Page 1

KO L L E K T I O N E R - 2 0 1 8 / 2 0 1 9 E A D E S I G N ST U D I O. S E


[EA. DESIGN STUDIO - DESIGN SOM INSPIRERAR & BERÖR] Hej! Emmeli Ahlander heter jag som driver EA. Design Studio. Jag älskar att skapa värdefull design, att inspirera och beröra människor genom den. Göra skillnad för dig. Oavsett om det är genom mina egendesignade produkter som finns till för dig som återförsäljare att förgylla ditt sortiment med eller dig som kund att inreda ditt hem eller din arbetsplats med så hoppas jag att du ska känna att du hittar något som talar till just dig. Mina produkter har som syfte att fungera som en uppmuntran i vardagen och som dekoration i hemmet, på jobbet, som gåva, på blomman eller till presenten. Jag handplockar omsorgsfullt budskap som inspirerar, berör, peppar, stärker och lyfter oss som tar del av dem. Förutom att designa egna produkter älskar jag samarbeten och att bygga identiteter och varumärken åt grymma företagare som också har en dröm och en drivkraft att göra det du älskar och på så sätt göra världen lite bättre genom det du kan erbjuda den. ❤

EMMELI A HLA N DER

N Y H E T E R - A L L A KO R T & A R T P R I N T S F I N N S I S T L 1 0 , 5 X 1 5 , 5 C M , 1 5 X 2 0 C M , 2 1 X 3 0 C M , 3 0 X 4 0 C M

# 19 6 FO L LOW YOU R H EART

#013 BELIEVE IT OR NOT...

2

# 1 97 SHE T UR N E D HE R C A N ’ TS . . .

#2 0 0 TH R OW K I ND NE SS L I K E . . . .

#2 01 I AM TH E B OSS O F MY OWN. . .

#2 03 SÄG TI L L D I G S JÄLV - 2 ( NY )

#2 0 4 D E S I G N TH E L I F E YO U LOVE

#2 0 5 K ÄR L E KS R E G L E R

#2 0 6 E V E RY TH I NG W I L L BE O KAY. . .


#2 02 BE MORE OF WH AT...

# 207 BE T HE ON E WHO. . .

#2 08 TRU ST T HE POWER.. .

# 20 9 D R E A M BIG & C R E AT E . . .

#2 10 FAIT H IT T IL’ YOU...

# 21 1 YOUR SE LFWORT H

#1 9 8 S H E B E L I E V E D S H E . . .

#2 1 2 W H E N YO U LOV E W H O. .

#1 9 9 S H E D E S I GNE D T H E . . .

#2 13 XOXO

# 21 4 IDAG!

#2 1 5 NOW I S TH E NE W. . .

#2 1 6 YO U G OT TH I S !

#2 1 7 W E H AVE TO MO R R OWS

#2 18 ETT MÄSTERVERK

# 21 9 A LLT Ä R M ÖJ LIGT FÖR

#2 2 0 B E YO U R OW N K I ND. . .

#2 2 1 YAAAAAY YO U D I D I T!

#2 2 2 L ÄR AR E SÅR F R Ö N. . .

#1 38 YO U AR E CAPAB L E O F AM AZ I NG TH I NG S !

3


#043 FAMILJ EREGLER & #020 D E T JAG Ä LSKA R M E ST M E D M IT T H E M . . .

> Vackert designade art prints med budskap och syfte att inspirera och beröra. Från vykortsstorlek upp till tavlor och posters. En inte bara vacker utan betydelsefull detalj i hemmet, på jobbet och blir en personlig, unik present. Tryckt på 350 grams miljöcertifierat svensktillverkat papper.

#035 D U ÄR PERFEKT PRE C IS SOM D U Ä R

4

#0 63 I F I T D O E S N’ T O P E N. . . I T’ S NOT YO U R D O O R .


S T O R FAV O R I T E R • B L A N D A D E T E M A N

#02 0 DET JAG ÄLSKAR...

# 0 4 3 FA M ILJ E R E GLE R

#1 1 0 TH E B E ST I S Y E T TO. . .

#1 6 6 FAM I L J E N CI R KU S

#01 5 B ÄSTA PL ATS E N. . .

#009 BE-YOU -TIFU L

# 035 D U Ä R HE LT PE R FE KT. . .

# 02 5 D O AL L TH I NG S W I TH . . .

#01 3 B E L I E V E I T O R NOT. . .

#1 8 3 R E AL Q U E E NS F I X. . .

#052 GREAT T HINGS NEVE R

# 0 63 IT IT D OE SN ’ T OPE N . . .

# 0 0 6 B E A F L AM I NG O. . .

#1 0 5 S O M E TI M E S YO U W I N. . .

#01 9 D E T H A R JAG AL DR I G. . .

#107 STÖRST AV ALLT ÄR. . .

# 1 29 VÄ N SKA P Ä R SOM . . .

# 0 5 4 H E M M A ÄR M E D D I G !

#016 CHANGE YOUR...

# 0 68 KR A M .

#1 9 0 H E JA L I V E T!

#02 5 D O AL L TH I NG S W I TH LOV E

5


K L O K S K A P • G L I M T E N I Ö G AT

6

#178 L ET’S BE BRAVE...

# 0 4 4 FE E LIN GS

# 01 1 B E AU TY.

#0 5 5 H E R E I S TO STR O NG . . .

#1 0 4 S E L F CO NF I DE NC E . . .

#12 1 TO MO RROW IS ALWAYS

# 0 61 I LOV E M Y T Y PE

# 1 24 V I L L H ÖV E R .

#024 D E T ÄR CO O LT- S NÄL L

#0 0 4 ALWAYS B E YO U R S E L F

#108 SÄG TILL DIG - ROSA

# 1 0 9 SÄG T ILL D IG - T UR KOS

# 0 03 A S M I L E I S TH E . . .

#0 6 4 I NG E N K AN VAR A. . .

#1 4 8 YO U R L I F E D O E S . . .

# 175 HO ME IS WHERE...

# 1 1 4 T HE E A RT H WIT HOUT. . .

# 1 0 0 OV E RTH I NK I NG

#0 4 5 F I ND YO U R TR I B E . . .

#1 8 5 TH E L I G H T W I L L . . .

# 039 EN JOY TH E PROCESS

# 1 20 TOGE T HE R WE C A N . . .

# 0 69 K R E ATI V I TE T

#01 7 CH O OS E H AP PY !

#1 61 2 1 R E AL LY G O O D. . .


#1 18 TH IS KITCH EN IS FOR DA N C IN G

7


P E P P • P OW E R

#031 D R E AM B I G .

#0 0 5 AND S O TH E . . .

#1 8 0 L E T’ S R O CK TH I S Y E AR

#032 D R Ö M STO RT.

#1 38 YO U AR E CAPAB L E . . .

#1 4 5 YO U CAN D O. . .

#1 02 R O CK I T AND OW N I T!

#1 4 6 YO U R O CK !

#0 8 6 M AK E AN E NTR ANCE

#0 8 8 M AK E YO U R S E L F A. . .

#096 NO ONE IS YOU AND T HAT IS YOUR POWE R

#143 YOU ARE OUTSTAND IN G

8


#137 YOU ARE AWES OME...

# 1 4 3 YOU A R E OUTSTA N D IN G

# 1 4 0 YO U AR E AB S O LU TE LY. . .

#1 9 1 D U ÄR VACK E R . P U NKT

#1 41 YO U AR E FABU LO U S . . .

#09 6 NO ONE IS YOU...

# 1 7 1 D O- UBT. . .

# 1 8 2 M AK E YO U R OW N. . .

#1 4 4 YO U CAN E ND O F STO RY

#1 76 L E T CO U R AGE C AR RY. . .

#02 6 DO MORE - AWES OM E

# 027 D O M OR E - HA PPY

#0 6 0 I D I D N’ T CH ANG E . . .

#1 39 YO U AR E E NO U G H

#1 1 3 TH E D I STANC E . . .

#06 6 KEEP YOUR HEAD...

# 01 2 BE LIE V E IN YOUR SE LF

#034 D U ÄR E N STJÄR NA!

#056 HEY GORGEOUS .

# 1 3 4 YOLO SWAG

#1 72 G R L PW R

#1 2 3 VAR DAG S O R D L I STA

9


K Ä R L E K • VÄ N S K A P • FA M I L J • H E M

# 149 Ä L SK A VARANDRA

# 07 1 KÄ R LE K - D E FE N IT ION

# 0 59 I CH O OS E YO U. . .

#0 6 2 I DAG , I M O R G O N. . .

#0 8 0 LOV E H O P E AND. . .

# 08 2 LOVE IS WHY

# 1 1 1 T HE BE ST PLAC E TO. . .

# 07 7 L I V E L AU G H LOV E

#0 8 3 LOV E NE V E R FAI L S .

#1 1 6 TH E R E I S NO ME . . .

> Våra kort och art prints är tryckta hos ett lokalt tryckari som ser till att produkterna håller bästa kvalitet. Pappret är noga utvalt, miljöcertifierat och svensktillverkat. Ett vitt, mycket kraftigt papper i vacker struktur för att ytterligare förstärka känslan av hållbarhet och kvalitet.

10


N Y H E T E R • VÄ N S K A P • FA M I L J • K Ä R L E K

#2 2 3 HIPP H IPP HU RRA

# 224 D U FIN N S I M IN A

#2 2 5 J U ST CALL MY...

# 226 D U Ä R V IKT IG. . .

#2 27 BÄSTA KOMPIS

# 228 BÄSTA KOLLE GA

#067 KIND PEOPLE

# 1 27 VÄ N LIGA OR D. . .

# 1 28 VÄ N N E R ÄR . . .

#1 2 9 VÄNS K AP ÄR

#01 0 B E AU TI F U L M I NDS

#036 DU VE T VÄL O M

#12 2 UNDERBAR &...

# 1 35 A M A Z IN G & SO. . .

# 0 4 0 M IR AK E L - R OSA

#2 2 9 M I R AK E L - B L Å

#1 03 R OSA - R ÄTT. . .

#1 7 7 JE S U S C AR RY. . .

#02 1 SMYCKE, BARN G

# 022 SM YC KE BA R N R

# 1 69 SM YC K E B B G

#1 70 S M YCK E B B R

#1 73 G U D VÄL S I G NE

#2 30 H E R R E N ÄR MI N

11


NYHETER • HÄLSNING • HÖGTID • JUL

# 2 3 1 HEJ.

# 232 TAC K.

# 23 3 LYC KA T ILL

#2 13 XOXO.

# 235 BÄSTA FR ÖKE N

# 23 6 BÄSTA LÄ R AR E

#2 2 2 L Ä RA RE SÅR...

# 221 YA A A A AY YOU. . .

# 237 LYC KA T ILL

N Y H E T E R PÅ INGÅNG.. .

#GO-200 IDÉBOK - MED ÖPPEN RYGG Idéboken - För kreativa idéer & storslagna planer Det kan vara svårt att hitta den perfekta skiss- och planeringsboken. Därför har vi lagt mycket tid och omsorg att ta fram det bästa möjliga för oss som älskar att planera i smarta och snygga böcker. Den kommer att ha ett grövre vitt papper i inlagan, trådbunden öppen rygg med lay-flat. Går att förhandsboka redan nu!

12

#091 MED Ö NS KAN

# 065 J ULKR A M

# 03 8 E N SKIM R A N D E

#0 4 6 F R I D F U L L H E LG

#070 KU L J U L .

#0 8 4 L ÅT J U LE N FÅ. . .

#050 G O D JUL REN

# 049 GOD J UL GR A N

# 074 SPA R KLY

#2 38 A V E RY M E R RY. . .

#075 H AP PY NE W. . .

#5 07 J U L-K I T - 1 1 KO RT


H Ö G T I D E R AT T F I R A

#2 39 18 AND FAB...

# 24 0 20 A N D FA B. . .

# 1 63 3 0 A ND FAB . . .

#1 6 4 4 0 AND FAB . . .

#242 70 AND FAB...

# 0 5 1 GR AT T IS.

# 1 59 [BA L LO NG ]

#0 9 0 M ASS O R M E D. . .

#099 MOMS BRUS H

# 0 93 M OM WOW

# 0 89 M A M A TH E G LU E

#0 9 4 M O R K ÄR A M O R

#150 - 1

# 151 - 2

# 1 52 -3

#153 - 4

# 154 - 5

#155 - 6

#156 - 7

# 157 - 8

#158 - 9

#1 6 5 5 0 AND FAB . . .

#241 6 0 AND FAB. . .

#24 3 TI L L M AM M A

#0 9 8 MO MS

#1 1 9 TI L L PAP PA

#0 97 DADS

> Alla våra kort passar perfekt som utsmyckning i hemmet, på kontoret, till presenten, eller överraska någon du tycker om med att skicka ett kort med vanlig post.

#1 2 9 VÄNS K AP ÄR S O M S KOS NÖ R E N. . .

13


> Vackra tags med unika kärleksfulla budskap, i minimalistisk stil med twist. De ser lika vackra ut tillsammans på en tavla i butiken som på den färdiga presenten. Pappret är rejält och ger inte vika. Finurligt är att de är skrivna på både svenska och engelska för att fler ska kunna ta del av dem. Tryckt på 350 grams miljöcertifierat papper.

TA G S M E D O R D AV O M TA N K E - H Å L A D E H Å R D A TA G S I S T L 1 0 , 5 X 4 C M

# 512 Ä L SK ADE MAMMA.

# 514 Ä L SK ADE PAPPA.

14

# 5 01 D R ÖM M A R S L ÅR I N.

# 5 0 6 D U Ä R FA NTASTI S K .

#5 1 9 D U ÄR E N K L I P PA.

#505 ÖNSKAR DIG EN DAG LIKA UNDERBAR SOM DU.

# 500 PS. JAG ÄLS KAR DIG.

# 53 6 D U Ä R E N STJÄR NA.

#534 D U ÄR U ND E R B AR .

# 546 TAC KSAM FÖR DEJ.

# 5 0 4 D U Ä R SÅ B R A.

#5 1 5 D U F I NNS I M I NA TANK AR .


TA G S M E D O R D AV O M TA N K E

ALLA TAGS OCH TEXTER:

#52 1 DU FIXAR DET.

#507 HIPP H IPP HU RRAAA .

#539 DU KOMMER ATT GÅ LÅ N GT.

#53 0 E N LIT EN KILLE.

#52 9 EN LITEN TJ EJ.

#518 FÖR DET ÄR DU VÄRD.

#508 STORT GRATTIS.

#516 TYCKER OM DIG MASSOR .

#53 2 G LAD FÖDELSEDAG.

# 522 GLA D FÖ R D I G .

# 53 1 GR AT TI S TI L L NYA LYAN.

# 527 GUD VÄL S I G NE D I G .

# 523 T USE N M I L J O NE R TACK .

# 5 1 8 LIT E T KO RT, STO R K R AM .

# 5 02 ISTÄ L L E T FÖ R E N B LO M M A.

# 528 M Å N G A LYCKÖ NS K NI NG AR .

# 5 1 3 TAC K FÖ R ATT D U F I NNS .

#500

PS. JAG ÄLSKAR DIG

#501

DRÖMMAR SLÅR IN

#502

ISTÄLLET FÖR EN BLOMMA

#503

FÖR DET ÄR DU VÄRD

#504

DU ÄR SÅ BRA

#505

ÖNSKAR DIG EN DAG LIKA UNDERBAR SOM DU

#506

DU ÄR FANTASTISK

#507

HIPP HIPP HURRAAA

#508

STORT GRATTIS

#509

ÄLSKADE DOTTER

#510

MASSA LYCKA TILL

#511

ÄLSKADE SON

#512

ÄLSKADE MAMMA

#513

TACK FÖR ATT DU FINNS

#514

ÄLSKADE PAPPA

#515

DU FINNS I MINA TANKAR

#516

TYCKER OM DIG MASSOR

#517

DU FÖRGYLLER MITT LIV

#518

LITET KORT, STOR KRAM

#519

DU ÄR EN KLIPPA

#520

LITET MEN VÄLMENT

#521

DU FIXAR DET

#522

GLAD FÖR DIG

#523

TUSEN MILJONER TACK

#524

DU ÄR SÅ FIN

#525

ETT MÄSTERVERK

#526

EN STJÄRNA ÄR FÖDD

#527

GUD VÄLSIGNE DIG

#528

MÅNGA LYCKÖNSKNINGAR

#529

EN LITEN TJEJ

#530

EN LITEN KILLE

#531

GRATTIS TILL NYA LYAN

#532

GLAD FÖDELSEDAG

#533

LILLA HJÄRTAT

#534

DU ÄR UNDERBAR

#535

FRÅN MIG TILL DIG

#536

DU ÄR EN STJÄRNA

#537

JULKRAMAR

#538

STORT TACK

#539

DU KOMMER ATT GÅ LÅNGT

#540

EN RIKTIGT GOD JUL

#541

VÄLKOMMEN KÄRA

#542

FRIDFULL HELG

#543

HEM KÄRA HEM

#544

NI ÄR FANTASTISKA

#545

SAKNAT DEJ

#546

TACKSAM FÖR DEJ

#547

VI GILLAR ER

#548

TÄNKER PÅ DIG

#549

VA RÄDD OM DEJ

#550

PÅ DOPDAGEN

#548

TILL BARNVÄLSIGNELSEN

# 5 1 0 M ASSA LYCK A TI L L .

15


V I K TA M A R M O R E R A D E KO R T 9 X 1 1 C M M E D K U V E R T

# 612 H URRA FÖR D IG!

# 61 3 D U R OC KA R !

#625 UNDERBAR & ÄLSKAD.

> Handgjorda marmorerade mönster tryckta på mindre vikta kort med personliga hälsningar och tillhörande kuvert i cellofan. Perfekta till både blommor och presenter. Tryckt på 300 grams miljöcertifierat svensktillverkat papper.

# 607 DU ÄR FAN TAST ISK!

# 61 4 D U Ä R VÄ R D E FULL.

#6 0 6 D U G Ö R M I G G L AD !

ALLA KORT OCH TEXTER:

# 601 STORT GRAT T IS!

# 610 HIPP H IPP HUR R A !

# 617 FRIDFULL J UL!

16

# 61 8 STORT LYC KA T ILL!

# 60 4 STOR KR A M !

# 620 J ULKR A M A R .

#61 6 TACK !

#6 02 TI L L M I N F I NA VÄN!

#6 2 2 S O L & K ÄR L E K .

#600

JAG ÄLSKAR DIG

#601

STORT GRATTIS

#602

TILL MIN FINA VÄN

#603

TACK SÅ MYCKET!

#604

STOR KRAM!

#605

HURRA VA DU ÄR BRA!

#606

DU GÖR MIG GLAD!

#607

DU ÄR FANTASTISK!

#608

FÖR ATT JAG VILL...

#609

HA DEN ÄRAN

#610

HIPP HIPP HURRA!

#611

DU BETYDER MYCKET

#612

HURRA FÖR DIG!

#613

DU ROCKAR!

#614

TÄNKER PÅ DIG.

#615

FINA UNDERBARA DU.

#616

TACK!

#617

FRIDFULL JUL!

#618

STORT LYCKA TILL!

#619

EN RIKTIGT GOD JUL

#620

JULKRAMAR

#621

EN LITEN SKATT

#622

SOL & KÄRLEK

#623

FINA UNDERBARA DU

#624

LYCKA TILL I LIVET

#625

UNDEBAR & ÄLSKAD

#626

FÖRÅT

#627

FINA MAMMA

#628

FINA PAPPA

#629

FINA SYSTER

#630

FINA BROR


N Y H E T : G E T O R G A N I Z E D - S M A R T & S N Y G G H J Ä L P I VA R D A G E N

> Get organized är en ny kollektion inom kategorin: smarta och snygga hjälpmedel i vardagen. Vi har tagit fram och designat fyra olika varianter av listor som kan hjälpa dig att strukturera upp din vardag, att fokusera och prioritera men också att hjälpa dig att inte ta på dig för mycket varje dag. Framöver lanseras fler produkter i denna kollektion. A6-block för listor, 50 blad, fyra varianter. Tryckt på svensktillverkat, miljöcertiferade papper av bästa känsla och kvalitet.

get organized! #G O -0 01 GET TH INGS DONE .

# GO- 0 02 FOC US

#G O -0 03 TA- DA’ S !

#G O - 0 0 4 P R OJ E CT:

17


NYHET: VISIONSLJUS & DOFTPINNAR

Här syns alla texter. De stående vita etiketterna är för svarta ljus med doften sandelträ, de stående svarta etiketterna för vita ljus i doften citrongräs samt liggande etiketter för doftpinnar i transparent behållare med doften pion vanilj.

> Att hitta tid för återhämtning och tillfällen i livet som låter dig få en stund för dig själv, en stund för vila, reflektion, lite extra mys och lyx i vardagen. Genom våra doftljus och doftoljor, med ord som påminner dig om vad du behöver och tycker är viktigt, i en vacker design du vill omge dig med. Det är vad jag önskar med mina visionsljus & oljor. Välj design och ord efter ditt humör och önskad atmosfär. Naturliga, behagliga dofter Ljus: Ljuvlig doft av sandelträ, behållare i matt svart glas Ljus: Fräsch doft av citrongräs, behållare i matt vitt glas Pinnar: Mjukt blommig doft av pion och vanilj, behållare i glas Fakta om ljusen Ljusen är hållbart producerade av naturliga råvaror, vilket betyder att de inte sotar ned din inomhusmiljö. De utsöndrar inte heller gifter, såsom kolväten. När ljuset brunnit upp kan glaset återanvändas som lykta till andra ljus. Brinntid: ca 30 timmar Vegetabiliskt vax: 100 % stearin av RSPO-certifierad palmolja Veke: oblekt bomull Mått: 7 cm x 8 cm Fakta om doftpinnarna Doftpinnarna är rena utan ftalater och tillverkas inom EU. Basen är ECO Friendly och tillverkad återvinningsbara ingredienser. Doftpinnarna levereras i presentbox. Mått: höjd: 80 mm, bredd 70 mm Volym: 100 ml. Svarta pinnar, 25 mm.

18

NYHET: VISIONSLJUS & DOFTPINNAR Svart Glas

Vitt Glas

Transparent Glas

Doftljus

Doftljus

Doftpinnar

Sandelträ

Citrongräs

Pion Vanilj

FAITH - believe in it

S-LS-001

V-LC-001

T-PPV-001

POWER - you can do it

S-LS-002

V-LC-002

T-PPV-002

TEXTER Som inspirerar & berör.

INSPIRE - and be inspired

S-LS-003

V-LC-003

T-PPV-003

HOME - is where the heart is

S-LS-004

V-LC-004

T-PPV-004

LOVE - the greatest of them all

S-LS-005

V-LC-005

T-PPV-005

DREAMS - follow them

S-LS-006

V-LC-006

T-PPV-006

FOCUS - magic will happen

S-LS-007

V-LC-007

T-PPV-007

THANKS - for being you

S-LS-008

V-LC-008

T-PPV-008

LIFE - it’s the little things

S-LS-009

V-LC-009

T-PPV-009

HAPPY - choose to be

S-LS-010

V-LC-010

T-PPV-010

FRIENDS - are beautiful

S-LS-011

V-LC-011

T-PPV-011

FAMILY - is everything

S-LS-012

V-LC-012

T-PPV-012


E KO L O G I S K A T YG K A S S A R M E D U N I K A B U D S K A P

O R D E R KO R R E K T U R / O F F E R T S K I S S 30/10 -2017 Datum: ..........................................

EA Studio Företag: ..................................................

OrderNr: .....................................

25 st Antal: .....................................................

PMS-Färger PANTONE © Färgsystem

O R D E R KO R R E K T U R / O F F E R T S K I S S 30/10 -2017 Datum: ..........................................

EA Studio Företag: ..................................................

OrderNr: .....................................

25 st Antal: .....................................................

PMS-Färger PANTONE © Färgsystem

OBS!!! Tryckstorlek x 324mm 100% Välj valfritt de motiv från designerna somi 100% finns bland art printsen på s. 2 - 10 250 för att få just idina unika kassar upptryckta. OBS!!! Tryckstorlek 265 x 264mm PANTONE ®

®

PANTONE

691

Skiss skala 1:5

Twill bomullskasse med långa handtag • Marinblå

691

Skiss skala 1:5 Original skala 1:4

Original skala 1:4

Twill bomullskasse med långa handtag • Marinblå

E KO L O G I S K A T YG K A S S A R M E D U N I K A B U D S K A P > Det har nog inte gått någon obemärkt förbi att butikerna numera skippar plastkassar i butikerna och visst tar vi hellre med oss en eller ett par härliga tygkassar istället? Hållbart och smart. Därför erbjuder vi nu riktigt stabila, kvalitativa, ekologiska och faritrademärkta tygkassar med unika budskap som betyder något extra för dig. Här kan du välja en tygkasse efter humör och tillfälle och dessutom glädja förbipasserande på köpet. Passar perfekt att ta med laptopen, böcker och annat i eller att ta med vid shopping.

Observera att färger kan upplevas olika på skärm och i utskrift. Vi tar ingetObservera ansvar för fel som inte rättade olika i detta att färger kanär upplevas påkorrektur. skärm och i utskrift. Vi tar inget ansvar för fel som inte är rättade i detta korrektur. Refererar till PANTONE © Färgsystem för korrekta PMS färger. Vi kan baraRefererar garanteratill exakta PMS färger på vitt underlag. PANTONE © Färgsystem för korrekta PMS färger. Vi kan bara garantera exakta PMS färger på vitt underlag.

Fakta om tygkassarna Tygkassarna har långa skaft och är enkla att bära på axeln. De bär en Neutral och Fairtrade-etikett på sidan och är 100% hållbart producerade i enlighet med de högsta sociala, etiska och miljömässiga certifieringar i världen: GOTS, Fairtrade, EU-Blomman, SA8000, Neutral® Responsibility™ och Öko-Tex Du väljer själv vilket eller vilka budskap av de designer som finns bland art printsen på s. 2 - 10 i katalogen. Minimumbeställning är 15 styck/motiv. Material: Tungt twilltyg med bälg, färg: Marinblå / svart, mått: 38x42 cm (med 7cm bälg).

19


Katalogdesign: EA. Design Studio AB, Emmeli Ahlander.

> Budskapen på våra produkter är ämnade att inspirera och beröra. Därför finns det budskap och produkter som passar för både stora högtider och händelser i livet. Det finns också inspirerande budskap som hjälper dig att våga tro på dig själv och göra det du drömmer om. Kärleksfulla ord som berättar för någon hur mycket de betyder och kloka ord som påminner oss om det som är sant, riktigt och viktigt. Design som inspirerar & berör.

[ kontakt & order ] hej@eadesignstudio.se www.eadesignstudio.se @eadesignstudio.se 073 77 22 777

20

EA. Design Studio - Look Book Collection 2018/2019  
EA. Design Studio - Look Book Collection 2018/2019  
Advertisement