ELSA News 3/2021

Page 1

3/2021

ELSA News 3/2021

1


Päätoimittaja Inna Kujala

Toimitusavustaja

SISÄLLYSLUETTELO

Toimituskunta

Kuolematon kuolemanrangaistus? s. 4

Matias Muhli

Maisa Meritähti Sanni Nuutinen Emilia Tuomiluoma Elisa Hyvärinen Minna Vuoteenaho Eeva Mannonen

Julkaisupaikka issuu.com

Painopaikka

Painosalama Oy Tykistönkatu 4 A 20520 Turku

ELSA Turku

Yo-talo B, 2. kerros Rehtorinpellonkatu 4 B 20500 Turku

Halloween-aiheisia kirja- ja leffavinkkejä s. 8 Testi: Mistä entisaikojen rikoksesta joutuisit kuritushuoneeseen? s. 10 Mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee? s. 12 Viimeisiä aterioita s. 15 Hae ELSA Turun hallitukseen s. 16 Halloween-horoskoopit s. 18 Pääsihteerin terveiset s. 22 Kuvagalleria s. 23

2

ELSA News 3/2021


Pääkirjoitus – roolileikkejä Jännittääkö sinua välillä olla oma itsesi? Halloween on aikaa, jolloin voi pukeutua miksi haluaa. Halusit sitten olla Jorma Uotinen, joulupukki tai seksikäs kissa, on oikea aika kokeilla uusia rooleja. Tänä vuonna olen kissa ja toimitusavustajani on katri helena. Viime vuonna olimme pupu ja jorma uotinen. On olemassa erilaisia rooleja ja välillä on syytä miettiä, missä rooleissa olemme eri tilanteissa. Joskus esimerkiksi esiintyminen saattaa jännittää kuolettavasti. Koulussa saatat olla ahkera opiskelija, kun taas ystäviesi seurassa voi sinusta kuoriutua kaunis kaljaperhonen.

Halloweenina on oiva tilaisuus kokeilla aivan uutta roolia. Esiintyessäsi voit keksiä itsellesi alter egon, joka ei muistuta lainkaan sitä esiintymiskammoista ujostelijaa, joka normaalisti olet. Joskus voi ottaa rennommin koulun suhteen, eikä aina tarvitse olla kaljaperhonen. Ole siis Jorma Uotinen, pukeudu dragiin ja ole seksikkäin, itsevarmin ja pelottavin itsesi. Ole mitä haluat. Halloweenina kaikki on mahdollista. Enää ei tarvitse olla oma itsensä. Inna Kujala ja Matias Muhli ELSA News

Uusien roolien kokeileminen voi olla haastavaa ja jopa pelottavaa, mutta kun uskaltaa ja voittaa pelkonsa, se voi avata paljon uusia ovia elämässä. Jos et halua jämähtää paikoillesi samoihin tylsiin, harmaisiin rooleihin, kannattaa siis rohjeta kokeilemaan uutta. Näin avaat itsellesi ovia elämässä. Monilla ammatikseen esiintyvillä ihmisillä, kuten muusikoilla, on tapana ottaa eri rooli lavalla kuin arjessa. Vaikka esiintyminen jännittää sinua, saattaa alter egosi nauttia siitä. Oikkarit eivät ehkä esiinny lavalla työkseen, mutta rooleja on muuallakin kuin lavalla.

ELSA News 3/2021

3


Kuolematon kuolemanrangaistus? Kuolemanrangaistus on rangaistus, jossa rikoksesta tuomittu henkilö surmataan. Suomalainen oikeuskäsitys mieltää sen täysin epäoikeudenmukaiseksi. Kuolemanrangaistus on silti yhä monissa maissa käytössä oleva keino – kuolemanrangaistus elää yhä.

4

Inna Kujala ja Matias Muhli ELSA News 3/2021


Millä eettisillä ja oikeudellisilla argumenteilla kuolemanrangaistusta voi puoltaa?

Kuolemanrangaistuksella on sanana jälkikaiku, josta tulee mieleen historialliset, brutaalit kuolemanrangaistuksen keinot: ristiinnaulitseminen, elävältä keittäminen, noitavainojen roviot. Ei ihmekään, kuolemanrangaistus on ollut rangaistuksena käytössä jo silloin, kun ensimmäiset sivilisaatiot syntyivät. Hirvittävyydestään huolimatta se ei ole vielä historiaa, ei ainakaan maailmalla. Asiasta käydäänkin vielä kiivasta poliittista keskustelua. Maalaisjärjellä ajateltuna kuolemanrangaistusta voitaisiin ehkä pitää oikeudenmukaisena tuomiona esimerkiksi sarjamurhaajalle tai muun kammottavan rikoksen tehneelle. Aiheesta on kuitenkin käyty paljon oikeudellista ja filosofista keskustelua, jonka perusteella kuolemanrangaistusta voidaan kritisoida epäeettisenä ja toimimattomana rankaisukeinona. Haastattelimme Turun yliopiston käytännölisen filosofian professoria, Eerik Lagerspetzia, voiko kuolemanrangaistus olla eettisesti oikein ja voiko sitä perustella pätevin argumentein. Vastaus oli selkeä: ”Ei voi. Kuolemanrangaistuksen käyttö ei ole puolustettavissa.” Argumentteja kuolemanrangaistuksen puolesta esitetään kuitenkin niiden maiden politiikassa, joissa tällainen rangaistus on käytössä. Tällaisia poliittisia, kuolemanrangaistusta puoltavia perusteluja ovat erilaiset retributiibiset ja utilitaristiset argumentit. Retributiiviset väitteet perustuvat käsitykseen oikeudenmukaisuudesta, joka Lagerspetzin mukaan ymmärretään eräänlaisena moraalisena vastavuoroisuutena. Poliittisessa keskustelussa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, onkin havaittavissa ”silmä sil-

mästä, hammas hampaasta” -ajattelua. Tatu Hyttinen on rikosoikeuden apulaisprofessori Turun yliopistossa. Myös hän kertoo Hammurabin laista ja retribuutiosta, kun kysymme kuolemanrangaistuksen tehokkuudesta. Puhutaan retributiivisesta rangaistusteoriasta, jossa rikokseen syyllistyvään kohdistetaan hyvitys, retribuutio. Silmä silmästä, hammas hampaasta, henki hengestä. Sitä on kuolemanrangaistus. Muita rangaistusteorioita, tapoja oikeuttaa rikoksesta seuraava rangaistus, ovat rikoksen ennaltaehkäiseminen ja parannusteoria. Ennaltaehkäisyteoriassa eli preventiossa ajatellaan, että teon negatiivinen seuraus saa ihmiset pidättymään rikoksen tekemisestä, parannusteoriassa uskotaan ihmisen mahdollisuuteen parantua rikollisesta kierteestä. Suomessa rangaistusjärjestelmä on rakennettu ensisijaisesti preventioteorian varaan – eli tavoitteena on, että rikoksilla ja rangaistuksilla saadaan ihmiset pidättäytymään epätoivottavasta käyttäytymisestä. Kuolemanrangaistus ei kuitenkaan ole osoittautunut sellaiseksi rangaistuskeinoksi, että se ehkäisisi esimerkiksi henkirikosten tekemistä. Koska kuolemanrangaistus on peruuttamaton, ei se sovi lainkaan yhteen myöskään parannusteorian kanssa. Utilitaristiset eli seurauseettinen näkemys lähtee Lagerspetzin mukaan puolestaan oletuksesta, jonka mukaan rangaistuksen ensisijainen tehtävä on pelote, rangaistusteorioista ennaltaehkäisevyys eli preventio. Seurausetiikka perustelee tällaisen pelotteen ehkäisevän rikoksia: ihmiset pidättäytyvät niistä teoista, joista kuolemanrangaistuksen voi saada. Jos ihmishenkiä säästyy, voidaan argumentin mukaan kuolemanrangaistusta pitää oikeudenmukaisena keinona.

ELSA News 3/2021

5


Miten tällaista ajattelua voi haastaa?

Koska tällaiset poliittiset perustelut ovat hyvin tunnelähtöisiä, suomalaisen oikeuskäsityksen vastaisia ja ihmisoikeussopimusten vastaisia, kysyimme Lagerspetziltä, miten haastetaan kuolemantuomioiden puolesta puhuvaa ajattelua. Kun kuolemanrangaistus pukeutuu moraalisen vastavuoroisuuden kaapuun, vasta-argumentit voidaan jakaa kolmeen osaan: rangaistuksen peruuttamattomuus, rangaistuksen kommunikatiiviseen rooliin sekä yhteiskunna vallan rajallisuus jäseniinsä. Näiden argumenttien valossa voidaan myös puolustaa kuolemanrangaistusta vastaan niissäkin tilanteissa, joissa henkilö on syyllistynyt todella raakaan, epäinhimilliseen tekoon.

kuolemanrangaistuksen. Lagerspetz nostaa esiin myös tilanteen, joissa surmataan julma tyranni tai muu korkeassa asemassa oleva hirmuhallitsija, kuten Irakin diktaattori Saddam Husseinin teloitus. Tällaisten tyrannimurhien kohdalla tuleekin muistaa, ettei kysymys ole niinkään rangaistuksesta vaan itsepuolustuksellisesta hätäoikeudesta.

Kuolemanrangaistus luokkasyrjinnän tai rasismin välineenä

Jos rikollisuuden ajatellaan heijastavan yhteiskunnan epäkohtia ja rikollisuuteen vaikuttavan voimakkaasti yhteiskunnalliset tekijät, kuolemanrangaistusta voidaan pitää ultimaattisena syrjinnän välineenä. Koko Yhdysvaltojen väestörakenteesta 12% on mustia, mutta kuolemaantuomituista 35% on Ihmiset ovat kuitenkin erehtyväisiä ja alttiita ollut mustia vuodesta 1976 lähtien. Keväällä virheille ja jopa tuomarit voivat joskus olla 2000 Marylandin osavaltion kuolemanselväärässä. Lagerspetzin mukaan lait ja yhteis- leissä viruvista vangeista 72% oli mustia. Yhkunta pitäisikin rakentaa siten, että erehty- dysvalloissa väestörakenteeseen verraten väisyys otetaan aina huomioon. Kuoleman- suuri kuolemaantuomituista vangeista on rangaistus on tietenkin rangaistuksena mustia, ja suurin osa kuolemantuomion saasellainen, että kun se on pantu täytäntöön, ei neiden rikollisten uhreista on valkoisia. sitä voida enää peruuttaa. Se ei ota huomioon ihmisen erehtyväisyyttä. Kaikilla rangais- Kysyimme professoreilta, voiko kuolemantuksilla on yhteiskunnassa kommunikatiivi- rangaistusta käyttää rasistisena tai luoknen rooli. Niin vankeudella, sakoilla kuin kasyrjinnän välineenä. “Lähtökohtaisesti kuolemanrangaistuksellakin on ihmisille kuolemanrangaistus on täysin järjetön ranomat viestinnälliset merkityksensä. Kuole- gaistus ja se tulisi poistaa joka paikasta”, Hytmanrangaistus viestii, mutta se ei käy vuoro- tinen aloittaa. Rikosoikeudellisten toimenpuhelua. Viesti on pelkoa herättävä ja yksi- piteiden kohteiksi Yhdysvalloissa seuloutuu suuntainen: tappaminen on joissakin merkittävä osa afroamerikkalaistaustaisia ihtilanteissa oikein, silloin kun sen tekee se, misiä. Yhteiskunnassa on siis lähtökohtaijoka on vallassa. sesti rakenteellinen ongelma, jonka vuoksi Seurauseettiset perustelut ovat vähintään yhtä kuolonkankeita kuin retributiiviset perustelut. Koska se perustuu pelotteeseen, on syytä tarkastella, onko tällaisella pelotteella mitään oikeaa vaikutusta rikoksiin. Lagerspetzin mukaan selvää näyttöä ei ole, eikä rikostilastot näyttäisi olevan matalampia niissä maissa rikosten osalta, joista voi saada

6

ELSA News 3/2021

kuolemanrangaistuksen kohteiksi seuloutuu enemmän värillisiä ihmisiä. Kuolemanrangaistusta voidaan siis käyttää rasismin ja luokkasyrjinnän välineenä. Lagerspetz on samoilla linjoilla: jos yhteiskunnassa esiintyy vakavaa syrjintää, kuolemanrangaistukset muistuttavat siitä erityisen dramaattisesti. Syrjinnän välineenä se on siis erityisen paha.


Onko ‘death row’, kuolemanselli, kidutuskeino?

Kuolemanrangaistus on tietenkin kielletty ihmisoikeussopimuksissa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on myös tuominnut kuolemaantuomion täytäntöönpanon odottamisen, ns. death row’n, kuoleman sellin, kidutusta vastaavaksi toiminnaksi. Miksi kuolemanrangaistusta ei sitten suoriteta saman tien? Hyttisen mukaan Yhdysvalloissa tulee ensin käydä läpi kaikki muutoksenhakukeinot, mutta joissakin maissa rangaistus toimeenpannaan hyvinkin nopeasti. Tarkoitus ei siis suinkaan ole kiduttaa vankeja, vaan kidutus on vain pitkän oikeusprosessin sivutuote.

poistuisi käytöstä. Sen tuomittavuudesta ei ole kuitenkaan epäilystäkään. Pikaratkaisua kuolemanrangaistuksen poistamiseksi ei harmiksemme ole. Sitä ei voi ristiinnaulita, keittää elävältä tai grillata roviolla kuin noitaa. On silti tärkeää yrittää käydä arvokeskustelua, sillä ehkä näin voidaan saada kuolemanrangaistukselle edes pallo nilkkaan. Sillä välin kuolemanrangaistus elää yhä.

Kuolemanrangaistuksen kuolemattomuus

Rauhanaikainen kuolemanrangaistus poistui Suomen laista 1949 ja sodanaikainen 1972, vaikka rauhanaikaista kuolemantuomiota ei ole pantu käytäntöön sitten vuoden 1825. Kysyimme Hyttiseltä, voisiko Suomi koskaan ottaa kuolemanrangaistusta takaisin rikoslakiin. “Kuolemanrangaistus ei voisi koskaan palata Suomeen. Suomen pitäisi ensinnäkin muuttaa perustuslakia ja irtautua sitä sitovista kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista, ja toiseksi suomalaisten tulisi fundamentaalisella tavalla muuttaa ajattelutapaansa”, Hyttinen sanoo. ”Ja vaikka näin kävisikin, ei suomesta löytyisi tuomareita, jotka suostuisivat langettamaan tällaisen tuomion. Se muuttaisi oikeuskäytäntöä perustavanlaatuisesti”, hän jatkaa.

Eerik Lagerspetz on Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori. Hän on erikoistunut oikeus- ja yhteiskuntafilosofiaan ja näiden opinalojen historiaan. Hänen erityisiä mielenkiinnon kohteitaan ovat demokraattinen päätöksenteko ja demokratian teoria sekä perustuslakien filosofiset taustat. Tällä hetkellä hän johtaa Koneen säätiön rahoittamaa poikkitieteellistä DEMKRI –projektia jossa tutkitaan demokratian kriisejä. Hän on myös mukana Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa PALO – projektissa, joka keskittyy pitkän aikavälin päätöksentekoon.

Hyttinen epäilee, että kuolemanrangaistus ei tule poistumaan vielä pitkään aikaan: ”On vaikea kuvitella, että kuolemanrangaistus poistuisi joka paikasta maailmassa.” Kuolemanrangaistus vaikuttaa yllättävän pysyvältä rangaistuksen muodolta. Hyttisen mukaan Tatu Hyttinen on Turun yliopiston rikosoikeuden kuolemanrangaistuksen poistuminen edelapulaisprofessori. lyttää kulloisessakin järjestelmässä syvätason muutoksia, perustavan laatuisia asenInna Kujala ja Matias Muhli teellisia muutoksia, jotta kuolemanrangaistus

ELSA News 3/2021

7


Mikä olisikaan tunnelmallisempaa Halloweenin lähestyessä, kuin käpertyä sohvannurkkaan, sytyttää kynttilät ja fiilistellä kauhuleffaa tai jännittävää kirjaa? Mikään ei tee kauhuleffasta tai -kirjasta pelottavampaa kuin se, että se perustuu todellisiin tapahtumiin, joten tässä vinkkejä todellisiin tapauksiin pohjautuvista kirjoista ja elokuvista sekä true crime -podcasteista.

Kirjoja:

Natascha Kampusch: 3096 päivää Tilda Laaksonen: Jäljillä Vera Miettinen: Eerika John Douglas: Mindhunter Andreas Slätt: Kevinin kuolema Kaisa Beltran, Johanna Erjonsalo: Kadonneet tytöt

8

ELSA News 3/2021


Leffoja:

The Amityville Horror My Friend Dahmer Kirottu (The Conjuring) Child’s Play Painajainen Elm Streetillä (A Nightmare on Elm Street) Annabelle Josef Fritzl: Story of a Monster Teksasin moottorisahamurhat (The Texas Chainsaw Massacre) The Hills Have Eyes Uhrilampaat (The Silence Of The Lambs) Wolf Creek Monster - Aileen Wuornos

Podcasteja: Suomeksi:

Murha mielessä Jäljillä Huorapuutarha I don’t like Mondays Murha joka tapahtui

Suomeksi:

My Favourite Murder Crime Junkie Someone Knows Something

Emilia Tuomiluoma ELSA News 3/2021

9


Mistä entisaikojen rikoksesta joutuisit kuritushuoneeseen? 1. Mitä teet, jos joku kysyy sinulta apua?

a. Jos kysyjä on hyvännäköinen, teen kaikkeni auttaakseni häntä. Muuten pyrin vierittämään vastuun jollekin muulle. b. Pyrin piristämään häntä ja viemään hänen ajatuksensa pois ongelmasta. Mitään ratkaisuja en tietenkään osaa antaa. c. Kerron hänelle, että autan mieleläni, kunhan 50 euron tuntiveloitus maksetaan. d. Annan hänelle mahdollisimman huonon neuvon, jotta hän oppii olemaan luottamatta muihin liikaa.

2. Mitä teet vapaa-ajallasi?

a. Tutkin baarien tarjontaa. b. Käyn jossakin harrastuksessa, jonka kuitenkin vaihdan seuraavaan kuukauden sisällä kyllästyttyäni. Viimeksi kokeilin tankotanssia ja sitä ennen sormiväreillä maalaamista. c. Kuuntelen yrittäjien inspiroivia TED Talk -puheita, ur10

ELSA News 3/2021

heilen seitsemän kertaa ja luen kymmenen itsensäkehittämisopasta viikossa. d. Tihutöitä.

3. Minkälaisesta musiikista pidät?

a. Lähinnä Pitbullista b. Nopeatempoisesta ja aggressiivisesta c. Keskittymistä auttavasta, kuten Lo-Fi-Beats-radiosta d. Hiljaisuudesta.

4. Mikä oikeudenala on suosikkisi? a. Perhe- ja jäämistöoikeus (etenkin avioehdot) b. Ei mikään :D c. Vero-oikeus d. Rikosoikeus

5. Jos olisit väri, mikä väri olisit? a. Syvä punainen ;) b. Mahdollisimman kirkas! c. Dollarinvihreä d. Musta.


Eniten A-vastauksia: salavuoteus Amor on ollut sinulle suosiollinen – tapailukumppaneita sinulla riittää ja kädessäsi on alkava nivelvaurio liiallisesta Tinderissä oikealle pyyhkäisemisestä. Kaverisi huolestuvat aina, kun katoat bileistä kuin bileistä uuden seuralaisen luokse.

Eniten C-vastauksia: hevosen, lehmän, poron tai muun elukan varastaminen ulkona laitumelta Sinussa on todellisen start up -yrittäjän elkeitä – kun näät jossakin tilaisuuden tienata, tartut siihen, vaikka se olisikin hieman kyseenalaista. Puhelimesi taustakuvana on mitä todennäköisimmin jokin erittäin korni rahaan tai menestykseen liittyvä iskulause, josta saat motivaatiota päivittäin. RISE AND GRIND BABY!!!!!!

Eniten B-vastauksia: jumalanpalveluksen tai kirkollisen toimituksen häiritseminen meluamalla tai pahennusta aiheuttamalla Olet varsin räväkkä persoona, jolle ei tosin ole annettu liikaa tilannetajua. Perinteet kyllästyttävät sinua etkä pelkää hämmennyksen aiheuttamista. Seurasi mielenkiintoisuuden hintana on kuitenkin kanssaihmisten riski kärsiä myötähäpeästä.

Eniten D-vastauksia: kylpevältä, uimassa olevalta tai ulkona kedolla nukkuvalta varastaminen Olet nilkki.

Eeva Mannonen ELSA News 3/2021

11


Mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee? THL:n Mika Martiskainen kertoo, millaista oikeuslääkärin työ todellisuudessa on

12

Elisa Hyvärinen ELSA News 3/2021


Joskus henkirikos paljastuu vasta ruumiinavauksen myötä. Mika Martiskainen, 46, kuuluu oikeuslää-

kärien harvaan joukkoon Suomessa. Koko maassa heitä työskentelee vain noin kolmisenkymmentä. Oikeuslääkärin tehtävänkuvaan kuuluu ihmisten kuolemansyyn selvittäminen ja ruumiinavaukset tapauksissa, joissa kuoleman epäillään olleen ei-luonnollinen tai joissa kuolema on ollut yllättävä. Tällaisia tapauksia tulee koko maassa eteen vuosittain noin 9000. Millainen on sitten tyypillinen tapaus ruumiinavaussalissa? - Tutkittavana on usein vainaja, jonka kuolinsyy on epäselvä, kuolema on ollut yllättävä ja kuolemaa ei voida todeta varmuudella taudin aiheuttamaksi. Suuri osa tapauksista tulee tämänkaltaisilla lähtötiedoilla, joissa henkilöllä ei esimerkiksi ollut taustalla lääkärissäkäyntejä ja tiedossa ei ole kuolemaa aiheuttavaa perussairautta, ja/tai kuolemaan liittyvissä olosuhteissa on epäselvyyttä, Mika Martiskainen kertoo Elsa Newsin haastattelussa. - Henkilön kuolinsyy sitten selvitetään oikeuslääketieteellisesti, ja kuolemaan liittyvät olosuhteet tarkentuvat poliisitoiminnan kautta. Usein kuolinsyyksi todentuu tauti, kuten sepelvaltimotauti tai alkoholinkäyttöön liittyvät sairaudet. Toisinaan taustalta löytyy muitakin syitä, kuten tapaturmia, ja harvakseltaan herää rikosepäilyjäkin, Martiskainen paljastaa.

Kuoleman naamiointi perusolettama

Oikeuslääkärin työhön liittyy joskus myös hyvin julmia ja raakoja tapauksia. Toisinaan vastaan tulee jopa tilanteita, joissa kuoleman epäillään olevan naamioitu esimerkiksi itsemurhaksi. - Epäilyjä tulee toisinaan vastaan, mutta todentuneita sitäkin harvemmin. Tutkittavana kyseinen tilanne on haastava, on arvioitava erilaisten löydösten aiheuttajamekanismien olemassaoloa ja poissuljettava

toisia, Martiskainen sanoo. Lääketieteen ja oikeuslääketieteen hyvä taso sekä poliisin tehokas toiminta edesauttavat Martiskaisen mukaan tällaisten tapausten selvittämisessä. Toisinaan apu saattaa tulla jopa vainajan naapurilta. - Suomessa on myös uteliaita naapureita, joten joku on usein kuullut tai nähnyt jotakin kuolintapaukseen liittyvää, Martiskainen sanoo. Itsessään naamioinnin ja teon peittelyn olettamus tulee oikeuslääkärin mukaan huomioida kaikissa tutkittavana olevissa tapauksissa. Toisinaan vasta ruumiinavauksessa ja siihen liittyvissä lisätutkimuksissa herää epäily siitä, että toinen henkilö on vaikuttanut kuolemaan. - Peittely ja naamiointi voivat sinänsä liittyä jokaiseen itsemurhaksi sopivaan kuolintapaan, esimerkiksi henkilön tönäisy verrattuna hyppäämiseen korkealta paikalta tai tönäisy verrattuna liikkuvan kulkuvälineen eteen menemiseen, Martiskainen toteaa ja jatkaa listaa: - Hirttäytyminen verrattuna kuristamiseen tai lavastettuun hirttäytymiseen; tai hukuttaminen vs hukkuminen; suuren lääke/ huumausaineannoksen ottaminen vs antaminen; tulipalot ja muut onnettomuudet ja niin edelleen. Tämä on yksi tekijä, miksi mm. itsemurhatapaukset tutkitaan, vaikka kuolinsyy lähtötilanteessa vaikuttasikin selvältä, kuten myös esimerkiksi onnettomuuksien ja tapaturmien ollessa kyseessä, Martiskainen avaa.

Poikkitieteellisiä yhtymäkohtia

Kun Martikaiselta kysytään, mikä hänen työssään on parasta, nousevat ensimmäisenä esiin työn mielenkiintoisuus ja monipuolisuus. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tehdään runsaasti. - Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, kuten poliisi, syyttäjä, oikeuslaitos, työterveyslaitos, Valvira, aluehallintoviras-

ELSA News 3/2021

13


tot, ministeriöt, terveyden- ja sairaanhoidon organisaatiot, yliopistot. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämistoiminnan ohella työhön sisältyy valvonta- ja ohjaustehtäviä. Lisäksi työhön liittyy alan kehitystehtäviä, sekä mahdollisuus tutkimustyöhön. -Kliininen oikeuslääketiede on lisääntynyt myös työnkuvassa, eli elävien henkilöiden tutkiminen (rikoksista epäillyt, tullin kiinniottamat). Lisäksi annamme asiantuntijanäkemystä mm. seksuaalirikosten uhrien tutkintaan liittyvissä lääkärinlausunnoissa, Martiskainen jatkaa. Ruumiinavausten suorittamisen lisäksi kuolemansyyn selvittäminen sisältää myös esimerkiksi kudosnäytteiden ja muiden tutkimuslöydösten merkitysten arviointia kuolemissa, tapahtumatietoja ja olosuhteita unohtamatta. Myös korovirustauti on tuonut oman lisänsä oikeuslääkärin työhön. Tautiin kuolleita henkilöitä on ohjautunut oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvitykseen esimerkiksi hoitokuolemaepäilyn vuoksi tai muusta syystä. -Henkilöllä on voinut myös olla samanaikaisesti covid19-infektion kanssa tapaturma, kuten kaatuminen ja pään loukkaaminen, tai

14

ELSA News 3/2021

muu syy, ja kuoleman perussyytä on sitten selvitelty. Covid19-positiiviset löydökset ovat puolestaan olleet hyvin harvinaista niissä tapauksissa, kun kuolemansyyn selvityksen tapahtumatiedoissa on mainittu hengitystietulehdusoireista ja olemme keränneet Covid19-näyteet infektion poissulkumielessä, Martiskainen sanoo.

Moderni ja motivoiva työ

Oikeuslääketieteestä kiinnostunutta opiskelijaa Martiskainen kehottaa ehdottomasti hakeutumaan alalle. Vaikka työ voi vaikuttaa hänen mukaansa raskaalta, on se hänen mukaansa myös hyvin motivoivaa. -Käytössä olevat menetelmät ja toimintatavat ovat moderneja, ja ala on monipuolistunut esimerkiksi kliinisen oikeuslääketieteen tehtävien myötä. Yhteistyötä on eri alojen toimijoiden kanssa, mutta itsenäistä työskentelyä on myös runsaasti. Työ sisältää myös erilaisia asiantuntijatehtäviä, Martiskainen toteaa. Myös jaksamiseen on keinonsa. - Ajattelisin, että suurelta osin ammatillisuus, tieteellinen lähestymistapa ja lääketieteen antama ymmärrys eliöissä tapahtuviin ja vaikuttaviin prosesseihin tukevat jaksamista, vaikka työssä kohtaakin erilaisia elämän päättymisiä, Martiskainen toteaa.


Viimeisiä aterioita Monissa maissa, joissa kuolemantuomio on rangaistuksen muoto, on tapana antaa death row -vangin esittää toive siitä, mitä hän syö viimeisen kerran, mitä hän syö viimeisellä ateriallaan. Joskus vankien toiveet toteutetaan, joskus ei. Toiveissa viimeisestä ateriasta on paljon vaihtelua. Esimerkiksi sarjamurhaaja Fritz Haarmann toivoi viimeiseksi ateriakseen kallista sikaria ja kuppia brasialaista kahvia. Mathias Kneißl nimisen rikollisen viimeinen toive oli puolestaan kuusi tuoppia olutta. Erään Indonesialaisen miehen toive oli ex-anopin tekemä kotiruoka. Viimeisiä aterioita ovat olleet myös pizza ja kaakoa, KFC-annos sekä kaksitoista suklaapatukkaa ja hieman jäätelöä. Asianajajillekin on jaettu ruokaa: yhdysvaltalaisen vangin viimeinen toive oli kaksi juustokakkua jaettuna asianajajansa kanssa. Herkut ovatkin toistuva teema viimeisissä aterioissa – erään miehen viimeinen ateria oli kaksi keksiä. Moni vanki on halunnut hienoja aterioita hummereineen ja kalliine pihveineen, mutta roskaruoka osoittaa suosiotaan nähtävästi elämän viimeisilläkin hetkillä. Mikä olisi sinun viimeinen ateriasi? Ex-anopin kotiruoka, kuusi kaljaa vai ehkä jotain muuta?

Matias Muhli ELSA News 3/2021

15


HAE ELSA TURUN HALLITUKSEEN

VAALIT 8.11. KLO 17 ETEENPÄIN. TULE PAIKALLE. TOTEUTA UNELMASI. HAE HALLITUKSEEN. ELSA Turku ry:n sääntömääräinen syyskokous ja hallitusvaalit järjestetään maanantaina 8.11.2021 klo 17.00 alkaen. Paikkana on Educariumin Edu3-sali (Assistentinkatu 5, 20500 Turku). Jos olet kiinnostunut matalan kynnyksen järjestötoiminnasta ja haluat päästä mukaan huippuporukkaan, nyt on oikea aika hakea mukaan ELSAn toimintaan! Hallitusvaaleissa avoinna ovat seuraavat pestit: President

ELSA Turku ry:n puheenjohtaja huolehtii hallitustoiminnan johtamisesta. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa hallituksen toiminnan ja kokousten koordinointi sekä yhdistyksen ulkosuhteista huolehtiminen. Lisätietoa pestistä saat nykyiseltä puheenjohtajalta: Tuuli Salmia, president.turku@ fi.elsa.org

Secretary General

Pääsihteerin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi kokousten pöytäkirjojen kirjoittaminen, jäsenrekisteristä huolehtiminen sekä ELSA Turun toimistosta huolehtiminen. Pääsihteeri vastaa myös yhdessä tiiminsä kanssa ELSA Turun sosiaalisesta ohjelmasta. Lisätietoa pestistä saat nykyiseltä pääsihteeriltä: Enna Hietikko, secgen.turku@fi.elsa. org

Treasurer

Taloudenhoitajan tehtävänä on huolehtia ELSA Turun taloudesta ja rahaliikenteestä.

16

ELSA News 3/2021

Taloudenhoitaja luo ja valvoo talousarviota, huolehtii kirjanpidosta ja vastaa yhdistyksen varainhankinnasta. Lisätietoa pestistä saat nykyiseltä taloudenhoitajalta: Otto Ahtola, treasurer.turku@fi. elsa.org

Vice President for Marketing

ELSA Turun markkinointivastaavan tehtäviin kuuluu ELSA Turun ja sen toiminnan markkinoiminen erilaisia kanavia käyttäen. Lisäksi markkinointivastaava huolehtii markkinointimateriaalien luomisesta sekä ELSA Turun nettisivuista. Lisätietoa pestistä saat nykyiseltä markkinointivastaavalta: Sonia Palovaara, marketing.turku@fi.elsa.org

Vice President for Academic Activities

ELSA Turun AA-vastaava vastaa yhdistyksen akateemisesta ohjelman kehittämisestä sekä järjestämisestä. AA-vastaava järjestää esimerkiksi erilaisia opiskelijoiden ammattitaitoa tukevia tapahtumia, kuten väittelyiltoja. Lisäksi hän vastaa erilaisten kilpailujen,


kuten oikeustapauskilpailujen ja esseekilpailujen järjestämisestä sekä ELSAn ihmisoikeusprojekteista. Lisätietoa pestistä saat nykyiseltä AA-vastaavalta: Ella Stenroos, academicactivities. turku@fi.elsa.org

Vice President for Seminars & Conferences (2 kpl) S&C-vastaavien tehtäviin kuuluvat erilaisten seminaarien sekä mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaanmatkojen suunnitteleminen ja järjestäminen.

Lisätietoa pestistä saat nykyisiltä S&C-vastaavilta: Eeva Karvonen ja Niko Ojala, seminarsconferences.turku@fi.elsa.org

Messuvastaavan tehtävä on mainio mahdollisuus kehittää projektinjohtajan taitoja sekä erittäin tärkeitä yhteistyötaitoja, sillä messuvastaava toimii tiiviissä yhteistyössä kauppakorkeakoulun messutiimin kanssa. Messuvastaavana pääset myös luomaan kullanarvoisia suhteita yrityksiin jo opiskeluaikanasi. Jos siis haluat luoda mahtavia yrityselämän kontakteja ja sinulla on intoa toteuttaa vuoden 2023 tammikuun rekrytointitapahtuma entistä huikeampana, hae ELSAn messuvastaavaksi. Messuvastaavan avuksi valitaan loppuvuodesta messudirektori. Lisätietoa pestistä saat nykyisiltä messuvastaavilta: Aino Räike ja Lumi Seljavaara, lumi.seljavaara@fi.elsa.org/aino.raike@fi. elsa.org

Vice President for Professional Development (ELSA Traineeships -harjoit- Pestit tullaan esittelemään tarkemmin ELSA teluohjelma eli nykyinen STEP) Turun somessa ennen hallitusvaaleja. ELSA Traineeships -vastaava huolehtii ELSAn harjoitteluohjelman toteuttamisesta Turussa. Vastaavan tehtäviin kuuluu harjoitteluun hakevien opiskelijoiden avustaminen, harjoittelupaikkojen etsiminen sekä Turkuun mahdollisesti saapuvien harjoittelijoiden auttaminen. Lisäksi ELSA Traineeships -vastaava huolehtii erilaisten excursioiden järjestämisestä yhdessä tiiminsä kanssa. Lisätietoa pestistä saat nykyiseltä vastaavalta: Kaapo Havuluoto, step.turku@fi.elsa. org

Vice President for Professional Development (rekrytointimessuvastaava) ELSA Turku järjestää yhdessä Turun kauppakorkeakoulun kanssa Turun suurimman vuosittaisen rekrytointitapahtuman. ContactExpo-nimellä kulkevat messut tuovat yhteen tulevaisuuden osaajat ja nykypäivän ammattilaiset ainutlaatuisessa innovatiivisessa ympäristössä. Messut keräävät vuosittain tuhansia kävijöitä, jotka koostuvat useiden eri alojen opiskelijoista.

Jos haettavana olevista pesteistä tulee kysyttävää, tai haluat muuten jutella hallitukseen hakemisesta, voit tulla nykäisemään nykyisiä hallitusvastaavia hihasta, moikkaamaan vaikkapa toimistopäivystyksissä tai laittaa sähköpostia ylhäältä löytyviin osoitteisiin. Hallitusvaaleissa ehdokkaat esittelevät itsensä ja heiltä kysytään haettavaan pestiin ja hallitustoimintaan liittyviä kysymyksiä. Mikäli tiedät jo nyt olevasi kiinnostunut hakemaan tai hakevasi mukaan hallitukseen, laita sähköpostia osoitteeseen board. turku@fi.elsa.org. Kerro viestissä oma nimesi sekä pesti, josta olet kiinnostunut. Pesteihin voi asettua ehdolle myös ilman ennakkoilmoittamista suoraan sääntömääräisessä kokouksessa.

ELSA News 3/2021

17


Horoskoopit: Halloween Special

Sanni Nuutinen, Maisa Meritähti, Matias Muhli

Skorpioni

Jousimies

Rakkaus: Tähän asti vakaa parisuhteesi on murroksen edessä. On päätöksen aika. Painaako kaasua ja kurvailla yhdessä suloiseen auringonlaskuun vai napatako kimpsut ja kampsut ja hypätä ulos liikkuvasta autosta? Harkitse päätöstäsi tarkasti...

Rakkaus: Viime aikoina jousimies on ollut ylikuormittunut opintojen tai/sekä työn johdosta. Tämä ei ole ruokkinut romantiikkaa. Jousimiehen kannattaa kuitenkin pitää silmät auki, sillä hänen lähipiirissään voi olla joku, joka ei ole vielä uskaltautunut kertoa tunteistaan. Halloween voi tuoda mukanaan uusia rakkauden tuulia.

Sinulle sopiva Halloween-asu: Tänä vuonna Skorpionin Halloween-asu tulee räjäyttämään potin. Älä ujostele, vaan pistä kaikkesi Sinulle sopiva Halloween-asu: Vuosi vuopeliin. Yllätä ystäväsi, jotka ovat tottuneet delta jousimies viihdyttää Halloween biturvallisiin valintoihisi. Hyviä asuvaihtoeh- leissä hupaisissa asuissaan. Sopiva asuvaihtoja Skorpionille voisi olla Harry Potterin toehto Jousimiehelle voisi olla esimerkiksi Dobby -kotitonttu tai teletappi. Halloween-pelkosi: Sinun kannattaa varoa

mustatakkista muukalaista. Hän saattaa varastaa sydämesi ja piilottaa sen vasempaan takin taskuunsa.

18

ELSA News 3/2021

Halloween-pelkosi: Älä missään nimessä opiskele halloween-iltana, sillä se koituu kohtalokkaaksi ja kiroaa opintosi loppuvuoden ajaksi. Keskity vaihtoehtoisesti esimerkiksi hauskan pitämiseen ja nesteyttämiseen.


Kauris Rakkaus: Kauris on pidättäytyväinen, joten

hän helposti jättää todelliset tunteensa ilmaisematta. Tämä ongelma on viime aikoina piinannut kaurista rakkauden rintamalla. Uskaltaudu siis rohkeasti kertomaan ihastuksellesi tunteistasi, tai avaudu kumppanillesi asioista, jotka ovat viime aikoina häirinneet sinua.

Sinulle sopiva Halloween-asu: Kauris on

säästäväinen ja täten Halloween-asukin valmistetaan jo kaapista löytyvistä kuteista. Kauris voi esimerkiksi hyödyntää kaapin pohjalta löytyvää valkoista lakanaa ja pukeutua haamuksi.

Halloween-pelkosi: Varo mustaa kissaa.

Kalat Rakkaus: Syksy on romanttista aikaa, ja

kala ui elegantisti ruskaromantiikan loistossa – kuin kala vedessä. Fiilistele kauniita syksyn värejä, koska niistä tarttuvat sinuun kauneus ja ilo. Ehkä voit jakaa näitä värejä myös jonkun rakkaan kanssa. Kalan herkkyys on romantiikassa vahvuus!

Sinulle sopiva Halloween-asu: Kalan

kannattaa laittaa päälleen jotain kaunista ja puhuttelevaa. Ole halloweenriennoissa esimerkiksi Maleficent, Cruella de Vil tai Shrek!

Halloween-pelkosi: Kalathan pelkää-

vät neuroottisuudessaan kaikkea, joskus kaikkia, mutta syksyllä kalan peloissa on mahdollisuus. Syksyn tuomista uusista haasteista opit paljon itsestäsi ja voimavaroistasi. Kohtaa siis akvaarion lasia koputtavat, pelottavat haasteet ja vastoinkäymiset itsemyötätuntoisesti.

Vesimies

Oinas

Rakkaus: Loka- ja marraskuun vaihde on

Rakkaus: Oinas on vapaa sielu ja sitou-

Vesimiehelle otollista aikaa uskaltautua treffeille jonkun täysin uuden tyypin kanssa. Tähän aikaan vuodesta Vesimiehen salaperäinen vietti on voimakkaimmillaan, joten pistä rohkeasti verkot vesille.

Sinulle sopiva Halloween-asu: Olet oikea jouluintoilija, ja toivot, että nyt olisi jo joulu. Ota varaslähtö joulun viettoon ja pukeudu Halloweenina joulukuuseksi tai joulutähdeksi.

Halloween-pelkosi: Vesimiehen kannattaa

varoa autioita rakennuksia. Kannattaa siis esimerkiksi vältellä yliopiston tiloja viikonloppuisin, sillä käytävillä saattaa kohdata

tuminen ei sitä täten usein edes kiinnosta- rakkaus on oinaalle pelailua. Oinaan kannattaa kuitenkin huomioida, miten hänen toimintamallit voivat joskus hämätä hänestä kiinnostuneita. On tärkeää olla rehellinen omista tunteista ja aikomuksista tilanteessa kuin tilanteessa.

Sinulle sopiva Halloween-asu: Nyt on

aikaa ottaa inspiraatiota lempi kauhuelokuvastasi. Pukeudu vaikkapa sarjamurhaaja Michael Myersiksi taikka kirottu- sarjan Nunnaksi.

Halloween-pelkosi: Varo avaamasta opintosuorituksia pepistä, sillä se pilaa juhlatunnelman.

ELSA News 3/2021

19


Härkä

Rapu

Rakkaus: Vaikka punainen väri herättääkin

Rakkaus: Syksy on ollut tapahtumarikasta

sinussa suuria tunteita, yritä välttää red fla- aikaa ravun rakkauselämässä. Ravun kannatgejä. Punainen on kuitenkin rakkauden väri, taa kuitenkin asettaa itsensä ensimmäiseksi ja pohtia, mitä hän itse todellisesti haluaa. joten tarvitset coping mekanismeja seilatessasi sisäisten ristiriitojen punaisella merellä. Sinulle sopiva Halloween-asu: Joku rapujuhliin liittyvä, kuten rapu tai rapuveitsi. Sinulle sopiva Halloween-asu: Koska ristiriidat kuormittavat sinua, muutut jalosta härästä mielikuvituksettomaksi sonniksi. Sinun kannattaakin valita jokin tavanomainen halloween-asu, kuten paholainen, pelle tai noita.

Halloween-pelkosi: Pelkäät, ettet saa tarpeeksi herkkuja karkki vai kepponen -kierroksella. Härän onkin parempi suunnata lähimpään kauppaan ja ostaa mieleistä herkkuaan kilokaupalla – joissain harvinaisissa tapauksissa litratolkulla.

Kaksoset

Halloween-pelkosi: Tähdet varoittavat

rapua joutumasta mertaan. Ole siis varovainen, ettet astu, tai tässä tapauksessa ryömi, ansaan. Numero 13, särkyneet peilit, tikapuiden alittaminen ja lukematta tenttiin meneminen, varo epäonnen ansoja.

Leijona

Rakkaus: Hurjapäisen leijonan kannattaa tarttua härkää sarvista! ;) Olit sitten parisuhsetöntä elämää rakkausrintamalla olit sitten sinkku tai parisuhteessa. Riehakas ja tark- teessa tai et, pyydä rakkautesi kohdetta maakaavainen luonteesi halajaa seikkailua, joten gisille halloween-asu photoshoot -treffeille. Eksentriset halloween-seikkailut takaavat nyt jos joskus on aika ottaa riskejä. leijonalle endorfiineja, nautintoa ja rakkautta, kunhan uskallat tehdä niiden mukaisia valintoja. Sinulle sopiva Halloween-asu: Aito kaksonen pukeutuu tänä vuonna ennen kaikkea Sinulle sopiva Halloween-asu: Leijonat söpöön asuun. Hyvä asu voisi olla esimerpitävät huomiosta. Heitä yllesi siis jotain kiksi Tehotyttö, avokaado tai Dolly Parton. itsevarmaa ja seksikästä. Pukeudu esimerkiksi lääkäriksi tai Mikko Leppilammeksi, Halloween-pelkosi: Jos saat puhelun tuntetai hmm, miksei molemmiksi! mattomasta numerosta halloween iltana, älä missään nimessä vastaa siihen. Halloween-pelkosi: Pidä varasi, kun tapaat erään sielukkaan tieteenharjoittajan. Hän saattaa kertoa sinulle ennustuksen, joka muuttaa elämäsi suunnan. Rakkaus: Elät tällä hetkellä melko yllätyk-

20

ELSA News 3/2021


Neitsyt

Vaaka

Rakkaus: e i s a a t a v i l l a

Rakkaus: Rakkaus, ainakaan romanttinen,

Sinulle sopiva Halloween-asu: Rakastat

askarrella ja neuloa. Tänä vuonna sinun kannattaa ottaa kaikki irti kädentaitoistasi ja todella pistää itsesi likoon. Hyvä asu voisi olla esimerkiksi joulukuusen koriste tai itse tehty Piñata -asu.

Halloween-pelkosi: Halloweenin aikaan

Neitsyen kannattaa varoa tulta. Älä siis sytytä takkaa tai kynttilöitä palamaan, sillä palovamman riski on Halloweenin aikaan seitsenkertainen normaaliin verrattuna.

ei paljon vaa’an vaakakupeissa paina! Anna aikaa tunteillesi, ajatuksillesi, itsellesi. Lähde kanssasi kahville, kävelylle ja pidä itseäsi arvokkaana.

Sinulle sopiva Halloween-asu: Vaaka on iloinen, optimistinen ja tasapainoinen, mutta vastapainoksi halloween-asusi ei sellainen tarvitse olla. Voit pukeutua esimerkiksi Ursulaksi, Paavo Pesusieneksi tai joksikin Simpsoniksi. Halloween-pelkosi: Kohtuuttomuus saattaa kaataa seiniä kaikkien elämässä, jos et muista vaatia kohtuullisuutta. Pidä siis muidenkin kuin omaa puoltasi. Muuten Justitialta saattaa tippua vaaka kädestä. Auts.

ELSA News 3/2021

21


Pääsihteerin terveiset Hei oikkaritoverit! Tässä Enna jälleen. Toivottavasti on ollut mukava syksy tähän mennessä. Monia teistä olen tässä parin kuukauden aikana tervehtinyt ja vaihtanut kuulumisia, mutta haluan toivottaa vielä kollektiivisen tervehdyksen teille kaikille. Niin vain on syksy iskenyt täysin voimin tännekin. On ollut mahtavaa tutustua uusiin ihmisiin ja viettää aikaa yhdessä. Tapahtumatkin ovat pyrähtäneet käyntiin melkeinpä täydessä skaalassa, joten pitkälle ollaan päästy. Lukuvuosi on kuitenkin vasta alkupuolella ja kalenterit alkavat täyttymään. Tähänkin lukuvuoteen sisältyy varmasti huikeita tapahtumia, joihin kannustan osallistumaan. Liity seuraamme tapahtumien lisäksi ELSAn toimistolle (ma ja ke klo 12–14) nauttimaan kuuma kuppi kahvia syksyn kylmyyttä karkottaaksesi. Odotan innolla kuulumisten vaihtoa! Syksyisin terveisin,

Enna Hietikko ELSA Turun pääsihteeri

22

ELSA News 3/2021


ELSA News 3/2021

23


24

ELSA News 3/2021


ELSA News 3/2021

25


26

ELSA News 3/2021


ELSA News 3/2021

27


ELSA Turku Ry

fi.elsa.org/fi/turku FB/Instagram: @elsaturku

ELSA Newsin päätoimittajaksi voit hakea myöhemmin syksyllä direktorihaussa. Kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen inna.kujala@fi.elsa.org.

28

ELSA News 3/2021