Page 1

1.4. Atmosfera, pressió i altura

1.4.1. La pressió 

Quan caminem, els nostres peus contacten amb una superfície del sòl i hi exercim una pressió.

Quan dormim, el nostre cos contacta amb una superfície del llençol i també hi exercim una pressió(per això el matalàs cedeix una mica).

Quan seiem, part del nostre cos contacta amb la superfície definida per la base de la cadira exercint-hi una pressió. I això passa perquè pesem.

Tenim una massa i, per tant, un pes (recordem que el pes és el producte de la massa per la gravetat). I un pes és una força. La pressió no és més que la força aplicada a una superfície. És el quocient entre una força i la superfície sobre la qual actua. Podem definir-la amb aquesta fórmula: Pressió = Força / Superfície

1.4.2. La pressió atmosfèrica No ens costa acceptar que qualsevol sòlid pesa. Tampoc no ens costa fer-ho amb qualsevol líquid: una ampolla d'aigua buida pesa menys que quan és plena. I amb els gasos? Com que no els veiem, tenim la sensació que no pesen. Ens equivoquem. Els gasos que componen l'atmosfera són formats per àtoms i molècules que, encara que són partícules molt petites, tenen massa. Si sobre aquesta massa hi actua una gravetat, aleshores tindrem el pes que li correspon. L'aire de l'atmosfera pesa. Ara ja només ens cal una superfície. La pressió atmosfèrica és la força que exerceix el conjunt de gasos que formen l'atmosfera sobre la superfície terrestre. És clar, l'atmosfera embolcalla tot el planeta. Tota ella contacta amb la superfície terrestre exercint-hi una pressió. La pressió atmosfèrica exerceix sobre cada cos, cada partícula, cada objecte, cada superfície, una pressió que depèn del pes de la columna d'aire que hi ha al damunt. Aquesta columna d'aire no és igual de llarga si el cos es troba al nivell del mar, en una platja, sobre un vaixell, que si es troba al cim d'una muntanya. Com més elevat estigui un cos, més curta serà la columna d'aire que hi té a sobre; per tant, la pressió atmosfèrica baixa a mesura que augmenta l'altura. Quan es fa una immersió, a mesura que es guanya fondària, es nota un augment de la pressió sobre tot el cos degut a l'aigua del voltant. Aquest augment de la pressió es nota més al cap ja que és on tenim l'orella, òrgan molt sensible als canvis de pressió. La pressió de l'aire costa més d'apreciar, però també es fa força evident quan baixem amb relativa rapidesa des d'una alçada suficient. Quan anem amb cotxe des d'una muntanya alta fins a una zona més baixa notem que les "orelles se'ns tapen"; el que passa és que notem el canvi de pressió atmosfèrica: la pressió augmenta. La pressió de l'aire, com la de l'aigua, actua en totes direccions, cap a dalt, cap a baix i cap als costats, a causa del moviment de les molècules dels gasos que el componen. Aquestes molècules no ens pressionen només per damunt, ja que ens envolten pertot arreu.

  Matèria Optativa. METEOROLOGIA                                                                                         CC by‐nc‐nd    Àngel Paíno – Octubre 2013     

1.4. Lla pressió atmosfèrica  
1.4. Lla pressió atmosfèrica  
Advertisement