Page 1


1. Quin idioma t’ agr adar ia apr endr e? I talià

F r ancès

Àr ab

Bandera gran: 10 Bandera mitjana: 5 Bandera menuda: 1

Gr ec


Xi

Fi

F r eqüèn % cia

Italià

20 16 4 4

0,45 0,36 0,1 0,1

Francés Àrab Grec

45% 36% 10% 10%


2.Quin idioma utilitzes més? Valencià

Castellà

Bandera gran: 10

Bandera menuda: 2


Xi Fi Valencià 22 Castellà 22

FR 0,5 0,5

% 50% 50%


3. Quants idiomes par les?


Xi

Fi

XiF i

2

29

58

3

11

33

4

4

16


4. Quin monument t’ agr adar ia visitar ?


Xi Fi Torre de 17 Pisa

FR 0,386

% 38,6%

Duomo Coliseu Romà

0,25 0,27

25% 27%

0,09

9%

11 12

Catedral 4 de Florència


5. Quin monument has visitat?


Xi Fi Torre de 12 Pisa

FR 0,27

% 27%

Duomo Coliseu RomĂ

8 0,18

0,18 0,18

18% 18%

Torre Eiffel

16

0,36

36%


6. Quin monumet valencià t’agr ada més?


Xi Fi Micalet 17 Torres de 6 Quart

FR 0,38 0,13

% 38% 13%

Torres de 7 Serrà

0,15

15%

Ciutat de 14 les Arts i les Ciències

0,31

31%


7. On t’agr adar ia viatjar ? I tàlia

Bandera gran: 10

F r ança

Bandera mitjana: 5

T ur quia

Bandera menuda: 1

Egipte


Xi Itàlia França Turquia Egipte

Fi 13 11 5 15

FR 0,29 0,25 0,11 0,34

% 29% 25% 11% 34%


8. On t’agr adar ia viur e? I tàlia

Bandera gran: 10

F r ança

Bandera mitjana: 5

T ur quia

Bandera menuda: 1

Egipte


Xi Itàlia França Turquia Egipte

Fi 20 12 4 8

FR 0,45 0,27 0,09 0,18

% 45% 27% 9% 18%


9. D ’on t’agr adar ia pr ovar el menjar ?


Xi Itàlia França Turquia Egipte Eslovènia

Fi 17 7 11 5 4

FR 0,38 0,15 0,25 0,11 0,09

% 38% 15% 25% 0,11% 9%


10. Quàntes plantes cr eus que té la T or r e Eiffel?


Xi 3 4 5

Fi 16 20 8

XiF i 48 80 40


11. Quants escalons cr eus que tĂŠ el M iquelet?


Xi Fi 0-100 (50) 12 100-200 (150) 16

XiF i 600 2400

200-300 (250) 8

2000

300-400 (350) 5

1750

+400 (400)

1200

3


12. Quants pisos cr eus que tĂŠ la T or r e de Pisa?


Xi 0-10 (5) 10-20 (15) +20 (20)

Fi 10 15 19

XiF i 50 225 385

Esradística Idiomes,monuments  

treball estadística 2 eso

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you