3. Kliknij Apply, aby wysłać zmianę czasu i daty do nadrzędnego węzła czasu, który prześle czas do wszystkich węzłów Sieci Sterowania. 4. Kliknij Close, aby zamknąć okno ze zmianami ustawień czasu.

-7
Aby zdefiniować inną stacje roboczą jako nadrzędny węzeł czasu

1. Przejdź do Physical Network (w System Configuration). 2. Kliknij Physical Network. 3. Kliknij prawym klawiszem myszy, a potem Properties. 4. W oknie Physical Network Properties, kliknij Browse i wybierz stację roboczą, która ma być nadrzędnym źródłem czasu.

Uwaga:

Chociaż czas systemowy pochodzi z tego samego zegara co aplikacja Date/Time Win NT, to nie zmieniaj czasu za pomocą aplikcji NT. Ta aplikcja nie synchronizuje czasu we wszystkich stacjach roboczych i kontrolerach. Użyj aplikacji Set/Synchronize System Time DeltaV, aby zmienić czas systemowy w celu zapewnienia synchronizacji we wszystkich stacjach roboczych i kontrolerach.

Na Włąsną Rękę Poświęć kilka minut, aby otworzyć i zamnkąć różne poziomy w hierarchii, aby przyswoić sobie zawartość bazy danych i narzędzi nawigacyjnych. Możesz także przejrzeć menu kontekstowe. Da Ci to przegląd, ile różnych rzeczy można dokonać przy pomocy aplikacji DeltaV Explorer. Jednak w tym punkcie nie dokonuj żadnych wyborów z menu kontekstowego.

-8

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Rozdział 4 Tworzenie i Przesyłanie Strategii Sterowania W podanych w tym rozdziale ćwiczeniach, wykonasz kroki, które umożliwią stworzenie strategii sterowania: 

stwórz i nazwij obszar instalacji, aby ująć moduły sterowaniaStwórz moduły, które określą wejście, przetwarzanie, wyjście, alarmy, warunki dla sprzętu procesowego, pętle sterowania i inne części procesustwórz Tablicę Funkcji Sekwencyjnych (SFC) do zautomatyzowania procesu

Ściślej mówiąc, nie musisz tworzyć SFC. Możesz ustawić proces, tak aby operator mógł aktywować określony sprzęt, ustawiać wartość zadaną i wykonywać inne operacje. Jednak, w wielu przypadkach, użyteczne jest zdefiniowanie Tablicy Funkcji Sekwencyjnych, aby zautomatyzować proces (lub jego części, takie jak rozruch czy wyłączenie procedur) przy minimalnym udziale operatora. Podczas tworzenia Modułów sterowania, które tworzą strategię sterowania, musisz czasem stworzyć moduł od podstaw (używając podstawowych bloków funkcyjnych), ale częściej zaczynasz już od zdefiniowanego szablonu modułu. Jest kilka sposobów na utworzenie modułu sterowania: 

W DeltaV Explorer, możesz skopiować szablon modułu z biblioteki poprzez przeciągnięcie i puszczenie go do Twojego obszaru instalacji i nazwanie go stosownie do własnych potrzeb.W Control Studio, możesz zacząć od szablonu modułu, zmodyfikować moduł i zachować w Twoim obszarze pod inną nazwą.W Control Studio, możesz zacząć od podstaw poprzez przeciągnięcie i puszczenie bloków funkcyjnych i innych pozycji z palet pozycji wcześniej zdefinowanych, łącząc bloki i modyfikując ich parametry.W Configuration Assistant, możesz skopiować szablon modułu z biblioteki.

W ćwiczeniach zawartych w tym rozdziale, nauczysz się jak używać pierwszych trzech metod.

Uwaga:

Ten podręcznik zakłada, że pracujesz na nowym systemie lub takim, który jest w początkowym etapie konfiguracji - nie jest w trakcie procesu sterowania. -1


Ćwiczenie 1: Tworzenie i Nazywanie Obszarów Instalacji Obszary instalacji są logicznymi, opartymi na oprogramowaniu częściami twojego systemu sterowania, które mogą lub nie odpowiadać fizycznym obszarom twojej instalacji. Obszary instalacji zawierają moduły, które tworzą twoją strategię sterowania. Możesz mieć do 100 takich obszarów. Sposób zdefiniowania tych obszarów wpływa na ochronę całego schematu systemu, ponieważ możesz autoryzować dostęp do podstaw systemu, jego częsci lub obszarów. System DeltaV dostarcza domyślny obszar systemu zwany AREA_A. Nie można skanować AREA_A, ponieważ jest on istotny dla działania systemu i dla wykonywania pewnych funkcji DeltaV. Jeżeli zdecydujesz się utworzyć dodatkowe obszary instalacji, możesz chcieć umieścić swoje moduły sterowania w innych obszarach, a AREA_A będzie tylko rezerwą dla tych funkcji i działań. (Możesz zmienić nazwę AREA_A na bardziej znaczącą nazwę dla procesu.) Kolejną procedurą będzie stworzenie obszaru do utrzymania modułów uczących TANK-101. Nazwa musi mieć 16 znaków lub mniej i może zawierać tylko znaki alfanumeryczne, łączniki (-) i podkreślenia (_). Łączniki i podkreślenia są używane do pokazania odstępów między wyrazami.

-2

Getting Started With Your DeltaV Automation Software
Aby dodać obszar instalacji

1. Wskaż na Control Strategies i kliknij prawym klawiszem myszy.

2. Wybierz New Area z menu kontekstowego. Nowy obszar, nazwany AREA1, został dodany i pojawia się i oknie edycji w prawej części tablicy, gotowy do zmiany nazwy. 3. Wprowadź nową nazwę (w naszym przypadku TANK-101) i naciśnij Enter. (Aby zmienić nazwę, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Rename z menu kontekstowego. Wprowadź nową nazwę i naciśnij Enter.) Teraz jesteś gotów do rozpoczęcia tworzenia modułów sterowania.

-3


Ćwiczenie 2: Używanie DeltaV Explorer do Kopiowania Modułu (MTR-101) Proces przetwarzania ma pompę z dwu-stanowym silnikiem (załączony lub wyłączony). Silnik blokuje się w pewnych warunkach. W tym ćwiczeniu, użyjemy DeltaV Explorer do skopiowania szablonu modułu z Biblioteki do obszaru TANK-101 i zmiany jego nazwy. Później, użyjemy Control Studio do modyfikacji modułu. (Modyfikacja zawiera określenie warunków blokowania.) Gdy kopiujesz szablon modułu z Biblioteki, to zawiera on zgromadzenie historii. Ta historia jest dodawana do modułu lub pola parametru węzła i definiuje strategię ciągłego gromadzenia historii (zapamiętaną wartość, jak jest wyświetlana, okres próbkowania, itd.) dla tej wartości pola. Bibliteka modułów zawiera gromadzenie historii, także nie musisz ustawiać tej historii, gdy kopiujesz biblitekę modułów do obszaru. Możesz dodać dodatkową historę, jeśli masz takie życzenie. Dodamy gromadzenie historii do modułu, który stworzymy od podstaw, w Ćwiczeniu 5: Tworzenie Nowego Modułu (LI-101) od Podstaw. Później, użyjemy aplikacji Process History View, aby podejrzeć wartości pola.

Uwaga:W nazywaniu szablonów silnika (MTR), została użyta następująca konwencja: pierwsza cyfra po MTR jest liczbą wyjść; druga liczbą wejść. Dlatego MTR-11_ILOCK jest dla silnika z jednym wyjściem, jednym wejściem i blokadami. Aby skopiować moduł i zmienić jego nazwę

1. W DeltaV Explorer otwórz Library | Module Templates | 2State-Motor i wybierz MTR-11_ILOCK. 2. Przeciągnij i puść moduł MTR-11_ILOCK do obszaru TANK-101 Aby przeciągnąć i puścić, wskaż MTR-11_ILOCK, przytrzymaj lewy przycisk myszy, ustaw wskaźnik na TANK-101 i puść przycisk myszy. Teraz TANK-101 zawiera kopię modułu nazwanego MTR11_ILOCK_1. 3. Otwórz TANK-101 i wybierz MTR-11_ILOCK_1. Nazwa jest podświetlona. 4. Kliknij nazwę modułu drugi raz (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Rename z menu kontekstowego).

-4

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Uwaga:

Uwaga:

Jeśli kopiujesz moduł z obszaru, to musisz przytrzymać klawisz Ctrl albo moduł zostanie przesunięty, a nie skopiowany do nowej lokalizacji. Jeśli kopiujesz moduł z biblioteki, nie potrzeba trzymać klawisza Ctrl podczs przeciągania modułu.

5. Wprowadź nową nazwę dla modułu: MTR-101.

Jeśli tworzysz moduł z aplikcaji DeltaV Batch, to nazwy modułów są ograniczone do 16 znaków (litery, cyfry i podkreślenia), a pierwszym znakiem musi być litera. Nie powinno się używać myślników w żadnym module sterowania, który będzie używany w systemie DeltaV Batch. 6.

Kliknij przycisk minimalizacji w prawym górnym rogu, aby zminimalizować DeltaV Explorer. Na dole ekranu pojawi się pasek zadań Windows. To takie łatwe. Teraz masz w swoim obszarze moduł sterowania TANK101.

Wprowadzenie do Control Studio Poświęć kilka minut i przeczytaj kilka stron, aby nauczyć sie o Control Studio, zanim otworzysz tę aplikację i stworzysz moduł. Okno Control Studio ma różne sekcje zwane widokami, które są używane do definiowania charakterystyk modułu. Każdy widok można zamknąć lub zmieniać według własnych potrzeb, tak aby zoptymalizować rozmiar widoku, w którym się pracuje. Możesz zmienić całkowty rozmiar okna poprzez przeciąganie jego bocznych krawędzi lub rogów. Wybierz po prostu Window | Arrange Windows, aby automatycznie zmienić kształt widoków wcześniej

-5


zdefiniowanych układów. (Lub kliknij przycisk na pasku zadań Arrange Windows po zmianie rozmiaru okna.)

Widoki hierachii Widoki okien Paleta

Widoki parametrów Widoki alarmów

Rysunek pokazuje domyślny układ widoków Control Studio. Te widoki to: 

Widok okna - używany do tworzenia graficznych algorytmów sterowania modułu (zawiera paletę pozycji, które można umieścić w oknie)Widok parametru - używany do definiowania charakterystyk modułu, ograniczeń alarmu, wartości domyślnych i innych parametrówWidok hierarchii- używany do podglądu hierarchii elementów, które tworzą modułWidok alarmu - używany do podglądu alarmów, które są zdefiniowane, ich ograniczeń, priorytetów i innych informacji

Paleta pokazuje pozycje, które można dodawać do okna przy użyciu techniki przeciągnij i puść. Dostępnych jest sześć palet. Pięć zawiera podstawowe bloki funcyjne z Biblioteki; jeden ma Pozycje Specjalne. Możesz zmieniać palety klikając na pasek z tytułem palety i wybierając nową.

Uwaga:

-6

Jeśli paleta się nie pokazuje, wskaż krawędź okna Diagram, przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij krawędź okna aby zmienić rozmiar, tak aby pokazała sie kolumna palety.

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Paletę można przemieszczać z jednej strony Diagram View na inną. Aby to zrobić, najedź gdziekolwiek na paletę, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Switch sides z menu. (Alternatywnie możesz wybrać View | Palette | Switch sides.) Pozycje w palecie mogą być wyświetlane zarówno jako małe, jak i duże ikony. Aby zmienić wybór, najedź gdziekolwiek na paletę, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz żądany rozmiar ikony (Alternatywnie możesz wybrać opcję menu View | Palette i wybrać rozmiar ikony.)

Uwaga:

Jeśli inny użytkownik zmienił wybór pod Tools |Diagram Preferences, to synoptyka może wyglądać inaczej, niż ta pokazana w podręczniku. Ustawienia domyślne są pokazane poniżej:

Filtracja Parametru Parametry są danymi używanymi w blokach funkcyjnych modułu do wykonywania obliczeń i logiki. Niektóre parametry są zdefiniowane i niezmienialne dla pewnych bloków funkcyjnych. Niektóre pasują do powszechnych wartości, ale mogą być modyfikowane. Inne muszą być ustawiane przez użytkownika. Niektóre bloki funkcyjne mają ogromną liczbę parametrów. Aby pomóc w szybkim dostępie do jednego z nich, dostępne są opcje filtracji parametru. Powszechne ustawienia konfiguracji filtru zamieszczone w Parameter pokazują parametry najczęściej używane do konfiguracji modułu sterowania. Te parametry mają zwykle ustawione wartości domyślne, ale mogą być modyfikowane, aby dopasować je do aplikacji. Parametry i filtracja parametru są szczegółowo opisane w Podręczniku Configuration.

-7


Ćwiczenie 3: Tworzenie Modułu Sterowania(XV-101) w Control Studio przy użyciu Biblioteki Szablonów W tym ćwiczeniu zobaczysz jak się tworzy szablon modułu sterowania dla zaworu bloku. Ty razem użyjesz Control Studio, zamiast DeltaV Explorer do stworzenia modułu z biblioteki szablonów.

Otwieranie Control Studio 

Aby otworzyć Control Studio i stworzyć moduł z biblioteki szablonów

1. Kliknij przycisk Start, wskaż na DeltaV | Engineering, i kliknij Control Studio.

(Innym sposobem zawołania Control Studio jest kliknięcie jego przycisku na pasku zadań DeltaV Explorer. Zminimalizowaliśmy DeltaV Explorer, aby nie wprowadzać bałaganu, ale jeśli wygodnie używać Ci Windows NT, to możesz mieć jednocześnie otwartych kilka okien aplikacji DeltaV.

-8

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


2. Aby wybrać szablon z biblioteki, kliknij File | New, wybierz Start z Existing i kliknij przycisk Browse.

Pojawi się okno Browse.

3. Kliknij Object Type na dole okna i wybierz Module templates. 4. W centrum dużego okna, które zawiera spis Szablonów Modułu, kliknij dwukrotnie na Valves-Normally Closed. 5. W centrum dużego okna które zawiera spis Valves-Normally Closed, wybierz VLVNC-11. (Ta nazwa jest automatycznie umieszczana w polu nazwy Object.) 6. Kliknij OK w oknie Browse. -9


7. Kliknij OK w oknie New. Wyświetli się w Control Studio niezatytułowana kopia modułu VLVNC11..

Modyfikowanie Modułu Sterowania XV-101 Szablon modułu jest całkiem prosty, składający się tylko z jednego bloku funkcyjnego. Aby przystosować moduł do aplikacji, musisz zidentyfikować Etykiety Sygnału Urządzenia dla wejść i wyjść. Etykiety Urządzenia są przypisane do kanałów WE/WY jako części procesu konfiguracji karty WE/ WY opisanego w Rozdziale 8. Etykiety Urządzenia dla aplikacji są podane w tabeli w Rozdziale 2. Zajrzyj do Słownika definicji Etykiety Urządzenia i Etykiety Sygnału Urządzenia.

-10

Getting Started With Your DeltaV Automation Software
Aby zmodyfikować moduł sterowania

1. W oknie View kliknij blok funkcyjny Device Control, DC1. W rogu pojawią się cztery małe czarne kwadraty, które wskazują, że ten blok został aktualnie wybrany w oknie. Filtracja może być zastosowana do ograniczenia wyświetlanej listy parametrów. 2. Wybierz parametr, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Filter Parameter List.

Otworzy się okno Filtering Parameter. 3. Wybierz Common, aby wyświetlić konfiguracę parametrów, które są identyfikowane jako najczęściej używane w konfiguracji procesu sterowania i wybierz On-line, aby wyświetlić parametry najczęściej używane podczas działania procesu.

-11


4. Odwołaj wybór wszystkich innych okien, które mają być sprawdzone klikając na każdy z nich i kliknij OK, aby zamknąć okno. 5. W Parameter View, przewiń listę w dół, jeśli jest to konieczne i wybierz IO_IN_1. 6. Kliknij dwukrotnie na parametr, aby otworzyć okno Properties. 7. W polu Device Tag, wprowadź LSC-1 i kliknij OK. (LSC-1 jest Etykietą Urządzenia używaną w naszym przykładzie do Ograniczenia Napędu Łącznika.)

-12

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Parametr IO_IN_1 jest podany jako wartość FIELD_VAL_D. (Możesz kliknąć w polu parametru, aby zobaczyć jego wartość. Pojawia się on także w widoku Parametru.) Parametr LSC-1 wraz z FIELD_VAL_D definiują Etykietę Sygnału Urządzenia. (Jeśli skonfigurowałeś miejsca umieszczenia kart WE/WY jak opisano w Rozdziale 8, to możesz przeglądać Etykiety Urządzenia. Klikając przycisk Browse otwiera się okno, w którym znajduje się lista skonfigurowanych kanałów kart WE/WY i przypisanych do nich Etykiet Urządzeń. Możesz przewinąć listę w dół, wybrać odpowiednią Etykietę Urządzenia i kliknąć OK. Kliknij etykietę Alfabetyczną, aby ustawić listę w porządku alfabetycznym i przewiń listę zaczynając od COxx, aby dostać się do nazwy LSC-1 Etykiety Urządzenia. 8. W Parameter View, kliknij dwukrotnie IO_OUT_1. Pojawi się okno Properties. 9. W polu Device Tag, wprowadź XV-1 i kliknij OK. XV-1 jest Etykietą Urządzenia używaną w naszym przykładzie dla zaworu bloku. Etykieta Sygnału Urządzenia jest podana jako wartość domyślna parametru OUT_D. Lista parametrów powinna wyglądać następująco:

Zauważ zmiany parametrów wejściowych i wyściowych.

-13


Ćwiczenie 4: Kroki Końcowe dla Wszystkich Modułów Sterowania Są cztery czynności, które powinieneś wykonać zawsze, gdy tworzysz moduł sterowania: 

Zidentyfikowac synoptyki operatorskie, które będą związane z modułem.Przypisać moduł do kontrolera.Zachować moduł w bazie danych.Zweryfikować konfigurację modułu.

Następują procedury, które pozwalają na wykonanie tych zadań. (Dodatkowym krokiem jest przesyłanie. Moduły mogą być indywidualnie przesyłane do kontrolera. Jednak, my prześlemy w tym samym czasie naszą całą strategię sterowania, co zobaczysz na koniec tego rozdziału.

Identyfikacja Synoptyk Operatorskich Związanych z Modułem Z modułami sterowania związane są trzy typy synoptyk operatorskich: synoptyka Primary Control, synoptyka Faceplate i synoptyka Detail. W Rozdziale 5 zobaczysz, jak te synoptyki wyglądają, jak są używane i tworzone, a w Rozdziale 6 poznasz Użycie DeltaV w Trybie Pracy. Narazie, musisz wiedzieć jak związać moduł z synoptykami.Aby zidentyfikować synoptykę Sterowania Głównego związaną z tym modułem sterowania

1.

W Control Studio, kliknuj przycisk Module Properties na pasku zadań (lub wybierz File | Properties). Pojawi się okno Properties.

2. W primary Control kliknij etykietę Displays i wprowadź TANK101. Będzie to nazwa synoptyki Primary Control, który będzie związany z tym modułem sterowania. Później (w Rozdziale 5) stworzysz synoptykę TANK101 Primary Control.

Uwaga: -14

Nazwa pliku synoptyki musi być alfanumeryczna i nie może zawierać Getting Started With Your DeltaV Automation Software


łączników (_), musi się zaczynać od liczby lub używać słowa zarezerwowanego dla Visual Basic.

Zauważ, że pola synpotyk Detail i Faceplate są już wypełnione. Wszystkie szablony modułów sterowania w bibliotece mają zdefiniowane, związane z nim synpotyki Detail i Faceplate. 3. Kliknij OK.

Przypisywanie Modułu do Węzła Kontrolera Jeśli skonfigurowałeś kontroler lub określiłeś jego umieszczenie, to będziesz mógł przypisac moduł do kontrollera. Jeśli nie skonfigurowałeś kontolera, idź do sekcji “Konfigurowanie Węzła Kontrolera” na stronie 8-18, w celu uzyskania informacji, jak to zrobić. Aby uzyskać informacje o podłączeniu sperzętu kontrolera, zajrzyj do pordęcznika Installing Your DeltaV Automation System.

-15
Aby przypisac moduł sterowania do węzła kontrolera

1.

Kliknij przycisk Assign to Node na pasku zadań (lub wybierz File | Assign to Node). Pojawi się okno Browse.

2. W oknie Beowse, wybierz kontroler. 3. Kliknij OK.

Zapisywanie Modułu 

Aby zapisać moduł sterowania

1.

Kliknij przycisk Save na pasku zadań (lub wybierz File | Save lub File | Save as). Pojawi się okno Browse.

2. W oknie Object Type, wybierz Modules. 3. W polu Look In wybierz Control Strategies i kliknij dwukrotnie TANK101. MTR-101, moduł, który został stworzony wcześniej w DeltaV Explorer, jest na liście modułów.

-16

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


4. W oknie Object Name, wpisz XV-101 jako nazwę tego modułu i kliknij Save.

Weryfikacja Konfiguracji Modułu 

Aby zweryfikować konfigurację modułu

1.

Kliknij przycisk Properties na pasku zadań (lub wybierz File | Properties). Otworzy się okno Properties.

2. Kliknij etykietę Tools.

-17


3. Kliknij przycisk Verify Now. Otworzy się okno Configuration Check Results i wyświetli wyniki sprawdzenia dla nieokreślonych lub niepoprawnych konfiguracji.

4. Zamknij okno Configuration Check Results. Masz teraz dwa moduły sterowania, jeden dla silnika i jeden dla zaworu bloku. Uczysz się stopniowo, co umożliwi Ci wykorzystać dotychczas zdobytą wiedzę w dalszych ćwiczeniach. Jeśli chcesz zrobić sobie przerwę, możesz zamknąć Control Studio klikając przycisk Close w górnym prawym rogu. Przed rozpoczęciem kolejnego ćwiczenia, po prostu uruchom Control studio przyciskiem Start.

Ćwiczenie 5: Tworzenie Nowego Modułu (LI-101) od Podstaw W tym ćwiczeniu, użyjemy Control Studio do stworzenia od podstaw modułu do monitorowania poziomu zbiornika. Moduł ten będzie miał jednen blok funkcyjny wejścia analogowego (aby umożliwić odczyt sygnału z wejścia analogowego) i jedno wyjście pobieranego parametru. Pobierane parametry są dostępne w palecie Special Items. Pobierany parametr wyjścia pozwala tej wartości na łatwiejszy i szerszy dostęp do systemu.

-18

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Można dokonać również czterech innych zmian:

Parametr WE/WY bloku wejścia analogowego będzie edytowany do identyfikcji Etykiet Sygnału Urządzenia dla poziomu przekaźnika LT-1.Parametr OUT_SCALE bloku analogowego wyjścia będzie zmieniany z domyślnej wartości 100 na 10,000 do odzwierciedlenia pojemności zbiornika: 10,000-galonów.Wartość HI_HI_LIM zostanie zmieniona na 1000.Zostanie dodane gromadzenie Historii do PV bloku AI, tak by można było obserwować trend dla zbiornika w aplikacji Process History View.

Aby stworzyć nowy moduł

1.

W Control Studio, kliknij przycisk New moduł na pasku zadań (lub wybierz File | New). Pojawi się okno New.

-19


2. Kliknij OK, aby zaakceptować ustwienia domyślne w oknie New. W Control Studio otworzy się puste, niezatytułowane onko Function Block.Aby dodać i modyfikować blok funkcyjny dla wejścia analogowegot

1. Kliknij wyrazy nad paletą z prawej strony ekranu i wybierz IO z menu nagłówkowego. Pojawi się lista bloków funkcyjnych odpowiadających IO. 2. Wybierz z palety blok funkcyjny Analog Input; przeciągnij go i puśc w oknie Function Block.

-20

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Kliknij tytuł Palety lub strzałkę w dół, aby zobaczyć dostępne palety.

Wybierz Co to jest? z menu kontekstowego do podejrzenia opisu.

3. Aby dowiedzieć się więcej o tym bloku funkcyjnym, najedź na blok Analog Input, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz z menu What is it?.

-21


Aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji możesz kliknąć ikonę Books Online (Reference) na końcu wyskakującego tekstu. Po przeczytaniu o bloku funkcyjnym, zamknij okno Books Online i powróć do Control Studio. 4. W liście parametrów, kliknij dwukrotnie HI_HI_LIM (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Properties). 5. W oknie Properties, zmień wartość na 1000 i kliknij OK. 6. Kliknij dwukrotnie IO_IN. 7. W oknie Properties, wprowadź Etykietę Sygnału Urządzenia LT-1 (dla poziomu przekaźnika) i kliknij OK. System wybierze parametry domyślne. W liście Parametrów zauważ, że parametr nazwany L_TYPE (typ linearyzacyjny) ma wartość domyślną lub pośrednią. Musi tak być, abyś pamiętał, że możesz definiować wejścia Engineering Units. 8. Aby ustawić Engineering Units i skalę, kliknij dwukrotnie parametr OUT_SCALE.. -22

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


9. Zmodyfikuj OUT_SCALE następująco: • Zmień 100% skalę z 100 na 10000 (dla 10,000 galonów). • Dla deskryptora jednostki Inżynierskiej, wybierzptor gal (gallonów). 10. Kliknij OK. W naszym przykładzie, będziemy chcieli ułatwić wartość wyjścia, aby odpowiadała systemowi. Pobieranie parametru do poziomu modułu umożliwia, że wartość odpoiwada całemu systemowi bardziej jako LI-101/ PV niż LI-101/AI1/OUT.

-23
Aby dodać parametr poziomu modułu dla wyjścia wartości procesu

1. Wybierz paletę Special Items z przeciąganego w dół menu Palette. 2. Wybierz parametr Output, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz What is it? z menu, aby uzyskać opis..

3. Przeciągnij i puść parametr Output do okna z prawej strony bloku funkcyjnego AI. Pojawi się okno Properties. 4. Zmień nazwę parametru na PV (dla wartości procesu). 5. Wybierz Floating point ze statusem w polu Parameter, wybierz I/O w polu kategorii Parameter, zaakceptuj domyślny status (zostanie on nadpisany) i kliknij OK. W oknie Function Block pojawi się blok o nazwie PV.

-24

Getting Started With Your DeltaV Automation Software
Aby dodać gromadzenie historii do PV

1. Wybierz blok AI w Diagram View. 2. W liście Parameter View, kliknij prawym przyciskiem myszy na PV i wybierz Add History Recorder. Otworzy się okno Add History Collection.

3. Pojawi się ścieżka bieżącej wartości dla PV (AI1/PV.CV) w ścieżce pola Parameter. (Jeśli nie pojawi się ta ścieżka, to kliknij przycisk Browse i znajdź ją.) 4. Kliknij Enabled. 5. Kliknij Line jako Display Representation.

Uwaga:

Styl linii może być zmieniany w aplikacji Process History View. 6. Jako okresu próbkowania użyj domyślnej wartości 60 sekund. 7. Kliknij OK. Później, przypiszemy obszar (TANK-101) do podsystemu Continuous History, umożliwiając gromadzenie historii w stacji roboczej i prześlemy stację roboczą w celu gromadzenia i podglądu historii wartości pola.

-25
Aby połączyc dwa bloki

1.

Kliknij przycisk Connect na pasku narzędzi. (Centrum dla tego przycisku musi być w Diagram View, aby było aktywne.) Wskaźnik zmieni się w ołówek.

2. Narysuj linię z parametru Out w bloku AI do parametru PV. Ołówek zmieni sę w *, gdy jesteś nad prawym punktem wykonywania połączenia.

Jeśli chcesz zmienić układ okna, to musisz zmienić wskaźnik z powrotem na strzałkę. Po prostu kliknij na pusty punkt okna lub wybierz przycisk strzałki z paska narzędzi. Wtedy możesz kliknąć jeden z bloków funkcyjnych i przesunąć go. Łącznik linii jest przesuwany i dopasowywany automatycznie. Zakończenie tej czynności powinno wyglądać następująco:

-26

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Kończenie Modułu LI-101 

Aby zakończyć moduł

Dla zakończenia modułu, skróciliśmy instrukcje. Jeżeli zapomniałeś jakiegokolwiek kroku, zajrzyj do szczegółów Ćwiczenia 4. 1. Wybierz File | Properties i ustaw synoptykę Primary Control na TANK101. 2. Przypisz moduł sterowania do kontrolera. 3. Zapisz moduł sterowania w obszarze TANK-101 pod nazwą obiektu LI-101. Gdy to zrobisz, zamknij Control Studio klikając przycisk Close w prawym górnym rogu. Nie minimalizuj Control Studio. W następnym ćwiczeniu, pokażemy nowy sposób otwierania Control Studio bezpośrednio z DeltaV Explorer. Jeżeli zminimalizujesz Control Studio, to zakończysz z otwartymi dwoma kopiami Control Studio. Jeżeli masz zminimalizowany DeltaV Explorer, to przywróć go do pełnego rozmiaru klikając na jego nazwę na pasku narzędzi Windows na dole ekranu. W innym razie otwórz go przyciskiem Start.

Ćwiczenie 6: Tworzenie Pętli Regulatora PID (FIC-101) W tym ćwiczeniu, użyjemy szablonu modułu PID_LOOP z grupy Analog Control jako podstawę modułu sterowania do sterowania zaworu przepływu wyjściowego. Tym razem, użyjemy DeltaV Explorer do stworzenia modułu, przypisania go do konteolera i modyfikowania większości parametrów.Aby stworzyć moduł sterowania i przypisać go do kontrolera

1. W DeltaV Explorer, wybierz Library | Module Templates | Analog Control | PID_LOOP i przeciągnij go do obszaru TANK-101. 2. W obszarze TANK-101, wybierz PID_LOOP-1 i zmień nazwę FIC-101. 3. Wybierz FIC-101, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Assign. Alternatywnie, przeciągnij i puść FIC-101 z obszaru TANK-101 do obiektu kontrolera wybierając Physical Network | Control Network. -27


4. W oknie Browse, wybierz controller i kliknij OK.Aby modyfikować moduł sterowania

1. Kliknij dwukrotnie FIC-101 w lewej części tablicy, aby otworzyć moduł. 2. Wybierz PID1 (blok funkcyjny pętli PID) i wykonaj następne zmiany do parametrów w prawej części tablicy.

a. Kliknij dwukrotnie IO_IN. W oknie Properties i wprowadź Device Tag FT-1. b. Kliknij dwukrotnie IO_OUT i wprowadź Device Tag FY-1. c. Kliknij dwukrotnie GAIN i zmień wartość z .5 na 1. d. Kliknij dwukrotnie RESET i zmień wartość z 10 na 3 (tj., powtarzanie co 3 sekundy). e. Kliknij dwukrotnie PV_SCALE i zmień deskryptor jednostki na GPM (gallonów na minutę).

-28

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


3. W dodatku, weź pod uwagę te ustawienia domyślne dla innych parametrów: • W parametrze CONTROL_OPTS (opcje sterowania), nie zostało wybrane działanie Bezpośrednie, co oznacza, że jest ustawione jako rezerwowe. • W parametrze IO_OPTS (I/O options) nie wybrano Przyrost Zamknięcia, co oznacza, że jest ustawiony jako Przyrost Otwarcia.

Spojrzenie na Moduł w Control Studio Spójrzmy teraz na Moduł w Control Studio.Aby otworzyc moduł FIC-101 do przyszłej edycji w Control Studio

1. Wybierz FIC-101 w DeltaV Explorer. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Open w Control Studio z menu kontekstowego. Otworzy się Control Studio z załadowanym modułem FIC-101. 3. Zmień rozmiar pojedynczych widoków, tak aby ekran wyglądał podobnie jak ten poniżej:

-29


Modyfikowanie Alarmów dla Modułu Pętli Regulatora PID Alarmy są używane w aplikacji DeltaV Operate (w trybie pracy) do poinformowania operatora o zmianach w procesie, które moga wymagać zwrócenia na nie uwagi. Alarmy są widzialne na chorągwi alarmów na dole synoptyki operatorskiej, jak również na synoptykach Faceplate, które są ustawiane, tak aby pokazać alarmy. Alarmy zostały ustawione w szablonie PID_LOOP, którego używamy jako podstawę modułu FIC-101. Zwróć szczególną uwagę na alamry, które pojawiają się w widoku Alarm, na dole tablicy w Control Studio.

Tylko trzy alarmy, HI_ALM, LO_ALM, and PVBAD_ALM są dostępne. Dla tego przykładu, zmodyfkujemy słabo HI_ALM, aby zmienić wartość z 95 na 90. Oznacza to, żę alarm uaktywni się, gdy wartość przepływu wzrośnie ponad 90 gallonów na minutę.

-30

Getting Started With Your DeltaV Automation Software
Aby zmodyfikować alarm

1. Kliknij dwukrotnie HI_ALM (lub wybierz HI_ALM w Alarm View, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Properties).

2. Zmień Limit value z 95 na 90 i kliknij OK.

Kończenie Modułu FIC-101 

Aby zakończyć moduł

Już nazwaliśmy moduł i przypisaliśmy go do kontrolera. 1. Ustaw synoptykę Primary Control na TANK101. 2. Zapisz moduł.

-31


Ćwiczenie 7: Modyfikowanie Modułu Silnika (MTR-101) Wcześniej w tym rozdziale, w Ćwiczeniu 2, stworzyłeś moduł MTR-101 Explorer poprzez skopiowanie szablonu MTR_11_ILOCK do obszaru TANK-101. W tej lekcji, otworzysz moduł do edycji w Control Studio. Ten moduł wygląda na złożony, ale po przyjrzeniu się pojedynczym jego częściom staje się bardziej zrozumialy.

Jeśli masz dostęp do drukarki, to możesz wydrukować okno które zawiera Configuration Tips. Wybierz File | Print i wybierz okno. Moduł silnika,pokazany na stronie 35 zawiera te bloki funkcyjne i wszystkie z tych, które są z grupy palet nazwanych Logical: 

osiem bloków Condition (CND)blok Boolean Fan In (BFI)

 

bloki logiczne And (AND), Not (NOT) i (OR) blok Device Control (DC)

Bloki CND, BFI, AND, NOT, and OR są używane do określania blokad logicznych. Blok DC jest do sterowania silnikiem. Niektóre czynności, jakie wykonasz w tym ćwiczeniu to:

Kasowanie nadmiaru bloków warunkowych.Określenie warunków blokad przy użyciu pozostałych trzech bloków warunkowych.Określić Device Signal Tags dla paremetrów wejścia i wyjścia.Zmienić synoptykę Detail związaną z tym modułem, na taką, która ma trzy warunki zamiast ośmiu.

Aby otworzyć moduł do edycji.

1.

W Control Studio, kliknij przycisk Open (lub wybierz File | Open). Pojawi się okno Browse.

2. Wybierz Modules w polu Object Type. 3. Jeśli TANK-101 nie ma w polu Look, to otwórz rozwijaną listę i wybierz Control Strategies. W środku dużego okna, które zawiera listę modułów, kliknij dwukrotnie TANK-101.

-32

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


4. Wybierz MTR-101 i kliknij Open. Moduł MTR-101 jest wyświetlany w widoku Diagram. 5.

Powiększ okno aplikacji Control Studio do pełnego rozmiaru klikając przycisk Maximize w górmym prawym rogu.

6. Zmień paletę na Logical, tak abyś miał łatwy dostęp do opisów pojedynczych bloków. (Pamiętaj, możesz wskazać na pozycję palety lub blok funkcyjny, kliknij prawy klawisz myszy, wybierz What’s This?, aby uzyskać opis.)

-33


Usuwanie Nadmaru Bloków Warunkowych Chociaż nie ma znaczenia czy w Function Block Diagram są nieużywane bloki warunkowe, to usprawni to pojawianie się kasowania bloków niepotrzebnych. Możesz usuwać nadmiar bloków warunkowych i ich linie połączeń poprzez wybranie jednego lub więcej bloków i nacisnięcie klawisza Delete. Aby wybrać więcej bloków, kliknij na nie trzymając klawisz Shift lub przeciągnij linię wyboru na całą grupę.

-34

Getting Started With Your DeltaV Automation Software
Aby usunąć nadmiar bloków warunkowych

1. Umieść wskaźnik myszy na zwenątrz lewego górnego rogu CND4. 2. Kliknij i przytrzymaj klawisz myszy, następnie przeciągnij do zawarcia w oknie CND8 w prawym górnym rogu.

Powinny być skrzynki nazwane CND4 do CND8. Jeśli nie, to kliknij na puste miejsce i spróbuj ponownie. 3. Naciśnij klawisz Delete, aby skasować wybrane pozycje (lub kliknij prawym przycskiem myszy i wybierz Delete z menu kontekstowego.) 4. Kliknij Yes, gdy będziesz pytany o potwierdzenie skasowania.

-35


Określanie Warunków za pomocą Edytora Jezeli pijawi się choćby jeden z trzech następujących warunków, to silnik musi być wyłaczony: 

Zawór bloku jest zamknięty.Poziom zbironika jest mniejszy niż 100 galonów.Zawór regulacyjny jest otwarty w mniej niż 5 procentach.

Teraz potrzebujemy sposobu na okreslenie tych wymagań DeltaV. Ten cel realizują bloki warunkowe. Każdy warunek będzie związany z jego wyrażeniem, które identyfikuje precyzyjnie warunki matematyczne i logiczne. Wyrażenia są wykonywane dla operandów, operatorów, funkcji, stałych i słów kluczowych. Są dwie wytyczne dla zapisania wyrażenia warunku:

-36Wyrażenie musi być zakończone średnikiem (;).Wartości parametrów są wzięte w apostrofy (').

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


System DeltaV zapewnia Expression Editor, aby pomóc zdefiniować te wyrażenia. Po wprowadzeniu wyrażenia, Expression Editor sprawdza składnię, wskazuje problemy i identyfikuje nierozstrzygnięte parametry. Expression Editor jest dostępny poprzez menu Object lub menu kontekstowe (kliknięcie prawym przyciskiem myszy) dla bloków funkcyjnych Action, Calculation/Logic, and Condition. Okno dla Expression Editor wygląda następująco:

Expression Editor wprowadza następujące znaki podczas konstruowania wyrażenia. Jeśli wprowadzisz wyrażenie nie używając Expression Editor, to trzeba użyc tych znaków w taki sam sposób.

-37


Tabela 3-1 Znaki do Konstruowania Wyrażeń Znaki

Użycie

Przykład

/

Poprzedza odwołanie do wewnętrznego parametru (lub w obszarze bieżącego modułu) Użyj przycisku Insert Internal Parameter, aby przeglądać dla tego parametru.

^/

Poprzedza odwołanie do góry do wewnętrznego parametru poziomu bloku. Użyj przycisku Insert Internal Parameter, aby przeglądać dla tego parametru.

//

Poprzedza odwołanie do wewnętrznego parametru (lub w obszarze innego modułu) Użyj przycisku Insert Internal Parameter, aby przeglądać dla tego parametru.

##

W przetwarzaniu Batch używany do nadawania nazw zamiennych.

:

Używany do oddzielania nazwanych ustawień od wartości nazwanych ustawień.

'vlvnc-sp:OPEN’

:=

Używany do przypisywania wartości.Ten operator uzywa akcji krokowych. Wartość prawego operandu jest przypisana do lewego operandu.

'SP':='SFCCTRL:IDLE'

=

Używany do porównywania wartości. Podobne operatory zawierają >, <, >=, <=, != (nie równe), <> (nie równe). Te operatory zawierają przekaźniki.

'SP'='SFCCTRL:START'

+

Używany do dodawania wartości numerycznych lub do składania łańcuchów.

''

Apostrofy są używane do obejmowania parametrów.

""

Cudzysłowy są używane do obejmowania łańcuchów.

;

Używany do kontynuowania stanów akcji następnych linii Expression Editor.

'//XV-101/DC1/PV_D.CV'

Parameter Tagnames Warości parametrów są zdefiniowane przy pomocy nazw etykiet w formie: module/function block/parameter -38

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Podczas identyfikowania etykiet parametru, możesz zbudować etykiety od podstaw, wprowadzając je lub wykorzystując przeglądarkę parametrów, która jest narzędziem do szukania bazy danch. Warunki Blokady W tej procedurze, użyjemy Expression Editor do określenia warunków blokady trzech bloków warunkowych.Aby określić pierwszy warunek blokady (zawór bloku jest zamknięty)

1.

Kliknij przycisk Arrange Windows na pasku (lub wybierz Window | Arrange Windows), tak że znów widzisz wszystkie widoki.

2. Wybierz blok o nazwie CND1. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Expression z menu, aby otworzyć Expression Editor. 4. Podświetl i skasuj piwrwszą domyślną linię FALSE. 5. Kliknij przycisk Insert External Parameter. Naciśnięcie tego przycisku umożliwi przejrzenie parametrów, które są zewnętrzne dla bieżącego parametru. Pojawi się okno Browse. 6. Kliknij dwukrotnie TANK-101.

-39


7. Kliknij dwukrotnie te pozycje w każdym następującym poziomie: XV101, DC1, PV_D and CV. Expression Editor gromadzi nazwy etykiet i umieszcza je w skrzynce Expression. 8. Skompletuj wyrażenie, tak aby całą linię odczytać następująco: '//XV-101/DC1/PV_D.CV' = 'vlvnc-pv:CLOSED';

XV-101 jest modułem dla zaworu bloku; DC1 jest blokiem funkcyjnym; PV_D.CV jest wartością bieżącą dla wartości procesu, a CLOSED jest jednym ze stanów w ustawieniu o nazwie vlvnc-pv. Wyrażenie wskazuje, że blokada powinna się pojawić (powinien się wyłączyć silnik), jeśli zawór bloku jest zamknięty. ( nazwane ustawienie jest po prostu sposobem na zdefiniowanie nazw i porównanie ich do wartości liczb całkowitych. Nazwane ustawienia są zdefinowane w DeltaV Explorer pod System Configuration | Setup.)

-40

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


9. Kliknij Parse. Expression Editor sprawdzi składnię. Jeżeli są jakieś błędy, to popraw je. 10. Kliknij OK.

-41
Aby określić drugi warunek

1. Wybierz blok CND2 i użyj Expression Editor, aby określić warunek blokady jako: '//LI-101/AI1/PV.CV'< 100;

LI-101 jest modułem sterowania dla wskaźnika poziomu. AI1 jest blokiem funkcyjnym wejścia analogowego. PV.CV jest parametrem dla bieżącej wartości wejścia analogowego. Wyrażenie wskazuje, że blokada powinna się pojawić (silnik powinien być wyłączony), jeśli poziom zbiornika spadnie poniżej 100 galonów. 2. Kliknij Parse, jeśli potrzeba,to popraw, i kliknij OK.Aby określić trzeci warunek (zawór regulatora jest otwarty w mniej niż 5 procentach)

1. Wybierz blok CND3 block i użyj Expression Editor, aby określić warunek blokady jako: '//FIC-101/PID1/PV.CV' < 5;

FIC-101 jest modułem do sterowania zaworu ujścia przepływu (regulator). PID1 jest blokiem funkcyjnym pętli, a PV.CV jest parametrem wskazującym bieżący stan zaworu (procent otwarcia). Wyrażenie wskazuje, że blokada powinna się pojawić, gdy zawór jest otwarty w mniej niż 5 procentach. 2. Przeanalizuj składnię wyrażenia i kliknij OK.Aby określić DSTs dla MTR-101

1. W oknie Function Block, kliknij blok funkcyjny Device, DC1. 2. W oknie Parameter,kliknij dwukrotnie parametr IO_IN_1. (Jest to parametr dla sygału statusu uruchomienia.) 3. W oknie Properties, wprowadź XI-1 w polu Device Tag i kliknij OK. Pole parametru jest automatycznie ustawiane na właściwy parametr, FIELD_VAL_D. Kliknij dwukrotnie parametr IO_OUT_1. (Jest to sygnał wyjściowy z bloku Discrete Loop do pola urządzenia.) 4. W oknie Properties, wprowadź ZX-1 w polu Device Tag i kliknij OK. Pole parametru jest automatycznie ustawiane na OUT_D.

-42

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Kończenie Modułu MTR-101 

Aby zakończyć moduł

1. Ustaw synoptykę Primary Control do TANK101. Zauważ, że ten moduł ma zdefiniowane dwie synoptyki: DL_DT8 dla synoptyki Detail i DL_FP dla synoptyki Faceplate. 2. Zmień synoptykę Detail na DL_DT3, aby dopasować liczbę warunków. 3. Przypisz moduł sterowania do kontrolera. 4. Zapisz moduł sterowania klikając przycisk Save. (Moduł został właśnie nazwany.) 5.

Zminimalizuj Control Studio klikając przycisk Minimize w prawym górnym rogu.

Ćwiczenie 8: Tworzenie Tablicy Funkcji Sekwencyjnych Tablice Funkcji Sekwencyjnych (SFCs) są typami algorytmów dla modułów, które są użyteczne do kontrolowania czasu zdarzeń, takich jak rozruch lub wyłączenie procesu. SFCs składają się z wykonywanych kroków sekwencji i tranzycji. Kroki zawierają zaprogramowane akcje. Tranzycja pozwala na wykonanie sekwencji z jednego kroku do następnego, gdy warunek tranzycji jest prawdziwy. Przy każdym skanowaniu, SFC ocenia aktywne kroki i tranzycje. Gdy tranzycja zostanie oceniona jako True, to poprzedni krok tranzycji staje się nieaktywny, a aktywny staje następny krok tranzycji. Nie ma zdefiniowanych szablonów modułów dla SFCs, dopóki sekwencje procesu są indywidualne.W definiowaniu SFC, możesz stwierdzać o jego przydatności do pierwszego zdefiniowania kroków procesu, a potem do zidentyfikowania warunków, które muszą być napotkane przed rozpoczeciem działania procesu krok po korku.

Sekwencja dla Procesu Zbiornika Dla procesu zbiornika, stworzymy SFC do sterowania rozładunkiem zbiornika. Jako sposób uruchamania i zatrzymywania SFC, storzymy parametr SFC zwany SP, który operator będzie mógł zmieniać. SP Będzie

-43


nastawiany wraz z ustawieniem SFCCTRL. To ustawienie definiuje nazwy i przyrównuje je do wartości liczb całkowitych. W naszym przykładzie, ustawienie ma dwie wartości: 0=IDLE and 1=START. Poniższe kroki są sugerowane dla aplikacji rozładunku zbiornika. Krok 1:

Stop (tj., ustawienie SP na IDLE).

Przejście: Oczekiwanie, aż użytkownik zmieni SP na START. Krok 2:

Wprowadzenie pętli przepływu w tryb auto i ustawienie wartości zadanej na 50 gpm.

Przejście: Oczekiwanie, aż zawór regulatora będzie otwarty w 30%. Krok 3:

Otworzenie zaworu bloku.

Przejście: Potwierdzenie otwarcia zaworu bloku. Krok 4:

Uruchomienie pompy.

Przejście: Potwierdzenie, że pompa została uruchomiona. Po pierwsze, stworzymy ustawienie, SFCCTRL, w DeltaV Explorer. Potem przejdziemy do Control Studio, aby stworzyć moduł zawierający Tablicę Funkcji Sekwencyjnych.Aby stworzyć ustawienie

1. Otwórz (lub przywróć) DeltaV Explorer. 2. Wybierz System Configuration | Setup | Named Sets. 3. Wskaż na Named Sets w lewej części tablicy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz New Named Set z menu kontekstowego. Nowe wprowadzenie, NamedSetn (gdzie n jest następną dostępną liczbą), jest dodawane na koniec listy istniejących ustawień. Wprowadzenie jest w oknie edycji, gotowe do zmiany nazwy. 4. Wprowadź nową nazwę, SFCCTRL, i naciśnij Enter. 5. Kliknij dwukrotnie SFCCTRL (lub wybierz SFCCTRL, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Properties z menu). Pojawi się okno Properties. 6. Wprowadź Sequence Control w oknie opisu.

-44

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


7. Kliknij Add. Pojawi się okno State Properties. 8. Wprowadź IDLE w oknie Name i kliknij OK.

Uwaga:

Named sets rozróżniają małe i duże litery. Mogą być zdefiniowane przy użyciu wersalików lub kapitalików, ale wszystkie przyszłe odnośniki do stanu muszą być, jak te oryginalnie zdefiniowane.

9. Kliknij Add. 10. Wprowadź START w oknie Name i kliknij OK. Okno Properties ma teraz 2 nazwane stany, IDLE i START.

-45


11. Kliknij Close aby zapisać ustawienia i i zamknij okno. 12. Zminimalizuj DeltaV Explorer.

Tworzenie Modułu SFC Teraz jesteś gotów do stworzenia Tablicy Funkcji Sekwencyjnych. Oto czynności, jakie powinieneś wykonać w tym ćwiczeniu:

Stwórz moduł SFC.Dodaj parametr SP do modułu, aby umożliwić operatorowi zmianę stanu z IDLE na START.Dodaj kroki i przejścia do SFC.

Aby stworzyc Tablicę Funkcji Sekwencyjnycht

1. Przywróć Control Studio klikając jego przycisk na pasku zadań Windows. 2. Kliknij File | New. 3. W oknie New, wybierz Module lub Module Template jako Object Type. 4. Wybierz Sequential Function Chart jako Algorithm Type i kliknij OK. Otworzy się nowe okno SFC, tylko z pojedynczym krokiem, S1.

-46

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Widok Hierarchii Widok Okna Paleta SFC Widok parametru Widok Krok Akcji Widok AlarmuAby dodać parametr SP

1. Kliknij w Parameter View, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Add z menu. Pojawi się okno Properties. 2. Wprowadź SP jako Nazwę Parametru. 3. Wybierz Named Set jako typ parametru. 4. Dla ustawień nazwanych i stanów nazwanych, przeglądaj i wybierz SFCCTRL |IDLE.

-47


5. Kliknij OK. Parametr został dodany do modułu.Aby stworzyć krok akcji w SFC

1. W Diagram View, Wybierz skrzynkę nazwaną S1. 2. W Step Action View, (dolny prawy róg) kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Add. Pojawi się okno Properties. 3. Wprowadź Opis Kroku: Stop i Czekaj. 4. Dla typu Akcji, wybierz Assignment. (Ten typ przypisuje wynik wyrażenia do przeznaczenia.) 5. Dla kwalifikatora Akcji, wybierz Pulse. Akcja impulsowa każdego typu oznacza, że akcja jest aktywna tylko podczas pierwszego skanu, gdy jest wykonywany krok. Dlatego, jest wyznaczane przypisanie stanu i przypisanie wykonania w pierwszym skanie kroku akcji, gdy krok staje się aktywny. Po pierwszym skanie, przenaczenie przypisania zachowuje przypisaną wartość, ale nie jest ona przepisywana dla każdego skanu. 6. Aby ustawić wartość zadaną na stan IDLE,wprowaź wyrażenie Akcji:

-48

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


'SP':='SFCCTRL:IDLE'; (Pamiętaj o dużych i małych literach.)

Alternatywnie można kliknąć przycisk Expression Assistant, aby otworzyć Expression Editor do zdefiniowania wyrażenia Action. Kliknij przycisk Insert Named State w Expression Editor, aby zdefiniować wyrażenie Action. Expression Editor został użyty wcześniej do zdefiniwania warunków blokady dla modułu sterowania silnika. 7. Kliknij Parse, aby sprawdzić składnię, dokonaj poprawek i kliknij Accept. 8. Kliknij OK w oknie Properties. 9. Wybierz krok akcji (A1) w Step Action View, kliknij Rename, i zmień nazwę na SET_TO_IDLE. Dając krokom akcji znaczące nazwy zamiast A1, A2, itd., ułatwia to identyfikowanie poszczególnych akcji, które można zmodyfikować. W Action View Mode, można wybrać, aby mieć akcje podane w postaci listy lub tekstu. 10. Powróć do SFC Diagram, z wybraną skrzynką S1, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Rename z menu. 11. Zmień nazwę S1 na STOP_AND_WAIT i naciśnij Return.

-49
Aby stworzyć tranzycję w SFC

1.

Z palety All SFC Items, kliknij Transition, przeciągnij do punktu poniżej skrzynki nazwanej STOP_AND_WAIT, i puść przycisk myszy. Pojawi się znak plus nazwany T1.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Modify (lub kliknij dwukrotnie na Transition). Pojawi się okno Properties. 3. Wprowadź opis tranzycji (Wait Until Start) i zadanie warunku: 'SP'= 'SFCCTRL:START'

4. Kliknij Validate Condition. Jeśli potrzeba, to popraw i kliknij OK. 5. Zmień nazwę tranzycji na WAIT_UNTIL_START.

-50

Getting Started With Your DeltaV Automation Software
Aby całkowicie uzupełnić okno Tablicy Funkcji Sekwencyjnych

1. Powtórz procedury dodawania kroków i tranzycji, używając informacji z Tabeli 3-1. (Przeciągnij i puść z palety ikony Step i Transition. Dla ostatniej tranzycji użyj ikony Termination.)

Wybierz Tools | Diagram Preferences i sprawdź Display Grid i Snap to Grid, co pomoże zebrać obiejty SFC na wykresie. Uwaga:

Wszystkie Typy Akcji są Przydzielone; wszystkie Kwalifikatory Akcji są Impulsowe, wyjątkiem jest Akcja 2 w Kroku 2, gdzie Kwalifikator Akcji nie jest Zapamiętywany.(Powód jest taki, że jeśli Akcja 2 Krok 2 były Impulsowe, to może nie być ustawiona, ponieważ czeka, dopóki aktualnym trybem działania jest Auto. Może nie zadziałać już przy pierwszej próbie i nigdy nie zostać ustawiona.) 2.

Użyj narzędzia Connect Mode, aby połączyć kroki i tranzycje w odpowiedniej kolejności.

3. Zmień nazwy kroku i tranzycji klikając prawym przyciskiem myszy, wybierając Rename, i wstaw Nazwę z lisy umieszczonej tabeli.

Note

Przeczytaj informacje zawarte w tabeli o składni instrukcji. Tabela 3-1

Krok/Przejście

Name

Akcje i Przejœcia w SFC Tekst Akcji i Warunku*

Description

S1

STOP_AND_WAIT

'SP':='SFCCTRL:IDLE';

Wstrzymuje sekwencję rozruchu (dopóki użytkownik nie zmieni wartości zadanej na START).

T1

WAIT_ UNTIL_START

'SP'='SFCCTRL :START'

Czeka, aż operator wybierze START. Jeśli jest START, przechodzi do następnego kroku.

S2

SET_FLOW_RATE

A1: '//FIC-101/PID1/MODE. TARGET':= AUTO;

Ustawia pętlę przepływu na AUTO.

A2: '//FIC-101/PID1/SP':=50; (Kwalifikator Akcji nie jest Zapamiêtywany.)

Ustawia wartść zadaną na 50 GPM.

-51


Tabela 3-1

Akcje i Przejœcia w SFC

T2

WAIT_FOR_OUT_30

'//FIC-101/PID1/OUT' > 30

Czeka, aż zawór regulatora będzie otwarty w 30%.

S3

OPEN_BLK_VLV

'//XV-101/DC1/SP_D':=1;

Otwiera zawór bloku.

T3

WAIT_VLV_OPEN

'//XV-101/DC1/PV_D'=1

Potwierdza otwarcie zaworu bloku.

S4

START_PUMP

'//MTR-101/DC1/SP_D':=1;

Uruchamia pompę.

T4

WAIT_PUMP_START

'//MTR-101/DC1/PV_D'=1

Potwierdza uruchomienie pompy.

* WAŻNE: Krok akcji używa specjalnych operatorów przypisania (:=) i kończy się średnikiem (;). Tranzycje używają znaku równości (=) do wskazania kiedy warunek jest prawdziwy, następny krok powinien stać się aktywny. Wartości parametru są brane w apostrof.

-52

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Okno konćzące SFC wygląda następująco:

Kończenie Modułu SFC 

Aby zakończyć SFC

1. Wybierz File Properties i ustaw synoptykę Primary Control TANK101. 2. Kliknij przycisk Assign to Node na pasku narzędzi i przypisz moduł SFC do controller’a. 3. Kliknij przycisk Save i zapisz moduł SFC jako SFC-START. 4.

Zamknij Control Studio klikając przycisk zamknięcia w prawym górnym rogu.

-53


Ćwiczenie 9: Przesyłanie Modułów Teraz, gdy moduły sterowania są zdefiniowane, trzeba przesłać do kontrolera strategię sterowania, zakładając że kontroler jest skonfigurowany. Jeśli pracujesz ze stacyjką kontrolera, to możesz przypisać moduły do stacyjek, ale nie możesz wykonać przesłania. Jest kilka różnych poziomów przesyłania. W DeltaV Explorer, można przesłać: 

pojedyncze moduływęzeł kontrolerasieć sterującą, zawierającą stacje robocze kcontrolery

Ważne:

Jeśli pracujesz w systemie, który steruje procesem, to zaleca się, aby nie wykonywać żadnych przesłań, dopóki nie zrozumiesz dokładnie, jak to należy robić.

Uwaga:

Przed przesłaniem modułów do kontrolera musisz załadować i przesłać licencję kontrolera. Ładowanie i przesyłanie licencji jest opisane w Rozdziale 8.Aby przesłać moduły

1. Otwórz (lub przywróć) DeltaV Explorer i otwórz System Configuration | Physical Network | Control Network | CTLR1 (lub nazwę twojego kontrolera) | Assigned Modules. (Pokazane zostaną wszystkie moduły, które zostały przypisane do kontrolera.) 2. Wskaż na Control Network, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Download | Control Network.

-54

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


3. Gdy padnie pytanie, potwierdź, że chcesz kontynuować przesyłanie. 4. Gdy padnie pytanie, potwierdź, że chcesz sprawdzić konfigurację. Otworzy się okno które będzie pokazywało postęp przesyłania i powiadomi o zakończeniu tego procesu.

-55


5. Gdy przesyłanie zostanie zakończone, kliknij Close. 6. Zamknij DeltaV Explorer i wszystkie inne otwarte aplikacje DeltaV.

Spojrzenie Naprzód To by było na tyle, jeśli chodzi o tworzenie i przesyłanie strategii sterowania. Stworzyliśmy cztery moduły sterowania niezbędzne dla aplikacji przetwarzania w zbiorniku i modułu tablicy funkcji sekwencyjnych w celu zautomatyzowania procesu. Następny rozdział obejmuje naukę o środowisku działania DeltaV i sposobach tworzenia synoptyk operatorskich.

-56

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Rozdział 5 Tworzenie Synoptyk Operatorskich W tym rozdziale będzie mowa o tym, jak używać DeltaV Operate w trybie konfiguracji, aby stworzyc synoptykę operatorską dla przykładowego systemu przetwarzania w zbiorniku. Przed zagłębieniem się w proces tworzenia grafik, należy zrozumieć niektóre zagadnienia aplikacji DeltaV Operate, aby nauczyć się ważności projektowania dla środowiśka działania. Później zobaczymy synoptykę końcową z punktu widzenia operatora.

Ważne:

Jest kilka rzeczy, które trzeba wiedzieć i kilka zasad, które trzeba po prostu znać, aby móc zaprojektować synoptykę operatorską. Zwróć szczególną uwagę na paragrafy oznaczone Ważne. Aplikacja DeltaV Operate ma obszerną dokumentację online w DeltaV Books Online. Jeśli będziesz używał tej aplikacji, to poznasz pełen zakres właściwości, jakie ma ta aplikacja. To są tylko pouczenia. Jedną z bardzo pomocnych właściwości jest możliwość przełączania między dwoma trybami DeltaV Operate: konfiguracji i pracy. Jeśli tworzysz synoptykę w trybie konfiguracji, to możesz ją podglądać w trybie pracy. Pozwala to tetsować elementy synopyki takie, jak połączenia czy stworzone przyciski.

Śrowowisko Działania DeltaV Ważne jest, aby zrozumieć środowisko działania dla procesu, przed rozpoczęciem tworzenia synoptyk, które będą używane w tym środowisku. Aplikacja DeltaV Operate funkcjonuje w dwóch trybach: 

Tryb konfiguracji — używany do tworzenia synoptykTryb pracy — używany do uruchamiania synoptyk w aplikacji DeltaV Operate

Rozpoczynamy, przyglądając sie standardowemu pulpitowi operatorskiemu systemu DeltaV, jaki jest pokazany w aplikacji DeltaV Operate w trybie pracy.

-1


Pasek zadań

Szblon zdefiniowanych przycisków

Okno główne

Fotografia, grafiki procesowe, trendy lub inne typy wyświetleń—każdy tworzony z Głównego szablonu i zapisywany jako synoptyka.

Okno Sygnału Alarmowego

Pulpit został zaprojektowany specjalnie do używania systemu steowania DeltaV. Składa się z trzech okien: Paska Narzędzi, okna Głównego i okna Sygnału Alarmowego. Jednokrotne naciśnięcie przycisków z paska narzędzi powoduje łatwy dostęp do ważnych synoptyk, katalogów i innych aplikacji.

Ważne:

Chociaż jest możliwość dodawania, modyfikowania lub usuwania przycisków z Paska Narzędzi i wykonywanie innych zmian na pulpicie operatorskim, to zaleca się, aby tego nie robić, dopóki dokładnie nie zapoznasz się z przenaczeniem i funkcjami wszystkich elementów pulpitu. Alarm Banner na dole pulpitu ma ważne zdefiniowane funkcje. Używanych jest pięć dużych przycisków, do powiadamania operatora o pięciu uaktywnionych alarmach o najwyższym priorytecie. To, co pokazuje się na przycisku, jest nazwą modułu sterowania (takiego, jak XV-101), który jest związany z wywołanym alarmem. Klikając jeden z tych przycisków, operator wchodzi bezpośrednio do odpowiedniej grafiki procesowej, aby

-2

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


podjąć działanie (synoptyka Primary Control i/lub synoptyka Faceplate). Kliknij ikonę node monitor na alarm banner, aby monitorować bieżący status kontrolerów i stacji roboczych. Pamiętaj, że synoptyka Primary Control została przypisana do każdego modułu sterowania jako jeden z kroków końcowych. Dla modułów stworzonych z biblioteki szblonów, są zdefiniowane synoptyki typu Faceplate. Trochę później, nauczysz się więcej o Alarm Banner i jak potwierdzać nadejście alarmów. Okno Główne, to okno, gdzie operator ma widok na główne synoptyki, typowe grafiki procesowe, które zapewniają widok na proces lub sprzęt. Synoptyką główną jest każda stworzona przy użyciu szablonu Głównego. Szablon Główny ma zdefiniowane niektóre właściwości takie, jak mały pasek narzędzi (z pięcioma przyciskami) w lewym górnym rogu. Szablon zawiera także niektóre komendy dla synoptyk, które są wymagane przez środowisko DeltaV. Nawet w relatywnie małych systemach procesowych, jest możliwe, aby były numerami synoptyk głównych. Każda synoptyka główna jest tworzona i zapisywana jako plik obrazu z unikalną nazwą.

Ważne:

Najważniejszą rzeczą jest pamiętać o głównych synoptykach, że muszą być uruchamiane ze zdefiniowanego szablonu nazwanego Głównym. Tylko podległe synoptyki takie, jak pojawianie się komunikatów, powinny być tworzone bez używania Głównego. Jeżeli tworzymy nową synoptykę od podstaw lub używamy innego szablonu jako podstawy, to większość środowiska systemu DeltaV nie będzie działać.

Rozwijanie Hierarchii Synoptyk Aplikacja procesu normalnie ma liczbę połączonych synoptyk takich, jak przegląd instalacji, monitoring procesu, status systemu, podsumowanie alarmów i synoptyki zawierające trendy. Mogą być to wyskakujące okna, na przykład komunikaty operatorskie czy pomoc. Dlatego, przy tworzeniu pojedynczych synoptyk, potrzeba rozwijać system połączeń między synoptykami tak, aby operator mógł łatwo dostać się do tej, do której potrzebuje.

-3


Synoptyka Overview i Plik UserSettings DeltaV rozpoczyna się synoptyką Overview, którą można dostosowywać do aplikacji. Ogólnie, synoptyka Overview jest używana jako najwyższy poziom w hierarchii. Do tej synoptyki można dodawać przyciski, które umożliwją szybkie połączenie się z innymi synoptykami. Możesz nawet użyć fotografii lub rysunku z gorącymi miejscami (bardziej niż z przyciskami) do połączenia synoptyki Overview z innymi synoptykami. Projekt własnej synoptyki Overview jest ograniczony tylko przez wyobraźnię. Oto przykład:

Synoptyka Overview ma swoje własne przyciski na pasku narzędzi, więc nie ma znaczenia, jak głęboko w hierarchii synoptyk zajdzie operator, gdyż zawsze może bardzo łatwo powrócić do synoptyki Overview. To jest jeden z powodów, dla których powinno się umieścić w synoptyce Overview kilka myśli i zastanowić się, jak zrobić, aby były one użyteczne do nawigoawnia po innych ważnych synoptykach. Synoptyka Overview ma tekst inicjujący, który wyjaśnia jak zmienić nazwę synoptyki Overview poprzez edycję pliku UserSettings (lub User_Ref) w folderze Standard drzewa systemowego. Ten plik jest dla użytkowników zaawansowanych, którzy chcą zmienić nazwę synoptyki Overview, ustawić Display History List ze zdefiniowaną listą synoptyk, modyfikować lub dodawać zmienne globalne i wykonywać inne zadania, które definiują środowisko rozruchowe operatora. Wchodzenie w szczegóły jest poza zakresem tego podręcznika. Aby nauczyć się więcej o pliku UserSettings i zmiennych globalnych, zajrzyj do Operator Graphics w Books Online. -4

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Nawigowanie do Innych Synoptyk Ważne:

Gdy ustawiasz narzędzia nawigacyjne, to w większości przypadków nowa synoptyka powinna zastąpić synoptykę bieżącą załadowaną w oknie Main. Operator nie powinien mieć jednocześnie otwartej więcej niż jednej synoptyki. Oto kilka sposobów, dzięki którym operatorzy mogą przechodzić z jednej synoptyki do innych. 

Każda synoptyka ma zdefiniowane Next Picture i Previous Picture. Operator może łatwo skakać do tych synoptyk używając strzałek znajdujących się w lewym górnym rogu synoptyki stworzonej w szablonie Main.Na Pasku Narzędzi nad narzędziami znajduje się pole Main, które pokazuje nazwę bieżącej synoptyki głównej. Przycisk znajdujący się obok pola Main otwiera History List. Wystarszy kliknąć na synoptykę na tej liście, aby się do niej dostać. Lista ta może być zdefiniowana i zablokowana tak, aby pokazywać tylko wybrane grupy synoptyk lub może zostać ustawiona, aby działać jako lista “najczęściej używanych” i jest ona atualizowana wraz z każdym nowym skokiem.

 

Operator może użyć przycisku Open, aby zastąpić bieżącą synoptykę w oknie głównym wybraną synoptyką.Mogą się znajdować przyciski lub inne elementy, które aktywują skok do nowej grafiki.Innymi elementami mogą być słowa, ikony, część fotografii lub cokolwiek czego chcesz użyć jako wizualny ślad do miejsca przeznaczenia skoku.

 

Synoptyka Alarm Summary jest dostępna przez przycisk Toolbar. Klikając przycisk alarmu w Alarm Banner natychmiast zastępujemy bieżącą synoptykę główną, snoptyką Primary Controldla modułui pojawiającą się synoptyką Faceplate dla modułu wskazanego na przycisku.

-5


Przełączanie między Trybem Konfiguracji i Pracy Wspomniano wcześniej, że można przełączać z trybu konfiguracji do trybu pracy. Można to zrobić wybierająć Workspace | Switch to Run lub naciskając Ctrl/W. (Aby powrócic do trybu konfiguracji, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Quick Edit lub nacisnij Ctrl/W.) Pojawianie się okna DeltaV Operate w trybie pracy jest zależne od ustawień dokonanych w trybie konfiguracji. Są ustawienia ochronne, które pozwalają chronić środowisko pracy systemu oraz wybrać określone akcje, które chcemy ograniczyć. Na przykład, można ograniczyć działanie operatora przed zamykaniem bieżącej synoptyki i przełączaniem do innej aplikacji. Kliknij Workspace | User Preferences i wybierz etykietę Environment Protection. Wybierz Enable Environment Protection, a potem wybierz opację, którą chcesz uaktywnić.

Są ustawienia DeltaV User, które pozwalają kontrolować, jak otwierać DeltaV Operate w trybie pracy. Kliknij przycisk DeltaV User Settings na pasku narzędzi, aby uzyskać dostęp do tych ustawień. Poeksperymentuj z tymi ustawieniami i zajrzyj, w celu uzyskania dalszych informacji, do pomocy online i działu Operator Graphics z Books Online. Teraz, gdy system jest w trybie pracy, nie niepokój się, jeśli twoja synoptyka nie wygląda dokładnie tak, jak synoptyka w tym rozdziale.

-6

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Uruchomienie Aplikacji DeltaV Operate Rozpocznijmy działanie aplikacji DeltaV Operate w trybie konfiguracji.Aby wywołać DeltaV Operate w trybie konfigracji

1. Kliknij Start | DeltaV | Operator | DeltaV Operate. (Pamiętaj, że pionowy pasek w instrukcji poprzedzającej oznacza otwarcie elementów w sekwencji. Jeśli zapomniałeś, jak otworzyć aplikacje DeltaV, to zajrzyj do “DeltaV Software Applications” na stronie 1-5.) 2. Domyślnie DeltaV Operate otwiera się w trybie pracy. Naciśnij Ctrl/W, aby przełączyc na tryb konfiguracji.

Uwaga:

Aby zmienić środowisko rozruchu DeltaV Operate, (lepiej uruchom tryb Konfiguracji zamiast tryb Pracy) kliknij Workspace | User Preferences w trybie konfiguracji i wybierz etykietę General. Aby zapewnić ochronę instalacji, ważne jest, aby ostrożnie rozwijać schemat ochrony przed dokonaniem zmian w środowisku rozruchowym. W celu uzyskania większej ilości informacji, zajrzyj do pomocy online i Operator Graphics w Books Online, przed dokonaniem zmian na stronach User Preferences. DeltaV Operate (w trybie konfiguracji) otwiera się z pustym polem do rysowania. W dodatku do paska menu i pasków narzędzi, okno składa się z drzewa systemowego i obszaru pracy.

-7


System tree

Work area

Drzewo systemowe pokazuje hierarchiczny widok plików w węźle lokalnym i wszystkich obiektów powiązanych z każdym plikiem. Można zmieniać roamiar drzewa, przesuwać je lub ukryc. Otwieranie i zamykanie folderów w drzewie systemowym jest takie samo, jak otwieranie i zamykanie folderów w Windows NT Explorer: kliknij znak plus (+), aby otworzyc folder i zobaczyć jego zawartość; kliknij znak minus (-), aby zamknąć folder i ukryć jego zawartość. Poświęćmy kilka minut, aby zaznajomić się z działaniem drzewa systemowego. Otwórz folder i kliknij na plik, aby otworzyć plik w obszarze roboczym. Kliknij znak plus (+) obok pliku i wybierz obiekt związany z tym plikiem. Zwróć uwagę, jak ten obiekt jest podświetlony na synoptyce w obszarze roboczym. Wybierz File | Close, aby zamknąć plik lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Close. Kontynuuj eksperymenty z drzewem systemowym i gdy jesteś gotów, przejdź do następnej sekcji.Aby otworzyć szablon Main

1. W drzewie systemowym, kliknij znak plus obok folderu Pictures, aby rozwinąć jego zawartość. (Od tej chwili będziemy opisywać te instrukcje jako: Select Pictures/Templates.) 2. Kliknij dwukrotnie główny szablon synoptyki W Obszarze Roboczym otworzy się szablon Główny i Skrzynka Narzędziowa. (Jeśli Skrzynka Narzędziowa nie jest widzialna, to wybierz Toolbars z menu Workspace, wybierz Picture jako właściciel skrzynki narzędziowej, a potem kliknij DeltaV_Toolbox.) Zauważ, że obok synoptyki głównej pojawia sie znak plus. Kliknij znak plus, aby zobaczyć obiekty, -8

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


które tworzą szablon główny. Szablon Główny ma tekst instruktażowy, zawierający opis pięciu przycisków w lewym górnym rogu. W twoim systemie, kolor tła może być czarny, jak pokazano w tym dokumencie. Późnie, powiemy, jak zmienić kolor tła synoptyki, jak również kolory obiektów.

3. Przeczytaj informacje umieszczone na tym szablonie. Potem skasuj tekst klikając w środku strony, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Delete. 4. Wybierz File | Save As. Pojawi się okno Save As.

-9


5. Wprowadź File Name jako TANK101 i kliknij Save. (Bądź pewien, że synoptyka została zachowana w folderze Pic folder. W drzewie systemowym, synoptyka pojawi sie w folderze Templates i będzie tam, dopóki nie wyjdziesz i nie zrestartujesz DeltaV Operate. Po zrestartowaniu, synoptyka pojawi sie w poprawnym folderze.)

Uwaga:

Nazwy plików synoptyk muszą być alfanumeryczne i nie mogą zawierać łączników, zaczynać się liczbą lub uzywać słów zarezerwowanych dla Visual Basic.

Paski zadań i Toolbox’y Paski zadań zawierają przyciski, które zapewniają skróty do komend menu. Na przykład, zamiast wybierać File | Save, możesz kliknąć przycisk Save Picture na Pasku Narzędzi. Przyciski, które mają podobne funkcje są zgrupowane na oddzielnych paskach narzędzi. Na przykład, standardowy pasek narzędzi zazwyczaj zawiera przyciski Open, Close, Save i Print. Paski Narzędzi są przyporządkowane do WorkSpace’a lub do synoptyki. Właściciel Paska Narzędzi definiuje, kiedy on ma sie pojawić. Na przykład, paski narzędzi WorkSpace pojawiają sie, gdy uruchomiony jest WorkSpace runs, paski narzędzi synoptyk pojawiają się tylko wtedy, gdy jest wyświetlana jedna lub więcej synoptyk.

Uwaga:Paski narzędzi synoptyk są przypisane do wszystkich synoptyk. Nie można przypisać paska do określonej synoptyki. Aby zobaczyć Paski Narzędzi

1. Kliknij Workspace | Toolbars.

-10

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Pojawi się okno Toolbars . Domyślnie wyświetlane są paski narzędzi Workspace’a.

2. Upewnij się, że zostały wybrane paski narzędzi Show Screen Tips w lewym dolnym rogu. W oknie Screen Tips, gdy zatrzymasz wskaźnik nad narzędziem Toolbox’a, to pojawi się jego nazwa. 3. Sprawdź różne paski narzędzi, aby zobaczyć przyciski, które należą do każdego z pasków. (Obserwuj pasek narzędzi wszerz na górze okna i patrz, jakie przyciski znikają, a jakie pojawiają się ponownie. 4. Kliknij przycisk Customize i użyj pomocy online, aby zapoznać się z oknem Customize Toolbars. Kliknij przycisk Help w prawym dolnym rogu ekranu, aby uzyskać kompletną pomoc. W celu uzyskania pomocy o indywidualnych polach, kliknij

, potem kliknij na polu, o którym chcesz uzyskać pomoc.

Później, gdy już lepiej znasz narzędzia, możesz dodawać lub usuwać przyciski i paski narzędzi, zgodnie z własnymi potrzebami. 5. Kliknij Close w oknie Customize Toolbar. 6. Kliknij Workspace | Toolbars, aby ponownie otworzyć okno Paski Zadań i wybierz Picture w polu właściciela. 7. Zauważ, że został wybrany DeltaV_Toolbox. DeltaV_Toolbox jest grupa pasków narzędzi zgromadzonym w jednym dialogu. Zachowuje przestrzeń na twojej synoptyce, ponieważ nie ma potrzeby, aby mieć otwartych kilka pasków narzędzi na raz. Toolbox -11


pozwala wybrać przyciski z kilku pasków narzędzi, a nie tylko z jednego miejsca. Domyślnie łączenie nie jest dozwolone dla DeltaV_Toolbox i uruchamia się bez względu na pozycję na ekranie. DeltaV_Toolbox zawiera wszystko począwszy od prostych narzędzi do rysowania linii, prostokątów i kół do złożonych narzędzi do tworzenia wykresów.

8. Wybierz DeltaV_Operating_Experts. 9. Kliknij Close w oknie Toolbars. Możesz ukryć Toolbox wybierając go, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Hide. Możesz przesuwać i zmieniać rozmiar Toolbox’a i umożliwiać łączenie.Aby przesunąć i zmienić rozmiar Toolbox’a

1. Kliknij na tytułowy pasek zadań Toolbox, przytrzymaj przycisk myszy, przeciągnij w nowe miejsce i puść przycisk myszy. 2. Wskaż jakikolwiek róg lub stronę Toolbox’a. Wskaźnik zmieni się na strzałkę dwustronną. 3. Przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij, aby zmienić rozmiar okna. 4. Puść przycisk myszy, gdy Toolbox ma żądany rozmiar. 5. Powtórz kroki przesuwania i zmiany rozmiaru, aby odpowiadały osobistym preferencjom.Aby umożliwić łączenie

1. Kliknij Workspace | Toolbars. 2. Kliknij Picture i kliknij przycisk Customize.

-12

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


3. Wybierz DeltaV_Toolbox. 4. Wybierz Enable docking dla wybranych pasków narzędzi i kliknij Close. 5. Przesuń pasek narzędzi do krawędzi ekranu i zauważ, że pasek narzędzi “łączy się” z krawędzią, a nie “pływa” nad ekranem. 6. Zablokuj lub umożliw łączenie, aby dopasować osobiste preferencje.

Kolor Można używac koloru na dwa sposoby: 1. Dodając kolor pierwszego planu, tła lub krawędzi do wybranego obiektu. 2. Dodając kolor do wiecej niż jednego obiektu.

Aby dodać kolor do wybranego obiektu, wybierz obiekt, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Color, a potem wybierz Foreground, Background lub Edge. Gdy kolor zostanie wybrany, kliknij OK i zamknij okno dialogowe. Aby dodać kolor do wielu obiektów, wybierz przycisk Color w Toolbox’ie. Okno dialogowe Color pozostaje na ekranie do momentu wybrania kolorów. W celach ćwiczebnych, użyjemy pierwszej metody. Okno dialogowe Color Selection zawiera dwie etykiety, które pozwolą wybrać kolor z palety lub z listy nazw. Wybierz kolor klikając kolor w palecie lub wybierając kolor z listy. W etykiecie Shape Preferences okna dialogowego User Preferences pojawiają się kolory domyślne. Aby zmienić kolory domyślne, kliknij Workspace | User Preferences | Shape Preferences, a potem kliknij kolor, który chcesz zmienić (Foreground, Background lub Edge) i wybierz nowy domyślny kolor z palety.

Uwaga:

Zmiany kolorów domyślnych nie są zmianami kolorów obiektów, które są już na synoptyce.

Uwaga:

Aby zmienić kolor tła całej synoptyki, kliknij Edit | Picture, kliknij w oknie Background Color, pojawi się wtedy paleta kolorów, z której

-13


można wybrać kolor tła. Kliknij OK, aby powrócić do synoptyki i wyswietlić nowy kolor tła.

Style Linii i Style Wypełnienia Można także zmieniać domyślne style linii, szerokości oraz style wypełnienia używając procedury podobnej do tej dla zmiany domyślnych kolorów. Aby zmienić domyślne style krawędzi, szerokość i wypełnienie, kliknij Workspace | User Preferences | Shape Preferences, a potem edytuj domyślne pozycje, które chcesz zmienić. Można poświęcić kilka minut, aby poeksperymentować z rysowaniem podstawowych kształtów i ze zmianą kolorów pierwszego planu, tła i krawędzi. Aby rozpocząć, użyj poniższej procedury.Aby narysować i wypełnić prostokąt z pojawieniem się linii siatki.

1. Kliknij przycisk prostokąta w Toolbox’ie. Wskaźnik zmieni się na +. 2. Przytrzymaj przycisk myszy, przeciągnij wskaźnik, aby ustawić żądany rozmiar i puść przycisk myszy, aby umieścić prostokąt na synoptyce. 3. Wybierz prostokąt, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Fill Style | Cross Hatch. Dla pozostalych kroków,upewnij się, że prostokąt został wybrany. 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Edge Style | Dash Dot. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Color | Foreground i wybierz żółty w palecie. 6. Narysuj następny prostokąt. Zauważ, że żaden z kolorów domyślnych, stylów linii lub stylów wypełnienia nie został zmieniony. Teraz można dodać niektóre podstawowe kaształty i tekst do Twojego rysunku używając prostokąta, owala, linii, polilinii, wielokąta i narzędzi tekstowych. Wybrubuj kolorowanie, przesuwanie i zmianę rozmiaru obiektów. (Jeśli używasz narzędzi polilinii lub wielokąta, to kliknij dwukrotnie aby zakończyć obiekt.) Gdy zakończysz, kliknij File | Close i nie zapisuj pracy, którą wykonałeś. Jeśli jesteś gotów, aby kontynuować, to otwórz TANK101 w folderze Pictures w drzewie systemowym. (Jeśli potrzebujesz przypomnienia jak

-14

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


otworzyć synoptykę z drzewa systemowego, zajrzyj do procedury dla otwarcia głównego szablonu na stronie 5-8.

Połączenia, Właściwości Dynamiczne i Odnośniki Parametrów Połączenia pozwalają wyświetlać dane czasu rzeczywistego w aplikacji DeltaV Operate w trybie pracy. Jest kilka różnych typów połączeń. Połączenia przedstawione w tym podręczniku są połączeniami danych i połączeniami trendów. W trybie konfiguracji, właściwości są parametrami obiektów i można je zmieniać przy użyciu narzędzi, komend menu i okien dialogowych. Właściwości dynamiczne są parametrami obiektowymi, które są zmieniane w aplikacji DeltaV Operate w trybie pracy, opartej przede wszystkim na zmianach w wartościach bazy danych. (Na przykład, zbiornik może zmienić kolor wypełnienia, co oznacza, że zmienia się bieżąca wartość wskaźnika poziomu.) Odnośnik parametru identyfikuje pole bazy danych, które dostarcza dane do właściwości połączenia lub właściwości dynamicznych. Składnia odnośnika parametru jest następująca: node:tag.field gdzie tag jest zwykle w formie: moduł/blok funkcyjny/parametr. Na przykład, THISNODE:FIC-101/PID1/SP.F_CV jest parametrem odniesienia identyfikującym bieżącą wartość pola wartości zadanej (parametru) w bloku funkcyjnym PID1 modułu sterowania FIC-101. Jeśli wprowadzisz tylko etykietę (na przykład, FIC-101/PID1/SP), DeltaV Operate wypełnia domyślny węzeł THISNODE i używa domyslnej wartości bieżącej albo F_CV (wartość bieżąca punktu pływającego) albo A_CV (wartość bieżąca alfa),opartej na typie danych (numeryczny lub tekst), które określasz dla połączenia. Jeśli etykieta nie istnieje, to DeltaV Operate pyta się czy w takim wypadku chcesz jej użyć.

W większości okien dialogowych, które wymagają wprowadzenia parametru odniesienia, dostępna jest przeglądarka, która pomoże szukać -15


w całej sieci poszczególnych parametrów odniesienia. Aby dostać się do przeglądarki, kliknij przycisk elipsy obok Source, aby dostać się do okna dialogoweho Browse Parameters. Najpierw pojawi się Data Source Browser z Expression Builder. Potem pojawi się okno dialogowe Browse, po wybraniu THISNODE w Data Source Browser. (Gdy przeglądarka parametru zostanie wywołana po raz pierwszy, to może upłynąć kilka sekund zanim pojawi się okno dialogowe Browse.)

Nie ma potrzeby interesowania się Data Source Browser dopóki nie jest wykorzystywany do bardziej zaawansowanego użytku.

-16

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Tworzenie Łącza Danych Łącza danych mogą być używane do wyświetlania danych jako liczby lub tekst. Dla synoptyki TANK101, stwórz pięć łącz danych do następujących celów: 

aby wyświetlać bieżącą wartość poziomu zbiornika (parametr odniesienia: LI-101/AI/PV)aby wyświetlać bieżącą wartość pętli wartości procesowej (parametr odniesienia: FIC-101/PID1/PV)aby umożliwić wprowadzanie wartości zadanej dla pętli przepływu (parametr odniesienia: FIC-101/PID1/SP)aby umożliwić operatorowi ustawienie pozycji zaworu regulatora (parametr odniesienia: FIC-101/OUT)aby umożliwić operatorowi uruchomienie i zatrzymanie silnika pompy (parametr odniesienia: MTR-101/DC1/SP_D)

Gdy te łącza zostaną stworzone, obszar pracy będzie wyglądał następująco:

-17
Aby stworzyć łącze danych dla poziomu zbiornika

1.

Kliknij przycisk Data Link Stamper w Toolbox’ie. Pojawi się okno Data Link.

2.

Aby znależć parametr odniesienia, kliknij przycisk elipsy.

Pojawi się okno Expression Builder. 3. Wybierz THISNODE z listy Node Names, aby otworzyć okno dialogowe Browse. (Może to zająć kilka sekund.)

-18

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


4. Kliknij dwukrotnie obszar instalacji TANK-101. Pojawi się lista modułów.

Zauważ, że TANK-101 Jest dodany do skrzynki Look. Przycisk Up One Level Może być używany do przesuwania jeden poziom wyżej w hierarchii. Zawartości wybranego poziomu są wyświetlane w oknie spisu. 5. Kliknij dwukrotnie nazwę modułu, LI-101.Pojawi się lista bloków funkcyjnych i parametrów poziomu modułu. 6. Kliknij dwukrotnie blok funkcyjny AI1. Pojawi się lista parametrów dla tego bloku. 7. Kliknij dwukrotnie parametr PV. Pojawi się lista pól. 8. Kliknij pole CV (wartość bieżąca), potem kliknij OK. (Lub, po prostu kliknij dwukrotnie pole CV.) Aplikacja DeltaV Operate składa się z węzła, etykiety oraz pola informacji i wprowadza je do okna dialogowego Expression Builder. 9. Kliknij OK, aby powrócić do okna dialogowego Data Link. 10. Kliknij OK w oknie dialogowym Data Link.

Uwaga:

Aplikacja DeltaV Operate odczytuje łącza danych i automatycznie konfiguruje ustawienia w oknie dialogowym Data Link, opartym na łączu. Na synoptyce pojawi się znacznik, łącze danych i ”pływanie”.

-19


11. Kliknij przycisk myszy w lewej górnej ćwiartce, aby umieścić łącze danych na synoptyce. Łącze danych pojawi się na synoptyce jako #####.##, otoczone uchwytami. (Jeśli nie wykonano ćwiczenia instalowania modułu w kontrolerze, to można otrzymać komunikat, że parametr odniesienia nie istnieje. Wybierz “Use Anyway”, aby móc używać tego parametru odniesienia dla pouczenia.) 12.

Aby oznaczyć łącze danych, kliknij przycisk Text w toolbox’ie, kliknij z lewej strony łącza danych i wpisz LI-101/PV.

Po kliknięciu narzędzia tekstowego,wskaźnik pozostaje w trybie tekstu, dopóki nie klikniesz myszą. Aby zmienić wskaźnik z powrotem w strzałkę, kliknij myszą.

Aby przesunąć jakikolwiek obiekt, można go wybrać i przeciągnąć w nowe miejsce. Można użyć narzędzi wyrównujących, aby wyrównać obiekty w pionie i poziomie. Można także użyć kursorów, aby dokonać drugorzędnych ustawień pozycji wybranego obiektu.Aby stworzyć łącze danych dla pętli wartości zadanej

1. Kliknij przycisk Data Link Stamper. 2. Wprowadź nowy parametr odniesienia jako FIC-101/PID1/SP Jesli używasz Parameter Browser, to kliknij przycisk Up One Level, aby przejść o jeden poziom modułu wyżej. System zmieni parametr odniesienia na Fix32.THISNODE.FIC-101/ PID1/SP.F_CV. THISNODE jest wężłem domyślnym dla wszystkich parametrów odniesienia. 3. Wybierz In-Place w sekcji Type. (Umożliwi to,operatorowi zmianę wartości.) 4. kliknij OK i pozwól aplikacji DeltaV Operate skonfigurowac inne pola.

Jeśli przypadkowo zamkniesz okno dialogowe, przed dokonaniem wszystkich wyborów, to kliknij dwukrotnie łącze, aby ponownie otworzyć okno.

-20

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


5. Umieść łącze danych w prawej dolnej ćwiartce ekranu. 6. Użyj przycisku Text, aby dodać tą etykietę: FIC-101/SP.Aby stworzyć łącze danych dla wartości pętli procesu

1. Kliknij przycisk Data Link Stamper button. (To łącze danych będzie umieszczone poniżej wartości zadanej pętli.) 2. Edytuj parametr odniesienia na FIC-101/PID1/PV.F_CV. 3. Kliknij OK i pozwól, aby aplikacja skonfigurowała pola w oknie. 4. Umieść nowe łącze danych poniżej wartości zadanej pętli. 5. Użyj przycisku Text, aby dodać etykietę: FIC-101/PV.Aby stworzyć łącze danych dla pętli wyjściowej

1. Kliknij przycisk Data Link Stamper. (To łącze danych będzie umieszczone poniżej wartości pętli procesu.) 2. Edytuj parametr odniesienia na FIC-101/PID1/OUT.F_CV. 3. Wybierz In-Place i kliknij OK, aby pozwolić aplikacji skonfigurować pola w oknie. 4.

Wybierz łącze danych i kliknij przycisk the Data Entry Expert w Toolbox’ie.

5. Upewnij się, że został wybrany Numeric Entry i kliknij Fetch Limits z Data Source. 6. Kliknij OK na wszystkich otwartych oknach dialogowych. 7. Umieść łącze danych poniżej wartości pętli procesu. 8. Użyj przycisku Text, aby dodać etykietę: FIC-101/OUT.Aby stworzyć łącze danych dla wartości zadanej silnika

1. Kliknij przycisk Data Link Stamper. (To łącze danych będzie umieszczone w lewej dolnej ćwiartce.)

-21


2. Wypełnij parametrem odniesienia MTR-101/DC1/SP_D. A_CV. Jeśli przeglądasz parametry odniesienia, to system automatycznie dostarczy .F (dla punktu pływającego) po SP_D. Edytuj parametr odniesienia, aby mieć .A_CV (dla ASCII) po SP_D.

Sprawdź Odczyt/Zapis danych w oknie Browse, aby wykonać domyślne łącze danych A_CV. 3. W oknie dialogowym Data Link, wybierz None w sekcji Type i kliknij OK, aby pozwolić aplikacji skonfigurować pola w oknie. 4. Kliknij myszą, aby umieścić nowe łącze danych w lewej dolnej ćwiartce. 5.

Wybierz łącze danych i kliknij przycisk Data Entry Expert w Toolbox’ie.

6. Kliknij Pushbutton Entry w sekcji Choose Data Entry Method. 7. Wpisz STOP w polu Open Button Title(0). 8. Wpisz START w polu Close Button Title(1).

Ta metoda wprowadzania danych pozwala storzyć przyciski Stop i Start dla operatorów. Klikając łącze danych na synoptyce,operator może uruchomić lub zatrzymać silnik pompy. 9. Kliknij OK W otwartych oknach dialogowych. 10. Umieść nowe łącze danych w lewej dolnej ćwiartce. 11. Użyj narzędzia Text, aby dodać etykietę: MTR-101/SP. -22

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


12. Wybierz File | Close, zapisz i zamknij synoptykę.

Uwaga:

Dobrym pomysłem jest zapisywać co jakiś czas synoptykę, gdy wykonujemy znaczącą ilość pracy.

Przełączanie do DeltaV Operate w Trybie Pracy Spójrzmy na synoptykę w trybie pracy.Aby przełączyć w tryb pracy

1. Kliknij Workspace | Switch, aby uruchomić lub naciśnij Ctrl/W. 2.

Kliknij przycisk Open Main Display i wybierz TANK101.

-23


Jeśli masz kontroler,to łącze danych pojawi się w postaci liczb. Liczby te nie będą rzeczywiste, ponieważ nie ma tu rzeczywistych WE/WY. Jesli masz stacyjkę dla kontrolera, to numeryczne łącza danych będą pokazane jako znaki zapytania. 3. Powróć do trybu konfiguracji, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Quick Edit. Zamknij aplikację DeltaV Operate (klikając przycisk Close, w prawym górnym rogu) lub kontynuuj następne ćwiczenie.

Dynamiczne Elementy Graficzne Gdy rozwiniesz system synoptyk operatorskich, to możesz potrzebować użyć obiektu (takiego jak rura, pompa lub zawór) na więcej, niż jednej synoptyce. Możesz zapisać takie zwyczajowo zbudowane obiekty jako grafiki nadające się do wielokrotnego użytku zwane dynamicznymi elementami graficznymi. Jeśli do obiektu zostały przypisane właściwości dynamiczne, to są one zachowywane, gdzy zapisujesz je jako dynamiczne elementy graficzne. W trybie konfiguracji DeltaV Operate dostarcza wcześniej zbudowane ustawienia dynamicznych elementów graficznych, zawirające ogólne obiekty sterowania procesu takie, jak pompy, które możesz wkleić do synoptyk, zamiast je rysować. Można modyfikować istniejące dynamiczne elementy graficzne i zapisywać je jako oryginalne ustawienia lub jako nowe. Jest możliwość zapisywania swoich najczęściej używanych dynamicznych elementów graficznych jako własne ustawienia. Aby zakończyć proces synoptyki Tank101, użyj kilku różnych dynamicznych elementów graficznych i zmodyfikuj ich właściwości dynamiczne. Poniżej mamy podsumowanie tego, co będzie trzeba zrobić w kilku następnych ćwiczeniach.

-24Dodaj dynamiczny element graficzny pompy i ożyw kolor.Zmieni się on z czerwonego na zielony i wyśle do pompy sygnał, aby mogła ona zostać uruchomiona.Dodaj dynamiczny element graficzny zbiornika z właściwościami dynamicznymi. Poziom zbiornika zmieni się, aby pokazać stopniowe rozładowanie jego zawartości.Dodaj zawór bloku i zawór regulatora. Zawory zmienią kolor, aby pokazać ich stan (zamknięty lub otwarty).Dodaj rury do podłączenia innych obiektów. To może być także wykonane do zmiany koloru, ale w tym przykładzie nie przypiszemy Getting Started With Your DeltaV Automation Software


właściwości dynamicznych.Synoptyka będzie wyglądała, jak rysunek poniżej. Uzyj tego jako wytyczne do umieszczenia obiektów na synoptyce.

-25


Tworzenie Pompy przy Użyciu Prądnicy Prądu Stałego (Jeśli DeltaV Operate nie jest, to otwórz tę aplikacę w trybie konfiguracji, rozwiń w drzewie systemowym folder Pictures i kliknij dwukrotnie plik synoptyki TANK101.GRF.)Aby otworzyć ustawienia prądnicy prądu stałego i wkleić tę prądnicę do synoptyki

1. Z drzewa systemowego w trybie konfiguracji, rozwiń foldere Dynamo Sets i kliknij dwukrotnie PumpsAnim. Na dole ekranu otworzą sie ustawienia prądnicy. 2. Powróc do drzewa systemowego, rozwiń folder PumpsAnim i wybierz PumpsAnimVertA1. Prądnica PumpsAnimVertA1zosatanie podświetlona w Dynamo Set na dole ekranu. 3. Wybierz PumpsAnimVertA1 i przeciągnij na synoptykę. Ponieważ prądnica ma właściwości animacyjne, zostaniesz zapytany, czy chcesz animować kolor pompy.

Kolor pompy będzie tak aniwmowany, aby zmieniał się z czerwonego na zielony, gdzy pompa przechodzi ze stanu Stop na Start. 4. Kliknij Animate Pump Color. Otworzy się okno Color By.

-26

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


5. Przeglądaj dla MTR-101/DC1/SP_D jako etykietę cyfrową dla pompy. 6. Wybierz Exact Match. 7. Kliknij przycisk Delete Row i skasuj wszystko oprócz dwóch wierszy. 8. Ustaw wartość w pierwszym wierszu na 0.00, kliknij pasek koloru i wybierz czerwony. 9. Ustaw wartość w drugim wierszu na 1.00, kliknij pasek koloru i wybierz zielony. 10. Kliknij OK. Pompa została umieszczona na synoptyce.

Tworzenie Zbiornika przy Użyciu Dynamicznych Elementów Graficznych Teraz dodamy zbiornik tak, aby w trybie konfiguracji, był pokazywany poziom produktu w zbiorniku za pomocą zmiany kolorów. (TO nie będzie działać, jeśli nie mamy systemu pracującego z WE/WY.)

-27
Aby stworzyć zbiornik przy użyciu dynamicznych elementów graficznych

1. Najpierw, zamknij ustawienia elementu PumpsAnim wybierając w drzewie systemowym PumpsAnim,klikając prawym klawiszem myszy i wybierając Close. 2. Kliknij dwukrotnie ustawienia elementu TanksAnim1 w drzewie systemowym, aby otworzyć prądnicę. 3. Przeciągnij zbiornik oznaczony TankWDoorD1 na synoptykę, umieszczając go trochę powyżej silnika, jak pokazano na wcześniejszym rysunku. 4. W oknie dialogowym Tank Dynamo, przeglądaj następujące etykiety dla poziomu zbiornika. LI-101/AI1/PV System automatycznie doda .F_CV jako pole.

5. Wybierz Fetch Limits z Data Source. 6. Kliknij OK. Zbiornik został umieszczony na synoptyce. 7. Zamknij ustawienia prądnicy PumpsAnim.

-28

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Kończenie procesu synoptyki Dla innych części synoptyki, użyj dynamicznych elementów graficznych z listy podanej w tabeli i rozmieść je, jak pokazano na wcześniejszej ilustracji grafiki procesu. Odczytaj przypisy z tabeli dla zaworu bloku i zaworu regulatora.Jeśli zapomnisz, jak animować kolor dla zaworu regulatora, to zajrzyj do procedury animowania pompy na stronie 5-26. Element

Parametr Odniesienia dla Właściwości Dynamicznych

Ustawienie Prądnicy

Prądnica

Rury

brak właściwości dynamicznych

Rury

Jak potrzebna

Zawór Bloku

XV-101/DC1/PV

Animacja Zaworu

Animacja1 PoziomaZaworua

Zawór Regulatora

FIC-101/PID1/PV

Animacja Zaworu

Sterowanie1 Poziome Zaworub

a.Weżmy domyślne ustawienia w oknie dialogowym Valve Dynamo. b.W oknie dialogowym Valve Dynamo, wybierz Animatetylko koloru zaworu.W oknie dialogowym Color By, wybierz Color przez Wartość Bieżącą i Zakres. In the W Tabeli Progowej, 0-50 jest czerwone; 50-100 jest zielone.

Rura może być wydłużana i rozszerzana poprzez wybranie rury, przeciągnięcie jednego z uchwytów, aby zmienić rozmiar i puszczenie przycisku myszy. W rzeczywistości, wszystkie obiekty graficzne, łącznie z tekstem, mogą zmieniać rozmiar i kształt poprzez przeciągnięcie jednego z boków lub rogów obiektu. Poniższa procedura pokazuje sugerowaną kolejność tworzenia obiektów. Możesz tworzyć je w takiej kloejności, w jakiej chcesz.Aby dodać pozostałe elementy

1. Dodaj pionową rurę, aby połączyć zbiornik z silnikiem. Dodaj kanciasty łącznik rur, aby połączyć silnik z rurą poziomą. Przesuń i zmień rozmiar obiektów, jeśli jest to konieczne. 2. Dodaj zawór bloku zgodnie z informacjami w tabeli. 3. Dodaj rurę, aby połączyć pompę i zawór bloku. 4. Dodaj zawór regulatora dla pętli sterowania.

-29


5. Dodaj dwie sekcje rur pomiędzy zaworem bloku, a zaworem regulatora poprzez kopiowanie i wklejanie (lubpowielanie) istniejącej sekcji rury poziomej. Kliknij prawy przycisk myszy i użyj menu kontekstowego, aby wybrać pozycje do edycji. 6. Używając narzędzia Line, narysuj krótkie pionowe linie, aby wskazać otwór płyty mierzącej przepływ. 7. Ponownie rozmieść łącza danych tak, aby synoptyka wyglądała, jak ilustracja pokazana wcześniej.

Łącza Kierunkowe Łącza kierunkowe są używane, aby dostarczyć tablice trendów czasu rzeczywistego w trybie pracy. Łącza mogą używać trendów danych z jakiegokolwiek pola bazy danych punktu pływającego (.F_). Można dodawać tablice wybierając je z Toolbox’a. Narzędzie tablic daje pełną kontrolę nad rozmieszczeniem, definiowaniem koloru pióra itd.Aby dodać tablicę składającą się z trzech piór

1.

Kliknij przycisk Chart w Toolbox’ie i przesuń kursor na synoptykę. Kursor zamieni się w krzyżyk.

2. Kliknij myszą i przeciągnij go do postaci prostokąta. (Zajrzyj do ilustracji grafiki procesu do rozmiaru prostokąta.) 3. Puść przycisk myszy, aby umieścić tablicę na synoptyce. 4. Wybierz tablicę i przesuń ją do prawego górnego rogu obszaru pracy. 5. Wybierz tablicę, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Chart Configuration. 6. Kliknij etykietę Chart, kliknij w obszarze Pen List i skasuj wyświetlane tam pióro próbne. 7.

-30

Kliknij przycisk Add Pen a potem kliknij przycisk eliptyczny i skonfiguruj trzy pióra z następującymi ścieżkami parametru:

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


THISNODE:FIC-101/PID1/PV.F_CV THISNODE:FIC-101/PID1/SP.F_CV THISNODE:FIC-101/PID1/OUT.F_CV. 8. Kliknij etykietę Y-Axis i zmień tytuł na Flow. 9. Uaktywnij pole Apply to All Pens .

10. Kliknij etykietę X-Axis i zmień tytuł na Time. 11. Weź wszystkie inne wartości domyślne lub poeksperymentuj z ustawieniami i kliknij OK Tablica została umieszczona na synoptyce.

-31


12. Zapisz synoptykę.

Ustawianie Poprzednich i Następnych Synoptyk Na początku tego rozdziału, mówiliśmy o hierarchii synoptyk i łączeniu ich, aby ułatwić operatorowi przejść przez serię powiazanych ze sobą w zdefiniowanej kolejności synoptyk. Ustaw kolejność wybierająć Next i Previous Pictures w oknie dialogowym Picture. Operator może iść naprzód i z powrotem w zdefiniowanej sekwencji klikając kursorami, które są standardem w szablonie Głównym. Hierarchia dla procesu zbiornika składa się z prostej pętli łączącej synoptyki Overview i TANK101 pictures. Skok przycisku z synoptyki otwierającej DeltaV opening do Overview już istnieje.

DeltaV Button Jump Next Overview

Tank

Next

Previous

W bardziej złożonych, ta pozioma pętla może zawierać serie synoptyk zbiornika lub postęp z synoptyki zbiornika do synoptyki kotła i do synoptyki reaktora. Możesz mieć kilka poziomych pętli, aby zdefiniować sekwencje związanych z nią synoptyk. Znaczenie ma determinowanie żądanej sekwencji, a potem ustawienie synoptyk Next i Previous. W dodatku, można mieć łącza skokowe, takie jak przyciski, aby zastąpić bieżącą synoptykę, tą która nie jest zdefiniowana w sekwencji. Takie łącza mogą być umieszczone na synoptyce Overview picture lub każdej innej. -32

Getting Started With Your DeltaV Automation Software
Aby połączyć synoptykę TANK101 z Overview

1. Otwórz synoptykę TANK101 w trybie konfiguracji, jeśli jeszcze nie jest otwarta. 2.

Kliknij dwukrotnie przyciski Previous i Next Picture w lewym górnym rogu synoptyki Tank101..

3. Dla Previous Picture, kliknij przycisk znaku zapytania obok pola Picture Name. 4. Wybierz Ovw_Ref.grf i kliknij Open. 5. Dla Next Picture, ckliknij przycisk znaku zapytania obok pola Picture Name, wybierz Ovw_ref.grf, i kliknij Open.

6. Kliknij OK w oknie dialogowym Previous/Next. 7. Zapisz synoptykę wybierając File | Save. 8. Zamknij synoptykę wybierając File | Close.Aby ustawić TANK101 jako następną synoptykę dla synoptyki Overview

1. Otwórz synoptykę Overview (Ovw_ref.grf) w folderze Pictures w drzewie systemowym. (Nie dokonuj żadnych zmian na tej synoptyce.) 2. Kliknij przycisk synoptyki Next i Previous. 3. Dla Next Picture, wprowadź TANK101 i kliknij OK. 4. Zapisz i zamknij synoptykę Overview.

-33


Tworzenie Przycisków do Uruchomienia SFC Po utworzeniu modułów sterowania do monitorowania i sterowania sprzętem i petlą przepływu, stworzylismy Tablice Funkcji Sekwencyjnych do zautomatyzowania procesu rozładunku zbiornika. Teraz potrzebujemy sposobu, aby umożliwić operatorowi uruchomienie SFC. Jest kilka sposobów, aby to zrobić. Na przykład, można dodać następne łącze danych, które pozwoli wprowadzać dane, z wyborem START i STOP. Prostą metodą jest dodanie przycisku na synoptyce operatorskiej TANK101.

-34

Getting Started With Your DeltaV Automation Software
Aby stworzyć przycisk do uruchamiania SFC

1. Na pasku Menu, kliknij Insert | Push Button. 2. Przesuń przycisk w pusty obszar w pobliże łącza nazwanego FIC-101/ MODE. 3.

Kliknij narzędzie Text w Toolbox’ie i wprowadź tekst, jaki ma byc na przycisku: Start Rozładunku.

4.

Wybierz przycisk i kliknij przycisk Task Wizard na Pasku Zadań. Otworzy się onko Task Wizard.

5. Wybierz Command jako Task Category i przewiń w dół do Write Value do Tag Expert w Tasks list.

6. Kliknij przycisk Perform Task. Otworzy się Write a Value Expert. 7. W polu Fix Database Tag, wprowadź lub szukaj: THISNODE:SFC-START/SP.F_CV 8. Kliknij Numeric i wpisz 1 w plou Value.

-35


Ta komenda ustawia wartość dla SFC na 1, która została zdefiniowana jako wartość START w ustawieniu nazwanym SFCCTRL : 9. Kliknij OK. 10. Zapisz TANK101. 11. Zamknij DeltaV Operate.

Uwaga:

-36

Innym sposobem przypisania komendy Start do przycisku jest wybranie tego przycisku, kliknięcie prawym klawiszem myszy, wybranie Edit Script i edytowanie skryptu Visual Basic dla obiektu Przycisku.

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Rozdział 6

Używanie DeltaV Operate w Trybie Pracy DeltaV Operate, w trybie pracy, zapewnia niesprzeczne, intuicyujne środowisko dla działania procesu. Standardowy pulpit operatorski i właściwości działania czynią tę aplikację łatwą do nauczenia. Jeśli w kontrolerze masz zainstalowane moduły sterowania, to zobaczysz liczby (bardziej niż znaki zapytania), gdy przejdziesz do synoptyki TANK101. Te liczby nie będą rzeczywiste, dopóki nie ma WE/WY z aktualnymi sygnałami. Niestety, nie będzie można zobaczyć rozładunku zawartości zbiorika lub uzyskać pełnego efektu pracy w srodowisku operatorskim.Aby otworzyć DeltaV Operate

1. Kliknij Start | DeltaV | Operator | DeltaV Operate. Zajrzyj do “DeltaV Software Applications”, jeśli zapomniałeś, jak uruchomić Aplikacje DeltaV. DeltaV Operate otwiera się w trybie pracy, wyswietlając ekran rozruchowy DeltaV .

-1


Pasek pomocy Pasek Zadañ Books Online

Okno główne

Pomoc dla Alarmu Okno Alarmów

Monitor Węzła

Możesz dostać Data Retrieval Error. Kliknij Skip All, aby pominąć wszystkie komunikaty tego typu.

Jeśli synoptyka nie ustawia się prawidłowo z oknami Toolbar i Alarm Banner, kliknij przycisk Default Layout, aby ustalić rozmieszczenie.Aby nauczyć się o rozmieszczeniu synoptyki

1.

Kliknij mały czarny znak zapytania w prawym górnym rogu. Wyświetli to pomoc systemową opisu przycisków na Pasku Narzędzi.

2.

Kliknij przycisk Close w prawym górnym rogu okna pomocy, aby je zamknąć.

3. Kliknij mały czarny znak zapytania w prawym dolnym rogu, aby zobaczyć opis pól w bannerze alarmu na dole ekranu. 4. Kliknij przycisk Close button w prawym górnym rogu, aby zamknąć okno pomocy. 5. -2

Kliknij przycisk Books Online na Pasku Narzędzi. Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Ten przycisk jest skrótem do dokumentacji Books Online dla DeltaV Operate. 6. Kliknij przycisk Close w prawym górnym rogu Books Online, aby zamknąć tę aplikację. 7. Kliknij przycisk Overview w prawym górnym rogu, aby przejść do synoptyki Overview. 8.

Uwaga:

Kliknij przycisk Next Picture (na synoptyce Overview), aby zastąpić tą synoptykę, synoptyką TANK101, która została zdefiniowana wcześniej jako Next Picture.

Jesli łącza nie zostały ustawione poprawnie, to można otworzyć synoptykę TANK101 klikając przycisk Open na pasku narzędzi i wybierając tę synoptykę.

-3


Main History Pole Main na Pasku Zadań przedstawia nazwę synoptyki głównej. Operatorzy mogą szybko przejść do innej synoptyki klikając na jej nazwę w liście Main History.Aby otworzyć Main History List

1. Kliknij strzałkę obok pola Main field.

2. Otrzymasz listę ostatnio odwiedzanych synoptyk.

3. Kliknij przycisk Pushpin w lewym górnym rogu.

Uwaga:

Przycisk Pushpin na górze Main History jest przełącznikiem dwustabilnym do utrzymywania otwartego Main History, po dokonaniu wyboru. Przycisk blokady blokuje listę, a przycisk zamknięcia zamyka Main History. Możesz zdefiniować listę Display History i zablokować ją używając pliku UserSettings, o którym wspomniano na początku rozdziału 5 w “Synoptyka Overview i Plik UserSettings”. 4. Kliknij Ovw_Ref. 5. Kliknij TANK101, aby powrócić do grafiki procesowej.

-4

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Standardowe Przyciski w Main Window Standardowo, dla wszystkich synoptyk stworzonych przy pomocy szablonu Main, mamy pięć przycisków w lewym górnym rogu.. Niech operator nawiguje z bieżącej synoptyki do tych zdefiniowanych jako Previous and Next.

Wyświetla synoptykę Faceplate związaną z wybranym łączem.

Wyświetla synoptykę Detail związaną z wybranym łączem.

Zastępuje bieżącą synoptykę główną synoptyką Primary Control dla wybranego łącza..

Synoptyki Faceplate i Detail Aby otworzyć synoptykę Faceplate lub Detail dla modułu przy użyciu standardowych przyciskow w prawym górnym rogu okna Main, moduł musi być najpierw wybrany poprzez kliknięcie jednego z jego łącz danych. Faceplate pozwala na dostęp do najważniejszych parametrów działania. Synoptyka Detail zapewnia dostęp do prawie wszystkich nastaw parametrów i informacji diagnostycznych. Szablony modułu DeltaV Library mają już wbudowane synoptyki Faceplate, Detail i Trend. Synoptyki Faceplate z reguły zawierają stacyjki. Jeśli moduł nie ma wybieralnego łącza, to można wybrać moduł klikając na duży przycisk synoptyki Faceplate (lub Detail) na głównym Pasku Narzędzi. Otworzy się okno dialogowe, w którym można wprowadzać nazwę modułu. Pojawią się odpowiednie synoptyki Faceplate lub Detail, a nazwa modułu zostanie dodana do listy Module History, która jest podobna do listy Display History. Ta lista umożliwia wybranie, dla każdego wymienionego w niej modułu, synoptyki Faceplate, Detail lub Primary Control. Wraz z listą Display History, lista Module History może być rozpowszechniana i zablokowana przy użyciu pliku UserSettings.

-5
Aby otworzyć Synoptykę Faceplate i Detail

1. Kliknij łącze danych dla FIC-101/SP. Zauważ, że łącze danych w prawym górnym rogu zmienia wyświetlanie bieżąco wybranego łącza. 2.

Kliknij przycisk Faceplate aby wywołać Faceplate dla modułu.

Na dole Faceplate, zauważ, że przycisk synoptyki Detail ma pod sobą migającą linię. Wskazuje to, że jest problem z modułem (w tym przypadku brak WE/WY). 3. Zmień tryb na Auto klikając przycisk AUTO na Faceplate. 4. Zmień wartość zadaną przesuwając suwak (duży biały trójkąt) na nową wartość.

Przycisk Trend na dole Faceplate aktualizuje wcześniej zbudowane synoptyki trendów określonych modułów dla każdego modułu stworzonego z szablonu DeltaV Library. 5.

-6

Wywołaj synoptykę Detail klikając przycisk Detail na synoptyce Faceplate lub synoptyce Main. Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Na synoptyce Detail, operator może zmieniać nastawy parametrów (takich, jak Gain czy Reset), zmieniać zakres Górmy i Dolny, włączać i wyłączać alarmy, jeśli zostały tak skonfigurowane, że można je zmieniać. 6. Zamknij synoptykę Detail.

-7


Wprowadzanie Danych w Pola do Edycji dla Użytkownika Niektóre łącza danych na synoptyce TANK101 zostały ustawione, aby umożliwić operatorowi dokonywanie zmian. Gdy przesuwamy wskaźnik nad tymi polami, to są one podświetlane. Aby dokonać zmiany, kliknij w polu, wpisz nową wartość i naćisnij Enter.Aby zmienic watość zadaną pętli

1. Kliknij wartość dla łącza danych dla wartości dadanej pętli. Wartość jest podświetlana.

2. Wprowadź nową wartość np. 50 i naciśnij Return.

Potwierdzanie Alarmów Jeśli są jakiekolwiek alarmy związane z modułem sterowania i pojawiają się podczas wykonywania procesu, to będzie wyświetlona nazwa modułu w Alarm Banner na dole ekranu operatorskiego. Alarmy mają malejące priorytety: Krytyczny, Ostrzeżenie lub Informacyjny i dwa statusy: potwierdzony lub niepotwierdzony. Alarmy niepotwierdzone są ważniejsze od potwierdzonych. Dla alarmów o równym priorytecie i statusie, ważniejsze są alarmy datowane jako przybyłe wcześniej. Jeśli jest więcej niz pięć alarmów, to wyświetlanych jest pięć najważniejszych. Wybierając mały przycisk z prawej strony przycisku alarmu wyświetlane są dodatkowe informacje o alarmie, w linii pod przyciskami alarmu.

Operator może kliknąć przycisk alarmu, aby natychmiast przejść do ekranu zidentyfikowanego jako synoptyka Primary Control dla tego modułu.

-8

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Aby potwierdzić alarm, możesz: 

Kliknąć duży przycisk Alarm w lewym dolnym rogu Alarm Banner, aby potwierdzić alarmy w synoptyce głównej.Kliknij przycisk Alarm na dole synoptyki Faceplate modułu, aby potwierdzić alarmy w tym module.

Jeśli jest alarm słyszalny, kliknij przycisk Silence Horn, aby wyciszyć alarm. TO jednak nie jest potwierdzenie alarmu.

W dodatku do alarmów wyświetlanych na grafikach procesowych, jest standardowa lista alarmów pokazująca wszystkie aktywne alarmy i ich priorytety. Aby zobaczyć Listę Alarmów, operator może kliknąć przycisk Alarm List na Pasku Narzędzi lub wybrać synoptykę alarmList klikając Open | Replace dialog.

Na Włąsną Rękę Ten rozdział zwięźle przedstawia kilka z cech DeltaV Operate w trybie pracy. Poświęćmy kilka minut, aby bardziej zaznajomić się z tą aplikacją. Zmień niektóre wartości danych, kliknij przyciski na synoptykach Faceplate, wywołaj Pomoc systemową i podręczniki online i przejrzyj spis treści Books Online. Gdy to zrobisz, zamknij DeltaV Operate.

-9


-10

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Rozdział 7: Gromadzenie i Wyświetlanie Danych System DeltaV wspiera gromadzenie wartości pól parametru określonego przez użytkownika, alarmów i zdarzeń do długoterminowego magazynowania, wspiera odzyskanie i prezentację. Są trzy główne aspekty ciągłego gromadzenia danych i prezentacji. 

Wykrywanie poprzez definiowanie gromadzenia historii w modułach i węzłachMagazynowanie podsystemów historii ciągłejPrezentacja za pomocą aplikacji Process History View

System DeltaV pozwala także eksportować dane do programu Microsoft Excel tak, aby można było użyć rozszeżonej analizy tej aplikacji o cechy raportowania.

Gromadzenie Danych Procesu Ciągłego Poniższe sekcje zawierają informacje o gromadzeniu danych w Systemie DeltaV.

Gromadzenie Historii Funkcja gromadzenia historii definiuje parametry modułu i węzła, które są modyfikowane i zapamiętywane w historii ciągłej systemu DeltaV. Gromadzenie historii jest integralną częścią modułu. Jeśli kopiujemy moduł, który ma gromadzenie historii, t nowy moduł ją zawiera. Umożliwia to ustawienie gromadzenia historii dla parametrów kluczowych i kopiowanie modułu dla podobnych aplikacji. Biblioteka modułów zawiera gromadzenie historii tak, że nie trzeba jej ustawiać, podczas kopiowania biblioteki modułu do obszaru. Można dodać dodatkowe gromadzenie historii do biblioteki modułu. W rozdziale 4, ustawialiśmy gromadzenie historii w Control Studio dla modułu, który został stworzony od podstaw (LI-101) i uzyskane gromadzenie historii dla pozostałych modułów, które były kopiowane z Biblioteki.

-1


Podsystemy Continuous History, Alarms and Events Każda stacja robocza zawiera podsystem Continuous History, który wykrywa i zapisuje historyczne dane oraz podsystemy Alarms and Events, które wykrywają i zapisują systemowe alarmy i zdarzenia. Podsystem Continuous History monitoruje moduły dla gromadzenia historii w obszarze bazowym, a podysystem Alarms and Events monitoruje zdarzenia i alarmy w obrzarze bazowym. Jeśli przeniesiemy moduł z jednego obszaru do innego, to gromadzenie historii przemieszcza się wraz z modułem. Na przykład, jeśli podsystem historii ciągłej jest gromadzeniem historii danych z modułu w AREA1 i przenosimy inny moduł do AREA1, to wszystkie dane dla tego modułu są automatycznie dodawane do tego podsystemu historii ciągłej. Można ustalić duplikat zdobywania i przechowywania danych, przypisując obszar do dwóch lub więcej podsystemów historii ciągłej. Trzeba przypisać obszary z których chcemy gromadzić historie do podsystemu, uaktywnij w stacji roboczej gromadzenie historii i załaduj stację roboczą poprzez DeltaV Explorer, aby uaktywnić podsystemy i widok danych. Ustaw gromadzenie historii dla modułów uzywając aplikacji DeltaV Explorer lub Control Studio. W poniższych ćwiczeniach przypiszemy obszar TANK-101 do podsystemów Continuous History i Alarms and Events, uaktywnimy w stacji roboczej gromadzenie historii i zdarzeń, załadujemy stację roboczą i pokażemy dane w aplikacji Process History View application.

Przypisanie TANK-101 do Podsystemów Historii Przypisanie obszaru do podsystemu Continuous History pozwala podsystemowi gromadzić dane historyczne z modułów znajdujących się w tym obszarze. Przypisanie obszaru do podsystemu Alarms and Events pozwala podsystemowi gromadzić alarmy i zdarzenia.

-2

Getting Started With Your DeltaV Automation Software
Aby przypisać TANK-101 do podsystemów

1. Otwórz lub przywróć the DeltaV Explorer. 2. Nawiguj do stacji roboczej, gdzie przechowywane są zdarzenia i dane procesowe. 3. Kliknij dwukrotnie stację roboczą i rozwiń jej zawartość. Będzie tam kilka ikon takich, jak ikona Operatora, ikona Alarmów i Zdarzeń, ikona Continuous History i ikona podsystemu Batch. 4. Wybierz Continuous Historian. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Assign Area i przeglądaj dla TANK-101.

6. Kliknij OK w oknie dialogowym Browse. 7. Wybierz Alarms and Events. 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Assign Area i przeglądaj dla TANK-101. 9. Kliknij OK w oknie dialogowym Browse. Pojawi się TANK-101 w Contents View dla Continuous History i Alarms and Events. Podsystem Continuous History będzie gromadził dane z modułów w obszarze TANK-101, a podsystem Alarms and Events będzie zbierał alarmy i zdarzenia z obszaru TANK-101.

-3


Teraz, gdy mamy przypisany obszar TANK-101 do podsystemów Continuous History i Alarms and Events w stacji roboczej, to musimy umożliwić gromadzenie w tej stacji.

Umozliwienie Gromadzenia Historii 

Aby umożliwić gromadzenie z Continuous History

1. Kliknij dwukrotnie stację roboczą (gdzie będą przechowywane zdarzenia i dane procesowe dla obszaru), aby rozwinąć jej zawartość. 2. Kliknij podsystem Continuous History. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a potem kliknij Properties.

4. Kliknij Enabled i opisz, jeśli to konieczne, jak ma być używany podsystem w systemie. 5. Kliknij OK.Aby umożliwić gromadzenie z Alarms and Events

1. Jesli zawartość stacji roboczej nie została jeszcze rozinięta, to kliknij dwukrotnie stację roboczą, aby rozwinąć jej zawartość. 2. Kliknij podsystem Alarms and Events. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a potem kliknij Properties.

-4

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Otworzy się okno dialogowe Alarms and Events Properties.

4. Kliknij Enable, jesli jeszcze nie zostało wybrane. 5. Kliknij etykietę Advanced. 6. Ustaw Maximum Chronicle Size na 2500 rekordów. 7. Kliknij OK.

Załadowanie Stacji Roboczej 

Aby załadować stację roboczą

1. Wybierz stację roboczą, którą chcesz załadować. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij Download ProfessionalPlus Station.

-5


3. Odczytaj komunikat i jeśli jesteś pewien, że nie sterujesz proceseem, kliknij Yes, aby potwierdzić komunikat. (Przyjmij domyślną opcję, aby zweryfikować konfigurację.) 4. Otworzy się okno pokazujące postęp ładowania i dostarczające szczegółów o napotkanych problemach.

5. Kliknij Close, aby zamknąć okno dialogowe. Przypisalismy obszar TANK-101 do podsystemów Continuous History i Alarms and Events, umożliwilismy grmoadzenie historii i zdarzeń w stacji roboczej, załadowaliśmy stacje roboczą. Teraz użyjemy aplikacji Process History View, do podglądu danych.

Podgląd Danych Teraz, gdy zostały zdefiniowane dane, które chcemy gromadzić i system dostał polecenie uruchomienia ich gromadzenia, można stworzyc tablicę

-6

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


do pokazania na wykresie trendów modułu i pokazania zdarzeń. Są trzy typy dokumentów aplikacji Process History:

E +Chart — pokazuje, umieszczone na wykresie, trendy modułów oraz zdarzenia historyczne wyświetlane w siatce.Chart — pokazuje tylko, umieszczone na wykresie, trendy modułów.Event — pokazuje tylko zdarzenia historyczne wyświetlane w siatce.

Aby uruchomić Process History View

1. Kliknij Start | DeltaV | Operator | Process History View. 2. Wybierz File | New. 3. Kliknij E +Chart w oknie dialogowym New. Otworzy się okno dialogowe Configure Chart.

4. Kliknij przycisk Add, a potem kliknij przycisk Browse w oknie dialogowym Parameter Reference Entry.

-7


5. Wybierz Module Parameters w polu Object Type i przeglądaj dla FIC101/PID1/PV.CV, aby umieścic na wykresie wartość przepływu na wyjściu.

6. kiliknij OK w oknie Parameter Reference Entry. 7. Powróć do Configure Chart, kliknij Add i przeglądaj dla LI-101/AI1/ PV.CV, aby umieścic na wykresie wartość poziomu zbiornika w procesie. 8. Kliknij OK. 9. Kliknij w oknie New Axis dla LI-101/AI1/PV.CV.

10. Klikij etykietę Multiple Y-Axes.

-8

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


11. Kliknij klawisz “strzałka w dół” i wybierz okno 50/50 in Axes Styles, aby stworzyć dwie skale osi Y, aby umieścić na wykresie nasze wartości danych.

12. Kliknij etykietę Configure Chart, i wprowadź MYGRAPH jako Tytył Wykresu. 13. Kliknij OK, aby zamknąć okno Configure Chart. Pojawi się wykres pokazujący tredny modułów dla dwóch parametrów odniesienia i zdarzeń w obszarze TANK-101.

-9


Aplikacja Process History View ma liczne opcje konfiguracji grafiki i flitracji zdarzeń, które są opisane w Online Help.

KliknijTrend | Plot Method, aby zmienić styl linii. 14. Zamknij aplikację Process History View.

Excel Add-In Aplikacja Excel Add-In pozwala odczytywać i zapisywać parametry systemu DeltaV przez program Microsoft Excel.Mozna użyć raportowania i zarządzania bazą danych Excel;a, aby generować raporty, tworzyć tablice i wykonywać zadania specjalne. W tym ćwiczeniu, ustawimy arkusz kalkulacyjny Excel, aby odczytać wartość parametru z strategii sterowania, zainstalowanej w twoim kontrolerze. W skład tego wchodzi ustawienie Add-In, ustawienie przerwy aktualizacji i odczyt parametru. W tym ćwiczeniu założono, że w stacji roboczej został zainstalowany Excel, że znasz ten program oraz strategia sterowania została zainstalowana w kontolerze.

Ustawianie Excel Add-In W celu ustawienia Add-In, trzeba wybrać Add-In z Excel’a. Sprawi to, że funkcje Add-In bedą dostępne za każdym razem, gdy będziemy używać Excel’a. Jeśli Add-In jest ładowany, gdy Excel jest zamknięty, to będzie nadal ładowany, gdy uruchimimy Excel’a ponownie.Aby ustawić DeltaV Excel Add-In

1. Uruchom Excel. 2. WybierzTools | Add-Ins. 3. W oknie dialogowym Add-Ins, wybierz Browse i nawiguj do katalogu Excel w katalogu podstawowym DeltaV. Na przykład, C:\DeltaV\Excel 4. Wybierz DeltaV.xla i kliknij OK. Okno dialogowe Add-Ins ma teraz wprowadzenie dla Danych Czasu Rzeczywistego Systemu DeltaV, które zostały sprawdzone.

-10

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Używanie Excel Add-In Gdy załadujemy DeltaV Excel Add-In, Excel pokaże pływający pasek zadań z przyciskiem kreatora funkcji DeltaV w lewym górnym rogu arkusza kalkulacyjnego. Kreator funkcji pomoże dodać funkcje Excel Add-In do Twojego arkusza kalkulacyjnego.Aby ustawić przerwę aktualizacji

1. Wybierz komórkę w arkuszu, gdzie chcesz przechowywać przerwę aktualizacji. Przerwa aktualizacji jest wielkością, z którą dane arkusza są odświeżane. 2.

Kliknij przycisk kreatora funkcji. Pojawi się okno kratora pierwszej funkcji.

3. Kliknij Set Shortest Update Interval i kliknij Next. Pojawi się okno Set Minimum Update Interval.

-11


4. Kliknij Selected tak, że przerwa aktualizacji jest przechowywana w bieżąco wybranej komórce. 5. Wybierz przerwę aktualizacji. Najmniejsza zalaecana przerwa aktualizacji wynosi 5 sekund. 6. Kliknij OK.Aby odczytać wartość parametru

1. W arkuszu kalkulacyjnym, wybierz komórkę, która będzie zawierać funkcję odczytu DeltaV. (Wybierz różne komórki zawierające przerwę aktualizacji.) Tam Add-In będzie zapisywać wartość parametru. Wybierz komórkę z przynajmniej jedną pustą komórką z lewej strony. Pusta komórka będzie używana do wyswietlania nazwy parametru, który odczytujemy. 2. Kliknij przycisk DeltaV Function Wizard. 3. W oknie Function Wizard dialog, kliknij Read Real-Time Data i kliknij Next. 4. W oknie Read Real-Time Data, kliknij Browse, aby wybrać parametr. Pojawi się okno Browse Parameters. Aby odczytać wartość poziomu zbionika, przeglądaj dla PV of LIC-101. 5. Kliknij dwukrotnie obszar TANK-101. 6. Kliknij dwukrotnie LIC-101, Kliknij dwukrotnie parametr PV i Kliknij dwukrotnie pole CV. 7. Upewnij się, że typ danych jest ustawiony na numeryczny ze zwracaniem wartości numerycznych.

-12

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


8. Wybierz skrzynkę, aby mieć ścieżkę parametru wklejoną z lewej strony funkcji, która została stworzona. 9. Kliknij Finish.

Uwaga:

Ponieważ nie jest to działający proces, to komórka odczytu nie zwróci wartości procesowej. Jeśli proces był w toku, to ta komórka pokaże wartość PV zbionika i będzie zaktualizowana w przerwie aktualizacji.

-13


-14

Getting Started With Your DeltaV Automation Software


Objaśnienia

Glossary

Alarmy

Alarmy powiadamiają operatora o pojawieniu się szczególnych zdarzeń. Zdefiniuj typy alarmów dla konfiguracji systemu i dźwięk, jaki będzie towarzyszył pojawieniu się alarmu. Na przykład, można zfediniować alarm WYSOKI dla określonych poziomów i informować operatora odtwarzeniem pliku dxwiękowego w formacie .WAV.

Algorytmy

Ustawienie kroków logicznych do rozwiązywania problemów lub wykonywania zadań. Algorytm modułu definiuje zachowanie modułu.

Obszary

Logiczny obszar systemu sterowania procesem. Obszary typowo reprezentują lokalizację instalacji lub główne funkcje przetwarzania.

Podręczniki Online

Aplikacja DeltaV, która zawiera dokumentację i teorię działania, planowanie konfiguracji oraz informacje o określonych aplikacjach i szerokich odnośnikach systemu.

Złożony

Blok w algorytmie, który jest wykonany z więcej niż dwóch bloków. Złożenie to może zawierać bloki funkcyjne i tablice funkcji sekwencyjnych.

Controller

Urządzenie systemu DeltaV, które uruchamia algorytmy do sterowania sprzętu procesowego i komunikuje dane procesowe z operatorską stacją roboczą.

Baza Danych

Kolekcja danych zorganizowana dla szybkiego szukania i odzyskiwania. Baza danych syetemu DeltaV pozwala wykonywać zmiany konfiruracyjne zarówno w trybie on-line, jaki i off-line.

Likwidacja

Controller jest brany z serwisu, zazwyczaj, aby wymienić uszkodzony controller. Kasuje się wtedy adres IP, pozostaje adres domyślny i kasuje się konfigurację controller’a. (Nie powinno się kasować stacyjki controller’a, która zawiera informacje konfiguracyjne, gdy controller jest likwidowany.

Uruchamianie

Aby znaleźć i wyeliminować problemy z instalacją modułu, trzeba krok po kroku ślwdzić algorytm i testować wartości.

Glossary-1


DeltaV Explorer

Narzędzie nawigacyjne, które zapewnia unikalny podgląd systemu. Pozwala zobaczyć hierarchię obszarów, węzłów i modułów oraz przemieszczać je do innych obszarów, węzłów i modułów. Explorer jest specjalnie używany do kopiowania i przemieszczania modułów do nowych węzłów przy użyciu techniki przeciągnij i puść.

Device Signal Tag (DST)

Device Signal Tag składa się z Device Tag i określonego sygnału z tego urządzenia.

Stacja Robocza DeltaV

Osobisty komputer pracujący w systemie operacyjnym Windows NT. Jedna stacja robocza może utzymywac do 512 kanałów WE/WY z czterech różnych controller’ów.

Device Tag

Device Tags reprezentuje instrumenty, wartości i inne pola urządzeń w systemie DeltaV.

Prądnica Prądu Stałego

Graficzne obiekty przechowywane w bibliotece, których uzywamy do tworzenia synoptyk w aplikacji DeltaV Operate. Wiele prądnic jest dostępnych do reprezentowania modułu lub charakterystycznych dla systemu.

Zdarzenie

Godne uwagi wydarzenie w procesie lub systemie. Typowo, chcemy, aby system zareagował i zarejestrował wydarzenie.

Blok Funkcyjny

Jednostka przetwarzania logicznego oprogramowania, która definiuje zachowanie algorytmu dla szczególnego modułu.

Function Block Diagram (FBD)

Diagram, który zawiera wielokrotne bloki funkcyjne.

Historia

Chronologiczna rejestracja zdarzeń, zawierających ustawienia i zmiany dokonane w module. Ta rejestracja może odwoływać się do gromadzenia informacji o poszczególnych działaniach lub wielu produktach lub o pokazaniu, że proces zgadza się z wytycznymi i normami rządowymi.

Hub

Urządzenie w sieci, którekonsoliduje połączenia sieci sterowania i ustala drogę komunikacji. Wszystkie urządzenia komunikacyjne w sieci opatrej na hub’ie są podłączone do jednego lub więcej hub’ów.

Wejście/Wyjście (WE/WY)

Odbiór i transmisja sygnału lub jego łączenie. Wejście, dla urządzenia sterowania procesu, wymaga sygnałów akceptacji i przetwarzania z urządzeń polowych. Wyjście, dla urządzenia sterowania procesu, wymaga komend przekształcających w sygnały elektryczne to urządzeń polowych.

Nośnik WE/WY

Zestaw, kóry dostarcza moc i połączenia komunikacyjne dla connections for the DeltaV I/O Interface Modules i bloków kończoncych.

Glossary-2

Getting Started with Your DeltaV Automation Software


Glossary

Biblioteka

Skład obiektów, które będą używane. Biblioteka w systemie DeltaV zawiera moduły, bloki funkcyjne i elementy, które stworzy użytkownik do ponownego użycia.

Moduł

Struktura konfiguracyjna nadająca się do wielokrotnego uzytku, która skupia się woków sprzętu procesowego. Moduły łączą algorytmy, warunki, alarmy, wyswietlacze, historię i inne charakterystyczne elemety w jedną całość dla poszczegolnej części sprzętu tak, że można używać moduły do rozwijania strategii sterowania. Biblioteka modułówma wszystkie potrzebne, zdefiniowane charakterystyki, ale mozna także dostosowywac je do własnej aplikacji.

Węzeł

Urządzenie (albo controller DeltaV, albo stacja robocza) w sieci sterowania.

Open Database Connectivity (ODBC)

Otwarty, neutrealny do spójności bazy danyc, który zapewnia dostęp do różnorodnych komputerów osobistych, minikopmuterów i dużych systemów komputerowych.

Operator

Osoba, która nadzoruje i steruje działający proces, używając aplikacji DeltaV Operate w trybie pracy do monitorowania i ustawiania wartości procesu.

Parametr

Nazwa logicznego zgrupowania danych takich, jak SP lub PV. Każdy element danych w obszarze grupy jest sprowadzany do pola. Uzytkownik z odpowiednimi przywilejami może modyfikować parametry w trybie off-line lub on-line, aby mieć wpływ na bieżący proces.

Proces

Zbiór fizycznych urządzeń i metod uzywanych w produkcji i wytwarzaniu surowca.

Rekord

Gromadzenie danych (takich, jak data/czas, parametr, węzeł, obszar, poziom itd.) dla pojedynczego zdarzenia Rekordy, które mogą być kopiowane, drukowane i eksportowane są prezentowane jako wiersze w programie Process History View.

Role

Typy użytkowników i funkcje, jakie wykonują w systemie. Definiujemy role, które mogą mieć użytkownicy i typow przywileje wymagane dla każdej roli. Następnie, gdy stworzymy konto użytkownika, określimy jego rolę.

Sequential Function Chart (SFC)

Diagram, który definiuje sekwencję zdarzeń za pomocą kroków, przemian i akcji.

Glossary-3


Krok Universal Naming Convention (UNC) Name

Glossary-4

Element tablicy funkcji sekwencyjnych, który zawiera ustawienie akcji. Krok jest aktywny albo nieaktywny. Uzywany podczas nazywania likalizacji w systemie DeltaV (na przykład likalizacji bazy danych lub hosta maszyny), nazwa UNC jest uniwersalną konwencją nazwenictwa. Jest pełną nazwą Windows NT zasobów sieci. UNC conforms to \\machine name\sharename syntax, gdzie machine name jest nazwą fizycznego komputera, a sharename jest nazwą wspólnych zasobów w maszynie, na które patrzysz lub wskazujesz. Nazwy UNC katalogów lub plików mogą także zawierać ścieżki w sharename, z następującą składnią: \\machine name\sharename\directory\filename.

Getting Started with Your DeltaV Automation Software


Index C Common configuration parameter filter

A

Condition blocks 4-31 deleting excess 4-33

Action in SFC qualifier 4-46 type 4-46

1-6

Configuration Assistant Configuration floppy disk creating 8-16

4-24

Adding history collection

8-29

Adding user accounts

8-1, 8-29

Configure mode using DeltaV Operate in

Alarm Banner window

5-2

Alarm View in Control Studio

4-6

Configuring additional workstations 8-13 DeltaV workstations 8-2 I/O channels 8-22 the Controller Node 8-18

Administrator account Alarm definition

1-4

Connecting function blocks

Alarms acknowledging 6-8 modifying 4-29 Algorithm definition

1-3

Area definition

1-3

Context menus

4-15

1-6

Auto-Update Service

B Background color of pictures

5-13

1-12

Batch History View

Batch Operator Interface

1-12

Boolean Fan In block Browse parameters

4-31

Index

1-17

Control Studio 1-6, 4-5 views 4-5 8-20

Controller placeholder creating 8-18

5-15

Browsing for a module template

4-25

Control modules assigning displays to 4-14 assigning to a controller 4-15 copying from the library 4-4 creating 4-1 creating from scratch 4-18 finishing steps 4-14 installing 4-52 saving 4-16 verifying 4-17

controller revision

1-18

5-1

3-6

Context-sensitive help

Assigning modules to a controller

Books Online

4-11

4-9

Controller Software licensing 8-4

Index -1


Controller Upgrade Utility 1-15

DeltaV Operate (Configure mode)

Controllers downloading

DeltaV Predict

8-28

1-11

DeltaV Simulate

1-11

D

DeltaV Tune

1-11

Data links 5-14 creating 5-16 for loop output 5-19 for loop process value 5-19 for loop setpoint 5-19 for motor setpoint 5-20 for tank level 5-17

Detail display

4-14

Data Source Browser Database definition

5-15

1-4

Decommissioned controller Glossary-1 configuring 8-21 dragging to the control network 8-21 Default Arrangement of Control Studio views Default Layout in DeltaV Operate Default password

4-5

6-2

8-1, 8-29

Default user accounts

8-30

DeltaV Explorer 1-8, 3-1 navigating 3-3 opening 3-2 view options 3-3 DeltaV Inspect

DeltaV Neural

Index-2

Device Control function block

Device Tags 4-10 browsing 4-13 definition 1-4 for tank process 8-22 1-14

Diagram View Control Studio Display hierarchy

4-6 5-3

Display History defining in user.glb file 5-4 Documentation conventions DeltaV Explorer 3-3 Downloading controllers 8-28 workstations 8-11, 8-33 Dynamo set pasting from

8-7

5-14 5-24

5-22

E Engineering Units setting for LI-101 module

1-10

Excel Add-In

5-7

4-31

Device Signal Tag definition 1-4

Dynamos

DeltaV Operate 6-1 navigating 5-5 opening in run mode

8-17

Dynamic properties

1-10

DeltaV licenses assigning to nodes loading 8-5 using 8-4

DevData.cfg file

Diagnostics

1-7

Database Administration

1-12

4-21

1-15, 7-10

Explorer see DeltaV Explorer Expression Editor Getting Started with Your DeltaV Automation Software


specifying conditions with 4-35 specifying SFC actions 4-47

I/O channels configuring

F faceplate picture

Installing setup data

4-14

FIC-101 creating 4-26 modifying 4-27 Fill styles

8-22 8-33

L LI-101 creating 4-18 saving 4-26

5-13 4-7, 4-11

Filtering parameters

8-23

creating

Finishing steps for control modules Function block templates

3-4

Function blocks adding to diagram 4-20 connecting 4-25 definition 1-3

4-14

Library definition

Library templates exploring 3-3 License folder location of

8-6 1-2

License Pack

G

1-3

Graphics wizards See Dynamos

Licenses controller software 8-4 redundant controllers 8-5 workstation software 8-5

H

Line styles

Hardware

1-1

Links

Help context-sensitive

1-17

Help system online 1-16 4-6 7-1

History collection adding 4-24

I I/O card adding

5-14

Loading DeltaV licenses

8-5

Logical function blocks

4-31

Login as System Administrator

Hierarchy View Control Studio History Collection

5-13

M Main History

6-4

Main template 5-3 selecting 5-8 standard buttons Main window

8-23

8-29

6-5

5-2

Maximizing Control Studio windows Minimizing applications

4-32

4-26

I/O card placeholder Index

Index -3


Modes 6-8 for loops

Modifying alarms

4-11

Parameter filtering

6-8

Parameter References in DeltaV Operate (run mode)

4-29

Module templates browsing 4-9 Modules definition 1-3 properties 4-14

Parameter tagnames

4-37

Parameter View Control Studio

4-6

Parameters module-level

MTR-101 creating 4-4 modifying 4-31

Password default

5-14

4-23

8-1, 8-29

Picture files saving 5-9

N Named sets 4-39, 4-42 creating 4-42

Pictures 5-1 changing the background color 5-13 setting previous and next 5-29

Navigating in DeltaV Explorer 3-3 in DeltaV Operate 5-5

PID control loop module creating 4-26

Node definition

Placeholder for controller creating 8-18

1-3

Placeholder for I/O card creating 8-23

O OPC Mirror

1-16

OPC server

1-15

Plant areas creating 4-2 definition 1-3 Primary Control picture 4-14

Operating environment description 5-1

Process History View

Operator displays creating 5-1 Overview picture

1-15

5-4

Palette in Control Studio Diagram View Parameter browser 5-15 filtering 4-7 promoted 4-18

Q Quick Edit

P

Index-4

4-18

Promoted parameter

Operator System Configuration Utility

4-6

1-14

5-6

R Recipe Studio

1-9

Redundant Controllers licensing 8-5 Registration Utility

1-15

Getting Started with Your DeltaV Automation Software


Restoring applications

V

4-26

Run mode using DeltaV Operate in

6-1

S Scenario tank process

Sequential Function Chart creating 4-41 definition 1-3 8-33

Start menu using the

1-5

2-3

3-3

Whatâ&#x20AC;&#x2122;s this? button 1-17 example 4-20 Wizard Excel

4-5, 4-26

7-11

Workstation Configuration 1-15 starting 8-3 Workstation Software licensing 8-5

T Tagnames in Control Studio

4-37

Terminology 1-3 Text (A) button

5-18

Toolbar window

5-2

Workstations configuring 8-2, 8-13 downloading 8-11, 8-33 World Wide Web page

Toolbox 5-10 moving and resizing 5-12 Transitions in SFC 4-48 Trend links

4-5

Windows taskbar

1-2, 8-11

System Identifier

View Control Studio

W

2-2

Setup data installing

4-17

View options in DeltaV Explorer

4-16

Saving modules

Verifying modules

1-19

X XV-101 creating 4-8 modifying 4-10

5-14, 5-28

U Up One Level button

5-18

User accounts adding 8-29 default 8-30 User Manager UserSettings file

Index

1-9, 8-29 5-4

Index -5


Index-6

Getting Started with Your DeltaV Automation Software

MAN_DeltaV 6.3_Getting Started_2002-02_PL  

Rozpoczęcie Kursu Oprogramowania Automatyki Systemu DeltaV™ Nr cz ęści. D800002X072 Luty 2002

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you