Page 1

Instrukcja obsługi P/N 20001266, wersja B Kwiecień 2005

Komputery przepływu i przeliczniki Micro Motion® z serii 3000 MVD Instrukcja instalacji i obsługi

TM

Micro Motion


©2005, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Micro Motion jest zastrzeżonym znakiem towarowym Micro Motion, Inc. Logo Micro Motion i Emerson są zatrzeżonymi znakami towarowymi Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki zastrzeżone są przez ich prawowitych właścicieli.


Spis treści

1

Przed przystąpieniem do instalacji. . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2

1 1 2 2 3 4

Instalacja panelowa Modelu 3300 lub Model 3500 . . . 5 2.1 2.2 2.3

2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

3

Informacje ogólne o instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalacje europejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terminologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykorzystanie instrukcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literatura techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Zestaw instalacyjny do montażu panelowego . . . . . . . . . 5 Lokalizacja Modelu 3300 lub 3500. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.3.1 Klasyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem . 7 2.3.2 Warunki środowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.3.3 Długości kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.3.4 Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Instalacja Modelu 3300 lub 3500 w panelu . . . . . . . . . . 10 Montaż i uziemienie procesora lokalnego . . . . . . . . . . . 10 Podłączenie okablowania wejściowego i wyjściowego. . 11 Podłączenie czujnika do Modelu 3500. . . . . . . . . . . . . . 15 Instalacja okablowania zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Instalacja Modelu 3300 lub Model 3500 w kasecie . . 17 2.1 2.2 2.3

2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zestaw instalacyjny do montażu kasetowego . . . . . . . . 17 Lokalizacja Modelu 3300 lub 3500. . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.3.1 Klasyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem 17 2.3.2 Warunki środowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.3.3 Długości kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.3.4 Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Instalacja prowadnic szynowych i łączników . . . . . . . . . 20 Instalacja Modelu 3300 lub 3500 w kasecie . . . . . . . . . 21 Montaż i uziemienie procesora lokalnego . . . . . . . . . . . 21 Podłączenie okablowania wejściowego i wyjściowego. . 22 Podłączenie czujnika do Modelu 3500. . . . . . . . . . . . . . 23 Instalacja okablowania zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

i


Spis treści ciąg dalszy

4

Instalacja Modelu 3350 lub Model 3700 . . . . . . . . . . . 25 4.1 4.2 4.3

4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

5

Podłączenie przelicznika do czujnika . . . . . . . . . . . . 37 5.1 5.2

5.3 5.4

6

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typy instalacji i wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Typy kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.2 Długości kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrukcja okablowania w przypadku zdalnej instalacji z użyciem kabla 4−żyłowego . . . . . . . . . . . . . Instrukcja okablowania w przypadku zdalnej instalacji procesora lokalnego i przelicznika . . . . . . . . .

37 38 39 40 40 43

Instalacja przekaźników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 6.1 6.2 6.3

6.4 6.5

6.6 6.7 6.8

ii

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Zestaw instalacyjny do montażu polowego . . . . . . . . . . 26 Lokalizacja i orientacja Modelu 3350 lub 3700 . . . . . . . 26 4.3.1 Klasyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem 26 4.3.2 Warunki środowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.3.3 Długości kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.3.4 Widoczność tabliczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.3.5 Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.3.6 Orientacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Przygotowanie przepustów do instalacji w strefie 1 ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Orientacja pokrywy wyświetlacza (opcja) . . . . . . . . . . . 30 Montaż Modelu 3350 lub 3700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Montaż i uziemienie procesora lokalnego . . . . . . . . . . . 32 Podłączenie okablowania wejściowego i wyjściowego . 33 Podłączenie czujnika do Modelu 3700. . . . . . . . . . . . . . 35 Instalacja okablowania zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Typy przekaźników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 6.2.1 Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem . . . . . . . 51 6.3.1 Przekaźniki Model 3100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 6.3.2 Przekaźniki użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Wymiana przekaźników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Wykorzystanie przekaźników w komputerach przepływu z serii 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 6.5.1 Wyjścia dyskretne w urządzeniach z serii 3000 52 6.5.2 Konfiguracja wyjść dyskretnych w urządzeniach z serii 3000 . . . . . . . . . . . . . . . 53 Instalacja modułu przekaźników Model 3100 . . . . . . . . 54 Instalacja przekaźników użytkownika . . . . . . . . . . . . . . 59 Konfiguracja wyjścia dyskretnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Spis treści ciąg dalszy

7

Konfiguracja komunikacji cyfrowej . . . . . . . . . . . . . . 63 7.1 7.2

7.3 7.4

8

63 63 63 63 64 64 67

Wykorzystanie wyświetlacza i systemu menu. . . . . . 71 8.1 8.2 8.3

8.4 8.5

8.6

9

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obsługiwane protokoły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1 Sprawdzenie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2 Konwerter sygnału RS−485 . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.3 Konwerter sygnału Bell 202 . . . . . . . . . . . . . . . Konfiguracja komunikacji RS−485 . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfiguracja komunikacji Bell 202 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Włączenie wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Systemy menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3.1 Dostęp do funkcji zarządzania . . . . . . . . . . . . . 8.3.2 Skróty klawiszowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykorzystanie przycisków funkcyjnych . . . . . . . . . . . . . Wykorzystanie przycisków kursora . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5.1 Wybór z wykazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5.2 Zmiana wartości zmiennej . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5.3 Przykład sterowania kursorem . . . . . . . . . . . . . 8.5.4 Monitor procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notacja naukowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 71 72 73 74 74 76 76 76 76 76 76

Konfiguracja haseł i języków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9.1 9.2 9.3 9.4

9.5

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekord konfiguracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Security (zabezpieczenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Włączenie zabezpieczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.2 Hasła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Language (język) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79 79 79 80 80 80 81

10 Konfiguracja danych systemowych . . . . . . . . . . . . . . 83 10.1 10.2 10.3 10.4

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekord konfiguracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parametry systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4.1 Poziom alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83 83 83 84 84

11 Konfiguracja wejść. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 11.1 11.2 11.3 11.4

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Rekord konfiguracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Menu Inputs (wejścia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Konfiguracja parametrów procesora lokalnego . . . . . . . 88 11.4.1 Uaktywnienie i wyłączenia wejść procesora lokalnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 11.4.2 Konfiguracja zmiennych procesowych . . . . . . . 88 11.4.3 Dane kalibracyjne czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11.4.4 Informacje o czujniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 11.4.5 Wejścia dyskretne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

iii


Spis treści ciąg dalszy

11.5 11.6 11.7

Konfiguracja wejścia częstotliwościowego. . . . . . . . . . 105 Konfiguracja wejść dyskretnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Konfiguracja wejść zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . 106

12 Konfiguracja aplikacji pomiarów ropy naftowej . . . 109 12.1 12.2 12.3 12.4

12.5

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekord konfiguracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiary ropy naftowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4.1 Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4.2 Metody określania CTL. . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfiguracja parametrów ropy naftowej . . . . . . . . . . . 12.5.1 Tabele referencyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5.2 Dane temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109 109 109 110 110 110 111 111 112

13 Konfiguracja zdarzeń dyskretnych. . . . . . . . . . . . . . 113 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekord konfiguracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Discrete events (zdarzenie dyskretne). . . . . . . . Zdarzenia dyskretne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedura konfiguracji zdarzeń dyskretnych . . . . . . . .

14 Konfiguracja aplikacji dyskretnych procesów wsadowych 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekord konfiguracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Discrete batch (dyskretne procesy wsadowe) . . Przegląd konfiguracji procesów załadunku . . . . . . . . . źródło przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opcje sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.6.1 Procesy 1−stopniowe i 2−stopniowe. . . . . . . . Konfiguracja nastaw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.7.1 Przykłady nastaw procesów wsadowych . . . . Metody sterowania procesami wsadowymi . . . . . . . . . 14.8.1 Blokada załadunku i blokada liczników. . . . . .

113 113 113 113 114

117 117 117 117 118 119 120 121 121 122 124 125

15 Konfiguracja wyjść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 15.1 15.2 15.3 15.4

15.5

iv

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekord konfiguracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Outputs (wyjścia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfiguracja wyjść dyskretnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.4.1 Polaryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.4.2 Wybór źródła zmiennych. . . . . . . . . . . . . . . . . Konfiguracja wyjść prądowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.5.1 Wyjście prądowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.5.2 Sygnalizacja błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.5.3 Zmienna procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.5.4 Kalibracja zakresu pomiarowego . . . . . . . . . .

127 127 127 129 129 129 131 131 131 132 132

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Spis treści ciąg dalszy

15.6

Konfiguracja wyjścia prądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 15.6.1 Frequency = flow (częstotliwość = przepływ) . 136 15.6.2 Maksymalna szerokość impulsu . . . . . . . . . . . 137

16 Konfiguracja monitora procesu . . . . . . . . . . . . . . . . 139 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekord konfiguracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Monitoring (monitoring) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekrany monitora procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmienna monitora procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Format przepływu szumowanego . . . . . . . . . . . . . . . .

139 139 139 140 141 141

17 Konfiguracja komunikacji cyfrowej . . . . . . . . . . . . . 143 17.1 17.2 17.3 17.4

17.5

17.6

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekord konfiguracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Digital communication (komunikacja cyfrowa) . . Konfiguracja parametrów RS−485 . . . . . . . . . . . . . . . . 17.4.1 Konfiguracja protokołu HART, Modbus RTU lub Modbus ASCII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.4.2 Konfiguracja protokołu drukarki. . . . . . . . . . . . Konfiguracja parametrów Bell 202 . . . . . . . . . . . . . . . . 17.5.1 Tryb nadawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.5.2 Komunikacja ze zdalnym urządzeniem . . . . . . Konfiguracja parametrów urządzenia. . . . . . . . . . . . . .

143 143 143 145 145 147 148 149 150 150

18 Konfiguracja przepływu do celów rozliczeniowych 151 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekord konfiguracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacje o przepływie rozliczeniowym . . . . . . . . . . . Zabezpieczenie przepływu rozliczeniowego . . . . . . . . 18.4.1 Tryby przepływu rozliczeniowego . . . . . . . . . . Procedura konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151 151 151 151 152 153

19 Formatowanie i drukowanie biletów. . . . . . . . . . . . . 159 19.1 19.2 19.3 19.4

19.5

19.6

19.7

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekord konfiguracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacje o biletach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilety standardowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.4.1 Formatowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.4.2 Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilety załadunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.5.1 Formatowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.5.2 Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilety transferu (Europe − Europa) . . . . . . . . . . . . . . . 19.6.1 Formatowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.6.2 Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilety transferu (World Wide − świat) . . . . . . . . . . . . . 19.7.1 Formatowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.7.2 Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159 159 159 160 160 161 163 163 164 165 165 167 169 169 170

v


Spis treści ciąg dalszy

20 Procedura uruchomienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 20.1 20.2

20.3

20.4

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zerowanie czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.2.1 Przygotowanie do kalibracji zera czujnika . . . 20.2.2 Wykonanie kalibracji zera czujnika . . . . . . . . . 20.2.3 Diagnostyka błędów kalibracji zera czujnika. . Test wejść i wyjść. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.3.1 Odczyt i testowanie wejść dyskretnych. . . . . . 20.3.2 Odczyt i testowanie wejścia częstotliwościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.3.3 Odczyt i testowanie zewnętrznego ciśnienia i zewnętrznej temperatury. . . . . . . . . . . . . . . . 20.3.4 Nastawianie i testowanie wyjść. . . . . . . . . . . . Kalibracja cyfrowa wyjścia prądowego . . . . . . . . . . . .

173 173 174 174 176 176 177 177 177 178 179

21 Tryb roboczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Włączenie zasilania i test wyświetlacza. . . . . . . . . . . . Pierwsze włączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tryb roboczy monitora procesowego . . . . . . . . . . . . . . Wykorzystanie menu View (podgląd). . . . . . . . . . . . . . 21.5.1 Active alarm log (dziennik aktywnych alarmów) 21.5.2 Process monitoring (monitor procesowy) . . . . 21.5.3 Preset selections (wybór nastawy) . . . . . . . . . 21.5.4 Batch inventory totalizers (liczniki załadunku) 21.5.5 Process totalizers (liczniki procesowe) . . . . . . 21.5.6 Diagnostic monitor (monitor diagnostyczny) . . 21.5.7 LCD options (opcje wyświetlacza LCD) . . . . . 21.5.8 Density curves (krzywe gęstości) . . . . . . . . . . 21.5.9 Applications list (wykaz aplikacji) . . . . . . . . . .

181 181 181 182 183 184 185 185 185 185 186 186 186 186

22 Tryb roboczy – załadunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 22.1 22.2 22.3

22.4 22.5

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacje o dyskretnych procesach wsadowych . . . . Ekran procesu załadunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.3.1 Przyciski funkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.3.2 Przyciski sterowania kursorem . . . . . . . . . . . . Sekwencje procesu załadunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalibracja AOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187 187 188 189 191 192 196

23 Tryb roboczy – przepływ rozliczeniowy . . . . . . . . . . 197 23.1 23.2

vi

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykorzystanie przelicznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2.1 Transakcje transferu rozliczeniowego . . . . . . . 23.2.2 Menu View (Europe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2.3 Wyświetlanie liczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2.4 Drukowanie biletu transferu . . . . . . . . . . . . . . 23.2.5 Dziennik transferów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2.6 Błędy druku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197 197 197 198 199 200 200 201

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Spis treści ciąg dalszy

23.3

23.4

23.5

Zarządzanie transferami rozliczeniowymi . . . . . . . . . . 23.3.1 Dane zabezpieczone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.3.2 Dane niezabezpieczone . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.3.3 Usunięcie blokady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.3.4 Zmiana konfiguracji komputera przepływu . . . Efekty transferu rozliczeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.4.1 Zdalna komunikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.4.2 Zabezpieczenie On . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.4.3 Zabezpieczenie On lub Off . . . . . . . . . . . . . . . 23.4.4 Zabezpieczenie Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykorzystanie audytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.5.1 Wykorzystanie audytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202 202 202 202 202 203 203 203 204 204 204 205

24 Wykorzystanie liczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarządzanie licznikami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczniki procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczniki inwentaryzacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczniki załadunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 207 208 210 210 210

25 Kalibracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 25.1 25.2 25.3

25.4

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Calibration (kalibracja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalibracja gęstości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.3.1 Jednostki gęstości do kalibracji. . . . . . . . . . . . 25.3.2 Kalibracja 2−punktowa gęstości . . . . . . . . . . . 25.3.3 Kalibracja gęstości w obecności przepływu . . 25.3.4 Po zakończeniu kalibracji gęstości . . . . . . . . . Kalibracja temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.4.1 Jednostki temperatury do kalibracji. . . . . . . . . 25.4.2 Kalibracja przesunięcia poziomu stałego temperatury 25.4.3 Kalibracja nachylenia temperatury . . . . . . . . . 25.4.4 Po zakończeniu kalibracji temperatury . . . . . . 25.4.5 Odczyt aktualnych danych kalibracji . . . . . . . .

211 211 213 213 213 218 220 220 220 220 221 221 222

26 Diagnostyka i wykrywanie niesprawności. . . . . . . . 223 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5

26.6

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obsługa klienta Micro Motion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawdzenie zmiennych procesowych . . . . . . . . . . . . Metryczki pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typy alarmów i ich obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.5.1 Poziom alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.5.2 Kategorie alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.5.3 Dziennik aktywnych alarmów . . . . . . . . . . . . . 26.5.4 Wykorzystanie systemu pomocy. . . . . . . . . . . 26.5.5 Historia alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz alarmów według kategorii. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.6.1 Alarmy elektroniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.6.2 Alarmy czujnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.6.3 Alarmy procesowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.6.4 Konfiguracja alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223 223 223 225 226 226 227 227 229 229 230 230 232 233 237 vii


Spis treści ciąg dalszy

26.7 26.8

26.9 26.10 26.11 26.12 26.13 26.14 26.15 26.16

26.17

26.18

Problemy z wyjściem prądowym i częstotliwościowym Diagnostyka problemów okablowania . . . . . . . . . . . . . 26.8.1 Sprawdzenie okablowania zasilania . . . . . . . . 26.8.2 Sprawdzenie okablowania czujnik−przelicznik 26.8.3 Sprawdzenie uziemienia . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.8.4 Sprawdzenie pętli komunikacyjnej HART . . . . 26.8.5 Sprawdzenie zakłóceń radiowych . . . . . . . . . Sprawdzenie urządzenia odbiorczego . . . . . . . . . . . . . Nastawienie adresu HART na wartość zero . . . . . . . . Sprawdzenie jednostek natężenia przepływu . . . . . . . Sprawdzenie kalibracji zakresu pomiarowego . . . . . . . Sprawdzenie skali i metody wyjścia częstotliwościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawdzenie charakteryzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawdzenie kalibracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawdzenie punktów testowych. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.16.1 Opis punktów testowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.16.2 Określenie punktów testowych . . . . . . . . . . . . 26.16.3 Nadmierne wzmocnienie . . . . . . . . . . . . . . . . 26.16.4 Błędne wzmocnienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.16.5 Małe napięcie detektorów położenia. . . . . . . . Sprawdzenie procesora lokalnego. . . . . . . . . . . . . . . . 26.17.1 Sprawdzenie diody LED procesora lokalnego 26.17.2 Test rezystancji procesora lokalnego . . . . . . . Sprawdzenie cewek czujnika i czujnika temperatury . . 26.18.1 Instalacja zdalnego procesora lokalnego ze zdalnym przelicznikiem . . . . . . . . . . . . . . . 26.18.2 Instalacja zdalna przy użyciu kabla 4−żyłowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

239 240 240 240 240 241 241 241 241 241 242 242 242 242 242 242 243 243 244 244 244 244 245 246 246 248

Dodatek A: Rekord konfiguracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Dodatek B: Wartości domyślne i dopuszczalne zakresy 265 B.1 B.2

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Najczęściej stosowane wartości domyślne i dopuszczalne zakresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Dodatek C: Przykładowe bilety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 C.1 C.2 C.3 C.4 C.5

viii

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilety standardowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilety załadunku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilety transferu rozliczeniowego (Europe) . . . . . . . . . . Bilety transferu rozliczeniowego (World Wide) . . . . . .

269 270 273 274 276

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Spis treści ciąg dalszy

Dodatek D: Dane techniczne – Model 3300 i Model 3500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 D.1

D.2 D.3 D.4 D.5

D.6

D.7

D.8 D.9 D.10

D.11 D.12

Obudowa i montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.1.1 Montaż panelowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.1.2 Montaż kasetowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interfejs/wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyłącza elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.5.1 Montaż panelowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.5.2 Montaż kasetowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wejścia i wyjścia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.6.1 Iskrobezpieczne sygnały wejściowe . . . . . . . . D.6.2 Nieiskrobezpieczne sygnały wejściowe . . . . . D.6.3 Nieiskrobezpieczne sygnały wyjściowe. . . . . . D.6.4 Komunikacja cyfrowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opcje zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.7.1 Model 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.7.2 Model 3500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagania środowiskowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wpływ czynników środowiskowych . . . . . . . . . . . . . . . Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem D.10.1 ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.10.2 UL i CSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane metrologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrukcja czyszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

277 277 277 277 277 277 279 279 279 279 279 279 280 281 281 281 281 282 282 282 282 282 283 283

Dodatek E: Dane techniczne – Model 3350 i Model 3700 285 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6

E.7 E.8 E.9 E.10

E.11 E.12

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Obudowa komorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interfejs/wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyłącza elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wejścia i wyjścia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.6.1 Iskrobezpieczne sygnały wejściowe . . . . . . . . E.6.2 Nieiskrobezpieczne sygnały wejściowe . . . . . E.6.3 Nieiskrobezpieczne sygnały wyjściowe. . . . . . E.6.4 Komunikacja cyfrowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opcje zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagania środowiskowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wpływ czynników środowiskowych . . . . . . . . . . . . . . . Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem E.10.1 ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.10.2 UL i CSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane metrologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrukcja czyszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

285 285 285 285 287 287 287 287 287 288 289 289 289 289 289 289 290 290

ix


Spis treści ciąg dalszy

Dodatek F: Dane techniczne – Model 3100 . . . . . . . . . . . 291 F.1 F.2 F.3

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestawy przekaźników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem F.3.1 ATEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F.3.2 UL i CSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

291 291 291 291 291

Dodatek G: Konserwacja i wymiana naklejek . . . . . . . . . 293 G.1 G.2

Konserwacja i wymiana naklejek . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Naklejki na komputerach przepływu . . . . . . . . . . . . . . 293

Dodatek H: Zwrot urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 H.1 H.2 H.3

Wskazówki ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Nowe i nieużywane urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Urządzenia używane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

x

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


1.1

Informacje wstępne

Informacje o niniejszej instrukcji

Informacje wstępne

1

Instrukcja niniejsza zawiera informacje na temat instalacji, konfiguracji i obsługi następujących urządzeń z serii Micro Motion®: •

Komputery przepływu/przeliczniki Model 3500 lub 3700

Komputery przepływu Model 3300 lub Model 3350

W instrukcji opisano również następujące opcjonalne aplikacje: Dyskretne procesy wsadowe

Pomiary produktów ropopochodnych (zgodne z API)

Przepływ do celów rozliczeniowych

Instrukcja obsługi nie zawiera opisu Komputera do pomiarów netto oleju z serii 3000. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi Series 3000 Net Oil Computer Manual dostępnej na stronie Micro Motion (www.micromotion.com). W instrukcji nie opisano aplikacji do rozszerzonych pomiarów gęstości. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi zatytułowanej Enhanced Density Application: Theory, Configuration, and Use dostępnej na stronie Micro Motion. Bezpieczeństwo pracy

Instalacja: montaż w kasecie

1.2

Instalacja: montaż panelowy

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy mają za zadanie ochronę pracowników obsługi oraz urządzeń. Przed przejściem do kolejnego kroku instrukcji należy dokładnie zapoznać się z komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

OSTRZEŻENIE Nieprawidłowa instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem może być przyczyną eksplozji. Szczegółowe informacje o aplikacjach w obszarach zagrożonych wybuchem podano w instrukcjach instalacji Micro Motion ATEX, UL lub CSA dostarczanych z urządzeniem lub dostępnych na stronie Micro Motion.

Instalacja: montaż polowy

UWAGA Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną błędów lub spowodować uszkodzenie przepływomierza. Zastosowanie się do wszystkich instrukcji jest gwarancją prawidłowego działania urządzenia.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

1


Informacje wstępne ciąg dalszy

1.3

Instalacje europejskie

Opisywane urządzenia firmy Micro Motion spełniają wymagania wszystkich właściwych dyrektyw europejskich, jeśli są prawidłowo zainstalowane zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Deklaracja zgodności zawiera wykaz dyrektyw dotyczących opisywanych urządzeń. Deklaracja zgodności ze wszystkimi właściwymi dyrektywami europejskimi oraz pełna Instrukcja instalacji ATEX wraz ze schematami instalacyjnymi dostępne są w internecie na stronie www.micromotion.com/atex lub u lokalnego przedstawiciela firmy Micro Motion.

1.4

2

Terminologia

W instrukcji używane są następujące określenia: •

Seria 3000 – oznacza wszystkie urządzenia Model 3300, 3350, 3500 lub 3700.

MVD – (wielu zmiennych, cyfrowy [Multi Variable Digital]), zaawansowana metoda analizy i raportowania zmiennych procesowych opracowana przez firmę Micro Motion.

Aplikacja – określone wykorzystanie przepływomierza oraz specjalizowane oprogramowanie i sprzęt wymagany do implementacji. Przykładowe aplikacje obejmują zaawansowane pomiary gęstości, procesy wsadowe i przepływ do celów rozliczeniowych.

Komputer przepływu – dowolne urządzenie, które może realizować aplikację. Może to być przetwornik lub przelicznik (patrz poniżej).

Czujnik – element realizujący funkcje pomiarowe.

Procesor lokalny – oznacza urządzenie, które realizuje funkcje akwizycji i przetwarzania danych zmiennej procesowej otrzymywanych z czujnika.

Komputer przepływu/przelicznik – oznacza urządzenie pobierające dane zmiennej procesowej z procesora lokalnego, wykonujące dodatkowe przetwarzanie danych i przesyłające przetworzone dane do zdalnego urządzenia. W dalszej części instrukcji urządzenia takie nazywane będą w skrócie przelicznikami. W tej instrukcji Model 3500 lub Model 3700 są przelicznikami.

Komputer przepływu – oznacza Model 3300 lub 3350. Urządzenia te otrzymują przetworzone sygnały z przetwornika takiego jak IFT9701, wykorzystują te dane w zainstalowanej aplikacji i wysyłają wyniki do zdalnego urządzenia. Komputery przepływu nie są podłączone do czujnika lub procesora lokalnego. W dalszej części instrukcji komputery przepływu nazywane będą w skrócie przetwornikami.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Informacje wstępne ciąg dalszy

1.5

Wykorzystanie instrukcji

Informacje wstępne

W celu instalacji, konfiguracji i obsługi komputera przepływu/ przelicznika należy wykonać podane kolejno procedury. 1. Instalacja komputera przepływu/przelicznika (rozdział 2, 3 lub 4). 2. Podłączenie Modelu 3500 lub Modelu 3700 do czujnika (rozdział 5). Krok ten nie dotyczy Modelu 3300 lub Model 3350. 3. Instalacja przekaźników (rozdział 6) (opcja). 4. Konfiguracja podstawowa komunikacji cyfrowej (rozdział 7). 5. Zapoznanie się z wyświetlaczem i systemem menu (rozdział 8). 6. Konfiguracja komputera przepływu (rozdziały 9 do 18).

Instalacja: montaż panelowy

Wykonanie konfiguracji w nieprawidłowej kolejności może być przyczyną niekompletności konfiguracji. Procedury konfiguracji należy wykonać w następującej kolejności: a. Konfiguracja haseł i języka (rozdział 9). b. Konfiguracja danych systemowych (rozdział 10). c. Konfiguracja wejść (patrz rozdział 11). d. Konfiguracja parametrów pomiarów ropy naftowej, jeśli jest zainstalowana aplikacja pomiarów ropy naftowej (zgodnie z normami API) (patrz rozdział 12), lub parametrów rozszerzonych gęstości, jeśli jest zainstalowana aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości (patrz oddzielna instrukcja rozszerzonych pomiarów gęstości dostępna na stronie internetowej Micro Motion).

Instalacja: montaż w kasecie

Uwaga: Komputer przepływu nie obsługuje jednocześnie aplikacji pomiarów ropy naftowej i aplikacji rozszerzonych pomiarów gęstości. Jeśli zamówiono obie aplikacje, to należy je zainstalować, lecz jedna z nich nie może być skonfigurowana lub aktywna. e. Konfiguracja zdarzeń dyskretnych (patrz rozdział 13). f.

Konfiguracja aplikacji dyskretnych procesów wsadowych (opcja) (patrz rozdział 14).

g. Konfiguracja wyjść (patrz rozdział 15). h. Konfiguracja monitora procesowego (patrz rozdział 16). i.

Konfiguracja komunikacji cyfrowej (patrz rozdział 17).

j.

Konfiguracja przepływu do celów rozliczeniowych (rozdział 18).

k. Konfiguracja formatu i wydruku biletu (rozdział 19). 7. Wykonanie procedury uruchomienia (rozdział 20). Instalacja: montaż polowy

8. Obsługa komputera przepływu w trybie roboczym (rozdziały 21 do 23). 9. Przeglądanie, zatrzymywanie i uruchamianie liczników (rozdział 24). 10. Kalibracja komputera przepływu (opcja) (rozdział 25). 11. Reakcja na alarmy (rozdział 26).

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

3


Informacje wstępne ciąg dalszy

1.6

Dodatkowa dokumentacja techniczna

Tabela 1−1

W tabeli 1−1 podano wykaz instrukcji obsługi, które mogą być pomocne w instalacji, konfiguracji i obsługi urządzeń z serii 3000.

Dodatkowa dokumentacja techniczna do urządzeń z serii 3000

Zawartość

Tytuł instrukcji obsługi

Gdzie znaleźć

Instalacja czujnika

Zależny od typu czujnika

Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem Wykorzystanie komputera z serii 3000 Net Oil Computer Aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości Wykorzystanie programu ProLink II do współpracy z urządzeniami z serii 3000

Zależny od typu czujnika

• Dostarczana z czujnikiem • Strona internetowa Micro Motion • Dostarczana z komputerem przepływu • Strona internetowa Micro Motion

4

Instrukcja obsługi komputera zawartości oleju netto z serii 3000 Rozszerzone pomiary gęstości: teoria, konfiguracja i obsługa Zastosowanie programu ProLink II do przetworników Micro Motion

• Strona internetowa Micro Motion • Strona internetowa Micro Motion • Nośnik z programem ProLink II • Strona internetowa Micro Motion

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


2.1

Informacje ogólne

Wybór miejsca montażu komputera i innych elementów przepływomierza (patrz rozdział 2.3)

Instalacja komputera przepływu w panelu (patrz rozdział 2.4)

Montaż i uziemienie procesora lokalnego (opcja) (patrz rozdział 2.5)

Podłączenie okablowania wejściowego i wyjściowego (patrz rozdział 2.6)

(Tylko Model 3500) Podłączenie czujnika do komputera przepływu (patrz rozdział 2.7)

Instalacja kabli zasilania (patrz rozdział 2.8)

Do montażu panelowego przeznaczony jest zestaw składający się z maskownicy, ramki, dwóch obejm montażowych ze śrubami, łącznika zasilania i zacisku mocującego kabel zasilania. Patrz ilustracja 2−1. Komputer przepływu instalowany jest w kwadratowym wycięciu o boku 138 mm w panelu o grubości od 2 do 13 mm. Maskownica gwarantuje klasę ochrony IP 65 między wycięciem w panelu a obudową urządzenia. Dodatkowo zestaw instalacyjny zawiera: •

Łącznik okablowania do łącza śrubowego lub

Kable WE/WY i złącza

Instalacja: montaż w kasecie

Zestaw instalacyjny do montażu panelowego

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat montażu komputerów przepływu/przeliczników Model 3300 lub Model 3500 w panelu. Konieczne jest wykonanie następujących kroków: Instalacja: montaż panelowy

2.2

Instalacja panelowa Modelu 3300 lub Modelu 3500

Informacje wstępne

2

Różne typy przyłączy przedstawiono na ilustracji 2−2.

Instalacja: montaż polowy

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

5


Instalacja panelowa Modelu 3300 lub Modelu 3500 ciąg dalszy

Ilustracja 2−1

Zestaw instalacyjny do montażu panelowego Maskownica

Ramka Łącznik zasilania Zacisk mocujący kabel zasilania

Grubość panela: • Minimalna 2 mm • Maksymalna 13 mm Dwie obejmy montażowe ze śrubami

Ilustracja 2−2

Różne rodzaje podłączenia okablowania w Modelu 3300 lub 3500 do montażu panelowego

Łączniki z zaciskami śrubowymi Model 3300

6

Model 3500

Kabel WE/WY Model 3300

Model 3500

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja panelowa Modelu 3300 lub Modelu 3500 ciąg dalszy

Lokalizacja Modelu 3300 lub 3500

Wybór właściwego miejsca montażu komputera przepływu wymaga uwzględnienia obszarów zagrożonych wybuchem, wymagań środowiskowych, długości kabli i wymiarów urządzenia.

2.3.1

Obszary zagrożone wybuchem

Jeśli komputer przepływu lub procesor lokalny instalowane są w obszarze zagrożonym wybuchem, to należy upewnić się, że urządzenia i metody instalacyjne spełniają wymagania stawiane urządzeniom pracującym w obszarach zagrożonych wybuchem. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Dodatku D. Na ilustracjach 2−3 i 2−4 przedstawiono lokalizację naklejek z atestami na komputerze przepływu.

2.3.2

Wymagania środowiskowe

Instalacja: montaż panelowy

Przetwornik Model 3300 może być instalowany w warunkach polowych, jeśli panel montażowy zapewnia klasę ochrony IP 65 zgodnie z normą EN 50529 (IEC 529). Warunki środowiskowe dla Modelu 3300 lub 3500 są następujące: •

Temperatura otoczenia: –20 do +60 ˚C

Wilgotność: 5 do 95% wilgotności względnej w warunkach bez kondensacji w 60 ˚C

Drgania: Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 68.2.6, test wytrzymałościowy, 5 do 2000 Hz, 50 cykli dla 1.0 g

Informacje wstępne

2.3

Przelicznik powinien być zainstalowany w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim padaniem promieni słonecznych. Długość kabli

Instalacja: montaż w kasecie

2.3.3

Maksymalna długość kabla łączącego czujnik z przelicznikiem Model 3500 zależy od typu przyłącza (4−żyłowe lub zdalny procesor ze zdalnym przetwornikiem). Patrz rozdział 5.2. Jeśli instalowany komputer przepływu Model 3300 przetwarza sygnały ze zdalnego przetwornika Micro Motion, maksymalna długość kabla od wyjścia częstotliwościowego przetwornika do wejścia częstotliwościowego w Modelu 3300 wynosi 150 m.

2.3.4

Wymiary

Wymagania prześwitu wokół urządzenia zależą od typu okablowania: zacisków śrubowych lub kabli WE/WY. Na ilustracji 2−2 przedstawiono opisane opcje. Wymiary Modelu 3300 lub 3500 wyposażonego w łączniki śrubowe podano na ilustracji 2−3.

Wymiary Modelu 3300 lub 3500 wyposażonego w kable WE/WY podano na ilustracji 2−4.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Instalacja: montaż polowy

7


Instalacja panelowa Modelu 3300 lub Modelu 3500 ciąg dalszy

Ilustracja 2−3 Wymiary w

Wymiary Modelu 3300 lub 3500 do montażu panelowego ze złączem śrubowym cale (mm) 6 1/2 (165)

Panel

8 1/2 (216) 7 3/4 (197)

Ramka Maskownica

4 1/2 (114)

6 (152)

6 (152)

6 11/16 (170)

Tabliczka z atestami Przegroda iskrobezpieczna (tylko Model 3500) 1/2 (12)

8

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja panelowa Modelu 3300 lub Modelu 3500 ciąg dalszy

Ilustracja 2−4

Informacje wstępne

Wymiary w

Wymiary Modelu 3300 lub 3500 do montażu panelowego z kablami WE/WY cale (mm) 6 1/2 (165)

Instalacja: montaż panelowy

8 3/4 (222)

Panel

Ramka Maskownica

5 5/16 (135)

6 (152)

Tabliczka z atestami

Instalacja: montaż w kasecie

6 (152)

6 11/16 (170)

Minimalny promień zgięcia 108 mm

1/2 (12)

Instalacja: montaż polowy

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

9


Instalacja panelowa Modelu 3300 lub Modelu 3500 ciąg dalszy

2.4

Instalacja Modelu 3300 lub 3500 w panelu

Należy wykonać poniższe kroki wykorzystując ilustrację 2−5: 1. Wsunąć Model 3300 lub 3500 przez wycięcie. 2. Nałożyć ramkę na obudowę. 3. Włożyć wsporniki w obejmach w szyny w obudowie. 4. Dokręcić naprzemiennie śruby momentem siły 1,13 do 1,38 Nm dla zapewnienia wodoszczelności między uszczelką a panelem. Ilustracja 2−5

Instalacja w panelu 1. Wsunąć platformę aplikacyjną przez wycięcie w panelu

2. Nasunąć ramkę na obudowę

3. Włożyć obejmy w górną i dolną szynę

2.5

Montaż i uziemienie procesora lokalnego

4. Dokręcić śruby momentem siły 1,13 do 1,38 Nm

Krok ten należy wykonać tylko w przypadku zdalnej instalacji procesora lokalnego ze zdalnym przetwornikiem (patrz ilustracja 5−2). W przypadku zdalnej 4−żyłowej instalacji należy przejść do rozdziału 2−6. W celu montażu i uziemienia procesora lokalnego należy: 1. Zidentyfikować elementy pokazane na ilustracji 2−6. Wymiary zdalnego procesora lokalnego podano na ilustracji D−1. 2. Jeśli zachodzi konieczność, to zmienić ustawienie procesora lokalnego na obejmie montażowej. a. Odkręcić wszystkie cztery śruby mocujące (4 mm). b. Obrócić obejmę tak, aby procesor lokalny znalazł się w żądanej pozycji. c. Dokręcić śruby mocujące momentem siły 3 do 4 Nm. 3. Umocować obejmę montażową do wspornika lub ściany.

10

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja panelowa Modelu 3300 lub Modelu 3500 ciąg dalszy

Ilustracja 2−6 Główne elementy procesora lokalnego Przepust do kabla 4−żyłowego

Pokrywa górna

Informacje wstępne

4. Procesor lokalny wyposażony jest w wewnętrzny i zewnętrzny zacisk uziemienia. Procesor lokalny należy uziemić zgodnie z lokalnymi normami wykorzystując jeden z zacisków uziemienia.

4 śruby mocujące (4 mm)

Przepust do kabla 9−żyłowego

2.6

Podłączenie okablowania wejściowego i wyjściowego

Pokrywa dolna

Okablowanie wyjściowe łączy komputer przepływu z urządzeniami zdalnymi takimi jak PLC, zawory, pompy, itp. Okablowanie wejściowe służy do podłączenia zdalnych urządzeń takich jak przełączniki do zacisków wejść dyskretnych komputera. W przypadku przetworników okablowanie wejściowe łączy wyjścia częstotliwościowe zdalnych urządzeń z wejściem częstotliwościowym przetwornika.

Jeśli Model 3300 lub 3500 ma złącze śrubowe (patrz ilustracja 2−2): 1. Włożyć zintegrowane złącze w listwę na tylnej ścianie Modelu 3300 lub 3500 (patrz ilustracja 2−7). 2. Dokręcić śruby uwięzione mocujące wtyczkę do panela tylnego. 3. Podłączyć okablowanie wejściowe i wyjściowe do odpowiednich zacisków złącza. Skorzystać z informacji znajdujących się na karcie umieszczonej w wycięciu górnego panela oraz w tabeli 2−1. •

Jako kable stosować ekranowane skrętki 24 do 16 AWG (0,25 do 1,5 mm2).

Ekran uziemić tylko na jednym z końców kabla.

Instalacja: montaż w kasecie

Instalacja okablowania wejściowego i wyjściowego zależy od typu zainstalowanego przyłącza.

Instalacja: montaż panelowy

Obejma montażowa

Obudowa procesora lokalnego

Instalacja: montaż polowy

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

11


Instalacja panelowa Modelu 3300 lub Modelu 3500 ciąg dalszy

Ilustracja 2−7

Złącze i wtyk okablowania – złącze zaciskowe śrubowe

Listwa do iskrobezpiecznego podłączenia czujnika (tylko Model 3500) Listwa do nieiskrobezpiecznego podłączenia okablowanie wejściowego i wyjściowego Łącznik zintegrowany Złącze do podłączenia okablowanie wejściowego i wyjściowego

Obejma i śruba mocująca Łącze zasilania

Tabela 2−1

Zaciski listwy do podłączenia okablowania wejściowego i wyjściowego – Model 3300 lub 3500 z zaciskami śrubowymi

Numer zacisku

12

Złącze do podłączenia czujnika (tylko Model 3500)

Osłona iskrobezpieczna (tylko Model 3500)

Opis

c 2+

a2–

c4+

a4–

c6+ c8+ c 10 + c 12 + c 14 + c 16 + c 18 + c 32 (linia B)

a6– a8– a 10 – a 12 – a 14 – a 16 – a 18 – a 32 (linia A)

Główna zmienna procesowa wyjście 4−20 mA / HART Druga zmienna procesowa wyjście 4−20 mA Wejście częstotliwościowe Wejście dyskretne1 Wejście dyskretne 2 Wyjście częstotliwościowe Wyjście dyskretne 1 Wyjście dyskretne 2 Wyjście dyskretne 3 RS−485

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja panelowa Modelu 3300 lub Modelu 3500 ciąg dalszy

Jeśli Model 3300 lub 3500 ma kable WE/WY (patrz ilustracja 2−2): Informacje wstępne

1. Włożyć zintegrowane złącze w listwy przyłączeniowe znajdujące się na tylnej ścianie Modelu 3300 lub 3500 (patrz ilustracja 2−8). 2. Dokręcić śruby uwięzione mocujące złącze do tylnej ściany. 3. Umocować dostarczony blok przyłączeniowy WE/WY do szyny DIN. Blok przyłączeniowy może być mocowany do różnego typu szyn DIN. Patrz ilustracja 2−9. 4. Włożyć wtyki kabli WE/WY w bloki przyłączeniowe. Dokręcić śruby uwięzione mocujące wtyki do bloku przyłączeniowego.

Jako kable stosować ekranowane skrętki 24 do 16 AWG (0,25 do 1,5 mm2).

Ekran uziemić tylko na jednym z końców kabla.

Uwaga: Uziemienie bloku przyłączeniowego stanowi kontynuację połączenie ekranu kabla użytkownika z ekranem kabla WE/WY. Złącze kablowe nie łączy ekranu kabla WE/WY z masą obudowy urządzenia. Patrz ilustracja 2−10. Ilustracja 2−8

Instalacja: montaż panelowy

5. Podłączyć okablowanie wejściowe i wyjściowe do odpowiednich zacisków w bloku przyłączeniowym WE/WY. Skorzystać z informacji znajdujących się na karcie umieszczonej w wycięciu górnego panela oraz w tabeli 2−2.

Złącza i wtyki okablowania – kable WE/WY

Instalacja: montaż w kasecie

Listwa iskrobezpiecznego podłączenia czujnika (tylko Model 3500)

Listwa nieiskrobezpiecznego podłączenia okablowanie wejściowego i wyjściowego

Zintegrowane złącze Obejma i śruba mocująca Łącze zasilania

Wtyk do okablowania czujnika (tylko Model 3500)

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Instalacja: montaż polowy

Kabel do podłączenia czujnika (tylko Model 3500)

Wtyk okablowania wejściowego i wyjściowego

Kabel okablowania wejściowego i wyjściowego

13


Instalacja panelowa Modelu 3300 lub Modelu 3500 ciąg dalszy

Ilustracja 2−9

Instalacja bloku przyłączeniowego do okablowania wejściowego i wyjściowego na szynie DIN

Wymiary w

cale (mm) 3 3/64 (77)

Kabel WE/WY

Wtyk

Naklejka znajduje się tutaj

Blok przyłączeniowy WE/WY 9 (229)

2 31/64 (63) 2 37/64 (66)

2 1/4 (57)

2 15/64 (57)

2 19/64 (59)

3 17/32 (90)

Szyna DIN typ TS 32

Szyna DIN typ TS 15

Szyna DIN typ TS 35 x 15

Szyna DIN typ TS 35 x 7.5

,

Tabela 2−2

Zaciski okablowania wejściowego i wyjściowego bloku przyłączeniowego – Model 3300 lub 3500 z kablami WE/WY

Numer zacisku

14

Opis

14 +

15 –

1+

2–

3+ 5+ 7+ 16 + 18 + 20 + 22 + 24 (linia B)

4– 6– 8– 17 – 19 – 21 – 23 – 25 (linia A)

Główna zmienna procesowa wyjście 4−20 mA / HART Druga zmienna procesowa wyjście 4−20 mA Wejście częstotliwościowe Wejście dyskretne 1 Wejście dyskretne 2 Wyjście częstotliwościowe Wyjście dyskretne 1 Wyjście dyskretne 2 Wyjście dyskretne 3 RS−485

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja panelowa Modelu 3300 lub Modelu 3500 ciąg dalszy

Ilustracja 2−10 Uziemienie kabli WE/WY dla urządzeń polowych

Ekrany uziemić tylko w jednym punkcie

Informacje wstępne

Blok przyłączeniowy

Model 3300 lub 3500

Kabel WE/WY

Ekrany kabla Masa urządzenia

Zacisk oznaczony

Podłączenie Modelu 3500 do czujnika

Instalacja: montaż panelowy

2.7

Sposób podłączenia przetwornika Model 3500 do czujnika Micro Motion opisano w rozdziale 5. Jeśli instalowany jest przetwornik, to krok ten nie jest konieczny. Należy przejść do rozdziału 2.8.

2.8

Instalacja okablowania zasilania

UWAGA Nieprawidłowa instalacja kabla może być przyczyną błędów pomiarowych lub uszkodzenia urządzenia.

• •

Instalacja: montaż w kasecie

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia i powstania błędów pomiarowych nie należy prowadzić kabli zasilających w tej samej osłonie kablowej lub rynience, co okablowanie wejściowe/wyjściowe. Przed instalacją urządzenia należy odłączyć zasilanie. Sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej. Patrz ilustracja 2−11.

W celu podłączenia kabli zasilających należy wykonać poniższe kroki: 1. Zastosować kable 18 do 14 AWG (0,75 do 2,5 mm2) (patrz ilustracja 2−7 lub 2−8 i ilustracja 2−11). 2. Uziemić przetwornik: Podłączyć przewód uziemienia zasilania do zacisku uziemienia.

Drugi koniec przewodu uziemienia podłączyć bezpośrednio do instalacji uziomowej lub masy.

Wszystkie przewody uziemiające muszą być jak najkrótsze, o impedancji mniejszej od 1 Ω.

3. Podłączyć przewody zasilania do zacisków zasilania (patrz ilustracja 2−11).

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

15

Instalacja: montaż polowy


Instalacja panelowa Modelu 3300 lub Modelu 3500 ciąg dalszy

Ilustracja 2−11 Zaciski do podłączenia zasilania w Modelu 3300 lub 3500 do montażu panelowego

• Podłączyć przewód uziemienia zasilania do zacisku uziemienia • Drugi koniec przewodu uziemienia podłączyć bezpośrednio do instalacji uziomowej lub masy • Wszystkie przewody uziemiające muszą być jak najkrótsze • Przewody uziemiające muszą mieć impedancję mniejszą od 1 Ω

Zacisk uziemienia zasilania

Zaciski do podłączenia zasilania

Oznaczenie zacisków przy zasilaniu DC Oznaczenie zacisków przy zasilaniu AC

4. Nałożyć zacisk mocujący na kabel i przykręcić śrubę mocującą (patrz ilustracja 2−7 lub 2−8). 5. Na kablu zasilania można umieścić wyłącznik. Wyłącznik ten zainstalowany w pobliżu Modelu 3300 lub 3500 jest konieczny dla uzyskania zgodności z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC.

16

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


3.1

Zestaw instalacyjny do montażu kasetowego

Wybór miejsca montażu komputera i innych elementów przepływomierza (patrz rozdział 3.3)

Instalacja prowadnic szynowych i łączników okablowania (patrz rozdział 3.4)

Instalacja komputera przepływu w kasecie (patrz rozdział 3.5)

Montaż i uziemienie procesora lokalnego (opcja) (patrz rozdział 3.6)

Podłączenie okablowania wejściowego i wyjściowego (patrz rozdział 3.7)

(Tylko Model 3500) Podłączenie czujnika do komputera przepływu (patrz rozdział 3.8)

Instalacja kabli zasilania (patrz rozdział 3.9)

Zestaw do montażu kasetowego Modelu 3300 lub 3500 składa się z następujących elementów (patrz ilustracja 3−3): •

Jedno złącze zgodne z normą DIN 41612 typu D do podłączenia okablowania wejściowego i wyjściowego z końcówkami do lutowania lub zaciskami śrubowymi

(Tylko Model 3500) Jedno złącze zgodne z normą DIN 41612 typu D z blokadą do podłączenia okablowania wejściowego i wyjściowego z końcówkami do lutowania lub zaciskami śrubowymi

Jeden łącznik wtykowy do podłączenia zasilania

Cztery (Model 3300) lub sześć (Model 3500) wkrętów z łbem walcowym płaskim, wielkość M2.5x8, do mocowania złączy do kasety

Instalacja: montaż polowy

Wybór miejsca instalacji Modelu 3300 lub 3500

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat montażu komputerów przepływu/przeliczników Model 3300 lub Model 3500 w kasecie 19−calowej (486,2 mm). Konieczne jest wykonanie następujących kroków:

Wybór właściwego miejsca montażu komputera przepływu wymaga uwzględnienia obszarów zagrożonych wybuchem, wymagań środowiskowych, długości kabli i wymiarów urządzenia.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Instalacja: montaż w kasecie

3.3

Informacje ogólne

Instalacja: montaż panelowy

3.2

Instalacja Modelu 3300 lub Modelu 3500 w kasecie

Informacje wstępne

3

17


Instalacja Modelu 3300 lub Modelu 3500 w kasecie ciąg dalszy

3.3.1

Obszary zagrożone wybuchem

Jeśli komputer przepływu lub procesor lokalny instalowane są w obszarze zagrożonym wybuchem, to należy upewnić się, że urządzenia i metody instalacyjne spełniają wymagania stawiane urządzeniom pracującym w obszarach zagrożonych wybuchem. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Dodatku D. Na ilustracji 3−1 przedstawiono lokalizację naklejek z atestami na komputerze przepływu. Komputer przepływu Model 3300 powinien być zainstalowany w kasecie gwarantującej klasę ochrony IP 4X zgodnie z normą EN 50529 (IEC 529).

3.3.2

Wymagania środowiskowe

Warunki środowiskowe dla Modelu 3300 lub 3500 są następujące: •

Temperatura otoczenia: –20 do +60 ˚C

Wilgotność: 5 do 95% wilgotności względnej w warunkach bez kondensacji w 60 ˚C

Drgania: Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 68.2.6, test wytrzymałościowy, 5 do 2000 Hz, 50 cykli dla 1.0 g

Przelicznik powinien być zainstalowany w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim padaniem promieni słonecznych. 3.3.3

Długość kabli

Maksymalna długość kabla łączącego czujnik z przelicznikiem Model 3500 zależy od typu przyłącza (4−żyłowe lub zdalny procesor ze zdalnym przetwornikiem). Patrz rozdział 5.2. Jeśli instalowany komputer przepływu Model 3300 przetwarza sygnały ze zdalnego przetwornika Micro Motion, maksymalna długość kabla od wyjścia częstotliwościowego przetwornika do wejścia częstotliwościowego w Modelu 3300 wynosi 150 m.

3.3.4

Wymiary

Wymiary Modelu 3300 lub 3500 są następujące (patrz ilustracja 3−1): •

Wysokość: 128 mm (3 U lub 3 HE)

Szerokość: 142 mm (28 HP lub 28 TE)

Głębokość: 160 mm

Model 3300 lub 3500 spełnia wymagania normy DIN 41494, część 5 (IEC 297−3) dla kaset 19−calowych (486,2 mm). W jednej kasecie można zainstalować do trzech urządzeń. Patrz ilustracja 3−2. Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji przy zainstalowanych kilku komputerach przepływu należy zachować prześwit co najmniej 1 U (1 HE) między kasetami, tak jak pokazano na ilustracji 3−2.

18

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja Modelu 3300 lub Modelu 3500 w kasecie ciąg dalszy

Ilustracja 3−1

Wymiary komputerów przepływu przeznaczonych do montażu kasetowego cale (mm)

Informacje wstępne

Wymiary w:

1 U = 1 HE = 1.750 cala (44,45 mm) 1 HP = 1 TE = 0.200 cala (5,08 mm) 25 HP (25 TE)

4 x M2.5x11

3U (3 HE)

5 1/16 (128,5)

4 13/16 (122,5)

Kaseta 19−calowa (486,2 mm) spełnia wymagania normy DIN 41494, część 5 oraz normy IEC 297−3. Kaseta nie wchodzi w skład dostawy Modelu 3300 lub 3500.

Instalacja: montaż panelowy

5 9/16 (142,2) 28 HP (28 TE)

Opcjonalne zaciski śrubowe Tylna szyna do montażu złączy zgodnych z normami DIN 41612 i IEC 603−2. Nie wchodzi w skład dostawy Modelu 3300 lub 3500. Instalacja: montaż w kasecie

Osłona iskrobezpieczna (tylko Model 3500)

Tabliczka z atestami Instalacja: montaż polowy

1 (25,4)

6 11/16 (169,9) 7 11/32 (186,7) 7 29/32 (200,6) 8 33/64 (216,2)

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

19


Instalacja Modelu 3300 lub Modelu 3500 w kasecie ciąg dalszy

Ilustracja 3−2

Montaż zapewniający prawidłową wentylację

1 U = 1 HE = 1.750 cala (44,45 mm)

3 U (3 HE)

1 U (1 HE)

3 U (3 HE)

1 U (1 HE)

3 U (3 HE)

3.4

Instalacja prowadnic szynowych i złączy

Prowadnice szynowe Lokalizację prowadnic szynowych i złączy do podłączenia okablowania przedstawiono na ilustracji 3−3. Rozstaw prowadnic powinien wynosić 27 HP (27 TE), przykładowo należy zainstalować je w pozycji 1 HP (TE) i 28 HP (TE). Złącza kablowe Komputery przepływu dostarczane są ze złączem śrubowym lub do lutowania do podłączenia okablowania wejściowego/wyjściowego, ze złączem śrubowym lub do lutowania wyposażonym w blokadę ustawienia do podłączenia okablowania czujnika (tylko Model 3500), oraz ze złączem wtykowym do podłączenia zasilania. Na tylnej ramie kasety należy zamocować złącza kablowe wykorzystując do tego dostarczone śruby M2.5x8: 1. Miejsca montażu prowadnic wykorzystać jako punkty odniesienia do montażu złączy kablowych. Patrz ilustracja 3−3. 2. Zainstalować złącze okablowania wejściowego/wyjściowego w pozycji 4 HP (4 TE) od najbliższego urządzenia lub krawędzi kasety. 3. (Tylko Model 3500) Zainstalować złącze z blokadą do podłączenia okablowania czujnika w pozycji 16 HP (16 TE) od najbliższego urządzenia lub krawędzi kasety.

20

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja Modelu 3300 lub Modelu 3500 w kasecie ciąg dalszy

Ilustracja 3−3

Informacje wstępne

4. Zainstalować złącze zasilania w pozycji 25 HP (25 TE) od najbliższego urządzenia lub krawędzi kasety. Położenie prowadnic i złączy kablowych Rozstaw prowadnic wynosi 27 HP (27 TE) przykładowo 1 HP (1 TE) i 28 HP (28 TE) Śruby i złącza instalować od przodu kasety. • Model 3500 ma sześć śrub M2.5x8 i trzy złącza • Model 3300 mz cztery śruby M2.5x8 i dwa złącza

Tył

Blokada na złączu czujnika

Przód Instalacja: montaż panelowy

M2.5x8

Złącze z blokadą do czujnika w pozycji 16 HP (16 TE) od najbliższego urządzenia lub krawędzi kasety Złącze okablowania wejściowego/wyjściowego w pozycji 4 HP (4 TE) od najbliższego urządzenia lub krawędzi kasety

3.5

Instalacja Modelu 3300/ 3500 w kasecie

1. Ustawić Model 3300 lub 3500 wzdłuż prowadnic.

Montaż i uziemienie procesora lokalnego

Krok ten należy wykonać tylko w przypadku zdalnego montażu procesora lokalnego i przelicznika (patrz ilustracja 5−2). W przypadku zdalnej instalacji z wykorzystaniem kabla 4−żyłowego należy przejść do rozdziału 3.7.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

21

Instalacja: montaż polowy

2. Wsunąć Model 3300/3500 w kasetę. Szpilki złączy muszą wejść w zamontowane w kasecie złącza. 3. Dokręcić cztery śruby uwięzione mocując płytę czołową Modelu 3300 lub 3500 do kasety.

3.6

Instalacja: montaż w kasecie

Złącze zasilania w pozycji 25 HP (25 TE) od najbliższego urządzenia lub krawędzi kasety


Instalacja Modelu 3300 lub Modelu 3500 w kasecie ciąg dalszy

W celu montażu i uziemienia procesora lokalnego należy: 1. Zidentyfikować elementy pokazane na ilustracji 3−4. Wymiary zdalnego procesora lokalnego podano na ilustracji D−1. 2. Jeśli zachodzi konieczność, to zmienić ustawienie procesora lokalnego na obejmie montażowej. a. Odkręcić wszystkie cztery śruby mocujące (4 mm). b. Obrócić obejmę tak, aby procesor lokalny znalazł się w żądanej pozycji. c. Dokręcić śruby mocujące momentem siły 3 do 4 Nm. 3. Umocować obejmę montażową do wspornika lub ściany. 4. Procesor lokalny wyposażony jest w wewnętrzny i zewnętrzny zacisk uziemienia. Procesor lokalny należy uziemić zgodnie z lokalnymi normami wykorzystując jeden z zacisków uziemienia. Ilustracja 3−4 Główne elementy procesora lokalnego Przepust do kabla 4−żyłowego

Pokrywa górna 4 śruby mocujące (4 mm)

Przepust do kabla 9−żyłowego Obejma montażowa

3.7

Podłączenie okablowania wejściowego i wyjściowego

Obudowa procesora lokalnego

Pokrywa dolna

Okablowanie wyjściowe łączy komputer przepływu z urządzeniami zdalnymi takimi jak PLC, zawory, pompy, itp. Okablowanie wejściowe służy do podłączenia zdalnych urządzeń takich jak przełączniki do zacisków wejść dyskretnych komputera. W przypadku przetworników okablowanie wejściowe łączy wyjścia częstotliwościowe zdalnych urządzeń z wejściem częstotliwościowym przelicznika. W celu podłączenia okablowania wejściowego i wyjściowego należy: 1. Na ilustracji 3−3 zlokalizować złącze okablowania wejściowego i wyjściowego. 2. Podłączyć okablowanie wejściowe i wyjściowe do odpowiednich zacisków złącza. Skorzystać z informacji znajdujących się na karcie umieszczonej w wycięciu górnego panela oraz w tabeli 3−1.

22

Jako kable stosować ekranowane skrętki 24 do 16 AWG (0,25 do 1,5 mm2).

Ekran uziemić tylko na jednym z końców kabla.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja Modelu 3300 lub Modelu 3500 w kasecie ciąg dalszy

Zaciski okablowania wejściowego i wyjściowego

Numer zacisku a2–

c4+

a4–

c6+ c8+ c 10 + c 12 + c 14 + c 16 + c 18 + c 32 (linia B)

a6– a8– a 10 – a 12 – a 14 – a 16 – a 18 – a 32 (linia A)

Główna zmienna procesowa wyjście 4−20 mA / HART Druga zmienna procesowa wyjście 4−20 mA Wejście częstotliwościowe Wejście dyskretne1 Wejście dyskretne 2 Wyjście częstotliwościowe Wyjście dyskretne 1 Wyjście dyskretne 2 Wyjście dyskretne 3 RS−485

Sposób podłączenia przelicznika Model 3500 do czujnika Micro Motion opisano w rozdziale 5.

Instalacja: montaż w kasecie

Podłączenie Modelu 3500 do czujnika

Opis

c 2+

Instalacja: montaż panelowy

3.8

Informacje wstępne

Tabela 3−1

Jeśli instalowany jest komputer przepływu, to krok ten nie jest konieczny. Należy przejść do rozdziału 3.9. 3.9

Instalacja okablowania zasilania

UWAGA Nieprawidłowa instalacja kabla może być przyczyną błędów pomiarowych lub uszkodzenia urządzenia. •

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Instalacja: montaż polowy

• •

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia i powstania błędów pomiarowych nie należy prowadzić kabli zasilających w tej samej osłonie kablowej lub rynience co okablowanie wejściowe/wyjściowe. Przed instalacją urządzenia należy odłączyć zasilanie. Sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej. Patrz ilustracja 3−5.

23


Instalacja Modelu 3300 lub Modelu 3500 w kasecie ciąg dalszy

W celu podłączenia kabli zasilających należy wykonać poniższe kroki: 1. Zastosować kable 18 do 14 AWG (0,75 do 2,5 mm2). 2. Uziemić przetwornik: •

Podłączyć przewód uziemienia zasilania do zacisku środkowego.

Drugi koniec przewodu uziemienia podłączyć bezpośrednio do instalacji uziomowej lub masy.

Wszystkie przewody uziemiające muszą być jak najkrótsze, o impedancji mniejszej od 1 Ω.

3. Podłączyć przewody zasilania do zacisków górnego i dolnego tak jak pokazano na ilustracji 3−5. 4. Na kablu zasilania można umieścić wyłącznik. Wyłącznik ten zainstalowany w pobliżu Modelu 3300 lub 3500 jest konieczny dla uzyskania zgodności z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC. Ilustracja 3−5

Zaciski zasilania w Modelu 3300 lub 3500 do montażu kasetowego

Zaciski zasilania

Opis zacisków przy zasilaniu DC Opis zacisków przy zasilaniu AC

24

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


4.1

Instalacja Modelu 3350 lub Modelu 3700

Informacje ogólne

Informacje wstępne

4

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat montażu komputerów przepływu/przeliczników Model 3350 lub Model 3700. Konieczne jest wykonanie następujących kroków: Wybór miejsca montażu komputera i innych elementów przepływomierza (patrz rozdział 4.3)

Przygotowanie przepustów kablowych do pracy w strefie 1 ATEX (opcja) (patrz rozdział 4.4)

(Opcja) Orientacja pokrywy wyświetlacza (patrz rozdział 4.5)

Montaż Modelu 3350 lub 3700 (patrz rozdział 4.6)

Montaż i uziemienie procesora lokalnego (opcja) (patrz rozdział 4.7)

Podłączenie okablowania wejściowego i wyjściowego (patrz rozdział 4.8)

(Tylko Model 3700) Podłączenie czujnika do komputera przepływu (patrz rozdział 4.9)

Instalacja kabli zasilania (patrz rozdział 4.10)

Instalacja: montaż panelowy

Instalacja: montaż w kasecie

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo wybuchu. Nie otwierać komory przyłączy w atmosferze wybuchowej. Nie wolno zdejmować pokryw komory w atmosferze zagrożonej wybuchem w ciągu 3 minut po odłączeniu zasilania. Komory pokazano na ilustracji 4−9.

OSTRZEŻENIE Instalacja: montaż polowy

Czyszczenie pokrywy wyświetlacza suchą tkaniną może spowodować powstanie ładunków elektrostatycznych prowadzące do wybuchu w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem pokrywę wyświetlacza należy czyścić przy użyciu czystej, wilgotnej ściereczki.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

25


Instalacja Modelu 3350 lub Modelu 3700 ciąg dalszy

4.2

Zestaw instalacyjny do montażu polowego

Ilustracja 4−1

Zestaw instalacyjny do montażu polowego przedstawiono na ilustracji 4−1.

Elementy zestawu instalacyjnego do montażu polowego

Obejma montażowa

4 x podkładka płaska 4 x podkładka blokująca 4 x zestaw śrub M8x16

4.3

Wybór miejsca instalacji Modelu 3350 lub 3700

Wybór właściwego miejsca montażu komputera przepływu wymaga uwzględnienia obszarów zagrożonych wybuchem, wymagań środowiskowych, długości kabli i wymiarów urządzenia.

4.3.1

Obszary zagrożone wybuchem

Jeśli komputer przepływu lub procesor lokalny instalowane są w obszarze zagrożonym wybuchem, to należy upewnić się, że urządzenia i metody instalacyjne spełniają wymagania stawiane urządzeniom pracującym w obszarach zagrożonych wybuchem. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Dodatku E. Na ilustracji 4−3 przedstawiono lokalizację naklejek z atestami na komputerze przepływu.

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo wybuchu. Nie otwierać komory przyłączy w atmosferze wybuchowej. Nie wolno zdejmować pokryw komory w atmosferze zagrożonej wybuchem w ciągu 3 minut po odłączeniu zasilania. Komory pokazano na ilustracji 4−9.

4.3.2

26

Wymagania środowiskowe

Warunki środowiskowe dla Modelu 3350 lub 3700 są następujące: •

Temperatura otoczenia: –20 do +60 ˚C

Wilgotność: 5 do 95% wilgotności względnej w warunkach bez kondensacji w 60 ˚C

Drgania: Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 68.2.6, test wytrzymałościowy, 5 do 2000 Hz, 50 cykli dla 1.0 g

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja Modelu 3350 lub Modelu 3700 ciąg dalszy

4.3.3

Długość kabli

Maksymalna długość kabla łączącego czujnik z przelicznikiem Model 3700 zależy od typu przyłącza (4−żyłowe lub zdalny procesor ze zdalnym przetwornikiem). Patrz rozdział 5.2. Jeśli instalowany komputer przepływu Model 3350 przetwarza sygnały ze zdalnego przetwornika Micro Motion, maksymalna długość kabla od wyjścia częstotliwościowego przetwornika do wejścia częstotliwościowego w Modelu 3350 wynosi 150 m.

Widoczność tabliczek

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i systemu pomiarowego wszystkie tabliczki umocowane do obudowy muszą być widoczne. Okresowo należy je oczyszczać. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub zużycia tabliczki należy wymienić na nowe.

4.3.5

Wymiary

Wymiary Modelu 3350 lub 3700 przedstawiono na ilustracjach od 4−2 do 4−4.

Ilustracja 4−2 Wymiary w:

Wymiary Modelu 3350 lub 3700 – widok od przodu cale (mm)

Instalacja: montaż panelowy

4.3.4

Informacje wstępne

Przelicznik powinien być zainstalowany w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim padaniem promieni słonecznych.

12 (305) 11 (279) Instalacja: montaż w kasecie

Średnica 4 x 5/16−cala (9 mm) 9 3/16 (234) 2 13/16 (71) 4 (102) Obejma montażowa może być obracana o 90˚

(patrz rozdział 4.5)

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Instalacja: montaż polowy

Pokrywa wyświetlacza może być obracana o 90˚ lub 180˚

3 5/8 (92) 6 (152)

27


Instalacja Modelu 3350 lub Modelu 3700 ciąg dalszy

Ilustracja 4−3

Wymiary Modelu 3350 lub 3700 – widok z góry cale (mm)

Wymiary w:

5 1/16−cala (129 mm) prześwit do wyjęcia obwodów drukowanych

Tabliczka z atestami

11 5/16 (288)

6 1/8 (158)

8 11/16 (221) 15 1/2 (394)

Ilustracja 4−4

Wymiary Modelu 3350 lub 3700 – widok przepustów kablowych

Wymiary w:

cale (mm)

1 7/8 (48)

2 x 2 13/16 (71)

2 x 15/16 (24)

Uziemienie obudowy 5 x 3/4–14 NPT lub 5 x M20 x 1.5 – 6H 10 3/8 (265) 7 1/2 (191) 5 3/4 (147)

Powierzchnia montażu

28

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja Modelu 3350 lub Modelu 3700 ciąg dalszy

4.3.6

Orientacja

W celu zmiany orientacji Modelu 3350 lub 3700 na obejmie montażowej należy:

Informacje wstępne

Urządzenia Model 3350 lub 3700 należy zainstalować tak, aby dostęp do komory przyłączy i przepustów nie był utrudniony. Przepusty kablowe mogą znajdować się z lewej lub prawej strony, od dołu lub od góry obudowy, niezależnie od pozycji pokrywy wyświetlacza i komór przyłączy. Patrz ilustracja 4−5.

1. Wykorzystać cztery zestawy śrub montażowych dostarczone z urządzeniami. 2. Przy użyciu klucza sześciokątnego 13 mm dokręcić śruby momentem siły 16 Nm. Typowe orientacje montażu

Montaż z przepustami z prawej strony

Montaż z przepustami od dołu

Przepusty do nieiskrobezpiecznego okablowania wejściowego i wyjściowego Przepusty do iskrobezpiecznego okablowania czujnika

Przygotowanie przepustów kablowych zgodne z atestem ATEX strefa 1

Montaż z przepustami z lewej strony

Przepusty do iskrobezpiecznego okablowania czujnika Przepusty do nieiskrobezpiecznego okablowania wejściowego i wyjściowego

Instalacja: montaż w kasecie

4.4

Instalacja: montaż panelowy

Ilustracja 4−5

Jeśli Model 3700 posiada atest ATEX strefa 1: 1. Wymontować zaślepki z przepustów kablowych. 2. Zainstalować w przepustach fabryczne dławiki kablowe lub dostarczone przez użytkownika posiadające atest EExe. 3. W niewykorzystanych przepustach zainstalować zaślepki z atestem EExe.

Instalacja: montaż polowy

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

29


Instalacja Modelu 3350 lub Modelu 3700 ciąg dalszy

4.5

Orientacja pokrywy wyświetlacza (opcja)

Dla ułatwienia odczytu i wykorzystania wyświetlacza możliwy jest jego obrót na przetworniku o 90˚, 180˚ lub 270˚. W tym celu należy wykonać poniższą procedurę. 1. Przy użyciu płaskiego wkrętaka odkręcić śruby uwięzione, które mocują pokrywę wyświetlacza do obudowy.

2. Przy użyciu płaskiego wkrętaka odkręcić śruby uwięzione, które mocują wyświetlacz do tylnej pokrywy. Zwrócić uwagę, która ze śrub mocuje przewód uziemienia do tylnej pokrywy.

3. Zdjąć tylną pokrywę ciągnąc za ciśnieniowy zawór nadmiarowy. Na ilustracji obok prawa ręka pracownika dotyka ciśnieniowego zaworu nadmiarowego.

4. Obrócić pokrywę wyświetlacza do żądanej pozycji.

5. Bez dotykania obwodu drukowanego wyciągnąć przewód, aby nie było możliwości jego przycięcia podczas instalacji tylnej pokrywy.

30

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja Modelu 3350 lub Modelu 3700 ciąg dalszy

Informacje wstępne

6. Wyciągnąć ciśnieniowy zawór nadmiarowy podczas zakładania pokrywy tylnej. Podłączyć przewód uziemienia do właściwej śruby na tylnej pokrywie. Podłączenie przewodu uziemienia do niewłaściwej śruby spowoduje przytrzaśnięcie przewodu uziemienia.

7. Umieścić kabel z dala od złączy dla uniknięcia ich przytrzaśnięcia i założyć pokrywę wyświetlacza.

Montaż Modelu 3350 lub 3700

Instalacja: montaż panelowy

4.6

Model 3350 lub 3700 może być montowany na płaskiej powierzchni (patrz ilustracja 4−6) lub na wsporniku (patrz 4−7). Montaż na płaskiej powierzchni Zastosować cztery długie śruby 5/16−cala (M8) (nie wchodzą w skład dostawy), odpowiednie do warunków środowiskowych.

Wszystkie cztery śruby umocować do tej samej powierzchni.

Jeśli powierzchnia nie jest płaska, to wykorzystać podkładki płaskie.

Przetwornika nie wolno mocować do belek, wsporników, itp., które mogą przesuwać się niezależnie od siebie.

Ilustracja 4−6

Montaż na płaskiej powierzchni

Instalacja: montaż polowy

4 x 5/16−cala lub M8 (użytkownika)

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Instalacja: montaż w kasecie

31


Instalacja Modelu 3350 lub Modelu 3700 ciąg dalszy

Montaż na wsporniku •

Zastosować dwie śruby 5/16−cala typu U do rury 2 calowej i cztery nakrętki 5/16−cala (nie wchodzą w skład dostawy), odpowiednie do warunków środowiskowych.

Ilustracja 4−7

Montaż na wsporniku

4 x nakrętka 5/16 cala (użytkownika) 2 x śruba 5/16−cala typu U do rur 2− cale (użytkownika)

4.7

Montaż i uziemienie procesora lokalnego

Krok ten należy wykonać tylko w przypadku zdalnego montażu procesora lokalnego i przetwornika (patrz ilustracja 5−2). W przypadku zdalnej instalacji z wykorzystaniem kabla 4−żyłowego należy przejść do rozdziału 3.7. W celu montażu i uziemienia procesora lokalnego należy: 1. Zidentyfikować elementy pokazane na ilustracji 3−4. Wymiary zdalnego procesora lokalnego podano na ilustracji D−1. Ilustracja 4−8

Główne elementy procesora lokalnego

Przepust do kabla 4−żyłowego

Pokrywa górna 4 śruby mocujące (4 mm)

Przepust do kabla 9−żyłowego Obejma montażowa

Obudowa procesora lokalnego

Pokrywa dolna

2. Jeśli zachodzi konieczność, to zmienić ustawienie procesora lokalnego na obejmie montażowej. a. Odkręcić wszystkie cztery śruby mocujące (4 mm). b. Obrócić obejmę tak, aby procesor lokalny znalazł się w żądanej pozycji. 32

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja Modelu 3350 lub Modelu 3700 ciąg dalszy

c. Dokręcić śruby mocujące momentem siły 3 do 4 Nm. 4. Procesor lokalny wyposażony jest w wewnętrzny i zewnętrzny zacisk uziemienia. Procesor lokalny należy uziemić zgodnie z lokalnymi normami wykorzystując jeden z zacisków uziemienia. 4.8

Podłączenie okablowania wejściowego i wyjściowego

Okablowanie wyjściowe łączy komputer przepływu z urządzeniami zdalnymi takimi jak PLC, zawory, pompy, itp.

Zaciski okablowania w Modelu 3350 lub 3700

Blokada mechaniczna (nie we wszystkich typach)

Instalacja: montaż w kasecie

Listwa zaciskowa podłączeń iskrobezpiecznych czujnika (niebieska)

Komora obwodów elektronicznych

Listwa zaciskowa podłączeń nieiskrobezpiecznych wejścia/ wyjścia (szara)

Uziemienie zasilania Komora przyłączy elektrycznych (musi być zamknięta przy włączonym zasilaniu) Naklejka ze schematem podłączenia czujnika

Naklejka ze schematem podłączenia sygnałów wejścia/wyjścia

Instalacja: montaż polowy

Pokrywa wyświetlacza

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Instalacja: montaż panelowy

Okablowanie wejściowe służy do podłączenia zdalnych urządzeń takich jak przełączniki do zacisków wejść dyskretnych komputera. W przypadku przetworników okablowanie wejściowe łączy wyjścia częstotliwościowe zdalnych urządzeń z wejściem częstotliwościowym przetwornika. Na ilustracji 4−9 przedstawiono lokalizację zacisków okablowania w Modelu 3350/3700.

Ilustracja 4−9

Informacje wstępne

3. Umocować obejmę montażową do wspornika lub ściany.

33


Instalacja Modelu 3350 lub Modelu 3700 ciąg dalszy

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo wybuchu. Nie otwierać komory przyłączy w atmosferze wybuchowej. Nie wolno zdejmować pokryw komory w atmosferze zagrożonej wybuchem w ciągu 3 minut po odłączeniu zasilania. Komory pokazano na ilustracji 4−9.

W celu podłączenia okablowania wejściowego i wyjściowego należy: 1. Przy użyciu płaskiego wkrętaka odkręcić śruby mocujące pokrywę wyświetlacza do obudowy (patrz ilustracja 4−9). 2. Podłączyć okablowanie wejściowe i wyjściowe do odpowiednich zacisków złącza. Skorzystać z informacji znajdujących się na naklejce na tylnej pokrywie wyświetlacza oraz w tabeli 4−1 (patrz ilustracja 4−10) •

Jako kable stosować ekranowane skrętki 22 do 16 AWG (0,35 do 1,5 mm2).

Ekran uziemić tylko na jednym z końców kabla.

Jeśli zachodzi konieczność podłączenia więcej niż jednego przewodu do zacisku śrubowego, to zastosować wtyk widełkowy lub zaciskowy.

Tabela 4−1

Zaciski okablowania wejściowego i wyjściowego – Model 3350/3700

Numer zacisku

34

Opis

1–

2+

3–

4+

5– 5– 5– 11 (linia B) 20 – 20 – 20 – 20 –

6+ 7+ 8+ 12 (linia A) 16 + 17 + 18 + 19 +

Główna zmienna procesowa wyjście 4−20 mA / HART Pomocnicza zmienna procesowa wyjście 4−20 mA Wejście częstotliwościowe Wejście dyskretne 1 Wejście dyskretne 2 RS−485 Wyjście dyskretne 3 Wyjście dyskretne 2 Wyjście dyskretne 1 Wyjście częstotliwościowe

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja Modelu 3350 lub Modelu 3700 ciąg dalszy

Ilustracja 4−10 Zaciski okablowania wejściowego i wyjściowego w Modelu 3350 lub 3700 Zasilanie DC

Zacisk 9: faza (L lub L2)

Zacisk 9: dodatni

Zacisk 10: zero (N lub L1)

Zacisk 10: ujemny

Instalacja: montaż w kasecie

Podłączenie Modelu 3700 do czujnika

Instalacja: montaż panelowy

4.9

Informacje wstępne

Zasilanie AC

Sposób podłączenia przetwornika Model 3700 do czujnika Micro Motion opisano w rozdziale 5.

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo wybuchu. Nie otwierać komory przyłączy w atmosferze wybuchowej. Nie wolno zdejmować pokryw komory w atmosferze zagrożonej wybuchem w ciągu 3 minut po odłączeniu zasilania. Komory pokazano na ilustracji 4−9.

Instalacja: montaż polowy

Jeśli instalowany jest przetwornik Model 3350, to krok ten nie jest konieczny. Należy przejść do rozdziału 4.10.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

35


Instalacja Modelu 3350 lub Modelu 3700 ciąg dalszy

4.10

Instalacja okablowania zasilania

UWAGA Nieprawidłowa instalacja kabla może być przyczyną błędów pomiarowych lub uszkodzenia urządzenia. •

• •

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia i powstania błędów pomiarowych nie należy prowadzić kabli zasilających w tej samej osłonie kablowej lub rynience co okablowanie wejściowe/wyjściowe. Przed instalacją urządzenia należy odłączyć zasilanie. Sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej. Patrz ilustracja 3−5.

W celu podłączenia kabli zasilających należy wykonać poniższe kroki: 1. Zastosować kable 18 do 12 AWG (0,75 do 4,0 mm2). 2. Przy użyciu płaskiego wkrętaka odkręcić śruby mocujące pokrywę wyświetlacza do obudowy (patrz ilustracja 4−9). 3. Uziemić przetwornik: •

Podłączyć przewód uziemienia zasilania do zielonej śruby (masa zasilania; patrz ilustracja 4−9).

Drugi koniec przewodu uziemienia podłączyć bezpośrednio do instalacji uziomowej lub masy.

Wszystkie przewody uziemiające muszą być jak najkrótsze, o impedancji mniejszej od 1 Ω.

4. Podłączyć przewody zasilania do zacisków 9 i 10 w szarej listwie zaciskowej tak jak pokazano na ilustracji 4−10. 5. Zamknąć pokrywę wyświetlacza i dokręcić śruby. 6. Na kablu zasilania można umieścić wyłącznik. Wyłącznik ten zainstalowany w pobliżu komputera przepływu jest konieczny dla uzyskania zgodności z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC.

36

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


5.1

Instalacja: podłączenie czujnika

5

Podłączenie czujnika do przelicznika

Informacje ogólne

W rozdziale niniejszym opisano procedurę połączenia przeliczników Model 3500 lub 3700 z czujnikiem Micro Motion.

OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do warunków iskrobezpieczeństwa może być przyczyną wybuchu.

Instalacja: przekaźniki

Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym rozdziale nie dotyczą komputerów przepływu Model 3300 lub Model 3350. Do tych urządzeń nie podłącza się czujnika. Jeśli użytkownik instaluje Model 3300 lub Model 3350, to należy przejść do rozdziału 6.

Iskrobezpieczeństwo okablowania czujnika wymaga spełnienia następujących warunków: •

Instalacja: komunikacja cyfrowa

Iskrobezpieczne okablowanie czujnika musi być prowadzone oddzielnie od okablowania zasilania i okablowania wyjściowego. Nie wolno instalować kabla zasilającego i kabla czujnika w tej samej osłonie kablowej lub rynience. W przypadku instalacji w obszarze zagrożonych wybuchem zgodnej z normami UL, CSA lub ATEX należy wykorzystać niniejszą instrukcję oraz instrukcję instalacji w obszarach iskrobezpiecznych Micro Motion UL, CSA lub ATEX dostarczaną wraz z komputerem przepływu lub dostępną na stronie internetowej Micro Motion.

UWAGA Wykorzystanie wyświetlacza i menu

Silne pola elektromagnetyczne mogą zakłócać sygnały komunikacyjne przepływomierza. Nieprawidłowa instalacja kabla lub osłony kablowej może być przyczyną błędów pomiarowych lub uszkodzenia przepływomierza. Aby zmniejszyć ryzyko powstania błędów pomiarowych lub uszkodzenia przepływomierza kable lub osłony kablowe należy prowadzić z dala od takich urządzeń jak transformatory, silniki i kable zasilające, które są źródłem silnych pól elektromagnetycznych.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

37


Podłączenie czujnika do przelicznika ciąg dalszy

5.2

Typy instalacji i wymagania

Istnieją dwa typy podłączenia przelicznika do czujnika. Wymagania stawiane okablowaniu zależą od typu instalacji: •

Zdalną instalację przy użyciu kabla 4−żyłowego przedstawiono na ilustracji 5−1. Opcja ta wymaga kabla 4−żyłowego. Wykonać procedurę opisaną w rozdziale 5.3.

Zdalną instalację procesora lokalnego i zdalnego przelicznika przedstawiono na ilustracji 5−2. Opcja ta wymaga zarówno kabla 4−żyłowego, jak i 9−żyłowego. Wykonać procedurę opisaną w rozdziale 5.4.

Przed połączeniem przelicznika i czujnika należy zapoznać się z informacjami przedstawionymi w rozdziale 5.2.1 i 5.2.2. Ilustracja 5−1

Instalacja przy użyciu kabla 4−żyłowego Czujnik

Model 3500

Kabel 4−żyłowy

Procesor lokalny Model 3700

Czujnik

Kabel 4−żyłowy

Procesor lokalny

38

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Podłączenie czujnika do przelicznika ciąg dalszy Instalacja: podłączenie czujnika

Ilustracja 5−2

Zdalny procesor lokalny ze zdalnym komputerem przepływu/przelicznikiem Model 3500 Kabel 4−żyłowy

Czujnik

Procesor lokalny

Skrzynka przyłączeniowa Kabel 9−żyłowy

Instalacja: przekaźniki

Model 3700

Kabel 4−żyłowy

Czujnik

Procesor lokalny Instalacja: komunikacja cyfrowa

Skrzynka przyłączeniowa Kabel 9−żyłowy

5.2.1

Typy kabli

Kabel 4−żyłowy Micro Motion oferuje dwa typy kabli 4−żyłowych: ekranowany i zbrojony. Oba typy kabli zawierają przewody masowe. Kabel 4−żyłowy dostarczany przez użytkownika musi spełniać następujące wymagania: Konstrukcja ze skrętek

Przekroje żył podano w tabeli 5−1

Wymagania do instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem, jeśli komputer przepływu instalowany jest w obszarze zagrożonym wybuchem (patrz instrukcje instalacji ATEX, UL lub CSA dostarczane z przelicznikiem lub na stronie internetowej Micro Motion)

Kabel 9−żyłowy Micro Motion oferuje trzy typy kabli 9−żyłowych: nieekranowany, ekranowany i zbrojony. Szczegółowe informacje o typach kabli i pomoc w doborze właściwego kabla zawiera instrukcja Micro Motion Przygotowanie i instalacja kabla 9−żyłowego. Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

39

Wykorzystanie wyświetlacza i menu


Podłączenie czujnika do przelicznika ciąg dalszy

5.2.2

Długości kabli

Tabela 5−1

Maksymalna długość kabli zależy od typu instalacji i typu kabla: •

Kabel 4−żyłowy i zdalny przelicznik: patrz ilustracja 5−1, maksymalne długości kabli podano w tabeli 5−1.

Zdalny procesor lokalny i zdalny przelicznik: patrz ilustracja 5−2, maksymalne długości kabli podano w tabeli 5−1.

Maksymalne długości kabli

Typ kabla

Przekrój

Maksymalna długość

9−żyłowy Micro Motion 4−żyłowy Micro Motion 4−żyłowy użytkownika • Przewody zasilania (VDC)

Nie dotyczy Nie dotyczy

20 m 300 m

22 AWG (0,35 mm2) 20 AWG (0,5 mm2) 18 AWG (0,8 mm2) 22 AWG (0,35 mm2)

90 m 150 m 300 m 300 m

• Przewody sygnałowe (RS−485)

5.3

Instrukcja zdalnej instalacji przy użyciu kabla 4−żyłowego

Kroki instalacji W celu podłączenia kabla należy wykonać poniższe kroki. 1. Przygotować kabel w sposób opisany w skróconej instrukcji instalacji czujnika. 2. Podłączyć kabel do procesora lokalnego w sposób opisany w skróconej instrukcji instalacji czujnika. 3. Zidentyfikować przewody w kablu 4−żyłowym. Kabel 4−żyłowy dostarczany przez Micro Motion składa się ze skrętki przewodów 18 AWG (0,75 mm2) (czerwony i czarny), która powinna być wykorzystana do podłączenia zasilania VDC i skrętki 22 AWG (0,35 mm2) (zielony i biały), która powinna być wykorzystana do komunikacji RS−485. 4. Podłączyć cztery przewody z procesora lokalnego do właściwych zacisków w przeliczniku zgodnie z opisem w tabeli 5−2. Nie uziemiać ekranów, oplotu i mas od strony przelicznika.

40

W przypadku Modelu 3500 z zaciskami śrubowymi lub lutowanymi patrz ilustracja 5−3.

W przypadku Modelu 3700 patrz ilustracja 5−4. Przełożyć kabel przez przepust do okablowania czujnika. Jeśli nie jest stosowana osłona kablowa, to należy założyć dławik kablowy. Nie wolno kończyć osłony, oplotu lub przewodów masowych kabla w dławiku kablowym.

W przypadku Modelu 3500 z kablami WE/WY: −

Umocować dostarczony blok przyłączeniowy do szyny DIN. Blok przyłączeniowy może być mocowany na różnych typach szyn. Patrz ilustracja 5−5.

Włożyć wtyczkę kabla WE/WY czujnika (patrz ilustracja 2−8) w blok przyłączeniowy. Dokręcić śruby uwięzione mocujące wtyczkę do bloku przyłączeniowego.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Podłączenie czujnika do przelicznika ciąg dalszy

Tabela 5−2

Podłączyć cztery przewody od procesora lokalnego do właściwych zacisków w bloku przyłączeniowym WE/WY. Patrz ilustracja 5−6. Nie mogą pozostać widoczne odizolowane przewody.

Zaciski przelicznika do podłączenia kabla 4−żyłowego Numery zacisków przelicznika Model 3500

Model 3700

Kabel WE/WY

Zaciski śrubowe lub lutowane

Niebieski blok przyłączeniowy

Kolor przewodu(1)

Funkcja

4 10 7 3

c4 a4 c6 a6

13 14 15 16

Czerwony Czarny Biały Zielony

VDC+ VDC– RS−485/A RS−485/B

Ilustracja 5−3

Instalacja kabla 4−żyłowego między procesorem lokalnym a Modelem 3500 z zaciskami śrubowymi lub końcówkami lutowanymi

Zaciski procesora lokalnego

Kabel 4−żyłowy Maksymalna długość kabla: Patrz tabela 5−1

Model 3500 Zaciski podłączenia czujnika • Montaż panelowy: patrz ilustracja 2−7 • Montaż kasetowy: patrz ilustracja 3−3 2

Instalacja: komunikacja cyfrowa

VDC+ (czerwony) VDC+ (czerwony)

VDC– (czarny)

4

RS−485/A (biały)

RS−485/B (zielony)

6 8

RS−485/B (zielony)

10 12

Kabel fabryczny lub użytkownika

14 16 18 20 22

VDC– (czarny)

RS−485/A (biały)

Instalacja: przekaźniki

(1) Kolory przewodów dotyczą tylko kabla 4−żyłowego dostarczanego przez Micro Motion.

Instalacja: podłączenie czujnika

24 26 28 30 32

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

41


Podłączenie czujnika do przelicznika ciąg dalszy

Ilustracja 5−4

Instalacja kabla 4−żyłowego między procesorem lokalnym a Modelem 3700

Zaciski procesora lokalnego

VDC+ (czerwony)

Kabel 4−żyłowy Maksymalna długość kabla: Patrz tabela 5−1

Zaciski w Modelu 3700 Niebieski blok przyłączeniowy Patrz ilustracja 4−9

RS−485/B (zielony)

13 14 Kabel fabryczny lub użytkownika

15 16

VDC– (czarny)

VDC– (czarny) RS−485/A (biały) RS−485/B (zielony)

RS−485/A (biały)

Ilustracja 5−5

VDC+ (czerwony)

Instalacja bloku przyłączeniowego do okablowania czujnika na szynie DIN 3 1/16 (77)

Kabel do podłączenia czujnika (mocowany do Modelu 3500)

Wtyczka Blok przyłączeniowy do okablowania czujnika

2 1/2 (63) 2 9/16 (66) 2 11/16 (68)

42

9 (229)

2 1/4 (57) 2 5/16 (58)

TS 15

TS 32

TS 35 x 7.5

TS 35 x 15

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Podłączenie czujnika do przelicznika ciąg dalszy

Instalacja kabla 4−żyłowego między procesorem lokalnym a Modelem 3500 z kablami WE/WY

Zaciski procesora lokalnego

VDC+ (czerwony)

Kabel 4−żyłowy Maksymalna długość kabla: Patrz tabela 5−1

RS−485/B (zielony)

Zaciski w Modelu 3500 Blok przyłączeniowy na szynie DIN RS−485/B (zielony) VDC– (czarny)

VDC+ (czerwony)

Instalacja: podłączenie czujnika

Ilustracja 5−6

Kabel fabryczny lub użytkownika

5.4

RS−485/A (biały)

Instrukcja okablowania w przypadku zdalnego procesora lokalnego i zdalnego przelicznika

RS−485/A (biały)

Procedura składa się z dwóch części: Połączenie zdalnego procesora lokalnego z przelicznikiem (kabel 4−żyłowy)

Połączenie czujnika ze zdalnym procesorem lokalnym (kabel 9−żyłowy)

Zadanie 1

Połączenie zdalnego procesora lokalnego z przelicznikiem

1. W celu ekranowania kabla łączącego procesor lokalny z przelicznikiem należy wykorzystać jedną z poniższych metod: Jeśli stosowany jest kabel nieekranowany w metalowej osłonie rurowej zapewniającej ekranowanie na całym obwodzie, to należy przejść do zadania 1, krok 6.

Jeśli instalowany jest dławik kablowy użytkownika z kablem ekranowanym lub zbrojonym, zakończyć ekrany w dławiku kablowym. Zakończyć zarówno oplot kabla zbrojonego, jak i ekrany kabli ekranowanych. Przejść do zadania 1, krok 6.

Jeśli instalowany jest dławik kablowy Micro Motion w obudowie procesora lokalnego: korzystając z ilustracji 5−7 zidentyfikować dławiki kablowe dostarczone przez Micro Motion. Zastosować właściwy dławik kablowy dla każdego elementu. Kontynuować procedurę, przejść do zadania 1, krok 2.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

Instalacja: komunikacja cyfrowa

Instalacja: przekaźniki

VDC– (czarny)

43


Podłączenie czujnika do przelicznika ciąg dalszy

Ilustracja 5−7

Dławiki kablowe dostarczane przez Micro Motion

Przelicznik model 3700*****B*****

Przelicznik model 3700*****C*****

Przeliczniki modele • 3500**F******** • 3500**G******** • 3700**F******** • 3700**G******** Dławik kablowy 1/2″–14 NPT lub M20 x1.5 stosowany do kabla 4−żyłowego

Dławik kablowy 3/4″–14 NPT stosowany do kabla 9−żyłowego

2. Zdjąć pokrywę obudowy procesora lokalnego. 3. Nasunąć nakrętkę dławika i wkładkę zaciskową na kabel. Ilustracja 5−8 Nakrętka dławika

Dławik kablowy i koszulka termokurczliwa Micro Motion 4 1/2 cala (114 mm) 3/4 cala (19 mm)

Wkładka zaciskowa 7/8 cala (22 mm)

44

7/8 cala (22 mm) Koszulka termokurczliwa

Korpus dławika

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Podłączenie czujnika do przelicznika ciąg dalszy

Jeśli stosowany jest kabel ekranowany, to przygotować go i założyć koszulkę termokurczliwą w sposób opisany poniżej. Koszulka termokurczliwa może być stosowana w przypadku kabli, w których ekran składa się z folii, a nie jest wykonany z plecionki.

W przypadku kabli zbrojonych, gdzie ekran składa się z plecionki, przygotować kabel w sposób opisany poniżej, lecz nie stosować koszulki termokurczliwej − pominąć kroki 4e i 4f.

Instalacja: podłączenie czujnika

4. Aby podłączyć kabel do procesora lokalnego należy przygotować kabel w sposób następujący:

a. Zdjąć 114 mm koszulki kabla.

c. Zdjąć folię ekranującą z przewodów, pozostawiając 19 mm folii lub oplotu odsłoniętego i rozdzielić przewody. d. Owinąć przewody uziemienia dwukrotnie wokół odsłoniętej folii. Nadmiar przewodów odciąć. Ilustracja 5−9

Sposób owinięcia ekranów kabli

Instalacja: komunikacja cyfrowa

e. Nasunąć ekranowaną koszulkę termokurczliwą na przewody uziemienia. Koszulka musi całkowicie zakryć przewody uziemienia. f.

Instalacja: przekaźniki

b. Zdjąć przezroczystą taśmę wewnątrz koszulki kabla i usunąć materiał wypełniający przestrzeń między żyłami.

Ogrzać koszulkę (120 ˚C) w celu jej obkurczenia (unikając opalenia przewodów).

Ilustracja 5−10 Zakładanie koszulki termokurczliwej Wykorzystanie wyświetlacza i menu

g. Nasunąć wkładkę zaciskową dławika tak, by koniec wkładki dotykał do koszulki termokurczliwej. h. Owinąć koszulkę folią ekranującą lub oplotem na długości o 3 mm większej niż pierścień uszczelniający. Patrz ilustracja 5−11. Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

45


Podłączenie czujnika do przelicznika ciąg dalszy

Ilustracja 5−11 Owinięcie folią ekranującą

i.

Zainstalować korpus dławika kablowego w przepuście obudowy procesora lokalnego. Patrz ilustracja 5−12.

Ilustracja 5−12 Dławik kablowy i obudowa procesora lokalnego

5. Przełożyć przewody przez korpus dławika i złożyć dławik dokręcając nakrętkę dławika. 6. Zidentyfikować przewody. Kabel 4−żyłowy Micro Motion składa się z jednej skrętki przewodów 18 AWG (0,75 mm2) (czerwony i czarny), która powinna być wykorzystana do zasilania VDC i jednej skrętki przewodów 22 AWG (0,35 mm2) (zielony i biały), która powinna być wykorzystana do komunikacji RS−485. Podłączyć przewody do właściwych zacisków śrubowych w sposób odpowiadający podłączeniu od strony przelicznika. Patrz ilustracja 5−13.

46

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Podłączenie czujnika do przelicznika ciąg dalszy Instalacja: podłączenie czujnika

Ilustracja 5−13 Podłączenie przewodów do procesora lokalnego Zasilanie + (przewód czerwony)

RS−485/B (przewód zielony)

Zasilanie – (czarny przewód)

RS−485/A (biały przewód) Instalacja: przekaźniki

Wewnętrzna śruba uziemienia obudowy procesora lokalnego • Do uziemienia, gdy czujnik nie może być uziemiony przez instalację procesową i lokalne normy wymagają uziemienia wewnętrznego • Nie podłączać ekranów kabli do tego zacisku

7. Założyć pokrywę obudowy procesora lokalnego.

UWAGA

Nie wolno zginać procesora lokalnego.

8. Jeśli instalowany jest przelicznik Model 3700, przełożyć kabel 4−żyłowy z procesora lokalnego przez właściwy dławik kablowy (patrz ilustracja 5−7) i zainstalować dławik kablowy w przepuście kablowym. 9. Podłączyć cztery przewody z procesora lokalnego do odpowiednich zacisków w przeliczniku opisanych w tabeli 5−2. Nie uziemiać ekranu, oplotu ani przewodów masowych od strony przelicznika. W przypadku Modelu 3500 ze złączem zaciskowym śrubowym lub końcówkami lutowanymi patrz ilustracja 5−3.

W przypadku Modelu 3700, patrz ilustracja 5−4.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

47

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

Instalacja: komunikacja cyfrowa

Zgięcie procesora lokalnego może spowodować zniszczenie czujnika.


Podłączenie czujnika do przelicznika ciąg dalszy

W przypadku Model 3500 z kablami WE/WY: −

Umocować dostarczony blok przyłączeniowy do szyny DIN. Blok może być montowany na różnego typu szynach. Patrz ilustracja 5−5.

Włożyć wtyczkę kabla WE/WY czujnika (patrz ilustracja 2−8) w blok przyłączeniowy. Dokręcić śruby uwięzione mocujące wtyczkę do bloku przyłączeniowego.

Podłączyć cztery przewody od procesora lokalnego do właściwych zacisków w bloku przyłączeniowym WE/WY. Patrz ilustracja 5−6. Nie mogą pozostać widoczne odizolowane przewody.

Zadanie 2

Podłączenia czujnika do zdalnego procesora lokalnego

UWAGA Kontakt elektryczny przewodów uziemiających ze skrzynką przyłączeniową czujnika może być przyczyną błędnych pomiarów. Przewody uziemienia nie mogą dotykać skrzynki przyłączeniowej czujnika.

1. Przygotować kabel zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji Micro Motion Przygotowanie i instalacja kabla 9−żyłowego Micro Motion: •

Od strony czujnika postępować zgodnie z instrukcją dla danego typu kabla.

Od strony procesora lokalnego postępować zgodnie z instrukcjami dla kabla 9−żyłowego MVD.

2. Podłączyć kabel zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji Micro Motion Przygotowanie i instalacja kabla 9−żyłowego Micro Motion i instrukcjami podłączenia kabla 9−żyłowego zawartymi w instrukcji obsługi czujnika. Dodatkowe informacje na temat podłączenia przewodów od strony procesora lokalnego podano poniżej: a. Zidentyfikować elementy pokazane na ilustracji 2−6. b. Zdjąć pokrywę końcową. c. Podłączyć przewody do wtyczek dostarczonych wraz z procesorem lokalnym. d. Włożyć wtyczki w gniazda wewnątrz dolnego pierścienia z przepustem. Patrz ilustracja 5−14.

48

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Podłączenie czujnika do przelicznika ciąg dalszy

9−żyłowy kabel od czujnika

Procesor lokalny Czarny (ekrany wszystkich skrętek)

Brązowy Czerwony

Śruba uziemienia Czarny Brązowy Fioletowy Żółty

Czerwony Zielony Biały

Zielony Biały Niebieski Szary

Instalacja: podłączenie czujnika

Ilustracja 5−14 9−żyłowy kabel łączący czujnik z procesorem lokalnym

Wtyk i gniazdo

Pomarańczowy Fioletowy Żółty

3. Uziemić kabel. Jeśli stosowany jest kabel nieekranowany: a. Uziemić przewody masowe (czarne) tylko od strony procesora lokalnego podłączając je do śruby uziemienia wewnątrz dolnego pierścienia z przepustem. Nie podłączać do śruby mocującej procesor lokalny. Nie uziemiać kabla od strony skrzynki przyłączeniowej czujnika.

Instalacja: przekaźniki

Śruba montażowa

Niebieski Szary Pomarań.

Jeśli stosowany jest kabel ekranowany lub zbrojony:

b. Uziemić oplot na obu końcach, kończąc go wewnątrz dławików kablowych. 4. Sprawdzić stan techniczny wszystkich uszczelek, pokryć smarem wszystkie pierścienie uszczelniające, założyć pokrywy skrzynki przyłączeniowej i procesora lokalnego i dokręcić wszystkie śruby.

UWAGA

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

Uszkodzenie kabli łączących przetwornik z czujnikiem może być przyczyną błędów pomiarowych lub uszkodzenia przepływomierza. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa błędnych pomiarów lub uszkodzenia przepływomierza podczas zamykania pokryw czujnika i procesora lokalnego należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić kabli.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Instalacja: komunikacja cyfrowa

a. Uziemić przewody masowe (czarne) tylko od strony procesora lokalnego podłączając je do śruby uziemienia wewnątrz dolnego pierścienia z przepustem. Nie podłączać do śruby mocującej procesor lokalny. Nie uziemiać kabla od strony skrzynki przyłączeniowej czujnika.

49


50

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


6.1

Instalacja: podłączenie czujnika

6

Instalacja przekaźników

Informacje ogólne

W rozdziale niniejszym opisano sposób instalacji modułów przekaźników w komputerach przepływu z serii 3000. Przekaźniki są wykorzystywane do łączenia dyskretnych wyjść komputerów przepływu z serii 3000 z urządzeniami sterującymi. Rozdział ten zawiera również informacje na temat konfiguracji dyskretnych wyjść do współpracy z przekaźnikami.

6.2.1

Typy przekaźników

Zasilanie

W komputerach przepływu z serii 3000 można stosować dwa typy przekaźników: •

Moduł przekaźników Model 3100 dostarczany przez Micro Motion. Model 3100 zawiera trzy przekaźniki elektroniczne

Przekaźniki dostarczane przez użytkownika lub moduł przekaźników kompatybilne z wyjściami dyskretnymi urządzeń z serii 3000 (patrz rozdział 6.5.1)

Instalacja: przekaźniki

6.2

Moduł przekaźników Model 3100 jest zasilany z wyjść dyskretnych komputerów przepływu z serii 3000.

Są to przekaźniki elektroniczne, i

Wymagania wejściowe przekaźników odpowiadają charakterystyce wyjść dyskretnych (patrz rozdział 6.5.1).

Jeśli któryś z tych warunków nie jest spełniony, przekaźniki muszą być zasilane zewnętrznie. Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem

Jeśli przekaźniki lub moduł przekaźników są instalowane w obszarze zagrożonym wybuchem, to należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w tym rozdziale.

6.3.1

Przekaźniki Model 3100

ATEX Przekaźniki Model 3100 przeznaczone do instalacji w strefie 2, zgodnie z dyrektywą ATEX (94/9/EC) dla grupy II, kategoria 3G, zgodnie z normami CENELEC prEN 50021:1998 posiadają oznaczenia: •

EEx n V II T4

KEMA 97 ATEX 4940 X

Zakres temperatur otoczenia –20 do +60 ˚C

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

51

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

6.3

Instalacja: komunikacja cyfrowa

Przekaźniki dostarczane przez użytkownika mogą być zasilane z wyjść dyskretnych urządzeń z serii 3000 jeśli spełniają dwa warunki:


Instalacja przekaźników ciąg dalszy

Warunki zgodności z wymaganiami instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem: •

Moduł przekaźników Model 3100 musi być zamontowany w odpowiedniej i atestowanej obudowie zapewniającej klasę ochrony co najmniej IP4X zgodnie z normą EN 60529 przy uwzględnieniu warunków środowiskowych, w których będzie urządzenie pracować oraz klauzuli 6 normy prEN50021:1998.

Dławiki kablowe obudowy muszą spełniać wymagania klauzuli 7.2.6 normy prEN50021:1998.

Zewnętrzne części metalowe modułu przekaźników (radiatory) muszą być połączone z układem wyrównania potencjału w obszarze zagrożonym wybuchem.

UL i CSA Moduły przekaźników Model 3100 są przeznaczone do instalacji w klasie I, strefa 2, podgrupy A, B, C i D. Uwaga: Aby uzyskać zgodność z normami CSA, moduł przekaźników musi być zainstalowany w odpowiedniej obudowie tak, aby powstałe urządzenie spełniało wymagania CSA. 6.3.2

Przekaźniki dostarczane przez użytkownika

Przekaźniki użytkownika do stosowania w strefie 2 muszą posiadać certyfikaty urządzeń 3 kategorii.

6.4

Wymiana przekaźników

Nie wolno wymieniać pojedynczych przekaźników; w przypadku uszkodzenia przekaźnika konieczna jest wymiana całego Modelu 3100. Ten warunek dotyczy zarówno Modelu 3100, jak i przekaźników użytkownika, w obszarach zagrożonych wybuchem, jak i bezpiecznych.

6.5

Wykorzystanie przekaźników przez komputery przepływu z serii 3000

Przekaźniki wykorzystywane są do łączenia wyjść dyskretnych komputerów przepływu z serii 3000 z urządzeniami sterującymi.

6.5.1

Wyjścia dyskretne urządzeń z serii 3000

Komputery przepływu z serii 3000 mają trzy wyjścia dyskretne, które mogą być skonfigurowane adekwatnie do wymagań aplikacji. Główne cechy charakterystyczne wyjść dyskretnych: •

Polaryzacja: −

Aktywny stan wysoki lub stan niski

Wybór programowy

Prąd: −

Upływność 5,6 mA przy minimum Vout = 3 VDC

Maksymalny pobór 500 mA dla maksymalnego napięcia 30 VDC

Na ilustracji 6−1 przedstawiono typowy schemat elektryczny wyjścia dyskretnego. 52

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja przekaźników ciąg dalszy Instalacja: podłączenie czujnika

Ilustracja 6−1

Schemat elektryczny wyjścia dyskretnego +24 V (nominalnie)

3.2 kΩ

Out+

6.5.2

Konfiguracja wyjść dyskretnych w urządzeniach z serii 3000

Tabela 6−1

Polaryzacja wyjścia dyskretnego musi odpowiadać funkcji urządzenia, do którego wyjście będzie podłączone. Polaryzacja może być wybrana jako aktywny stan wysoki lub stan niski. Patrz tabela 6−1.

Polaryzacja wyjścia dyskretnego Wartość domyślna

Opis

Aktywny stan niski

• Na wyjściu 0 V w stanie aktywnym (warunek związany z DO ma wartość true). • Obwód zawiera rezystor podciągający do 24 V w stanie nieaktywnym (warunek związany z DO ma wartość false). • Obwód zawiera rezystor podciągający do 24 V w stanie aktywnym (warunek związany z DO ma wartość true). • Na wyjściu 0 V w stanie nieaktywnym (warunek związany z DO ma wartość false).

Instalacja: komunikacja cyfrowa

Polaryzacja Aktywny stan niski

Aktywny stan wysoki

Instalacja: przekaźniki

Out–

Uwaga: Przy wyłączonym zasilaniu i podczas uruchomienia przelicznika wyjście dyskretne jest wyłączone i nie ma określonego stanu logicznego.

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

Konfiguracja wyjścia dyskretnego jest jednym z zadań podczas konfiguracji komputera przepływu. Ogólny opis konfiguracji podano w rozdziale 6.8, a szczegółowe informacje w dalszych częściach niniejszej instrukcji obsługi.

UWAGA Nieprawidłowa konfiguracja komputera przepływu może spowodować uaktywnienie przekaźnika. Prawidłowa konfiguracja wyjść cyfrowych jest gwarancją, że przekaźniki będą aktywowane tylko zgodnie z przewidywaniami.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

53


Instalacja przekaźników ciąg dalszy

6.6

Instalacja modułu przekaźników Model 3100

W celu instalacji modułu przekaźników Model 3100 należy wykonać poniższe kroki. Krok 1

Montaż modułu przekaźników

Zamontować dostarczony moduł przekaźników na szynie DIN. Blok może być zamontowany na różnych typach standardowych szyn. Patrz ilustracja 6−2. Ilustracja 6−2

Wymiary modułu przekaźników

Wymiary w:

3 3/64

cale (mm)

(77)

2 2 1/32

(50)

2 7/32

(52)

(56)

2 21/64

(59)

TS 32 TS 15 TS 35 x 15

TS 35 x 7.5

8 (203)

54

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja przekaźników ciąg dalszy

Podłączenie zacisków wyjścia cyfrowego komputera przepływu do przekaźników

W celu podłączenia zacisków wyjścia cyfrowego komputera przepływu do jednego, dwóch lub trzech przekaźników należy wykonać poniższą procedurę.

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia.

Instalacja: podłączenie czujnika

Krok 2

Nieprawidłowa instalacja okablowania lub instalacja okablowania przy włączonym zasilaniu może być przyczyną porażenia lub zniszczenia urządzeń.

• • • •

Instalacja: przekaźniki

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i systemu należy: Przed instalacją okablowania wyłączyć zasilanie. Instalacja musi co najmniej spełniać lub przekraczać wymagania norm lokalnych. Zainstalować przekaźniki i kable zgodnie z ilustracjami w tych instrukcjach. Zainstalować przekaźniki i kable w miejscu, gdzie temperatura otoczenia zawiera się w przedziale od –20 do 60 ˚C.

1. Zastosować następujące kable: Model 3300 lub 3500: 24 do 16 AWG (0,25 do 1,5 mm2)

Model 3350 lub 3700: 22 do 16 AWG (0,35 do 1,5 mm2)

2. Połączyć przewody między zaciskami przelicznika i zaciskami przekaźnika w sposób opisany w tabeli 6−1 oraz na następujących schematach:

Tabela 6−2

Model 3300 lub 3500 ze złączami śrubowymi lub lutowanymi: patrz ilustracja 6−3

Model 3300 lub 3500 z kablami WE/WY: patrz ilustracja 6−4

Model 3350 lub 3700: patrz ilustracja 6−5

Instalacja: komunikacja cyfrowa

Zaciski przeliczników i Modelu 3100 Zaciski przelicznika Model 3350 lub 3700

Kable WE/WY

Zaciski śrubowe lub lutowane

Szary blok przyłączeniowy

Funkcja zacisku

Zaciski Modelu 3100

19 18 20 22

a 14 c 14 c 16 c 18

20 18 17 16

Powrót DO1 DO2 DO3

a 14 c 14 c 16 c 18

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

Model 3300 lub 3500

55


Instalacja przekaźników ciąg dalszy

Ilustracja 6−3

Komputer przepływu Model 3300 lub 3500 z Modelem 3100 – zaciski śrubowe lub lutowane

Przekrój przewodu 24 do 16 AWG (0,25 do 1,5 mm2)

MODEL 3300/3500 TERMINAL CONNECTION

Przekaźnik 3

Przekaźnik 2

Przekaźnik 1

Zaciski wejściowe/wyjściowe w Modelu 3300 lub 3500 • Montaż panelowy: patrz ilustracja 2−7 • Montaż kasetowy: patrz ilustracja 3−3

Ilustracja 6−4

Komputer przepływu Model 3300 lub 3500 z Modelem 3100 – kable WE/WY Przekrój przewodu 24 do 16 AWG (0,25 do 1,5 mm2)

MODEL 3300/3500 TERMINAL CONNECTION

Przekaźnik 3

Przekaźnik 2

Przekaźnik 1

Zaciski wejściowe/wyjściowe w Modelu 3300 lub 3500 Patrz ilustracja 2−8

56

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja przekaźników ciąg dalszy Instalacja: podłączenie czujnika

Ilustracja 6−5

Komputer przepływu Model 3350 lub 3700 z Modelem 3100

Zaciski wejściowe/wyjściowe w Modelu 3350 lub 3700 Szary blok przyłączeniowy Patrz ilustracja 4−9

Przekaźnik 2

Przekaźnik1

Instalacja: przekaźniki

Przekaźnik 3

MODEL 3300/3500 TERMINAL CONNECTION

Przekrój przewodu 22 do 16 AWG (0,35 do 1,5 mm2)

Krok 3

Podłączenie przekaźników do urządzeń sterujących

1. Przewody muszą mieć przekrój 22 do 16 AWG (0,35 do 1,5 mm2). 2. Podłączenie okablowania między modułem przekaźników a urządzeniem sterującym należy wykonać zgodnie z przedstawionymi schematami: •

Jeśli obciążenie przekaźnika zasilane jest napięciem zmiennym AC, patrz ilustracja 6−6. Przy zasilaniu AC nie ma znaczenia polaryzacja zacisków wyjściowych.

Jeśli obciążenie przekaźnika zasilane jest napięciem stałym DC, patrz ilustracja 6−7. Przy zasilaniu DC zaciski wejściowe mają określoną polaryzację.

Instalacja: komunikacja cyfrowa

W celu podłączenia jednego, dwóch lub trzech przekaźników należy wykonać poniższe czynności.

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

57


Instalacja przekaźników ciąg dalszy

Ilustracja 6−6

Podłączenie urządzeń sterujących do modułu Model 3100 – zasilanie AC 24 do 280 VAC

Możliwe jest podłączenie jednego, dwóch lub trzech przekaźników

MODEL 3300/3500 TERMINAL CONNECTION

(brak polaryzacji)

Główny zawór regulacyjny lub inne urządzenie sterujące

Przekaźnik 1

Pomocniczy zawór regulacyjny lub inne urządzenie sterujące

Przekaźnik 2

Pompa lub inne urządzenie sterujące Przekaźnik 3

Ilustracja 6−7

Podłączenie urządzeń sterujących do modułu Model 3100 – zasilanie DC

MODEL 3300/3500 TERMINAL CONNECTION

12 do 30 VDC

Przekaźnik 1

Przekaźnik 2

Możliwe jest podłączenie jednego, dwóch lub trzech przekaźników

Główny zawór regulacyjny lub inne urządzenie sterujące

Pomocniczy zawór regulacyjny lub inne urządzenie sterujące

Pompa lub inne urządzenie sterujące Przekaźnik 3

58

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja przekaźników ciąg dalszy

Instalacja przekaźników użytkownika

W celu instalacji przekaźników użytkownika należy wykonać następującą procedurę: Krok 1

Podłączenie wyjść dyskretnych komputera przepływu do przekaźników

W celu podłączenia zacisków wyjścia cyfrowego komputera przepływu do jednego, dwóch lub trzech przekaźników należy wykonać poniższą procedurę.

Instalacja: podłączenie czujnika

6.7

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia.

Instalacja: przekaźniki

Nieprawidłowa instalacja okablowania lub instalacja okablowania przy włączonym zasilaniu może być przyczyną porażenia lub zniszczenia urządzeń. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i systemu należy: • • • •

Przed instalacją okablowania wyłączyć zasilanie. Instalacja musi spełniać wymagania norm lokalnych lub innych obowiązujących bardziej surowych norm. Zainstalować przekaźniki i kable zgodnie ze schematami w tych instrukcjach. Zainstalować przekaźniki i kable w miejscu, gdzie temperatura otoczenia zawiera się w przedziale od –20 do 60 ˚C.

Model 3300 lub 3500: 24 do 16 AWG (0,25 do 1,5 mm2)

Model 3350 lub 3700: 22 do 16 AWG (0,35 do 1,5 mm2)

2. Połączyć przewody między zaciskami przelicznika i zaciskami przekaźnika w sposób opisany w tabeli 6−3 oraz na następujących schematach: Model 3300 lub 3500 ze złączami śrubowymi lub lutowanymi: patrz ilustracja 6−8.

Model 3300 lub 3500 z kablami WE/WY: patrz ilustracja 6−9.

Model 3350 lub 3700: patrz ilustracja 6−10. Wykorzystanie wyświetlacza i menu

Tabela 6−3

Zaciski przeliczników i Modelu 3100 Zaciski przelicznika Model 3300 lub 3500

Model 3350 lub 3700

Kable WE/WY

Zaciski śrubowe lub lutowane

Szary blok przyłączeniowy

Funkcja zacisku

Zaciski Modelu 3100

19 18 20 22

a 14 c 14 c 16 c 18

20 18 17 16

Powrót DO1 DO2 DO3

a 14 c 14 c 16 c 18

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Instalacja: komunikacja cyfrowa

1. Zastosować następujące kable:

59


Instalacja przekaźników ciąg dalszy

Ilustracja 6−8

Połączenie komputera przepływu Model 3300 lub 3500 z przekaźnikami użytkownika – złącze śrubowe lub końcówki lutowane

Zaciski wejściowe/wyjściowe w Modelu 3300 lub 3500 • Montaż panelowy: patrz ilustracja 2−7 • Montaż kasetowy: patrz ilustracja 3−3

Zewn. zasilacz

• 12 do 30 VDC • Maksymalne obciążenie cewki: 500 mA/przekaźnik

Maksymalnie 500 mA

Przekrój przewodu 24 do 16 AWG (0,25 do 1,5 mm2)

Maksymalnie 500 mA

Przekaźniki użytkownika

Maksymalnie 500 mA

Ilustracja 6−9

Połączenie komputera przepływu Model 3300 lub 3500 z przekaźnikami użytkownika – kabel WE/WY

Zewn. zasilacz

Zaciski wejściowe/ wyjściowe w Modelu 3300 lub 3500 Patrz ilustracja 2−8

• 12 do 30 VDC • Maksymalne obciążenie cewki: 500 mA/przekaźnik

Przekrój przewodu 24 do 16 AWG (0,25 do 1,5 mm2) Maksymalnie 500 mA

Maksymalnie 500 mA

Przekaźniki użytkownika

Maksymalnie 500 mA

60

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja przekaźników ciąg dalszy Instalacja: podłączenie czujnika

Ilustracja 6−10 Połączenie komputera przepływu Model 3350 lub 3700 z przekaźnikami użytkownika Zaciski wejściowe/wyjściowe w Modelu 3350 lub 3700 Szary blok przyłączeniowy Patrz ilustracja 4−9 Maksymalnie 500 mA

Przekaźniki użytkownika

Maksymalnie 500 mA

Maksymalnie 500 mA

– +

• 12 do 30 VDC • Maksymalne obciążenie cewki: 500 mA/przekaźnik

(0,25 do 1,5 mm2)

Krok 2

Podłączenie przekaźników do urządzeń sterujących

Metoda podłączenia przekaźników do urządzeń kontrolno−sterujących zależy od funkcji, jaką mają spełniać przekaźniki. Typowy schemat połączeń dla dwustopniowej aplikacji załadunku przedstawiono na ilustracji 6−11.

Instalacja: komunikacja cyfrowa

Ilustracja 6−11 Podłączenie przekaźników użytkownika do urządzeń wykonawczych: aplikacja ze sterowaniem 2−stopniowym

Główny zawór regulacyjny lub inne urządzenie sterujące

Przekaźniki użytkownika

Pomocniczy zawór regulacyjny lub inne urządzenie sterujące

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

Pompa lub inne urządzenie sterujące

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Instalacja: przekaźniki

Przekrój przewodu 24 do 16 AWG

Zewnętrzny zasilacz

61


Instalacja przekaźników ciąg dalszy

6.8

Konfiguracja wyjścia dyskretnego

Przekaźniki nie będą działały prawidłowo bez prawidłowej konfiguracji komputera przepływu. Kroki procedury konfiguracji przelicznika muszą być wykonane w prawidłowej kolejności.

UWAGA Wykonanie konfiguracji przetwornika w nieprawidłowej kolejności może być przyczyną niekompletnej lub błędnej konfiguracji prowadzącej do błędnych pomiarów. Aby zagwarantować prawidłową kolejność konfiguracji, to musi być ona przeprowadzona zgodnie z opisem w rozdziale 1.5.

Przy konfiguracji wyjść dyskretnych należy: 1. Skonfigurować prawidłową polaryzację Discrete Output 1 (wyjście dyskretne 1), Discrete Output 2 (wyjście dyskretne 2) i Discrete Output 3 (wyjście dyskretne 3). 2. Przypisać funkcje do wyjść. Szczegółowe informacje o konfiguracji wyjść dyskretnych przedstawiono w rozdziale 15.

62

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


7.1

Konfiguracja podstawowa komunikacji cyfrowej

Informacje ogólne

Obsługiwane protokoły

W rozdziale niniejszym opisano sposób instalacji okablowania do komunikacji cyfrowej między komputerami przepływu z serii 3000 a zdalnymi urządzeniami: •

Drukarka biletów

Dowolny sterownik logiczny PLC lub system sterowania

Komputer PC z uruchomionym programem ProLink II

Instalacja: przekaźniki

7.2

Instalacja: podłączenie czujnika

7

W tabeli 7−1 przedstawiono protokoły komunikacji cyfrowej obsługiwane przez komputery przepływu z serii 3000. Sygnał HART/ Bell−202 jest nałożony na sygnał prądowy mA głównej zmiennej procesowej, natomiast komunikacja RS−485 ma oddzielną parę zacisków. Tabela 7−1

Zaciski urządzeń z serii 3000, warstwy i protokoły Warstwa

Protokół

Bell 202 RS−485

Hart Modbus Hart Drukarka

7.2.1

Sprawdzenie potrzebnych elementów

Sprawdzić, czy dostępne są wszystkie elementy wymagane dla konkretnej warstwy i protokołu.

7.2.2

Konwerter RS−485

Konwersja RS−232

Instalacja: komunikacja cyfrowa

Zaciski Zaciski wyjściowe mA Zaciski RS−485

Możliwe jest również zamówienie konwertera sygnału z drukarką biletów IC521A−F. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze firmy Micro Motion. W zależności od zdalnego urządzenia może być potrzebna również przejściówka 9−wtyków na 25−wtyków. Uwaga: Konwerter ProLink PC Interface Adaptor (PCIA) nie może być stosowany z komputerami przepływu z serii 3000, gdyż PCIA nie obsługuje sygnału ready−to−send (RTS), co uniemożliwia inicjację komunikacji między komputerem przepływu a zdalnym urządzeniem. Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

63

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

Jeśli zachodzi konieczność konwersji sygnału RS−485 na sygnał RS−232 stosowany w komputerach PC, to należy wykorzystać konwerter sygnału Micro Motion IC521A−F Black Box®. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela firmy Micro Motion.


Konfiguracja podstawowa komunikacji cyfrowej ciąg dalszy

Inna konwersja Jeśli zachodzi konwersja sygnału RS−485 na inny sygnał, użytkownik musi dostarczyć właściwy konwerter sygnału. 7.2.3

Konwerter sygnału Bell 202

Konwerter RS−232 Jeśli zachodzi konieczność konwersji sygnału Bell 202 na RS−232 stosowany w komputerach PC, należy wykorzystać konwerter MACTek® Viator® RS232 Interface for HART® Networks dostępny w firmie Micro Motion. W przypadku braku interfejsu HART należy skontaktować się z firmą Micro Motion. Może być również potrzebny kabel Bell 202 lub przejściówka 9−wtyków na 25−wtyków. Inna konwersja Jeśli zachodzi konwersja sygnału Bell 202 na inny sygnał, to użytkownik musi dostarczyć właściwy konwerter sygnału lub interfejs HART.

7.3

Konfiguracja komunikacji RS−485

Aby nawiązać komunikację między komputerem przepływu z serii 3000 a zdalnym urządzeniem należy wykonać poniższe kroki. 1. Zlokalizować i zidentyfikować zaciski RS−485 w komputerze przepływu. Patrz tabela 7−2. Komputer przepływu posiada naklejkę lub kartę z opisem zacisków okablowania wejściowego/ wyjściowego. Patrz ilustracja 7−1.

Tabela 7−2

Zaciski RS−485 Zaciski RS−485

Model komputera przepływu

Lokalizacja i opis zacisków RS−485

Model 3300 lub 3500 ze złączem zaciskowym śrubowym lub końcówkami lutowanymi

Blok przyłączeniowy okablowania wejściowego/ wyjściowego • Montaż panelowy: patrz ilustracja 2−7 • Montaż kasetowy: patrz ilustracja 3−3 Blok przyłączeniowy WE/WY na szynie DIN (patrz ilustracje 2−8 i 2−9)) Szary blok przyłączeniowy, komora okablowania nieiskrobezpiecznego (patrz ilustracja 4−9)

Model 3300 lub 3500z kablem WE/WY Model 3350 lub 3700

64

A

B

a 32

c 32

25

24

12

11

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja podstawowa komunikacji cyfrowej ciąg dalszy

Karty i naklejki z opisami zacisków

Karta dla Modelu 3300 lub 3500 z zaciskami śrubowymi lub lutowanymi

Naklejka dla Modelu 3300 lub 3500 z kablami WE/WY

Naklejka dla Modelu 3350 lub 3700

Bell 202 RS−485

Bell 202

Instalacja: podłączenie czujnika

Ilustracja 7−1

Instalacja: przekaźniki

RS−485

Model 3300 lub 3500 z zaciskami śrubowymi lub końcówkami lutowanymi: patrz ilustracja 7−2

Model 3300 lub 3500 z kablami WE/WY: patrz ilustracja 7−3

Model 3350 lub 3700: patrz ilustracja 7−4

Instalacja: komunikacja cyfrowa

2. Wykorzystać kabel z ekranowaną skrętką (oraz konwerter sygnałowy) i połączyć zdalne urządzenie z zaciskami wyjściowymi RS−485 w komputerze przepływu. Maksymalna długość kabla łączącego komputer przepływu ze zdalnym urządzeniem wynosi 1200 m.

3. Zainstalować rezystory (jeśli są potrzebne).

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

4. Skonfigurować komunikację RS−485 w sposób opisany w rozdziale 17.4.

65


Konfiguracja podstawowa komunikacji cyfrowej ciąg dalszy

Ilustracja 7−2

Schemat połączeń Modelu 3300 lub 3500 z konwerterem szeregowym RS−485 − złącze śrubowe lub końcówki lutowane Blok przyłączeniowy sygnałów wejścia/wyjścia

W przypadku linii długich lub zakłóceń ze źródeł zewnętrznych należy zainstalować rezystory 120 Ω, 1/2 W na każdym z końców przewodów łączących komputer przepływu z konwerterem

Konwerter sygnałów RS−485 na RS−232

RS−485 A

RS−485 B

Połączenie portów szeregowych (z przejściówką 9−wtyków na 25−wtyków)

Przekrój kabla 24 AWG (0,25 mm2)

Ilustracja 7−3

Zdalne urządzenie

Schemat połączeń Modelu 3300 lub 3500 z konwerterem szeregowym RS−485 – kable WE/WY Połączenie portów szeregowych (z przejściówką 9−wtyków na 25−wtyków)

Blok przyłączeniowy sygnałów wejścia/wyjścia

Przekrój kabla 24 AWG (0,25 mm2) RS−485 A

Konwerter sygnałów RS−485 na RS−232

RS−485 B Zdalne urządzenie

W przypadku linii długich lub zakłóceń ze źródeł zewnętrznych należy zainstalować rezystory 120 Ω, 1/2 W na każdym z końców przewodów łączących komputer przepływu z konwerterem

66

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja podstawowa komunikacji cyfrowej ciąg dalszy Instalacja: podłączenie czujnika

Ilustracja 7−4

Schemat połączeń Modelu 3350 lub 3700 z konwerterem szeregowym RS−485 Połączenie portów szeregowych (z przejściówką 9−wtyków na 25− wtyków − opcja)

Blok przyłączeniowy sygnałów wejścia/wyjścia

RS−485 B

Konwerter sygnałów RS−485 na RS−232

Przekrój kabla 22 AWG (0,35 mm2) RS−485 A

Zdalne urządzenie

Instalacja: przekaźniki

W przypadku linii długich lub zakłóceń ze źródeł zewnętrznych należy zainstalować rezystory 120 Ω, 1/2 W na każdym z końców przewodów łączących komputer przepływu z konwerterem

7.4

Konfiguracja komunikacji Bell 202

Aby nawiązać komunikację między komputerem przepływu z serii 3000 a zdalnym urządzeniem należy wykonać poniższe kroki.

Tabela 7−3

Zaciski Bell 202

Model komputera przepływu Model 3300 lub 3500 ze złączem zaciskowym śrubowym lub końcówkami lutowanymi

Blok przyłączeniowy okablowania wejściowego/ wyjściowego • Montaż panelowy: patrz ilustracja 2−7 • Montaż kasetowy: patrz ilustracja 3−3 Blok przyłączeniowy WE/WY na szynie DIN (patrz ilustracje 2−8 i 2−9) Szary blok przyłączeniowy, komora okablowania nieiskrobezpiecznego (patrz ilustracja 4−9)

Zaciski mA +

c2

a2

14

15

2

1

2. Określić, czy wyjście głównego sygnału prądowego będzie używane do raportowania zarówno danych analogowych (mA), jak i cyfrowych HART. Wyjście może być już okablowane do transmisji sygnału analogowego.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

67

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

Model 3300 lub 3500z kablem WE/WY Model 3350 lub 3700

Lokalizacja i opis zacisków wyjścia mA głównej zmiennej procesowej

Instalacja: komunikacja cyfrowa

1. Zlokalizować i zidentyfikować zaciski RS−485 w komputerze przepływu. Patrz tabela 7−2. Komputer przepływu posiada naklejkę lub kartę z opisem zacisków okablowania wejściowego/ wyjściowego. Patrz ilustracja 7−1.


Konfiguracja podstawowa komunikacji cyfrowej ciąg dalszy

3. Wykorzystać kabel z ekranowaną skrętką (oraz konwerter sygnałowy) i połączyć zdalne urządzenie z zaciskami wyjścia mA głównej zmiennej procesowej w komputerze przepływu. Maksymalna długość kabla łączącego komputer przepływu ze zdalnym urządzeniem wynosi 1200 m. Jeśli wyjście prądowe będzie wykorzystywane tylko do komunikacji cyfrowej HART, to należy wykonać okablowanie zgodnie z następującymi ilustracjami: •

Model 3300 lub 3500 z zaciskami śrubowymi lub końcówkami lutowanymi: patrz ilustracja 7−5

Model 3300 lub 3500 z kablami WE/WY: patrz ilustracja 7−6

Model 3350 lub 3700: patrz ilustracja 7−7

Przykład instalacji wykorzystującej wyjście głównej zmiennej procesowej do komunikacji zarówno analogowej, jak i cyfrowej (okablowanie pętli HART/analogowej) przedstawiono na ilustracji 7−8. Przykład podłączenia komputera przepływu do sieci HART pokazano na ilustracji 7−9. 4. Równolegle do interfejsu HART musi być włączony rezystor 250– 600 Ω. Podłączyć rezystor w przypadku jego braku. 5. Skonfigurować komunikację Bell 202 w sposób opisany w rozdziale 17.5. Ilustracja 7−5

Schemat połączeń Modelu 3300 lub 3500 z interfejsem HART− złącze śrubowe lub końcówki lutowane Przekrój kabla 24 AWG (0,25 mm2)

Zdalne urządzenie

Maksymalna rezystancja pętli 600 Ω Minimalna rezystancja pętli 250 Ω

Interfejs HART

Blok przyłączeniowy sygnałów wejścia/wyjścia Połączenie portów szeregowych (z przejściówką 9−wtyków na 25−wtyków − opcja)

68

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja podstawowa komunikacji cyfrowej ciąg dalszy Instalacja: podłączenie czujnika

Ilustracja 7−6

Schemat połączeń Modelu 3300 lub 3500 z interfejsem HART− kable WE/WY Połączenie portów szeregowych (z przejściówką 9−wtyków na 25−wtyków − opcja)

Blok przyłączeniowy sygnałów wejścia/wyjścia

Przekrój kabla 24 AWG (0,25 mm2) Interfejs HART

Zdalne urządzenie

Instalacja: przekaźniki

Maksymalna rezystancja pętli 600 Ω Minimalna rezystancja pętli 250 Ω

Ilustracja 7−7

Schemat połączeń Modelu 3350 lub 3700 z interfejsem HART Przekrój kabla 22 AWG (0,35 mm2)

Instalacja: komunikacja cyfrowa

Połączenie portów szeregowych (z przejściówką 9−wtyków na 25−wtyków − opcja) Interfejs HART

Maksymalna rezystancja pętli 600 Ω Minimalna rezystancja pętli 250 Ω

Zdalne urządzenie

Blok przyłączeniowy sygnałów wejścia/wyjścia Wykorzystanie wyświetlacza i menu

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

69


Konfiguracja podstawowa komunikacji cyfrowej ciąg dalszy

Ilustracja 7−8

Okablowanie HART/analogowe w pojedynczej pętli regulacyjnej Maksymalna rezystancja pętli 820 Ω

Urządzenie HART (z opcjonalnym konwerterem sygnału) +

Dla komunikacji HART: • Maksymalna rezystancja pętli 600 Ω • Minimalna rezystancja pętli 250 Ω

Urządzenie HART (z opcjonalnym konwerterem sygnału)

– Urządzenie HART (z opcjonalnym konwerterem sygnału)

+

– + Model 3300 lub 3500 ze złączem zaciskowym śrubowym lub końcówkami lutowanymi

Ilustracja 7−9

Model 3350 lub 3700

Okablowanie sieciowe HART z przetwornikami SMART FAMILY™ i narzędziem konfiguracyjnym

ProLink II v2.x, komunikator HART lub program AMS (z interfejsem HART)

Maksymalna rezystancja pętli 600 Ω Minimalna rezystancja pętli 250 Ω

70

Model 3300 lub 3500z kablem WE/WY

Przetworniki Przetworniki kompatybilne SMART FAMILY™ z HART Komputer przepływu z serii 3000

Zasilacz 24 VDC do zasilania urządzeń pasywnych HART 4–20 mA

Uwaga: Dla zapewnienia optymalnej jakości komunikacji HART pętla wyjściowa musi być uziemiona w jednym punkcie do masy urządzeń.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Instalacja: podłączenie czujnika

8

Wykorzystanie wyświetlacza i systemu menu

Informacje wstępne

W rozdziale niniejszym opisano sposób korzystania z wyświetlacza i menu komputerów przepływu z serii 3000. Wyświetlacz służy do nawigacji po menu, konfiguracji aplikacji, monitorowania i sterowania konfiguracją oraz do wykonywania procedur obsługowych i diagnostycznych.

8.2

Wyświetlacz po włączeniu zasilania

Po włączeniu zasilania komputer przepływu automatycznie testuje wyświetlacz. W tym czasie, przez około 5 sekund, ekran jest ciemny. Po zakończeniu testów: 1. Następuje wyświetlenie logo Micro Motion na dwie do trzech sekund.

Instalacja: przekaźniki

8.1

2. Następnie następuje wyświetlenie wykazu aplikacji na dwie do trzech sekund. 3. Komputer przepływu przechodzi do trybu roboczego: Jeśli nie jest zainstalowana aplikacja dyskretnych procesów wsadowych, to następuje wyświetlenie ekranu monitora procesu pokazanego na ilustracji 8−1.

Jeśli jest zainstalowana aplikacja dyskretnych procesów wsadowych, to następuje wyświetlenie ekranu procesów wsadowych pokazanego na ilustracji 22−1.

Ilustracja 8−1

Ekran monitora procesu

Pasek alarmów 5←

DEVICE 1

→2

Instalacja: komunikacja cyfrowa

Mass Flow Rate

2.33

RESET

SECURITY Przycisk blokady

EXIT

Przycisk VIEW lub EXIT

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

71

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

g/s Mass Total 485.88 g


Wykorzystanie wyświetlacza i systemu menu ciąg dalszy

4. Jeśli istnieją aktywne alarmy, to na pasku alarmów wyświetlana jest kategoria alarmu. Przeglądanie, potwierdzanie i reakcja na alarmy opisane są w rozdziale 26. 8.3

Systemy menu

Ilustracja 8−2

Większość funkcji wyświetlanych w urządzeniach z serii 3000 zorganizowana jest w dwóch systemach menu: •

Menu Management (zarządzanie) umożliwia wykonanie procedur konfiguracji i obsługi. Patrz ilustracja 8−2.

Menu View (przeglądanie) umożliwia monitorowanie i sterowanie procesem. Patrz ilustracja 8−3.

Menu Management (zarządzanie) Management

Configuration

Maintenance

Security

Language

System Inputs Discrete batch(1) Measurements Outputs Monitoring Digital communication

Active alarm log Alarm history Batch inventory(1) Process inventory Meter fingerprinting Audit trail(2) Calibration Diagnostics

Security Passwords Weights & Measures(2)

Language

(1) Opcja wyświetlana tylko w przypadku zainstalowanej aplikacji dyskretnych procesów wsadowych. (2) Opcja wyświetlana tylko w przypadku zainstalowanej aplikacji załadunku rozliczeniowego.

Ilustracja 8−3

Menu View (przegląd) View

Active alarm log

Process monitoring

Preset selections(1)

Process totalizers

Batch inventory(1)

Density curves(2)

Diagnostic monitor

Applications list

LCD options

(1) Opcja wyświetlana tylko w przypadku zainstalowanej aplikacji dyskretnych procesów wsadowych. (2) Opcja wyświetlana tylko w przypadku zainstalowanej aplikacji załadunku rozliczeniowego.

72

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Wykorzystanie wyświetlacza i systemu menu ciąg dalszy Instalacja: podłączenie czujnika

W celu przejścia do menu: •

Management należy nacisnąć przycisk Security (blokada). Przycisk Security znajduje się w prawym dolnym narożniku

wyświetlacza i jest oznaczony symbolem kłódki (patrz ilustracja 8−11). Użytkownik może zostać poproszony o wpisanie hasła lub nie (patrz rozdział następny). •

View należy nacisnąć przycisk VIEW lub EXIT,

(patrz ilustracja 8−11). 8.3.1

Dostęp do funkcji zarządzania

Przycisk Security może posłużyć do przejścia do menu zarządzania z dowolnego poziomu menu komputera z serii 3000. Po naciśnięciu przycisku Security: Jeśli blokada jest nieaktywna, nastąpi natychmiastowe wyświetlenie menu Management. Patrz ilustracja 8−4. Domyślnie blokada jest nieaktywna.

Jeśli blokada jest aktywna, należy podać hasło. Patrz ilustracja 8−5. Są dwa hasła: −

Hasło konfiguracyjne umożliwia dostęp do wszystkich funkcji. Po jego wprowadzeniu następuje wyświetlenie menu Management.

Hasło obsługowe umożliwia dostęp do funkcji obsługowych. Po jego wprowadzeniu następuje wyświetlenie menu Maintenance. Instalacja: komunikacja cyfrowa

Oba hasła składają się z czterech naciśnięć przycisków kursora w odpowiedniej sekwencji. W celu wprowadzenia hasła: 1. Nacisnąć przyciski kursora we właściwej kolejności. 2. Nacisnąć SEL. Konfiguracja i uaktywnienie blokady opisano w rozdziale 9. Ilustracja 8−4

5←

Naciśnięcie klawisza blokady z ekranu monitora procesu − blokada nieaktywna

DEVICE 1

→2

Mass Flow Rate

2.33

PRINT

RESET

EXIT

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

DEVICE 1 Configuration Maintenance Security Language

SEL

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

g/s Mass Total 485.88 g

Instalacja: przekaźniki

EXIT

73


Wykorzystanie wyświetlacza i systemu menu ciąg dalszy

Ilustracja 8−5

5←

Naciśnięcie klawisza blokady z ekranu monitora procesu − blokada aktywna

DEVICE 1

→2

Mass Flow Rate

2.33

Enter Password

g/s

Mass Total 485.88 g PRINT

8.3.2

8.4

RESET

SEL

EXIT

Skróty klawiszowe

Zastosowanie przycisków funkcyjnych

HELP

EXIT

Z dowolnego poziomu menu możliwy jest: •

Powrót do menu Management (jeśli blokada jest nieaktywna) lub do ekranu wprowadzania hasła (jeśli blokada jest aktywna) przez naciśnięcie przycisku Security.

Powrót do ekranu roboczego przez naciśnięcie przycisku Security, a następnie EXIT.

Przyciski pod wyświetlaczem są przyciskami funkcyjnymi. Ich funkcja zmienia się w zależności od poziomu menu i aktualnego stanu aplikacji. Aktualna funkcja przypisana przyciskom funkcyjnym wyświetlana jest zawsze na ekranie, nad przyciskami. Czasami przyciski oznaczane są F1, F2 i F3. Patrz ilustracja 8−6. Uwaga: Przyciski kursora w lewo i prawo mogą być wykorzystywane jako przyciski funkcyjne. Patrz ilustracja 8−6. Jeśli na ekranie wyświetlany jest kursor, to czynności realizowane przez przyciski funkcyjne dotyczą elementu, na którym znajduje się kursor. Przed naciśnięciem przycisku funkcyjnego należy prawidłowo ustawić kursor. Patrz rozdział 8.5.

74

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Wykorzystanie wyświetlacza i systemu menu ciąg dalszy Instalacja: podłączenie czujnika

Ilustracja 8−6

Przyciski funkcyjne

ALARMS DEVICE 1

Przycisk funkcyjny F3

Configuration Maintenance Security Language

SEL

HELP

Przycisk funkcyjny F1

EXIT Instalacja: przekaźniki

Przycisk funkcyjny F3 VIEW EXIT

ABORT

NO PREV ABORT

Przejście do menu View Powrót do poprzedniego menu lub anulowanie zmian Anulowanie czynności Powrót do poprzedniego ekranu • Zaniechanie zerowania czujnika • Zaniechanie kalibracji

HELP RESUME RESET PRINT NEXT ACKALL RESET−T

Instalacja: komunikacja cyfrowa

Przycisk funkcyjny F2 Wyświetlenie ekranu pomocy Dokończenie procesu, który został przerwany Zerowanie sumowania Drukowanie biletu Przejście do następnego ekranu Potwierdzenie wszystkich alarmów Zakończenie aktualnej transakcji do celów rozliczeniowych

Przycisk funkcyjny F1 START STOP

END

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

RESET SEL CHG SAVE YES ACK PRINT CLEAR

Rozpoczęcie załadunku lub uruchomienie liczników • Zatrzymanie liczników • Przerwanie załadunku przed osiągnięciem celu (załadunek może zostać dokończony) Zakończenie załadunku przed osiągnięciem celu (załadunek nie może zostać dokończony) Zerowanie licznika Wybór podświetlonej opcji menu Zmiana podświetlonej opcji menu Zapisanie zmian Kontynuowanie procedury Potwierdzenie komunikatu alarmu Wydruk biletu Zerowanie wskaźnika przekroczenia (R) przy przepływie inwentaryzowanym

75


Wykorzystanie wyświetlacza i systemu menu ciąg dalszy

8.5

8.5.1

8.5.2

Wykorzystanie przycisków kursora

Wybór z listy

Zmiana wartości zmiennej

Przyciski kursora służą do przesuwania kursora oraz do poruszania się po menu. W menu kursor stanowi podświetlenie danej opcji (opcja wyświetlana w negatywie). •

Przyciski Up (do góry) i Down (do dołu) służą do zmiany położenia kursora i wyboru żądanej opcji.

Po umieszczeniu kursora na żądanej pozycji menu naciśnięcie przycisków SEL lub CHG lub Right (w prawo) powoduje wybór lub zmianę elementu.

W przypadku wykazów numerowanych naciśnięcie przycisku CHG powoduje wyświetlenie oddzielnego ekranu, na którym można dokonać wyboru żądanej opcji. Z tego ekranu: •

Naciśnięcie SAVE powoduje zapisanie zmian i powrót do poprzedniego ekranu, lub

Naciśnięcie EXIT lub przycisku Left (w lewo) powoduje powrót do poprzedniego ekranu bez zapisu zmian.

Jeśli zachodzi konieczność zmiany wartości zmiennej, to kursor pojawia się w postaci podkreślenia pod znakiem aktualnej wartości. •

Jeśli zmienna posiada tylko dwie wartości Yes lub No, wszystkie przyciski kursora powodują naprzemienną zmianę wartości.

Jeśli zmienna posiada wartość alfanumeryczną, naciśnięcie przycisków Up i Down powoduje zwiększenie lub zmniejszenie wartości znaku nad kursorem.

Jeśli zmienna ma więcej niż jeden znak, naciśnięcie Left i Right powoduje przejście do następnego lub poprzedniego znaku.

Po wprowadzeniu żądanej wartości należy nacisnąć SAVE. Naciśnięcie EXIT powoduje powrót do poprzedniego ekranu bez zapisu zmian. 8.5.3

Przykład sterowania kursorem

Ilustracja 8−7 przedstawia typową sekwencję czynności przy konfiguracji obejmującą wybór elementu menu i zmiennej. Naciśnięcie HELP powoduje wyświetlenie ekranu pomocy dla elementu wskazywanego przez kursor.

8.5.4

Monitor procesu

W monitorze procesu naciskanie przycisków Left i Right powoduje przejście do następnego lub poprzedniego ekranu (pięć ekranów).

76

Naciśnięcie przycisku Right powoduje wyświetlenie następnego ekranu.

Naciśnięcie przycisku Left powoduje wyświetlenie poprzedniego ekranu.

Przypisanie zmiennych do każdego z ekranów monitora procesu opisano w rozdziale 16.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Wykorzystanie wyświetlacza i systemu menu ciąg dalszy

Notacja naukowa

Ilustracja 8−7

Instalacja: podłączenie czujnika

8.6

Do wyświetlania wielkości mających 10 lub więcej cyfr wykorzystywana jest notacja naukowa. Na przykład wartość 1234000.000 będzie wyświetlona w postaci 1,234E6 lub 1,234+6.

Przyciski sterowania kursorem EXIT

Wybór opcji menu Density

Wskazuje opcje możliwe do przewijania

g/cc Density Damping 1.7 sec Density Cutoff 0.005000 g/cc Slug Low Limit 0.005000 g/cc CHG

HELP

EXIT

SELECT (wybór)

Przesuwanie kursora w dół / Scroll down

Przesunięcie kursora w lewo

Zmienna Density Density Units

g/cc Density Damping 1.7 sec Density Cutoff 0.005000 g/cc Slug Low Limit 0.005000 g/cc SAVE

HELP

EXIT

Zwiększenie wartości nad kursorem / przełączenie YES/NO Instalacja: komunikacja cyfrowa

Kursor stanowi podkreślenie

Przesuwanie kursora w górę / Scroll up

Instalacja: przekaźniki

Kursor stanowi podświetlenie

Density Units

Przesunięcie kursora w prawo Zmniejszenie wartości nad kursorem / przełączenie YES/NO

Przejście do poprzedniego ekranu

Monitor procesu 5←

DEVICE 1

→2

Wykorzystanie wyświetlacza i menu

Mass Flow Rate

2.33

g/s

Mass Total 485.88 g PRINT

RESET

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Przejście do następnego ekranu

EXIT

77


78

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


9.1

Konfiguracja haseł i języka

Informacje wstępne

W rozdziale niniejszym zawarto informacje o konfiguracji systemu zabezpieczeń oraz wyborze języka dla wyświetlacza urządzeń z serii 3000. Parametry zabezpieczeń i języka przedstawiono na ilustracji 9−1 i 9−2.

Konfiguracja: hasła i język

9

Wykonanie konfiguracji w nieprawidłowej kolejności może być przyczyną niekompletności konfiguracji. Prawidłową kolejność zadań przy konfiguracji przedstawiono w rozdziale 1. Konfiguracja: system

UWAGA Zmiana konfiguracji może wpłynąć na działanie przelicznika. Przed zmianą konfiguracji przelicznika należy sterowanie urządzeń regulacyjnych przełączyć na sterowanie ręczne.

Rekord konfiguracyjny

Przy konfiguracji haseł i języka należy zapisać parametry w rekordzie konfiguracyjnym urządzeń z serii 3000 (Dodatek A).

9.3

Menu Security (zabezpieczenia)

Dostęp i konfiguracja haseł znajduje się w menu Security (zabezpieczenia) pokazanym na ilustracji 9−1. Przejście do menu Security z menu Management przedstawiono w rozdziale 8. Menu to umożliwia: •

Konfigurację hasła

Uaktywnienie lub wyłączenie zabezpieczeń

Konfigurację zabezpieczeń dla urzędu miar i wag (przepływ rozliczeniowy) opisano w rozdziale 18.

Konfiguracja: wejścia

9.2

Konfiguracja: API

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

79


Konfiguracja haseł i języka ciąg dalszy

Ilustracja 9−1

Schemat menu Security Security

Security

Enable Disable

Passwords

Maintenance • Press 1 • Press 2 • Press 3 • Press 4

Przepływ rozliczeniowy(1) (patrz rozdział 18)

Configuration • Press 1 • Press 2 • Press 3 • Press 4

(1) Opcja wyświetlana tylko w przypadku zainstalowanej aplikacji załadunku rozliczeniowego.

9.4

Menu Security (zabezpieczenia)

Zabezpieczenia służą do kontroli dostępu do menu Management. Jeśli blokada jest aktywna możliwe jest określenie hasła konfiguracyjnego, hasła obsługowego lub obu haseł. •

Wprowadzenie hasła konfiguracyjnego umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich poziomów menu Management.

Wprowadzenie hasła obsługowego umożliwia użytkownikowi dostęp tylko do podmenu Maintenance.

9.4.1

Uaktywnienie zabezpieczeń

Opcje Enable (aktywne) i Disable (nieaktywne) w menu włączają lub wyłączają funkcję zabezpieczeń. Wprowadzone hasła są przechowywane w pamięci nawet po wyłączeniu zabezpieczeń, tak więc można je przywrócić w dowolnej chwili.

9.4.2

Passwords (hasła)

Hasło jest kombinacją czterech naciśnięć przycisków kursora: Up, Down, Left i Right. W celu ustanowienia hasła należy: 1. Wybrać, czy definiowane jest hasło konfiguracyjne czy obsługowe. 2. Dla Press 1 do Press 4 określić, który z przycisków musi być naciśnięty. W celu wprowadzenia hasła należy: 1. Nacisnąć cztery przyciski kursora we właściwej kolejności. 2. Nacisnąć SEL.

80

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja haseł i języka ciąg dalszy

Menu Language (język)

Menu Language (język) pokazane na ilustracji 9−2 umożliwia dostęp i konfigurację parametrów języka. Przejście do menu Language z menu Management przedstawiono w rozdziale 8. Wybrany język dotyczy wyświetlania komunikatów na wszystkich ekranach urządzeń z serii 3000. Zmiana języka jest natychmiastowa. Ilustracja 9−2

Menu Language

Konfiguracja: hasła i język

9.5

Language

Language

Konfiguracja: system

Language list

Wybór języka wpływa na notację jednostek miary. Jeśli wybrano English (angielski), to stosowana będzie notacją angielska. Przy wyborze języka French (francuski) lub German (niemiecki) będzie stosowana notacja europejska.

Konfiguracja: wejścia Konfiguracja: API

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

81


82

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


10.1

Konfiguracja: hasła i język

10

Konfiguracja danych systemowych

Informacje wstępne

W rozdziale niniejszym zawarto informacje o konfiguracji danych systemowych. Parametry systemowe przedstawiono na ilustracji 10−1.

UWAGA Zmiana konfiguracji może wpłynąć na działanie przelicznika. Przed zmianą konfiguracji przelicznika należy sterowanie urządzeń regulacyjnych przełączyć na sterowanie ręczne.

Rekord konfiguracyjny

Przy konfiguracji danych systemowych należy zapisać parametry w rekordzie konfiguracyjnym urządzeń z serii 3000 (Dodatek A).

10.3

Menu System (system)

Menu System przedstawione na ilustracji 10−1 umożliwia dostęp i modyfikację parametrów systemowych. Do menu System dostęp uzyskuje się przez opcję Configuration w menu Management. Dostęp do menu Management opisano w rozdziale 8.

Ilustracja 10−1 Menu System

Konfiguracja: wejścia

10.2

Konfiguracja: system

Wykonanie konfiguracji w nieprawidłowej kolejności może być przyczyną niekompletności konfiguracji. Prawidłową kolejność zadań przy konfiguracji przedstawiono w rozdziale 1.

System

Tag

Time

Day Month Year

Alarm severity

Konfiguracja: API

Hour Minute Second

Date

Electronics alarms Sensor alarms(1) Process alarms Configuration alarms

(1) Opcja wyświetlana tylko w przypadku konfiguracji przeliczników Model 3500 lub Model 3700. Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

83


Konfiguracja danych systemowych ciąg dalszy

10.4

Parametry systemowe

Parametry systemowe zdefiniowano w tabeli 10−1.

Tabela 10−1 Parametry systemowe Zmienna (1)

Wartość domyślna

Tag (oznaczenie technologiczne)

Device 1 (urządzenie 1)

Time (czas) Date (data) Alarm severity (poziom alarmu)

Aktualny czas Aktualna data

Opis • Wprowadzić do 8 znaków alfanumerycznych, które jednoznacznie identyfikują urządzenie • Oznaczenie technologiczne będzie wyświetlane na wszystkich ekranach operacyjnych Wprowadzić 2 cyfry godzin, 2 cyfry minut i 2 cyfry sekund Wprowadzić 4 cyfry roku, kod literowy miesiąca i 2 cyfry numeru dnia Wybrać alarm do zmiany poziomu. Patrz rozdział 10.4.1.

(1) Parametr ten jest nazywany również parametrem HART lub oznaczeniem programowym. Nie jest to adres sieciowy HART (zwany adresem slave HART). Konfigurację adresu sieciowego HART opisano w rozdziale 17.5.

10.4.1

Poziom alarmu

Alarmy podzielone są na cztery kategorie. W każdej kategorii alarmy podzielone są na trzy poziomy zagrożenia. Parametr severity level określa zachowanie licznika w momencie wystąpienia warunków alarmowych. Patrz tabela 10−2.

Tabela 10−2 Poziomy alarmu Poziom

Działanie przelicznika

Fault (błąd)

Jeśli wystąpią warunki alarmowe, to następuje wygenerowanie alarmu i wszystkie sygnały wyjściowe przyjmują wartości alarmowe. Patrz rozdział 15. Jeśli wystąpią warunki alarmowe, to generowany jest alarm, lecz sygnały wyjściowe nie zmianiają się. Jeśli wystąpią warunki alarmowe, to nie jest generowany alarm (brak wpisu w dzienniku aktywnych alarmów)

Informational (informacyjny) Ignore (ignorowanie)

Nie można zmienić poziomu alarmu dla alarmów typu Fault oraz przypisać innemu alarmowi poziomu Fault. Wiele alarmów może mieć zmieniony poziom z Informational na Ignore oraz na odwrót. Na przykład: •

Domyślny poziom alarmu dla alarmu Data Loss Possible jest Informational, lecz może być zmieniony na Ignore.

Domyślny poziom alarmu dla alarmu Power Reset jest Ignore, lecz może być zmieniony na Informational.

Jeśli może być zmieniony poziom alarmu, to funkcja CHG (zmiana) jest przypisana do przycisku F1. Jeśli zmiana poziomu alarmu jest niemożliwa, to przycisk F1 nie ma przypisanej funkcji.

84

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


11.1

Konfiguracja: hasła i język

11

Konfiguracja wejść

Informacje wstępne

W rozdziale niniejszym zawarto informacje o konfiguracji wejść. Wejścia obejmują wszystkie parametry programowe przedstawione na ilustracji 11−1 i 11−2. Wykonanie konfiguracji w nieprawidłowej kolejności może być przyczyną jej niekompletności. Prawidłową kolejność zadań przy konfiguracji przedstawiono w rozdziale 1.

Konfiguracja: system

UWAGA Zmiana konfiguracji może wpłynąć na działanie przelicznika. Przed zmianą konfiguracji przelicznika należy sterowanie urządzeń regulacyjnych przełączyć na sterowanie ręczne.

Rekord konfiguracyjny

Przy konfiguracji parametrów wejść należy zapisać parametry w rekordzie konfiguracyjnym urządzeń z serii 3000 (Dodatek A).

11.3

Menu Inputs (wejścia)

Menu Inputs (wejścia) pokazane na ilustracji 11−1 i 11−2 umożliwia dostęp i konfigurację parametrów wejścia. Do menu Inputs dostęp uzyskuje się przez opcję Configuration w menu Management. Dostęp do menu Management opisano w rozdziale 8. W menu wejść możliwa jest: •

Konfiguracja parametrów procesora lokalnego: −

Uaktywnienie lub wyłączenie wejść procesora lokalnego

Konfiguracja zmiennych procesowych

Konfiguracja danych kalibracyjnych czujnika

Konfiguracja informacji o czujniku

Przypisanie wejść dyskretnych do działań

Konfiguracja wejścia częstotliwościowego

Konfiguracja wejść dyskretnych

Konfiguracja wejść zewnętrznych

Uwaga: Podczas konfiguracji komputerów przepływu Model 3300 lub Model 3350 parametry procesora lokalnego i parametry wejść zewnętrznych nie są wyświetlane. W celu przypisania wejść dyskretnych do działań w tych urządzeniach należy wykorzystać menu wejścia częstotliwościowego pokazane na ilustracji 11−2.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

85

Konfiguracja: API

Konfiguracja: wejścia

11.2


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Ilustracja 11−1 Menu Inputs (wejścia) – parametry procesora lokalnego

Inputs

Core processor(1)

Enable/ Disable

Flow variables • Flow damping • Flow direction • Mass units • Mass low flow cutoff • Volume units • Vol low flow cutoff • Special mass units • Special volume units

Configure process var

Density • Density units • Density damping • Density cutoff • Slug low limit • Slug high limit • Slug duration

Temperature • Temperature units • Temperature damping

Yes • FCF • FTG • FFQ • D1 • D2 • D3 • D4 • K1 • K2 • K3 • K4 • FD • DT • DTG • DFQ1 • DFQ2 • Temp. slope • Temp. offset • Mass factor • Density factor • Volume factor

Inne wejścia Patrz ilustracja 11−2

Sensor cal data

Sensor information

T−Series Setup

No • Flow cal • D1 • D2 • K1 • K2 • FD • Dens temp coeff • Temp. cal factor • Mass factor • Density factor • Volume factor

Discrete inputs

• Sensor model no. • Sensor serial no. • Sensor material • Sensor flange • Sensor liner

• Start zero • Reset mass total • Reset volume total • Reset API cor vol tot(2) • Reset ED std vol tot(3) • Reset ED net mass tot(3) • Reset ED net vol tot(3) • Reset all totals • Start/stop all totals

(1) Opcje wyświetlane tylko przy konfiguracji przeliczników Model 3500 lub Model 3700. (2) Opcje wyświetlane tylko w przypadku zainstalowanej aplikacji pomiarów ropy naftowej. (3) Opcje wyświetlane tylko w przypadku zainstalowanej aplikacji rozszerzonych pomiarów gęstości.

86

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Konfiguracja: hasła i język

Ilustracja 11−2 Menu Inputs (wejścia) – wejście częstotliwościowe, wejście dyskretne, wejścia zewnętrzne Inputs

Wejścia procesora lokalnego Patrz ilustracja 11−1

Flow rate units

Pulses/unit • Pulses/unit • K−factor

Reset all totals(1)

Scaling method

Units/pulse • Units/pulse • K−factor

None Discrete input 1 Discrete input 2

External inputs(2)

Discrete inputs

Discrete input 1

2

Opcje wyświetlane tylko przy konfiguracji przetworników Model 3500 lub Model 3700. Opcje wyświetlane tylko przy konfiguracji przeliczników Model 3500 lub Model 3700. Opcje wyświetlane tylko gdy zmienna Polling Variable ma wartość Pressure. Opcje wyświetlane tylko gdy zmienna Polling Variable ma wartość Temperature.

Polling variable 1 2

Konfiguracja: wejścia

Polarity

(1) (2) (3) (4)

Start/Stop all totals(1)

Konfiguracja: system

Frequency=flow • Frequency • Flow • K−factor

Frequency input

• Polling control • Polling variable • External tag • Pressure compensation(3) • Pressure units(3) • Flow factor(3) • Density factor(3) • Cal pressure(3) • External temperature compensation(4)

Konfiguracja: API

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

87


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

11.4

11.4.1

Konfiguracja parametrów procesora lokalnego

Uaktywnienie lub wyłączenie wejść procesora lokalnego

Parametry procesora lokalnego obejmują: •

Core processor inputs (wejścia procesora lokalnego)

Process variables (zmienne procesowe)

Sensor calibration data (dane kalibracyjne czujnika)

Sensor information (informacje o czujniku)

Domyślnie wejścia procesora lokalnego są aktywne. Wyłączenie procesora lokalnego powoduje wyłączenie wszystkich sygnałów wejściowych i alarmów procesora lokalnego. Wyłączenie procesora lokalnego może być użyteczne przy podłączaniu czujnika lub w sytuacji, gdy do pomiarów natężenia przepływu wykorzystywane jest tylko wejście częstotliwościowe. W tabeli 11−1 przedstawiono opcje wejść procesora lokalnego.

Tabela 11−1 Uaktywnienie lub wyłączenie wejść i alarmów Zmienna Enable core processor (włączenie procesora lokalnego)

Nastawa domyślna Yes (tak)

Opis Jeśli wybrano No (nie): • Komputer przepływu nie wykorzystuje sygnałów wejściowych z czujnika do pomiarów natężenia przepływu, gęstości lub temperatury. • Komputer przepływu nie generuje alarmów: nagrzewanie, trwanie kalibracji, przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury, gęstości, natężenia przepływu masowego i objętościowego, błędna temperatura, gęstość, uszkodzenie przetwornika, czujnika, czujnika temperatury, błędna kalibracja, zakończona kalibracji, przerwana kalibracja, konieczność charakteryzacji, przepływ korkowy, czas trwania przepływu korkowego(1).

(1) Więcej informacji o alarmach przedstawiono w rozdziale 26.

11.4.2

Konfiguracja zmiennych procesowych

Zmienne procesowe obejmują natężenie przepływu masowego i objętościowego, gęstość i temperaturę. Dla każdej ze zmiennych należy skonfigurować kilka parametrów. Parametry natężenia przepływu masowego i objętościowego Parametry natężenia przepływu masowego i objętościowego wymieniono i zdefiniowano w tabeli 11−2. Szczegółowe informacje o parametrze kierunku przepływu przedstawiono w tabeli 11−3. Jednostki parametrów natężenia przepływu masowego i objętościowego wymieniono w tabeli 11−4. Specjalne jednostki natężenia przepływu masowego i objętościowego zdefiniowano i opisano w dalszej części tego rozdziału.

88

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Nastawa domyślna

Zmienna

0.8 s

Flow direction (kierunek przepływu)

Forward (do przodu)

Mass units (jednostki przepływu masowego)

g/s

Mass low flow cutoff (wartość przerwania pomiaru przepływu masowego) Volume units (jednostki natężenia przepływu objętościowego) Volume low flow cutoff (wartość przerwania pomiaru przepływu objętościowego)

0.00000 g/s

l/s

0.00000 l/s

• Filtry tłumiące wycinają szum lub efekty związane z gwałtowną zmianą natężenia przepływu bez wpływu na dokładność pomiarów. Patrz rozdział Tłumienie w dalszej części. W przypadku pomiarów gazów zalecana wartość tłumienia wynosi 0,3 sekundy. Zakres zmian 0,0 − 51,2 sekundy. • Wyjścia prądowe mają własny współczynnik tłumienia. Patrz rozdział 15.5.4. • Parametr odpowiadający za kierunek przepływu medium wpływający na wyjścia i liczniki. • Wpływ kierunku przepływu na wyjścia mA pokazano na ilustracji 11−3, jeśli wartość 4 mA wyjścia mA odpowiada 0, oraz jeśli wartość 4 mA wyjścia mA ustawiona jest na wartość ujemną. Opis ilustracji znajduje się w przykładach podanych po ilustracjach. Opis nastawy wartości 4 mA patrz rozdział 15.5.4. • Wpływ kierunku przepływu na wyjścia częstotliwościowe, liczniki i wartości przepływu raportowane przy użyciu komunikacji cyfrowej podano w tabeli 11−3. • Wybrać jednostkę natężenia przepływu masowego, patrz tabela 11.4. • Sygnały wyjściowe przepływu masowego i wyświetlacz będą wskazywać natężenie przepływu w wybranych jednostkach. • Wprowadzić natężenie przepływu masowego poniżej którego sygnały wyjściowe i wyświetlacz wskazywać będą przepływ równy zero. • Wyjścia prądowe mają własną wartość przerwania pomiaru przepływu masowego. Patrz rozdział 15.5.4. • Wybrać jednostkę natężenia przepływu objętościowego, patrz tabela 11−4 • Sygnały wyjściowe przepływu objętościowego i wyświetlacz będą wskazywać natężenie przepływu w wybranych jednostkach. • Wprowadzić natężenie przepływu objętościowego, poniżej którego sygnały wyjściowe i wyświetlacz wskazywać będą przepływ równy zero • Wyjścia prądowe mają własną wartość przerwania pomiaru przepływu objętościowego. Patrz rozdział 15.5.4

20

12 4 −x

0

12 4

x

Przepływ Przepływ wsteczny(1) w przód(2) Brak przepływu Parametr kierunku przepływu: • Tylko Forward (do przodu)

Wyjście mA

20 Wyjście mA

Wyjście mA

20

Konfiguracja: wejścia

Ilustracja 11−3 Wpływ kierunku przepływu na wyjścia mA: wartość 4 mA = 0

−x

0

x

Przepływ Przepływ wsteczny(1) w przód(2) Brak przepływu

12 4 −x

0

x

Przepływ Przepływ wsteczny(1) w przód(2) Brak przepływu Parametr kierunku przepływu: • Absolute value (wartość bezwzględna) • Bidirectional (dwukierunkowy) • Negate/Bidirectional (negacja/ dwukierunkowy)

Konfiguracja: API

Parametr kierunku przepływu: • Tylko Reverse (wstecz) • Tylko Negate/Forward (negacja/do przodu)

Konfiguracja wyjścia mA: (1) Medium przepływa w kierunku przeciwnym do kierunku strzałki na czujniku. (2) Medium przepływa w kierunku zgodnym z kierunkiem strzałki na czujniku. • Wartość 20 mA = x • Wartość 4 mA = 0 Nastawy wartości 4 mA i 20 mA opisano w rozdziale 15.5.4.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Konfiguracja: system

Flow damping (współczynnik tłumienia przepływu)

Opis

Konfiguracja: hasła i język

Tabela 11−2 Zmienne przepływu

89


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Ilustracja 11−4 Wpływ kierunku przepływu na wyjścia mA: wartość 4 mA < 0

20

12 4 –x

0

Wyjście mA

20 Wyjście mA

Wyjście mA

20

12 4

x

–x

Przepływ Przepływ wsteczny(1) w przód(2) Brak przepływu

0

4 –x

x

Przepływ Przepływ wsteczny(1) w przód(2) Brak przepływu

Parametr kierunku przepływu: • Tylko Forward (do przodu)

12

Parametr kierunku przepływu: • Tylko Reverse (wstecz) • Tylko Negate/Forward (negacja/do przodu)

0

x

Przepływ Przepływ wsteczny(1) w przód(2) Brak przepływu Parametr kierunku przepływu: • Absolute value (wartość bezwzględna) • Bidirectional (dwukierunkowy) • Negate/Bidirectional (negacja/ dwukierunkowy)

Konfiguracja wyjścia mA: (1) Medium przepływa w kierunku przeciwnym do kierunku strzałki na czujniku. (2) Medium przepływa w kierunku zgodnym z kierunkiem strzałki na czujniku. • Wartość 20 mA = x • Wartość 4 mA = −x • −x<0 Nastawy wartości 4 mA i 20 mA opisano w rozdziale 15.5.4

Przykład 1

Konfiguracja: •

Kierunek przepływu = Forward only (tylko do przodu)

Wyjście mA: 4 mA = 0 g/s; 20 mA = 100 g/s

(Patrz pierwszy wykres na ilustracji 11−3) Wynik:

90

W warunkach przepływu wstecznego lub braku przepływu na wyjściu mA jest sygnał 4 mA.

W warunkach przepływu do przodu, dla przepływu do 100 g/s sygnał wyjścia zmienia się od 4 mA do 20 mA proporcjonalnie do (wartości bezwzględnej) natężenia przepływu.

W warunkach przepływu do przodu, jeśli (wartość bezwzględna) natężenia przepływu jest równa lub przekracza 100 g/s, sygnał na wyjściu mA będzie proporcjonalny do natężenia przepływu do wartości 20,5 mA i pozostanie na poziomie 20,5 mA dla przepływów o natężeniu większym.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Konfiguracja: •

Kierunek przepływu = Reverse only (tylko wsteczny) lub Negate/ Forward only (negacja/tylko do przodu)

Wyjście mA: 4 mA = 0 g/s; 20 mA = 100 g/s

(Patrz drugi wykres na ilustracji 11−3.) Wynik: W warunkach przepływu do przodu lub braku przepływu na wyjściu mA jest sygnał 4 mA.

W warunkach przepływu wstecznego, dla przepływu do 100 g/s sygnał wyjścia zmienia się od 4 mA do 20 mA proporcjonalnie do wartości bezwzględnej natężenia przepływu.

W warunkach przepływu wstecznego, jeśli wartość bezwzględna natężenia przepływu jest równa lub przekracza 100 g/s, sygnał na wyjściu mA będzie proporcjonalny do natężenia przepływu do wartości 20,5 mA i pozostanie na poziomie 20,5 mA dla przepływów o natężeniu większym.

Konfiguracja: system

Przykład 3

Konfiguracja: •

Kierunek przepływu = Forward only (tylko do przodu)

Wyjście mA: 4 mA = –100 g/s; 20 mA = 100 g/s

Konfiguracja: hasła i język

Przykład 2

(Patrz pierwszy wykres na ilustracji 11−4.) Wynik: W warunkach braku przepływu na wyjściu mA jest sygnał 12 mA

W warunkach przepływu do przodu, dla przepływu do 100 g/s sygnał wyjścia zmienia się od 12 mA do 20 mA proporcjonalnie do wartości bezwzględnej natężenia przepływu.

W warunkach przepływu do przodu, jeśli wartość bezwzględna natężenia przepływu jest równa lub przekracza 100 g/s, sygnał na wyjściu mA będzie proporcjonalny do natężenia przepływu do wartości 20,5 mA i pozostanie na poziomie 20,5 mA dla przepływów o natężeniu większym.

W warunkach przepływu wstecznego, dla przepływu do 100 g/s sygnał wyjścia zmienia się od 4 mA do 12 mA odwrotnie proporcjonalnie do wartości bezwzględnej natężenia przepływu.

W warunkach przepływu wstecznego, jeśli wartość bezwzględna natężenia przepływu jest równa lub przekracza 100 g/s, sygnał na wyjściu mA będzie odwrotnie proporcjonalny do natężenia przepływu do wartości 3,8 mA i pozostanie na poziomie 3,8 mA dla przepływów o natężeniu większym.

91

Konfiguracja: API

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Konfiguracja: wejścia


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Tabela 11−3 Wpływ kierunku przepływu na wyjścia częstotliwościowe, liczniki i komunikację cyfrową Przepływ do przodu(1) Wartość parametru kierunek przepływu

Wyjścia częstotliwościowe

Liczniki przepływu zsumowanego

Wartość przepływu w komunikacji cyfrowej

Forward only Reverse only Bidirectional Absolute value Negate/Forward only Negate/Bidirectional

Zwiększenie 0 Hz Zwiększenie Zwiększenie Zero(2) Zwiększenie

Zwiększenie Bez zmiany Zwiększenie Zwiększenie Bez zmiany Zmniejszenie

Dodatnia Dodatnia Dodatnia Dodatnia(2) Ujemna Ujemna

Przepływ wsteczny(3) Wartość parametru kierunek przepływu

Wyjścia częstotliwościowe

Liczniki przepływu zsumowanego

Wartość przepływu w komunikacji cyfrowej

Forward only Reverse only Bidirectional Absolute value Negate/Forward only Negate/Bidirectional

0 Hz Zwiększenie Zwiększenie Zwiększenie Zwiększenie Zwiększenie

Bez zmiany Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zwiększenie Zwiększenie

Ujemna Ujemna Ujemna Dodatnia(2) Dodatnia Dodatnia

(1) Medium przepływa w kierunku zgodnym z kierunkiem strzałki na czujniku. (2) Odnosi się do wartości bitu stanu komuniacji cyfrowej wskazującego czy przepływ jest dodatni czy ujemny. (3) Medium przepływa w kierunku przeciwnym do kierunku strzałki na czujniku.

Tabela 11−4 Jednostki natężenia przepływu masowego i objętościowego Jednostki przepływu masowego

Jednostki przepływu objętościowego

Jednostki

Oznaczenie

Jednostki

Oznaczenie

Gramy na sekundę Gramy na minutę Gramy na godzinę Kilogramy na sekundę Kilogramy na minutę Kilogramy na godzinę Kilogramy na dzień Tony (1000 kg) na minutę Tony (1000 kg) na godzinę Tony (1000 kg) na dzień Funty na sekundę Funty na minutę Funty na godzinę Funty na dzień Short tons (2000 lb) na minutę Short tons (2000 lb) na godzinę Short tons (2000 lb) na dzień Long tons (2240 lb) na godzinę Long tons (2240 lb) na dzień Jednostki specjalne (patrz następny rozdział)

g/s g/min g/hr kg/s kg/min kg/hr kg/day t/min t/hr t/day lb/s lb/min lb/hr lb/day STon/min STon/hr STon/day LTon/hr LTon/day Special

Stopy sześcienne na sekundę Stopy sześcienne na minutę Stopy sześcienne na godzinę Stopy sześcienne na dzień Metry sześcienne na sekundę Metry sześcienne na minutę Metry sześcienne na godzinę Metry sześcienne na dzień U.S. gallons na sekundę U.S. gallons na minutę U.S. gallons na godzinę U.S. gallons na dzień Milion U.S. gallons na dzień Litry na sekundę Litry na minutę Litry na godzinę Miliony litrów na dzień Imperial gallons na sekundę Imperial gallons na minutę Imperial gallons na godzinę

cuft/s cuft/min cuft/hr cuft/day cum/s cum/min cum/hr cum/day Usgps Usgpm Usgph Usgpd MilGal/day l/s l/min l/hr MilL/day UKgps UKgpm UKgph

Imperial gallons na dzień Baryłki(1) na sekundę Baryłki(1) na minutę

UKgpd bbl/s bbl/min

92

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Konfiguracja: hasła i język

Tabela 11−4 Jednostki natężenia przepływu masowego i objętościowego Baryłki(1) na godzinę Baryłki(1) na dzień Jednostki specjalne (patrz następny rozdział)

bbl/hr bbl/day Special

(1) Jednostka dla ropy naftowej (42 U.S gallons).

Jednostki specjalne Możliwe jest zdefiniowanie jednej niestandardowej jednostki miary dla natężenia przepływu masowego i jednej dla objętościowego. Specjalna jednostka miary składa się z: •

Jednostka bazowa – połączenie: Jednostki bazowej masy lub jednostki bazowej objętości – jednostka miary z wykazu (np. kg, m3)

Jednostki bazowej czasu – jednostka czasu z wykazu (np. sekunda, dzień)

Współczynnik konwersji – liczba przez którą będzie dzielona jednostka bazowa w celu konwersji na jednostkę specjalną

Jednostka specjalna – nazwa niestandardowej jednostki natężenia przepływu masowego lub objętościowego wyświetlana przez przelicznik

Konfiguracja: system

Wielkości te związane są ze sobą następującymi wzorami: x [ JednostkaBazowa ] = y [ JednostkaSpecjalna ]

Konfiguracja: wejścia

x [ JednostekBazowych ] WspółczynnikKonwersji = ------------------------------------------------------------------y [ JednostekSpecjalnych ]

W celu określenia jednostek specjalnych należy: 1. Wybrać najprostszą jednostkę bazową objętości lub masy dla specjalnej jednostki natężenia przepływu masowego lub objętościowego. Na przykład, aby stworzyć specjalną jednostkę pinty na minutę, należy wybrać galony na minutę: •

Jednostka bazowa objętości: galon

Jednostka bazowa czasu: minuta

2. Obliczyć współczynnik konwersji korzystają ze wzoru: 1 (galon na minutę) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− = 0,125 (współczynnik konwersji) 8 (pint na minutę)

3. Nadać nową nazwę specjalnej jednostce przepływu masowego lub objętościowego i odpowiadającemu mu licznikowi przepływu zsumowanego: •

Nazwa jednostek specjalnych przepływu objętościowego: Pint/ min

Nazwa jednostek licznika przepływu zsumowanego: Pints

Parametry jednostek specjalnych zdefiniowano w tabeli 11−5. Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

93

Konfiguracja: API

Uwaga: 1 galon/minutę = 8 pint/minutę.


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Tabela 11−5 Parametry jednostek specjalnych Nastawa domyślna

Zmienna Base mass unit (jednostki bazowe masy) Base mass time (jednostka czasu do przepływu masowego) Mass flow conversion factor (współczynnik konwersji dla masy) Mass flow text (nazwa jednostki specjalnej przepływu) Mass total text (nazwa jednostki specjalnej licznika przepływu zsumowanego masy) Base volume unit (jednostka bazowa objętości) Base volume time (jednostka czasu do przepływu objętościowego) Volume flow conversion factor (współczynnik konwersji dla objętości) Volume flow text (nazwa jednostki specjalnej przepływu) Volume total text (nazwa jednostki specjalnej licznika przepływu zsumowanego objętości)

g Sec (sekunda) 1.0000 NONE NONE l Sec (sekunda) 1.0000 NONE NONE

Opis Wprowadzić jednostki bazowe masy, które będą używane do jednostek specjalnych natężenia przepływu masowego. Wprowadzić jednostki bazowe czasu, które będą używane do jednostek specjalnych natężenia przepływu masowego. Wprowadzić współczynnik, który będzie wykorzystywany do obliczania specjalnych jednostek przepływu masowego. Wprowadzić nazwę jednostek specjalnych natężenia przepływu masowego. Nazwa może się składać z maksymalnie 8 znaków. Wprowadzić nazwę jednostek specjalnych licznika przepływu masowego zsumowanego. Nazwa może się składać z maksymalnie 8 znaków. Wprowadzić jednostki bazowe objętości, które będą używane do jednostek specjalnych natężenia przepływu objętościowego. Wprowadzić jednostki bazowe czasu, które będą używane do jednostek specjalnych natężenia przepływu objętościowego. Wprowadzić współczynnik, który będzie wykorzystywany do obliczania specjalnych jednostek przepływu objętościowego. Wprowadzić nazwę jednostek specjalnych natężenia przepływu objętościowego. Nazwa może się składać z maksymalnie 8 znaków. Wprowadzić nazwę jednostek specjalnych licznika przepływu objętościowego zsumowanego. Nazwa może się składać z maksymalnie 8 znaków.

Parametry gęstości Parametry gęstości podano w tabeli 11−6. Jednostki gęstości podano w tabeli 11−7. Tabela 11−6 Zmienne dla gęstości Zmienna

Nastawa domyślna

Density units (jednostka gęstości)

g/cm3

Density damping (tłumienie gęstości)

1.6 sec

Density cutoff (przerwanie pomiarów dla małej gęstości) Slug low limit (dolna wartość graniczna przepływu korkowego)

0.2 g/cm3

Slug high limit (górna wartość graniczna przepływu korkowego)

5.000000 g/cm3

Slug duration (czas przepływu korkowego)

0.0 sec

94

0.000000 g/cm3

Opis • Wybrać żądaną jednostkę gęstości. Patrz tabela 11−7. • Sygnały wyjściowe gęstości i wyświetlacz będą wskazywać gęstość w wybranych jednostkach • Filtry tłumiące wycinają szum lub efekty związane z gwałtowną zmianą natężenia przepływu bez wpływu na dokładność pomiarów. Patrz rozdział Tłumienie w dalszej części. Zakres zmian 0,0 − 51,2 sekundy. • Wyjścia prądowe mają własny współczynnik tłumienia. Patrz rozdział 15.5.4. • Wprowadzić wartość gęstości poniżej której sygnały wyjściowe i wyświetlacz wskazywać będą gęstość równą zero. Patrz rozdział Przerwanie pomiarów w dalszej części. • Wprowadzić dolną wartość graniczną przepływu korkowego w g/cm3 dla gęstości procesowej. Zakres 0,0–10,0 g/cm3. • Wprowadzona wartość oznacza wartość gęstości, poniżej której generowany będzie alarm przepływu korkowego. • Więcej szczegółowych informacji na temat przepływu korkowego znajduje się w rozdziale 26.6.3. • Wprowadzić górną wartość graniczną przepływu korkowego w g/cm3 dla gęstości procesowej. Zakres 0,0–10,0 g/cm3. • Wprowadzona wartość oznacza wartość gęstości, powyżej której generowany będzie alarm przepływu korkowego. • Więcej szczegółowych informacji na temat przepływu korkowego znajduje się w rozdziale 26.6.3. • Wprowadzić liczbę sekund oznaczającą czas przez który sygnały wyjściowe będą utrzymywać ostatnio zmierzoną wartość natężenia przepływu, gdy gęstość przekroczy poza przedział wyznaczony przez górną i dolną wartość graniczną przepływu korkowego. Zakres 0,0−60,0 sekund. • Jeśli zostanie wprowadzona wartość 0,0, to sygnały wyjściowe natychmiast po detekcji przepływu korkowego zaczną wskazywać brak przepływu. • Więcej szczegółowych informacji na temat przepływu korkowego znajduje się w rozdziale 26.6.3.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Konfiguracja: hasła i język

Tabela 11−7 Jednostki gęstości Jednostka

Oznaczenie

Jednostki gęstości względnej Gramy na centymetr sześcienny Kilogramy na metr sześcienny Funty na U.S. gallon Funty na stopę sześcienną Gramy na mililitr Kilgoramy na litr Gramy na litr Funty na cal sześcienny Short tony na jard sześcienny Stopnie API

SGU (bez korekcji temperaturowej) g/cm3 kg/m3 lb/gal lb/cuft g/mL kg/L g/L lb/CuIn STon/CuYd deg API

Konfiguracja: system

Parametry temperatury Parametry temperatury zdefiniowano w tabeli 11−8. Tabela 11−8 Zmienne temperatury Zmienna

Nastawa domyślna

Temperature units (jednostki temperatury)

degC

Temperature damping (tłumienie temperatury)

4.8 sec

Opis • Wybrać ˚Celsius, ˚Fahrenheit, ˚Rankine lub kelwiny. • Wyjścia temperaturowe i wyświetlacz wskazywać będą temperaturę w wybranych jednostkach • Filtry tłumiące wycinają szum lub efekty związane z gwałtowną zmianą zmiennej procesowej bez wpływu na dokładność pomiarów. Patrz rozdział Tłumienie w dalszej części. Zakres zmian 0,0 − 38,4 sekundy. • Wyjścia prądowe mają własny współczynnik tłumienia. Patrz rozdział 15.5.4.

Konfiguracja: wejścia

Tłumienie Wartość tłumienia oznacza czas w sekundach, po którym zmienna procesowa zmienia swą wartość przy zmianie wartości procesowej o 63%. Tłumienie umożliwia przelicznikowi pozbycie się małych i gwałtownych fluktuacji pomiarów: •

Duże tłumienie wygładza sygnał wyjściowy, gdyż jego zmiany są powolne.

Małe tłumienie powoduje, że sygnał wyjściowy wydaje się być błędny wskutek szybkiej reakcji wyjścia na chwilowe zmiany.

Możliwa jest zmiana tłumienia dla przepływu (masowego i objętościowego), gęstości i temperatury. Konfiguracja: API

Możliwa jest również zmiana tłumienia wyjść prądowych. Patrz rozdział 15.5.4. Uwaga: Przy konfiguracji wartości tłumień należy pamiętać, że pomiary objętościowe są obliczane na podstawie pomiarów przepływu masowego i gęstości. Nowa wartość stałej tłumienia jest zawsze zaokrąglana do najbliższej dozwolonej wartości. Przepływ, gęstość i temperatura mają oddzielne stałe, które podano w tabeli 11−9.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

95


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Tabela 11−9 Dozwolone wartości tłumienia Zmienna procesowa

Dozwolone wartości tłumienia

Przepływ (masowy i objętościowy) Gęstość Temperatura

0, .2, .4, .8, ... 51.2 0, .2, .4, .8, ... 51.2 0, .6, 1.2, 2.4, 4.8, ... 38.4

Przerwanie pomiaru dla małego natężenia przepływu (Cutoff) Cutoff są określanymi przez użytkownika wartościami, poniżej których przelicznik wskazuje wartość zero określonej zmiennej procesowej. Wartości te można zdefiniować dla przepływu masowego, objętościowego i temperatury. Przy określaniu wartości przerwania pomiaru należy pamiętać że: •

Przerwanie pomiaru dla przepływu masowego nie dotyczy obliczeń przepływu objętościowego. Nawet jeśli natężenie przepływu masowego spada poniżej wartości przerwania pomiaru i wskazywane natężenie przepływu masowego jest równe zero, to natężenie przepływu objętościowego jest dalej obliczane ze zmiennej procesowej aktualnego natężenia przepływu masowego. Wartość przerwania dla gęstości wpływa na obliczenia przepływu objętościowego. Jeśli gęstość spada poniżej wartości przerwania pomiaru dla małej gęstości, to natężenie przepływu objętościowego przyjmuje wartość zero.

11.4.3

Dane kalibracyjne czujnika

Oba wyjścia mA mają własne wartości przerwania pomiaru. Jeśli wyjścia mA reprezentują natężenie przepływu masowego lub objętościowego i wartości przerwania pomiaru są większe niż wartości przerwania pomiaru dla natężenia przepływu masowego lub objętościowego, to przepływ przyjmie wartość zero, gdy zostanie osiągnięta wartość przerwania pomiaru dla wyjścia mA. Jeśli wartości przerwania pomiaru dla wyjścia mA są mniejsze niż wartości przerwania pomiaru dla natężenia przepływu masowego lub objętościowego, to przepływ przyjmie wartość zero, gdy zostanie osiągnięta wartość przerwania dla przepływu masowego lub objętościowego. Szczegółowe informacje patrz rozdział 15.5.4.

Dane kalibracyjne czujnika opisują czułość czujnika na zmiany przepływu, gęstości i temperatury. Procedura kalibracji czujnika zależy od tego, czy urządzenie z serii 3000 jest podłączone do czujnika, a jeśli podłączone to do czujnika jakiego typu: T−Series (seria T) lub Other (inny). •

Jeśli czujnik jest podłączony, to przelicznik automatycznie wyświetla prawidłowe parametry dla tego typu czujnika.

Jeśli czujnik nie jest podłączony, to należy wybrać opcję T−Series Setup (konfiguracja czujnika z serii T) i wybrać: −

Yes (tak) – do konfiguracji współczynników kalibracyjnych

czujnika z serii T −

No (nie) – do konfiguracji współczynników kalibracyjnych

czujników innych typów. 96

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Współczynniki kalibracyjne dla czujników z serii T Na tabliczce znamionowej czujników z serii T znajdują się następujące współczynniki kalibracyjne: FCF, FTG, FFQ, FD, D1, D2, K1, K2, DT, DTG, DFQ1 i DFQ2. FCF (współczynnik kalibracyjny przepływu) jest podawany w postaci łańcucha 10−znakowego: Pierwszych sześć znaków reprezentuje natężenie przepływu w g/s, który powoduje przesunięcie fazowe 1 mikrosekundy między sygnałami prędkości z czujnika.

Ostatnie 4 znaki reprezentują procentową zmianę mierzonego natężenia przepływu na 100 ˚C zmiany temperatury.

Aby odczytać wartość FCF z tabliczki znamionowej: W przypadku czujników z serii T starszego typu dane kalibracyjne na tabliczce znamionowej zapisane są w postaci dwóch oddzielnych wartości: 6−znakowej wartości FCF i 4−znakowej wartości FT. Aby wpisać wartość FCF należy połączyć FCF i FT w jeden 10−znakowy łańcuch. Na przykład, wartość FCF 1.2345 i wartość FT 6.78 należy wprowadzić jako jeden ciąg 1.23456.78. Kropki dziesiętne są liczone jako znaki. Na ilustracji 11.5 przedstawiono przykładowe tabliczki znamionowe.

W przypadku czujników z serii T nowego typu, tabliczka znamionowa zawiera dane kalibracyjne przepływu w postaci jednej 10−znakowej wartości FCF. Należy wpisać tę wartość łącznie z kropkami dziesiętnymi. Na ilustracji 11.5 przedstawiono przykładowe tabliczki znamionowe.

Wartości FTG, FFQ, FD, D1, D2, K1, K2, DT, DTG, DFQ1 i DFQ2 podane są bezpośrednio na tabliczce znamionowej. Dla tych wartości nie ma różnicy między nowym a starym typem czujnika. Patrz ilustracja 11−6. Ilustracja 11−5 Wartości stałych kalibracji przepływu na tabliczce znamionowej czujników z serii T Starsze czujniki 6−znakowa wartość FCF

Konfiguracja: wejścia

Konfiguracja: system

Konfiguracja: hasła i język

Na ilustracji 11−1 przedstawiono wykaz parametrów kalibracyjnych czujnika.

Nowsze czujniki 4−znakowa wartość FT

10−znakowa wartość FCF

Konfiguracja: API

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

97


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Ilustracja 11−6 Dodatkowe współczynniki kalibracyjne na tabliczce znamionowej czujników z serii T FFQ FTG K1 D1

K2

D2

FD

DT DTG

DFQ2 DFQ1

D3 i D4 są współczynnikami gęstości wykorzystywanymi tylko wówczas, gdy przeprowadzana jest kalibracja gęstości D3 lub D4 w warunkach polowych (patrz rozdział 25). Współczynniki K3 i K4 reprezentują odpowiednio wartości D3 i D4 i są konfigurowane tylko wówczas, gdy konfigurowane są współczynniki gęstości D3 i D4. Współczynniki kalibracji temperaturowej opisano w tabeli 11−10.

Tabela 11−10 Współczynniki kalibracyjne temperatury Zmienna

Nastawa fabryczna

Temperature slope (nachylenie temperatury)

1.000000

Temperature offset (przesunięcie poziomu stałego)

0.000000

Opis • Współczynnik ten reprezentuje nachylenie temperatury. Domyślna wartość jest poprawna dla większości aplikacji. Jeśli wykonywana jest kalibracja temperatury, to wartość ta jest uaktualniana automatycznie. • Opis procedury kalibracji temperatury przedstawiono w rozdziale 25. Przed przystąpieniem do kalibracji temperatury należy skontaktować się z biurem firmy Micro Motion. • Współczynnik ten reprezentuje przesunięcie poziomu stałego temperatury. Domyślna wartość jest poprawna dla większości aplikacji. Jeśli wykonywana jest kalibracja temperatury, to wartość ta jest uaktualniana automatycznie. • Opis procedury kalibracji temperatury przedstawiono w rozdziale 25. Przed przystąpieniem do kalibracji temperatury należy skontaktować się z biurem firmy Micro Motion.

Współczynniki pomiarowe umożliwiają użytkownikowi modyfikację sygnału wyjściowego przelicznika tak, aby spełniał wymagania zewnętrznych urządzeń. Możliwa jest zmiana współczynników pomiarowych dla przepływu masowego, objętościowego i gęstości. Można wprowadzać wartości tylko z przedziału od 0,8 do 1,2. Patrz tabela 11−11. Obliczenia współczynników pomiarowych przedstawiono w dalszej części niniejszego rozdziału. Jeśli obliczone współczynniki przekraczają dozwolone wartości, należy skontaktować się z biurem obsługi klienta firmy Micro Motion.

98

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Konfiguracja: hasła i język

Tabela 11−11 Wartości współczynników pomiarowych Zmienna

Nastawa fabryczna

Mass factor (współczynnik pomiarowy dla masy)

1.0000

Density factor (współczynnik pomiarowy dla gęstości) Volume factor (współczynnik pomiarowy dla objętości)

1.0000

Opis • Wprowadzić wartość współczynnika pomiarowego dla przepływu masowego. Wartość musi zawierać się w przedziale 0,8 do 1,2. • Wartość zmiennej procesowej przepływu masowego będzie mnożona przez ten czynnik. • Wprowadzić wartość współczynnika pomiarowego dla gęstości. Wartość musi zawierać się w przedziale 0,8 do 1,2. • Wartość zmiennej procesowej gęstości będzie mnożona przez ten czynnik.

1.0000

• Wprowadzić wartość współczynnika pomiarowego dla przepływu objętościowego. Wartość musi zawierać się w przedziale 0,8 do 1,2. • Wartość zmiennej procesowej przepływu objętościowego będzie mnożona przez ten czynnik.

Wartość Flow Cal jest podana na tabliczce znamionowej czujnika (patrz ilustracja 11−7). Wprowadzić wartość jako łańcuch 10−znakowy łącznie z kropkami dziesiętnymi. Definicję wartości podano w tabeli 11−12.

Konfiguracja: system

Współczynniki kalibracyjne dla innych czujników

Ilustracja 11−7 Wartości współczynników kalibracji przepływu na tabliczce znamionowej czujników (wszystkie czujniki poza czujnikami z serii T) Flowcal na nowszych tabliczkach

Flowcal na starszych tabliczkach

Konfiguracja: wejścia

19.0005.13 19.0005.13

Konfiguracja: API

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

99


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Tabela 11−12 Wartości współczynników kalibracji przepływu Nastawa fabryczna

Zmienna Flowcal (pierwsze 6 znaków)

1.0000

Flowcal (ostatnie 4 znaki)

5.13

Opis • Pierwszych sześć znaków reprezentuje natężenie przepływu w g/s, który powoduje przesunięcie fazowe 1 mikrosekundy między sygnałami prędkości z czujnika. • Przy wprowadzaniu wartości uwzględnić również kropkę dziesiętną. • Ostatnie 4 znaki reprezentują procentową zmianę mierzonego natężenia przepływu na 100 ˚C zmiany temperatury. • Przy wprowadzaniu wartości uwzględnić również kropkę dziesiętną.

Wartości D1, D2, K1, K2, FD i dens temp coeff mogą być lub nie wybite na tabliczce znamionowej czujnika: •

W celu konfiguracji D1 i D2, patrz tabela 11−13 i ilustracja 11−8.

W celu konfiguracji K1 i K2, patrz tabela 11−14 i ilustracja 11−9.

W celu konfiguracji FD i współczynnika temperaturowego gęstości, patrz tabela 11−15 i ilustracja 11−10.

Tabela 11−13 Wartości współczynników gęstości D1 i D2 Zmienna

Nastawa fabryczna

D1

0.000000 g/cc

D2

1.000000 g/cc

Opis • Jeśli na tabliczce znamionowej podana jest wartość D1, to wpisać ją. Patrz Ilustracja 11−8. • Jeśli na tabliczce znamionowej nie jest podana wartość D1, to wpisać wartość Dens A lub D1 z certyfikatu kalibracji. • Wprowadzona wartość jest gęstością medium kalibracyjnego o mniejszej gęstości w warunkach procesowych (Micro Motion stosuje powietrze). • Jeśli na tabliczce znamionowej podana jest wartość D2, to wpisać ją. Patrz ilustracja 11−8. • Jeśli na tabliczce znamionowej nie jest podana wartość D2, to wpisać wartość Dens B lub D2 z certyfikatu kalibracji. • Wprowadzona wartość jest gęstością medium kalibracyjnego o większej gęstości w warunkach procesowych (Micro Motion stosuje wodę).

Ilustracja 11−8 D1 i D2 na tabliczkach znamionowych czujnika – nowsze czujniki D1 na nowszych tabliczkach

0.0010

100

D2 na nowszych tabliczkach

0.9980

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Zmienna

Nastawa fabryczna

K1

1000.000

K2

50000.000

Opis • Jeśli na tabliczce znamionowej podana jest wartość K1, to wpisać ją. Patrz ilustracja 11−9. • Jeśli na tabliczce znamionowej nie jest podana wartość K1, to wpisać pierwszych 5 cyfr współczynnika kalibracyjnego gęstości. Patrz ilustracja 11−9. • Wprowadzona wartość oznacza okres drgań rurek pomiarowych czujnika w przypadku medium D1, odniesiony do temperatury 0˚C. • Jeśli na tabliczce znamionowej podana jest wartość K2, to wpisać ją. Patrz ilustracja 11−9. • Jeśli na tabliczce znamionowej nie jest podana wartość K2, to wpisać drugie 5 cyfr współczynnika kalibracyjnego gęstości. Patrz ilustracja 11−9. • Wprowadzona wartość oznacza okres drgań rurek pomiarowych czujnika w przypadku medium D2, odniesiony do temperatury 0˚C.

K1 na nowszych tabliczkach

Konfiguracja: system

Ilustracja 11−9 K1 i K2 na tabliczkach znamionowych czujnika K1 na starszych tabliczkach

12500142864.44 12502.000

12500142864.44

Konfiguracja: wejścia

K2 na nowszych tabliczkach

K2 na starszych tabliczkach

12500142864.44 14282.000

Konfiguracja: hasła i język

Tabela 11−14 Częstości drgań rurek K1 i K2

12500142864.44

Konfiguracja: API

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

101


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Tabela 11−15 FD i temperaturowe współczynniki gęstości Zmienna

Nastawa fabryczna

FD

0.0000

Dens temp coeff (temperaturowy współczynnik gęstości)

4.440000

Opis • Jeśli na tabliczce znamionowej podana jest wartość FD, to wpisać ją. Patrz ilustracja 11−10. Jeśli na tabliczce znamionowej nie jest podana wartość FD, to należy skontaktować się z biurem firmy Micro Motion. • Wprowadzona wartość koryguje wyniki obliczeń gęstości dla dużych natężeń przepływu przy pomiarach gęstości. • Jeśli na tabliczce znamionowej podana jest wartość TC, to wpisać ją. Patrz ilustracja 11−10. Jeśli na tabliczce znamionowej nie jest podana wartość TC, to wprowadzić ostatnie 3 cyfry ze współczynnika kalibracyjnego gęstości. Patrz ilustracja 11−10. • Wprowadzona wartość jest równa procentowej zmianie gęstości medium przy zmianie temperatury o 100˚C

Ilustracja 11−10 FD i temperaturowe współczynniki gęstości na tabliczkach znamionowych czujnika FD na nowszych tabliczkach

310

Dens temp coeff na nowszych tabliczkach

Dens temp coeff na starszych tabliczkach

12500142864.44 4.44000

102

12500142864.44

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Tabela 11−16 Współczynniki kalibracyjne temperatury Zmienna

Nastawa fabryczna

Temp cal (pierwszych 7 znaków)

1.000000

Temp cal (ostatnich 6 znaków)

0.000000

Opis

Współczynniki pomiarowe umożliwiają użytkownikowi modyfikację sygnału wyjściowego przelicznika tak, aby spełniał wymagania zewnętrznych urządzeń. Możliwa jest zmiana współczynników pomiarowych dla przepływu masowego, objętościowego i gęstości. Można wprowadzać wartości tylko z przedziału od 0,8 do 1,2. Patrz tabela 11−17. Obliczenia współczynników pomiarowych przedstawiono w dalszej części niniejszego rozdziału. Jeśli obliczone współczynniki przekraczają dozwolone wartości, należy skontaktować się z biurem obsługi klienta firmy Micro Motion.

Zmienna

Nastawa fabryczna

Mass factor (współczynnik pomiaru masy)

1.0000

Density factor (współczynnik pomiaru gęstości) Volume factor (współczynnik pomiaru objętości)

1.0000

1.0000

Opis • Wprowadzić wartość współczynnika pomiarowego dla przepływu masowego. Wartość musi zawierać się w przedziale 0,8 do 1,2. • Wartość zmiennej procesowej przepływu masowego będzie mnożona przez ten czynnik. • Wprowadzić wartość współczynnika pomiarowego dla gęstości. Wartość musi zawierać się w przedziale 0,8 do 1,2. • Wartość zmiennej procesowej gęstości będzie mnożona przez ten czynnik. • Wprowadzić wartość współczynnika pomiarowego dla przepływu objętościowego. Wartość musi zawierać się w przedziale 0,8 do 1,2. • Wartość zmiennej procesowej przepływu objętościowego będzie mnożona przez ten czynnik.

Do obliczania współczynników pomiarowych wykorzystuje się wzór: ZewnętrznyStandard NowyWspółPom = StaryWspółPom × -------------------------------------------------------------------------AktualnyPomiarPrzelicznika

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

103

Konfiguracja: API

Obliczanie współczynników pomiarowych

Konfiguracja: wejścia

Tabela 11−17 Wartości współczynników pomiarowych

Konfiguracja: system

• Współczynnik ten reprezentuje nachylenie temperatury. Domyślna wartość jest poprawna dla większości aplikacji. Jeśli wykonywana jest kalibracja temperatury, to wartość ta jest uaktualniana automatycznie. • Opis procedury kalibracji temperatury przedstawiono w rozdziale 25. Przed przystąpieniem do kalibracji temperatury należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. • Współczynnik ten reprezentuje przesunięcie poziomu stałego temperatury. Domyślna wartość jest poprawna dla większości aplikacji. Jeśli wykonywana jest kalibracja temperatury, to wartość ta jest uaktualniana automatycznie. • Opis procedury kalibracji temperatury przedstawiono w rozdziale 25. Przed przystąpieniem do kalibracji temperatury należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion.

Konfiguracja: hasła i język

Współczynniki kalibracji temperaturowej opisano w tabeli 11−16. Współczynnik kalibracyjny temperatury jest łańcuchem 14−znakowym łącznie z kropkami dziesiętnymi i znacznikiem T.


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Przykład

Przepływomierz został zainstalowany i jest kalibrowany po raz pierwszy. Pomiar przepływu masy przepływomierza wynosi 250.27 lb; urządzenie referencyjne wskazuje 250 lb. Współczynnik pomiarowy masy obliczany jest w następujący sposób: 250 WspółczynnikiPomiaruMasy = 1 × ------------------ = 0,9989 250,27

Pierwszy współczynnik pomiaru przepływu masowego wynosi 0,9989. Po roku przepływomierz jest ponownie kalibrowany. Pomiar przepływomierzem daje 250.07 lb, a urządzeniem referencyjnym 250.25 lb. Nowy współczynnik obliczany jest następująco: 250,25 WspółczynnikPomiaruMasy = 0,9989 × ------------------ = 0,9996 250,07

Nowy współczynnik pomiaru przepływu masowego wynosi 0,9996.

11.4.4

Informacje o czujniku

Informacje o czujniku obejmują parametry, które mają charakter informacyjny i nie wpływają na parametry kalibracyjne, liczniki lub wyjścia. Nie jest konieczne definiowanie tych parametrów. Definicje parametrów informacyjnych czujnika podano w tabeli 11−18.

Tabela 11−18 Zmienne informacyjne o czujniku Zmienna Sensor model no. (model czujnika) Sensor serial no. (numer seryjny czujnika) Sensor material (materiał czujnika) Sensor flange (kołnierz czujnika) Sensor liner (wyłożenie czujnika)

11.4.5

Nastawa fabryczna

Opis

Brak

Wprowadzić opis modelu czujnika, taki jak "CMF025".

NOSENSOR NOSENSOR

Wprowadzić numer seryjny czujnika wybity na tabliczce znamionowej.

Unknown

Wybrać materiał konstrukcyjny rurek czujnika (stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 316L, Hastelloy C, Inconel lub tantal). Wybrać typ przyłącza czujnika: kołnierzowe, gwintowe, sanitarne, bezkołnierzowe. Wybrać materiał wyłożenia rurek czujnika (Tefzel lub brak).

Unknown None (brak)

Wejścia dyskretne

Uwaga: Należy rozróżniać poniższe parametry wejść cyfrowych od parametrów wejść cyfrowych opisane w rozdziale 11.6, które są wykorzystywane do opisu sygnałów wejść cyfrowych. Parametry wejść dyskretnych umożliwiają określenie funkcji zerowania lub działania licznika w sytuacji gdy: •

Sygnał On odbierany jest przez wejście dyskretne (informacje o konfiguracji sygnałów dyskretnych podano w rozdziale 11.6)

Pojawia się zdarzenie dyskretne (informacje o konfiguracji zdarzeń dyskretnych podano w rozdziale 13)

Możliwe jest przypisanie jednego lub więcej działań do jednego wejścia dyskretnego lub zdarzenia dyskretnego. Wykonane zostaną wszystkie przypisane działania. Działania i ich przypisanie opisano w tabeli 11− 19. 104

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Uwaga: Sposób przypisania funkcji sterującej procesem wsadowym do wejścia dyskretnego lub zdarzenia dyskretnego opisano w rozdziale 14.8. Sposób przypisania funkcji drukowania do wejścia dyskretnego lub zdarzenia dyskretnego opisano w rozdziale 19. Tabela 11−19 Działania i ich przypisanie do wejść dyskretnych do zerowania przepływomierza i sterowania licznikami Nastawa domyślna

Start zero (start zerowania)

None

Reset mass total (kasowanie licznika przepływu masowego) Reset volume total (kasowanie licznika przepływu objętościowego) Reset API corrected volume total(2) (kasowanie licznika API) Reset ED standard volume total(3) (kasowanie licznika ED objętości standardowej) Reset ED net mass total(3) (kasowanie licznika ED masy netto) Reset ED net volume total(3) (kasowanie licznika ED objętości netto) Reset all totals (kasowanie wszystkich liczników) Start/stop all totals (start/zatrzymanie wszystkich liczników)

None None None None None

Przypisanie

Opis

None Discrete input 1 Discrete input 2 Discrete event 1 Discrete event 2 Discrete event 3 Discrete event 4 Discrete event 5 Batch timeout(1) Batch in progress(1) Batch pump(1) Batch primary valve(1) Batch secondary valve(1)

Rozpoczęcie procedury zerowania. Patrz rozdział 20. Wyzerowanie licznika przepływu masowego. Wyzerowanie licznika przepływu objętościowego. Wyzerowanie licznika objętości skorygowanej API. Wyzerowanie licznika objętości standardowej ED. Wyzerowanie licznika masy netto ED.

None

Wyzerowanie licznika objętości netto ED.

None

Wyzerowanie wszystkich liczników.

None

• Jeśli liczniki nie zliczają, to następuje ich włączenie. • Jeśli liczniki zliczają, to następuje ich zatrzymanie

11.5

Konfiguracja wejścia częstotliwościowego

Konfiguracja: wejścia

(1) Opcja wyświetlana tylko w przypadku zainstalowanej aplikacji procesów wsadowych. (2) Opcja wyświetlana tylko w przypadku zainstalowanej aplikacji pomiarów ropy naftowej. (3) Opcja wyświetlana tylko w przypadku zainstalowanej aplikacji rozszerzonych pomiarów gęstości.

Konfiguracja: system

Zmienna

Konfiguracja: hasła i język

Uwaga: Przy konfiguracji komputera przepływu Model 3300 lub Model 3500 informacje o przypisaniu działań do wejść dyskretnych zawiera rozdział 11.5.

Parametry wejścia częstotliwościowego określają jak wejście częstotliwościowe jest wykorzystywane do reprezentowana i danych procesowych. Parametry te są zdefiniowane w tabeli 11−20.

Tabela 11−20 Parametry wejścia częstotliwościowego Zmienna Flow rate units (jednostki natężenia przepływu) Scaling method (metoda skalowania)

Nastawa fabryczna kg/min Frequency = flow

1000.000 Hz

Flow (natężenie przepływu)

999.9999 kg/min

Pulses (impulsy)

60.00 pulses

Wybrać jednostki natężenia przepływu masowego lub objętościowego. Patrz tabela 11−4. • Wybrać frequency = flow (częstotliwość = przepływ), pulses/unit (impulsy na jednostkę), lub units/pulse (jednostki na impuls). • Wejście częstotliwościowe ma zakres od 0 do 20000 Hz. Jeśli jako metodę skalowania wybrano frequency = flow, to wprowadzić częstotliwość w Hz, która odpowiadać będzie skonfigurowanemu natężeniu przepływu. Jeśli jako metodę skalowania wybrano frequency = flow, to wprowadzić natężenie przepływu, które odpowiadać będzie skonfigurowanej częstotliwości. Jeśli jako metodę skalowania wybrano pulses/unit, to wprowadzić liczbę impulsów wejściowych, które odpowiadać będą jednostce natężenia przepływu masowego lub objętościowego.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

105

Konfiguracja: API

Frequency (częstotliwość)

Opis


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Tabela 11−20 Parametry wejścia częstotliwościowego Zmienna

Nastawa fabryczna

Units (jednostki)

0.0167 kg

K−factor (współczynnik K)

1.0000

Reset all totals(1) (kasowanie wszystkich liczników) Start/Stop all totals(1) (start/zatrzymanie liczników)

None

None

Opis Jeśli jako metodę skalowania wybrano unit/pulses, to wprowadzić ilość jednostek natężenia przepływu masowego lub objętościowego, które odpowiadać będą jednemu impulsowi wejściowemu. • Współczynnik K wykorzystywany jest jako współczynnik kalibracyjny dla komputerów przepływu model 3300 i 3350, które nie mają współczynników pomiarowych. Obliczanie współczynnika K patrz przykład poniżej. Wprowadzić wartość z przedziału od 0,0001 do 2,0000. • Wprowadzona wartość wykorzystywana jest jako współczynnik skalujący do sygnałów wyjściowych natężenia przepływu i wyświetlacza. Określić wejście dyskretne, które będzie odpowiadało za wykonanie tego działania. Określić wejście dyskretne, które będzie odpowiadało za wykonanie tego działania.

(1) Opcje wyświetlane tylko w przypadku konfiguracji komputerów przepływu Model 3300 lub Model 3350.

Przykład:

Komputer przepływu Model 3300 wskazuje natężenie przepływu 5483 gramów/minutę. Kalibracja przy użyciu elementów wzorcowych wykazała, że rzeczywisty przepływ jest równy 5482 gramów/minutę. Współczynnik K obliczyć w następujący sposób: Referencyjne natężenie przepływu Współczynnik K = ------------------------------------------------------------------------------------------Mierzone natężenie przepływu 5482 g/min Współczynnik K = ------------------------------ = 0,9998 5483 g/min

Wprowadzić współczynnik K równy 0,9998.

Więcej informacji na temat konfiguracji wejścia częstotliwościowego podano w rozdziale 15.6 11.6

Konfiguracja wejść dyskretnych

Uwaga: Należy rozróżniać poniższe parametry wejść cyfrowych od parametrów wejść cyfrowych opisanych w rozdziale 11.4.5, które są wykorzystywane do przypisania działań do wejść dyskretnych i zdarzeń dyskretnych. Parametry te umożliwiają opis sygnałów wykorzystywanych przez wejścia dyskretne. Każde wejście może być konfigurowane oddzielnie. Opcje wejść dyskretnych opisano w tabeli 11−21. W rozdziałach 11.4.5, 14.8 i 19 opisano działania, które można przypisać do tych wejść.

106

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Polaryzacja Active low (aktywny stan niski) Active high (aktywny stan wysoki)

11.7

Nastawa domyślna Active low

Konfiguracja wejść zewnętrznych

Opis • Wejście aktywne, gdy poziom sygnału wejściowego jest między 0,0 i 0,8 V. • Wejście nieaktywne, gdy poziom sygnału wejściowego jest między 3,0 i 30,0 V. • Wejście aktywne, gdy poziom sygnału wejściowego jest między 3,0 i 30,0 V. • Wejście aktywne, gdy poziom sygnału wejściowego jest między 0,0 i 0,8 V.

Konfiguracja: hasła i język

Tabela 11−21 Parametry wejść dyskretnych

Parametry wejścia zewnętrznego są stosowane do konfiguracji w trybie odpytywania (polling). Odpytywanie jest wykorzystywane do uzyskiwania danych o temperaturze lub ciśnieniu z zewnętrznego urządzenia przy użyciu protokołu HART/Bell−202.

Uwaga: Przy zdalnym odczycie temperatury lub ciśnienia należy mieć pewność, że urządzenie pomiarowe jest dokładne i niezawodne. Uwaga: Przy zdalnym odczycie temperatury należy sprawdzić, czy komputer przepływu i urządzenie zewnętrzne mają wybrane takie same jednostki temperatury. Patrz tabela 11−8. Możliwe jest odpytywanie jednego lub dwóch zewnętrznych urządzeń.

Konfiguracja: wejścia

Uwaga: Jeśli wykorzystywany jest procesor lokalny w wersji v2.1 lub wcześniejszej, to zewnętrzne pomiary temperatury są wykorzystywane we wszystkich obliczeniach wymagających znajomości temperatury. Jeśli wykorzystywany jest procesor lokalny w wersji v2.2 lub późniejszej, to zewnętrzne pomiary temperatury wykorzystywane są tylko w obliczeniach zmiennych z aplikacji rozszerzonych pomiarów gęstości lub wartości CTL (korekcja temperaturowa objętości cieczy) w aplikacji pomiarów ropy naftowej. Wersję procesora lokalnego można odczytać z wykazu aplikacji w menu View (patrz rozdział 21.5.9).

Konfiguracja: system

Uwaga: Kompensacja temperaturowa i ciśnieniowa są opcjonalne. Kompensację ciśnieniową należy stosować tylko wtedy, gdy czujnik poddawany jest ciśnieniom roboczym znacząco różnych od ciśnienia kalibracji. Kompensacja temperaturowa jest wykorzystywana głównie w aplikacji pomiarów ropy naftowej (patrz rozdział 12).

Konfiguracja odpytywania wymaga konfiguracji parametrów wejścia zewnętrznego oraz sprawdzenia czy wyjście główne mA zostało podłączone w sposób umożliwiający komunikację HART (patrz rozdział 7). Parametry wejścia zewnętrznego zdefiniowano w tabeli 11−22. Konfiguracja: API

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

107


Konfiguracja wejść ciąg dalszy

Tabela 11−22 Parametry wejścia zewnętrznego Zmienna

Nastawa fabryczna

Polling control (sterowanie odpytywaniem)

Do not poll (nie odpytuj)

Polling variable (zmienne odpytywania)

None

External tag (oznaczenie projektowe urządzenia) Pressure compensation(1) (kompensacja ciśnienia) Pressure units (jednostki ciśnienia) Flow factor(1) (współczynnik przepływu)

NONE

Density factor(1) (współczynnik gęstości)

0,0000 g/cc per PSI

Calibration pressure(1) (ciśnienie kalibracji) External temperature compensation(2) (kompensacja temperaturowa)

0,0000 PSI

Opis Możliwa jest konfiguracja dla jednego zewnętrznego urządzenia pomiaru temperatury, jednego pomiaru ciśnienia lub obu: • Do not poll – brak odpytywania. • Poll as primary – Komputer z serii 3000 będzie odpytywał zewnętrzne urządzenie HART jako primary master. Opcję tę należy wybrać, jeśli urządzenie zewnętrzne będzie prawdopodobnie odpytywane przez inne urządzenia działające jak secondary master (np. komunikator HART). • Poll as secondary – Komputer z serii 3000 będzie odpytywał zewnętrzne urządzenie HART jako secondary master. Opcję tę należy wybrać, jeśli urządzenie zewnętrzne będzie prawdopodobnie odpytywane przez inne urządzenia działające jak primary master. Jeśli będą wykorzystywane oba zewnętrzne urządzenia, to oba muszą mieć wybraną tę samą metodę odpytywania. Zawsze istnieje możliwość wyłączenia odpytywania dla jednego z urządzeń i odpytywanie drugiego jako primary lub secondary master. Określić zmienne, które będą odpytywane: • Temperature (temperatura) • Pressure (ciśnienie) • None (brak) Wprowadzić oznaczenie HART zewnętrznego urządzenia, które będzie odpytywane o temperaturę lub ciśnienie.

Disable (wyłączona)

• Wybrać Enabled w celu uaktywnienia kompensacji ciśnieniowej. • Wybrać Disable w celu wyłączenia kompensacji ciśnieniowej.

PSI

Wybrać jednostki ciśnienia, które są używane przez zewnętrzne odpytywane urządzenie.

0,0000 % per PSI

Procentowa zmiana natężenia przepływu na jedno PSI. Nie wszystkie czujniki i aplikacje wymagają współczynnika korekcji ciśnieniowej przepływu. Szczegółowe informacje znajdują się w systemie EXPERT2 na stronie www.expert2.com. Dane znajdują się w karcie katalogowej czujnika, wprowadzić wartość ze znakiem przeciwnym (np. jeśli wpływ ciśnienia podano jako 0.000004, należy wprowadzić współczynnik korekcyjny –0,000004). Procentowa zmiana gęstości na jedno PSI. Nie wszystkie czujniki i aplikacje wymagają współczynnka korekcji ciśnieniowej gęstości. Szczegółowe informacje znajdują się w systemie EXPERT2 na stronie www.expert2.com. Dane znajdują się w karcie katalogowej czujnika, wprowadzić wartość ze znakiem przeciwnym (np. jeśli wpływ ciśnienia podano jako 0,000004, należy wprowadzić współczynnik korekcyjny –0,000004). Ciśnienie, w którym przepływomierz był kalibrowany (co określa ciśnienie przy którym jest brak wpływu ciśnienia na współczynnik kalibracyjny). Firma Micro Motion kalibruje przepływomierze dla ciśnienia 20 psi zgodnego z normami National Institute of Standards and Technology (NIST). • Wybrać Enabled w celu uaktywnienia kompensacji temperaturowej. • Wybrać Disable w celu wyłączenia kompensacji temperaturowej.

Disable (wyłączona)

(1) Opcja wyświetlana gdy zmienna Polling Variable ma wartość Pressure. (2) Opcja wyświetlana gdy zmienna Polling Variable ma wartość Temperature.

108

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


12.1

Konfiguracja: hasła i język

12

Konfiguracja aplikacji pomiarów ropy naftowej

Informacje wstępne

W rozdziale niniejszym zawarto informacje o konfiguracji aplikacji pomiarów ropy naftowej. Konfiguracja obejmuje wszystkie parametry przedstawione na ilustracji 12−1.

Wykonanie konfiguracji w nieprawidłowej kolejności może być przyczyną jej niekompletności. Prawidłową kolejność zadań przy konfiguracji przedstawiono w rozdziale 1.

Konfiguracja: system

Uwaga: Aplikacja pomiarów ropy naftowej jest aplikacją opcjonalną w komputerach przepływu z serii 3000 i nie musi być zainstalowana w urządzeniu użytkownika. W celu sprawdzenia, czy jest zainstalowana należy sprawdzić wykaz zainstalowanych aplikacji w menu View (patrz rozdział 21−5).

UWAGA Zmiana konfiguracji może wpłynąć na działanie przelicznika.

Konfiguracja: wejścia

Przed zmianą konfiguracji przelicznika należy sterowanie urządzeń regulacyjnych przełączyć na sterowanie ręczne.

12.2

Rekord konfiguracyjny

Przy konfiguracji aplikacji pomiarów ropy naftowej należy zapisać parametry w rekordzie konfiguracyjnym urządzeń z serii 3000 (Dodatek A).

12.3

Menu API

Menu API pokazane na ilustracji 12−1 umożliwia dostęp i konfigurację parametrów pomiarów ropy naftowej. Menu API stanowi podmenu menu Measurement, dostęp do niego uzyskuje się przez opcję Configuration w menu Management. Dostęp do menu Management opisano w rozdziale 8.

Konfiguracja: API

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

109


Konfiguracja aplikacji pomiarów ropy naftowej ciąg dalszy

Ilustracja 12−1 Menu API Measurements

Discrete events Patrz rozdział 13

Density functions Patrz instrukcja obsługi rozszerzonych pomiarów gęstości

(1) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy Table Type ma wartość 6C, 24C lub 54C. (2) Parametr tylko do odczytu. (3) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy Table Type ma wartość 53x lub 54x.

12.4

Informacje o pomiarach ropy naftowej

API

• Table type • User defined TEC(1) • Temperature units(2) • Density units(2) • Reference temperature(3)

Aplikacja pomiarów ropy naftowej uaktywnia korekcję temperaturową objętości dla cieczy (CTL). Oznacza to, że niektóre aplikacje dokonujące pomiarów przepływu objętościowego lub gęstości są szczególnie czułe na zmiany temperatury i muszą spełniać normy pomiarów określone przez American Petroleum Institute (API). Parametry pomiarów ropy naftowej określają wartości, które będą wykorzystywane w obliczeniach związanych z API. Parametry pomiarów ropy naftowej są dostępne tylko wówczas, gdy zainstalowana jest aplikacja pomiarów ropy naftowej.

12.4.1

12.4.2

Definicje

Metody określania CTL

W rozdziale niniejszym stosowane są następujące terminy: •

API – American Petroleum Institute

CTL – korekcja temperaturowa objętości dla cieczy. Wartość CTL jest wykorzystywana w obliczeniach wartości VCF

TEC – współczynnik rozszerzalności termicznej

VCF – współczynnik korekcyjny objętości. Współczynnik korekcyjny wpływa na zmienne procesowe związane z objętością medium. VCF może być obliczony po wyznaczeniu wartości CTL

Istnieją dwie metody wyznaczania wartości CTL: •

Metoda 1 bazuje na mierzonej gęstości i temperaturze.

Metoda 2 bazuje na gęstości referencyjnej określanej przez użytkownika (lub na współczynniku rozszerzalności termicznej) i mierzonej temperaturze.

Wybór tabeli referencyjnej determinuje wybór metody określania CTL. Patrz rozdział 12.5.1.

110

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja aplikacji pomiarów ropy naftowej ciąg dalszy

Konfiguracja parametrów pomiarów ropy naftowej

Parametry pomiarów ropy naftowej zdefiniowano w tabeli 12−1.

Tabela 12−1 Parametry pomiarów ropy naftowej Opis Wybrać tabelę spełniającą wymagania użytkownika. Patrz rozdział 12.5.1 Współczynnik rozszerzalności termicznej. Wprowadzić wartość, która będzie wykorzystywana w obliczeniach CTL. Parametr tylko do odczytu. Określa jednostki temperatury referencyjnej w tabelach referencyjnych. Parametr tylko do odczytu. Określa jednostki gęstości referencyjnej w tabelach referencyjnych. Parametr tylko do odczytu poza przypadkiem, gdy wybrano tabele 53x lub 54x. Jeśli parametr może być konfigurowany: • Określić temperaturę referencyjną, która będzie wykorzystywana w obliczeniach CTL. • Wprowadzić temperaturę referencyjną w ˚C.

Reference temperature (temperatura referencyjna)

(1) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy Table Type ma wartość 6C, 24C lub 54C. (2) W większości przypadków jednostki temperatury stosowane w tabelach referencyjnych API powinny być tymi samymi jednostkami, co jednostki temperatury wykorzystywane przez komputer przepływu. Konfigurację jednostek temperatury opisano w rozdziale 11.4.

12.5.1

Tabele referencyjne

Tabele referencyjne zależą od temperatury referencyjnej, metody obliczania CTL, typu cieczy i jednostek gęstości. Wybór tabel determinuje wszystkie pozostałe opcje. •

Jeśli wybrano tabelę 5x, 6x, 23x lub 24x, to temperatura referencyjna wynosi 60 °F i nie może być zmieniona.

Jeśli wybrano tabelę 53x lub 54x, to temperatura referencyjna wynosi 15 °C i może być zmieniona w niektórych aplikacjach (na przykład na 14,0 lub 14,5 °C).

Metoda obliczania CTL: −

Jeśli wybrano tabelę nieparzystą (5, 23 lub 53), CTL jest obliczane przy użyciu metody 1 (opisanej w rozdziale 12.4.2).

Jeśli wybrano tabelę parzystą (6, 24 lub 54), CTL jest obliczane przy użyciu metody 2 (opisanej w rozdziale 12.4.2).

Litery A, B, C lub D w zakończeniu nazwy tabeli oznaczają typ cieczy, dla której przeznaczona jest tabela: −

A oznacza tabele dla ropy naftowej i aplikacji JP4.

B oznacza tabele dla wyrobów ropopochodnych.

C oznacza tabele dla cieczy o stałej gęstości bazowej lub znanym współczynniku rozszerzalności termicznej.

D oznacza tabele dla olejów smarnych.

Konfiguracja: API

Temperatura referencyjna:

Konfiguracja: wejścia

Konfiguracja: system

Zmienna Table type (typ tabeli) User defined TEC(1) (TEC określany przez użytkownika) Temperature units(2) (jednostki temperatury) Density units (jednostki gęstości)

Konfiguracja: hasła i język

12.5

Różne tabele dla różnych jednostek gęstości: −

Stopnie API

Gęstość względna (SG)

Gęstość bazowa (kg/m3)

W tabeli 12−2 podsumowano wszystkie dostępne opcje.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

111


Konfiguracja aplikacji pomiarów ropy naftowej ciąg dalszy

Tabela 12−2 Tabele referencyjne temperatury API Jednostki gęstości i zakres

Tabela

Metoda obliczania CTL

Temperatura bazowa

Stopnie API

5A 5B 5D 23A 23B 23D 53A 53B 53D

Metoda 1 Metoda 1 Metoda 1 Metoda 1 Metoda 1 Metoda 1 Metoda 1 Metoda 1 Metoda 1

60 ˚F, niezmienna 60 ˚F, niezmienna 60 ˚F, niezmienna 60 ˚F, niezmienna 60 ˚F, niezmienna 60 ˚F, niezmienna 60 ˚F, zmienna 60 ˚F, zmienna 15 ˚C, zmienna

0 do 100 0 do 85 –10 do +40

6C 24C 54C

12.5.2

112

Metoda 2 Metoda 2 Metoda 2

60 ˚F, niezmienna 60 ˚F, niezmienna 15 ˚C, zmienna

Dane temperaturowe

Gęstość bazowa

Gęstość względna

0,6110 do 1,0760 0,6535 do 1,0760 0,8520 do 1,1640 610 do 1075 kg/m3 653 do 1075 kg/m3 825 do 1164 kg/m3

Temperatura referencyjna

Obsługuje

60 ˚F 60 ˚F 15 ˚C

Stopnie API Gęstość względna Gęstość bazowa w kg/m3

Jako temperaturę używaną w obliczeniach CTL można wykorzystywać temperaturę z czujnika lub mierzoną przez zewnętrzne urządzenie: •

Aby wykorzystywać temperaturę z czujnika nie jest konieczne wykonywanie żadnych dodatkowych procedur.

Aby odczytać temperaturę z zewnętrznego urządzenia konieczne jest skonfigurowanie funkcji odpytywania opisanego w rozdziale 11.7. Gdy odpytywanie jest włączone, to komputer przepływu automatycznie wykorzystuje wartość tej temperatury w obliczeniach CTL.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


13.1

Konfiguracja zdarzeń dyskretnych

Informacje wstępne

W rozdziale niniejszym zawarto informacje o konfiguracji zdarzeń dyskretnych. Konfiguracja obejmuje wszystkie parametry przedstawione na ilustracji 13−1.

Konfiguracja: procesy wsadowe

Wykonanie konfiguracji w nieprawidłowej kolejności może być przyczyną jej niekompletności. Prawidłową kolejność zadań przy konfiguracji przedstawiono w rozdziale 1.

UWAGA Zmiana konfiguracji może wpłynąć na działanie przelicznika. Przed zmianą konfiguracji przelicznika należy sterowanie urządzeń regulacyjnych przełączyć na sterowanie ręczne.

Rekord konfiguracyjny

Przy konfiguracji zdarzeń dyskretnych należy zapisać parametry w rekordzie konfiguracyjnym urządzeń z serii 3000 (Dodatek A).

13.3

Menu Discrete events (zdarzenia dyskretne)

Menu Discrete Events pokazane na ilustracji 13−1 umożliwia dostęp i konfigurację parametrów zdarzeń dyskretnych. Menu Discrete Events stanowi podmenu menu Measurement, dostęp do niego uzyskuje się przez opcję Configuration w menu Management. Dostęp do menu Management opisano w rozdziale 8.

13.4

Informacje ogólne o zdarzeniach dyskretnych

Zdarzenie dyskretne ma miejsce wówczas, gdy w czasie rzeczywistym określona przez użytkownika zmienna procesowa przekracza określoną przez użytkownika wartość.

113

Konfiguracja: montor procesu

Zdarzenia dyskretne wykorzystywane są do wykonywania określonych działań przez komputery przepływu. Na przykład zdarzenie dyskretne może być zdefiniowane jako aktywacja wyjścia dyskretnego, gdy natężenie przepływu przekroczy dozwolony zakres. Tak więc wyjście dyskretne może być skonfigurowane do zamknięcia zaworu w przypadku aktywacji tego wyjścia.

Konfiguracja: wyjścia

13.2

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Konfiguracja: zdarzenia

13


Konfiguracja zdarzeń dyskretnych ciąg dalszy

Ilustracja 13−1 Menu zdarzeń dyskretnych Measurements

Process Discrete comparator events

Discrete event 1

2

3

Density functions Patrz instrukcja obsługi rozszerzonych pomiarów gęstości

4

API Patrz rozdział 12

5

Event type • HI • LO • IN HI/LO • OUT HI/LO Process variable HI PV value(1) LO PV value(2)

13.5

(1) Jeśli Event Type jest HI, IN HI/LO lub OUT HI/LO. (2) Jeśli Event Type jest LO, IN HI/LO lub OUT HI/LO.

Procedura konfiguracji wyjścia dyskretnego

Możliwa jest konfiguracja od 1 do 5 zdarzeń dyskretnych w sposób opisany poniżej. Krok 1

Zdarzenie dyskretne

Wybrać Discrete event 1 − 5. Krok 2

Typ zdarzenia

Dla wybranego zdarzenia dyskretnego wybrać jeden z typów zdefiniowany w tabeli 13−1. Tabela 13−1 Typy zdarzeń Zmienna

Nastawa domyślna

HI

HI

LO IN HI/LO OUT HI/LO

Opis Zdarzenie dyskretne nastąpi wówczas, gdy przypisana zmienna procesowa przyjmie wartość większą niż górna wartość graniczna.(1) Zdarzenie dyskretne nastąpi wówczas, gdy przypisana zmienna procesowa przyjmie wartość mniejszą niż dolna wartość graniczna.(1) Zdarzenie dyskretne nastąpi wówczas, gdy przypisana zmienna procesowa przyjmie wartość większą niż dolna wartość graniczna i mniejszą niż górna.(1) Zdarzenie dyskretne nastąpi wówczas, gdy przypisana zmienna procesowa przyjmie wartość mniejszą niż dolna wartość graniczna lub większą niż górna.(1)

(1) Zdarzenie dyskretne nie następuje, gdy przypisana zmienna jest równa górnej lub dolnej wartości granicznej.

114

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja zdarzeń dyskretnych ciąg dalszy

Zmienna procesowa

Dla wybranego zdarzenia dyskretnego wybrać zmienną procesową. Krok 4

Górna i dolna wartość graniczna

Dla zmiennej procesowej przypisanej do wybranego zdarzenia dyskretnego określić górną wartość graniczną, dolną lub obie. Wartości wprowadzić w jednostkach określonych dla wybranej zmiennej procesowej. W tabeli 13−2 przedstawiono definicje górnej i dolnej wartości granicznej.

Konfiguracja: zdarzenia

Krok 3

Dla wartości granicznej nie zachodzi zdarzenie dyskretne. Na przykład, jeśli zdarzenie jest typu HI i wartość H1 PV jest równa 100 lb/min to: Gdy natężenie przepływu wynosi 100 lb/min nie ma zdarzenia dyskretnego.

Zdarzenie dyskretne nastąpi, gdy natężenie przepływu przekroczy 100 lb/min.

Tabela 13−2 Górna i dolna wartość graniczna zmiennych procesowych Zmienna

Opis

HI PV

• Jeśli typ zdarzenia jest HI lub OUT HI/LO, wprowadzić wartość powyżej której wystąpi zdarzenie dyskretne. • Jeśli typ zdarzenia jest IN HI/LO, wprowadzić wartość poniżej której wystąpi zdarzenie dyskretne. • Jeśli typ zdarzenia jest OUT HI/LO lub IN HI/LO, należy wprowadzić również wartość LO PV. • Jeśli typ zdarzenia jest LO lub OUT HI/LO, wprowadzić wartość poniżej której wystąpi zdarzenie dyskretne. • Jeśli typ zdarzenia jest IN HI/LO, wprowadzić wartość powyżej której wystąpi zdarzenie dyskretne. • Jeśli typ zdarzenia jest OUT HI/LO lub IN HI/LO, należy wprowadzić również wartość HI PV.

LO PV

Działania związane ze zdarzeniami dyskretnymi

Przypisanie działań do zdarzeń dyskretnych: •

Zerowanie przepływomierza, patrz rozdział 11.4.5.

Przypisanie działań związanych ze sterowaniem licznikiem, patrz rozdział 11.4.5.

Przypisanie funkcji sterowania procesami wsadowymi, patrz rozdział 14.

Przypisanie wyjść dyskretnych, patrz rozdział 15.

Przypisanie funkcji drukowania, patrz rozdział 19.

Konfiguracja: wyjścia

Krok 5

Konfiguracja: procesy wsadowe

Jeśli jest zainstalowana aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości, to można również przypisać funkcję “następna krzywa”.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

115

Konfiguracja: montor procesu

Jeśli do jednego zdarzenia dyskretnego przypisane jest więcej niż jedno działanie, to będą wykonane wszystkie.


Konfiguracja zdarzeń dyskretnych ciąg dalszy

Przykład:

Skonfigurować zdarzenie dyskretne 1 tak, aby nastąpiło zatrzymanie wszystkich liczników, gdy natężenie przepływu masowego w kierunku do przodu lub wstecznym będzie mniejsze od 2 lb/min. 1. Wybrać lb/min jako jednostki natężenia przepływu masowego. 2. Skonfigurować parametr kierunku przepływu jako przepływ dwukierunkowy. Patrz rozdział 11.4.2. 3. Skonfigurować zdarzenie dyskretne 1: typ zdarzenia LO i zmienna procesowa: mass flow. 4. Wprowadzić wartość 2 dla parametru LO PV. 5. Wyjść z menu Measurements. 6. W menu Inputs/Core Processor parameters/Discrete Inputs przypisać funkcję Start/stop all totals do wyjścia discrete event 1. Patrz rozdział 11.4.5.

116

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


14.1

Konfiguracja aplikacji dyskretnych procesów wsadowych

Informacje wstępne

Konfiguracja: zdarzenia

14

W rozdziale niniejszym zawarto informacje o konfiguracji aplikacji dyskretnych procesów wsadowych. Konfiguracja obejmuje wszystkie parametry przedstawione na ilustracji 14−1.

Uwaga: Informacje o obsłudze aplikacji dyskretnych procesów wsadowych przedstawiono w rozdziale 22. Uwaga: Aplikacja dyskretnych procesów wsadowych jest opcjonalna w komputerach przepływu/przelicznikach z serii 3000 i może nie być zainstalowana w urządzeniu użytkownika. W celu sprawdzenia, czy jest zainstalowana należy sprawdzić wykaz zainstalowanych aplikacji w menu View (patrz rozdział 21−5).

Konfiguracja: procesy wsadowe

Uwaga: Informacje o formatowaniu i drukowaniu biletów transakcji przedstawiono w rozdziale 19.

Wykonanie konfiguracji w nieprawidłowej kolejności może być przyczyną jej niekompletności. Prawidłową kolejność zadań przy konfiguracji przedstawiono w rozdziale 1.

Konfiguracja: wyjścia

UWAGA Zmiana konfiguracji może wpłynąć na działanie przelicznika. Zmiany konfiguracji dyskretnych procesów wsadowych dokonane w trakcie trwania procesu są implementowane po zakończeniu procesu. Zmiany innych parametrów mogą mieć wpływ na załadunek. Gwarancją prawidłowej realizacji załadunku jest niewykonywanie żadnych zmian konfiguracji podczas trwania procesu wsadowego.

Rekord konfiguracyjny

Przy konfiguracji aplikacji dyskretnych procesów wsadowych należy zapisać parametry w rekordzie konfiguracyjnym urządzeń z serii 3000 (Dodatek A).

14.3

Menu Discrete batch (dyskretne procesy wsadowe)

Menu Discrete Batch pokazane na ilustracji 14−1 umożliwia dostęp i konfigurację parametrów dyskretnych procesów wsadowych. Do menu Discrete Batch dostęp uzyskuje się przez opcję Configuration w menu Management.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

117

Konfiguracja: montor procesu

14.2


Konfiguracja aplikacji dyskretnych procesów wsadowych ciąg dalszy

Ilustracja 14−1 Menu dyskretnych procesów wsadowych Discrete batch

Flow source

Control options

None Frequency input Mass Volume ED std vol(1) ED net mass(1) ED net vol(1) API temp. corr vol(2)

Enable batch Time out No. of stages No. of decimals Reset on start Count up Enable end warning Enable AOC Enable overrun Lockout target Maximum target(3) Ignore source alarms Alarm timeout(4) Configure presets by

Configure presets

4 Preset 1

5 2

Discrete inputs

6 3

Enable preset Name Density curve(1) Open primary(5) Open secondary(5) Close primary(5) End warning(6) Target Overrun(7)

(1) Jeśli jest zainstalowana i skonfigurowana aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości. (2) Jeśli jest zainstalowana aplikacja pomiarów ropy naftowej. (3) Jeśli parametr Lockout Target ma wartość No. (4) Jeśli parametr Ignore Source Alarms ma wartość Yes. (5) Jeśli parametr No. of Stages ma wartość 2. (6) Jeśli parametr Enable End Warning ma wartość Yes. (7) Jeśli parametr Enable Overrun ma wartość Yes.

14.4

Informacje ogólne o konfiguracji procesów wsadowych

End Inhibit batch Inhibit totalizer Reset Resume Start Stop Increment preset

• None • Discrete input 1 • Discrete input 2 • Discrete event 1 • Discrete event 2 • Discrete event 3 • Discrete event 4 • Discrete event 5

W celu konfiguracji procesu wsadowego należy wykonać następujące główne kroki: 1. Z menu Discrete Batch: a. Skonfigurować źródło przepływu. b. Skonfigurować opcje sterowania. c. Skonfigurować jedną lub kilka nastaw wstępnych (opcja). d. Skonfigurować metody sterowania procesem (wejścia dyskretne lub zdarzenia dyskretne) (opcjonalnie). 2. W menu Discrete Outputs (wyjścia dyskretne) skonfigurować wymagane wyjścia dyskretne: •

W przypadku sterowania 1−stopniowego należy skonfigurować jedno wyjście dyskretne. Wyjście to musi sterować pracą pompy lub głównego zaworu, adekwatnie do instalacji procesowej. To wyjście dyskretne jest konieczne.

W przypadku sterowania 2−stopniowego należy skonfigurować dwa lub trzy wyjścia dyskretne: −

118

Jedno do sterowania zaworem głównym (konieczne)

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja aplikacji dyskretnych procesów wsadowych ciąg dalszy

Jedno do sterowania zaworem pomocniczym (konieczne)

Jedno do sterowania pompą (opcja; tylko w szczególnych instalacjach procesowych)

Użytkownik musi skonfigurować wyjścia dyskretne opisane jako konieczne, niezależnie od tego czy instalacja procesowa wymaga tego lub nie (na przykład użytkownik może włączać i wyłączać pompy ręcznie). Nie jest możliwe rozpoczęcie załadunku, jeśli nie zostaną skonfigurowane konieczne wyjścia dyskretne. Konfigurację wyjść dyskretnych opisano w rozdziale 15.4.

4. Możliwe jest również skonfigurowanie biletu transakcji. Szczegółowe informacje o drukowaniu biletu przedstawiono w rozdziale 19. 14.5

źródło przepływu

źródło przepływu określa zmienną przepływu, która będzie wykorzystywana w pomiarach procesu wsadowego. Należy wybrać jedno ze źródeł przedstawionych w tabeli 14−1.

Tabela 14−1

źródła przepływu

źródło przepływu

Nastawa domyślna

None (brak)

None (brak)

• Sterownik procesów wsadowych jest nieaktywny. • Na wyświetlaczu nia ma przycisku START. • Wejście częstotliwościowe z przetworników Micro Motion IFT9701 lub RFT9739. • Wejście częstotliwościowe podłączone do innego urządzenia generującego sygnał częstotliwościowy. Natężenie przepływu masowego z przelicznika Model 3500 lub 3700. Natężenie przepływu objętościowego z przelicznika Model 3500 lub 3700. • Standardowe natężenie przepływu objętościowego w temperaturze referencyjnej. • Standardowe natężenie przepływu objętościowego jest dostępne tylko wtedy, gdy aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości została zainstalowana i skonfigurowana do wskazywania standardowego natężenia przepływu objętościowego. Patrz instrukcja obsługi rozszerzonych pomiarów gęstości. • Standardowe natężenie przepływu masowego netto. • Standardowe natężenie przepływu masowego netto jest dostępne tylko wtedy, gdy aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości została zainstalowana i skonfigurowana do wskazywania natężenia przepływu masowego netto. Patrz instrukcja obsługi rozszerzonych pomiarów gęstości. • Standardowe natężenie przepływu objętościowego netto w temperaturze referencyjnej. • Standardowe natężenie przepływu objętościowego netto jest dostępne tylko wtedy, gdy aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości została zainstalowana i skonfigurowana do wskazywania natężenia przepływu objętościowego netto. Patrz instrukcja obsługi rozszerzonych pomiarów gęstości. • Natężenie przepływu objętościowego skompensowane temperaturowo zgodnie z normami API. • Opcja dostępna tylko wówczas, gdy zainstalowana jest aplikacja pomiarów ropy naftowej. Rozdział 12.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

119

Konfiguracja: montor procesu

API temperature− corrected volume flow (skompensowany przepływ objętościowy API)

Opis

Konfiguracja: wyjścia

Frequency input (wejście częstotliwościowe) Mass (masa) Volume (objętość) ED std vol flow (standardowe natężenia przepływu objętościowego) ED net mass flow (standardowe natężenia przepływu masowego netto) ED net vol flow (standardowe natężenia przepływu objętościowego)

Konfiguracja: procesy wsadowe

3. Jeśli włączono opcję sterowania Batch AOC należy wykonać kalibrację AOC (automatycznej kompensacji przekroczenia dozy). Funkcja Batch AOC jest wykorzystywana do minimalizacji przekroczenia dozy. Opis kalibracji AOC opisano w rozdziale 22.5.

Konfiguracja: zdarzenia


Konfiguracja aplikacji dyskretnych procesów wsadowych ciąg dalszy

14.6

Opcje sterowania

Należy wybrać jedną z metod określonych w tabeli 14−2. Uwaga: Opcje sterowania odnoszą się do wszystkich nastaw procesów wsadowych.

Tabela 14−2 Opcje sterowania Opcja

Nastawa domyślna

Opis

Enable batch (uaktywnienie procesu wsadowego) Time out (czas opóźnienia)

Yes (tak)

• Wybrać YES, aby uaktywnić wybór nastaw procesów wsadowych. • Wybrać NO, aby wybór był nieaktywny. Tryb pracy zostanie ustawiony na monitorowanie procesu.

10.0 sec

No. of stages (liczba stopni) No. of decimals (liczba miejsc dziesiętnych) Reset on start (zerowanie przy starcie)

1

• Parametr ten określa czas, jaki komputer przepływu oczekuje zanim wygeneruje alarm w wyniku zatrzymania przepływu lub gdy przepływ zostanie wstrzymany na czas większy niż wpisana wartość. • Wprowadzić wartość z przedziału od 0,0 do 300,0. • Czas opóźnienia jest nieaktywny, jeśli ustawiony jest na wartość 0,0 sekund. • Czas opóźnienia może być przypisany do wyjść dyskretnych (rozdział 15). Wprowadzić wartość 1 dla sterowania 1 stopniowego i 2 dla sterowania 2 stopniowego. Patrz rozdział 14.6.1. • Wprowadzić wartość od 0 do 5. • Wprowadzona wartość określa ilość miejsc dziesiętnych po przecinku wyświetlanych na ekranach działania. • Jeśli ustawiono YES, licznik procesu wsadowego jest zerowany w momencie rozpoczęcia procesu przez operatora. • Jeśli ustawiono NO, to operator musi nacisnąć RESET przed rozpoczęciem nowego procesu. • Kasowanie i rozpoczęcie mogą być przypisane do wejść dyskretnych (patrz rozdział 11). • Jeśli zainstalowana jest aplikacja do przepływów rozliczeniowych, parametr jest ustawiony na NO i nie może być zmieniony. • Jeśli ustawiono YES, to aktualny licznik zwiększa wartość od zera. • Jeśli ustawiono NO, to aktualny licznik zmniejsza wartość od wartości docelowej. • Nastawa ta wpływa tylko na wartość wyświetlaną na ekranie, nie wpływa na wartość nastaw wstępnych. • Jeśli zainstalowana jest aplikacja do przepływów rozliczeniowych, parametr jest ustawiony na YES i nie może być zmieniony. • Wybrać YES, aby uaktywnić alarm zakończenia procesu. • Gdy ostrzeżenie jest aktywne i wprowadzono wartość końcową ostrzeżenia dla wybranej wartości nastawy, to wyjście dyskretne może zostać skonfigurowane tak, by wskazywało alarm zakończenia procesu. • Ostrzeżenie zakończenia procesu jest tylko wskazaniem stanu i nie wpływa na działanie zaworu. • Ostrzeżenie zakończenia procesu pozostaje aktywne do zakończenia procesu wsadowego. • Wybrać YES, aby uaktywnić automatyczną kompensację przekroczenia dozy (AOC). • Gdy AOC jest aktywna i została wykonana kalibracja AOC, komputer przepływu uwzględnia czas potrzebny do zamknięcia zaworu w procesie wsadowym. • Jeśli parametr Enable AOC ma wartość YES, to konieczne jest wykonanie kalibracji AOC w celu uzyskania informacji do procedury kompensacji. Kalibrację AOC opisano w rozdziale 22.5. • Wybrać YES, aby uaktywnić wskazywanie przekroczenia. • Gdy funkcja przekroczenia została uaktywniona i dopuszczalna wartość przekroczenia została wprowadzona dla wybranej wartości nastawy, to komputer przepływu generuje alarm przekroczenia dozwolonej wartości, gdy wartość zsumowana przekracza wartość zadaną o więcej niż o wartość dopuszczalną przekroczenia. • Przekroczenie może być przypisane do różnych wyjść dyskretnych (patrz rozdział 15). • Jeśli wybrano YES, to wartości nastaw nie mogą być zmienione przez operatora. • Jeśli wybrano NO, to operator może zmienić wartości nastaw, jeśli proces nie został uruchomiony. Jeśli lockout target jest ustawiony na NO, to wprowadzić maksymalną wartość nastawy, którą może wprowadzić operator w trybie roboczym.

1 No (nie)

Count up (sposób zliczania)

Yes (tak)

Enable end warning (uaktywnienie ostrzeżenia o zakończeniu procesu)

No (nie)

Enable AOC (uaktywnienie AOC)

Yes (tak)

Enable overrun (uaktywnienie przekroczenia dozwolonej wartości)

No (nie)

Lockout target (blokada nastawy)

No (nie)

Maximum target (maksymalna nastawa) Ignore source alarms (ignorowanie alarmów źródłowych)

1.0000E9 kg

120

No (nie)

Alarm źródła alarmu jest alarmem poziomu Fault. Jeśli wartość tego parametru jest równa: • YES, to proces nie zostanie zatrzymany, a alarm nie zostanie wygenerowany przez czas opóźnienia alarmu. • NO, to alarm zostanie wygenerowany natychmiast po powstaniu warunków alarmowych. Jeśli zainstalowana jest aplikacja do przepływów rozliczeniowych, parametr jest ustawiony na NO i nie może być zmieniony.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja aplikacji dyskretnych procesów wsadowych ciąg dalszy

Nastawa domyślna

Opcja Alarm timeout (czas opóźnienia alarmu)

1 minute

Configure presets by (konfiguracja nastaw)

% of target (procent wartości docelowej)

Procesy wsadowe jedno− lub dwustopniowe

Jeśli parametr No. of Stages (liczba stopni) ma wartość 1, do sterowania załadunkiem wykorzystywana jest pojedyncza pompa lub zawór. Po rozpoczęciu procesu wsadowego następuje włączenie pompy lub otwarcie zaworu, a po osiągnięciu wartości docelowej następuje wyłączenie pompy lub zamknięcie zaworu. Nie jest konieczna konfiguracja wartości Open Primary, Open Secondary i Close Primary (patrz rozdział 14.7). Jeśli parametr No. of Stages ma wartość 2, do sterowania procesem wykorzysywane są dwa zawory i konieczne są następujące nastawy:

Konfiguracja nastaw

Zarówno Open Primary, jak i Open Secondary muszą być skonfigurowane.

Jeden z parametrów Open Primary i Open Secondary musi być nastawiony na wartość 0. Oba parametry mogą mieć wartość 0.

Musi zostać skonfigurowany parametr Close Primary.

Możliwa jest konfiguracja do sześciu nastaw procesów wsadowych. Nastawa 1 nie może być nieaktywna, lecz może być zmieniona jej konfiguracja.

Konfiguracja: wyjścia

14.7

Konfiguracja: procesy wsadowe

14.6.1

Opis Parametr ten ma znaczenie tylko wówczas, gdy parametr “Ignore source alarms” ma wartość NO. • Jeśli parametr "ignore source alarms" ma wartość YES, to wprowadzić liczbę minut od 1 do 20 oznaczającą czas, przez który "time out alarm" nie będzie aktywny. • Jeśli po upływie czasu opóźnienia utrzymują się warunki alarmowe, to aktualny proces zostaje zatrzymany. Należy wybrać % of target lub Quantity. • Jeśli wybrabno "% of target", to wartości "open primary", "open secondary", "close primary" i "end warning" podawane są w procentach wartości docelowej. Patrz przykład 2 w rozdziale 14.7.1. • Jeśli wybrano "quantity" (wartość), to wartości "open primary" i "open secondary" są wielkościami, przy których zawór powinien się otworzyć; "close primary" i "end warning" są wielkościami obliczanymi w z wartościami docelowej. Patrz przykład 1 w rozdziale 14.7.1. • W celu konfiguracji wartości "open primary", "open secondary", "close primary" i "end warning" patrz rozdział 14.7.

Konfiguracja: zdarzenia

Tabela 14−2 Opcje sterowania

W tabeli 14−3 przedstawiono definicje opcji konfiguracji nastaw. W celu konfiguracji nastawy należy w pierwszej kolejności wybrać nastawę, a następnie jej parametry. Tabela 14−3 Nastawy Nastawa fabryczna • Yes dla nastawy 1 • No dla nastaw 2−6

Opis • Jeśli wybrano YES, nastawa procesu może być wybrana w menu view (przeglądanie) patrz rozdział 21. • Jeśli wybrano NO, nastawa jest nieaktywna i nie może być wybrana. • Nastawa 1 nie może być nieaktywna. Preset 1 dla nastawy 1 • Nazwa ta będzie wyświetlana na ekranach działania i w menu wyboru nastaw. Preset 2 dla nastawy 2 • Wprowadzić nazwę składającą się z maksymalnie 21 znaków Preset 3 dla nastawy 3 alfanumerycznych. Preset 4 dla nastawy 4 Preset 5 dla nastawy 5 Preset 6 dla nastawy 6

Name (nazwa)

• • • • • •

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

121

Konfiguracja: montor procesu

Parametr Enable preset (uwaktywnienie nastaw)


Konfiguracja aplikacji dyskretnych procesów wsadowych ciąg dalszy

Tabela 14−3 Nastawy Density curves None (krzywa gęstości) (żadna)

Open primary(1) 0,00% wartości (otwarcie zaworu docelowej lub 0,0 kg głównego)

Open secondary(1) (otwarcie pomocniczego)

0,00% wartości docelowej lub 0,0 kg

Close primary(1) (zamknięcie głównego)

80,00% wartości docelowej lub 0,0 kg

End warning(2) (ostrzeżenie o zakończeniu)

80,00% wartości docelowej lub 0,0 kg

Target(3) (wartość docelowa) Overrun(4) (przekroczenie)

0,0 kg

(1) (2) (3) (4)

• Jeśli wybrano przekroczenie jako opcję, to wprowadzić wartość w jednostkach masy, przy której zostanie uaktywnione wskazanie przekroczenia. Dla przykładu, jeśli wartość docelowa wynosi 250 kg, a wskazanie o przekroczeniu powinno nastąpić przy osiągnięciu 280 kg, to należy wprowadzić 30. • Przekroczenie może być przypisane do wyjścia dyskretnego. Patrz rozdział 15. • W celu uaktywnienia wskazania przekroczenia, patrz rozdział 14.6.

Parametr ten jest wyświetlany tylko wówczas, gdy parametr No. of Stages ma wartość 2. Parametr ten jest wyświetlany tylko wówczas, gdy parametr Enable End Warning ma wartość Yes. Parametrowi temu musi być przypisana wartość różna od zera przed rozpoczęciem procesu wsadowego. Parametr ten jest wyświetlany tylko wówczas, gdy parametr Enable Overrun ma wartość Yes.

14.7.1

122

0,0 kg

• Jeśli zainstalowano i skonfigurowano aplikację rozszerzonych pomiarów gęstości, to możliwy jest wybór krzywej gęstości, która będzie przypisana do tej nastawy. • Jeśli wybrano krzywą gęstości, to przepływ zsumowany będzie obliczany na podstawie krzywej gęstości dla tej zmiennej. • Wprowadzić wartość wyrażoną w procentach wartości docelowej lub w jednostkach masy, przy której zawór główny zostanie otwarty. Patrz przykłady w dalszej części tego rozdziału. • Otwarcie zaworu głównego i/lub otwarcie zaworu pomocniczego muszą mieć przypisaną wartość 0. Jeśli jeden z tych parametrów ma wartość różną od zera, to drugi automatycznie przypisywaną wartość 0. • W celu uaktywnienia procesu dwustopniowego, patrz rozdział 14.6. • Przed rozpoczęciem procesu wsadowego zawór główny musi być przypisany do wyjścia dyskretnego. Patrz rozdział 15. • Wprowadzić wartość wyrażoną w procentach wartości docelowej lub w jednostkach masy, przy której zawór pomocniczy zostanie otwarty. Patrz przykłady w dalszej części tego rozdziału. • Otwarcie zaworu głównego i/lub otwarcie zaworu pomocniczego muszą mieć przypisaną wartość 0. Jeśli jeden z tych parametrów ma wartość różną od zera, to drugi automatycznie przypisywaną wartość 0. • W celu uaktywnienia procesu dwustopniowego, patrz rozdział 14.6. • Przed rozpoczęciem procesu wsadowego zawór pomocniczy musi być przypisany do wyjścia dyskretnego. Patrz rozdział 15. • Wprowadzić wartość wyrażoną w procentach wartości docelowej lub w jednostkach masy, przy której zawór główny zostanie otwarty. Patrz przykłady w dalszej części tego rozdziału. • Po osiągnięciu wartości docelowej zawsze następuje zamknięcie zaworu pomocniczego. • W celu uaktywnienia procesu dwustopniowego, patrz rozdział 14.6. • Przed rozpoczęciem procesu wsadowego zawór główny musi być przypisany do wyjścia dyskretnego. Patrz rozdział 15. • Wprowadzić wartość wyrażoną w procentach wartości docelowej lub w jednostkach masy, przy której zostanie uaktywniony alarm zakończenia procesu. Patrz przykłady w dalszej części rozdziału. • Ostrzeżenie o zakończeniu może być przypisane do wyjścia dyskretnego. Patrz rozdział 15. • W celu uaktywnienia ostrzeżenia o zakończeniu, patrz rozdział 14.6 Wprowadzić wartość, przy której następuje zakończenie procesu wsadowego.

Przykłady nastaw procesów wsadowych

Poniższe przykłady przedstawiają dwa różne procesy wsadowe. Uwaga: Szczegółowe przedstawienie sekwencji procesów wsadowych łącznie z działaniem funkcji STOP i RESUME na proces przedstawiono w rozdziale 22.4.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja aplikacji dyskretnych procesów wsadowych ciąg dalszy

am

Skonfigurować nastawy w jednostkach w następujących warunkach: • Wartość docelowa 200 kg • Zawór główny otwiera się przy rozpoczęciu procesu i zamyka po dostarczeniu 180 kg • Zawór pomocniczy otwiera się po dostarczeniu 100 kg • Ostrzeżenie o zakończeniu powinno nastąpić po załadunku 160 kg Zamknięcie głównego = 200 kg − 180 kg = 20 kg

Konfiguracja: zdarzenia

Przykład 1:

Otwarcie pomocniczego = 100 kg Ostrzeżenie o zakończeniu = 200 kg − 160 kg = 40 kg

Skonfigurować nastawy w procentach wartości docelowej w następujących warunkach: • Wartość docelowa 200 kg • Zawór główny otwiera się przy rozpoczęciu procesu i zamyka po dostarczeniu 180 kg • Zawór pomocniczy otwiera się po dostarczeniu 100 kg • Ostrzeżenie o zakończeniu powinno nastąpić po załadunku 160 kg Zamknięcie głównego = 180 kg / 200 kg = 0,90

Ponieważ 0,90 oznacza 90%, to wprowadzić wartość 90.

Konfiguracja: procesy wsadowe

Przykład 2:

Otwarcie pomocniczego = 100 kg / 200 kg = 0,50

Ponieważ 0,50 oznacza 50%, to wprowadzić wartość 50. Konfiguracja: wyjścia

Ostrzeżenie o zakończeniu = 160 kg / 200 kg = 0,80

Ponieważ 0,80 oznacza 80%, to wprowadzić wartość 80.

Konfiguracja: montor procesu

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

123


Konfiguracja aplikacji dyskretnych procesów wsadowych ciąg dalszy

14.8

Metody sterowania procesami wsadowymi

Funkcja sterowania procesem wsadowym może być realizowana na trzy sposoby: •

Przy użyciu przycisków funkcyjnych na wyświetlaczu (patrz rozdział 22.3.1)

Przez przypisanie wejścia dyskretnego do funkcji sterowania

Przez przypisanie zdarzenia dyskretnego do funkcji sterowania

Jeśli wyjście lub zdarzenie dyskretne jest przypisane do funkcji sterowania, to jest ona wyzwalana w momencie, gdy na wejściu dyskretnym pojawia się stan On lub zdarzenie dyskretne staje się On. W tabeli 14−4 przedstawiono funkcje sterowania procesem wsadowym. Aby przypisać wejście lub zdarzenie dyskretne do funkcji sterowania należy: 1. Wybrać funkcję sterowania, która ma być wyzwalana. 2. Określić metodę, która będzie wykorzystywana do wyzwalania funkcji sterowania. Uwaga: Możliwe jest przypisanie jednego lub więcej działań do jednego wejścia dyskretnego lub zdarzenia dyskretnego. Będą one wszystkie wykonywane. Przypisanie zerowania przepływomierza lub sterowanie licznikiem przepływu zsumowanego opisano w rozdziale 11.4.5. Przypisanie funkcji drukowania do wejścia dyskretnego lub zdarzenia dyskretnego opisano w rozdziale 19.

124

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja aplikacji dyskretnych procesów wsadowych ciąg dalszy

Funkcja

Przypisanie domyślne

End (koniec)

None (brak)

Inhibit batch (blokada procesu) Inhibit totalizer (blokada licznika)

• Zakończenie procesu wsadowego. • Proces nie może zostać dokończony. • Licznik przepływu zsumowanego musi być wyzerowany przed następnym procesem.(1) • Proces nie może zostać rozpoczęty. • Blokada procesu wykorzystywana jest do czasowej blokady procesu. • Patrz rozdział 14.8.1. • Kasowanie liczników. • Blokada licznika jest wykorzystywana, gdy medium procesowe przepływa w obiegu zamkniętym. • Patrz rozdział 14.8.1. • Licznik przepływu zsumowanego zostaje wyzerowany. • Kasowanie licznika nie może być wykonane podczas trwania procesu lub gdy proces jest zatrzymany. Przed zerowaniem licznika wartość docelowa procesu wsadowego musi być osiągnięta lub musi zostać zakończony proces. • Dokończenie procesu, który został zatrzymany. • Zliczanie jest kontynuowane od wartości, przy której proces zatrzymano. Rozpoczęcie procesu przez otwarcie zaworów lub włączenie pompy • Zatrzymanie procesu. • Proces może zostać dokończony. • Jeśli funkcja blokady wartości docelowej nie jest aktywna, to przed dokończeniem procesu operator może zmienić wartość docelową. • W celu uaktywnienia lub zablokowania funkcji wartości blokady wartości docelowej, patrz rozdział 14.6. Wybiera następną nastawę (według wykazu w menu nastaw) która będzie wykorzystywana w następnym procesie wsadowym.

Resume (dokończenie) Start Stop

Increment preset (zwiększenie numeru nastawy)

(1) Komputer przepływu może zostać skonfigurowany do automatycznego kasowania licznika przy starcie procesu wsadowego. Patrz rozdział 14.6.

14.8.1

Realizacja funkcji Inhibit Batch (blokada procesu) Inhibit Totalizer (blokada licznika)

Konfiguracja: wyjścia

Działania w stanie ON

Konfiguracja: procesy wsadowe

Reset(1) (kasowanie)

Opcje przypisania Wybrać metodę, która będzie wykorzystywana do funkcji sterowania procesami wsadowymi: • None (brak) • Discrete input 1 (wejście dyskretne 1) • Discrete input 2 • Discrete event 1 • Discrete event 2 • Discrete event 3 • Discrete event 4 • Discrete event 5

Konfiguracja: zdarzenia

Tabela 14−4 Przypisanie funkcji sterowania procesami wsadowymi

Jeśli do wejścia dyskretnego przypisano funkcję Inhibit Batch (blokada procesu): •

Gdy wejście dyskretne jest w stanie aktywnym: Proces wsadowy nie może zostać rozpoczęty.

Przy próbie rozpoczęcia procesu wyświetlany zostaje alarm “Start Not Okay” (stan nieprawidłowy).

Gdy wejście dyskretne staje się nieaktywne, to proces nie rozpoczyna się automatycznie.

Jeśli trwa proces i wejście dyskretne staje się aktywne, nie ma to wpływu na proces wsadowy.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Konfiguracja: montor procesu

125


Jeśli do wejścia dyskretnego przypisano funkcję Inhibit Totalizer (blokada licznika):

Licznik nie zlicza w czasie, gdy na wejściu dyskretnym jest stan aktywny.

Licznik automatycznie powróci do zliczania po zmianie stanu wejścia dyskretnego na nieaktywny.

Jeśli wejście dyskretne jest nieaktywne, to licznik jest aktywny niezależnie od tego czy proces trwa czy nie. Nawet jeśli nie trwa proces wsadowy, to liczniki będą zliczały przepływ w każdym przypadku detekcji przepływu.

Jeśli licznik procesu wsadowego jest zablokowany podczas trwania procesu:

126

I opcja sterowania Time Out (patrz rozdział 14.6) ma wartość 0, to nie będzie generowany alarm opóźnienia.

I opcja sterowania Time Out ma wartość różną od zera, to będzie generowany alarm pod warunkiem, że czas opóźnienia alarmu będzie krótszy od czasu, po którym powróci zliczanie liczników.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


15.1

Konfiguracja wyjść

Informacje wstępne

W rozdziale niniejszym zawarto informacje o konfiguracji wyjść. Konfiguracja obejmuje wszystkie parametry przedstawione na ilustracji 15−1.

Konfiguracja: procesy wsadowe

Wykonanie konfiguracji w nieprawidłowej kolejności może być przyczyną jej niekompletności. Prawidłową kolejność zadań przy konfiguracji przedstawiono w rozdziale 1.

UWAGA Zmiana konfiguracji może wpłynąć na działanie przelicznika. Przed zmianą konfiguracji przelicznika należy sterowanie urządzeń regulacyjnych przełączyć na sterowanie ręczne.

Rekord konfiguracyjny

Przy konfiguracji wyjść należy zapisać parametry w rekordzie konfiguracyjnym urządzeń z serii 3000 (Dodatek A).

15.3

Menu Outputs (wyjścia)

Menu Outputs pokazane na ilustracji 15−1 umożliwia dostęp i konfigurację parametrów wyjść. Dostęp do menu Outputs uzyskuje się przez opcję Configuration w menu Management. W tym menu konfigurowane są parametry: Wyjść dyskretnych

Wyjść miliamperowych (mA)

Wyjścia częstotliwościowego

Konfiguracja: wyjścia

15.2

Konfiguracja: zdarzenia

15

Konfiguracja: montor procesu

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

127


Konfiguracja wyjść ciąg dalszy

Ilustracja 15−1 Menu Outputs Outputs

Discrete outputs

Discrete output 1

2

Milliamp outputs

3

Polarity • Active high • Active low Assignment • Discrete input 1 • Discrete input 2 • Discrete event 1 • Discrete event 2 • Discrete event 3 • Discrete event 4 • Discrete event 5 • Flow switch • Flow direction • Cal in progress • Fault condition • Batch timeout(1) • Batching(1) • Batch end warn(1) • Batch overrun(1) • Batch pump(1) • Batch primary valve(1) • Batch secondary valve(1)(2) • Print job status(3) • None Flow switch setpoint(4)

Milliamp output 1

Frequency output

2

Fault indication • Condition • Setting • Last measured value timeout Variable assignment • Mass flow rate • Temperature • Density • Line (gross) volume flow rate • API: Temp corrected density(5) • API: Temp corrected (standard) volume flow(5) • API: Batch weighted average density(5) • API: Batch weighted average temperature(4) • ED: Density at reference(6) • ED: Density (fixed SGU)(6) • ED: Standard volume flow rate(6) • ED: Net mass flow rate(6) • ED: Net volume flow rate(6) • ED: Concentration(6) • Drive gain • Frequency input flow rate Calibration span • 20 mA • 4 mA • Low flow cutoff • Damping seconds • 4.0 mA minimum(7) • 20.0 mA maximum(7) • Minimum span(7)

Flow source • Mass flow rate • Line (gross) volume flow rate • API: Temp corrected (standard) volume flow(5) • ED: Standard volume flow rate(6) • ED: Net mass flow rate(6) • ED: Net volume flow rate(6) • Frequency input flow rate(6) Scaling method • Frequency = flow • Pulses/unit • Units/pulse Frequency(8) Flow(8) Pulses/unit(9) Units/pulse(10) Max. pulse width Power • Active • Passive Polarity • Active high • Active low Fault indication • Downscale • Upscale • Internal zero • None Fault frequency(11) Last measured value timeout

(1) Opcja wyświetlana tylko w przypadku instalacji aplikacji procesów wsadowych. (2) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy parametr No. of Stages ma wartość 2. (3) Opcja wyświetlana tylko w przypadku instalacji aplikacji przepływu do celów rozliczeniowych i gdy parametr Mode ma wartość Europe. (4) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy parametr Flow Switch został wybrany. (5) Opcja wyświetlana tylko w przypadku instalacji i konfiguracji aplikacji pomiarów ropy naftowej. (6) Opcja wyświetlana tylko w przypadku instalacji i konfiguracji aplikacji rozszerzonych pomiarów gęstości. (7) Parametr tylko do odczytu; obliczany przez przelicznik zgodnie z typem czujnika. (8) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy wybrano Frequency = Flow. (9) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy wybrano Pulses/unit. (10) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy wybrano Units/pulse. (11) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy parametr Fault Indication ma wartość Upscale.

128

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wyjść ciąg dalszy

15.4.1

Konfiguracja wyjść dyskretnych

Polaryzacja

Możliwa jest konfiguracja jednego, dwóch lub trzech wyjść dyskretnych. Dla każdego wyjścia dyskretnego należy skonfigurować: •

Polaryzację

Przypisanie

Należy określić polaryzację wyjścia dyskretnego. Patrz tabela 15−1. Na ilustracji 15−2 przedstawiono schemat zastępczy wyjścia dyskretnego.

Konfiguracja: zdarzenia

15.4

Wyjścia dyskretne mogą być podłączone do fabrycznych przekaźników lub dostarczonych przez użytkownika. Dane techniczne przekaźników i instrukcje instalacji przedstawiono w rozdziale 6.

Polaryzacja

Wartość domyślna

Opis

Aktywny stan niski

Aktywny stan niski

• Na wyjściu 0 V w stanie aktywnym (warunek związany z DO ma wartość true). • Obwód zawiera rezystor podciągający do 24 V w stanie nieaktywnym (warunek związany z DO ma wartość false). • Obwód zawiera rezystor podciągający do 24 V w stanie aktywnym (warunek związany z DO ma wartość true). • Na wyjściu 0 V w stanie nieaktywnym (warunek związany z DO ma wartość false).

Aktywny stan wysoki

Konfiguracja: procesy wsadowe

Tabela 15−1 Polaryzacja wyjścia dyskretnego

Ilustracja 15−2 Schemat elektryczny wyjścia dyskretnego +24 V (nominalnie)

Konfiguracja: wyjścia

3.2 kΩ

Out+

Out–

Przypisanie zmiennych

Stany On/Off wyjścia dyskretnego są sterowane przez wejście dyskretne, zdarzenie dyskretne lub warunki procesowe przypisane do wyjścia dyskretnego jako zmienna źródłowa. Patrz tabela 15−2. Jeśli jest zainstalowana aplikacja dyskretnych procesów wsadowych konieczne jest wykorzystanie jednego lub kilku wyjść dyskretnych do sterowania pracą pomp, zaworu głównego lub zaworu pomocniczego. Patrz następny rozdział Wymagania dyskretnych procesów wsadowych.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

129

Konfiguracja: montor procesu

15.4.2


Konfiguracja wyjść ciąg dalszy

UWAGA Jeśli "batch in progress (proces w toku)" jest przypisany do wyjścia dyskretnego, to podłączenie wyjścia do pompy może spowodować dostarczenie za dużej ilości medium lub "deadhead pump". Aby uniknąć możliwości przekroczenia ilości dostarczonego medium lub "deadhead pump", nie należy podłączać wyjścia dyskretnego do pompy jeśli do tego wyjścia przypisano "batch in progress".

Tabela 15−2 Zmienne przypisywane wyjściom dyskretnym Zmienna None (brak) Discrete input 1 (wejście dyskretne 1) Discrete input 2 Discrete event 1 (zdarzenie dyskretne 1) Discrete event 2 Discrete event 3 Discrete event 4 Discrete event 5 Flow switch (przełączenie przepływu) Flow direction (kierunek przepływu Calibration in progress (kalibracja w toku) Fault condition (stan alarmowy) Batch timeout (opóźnienie procesu wsadowego) Batching (trwanie procesu wsadowego)

Batch primary valve (zawór główny) Batch secondary valve (zawór pomocniczy) Batch end warn (ostrzeżenie o zakończeniu procesu) Batch overrun (przekroczenie załadunku) Batch timeout (czas przestoju) Batch pump (pompa procesowa) Print job status(1) (Stan zadań wydruku)

Nastawa fabryczna None (brak)

Opis Wyjście dyskretne jest nieaktywne. Wyjście dyskretne będzie sterowane przez wejście dyskretne 1. Wyjście dyskretne będzie sterowane przez wejście dyskretne 2. Wyjście dyskretne będzie sterowane przez zdarzenie dyskretne 1. Wyjście dyskretne będzie sterowane przez zdarzenie dyskretne 2. Wyjście dyskretne będzie sterowane przez zdarzenie dyskretne 3. Wyjście dyskretne będzie sterowane przez zdarzenie dyskretne 4. Wyjście dyskretne będzie sterowane przez zdarzenie dyskretne 5. Wyjście dyskretne będzie sterowane przez pojawienie się przełączenia przepływu, tzn. natężenie przepływu przekracza założoną wartość. Patrz informacje w dalszej części rozdziału. Wyjście dyskretne będzie sterowane przez kierunek przepływu medium. Stan On wyjścia dyskretnego będzie wskazywał na trwanie procesu kalibracji. • Wyjście dyskretne wskazywać będzie na warunki powodujące powstanie alarmu. Szczegółowe informacje na temat alarmów błędów podano w rozdziale 26.5. Przy rozpoczęciu procesu wsadowego lub w dowolnej chwili podczas trwania procesu wyjście dyskretne będzie aktywne przez czas opóźnienia po wykryciu braku przepływu. Wyjście dyskretne będzie wskazywać na trwanie procesu wsadowego. “Batch in progress” jest tylko wskaźnikiem stanu. Ponieważ “Batch in progress” pozostaje aktywny do zakończenia procesu wsadowego lub jego wyłączenia, to używanie tego parametru do sterowania pompami może doprowadzić do przedozowania lub deadhead pump. • Wyjście dyskretne będzie sterować działaniem zaworu głównego • Wyjście dyskretne będzie sterować działaniem zaworu pomocniczego. Wyjście dyskretne stanie się aktywne, gdy wartość zsumowana przepływu przekroczy wartość procentową lub ilościową wartości docelowej, która została skonfigurowana jako wartość ostrzeżenia o zakończeniu procesu. Wyjście dyskretne stanie się aktywne, gdy wartość zsumowana przepływu przekroczy wartość dozwoloną przekroczenia załadunku. Przed rozpoczęciem procesu lub w dowolnym momencie przed zakończeniem procesu wyjście dyskretne stanie się aktywne, jeśli będzie brak przepływu przez czas określony w parametrze czasu przestoju. Wyjście dyskretne będzie sterować pracą pompy systemowej. Pompa pozostaje włączona, gdy zawór główny i pomocniczy są otwarte. Jeśli typ drukarki jest FDW, to wyjście dyskretne będzie aktywne, gdy nie powiodła się próba wydruku ostatniego biletu lub natężenie przepływu nie jest zero. Jeśli typ drukarki jest wybrany Epson, wyjście dyskretne będzie aktywne, gdy jest brak papieru w drukarce lub natężenie przepływu nie jest zero. Parametr ten nie jest dostępny dla innych typów drukarek.

(1) Opcja wyświetlana tylko w przypadku instalacji aplikacji przepływu do celów rozliczeniowych i gdy parametr Mode ma wartość Europe.

130

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wyjść ciąg dalszy

Wartość przełączenia przepływu określa wartość natężenia przepływu, przy której następuje przełączenie przepływu. Na przykład, jeśli wartość przełączenia przepływu jest równa 10 l/s i następuje zmiana natężenia przepływu z 9.5 l/s na 11.2 l/s lub na odwrót, to przełączenie przepływu nastąpi, gdy natężenie przepływu jest równe 10 l/s. Parametr ten jest wyświetlany tylko wówczas, gdy wyjście dyskretne jest przypisane do parametru Flow switch.

Konfiguracja: zdarzenia

Wartość przełączenia przepływu

Uwaga: Możliwe jest przypisanie funkcji Flow Switch do więcej niż jednego wyjścia dyskretnego, co jednak uniemożliwia dokonanie niezależnej konfiguracji wartości nastaw.

Jeśli uaktywniono funkcję dyskretnych procesów wsadowych, to istnieją szczególne wymagania przypisania wyjść dyskretnych: •

Jeśli wybrano proces 1−stopniowy, to jedno wyjście dyskretne musi być przypisane do Batch Pump (pompa) lub Primary Valve (zawór główny).

Jeśli wybrano proces 2−stopniowy: −

Jedno wyjście dyskretne musi być przypisane do Primary Valve (zawór główny).

Jedno wyjście dyskretne musi być przypisane do Secondary

Konfiguracja: procesy wsadowe

Wymagania dyskretnych procesów wsadowych

Valve (zawór pomocniczy).

Jedno wyjście dyskretne może być opcjonalnie przypisane do Batch Pump (pompa).

Konfiguracja wyjść prądowych

Konfiguracja: wyjścia

15.5

Konfiguracja wyjścia prądowego obejmuje następujące procedury: •

Wybór wyjścia prądowego do konfiguracji

Konfiguracja stanów alarmowych

Przypisanie zmiennej procesowej do wyjścia

Konfiguracja zakresu kalibracji

Wyjście prądowe

Należy wybrać Milliamp Output 1 (wyjście prądowe 1) lub Milliamp Output 2 (wyjście prądowe 2).

15.5.2

Stan alarmowy

Konfiguracja stanów alarmowych obejmuje określenie: •

Condition (warunki)

Setting (stan) (tylko jeśli parametr Condition ma wartość Upscale

Last Measured Value Timeout (czas trwania ostatnio zmierzonej wartości)

lub Downscale)

Parametr Condition definiuje wskazanie stanu alarmowego, czyli sposób w jaki wyjście prądowe będzie raportować stan alarmowy. Opcje parametru Condition przedstawiono w tabeli 15−3.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

131

Konfiguracja: montor procesu

15.5.1


Konfiguracja wyjść ciąg dalszy

UWAGA Wykorzystanie zera wewnętrznego lub braku alarmu mogą utrudnić identyfikację warunków alarmowych. Dla zapewnienia identyfikacji sygnałów błędów należy wybrać sygnalizację stanem alarmowym niskim lub wysokim.

Jeśli wybrano wartość Upscale lub Downscale, konieczne jest również skonfigurowanie parametru Setting (nastawy). Zakresy i wartości domyślne dla parametru Setting przedstawiono w tabeli 15−3. Domyślnie komputer przepływu zgłasza alarm natychmiast po jego wykryciu. Możliwe jest opóźnienie zgłoszenia stanu alarmowego przez wybór niezerowej wartości dla parametru Last Measured Value Timeout. Parametr ten określa czas w sekundach przez jaki sygnał na wyjściu będzie utrzymywał ostatnio poprawnie zmierzoną wartość po wykryciu błędu. Po tym czasie zostanie wygenerowany alarm. Tabela 15−3 Parametry wskazywania alarmów na wyjściu prądowym Parametr

Nastawa domyślna

Condition / Upscale (stan wysoki)

Downscale (stan niski)

Condition / Downscale (stan niski) Condition / Internal zero (wewnętrzne zero) Condition / None (brak)

Last measured value timeout (czas utrzymywania ostatnio mierzonej wartości)

0 sec

Opis

Zakres nastaw(1)

• Jeśli wybrano Upscale i wystąpiły warunki alarmowe, to sygnał na wyjściu prądowym przyjmuje wybraną wartość. • Jeśli wybrano Downscale i wystąpiły warunki alarmowe, to sygnał na wyjściu prądowym przyjmuje wybraną wartość. • Na wyjściu prądowym pojawia się sygnał odpowiadający wartości 0,0 zmiennej procesowej. • Rzeczywista wartość zmiennej procesowej 0,0 może być odczytana jako błąd. • Wyjście prądowe nigdy nie wskazuje warunków alarmowych. • Wyjście prądowe zawsze oznacza zmienną procesową. • Wprowadzić wartość w sekundach, która będzie oznaczać czas raportowania ostatnio poprawnie zmierzonej wartości po wykryciu stanu alarmowego. Zakres 0,0–60,0 sekund.(2)

Zakres: 21,0 do 24,0 mA Wartość domyślna: 22,0 mA Zakres: 1,0 do 3,6 mA Wartość domyślna: 2,0 mA Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

(1) Parametr Setting jest wyświetlany tylko wówczas, gdy parametr Condition ma wartość Upscale lub Downscale. (2) Parametr ten może być również nastawiany w menu wyjścia częstotliwościowego. Zapisywana jest tylko jedna wartość. Zmiana parametru w menu wyjścia prądowego powoduje jego zmianę w menu wyjścia częstotliwościowego i na odwrót.

15.5.3

Zmienna procesowa

Dla wybranego wyjścia prądowego należy wybrać zmienną procesową. Sygnał prądowy będzie zmieniał się proporcjonalnie do zmian wybranej zmiennej procesowej w zakresie określonym przez parametry kalibracji zakresu pomiarowego (patrz następny rozdział).

15.5.4

Kalibracja zakresu pomiarowego

Kalibracja zakresu pomiarowego definiuje zakres, skalę i związne z nimi parametry dla wyjścia prądowego. Patrz tabela 15−4.

132

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wyjść ciąg dalszy

Nastawa domyślna

Opis

Wartości graniczne czujnika dla zmiennej procesowej

Damping seconds(2) (tłumienie)

0 sec

4.0 mA minimum

Nie dotyczy (parametr tylko do odczytu)

Wprowadzić wartość, która będzie reprezentowana przez 20,0 mA. Wprowadzić wartość, która będzie reprezentowana przez 4,0 mA. • Jeśli zmienna przepływu przypisana jest do wyjścia, to przerwanie pomiarów przy małym przepływie oznacza natężenie przepływu, poniżej którego sygnał wyjściowy będzie wskazywać brak przepływu. • Wprowadzona wartość musi być większa od parametru przerwania pomiarów przepływu masowego lub objętościowego, który był konfigurowany jako zmienna przepływu. Patrz informacje w dalszej części rozdziału. • Wprowadzić dodatkową wartość tłumienia dla wyjścia prądowego. • Wartość ta dodawana jest do wartości tłumienia, które było konfigurowane do pomiarów natężenia przepływu, gęstości lub temperatury. Patrz informacje w dalszej części rozdziału. Najmniejsza wartość, która może być reprezentowana przez sygnał wyjściowy, określona przez zakres roboczy czujnika. Największa wartość, która może być reprezentowana przez sygnał wyjściowy, określona przez zakres roboczy czujnika. Najmniejsza różnica wartości między wartościami określającymi 4 mA i 20 mA, określona przez zakres roboczy czujnika.

0,0 dla wszystkich zmiennych procesowych

20.0 mA maximum Minimum span (minimalna szerokość zakresu pomiarowego)

(1) W większości aplikacji wykorzystywana jest wartość domyślna dla Low Flow Cutoff. Przed jej zmianą należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Micro Motion. (2) W większości aplikacji wykorzystywana jest wartość domyślna dla Damping Seconds. Przed jej zmianą należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Micro Motion.

Konfiguracja: procesy wsadowe

Zmienna 20 mA 4 mA Low flow cutoff(1) (przerwanie pomiarów dla małego natężenia przepływu)

Konfiguracja: zdarzenia

Tabela 15−4 Zmienne kalibracji zakresu pomiarowego

Wielokrotne definicje przerwania pomiarów dla małego natężenia przepływu

Przykład

Konfiguracja: wyjścia

Wartości przerwania pomiarów mogą być skonfigurowane dla wyjścia mA oraz dla zmiennych procesowych natężenia przepływu masowego i objętościowego. Jeśli natężenie przepływu masowego lub objętościowego zostało przypisane do wyjścia mA i skonfigurowana jest niezerowa wartość przerwania pomiarów dla przepływu (patrz rozdział 11.4), a także została określona wartość Low Flow Cutoff dla wyjścia mA, to przerwanie pomiarów nastąpi przy natężeniu przepływu równym najwyższej nastawie przerwania, tak jak pokazano w poniższych przykładach. Konfiguracja: Główne wyjście mA: natężenie przepływu masowego

Wyjście częstotliwościowe: natężenie przepływu masowego

Przerwanie pomiarów dla wyjścia mA: 10 g/s

Przerwanie pomiarów dla przepływu masowego: 15 g/s

Konfiguracja: montor procesu

Wszystkie wyjścia reprezentujące natężenie przepływu masowego będą raportować zero przepływu, gdy jego wartość spadnie poniżej 15 g/s.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

133


Konfiguracja wyjść ciąg dalszy

Przykład

Konfiguracja: •

Główne wyjście mA: natężenie przepływu masowego

Wyjście częstotliwościowe: natężenie przepływu masowego

Przerwanie pomiarów dla wyjścia mA: 15 g/s

Przerwanie pomiarów dla przepływu masowego: 10 g/s

Wynik: •

Jeśli natężenie przepływu masowego spada poniżej 15 g/s, lecz nie poniżej 10 g/s: − Główne wyjście mA będzie raportować zero przepływu. −

Wyjście częstotliwościowe będzie raportować przepływ niezerowy.

Jeśli natężenie przepływu spadnie poniżej 10 g/s, oba wyjścia będą raportować zero przepływu.

Przerwanie przepływu dla przepływu masowego, objętościowego i gęstości opisano w rozdziale 11.4. Wielkrotne definicje tłumienia Tłumienie może być skonfigurowane dla wyjścia prądowego a także dla zmiennych procesowych natężenia przepływu masowego, objętościowego, gęstości i temperatury. Jeśli skonfigurowano tłumienie dla zmiennej procesowej przypisanej dla wyjścia mA (patrz rozdział 11.4) i jednocześnie wybrano wartość niezerową dla parametru Damping Seconds dla tego samego wyjścia mA, to w pierwszej kolejności obliczany jest wpływ tłumienia na zmienną procesową, a obliczenia Damping Seconds są uwzględniane w wyniku tych obliczeń. Patrz poniższy przykład. Przykład

Konfiguracja: •

Tłumienie przepływu: 1

Główne wyjście mA: natężenie przepływu masowego

Wyjście częstotliwościowe: natężenie przepływu masowego

Tłumienie głównego wyjścia mA: 2

Wynik:

134

Zmiana natężenia przepływu masowego znajdzie swoje odbicie na głównym wyjściu prądowym po czasie większym od 3 sekund. Właściwy czas jest obliczany przez przelicznik zgodnie z wewnętrznymi algorytmami, które nie podlegają konfiguracji.

Sygnał na wyjściu częstotliwościowym zmienia się po 1 sekundzie (wartość tłumienia przepływu). Na tę wartość nie ma wpływu tłumienie głównego wyjścia prądowego.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wyjść ciąg dalszy

Konfiguracja wyjścia częstotliwościowego

W tabeli 15−5 przedstawiono definicje parametrów wyjścia prądowego.

UWAGA Wykorzystanie zera wewnętrznego lub braku alarmu mogą utrudnić identyfikację warunków alarmowych. Aby być pewnym identyfikacji sygnałów błędów należy wybrać sygnalizację stanem alarmowym niskim lub wysokim.

Opis

Mass flow rate (natężenie przepływu masowego)

Scaling method (metoda skalowania) Frequency(1) (częstotliwość)

Frequency = flow

Określa zmienną procesową, która jest reprezentowana na wejściu częstotliwościowym: Możliwe opcje • Frequency input flow rate − natężenie przepływu z wejścia częstotliwościowego • Mass flow rate − natężenie przepływu masowego • Volume flow rate − natężenie przepływu objętościowego • API corr volume flow − natężenie przepływu objętościowego z korekcją API (opcja dostępna tylko w przypadku instalacji aplikacji pomiarów ropy naftowej) • Std vol flow − standardowe natężenie przepływu objętościowego (opcja dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowana aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości skonfigurowana jest do wskazywania standardowego przepływu objętościowego) • Net mass flow − natężenie przepływu masowego netto (opcja dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowana aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości skonfigurowana jest do wskazywania przepływu masowego netto) • Net vol flow − natężenie przepływu objętościowego netto (opcja dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowana aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości skonfigurowana jest do wskazywania przepływu masowego netto) Sygnał z zewnętrznego urządzenia może być zliczany lub wykorzystywany do sterowania procesem. Wybrać Frequency = flow, Pulses/unit lub Units/pulse.

Flow(1) (przepływ)

16666.6699 g/sec

Pulses/unit(2) (pulsy/ jednostkę) Units/pulse(3) (jednostki/impuls) Maximum pulse width (maksymalna szerokość impulsu)

0.0600

Power (zasilanie)

1000.000 Hz

16.6700 g 277 ms

Active (aktywne)

• Wprowadzić częstotliwość w Hz, ktora będzie odpowiadała skonfigurowanej wartości natężenia przepływu. Obliczanie częstości przedstawiono w rozdziale 15.6.1. • Zakres częstotliwości wyjściowych 0 do 10000 Hz. Wprowadzić maksymalne natężenie przepływu dla danej aplikacji. Patrz rozdział 15.6.1. Wprowadzić liczbę impulsów, która będzie odpowiadała jednostce natężenia przepływu masowego lub objętościowego. Wprowadzić wartość masy lub objętości, która będzie odpowiadała jednemu impulsowi. • Szerokość impulsu może być określona dla częstotliwości poniżej 500 Hz. Wprowadzić żądaną wartość szerokości impulsów w milisekundach: minimalna wartość 0,5 ms, maksymalna 277,5 ms. • Więcej informacji patrz rozdział 15.6.2. Wybrać aktywne lub pasywne zasilanie wyjścia częstotliwościowego. • Napięcie 24 VDC jest napięciem nominalnym dla zasilania aktywnego, 20 VDC maksymalne napięcie dla zasilania pasywnego. • Minimalny prąd upływu wynosi 10 mA dla 3 VDC przy zasilaniu aktywnym. • Maksymalny pobór prądu wynosi 500 mA przy pasywnym lub aktywnym zasilaniu.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

135

Konfiguracja: montor procesu

Nastawa domyślna

Flow source (źródło przepływu)

Konfiguracja: wyjścia

Zmienna

Konfiguracja: procesy wsadowe

Tabela 15−5 Zmienne wyjścia częstotliwościowego

Konfiguracja: zdarzenia

15.6


Konfiguracja wyjść ciąg dalszy

Tabela 15−5 Zmienne wyjścia częstotliwościowego Zmienna

Nastawa domyślna

Opis

Polarity (polaryzacja)

Active high (aktywny stan wysoki) Downscale (stan niski)

Określa stan aktywny dla wyjścia częstotliwościowego. • Active high – Aktywny stan wysoki wyjścia. • Active low – Aktywny stan niski wyjścia. • Stan niski: Na wyjściu 0 Hz. • Stan wysoki: Na wyjściu częstotliwość wskazująca na stan alarmowy. • Wewnętrzne zero: −Sygnał wyjściowy 0 Hz. −Brak przepływu może być odczytany jako stan alarmowy. • Brak: −Wyjście częstotliwościowe nigdy nie wskazuje stanu alarmowego. −Wyjście częstotliwościowe zawsze reprezentuje zmienną procesową. • Wprowadzić wartość w Hz, która będzie pojawiać się na wyjściu częstotliwościowym w przypadku detekcji alarmu jeśli parametr fault indicator ma wartość Upscale. Minimalna wartość 10,000, maksymalna 15000,000. • Wprowadzić wartość w sekundach, która będzie oznaczać czas raportowania ostatnio poprawnie zmierzonej wartości po wykryciu stanu alarmowego.(4)

Fault indicator (wskazanie stanu alarmowego)

Fault frequency (częstotliwość alarmowa)

15000.000

Last measured value timeout (czas trwania ostatnio mierzonej wartości)

0s

(1) (2) (3) (4)

Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy parametr Scaling Method ma wartość Frequency = Flow. Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy parametr Scaling Method ma wartość Pulses/unit. Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy parametr Scaling Method ma wartość Units/pulse. Parametr ten może być również nastawiany w menu wyjścia częstotliwościowego. Zapisywana jest tylko jedna wartość. Zmiana parametru w menu wyjścia prądowego powoduje jego zmianę w menu wyjścia częstotliwościowego i na odwrót.

15.6.1

Frequency = flow

Jeśli zostanie wybrana opcja Frequency = Flow konieczne jest zdefiniowanie parametrów Frequency i Flow. Flow jest to maksymalne natężenie przepływu dla aplikacji. Frequency można obliczyć korzystając z następującego wzoru: Przepływ Częstotliwość = ------------------------ × N T

gdzie: •

Przepływ = maksymalne natężenie przepływu dla aplikacji (parametr Flow w konfiguracji)

T = współczynnik przeliczeniowy jednostek bazowych czasu dla natężenia przepływu na sekundy

N = liczba impulsów na jednostkę natężenia przepływu zgodnie z definicją w urządzeniu odbiorczym

Otrzymana wartość Frequency musi mieścić się w dopuszczalnym zakresie częstotliwości (0 do 10000 Hz).

136

Jeśli wartość Frequency jest mniejsza od 1 Hz, należy zmienić nastawę impulsów/jednostkę na większą w urządzeniu odbiorczym.

Jeśli wartość Frequency jest większa od 10000 Hz, należy zmienić nastawę impulsów/jednostkę na mniejszą w urządzeniu odbiorczym.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja wyjść ciąg dalszy

Konfiguracja: zdarzenia

Przykład

Maksymalne natężenie przepływu (Flow) wynosi 2000 funtów/min. Urządzenie odbiorcze jest skonfigurowane na 10 impulsów/funt. Obliczenia: Przepływ Częstotliwość = ------------------------ × N T 2000 Częstotliwość = ------------- × 10 60 Częstotliwość = 333.33

15.6.2

Maksymalna szerokość impulsu

Frequency = 333.33

Flow = 2000

Konfiguracja: procesy wsadowe

Konfiguracja przelicznika:

Parametr maksymalna szerokość impulsu określa maksymalny czas trwania impulsu wysyłanego przez przelicznik do urządzenia odbiorczego, tak jak pokazano na ilustracji 15−3. Ilustracja 15−3 Szerokość impulsu Szerokość impulsu

Przy zwiększaniu częstotliwości, w pewnym punkcie szerokość impulsu staje się równa żądanej częstotliwości wyjściowej. Częstotliwość ta nazywana częstotliwością graniczną może być obliczona wg wzoru:

Konfiguracja: wyjścia

Szerokość impulsu można zmieniać w zakresie od 0 do 277 ms.

1 Częstotliwość graniczna = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 2xmaksyma ln aszerokoscimpulsu

Uwaga: Maksymalną szerokość impulsu można nastawić na wartość 0, lecz wówczas częstotliwość graniczna jest nieokreślona.

Ilustracja 15−4 Sygnał o 50% wypełnieniu

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

137

Konfiguracja: montor procesu

Dla częstotliwości powyżej częstotliwości granicznej sygnał wyjściowy zmiania się na sygnał o 50% wypełnieniu. Patrz ilustracja 15−4.


Konfiguracja wyjść ciąg dalszy

Domyślna szerokość impulsu wynosi 277 ms, co oznacza częstotliwość graniczną równą 1,8 Hz. Innymi słowy dla częstotliwości powyżej 1,8 Hz wyjście częstotliwościowe będzie generować sygnał o wypełnieniu 50%. Dla częstotliwości 1,8 Hz lub mniejszej szerokość impulsu wynosić będzie 277 ms. W obu przypadkach zmienna procesowa jest reprezentowana przez liczbę impulsów na jednostkę czasu. Maksymalna częstotliwość graniczna wynosi 922 Hz. Odpowiada to szerokości impulsu 0,543 ms. Nastawa szerokości impulsu Maximum Pulse Width powinna odpowiadać szerokości impulsu wymaganego przez urządzenie odbiorcze: •

Liczniki wysokoczęstotliwościowe takie jak konwertery częstotliwość/napięcie, częstotliwość/prąd i urządzenia peryferyjne Micro Motion wymagają impulsów o wypełnieniu 50%.

Liczniki elektromechaniczne i PLC o małej częstotliwości skanowania zazwyczaj wykorzystują wejście o niezerowym stanie ustalonym i zerowym stanie zmiennym. Większość liczników niskoczęstotliwościowych ma specjalne wymagania szerokości impulsów.

Uwaga: W przypadku typowych aplikacji należy stosować domyślne nastawy szerokości impulsu. Przykład

Wyjście częstotliwościowe jest podłączone do PLC, który wymaga impulsów o szerokości 50 ms. Częstotliwość graniczna jest równa 10 Hz. Rozwiązanie: •

Nastawić Max. Pulse Width na wartość 50 ms.

Dla częstotliwości mniejszych od 10 Hz, wyjście częstotliwościowe będzie 50 ms w stanie ON, a stan OFF może być nastawiany zgodnie z wymaganiami. Dla częstotliwości większych od 10 Hz, sygnał częstotliwości będzie falą prostokątną o wypełnieniu 50%.

Uwaga: Jeśli wybrana została metoda skalowania Freq = Flow i parametr Maximum Pulse Width ma wartość mniejszą od 277 ms, firma Micro Motion zaleca nastawę współczynnika częstotliwości na wartość mniejszą od 200 Hz. Patrz rozdział 15.6.1.

138

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


16.1

Konfiguracja monitora procesu

Informacje wstępne

Konfiguracja: zdarzenia

16

W rozdziale niniejszym zawarto informacje o konfiguracji monitora procesowego i formatu przepływu rozliczeniowego. Konfiguracja obejmuje wszystkie parametry przedstawione na ilustracji 16−1.

Konfiguracja: procesy wsadowe

Wykonanie konfiguracji w nieprawidłowej kolejności może być przyczyną jej niekompletności. Prawidłową kolejność zadań przy konfiguracji przedstawiono w rozdziale 1.

UWAGA Zmiana konfiguracji może wpłynąć na działanie przelicznika. Przed zmianą konfiguracji przelicznika należy sterowanie urządzeń regulacyjnych przełączyć na sterowanie ręczne.

Rekord konfiguracyjny

Przy konfiguracji monitora procesu należy zapisać parametry w rekordzie konfiguracyjnym urządzeń z serii 3000 (Dodatek A).

16.3

Menu Monitoring (monitorowanie)

Menu Monitoring pokazane na ilustracji 16−1 umożliwia dostęp i konfigurację parametrów monitora procesu. Dostęp do menu Monitoring uzyskuje się przez opcję Configuration w menu Management.

Konfiguracja: wyjścia

16.2

Konfiguracja: montor procesu

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

139


Konfiguracja monitora procesu ciąg dalszy

Ilustracja 16−1 Menu Monitoring Monitoring

Screens

Screen 1, variable 1 Screen 1, variable 2 Screen 1, variable 3 Screen 1, variable 4 Screen 2, variable 1 Screen 2, variable 2 Screen 2, variable 3 Screen 2, variable 4 Screen 3, variable 1 Screen 3, variable 2 Screen 3, variable 3 Screen 3, variable 4 Screen 4, variable 1 Screen 4, variable 2 Screen 4, variable 3 Screen 4, variable 4 Screen 5, variable 1 Screen 5, variable 2 Screen 5, variable 3 Screen 5, variable 4

16.4

Transfer total format(1)

Variables

Variable list

No * *Mass Total* *Volume Total* *Mass And Vol Totals* *API Std Vol Total*(2)

Number of decimals

(1) Opcja wyświetlana tylko w przypadku instalacji aplikacji przepływu do celów rozliczeniowych i gdy parametr Mode ma wartość Europe. (2) Opcja wyświetlana tylko w przypadku instalacji aplikacji pomiarów ropy naftowej.

Ekrany monitora procesu

Menu Process Monitor Screens umożliwia określenie wyświetlanych zmiennych procesowych. Możliwa jest konfiguracja pięciu ekranów wyświetlających od 0 do 4 zmiennych na każdym ekranie. Wielkość znaków zależy od ilości wyświetlanych zmiennych. Patrz tabela 16−1. Uwaga: Informacje o wykorzystaniu monitora procesowego przedstawiono w rozdziale 21.

Tabela 16−1 Parametry ekranów monitora procesu Zmienna

Nastawa domyślna

Opis

Screen 1, Variable 1 (ekran 1, zmienna 1) Screen 1, Variable 2 (ekran 1, zmienna 2) Screen 1, Variable 3 (ekran 1, zmienna 3) Screen 1, Variable 4 (ekran 1, zmienna 4) Screen 2, Variable 1 (ekran 2, zmienna 1) Screen 2, Variable 2 (ekran 2, zmienna 2) Screen 2, Variable 3 (ekran 2, zmienna 3)

Mass flow rate (natężenie przepływu masowego) Mass total (przepływ masowy zsumowany) None (brak)

Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 1 w wierszu 1. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 1 w wierszu 2. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 1 w wierszu 3. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 1 w wierszu 4. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 2 w wierszu 1. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 2 w wierszu 2. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 2 w wierszu 3.

140

None (brak) Volume flow rate (natężenie przepływu objętościowego Volume total (przepływ zsumowany objętości) None (brak)

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja monitora procesu ciąg dalszy

16.5

None (brak) Density (gęstość) Temperature (temperatura) None (brak) None (brak) Density (gęstość) Mass flow rate (natężenie przepływu objętościowego None (brak) None (brak) Mass flow rate (natężenie przepływu masowego) Volume flow rate (natężenie przepływu objętościowego Density (gęstość) Temperature (temperatura)

Zmienne monitora procesu

Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 2 w wierszu 4. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 3 w wierszu 1. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 3 w wierszu 2. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 3 w wierszu 3. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 3 w wierszu 4. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 4 w wierszu 1. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 4 w wierszu 2. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 4 w wierszu 3. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 4 w wierszu 4. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 5 w wierszu 1. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 5 w wierszu 2. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 5 w wierszu 3. Wybrać zmienną procesową, która będzie wyświetlana na ekranie 5 w wierszu 4.

Konfiguracja: procesy wsadowe

Screen 2, Variable 4 (ekran 2, zmienna 4) Screen 3, Variable 1 (ekran 3, zmienna 1) Screen 3, Variable 2 (ekran 3, zmienna 2) Screen 3, Variable 3 (ekran 3, zmienna 3) Screen 3, Variable 4 (ekran 3, zmienna 4) Screen 4, Variable 1 (ekran 4, zmienna 1) Screen 4, Variable 2 (ekran 4, zmienna 2) Screen 4, Variable 3 (ekran 4, zmienna 3) Screen 4, Variable 4 (ekran 4, zmienna 4) Screen 5, Variable 1 (ekran 5, zmienna 1) Screen 5, Variable 2 (ekran 5, zmienna 2) Screen 5, Variable 3 (ekran 5, zmienna 3) Screen 5, Variable 4 (ekran 5, zmienna 4)

Konfiguracja: zdarzenia

Tabela 16−1 Parametry ekranów monitora procesu

Menu Process Monitor Variables umożliwia zmianę dokładności wyświetlanych zmiennych procesowych na ekranie. W celu zmiany dokładności zmiennej procesowej należy: 2. Określić liczbę wyświetlanych miejsc dziesiętnych. Dopuszczalny zakres od 0 do 5.

16.6

Format przepływu zsumowanego

Menu Transfer Total Format umożliwia określenie w jaki sposób symbol gwiazdki będzie wykorzystywany przy drukowaniu biletu i w parametrach licznika przepływu zsumowanego w menu View.

Konfiguracja: wyjścia

1. Wybrać zmienną z wykazu.

Ta opcja menu jest zazwyczaj wykorzystywana do wskazywania zmiennych legalizowanych. Opcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy została zainstalowana aplikacja przepływów rozliczeniowych i parametr Mode ma wartość Europe.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

141

Konfiguracja: montor procesu

Uwaga: Ta opcja menu jest powtórzeniem parametru Transfer Total Format opisanego w tabeli 19−3. Dokonanie jakichkolwiek zmian w tym menu powoduje zmianę parametrów wydruku biletu i na odwrót.


142

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


17.1

Konfiguracja komunikacji cyfrowej

Informacje wstępne

W rozdziale niniejszym zawarto informacje o konfiguracji komunikacji cyfrowej. Informacje o formatowaniu i drukowaniu biletów przedstawiono w rozdziale 19.

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Uwaga: Schemat okablowania do komunikacji cyfrowej podano w rozdziale 7. Wykonanie konfiguracji w nieprawidłowej kolejności może być przyczyną jej niekompletności. Prawidłową kolejność zadań przy konfiguracji przedstawiono w rozdziale 1.

UWAGA Zmiana konfiguracji może wpłynąć na działanie przelicznika. Przed zmianą konfiguracji przelicznika należy sterowanie urządzeń regulacyjnych przełączyć na sterowanie ręczne.

Rekord konfiguracyjny

Przy konfiguracji komunikacji cyfrowej należy zapisać parametry w rekordzie konfiguracyjnym urządzeń z serii 3000 (Dodatek A).

17.3

Menu Digital communication (komunikacja cyfrowa)

Menu Digital Communication pokazane na ilustracjach 17−1 do 17−3 umożliwia dostęp i konfigurację parametrów komunikacji cyfrowej. Wyświetlane menu RS−485 zależy od kilku czynników: Wybranego protokołu

Instalacji aplikacji pomiarów do celów rozliczeniowych

Jeśli aplikacja pomiarów do celów rozliczeniowych jest zainstalowana, to czy wybrano tryb Europe czy World Wide

Konfiguracja: bilety

17.2

Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

17

Dostęp do menu Digital Communication uzyskuje się przez opcję Configuration w menu Management. W tym menu konfigurowane są parametry: Parametry RS−485

Parametry Bell 202

Parametry urządzenia

Uwaga: Przed nawiązaniem komunikacji cyfrowej konieczne jest wykonanie prawidłowego okablowania. Patrz rozdział 7. Uwaga: Mimo że menu Digital Communication jest wykorzystywane do formatowania i drukowania biletów, to zagadnienia te są opisane oddzielnie w rozdziale 19.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

143

Uruchomienie


Konfiguracja komunikacji cyfrowej ciąg dalszy

Ilustracja 17−1 Menu komunikacji cyfrowej – RS−485 (Protokół = HART, Modbus RTU lub Modbus ASCII) Digital comm

Configure RS−485

Protocol • HART • Modbus RTU • Modbus ASCII • Printer

Discrete inputs(3) • Transfer reset screen • Transfer scr to reset

Configure protocol • Baud rate • Parity • Data bits • Stop bits • Polling address(1) • Byte order(2)

(1) Jeśli wybrano protokół HART dla RS−485, to parametry Polling Address w menu RS−485 i Polling Address w menu Bell− 202 są identyczne. Patrz rozdział 17.4.1. (2) Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy parametr Protocol ma wartość Modbus RTU lub Modbus ASCII. (3) Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy zainstalowana jest aplikacja pomiarów rozliczeniowych, Mode ustawiony na Europe, a parametr Protocol na Printer. Więcej informacji patrz rozdział 18.5, krok 6.

Ilustracja 17−2 Menu komunikacji cyfrowej – RS−485 (Protokół = Printer) Digital comm

Configure RS−485

Protocol • HART • Modbus RTU • Modbus ASCII • Printer

144

Configure printer • Printer selection • Pre header codes(1) • Header line 1–2 • Footer • Post footer codes(1) • Baud rate • Parity • Data bits • Stop bits • Chars per second • Print buf size • Lines per page • Number of tickets(2) • Auto print(2) • Disable paper check(3)

Format W&M ticket(4)

Discrete inputs

Patrz rozdział 19

Patrz rozdział 19

Printer test

(1) Opcja niewyświetlana, gdy zainstalowana jest aplikacja pomiarów rozliczeniowych. (2) Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy zainstalowana jest aplikacja dyskretnych procesów wsadowych. (3) Opcja niewyświetlana, jeśli tryb pomiarów do celów rozliczeniowych wybrano Europe. (4) Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy zainstalowana jest aplikacja pomiarów rozliczeniowych.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja komunikacji cyfrowej ciąg dalszy Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

Ilustracja 17−3 Menu komunikacji cyfrowej – konfiguracja Bell−202 i urządzenia Digital comm

Configure Bell−202

Device setup

Polling address(1) Burst mode • Enable • Disable Burst command • Primary variable • PV & pct range • Dyn vars & pct range • Transmitter vars

Description User message HART QV HART device ID Transmitter serial no.

Burst variable 1(2) Burst variable 2(2) Burst variable 3(2) Burst variable 4(2)

(1) Jeśli protokół HART wybrano dla RS−485, to parametry Polling Address w menu RS−485 i Polling Address w menu Bell−202 pokrywają się. Patrz rozdział 17.4.1. (2) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy parametr Burst Command ma wartość Transmitter Vars.

17.4

Konfiguracja parametrów RS−485

Zaciski RS−485 mogą być skonfigurowane do komunikacji z użyciem protokołów HART, Modbus RTU, Modbus ASCII lub protokołu drukarki. W zależności od wyboru protokołu wyświetlane będą różne parametry do skonfigurowania. 17.4.1

Konfiguracja protokołów HART, Modbus RTU lub Modbus ASCII

Konfiguracja: bilety

Parametry RS−485 określają w jaki sposób komputery przepływu z serii 3000 będą komunikować się przez port RS−485. (Konfigurację komunikacji RS−485 opisano w rozdziale 7.)

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Fault setting • Upscale • Downscale • Zero • NAN • Zero flow • None

Parametry do konfiguracji protokołów HART, Modbus RTU lub Modbus ASCII zdefiniowano w tabeli 17−1. Uwaga: Jeśli wybrano protokół HART, to parametr Polling Address jest wykorzystywany w komunikacji HART/RS−485 i HART/Bell−202 (patrz następny rozdział). Wszystkie inne parametry odnoszą się tylko do komunikacji HART/RS−485 (na zaciskach RS−485). Nie dotyczą one komunikacji HART/Bell−202 (na zaciskach wyjścia prądowego). Uruchomienie

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

145


Konfiguracja komunikacji cyfrowej ciąg dalszy

Tabela 17−1 Parametry protokołów HART, Modbus RTU i Modbus ASCII Nastawa domyślna

Opis

Baud rate (szybkość transmisji) Parity (parzystość) Data bits (bity danych)

9600 baud

Wybrać szybkość transmisji komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.

Odd (nieparzystość) 8 bits

Wybrać none (brak), odd (nieparzystość) lub even (parzystość) dla wybranego urządzenia zdalnego.

Stop bits (bity stopu) Polling address (adres sieciowy)

1 bit

Byte order (kolejność bajtów)

3–4–1–2

Zmienna

0 (HART) 1 (Modbus)

Jest to parametr tylko do odczytu: • HART i Modbus RTU – 8 • Modbus ASCII – 7 Wprowadzić 1 lub 2 bity stopu zgodnie z wymaganiami urządzenia zdalnego. Dla protokołu HART wartość Stop bits musi być równa 1. Wpisać adres sieciowy, który będzie przypisany dla danego komputera przepływu z serii 3000. • Jeśli wybrano protokół Modbus/RS−485, wpisać adres sieciowy Modbus z następujących zakresów: 1–15, 32–47, 64–79, 96–110. • Jeśli wybrano protokół HART/RS−485, wpisać adres sieciowy HART z zakresu 0−15. Patrz informacje w dalszej części rozdziału. Jeśli adres sieciowy HART ma wartość różną od 0, to na głównym wyjściu prądowym będzie stały sygnał 4 mA, który nie reprezentuje zmiennej procesowej ani warunków alarmowych. (tylko dla Modbus RTU i Modbus ASCII) Parametr określa kolejność bajtów reprezentacji zmiennoprzecinkowej w komunikacji Modbus. Wybrać jeden z: • 1–2–3–4 • 3–4–1–2 • 2–1–4–3 • 4–3–2–1

Adres sieciowy Komputery przepływu przechowują dwa adresy sieciowe: adres Modbus i adres HART. •

Adres sieciowy Modbus może być skonfigurowany tylko w menu RS−485 i jest wykorzystywany do komunikacji Modbus.

Adres sieciowy HART może być skonfigurowany w menu RS−485 (jeśli wybrano protokół HART) lub w menu Bell−202. Ponieważ przechowywana jest tylko jedna wartość, jest to wartość ostatnio wprowadzona i dotyczy ona komunikacji HART poprzez zaciski RS−485 oraz wyjście głównej zmiennej procesowej mA/HART.

Komunikacja ze zdalnymi urządzeniami Po pełnej konfiguracji komunikacji RS−485 (okablowaniu i konfiguracji) dostępne są dwa tryby komunikacji: •

Tryb serwisowy

Tryb RS−485

Natychmiast po włączeniu zasilania komputera przepływu zaciski RS−485 pracują w trybie serwisowym przez 10 sekund. Sposób podłączenia w trakcie tego czasu opisano w tabeli 17−2. Jeśli podłączono się w trybie serwisowym, to zaciski pozostają w tym trybie.

146

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja komunikacji cyfrowej ciąg dalszy

Parametr połączenia

Wartość

Protokół Szybkość transmisji Bity stopu Parzystość Adres/oznaczenie Port COM

Modbus RTU 38400 1 brak 111 Port COM przypisany do portu szeregowego komputera PC

Aby przełączyć się między trybem serwisowym a RS−485 konieczne jest wyłączenie i włączenie zasilania przelicznika. Jeśli jest zainstalowana aplikacja pomiarów rozliczeniowych:

Konfiguracja protokołu drukarki

Podłączenie w trybie serwisowym jest możliwe, gdy przełącznik zabezpieczający przepływy rozliczeniowy znajduje się w pozycji Off (niezabezpieczony).

Jeśli zaciski pracują w trybie serwisowym i przełącznik zabezpieczający przepływ rozliczeniowy zostanie ustawiony w położeniu On (zabezpieczenie): −

Jeśli parametr Mode ma wartość World Wide, to zaciski pozostaną w trybie serwisowym. Jeśli jest połączenie w trybie serwisowym, to nie zostanie ono przerwane.

Jeśli parametr Mode ma wartość Europe, to zaciski przechodzą w tryb RS−485. Jeśli jest połączenie w trybie serwisowym, to zostanie ono przerwane. Powrót do trybu serwisowego następuje po ustawieniu przełącznika zabezpieczającego w pozycję off oraz wyłączenie i włączenie zasilania.

Parametry protokołu drukarki służą do: Konfiguracji komunikacji z drukarką.

Formatowania nagłówków i stopek biletów standardowych i załadunku. Więcej informacji podano w rozdziale 19.4.1.

Formatowania nagłówków i stopek biletów rozliczeniowych (opcja ta pojawia się wówczas, gdy zainstalowana jest aplikacja pomiarów rozliczeniowych i przełącznik zabezpieczający). Więcej informacji podano w rozdziale 19.6.1 i 19.7.1.

Określenia ekranów drukowanych przez wejście dyskretne lub zdarzenie dyskretne. Więcej informacji podano w rozdziale 19.

Testowania konfiguracji drukarki.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Uruchomienie

Konfiguracja: bilety

17.4.2

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Jeśli nie zostanie wykonane podłączenie do portu w ciągu 10 sekund, port automatycznie przełącza się w tryb RS−485. Aby podłączyć się do portu należy urządzenie skonfigurować w sposób identyczny, tak jak komputer przepływu.

Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

Tabela 17−2 Parametry połączenia w trybie serwisowym

147


Konfiguracja komunikacji cyfrowej ciąg dalszy

Konfiguracja komunikacji z drukarką Parametry konfiguracji komunikacji z drukarką podano w tabeli 17−3. Parametry te sterują drukarką przy wydruku wszystkich biletów. Dostęp do parametrów podano w tabeli 17−1. Tabela 17−3 Parametry komunikacji z drukarką Zmienna

Nastawa domyślna

Opis

Printer selection (wybór drukarki)

Generic (ogólna)

Baud rate (szybkość transmisji) Parity (parzystość) Data bits (bity danych) Stop bits (bity stopu) Chars per second (znaki na sekundę)

9600 baud

Określić typ stosowanej drukarki. Opcja Terminal jest używana przy stosowaniu programu emulującego terminal. FDW oznacza FernDruckWerk, interfejs do drukarki. Wybrać szybkość transmisji dla wybranej drukarki.

Odd (nieparzystość) 8 bits

Wybrać none (brak), odd (nieparzystość) lub even (parzystość) dla wybranej drukarki. Wybrać 7 lub 8 bitów danych zgodnie z ustawieniami wybranej drukarki.

1 bit

Wybrać 1 lub 2 bity stopu zgodnie z ustawieniami wybranej drukarki.

Variable (zmienna)

Wpisać liczbę znaków na sekundę wysyłanych do drukarki. Zakres 1–1000. Nastawa domyślna dla drukarki ogólnej jest bardzo niska, co powoduje bardzo wolne drukowanie. Micro Motion zaleca sprawdzenie wartości tego parametru i wybór wartości optymalnej dla danego typu drukarki. Wpisać pojemność bufora drukarki. Zakres 32−32768. Nastawa domyślna dla drukarki ogólnej jest bardzo niska, co powoduje bardzo wolne drukowanie. Micro Motion zaleca sprawdzenie wartości tego parametru i wybór wartości optymalnej dla danego typu drukarki. Parametr tylko do odczytu. Jeśli wydruk zajmuje więcej niż 25 linii, to należy włożyć kilka biletów do drukowania lub wykorzystać papier w rolce. Opcja aktywna tylko dla drukarki Epson. Jeśli opcja jest włączona i skończy się papier: • Jeśli zainstalowana jest aplikacja pomiarów rozliczeniowych i parametr Mode ma wartość Europe, to na ekranie komputera przepływu wyświetlany jest komunikat błędu drukowania. • We wszystkich innych przypadkach generowany jest alarm A130. Alarm kasuje się automatycznie po włożeniu papieru.

Print buf size (wielkość bufora drukarki)

Variable

Lines per page (linie na stronę) Disable paper check (wyłączenie sprawdzania drukarki)

25 Yes (tak)

Test drukarki Po skonfigurowaniu drukarki należy wybrać Printer Test w celu wykonania testu drukarki. Drukarka powinna wydrukować stronę testową. Po zakończeniu testu na wyświetlaczu pojawia się komunikat “Print Test Complete.” Jeśli wydruk nie powiódł się:

17.5

148

Konfiguracja parametrów Bell 202

Sprawdzić okablowanie wyjściowe RS−485. Patrz rozdział 7.

Sprawdzić, czy parametry komunikacji cyfrowej są zgodne z parametrami drukarki. Patrz instrukcja obsługi drukarki.

Parametry Bell 202 służą do konfiguracji komunikacji HART przy wykorzystaniu warstwy Bell 202. (Konfiguracja komunikacji Bell 202, patrz rozdział 7.)

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja komunikacji cyfrowej ciąg dalszy

Tabela 17−4 Parametry komunikacji Bell 202 Nastawa domyślna

Zmienna (1)

Burst mode(2) (tryb nadawania) Burst command (opcje trybu nadawania)

Disable (wyłączony) Transmitter vars

Burst variable 1(4) (zmienna 1)

Mass flow rate (natężenie przepływu masowego) Temperature (temperatura) Density (gęstość)

Burst variable 2(4) (zmienna 2) Burst variable 3(4) (zmienna 3) Burst variable 4(4) (zmienna 4)

Mass total (przepływ zsumowany masy)

Wprowadzić adres sieciowy HART przypisany komputerowi przepływu z serii 3000. • Adres może mieć wartość z zakresu 0–15. • Jeśli adres sieciowy HART ma wartość różną od 0, to na głównym wyjściu prądowym będzie stały sygnał 4 mA, który nie reprezentuje zmiennej procesowej ani warunków alarmowych. • Wybrać Enable w celu włączenia trybu nadawania. • Wybrać Disable w celu wyłączenia trybu nadawania. Określić typ informacji, która będzie wysyłana w trybie nadawania. Możliwe opcje: • Primary variable (główna zmienna) – Przelicznik powtarza główną zmienną procesową (PV)(3), w jednostkach (np. 14,0 g/s, 13,5 g/s, 12,0 g/s). • PV & pct range (zmienna procesowa i wartość procentowa) – Przelicznik wysyła procentową wartość zakresu zmiennej procesowej i aktualną wartość sygnału prądowego (np. 25%, 11,0 mA). • Dyn vars & Pct range (wszystkie zmienne procesowe i procentowa głównej zmiennej) – Przelicznik wysyła cztery zmienne procesowe w wybranych jednostkach oraz aktualną wartość sygnału prądowego dla głównej zmiennej procesowej (np. 50 lb/min, 23 ˚C, 50 lb/min, 0,0023 g/cm3, 11,8 mA). • Transmitter vars (zmienne) – W każdym cyklu nadawania przelicznik wysyła cztery zmienne skonfigurowane w parametrach burst variables 1−4. • Określa zmienną procesową nadawaną w pozycji 1. • Wybrać żądaną zmienną procesową z wykazu.

• • • • • •

Określa zmienną procesową nadawaną w pozycji 2. Wybrać żądaną zmienną procesową z wykazu. Określa zmienną procesową nadawaną w pozycji 3. Wybrać żądaną zmienną procesową z wykazu. Określa zmienną procesową nadawaną w pozycji 4. Wybrać żądaną zmienną procesową z wykazu.

(1) Jeśli protokół HART wybrano dla RS−485, to parametry Polling Address w menu RS−485 i Polling Address w menu Bell−202 pokrywają się. Patrz rozdział 17.4.1. (2) Patrz rozdział 15.51. (3) Główna zmienna procesowa jest raportowana na głównym wyjściu prądowym (MAO1). Druga zmienna procesowa (SV) jest raportowana na drugim wyjściu prądowym (MAO2). Trzecia zmienna procesowa (TV) jest raportowana na wyjściu częstotliwościowym. Czwarta zmienna procesowa (QV) jest dostępna przez HART i może być zdefiniowana w menu Device Setup. Patrz rozdział 17.6. (4) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy parametr Burst Command ma wartość Transmitter Vars.

17.5.1

Tryb nadawania

Tryb nadawania jest domyślnie wyłączony, należy go aktywować tylko wówczas, gdy inne urządzenie w sieci wymaga komunikacji HART w trybie nadawania.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

149

Uruchomienie

Tryb nadawania (lub tryb nadawania HART) jest specjalnym trybem komunikacji, w którym przelicznik regularnie wysyła dane o zmiennych procesowych przez główne wyjście prądowe korzystając z protokołu HART. Parametr Burst Command umożliwia określenie zawartości i formatu nadawanych zmiennych procesowych.

Konfiguracja: bilety

0

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Polling address (adres sieciowy)

Opis

Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

Przy wykorzystaniu komunikacji HART/Bell−202 szybkość transmisji, bity stopu i parzystości, bity danych mają wartości standardowe i nie mogą być zmienione. Parametry, które można nastawiać dla komunikacji Bell 202 są zdefiniowane w tabeli 17−4.


Konfiguracja komunikacji cyfrowej ciąg dalszy

17.5.2

Komunikacja ze zdalnym urządzeniem

Po pełnej konfiguracji komunikacji Bell 202 (okablowaniu i konfiguracji) możliwe jest połączenie komputera przepływu przy wykorzystaniu parametrów opisanych w tabeli 17−5.

Tabela 17−5 Parametry komunikacji Bell 202 Parametr połączenia

Wartość

Protokół Szybkość transmisji Bity stopu Parzystość Adres/oznaczenie Port COM

HART 1200 1 Nieparzystość Zgodne z konfiguracją w komputerze przepływu Port COM przypisany do portu szeregowego komputera PC

17.6

Konfiguracja parametrów urządzenia

Parametry urządzenia są wykorzystywane do definicji ogólnych parametrów komunikacji cyfrowej podanych w tabeli 17−6.

Tabela 17−6 Parametry urządzenia Zmienna

Nastawa domyślna

Fault setting (tryb alarmowy)

None (brak)

Description (opis) User message (komunikat) HART QV

Zależna od urządzenia(1) Zależna od urządzenia(2) Volume flow rate (natężenie przepływu objętościowego) 0

HART device ID

Transmitter serial number (numer seryjny przelicznika)

0

Opis Metoda wskazywania stanu alarmowego z wykorzystaniem komunikacji cyfrowej. Nastawa ta dotyczy również komunikacji z procesorem lokalnym. Dostępne opcje: • Upscale (stan wysoki) – Zmienna procesowa wskazuje wartość większą od górnej granicy zakresu roboczego czujnika. Zatrzymanie liczników. • Downscale (stan niski) – Zmienna procesowa wskazuje wartość mniejszą od dolnej granicy zakresu roboczego czujnika. Zatrzymanie liczników. • Zero – Natężenie przepływu, gęstość i temperatura przyjmują wartość zero. • NAN (nie liczba) – Zmienne procesowe raportują IEEE NAN. Zatrzymanie liczników. • Zero flow (zero przepływu) – Natężenie przepływu przyjmuje wartość równą zeru wewnętrznemu, brak wpływu na inne zmienne procesowe. Liczniki nie zatrzymują się. • None (brak) –Zmienne procesowe raportowane zgodnie z pomiarami. Liczniki nie zatrzymują się. Dla wszystkich opcji, skalowane liczby całkowite Modbus raportują Max Int + 1. Dowolny ciąg 16 znaków definiowany przez użytkownika. Parametr nie jest konieczny do definiowania. Dowolny ciąg 32 znaków definiowany przez użytkownika. Parametr nie jest konieczny do definiowania. Zmienna procesowa, która jest przypisywana do czwartej zmiennej procesowej (QV). Patrz definicje Burst command w tabeli 17−4.

Identyfikator urządzenia HART jest tylko raz definiowany zazwyczaj fabrycznie i jest równy numerowi seryjnemu. Jeśli identyfikator HART nie został nastawiony, to ma wartość 0. Numer seryjny komputera przepływu z serii 3000. Parametr nie jest konieczny do definiowania

(1) Może być ustawiony w centrum serwisowym na nazwę centrum, rok, miesiąc i dzień w którym urządzenie zostało skonfigurowane. (2) Może być ustawiony w centrum serwisowym na nazwę centrum i numer zamówienia.

150

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


18.1

Konfiguracja przepływu do celów rozliczeniowych Informacje wstępne

Rozdział ten opisuje konfigurację przepływu do celów rozliczeniowych (przepływ inwentaryzowany).

Wykonanie konfiguracji w nieprawidłowej kolejności może być przyczyną jej niekompletności. Prawidłową kolejność zadań przy konfiguracji przedstawiono w rozdziale 1.

UWAGA Zmiana konfiguracji może wpłynąć na działanie przelicznika. Przed zmianą konfiguracji przelicznika należy sterowanie urządzeń regulacyjnych przełączyć na sterowanie ręczne.

Rekord konfiguracyjny

Przy konfiguracji przepływu rozliczeniowego należy zapisać parametry w rekordzie konfiguracyjnym urządzeń z serii 3000 (Dodatek A).

18.3

Informacje ogólne o przepływie rozliczeniowym

Aplikacja przepływu rozliczeniowego została zaprojektowana z myślą o spełnieniu wymagań urzędu miar i wag. Gdy włączone są zabezpieczenia, to niemożliwa jest zmiana krytycznych parametrów konfiguracji przetwornika. Dodatkowo:

Zabezpieczenie przepływu rozliczeniowego

Mechanicznie urządzenie zabezpieczone jest przy użyciu przełącznika i plomby urzędu miar i wag.

Generowany jest alarm złamania blokady, gdy następuje zmiana ustawienia przełącznika lub wymiana procesora lokalnego.

Gdy bilet jest drukowany przy aktywnym alarmie złamania blokady lub podczas trwania załadunku, to na bilecie drukowany jest odpowiedni komunikat.

Przy aktywnym przepływie rozliczeniowym większość parametrów i funkcji przelicznika jest chroniona, co oznacza, że wartości zapisane w pamięci przetwornika nie mogą być zmienione przez operatora. Dotyczy to na przykład konfiguracji, zatrzymywania i uruchamiania liczników, kasowania przepływu zsumowanego. Przelicznik może być używany w normalny sposób do przeglądania aktualnych danych.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

151

Uruchomienie

18.4

Konfiguracja: bilety

18.2

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Uwaga: Przepływ rozliczeniowy jest również znany pod nazwą aplikacji urzędu miar i wag. Aplikacja pomiarów rozliczeniowych jest opcjonalna w komputerach przepływu z serii 3000. W celu sprawdzenia, czy jest zainstalowana należy sprawdzić wykaz zainstalowanych aplikacji w menu View (patrz rozdział 21−5).

Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

18


Konfiguracja przepływu do celów rozliczeniowych ciąg dalszy

Następujące czynności są DOZWOLONE podczas zabezpieczonego przepływu rozliczeniowego:

18.4.1

Tryby przepływu rozliczeniowego

Kasowanie liczników procesowych, gdy natężenie przepływu jest równe zeru

Zmiana jednostek do wydruku pomiarów

Uruchamianie, zatrzymywanie i dokończenie dyskretnego procesu wsadowego

Wybór innych nastaw dyskretnego procesu wsadowego

Przepływ rozliczeniowy ma dwa tryby: World Wide i Europe. Tryby te spełniają różne wymagania legalizacyjne w Europie (zgodne z Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML)) i na świecie. • •

Jeśli proces ma spełniać wymagania światowe, to należy wybrać tryb World Wide. Jeśli proces ma spełniać wymagania OIML, to należy wybrać tryb Europe.

Te dwa tryby różnią się między sobą: •

Pomiary transakcji przepływu rozliczeniowego −

W trybie Europe do pomiarów transakcji przepływu rozliczeniowego można stosować przepływ zsumowany masy, przepływ zsumowany objętości i przepływ zsumowany objętości API. Aplikacja dyskretnych procesów wsadowych może być zainstalowana w przeliczniku, załadunek może być wykonany, lecz pomiary nie są wykorzystywane do przepływu rozliczeniowego, a bilet załadunku nie jest prawnym dowodem transakcji. Tak więc aplikacja dyskretnych procesów wsadowych nie jest konieczna.

W trybie World Wide tylko załadunki realizowane przez aplikację dyskretnych procesów wsadowych mogą być wykorzystywane do transakcji przepływu rozliczeniowego. Tak więc aplikacja dyskretnych procesów wsadowych musi być zainstalowana.

Rozpoczęcie i zakończenie transakcji przepływu rozliczeniowego −

W trybie Europe transakcja przepływu rozliczeniowego (“transfer”) kończy się w momencie prawidłowego wydrukowania biletu transakcji w warunkach braku przepływu lub gdy transfer jest wyzerowany. Następna transakcja zaczyna się natychmiast.

W trybie World Wide transakcja przepływu rozliczeniowego rozpoczyna się po zresetowaniu procesu wsadowego i kończy w momencie wydrukowania biletu pierwszego transferu (World Wide).

Drukowanie biletu −

152

W trybie Europe drukowany jest specjalny bilet transferu. W trybie World Wide bilet załadunku z kilkoma dodatkowymi informacjami jest traktowany jako bilet transferu.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja przepływu do celów rozliczeniowych ciąg dalszy

W trybie Europe użytkownik posiada szersze możliwości formatowania i sterowania wydrukiem biletu.

W trybie Europe bilety transferu mogą być drukowane podczas przepływu, jeśli tylko pozwala na to konfiguracja. (Nie są to kompletne transfery.) W trybie World Wide bilety transferu nie mogą być drukowane podczas przepływu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 19 i 23. 18.5

Procedura konfiguracji

Zabezpieczenie przepływu rozliczeniowego wymaga wykonania następujących kroków. Konfiguracja komputera przepływu/przelicznika

Konfigurację komputerów przepływu opisano w rozdziałach od 10 do 17. Jeśli będzie wykorzystywana aplikacja dyskretnych procesów wsadowych lub pomiarów ropy naftowej, to upewnić się, że aplikacja została prawidłowo skonfigurowana i przetestowana przed konfiguracją aplikacji przepływu rozliczeniowego. Sprawdzenie powinno obejmować drukowanie biletów poza biletami przepływu rozliczeniowego. Krok 2

Wykonać zerowanie czujnika (Model 3500 lub 3700)

W przypadku Modelu 3500 lub 3700 wykonać zerowanie czujnika. Patrz rozdział 20. Krok 3

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Krok 1

Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

Konfiguracja trybu przepływu rozliczeniowego

W menu Weights & Measures (patrz ilustracja 18−1) parametr Mode wybrać jako Europe lub World Wide. Konfiguracja: bilety

Ilustracja 18−1 Menu Weights and measures (miar i wag)

Security

Weights & Measures

Europe

Switch status(1) Sensor zero • Front panel secure(2) • Remote comm. secure(2) Batch reset • Front panel secure(2) • Remote comm. secure(2)

Switch status(1) Sensor zero • Front panel secure(2) • Remote comm. secure(2) Batch reset • Front panel secure(2) • Remote comm. secure(2

Uruchomienie

World wide

(1) Ta opcja menu wskazuje na aktualne ustawienie przełącznika zabezpieczającego. Nie służy ona do zmiany nastawy. (2) Ta opcja menu wskazuje na aktualny stan zabezpieczenia programowego. Nie służy ona do zmiany nastawy. Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

153


Konfiguracja przepływu do celów rozliczeniowych ciąg dalszy

Krok 4

Konfiguracja protokołu i komunikacji drukarki

1. W menu Digital Communications wybrać wartość parametru Protocol jako Printer (patrz rozdział 17.4.2). 2. Wybrać opcję Configure Printer skonfigurować parametry komunikacji drukarki (patrz rozdział 17.4.2). Krok 5

Konfiguracja formatu i wydruku biletu

Szczegółowe informacje na ten temat podano w rozdziale 19. Krok 6

Konfiguracja wejścia dyskretnego do zakończenia transakcji transferu rozliczeniowego (opcja)

Jeśli wybrano tryb Europe i parametr Protocol nie ma wartości Printer, to możliwa jest konfiguracja wejścia dyskretnego 1 lub 2 do zakończenia transakcji transferu rozliczeniowego (patrz rozdział 23.2.1) i zapisu danych o transferze w dzienniku transferów. Jest to funkcja kasowania transferu. W tym celu należy: 1. Przejść do menu Digital Communications (ilustracja 17−1). 2. Wybrać Discrete Inputs. a. Wybrać Transfer Reset Screen, a następnie wybrać wejście dyskretne, które będzie wykorzystane do zakończenia transferu. b. Wybrać Transfer Scr to Reset a następnie wybrać dane, które będą zapisane w dzienniku zdarzeń, gdy wejście dyskretne zostanie uaktywnione. Uwaga: Te opcje menu podobne są do opcji Transfer Print Screen i Transfer Screens To Print opisanych w rozdziale 19.6, poza tym, że jeśli wejście dyskretne jest konfigurowane tutaj, nie będzie możliwy wydruk biletu przy aktywnym wejściu dyskretnym, a pozostałe menu umożliwiają wydruk biletu zawierającego dane zinwentaryzowane. Nastawy wejścia dyskretnego i ekranów transferu zdefiniowane tutaj będą widoczne w pozostałych opcjach menu i na odwrót. Uwaga: Możliwe jest przypisanie jednego lub więcej działań do jednego wejścia dyskretnego. Wszystkie działania zostaną wykonane. Pełen wykaz działań możliwych do przypisania wejściom dyskretnym przedstawiono w tabeli 11−19. Krok 7

Ustawienie przełącznika zabezpieczającego

Zabezpieczenia przepływu rozliczeniowego nie będą aktywne, jeśli przełącznik zabezpieczający nie zostanie ustawiony w pozycji On. Przełącznik zabezpieczający jest przełącznikiem sprzętowym. Uwaga: Aktualną pozycję przełącznika można określić na wyświetlaczu, lecz wyświetlacz nie może być wykorzystany do zmiany ustawienia przełącznika. W tym kroku przedstawiono informacje dla:

154

Model 3300 lub 3500 do montażu panelowego

Model 3300 lub 3500 do montażu kasetowego

Model 3350 lub 3700 do montażu polowego

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja przepływu do celów rozliczeniowych ciąg dalszy Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

Wykonać procedurę właściwą dla posiadanego modelu urządzenia.

UWAGA Niewłaściwe przenoszenie elementów przelicznika może uszkodzić przelicznik. W celu zabezpieczenia przed ładunkami elektrostatycznymi, przy ustawianiu przełącznika zabezpieczającego należy zakładać opaskę uziemiającą.

W celu ustawienia przełącznika zabezpieczającego w zamontowanym w panelu Modelu 3300 lub 3500: 1. Odkręcić śruby uwięzione w obejmie mocującej łącznik kablowy śrubowy lub kabel WE/WY do tylnej ściany komputera przepływu. 2. Zdjąć obejmę z tylnej ściany. 3. Przełącznik zabezpieczający znajduje się na tylnej ścianie. Ustawić przełącznik w górnej pozycji. Patrz ilustracja 18−2. 4. Włożyć zespolony łącznik wtykowy lub kabel I/O w listwy zaciskowe na tylnej ścianie. 5. Dokręcić śruby uwięzione mocujące obejmę do tylnej ściany.

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Model 3300 lub 3500 do montażu panelowego

Ilustracja 18−2 Przełącznik zabezpieczający w Modelu 3300 lub 3500 do montażu panelowego Konfiguracja: bilety Uruchomienie

Przełącznik zabezpieczający Zabezpieczenie jest aktywne, gdy przełącznik znajduje się w górnym położeniu

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

155


Konfiguracja przepływu do celów rozliczeniowych ciąg dalszy

Model 3300 lub 3500 do montażu kasetowego W celu ustawienie przełącznika zabezpieczającego w Modelu 3300 lub 3500 zamontowanym w kasecie: 1. Odkręcić śruby uwięzione, które mocują płytę czołową komputera przepływu do kasety. 2. Wyjąć komputer przepływu z kasety. 3. Przełącznik zabezpieczający znajduje się na tylnej ścianie. Ustawić przełącznik w górnej pozycji. Patrz Ilustracja 18−3. 4. Ustawić komputer przepływu we właściwej pozycji względem szyn prowadzących. 5. Wsunąć urządzenie do kasety. Wtyki z tylnej ściany muszą wejść w łączniki kablowe. 6. Wymienić dwie dolne lub dwie górne śruby na dwie śruby zabezpieczające. Patrz Ilustracja 18−4. 7. Silnie dokręcić wszystkie cztery śruby mocujące płytę czołową do szyn prowadzących kasety. Ilustracja 18−3 Przełącznik zabezpieczający w Modelu 3300 lub 3500 montowanym w kasecie

Przełącznik zabezpieczający Zabezpieczenie jest aktywne, gdy przełącznik znajduje się w górnym położeniu

156

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Konfiguracja przepływu do celów rozliczeniowych ciąg dalszy Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

Ilustracja 18−4 Sposób instalacji śrub zabezpieczających w komputerze przepływu do montażu kasetowego Drut plombujący musi być założony przez przedstawiciela Urzędu Miar i Wag (patrz Krok 8)

Wymienić dwie górne i dwie dolne śruby na śruby zabezpieczające

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

2 śruby zabezpieczające

Model 3350 lub 3700 do montażu polowego

OSTRZEŻENIE Zagrożenie wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem nie wolno zdejmować pokrywy komory obwodów elektrycznych przed upływem 2 minut od wyłączenia zasilania.

Konfiguracja: bilety

Komorę obwodów elektrycznych przedstawiono na Ilustracji 18−5.

UWAGA Niewłaściwe przenoszenie elementów przelicznika może spowodować uszkodzenie komputera przepływu. Jeśli do odkręcenia pokrywy komory obwodów elektronicznych używa się obejmy lub podobnego narzędzia to: •

W celu ustawienia przełącznika zabezpieczającego w Modelach 3350 lub 3700 należy: 1. Odkręcić pokrywę komory obwodów elektrycznych. Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

157

Uruchomienie

Przyłożyć stałą siłę, aby uniknąć uszkodzenia farby. Zdarta farba może być przyczyną korozji obudowy. Jeśli farba uległa uszkodzeniu, to ponownie obudowę pokryć farbą. Nie przykładać nadmiernego momentu siły. Zbyt duży moment siły może spowodować uszkodzenie instalacji lub kontrolera.


Konfiguracja przepływu do celów rozliczeniowych ciąg dalszy

2. Przełącznik zabezpieczający znajduje się na płycie wewnątrz komory. Przełącznik ustawić w pozycji od strony obejmy montażowej przelicznika. Patrz Ilustracja 18−5. 3. Założyć pokrywę i dokręcić momentem siły 16 Nm. Ilustracja 18−5 Przełącznik zabezpieczający w Modelu 3350 lub 3700 Komora obwodów elektrycznych Otwierać po 2 minutach po odłączeniu zasilania

Przełącznik zabezpieczający Zabezpieczenie jest aktywne, gdy przełącznik znajduje się od strony obejmy montażowej

Krok 8

Instalacja plomby urzędu miar i wag

Przedstawiciel urzędu miar i wag musi założyć plombę.

158

W przypadku Modelu 3300 lub 3500 zamontowanego w panelu plombowanie polega na przełożeniu drutu przez otwór w występie przechodzącym przez obejmę mocującą łącznik do tylnej ściany urządzenia.

W przypadku Modelu 3300 lub 3500 zamontowanego w kasecie plombowanie polega na przełożeniu drutu przez otwory w śrubach na płycie czołowej urządzenia.

W przypadku Modelu 3350 lub 3700, wrzeciądz obudowy znajduje się pod pokrywą komory obwodów elektrycznych. W pokrywie znajdują się cztery występy. Przełożyć drut plomby przez otwór we wrzeciądzu i najbliższym występie.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


19.1

Formatowanie i wydruk biletu Informacje wstępne

W rozdziale niniejszym zawarto informacje o formatowaniu i drukowaniu biletu. Aby możliwe było wydrukowanie biletu konieczna jest konfiguracja komunikacji cyfrowej z drukarką. Patrz rozdział 17. Wykonanie konfiguracji w nieprawidłowej kolejności może być przyczyną jej niekompletności. Prawidłową kolejność zadań przy konfiguracji przedstawiono w rozdziale 1.

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

UWAGA Zmiana konfiguracji może wpłynąć na działanie przelicznika. Przed zmianą konfiguracji przelicznika należy sterowanie urządzeń regulacyjnych przełączyć na sterowanie ręczne.

19.2

Rekord konfiguracyjny

Przy konfiguracji formatowania i drukowania biletów należy zapisać parametry w rekordzie konfiguracyjnym urządzeń z serii 3000 (Dodatek A).

19.3

Informacje ogólne o biletach

Istnieją cztery typy biletów: Bilety załadunku – dostępne tylko wówczas, gdy zainstalowana jest aplikacja dyskretnych procesów wsadowych. Bilet załadunku zawiera informacje o dostarczonej ilość medium, dacie, itp.

Bilety transferu (Europe − Europa) – dostępne tylko wówczas, gdy zainstalowana jest aplikacja pomiarów rozliczeniowych i parametr Mode ma wartość Europe. Bilet transferu (Europa) zawiera informacje o dostarczonej ilość medium, dacie, itp. oraz dodatkowe informacje o przepływie rozliczeniowym.

Bilety transferu (World Wide − świat) – dostępne tylko wówczas, gdy zainstalowana jest aplikacja pomiarów rozliczeniowych i parametr Mode ma wartość World Wide. Bilet transferu (World Wide) jest biletem załadunku z dodatkowymi informacjami o przepływie rozliczeniowym.

Bilety standardowe – wszystkie inne bilety. Mogą one zawierać różne informacje.

Możliwa jest konfiguracja automatycznego drukowania biletów, na przykład w określonych momentach procesu lub przy wystąpieniu określonych zdarzeń. Możliwe jest również ręczne drukowanie biletów korzystając z przycisku PRINT lub wejścia dyskretnego.

159

Uruchomienie

Użytkownik może skonfigurować format każdego typu biletu. Dla niektórych typów biletów można określić, które informacje mogą być drukowane, a które nie.

Konfiguracja: bilety

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

19


Formatowanie i wydruk biletu ciąg dalszy

19.4

Bilety standardowe

Rozdział ten opisuje formatowanie i drukowanie biletów standardowych.

19.4.1

Formatowanie

W celu sformatowania biletu standardowego należy: 1. W menu Digital Communication wybrać Configure RS−485 i parametr Protocol ustawić na Printer. Wyświetli się menu pokazane na ilustracji 19−1. 2. Wybrać Configure printer. 3. Nastawić wartości parametrów. Patrz tabela 19−1. Uwaga: Inne parametry zdefiniowano w tabeli 17−3. Uwaga: Parametry Header Line 1, Header Line 2 i Footer są wspólne również dla biletów załadunku i transferu. Formatowanie biletów standardowych dotyczy również biletów załadunku i transferu i na odwrót. Uwaga: Ponieważ audyt jest funkcją transferu rozliczeniowego i wymaga aplikacji pomiarów rozliczeniowych, to bilet audytu dziennika zdarzeń zawiera parametry Header Line 3 i Header Line 4 skonfigurowane dla biletów transferu (patrz rozdział 19.6.1 lub 19.7.1). We wszystkich innych przypadkach bilet audytu dziennika zdarzeń jest biletem standardowym.

Ilustracja 19−1 Menu konfiguracji biletów – bilety standardowe Digital comm

Configure RS−485

160

Protocol

Configure printer

Discrete inputs

• HART • Modbus RTU • Modbus ASCII • Printer

• Printer selection • Pre header codes(1) • Header line 1–2 • Footer • Post footer codes(1) • Baud rate • Parity • Data bits • Stop bits • Chars per second • Print buf size • Lines per page • Number of tickets(2) • Auto print(2) • Disable paper check(3)

• Print screen • Screens to print • Print process monitor

Printer test

(1) Opcja nie jest wyświetlana, gdy zainstalowana jest aplikacja pomiarów rozliczeniowych. (2) Opcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy zainstalowana jest aplikacja dyskretnych procesów wsadowych. (3) Opcja nie jest wyświetlana, gdy parametr trybu pracy ma wartość Europe.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Formatowanie i wydruk biletu ciąg dalszy

Nastawa domyślna

Zmienna Pre header codes Post footer codes Text (tekst) Header line 1 Header line 2 Footer (nagłówek linia 1 nagłówek linia 2 Line feeds stopka)

None (brak) Blank (no text) (puste (brak tekstu)) 1 line (1 linia) Normal height (normalna)

Kody kontrolne drukarki. Wprowadzić kody wymagane przez drukarkę, na przykład form feed. Wprowadzić tekst, który będzie wyświetlany w nagłówku lub stopce. Maksymalna liczba znaków 22. Wyświetlanych będzie 21 znaków; kursor w lewo i prawo umożliwia wyświetlenie całej linii tekstu. Wprowadzić 1, 2 lub 3. Parametr ten określa odległość między liniami. Wybrać normal height (wysokość normalna) lub double height (wysokość podwójna).(1)

(1) Nie wszystkie drukarki mogą drukować z podwójną wysokością liter. Jeśli drukarka nie może drukować podwójnej wysokości znaków, to będą one drukowane w normalnej wielkości.

19.4.2

Drukowanie

Możliwe jest ręczne drukowanie biletów przy użyciu wyświetlacza lub wejścia dyskretnego. Bilety mogą być drukowane automatycznie po nastąpieniu zdarzenia dyskretnego lub w dowolnym stanie dyskretnego procesu wsadowego. Możliwa jest dowolna kombinacja tych metod. Wyświetlacz Do drukowania biletów z wyświetlacza służy przycisk PRINT. Przycisk PRINT pojawia się tylko w momencie dostępności funkcji drukowania. Przykładowo możliwe jest wydrukowanie: Ekranu aktualnego monitora procesu

Wszystkich skonfigurowanych ekranów monitora procesu

Wszystkich danych konfiguracyjnych

Historii alarmów

Opcja Print process monitor opisana poniżej umożliwia określenie, czy bilet będzie zawierał średnią, maksymalną i minimalną wartość zmiennej procesowej, czy nie. Wejście dyskretne lub zdarzenie dyskretne

Konfiguracja: bilety

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Font size (wielkość czcionki)

Opis

Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

Tabela 19−1 Parametry biletów dla biletów standardowych

Możliwa jest konfiguracja przelicznika, aby bilet standardowy był drukowany w momencie aktywacji wejścia dyskretnego lub wystąpienia zdarzenia dyskretnego. Ten bilet może zawierać jeden lub kilka ekranów, wszystkie przypisane ekrany będą drukowane. Procedura: 1. Z menu Digital Communication (ilustracja 19−1) wybrać Configure RS−485, a następnie Discrete Inputs.

3. Wykorzystując opcję Screens to print wybrać ekrany, które będą drukowane w momencie aktywacji wejścia dyskretnego lub wystąpienia zdarzenia dyskretnego. Możliwy jest wybór dowolnej liczby ekranów. 4. Jeśli wybrano ekran monitora procesu, opcja Print Process Monitor umożliwia określenie, czy bilet będzie zawierał lub nie średnią, maksymalną i minimalną wartość zmiennej procesowej. Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

161

Uruchomienie

2. Wykorzystując opcję Print screen wybrać wejście dyskretne lub zdarzenie dyskretne, do którego zostaną przypisane ekrany.


Formatowanie i wydruk biletu ciąg dalszy

Uwaga: Tylko jedno wejście dyskretne lub zdarzenie dyskretne może być wykorzystane do druku standardowego biletu. Drugie wejście dyskretne może być wykorzystane do drukowania biletu transferu (Europa). Jeśli jedno wejście dyskretne jest przypisane do druku biletu standardowego i biletu transferu (Europa), tylko bilet transferu (Europa) będzie drukowany. Niemożliwe jest przypisanie zdarzenia dyskretnego do drukowania biletu transferu (Europa). Uwaga: Możliwe jest przypisanie więcej niż jednego działania do pojedynczego wejścia lub zdarzenia dyskretnego. Będą wykonane wszystkie przypisane działania. Pozostałe przypisanie działań do wejść i zdarzeń dyskretnych opisano w tabeli 11−19. Dyskretne procesy wsadowe Możliwa jest konfiguracja, aby bilet standardowy był drukowany gdy dyskretny proces wsadowy znajdzie się w jednym z następujących stanów: •

Batch timeout − przekroczenie czasu załadunku

Batch in progress − proces w toku

Batch pump start − włączenie pompy procesu wsadowego

Batch primary valve open − otwarcie zaworu głównego procesu wsadowego

Batch secondary valve open − otwarcie zaworu pomocniczego procesu wsadowego

Tego typu bilet może zawierać jeden lub kilka ekranów; wszystkie przypisane ekrany będą drukowane w momencie wystąpienia określonego stanu procesu wsadowego. Uwaga: Mimo że możliwe jest określenie biletu załadunku jako jednego z ekranów do druku, to wydruk biletu nie jest możliwy podczas trwania procesu załadunku. Żądania druku biletu załadunku podczas trwania procesu wsadowego będą zignorowane. Formatowanie i drukowanie biletu załadunku opisano w rozdziale 19.5. W celu skonfigurowania drukowania biletu na podstawie stanu procesu wsadowego należy: 1. Z menu Digital Communication (patrz ilustracja 19−1) wybrać Configure RS−485, a następnie Discrete Inputs. 2. Wykorzystując opcję Print Screen określić stan procesu wsadowego, do którego będą przypisane ekrany. 3. Wykorzystując opcję Screens to print wybrać ekrany, które będą drukowane w momencie wystąpienia wybranego stanu procesu wsadowego. Możliwy jest wybór dowolnej liczby ekranów. 4. Jeśli wybrano ekran monitora procesu, opcja Print Process Monitor umożliwia określenie, czy bilet będzie zawierał średnią, maksymalną i minimalną wartość zmiennej procesowej, czy nie.

162

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Formatowanie i wydruk biletu ciąg dalszy

Bilety załadunku

Rozdział ten opisuje formatowanie i drukowanie biletów załadunku.

19.5.1

Formatowanie

W celu sformatowania biletu standardowego należy:

Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

19.5

1. W menu Digital Communication wybrać Configure RS−485 i parametr Protocol ustawić na Printer. Wyświetli się menu pokazane na ilustracji 19−2. 2. Wybrać Configure printer. 3. Nastawić wartości parametrów. Patrz tabela 19−2. Uwaga: Inne parametry zdefiniowano w tabeli 17−3.

Ilustracja 19−2 Menu konfiguracji biletów – bilety załadunku Digital comm

Configure RS−485

Configure printer

Discrete inputs

• Printer selection • Pre header codes(1) • Header line 1 – 2 • Footer • Post footer codes(1) • Baud rate • Parity • Data bits • Stop bits • Chars per second • Print buf size • Lines per page • Number of tickets • Auto print • Disable paper check(2)

• Print screen • Screens to print • Print process monitor

Printer test

Konfiguracja: bilety

Protocol • HART • Modbus RTU • Modbus ASCII • Printer

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Uwaga: Parametry Header Line 1, Header Line 2 i Footer są wspólne również dla biletów załadunku i transferu. Formatowanie biletów standardowych dotyczy również biletów załadunku i transferu i na odwrót.

(1) Opcja nie jest wyświetlana, gdy zainstalowana jest aplikacja pomiarów rozliczeniowych. (2) Opcja nie jest wyświetlana, gdy parametr trybu pracy ma wartość Europe.

Uruchomienie

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

163


Formatowanie i wydruk biletu ciąg dalszy

Tabela 19−2 Parametry biletów dla biletów załadunku Nastawa domyślna

Zmienna Pre header codes Post footer codes Text (tekst) Header line 1 Header line 2 Footer (nagłówek linia 1 nagłówek linia 2 stopka) Line feeds Font size (wielkość czcionki)

Opis

None (brak) Blank (no text) (puste (brak tekstu)) 1 line (1 linia) Normal height (normalna)

Number of tickets(2) (liczba biletów)

1

Auto print(2) (autodrukowanie)

No

Kody kontrolne drukarki. Wprowadzić kody wymagane przez drukarkę, na przykład form feed. Wprowadzić tekst, który będzie wyświetlany w nagłówku lub stopce. Maksymalna liczba znaków 22. Wyświetlanych będzie 21 znaków; kursor w lewo i prawo umożliwia wyświetlenie całej linii tekstu. Wprowadzić 1, 2 lub 3. Parametr ten określa odległość między liniami. Wybrać normal height (wysokość normalna) lub double height (wysokość podwójna).(1) Liczba biletów załadunku, które mają być drukowane po zakończeniu załadunku. Parametr ten dotyczy tylko sytuacji, gdy przepływ rozliczeniowy jest nieaktywny lub gdy jest aktywny a parametr Mode ma wartość Europe. • Wybrać Yes jeśli bilet ma być drukowany automatycznie po zakończeniu każdego procesu wsadowego. Bilety będą drukowane tylko wówczas, gdy załadowano wartość docelową i przepływ został wstrzymany. • Wybrać No jeśli bilety nie będą drukowane po zakończeniu każdego procesu wsadowego.

(1) Nie wszystkie drukarki mogą drukować z podwójną wysokością liter. Jeśli drukarka nie może drukować podwójnej wysokości znaków, to będą one drukowane w normalnej wielkości. (2) Opcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy zainstalowana jest aplikacja dyskretnych procesów wsadowych.

19.5.2

Drukowanie

Bilety załadunku mogą być drukowane automatycznie po zakończeniu procesu lub po wystąpieniu zdarzenia dyskretnego lub ręcznie przy użyciu wyświetlacza lub wejścia dyskretnego, jeśli nie ma przepływu. Uwaga: Informacje w tym rozdziale dotyczą tylko biletów załadunku, które nie są wykorzystywane jako bilety transferu rozliczeniowego (tzn., jeśli nie jest zainstalowana aplikacja pomiarów rozliczeniowych lub parametr Mode ma wartość Europe). Informacje o druku biletów załadunku wykorzystywanych jako bilety transferu rozliczeniowego (Mode ma wartość World Wide) przedstawiono w rozdziale 19.7.2. Auto print Drukowanie automatyczne biletów wymaga skonfigurowania parametrów Auto Print i Number of Tickets (patrz tabela 19−2). Wyświetlacz Do druku biletu z wyświetlacza służy przycisk PRINT, który pojawia się wówczas, gdy •

Proces wsadowy został zakończony

Proces wsadowy został zatrzymany

Możliwa jest konfiguracja przelicznika, aby bilet standardowy był drukowany w momencie aktywacji wejścia dyskretnego lub wystąpienia zdarzenia dyskretnego. Ten bilet może zawierać jeden lub kilka dodatkowych ekranów poza ekranem załadunku; wszystkie przypisane ekrany będą drukowane. Procedura konfiguracji jest następująca:

164

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Formatowanie i wydruk biletu ciąg dalszy

2. Wykorzystując opcję Print screen wybrać wejście dyskretne lub zdarzenie dyskretne, do którego zostaną przypisane ekrany. 3. Wykorzystując opcję Screens to print wybrać ekrany, które będą drukowane w momencie aktywacji wejścia dyskretnego lub wystąpienia zdarzenia dyskretnego. Możliwy jest wybór dowolnej liczby ekranów.

Uwaga: Możliwe jest przypisanie więcej niż jednego działania do pojedynczego wejścia lub zdarzenia dyskretnego. Będą wykonane wszystkie przypisane działania. Pozostałe przypisanie działań do wejść i zdarzeń dyskretnych opisano w tabeli 11−19. Wielokrotny wydruk biletu Jeśli drukowane są bilety wielokrotne, każdy bilet zawiera datę i dane procesu wsadowego w chwili druku biletu.

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Uwaga: Tylko jedno wejście dyskretne lub zdarzenie dyskretne może być wykorzystane do druku standardowego biletu. Drugie wejście dyskretne może być wykorzystane do drukowania biletu transferu (Europa). Jeśli jedno wejście dyskretne jest przypisane do druku biletu standardowego i biletu transferu (Europa), tylko bilet transferu (Europa) będzie drukowany. Niemożliwe jest przypisanie zdarzenia dyskretnego do drukowania biletu transferu (Europa).

Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

1. Z menu Digital Communication (ilustracja 19−1) wybrać Configure RS−485, a następnie Discrete Inputs.

Uwaga: Żaden bilet załadunku, poza wykorzystywanymi do transferu rozliczeniowego (World Wide), nie zawiera napisu “Duplicate receipt” (duplikat). Bilety transferu (Europa)

Rozdział ten opisuje formatowanie i drukowanie biletów transferu, gdy aplikacja przepływu rozliczeniowego pracuje w trybie Europe.

19.6.1

Formatowanie

W celu sformatowania biletu transferu (Europa) należy:

Konfiguracja: bilety

19.6

1. W menu Digital Communication wybrać Configure RS−485 i parametr Protocol ustawić na Printer. Wyświetli się menu pokazane na ilustracji 19−3. 2. Wybrać Format W&M Ticket. 3. Nastawić wartości parametrów. Patrz tabela 19−3.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

165

Uruchomienie

Uwaga: Parametry Header Line 1, Header Line 2 i Footer są wspólne również dla biletów załadunku i transferu. Formatowanie biletów standardowych dotyczy również biletów załadunku i transferu i na odwrót.


Formatowanie i wydruk biletu ciąg dalszy

Ilustracja 19−3 Menu konfiguracji biletu – bilety transferu (Europa) Digital comm

Configure RS−485

Protocol • HART • Modbus RTU • Modbus ASCII • Printer

Configure printer

Format W&M ticket

Discrete inputs

• Printer selection • Header line 1 – 2 • Footer • Baud rate • Parity • Data bits • Stop bits • Chars per second • Print buf size • Lines per page • Number of tickets(1) • Auto print(1)

Header line 1 – 4

• Transfer print screen • Transfer screens to print • Print screen • Screens to print • Print process monitor

Transfer ticket • Start number (BOL) • Transfer Total Format • Transfer Print Conditions • Transfer Form Feed • Alarm Occurred • Number of transfer tickets

Printer test

Footer

(1) Opcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy zainstalowana jest aplikacja dyskretnych procesów wsadowych.

166

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Formatowanie i wydruk biletu ciąg dalszy

Nastawa domyślna

Zmienna Header line 1 Header line 2 Header line 3 Header line 4 Footer (nagłówek linia 1 stopka)

Line feeds

1 line (1 linia)

Font size (wielkość czcionki) Start number (BOL) (numer początkowy)

Normal height (normalna)

Transfer total format(2) (format przepływu zsumowanego)

*Mass Total*

Transfer print conditions (warunki druku biletu)

With flow (przepływ)

Transfer form feed (wysunięcie papieru)

No (nie)

Alarm occcurred (komunikat o alarmach)

No (nie)

Number of transfer tickets (liczba biletów)

1

0

Wprowadzić tekst, który będzie wyświetlany w nagłówku lub stopce. Maksymalna liczba znaków 22. Wyświetlanych będzie 21 znaków; kursor w lewo i prawo umożliwia wyświetlenie całej linii tekstu. Wprowadzić 1, 2 lub 3. Parametr ten określa odległość między liniami. Wybrać normal height (wysokość normalna) lub double height (wysokość podwójna).(1) Numer początkowy biletu w liczniku transakcji (BOL). Zmiana numeru początkowego powoduje wyzerowanie dziennika transferów. Jeśli numer początkowy jest zmieniony po zakończeniu transakcji, to wszystkie dane w dzienniku transakcji zostaną utracone. Parametr określa jak gwiazdka (*) będzie wykorzystana na bilecie i na wyświetlaczu przelicznika. Gwiazdka może być wykorzystana do zaznaczenia drukowanego przepływu zsumowanego masy, objętości, masy i objętości, objętości AP lub pustego miejsca. Parametr ten jest wykorzystywany zazwyczaj do oznaczania zmiennych legalizowanych. • No Flow (brak przepływu) – Bilety nie mogą być drukowane podczas przepływu medium przez czujnik. Jeśli bilet drukowany jest w warunkach braku przepływu i bilet zawiera przepływ zsumowany, to po zakończonym procesie załadunku na bilecie drukowane jest natężenie przepływu i tytuł “Complete” (zakończony). • With Flow (z przepływem) – Bilety mogą być drukowane w trakcie przepływu. – Jeśli bilet jest drukowany podczas przepływu, to na bilecie jest wydrukowane natężenie przepływu i tytuł “Not complete” (niezakończony), a transfer jest kontynuowany. – Jeśli bilet drukowany jest w warunkach braku przepływu i bilet zawiera przepływ zsumowany, to po zakończonym procesie załadunku na bilecie drukowane jest natężenie przepływu i tytuł “Complete” (zakończony). Jeśli bilet drukowany jest w warunkach bez przepływu i bilet nie zawiera przepływu zsumowanego, to na bilecie drukowane jest natężenie przepływu a transfer nie jest dokończony. • No – Nie będzie automatycznego wysunięcia papieru po zakończeniu wydruku biletu. • Yes – Będzie automatyczne wysunięcie papieru po zakończeniu wydruku biletu. • No – Bilety nie będą miały nadruku “Alarm occurred during the transfer” (wystąpiły alarmy podczas transferu) jeśli takie zdarzenie miało miejsce. • Yes – Bilety będą miały nadruk “Alarm occurred during the transfer” (wystąpiły alarmy podczas transferu) jeśli takie zdarzenie miało miejsce. Liczba biletów transferu (Europa), które będą drukowane po zakończeniu transakcji przepływu rozliczeniowego. Zakres od 1 do 3.

Uruchomienie

(1) Nie wszystkie drukarki mogą drukować z podwójną wysokością liter. Jeśli drukarka nie może drukować podwójnej wysokości znaków, to będą one drukowane w normalnej wielkości. (2) Parametr ten jest powtórzeniem opcji Transfer Total Format opisanej w rozdziale 16.6. Wszystkie zmiany dokonane tutaj będą widoczne w menu Monitoring Configuration i na odwrót.

19.6.2

Drukowanie

Bilety transferu (Europa) mogą być drukowane na dwa sposoby: przy użyciu wyświetlacza lub wejścia dyskretnego.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Konfiguracja: bilety

Blank (no text) (puste (brak tekstu))

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Transfer ticket (bilet transferu)

Text (tekst)

Opis

Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

Tabela 19−3 Parametry biletów – bilety transferu (Europa)

167


Formatowanie i wydruk biletu ciąg dalszy

Jeśli bilet transferu zawierający przepływ zsumowany jest drukowany w warunkach bez przepływu, to następuje automatyczne zakończenie transakcji przepływu rozliczeniowego. Dane transferu zapisywane są w dzienniku transferów, liczba BOL jest inkrementowana i automatycznie inicjowana jest następna transakcja przepływu rozliczeniowego (patrz rozdział 23.2.1). Jeśli żądanie drukowania biletu następuje w trakcie trwania przepływu, a parametr Transfer Print Conditions ma wartość No Flow, to bilet nie zostanie wydrukowany. Wyświetlacz W celu wydrukowania biletu transferu (Europa) przy użyciu wyświetlacza należy: 1. Z menu View wybrać Transfer Totalizer. 2. Wybrać typ biletu, który ma być wydrukowany. 3. Nacisnąć przycisk PRINT. Uwaga: Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli trwa przepływ a parametr Transfer Print Conditions ma wartość No Flow. Wejście dyskretne Możliwa jest konfiguracja wejścia dyskretnego do druku biletu transferu (Europa). W tym celu należy: 1. Z menu Digital Communication (patrz ilustracja 19−3) wybrać Configure RS−485, a następnie Discrete Inputs. 2. Wykorzystując opcję Transfer Print Screen wybrać wejście dyskretne, do którego przypisane będzie drukowanie biletu transferu (Europa). Uwaga: Jeśli skonfigurowano wejście dyskretne do drukowania biletu standardowego lub załadunku, to w tym punkcie należy wybrać inne wejście dyskretne. 3. Opcja Transfer Screens to Print umożliwia wybór danych, które będą drukowane, gdy wybrane wejście dyskretne zostanie uaktywnione. •

Jeśli wybrano Transfer Totals, Transfer & Inventory lub API Transfer & Inventory, dane będą zapisane również w dzienniku transferów.

Jeśli wybrano Inventory, dane nie będą zapisane w dzienniku transferów.

Uwaga: Te opcje menu pokrywają się opcjami Transfer Reset Screen i Transfer Scr To Reset opisanymi w rozdziale 18.5, krok 6, poza tym, że opisywane tu menu zawiera opcję Inventory i jeśli skonfigurowano wejście cyfrowe tutaj, to bilet będzie drukowany po uaktywnieniu wejścia dyskretnego. Parametry wejścia dyskretnego i ekrany transferów zdefiniowane tutaj ulegną zmianie również w odpowiednich opcjach innych menu i na odwrót.

168

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Formatowanie i wydruk biletu ciąg dalszy

Uwaga: Możliwe jest przypisanie więcej niż jednego działania do pojedynczego wejścia lub zdarzenia dyskretnego. Będą wykonane wszystkie przypisane działania. Pozostałe przypisanie działań do wejść i zdarzeń dyskretnych opisano w tabeli 11−19.

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Wielokrotny wydruk biletu Jeśli dla pojedynczej transakcji drukowanych jest kilka biletów transferu (Europa): •

W warunkach obecności przepływu wszystkie bilety zawierają komunikat “Not complete” (niezakończony).

W warunkach braku przepływu wszystkie bilety zawierają komunikat “Complete” (zakończony).

Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

Uwaga: Tylko jedno wejście dyskretne może być wykorzystywane do drukowania biletu transferu (Europa). Drugie wejście dyskretne może być wykorzystywane do druku biletu standardowego lub biletu załadunku. Jeśli to samo wejście zostało przypisane do druku biletu transferu (Europa) i biletu standardowego lub załadunku, to wydrukowany zostanie tylko bilet transferu (Europa). Nie można przypisać zdarzenia dyskretnego do druku biletu transferu (Europa).

Bilety transferu (Europa) nigdy nie mają komunikatu “Duplicate receipt” (duplikat). Bilety transferu (World Wide)

Rozdział ten opisuje formatowanie i drukowanie biletów transferu, gdy aplikacja przepływu rozliczeniowego pracuje w trybie Worl Wide.

19.7.1

Formatowanie

Bilet transferu (World Wide) jest właściwie biletem załadunku z kilkoma dodatkowymi opcjami. W celu sformatowania biletu transferu (World Wide) należy: 1. Sformatować bilet załadunku w sposób opisany w rozdziale 19.5.1. Uwaga: Niedotępne są parametry Pre header codes i Post footer codes. 2. W menu Digital Communication wybrać Configure RS−485, a następnie Format W&M Ticket. Wyświetlone menu przedstawiono na ilustracji 19−4.

Konfiguracja: bilety

19.7

3. Nastawić parametry. Patrz tabela 19−4. Uwaga: Inne parametry zdefiniowano w tabeli 17−3. Uwaga: Parametry Header Line 1, Header Line 2 i Footer są wspólne również dla biletów załadunk i standardowych. Formatowanie biletów standardowych dotyczy również biletów załadunku i transferu i na odwrót. Uruchomienie

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

169


Formatowanie i wydruk biletu ciąg dalszy

Ilustracja 19−4 Menu konfiguracji biletu – bilety transferu (World Wide) Digital comm

Configure RS−485

Protocol • HART • Modbus RTU • Modbus ASCII • Printer

Configure printer

Format W&M ticket

Discrete inputs

• Printer selection • Header line 1 – 2 • Footer • Baud rate • Parity • Data bits • Stop bits • Chars per second • Print buf size • Lines per page • Number of tickets(1) • Auto print(1) • Disable paper check

• Header line 1 – 4 • Footer • Start number (BOL)

• Print screen • Screens to print • Print process monitor

Printer test

(1) Opcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy zainstalowana jest aplikacja dyskretnych procesów wsadowych.

Tabela 19−4 Parametry biletów – bilety transferu (World Wide) Nastawa domyślna

Zmienna Header line 1 Header line 2 Header line 3 Header line 4 Footer (nagłówek linia 1 stopka)

Opis

Text (tekst)

Blank (no text) (puste (brak tekstu))

Line feeds

1 line (1 linia)

Font size (wielkość czcionki)

Normal height (normalna)

Wprowadzić tekst, który będzie wyświetlany w nagłówku lub stopce. Maksymalna liczba znaków 22. Wyświetlanych będzie 21 znaków; kursor w lewo i prawo umożliwia wyświetlenie całej linii tekstu. Wprowadzić 1, 2 lub 3. Parametr ten określa odległość między liniami. Wybrać normal height (wysokość normalna) lub double height (wysokość podwójna).(1)

0

Numer początkowy biletu w liczniku transakcji (BOL).

Start number (BOL) (numer początkowy)

(1) Nie wszystkie drukarki mogą drukować z podwójną wysokością liter. Jeśli drukarka nie może drukować podwójnej wysokości znaków, to będą one drukowane w normalnej wielkości.

19.7.2

Drukowanie

Bilety transferu (World Wide) mogą być drukowane automatycznie po zakończeniu procesu lub po wystąpieniu zdarzenia dyskretnego lub ręcznie przy użyciu wyświetlacza lub wejścia dyskretnego, jeśli nie ma przepływu. Bilety transferu (World Wide) mogą być drukowane tylko w warunkach bez przepływu: załadunek musi zostać zakończony lub zatrzymany. Wszystkie żądania druku podczas trwania przepływu są ignorowane.

170

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Formatowanie i wydruk biletu ciąg dalszy

Autodrukowanie Drukowanie automatyczne biletów po zakończeniu procesu wsadowego wymaga skonfigurowania parametru Auto Print na wartość Yes (patrz tabela 19−2).

Wyświetlacz Do druku biletu z wyświetlacza służy przycisk PRINT, który pojawia się wówczas, gdy proces wsadowy został zakończony. Wejście dyskretne lub zdarzenie dyskretne Możliwa jest konfiguracja przelicznika, aby bilet transferu (World Wide) był drukowany w momencie aktywacji wejścia dyskretnego lub wystąpienia zdarzenia dyskretnego. Ten bilet może zawierać jeden lub kilka dodatkowych ekranów poza ekranem załadunku; wszystkie przypisane ekrany będą drukowane. Procedura konfiguracji jest następująca:

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Możliwe jest automatyczne wydrukowanie tylko jednego biletu transferu (World Wide). Oznacza to, że nastawa parametru Number of Tickets nie ma znaczenia.

Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

Transakcja przepływu rozliczeniowego kończy się w momencie druku biletu transferu (World Wide) dla aktualnego procesu. Dzieje się tak nawet dla załadunków, które zostały wstrzymane a później dokończone. W takim przypadku, wszystkie dodatkowe bilety będą kopią pierwszego, nawet jeśli wartości załadunku uległy zmianie.

1. Z menu Digital Communication (ilustracja 19−1) wybrać Configure RS−485, a następnie Discrete Inputs.

3. Wykorzystując opcję Screens to print wybrać ekrany, które będą drukowane w momencie aktywacji wejścia dyskretnego lub wystąpienia zdarzenia dyskretnego. Możliwy jest wybór dowolnej liczby ekranów. Uwaga: Tylko jedno wejście dyskretne lub zdarzenie dyskretne może być wykorzystane do druku biletu transferu (World Wide).

Konfiguracja: bilety

2. Wykorzystując opcję Print screen wybrać wejście dyskretne lub zdarzenie dyskretne, do którego zostaną przypisane ekrany.

Uwaga: Możliwe jest przypisanie więcej niż jednego działania do pojedynczego wejścia lub zdarzenia dyskretnego. Będą wykonane wszystkie przypisane działania. Pozostałe przypisanie działań do wejść i zdarzeń dyskretnych opisano w tabeli 11−19. Dodatkowe bilety Uruchomienie

Przed zresetowaniem procesu wsadowego możliwy jest druk ręczny dodatkowego biletu transferu (World Wide) przy wykorzystaniu przycisku PRINT lub przez aktywację wejścia dyskretnego, które zostało przypisane do druku biletu załadunku. Na wszystkich biletach transferu (World Wide) poza pierwszym pojawia się komunikat “Duplicate receipt”, niezależnie od tego, czy został on wydrukowany ręcznie czy automatycznie. Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

171


172

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


20.1

Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

20

Procedura uruchomienia

Informacje wstępne

W rozdziale tym opisano procedury, które należy wykonać podczas pierwszego uruchomienia komputerów przepływu z serii 3000. Po pierwszym uruchomieniu procedury te mogą być wykonywane przy okazji prac naprawczych lub konserwacyjnych. •

Zerowanie czujnika

Testowanie wyjść i wejść

Kalibracja cyfrowa wyjścia prądowego

Uwaga: Procedura zerowania czujnika nie dotyczy Modelu 3300 i 3350. Nie należy wykonywać procedury zerowania czujnika, lecz inne właściwe procedury. 20.2

Zerowanie czujnika

Zerowanie czujnika musi być wykonane podczas pierwszego uruchomienia komputera przepływu. Zerowanie przepływomierza określa punkt odniesienia w warunkach, gdy nie ma przepływu.

Długi czas zerowania daje dokładniejszy pomiar referencyjny zera, lecz jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia błędu zerowania. Jest to wynikiem zwiększenia poziomów szumów sygnału przepływu, co skutkuje nieprawidłową kalibracją.

Krótki czas zerowania zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów zerowania, lecz zwiększa niedokładność pomiaru referencyjnego zera.

Konfiguracja: bilety

Przy zerowaniu przepływomierza może zajść konieczność regulacji czasu zerowania. Czas zerowania oznacza czas, który jest potrzebny do zerowania przepływomierza. Nastawa domyślna czasu zerowania to 20 sekund.

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Procedury uruchomieniowe obejmują:

Uwaga: Domyślna nastawa czasu zerowania może być stosowana w większości procedur sterowania.

UWAGA Uruchomienie

Niewykonanie kalibracji zera czujnika przy pierwszym uruchomieniu komputera przepływu może być przyczyną błędnych pomiarów. Aby uniknąć błędnych pomiarów konieczne jest przeprowadzenie zerowanie czujnika przed przekazaniem przepływomierza do eksploatacji.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

173


Procedura uruchomienia ciąg dalszy

20.2.1

Przygotowanie do kalibracji zera czujnika

Przygotowanie przepływomierza do zerowania czujnika: 1. Zainstalować czujnik zgodnie z właściwą instrukcją obsługi czujnika. 2. Włączyć zasilanie komputera przepływu/przelicznika i odczekać co najmniej 30 minut. 3. Przepuścić medium procesowe przez czujnik, aby czujnik osiągnął nominalną temperaturę medium procesowego. 4. Zamknąć zawór odcinający po stronie wylotowej czujnika. 5. Wypełnić całkowicie czujnik medium procesowym o ciśnieniu, temperaturze i gęstości procesowej oraz wstrzymać całkowicie przepływ medium przez czujnik. 6. Sprawdzić, czy przepływ przez czujnik został całkowicie wstrzymany.

UWAGA Przepływ medium przez czujnik podczas procedury zerowania czujnika spowoduje błędną nastawę zera. Należy sprawdzić, czy podczas zerowania czujnika przepływ medium został wstrzymany całkowicie.

20.2.2

174

Wykonanie kalibracji zera czujnika

Zerowanie czujnika jest opcją menu Calibration (patrz ilustracja 20−1). Dostęp do menu Calibration uzyskuje się przez opcję Configuration w menu Management.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Procedura uruchomienia ciąg dalszy Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

Ilustracja 20−1 Menu kalibracji Calibration

Sensor zero

Density (patrz instrukcja obsługi rozszerzonych pomiarów gęstości)

mA output trim

Density curve trim(3) (patrz instrukcja obsługi rozszerzonych pomiarów gęstości)

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Zero time Mass flow rate(1) Calibrate zero View current data

Temperature (patrz rozdział 25)

Batch AOC(2) (patrz rozdział 25)

Milliamp output 1 2

(1) Parametr tylko do odczytu; wyświetlany tylko w celach informacyjnych. (2) Opcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy zainstalowana jest aplikacja dyskretnych procesów wsadowych. (3) Opcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy zainstalowana jest aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości.

Trim 4.0 mA • Enter mA reading • mA output reads • Does mA out match? Trim 20.0 mA • Enter mA reading • mA output reads • Does mA out match?

1. Z menu Calibration wybrać Sensor Zero. 2. Sprawdzić nastawę czasu zerowania Zero Time i w razie potrzeby zmienić ją. 3. Odczytać wartość natężenia przepływu masowego Mass Flow Rate. Jeśli nie jest równa zeru, to sprawdzić przygotowanie czujnika (patrz rozdział 20.2.1).

Konfiguracja: bilety

W celu wykonania procedury zerowania czujnika należy:

4. Wybrać Calibrate Zero, a następnie nacisnąć przycisk SEL. Podczas zerowania czujnika: Generowany jest alarm Calibration In Progress (trwa kalibracja).

Pozostały czas odliczany jest wstecznie do zera.

Ekran Calibrate Zero wyświetla stan “In Progress” i czas zerowania w mikrosekundach.

5. Po zakończeniu kalibracji: •

W dzienniku aktywnych alarmów alarm zmienia się z “active” (aktywny) na “inactive but unacknowledged” (nieaktywny lecz niepotwierdzony).

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

175

Uruchomienie


Procedura uruchomienia ciąg dalszy

Jeśli kalibracja kończy się sukcesem, to wyświetlany jest status “Success”.

Jeśli kalibracja kończy się niepowodzeniem, to wyświetlany jest status “Failed”.

6. Nacisnąć EXIT w celu powrotu do ekranu Sensor Zero. 7. (Opcja) Aby wykasować alarm z dziennika aktywnych alarmów i znacznik alarmu w górnej części wyświetlacza należy potwierdzić alarm w sposób opisany w rozdziale 26. 20.2.3

Diagnostyka niepowodzenia zerowania czujnika

Jeśli na ekranie Calibrate Zero pojawia się komunikat “Calibration Failure”, oznacza to że procedura kalibracji zera czujnika nie została zakończona poprawnie. Komunikat ten może wskazywać na: •

Przepływ medium przez czujnik podczas kalibracji zera czujnika;

Częściowo niewypełnione przez medium rurki pomiarowe; lub

Niewłaściwie zamontowany czujnik.

W celu usunięcia błędu zerowania czujnika:

20.3

Testowanie wejść i wyjść

Nacisnąć EXIT w celu opuszczenia ekranu Calibrate Zero, usunąć prawdopodobną przyczyną błędnego zerowania i powtórzyć procedurę zerowania lub

Przerwać procedurę zerowania czujnika włączając i wyłączając zasilanie komputera przepływu.

Menu Diagnostics (diagnostyka) jest wykorzystywane do testowania wejść i wyjść. Schemat menu Diagnostics przedstawiono na ilustracji 20−2. Dostęp do menu Diagnostics uzyskuje się przez opcję Maintenance w menu Management. Menu Diagnostics umożliwia:

176

Odczytanie stanu wejść dyskretnych

Odczytanie wartości ciśnienia i temperatury uzyskanych z zewnętrznego urządzenia

Odczytanie wartości z wejścia częstotliwościowego

Ustawienie określonych wartości dla wyjść dyskretnych, prądowych i dla wyjścia częstotliwościowego

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Procedura uruchomienia ciąg dalszy Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

Ilustracja 20−2 Diagnostics menu Diagnostics

Read external inputs

Simulate outputs

Discrete outputs • Discrete output 1 • Discrete output 2 • Discrete output 3

(1) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy wybrano odpytywanie dla pomiarów ciśnienia. (2) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy wybrano odpytywanie dla pomiarów temperatury.

Milliamp outputs • Milliamp output 1 • Milliamp output 2 Frequency output

Uwaga: Menu Diagnostics nie jest tym samym co monitor diagnostyczny. Monitor diagnostyczny, do którego dostęp uzyskuje się przez menu View umożliwia odczyt wartości częstotliwości drgań rurek, lewego i prawego detektora położenia, wzmocnienia i aktualnego zera. Szczegółowy opis monitora diagnostycznego znajduje się w rozdziale 21 i 26. 20.3.1

Z menu pokazanego na ilustracji 20−2 wybrać Discrete Input 1 i 2. Wskazywane stany to: •

Yes (On)

No (Off)

W celu przetestowania wejścia dyskretnego należy przełączyć stan zdalnego urządzenia i sprawdzić, czy zmienił się odczyt stanu wejścia w komputerze przepływu z serii 3000. 20.3.2

Odczyt i testowanie wyjścia częstotliwościowego

Konfiguracja: bilety

Odczyt i testowanie wejść dyskretnych

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

Discrete input 1 Discrete input 2 Frequency input External pressure(1) External temperature(2)

Jeśli wejście częstotliwościowe komputera przepływu z serii 3000 do zewnętrznego urządzenia (patrz rozdziały 2, 3 i 4), to wybrać opcję frequency input i odczytać częstotliwość (w Hz). W celu przetestowania wejścia dyskretnego należy odczytać częstotliwość wyjściową zdalnego urządzenia i porównać ją z odczytywaną przez komputer przepływu.

Odczyt i testowanie zewnętrznego ciśnienia i temperatury

Jeśli wybrano odpytywanie temperatury lub ciśnienia, to opcje external pressure i external temperature umożliwiają wyświetlenie wartości odczytywanej przez komputer przepływu z serii 3000. W celu przetestowania wejścia ciśnienia i temperatury należy podłączyć urządzenie referencyjne i porównać mierzoną wartość z wartością wskazywaną przez komputer przepływu z serii 3000.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

177

Uruchomienie

20.3.3


Procedura uruchomienia ciąg dalszy

20.3.4

Ustawienie żądanych wartości na wyjściach

Oprogramowania umożliwia ustawianie wyjść dyskretnych w żądanym stanie oraz dowolnej wartości prądu i częstotliwości na wyjściu prądowym i częstotliwościowym.

UWAGA Podczas trwania procedur do określania przyczyn niesprawności przepływomierz może generować niedokładne sygnały wyjściowe, powodując błędy pomiarowe. Przed przystąpieniem do określania źródeł niesprawności należy urządzenie sterujące przełączyć na sterowanie ręczne.

Wyjścia dyskretne Skorzystać z menu przedstawionego na ilustracji 20−2. 1. Wybrać wejście dyskretne, które ma być testowane. 2. Domyślną nastawą jest Unfixed (zmienna). Zmienić nastawę na On lub Off. Sygnał wyjściowy po wyborze stanu On lub Off zależy od polaryzacji wyjścia, tak jak przedstawiono w tabeli 20−1. (Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w rozdziale 15.4.1) Tabela 20−1 Polaryzacja wyjścia dyskretnego Polaryzacja

Wartość domyślna

Opis

Aktywny stan niski

Aktywny stan niski

• Na wyjściu 0 V w stanie aktywnym (warunek związany z DO ma wartość true). • Obwód zawiera rezystor podciągający do 24 V w stanie nieaktywnym (warunek związany z DO ma wartość false). • Obwód zawiera rezystor podciągający do 24 V w stanie aktywnym (warunek związany z DO ma wartość true). • Na wyjściu 0 V w stanie nieaktywnym (warunek związany z DO ma wartość false).

Aktywny stan wysoki

3. Nacisnąć SAVE aby zatwierdzić dokonany wybór stanu wyjścia dyskretnego. 4. Sprawdzić, czy urządzenie odbiorcze rejestruje właściwy sygnał. 5. Zmienić nastawę wyjścia na Unfixed lub nacisnąć Exit aby przejść do ekranu Simulate Outputs (symulacja wyjść). Stany wyjść są ponownie sterowane przez aplikację. Wyjścia prądowe Skorzystać z menu przedstawionego na ilustracji 20−2. 1. Wybrać wejście prądowe, które ma być testowane. 2. Przy użyciu przycisków kursora zmienić wartość wyjściową. 3. Nacisnąć SAVE aby zatwierdzić dokonany wybór poziomu wyjścia prądowego. 4. Sprawdzić, czy urządzenie odbiorcze rejestruje właściwy sygnał. 178

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Procedura uruchomienia ciąg dalszy

Jeśli różnica między sygnałem wyjściowym wysyłanym przez przelicznik a poziomem sygnału odbieranym przez urządzenie zewnętrzne jest niedopuszczalna, to należy wykonać kalibrację cyfrową wyjścia prądowego. Patrz rozdział 20.4 Wyjście częstotliwościowe Skorzystać z menu przedstawionego na ilustracji 20−2. 1. Wybrać wejście częstotliwościowe.

Konfiguracja: komunikacja cyfrowa

Po wyjściu do ekranu Simulate Outputs sygnał prądowy jest ponownie sterowany przez aplikację.

2. Przy użyciu przycisków kursora zmienić wartość wyjściową. 4. Sprawdzić, czy urządzenie odbiorcze rejestruje właściwy sygnał. Po wyjściu do ekranu Simulate Outputs sygnał częstotliwościowy jest ponownie sterowany przez aplikację. 20.4

Kalibracja cyfrowa wyjścia prądowego

Kalibracja cyfrowa wyjścia prądowego służy do dopasowania prądowego sygnału wyjściowego przelicznika do urządzenia, które odbiera ten sygnał. Na przykład, w sytuacji gdy przelicznik wysyła sygnał prądowy 4 mA a urządzenie odbiorcze raportuje odbiór sygnału 3,8 mA. Jeśli wyjście przelicznika jest skalibrowane poprawnie, to wysyłany sygnał będzie właściwe skompensowany, aby urządzenie odbiorcze wskazywało prawidłową wartość 4 mA.

Konfiguracja: przepływ rozliczeniowy

3. Nacisnąć SAVE aby zatwierdzić dokonany wybór.

Konieczna jest kalibracja cyfrowa obu punktów 4 mA i 20 mA dla zapewnienia prawidłowej kompensacji w całym zakresie sygnałów wyjściowych. 1. Podłączyć multimetr cyfrowy (DMM) lub inne urządzenie referencyjne do zacisków głównego lub pomocniczego wyjścia prądowego. W tabeli 20−2 przedstawiono zaciski, do których należy podłączyć urządzenie referencyjne.

Konfiguracja: bilety

W celu wykonania kalibracji cyfrowej wyjścia prądowego należy:

Tabela 20−2 Zaciski wyjść prądowych Uwaga Urządzenie referencyjne musi odczytywać prąd w mA i być podłączone szeregowo do zacisków

Numery zacisków

Polaryzacja

Główne wyjście 4−20 mA

+ – + –

Pomocnicze wyjście 4−20 mA

Lokalizacja zacisków

Model 3300 lub 3500 z kablem WE/WY

Model 3350 lub 3700

c2 a2 c4 a4 Blok przyłączeniowy najbardziej na prawo na tylnej ścianie

1 2 14 15 Blok umocowany do szyny DIN

2 1 4 3 Szary blok przyłączeniowy

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Uruchomienie

Opis zacisków

Model 3300 lub 3500 z zaciskami śrubowymi lub końcówkami do lutowania

179


Procedura uruchomienia ciąg dalszy

2. Z menu Maintenance wybrać Calibration (patrz ilustracja 20−1). 3. Wybrać mA Output Trim. 4. Wybrać Milliamp Output 1 lub Milliamp Output 2. 5. Wybrać żądany poziom sygnału do kalibracji: •

W celu kalibracji poziomu 4 mA wybrać Trim 4.0 mA

W celu kalibracji poziomu 20 mA wybrać Trim 20.0 mA

6. Nacisnąć CHG i wprowadzić wartość prądu wskazywaną przez urządzenie referencyjne, a następnie nacisnąć SAVE. 7. Porównać wartość wskazywaną przez urządzenie referencyjne i wartość wyświetlaną na ekranie komputera przepływu. •

Jeśli obie wartości są równe, to nacisnąć YES.

Jeśli obie wartości nie są równe, to nacisnąć NO, a następnie powtórzyć kroki 6 i 7.

Uwaga: W trakcie kalibracji cyfrowej nie wolno zmieniać nastaw sygnału wyjściowego o wartość większą niż ± 200 mikroamperów. Jeśli jest konieczne wykonanie większej kalibracji, to należy skontaktować się z działem obsługi klienta Micro Motion. Uwaga: Jeśli do kalibracji głównego wyjścia prądowego wykorzystywany jest komunikator HART a nie wyświetlacz, to sygnał HART do komunikatora HART wpływa na mierzoną wartość prądu. Przed odczytem wartości prądu należy odłączyć komunikator HART, a po odczycie prądu ponownie go podłączyć i dokończyć procedurę kalibracji.

180

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


21

Tryb roboczy Tryb roboczy

21.1

Informacje wstępne

Niniejszy rozdział zawiera informacje o sposobie wykorzystania oprogramowania w trybie roboczym. Są dwa różne tryby robocze: Monitor procesu jest domyślnym trybem roboczym, jeśli nie jest zainstalowana aplikacja dyskretnych procesów wsadowych. Monitor procesu jest opisany w rozdziale 21.4.

Tryb załadunku, który jest domyślnym trybem roboczym przy zainstalowanej aplikacji dyskretnych procesów wsadowych. Tryb załadunku jest opisany w rozdziale 22.

Oba tryby działają różnie, jeśli zainstalowana jest aplikacja do pomiarów rozliczeniowych. Patrz rozdział 23. W celu określenia, które aplikacje są zainstalowane należy sprawdzić wykaz aplikacji w menu View (patrz rozdział 21.5.9). 21.2

Włączenie i test wyświetlacza

1. Logo Micro Motion jest wyświetlane na dwie−trzy sekundy. 2. Na dwie trzy sekundy wyświetlany jest wykaz aplikacji. 3. Przelicznik wchodzi w tryb roboczy: •

Jeśli nie jest zainstalowana aplikacja dyskretnych procesów wsadowych, to wyświetlany jest ekran monitora procesu pokazany na ilustracji 21−1.

Jeśli zainstalowana aplikacja dyskretnych procesów wsadowych, to wyświetlany jest ekran procesu załadunku pokazany na ilustracji 22−1.

4. Jeśli istnieją aktywne alarmy, to kategoria alarmu jest wyświetlana w linii informacyjnej alarmów. Odczyt, potwierdzanie i reakcję na alarmy opisano w rozdziale 26. 21.3

Pierwsze uruchomienie

Po wykonaniu zerowania czujnika dane zapisywane są w pamięci stałej, która nie ulega skasowaniu przy zaniku, wyłączeniu lub awarii zasilania. Zerowanie czujnika opisano w rozdziale 6.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

181

Liczniki

Podczas pierwszego uruchomienia należy wykonać zerowanie przepływomierza, które określa reakcję przepływomierza na brak przepływu i stanowi wartość odniesienia do pomiarów przepływu.

Tryb roboczy: Przepływ rozliczeniowy

Po włączeniu komputer przepływu automatycznie testuje wyświetlacz. Podczas testu wyświetlacz ściemnia się na około 5 sekund. Po zakończeniu testu wyświetlacza:

Tryb roboczy: załadunek


Tryb roboczy ciąg dalszy

UWAGA Niewykonanie kalibracji zera czujnika przy pierwszym uruchomieniu komputera przepływu może być przyczyną błędnych pomiarów. Aby uniknąć błędnych pomiarów konieczne jest przeprowadzenie zerowania czujnika przed przekazaniem przepływomierza do eksploatacji.

21.4

Tryb monitora procesu

Monitor procesu (ilustracja 21−1) jest domyślnym trybem roboczym, jeśli nie jest zainstalowana aplikacja dyskretnych procesów wsadowych. •

Przewijanie monitora procesu następuje po naciśnięciu przycisków kursora w lewo lub w prawo. Liczby obok strzałek w górnej linii wskazują, które ekrany będą wyświetlone po naciśnięciu kursora w lewo lub w prawo.

Jeśli na ekranie wyświetlany jest przepływu zsumowany, to naciśnięcie przyciska RESET powoduje nadanie mu wartości 0. Naciśnięcie RESET powoduje wyzerowanie tylko wyświetlanej wartości.

Naciśnięcie przycisku PRINT powoduje wydrukowanie biletu zawierających wartości wyświetlanych zmiennych procesowych.

Możliwe jest zdefiniowanie, jakie zmienne procesowe będą wyświetlane na każdym z pięciu ekranów monitora procesu. Opis procedury konfiguracji monitora zawiera rozdział 16. Jeśli aktywna jest funkcja sterująca, to możliwe jest monitorowanie zmiennych procesowych przy użyciu opcji Process Monitor w menu View (patrz rozdział 21.5). Ilustracja 21−1 Wyświetlacz urządzeń z serii 3000 w trybie monitora procesu

5←

DEVICE 1

→2

Mass Flow Rate

2.33

Wyświetlacz z podświetleniem

g/s

Przyciski kursora

Mass Total 485.88 g

PRINT

Przyciski funkcyjne

182

RESET

EXIT

Przycisk VIEW lub EXIT Przycisk blokady

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Tryb roboczy ciąg dalszy

21.5

Wykorzystanie menu View

Po naciśnięciu przycisku VIEW na ekranie roboczym następuje wyświetlenie menu View (patrz ilustracja 21−2). Tryb roboczy

Zawartość menu zależy od zainstalowanych aplikacji. Uwaga: Opis menu View w przypadku zainstalowanej aplikacji pomiarów rozliczeniowych i trybu Mode ustawionego na Europe znajduje się w rozdziale 23. Ilustracja 21−3 przedstawia funkcje realizowane przez przyciski funkcyjne i przyciski kursora w menu View. Ilustracja 21−2 Menu View View menu

Tube frequency Left pickoff Right pickoff Drive gain Live zero

Density curves(2)

Density curve 1 Density curve 2 Density curve 3 Density curve 4 Density curve 5 Density curve 6

Preset selections(1)

Batch inventory(1)

Process totalizers

Preset 1 Preset 2 Preset 3 Preset 4 Preset 5 Preset 6

Preset inventory 1 Preset inventory 2 Preset inventory 3 Preset inventory 4 Preset inventory 5 Preset inventory 6

Process • Mass total • Volume total • API ref vol total(3) • ED ref vol total(4) • ED net mass total(4) • ED net vol total(4) • Frequency input total

LCD options

Applications list

Tryb roboczy: Przepływ rozliczeniowy

Diagnostic monitor

Process monitoring

Tryb roboczy: załadunek

Active alarm log

Inventory • Mass inventory • Volume inventory • API ref vol inventory(3) • ED ref vol inventory(4) • ED net mass inventory(4) • ED net vol inventory(4) • Freq input inventory

Contrast LCD backlight

(1) Opcja wyświetlana, gdy zainstalowana i skonfigurowana jest aplikacja dyskretnych procesów wsadowych. (2) Opcja wyświetlana, gdy zainstalowana i skonfigurowana jest aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości i krzywe gęstości nie zostały przypisane do procesu wsadowego. (3) Opcja wyświetlana, gdy zainstalowana i skonfigurowana jest aplikacja pomiarów ropy naftowej. (4) Opcja wyświetlana, gdy zainstalowana i skonfigurowana jest aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości. Liczniki

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

183


Tryb roboczy ciąg dalszy

Ilustracja 21−3 Obsługa menu View EXIT Przesunięcie kursora w górę

ALARMS VIEW MENU Active Alarm Log Process Monitoring Preset Selections Batch Inventory Process Totalizers Diagnostic Monitor Density Curves LCD Options Applications List SEL

SEL CHG SAVE STOP

START RESET PRINT

21.5.1

Wybór podświetlonej opcji Dokonanie zmiany podświetlonej opcji Zapis zmian Zatrzymanie wszystkich liczników poza licznikami załadunku Wznowienie pracy wszystkich liczników Kasowanie liczników Drukowanie biletu

Dziennik aktywnych alarmów

HELP RESET

HELP

SELECT

EXIT

Wyświetlenie ekranu pomocy Zerowanie przepływu zsumowanego

Przesunięcie kursora w dół

EXIT

Powrót do ekranu roboczego

Komputer przepływu wykonuje w trakcie działania procedury autodiagnostyki. Jeśli wykryte zostanie określone zdarzenie lub warunki alarmowe, to w górnej podświetlonej linii pojawia się komunikat alarmowy i dodawany jest element do dziennika aktywnych alarmów. Dziennik aktywnych alarmów Active Alarm Log zawiera: •

Wszystkie aktywne alarmy (warunki, ktore spowodowały alarm są aktywne)

Wszystkie alarmy, które nie zostały potwierdzone (nawet jeśli warunki alarmowe już nie występują)

Alarm będzie umieszczony w dzienniku aktywnych alarmów i wyświetlany na ekranie do czasu potwierdzenia alarmu. Dziennik aktywnych alarmów zorganizowany jest na dwa sposoby:

184

Jeśli wchodzi się do niego przez menu View (tak jak na ilustracji 21−2), to wyświetlane są tylko kategorie alarmów zawierające alarmy aktywne i niepotwierdzone. Katagorie alarmów są wyświetlane w kolejności priorytetów (Electronics, Sensor, Process, Configuration). Aby wyświetlić pomoc dla danego alarmu należy umieścić kursor na kategorii alarmu i nacisnąć HELP.

Jeśli wchodzi się przez menu Maintenance alarmy wyświetlane są w kolejności numerów alarmów (numery alarmów podano w rozdziale 26). Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Tryb roboczy ciąg dalszy

Informacje o potwierdzaniu i reakcji na alarmy zawiera rozdział 26. Monitor procesu

Opcja powoduje wyświetlenie monitora procesu opisanego w rozdziale 21.4. Wyświetlacz wygląda tak jak przedstawiono na ilustracji 21−1. Jeśli do monitora procesu przechodzi się z menu View, to naciśnięcie EXIT powoduje powrót do menu View.

21.5.3

Wybór nastaw

Opcja Preset Selections umożliwia wybór istniejącej nastawy, która będzie wykorzystywana do sterowania załadunkiem. Wykaz zawiera tylko aktywne nastawy.

Informacje o nastawach załadunku i ich konfiguracji zawiera rozdział 22. Uwaga: Jeśli krzywa gęstości została przypisana do wybranej nastawy, to przepływy zsumowany załadunku będzie obliczany na podstawie zmiennej wybranej podczas konfiguracji aplikacji gęstości. Patrz instrukcja obsługi rozszerzonych pomiarów gęstości. Opcja ta wyświetla aktualny stan liczników przepływu rozliczeniowego dla wszystkich aktywnych nastaw. Informacje o nastawach załadunku i ich konfiguracji zawiera rozdział 22. Informacje o licznikach przepływu rozliczeniowego i ich kasowaniu zawiera rozdział 24. 21.5.5

Liczniki procesowe

Menu View umożliwia odczyt, uruchomienie, zatrzymanie i wyzerowanie liczników procesowych oraz odczyt liczników przepływu rozliczeniowego. W celu odczytu lub modyfikacji liczników należy: 1. Z menu View wybrać Process Totalizers. 2. Wybrać Process. Aktualne wartości dla czterech pierwszych liczników zostaną wyświetlone. Pozostałe liczniki będą wyświetlone przy przewijaniu do dołu.

Tryb roboczy: Przepływ rozliczeniowy

Liczniki przepływu rozliczeniowego załadunku

Tryb roboczy: załadunek

Aplikacja dyskretnych procesów wsadowych może zawierać do sześciu różnych nastaw załadunków. Każda nastawa posiada własną wartość docelową. Każda z nastaw może mieć własną nazwę, która będzie pojawiać się w menu wyboru.

21.5.4

Tryb roboczy

21.5.2

3. W celu uruchomienia lub zatrzymania wszystkich liczników należy nacisnąć lewy przycisk funkcyjny (oznaczony START lub STOP). 4. W celu zresetowania określonego licznika: Liczniki

a. Podświetlić licznik, który ma być wyzerowany. b. Nacisnąć przycisk RESET. W celu odczytu licznika przepływu rozliczeniowego: 1. Z menu View wybrać Process Totalizers. 2. Wybrać Inventory.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

185


Tryb roboczy ciąg dalszy

3. Przewijać wykaz do momentu wyświetlenia żądanej wartości. Uwaga: Liczniki przepływu rozliczeniowego nie mogą być wyzerowane z poziomu menu View. Resetowanie liczników przepływu rozliczeniowego odbywa się z poziomu menu Maintenance. Patrz rozdział 24. 21.5.6

Monitor diagnostyczny

Opcja Diagnostic Monitor wyświetla aktualne wartości częstotliwości drgań rurek, napięcie lewego i prawego detektora położenia, wzmocnienie i aktualne zero czujnika. Wzmocnienie, poziomy sygnałów detektorów położenia i częstotliwość drgań rurek czujnika są użyteczne przy określaniu źródeł alarmów. Informacje o określaniu źródeł alarmów zawiera rozdział 26. Aktualne zero jest wykorzystywane do monitorowania natężenia przepływu, gdy spada on poniżej przerwania przepływu masowego. Konfigurację przerwania pomiarów dla małych natężeń przepływu masowego opisano w rozdziale 11.4. Uwaga: Monitor diagnostyczny to nie to samo co menu Diagnostics. Menu Diagnostics dostępne jako opcja menu Maintenance umożliwia odczyt wartości wejść zewnętrznych oraz symulację określonych sygnałów na wyjściach. Menu Diagnostics i jego wykorzystanie opisano w rozdziale 20.

21.5.7

Opcje wyświetlacza LCD

Menu LCD Options umożliwia regulację kontrastu lub włączenie podświetlenia. 1. Wybrać LCD Options z menu View. 2. Wybrać Contrast w celu regulacji kontrastu. 3. Wybrać LCD Backlight w celu włączenia lub wyłączenia podświetlenia.

21.5.8

21.5.9

186

Krzywe gęstości

Wykaz aplikacji

Menu Density Curves jest dostępne tylko wówczas, gdy zainstalowano aplikację rozszerzonych pomiarów gęstości i skonfigurowano co najmniej jedną krzywą gęstości. Na ekranie wyświetlane są wszystkie skonfigurowane krzywe gęstości. Aktywna krzywa gęstości jest podświetlona. •

Jeśli żadna z krzywych gęstości nie została przypisana do nastawy załadunku, to menu umożliwia zmianę aktywnej krzywej gęstości. Należy podświetlić żądaną krzywą i nacisnąć SEL.

Jeśli krzywa gęstości została przypisana do nastawy załadunku, to jest ona aktywna i nie może być zmieniona z tego poziomu menu.

Opcja Applications List wyświetla wykaz zainstalowanych aplikacji i numery ich wersji. Ekran ten jest przydatny do określania wersji programowej przy raportowaniu problemów.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


22 Informacje wstępne

Tryb roboczy

22.1

Tryb roboczy – załadunek Niniejszy rozdział opisuje wykorzystanie aplikacji dyskretnych procesów wsadowych oraz procedurę automatycznej kompensacji przekroczenia załadunku AOC (automatic overshoot compensation). Uwaga: Przed wykorzystaniem aplikacji dyskretnych procesów wsadowych konieczne jest jej skonfigurowanie. Informacje o aplikacji dyskretnych procesów wsadowych podano w tabeli 14. Uwaga: Informacje o formatowaniu i drukowaniu biletów załadunku podano w tabeli 19. Informacje o dyskretnych procesach wsadowych

Dyskretne procesy wsadowe są wykorzystywane do uruchamiania przepływu, a następnie zatrzymywania po przepłynięciu przez czujnik zdefiniowanej ilości docelowej (dozy) medium. Podczas załadunku przepływ może zostać wstrzymany i dokończony. Załadunek może być zakończony przed osiągnięciem wartości docelowej. Standardowa procedura załadunku jest następująca:

2. Uruchomić załadunek. Operator może to wykonać ręcznie naciskając przycisk START na ekranie procesu załadunku lub dyskretne wejście lub zdarzenie może zostać skonfigurowane do rozpoczęcia procesu (patrz rozdział 14.6). Przed rozpoczęciem załadunku poprzedni musi być zakończony a liczniki wyzerowane. Uwaga: Zerowanie może być automatyczne (funkcja Reset on start aktywna; patrz rozdział 14.6) lub ręcznie przez naciśnięcie przycisku RESET lub przez przypisane wejście dyskretne (patrz rozdział 14.8). 3. W warunkach normalnych przepływomierz zatrzyma załadunek automatycznie po osiągnięciu wartości docelowej. Operator może zatrzymać proces ręcznie naciskając przyciski STOP lub END na ekranie procesu załadunku. Funkcje STOP i END mogą być również przypisane do wejścia lub zdarzenia dyskretnego (patrz rozdział 14.8). •

Jeśli załadunek jest zatrzymany przez naciśnięcie przycisku

może być również przypisana do wejścia lub zdarzenia dyskretnego (patrz rozdział 14.8). Załadunek zakończony przez naciśnięcie przycisku END nie może być wznowiony.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

187

Liczniki

STOP, zawartość liczników zostaje zachowana, a naciśnięcie przycisku RESUME powoduje ponowne uruchomienie załadunku od aktualnych wartości liczników. Funkcja RESUME

Tryb roboczy: Przepływ rozliczeniowy

1. Wybrać nastawę procesu wsadowego (patrz rozdział 21.5.3). Nastawa określa wartość docelową, sposób obsługi alarmów końca załadunku i przekroczenia oraz dodatkowo dla procesu 2−stopniowego warunki w jakich następuje otwarcie zaworu głównego i pomocniczego i zamknięcie zaworu głównego.

Tryb roboczy: załadunek

22.2


Tryb roboczy – załadunek ciąg dalszy

Tabela 22−1 zawiera informacje o zdarzeniach procesu załadunku i działaniu przycisków funkcyjnych w różnych warunkach procesu. Przykłady procesów załadunku obejmujące wpływ przycisków STOP i RESUME przedstawiono w rozdziale 22.4. Informacje o zablokowaniu załadunku i zablokowaniu liczników zawiera rozdział 14.8.1. Tabela 22−1 Zdarzenia procesów wsadowych (załadunku) Zdarzenie

Opis

Batch in progress (załadunek w toku)

• Trwa proces załadunku. • Zdarzenie jest aktywne do momentu zakończenia załadunku w sposób normalny lub wymuszony. Przy wstrzymanym załadunku zdarzenie jest aktywne. • Jeśli opcje sterowania są skonfigurowane do zerowania przy starcie, to naciśnięcie przycisku START powoduje wyzerowanie liczników, uruchomienie pompy lub otwarcie zaworu i rozpoczęcie załadunku. • Jeśli opcje sterowania nie są skonfigurowane do zerowania przy starcie, to naciśnięcie przycisku START powoduje uruchomienie pompy lub otwarcie zaworu i rozpoczęcie załadunku. • Pompy zostają wyłączone lub zawór zamyka się automatycznie po załadunku wartości docelowej. • Jeśli opcje sterowania są skonfigurowane do zerowania przy starcie, a nastawa zakłada otwarcie zaworu głównego przy wartości 0% wartości docelowej lub wartości równej 0, to naciśnięcie przycisku START powoduje wyzerowanie liczników, otwarcie zaworu głównego i rozpoczęcie załadunku. • Jeśli opcje sterowania nie są skonfigurowane do zerowania przy starcie, a nastawa zakłada otwarcie zaworu głównego przy wartości 0% wartości docelowej lub wartości równej 0, to naciśnięcie przycisku START powoduje otwarcie zaworu głównego i rozpoczęcie załadunku. • Jeśli nastawa jest skonfigurowana tak, że wartość otwarcia zaworu głównego jest inna niż 0% lub ilość inna niż 0, to zawór główny otwiera się gdy przepływ zsumowany osiąga wartość otwarcia zaworu głównego. • Zawór główny zamyka się, gdy przepływ zsumowany osiąga wartość zamknięcia zaworu głównego. • Jeśli opcje sterowania są skonfigurowane do zerowania przy starcie, a nastawa zakłada otwarcie zaworu pomocniczego przy wartości 0% wartości docelowej lub wartości równej 0, to naciśnięcie przycisku START powoduje wyzerowanie liczników, otwarcie zaworu pomocniczego i rozpoczęcie załadunku. • Jeśli opcje sterowania nie są skonfigurowane do zerowania przy starcie, a nastawa zakłada otwarcie zaworu pomocniczego przy wartości 0% wartości docelowej lub wartości równej 0, to naciśnięcie przycisku START powoduje otwarcie zaworu pomocniczego i rozpoczęcie załadunku. • Jeśli nastawa jest skonfigurowana tak, że wartość otwarcia zaworu pomocniczego jest inna niż 0% lub ilość inna niż 0, to zawór pomocniczy otwiera się gdy przepływ zsumowany osiąga wartość otwarcia zaworu pomocniczego. • Zawór pomocniczy zamyka się, gdy przepływ zsumowany osiąga wartość docelową. • Jeśli zdarzenie to jest uaktywnione podczas konfiguracji, to komputer przepływu generuje alarm po osiągnięciu przez liczniki przepływu zsumowanego zaprogramowanej wartości ostrzeżenia zakończenia. • Zdarzenie jest to aktywne do zakończenia załadunku. • Jeśli zdarzenie to jest uaktywnione podczas konfiguracji, to komputer przepływu generuje alarm po przekroczeniu przez liczniki przepływu zsumowanego zaprogramowanej wartości docelowej. • Zdarzenie jest to aktywne do zatrzymania załadunku. • Pompa systemu załadunku działa. • Zdarzenie jest aktywne, gdy zawór główny lub pomocniczy jest otwarty.

Primary valve open/close, 1−stage batch (otwarcie/ zamknięcie zaworu głównego, proces 1−stopniowy)

Primary valve open/close, 2−stage batch (otwarcie/ zamknięcie zaworu głównego, proces 2−stopniowy)

Secondary valve open/close, 2−stage batch (otwarcie/ zamknięcie zaworu pomocniczego, proces 2− stopniowy)

End warning (ostrzeżenie zakończenia)

Overrun (przekroczenie dozy)

Batch pump (pompa załadunku)

22.3

188

Ekran procesu załadunku

Na ilustracji 22−1 przedstawiono wyświetlacz komputerów przepływu z serii 3000 w trybie załadunku w gotowości do rozpoczęcia załadunku.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Tryb roboczy – załadunek ciąg dalszy

Wyświetlacz może wskazywać ilość medium dostarczonego (zliczanie w górę) lub ilość pozostałą do załadunku (zliczanie w dół). Konfiguracja wyświetlania opisana została w rozdziale 14.6.

Tryb roboczy

Wyświetlacz wskazuje, że w tym załadunku dostarczono zero kg. Po rozpoczęciu przepływu wyświetlacz będzie w sposób ciągły uaktualniany wyświetlając ilość dostarczonego medium.

Ilustracja 22−1 Wyświetlacz urządzeń z serii 3000 w trybie załadunku

DEVICE 1 Preset 1

0.0 Target

Tryb roboczy: załadunek

Actual

Wyświetlacz z podświetleniem

Przyciski kursora

kg

12.3 START

HELP

VIEW Kursor edycji

Przyciski funkcyjne

22.3.1

Przyciski funkcyjne

Na ilustracji 22−2 wyświetlacz pokazuje, że wartość docelowa załadunku jest równa 12,3 kg. •

Po naciśnięciu przycisku START wyjścia dyskretne przypisane do pompy i zaworu są uaktywniane i rozpoczyna się przepływ.

Po przepłynięciu przez czujnik docelowej wartości medium wyjścia dyskretne przypisane do pompy i zaworu stają się nieaktywne i przepływ zostaje wstrzymany.

Tryb roboczy: Przepływ rozliczeniowy

Uwaga: Jeśli zainstalowana jest aplikacja pomiarów ropy naftowej lub rozszerzonych pomiarów gęstości i komputer przepływu mierzy objętość standardową, objętość netto lub masę netto, to wartości aktualna i docelowa na wyświetlaczu są wartościami netto a nie brutto.

Przycisk blokady

Opisy nad trzema przyciskami funkcyjnymi zmieniają się podczas procesu załadunku i wskazują, jakie działania może wykonać operator. Liczniki

W celu rozpoczęcia załadunku należy nacisnąć lewy przycisk oznaczony START. Na ilustracji 22−2 pokazano co dzieje się po jego naciśnięciu.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

189


Tryb roboczy – załadunek ciąg dalszy

Ilustracja 22−2 Wykorzystanie przycisków funkcyjnych podczas załadunku

DEVICE 1 Preset 1

Actual Target START

HELP

0.0 kg 12.3 VIEW

Wyświetlacz wskazuje aktualnie dostarczoną ilość

DEVICE 1 Preset 1

Actual Target STOP

HELP

4.4 kg 12.3 VIEW

Następuje zmiana funkcji przycisków funkcyjnych

Na ilustracji 22−3 przedstawiono działania, które mogą być wykonane podczas załadunku w wyniku naciśnięcia klawiszy funkcyjnych.

190

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Tryb roboczy – załadunek ciąg dalszy

Ilustracja 22−3 Przyciski funkcyjne w trybie załadunku Tryb roboczy

DEVICE 1 Preset 1

Actual

0.0

kg

Target

12.3 HELP

VIEW

VIEW ACK

START STOP END RESET

22.3.2

Przyciski sterujące kursorem

Przejście do menu View Potwierdzenie alarmu

Wyświetlenie ekranu pomocy Dokończenie zatrzymanego załadunku Druk biletu

Rozpoczęcie załadunku • Zatrzymanie załadunku przed osiągnięciem wartości docelowej • Załadunek może być dokończony • Zakończenie załadunku przed osiągnięciem wartości docelowej • Załadunek nie może być dokończony Wyzerowanie liczników przepływu zsumowanego

Parametr Lockout Target może być skonfigurowany tak, aby operator mógł zmienić wartość docelową bezpośrednio z ekranu procesu załadunku, gdy proces nie jest realizowany (Lockout Target ma wartość No). Opis włączenia funkcji zmiany wartości docelowej opisano w rozdziale 14.6.

Na ilustracji 22−4 przedstawiono działanie przycisków kursora, gdy wyświetlany jest kursor edycyjny.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

191

Liczniki

Na ilustracji 22−4 linia pod najbardziej położoną na prawo cyfrą wartości docelowej to kursor edycyjny. Jeśli parametr Lockout Target ma wartość No, kursor pojawia się na ekranie niezależnie od stanu procesu załadunku. W każdej chwili, gdy na ekranie pojawia się kursor możliwa jest zmiana wartości docelowej przy użyciu przycisków kursora.

Tryb roboczy: Przepływ rozliczeniowy

HELP RESUME PRINT

Tryb roboczy: załadunek

START


Tryb roboczy – załadunek ciąg dalszy

Ilustracja 22−4 Zmiana wartości docelowej załadunku

DEVICE 1 Preset 1

Zwiększenie wartości nad kursorem

Actual

0.0

Przesunięcie kursora w prawo

kg

Target

Przesunięcie kursora w lewo

12.3 START

HELP

Zmniejszenie wartości nad kursorem

VIEW

Kursor

Uwaga: Jeśli zainstalowana jest aplikacja pomiarów ropy naftowej lub rozszerzonych pomiarów gęstości i komputer przepływu mierzy objętość standardową, objętość netto lub masę netto, to wartości aktualna i docelowa na wyświetlaczu są wartościami netto a nie brutto.

22.4

Kolejność wykonywania zadań podczas procesu wsadowego − załadunku

Poniższe sekwencje (ilustracje 22−5 i 22−6) przedstawiają otwieranie i zamykanie zaworów głównego i pomocniczego w normalnych warunkach procesowych oraz gdy wykonano funkcje STOP / RESUME w różnych momentach trwania załadunku. Uwaga: Pompa jest włączona wówczas, gdy otwarty jest zawór i dlatego nie została pokazana na tych ilustracjach. Szczegółowy opis dwóch konkretnych sekwencji podano w dalszej części rozdziału po ilustracjach.

192

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Tryb roboczy – załadunek ciąg dalszy

Ilustracja 22−5 Proces załadunku: 2−stopniowy, otwarcie zaworu głównego dla 0% Tryb roboczy

Normalne działanie 0%

m%

n%

100%

n%

100%

m+x%

n%

100%

n%

Zachowanie zaworu przy STOP/RESUME dla x% x% przed otwarciem zaworu pomocniczego x%

m%

m+x%

Tryb roboczy: załadunek

0%

x% po otwarciu zaworu pomocniczego, gdy m+x% < n% x%

m%

0%

m%

x%

0%

m%

n%

Tryb roboczy: Przepływ rozliczeniowy

0%

x% po otwarciu zaworu pomocniczego, gdy m+x% > n% m+x%

100%

m+x%

100%

x% po zamknięciu zaworu głównego

Legenda • Zawór główny • Zawór pomocniczy • Przepływ

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Liczniki

Skonfigurowane wartości • Otwarcie głównego: 0% • Otwarcie pomocniczego: m% • Zamknięcie głównego: n%

x%

193


Tryb roboczy – załadunek ciąg dalszy

Ilustracja 22−6 Proces załadunku: 2−stopniowy, otwarcie zaworu pomocniczego dla 0% Normalne działanie

0%

m%

n%

100%

n%

100%

n%

100%

Zachowanie zaworu przy STOP/RESUME dla x% x% przed otwarciem zaworu głównego 0%

x%

m%

m+x%

x% po otwarciu zaworu głównego gdy m+x% < n% 0%

m%

0%

m%

x%

m+x%

x% po otwarciu zaworu głównego gdy m+x% > n% x%

n%

m+x%

100%

x% po zamknięciu głównego

0%

Skonfigurowane wartości • Otwarcie głównego: m% • Otwarcie pomocniczego: 0% • Zamknięcie głównego: n%

194

m%

n%

x%

m+x%

100%

Legenda • Zawór główny • Zawór pomocniczy • Przepływ

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Tryb roboczy – załadunek ciąg dalszy

Konfiguracja procesu wsadowego: •

Liczba stopni = 2

Konfiguracja nastaw = % wartości docelowej

Tryb roboczy

Przykład 1

Konfiguracja nastawy: •

Wartość docelowa = 100 litrów

Otwarcie głównego = 0%

m (otwarcie pomocniczego) = 30%

n (zamknięcie głównego) = 70%

Działanie operatora: •

Brak (patrz pierwsza sekwencja na ilustracji 22−5)

Przykład 2

W momencie rozpoczęcia procesu następuje otwarcie zaworu głównego i przepływ rozpoczyna się.

Po przepływie 30 litrów otwiera się zawór pomocniczy.

Po przepływie 70 litrów główny zawór zamyka się.

Po przepływie 100 litrów zamyka się zawór pomocniczy.

Tryb roboczy: załadunek

Wynik:

Konfiguracja procesu wsadowego: Liczba stopni = 2

Konfiguracja nastaw = % wartości docelowej

Konfiguracja nastawy: •

Wartość docelowa = 100 litrów

Otwarcie głównego = 0%

m (otwarcie pomocniczego) = 30%

n (zamknięcie głównego) = 70%

Działanie operatora: •

STOP/RESUME następuje po przepływie 20 litrów (20% wartości docelowej; x = 20%) (patrz druga sekwencja na ilustracji 22−5)

Wynik: •

W momencie rozpoczęcia procesu następuje otwarcie zaworu głównego i przepływ rozpoczyna się.

Po przepływie 50 litrów (30 + 20 lub m + x) otwiera się zawór pomocniczy.

Po przepływie 70 litrów główny zawór zamyka się.

Po przepływie 100 litrów zamyka się zawór pomocniczy.

Tryb roboczy: Przepływ rozliczeniowy

Liczniki

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

195


Tryb roboczy – załadunek ciąg dalszy

22.5

Kalibracja AOC

Kalibracja kompensacji przekroczenia AOC (Automatic Overshoot Compensation) pozwala załadować ilość medium jak najbliższą wartości docelowej i zminimalizować przekroczenie wartości docelowej. Jeśli opcja Batch AOC jest aktywna (patrz rozdział 14.6), to konieczne jest wykonanie kalibracji AOC wymaganej do uzyskania danych do procedury kompensacji. Kalibracja AOC jest zalecana wówczas, gdy: •

Następuje regularne przekroczenie lub nieosiąganie wartości docelowej

Nastąpiła zmiana zaworu lub pompy

Uwaga: Jeśli funkcja batch AOC nie jest aktywna, to nie można wykonać kalibracji AOC. W celu wykonania kalibracji AOC należy: 1. Z menu Maintenance wybrać Calibration (patrz ilustracja 25−1). 2. Wybrać Batch AOC. 3. Wybrać Start Calibration. 4. Naciskać EXIT aż do powrotu do ekranu roboczego. 5. Wykonać 2 do 10 załadunków. 6. Po zminimalizowaniu przekroczenia: a. Z menu Maintenance wybrać Calibration. b. Wybrać Batch AOC. 7. Wybrać Save Calibration. 8. Nacisnąć SEL.

196

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


23

Tryb roboczy

Tryb roboczy − przepływ rozliczeniowy

Informacje wstępne

Rozdział niniejszy zawiera informacje o wykorzystaniu i zarządzaniu aplikacją do pomiarów rozliczeniowych.

23.2

Wykorzystanie przelicznika

Rozdział opisuje sposób wykorzystania przelicznika do transakcji aplikacji transferu rozliczeniowyego.

23.2.1

Transakcje transferu rozliczeniowego

Tryb Europe (Europa) Jeśli parametr Mode ma wartość Europe transakcja transferu rozliczeniowego (w skrócie “transfer”) kończy się, gdy zajdzie jedno z poniższych zdarzeń: Prawidłowo, w warunkach bez przepływu, zostanie wydrukowany bilet transferu zawierający przepływ zsumowany. Patrz rozdziały 23.2.4 i 19.6.2.

Przycisk RESET−T zostanie naciśnięty w warunkach braku przepływu (patrz rozdział 23.2.2). Jeśli obecny jest przepływ, wyświetlany jest właściwy komunikat, a transakcja nie zostaje zakończona.

Uaktywnione zostanie wejście dyskretne skonfigurowane do zakończenia transferu (patrz rozdział 18.5, krok 6). Jeśli obecny jest przepływ, wyświetlany jest właściwy komunikat, a transakcja nie zostaje zakończona.

W tym momencie dane transferu zostają wpisane do dziennika transferów, liczba BOL zostaje zwiększona o 1 i następuje natychmiastowe rozpoczęcie następnej transakcji transferu rozliczeniowego. Transakcja transferu rozliczeniowego może być wykonana i zakończona niezależnie od tego, czy przelicznik jest zabezpieczony czy nie.

Brakiem alarmu.

Wystąpieniem alarmu (na przykład złamaniem blokady).

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

197

Liczniki

Bilety transferu (Europa) nigdy nie zawierają komunikatu o złamaniu zabezpieczenia. Jeśli zabezpieczenie zostanie usunięte podczas transakcji i parametr Alarms Occurred jest aktywny (patrz rozdział 19.6.1), bilet transferu będzie zawierał nadruk “Alarm occurred during the transfer” (w trakcie transferu wystąpił alarm). Jeśli parametr Alarms Occurred jest nieaktywny nie ma możliwości rozróżnienia między:

Tryb roboczy: Przepływ rozliczeniowy

Tryb roboczy: załadunek

23.1


Tryb roboczy − przepływ rozliczeniowy ciąg dalszy

Tryb World Wide Jeśli parametr Mode ma wartość World Wide, transakcje transferu rozliczeniowego są definiowane przez aplikację dyskretnych procesów wsadowych. •

Transakcja transferu rozliczeniowego rozpoczyna się w momencie zresetowania dyskretnego procesu wsadowego.

Transakcja transferu rozliczeniowego kończy się, gdy pierwszy bilet transferu (World Wide) zostaje wydrukowany. Może to nastąpić: −

Ręcznie lub automatycznie na końcu załadunku

Ręcznie, gdy załadunek zostaje wstrzymany

Patrz rozdział 23.2.4 i 19.7.2. Należy zwrócić uwagę, że jeśli bilet transferu (World Wide) jest drukowany podczas zatrzymania załadunku i załadunek zostaje wznowiony, to dane transferu rozliczeniowego nie ulegają zmianie, nawet, gdy zmienią się dane załadunku. Wszystkie dodatkowe bilety transferu (World Wide) drukowane podczas tego załadunku będą zawierały oryginalne dane transferu rozliczeniowego oraz komunikat “Duplicate receipt” (duplikat biletu). Transakcja transferu rozliczeniowego może być wykonywana i zakończona niezależnie od tego, czy przelicznik jest zabezpieczony czy nie. Bilety drukowane w stanie, gdy przelicznik nie jest zabezpieczony zawierają komunikat “Security breach. Not a legal receipt” (Zabezpieczenie usunięte. Receptura niezalegalizowana). 23.2.2

Menu View (Europe)

Jeśli parametr Mode ma wartość Europe, menu View zmienia się: •

Transfer Totalizer zastępuje Process Totalizers.

Dodana jest opcja Transfer Log.

Patrz ilustracja 23−1. Ilustracja 23−1 Menu View – transfer rozliczeniowy (Europa) View

Active alarm log

Preset selections(1)

Process monitoring

Batch inventory(1)

Transfer totalizer

Diagnostic monitor

Transfer log

LCD options

Density curves(2)

Applications list

(1) Opcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy zainstalowana jest aplikacja procesów dyskretnych. (2) Opcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy zainstalowana jest aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości.

198

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Tryb roboczy − przepływ rozliczeniowy ciąg dalszy

Jeśli wybrano Transfer Totalizer:

Jeśli Protocol ma wartość Printer, wyświetlany jest przycisk PRINT pod warunkiem istnienia możliwości drukowania (tzn, jeśli Transfer Print Conditions ma wartość With Flow, lub jeśli Transfer Print Conditions ma wartość No Flow i nie ma przepływu przez czujnik). Możliwy jest wydruk aktualnego transferu, przepływu inwentaryzowanego lub wartości transferu i przepływu inwentaryzowanego dla aktualnego transferu. Jeśli jest drukowany bilet zawierający wartość transferu w warunkach bez przepływu, to aktualna transakcja transferu rozliczeniowego zostaje zakończona i nowa transakcja jest rozpoczynana (patrz rozdział 23.2.1).

Jeśli Protocol nie ma wartości Printer, wyświetlany jest przycisk RESET−T. Przycisk ten może być wykorzystany do zakończenia transakcji transferu rozliczeniowego i rozpoczęcia nowej (patrz rozdział 23.2.1).

W celu przeglądu danych dla innego transferu należy: 1. Wybrać Transfer Log z menu View. 2. Wykorzystać opcję Select BOL to View do wyboru transferu do przejrzenia. Możliwy jest odczyt danych dla 20 ostatnich transferów. Dziennik danych dla wybranego transferu wyświetlany jest automatycznie. Wyświetlanie liczników przepływu inwentaryzowanego

Wartości transferu inwentaryzowanego mogą stać się zbyt duże do wyświetlenia na ekranie. Jeśli tak się stanie: •

W trybie World Wide oraz w trybie Europe z procesorem lokalnym z oprogramowaniem w wersji v2.3 i wcześniejszej miejsca dziesiętne usuwane są z wartości zinwentaryzowanej oraz ewentualnie wartości wyświetlane są w notacji naukowej.

W trybie Europe z procesorem lokalnym z oprogramowaniem w wersji v2.4 i późniejszej w linii daty na ekranie transferu wyświetlana jest litera R (wskaźnik przekroczenia). Znak R jest drukowany na wszystkich biletach transferu, które zawierają wartość przepływu inwentaryzowanego. (Litera R nie jest wyświetlana i drukowana na ekranie monitora procesu lub biletów zawierających tę wartość.)

Tryb roboczy: Przepływ rozliczeniowy

23.2.3

Tryb roboczy: załadunek

Możliwy jest odczyt aktualnej wartości transferu, przepływu inwentaryzowanego lub wartości transferu i transferu inwentaryzowanego dla aktualnego transferu.

Tryb roboczy

W celu usunięcia litery R z wyświetlacza: a. Wybrać Transfer Totalizer z menu View. b. Wybrać Inventory. Liczniki

c. Wybrać licznik, którego oznaczenie przy wartości ma być usunięte. d. Nacisnąć przycisk CLEAR (patrz ilustracja 8−6). Uwaga: Kasowanie dotyczy tylko wyświetlacza i nie wpływa na wartość licznika.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

199


Tryb roboczy − przepływ rozliczeniowy ciąg dalszy

23.2.4

Drukowanie biletu transferu

Tryb Europe Bilety transferu (Europe) muszą być drukowane ręcznie. Niemożliwe jest drukowanie automatyczne. Drukowanie biletów transferu (Europe) może być dozwolone lub nie podczas obecności przepływu w zależności od nastawy parametru Transfer Print Conditions (patrz tabela 19−3). Jeśli bilet transferu (Europe) drukowany jest podczas przepływu, na bilecie drukowany jest komunikat “Not complete” (niekompletny) oraz natężenie przepływu masowego i objętościowego. Jeśli bilet transferu drukowany jest w warunkach bez przepływu, na bilecie drukowany jest komunikat “Complete” (zakończony), transfer zostaje zakończony i dane są dodawane do dziennika transferu. Bilet transferu może informować lub nie o wystąpieniu alarmu podczas procesu załadunku w zależności od wartości parametru Alarm Occurred (patrz tabela 19−3). Szczegółowe informacje o drukowaniu biletów transferu (Europe) zawiera rozdział 19.6.2. Przykłady biletów zawiera dodatek C. Tryb World Wide Bilety transferu (World Wide) mogą być drukowane automatycznie lub ręcznie. Bilet transferu (World Wide) jest biletem załadunku z dodatkowymi danymi. Bilet transferu (World Wide) nie może być drukowany w obecności przepływu. Szczegółowe informacje o drukowaniu biletów transferu (World Wide) zawiera rozdział 19.7.2. Przykłady biletów zawiera dodatek C.

23.2.5

Dziennik transferów

Dziennik transferów dostępny jest tylko wówczas, gdy Mode ma wartość Europe. Po zakończeniu transferu dane o nim dopisywane są do dziennika transferów. Jeśli jest drukowany bilet, lecz transfer nie jest zakończony, to dane nie są dodawane do dziennika transferów. Możliwy jest odczyt danych 20 ostatnich transferów. W tym celu należy: 1. Wybrać Transfer Log z menu View. 2. Wykorzystując opcje Select BOL to View wybrać transfer do przeglądu danych. Zapisane dane dla wybranego transferu wyświetlane są automatycznie, Jeśli następuje zmiana parametru Start Number (BOL), to kasowany jest dziennik transferów i dane o wszystkich transferach zostają utracone.

200

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Tryb roboczy − przepływ rozliczeniowy ciąg dalszy

23.2.6

Błędy drukowania

Typ drukarki W trybie Europe: •

Tryb roboczy

Jeśli wystąpi błąd w drukowaniu biletu transferu, to odpowiedź systemu zależy od trybu pracy przepływu rozliczeniowego i typu drukarki. Dodatkowo w trybie Europe wyjście dyskretne może zostać skonfigurowane do wskazania stanu zadania drukowania.

Dla drukarki typ FDW: −

Przy pierwszym błędzie przez pięć sekund wyświetlany jest następujący komunikat: Ticket Print Failure (błąd wydruku biletu) Printer off−line and/or out of paper (drukarka off−line lub brak papieru)

Przy drugim i kolejnych błędach wyświetlany jest następujący komunikat: Ticket Print Failure (błąd wydruku biletu) Manually record the transfer data from the Transfer Log (przepisać ręcznie dane z dziennika transferów)

W tym momencie transfer jest zakończony. Wyświetlacz pokazuje dane transferu dla ostatniego BOL w dzienniku transferów. Dla drukarki Epson TMU295, gdy drukarka jest połączona przez konwerter RS−485 błąd braku papieru jest zgłaszany w sposób opisany powyżej. Inne typy błędów drukowania nie są obsługiwane.

Dla innych typów drukarek nie jest obsługiwana komunikacja dwukierunkowa. Żadne błędy nie są wykrywane.

W trybie World Wide: •

Dla drukarki typu FDW przy każdej próbie drukowania zakończonej niepowodzeniem wyświetlany jest komunikat “Ticket Print Failure” (błąd druku biletu).

Dla drukarki Epson TMU295 możliwe jest zgłoszenie alarmu braku papieru w zależności od nastawy parametru Disable Paper Check (patrz tabela 17−3).

Żadne inne typy błędów nie są wykrywane.

Wyjście dyskretne Tylko w trybie Europe wyjście dyskretne może być skonfigurowane do wskazywania stanu zadania drukowania (patrz rozdział 15.4). Wyjście dyskretne jest uaktywniane gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków: •

Drukowanie ostatniego biletu nie powiodło się.

Natężenie przepływu nie jest równe zero.

Tryb roboczy: Przepływ rozliczeniowy

Tryb roboczy: załadunek

Liczniki

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

201


Tryb roboczy − przepływ rozliczeniowy ciąg dalszy

23.3

Zarządzanie transferem rozliczeniowym

Rozdział ten opisuje sposób zarządzania przelicznikiem, gdy zainstalowana jest aplikacja pomiarów rozliczeniowych. W celu uaktywnienia zabezpieczeń przełącznik zabezpieczający przepływ rozliczeniowy musi być ustawiony w pozycji On oraz musi być założona plomba urzędu miar i wag w sposób opisany w rozdziale 18.

23.3.1

Zabezpieczone dane

Jeśli jest założona plomba urzędu miar i wag:

23.3.2

Dane niezabezpieczone

Załadunki mogą być prowadzone tylko w istniejącej konfiguracji.

Dane przelicznika mogą być używane tylko zgodnie z wymogami urzędu miar i wag.

Dane przelicznika mogą być przeglądane lecz nie modyfikowane.

Jeśli plomba urzędu miar i wag jest zerwana lub jej nie ma, niemożliwe jest zagwarantowanie zabezpieczenia danych. Przełącznik zabezpieczający przepływ rozliczeniowy może zostać ustawiony w pozycji Off i ponownie w On. Dane gromadzone przez przetwornik nie spełniają wymagań urzędu miar i wag. Jeśli na wyświetlaczu pojawia się komunikat alarmowy złamania blokady lub bilet zawiera komunikat “Security breach; Not a legal receipt” (blokada złamana; to nie jest legalizowany wydruk), przetwornik nie jest zabezpieczony. Przetwornik nie spełnia wymagań urzędu miar i wag. Uwaga: Bilety transferu (Europe) nigdy nie zawierają komunikatu o złamaniu blokady. W celu określenia czy nastąpiło złamanie zabezpieczeń konieczne jest sprawdzenie wyświetlacza.

23.3.3

Usunięcie warunków złamania blokady

Metoda usunięcia warunków złamania blokady zależy od przyczyny złamania blokady. Patrz tabela 23−1. Tabela 23−1 Powody złamania blokady i metody usunięcia przyczyny Przyczyna

Metoda usunięcia

Przełącznik zabezpieczający w pozycji Off

Ustawić przełącznik w pozycji On.

Procesor lokalny wymieniony lub odłączony i podłączony

Przełącznik zabezpieczający ustawić w pozycji Off i ponownie w On.

Uwaga: Usunięcie przyczyny złamania blokady w komputerze przepływu nie zabezpiecza danych. W celu zabezpieczenia danych konieczna jest autoryzowana instalacja plomby urzędu miar i wag (patrz rozdział 18). 23.3.4

202

Zmiana konfiguracji komputera przepływu/ przelicznika

Jeśli zachodzi konieczność zmiany konfiguracji komputera przepływu/ przelicznika: 1. Złamać plombę urzędu miar i wag.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Tryb roboczy − przepływ rozliczeniowy ciąg dalszy

2. Przełącznik zabezpieczający ustawić w pozycji Off (patrz rozdział 18). 4. Przełącznik zabezpieczający ustawić w pozycji On (patrz rozdział 18). 5. Jeśli konieczne, to potwierdzić alarm złamania blokady (patrz rozdział 26). Wykonanie tego kroku nie jest konieczne; przelicznik będzie działał poprawnie bez potwierdzenia alarmu.

Tryb roboczy

3. Wykonać żądane zmiany konfiguracji.

6. Wykonać autoryzowaną instalację plomby urzędu miar i wag (patrz rozdział 18). Efekty transferu rozliczeniowego

Rozdział ten opisuje inne efekty działania aplikacji transferu przemysłowego.

23.4.1

Zdalna komunikacja

Przyłącze serwisowe jest dostępne tylko wówczas, gdy przełącznik zabezpieczający transfer rozliczeniowy jest w pozycji Off (niezabezpieczony). Jeśli zaciski pracują w trybie serwisowym i przełącznik zabezpieczający transfer rozliczeniowy jest przełączany w pozycję On (zabezpieczony):

Przełącznik zabezpieczający w pozycji On

Jeśli tryb Mode ma wartość World Wide, zaciski pozostają w trybie serwisowym. Jeśli działa komunikacja cyfrowa, to połączenie nie będzie przerwane.

Jeśli tryb Mode ma wartość Europe, zaciski przełączają się w tryb RS−485. Jeśli działa komunikacja cyfrowa, to połączenie będzie przerwane. Aby podłączyć się w trybie serwisowym konieczne jest ustawienie przełącznika w pozycji Off i wyłączenie i ponowne włączenie zasilania.

Jeśli aplikacja pomiarów rozliczeniowych jest zainstalowana i przełącznik zabezpieczający transfer rozliczeniowy jest w pozycji On, to większość parametrów przelicznika jest zabezpieczona (tylko do odczytu) i większość funkcji operatorskich jest wyłączona. Parametry zabezpieczone

Tryb roboczy: Przepływ rozliczeniowy

23.4.2

Tryb roboczy: załadunek

23.4

Wykaz parametrów niezabezpieczonych (tych, które mogą być zmienione) znajduje się w rozdziale 18.4. Wszystkie inne parametry są zabezpieczone. Tryb symulacji

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Liczniki

Wyjścia nie mogą pracować w trybie symulacji, czyli nie można skonfigurować ich do generowania sygnału wyjściowego niezwiązanego z przypisaną zmienną procesową.

203


Tryb roboczy − przepływ rozliczeniowy ciąg dalszy

Licznik procesowe Uwaga: Liczniki procesowe dostępne są tylko wówczas, gdy parametr Mode ma wartość World Wide. Jeśli Mode ma wartość Europe, to liczniki procesowe zastąpione są przez liczniki transferu. Definicję liczników procesowych podano w rozdziale 24.2. Liczniki procesowe nie mogą być zerowane, jeśli przepływ nie jest równy zeru. Jeśli jeden z liczników procesowych jest zerowany, to automatycznemu zerowaniu podlegają wszystkie liczniki procesowe. Jeśli licznik procesowy jest kasowany, to automatycznie wykonywany jest test wyświetlacza. Kasowanie załadunku i zerowanie czujnika Kasowanie załadunku i zerowanie czujnika przy użyciu wyświetlacza lub zdalnej komunikacji są wyłączone. Aplikacja dyskretnych procesów wsadowych musi być skonfigurowana do resetowania przy uruchomieniu. 23.4.3

23.4.4

Przełącznik w pozycji On lub Off

Przełącznik w pozycji Off

Jeśli aplikacja pomiarów rozliczeniowych jest zainstalowana i przełącznik zabezpieczający transfer rozliczeniowy jest w pozycji On lub Off, to: •

Liczniki inwentaryzacyjne procesu nie mogą być kasowane (patrz rozdział 24.2).

Funkcja audytu zmian jest aktywna (patrz rozdział 23.5).

Jeśli aplikacja pomiarów rozliczeniowych jest zainstalowana i przełącznik zabezpieczający transfer rozliczeniowy jest w pozycji Off: •

23.5

204

Audyt zmian

Jeśli parametr Mode ma wartość Europe: −

Komunikat “Security Breach” (złamanie blokady) wyświetlany jest na ekranie.

Jeśli uaktywniona jest opcja Alarms Occurred, bilety transferu będą zawierały nadruk “Alarm occurred during transfer” (podczas transferu wystąpił alarm).

Jeśli parametr Mode ma wartość World Wide: −

Komunikat “Security Breach” (złamanie blokady) wyświetlany jest na ekranie.

Bilety transferu i załadunku zawierają nadruk “Security breach. Not a legal receipt” (blokada złamana; to nie jest legalizowany wydruk).

Funkcja audytu zmian jest wykorzystywana do śledzenia wszystkich zmian parametrów przelicznika, które były wykonane, gdy zabezpieczenie było wyłączone Off.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Tryb roboczy − przepływ rozliczeniowy ciąg dalszy

Wyłączenie trybu zabezpieczonego, brak zmian parametrów, ponowne włączenie trybu zabezpieczonego – brak zdarzeń w dzienniku audytu zmian.

Wyłączenie trybu zabezpieczonego, zmiana jednego parametru, ponowne włączenie trybu zabezpieczonego – jedno zdarzenie zapisane w dzienniku audytu zmian.

Wyłączenie trybu zabezpieczonego, zmiana kilku parametrów jednego dnia, kilka zmian następnego dnia, ponowne włączenie trybu zabezpieczonego – jedno zdarzenie zapisane w dzienniku audytu zmian.

Tryb roboczy: załadunek

Tryb roboczy

Audyt zmian jest zorganizowany w postaci zdarzeń. Przelicznik przypisuje liczbę każdemu zdarzeniu i przechowuje zdarzenia w kolejności numerycznej. Zdarzenie zawiera wszystkie parametry, które zostały zmienione w czasie między wyłączeniem a ponownym włączeniem zabezpieczenia. Na przykład:

Do menu audytu dostęp uzyskuje się z menu Maintenance. Patrz ilustracja 23−2. Ilustracja 23−2 Menu audytu

Maintenance

Tryb roboczy: Przepływ rozliczeniowy

Audit trail

Current event number View event Date search

23.5.1

Zastosowanie audytu

Opcja Current Event Number w menu Audit Trail wyświetla numer ostatniego zdarzenia. Opcja View Event jest wykorzystywana do wyboru zdarzenia do przeglądania. W celu wyboru zdarzenia przeglądania można wykorzystać jedną z poniższych metod: •

Ręcznie a. Podświetlić View Event. b. Nacisnąć CHG.

d. Nacisnąć SAVE. e. Nacisnąć EXIT.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

205

Liczniki

c. Przy użyciu przycisków kursora przejść do żądanego numeru zdarzenia.


Poszukiwanie daty a. Podświetlić Date Search. b. Nacisnąć SEL. c. Wybrać Day (dzień), Month (miesiąc) i Year (rok) od których ma rozpocząć się poszukiwanie. d. Nacisnąć SAVE. e. Nacisnąć EXIT.

W celu przejrzenia zdarzenia: 1. Przy użyciu opcji View Event wybrać zdarzenie. 2. Nacisnąć NEXT. 3. Jeśli wyświetlone zostanie więcej niż jedno zdarzenie, przewinąć wykaz i podświetlić zdarzenie do przeglądania. 4. Nacisnąć SEL. 5. Przewijać listę zmienionych parametrów przy użyciu przycisków kursorów lub przycisków PGDN i PGUP.

206

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


24

Wykorzystanie liczników Tryb roboczy

24.1

Informacje wstępne

Rozdział niniejszy opisuje w jaki sposób monitorowć, uruchamiać, zatrzymywać i resetować liczniki przepływu zsumowanego i inwentaryzowanego. Uwaga: Liczniki przepływu zsumowanego i inwentaryzowanego działają w inny sposób, gdy zainstalowana jest aplikacja do pomiarów rozliczeniowych. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 23.

Informacje ogólne

Istnieją trzy typy liczników: •

Przepływ zsumowany masy

Przepływ zsumowany objętości

Przepływ zsumowany objętości zgodny z API

Przepływ zsumowany objętości referencyjnej ED (rozszerzone pomiary gęstości)

Przepływ zsumowany masy netto ED

Przepływ zsumowany objętości netto ED

Przepływ zsumowany na wejściu częstotliwościowym

Liczniki przepływu inwentaryzowanego śledzą całkowitą ilość zmiennej procesowej. Liczniki te mogą być przeglądane z monitora procesu lub z menu View i Maintenance, lecz kasowane mogą być tylko z menu Maintenance. Liczniki przepływu inwentaryzowanego obejmują: Przepływ zinwentaryzowany masy

Przepływ zinwentaryzowany objętości

Przepływ zinwentaryzowany objętości zgodny z API

Przepływ zinwentaryzowany objętości referencyjnej ED

Przepływ zinwentaryzowany masy netto ED

Przepływ zinwentaryzowany objętości netto ED

Przepływ zinwentaryzowany na wejściu częstotliwościowym

Liczniki przepływu inwentaryzowanego są zazwyczaj wykorzystywane do śledzenia całkowitej ilości zmiennej procesowej w trakcie wielokrotnego kasowania liczników procesowych.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

207

Liczniki

Tryb roboczy: Przepływ rozliczeniowy

Liczniki procesowe śledzą całkowitą ilość zmiennej procesowej i mogą być przeglądane, zatrzymywane, uruchamiane i kasowane w trakcie normalnego działania (tzn., z monitora procesu lub z menu View). Liczniki procesowe obejmują:

Tryb roboczy: załadunek

24.2


Wykorzystanie liczników ciąg dalszy

24.3

Zarządzanie licznikami

Liczniki załadunku śledzą całkowitą ilość zmiennej procesowej w trakcie załadunków. Dla każdej nastawy załadunku istnieje jeden licznik załadunku. Liczniki te są dostępne tylko wówczas, gdy jest zainstalowana i skonfigurowana aplikacja dyskretnych procesów wsadowych. Menu View umożliwia odczyt wartości licznika załadunku tylko dla tych nastaw załadunku, dla których zostały one uaktywnione. Menu Maintenance umożliwia odczyt i kasowanie liczników załadunku dla wszystkich sześciu nastaw załadunku, niezależnie od tego czy były one zdefiniowane czy uaktywnione.

Metoda zarządzania licznikami zależy od typu licznika i funkcji, którą ma realizować. Patrz tabela 24−1. Liczniki pojawiają się na monitorze procesu tylko wówczas, gdy monitor procesu został skonfigurowany do ich wyświetlania (patrz rozdział 16). Informacje o wykorzystaniu monitora procesu do kasowania liczników zawiera rozdział 21.4. Sposób przejścia do menu View i Maintenance zawiera rozdział 8.

Tabela 24−1 Zarządzanie licznikami Typ licznika

Monitor procesu

Menu View

Menu Maintenance

Licznik procesowy

Odczyt aktualnej wartości, kasowanie

Brak dostępu

Licznik przepływu inwentaryzowanego Licznik załadunku

Odczyt aktualnej wartości

Odczyt aktualnej wartości, uruchomienie, zatrzymanie, kasowanie Odczyt aktualnej wartości

208

Brak dostępu

Odczyt aktualnej wartości dla aktywnych nastaw procesów wsadowych

Odczyt aktualnej wartości, kasowanie Odczyt aktualnej wartości, kasowanie dla wszystkich sześciu nastaw

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Wykorzystanie liczników ciąg dalszy

Ilustracja 24−1 Menu View – zarządzanie licznikami Tryb roboczy

View

Batch inventory(3)

Process totalizers

Inventory

• Mass total • Volume total • API ref vol total(1) • ED ref vol total(2) • ED net mass total(2) • ED net vol total(2) • Frequency input total

• Mass inventory • Volume inventory • API ref vol inventory(1) • ED ref vol inventory(2) • ED net mass inventory(2) • ED net vol inventory(2) • Frequency input inventory

• Preset 1 • Preset 2 • Preset 3 • Preset 4 • Preset 5 • Preset 6

Tryb roboczy: załadunek

Process

(1) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy jest zainstalowana aplikacja pomiarów ropy naftowej. (2) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy jest zainstalowana aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości. (3) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy jest zainstalowana aplikacja dyskretnych procesów wsadowych. Wyświetlane są tylko uaktywnione nastawy.

Tryb roboczy: Przepływ rozliczeniowy

Ilustracja 24−2 Menu Maintenance – zarządzanie licznikami Maintenance

Batch inventory

Process inventory

• Preset 1 • Preset 2 • Preset 3 • Preset 4 • Preset 5 • Preset 6

• Mass inventory • Volume inventory • API ref vol inventory(1) • ED ref vol inventory(2) • ED net mass inventory(2) • ED net vol inventory(2) • Freq input inventory

24.4

LIczniki procesowe

Liczniki

(1) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy jest zainstalowana aplikacja pomiarów ropy naftowej (2) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy jest zainstalowana aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości.

Menu View umożliwia: •

Odczyt aktualnej wartości licznika procesowego

Jednoczesne uruchomienie lub zatrzymanie wszystkich liczników procesowych i przepływu zsumowanego

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

209


Wykorzystanie liczników ciąg dalszy

Kasowanie licznika procesowego

Z menu View należy: 1. Wybrać Process Totalizers. 2. Wybrać Process. Zostaną wyświetlone wszystkie liczniki procesowe. Przewinąć wykaz do żądanej pozycji. 3. W celu uruchomienia wszystkich liczników procesowych i inwentaryzowanych należy nacisnąć START. 4. W celu zatrzymania wszystkich liczników procesowych i inwentaryzowanych należy nacisnąć STOP. 5. W celu wyzerowania wszystkich liczników nacisnąć RESET. 24.5

Liczniki przepływu inwentaryzowanego

Menu Maintenance umożliwia: •

Odczyt aktualnej wartości liczników przepływu inwentaryzowanego

Wyzerowanie liczników przepływu inwentaryzowanego

Z menu Maintenance należy: 1. Wybrać Process Inventory. Wyświetlone zostaną wszystkie liczniki przepływu inwentaryzowanego. Przewinąć wykaz do żądanej pozycji. 2. W celu wyzerowania licznika podświetlić go i nacisnąć RESET. Menu View umożliwia odczyt aktualnej wartości liczników przepływu inwentaryzowanego. Z menu View: 1. Wybrać Process Totalizers. 2. Wybrać Inventory. 3. Wybrać żądany licznik. Jego wartość zostanie wyświetlona na ekranie. 24.6

Liczniki załadunku

Menu Maintenance umożliwia: •

Odczyt aktualnej wartości licznika załadunku

Wyzerowanie licznika załadunku

Z menu Maintenance należy: 1. Wybrać Batch Inventory. Wyświetlone zostaną wartości dla wszystkich nastaw załadunku. Przewinąć wykaz do żądanej pozycji. 2. W celu wyzerowania licznika podświetlić żądaną nastawę i nacisnąć RESET. Menu View umożliwia odczyt aktualnej wartości licznika załadunku. Z menu View: 1. Wybrać Batch Totalizers. Zostaną wyświetlone tylko wartości liczników dla nastaw, dla które zostały uaktywnione. 2. Przewinąć wykaz do żądanej pozycji.

210

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


25

Kalibracja Kalibracja

25.1

Informacje wstępne

Rozdział niniejszy opisuje procedury kalibracji gęstości i temperatury. Kalibracja ma za zadanie zwiększyć jakość działania czujników, przeliczników i innych urządzeń peryferyjnych.

Uwaga: Micro Motion zaleca stosowanie współczynników pomiarowych zamiast kalibracji przy legalizacji pomiarów lub przy korekcji błędów pomiarowych. Przed przystąpieniem do kalibracji przepływomierza należy skontaktować się z działem technicznym firmy Micro Motion. Informacje o współczynnikach pomiarowych przedstawiono w rozdziale 11.4.3. Uwaga: Procedury kalibracji zera i kalibracji cyfrowej wyjścia prądowego opisano w rozdziale 20. Procedurę kompensacji AOC opisano w rozdziale 22. Procedury kalibracji cyfrowej krzywych gęstości opisano w oddzielnej instrukcji obsługi. 25.2

Menu Calibration (kalibracja)

Dostęp do menu Calibration uzyskuje się z menu Maintenance. Menu to zawiera opcje przedstawione na ilustracji 25−1.

UWAGA Wykonanie procedur kalibracji w sytuacji, gdy sterowanie urządzeń wykonawczych nastawione jest na sterowanie ręczne spowoduje powstanie błędów pomiarowych. Aby uniknąć błędów pomiarowych należy sterowanie urządzeń wykonawczych ustawić na sterowanie ręczne przed wykonaniem procedur kalibracji.

Uwaga: Przed wykonaniem kalibracji należy zapisać aktualne parametry kalibracji, aby w przypadku zakończenia kalibracji niepowodzeniem można było powrócić do tych nastaw.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

211

Wykrywanie niesprawności

Gdy przelicznik i czujnik są zamawiane razem, to są kalibrowane fabrycznie, co gwarantuje najdokładniejsze pomiary natężenia przepływu masowego, gęstości medium i temperatury rurek czujnika. Z tego powodu przelicznik nie wymaga kalibracji polowej. Przelicznik należy kalibrować tylko wówczas, gdy wymagają tego regulacje prawne i legalizacyjne.


Kalibracja ciąg dalszy

Ilustracja 25−1 Menu Calibration Calibration

Sensor zero (patrz rozdział 20)

Density

Low density • Density • D1 • Calibrate density High density • Density • D2 • Calibrate density

Temperature

Density curve trim(2) (patrz instrukcja obsługi rozszerzonych pomiarów gęstości)

Low temperature • Low temp. value • Calibrate temp. High temperature • High temp. value • Calibrate temp. View current data

Flowing density • Actual density • Calibrate density Density D3 (T−Series) • Density • D3 • Calibrate density

mA output trim (patrz rozdział 20)

Batch AOC(1) (patrz rozdział 22)

Density D4 (T−Series) • Density • D4 • Calibrate density View current data

(1) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy jest zainstalowana aplikacja dyskretnych procesów wsadowych. (2) Opcja wyświetlana tylko wówczas, gdy jest zainstalowana aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości.

212

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Kalibracja ciąg dalszy

25.3

Kalibracja gęstości

Są trzy rodzaje kalibracji gęstości: Kalibracja dwupunktowa gęstości zalecana do przeprowadzenia w warunkach bez przepływu określa częstotliwość drgań rurek czujnika dla małej i dużej gęstości referencyjnej.

Tylko dla czujników typu T kalibracja D3 i D4 może być wykonana zamiast kalibracji dwupunktowej w celu zwiększenia dokładności pomiarów gęstości. Jeśli zostanie wybrana kalibracja D3 i D4: Nie wolno wykonywać dwupunktowej kalibracji gęstości.

Wykonać kalibrację D3, jeśli jest dostępne jedno medium kalibracyjne.

Wykonać kalibrację D3 i D4, jeśli dostępne są dwa media kalibracyjne (różne od powietrza i wody).

Kalibracja gęstości w obecności przepływu wykonywana dla maksymalnego lub zbliżonego do maksymalnego natężenia przepływu przez czujnik uwzględnia wpływ przepływu na drgania rurek czujnika. Większość aplikacji nie wymaga kalibracji gęstości w obecności przepływu, lecz należy ją wykonać, jeśli natężenie przepływu często przekracza wartości podane w tabeli 25−3.

Kalibracje muszą być wykonane bez ich przerywania, w kolejności w jakiej zostały przedstawione w tym rozdziale. 25.3.1

Jednostki gęstości dla kalibracji

Kalibracja gęstości wymaga odczytu i wprowadzenia wartości gęstości w g/cm3. Chociaż nie jest to konieczne, to przed wykonaniem kalibracji gęstości zaleca się konfigurację jednostek gęstości g/cm3. Informacje o konfiguracji jednostek gęstości przedstawiono w rozdziale 11.

25.3.2

Kalibracja dwupunktowa

Podczas kalibracji 2−punktowej przelicznik wykonuje pomiary okresu drgań rurek czujnika, gdy rurki wypełnione są przez medium o gęstości referencyjnej małej (zazwyczaj powietrze) oraz przez medium o dużej gęstości referencyjnej (zazwyczaj woda). Kalibracja 2−punktowa gęstości jest zazwyczaj wykonywana przy braku przepływu przez czujnik. Kalibracja 2−punktowa gęstości obejmuje następujące punkty kalibracyjne: −

Punkt pierwszy (mała gęstość)

Punkt drugi (duża gęstość)

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

213

Wykrywanie niesprawności

Kalibracja


Kalibracja ciąg dalszy

W celu wykonania kalibracji dla małej gęstości należy: 1. Wypełnić czujnik medium o małej gęstości, na przykład powietrzem.

UWAGA W przypadku czujników z serii T kalibracja dla małej gęstości musi być wykonana przy użyciu powietrza.

2. Jeśli możliwe, to należy wstrzymać przepływ. W innym przypadku należy zapewnić przepływ o możliwe najmniejszym natężeniu. 3. Dowolną uznaną metodą określić gęstość medium w g/cm3 w warunkach procesowych. Jeśli do kalibracji wykorzystywane jest powietrze, to można wykorzystać wartości podane w tabeli 25−1. 4. Nacisnąć przycisk Security na wyświetlaczu. 5. Z menu Maintenance wybrać Calibration. 6. Wybrać Density. 7. Wybrać Low Density. a. Nastawić wartość D1 na wartość gęstości medium w warunkach procesowych w gramach na centymetr sześcienny. b. Wybrać Calibrate Density, a następnie nacisnąć SEL. Alarm “Calibration In Progress” (kalibracja w toku) jest generowany. 8. Po zakończeniu kalibracji: •

W dzienniku aktywnych alarmów, alarm zmienia się z “active” (aktywny) na “inactive but unacknowledged” (nieaktywny lecz niepotwierdzony).

Jeśli kalibracja zakończyła się sukcesem, to wyświetlany jest stan “Success”.

Jeśli kalibracja nie powiodła się, to wyświetlany jest stan “Failed”.

9. Nacisnąć EXIT w celu powrotu do menu Density. 10. (opcja) W celu usunięcia alarmu z dziennika aktywnych alarmów oraz komunikatu alarmowego z górnej części wyświetlacza należy potwierdzić alarm w sposób opisany w rozdziale 26.

Tabela 25−1 Gęstość powietrza Ciśnienie w mbar (cale słupka rtęci)

10 ˚C 50 ˚F

15 ˚C 59 ˚F

20 ˚C 68 ˚F

25 ˚C 77 ˚F

30 ˚C 86 ˚F

35 ˚C 95 ˚F

40 ˚C 104 ˚F

45 ˚C 113 ˚F

50 ˚C 122 ˚F

850 (25.14) 900 (26.62) 950 (28.10) 1000 (29.57) 1050 (31.06)

0,0010 0,0011 0,0012 0,0012 0,0013

0,0010 0,0011 0,0011 0,0012 0,0013

0,0010 0,0011 0,0011 0,0012 0,0012

0,0010 0,0010 0,0011 0,0012 0,0012

0,0010 0,0010 0,0011 0,0011 0,0012

0,0010 0,0010 0,0011 0,0011 0,0012

0,0009 0,0010 0,0010 0,0011 0,0012

0,0009 0,0010 0,0010 0,0011 0,0011

0,0009 0,0009 0,0010 0,0011 0,0011

214

Temperatura w ˚C i ˚F

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Kalibracja ciąg dalszy

W celu wykonania kalibracji dla dużej gęstości należy: 1. Wypełnić czujnik medium o dużej gęstości, na przykład wodą. Kalibracja

UWAGA W przypadku czujników z serii T kalibracja dla dużej gęstości musi być wykonana przy użyciu wody.

2. Jeśli możliwe, to należy wstrzymać przepływ. W innym przypadku należy zapewnić przepływ o możliwie najmniejszym natężeniu.

4. Dowolną uznaną metodą określić gęstość medium w g/cm3 w warunkach procesowych. Jeśli do kalibracji wykorzystywana jest woda, to można wykorzystać wartości podane w tabeli 25−2. 5. Z menu Density wybrać High Density. a. Nastawić wartość D2 na wartość gęstości medium w warunkach procesowych w gramach na centymetr sześcienny. b. Wybrać Calibrate Density, a następnie nacisnąć SEL. Alarm “Calibration In Progress” (kalibracja w toku) jest generowany. 6. Po zakończeniu kalibracji: •

W dzienniku aktywnych alarmów, alarm zmienia się z “active” (aktywny) na “inactive but unacknowledged” (nieaktywny lecz niepotwierdzony).

Jeśli kalibracja zakończyła się sukcesem, to wyświetlany jest stan “Success”.

Jeśli kalibracja nie powiodła się, to wyświetlany jest stan “Failed”.

7. Nacisnąć EXIT w celu powrotu do menu Density. 8. (opcja) W celu usunięcia alarmu z dziennika aktywnych alarmów oraz komunikatu alarmowego z górnej części wyświetlacza należy potwierdzić alarm w sposób opisany w rozdziale 26.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

215

Wykrywanie niesprawności

3. Aby zapewnić stabilność gęstości należy upewnić się, że rurki pomiarowe są całkowicie wypełnione medium bez żadnych pęcherzyków gazu.


Kalibracja ciąg dalszy

Tabela 25−2 Gęstość wody Temperatura

Temperatura

˚C

˚F

Gęstość w g/cm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

32 33,8 35,6 37,4 39,2 41 42,8 44,6 46,4 48,2 50 51,8 53,6 55,4 57,2 59 60,8 62,6 64,4 66,2 68

0,99987 0,99993 0,99997 0,99999 1,00000 0,99999 0,99997 0,99993 0,99988 0,99981 0,99973 0,99963 0,99952 0,99940 0,99927 0,99913 0,99897 0,99880 0,99862 0,99843 0,99823

3

˚C

˚F

Gęstość w g/cm3

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

69,8 71,6 73,4 75,2 77 78,8 80,6 82,4 84,2 86

0,99802 0,99780 0,99756 0,99732 0,99707 0,99681 0,99654 0,99626 0,99597 0,99567

31 32 33 34 35 36 37 38

87,8 89,6 91,4 93,2 95 96,8 98,6 100,4

0,99537 0,99505 0,99473 0,99440 0,99406 0,99371 0,99336 0,99229

W celu wykonania kalibracji D3 (tylko czujniki z serii T) Możliwe jest wykonanie tylko kalibracji D3 lub obu kalibracji D3 i D4. Medium do wykonania kalibracji D3 musi spełniać następujące wymagania: •

Minimalna gęstość 0,6 g/cm3.

Minimalna różnica gęstości 0,1 g/cm3 między gęstością medium D3 i D2. Gęstość medium D3 może być większa lub mniejsza od gęstości D2.

W celu wykonania kalibracji D3 należy: 1. Wypełnić całkowicie czujnik medium o znanej gęstości. 2. Jeśli możliwe, to należy wstrzymać przepływ. W innym przypadku należy zapewnić przepływ o możliwie najmniejszym natężeniu. 3. Aby zapewnić stabilność gęstości należy upewnić się, że rurki pomiarowe są całkowicie wypełnione medium bez żadnych pęcherzyków gazu. 4. Dowolną uznaną metodą określić gęstość medium w g/cm3 w warunkach procesowych. 5. Z menu Density wybrać Density D3. a. Nastawić wartość D3 na wartość gęstości medium w warunkach procesowych w gramach na centymetr sześcienny. b. Wybrać Calibrate Density, a następnie nacisnąć SEL. Alarm “Calibration In Progress” (kalibracja w toku) jest generowany. 6. Po zakończeniu kalibracji: •

216

W dzienniku aktywnych alarmów, alarm zmienia się z “active” (aktywny) na “inactive but unacknowledged” (nieaktywny lecz niepotwierdzony). Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Kalibracja ciąg dalszy

Jeśli kalibracja zakończyła się sukcesem, to wyświetlany jest stan “Success”.

Jeśli kalibracja nie powiodła się, to wyświetlany jest stan “Failed”.

Kalibracja

7. Nacisnąć EXIT w celu powrotu do menu Density. 8. (opcja) W celu usunięcia alarmu z dziennika aktywnych alarmów oraz komunikatu alarmowego z górnej części wyświetlacza należy potwierdzić alarm w sposób opisany w rozdziale 26. W celu wykonania kalibracji D4 (tylko czujniki z serii T)

Minimalna gęstość 0,6 g/cm3.

Minimalna różnica gęstości 0,1 g/cm3 między gęstością medium D4 i D3. Gęstość medium D4 może być większa od gęstości D3.

Minimalna różnica gęstości 0,1 g/cm3 między gęstością medium D4 i D2. Gęstość medium D4 może być większa lub mniejsza od gęstości D2.

W celu wykonania kalibracji D4 należy: 1. Wypełnić całkowicie czujnik medium o znanej gęstości. 2. Jeśli możliwe, to należy wstrzymać przepływ. W innym przypadku należy zapewnić przepływ o możliwie najmniejszym natężeniu. 3. Aby zapewnić stabilność gęstości należy upewnić się, że rurki pomiarowe są całkowicie wypełnione medium bez żadnych pęcherzyków gazu. 4. Dowolną uznaną metodą określić gęstość medium w g/cm3 w warunkach procesowych. 5. Z menu Density wybrać Density D4. a. Nastawić wartość D4 na wartość gęstości medium w warunkach procesowych w gramach na centymetr sześcienny. b. Wybrać Calibrate Density, a następnie nacisnąć SEL. Alarm “Calibration In Progress” (kalibracja w toku) jest generowany. 6. Po zakończeniu kalibracji: •

W dzienniku aktywnych alarmów, alarm zmienia się z “active” (aktywny) na “inactive but unacknowledged” (nieaktywny lecz niepotwierdzony).

Jeśli kalibracja zakończyła się sukcesem, to wyświetlany jest stan “Success”.

Jeśli kalibracja nie powiodła się, to wyświetlany jest stan “Failed”.

7. Nacisnąć EXIT w celu powrotu do menu Density. 8. (opcja) W celu usunięcia alarmu z dziennika aktywnych alarmów oraz komunikatu alarmowego z górnej części wyświetlacza należy potwierdzić alarm w sposób opisany w rozdziale 26.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

217

Wykrywanie niesprawności

Jeśli ma być wykonywana kalibracja D4, to wcześniej konieczne jest wykonanie kalibracji D4. Medium do wykonania kalibracji D4 musi spełniać następujące wymagania:


Kalibracja ciąg dalszy

25.3.3

Kalibracja gęstości w warunkach przepływu

Kalibracja gęstości w obecności przepływu jest wykonywana gdy natężenie przepływu przez czujnik przekracza wartości podane w tabeli 25−3. Przed jej wykonaniem należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Micro Motion. Tabela 25−3 Minimalne natężenia przepływu dla kalibracji gęstości w warunkach przepływu Minimalne natężenie przepływu Model czujnika

lb/min

ELITE®

2.5 69 27 720 86 2350 280 7575 1270 34540 4390 119600 15000 409000 500 13630 1100 29990 3500 95430 0.8 25 4.5 125 18 485 33 900 52 1395 115 3060 405 11010 1140 31050 2705 73660 9005 245520 Nie jest konieczna kalibracja w warunkach przepływu 115 3075 325 8780 1210 32950 150 4040 315 8460 580 15780

Seria T

Model D

Model DH Model DL

Model DT

CMF010 CMF025 CMF050 CMF100 CMF200 CMF300 CMF400 T075 T100 T150 D6 D12 D25 D40 stal nierdzewna D40 Hastelloy® C−22 D65 D100 D150 D300 D600 Wszystkie czujniki DH DL65 DL100 DL200 DT65 DT100 DT150

kg/h

W celu wykonania kalibracji gęstości w warunkach przepływu należy: 1. Sprawdzić, czy współczynniki gęstości są prawidłowe (D1, D2, K1, K2 i Dens Temp Coeff). •

Wprowadzić współczynniki gęstości z tabliczki znamionowej czujnika (patrz rozdział 11.4.3) lub

Wykonać kalibrację 2−punktową gęstości (patrz rozdział 25.3.2).

2. Porównać maksymalne natężenie przepływu z wartościami w tabeli 25−3. Jeśli maksymalne natężenie przepływu w procesie jest mniejsze od wartości podanych w tabeli 25−3, to kalibracja w warunkach przepływu nie jest konieczna. 3. Wypełnić czujnik medium procesowym o stabilnej gęstości. 4. W warunkach bez przepływu lub małego przepływu odczytać gęstość procesową: 218

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Kalibracja ciąg dalszy

Jeśli przelicznik pracuje w trybie monitora procesu, odczytać gęstość z ekranu monitora procesu (patrz rozdział 21.4).

Jeśli przelicznik pracuje w trybie załadunku, gęstość odczytać naciskając VIEW, a następnie wybierając Process Monitoring (patrz rozdział 21.5).

Zapisać gęstość procesową, gdyż będzie potrzebna w kroku 8.

Kalibracja

5. Rozpocząć pompowanie medium z największym dozwolonym natężeniem przepływu dopuszczonym w procesie. Natężenie przepływu musi mieć wartość większą niż odpowiednie wartości podane w tabeli 25−3 (w innym przypadku powstanie błąd kalibracji). Aby zapewnić stabilność gęstości należy upewnić się, że rurki pomiarowe są całkowicie wypełnione medium bez żadnych pęcherzyków gazu. 7. Wybrać Density. 8. Wybrać Flowing Density. a. Nastawić wartość Actual Density na wartość gęstości medium w warunkach procesowych w gramach na centymetr sześcienny. b. Wybrać Calibrate Density, a następnie nacisnąć SEL. Alarm “Calibration In Progress” (kalibracja w toku) jest generowany. 9. Po zakończeniu kalibracji: •

W dzienniku aktywnych alarmów, alarm zmienia się z “active” (aktywny) na “inactive but unacknowledged” (nieaktywny lecz niepotwierdzony).

Jeśli kalibracja zakończyła się sukcesem, to wyświetlany jest stan “Success”.

Jeśli kalibracja nie powiodła się, to wyświetlany jest stan “Failed”.

10. Nacisnąć EXIT w celu powrotu do menu Density. 11. (opcja) W celu usunięcia alarmu z dziennika aktywnych alarmów oraz komunikatu alarmowego z górnej części wyświetlacza należy potwierdzić alarm w sposób opisany w rozdziale 26. W celu weryfikacji dokładności kalibracji w warunkach przepływu: 1. Monitorować gęstość procesową. •

Jeśli przelicznik pracuje w trybie monitora procesu, odczytać gęstość z ekranu monitora procesu (patrz rozdział 21.4).

Jeśli przelicznik pracuje w trybie załadunku, gęstość odczytać naciskając VIEW, a następnie wybierając Process Monitoring (patrz rozdział 21.5).

2. Jeśli zmiany mierzonej gęstości nie mogą być spowodowane chwilowymi zmianami temperatury, ciśnienia, itp., to konieczne jest powtórzenie procedury kalibracji.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

219

Wykrywanie niesprawności

6. Z menu Maintenance wybrać Calibration.


Kalibracja ciąg dalszy

25.3.4

Po zakończeniu kalibracji gęstości

Kalibracja gęstości zmienia wartości kalibracji gęstości wyświetlane w menu Sensor Calibration Data. Po kalibracji 2−punktowej lub w warunkach przepływu: 1. Przy wykorzystaniu opcji View Current Data (patrz ilustracja 25−1) odczytać wartości kalibracji gęstości. 2. Zapisać wartości kalibracji gęstości w rekordzie konfiguracyjnym urządzeń z serii 3000 (dodatek A).

25.4

Kalibracja temperatury

Kalibracja temperatury obejmuje kalibrację przesunięcia poziomu stałego temperatury i nachylenia temperatury, w opisanej kolejności, bez przerywania. Uwaga: Nie zaleca się wykonywania kalibracji temperatury dla większości aplikacji. Przed wykonaniem kalibracji temperatury należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Micro Motion.

25.4.1

Jednostki temperatury dla kalibracji

Kalibracja temperatury wymaga odczytu i wprowadzenia wartości temperatury w stopniach Celsjusza. Chociaż nie jest to konieczne, to przed wykonaniem kalibracji temperatury zaleca się konfigurację jednostek temperatury stopni Celsjusza. Informacje o konfiguracji jednostek temperatury przedstawiono w rozdziale 11.

25.4.2

Kalibracja przesunięcia poziomu stałego temperatury

W celu wykonania kalibracji przesunięcia poziomu stałego temperatury należy: 1. Wypełnić czujnik medium procesowym o najniższej mierzonej temperaturze podczas procesu. 2. Odczekać około 30 minut do ustabilizowania się temperatury rurek czujnika. 3. Przy użyciu dokładnego termometru, czujnika temperatury, czujnika rezystancyjnego lub innego urządzenia do pomiaru temperatury zmierzyć temperaturę medium procesowego. 4. Z menu Maintenance wybrać Calibration. 5. Wybrać Temperature. 6. Wybrać Low Temperature. 7. W menu Low Temperature: a. Parametrowi Low Temperature Value nadać wartość temperatury zmierzonej w kroku 3, w stopniach Celsjusza, a następnie nacisnąć SAVE. b. Wybrać Calibrate Temp, następnie nacisnąć SEL. 8. Podczas kalibracji generowany jest komunikat alarmowy. 9. Po zakończeniu kalibracji: •

220

W dzienniku aktywnych alarmów, alarm zmienia się z “active” (aktywny) na “inactive but unacknowledged” (nieaktywny lecz niepotwierdzony). Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Kalibracja ciąg dalszy

Jeśli kalibracja zakończyła się sukcesem, to wyświetlany jest stan “Success”.

Jeśli kalibracja nie powiodła się, to wyświetlany jest stan “Failed”.

Kalibracja

10. Nacisnąć EXIT w celu powrotu do menu Temperature. 11. (opcja) W celu usunięcia alarmu z dziennika aktywnych alarmów oraz komunikatu alarmowego z górnej części wyświetlacza należy potwierdzić alarm w sposób opisany w rozdziale 26. 25.4.3

Kalibracja nachylenia temperatury

W celu wykonania kalibracji nachylenia temperatury należy: 1. Wypełnić czujnik medium procesowym o najwyższej mierzonej temperaturze podczas procesu.

3. Przy użyciu dokładnego termometru, czujnika temperatury, czujnika rezystancyjnego lub innego urządzenia do pomiaru temperatury zmierzyć temperaturę medium procesowego. 4. Z menu Temperature wybrać High Temperature. 5. W menu High Temperature: a. Parametrowi High Temperature Value nadać wartość temperatury zmierzonej w kroku 3, w stopniach Celsjusza, a następnie nacisnąć SAVE. b. Wybrać Calibrate Temp, następnie nacisnąć SEL. 6. Podczas kalibracji generowany jest komunikat alarmowy. 7. Po zakończeniu kalibracji: •

W dzienniku aktywnych alarmów, alarm zmienia się z “active” (aktywny) na “inactive but unacknowledged” (nieaktywny lecz niepotwierdzony).

Jeśli kalibracja zakończyła się sukcesem, to wyświetlany jest stan “Success”.

Jeśli kalibracja nie powiodła się, to wyświetlany jest stan “Failed”.

8. Nacisnąć EXIT w celu powrotu do menu Temperature. 9. (opcja) W celu usunięcia alarmu z dziennika aktywnych alarmów oraz komunikatu alarmowego z górnej części wyświetlacza należy potwierdzić alarm w sposób opisany w rozdziale 26. 25.4.4

Po zakończeniu kalibracji temperatury

Po kalibracji temperatury: 1. Przy wykorzystaniu opcji View Current Data (patrz ilustracja 25−1) odczytać wartości nachylenia temperatury i przesunięcia poziomu stałego. 2. Zapisać wartości kalibracji temperatury w rekordzie konfiguracyjnym urządzeń z serii 3000 (dodatek A).

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

221

Wykrywanie niesprawności

2. Odczekać około 30 minut do ustabilizowania się temperatury rurek czujnika.


Kalibracja ciąg dalszy

25.4.5

Przegląd aktualnych danych konfiguracyjnych

W celu przejrzenia aktualnych danych kalibracji zera czujnika, kalibracji gęstości i temperatury należy: 1. Z menu Maintenance wybrać Calibration. 2. Określić typ danych do przeglądania. •

W celu przejrzenia aktualnych danych zerowania czujnika należy wybrać Sensor Zero.

W celu przejrzenia aktualnych danych kalibracji gęstości należy wybrać Density.

W celu przejrzenia aktualnych danych kalibracji temperatury należy wybrać Temperature.

3. Wybrać View Current Data w celu wyświetlenia wspłczynników kalibracji dla wybranego typu kalibracji.

222

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


26

Informacje wstępne

Kalibracja

26.1

Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności Rozdział niniejszy opisuje sposób wykorzystania oprogramowania diagnostycznego do określania źródeł warunków alarmowych. Oprogramowanie diagnostyczne obejmuje: Metryczki pomiarowe

Dziennik aktywnych alarmów

Komunikaty alarmowe

Monitor diagnostyczny

W rozdziale zawarto również dodatkowe informacje o wykrywaniu przyczyn niesprawności. 26.2

Obsługa klienta w firmie Micro Motion

Micro Motion posiada system określania przyczyn niesprawności działający on−line na stronie www.expert2.com. Aby skontaktować się z działem obsługi klienta należy zadzwonić pod numer: •

W U.S.A., 1−800−522−MASS (1−800−522−6277)

W Kanadzie i Ameryce Łacińskiej, (303) 527−5200

W Azji, (65) 6770−8155

W Wielkiej Brytanii, 0800 − 966 180 (bezpłatny)

W Europie, +31 (0) 318 495 670

Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta Micro Motion należy zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszym rozdziale i zapewnić sobie dostęp do danych w czasie dyskusji z technikiem. 26.3

Sprawdzenie zmiennych procesowych

Micro Motion sugeruje notowanie wielkości podstawowych zmiennych procesowych w normalnych warunkach procesowych. Umożliwi to określenie, czy zmienne procesowe nie są zbyt duże lub zbyt małe. Funkcja metryczek pomiarowych (patrz rozdział 26.4) może być wykorzystana do zapisu aktualnych wartości dwunastu zmiennych procesowych oraz do odczytu zapisanych wartości w trzech innych momentach działania przelicznika. Przy określaniu niesprawności należy sprawdzić zmienne procesowe w normalnych warunkach procesowych i w warunkach bez przepływu z wypełnionym czujnikiem. Poza natężeniem przepływu pozostałe zmienne powinny różnić się nieznacznie lub być identyczne w obu warunkach. Jeśli różnica jest znacząca, to należy skontaktować się z działem obsługi klienta Micro Motion. Niecodzienne wartości zmiennych procesowych mogą wskazywać na różne problemy. W tabeli 26−1 przedstawiono wykaz możliwych niesprawności i zalecane działania naprawcze.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

223

Wykrywanie niesprawności


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Tabela 26−1 Problemy ze zmienną procesową i zalecane działania naprawcze Objawy

Przyczyny

Zalecane działania

Stabilny niezerowy przepływ w warunkach bez przepływu

Nieosiowość czujnika (szczególnie nowe instalacje).

Zmienić instalację czujnika.

Otwarty lub nieszczelny zawór.

Sprawdzić i naprawić zawór.

Błędne zerowanie czujnika.

Wykonać zerowanie przepływomierza. Patrz rozdział 20.2.

Nieprawidłowe jednostki miary.

Sprawdzić konfigurację. Patrz rozdział 26.11.

Zbyt mała nastawa przerwania pomiarów dla małego natężenia przepływu.

Sprawdzić konfigurację. Patrz rozdział 11.4.2.

Błędny współczynnik kalibracji przepływu.

Zweryfikować charakteryzację. Patrz rozdział 26.14.

Zakłócenia radiowe.

Sprawdzić poziom zakłóceń. Patrz rozdział 26.8.5.

Nieprawidłowe uziemienie kabla 9−żyłowego (instalacja zdalnego procesora lokalnego ze zdalnym przelicznikiem; patrz ilustracja 5−2).

Sprawdzić instalację kabla 9− żyłowego. Patrz rozdział 5.4.

Drgania rurociągu z częstotliwością bliską częstotliwości drgań rurek czujnika.

Sprawdzić warunki pracy i usunąć źródło drgań.

Nieszczelny zawór lub uszczelka.

Sprawdzić rurociąg.

Nieprawidłowe jednostki miary.

Sprawdzić konfigurację. Patrz rozdział 26.11.

Nieprawidłowa wartość tłumienia.

Sprawdzić konfigurację. Patrz rozdział 11.4.2.

Przesłuchy w czujniku.

Sprawdzić obecność podobnych czujników (± 0.5 Hz).

Uszkodzony czujnik temperatury.

Sprawdzić warunki alarmowe i postępować adekwatnie do alarmu. Sprawdzić konfigurację odpytywania i ewentualnie wyłączyć ją. Patrz rozdział 11.7.

Problemy z okablowaniem czujnika.

Sprawdzić okablowanie czujnika. Patrz rozdział 26.8.

Konieczność kalibracji temperatury.

Wykonać kalibrację temperatury. Patrz rozdział 25.4.

Brak połączenia w okablowaniu.

Sprawdzić okablowanie czujnika. Patrz rozdział 26.8.2.

Skorodowane rurki pomiarowe.

Oczyścić rurki pomiarowe.

Niedrożne, częściowe wypełnione lub pokryte osadem rurki pomiarowe.

Sprawdzić wzmocnienie i częstotliwość drgań. Patrz rozdział 26.6. Oczyścić rurki pomiarowe.

Błędna wartość K2.

Sprawdzić charakteryzację. Patrz rozdział 26.14.

Przepływ korkowy.

Patrz rozdział 26.3.3.

Błędna wartość K2.

Sprawdzić charakteryzację. Patrz rozdział 26.14.

Erozja czujnika.

Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion.

Erozja czujnika.

Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion.

Błędne niezerowe natężenie przepływu w warunkach bez przepływu

Pomiary temperatury znacząco różne od temperatury procesowej

Pomiary temperatury nieznacznie różne od temperatury procesowej

Niespodziewanie duży odczyt gęstości

Niespodziewanie mały odczyt gęstości

Niespodziewanie wysoka częstotliwość drgań rurek

224

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Tabela 26−1 Problemy ze zmienną procesową i zalecane działania naprawcze Przyczyny

Zalecane działania

Niespodziewanie mała częstotliwość drgań rurek

Niedrożne, częściowe wypełnione lub pokryte osadem rurki pomiarowe.

Sprawdzić wzmocnienie i częstotliwość drgań. Patrz rozdział 26.6. Oczyścić rurki pomiarowe.

Niespodziewanie małe napięcie detektora położenia

Kilka możliwych przyczyn.

Patrz rozdział 26.16.5.

Niespodziewanie duży prąd

Kilka możliwych przyczyn.

Patrz rozdział 26.16.3.

26.4

Metryczki pomiarowe

Kalibracja

Objawy

Funkcja metryczek pomiarowych umożliwia zapis dwunastu zmiennych procesowych w czterech różnych momentach działania przelicznika. Patrz tabela 26−2.

Czas metryczki

Opis

Zapisane zmienne procesowe

Aktualna

Aktualne wartości

Fabryczna

Wartości nastaw fabrycznych

Instalacja

Wartości przy pierwszym zerowaniu czujnika

Ostatnie zero

Wartości przy ostatnim zerowaniu czujnika

• Natężenie przepływu masowego • Natężenie przepływu objętościowego • Gęstość • Temperatura • Temperatura obudowy • Zero mechaniczne

• Częstotliwość drgań • Prąd pobudzający • Lewy detektor położenia • Prawy detektor położenia • Temperatura procesora lokalnego • Napięcie wejściowe procesora lokalnego

Dla każdej zmiennej procesowej zapisywane są następujące wartości: •

Dla zera mechanicznego: −

Średnia wartość 5−minutowa procesu

Średnie 5−minute odchylenie standardowe

Dla wszystkich innych zmiennych procesowych: −

Wartość chwilowa

Średnia 5−minutowa procesu

Średnie 5−minute odchylenie standardowe

Zapisana wartość minimalna

Zapisana wartość maksymalna

W celu odczytu danych metryczek pomiarowych należy wykorzystać menu Maintenance pokazane na ilustracji 26−1. Przelicznik będzie raportował dane w jednostkach SI lub angielskich, tak jak skonfigurowano w menu Units. Wyświetlacz jest uaktualniany w sposób ciągły. Gdy kursor znajduje się w pozycji Current, naciśnięcie przycisku RESET rozpoczyna na nowo zliczanie czasu do pomiarów wartości maksymalnej i minimalnej. Jeśli kursor znajduje się w pozycji Factory, naciśnięcie przycisku SAVE powoduje nadpisanie wartości fabrycznych przez aktualne dane. Uwaga: Z powodu ciągłego uaktualniania danych, funkcja metryczek pomiarowych może mieć negatywny wpływ na komunikację czujnik− Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

225

Wykrywanie niesprawności

Tabela 26−2 Dane metryczek pomiarowych


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

przelicznik. Nie należy otwierać okna metryczek pomiarowych, jeśli nie jest planowane ich użycie oraz należy pamiętać o jego zamknięciu, jeśli nie jest już potrzebne. Ilustracja 26−1 Menu metryczek pomiarowych Maintenance

Meter Fingerprinting

Units

Current

Factory

Installation

Last zero

SI English • Mass flow rate • Volume flow rate • Density • Temperature • Case temperature • Live zero • Tube frequency • Drive gain • Left pickoff • Right pickoff • Board temperature • Input voltage

26.5

Typy alarmów i ich obsługa

Komputery przepływu z serii 3000 wykonują w trakcie swego działania procedury autodiagnostyki. Jeśli zostanie wykryte określone zdarzenie lub warunki, to w górnej linii wyświetlacza pojawia się komunikat alarmowy i alarm zostaje wpisany do dziennika aktywnych alarmów. W celu odczytu alarmu i jego potwierdzenia należy przejść do dziennika aktywnych alarmów (patrz rozdział 26.5.3).

26.5.1

Poziom alarmu

Alarmy są podzielone na różne poziomy. Poziom alarmu determinuje działanie przelicznika w momencie wystąpienia warunków alarmowych. Patrz tabela 26−3.

Tabela 26−3 Poziomy alarmów Poziom alarmu

Działanie przelicznika

Fault (błąd)

Jeśli wystąpią warunki alarmowe na tym poziomie, to generowany jest alarm i sygnały na wszystkich wyjściach przyjmują poziomy alarmowe. Patrz rozdział 15. Jeśli wystąpią warunki alarmowe na tym poziomie, to generowany jest alarm, a sygnały na wszystkich wyjściach reprezentują zmienne procesowe. Jeśli wystąpią warunki alarmowe na tym poziomie, to nie jest generowany alarm (brak wpisu do dziennika aktywnych alarmów), a sygnały na wszystkich wyjściach reprezentują zmienne procesowe.

Informational (informacyjny) Ignore (ignorowanie)

226

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Domyślny poziom alarmu dla alarmu Data Loss Possible jest Informational, lecz może być zmieniony na Ignore.

Domyślny poziom alarmu dla alarmu Power Reset jest Ignore, lecz może być zmieniony na Informational.

Kalibracja

Nie można zmienić poziomu alarmu dla alarmu Fault oraz przypisać innemu alarmowi poziomu Fault. Wiele alarmów może mieć zmieniony poziom z Informational na Ignore oraz na odwrót. Na przykład:

Informacje o zmianie poziomu alarmu zawiera rozdział 26.6. Informacje o sposobie zmiany poziomu alarmów zawiera rozdział 10. 26.5.2

Kategorie alarmów

Alarmy są podzielone na cztery kategorie alarmów, w kolejności priorytetu: Elektronika

Czujnik (tylko przeliczniki Model 3500 i Model 3700)

Proces

Konfiguracja

Jeśli dziennik aktywnych alarmów jest przeglądany przez menu View, to tylko wyświetlane są kategorie zawierające aktywne alarmy; pojedyncze alarmy nie są wyświetlane. Jeśli dziennik aktywnych alarmów jest przeglądany przez menu Maintenance, to wyświetlane są pojedyncze alarmy. 26.5.3

Dziennik aktywnych alarmów

Dziennik aktywnych alarmów (patrz ilustracja 26−2) zawiera: •

Wszystkie aktywne alarmy (warunki powodujące alarm są aktywne)

Wszystkie alarmy, które nie zostały potwierdzone (nawet jeśli warunki powodujące alarm nie są już aktywne)

Dziennik aktywnych alarmów jest kasowany i odnawiany przy każdym wyłączeniu i włączeniu zasilania. Uwaga: Historia alarmów zawiera wykaz wszystkich alarmów, które wystąpiły do tej pory. Patrz rozdział 26.5.5.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

227

Wykrywanie niesprawności


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Ilustracja 26−2 Przykład dziennika alarmów

Active Alarm Log Sensor Failure 23-JUN-03 10:02 Density Out-of-Range 23-JUN-03 10:02 Xmtr Initializing 23-JUN-03 10:02 Power Reset 23-JUN-03 10:02 ACK

HELP

EXIT

Do dziennika aktywnych alarmów można dostać się z menu Maintenance lub menu View. Uwaga: W menu View nie można odczytywać i potwierdzać pojedynczych alarmów. Z menu Maintenance W celu przejścia do dziennika aktualnych alarmów z menu Maintenance należy: 1. Na ekranie roboczym nacisnąć przycisk Security. 2. Wybrać Maintenance. 3. Podświetlić opcję Active Alarm Log. 4. W celu potwierdzenia wszystkich alarmów nacisnąć przycisk ACKALL. 5. W celu potwierdzenia pojedynczego alarmu: a. Wybrać Active Alarm Log. b. Przy użyciu przycisków kursora podświetlić żądany alarm. c. Nacisnąć przycisk ACK. Z menu View menu W celu przejścia do dziennika aktualnych alarmów z menu View należy: 1. Na ekranie roboczym nacisnąć przycisk EXIT lub VIEW. 2. Podświetlić opcję Active Alarm Log. 3. W celu potwierdzenia wszystkich alarmów nacisnąć przycisk ACKALL. 4. W celu potwierdzenia pojedynczego alarmu: a. Wybrać Active Alarm Log. b. Przy użyciu przycisków kursora podświetlić żądany alarm. c. Nacisnąć przycisk ACK. 228

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

26.5.4

Wykorzystanie systemu pomocy

Pomoc jest dostępna dla każdego alarmu. Do ekranu pomocy można dojść z kilku poziomów menu: Z wykazu kategorii alarmów w dzienniku alarmów aktywnych

Z wykazu indywidualnych alarmów w dzienniku alarmów aktywnych

Za każdym razem, gdy wyświetlany jest przycisk HELP

Kalibracja

W celu wyświetlenia pomocy dla pozycji z wykazu należy podświetlić element wykazu i nacisnąć przycisk HELP. System pomocy wyświetla do pięciu ekranów informacji. Na tych ekranach jest wyświetlane: Numer alarmu.

Opis alarmu.

Działania naprawcze, które można podjąć.

Jeśli pomoc zajmuje więcej niż jeden ekran, to przyciski PGDN (strona do dołu) i PGUP (strona do góry) służą do przewijania tekstu.

Wykrywanie niesprawności

Ilustracja 26−3 Przykładowy ekran pomocy dla alarmu

Numer alarmu

ALARMS Density Out-of-Range [A8]The density reading is outside the sensor limits. If the Sensor Failure (A3) alarm is also present, solve the Sensor Failure first. Verify all density PGDN

26.5.5

Historia alarmów

EXIT

Historia alarmów zawiera wykaz wszystkich alarmów wraz z liczbą, ile razy dany alarm nastąpił oraz z informacją, kiedy ostatni raz alarm został zgłoszony i skasowany. Historia alarmów nie jest kasowana przy wyłączeniu i włączeniu zasilania przelicznika. Dostęp do historii alarmów uzyskuje się z menu Maintenance.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

229


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Ilustracja 26−4 Przykładowa historia alarmów

Alarm History Power Cnt Post Clr

Reset 25 23-JUN-03 14:56 23-JUN-03 14:56

Freq. Cnt Post Clr

Output Fixed 1 13-JUN-03 9:39 13-JUN-03 9:39 EXIT

26.6

Wykaz alarmów według kategorii

Rozdział ten zawiera wykaz wszystkich alarmów czterech kategorii (Electronics, Sensor, Process, and Configuration) i zawiera informacje o poziomie alarmu, możliwości konfiguracji przez użytkownika i zalecanych działaniach naprawczych.

26.6.1

Electronics alarms (alarmy elektroniki)

Tabela 26−4 zawiera wykaz wszystkich alarmów z kategorii Electronics wraz z opisem, zalecanymi działaniami użytkownika i innymi użytecznymi informacjami.

Tabela 26−4 Alarmy elektroniki Poziom alarmu Numer alarmu

Zapis w menu Maintenance

Opis

Domyś lny

Możliwa zmiana?

A1

CP EEPROM Failure

Nieprawidłowa suma kontrolna.

Fault

Nie

A2

CP RAM Failure

Niemożliwy zapis do pamięci RAM procesora lokalnego.

Fault

Nie

A9

Xmtr Initializing

Przelicznik wykonuje procedurę autokalibracji po włączeniu zasilania.

Fault

Nie

A14

Transmitter Error

Niesprawność przelicznika z kilku możliwych przyczyn.

Fault

Nie

230

Zalecane działania Wyłączyć i włączyć przepływomierz. Przepływomierz może wymagać naprawy. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Wyłączyć i włączyć przepływomierz. Przepływomierz może wymagać naprawy. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Nie należy nic robić do zniknięcia alarmu. Jeśli alarm nie znika: • Sprawdzić okablowanie czujnika. • Sprawdzić okablowanie zasilania. • Upewnić się, że czujnik jest całkowicie wypełniony lub pusty. • Sprawdzić konfigurację czujnika. Patrz rozdział 11.4.3. Wyłączyć i włączyć przepływomierz. Wykonać test rezystancji cewki czujnika. Patrz rozdział 26.18. Przepływomierz może wymagać naprawy. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Tabela 26−4 Alarmy elektroniki Poziom alarmu Zapis w menu Maintenance

Możliwa zmiana?

A18

EEPROM (3000)

Nieprawidłowa suma kontrolna pamięci EEPROM.

Fault

Nie

A19

RAM Failure

Niemożliwy zapis do pamięci RAM przelicznika.

Fault

Nie

A22

CP Config Failure

Nieprawidłowa suma kontrolna.

Fault

Nie

A23

CP Totals Failure

Nieprawidłowa suma kontrolna.

Fault

Nie

A24

CP Program Failure

Nieprawidłowa suma kontrolna.

Fault

Nie

A25

CP Boot Program Fault

Nieprawidłowa suma kontrolna.

Fault

Nie

A26

Xmtr Comm Problem

Błędy komunikacji między przelicznikiem a procesorem lokalnym

Fault

Nie

A28

Xmtr Write Error

Próba zapisu do procesora lokalnego nie powiodła się.

Fault

Nie

A103

Data Loss Possible

Procesor lokalny nie mógł zapisać wartości liczników przy ostatnim wyłączeniu zasilania.

Info

Tak

A107

Power Reset

Ignore

Tak

A112

Upgrade Software

Przelicznik został ponownie włączony. Oprogramowanie przelicznika jest starsze niż procesora lokalnego.

Info

Tak

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Zalecane działania Wyłączyć i włączyć przepływomierz. Przepływomierz może wymagać naprawy. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Wyłączyć i włączyć przepływomierz. Przepływomierz może wymagać naprawy. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Wyłączyć i włączyć przepływomierz. Przepływomierz może wymagać naprawy. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Wyłączyć i włączyć przepływomierz. Przepływomierz może wymagać naprawy. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Wyłączyć i włączyć przepływomierz. Przepływomierz może wymagać naprawy. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Wyłączyć i włączyć przepływomierz. Przepływomierz może wymagać naprawy. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Sprawdzić okablowanie między przelicznikiem a procesorem lokalnym (zdalny procesor lokalny i zdalny przelicznik). Sprawdzić poziom szumów. Sprawdzić diodę LED procesora lokalnego. Patrz rozdział 26.17.1. Sprawdzić zasilanie procesora lokalnego. Patrz rozdział 26.8.1. Wykonać test rezystancji procesora lokalnego. Patrz rozdział 26.17.2. Wyłączyć i włączyć przepływomierz. Przepływomierz może wymagać naprawy. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Wyłączyć i włączyć przepływomierz. Sprawdzić całą aktualną konfigurację w celu określenia, jakie dane zostały utracone. Skonfigurować wszystkie nastawy z brakującymi lub błęnymi danymi. Przepływomierz może wymagać naprawy. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Nie są konieczne żadne działania. Uaktualnić oprogramowanie. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Urządzenie jest w pełni sprawne.

231

Wykrywanie niesprawności

Domyś lny

Opis

Kalibracja

Numer alarmu


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Tabela 26−4 Alarmy elektroniki Poziom alarmu Numer alarmu

Zapis w menu Maintenance

A129

PPI Display Error

A130

Printer Out of Paper

26.6.2

Opis (tylko transfer rozliczeniowy) Funkcja odczytu wstecznego z wyświetlacza wskazuje na błąd. (tylko transfer rozliczeniowy) Brak papieru.

Sensor alarms (alarmy czujnika)

Domyś lny

Możliwa zmiana?

Info

Nie

Potwierdzić alarm. Jeśli alarm utrzymuje się skontaktować się z Micro Motion.

Ignore

Tak

Uzupełnić papier w drukarce.

Zalecane działania

Tabela 26−5 zawiera wykaz wszystkich alarmów z kategorii Sensor wraz z opisem, zalecanymi działaniami użytkownika i innymi użytecznymi informacjami.

Tabela 26−5 Alarmy czujnika Poziom alarmu Numer alarmu

Zapis w menu Maintenance

Opis

Domyślny

Możliwa zmiana?

A3

Sensor Failure

Brak drgań rurek pomiarowych czujnika.

Fault

Nie

A4

Temp. Out−of− Range

Mierzona temperatura nie mieści się w granicach roboczych czujnika.

Fault

Nie

A16

Sensor RTD Error

Uszkodzenie czujnika temperatury.

Fault

Nie

232

Zalecane działania Sprawdzić punkty testowe. Patrz rozdział 26.16. Sprawdzić cewki czujnika. Patrz rozdział 26.18. Sprawdzić okablowanie czujnika. Patrz rozdział 26.8.2. Sprawdzić, czy nie ma przepływu korkowego. Patrz rozdział 26.6.3. Sprawdzić rurki czujnika. Sprawdzić okablowanie czujnika. Patrz rozdział 26.8.2. Sprawdzić konfigurację czujnika. Patrz rozdział 11.4.3. Sprawdzić punkty testowe. Patrz rozdział 26.16. Sprawdzić cewki czujnika. Patrz rozdział 26.18. Sprawdzić, czy temperatura procesowa mieści się w zakresie roboczym czujnika i przelicznika. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Sprawdzić okablowanie czujnika. Patrz rozdział 26.8.2. Sprawdzić, czy wybrany został właściwy typ czujnika. Patrz rozdział 11.4.3. Sprawdzić punkty testowe. Patrz rozdział 26.16. Sprawdzić cewki czujnika. Patrz rozdział 26.18. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Tabela 26−5 Alarmy czujnika Poziom alarmu Zapis w menu Maintenance

A17

Meter RTD Error

Domyślny

Możliwa zmiana?

Błędny pomiar temperatury.

Fault

Nie

Process alarms (alarmy procesowe)

Zalecane działania Sprawdzić okablowanie czujnika. Patrz rozdział 26.8.2. Sprawdzić, czy wybrany został właściwy typ czujnika. Patrz rozdział 11.4.3. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion.

Tabela 26−6 zawiera wykaz wszystkich alarmów z kategorii Process wraz z opisem, zalecanymi działaniami użytkownika i innymi użytecznymi informacjami.

Tabela 26−6 Alarmy procesowe Poziom alarmu Numer alarmu

Zapis w menu Maintenance

Opis

Domyślny

Możliwa zmiana?

A5

Mass Flow Overrange

Natężenie przepływu masowego przekroczyło zakres roboczy czujnika.

Fault

Nie

A8

Density Out−of− Range

Wartość gęstości przekroczyła zakres roboczy czujnika.

Fault

Nie

A10

Calibration Failure

Kalibracja nie powiodła się z różnych przyczyn

Fault

Nie

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Zalecane działania Sprawdzić punkty testowe. Patrz rozdział 26.16. Sprawdzić cewki czujnika. Patrz rozdział 26.18. Sprawdzić warunki procesowe. Sprawdzić poprawność konfiguracji jednostek pomiarowych. Patrz rozdział 26.11. Sprawdzić wartości 4 mA i 20 mA. Patrz rozdział 26.12. Sprawdzić współczynniki kalibracyjne w konfiguracji przelicznika. Patrz rozdział 26.15. Wykonać zerowanie przelicznika. Sprawdzić punkty testowe. Patrz rozdział 26.16. Sprawdzić cewki czujnika. Patrz rozdział 26.18. Sprawdzić warunki procesowe. Sprawdzić, czy nie ma powietrza w rurkach, czy są wypełnione, czy nie ma ciał obcych i osadów. Sprawdzić współczynniki kalibracyjne w konfiguracji przelicznika. Patrz rozdział 26.15. Wykonać kalibrację gęstości. Patrz rozdział 25.3. Zagwarantować brak przepływu przez czujnik. Sprawdzić naprężenie w rurociągu w pobliżu czujnika. Następnie powtórzyć kalibrację. Patrz rozdział 26.6.3. Wyłączyć i włączyć zasilanie przepływomierza, powtórzyć próbę. Patrz rozdział 26.6.3.

233

Wykrywanie niesprawności

26.6.3

Opis

Kalibracja

Numer alarmu


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Tabela 26−6 Alarmy procesowe Poziom alarmu Numer alarmu

Zapis w menu Maintenance

Opis

Domyślny

Możliwa zmiana?

A11

Cal Fail − Too Low

Kalibracja nie powiodła się z powodu wstecznego przepływu przez czujnik.

Fault

Nie

A12

Cal Fail − Too High

Kalibracja nie powiodła się z powodu przepływu przez czujnik.

Fault

Nie

A13

Cal Fail − Too Noisy

Kalibracja nie powiodła się z powodu przepływu przez czujnik.

Fault

Nie

A100

mA 1 Saturated

Info

Tak

A102

Drive Overrange

Zmienna procesowa przypisana do głównego wyjścia prądowego poza zakresem roboczym. Brak drgań rurek pomiarowych lub błędne drgania.

Info

Tak

A105 A110

Slug Flow Freq. Out Saturated

Info Info

Tak Tak

A113

mA 2 Saturated

Przepływ korkowy. Zmienna procesowa przypisana do wyjścia częstotliwościowego poza zakresem roboczym. Zmienna procesowa przypisana do pomocniczego wyjścia prądowego poza zakresem roboczym.

Sprawdzić drożność rurek. Sprawdzić wypełnienie czujnika. Zapewnić brak drgań mechanicznych. Sprawdzić konfigurację czujnika. Patrz rozdział 11.4.3. Sprawdzić, czy natężenie przepływu mieści się w dopuszczalnym zakresie. Patrz rozdział 26.6.3. Patrz rozdział 26.6.3.

Info

Tak

Patrz rozdział 26.6.3.

234

Zalecane działania Zagwarantować brak przepływu przez czujnik. Sprawdzić naprężenie w rurociągu w pobliżu czujnika. Następnie powtórzyć kalibrację. Patrz rozdział 26.6.3. Wyłączyć i włączyć zasilanie przepływomierza, powtórzyć próbę. Patrz rozdział 26.6.3. Zagwarantować brak przepływu przez czujnik. Sprawdzić naprężenie w rurociągu w pobliżu czujnika. Następnie powtórzyć kalibrację. Patrz rozdział 26.6.3. Wyłączyć i włączyć zasilanie przepływomierza, powtórzyć próbę. Patrz rozdział 26.6.3. Zagwarantować brak przepływu przez czujnik. Sprawdzić szumy elektromechaniczne. Przyczyny szumów: • Pompy mechaniczne • Naprężenia rurociągu w pobliżu czujnika • Zakłócenia elektryczne • Wpływ drgań innnych urządzeń Następnie powtórzyć kalibrację. Patrz rozdział 26.6.3. Wyłączyć i włączyć zasilanie przepływomierza, powtórzyć próbę. Patrz rozdział 26.6.3. Patrz rozdział 26.3.3.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Tabela 26−6 Alarmy procesowe Poziom alarmu Zapis w menu Maintenance

Domyślny

Możliwa zmiana?

A115

External Input Error

Połączenie HART do zewnętrznego urządzenia nieprawidłowe.

Info

Tak

A116

API: Temp Overrange

Temperatura procesowa poza zakresem ekstrapolacji API.

Info

Tak

A117

API: Dens Overrange

Gęstość procesowa poza zakresem ekstrapolacji API.

Info

Tak

A121

ED: Extrap. Fail

Obliczenia rozszerzonej gęstości poza skonfigurowanym zakresem.

Info

Tak

A124

Freq. Input Saturated

Sygnał częstotliwościowy z zewnętrznego urządzenia za duży.

Info

Tak

A125

Batcher Timeout

Info

Tak

A126

Batcher Overrun

Brak przepływu podczas czasu opóźnienia. Załadunek przekroczył wartość docelową.

Sprawdzić dostępność zewnętrznego urządzenia: • Sprawdzić jego działanie. • Sprawdzić okablowanie. Sprawdzić konfigurację odpytywania. Patrz rozdział 11.7. Sprawdzić warunki procesowe. Sprawdzić konfigurację tabel API i konfigurację temperatury. Patrz rozdział 12.5. Sprawdzić warunki procesowe. Sprawdzić konfigurację tabel API i konfigurację gęstości. Patrz rozdział 12.5. Sprawdzić temperaturę procesową. Sprawdzić gęstość procesową. Sprawdzić konfigurację rozszerzonych pomiarów gęstości. Patrz oddzielna instrukcja obsługi. Zmienić konfigurację skalowania częstotliwości na wyjściu urządzenia zewnętrznego. Zmienić konfigurację skalowania częstotliwości na wejściu urządzenia z serii 3000. Patrz rozdział 15.6 Patrz rozdział 26.6.3.

Info

Tak

Patrz rozdział 26.6.3.

Zalecane działania

Alarmy przepływu korkowego Przepływ korkowy – czyli obecność gazu w cieczy lub cieczy w gazie procesowym występuje w niektórych aplikacjach. Obecność przepływu korkowego ma znaczący wpływ na pomiary gęstości. Wartości dopuszczalne przepływu korkowego i czas jego trwania to dwa parametry, które umożliwiają przelicznikowi zmniejszyć ekstremalne odczyty gęstości. Uwaga: Domyślne nastawy przepływu korkowego to 0,0 i 5,0 g/cm3. Podwyższenie dolnej granicy lub obniżenie górnej zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia warunków przepływu korkowego. Jeśli zdefiniowano wartości graniczne przepływu korkowego i pojawił się przepływ korkowy to: •

Generowany jest alarm przepływu korkowego.

Wszystkie wyjścia, które zostały skonfigurowane do reprezentowania przepływu utrzymują ostatnią prawidłową wartość przed wystąpieniem przepływu przez skonfigurowany czas trwania przepływu korkowego.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

235

Wykrywanie niesprawności

Opis

Kalibracja

Numer alarmu


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Jeśli przepływ korkowy ustanie przed odliczeniem czasu trwania przepływu korkowego to: •

Sygnały wyjściowe reprezentujące natężenie przepływu powracają do raportowania aktualnej wartości natężenia przepływu.

Alarm przepływu korkowego jest deaktywowany, lecz pozostaje w dzienniku aktywnych alarmów do momentu potwierdzenia.

Jeśli przepływ korkowy nie ustanie do zakończenia odliczania czasu trwania przepływu korkowego, to sygnały wyjściowe reprezentujące natężenie przepływu będą wskazywać zerowe natężenie. Jeśli parametr czasu trwania przepływu ma wartość 0,0 sekund, to wyjścia reprezentujące natężenie przepływu będą wskazywać zero natychmiast po wykryciu przepływu korkowego. Jeśli wystąpi przepływ korkowy: •

Sprawdzić, czy nie ma kawitacji, zalewania lub nieszczelności.

Zmienić orientację czujnika.

Monitorować gęstość.

W razie potrzeby wpisać nową wartość graniczną dla przepływu korkowego (patrz rozdział 11.4.2).

W razie potrzeby wpisać nową wartość czasu trwania przepływu korkowego (patrz rozdział 11.4.2).

Alarmy nasycenia wyjścia Jeśli zmienna wyjściowa przekracza górną wartość graniczną zakresu pomiarowego lub jest mniejsza od dolnej wartości granicznej zakresu pomiarowego, to komputer przepływu generuje alarm nasycenia wyjścia. Alarm ten może oznaczać: •

Zmienna wyjściowa ma wartość poza zakresem dopuszczalnym dla danego procesu.

Należy zmienić jednostki natężenia przepływu.

Rurki czujnika nie są wypełnione medium procesowym.

Rurki czujnika są niedrożne.

Jeśli wystąpi alarm nasycenia wyjścia należy:

236

Zmniejszyć natężenie przepływu do wartości dopuszczalnej.

Sprawdzić wybrane jednostki. Może zajść konieczność wyboru większych lub mniejszych jednostek.

Sprawdzić czujnik: −

Upewnić się, że rurki czujnika są całkowicie wypełnione przez medium.

Przepłukać rurki czujnika.

Dla wyjścia prądowego zmienić nastawy URV i LRV (patrz rozdział 15.5.4).

Dla wyjścia częstotliwościowego zmienić częstotliwość lub wartości parametrów pulses/unit lub units/pulse (patrz rozdział 11.5).

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Alarmy załadunku

Tabela 26−7 Alarmy załadunku Przyczyna

Zalecane działania

Time Out

• Brak przepływu przez skonfigurowany czas

Overrun

• Całkowita wartość załadowana przekroczyła wartość docelową • Załadunek niezakończony • Przepływ trwa nadal

Start Without Reset

Operator próbował rozpocząć załadunek bez naciskania RESET

Start Not OK

Parametr Enable batch control ma wartość No

• Sprawdzić poprawność działania zaworów, rurociągu i pomp. • Sprawdzić konfigurację źródła przepływu. • Zwiększyć czas opóźnienia. Patrz rozdział 14.6. • Po wykryciu przyczyny nacisnąć END w celu zakończenia załadunku lub RESUME w celu dokończenia. • Jeśli alarm dotyczy Modelu 3300 lub 3350, sprawdzić czy przetwornik opdczytuje sygnały częstotliwościowe ze zdalnego przelicznika. • Zakończyć załadunek jeśli to jest konieczne. • Sprawdzić okablowanie wyjścia dyskretnego wskazującego przekroczenie. • Sprawdzić urządzenie podłączone do wyjścia dyskretnego wskazującego przekroczenie. • Uaktywnić funkcję AOC. Patrz rozdział 14.6. • Zwiększyć ilość medium przekroczenia. • Sprawdzić poprawność nastawy przerwania pomiarów dla małych natężeń przepływu dla aplikacji • Wykonać procedurę zerowania przepływomierza. • Po wykryciu przyczyny nacisnąć RESET lub START w celu rozpoczęcia nowego załadunku. • Nacisnąć RESET, a następnie START lub • Dla parametru Reset on start wybrać Yes. Patrz rozdział 14.6. Nadać parametrowi Enable batch control wartość Yes. Patrz rozdział 14.6. Skonfigurować źródło przepływu. Patrz rozdział 14.6. Przypisać zawór główny, zawór pomocniczy lub pompę do wyjścia dyskretnego. Patrz rozdział 15.4. Skasować wszystkie komunikaty błędów. Patrz rozdział 26.5. Wyłączyć wejście dyskretne.

Nie wybrano źródła przepływu Do wyjść dyskretnych nie zostały przypisane funkcje sterowania Alarm jest aktywny Wejście dyskretne jest skonfigurowane do blokady załadunku Wartość docelowa równa zero Jeśli aktywne są rozszerzone pomiary gęstości i zmienna tych pomiarów została wybrana jako źródło przepływu załadunku, to nie przypisano krzywej rozszerzonych pomiarów gęstości do aktualnej nastawy Wyjście jest zablokowane, trwa kalibracja lub wystąpił przepływ korkowy

Zmienić wartość docelową. Patrz rozdział 14.7. Skonfigurować nastawę załadunku dla prawidłowej krzywej rozszerzonych pomiarów gęstości. Patrz rozdział 14.7.

Usunąć warunki i spróbować ponownie.

Alarmy kalibracji Jeśli kalibracja zakończyła się niepowodzeniem: 1. Upewnić się, że nie ma przepływu przez czujnik. 2. Wyeliminować szumy mechaniczne (jeśli możliwe). 3. Upewnić się, że wnętrze skrzynki przyłączeniowej czujnika jest suche (jeśli jest taka skrzynka). 4. Ponownie wykonać procedurę kalibracji. Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

237

Wykrywanie niesprawności

Komunikat alarmu

Kalibracja

Podczas procesu wsadowego komputer przepływu generuje alarmy załadunku. W tabeli 26−7 przedstawiono alarmy załadunku i zalecane działania naprawcze.


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

26.6.4

Alarmy konfiguracyjne

Tabela 26−8 zawiera wykaz wszystkich alarmów z kategorii Configuration wraz z opisem, zalecanymi działaniami użytkownika i innymi użytecznymi informacjami.

Tabela 26−8 Wykorzystanie alarmów konfiguracyjnych Poziom alarmu Numer alarmu

Zapis w menu Maintenance

A6

Characterize Meter

A20

Cal. Factors Missing

A21

Sensor Type Incorrect

A27

Security Breach

A101

mA 1 Fixed

A104

Cal in Progress

A106

Burst Enabled

A111

Freq. Output Fixed

A114

mA 2 Fixed

A118

DO 1 Fixed

A119

DO 2 Fixed

A120

ED: Curve Fit Fail

238

Opis

Domyślny

Możliwa zmiana?

Wykonano Master reset. Brak wartości współczynników kalibracyjnych. Wykonano Master reset. Brak wartości współczynników kalibracyjnych. Wartość K1 błędna lub jej brak lub dane z czujnika nieprawidłowe. (tylko dla transferu rozliczeniowego) Złamanie blokady.

Fault

Nie

Wpisać wymagane wartości. Patrz rozdział 11.4.3.

Fault

Nie

Wpisać wymagane wartości. Patrz rozdział 11.4.3.

Fault

Nie

Fault

Nie

Na głównym wyjściu prądowym stała wartość.

Info

Tak

Przelicznik wykonuje kalibrację gęstości lub temperatury. Przelicznik pracuje w trybie nadawania. Na wyjściu częstotliwościowym stały sygnał. Na pomocniczym wyjściu prądowym stała wartość.

Ignore

Tak

Sprawdzić parametry charakteryzacji. Patrz rozdział 11.4.3. Usunięto blokadę urzędu miar i wag. Alarm może być skasowany, lecz konieczna jest procedura legalizacji. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Ustawić adres sieciowy HART na 0. Patrz rozdział 26.10. Zakończyć procedurę kalibracji cyfrowej wyjścia mA. Patrz rozdział 20.4. Wyjść z opcji symulacji wyjścia mA. Patrz rozdział 20.3.4. Sprawdzić, czy wyjście nie zostało zablokowane przez komunikację cyfrową. Nie jest konieczne żadne działanie.

Ignore

Tak

Info

Tak

Info

Tak

Info

Tak

Info

Tak

Info

Nie

Wyjście dyskretne 1 ma stałą wartość. Wyjście dyskretne 2 ma stałą wartość. Skonfigurowane wartości krzywych gęstości nie spełniają wymagań dokładności pomiarów

Zalecane działania

Nie jest konieczne żadne działanie. Wyjść z symulacji wyjścia częstotliwościowego. Patrz rozdział 20.3.4. Zakończyć procedurę kalibracji cyfrowej wyjścia mA. Patrz rozdział 20.4. Wyjść z opcji symulacji wyjścia mA. Patrz rozdział 20.3.4. Sprawdzić, czy wyjście nie zostało zablokowane przez komunikację cyfrową. Odblokować wyjście 1. Patrz rozdział 20.3.4. Odblokować wyjście 2. Patrz rozdział 20.3.4. Sprawdzić konfigurację rozszerzonych pomiarów gęstości. Patrz instrukcja obsługi aplikacji rozszerzonych pomiarów gęstości.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Tabela 26−8 Wykorzystanie alarmów konfiguracyjnych Poziom alarmu Zapis w menu Maintenance

A122

DO 3 Fixed

A127

Batcher Needs Reset

A128

Batcher Cannot Start

26.7

Opis

Domyślny

Możliwa zmiana?

Wyjście dyskretne 3 ma stałą wartość. Próba rozpoczęcia załadunku bez kasowania poprzedniego. Przelicznik nie może rozpocząć załadunku.

Info

Tak

Info

Tak

Odblokować wyjście 2. Patrz rozdział 20.3.4. Patrz rozdział 26.6.3.

Info

Tak

Patrz rozdział 26.6.3.

Zalecane działania

Jeśli występują problemy z wyjściami prądowymi lub częstotliwościowymi to informacje zawarte w tabeli 26−9 pomogą je usunąć.

Tabela 26−9 Problemy z wyjściami prądowymi i częstotliwościowym Objawy

Możliwa przyczyna

Zalecane działania

Brak sygnału na wyjściu prądowym i brak wyjścia częstotliwościowego lub test pętli negatywny

Problemy z zasilaniem

Sygnał na wyjściu mA < 4 mA

Warunki procesowe poniżej wartości skonfigurowanej dla 4 mA

Sprawdzić zasilanie i okablowanie zasilania. Patrz rozdział 26.8. Sprawdzić nastawy poziomu alarmowego w celu weryfikacji, czy przelicznik znajduje się w warunkach alarmowych. Patrz rozdział 15.5.2 i 15.6. Jeśli obecne są warunki alarmowe, patrz rozdział 26.6. Sprawdzić warunki procesowe. Zweryfikować lub zmienić wartość 4 mA. Patrz rozdział 15.5.4. Sprawdzić nastawy poziomu alarmowego w celu weryfikacji, czy przelicznik znajduje się w warunkach alarmowych. Patrz rozdział 15.5.2. Jeśli istnieją warunki alarmowe, sprawdzić dziennik aktywnych alarmów. Patrz rozdział 26.5.3. Sprawdzić wszystkie połączenia. Sprawdzić urządzenie odbiorcze lub zastosować inne. Patrz rozdział 26.9. Zmierzyć napięcie stałe na wyjściu. Wykonać test wyjścia. Patrz rozdział 20.3.4. Zweryfikować lub zmienić wartość przerwania pomiaru dla małej wartości przepływu. Patrz rozdział 15.5.4. Sprawdzić nastawy poziomu alarmowego w celu weryfikacji, czy przelicznik znajduje się w warunkach alarmowych. Patrz rozdział 15.5.2. Jeśli istnieją warunki alarmowe, sprawdzić dziennik aktywnych alarmów. Patrz rozdział 26.5.3. Patrz rozdział 26.6.3. Sprawdzić warunki procesowe. Sprawdzić parametr kierunku przepływu. Patrz rozdział 11.4.2. Sprawdzić orientację czujnika. Kierunek przepływu medium musi być zgodny z kierunkiem strzałki na obudowie czujnika. Sprawdzić urządzenie odbiorcze lub zastosować inne. Patrz rozdział 26.9. Sprawdzić kompatybilność wyjściowego poziomu sygnału i wymaganego przez urządzenie odbiorcze.

Warunki alarmowe występują, gdy sygnał alarmowy jest stanem niskim lub wewnętrznym zerem

Warunki alarmowe występują, gdy sygnał alarmowy jest wewnętrznym zerem

Rozwarcie w okablowaniu Niesprawne urządzenie odbierające sygnał mA Niesprawny układ wyjściowy Brak sygnału na wyjściu częstotliwościowym

Warunki procesowe poniżej wartości przerwania pomiaru dla małego natężenia przepływu Warunki alarmowe występują, gdy sygnał alarmowy jest stanem niskim lub wewnętrznym zerem

Przepływ korkowy Przepływ w kierunku przeciwnym do skonfigurowanego

Uszkodzone urządzenie odbiorcze sygnału częstotliwościowego Poziom sygnału wyjściowego niekompatybilny z urządzeniem wyjściowym Niesprawny układ wyjściowy Nieprawidłowa konfiguracja szerokości impulsu. Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Wykonać test wyjścia. Patrz rozdział 20.3.4. Zweryfikować nastawy szerokości impulsu. Patrz rozdział 15.6.2. 239

Wykrywanie niesprawności

Problemy z wyjściami prądowymi i częstotliwościowym

Kalibracja

Numer alarmu


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Tabela 26−9 Problemy z wyjściami prądowymi i częstotliwościowym Objawy

Możliwa przyczyna

Zalecane działania

Stały sygnał na wyjściu prądowym

Adres HART różny od zera (praca sieciowa) (tylko główne wyjście mA) Sygnał stały w trybie testowym Aktywny tryb nadawania (tylko główne wyjście mA) Nieprawidłowa kalibracja zera Warunki alarmowe występują, gdy sygnał alarmowy jest stanem niskim lub wysokim

Ustawić adres HART na zero. Patrz rozdział 26.10.

Sygnał na wyjściu mA cały czas poza zakresem

Błędne pomiary na wyjściu mA

Sygnał mA prawidłowy dla małych prądów i zły dla dużych Błędne pomiary na wyjściu częstotliwościowym Błędne pomiary na wyjściu częstotliwościowym przy stabilnym przepływie

LRV i URV nieprawidłowo skonfigurowane Sygnał wyjściowy nieprawidłowo skonfigurowany Nieprawidłowy wybór jednostek przepływu Nieprawidłowa konfiguracja zmiennej procesowej LRV i URV nieprawidłowo skonfigurowane Rezystancja pętli mA może być zbyt duża Nieprawidłowe skalowanie wyjścia Nieprawidłowy wybór jednostek przepływu Zakłócenia radiowe

Wyjść z trybu testowego. Patrz rozdział 20.3.4. Wyłączyć tryb nadawania. Patrz rozdział 17.5.1. Patrz rozdział 26.15. Sprawdzić nastawy poziomu alarmowego w celu weryfikacji, czy przelicznik znajduje się w warunkach alarmowych. Patrz rozdział 15.5.2. Jeśli obecne są warunki alarmowe, sprawdzić dziennik aktywnych alarmów. Patrz rozdział 26.5.3. Sprawdzić nastawy LRV i URV. Patrz rozdział 26.12. Wykonać kalibrację cyfrową wyjścia. Patrz rozdział 20.4. Sprawdzić konfigurację jednostek przepływu. Patrz rozdział 26.11. Zweryfikować zmienną procesową przypisaną do wyjścia mA. Patrz rozdział 11.4.2. Sprawdzić nastawy LRV i URV. Patrz rozdział 26.12. Sprawdzić, czy rezystancja pętli jest mniejsza od maksymalnej dozwolonej. Sprawdzić skalowanie i metodę wyjścia częstotliwościowego. Patrz rozdział 26.13. Sprawdzić konfigurację jednostek przepływu. Patrz rozdział 26.11. Patrz rozdział 26.8.5.

26.8

Diagnostyka problemów z okablowaniem

Poniższe procedury umożliwiają sprawdzenie poprawności okablowania przelicznika.

26.8.1

Sprawdzenie okablowania zasilania

W celu weryfikacji okablowania zasilania należy: 1. Sprawdzić, czy został zastosowany prawidłowy bezpiecznik zewnętrzny. Nieprawidłowy bezpiecznik może ograniczać prąd i uniemożliwiać inicjalizację przelicznika. 2. Wyłączyć zasilanie przelicznika. 3. Sprawdzić poprawność podłączenia przewodów zasilania. Patrz rozdziały 2, 3 lub 4. 4. Sprawdzić kontakt kabli zasilających z zaciskami. 5. Przy użyciu woltomierza sprawdzić czy napięcie na zaciskach przetwornika mieści się w dozwolonym zakresie (patrz dodatek A lub E).

240

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

26.8.2

Sprawdzenie okablowania czujnik−przelicznik

W celu sprawdzenia połączenia czujnika z przelicznikiem należy: Sprawdzić, czy przelicznik podłączony jest do czujnika zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 5.

Sprawdzić kontakt kabli zasilających z zaciskami.

Jeśli kable są podłączone nieprawidłowo:

Kalibracja

1. Wyłączyć zasilanie przelicznika. 2. Poprawić okablowanie. 3. Włączyć zasilanie przelicznika. Sprawdzenie uziemienia

Czujnik i przelicznik muszą być uziemione. Jeśli procesor lokalny jest zintegrowany z czujnikiem, to czujnik jest automatycznie uziemiony. Jeśli procesor lokalny jest zainstalowany oddzielnie, to musi być również oddzielnie uziemiony. Wymagania i instrukcje uziemienia zawarto w rozdziałach 2, 3 i 4.

26.8.4

Sprawdzenie pętli komunikacji HART

W celu sprawdzenia pętli komunikacyjnej HART (tylko główne wyjście prądowe mA): 1. Sprawdzić, czy kable pętli HART są prawidłowo podłączone. 2. Odłączyć okablowanie pętli analogowej. 3. Zainstalować rezystor 250 Ω na zaciskach głównego wyjścia prądowego. 4. Sprawdzić napięcie na rezystorze (4–20 mA = 1–5 VDC). Jeśli napięcie jest zbyt małe < 1 VDC, to dodać rezystancję, aby uzyskać napięcie > 1 VDC. 5. Podłączyć komunikator HART bezpośrednio do zacisków rezystora i nawiązać komunikację.

26.8.5

Sprawdzenie poziomu zakłóceń radiowych

Jeśli wyjście częstotliwościowe lub dyskretne jest zakłócane przez szumy radiowe, to zastosować można jedno z poniższych rozwiązań: •

Wyeliminować źródło zakłóceń. Możliwymi źródłami zakłóceń radiowych mogą być duże transformatory, pompy, silniki oraz wszystkie urządzenia generujące silne pola elektryczne i elekromagnetyczne w pobliżu przelicznika.

Zmienić lokalizację przelicznika.

Do podłączenia wyjścia częstotliwościowego wykorzystać kable ekranowane. −

Ekran kabla wyjściowego zakończyć w urządzeniu odbiorczym. Jeśli nie jest to możliwe zakończyć ekran w dławiku kablowym lub w zakończeniu osłony rurowej.

Nie wolno podłączać ekranu wewnątrz komory przyłączy.

Nie jest konieczne podłączenie uziemienia na całym obwodzie kabla.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

241

Wykrywanie niesprawności

26.8.3


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

26.9

Sprawdzenie urządzenia odbiorczego

Odbierany błędny sygnał z wyjścia częstotliwościowego lub mA może oznaczać stosowanie niesprawnego urządzenia odbiorczego. Zastosowanie innego urządzenia pozwoli na określenie, czy źródło błędu tkwi w urządzeniu czy w przeliczniku.

26.10

Ustawienie adresu HART na wartość 0

Jeśli adres sieciowy HART jest liczbą różną od zera, to sygnał na głównym wyjściu prądowym ma stałą wartość 4 mA. W tej sytuacji: •

Główne wyjście prądowe nie raportuje zmiennej procesowej.

Główne wyjście prądowe nie sygnalizuje warunków alarmowych.

Jeśli adres sieciowy HART jest równy 0, to główne wyjście prądowe raportuje zmienną procesową w skali 4–20 mA. Sposób zmiany adresu sieciowego HART opisano w rozdziale 17.5. 26.11

Sprawdzenie jednostek przepływu

Zastosowanie niewłaściwych jednostek pomiarowych może być przyczyną generowania nieoczekiwanych sygnałów wyjściowych posiadających nieprzewidywany wpływ na proces technologiczny. Sprawdzić poprawność wyboru jednostek. Sprawdzić skróty; na przykład g/min oznaczają gramy na minutę a nie galony na minutę. Patrz rozdział 11.4.2.

26.12

Sprawdzenie zakresu kalibracji

Nasycone wyjście prądowe lub nieprawidłowe pomiary mA mogą wskazywać na nieprawidłową konfigurację wartości 4 mA lub 20 mA dla wyjścia prądowego. Sprawdzić poprawność nastaw i w razie potrzeby zmienić je. Patrz rozdział 15.5.4.

26.13

Sprawdzenie skali wyjścia częstotliwościowego i metody skalowania

Nasycone wyjście częstotliwościowe lub nieprawidłowe pomiary na wyjściu częstotliwościowym mogą wskazywać na błędną skalę wyjścia i/lub metodę. Sprawdzić poprawność wyboru nastaw wyjścia częstotliwościowego i metody, a w razie potrzeby zmienić je. Patrz rozdział 15.6.

26.14

Sprawdzenie charakteryzacji

Nieprawidłowo scharakteryzowany przelicznik i czujnik mogą generować błędne sygnały wyjściowe. Jeśli przepływomierz wydaje się działać poprawnie, lecz wysyła niedokładne wartości wyjściowe, przyczyną może być nieprawidłowa charakteryzacja. Patrz rozdział 11.4.3.

26.15

Sprawdzenie kalibracji

Nieprawidłowa kalibracja może być przyczyną generowania przez przelicznik nieoczekiwanych sygnałów wyjściowych. Jeśli przelicznik wydaje się działać poprawnie, lecz wysyła niedokładne wartości wyjściowe, to przyczyną może być nieprawidłowa kalibracja. Micro Motion kalibruje każdy przelicznik w warunkach fabrycznych. Podejrzenie nieprawidłowej kalibracji może pojawić się tylko wówczas, gdy był on kalibrowany po dostarczeniu od producenta.

242

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Uwaga: Micro Motion zaleca stosowanie współczynników pomiarowych zamiast kalibracji przy legalizacji pomiarów lub przy korekcji błędów pomiarowych. Przed przystąpieniem do kalibracji przepływomierza należy skontaktować się z działem technicznym firmy Micro Motion. Informacje o współczynnikach pomiarowych przedstawiono w rozdziale 11.4.3. Sprawdzenie punktów testowych

26.16.1 Odczyt punktów testowych

Niektóre alarmy wskazujące na uszkodzenie czujnika lub przekroczenie zakresu pomiarowego mogą być spowodowane przyczynami innymi niż uszkodzenie czujnika. Sprawdzenie punktów testowych czujnika umożliwia zdiagnozowanie uszkodzenia czujnika lub przekroczenia zakresu pomiarowego. Odczyt punktów testowych umożliwia opcja Diagnostic Monitor (monitor diagnostyczny) w menu View. Opcja Diagnostic Monitor wyświetla: •

Częstotliwość

Sygnał z lewego detektora położenia

Sygnał z prawego detektor położenia

Wzmocnienie

Aktualne zero

Wartości te opisują aktualne działanie czujnika. Uwaga: Monitor diagnostyczny to nie to samo co menu Diagnostics (diagnostyka). Menu Diagnostics, dostęp do którego uzyskuje się przez opcję Maintenance w menu Management, umożliwia odczyt wartości wejść zewnętrznych i ustawienie wybranych wartości na wyjściach. Menu Diagnostics i jego wykorzystanie opisano w rozdziale 20. 26.16.2 Wykorzystania punktów testowych

Poniższe wskazówki opisują wykorzystanie punktów testowych: •

Jeśli wzmocnienie jest niestabilne, patrz rozdział 16.16.3.

Jeśli wartości napięć dla lewego i prawego detektora położenia nie są równe określonym wartościom w tabeli 26−10 dla częstotliwości rurek pomiarowych czujnika, patrz rozdział 26.16.5

Jeśli wartości napięć dla lewgo i prawego detektora położenia są równe określonym wartościom w tabeli 26−10 dla częstotliwości rurek pomiarowych czujnika, zapisać błędne dane i skontaktować się z działem obsługi klienta Micro Motion.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

243

Wykrywanie niesprawności

26.16

Kalibracja

Procedury kalibracyjne opisane w niniejszej instrukcji obsługi są przeznaczone do kalibracji wymaganych przez urzędy legalizacyjne. Aby kalibrować rzeczywistą dokładność należy wykorzystać wzorzec pomiarowy o dokładności większej niż przepływomierz. Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale obsługi klienta Micro Motion.


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Tabela 26−10 Wartości napięć lewego i prawego detektora położenia Model czujnika

Wartość napięcia

Czujniki ELITE Model CMF Czujniki Model D, DL i DT Czujniki z serii F Czujniki z serii H Czujniki Model R025, R050 lub R100 Czujnik Model R200 Czujniki z serii T Czujnik CMF400 iskrobezpieczny Czujnik CMF400 ze wzmacniaczem

3.4 mV peak−to−peak/Hz w odniesieniu do częstotliwości drgań rurek czujnika 3.4 mV peak−to−peak/Hz w odniesieniu do częstotliwości drgań rurek czujnika 3.4 mV peak−to−peak/Hz w odniesieniu do częstotliwości drgań rurek czujnika 3.4 mV peak−to−peak/Hz w odniesieniu do częstotliwości drgań rurek czujnika 3.4 mV peak−to−peak/Hz w odniesieniu do częstotliwości drgań rurek czujnika 2.0 mV peak−to−peak/Hz w odniesieniu do częstotliwości drgań rurek czujnika 0.5 mV peak−to−peak/Hz w odniesieniu do częstotliwości drgań rurek czujnika 2.7 mV peak−to−peak/Hz w odniesieniu do częstotliwości drgań rurek czujnika 3.4 mV peak−to−peak/Hz w odniesieniu do częstotliwości drgań rurek czujnika

26.16.3 Nadmierne wzmocnienie

Nadmierne wzmocnienie może być spowodowane przez wiele czynników. Patrz tabela 26−11.

Tabela 26−11 Przyczyna nadmiernego wzmocnienia i zalecane działania naprawcze Przyczyna

Zalecane działania

Nadmierny przepływ korkowy

Wyeliminować przepływ korkowy. Zmienić orientację czujnika. Oczyścić rurki pomiarowe. Zwiększyć ciśnienie wlotowe lub wsteczne na czujniku. Jeśli pompa znajduje się po stronie dolotowej czujnika, zwiększyć odległość między pompą a czujnikiem. Skontaktować się z Micro Motion.

Niedrożne rurki pomiarowe Kawitacja lub zalewanie

Płytka układu pobudzającego lub moduł uszkodzony, uszkodzone rurki pomiarowe lub niezrównoważony czujnik Drgania mechaniczne czujnika Rozwarty układ pobudzający lub niesprawny detektor położenia Nieprawidowa charakteryzacja czujnika

26.16.4 Błędne wartości wzmocnienia

Wyeliminować drgania mechaniczne czujnika. Skontaktować się z z przedstawicielem firmy Micro Motion. Zweryfikować charakteryzację czujnika. Patrz rozdział 26.14.

Błędne wartości wzmocnienia mogą być spowodowane przez wiele czynników. Patrz tabela 26−12.

Tabela 26−12 Przyczyny błędnych wartości wzmocnienia i zalecane działania naprawcze Przyczyna

Zalecane działania

Błędna stała K1 charakteryzacji czujnika Zmieniona polaryzacja detektorów lub cewek Przepływ korkowy

Wprowadzić właściwą wartość K1. Patrz rozdział 11.4.3. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Sprawdzić, czy rurki pomiarowe są całkowicie wypełnione medium procesowym. Oczyścić rurki pomiarowe.

Ciało obce w rurkach

26.16.5 Małe napięcie detektora położenia

244

Małe napięcie detektora położenia może być spowodowane przez wiele czynników. Patrz tabela 26−13.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Tabela 26−13 Przyczyny małego napięcia detektorów położenia i zalecane działania naprawcze Zalecane działania Sprawdzić okablowanie. Patrz rozdział 26.8.2.

Przepływ korkowy Brak drgań rurek czujnika

26.17

Sprawdzenie procesora lokalnego

26.17.1 Sprawdzenie diody LED procesora lokalnego

Dostępne są dwie metody sprawdzenia procesora lokalnego: •

Sprawdzenie diody LED w procesorze lokalnym, która wskazuje warunki pracy przepływomierza. Patrz tabela 26−14.

Test rezystancji umożliwiający wykrycie zniszczenia procesora.

W celu sprawdzenia diody LED procesora lokalnego: 1. Włączyć zasilanie przelicznika. 2. Zdjąć pokrywę procesora lokalnego (patrz ilustracja 2−6). Nie odłączać kabla 4−żyłowego łączącego procesor lokalny z przelicznikiem. 3. Określić sposób świecenia diody LED i porównać z informacjami w tabeli 26−14. 4. Przed powrotem do normalnego działania założyć pokrywę.

Tabela 26−14 Sygnalizacja stanu pracy procesora lokalnego Dioda LED

Warunki

Możliwe działania naprawcze

1 błysk na sekundę (ON 25%, OFF 75%) 1 błysk na sekundę (ON 75%, OFF 25%) Ciągłe świecenie ON

Normalne działanie

Nie należy wykonywać żadnych działań.

Przepływ korkowy

Patrz rozdział 26.6.3.

Trwa kalibracja lub zerowanie Procesor lokalny zasilany napięciem między 11,5 a 5 V Nierozpoznany czujnik

Jeśli trwa kalibracja, to nie należy nic robić. Jeśli nie trwa kalibracja, to należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Sprawdzić napięcie zasilanie przelicznika.

3 krótkie błyski, przerwa

4 błyski na sekundę

Nieprawidłowa konfiguracja Uszkodzony łącznik między czujnikiem a procesorem lokalnym Warunki błędu

Sprawdzić okablowanie między przelicznikiem a czujnikiem. Patrz rozdział 26.8.2. Sprawdzić parametry charakteryzacji czujnika. Patrz rozdział 26.14. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion.

Sprawdzić stan alarmu. Patrz rozdział 26.5.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

245

Wykrywanie niesprawności

Wilgoć w układach elektronicznych czujnika Zniszczenie czujnika

Sprawdzić, czy natężenie przepływu mieści się w zakresie roboczym czujnika. Sprawdzić, czy rurki pomiarowe są całkowicie wypełnione medium procesowym. Sprawdzić drożność. Sprawdzić zasilanie przelicznika. Sprawdzić, że czujnik nie jest blokowany mechanicznie. Sprawdzić okablowanie. Patrz rozdział 26.8.2. Sprawdzić cewki w czujniku. Patrz rozdział 26.18. Usunąć wilgoć z układów elektronicznych czujnika. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion.

Kalibracja

Przyczyna Nieprawidłowe okablowanie między czujnikiem a procesorem lokalnym Natężenie przepływu poza zakresem roboczym czujnika


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Tabela 26−14 Sygnalizacja stanu pracy procesora lokalnego Dioda LED

Warunki

Możliwe działania naprawcze

Wyłączona OFF

Napięcie zasilania niższe od 5 V

• Sprawdzić okablowanie zasilania procesora lokalnego. Patrz rozdział 26.8.2. • Jeśli dioda LED przelicznika świeci się, to przelicznik jest zasilany. Sprawdzić napięcie na zaciskach 1 (VDC+) i 2 (VDC–) w procesorze lokalnym. Powinno ono wynosić 14 VDC. Jeśli tak, to oznaczać może uszkodzenie procesora lokalnego. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Jeśli napięcie jest równe 0, możliwe jest uszkodzenie przelicznika. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Jeśli napięcie jest mniejsze od 1 VDC, sprawdzić okablowanie zasilania procesora. Mogą być zamienione przewody. Patrz rozdział 26.8.2. • Jeśli dioda LED przelicznika nie świeci się, to przelicznik nie jest zasilany. Jeśli podłączone jest napięcie, to oznacza wewnętrzne uszkodzenie przelicznika lub diody. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion.

Uszkodzenie wewnętrzne procesora lokalnego

26.17.2 Test rezystancji procesora lokalnego

W celu przeprowadzenia testu rezystancji procesora lokalnego należy: 1. Zdjąć pokrywę procesora lokalnego (patrz ilustracja 2−6). 2. Odłączyć kabel 4−żyłowy łączący procesor z przelicznikiem. 3. Zmierzyć rezystancję między zaciskami 3 i 4 procesora (RS−485/A i RS−485/B). Patrz ilustracja 26−5. Powinna ona wynosić od 40 kΩ do 50 kΩ. 4. Zmierzyć rezystancję między zaciskami 2 i 3 (VDC– i RS−485/A). Rezystancja powinna wynosić od 20 kΩ do 25 kΩ. 5. Zmierzyć rezystancję między zaciskami 2 i 4 (VDC– i RS−485/B). Rezystancja powinna wynosić od 20 kΩ do 25 kΩ. 6. Jeśli którakolwiek z rezystancji jest mniejsza od podanych wartości, to procesor lokalny nie będzie mógł komunikować się z przelicznikiem lub systemem zarządzającym. Skontaktować się z działem obsługi klienta Micro Motion. 7. W celu powrotu do normalnego działania: a. Podłączyć kabel 4−żyłowy łączący procesor z przelicznikiem. b. Założyć pokrywę obudowy procesora lokalnego.

246

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

Ilustracja 26−5 Test rezystancji procesora lokalnego Kalibracja

40 kΩ –50 kΩ

20 kΩ – 25 kΩ 20 kΩ – 25 kΩ

Sprawdzenie cewek czujnika i czujnika temperatury

26.18.1 Zdalna instalacja procesora lokalnego i zdalna instalacja przelicznika

Problemy z cewkami czujnika mogą być przyczyną wielu alarmów łącznie z alarmem uszkodzenia czujnika i alarmem przekroczenia zakresu pomiarowego. Test cewek czujnika obejmuje pomiary rezystancji par zacisków i rezystancji zwarcia do obudowy. W przypadku instalacji zdalnej procesora lokalnego i zdalnej instalacji przelicznika (patrz ilustracja 5−2) należy: 1. Wyłączyć zasilanie przelicznika. 2. W procesorze lokalnym: a. Zdjąć pokrywę dolną (patrz ilustracja 2−6). b. Odłączyć listwę zaciskową od płytki drukowanej. c. Przy użyciu multimetru cyfrowego (DMM) sprawdzić cewki w sposób opisany w tabeli 26−15. Zapisać zmierzone wartości.

Tabela 26−15 Cewki i pary zacisków testowych Para zacisków testowych Cewka

Kolory

Numery

Cewka pobudzająca Cewka lewego detektora położenia (LPO) Cewka prawego detektora położenia (RPO) Rezystancyjny czujnik temperatury (RTD) Kompensator rezystancji doprowadzeń (LLC) (wszystkie czujniki poza CMF400 iskrobezpiecznym i z serii T) Złożony czujnik temperatury (tylko czujniki z serii T) Stały rezystor (tylko iskrobezpieczny czujnik CMF400)

Brązowy i czerwony Zielony i biały Niebieski i szary Żółty i fioletowy Żółty i pomarańczowy

3—4 5—6 7—8 1—2 1—9

3. Nie może być rozwarć, czyli miernik nie może wskazywać nieskończonej rezystancji. Wartości LPO i RPO powinny być identyczne lub bardzo zbliżone (±5 Ω). Jeśli są nieprawidłowe odczyty, to wykonać pomiary na skrzynce przyłączeniowej czujnika w celu wyeliminowania możliwości uszkodzenia kabli. Odczyty dla każdej pary powinny być jednakowe na obu końcach kabla. Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

247

Wykrywanie niesprawności

26.18


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

4. Pozostawić odłączony blok przyłączeniowy procesora lokalnego. Na czujniku zdjąć pokrywę skrzynki przyłączeniowej i zbadać zwarcie każdego z zacisków do obudowy. Na najwyższym zakresie pomiarowym rezystancji miernik powinien wskazywać nieskończoność. Jeśli jest mierzona jakakolwiek rezystancja, oznacza to zwarcie od obudowy. 5. Przetestować pary zacisków w sposób następujący: a. Brązowy ze wszystkimi zaciskami poza czerwonym b. Czerwony ze wszystkimi zaciskami poza czerwonym brązowym c. Zielony ze wszystkimi zaciskami poza białym d. Biały ze wszystkimi zaciskami poza zielonym e. Niebieski ze wszystkimi zaciskami poza szarym f.

Szary ze wszystkimi zaciskami poza niebieskim

g. Pomarańczowy ze wszystkimi zaciskami poza żółtym i fioletowym h. Żółty ze wszystkimi zaciskami poza pomarańczowym i fioletowym i.

Fioletowy ze wszystkimi zaciskami poza żółtym i pomarańczowym

Uwaga: Czujniki D600 i CMF400 ze wzmacniaczem mają inne zaciski. Skontaktować się z działem obsługi klienta Micro Motion. Pomiar dla każdej z par powinien dać nieskończoność. Jeśli jest mierzona jakakolwiek rezystancja, oznacza to zwarcie między zaciskami. Patrz tabela 26−16. 6. Jeśli nie można rozwiązać problemu, to należy skontaktować się z działem obsługi klienta Micro Motion. 7. W celu powrotu do normalnego trybu pracy należy: a. Włożyć blok przyłączeniowy w płytkę drukowaną. b. Założyć pokrywę końcową obudowy procesora lokalnego. c. Założyć pokrywę skrzynki przyłączeniowej czujnika. Uwaga: Przy zakładaniu pokryw należy pokryć smarem wszystkie pierścienie uszczelniające. Tabela 26−16 Możliwe przyczyny zwarcia czujnika i kabla do obudowy i zalecane działania naprawcze Możliwa przyczyna

Zalecane działania

Wilgoć w skrzynce przyłączeniowej czujnika Ciecz lub wilgoć w obudowie czujnika Wewnętrznie zwarty przepust (uszczelniony przepust między czujnikiem a skrzynką przyłączeniową) Uszkodzony kabel Nieprawidłowe zakończenie kabla

Osuszyć skrzynkę przyłączeniową i sprawdzić, czy nie ma korozji. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion.

248

Wymienić kabel. Sprawdzić zakończenie kabla wewnątrz skrzynki przyłączeniowej czujnika. Patrz Instrukcja przygotowania i instalacji kabla 9−żyłowego Micro Motion lub instrukcja obsługi czujnika.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Diagnostyka i określanie źródeł niesprawności ciąg dalszy

26.18.2 Instalacja zdalna przy użyciu kabla 4−żyłowego

W przypadku zdalnej instalacji z wykorzystaniem kabla 4−żyłowego (patrz ilustracja 5−1): 2. Zdjąć pokrywę procesora lokalnego (na czujniku). Uwaga: Kabel 4−żyłowy między procesorem lokalnym a przelicznikiem może być odłączony lub nie.

Kalibracja

1. Wyłączyć zasilanie przelicznika.

3. Odkręcić śrubę uwięzioną (2,5 mm) w środku procesora lokalnego. Ostrożnie wyjąć procesor lokalny ruchem do góry. Nie wolno skręcać ani zginać procesora lokalnego.

Wykrywanie niesprawności

UWAGA Jeśli wtyki procesora lokalnego są zgięte, ułamane lub zniszczone w jakikolwiek sposób, to procesor lokalny nie będzie działał. Aby uniknąć zniszczenia wtyków procesora lokalnego: • •

Nie wolno skręcać lub zginać procesora lokalnego podczas jego wyjmowania. Przy montażu procesora ustawić go we właściwej pozycji i ostrożnie umieścić w gnieździe.

4. Przy użyciu miernika cyfrowego zmierzyć rezystancje par wtyków. Identyfikację wtyków podano na ilustracji 26−6. Zapisać zmierzone wartości. Ilustracja 26−6 Wtyki czujnika Prawy detektor (–) Kompensacja doprowadzeń(1) (+)

Prawy detektor (+)

Lewy detektor (–) Powrót czujnika rezystancyjnego temperatury/ Kompensator doprowadzeń (wspólny) Lewy detektor (+) Czujnik rezystancyjny temperatury (+)

Cewka pobudzająca (–) Cewka pobudzająca (+)

(1) Kompensator rezystancji doprowadzeń (LLC) (wszystkie czujniki poza CMF400 iskrobezpiecznym i z serii T). Dla czujników z serii T pracuje jako złożony czujnik temperatury. Dla iskrobezpiecznego czujnika CMF400 działa jako stały rezystor.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

249


5. Nie może być rozwarć, czyli miernik nie może wskazywać nieskończonej rezystancji. Wartości LPO i RPO powinny być identyczne lub bardzo zbliżone (±5 Ω). 6. Zbadać rezystancję między każdym z zacisków a obudową. Na najwyższym zakresie pomiarowym rezystancji miernik powinien wskazywać nieskończoność. Jeśli jest mierzona jakakolwiek rezystancja, oznacza to zwarcie od obudowy. 7. Przetestować pary zacisków w sposób następujący: a. Cewka pobudzająca + ze wszystkimi zaciskami oprócz zacisku Cewka pobudzjąca – b. Cewka pobudzająca – ze wszystkimi zaciskami oprócz zacisku Cewka pobudzjąca + c. Lewy detektor + ze wszystkimi zaciskami oprócz zacisku Lewy detektor – d. Lewy detektor – ze wszystkimi zaciskami oprócz zacisku Lewy detektor + e. Prawy detektor + ze wszystkimi zaciskami oprócz zacisku Prawy detektor – f.

Prawy detektor – ze wszystkimi zaciskami oprócz zacisku Prawy detektor +

g. RTD + ze wszystkimi zaciskami poza LLC + i RTD/LLC h. LLC + ze wszystkimi zaciskami poza RTD + i RTD/LLC i.

RTD/LLC ze wszystkimi zaciskami poza LLC + i RTD +

Uwaga: Czujniki D600 i CMF400 ze wzmacniaczem mają inne zaciski. Skontaktować się z działem obsługi klienta Micro Motion. Pomiar dla każdej z par powinien dać nieskończoność. Jeśli jest mierzona jakakolwiek rezystancja, oznacza to zwarcie między zaciskami. Patrz tabela 26−16. 8. Jeśli nie można rozwiązać problemu, to należy skontaktować się z działem obsługi klienta Micro Motion. 9. W celu powrotu do normalnego trybu pracy należy: a. Ustawić trzy wtyki prowadzące w dolnej części procesora lokalnego nad trzema otworami w podstawie obudowy procesora lokalnego b. Ostrożnie włożyć procesor lokalny w gniazdo zwracając szczególną uwagę, aby nie zgiąć żadnych wtyków c. Dokręcić śrubę uwięzioną momentem siły 0,7 do 0,9 Nm. d. Założyć pokrywę obudowy procesora lokalnego. Uwaga: Przy zakładaniu pokryw należy pokryć smarem wszystkie pierścienie uszczelniające.

250

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Dodatek A

Tabela A−1

Rekord konfiguracyjny

Parametry hasła – rozdział 9

Parametr

Wartość

Configuration password − hasło konfiguracyjne Maintenance password − hasło konserwacyjne

Tabela A−2

Parametry systemowe – rozdział 10

Parametr Tag − oznaczenie programowe Time − Czas Date − Data Alarms − Alarmy Electronics − Data Loss Possible − Możliwość utraty danych elektronika Power Reset − Wyłączenie i włączenie zasilania Upgrade Software − Uaktualnienie oprogramowania Printer Out of Paper − Brak papieru w drukarce Process − proces mA 1 Saturated − Nasycenie wyjścia mA 1 Drive Overrange − Przekroczenie zakresu wzmocnienia Slug Flow − Przepływ korkowy Frequency Output Saturated − Wyjście częstotliwościowe w stanie nasyconym mA 2 Saturated − Nasycenie wyjścia mA 2 External Input Error − Błąd sygnału wejściowego API: Temp Overrange − API: przekroczenie temperatury API: Dens Overrange − API: przekroczenie gęstości ED: Extrapolation Fail − Niepowodzenie ekstrapolacji Frequency Input Saturated − Wejście częstotliwościowe nasycone Batcher Timeout − Czas opóźnienia załadunku Batcher Overrun − Przekroczenie dozy Configuration − mA 1 Fixed − Stały sygnał na wyjściu mA 1 konfiguracja Cal in Progress − Kalibracja w toku Burst Enabled − Aktywny tryb nadawania Frequency Output Fixed − Stały sygnał na wyjściu częstotliwościowym mA 2 Fixed − Stały sygnał ma wyjściu mA 2 DO 1 Fixed − Stan stały na DO 1 DO 2 Fixed − Stan stały na DO 2 ED: Curve Fit Fail − ED: niepowodzenie dopasowania krzywej DO 3 Fixed − Stan stały na DO 3 Batcher Needs Reset − Przelicznik wymaga kasowania Batcher Cannot Start − Załadunek nie może się rozpocząć

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Wartość

 Informational Informational Informational Informational Informational Informational Informational Informational

 Ignore Ignore Ignore Ignore Ignore Ignore Ignore Ignore

 Informational Informational Informational Informational Informational Informational

 Ignore Ignore Ignore Ignore Ignore Ignore

 Informational Informational Informational Informational Informational Informational

 Ignore Ignore Ignore Ignore Ignore Ignore

 Informational Informational Informational Informational

 Ignore Ignore Ignore Ignore

 Informational Informational Informational

 Ignore Ignore Ignore

251


Rekord konfiguracyjny ciąg dalszy

Tabela A−3

Parametry wejściowe – rozdział 117

Parametr

Wartość

Core processor parameters − parametry procesora lokalnego Flow variables − zmienne Flow damping − tłumienie przepływu przepływu Flow direction − kierunek przepływu Mass units − jednostki masy Mass low flow cutoff − przerwanie pomiaru dla małego natężenia przepływu masowego Volume units − jednostki objętości Vol low flow cutoff − przerwanie pomiaru dla małego natężenia przepływu masowego Special mass units − Base mass unit − jednostki bazowe jednostki specjalne masy natężenia przepływu Base mass time − jednostki czasu masowego dla przepływu masy Mass flow conversion factor − współ. konwersji przepływu masowego Mass flow text − nazwa jednostek przepływu masowego Mass total text − nazwa jednostek przepływu zsumowanego masy Special volume units Base volume unit − jednostki jednostki specjalne bazowe objętości natężenia przepływu Base volume time − jednostki objętościowego bazowe objętości Volume flow conversion factor − wspłczynnik konwersji przepływu objętościowego Volume flow text − nazwa jednostek przepływu objętościowego Volume total text − nazwa jednostek przepływu zsumowanego objętości Density − gęstość Density units − jednostki gęstości Density damping − tłumienie gęstości Density cutoff − przerwanie pomiarów dla małej gęstości Slug low limit − dolna wartość graniczna przepływu korkowego Slug high limit − górna wartość graniczna przepływu korkowego Slug duration − czas trwania przepływu korkowego Temperature − Temperature units − jednostki temperatury temperatura Temperature damping − tłumienie temperatury Sensor calibration data − dane kalibracyjne czujnika Czujniki z serii T FCF FTG FFQ D1 D2 D3 D4 K1 K2 K3 K4 FD DT DTG DFQ1 DFQ2 Temperature slope − nachylenie temperatury Temperature offset − przesunięcie poziomu stałego temperatury Mass factor − współczynnik masowy Density factor − współczynnik gęstości Volume factor − współczynnik objętości

252

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Rekord konfiguracyjny ciąg dalszy

Tabela A−3

Parametry wejściowe – rozdział 117

Parametr Other − inne

Sensor information − informacje o czujniku

Discrete inputs − wejścia dyskretne

Frequency input − wejście częstotliwościowe

Wartość Flow cal − kalibracja przepływu D1 D2 K1 K2 FD Density temperature coefficient − współczynnik temperaturowy gęstości Temperature calibration factor − współczynnik kalibracyjny temperatury Mass factor − współczynnik masowy Density factor − wpółczynnik gęstości Volume factor − współczynnik objętości Sensor model no. − model czujnika Sensor serial no.− numer seryjny czujnika Sensor material − materiał czujnika Sensor flange − materiał kołnierza Sensor liner − wyłożenie czujnika Start zero − start zerowania Reset mass total − zerowanie licznika przepływu zsumowanego masy Reset volume total − zerowanie licznika przepływu zsumowanego objętości Reset API corrected volume total − zerowanie licznika przepływu skorygowanego objętości API Reset ED standard volume total − zerowanie licznika przepływu standardowej objętości ED Reset ED net mass total − zerowanie licznika przepływu masy netto ED Reset ED net volume total − zerowanie licznika przepływu netto objętości ED Reset all totals − zerowanie wszystkich liczników Start/stop all totals − zatrzymanie/uruchomienie wszystkich liczników Flow rate units − jednostki natężenia przepływu Scaling method − metoda skalowania

Frequency − częstotliwość Flow − przepływ Pulses/unit − impulsy/jednostkę Units/pulse − jednostki/impuls K−factor − współczynnik K Reset all totals − zerowanie wszystkich liczników Start/top all totals − zatrzymanie/uruchomienie wszystkich liczników Discrete inputs − wejścia dyskretne Discrete input 1 − Polarity − polaryzacja wejście dyskretne 1 Discrete input 2 − Polarity − polaryzacja wejście dyskretne 2

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

 Brak DE2 Brak DE2 Brak DE2 Brak DE2 Brak DE2 Brak DE2 Brak DE2 Brak DE2 Brak DE2

 DI1 DE3 DI1 DE3 DI1 DE3 DI1 DE3 DI1 DE3 DI1 DE3 DI1 DE3 DI1 DE3 DI1 DE3

 DI2 DE4 DI2 DE4 DI2 DE4 DI2 DE4 DI2 DE4 DI2 DE4 DI2 DE4 DI2 DE4 DI2 DE4

 DE1 DE5 DE1 DE5 DE1 DE5 DE1 DE5 DE1 DE5 DE1 DE5 DE1 DE5 DE1 DE5 DE1 DE5

 Frequency = flow Pulses/unit Units/pulse

 Brak Brak

 DI1 DI1

 DI2 DI2

 Aktywny stan wysoki Aktywny stan niski Aktywny stan wysoki Aktywny stan niski

253


Rekord konfiguracyjny ciąg dalszy

Tabela A−3

Parametry wejściowe – rozdział 117

Parametr

Wartość

External inputs − wejścia zewnętrzne Polling variable 1 − Polling control − sterowanie odpytywaniem zmienna Polling variable − zmienna odpytywana odpytywana 1 External tag − oznaczenie zewnętrznego urządzenia Pressure compensation − kompensacja ciśnienia Pressure units − jednostki ciśnienia Flow factor − współczynnik przepływu Density factor − współczynnik gęstości Calibration pressure − kalibracja ciśnienia External temperature compensation − kompensacja zewnętrznej temperatury Polling variable 2 Polling control − sterowanie odpytywaniem zmienna Polling variable − zmienna odpytywana odpytywana 2 External tag − oznaczenie zewnętrznego urządzenia Pressure compensation − kompensacja ciśnienia Pressure units − jednostki ciśnienia Flow factor − współczynnik przepływu Density factor − współczynnik gęstości Calibration pressure − kalibracja ciśnienia External temperature compensation − kompensacja zewnętrznej temperatury

Tabela A−4

 Brak Główna Pomocnicza Brak Ciśnienie Temp Aktywna

 Nieaktywna

 Aktywna

 Nieaktywna

 Brak Główna Pomocnicza Brak Ciśnienie Temp Aktywna

 Nieaktywna

 Aktywna

 Nieaktywna

Parametry pomiarów ropy naftowej – rozdział 12

Parametr

Wartość

Table type − typ tabeli User defined TEC − współczynnik TEC Temperature units − jednostki temperatury Density units − jednostki gęstości Reference temperature − temperatura referencyjna

Tabela A−5

Parametry zdarzeń dyskretnych – rozdział 13

Parametr Discrete event 1 − wejście dyskretne 1

Discrete event 2 − wejście dyskretne 2

Discrete event 3 − wejście dyskretne 3

254

Wartość Type − typ Process variable − zmienna procesowa High Value − stan wysoki Low Value − stan niski Event action − działanie Type − typ Process variable − zmienna procesowa High Value − stan wysoki Low Value − stan niski Event action − działanie Type − typ Process variable − zmienna procesowa High Value − stan wysoki Low Value − stan niski Event action − działanie

 HI

 LO

 IN HI/LO

 OUT HI/LO

 HI

 LO

 IN HI/LO

 OUT HI/LO

 HI

 LO

 IN HI/LO

 OUT HI/LO

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Rekord konfiguracyjny ciąg dalszy

Tabela A−5

Parametry zdarzeń dyskretnych – rozdział 13

Parametr

Wartość

Discrete event 4 − wejście dyskretne 4

 HI

 LO

 IN HI/LO

 OUT HI/LO

 HI

 LO

 IN HI/LO

 OUT HI/LO

Discrete event 5 − wejście dyskretne 5

Tabela A−6

Type − typ Process variable − zmienna procesowa High Value − stan wysoki Low Value − stan niski Event action − działanie Type − typ Process variable − zmienna procesowa High Value − stan wysoki Low Value − stan niski Event action − działanie

Parametry procesów wsadowych – rozdział 14

Parametr Flow source − źródło przepływu Control options − Enable batch − uaktywnienie procesu opcje sterowania wsadowego Time out − czas opóźnienia No. of stages − liczba stopni No. of decimals − liczba miejsc dziesiętnych Reset on start − kasowanie przy starcie Count up − zliczanie do góry Enable end warning − uaktywnienie ostrzeżenia o zakończeniu Enable AOC − uaktywnienie AOC Enable overrun − uaktywnienie przekroczenia Lockout target − zablokowanie wartości docelowej Maximum target − maksymalna wartość docelowa Ignore source alarms − ignorowanie alarmów źródła Alarm timeout − czas opóźnienia alarmy Configure presets by − konfiguracja nastaw Presets − nastawy Nastawa 1 Enabled − uaktywnienie Name − nazwa Density curve − krzywa gęstości Open primary − otwarcie zaw. głównego Open secondary − otwarcie zaw. pomocniczego Close primary − zamknięcie zaw. głównego End warning − ostrzeżenie o zakończeniu Target − wartość docelowa Overrun − wartość przekroczenia

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Wartość Tak

 Nie

1

2

 Tak Tak Tak

 Nie Nie Nie

 Tak Tak

 Nie Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 % wartości docelowej Ilość Tak

255


Rekord konfiguracyjny ciąg dalszy

Tabela A−6 Parametr Nastawa 2

Nastawa 3

Nastawa 4

Nastawa 5

Nastawa 6

256

Parametry procesów wsadowych – rozdział 14 Wartość Tak

Enabled − uaktywnienie Name − nazwa Density curve − krzywa gęstości Open primary − otwarcie zaw. głównego Open secondary − otwarcie zaw. pomocniczego Close primary − zamknięcie zaw. głównego End warning − ostrzeżenie o zakończeniu Target − wartość docelowa Overrun − wartość przekroczenia Tak Enabled − uaktywnienie Name − nazwa Density curve − krzywa gęstości Open primary − otwarcie zaw. głównego Open secondary − otwarcie zaw. pomocniczego Close primary − zamknięcie zaw. głównego End warning − ostrzeżenie o zakończeniu Target − wartość docelowa Overrun − wartość przekroczenia Tak Enabled − uaktywnienie Name − nazwa Density curve − krzywa gęstości Open primary − otwarcie zaw. głównego Open secondary − otwarcie zaw. pomocniczego Close primary − zamknięcie zaw. głównego End warning − ostrzeżenie o zakończeniu Target − wartość docelowa Overrun − wartość przekroczenia Tak Enabled − uaktywnienie Name − nazwa Density curve − krzywa gęstości Open primary − otwarcie zaw. głównego Open secondary − otwarcie zaw. pomocniczego Close primary − zamknięcie zaw. głównego End warning − ostrzeżenie o zakończeniu Target − wartość docelowa Overrun − wartość przekroczenia Tak Enabled − uaktywnienie Name − nazwa Density curve − krzywa gęstości Open primary − otwarcie zaw. głównego Open secondary − otwarcie zaw. pomocniczego Close primary − zamknięcie zaw. głównego End warning − ostrzeżenie o zakończeniu Target − wartość docelowa Overrun − wartość przekroczenia

 Nie

 Nie

 Nie

 Nie

 Nie

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Rekord konfiguracyjny ciąg dalszy

Tabela A−6

Parametry procesów wsadowych – rozdział 14

Parametr

Wartość

Batch control methods − metody sterowania procesem wsadowym

 Brak DE1 Brak DE1 Brak DE1 Brak DE1 Brak DE1 Brak DE1 Brak DE1 Brak DE1

End − zakończenie Inhibit batch − blokada procesu Inhibit totalizer − blokada liczników Reset − zerowane Resume − dokończenie Start Stop Increment preset − zwiększenie numeru nastawy

Tabela A−7

 DI1 DE2 DI1 DE2 DI1 DE2 DI1 DE2 DI1 DE2 DI1 DE2 DI1 DE2 DI1 DE2

 DI2 DE3 DI2 DE3 DI2 DE3 DI2 DE3 DI2 DE3 DI2 DE3 DI2 DE3 DI2 DE3

 DE4

 DE5

 DE4

 DE5

 DE4

 DE5

 DE4

 DE5

 DE4

 DE5

 DE4

 DE5

 DE4

 DE5

 DE4

 DE5

Parametry wyjść – rozdział 15

Parametr

Wartość

Discrete outputs − wyjścia dyskretne Aktywny stan wysoki Aktywny niski Discrete output 1 − Polarity − polaryzacja wyjście dyskretne 1 Assignment − przypisanie Flow switch setpoint − punkt przełączania Aktywny stan wysoki Aktywny niski Discrete output 2 − Polarity − polaryzacja wyjście dyskretne 2 Assignment − przypisanie Flow switch setpoint − punkt przełączania Aktywny stan wysoki Aktywny niski Discrete output 3 − Polarity − polaryzacja wyjście dyskretne 3 Assignment − przypisanie Flow switch setpoint − punkt przełączania Milliamp outputs − wyjścia prądowe Stan wysoki Stan niski Milliamp output 1 − Fault indication − Condition − warunki Wewnętrzne zero Brak wyjście prądowe 1 wskazanie błędu Setting − wartość Last measured value timeout − czas wyświetlanie ostatnio zmierzonej wartości Variable assignment − przypisanie zmiennej Calibration span − 20 mA zakres kalibracji 4 mA Low flow cutoff − przerwanie pomiarów Damping seconds − tłumienie Stan wysoki Stan niski Milliamp output 2 − Fault indication − Condition − warunki Wewnętrzne zero Brak wyjście prądowe 2 wskazanie błędu Setting − wartość Last measured value timeout − czas wyświetlanie ostatnio zmierzonej wartości Variable assignment − przypisanie zmiennej Calibration span − 20 mA zakres kalibracji 4 mA Low flow cutoff − przerwanie pomiarów Damping seconds − tłumienie Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

257


Rekord konfiguracyjny ciąg dalszy

Tabela A−7

Parametry wyjść – rozdział 15

Parametr

Wartość

Frequency output − wyjście częstotliwościowe

Flow source − źródło przepływu Scaling method − metoda skalowania

 Frequency = flow Pulses/unit Units/pulse

Frequency − częstotliwość Flow − przepływ Pulses/unit − impulsy/jednostkę Units/pulse − jednostki/impuls Maximum pulse width − maksymalna szerokość impulsu Power − zasilanie Polarity − polaryzacja Fault indication − wskazanie błędu Fault frequency − częstotliwość alarmowa Last measured value timeout − czas trwania ostatnio zmierzonej wartości

Tabela A−8

 Aktywne Aktywny wysoki Stan wysoki Wewnętrzne zero

Parametry monitora procesu – rozdział 15

Parametr Screen − ekran 1

Screen − ekran 2

Screen − ekran 3

Screen − ekran 4

Screen − ekran 5

Number of decimals − liczba miejsc dziesiętnych

258

 Pasywne Aktywny niski Stan niski Brak

Wartość Zmienna 1 Zmienna 2 Zmienna 3 Zmienna 4 Zmienna 1 Zmienna 2 Zmienna 3 Zmienna 4 Zmienna 1 Zmienna 2 Zmienna 3 Zmienna 4 Zmienna 1 Zmienna 2 Zmienna 3 Zmienna 4 Zmienna 1 Zmienna 2 Zmienna 3 Zmienna 4 Mass flow rate − natężenie przepływu masowego Temperature − temperatura Mass total − przepływ zsumowany masy Density − gęstość Mass inventory − przepływ inwentaryzowany masy Volume flow rate − natężenie przepływu objętościowego Volume total − przepływ zsumowany objętości Volume inventory − przepływ inwentaryzowany objętości API corrected density − gęstość skompensowana API API corrected volume flow − przepływ objętościowy skompensowany API API corrected volume total − przepływ zsumowany objętościowy skompensowany API Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Rekord konfiguracyjny ciąg dalszy

Tabela A−8

Parametry monitora procesu – rozdział 15

Parametr

Wartość API corrected volume inventory − objętość inwentaryzowana skompensowana API API average density − średnia gęstość API API average temperature − średnia temperatura API API CTL − współczynnik kompensacji temperaturowej API ED density at reference − gęstość referencyjna ED ED standard volume flow − standardowe natężenie przepływu objętościowego ED ED standard volume total − przepływ zsumowany objętości standardowej ED ED standard volume inventory − przepływ inwentaryzowany objętości standardowej ED ED net mass flow − natężenie przepływu masowego netto ED ED net mass total − przepływ zsumowany masy netto ED ED net mass inventory − przepływ inwentaryzowany masy netto ED ED net volume flow − natężenie przepływu objętościowego netto ED ED net volume total − przepływ zsumowany objętości netto ED ED net volume inventory − przepływ inwentaryzowany objętości netto ED ED concentration − stężenie ED Tube frequency − częstotliwość drgań rurek Drive gain − wzmocnienie Case temperature − temperatura obudowy Left pickoff − lewy detektor położenia Right pickoff − prawy detektor położenia Board temperature − temperatura układów elektronicznych Input voltage − napięcie zasilania External pressure − zewnętrzne ciśnienie External temperature − zewnętrzna tempertura Live zero − aktualne zero Frequency input flow rate − natężenie przepływu na wejściu częstotliwościowym Frequency input total − przepływ zsumowany na wejściu częstotliwościowym Frequency input inventory− przepływ inwentaryzowany na wejściu częstotliwościowym

Tabela A−9

Parametry komunikacji cyfrowej – rozdział 17

Parametr

Wartość

Parametry RS−485 Protocol − protokół • Protocol = HART Baud rate − szybkość transmisji Parity − parzystość Stop bits − bity stopu Polling address − adres odpytywania • Protocol = Modbus RTU or Modbus ASCII Baud rate − szybkość transmisji Parity − parzystość Data bits − bity danych Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

 HART Modbus ASCII

 Modbus RTU Drukarka

 1200 9600 Parzystość 1

 2400 4800 19200 38400 Nieparzystość 2

 1200 9600 Parzystość 7

 2400 4800 19200 38400 Nieparzystość 8

259


Rekord konfiguracyjny ciąg dalszy

Tabela A−9

Parametry komunikacji cyfrowej – rozdział 17

Parametr

Wartość Stop bits − bity stopu Polling address − adres odpytywania Byte order − kolejność bitów

• Protocol = Printer Printer selection − wybór drukarki

Baud rate − szybkość transmisji Parity − parzystość Data bits − bity danych Stop bits − bity stopu Chars per second − liczba znaków na sekundę Print buf size − wielkość bufora drukarki Lines per page − liczba linii na stronę Disable paper check − wyłączenie sprawdzenia papieru Bell−202 Parametrs − HART polling address − adres HART parametry Bell−202 Burst mode − tryb nadawania Burst command − sposób nadawania

Device Parametrs − parametry urządzenia

Burst variable 1 − zmienna nadawana 1 Burst variable 2 − zmienna nadawana 2 Burst variable 3 − zmienna nadawana 3 Burst variable 4 − zmienna nadawana 4 Fault setting − sygnalizacja błędu

1

2

 1–2–3–4 2–1–4–3

 3–4–1–2 4–3–2–1

 Ogólna Digitec 6610 FDW 1200 9600 Parzystość 7 1

 Terminal Epson TMU295 2400 4800 19200 38400 Nieparzystość 8 2

25 Tak

 Nie

 Aktywny Niekatywny Zmienna procesowa PV PV i % zakresu pomiarowego Zmienne dynamiczne i % zakresu pom. Zmienne przelicznika

 Stan wysoki Zero Zero przepływu

 Stan niski NAN (nie liczba) Brak

Description − opis User message − komunikat użytkownika HART QV − czwarta zmienna HART HART device ID − identyfikator urządzenia HART Transmitter serial no. − numer seryjny przelicznika

Tabela A−10 Parametry przepływu rozliczeniowego – rozdział 18 Parametr

Wartość

Mode − tryb Discrete inputs − wejścia dyskretne

 World Wide DI1

260

Transfer reset screen − ekran kasowania transferu Transfer screen to reset − zmienne do kasowania

 Europe DI2

 Transfer zsumowany Transfer i przepływ inwentaryzowany Transfer i przepływ inwentaryzowany API

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Rekord konfiguracyjny ciąg dalszy

Tabela A−11 Parametry formatowania i drukowania biletów – rozdział 19 Parametr

Wartość

Standard tickets − bilety standardowe Pre header codes − kody przed nagłówkiem Post footer codes − kody po stopce Header line 1 − nagłówek Text − tekst linia 1 Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Header line 2 − nagłówek Text − tekst linia 2 Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Footer − stopka Text − tekst Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Discrete inputs − wejścia Print screen dyskretne wydruk ekranu

Screens to print − ekrany do drukowania

Process monitor Monitor screen 1 Monitor screen 2 Monitor screen 3 Monitor screen 4 Monitor screen 5 Batch ticket All config data Alarm history Active alarm log Audit event log Print process monitor − drukowanie monitora procesu

Batch tickets − bilety załadunku Pre header codes − kody przed nagłówkiem Post footer codes − kody po stopce Header line 1 − nagłówek Text − tekst linia 1 Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Header line 2 − nagłówek Text − tekst linia 2 Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Footer − stopka Text − tekst Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Number of tickets − liczba biletów Auto print − autodrukowanie

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

1 Normalna

2 Podwójna

3

1 Normalna

2 Podwójna

3

1 2 3 Normalna Podwójna Brak DI1 DI2 DE1 DE2 DE3 DE4 DE5 Opóźnienie załad. Załadunek trwa Pompa załadunku Zawór główny Zawór pomocniczy załadunki Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Ze statystyką Bez statystyki

1 Normalna

2 Podwójna

3

1 Normalna

2 Podwójna

3

1 Normalna

2 Podwójna

3

 Tak

 Nie

261


Rekord konfiguracyjny ciąg dalszy

Tabela A−11 Parametry formatowania i drukowania biletów – rozdział 19 Parametr Discrete inputs − wejścia dyskretne

Wartość Print screen wydruk ekranu

Screens to print − ekrany do drukowania

Process monitor Monitor screen 1 Monitor screen 2 Monitor screen 3 Monitor screen 4 Monitor screen 5 Batch ticket All config data Alarm history Active alarm log Audit event log Print process monitor − drukowanie monitora procesu Custody transfer (Europe) tickets − bilety transferu rozliczeniowego Header line 1 − nagłówek Text − tekst linia 1 Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Header line 2 − nagłówek Text − tekst linia 2 Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Header line 3 − nagłówek Text − tekst linia 3 Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Header line 4 − nagłówek Text − tekst linia 4 Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Footer − stopka Text − tekst Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Transfer ticket − bilet Start number (BOL) − numer biletu transferu Transfer total format − format transferu zsumowanego

Transfer print conditions − warunki druku biletu Transfer form feed − wysunięcie papieru Alarm occurred − sygnalizacja alarmu Number of transfer tickets − liczba biletów transferowych

262

 Brak DI1 DI2 DE1 DE2 DE3 DE4 DE5 Opóźnienie załad. Załadunek trwa Pompa załadunku Zawór główny Zawór pomocniczy załadunku Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Ze statystyką Bez statystyki

1 Normalna

2 Podwójna

3

1 Normalna

2 Podwójna

3

1 Normalna

2 Podwójna

3

1 Normalna

2 Podwójna

3

1 Normalna

2 Podwójna

3

 Brak * *Przepływ zsumowany masy* *Przepływ zsumowany objętości* *Przepływy zsumowane masy i objętości* *Przepływ zsumowany objętości API* Brak przepływu Przy przepływie Tak

 Nie

 Tak

 Nie

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Rekord konfiguracyjny ciąg dalszy

Tabela A−11 Parametry formatowania i drukowania biletów – rozdział 19 Parametr Discrete inputs − wejścia dyskretne

Wartość Transfer print screen − ekran druku transferu Transfer screen to print − ekran transferu do druku

Print screen wydruk ekranu

Process monitor Monitor screen 1 Monitor screen 2 Monitor screen 3 Monitor screen 4 Monitor screen 5 Batch ticket All config data Alarm history Active alarm log Audit event log Print process monitor − drukowanie monitora procesu Custody transfer (World Wide) − przepływ rozliczeniowy Header line 1 − nagłówek Text − tekst linia 1 Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Header line 2 − nagłówek Text − tekst linia 2 Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Header line 3 − nagłówek Text − tekst linia 3 Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Header line 4 − nagłówek Text − tekst linia 4 Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Footer − stopka Text − tekst Line feeds − odstęp w liniach Font size − wielkość czcionki Start number (BOL) − numer początkowy wykazu transakcji Screens to print − ekrany do drukowania

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

 Brak

 DI1

 DI2

 Przepływy zsumowane Liczniki inwentaryzacyjne Transfer i liczniki inwentaryzacyjne Transfer i liczniki inwentaryzacyjne API Brak DI1 DI2 DE1 DE2 DE3 DE4 DE5 Opóźnienie załad. Załadunek trwa Pompa załadunku Zawór główny Zawór pomocniczy załadunku Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Ze statystyką Bez statystyki

1 Normalna

2 Podwójna

3

1 Normalna

2 Podwójna

3

1 Normalna

2 Podwójna

3

1 Normalna

2 Podwójna

3

1 Normalna

2 Podwójna

3

263


Rekord konfiguracyjny ciąg dalszy

Tabela A−11 Parametry formatowania i drukowania biletów – rozdział 19 Parametr Discrete inputs − wejścia dyskretne

Wartość Print screen wydruk ekranu

Screens to print − ekrany do drukowania

Process monitor Monitor screen 1 Monitor screen 2 Monitor screen 3 Monitor screen 4 Monitor screen 5 Batch ticket All config data Alarm history Active alarm log Audit event log Print process monitor − drukowanie monitora procesu

 Brak DI1 DI2 DE1 DE2 DE3 DE4 DE5 Opóźnienie załad. Załadunek trwa Pompa załadunku Zawór główny Zawór pomocniczy załadunku Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Ze statystyką Bez statystyki

Tabela A−12 Wartości kalibracji – rozdział 25 Parametr Density calibration − kalibracja gęstości

Temperature calibration − kalibracja temperatury

264

Wartość D1 K1 D2 K2 D3 K3 D4 D4 FD Slope − nachylenie Offset − przesunięcie poziomu stałego

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Dodatek B

Wartości domyślne i zakresy

B.1

W dodatku niniejszym przedstawiono informacje o wartościach domyślnych dla większości parametrów komputerów przepływu. We właściwych przypadkach podano dopuszczalne zakresy.

Informacje ogólne

Podane wartości parametrów reprezentują konfigurację komputera przepływu po wykonaniu master resetu. W zależności od zamówienia, niektóre z parametrów mogą być konfigurowane fabrycznie. B.2

Najczęściej stosowane nastawy domyślne i zakresy

Tabela poniższa zawiera nastawy domyślne i dopuszczalne zakresy dla najczęściej wykorzystywanych parametrów komputerów przepływu/ przeliczników.

Tabela B−1 Wartości domyślne i dopuszczalne zakresy dla komputerów przepływu/przeliczników Typ

Parametr

Flow − przepływ Flow direction − kierunek przepływu

Wartość domyślna

Zakres

Uwagi

0,0 – 51,2 s

Wartość wpisana przez użytkownika zaokrąglana jest do najbliższej dopuszczalnej. Dla gazu Micro Motion zaleca wartość 3,2 lub większą.

Forward only − tylko do przodu

Flow damping − tłumienie przepływu

0,8 s

Mass flow units − jednostki natężenia przepływu masowego

g/s

Mass flow cutoff − przerwanie pomiarów dla przepływu masowego

0,0000 g/s

Volume flow units − jednostki natężenia przepływu objętościowego

l/s

Volume flow cutoff − przerwanie pomiarów dla przepływu objętościowego

0,0000 l/s

0,0 – x l/s

x jest obliczane przez pomnożenie współczynnika kalibracyjnego przez 0,2 w l/s

1,6 s

0,0 – 51,2 s

Wartość wpisana przez użytkownika zaokrąglana jest do najbliższej dopuszczalnej.

Density gęstość Density damping − tłumienie gęstości Density units − jednostki

Zalecana nastawa 0,5–1,0% maksymalnego przepływu przez czujnik

g/cm3

Density cutoff − wartość 0,2 g/cm3 przerwania dla małej gęstości

0,0 – 0,5 g/cm3

Slug flow low limit − dolna wartość graniczna przepływu korkowego

0,0 g/cm3

0,0 – 10,0 g/ cm3

Slug flow high limit − górna wartość graniczna przepływu korkowego

5,0 g/cm3

0,0 – 10,0 g/ cm3

Slug duration − czas trwania przepływu korkowego

0,0 s

0,0 – 60,0 s

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

265


Wartości domyślne i dopuszczalne zakresy ciąg dalszy

Tabela B−1 Wartości domyślne i dopuszczalne zakresy dla komputerów przepływu/przeliczników Wartość domyślna

Zakres

Uwagi

Temperature damping − tłumienie temperatury

4,8 s

0,0 – 38,4 s

Wartość wpisana przez użytkownika zaokrąglana jest do najbliższej dopuszczalnej.

Temperature units − jednostki temperatury

degC

Flow rate units − jednostki natężenia przepływu

kg/min

Scaling method − metoda skalowania

Frequency = Flow

Frequency − częstotliwość

1000,0000

Flow − natężenie przepływu

999,9999 kg/min

K factor − współczynnik K

1,0000

Discrete inputs − wejścia dyskretne

Polarity − polaryzacja

Active low − aktywny stan niski

Discrete events − zdarzenia dyskretne

Type typ

HI

Process variable − zmienna procesowa

Mass flow rate − natężenie przepływu masowego

HI PV value − wartość HI (wysoka) zmiennej procesowej

0,0000

Typ

Parametr

Temperature − temperatura

Frequency input − wejście częstotli− wościowe

Discrete outputs − wyjście dyskretne

Polarity − polaryzacja

Aktywny stan niski

Assignment − przypisanie

None − brak

Milliamp output 1 − wyjście prądowe 1

Fault indication: Condition − wskazanie błędu: warunki

Downscale − stan niski

Fault indication: Setting − wskazanie błędu: nastawa

2,0000 mA

1,0 – 3,6 mA

Fault indication: Last measured value timeout − wskazanie błędu: czas trwania ostatniej wartości

0s

0,0 – 60,0 s

Variable assignment − przypisanie zmiennej

Mass flow − natężenie przepływu masowego

Calibration span: 20,0 mA − wartość dla 20 mA

200,0000 g/s

Calibration span: 4,0 mA − wartość dla 4 mA

–200,0000 g/s

Calibration span: Low flow cutoff − przerwanie pomiarów dla małego natężenia przepływu

0,0000 g/s

Damping seconds − tłumienie sekundy

0,0000

266

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Wartości domyślne i dopuszczalne zakresy ciąg dalszy

Tabela B−1 Wartości domyślne i dopuszczalne zakresy dla komputerów przepływu/przeliczników Typ

Parametr

Wartość domyślna

Milliamp output 2 − wyjście prądowe 2

Fault indication: Condition − wskazanie błędu: warunki

Downscale − stan niski

Fault indication: Setting − wskazanie błędu: nastawa

2,0000 mA

1,0 – 3,6 mA

Fault indication: Last measured value timeout − wskazanie błędu: czas trwania ostatniej wartości

0s

0,0 – 60,0 s

Variable assignment − przypisanie zmiennej

Density − gęstość

Calibration span: 20,0 mA − wartość dla 20 mA

10,0000 g/cm3

Calibration span: 4,0 mA − wartość dla 4 mA

0,0000 g/cm3

Damping seconds − tłumienie sekundy

0,0000

Flow source − źródło przepływu

Mass flow − przepływ masowy

Scaling method − metoda skalowania

Frequency = flow

Frequency − częstotliwość

1000,00 Hz

Flow − natężenie przepływu

16666,66999 g/s

Max pulse width − maksymalna szerokość impulsu

277,2352 ms

Power − zasilanie

Active − aktywne

Polarity − polaryzacja

Active high − aktywny stan wysoki

Fault indication − wskazanie błędu

Stan niski

Last measured value timeout − czas trwania ostatnio zmierzonej wartości

0,0 s

Baud rate − szybkość transmisji

9600

Parity − parzystość

Odd − nieparzystość

Data bits − bity danych

8

Stop bits − bity stopu

1

Polling address − adres odpytywania

0

Frequency output − wyjście częstotliwościo we

RS−485 parameters – HART protocol − parametry RS−485 protokół HART

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Zakres

Uwagi

0,00091 – 10000,00 Hz

0 – 277,2352 ms

0,0 – 60,0 s

267


Tabela B−1 Wartości domyślne i dopuszczalne zakresy dla komputerów przepływu/przeliczników Wartość domyślna

Typ

Parametr

RS−485 parameters – Modbus RTU protocol parametry RS− 485 protokół Modbus RTU

Baud rate − szybkość transmisji

9600

Parity − parzystość

Odd − nieparzystość

Data bits − bity danych

8

Stop bits − bity stopu

1

Polling address − adres odpytywania

1

Byte order − kolejność bitów

3–4–1–2

Baud rate − szybkość transmisji

9600

Parity − parzystość

Odd − nieparzystość

Data bits − bity danych

7

Stop bits − bity stopu

1

Polling address − adres odpytywania

1

Byte order − kolejność bitów

3–4–1–2

RS−485 parameters – printer protocol − protokół RS− 485 protokół drukarki

Baud rate − szybkość transmisji

9600

Parity − parzystość

Odd − nieparzystość

Data bits − bity danych

7

Stop bits − bity stopu

1

Bell 202 parameters − parametry Bell 202

HART polling address − adres HART

0

Burst mode − tryb nadawania

Disabled wyłączony

Burst command − sposób nadawania

PV & Pct Range − zmienna procesowa i % zakresu

Fault setting − sygnalizacja błędu

None − brak

HART QV − czwarta zmienna HART

Volume flow − natężenie przepływu objętościowego

RS−485 parameters – Modbus ASCII protocol − parametry RS− 485 protokół Modbus ASCII

Device parameters − parametry urządzenia

268

Zakres

Uwagi

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Dodatek C

Przykładowe bilety

C.1

W rozdziale tym przedstawiono przykładowe bilety następujących typów:

Informacje ogólne

Bilety standardowe −

Bilety monitora procesu – patrz ilustracja C−1

Bilet dziennika aktywnych alarmów i historii alarmów – patrz ilustracja C−2

Bilet konfiguracji i bilet audytu dziennika zdarzeń – patrz ilustracja C−3

Bilety załadunku −

Bilet załadunku, bez transferu rozliczeniowego lub transfer rozliczeniowy (Europe) – patrz ilustracja C−4

Bilet załadunku, transfer rozliczeniowy (World Wide) – patrz bilety przepływu rozliczeniowego (World Wide)

Bilety transferu rozliczeniowego (Europe) −

Bez nadruku alarmu – patrz ilustracja C−5

Z nadrukiem alarmu – patrz ilustracja C−6

Bilety transferu rozliczeniowego (World Wide) −

Bilet oryginalny – patrz ilustracja C−7

Duplikaty biletów – patrz ilustracja C−8

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

269


Przykładowe bilety ciąg dalszy

C.2

Bilety standardowe

Ilustracja C−1

Typowe bilety monitora procesu

Bez transferu rozliczeniowego

HEADER HEADER

1 2

M. RESET 29-SEP-2003 10:58:27 Mass Flow Rate g/s Current_Value:0.000000 Average:-0.043297 Maximum:56:830570 Minimum:-0.145275 Mass Total g Current_Value:628050.562500 Volume Flow Rate l/s Current_Value:0.000000 Average:-0.000035 Maximum:0.046584 Minimum:-0.000107 Volume Total l Current_Value:744.410522 Density g/cm3 Current_Value:1.219813 Average:1.219888839 Maximum:1.262375 Minimum:1.216220 FOOTER

270

Transfer rozliczeniowy zainstalowany

Not A Legal Receipt

HEADER HEADER

1 2

M. RESET 29-SEP-2003 10:58:27 Mass Flow Rate g/s Current_Value:0.000000 Average:-0.043297 Maximum:56:830570 Minimum:-0.145275 Mass Total g Current_Value:628050.562500 Volume Flow Rate l/s Current_Value:0.000000 Average:-0.000035 Maximum:0.046584 Minimum:-0.000107 Volume Total l Current_Value:744.410522 Density g/cm3 Current_Value:1.219813 Average:1.219888839 Maximum:1.262375 Minimum:1.216220 FOOTER Not A Legal Receipt

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Przykładowe bilety ciąg dalszy

Ilustracja C−2

Typowe bilety alarmów

Dziennik aktywnych alarmów

HEADER HEADER

1 2

M. RESET 29-SEP-2003 13:27:33 Active Alarm Log Temp. Out-of-Range Sensor RTD Error Meter RTD Error API: Temp Overrange FOOTER

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Historia alarmów

HEADER HEADER

1 2

M. RESET 29-SEP-2003 13:27:33 Historical Alarm Log Drive Overrange Cnt 13 Post 29-SEP-3 13:27 Clr 29-SEP-3 13:27 Security Breach Cnt 11 Post 29-SEP-3 11:02 Clr 29-SEP-3 11:03 Xmtr Initializing Cnt 10 Post 29-SEP-3 13:27 Clr 29-SEP-3 13:27 FOOTER

271


Przykładowe bilety ciąg dalszy

Ilustracja C−3

Bilet konfiguracji i bilet audytu dziennika zdarzeń

HEADER HEADER

1 2

M.RESET 29-SEP-2003 1:05:03 ::Frequency Output:: 0 FO Active 1 FO Polarity 1 FO Flow Source 0 FO Fault Frequency 15000.000000 FO Frequency Factor 1000.000000 . . . FOOTER

HEADER HEADER

1 2

HEADER HEADER M. RESET 29-SEP-2003 Audit Trail 001 4-JAN-2003 MA01 Source 0 001 4-JAN-2003 MA02 Source 0 001 4-JAN-2003 FO Flow Source 5 001 4-JAN-2003 Flow Direction 2 FOOTER

3 4 1:05:03 15:58:58 15:58:58 15:59:01 15:59:01:

W obu biletach wykorzystano kody, które wybrane zostały z wykazu. Na przykład FO Flow Source kod 0 reprezentuje natężenie przepływu masowego, a FO Flow Source kod 5 reprezentuje natężenie przepływu objętościowego. Wykaz kodów można znaleźć w następujących instrukcjach obsługi: •

Using Modbus Protocol with Micro Motion Transmitters, November 2004, P/N 3600219, Rev. C (manual i mapowanie)

Modbus Mapping Assignments for Micro Motion Transmitters, October 2004, P/N 20001741, Rev. B (tylko mapowanie)

W bilecie audytu dziennika zdarzeń:

272

Pierwsza data i godzina reprezntują czas, gdy zainicjowano drukowanie biletu.

Wszystke inne daty i godziny rprezentują czas, w którym nastąpiła zmiana parametru konfiguracji.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Przykładowe bilety ciąg dalszy

C.3

Bilety załadunku

Ilustracja C−4

Typowe bilety załadunku

Bez przepływu rozliczeniowego

HEADER HEADER

1 2

M. RESET 29-SEP-2003 11:05:01 Preset 1 Units: g

Actual:

1324.5 g

Target: FOOTER

1300.9 g

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Transfer rozliczeniowy (Europe)

Not A Legal Receipt

HEADER HEADER

1 2

M. RESET 15-MAR-2005 11:05:01 Preset 1 Units: g

Actual:

1324.5 g

Target: 1300.9 g FOOTER Not A Legal Receipt

273


Przykładowe bilety ciąg dalszy

C.4

Bilety transferu rozliczeniowego (Europe)

Ilustracja C−5

Bez nadruku alarmu Transfer zakończony

Transfer niezakończony

HEADER HEADER

1 2

HEADER HEADER

1 2

HEADER HEADER

3 4

HEADER HEADER

3 4

M. RESET 15-MAR-2005 10:57:23 Transfer (BOL): 31 Complete

M. RESET 15-MAR-2005 10:57:23 Transfer (BOL): 500 Not Complete

Mass Transfer * Volume Transfer *

Mass Flow Rate 0.906 kg*

0.0513 g/s Volume Flow Rate

0.3 US gal*

0.0001 l/s Mass Transfer

FOOTER

53434.1016 g Volume Transfer 70.3386 l FOOTER

W obu biletach nie ma możliwości rozróżnienia między dwoma załadunkami: • •

Bez wystąpienia alarmu. Alarm wystąpił (możliwe złamanie blokady), lecz parametr Alarm Occurred był nieaktywny.

274

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Przykładowe bilety ciąg dalszy

Ilustracja C−6

Nadruki alarmu

Transfer zakończony

Transfer niezakończony

HEADER HEADER

1 2

HEADER HEADER

1 2

HEADER HEADER

3 4

HEADER HEADER

3 4

M. RESET 15-MAR-2005 10:57:23 Transfer (BOL): 36 Complete

M. RESET 15-MAR-2005 10:57:23 Transfer (BOL): 501 Not Complete

Mass Transfer * Mass Inventory

Mass Flow Rate 0.000 kg*

0.0513 g/s Volume Flow Rate

297.18 kg

0.0001 l/s

Volume Transfer * 0.0 US gal* Volume Inventory 137.3086 US gal

Mass Transfer

Alarm occurred during the Transfer.

Alarm occurred during the Transfer.

FOOTER

FOOTER

53434.1016 g Volume Transfer 70.3386 l

W obu biletach, alarm mógł być alarmem złamania blokady. Możliwe jest wydrukowanie biletu z informacją o złamaniu zabezpieczeń urzędu miar i wag.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

275


Przykładowe bilety ciąg dalszy

C.5

Bilety transferu rozliczeniowego (World Wide)

Ilustracja C−7

Bilety oryginalne Dane zabezpieczone

Dane niezabezpieczone

HEADER HEADER

1 2

HEADER HEADER

1 2

HEADER HEADER

3 4

HEADER HEADER

3 4

15-MAR-2005

Total:

M. RESET 10:57:23

1162.0591 g

Batch Count: (8) FOOTER

15-MAR-2005

M. RESET 10:57:23

Total:

1324.5 g

Batch Count: (9)

SECURITY BREACH Not A Legal Receipt FOOTER

Ilustracja C−8

Duplikaty biletów Dane zabezpieczone

Dane niezabezpieczone

HEADER HEADER

1 2

HEADER HEADER

1 2

HEADER HEADER

3 4

HEADER HEADER

3 4

M. RESET 15-MAR-2005 10:57:23

M. RESET 15-MAR-2005 10:57:23

Total:

Total:

1162.0591 g

1324.5 g

Batch Count: (8)

Batch Count: (9)

DUPLICATE_RECEIPT

DUPLICATE_RECEIPT SECURITY BREACH Not A Legal Receipt

FOOTER

FOOTER

276

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Dodatek D

Dane techniczne – Model 3300 i Model 3500

D.1

Obudowa i montaż

Dla komputera przepływu Model 3300 i komputera przepływu/ przelicznika Model 3500 dostępne są dwie opcje obudów i montażu.

D.1.1

Montaż panelowy

Zestaw montażowy z maskownicą pasuje do tych samych wycięć, co wszystkie inne urządzenia peryferyjne firmy Micro Motion. Wymiary podano w rozdziale 2.

Płyta czołowa z maskownicą posiada klasę ochrony IP65 (NEMA 4X)

Obudowa do montażu w kasecie 19 cali (486,2 mm) spełnia wymagania normy DIN 41494 i IEC 297−3

Płyta czołowa posiada klasę ochrony IP40

D.1.2

D.2

Montaż kasetowy

Interfejs/wyświetlacz

Ekran •

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem, 128 x 128 pikseli, mapa bitowa

Regulowany kontrast

Szkło akrylowe, bezodblaskowe, chemicznie odporne

Klawiatura membranowa •

Duże przyciski dotykowe

Programowo definiowane klawisze funkcyjne

Chemicznie odporny poliester

D.3

Masa

Maksymalnie 1,6 kg, bez kabli

D.4

Wymiary

Montaż panelowy: Patrz ilustracja 2−3 i 2−4. Montaż panelowy: Patrz ilustracja 3−1. Procesor lokalny: Patrz ilustracja D−1.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

277


Dane techniczne – Model 3300 i Model 3500 ciąg dalszy

Ilustracja D−1

Wymiary w:

Wymiary procesora lokalnego φ4 3/8 (111)

cale (mm)

5 11/16 (144) 2X 3 (76)

2 1/4 (57)

2 5/8 (67) 6 3/16 (158)

4X φ3/8 (10) 2 13/16 (71) Do osi rury 2”

2 13/16 (71) 4 1/2 (114)

Uwaga: Wymiary te dotyczą tylko procesora lokalnego przy zdalnej instalacji procesora lokalnego i przelicznika (patrz ilustracja 5−2).

5 3/4 (146) wspornik 4 9/16 (116) montaż naścienny

2 1/2 (64)

1/2"–14 NPT lub M20 X 1.5 2 3/8 (61) 1 11/16 (43)

3 5/16 (84)

3/4"–14 NPT

278

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Dane techniczne – Model 3300 i Model 3500 ciąg dalszy

D.5

Przyłącza elektryczne

Typ przyłączy elektrycznych zależy od opcji montażu.

D.5.1

Montaż panelowy

Przyłącza wejściowe i wyjściowe •

Zaciski śrubowe (standard) lub kabel WE/WY ze zdalnie montowanym na szynie DIN łącznikiem śrubowym (opcja)

Zdalne łączniki można przyłączyć do czterech typów szyn. Dostępne są kable WE/WY o trzech różnych długościach 0,6; 1,5 i 3 metry

Zaciski śrubowe do przewodów o przekroju od 0,25 mm2 do 1,5 mm2

Przyłącza zasilania Zaciski śrubowe do przewodów zasilania o przekroju od 0,75 do 2,5 mm2 D.5.2

Montaż kasetowy

Przyłącza wejściowe i wyjściowe •

Łączniki typu D zgodne z normą DIN 41612 (IEC 603−2)

Dostępne końcówki lutowane (standard) zaciski śrubowe (opcja)

Zaciski śrubowe do przewodów o przekroju od 0,25 do 1,5 mm2

Przyłącze zasilania •

Zaciski śrubowe mocowane do konstrukcji kasety

Uziemienie mocowane w pierwszej kolejności, rozłączane ostatnie

Zaciski śrubowe do przewodów o przekroju od 0,75 do 2,5 mm2

D.6

Wejścia i wyjścia

D.6.1

Iskrobezpieczne sygnały wejściowe

Sygnały wejściowe z czujnika Coriolisa z uziemieniem przy użyciu kabla 4−żyłowego (standard)

D.6.2

Nieiskrobezpieczne sygnały wejściowe

Wejście częstotliwościowe /impulsowe Jedno dwuprzewodowe wejście częstotliwościowo/impulsowe •

Zakres częstotliwości: 0–20000 Hz

Minimalna szerokość impulsu: 25 μs

Zasilanie:

Zewnętrzne lub wewnętrzne

Napięcie:

0–0,8 VDC w stanie niskim 3–30 VDC w stanie wysokim

Prąd:

Nominalnie 5 mA

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

279


Dane techniczne – Model 3300 i Model 3500 ciąg dalszy

Wejścia dyskretne Dwa wejścia dyskretne

D.6.3

Nieiskrobezpieczne sygnały wyjściowe

Szerokość impulsu: minimum 0,15 s

Napięcie:

0–0,8 VDC w stanie niskim 3–30 VDC w stanie wysokim kontakty beznapięciowe

Wyjścia prądowe Dwa aktywne wyjścia 4–20 mA •

Izolacja do ±50 VDC od wszystkich innych wyjść i uziemienia

Maksymalne obciążenie: 1000 Ω

Sygnał wyjściowy liniowy względem zmiennej procesowej w zakresie od 3,8 do 20,5 mA, zgodnie z normą NAMUR NE43 (czerwiec 1994)

Wyjścia dyskretne Trzy wyjścia dyskretne •

Możliwość konfiguracji adekwatnie do aplikacji

Polaryzacja: Aktywny stan wysoki lub niski, wybierany przez użytkownika

Zasilanie:

Wewnętrznie podciągane do 24 V

Napięcie:

Nominalnie 24 VDC

Prąd:

Upływność 5,6 mA gdy Vout = 3 VCD Maksymalne obciążenie 500 mA dla 30 VDC

Wyjście częstotliwościowo/impulsowe Jedno dwuprzewodowe wyjście częstotliwościowo/impulsowe

280

Sygnał wyjściowy jest liniowy względem natężenia przepływu do 12500 Hz

Wybór jednostek miary

Możliwość skalowania do 10000 Hz

Szerokość impulsu: 50% długości okresu powyżej 500 Hz Konfigurowana dla częstotliwości poniżej 500 Hz

Zasilanie:

Polaryzacja: Aktywny stan wysoki lub niski, wybierany przez użytkownika

Napięcie:

Nominalnie 24 VDC, aktywne Maksymalnie 30 VDC, pasywne

Prąd:

Upływność 5,6 mA dla 3 VCD, aktywne Maksymalne obciążenie 500 mA, aktywne lub pasywne

Aktywne lub pasywane wybierane przez użytkownika

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Dane techniczne – Model 3300 i Model 3500 ciąg dalszy

Sygnalizacja błędu Po wykryciu błędów, sygnały wyjściowe przyjmują wartości skonfigurowane przez użytkownika. Możliwy jest wybór stanu niskiego, wysokiego, ostatniej zmierzonej wartości lub zera wewnętrznego. Wyjścia prądowe spełniają wymagania norm NAMUR NE43 (czerwiec 1994).

D.6.4

Komunikacja cyfrowa

Poziom wysoki może być sygnałem od 21 do 24 mA dla wyjść prądowych; 15000 Hz dla częstotliwościowego

Poziom niski może być sygnałem od 1 do 3,6 mA dla wyjść prądowych; 0 Hz dla częstotliwościowego

Ostatnio zmierzona wartość jest ostatnią wartością sygnału wyjściowego dla zmiennej procesowej

Wybór zera wewnętrznego powoduje ustawienie wartości sygnałów wyjściowych prądowych i częstotliwościowych na wartość odpowiadającej zeru zmiennej procesowej

Jeden port RS−485 (standard)

Obsługa protokołów Modbus RTU, Modbus ASCII, HART/RS−485 lub drukarki

Konfigurowany przez użytkownika

Sygnał cyfrowy HART nałożony na sygnał prądowy głównego wyjścia −

D.7

Opcje zasilania

D.7.1

Model 3300

Parametry komunikacji HART/Bell−202 nie są konfigurowane

Wymagana zewnętrzna przejściówka (nie wchodzi w skład dostawy) do konwersji na sygnał RS−232

85 do 265 VAC •

50/60 Hz, 15 VA

0,25 A maksymalne dla 85 VAC; 0,12 A dla 265 VAC

Bezpiecznik zwłoczny IEC 127−3/4, 0,63 A

Zgodność z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC IEC 1010−1 z Uzupełnieniem 2

Instalacja (przeciążenie) Kategoria II, Stopień zanieczyszczenia 2

18 do 30 VDC •

Typowo 7 W, maksymalnie 14 W

Bezpiecznik zwłoczny IEC 127−3/4, 1,6 A

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

281


Dane techniczne – Model 3300 i Model 3500 ciąg dalszy

D.7.2

Model 3500

85 do 265 VAC •

50/60 Hz, 30 VA

0,33 A maksymalne dla 85 VAC; 0,15 A dla 265 VAC

Bezpiecznik zwłoczny IEC 127−3/4, 0,63 A

Zgodność z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC IEC 1010−1 z Uzupełnieniem 2

Instalacja (przeciążenie) Kategoria II, Stopień zanieczyszczenia 2

18 do 30 VDC

D.8

Wymagania środowiskowe

Typowo 18 W, maksymalnie 25 W

Bezpiecznik zwłoczny IEC 127−3/4, 1,6 A

Temperatura otoczenia: −

Praca: –20 do +60 ˚C

Składowanie: –40 do +70 ˚C

Wyświetlacz może ściemnieć powyżej 55 ˚C. Zmniejszenie szybkości reakcji wyświetlacza poniżej –20 ˚C.

D.9

Wpływ środowiska

Wilgotność: 5 do 95% wilgotności względnej w warunkach bez kondensacji przy 60˚C

Drgania: Spełnia wymagania testów wytrzymałości IEC 68.2.6, 5 do 2000 Hz, 50 cykli testowych dla 1.0 g

Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych •

Spełnia wymagania dyrektywy 89/336/EEC zgodnie z normą EN 61326 (przemysłowa)

Spełnia wymagania normy NAMUR NE21 (czerwiec 1997)

Wpływ temperatury otoczenia •

D.10

Na wyjście analogowe: ± 0.005% szerokości zakresu pomiarowego na jeden ˚C

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

D.10.1 ATEX

Komputer przepływu Model 3500 Praca tylko w obszarze bezpiecznym. Może być podłączony do czujnika w strefie 1 ATEX, jeśli czujnik ma oznaczenie [EEx ib] IIB/IIC.

D.10.2 UL i CSA

Model 3300 Klasa I, strefa 2, podgrupy A, B, C, D przy instalacji we właściwej obudowie.

282

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Dane techniczne – Model 3300 i Model 3500 ciąg dalszy

Model 3500 Klasa I, strefa 2, podgrupy A, B, C, D przy instalacji we właściwej obudowie. Posiada wyjścia nieiskrobezpieczne do podłączenia czujnika do stosowania w klasie I, strefa 2, podgrupy A, B, C, D, lub wyjścia iskrobezpieczne do podłączenia czujnika do stosowania w klasie I, strefa 1, podgrupy C i D; klasie II, strefa 1, podgrupy E, F i G. D.11

Dane metrologiczne

Dane metrologiczne podano we właściwej instrukcji obsługi czujnika.

D.12

Instrukcje czyszczenia

Do czyszczenia komputerów przepływu Model 3300 lub Model 3500 należy używać suchej tkaniny lub suchego powietrza.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

283


284

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Dodatek E

Dane techniczne – Model 3350 i Model 3700

E.1

Komora z wkręcaną pokrywą zawierająca obwody elektroniczne

Komora z przyłączami elektrycznymi zawiera:

E.2

Obudowa z podziałem na komory

Interfejs/wyświetlacz

Komorę nieiskrobezpieczną z zaciskami wejściowymi i wyjściowymi

Komorę iskrobezpieczną z interfejsem użytkownika/ wyświetlacze, zaciskami do podłączenia czujnika (tylko model 3700) i opcjonalnymi zaciskami wejściowymi i wyjściowymi

Możliwość obrotu obejmy montażowej i interfejsu użytkownika/ wyświetlacza dająca cztery różne orientacje montażu

IP67 (NEMA 4X)

Ekran •

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem, 128 x 128 pikseli, mapa bitowa

Regulowany kontrast

Szkło akrylowe, bezodblaskowe, chemicznie odporne

Możliwość instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem

Klawiatura membranowa •

Duże przyciski dotykowe

Programowo definiowane klawisze funkcyjne

Chemicznie odporny poliester

E.3

Masa

8,6 kg

E.4

Wymiary

Komputer przepływu: Patrz ilustracje 4−2 do 4−4. Procesor lokalny: Patrz ilustracja E−1.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

285


Dane techniczne – Model 3350 i Model 3700 ciąg dalszy

Ilustracja E−1

Wymiary w:

Wymiary procesora lokalnego φ4 3/8 (111)

cale (mm)

5 11/16 (144) 2X 3 (76)

2 1/4 (57)

2 5/8 (67) 6 3/16 (158)

4X φ3/8 (10) 2 13/16 (71) Do osi rury 2”

2 13/16 (71) 4 1/2 (114)

Uwaga: Wymiary te dotyczą tylko procesora lokalnego przy zdalnej instalacji procesora lokalnego i przelicznika (patrz ilustracja 5−2).

5 3/4 (146) wspornik 4 9/16 (116) montaż naścienny

2 1/2 (64)

1/2"–14 NPT LUB M20 X 1.5 2 3/8 (61) 1 11/16 (43)

3 5/16 (84)

3/4"–14 NPT

286

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Dane techniczne – Model 3350 i Model 3700 ciąg dalszy

E.5

Przyłącza elektryczne

Dwie komory przyłączeniowe oznaczone kolorami: •

Komora z blokiem przyłączeniowym iskrobezpiecznym posiada dwa przepusty kablowe 3/4 cala NPT lub M20x1,5

Komora z blokiem przyłączeniowym nieiskrobezpiecznym posiada trzy przepusty kablowe 3/4 cala NPT lub M20x1,5

Możliwość podłączenia przewodów wejściowych i wyjściowych o przekroju od 0,34 mm2 do 1,5 mm2 Możliwość podłączenia przewodów zasilania o przekroju od 0,75 mm2 do 4,0 mm2 E.6

Wejścia i wyjścia

E.6.1

Iskrobezpieczne sygnały wejściowe

Sygnały wejściowe z czujnika Coriolisa z uziemieniem przy użyciu kabla 4−żyłowego (standard)

E.6.2

Nieiskrobezpieczne sygnały wejściowe

Wejście częstotliwościowe /impulsowe Jedno dwuprzewodowe wejście częstotliwościowo/impulsowe •

Zakres częstotliwości: 0–20000 Hz

Minimalna szerokość impulsu: 25 μs

Zasilanie:

Zewnętrzne lub wewnętrzne

Napięcie:

0–0,8 VDC w stanie niskim 3–30 VDC w stanie wysokim

Prąd:

Nominalnie 5 mA

Wejścia dyskretne Dwa wejścia dyskretne

E.6.3

Nieiskrobezpieczne sygnały wyjściowe

Szerokość impulsu: minimum 0,15 s

Napięcie:

0–0,8 VDC w stanie niskim 3–30 VDC w stanie wysokim kontakty beznapięciowe

Wyjścia prądowe Dwa aktywne wyjścia 4–20 mA •

Izolacja do ±50 VDC od wszystkich innych wyjść i uziemienia

Maksymalne obciążenie: 1000 Ω

Sygnał wyjściowy liniowy względem zmiennej procesowej w zakresie od 3,8 do 20,5 mA, zgodnie z normą NAMUR NE43 (czerwiec 1994)

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

287


Dane techniczne – Model 3350 i Model 3700 ciąg dalszy

Wyjścia dyskretne Trzy wyjścia dyskretne •

Możliwość konfiguracji adekwatnie do aplikacji

Polaryzacja: Aktywny stan wysoki lub niski, wybierany przez użytkownika

Zasilanie:

Wewnętrznie podciągane do 24 V

Napięcie:

Nominalnie 24 VDC

Prąd:

Upływność 5,6 mA gdy Vout = 3 VCD Maksymalne obciążenie 500 mA dla 30 VDC

Wyjście częstotliwościowo/impulsowe Jedno dwuprzewodowe wyjście częstotliwościowo/impulsowe •

Sygnał wyjściowy jest liniowy względem natężenia przepływu do 12500 Hz

Wybór jednostek miary

Możliwość skalowania do 10000 Hz

Szerokość impulsu: 50% długości okresu powyżej 500 Hz Konfigurowana dla częstotliwości poniżej 500 Hz

Zasilanie:

Polaryzacja: Aktywny stan wysoki lub niski, wybierany przez użytkownika

Napięcie:

Nominalnie 24 VDC, aktywne Maksymalnie 30 VDC, pasywne

Prąd:

Upływność 5,6 mA dla 3 VCD, aktywne Maksymalne obciążenie 500 mA, aktywne lub pasywne

Aktywne lub pasywne wybierane przez użytkownika

Sygnalizacja błędu Po wykryciu błędów, sygnały wyjściowe przyjmują wartości skonfigurowane przez użytkownika. Możliwy jest wybór stanu niskiego, wysokiego, ostatniej zmierzonej wartości lub zera wewnętrznego. Wyjścia prądowe spełniają wymagania norm NAMUR NE43 (czerwiec 1994).

288

Poziom wysoki może być sygnałem od 21 do 24 mA dla wyjść prądowych; 15000 Hz dla częstotliwościowego

Poziom niski może być sygnałem od 1 do 3,6 mA dla wyjść prądowych; 0 Hz dla częstotliwościowego

Ostatnio zmierzona wartość jest ostatnią wartością sygnału wyjściowego dla zmiennej procesowej

Wybór zera wewnętrznego powoduje ustawienie wartości sygnałów wyjściowych prądowych i częstotliwościowych na wartość odpowiadającej zeru zmiennej procesowej

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Dane techniczne – Model 3350 i Model 3700 ciąg dalszy

E.6.4

Komunikacja cyfrowa

Jeden port RS−485 (standard) −

Obsługa protokołów Modbus RTU, Modbus ASCII, HART/RS−485 lub drukarki

Konfigurowany przez użytkownika

Sygnał cyfrowy HART nałożony na sygnał prądowy głównego wyjścia −

E.7

Opcje zasilania

Parametry komunikacji HART/Bell−202 nie są konfigurowane

Wymagana zewnętrzna przejściówka (nie wchodzi w skład dostawy) do konwersji na sygnał RS−232

85 do 265 VAC •

50/60 Hz, 30 VA

0,33 A maksymalne dla 85 VAC; 0,15 A dla 265 VAC

Bezpiecznik zwłoczny IEC 127−3/4, 0,63 A

Zgodność z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC IEC 1010−1 z Uzupełnieniem 2

Instalacja (przeciążenie) Kategoria II, Stopień zanieczyszczenia 2

18 do 30 VDC

E.8

Wymagania środowiskowe

Typowo 18 W, maksymalnie 25 W

Bezpiecznik zwłoczny IEC 127−3/4, 1,6 A

Temperatura otoczenia: −

Praca: –20 do +60 ˚C

Składowanie: –40 do +70 ˚C

Wyświetlacz może ściemnieć powyżej 55 ˚C. Zmniejszenie szybkości reakcji wyświetlacza poniżej –20 ˚C.

E.9

Wpływ środowiska

Wilgotność: 5 do 95% wilgotności względnej w warunkach bez kondensacji przy 60˚C

Drgania: Spełnia wymagania testów wytrzymałości IEC 68.2.6, 5 do 2000 Hz, 50 cykli testowych dla 1.0 g

Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych •

Spełnia wymagania dyrektywy 89/336/EEC zgodnie z normą EN 61326 (przemysłowa)

Spełnia wymagania normy NAMUR NE21 (czerwiec 1997)

Wpływ temperatury otoczenia •

Na wyjście analogowe: ± 0,005% szerokości zakresu pomiarowego na jeden ˚C

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

289


Dane techniczne – Model 3350 i Model 3700 ciąg dalszy

E.10

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

E.10.1 ATEX

Strefa 1 zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/EC dla II grupy kategorii 2G, oznaczenie EEx de [ib] IIB/IIC T4.

E.10.2 UL i CSA

Model 3500 Klasa I, strefa 2, podgrupy A, B, C, D przy instalacji we właściwej obudowie. Posiada wyjścia nieiskrobezpieczne do podłączenia czujnika do stosowania w klasie I, strefa 2, podgrupy A, B, C, D, lub wyjścia iskrobezpieczne do podłączenia czujnika do stosowania w klasie I, strefa 1, podgrupy C i D; klasie II, strefa 1, podgrupy E, F i G.

E.11

Dane metrologiczne

Dane metrologiczne podano we właściwej instrukcji obsługi czujnika.

E.12

Instrukcje czyszczenia

Do czyszczenia komputerów przepływu Model 3300 lub Model 3500 należy używać suchej tkaniny lub suchego powietrza.

OSTRZEŻENIE Czyszczenie pokrywy wyświetlacza w Modelu 3350 lub 3700 przy użyciu suchej tkaniny może spowodować powstanie ładunków elektrostatycznych i wybuch w atmosferze wybuchowej. W atmosferze wybuchowej pokrywę wyświetlacza komputerów przepływu Model 3350/3700 należy czyścić przy użyciu czystej i wilgotnej tkaniny.

290

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Dodatek F

Dane techniczne – Model 3100

F.1

Informacje ogólne

Model 3100 stanowi zestaw przekaźników do podłączenia cewek elektromagnetycznych o dużej energii, starterów pomp lub innych urządzeń.

F.2

Zestaw przekaźników

Model 3100 zawiera trzy przekaźniki o następujących charakterystykach:

F.3

Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem

F.3.1

ATEX

F.3.2

UL i CSA

Elektroniczne, SPST (jednoprzerwowe, nieprzełączne)

Obciążenie 24 do 250 VAC, 40 mA do 5 A; lub 0 do 70 VDC, 5 A

Uaktywnianie przez wyjścia dyskretne

Przekaźniki Model 3100 są przeznaczone do instalacji w strefie 2, spełniają dyrektywę ATEX (94/9/EC) dla grupy II, kategoria 3G, zgodnie z normą CENELEC prEN 50021:1998 i mają oznaczenia: •

EEx n V II T4

KEMA 97 ATEX 4940 X

Zakres temperatur otoczenia –20 do +60 ˚C

Klasa I, strefa 2, podrupy A, B, C i D

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

291


292

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Dodatek G

Konserwacja i wymiana naklejek

G.1

Firma Micro Motion stosuje naklejki ostrzegawcze, które zostały zaprojektowane zgodnie z nieobligatoryjną normą ANSI Z535.4. Jeśli przedstawione naklejki są nieczytelne, zniszczone lub jest ich brak, to należy nakleić nowe.

Konserwacja i wymiana naklejek

Nowe naklejki można otrzymać w dziale obsługi klienta Micro Motion. G.2

Naklejki na urządzeniu

Komputery przepływu z serii 3000 posiadają następujące naklejki ostrzegawcze. Ilustracja G−1

Naklejka numer 3300215

Ilustracja G−2

Naklejka numer 3100436

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

293


Konserwacja i wymiana naklejek ciąg dalszy

Ilustracja G−3

294

Naklejka numer 3300709

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Dodatek H

Zwrot urządzenia

H.1

Przy zwrocie urządzeń należy stosować się do procedur obowiązujących w firmie Micro Motion. Procedury te zapewniają zgodność z normami przedsiębiorstw transportowych i pomagają w stworzeniu bezpiecznych warunków pracy osób zatrudnionych w firmie Micro Motion. Niezastosowanie się do opisanych zaleceń może spowodować odmowę przyjęcia przesyłki.

Wskazówki ogólne

Szczegółowe informacje można znaleźć w internecie na stronie www.micromotion.com lub uzyskać w dziale obsługi klienta Emerson Process Management. H.2

Nowe i nieużywane urządzenia

Za urządzenia nowe i nieużywane uznawane są tylko te urządzenia, które nie zostały wyjęte z oryginalnego opakowania. W przypadku ich zwrotu konieczne jest wypełnienie formularza zwrotu urządzeń (Return Materials Authorization).

H.3

Urządzenia używane

Wszystkie urządzenie niezaklasyfikowane jako nowe i nieużywane są traktowane jako urządzenia używane. Muszą być one całkowicie oczyszczone przed zwrotem. Urządzenia używane muszą być wysłane wraz z formularzem zwrotu urządzeń (Return Materials Authorization) i deklaracją dekontaminacji (Decontamination Statement) ze wszystkich mediów, z którymi stykało się urządzenie. Jeśli nie jest możliwe wypełnienie deklaracji dekontaminacji (np. dla mediów żywnościowych), konieczne jest dołączenie deklaracji potwierdzającej dekontaminację ze wszystkich substancji obcych, które stykały się z urządzeniem.

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

295


296

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Indeks Cyfry 20 mA wartość konfiguracja 132 wykrywanie niesprawności 242 4 mA wartość konfiguracja 132 wykrywanie niesprawności 242 4−żyłowy kabel 39 9−żyłowy kabel 39 A Adres odpytywania HART na Bell 202 148 HART na RS−485 146 Modbus 146 Alarmy alarmy czujnika 232 alarmy elektroniki 230 alarmy kalibracji 237 alarmy konfiguracji 237 alarmy nasycenia wyjść 236 alarmy procesowe 233 alarmy przepływu korkowego 235 alarmy załadunku 236 dziennik aktywnych alarmów 184, 227 historia alarmów 229 kategorie alarmów 227 obsługa alarmów 226 poziom alarmów 226 typy alarmów 226 wykaz według kategorii 230 Alarmy załadunku 236 AOC 119, 196 Aplikacja do pomiarów rozliczeniowych 1, 151 audyt 204 bilety 152 drukowanie 200 błędy drukowania 201 działanie 202 dziennik transferów 200 konfiguracja 151, 153 menu View 198 plomba urzędu miar i wag 158 pomiary transakcji 152

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

przełącznik zabezpieczający 154 Model 3300/3500 panelowy 155 Model 3300/3500 kasetowy 155 Model 3350/3700 polowy 157 rekonfiguracja aplikacji 202 transakcja 152, 197 tryb roboczy 197 tryby 152 wartości transferu rozliczeniowego 199 wejścia dyskretne 153 złamanie blokady 202 zakończenie transakcji 153 Aplikacja dyskretnych procesów wsadowych 1, 117 AOC 119, 196 bilety 119 drukowanie bilety załadunku 164 bilety standardowe 162 funkcje sterowania załadunkiem 124 konfiguracja 117 nastawy 121 opcje sterowania 120 przyciski funkcyjne 189 sekwencje załadunku 192 stopnie 121 tryb roboczy 187 wybór nastaw 185 zdarzenia załadunku 188 źródło przepływu 119 Aplikacja pomiarów ropy naftowej 1, 109 definicje 110 kompensacja zewnętrznej temperatury 112 parametry 111 tabele referencyjne 111 Aplikacja rozszerzonych pomiarów gęstości 1 Aplikacje aplikacje opcjonalne 1 Atesty do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Model 3100 291 Model 3300/3500 282 Model 3350/3700 289 Audyt 204 Autodrukowanie bilety transferu (World Wide) 171 bilety załadunku 164

297


Indeks ciąg dalszy

B Bell 202 konfiguracja komunikacji cyfrowej 67 konwerter sygnału 63 parametry 148 warstwa fizyczna 63 Bilety bilety przykładowe 269 drukowanie 159 bilety standardowe 161 bilety transferu (Europa) 167, 200 bilety transferu (światowe) 170, 200 bilety załadunku 164 błędy drukowania 201 formatowanie 159 bilety standardowe 160 bilety transferu (Europa) 165 bilety transferu (światowe) 169 bilety załadunku 163 format przepływu zsumowanego transferu 141, 167 warunki drukowania biletów transferu 167 stan zadania drukowania 201 standard 159 transfer (Europe) 159 transfer (World Wide) 159 transfer rozliczeniowy 152 typy 159 załadunek 119, 159 Bilety transferu (Europa) 159 drukowanie 167 formatowanie 165 Bilety transferu (światowe) 159 drukowanie 170 formatowanie 169 Bilety standardowe 159 drukowanie 161 formatowanie 160 Bilety załadunku 159 drukowanie 164 formatowanie 163 Blokada liczników 124, 125 Blokada załadunku 124, 125 Błędne wzmocnienie 244 C Cewki test rezystancji 246 Charakteryzacja 96, 99 wykrywanie niesprawności 242

Czujnik charakteryzacja 96 czujniki z serii T 96 pozostałe czujniki 99 okablowanie typy instalacji 38 okablowanie Modelu 3500 panelowy 15, 37 kasetowy 23, 37 okablowanie Modelu 3700 35, 37 testowanie rezystancji cewek 246 wartości detektorów położenia 243 CTL 110 Cykl obciążenia 137 Częstotliwość graniczna 137 Czwarta zmienna konfiguracja 150 D Dane techniczne Model 3100 291 Model 3300/3500 277 Model 3350/3700 285 Długości kabli Model 3300/3500 montaż panelowy 7 montaż kasetowy 18 Model 3350/3700 27 Dokończenie załadunku 124 Drukarka kody post footer 161, 164 kody pre header 161, 164 konfiguracja 147 test 148 Drukowanie Autodrukowanie bilety załadunku 164 bilety transferu (światowe) 171 bilety 159 bilety standardowe 161 bilety transferu (Europa) 167, 200 bilety transferu (światowe) 170, 200 bilety załadunku 119, 164 błąd drukowania 201 stan zadania drukowania201 Dział obsługi klienta Micro Motion 223 Dziennik aktywnych alarmów 227 z menu View 184 Dziennik transferów 200 E EXPERT2 223

298

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Indeks ciąg dalszy

G Gęstość alarmy przepływu korkowego 235 kalibracja 213 jednostki 94 konfiguracja zmiennej procesowej 94 parametry konfiguracji przepływu korkowego 94 przerwanie pomiarów dla małej wartości zmiennej 94 tłumienie 94 współczynniki pomiarowe pozostałe czujniki 103 czujniki z serii T 98 H HART 63 adres 146 RS−485 konfiguracja 145 HART adres patrz Adres HART 241 HART tryb nadawania patrz Tryb nadawania 149 Hasła hasło konfiguracyjne 80 hasło obsługowe 80 metoda konfiguracji 80 I Instalacja instrukcja okablowania instalacji zdalnej przy użyciu kabla 4−żyłowego 40 instrukcja okablowania instalacji zdalnej procesora lokalnego i zdalnego przelicznika 43 komunikacja cyfrowa 63 Model 3300/3500 kasetowy 17 długości kabli 18 lokalizacja 17 prowadnice szynowe i złącza 20 wymagania do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem 17 wymagania środowiskowe 18 wymiary 18 zestaw instalacyjny 17 panelowy 5 długości kabli 7 lokalizacja 7 wymagania środowiskowe 7 wymagania do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem 7 Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

wymiary 7 zestaw instalacyjny 5 Model 3350/3700 25 długości kabli 27 lokalizacja 26 widoczność tabliczek 27 wymagania do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem 26 wymagania środowiskowe 26 wymiary 27 zestaw instalacyjny 26 przekaźniki 51 przekaźniki Model 3100 54 przekaźniki użytkownika 59 typy instalacji 38 zdalna z użyciem kabla 4−żyłowego 38 zdalny procesor lokalny ze zdalnym przelicznikiem 38 typy kabli 39 Instalacja zdalna z kablem 4−żyłowym instrukcje okablowania 40 typy instalacji 38 Instrukcje czyszczenia Model 3300/3500 283 Model 3350/3700 290 Interfejs HART 63 J Jednostki pomiarowe gęstość 94 jednostki specjalne 93 natężenie przepływu masowego 89 natężenie przepływu objętościowego 89 temperatura 95 weryfikacja prawidłowości konfiguracji 241 Jednostki specjalne 93 Język konfiguracja 81 K Kable WE/WY 6 Kalibracja alarmy 237 AOC 119, 196 gęstość 213 gęstość w warunkach przepływu 218 odczyt aktualnych danych 222 temperatura 220 wykrywanie niesprawności 242 zerowanie czujnika 173 Kalibracja cyfrowa wyjścia prądowego 179 Kalibracja gęstości w obecności przepływu 218 299


Indeks ciąg dalszy

Kasowanie załadunku 124 Kierunek przepływu 89 Klasyfikacja ATEX Model 3100 291 Model 3300/3500 282 Model 3350/3700 289 Klasyfikacja CSA Model 3100 291 Model 3300/3500 282 Model 3350/3700 289 Klasyfikacja UL Model 3100 291 Model 3300/3500 282 Model 3350/3700 289 Kody Post footer 161, 164 Kody Pre header 161, 164 Kompensacja ciśnienia 106 Kompensacja zewnętrznej temperatury 106 aplikacja pomiarów ropy naftowej 112 Komputer przepływu panelowy Patrz Model 3300/3500 panelowy Komunikacja cyfrowa instalacja 63 konfiguracja 143 konfiguracja Bell 202 67 konfiguracja RS−485 64 protokoły 63 sygnalizacja błędów 150 warstwa fizyczna 63 wymagane elementy 63 Komunikaty bezpieczeństwa pracy 1 Konfiguracja aplikacja dyskretnych procesów wsadowych 117 metody sterowania załadunkiem 124 nastawy121 opcje sterowania 120 źródło przepływu 119 aplikacja pomiarów ropy naftowej 109 aplikacja transferu rozliczeniowego 151, 153 dane kalibracji czujnika 96 pozostałe czujniki 99 czujniki z serii T 96 data 84 czas 84 czas trwania przepływu korkowego 94 czwarta zmienna procesowa 150 dolna wartość graniczna przepływu korkowego 94 domyślne nastawy i dopuszczalne zakresy 265 drukarka 147 formatowanie i drukowanie biletów 159 bilety załadunku 163 300

bilety standardowe 160 bilety transferu (Europe) 165 bilety transferu (World Wide) 169 format transferu zsumowanego 141 górna wartość graniczna przepływu korkowego 94 HART na RS−485 145 hasła 80 informacje o czujniku 104 jednostki gęstości 94 jednostki pomiarowe gęstość 94 natężenie przepływu masowego 89 natężenie przepływu objętościowego 89 temperatura 95 jednostki natężenia przepływu masowego 89 jednostki natężenia przepływu objętościowego 89 jednostki temperatury 95 język 81 kierunek przepływu 89 komunikacja cyfrowa 143 metoda skalowania wejście częstotliwościowe 105 wyjście częstotliwościowe 135 Modbus 145 monitor procesu wyświetlane zmienne 140 dokładność 141 odpytywanie 106 oznaczenie projektowe 84 polaryzacja wyjście dyskretne 129 wyjście częstotliwościowe 135 poziom alarmu 84 parametry RS−485 145 parametry Bell 202 148 parametry procesora lokalnego 88 parametry systemowe 83 parametry wejściowe 85 parametry urządzenia 150 przerwanie pomiarów dla małego sygnału gęstość 94 wyjście prądowe 133 natężenie przepływu masowego 89 natężenie przepływu objętościowego 89 przy aktywnej aplikacji transferu rozliczeniowego 202 rekord konfiguracyjny 251 tryb nadawania 149 tłumienie gęstość 94 Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Indeks ciąg dalszy

przepływ 89 temperatura 95 tłumienie gęstości 94 tłumienie przepływu 89 tłumienie temperatury 95 wejścia dyskretne przypisanie 104 polaryzacja 106 wejścia zewnętrzne 106 wejście częstotliwościowe 105 jednostki natężenia przepływu 105 współczynnik K 105 wyjścia 127 wyjścia dyskretne 129 wyjścia prądowe 131 wyjście częstotliwościowe 135 maksymalna szerokość impulsu 135 wskazanie stanu alarmowego 136 źródło przepływu 135 wyświetlacz monitora procesu 140 zabezpieczenia 80 zasilanie wyjście częstotliwościowe 135 zdarzenia dyskretne 113 działania 115 typ zdarzenia 114 wartość stanu wysokiego i niskiego 115 zmienna procesowa 115 zmienna procesowa gęstości 94 zmienna procesowa natężenia przepływu masowego 88 zmienne procesowe 88 zmienna procesowa natężenia przepływu objętościowego 88 zmienna procesowa temperatury 95 Konwerter sygnału 63 Krzywe gęstości z menu View menu 186 L Liczniki liczniki inwentaryzacyjne 210 z menu View 185 liczniki procesowe z menu View 185 zarządzanie z menu Maintenance 208 z menu View 185, 208 typy 207 Liczniki inwentaryzacyjne 207 Liczniki procesowe 207 z menu View 185 Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Literatura techniczna 4 Lokalizacja Model 3300/3500 kasetowy 17 panelowy 7 Model 3350/3700 26 M Maksymalna szerokość impulsu 135, 137 Małe napięcie na detektorach położenia 244 Menu Calibration 211 Menu Maintenance zarządzanie licznikami 208 Menu Management 72 Przycisk blokady 73 Menu View 72 dziennik aktywnych alarmów 184 krzywe gęstości 186 liczniki procesowe 185 liczniki załadunku 185 monitor diagnostyczny 186 monitorowanie procesu 185 opcje wyświetlacza LCD 186 tryb monitora procesu 183 wybór nastaw 185 wykaz aplikacji 186 zarządzanie licznikami 185, 208 Metoda skalowania wejście częstotliwościowe 105 wyjście częstotliwościowe 135 Metryczki pomiarowe 225 Modbus 63 adres 146 konfiguracja 145 Model 3100 51 atesty do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem 291 instalacja 54 dane techniczne 291 Model 3300/3350 wejścia dyskretne 105 współczynnik K 105 Model 3300/3500 atesty do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem 282 dane techniczne 277 instrukcje czyszczenia 283 kasetowy długości kabli 18 instalacja 17 lokalizacja 17 montaż 21 301


Indeks ciąg dalszy

okablowanie wejściowe i wyjściowe 22 okablowanie zasilania 23 prowadnice szynowe i złącza 20 wymagania do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem 17 wymagania środowiskowe 18 wymagania wentylacji 18 wymiary 18 zestaw instalacyjny 17 panelowy długości kabli 7 instalacja 5 lokalizacja 7 montaż 10 okablowanie wejściowe i wyjściowe 11 okablowanie zasilania 15 wymiary 7 wymagania środowiskowe 7 wymagania do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem 7 zestaw instalacyjny 5 złącze śrubowe a kable WE/WY 6 Model 3350/3700 atesty do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem 289 dane techniczne 285 długości kabli 27 instalacja 25 instrukcje czyszczenia 290 lokalizacja 26 montaż 31 okablowanie wejściowe i wyjściowe 33 okablowanie zasilania 36 orientacja 29 przygotowanie przepustów 29 widoczność tabliczek 27 wymiary 27 wymagania środowiskowe 26 wymagania do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem 26 zestaw instalacyjny 26 Model 3500 okablowanie czujnika panelowy 37 kasetowy 37 Model 3700 okablowanie czujnika 35, 37 Monitor diagnostyczny 186 Monitor procesu dokładność 141 konfiguracja 140 z menu View 185 302

Montaż Model 3300/3500 kasetowy 21 procesor lokalny 21 panelowy 10 procesor lokalny 10 Model 3350/3700 31 procesor lokalny 32 Montaż i uziemienie procesora lokalnego Model 3300/3500 kasetowy 21 panelowy 10 Model 3350/3700 32 Montaż kasetowy Patrz Model 3300/3500 kasetowy N Nadmierne wzmocnienie 243 Naklejki konserwacja i wymiana 293 na komputerach przepływu 293 Napięcie detektora 244 Nastawy 121 Nastawy domyślne 265 Natężenie przepływu masowego jednostki 89 jednostki specjalne 93 konfiguracja zmiennej procesowe 88 przerwania pomiaru dla małej wartości 89 tłumienie 89 współczynnik pomiarowy pozostałe czujniki 103 czujniki z serii T 98 Natężenie przepływu objętościowego jednostki 89 jednostki specjalne 93 przerwania pomiaru dla małej wartości 89 tłumienie 89 współczynniki pomiarowe czujniki z serii T 98 pozostałe czujniki 103 zmienna procesowa konfiguracja 88 Naukowa notacja 76 Niesprawności 241 O Obsługa liczniki liczniki procesowe 210 liczniki załadunku 210 naklejki 293 Odpytywanie Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Indeks ciąg dalszy

konfiguracja 106 OIML 152 Okablowanie Bell 202 komunikacja cyfrowa 67 komunikacja cyfrowa 63 Model 3500 panelowy do czujnika 15, 37 kasetowy do czujnika 23, 37 Model 3700 do czujnika 35, 37 okablowanie wejściowe i wyjściowe Model 3300/3500 panelowy 11 Model 3300/3500 kasetowy 22 Model 3350/3700 33 RS−485 komunikacja cyfrowa 64 typy instalacji 38 zasilanie Model 3300/3500 panelowy 15 Model 3300/3500 kasetowy 23 Model 3350/3700 36 Okablowanie wejściowe i wyjściowe Model 3300/3500 panelowy 11 kasetowy 22 Model 3350/3700 33 Okablowanie zasilania Model 3300/3500 panelowy 15 kasetowy 23 Model 3350/3700 36 Opcje sterowania 120 Opcje wyświetlacza LCD 186 Opcjonalne aplikacje 1 wykaz aplikacji 186 Orientacja 29 P Parametry komunikacji HART z Bell 202 150 tryb RS−485 146 tryb serwisowy 146 Parametry procesora lokalnego konfiguracja 88 dane kalibracyjne czujnika 96 informacje o czujniku 104 wejścia dyskretne 104 zmienne procesowe 88 Parametry RS−485 konfiguracja 145 Parametry systemowe konfiguracja 83 Parametry urządzenia konfiguracja 150 Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

Parametry wejściowe konfiguracja 85 Pętla komunikacyjna, niesprawności 241 Poziom alarmu konfiguracja 84 Problemy z okablowaniem 240 Procedury uruchomieniowe testowanie wejścia i wyjścia 176 kalibracja cyfrowa wyjścia prądowego 179 zerowanie czujnika 173 Polaryzacja wejścia dyskretne 106 wyjścia dyskretne 129 wyjście częstotliwościowe 135 Procesor lokalny Model 3300/3500 montaż panelowy 10 montaż kasetowy 21 Model 3350/3700 32 wykrywanie niesprawności 244 wymiary 277, 286 Protokoły komunikacja cyfrowa 63 Protokół na zaciskach RS−485 145 drukarka 147 Przekaźniki instalacja 51 Model 3100 54 użytkownika 59 konfiguracja wyjścia dyskretnego 62 Model 3100 51 stosowanie z urządzeniami z seri 30000 52 typy 51 wymagania do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem 51 wymiana 52 użytkownika 51 Przelicznik nastawy domyślne 265 zakresy 265 Przełącznik zabezpieczający 154 Model 3300/3500 panelowy 155 Model 3300/3500 kasetowy 155 Model 3350/3700 polowy 157 Przepływ korkowy alarmy 235 konfiguracja parametrów 94 Przerwanie pomiarów dla małych wartości pomiarów definicja 96 gęstość 94 natężenie przepływu masowego 89 303


Indeks ciąg dalszy

natężenie przepływu objętościowego 89 wyjścia prądowe 132 zależności między wartościami dla wyjścia prądowego i natężenia przepływu 133 Przycisk blokady 73 Przyciski przyciski sterowania kursorem 76 tryb dyskretnych procesów wsadowych 191 przycisk blokady 73 Przyciski funkcyjne 74 tryb załadunku 189 Przyciski sterujące kursorem 76 tryb pracy wsadowej 191 Przygotowanie przepustów kablowych 29 Punkt przełączania przepływu 131 punkt roboczy 131 Punkty testowe sprawdzenia 242 Q QV Patrz Czwarta zmienna 150 R Rezystancja testowanie cewek 246 testowanie procesora lokalnego 245 RS−485 konfiguracja komunikacji cyfrowej 64 konwerter sygnału 63 warstwa fizyczna 63 S Skala wyjścia prądowe 132 Skala sygnału wyjściowego wykrywanie niesprawności 242 Sprawdzenie punktów testowych 242 Start załadunku 124 System menu menu Management 72 menu View 72 skróty 74 wykorzystanie 71 Sygnalizacja błędu komunikacja cyfrowa 150 wyjście częstotliwościowe 136 wyjścia prądowe 131 Szerokość impulsu definicja 137 Patrz także Maksymalna szerokość impulsu

304

T TEC 110 Temperatura jednostki 95 kalibracja 220 tłumienie 95 zmienna procesowa konfiguracja 95 Test rezystancji procesora lokalnego 245 Test zwarcia do obudowy 246 Testowanie drukarka 148 rezystancja cewek czujnika 246 rezystancja procesora lokalnego 245 wejścia 176 wejścia dyskretne 177 wejście częstotliwościowe 177 wyjście częstotliwościowe 179 wyjścia 176 wyjścia dyskretne 178 wyjścia prądowe 178 zewnętrzne ciśnienie 177 zewnętrzna temperatura 177 zwarcie do obudowy 246 Tłumienie definicja 95 gęstość 94 natężenie przepływu 89 temperatura 95 wartości tłumienia 95 wyjścia prądowe 132 zależności między wartościami tłumienia dla wyjścia prądowego a innym parametrami tłumienia 134 Tryb Europa (Europe) 152 świat (World Wide) 152 Tryb monitora procesu 182 Tryb nadawania konfiguracja 149 Tryb pracy serwisowej 146 Tryb roboczy aplikacja transferu rozliczeniowego 197 aplikacja dyskretnych procesów wsadowych 187 menu View 183 tryb monitora procesu 182 Tryb World Wide 152 Typy kabli 39

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Indeks ciąg dalszy

U Uruchomienie komputery przepływu 181 pierwsze 173, 181 Urząd miar i wag plomba 158 Urządzenie odbiorcze wykrywanie niesprawności 240 Uziemienie procesora lokalnego Model 3300/3500 kasetowy 21 panelowy 10 Model 3350/3700 32

W Warstwa fizyczna komunikacja cyfrowa 63 Wartość przerwania pomiaru dla małej wartości natężenia przepływu masowego 89 natężenia przepływu objętościowego 89 Warunki drukowania transferów 167 wejścia dyskretne drukowanie bilety standardowe 161 bilety transferu (Europa) 168 bilety transferu (światowe) 171 bilety załadunku 164 konfiguracja przypisanie 104 polaryzacja 106 Model 3300/3350 105 testowanie 177 w sterowaniu załadunkiem 124 zakończenie transakcji przepływu rozliczeniowego 153 Wejścia procesora lokalnego włączenie i wyłączenie 88 Wejścia zewnętrzne konfiguracja 106 Wejście częstotliwościowe jednostki natężenia przepływu 105 konfiguracja 105 współczynnik K 105 metoda skalowania 105 testowanie 177 Widoczność tabliczek 27 Wyjście częstotliwościowe konfiguracja 135 maksymalna szerokość impulsu 135

metoda skalowania 135 polaryzacja 135 sygnalizacja błędu 136 testowanie 179 wykrywanie niesprawności 239, 241 zasilanie 135 Współczynnik K 105 Współczynniki kalibracyjne 96 czujniki z serii T 96 pozostałe czujniki 99 Współczynniki pomiarowe czujniki z serii T 98 obliczenia 103 pozostałe czujniki 103 Wybór nastawy 185 Wyjścia alarm nasycenia wyjścia 236 konfiguracja 127 Wyjścia dyskretne konfiguracja 129 konfiguracja przekaźników 62 określanie niesprawności 241 polaryzacja 129 przypisanie 129 testowanie 178 współpraca z przekaźnikami 52 wymagania dyskretnych procesów wsadowych 131 Wyjścia prądowe kalibracja cyfrowa 179 konfiguracja 131 przerwania pomiaru dla małej wartości 132, 133 skala 132 sygnalizacja błędu 131 tłumienie 132 testowanie 178 wykrywanie niesprawności 239 zakres kalibracji 242 zakres 132 zakres kalibracji 132 zmienna procesowa 132 Wyjście, wykrywanie niesprawności wyjścia prądowe 239 wyjście częstotliwościowe 239 Wykaz aplikacji 186 Wykrywanie niesprawności adres HART 241 błędne wzmocnienie 244 charakteryzacja 242 EXPERT2 223 kalibracja 242 metryczki pomiarowe 225

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

305

V VCF 110


Indeks ciąg dalszy

nadmierne wzmocnienie 243 niskie napięcie detektorów położenia 244 okablowanie czujni−przelicznik 240 okablowanie zasilania 240 online system 223 pętla komunikacyjna 241 problemy z okablowaniem 240 procesor lokalny 244 rezystancja cewek czujnika 246 skala i metoda wyjścia częstotliwościowego 242 sprawdzanie konfiguracji jednostek pomiarowych 241 sprawdzanie punktów testowych 242 test rezystancji procesora lokalnego 245 urządzenie odbiorcze 241 uziemienie 240 wartości napięć z detektorów położenia 243 wyjścia dyskretne 241 wyjście częstotliwościowe 239, 241 wyjścia prądowe 239 zakres pomiarowy 242 zmienne procesowe 223 zakłócenia radiowe RF 241 zwarcie do obudowy 246 Wymagania do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Model 3300/3500 kasetowy 17 panelowy 7 Model 3350/3700 26 przekaźniki 51 Wymagania środowiskowe Model 3300/3500 kasetowy 18 panelowy 7 Model 3350/3700 26 Wymagania wentylacji 18 Wymiary Model 3300/3500 montaż kasetowy 18 montaż panelowy 7 Model 3350/3700 27 procesor lokalny 277, 286 Wyświetlacz konfiguracja monitora procesu 140 notacja naukowa 76 uruchomienie 71 wartości liczników transferu rozliczeniowego 199 wykorzystanie 71

306

Wzmocnienie błędne 244 nadmierne 243 Z Zabezpieczenia aplikacja transferu rozliczeniowego 151 konfiguracja 80 Zakłócenia radiowe RF wykrywanie niesprawności 241 Zakres wyjścia prądowe 132 Zakres kalibracji wyjścia prądowe 132 Zakończenie załadunku 124 Załadunek patrz Aplikacja dyskretnych procesów wsadowych Zasilanie, wykrywanie niesprawności 240 Zatrzymanie załadunku 124 Zdalny procesor lokalny ze zdalnym przelicznikiem okablowanie 43 typ instalacji 38 Zdarzenia dyskretne drukowanie bilety załadunku 164 bilety standardowe 161 bilety transferu (światowe) 171 działania 115 konfiguracja 113 sterowanie załadunkiem 124 typ zdarzenia 114 zmienna procesowa 115 Zerowanie 173 Zerowanie czujnika 173 Zestaw instalacyjny Model 3300/3500 kasetowy 17 panelowy 5 Model 3350/3700 26 Zewnętrzna temperatura konfiguracja 106 testowanie 177 Zewnętrzne ciśnienie konfiguracja 106 testowanie 177 Złamanie blokady 202 kasowanie 202

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


Indeks ciąg dalszy

Zmienna procesowa konfiguracja 88 przypisanie do wyjścia prądowego 132 w zdarzeniach dyskretnych 115 wykrywanie niesprawności 223 Zwiększanie licznika nastaw 124 Zwrot nowych urządzeń 295 Zwrot urządzenia 295 Zwrot używanych urządzeń 295

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD

307


308

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń z serii 3000 MVD


© 2005, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. P/N 20001266, Wersja B

*20001266*

Najnowsze informacje o urządzeniach firmy Micro Mition można znaleźć na stronie www.micromotion.com

Micro Motion Inc. USA Worldwide Headquarters 7070 Winchester Circle Boulder, Colorado 80301 T (303) 530−8400 (800) 522−6277 F (303) 530−8459

Emerson Process Management Sp. z o.o ul. Kontruktorska 11A 02−673 Warszawa T 0 22 45 89 200 F 0 22 45 89 231

TM

Micro Motion

MAN_3000 MVD_PN 20001266_B_2005-04_PL  

Instrukcja instalacji i obsługi P/N 20001266, wersja B Kwiecień 2005 Instrukcja obsługi TM ©2005, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrze...