Page 1

10000 km

B

U

I

T

EXOSFERA

límit teòric de l’atmosfera

Satèlits meteorològics i de comunicacions

aire pràcticament inexistent

temperatura sense variació

500 km 1500ºC

TERMOSFERA IONOSFERA

Naus en òrbita terrestre ISS International Space Station i Transbordador Espacial Shuttle

380 km

320 km

núvols lluminiscents aurora boreal

MESOSFERA

90 km

P.A. pràcticament inexistent densitat molt baixa de l’aire

temperatura en augment

Punt més fred de l’atmosfera -85ºC a -140ºC

temperatura en disminució

P.A. pràcticament inexistent densitat molt baixa de l’aire 0.1% de la massa d’aire atmosfèric total

50 km

27ºC

avions supersònics

OZONOSFERA CAPA D’OZÓ

ESTRATOSFERA

40 km

90% de l’ozó present a l’atmosfera

temperatura en augment donada la presència de l’ozó

P.A. en disminució

15 km

TROPOSFERA

10 km 80% de la massa d’aire atmosfèric total

-83ºC

temperatura relativament estable poca humitat

avions tripulats fenòmens atmosfèrics*

*Vents Formació de núvols Precipitacions: - Pluja - neu - calamarsa

-1ºC/150m P.A. en disminució

27ºC

Capes de l’atmosfera terrestre CC by-nc-sa- Àngel Paíno - Setembre 2013

Capes de l'atmosfera  

Dibuix esquemàtic de les capes de l'atmosfera. S'especifiquen les característiques de temperatura i pressió atmosfèrica en cada capa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you